URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu ÄÄNEKOSKI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE 14.4.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI"

Transkriptio

1 s.1/17 Tilaaja: Ääneksken kaupunki Hallintkatu ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKARAJALIITE -jaettu urakka alistamisehdin

2 s.2/17 1 RAKENNUSKOHDE 1.1 Khteen kuvaus Nimi: Kunta: Äänekski Osite: Lssintie 19 Krjauskhteen tarkempi yksilöinti urakkahjelmassa ja työselstuksissa. 1.2 Rakennuttaja ja tilaaja Ääneksken kaupunki Hallintkatu Äänekski 2 URAKKARAJALIITTEEN SISÄLTÖ Urakkarajaliite n urakkahjelmaa täydentävä, pätevyydeltään sen jäljessä tuleva YSE 1998:n mukainen kaupallinen asiakirja. Urakkahjelma ja urakkarajaliite liitetään urakkaspimukseen. Urakitsijan n tutustuttava urakkarajaliitteeseen ja tettava humin sen aiheuttamat velvitteet määrittäessään hankintjensa ja työsuritustensa laajuutta. 3 URAKOITSIJAN YLEISET VELVOLLISUUDET Jäljempänä esitetyissä taulukissa -merkityt khdat kuuluvat kyseiselle urakitsijalle. Lyhenteiden selvitys: Rak= Rakennuttaja RU= Rakennusurakitsija PU= Putkiurakitsija IV= ilmanvaihturakitsija SU=Sähköurakitsija UO=Urakkahjelma TTA=Työturvallisuusasiakirja RTS=Rakennustyöselstus Urakitsijiden velvllisuuksiin kuuluu kaikkien urakkasuritukseen sisältyvien töiden tekeminen suunnitelmien mukaan täysin valmiiksi. Työmaalla nudatetaan puhtauslukasta P1 annettuja hjeita ja Sisäilmastlukitus 2008 asiakirjaa (RT -krtti ) sekä Terve tal-kriteereitä (RT -krtti ). Rakennuksen sisäilmastn laatulukka n S2, rakennus- ja ilmanvaihttöiden puhtauslukka P1 ja rakennusmateriaalien päästölukka M1. Lisäksi pääurakitsijan tulee ttaa humin mm. seuraavaa: puhtauslukan P1 järjestelmiä ei saa käyttää rakennusaikana ennen mahdllisia

3 s.3/17 timintakkeita. ilmanvaihtknetta ei saa käyttää ennen kuin k. kneen alueella pölyä aiheuttavat työsuritukset n lppuun suritettu, hunetilat saavuttaneet P1-puhtaustasn sekä ilmanvaihtkne ja knehune puhdistettu. lpullisesti käyttöön jäävien järjestelmien ja tiljen rakennusaikaiseen käyttöön tulee saada rakennuttajan kirjallinen lupa 3.1 Sivuvelvllisuudet YSE 1998 rakennusurakan yleisten spimusehtjen khdan 2 :n mukaisten sivuvelvllisuuksien lisäksi tulee ttaa humin seuraavaa: Sivuvelvllisuudet Rak RU PU IV SU Hum. Työmaan yleisaikataulun laatiminen ja päiväykset Urakan aikataulutus työmaan yleisaikatauluun Pakkaus-, ja rakennusjätteiden lajittelu ja siirt jätelavalle Puhtauslukan P1 vaatimusten nudattaminen Urakka-alueen puhtaanapit P1 vaatimusten tarvitsemat sujaseinät ja sastinnit Työmaasuunnitelma Työturvallisuussuunnitelma Purku-, ja tuentasuunnitelma Laatusuunnitelma 1) Pölynhallintasuunnitelma Ympäristö-/aluesuunnitelma Työmaapäiväkirjan yms. sähköisen dkumentinnin tallentaminen prjektipankkiin tilaajan hjeiden mukaisesti Lukituksen sarjitussuunnitelman laatiminen, lukitustyöt Tulitöiden kalust ja vartiinti Tute-, ja käyttötapaselsteiden timittaminen tilaajalle Aliurakitsijiden ja timittajien hyväksyttäminen tilaajalla 1) RU:n laatusuunnitelman tulee sisältää veden-, ja ksteudenhallinnan- sekä sujaussuunnitelman. Työmaa-, työturvallisuus-, laatu-, puhtaus-, ja ympäristösuunnitelmat tulee lla valmiit ja luvutettuna rakennuttajalle viimeistään kahden viikn kuluttua urakkaspimusten allekirjittamisesta. Purku-, tuenta-, nst-, ja asennussuunnitelmat tulee luvuttaa rakennuttajalle viimeistään kaksi viikka ennen työvaiheen alitusta. Työvaiheita ei saa alittaa ennenkuin rakennuttaja, valvja tai suunnittelija n tarkastanut ja allekirjituksellaan vahvistanut suunnitelmien mukaisen valmiuden

4 s.4/17 työsurituksen alittamiseksi. P1-lukituksesta, ksteudenhallinnasta ja muista laadunvarmistustimenpiteistä aiheutuvat erityispiirteet aikataulun laatimiseen liittyen: Aikataulussa tetaan humin Työmaan puhtaudenhallintasuunnitelma ja ksteudenhallintasuunnitelma Aikataulussa ja työjärjestyksissä n tettava humin Terve tal kriteeristön vaatimus siitä, että kaikki alakattjen yläpulelle jäävät katt- ja seinäpinnat n pölynsidntamaalattava Työvaiheet n siten järjestetty, että tiljen sisäilmalukituksen edellyttämä rakennustöiden puhtauslukkavaatimus P1 saavutetaan Aikataulussa n varattu riittävästi aikaa puhtaustarkastuksille ja urakitsijan man työn tarkastukselle Aikataulun laadinnassa tetaan humin, ettei ilmanvaihtasennuksia vida tehdä yhtä aikaa k. tilassa tehtävien pölyävien rakennustöiden kanssa. Puhtaan ilmanvaihtjärjestelmän asennuksista aiheutuvat vaatimukset myös rakennustöille. Ilmanvaihtjärjestelmä rakennetaan puhtauslukan P1 mukaisesti, ks. tarkemmat hjeet Sisäilmastlukitus 2008, khta (RT ) Lppusiivukselle ennen luvutusta varataan riittävästi aikaa niin, että siivus vidaan surittaa häiriöttä eikä tilissa tehdä pölyäviä työvaiheita siivuksen aikana tai sen jälkeen. Uusien betnirakenteiden ja tasitekerrsten asennusten jälkeen täytyy varmistua rakenneksteusmittauksin, ilmanksteuden seurannalla yms. timenpitein riittävästä kuivumisajasta, kuivumislsuhteista ja rakenteen ksteustilanteesta ennen pinnitus- ja päällystystöitä. Pintaksteusmittaus ei le riittävä varmentamismenetelmä. 3.2 Työmaapalvelut YSE 1998 rakennusurakan yleisten spimusehtjen khdan 3 :n mukaisten työmaapalveluiden lisäksi tulee ttaa humin seuraavaa: Työmaapalvelut Rak RU PU IV SU Hum. Työmaatimistt ja ssiaalitilat Työmaan neuvttelutilat Työmaakkukset lähtökhtaisesti käytössä levassa rakennuksen sassa Työmaatimistn, neuvttelu-, ja ssiaalitiljen kalustus ja varustus Varastkpit Varastalueet Yleinen työmaaliikenteen järjestely Alueen liikennejärjestelyjen tarvitsemat liikennemerkit Työmaan aitaaminen tukevalla aidalla Työmaakkustilat rakennuttajan vastuulla, muut rakennusurakitsijan vast. UO, TTA UO, TTA Työnaikaiset sujaseinät UO, TTA

5 s.5/17 sisätilissa Putamisen estävien sujarakenteiden tek ja kunnssapit Työmaan kulunvalvnnan krdininti ja seuranta Henkilöstön henkilökhtaiset kuvalliset tunnisteet Rakennuskhteen vartiinti Rakennuskhteen sujaaminen Rakennustarvikkeiden sujaaminen Säilytettävien materiaalien sujaus Ympäristön sujaaminen Vastaava työnjhtaja RT , khta , TTA Rakentamisenaikainen siivus UO, TTA Rakentamisen lppusiivus UO, TTA Pölyn hallinta rakentamisessa UO, TTA Yleisvalaistus Kts. TTA 3.10 Työmaa-alueen alipaineistus sastintityöt Työkhdevalaistus Sähkön jakelupisteet 20 m:n päähän työpisteistä Sähkön, lämmityksen sekä veden ja jäteveden tilapäiset liittymis-, asennus-, ja seuranta/ laskutuskulut Sähkö-, ja lämmitysenergian kulutusmaksut UO, TTA Tarvittavat liittymät vat lemassa Työmaakäytössä levilla alueilla Vesi-, sekä jätevesimaksut Työmaakäytössä levilla alueilla Työmaapalvelut Rak RU PU IV SU Hum. Jätteiden kntipisteiden tek ja jätelavjen timitus Lajiteltujen jätteiden piskuljetus ja kaatpaikkamaksut Työmaan rakennustyövakuutus, YSE 38 Kaikkien vi-,ikkuna-, ja kalustemittjen tarkastaminen ennen tilausta Kts. UO 7.3 Pääurakitsija merkitsee työmaasuunnitelmaan mm. eri urakitsijiden käyttöön tulevat tilat, kulkureitit (työmaa, käyttäjät), jätekeräyspisteiden sijitus, materiaalien kuljetusreitit,

6 s.6/17 pölynhallinnan sastinnit ja työmaa-aitaukset. Pääurakitsija hulehtii timist- ja ssiaalitiljen jätehullsta ja siivuksesta. Kaikkien tilapäisten rakennusten tulee lla asiallisia ja siistejä. Pääurakitsija vastaa myös muiden urakitsijiden pakkausjätteiden piskuljettamisesta svittavista keräyspisteistä eteenpäin. Kukin urakitsija vastaa pakkausjätteidensä lajittelusta, Vnp nr 295/97, keräyspisteeseen työmaasuunnitelman mukaisesti. Jkainen urakitsija n velvllinen hulehtimaan työaikana man työkhteensa siisteydestä ja järjestyksestä niin, että työpisteen ympäristö vidaan esteettä siivta. Työpisteitä ei sijiteta kulkuväylille. Pääurakitsija valv, että puhtaanapit n säännöllistä ja että työvälineet ja -menetelmät vat asianmukaisia. Siivuksessa käytetään pölyämättömiä työmenetelmiä, kuten lattiankuivainta ja imurintia. Harjasiivus n kielletty. Pääurakitsija vastaa siitä, että siivusurakitsijalla n käytössään vettä lppusiivuksen alkaessa. Pääurakitsija hulehtii, että ilmanvaihturakitsijalla n käytettävissään pölyttömiä tilja, jissa kanavien katkaisu suritetaan. Kunkin urakitsijan n siivttava ja kuljetettava rakennus- ja pakkausjätteensä päivittäin pääurakitsijan sittamaan pisteeseen, jsta pääurakitsija hulehtii niiden säännöllisestä pistamisesta työmaa-alueelta Työmaan jhtvelvllisuudet YSE 1998 rakennusurakan yleisten spimusehtjen khdan 4 :n mukaisten työmaan jhtvelvllisuuksien lisäksi tulee ttaa humin seuraavaa: Työmaan jhtvelvllisuuksista vastaa pääurakitsija, kts UO luvut 3 ja 4. Jkaisen urakitsijan tulee tutustua tisen sa-alueen suunnitelmiin niiltä sin kuin se työn surittamisen kannalta n välttämätöntä. Pääurakitsijan velvllisuus n valva työjärjestystä ja työaikataulua. Havaitessaan pikkeamia, infrmida k. urakitsijita ja rakennuttajaa ja svittaa ristiriidat. Kussakin asennusvaiheessa n lisäksi varmistuttava siitä, ettei asennuksilla estetä myöhemmin tehtävien asennusten surittamista suunnitelmien mukaisesti. Työmaan jhtvelvllisuudet: Rak RU PU IV SU Hum Työmaan rganisaatin laadinta Työmaan yleisjht Työmaan vastaava työnjhtaja Työsurituksen ja työntekijöiden työnjht Työmaan työsujelun jht, YSE 57 1

7 s.7/17 Työntekijöiden perehdytys työmaahan Työmaatöiden järjestely ja yhteensvitus TTA, UO Kts. UO 3.4 RT TTA Työmaan aikataulun laadinta RU:n jhdlla Työmaan alituskkuksen järjestäminen Infrmaativelvllisuus Työmaan luvutuksen aikataulutus ja luvutussuunnitelma Itselle luvutus kirjallisin dkumentein RU:n jhdlla Suritettava viikka ennen vastaantttarkastusta. Itselleluvutusptk ltava ennakktarkastukseen mennessä 3.4. Tilaajan hankinnista aiheutuvat työt ja velvitteet Tilaajan hankinnista aiheutuvat työt ja velvitteet Tilaajan hankintjen timitusaikjen määritys ja timitusten valvnta Materiaalien vastaantt ja tarkastus Materiaalien varastinti ja sujaus Materiaalien siirtapu velituksetta Laitteiden, kneiden, telineiden, kalusteiden ja varusteiden paikilleen mittaus ja asennus Laitteiden-, ja kneiden sähkö-, ja Ivia-kytkennät Irtkalustetimituksen ja muutn aikainen lattiapintjen sujaus Kaapeli-, putki ja jhtreittien tilavaraukset Rak RU PU IV SU Hum () RU:n vastuu päättyy erikseen svittavana ajankhtana työmaan luvutuksen jälkeen TTA TTA, UO, Puht hall. hje AU-urakitsija tilaajan erillishankintana UO Sujausten purku tilaajan vastuulla A urakitsija merkkaa, RU tekee lävistykset ja tiivistää ne Tarvikkeet tulee timittaa työmaalle mahdllisimman ikea-aikaisesti ennen asennustyötä. Kukin urakitsija vastaa tarvikkeidensa vastaantsta, ikeasta varastinnista asianmukaisille alustille ja sujauksesta (sekä peittämisestä sadesujin) valmistajan hjeiden ja P1- puhtauslukan mukaisesti niin, että niiden laatu ja minaisuudet säilyvät. Rakennusmateriaalien ja laitteiden varastintia, säilytystä ja kknpana varten varatun varastn/ tilan tulee lla kuiva ja riittävän puhdas. Ulkalueilla levien varastn tulee lla irti maasta ja sujattu siten, että sade- ja pintavedet eivät pääse kastelemaan

8 s.8/17 rakennustarvikkeita. Ilmanvaihtkanavien sat ja tarvikkeet säilytetään työmaalla katetuissa välivarastissa hyvin sujattuina niin, että ne eivät judu alttiiksi ulkpulelta tulevalle lialle, kastu tai likaannu. Sisätilihin ja rakenteisiin tulevat sat ja rakennustarvikkeet sujataan asianmukaisesti asennuspaikan välivarastinnin, asennuksen aikana ja tarvittaessa asennuksen jälkeen. Urakitsija sujaa keskeneräiset ja valmiit rakennus- ja laitesat vahingittumiselta työn keskeytyessä. Uudet lattiapintamateriaalit sujataan kauttaaltaan asennuksen jälkeen kulutusta kestävällä materiaalilla. Säilytettävät pinnat sujataan likaantumiselta ja vahingittumiselta purku- ja rakennustöiden aikana. Kuivatutteet n varastitava kurmalaville, jtta lattiasta (tai maasta) ei imeydy ksteutta materiaaleihin ja jtta lattiarakenteet (uudet maanvaraiset ja pintabetnilaatat) pääsevät kuivumaan. Materiaalit sujataan varastinnin ajaksi sujapeitteillä. Sisätilihin tulevien materiaalien ja laitteiden, kuten ilmanvaihdn päätelaitteiden, valaisimien ja lämpöpattereiden ja lattiapintjen sujaukset pistetaan vasta lppusiivuksen ensimmäisessä vaiheessa. Rikkntuneet sujaukset krjataan välittömästi. Ilmanvaihtlaitteet, kanavat ja putket timitetaan tulpattuina ja peitettyinä työmaalle. Mikäli kanavia ei le tulpattu, ne tulee puhdistaa ja peittää työmaalla välittömästi. Asennuksessa mahdllisesti avattavat kanavat tulpataan asennuspaikalla töiden keskeytyessä. Varastinnissa hulehditaan, että Sisäilmastlukitus 2008 asiakirjan P1-puhtauslukan vaatimukset tulevat humiiduiksi. 3.5 Urakkatäsmennyksiä Suunnitelmissa ja työselityksissä levien urakkarajjen määrityksiä täsmennetään seuraavasti. Nämä tarkennukset vat suunnitelma-asiakirjja määräävämpiä. Urakkarajatäsmennyksiä Rak RU PU IV SU Hum Haitta-ainepurkutyöt () Khteesta ei le laadittu haittaainekartitusta, mahdlliset k. purkutyöt tehdään UO:n mukaisena lisätyönä Mahdllisten hme-, ja ksteusvauriituneiden rakenteiden purkutyöt sekä jäävien rakenteiden kaikkien pintjen desinfiinnit Vanhjen purettavien rakenteiden purku-, ja timanttityöt liittymäalueilla Reikien merkitseminen varaussuunnitelmiin tai rakenteisiin ennen niiden tekemistä Työt suritettava ksteus- ja mikrbivauriituneiden rakenteiden purkuhjeiden mukaan RATU RU:n jhdlla, a. urakitsija merkitsee reiät rakenteisiin.

9 s.9/17 Urakkarajatäsmennyksiä Rak RU PU IV SU Hum Varaussuunnitelmiin tai rakenteisiin merkittyjen reikien ja aukkjen tekeminen ja jälkien paikkaus ympäröivien pintjen tasisiksi >30mm reiät tekee rakennusurakitsija. Kantaviin rakenteisiin tulevia reikiä ei saa tehdä, ennenkuin rakennesuunnittelija n ne hyväksynyt Tarkemittaa ennakkn työmaalla urakkaan kuuluvien hankintjensa, kneiden, laitteiden, elementtien tai tms. rakennussien mitituksen ennen tilausta tai työsuritusta Putkijhtjen sekä iv-kanavien riltukset, reiät ja paikkaukset. Myös käyttämättömiksi jäävien rasiiden, putkenpäitten yms. paikkaus Sähköjhtjen, -kurujen yms. läpivientien praukset ja paikkaukset Viemäri-, ja käyttvesijärjestelmät Pistettavien LVISA-asennusten purkutyö Lämmityspattereiden ja näkyviin jäävien putkitusten maalaus Tyhjentää, katkaisee kaikki rakenteiden sisään jäävät, käytöstä pis jäävät viemäri-, vesi-, ja lämpölinjat Vanhjen pisjäävien IVkanavien purku yläphjasta Lvisa-asennusten vaatimien rakenteiden avaaminen ja purkaminen sekä jälleen rakennus Asennus-, ja kuljetusaukkjen tek ja kiinnilaitt Työkalujen ja tarvikkeiden varkaus-, ja murtvakuutus >30mm reiät tekee rakennusurakitsija. RU antaa urakkaan kuuluvana aputyöt kneiden ja laitteiden irritukseen ja siirtihin. LVISAtekniset jhdtukset ja putkitukset ja lämmityspatterit pistetaan a.urakitsijan timesta. IVurakitsija irrittaa ja pistaa vanhat IV-kneet, RU antaa aputyöt yli 70kg painisten laitteiden haalaukseen. Hum. Laajuus tarkastettava rakennuspaikalla. Hum. Ilmanvaihtkanavien purkujen laajuus tarkastettava rakennuspaikalla.

10 s.10/17 Hulehtii telineiden ja sujarakenteiden suunnittelu-, ja tarkastusmenettelyistä Siirrettävien asennustelineiden siirt Saksilavat, nstimet ja muut nstlaitteet Yli 70kg painisten esineiden makustannushintainen siirtapu Rakennusaineisten kiinnitysalustjen tek Rakenteiden lävistysten ääni- ja paltiivistys Vedeneristyspaksuuden mittaukset rakennusselityksen ja vedeneristyshjeiden mukaisesti Vesieristeiden lävistyshlkkien timittaminen Vesieristyksen liittäminen lävistyksiin ja kaivihin Kustannuksista vastaa urakitsija, jka tarvitsee nstlaitetta. Myös rakennuttajan ja käyttäjän hankinnat Paltiivistyksissä ja pal-vien asennuksessa käytettävä tyyppihyväksyttyä järjestelmää Urakitsija tekee mallityön eristyksistä. Vesieristeen vahvikekankaat ja lattiakaivlaipat rakennusurakassa RIL hjeiden mukaisesti Urakkarajatäsmennyksiä: Rak RU PU IV SU Hum Surittaa wc-istuimen asennuksen ja kiinnittämisen sekä kiinnitysreikien tiivistämisen Lattiakaivt ja RST-kannet lattiapinnitteeseen svitettavat Tekee wc-istuimen jalan ja lattian välisen sauman lpullisen tiivistämisen saniteettisiliknilla Materiaalien vastaantt työmaalla Materiaalien varastiminen työmaalla Vaaka- ja pystysiirrt työmaalla Myös väliaikaisten kytkentöjen aiheuttamat siirrt Nst tai siirtkalust tilattuna makustannushintaan Ulkseinien läpivientiputkien ja säleiköiden hankinta Ulkseinien läpivientiputkien ja säleiköiden asennus Rakennusaineiset tarkastusluukut Jälkiasennettavat tartunnat, kiinnikkeet ja kannakkeet Myös umpinaisten alakattjen metalliset valmissaluukut

11 s.11/17 Tiivistää LVI-läpiviennit vedeneristyksiin höyrynsulun ja vesikatteen khdalla laipallisilla läpivientikappaleilla Vesikatlle tulevien kneiden ja ilmastintilaitteiden jalustjen, tukien ja rakennusaineisten kteliden tek (tärinävaimennukset: laitteen timittavalla urakitsijalla hankinta ja asennus) Lukt lukituksineen Lukt lukituksineen tilaajan erillishankintana. Ovien kahvat, lukituspraukset ja -varaukset, lukkpesät yms. muut helitukset RAK-urakitsijan hankinta. Kts vikaavit. Läpimenjen sujaputkien hankinta ja asennus Pistettujen LVIA-reittien ja läpivientien tiivistykset LVISA-järjestelmien mittaukset ja säädöt Näkyviin jäävien putkien, ivkanavien ja sähköasennuksien valmiiksi maalaus Ilmastinnin tul-, ja pistventtiilien, säleiköiden, pattereiden, lvisakjeiden,laitteiden ja keskusten timitus tehdasmaalattuina ja sujattuina Aikataulutetaan RU:n ja muiden urakitsijiden kesken. Näkyvät iv kanavat ja käyrät tehtaalla plttmaalattuja kanavia Urakkarajatäsmennyksiä: Rak RU PU IV SU HUOM Putkistihin ja kanaviin liittyvien AU-urakitsija timittamien anturien ja venttiilien asennus Taajuusmuuntajien kestus ja viritys Ilmanvaihdn autmaati kaapelien jhdtus alakeskukselle Tekee kaikki sähköpiirustuksissa ja sähköselityksessä mainitut sähkötyöt ja hankkii laitteet, ellei niitä le määritelty muihin urakihin Alakatn tarkastusluukkujen tekeminen kiinteästi asennettavilla alakattalueilla Luukkutyyppi metallirakenteinen saranitu valmissaluukku. Kts rakennustapaselstus.

12 s.12/17 Betni-, tiili-, yms. kivirakenteissa käyttämättömiksi jäävien rasiiden, putkenpäitten yms. paikkaus Riljen tekeminen piiln asennettaville sähköputkille ja jakrasiille urakitsijan antamien hjeiden mukaan Hulehtii kaikkien sähkötiljen valmistumisesta riittävän ajissa sähköurakitsijan asennuksia varten sekä siitä, että tilat, jissa asennuksia tehdään pintatyönä, tulevat puhdistetuiksi ja maalatuiksi riittävän ajissa ennen kjeiden ja jhtjen asentamista. Juduttaessa surittamaan kaapeliasennuksia ennen varsinaista maalausta n jhtimienja kurujen asennuspaikat maalattava Laitteiden, kneiden ja välineiden mekaaniset asennukset Laitteiden, kneiden ja välineiden sähkökytkennät-, ja asennukset Sujaseinien tek ja purku kuuluu pääurakitsijan velvitteisiin. Sujaseinät tulee kuvata erillisessä työmaan pölynhallintasuunnitelmassa. Työnaikaiset ja lpulliset lppusiivustyöt tulee surittaa nudattaen Sisäilmastlukitus 2008 asiakirjan mukaisesti ja materiaalin valmistajien sekä lppukäyttäjien hjetta. Työmaan siivus ja käyttöönttpuhdistuksessa käytettävät vahat yms. aineet n svittava ennen lppusiivusta käyttäjän kanssa. P1-puhtauslukan vaatimusten mukaisesti suritetaan puhdistus- ja siivustyöt eri vaiheiden jälkeen (työmaan aikainen siivus, lppusiivuksen vaihe 1 ennen timintakkeita ja lppusiivuksen vaihe 2 ennen luvutusta). Sujapakkauksen pistaa pääurakitsija lppusiivuksen yhteydessä IV-urakitsijan tulee nudattaa rakennusteknisissä töissä puhtauslukkaa P1. Iv-urakitsija asentaa jäähdytyspalkit sujapakkauksissaan ja tekee jäähdytinpalkkeihin lisäsujaukset, mikäli ne eivät le pölytiiviisti sujattuja. Sujausten piststa vastaa pääurakitsija lppusiivuksen yhteydessä. Pääurakitsija luvuttaa ilmanvaihturakitsijan käyttöön riittävästi katettua siistiä varasttilaa ilmanvaihtkanavien varastintia varten Sähköurakitsija sujaa asennetut valaisimet, sähkökeskukset, rasiat ja jhdt kauttaaltaan rakennuspölyltä. Sähköurakitsija puhdistaa sähkökurut sisäpulelta ennen timintakevaiheen tarkastusta (Hum! Sähköurakitsija sujaa ennen purkutyön alitusta kaikki nykyiset hyllyt, sähkökeskukset ja valaisimet yms. asennukset jta ei pureta). Työstä aiheutuvien jätteiden lajittelu, piskuljetus pääurakitsijan sittamiin paikkihin ja

13 s.13/17 työpisteen pölynpist kuuluvat kaikille urakitsijille. Pölyävissä töissä käytettävät laitteet ja kneet n varustettava khdepistlla. Rakennusaikainen käyttö: Patterilämmitys vidaan ttaa käyttöön asennustöiden edistymisen ja ja rakennuttajan kanssa svittavan aikataulun mukaan. Mahdlliset pattereiden sujapakkaukset saa kuitenkin pistaa vasta lppusiivuksen yhteydessä. Tämä tulee humiida lisälämmityksen hankinnassa. Ilmanvaihtlaitsta ei saa ttaa käyttöön ennen kuin rakennuksen eri sien pölyä aiheuttavat työvaiheet n lppuun suritettu ja knehuneet puhdistettu ja tilat n siivttu P1 puhtaustasn. Lpullisten valaisinten rakennusaikainen käyttö edellyttää, että rakennusta vastaantettaessa n kaikkien valaisinten ltava timintakuntisia ja puhdistettuja Mikäli pääurakitsija ttaa, saatuaan siihen rakennuttajalta luvan, man ja/tai muiden urakitsijiden käyttöön valmistuvia hunetilja ja niissä levia varusteita tms. tulee hänen kustannuksellaan saattaa nämä ennen luvutusta spimuksenmukaiseen kuntn, tarvittaessa uusia viittuneet pintakäsittelyt, verhukset, päällysteet, varusteet, kjeet ja asennukset. Lisäksi näissä tilissa nudatetaan puhtauslukasta P1 annettuja hjeita järjestelmäkhtaisesti Sisäilmastlukitus 2008 (RT ) mukaisesti. Lattiakaivja ja lavuaareja ei saa käyttää tasite-, maali tms. pesuun. Tupakinti n kielletty rakennuksen sisätilissa ja kk Timintakeskuksen tntin alueella. 4 SUUNNITELMIEN TOIMITTAMISEN VASTUURAJAT Suunnitelmien teettäjä vastaa teettämistään suunnitelmista, suunnittelukustannuksista ja kpikuluista. 4.1 Rakennuttajan timittamat suunnitelmat Khteen suunnitelmien timittamisesta vastaa rakennuttaja. Tarjuslaskenta-asiakirjat liitepiirustuksineen n ladattavissa Hankintailmitukset.fi hankintailmituksen liitteistä. Paperikpita ei tarjajille tarjuspyyntöaineiststa timiteta. Valituille urakitsijille timitetaan velituksetta 3 sarjaa urakasta laadittuja suunnitelmia ja urakka-asiakirjja. Mahdlliset lisä-, muuts-, detalji-, puuttuvat ja täydentävät piirustukset n yksilöityinä tilattava 2 viikka ennen a. suunnitelmatimitusta. 4.2 Urakitsijan hankkimat suunnitelmat Rakennusurakitsija laatii työnaikaisesta ksteudenhallinnasta suunnitelmat ja hyväksyttää ne rakennuttajalla hyvissä ajin ennen työn alittamista. Ksteudenhallintasuunnitelmassa esitettävistä asiista UO khta 13.3.

14 s.14/ Työmaan pölynhallintasuunnitelma Rakennusurakitsija laatii P1-työmaalle rakennustöiden pölynhallintasuunnitelman. Nudatettaessa puhtaan rakentamisen periaatteita Sisäilmastlukitus 2008:n mukaan esitetään: Rakennusurakitsija laatii työmaalle P1-rakennustöiden pölynhallintasuunnitelman jssa määritellään muun muassa rakennustarvikkeiden kuljetus, varastinti, tiljen työnaikainen sastinti ja tiljen siivus. Pölynhallintasuunnitelmassa tetaan humin VPA /205 asettamat määräykset sekä kuvataan, puhtaan rakentamisen periaatteiden Sisäilmast 2008 nudattaen: pölyävät työvaiheet / puhtaita lsuhteita edellyttävät työvaiheet työvaiheiden ajitus pölyn vähentäminen ja leviämisen estäminen työssä käytettävät työmenetelmät työmaan sastinti ja alipaineistuksen järjestäminen Pölynhallintasuunnitelmassa esitetään lisäksi: miten ilmanvaihtkanavat ja kanavasat vidaan asentaa ja sujata pölyävien työvaiheiden välissä miten rakennusmateriaalit ja laitteet kuljetetaan, varastidaan ja sujataan niin, että ne eivät likaannu, kastu tai muuten vauriidu ennen asennusta, asennuksen aikana tai asennuksen jälkeen pölyävät ja likaavat työvaiheet, jtka vidaan tehdä lppuun ennen lpullisten pintjen asentamista kanavat puhdistetaan vasta k. tiljen puhtaustasn lleessa P1, js puhdistustarve tdetaan miten työmaan siivus tteutetaan miten jätehult hidetaan työmaalla miten pölyn hallinta rakentamisessa hidetaan työmaalla Pääurakitsija hulehtii riittävästä, asianmukaisin välinein tehdystä päivittäisestä siivuksesta. Harjasiivus n työmaalla kielletty. Tarkastettavia khteita ei saa peittää ennen kuin niille eri suunnitelma-asiakirjissa määrätyt tarkastukset ja kkeet n tehty hyväksytysti. Kanavistjen puhtaus ja puhdistusluukkujen timinta tarkistetaan pistkkein asennustyön edetessä sekä vastaantn yhteydessä lpputarkastuksessa. Js tarkastusten yhteydessä kanavissa esiintyy likaisuutta, n ne puhdistettava hyväksyttävästi. Timimattmat puhdistusluukut n krjattava. Tiljen puhtaus näkyviltä ja ei-näkyviltä pinniltaan tarkistetaan ennen timintakkeita ja ennen vastaantta. Ennen timintakkeita pintapölyn määrä n näkyvillä ja ns. ei näkyvillä pinnilla max. 5,0 %. Ennen vastaantta pintapölyn määrä n kalusteiden ja varusteiden taspinnilla max. 1,0 % ja lattiapinnilla max. 3 %. Js tarkastettujen pintjen puhtaus tdetaan puutteelliseksi, n ne puhdistettava hyväksyttävästi ennen em. vaiheita.

15 s.15/17 Pölyn leviämisen estäminen Urakitsijiden tulee pitää kulkureitit työmaalle niin siistissä kunnssa, ettei työmaatiminta khtuuttmasti likaa käytössä levia sisätilja. Rakennustyössä syntyy määrätyissä työvaiheissa runsaasti pölyä. Pölyä synnyttäviä tai runsaasti pölyäviä työvaiheita vat esim. purku, piikkaus ja praus sekä betni- ja tasitepintjen hinta ja siivus. Em. työvaiheissa n susiteltavaa käyttää khdepistlla varustettuja laitteita. Pölyn kulkeutuminen työalueiden ulkpulelle kaikissa pölyä synnyttävissä vaiheissa n tehkkaasti estettävä sujaseiniä käyttämällä ja tukkimalla mahdlliset läpiment. Sujaseinien ja läpimenjen kunt ja tiiveys n tarkastettava. Mahdlliset vutpaikat n tukittava välittömästi. Tarkastusvälit sekä vastuuhenkilöt svitaan yhdessä valvjan kanssa työmaan alussa. IV-urakitsija vastaa siitä, että kaikki kanavien päät pidetään tiiviisti tulpattuina asennuksen keskeytyessä ja asennuksen jälkeen. Työvaiheiden ajituksessa hulehditaan siitä, että ilmanvaihdn asennustyöt vidaan tehdä pölyävien työvaiheiden jälkeen tai niiden välillä. Mikäli urakitsijiden laatimat asennusjärjestelyt ja aikataulu edellyttävät, puhtaat ilmanvaihdn asennuslsuhteet varmistetaan työnaikaisin sastinnein. Asennusalue paineistetaan, mikäli pölyn leviämistä asennusalueelle ei vida estää pelkästään sastinnein. Ennen iv- asennuksien alittamista tulee humiida, että seuraavat vaatimukset tteutuvat asennusalueella: - Väliseinät n asennettu - Yläphjan ja alakatn yläpulisten seinäsien pölynsidntamaalaus n suritettu. - Pölyävät työvaiheet n päätetty tai keskeytetty - Asennus- ja phjamaalaustyöt n tehtynä. - Akustiikkalevyt asennettu iv- knehuneissa ennen iv- kneiden ja laitteiden asennusta. - Ei kannakintia kun iv- asennukset vat käynnissä. - Iv- asennuksia ja eristystöitä ei saa surittaa yhtä aikaa Asennus- ja varustustöissä käytetään pölyämättömiä työmenetelmiä, khdepistlla varustettuja työvälineitä tai imuria. Pölyävä työ tehdään P1-alueen ulkpulella. Em. vaatimuksia nudatetaan myös kalusteiden ja laitteiden asennuksen aikana. Pääurakitsija vastaa saavutetun puhtaustasn ylläpitämisestä tarkistussiivuksin. Lisäksi pääurakitsija rakentaa P1-lukan tilassa lhkkhtaiset Sisäilmastlukitus 2008:n vaatimat puhtaussastintiseinät, urakitsijiden määrittelemän työjärjestyksen ja aikataulun vaatimusten mukaisesti. Pääurakitsija vastaa tiljen paineistamisesta, mikäli pölyn leviämistä ei vida P1 -sastinnein estää työmaan muista sista. Pölyä synnyttävien ulkna tehtävien töiden tteutuksessa n tettava humin pölyn leviämisriski. 5 VASTAANOTTO

16 s.16/ Yleistä Vastaantt- ja satarkastustilaisuuksissa tulee kaikkien urakitsijiden edustajien lla urakkasurituksen sisällön tuntevia henkilöitä. Rakennuttajalle ja urakitsijalle n varattava mahdllisuus sallistua kaikkiin satarkastustilaisuuksiin ja kkeisiin. Mikäli vastaantttarkastuksessa tdetaan niin paljn puutteita, ettei rakennuttaja ta vastaan työsuritusta, suritetaan urakitsijan kustannuksella vastaantttarkastus uudelleen erikseen svittavana ajankhtana. Uusintatarkastuksien hinta n 1000 /kpl alv. 0%. Kaikista vastaanttmenettelyyn sisältyvistä tarkastuksista, mittauksista ja kkeista tulee laatia pöytäkirjat viimeistään 7 vrk:n kuluessa ja timittaa niistä välittömästi pöytäkirjat muille urakitsijille, valvjille ja rakennuttajalle. Laitteiden ja materiaalien ennakkhyväksyntä Urakitsijiden n hyväksytettävä rakennuttajalla kaikki laitteet, materiaalit ja asennustavat, jita ei le yksilöity tutteina suunnitelma-asiakirjissa. Materiaalien hyväksyttämiset esitetään suunnitelma-aikataulussa. Urakitsijiden n hyväksytettävä muilla urakitsijilla, a. suunnittelijilla ja rakennuttajalla kaikki laitteet, materiaalit ja asennustavat, jissa halutaan piketa suunnitelma-asiakirjissa esitetyistä tutteista tai menetelmistä. Urakitsijat vat myös velvllisia tdistamaan laitteiden, materiaalien, tutteiden tai asennustapjen vastaavuuden seikkaperäisesti, niiden minaisuudet yksilöiden halutessaan muuttaa niitä suunnitelma- asiakirjissa esitetyistä. Mikäli pikkeamiset edellyttävät lisä-, tai muutssuunnittelua tai suunnittelijalla teetettävää vastaavuustarkastelua (esim. materiaalien, laitteiden minaisuuksien vertailu) vastaa urakitsija a. suunnittelukustannuksista. Ennakkhyväksymisellä varmistetaan, että timitettavat laitteet ja materiaalit täyttävät suunnitelma-asiakirjjen laatuvaatimukset. Hyväksymismenettelyt n selstettu yksityiskhtaisesti urakkahjelmassa tai a. suunnitelma-asiakirjissa. Laite-, ja asennustapatarkastukset Tilaaja valv työn aikana, että rakennustarvikkeet, rakennussat, laitteet, materiaalit, työmenetelmät sekä työn lpputuls yms. vat suunnitelma-asiakirjjen ja ennakkhyväksyntöjen mukaisia. Tilaajan valvnta ei vähennä urakitsijan vastuuta. Asennusvirheitä pyritään lisäksi ehkäisemään ennaklta asennuspiirustusten ja malliasennusten avulla. Niistä urakitsijille aiheutuvat velvitteet n esitetty suunnitelma-asiakirjissa ja tarkastusasiakirjassa. Kanavistjen puhtaus ja puhdistusluukkujen timinta tarkistetaan pistkkein asennustyön

17 s.17/17 edetessä sekä käyttööntn ja vastaantn yhteydessä lpputarkastuksessa. Js tarkastusten yhteydessä kanavissa esiintyy likaisuutta, n ne puhdistettava hyväksyttävästi. Timimattmat puhdistusluukut n krjattava. Säätö ja mittaukset Kukin urakitsija surittaa asentamansa laitksen säädöt ja mittaukset. Laitksen säädön ja mittauksen alkaessa tulee kkeiltavissa tilissa muiden rakennustöiden lla niin suritetut, että tarvittavat timenpiteet vidaan asianmukaisesti surittaa. Kaikista mittauksista a. urakitsija laatii pöytäkirjan. Rakennuttajan psta Äänekskella Jussi Ohv

Jaettu urakka pääurakalla, jolle alistetut sivu-urakat (lvi-, rakennusautomaatio-, sprinkleri- ja sähköurakat), ei tilaajan erillisurakoita

Jaettu urakka pääurakalla, jolle alistetut sivu-urakat (lvi-, rakennusautomaatio-, sprinkleri- ja sähköurakat), ei tilaajan erillisurakoita URAKKARAJALIITE 20.6.2012 Rakennushankkeen nimi Mäntyharjun päiväkti Mäntyharjun kunta Rakennuttajatehtävät Laatija Tässä asiakirjassa n esitetty tarjuskyselyn mukaisen urakan rakentamis, hanke, kiinteistö

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde Terveyskeskus, Oulainen, korjaus- ja muutossuunnittelu - URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Päiväys 24.4.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (RU) LVI-URAKKA A- URAKKA SÄ-

Lisätiedot

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH.

Suomussalmen Tk 2015, muutos. Liite 1: Urakkarajaliite. Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN. Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. Suomussalmen Tk 2015, muutos Liite 1: Urakkarajaliite Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1 Työmaan hallinto Työmaan johtovelvollisuudesta

Lisätiedot

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO YLIVIESKA PERUSKORJAUS U R A K K A R A J A L I I T E 8.8.2014 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (RU) = PÄÄURAKKA PUTKIURAKKA (PU) ILMANVAIHTOURAKKA (IU) SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE (YSE 1998)

URAKKARAJALIITE (YSE 1998) Rakennuskohde: KOY Paranvaha Paranvahe 1 ja 3 URAKKARAJALIITE (YSE 1998) 28.3.2014 Tämä asiakirja koskee seuraavia urakoita: RAKENNUSURAKKA (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA SÄHKÖURAKKA Laatija

Lisätiedot

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015

OULAISTEN UIMAHALLI. Urakkarajaliite 09.03.2015 OULAISTEN UIMAHALLI Urakkarajaliite 09.03.2015 Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka) Putkiurakka Ilmanvaihtourakka Sähköurakka Rakennusautomaatiourakka Vedenkäsittelyurakka

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE 12.9.2012 URAKKARAJALIITE ÄHTÄRIN SEURAKUNTAKESKUS KESKUSKUJA 3 63700 ÄHTÄRI URAKKARAJALIITE Tämä urakkarajaliite koskee seuraavia urakoita: PÄÄURAKKA (rakennusurakka) PUTKIURAKKA ILMANVAIHTOURAKKA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKKA SÄHKÖURAKKA

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA s.1/10 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Tilapalvelut PL 193 44101 ÄÄNEKOSKI Hanke: TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA s.2/10 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 1.2 Päätoteuttaja 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI

URAKKAOHJELMA URAKKAOHJELMA 14.04.15. -jaettu urakka alistamisehdoin. Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI s.1/25 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Hallintokatu 4 44100 ÄÄNEKOSKI Hanke: URAKKAOHJELMA -jaettu urakka alistamisehdoin s.2/25 1 RAKENNUSHANKE 1.1 Korjauskohde Työ käsittää kehitysvammaisten toimintakeskuskäytössä

Lisätiedot

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS

EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 1/44 P & R EHNROOSIN KOULU PERUSKORJAUS 19.04.2010 URAKKARAJALIITE 2/44 SISÄLLYSLUETTELO 0 YLEISTÄ... 4 0.1 RAKENNUSKOHDE JA SIJAINTI... 4 1 HALLINTOJÄRJESTELYT... 4 1.1 YLEISTÄ... 4 1.2 INFORMAATIOVELVOLLISUUDET...

Lisätiedot

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011

RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE. Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA A1011 RAKENNUSAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ PUITEJÄRJESTELYN URAKKARAJALIITE Tampere 15.08.2012 Työ 63309EA 1 (30) SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 1.1 Rakennuttaja...

Lisätiedot

Oulaisten uimahalli OUh PIIRUSTUSLUETTELO 03.02.2015

Oulaisten uimahalli OUh PIIRUSTUSLUETTELO 03.02.2015 Oulaisten uimahalli OUh PIIRUSTUSLUETTELO 03.02.2015 PÄÄPIIRUSTUKSET nro nimike mk pvm revisio 101 Asemapiirros 1:500 03.02.2015 102 Pohjapiirustus 0. kerros 1:100 03.02.2015 103 Pohjapiirustus 1. kerros

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU muutostyö. Rakennustapaseloste 26.5.2015

KARHULANVAARAN KOULU muutostyö. Rakennustapaseloste 26.5.2015 1 KARHULANVAARAN KOULU muutstyö Rakennustapaselste 26.5.2015 2 I ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA Karhulanvaaran kulu Kuhmntie 3, 89800 Sumussalmi II LAAJUUSTIEDOT Ei muutksia kknaisalassa, jitakin muutksia

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS ARKKITEHTUURITOIMISTO OVASKAINEN OY SATAMATIE 25, 53900 LAPPEENRANTA ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA C3 JA C4 KERROSTEN PERUSKORJAUS URAKKAOHJELMA URAKKALASKENTAAN 18.9.2014 EKKS HANKETUNNUS 13 URAKKAOHJELMA

Lisätiedot

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI

KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI 1 KOILLIS-MÄNTSÄLÄN KOULU JA PÄIVÄKOTI Vanha Maantie 1 04920 SAARENTAUS URAKKAOHJELMA Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO 0 RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT...

Lisätiedot

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA

KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA 1 KAUNISMÄEN PÄIVÄKODIN LAAJENNUS JA HYVINVOINTINEUVOLA Menninkäinen 2-4 04620 MÄNTSÄLÄ URAKKAOHJELMA Laadittu 14.5.2013 Tämä urakkaohjelma koskee seuraavia urakoita: KVR-URAKKA 2 URAKKAOHJELMAN SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet K1/200 Sumen Kauklämpö ry 200 ISBN 951-9697-8-1 (nid.) ISBN 951-9697-9-x (pdf) Viite: Sky-kansi 1/1 Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet Sumen Kauklämpö

Lisätiedot

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita.

Tämä asiakirja koskee kaikkia kohteessa toimivia urakoitsijoita. 26.02.2014 1/24 HANKE: Laukaan paloasema, uudisrakennus Jyväskyläntie 141 41340 LAUKAA TILAAJA: Laukaan kunta / tilapalvelu PL 6 41341 LAUKAA TERVE TALO OHJE JAETTU URAKKA, ALISTAMISEHDOIN Tämä asiakirja

Lisätiedot

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT. 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta VILLE RAKENTAJA URAKKARAJALIITE Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx HANKKEEN YLEISTIEDOT 1. Rakennuskohde Uusi rehu-ullakollinen parsinavetta 1.1 Sijainti Kotilan tila R:no x.xxx Kotilantie

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu vimaan 4.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet... 3 Hankeryhmä... 4 Hankeprsessi tiivistettynä... 4 1. Esitys

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI SARAPIHAN SAIRAALA PAKKAAJANKATU 18, 35800 MÄNTTÄ URAKKAOHJELMA 04.08.2014 TÄMÄ URAKKAOHJELMA KOSKEE SEURAAVIA URAKOITA: RAKENNUSURAKKA RU (PÄÄURAKKA) PUTKIURAKKA PU (LVV-URAKKA

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen 8.6.2015 Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 6 1.1 YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Tarvike ja varaosatilaukset 09 87 007 426 varaosat@hako.fi. Hakomatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hako.fi

Käyttöohjeet. Tarvike ja varaosatilaukset 09 87 007 426 varaosat@hako.fi. Hakomatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hako.fi Käyttöhjeet Tarvike ja varasatilaukset 09 87 007 426 varasat@hak.fi Hakmatic B30 (7715) ja B45 (7700) www.hak.fi 1 Jhdant Jhdant Hyvä asiakas, tavitteenamme n, että Hakmatic B30/45 kneen erinmaiset minaisuudet

Lisätiedot

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa

Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Myrskylän virastotalo Terveydenhoito-osa Virastotie 5 Myrskylä LVI-työselitys (3386) Hewacon-LVI Oy LVI-Insinööritoimisto Televisiotie 2 15860 HOLLOLA puh. 03-880830 fax. 03-8808330 2 I YLEISET OHJEET

Lisätiedot

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen

LVI-SELOSTUS. Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen LVI-SELOSTUS Kauniaisten kaupunki Kasavuoren koulukeskuksen talotekniikan ja tilojen ajanmukaistaminen sekä laajentaminen 1510016966-0103 URAKKALASKENTAA VARTEN 26.06.2015 26.06.2015 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

KORJAUSTYÖSELITYS SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Porvoon ammattioppilaitos KORJAUSTYÖSELITYS 1(11) 24.02.2015

KORJAUSTYÖSELITYS SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Porvoon ammattioppilaitos KORJAUSTYÖSELITYS 1(11) 24.02.2015 Porvoon ammattioppilaitos KORJAUSTYÖSELITYS 1(11) 24.02.2015 KORJAUSTYÖSELITYS A B C D M E F K I L G H SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 PORVOO

Lisätiedot