TUOTANTONIMIKKEISTÖ Sivu 1/40 1. RAKENNUSTEKNIIKKA Aluerakenteet Rakennusalueen raivaus... 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TUOTANTONIMIKKEISTÖ 11.12.2003 Sivu 1/40 1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 7. 1.1 Aluerakenteet... 7 1.1.1 Rakennusalueen raivaus... 7"

Transkriptio

1 TUOTANTONIMIKKEISTÖ Sivu 1/40 1. RAKENNUSTEKNIIKKA Aluerakenteet Rakennusalueen raivaus Raivaus Rakennusten ja rakennelmien purku Rakennuksen osien purku Talorakenteiden purku Tilarakenteiden purku Talotekniikan purku Kaivannot ja täytöt Maakaivannot Kalliokaivannot Tunnelikaivannot Johtojen alustat Salaojat, kaivot ja rummut Täytöt Maapohjan tuenta ja vahvistus Lyöntipaalutus Suur- ja erityispaalutus Kaivantojen tuenta Maaperän vahvistus Kallion vahvistus Perustusten vahvistus ja tuenta Rakennuskaivannon kuivaaminen Erityiset pohjarakenteet Päällysrakenteet Asfalttipäällysteet Kivipäällysteet Puupäällysteet Sora- ja kivituhkapäällysteet Kasvillisuus Aluevarusteet Haahtela - kehitys Oy Tinasepäntie 45, Helsinki, puhelin , telefax , sähköposti

2 Sivu 2/ Talovarusteet Oleskelu- ja leikkivarusteet Jätehuoltovarusteet Liikennevarusteet Ulko-opasteet Aluerakenteet Talorakenteet Perustus-, runko- ja vaipparakenteet Betonirakenteet Perustusten betonirakenteet Alapohjan betonirakenteet Rungon ja täydentävien rakenteiden betonirakenteet Ulkoseinien betonirakenteet Ulkotasojen betonirakennetyöt Betonielementtirakenteet Perustusten betonielementtirakenteet Rungon, vaipan ja täydentävien rakenteiden betonielementtirakenteet Muuratut rakenteet (kivirakenteet) Rungon muurattavat rakenteet Ulkoseinien muurattavat rakenteet Ulkotasojen muuraustyöt Metallirakenteet Rungon metallirakenteet Ulkoseinien metallirakenteet Vesikaton metallirakenteet Metallirakenteiset ikkunat Metallirakenteiset ulko-ovet Teräsportaat Ulkotasojen metallirakenteet Puurakenteet Rungon puurakenteet Ulkoseinien puurakenteet Vesikaton puurakenteet Puurakenteiset ikkunat ja -ulko-ovet Puuportaat Ulkotasojen puurakenteet Lasirakenteet Ulkoseinien lasirakenteet Vesikaton lasirakenteet Täydentävät lasirakenteet Vaipan pintarakenteet ja varusteet Vesikatteet Kermikatteet Tiilikatteet Peltikatteet Lasikatteet Ulkoseinien verhoukset... 22

3 Sivu 3/ Ulkoseinien verhomuuraukset Ulkoseinien kiviverhoukset Ulkoseinien puuverhoukset Ulkoseinien metalliverhoukset Ulkoseinien lasiverhoukset Vaipan pinnoitteet Vaipan rappaus Vaipan lämpörappaus Vaipan laatoitus Vaipan ulkomaalaus Vaipan eristykset ja saumaukset Lämmön- ja ääneneristys Veden- ja kosteudeneristys Saumaus Palosuojaus Tilarakenteet Tilojen jako-osat Tilojen muurattavat rakenteet Tiiliseinät Harkkoseinät Kiviseinät Lasitiiliseinät Hormit ja tulisijat Tilojen metallirakenteet Metallirakenteiset väliseinät Metallirakenteiset sisäikkunat Metallirakenteiset sisäovet ja luukut Hoitotasot ja sillat Täydentävät metallirakenteet Tilojen puurakenteet Levyseinät Puurakenteiset sisäikkunat Puurakenteiset sisäovet Verkkoseinät Täydentävät puurakenteet Tilojen lasirakenteet Lasiseinät Lasitukset Erityiset sisäpuoliset rakenteet Tilojen pintarakenteet Lattian pintarakenteet Pintabetonit Lattiatasoitteet Korokelattiat Lattianpäällysteet Lattiamatot ja muovilaatat Puulattiat Keraamiset lattiat Kivilattiat... 30

4 Sivu 4/ Massalattiat Alakatot Levyalakatot Metallialakatot Puualakatot Muut kattoverhoukset Seinäverhoukset Seinien puu- ja levyverhoukset Seinien metalliverhoukset Seinien keraamiset verhoukset Seinien kiviverhoukset Muut seinäverhoukset Tilapinnat ja viimeistely Rappaus Tasoitus Sisämaalaus Tapetointi Täydentävä saumaus Listoitus Erityiset pinnoitukset Tilojen varusteet Kiinteät kalusteet Metallikalusteet Puukalusteet Liukuhyllyt Varastohyllyt Jakoseinät Kiinteät tuolit Varusteet ja opasteet Varusteet Opasteet Heloitus Lukitus Piensähkölaitteet Erityiset tilavarusteet Kevyet tilaelementit Kylpyhuone-elementit Kylmähuone-elementit Tilasaunaelementit Talotekniikan tilaelementit Erityiset tilaelementit TALOTEKNIIKKA... 37

5 Sivu 5/ Lämpö, vesi ja viemärijärjestelmät Lämmön tuotanto Lämmön siirto Lämmön luovutus Erityiset lämpöjärjestelmät Ilmanvaihtojärjestelmät Sähköjärjestelmät Tietojärjestelmät Talolaitteet Siirtolaitteet Hissit Kuljettimet Erityiset siirtolaitteet Tilalaitteet Väestösuojan varusteet ja laitteet Keittiölaitteet Pesulalaitteet Vedenpuhdistuslaiteet HANKEPALVELUT Rakentamispalvelut Työmaan johto Työmaapalvelut Erityiset työmaatehtävät Nostot, siirrot, rakennusvälineet Yrityspalvelut Rakennuttamis- ja suunnittelupalvelut TUOTANTONIMIKKEISTÖN PERIAATTEET

6 Sivu 6/40 Tuotantonimikkeistön tarkoituksena on jaotella rakennushanke työsuorituksen mukaisiin kokonaisuuksiin. Työsuoritusten sisältö määräytyy kulloinkin sovellettavasta rakentamistavasta ja käytettävissä olevista suoritusorganisaatioista. Siten nimikkeistön jaottelu muuttuu rakentamistapojen ja yritystoiminnan muuttuessa. Kaikkien nimikkeiden kuvaamien työsuoritusten lähtökohtana on yritystoiminta vieraan palvelun periaatteella. Kaikkiin nimikkeisiin sisältyvät asennus, tarvittava kalusto ja materiaalit. Osassa nimikkeitä päämateriaalin toimitus on vallitsevan rakennustavan vuoksi kuitenkin erotettu omaksi alanimikkeekseen. Tällöin työtä koskevaan tuotantonimikkeeseen sisältyy asennus, tarvittava kalusto ja materiaali muulta kuin päämateriaalin osalta. Nimikkeet sisältävät aina kaikki työvaiheet valmiin tuotteen tai toimituksen aikaan saamiseksi edellytettyyn tasoon. Päämateriaalin toimitusnimikkeisiin kuuluu: Valmistus asennus- ja kiinnitysosineen ja materiaalin niin edellyttäessä taloteknisine asennuksineen. Toimitus materiaalin edellyttämällä tavalla suojattuna työmaalle, purkaminen työmaalla työmaajohdon osoittamaan paikkaan sekä suojaaminen ja kuljetusjätteiden poisto. Kaikkiin työnimikkeisiin kuuluu välitön työnjohto ja laadunvarmistus ja soveltuvin osin niihin liittyviä tehtäviä ovat: Toimitetun materiaalin kunnon tarkastus, vastaanotto, välivarastointi, lämmitys, suojaus ja työmaasiirrot sekä muun kuin nimikkeessä mainitun päämateriaalin hankinta. Rakentamis- ja asennussuunnitelman ja -aikataulun teko sekä viranomaishyväksynnän hankinta. Mittausten ja liitoskohtien tarkistusmittausten suoritus, peittyvissä rakenteissa työnaikaisten lisäelinten merkitseminen sekä tarvittavien liikunta- ja työsaumojen teko. Työn tulosten kiinnittäminen ympäröiviin rakenteisiin näistä aiheutuvien rakenteiden vahvistuksineen sekä kannatusten, lisätukien ja muiden vastaavien teko kiinnitystarpeen mukaan. Muihin tuotantonimikkeisiin sisältyvien tuotteiden kuten tartuntojen, ankkureiden, luukkujen, säleikköjen, kehysten, palopeltien, tärinävaimentimien ja läpivientien asennus ja kiinnitys mahdollisine vahvistuksineen. Muiden tuotantonimikkeiden edellyttämien avustavien rakenteiden teko. Nimikkeen ja työturvallisuuden edellyttämien väliaikaisten rakenteiden ja asennustelineiden teko, telineiden ja nostoelinten poisto sekä jätteiden kokoaminen työmaalla työmaajohdon osoittamaan paikkaan. Valmiiden rakenteiden jälkityöt ja puhdistus lopullisen työn tuloksen tai seuraavien tuotantonimikkeiden edellyttämään kuntoon.

7 Sivu 7/40 Edellä mainittuja asioita on nimikkeen yhteydessä saatettu vielä erikseen korostaa, mikäli nimikkeen tehtävä edellyttää erityistä ammattitaitoa, huolellisuutta tai varovaisuutta. Rakentamispalvelut (tuotantonimikkeistön kohta 3.1) eivät sisälly nimikkeisiin ellei niitä erikseen ole osoitettu tehtäväksi nimikkeen suorituksen yhteydessä. Rakentamispalveluiden nimikkeet sisältävät ne rakennuspaikalla toimimisen palvelut ja tehtävät, jotka eivät suoranaisesti liity rakennustuotteiden toimitukseen tai asennukseen rakennus- tai laiteosiksi. Rakentamispalvelut palvelevat työmaata kokonaisuutena tai useita työlajeja. Rakentamispalveluja ovat työmaan johto, työmaapalvelut, nostot, siirrot ja rakennusvälineet sekä yrityspalvelut. Tuotantonimikkeiden määrälaskennan suorittaminen, määrien erittely ja niiden yksiköt on esitetty kunkin nimikkeen yhteydessä. Määrälaskentaohjeissa on pyritty mittamaan nimikkeet valmiin lopputuloksen näkökannalta ja vieraan työn periaatetta noudattaen. Määräerittelyssä on siten luovuttu työtapojen ja lopputuloksen saavuttamisen edellyttämien oheistehtävien erittelystä ja mittauksesta. 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 1.1 Aluerakenteet Rakennusalueen raivaus Raivaus Rakennusalueen raivaus Nimike sisältää rakennusalueen raivauksen, rakenteiden ja kasvillisuuden suojauksen, hyötypuun korjuun sekä raivaus- ja purkujätteiden kuormauksen, kuljetuksen ja käsittelyn. Nimikkeeseen kuuluu myös ongelmajätteiden toimittaminen virallisiin keräyspisteisiin Rakennusten ja rakennelmien purku Rakennusalueen raivaus Nimike sisältää tontin rakentamiskelpoiseksi saattamiseksi rakennusalueella sijaitsevien rakennusten ja rakennelmien purkamisen, rakennusjätteen lajittelun sekä raivaus- ja purkujätteiden kuormauksen, kuljetuksen ja käsittelyn. Nimikkeeseen kuuluu myös ongelmajätteiden toimittaminen virallisiin keräyspisteisiin.

8 Sivu 8/ Rakennuksen osien purku Talorakenteiden purku Perustukset, runko- ja vaipparakenteet sekä vaipan pintarakenteet ja varusteet Nimike sisältää olemassa olevien rakennusten talorakenteisiin kohdistuvan purkamisen, rakennusjätteen lajittelun sekä raivaus- ja purkujätteiden kuormauksen, kuljetuksen ja käsittelyn. Nimikkeeseen kuuluu myös ongelmajätteiden toimittaminen virallisiin keräyspisteisiin Tilarakenteiden purku Tilojen jako-osat, tilojen pintarakenteet, tilapinnat ja viimeistely, tilojen varusteet, kevyet tilaelementit Nimike sisältää olemassa olevien rakennusten tilarakenteisiin kohdistuvan purkamisen, rakennusjätteen lajittelun sekä raivaus- ja purkujätteiden kuormauksen, kuljetuksen ja käsittelyn. Nimikkeeseen kuuluu myös ongelmajätteiden toimittaminen virallisiin keräyspisteisiin Talotekniikan purku Lämpö-, vesi- ja viemärijärjestelmät, ilmanvaihtojärjestelmät, sähköjärjestelmät, tietojärjestelmät sekä talolaitteet. Nimike sisältää olemassa olevien rakennusten talotekniikkaan kohdistuvan purkamisen, rakennusjätteen lajittelun sekä raivaus- ja purkujätteiden kuormauksen, kuljetuksen ja käsittelyn. Nimikkeeseen kuuluu myös ongelmajätteiden toimittaminen virallisiin keräyspisteisiin Kaivannot ja täytöt Maakaivannot Alueen ja rakennuksen kaivannot Nimike sisältää pintamaan poiston, maamassojen irrotuksen ja kaivun, kaivantojen tukemisen, massojen kuormauksen ja siirron rakennusalueella, lastauksen, kuljetuksen ja kaatopaikkakäsittelyn. Nimikkeeseen kuuluu myös liikennejärjestelyt, rakennusalueen kuivana pito, kanaalien ja kaivantojen pohjan muotoilu ja sorastus talotekniikan linjoilla, kaapelimerkkinauhojen toimitus ja asennus sekä taloliittymiin liittyvät työt.

9 Sivu 9/ Kalliokaivannot Alueen ja rakennuksen kaivannot Louhintatyö sisältää kiinteään kallioon ja irtokiviin kohdistuvan pinnan puhdistuksen, pinta-, avo-, syvennys- ja kanaalilouhinnan sekä rusnauksen ja louheen poiskuljetuksen. Louhintatyöhön liittyviä tehtäviä ovat rakennuspaikan vaaitseminen ennen ja jälkeen louhintatyön, mittaus ja merkitseminen sekä tarvittavien tarkemittausten ja tarkepiirustusten laadinta sekä mahdollisten ryöstöjen täyttö, viranomaislupien hankkiminen, tarvittavien ilmoitusten tekeminen, vaara-alueen eristäminen ja vartiointi sekä liikennejärjestelyt viranomaisohjeiden mukaisesti sekä pohjaveden seuranta, tärinämittausten ja vaimennusten suorittaminen sekä naapurikatselmusten suorittaminen Tunnelikaivannot Alueen ja rakennuksen kaivannot ja tunnelit Nimike käsittää tunnelien louhinnan niitä koskevien erityispiirustusten ja - suunnitelmien mukaisesti. Nimikkeen tuotanto-osat ja muut liittyvät tehtävät on esitetty nimikettä koskevissa erityisasiakirjoissa Johtojen alustat Viemärit, kaivot ja aluejohdot Nimike sisältää kanaalien ja kaivantojen pohjan muotoilun, alussorastuksen ja alkutäytön ja tiivistyksen sekä tukirakenteiden teon Salaojat, kaivot ja rummut Salaojat, kaivot ja rummut Materiaalitoimitus sisältää jätevesi-, sadevesi-, tarkastus- ja salaojakaivojen sekä salaojien ja rumpujen toimituksen. Maarakennustyö sisältää kaivojen, rumpujen ja salaojien asennuksen kansineen ja tukirakenteineen sekä alkutäytön ja tiivistyksen Täytöt Aluekaivannot ja kanaalit sekä perustukset, perusmuurit ja alapohjat Nimike sisältää rakennusalueen kaivantojen ja kanaalien täytön ja pengerrykset, perustusten ja alapohjan alustäytön sekä perusmuurin ja vastaavien rakenteiden alus- ja vierustäytön sekä rakenteiden sisäpuolisen täytön materiaalei-

10 Sivu 10/40 neen ja aputöineen. Nimikkeeseen kuuluu myös routasuojausten ja -eristeiden, suodatinkankaiden, lujitteiden sekä salaojituskerrosten tekeminen materiaaleineen Maapohjan tuenta ja vahvistus Lyöntipaalutus Alueen ja rakennuksen pohjavahvistus Materiaalitoimitus sisältää lyöntipaalut. Lyöntipaalutustyö sisältää perustustason alapuolisen koepaalutuksen, paalutuksen, paalujen katkaisun sekä paalukärjet ja jatkokset. Nimikkeeseen kuuluu myös kivisen maa-aineksen poisto paalualueella ja työnaikainen kuivana pito paalutustyön edellyttämässä laajuudessa, paalutuspöytäkirjan laatiminen sekä tarkemittausten suorittaminen, tärinämittausten ja naapurikatselmusten suorittaminen sekä viranomaislupien hankkiminen ja tarvittavien ilmoitusten tekeminen Suur- ja erityispaalutus Alueen ja rakennuksen pohjavahvistus Nimike sisältää erityisvälinein ja erityismenetelmin tehtävät suur- ja erityispaalutukset. Nimikkeen työnosat ja muut liittyvät tehtävät on esitetty nimikettä koskevissa erityisasiakirjoissa Kaivantojen tuenta Alueen ja rakennuksen pohjavahvistus Nimike sisältää rakennuskaivannon seinämien tuennan lankutuksella, ponttiseinämällä tai muulla erityisasiakirjoissa mainitulla menetelmällä. Nimikkeeseen sisältyy materiaalin hankinta, käsittely ja siirrot, solkien ja tukien teko ja ankkurointi sekä ponttien lyönti ja mahdollinen purku Maaperän vahvistus Alueen pohjavahvistus (nimikkeeseen ei sisälly maaperän lujitus ja tiivistys, jos se koskee rakennusaluetta suurempaa kokonaisuutta ja se toteutetaan ajallisesti erillisenä tontin rakentamiskelpoiseksi saattamishankkeena). Nimike sisältää maaperän lujittamisen ja tiivistämisen pinta- tai syvästabiloinnilla, injektoimalla tai pystysalaojituksella erillisen lujitus- ja tiivistyssuunnitelman mukaan. Nimikkeen työnosat ja muut liittyvät tehtävät on esitetty nimikettä koskevissa erityisasiakirjoissa.

11 Sivu 11/ Kallion vahvistus Kallion lujitus- ja tiivistysrakenteet Nimike sisältää kallion lujittamisen ja tiivistämisen pulttaamalla, injektoimalla tai betonoimalla ruiskulla. Kallion lujitukseen ja tiivistykseen kuuluu ankkureiden ja pulttien poraus ja juottaminen, syvennysten täytöt ja verkotukset sekä salaojitus ja injektiotyöt Perustusten vahvistus ja tuenta Rakennuksen pohjavahvistus Tuotantonimike sisältää olemassa olevan rakennuksen sekä naapurirakennusten perustusten vahvistamisen ja tuennan erillisen tuentasuunnitelman mukaisesti. Nimikkeen työnosat ja muut liittyvät tehtävät on esitetty nimikettä koskevissa erityisasiakirjoissa Rakennuskaivannon kuivaaminen Rakennuskaivannot Nimike sisältää rakennuskaivannon kuivana pidon pumppaamalla, pohjavedenpintaa alentamalla tai muilla menetelmillä erillisen suunnitelman mukaan. Nimike sisältää liittyvinä tehtävinä kaluston asennuksen ja hoidon sekä kuivatusrakennelmien teon Erityiset pohjarakenteet Alueen ja rakennuksen pohjavahvistus Nimike sisältää muihin nimikkeisiin kuulumattomat pohjarakenteet kuten massanvaihdon, pohjaan täytön, painopengerryksen, perustuskaivorakenteet ja jäädytyksen. Erityiset pohjarakenteet käsitellään esirakentamisen tuotantonimikkeessä, mikäli se koskee rakennusaluetta suurempaa kokonaisuutta tai mikäli se toteutetaan ajallisesti erillisenä hankkeena. Nimikkeen työnosat ja muut liittyvät tehtävät on esitetty nimikettä koskevissa erityisasiakirjoissa Päällysrakenteet Asfalttipäällysteet Ajotiet, autopaikoitusalueet, kävelytiet ja polut

12 Sivu 12/40 Nimike sisältää asfalttipäällystämisen edellyttämän jakavan- ja kantavan kerroksen levityksen tasauksen ja tiivistyksen sekä sidotun kulutuskerroksen teon materiaaleineen, reunatukineen ja maastoaskelmineen. Nimikkeeseen kuuluu myös sadevesikourujen asennus, liittyminen muihin pintoihin, rakennukseen ja rakennelmiin sekä ajorata- ym. merkintöjen teko Kivipäällysteet Ajotiet, autopaikoitusalueet, kävelytiet ja polut Materiaalitoimitus sisältää betonikivien, betonilaattojen ja luonnonkivien toimituksen. Kivipäällystetyö sisältää jakavan ja kantavan kerroksen levityksen, tasauksen ja tiivistyksen sekä päällyskivien asennuksen ja saumauksen reunatukineen ja maastoaskelmineen. Nimikkeeseen kuuluu myös sadevesikourujen asennus sekä liittyminen muihin pintoihin, rakennukseen ja rakennelmiin Puupäällysteet Ajotiet, autopaikoitusalueet, kävelytiet ja polut Materiaalitoimitus sisältää rakennusalueen puupäällysteiden toimituksen. Puupäällystetyö sisältää jakavan ja kantavan kerroksen levityksen, tasauksen ja tiivistyksen sekä puupäällysteiden asennuksen ja saumauksen reunatukineen ja maastoaskelmineen. Nimikkeeseen kuuluu myös sadevesikourujen asennus, liittyminen muihin pintoihin sekä rakennukseen ja rakennelmiin Sora- ja kivituhkapäällysteet Ajotiet, autopaikoitusalueet, kävelytiet ja polut Nimike sisältää sora- ja kivituhkapäällysteen ja rakennekerrosten vaatiman maa-aineksen toimituksen, jakavan ja kantavan kerroksen levityksen, tasauksen ja tiivistyksen sekä päällyskivien asennuksen ja saumauksen reunatukineen ja maastoaskelmineen. Nimikkeeseen kuuluu myös sadevesikourujen asennus sekä liittyminen muihin pintoihin, rakennukseen ja rakennelmiin Kasvillisuus Nurmikot sekä istutettavat puut, pensaat ja muut taimet Nimike sisältää istutettavan kasvillisuuden kasvualustojen tekemisen, lannoituksen, kylvön ja nurmetuksen sekä puu- ja ruohovartisten kasvien istutuksen materiaaleineen, tarvikkeineen ja aputöineen. Nimikkeeseen kuuluu myös istutetun ja olemassa olevan kasvillisuuden suojaus ja hoito.

13 Sivu 13/ Aluevarusteet Talovarusteet Talotikkaat, lipputangot, telineet, porrasritilät, markiisit, ulkoseinätikkaat ja postilaatikot Nimike sisältää talovarusteiden toimituksen, perustamisen ja asennuksen tarvikkeineen ja aputöineen Oleskelu- ja leikkivarusteet Pöydät, penkit, grillit, leikkivarusteet ja liikuntavarusteet Nimike sisältää oleskelu- ja leikkivarusteiden toimituksen, perustamisen, turvaalustojen asennuksen ja varusteen asennuksen tarvikkeineen ja aputöineen Jätehuoltovarusteet Jätteiden keräily- ja käsittelyvälineet sekä jätepuristimet Nimike sisältää jätehuoltovarusteiden toimituksen, perustamisen ja asennuksen tarvikkeineen ja aputöineen Liikennevarusteet Liikennemerkit, liikennepuomit ja -pylväät. Nimike sisältää liikennevarusteiden toimituksen, perustamisen ja asennuksen tarvikkeineen ja aputöineen Ulko-opasteet Liikenneopasteet, katukilvet ja osoitenumerot Nimike sisältää ulko-opasteiden toimituksen, perustamisen ja asennuksen tarvikkeineen ja aputöineen Aluerakenteet Tukimuurit, aidat ja muurit, kanaalit ja erityiskaivot, altaat, ajoluiskat ja portaat, katokset, varastot, jätesuojat, pergolat ja muut pysyvät rakenteet.

14 Sivu 14/40 Nimike sisältää erillisenä rakennuksen ulkopuolelle rakennusalueelle tehtävät rakenteet Talorakenteiden nimikejaottelun mukaisesti eriteltyinä ja edellä mainittujen nimikkeiden materiaalitoimituksen ja työn sisältöä noudattaen. 1.2 Talorakenteet Perustus-, runko- ja vaipparakenteet Betonirakenteet Perustusten betonirakenteet Anturat, perusmuurit, peruspalkit ja -pilarit, erityiset koneperustukset ja kanaalit. Materiaalitoimitus sisältää valmisbetonin. Perustusten betonityö sisältää perustusten sekä erillisten perustusten yhteydessä rakennettavien betonirakenteiden kuten esimerkiksi koneperustusten ja alapohjan alapuolisten kanaalien muotti-, raudoitus- ja betonointityöt, betonoinnin jälkityöt ja jälkihoidon sekä betonipinnan hionnan Alapohjan betonirakenteet Maanvaraiset ja maanvastaiset betonilattiat ja kantavat alapohjat. Materiaalitoimitus sisältää valmisbetonin. Maanvaraisen lattian betonityö sisältää alapohjan sekä alapohjarakenteisiin liittyvien rakennusosien kuten luiskien muotti-, betoni- ja raudoitustyöt, betonipinnan hierron, betonoinnin jälkityöt ja jälkihoidon, rakenteeseen kuuluvan lämpö-, kosteus- paperi- ja äänieristämisen sekä lattioihin liittyvän hiekkatasauksen ja irrotuskaistojen teon. Nimikkeeseen kuuluu myös betonoinnin yhteydessä tehtävä imu- tai hiertokäsittely Rungon ja täydentävien rakenteiden betonirakenteet Kantavat seinät, pilarit ja pilasterit, väli- ja yläpohjalaatat, palkit ja liittopalkit, portaat, vaakakanaalit sekä pystyhormit ja kuilut. Materiaalitoimitus sisältää valmisbetonin. Rungon ja täydentävien rakenteiden betonityö sisältää muotti-, raudoitus- ja betonointityöt, betonoinnin jälkityöt ja jälkihoidon, betonipinnan hionnan sekä rakenteeseen kuuluvan lämpö- ja äänieristämisen. Nimike sisältää myös rungon liittorakenteisiin sisältyvät sekä palosuoja- tai vastaavat betonoinnit raudoituksineen.

15 Sivu 15/40 Pintabetonityöt sekä muut nimikkeeseen kuulumattomat betonityöt kuten esimerkiksi betoniset ikkunapenkit ja kalusteiden alle tehtävät korokkeet käsitellään tilarakenteiden yhteydessä Ulkoseinien betonirakenteet Perustusten yläpuoliset ulkoseinät ja ulkoseinän osat. Materiaalitoimitus sisältää valmisbetonin. Ulkoseinien betonityö sisältää muotti-, raudoitus- ja betonointityöt, betonoinnin jälkityöt ja jälkihoidon sekä betonipinnan hionnan. Nimike sisältää myös ulkoseinän liittorakenteisiin sisältyvät sekä palosuoja- tai vastaavat betonoinnit raudoituksineen Ulkotasojen betonirakennetyöt Terassit, parvekkeet ja muut rakennukseen kiinteästi liittyvät ulkotasot. Materiaalitoimitus sisältää valmisbetonin. Ulkotasojen betonityö sisältää muotti-, raudoitus- ja betonointityöt, betonoinnin jälkityöt ja -hoidon sekä betonipinnan hionnan ja jälkikäsittelyn Betonielementtirakenteet Perustusten betonielementtirakenteet Perustukset, perusmuurit liittyvät antura-, sokkeli- ja perusmuurielementit. Materiaalitoimitus sisältää antura-, sokkeli- ja perusmuurielementit toimitettuna valmiina rakenteena siihen mahdollisesti kuuluvine lämpö-, ääni- ja kosteuseristyksineen. Elementtitoimitukseen kuuluu sähköputkitusten- ja rasioiden sekä reikien teko suunnitelmien mukaan, laattojen punos- ja raudoituspiirustusten teko laskelmineen sekä onteloelementeissä vesireikien avaus työmaalla. Betonielementtityö sisältää elementtien asennuksen ja kiinnityksen raudoitteineen, elementtien juottamisen lämmityksineen ja purseiden poistoineen, jälki- ja saumabetonoinnit ja -työt, valumien puhdistuksen pintakäsittelykuntoon sekä elementtien väliin jäävien paikalla valettavien betonikaistojen teon muotti-, raudoitus- ja betonointitöineen. Tuotantonimikkeeseen sisältyy myös juottamiseen kuuluvien reunamuottien ja -massauksen teko, piikkaus, paikkaus ja etuoikaisu sekä hionta sekä tarvittaessa elementtien korjaukset Rungon, vaipan ja täydentävien rakenteiden betonielementtirakenteet

16 Sivu 16/40 Alapohjat, väestösuojat, kantavat seinät, pilarit, palkit, välipohjat, yläpohjat, ulkoseinät ja ulkoseinän osat, portaat, kanaalit, hormit ja kuilut sekä terassit ja parvekkeet. Materiaalitoimitus sisältää seinä-, pilari-, palkki-, välipohja- ja yläpohjaelementit kuten ontelolaatat, TT- ja HTT- laatat, porraselementit, väestösuojan elementit sekä hormielementit. Toimitusta ovat myös parvekelaatta-, kaide- ja pielielementit. Betonielementit toimitetaan valmiina rakenteena siihen mahdollisesti kuuluvine lämpö-, ääni- ja kosteuseristyksineen. Elementtitoimitukseen kuuluu sähköputkitusten- ja rasioiden sekä reikien teko suunnitelmien mukaan, laattojen punos- ja raudoituspiirustusten teko laskelmineen sekä onteloelementeissä vesireikien avaus työmaalla. Betonielementtityö sisältää elementtien asennuksen ja kiinnityksen raudoitteineen, elementtien juottamisen lämmityksineen ja purseiden poistoineen, jälki- ja saumabetonoinnit ja -työt, valumien puhdistuksen pintakäsittelykuntoon sekä elementtien väliin jäävien paikalla valettavien betonikaistojen teon muotti-, raudoitus- ja betonointitöineen. Tuotantonimikkeeseen sisältyy myös juottamiseen kuuluvien reunamuottien ja -massauksen teko, piikkaus, paikkaus ja etuoikaisu sekä hionta sekä tarvittaessa elementtien korjaukset Muuratut rakenteet (kivirakenteet) Rungon muurattavat rakenteet Perustukset, kantavat seinät, pilarit ja pilasterit, portaat, vaakakanaalit sekä pystyhormit ja kuilut. Materiaalitoimitus sisältää savi-, kalkkihiekka-, betonitiilet, harkot sekä kivet. Rungon muuraustyö sisältää tiili- ja harkkomuurauksen saumateräksineen ja aukkopalkkeineen, saumauksen ja oheistarvikkeineen sekä rakenteen edellyttämän lämpö-, ääni- ja kosteuseristyksen Ulkoseinien muurattavat rakenteet Perustusten yläpuoliset ulkoseinät ja ulkoseinän osat ilman verhousta. Materiaalitoimitus sisältää savi-, kalkkihiekka-, betonitiilet, harkot sekä kivet. Ulkoseinien muuraustyö sisältää tiili- ja harkkomuurauksen aukkopalkkeineen saumateräksineen, saumauksen oheistarvikkeineen sekä lämpöeristyksen tuulensuojalevyineen Ulkotasojen muuraustyöt Terassit, parvekkeet ja muut rakennukseen kiinteästi liittyvät ulkotasot.

17 Sivu 17/40 Materiaalitoimitus sisältää savi-, kalkkihiekka-, betoni-, klinkkeri- ja tulitiilet. Ulkotasojen muuraustyö sisältää tiili- ja harkkomuurauksen aukkopalkkeineen ja saumausteräksineen, saumauksen oheistarvikkeineen sekä rakenteen edellyttämän lämpö-, ääni- ja kosteuseristyksen Metallirakenteet Rungon metallirakenteet Perustukset, alapohjat, kantavat seinät, pilarit, laatat, palkit, kanaalit, pystyhormit ja kuilut. Materiaalitoimitus sisältää metalliosat ja elementit pohjakäsiteltyinä ja lopulliseen sävyyn tehdasmaalattuina valmiina rakenteena siihen mahdollisesti kuuluvine lämpö-, ääni- ja kosteuseristyksineen. Toimitukseen kuuluu myös konepajasuunnitelmat ja tuotantopiirustukset sekä asennusohjeet. Teräsrunkotyö sisältää asennuksen, työstön ja kiinnityksen tarvittavine teräsosineen ja -varusteineen sekä teräksisten lisätukien tekemisen Ulkoseinien metallirakenteet Perustusten yläpuoliset metallirakenteiset ulkoseinät ja ulkoseinän osat mukaan lukien erityisikkunoiden erilliset teräsrungot ilman verhouksia. Materiaalitoimitus sisältää metalliosat ja -elementit pohjakäsiteltyinä ja lopulliseen sävyyn tehdasmaalattuina valmiina rakenteena siihen mahdollisesti kuuluvine lämpö-, ääni- ja kosteuseristyksineen. Toimitukseen kuuluu myös konepajasuunnitelmat ja tuotantopiirustukset sekä asennusohjeet. Ulkoseinien metallityö sisältää asennuksen, työstön ja kiinnityksen tarvittavine teräsosineen ja -varusteineen, tuulensuojalevytyksen, lämpö-, ääni- ja kosteuseristyksen sekä teräksisten lisätukien tekemisen Vesikaton metallirakenteet Yläpohjan palkit ja ristikot, kantavat profiilipellit sekä lasikatteiden ja vastaavien teräsrungot. Materiaalitoimitus sisältää metalliosat ja -elementit pohjakäsiteltyinä ja lopulliseen sävyyn tehdasmaalattuina valmiina rakenteena siihen mahdollisesti kuuluvine lämpö-, ääni- ja kosteuseristyksineen. Toimitukseen kuuluu myös konepajasuunnitelmat ja tuotantopiirustukset sekä asennusohjeet.

TALO 2000 TUOTANTONIMIKKEISTÖ

TALO 2000 TUOTANTONIMIKKEISTÖ TALO 2000 TUOTANTONIMIKKEISTÖ 2.1.2010 Sivu 1/49 TALO 2000 TUOTANTONIMIKKEISTÖ 1 PURKAMINEN JA SÄILYTTÄMINEN... 7 1.1 Rakennusosien purkaminen...7 1.2 Haitallisten aineiden purkaminen...7 1.3 Rakennusten

Lisätiedot

Talo 2000-hankenimikkeistö

Talo 2000-hankenimikkeistö TALO-ryhmä Haahtela-kehitys Oy Talo 2000-hankenimikkeistö Omistajat Käyttäjät Sijoittajat Tilat Järjestelmät Tilat Järjestelmät Rakennuttajat Suunnittelijat Rakennus- ja tekniikkaosat Rakennustuotteet

Lisätiedot

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy Oinaankuja 4, 23500 UUSIKAUPUNKI PUH. +358 500 717 459 Rakennusselostus 1 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN - - - URAKKALASKENTAA VARTEN K.osa/Kylä 5 Kortteli/Tila 77 Tontti/Rn:o 2 Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Rakennustoimenpide Korjaus- ja laajennus Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS Juoks.n:o Rakennuskohteen

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS

RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen 1(16) 0 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01 RAKENNUSHANKE 01.1 Rakennuskohde

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

Sisällysluettelo. SisäRYL 2013 5

Sisällysluettelo. SisäRYL 2013 5 Sisällysluettelo Käyttäjälle..................................... 3 Johdanto..................................... 15 Rakennusosat 13 Tilaosat................................ 25 131 Tilan jako-osat...........................

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

Ratu kortit, Talo 2000

Ratu kortit, Talo 2000 Ratu kortit, Talo 2000 Talo 2000 Hankenimikkeistö Talo 2000 Hankenimikkeistö 1.1 Alueosat 1.2 Talo osat Ratu 0386 1.2.1 Perustukset Ratu 0358 Ratu 0368 Ratu 0369 Ratu 0370 Ratu 0371 Ratu 0372 Ratu 0373

Lisätiedot

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä.

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä. Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus 97220 Sinettä RAKENNUSSELOSTUS Luotu 19.12.2013 TT 20.03.2015 Talo 2000 nimikkeistön mukaan 1 /30

Lisätiedot

Rakennustyön tarkastusasiakirja

Rakennustyön tarkastusasiakirja Rakennustyön tarkastusasiakirja VALVONNAN LÄHTÖTIETOJA KIINTEISTÖ Osoite Omistaja ja osoite Haltija ja osoite Kunta Kortteli Kaupunginosa/kylä Tontti/tila YHTIÖMUOTO Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

hakemisto RATU-KORTISTON SISÄLLYSLUETTELO JA ASIAHAKEMISTO Helmikuu 2006 HAKEMISTON KÄYTTÖ SISÄLLYSLUETTELO

hakemisto RATU-KORTISTON SISÄLLYSLUETTELO JA ASIAHAKEMISTO Helmikuu 2006 HAKEMISTON KÄYTTÖ SISÄLLYSLUETTELO hakemisto helmikuu 2006 korvaa sisällysluettelon ja hakemiston helmikuu 2005 sekä lähetteet 2005:2 ja 2005:3 1(25) RATU-KORTISTON SISÄLLYSLUETTELO JA ASIAHAKEMISTO Helmikuu 2006 Tämä hakemisto sijoitetaan

Lisätiedot

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 RAKENNUSSUUNNITTELUTOIMISTO TURUNEN & RÄISÄNEN KY SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 KOKONAISURAKKALASKENTA-ASIAKIRJAT A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ

KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ RAKENNUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN RAKENNUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 RAKENNUSSELITYS...

Lisätiedot

Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi

Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi Kiantama 2015 751 laajennus RAKENNUSSELOSTUS Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 RAKENNUSSELOSTUS B RAKENNUTTAMINEN B1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja

RAKENNUSTAPASELOSTUS. 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus. Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja 171-LEPPÄTIEN KOULU, SIPOO Vanhan osan korvaava uudisrakennus RAKENNUSTAPASELOSTUS Piir.No: Pvä: Huom.: Laatija: AR 000-000 2009-12-08 ja Tunnus: Pvä: Muutos: Laatija: 2 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

TALONRAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET 2014

TALONRAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET 2014 Näyttötutkinnon perusteet TALONRAKENNUSALAN AMMATTITUTKINTO TUTKINNON PERUSTEET 2014 Määräys 25/011/2014 Määräykset ja ohjeet 2014:25 Määräykset ja ohjeet 2014:25 Näyttötutkinnon perusteet TALONRAKENNUSALAN

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO Päiväys 28.8.2013 LIITE 8. Talo 2000 - nimikkeistö Euroa /brm2 %

KUSTANNUSARVIO Päiväys 28.8.2013 LIITE 8. Talo 2000 - nimikkeistö Euroa /brm2 % KUSTANNUSARVIO Päiväys 28.8.2013 LIITE 8 Kohde: ESSHP, Mikkelin keskussairaala R-Rakennuksen peruskorjaus Porrassalmenkatu 35-57 Paikkakunta: Ajankohta: Nettoala: Bruttoala: MIKKELI 28.8.2013 1 029 m2

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 1: Urakkarajaliite Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtovelvollisuudesta

Lisätiedot

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS

KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS KESKUSTAKIRJASTO TÖÖLÖNLAHDENKATU UUDISRAKENNUS HANKESUUNNITELMAN TEKNISET LIITTEET 29.4.2010 TILAOHJELMA RAKENNUSTAPASELOSTUS LVI-SELOSTUS SÄHKÖSELOSTUS ENERGIALASKELMA HELSINGIN KAUPUNKI KIRJASTO HKR-Rakennuttaja

Lisätiedot

Talorakennusalan urakkahinnoittelu

Talorakennusalan urakkahinnoittelu Talorakennusalan urakkahinnoittelu 2015 2016 (Kansi:) Sisällys TYÖKAUPAN TEKIJÄLLE... 1 I LAATUA URAKKATYÖHÖN... 1 II ETUMIES JA TYÖKUNTA... 1 URAKKATYÖN TOTEUTUSOHJEET... 1 I TYÖSOPIMUSLOMAKE JA LIITTEET...

Lisätiedot

Prijuuti Tuusula Erillistalo Tuusula 13.10.2014

Prijuuti Tuusula Erillistalo Tuusula 13.10.2014 KUSTANNUSSELVITYS Prijuuti Tuusula Erillistalo Tuusula 13.10.2014 Dokumentin tiedot Laatija Sami Liuska Puh. 020 393 924 GSM 0400 459 449 Sähköposti sami.liuska@fmcgroup.fi Selvityksen lähtötiedot Sisällysluettelo

Lisätiedot