LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA"

Transkriptio

1 LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN X Vol 18, n:o 5 marraskuu 2000 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Kauniin syyskuun jälkeen vyöryy loppusyksyn pimeys ja sateisuus päälle. Talviaikaan siirtyminen ei kauaa auta, koko touhu vaikuttaa hölmöläisen peiton pidennykseltä. Pimeää on joka tapauksessa, välillä keskellä päivääkin. Voisinpa nauttia sateesta niin kuin kaksivuotiaani, joka tarhamatkalla juoksee jokaisen lätäkön ja rapakon kautta hyppien niissä tasajalkaa innoissaan. Minä olisin mieluiten sisällä kotona huopaan käärittynä ja lukisin hyviä romaaneja. Syksy on kuitenkin ollut työntäyteinen myös LSV:ssä. Terveyttä Pietarista -symposium onnistui erinomaisesti, mukana oli korkean tason asiantuntijoita niin Venäjältä kuin Suomestakin. Tärkeää oli myös se, että kyseessä oli ensimmäinen tapahtuma, jonka järjestimme yhteistyössä Duodecim -seuran kanssa. Kolmantena järjestäjänä oli Stakes. LSV:n opiskelijatoiminta on entisestäänkin aktivoitunut. FiMSICin National Meetingissä oli teemana kehitysyhteistyö ja ohjelma oli laadittu yhdessä lsvläisten kanssa. Kiinnostusta näihin kysymyksiin tuntuu riittävän, ja LSV sai taas paljon uusia jäseniä. Tervetuloa joukkoon. Syksy on ollut myös suunnitelmien aikaa. Kehitysyhteistyöhankkeiden osalta on taas jätetty anomukset Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosastolle. Hankkeet Bangladeshissä (rokoteprojekti), Filippiineillä (lasten hengitystieinfektiot) ja Perussa (terveyden edistäjien koulutus) jatkuvat, ja lisäksi anottiin uutta hanketta Turkin kurdialueille. Tämä on aluksi vuoden selvittelyprojekti, jonka aikana kartoitetaan tarpeet ja mahdollisuudet ja mikäli yhteistyö näyttää mielekkäältä, anotaan sitten jatkorahoitusta. Kehitysyhteistyössä on jo pitempään ollut ongelmana se, ettei alan koulutusta ole kunnolla järjestetty. Projektit haluavat yleensä jo kokeneita työntekijöitä. Tästä syystä ollaan LSV:n aloitteesta käynnistämässä Global Health -kurssia, johon kuuluisi myös kenttätyöjakso jossain kehitysmaaprojektissa. Lisäksi Filippiini -hankkeeseen ollaan rakentamassa koulutuksellista osuutta. Näin nuoret innokkaat kehitysyhteistyöaktiivit voisivat paremmin löytää kanavia toiminnalleen. Ensi vuonna järjestetään Suomessa myös kansainvälinen pienasekonferenssi. Konferenssissä käsitellään pienaseiden terveysvaikutuksia (onnettomuudet, itsemurhat, aseelliset konfliktit), laillista ja laitonta asekauppaa ja ennen kaikkea aseiden vähentämisen ja haittojen minimoinnin mahdollisuuksia. Suomesta on tarkoitus koota maaraportti, jossa selvitetään pieneaseiden määrä Suomessa (arvio myös laittomista aseista ja -asekaupasta) sekä aseilla tehdyt itsemurhat, muut väkivallanteot ja onnettomuudet. Jos olet kiinnostunut tällaisesta selvitystyöstä, ote yhteys LSV:n toiminnanjohtajaan Patrick Sandströmiin. Hyvää loppusyksyä kaikille Kati Juva 1

2 SUOMALAIS PIETARILAINEN YHTEISTYÖSEMINAARI LSV:n aloitteesta järjestettiin suomalais-pietarilainen terveydenhuollon yhteistyöseminaari Kellokosken Itämerikeskuksessa Tuusulassa. LSV:n lisäksi järjestäjinä toimivat Stakesin ulkomaanavun yksikkö, Lääkäriseura Duodecim sekä Hengitys ja Terveys ry yhdessä Pietarin alueen terveydenhuolto-organisaatioiden kanssa. Kolmen päivän seminaarin idea oli koota mahdollisimman laaja-alaisesti terveydenhuoltoalan päättäjiä molemmista maista sekä julkiselta että yksityiseltä sektorilta sekä kansalaisjärjestöjen edustajia. Osallistujia oli Pietarista ja Leningradin Oblastin alueelta 50 ja Suomesta 90. Seminaarin perusidea oli toimia mahdollisimman tehokkaasti kaikkien merkittävien terveydenhuoltoalan toimijoiden verkostoitumisen edistäjänä. Identifioimme Suomalaisia ja Pietarilaisia tahoja, joilla on yhteiset intressit, tavoitteenamme että seminaari toimisi lähtölaukauksena jatkuvaan kahdenkeskeiseen yhteistyöhön mahdollisimman monella alalla. Kartoitimme myös jo olemassa olevaa yhteistyötä, tavoitteena tämän yhteistyön jatkuvuuden turvaaminen entistä vankemmalla pohjalla. Koska paikalla oli niin monen eri alueen asiantuntijoita, pystyimme myös yleistasolla keskustelemaan ja kartoittamaan millaista yhteistyötä vielä tarvitaan. Olikin ilahduttavaa, että seminaarissa oli hyvin paljon osallistujia, joilla ei vielä ollut lähialuetoiminnasta kokemuksia. Näiden osallistujien innostuneisuus sekä arvokkaat neuvot, jotka osallistujat saivat paikalla olleilta kokeneimmilta asiantuntijoilta, antavatkin hyvin paljon toivoa siitä että seminaarin tavoitteilla syventää ja laajentaa yhteistyötä maidemme välillä on kaikki edellytykset onnistua. Suomalais-pietarilaisella yhteistyöllä on pitkät perinteet jo historiallisten ja maantieteellisten tekijöiden takia. Yhteistyön edellytyksiä vahvistaa suomalaisen lääkärikunnan perinteisesti vahva Venäjä-osaaminen. Suomessa työskentelee tällä hetkellä noin 180 entisessä Neuvostoliitossa koulutettua lääkäriä, joilla on kielitaitoa ja Venäjän paikallistuntemusta. Suomalaispietarilaisen terveydenhuollon yhteistyön tärkeyttä on viime aikoina korostettu myös korkealla poliittisella tasolla. Nämä tosiasiat tietäen tuntui entistäkin selvemmältä, että terveydenhuollon alan yhteistyön jo olemassa olevan toiminnan kartoittaminen ja syventäminen sekä uusien yhteistyömahdollisuuksien ja tarpeiden kartoittaminen on välttämätöntä. SEMINAARIN RAKENNE Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja avasi seminaarin yhdessä Pietarin lakiasäätävän kokouksen lääketieteellisen komission puheenjohtajan Sergei Andenkon kanssa, joka toi Pietarin kuvernöörin tervehdyksen. Tulosjohtaja Ali Arsalo Stakesista piti ansiokkaan esitelmän kartoittaen suomalais-pietarilaisen terveysyhteistyön historiaa ja nykytilaa. Dekaani Mahlet Vahitov Pavlovin lääketieteellisessä yliopistosta korosti omassa aloituspuheenvuorossaan tiede- ja koulutusyhteistyön sekä opiskelijavaihdon tärkeyttä. Seminaari oli järjestetty siten, että ensimmäisen päivän aikana käytiin läpi terveydenhuollon organisaatiota ja esiteltiin ja keskusteltiin jo olemassa olevista menestyvistä yhteistyöprojekteista. Kansanterveyslaitoksen pääjohtaja Jussi Huttunen kertoi Suomen terveydenhuoltojärjestelmästä ja Pietarin lääketieteellisen tilastotoimiston johtaja Igor Krasilnikov kertoi Pietarin terveydenhuollon organisaatiosta. Esimerkkejä käynnissä olevista menestyksellisistä projekteista saatiin tartuntatautien alalta (Esa Tulkki ja Vladimir Zhemkov), Sosiaali- ja terveysjärjestöjen Venäjä-verkostosta (Anna Skvortsova ja Hanna Koppelomäki) sekä opetusyhteistyöstä (Slava Plavinski, MAPS, StPetersburg School of Public Health). Kaisa Kauppinen työterveyslaitokselta kertoi omasta hyvin mielenkiintoisesta tutkimusprojektistaan, jossa ollaan selvitetty elintasoeroja idän ja lännen välillä (The Quality of Life Gap between East and West: Men s and Women s Health-related Strategies in Social Change). Näiden esitysten ja keskustelun jälkeen pidettiin brain storming-paneeli uusista projekti-ideoista seuraavaan päivän työryhmätyöskentelyä silmällä pitäen. Ajatustenvaihtoa jatkettiin illallisen merkeissä STM:n isännöimänä Halosenniemessä. Toisen päivän avasivat professorit Anatoili Zhebrun ja Matti Klinge, jatkaen edellisillan historialliskulttuurista teemaa kertomalla hyvin mielenkiintoisia vaiheita Venäläisen lääketieteen historiasta sekä Helsingin ja Pietarin historiallisesta yhteydestä. Loppupäivä käytettiin kokonaisuudessaan työryhmätyöskentelyyn pienemmissä ryhmissä uusien ja jo olemassa olevien projekti- ja yhteistyöideoiden kehittämiseksi. Työryhmiä katsottiin aiheelliseksi pitää seuraavista aiheista: ympäristöterveys, tartuntataudit, julkaisut ja kustantamot, kansalaisjärjestöt, merkittävimmät kansantaudit, koulutus ja terveydenhuollon hallinto, rahoitus ja reformi. TYÖRYHMÄRAPORTIT Koulutustyöryhmässä kartoitettiin ensin nykytilannetta. Suomalaisten lääkärien peruskoulutus Venäjällä on käytännön syistä vähentynyt dramaattisesti Suomen EU-jäsenyyden myötä. Lääkärien jatkokoulutusta on järjestetty sekä Suomessa että Pietarissa erityisesti tartuntatautien alalla. Pavlovyliopistolla ja MAPO:lla (Medical Academy of Postgraduate Studies) on kokemusta ulkomaisten opiskelijoiden koulutuksesta. Keskustelussa tuotiin esille mahdollisuudet järjestää lääkäreiden koulutus kokonaisuudessaan ja/tai tietyn erityisaineen koulutuksena (lyhyinä 2-4 kk:n kursseina). Lisäksi pidettiin mahdollisena järjestää lääketieteen opettajien koulutusta (1-3kk kursseina). Suomessa on kokemusta venäläisten lääkärien jatkokoulutuksesta. Pietarissa kehitteillä olevan kansanterveyskoulun kautta Suomeen ja muihin pohjoismaihin suunnitellaan ohjattavaksi stipendiaatteja lääketieteelliseen jatkokoulutukseen, joka ensisijaisesti palvelisi kansanterveyskoulun opetusta.tässä yhteydessä on mahdollisena jatko-opiskelupaikkana pidetty Tampereen yliopiston kansanterveystieteen laitosta. 2

3 Kummassakin maassa voitaisiin järjestää kansainvälisiä valinnaiskursseja, jotka tukisivat lääkäreiden täydennyskoulutusta. Valinnaiskurssien teemoina voisivat olla molempien maiden kansanterveyden kannalta merkittävimmät sairaudet sekä terveydenhuollon hallinnon ja rahoituksen kehittämiseen liittyvät kysymykset, perusterveydenhuollon reformi Suomessa ja Pietarissa (Luoteis-Venäjällä). Koulutusyhteistyön muodoista ja menetelmistä käytiin laaja keskustelu, jonka aikana todettiin välttämättömäksi huomioida eri lähestymistavat vakiintuneen yhteistyön alueella ja uusien ideoiden toteuttamisessa. Vakiintuneessa yhteistyössä alueilla, joilla vallitsee likimain samanlainen kehityksen taso kummallakin osapuolella, painopiste on kokemuksen ja tietotaidon vaihdossa tasavertaisista lähtökohdista. Kun kysymyksessä on kehityksen eri tasot, painopiste on ammatillisessa harjoittelussa ja koulutuksessa. Lääketieteen ja terveydenhuollon uusilla alueilla pääasiallisesti kysymykseen tulee opettajien ja opiskelijoiden koulutus joko korkeakoulujen erillisinä opintokokonaisuuksina perusohjelmien puitteissa, valinnaiskursseina tai konferensseina ja seminaareina. Etäopetuksen ja opiskelun mahdollisuuksia pidettiin selvittämisen arvoisina. Keskusteluissa Pietarin lakiasäätävän kokouksen lääketieteellisen komission puheenjohtaja piti mahdollisena, että Pietarin terveydenhuollon budjetissa varauduttaisiin kansainvälisen koulutuksen tukemiseen. Ympäristöterveydenhuollon työryhmässä pidettiin tärkeinä asiantuntijoiden vaihtoa tieteellisissä kysymyksissä ja yhteisten tutkimusprojektien aloittamista ympäristötekijöiden vaikutuksista väestön terveyteen. Tärkeäksi koettiin myös yhtenäisten metodisten lähtökohtien muokkaaminen terveysosoittimien arvioimiseen Luoteis-Venäjällä ja Suomessa. Merkittävimpien kansantautien työryhmässä kiinnitettiin huomiota siihen, että Suomen ja Pietarin välillä on hyvin vähän yhteistyötä kansantautien alalla, vaikka yhteistyötä on Luoteis- Venäjän ja Suomen välillä on tehty paljonkin. Pietarilaiset olivat erityisesti kiinnostuneita aivohalvauksiin liittyvistä projekteista. Pietarissa on alkamassa laaja ohjelma aivohalvauskuolleisuuden vähentämiseksi, johon sisältyvät ennaltaehkäisy, hoito ja kuntoutus. Pietarilaiset ovat kiinnostuneita luomaan kontakteja kyseisten alojen suomalaisiin asiantuntijoihin ja tutkimusryhmiin. Työryhmä päätti aloitta kontaktiverkoston luomisen. Kansalaisjärjestöt-työryhmä oli kokouksen isoin työryhmä. Yksi kokouksen päätavoitteista järjestäjien puolelta oli näyttää miten hyvin kansalaisjärjestöt voivat tehdä yhteistyötä julkisen sektorin kanssa Suomessa. Tämän kautta avautuisi aivan uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön myös Pietarissa. Puhuttiin pitkäjänteisen työn ja toiminnan turvaamisen tärkeydestä ja otettiin esille kansalaisjärjestöjen mahdollisuudet tehdä yhteistyötä ei vain julkisen sektorin kanssa mutta myös toimia siltana potilaiden ja julkisen sektorin välillä, esim. potilasjärjestöjen kautta. Työssä tulisi pyrkiä asiakaskeskeisyyteen sekä ihmiselämän kokonaisuuden hahmottamiseen. Työryhmässä keskusteltiin miten tärkeä ja välttämätön Sosiaali- ja terveysjärjestöjen Venäjäverkoston (SOSTER) toiminta on ollut suomalais-pietarilaisen yhteistyön kehittämisessä verkostoitumis- ja kontaktijärjestönä. Verkoston tärkeys ei ole pelkästään näkynyt Suomi-Pietari järjestöverkon laajenemisena vaan myös molemmissa maissa erikseen järjestökentän ja käynnissä olevien projektien kartoittamisessa. SOSTER-verkostoon kuuluu tällä hetkellä noin 70 järjestöä Suomessa ja Venäjällä yhdeksällä eri sektorilla (diabetesjärjestötyö, kehitysvammaisuus, kuurojen järjestötyö, lastensuojelu, mielenterveystyö, päihdetyö ja terveiden elämäntapojen edistäminen, syrjäytyminen ja asunnottomuus, syöpäjärjestötyö, vanhusjärjestötyö). Palvelutoimisto on toiminut sekä Pietarissa että Helsingissä. Helsingin toimisto on ollut pakko sulkea, toivottavasti väliaikaisesti, puuttuvan rahoituksen takia. Seminaarin osallistujat olivat vahvasti sitä mieltä, että SOSTER-verkoston toiminta on hyvin arvokasta ja välttämätöntä mutta se edellyttää, että verkoston pysyvä toiminta pystytään turvaamaan mahdollisimman nopeasti. SOSTER-verkosto on toiminut ansiokkaasti myös hankeosaamisen neuvontakeskuksena sekä tiedottamisessa (internetsivut, sähköpostilista, tiedotuslehti, koulutustilaisuuksia). SOSTER-verkosto voisi myös toimia tärkeänä linkkinä EU:n suuntaan toimimalla korkeatasoisena lähialueyhteistyön asiantuntijajärjestönä. Julkaisut ja kustannus -työryhmässä kartoitettiin mahdollisuuksia kustannusyhteistyöhön ja puhuttiin Kuvassa kongressin järjestäjiä: Esa Tulkki (Stakes), Ilkka Taipale (LSV), Jan Lindgren (Duodecim) ja Ali Arsalo (Stakes) 3

4 mahdollisen yhteiskustantamon perustamisesta. Yhteinen julkaisu- ja kustannustoiminta tukisi lääketieteen ja terveydenhuollon koulutusta. Työryhmä päätti perustaa suunnittelutyöryhmät Pietariin ja Helsinkiin ja käytännön neuvottelut toiminnan toteuttamismahdollisuuksista ja - strategiasta jatkuvat. Tartuntatautien alalla on jo olemassa hyvin paljon menestyksekästä yhteistyötä Suomen ja Pietarin välillä. Työryhmässä puhuttiin yleisistä kehityksen linjauksista. Todettiin että nykyiset painoalueet ovat hyvät ja päätettiin syventää näitä. Päätettiin tukea pääministerialoitteisen Itämeritartuntatautikomitean työtä. Toteutetaan tartuntatautihankkeen II vaihe sekä Leningradin Oblastin tb-dots II vaihe. Toteutetaan myös Pietari-Suomi tb-pilottihanke ja tb-laboratorioyhteistyö. Tuetaan Nordic Baltic projektia ja suomalais-venäläistä nivelja luutulehdushanketta sekä turvataan St.Petersburg School of Public Health:n tartuntatautien opetus. Toteutetaan Etelä- Suomen lääninhallituksen ja Leningradin Oblastin yhteistyöhanke ja käynnistetään sairaalahygieniahanke. Tuetaan mahdollisuuksien mukaan tartuntatautijulkaisuja ja - tiedotusta. Seminaarin tulokset esitetään EpiNorth:ssa ja muissa lehdissä. Yhteenvetona voi siis sanoa, että seminaari meni suunnitelmien mukaisesti. Paikalla oli sekä Suomesta että Pietarista hyvin laaja-alaisesti päättäjiä ja konkreettisten projektien tekijöitä, asiantuntijoita. Tämä mahdollisti työryhmäraporteissa esille tulleita aika yksityiskohtaisiakin suunnitelmia jatkotoimista. Olemme tehneet esityön, se miten paljon konkreettisia tuloksia juuri tämä seminaari saa aikaan projektien muodossa ja kansanterveydellisesti pystytään arvioimaan vasta paljon myöhemmin. Tätä seminaariyhteenvetoa kirjoittaessani olen työryhmien osalta omien havaintojeni lisäksi saanut käyttööni Esa Tulkin ja Hanna Koppelomäen työryhmäraportteja. Patrick Sandström YDINKLUBI: LIKE PHOENIX FROM THE ASHES Ydinklubin elvytettiin lokakuun lopussa. Ensimmäisessä kokouksessa olivat paikalla edustajia LSV:stä, Suomen rauhanliitosta sekä Suomen rauhanpuolustajista. Ydinklubin tarkoitus on koota kaikki ydinaseriisuntapolitiikasta kiinnostuneita järjestöjä ja ihmisiä sekä järjestää heidän kanssa useita yhteystyöprojektia LSV:n johdolla. Suunnittelussa ovat vähintään kaksi seminaaria ja yhdestä kahteen julkaisua joka lukukaudessa. Aiomme myös koota edustavan ryhmän, joka käy Helsingissä joka vuosi ydinasevaltioiden suurlähettiläiden luona keskustelemassa heidän ydinasepolitiikasta sekä kannanotosta ydinaseriisunnasta. Tärkeä on kouluttaa ydinklubin jäseniä ydinaseasiaintuntijaksi, niin että he tietävät Suomen sekä muiden maiden ydinasepolitiikasta. Idea edellyttää hyvän kommunikaation järjestöjen välillä. Sillä tavalla ydinklubi voisi toimia tulevaisuudessa konsulttina kenelle tahansa. Suomessa käydään vähän keskustelua ydinaseriisunnasta tällä hetkellä, vaikka asia on maailmassa hyvin esillä USA:n ohjustorjunnan projektin sekä ABM sopimuksen takia. On aika että Suomi herää ja alkaa ottamaan kantaa ydinasepolitiikasta. Liity mukaan toimintaan ja kirjoita minulle viesti, jos olet asiasta kiinnostunut. Yhdessä olemme vahva ja saadaan muutoksia aikaiseksi. Noël Barengo Ydinklubin koordinaattori BALTIC FRIENDSHIP CLUB järjestettiin Latviassa ensimmäisen Baltic Friendship Clubi kokouksen (BFC), johon osallistui yhteensä 50 lääketieteenopiskelijaa Venäjältä, Virosta, Latviasta, Liettuasta ja Suomesta. Perusideaa luoda pysyviä ystävyyssuhteita lähialueeseen toteutui erittäin sujuvasti 10 kuukauden sisällä. BFC:n päätarkoitus on tutustua toisten maiden kulttuureihin, ajatustapoihin, historiaan ja filosofiaan sekä sen pohjalta poistaa ennakkoluuloja. Sitä pystytään toteuttamaan vain tapaamalla toisemme. Ensimmäistä kokousta isännöivät Latvialaiset lääketieteenopiskelijat Jurmalassa. Etukäteen päätettiin, että kokouksissa olisi aina yksi lääketieteellinen aihe sekä yksi aihe kulttuurista, filosofiasta tai historiasta. Lääketieteellinen aihe oli verisuonitaudit ja kulttuuriaihe lähialuehistoriaa, josta liettualainen historianopiskelija tuli meille kertomaan. BFC alkoi lääketieteen opiskelijoiden toiminnan pohjalta koska heillä oli jo vahvat ja hyvät suhteet lähialueeseen. BFC:n koordinaatio hoitaa FiMSIC. Myöhemmissä vaiheessa on tarkoitus laajentaa BFC:n toiminnan myös valmistuneille lääkäreille. BFC:n kasvaa vain yhteen suuntaan kun valmistumisen jälkeen ystävyyssuhteet jatkuvat ja jäsenyys säilyy. BFC on osa rauhantyötä, jonka kulmakivet ovat tutustuminen, tapaaminen ja ymmärtäminen. Se on hyvä ja halpa keino turvalliseen ja luottavaiseen ympäristöön. Seuraava BFC kokous järjestetään Porvoossa, Suomessa ensi syksynä. BFC on perustanut oman sähköpostilistan, johon voi liittyä mukaan kirjoittamalla tyhjän viestin osoitteeseen Kotisivu ilmestyy loppuvuoden aikana. Noël Barengo 4

5 PÄÄSTÄÄNKÖ YDINASEISTA EROON? YDINASESOPIMUKSILLA YDINASERIISUNTAAN? Sopimus täydellisestä ydinkoekiellosta saatiin monien mutkien jälkeen aikaiseksi YK:n yleiskokouksessa syyskuussa 1996, mutta sitä ei ole saatu vielä voimaan. Sopimuksen voimaan saattamiseen tarvitaan 44 ydinteknologiaa omaavan valtion ratifioinnit, mutta tavoitteesta ollaan vielä kaukana. Venäjä ratifioi sopimuksen viime keväänä, mutta esimerkiksi Yhdysvallat päätti syksyllä 99 kongressin äänestyspäätöksellä olla ratifioimatta sopimusta. Lokakuussa 1999 järjestettiinkin Genevessä ensimmäinen sopimusosapuolten (ratifioineiden valtioiden) kokous, jossa mietittiin keinoja sopimuksen saattamiseksi voimaan. Ei ole kuitenkaan olemassa mitään juridisia keinoja pakottaa valtioita ratifioimaan sopimusta, joten Geneven kokouksen anti jäi lähinnä sanahelinäksi. Tosiasiallisesti tällä hetkellä on voimassa ydinkoemoratorio, kukaan ei tee ydinkokeita, lukuun ottamatta laboratorioolosuhteissa tehtäviä nk. subkriittisiä kokeita. Jos sopimusta ei saada voimaan järjellisessä ajassa, on mahdollista, että valtiot ryhtyvät uudestaan suorittamaan ydinkokeita. Yhdysvalloilla esim. on suunnitelmia uudenlaisten ydinaseiden kehittämisessä ja tämä saattaa houkuttaa kokeiden suorittamiseen. Toisaalta paineet siihen, että USA ratifioisi sopimuksen, ovat aika kovat ja voi hyvin olla, että asia tulee kongressiin uudestaan USA:n presidentin vaalien jälkeen. Sopimuksen ulkopuolella olevia uusia ydinasevaltoja Intiaa ja Pakistania ei varmasti saada sopimukseen mukaan ellei USA ratifioi sitä. Ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssi oli viime keväänä ja se onnistui paremmin kuin etukäteen veikattiin. Loppuasiakirjaan saatiin kirjattua yksiselitteinen sitoutuminen ydinaseriisuntaan ja siihen liitettiin lista konkreettisista toimenpiteistä (mm. ydinkoekieltosopimuksen voimaan saattaminen mahd. pikaisesti ja ydinkokeista pidättäytyminen siihen asti, ydinaseisiin soveltuvan materiaalin tuotantoa ja vientiä rajoittavien neuvottelujen käynnistäminen mahd. pikaisesti YK:n aseidenriisuntakonferenssissa). Suurimman kiitoksen tästä ansaitse New Agenda Coalition, joka työskenteli ja lobbasi ansiokkaasti New Yorkissa. Keskeistä ydinsulkusopimuksen kannalta on, että edes osa konkreettisista toimenpiteistä saataisiin toteutettua ennen seuraava tarkistuskonferenssia vuonna Ilman sitä sopimuksen uskottavuus on vaakalaudalla taas viiden vuoden päästä. New Agenda Coalition aikoo työskennellä tämän eteen mm. neuvottelemalla ydinasevaltioiden päättäjien kanssa. Mannertenvälisten ohjustentorjuntajärjestelmiä rajoittava ABM-sopimus (Anti-Ballistic Missiles) on ollut tapetilla viime aikoina Yhdysvaltojen kansallisen ohjustentorjuntajärjestelmäsuunnitelman (National Missile Defence, NMD) takia. Suunniteltu ohjustentorjuntajärjestelmä on ABM-sopimuksen vastainen ja USA haluaisikin muuttaa sopimusta, mihin Venäjä ei ole valmis. Kiina on myös ilmoittanut, että jos NMD rakennetaan, se vie pohjan Kiinan nykyisen ydinasearsenaalin uskottavuudelta ja Kiina ryhtyy rakentamaan uusia ohjuksia. Clintonin päätös olla tekemättä päätöstä NMD:n rakentamisesta oli toki erittäin hyvä, mutta se ei ole mikään lopullinen päätös. Päätöksenteko vain siirtyi USA:n seuraavalle presidentille. Bush haluaisi rakentaa paljon suunniteltua laajemman ohjustentorjuntajärjestelmän. Goren suhtautuminen on kriittisempi, mutta ei hänkään suunnitelmista ole irtisanoutunut. Tähän asti NMD ei ole vaikuttanut kovin uskottavalta. Suurin osa testeistä on epäonnistunut ja ilmeisesti testituloksia on myös väärennetty, jotta tulokset näyttäisivät paremmilta. Taustalla on kovaa aseteollisuuden lobbausta, sille NMD olisi tosi kova bisnes. NMD-näytelmää näytellään varmaan vielä pitkään. Venäjä on viimein keväällä 2000 ratifioinut START II - sopimuksen. START II rajoittaa strategisten ydinkärkien määrän USA:n pitäisi vielä ratifioida lisäpöytäkirjoja, jotta sopimus saadaan voimaan. Tässä ei ilmeisesti ole ongelmia. START III:sta on puhuttu kovasti, mutta neuvotteluja siitä ei II:n ratifioimisen jälkeen ole vielä aloitettu. START III rajoittaisi entisestään Venäjän ja USA:n strategisten ydinkärkien määrää, alkuperäisten suunnitelmien mukaan Venäjä olisi valmis laittamaan katoksi 1500 ydinkärkeä. Venäjällä on yhtenä syynä heikko taloudellinen tilanne, sillä ei ole varaa niin suureen arsenaaliin kuin USA:lla. START II myös kieltää Venäjän ydinarsenaalin peruskiven, mannertenväliset monikärkiohjukset ja saavuttaakseen START II:n tason Venäjä joutuisi rakentamaan noin tuhat uutta yhden kärjen taisteluohjusta. USA:n vastahankaisuus liittyy osittain poliittisiin syihin, osittain myös armeijan rakenteeseen. Jos ohjusten määrää supistetaan radikaalisti, syntyy kilpailua eri aselajien välillä siitä, kenelle strategiset ohjukset kuuluvat. START on toki ollut tärkeä prosessi, mutta se on osoittautunut kovin hitaaksi prosessiksi. START rajoittaa vain strategisten ohjusten määrää ja radikaalien supistusten jälkeenkin olisi vielä aikamoiset arsenaalit jäljellä eikä START puutu ollenkaan esityksiin ohjusten ottamisesta pois välittömästä hälytysvalmiudesta, ydinkärkien poistamiseen ohjuksista ym. ydinturvallisuutta lisääviin tekijöihin. Moni asiantuntija on menettänyt uskonsa STARTprosessiin. Jotkut ovat jopa arvioineet sen vahingolliseksi ydinaseriisunnan kannalta, koska START-prosessi estää Yhdysvaltoja ja Venäjää ryhtymään todelliseen ydinaseriisunta tai ainakin antaa hyvän tekosyyn sille. START edustaa kvantitatiivista ydinaseriisuntaa ei kvalitatiivista. TARVITAAN UUDENLAISTA POLITIIKKAA Vanhat sopimukset ovat toki tärkeitä, mutta niiden avulla ei ole päästy kovin pitkälle ydinaseriisunnassa ja tuskin päästäänkään. Yksi kompastuskivi vanhan tyyppisessä ydinaseriisuntaprosessissa on myös YK:n aseidenriisuntakonferenssi (Conference on Disarmament, CD) Genevessä. CD ei ole viimeisen kolmen vuoden aikana tehnyt mitään, yksimielisyyttä ei ole saavutettu edes agendasta. Mitään työryhmiä, mitä CD:lle on esitetty, ei ole perustettu. 5

6 Jo vuoden 1995 ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssi esitti, että CD käynnistäisi pikaisesti neuvottelut ydinaseisiin soveltuvan materiaalin rajoittamisesta (Fissile Material Cut Off Treaty, FMCT). Saman vaatimuksen esitti viime kevään ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssi. Mitään ei ole tapahtunut. Kiina vaatii, että CD:n pitäisi käsitellä avaruuden militarisoinnin kieltämistä, ellei näin tehdä Kiina ei suostu FMCT-neuvotteluihin. USA taas ei suostu keskustelemaan avaruuden militarisoinnista, koska sen estävä sopimus olisi yksi este lisää ohjustentorjuntajärjestelmäsuunnitelmille. CD on siis täydellisessä umpikujassa, eikä mitään ulospääsyä näytä tällä hetkellä olevan. Ongelma on myös Naton ydinasepolitiikka. Washingtonin huippukokouksessa keväällä 1999 ydinasein suoritettavan ensiiskun optio säilytettiin Naton strategiassa. Kategoriaa, mihin ydinaseiskulla voidaan vasta, laajennettiin. USA:n NMD:n perusteluksi kehittämä rosvovaltiokäsite näkyy myös Naton strategiassa. Uhkiin, joihin ydinaseilla voidaan vastata, kuuluvat mm. rosvovaltioiden kemiallisin tai biologisin asein suorittama rajoitettu isku, kansainvälinen terrorismi jne. Nato laajensi myös toiminta-aluettaan. Nato voi toimia missä päin maailmaa tahansa. Venäjä lisäsi tämän vuoden alussa strategiaansa ydinasein suoritettavan ensi-iskun option ja laajensi myös uhkakuvaluetteloa, milloin ydinaseita voidaan käyttää. Tämä on melko suoraa reagointia Naton politiikkaan. Ongelma on myös Naton nk. Nuclear sharing: ydinaseettomien Nato-valtioiden edustajat osallistuvat Naton ydinasepolitiikan suunnitteluun Naton Nuclear Planning Groupissa ja niiden lentäjät kouluttautuvat ydinaseiden käyttöön ja sotatilanteessa käyttäisivät ydinohjuksia. Tätä monet pitävät ydinsulkusopimuksen vastaisena, tai vähintäänkin sen hengen vastaisena. Viime vuosina on syntynyt useita aloitteita ja kampanjoita ydinaseriisunnan saralla: Canberran komission raportti, menestyksekäs International Court of Justice -kampanja, Abolition kampanja/liike, Middle Powers Initiative ja New Agenda Coalition tärkeimpiä mainitakseni. ABOLITION 2000 Abolition 2000 on tehnyt ydinaseongelmaa tunnetuksi ja kerännyt hyvällä menestyksellä allekirjoituksia vetoomukseen ja yhdessä IALANA:n (International Association of Lawyers against Nuclear Arms) kanssa tehnyt mallisopimuksen ydinaseriisuntasopimukseksi (Model nuclear weapons convention), joka on nykyään hyväksytty YK:n asiakirjaksi. NEW AGENDA COALITION JA MIDDLE POWER INITIATIVE Middle Power Inittiative (MPI) syntyi samoihin aikoihin kuin nk. Uusia Agenda ryhmä (New Agenda Coalition, NAC) - toisistaan tietämättä. MPI:n idea on hieman miinakieltoon päätyneen Ottawa-prosessin tyyliin koota pienet ja keskisuuret valtiot ja kansalaisjärjestöt yhteen. NAC:n syntymisen ja hyvän liikkeelle lähdön jälkeen MPI otti päätyökseen NAC:n tunnetuksi tekemisen ja tukemisen tiedottamalla ja lobbaamalla. NAC on saanut paljon tukijoita reilun kaksivuotisen olemassaolonsa aikana. Ainakin 60 valtiota voidaan laskea NAC:n riveihin. NAC:n kokoaa valtioita erilaisista ryhmittymistä. Siihen kuuluu eri puolilla kylmän sodan blokkeja olleita valtioita, sitoutumattomien maiden liikkeen toimijoita, kehitysmaiden ja teollisuusmaiden edustajia jne. Se ylittää aiemmin ydinaseriisuntakuvioihin liittyneitä ryhmittymäjakoja. NAC on alusta asti työskennellyt yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa. Nämä ovat, ainakin osaltaan, tekijöitä jotka ovat tehneet NAC:sta hyvän ja uskottavan toimijan. Sitoutumattomien maiden liike oli aiemmin se, joka YK:ssa vastasi ydinaseriisuntalobbaamisesta, mutta NAC on ajanut sen ohi poliittisessa merkittävyydessään. NAC:n agendalla tällä hetkellä keskeisimpänä on kaksi asiaa: tämän syksyn ydinaseriisuntapäätöslauselma YK:ssa ja työskenteleminen vuoden 2005 ydinsulkusopimuksen tarkistuskonferenssin onnistumiseksi. Tavoitteena oli saada mahdollisimman laaja tuki päätöslauselmaesitykselle YK:ssa, erityiskohteena ne valtiot, jotka viime vuonna äänestivät vastaan tai pidättäytyivät äänestämästä. Suomi kuuluu jälkimäiseen kategoriaan. Tässä tavoitteessa onnistuttiinkin, marraskuun ensimmäisenä päivänä 2000 YK:n ensimmäisen komitean äänestyksessä Uusi Agenda ryhmän päätöslauselma hyväksyttiin äänin 146 puolesta, kolme vastaa ja kahdeksan pidättäytyi äänestämästä. Tänä syksynä Suomikin äänesti päätöslauselman puolesta. Tähän tosin vaikutti se, että tänä vuonna päätöslauselma keskittyi pelkästään ydinsulkusopimukseen ja tekstiä oli lievennetty niin, että esimerkiksi Yhdysvallat ja Venäjä myös äänestivät sen puolesta. Pidemmän aikavälin tavoitteena Uusi agenda -ryhmällä on Ydinsulkusopimus, kevään tarkistuskonferenssin loppuasiakirjaan liitetyn konkreettisten toimenpiteiden listan toteuttaminen. NAC aikoo käydä kahdenkeskisiä neuvotteluja ydinasevaltioiden kanssa siitä, mitä ne aikovat tehdä ydinaseriisunnan toteuttamiseksi. New Yorkin tarkistuskonferenssissahan ei sovittu mistään aikataulusta. Ryhmä ryhtyy ydinsulkusopimuksen vartijaksi ja vaatii ydinasevaltoja noudattamaan NPT-sitoumuksiaan. Uusi agenda on se prosessi ydinaseriisunnassa, jolla on parhaat mahdollisuudet saada jotain aikaiseksi. NAC:n tukijoihin kuuluu valtioiden lisäksi valtava joukko kansalaisjärjestöjä, lobbing-instituutioita ja parhaat asiantuntijat, mitä ydinaseriisunnan alalla löytyy. Tällaista uutta avausta ydinaseriisunnassa tarvitaankin, vanhoilla kuvioilla ei paljon eteenpäin päästä. Parhaimmillaan NAC:sta voi kehittyä Ottawatyyppinen prosessi. Enemmän aikaa varmaan tarvitaan kuin Ottawa-prosessissa, koska ydinaseista luopuminen on niitä omistaville valtioille huomattavasti tuskaisempaa kuin miinoista luopuminen. Mutta ilman laajaa painostusta mitään ei tapahdu. Ja järjestöjen ja valtioiden yhteinen painostus on poliittisesti huomattavasti merkitsevämpää kuin vain järjestöjen painostus. Tämän syksyn äänestyskäyttäytymisestään huolimatta Suomi ei ole NAC-junaan noussut, koska sitä ei pidetä mitenkään merkittävänä prosessina. NAC:ta pidetään jotenkin omituisena joukkiona, lähinnä kehitysmaiden juttuna, johon Ruotsi on jostain kumman syystä hairahtunut. Suomi on tehnyt väärän analyysin suhtautuessaan näin vähättelevästi NAC:hen ja saattaa saada tämän nihkeyden vastaansa myöhemmin. Suomenkin olisi aika lähteä ydinaseriisunnan uusille raiteille ja paikata murenevaa mainettaan aseidenriisujana. Malla Kantola Pääsihteeri Sadankomitea 6

LSV-TIEDOTE. Kati Juva. BALKAN -ilta

LSV-TIEDOTE. Kati Juva. BALKAN -ilta LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN 0780-119X Vol 18, n:o 2 huhtikuu 2000 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Aurinkoista kevättä kaikkille lsvläisille. Asuinpaikastanne riippuen voivat sinivuokot

Lisätiedot

LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA

LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN 0780-119X Vol 18, n:o 3 kesäkuu 2000 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Hyvää kesää kaikille. Toivottavasti itse kullakin teistä on jossain välissä mahdollisuus

Lisätiedot

LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA APUVÄLINEKERÄYS TSETSENIAAN

LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA APUVÄLINEKERÄYS TSETSENIAAN LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN 0780-119X Vol 19, n:o 6 joulukuu 2001 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Hyvää joulunalusaikaa kaikille. Kerrankin myös täällä Etelä-Suomessa on ollut lumista

Lisätiedot

LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Hyvää syksyä kaikille teille, lsv-läiset kollegat

LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Hyvää syksyä kaikille teille, lsv-läiset kollegat LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN 0780-119X Vol 18, n:o 4 lokakuu 2000 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Hyvää syksyä kaikille teille, lsv-läiset kollegat Sateinen kesä on jo kaukana takanapäin,

Lisätiedot

LSV-TIEDOTE 2/2006. ISSN 0780-119X Vol 24, n:o 2 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

LSV-TIEDOTE 2/2006. ISSN 0780-119X Vol 24, n:o 2 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry LSV-TIEDOTE 2/2006 ISSN 0780-119X Vol 24, n:o 2 Julkaisija: Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 LSV-kontaktihenkilöt: Tiedotusvastaavan terveiset Hyvää kevättä minunkin puolesta kaikille, jotka tätä tiedotetta

Lisätiedot

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012

TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Sirpa Janhonen, Anneli Sarja MONTA Mare Rantaniemi & Kyösti Kurtakko (toim.) TAPAA OPETUSALAN LÄHIALUEYHTEISTYÖ TUKEA SUOMEN JA VENÄJÄN VÄLILLÄ 1990 2012 Yhteistyömuotoja yläkoululaisen elämänhallinnan

Lisätiedot

LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Tässä numerossa:

LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Tässä numerossa: LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN 0780-119X Vol 21, n:o 3 kesäkuu 2002 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Hyvää alkukesää kaikille LSV:läisille. Tosi lämpimän toukokuun alun jälkeen on taas tullut

Lisätiedot

LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Tässä numerossa:

LSV-TIEDOTE PUHEENJOHTAJALTA. Tässä numerossa: LSV-TIEDOTE sosiaalinen ISSN 0780-119X Vol 22, n:o 1 helmikuu 2003 Julkaisija: Lääkärin vastuu ry PUHEENJOHTAJALTA Hyvää pakkastalvea kaikille. Huoli maailman tilanteesta sen kun syvenee. Taas on rauhanliikkeelle

Lisätiedot

Monta polkua, sama suunta:

Monta polkua, sama suunta: TAUSTA-AINEISTO Monta polkua, sama suunta: kohti kestävää elämää KOULUTUSAINEISTO, SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO JA SUOMEN YMPÄRISTÖOPISTO SYKLI, 2013 Johdanto Dia 1 Monta polkua, sama suunta -koulutusaineisto

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015

Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Hyväksytty LSV:n vuosikokouksessa 13.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015. Esitys hallitukselle 13.12.2014. Lääkärin sosiaalinen vastuu ry TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS 2015 Esitys hallitukselle 13.12.2014 Lääkärin sosiaalinen vastuu ry 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. VUODEN 2015 STRATEGISET TAVOITTEET 2.1. Yhteiset strategiset tavoitteet 2.2.

Lisätiedot

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32

EMU JA GLOBALISOITUMINEN... 31 Markkinat ja hyvinvointi... 31 Markkinat ja rauha... 32 Markkinat ja demokratia... 32 TIETOA EMU:STA Johdanto ESIPUHE....................................... 1 MÄKI ON OPINTOKERHO?.......................... 2 EUROOPAN UNIONI ALKU JA SYYT................. 4 Euroopan hiili ja teräsunioni................................

Lisätiedot

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta

-lehti. Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini. Peter Piot ja hänen visionsa epidemian voittamisesta C I V I S T I -lehti Citizen Visions on Science Technology and Innovation Katse huomisessa Haastattelu tulevaisuudentutkimuksen grande damen kanssa: Eleonora Massini Peter Piot ja hänen visionsa epidemian

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot

Osuuskunnat ja kestävä kehitys. ShimeLLeS TenAw ViSA heinonen SAmi KArhu PeTri OLLiLA (toim.)

Osuuskunnat ja kestävä kehitys. ShimeLLeS TenAw ViSA heinonen SAmi KArhu PeTri OLLiLA (toim.) Osuuskunnat ja kestävä kehitys ShimeLLeS TenAw ViSA heinonen SAmi KArhu PeTri OLLiLA (toim.) Osuuskunnat ja kestävä kehitys ShimelleS Tenaw ViSa heinonen Sami Karhu PeTri ollila (toim.) kirjoittajat ja

Lisätiedot

Satulta kysyttyä. http://www.satuhassi.net/satulta-kysyttya/ Kysymykset aiheittain

Satulta kysyttyä. http://www.satuhassi.net/satulta-kysyttya/ Kysymykset aiheittain Satulta kysyttyä http://www.satuhassi.net/satulta-kysyttya/ Kysymykset aiheittain EU:n siemenlaki EU:n ja Yhdysvaltojen kauppa-ja investointisopimus TTIP Tupakkadirektiivi ACTA Kulkukoirat EU:n päätöksenteko

Lisätiedot

LSV- TIEDOTE TÄNÄÄN KOULULÄÄKÄRINÄ NIGERIASSA. Vol 32, 2014 n:o 2. Lääkärin sosiaalinen vastuu LSV-TIEDOTE 2/2014 1

LSV- TIEDOTE TÄNÄÄN KOULULÄÄKÄRINÄ NIGERIASSA. Vol 32, 2014 n:o 2. Lääkärin sosiaalinen vastuu LSV-TIEDOTE 2/2014 1 LSV- TIEDOTE Vol 32, 2014 n:o 2 Lääkärin sosiaalinen vastuu TÄNÄÄN KOULULÄÄKÄRINÄ NIGERIASSA LSV-TIEDOTE 2/2014 1 TÄSSÄ NUMEROSSA 3 Varapuheenjohtajalta 4 Kevätkokouksen antia 6 Paperittomien oikeus terveydenhuoltoon

Lisätiedot

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI.

Maailma vuonna 2025. Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007. www.ein.eu. DV\697413FI. Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata haasteisiin? KESKUSTELUASIAKIRJA MARRASKUU 2007 www.ein.eu DV\697413.doc 2/57 DV\697413.doc Maailma vuonna 2025 Miten Euroopan unionin tulisi vastata

Lisätiedot

OIKeUS TYÖhÖN JA TOImeeN TULOON: IhmISOIKeUKSIeN JULISTUS 60 VUOTTA 3/2008

OIKeUS TYÖhÖN JA TOImeeN TULOON: IhmISOIKeUKSIeN JULISTUS 60 VUOTTA 3/2008 OIKeUS TYÖhÖN JA TOImeeN TULOON: IhmISOIKeUKSIeN JULISTUS 60 VUOTTA 3/2008 2 3/2008 PÄÄKIRJOITUS Oikeus synnyttää velvollisuuden Kaikki ihmisolennot syntyvät vapaina ja tasavertaisina arvoltaan ja oikeuksiltaan.

Lisätiedot

Paluu Pekingiin. Nyt.

Paluu Pekingiin. Nyt. Paluu Pekingiin. Nyt. Marjo Rantala Paluu Pekingiin. Nyt. SUKUPUOLTEN TASA-ARVON TILA SUOMESSA 2010 Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. Marjo Rantala Naisjärjestöjen

Lisätiedot

Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia

Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia kepan taustaselvitykset n:o 13 kepa s working papers n:o 13 Kansalaisjärjestöt ja etelä-pohjoinen demokratia Kokemuksia Kepan, Lokayanin ja CSDS:n yhteistyöstä Tiina Kontinen (2007) Kepan taustaselvitykset

Lisätiedot

Mitä tapahtuu huomenna?

Mitä tapahtuu huomenna? Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Väitekirja 1 Mitä tapahtuu huomenna? [ LOBBAUKSELLE ] Sisällysluettelo Esipuhe 5 Mistä oikein on kyse? 6 Mitä sanovat yritykset? 14 Mitä sanovat lobattavat? 16

Lisätiedot

KULTTUURI JA KEHITYS

KULTTUURI JA KEHITYS KULTTUURI JA KEHITYS -seminaariraportti 2001 Toimittaneet Matti Lahtinen ja Juha Rekola Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry Kulttuuri ja kehitys -seminaariraportti Toimittaneet: Matti Lahtinen ja Juha Rekola

Lisätiedot

Suomalainen talousjohtaminen arvossaan Kim Ignatius haluaa olla mukana strategiatyössä. Yliopistot huippuvireeseen

Suomalainen talousjohtaminen arvossaan Kim Ignatius haluaa olla mukana strategiatyössä. Yliopistot huippuvireeseen aviisori PRICEWATERHOUSECOOPERSIN ASIAKASLEHTI 2/2008 Suomalainen talousjohtaminen arvossaan Kim Ignatius haluaa olla mukana strategiatyössä Yliopistot huippuvireeseen Tavoitteena maailman paras innovaatiojärjestelmä

Lisätiedot

Tässä numerossa AKTUUMI 1

Tässä numerossa AKTUUMI 1 Tässä numerossa Yliopistot ovat alueidensa kehityksen vetureita. Alueellisuus ei voi kuitenkaan olla pelkkä itseisarvo, vaan toiminnalla pitää olla tuhdisti annettavaa alueen kehitykselle. Just in case

Lisätiedot

Sustainability. Hallituksen iso asia. 1 2/2012 kesä syyskuu. Directors Institute of Finland

Sustainability. Hallituksen iso asia. 1 2/2012 kesä syyskuu. Directors Institute of Finland 1 2/2012 kesä syyskuu Directors Institute of Finland Sustainability Hallituksen iso asia Haastattelussa Jorma Eloranta ja Kari Stadigh Vuosikokous kuvina Policy-valiokunnan lainsäädäntökatsaus Pääkirjoitus

Lisätiedot

TIETOA DEMOKRATIASTA

TIETOA DEMOKRATIASTA TIETOA DEMOKRATIASTA SISÄLLYSLUETTELO Alkulause....................................... 1 Mikä on opintokerho............................... 2 Euroopan unionin muodostuminen.................... 4 Euroopan

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8

YKKÖSKETJU LIIKUNTAEXTRA. Ykkösketju toivottaa kaikille lukijoille Rauhaisaa Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta 2012. Sivuilla 5-8 Euroopan NMKY vierasilla 4.-6.11.2011 3 Nuorisopolitiikkaa ja kohtaamisia Berliinissä 4 LIIKUNTAEXTRA 5-8 Suomen NMKY:n syysliittopäivät Kuopiossa 9 Kohti urheiluvuotta 2012 10 Liitolta hyvää tarjolla

Lisätiedot