Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen"

Transkriptio

1 Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus

2 Toimintakertomus 2005 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Järjestötoiminta 6 Jäsenet 6 Alueelliset kiinteistöyhdistykset: 6 Valtakunnalliset toimialajärjestöt: 6 Jäsenmäärä kasvussa 7 Palvelukeskusten muodostuminen ja alueellinen yhteistyö 7 Kiinteistöliiton liittokokous Tampereella 7 Koulutukset ja tapahtumat 7 Vaikuttaminen ja viestintä 8 Vaikuttamisessa onnistuttiin hyvin 8 Ennätysmäärä näkyvyyttä 8 Mediaseuranta 8 Viestintäkoulutus aloitettiin 9 Asiantuntijat säännöllisesti Helsingin Sanomissa 9 Viikkotiedote sisäisen viestinnän perusta 9 Verkkopalvelut vetävät kävijöitä 10 Kansainvälinen toiminta 10 Euroopan kiinteistöfederaatio (EPF) 10 Europahouse 10 Lifetime 10 Juridinen toiminta 11 Neuvonta edelleen kysyttyä 11 Kiinteistölainsäädäntö muuttui monelta osin 11 Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen 11 Kiinteistörahastolain muutosehdotukset eivät tyydyttäneet 11 Rakennussuojelulain muuttaminen 11 Katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta koskevan lain muutokset tulivat voimaan 11 Energiatehokkuustodistus tulossa 12 Kaavavalitusten nopeuttaminen 12 Tutkimus ja kehittäminen 13 Hyvä asuminen Energiatodistuksen käyttöönotto (STABLE) 13 Kiinteistöalan suomalais-virolainen kehitys- ja koulutushanke (SVING) 13 Taloyhtiön elinkaaritodistus 13 Muu t&k-toiminta 14 Osakkuusyhtiöt 15 Kiinteistöalan Kustannus Oy 15 Suomen Talokeskus Oy 15 Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö 15 KTI Kiinteistötieto Oy 16 Kiinteistö Oy Anna-Kaleva 16 Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy 16 Seminaarit ja tapahtumat 17 Hyvä asuminen huipputapaaminen Kiinteistöliiton vahdinvaihto 17 Kiinteistö 05 messut 17 Kiinteistö- ja rakennusforum Valtakunnallinen asumistutkimusseminaari 17 Talous ja tilinpäätös Tilintarkastuskertomus 21 Ihmiset liiton toiminnassa Hallitus 22 Puheenjohtajisto 22 Muut jäsenet 22 Hallituksen työvaliokunta 23 Jaostot 23 Liiton toimihenkilöt 24 Johto 24 Viestintä ja järjestöasiat 24 Lakiasiat 24 Tutkimus ja kehitystoiminta 24 Liiton edustukset yhteisöissä 24 Liittohallituksen vuonna 2005 myöntämät ansiomerkit 26 Viranomaislausunnot 27 2

3 Kiinteistöliitto lyhyesti Suomen Kiinteistöliitto varmistaa hyvän elämän puitteet edistämällä tarpeenmukaisten asuin- ja toimitilojen omistamista, tuottamista, ylläpitoa ja niillä tapahtuvaa kiinteistöliiketoimintaa. Vahva valtakunnallinen vaikuttaja Vuonna 1907 perustettu Kiinteistöliitto on vahvassa kasvussa. Kiinteistöliitto muodostuu 25 alueellisesta kiinteistöyhdistyksestä ja kolmesta valtakunnallisesta toimialajärjestöstä. asunto-osake- ja kiinteistöyhtiöt, vuokranantajat, suuret kiinteistöjen omistajat ja rakennuttajat sekä kiinteistöjen ylläpidosta vastaavat yritykset. Kiinteistöliitto-yhteisöön kuuluvat myös liiton osakkuusyhtiöt eli Kiinteistöalan Kustannus Oy, Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy, Suomen Talokeskus Oy ja Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy. Liitto on osakkaana myös KTI Kiinteistötieto Oy:ssa. Liitto edustaa kaikkiaan noin kiinteistöä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä ja työskentelee yli miljoona ihmistä. Jäsenpohjan muodostavat Kiinteistöliittö-yhteisö Vuokrataloyhteisöt Toimitilakiinteistöt ja infra Vuokranantajat Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ASRA RAKLI SVA Alueellinen kiinteistöyhdistys 3 valtakunnallista toimialajärjestöä Kiinteistöliitto on jäsenenä Euroopan Kiinteistöfederaatio Kiinteistötalouden Instituutti KTI 25 alueellista kiinteistöyhdistystä Kiinteistöliitto on osakkaana Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Kiinteistöalan Kustannus Oy Suomen Talokeskus Oy KTI Kiinteistötieto Oy kiintliitto_kaavio-05.indd :15:56 3

4 Toimitusjohtajan katsaus Suomen Kiinteistöliiton 99. toimintavuonna liittoyhteisössä keskusteltiin vilkkaasti järjestörakenteen ja toiminnan kehittämisestä. Samalla jatkettiin liiton toimintastrategian mukaisesti kiinteistöyhdistysten alueellisen yhteistoiminnan kehittämistä. Liittoyhteisön jäsenpohja on viime vuosina tasaisesti vahvistunut, mikä tarjoaa hyvän perustan jatkaa liittoyhteisön jäsenpalveluiden kehittämistä ja edunvalvonnan vahvistamista. Liiton toiminnan taloudellinen tulos vuonna 2005 oli noin euroa ylijäämäinen eli selvästi edellistä vuotta heikompi. Liiton tulorahoituksen perustan muodostavat jäsenmaksutulot. Muita merkittäviä tulonlähteitä ovat osinkotuotot sekä tutkimus- ja kehitysprojekteihin hankittava ulkopuolinen rahoitus. Liiton toiminnan kiinteän kulurakenteen kehitystä on huolella seurattava ja varmistettava, ettei toimintaa mitoiteta liiaksi herkästi vaihtelevien osinko- ja muiden ulkopuolisten tuottojen varaan. Myös liiton maksuvalmiutta pitää vahvistaa sekä kerätä resursseja liiton toiminnan kehittämiseen pidemmällä aikavälillä. Kiinteistöliitto valmisteli vuoden aikana laajaa asumisen kehittämisohjelmaa Hyvä asuminen 2010 yhdessä tärkeiden yhteistyötahojen kanssa. Kehitysohjelman tavoitteena on tehdä Suomesta asumisen mallimaa. Tähän tavoitteeseen pyritään vahvistamalla asumisen tutkimusta ja kehittämällä asuntomarkkinat toimimaan asukkaiden ehdoilla. Hyvä asuminen ohjelma järjesti kesäkuussa 2005 seminaarin, jonka pääpuhujana oli pääministeri Matti Vanhanen. Marraskuussa 2005 käynnistettiin Kiinteistöliiton ja sen yhteistyökumppaneiden voimin projekti taloyhtiön elinkaaritodistuksen kehittämiseksi. Asunto- ja kiinteistösektorin kansainvälisen edunvalvonnan merkitys on korostunut Euroopan unionin toiminnan ja säädöksien ulottuessa yhä enemmän myös kiinteistöalalle. Kiinteistöliitto on jatkanut aktiivista osallistumistaan Euroopan kiinteistöfederaation (European Property Federation, EPF) toimintaan. EPF:n työlistalla ovat olleet mm. kiinteistörahastot ja kiinteistöjen energiatehokkuusasiat. Kansantaloutemme kehitys oli vuonna 2005 edellisvuotista hitaampaa, mutta kansantuotteemme kahden prosentin kasvu on edelleen Euroaluetta nopeampaa. Talouskasvu oli pitkälti kulutuksen ja viennin varassa. Kotitalouksien ostovoiman kasvua tukivat tuloverokevennykset, työllisyysasteen nousu ja maltillinen hintojen nousu. Yksityinen kulutus kasvoi noin 2,5 prosenttia ja yksityiset investoinnit, etenkin rakennusinvestoinnit tätäkin enemmän. Kuluttajien luottamus kansantalouteen on säilynyt hyvänä. Odotukset työttömyyden alenemisesta ovat olleet vahvat ja asuntolainojen korkotason pysyminen alhaisella tasolla ovat lisänneet luottamusta. Kuluttajahintojen nousuvauhti jatkui hitaana. Euroalueen talouskasvun vahvistumisen myötä Euroopan keskuspankki pyrkii varmistamaan hintavakauden säilymisen. Rahamarkkinoilla EKP:n odotetaan asteittain korottavan ohjauskorkoaan, minkä johdosta asuntoluottojen yleinen viitekorko, 12 kuukauden euribor kääntyi nousuun syksyllä Korkotason maltillisen nousun oletetaan jatkuvan. Alhaisten asuntolainakorkojen ja pidentyneiden lainaaikojen johdosta kotitalouksien asuntoluottokanta jatkoi voimakasta kasvuaan ollen yli 16 prosenttia vuonna Ennakkotietojen mukaan asuntokauppoja tehtiin vuonna 2005 noin kpl, mikä on noin 9 prosenttia enemmän kuin vuonna Vuositasolla vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat nousivat koko maassa keskimäärin 9,0 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla hinnat nousivat 10,2 prosenttia ja muualla Suomessa 7,9 prosenttia. Vuonna 2005 käynnistettiin noin asunnon rakentaminen, mistä ns. ARA-tuotantoa oli vain runsaat asuntoa. ARA:n perusparannuslainoituksin korjatuissa hankkeissa oli noin asuntoa, joista yli asunto-osakeyhtiöissä. Korjausrakentamisen kokonaismäärä kasvoi edellisvuodesta noin kolmella prosentilla. Hissiavustuksen tukiprosentin nosto 50 prosenttiin lisäsi mielenkiintoa. Niinpä toimintavuonna päätettiin yli 200 uuden hissin rakentamisesta ja lähes 400 hissin korjaamisesta. Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat vuoden aikana keskimäärin 2,2 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla nousu oli keskimäärin 2,4 ja muualla maassa 2,1 prosenttia. Ara- 4

5 va-asuntojen vuokrat nousivat koko maassa 2,1 prosenttia. Toimitilarakentamisessa kasvua tapahtui eniten teollisuus- ja varastorakentamisessa mm. ydinvoimalahankkeen myötä. Myös liike- ja toimistorakennusten aloitukset lisääntyivät selvästi. Toimitilamarkkinoilla Suomessa jatkui kansainvälisten sijoittajien kiinnostus. Ulkomaisten sijoittajien osuus Suomessa vuonna 2005 tehdyistä suurimmista kiinteistökaupoista oli lähes puolet. Toimistovuokria pitkään vaivannut vuokrien lasku pysähtyi keskeisimmillä markkina-alueilla vuoden loppupuolella. Vahvistunut tilakysyntä käänsi myös tyhjän toimistotilan määrän laskuun. Kiinteistösijoitusmarkkinoilla alhainen korkotaso ylläpiti kiinteistöjen houkuttelevuutta ulkomaistenkin sijoittajien piirissä. rakennuskustannuksia nopeampaa. Työvoimakustannusten ohella ylläpitokustannuksia nostivat eniten lämmityskustannukset, vaikka suotuisat sääolot hillitsivätkin osaltaan niitä. Liiton pitkäaikainen toimitusjohtaja Ukko Laurila jäi eläkkeelle lokakuussa Tässä yhteydessä haluan vielä kerran kiittää Ukkoa hänen Kiinteistöliiton hyväksi tekemästään ansiokkaasta työstä. Maaliskuussa 2006 Harri Hiltunen toimitusjohtaja Kiinteistöjen ylläpitokustannusten noin kuuden prosentin nousu oli edelleen huomattavasti kuluttajahintoja ja 5

6 Järjestötoiminta Kiinteistöliiton jäsenmäärä jatkoi kasvuaan. Jäsenhankinnan tehostamiseksi luotiin jäsenyhdistyksille www-sivuja liiton sivujen yhteyteen, hyödynnettiin Taloyhtio.net-portaalia, jäsenhankintaesitettä ja koottiin jäsenjärjestöille potentiaalisten jäsenten yhteystietoja. Suurin osa kiinteistöyhdistyksiä otti vuoden 2005 aikana käyttöön markkinointinimen. Nimi muodostuu Kiinteistöliitto-sanasta ja sitä määrittää toiminta-alueen nimi kuten Kiinteistöliitto Varsinais-Suomi. Yhtenäisen nimimallin käytöllä tehostetaan viestintää ja luodaan yhtenäinen kuva järjestöstä. Uusi jäsentietojärjestelmä JTJ otettiin käyttöön Muutos paransi jäsentietojen tietoturvaa ja tehosti ylläpitoa ja käyttöä. Vuoden 2005 aikana jatkettiin JTJ:n työstämistä ennakkosuunnitelmien mukaisesti. Kiinteistöliiton puhelinjärjestelmä uudistettiin syyskuun alussa, jolloin vaihdettiin vaihdejärjestelmä, operaattori ja päätelaitteet. Valtakunnallisen puhelinnumerojärjestelmän ensimmäiset yritysnumerot otettiin käyttöön joulukuussa perinteisten numeroiden rinnalla. Jäsenet Toimintavuonna 2005 Suomen Kiinteistöliiton varsinaisina jäseninä oli 28 jäsenyhdistystä. Kiinteistöliittoon kuului jäsenjärjestöjen kautta yhteensä noin kiinteistöä, joissa asui yhteensä hieman yli 2 miljoonaa ja työskenteli noin miljoona ihmistä. Alueelliset kiinteistöyhdistykset: Etelä-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry Etelä-Pohjanmaan Kiinteistöyhdistys ry Etelä-Savon Kiinteistöyhdistys ry Forssan Seudun Kiinteistöyhdistys ry Helsingfors Svenska Fastighetsförening rf Hyvinkään-Riihimäen-Mäntsälän Kiinteistöyhdistys ry Imatran Seudun Kiinteistöyhdistys ry Kalajokilaakson Kiinteistöyhdistys ry Kanta-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry Kemin Kiinteistöyhdistys ry Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Lapin Kiinteistöyhdistys ry Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry Pirkanmaan Kiinteistöyhdistys ry Pohjois-Karjalan Kiinteistöyhdistys ry Pohjois-Kymen Kiinteistöyhdistys ry Pohjois-Savon Kiinteistöyhdistys ry Porvoon Kiinteistöyhdistys ry Päijät-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry Rauman Kiinteistöyhdistys ry Satakunnan Kiinteistöyhdistys ry Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys ry Vaasan Kiinteistöyhdistys ry Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Lappeenranta Kotka Seinäjoki Mikkeli Forssa Hyvinkää Imatra Ylivieska Hämeenlinna Kemi Jyväskylä Rovaniemi Oulu Tampere Joensuu Kouvola Kuopio Porvoo Lahti Rauma Pori Vaasa Turku Valtakunnalliset toimialajärjestöt: Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI ry Suomen Vuokranantajat ry 6

7 Jäsenmäärä kasvussa Suomen Kiinteistöliiton organisaatio säilyi rakenteeltaan ennallaan. Liiton alueellisten kiinteistöyhdistysten jäsenten kuutiomäärä kasvoi 3,3 %. Kuutiomääräisesti kasvu oli suurinta Uudenmaan, Etelä-Pohjanmaan, Pirkanmaan, Pohjois-Savon, Oulun läänin ja Keski-Suomen alueilla. Suhteellisesti suurinta kasvu oli Etelä-Pohjanmaan, Etelä- Karjalan, Kalajokilaakson, Pohjois-Kymin, Pohjois- Savon, Oulun läänin ja Keski-Suomen alueilla, joissa kaikissa kaskvu oli yli viisi prosenttia. Jäsenmäärä laski viidessä yhdistyksessä. Valtakunnallisista toimialajärjestöistä Suomen toimitilaja rakennuttajaliitto RAKLI ry sekä Suomen Vuokranantajat ry kasvattivat jäsenmääriään. Asuntokiinteistö- ja rakennuttajaliitto ASRA ry säilytti jäsenmääränsä likimain ennallaan. Jäsenmäärän kokonaiskehitystä voidaan pitää varsin normaalina. Palvelukeskusten muodostuminen ja alueellinen yhteistyö Alueellisen toiminnan kehittämisessä oli vahvasti esillä palvelukeskusten muodostaminen. Jäsenpalveluja voidaan parantaa kokoamalla alueen resurssit yhteen ja tuottamalla usean kiinteistöyhdistyksen jäsenten tarvitsemat palvelut kokopäiväisen henkilöstön voimin yhdestä toimistosta. Kaakkois-Suomessa on palvelukeskus toiminut erittäin hyvin tuloksin jo useita vuosia. Kotkan toimisto tuottaa jäsenpalvelut Etelä-Kymenlaakson, Pohjois-Kymin ja Etelä-Karjalan kiinteistöyhdistysten jäsenille. Etelä-Pohjanmaan ja Pirkanmaan kiinteistöyhdistykset neuvottelivat alkuvuodesta yhteistyösopimuksen, jonka mukaisesti Tampereen toimisto tuottaa jäsenpalvelut myös Etelä- Pohjanmaan jäsenille. päivänä järjestetyn seminaarin teemat olivat korjausrakentaminen ja Tampereen kehitys. Liiton puheenjohtajana jatkoi toimitusjohtaja Juhani Ruskeepää Kauniaisista. Varapuheenjohtajiksi valittiin edelleen toimitusjohtaja Aaro Paakkola Oulusta, kiinteistöpäällikkö Tuomo Aromaa Tampereelta sekä Anja Mäkeläinen Espoosta. Paakkola toimi lisäksi liiton vaalitoimikunnan puheenjohtajana. Liittokokous valitsi tilintarkastajiksi HTM Vilho Riuttasen Jyväskylästä ja KHT-yhteisö Tuokko Tilintarkastus Oy:n Helsingistä. Heidän varamiehikseen valittiin HTM-yhteisö Tilintarkastus Riuttanen Oy Jyväskylästä ja KHT Reijo Peltola Helsingistä. Hallitus valitsi työvaliokunnan jäseniksi puheenjohtaja Juhani Ruskeepään, varapuheenjohtajat Aaro Paakkolan, Tuomo Aromaan ja Anja Mäkeläisen sekä hallituksen jäsenet Sisko Marjamaan, Pertti Satopään ja Harri Sepän toukokuun kokouksessaan. Hallitus kokoontui toimintavuonna 5 kertaa ja työvaliokunta 7 kertaa. Koulutukset ja tapahtumat Suomen Kiinteistöliiton, jäsenjärjestöjen ja osakkuusyhtiöiden perinteiset neuvottelupäivät pidettiin Seinäjoella. Neuvottelupäivien teemana oli järjestön ja yhteistoiminnan kehittäminen. Suomen Kiinteistöliitto, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL sekä Satelliitti- ja antenniliitto SANT järjestivät yhteistyössä kiinteistöyhdistysten kanssa laajakaista- ja digi-tv-seminaareja. Palvelukeskusten muodostaminen jäsenpalvelujen kehittämiseksi ja tasalaatuisuuden parantamiseksi eteni Itä-Suomessa, jossa Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan kiinteistöyhdistykset päättivät muodostaa yhteisen palvelukeskuksen. Syksyllä Kuopion toimistolle rekrytoitiin toinen toimihenkilö, joka yhdessä toiminnanjohtajan kanssa vastaa jäsenpalvelujen tuottamisesta Itä-Suomen kolmen maakunnan alueella. Palvelukeskus toimii nimellä Kiinteistöliitto Itä-Suomi. Marraskuussa pidettiin Oulussa Pohjois-Suomen neljän kiinteistöyhdistyksen yhteinen neuvottelu yhteistoiminnasta. Myös muilla alueilla oli orastavaa keskustelua yhteistyömahdollisuuksien kartoittamisesta ja alueellisen toiminnan kehittämisen edellytyksistä. Kiinteistöliiton liittokokous Tampereella Kiinteistöliiton liittokokous pidettiin Tampereen Hotelli Rosendahlissa. Liittokokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset kokousasiat. Kokousta edeltävänä 7

8 Vaikuttaminen ja viestintä Vaikuttamisessa onnistuttiin hyvin Kiinteistöliiton vuoden 2005 vaikuttamisen painopisteenä oli osallistuminen asunto-osakeyhtiölain uudistustyöhön, kaavoituksen tehostaminen ja kiinteistörahastolainsäädännön uudistaminen. Lisäksi keskityttiin erityisesti asumis- ja toimintakustannusten nousun hillitsemiseen ja kaavoitusprosessin tehostamiseen. Oikeusministeriön vuonna 2004 asettama työryhmä jatkoi työtään uudeksi asunto-osakeyhtiölain valmistelussa. Kiinteistöliiton edustajana työryhmässä oli johtava lakimies Helena Kinnunen saakka ja päälakimies Anu Kärkkäinen alkaen. Ryhmän avustavana sihteerinä on toiminut kesästä 2005 alkaen neuvontalakimies Marina Furuhjelm. Harmaiden markkinoiden torjuntaan rakennusalalla liittyvät kysymykset nousivat esiin, kun työministeriön UL- TEVA 2 -työryhmä ehdotti tilaajavastuun laajentamista koskemaan rakennushankkeeseen ryhtyvää mm. ehdottamalla tilaajan vastuulle huolehtia kuvallisten tunnisteiden olemassa olosta rakennustyömailla. Kiinteistöliitto onnistui yhdessä muiden tilaajatahoja edustavien järjestöjen kanssa lieventämään tilaajavastuita siten, että tilaajan huolehtimisvelvoite rajoittuu ainoastaan sopimukseen otettaviin ehtoihin. Asumis- ja toimintakustannusten nousun hillitsemiseksi annettiin useampaan kertaan kommentteja kiinteistöveron tasoon ja kiinteistöveron alarajannostopyrkimyksiin. Kiinteistöliitto osallistui RAKLIn käynnistämään hankkeeseen, jossa neljä oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijaa tekivät tutkielmansa maankäyttösopimusten ja kehittämiskorvausten tulkinnoista ja käytännön ongelmista. Yksi tutkielmista rahoitettiin Kiinteistöliiton myöntämällä stipendillä. Hankkeessa valmisteltiin myös maankäyttösopimusten tekemiseen muistilistaa. Kiinteistöliitto osallistui RAKLIn ja KTI:n vetämään Kiinteistörahastojen kehittämistyöryhmään. Työryhmä on toimittanut mm. taustamateriaalia valtiovarainministeriön Kiinteistörahastotyöryhmälle. Työryhmän esitykset eivät ole riittäviä kiinteistöalan näkökulmasta, sillä alan ehdottama veroneutraali osakeyhtiömuotoinen rahasto jäi lähes kokonaan tarkastelun ulkopuolelle. 8 Kiinteistöliitto teki edelleen yhteistyötä Vuokralaisten Keskusliiton kanssa Hyvän vuokratavan mukaisten pelisääntöjen saamiseksi vuokraustoimintaan. Suomen Kiinteistöliitto, Suomen Vuokranantajat ja Vuokralaisten Keskusliitto laativat vuonna 2003 ohjeistuksen Hyväksi vuokratavaksi asuinhuoneistojen vuokraamisessa. Yhteisen suosituksen tarkoituksena on luoda pelisäännöt vuokrasopimustoimintaan ja edesauttaa siten ongelmattoman ja toimivan vuokrasuhteen luomisessa, sen jatkuvassa hoitamisessa ja asianmukaisessa päättämisessä. Kiinteistöliiton yhtenä vaikuttamisen painopisteenä kuluneena vuonna oli korjausrakentamisen edistäminen. Tätä varten on vuonna 2004 perustettu työryhmä, jossa on edustajia liiton eri jäsenjärjestöistä. Toimintavuonna suunniteltiin korjausrakentamiseen liittyvää seminaarikiertuetta putkiremonttien toteuttamisesta. Kampanja sai nimekseen Mahdollisuuksien remontti. Valtioneuvosto hyväksyi kansallisen rakennuspoliittisen ohjelman Ohjelman tavoitteena on parantaa laatua, elinkaariosaamista, ympäristöosaamista, kilpailua ja tuottavuutta sekä pyrkiä asuntojen rakentamiseen asukkaan ehdoin. Seurantaryhmän väliraportti luovutettiin alkuvuodesta 2005 ja ryhmän kaksivuotinen toimikausi päättyi Väliraportissa nostettiin jatkotyön painopisteiksi kiinteistörahastojärjestelmän kehittäminen, kaavoitusmenettelyn kehittäminen, kilpailun edistäminen ja kehittäminen, rakentamisen laadun nostaminen, esteettömyyden edistäminen sekä asukas- ja käyttäjänäkökulman edistäminen asuntorakentamisessa. Rakennuspoliittisen ohjelman seurantaa jatkettiin uudella seurantaryhmällä, jossa Kiinteistöliiton edustajana oli saakka johtava lakimies Helena Kinnunen ja alkaen toimitusjohtaja Harri Hiltunen. Ennätysmäärä näkyvyyttä Kiinteistöliiton viestintä on osa yhteiskunnallista vaikuttamista. Kiinteistöliitto on vaikuttanut strategiansa mukaisesti kiinteistöalaa koskevaan päätöksentekoon ja saanut alan uutisille ja edunvalvonnan tavoitteille laajaa julkisuutta. Mediaseuranta Näkyvyyttä mediassa seurattiin ja arvioitiin Observerin lehtileikepalvelulla. Tämän perusteella mediaosumia oli vuonna 2005 yhteensä 949. Sanomalehdissä oli 66 prosenttia osumista, aikakaus- ja ammattilehdissä 17 prosenttia, verkkolehdissä kahdeksan prosenttia ja muissa sähköisissä tiedotusvälineissä yhdeksän prosenttia osumista. Liitto julkaisi toimintavuoden aikana 34 lehdistötiedotetta sekä avusti toimialajärjestöjä ja osakkuusyhtiöitä niiden omien tiedotteiden laadinnassa. Kiinteistöliitto näkyi ennätyksellisen hyvin tiedotusvälineissä lokakuun aikana. Julkisuutta toi erityisesti lokakuussa julkistettu perinteinen koko maan kattava kiinteistöverovertailu sekä toimitusjohtaja Hiltusen esitys kiinteistöille kehitettävästä kuntoindeksistä. Aiempi en-

9 nätys vuoden 2004 helmikuulta parani lähes neljälläkymmenellä osumalla, kun kuukausittainen ennätys nousi 221 osumaan. Asiantuntijat säännöllisesti Helsingin Sanomissa Kiinteistöliiton ja Helsingin Sanomien historiassa alkoi lokakuun alussa uusi luku. Lehden Asunto-osioon lisättiin kolme toimitettua asumisen erikoissivua, joilla julkaistaan Lakimies vastaa ja Insinööri tietää palstaa. Palstalla Kiinteistöliiton lakimiehet ja neuvontainsinööri vastaavat lukijoiden kysymyksiin. Palstat ovat viesti luottamuksesta Kiinteistöliittoon ja sen henkilöstön asiantuntemukseen. Yhteistyötä Joka Kodin Asuntomarkkinat tv-ohjelman kanssa jatkettiin. Kiinteistöliiton ja Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistyksen edustajat olivat haastateltavina useissa ohjelmasarjan TV-lähetyksissä. Lehdistösuhteita hoidettiin erilaisten tiedotus- ja keskustelutilaisuuksien avulla. Tiedotusvälineitä palveltiin tiedon hankinnassa ja haastateltavien henkilöiden etsimisessä aktiivisesti. Liiton asiantuntijoita haastateltiin toimintavuonna joka kuukausi noin 40 eri lehteen. Vuoden 2005 merkittävin toimittajatapaaminen oli YLEn radio- ja TV-uutisten toimittajien vierailu Kiinteistöliittoon huhtikuussa. Tapaamisessa keskusteltiin kiinteistöverotuksesta, kiinteistörahastojen vaikutuksesta kiinteistömarkkinoihin sekä esiteltiin indeksitalovertailu ja säännönmukaisesti julkistettavat raportit. Lisäksi Kiinteistöliitossa vieraili ulkomaalaisia toimittajia mm. ryhmä petroskoilaisia tv- ja sanomalehtitoimittajia, Pietarin television toimittajia ja Pietarin kaupungin viestintäosaston henkilöstöä. Elokuussa liiton vieraana oli ryhmä Suomen kiinteistömarkkinoista kiinnostuneita, kiinalaisten rahoituslaitosten ja pankkien edustajia. Viestintäkoulutus aloitettiin Ensimmäinen Kiinteistöliiton järjestämä kriisiviestintäkoulutus toteutui AnnaK:n koulutustiloissa. Viestintä- ja vuorovaikutustaidot haastavissa asiakaskohtaamisissa koulutukseen osallistui Kiinteistöliiton henkilökunnan lisäksi Kiinteistöalan Kustannus Oy:n ja Kiinteistöalan koulutuskeskuksen henkilökuntaa. Koulutuksen tavoitteena oli tarkastella vuorovaikutustaitoja haastavissa asiakaskontakteissa erityisesti asiakastyössä toimivien oman vuorovaikutusosaamisen näkökulmasta. Koulutuksessa tutustuttiin viestintäkouluttaja Tuuli Nilssonin ja turvallisuuskouluttaja Totti Karpelan johdolla kriisitilanteiden ennakoimiseen ja pohdittiin sanatonta viestintää ja äänenkäyttöä haastavissa asiakaspalvelutilanteissa. Myönteisen palautteen vuoksi viestintäkursseja päätettiin jatkaa vuonna Viikkotiedote sisäisen viestinnän perusta Kiinteistöliiton sähköpostitse lähetettäviä viikkotiedotteita toimitettiin vuoden aikana 49 kappaletta kiinteistöyhdistysten ja toimialajärjestöjen henkilöstön ja luottamusmiesten käyttöön. Viikkotiedotteiden pohjalta toimitettiin perinteisiä jäsentiedotteita 11 numeroa. Lisäksi erikseen sovituille jäsenyhdistyksille toimitettiin liiton toimiston kokoamat ns. yhteistiedotteet, joita toimitettiin vuoden aikana kuusi numeroa. Yhteistiedote on liiton maksullinen palvelu lähinnä pienimmille alueellisille yhdistyksille, joilla ei ole mahdollisuuksia tehdä omaa tiedotetta. Kiinteistöliitto perusti sisäisen viestinnän ryhmän, johon kutsuttiin edustaja kaikista yhteisön organisaatioista, toimialajärjestöistä ja osakkuusyrityksistä. Ryhmän toiminnan tarkoituksena on parantaa tiedonkulkua ja lisätä työntekijöiden tietämystä yhteisöstä sekä edesauttaa hallitsemaan, käyttämään ja hyödyntämään yhteisöä koskevaa tietoa omassa organisaatiossaan. Kiinteistöliitto on ollut aktiivisesti mukana Visio 2010 viestintäryhmän toiminnassa. Ryhmä tuotti Visio 2010: n neljännen raportin, uudet nettisivut ja vastasi Kiinteistö- ja rakennusforumin viestinnästä. 9

10 Verkkopalvelut vetävät kävijöitä Kiinteistöliiton nettisivuilla oli vuoden 2005 aikana kävijöitä henkilöä eli keskimäärin viikossa ja kuukaudessa Määrä on noussut edellisvuodesta peräti kävijällä. Lisäksi toimitettiin liittoyhteisön toimihenkilöiden ja luottamusmiesten käyttöön tarkoitettua suljettua Extranet-osiota. Taloyhtio.net -portaali ylitti kolmen tuhannen rekisteröityneen käyttäjän rajan Yli puolet rekisteröityneistä käyttäjistä on Kiinteistöliiton jäsentaloyhtiöiden hallituksen jäseniä ja isännöitsijöitä. Kiinteistöliitto-yhteisön kehittämä ja ylläpitämä Taloyhtio.net toimii osoitteessa Europahouse Suomen ryhmä toimi vilkkaasti vuoden aikana ja osallistui mm. Hyvä asuminen 2010 ohjelman toimintaan. Suomen ryhmän puheenjohtajana toimi syksyyn saakka Ukko Laurila, jonka jälkeen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin apulaisjohtaja Alpo Uski Valtion asuntorahastosta. Lifetime Kiinteistöliitto on osallistunut vuonna 2005 päättyneeseen VTT:n koordinoimaan, EU:n 5. puiteohjelman verkostohankkeeseen LIFETIME Thematic Network. Verkostohankkeen tarkoituksena on elinkaari- ja ympäristöajattelun edistäminen rakentamisessa ja kiinteistöalalla. Kansainvälinen toiminta Euroopan kiinteistöfederaatio (EPF) Suomen Kiinteistöliitto on Euroopan kiinteistöfederaation (European Property Federation, EPF) perustajajäsen. Kiinteistöfederaation vuosikokous pidettiin kesäkuussa Lontoossa. Kokouksessa valittiin uudelleen federaation puheenjohtajaksi Pedro Gamero del Castillo Espanjasta ja hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Liz Peace Englannista. Kiinteistöliittoa järjestön hallituksen kokouksissa edustaa yleensä liiton toimitusjohtaja. EPF teki lokakuussa aloitteen Euroopan Unionin komissiolle eurooppalaisen kiinteistösijoitusrahaston (EU Reit, Real Estate Investment Trust) säädöspohjan kehittämiseksi. Aloitevalmistelun taustatyöhön on osallistunut asiantuntijana johtaja Hanna Kaleva Kiinteistötalouden instituutista. Euroopan kiinteistöfederaation hallitus kokoontui toimintavuonna kolme kertaa, minkä lisäksi federaation asiantuntijaryhmät valmistelivat kannanottoja EU:ssa valmisteltaviin direktiivihankkeisiin. Energiatehokkuusdirektiivin seurantaan ja energiapalveludirektiivin valmisteluun on Kiinteistöliitosta asiantuntijana osallistunut Markku Rantama. EPF:n komitea Energy Efficiency &IAQ Committee jatkoi rakennusten energiatehokkuus-direktiivin seurantaa. Komitean puheenjohtajana toimi edelleen Markku Rantama. Hän toimi EPF:ää edustavana asiantuntijajäsenenä EU:n komiteassa, jonka tehtävänä on seurata direktiivin toteutumista ja ehdottaa täydentäviä ja korjaavia toimenpiteitä. Europahouse Kiinteistöliitto koordinoi Suomen toimintaa kansainvälisessä asuntosuunnittelua ja rakentamista edistävässä Europahouse-yhteistyössä. Työssä on mukana suomalaisten lisäksi osapuolia Alankomaista, Saksasta ja Tanskasta. Europahousen vuosikokous pidettiin syksyllä 2005 Hollannissa. 10

11 Juridinen toiminta Liiton juridinen neuvontatoiminta on pysynyt merkittävänä. Maksullista puhelinneuvontaa jatkettiin edelleen toimintavuonna. Maksullinen puhelinneuvontapalvelu on tarkoitettu myös eijäsenille. Lausuntojen määrä pysyi ennallaan. Kiinteistöliitto oli mukana lukuisissa lainvalmistelutöissä, joista vuoden merkittävimmät olivat asunto-osakeyhtiölaki, rakennussuojelulaki ja energiatehokkuusdirektiivin voimaan saattamista koskeva lainsäädäntö. Neuvonta edelleen kysyttyä Puhelinneuvonta säilytti vankan asemansa tärkeimpänä liiton palvelumuotona jäsenille. Neuvonnassa oli yleensä kaksi lakimiestä tavoitettavissa klo Liiton lakimiehet hoitivat yli neuvontapuhelua vuoden aikana. Kirjalliset lausunnot taloyhtiöille olivat yhä tärkeä osa jäsenpalvelua. Niitä annettiin 136 kpl. Lausuntojen määrä oli edelleen nousussa. Lausuntojen lisäksi lakimiehet valmistelivat muutamia yhtiöjärjestyksen muutoksia ja sopimuksia jäsenille. Lisäksi liiton lakimiehet antoivat Kiinteistöliiton lausuntoja eri viranomaisille ja yhteisöille. Lainsäädäntöön liittyviä juridisia lausuntoja annettiin 24 kpl. Kiinteistölainsäädäntö muuttui monelta osin Asunto-osakeyhtiölain uudistaminen Oikeusministeriön nimittämä työryhmä jatkoi asuntoosakeyhtiölain uudistuksen valmistelua. Kiinteistöliiton edustajana työryhmässä oli johtava lakimies Helena Kinnunen saakka. Työryhmän avustavaksi sihteeriksi kutsuttiin neuvontalakimies Marina Furuhjelm. Työryhmän työn tuli olla valmis , mutta työryhmä sai jatkoaikaa saakka. Työryhmän väliraportti valmistui keväällä Väliraportti sisälsi ehdotukset kunnossapitovastuuta, osakkaan muutostöistä sekä vastiketta koskevien säännösten uudistamiseksi. Kiinteistörahastolain muutosehdotukset eivät tyydyttäneet Valtiovarainministeriöön asetettiin vuonna 2004 työryhmä valmistelemaan kiinteistörahastolainsäädäntöä. Työryhmä antoi väliraporttinsa vuoden 2004 lopussa. Kiinteistöliitto antoi työryhmän väliraportista yhteisen lausunnon RAKLIn, ASRAn ja KTIn kanssa. Järjestöjen tavoitteena on ollut saada aikaan tietyin laissa erikseen edellytyksin verovapaa osakeyhtiömuotoinen kiinteistörahasto (=Real Estate Investment Trust, lyhennettynä REIT). Tätä tavoitetta ei kuitenkaan saavutettu väliraportin perusteella. Ministeri Enestam otti kiinteistörahastojen tärkeyden esille hallituksen iltakoulussa, jossa käsiteltiin valtakunnallisen rakennuspoliittisen ohjelman seurantaa. Rakennussuojelulain muuttaminen Ympäristöministeriön asettama työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus rakennussuojelulain muuttamisesta hallituksen esityksen muodossa sai työnsä valmiiksi toimintavuonna. Kiinteistöliittoa työryhmässä edusti johtava lakimies Helena Kinnunen, joka jätti mietintöön eriävän mielipiteensä. Lain muuttamisen tavoitteena oli määritellä rakennusperintö nykykäsitystä vastaavaksi sekä valtion viranomaisten erityiset intressit rakennusperinnön säilyttämiseksi. Lisäksi työryhmän tuli selvittää keväällä 2003 opetusministeriön sisätilatyöryhmän mietinnön ehdotukset ja valtion käynnissä olevat myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuskannan luovutuksiin liittyvät erityiskysymykset rakennussuojelun kannalta. Lisäksi tehtävänä oli selvittää rakennussuojelulain perusteella maksettavien korvausten edellytykset ja perusteet sekä omistajan että valtion kannalta. Kiinteistöliitto antoi yhdessä RAKLIn ja ASRAn kanssa ehdotuksesta lausunnon, jossa kritisoitiin erityisesti suojelupiirin laajentumista ja korvausmenettelyjen riittämättömyyttä. Katujen kunnossa- ja puhtaanapidosta koskevan lain muutokset tulivat voimaan Katujen kunnossa- ja puhtaanapitoa koskevan lain muutos tuli voimaan syyskuussa. Muutosta valmistelleessa asiantuntijatyöryhmässä Suomen Kiinteistöliittoa edustivat Helena Kinnunen ja Sirkka Terho. Uudistuksella ei muutettu aiemminkin voimassa ollutta kunnan ja kiinteistönomistajan kunnossapitovastuun pääasiallista sisältöä vaan tarkennettiin esiintyneitä tulkintaongelmia. Katujen kunnossapidolta vaadittava taso määritellään jo uudistuksen voimaan tulon jälkeen laissa. Katu on pidettävä liikenteen tarpeiden edellyttämässä tyydyttävässä kunnossa ottaen huomioon mm. kadun liikenteellinen merkitys, liikenteen määrä, vuorokaudenaika ja ennakoitavissa olevat säätilan muutokset. Määrittelyn tarkoituksena on pystyä aiempaa paremmin selvittämään, 11

12 milloin huolellinen kadun kunnossapito on toteutunut, ja asettamaan myös katujen käyttäjien omalle huolellisuudelle ja toiminnalle vahinkotapauksissa merkitys. Energiatehokkuustodistus tulossa EU:n energiatehokkuusdirektiivin mukaan rakennuksen käyttöönoton, myynnin tai vuokrauksen yhteydessä on oltava saatavilla rakennuksen energiatehokkuustodistus. Todistuksen avulla kuluttajat pystyisivät vertailemaan ja arvioimaan rakennuksen energiatehokkuutta. Todistukseen on direktiivin mukaan liitettävä suosituksia energiatehokkuuden kustannustehokkaista parannuskeinoista. Todistuksen voimassaoloaika ei saa ylittää kymmentä vuotta. Julkisissa rakennuksissa energiatodistukset on asetettava näkyville. Energiatodistuksia ei tarvita rakennustyypeille, joille energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset voidaan jättää antamatta. Nykyisen hallituksen toimikauden ajaksi päätettiin asettaa poikkihallinnollinen työryhmä seuraamaan ehdotusten toteuttamista ja tekemään tarvittaessa lisäehdotuksia. Ryhmässä ovat oikeusministeriön ohella ympäristöministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön, korkeimman hallinto-oikeuden, Turun hallinto-oikeuden, Suomen Kuntaliiton, Suomen Kiinteistöliiton, Suomen Luonnonsuojeluliiton sekä rakennuttajajärjestöjen edustajat. Suomen Kiinteistöliittoa edusti saakka johtava lakimies Helena Kinnunen ja sen jälkeen päälakimies Anu Kärkkäinen, työryhmässä on lisäksi mukana RAKLIn edustajana Seppo Kuitunen. Seurantaryhmän toimikausi on Se antoi väliraporttinsa ja loppuraportti tulee antaa mennessä. Energiatodistusten on oltava direktiivin mukaan täysimääräisesti käytössä vuoden 2009 alussa. Energiatodistusten käyttöönoton edellyttämää lainsäädäntöä valmistelemaan asetettiin vuonna 2004 työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Klaus Frösén ympäristöministeriöstä. Työryhmän lakiehdotukset valmistuivat kesällä Kiinteistöliittoa ryhmässä edusti johtava lakimies Helena Kinnunen. Kiinteistöliitto antoi yhdessä RAKLIn ja ASRAn kanssa ehdotuksista lausunnon, jossa todettiin mm. että energiatehokkuustodistuksen kustannukset ja resurssien riittävyys riippuvat ennen kaikkea siitä, kuinka raskaaksi energiatehokkuustodistuksen laatimismenetelmä muodostuu, millaisiksi energiatehokkuustodistuksen laatijoiden pätevyysvaatimukset määritellään ja minkälaisia vaatimuksia asetetaan todistuksen laatimismenettelyn ja laatijoiden riippumattomuudelle. Lausunnossa toivottiinkin käytettävän direktiivin sallima liikkumavara, joka mahdollistaa tarkoituksenmukaisten ja energian säästöä tukevien käytäntöjen kehittämisen kansallisista lähtökohdista. Kaavavalitusten nopeuttaminen Hallitus päätti iltakoulussaan , että kaavavalitusten käsittelyn nopeuttamiseksi kehitetään menettelyä kaavoituksessa ja liikennehankkeissa sekä kehitetään hallinto-oikeuksien virkarakennetta tuomaripainotteiseen suuntaan. Päätös edellyttää hallinto-oikeuksien ratkaisukokoonpanon keventämistä sellaisissa asiaryhmissä, joissa se ei vaaranna oikeusturvaa, erityisasiantuntemuksen parantamista hallinto-oikeuksissa, hallinto-oikeuksien henkilöresurssien vahvistamista, hallintooikeuksien työmenetelmien kehittämistä sekä valituslupajärjestelmän tarkistamista. 12

13 Tutkimus ja kehittäminen Liiton tutkimus- ja kehittämistoiminnan volyymi säilyi edellisvuoden tasolla. Pääpaino oli Hyvä asuminen kehitysohjelmassa ja Energiatodistusten käyttöönotto (STABLE) -hankkeessa. Toimintavuoden lopulla käynnistyivät lisäksi Kiinteistöalan suomalais-virolainen kehitys- ja koulutushanke sekä Taloyhtiön elinkaaritodistus -projekti. Hyvä asuminen 2010 Hyvä asuminen kehitysohjelman lähtökohtana ovat asukkaiden tarpeet nyt ja tulevaisuudessa. Kiinteistö- ja rakennusalan vision mukaisesti asuntomarkkinat toimivat vuoteen 2010 mennessä asukkaiden ehdoilla. Toimintavuonna päättyi ohjelman valmisteluvaihe, jonka keskeiset tulokset ja syntyneet toimintamallit koottiin loppuraportiksi. Valmisteluvaiheen esiselvitysraportit ja mm. asumista koskeva tutkimusjulkaisu- ja hanketiedosto julkistettiin ohjelman kotisivuilla. Valmisteluvaiheen työn pohjalta laadittiin toimintastrategia, joka julkistettiin kesäkuussa pidetyssä huippuseminaarissa. Tilaisuudessa pääministeri Vanhanen korosti mm. asumisen merkitystä maamme kansainväliselle kilpailukyvylle Teknologian kehittämiskeskus Tekesin järjestämä ns. aiehaku alan yrityksille tuotti yli 60 aietta, joista kymmenkunta johti jatkovalmisteluhakemuksiin. Tämän jatkoksi Tekes käynnisti asumisen yritysklusterihankkeen. Ohjelmalla on myötävaikutettu mm. erilaistuva asuminen ja kannustava ohjaus kaavoituksessa -painopistealueiden käynnistymiseen. Niin ikään on edistetty sekä asumisen osaamiskeskus- että asumisen tutkijakouluhankkeita. Hyvä asuminen 2010 ohjelman toimijat ovat järjestäneet huippuseminaarin lisäksi kaksi tutkimusklubitilaisuutta, ns. kehityskohdeverkostotapaamisen ja suurimpana yli sadan hengen tapahtuman, valtakunnallinen asumistutkimusseminaarin. Toimintavuoden syksyllä julkaistiin ohjelman toinen tiedotuslehti suomenja englanninkielisinä versioina. Energiatodistuksen käyttöönotto (STABLE) Motivan koordinoima EU:n EIE (European Intelligent Energy) -ohjelman hanke käynnistyi helmikuussa kahdeksan maan yhteistyönä. Sen tavoitteena on varmistaa, että rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukainen energiatodistus saavuttaa vakiintuneen ja tunnustetun aseman koko Euroopassa. STABLE-hanke on kohdennettu kiinteistönomistajille, rakennusten käyttäjille, kaikille alan ammattilaisille kuten katselmoijille, konsulteille ja suunnittelijoille sekä energiansäästön hallinta- ja edistämisorganisaatioille. Suomessa projektia rahoittaa EUtuen lisäksi KTM, YM ja Kiinteistöliitto. Liitto vastaa hankkeen osatehtävästä, jonka tavoitteena on herättää ja aktivoida eurooppalaisia kiinteistönomistajia sekä lisätä heidän tietoisuuttaan direktiivista, energiakatselmuksista ja energiatodistuksista kaikissa maissa. Osatehtävässä mm. luodaan kampanjamateriaali ja seurataan jatkossa kampanjan tuloksia siihen osallistuvissa maissa. Liitto vastaa kampanjan toteuttamisesta Suomessa. Kiinteistöalan suomalais-virolainen kehitysja koulutushanke (SVING) Toimintavuoden syksyllä käynnistyi jo pitkään valmisteltu Etelä-Suomen ja Viron INTERREG III A -ohjelman hanke, jota Kiinteistöalan Koulutussäätiö koordinoi. Hankkeen tavoitteena on vuosina syventää Suomen ja Viron välistä yhteistyötä, jotta kiinteistönpidon taso nousisi ja kiinteistöjen arvo säilyisi ja paranisi. Hankkeessa kohotetaan kiinteistön ylläpidosta vastaavien osaamista tiedotuksella, koulutuksella ja harjoittelijavaihdolla. Hankkeessa tuotetaan tietoa kiinteistöjen ylläpidosta koko rakennuksen elinkaaren ajalta tarkastelemalla mm. kustannuksia, savutettavaa laatutasoa, energian säästöä ja ympäristöarvoja. Liiton vastuulla on kiinteistöalan toimintaympäristöosiossa selvittää kiinteistö- ja rakennusalan keskeisten lakien osalta maiden väliset eroavuudet ja ongelmat sekä tehdä ehdotuksia lainsäädännön kehittämiseksi etenkin kunnossapitovastuun sekä peruskorjausten ja -parannusten päätöksenteon kannalta. Hankkeessa täydennetään myös alan sanastoa. Elinkaarisuunnitteluosiossa liitto tarkastelee rakennusperinnön vaalimiseen liittyviä näkökohtia kuten kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten käyttöä, osaavaa kunnossapitoa ja ammattimaista korjaamista. Tavoitteen on edistää rakennusperinnön vaalimista kiinteistöalalla toimivien keskuudessa mm. lisäämällä koulutuksen avulla tietämystä siitä, mitkä ovat rakennusperintöstrategiset tavoitteet ja miten korjausteknisin ja kiinteistönhoidollisin toimin voidaan edistää rakennusperinnön säilymistä. Taloyhtiön elinkaaritodistus Loppuvuonna 2005 käynnistyi myös Taloyhtiön elinkaaritodistus -projekti. Runsaan vuoden aikana on tarkoitus tuottaa ennen muuta asuntokaupan tueksi tiivistetyssä muodossa oleva asiakirja, josta ilmenee yhteenvedonomaisesti joko numerisin tai muin symbolein, mikä on ko. kiinteistön kunto. Hanketta rahoittaa Tekesin ja ym- 13

14 päristöministeriön lisäksi liitto ja lähes 20 järjestö- ja yritysosapuolta. Johto- ja ohjausryhmien lisäksi työtä tekee kolme työryhmää, minkä lisäksi siitä tiedotetaan työn kuluessa laajalle sidosryhmäverkostolle. Muu t&k-toiminta Toimintavuoden helmikuussa laadittiin viides ns. indeksitalovertailu, jossa verrattiin samanlaisen asuinkerrostaloyhtiön kiinteistöveroja ja ns. kunnallisia maksuja 31 eri kaupungissa. Syksyllä tehtiin perinteinen koko maan kattava kiinteistöverovertailu. Jo syksyllä 2004 Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy: lle siirrettyä PAVe-internetpalvelua kehitettiin edelleen noin 35 palvelunkäyttäjän kanssa. Tutkimus- ja kehitystehtävissä oli pääsääntöisesti viisi toimihenkilöä. Osa työstä teetettiin alihankintana. Omalta osaltaan t & k-henkilöstö on tuottanut tiedote- ym. materiaalia mm. liiton internet- ja Taloyhtio.net -sivuille sekä antanut teknistaloudellista neuvontaa. 14

15 Osakkuusyhtiöt Kiinteistöalan Kustannus Oy Suomen Kiinteistöliitto ry omistaa 100 prosenttia Kiinteistöalan Kustannus Oy - REP Ltd:n osakekannasta. Kustannuksen hallituksen puheenjohtajana toimi Asko Salminen. Muut yhtiön hallituksen jäsenet toimintavuonna olivat varapuheenjohtaja Ukko Laurila ( ) ja Harri Hiltunen ( ) sekä Kyösti Ekdahl, Jorma Koutonen, Juhani Ruskeepää ja Pertti Satopää. Kiinteistöalan Kustannus Oy - REP Ltd:n toimitusjohtajana toimi Paavo Saarelainen. Kiinteistöalan Kustannuksen toiminta muodostui kirjojen ja lomakkeiden kustantamisesta, Suomen Kiinteistölehden sekä messu- ja näyttelytoiminnasta. Vuonna 2005 Suomen Kiinteistölehti täytti 80 vuotta ja lehden numerokohtainen levikki kasvoi kappaleeseen. Yhtiö toteutti myös merkittäviä investointeja kuten yhtiön kirjamyymälän uudistaminen Kiinteistöfoorumiksi. Toimintavuonna Kiinteistöalan Kustannuksen liikevaihto oli tuhatta euroa ja henkilökuntaan kuului 18,5 henkeä. Vuoden 2004 tuloksesta Kiinteistöalan Kustannus maksoi Kiinteistöliitolle vuonna 2005 osinkoa euroa. Yhtiö maksoi liitolle nimenkäyttömaksua noin euroa. Yhtiö on tehnyt yhteistyötä Kiinteistöliiton kanssa tuotekehityksessä, markkinoinnissa ja asiakasrekisterin kehittämisessä. Suomen Talokeskus Oy Kiinteistöliitto omistaa 59,9 % Suomen Talokeskus Oy:n osakekannasta. Liiton edustajina Suomen Talokeskuksen hallituksessa ovat olleet varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen Tuomo Aromaa, Jarmo Eskelinen, Harri Hiltunen ( alkaen), Ukko Laurila ( asti), Kaisa Leiwo, Harri Seppä (hallituksen puheenjohtaja), Olli Salakka ja Erkka Valkila. Talokeskuksen muita merkittäviä osakkeenomistajia ovat mm. Päijät-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry (8,3 %), Kanta-Hämeen Kiinteistöyhdistys ry (7,9 %), Pirkanmaan Kiinteistöyhdistys ry (5,7 %) ja Varsinais-Suomen Kiinteistöyhdistys (5,7 %). Suomen Talokeskuksen toimitusjohtajana on ollut Markku Salminen. Suomen Talokeskus on monialainen insinööritoimisto, joka tuottaa konsultti- ja asiantuntijapalveluita korjausja uudisrakennushankkeisiin, kiinteistöjen energiatalouden hallintaan sekä kiinteistöjen hoitoon ja huoltoon. Lisäksi Talokeskus kehittää, myy ja ylläpitää internetissä toimivia kiinteistönpidon atk-sovelluksia (Tampuurikiinteistötietojärjestelmä). Talokeskuksen tärkeimpiä teknisiä osaamissektoreita ovat rakennus-, LVI- ja sähkötekniikka, taloautomaatio, energiankäytön hallinta sekä kiinteistönhoidon suunnittelu ja ohjaus. Toimintavuonna 2005 Suomen Talokeskuksen liikevaihto oli 10,76 miljoonaa euroa, tilikauden voitto 1,21 miljoonaa euroa ja henkilökunnan määrä vuoden lopussa 92 henkeä. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta noin 14,6 %. Vuoden 2004 tuloksesta Talokeskus maksoi toimintavuoden 2005 aikana osakkeenomistajilleen osinkoa yhteensä euroa. Lisäksi Kiinteistöliitolle on maksettu vuodelta 2005 nimenkäyttömaksua euroa. Liitto on toiminut yhteistyössä Talokeskuksen monien osastojen kanssa. Yhteisvoimin on osallistuttu mm. erilaisiin asiantuntijatapaamisiin. Talokeskus on liiton tärkeä asiantuntijataho alan lausuntojen valmistelussa. Yhtiön edustajat vastaavat ratkaisevalla tavalla liiton teknisen jaoston toiminnasta. Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ja Kiinteistöalan Koulutussäätiö Kiinteistöliitto omistaa 50 prosenttia Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n osakekannasta. Kiinteistöliiton edustajina Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy:n hallituksessa, Kiinteistöalan Koulutussäätiön hallituksessa ja Kiinteistöalan Koulutussäätiön ammatillisen oppilaitoksen johtokunnassa ovat toimintavuonna toimineet puheenjohtajana asianajaja Arto Palsala ja jäseninä kiinteistöneuvos Marja Jussila, toimitusjohtajat Ukko Laurila ja Harri Hiltunen, pääjohtaja Aulis Kohvakka sekä toiminnanjohtaja Raimo Kiljunen. Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen toimitusjohtajana ja Koulutussäätiön asiamiehenä sekä samalla myös Koulutussäätiön ammatillisen oppilaitoksen rehtorina toimii varatuomari Keijo Kaivanto. Kiinteistöliiton koulutustoiminnasta vastaavat pääosin Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy ja Kiinteistöalan Koulutussäätiön ammatillinen oppilaitos, joka on opetushallituksen valvoma valtakunnallinen erikoisoppilaitos. Toimintavuonna Kiinteistöalan Koulutuskeskuksen liikevaihto oli euroa ja henkilökuntaan kuului 11 henkilöä. Vuoden 2004 tuloksesta Koulutuskeskus maksoi Kiinteistöliitolle osinkoa euroa. Kiinteistöalan Koulutussäätiön liikevaihto oli euroa ja henkilökuntaan kuului 17 henkilöä. Koulutuskeskus järjestää ajankohtaiskoulutusta sekä yrityskohtaista koulutusta, valmennusta ja konsultointia. Henkilöstövalintapalvelujen kysyntä on kasvanut ja toimintaa markkinoidaan Rekryverkko-nimellä. Koulutuskeskus järjestää myös tietotekniikan koulutusta ja ottaa vastaan atk-ajokorttisuorituksia. Koulutussäätiö järjestää 15

16 alan pitkäkestoista koulutusta, omia tutkintoja, ammattitutkintoja (esim. isännöinnin ammattitutkinto) sekä osuuksia ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnoista. Toimintavuoden aikana jätettiin Kiinteistönvälitysalan ammattitutkintotoimikunnalle näyttötutkinnon järjestämistä koskeva lupahakemus. Järjestämissopimus myönnettiin Koulutussäätiölle tammikuussa 2006 ja ensimmäinen Kiinteistönvälitysalan ammattitutkintokoulutus käynnistyy maaliskuussa Kiinteistöalan Koulutuskeskus on yhdessä Kiinteistöalan Koulutussäätiön kanssa suunnitellut ja toteuttanut kiinteistöliiketoimintaan, kiinteistönvälitykseen, rakennuttamiseen ja asumiseen liittyvää koulutusta. Toimintavuonna järjestettiin noin 150 ajankohtaista ja yrityskohtaista koulutustilaisuutta, joihin osallistui lähes henkilöä. Tutkintokoulutusohjelmiin osallistui noin henkilöä, jotka suorittivat opintoja noin opintoviikkoa. Isännöitsijän ammattitutkintoon on vuoden 2005 loppuun mennessä osallistunut yli henkilöä, joista kaikki tutkinnon osiot on suorittanut 1392 henkilöä. Ensimmäinen uusimuotoinen isännöinnin ammattitutkinto käynnistyi helmikuussa Uusimuotoisen ITS-tutkinnon suorittaneita oli vuoden 2005 lopussa 205 henkilöä ja AIT-tutkinnon suorittaneita 802. Kiinteistö- ja tilajohdon jatko- ja täydennyskoulutusohjelmaan (PGP) on osallistunut yli 300 henkilöä. KTI Kiinteistötieto Oy Suomen Kiinteistöliitto ry omistaa 18 prosenttia KTI Kiinteistötieto Oy:n osakekannasta. Liiton edustajana KTI Kiinteistötieto Oy:n hallituksessa on tutkimusjohtaja Mauri Marttila. Yhtiön toimitusjohtajan sijaisena toimii Hanna Kaleva. Yhtiön toimitusjohtaja Olli Olkkonen on ollut sairauslomalla alkaen. Toimintavuonna 2005 KTI Kiinteistötieto Oy:n liikevaihto oli ,80 euroa ja henkilökunnan määrä keskimäärin 17 henkeä. Liikevaihto kasvoi edellisestä vuodesta noin 8 %. Vuoden 2004 tuloksesta KTI maksoi toimintavuoden aikana osakkeenomistajilleen osinkoa yhteensä ,41 euroa. KTI Kiinteistötieto Oy perustettiin joulukuussa 1999 tuotteistamaan ja kehittämään KTI Kiinteistötalouden Instituutti ry:n palvelutoimintaa. Sen kotipaikka on ja sillä on toimipiste myös Turussa. KTI Kiinteistötieto Oy:n osakkaita ovat KTI ry:n lisäksi Suomen Toimitila- ja Rakennuttajaliitto Rakli ry ja Suomen Kiinteistöliitto ry sekä KTI:n avaintyöntekijät. asuntomarkkinoilla. KTI:n tutkimus- ja asiantuntijapalvelujen aihepiirit käsittävät koko kiinteistöjohtamisen kentän niin kiinteistösijoittamisen, -rahoituksen kuin toimitilajohtamisenkin aihealueilta. KTI:n kansainvälinen yhteistyöverkosto on laaja, ja kattaa kaikki merkittävät eurooppalaiset kiinteistöalan järjestöt, tutkimuslaitokset ja informaationtuottajat. Yhtiön keskeisin ulkomainen kumppani on IPD (Investment Property Databank), jonka julkaisemien markkinaindeksien kanssa KTI:n Kiinteistöindeksi on vertailukelpoinen. KTI julkaisee vuosittain useita markkinaraportteja ja katsauksia sekä tutkimushankkeisiinsa perustuvia raportteja. Kiinteistö Oy Anna-Kaleva Kiinteistöliitto omistaa 33,44 prosenttia Kiinteistö Oy Anna-Kalevan osakekannasta. Liiton edustajina yhtiön hallituksessa olivat johtava lakimies Helena Kinnunen ja toimitusjohtaja Ukko Laurila saakka ja lähtien toimitusjohtaja Harri Hiltunen. Anna- Kalevan tiloissa on Suomen Kiinteistöliiton toimiston lisäksi Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistyksen, Asuntoja rakennuttajaliitto ASRAn, Suomen Vuokranantajien, Kiinteistöalan Kustannuksen ja Suomen toimitila- ja rakennuttajaliitto RAKLI:n toimitilat. Kiinteistön myymälähuoneistot sekä osa toimitiloista on vuokrattu ulkopuolisille. AnnaK-koulutus- ja neuvottelutilat ovat olleet käytössä aktiivisesti. Tilat on vuokrannut Kiinteistö Oy Anna-Kalevalta Kiinteistöalan Koulutuskeskus. Koulutuskeskus järjestää tiloissa omia koulutustilaisuuksiaan sekä tarjoaa kokous- ja koulutuspalveluja niin ulkopuolisille käyttäjille kuin Anna-Kalevan omistajayhteisöille. Kiinteistöosakeyhtiön isännöitsijänä on toiminut kauppat. maist. Peter Estlander (Estlander&Co). Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy Suomen Kiinteistöliitto ry:n Palvelu Oy on 100 prosenttisesti Suomen Kiinteistöliitto ry:n omistama yhtiö. Vuosi 2005 oli yhtiön toiminnan seitsemästoista vuosi. Toimintavuonna yhtiö mm. tarjosi asiakkailleen maksullista kiinteistöjuridiikan puhelinneuvontaa sekä PAVeinternet-palvelua kiinteistönhoitopalvelujen vertailuun ja arviointiin. KTI Kiinteistötieto tuottaa asiantuntija-, tutkimus- ja informaatiopalveluja kiinteistöjohtamisen moninaisiin tarpeisiin. Yhtiön toiminnan ytimen muodostavat laajat markkinatietokannat mm. vuokrista, tuotoista, ylläpitokustannuksista sekä asiakastyytyväisyydestä toimitila- ja 16

17 Seminaarit ja tapahtumat Hyvä asuminen huipputapaaminen Huipputapaaminen kokosi Hyvä asuminen 2010 ohjelman toimijat in, Valkoiseen Saliin. Huipputapaamisen teemana oli Suomesta asumisen mallimaa. Tilaisuuden avasi pääministeri Matti Vanhanen, jonka seminaariesitelmän aiheena oli Miten asumisen mallimaaksi? Tilaisuudessa puhui myös mm. Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Asumisen haasteista pääkaupunkiseudulla. Valtakunnallinen asumistutkimusseminaari Kiinteistöliitto järjesti kuudennen valtakunnallisen asumistutkimusseminaari Helsingissä. Viitenä edellisenä vuotena seminaari järjestettiin Turussa. Helsingin tilaisuus kokosi yhteen 170 kiinteistöalan ja asuntomarkkinoiden toimijaa ja tutkijaa. Seminaarin teemana oli Eriytyvät asukastarpeet. Kiinteistöliiton vahdinvaihto Kiinteistöliitto järjesti pitkäaikaisen toimitusjohtajan Ukko Laurilan eläkkeelle jäämisen ja tehtävässä aloittaneen kauppatiet. maisteri Harri Hiltusen kunniaksi Vahdinvaihto-tilaisuuden AnnaK:n kokousja juhlatiloissa. Tilaisuutta edelsi hallituksen kokous, jossa esitelmän ja kiitospuheen Ukko Laurilalle piti Korkeimman hallintooikeuden presidentti Pekka Hallberg. Vahdinvaihto-juhlia kunnioitti vierailullaan eduskunnan puhemies Paavo Lipponen. Kiinteistöliiton pitkäaikainen toimitusjohtaja Ukko Laurila (vas.) ja eduskunnan puhemies Paavo Lipponen Kiinteistö 05 messut Kiinteistö 05 messut pidettiin Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuma järjestettiin 10. kerran. Ajankohta siirtyi keväältä syksyyn ja messut muuttuivat yleisötapahtumasta ammattimessuiksi. Kiinteistöliitto ja sen jäsenjärjestöt olivat mukana tuottamassa messujen laadukasta seminaariohjelmaa järjestämällä luentotilaisuudet asuinkiinteistöjen peruskorjauksista, putkiremonteista, energiatehokkuudesta ja laajakaistaratkaisuista. Kiinteistöliitto-yhteisöllä oli messuilla yhteinen osasto, jolla kävi messuvieraita odotetusti. Pääministeri Matti Vanhanen Kiinteistö- ja rakennusforum 2006 Kiinteistö- ja rakennusforumin teemana oli Tieto, osaaminen ja vuorovaikutus. Finlandia-talossa järjestettyyn tilaisuuteen osallistui lähes 600 henkilöä. Kiinteistö- ja rakennusforumissa julkistettiin Visio 2010 ryhmän uusin raportti (Raportti 4), jossa arvioidaan vuonna 2002 määritettyjen visioiden toteutumista ja alan kehitystarpeita. Kiinteistö- ja rakennusforum on päätetty järjestää vuoteen 2010 saakka. Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajunen

18 Talous ja tilinpäätös

19 19

20 20

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät Yhteenveto: Oulun läänin Kiinteistöyhdistys ry KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN TAUSTATIEDOT Kiinteistöliiton

Lisätiedot

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS

SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS PÖYTÄKIRJA 1 (5) SUOMEN KIINTEISTÖLIITTO RY:N VARSINAINEN LIITTOKOKOUS Aika Lauantai 24.4.2010 klo 9.30-11.35 Paikka Sokos Hotel Lappee, kokoustila Saimaa, Brahenkatu 1, Lappeenranta Läsnä Liitteen mukaan

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN.. TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

Toimintakertomus 2004

Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimintakertomus 2004 Toimitusjohtajan katsaus.......... 3 Järjestötoiminta.................. 5 Jäsenet Jäsenmäärä kasvussa Alueellinen yhteistyö jatkoi voimistumistaan Jäsentietojärjestelmä

Lisätiedot

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen

Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys. Asiantuntemus - ammattimaisuus. Avoimuus - vuorovaikutus. Yhteishenki - sitoutuminen Asiakaslähtöisyys - jäsenkeskeisyys Asiantuntemus - ammattimaisuus Avoimuus - vuorovaikutus Yhteishenki - sitoutuminen Toimintakertomus 2006 1 Toimintakertomus 2006 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja

Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Paikallinen Palveleva Vaikuttaja Akseli Kiinteistöpalvelut Oy Turun Isännöintikeskus Oy 23.11.2016 Toiminnanjohtaja Juuso Kallio Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien

Lisätiedot

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät 6 Yhteenveto KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN 1 TAUSTATIEDOT Koko aineisto Vastaajaryhmät koko aineiston tasolla

Lisätiedot

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi

Mitä uutta 2011. talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi Mitä uutta 2011 talokeskus@talokeskus.fi www.talokeskus.fi UUSI ILME 2011 2 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI 4 SUOMEN TALOKESKUS - KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu suomalainen insinööritoimisto

Lisätiedot

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely

Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskysely Kevät Yhteenveto KTI KIINTEISTÖTIETO OY KTI KIINTEISTÖTALOUDEN INSTITUUTTI RY LUOTTAMUKSELLINEN TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn

Lisätiedot

Hyvät käytännöt ja suositukset alueellisille hissityöryhmille Hissi-Esteetön Suomi hanke

Hyvät käytännöt ja suositukset alueellisille hissityöryhmille Hissi-Esteetön Suomi hanke Hyvät käytännöt ja suositukset alueellisille hissityöryhmille 20.12.2017 Hissi-Esteetön Suomi 2017- hanke Toiminnan vakiinnuttaminen hankekauden 2013-2017 jälkeen johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus-

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

Jäsentyytyväisyyskysely 2012

Jäsentyytyväisyyskysely 2012 Jäsentyytyväisyyskysely 1 KIINTEISTÖLIITTO Yhteenveto: Pohjois-Kymen Kiinteistöyhdistys LUOTTAMUKSELLINEN..1 TAUSTATIEDOT Tässä raportissa on esitetty Kiinteistöliiton jäsentyytyväisyyskyselyn tulokset

Lisätiedot

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa. LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Liikkuminen osana kuluttajien energianeuvontaa LIVE -verkottumistilaisuus 19.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat

Lisätiedot

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015

JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 JÄSENTYYTYVÄISYYS 2015 Yhteenveto: Kiinteistöliitto Kanta Häme 1 Jäsentyytyväisyyskyselyn tavoitteena oli selvittää - millaisena jäsenet kokevat Kiinteistöliiton / jäsenyhdistysten nykyisen toiminnan ja

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset

Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset Asunto-osakeyhtiöiden ylläpito- ja korjauskustannukset Kestävä Kivitalo -seminaari 10.10.2008 Tampere TkT Jari Virta kehityspäällikkö Suomen Kiinteistöliitto ry Kiinteistöpito kiinteistöstä ja sen hyödyntämisestä

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Hissi - Esteetön Suomi 2017 Toimintasuunnitelma 1.4-31.12.2013 Vesa Ijäs kehittämispäällikkö Osaamiskeskusohjelma 2007 2013 13 klusteria 21 osaamiskeskusta Lahden Seudun Kehitys LADEC Henkilöstöä 75 Asumisen

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus OPn Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus OPn Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 8.11.2016 OPn Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat ja vuokrat 3. Asuntolainojen korot ja lainakannan kehitys 4. Asuntotuotanto

Lisätiedot

Hissi - Esteetön Suomi 2017

Hissi - Esteetön Suomi 2017 Hissi - Esteetön Suomi 2017 Kuopion hissiseminaari 8.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN SUOMI 2017 HANKE Osana Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot

Mikä SVING? Musiikkia? Golfia? > Suomalais-virolainen kiinteistöalan koulutus- ja kehityshanke

Mikä SVING? Musiikkia? Golfia? > Suomalais-virolainen kiinteistöalan koulutus- ja kehityshanke SVING Avaus ja Sving-hankkeen esittely historia tavoitteet koulutus harjoittelijavaihto tiedottaminen Toimitusjohtaja Keijo Kaivanto SVING-ohjausryhmän puheenjohtaja Kiinteistöalan Koulutuskeskus Kiinteistöalan

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Toteutunut jälkiasennushissihanke, esimerkkinä As Oy Pesäpönttö

Toteutunut jälkiasennushissihanke, esimerkkinä As Oy Pesäpönttö Toteutunut jälkiasennushissihanke, esimerkkinä As Oy Pesäpönttö Esteettömyys- ja hissiseminaari 26.10.2015, Kotka Sami Tammisto Toiminnanjohtaja Etelä-Kymenlaakson Kiinteistöyhdistys ry Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain

Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain Oikeusministeriö Lausuntopyyntö 30.01.2017 OM 14/41/2016 Asunto-osakeyhtiöiden purkava lisärakentaminen ja asuntoosakeyhtiölain muutostarve Johdanto Pääministeri Sipilän hallitusohjelman yhtenä tavoitteena

Lisätiedot

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy

Kuluttajien energianeuvonta. Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Kuluttajien energianeuvonta Neuvonnan vuosipäivä 12.11.2013 Päivi Laitila, Motiva Oy Energianeuvonnan tavoite Kuluttajat löytävät tiedon ja neuvontapalvelut helposti Kuluttajat saavat luotettavaa tietoa

Lisätiedot

LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä

LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä LAINSÄÄDÄNTÖ JA SANASTO - vertailua Viron ja Suomen välillä Interreg III A, SVING-projekti lakimies, VT Sirkka Terho TUTKIMUKSEN KOHTEET LAINSÄÄDÄNTÖ verrataan Suomen asunto-osakeyhtiölakia ja sitä lähinnä

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2006

TOIMINTAKERTOMUS 2006 TOIMINTAKERTOMUS 2006 YLEISTÄ Vuosi 2006 oli OuLVI:n 44. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Lahti 22.8.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs Osaamiskeskusohjelma 2007

Lisätiedot

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti

LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ. Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti LAHDEN HISSI ON KIINTEISTÖN KEHITTÄMISTÄ ESTEETTÖMYYS - TYÖRYHMÄ Asumisen ja hyvinvoinnin rahoitus 04.11.2014 Lahti Esteettömyys on asumisen kehittämistä - seminaarisarja Ari Juhanila Asuntoasiainpäällikkö

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Lokakuu 2015 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on tyydyttävä Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena

Valtakunnallista kehittämistehtävää hoitavan yleisen kirjaston toimialueena OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Muistio Johtaja 26.9.2017 Hannu Sulin OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN ASETUS YLEISISTÄ KIRJASTOISTA 1 Asetuksen sisältö Yleistä Yleisistä kirjastoista annetussa laissa (1492/2016)

Lisätiedot

1861/00.04.01.00/2015

1861/00.04.01.00/2015 18.05.2015 Sivu 1 / 1 1861/00.04.01.00/2015 26 Kaupungin edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Valmistelijat / lisätiedot: Tiina

Lisätiedot

Esteettömyys ja hissiseminaari. Kotka 27.10.2015. Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Esteettömyys ja hissiseminaari. Kotka 27.10.2015. Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus Esteettömyys ja hissiseminaari Kotka 27.10.2015 Hankepäällikkö Tapio Kallioinen Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 HISSI ESTEETÖN

Lisätiedot

ROTARY KOKOUS 7.1.2007. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501

ROTARY KOKOUS 7.1.2007. Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 ROTARY KOKOUS 7.1.2007 Ben Grass Rakennusneuvos, Varatuomari ben.grass@kolumbus.fi puh. 0400 601501 Mikä on AKHA ry? Merkitty yhdistysrekisteriin 04.03.2005 nimellä Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden hallitusasiantuntijat

Lisätiedot

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa?

Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? Miksi hallitustyöskentelyyn pitää ja kannattaa panostaa? - Hallitus on keskeisessä roolissa päätöksenteossa ja sen valmistelijana - Hallitukselta odotetaan hyviä ja oikeudenmukaisia ratkaisuja - Hallitukselta

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki. Luovuus ja uusiutumistahto

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus. Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki. Luovuus ja uusiutumistahto Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2009 1 Vuosikertomus 2009 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus

Osavuosikatsaus 1/2016. Maakuntajohtajan katsaus 1 (6) MHS 4/2016 asia nro 63. Tuleva aluehallintouudistus 1 (6) Osavuosikatsaus 1/2016 MHS 4/2016 asia nro 63 Maakuntajohtajan katsaus Tuleva aluehallintouudistus Pääministeri Sipilän hallitus on päättänyt toteuttaa vuoden 2019 alusta alkaen laajan SOTE- ja aluehallinnon

Lisätiedot

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio

Toimintaympäristö. Koulutus ja tutkimus. 27.5.2013 Jukka Tapio Toimintaympäristö Koulutus ja tutkimus Koulutus ja tutkimus Koulutusaste muuta maata selvästi korkeampi 2011 Diat 4 6 Tamperelaisista 15 vuotta täyttäneistä 73,6 % oli suorittanut jonkin asteisen tutkinnon,

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 (5) Esitys

TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 (5) Esitys TOIMINTASUUNNITELMA 2008 1 (5) Esitys 19.3.2007 Työvaliokunta 8.3.2007 Hallitus 19.3.2007 Liittokokous 21.4.2007 Toimintavuosi 2008 on Kiinteistöliiton vuonna 2007 hyväksytyn strategian ensimmäinen täysi

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa

JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA. toimintasuunnitelma 2008. Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ www.jyvaskyla.fi/japa JYVÄSKYLÄN ASUKKAIDEN PAIKALLISAGENDA toimintasuunnitelma 2008 Kilpisenkatu 8 40100 JYVÄSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTASUUNNITELMA 2008 sivu 1. JOHDANTO 3 2. PERUSTOIMINTA 3 3. PERUSTOIMINTAAN KUULUVAT

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI II / 2009 30.6.2009

PANKKIBAROMETRI II / 2009 30.6.2009 II / 2009 PANKKIBAROMETRI II / 2009 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien käsitystä luotonannosta ja talletuksista.

Lisätiedot

SVING-hankkeen tulosseminaari Työpaketti: Koulutus 26.05.2008 Helsinki. Tervetuloa! Teretulemast! Welcome! Добро пожаловать!

SVING-hankkeen tulosseminaari Työpaketti: Koulutus 26.05.2008 Helsinki. Tervetuloa! Teretulemast! Welcome! Добро пожаловать! SVING-hankkeen tulosseminaari Työpaketti: Koulutus 26.05.2008 Helsinki Tervetuloa! Teretulemast! Welcome! Добро пожаловать! Suomen ja Viron kiinteistöalan koulutusyhteistyön taustaa Koulutusyhteistyö käynnistyi

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen

OIKARISTEN. sukuseura ry:n. Toimintakertomus vuodelta. Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen OIKARISTEN sukuseura ry:n Toimintakertomus vuodelta Näkymä Halmevaaralta Kontiomäelle kuvat Sirpa Heikkinen 2011 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2011 Oikaristen 11-vuotias sukuseura toimii

Lisätiedot

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin

Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Taloyhtiöiden ennakointi ja varautuminen korjauksiin Hissi- ja esteettömyysseminaari Oulu 17.11.2016 Pekka Luoto toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Kiinteistöyhdistykset yhdessä Kiinteistöliiton

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2005

TOIMINTAKERTOMUS 2005 TOIMINTAKERTOMUS 2005 YLEISTÄ Vuosi 2005 oli OuLVI:n 43. toimintavuosi. Vuoden aikana järjestetty toiminta oli edellisten vuosien mukaista.tapahtumissa keskityttiin laatuun ja panostettiin tapahtumaympäristöön

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Kuva: Antero Saari Kuva: Toni Mailanen Kuva: Toni Mailanen MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA IV neljännes (loka-marraskuu) 2014 Kuva: Marianne Ståhl 23.2.2015 KONSERNIHALLINTO Timo Aro ja Timo Widbom Kuva: Toni

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2007

TOIMINTASUUNNITELMA 2007 TOIMINTASUUNNITELMA 2007 Toimintavuonna 2007 Suomen Kiinteistöliiton perustamisesta tulee kuluneeksi 100 vuotta. Merkkivuottaan liitto juhlii monin tavoin. 1.2.2007 pidettävien juhlatapahtumien yhteydessä

Lisätiedot

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA

ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA ALUENÄKÖKULMA SATAKUNNAN ASEMAAN JA OSAAMISPERUSTAAN 2000-LUVULLA Kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 14.10.2014 Ei riitä, että osaa nousta hevosen selkään, on osattava myös pudota - Argentiinalainen

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 10.2.2015 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Isännöinnin laatu 2015

Isännöinnin laatu 2015 Isännöinnin laatu 2015 Keskeiset tulokset Tutkimuksen tavoite ja toteutus Kiinteistöliiton tavoitteena oli kartoittaa taloyhtiöiden tyytyväisyyttä isännöintiyritysten ja isännöitsijöiden toimintaan tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Kiinteistön kuntotodistus

Kiinteistön kuntotodistus Kiinteistön kuntotodistus Remontti-ilta Pekka Luoto 2.11.2006 Idean liikkeelleläht htö Oulun läänin kiinteistöyhdistyksen hallitus teki 20.12.2004 Suomen Kiinteistöliitolle aloitteen tutkimushankkeen käynnistämiseksi

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Vantaa, 23.1.2016 ESITYS RESERVILÄISLIITON SÄÄNTÖJEN MUUTOKSESTA NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Reserviläisliitto - Reservistförbundet ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Lisätiedot

Tavoitteellinen ylläpito ja energianhallinta taloyhtiössä

Tavoitteellinen ylläpito ja energianhallinta taloyhtiössä Tavoitteellinen ylläpito ja energianhallinta taloyhtiössä Matti Hellgrén 050 533 7127 matti.hellgren@talokeskus.fi www.talokeskus.fi SUOMEN TALOKESKUS -KONSERNI Emoyhtiö Suomen Talokeskus Oy 1923 perustettu

Lisätiedot

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla

Venäjän rajamailla. Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla Venäjän rajamailla Venäläisten vaikutus kauppaan, matkailuun ja investointeihin Suomessa ja Saimaan seudulla 1 2 Venäläisyhtiöiden tytäryhtiöt Suomessa yhtiöiden lkm henkilöstö Liikevaihto (milj. ) 2004

Lisätiedot

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016

KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 KUNTARAHOITUS OYJ PÖYTÄKIRJA 1 / 2016 22.3.2016 KUNTARAHOITUS OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 22.3.2016 klo 15 Paikka: Kuntarahoitus Oyj:n toimitilat, Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki Läsnä: Kokouksessa

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT. Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAIN KOMPASTUSKIVET JA MENESTYSTEKIJÄT Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin

Lisätiedot

VIESTINTÄSUUNNITELMA

VIESTINTÄSUUNNITELMA 1 (5) ETELÄ-KARJALAN KUNTARAKENNESELVITYS Kuntajohtajien työvaliokunta 17.12.2013 Ohjausryhmä 21.1.2014 Sisältö 1. TAUSTAA JA SELVITYKSEN ORGANISOINTI... 2 2. VIESTINNÄN TAVOITE JA VASTUUT... 2 Tavoite

Lisätiedot

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen

Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Hissi esteetön Suomi 2017 Jälkiasennushissien rakentamisen määrän kaksinkertaistaminen Valtakunnallinen hissiseminaari 9.5.2012 Lahden tiede- ja yrityspuisto Oy Kehittämispäällikkö, arkkitehti Vesa Ijäs

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa

Korjausrakentamisen tupailta Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Korjausrakentamisen tupailta 18.1.2012 Kai Haarma Toiminnanjohtaja Kiinteistöliitto Uusimaa Kiinteistöliitto Uusimaa (Uudenmaan Asuntokiinteistöyhdistys) Suomen Kiinteistöliiton suurin alueyhdistys 9300

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Tervetuloa Rakennusteollisuuteen!

Tervetuloa Rakennusteollisuuteen! Tervetuloa Rakennusteollisuuteen! on keskusliitto, johon kuuluu 5 toimialaa: Talonrakennus, Tuoteteollisuus, Infra, Pinta ja Tekninen urakointi. RT:n jäseninä ovat kaikki keskeiset talonrakennustoimintaa,

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014

Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 Asuntomarkkinakatsaus/ekonomistit 12.9.2014 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat

RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016. Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja näiden edustajat RAUTE OYJ PÖYTÄKIRJA 1/2016 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS AIKA: PAIKKA: LÄSNÄ: 31.3.2016 klo 18.00 alkaen Sibeliustalo, Ankkurikatu 7, Lahti Liitteenä 1 olevassa ääniluettelossa mainitut osakkeenomistajat ja

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

SVING-hankkeen päätösseminaari Työpaketti: Koulutus 14.11.2007 Tallinna

SVING-hankkeen päätösseminaari Työpaketti: Koulutus 14.11.2007 Tallinna SVING-hankkeen päätösseminaari Työpaketti: Koulutus 14.11.2007 Tallinna Tervetuloa! Tere Tulemast! Welcome! Добро пожаловать! 14.11.2007 Tallinna 1 Suomen ja Viron kiinteistöalan koulutusyhteistyön taustaa

Lisätiedot

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS

TELESTE OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS PÖYTÄKIRJA TELESTE OYJ 1 (5) TELESTE OYJ:N Aika: Tiistaina kello 15.00 Paikka: Läsnä: Finlandia-talo, Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät

Lisätiedot

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009

Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Kirsti Kärkkäinen Ideapoiju Oy 5.2.2009 Hankkeessa on lukuisia toimijoita: tutkimusorganisaatioita, rahoittajia ja välittäjäorganisaatioita, joiden roolit ja työn tulokset tulee saada sopivalla tavalla

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko.

Hallituksen puheenjohtaja Hannu Ryöppönen avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin oikeustieteen kandidaatti Mikko Vasko. 1(5) TIIMARI OYJ ABP (y-tunnus 0106264-1) VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 1/2010 Aika: Paikka: 30.3.2010, kello 13.00 alkaen Scandic Marski hotelli, Mannerheimintie 10, 00100 Helsinki 1. KOKOUKSEN

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous

Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL:n 20. liittokokous Liittokokous pidettiin Lappeenrannassa 14. 15. kesäkuuta 2017 Holiday Club Saimaalla. Kuvakooste osa-5 ; 1 (9) Kokouksen neuvottelutauko. Kuvassa kokousvirkailijat

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät

Rakentamisen suhdannenäkymät Rakentamisen suhdannenäkymät Varsinais-Suomessa Julkiset palvelurakennukset m 3 8 7 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Bo Salmén Markku Leppälehto Huhtikuu 214 Varsinais-Suomen talonrakentamisen

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti:

Yhtiössä on erilaisia osakkeita seuraavasti: Y-tunnus: 0347890- Sivu JOENSUUN PYSAKOINTI OY:N YHTIOJARJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Joensuun Pysäköinti Oy ja kotipaikka on Joensuun kaupunki. 2 Yhtiön toimialana on maankäyttö- ja rakennuslain sekä

Lisätiedot

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten.

Opetusministeriö asettaa tarvittaessa työryhmän ohjelman valmistelua ja seurantaa varten. Annettu Helsingissä 9 päivänä helmikuuta 2006 Valtioneuvoston asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa

Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Rakentamisen suhdannenäkymät Satakunnassa Sami Pakarinen Markku Leppälehto Marraskuu 2016 Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne helpottamassa Satakunnan talonrakentamisen suhdannetilanne on rakennusalan

Lisätiedot

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu

Pientalojen energiatehokkuusluokittelu Pientalojen energiatehokkuusluokittelu IEE/PEP seminaari 23.11.2006 erikoistutkija Copyright VTT VTT, Lähde: Hallituksen esitys 170 & YM SISÄLLYS 1. Energiatehokkuuden edistämisen yleisaikataulu Suomessa

Lisätiedot

Strategia taloyhtiöille kohti tavoitteellista toimintaa

Strategia taloyhtiöille kohti tavoitteellista toimintaa Strategia taloyhtiöille kohti tavoitteellista toimintaa Hallitusforum 24.9 2011 Ben Grass Varatuomari, Rakennusneuvos Akhan hallituksen pj. Ben.Grass@kolumbus.fi 0400 601 501 Mitä taloyhtiössä arvostetaan?

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle. Ekokem Oyj:n yhtiökokous Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu Hallitus esittää, että Kertyneistä voittovaroista jaetaan osinkoa 11 266 560 euroa eli 3,20 euroa kutakin A-osaketta

Lisätiedot

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA

MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA MUUTOKSEN SUUNNAT PORISSA Lokakuu-joulukuu 2013 Sisältö Työllisyyskehitys Väestökehitys Sisäinen ja ulkoinen elinvoima 1. Työllisyyskehitys Porin työllisyyden kehitys loka-joulukuussa 2013 1 (2) Satakunnan

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014. Lahden nuorisovaltuusto TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIOEHDOTUS VUODELLE 2014 sivu 2 / 8 Toimintasuunnitelma ja talousarvioehdotus vuodelle 2014 SISÄLLYSLUETTELO 3. VUODEN 2014 TOIMINNAN PAINOPISTEET 1. PARANNETAAN NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP?

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu - Missä mennään TYP? Työllisyysseminaari, Kuntamarkkinat 9.9.2015 Erityisasiantuntija Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve

Asuinrakennukset vuoteen 2025 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve Asuinrakennukset vuoteen 225 Uudistuotannon ja perusparantamisen tarve LIITERAPORTTI Uudisrakentamisen kuvatulosteet, Koko maa ja maakunnat Perusparantamisen taulukkotulosteet, Koko maa, maakunnat ja aravavuokratalot

Lisätiedot

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015

JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 JUHLAVUODEN ALUEVERKOSTO KESKI-SUOMI 12.5.2015 TAUSTAA 2 3 VALTAKUNNALLINEN VALMISTELU Juhlavuoden valtakunnallinen valmistelutyö käynnistyi syksyllä 2014. Keväällä 2015 alueinfot maakuntien liittojen

Lisätiedot

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET

SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SYSOPEN DIGIA OYJ HALLITUKSEN EHDOTUKSET SysOpen Digia Oyj:n ( Yhtiö ) hallitus ehdottaa, että Yhtiön 28.2.2007 pidettävä varsinainen yhtiökokous päättäisi jäljempänä tarkemmin määritellyistä asioista.

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Sulasolin organisaatio

Sulasolin organisaatio Sulasol Mikä Sulasol? Vuonna 1922 perustettu Sulasol, Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto r.y. on maamme suurimpia harrastajamusiikkijärjestöjä. Sulasol tarjoaa jäsenilleen harrastustoimintaan liittyviä

Lisätiedot

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013

INLOOK GROUP OY. Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 1 INLOOK GROUP OY Toimintakertomus tilikaudelta 1.10.2012-30.9.2013 Toimintaympäristö Päättyneellä tilikaudella kotimaan rakentavat liiketoiminnot pystyivät ylläpitämään volyyminsa ja kannattavuutensa

Lisätiedot

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen

Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä. Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Suunnitelmallinen kiinteistönpito asunto-osakeyhtiössä Taloyhtiö 2014 1.4.2014 Helsingin Messukeskus Rakennusneuvos Erkki Laitinen Taloyhtiöillä ja muilla rakennusten omistajilla edessä suuria haasteita.

Lisätiedot

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus

Jäsenlähtöisyys. Asiantuntevuus. Kumppanuus Jäsenlähtöisyys Asiantuntevuus Kumppanuus Yhteenkuuluvuus, avoimuus, me-henki Luovuus ja uusiutumistahto Vuosikertomus 2007 1 Vuosikertomus 2007 Kiinteistöliitto lyhyesti 3 Vahva valtakunnallinen vaikuttaja

Lisätiedot

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto.

Pyydämme sinua jakamaan ajatuksesi ja kokemuksesi. Laita ruksi sopivimpaan vaihtoehtoon tai täytä puuttuva tieto. Kyselylomakkeen palautus 2.6.2003 mennessä osoitteeseen: OAMK/ Hoitotyön osasto/ Salla Seppänen Kuntotie 2 86300 Oulainen TIETOA KOHTI AKTIIVISTA VANHUUTTA KYSELYLOMAKKEESTA Kohti aktiivista vanhuutta

Lisätiedot

Pankkibarometri 3/2009 5.10.2009

Pankkibarometri 3/2009 5.10.2009 Pankkibarometri 3/2009 Pankkibarometri 3/2009 Sisältö Sivu Yhteenveto 1 Kotitaloudet 2 Yritykset 5 Alueelliset tiedot 9 Finanssialan Keskusliitto kysyy Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien näkemystä

Lisätiedot

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset

EK:n Kuntaranking 2015. Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking 2 Keskeiset tulokset EK:n Kuntaranking Mittaa seutukunnan vetovoimaisuutta yrittäjien ja yritysten näkökulmasta Hyödyntää kahta aineistoa: 1) Tilastotieto Kuntatalouden lähtökohdat ja

Lisätiedot

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ

TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ Liite 6 TECHN POLIS TECHNOPOLlS OYJ YHTiÖKOKOUKSEN ESITYSLISTAN KOHTA 8 HALLITUKSEN EHDOTUS TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMISESTÄ JA OSINGON. MAKSUSTA PÄÄTTÄMISESTÄ Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle,

Lisätiedot

Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta.

Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta. Lappeenrannan Toimitilat Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi ja kotipaikka Yhtiön toiminimi on Lappeenrannan Toimitilat Oy ja yhtiön kotipaikka on Lappeenranta. 2 Yhtiön toimiala Yhtiön toimialana on

Lisätiedot