MOODLE-OHJE: Tenttiasetusten dokumentaatio

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MOODLE-OHJE: Tenttiasetusten dokumentaatio"

Transkriptio

1 Tässä ohjeessa on selostettuna moodle-tentin asetusten toiminta. Se ei ole opas miten asetukset tulisi kunkin tenttitapauksen kohdalla laittaa, mutta auttaa hahmottamaan mitä mikäkin asetus tekee. (Alla näkyvät oletusasetukset)

2 NIMI Anna tentillesi nimi tähän, esim. Malliopintojakson tentti. Nimi näkyy opiskelijoille myös linkkinä josta he pääsevät yrittämään kyseistä tenttiä. JOHDANTO Tähän kirjoitetaan ohjeistukset jotka näkyvät juuri ennen tenttiyrityksen aloittamista. Tenttiasetuksista on hyvä mainita opiskelijalle ainakin: mikä on asetettuna tenttiyrityksen aikarajaksi montako kysymystä tentissä on ja mitä kysymystyyppejä ne ovat (Essee-kysymys, oikein/väärin-tehtävä, aukkotehtävä, jne) tentin arvosana-asteikko ja montako pistettä tarvitaan tentistä läpipääsemiseen kuinka monta yrityskertaa opiskelijalla on käytettävissään millä kalenteriaikavälillä tenttiä voi tehdä, esim. tentti on avoinna 2 viikon ajan tuleeko lopullinen arvosana yrityskertojen keskiarvona, viimeisen yrityksen perusteella vai jääkö yrityskertojen paras tulos voimaan. Lisäksi on hyvä mainita mitä mistäkin painikkeesta tapahtuu tentin aikana sekä kehoittaa välitallennuksien tekemiseen jos tenttiä tekee yhtäjaksoisesti pitkään. AVAA TENTTI/SULJE TENTTI Tässä määritetään aikaväli, jonka sisällä opiskelija voi yrittää tentin tekoa. Eli milloin tentti avataan opiskelijoille ja milloin se taas sulkeutuu heiltä. Jos aikaväliä ei ole määritelty (ruksi puuttuu kummastakin ruudusta), on tentti avoinna jatkuvasti sen luomishetkestä eteenpäin. Jos opiskelija on parhaillaan suorittamassa tenttiä kun sulkemisaika koittaa, tentin teko päättyy opiskelijalta automaattisesti ja keskenjääneet vastaukset palautuvat arvioitaviksi siinä kunnossa missä ovat. Oletuksena Moodle ehdottaa tentin alkamis- ja sulkemisajankohdaksi sen hetkistä päivää ja kellonaikaa 5 minuutin tarkkuudella. AIKARAJA Aikaraja -kohtaan annetaan aika minuutteina kuinka pitkään yksi tenttiyritys saa kestää ennen kuin Moodle lopettaa sen. Opiskelijalle näkyy tenttiä tehdessä juokseva aika (JavaScriptin on oltava päällä selaimessa), joka menee punaiseksi viimeisten 15 sekunnin kohdalla. Ajan loputtua Moodle palauttaa tentin senhetkisessä tilassaan arviointia varten. HUOM: Moodle-järjestelmä pitää käyttäjät kirjautuneena tunnin ajan eli 60 minuuttia viimeisimmästä käyttäjän aktiivisuudesta sivustolla. Jos asetat tentin aikarajaksi enemmän kuin 60 minuuttia, opasta tentin tekijöitä suorittamaan silloin tällöin välitallennuksia tai vaihtamaan tenttisivua pysyäkseen linjoilla. Muuten vastaukset katoavat bittiavaruuteen siinä vaiheessa kun opiskelija päättää palauttaa vastauksensa.

3 MONTAKO KYSYMYSTÄ SIVULLA? Vaihtoehtoina Rajoittamaton sekä Pitkät ja paljon tehtäviä sisältävät tentit on hyvä jakaa useammalle sivulle jo pelkästään automaattisen välitallennuksen vuoksi, joka tapahtuu sivua vaihtaessa. Sivunvaihdon kohtia voi vielä erikseen muokata tenttikysymysten hallintasivulta vasemman palstan ruksikohdasta Näytä sivun muotoilu. SEKOITA KYSYMYKSET Jos valitset tämän vaihtoehdon, tenttikysymysten järjestys arvotaan uudestaan joka kerta kun tenttiä yritetään. Tämän vaihtoehdon tarkoituksena on hieman vaikeuttaa oikeiden vastausten kopioimista vierustoverilta. SEKOITA KYSYMYSTEN SISÄLLÄ Koskee tenttikysymyksiä, jotka pitävät sisällään useita vastausvaihtoehtoja. Tällaisia ovat monivalinta- ja yhteensopivat vastaukset tehtävät. Näiden tehtävätyyppien alla olevat vastausvaihtoehdot ovat silloin joka kerralla eri järjestyksessä. MONTAKO YRITYSTÄ SALLITTU? Montako kertaa tenttiä saa yrittää uudelleen. Vaihtoehtoina ovat Rajattomasti yrityksiä sekä 1-6 yritystä. Jos haluat tenttisi olevan vain harjoitus oikeiden vastausten löytämiseen, voit laittaa päälle rajattomat yritykset sekä asetuksen Jokainen uusi yritys on jatkoa edelliselle. Silloin tenttiä voi yrittää niin kauan kunnes kaikki vastaukset menevät oikein. JOKAINEN UUSI YRITYS ON JATKOA EDELLISELLE Tämä asetus määrää, säilyykö aikaisemmat vastaukset seuraavalle yrityskierrokselle. Päällä ollessaan opiskelijat voivat koettaa korjata aiemmin väärin menneitä vastauksiaan seuraavalla yrittämiskerrallaan. ARVIOINTITAPA Kun opiskelija voi vastata tenttiin useamman kerran, voidaan lopullinen arviointi laskea eri tavoin: Ylin Lopullinen arviointi on paras kaikista yrityksistä. Keskiarvo Lopullinen arviointi on keskiarvo kaikista yrityksistä. Ensimmäinen yritys Lopullinen arviointi on ensimmäinen kaikista yrityksistä (muut hylätään). Viimeinen yritys Lopullinen arviointi on viimeinen kaikista yrityksistä (muut hylätään).

4 MUKAUTUVA TILA Kun Mukautuva tila kohdassa on kyllä, opiskelija voi vastata useaan kertaan samaan kysymykseen yhden tenttiyrityksen aikana. Mukautuvan tilan päällä ollessa jokaisen tenttikysymyksen vieressä näkyy painike nimeltä Palauta. Sitä painettaessa vastaus tallennetaan ja opiskelija saa välittömästi tietää menikö kyseisen kysymyksen vastaus oikein vai väärin sekä siitä saadut/menetetyt pisteet. Tämän jälkeen hän voi samantien kokeilla toista vastausvaihtoehtoa ja palauttaa uudestaan. Mukautuvalle tilalle on omat käyttökohteensa, kuten leikkimielinen testi, jossa pitää kokeilemalla etsiä oikeat vaihtoehdot kysymyksiin tai tentti, jossa voi etsiä oikeat vastaukset kysymyksiin mutta vain ensimmäinen vastaus otetaan arvioinnissa huomioon. (ks. huomautus) Perinteisessä yhden yrityskerran tentissä Mukautuva tila on kuitenkin parempi pitää pois päältä. Esseetehtävissä mukautuvalla tilalla ei ole merkitystä, sillä niissä Palautanappi ei tee muuta kuin välitallennuksen sen hetkisestä vastauksesta. Mukautuvassa tilassa opiskelija saa aina välittömän palautteen siitä, menikö vastaus oikein vai väärin ja paljonko siitä tuli pisteitä. (poislukien Essee-tehtävät, jotka arvioidaan käsin) Niitä tietoja ei voi estää näkymästä mukautuvassa tilassa mutta kirjallisen palautteen näkymistä voi hallita kohdasta Oppilaat saavat tarkastella tenttiä jättämällä tyhjäksi ruksikohdan Palaute (Heti yrityksen jälkeen). Lisäksi tentin alalaidassa näkyy uusi painike, Palauta sivu, joka lähettää aukiolevan tenttisivun kaikki vastaukset kerralla ja näyttää menivätkö ne oikein. Käytännössä tämä on sama asia kuin klikata jokaisen kysymyksen kohdalla olevaa Palauta-nappia vuoron perään. Opiskelijoille on hyvä tehdä selväksi mitä mikäkin nappi tekee, jotta hämmennykseltä vältyttäisiin tenttitilanteessa. Lisätietoa painikkeista löytyy täältä. VÄHENNÄ PISTEITÄ VÄÄRISTÄ VASTAUKSISTA? Tällä asetuksella on vaikutusta vain jos mukautuva tila on päällä. Vähennettävien pisteiden määrä annetaan erikseen jokaisen tenttikysymyksen kohdalla sen omista asetuksista. HUOM! Kun pisteiden vähentäminen ja mukautuva tila ovat käytössä, otetaan jokaisen tenttivastauksen arvioinnissa vain ensimmäinen vastaus huomioon yhtä tentin yrityskertaa kohden. Tällöin opiskelija voi halutessaan etsiä oikeat vastaukset tenttikysymyksiin ja palauttaa ne uudelleen saman yrityskerran aikana, mutta ne eivät vaikuta enää hänen lopulliseen pistemääräänsä. Sen sijaan jos mukautuva tila on päällä mutta pisteiden vähennys ei, jää oikea vastaus voimaan kunhan edes kerran on vastausyrityksissään osunut oikeaan. DECIMAL DIGITS IN GRADES Näytettävien arvosanojen tarkkuus desimaaleissa mitattuna, vaihtoehtoina ovat 0 (näyttää kokonaislukuna), 1, 2 ja 3 desimaalia.

5 OPPILAAT SAAVAT TARKASTELLA TENTTIÄ Oppilaat saavat tarkastella tenttiä -taulukossa on 4x3 kohtaa, joiden avulla määritellään mitä tietoja opiskelijat näkevät ja milloin. Vaakasuunnassa valitaan mitä tietoja opiskelijalle näytetään: opiskelijan omat vastaukset, eli saako opiskelija nähdä vielä myöhemmin mitä vastauksia on tentissä antanut. vastauksistaan saadut pisteet, menikö vastaukset oikein vai väärin sekä näytetään myös opiskelijan vastaushistoria. kirjalliset palautteet, jotka opettaja on kirjoittanut valmiiksi tehtäviin. tenttikysymysten oikeat vastaukset. Pystysuunnassa määritellään missä vaiheessa opiskelijat pääsevät näkemään yllämainitut tiedot: Heti yrityksen jälkeen tarkoittaa, näyttääkö Moodle tentin tulossivun palauta kaikki napin painamisen jälkeen. Myöhemmin, kun tentti on yhä auki antaa opiskelijalle mahdollisuuden käydä katsomassa aikaisempien yrityksiensä tulokset silloin kun tentti on yhä avoinna. Kun tentti on suljettu Tämä on turvallisin vaihtoehto jos pelkona on vastaustietojen leviäminen opiskelijoiden keskuuteen ennen kuin tenttiyritykset ovat kaikkien osalta käytetty. Opiskelijat voivat käydä vasta tenttiajan päättymisen jälkeen katsomassa tuloksensa, palauteensa ja oikeat vastaukset, jos ne on asetettu näkyviin. TIME DELAY BETWEEN FIRST AND SECOND ATTEMPT Kuinka kauan opiskelijan on odotettava voidakseen yrittää tenttiä uudelleen ensimmäisen yrityksensä jälkeen. Asettamalla esimerkiksi päivän viiveeksi voi kannustaa opiskelijaa hakemaan tietoa väärin menneistä kohdista odotellessaan uutta yrityskertaansa. Vaihtoehdot ovat 30 minuutista yhteen viikkoon. TIME DELAY BETWEEN LATER ATTEMPTS Viiveen määrä toisen yrityskerran jälkeen ja siitä eteenpäin.

6 NÄYTÄ TENTTI "SUOJATUSSA" IKKUNASSA: Tentti aukeaa omaan koko ruudun ikkunaansa, jossa on estetty joitakin hiiren ja näppäimistön toimintoja. Sillä tavoin koitetaan estää verkkotentissä huijaamista. Tämä suojaus ei kuitenkaan ole mitenkään aukoton, ja sen asettamat rajoitukset pystyy kiertämään pienen yrittämisen jälkeen. (vaatii javascriptin toimiakseen) VAADI SALASANA Vapaaehtoinen salasana, joka kysytään ennen tentin yrittämistä. Tässä salasanassa voi käyttää myös ääkkösiä ja erikoismerkkejä. VAADI TIETTY VERKKO-OSOITE Tähän annetaan ip-osoite, kuten esimerkiksi: / Asetus on vapaaehtoinen ja oletuksena poissa käytöstä. Tämän asetuksen mahdollisia käyttökohteita ovat: tentin suorittaminen vain yhden ainoan tietokoneen kautta yhden tietyn luokan koneilta käsin vain oppilaitoksen tiloissa olevilta koneilta, jolloin opiskelijat eivät voi käyttää omia kotikoneitaan tentin tekoon. RYHMÄMOODI Tenttiaktiviteetissa ryhmämoodilla ei ole opiskelijan kannalta mitään vaikutusta, koska opiskelija ei joka tapauksessa pääse näkemään toisten opiskelijoiden tenttivastauksia. Opettajan kannalta asetuksella on kuitenkin vaikutusta siihen, voiko hän tarkastella kaikkien opintojakson osallistujien tenttituloksia yhdellä kertaa vai ryhmittäin jaoteltuna. Asetusvaihtoehtoina ovat Ei ryhmiä, Erilliset ryhmät ja Näkyvät ryhmät. Erilliset ja Näkyvät ryhmät eivät tässä yhteydessä eroa toisistaan mitenkään. NÄYTETÄÄN ROOLILLE Tarkoittaa näkyykö tentti opiskelijalle/opintojakson suorittajalle vaiko pelkästään opintojaksolla oleville opettajille. Tämän asetuksen avulla tentti voidaan pitää piilossa opiskelijoiden silmistä. Kun laitat tentin näkyväksi, muista myös tarkistaa että tentti on oikeaan aikaan avoinna opiskelijoille kohdasta Avaa tentti.

7 Tentti opiskelijan silmin ja painikkeiden toiminta Palauta Mukautuva tila asetuksen ollessa päällä jokaisen tehtävän perässä näkyy Palauta -painike, joka lähettää kyseisen vastauksen palvelimelle tallennettavaksi ja tarkastettavaksi. Tämän jälkeen se palauttaa opiskelijalle tiedon onko vastaus mennyt oikein vai väärin (tätä ominaisuutta ei saa pois päältä) ja antaa myös opettajan valmiiksi kirjoittaman palautteen jos näkyvyysasetus Palaute välittömästi tenttiyrityksen jälkeen on päällä. Tämän jälkeen opiskelija voi vielä muuttaa vastaustaan ja yrittää uudelleen. Kun vastaus on kerran mennyt oikein, ei sen jälkeen tehdyt muutokset vaikuta enää lopulliseen pistemäärään vähentävästi. Tallenna ilman palauttamista Suorittaa välitallennuksen tenttivastauksista. Muutoksia vastauksiin voi yhä tämän jälkeen tehdä, eikä siitä mene yhtä yrityskertaa, toisin kuin varsinaisesta palauttamisesta. Tätä käytetään väliaikaistallenteena ennen lopullista palauttamista sähkökatkon, yhteyden katkeamisen tai automaattisen uloskirjautumisen varalta. Opasta opiskelijoita käyttämään nappia etenkin pitkissä esseevastauksissa. Palauta sivu Lähettää kaikki avoinna olevan tenttisivun vastaukset palvelimelle samalla kertaa, tallentaa ne ja antaa niistä palautteen. Tämä painike näkyy vain jos mukautuva tila on päällä. Palauta kaikki ja lopeta Yrityskerta päättyy tätä nappia painamalla. Antaa palautteet tehtävistä jos niin on määritelty. Tämä on se nappi mitä opiskelijan tulee painaa kun vastaukset ovat valmiina ja tentin tekeminen halutaan lopettaa.

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014

Pauliina Munter Tietohallinto/Opetusteknologiapalvelut 2014 Tentti Tentti -työkalun avulla opettaja voi laatia tentin, jonka tulokset tallentuvat Moodleen. Tentissä on mahdollista käyttää erilaisia kysymystyyppejä: monivalintakysymyksiä, tosi/epätosi -väittämiä,

Lisätiedot

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013

Pauliina Munter / Suvi Junes Tampereen yliopisto/tietohallinto 2013 Tehtävä 2.2. Tehtävä-työkalun avulla opiskelijat voivat palauttaa tehtäviä Moodleen opettajan arvioitaviksi. Palautettu tehtävä näkyy ainoastaan opettajalle, ei toisille opiskelijoille. Tehtävä-työkalun

Lisätiedot

Tentin luominen aloitetaan kirjautumalla tenttipalveluun. Sähköisen tenttipalvelun osoite on: https://tenttis.utu.fi

Tentin luominen aloitetaan kirjautumalla tenttipalveluun. Sähköisen tenttipalvelun osoite on: https://tenttis.utu.fi Sähköinen tenttipalvelu Turun yliopiston sähköinen tenttijärjestelmä on tietojärjestelmä, joka mahdollistaa kirjallisuuskuulustelujen, opintojakso-/luentotenttien ja tasotestien toteuttamisen tietoverkon

Lisätiedot

http://moodle.tokem.fi/

http://moodle.tokem.fi/ http://moodle.tokem.fi/ eoppimiskeskus Copyright eoppimiskeskus 2 SISÄLTÖ Johdanto 3 Aloitus 5 Kurssin ylläpito 6 Varmuuskopiointi ja Palauta-toiminto 7 Asteikot 7 Arvioinnit 8 Tapahtumat 8 Tiedostot 8

Lisätiedot

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille

Moodle-ohje versioon 1.9. Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Ohjeet Moodlen käytön tueksi - opettajille ja pohjan hallinnoijille Muokattu viimeksi 26.8.2010 1 Ohjeet Moodlen käytön tueksi Sisällys Mistä löydän SAMKin Moodlen ja kirjaudun verkko-oppimis-ympäristöön?...

Lisätiedot

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.1+ Opettajan opas

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.1+ Opettajan opas Moodle 2.1+ Opettajan opas Sisällys 1 Opettajana Moodlessa -ohje 1 1.1 Kirjautuminen Moodleen 1 1.2 Etusivu 2 1.3 Minun Moodleni 3 1.4 Navigointi 3 1.5 Omat käyttäjätiedot 5 1.5.1 Omien käyttäjätietojen

Lisätiedot

MOODLE 2 - OPISKELIJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut

MOODLE 2 - OPISKELIJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut MOODLE 2 - OPISKELIJAN OPAS Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut Päivitetty 1.8.2013 Sisältö 1 Yleistä Moodlen käytöstä... 3 1.1 Oma kotisivu... 5 1.2 Profiilin muokkaaminen... 7 1.3

Lisätiedot

MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut

MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS. Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut MOODLE 2 - OPETTAJAN OPAS Saimaan ammattikorkeakoulun Viestintä- ja mediapalvelut Päivitetty 1.8.2013 Sisältö 1 Yleistä Moodlen käytöstä... 4 1.1 Oma kotisivu... 6 1.2 Profiilin muokkaaminen... 7 1.3 Viestintäasetukset...

Lisätiedot

Erkki Kaila & Einari Kurvinen

Erkki Kaila & Einari Kurvinen Erkki Kaila & Einari Kurvinen Opettajan kirja Kirjoittajat Erkki Kaila ja Einari Kurvinen ViLLE Team Teemu Rajala Erkki Kaila Riku Haavisto Tommy Johansson Ville Karavirta Einari Kurvinen Ali Leino Rolf

Lisätiedot

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2

OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 OPETTAJAN OPAS VERSIO 1.5.2 Sisältö: Sisältö:... 2 Yleistä Moodlesta... 5 Navigointi ja liikkuminen... 5 Ympäristön aloitussivu... 5 Sisäänkirjautuminen... 6 Kurssit ja työtilat... 6 Kurssin aloitussivu...

Lisätiedot

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013

WEBROPOL 2.0 Raportointiopas. Päivitetty 2.4.2013 WEBROPOL 2.0 Raportointiopas Päivitetty 2.4.2013 1. Alkusanat... 3 2. Miten avaan raportin ja kuinka navigoin työkalussa... 4 2.2. Raportoinnissa käytetyt termit... 5 3. Perusraportti... 6 4.1. Excel-tallennusasetukset...

Lisätiedot

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012

Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Turun kasvatus- ja opetustoimi Jarkko Lehmuskenttä & Mirkku Virkkunen Versio: 15.10.2012 Palautetta voi lähettää osoitteeseen: moodletuki@turku.fi Sisällysluettelo 1 Kasvatus- ja opetustoimen moodlet...1

Lisätiedot

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.

FACEBOOK-KURSSI. Edistyneille. HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere. FACEBOOK-KURSSI Edistyneille HERVANNAN KIRJASTO TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi FACEBOOK-KURSSI 1 Sisältö Aluksi... 2 Asetukset... 3 Käyttäjätilin asetukset...

Lisätiedot

SMART Response VE. Käyttöopas

SMART Response VE. Käyttöopas SMART Response VE Käyttöopas Sisältö Johdanto... 2 SMART Notebook ja Response... 3 Käytön aloittaminen... 4 Valmistellut kysymykset... 8 Opettajan työkalut... 13 Arvosanakirja... 16 Valmiit arvioinnit...

Lisätiedot

Tietokannan luominen:

Tietokannan luominen: Moodle 2 Tietokanta: Tietokanta on työkalu, jolla opettaja ja opiskelijat voivat julkaista tiedostoja, tekstejä, kuvia, linkkejä alueella. Opettaja määrittelee lomakkeen muotoon kentät, joiden kautta opiskelijat,

Lisätiedot

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.7.+ Opettajan opas

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.7.+ Opettajan opas Moodle 2.7.+ Opettajan opas Sisällys 1 Opettajana Moodlessa -ohje 1 1.1 Kirjautuminen Moodleen 1 1.1.1 Kirjautuminen Moodleen Metropolian tunnuksella 1 1.1.2 Kirjaudu toisen korkeakoulun tunnuksella 2

Lisätiedot

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.5+ Opiskelijan opas

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.5+ Opiskelijan opas Moodle 5+ Opiskelijan opas Sisällys 1 Opiskelijana Moodlessa ohje 1 1.1 Kirjautuminen Moodleen 1 1.2 Etusivu 2 1.3 Navigointi 3 1.4 Minun Moodleni 4 1.5 Omat tiedostot 5 1.6 Omat käyttäjätiedot 7 1.7 Omien

Lisätiedot

Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3. Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3. Täysin käsisäätöinen metodi 5. Tulostusmahdollisuudet 5

Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3. Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3. Täysin käsisäätöinen metodi 5. Tulostusmahdollisuudet 5 Headmaster Canny Heikki Ohvo 2004 Ominaisuudet 2 Miten ohjelma tekee lukujärjestyksen? 3 Manuaalinen käyttö ja optimoinnit 3 Täysin käsisäätöinen metodi 5 Tulostusmahdollisuudet 5 Asetukset 7 Projektin

Lisätiedot

ZEF Arviointikone. Käyttöohje.

ZEF Arviointikone. Käyttöohje. SISÄLLYS SISÄLLYS...2 1. JOHDANTO...4 2. MITEN OPIT KÄYTTÄMÄÄN ZEF EDITORIA...5 3. ALOITUS...7 4. KYSYMYKSET...10 4.1. Kysymysryhmien luominen...10 4.2. Kysymysten luominen...10 4.2.1 Jana...12 4.2.2.

Lisätiedot

Ohjeita Moodlen käytön tueksi

Ohjeita Moodlen käytön tueksi Ohjeita Moodlen käytön tueksi SAMK 1 Sisällys Ohjeita Moodlen käytön tueksi Miten löydän oman verkko-oppimisympäristöni?... 3 Avain... 5 Istunnon lopettaminen... 5 Moodle-pohjan rakenne... 6 Moodle-pohjan

Lisätiedot

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas

Maarit Hynninen-Ojala. Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Moodle 2.3.2+ Opiskelijan opas Sisällys 1 Opiskelijana Moodlessa ohje 1 1.1 Kirjautuminen Moodleen 1 1.2 Etusivu 2 1.3 Navigointi 3 1.4 Minun Moodleni 4 1.5 Omat käyttäjätiedot 4 1.6 Omien käyttäjätietojen

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet YA verkkopalvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita tai ominaisuuksia,

Lisätiedot

LeadDesk Tiiminvetäjän käsikirja

LeadDesk Tiiminvetäjän käsikirja 0 LeadDesk Tiiminvetäjän käsikirja Sisällysluettelo. OHJELMAN ASENNUS.... YLEISNÄKYMÄ... 4. Yleistä... 4. Agentti... 4. Agenttiryhmä... 5.4 Kampanja... 6.5 Aktiivisuuslogi... 6.6 Soitot... 7.7 Soittopyynnöt...

Lisätiedot

Amazon ja Amazon-logo ovat Amazon.com-yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä.

Amazon ja Amazon-logo ovat Amazon.com-yhtiön tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Käyttöohje Tekijänoikeustiedot TP1843-US Issue01 2013 Promethean Limited. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikkien Promethean ActivEngage2 -latauksen sisältämien ohjelmistojen, resurssien, ohjainten ja ohjeiden

Lisätiedot

Tiimin käyttö. 1 Projektin jakaminen tiimiksi. 1.1 Projektin jakaminen ArchiCADistä

Tiimin käyttö. 1 Projektin jakaminen tiimiksi. 1.1 Projektin jakaminen ArchiCADistä 24.9.2010 ArchiCAD 14 YT. - 1 Tiimin käyttö 1 Projektin jakaminen tiimiksi Tiimityön voi jakaa kahdesta paikasta projektin ollessa auki: Arkisto Uusi Jaa projekti Tiimi Projekti Jaa projekti. Sen voi tehdä

Lisätiedot

Rediteq Oy 30.4.2008 1

Rediteq Oy 30.4.2008 1 Rediteq Oy 30.4.2008 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 Termeistä... 2 1 Palveluun kirjautuminen... 3 1.1 Unohtuiko salasana?... 4 1.2 Salasanan vaihto... 5 2 Arviointilomakkeen täyttäminen ja koulutuskorvauksen

Lisätiedot

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit.

Tehtävä. Asetukset. Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Tehtävä Moodlen versiossa 2.3. käyttöön tuli uusi tehtävätyyppi, jonka on tarkoitus tulevaisuudessa korvata aiemmat tehtävätyypit. Uusi tehtävä näkyy Lisää aineisto tai aktiviteetti - valikossa muiden

Lisätiedot

Hallintaportaalin 1.4 käyttöohje. ver 1.0

Hallintaportaalin 1.4 käyttöohje. ver 1.0 Hallintaportaalin 1.4 käyttöohje ver 1.0 5/2009 Sisällysluettelo 1 Sisäänkirjautuminen 2 Tiedotteet 3 Käyttäjä 3.1 Omat tiedot 3.1.1 Omat tiedot 3.1.2 Hallintaportaali Asetukset 3.1.3 Käyttöoppaat 3.1.4

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

Tietoja Käyttäjän käsikirjasta... 5 Yleistä... 5 Esitiedot... 5 Muu materiaali... 5

Tietoja Käyttäjän käsikirjasta... 5 Yleistä... 5 Esitiedot... 5 Muu materiaali... 5 KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA HENKILÖKOHTAINEN KILPAILU V.10.3 OE2003 VERSIO 10.3 MT2003VERSIO 10.3 TILA: 20.4.2007 SISÄLLYSLUETTELO Tietoja Käyttäjän käsikirjasta... 5 Yleistä... 5 Esitiedot... 5 Muu materiaali...

Lisätiedot