JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 201 KOKOUKSEN AVAUS LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN JAMPAN SEURAKUNTAKODIN VAHTIMESTARI-SIIVOJAAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN liite HINNASTOT 2015 TALOUSARVIOON liite SIJOITUSSTRATEGIAN UUDISTAMINEN liite RAKENNUSURAKKASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN ENNAKKOÄÄNESTYKSEN VAALITOIMITSIJAN PALKKIO liite TOIMISTOSIHTEERI KATI SIHVOSEN PALKATON VIRKAVAPAA-ANOMUS OPINTOJA VARTEN KIRKKOHERRANVIRASTON TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN TÄYTTÖ RIPPIKOULUMAKSUT liite YSTÄVYYSSEURAKUNTAMATKA UNKARIIN liite TIEDOTTAJA HELENA LINDQVISTIN TEHTÄVÄNKUVAN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS KIRKON ULKOMAANAVULLE EBOLAN VASTAISEEN TYÖHÖN liite EHDOKKAAN NIMEÄMINEN KIVIPUISTON PALVELUKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEEN TOIMIKAUDEKSI liite YLIMMÄN JOHDON PALKKAUSJÄRJESTELMÄN KOKEILU liite LIISA TUOVISEN ALOITE KIRKKONEUVOSTOLLE TELTAN HANKKIMISESTA liite DIAKONIAN TOIMI (VASTUUALUEENA KIRPPUTORI JA SEN VAPAAEHTOISTOIMINTA) KIRKKOVALTUUSTON PÄÄTÖSTEN TARKISTAMINEN JA TOIMEENPANO liite TIEDOKSI OIKAISUVAATIMUSOHJEET KOKOUKSEN PÄÄTÖS Vesa Koivisto kirkkoherra, kirkkoneuvoston pj.

2 KIRKKONEUVOSTO 12/2014 AIKA: Tiistai klo PAIKKA: Kirkonkulman Sali, 2. krs, Kirkkotie 6 Jäsenet Heli Alaja Henry Berg Arne Graeffe Vesa Koivisto, puheenjohtaja Esko Lappalainen Pekka Luuk Brita Peltokoski Terttu Sihvola-Rauttu Liisa Tuovinen, varapuheenjohtaja Jukka Virkki Jarkko Åström Muut osallistujat Matti Auranen, kirkkovaltuuston vpj. Kari J. Hietala, talousjohtaja, esittelijä Marja Kosonen, johtava diakonian viranhaltija, poistui kokouksesta klo 18.59, 219 käsittelyn aikana Jouko Porkka, kirkkovaltuuston pj. Hanna Warro, hallintosihteeri Allekirjoitukset Vesa Koivisto Hanna Warro puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2014 Järvenpäässä / 2014 tarkastus Brita Peltokoski Terttu Sihvola-Rauttu Pöytäkirjan nähtävänä Pöytäkirja pidetään julkisesti nähtävänä pitäminen viraston aukioloaikoina (ma ke klo , to klo 8 18 ja pe klo 8 13) kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1. Todistaa Hanna Warro hallintosihteeri

3 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avasi kokouksen klo Alkuhartauden piti Jukka Virkki. (Seuraavalla kerralla Jarkko Åström). Lauloimme virren LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kokouksen kutsuu koolle puheenjohtaja kirkkoneuvoston päättämällä tavalla. Seurakunnan toimielin on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. (KL 7:4). Esityslista on toimitettu Pj:n esitys: Kn 202 Päätös: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 203 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pj:n esitys: Pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Brita Peltokoski Terttu Sihvola-Rauttu Kn 203 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti 204 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Pj:n esitys: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi muutoksella, että 219 käsitellään asialistalla ensimmäisenä (heti 204 jälkeen). Kn 204 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

4 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto JAMPAN SEURAKUNTAKODIN VAHTIMESTARI-SIIVOJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN Kirkkoneuvosto myönsi Jampan seurakuntakodin vahtimestari-siivooja Tarja Laaksolle eron toimestaan eläkkeelle siirtymisen takia alkaen. Kirkkovaltuusto on hyväksynyt talousarvion yleisperusteluihin seuraavan lauseen. Eläköitymisten tai tehtävistä eroamisen myötä tarkastellaan eri tehtävien tarpeellisuutta ja tehtävien uudelleen organisoimista. Jampan seurakuntakodissa on hyvin monipuolista toimintaa, mikä ilmenee mm. oheismateriaalina olevasta lokakuun 2014 Katrina-varauslistauksesta. Jampan aluetyöstä vastaavan papin Tarja Seppäsen lausunnon mukaan tiloissa tarvitaan oma vahtimestari nykymuotoisella toiminnalla. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1) laittaa julkisesti haettavaksi voimassa olevan tehtäväkuvauksen mukaisesti Jampan seurakuntakodin vahtimestari-siivoojan kokoaikaisen toimen. 2) valitsee viranhaltijoista kirkkoherran, kappalainen Tarja Seppäsen ja ylivahtimestarin haastatteluryhmään 3) valitsee kaksi luottamushenkilöä haastatteluryhmään Kn 205 Päätös: Esitys (kohdat 1-2) hyväksyttiin yksimielisesti Kohta 3) kirkkoneuvoston edustajiksi haastatteluryhmään valittiin yksimielisesti Roope Berg ja Terttu Sihvola-Rauttu

5 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto HINNASTOT 2015 TALOUSARVIOON Talousarvion laadintaohjeessa vuodelle 2015 oli tavoitteeksi määritelty maksujen ja hintojen korottaminen 3 %:lla. Maksutarkistusesitykset on tehty liitteenä nro 206 oleviin hinnastoihin. Kolmen prosentin korotukset on muiden hinnastojen osalta toteutettu mutta Leiriniemen ulkopuolisten käyttäjien osalta hinnastoja ei ole korotettu, koska tavoitteena on leirikeskuksen käytön lisääminen. Seurakunnan tilavuokrat ovat edelleen korotustenkin jälkeen edulliset paikkakunnan muihin juhlatiloihin verrattuna. Rovastikunnan puheenjohtajiston kokouksessa vuonna 2012 on kirjattu pyrkimys yhdenmukaisiin hinnastoihin hautaustoimessa Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakunnissa. Seurakuntapuutarhuri on hyvissä ajoin informoinut kollegojaan Järvenpään kustannustason nousun mukaisista hintojen korotusesityksistä. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä nro 206 olevista hinnastoista hautauspalvelumaksut, hautojen hoitomaksut, tilavuokrat ja Leiriniemen hinnat vuodelle 2015 ja antaa ne talousarvion yhteydessä kirkkovaltuustolle tiedoksi. Lisäksi kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy hautapaikkamaksut esitetyn hautapaikkamaksuliitteen mukaisina. Kn 206 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

6 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto SIJOITUSSTRATEGIAN UUDISTAMINEN Seurakunnan kassavaroja, joita ei välittömästi tarvita maksuvalmiuden ylläpitämiseen ja talousarvion mukaisten menojen hoitamiseen sijoitetaan sijoitusstrategian mukaan. Sijoitusstrategia on edellisen kerran päivitetty vuonna Sijoitusstrategissa on täsmennetty muutamia asioita ja nostettu riskisijoituksiin mahdollisesti käytettävää osuutta. Sijoitusstrategian mukaisesti enintään 40 % varoista voi olla riskisijoituksissa ja tämän osuuden voi myös ylittää tilapäisesti enintään 3 kuukauden ajan. Muutokset on tehty kirkkoneuvostossa aiemmin käydyn keskustelun pohjalta. Seurakunnassa noudatetaan myös soveltuvin osin kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjetta. Ohje on katsottavissa netissä: l%e4kerahaston%20vastuullisen%20sijoittamisen%20ohjeet.pdf Liitteenä nro 207 on uusittu sijoitusstrategia. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy liitteenä nro 207 olevan sijoitusstrategian 2014-, joka tulee voimaan ja on voimassa toistaiseksi. Kn 207 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

7 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto RAKENNUSURAKKASOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN Seurakunnan kiinteistöpäällikkö on urakkatarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia Järvenpään seurakuntatalon toimistotilojen peruskorjaus- ja muutostöistä koskien perheasianneuvottelukeskukselle saneerattavia entisiä aikuistyön päädyn ja päiväkerhon tilojen. Tarjoukset ylittivät aiemman kustannusarvion. Kirkkovaltuusto hyväksyi uuden tarjouksiin perustuvan kustannusarvion ja myönsi tarvittavan lisämäärärahan Kiinteistöpäällikkö on hyväksynyt LVI-työ ja sähköurakat, joihin hänellä on päätösvalta kirkkoneuvoston hyväksymien hankintarajojen mukaisesti. Investoinneissa kiinteistöpäällikön hankintarajavaltuutena on LVI-työurakka meni Ilmastointi Virmanen toiminimelle hintaan ja sähköurakka Sähkötalo Asennus Oy:lle hintaan. Rakennusteknisten töiden osalta kirkkoneuvoston tulee hyväksyä hankinta ja urakkasopimus. Rakennusteknisissä töissä saadut arvonlisäverolliset (24 %) tarjoukset olivat seuraavat: - Jyrak Oy Rakennustoimisto Nousiainen Oy Saneerauskolmio Oy Liitteenä nro 208 on pienurakkasopimus seurakunnan ja Jyrak Oy:n välillä. Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy Jyrak Oy:n tarjouksen yhteensä seurakuntatalon toimistotilojen peruskorjaus- ja muutostyöstä ja hyväksyy liitteenä nro 208 olevan urakkasopimuksen. Kn 208 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

8 Kirkkoneuvosto 12/ Vaalilautakunta Kirkkoneuvosto ENNAKKOÄÄNESTYKSEN VAALITOIMITSIJAN PALKKIO Vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet toimittavat varsinaiset vaalit. Jokaisessa äänestyspaikassa on oltava saapuvilla päätösvaltainen määrä vaalilautakunnan jäseniä. Vaalilautakunta määrää ennakkoäänestystä varten vaalitoimitsijat (vaalitoimitsijana oleva ehdokas ei voi toimia vaaliavustajana). Kotiäänestyksen toimittamisesta huolehtii vaalitoimitsijat, joina ovat tähän tehtävään määrätyt vaalilautakunnan jäsenet ja varajäsenet. Koska ennakkoäänestyspisteitä on useita, tarvitaan toimitsijoiksi vaalilautakunnan jäseniä, työntekijöitä ja muitakin vapaaehtoisia. Laskelman mukaan vaalipaikat ovat yhteensä avoinna noin 155 tuntia. Vaalitoimitsijoita tarvitaan kpl. Toimitsijatarpeesta on informoitu henkilökuntaa. Suunnitelman mukaan virka/työmääräyksellä vaalityössä oleville maksetaan työajan ulkopuolella tehdystä työstä korvaus KirVESTES:n mukaan. Luottamushenkilöille ja muille vapaaehtoisille on perinteisesti maksettu vaalitoimituskorvaus (10 tunti). Ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijat nimetään viimeistään kokouksessa. Suunnitelmassa on lähdetty siitä, että toimitsijatehtäviä tarjotaan työntekijöiden lisäksi myös seurakunnan vapaaehtoisille. Vaalilautakunnan kokouksista sekä vaalitoimituksesta varsinaisina vaalipäiviä maksetaan kokouspalkkion suuruinen palkkio (31,50 ) luottamustoimien palkkiosäännön mukaisesti. Kokouspalkkiota korotetaan 50 %:lla, jos vaalitoimituksessa työskennellään yli kolme tuntia. Ennakkoäänestyksen ja kotiäänestyksen osalta esitetään maksettavaksi luottamushenkilöille ja muille vapaaehtoisille tuntipalkkio. Ennakkoäänestyksessä mukana oleville seurakunnan työntekijöille normaalin työajan ulkopuolella tehdystä työstä korvataan KirVESTES:n mukaisesti. Ehdotus: Vaalilautakunta esittää kirkkoneuvostolle, että vaalitoimitsijana ennakkoäänestyksessä/kotiäänestyksessä toimiville luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille maksetaan 10 euron tuntikorvaus yllä esitetyn mukaisesti. Vl 25 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti **********

9 Kirkkoneuvosto 12/ Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää, että vaalitoimitsijana ennakkoäänestyksessä/ kotiäänestyksessä toimiville luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille maksetaan 10 euron tuntikorvaus yllä esitetyn mukaisesti. Kn 209 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

10 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto TOIMISTOSIHTEERI KATI SIHVOSEN PALKATON VIRKAVAPAA ANOMUS OPINTOJA VARTEN Kirkkoherranviraston toimistosihteeri Kati Sihvonen anoo kirkkoneuvostolta palkatonta virkavapaata ajalle Virkavapauden aikana on tarkoitus viimeistellä syksyllä 2010 aloitetut valtiotieteen maisterin tutkintoon johtavat opinnot Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa. Toimistosihteeri Sihvosen anomus liitteessä nro 210. Kirkkoneuvosto on myöntänyt toimistosihteeri Kati Sihvoselle palkatonta virkavapaata ja välisiksi ajoiksi ja myöhemmin muuttanut ( 163) virkavapaan opintovapaaksi, kun opintovapaalain edellytykset täyttyivät Sihvonen on kuitenkin sekä syksyllä 2011, että keväällä 2012 pyydettäessä keskeyttänyt opintovapaansa toimiakseen Järvenpään seurakunnan hallintosihteerin viransijaisena. Sihvoselle on tämän lisäksi myönnetty virkavapaata opintoja varten sekä Kirkkoneuvosto on hyväksynyt virka- ja työvapauksien myöntämisen periaatteet. Ohjeen mukaan harkittaessa virka- tai työvapaan myöntämistä on syytä ottaa huomioon seuraavat näkökohdat tässä tärkeysjärjestyksessä: työn ja työnantajan näkökulma ja etu vapaan merkitys hakijan työssä kehittymiselle ja jaksamiselle hakijan henkilökohtainen näkökulma ja etu 1. Virka-/työvapaan vaikutukset työalaan ja mahdollisen työtiimin työskentelyyn? Kuinka paljon työtehtävien hoitaminen, pitkäjänteinen kehittämistyö, suunnittelu ja verkostoituminen kärsivät virka-/työvapaan myöntämisestä? Mitä vähemmän vapaalla on kielteisiä vaikutuksia edellä mainittuihin asioihin, sitä enemmän se puoltaa vapaan myöntämistä. - Kirkkoherranviraston toimistosihteerien työssä ja käytetyissä ohjelmistoissa on tapahtunut Kati Sihvosen virkavapauksien aikana monia muutoksia. Näissä muutosprosesseissa Kati Sihvonen ei ole ollut mukana ja sikäli työtehtävien hoitamisen ja tämänhetkisen kehittämistyön kannalta virkavapaan jatkolla ei ole vaikutusta. 2. Miten tehtävät hoidetaan virka- ja työvapaan aikana? Onko saatavissa pätevä sijainen? Minkälaisin toimenpitein? - Mitä joustavammin tehtävien hoito järjestyy sitä enemmän se puoltaa vapaan myöntämistä. - Kati Sihvoselle on koko virkavapauden ajan ollut sama sijainen, joka hallitsee hyvin tehtävät ja on ollut muutosprosesseissa mukana. Tehtävien hoito sujuu joustavasti ja puoltaa virkavapauden myöntämistä. 3. Millainen henkilöstötilanne työyhteisössä on? Onko palvelussuhteita täyttämättä tai muita virka- ja työvapaita meneillään?

11 Kirkkoneuvosto 12/ Yksi toimistosihteerin tehtävä on täytetty määräaikaisena selvitystyön johdosta ja tullee jatkumaan määräaikaisena seurakuntarakenteen muutoksiin liittyvästä tilanteesta johtuen. Kati Sihvosen sijaisuutta hoitavalla työntekijällä on osittainen hoitovapaa (80% viranhoitovelvollisuus) 4. Onko hakijalle myönnetty lyhyen ajan sisällä aiempia pidempiä harkinnanvaraisia tai lakisääteisiä virka / työvapaita? - Mikäli on, se ei puolla vapaan myöntämistä. - On myönnetty esittelytekstissä mainitut opinto- ja virkavapaat. 5. Onko hakijan tarkoitus työskennellä vapaansa aikana saman seurakuntatalouden toisessa tehtävässä, muussa kirkon tehtävässä tai muussa ammattitaitoa kehittävässä tehtävässä? - Mikäli on, se puoltaa vapaan myöntämistä. - Tarkoitus on saattaa pitkään vireillä olleet opinnot loppuun pro gradu-tutkielman osalta. Virkavapaudet ovat kahteen otteeseen keskeytyneet hallintosihteerin tehtävien sijaistamisen vuoksi. 6. Aiheuttaako hakijan virka / työvapaan ajaksi kaavailema tehtävä oman tehtävän hoidon kannalta ongelmia tai esteellisyyttä? - Mikäli aiheuttaa, se ei puolla vapaan myöntämistä. - Tehtävä ei aiheuta esteellisyyttä. Edellä mainittujen kohtien perusteella voi yhteenvetona todeta että kohdat 1, 2 ja 6 puoltavat virkavapautta. Kohta 4 ei puolla virkavapauden myöntämistä. Virka- ja työvapauksien myöntämisen periaatelinjauksessa mainitaan, miten harkittaessa virka- tai työvapaan myöntämistä on syytä ottaa huomioon ensimmäisenä työn ja työnantajan näkökulma ja etu. Kati Sihvosen virkavapaan jatkumisella ei ole olennaista käytännön vaikutusta viraston työtilanteeseen, koska pitkäaikaisella sijaisella on viimeisin tuntuma käytettäviin ohjelmistoihin ja muuttuneisiin prosesseihin. Pj:n esitys: Kn 210 Päätös: Kirkkoneuvosto päättää myöntää Kati Sihvoselle opintoja varten palkatonta virkavapaata anomuksen mukaisesti Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

12 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto KIRKKOHERRANVIRASTON TOIMISTOSIHTEERIN VIRAN MÄÄRÄAIKAINEN TÄYTTÖ Kirkkoneuvosto on päättänyt myöntää Sirpa Bäckströmille eron toimistosihteerin virasta lukien. Samassa kokouksessa 129 kirkkoneuvosto päätti täyttää kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran määräaikaisesti ajalle perusteena viran tarpeellisuuden ja tehtävien tarkastelu sekä toimistosihteerien tehtävien organisoinnin muutostarpeiden selvittäminen. Viran vakituista täyttämistä harkittaessa on otettava huomioon seurakuntarakenteen selvitystyö ja mahdollinen seurakuntayhtymän muodostuminen Keski-Uudenmaan seurakuntien kesken. Tämän johdosta seurakuntarakenteen selvitystyöryhmä tulee esittämään loppuraportissaan, että seurakunnat hoitaisivat avautuvat tehtävät hallinnossa ja muissa tukitehtävissä ensisijaisesti sijaisuus- ja määräaikaisratkaisuin. Seurakuntayhtymää muodostettaessa tulee ratkaistavaksi myös keskusrekisterin mahdollinen perustaminen ja siihen liittyvät virkajärjestelyt. Tästä syystä ei ole tarkoituksenmukaista tässä vaiheessa täyttää vakituisesti kirkkoherranviraston toimistosihteerin virkaa. Sen sijaan viran määräaikainen täyttö kahdeksi vuodeksi antaa mahdollisuuden tarvittaviin virkajärjestelyihin, mikäli seurakuntayhtymä muodostetaan. Kirkkoherranviraston toimistosihteeriresurssien tarpeeseen vaikuttaa vuoden 2015 aikana Kirjuria varten digitoitujen materiaalien tarkistaminen. Tähän tarvittavien resurssien määrä on vielä avoinna, mutta suuremmissa seurakunnissa tähän on varattu ylimääräistä työvoimaresurssia. Koska Järvenpään seurakunnan digitoitu materiaali on verraten pieni suurempiin seurakuntiin verrattuna, on oletettavaa että ylimääräistä henkilöresurssia tähän ei ole tarve varata vaan tehtävä tulee hoidetuksi nykyisillä henkilöresursseilla. Kirkkoherranvirastossa on meneillään alkanut toimistosihteerin sijaisuus, jota on hoitanut Riikka Vinkka. Hänellä on yli kolmen vuoden kokemus toimistosihteerin tehtävistä ja hän on perehtynyt tämä aikana uusittuihin ohjelmistoihin ja toimii Kirjuri-jäsentietojärjestelmän pääkäyttäjänä. Hän on käytettävissä hoitamaan määräaikaista toimistosihteerin virkaa. KL II 6.luku 11 antaa mahdollisuuden täyttää virka ilman julkista hakumenettelyä kun kyseessä on viran määräaikainen täyttö. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää 1) täyttää kirkkoherranviraston toimistosihteerin viran määräaikaisesti ajalle perusteena toimistosihteerien tehtävien organisoinnin mahdollinen muutostarve seurakuntarakenteen mahdollisesti muuttuessa

13 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkolain ja/tai kuntarakenteen muutosten johdosta. 2) valita kirkkoherranviraston vt. toimistosihteeriksi Riikka Vinkan ajalle ) että Riikka Vinkan ei ole tarve esittää KL 6:16 :n mukaisen terveydentilaa koskevan selvitystä, koska hän on toiminut toimistosihteerin viransijaisena Järvenpään seurakunnassa alkaen 4) että, määräaikaisessa virkasuhteessa ei ole koeaikaa johtuen Riikka Vinkan pitkäaikaisesta sijaisuuden hoitamisesta. 5) että, virkapaikka on kirkkoherranvirasto, Kirkkotie 1-3 6) että, määräaikaisen viran pääasialliset tehtävät ovat KL:n 16 luvun ja KJ:n 16 luvun säännösten mukaisesti kirkonkirjojen pitäminen, erikseen säädettyjen väestötietojärjestelmän viranomaistehtävien ja tietopalvelutehtävien hoitaminen. Lisäksi kirkkoherranviraston toimistosihteerin tehtäviin kuuluvat kirkollisten toimitusten varausjärjestelmän hoitaminen. Viran tehtävät määritellään tarkemmin kirkkoherranviraston johtosäännössä ja kirkkoherranviraston työnjakokirjassa, 7) että, määräaikainen virkasuhde kuuluu vaativuusryhmään 403 ja peruspalkka on 2132,87 /kk. Palkanmaksukausi on kuukausi ja palkka maksetaan kuukauden 7. päivä, helmikuussa päivä, maaliskuussa päivä, huhtikuussa päivä ja toukokuusta 2015 lähtien 15. päivä. 8) että, virka on kokoaikainen ja vuosiloma määräytyy KirVESTES:n säännösten mukaan Kn 211 Päätös: Esitys (kohdat 1 8) hyväksyttiin yksimielisesti

14 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto RIPPIKOULUMAKSUT 2015 Toiminta- ja taloussuunnitelmaohje vuodelle 2015 linjaa, että osallistumismaksuja tulee korottaa vähintään 3 %. Alla on taulukko vuoden 2015 hinnoista sekä ehdotukset korotuksiksi. Rovastikunnallisten rippikoulujen maksujen tulee olla samansuuruiset kaikissa kolmessa seurakunnassa. Taulukko. Rippikoulumaksut rippikoulu ajankohta konfirmaatio Keimiö talvi su 1.3. klo Pääsiäisripari ja klo , Nuottakoto Tuusulan kirkossa Cityripari la klo Cityripari la klo Pienryhmärip City1-rippikoulun kanssa 40 pikoulu samassa Riiho su klo Karstula su klo Keimiö Kesä su klo Marttinen la klo Karstula la klo Wanha la 4.7. klo Karhumäki Leiriniemi su 5.7. klo Hetta su 5.7. klo Bergvik la klo Leiriniemi la klo Bergvik su klo Marttinen su klo Vuokatinrant la 8.8. klo a KEVA-ripari ; su 9.8. Keravan kirkossa 145 Nuottakoto

15 Kirkkoneuvosto 12/ Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto päättää hyväksyä rippikoulumaksut yllä olevan taulukon mukaisina. Kn 212 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

16 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto YSTÄVYYSSEURAKUNTAMATKA UNKARIIN Järvenpään seurakunnalla ja Unkarin Vácin ev.lut. seurakunnalla on virallistettu ystävyyssuhde, jonka rungon muodostaa vuorovuosin tehtävät ystävyysvierailut. Tänä vuonna on Järvenpään seurakunnan vuoro tehdä ystävyysmatka Váciin. Matka on huomioitu ystävyysseurakuntatyön toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa. Matkan ajankohdaksi on suunniteltu Vácin ystävien suunnitteluryhmässä matkanjohtajiksi esitetään Kirsti ja Kalevi Saarelaa. Seurakunnan edustajina matkalla olisivat lisäksi tulkkina Heli Alaja ja yksi henkilöstön edustaja, jonka nimi tarkentuu myöhemmin. Matkalle on varattu myös oma nuorten kiintiö, jotta aiemmin toteutettu LNAK-koulutuksen päätösmatka Vácin seurakuntaan saisi tässä muodossa jatkoa yhteisenä ystävyysseurakuntamatkana. Koska ystävyysseurakuntamatkalla aiemmin on ollut vain yksi matkanjohtaja, esitetään, että matkanjohtajien matkakustannukset korvataan, mutta päivärahoja matkasta ei heille makseta. Liitteenä nro 213 A on lista Vácin ystävyysseurakuntamatkoille aiempina vuosina osallistuneista luottamushenkilöistä ja liitteenä nro 213 B viranhaltijoista ja työntekijöistä. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto 1. hyväksyy matkasuunnitelman Unkariin yllä olevan mukaisesti 2. vahvistaa seurakunnan viralliseksi ryhmäksi matkalle matkanjohtajat Kirsti ja Kalevi Saarelan ja tulkki Heli Alajan 3. päättää, että virallisen ryhmän jäsenille korvataan matkakulut virkaehtosopimuksen /palkkiosäännön mukaisesti paitsi matkanjohtajat, joiden matkakulut maksetaan, muttei päivärahoja. 4. yksi henkilöstön edustaja valitaan myöhemmin. Kn 213 Päätös: Esitys (kohdat 1 4) hyväksyttiin yksimielisesti

17 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto TIEDOTTAJA HELENA LINDQVISTIN TEHTÄVÄNKUVAN JA PERUSPALKAN TARKISTAMINEN Tiedottajan viran tehtävänkuvauksen vaativuuskriteerit ja vaativuusryhmä on ollut syytä päivittää tiedotuksen henkilöresurssien vakiinnuttua. Viestinnän johtosääntö on hyväksytty ja siinä määritellään tiedottajien tehtävät ja vaadittava kelpoisuus. Tiedottajan viran täyttämisestä päätettäessä ei päätökseen sisältynyt erikseen tehtävänkuvauksen hyväksymistä, koska virassa jatkoi sen pitkäaikainen vt. hoitaja Helena Lindqvist. Tiedottajan viran tehtävänkuvauksessa on vaativuuskriteerien osalta yksi kohta, joka vaatii tarkistusta. Vastuun kohdassa aiempi rastitus on johtanut tältä osin alempaan vaativuusryhmään kuin osa-aikaisella tiedottajalla. Tämä kohta on syytä muuttaa siten, että tiedottajan viran suurempi vastuu näkyy myös vaativuuskriteereissä. Tiedottajan päivitetty tehtävänkuvaus (liite nro 214) on käsitelty täytäntöönpanoneuvotteluissa ay-luottamusmiesten kanssa. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto hyväksyy alkaen (liite nro 214) olevan tehtävänkuvauksen mukaiset tiedottajan viran vaativuuskriteerit ja vaativuusryhmän sekä peruspalkaksi 2667,02. /kk. Kn 214 päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

18 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto KANSAINVÄLISEN DIAKONIAN PROJEKTIAVUSTUS KIRKON ULKOMAANAVULLE EBOLAN VASTAISEEN TYÖHÖN Kirkon Ulkomaanapu pyytää seurakunnilta apua Liberiassa, Sierra Leonessa ja Guineassa jylläävän Ebola-epidemian vuoksi. Ebola aiheuttaa päivä päivältä enemmän kärsimystä jo ennestään hauraille valtioille. Kirkon Ulkomaanapu toimii Liberiassa ja Sierra Leonessa, jossa Ebola on vaatinut jo neljäntuhannen ihmisen kuoleman sekä yli kahdeksantuhatta ihmistä on sairastunut tautiin. Tilastoimattomia tartuntoja arvellaan olevan jopa henkilöllä. Liberiassa tartuntojen määrä tuplaantuu kahden-kolmen viikon välein itämisajan pituuden vuoksi. Suurin osa tartunnoista jää silti tilastojen ulkopuolelle. Liberiassa on tällä hetkellä yksi lääkäri sataatuhatta asukasta kohden. Kirkon Ulkomaanapu on joutunut toistaiseksi jäädyttämään hankkeita ja siirtämään painopisteen kehitysyhteistyöstä Ebola valistukseen erityisesti riskialueilla tiedottamiseen eri kanavia pitkin. Työntekijät ja vapaaehtoiset kulkevat jopa ovelta ovelle valistamassa Ebolasta ja kuinka taudin tartunnan voi estää, mutta myös kertomassa, kuinka hoitaa jo tartunnan saaneita. Erityisesti naiset ovat suuressa vaarassa saada tartunnan paikallisten hautajaisrituaalien vuoksi. Tilanne on erittäin vaikea ja raskas paikallisille asukkaille. Ebolan vuoksi ihmisten liikkumista on rajoitettu, kouluja suljettu ja rajoja pantu kiinni. Pelko ja levottomuus tartunnasta näkyvät jokaisessa. Tiettyjä alueita esimerkiksi Liberian pääkaupungissa Monroviassa on laitettu karanteeniin ja ihmiset ovat suljettuina kodeissaan. Liberiassa on myös useita maantieteellisiä alueita, joista ihmiset eivät pääse tiesulkujen takia hankkimaan ruokaa tai myymään maanviljelystuotteitaan. Lisäksi sadekausi hankaloittaa ruoan kuljetusta maan sisällä ja syrjäisimmät alueet ovat vaarassa jäädä ilman ruokaa. Ruoan markkinahinta on noussut huomattavasti maahantuonnin vähenemisen seurauksena. Kirkon Ulkomaanapu aloittaa ruoka-apuohjelman Ebolaalueilla toimittaen perustarvikkeita asukkaille. Talousarviossa on varattu kansainvälisen diakonian avustuksia ( ) varten ,00 euroa. Tästä määrärahasta myönnetään avustuksia kirkkoneuvoston päätöksellä ulkomaisiin kohteisiin. Määrärahasta on myönnetty 200 euron avustus SLOF:n vaatekeräyksen kuljetuskustannuksiin anomuksen mukaisesti.

19 Kirkkoneuvosto 12/ Pj:n esitys: Kn 215 Päätös: Kirkkoneuvosto päättää myöntää 5000 euron avustuksen kansainvälisen diakonian projektiavustuksista Kirkon ulkomaanavulle Ebolan vastaiseen työhön. Esitys hyväksyttiin yksimielisesti

20 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto EHDOKKAAN NIMEÄMINEN KIVIPUISTON PALVELUKOTISÄÄTIÖN HALLITUKSEEN TOIMIKAUDEKSI Kivipuiston Palvelukotisäätiö pyytää jäsenyhteisöjään nimeämään jäsenehdokkaan tai - ehdokkaat säätiön hallitukseen toimikaudeksi Ehdokkaiden nimet ja yhteystiedot pyydetään toimittamaan säätiölle viimeistään Kivipuiston Palvelukotisäätiön sääntöjen, liite nro 216, 5 :n mukaan säätiön asioita hoitavat ja sen toimintaa valvovat hallintoneuvosto ja hallitus. Hallintoneuvoston yksi tehtävä on valita joka toinen vuosi viisi (5) jäsentä hallitukseen. Valinta tapahtuu hallintoneuvoston varsinaisessa, viimeistään marraskuussa pidettävässä kokouksessa. Säätiön nykyisen hallituksen toimikausi päättyy Seurakunnan ehdokkaana hallitukseen edellisellä kerralla oli Pekka Luuk. Seurakunta voi nimetä useampiakin ehdokkaita. Hallituksen jäsenillä ei ole sääntöjen mukaan varajäseniä. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto nimeää seurakunnan ehdokkaan/ehdokkaat Kivipuiston hallituksen jäseniksi Kn 216 Päätös: Kivipuiston hallituksen jäsenehdokkaaksi päätettiin yksimielisesti nimetä Pekka Luuk

21 Kirkkoneuvosto 12/ Kirkkoneuvosto Kirkkoneuvosto YLIMMÄN JOHDON PALKAUSJÄRJESTELMÄN KOKEILU Kirkon työmarkkinalaitos (KiT) ja pääsopijajärjestöt ovat sopineet virkaehtosopimuksen ylimmän johdon palkkausjärjestelmän kokeilusta seurakunnissa. Asiasta on annettu yleiskirje A7/2014. Lisäksi KiT on antanut päätöksensä ja , mihin hinnoitteluryhmään kunkin seurakunnan kirkkoherra ja johtava talous- ja henkilöstöhallinnosta vastaava viranhaltija kuuluvat. Liitteenä nro 136 on yleiskirje A7 ja hinnoitteluryhmäpäätös Järvenpään seurakunnan osalta. Kokeiluvirkaehtosopimus tulee voimaan Sopimuksen mukaan ylimmän johdon varsinainen palkka muodostuu K- tai J-hinnoitteluryhmään ja kokonaisharkintaa perustuvasta kokonaispalkasta. Erillisiä lisiä ei makseta ja palkkaa ei jaeta eri palkanosiin. Vuosilomamääräysten takia on kuitenkin johtaville viranhaltijoille vahvistettava vuosisidonnainen aika. Järvenpään seurakunnan osalta vaihdettaessa entisestä virkaehtosopimuksesta uuteen kokeilusopimukseen ei tule arvioitavaksi palkanosista johtuvia muutoksia, koska kirkkoherralla on jo määrävuosilisä ja talousjohtajalla on kaikki vuosisidonnaiset osat. Myöskään luontoisetuja ei ole. Seurakuntamme johtaviin viranhaltijoihin noudatetaan kokeiluvirkaehtosopimuksen 3 4 momenttia viran haltijan peruspalkantarkastaminen palvelussuhteen aikana. Silloin palkkaa voidaan tarkistaa, kun arvioidaan viran tehtävien vaativuuden tai viran haltijan ammatinhallinnan tai työssä suoriutumisen muuttuneen niin olennaisesti, että peruspalkan tarkistaminen on perusteltua. Myös määräaikainen tarkistaminen on mahdollista, jos perusteet ovat voimassa määräajan. Arviointi perustuu kokonaisharkintaan. Ylimmän johdon peruspalkan tarkistamisesta palvelussuhteen aikana päättää seurakunnan asiassa toimivaltainen viranomainen. Järvenpään seurakunnassa toimivaltainen viranomainen on kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvoston ohjesäännön 8 mukaan kirkkoneuvosto päättää asiat esittelystä. Kirkkoherra esittelee hengellistä elämää ja toimintaa sekä hengellistä työtä tekevien asiat. Talousjohtaja esittelee seurakunnan taloutta, kiinteistötointa ja hautaustointa koskevat asiat. Kokeilusopimuksen mukainen paikallinen päätösvalta johdon palkkauksessa on uusi asia. Aiemmin, kun talousjohtajalla on ollut määräaikaisissa lisävastuita Kehä-IT:n tietohallintopäällikön ja kiinteistöpäällikön tehtävien hoidossa, on kirkkoherra esitellyt nämä asiat kirkkoneuvostossa, joissa päätösvalta on ollut KiT:ssä. Ohjesäännön mukaan voidaan tulkita, että jatkossa kirkkoherra esittelee talousjohtajan palkan ja talousjohtaja kirkkoherran palkan kokeilusopimuksen osalta. Toisaalta asian julkisen luotettavuuden ja miltä asian käsittely näyttää henkilökunnan ja julkisuuden kannalta saattaisi olla hyvä, että kirkkoneuvosto perustaisia johdon palkkauksen muuttamiseksi kirkkoneuvoston luottamushenkilöistä koostuvan valmistelevan toimielimen ja kirkkoneuvoston ohjesääntöä muutettaisiin niin, että kirkkoneuvoston

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.4.2015 klo 18.46 21.54 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 HUOM! Kirkkoneuvosto on kutsuttu tutustumaan uusittuun kirpputoriin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.3.2015 klo 18.30 21.46 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 76 KOKOUKSEN AVAUS... 84 77 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.6.2013 klo 18.19 20.15 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 169 KOKOUKSEN AVAUS 228 170 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.2.2012 klo 18.30-21.41 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 42 Kokouksen avaus 76 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 6.11.2012 klo 18.30 21.18. PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 269 KOKOUKSEN AVAUS 432 270 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 20.11.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 289 KOKOUKSEN AVAUS 464 290 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 23.4.2013 klo 18.30 20.04 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 123 KOKOUKSEN AVAUS 168 124 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 27.3.2014 klo 18.00 22.00 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Autelo Asko varajäsen Huitu Outi Kaarto Rakel Ketola Jukka

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1. Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 6/2014 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 11.08.2014 klo 19.00 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 b Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014

LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) 30.1.2014 LIEKSAN SEURAKUNTA ESITYSLUETTELO/ 1/2014 1 (30) KOKOUSAIKA Torstai klo 16.30 19.20 KOKOUSPAIKKA LÄSNÄ POISSA Lieksan seurakuntatalo Lea El Bardi, pj Maija Ikonen Marja-Leena Ilvonen Tero Kiiskinen Hannu

Lisätiedot

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 5/2015 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (29) 120 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Maanantai 18.5.2015 klo 17.15 20.25 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja

PÄÄTÖSLUETTELO. Hollolassa 6.5.2014. Antti Lahtinen kirkkoherra, kirkkoneuvoston puheenjohtaja PÄÄTÖSLUETTELO Hollolan seurakunnan kirkkoneuvoston 6.5.2014 Sovituksenkirkossa pitämän kokouksen päätösluettelo. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä 8.5.2014-22.5.2014 ma-pe klo 9-15 kirkkoherranvirastossa..

Lisätiedot

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 5/2015 21.5.2015 107

Kokouspäivä Kirkkoneuvosto 5/2015 21.5.2015 107 Kirkkoneuvosto 5/2015 21.5.2015 107 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 21.5.2015 klo 18.00-21.50 Läsnäolevat jäsenet Poissaolevat jäsenet Valkeapää Pekka, pj Aspila Pentti Hacklin Seija Kaarto

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2014 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (31) 25 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.2.2014 klo 17.15 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 7/2008 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS seurakuntaneuvosto 28.8. 2008 99 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstaina 28.8.2008 klo 18.00 20.50 Paikka Martin seurakuntatalo Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti Grönberg Anna-Liisa

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014

KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto Pvm Nro 14.5.2014 6 / 2014 KOKOUSAIKA Keskiviikko 21.5.2014 klo 18 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalon kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 51 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot