Kaupunginhallituksen kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kaupunginhallituksen kokoushuone"

Transkriptio

1 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 15/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA klo 17:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajat Käsittelyjärjestys Kotka-konsernin välitilinpäätös 1-6/ Kotkan konsernin välitilinpäätös Talouden seuranta Tuloslaskelma ja ennuste sekä talousarvion toteutuminen toimielimittäin Graafinen seuranta kaupungin käyttötalouden kehityksestä Kotkansaaren päiväkodin rahoittaminen leasingrahoituksella Karhuvuoren koulun kalusteet Karhuvuoren koulun kalusteet Valtionperinnön vastaanottaminen Kotka-Karhulan Rintamaveteraanit ry:n 50-vuotisjuhla; huomion osoittaminen Kotka-Karhulan Rintamaveteraanien kirje ja kutsu 50-vuotisjuhlaan Täyttöluvat Liite päätökseen vakituiset täyttöluvat Kotkan ja Tallinnan ystävyyskaupunkisuhteet 60 v Valtuuston pitämän kokouksen päätösten täytäntöönpano Hallintokuntien pöytäkirjajäljennökset ja viranhaltijoiden päätökset... 68

2 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus ESITYSLISTA KOKOUSAIKA Maanantai klo KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi Jari Merivirta Mertsu Olsson Birgitta Pitko Eeva-Riitta Rajantie Irma Tiusanen Kari Tujula Pirjo Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja Haapanen Jorma palvelujohtaja Koivisto Jarmo kansliapäällikkö Brask Nina valt.puheenjohtaja Kotiniemi Topias valt. I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti valt. II varapuheenjohtaja Eerola Juho valt. III varapuheenjohtaja Hassinen Raino kaupunginsihteeri, sihteeri Makkonen Kari tiedotuspäällikkö Poissa ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Jari Elomaa Raino Hassinen LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan Pykälät PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kotkassa Pöytäkirjan tarkastajat PÖYTÄKIRJA YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Asianhallintayksikössä (kaupungintalo, 5. krs) Kaupunginsihteeri Raino Hassinen

3 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kh Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

4 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu Pöytäkirjan tarkastajat Kh Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

5 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu Käsittelyjärjestys Kh Hyväksytään listan mukaisena. Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

6 KOTKAN KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kokouspäivämäärä Sivu 5 D/1151/ / Kotka-konsernin välitilinpäätös 1-6/2015 Kh Valmistelija: Talouspäällikkö Jari-Pekka Väisänen, puh Talouden vastuualue lähettää Kotkan kaupungin, sen liikelaitosten sekä tytäryhteisöjen konsernivälitilinpäätöksen ajalta 1-6/2015 tiedoksi kaupunginhallitukselle. Raportti sisältää konsernirakenteen kuvauksen, konsernin tuloslaskelman, rahoituslaskelman sekä taseen tunnuslukuineen. Raportille on koottu yhteenveto tytäryhtiöiden tuloslaskelmista sekä yhteisöiden toimittamat katsaukset taloudelliseen tilanteeseensa. Liitteet: Esittelijä: Esityslistan liitteenä on yhteenveto konsernirakenteesta, konsernin tulos- ja rahoituslaskelmasta, taseesta sekä näiden tunnusluvuista. Liite sisältää myös tuloslaskelmayhteenvedon tytäryhtiöistä sekä tyttärien ja kuntayhtymien katsaukset taloudelliseen tilanteeseensa. Kaupunginjohtaja Henry Lindelöf Ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee konsernin välitilinpäätöksen 1-6/2015 liitteineen tiedoksi. Toimeenpano: Ote: talous- ja rahoitusjohtaja Ei oikaisuvaatimusohjetta Pöytäkirjan tarkastusmerkintä

7 KOTKAN KONSERNIN VÄLITILINPÄÄTÖS LIITE: Kaupunginhallitus / 215

8 2 SISÄLLYSLUETTELO Konsernirakenne. 1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut. 2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut. 3 Konsernitase ja sen tunnusluvut... 4 Konsernin tytäryhteisöjen tuloslaskelmat. 5 Kuntayhtymät LIITE: Kaupunginhallitus / 215

9 1 Konsernirakenne Kotkan kaupunki Kymenlaakson pelastuslaitos Kymijoen Työterveys ICT Kymi Liiketoimintayhtiöt Kotkan Energia Oy 100 % HaminaKotka Satama Oy 60 % - Kotkan Satamatalot Oy Avustettavat Kotkan kaupunginteatteri Oy 100 % Kotka Maretarium Oy 97,17 % Kymenlaakson Orkesteri Oy 55 % Tytäryhtiöt Nollatuottoyhtiöt Kotkan Asunnot Oy 100 % Kotkan Toriparkki Oy 100 % Cursor Oy 86,4 % -kiinteistöyhtiöitä Kymen Vesi Oy 79 % Kymenlaakson Vesi Oy 70 % Kymijoen Ravintopalv. Oy 66,5 % - Makumaakarit Oy Kyamk-kiinteistöt Oy 51 % Kotkan Julkiset Kiinteistöt Oy 100 % Osakkuusyhtiöt Sunilan Kantola Oy 50 % Sunilan Puhdistamo Oy 33.3 % Kotkan Golf Oy 28 % Kymenlaakson Jäte Oy 27,32 % Kaakkois-Suomen AMK Oy 25,5,% Kymenlaakson Sähkö Oy 27 % Uuperinrinteet Oy 42,5 % Kuntayhtymät Carea Kymenlaakson sairaanhoito ja sos.palvelujen kuntayhtymä 33,4 % Kotkan Haminan Seudun koulutuskuntayhtymä Ekami 67,95 % Kymenlaakson Liitto 31,07% Itä-Suomen Päihdehuolto 7,62 % LIITE: Kaupunginhallitus / 215

10 KONSERNITULOSLASKELMA JA TUNNUSLUVUT Välitilinpäätös 1-6/2015 milj. euroa 1-6/ /2015 Toimintatulot 137,3 130,2 Toimintamenot -269,1-268,3 Osuus osakkuusyhtiöiden voitosta/tappiosta 1,7 1,2 TOIMINTAKATE -130,1-136,9 Verotulot 109,2 110,2 Valtionosuudet 54,2 57,0 Rahoitustulot ja -menot -5,8-5,3 Korkotuotot 0,2 0,1 Muut rahoitustuotot 0,2 0,1 Korkokulut -5,3-4,8 Muut rahoituskulut -0,8-0,8 VUOSIKATE 27,5 24,9 Poistot ja arvonalentumiset -25,1-25,3 Tilikauden yli- ja alipariarvot 0,0 0,0 Arvonalentumiset 0,0 0,0 Satunnaiset erät 0,0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 2,3-0,4 Tilinpäätössiirrot 0,0 0,0 Vähemmistöosuudet -1,6-1,2 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0,7-1,6 2 KONSERNITULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot/ Toimintakulut % 51,0 48,5 Vuosikate % poistoista 109,4 98,6 Vuosikate, euroa/asukas Asukasmäärä LIITE: Kaupunginhallitus / 215

11 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA JA SEN TUNNUSLUVUT Välitilinpäätös 1-6/2015 milj. euroa 01-06/ /2015 Toiminnan rahavirta Vuosikate 27,5 24,9 Satunnaiset erät 0,0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät 0,8 2,0 Investointien rahavirta Investointimenot -20,0-22,0 Rahoitusosuudet investointeihin 0,1 0,0 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 9,7 0,0 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 18,0 5,0 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset 0,0 0,0 Antolainasaamisten vähennykset 0,1 0,1 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 12,1 28,6 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -5,6-11,3 Lyhytaikaisten lainojen muutos -12,6-14,4 Oman pääoman muutokset -0,3-0,3 Muut maksuvalmiuden muutokset -12,1 0,5 Rahoituksen rahavirta -18,3 3,2 Rahavarojen muutos -0,3 8,2 3 Rahavarat kauden lopussa 16,4 27,8 Rahavarat ,8-19,6 KONSERNIN RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Investointien tulorahoitus, % 138,0 113,5 Pääomamenojen tulorahoitus, % 72,4 52,4 Lainanhoitokate 1,4 1,0 Kassan riittävyys, pv 9 15 LIITE: Kaupunginhallitus / 215

12 4 KONSERNITASE JA SEN TUNNUSLUVUT Välitilinpäätös 1-6/2015 milj. euroa VASTAAVAA 06/ /2015 VASTATTAVAA 06/ /2015 PYSYVÄT VASTAAVAT 925,2 920,8 OMA PÄÄOMA 267,9 262,6 Aineettomat hyödykkeet 12,8 10,9 Peruspääoma 293,1 293,1 Aineettomat oikeudet 4,3 2,6 Liittymismaksurahasto 2,3 2,3 Konserniliikearvo 2,4 2,2 Arvonkorotusrahasto 0,3 0,3 Muut pitkävaikutteiset menot 5,7 5,3 Muut omat rahastot 24,6 24,6 Ennakkomaksut 0,3 0,7 Edel. tilikauden yli-/alijäämä -53,0-56,1 Tilikauden yli-/alijäämä 0,7-1,6 Aineelliset hyödykkeet 871,2 869,0 Maa- ja vesialueet 104,6 105,0 VÄHEMMISTÖOSUUDET 44,8 45,9 Rakennukset 529,3 525,1 Kiint.rakenteet ja laitteet 183,9 179,4 Koneet ja kalusto 24,2 20,2 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET Muut aineelliset hyödykkeet 6,4 7,1 VARAUKSET 19,2 16,2 Enn.maksut ja ke.hankinnat 22,9 32,3 Poistoero 18,7 15,9 Vapaaehtoiset varaukset 0,5 0,3 Sijoitukset 41,2 40,9 Osakkuusyhteisöosuudet 29,5 29,1 PAKOLLISET VARAUKSET 9,3 8,7 Osakkeet ja osuudet 8,5 8,9 Eläkevaraukset 6,8 5,4 Muut lainasaamiset 1,7 1,4 Muut pakolliset varaukset 2,5 3,2 Muut saamiset 1,4 1,5 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT 1,3 1,0 TOIMEKSIANTOJEN VARAT 1,3 1,0 VIERAS PÄÄOMA 659,6 664,1 VAIHTUVAT VASTAAVAT 75,6 76,6 Pitkäaikainen 508,9 507,2 Vaihto-omaisuus 5,0 5,0 Lyhytaikainen 150,6 156,9 Saamiset 54,1 43,8 VASTATTAVAA YHT 1002,0 998,5 Pitkäaikaiset saamiset 9,7 8,1 Lyhytaikaiset saamiset 44,4 35,8 Rahoitusarvopaperit 1,3 1,3 Rahat ja pankkisaamiset 15,1 26,5 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1002,0 998,5 KONSERNITASEEN TUNNUSLUVUT 06/ /2015 Omavaraisuusaste % 33,1 32,5 Suhteellinen velkaantuneisuus % 114,8 111,7 Kertynyt yli/alijäämä, 1000 euroa Kertynyt yli/alijäämä, euroa/asukas Konsernin lainakanta (milj.euroa) 562,6 567,1 Konsernin lainat euroa/asukas Konsernin lainasaamiset (milj. euroa) 2,5 2,5 Asukasmäärä LIITE: Kaupunginhallitus / 215

13 5 Konsernin tytäryhteisöjen tuloslaskelmat , milj. euroa (kunnan tuloslaskelmakaavan mukaisena) (konsernin sisäisiä tapahtumia ei ole eliminoitu luvuista) Liiketoimintayhtiöt Nollatuottoyhtiöt Avustettavat Hamina- Kotka Satama Oy Kotkan Energia Oy Cursor Oy Kotkan Asunnot Oy Kotkan Kotkan Kyamkkiinteistöt Vesi Oy Kymen Julkiset Toriparkki Kiinteistöt Oy Oy Oy Kymenlaakson Vesi Oy Kymijoen Ravintopalvelut Oy Kotka Kotkan Kymenlaakson Maretarium Oy teatteri Oy Orkesteri Kaupungin- Oy TULOSLASKELMA Toimintatuotot 20,7 23,9 5,1 8,6 2,6 0,2 2,1 9,9 1,7 6,2 0,3 2,0 1,4 Toimintakulut -13,9-16,1-4,5-5,9-1,5-0,1-0,1-6,1-1,0-5,6-0,3-2,0-1,5 Toimintakate 6,9 7,8 0,6 2,6 1,1 0,1 2,0 3,8 0,7 0,7 0,0 0,0-0,1 Verot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Korko- ja rahoitustuotot 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Korkokulut -1,2-0,9-0,2-0,4 0,0 0,0 0,0-0,8 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 Muut rahoituskulut 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vuosikate 5,6 7,0 0,3 2,2 1,1 0,1 2,0 2,9 0,7 0,6 0,0 0,0-0,1 Suunn.mukaiset poistot -5,2-3,2-0,5-1,1-1,2-0,1-0,4-2,8 0,0-0,4 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset erät 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilikauden tulos 0,4 3,8-0,1 1,1-0,1 0,0 1,6 0,1 0,7 0,2 0,0 0,0-0,1 Tilinpäätössiirrot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Vähemmistöosuudet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0,4 3,8-0,1 1,1-0,1 0,0 1,6 0,1 0,7 0,2 0,0 0,0-0,1 LIITE: Kaupunginhallitus / 215

14 6 KONSERNIN TYTÄRYHTEISÖJEN TULOSLASKELMAT Kotkan Energia Oy Omistus: Kotkan kaupunki 100 %. Toiminta-ajatus: Liiketoimintayhtiö Kotkan Energia Oy:n tarkoituksena on tuottaa ja myydä kaukolämpöä, teollisuushöyryä, sähköä ja jätteiden hyödyntämispalvelua käyttäen ensisijaisesti uusiutuvia energiamuotoja yhdistetyssä sähkön- ja lämmöntuotannossa yhteistyössä paikallisen teollisuuden kanssa. Tavoitteet vuodelle 2015 Merkittäviä kehittämistoimia: Tavoitteet Merkittäviä kehittämistoimia Merkittävät riskit Tilikaudelta 2014 maksetaan osinkoa vähintään 70 % tilikauden tuloksesta huomioiden tilikausilta maksettavalle osingolle kaupunginvaltuustossa hyväksytty kokonaistavoite 12,0 milj.. Kaukolämmön hintataso vastaa valtakunnallista kaukolämmön keskihintaa seurattavassa asiakasryhmässä (+/- 5 %). Kotkan Energia edistää energiantuottajana aktiivisesti hankkeita, joiden tavoitteena on luoda Kotkan alueelle uusia teollisia ja palvelualan työpaikkoja. Hyötyvoimalaitoksella toteutetaan tehostamisinvestointi, jolla parannetaan kattilan käytettävyyttä ja kasvatetaan sen elinikää. Kotkaan suunnitellulle datakeskukselle valmistellaan energiantoimituksen kokonaisratkaisua ja siihen liittyviä investointeja. Uusiutuvan energian osuuden lisäämiseen tähtääviä ratkaisuja ja investointeja selvitetään. Sähköautojen latauspisteitä rakennetaan rajoitetusti suurempien asiointikeskusten yhteyteen. Em. hankkeiden rahoitukselle tullaan tarvittaessa hakemaan kaupungin takausta. Vuoden 2014 tuloksesta maksettiin ensimmäinen erä osingosta 1,5 milj. ja toinen osa maksetaan marraskuun lopulla 2,2 milj. (n. 90 % tilikauden tuloksesta). Kaukolämmön kokonaishintataso vuoden 2015 alussa oli hieman vertailuyhtiöiden kaukolämmön hintatasoa edullisempi. Uusiutuvan energian osuutta omasta tuotannosta kasvatetaan investointiohjelman avulla. Liiketoiminnan taloudellinen tulos vuonna 2015 on ollut hiukan budjetoitua parempi huolimatta haastavasta liiketoimintaympäristöstä. Sää oli alkuvuonna hyvin lämmin ja hintatasot sähkömarkkinoilla ovat olleet alkuvuonna poikkeuksellisen matalat. Sähkömarkkinoilla hintatasojen ennustetaan jatkuvan matalana. Uusiutuvan energian investointiohjelma etenee suunnitelmien mukaisesti. Yhden uuden tuulivoimalaitoksen rakentaminen Mussaloon on aloitettu. Hyötyvoimalaitoksella toteutettavan tehostamisinvestoinnin suunnittelu ja toteutus on käynnistetty. Kotkan Energian merkittävimmät liiketaloudelliset riskit kohdistuvat voimalaitosten ennakoimattomista keskeytyksistä aiheutuviin katemenetyksiin ja huoltokustannuksiin, maakaasun hintakehitykseen, sähkön johdannaismyyntiin ja ostoon sekä säätilariippuvaiseen kaukolämmön myyntiin. Voimalaitosten käytettävyysriskiä hallitaan säännöllisten tarkastusten ja ennakkohuollon keinoin. Sähkön myyntiä ja ostoa sekä maakaasun öljyriippuvaista hintariskiä suojataan hallituksen määrittämän riskipolitiikan mukaisesti johdannaisten avulla. Investointien myötä kasvavaan korkoriskiin on varauduttu korkojohdannaisten avulla. LIITE: Kaupunginhallitus / 215

15 7 Suhteet Kotkan kaupungin kanssa TP Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Myynti emolle Myynti tytäryhtiöille ja kuntayhtymille Oman pääoman sijoitus emolta Takaukset emolta - omavelkaiset (1) Takaukset emolta - täytetakaukset Maksuvalmiuslainat (2) Korot emolle (3) Tilikauden tulos Jakokelpoinen oma pääoma Osingot emolle (4) Yhteisön omat tunnusluvut TP Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Liikevaihto (milj. ) 44,7 23,9 23,0 44,5 Sijoitetun pääoman tuottoaste (%) 7,5 5,6 5,3 5,5 Kaukolämmön hintataso vertailuryhmän keskiarvoon verrattuna (%) Hintataso oli 0,12 % keskiarvoa edullisempi Tietoa ei ole saatavilla. Tietoa ei ole saatavilla. +/-0 Henkilöstön määrä keskimäärin (kpl) Selitykset: (1) Konsernitilin käytetty limiitti ei sisälly lukuun. (3) Konsernitilin limiitin korot. (2) Konsernitilin käytetty limiitti. (4) Tilikauden tuloksen perusteella maksettavat osingot. LIITE: Kaupunginhallitus / 215

16 HaminaKotka Satama Oy Omistus: Kotkan kaupunki 60%, Haminan kaupunki 40 % 8 Liiketoimintayhtiö Toiminta-ajatus: Yhtiön toimintapolitiikan mukaisesti yhtiön perustehtävä ja toiminnan tarkoitus on kehittää ja ylläpitää toimintaedellytyksiä merikuljetuksille ja niitä palveleville yrityksille. Yhtiö huolehtii sataman infrastruktuurista, alusliikenteestä ja nosturipalvelujen tarjoamisesta. Satamakonsernin kiinteistöjen omistus ja hallinnointi on pääosin keskitetty tytäryhtiö Kotkan Satamatalot Oy:lle. Tavoitteet vuodelle 2015 Liikennemäärä kasvaa 2 %. Vuoden 2014 aikana käytyjen yhteistoimintaneuvottelujen säästötavoite ( ) saavutetaan. Viime vuosina syntynyttä korjausvelkaa pienennetään. Investoinnit pidetään edelleen alhaisella tasolla (alle 2 miljoonaa euroa). Satamakonsernin omavaraisuusaste nousee 27 %:iin. Ainakin kahdelta toimijalta saadaan sijoittumispäätös Haminaan tai Kotkaan liittyen Business Mooring projektiin. Merkittäviä kehittämistoimia: Tavoitteet Merkittäviä kehittämistoimia Merkittävät riskit Vuoden 2015 keskeisin kehittämistoimi on satamasidonnaisen teollisuuden etsiminen talousalueelle ja satamiin yhdessä omistajien ja kehittämisyhtiön kanssa. Projektin mahdolliset tulokset edellyttävät tarvittaessa investointeja myös satamaalueelle ja niihin tulee reagoida nopeasti. Toinen merkittävä hanke on konventionaalisen (sahatavara, sellu) metsäteollisuuden liikennekeskittymän aikaansaaminen Haminaan. Keskittymän toteutuminen vaatii satamayhtiöltä liikennettä palvelevien fasiliteettien luomista. Kolmas merkittävä hanke on uusien tavaravirtojen saaminen tällä hetkellä vähäisemmässä käytössä oleviin satamanosiin mm. Business Mooring projektin kautta. Liikennemäärä on tammi-kesäkuussa vähentynyt 5,1 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Syynä tähän on erityisesti Venäjälle menevän kauttakulkuliikenteen vähentyminen yli 30 %:lla, johon on vaikuttanut erityisesti sanktiot, Venäjän heikko taloustilanne ja ruplan voimakas devalvoituminen. Näiden vaikutus liikevaihdon putoamiseen on noin 1,2 milj. euroa ensimmäisen puolivuotisjakson aikana. Yhteistoimintaneuvotteluissa sovittu henkilöstömäärän yhdeksän henkilön supistuminen ja samalla myös palkkakulujen pieneneminen on toteutunut alkuvuoden aikana seitsemän henkilön osalta. Loput kaksi toteutuvat tämän vuoden loppupuolella. Henkilöstökulujen säästötavoitteiden osalta työaikoja ja toimintatapoja tarkastellaan edelleen joiltain osin syksyn kuluessa. Vedenantoon liittyvään liikevaihdon tuottotavoitteeseen on alkuvuoden aikana päästy samoin kuin huolto- ja korjaustöiden siirtämisessä omaksi työksi on saavutettu odotetut kustannussäästöt. Vuosikorjauksia on viime vuosina siirretty eteenpäin ja niitä oli tavoite lisätä vuonna 2015 kasvattamalla sekä korvausinvestointeja että lisäämällä huoltotöitä mutta liikevaihdon laskiessa vähentyneen kauttakulkuliikenteen osalta joudutaan tavoitetta merkittävästi vähentämään. Loppuvuoden aikana välttämättömät korjaustyöt tehdään ja investointeja vähennetään kolmanneksella eli noin miljoonalla eurolla. Satamakonsernin omavaraisuus oli 27,5 %. Konventionaalisen sahatavaraliikenteen osalta on onnistuttu hyvin ja liikenteen määrä on kasvanut noin 20 %:lla viime vuoden puolivuotisjaksoon verrattuna. Selluliikenteen osalta tavoiteltiin uusia liikennevirtoja mutta toistaiseksi niissä on onnistuttu vain vähäisessä määrin. Merkittävä strateginen päätös on ollut uuden LNG terminaalin sijoittuminen Haminan satamaan. Sijoittuminen mahdollistaa myös LNG:n mahdollistamien oheispalveluiden kehittämisen. Sataman päämarkkina-alueen Euroopan talous on saatu vain hyvin vaatimattomalle ja epävarmalle kasvu-uralle. Venäjän talouden kasvu supistuu edelleen voimakkaasti Ukrainan kriisin aiheuttaman epävarmuuden myötä ja muiden maiden asettamien talouspakotteiden ja ulkomaisten investointien hyytymisen seurauksena. Suomen vientiteollisuus on edelleen ollut ongelmissa, mutta metsäteollisuuden osalta tilanne on jo vakiintunut ja pysynyt osaltamme hyvänä. Edellä mainitut talouden ongelmat aiheuttavat edelleen merkittäviä riskejä HaminaKotka Satama Oy:n kehitykselle ja taloudelle. Erityisesti Venäjän ongelmat heijastuvat sataman kauttakulkuliikennettä pienentävänä tekijänä. Suomen viennistä HaminaKotka Satama on onnistunut säilyttämään markkinaosuutensa. Sekä EU-tasoisen, Suomen oman että Venäjän jatkuvasti muuttuva ja kiristyvä lainsäädäntö, ohjeistus ja direktiivit aiheuttavat merkittäviä riskejä satamayhtiön toiminnalle. Satamayhtiön riski rahoituksen saatavuudesta on kasvanut rahoituslaitosten vakavaraisuussäännösten ja muun lainsäädännön asettamien vaatimusten myötä. LIITE: Kaupunginhallitus / 215

17 9 Suhteet Kotkan kaupungin kanssa TP Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Oman pääoman sijoitus emolta Takaukset emolta Muut tuloutukset emolle Yhteisön omat tunnusluvut (konserni) TP Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Liikevaihto, Liikevaihdon kasvu % -1,4-1,7-5,3 2,0 Sijoitetun pääoman tuotto% 3,4 2,0 2,6 3,0 Tilikauden tulos, Edellisten tilikausien voitto, Omavaraisuusaste Käyttökate % Tuottavuus/tonnia/henkilö Liikennemäärä tn Henkilöstö LIITE: Kaupunginhallitus / 215

18 Kotkan Asunnot Oy 10 Nollatuottoyhtiö Omistus: Kotkan kaupunki 100 % Toiminta-ajatus: Kotkan Asunnot Oy tarjoaa kotkalaisille ja Kotkaan muuttaville monipuolista ja vuokratasoltaan kohtuuhintaista sekä turvallista asumista. Tavoitteet vuodelle 2015 Kotkan Asunnot Oy ylläpitää kiinteistösalkkuaan suunnitelmallisesti niin, että sen arvo säilyy ja arvonnousu on mahdollista. Asunnot ja niiden ympäristöt pidetään viihtyisinä ja asukastyytyväisyys on hyvä. Asuntojen kysyntä ja käyttöaste säilyvät hyvänä (97,9 %) sekä vaihtuvuus alhaisena (20 %). Yhtiön talous on tasapainossa ja vuokrataso kohtuullinen. Merkittäviä kehittämistoimia: Tavoitteet Merkittäviä kehittämistoimia Merkittävät riskit Kiinteistöissä tehdään kunnossapitokorjauksina mm. parvekkeiden, julkisivujen ja vesikattojen kunnostusta. Kiinteistöjen salkuttamisen (pidettävät, kehitettävät, selvitettävät ja realisoitavat kiinteistöt) perusteella ryhdytään tarvittaviin toimenpiteisiin. Vuoden aikana suunnitellaan tulevia isompia peruskorjaus- ja rakennushankkeita sekä käynnistetään uudiskohteen suunnittelu ja rakennuttaminen, mikäli sopiva tontti löytyy. Hankkeiden ajankohdasta ja rahoitustavasta riippuu tarvitaanko niiden rahoittamiseen kaupungin takausta. Energiatehokkuutta ja energiansäästöä, kestävää kiinteistöjen ylläpitoa, parempaa asumismukavuutta sekä asumiskustannusten nousua hillitseviä mahdollisuuksia ja toimintatapoja selvitetään järjestelmällisesti. Kotkan Asunnot Oy:n kiinteistöjä ja asuntoja on ylläpidetty ja korjattu suunnitelmallisesti. Asuntojen käyttöaste on 98,6 % ja asukasvaihtuvuus 18,9 %. Yhtiön talous on tasapainossa. Asukastyytyväisyystutkimuksen mukaan oli tyytyväisyys yhtiön palveluihin hieman noussut edellisvuodesta. Peruskorjaus- ja kunnossapitohankkeet sekä energiatehokkuuden lisäämiseen tähtäävät hankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Osa vuodelle suunnitelluista hankkeista toteutetaan loppuvuoden aikana. Merkittävimmät riskit ovat toimintaympäristön muutoksesta johtuvia (strategisia). Asukkaiden ikärakenteen kehitys, pienenevä perhekoko, muuttuvat asumistarpeet ja asumiskustannusten nousu sekä asumistuen ja toimeentulotuen rajat aiheuttavat sen, että asuntojen koko ei vastaa kysyntää. Ongelmaksi muodostuvat etenkin kolmiot ja neliöt, mutta myös tiloiltaan isot kaksiot. Yleinen taloudellinen tilanne voi aiheuttaa yhtiön toiminnalle haasteita, kun eri tahoilla kehitetään uusia ansainta- ja säästötoimenpiteitä. Tästä esimerkkinä mm. muutos kiinteistöverolain tulkinnassa, joka aiheutti yhtiölle :n nousun budjetoituun kiinteistöveroon nähden. Suhteet Kotkan kaupungin kanssa Taloudellinen riski olisi korkojen merkittävä nousu, jota vastaan on suojauduttu lainasalkun rakenteella. TP Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Myynti kaupungille Oman pääoman sijoitus emolta Lainat emolta Takaukset emolta Korot emolle Yhteisön omat tunnusluvut TP Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Liikevaihto, Yli/alijäämä Kumulatiivinen yli/alijäämä Käyttöaste, % 98,2 98,1 98,6 97,9 Vaihtuvuus, % 18,4 18,9 18,9 20 Keskivuokra (budj. neliövuokra) 9,25 9,25 9,59 9,59 Henkilöstö LIITE: Kaupunginhallitus / 215

19 Kotkan Toriparkki Oy Omistus: Kotkan kaupunki 100 %. Toiminta-ajatus: 11 Nollatuottoyhtiö Yhtiö omistaa autopaikoituskiinteistön sekä harjoittaa autopaikkojen vuokraustoimintaa ja muuta kauppakeskukseen liittyvää toimintaa. Tavoitteet vuodelle 2015 Saavuttaa 0-tulos ja vahvistaa keskustan toimintaedellytyksiä tarjoamalla kohtuuhintaista pysäköintitilaa. Merkittäviä kehittämistoimia: Tavoitteet Merkittäviä kehittämistoimia Merkittävät riskit Pysäköintimäärät laskeneet arvioitua enemmän eli noin 40% jolloin myös talous jäänyt tavoitteesta. Suhteet Kotkan kaupungin kanssa TP Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Myynti kaupungille Myynti konsernin muille tytäryhtiöille Oman pääoman sijoitus emolta Pääomalainat emolta Takaukset emolta Korot emolle Yli-/alijäämä Yli-/alijäämä (kumulatiivinen) Yhteisön omat tunnusluvut TP Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Liikevaihto, Pysäköintejä kpl LIITE: Kaupunginhallitus / 215

20 Cursor Oy 12 Nollatuottoyhtiö Omistus: Kotkan kaupunki 86,4 %, Hamina 4,5 %, Miehikkälä 2,4 %, Pyhtää 0,9 %, Virolahti 0,5 % ja eri yritykset yhteensä 4,46 % ja pankit 0,91 %. Toiminta-ajatus: Yhtiön tehtävänä on Kotkan-Haminan elinvoimaisuuden vahvistaminen synnyttämällä ja kehittämällä menestyvää yritystoimintaa. Kaupunki osallistuu asukaslukunsa mukaisessa suhteessa strategisiin kehityshankkeisiin Etelä- Kymenlaakson kuntien kanssa. Tavoitteet vuodelle 2015 Yritysten perustaminen nousee tasolle 400+ vuodessa Seudulle syntyy työpaikkaa Panostus Seudulliseen matkailuun ja myyntiin alkaa tuottaa tuloksia Raw by Nature elinkeinomarkkinoinnin konsepti lisää seudun näkyvyyttä ja vetovoimaa Merkittäviä kehittämistoimia: Cursor on toiminut seudun rakenteellisen muutoksen johtajana ja vuonna 2015 seudun uusiutuminen ja vetovoimaisuus ovat edelleen tärkeimpiä Cursorin toimenpiteitä sekä työpaikkojen säilyttämiseksi että uusien työpaikkojen lisäämiseksi seudulla. Cursorin toiminnan painotuksia seudulla ovat uusiutuvan teollisuuden ja energiatehokkuusteknologian, peliliiketoiminnan sekä matkailun kehittäminen strategian mukaisesti sekä Kantasataman alueen suunnitteluun ja kehittämiseen sekä toteuttamiseen osallistuminen ja entistä vahvempi rooli logistiikassa. Tukholma-Turku-Helsinki- Kotka-Pietari kehityskäytävän ja sitä tukevan E18-moottoritien rakentaminen on merkittävässä roolissa seudun vetovoiman lisäämisessä ja hyödyntämisessä ja uusien liiketoimintojen kehittämisessä. Raw by Nature elinkeinomarkkinoinnin konsepti vahvistaa ja lisää seudun yhtenäisyyttä ja houkuttelevuutta. Venäjä-pakotteiden ja Venäjän talouskehityksen vaikutukset Kymenlaakson matkailuelinkeinoon, venäläisten investointeihin alueella sekä suomalaisten toimintaan Venäjän markkinoilla ja yleiseen ilmapiiriin seudullamme vaativat nopeaa reagointia ja uusien mahdollisuuksien etsimistä. Uutena avauksena olemme selvittäneet yhteistyömahdollisuuksia Brasilian kanssa mm. luotettavana kuljetus- ja välivarastointiseutuna. Tämä työ jatkuu ja konkretisoituu myös vuonna Cursorin palveluiden edelleen kehittäminen saumattomaksi kokonaisuudeksi ja Kotkan-Haminan seutu myyntitoiminnan avulla tunnetuimmaksi väyläksi Venäjän ja Euroopan välillä korostuu entisestään vuonna Uuden EU-ohjelmakauden hankkeiden käynnistyminen ja resursointi ovat tärkeimpiä asioita vuoden 2015 ensimmäisellä kvartaalilla. Rahoituksen toteutumisella on vaikutus Cursorin liikevaihtoon. Mikäli seudun rakenteen uusiutuminen ja muutoksiin reagoiminen edellyttää takauksia, niitä haetaan Kotkan kaupungilta Tavoitteet Aloittavia yrittäjiä ja yritystoiminnan suunnittelijoita oli liikkeellä runsaasti ottaen huomioon vallitsevan taloudellisen tilanteen; Cursorin yritystoiminnan aloittamiseen suunnattuja palveluja hyödynsi monta asiakasta. Uusia hyviä yritysalkuja löytyi. Seudun elinkeinomarkkinoinnin uutta Raw by nature -konseptia testattiin mm. rekrytointikampanjalla ja siihen liittyneellä Etelä-Suomen kasvukeskuksiin kohdennetulla postituksella, jolla tavoiteltiin potentiaalisia paluumuuttajia. Elinkeinomarkkinoinnin toimenpide- ja rahoitussuunnitelma vuosille valmistui, ja seudullisen elinkeinomarkkinoinnin työryhmän toiminta aloitettiin. Merkittäviä kehittämistoimia Matkailussa merkittävä uusi avaus on tavoite kehittää koko Suomenlahden alueen pienvenesatamaverkostoa. Esimerkkinä uusista matkailun markkinointi- ja myyntikeinoista järjestettiin kaksi kansainvälistä Instagram-vierailua, joiden tuloksena seutu on saanut laajaa näkyvyyttä Euroopassa, Venäjällä ja Suomessa. Asiakaspalvelun laadun parantamiseksi ja vuorovaikutuksen lisäämiseksi matkailuneuvonnassa otettiin käyttöön chat-palvelu, tehtiin markkinointivideoita sekä uudistettiin matkailusivuston konsepti ja perustettiin kuvapankki. Kansainvälisille risteilijätoimijoille myytiin Getaway to Finland -konseptia. Kotkan-Haminan seudulle haetaan strategiatyön puitteissa uusia teollisia ja logistisia kasvualoja. Strategiatyö valmistuu alkusyksystä. Cursor panostaa kiertotalouden kehittämiseen seudulla. Kiertotalous, resurssien tehokas käyttö ja niiden jakaminen yhteiseen käyttöön tuo yritysten välille synergioita ja kustannussäästöä. Kasvavaa kiinnostusta sataman infrastruktuurin hyödyntämiseksi uusille teollisille toiminnoille on olemassa, ja puitteet tähän ovat yhä paranemassa. LIITE: Kaupunginhallitus / 215

21 13 Venäjä osaamisessa sähköisen liiketoiminnan kehittämiseen panostettiin yhä vahvemmin. Verkkokauppa on tässä talouspoliittisessa tilanteessa parhain tapa kansainvälistyä ja viedä tuotteita venäläisasiakkaiden ulottuville. Venäjä-osaamista suunnattiin myös pakotekierteen ulkopuolelle Kymenlaakso-Brazil Business Connections -hankkeessa, joka perehdytti yli 20 brasilialaisyritystä Kymenlaakson tarjoamiin mahdollisuuksiin ja Venäjän-kaupan aloittamiseen seudulta käsin. ICT, pelit ja pelillistäminen -kasvuohjelman alkuvuoden kohokohtana oli hyvin käynnistynyt yhteistyö saksalaisen Remote Control Productionsin kanssa ja yrityksen sijoittuminen seudulle. Aktiivinen osallistuminen kansainvälisiin pelialan ja sijoittajatapaamisiin seudun yritysten kanssa tuotti useita uusia yhteistyökumppanuuksia ja sijoituksia yrityksille. Cursor, Kotkan-Haminan seudun kunnat ja Kymenlaakson liitto panostavat seudun yhteiseen maankäytön suunnitteluun. Yhteisenä tavoitteena on, että seutu on mahdollisimman otollinen ja kestävä ympäristö investoinneille, innovaatioille ja yritystoiminnan kehittämiselle. Merkittävät riskit Cursorissa suurimmat taloudelliset riskit kohdistuvat kiinteistöihin, toiminnan rahoitukseen uuden ohjelmakauden johdosta ja hankkeiden rahoituksen takaisinperintään. Suhteet Kotkan kaupungin kanssa TP Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Myynti kaupungille Myynti konsernin muille tytäryhtiöille Oman pääoman sijoitus emolta Lainat emolta Takaukset emolta Muut tuloutukset emolle Yhteisön omat tunnusluvut TP Arvio 2015 (kaup. TA-kirja) Liikevaihto, Tilikauden tulos Kumulatiivinen yli/alijäämä Seudulle syntyvät uudet yritykset Seudulle syntyvät uudet työpaikat Seud. sijoittuvien yritysten lkm Kehittämisrahastosta rah. proj Henkilöstö LIITE: Kaupunginhallitus / 215

Taloussuunnitelma 2015-2019

Taloussuunnitelma 2015-2019 Talousarvio 2015 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT.....................................................

Lisätiedot

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari

Muut osallistujat Haakana Mervi kaupunginhallituksen jäsen Tiusanen Kari -1, KV 10.11.2014 9:00 OSALLISTUJAT Brask Nina puheenjohtaja Päätöksentekijät Kotiniemi Topias I varapuheenjohtaja Tiusanen Pentti II varapuheenjohtaja Eerola Juho III varapuheenjohtaja Aalto-Partanen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2012. Julkaisuvapaa 25.3.2013 klo 13.00

Tilinpäätös 2012. Julkaisuvapaa 25.3.2013 klo 13.00 Tilinpäätös 2012 Julkaisuvapaa 25.3.2013 klo 13.00 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.. 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus. 1 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset..

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2011... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2011... 25 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma 2011-2015 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 15.11.2010 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.. 10 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 11

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.. 10 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 11 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.. 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus. 1 Organisaatio. 2 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.. 3 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen

Lisätiedot

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.. 9 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 11

2. SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ.. 9 3. TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS 11 Tilinpäätös 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.. 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus. 1 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.. 3 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2009... 25 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2009-2013 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.11.2008 Sivu 1(2) SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 14/2015 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 03.08.2015 klo 17:00 Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 191 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT

Nro 8/2015 KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU. Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA. 17.08.2015 klo 18:00 KOKOUSPAIKKA. Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT KOTKAN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Nro 8/2015 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA 17.08.2015 klo 18:00 Valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Läsnäolijat... 1 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21

KÄYTTÖTALOUS Strategiset tavoitteet vuodelle 2008... 21 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1(2) YLEISPERUSTELUT..................................................... 1 1. Kaupunkistrategia taloussuunnitelman ja talousarvion perustana............ 1 2. Strategian kytkentä

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 13.1.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25

Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 Kunnanhallitus 31.3.2015 69 Kunnanvaltuusto 11.6.2015 25 TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.1

Lisätiedot

Kunnanjohtajan katsaus

Kunnanjohtajan katsaus Sisällys Kunnanjohtajan katsaus... 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 Kokonaistalouden tarkastelu... 3 Kunnan luottamusmiesorganisaatio... 7 Kunnan henkilöstöorganisaatio... 8 Kunnan

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 4.8.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja Lommi Semi II varapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Marika Luumi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 PELKOSENNIEMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO TILINPÄÄTÖS 2013 Sivu TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan hallinto 3 Yleinen taloudellinen tilanne

Lisätiedot

Utajärven kunta TASEKIRJA 2013

Utajärven kunta TASEKIRJA 2013 Utajärven kunta TASEKIRJA 2013 Sisällysluettelo 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1.1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 1.1.2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KH 4.4.2011 84

KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KH 4.4.2011 84 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 KH 4.4.2011 84 Toimintakertomus 1 KITEEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2010 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT KITEEN KAUPUNGIN TOIMINNASSA JA TALOUDESSA VUONNA 2010 1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja

OSALLISTUJAT Elomaa Jari puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I varapuheenjohtaja. Muut osallistujat Lindelöf Henry kaupunginjohtaja -1, KH 28.4.2014 17:00 OSALLISTUJAT Elomaa Ji puheenjohtaja Päätöksentekijät Posti Pekka I vapuheenjohtaja Lommi Semi II vapuheenjohtaja Haakana Mervi jäsen Hirvonen Pasi Kirjavainen Mika Luumi Ji Merivirta

Lisätiedot

Kunnanjohtajan katsaus 1. Lempäälä-strategia 2

Kunnanjohtajan katsaus 1. Lempäälä-strategia 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Lempäälä-strategia 2 Luottamusmieshenkilöorganisaatio 12 Kunnan henkilöstöorganisaatio 14 Kokonaistalouden tarkastelu 15 Tuloslaskelma ja tunnusluvut

Lisätiedot

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1

Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1 Sisällysluettelo KV, 11.5.2015 18:00, Esityslista 1-1 Esityslistan kansilehti (läsnäolijat)... 1 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 39 Pöytäkirjan tarkastajat... 4 40 Käsittelyjärjestys...

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 1 Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. Julkaisuvapaa 24.3.2014 klo 13.00

Tilinpäätös 2013. Julkaisuvapaa 24.3.2014 klo 13.00 Tilinpäätös 2013 Julkaisuvapaa 24.3.2014 klo 13.00 SISÄLLYSLUETTELO 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA.. 1 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus. 1 1.2 Hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset..

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS Kaupunginvaltuusto 27.5.2013 58 1 VIITASAAREN KAUPUNGIN VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 4 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 4 1.2 Kaupungin hallinto...

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014

LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 LIMINGAN KUNTA Tasekirja 2014 TASEKIRJAN SISÄLTÖ Toimintakertomus 3 Talousarvion toteutuminen 30 Tilinpäätöslaskelmat 60 Konsernilaskelmat 65 Liitetiedot 69 Allekirjoitukset ja merkinnät 89 Luettelot ja

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot