URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu ÄÄNEKOSKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE 14.4.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI"

Transkriptio

1 s.1/17 Tilaaja: Ääneksken kaupunki Hallintkatu ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKARAJALIITE -jaettu urakka alistamisehdin

2 s.2/17 1 RAKENNUSKOHDE 1.1 Khteen kuvaus Nimi: Kunta: Äänekski Osite: Lssintie 19 Krjauskhteen tarkempi yksilöinti urakkahjelmassa ja työselstuksissa. 1.2 Rakennuttaja ja tilaaja Ääneksken kaupunki Hallintkatu Äänekski 2 URAKKARAJALIITTEEN SISÄLTÖ Urakkarajaliite n urakkahjelmaa täydentävä, pätevyydeltään sen jäljessä tuleva YSE 1998:n mukainen kaupallinen asiakirja. Urakkahjelma ja urakkarajaliite liitetään urakkaspimukseen. Urakitsijan n tutustuttava urakkarajaliitteeseen ja tettava humin sen aiheuttamat velvitteet määrittäessään hankintjensa ja työsuritustensa laajuutta. 3 URAKOITSIJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Jäljempänä esitetyissä taulukissa -merkityt khdat kuuluvat kyseiselle urakitsijalle. Lyhenteiden selvitys: Rak= Rakennuttaja RU= Rakennusurakitsija PU= Putkiurakitsija IV= ilmanvaihturakitsija SU=Sähköurakitsija UO=Urakkahjelma TTA=Työturvallisuusasiakirja RTS=Rakennustyöselstus Urakitsijiden velvllisuuksiin kuuluu kaikkien urakkasuritukseen sisältyvien töiden tekeminen suunnitelmien mukaan täysin valmiiksi. Työmaalla nudatetaan puhtauslukasta P1 annettuja hjeita ja Sisäilmastlukitus 2008 asiakirjaa (RT -krtti ) sekä Terve tal-kriteereitä (RT -krtti ). Rakennuksen sisäilmastn laatulukka n S2, rakennus- ja ilmanvaihttöiden puhtauslukka P1 ja rakennusmateriaalien päästölukka M1. Lisäksi pääurakitsijan tulee ttaa humin mm. seuraavaa: puhtauslukan P1 järjestelmiä ei saa käyttää rakennusaikana ennen mahdllisia

3 s.3/17 timintakkeita. ilmanvaihtknetta ei saa käyttää ennen kuin k. kneen alueella pölyä aiheuttavat työsuritukset n lppuun suritettu, hunetilat saavuttaneet P1-puhtaustasn sekä ilmanvaihtkne ja knehune puhdistettu. lpullisesti käyttöön jäävien järjestelmien ja tiljen rakennusaikaiseen käyttöön tulee saada rakennuttajan kirjallinen lupa 3.1 Sivuvelvllisuudet YSE 1998 rakennusurakan yleisten spimusehtjen khdan 2 :n mukaisten sivuvelvllisuuksien lisäksi tulee ttaa humin seuraavaa: Sivuvelvllisuudet Rak RU PU IV SU Hum. Työmaan yleisaikataulun laatiminen ja päiväykset Urakan aikataulutus työmaan yleisaikatauluun Pakkaus-, ja rakennusjätteiden lajittelu ja siirt jätelavalle Puhtauslukan P1 vaatimusten nudattaminen Urakka-alueen puhtaanapit P1 vaatimusten tarvitsemat sujaseinät ja sastinnit Työmaasuunnitelma Työturvallisuussuunnitelma Purku-, ja tuentasuunnitelma Laatusuunnitelma 1) Pölynhallintasuunnitelma Ympäristö-/aluesuunnitelma Työmaapäiväkirjan yms. sähköisen dkumentinnin tallentaminen prjektipankkiin tilaajan hjeiden mukaisesti Lukituksen sarjitussuunnitelman laatiminen, lukitustyöt Tulitöiden kalust ja vartiinti Tute-, ja käyttötapaselsteiden timittaminen tilaajalle Aliurakitsijiden ja timittajien hyväksyttäminen tilaajalla 1) RU:n laatusuunnitelman tulee sisältää veden-, ja ksteudenhallinnan- sekä sujaussuunnitelman. Työmaa-, työturvallisuus-, laatu-, puhtaus-, ja ympäristösuunnitelmat tulee lla valmiit ja luvutettuna rakennuttajalle viimeistään kahden viikn kuluttua urakkaspimusten allekirjittamisesta. Purku-, tuenta-, nst-, ja asennussuunnitelmat tulee luvuttaa rakennuttajalle viimeistään kaksi viikka ennen työvaiheen alitusta. Työvaiheita ei saa alittaa ennenkuin rakennuttaja, valvja tai suunnittelija n tarkastanut ja allekirjituksellaan vahvistanut suunnitelmien mukaisen valmiuden

4 s.4/17 työsurituksen alittamiseksi. P1-lukituksesta, ksteudenhallinnasta ja muista laadunvarmistustimenpiteistä aiheutuvat erityispiirteet aikataulun laatimiseen liittyen: Aikataulussa tetaan humin Työmaan puhtaudenhallintasuunnitelma ja ksteudenhallintasuunnitelma Aikataulussa ja työjärjestyksissä n tettava humin Terve tal kriteeristön vaatimus siitä, että kaikki alakattjen yläpulelle jäävät katt- ja seinäpinnat n pölynsidntamaalattava Työvaiheet n siten järjestetty, että tiljen sisäilmalukituksen edellyttämä rakennustöiden puhtauslukkavaatimus P1 saavutetaan Aikataulussa n varattu riittävästi aikaa puhtaustarkastuksille ja urakitsijan man työn tarkastukselle Aikataulun laadinnassa tetaan humin, ettei ilmanvaihtasennuksia vida tehdä yhtä aikaa k. tilassa tehtävien pölyävien rakennustöiden kanssa. Puhtaan ilmanvaihtjärjestelmän asennuksista aiheutuvat vaatimukset myös rakennustöille. Ilmanvaihtjärjestelmä rakennetaan puhtauslukan P1 mukaisesti, ks. tarkemmat hjeet Sisäilmastlukitus 2008, khta (RT ) Lppusiivukselle ennen luvutusta varataan riittävästi aikaa niin, että siivus vidaan surittaa häiriöttä eikä tilissa tehdä pölyäviä työvaiheita siivuksen aikana tai sen jälkeen. Uusien betnirakenteiden ja tasitekerrsten asennusten jälkeen täytyy varmistua rakenneksteusmittauksin, ilmanksteuden seurannalla yms. timenpitein riittävästä kuivumisajasta, kuivumislsuhteista ja rakenteen ksteustilanteesta ennen pinnitus- ja päällystystöitä. Pintaksteusmittaus ei le riittävä varmentamismenetelmä. 3.2 Työmaapalvelut YSE 1998 rakennusurakan yleisten spimusehtjen khdan 3 :n mukaisten työmaapalveluiden lisäksi tulee ttaa humin seuraavaa: Työmaapalvelut Rak RU PU IV SU Hum. Työmaatimistt ja ssiaalitilat Työmaan neuvttelutilat Työmaakkukset lähtökhtaisesti käytössä levassa rakennuksen sassa Työmaatimistn, neuvttelu-, ja ssiaalitiljen kalustus ja varustus Varastkpit Varastalueet Yleinen työmaaliikenteen järjestely Alueen liikennejärjestelyjen tarvitsemat liikennemerkit Työmaan aitaaminen tukevalla aidalla Työmaakkustilat rakennuttajan vastuulla, muut rakennusurakitsijan vast. UO, TTA UO, TTA Työnaikaiset sujaseinät UO, TTA

5 s.5/17 sisätilissa Putamisen estävien sujarakenteiden tek ja kunnssapit Työmaan kulunvalvnnan krdininti ja seuranta Henkilöstön henkilökhtaiset kuvalliset tunnisteet Rakennuskhteen vartiinti Rakennuskhteen sujaaminen Rakennustarvikkeiden sujaaminen Säilytettävien materiaalien sujaus Ympäristön sujaaminen Vastaava työnjhtaja RT , khta , TTA Rakentamisenaikainen siivus UO, TTA Rakentamisen lppusiivus UO, TTA Pölyn hallinta rakentamisessa UO, TTA Yleisvalaistus Kts. TTA 3.10 Työmaa-alueen alipaineistus sastintityöt Työkhdevalaistus Sähkön jakelupisteet 20 m:n päähän työpisteistä Sähkön, lämmityksen sekä veden ja jäteveden tilapäiset liittymis-, asennus-, ja seuranta/ laskutuskulut Sähkö-, ja lämmitysenergian kulutusmaksut UO, TTA Tarvittavat liittymät vat lemassa Työmaakäytössä levilla alueilla Vesi-, sekä jätevesimaksut Työmaakäytössä levilla alueilla Työmaapalvelut Rak RU PU IV SU Hum. Jätteiden kntipisteiden tek ja jätelavjen timitus Lajiteltujen jätteiden piskuljetus ja kaatpaikkamaksut Työmaan rakennustyövakuutus, YSE 38 Kaikkien vi-,ikkuna-, ja kalustemittjen tarkastaminen ennen tilausta Kts. UO 7.3 Pääurakitsija merkitsee työmaasuunnitelmaan mm. eri urakitsijiden käyttöön tulevat tilat, kulkureitit (työmaa, käyttäjät), jätekeräyspisteiden sijitus, materiaalien kuljetusreitit,

6 s.6/17 pölynhallinnan sastinnit ja työmaa-aitaukset. Pääurakitsija hulehtii timist- ja ssiaalitiljen jätehullsta ja siivuksesta. Kaikkien tilapäisten rakennusten tulee lla asiallisia ja siistejä. Pääurakitsija vastaa myös muiden urakitsijiden pakkausjätteiden piskuljettamisesta svittavista keräyspisteistä eteenpäin. Kukin urakitsija vastaa pakkausjätteidensä lajittelusta, Vnp nr 295/97, keräyspisteeseen työmaasuunnitelman mukaisesti. Jkainen urakitsija n velvllinen hulehtimaan työaikana man työkhteensa siisteydestä ja järjestyksestä niin, että työpisteen ympäristö vidaan esteettä siivta. Työpisteitä ei sijiteta kulkuväylille. Pääurakitsija valv, että puhtaanapit n säännöllistä ja että työvälineet ja -menetelmät vat asianmukaisia. Siivuksessa käytetään pölyämättömiä työmenetelmiä, kuten lattiankuivainta ja imurintia. Harjasiivus n kielletty. Pääurakitsija vastaa siitä, että siivusurakitsijalla n käytössään vettä lppusiivuksen alkaessa. Pääurakitsija hulehtii, että ilmanvaihturakitsijalla n käytettävissään pölyttömiä tilja, jissa kanavien katkaisu suritetaan. Kunkin urakitsijan n siivttava ja kuljetettava rakennus- ja pakkausjätteensä päivittäin pääurakitsijan sittamaan pisteeseen, jsta pääurakitsija hulehtii niiden säännöllisestä pistamisesta työmaa-alueelta Työmaan jhtvelvllisuudet YSE 1998 rakennusurakan yleisten spimusehtjen khdan 4 :n mukaisten työmaan jhtvelvllisuuksien lisäksi tulee ttaa humin seuraavaa: Työmaan jhtvelvllisuuksista vastaa pääurakitsija, kts UO luvut 3 ja 4. Jkaisen urakitsijan tulee tutustua tisen sa-alueen suunnitelmiin niiltä sin kuin se työn surittamisen kannalta n välttämätöntä. Pääurakitsijan velvllisuus n valva työjärjestystä ja työaikataulua. Havaitessaan pikkeamia, infrmida k. urakitsijita ja rakennuttajaa ja svittaa ristiriidat. Kussakin asennusvaiheessa n lisäksi varmistuttava siitä, ettei asennuksilla estetä myöhemmin tehtävien asennusten surittamista suunnitelmien mukaisesti. Työmaan jhtvelvllisuudet: Rak RU PU IV SU Hum Työmaan rganisaatin laadinta Työmaan yleisjht Työmaan vastaava työnjhtaja Työsurituksen ja työntekijöiden työnjht Työmaan työsujelun jht, YSE 57 1

7 s.7/17 Työntekijöiden perehdytys työmaahan Työmaatöiden järjestely ja yhteensvitus TTA, UO Kts. UO 3.4 RT TTA Työmaan aikataulun laadinta RU:n jhdlla Työmaan alituskkuksen järjestäminen Infrmaativelvllisuus Työmaan luvutuksen aikataulutus ja luvutussuunnitelma Itselle luvutus kirjallisin dkumentein RU:n jhdlla Suritettava viikka ennen vastaantttarkastusta. Itselleluvutusptk ltava ennakktarkastukseen mennessä 3.4. Tilaajan hankinnista aiheutuvat työt ja velvitteet Tilaajan hankinnista aiheutuvat työt ja velvitteet Tilaajan hankintjen timitusaikjen määritys ja timitusten valvnta Materiaalien vastaantt ja tarkastus Materiaalien varastinti ja sujaus Materiaalien siirtapu velituksetta Laitteiden, kneiden, telineiden, kalusteiden ja varusteiden paikilleen mittaus ja asennus Laitteiden-, ja kneiden sähkö-, ja Ivia-kytkennät Irtkalustetimituksen ja muutn aikainen lattiapintjen sujaus Kaapeli-, putki ja jhtreittien tilavaraukset Rak RU PU IV SU Hum () RU:n vastuu päättyy erikseen svittavana ajankhtana työmaan luvutuksen jälkeen TTA TTA, UO, Puht hall. hje AU-urakitsija tilaajan erillishankintana UO Sujausten purku tilaajan vastuulla A urakitsija merkkaa, RU tekee lävistykset ja tiivistää ne Tarvikkeet tulee timittaa työmaalle mahdllisimman ikea-aikaisesti ennen asennustyötä. Kukin urakitsija vastaa tarvikkeidensa vastaantsta, ikeasta varastinnista asianmukaisille alustille ja sujauksesta (sekä peittämisestä sadesujin) valmistajan hjeiden ja P1- puhtauslukan mukaisesti niin, että niiden laatu ja minaisuudet säilyvät. Rakennusmateriaalien ja laitteiden varastintia, säilytystä ja kknpana varten varatun varastn/ tilan tulee lla kuiva ja riittävän puhdas. Ulkalueilla levien varastn tulee lla irti maasta ja sujattu siten, että sade- ja pintavedet eivät pääse kastelemaan

8 s.8/17 rakennustarvikkeita. Ilmanvaihtkanavien sat ja tarvikkeet säilytetään työmaalla katetuissa välivarastissa hyvin sujattuina niin, että ne eivät judu alttiiksi ulkpulelta tulevalle lialle, kastu tai likaannu. Sisätilihin ja rakenteisiin tulevat sat ja rakennustarvikkeet sujataan asianmukaisesti asennuspaikan välivarastinnin, asennuksen aikana ja tarvittaessa asennuksen jälkeen. Urakitsija sujaa keskeneräiset ja valmiit rakennus- ja laitesat vahingittumiselta työn keskeytyessä. Uudet lattiapintamateriaalit sujataan kauttaaltaan asennuksen jälkeen kulutusta kestävällä materiaalilla. Säilytettävät pinnat sujataan likaantumiselta ja vahingittumiselta purku- ja rakennustöiden aikana. Kuivatutteet n varastitava kurmalaville, jtta lattiasta (tai maasta) ei imeydy ksteutta materiaaleihin ja jtta lattiarakenteet (uudet maanvaraiset ja pintabetnilaatat) pääsevät kuivumaan. Materiaalit sujataan varastinnin ajaksi sujapeitteillä. Sisätilihin tulevien materiaalien ja laitteiden, kuten ilmanvaihdn päätelaitteiden, valaisimien ja lämpöpattereiden ja lattiapintjen sujaukset pistetaan vasta lppusiivuksen ensimmäisessä vaiheessa. Rikkntuneet sujaukset krjataan välittömästi. Ilmanvaihtlaitteet, kanavat ja putket timitetaan tulpattuina ja peitettyinä työmaalle. Mikäli kanavia ei le tulpattu, ne tulee puhdistaa ja peittää työmaalla välittömästi. Asennuksessa mahdllisesti avattavat kanavat tulpataan asennuspaikalla töiden keskeytyessä. Varastinnissa hulehditaan, että Sisäilmastlukitus 2008 asiakirjan P1-puhtauslukan vaatimukset tulevat humiiduiksi. 3.5 Urakkatäsmennyksiä Suunnitelmissa ja työselityksissä levien urakkarajjen määrityksiä täsmennetään seuraavasti. Nämä tarkennukset vat suunnitelma-asiakirjja määräävämpiä. Urakkarajatäsmennyksiä Rak RU PU IV SU Hum Haitta-ainepurkutyöt () Khteesta ei le laadittu haittaainekartitusta, mahdlliset k. purkutyöt tehdään UO:n mukaisena lisätyönä Mahdllisten hme-, ja ksteusvauriituneiden rakenteiden purkutyöt sekä jäävien rakenteiden kaikkien pintjen desinfiinnit Vanhjen purettavien rakenteiden purku-, ja timanttityöt liittymäalueilla Reikien merkitseminen varaussuunnitelmiin tai rakenteisiin ennen niiden tekemistä Työt suritettava ksteus- ja mikrbivauriituneiden rakenteiden purkuhjeiden mukaan RATU RU:n jhdlla, a. urakitsija merkitsee reiät rakenteisiin.

9 s.9/17 Urakkarajatäsmennyksiä Rak RU PU IV SU Hum Varaussuunnitelmiin tai rakenteisiin merkittyjen reikien ja aukkjen tekeminen ja jälkien paikkaus ympäröivien pintjen tasisiksi >30mm reiät tekee rakennusurakitsija. Kantaviin rakenteisiin tulevia reikiä ei saa tehdä, ennenkuin rakennesuunnittelija n ne hyväksynyt Tarkemittaa ennakkn työmaalla urakkaan kuuluvien hankintjensa, kneiden, laitteiden, elementtien tai tms. rakennussien mitituksen ennen tilausta tai työsuritusta Putkijhtjen sekä iv-kanavien riltukset, reiät ja paikkaukset. Myös käyttämättömiksi jäävien rasiiden, putkenpäitten yms. paikkaus Sähköjhtjen, -kurujen yms. läpivientien praukset ja paikkaukset Viemäri-, ja käyttvesijärjestelmät Pistettavien LVISA-asennusten purkutyö Lämmityspattereiden ja näkyviin jäävien putkitusten maalaus Tyhjentää, katkaisee kaikki rakenteiden sisään jäävät, käytöstä pis jäävät viemäri-, vesi-, ja lämpölinjat Vanhjen pisjäävien IVkanavien purku yläphjasta Lvisa-asennusten vaatimien rakenteiden avaaminen ja purkaminen sekä jälleen rakennus Asennus-, ja kuljetusaukkjen tek ja kiinnilaitt Työkalujen ja tarvikkeiden varkaus-, ja murtvakuutus >30mm reiät tekee rakennusurakitsija. RU antaa urakkaan kuuluvana aputyöt kneiden ja laitteiden irritukseen ja siirtihin. LVISAtekniset jhdtukset ja putkitukset ja lämmityspatterit pistetaan a.urakitsijan timesta. IVurakitsija irrittaa ja pistaa vanhat IV-kneet, RU antaa aputyöt yli 70kg painisten laitteiden haalaukseen. Hum. Laajuus tarkastettava rakennuspaikalla. Hum. Ilmanvaihtkanavien purkujen laajuus tarkastettava rakennuspaikalla.

10 s.10/17 Hulehtii telineiden ja sujarakenteiden suunnittelu-, ja tarkastusmenettelyistä Siirrettävien asennustelineiden siirt Saksilavat, nstimet ja muut nstlaitteet Yli 70kg painisten esineiden makustannushintainen siirtapu Rakennusaineisten kiinnitysalustjen tek Rakenteiden lävistysten ääni- ja paltiivistys Vedeneristyspaksuuden mittaukset rakennusselityksen ja vedeneristyshjeiden mukaisesti Vesieristeiden lävistyshlkkien timittaminen Vesieristyksen liittäminen lävistyksiin ja kaivihin Kustannuksista vastaa urakitsija, jka tarvitsee nstlaitetta. Myös rakennuttajan ja käyttäjän hankinnat Paltiivistyksissä ja pal-vien asennuksessa käytettävä tyyppihyväksyttyä järjestelmää Urakitsija tekee mallityön eristyksistä. Vesieristeen vahvikekankaat ja lattiakaivlaipat rakennusurakassa RIL hjeiden mukaisesti Urakkarajatäsmennyksiä: Rak RU PU IV SU Hum Surittaa wc-istuimen asennuksen ja kiinnittämisen sekä kiinnitysreikien tiivistämisen Lattiakaivt ja RST-kannet lattiapinnitteeseen svitettavat Tekee wc-istuimen jalan ja lattian välisen sauman lpullisen tiivistämisen saniteettisiliknilla Materiaalien vastaantt työmaalla Materiaalien varastiminen työmaalla Vaaka- ja pystysiirrt työmaalla Myös väliaikaisten kytkentöjen aiheuttamat siirrt Nst tai siirtkalust tilattuna makustannushintaan Ulkseinien läpivientiputkien ja säleiköiden hankinta Ulkseinien läpivientiputkien ja säleiköiden asennus Rakennusaineiset tarkastusluukut Jälkiasennettavat tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet Myös umpinaisten alakattjen metalliset valmissaluukut

11 s.11/17 Tiivistää LVI-läpiviennit vedeneristyksiin höyrynsulun ja vesikatteen khdalla laipallisilla läpivientikappaleilla Vesikatlle tulevien kneiden ja ilmastintilaitteiden jalustjen, tukien ja rakennusaineisten kteliden tek (tärinävaimennukset: laitteen timittavalla urakitsijalla hankinta ja asennus) Lukt lukituksineen Lukt lukituksineen tilaajan erillishankintana. Ovien kahvat, lukituspraukset ja -varaukset, lukkpesät yms. muut helitukset RAK-urakitsijan hankinta. Kts vikaavit. Läpimenjen sujaputkien hankinta ja asennus Pistettujen LVIA-reittien ja läpivientien tiivistykset LVISA-järjestelmien mittaukset ja säädöt Näkyviin jäävien putkien, ivkanavien ja sähköasennuksien valmiiksi maalaus Ilmastinnin tul-, ja pistventtiilien, säleiköiden, pattereiden, lvisakjeiden,laitteiden ja keskusten timitus tehdasmaalattuina ja sujattuina Aikataulutetaan RU:n ja muiden urakitsijiden kesken. Näkyvät iv kanavat ja käyrät tehtaalla plttmaalattuja kanavia Urakkarajatäsmennyksiä: Rak RU PU IV SU HUOM Putkistihin ja kanaviin liittyvien AU-urakitsija timittamien anturien ja venttiilien asennus Taajuusmuuntajien kestus ja viritys Ilmanvaihdn autmaati kaapelien jhdtus alakeskukselle Tekee kaikki sähköpiirustuksissa ja sähköselityksessä mainitut sähkötyöt ja hankkii laitteet, ellei niitä le määritelty muihin urakihin Alakatn tarkastusluukkujen tekeminen kiinteästi asennettavilla alakattalueilla Luukkutyyppi metallirakenteinen saranitu valmissaluukku. Kts rakennustapaselstus.

12 s.12/17 Betni-, tiili-, yms. kivirakenteissa käyttämättömiksi jäävien rasiiden, putkenpäitten yms. paikkaus Riljen tekeminen piiln asennettaville sähköputkille ja jakrasiille urakitsijan antamien hjeiden mukaan Hulehtii kaikkien sähkötiljen valmistumisesta riittävän ajissa sähköurakitsijan asennuksia varten sekä siitä, että tilat, jissa asennuksia tehdään pintatyönä, tulevat puhdistetuiksi ja maalatuiksi riittävän ajissa ennen kjeiden ja jhtjen asentamista. Juduttaessa surittamaan kaapeliasennuksia ennen varsinaista maalausta n jhtimienja kurujen asennuspaikat maalattava Laitteiden, kneiden ja välineiden mekaaniset asennukset Laitteiden, kneiden ja välineiden sähkökytkennät-, ja asennukset Sujaseinien tek ja purku kuuluu pääurakitsijan velvitteisiin. Sujaseinät tulee kuvata erillisessä työmaan pölynhallintasuunnitelmassa. Työnaikaiset ja lpulliset lppusiivustyöt tulee surittaa nudattaen Sisäilmastlukitus 2008 asiakirjan mukaisesti ja materiaalin valmistajien sekä lppukäyttäjien hjetta. Työmaan siivus ja käyttöönttpuhdistuksessa käytettävät vahat yms. aineet n svittava ennen lppusiivusta käyttäjän kanssa. P1-puhtauslukan vaatimusten mukaisesti suritetaan puhdistus- ja siivustyöt eri vaiheiden jälkeen (työmaan aikainen siivus, lppusiivuksen vaihe 1 ennen timintakkeita ja lppusiivuksen vaihe 2 ennen luvutusta). Sujapakkauksen pistaa pääurakitsija lppusiivuksen yhteydessä IV-urakitsijan tulee nudattaa rakennusteknisissä töissä puhtauslukkaa P1. Iv-urakitsija asentaa jäähdytyspalkit sujapakkauksissaan ja tekee jäähdytinpalkkeihin lisäsujaukset, mikäli ne eivät le pölytiiviisti sujattuja. Sujausten piststa vastaa pääurakitsija lppusiivuksen yhteydessä. Pääurakitsija luvuttaa ilmanvaihturakitsijan käyttöön riittävästi katettua siistiä varasttilaa ilmanvaihtkanavien varastintia varten Sähköurakitsija sujaa asennetut valaisimet, sähkökeskukset, rasiat ja jhdt kauttaaltaan rakennuspölyltä. Sähköurakitsija puhdistaa sähkökurut sisäpulelta ennen timintakevaiheen tarkastusta (Hum! Sähköurakitsija sujaa ennen purkutyön alitusta kaikki nykyiset hyllyt, sähkökeskukset ja valaisimet yms. asennukset jta ei pureta). Työstä aiheutuvien jätteiden lajittelu, piskuljetus pääurakitsijan sittamiin paikkihin ja

13 s.13/17 työpisteen pölynpist kuuluvat kaikille urakitsijille. Pölyävissä töissä käytettävät laitteet ja kneet n varustettava khdepistlla. Rakennusaikainen käyttö: Patterilämmitys vidaan ttaa käyttöön asennustöiden edistymisen ja ja rakennuttajan kanssa svittavan aikataulun mukaan. Mahdlliset pattereiden sujapakkaukset saa kuitenkin pistaa vasta lppusiivuksen yhteydessä. Tämä tulee humiida lisälämmityksen hankinnassa. Ilmanvaihtlaitsta ei saa ttaa käyttöön ennen kuin rakennuksen eri sien pölyä aiheuttavat työvaiheet n lppuun suritettu ja knehuneet puhdistettu ja tilat n siivttu P1 puhtaustasn. Lpullisten valaisinten rakennusaikainen käyttö edellyttää, että rakennusta vastaantettaessa n kaikkien valaisinten ltava timintakuntisia ja puhdistettuja Mikäli pääurakitsija ttaa, saatuaan siihen rakennuttajalta luvan, man ja/tai muiden urakitsijiden käyttöön valmistuvia hunetilja ja niissä levia varusteita tms. tulee hänen kustannuksellaan saattaa nämä ennen luvutusta spimuksenmukaiseen kuntn, tarvittaessa uusia viittuneet pintakäsittelyt, verhukset, päällysteet, varusteet, kjeet ja asennukset. Lisäksi näissä tilissa nudatetaan puhtauslukasta P1 annettuja hjeita järjestelmäkhtaisesti Sisäilmastlukitus 2008 (RT ) mukaisesti. Lattiakaivja ja lavuaareja ei saa käyttää tasite-, maali tms. pesuun. Tupakinti n kielletty rakennuksen sisätilissa ja kk Timintakeskuksen tntin alueella. 4 SUUNNITELMIEN TOIMITTAMISEN VASTUURAJAT Suunnitelmien teettäjä vastaa teettämistään suunnitelmista, suunnittelukustannuksista ja kpikuluista. 4.1 Rakennuttajan timittamat suunnitelmat Khteen suunnitelmien timittamisesta vastaa rakennuttaja. Tarjuslaskenta-asiakirjat liitepiirustuksineen n ladattavissa Hankintailmitukset.fi hankintailmituksen liitteistä. Paperikpita ei tarjajille tarjuspyyntöaineiststa timiteta. Valituille urakitsijille timitetaan velituksetta 3 sarjaa urakasta laadittuja suunnitelmia ja urakka-asiakirjja. Mahdlliset lisä-, muuts-, detalji-, puuttuvat ja täydentävät piirustukset n yksilöityinä tilattava 2 viikka ennen a. suunnitelmatimitusta. 4.2 Urakitsijan hankkimat suunnitelmat Rakennusurakitsija laatii työnaikaisesta ksteudenhallinnasta suunnitelmat ja hyväksyttää ne rakennuttajalla hyvissä ajin ennen työn alittamista. Ksteudenhallintasuunnitelmassa esitettävistä asiista UO khta 13.3.

14 s.14/ Työmaan pölynhallintasuunnitelma Rakennusurakitsija laatii P1-työmaalle rakennustöiden pölynhallintasuunnitelman. Nudatettaessa puhtaan rakentamisen periaatteita Sisäilmastlukitus 2008:n mukaan esitetään: Rakennusurakitsija laatii työmaalle P1-rakennustöiden pölynhallintasuunnitelman jssa määritellään muun muassa rakennustarvikkeiden kuljetus, varastinti, tiljen työnaikainen sastinti ja tiljen siivus. Pölynhallintasuunnitelmassa tetaan humin VPA /205 asettamat määräykset sekä kuvataan, puhtaan rakentamisen periaatteiden Sisäilmast 2008 nudattaen: pölyävät työvaiheet / puhtaita lsuhteita edellyttävät työvaiheet työvaiheiden ajitus pölyn vähentäminen ja leviämisen estäminen työssä käytettävät työmenetelmät työmaan sastinti ja alipaineistuksen järjestäminen Pölynhallintasuunnitelmassa esitetään lisäksi: miten ilmanvaihtkanavat ja kanavasat vidaan asentaa ja sujata pölyävien työvaiheiden välissä miten rakennusmateriaalit ja laitteet kuljetetaan, varastidaan ja sujataan niin, että ne eivät likaannu, kastu tai muuten vauriidu ennen asennusta, asennuksen aikana tai asennuksen jälkeen pölyävät ja likaavat työvaiheet, jtka vidaan tehdä lppuun ennen lpullisten pintjen asentamista kanavat puhdistetaan vasta k. tiljen puhtaustasn lleessa P1, js puhdistustarve tdetaan miten työmaan siivus tteutetaan miten jätehult hidetaan työmaalla miten pölyn hallinta rakentamisessa hidetaan työmaalla Pääurakitsija hulehtii riittävästä, asianmukaisin välinein tehdystä päivittäisestä siivuksesta. Harjasiivus n työmaalla kielletty. Tarkastettavia khteita ei saa peittää ennen kuin niille eri suunnitelma-asiakirjissa määrätyt tarkastukset ja kkeet n tehty hyväksytysti. Kanavistjen puhtaus ja puhdistusluukkujen timinta tarkistetaan pistkkein asennustyön edetessä sekä vastaantn yhteydessä lpputarkastuksessa. Js tarkastusten yhteydessä kanavissa esiintyy likaisuutta, n ne puhdistettava hyväksyttävästi. Timimattmat puhdistusluukut n krjattava. Tiljen puhtaus näkyviltä ja ei-näkyviltä pinniltaan tarkistetaan ennen timintakkeita ja ennen vastaantta. Ennen timintakkeita pintapölyn määrä n näkyvillä ja ns. ei näkyvillä pinnilla max. 5,0 %. Ennen vastaantta pintapölyn määrä n kalusteiden ja varusteiden taspinnilla max. 1,0 % ja lattiapinnilla max. 3 %. Js tarkastettujen pintjen puhtaus tdetaan puutteelliseksi, n ne puhdistettava hyväksyttävästi ennen em. vaiheita.

15 s.15/17 Pölyn leviämisen estäminen Urakitsijiden tulee pitää kulkureitit työmaalle niin siistissä kunnssa, ettei työmaatiminta khtuuttmasti likaa käytössä levia sisätilja. Rakennustyössä syntyy määrätyissä työvaiheissa runsaasti pölyä. Pölyä synnyttäviä tai runsaasti pölyäviä työvaiheita vat esim. purku, piikkaus ja praus sekä betni- ja tasitepintjen hinta ja siivus. Em. työvaiheissa n susiteltavaa käyttää khdepistlla varustettuja laitteita. Pölyn kulkeutuminen työalueiden ulkpulelle kaikissa pölyä synnyttävissä vaiheissa n tehkkaasti estettävä sujaseiniä käyttämällä ja tukkimalla mahdlliset läpiment. Sujaseinien ja läpimenjen kunt ja tiiveys n tarkastettava. Mahdlliset vutpaikat n tukittava välittömästi. Tarkastusvälit sekä vastuuhenkilöt svitaan yhdessä valvjan kanssa työmaan alussa. IV-urakitsija vastaa siitä, että kaikki kanavien päät pidetään tiiviisti tulpattuina asennuksen keskeytyessä ja asennuksen jälkeen. Työvaiheiden ajituksessa hulehditaan siitä, että ilmanvaihdn asennustyöt vidaan tehdä pölyävien työvaiheiden jälkeen tai niiden välillä. Mikäli urakitsijiden laatimat asennusjärjestelyt ja aikataulu edellyttävät, puhtaat ilmanvaihdn asennuslsuhteet varmistetaan työnaikaisin sastinnein. Asennusalue paineistetaan, mikäli pölyn leviämistä asennusalueelle ei vida estää pelkästään sastinnein. Ennen iv- asennuksien alittamista tulee humiida, että seuraavat vaatimukset tteutuvat asennusalueella: - Väliseinät n asennettu - Yläphjan ja alakatn yläpulisten seinäsien pölynsidntamaalaus n suritettu. - Pölyävät työvaiheet n päätetty tai keskeytetty - Asennus- ja phjamaalaustyöt n tehtynä. - Akustiikkalevyt asennettu iv- knehuneissa ennen iv- kneiden ja laitteiden asennusta. - Ei kannakintia kun iv- asennukset vat käynnissä. - Iv- asennuksia ja eristystöitä ei saa surittaa yhtä aikaa Asennus- ja varustustöissä käytetään pölyämättömiä työmenetelmiä, khdepistlla varustettuja työvälineitä tai imuria. Pölyävä työ tehdään P1-alueen ulkpulella. Em. vaatimuksia nudatetaan myös kalusteiden ja laitteiden asennuksen aikana. Pääurakitsija vastaa saavutetun puhtaustasn ylläpitämisestä tarkistussiivuksin. Lisäksi pääurakitsija rakentaa P1-lukan tilassa lhkkhtaiset Sisäilmastlukitus 2008:n vaatimat puhtaussastintiseinät, urakitsijiden määrittelemän työjärjestyksen ja aikataulun vaatimusten mukaisesti. Pääurakitsija vastaa tiljen paineistamisesta, mikäli pölyn leviämistä ei vida P1 -sastinnein estää työmaan muista sista. Pölyä synnyttävien ulkna tehtävien töiden tteutuksessa n tettava humin pölyn leviämisriski. 5 VASTAANOTTO

16 s.16/ Yleistä Vastaantt- ja satarkastustilaisuuksissa tulee kaikkien urakitsijiden edustajien lla urakkasurituksen sisällön tuntevia henkilöitä. Rakennuttajalle ja urakitsijalle n varattava mahdllisuus sallistua kaikkiin satarkastustilaisuuksiin ja kkeisiin. Mikäli vastaantttarkastuksessa tdetaan niin paljn puutteita, ettei rakennuttaja ta vastaan työsuritusta, suritetaan urakitsijan kustannuksella vastaantttarkastus uudelleen erikseen svittavana ajankhtana. Uusintatarkastuksien hinta n 1000 /kpl alv. 0%. Kaikista vastaanttmenettelyyn sisältyvistä tarkastuksista, mittauksista ja kkeista tulee laatia pöytäkirjat viimeistään 7 vrk:n kuluessa ja timittaa niistä välittömästi pöytäkirjat muille urakitsijille, valvjille ja rakennuttajalle. Laitteiden ja materiaalien ennakkhyväksyntä Urakitsijiden n hyväksytettävä rakennuttajalla kaikki laitteet, materiaalit ja asennustavat, jita ei le yksilöity tutteina suunnitelma-asiakirjissa. Materiaalien hyväksyttämiset esitetään suunnitelma-aikataulussa. Urakitsijiden n hyväksytettävä muilla urakitsijilla, a. suunnittelijilla ja rakennuttajalla kaikki laitteet, materiaalit ja asennustavat, jissa halutaan piketa suunnitelma-asiakirjissa esitetyistä tutteista tai menetelmistä. Urakitsijat vat myös velvllisia tdistamaan laitteiden, materiaalien, tutteiden tai asennustapjen vastaavuuden seikkaperäisesti, niiden minaisuudet yksilöiden halutessaan muuttaa niitä suunnitelma- asiakirjissa esitetyistä. Mikäli pikkeamiset edellyttävät lisä-, tai muutssuunnittelua tai suunnittelijalla teetettävää vastaavuustarkastelua (esim. materiaalien, laitteiden minaisuuksien vertailu) vastaa urakitsija a. suunnittelukustannuksista. Ennakkhyväksymisellä varmistetaan, että timitettavat laitteet ja materiaalit täyttävät suunnitelma-asiakirjjen laatuvaatimukset. Hyväksymismenettelyt n selstettu yksityiskhtaisesti urakkahjelmassa tai a. suunnitelma-asiakirjissa. Laite-, ja asennustapatarkastukset Tilaaja valv työn aikana, että rakennustarvikkeet, rakennussat, laitteet, materiaalit, työmenetelmät sekä työn lpputuls yms. vat suunnitelma-asiakirjjen ja ennakkhyväksyntöjen mukaisia. Tilaajan valvnta ei vähennä urakitsijan vastuuta. Asennusvirheitä pyritään lisäksi ehkäisemään ennaklta asennuspiirustusten ja malliasennusten avulla. Niistä urakitsijille aiheutuvat velvitteet n esitetty suunnitelma-asiakirjissa ja tarkastusasiakirjassa. Kanavistjen puhtaus ja puhdistusluukkujen timinta tarkistetaan pistkkein asennustyön

17 s.17/17 edetessä sekä käyttööntn ja vastaantn yhteydessä lpputarkastuksessa. Js tarkastusten yhteydessä kanavissa esiintyy likaisuutta, n ne puhdistettava hyväksyttävästi. Timimattmat puhdistusluukut n krjattava. Säätö ja mittaukset Kukin urakitsija surittaa asentamansa laitksen säädöt ja mittaukset. Laitksen säädön ja mittauksen alkaessa tulee kkeiltavissa tilissa muiden rakennustöiden lla niin suritetut, että tarvittavat timenpiteet vidaan asianmukaisesti surittaa. Kaikista mittauksista a. urakitsija laatii pöytäkirjan. Rakennuttajan psta Äänekskella Jussi Ohv

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET

ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 13 IV-kunttutkimus ILMAN SISÄÄNOTTO- JA ULOSPUHALLUSLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ulkilman sisäänttlaitteita ja jäteilman ulspuhalluslaitteita sekä niihin liittyviä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Eurovac 200T Purunpoistolaite

Eurovac 200T Purunpoistolaite Eurvac 200T Purunpistlaite Käyttö- ja hult-hje Sumen Imurikeskus Oy Tehtaankatu 18 38700 Kankaanpää Puh. +358 (0)2 576 700 Fax. +358 (0)2 576 7010 www.sumenimurikeskus.fi eurvac@sumenimurikeskus.fi Krnr

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Kuva 1: Kojeen rakenne

Kuva 1: Kojeen rakenne 1-10 V -kiertptentimetri Tilausnr. : 2891 10 1-10 V -painikekiertptentimetri, 1s ksketin Tilausnr. : 2896 10 1-10 V -kiertptentimetri peitelevyllä Tilausnr. : 9 2891.. Käyttö- ja asennushje 1 Turvallisuushjeet

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU)

URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) 1 URAKKARAJALIITE LAITILAN KAUPUNKI KAUKOLANKODIN ASTIANPESULINJASTOTILAN SANEERAUS (RU) Kaukolantie 30 23800 LAITILA HANKE 3 / 2017 2 Urakkarajaliite SISÄLLYSLUETTELO 1. HALLINTOJÄRJESTELYT... 3 1.1 TYÖMAAN

Lisätiedot

Vacon perussovelluksen ohjausliitynnät

Vacon perussovelluksen ohjausliitynnät LIITE 2: 1 Vacn perussvelluksen hjausliitynnät (Vacn NX taajuusmuuttajat svelluspas, 13) LIITE 3: 1 Tyypillisen kneen lhkkaavi (SFS-EN60204-1 2008, 18) LIITE 1: 1 (1) Aistinvaraisen tarkastaminen SFS 6000-6-61:2007

Lisätiedot

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ

VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS TURUN LVI-TEKNIIKKA OY KAARINA LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 1 TURUN LVI-TEKNIIKKA OY Kähärlänkuja 13 20100 Turku p. 040 5013391 VASO OY KAARINAN HOIVINEITO JA HOVIPOIKA KAARINA TYÖSELITYS LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ 2 LVI-TYÖSELITYS LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN VENTTIILIASENNUKSET,

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ

Pornaisten koulukeskus Koulutie PORNAINEN. Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ Pornaisten koulukeskus Koulutie 4 07170 PORNAINEN Pääilmanvaihtokoneen lämmöntalteenoton uusiminen TYÖTURVALLISUUSLIITE TYÖ 13028 10.12.2014 13028 G0 0013 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä 1 1.1 Turvallisuusliitteen

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014

Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma 2010-2014 Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS

VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 1 (6) VESI- JA VIEMÄRIJOHTOJEN PERUSKORJAUKSEN (LINJASANEERAUS) LUPAPROSESSIKUVAUS HELSINGIN KAUPUNKI LUPAPROSESSIKUVAUS 2 (6) 00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 53

Lisätiedot

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa

Maaret Botska. Asiakirjahallinto ja asiakirjatiedon turvaaminen kunnallisten organisaatioiden muutostilanteissa Maaret Btska Asiakirjahallint ja asiakirjatiedn turvaaminen kunnallisten rganisaatiiden muutstilanteissa TEKIJÄ Btska Maaret 1. pains ISBN 978-952-213-879-8 (pdf) Sumen Kuntaliitt Helsinki 2012 Sumen Kuntaliitt

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu

Sillan erikoistarkastus ja korjaussuunnittelu Suunnitteluhje Ari Savlainen 30.11.2015 Helsinki, Esp, Vantaa, U-ELY 30.11.2015 2 (49) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Ohjeen sisältö, tarkitus, käyttö... 4 1.2 Nimikkeistöt... 4 1.3 Suunnittelun hjaus ja hyväksyntä...

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015. Toimitilahankkeiden esittely TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Timitilahankkeiden esittely Jensuun Tilakeskus Siilaisen terveyskeskuksen peruskrjaus ja laajennus Hanke käsittää vanhan terveysaseman saneerauksen ja laajentamisen nykypäivän

Lisätiedot

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno

ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN OHJEISTUS OSAKKAALLE. As Oy Säästökenno ILMALAMPOPUMPUN ASENTAMINEN As Oy Säästökenno SISÄLTÖ 1.... 3 2. ASENNUSPAIKKA... 3 3. KONDENSSI... 3 4. ÄÄNIARVOT... 4 5. LÄMPÖKUORMA... 4 6. LÄPIVIENNIT... 4 7. SÄHKÖTYÖT... 5 8. LAITTEISTON HUOLTO JA

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU

E S I K O U L U NAHKIALAN KOULU E S I K O U L U MÄNTYSALONTIE 3 37800 TOIJALA K O R J A U S - J A M U U T O S T Y Ö URAKKARAJALIITE 06.07.2016 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT Jokaisen urakoitsijan tulee tutustua toisen osa-alueen suunnitelmiin

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT.

Talonrakennus TOT 21/01. Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT. TOT-RAPORTTI 21/01 Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun päältä 2,3 m maahan TOT-RAPORTIN AVAINTIEDOT Tapahtumakuvaus Rakennusmies putosi hitsausta suorittaessaan lämpöeristenipun

Lisätiedot

KORJAUSKOHTEEN RAKENNUSMITTAUKSEN JA LÄHTÖTIETOMALLINTAMISEN HAASTEET

KORJAUSKOHTEEN RAKENNUSMITTAUKSEN JA LÄHTÖTIETOMALLINTAMISEN HAASTEET KORJAUSKOHTEEN RAKENNUSMITTAUKSEN JA LÄHTÖTIETOMALLINTAMISEN HAASTEET Jukka Mäkelä / Oy Rakennustellisuus ry Tietmallin käyttö rakennushankkeen eri vaiheissa Kupi 13.4.2016 SMARTGEO OY Palvelujen jhtajatuksena

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6

Fy06 Koe 20.5.2014 Kuopion Lyseon lukio (KK) 1/6 Fy06 Ke 0.5.04 Kupin Lysen luki (KK) /6 6p/tehtävä.. Kaksi varattua palla rikkuu lankjen varassa lähellä tisiaan. Pallt vetävät tisiaan puleensa 0,66 N vimalla. Pienemmän palln varaus n kaksinkertainen

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Dnro 4248/070/2014 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (6) Sisällysluettelo 1 TURVALLISUUSSÄÄNNÖT JA MENETTELYOHJEET... 3 1.1 Säädösperusta... 3 1.2 Turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laadinta sekä ylläpito... 3 1.3 Turvallisuussääntöjen

Lisätiedot

LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET

LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET IVKT 2016 / SuLVI 1(7) Ohje 10 IV-kunttutkimus LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET Tämä IV-kunttutkimushje kskee ilmanvaihdn lämmöntalteenttlaitteita. Näitä vat lämmöntalteentn timintaperiaatteen mukaan jateltuna

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Asennusohje 1 (5)

Asennusohje 1 (5) Asennusohje 1 (5) ELEMENTO 9T LEPOTASOLLINEN UMPIPORRAS ASENNUSOHJE YLEISTÄ Elementit asennetaan runkotyövaiheessa asennussuunnitelman mukaisessa järjestyksessä. Tilaaja/työmaa toimittaa asennusjärjestyksen

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016. Raskasrakenteiset LVI-hormielementit VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET 17.6.2016 Raskasrakenteiset LVI-hormielementit Sisällysluettelo 1. Soveltamisala... 2 1.1. Rajaukset... 2 2. Tuotekuvaus... 2 3. Tuotteen vaatimukset... 2 3.1. Yleistä...

Lisätiedot

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Paalujen kalliokärjet ja paalujen jatkokset

VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO Paalujen kalliokärjet ja paalujen jatkokset VARMENNUSTODISTUKSEN ARVIOINTIPERUSTEET NRO 8 2.7.2014 Paalujen kallikärjet ja paalujen jatkkset Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 3.1. Paalujatks... 2

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto

Sopimus asiakas- ja potilastietojärjestelmästä Liite 3 Käyttöönotto Spimus asiakas- ja ptilastietjärjestelmästä Liite 3 Käyttööntt 21.11.2016 1(5) Sisällysluettel 1. Jhdant... 2 2. Tavitteet... 2 3. Organisaati ja hallintmalli...2 4. Lpputulkset, situs, aikataulu, vastuut...2

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

TYÖVÄLINEIDEN KÄYTTÖPÄÄTÖKSEN MUKAINEN VAATIMUSTENMU- KAISUUDEN ARVIOINTI VANHOILLE KÄYTÖSSÄ OLEVILLE KONEILLE JA KONELINJOILLE

TYÖVÄLINEIDEN KÄYTTÖPÄÄTÖKSEN MUKAINEN VAATIMUSTENMU- KAISUUDEN ARVIOINTI VANHOILLE KÄYTÖSSÄ OLEVILLE KONEILLE JA KONELINJOILLE TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN TOIMIALA Sähkötekniikka INSINÖÖRITYÖ TYÖVÄLINEIDEN KÄYTTÖPÄÄTÖKSEN MUKAINEN VAATIMUSTENMU- KAISUUDEN ARVIOINTI VANHOILLE KÄYTÖSSÄ OLEVILLE KONEILLE JA KONELINJOILLE Työn tekijä:

Lisätiedot

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja

Soidinpuiston ykk, U-6553 Turvallisuusasiakirja Turvallisuusasiakirja Pornaisissa 28.12.2014 Suunnitellut: Ins. (amk) Heikki Väisänen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija Tarkastanut: Ins. Jyrki Hämäläinen A-lk:n betonisiltojen korjaussuunnittelija

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta RIL 226-2014 Urakkaohjelman asema ja laadinta 2 RIL 226-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1.3.2016 Sivu 1/8 Tilaaja: Pirkkalan kunta Hanke: Nuolialan yhtenäiskoulu JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 1.3.2016, Luotu turvallisuusasiakirja suunnittelua varten ALUSTAVA!

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta

Sähköasennukset 2. Kenelle. Sisältö. Tuotenumero: 411163. 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset 2 Tuotenumero: 411163 68,00 (+ alv 10%) normaalihinta 51,00 (+ alv 10%) jäsenhinta Sähköasennukset-kirjasarja käsittelee rakennusten sähköasennuksia koskevia määräyksiä, ohjeita ja käytännön

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS

IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS IZAR RECEIVER DISPLAY LANGATON NÄYTTÖLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOPAS Saint-Gbain Pipe Systems Oy Merstlantie 16 29200 Harjavalta Finland Tel. +358 (0) 207 424 600 Fax +358 (0) 207 424 601 www.sgps.fi Nuijamiestentie

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA

TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA TOIMEKSIANTOSOPIMUS RAKENNUSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ TAIDETEOKSESTA LUONNOS / TAITEILIJA VASTAA TEOKSEN VALMISTAMISESTA JA VALMISTUTTAMISESTA 1. SOPIJAOSAPUOLET Taiteilija Taiteilijan nimi Y-tunnus Osite

Lisätiedot

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000

RT' RT VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 RT' RT 80272 i VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot YSE 1998 (RT

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin

18.1.2015 TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ. Puhelin TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 (6) TURVALLISUUSASIAKIRJA KLAUKKALAN JALKAPALLOHALLIN TEKONURMIKENTTÄ (09) 2500 2010 etunimi.sukunimi@nurmijarvi.fi TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (6) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012

ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 ANTENNIALAN TEKNIIKKAPÄIVÄ Rantasipi Hyvinkää, 8.11.2012 KAAPELIEN PALOTURVALLISUUS JA PALOKATKOT Esityksen sisältö: paloturvallisuutta koskevat määräykset kaapelit palokatkot 1 RAKENNUSTEN PALOTURVALLISUUS

Lisätiedot

SwegnCASATM 650 ja 850 Asennus-, käyttö- ja hult-hje Käyttöhje 1. Ilmanvaihtlaite käynnistetään ja pysäytetään etupaneelin ikeassa reunassa levasta ON/OFF-kytkimestä. Ilmanvaihdn teh valitaan puhaltimien

Lisätiedot

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri

Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut ALASTARO. Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Tilaaja: Loimaan Kaupunki Rakennuttamispalvelut 32440 ALASTARO Laatija: Janne Ilmalahti Rakennuttamisinsinööri Hanke: Uimahalli Vesihovin saneeraus Kuusitie 1 32210 LOIMAA Versio Sisältö Vaihe Päiväys

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9

TURVALLISUUSASIAKIRJA Sivu 1/9 ISS Proko Oy TURVALLISUUSASIAKIRJA 6.3.2015 Sivu 1/9 Tilaaja: Urjalan kunta PL 33 31761 URJALA Hanke: Urjalan yhtenäiskoulu TURVALLISUUSASIAKIRJA Asiakirjan versiopäivitykset 6.3.2015 luotu turvallisuusasiakirja

Lisätiedot

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011

Finnish Value Pack Julkaisutiedot Vianova Systems Finland Oy Versio 18 21.4.2011 Julkaisutiedt Vianva Systems Finland Oy Versi 18 21.4.2011 2(8) Nvapint svellukset, versi 18.00 Yleiskuvaus Nvapint svellukset täydentävät kansainvälistä lkalisitua Nvapint jakeluversita vain sumalaisilla

Lisätiedot

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO

Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN. Liite urakkaohjelmaan SISÄLLYSLUETTELO Liite urakkaohjelmaan Tarvasjoen paloasema TYÖTURVALLISUUSLIITE URAKKAOHJELMAAN SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 2 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus... 2 0.2 Päätoteuttaja... 2 0.3 Töiden yhteensovittaminen...

Lisätiedot

081.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT

081.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 081 JÄÄRATA 2016 081.1 MÄÄRITELMÄ 081.2 MOOTTORIPYÖRÄT JA KILPAILULUOKAT 081.2.1 Mttripyörät 081.2.1.1 ATV (Nelipyöräinen mttripyörä) 081.2.2 Kilpailulukat 081.2.3 Samalla mttripyörällä kilpaileminen eri

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE PÄIVÄTOIMINTAKESKUS ARKKITEHTITOIMISTO JARI HINTSALA

URAKKARAJALIITE PÄIVÄTOIMINTAKESKUS ARKKITEHTITOIMISTO JARI HINTSALA 1 PÄIVÄTOIMINTAKESKUS 3.4.2013 2 1 HALLINTOJÄRJESTELYT...3 1.1 Työmaan hallinto...3 1.2 Informointivelvollisuudet...3 1.3 Työmaan ohjaus ja valvonta...3 1.4 Asioiden kirjaaminen...3 1.5 Työaikataulu...4

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 )

NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) SOPIMUS NLM 10 -ehtojen mukaisesta asennustoimituksesta 1 ) 1 (10) TOIMITTAJA Nimi ja postiosoite TILAAJA Nimi ja postiosoite Puhelin Telefaksi Puhelin Telefaksi Sähköposti Sähköposti Toimittaja ja tilaaja

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS 26.01.2016 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja merkitsee käyttöön

Lisätiedot

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209

RT 80272 VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA. syyskuu 2000 korvaa RT 80209 syyskuu 2000 korvaa RT 80209 1 (8) VASTAANOTTOTARKASTUKSEN PÖYTÄKIRJA Tämä pöytäkirjalomake ja lomake RT 80275 Virheluettelo liittyvät toisiinsa ja niissä on otettu huomioon Rakennusurakan yleiset sopimusehdot

Lisätiedot