Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen"

Transkriptio

1 Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus

2 Toimintakertomus 2005 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Järjestötoiminta 6 Jäsenet 6 Alueelliset kiinteistöyhdistykset: 6 Valtakunnalliset toimialajärjestöt: 6 Jäsenmäärä kasvussa 7 Palvelukeskusten muodostuminen ja alueellinen yhteistyö 7 Kiinteistöliiton liittokokous Tampereella 7 Koulutukset ja tapahtumat 7 Vaikuttaminen ja viestintä 8 Vaikuttamisessa onnistuttiin hyvin 8 Ennätysmäärä näkyvyyttä 8 Mediaseuranta 8 Viestintäkoulutus aloitettiin 9 Asiantuntijat säännöllisesti Helsingin Sanomissa 9 Viikkotiedote sisäisen viestinnän perusta 9 Verkkopalvelut vetävät kävijöitä 10 Kansainvälinen toiminta 10 Euroopan kiinteistöfederaatio (EPF) 10 Europahouse 10 Lifetime 10 Juridinen toiminta 11 Neuvonta edelleen kysyttyä 11 Kiinteistölainsäädäntö muuttui monelta osin 11 Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen 11 Kiinteistörahastolain muutosehdotukset eivät tyydyttäneet 11 Rakennussuojelulain muuttaminen 11 Katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta koskevan lain muutokset tulivat voimaan 11 Energiatehokkuustodistus tulossa 12 Kaavavalitusten nopeuttaminen 12 Tutkimus ja kehittäminen 13 Hyvä asuminen Energiatodistuksen käyttöönotto (STABLE) 13 Kiinteistöalan suomalais-virolainen kehitys- ja koulutushanke (SVING) 13 Taloyhtiön elinkaaritodistus 13 Muu t&k-toiminta 14 Osakkuusyhtiöt 15 Kiinteistöalan Kustannus Oy 15 Suomen Talokeskus Oy 15 Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö 15 KTI Kiinteistötieto Oy 16 Kiinteistö Oy Anna-Kaleva 16 Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy 16 Seminaarit ja tapahtumat 17 Hyvä asuminen huipputapaaminen Kiinteistöliiton vahdinvaihto 17 Kiinteistö 05 messut 17 Kiinteistö- ja rakennusforum Valtakunnallinen asumistutkimusseminaari 17 Talous ja tilinpäätös Tilintarkastuskertomus 21 Ihmiset liiton toiminnassa Hallitus 22 Puheenjohtajisto 22 Muut jäsenet 22 Hallituksen työvaliokunta 23 Jaostot 23 Liiton toimihenkilöt 24 Johto 24 Viestintä ja järjestöasiat 24 Lakiasiat 24 Tutkimus ja kehitystoiminta 24 Liiton edustukset yhteisöissä 24 Liittohallituksen vuonna 2005 myöntämät ansiomerkit 26 Viranomaislausunnot 27 2

3 Kiinteistöliitto lyhyesti Suomen Kiinteistöliitto varmistaa hyvän elämän puitteet edistämällä tarpeenmukaisten asuin- ja toimitilojen omistamista, tuottamista, ylläpitoa ja niillä tapahtuvaa kiinteistöliiketoimintaa. Vahva valtakunnallinen vaikuttaja Vuonna 1907 perustettu Kiinteistöliitto on vahvassa kasvussa. Kiinteistöliitto muodostuu 25 alueellisesta kiinteistöyhdistyksestä ja kolmesta valtakunnallisesta toimialajärjestöstä. asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöt, vuokranantajat, suuret kiinteistöjen omistajat ja rakennuttajat sekä kiinteistöjen ylläpidosta vastaavat yritykset. Kiinteistöliitto-yhteisöön kuuluvat myös liiton osakkuusyhtiöt eli Kiinteistöalan Kustannus Oy, Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Suomen Talokeskus Oy ja Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy. Liitto on osakkaana myös KTI Kiinteistötieto Oy:ssa. Liitto edustaa kaikkiaan noin kiinteistöä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä ja työskentelee yli miljoona ihmistä. Jäsenpohjan muodostavat Kiinteistöliittö-yhteisö Vuokrataloyhteisöt Toimitilakiinteistöt ja infra Vuokranantajat Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ASRA RAKLI SVA Alueellinen kiinteistöyhdistys 3 valtakunnallista toimialajärjestöä Kiinteistöliitto on jäsenenä Euroopan Kiinteistöfederaatio Kiinteistötalouden Instituutti KTI 25 alueellista kiinteistöyhdistystä Kiinteistöliitto on osakkaana Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Kiinteistöalan Kustannus Oy Suomen Talokeskus Oy KTI Kiinteistötieto Oy kiintliitto_kaavio-05.indd :15:56 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Suomen Kiinteistöliiton 99. toimintavuonna liittoyhteisössä keskusteltiin vilkkaasti järjestörakenteen ja toiminnan kehittämisestä. Samalla jatkettiin liiton toimintastrategian mukaisesti kiinteistöyhdistysten alueellisen yhteistoiminnan kehittämistä. Liittoyhteisön jäsenpohja on viime vuosina tasaisesti vahvistunut, mikä tarjoaa hyvän perustan jatkaa liittoyhteisön jäsenpalveluiden kehittämistä ja edunvalvonnan vahvistamista. Liiton toiminnan taloudellinen tulos vuonna 2005 oli noin euroa ylijäämäinen eli selvästi edellistä vuotta heikompi. Liiton tulorahoituksen perustan muodostavat jäsenmaksutulot. Muita merkittäviä tulonlähteitä ovat osinkotuotot sekä tutkimus- ja kehitysprojekteihin hankittava ulkopuolinen rahoitus. Liiton toiminnan kiinteän kulurakenteen kehitystä on huolella seurattava ja varmistettava, ettei toimintaa mitoiteta liiaksi herkästi vaihtelevien osinko- ja muiden ulkopuolisten tuottojen varaan. Myös liiton maksuvalmiutta pitää vahvistaa sekä kerätä resursseja liiton toiminnan kehittämiseen pidemmällä aikavälillä. Kiinteistöliitto valmisteli vuoden aikana laajaa asumisen kehittämisohjelmaa Hyvä asuminen 2010 yhdessä tärkeiden yhteistyötahojen kanssa. Kehitysohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta asumisen mallimaa. Tähän tavoitteeseen pyritään vahvistamalla asumisen tutkimusta ja kehittämällä asuntomarkkinat toimimaan asukkaiden ehdoilla. Hyvä asuminen ohjelma järjesti kesäkuussa 2005 seminaarin, jonka pääpuhujana oli pääministeri Matti Vanhanen. Marraskuussa 2005 käynnistettiin Kiinteistöliiton ja sen yhteistyökumppaneiden voimin projekti taloyhtiön elinkaaritodistuksen kehittämiseksi. Asunto- ja kiinteistösektorin kansainvälisen edunvalvonnan merkitys on korostunut Euroopan unionin toiminnan ja säädöksien ulottuessa yhä enemmän myös kiinteistöalalle. Kiinteistöliitto on jatkanut aktiivista osallistumistaan Euroopan kiinteistöfederaation (European Property Federation, EPF) toimintaan. EPF:n työlistalla ovat olleet mm. kiinteistörahastot ja kiinteistöjen energiatehokkuusasiat. Kansantaloutemme kehitys oli vuonna 2005 edellisvuotista hitaampaa, mutta kansantuotteemme kahden prosentin kasvu on edelleen Euroaluetta nopeampaa. Talouskasvu oli pitkälti kulutuksen ja viennin varassa. Kotitalouksien ostovoiman kasvua tukivat tuloverokevennykset, työllisyysasteen nousu ja maltillinen hintojen nousu. Yksityinen kulutus kasvoi noin 2,5 prosenttia ja yksityiset investoinnit, etenkin rakennusinvestoinnit tätäkin enemmän. Kuluttajien luottamus kansantalouteen on säilynyt hyvänä. Odotukset työttömyyden alenemisesta ovat olleet vahvat ja asuntolainojen korkotason pysyminen alhaisella tasolla ovat lisänneet luottamusta. Kuluttajahintojen nousuvauhti jatkui hitaana. Euroalueen talouskasvun vahvistumisen myötä Euroopan keskuspankki pyrkii varmistamaan hintavakauden säilymisen. Rahamarkkinoilla EKP:n odotetaan asteittain korottavan ohjauskorkoaan, minkä johdosta asuntoluottojen yleinen viitekorko, 12 kuukauden euribor kääntyi nousuun syksyllä Korkotason maltillisen nousun oletetaan jatkuvan. Alhaisten asuntolainakorkojen ja pidentyneiden lainaaikojen johdosta kotitalouksien asuntoluottokanta jatkoi voimakasta kasvuaan ollen yli 16 prosenttia vuonna Ennakkotietojen mukaan asuntokauppoja tehtiin vuonna 2005 noin kpl, mikä on noin 9 prosenttia enemmän kuin vuonna Vuositasolla vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat koko maassa keskimäärin 9,0 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 10,2 prosenttia ja muualla Suomessa 7,9 prosenttia. Vuonna 2005 käynnistettiin noin asunnon rakentaminen, mistä ns. ARA-tuotantoa oli vain runsaat asuntoa. ARA:n perusparannuslainoituksin korjatuissa hankkeissa oli noin asuntoa, joista yli asunto-osakeyhtiöissä. Korjausrakentamisen kokonaismäärä kasvoi edellisvuodesta noin kolmella prosentilla. Hissiavustuksen tukiprosentin nosto 50 prosenttiin lisäsi mielenkiintoa. Niinpä toimintavuonna päätettiin yli 200 uuden hissin rakentamisesta ja lähes 400 hissin korjaamisesta. Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat vuoden aikana keskimäärin 2,2 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla nousu oli keskimäärin 2,4 ja muualla maassa 2,1 prosenttia. Ara- 4

