TUOTANTONIMIKKEISTÖ Sivu 1/40 1. RAKENNUSTEKNIIKKA Aluerakenteet Rakennusalueen raivaus... 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTANTONIMIKKEISTÖ 11.12.2003 Sivu 1/40 1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 7. 1.1 Aluerakenteet... 7 1.1.1 Rakennusalueen raivaus... 7"

Transkriptio

1 TUOTANTONIMIKKEISTÖ Sivu 1/40 1. RAKENNUSTEKNIIKKA Aluerakenteet Rakennusalueen raivaus Raivaus Rakennusten ja rakennelmien purku Rakennuksen osien purku Talorakenteiden purku Tilarakenteiden purku Talotekniikan purku Kaivannot ja täytöt Maakaivannot Kalliokaivannot Tunnelikaivannot Johtojen alustat Salaojat, kaivot ja rummut Täytöt Maapohjan tuenta ja vahvistus Lyöntipaalutus Suur- ja erityispaalutus Kaivantojen tuenta Maaperän vahvistus Kallion vahvistus Perustusten vahvistus ja tuenta Rakennuskaivannon kuivaaminen Erityiset pohjarakenteet Päällysrakenteet Asfalttipäällysteet Kivipäällysteet Puupäällysteet Sora- ja kivituhkapäällysteet Kasvillisuus Aluevarusteet Haahtela - kehitys Oy Tinasepäntie 45, Helsinki, puhelin , telefax , sähköposti

2 Sivu 2/ Talovarusteet Oleskelu- ja leikkivarusteet Jätehuoltovarusteet Liikennevarusteet Ulko-opasteet Aluerakenteet Talorakenteet Perustus-, runko- ja vaipparakenteet Betonirakenteet Perustusten betonirakenteet Alapohjan betonirakenteet Rungon ja täydentävien rakenteiden betonirakenteet Ulkoseinien betonirakenteet Ulkotasojen betonirakennetyöt Betonielementtirakenteet Perustusten betonielementtirakenteet Rungon, vaipan ja täydentävien rakenteiden betonielementtirakenteet Muuratut rakenteet (kivirakenteet) Rungon muurattavat rakenteet Ulkoseinien muurattavat rakenteet Ulkotasojen muuraustyöt Metallirakenteet Rungon metallirakenteet Ulkoseinien metallirakenteet Vesikaton metallirakenteet Metallirakenteiset ikkunat Metallirakenteiset ulko-ovet Teräsportaat Ulkotasojen metallirakenteet Puurakenteet Rungon puurakenteet Ulkoseinien puurakenteet Vesikaton puurakenteet Puurakenteiset ikkunat ja -ulko-ovet Puuportaat Ulkotasojen puurakenteet Lasirakenteet Ulkoseinien lasirakenteet Vesikaton lasirakenteet Täydentävät lasirakenteet Vaipan pintarakenteet ja varusteet Vesikatteet Kermikatteet Tiilikatteet Peltikatteet Lasikatteet Ulkoseinien verhoukset... 22

3 Sivu 3/ Ulkoseinien verhomuuraukset Ulkoseinien kiviverhoukset Ulkoseinien puuverhoukset Ulkoseinien metalliverhoukset Ulkoseinien lasiverhoukset Vaipan pinnoitteet Vaipan rappaus Vaipan lämpörappaus Vaipan laatoitus Vaipan ulkomaalaus Vaipan eristykset ja saumaukset Lämmön- ja ääneneristys Veden- ja kosteudeneristys Saumaus Palosuojaus Tilarakenteet Tilojen jako-osat Tilojen muurattavat rakenteet Tiiliseinät Harkkoseinät Kiviseinät Lasitiiliseinät Hormit ja tulisijat Tilojen metallirakenteet Metallirakenteiset väliseinät Metallirakenteiset sisäikkunat Metallirakenteiset sisäovet ja luukut Hoitotasot ja sillat Täydentävät metallirakenteet Tilojen puurakenteet Levyseinät Puurakenteiset sisäikkunat Puurakenteiset sisäovet Verkkoseinät Täydentävät puurakenteet Tilojen lasirakenteet Lasiseinät Lasitukset Erityiset sisäpuoliset rakenteet Tilojen pintarakenteet Lattian pintarakenteet Pintabetonit Lattiatasoitteet Korokelattiat Lattianpäällysteet Lattiamatot ja muovilaatat Puulattiat Keraamiset lattiat Kivilattiat... 30

4 Sivu 4/ Massalattiat Alakatot Levyalakatot Metallialakatot Puualakatot Muut kattoverhoukset Seinäverhoukset Seinien puu- ja levyverhoukset Seinien metalliverhoukset Seinien keraamiset verhoukset Seinien kiviverhoukset Muut seinäverhoukset Tilapinnat ja viimeistely Rappaus Tasoitus Sisämaalaus Tapetointi Täydentävä saumaus Listoitus Erityiset pinnoitukset Tilojen varusteet Kiinteät kalusteet Metallikalusteet Puukalusteet Liukuhyllyt Varastohyllyt Jakoseinät Kiinteät tuolit Varusteet ja opasteet Varusteet Opasteet Heloitus Lukitus Piensähkölaitteet Erityiset tilavarusteet Kevyet tilaelementit Kylpyhuone-elementit Kylmähuone-elementit Tilasaunaelementit Talotekniikan tilaelementit Erityiset tilaelementit TALOTEKNIIKKA... 37

5 Sivu 5/ Lämpö, vesi ja viemärijärjestelmät Lämmön tuotanto Lämmön siirto Lämmön luovutus Erityiset lämpöjärjestelmät Ilmanvaihtojärjestelmät Sähköjärjestelmät Tietojärjestelmät Talolaitteet Siirtolaitteet Hissit Kuljettimet Erityiset siirtolaitteet Tilalaitteet Väestösuojan varusteet ja laitteet Keittiölaitteet Pesulalaitteet Vedenpuhdistuslaiteet HANKEPALVELUT Rakentamispalvelut Työmaan johto Työmaapalvelut Erityiset työmaatehtävät Nostot, siirrot, rakennusvälineet Yrityspalvelut Rakennuttamis- ja suunnittelupalvelut TUOTANTONIMIKKEISTÖN PERIAATTEET

6 Sivu 6/40 Tuotantonimikkeistön tarkoituksena on jaotella rakennushanke työsuorituksen mukaisiin kokonaisuuksiin. Työsuoritusten sisältö määräytyy kulloinkin sovellettavasta rakentamistavasta ja käytettävissä olevista suoritusorganisaatioista. Siten nimikkeistön jaottelu muuttuu rakentamistapojen ja yritystoiminnan muuttuessa. Kaikkien nimikkeiden kuvaamien työsuoritusten lähtökohtana on yritystoiminta vieraan palvelun periaatteella. Kaikkiin nimikkeisiin sisältyvät asennus, tarvittava kalusto ja materiaalit. Osassa nimikkeitä päämateriaalin toimitus on vallitsevan rakennustavan vuoksi kuitenkin erotettu omaksi alanimikkeekseen. Tällöin työtä koskevaan tuotantonimikkeeseen sisältyy asennus, tarvittava kalusto ja materiaali muulta kuin päämateriaalin osalta. Nimikkeet sisältävät aina kaikki työvaiheet valmiin tuotteen tai toimituksen aikaan saamiseksi edellytettyyn tasoon. Päämateriaalin toimitusnimikkeisiin kuuluu: Valmistus asennus- ja kiinnitysosineen ja materiaalin niin edellyttäessä taloteknisine asennuksineen. Toimitus materiaalin edellyttämällä tavalla suojattuna työmaalle, purkaminen työmaalla työmaajohdon osoittamaan paikkaan sekä suojaaminen ja kuljetusjätteiden poisto. Kaikkiin työnimikkeisiin kuuluu välitön työnjohto ja laadunvarmistus ja soveltuvin osin niihin liittyviä tehtäviä ovat: Toimitetun materiaalin kunnon tarkastus, vastaanotto, välivarastointi, lämmitys, suojaus ja työmaasiirrot sekä muun kuin nimikkeessä mainitun päämateriaalin hankinta. Rakentamis- ja asennussuunnitelman ja -aikataulun teko sekä viranomaishyväksynnän hankinta. Mittausten ja liitoskohtien tarkistusmittausten suoritus, peittyvissä rakenteissa työnaikaisten lisäelinten merkitseminen sekä tarvittavien liikunta- ja työsaumojen teko. Työn tulosten kiinnittäminen ympäröiviin rakenteisiin näistä aiheutuvien rakenteiden vahvistuksineen sekä kannatusten, lisätukien ja muiden vastaavien teko kiinnitystarpeen mukaan. Muihin tuotantonimikkeisiin sisältyvien tuotteiden kuten tartuntojen, ankkureiden, luukkujen, säleikköjen, kehysten, palopeltien, tärinävaimentimien ja läpivientien asennus ja kiinnitys mahdollisine vahvistuksineen. Muiden tuotantonimikkeiden edellyttämien avustavien rakenteiden teko. Nimikkeen ja työturvallisuuden edellyttämien väliaikaisten rakenteiden ja asennustelineiden teko, telineiden ja nostoelinten poisto sekä jätteiden kokoaminen työmaalla työmaajohdon osoittamaan paikkaan. Valmiiden rakenteiden jälkityöt ja puhdistus lopullisen työn tuloksen tai seuraavien tuotantonimikkeiden edellyttämään kuntoon.

7 Sivu 7/40 Edellä mainittuja asioita on nimikkeen yhteydessä saatettu vielä erikseen korostaa, mikäli nimikkeen tehtävä edellyttää erityistä ammattitaitoa, huolellisuutta tai varovaisuutta. Rakentamispalvelut (tuotantonimikkeistön kohta 3.1) eivät sisälly nimikkeisiin ellei niitä erikseen ole osoitettu tehtäväksi nimikkeen suorituksen yhteydessä. Rakentamispalveluiden nimikkeet sisältävät ne rakennuspaikalla toimimisen palvelut ja tehtävät, jotka eivät suoranaisesti liity rakennustuotteiden toimitukseen tai asennukseen rakennus- tai laiteosiksi. Rakentamispalvelut palvelevat työmaata kokonaisuutena tai useita työlajeja. Rakentamispalveluja ovat työmaan johto, työmaapalvelut, nostot, siirrot ja rakennusvälineet sekä yrityspalvelut. Tuotantonimikkeiden määrälaskennan suorittaminen, määrien erittely ja niiden yksiköt on esitetty kunkin nimikkeen yhteydessä. Määrälaskentaohjeissa on pyritty mittamaan nimikkeet valmiin lopputuloksen näkökannalta ja vieraan työn periaatetta noudattaen. Määräerittelyssä on siten luovuttu työtapojen ja lopputuloksen saavuttamisen edellyttämien oheistehtävien erittelystä ja mittauksesta. 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 1.1 Aluerakenteet Rakennusalueen raivaus Raivaus Rakennusalueen raivaus Nimike sisältää rakennusalueen raivauksen, rakenteiden ja kasvillisuuden suojauksen, hyötypuun korjuun sekä raivaus- ja purkujätteiden kuormauksen, kuljetuksen ja käsittelyn. Nimikkeeseen kuuluu myös ongelmajätteiden toimittaminen virallisiin keräyspisteisiin Rakennusten ja rakennelmien purku Rakennusalueen raivaus Nimike sisältää tontin rakentamiskelpoiseksi saattamiseksi rakennusalueella sijaitsevien rakennusten ja rakennelmien purkamisen, rakennusjätteen lajittelun sekä raivaus- ja purkujätteiden kuormauksen, kuljetuksen ja käsittelyn. Nimikkeeseen kuuluu myös ongelmajätteiden toimittaminen virallisiin keräyspisteisiin.

8 Sivu 8/ Rakennuksen osien purku Talorakenteiden purku Perustukset, runko- ja vaipparakenteet sekä vaipan pintarakenteet ja varusteet Nimike sisältää olemassa olevien rakennusten talorakenteisiin kohdistuvan purkamisen, rakennusjätteen lajittelun sekä raivaus- ja purkujätteiden kuormauksen, kuljetuksen ja käsittelyn. Nimikkeeseen kuuluu myös ongelmajätteiden toimittaminen virallisiin keräyspisteisiin Tilarakenteiden purku Tilojen jako-osat, tilojen pintarakenteet, tilapinnat ja viimeistely, tilojen varusteet, kevyet tilaelementit Nimike sisältää olemassa olevien rakennusten tilarakenteisiin kohdistuvan purkamisen, rakennusjätteen lajittelun sekä raivaus- ja purkujätteiden kuormauksen, kuljetuksen ja käsittelyn. Nimikkeeseen kuuluu myös ongelmajätteiden toimittaminen virallisiin keräyspisteisiin Talotekniikan purku Lämpö-, vesi- ja viemärijärjestelmät, ilmanvaihtojärjestelmät, sähköjärjestelmät, tietojärjestelmät sekä talolaitteet. Nimike sisältää olemassa olevien rakennusten talotekniikkaan kohdistuvan purkamisen, rakennusjätteen lajittelun sekä raivaus- ja purkujätteiden kuormauksen, kuljetuksen ja käsittelyn. Nimikkeeseen kuuluu myös ongelmajätteiden toimittaminen virallisiin keräyspisteisiin Kaivannot ja täytöt Maakaivannot Alueen ja rakennuksen kaivannot Nimike sisältää pintamaan poiston, maamassojen irrotuksen ja kaivun, kaivantojen tukemisen, massojen kuormauksen ja siirron rakennusalueella, lastauksen, kuljetuksen ja kaatopaikkakäsittelyn. Nimikkeeseen kuuluu myös liikennejärjestelyt, rakennusalueen kuivana pito, kanaalien ja kaivantojen pohjan muotoilu ja sorastus talotekniikan linjoilla, kaapelimerkkinauhojen toimitus ja asennus sekä taloliittymiin liittyvät työt.

9 Sivu 9/ Kalliokaivannot Alueen ja rakennuksen kaivannot Louhintatyö sisältää kiinteään kallioon ja irtokiviin kohdistuvan pinnan puhdistuksen, pinta-, avo-, syvennys- ja kanaalilouhinnan sekä rusnauksen ja louheen poiskuljetuksen. Louhintatyöhön liittyviä tehtäviä ovat rakennuspaikan vaaitseminen ennen ja jälkeen louhintatyön, mittaus ja merkitseminen sekä tarvittavien tarkemittausten ja tarkepiirustusten laadinta sekä mahdollisten ryöstöjen täyttö, viranomaislupien hankkiminen, tarvittavien ilmoitusten tekeminen, vaara-alueen eristäminen ja vartiointi sekä liikennejärjestelyt viranomaisohjeiden mukaisesti sekä pohjaveden seuranta, tärinämittausten ja vaimennusten suorittaminen sekä naapurikatselmusten suorittaminen Tunnelikaivannot Alueen ja rakennuksen kaivannot ja tunnelit Nimike käsittää tunnelien louhinnan niitä koskevien erityispiirustusten ja - suunnitelmien mukaisesti. Nimikkeen tuotanto-osat ja muut liittyvät tehtävät on esitetty nimikettä koskevissa erityisasiakirjoissa Johtojen alustat Viemärit, kaivot ja aluejohdot Nimike sisältää kanaalien ja kaivantojen pohjan muotoilun, alussorastuksen ja alkutäytön ja tiivistyksen sekä tukirakenteiden teon Salaojat, kaivot ja rummut Salaojat, kaivot ja rummut Materiaalitoimitus sisältää jätevesi-, sadevesi-, tarkastus- ja salaojakaivojen sekä salaojien ja rumpujen toimituksen. Maarakennustyö sisältää kaivojen, rumpujen ja salaojien asennuksen kansineen ja tukirakenteineen sekä alkutäytön ja tiivistyksen Täytöt Aluekaivannot ja kanaalit sekä perustukset, perusmuurit ja alapohjat Nimike sisältää rakennusalueen kaivantojen ja kanaalien täytön ja pengerrykset, perustusten ja alapohjan alustäytön sekä perusmuurin ja vastaavien rakenteiden alus- ja vierustäytön sekä rakenteiden sisäpuolisen täytön materiaalei-

10 Sivu 10/40 neen ja aputöineen. Nimikkeeseen kuuluu myös routasuojausten ja -eristeiden, suodatinkankaiden, lujitteiden sekä salaojituskerrosten tekeminen materiaaleineen Maapohjan tuenta ja vahvistus Lyöntipaalutus Alueen ja rakennuksen pohjavahvistus Materiaalitoimitus sisältää lyöntipaalut. Lyöntipaalutustyö sisältää perustustason alapuolisen koepaalutuksen, paalutuksen, paalujen katkaisun sekä paalukärjet ja jatkokset. Nimikkeeseen kuuluu myös kivisen maa-aineksen poisto paalualueella ja työnaikainen kuivana pito paalutustyön edellyttämässä laajuudessa, paalutuspöytäkirjan laatiminen sekä tarkemittausten suorittaminen, tärinämittausten ja naapurikatselmusten suorittaminen sekä viranomaislupien hankkiminen ja tarvittavien ilmoitusten tekeminen Suur- ja erityispaalutus Alueen ja rakennuksen pohjavahvistus Nimike sisältää erityisvälinein ja erityismenetelmin tehtävät suur- ja erityispaalutukset. Nimikkeen työnosat ja muut liittyvät tehtävät on esitetty nimikettä koskevissa erityisasiakirjoissa Kaivantojen tuenta Alueen ja rakennuksen pohjavahvistus Nimike sisältää rakennuskaivannon seinämien tuennan lankutuksella, ponttiseinämällä tai muulla erityisasiakirjoissa mainitulla menetelmällä. Nimikkeeseen sisältyy materiaalin hankinta, käsittely ja siirrot, solkien ja tukien teko ja ankkurointi sekä ponttien lyönti ja mahdollinen purku Maaperän vahvistus Alueen pohjavahvistus (nimikkeeseen ei sisälly maaperän lujitus ja tiivistys, jos se koskee rakennusaluetta suurempaa kokonaisuutta ja se toteutetaan ajallisesti erillisenä tontin rakentamiskelpoiseksi saattamishankkeena). Nimike sisältää maaperän lujittamisen ja tiivistämisen pinta- tai syvästabiloinnilla, injektoimalla tai pystysalaojituksella erillisen lujitus- ja tiivistyssuunnitelman mukaan. Nimikkeen työnosat ja muut liittyvät tehtävät on esitetty nimikettä koskevissa erityisasiakirjoissa.

11 Sivu 11/ Kallion vahvistus Kallion lujitus- ja tiivistysrakenteet Nimike sisältää kallion lujittamisen ja tiivistämisen pulttaamalla, injektoimalla tai betonoimalla ruiskulla. Kallion lujitukseen ja tiivistykseen kuuluu ankkureiden ja pulttien poraus ja juottaminen, syvennysten täytöt ja verkotukset sekä salaojitus ja injektiotyöt Perustusten vahvistus ja tuenta Rakennuksen pohjavahvistus Tuotantonimike sisältää olemassa olevan rakennuksen sekä naapurirakennusten perustusten vahvistamisen ja tuennan erillisen tuentasuunnitelman mukaisesti. Nimikkeen työnosat ja muut liittyvät tehtävät on esitetty nimikettä koskevissa erityisasiakirjoissa Rakennuskaivannon kuivaaminen Rakennuskaivannot Nimike sisältää rakennuskaivannon kuivana pidon pumppaamalla, pohjavedenpintaa alentamalla tai muilla menetelmillä erillisen suunnitelman mukaan. Nimike sisältää liittyvinä tehtävinä kaluston asennuksen ja hoidon sekä kuivatusrakennelmien teon Erityiset pohjarakenteet Alueen ja rakennuksen pohjavahvistus Nimike sisältää muihin nimikkeisiin kuulumattomat pohjarakenteet kuten massanvaihdon, pohjaan täytön, painopengerryksen, perustuskaivorakenteet ja jäädytyksen. Erityiset pohjarakenteet käsitellään esirakentamisen tuotantonimikkeessä, mikäli se koskee rakennusaluetta suurempaa kokonaisuutta tai mikäli se toteutetaan ajallisesti erillisenä hankkeena. Nimikkeen työnosat ja muut liittyvät tehtävät on esitetty nimikettä koskevissa erityisasiakirjoissa Päällysrakenteet Asfalttipäällysteet Ajotiet, autopaikoitusalueet, kävelytiet ja polut

12 Sivu 12/40 Nimike sisältää asfalttipäällystämisen edellyttämän jakavan- ja kantavan kerroksen levityksen tasauksen ja tiivistyksen sekä sidotun kulutuskerroksen teon materiaaleineen, reunatukineen ja maastoaskelmineen. Nimikkeeseen kuuluu myös sadevesikourujen asennus, liittyminen muihin pintoihin, rakennukseen ja rakennelmiin sekä ajorata- ym. merkintöjen teko Kivipäällysteet Ajotiet, autopaikoitusalueet, kävelytiet ja polut Materiaalitoimitus sisältää betonikivien, betonilaattojen ja luonnonkivien toimituksen. Kivipäällystetyö sisältää jakavan ja kantavan kerroksen levityksen, tasauksen ja tiivistyksen sekä päällyskivien asennuksen ja saumauksen reunatukineen ja maastoaskelmineen. Nimikkeeseen kuuluu myös sadevesikourujen asennus sekä liittyminen muihin pintoihin, rakennukseen ja rakennelmiin Puupäällysteet Ajotiet, autopaikoitusalueet, kävelytiet ja polut Materiaalitoimitus sisältää rakennusalueen puupäällysteiden toimituksen. Puupäällystetyö sisältää jakavan ja kantavan kerroksen levityksen, tasauksen ja tiivistyksen sekä puupäällysteiden asennuksen ja saumauksen reunatukineen ja maastoaskelmineen. Nimikkeeseen kuuluu myös sadevesikourujen asennus, liittyminen muihin pintoihin sekä rakennukseen ja rakennelmiin Sora- ja kivituhkapäällysteet Ajotiet, autopaikoitusalueet, kävelytiet ja polut Nimike sisältää sora- ja kivituhkapäällysteen ja rakennekerrosten vaatiman maa-aineksen toimituksen, jakavan ja kantavan kerroksen levityksen, tasauksen ja tiivistyksen sekä päällyskivien asennuksen ja saumauksen reunatukineen ja maastoaskelmineen. Nimikkeeseen kuuluu myös sadevesikourujen asennus sekä liittyminen muihin pintoihin, rakennukseen ja rakennelmiin Kasvillisuus Nurmikot sekä istutettavat puut, pensaat ja muut taimet Nimike sisältää istutettavan kasvillisuuden kasvualustojen tekemisen, lannoituksen, kylvön ja nurmetuksen sekä puu- ja ruohovartisten kasvien istutuksen materiaaleineen, tarvikkeineen ja aputöineen. Nimikkeeseen kuuluu myös istutetun ja olemassa olevan kasvillisuuden suojaus ja hoito.

13 Sivu 13/ Aluevarusteet Talovarusteet Talotikkaat, lipputangot, telineet, porrasritilät, markiisit, ulkoseinätikkaat ja postilaatikot Nimike sisältää talovarusteiden toimituksen, perustamisen ja asennuksen tarvikkeineen ja aputöineen Oleskelu- ja leikkivarusteet Pöydät, penkit, grillit, leikkivarusteet ja liikuntavarusteet Nimike sisältää oleskelu- ja leikkivarusteiden toimituksen, perustamisen, turvaalustojen asennuksen ja varusteen asennuksen tarvikkeineen ja aputöineen Jätehuoltovarusteet Jätteiden keräily- ja käsittelyvälineet sekä jätepuristimet Nimike sisältää jätehuoltovarusteiden toimituksen, perustamisen ja asennuksen tarvikkeineen ja aputöineen Liikennevarusteet Liikennemerkit, liikennepuomit ja -pylväät. Nimike sisältää liikennevarusteiden toimituksen, perustamisen ja asennuksen tarvikkeineen ja aputöineen Ulko-opasteet Liikenneopasteet, katukilvet ja osoitenumerot Nimike sisältää ulko-opasteiden toimituksen, perustamisen ja asennuksen tarvikkeineen ja aputöineen Aluerakenteet Tukimuurit, aidat ja muurit, kanaalit ja erityiskaivot, altaat, ajoluiskat ja portaat, katokset, varastot, jätesuojat, pergolat ja muut pysyvät rakenteet.

14 Sivu 14/40 Nimike sisältää erillisenä rakennuksen ulkopuolelle rakennusalueelle tehtävät rakenteet Talorakenteiden nimikejaottelun mukaisesti eriteltyinä ja edellä mainittujen nimikkeiden materiaalitoimituksen ja työn sisältöä noudattaen. 1.2 Talorakenteet Perustus-, runko- ja vaipparakenteet Betonirakenteet Perustusten betonirakenteet Anturat, perusmuurit, peruspalkit ja -pilarit, erityiset koneperustukset ja kanaalit. Materiaalitoimitus sisältää valmisbetonin. Perustusten betonityö sisältää perustusten sekä erillisten perustusten yhteydessä rakennettavien betonirakenteiden kuten esimerkiksi koneperustusten ja alapohjan alapuolisten kanaalien muotti-, raudoitus- ja betonointityöt, betonoinnin jälkityöt ja jälkihoidon sekä betonipinnan hionnan Alapohjan betonirakenteet Maanvaraiset ja maanvastaiset betonilattiat ja kantavat alapohjat. Materiaalitoimitus sisältää valmisbetonin. Maanvaraisen lattian betonityö sisältää alapohjan sekä alapohjarakenteisiin liittyvien rakennusosien kuten luiskien muotti-, betoni- ja raudoitustyöt, betonipinnan hierron, betonoinnin jälkityöt ja jälkihoidon, rakenteeseen kuuluvan lämpö-, kosteus- paperi- ja äänieristämisen sekä lattioihin liittyvän hiekkatasauksen ja irrotuskaistojen teon. Nimikkeeseen kuuluu myös betonoinnin yhteydessä tehtävä imu- tai hiertokäsittely Rungon ja täydentävien rakenteiden betonirakenteet Kantavat seinät, pilarit ja pilasterit, väli- ja yläpohjalaatat, palkit ja liittopalkit, portaat, vaakakanaalit sekä pystyhormit ja kuilut. Materiaalitoimitus sisältää valmisbetonin. Rungon ja täydentävien rakenteiden betonityö sisältää muotti-, raudoitus- ja betonointityöt, betonoinnin jälkityöt ja jälkihoidon, betonipinnan hionnan sekä rakenteeseen kuuluvan lämpö- ja äänieristämisen. Nimike sisältää myös rungon liittorakenteisiin sisältyvät sekä palosuoja- tai vastaavat betonoinnit raudoituksineen.

15 Sivu 15/40 Pintabetonityöt sekä muut nimikkeeseen kuulumattomat betonityöt kuten esimerkiksi betoniset ikkunapenkit ja kalusteiden alle tehtävät korokkeet käsitellään tilarakenteiden yhteydessä Ulkoseinien betonirakenteet Perustusten yläpuoliset ulkoseinät ja ulkoseinän osat. Materiaalitoimitus sisältää valmisbetonin. Ulkoseinien betonityö sisältää muotti-, raudoitus- ja betonointityöt, betonoinnin jälkityöt ja jälkihoidon sekä betonipinnan hionnan. Nimike sisältää myös ulkoseinän liittorakenteisiin sisältyvät sekä palosuoja- tai vastaavat betonoinnit raudoituksineen Ulkotasojen betonirakennetyöt Terassit, parvekkeet ja muut rakennukseen kiinteästi liittyvät ulkotasot. Materiaalitoimitus sisältää valmisbetonin. Ulkotasojen betonityö sisältää muotti-, raudoitus- ja betonointityöt, betonoinnin jälkityöt ja -hoidon sekä betonipinnan hionnan ja jälkikäsittelyn Betonielementtirakenteet Perustusten betonielementtirakenteet Perustukset, perusmuurit liittyvät antura-, sokkeli- ja perusmuurielementit. Materiaalitoimitus sisältää antura-, sokkeli- ja perusmuurielementit toimitettuna valmiina rakenteena siihen mahdollisesti kuuluvine lämpö-, ääni- ja kosteuseristyksineen. Elementtitoimitukseen kuuluu sähköputkitusten- ja rasioiden sekä reikien teko suunnitelmien mukaan, laattojen punos- ja raudoituspiirustusten teko laskelmineen sekä onteloelementeissä vesireikien avaus työmaalla. Betonielementtityö sisältää elementtien asennuksen ja kiinnityksen raudoitteineen, elementtien juottamisen lämmityksineen ja purseiden poistoineen, jälki- ja saumabetonoinnit ja -työt, valumien puhdistuksen pintakäsittelykuntoon sekä elementtien väliin jäävien paikalla valettavien betonikaistojen teon muotti-, raudoitus- ja betonointitöineen. Tuotantonimikkeeseen sisältyy myös juottamiseen kuuluvien reunamuottien ja -massauksen teko, piikkaus, paikkaus ja etuoikaisu sekä hionta sekä tarvittaessa elementtien korjaukset Rungon, vaipan ja täydentävien rakenteiden betonielementtirakenteet

16 Sivu 16/40 Alapohjat, väestösuojat, kantavat seinät, pilarit, palkit, välipohjat, yläpohjat, ulkoseinät ja ulkoseinän osat, portaat, kanaalit, hormit ja kuilut sekä terassit ja parvekkeet. Materiaalitoimitus sisältää seinä-, pilari-, palkki-, välipohja- ja yläpohjaelementit kuten ontelolaatat, TT- ja HTT- laatat, porraselementit, väestösuojan elementit sekä hormielementit. Toimitusta ovat myös parvekelaatta-, kaide- ja pielielementit. Betonielementit toimitetaan valmiina rakenteena siihen mahdollisesti kuuluvine lämpö-, ääni- ja kosteuseristyksineen. Elementtitoimitukseen kuuluu sähköputkitusten- ja rasioiden sekä reikien teko suunnitelmien mukaan, laattojen punos- ja raudoituspiirustusten teko laskelmineen sekä onteloelementeissä vesireikien avaus työmaalla. Betonielementtityö sisältää elementtien asennuksen ja kiinnityksen raudoitteineen, elementtien juottamisen lämmityksineen ja purseiden poistoineen, jälki- ja saumabetonoinnit ja -työt, valumien puhdistuksen pintakäsittelykuntoon sekä elementtien väliin jäävien paikalla valettavien betonikaistojen teon muotti-, raudoitus- ja betonointitöineen. Tuotantonimikkeeseen sisältyy myös juottamiseen kuuluvien reunamuottien ja -massauksen teko, piikkaus, paikkaus ja etuoikaisu sekä hionta sekä tarvittaessa elementtien korjaukset Muuratut rakenteet (kivirakenteet) Rungon muurattavat rakenteet Perustukset, kantavat seinät, pilarit ja pilasterit, portaat, vaakakanaalit sekä pystyhormit ja kuilut. Materiaalitoimitus sisältää savi-, kalkkihiekka-, betonitiilet, harkot sekä kivet. Rungon muuraustyö sisältää tiili- ja harkkomuurauksen saumateräksineen ja aukkopalkkeineen, saumauksen ja oheistarvikkeineen sekä rakenteen edellyttämän lämpö-, ääni- ja kosteuseristyksen Ulkoseinien muurattavat rakenteet Perustusten yläpuoliset ulkoseinät ja ulkoseinän osat ilman verhousta. Materiaalitoimitus sisältää savi-, kalkkihiekka-, betonitiilet, harkot sekä kivet. Ulkoseinien muuraustyö sisältää tiili- ja harkkomuurauksen aukkopalkkeineen saumateräksineen, saumauksen oheistarvikkeineen sekä lämpöeristyksen tuulensuojalevyineen Ulkotasojen muuraustyöt Terassit, parvekkeet ja muut rakennukseen kiinteästi liittyvät ulkotasot.

17 Sivu 17/40 Materiaalitoimitus sisältää savi-, kalkkihiekka-, betoni-, klinkkeri- ja tulitiilet. Ulkotasojen muuraustyö sisältää tiili- ja harkkomuurauksen aukkopalkkeineen ja saumausteräksineen, saumauksen oheistarvikkeineen sekä rakenteen edellyttämän lämpö-, ääni- ja kosteuseristyksen Metallirakenteet Rungon metallirakenteet Perustukset, alapohjat, kantavat seinät, pilarit, laatat, palkit, kanaalit, pystyhormit ja kuilut. Materiaalitoimitus sisältää metalliosat ja elementit pohjakäsiteltyinä ja lopulliseen sävyyn tehdasmaalattuina valmiina rakenteena siihen mahdollisesti kuuluvine lämpö-, ääni- ja kosteuseristyksineen. Toimitukseen kuuluu myös konepajasuunnitelmat ja tuotantopiirustukset sekä asennusohjeet. Teräsrunkotyö sisältää asennuksen, työstön ja kiinnityksen tarvittavine teräsosineen ja -varusteineen sekä teräksisten lisätukien tekemisen Ulkoseinien metallirakenteet Perustusten yläpuoliset metallirakenteiset ulkoseinät ja ulkoseinän osat mukaan lukien erityisikkunoiden erilliset teräsrungot ilman verhouksia. Materiaalitoimitus sisältää metalliosat ja -elementit pohjakäsiteltyinä ja lopulliseen sävyyn tehdasmaalattuina valmiina rakenteena siihen mahdollisesti kuuluvine lämpö-, ääni- ja kosteuseristyksineen. Toimitukseen kuuluu myös konepajasuunnitelmat ja tuotantopiirustukset sekä asennusohjeet. Ulkoseinien metallityö sisältää asennuksen, työstön ja kiinnityksen tarvittavine teräsosineen ja -varusteineen, tuulensuojalevytyksen, lämpö-, ääni- ja kosteuseristyksen sekä teräksisten lisätukien tekemisen Vesikaton metallirakenteet Yläpohjan palkit ja ristikot, kantavat profiilipellit sekä lasikatteiden ja vastaavien teräsrungot. Materiaalitoimitus sisältää metalliosat ja -elementit pohjakäsiteltyinä ja lopulliseen sävyyn tehdasmaalattuina valmiina rakenteena siihen mahdollisesti kuuluvine lämpö-, ääni- ja kosteuseristyksineen. Toimitukseen kuuluu myös konepajasuunnitelmat ja tuotantopiirustukset sekä asennusohjeet.

18 Sivu 18/40 Vesikaton metallirakennetyö sisältää asennuksen, työstön ja kiinnityksen tarvittavine teräsosineen ja -varusteineen, lämpö-, ääni-, kosteus- ja paloeristyksen sekä teräksisten lisätukien tekemisen. Työhön sisältyy myös vesikatolla olevien laitteiden kuten huippuimureiden ja ulospuhallushajottimien kannatusteräkset Metallirakenteiset ikkunat Ikkunat, ikkunarakenteet, lasitiiliseinien kehykset. Materiaalitoimitus sisältää metalli-ikkunoiden umpiosat rakenteineen ja säleikköineen pohjakäsiteltyinä ja lopulliseen sävyyn tehdasmaalattuina ja alumiinirakenteet täysin valmiina. Toimitukseen sisältyy myös lukot, helat, sähkö- yms. Putkitukset sekä järjestelmään kuuluvat lasitus- ym. listat kiinnitettyinä. Metalli-ikkunoiden asennustyö sisältää asennuksen, työstön ja kiinnityksen tarvittavine teräsosineen ja -varusteineen sekä listoituksen ja tiivistämisen sekä väli- ja paikkamaalauksen Metallirakenteiset ulko-ovet Ulko-ovet ja ulko-ovirakenteet. Ulkoseinän tai ulkopuoliset palo-ovet ja luukut. Materiaalitoimitus sisältää metalliovien umpiosat rakenteineen pohjakäsiteltyinä ja lopulliseen sävyyn tehdasmaalattuina ja alumiinirakenteet täysin valmiina. Ovet varustetaan lukko- ja salparungoilla ja saranoilla, upotettavilla reuna- ja pitkäsalvoilla, ylivientisuojilla, ovikoskettimilla ja ovirakenteisiin tulevilla johtoteillä ja putkituksilla. Metalliovien asennustyö sisältää asennuksen, työstön ja kiinnityksen tarvittavine teräsosineen ja -varusteineen, listoituksen ja tiivistämisen, väli- ja paikkamaalauksen sekä metallisten kynnysrakenteiden teon Teräsportaat Sisäportaat ja rakennukseen kiinteästi kuuluvat ulkopuoliset teräsportaat. Materiaalitoimitus sisältää teräsportaat pohjakäsiteltyinä ja lopulliseen sävyyn tehdasmaalattuina valmiina rakenteena. Toimitukseen kuuluu myös konepajasuunnitelmat ja tuotantopiirustukset sekä asennusohjeet. Teräsporrastyö sisältää asennuksen, työstön ja kiinnityksen tarvittavine teräsosineen ja -varusteineen sekä teräksisten lisätukien tekeminen Ulkotasojen metallirakenteet

19 Sivu 19/40 Katokset sekä terassien ja parvekkeiden seinämät, kaiteet ja käsijohteet Materiaalitoimitus sisältää metalliosat ja -elementit pohjakäsiteltyinä ja lopulliseen sävyyn tehdasmaalattuina valmiina rakenteena siihen mahdollisesti kuuluvine lämpö-, ääni- ja kosteuseristyksineen. Toimitukseen kuuluu myös konepajasuunnitelmat ja tuotantopiirustukset sekä asennusohjeet. Ulkotasojen metallityö sisältää asennuksen, työstön ja kiinnityksen tarvittavine teräsosineen ja -varusteineen sekä teräksisten lisätukien tekeminen. Työhön sisältyy myös vesikatolla olevien laitteiden kuten huippuimureiden ja ulospuhallushajottimien kannatusteräkset Puurakenteet Rungon puurakenteet Perustukset, alapohjat, kantavat seinät, pilarit ja pilasterit, väli- ja yläpohjalaatat, palkit ja liittopalkit, vaakakanaalit sekä pystyhormit ja kuilut. Materiaalitoimitus sisältää puuelementit kuten esimerkiksi seinäelementit, kattoristikot, liimapuupilarit ja -palkit sekä puuportaat toimitettuna valmiina rakenteena siihen mahdollisesti kuuluvine lämpö-, ääni- ja kosteuseristyksineen. Puurunkotyö sisältää puurakenteiden teon levytyksineen ja lämmön- ja äänieristyksineen sekä puurunkoon liittyvien puuelementtien asennuksen, tilkitseminen ja kiinnittämisen ympäröiviin rakenteisiin rakenteiden vahvistuksineen Ulkoseinien puurakenteet Perustusten yläpuoliset ulkoseinät ja ulkoseinän osat ilman verhouksia. Materiaalitoimitus sisältää puuelementit toimitettuna valmiina rakenteena siihen mahdollisesti kuuluvine lämpö-, ääni- ja kosteuseristyksineen. Ulkoseinän puurakennetyö sisältää sisäpuolen levytyksen, höyrysulun, lämmöneristeet, puurungon, tuulensuojalevytyksen ja puuverhouksen, ikkunoiden, ikkunaseinien ja ulko-ovien puisten apukarmien teon sekä ulkopuolisten puurakenteiden pohjamaalauksen. Nimike sisältää myös elementtirakenteisten puuulkoseinien ja seinän osien asennuksen, tilkitseminen ja kiinnittämisen ympäröiviin rakenteisiin rakenteiden vahvistuksineen Vesikaton puurakenteet Yläpohjat, ullakot, vesikatot ja räystäät.

20 Sivu 20/40 Materiaalitoimitus sisältää puuelementit kuten esimerkiksi kattoristikot ja liimapuupalkit toimitettuna valmiina rakenteena siihen mahdollisesti kuuluvine lämpö- ääni- ja kosteuseristyksineen. Vesikaton puurakennetyö sisältää puurakenteiden teon levytyksineen ja lämmöneristyksineen, hormien, jalustojen, huippuimureiden tai vastaavien puisten tukirakenteiden teon sekä puurakenteisten luukkujen teon reunanostoineen. Nimike sisältää myös elementtirakenteisten vesikattorakenteiden tai sen osien asennuksen, tilkitseminen ja kiinnittämisen ympäröiviin rakenteisiin rakenteiden vahvistuksineen Puurakenteiset ikkunat ja -ulko-ovet Ikkunat, ikkunaseinät sekä ulko-ovet ja oviseinät. Materiaalitoimitus sisältää puurakenteiset ikkunat, ikkunaseinät ja kattoikkunat sekä puurakenteiset ulko-ovet toimitettuna tehdasmaalattuina, heloitettuina ja lasitettuina. Puuikkuna- ja puu-ulko-ovityö sisältää puuikkunoiden ja puu-ulko-ovien asennuksen asennukseen liittyvine puurakennetöineen Puuportaat Sisäportaat sekä rakennukseen kiinteästi kuuluvat ulkopuoliset portaat. Materiaalitoimitus sisältää puurakenteiset portaat toimitettuna pintakäsiteltyinä ja asennusvalmiina. Puuporrastyö sisältää puuportaiden asennuksen ja liittyvät puurakennetyöt Ulkotasojen puurakenteet Katokset sekä terassien ja parvekkeiden laatat, seinämät, kaiteet ja käsijohteet Materiaalitoimitus sisältää puuelementit kuten esimerkiksi katos-, kaide ja tasoelementit toimitettuna valmiina rakenteena siihen mahdollisesti kuuluvine lämpö-, ääni- ja kosteuseristyksineen. Ulkotasojen puurakennetyö sisältää ulkotasojen ja katosten puu- ja levyrakenteet, puuverhoukset, pohjamaalauksen sekä elementtirakenteisten ulkotasojen tai niiden osien asennuksen sekä kiinnittämisen ympäröiviin rakenteisiin rakenteiden vahvistuksineen.

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET

ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET ARKKITEHTIMALLIN TIETOSISÄLTÖ JA OHJEET Tietomallin ja muiden suunnitteludokumenttien tietosisältöjen tulee vastata toisiaan. Mallinnuksessa noudatetaan Yleisiä tietomallivaatimuksia 202. Sisältö on määritelty

Lisätiedot

Ro Nimike Yks Määrä /yks

Ro Nimike Yks Määrä /yks 15.11.2012 Sivu 1/16 Tapio Holopainen Insinööritoimisto Tapio Holopainen Hanke: 2RO 14.11.12 Kaupungintalo, väliaikaiskäytön korjaustoimenpiteet Espoo Vaihe: 1:200 ja palaverit Paikkakunta: Espoo Haahtela-ind.:

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 Tarjous pvm Rakennuskohde ASUINRAKENNUS Rakennuttaja Sami ja Marju Asikainen Porraskatu 3 50100 Mikkeli Pääsuunnittelu (ARK) Rakennesuunnittelu (RAK) LVI-suunnittelu

Lisätiedot

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä

HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kaupunkirakennepalvelut Yhdyskuntatekniikka HALSSILAN KOULUN ALIKULKUKÄYTÄVÄN KORJAUS, Jyväskylä SILLAN MÄÄRÄLUETTELO (sisältäen kulmatukimuurin raudoitusluettelon) 10.6.2010 Hannikaisenkatu

Lisätiedot

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO

HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO Hinnasto voimassa toistaiseksi. HB KIVITALOJEN TYYPPITALOT TOIMITUSSISÄLTÖ JA HINNASTO EDULLISET JA ENERGIATEHOKKAAT TYYPPITALOT HB toimitussisältö

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

Villa-mallit hinnasto

Villa-mallit hinnasto Villa-mallit hinnasto Mammuttipaketti Malli Villa-64 43 000 Villa-70 48 540 Villa-63 39 940 Villa-86 53 870 Villa-80 65 850 Villa-76 53 100 Villa-81 56 800 Villa-79 55 910 Villa-88 67 840 Villa-130 71

Lisätiedot

AUTOTALLIT. päädyt: runko 48x98 mm ilmarakokoolaus 22x100 mm päätyjen ja ristikonkanan ulkoverhous: hirsipaneeli 20x170 195 mm

AUTOTALLIT. päädyt: runko 48x98 mm ilmarakokoolaus 22x100 mm päätyjen ja ristikonkanan ulkoverhous: hirsipaneeli 20x170 195 mm 1 (5) AUTOTALLIT TOIMITUSSISÄLTÖ PIIRUSTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT pääpiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50 (3 sarjaa): pohja-, poikkileikkaus- ja julkisivupiirustukset (ei sis asemapiirustusta) perustuksen

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

5. RISTIKON KANTA Ulkoverhous, paneelihirsi 45*220mm tai Utv, suunnitelman mukaan Ilmarakolaudat, tuulensuojalevy tai rakennuspahvi

5. RISTIKON KANTA Ulkoverhous, paneelihirsi 45*220mm tai Utv, suunnitelman mukaan Ilmarakolaudat, tuulensuojalevy tai rakennuspahvi AIHKITALO paketin ja asennuksen toimitussisältö: Vaaran Aihkitalot tarjoaa rakentajille yksilöllisen toimitussisällön asiakkaan toivomusten mukaan. Aihkitalojen toimituspaketin ohessa tarjoamme hirsikehän

Lisätiedot

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia Jyrki Kauppinen Esityksen sisältö Yksitoista rakennusvirhettä Mitä seurauksia? Mitä pitäisi tehdä? Lopuksi Pientalon lämmöneristeiden virheellinen asennus Ulkoseinien

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 f, MRA 77 )

RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA (MRL 150 f, MRA 77 ) Kuopion alueellinen rakennusvalvonta Kuopio Suokatu 42, 70110 Kuopio (017) 185 174, fax 017 185 182 Nilsiän palvelupiste Nilsiäntie 78, 73300 Nilsiä (017) 182 111, fax 017 482 249 Suonenjoki Sairaalapolku

Lisätiedot

INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0

INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0 2 PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET 0 21 ANTURAT, 326 m3 0 210001 INFO, maanvaraisten anturoiden pohjan ala, 698 m2 0 2110 ANTUROIDEN MUOTTITYÖ 0 211010 Anturan muottityö (sis. purku ja puhd.) 489

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS RAKENNUSSELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1.7.2015 P25076 RAKENNUSSELOSTUS 1 (10) Vajavaara Suvi 1.7.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

Toimitussisältö kylmät autotallit ja katokset

Toimitussisältö kylmät autotallit ja katokset Toimitussisältö kylmät autotallit ja katokset Lupakuvat Lupakuvat vakiomalleihin on ladattavissa veloituksetta pdf ja dwg muodossa tuotesivun alalaidasta. Mikäli malli ei vastaa toiveita niin lupakuvat

Lisätiedot

ASUNTO OY VANTAAN ASTRUM ASEMAPIIRROS 1:300 /A

ASUNTO OY VANTAAN ASTRUM ASEMAPIIRROS 1:300 /A a r c h i t e c t s 0 100 +41.0 KEVYENLIIKENTEEN SILTA +41.0 100 43 17000 +40.5 +40.0 muuri +41.85 5300 +39.5 3 +39.0 +38.5 3600 nurmikivi +38.0 30300 300 muuri yp +41.85-43.55 INVA istutukset istutusallas

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

ZEB-materiaalin toiminta on sidottu USB-tikkuun Tikkuun on esiasennettu ZEB-laskuri (vaatii toimiakseen Excelin) ZEB opas Moderni

ZEB-materiaalin toiminta on sidottu USB-tikkuun Tikkuun on esiasennettu ZEB-laskuri (vaatii toimiakseen Excelin) ZEB opas Moderni ZEB-tikku ZEB-materiaalin toiminta on sidottu USB-tikkuun Tikkuun on esiasennettu ZEB-laskuri (vaatii toimiakseen Excelin) ZEB opas Moderni pientalorakentaminen DWG-pohjat talon piirtämistä varten Tikussa

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari

punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari Bitumipaanu K+ punainen, vihreä, harmaa, ruskea, musta, karelia, kelo, sammal, kaarna ja kupari 3 m2/pkt lavalla 42 pkt Lisätiedot: bitumipaanukate 1:5 tai sitä jyrkemmille katoille, naulaus 25-35 x 2,8

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015

SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 Urakan nimi: Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA HKR/KPO 2015-2016 TARJOUSHINTALOMAKKEET B 29.1.2015 SILTOJEN JA TAITORAKENTEIDEN YLLÄPITOURAKKA

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5

Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5 Rakennustapaseloste 3H+K Kyyhkyrinne 5 Olohuone lattia laminaatti kattorasiat lampuille + led valaistus Makuuhuoneet + Vaatehuone lattia laminaatti kattorasia lampulle Kodinhoitohuone sisäkatto valkolakattu

Lisätiedot

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m

Avo-ojan ja maakaivannon tekeminen (rummut, avo-ojat, salaojat) Rumpu M 315 L= 8 m. Rumpu M315 L=10 m 1(5) Liite Koukkuniemen alueen katujen ja vesihuollon rakentamisen urakkatarjoukseen. YKSIKKÖHINTALUETTELO, TÄYTETÄÄN KAIKKI KOHDAT Kokonaishintaurakkaan sisältymättömien töiden varalta ilmoitetaan seuraavat

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI

ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI ASUNTO OY VIITASAAREN LOISTO RANTATIE 7 VIITASAARI HANKETIEDOT As Oy Viitasaaren Loisto rakennetaan loistavalle paikalle Keitele järven rantaan, omarantaiselle tontille, aivan Viitasaaren ydinkeskustaan,

Lisätiedot

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara

Rakennusperintöpäivä 8.5.2014. Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Rakennusperintöpäivä 8.5.2014 Vanhan kerrostalon korjauksen suunnittelu Jorma Latva / Arkkitehdit Oy Latva ja Vaara Esittely Rakennuskanta Rakennustekniikkaa ja arkkitehtuuria: Toim. Petri Neuvonen: Kerrostalot

Lisätiedot

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI:

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI: Kaiterantie 5 A4 FIN 93600 Kuusamo Puh 0400 780689 INTERNET SÄHKÖPOSTI: kalevi.huuskonen@europinta.fi 1 YLEISTÄ 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 01.11 KOHDE Kohde tulee Kuusamon keskustan alueelle, Kitkantien

Lisätiedot

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU

FREDRIKA RUNEBERGIN KATU ATRI VALAN ATU JANNISBERGINTIE I II FREDRIA RUNEBERGIN ATU II +,0 II +7, +7, +, +, +7,0 +9, +0,0 +, +,0 +0, +7, +8,0 +8, +8, +7, VSS pihasauna PP ajo autotalliin +, 7 AP +,0 +, +,0 +,0 +, +7,0 +7, +, tomutus

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

LOMA-ASUNNOT TOIMITUSSISÄLTÖ 1 (6) PIIRUSTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT

LOMA-ASUNNOT TOIMITUSSISÄLTÖ 1 (6) PIIRUSTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT 1 (6) LOMA-ASUNNOT TOIMITUSSISÄLTÖ PIIRUSTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT pääpiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50 (3 sarjaa): pohja-, poikkileikkaus- ja julkisivupiirustukset (ei sis asemapiirustusta) perustuksen

Lisätiedot

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012

YKSIKKÖHINTALUETTELO YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) 24.5.2012 YKSIKKÖHINTALUETTELO 1 (7) YKSIKKÖHINTALUETTELO Urakkatarjouspyyntöönne viitaten tarjoudumme suorittamaan Nurmijärven Kirkonkylän liikuntapuiston maanrakennusurakan lisä- ja muutostyöt tämän yksikköhintaluettelon

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

1.3.3 Rappausverkot, kiinnikkeet ja muut tarvikkeet... 16

1.3.3 Rappausverkot, kiinnikkeet ja muut tarvikkeet... 16 Sisällysluettelo 1 ERISTERAPPAUSJÄRJESTELMÄT.... 9 1.1 Ohjeen tarkoitus ja käyttöala.... 9 1.1.1 Eriste- ja levyrappausten tekniset vaatimukset... 9 1.2 Ohutrappaus-eristejärjestelmä... 10 1.2.1 Laastit....

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3

Sisällysluettelo. Käyttäjälle... 3 Käyttäjälle..................................... 3 Sisällysluettelo................................. 5 Johdanto..................................... 11 Tekniset vaatimukset 31000 Vesihuolto.............................

Lisätiedot

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot:

AP1 HANKESUUNNITELMA 1:10 RANTATIEN KOULU VIRRAT. Kosteudeneristys/sively. Maa. Korjausvaihtoehdot: LÄMMÖNERISTÄMÄTÖN ALAPOHJA AP1 50 mm Teräsbetoni Kosteudeneristys/sively 60 mm Teräsbetoni Maa - pintojen puhdistus ja maalaus - uusitaan perusmaasta alkaen KAKSOISLAATTA JA TOJA AP2 Rakenne kuntotutkimuksen

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

Paljonko kivitalo maksaa? Lue mistä osista kivitaloprojektin kokonaishinta koostuu

Paljonko kivitalo maksaa? Lue mistä osista kivitaloprojektin kokonaishinta koostuu Paljonko kivitalo maksaa? Lue mistä osista kivitaloprojektin kokonaishinta koostuu Kokonaiskustannusten yhteenveto Budjetointilaskenta on toteutettu 300 000-700 000 hintaluokan taloille. 1. Rakennuttaminen

Lisätiedot

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15

TA-ASUMISOIKEUS OY/ AAKKULANTIE 15 30.06.2010 ASEMAPIIRUSTUS 3h + k + s 76,5 m² As. 2, 3, 6, 7, 9, 11, 12 4h + k + s 85,0 m² As. 8, 10 4h + k + s 85,5 m² As. 1, 4, 5, 13 MITTAKAAVA 1:600 Oikeudet muutoksiin pidätetään. Puiden ja pensaiden

Lisätiedot

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015

ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 ASUNTO OY KIEVARINPUISTO TUUSULA ALUSTAVA RAKENNUSTAPASELOSTUS 18.03.2015 Rakennustapaselostuksen päiväyksen jälkeen siihen mahdollisesti tulevat muutokset, lisäykset ja täsmennykset merkitään viimeiselle

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 12.05.16 10658 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Pöröläntie 1 27500 Kauttua

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2

Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi. Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala. Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin pinta-ala 7151 m2 RAKENNUSTAPASELOSTE Kohde Osoite Kaupungin osa Kortteli/Tontti Asunto Oy Pirkkalan Metsämäenhelmi Metsämäenkaari 6, 33960 Pirkkala Kurikka Kortteli 843 / tontti 3, Pirkkalan kunnan vuokratontti. Tontin

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815

TUUSNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän alakoulu. Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Korjattavuusarvio 1 (19) S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TUUSNIEMEN KUNTA Kirkonkylän alakoulu Korjattavuusarvio P27815 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY FCG SUUNNITTELU

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

1 (10) tor Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje

1 (10) tor Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje 1 (10) Peruskorjauskohteiden hankesuunnitteluohje 2 (10) Johdanto Peruskorjauksen onnistumisen välttämätön edellytys on, että korjattavan kohteen kunto on selvitetty riittävän kattavasti. Huolellinen lähtötietojen

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS 26.01.2016 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja merkitsee käyttöön

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi

8-80 / 1.11.2015. Weber Superflex D2. Vedeneristysjärjestelmä. www.e-weber.fi * because välitämme you care 8-80 / 1.11.2015 Weber Superflex D2 Vedeneristysjärjestelmä www.e-weber.fi 1 Hyvällä suunnittelulla ja huolellisella toteut uksella syntyy terve ja kes tävä märkätila Weberin

Lisätiedot

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51

ASUNTOJEN KORJAUKSET YHT ,51 P T S 2017-2046, euroina KOHDE Vapaat kohteet As-m2: 4889,5 As-kpl: 78 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 YHTEENSÄ YHTEENSÄ eur eur eur eur eur eur eur eur eur eur

Lisätiedot

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio

Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3. Sillan kustannusarvio Sivu 1 (6) Hollontien kivisilta /Laihia Suunnitelman numero R15/1095/S3 Sillan kustannusarvio Teräsbetoninen palkkisilta (Bp), 2-aukkoinen, ei jatkuva Jännemitta (m) Hyödyllinen leveys (m) 6,05 Vapaa-aukko

Lisätiedot

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1 Asennusohjeet Huvimajoille Paradise 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORX-ruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja

Lisätiedot

LOMA-ASUNNOT TOIMITUSSISÄLTÖ 1 (6) PIIRUSTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT

LOMA-ASUNNOT TOIMITUSSISÄLTÖ 1 (6) PIIRUSTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT 1 (6) LOMA-ASUNNOT TOIMITUSSISÄLTÖ PIIRUSTUKSET JA MUUT ASIAKIRJAT pääpiirustukset mittakaavassa 1:100 tai 1:50 (3 sarjaa): pohja-, poikkileikkaus- ja julkisivupiirustukset (ei sis asemapiirustusta) perustuksen

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu

ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA Aurinkokatu 7, 80140 Joensuu ASUNTO OY JOENSUUN MARJALA AURINKOKATU 7, 80140 JOENSUU Arvioitu valmistuminen tammikuu 2016 Asunto Oy Joensuun Marjala on tyylikäs ja nykyaikainen

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY TUUSULAN MILLANPIILO Kurjentie 24/Peurantie 23, 04320 Tuusula RAKENNUSTAPASELOSTUS 11.11.2016 Yleiskuvaus: Perustukset: Ulkoseinät: RS uudiskohde, jossa 4 kpl paritaloja, 7 asunnon rivitalo. 1 autokatos,

Lisätiedot

Hanhikivi 1 -hanke. Oulu Business Breakfast 14.4.2016. Jaana Kangas aluetiedottaja

Hanhikivi 1 -hanke. Oulu Business Breakfast 14.4.2016. Jaana Kangas aluetiedottaja Hanhikivi 1 -hanke Oulu Business Breakfast 14.4.2016 Jaana Kangas aluetiedottaja FENNOVOIMA 2016 Fennovoima yrityksenä Perustettu vuonna 2007 Rakentaa ydinvoimalaitoksen Pyhäjoelle Mankala-yhtiö, jonka

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO

OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Vahvistettu 16.6.2015 Rehtorin päätös 82/20/2015 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 2 TUTKINNON RAKENNE JA MUODOSTUMINEN... 4 3 AMMATILLISET TUTKINNON OSAT... 5 3.1 Pakolliset

Lisätiedot

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat

RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO. Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä. Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa. Ammatilliset tutkinnon osat RAKENNUSALAN PERUSTUTKINTO Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Ammatilliset tutkinnon osat Talonrakennuksen osaamisala Talonrakentaja Hyväksytty:19.5.2015 2 Sisällys

Lisätiedot

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA

AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA 31.5.2012 ALUSTATILAN TIIVIYS- JA KUNTOKARTOITUS AUTIONIITYN PÄIVÄKOTI LAMMASLAMMENTIE 3 01710 VANTAA DELETE TUTKIMUS OY, HELSINKI Mikko Mäkinen p. 040 584 4688 mikko.makinen@delete.fi SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3. Kohde ja sen sijainti

HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3. Kohde ja sen sijainti HEKA KATAJANOKKA PERUSKORJAUKSEN HANKESELOSTUS MERISOTILAANKATU 2 MERISOTILAANKATU 3 Kohde ja sen sijainti Msk 2 Merisotilaankatu 2, 00160 Helsinki Katajanokka, kortteli 8015, tontti 2, tontin pinta-ala

Lisätiedot

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää

ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE Mansikka-ahontie 3, 05810 Hyvinkää ASUNTO OY HYVINKÄÄN MANSIKKA-AHONTIE MANSIKKA-AHONTIE 3, 05810 HYVINKÄÄ Arvioitu valmistuminen helmikuu 2016 Rauhallisella ja viihtyisällä

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013

MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013 Arviointiaineisto MAALARIN AMMATTITUTKINTO 2013 (34/011/2013) Työsuunnitelma/Työselostus - Arviointipöytäkirja - Arviointilomakkeet tutkinnon osittain Opetushallitus, Valtakunnallisten näyttötutkintoaineistojen

Lisätiedot

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3

Lisätiedot

Näytesivut. Vastuunjakotaulukko selityksineen. 28 Kopiointi kielletty. 1 Rakenteet

Näytesivut. Vastuunjakotaulukko selityksineen. 28 Kopiointi kielletty. 1 Rakenteet II Vastuunjakotaulukko selityksineen 1 Rakenteet Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiö vastaa rakenteiden ja eristeiden kunnossapidosta. Yhtiö vastaa myös huoneiston sisäosien ja pinnoitemateriaalien korjaamisesta,

Lisätiedot