URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu ÄÄNEKOSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE 14.4.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI"

Transkriptio

1 s.1/17 Tilaaja: Ääneksken kaupunki Hallintkatu ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKARAJALIITE -jaettu urakka alistamisehdin

2 s.2/17 1 RAKENNUSKOHDE 1.1 Khteen kuvaus Nimi: Kunta: Äänekski Osite: Lssintie 19 Krjauskhteen tarkempi yksilöinti urakkahjelmassa ja työselstuksissa. 1.2 Rakennuttaja ja tilaaja Ääneksken kaupunki Hallintkatu Äänekski 2 URAKKARAJALIITTEEN SISÄLTÖ Urakkarajaliite n urakkahjelmaa täydentävä, pätevyydeltään sen jäljessä tuleva YSE 1998:n mukainen kaupallinen asiakirja. Urakkahjelma ja urakkarajaliite liitetään urakkaspimukseen. Urakitsijan n tutustuttava urakkarajaliitteeseen ja tettava humin sen aiheuttamat velvitteet määrittäessään hankintjensa ja työsuritustensa laajuutta. 3 URAKOITSIJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Jäljempänä esitetyissä taulukissa -merkityt khdat kuuluvat kyseiselle urakitsijalle. Lyhenteiden selvitys: Rak= Rakennuttaja RU= Rakennusurakitsija PU= Putkiurakitsija IV= ilmanvaihturakitsija SU=Sähköurakitsija UO=Urakkahjelma TTA=Työturvallisuusasiakirja RTS=Rakennustyöselstus Urakitsijiden velvllisuuksiin kuuluu kaikkien urakkasuritukseen sisältyvien töiden tekeminen suunnitelmien mukaan täysin valmiiksi. Työmaalla nudatetaan puhtauslukasta P1 annettuja hjeita ja Sisäilmastlukitus 2008 asiakirjaa (RT -krtti ) sekä Terve tal-kriteereitä (RT -krtti ). Rakennuksen sisäilmastn laatulukka n S2, rakennus- ja ilmanvaihttöiden puhtauslukka P1 ja rakennusmateriaalien päästölukka M1. Lisäksi pääurakitsijan tulee ttaa humin mm. seuraavaa: puhtauslukan P1 järjestelmiä ei saa käyttää rakennusaikana ennen mahdllisia

3 s.3/17 timintakkeita. ilmanvaihtknetta ei saa käyttää ennen kuin k. kneen alueella pölyä aiheuttavat työsuritukset n lppuun suritettu, hunetilat saavuttaneet P1-puhtaustasn sekä ilmanvaihtkne ja knehune puhdistettu. lpullisesti käyttöön jäävien järjestelmien ja tiljen rakennusaikaiseen käyttöön tulee saada rakennuttajan kirjallinen lupa 3.1 Sivuvelvllisuudet YSE 1998 rakennusurakan yleisten spimusehtjen khdan 2 :n mukaisten sivuvelvllisuuksien lisäksi tulee ttaa humin seuraavaa: Sivuvelvllisuudet Rak RU PU IV SU Hum. Työmaan yleisaikataulun laatiminen ja päiväykset Urakan aikataulutus työmaan yleisaikatauluun Pakkaus-, ja rakennusjätteiden lajittelu ja siirt jätelavalle Puhtauslukan P1 vaatimusten nudattaminen Urakka-alueen puhtaanapit P1 vaatimusten tarvitsemat sujaseinät ja sastinnit Työmaasuunnitelma Työturvallisuussuunnitelma Purku-, ja tuentasuunnitelma Laatusuunnitelma 1) Pölynhallintasuunnitelma Ympäristö-/aluesuunnitelma Työmaapäiväkirjan yms. sähköisen dkumentinnin tallentaminen prjektipankkiin tilaajan hjeiden mukaisesti Lukituksen sarjitussuunnitelman laatiminen, lukitustyöt Tulitöiden kalust ja vartiinti Tute-, ja käyttötapaselsteiden timittaminen tilaajalle Aliurakitsijiden ja timittajien hyväksyttäminen tilaajalla 1) RU:n laatusuunnitelman tulee sisältää veden-, ja ksteudenhallinnan- sekä sujaussuunnitelman. Työmaa-, työturvallisuus-, laatu-, puhtaus-, ja ympäristösuunnitelmat tulee lla valmiit ja luvutettuna rakennuttajalle viimeistään kahden viikn kuluttua urakkaspimusten allekirjittamisesta. Purku-, tuenta-, nst-, ja asennussuunnitelmat tulee luvuttaa rakennuttajalle viimeistään kaksi viikka ennen työvaiheen alitusta. Työvaiheita ei saa alittaa ennenkuin rakennuttaja, valvja tai suunnittelija n tarkastanut ja allekirjituksellaan vahvistanut suunnitelmien mukaisen valmiuden

4 s.4/17 työsurituksen alittamiseksi. P1-lukituksesta, ksteudenhallinnasta ja muista laadunvarmistustimenpiteistä aiheutuvat erityispiirteet aikataulun laatimiseen liittyen: Aikataulussa tetaan humin Työmaan puhtaudenhallintasuunnitelma ja ksteudenhallintasuunnitelma Aikataulussa ja työjärjestyksissä n tettava humin Terve tal kriteeristön vaatimus siitä, että kaikki alakattjen yläpulelle jäävät katt- ja seinäpinnat n pölynsidntamaalattava Työvaiheet n siten järjestetty, että tiljen sisäilmalukituksen edellyttämä rakennustöiden puhtauslukkavaatimus P1 saavutetaan Aikataulussa n varattu riittävästi aikaa puhtaustarkastuksille ja urakitsijan man työn tarkastukselle Aikataulun laadinnassa tetaan humin, ettei ilmanvaihtasennuksia vida tehdä yhtä aikaa k. tilassa tehtävien pölyävien rakennustöiden kanssa. Puhtaan ilmanvaihtjärjestelmän asennuksista aiheutuvat vaatimukset myös rakennustöille. Ilmanvaihtjärjestelmä rakennetaan puhtauslukan P1 mukaisesti, ks. tarkemmat hjeet Sisäilmastlukitus 2008, khta (RT ) Lppusiivukselle ennen luvutusta varataan riittävästi aikaa niin, että siivus vidaan surittaa häiriöttä eikä tilissa tehdä pölyäviä työvaiheita siivuksen aikana tai sen jälkeen. Uusien betnirakenteiden ja tasitekerrsten asennusten jälkeen täytyy varmistua rakenneksteusmittauksin, ilmanksteuden seurannalla yms. timenpitein riittävästä kuivumisajasta, kuivumislsuhteista ja rakenteen ksteustilanteesta ennen pinnitus- ja päällystystöitä. Pintaksteusmittaus ei le riittävä varmentamismenetelmä. 3.2 Työmaapalvelut YSE 1998 rakennusurakan yleisten spimusehtjen khdan 3 :n mukaisten työmaapalveluiden lisäksi tulee ttaa humin seuraavaa: Työmaapalvelut Rak RU PU IV SU Hum. Työmaatimistt ja ssiaalitilat Työmaan neuvttelutilat Työmaakkukset lähtökhtaisesti käytössä levassa rakennuksen sassa Työmaatimistn, neuvttelu-, ja ssiaalitiljen kalustus ja varustus Varastkpit Varastalueet Yleinen työmaaliikenteen järjestely Alueen liikennejärjestelyjen tarvitsemat liikennemerkit Työmaan aitaaminen tukevalla aidalla Työmaakkustilat rakennuttajan vastuulla, muut rakennusurakitsijan vast. UO, TTA UO, TTA Työnaikaiset sujaseinät UO, TTA

5 s.5/17 sisätilissa Putamisen estävien sujarakenteiden tek ja kunnssapit Työmaan kulunvalvnnan krdininti ja seuranta Henkilöstön henkilökhtaiset kuvalliset tunnisteet Rakennuskhteen vartiinti Rakennuskhteen sujaaminen Rakennustarvikkeiden sujaaminen Säilytettävien materiaalien sujaus Ympäristön sujaaminen Vastaava työnjhtaja RT , khta , TTA Rakentamisenaikainen siivus UO, TTA Rakentamisen lppusiivus UO, TTA Pölyn hallinta rakentamisessa UO, TTA Yleisvalaistus Kts. TTA 3.10 Työmaa-alueen alipaineistus sastintityöt Työkhdevalaistus Sähkön jakelupisteet 20 m:n päähän työpisteistä Sähkön, lämmityksen sekä veden ja jäteveden tilapäiset liittymis-, asennus-, ja seuranta/ laskutuskulut Sähkö-, ja lämmitysenergian kulutusmaksut UO, TTA Tarvittavat liittymät vat lemassa Työmaakäytössä levilla alueilla Vesi-, sekä jätevesimaksut Työmaakäytössä levilla alueilla Työmaapalvelut Rak RU PU IV SU Hum. Jätteiden kntipisteiden tek ja jätelavjen timitus Lajiteltujen jätteiden piskuljetus ja kaatpaikkamaksut Työmaan rakennustyövakuutus, YSE 38 Kaikkien vi-,ikkuna-, ja kalustemittjen tarkastaminen ennen tilausta Kts. UO 7.3 Pääurakitsija merkitsee työmaasuunnitelmaan mm. eri urakitsijiden käyttöön tulevat tilat, kulkureitit (työmaa, käyttäjät), jätekeräyspisteiden sijitus, materiaalien kuljetusreitit,

6 s.6/17 pölynhallinnan sastinnit ja työmaa-aitaukset. Pääurakitsija hulehtii timist- ja ssiaalitiljen jätehullsta ja siivuksesta. Kaikkien tilapäisten rakennusten tulee lla asiallisia ja siistejä. Pääurakitsija vastaa myös muiden urakitsijiden pakkausjätteiden piskuljettamisesta svittavista keräyspisteistä eteenpäin. Kukin urakitsija vastaa pakkausjätteidensä lajittelusta, Vnp nr 295/97, keräyspisteeseen työmaasuunnitelman mukaisesti. Jkainen urakitsija n velvllinen hulehtimaan työaikana man työkhteensa siisteydestä ja järjestyksestä niin, että työpisteen ympäristö vidaan esteettä siivta. Työpisteitä ei sijiteta kulkuväylille. Pääurakitsija valv, että puhtaanapit n säännöllistä ja että työvälineet ja -menetelmät vat asianmukaisia. Siivuksessa käytetään pölyämättömiä työmenetelmiä, kuten lattiankuivainta ja imurintia. Harjasiivus n kielletty. Pääurakitsija vastaa siitä, että siivusurakitsijalla n käytössään vettä lppusiivuksen alkaessa. Pääurakitsija hulehtii, että ilmanvaihturakitsijalla n käytettävissään pölyttömiä tilja, jissa kanavien katkaisu suritetaan. Kunkin urakitsijan n siivttava ja kuljetettava rakennus- ja pakkausjätteensä päivittäin pääurakitsijan sittamaan pisteeseen, jsta pääurakitsija hulehtii niiden säännöllisestä pistamisesta työmaa-alueelta Työmaan jhtvelvllisuudet YSE 1998 rakennusurakan yleisten spimusehtjen khdan 4 :n mukaisten työmaan jhtvelvllisuuksien lisäksi tulee ttaa humin seuraavaa: Työmaan jhtvelvllisuuksista vastaa pääurakitsija, kts UO luvut 3 ja 4. Jkaisen urakitsijan tulee tutustua tisen sa-alueen suunnitelmiin niiltä sin kuin se työn surittamisen kannalta n välttämätöntä. Pääurakitsijan velvllisuus n valva työjärjestystä ja työaikataulua. Havaitessaan pikkeamia, infrmida k. urakitsijita ja rakennuttajaa ja svittaa ristiriidat. Kussakin asennusvaiheessa n lisäksi varmistuttava siitä, ettei asennuksilla estetä myöhemmin tehtävien asennusten surittamista suunnitelmien mukaisesti. Työmaan jhtvelvllisuudet: Rak RU PU IV SU Hum Työmaan rganisaatin laadinta Työmaan yleisjht Työmaan vastaava työnjhtaja Työsurituksen ja työntekijöiden työnjht Työmaan työsujelun jht, YSE 57 1

7 s.7/17 Työntekijöiden perehdytys työmaahan Työmaatöiden järjestely ja yhteensvitus TTA, UO Kts. UO 3.4 RT TTA Työmaan aikataulun laadinta RU:n jhdlla Työmaan alituskkuksen järjestäminen Infrmaativelvllisuus Työmaan luvutuksen aikataulutus ja luvutussuunnitelma Itselle luvutus kirjallisin dkumentein RU:n jhdlla Suritettava viikka ennen vastaantttarkastusta. Itselleluvutusptk ltava ennakktarkastukseen mennessä 3.4. Tilaajan hankinnista aiheutuvat työt ja velvitteet Tilaajan hankinnista aiheutuvat työt ja velvitteet Tilaajan hankintjen timitusaikjen määritys ja timitusten valvnta Materiaalien vastaantt ja tarkastus Materiaalien varastinti ja sujaus Materiaalien siirtapu velituksetta Laitteiden, kneiden, telineiden, kalusteiden ja varusteiden paikilleen mittaus ja asennus Laitteiden-, ja kneiden sähkö-, ja Ivia-kytkennät Irtkalustetimituksen ja muutn aikainen lattiapintjen sujaus Kaapeli-, putki ja jhtreittien tilavaraukset Rak RU PU IV SU Hum () RU:n vastuu päättyy erikseen svittavana ajankhtana työmaan luvutuksen jälkeen TTA TTA, UO, Puht hall. hje AU-urakitsija tilaajan erillishankintana UO Sujausten purku tilaajan vastuulla A urakitsija merkkaa, RU tekee lävistykset ja tiivistää ne Tarvikkeet tulee timittaa työmaalle mahdllisimman ikea-aikaisesti ennen asennustyötä. Kukin urakitsija vastaa tarvikkeidensa vastaantsta, ikeasta varastinnista asianmukaisille alustille ja sujauksesta (sekä peittämisestä sadesujin) valmistajan hjeiden ja P1- puhtauslukan mukaisesti niin, että niiden laatu ja minaisuudet säilyvät. Rakennusmateriaalien ja laitteiden varastintia, säilytystä ja kknpana varten varatun varastn/ tilan tulee lla kuiva ja riittävän puhdas. Ulkalueilla levien varastn tulee lla irti maasta ja sujattu siten, että sade- ja pintavedet eivät pääse kastelemaan

8 s.8/17 rakennustarvikkeita. Ilmanvaihtkanavien sat ja tarvikkeet säilytetään työmaalla katetuissa välivarastissa hyvin sujattuina niin, että ne eivät judu alttiiksi ulkpulelta tulevalle lialle, kastu tai likaannu. Sisätilihin ja rakenteisiin tulevat sat ja rakennustarvikkeet sujataan asianmukaisesti asennuspaikan välivarastinnin, asennuksen aikana ja tarvittaessa asennuksen jälkeen. Urakitsija sujaa keskeneräiset ja valmiit rakennus- ja laitesat vahingittumiselta työn keskeytyessä. Uudet lattiapintamateriaalit sujataan kauttaaltaan asennuksen jälkeen kulutusta kestävällä materiaalilla. Säilytettävät pinnat sujataan likaantumiselta ja vahingittumiselta purku- ja rakennustöiden aikana. Kuivatutteet n varastitava kurmalaville, jtta lattiasta (tai maasta) ei imeydy ksteutta materiaaleihin ja jtta lattiarakenteet (uudet maanvaraiset ja pintabetnilaatat) pääsevät kuivumaan. Materiaalit sujataan varastinnin ajaksi sujapeitteillä. Sisätilihin tulevien materiaalien ja laitteiden, kuten ilmanvaihdn päätelaitteiden, valaisimien ja lämpöpattereiden ja lattiapintjen sujaukset pistetaan vasta lppusiivuksen ensimmäisessä vaiheessa. Rikkntuneet sujaukset krjataan välittömästi. Ilmanvaihtlaitteet, kanavat ja putket timitetaan tulpattuina ja peitettyinä työmaalle. Mikäli kanavia ei le tulpattu, ne tulee puhdistaa ja peittää työmaalla välittömästi. Asennuksessa mahdllisesti avattavat kanavat tulpataan asennuspaikalla töiden keskeytyessä. Varastinnissa hulehditaan, että Sisäilmastlukitus 2008 asiakirjan P1-puhtauslukan vaatimukset tulevat humiiduiksi. 3.5 Urakkatäsmennyksiä Suunnitelmissa ja työselityksissä levien urakkarajjen määrityksiä täsmennetään seuraavasti. Nämä tarkennukset vat suunnitelma-asiakirjja määräävämpiä. Urakkarajatäsmennyksiä Rak RU PU IV SU Hum Haitta-ainepurkutyöt () Khteesta ei le laadittu haittaainekartitusta, mahdlliset k. purkutyöt tehdään UO:n mukaisena lisätyönä Mahdllisten hme-, ja ksteusvauriituneiden rakenteiden purkutyöt sekä jäävien rakenteiden kaikkien pintjen desinfiinnit Vanhjen purettavien rakenteiden purku-, ja timanttityöt liittymäalueilla Reikien merkitseminen varaussuunnitelmiin tai rakenteisiin ennen niiden tekemistä Työt suritettava ksteus- ja mikrbivauriituneiden rakenteiden purkuhjeiden mukaan RATU RU:n jhdlla, a. urakitsija merkitsee reiät rakenteisiin.

9 s.9/17 Urakkarajatäsmennyksiä Rak RU PU IV SU Hum Varaussuunnitelmiin tai rakenteisiin merkittyjen reikien ja aukkjen tekeminen ja jälkien paikkaus ympäröivien pintjen tasisiksi >30mm reiät tekee rakennusurakitsija. Kantaviin rakenteisiin tulevia reikiä ei saa tehdä, ennenkuin rakennesuunnittelija n ne hyväksynyt Tarkemittaa ennakkn työmaalla urakkaan kuuluvien hankintjensa, kneiden, laitteiden, elementtien tai tms. rakennussien mitituksen ennen tilausta tai työsuritusta Putkijhtjen sekä iv-kanavien riltukset, reiät ja paikkaukset. Myös käyttämättömiksi jäävien rasiiden, putkenpäitten yms. paikkaus Sähköjhtjen, -kurujen yms. läpivientien praukset ja paikkaukset Viemäri-, ja käyttvesijärjestelmät Pistettavien LVISA-asennusten purkutyö Lämmityspattereiden ja näkyviin jäävien putkitusten maalaus Tyhjentää, katkaisee kaikki rakenteiden sisään jäävät, käytöstä pis jäävät viemäri-, vesi-, ja lämpölinjat Vanhjen pisjäävien IVkanavien purku yläphjasta Lvisa-asennusten vaatimien rakenteiden avaaminen ja purkaminen sekä jälleen rakennus Asennus-, ja kuljetusaukkjen tek ja kiinnilaitt Työkalujen ja tarvikkeiden varkaus-, ja murtvakuutus >30mm reiät tekee rakennusurakitsija. RU antaa urakkaan kuuluvana aputyöt kneiden ja laitteiden irritukseen ja siirtihin. LVISAtekniset jhdtukset ja putkitukset ja lämmityspatterit pistetaan a.urakitsijan timesta. IVurakitsija irrittaa ja pistaa vanhat IV-kneet, RU antaa aputyöt yli 70kg painisten laitteiden haalaukseen. Hum. Laajuus tarkastettava rakennuspaikalla. Hum. Ilmanvaihtkanavien purkujen laajuus tarkastettava rakennuspaikalla.

10 s.10/17 Hulehtii telineiden ja sujarakenteiden suunnittelu-, ja tarkastusmenettelyistä Siirrettävien asennustelineiden siirt Saksilavat, nstimet ja muut nstlaitteet Yli 70kg painisten esineiden makustannushintainen siirtapu Rakennusaineisten kiinnitysalustjen tek Rakenteiden lävistysten ääni- ja paltiivistys Vedeneristyspaksuuden mittaukset rakennusselityksen ja vedeneristyshjeiden mukaisesti Vesieristeiden lävistyshlkkien timittaminen Vesieristyksen liittäminen lävistyksiin ja kaivihin Kustannuksista vastaa urakitsija, jka tarvitsee nstlaitetta. Myös rakennuttajan ja käyttäjän hankinnat Paltiivistyksissä ja pal-vien asennuksessa käytettävä tyyppihyväksyttyä järjestelmää Urakitsija tekee mallityön eristyksistä. Vesieristeen vahvikekankaat ja lattiakaivlaipat rakennusurakassa RIL hjeiden mukaisesti Urakkarajatäsmennyksiä: Rak RU PU IV SU Hum Surittaa wc-istuimen asennuksen ja kiinnittämisen sekä kiinnitysreikien tiivistämisen Lattiakaivt ja RST-kannet lattiapinnitteeseen svitettavat Tekee wc-istuimen jalan ja lattian välisen sauman lpullisen tiivistämisen saniteettisiliknilla Materiaalien vastaantt työmaalla Materiaalien varastiminen työmaalla Vaaka- ja pystysiirrt työmaalla Myös väliaikaisten kytkentöjen aiheuttamat siirrt Nst tai siirtkalust tilattuna makustannushintaan Ulkseinien läpivientiputkien ja säleiköiden hankinta Ulkseinien läpivientiputkien ja säleiköiden asennus Rakennusaineiset tarkastusluukut Jälkiasennettavat tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet Myös umpinaisten alakattjen metalliset valmissaluukut

11 s.11/17 Tiivistää LVI-läpiviennit vedeneristyksiin höyrynsulun ja vesikatteen khdalla laipallisilla läpivientikappaleilla Vesikatlle tulevien kneiden ja ilmastintilaitteiden jalustjen, tukien ja rakennusaineisten kteliden tek (tärinävaimennukset: laitteen timittavalla urakitsijalla hankinta ja asennus) Lukt lukituksineen Lukt lukituksineen tilaajan erillishankintana. Ovien kahvat, lukituspraukset ja -varaukset, lukkpesät yms. muut helitukset RAK-urakitsijan hankinta. Kts vikaavit. Läpimenjen sujaputkien hankinta ja asennus Pistettujen LVIA-reittien ja läpivientien tiivistykset LVISA-järjestelmien mittaukset ja säädöt Näkyviin jäävien putkien, ivkanavien ja sähköasennuksien valmiiksi maalaus Ilmastinnin tul-, ja pistventtiilien, säleiköiden, pattereiden, lvisakjeiden,laitteiden ja keskusten timitus tehdasmaalattuina ja sujattuina Aikataulutetaan RU:n ja muiden urakitsijiden kesken. Näkyvät iv kanavat ja käyrät tehtaalla plttmaalattuja kanavia Urakkarajatäsmennyksiä: Rak RU PU IV SU HUOM Putkistihin ja kanaviin liittyvien AU-urakitsija timittamien anturien ja venttiilien asennus Taajuusmuuntajien kestus ja viritys Ilmanvaihdn autmaati kaapelien jhdtus alakeskukselle Tekee kaikki sähköpiirustuksissa ja sähköselityksessä mainitut sähkötyöt ja hankkii laitteet, ellei niitä le määritelty muihin urakihin Alakatn tarkastusluukkujen tekeminen kiinteästi asennettavilla alakattalueilla Luukkutyyppi metallirakenteinen saranitu valmissaluukku. Kts rakennustapaselstus.

12 s.12/17 Betni-, tiili-, yms. kivirakenteissa käyttämättömiksi jäävien rasiiden, putkenpäitten yms. paikkaus Riljen tekeminen piiln asennettaville sähköputkille ja jakrasiille urakitsijan antamien hjeiden mukaan Hulehtii kaikkien sähkötiljen valmistumisesta riittävän ajissa sähköurakitsijan asennuksia varten sekä siitä, että tilat, jissa asennuksia tehdään pintatyönä, tulevat puhdistetuiksi ja maalatuiksi riittävän ajissa ennen kjeiden ja jhtjen asentamista. Juduttaessa surittamaan kaapeliasennuksia ennen varsinaista maalausta n jhtimienja kurujen asennuspaikat maalattava Laitteiden, kneiden ja välineiden mekaaniset asennukset Laitteiden, kneiden ja välineiden sähkökytkennät-, ja asennukset Sujaseinien tek ja purku kuuluu pääurakitsijan velvitteisiin. Sujaseinät tulee kuvata erillisessä työmaan pölynhallintasuunnitelmassa. Työnaikaiset ja lpulliset lppusiivustyöt tulee surittaa nudattaen Sisäilmastlukitus 2008 asiakirjan mukaisesti ja materiaalin valmistajien sekä lppukäyttäjien hjetta. Työmaan siivus ja käyttöönttpuhdistuksessa käytettävät vahat yms. aineet n svittava ennen lppusiivusta käyttäjän kanssa. P1-puhtauslukan vaatimusten mukaisesti suritetaan puhdistus- ja siivustyöt eri vaiheiden jälkeen (työmaan aikainen siivus, lppusiivuksen vaihe 1 ennen timintakkeita ja lppusiivuksen vaihe 2 ennen luvutusta). Sujapakkauksen pistaa pääurakitsija lppusiivuksen yhteydessä IV-urakitsijan tulee nudattaa rakennusteknisissä töissä puhtauslukkaa P1. Iv-urakitsija asentaa jäähdytyspalkit sujapakkauksissaan ja tekee jäähdytinpalkkeihin lisäsujaukset, mikäli ne eivät le pölytiiviisti sujattuja. Sujausten piststa vastaa pääurakitsija lppusiivuksen yhteydessä. Pääurakitsija luvuttaa ilmanvaihturakitsijan käyttöön riittävästi katettua siistiä varasttilaa ilmanvaihtkanavien varastintia varten Sähköurakitsija sujaa asennetut valaisimet, sähkökeskukset, rasiat ja jhdt kauttaaltaan rakennuspölyltä. Sähköurakitsija puhdistaa sähkökurut sisäpulelta ennen timintakevaiheen tarkastusta (Hum! Sähköurakitsija sujaa ennen purkutyön alitusta kaikki nykyiset hyllyt, sähkökeskukset ja valaisimet yms. asennukset jta ei pureta). Työstä aiheutuvien jätteiden lajittelu, piskuljetus pääurakitsijan sittamiin paikkihin ja

13 s.13/17 työpisteen pölynpist kuuluvat kaikille urakitsijille. Pölyävissä töissä käytettävät laitteet ja kneet n varustettava khdepistlla. Rakennusaikainen käyttö: Patterilämmitys vidaan ttaa käyttöön asennustöiden edistymisen ja ja rakennuttajan kanssa svittavan aikataulun mukaan. Mahdlliset pattereiden sujapakkaukset saa kuitenkin pistaa vasta lppusiivuksen yhteydessä. Tämä tulee humiida lisälämmityksen hankinnassa. Ilmanvaihtlaitsta ei saa ttaa käyttöön ennen kuin rakennuksen eri sien pölyä aiheuttavat työvaiheet n lppuun suritettu ja knehuneet puhdistettu ja tilat n siivttu P1 puhtaustasn. Lpullisten valaisinten rakennusaikainen käyttö edellyttää, että rakennusta vastaantettaessa n kaikkien valaisinten ltava timintakuntisia ja puhdistettuja Mikäli pääurakitsija ttaa, saatuaan siihen rakennuttajalta luvan, man ja/tai muiden urakitsijiden käyttöön valmistuvia hunetilja ja niissä levia varusteita tms. tulee hänen kustannuksellaan saattaa nämä ennen luvutusta spimuksenmukaiseen kuntn, tarvittaessa uusia viittuneet pintakäsittelyt, verhukset, päällysteet, varusteet, kjeet ja asennukset. Lisäksi näissä tilissa nudatetaan puhtauslukasta P1 annettuja hjeita järjestelmäkhtaisesti Sisäilmastlukitus 2008 (RT ) mukaisesti. Lattiakaivja ja lavuaareja ei saa käyttää tasite-, maali tms. pesuun. Tupakinti n kielletty rakennuksen sisätilissa ja kk Timintakeskuksen tntin alueella. 4 SUUNNITELMIEN TOIMITTAMISEN VASTUURAJAT Suunnitelmien teettäjä vastaa teettämistään suunnitelmista, suunnittelukustannuksista ja kpikuluista. 4.1 Rakennuttajan timittamat suunnitelmat Khteen suunnitelmien timittamisesta vastaa rakennuttaja. Tarjuslaskenta-asiakirjat liitepiirustuksineen n ladattavissa Hankintailmitukset.fi hankintailmituksen liitteistä. Paperikpita ei tarjajille tarjuspyyntöaineiststa timiteta. Valituille urakitsijille timitetaan velituksetta 3 sarjaa urakasta laadittuja suunnitelmia ja urakka-asiakirjja. Mahdlliset lisä-, muuts-, detalji-, puuttuvat ja täydentävät piirustukset n yksilöityinä tilattava 2 viikka ennen a. suunnitelmatimitusta. 4.2 Urakitsijan hankkimat suunnitelmat Rakennusurakitsija laatii työnaikaisesta ksteudenhallinnasta suunnitelmat ja hyväksyttää ne rakennuttajalla hyvissä ajin ennen työn alittamista. Ksteudenhallintasuunnitelmassa esitettävistä asiista UO khta 13.3.

14 s.14/ Työmaan pölynhallintasuunnitelma Rakennusurakitsija laatii P1-työmaalle rakennustöiden pölynhallintasuunnitelman. Nudatettaessa puhtaan rakentamisen periaatteita Sisäilmastlukitus 2008:n mukaan esitetään: Rakennusurakitsija laatii työmaalle P1-rakennustöiden pölynhallintasuunnitelman jssa määritellään muun muassa rakennustarvikkeiden kuljetus, varastinti, tiljen työnaikainen sastinti ja tiljen siivus. Pölynhallintasuunnitelmassa tetaan humin VPA /205 asettamat määräykset sekä kuvataan, puhtaan rakentamisen periaatteiden Sisäilmast 2008 nudattaen: pölyävät työvaiheet / puhtaita lsuhteita edellyttävät työvaiheet työvaiheiden ajitus pölyn vähentäminen ja leviämisen estäminen työssä käytettävät työmenetelmät työmaan sastinti ja alipaineistuksen järjestäminen Pölynhallintasuunnitelmassa esitetään lisäksi: miten ilmanvaihtkanavat ja kanavasat vidaan asentaa ja sujata pölyävien työvaiheiden välissä miten rakennusmateriaalit ja laitteet kuljetetaan, varastidaan ja sujataan niin, että ne eivät likaannu, kastu tai muuten vauriidu ennen asennusta, asennuksen aikana tai asennuksen jälkeen pölyävät ja likaavat työvaiheet, jtka vidaan tehdä lppuun ennen lpullisten pintjen asentamista kanavat puhdistetaan vasta k. tiljen puhtaustasn lleessa P1, js puhdistustarve tdetaan miten työmaan siivus tteutetaan miten jätehult hidetaan työmaalla miten pölyn hallinta rakentamisessa hidetaan työmaalla Pääurakitsija hulehtii riittävästä, asianmukaisin välinein tehdystä päivittäisestä siivuksesta. Harjasiivus n työmaalla kielletty. Tarkastettavia khteita ei saa peittää ennen kuin niille eri suunnitelma-asiakirjissa määrätyt tarkastukset ja kkeet n tehty hyväksytysti. Kanavistjen puhtaus ja puhdistusluukkujen timinta tarkistetaan pistkkein asennustyön edetessä sekä vastaantn yhteydessä lpputarkastuksessa. Js tarkastusten yhteydessä kanavissa esiintyy likaisuutta, n ne puhdistettava hyväksyttävästi. Timimattmat puhdistusluukut n krjattava. Tiljen puhtaus näkyviltä ja ei-näkyviltä pinniltaan tarkistetaan ennen timintakkeita ja ennen vastaantta. Ennen timintakkeita pintapölyn määrä n näkyvillä ja ns. ei näkyvillä pinnilla max. 5,0 %. Ennen vastaantta pintapölyn määrä n kalusteiden ja varusteiden taspinnilla max. 1,0 % ja lattiapinnilla max. 3 %. Js tarkastettujen pintjen puhtaus tdetaan puutteelliseksi, n ne puhdistettava hyväksyttävästi ennen em. vaiheita.

15 s.15/17 Pölyn leviämisen estäminen Urakitsijiden tulee pitää kulkureitit työmaalle niin siistissä kunnssa, ettei työmaatiminta khtuuttmasti likaa käytössä levia sisätilja. Rakennustyössä syntyy määrätyissä työvaiheissa runsaasti pölyä. Pölyä synnyttäviä tai runsaasti pölyäviä työvaiheita vat esim. purku, piikkaus ja praus sekä betni- ja tasitepintjen hinta ja siivus. Em. työvaiheissa n susiteltavaa käyttää khdepistlla varustettuja laitteita. Pölyn kulkeutuminen työalueiden ulkpulelle kaikissa pölyä synnyttävissä vaiheissa n tehkkaasti estettävä sujaseiniä käyttämällä ja tukkimalla mahdlliset läpiment. Sujaseinien ja läpimenjen kunt ja tiiveys n tarkastettava. Mahdlliset vutpaikat n tukittava välittömästi. Tarkastusvälit sekä vastuuhenkilöt svitaan yhdessä valvjan kanssa työmaan alussa. IV-urakitsija vastaa siitä, että kaikki kanavien päät pidetään tiiviisti tulpattuina asennuksen keskeytyessä ja asennuksen jälkeen. Työvaiheiden ajituksessa hulehditaan siitä, että ilmanvaihdn asennustyöt vidaan tehdä pölyävien työvaiheiden jälkeen tai niiden välillä. Mikäli urakitsijiden laatimat asennusjärjestelyt ja aikataulu edellyttävät, puhtaat ilmanvaihdn asennuslsuhteet varmistetaan työnaikaisin sastinnein. Asennusalue paineistetaan, mikäli pölyn leviämistä asennusalueelle ei vida estää pelkästään sastinnein. Ennen iv- asennuksien alittamista tulee humiida, että seuraavat vaatimukset tteutuvat asennusalueella: - Väliseinät n asennettu - Yläphjan ja alakatn yläpulisten seinäsien pölynsidntamaalaus n suritettu. - Pölyävät työvaiheet n päätetty tai keskeytetty - Asennus- ja phjamaalaustyöt n tehtynä. - Akustiikkalevyt asennettu iv- knehuneissa ennen iv- kneiden ja laitteiden asennusta. - Ei kannakintia kun iv- asennukset vat käynnissä. - Iv- asennuksia ja eristystöitä ei saa surittaa yhtä aikaa Asennus- ja varustustöissä käytetään pölyämättömiä työmenetelmiä, khdepistlla varustettuja työvälineitä tai imuria. Pölyävä työ tehdään P1-alueen ulkpulella. Em. vaatimuksia nudatetaan myös kalusteiden ja laitteiden asennuksen aikana. Pääurakitsija vastaa saavutetun puhtaustasn ylläpitämisestä tarkistussiivuksin. Lisäksi pääurakitsija rakentaa P1-lukan tilassa lhkkhtaiset Sisäilmastlukitus 2008:n vaatimat puhtaussastintiseinät, urakitsijiden määrittelemän työjärjestyksen ja aikataulun vaatimusten mukaisesti. Pääurakitsija vastaa tiljen paineistamisesta, mikäli pölyn leviämistä ei vida P1 -sastinnein estää työmaan muista sista. Pölyä synnyttävien ulkna tehtävien töiden tteutuksessa n tettava humin pölyn leviämisriski. 5 VASTAANOTTO

16 s.16/ Yleistä Vastaantt- ja satarkastustilaisuuksissa tulee kaikkien urakitsijiden edustajien lla urakkasurituksen sisällön tuntevia henkilöitä. Rakennuttajalle ja urakitsijalle n varattava mahdllisuus sallistua kaikkiin satarkastustilaisuuksiin ja kkeisiin. Mikäli vastaantttarkastuksessa tdetaan niin paljn puutteita, ettei rakennuttaja ta vastaan työsuritusta, suritetaan urakitsijan kustannuksella vastaantttarkastus uudelleen erikseen svittavana ajankhtana. Uusintatarkastuksien hinta n 1000 /kpl alv. 0%. Kaikista vastaanttmenettelyyn sisältyvistä tarkastuksista, mittauksista ja kkeista tulee laatia pöytäkirjat viimeistään 7 vrk:n kuluessa ja timittaa niistä välittömästi pöytäkirjat muille urakitsijille, valvjille ja rakennuttajalle. Laitteiden ja materiaalien ennakkhyväksyntä Urakitsijiden n hyväksytettävä rakennuttajalla kaikki laitteet, materiaalit ja asennustavat, jita ei le yksilöity tutteina suunnitelma-asiakirjissa. Materiaalien hyväksyttämiset esitetään suunnitelma-aikataulussa. Urakitsijiden n hyväksytettävä muilla urakitsijilla, a. suunnittelijilla ja rakennuttajalla kaikki laitteet, materiaalit ja asennustavat, jissa halutaan piketa suunnitelma-asiakirjissa esitetyistä tutteista tai menetelmistä. Urakitsijat vat myös velvllisia tdistamaan laitteiden, materiaalien, tutteiden tai asennustapjen vastaavuuden seikkaperäisesti, niiden minaisuudet yksilöiden halutessaan muuttaa niitä suunnitelma- asiakirjissa esitetyistä. Mikäli pikkeamiset edellyttävät lisä-, tai muutssuunnittelua tai suunnittelijalla teetettävää vastaavuustarkastelua (esim. materiaalien, laitteiden minaisuuksien vertailu) vastaa urakitsija a. suunnittelukustannuksista. Ennakkhyväksymisellä varmistetaan, että timitettavat laitteet ja materiaalit täyttävät suunnitelma-asiakirjjen laatuvaatimukset. Hyväksymismenettelyt n selstettu yksityiskhtaisesti urakkahjelmassa tai a. suunnitelma-asiakirjissa. Laite-, ja asennustapatarkastukset Tilaaja valv työn aikana, että rakennustarvikkeet, rakennussat, laitteet, materiaalit, työmenetelmät sekä työn lpputuls yms. vat suunnitelma-asiakirjjen ja ennakkhyväksyntöjen mukaisia. Tilaajan valvnta ei vähennä urakitsijan vastuuta. Asennusvirheitä pyritään lisäksi ehkäisemään ennaklta asennuspiirustusten ja malliasennusten avulla. Niistä urakitsijille aiheutuvat velvitteet n esitetty suunnitelma-asiakirjissa ja tarkastusasiakirjassa. Kanavistjen puhtaus ja puhdistusluukkujen timinta tarkistetaan pistkkein asennustyön

17 s.17/17 edetessä sekä käyttööntn ja vastaantn yhteydessä lpputarkastuksessa. Js tarkastusten yhteydessä kanavissa esiintyy likaisuutta, n ne puhdistettava hyväksyttävästi. Timimattmat puhdistusluukut n krjattava. Säätö ja mittaukset Kukin urakitsija surittaa asentamansa laitksen säädöt ja mittaukset. Laitksen säädön ja mittauksen alkaessa tulee kkeiltavissa tilissa muiden rakennustöiden lla niin suritetut, että tarvittavat timenpiteet vidaan asianmukaisesti surittaa. Kaikista mittauksista a. urakitsija laatii pöytäkirjan. Rakennuttajan psta Äänekskella Jussi Ohv

Ohje vastaanotto- ja käyttöönottovaiheen toteutukselle

Ohje vastaanotto- ja käyttöönottovaiheen toteutukselle 1 Tilaaja: Phjis-Savn sairaanhitpiiri Kiinteistöhallint PL 100 70029 KYS Hanke: Peruskrjaus 1 (PEKO 1) Ohje vastaantt- ja käyttöönttvaiheen tteutukselle Ohjeen tarkituksena n varmistaa suunnitelman mukainen

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

Tarkemittausohje

Tarkemittausohje 2.12.2015 1 Yleistä Tämä tarkemittaus ja dkumentintihje n tarkitettu käytettäväksi kaikissa Janakkalan Veden uudisrakennus- ja saneerauskhteissa. Ohjeesta ei saa piketa ilman erillistä Janakkalan Veden

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Iirislahdentie 36 C Sisätyöt, 24.4.2013 Sivu 1 / 8

Tarjouspyyntö Iirislahdentie 36 C Sisätyöt, 24.4.2013 Sivu 1 / 8 Tarjuspyyntö Iirislahdentie 36 C Sisätyöt, 24.4.2013 Sivu 1 / 8 1. Tarjuksen pyytäjät / Tilaajat : Asunt Oy Iirislahdentie 36 Osite: Iirislahdentie 36, 02230 Esp Yht.tiedt Martin Ollila, E-mail martinllila@gmail.cm;

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016 1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

PALOTEKNINEN INSINÖÖRITOIMISTO MARKKU KAURIALA OY

PALOTEKNINEN INSINÖÖRITOIMISTO MARKKU KAURIALA OY EMBASSY OF INDIA KULOSSARENKATU 30 00570 HELSINKI MUUTOS PALOKATKOSUUNNITELMA PALOTEKNINEN INSINÖÖRITOIMISTO MARKKU KAURIALA OY 2 / 9 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Lähtötiedt... 3 3. Pal-sastinti...

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

Nummisillankadun sadevesilinja

Nummisillankadun sadevesilinja HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA JA YMPÄRISTÖ Nummisillankadun sadevesilinja Vesihultsuunnitelma KUNNALLISTEKNIIKAN RAKENTAMINEN Turvallisuusasiakirja 21.4.2015 VIITE 2014021 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Sisällysluettelo VESIHUOLLON RAKENTAMISEN ERITYISPIIRTEET. Liite 1 MENETTELYTAPAOHJE RAKENTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.

Sisällysluettelo VESIHUOLLON RAKENTAMISEN ERITYISPIIRTEET. Liite 1 MENETTELYTAPAOHJE RAKENTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6. 1 VESIHUOLLON RAKENTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Yleisiä vaatimuksia... 2 3 Hankinta... 2 3.1 Tarjuspyyntö... 2 3.2 Tarjus... 3 3.3 Tilaus... 3 3.4 Lisä-

Lisätiedot

IV-kuntotutkimus. Ääniteknisten tarkasteluiden ohjeet IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Äänitekniset tarkastelut

IV-kuntotutkimus. Ääniteknisten tarkasteluiden ohjeet IV-kuntotutkimuksessa 16.1.2014 1 (5) Ohjeen aihe: Äänitekniset tarkastelut Ääniteknisten tarkasteluiden hjeet IV-kunttutkimuksessa 16.1.2014 1 (5) IV-kunttutkimus Ohjeen aihe: Äänitekniset tarkastelut Tämä IV-kunttutkimushje kskee ilmastintijärjestelmän, eri laitteiden ja kmpnenttien

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti

Tilannekatsaus 17.11.2015 Eero Ehanti Tilannekatsaus 17.11.2015 Eer Ehanti Muse 2015 visit Museiden sähköiset aineistt ja tiedt säilyvät, liikkuvat ja avautuvat! Standardeihin perustuvat Museiden luettelintihjeet kertvat mitä ja missä mudssa

Lisätiedot

Kvartsipöly on kivipölyä, jota muodostuu mm. betonin mekaanisen käsittelyn aikana, kuten

Kvartsipöly on kivipölyä, jota muodostuu mm. betonin mekaanisen käsittelyn aikana, kuten 2012 Kvartsipöly Kvartsipöly n kivipölyä, jta mudstuu mm. betnin mekaanisen käsittelyn aikana, kuten piikkaus, himinen, punsten katkaisu jne. Pöly sisältää eri kkisia hiukkasia: mitä pienempiä hiukkaset

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö

RAKENTAMISEN JOHTAMINEN 1. HALLINNOLLISET ASIAT. 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen. 1.2 Rakennuspaikka ja sen rakennusaikainen käyttö 19.11.2002 Sivu 1/5 1. HALLINNOLLISET ASIAT 1.1 Vastuullisten ja valtuuksien ilmoittaminen Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti urakkaneuvotteluissa tai viimeistään ensimmäisessä työmaakokouksessa tilaajan

Lisätiedot

Korkean rakentamisen rakentamistapaohje OHJEKORTIT. Hyväksytty 05.06.2012 HELSINGIN KAUPUNKI

Korkean rakentamisen rakentamistapaohje OHJEKORTIT. Hyväksytty 05.06.2012 HELSINGIN KAUPUNKI OHJEKORTIT Hyväksytty 05.06.2012 HELSINGIN KAUPUNKI 2 Sisällysluettel A1-1 Vastaavan työnjhtajan pätevyysvaatimukset... 3 A1-2 KVV- ja IV-laitteistjen rakentamisesta vastaavien työnjhtajien pätevyysvaatimukset...

Lisätiedot

Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla

Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla 2012 Tulityöt tilapäisellä tulityöpaikalla Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3

SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 2. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT... 3 3. RAKENNUSTYÖN SUORITUSVAATIMUKSIA... 3 Mäntyharjun päiväkoti Turvallisuusasiakirja 1 / 5 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 1 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 1 1.2 Päätoteuttaja... 2 1.3 Urakoitsijat... 2 1.4 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu...

Lisätiedot

Jaettu urakka pääurakalla, jolle alistetut sivu-urakat (lvi-, rakennusautomaatio-, sprinkleri- ja sähköurakat), ei tilaajan erillisurakoita

Jaettu urakka pääurakalla, jolle alistetut sivu-urakat (lvi-, rakennusautomaatio-, sprinkleri- ja sähköurakat), ei tilaajan erillisurakoita URAKKARAJALIITE 20.6.2012 Rakennushankkeen nimi Mäntyharjun päiväkti Mäntyharjun kunta Rakennuttajatehtävät Laatija Tässä asiakirjassa n esitetty tarjuskyselyn mukaisen urakan rakentamis, hanke, kiinteistö

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ. Turun kaupunki. Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU Turun kaupunki TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/5 Tilaaja: Turun kaupunki, Kiinteistöliikelaitos, Tilapalvelut PL11 20100 TURKU TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1. Turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Flexomix S. Patteri MIE-CL. Yleistä. Rakenne. Erittely. Lisävarusteet. Muut lisävarusteet

Flexomix S. Patteri MIE-CL. Yleistä. Rakenne. Erittely. Lisävarusteet. Muut lisävarusteet Patteri MI-CL Sissaan kuuluu asennuskiskt ja kteln etulevyn, jtka n svitettu lmminvesipatterille höyrypatterille LS, kylmvesipatterille LBC, surahöyrystinpatterille LBD ja lmmöntalteenttpatterille LX/LXF.

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 18.3.2015 Sivu 1/8 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE MAALISKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Dnr 21/021/2011 Hajautetun hjelmisttutantprsessin hjauspalvelut (Dnr 21/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU muutostyö. Rakennustapaseloste 26.5.2015

KARHULANVAARAN KOULU muutostyö. Rakennustapaseloste 26.5.2015 1 KARHULANVAARAN KOULU muutstyö Rakennustapaselste 26.5.2015 2 I ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA Karhulanvaaran kulu Kuhmntie 3, 89800 Sumussalmi II LAAJUUSTIEDOT Ei muutksia kknaisalassa, jitakin muutksia

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto Kiinteistöpalvelujen perustutkint Sisällys 2.1 Pakllinen tutkinnn sa... 3 2.1.1 Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuttaminen, 15 sp... 3 2.2 Kiinteistönhidn saamisalan, kiinteistönhitaja, paklliset

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄ

VANHUSTENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄ TARJOUSSAATE 47576 1 (1) Turun kaupungin ssiaalikeskus Itäinen avpalvelutimist Vs. avpalvelujhtaja Taina Kaila Nisse Kavn katu 3 20610 TURKU antti.nieminen@turku.fi taina.kaila@turku.fi Viite Lgica Sumi

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä YM3/601/2015

Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä YM3/601/2015 Ympäristöministeriön hje rakentamista kskevista suunnitelmista ja selvityksistä YM3/601/2015 Ympäristöministeriö antaa rakentamista kskevista suunnitelmista ja lupahakemukseen liitettävistä selvityksistä

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

URAKAN SISÄLTÖ 31.3.2011

URAKAN SISÄLTÖ 31.3.2011 Pää eli rakennusurakka LVIAurakka URAKAN SISÄLTÖ 31.3.2011 Rakennushankkeen nimi Tilaaja Metskangas II, päiväkti 20112012 Liikelaits Oulun Tilakeskus Rakennuttajatehtävät Laatija Liikelaits Oulun Tilakeskus

Lisätiedot

Vacon perussovelluksen ohjausliitynnät

Vacon perussovelluksen ohjausliitynnät LIITE 2: 1 Vacn perussvelluksen hjausliitynnät (Vacn NX taajuusmuuttajat svelluspas, 13) LIITE 3: 1 Tyypillisen kneen lhkkaavi (SFS-EN60204-1 2008, 18) LIITE 1: 1 (1) Aistinvaraisen tarkastaminen SFS 6000-6-61:2007

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti.

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti. TARJOUS Juni Kiimamaa / jun 25.8.2015 Nusiaisten kunta Juhani Kylämäkilä Hallintkuja 2 21270 Nusiainen KAITARAISTEN YRISTYSALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Keskusteluihimme viitaten tarjamme tsikssa mainittua

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU)

URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) 1 URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) Kaukolantie 30 23800 LAITILA HANKE 3 / 2017 2 Urakkarajaliite SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTOJÄRJESTELYT... 3 1.1 TYÖMAAN

Lisätiedot

opeukalo osui sirkkelin terään ja sahautui poikki 1. nivelen yläpuolelta osahaushetkellä teräsuoja on toiminut asianmukaisesti

opeukalo osui sirkkelin terään ja sahautui poikki 1. nivelen yläpuolelta osahaushetkellä teräsuoja on toiminut asianmukaisesti 2012 Sirkkeli Erittäin kkenut työntekijä (kkemus 45 v.) sahasi katkaisusirkkelillä listaa, jka li hunsti painettuna sirkkelin sahausvasteeseen. Lista n sahauksen aikana lyönyt työntekijän käteen Peukal

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta KVR-URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230,

Lisätiedot

Oulun kaupunki Kansankadun saneeraus TUKEFIN 2 - kannustinpilotti. tavoitteet, kannusteet ja läpimenoajat ja tuottavuus

Oulun kaupunki Kansankadun saneeraus TUKEFIN 2 - kannustinpilotti. tavoitteet, kannusteet ja läpimenoajat ja tuottavuus Oulun kaupunki Kansankadun saneeraus TUKEFIN 2 - kannustinpiltti tavitteet, kannusteet ja läpimenajat ja tuttavuus Piltin tavitteena li: Piltin taustaa Testata spimuskannusteita ja tutannnhajusmenetelyitä

Lisätiedot

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE

KAALISTEN KAUPUNKI. Torin seudun kehittämishanke. Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE KAALISTEN KAUPUNKI Torin seudun kehittämishanke Toinen rakennusvaihe 2012 Kirkkokadun saneeraus TYÖTURVALLISUUSLIITE 28.3.2012 SIsÄLLYSLUETTEL0 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 1.2 Rakennuttaja,

Lisätiedot

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla)

Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Rakennusmateriaalien hallinta rakennusprosessin aikana (Rakennustyömaiden kuivanapito suojaamalla) Tuula Syrjänen DI, rakennusterveysasiantuntija 3 / 2 / 2015 Hyvän sisäilman osatekijät Estetään ulkoa

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.5.2017 TURVALLISUUSASIAKIRJA KYYHKYSENKATU 10 IMATRA Purku-urakka Laatija:Wise Group Finland Oy, Riitta Honkalammi Sivu 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 0 Yleistä 3 0.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttajan

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA

PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA PITKÄAIKAISSÄILYTYKSEN AINEISTOJEN PAKETOINNIN PILOTIN SUUNNITELMA V0.1 Tämä määrittely n sa petusministeriön Kansallinen digitaalinen kirjast hanketta (hankenumer OPM039:00/2008) SISÄLTÖ 1 Jhdant... 3

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i

s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i s I s u s t u s a r k k i t e h t i t o i m i s t o l e n a o h r n b e r g m u s e o k a t u 9 0 0 1 0 0 h e l s i n k i KOTI KIVEKÄS R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S 25.03.2008 I ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Opetushallitus pyytää tarjoustanne tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. OPETUSHALLITUS TARJOUSPYYNTÖ TEKNINEN IT-KONSULTOINTI Sivu 1 Ohjelmist- ja järjestelmätestauspalvelut (Dnr 32/021/2011) 1. PERUSTIEDOT Opetushallitus pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 13.5.2015 Sivu 1/5 Tilaaja: Akaan kaupunki Myllytie 3 37800 Akaa Hanke: Arvo Ylpön vanhan kivikoulun lattioiden uusinta. TURVALLISUUSASIAKIRJA VERSIO 1.0 Sivu 2/8 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

Rengastyöt ja asiakaspalvelu

Rengastyöt ja asiakaspalvelu Semifinaalitehtävä A Tumarin si Rengastyöt ja asiakaspalvelu Tehtävän kuvaus Asiakas (tumari) tu autn rengasliikkeeseen, kert kilpailijalle että, aut vetelee. tehtävänä n tarkistaa renkaiden kunt ja tehdä

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

PROJEKTIPANKKIOHJE RAKENNUTTAJAKONSULTILLE Versio 1.3

PROJEKTIPANKKIOHJE RAKENNUTTAJAKONSULTILLE Versio 1.3 Tim Mälkönen Prjektipankkihje 1 (21) Osm Knaappila, Buildercm Oy rakennuttajaknsultille v 1.3 26.10.2011 PROJEKTIPANKKIOHJE RAKENNUTTAJAKONSULTILLE Versi 1.3 Sumen Ylipistkiinteistöt Oy:n prjektipankkien

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN C-SIIVEN POHJOISPÄÄ

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN C-SIIVEN POHJOISPÄÄ HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN C-SIIVEN POHJOISPÄÄ 01 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01.0 YLEISTÄ Yleiset suoritusmääräykset määräytyvät yleisten sopimusehtojen sekä urakkaohjelman mukaan.

Lisätiedot

Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu

Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu Suunnitteluhje Ari Savlainen 30.11.2015 Helsinki, Esp, Vantaa, U-ELY 30.11.2015 2 (49) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Ohjeen sisältö, tarkitus, käyttö... 4 1.2 Nimikkeistöt... 4 1.3 Suunnittelun hjaus ja hyväksyntä...

Lisätiedot

Katsastustoimipaikan laitevaatimukset

Katsastustoimipaikan laitevaatimukset Ohje 1 (5) TRAFI/ Antpäivä: 28.12.2011 Vimaantulpäivä: 2.1.2012 Vimassa: tistaiseksi Säädösperusta: LiikMp ajneuvjen katsastusluvista (1099/1998) 2 Muutstiedt: Kumaa hjeen 237/121/2001 Sveltamisala: Katsastustimipaikat

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24

IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut Psykososiaalinen oppilashuolto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 1 IMATRAN KAUPUNKI REKISTERISELOSTE Hyvinvintipalvelut Lasten ja nurten palvelut Psykssiaalinen ppilashult Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 30.10.2014 1. REKISTERIN NIMI

Lisätiedot

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö

SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET. Lainsäädäntö SUUNNITTELIJAN, RAKENNUTTAJAN JA PÄÄTOTEUTTAJAN VELVOLLISUUDET 1 Lainsäädäntö Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta (205/2009) 2 VASTUUKAAVIO SUUNNITTELIJAT

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

Porrastuotejärjestelmät

Porrastuotejärjestelmät Prrastutejärjestelmät 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti ja varmentaminen... 2 4.1. Lähtötietjen tarkastus...

Lisätiedot

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012

Sivistysvirasto Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Tarkoitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1 Naantalin kaupunki Sivistysvirast REKISTERISELOSTE Henkilötietlaki (523/99) 10, 24 Tarkitettu asiakkaille Laatimispvm: 22.10.2012 1. REKISTERIN NIMI AURA - Kulukuraattrien ja psyklgien asiakastietjärjestelmä,

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

Sekoittimen puhdistus piikkaamalla

Sekoittimen puhdistus piikkaamalla Sekittimen puhdistus piikkaamalla 2012 Työntekijä li sekittimen sisäpulella piikkaamassa, kun avinna llut tyhjennysluukku meni äkkiä kiinni Työntekijän tinen kantapää leikkautui irti Työn aikaista käyttövimasta

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 19.3.2015 KITTILÄN YLÄASTE JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA TYÖ 1611 TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Työturvallisuusliitteen tarkoitus... 2 1.2 Päätoteuttaja...

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1.2.2008 Sivu 1/7 Tilaaja: SY-Invest Oy Kalevankatu 56 a A 00180 Helsinki Hanke: KOY Köydenpunoja TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 2/8 KOY KÖYDENPUNOJA SISÄLLYSLUETTELO: 1. Yleistä...3 1.1. Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI OHJEITA RAKENTAJILLE 1(3) Rakennusvalvonta 2009 YLEISTÄ Nämä asiakirjat piirustuksineen ja liitteineen sisältävät rakennusluvan. Rakennettaessa on noudatettava hyväksyttyjä piirustuksia.

Lisätiedot

PURKUTYÖSELOSTUS. Korjausrakentaminen

PURKUTYÖSELOSTUS. Korjausrakentaminen Krjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Purkusuunnitelma TILAAJA Huittisten kaupunki KOHDE, Vesitrnintie, 32700 HUITTINEN 2(12) SISÄLLYSLUETTELO 1. YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Khde... 3 1.2 Tilaaja... 3 1.3 Suunnitelman

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti.

Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti. KYLPYHUONEEN MUUTOSTYÖ Muutostyön kohde Pyydän tarjoustanne kylpyhuoneen muutostyöstä tässä tarjouspyynnössä ja liitteissä esitetyn mukaisesti. Muutostyön kohteen on vuonna 2003 valmistuneen kerrostaloasunnon

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vuosaaren melontakeskusinvestoinnin

Lainahakemus Natura Viva Oy:n Vuosaaren melontakeskusinvestoinnin Helsingin kaupunki Urheilu- ja ulkilulaitsrahast HELSINGIN KAUPUNGIN KIRJAAMO HELSINGFORS STADS REGISTRATORSKONTOR SaapunuVlnkmmit O 9, 01. 2015 Onr/Dnr TsHtävälUkka U ipfllflakia»8 Lainahakemus Natura

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.4.2017 Sivu 1/8 Tilaaja: Iisalmen kaupunki / Tekninen toimiala PL 10 74101 IISALMI Hanke: Kauppis-Heikin koulun purku-urakka TURVALLISUUSASIAKIRJA Iisalmen kaupungin Toimitilat Pohjolankatu 14, 74100

Lisätiedot

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti.

Keskusteluihimme viitaten tarjoamme otsikossa mainittua tehtävää mukaisesti. TARJOUS Juni Kiimamaa / lli 17.9.2015 Nusiaisten kunta Juhani Kylämäkilä Hallintkuja 2 21270 Nusiainen NUMMEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, NUMMENTIE JA MOISIONTIEN ALKU Keskusteluihimme viitaten tarjamme tsikssa

Lisätiedot