5 va-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 2,1 prosenttia. Toimitilarakentamisessa kasvua tapahtui eniten teollisuus- ja varastorakentamisessa mm. ydinvoimalahankkeen myötä. Myös liike- ja toimistorakennusten aloitukset lisääntyivät selvästi. Toimitilamarkkinoilla Suomessa jatkui kansainvälisten sijoittajien kiinnostus. Ulkomaisten sijoittajien osuus Suomessa vuonna 2005 tehdyistä suurimmista kiinteistökaupoista oli lähes puolet. Toimistovuokria pitkään vaivannut vuokrien lasku pysähtyi keskeisimmillä markkina-alueilla vuoden loppupuolella. Vahvistunut tilakysyntä käänsi myös tyhjän toimistotilan määrän laskuun. Kiinteistösijoitusmarkkinoilla alhainen korkotaso ylläpiti kiinteistöjen houkuttelevuutta ulkomaistenkin sijoittajien piirissä. rakennuskustannuksia nopeampaa. Työvoimakustannusten ohella ylläpitokustannuksia nostivat eniten lämmityskustannukset, vaikka suotuisat sääolot hillitsivätkin osaltaan niitä. Liiton pitkäaikainen toimitusjohtaja Ukko Laurila jäi eläkkeelle lokakuussa Tässä yhteydessä haluan vielä kerran kiittää Ukkoa hänen Kiinteistöliiton hyväksi tekemästään ansiokkaasta työstä. Maaliskuussa 2006 Harri Hiltunen toimitusjohtaja Kiinteistöjen ylläpitokustannusten noin kuuden prosentin nousu oli edelleen huomattavasti kuluttajahintoja ja 5

6 Järjestötoiminta Kiinteistöliiton jäsenmäärä jatkoi kasvuaan. Jäsenhankinnan tehostamiseksi luotiin jäsenyhdistyksille www-sivuja liiton sivujen yhteyteen, hyödynnettiin Taloyhtio.net-portaalia, jäsenhankintaesitettä ja koottiin jäsenjärjestöille potentiaalisten jäsenten yhteystietoja. Suurin osa kiinteistöyhdistyksiä otti vuoden 2005 aikana käyttöön markkinointinimen. Nimi muodostuu Kiinteistöliitto-sanasta ja sitä määrittää toiminta-alueen nimi kuten Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi. Yhtenäisen nimimallin käytöllä tehostetaan viestintää ja luodaan yhtenäinen kuva järjestöstä. Uusi jäsentietojärjestelmä JTJ otettiin käyttöön Muutos paransi jäsentietojen tietoturvaa ja tehosti ylläpitoa ja käyttöä. Vuoden 2005 aikana jatkettiin JTJ:n työstämistä ennakkosuunnitelmien mukaisesti. Kiinteistöliiton puhelinjärjestelmä uudistettiin syyskuun alussa, jolloin vaihdettiin vaihdejärjestelmä, operaattori ja päätelaitteet. Valtakunnallisen puhelinnumerojärjestelmän ensimmäiset yritysnumerot otettiin käyttöön joulukuussa perinteisten numeroiden rinnalla. Jäsenet Toimintavuonna 2005 Suomen Kiinteistöliiton varsinaisina jäseninä oli 28 jäsenyhdistystä. Kiinteistöliittoon kuului jäsenjärjestöjen kautta yhteensä noin kiinteistöä, joissa asui yhteensä hieman yli 2 miljoonaa ja työskenteli noin miljoona ihmistä. Alueelliset kiinteistöyhdistykset: Etelä-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry Etelä-Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry Forssan Seudun Kiinteistöyhdistys ry Helsingfors Svenska Fastighetsförening rf Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistys ry Imatran Seudun Kiinteistöyhdistys ry Kalajokilaakson Kiinteistöyhdistys ry Kanta-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry Kemin Kiinteistöyhdistys ry Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Lapin Kiinteistöyhdistys ry Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry Pirkanmaan Kiinteistöyhdistys ry Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry Pohjois-Kymen Kiinteistöyhdistys ry Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Porvoon Kiinteistöyhdistys ry Päijät-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry Rauman Kiinteistöyhdistys ry Satakunnan Kiinteistöyhdistys ry Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry Vaasan Kiinteistöyhdistys ry Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Lappeenranta Kotka Seinäjoki Mikkeli Forssa Hyvinkää Imatra Ylivieska Hämeenlinna Kemi Jyväskylä Rovaniemi Oulu Tampere Joensuu Kouvola Kuopio Porvoo Lahti Rauma Pori Vaasa Turku Valtakunnalliset toimialajärjestöt: Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Suomen Vuokranantajat ry 6

7 Jäsenmäärä kasvussa Suomen Kiinteistöliiton organisaatio säilyi rakenteeltaan ennallaan. Liiton alueellisten kiinteistöyhdistysten jäsenten kuutiomäärä kasvoi 3,3 %. Kuutiomääräisesti kasvu oli suurinta Uudenmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Oulun läänin ja Keski-Suomen alueilla. Suhteellisesti suurinta kasvu oli Etelä-Pohjanmaan, Etelä- Karjalan, Kalajokilaakson, Pohjois-Kymin, Pohjois- Savon, Oulun läänin ja Keski-Suomen alueilla, joissa kaikissa kaskvu oli yli viisi prosenttia. Jäsenmäärä laski viidessä yhdistyksessä. Valtakunnallisista toimialajärjestöistä Suomen toimitilaja rakennuttajaliitto RAKLI ry sekä Suomen Vuokranantajat ry kasvattivat jäsenmääriään. Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry säilytti jäsenmääränsä likimain ennallaan. Jäsenmäärän kokonaiskehitystä voidaan pitää varsin normaalina. Palvelukeskusten muodostuminen ja alueellinen yhteistyö Alueellisen toiminnan kehittämisessä oli vahvasti esillä palvelukeskusten muodostaminen. Jäsenpalveluja voidaan parantaa kokoamalla alueen resurssit yhteen ja tuottamalla usean kiinteistöyhdistyksen jäsenten tarvitsemat palvelut kokopäiväisen henkilöstön voimin yhdestä toimistosta. Kaakkois-Suomessa on palvelukeskus toiminut erittäin hyvin tuloksin jo useita vuosia. Kotkan toimisto tuottaa jäsenpalvelut Etelä-Kymenlaakson, Pohjois-Kymin ja Etelä-Karjalan kiinteistöyhdistysten jäsenille. Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan kiinteistöyhdistykset neuvottelivat alkuvuodesta yhteistyösopimuksen, jonka mukaisesti Tampereen toimisto tuottaa jäsenpalvelut myös Etelä- Pohjanmaan jäsenille. päivänä järjestetyn seminaarin teemat olivat korjausrakentaminen ja Tampereen kehitys. Liiton puheenjohtajana jatkoi toimitusjohtaja Juhani Ruskeepää Kauniaisista. Varapuheenjohtajiksi valittiin edelleen toimitusjohtaja Aaro Paakkola Oulusta, kiinteistöpäällikkö Tuomo Aromaa Tampereelta sekä Anja Mäkeläinen Espoosta. Paakkola toimi lisäksi liiton vaalitoimikunnan puheenjohtajana. Liittokokous valitsi tilintarkastajiksi HTM Vilho Riuttasen Jyväskylästä ja KHT-yhteisö Tuokko Tilintarkastus Oy:n Helsingistä. Heidän varamiehikseen valittiin HTM-yhteisö Tilintarkastus Riuttanen Oy Jyväskylästä ja KHT Reijo Peltola Helsingistä. Hallitus valitsi työvaliokunnan jäseniksi puheenjohtaja Juhani Ruskeepään, varapuheenjohtajat Aaro Paakkolan, Tuomo Aromaan ja Anja Mäkeläisen sekä hallituksen jäsenet Sisko Marjamaan, Pertti Satopään ja Harri Sepän toukokuun kokouksessaan. Hallitus kokoontui toimintavuonna 5 kertaa ja työvaliokunta 7 kertaa. Koulutukset ja tapahtumat Suomen Kiinteistöliiton, jäsenjärjestöjen ja osakkuusyhtiöiden perinteiset neuvottelupäivät pidettiin Seinäjoella. Neuvottelupäivien teemana oli järjestön ja yhteistoiminnan kehittäminen. Suomen Kiinteistöliitto, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL sekä Satelliitti- ja antenniliitto SANT järjestivät yhteistyössä kiinteistöyhdistysten kanssa laajakaista- ja digi-tv-seminaareja. Palvelukeskusten muodostaminen jäsenpalvelujen kehittämiseksi ja tasalaatuisuuden parantamiseksi eteni Itä-Suomessa, jossa Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kiinteistöyhdistykset päättivät muodostaa yhteisen palvelukeskuksen. Syksyllä Kuopion toimistolle rekrytoitiin toinen toimihenkilö, joka yhdessä toiminnanjohtajan kanssa vastaa jäsenpalvelujen tuottamisesta Itä-Suomen kolmen maakunnan alueella. Palvelukeskus toimii nimellä Kiinteistöliitto Itä-Suomi. Marraskuussa pidettiin Oulussa Pohjois-Suomen neljän kiinteistöyhdistyksen yhteinen neuvottelu yhteistoiminnasta. Myös muilla alueilla oli orastavaa keskustelua yhteistyömahdollisuuksien kartoittamisesta ja alueellisen toiminnan kehittämisen edellytyksistä. Kiinteistöliiton liittokokous Tampereella Kiinteistöliiton liittokokous pidettiin Tampereen Hotelli Rosendahlissa. Liittokokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset kokousasiat. Kokousta edeltävänä 7

8 Vaikuttaminen ja viestintä Vaikuttamisessa onnistuttiin hyvin Kiinteistöliiton vuoden 2005 vaikuttamisen painopisteenä oli osallistuminen asunto-osakeyhtiölain uudistustyöhön, kaavoituksen tehostaminen ja kiinteistörahastolainsäädännön uudistaminen. Lisäksi keskityttiin erityisesti asumis- ja toimintakustannusten nousun hillitsemiseen ja kaavoitusprosessin tehostamiseen. Oikeusministeriön vuonna 2004 asettama työryhmä jatkoi työtään uudeksi asunto-osakeyhtiölain valmistelussa. Kiinteistöliiton edustajana työryhmässä oli johtava lakimies Helena Kinnunen saakka ja päälakimies Anu Kärkkäinen alkaen. Ryhmän avustavana sihteerinä on toiminut kesästä 2005 alkaen neuvontalakimies Marina Furuhjelm. Harmaiden markkinoiden torjuntaan rakennusalalla liittyvät kysymykset nousivat esiin, kun työministeriön UL- TEVA 2 -työryhmä ehdotti tilaajavastuun laajentamista koskemaan rakennushankkeeseen ryhtyvää mm. ehdottamalla tilaajan vastuulle huolehtia kuvallisten tunnisteiden olemassa olosta rakennustyömailla. Kiinteistöliitto onnistui yhdessä muiden tilaajatahoja edustavien järjestöjen kanssa lieventämään tilaajavastuita siten, että tilaajan huolehtimisvelvoite rajoittuu ainoastaan sopimukseen otettaviin ehtoihin. Asumis- ja toimintakustannusten nousun hillitsemiseksi annettiin useampaan kertaan kommentteja kiinteistöveron tasoon ja kiinteistöveron alarajannostopyrkimyksiin. Kiinteistöliitto osallistui RAKLIn käynnistämään hankkeeseen, jossa neljä oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijaa tekivät tutkielmansa maankäyttösopimusten ja kehittämiskorvausten tulkinnoista ja käytännön ongelmista. Yksi tutkielmista rahoitettiin Kiinteistöliiton myöntämällä stipendillä. Hankkeessa valmisteltiin myös maankäyttösopimusten tekemiseen muistilistaa. Kiinteistöliitto osallistui RAKLIn ja KTI:n vetämään Kiinteistörahastojen kehittämistyöryhmään. Työryhmä on toimittanut mm. taustamateriaalia valtiovarainministeriön Kiinteistörahastotyöryhmälle. Työryhmän esitykset eivät ole riittäviä kiinteistöalan näkökulmasta, sillä alan ehdottama veroneutraali osakeyhtiömuotoinen rahasto jäi lähes kokonaan tarkastelun ulkopuolelle. 8 Kiinteistöliitto teki edelleen yhteistyötä Vuokralaisten Keskusliiton kanssa Hyvän vuokratavan mukaisten pelisääntöjen saamiseksi vuokraustoimintaan. Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Vuokranantajat ja Vuokralaisten Keskusliitto laativat vuonna 2003 ohjeistuksen Hyväksi vuokratavaksi asuinhuoneistojen vuokraamisessa. Yhteisen suosituksen tarkoituksena on luoda pelisäännöt vuokrasopimustoimintaan ja edesauttaa siten ongelmattoman ja toimivan vuokrasuhteen luomisessa, sen jatkuvassa hoitamisessa ja asianmukaisessa päättämisessä. Kiinteistöliiton yhtenä vaikuttamisen painopisteenä kuluneena vuonna oli korjausrakentamisen edistäminen. Tätä varten on vuonna 2004 perustettu työryhmä, jossa on edustajia liiton eri jäsenjärjestöistä. Toimintavuonna suunniteltiin korjausrakentamiseen liittyvää seminaarikiertuetta putkiremonttien toteuttamisesta. Kampanja sai nimekseen Mahdollisuuksien remontti. Valtioneuvosto hyväksyi kansallisen rakennuspoliittisen ohjelman Ohjelman tavoitteena on parantaa laatua, elinkaariosaamista, ympäristöosaamista, kilpailua ja tuottavuutta sekä pyrkiä asuntojen rakentamiseen asukkaan ehdoin. Seurantaryhmän väliraportti luovutettiin alkuvuodesta 2005 ja ryhmän kaksivuotinen toimikausi päättyi Väliraportissa nostettiin jatkotyön painopisteiksi kiinteistörahastojärjestelmän kehittäminen, kaavoitusmenettelyn kehittäminen, kilpailun edistäminen ja kehittäminen, rakentamisen laadun nostaminen, esteettömyyden edistäminen sekä asukas- ja käyttäjänäkökulman edistäminen asuntorakentamisessa. Rakennuspoliittisen ohjelman seurantaa jatkettiin uudella seurantaryhmällä, jossa Kiinteistöliiton edustajana oli saakka johtava lakimies Helena Kinnunen ja alkaen toimitusjohtaja Harri Hiltunen. Ennätysmäärä näkyvyyttä Kiinteistöliiton viestintä on osa yhteiskunnallista vaikuttamista. Kiinteistöliitto on vaikuttanut strategiansa mukaisesti kiinteistöalaa koskevaan päätöksentekoon ja saanut alan uutisille ja edunvalvonnan tavoitteille laajaa julkisuutta. Mediaseuranta Näkyvyyttä mediassa seurattiin ja arvioitiin Observerin lehtileikepalvelulla. Tämän perusteella mediaosumia oli vuonna 2005 yhteensä 949. Sanomalehdissä oli 66 prosenttia osumista, aikakaus- ja ammattilehdissä 17 prosenttia, verkkolehdissä kahdeksan prosenttia ja muissa sähköisissä tiedotusvälineissä yhdeksän prosenttia osumista. Liitto julkaisi toimintavuoden aikana 34 lehdistötiedotetta sekä avusti toimialajärjestöjä ja osakkuusyhtiöitä niiden omien tiedotteiden laadinnassa. Kiinteistöliitto näkyi ennätyksellisen hyvin tiedotusvälineissä lokakuun aikana. Julkisuutta toi erityisesti lokakuussa julkistettu perinteinen koko maan kattava kiinteistöverovertailu sekä toimitusjohtaja Hiltusen esitys kiinteistöille kehitettävästä kuntoindeksistä. Aiempi en-

9 nätys vuoden 2004 helmikuulta parani lähes neljälläkymmenellä osumalla, kun kuukausittainen ennätys nousi 221 osumaan. Asiantuntijat säännöllisesti Helsingin Sanomissa Kiinteistöliiton ja Helsingin Sanomien historiassa alkoi lokakuun alussa uusi luku. Lehden Asunto-osioon lisättiin kolme toimitettua asumisen erikoissivua, joilla julkaistaan Lakimies vastaa ja Insinööri tietää palstaa. Palstalla Kiinteistöliiton lakimiehet ja neuvontainsinööri vastaavat lukijoiden kysymyksiin. Palstat ovat viesti luottamuksesta Kiinteistöliittoon ja sen henkilöstön asiantuntemukseen. Yhteistyötä Joka Kodin Asuntomarkkinat tv-ohjelman kanssa jatkettiin. Kiinteistöliiton ja Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistyksen edustajat olivat haastateltavina useissa ohjelmasarjan TV-lähetyksissä. Lehdistösuhteita hoidettiin erilaisten tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien avulla. Tiedotusvälineitä palveltiin tiedon hankinnassa ja haastateltavien henkilöiden etsimisessä aktiivisesti. Liiton asiantuntijoita haastateltiin toimintavuonna joka kuukausi noin 40 eri lehteen. Vuoden 2005 merkittävin toimittajatapaaminen oli YLEn radio- ja TV-uutisten toimittajien vierailu Kiinteistöliittoon huhtikuussa. Tapaamisessa keskusteltiin kiinteistöverotuksesta, kiinteistörahastojen vaikutuksesta kiinteistömarkkinoihin sekä esiteltiin indeksitalovertailu ja säännönmukaisesti julkistettavat raportit. Lisäksi Kiinteistöliitossa vieraili ulkomaalaisia toimittajia mm. ryhmä petroskoilaisia tv- ja sanomalehtitoimittajia, Pietarin television toimittajia ja Pietarin kaupungin viestintäosaston henkilöstöä. Elokuussa liiton vieraana oli ryhmä Suomen kiinteistömarkkinoista kiinnostuneita, kiinalaisten rahoituslaitosten ja pankkien edustajia. Viestintäkoulutus aloitettiin Ensimmäinen Kiinteistöliiton järjestämä kriisiviestintäkoulutus toteutui AnnaK:n koulutustiloissa. Viestintä- ja vuorovaikutustaidot haastavissa asiakaskohtaamisissa koulutukseen osallistui Kiinteistöliiton henkilökunnan lisäksi Kiinteistöalan Kustannus Oy:n ja Kiinteistöalan koulutuskeskuksen henkilökuntaa. Koulutuksen tavoitteena oli tarkastella vuorovaikutustaitoja haastavissa asiakaskontakteissa erityisesti asiakastyössä toimivien oman vuorovaikutusosaamisen näkökulmasta. Koulutuksessa tutustuttiin viestintäkouluttaja Tuuli Nilssonin ja turvallisuuskouluttaja Totti Karpelan johdolla kriisitilanteiden ennakoimiseen ja pohdittiin sanatonta viestintää ja äänenkäyttöä haastavissa asiakaspalvelutilanteissa. Myönteisen palautteen vuoksi viestintäkursseja päätettiin jatkaa vuonna Viikkotiedote sisäisen viestinnän perusta Kiinteistöliiton sähköpostitse lähetettäviä viikkotiedotteita toimitettiin vuoden aikana 49 kappaletta kiinteistöyhdistysten ja toimialajärjestöjen henkilöstön ja luottamusmiesten käyttöön. Viikkotiedotteiden pohjalta toimitettiin perinteisiä jäsentiedotteita 11 numeroa. Lisäksi erikseen sovituille jäsenyhdistyksille toimitettiin liiton toimiston kokoamat ns. yhteistiedotteet, joita toimitettiin vuoden aikana kuusi numeroa. Yhteistiedote on liiton maksullinen palvelu lähinnä pienimmille alueellisille yhdistyksille, joilla ei ole mahdollisuuksia tehdä omaa tiedotetta. Kiinteistöliitto perusti sisäisen viestinnän ryhmän, johon kutsuttiin edustaja kaikista yhteisön organisaatioista, toimialajärjestöistä ja osakkuusyrityksistä. Ryhmän toiminnan tarkoituksena on parantaa tiedonkulkua ja lisätä työntekijöiden tietämystä yhteisöstä sekä edesauttaa hallitsemaan, käyttämään ja hyödyntämään yhteisöä koskevaa tietoa omassa organisaatiossaan. Kiinteistöliitto on ollut aktiivisesti mukana Visio 2010 viestintäryhmän toiminnassa. Ryhmä tuotti Visio 2010: n neljännen raportin, uudet nettisivut ja vastasi Kiinteistö- ja rakennusforumin viestinnästä. 9

10 Verkkopalvelut vetävät kävijöitä Kiinteistöliiton nettisivuilla oli vuoden 2005 aikana kävijöitä henkilöä eli keskimäärin viikossa ja kuukaudessa Määrä on noussut edellisvuodesta peräti kävijällä. Lisäksi toimitettiin liittoyhteisön toimihenkilöiden ja luottamusmiesten käyttöön tarkoitettua suljettua Extranet-osiota. Taloyhtio.net -portaali ylitti kolmen tuhannen rekisteröityneen käyttäjän rajan Yli puolet rekisteröityneistä käyttäjistä on Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden hallituksen jäseniä ja isännöitsijöitä. Kiinteistöliitto-yhteisön kehittämä ja ylläpitämä Taloyhtio.net toimii osoitteessa Europahouse Suomen ryhmä toimi vilkkaasti vuoden aikana ja osallistui mm. Hyvä asuminen 2010 ohjelman toimintaan. Suomen ryhmän puheenjohtajana toimi syksyyn saakka Ukko Laurila, jonka jälkeen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin apulaisjohtaja Alpo Uski Valtion asuntorahastosta. Lifetime Kiinteistöliitto on osallistunut vuonna 2005 päättyneeseen VTT:n koordinoimaan, EU:n 5. puiteohjelman verkostohankkeeseen LIFETIME Thematic Network. Verkostohankkeen tarkoituksena on elinkaari- ja ympäristöajattelun edistäminen rakentamisessa ja kiinteistöalalla. Kansainvälinen toiminta Euroopan kiinteistöfederaatio (EPF) Suomen Kiinteistöliitto on Euroopan kiinteistöfederaation (European Property Federation, EPF) perustajajäsen. Kiinteistöfederaation vuosikokous pidettiin kesäkuussa Lontoossa. Kokouksessa valittiin uudelleen federaation puheenjohtajaksi Pedro Gamero del Castillo Espanjasta ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Liz Peace Englannista. Kiinteistöliittoa järjestön hallituksen kokouksissa edustaa yleensä liiton toimitusjohtaja. EPF teki lokakuussa aloitteen Euroopan Unionin komissiolle eurooppalaisen kiinteistösijoitusrahaston (EU Reit, Real Estate Investment Trust) säädöspohjan kehittämiseksi. Aloitevalmistelun taustatyöhön on osallistunut asiantuntijana johtaja Hanna Kaleva Kiinteistötalouden instituutista. Euroopan kiinteistöfederaation hallitus kokoontui toimintavuonna kolme kertaa, minkä lisäksi federaation asiantuntijaryhmät valmistelivat kannanottoja EU:ssa valmisteltaviin direktiivihankkeisiin. Energiatehokkuusdirektiivin seurantaan ja energiapalveludirektiivin valmisteluun on Kiinteistöliitosta asiantuntijana osallistunut Markku Rantama. EPF:n komitea Energy Efficiency &IAQ Committee jatkoi rakennusten energiatehokkuus-direktiivin seurantaa. Komitean puheenjohtajana toimi edelleen Markku Rantama. Hän toimi EPF:ää edustavana asiantuntijajäsenenä EU:n komiteassa, jonka tehtävänä on seurata direktiivin toteutumista ja ehdottaa täydentäviä ja korjaavia toimenpiteitä. Europahouse Kiinteistöliitto koordinoi Suomen toimintaa kansainvälisessä asuntosuunnittelua ja rakentamista edistävässä Europahouse-yhteistyössä. Työssä on mukana suomalaisten lisäksi osapuolia Alankomaista, Saksasta ja Tanskasta. Europahousen vuosikokous pidettiin syksyllä 2005 Hollannissa. 10

11 Juridinen toiminta Liiton juridinen neuvontatoiminta on pysynyt merkittävänä. Maksullista puhelinneuvontaa jatkettiin edelleen toimintavuonna. Maksullinen puhelinneuvontapalvelu on tarkoitettu myös eijäsenille. Lausuntojen määrä pysyi ennallaan. Kiinteistöliitto oli mukana lukuisissa lainvalmistelutöissä, joista vuoden merkittävimmät olivat asunto-osakeyhtiölaki, rakennussuojelulaki ja energiatehokkuusdirektiivin voimaan saattamista koskeva lainsäädäntö. Neuvonta edelleen kysyttyä Puhelinneuvonta säilytti vankan asemansa tärkeimpänä liiton palvelumuotona jäsenille. Neuvonnassa oli yleensä kaksi lakimiestä tavoitettavissa klo Liiton lakimiehet hoitivat yli neuvontapuhelua vuoden aikana. Kirjalliset lausunnot taloyhtiöille olivat yhä tärkeä osa jäsenpalvelua. Niitä annettiin 136 kpl. Lausuntojen määrä oli edelleen nousussa. Lausuntojen lisäksi lakimiehet valmistelivat muutamia yhtiöjärjestyksen muutoksia ja sopimuksia jäsenille. Lisäksi liiton lakimiehet antoivat Kiinteistöliiton lausuntoja eri viranomaisille ja yhteisöille. Lainsäädäntöön liittyviä juridisia lausuntoja annettiin 24 kpl. Kiinteistölainsäädäntö muuttui monelta osin Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen Oikeusministeriön nimittämä työryhmä jatkoi asuntoosakeyhtiölain uudistuksen valmistelua. Kiinteistöliiton edustajana työryhmässä oli johtava lakimies Helena Kinnunen saakka. Työryhmän avustavaksi sihteeriksi kutsuttiin neuvontalakimies Marina Furuhjelm. Työryhmän työn tuli olla valmis , mutta työryhmä sai jatkoaikaa saakka. Työryhmän väliraportti valmistui keväällä Väliraportti sisälsi ehdotukset kunnossapitovastuuta, osakkaan muutostöistä sekä vastiketta koskevien säännösten uudistamiseksi. Kiinteistörahastolain muutosehdotukset eivät tyydyttäneet Valtiovarainministeriöön asetettiin vuonna 2004 työryhmä valmistelemaan kiinteistörahastolainsäädäntöä. Työryhmä antoi väliraporttinsa vuoden 2004 lopussa. Kiinteistöliitto antoi työryhmän väliraportista yhteisen lausunnon RAKLIn, ASRAn ja KTIn kanssa. Järjestöjen tavoitteena on ollut saada aikaan tietyin laissa erikseen edellytyksin verovapaa osakeyhtiömuotoinen kiinteistörahasto (=Real Estate Investment Trust, lyhennettynä REIT). Tätä tavoitetta ei kuitenkaan saavutettu väliraportin perusteella. Ministeri Enestam otti kiinteistörahastojen tärkeyden esille hallituksen iltakoulussa, jossa käsiteltiin valtakunnallisen rakennuspoliittisen ohjelman seurantaa. Rakennussuojelulain muuttaminen Ympäristöministeriön asettama työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus rakennussuojelulain muuttamisesta hallituksen esityksen muodossa sai työnsä valmiiksi toimintavuonna. Kiinteistöliittoa työryhmässä edusti johtava lakimies Helena Kinnunen, joka jätti mietintöön eriävän mielipiteensä. Lain muuttamisen tavoitteena oli määritellä rakennusperintö nykykäsitystä vastaavaksi sekä valtion viranomaisten erityiset intressit rakennusperinnön säilyttämiseksi. Lisäksi työryhmän tuli selvittää keväällä 2003 opetusministeriön sisätilatyöryhmän mietinnön ehdotukset ja valtion käynnissä olevat myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan luovutuksiin liittyvät erityiskysymykset rakennussuojelun kannalta. Lisäksi tehtävänä oli selvittää rakennussuojelulain perusteella maksettavien korvausten edellytykset ja perusteet sekä omistajan että valtion kannalta. Kiinteistöliitto antoi yhdessä RAKLIn ja ASRAn kanssa ehdotuksesta lausunnon, jossa kritisoitiin erityisesti suojelupiirin laajentumista ja korvausmenettelyjen riittämättömyyttä. Katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta koskevan lain muutokset tulivat voimaan Katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevan lain muutos tuli voimaan syyskuussa. Muutosta valmistelleessa asiantuntijatyöryhmässä Suomen Kiinteistöliittoa edustivat Helena Kinnunen ja Sirkka Terho. Uudistuksella ei muutettu aiemminkin voimassa ollutta kunnan ja kiinteistönomistajan kunnossapitovastuun pääasiallista sisältöä vaan tarkennettiin esiintyneitä tulkintaongelmia. Katujen kunnossapidolta vaadittava taso määritellään jo uudistuksen voimaan tulon jälkeen laissa. Katu on pidettävä liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa ottaen huomioon mm. kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokaudenaika ja ennakoitavissa olevat säätilan muutokset. Määrittelyn tarkoituksena on pystyä aiempaa paremmin selvittämään, 11

12 milloin huolellinen kadun kunnossapito on toteutunut, ja asettamaan myös katujen käyttäjien omalle huolellisuudelle ja toiminnalle vahinkotapauksissa merkitys. Energiatehokkuustodistus tulossa EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaan rakennuksen käyttöönoton, myynnin tai vuokrauksen yhteydessä on oltava saatavilla rakennuksen energiatehokkuustodistus. Todistuksen avulla kuluttajat pystyisivät vertailemaan ja arvioimaan rakennuksen energiatehokkuutta. Todistukseen on direktiivin mukaan liitettävä suosituksia energiatehokkuuden kustannustehokkaista parannuskeinoista. Todistuksen voimassaoloaika ei saa ylittää kymmentä vuotta. Julkisissa rakennuksissa energiatodistukset on asetettava näkyville. Energiatodistuksia ei tarvita rakennustyypeille, joille energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset voidaan jättää antamatta. Nykyisen hallituksen toimikauden ajaksi päätettiin asettaa poikkihallinnollinen työryhmä seuraamaan ehdotusten toteuttamista ja tekemään tarvittaessa lisäehdotuksia. Ryhmässä ovat oikeusministeriön ohella ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön, korkeimman hallinto-oikeuden, Turun hallinto-oikeuden, Suomen Kuntaliiton, Suomen Kiinteistöliiton, Suomen Luonnonsuojeluliiton sekä rakennuttajajärjestöjen edustajat. Suomen Kiinteistöliittoa edusti saakka johtava lakimies Helena Kinnunen ja sen jälkeen päälakimies Anu Kärkkäinen, työryhmässä on lisäksi mukana RAKLIn edustajana Seppo Kuitunen. Seurantaryhmän toimikausi on Se antoi väliraporttinsa ja loppuraportti tulee antaa mennessä. Energiatodistusten on oltava direktiivin mukaan täysimääräisesti käytössä vuoden 2009 alussa. Energiatodistusten käyttöönoton edellyttämää lainsäädäntöä valmistelemaan asetettiin vuonna 2004 työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Klaus Frösén ympäristöministeriöstä. Työryhmän lakiehdotukset valmistuivat kesällä Kiinteistöliittoa ryhmässä edusti johtava lakimies Helena Kinnunen. Kiinteistöliitto antoi yhdessä RAKLIn ja ASRAn kanssa ehdotuksista lausunnon, jossa todettiin mm. että energiatehokkuustodistuksen kustannukset ja resurssien riittävyys riippuvat ennen kaikkea siitä, kuinka raskaaksi energiatehokkuustodistuksen laatimismenetelmä muodostuu, millaisiksi energiatehokkuustodistuksen laatijoiden pätevyysvaatimukset määritellään ja minkälaisia vaatimuksia asetetaan todistuksen laatimismenettelyn ja laatijoiden riippumattomuudelle. Lausunnossa toivottiinkin käytettävän direktiivin sallima liikkumavara, joka mahdollistaa tarkoituksenmukaisten ja energian säästöä tukevien käytäntöjen kehittämisen kansallisista lähtökohdista. Kaavavalitusten nopeuttaminen Hallitus päätti iltakoulussaan , että kaavavalitusten käsittelyn nopeuttamiseksi kehitetään menettelyä kaavoituksessa ja liikennehankkeissa sekä kehitetään hallinto-oikeuksien virkarakennetta tuomaripainotteiseen suuntaan. Päätös edellyttää hallinto-oikeuksien ratkaisukokoonpanon keventämistä sellaisissa asiaryhmissä, joissa se ei vaaranna oikeusturvaa, erityisasiantuntemuksen parantamista hallinto-oikeuksissa, hallinto-oikeuksien henkilöresurssien vahvistamista, hallintooikeuksien työmenetelmien kehittämistä sekä valituslupajärjestelmän tarkistamista. 12

13 Tutkimus ja kehittäminen Liiton tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymi säilyi edellisvuoden tasolla. Pääpaino oli Hyvä asuminen kehitysohjelmassa ja Energiatodistusten käyttöönotto (STABLE) -hankkeessa. Toimintavuoden lopulla käynnistyivät lisäksi Kiinteistöalan suomalais-virolainen kehitys- ja koulutushanke sekä Taloyhtiön elinkaaritodistus -projekti. Hyvä asuminen 2010 Hyvä asuminen kehitysohjelman lähtökohtana ovat asukkaiden tarpeet nyt ja tulevaisuudessa. Kiinteistö- ja rakennusalan vision mukaisesti asuntomarkkinat toimivat vuoteen 2010 mennessä asukkaiden ehdoilla. Toimintavuonna päättyi ohjelman valmisteluvaihe, jonka keskeiset tulokset ja syntyneet toimintamallit koottiin loppuraportiksi. Valmisteluvaiheen esiselvitysraportit ja mm. asumista koskeva tutkimusjulkaisu- ja hanketiedosto julkistettiin ohjelman kotisivuilla. Valmisteluvaiheen työn pohjalta laadittiin toimintastrategia, joka julkistettiin kesäkuussa pidetyssä huippuseminaarissa. Tilaisuudessa pääministeri Vanhanen korosti mm. asumisen merkitystä maamme kansainväliselle kilpailukyvylle Teknologian kehittämiskeskus Tekesin järjestämä ns. aiehaku alan yrityksille tuotti yli 60 aietta, joista kymmenkunta johti jatkovalmisteluhakemuksiin. Tämän jatkoksi Tekes käynnisti asumisen yritysklusterihankkeen. Ohjelmalla on myötävaikutettu mm. erilaistuva asuminen ja kannustava ohjaus kaavoituksessa -painopistealueiden käynnistymiseen. Niin ikään on edistetty sekä asumisen osaamiskeskus- että asumisen tutkijakouluhankkeita. Hyvä asuminen 2010 ohjelman toimijat ovat järjestäneet huippuseminaarin lisäksi kaksi tutkimusklubitilaisuutta, ns. kehityskohdeverkostotapaamisen ja suurimpana yli sadan hengen tapahtuman, valtakunnallinen asumistutkimusseminaarin. Toimintavuoden syksyllä julkaistiin ohjelman toinen tiedotuslehti suomenja englanninkielisinä versioina. Energiatodistuksen käyttöönotto (STABLE) Motivan koordinoima EU:n EIE (European Intelligent Energy) -ohjelman hanke käynnistyi helmikuussa kahdeksan maan yhteistyönä. Sen tavoitteena on varmistaa, että rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukainen energiatodistus saavuttaa vakiintuneen ja tunnustetun aseman koko Euroopassa. STABLE-hanke on kohdennettu kiinteistönomistajille, rakennusten käyttäjille, kaikille alan ammattilaisille kuten katselmoijille, konsulteille ja suunnittelijoille sekä energiansäästön hallinta- ja edistämisorganisaatioille. Suomessa projektia rahoittaa EUtuen lisäksi KTM, YM ja Kiinteistöliitto. Liitto vastaa hankkeen osatehtävästä, jonka tavoitteena on herättää ja aktivoida eurooppalaisia kiinteistönomistajia sekä lisätä heidän tietoisuuttaan direktiivista, energiakatselmuksista ja energiatodistuksista kaikissa maissa. Osatehtävässä mm. luodaan kampanjamateriaali ja seurataan jatkossa kampanjan tuloksia siihen osallistuvissa maissa. Liitto vastaa kampanjan toteuttamisesta Suomessa. Kiinteistöalan suomalais-virolainen kehitysja koulutushanke (SVING) Toimintavuoden syksyllä käynnistyi jo pitkään valmisteltu Etelä-Suomen ja Viron INTERREG III A -ohjelman hanke, jota Kiinteistöalan Koulutussäätiö koordinoi. Hankkeen tavoitteena on vuosina syventää Suomen ja Viron välistä yhteistyötä, jotta kiinteistönpidon taso nousisi ja kiinteistöjen arvo säilyisi ja paranisi. Hankkeessa kohotetaan kiinteistön ylläpidosta vastaavien osaamista tiedotuksella, koulutuksella ja harjoittelijavaihdolla. Hankkeessa tuotetaan tietoa kiinteistöjen ylläpidosta koko rakennuksen elinkaaren ajalta tarkastelemalla mm. kustannuksia, savutettavaa laatutasoa, energian säästöä ja ympäristöarvoja. Liiton vastuulla on kiinteistöalan toimintaympäristöosiossa selvittää kiinteistö- ja rakennusalan keskeisten lakien osalta maiden väliset eroavuudet ja ongelmat sekä tehdä ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi etenkin kunnossapitovastuun sekä peruskorjausten ja -parannusten päätöksenteon kannalta. Hankkeessa täydennetään myös alan sanastoa. Elinkaarisuunnitteluosiossa liitto tarkastelee rakennusperinnön vaalimiseen liittyviä näkökohtia kuten kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten käyttöä, osaavaa kunnossapitoa ja ammattimaista korjaamista. Tavoitteen on edistää rakennusperinnön vaalimista kiinteistöalalla toimivien keskuudessa mm. lisäämällä koulutuksen avulla tietämystä siitä, mitkä ovat rakennusperintöstrategiset tavoitteet ja miten korjausteknisin ja kiinteistönhoidollisin toimin voidaan edistää rakennusperinnön säilymistä. Taloyhtiön elinkaaritodistus Loppuvuonna 2005 käynnistyi myös Taloyhtiön elinkaaritodistus -projekti. Runsaan vuoden aikana on tarkoitus tuottaa ennen muuta asuntokaupan tueksi tiivistetyssä muodossa oleva asiakirja, josta ilmenee yhteenvedonomaisesti joko numerisin tai muin symbolein, mikä on ko. kiinteistön kunto. Hanketta rahoittaa Tekesin ja ym- 13

14 päristöministeriön lisäksi liitto ja lähes 20 järjestö- ja yritysosapuolta. Johto- ja ohjausryhmien lisäksi työtä tekee kolme työryhmää, minkä lisäksi siitä tiedotetaan työn kuluessa laajalle sidosryhmäverkostolle. Muu t&k-toiminta Toimintavuoden helmikuussa laadittiin viides ns. indeksitalovertailu, jossa verrattiin samanlaisen asuinkerrostaloyhtiön kiinteistöveroja ja ns. kunnallisia maksuja 31 eri kaupungissa. Syksyllä tehtiin perinteinen koko maan kattava kiinteistöverovertailu. Jo syksyllä 2004 Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy: lle siirrettyä PAVe-internetpalvelua kehitettiin edelleen noin 35 palvelunkäyttäjän kanssa. Tutkimus- ja kehitystehtävissä oli pääsääntöisesti viisi toimihenkilöä. Osa työstä teetettiin alihankintana. Omalta osaltaan t & k-henkilöstö on tuottanut tiedote- ym. materiaalia mm. liiton internet- ja Taloyhtio.net -sivuille sekä antanut teknistaloudellista neuvontaa. 14

15 Osakkuusyhtiöt Kiinteistöalan Kustannus Oy Suomen Kiinteistöliitto ry omistaa 100 prosenttia Kiinteistöalan Kustannus Oy - REP Ltd:n osakekannasta. Kustannuksen hallituksen puheenjohtajana toimi Asko Salminen. Muut yhtiön hallituksen jäsenet toimintavuonna olivat varapuheenjohtaja Ukko Laurila ( ) ja Harri Hiltunen ( ) sekä Kyösti Ekdahl, Jorma Koutonen, Juhani Ruskeepää ja Pertti Satopää. Kiinteistöalan Kustannus Oy - REP Ltd:n toimitusjohtajana toimi Paavo Saarelainen. Kiinteistöalan Kustannuksen toiminta muodostui kirjojen ja lomakkeiden kustantamisesta, Suomen Kiinteistölehden sekä messu- ja näyttelytoiminnasta. Vuonna 2005 Suomen Kiinteistölehti täytti 80 vuotta ja lehden numerokohtainen levikki kasvoi kappaleeseen. Yhtiö toteutti myös merkittäviä investointeja kuten yhtiön kirjamyymälän uudistaminen Kiinteistöfoorumiksi. Toimintavuonna Kiinteistöalan Kustannuksen liikevaihto oli tuhatta euroa ja henkilökuntaan kuului 18,5 henkeä. Vuoden 2004 tuloksesta Kiinteistöalan Kustannus maksoi Kiinteistöliitolle vuonna 2005 osinkoa euroa. Yhtiö maksoi liitolle nimenkäyttömaksua noin euroa. Yhtiö on tehnyt yhteistyötä Kiinteistöliiton kanssa tuotekehityksessä, markkinoinnissa ja asiakasrekisterin kehittämisessä. Suomen Talokeskus Oy Kiinteistöliitto omistaa 59,9 % Suomen Talokeskus Oy:n osakekannasta. Liiton edustajina Suomen Talokeskuksen hallituksessa ovat olleet varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen Tuomo Aromaa, Jarmo Eskelinen, Harri Hiltunen ( alkaen), Ukko Laurila ( asti), Kaisa Leiwo, Harri Seppä (hallituksen puheenjohtaja), Olli Salakka ja Erkka Valkila. Talokeskuksen muita merkittäviä osakkeenomistajia ovat mm. Päijät-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry (8,3 %), Kanta-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry (7,9 %), Pirkanmaan Kiinteistöyhdistys ry (5,7 %) ja Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys (5,7 %). Suomen Talokeskuksen toimitusjohtajana on ollut Markku Salminen. Suomen Talokeskus on monialainen insinööritoimisto, joka tuottaa konsultti- ja asiantuntijapalveluita korjausja uudisrakennushankkeisiin, kiinteistöjen energiatalouden hallintaan sekä kiinteistöjen hoitoon ja huoltoon. Lisäksi Talokeskus kehittää, myy ja ylläpitää internetissä toimivia kiinteistönpidon atk-sovelluksia (Tampuurikiinteistötietojärjestelmä). Talokeskuksen tärkeimpiä teknisiä osaamissektoreita ovat rakennus-, LVI- ja sähkötekniikka, taloautomaatio, energiankäytön hallinta sekä kiinteistönhoidon suunnittelu ja ohjaus. Toimintavuonna 2005 Suomen Talokeskuksen liikevaihto oli 10,76 miljoonaa euroa, tilikauden voitto 1,21 miljoonaa euroa ja henkilökunnan määrä vuoden lopussa 92 henkeä. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta noin 14,6 %. Vuoden 2004 tuloksesta Talokeskus maksoi toimintavuoden 2005 aikana osakkeenomistajilleen osinkoa yhteensä euroa. Lisäksi Kiinteistöliitolle on maksettu vuodelta 2005 nimenkäyttömaksua euroa. Liitto on toiminut yhteistyössä Talokeskuksen monien osastojen kanssa. Yhteisvoimin on osallistuttu mm. erilaisiin asiantuntijatapaamisiin. Talokeskus on liiton tärkeä asiantuntijataho alan lausuntojen valmistelussa. Yhtiön edustajat vastaavat ratkaisevalla tavalla liiton teknisen jaoston toiminnasta. Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö Kiinteistöliitto omistaa 50 prosenttia Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n osakekannasta. Kiinteistöliiton edustajina Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n hallituksessa, Kiinteistöalan Koulutussäätiön hallituksessa ja Kiinteistöalan Koulutussäätiön ammatillisen oppilaitoksen johtokunnassa ovat toimintavuonna toimineet puheenjohtajana asianajaja Arto Palsala ja jäseninä kiinteistöneuvos Marja Jussila, toimitusjohtajat Ukko Laurila ja Harri Hiltunen, pääjohtaja Aulis Kohvakka sekä toiminnanjohtaja Raimo Kiljunen. Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen toimitusjohtajana ja Koulutussäätiön asiamiehenä sekä samalla myös Koulutussäätiön ammatillisen oppilaitoksen rehtorina toimii varatuomari Keijo Kaivanto. Kiinteistöliiton koulutustoiminnasta vastaavat pääosin Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ja Kiinteistöalan Koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos, joka on opetushallituksen valvoma valtakunnallinen erikoisoppilaitos. Toimintavuonna Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen liikevaihto oli euroa ja henkilökuntaan kuului 11 henkilöä. Vuoden 2004 tuloksesta Koulutuskeskus maksoi Kiinteistöliitolle osinkoa euroa. Kiinteistöalan Koulutussäätiön liikevaihto oli euroa ja henkilökuntaan kuului 17 henkilöä. Koulutuskeskus järjestää ajankohtaiskoulutusta sekä yrityskohtaista koulutusta, valmennusta ja konsultointia. Henkilöstövalintapalvelujen kysyntä on kasvanut ja toimintaa markkinoidaan Rekryverkko-nimellä. Koulutuskeskus järjestää myös tietotekniikan koulutusta ja ottaa vastaan atk-ajokorttisuorituksia. Koulutussäätiö järjestää 15

16 alan pitkäkestoista koulutusta, omia tutkintoja, ammattitutkintoja (esim. isännöinnin ammattitutkinto) sekä osuuksia ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnoista. Toimintavuoden aikana jätettiin Kiinteistönvälitysalan ammattitutkintotoimikunnalle näyttötutkinnon järjestämistä koskeva lupahakemus. Järjestämissopimus myönnettiin Koulutussäätiölle tammikuussa 2006 ja ensimmäinen Kiinteistönvälitysalan ammattitutkintokoulutus käynnistyy maaliskuussa Kiinteistöalan Koulutuskeskus on yhdessä Kiinteistöalan Koulutussäätiön kanssa suunnitellut ja toteuttanut kiinteistöliiketoimintaan, kiinteistönvälitykseen, rakennuttamiseen ja asumiseen liittyvää koulutusta. Toimintavuonna järjestettiin noin 150 ajankohtaista ja yrityskohtaista koulutustilaisuutta, joihin osallistui lähes henkilöä. Tutkintokoulutusohjelmiin osallistui noin henkilöä, jotka suorittivat opintoja noin opintoviikkoa. Isännöitsijän ammattitutkintoon on vuoden 2005 loppuun mennessä osallistunut yli henkilöä, joista kaikki tutkinnon osiot on suorittanut 1392 henkilöä. Ensimmäinen uusimuotoinen isännöinnin ammattitutkinto käynnistyi helmikuussa Uusimuotoisen ITS-tutkinnon suorittaneita oli vuoden 2005 lopussa 205 henkilöä ja AIT-tutkinnon suorittaneita 802. Kiinteistö- ja tilajohdon jatko- ja täydennyskoulutusohjelmaan (PGP) on osallistunut yli 300 henkilöä. KTI Kiinteistötieto Oy Suomen Kiinteistöliitto ry omistaa 18 prosenttia KTI Kiinteistötieto Oy:n osakekannasta. Liiton edustajana KTI Kiinteistötieto Oy:n hallituksessa on tutkimusjohtaja Mauri Marttila. Yhtiön toimitusjohtajan sijaisena toimii Hanna Kaleva. Yhtiön toimitusjohtaja Olli Olkkonen on ollut sairauslomalla alkaen. Toimintavuonna 2005 KTI Kiinteistötieto Oy:n liikevaihto oli ,80 euroa ja henkilökunnan määrä keskimäärin 17 henkeä. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta noin 8 %. Vuoden 2004 tuloksesta KTI maksoi toimintavuoden aikana osakkeenomistajilleen osinkoa yhteensä ,41 euroa. KTI Kiinteistötieto Oy perustettiin joulukuussa 1999 tuotteistamaan ja kehittämään KTI Kiinteistötalouden Instituutti ry:n palvelutoimintaa. Sen kotipaikka on ja sillä on toimipiste myös Turussa. KTI Kiinteistötieto Oy:n osakkaita ovat KTI ry:n lisäksi Suomen Toimitila- ja Rakennuttajaliitto Rakli ry ja Suomen Kiinteistöliitto ry sekä KTI:n avaintyöntekijät. asuntomarkkinoilla. KTI:n tutkimus- ja asiantuntijapalvelujen aihepiirit käsittävät koko kiinteistöjohtamisen kentän niin kiinteistösijoittamisen, -rahoituksen kuin toimitilajohtamisenkin aihealueilta. KTI:n kansainvälinen yhteistyöverkosto on laaja, ja kattaa kaikki merkittävät eurooppalaiset kiinteistöalan järjestöt, tutkimuslaitokset ja informaationtuottajat. Yhtiön keskeisin ulkomainen kumppani on IPD (Investment Property Databank), jonka julkaisemien markkinaindeksien kanssa KTI:n Kiinteistöindeksi on vertailukelpoinen. KTI julkaisee vuosittain useita markkinaraportteja ja katsauksia sekä tutkimushankkeisiinsa perustuvia raportteja. Kiinteistö Oy Anna-Kaleva Kiinteistöliitto omistaa 33,44 prosenttia Kiinteistö Oy Anna-Kalevan osakekannasta. Liiton edustajina yhtiön hallituksessa olivat johtava lakimies Helena Kinnunen ja toimitusjohtaja Ukko Laurila saakka ja lähtien toimitusjohtaja Harri Hiltunen. Anna- Kalevan tiloissa on Suomen Kiinteistöliiton toimiston lisäksi Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistyksen, Asuntoja rakennuttajaliitto ASRAn, Suomen Vuokranantajien, Kiinteistöalan Kustannuksen ja Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI:n toimitilat. Kiinteistön myymälähuoneistot sekä osa toimitiloista on vuokrattu ulkopuolisille. AnnaK-koulutus- ja neuvottelutilat ovat olleet käytössä aktiivisesti. Tilat on vuokrannut Kiinteistö Oy Anna-Kalevalta Kiinteistöalan Koulutuskeskus. Koulutuskeskus järjestää tiloissa omia koulutustilaisuuksiaan sekä tarjoaa kokous- ja koulutuspalveluja niin ulkopuolisille käyttäjille kuin Anna-Kalevan omistajayhteisöille. Kiinteistöosakeyhtiön isännöitsijänä on toiminut kauppat. maist. Peter Estlander (Estlander&Co). Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy on 100 prosenttisesti Suomen Kiinteistöliitto ry:n omistama yhtiö. Vuosi 2005 oli yhtiön toiminnan seitsemästoista vuosi. Toimintavuonna yhtiö mm. tarjosi asiakkailleen maksullista kiinteistöjuridiikan puhelinneuvontaa sekä PAVeinternet-palvelua kiinteistönhoitopalvelujen vertailuun ja arviointiin. KTI Kiinteistötieto tuottaa asiantuntija-, tutkimus- ja informaatiopalveluja kiinteistöjohtamisen moninaisiin tarpeisiin. Yhtiön toiminnan ytimen muodostavat laajat markkinatietokannat mm. vuokrista, tuotoista, ylläpitokustannuksista sekä asiakastyytyväisyydestä toimitila- ja 16

17 Seminaarit ja tapahtumat Hyvä asuminen huipputapaaminen Huipputapaaminen kokosi Hyvä asuminen 2010 ohjelman toimijat in, Valkoiseen Saliin. Huipputapaamisen teemana oli Suomesta asumisen mallimaa. Tilaisuuden avasi pääministeri Matti Vanhanen, jonka seminaariesitelmän aiheena oli Miten asumisen mallimaaksi? Tilaisuudessa puhui myös mm. Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Asumisen haasteista pääkaupunkiseudulla. Valtakunnallinen asumistutkimusseminaari Kiinteistöliitto järjesti kuudennen valtakunnallisen asumistutkimusseminaari Helsingissä. Viitenä edellisenä vuotena seminaari järjestettiin Turussa. Helsingin tilaisuus kokosi yhteen 170 kiinteistöalan ja asuntomarkkinoiden toimijaa ja tutkijaa. Seminaarin teemana oli Eriytyvät asukastarpeet. Kiinteistöliiton vahdinvaihto Kiinteistöliitto järjesti pitkäaikaisen toimitusjohtajan Ukko Laurilan eläkkeelle jäämisen ja tehtävässä aloittaneen kauppatiet. maisteri Harri Hiltusen kunniaksi Vahdinvaihto-tilaisuuden AnnaK:n kokousja juhlatiloissa. Tilaisuutta edelsi hallituksen kokous, jossa esitelmän ja kiitospuheen Ukko Laurilalle piti Korkeimman hallintooikeuden presidentti Pekka Hallberg. Vahdinvaihto-juhlia kunnioitti vierailullaan eduskunnan puhemies Paavo Lipponen. Kiinteistöliiton pitkäaikainen toimitusjohtaja Ukko Laurila (vas.) ja eduskunnan puhemies Paavo Lipponen Kiinteistö 05 messut Kiinteistö 05 messut pidettiin Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma järjestettiin 10. kerran. Ajankohta siirtyi keväältä syksyyn ja messut muuttuivat yleisötapahtumasta ammattimessuiksi. Kiinteistöliitto ja sen jäsenjärjestöt olivat mukana tuottamassa messujen laadukasta seminaariohjelmaa järjestämällä luentotilaisuudet asuinkiinteistöjen peruskorjauksista, putkiremonteista, energiatehokkuudesta ja laajakaistaratkaisuista. Kiinteistöliitto-yhteisöllä oli messuilla yhteinen osasto, jolla kävi messuvieraita odotetusti. Pääministeri Matti Vanhanen Kiinteistö- ja rakennusforum 2006 Kiinteistö- ja rakennusforumin teemana oli Tieto, osaaminen ja vuorovaikutus. Finlandia-talossa järjestettyyn tilaisuuteen osallistui lähes 600 henkilöä. Kiinteistö- ja rakennusforumissa julkistettiin Visio 2010 ryhmän uusin raportti (Raportti 4), jossa arvioidaan vuonna 2002 määritettyjen visioiden toteutumista ja alan kehitystarpeita. Kiinteistö- ja rakennusforum on päätetty järjestää vuoteen 2010 saakka. Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen

18 Talous ja tilinpäätös

19 19

20 20

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Turun Isännöintikeskus Oy 23.11.2016 Toiminnanjohtaja Juuso Kallio Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 Yhteenveto: Kiinteistöliitto Kanta Häme 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton / jäsenyhdistysten nykyisen toiminnan ja

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Hissi - Esteetön Suomi 2017 Kuopion hissiseminaari 8.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN SUOMI 2017 HANKE Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely 1 KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Pohjois-Kymen Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN..1 TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa?

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? - Hallitus on keskeisessä roolissa päätöksenteossa ja sen valmistelijana - Hallitukselta odotetaan hyviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja - Hallitukselta

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 22.3.2016 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 22.3.2016 klo 15 Paikka: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Marraskuu 2016 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne helpottamassa Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 225 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve LIITERAPORTTI Uudisrakentamisen kuvatulosteet, Koko maa ja maakunnat Perusparantamisen taulukkotulosteet, Koko maa, maakunnat ja aravavuokratalot

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Korjausrakentamisen tupailta 18.1.2012 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin alueyhdistys 9300

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Espoon kaupunki Pöytäkirja 69. Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi 6.10.015 Sivu 1 / 1 1340/0.07.00/015 3 16.3.015 69 Träskändan kartanon vuokraaminen Valmistelijat / lisätiedot: Harri Kivinen, puh. 050 358 3145 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2015 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 24.3.2015 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Kiinteistön kuntotodistus

Kiinteistön kuntotodistus Kiinteistön kuntotodistus Remontti-ilta Pekka Luoto 2.11.2006 Idean liikkeelleläht htö Oulun läänin kiinteistöyhdistyksen hallitus teki 20.12.2004 Suomen Kiinteistöliitolle aloitteen tutkimushankkeen käynnistämiseksi

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki

Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Epävirallinen käännös AKTIA OYJ PÖYTÄKIRJA VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 25.3.2010 Paikka: Scandic Marina Congress Center, Katajanokanlaituri 6, Helsinki Läsnä: Yhtiökokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY

VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY SÄÄNNÖT 1 (5) VANHUSTYÖN KESKUSLIITTO - CENTRALFÖRBUNDET FÖR DE GAMLAS VÄL RY 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vanhustyön keskusliitto - Centralförbundet för de gamlas väl ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys Yhtiön johto Yhtiön johto Yhtiön johto käsittää hallituksen sekä isännöitsijän Johdon tehtävä Yhtiön hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua (1 luku 1 ) Johdon toimittava: huolellisesti

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011

Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Asiakaspalvelu ja -palautteet vuonna 2011 Katu- ja puisto-osasto Palvelutoimisto Tarja Posti Taustaa Rakennusviraston asiakaspalvelussa työskentelee asiakaspalvelupäällikön lisäksi 12 asiakaspalvelusihteeriä

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Huhtikuu 2016 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne hyvin tyydyttävä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander

Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu Pääjohtaja Mikko Helander Tilinpäätöstiedote Tammi-joulukuu 2014 10.2.2015 Pääjohtaja Mikko Helander Q4 2014 Tilinpäätöstiedote 10.2.2015 1 Keskeiset tapahtumat Keskon kannattavuus pysyi hyvällä tasolla vaikeasta markkinatilanteesta

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen

Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki Sami Pakarinen Paljonko Suomeen tarvitaan lisää asuntoja ja mihin ne on järkevä rakentaa? Asuntomarkkinat 2016 Hotel Scandic Park Helsinki 26.1.2016 Sami Pakarinen Asuntotuotantotarve 2040 -projektin tausta VTT päivitti

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa

KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 1 KIINTEISTÖLIITTO UUSIMAA RY:N STRATEGIA Hyväksytty hallituksessa 10.6.2015 Johdanto Strategia on linjaus siitä, mitkä ovat Kiinteistöliitto Uusimaan tavoitteet ja miten yhdistys aikoo toimia saavuttaakseen

Lisätiedot

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto

Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys Pekka Luoto OULUN LÄÄNIN KIINTEISTÖYHDISTYS Hyvän asumisen puolesta Hallituksen Kunnossapitotarveselvitys 3.3. 2011 Pekka Luoto Uusi asunto-osakeyhtiölaki tuli voimaan 1.7 2010 Muun muassa: Kunnossapitotarveselvitys

Lisätiedot

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010

SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A. No. 1/2010. Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 SCANFIL OYJ Y:0190457-0 P Ö Y T Ä K I R J A No. 1/2010 Sievissä 8. päivänä huhtikuuta 2010 SCANFIL OYJ - VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2010 Aika: 8.4.2010 alkaen klo. 14:00 Paikka: Yhtiön pääkonttori, Sievi

Lisätiedot

Äänestäjien liitto ry

Äänestäjien liitto ry Äänestäjien liitto ry Tilinpäätös ja toimintakertomus 2009 Äänestäjien liitto ry perustettiin vuonna 2009. Halusimme innostaa ihmisiä mukaan yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen luomalla heille työkaluja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen

Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Ammattikorkeakoulujen rakenteellinen kehittäminen ja nuorten koulutustarjonnan suuntaaminen Tampere 1.3.2007 Ylitarkastaja Tarmo Mykkänen OPETUSMINISTERIÖ OPETUSMINISTERIÖ/ Tarmo Mykkänen/ as /1.3.2007

Lisätiedot

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS AHLSTROM OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 5.4.2016 1. Nimitystoimikunnan tarkoitus Ahlstrom Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta on Yhtiön osakkeenomistajien

Lisätiedot

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA

I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA TYJ säännöt S. 1 (6) I LUKU YHDISTYKSEN TOIMIALA 1 Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toiminta-alue ja tarkoitus II LUKU Yhdistyksen nimi on Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry, ruotsiksi Arbetslöshetskassornas

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

STUL:N NEUVONTAPALVELUT

STUL:N NEUVONTAPALVELUT STUL:N NEUVONTAPALVELUT KUN TARVITSET LUOTETTAVIA NEUVOJA, SÄHKÖ- JA TELE- URAKOITSIJALIITON ASIANTUNTIJAT OVAT PALVELUKSESSASI. Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry PL 55 (Harakantie 18 B) 02601 ESPOO

Lisätiedot

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996

Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA (PoPLi) RY Perustettu 29.11.1995 Rekisteröity 15.03.1996 SÄÄNNÖT Hyväksytty 11.06.2001 Muutettu 08.03.2007 2 POHJOIS-POHJANMAAN LIIKUNTA RY SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi, kotipaikka,

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2013 26.3.2013 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 26.3.2013 klo 14 Paikka: Läsnä: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Kokouksessa

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY

KAAKKOIS-SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY KAAKKOIS - SUOMEN PELASTUSALANLIITTO RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois - Suomen Pelastusalanliitto. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä liitoksi. Liiton toiminta-alue on Kymenlaakson ja Etelä

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 1 (5) Varsinainen yhtiökokous Aika: Torstai 8.3.2012 klo 14.00 Paikka: Amer Sports Oyj:n pääkonttori, Mäkelänkatu 91, Helsinki Läsnä: Asianmukaisesti ilmoittautuneita osakkeenomistajia oli yhtiökokouksen

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 14.2.17 Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Sote-järjestöillä on edustus Sote-Savotan alatyöryhmissä. Työryhmissä on myös saamelaisedustus. 2) Kainuu:

Lisätiedot

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015

VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015. VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä. Hyväksytty 26.11.2015 VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTO Myllyjärventie 1 74200 Vieremä VIEREMÄN VANHUSNEUVOSTON TOIMINTAKERTOMUS 2015 Hyväksytty 26.11.2015 LIITTEET 1. Yhteystietoluettelo 2. Vanhusneuvoston esite TARKOITUS Vanhusneuvoston

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy

Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Kysely kuntavaikuttajille uusiutuvasta energiasta Motiva Oy Tutkimusasetelma Motiva toteutti yhdessä Aula Research Oy:n kanssa tutkimuksen suomalaisten kunnanvaltuutettujen parissa Tutkimuksen toimeksiantajina

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Huhtikuu 2016 Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne on vahvistunut Varsinais-Suomen talonrakentamisen suhdannetilanne

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto

Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Korkeakoulutuksen ja osaamisen kehittäminen on tulevaisuuden kilpailukyvyn keskeisin tekijä Tausta-aineisto Työllisten insinöörien ja arkkitehtien määrä Turussa ja muissa suurimmissa kaupungeissa Suomessa

Lisätiedot

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013

SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 SCANFIL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 2422742-9 No. 1/2013 SCANFIL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2013 AIKA: alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon (Liite 1) mukaisesti

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.

Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto. Energiaeksperttikoulutus, osa 1 -Taustaa tuleville eksperteille Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Sisältö Keski-Suomen Energiatoimisto, kuluttajien energianeuvonta

Lisätiedot

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala

YHTIÖJÄRJESTYS. (ei muutosta) 2 Toimiala Nykyinen OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS Muutosehdotukset OMNIA KOULUTUS OY:N YHTIÖJÄRJESTYS 1 Toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Omnia koulutus Oy ja kotipaikka Espoo. 1 Toiminimi ja kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset)

SÄÄNNÖT. Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) SÄÄNNÖT Hyväksytty syyskokouksessa 23.11.1994 (sisältää muutokset) 1 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Toimintamuodot Yhdistyksen nimi on Lahden Seudun Insinöörit ry. Yhdistys on Insinööriliitto IL ry:n

Lisätiedot

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444.

Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt Rovaniemen Osakesäästäjät ry:n yhdistysrekisteriin 12.10.1999 rekisterinumerolla 177444. 30.3.2009 muutettujen sääntöjen pykälät on hyväksytty yhdistysrekisterissä

Lisätiedot

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä

Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Laajakaistayhteyden hankinta ja rahoittaminen asunto-osakeyhtiössä Oulu 22.9.2015 Historiaa Päätöksenteko Laajakaistalle asettavat rajoitukset Hankinnan ja käytön rahoitus Laajakaistavastike Kiinteistöliitto

Lisätiedot

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA

TIEDOTE 4/2014 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA KUOPION KAUPUNKI Konsernipalvelu Talous- ja strategiapalvelu Elokuu 213 TIEDOTE 4/214 TYÖSSÄKÄYNTI KUOPIOSSA Väestö pääasiallisen toiminnan mukaan Kuopiossa 31.12.212 Tilastokeskuksen keväällä 214 julkaisemien

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Suomen hydrologian yhdistys (SHY) VUOSIKOKOUS 15.5.2014 klo. 17.30-18:43 Suomen ympäristökeskus, Mechelininkatu 34a, Helsinki Läsnäolijat: Johanna Korhonen, Hannu Marttila, Harri Koivusalo, Ari Jolma,

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017. ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Hissi esteetön Suomi 2017. ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Hissi esteetön Suomi 2017 ARA päivä 17.1.2012 Lahden tiede ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21osaamiskeskusta Lahden tiede ja yrityspuisto

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2016

Asuntotuotantokysely 3/2016 Asuntotuotantokysely 3/2016 Sami Pakarinen Lokakuu 2016 1 (2) Lokakuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry

Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Johan Hahkala Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Jäsenet 1. Ami-säätiö 2. Axxell Utbildining Ab. 3. Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 4. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä 5. Etelä-Savon

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen

Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Taloyhtiöiden antenniverkkojen tilanne - miten tavoittaa päättäjät? 29.10.2015 Rantasipi Sveitsi Yhteysjohtaja Timo Tossavainen Asunto-osakeyhtiöt & tavoitettavuus Suuri määrä taloyhtiöitä Suomessa = haaste

Lisätiedot

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa

Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa Alueellinen vesiensuojeluyhdistystoiminta Suomessa VESIENHOIDON VAPAAEHTOINEN JÄRJESTÄYTYMINEN POHJOIS-POHJANMAALLA VYYHTI-hankkeen seminaari 4.2.2014, Oulu Jukka Koski-Vähälä Toiminnanjohtaja, MMT SUOMEN

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Sirpa Alen 8/2003 Kirsi Laakso Marja Kostiainen Ari Laine 2.9.2003 Korjausavustukset vuonna 2002 Kunnan ja ARAn myöntämien korjausavustusten osuus %-osuus

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot