POHJUKANSALON TEOLLISUUSHALLI Pohjukansalontie Leppävirta KUNTOTARKASTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJUKANSALON TEOLLISUUSHALLI Pohjukansalontie 79100 Leppävirta KUNTOTARKASTUS"

Transkriptio

1 1 POHJUKANSALON TEOLLISUUSHALLI Pohjukansalontie Leppävirta KUNTOTARKASTUS Kuntoarvion tekijät Aluerakenteet ja rakennustekniikka: Timo Janhunen ja Simo Ahtonen, RMK- Palvelu Ky LVI- järjestelmät: Pekka Kettunen, LVI-Savotherm Oy Sähkö- ja tietojärjestelmät: Sähkötoimisto K.Kaasinen Raportti on laadittu

2 JOHDANTO 2 Tässä kuntoarvioraportissa käsitellään Pohjukansalon teollisuushallin tilannetta, kuntoa ja käyttöä. Raportissa esitellään ja ehdotetaan lisätutkimuksia ja kunnossapitotoimenpiteitä sekä käydään läpi uusimistarpeet. Raportin PTS-osaan sisältyvät ehdotettujen toimenpiteiden ajoitus ja kustannusennusteet budjetointia varten. Kunnossapitosuunnitelma ja korjausohjelma Kuntoarviota voidaan hyödyntää kiinteistön kunnossapitosuunnitelman ja korjausohjelman laadinnassa. Kiinteistön omistaja laatii tai laadituttaa kunnossapitosuunnitelman kuntoarvion ja tarvittavien lisätutkimusten perusteella. Korjausohjelmassa otetaan huomioon paitsi rakennuksen teknisestä kunnosta, myös tilojen käyttötarkoituksen muutoksesta, asukkaiden, toiveista tms. syistä aiheutuvat kunnostus- ja muutostarpeet ja sovitetaan ne taloudellisiin resursseihin. Raportissa ei oteta kantaa mahdollisiin tilamuutoksiin eikä käyttötarkoituksen muutoksiin, joten ne kiinteistönomistajan tulee selvittää ja ottaa huomioon lopullista korjausohjelmaa laatiessaan. Kiireelliset toimenpiteet Raportissa on tiivistelmä kiinteistön arvioidusta kunnosta ja kiireellisistä toimenpiteistä. PTS- ehdotus Raportin PTS- osa on kuntoarvioijien ehdotus kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaksi. Raportin PTSehdotuksissa esitetyt kustannusarviot ovat ennusteita budjetointia varten. Ne ovat vuoden 2011 kustannustasossa ja sisältävät arvonlisäveron 23 %. Yksittäisten toimenpiteiden kustannusarviot sisältävät myös niihin liittyvien töiden kustannukset, esimerkiksi vesi- ja viemäriremontti sisältää rakennus- ja sähköteknisten töiden kustannukset. Arvioihin sisältyy myös suunnittelu- ja valvontakustannukset. PTStaulukoissa on esitetty kullekin tarkastuskohdenimikkeelle kuntoluokka. Tämä luokittelu on kuntoarvioijan arvio kohteen yleisestä kunnosta. Kuntoluokkien avulla voidaan eri rakennuksia ja rakennusosia verrata toisiinsa. Käytetyt kuntoluokat ovat: 1= hyväkuntoinen, uutta vastaava 2= tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 5 vuoden sisällä 3= välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarvetta 5 vuoden sisällä 4= huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava. Kuntoarvion tulosten esittely Kuntoarvion tuloksia käsittelevissä luvuissa on noudatettu seuraavaa esitysjärjestystä: - Ensin kuvataan olemassa olevan järjestelmän perustiedot ja ominaisuudet - Seuraavaksi todetaan nykytilanne ja kohteessa tehdyt havainnot. - Lopuksi annetaan toimenpide-ehdotukset. Ehdotuksiin ei ole sisällytetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä, mutta kiireelliset tekemättömäksi todetut huoltotoimenpiteet on esitetty.

3 1 KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT Kiinteistön perustiedot Seuraavat perustiedot on saatu kiinteistön omistan edustajalta (pinta-alat laskettu pohjapiirustuksesta) Rakennustyyppi Teollisuusrakennus Valmistumisvuosi 1980 Rakennukset, kpl 1 Portaat, kpl Ei ole Kerrokset 1 Kellarikerrokset, kpl Ei ole Tilavuus, m 3 - Kerrosala, m 2 n (halli), n. 423 (toimistot+sos.tilat) Tontin koko, m 2 - Vapaa sisäkorkeus, m 4 Hallinosturit, kpl Ei ole Nosto-ovet, kpl 3 Hissit, kpl Ei ole Autopaikat, kpl - kpl Lattian kantavuus -kn/m Korjaushistoria Tietoja aikaisemmista korjauksista ei ollut käytettävissä 1.3 Asiakirjaluettelo Käytössä kuntoarvion aikana oli pohjapiirustus 1.4 Kuntoarvion toteutus Kuntotarkastusraportti perustuu kohteessa tehtyihin havaintoihin, sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta otettuihin valokuviin. Kuntotarkastus on tehty pääosin aistinvaraisin rakennetta rikkomattomin menetelmin. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen ja turvallisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. Rakennetta rikkomattomalla menetelmällä ei voi havaita rakenteiden sisäisiä piileviä vauriota, ellei niistä ole tarkastushetkellä kosteuden tunnistimella havaittavaa, muulla tavalla aistittavaa tai rakenteiden pinnalla näkyvää viitettä. Edes rakenteita avaamalla ei voi saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä erittäin laajoja ja kattavia rakenteiden purkutöitä. Tämän takia epäilyttävissä tapauksissa tulee aina tehdä lisäselvityksiä ja kuntotutkimuksia. Pintapuolisella tarkastuksella ei voida arvioida maanalaisten rakenteiden ja järjestelmien, kuten salaojien olemassa oloa, kuntoa ja toimivuutta tai perusmuurien ulkopuolisen vedeneristyksen kuntoa tai korjaustarvetta. Kuntotarkastajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista kuntotarkastus suoritteessa mahdollisesti havaittava virhe. Kaikista virheistä tulee reklamoida kuntotarkastajaa kohtuullisessa ajassa (neljän kuukauden kuluessa kuntotarkastuksen suorituspäivästä). Tilaajan on tiedostettava, että kuntotarkastus koskee vain ja ainoastaan tilannetta tarkastusajankohtana ja tilanne saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa tarkastuksesta.

4 2 KUNTOARVION TULOKSET Aluerakenteiden ja rakennustekniikan kuntoarvio Päällysrakenteet (D7) Seinän vierien kallistukset ovat asvalttialueilla lievästi rakennuksesta poispäin. Hallin pitkällä sivulla on nurmialue, jossa on painanteita. Maanpinnan tulisi kallistua 15 cm 3 metrin matkalla rakennuksesta poispäin. Nurmialue olisi hyvä muuttaa sora- tai asvalttipintaiseksi ja muotoilla maanpinta edellisen suosituksen mukaiseksi. Ulkopuoliset rakenteet (D9) Lämpökeskus on kivirakenteinen, betoniperustukset, harkkoseinät ja betoniyläpohja. Vesikatteena on bitumikermikate. Lämpökeskuksen teräshormin perustus on pahoin rapautunut. Ulko-ovet ovat huonossa kunnossa. Ulko-oven yläpuolella on seinässä ja yläpohjassa merkkejä vesikaton vuodosta. Vesikatteessa on reikiä pellettisiilon ympärillä ja vesikate on kovettunut. Puutavara kuivaamona toiminut lämpökeskuksen siipirakennus on puurakenteinen. Ulkoverhouksena on profiilipelti ja vesikatteena on bitumikermikate. Sisäpuolen verhouksena toimivissa filmivanereissa ja räystään aluslaudoissa on kosteuden aiheuttamia jälkiä. Siipirakennuksessa on käytössä oleva maanpäällinen öljysäiliö. Ulko-ovet ovat huonossa kunnossa. Vesikatolla olevat pellitetyt kattoläpiviennit ovat pahoin ruostuneet ja vuotavat vettä sisätiloihin. Vesikatteessa on repeämiä kattoläpivientien ympärillä ja räystäällä. Sorsakosken puoleisessa päädyssä oleva teräsrakenteinen varastokatos on osin romahtanut kasaan. Sosiaalitilojen sisäänkäynnin yhteydessä oleva puurunkoinen peltiverhottu sisääntulokatos on hyväkuntoinen. Teräsrakenteinen varastokatos tulisi purkaa turvallisuuden takia. Lämpökeskuksen hormin perustus olisi hyvä korjata ja vesikate uusia. Siipirakennuksen vesikate tulisi korjata ja läpiviennit voisi ehkä poistaa, muut korjaukset eivät ole taloudellisesti järkeviä Perustukset (F1) Perustukset ovat betonirakenteiset paikalla valetut hallissa ja toimiston vanhalla osalla, uudella osalla ne ovat betonielementtejä. Täsmällistä tietoa rakenteesta ei ole. Elementtiperusmuurien saumaukset ovat ratkeilleet. Perusmuurin näkyvän osan korkeus on mm toimistojen osalla ja lattian pinnat toimistoissa ja sosiaalitiloissa perusmuurin yläpinnasta noin 100 mm alempana. Perusmuureissa havaittiin rapautumia erityisesti sosiaalitilojen kohdalla, missä betoniteräksiä on jo näkyvillä. Merkkejä haitallisesta liikkumisesta tai painumista ei havaittu. Rapautuneet kohdat tulisi korjata ja elementtisaumat uusia vuoden sisällä.

5 Rakennusrunko (F2) Rakennuksessa on hallin osalla betonipilarirunko, katon kantavina rakenteina on HI-palkit. Kantavia seiniä ei ole. Runkorakenteet ovat näkyvissä sisäpuolella. Pilareissa ja palkeissa ei havaittu merkkejä rakennevaurioista. Toimiston osalla ulkoseinän Siporex elementit kantavat yläpohjan, joka on tuettu keskeltä vielä palkilla ja teräspilarein. 5 Ei toimenpide-ehdotuksia 5 vuoden jaksolla. Julkisivut (F3) Ulkoseinät (F31) Ulkoverhouksena hallin osalla on vaaka- ja toimistojen osalla on pystysuuntaiset Siporex elementit. Elementtien ulkopinnoissa on kauttaaltaan halkeilua, rapautumia, lohkeamia, värjäytymiä ja erikokoisia reikiä. Sorsakosken puoleisessa päädyssä elementtien saumassa oleva pelti on irronnut yläreunastaan. Elementtien saumat ovat halkeilleet kauttaaltaan. Toimistosiivessä ikkunoiden ylä- ja alapuolet on verhoiltu profiilipellillä. Pellitykset ovat haalistuneet mutta muuten pääosin ehjät. Pääsisäänkäynnin päällä oleva katos on puurakenteinen. Siitä puuttuu lautoja, puuosien maalipinta on huono ja niissä on halkeilua. Julkisivuista tulisi vähintäänkin korjata pahimmat rapautumat ja reiät välittömästi. Siporex-elementtien ulkopinnat alkavat olla kuitenkin jo niin huonossa kunnossa, että niiden verhoilu tai pinnoitus on edessä 5 vuoden sisällä. Viimeistään tässä vaiheessa tulee korjata elementtien saumat. Julkisivun korjaussuunnittelun pohjaksi tulisi tehdä julkisivun kuntotutkimus, jossa selvitetään julkisivujen rapautumien syvyys, järkevimmän korjaustavan selvittämiseksi. Ikkunat (F32) Hallin puolen ikkunat ovat eristelasielementillä varustettuja puu-ikkunoita, ulkopuolella on teräksiset ritilät, joiden peittoon ikkunat pääosin jäävät. Avattavia ikkunoita ei ole. Hallin ikkunoita ei voitu tarkastaa ulkopuolelta niiden rakenteen vuoksi. Toimiston ja sosiaalitilojen ikkunat ovat vanhalla osalla kolminkertaisia eristelasi-ikkunoita ja uudella osalla kolmelasisia MSK tyyppisiä puuikkunoita 175 mm karmilla. Ikkunoista on irtoillut lasituslistoja. Ulkopuolella on halkeilua, maalinhilseilyä ja jäkäläkasvustoa, lisäksi yksi lasi on rikki. ikkunoiden vesipellit ovat pääosin hyväkuntoiset. Toimiston 3 vesipellin kallistus on kuitenkin riittämätön ja siinä on lommoja. Sisäpuolella puitteissa on naarmuja, kulumia ja heloja irti. Toimistosiiven vanhan osan ikkunoiden ja vesipeltien puutteet ja viat tulee korjata sekä uusia pintakäsittely mahdollisimman pian. Uuden osan ikkunoihin riittää pintakäsittely 5 vuoden kuluessa. Ulko-ovet (F33) Pääovi toimistosiipeen on teräsrakenteinen lasiaukollinen ovi, joka on hyvässä käyttökunnossa, mutta maalipinnaltaan haalistunut. Oven koko on 13x21. Päädyssä on teräsrakenteinen paneeliverhottu yksilehtinen ovi kokoa 15x25, mutta ovi ei ole käytössä. Seuraavana on rakenteeltaan samanlaiset pariovet kooltaan 30x25 ja yksilehtinen ovi kokoa 15x25. Rakennuksessa on lisäksi kolme nosto-ovea kooltaan 40x30, 36x30 ja 40x40. Nosto-ovet eivät kuitenkaan ole käytössä, koska yksi ottaa aukaistaessa kiinni katon rajassa oleviin putkiin ja muihin on asennettu puustopparit yläreunoihin. Lisäksi halliin on Sorsakoskentien puoleisella sivulla 9x19 kokoinen puuovi, joka on hyvässä kunnossa. Käytöstä poistetut tai huonokuntoiset ovet kannattaisi purkaa ja ummistaa aukot. Ovien tarve määräytyy käyttötarkoituksen mukaan.

6 6 Julkisivun täydennysosat (F34) Parvekkeet (F34.1) Ei ole Ulkoseinätikkaat (F34.2) Ulkoseinätikkaat sijaitsevat Sorsakoskentien puoleisella julkisivulla. Tikkaat ovat käyttökunnossa, mutta tikkaiden kiinnitys seinän yläosasta on irti, ja ne ovat kaukana seinäpinnasta. Tikkaiden johteita ei ole taivutettu yläosasta riittävän korkealle, joten tikkaat eivät ole turvalliset. Hallin katolta toimistosiiven katolle menevät tikkaat ovat myös irti, mutta muuten hyvässä kunnossa. Ulkoseinätikkaat olisi suositeltavaa uusia nykyisten määräysten mukaisiksi ja kiinnittää seinään kunnolla. Yläpohjarakenteet (F4) Yläpohja (F41) Rakennuksen yläpohja on Siporex rakenteinen. Vesikatot (F41.1) Vesikate, hallin osalla Vesikattomateriaalina on bitumikermi, kattomuoto on harjakatto, vedenpoisto on reunoilta kattoviemäreillä. Kattokaivoja on kahdeksan kappaletta, yhdestä puuttuu kokonaan roskasihti, kahteen kaivoon on lisäksi tehty sihdit teräsverkosta, jotka eivät kuitenkaan estä roskien pääsyä viemäriin. Taitteisiin on kerääntynyt roskia ja vettä, katon taitteiden kallistukset ovat liian pienet. Kattohuovat ovat menneet ruttuun taitteessa hallin vanhan ja uuden osan rajalla. Peltisten kattoläpivientien, terästolppien ja savunpoistoluukkujen ympäriltä on kattohuopa ratkeillut tai irtoillut. Lisäksi katolla on epämääräisiä pellillä paikattuja reikiä ja katkaistuja terästolppia, joita ei ole tukittu. Tikkaiden lähistöllä on paikattuja kohtia, joiden alla on teräviä kohoumia. Puutteet ovat lähinnä hallin vanhalla osalla. Uudella osalla ei ole kuin neljä läpivientiä, ja niiden kunto on vielä hyvä. Vesikate, matala osa Rakenne katossa on sama kuin hallin osalla, harja taittuu kuitenkin keskelle. Katolla on kolme kattokaivoa. Vanhalla osalla on katon keskellä painanne, jossa vesi seisoo. Katolla on roskia ja rakennusjätteitä. Halkeamat, repeämät ja huonot läpiviennit tulee korjata välittömästi. Katolla olevat roskat ja jätteet tulee raivata pois. Koska katon taitteissa kallistukset ovat huonot, tulee niitä puhdistaa tavallista useammin. Puuttuvat ja omatekoiset roskasihdit kannattaa korvata tarkoitukseen sopivilla. Katon kuntoa pitäisi seurata esim. kerran vuodessa tehtävillä tarkastuksilla. Räystäät (F42) Varsinaisia räystäitä rakennuksessa ei ole. Räystäspellitykset ovat huonossa kunnossa; pellit ovat vääntyilleet, irtoilleet, niissä on naulan reikiä ja pinnoitevaurioita. Irti olevat pellit tulee kiinnittää välittömästi jo turvallisuuden takia. Pellitys kannattaisi suunnitella ja toteuttaa paremmin 2 vuoden sisällä.

7 7 Yläpohjavarusteet (F43) Ei ole 2.2 Tilojen rakennustekninen kuntoarvio Sisätilat, toimistot (F5, F6, F7) Käytävät/eteisaula Seinät ovat maalattuja levyseiniä, lattiat Hovi laatoitettuja, sisäkatossa on akustovilla. Pinnat ovat siistit, mutta hieman likaantuneet. Sisäovet ovat tavallisia valkoisia laakaovia. Halliin johtava palo-ovi hankaa kynnykseen eikä sulkeudu tiiviisti, lisäksi oven painikkeet eivät sovellu palo-oveen. Toimistot 6 kpl Väliseinät ovat maalattuja levyseiniä tai Halltexia, ulkoseinät ovat maalattuja Siporex elementtejä, lattioissa on muovimatto tai Hovi laatta, sisäkatot ovat akustovilloitettuja. Toimistoissa 1 ja 2 seinä- ja lattiapinnat ovat epäsiistit. Toimistoissa 4 ja 5 havaittiin lattiassa koholla olevaa kosteutta pintakosteusmittarilla. Taukotila Pinnoitteet ja rakenteet ovat samoja kuin toimistoissakin. Kahviossa on keittiökalusteryhmä, jossa on tiskiallas, vesipiste, jääkaappi ja astianpesukone. Kalusteet ovat tyydyttävässä kunnossa. Kohonnutta kosteutta ei havaittu lattiassa kalusteiden edustalla eikä välitilalaatoituksessa. Sisäkaton verhous on likaantunut, pöytätason reunanauha on irti, kaapin ovien käynnissä on puutteita ja kuivauskaapin ritilöistä on muovipinnoite lähtenyt irti osittain. Arkisto Tila on palo-osastoitu, seinät ovat maalattua kalkkihiekkatiiltä, lattiassa on muovimatto, sisäkatto on maalattua Siporexia. Tilassa on Sovella hyllyt. Hallin vastaisessa seinässä on halkaisijaltaan noin 250 mm reikä. Pinnoitteet ovat likaantuneet, mutta tyydyttävässä kunnossa. Ovensulkija on irti, joten palo-ovi ei sulkeudu itsestään. Vessat Lattiat ja seinät ovat laatoitettuja, sisäkatoissa on maalattu Siporex. Naisten vessassa havaittiin lattiassa irti kopisevia laattoja noin 1 m 2 alalla wc-istuimen lähistöllä, lisäksi lattioissa on muutamia haljenneita laattoja, mutta saumat ovat kuitenkin ehjät. Seinälaatoituksissa ei ollut moitittavaa. Vessojen pintarakenteet ovat pääosin käyttökunnossa, mutta likaiset. Työnjohtajien toimisto ja tuotantopäällikön huone Lattioissa on Hovi-laatoitus, seinät ovat maalattuja kalkkihiekkatiili- ja levyseiniä, sisäkatossa on akustovillaverhous. Työnjohtajien toimistosta on yhteys halliin kahdesta tavallisesta laakaovesta, joista toinen ei ole käytössä. Lisäksi halliin on ikkunat molemmista toimistoista. Toimistojen lattiapinnoite on pahoin kulunut ja likaantunut, seinäpinnat ovat tyydyttävässä kunnossa. Ikkunan ja oven listoituksia on irti työnjohtajien toimistossa. Työkaluvarasto Varaston seinät ovat pääosin maalattuja tiiliseiniä, lattiassa on muovimatto ja sisäkatossa akustovilla. Varaston varusteena on teräshyllyt. Lattiamatto on kulunut, muuten tilassa ei havaittu puutteita.

8 8 Taukotilan sisäkattoon tulisi vaihtaa helposti puhtaana pidettävä pinnoite, uusia kuivauskaapin ritilät ja korjata kalusteiden puutteet. Arkistohuoneen ovensulkija tulee asentaa paikalleen ja paikata osastoivassa seinässä oleva reikä. Tuotantotilaan johtavat laaka-ovet osastoivassa seinässä pitäisi korvata palo-ovilla, ja olemassa olevan teräspalo-oven asento säätää ja asentaa asianmukaiset vetimet. Ennen tilojen käyttöönottoa tulisi huonokuntoiset lattioiden muovimatot uusia ja maalata seinät ainakin toimistoissa 1 ja 2, muiden seinien maalausta voi harkita käyttötarkoituksen ja vaatimustason mukaan. Työnjohtajien ja tuotantopäällikön huoneiden lattiapinnoitteet tulisi purkaa ja korvata kovaa kulutusta kestävällä pinnoitteella, esim. klinkkerilaatoituksella. Vessat ja likaantuneet mutta kunnossa olevat Hovilaattalattiat pitäisi peruspestä. Lattioihin, joissa havaittiin kohonnutta kosteutta, suositellaan tarkempia kosteusmittauksia. Sisätilat, sosiaalitilat (F5, F6, F7) Näissä tiloissa on lattioissa muovimatto, seinät maalattuja tiili- ja levyseiniä ja sisäkatot siporexia, ellei toisin mainita. Käytävä Käytävästä on ovet halliin ja ulos. Halliin johtavasta palo-ovesta puuttuu ovensulkija, joten se ei sulkeudu itsestään. Käytävän seinät ovat likaantuneet ja lattiapinnoite likaantunut ja kulunut. Sisäovet ovat valkoisia laaka-ovia, jotka ovat välttävässä kunnossa. Naisten sosiaalitila Tilassa on kaksi vessaa, suihku, kaksi käsienpesuallasta, loppuosa on pukutilaa. Levyseinä käsienpesualtaiden alta noin 2 m 2 alalta on kosteusvaurioitunut. Suihkunurkkauksen seinän muovitapetti on kupruillut putkien läpivientikohdasta, ja sen alla oleva levy on pehmentynyt. Vessojen lattiamattojen seinälle nostot ovat paikoin repeilleet. Lisäksi lattiassa havaittiin kohonnutta kosteutta käsienpesualtaan edustalla, vessoissa ja suihkunurkkauksessa. Siivouskomero ja varasto Siivouskomeron varusteisiin kuuluu pesuallas, kuivauspatteri, moppiteline ja hyllyt. Seinäpinnat ovat likaisia ja epäsiistejä, lattiat ovat lisäksi kuluneita. Siivouskomeron lattiassa havaittiin lievästi kohonnut kosteus noin puolen lattian alalla. Miesten sosiaalitila Tilassa on kaksi pisuaaria, kaksi wc-istuinta, kaksi suihkua ja kolme käsienpesuallasta. Vessojen jakoseinissä on töherryksiä. Ulkoseinät ovat maalattua Siporexia, suihkunurkkauksissa on muovitapetit. Ulkoseinien alaosissa esiintyy maalin hilseilyä ja kohonnutta kosteutta. Lattiamatot ovat kuluneet ja likaiset. Seinäpinnat ovat likaantuneet pahoin lähes kauttaaltaan. Suihkunurkkauksissa ei havaittu kohonnutta kosteutta, mutta lattiamattojen seinille nostojen kulmissa oli jo alkavaa halkeilua. Maton liitokset lattiakaivoihin olivat asialliset. Taukotila Tilassa on keittiökalusteryhmä, jossa on pesuallas, liesi, ja astianpesukone. Kalusteet ovat kuluneet ja epäsiistit, allaskaapin ovien alareunoista on pinnoite irronnut veden vaikutuksesta, kaapin tukilista on irti ja kuivauskaapin ritilöistä on pinnoite irronnut. Seinä- ja lattiapinnat ovat likaisia. Lattiassa havaittiin kohonnutta kosteutta koko alalla.

9 9 Käytävän seinien maalaus ja lattiapinnoitteen uusiminen paremmin kulutusta kestäväksi siistisi yleisilmettä. Naisten sosiaalitilojen suihku- ja wc-tilat sekä seinän kosteusvaurio tulee korjata ennen käyttöönottoa. Miesten sosiaalitiloihin kannattaa harkita perusteellista remonttia, jossa uusittaisiin kaikki pinnoitteet ja kalusteet. Ulkoseinien alaosien kosteusvaurioiden syy tulee selvittää ja korjata ennen remonttia. Taukotilan lattian kosteus maton alla pitäisi selvittää tarkemmalla mittauksella. Taukotilan lattia tulisi peruspestä ja vahata tai uusia pinnoite kokonaan paremmin kulutusta kestävällä materiaalilla. Samalla olisi hyvä uusia keittiökalusteiden vaurioituneet osat ja maalata seinät. Halliin johtavaan palooveen tulee asentaa ovensuljin. Halli Hallissa on maalattu betonilattia, seinät ovat Siporex elementtejä, sisäkatossa on villalevyt, puolet villoista on pinnoittamattomia. Lattiaa on paikattu sieltä täältä, joten siinä on jonkin verran pienehköjä tasoeroja. Halli on vapaalta sisäkorkeudeltaan 4,0 m. Ulkoseinien yläosissa katon rajassa havaittiin vuotojälkiä koko pitkän sivun matkalla. Hallin keskellä on pilarilinja, pilarien vapaa väli on 5,7 m. Päätyosasta on erotettu pituussuunnassa 1,5 pilariväliä eli noin 9 m kevytrakenteisella kipsilevyseinällä omaksi tilakseen, joka on toiminut ilmeisesti pesutilana. Hallissa on kaksi vessaa. Seinät ovat maalattuja tiili- ja levyseiniä, lattioissa on muovimatot. Maton liitokset kaivoihin ovat asialliset, kohonnutta kosteutta havaittiin lattioissa lähes koko alalla. Vessojen yleisilme on kulunut ja likainen, erityisesti lattiapinnoitteet ovat pahoin kuluneet. Katon ja seinän rajan vuotojälkien syy tulisi tutkia tarkemmin. Sisäkaton verhoiluna ja lämmöneristeenä toimivista pinnoittamattomista villoista voi irrota huoneilmaan kuituja jotka ärsyttävät hengitystä ja silmiä. Villat pitäisi pinnoittaa tai levyttää näkymättömiin jos tilassa työskentelee ihmisiä. Varastokäytössä villoista ei ole haittaa. Hallin vessojen lattiapinnat ovat loppuun kuluneet, joten ainakin ne tulisi kunnostaa.

10 2.3 LVI- järjestelmien kuntoarvio 10 Lämmöntuotanto (G11) Öljykattila -Kattila on merkkiä Kaukora Jäspi T-450 K. Kattila järjestelmineen on vuodelta 2005 ja ne ovat hyvässä kunnossa. -Tyyppikilven tiedot ovat: teho 450 lämpötilat C tilavuus 800 l suurin sallittu paine 4 bar : -Tehtävä vuosihuoltosuunnitelma. Takaisinmaksuaika selvitettävä kaukol mpöön siirtymisestä Mittarit Lämmönjakohuoneen lämpömittarit ja painemittarit ovat osoitinmittareita. Mittarit ovat hyvässä kunnossa. Lämmönjakelu (G12) Kiertovesipumput Lämmitysverkoston pääkiertovesipumput mallia Grundfoss Lämpimän käyttöveden pääkiertovesipumppu mallia Grundfoss Lämmitysverkosto varusteineen Lämmitysverkoston pohjajohdot, nousulinjat ja pattereiden lämpöjohdot ovat alkuperäisiä Kunto on välttävä. Toimiston lämpöjohtoverkosto on toteutettu toimistossa yksiputkijärjestelmällä. Kaikki näkyvissä olevat lämpöjohdot ovat välttävässä kunnossa. Vuotoja ei ollut havaittavissa. Linjasulkuventtiilit ovat osittain alkuperäisiä ja niiden kunto on välttävä, uusittujen iv-kojeiden ja kattilaryhmän venttiilien kunto on hyvä Sisälämpötilat: n. 22 C. Toimisto-osan verkoston ja pattereiden huuhtelu / pesu. Halliosan verkoston huuhtelu / pesu

11 11 Lämmönluovutus (G13) Lämmityspatterit Lämmityspatterit ovat mallia Rettig. Patterit ovat päälisin puolin välttävässä kunnossa. Lämmityspattereiden rakennepaine on 4 bar. - Kannakointi tarkennettava ja toimisto-osan järjestelmä huuhdeltava Patteriventtiilit Huoneistojen lämmityspattereissa on termostaattiset patteriventtiilit, Esisäädöt on määritelty patteritehon mukaan. Patteriventtiilit on alkuperäiset ja kunto on välttävä. -Tukkeutuneiden venttiileiden puhdistus. Eristykset (G14) Lämpökeskuksessa eristys uusittu kattilan uusimisen yhteydessä v Hallissa eristys alkuperäinen, eristeet välttävässä kunnossa.. -Alkuperäisten putkistojen eristykset korjattava puutteiden kohdalta. Rakennusautomaatiojärjestelmät (J6) Säätölaitteet Lämmitysverkoston säätökeskus on Ouman vuodelta Lämpimän käyttöveden säätökeskus on sama kuin lämmityksellä. Käyttöveden lämpötilat ks. kohta lämpimän käyttöveden putket. Tehtävä vuosihuoltosuunnitelma -Ei toimenpiteitä Vesi- ja viemärijärjestelmät (G2) Käytettävissä olevat piirustukset:-. Vesi- ja viemärijärjestelmien kuntohavainnot on esitetty raportin kyseisissä kohdissa.

12 Vesijohtoverkostot (G22) 12 Kylmän käyttöveden putket Kylmävesijohdot alkuperäiset. Putkimateriaali on kupari. Putket on vaihdettavissa. Vuotoja ei ollut havaittavissa. Kunto on välttävä. Putkistoon tehtävä koepaine. Lämpimän käyttöveden putket Lämminvesijohdot ovat alkuperäiset. Putkimateriaali on kupari. Vuotoja ei ollut havaittavissa. Lämpimän käyttöveden lämpötila +55 C. Määräysten mukaan kyseisen kiertoveden lämpötila ei saa olla missään verkoston osassa alle +50 C. Liian alhainen veden lämpötila lisää riskiä mm. legionella-bakteerien lisääntymiselle käyttövesiverkostossa. Putkistoon tehtävä koepaine. Vesijohtoverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilit (G22.3) Vesijohtoverkoston sulkuventtiilit ovat kattilahuoneessa kunnoltaan on hyviä. Tuleva kunnan vesijohdon liittimien ja venttiileiden uusiminen. Viemäriverkostot (G24) Rakennuksen sisä- ja ulkopuoliset jätevesiviemärit ovat alkuperäisiä Viemäreiden kunto välttävä. Viemärit huuhdellaan. Vesi- ja viemärikalusteet (G25) Toimiston vesi- ja viemärikalusteet Rakennuksessa oli seuraavia keittiöiden vesi- ja viemärikalusteita: 2-altaiset rst-pöydät vesilukot kromattuja pullovesilukkoja, joissa hapettumia. 1-otesekoittimet, pöytämalli. Rakennuksen wc-tilojen vesi- ja viemärikalusteet: - Vesijohdot näkyvissä, -vaihdettava asennus. - kylpyhuoneissa suihkuille ja pesualtaille omat hanat, pääosin 1-ote- tai termostaattisekoittimia, merkkiä Oras - lattiakaivot muovivalmisteisia. - Vesilukot vaihdettava Kalusteet pestävä Hanat tarkastettava/huollettava

13 Hallin vesi- ja viemärikalusteet 13 Uusittava Eristykset (G26) Näkyvissä olevissa eristetyissä putkissa on genopak eriste ja kunto on välttävä. Puutteellliset eristeet korjattava. Kuva 1. Toimiston ilmanvaihtokone

14 Ilmastointijärjestelmät (G3) Rakennus on varustettu koneellisilla lto-kojeilla, halli ja toimisto-osan iv-kojeet ovat Energent ilmankäsittelykoneita vuodelta 2008 IV-kojeet ovat hyvässä kunnossa 14 Kanavajärjestelmä on alkuperäinen? Kanavamateriaalit sinkittyä kierresaumakanavaa? Ilmanvaihtokojeet huolletaan Kanavisto nuohotaan. Hallissa olevat vaurioituneet kanavat uusitaan. Kuva 2. Hallin ilmanvaihtokone Ilmanvaihtoelimet (G34.3) Ilmanvaihtoelimet ovat alkuperäiset. Osa venttiileistä likaantuneita. Venttiilit ovat välttävässä kunnossa. Puhdistetaan

15 2.4 Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntoarvio 15 Tarkistusmittaukset ja koestus (H04.2) Määräaikaistarkastukseen kuuluvat tarkastukset ja mittaukset ennen rakennuksen käyttöönottoa. - suojajohtimien, PEN-johtimien ja potentiaalintasausjohtimien jatkuvuuden tarkastaminen - eristysresistanssimittaukset L1/L2/L3/N-PE (TN-S- järjestelmässä) - oikosulkuvirtamittaukset ja suojausten toiminnan tarkastus. - maadoitusten tarkistusmittaukset Määräaikaistarkastuksesta tulee tehdä pöytäkirja. Aluesähköistys (H11) Piha-alueella(paikoitusalue) ei ole erillistä pylväsvalaistusta. Piha- ja aluevalaisimet (H11.1) Piha-alueiden valaisimina on ulkoseinällä 1kpl valaisin ( 250W suurpainenatriumlamppu). Valaisimia tulisi lisätä 4-5kpl, joista yksi tulisi suunnata paikoitusalueen suuntaan. Valaisimien valon lähteenä tulee olla joko suurpainenatrium tai monimetallilamppu. Kuvassa yksi valaisin ulkoseinällä. Autojen sähkölämmitystolpat (H1.3) Autolämmitystolpat ja pistorasiat ovat alkuperäisiä ja vikavirtasuojausta ei ole. Rakennuksen seinustalla olevat autolämmityspistorasiat ovat osittain rikkoontuneet. Suositellaan lisättäväksi vikavirtasuojakytkimet. Ulkoseinillä olevien pistorasioiden syöttöihin asennettaisiin kotelot vikavirtasuojakytkimille. Samoin autolämmitystolppien syöttöön.

16 Kytkinlaitokset ja jakokeskukset (H2) Tyypit, soveltuvuus Jakokeskukset on asennettu hallitilaan ja ovat kotelorakenteisia. Keskukset soveltuvat teollisuusympäristöön. 16 Pääkeskukset (H22.1) Pääsulakkeen koko on 3x630A Pääkeskus on 630A kotelorakenteinen keskus. Keskus on uudehko ja hyväkuntoinen.. Keskus tulee puhdistaa (imuroida) sisä- ja ulkopuolelta. Kaikki liittimet tulee kiristää Keskus tulee puhdistaa (imuroida) sisä- ja ulkopuolelta sekä kytkin ja suojalaitteet tulee koestaa.. Pistorasiaryhmiin tulee lisätä vikavirtasuojakytkimet (kaikki 16A ryhmät myös 3-vaiheiset). Jos keskukseen ei mahdu vikavirtasuojakytkimiä, niille tulee asentaa erillinen kotelo pistorasioiden läheisyyteen. Pääkeskukseen on kytketty kompensointiparisto kvar. Kuvassa osa pääkeskusta, joka sijaitsee hallin ulkoseinällä ja on erotettu rakenteilla hallitilasta erilliseksi huonetilaksi. Nousujohdoille on erotuskytkimet koteloiden kansissa. Muut keskukset (H22.2) Rakennuksessa on pääkeskuksen lisäksi 400A ryhmä/nousukeskuksia jotka ovat kotelorakenteisia. Samat toimenpiteet kuin pääkeskuksen suhteen.

17 Kuvassa ryhmä/nousukeskus hallin keskiosassa 17 Kiinteistökeskukset Pääkeskuksen yhteydessä on kiinteistökeskusosa. Ulkovalaistuksen uusimisesta ja ohjauksien muutoksesta aiheutuvat toimenpiteet. Mittarikeskukset Kiinteistön sähkönmittaukset ovat. Maadoitukset ja potentiaalintasaukset (H22.6) Pääkeskukseen on kytketty pääpotentiaalintasauselektrodi. Ei ole tietoa minne on asennettu. Hyllyjen ja johtavien rakenteiden/putkistojen maadoituksista ei ole havaintoa. Tarkistettava/ kiristettävä kaikki maadoitusjohtimien liitokset. Hyllyjen, ripustuskiskojen, iv-kanavien ja johtavien putkistojen maadoitusjohtimet tulee asentaa potentiaalintasauskiskoihin. Potentiaalintasauskiskot on asennettava ryhmäkeskuskohtaisesti. Kaikkiin maadoitusjohtimiin tulee laittaa merkinnät.

18 Johtotiet (H3) Nousu ja ryhmäjohtojen johtoteinä on käytetty pääosin tikasrakenteisia kaapelihyllyjä. Leveys 300 ja 500mm. Ryhmäjohdot on asennettu hyllyille ja valaisinripustuskiskoihin ns. vapaata asennustapaa käyttäen. Hyllyt ovat edelleen käyttökuntoisia. 18 Kaikkien hyllyjen kaapeleiden päällä oleva pölykerros tulee imuroida ja hyllyt tulee oikaista niiltä osin kun on vinossa.. Kuvassa: valaisinripustuskiskoihin asennettuja valaisimia. Johdot ja niiden varusteet (H4) Liittymisjohdot Liittymisjohto on maakaapeli AXMK. Ei toimenpiteitä Pääjohdot Nousujohdot ovat TN-C järjestelmän kaapeleita. AMCMK -typpinen Ei toimenpiteitä. Kiinteistökulutuksen nousujohdot Nousujohdot ovat TN-C järjestelmän kaapeleita. AMCMK tyyppinen.

19 Ryhmäjohdot MMJ -tyyppinen muovivaippakaapeli. Kaapelit ovat asennettu pääosin hyllyasennuksella muovi eristeisin johdoin. Järjestelmässä on rakennusajankohdalle tyypillistä TN-C-S -järjestelmän kaapelointeja. Kaapeloinnit ovat päällisin puolin teknisesti tyydyttävässä kunnossa. Kytkin- ja pistorasiakalusteita on osittain uusittuja ja ne ovat pääosin ehjiä. Rikkonaiset / huonokuntoiset pistorasiat uusitaan. Uusia pistorasioita/pistorasiakeskuksia tarpeen mukaan pilareihin ja seinille. Kaikki uudet kaapelit asennetaan TN järjestelmän kaapeleilla. 19 Valaisimet (H5) Toimistojen/ sos- tilojen valaisimet Valaisimet ovat alkuperäisiä ja kohtuullisen hyvässä kunnossa. Joitakin huonokuntoisia/ vaurioituneita valaisimia on. Rikkoontuneet valaisimet ja kuvut tulee uusia Hallin valaisimet Hallin valaisimet ovat avomallisia laajapeiliheijastimella varustettuja. Soveltuu korkeisiin tiloihin. Joissakin valaisimissa ovat heijastimet vääntyneet. Hallin peräosassa olevan erillinen tilan valaisimet ovat huonokuntoiset. Vaurioituneet valaisimet tulee korjata uusimalla heijastin tai valaisin kokonaan. Hallin peräosassa olevassa tilassa valaisimet tulee uusia. Hallin peräosa: Vanhentunut sähkötekniikka tulee uusia

20 Kuvassa: Osittain vaurioituneet hallin valaisimet (asennettu valaisinripustuskiskoihin). 20 Lämmittimet, kojeet, laitteet (H6) Tarvittaessa nosto-ovien eteen tulee asentaa lämpöverhopuhaltimet. Sähkövarusteet Pistorasioita 16A 1- ja 3-vaiheisia on ulkoseinillä sekä pilareissa. Kuvassa pilariin asennettuja 1-3-vaiheisia pistorasioita. Nykyiset pistorasiat tulee puhdistaa sisältä ja päältä (imurointi) sekä liittimet tulee kiristää. Rikkonaiset pistorasiat tulee uusia. Tarvittaviin paikkoihin tulee lisätä pistorasioita. 3-vaiheistorasioiden virta-arvot on määriteltävä käytettävien laitteiden mukaan (käyttäjä). Olisi suositeltavaa asentaa muutama ns. pistorasiakeskus lisää ja siihen asennettaisiin pistorasioiden varokkeet sekä tarvittava vikavirtasuojaus. Pistorasiakeskusten lisäasennukset tulisi suorittaa vasta kun tilojen tuleva käyttäjä on tiedossa.

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013

KUNTOTARKASTUS 1(7) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Matkatalo. Valtakatu 36. 53100 Lappeenranta 24.09.2013 1(7) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Matkatalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta 24.09.2013 2(7) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 36 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013

KUNTOTARKASTUS 1(8) KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Oy Koulutalo. Valtakatu 34. 53100 Lappeenranta 29.08.2013 1(8) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta 29.08.2013 2(8) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Oy Koulutalo Valtakatu 34 53100 Lappeenranta Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TUOTANTOHALLI JA HUOLTORAKENNUS JUUAN REHU OY LUIKONLAHDENTIE 506 A JA B 83900 JUUKA 25.03.2013 Rakennus A Rakennus B Sisällys Esipuhe... 1 Yleistä kiinteistöstä... 2 Asiakirjat...

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ

Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Proj. nro 3318 Asunto Oy Jyväskylän Tavintie Tavintie 8 A 1 40400 JYVÄSKYLÄ Raportti Kuntotarkastus asuntokauppaa varten 17.06.2013 Laukaantie 4, Fax 0 10 322 0909 pts@pts.fi www.pts.fi Tekijä: Juhana

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

Selvitys korjauskustannuksista

Selvitys korjauskustannuksista Selvitys korjauskustannuksista Johdanto Tässä arviossa tarkastellaan SR-raudan rakennusta jossa toimii rautakauppa sekä vuokralaisina muita pienyrittäjiä. Arviossa otetaan kantaa rakennuksen kunnon rapistuneisuuteen

Lisätiedot

Kuntoselvitys. Rakennustekniikka

Kuntoselvitys. Rakennustekniikka LIITE C2 KUNTOSELVITYS Kuntoselvitys Rakennustekniikka Rasumovo Kauppatie 6 43 Raporttipäivä: 2.1.213 Tarkastuspäivä: 1.9.213 Rekisteröity osoite ja kotipaikka: Pihlajistonkuja 4, 71 HELSINKI / Y tunnus

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009

KUNTOTARKASTUS. Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo. Kirkkokatu 9. 53100 Lappeenranta 17.12.2009 1(9) KUNTOTARKASTUS Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta 17.12.2009 2(9) 1.YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Kiinteistö Kirkkola / Tapanaisen talo Kirkkokatu 9 53100 Lappeenranta

Lisätiedot

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14.

Mittauspöytäkirja. Sivuja:1/10. Vastaanottaja: Gun Adamsson. Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari. Tutkimus pvm: 14.8.15. Raportointi pvm: 14. Sivuja:1/10 Vastaanottaja: Gun Adamsson Mittauspöytäkirja Kohde: Toimeksianto: Mätsästäjänkuja 7 A 3, Tammisaari Pintamittaus Tutkimus pvm: 14.8.15 Raportointi pvm: 14.815 Yhteyshenkilö: Gun Adamsson Tutkijat:

Lisätiedot

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA

Laukkarinne 4 01200 VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Hakunilan nuorisotila Laukkarinne 4 01200 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012

Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Lattia- ja seinärakenteiden kuntotutkimus Tarkastaja: RI Sami Jyräsalo Tarkastuspvm: 11.06.2012 Vihertien leikkipuistorakennus Vihertie / Uomakuja 12 01620 VANTAA 1. YLEISTÄ Kohteen yleistiedot Vihertien

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Fredrik Karlsson. Crista Berdtson. Mattilantie 119, Karkkila. Tutkimus pvm: 20.8.15

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Fredrik Karlsson. Crista Berdtson. Mattilantie 119, Karkkila. Tutkimus pvm: 20.8.15 Sivuja:1/20 Vastaanottaja: Fredrik Karlsson Crista Berdtson Kuntokartoitus Kohde: Mattilantie 119, Karkkila Tutkimus pvm: 20.8.15 Raportointi pvm: 30.8.15 Läsnä olleet: Omistajat, Fredrik Karlsson ja Crista

Lisätiedot

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00

Kurikantie 7, Kurikka. Liikerakennuksen kuntokatselmus klo 10.00 1 9 Kurikantie 7, 61300 Kurikka Liikerakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 10.00 2 9 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

Kaunialan sotavammasairaala

Kaunialan sotavammasairaala 1/12 1. A- ja B-siiven pääsisäänkäynti, julkisivu itään. 2. A-siipi, julkisivu etelään. Maanpinta viettää rakennukseen päin. 3. A- ja B-siiven vesikatto on huonokuntoinen. Ylimmässä kerroksessa on ollut

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00

Knuuttilantie 5 C, Jalasjärvi. Asuinrakennuksen kuntokatselmus klo 15.00 1 8 Knuuttilantie 5 C, 61600 Jalasjärvi Asuinrakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 15.00 2 8 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 22 Vierasniemen sauna Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

HAJUHAITAN SELVITYS HUONESSA n:o 616

HAJUHAITAN SELVITYS HUONESSA n:o 616 VANTAAN KAUPUNGINTALO HAJUHAITAN SELVITYS HUONESSA n:o 616 Helsingissä 08.04.2004 TEKMANNI SERVICE OY, Asiantuntijapalvelut 00641 HELSINKI fax. (09) 350 3340 s-posti: asiantuntijapalvelut@tekmanni.fi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Lehdokkikuja 5, Siuntio. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 1.6.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/20. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Lehdokkikuja 5, Siuntio. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 1.6. Sivuja:1/20 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Lehdokkikuja 5, Siuntio Tutkimus pvm: 9.5.17 Raportointi pvm: 1.6.17 Läsnä olleet: Björn-Eric Falk Tutkija: Lisätietoa:

Lisätiedot

Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5

Yksikkö. Määrä. 1 Soramurske/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 2 Kivituhka/kunnostus - 2002 Kunnostaminen 4-5 D ALUERAKENTEET D1 Olevat rakenteet D15 Alueen pintakerrokset 1 Soramurske/kunnostus 4-5 2 Kivituhka/kunnostus 4-5 Kunnossapitojakso [a] 3 Asfaltti/uusiminen 16-20 4 Laattapäällyste/uusiminen 16-20 D5

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1 Jotta saisitte suurimman mahdollisen hyödyn kuntotarkastuksesta, olkaa ystävällisiä ja vastatkaa mukaan alla oleviin kysymyksiin etukäteen, ennen tarkastusta. Tämä nopeuttaa ja helpottaa kuntotarkastusta.

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 1/7 Niinimaantie 691, 63210 Niinimaa Omakotitalon kuntokatselmus 9.12.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 312/2015 2/7 Tilaus 2.12.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa

Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VANTAA. Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Lattiarakenteen kuntotukimus Tarkastuskohde: Vapaalanaukeen kentän huoltorakennus Luhtitie 11 01660 VNT Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Kaupunki / Tilakeskus Kielotie 13 01300 Vantaa Vahinkonumero: Tarkastaja:

Lisätiedot

SADEVESIVIEMÄRIN VUODON SELVITYS

SADEVESIVIEMÄRIN VUODON SELVITYS MYYRMÄEN KOULU SADEVESIVIEMÄRIN VUODON SELVITYS Tutkimuksen ajankohta: vko 35 / 2005 Raportin päiväys: 21.09.2005 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Pekka Wallenius, 040 7492592 Tutkimuksen suorittajat:

Lisätiedot

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi

Esa Pitkänen KY Käsämäntie 122 as 11 83100 LIPERI puh 040 5649141 www.esapitkanen.fi sivu 1 Kohteen osoite: 1 RAKENTEET Rakenne On korjauksia ja huoltotöitä; Toimenpiteet Korjaus ajankohta n. 1v tarkkuudella 1.1 Rakennuksen vierustan työt (maanpinnan kaltevuuden tai korkeusaseman korjaaminen,

Lisätiedot

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus

Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin liittyvä katselmus 1 Helsingin kaupunki MUISTIO HKR-Rakennuttaja Rakennuttajatoimisto 1 Riitta Harju 9.3.2009 Käpylän peruskoulu Väinölänkatu 7 ja Untamontie 2 00610 HELSINKI Käpylän peruskoulun sisäilma- ja kosteusongelmiin

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5

KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 KUNTOTARKASTUKSEN HAASTATTELUOSA 1/5 Kohteen osoite: Omistushistoria: (vähintään vuosi, jolloin kohde on tullut nykyisen omistajan omistukseen) 1 RAKENTEET TEHDYT KORJAUS- JA HUOLTOTYÖT SEKÄ RAKENTEIDEN

Lisätiedot

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka

KUNTOARVIOISTA: Rakennustekniikka KUNTOARVIOISTA: A-Insinöörit Suunnittelu Oy Kauhava; Pernaan koulu KUNTOARVIO Rakennukset ovat rakennusteknisiltä osiltaan tyydyttävässä sekä osin vain välttävässä kunnossa. Merkittävimmät kustannukset

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu

Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Mäntsälän kunta Tekninen keskus / tilapalvelu Kiinteistön LVISA-järjestelmiä koskevia viitetietoja suunnittelua varten. Käytetyt tunnukset Talo90-järjestelmän mukaisesti. Kohde: Osoite: Toimistotalo Mäntsälä

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Pakkahuoneenkatu 17 B 9 90100 Oulu 11.04.2017 Paavo Havaksentie 5 F 90570 Oulu p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Kiinteiden kalusteiden ja laitteiden

Lisätiedot

KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä

KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä KORJAUSTARVESELVITYS As Oy Kuopion Esimerkki Yleistä Tämä korjaustarveselvitys pohjautuu kiinteistöstä 2010 laadittuun kuntoarvioon. Kiinteistön perustiedot löytyvät isännöitsijätodistuksesta. Kiinteistön

Lisätiedot

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5)

VANTAAN KESKUSVARIKKO VALOKUVAT 1 (5) 1 (5) Kuva 1. Toimistosiiven itäpää ja korkeamman korjaamosiiven pohjoispääty. Kuva 4. Vesi vuotaa kuvassa keskellä näkyvän kellon päälle. Vuoto on peräisin ylemmältä katolta, ei ylösnostosta. Kuva 2.

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 23 Vierasniemen päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS

KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS KUNTOARVIO JA KIINTEISTÖJEN ARVONMÄÄRITYS Svapa Oy Muurarinkatu 2, 92120 Paavo Koskela p. 050 529 0012, paavo.koskela@svapa.fi www.svapa.fi 1(4) Pikku Soini Tontti 1,, kuntoarvio hinnan määritystä varten

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA

Tutkimusraportti. Rakenteiden kosteusmittaus. Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Rakenteiden kosteusmittaus Tarkastuskohde: Koivukoti 2 Kuriiritie 24 01510 VANTAA Tilaaja: Elina Väänänen Raksystems Anticimex Insinööritoimisto Oy PL 5202 70701 Kuopio Tarkastaja: Mika Holm 040-760 2737

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS

HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS HÅKANSBÖLEN KARTANO, PEHTOORIN TALO HORMITUTKIMUS Tutkimuksen ajankohta: vko 41 / 2006 Raportin päiväys: 19.10.2006 Tilaajan yhteyshenkilö: Vantaan Kaupunki Per Andersson, 040 5939212 Kuntotutkimuksen

Lisätiedot

ASUNTO OY LANKASALPA

ASUNTO OY LANKASALPA KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9

KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 1/9 Tammisentie 4, 63700 Ähtäri Omakotitalon kuntokartoitus 4.12.2015 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4111/2015 2/9 Tilaus 18.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija

Jatkotoimenpiteet rakenteille on esitetty kohdassa 5.2. Vesa Kontio Gsm 040 7601317 tutkija TIIVISTELMÄ Simonmetsän päiväkodissa, Raatetie 25, 01350 Vantaa tehtiin kosteusvauriokartoitus loka-marraskuussa 2004. Tutkimuksen tilaajana oli Vantaan kaupungin tekniseltä toimialalta kaupunginarkkitehti

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm: Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Valhallavägen 9, 10360 Mustio Tutkimus pvm: 6.9.16 Raportointi pvm: 15.9.16 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Walve 050-340

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo - 1 - 1 Yleistietoa tarkastuksesta Kohde Kohteen pinta-ala: 161 / 113 m 2 Omakotitalo Kohteen tilavuus: Kaskistentie 386 Kerrosluku: 1 64700 Teuva Rakennusvuosi:

Lisätiedot

Tarkastettu omakotitalo

Tarkastettu omakotitalo Tarkastettu omakotitalo Asuinrakennuksen ja varastorakennuksen väli on pieni, jonka vuoksi varasto on tehty julkisivujen osalta kivirakenteisena (paloturvallisuus) Asuinrakennuksen parvekkeen pilareiden

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5. Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 9 Naavala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset

LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 1. Rakennuslupapiirustukset LIITE 2. Lämpökameran mittauspisteet Lämpökameran mittauspisteet, 1-kerros Lämpökameran mittauspisteet, 2-kerros Lämpökameran mittauspisteet, kellari LIITE 3. Lämpökamerakuvat

Lisätiedot

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY

KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY KERAVAN OMAKOTIYHDISTYS RY OMAKOTITALON SYYSHUOLTO 22.9.2010 Rakennusmestari Esa Kinnarinen Rakennus NAVA Oy Miksi taloa kannattaa huoltaa? Säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla talo säilyy paremmassa

Lisätiedot

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30

Knuuttilantie 5 B, Jalasjärvi. Rivitalorakennuksen kuntokatselmus klo 12.30 1 7 Knuuttilantie 5 B, 61600 Jalasjärvi Rivitalorakennuksen kuntokatselmus 1.8.2017 klo 12.30 2 7 Tilaus 27.7.2017: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Tarkastuksessa

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

MITTAUSRAPORTTI. Asunto Oy Kemin Takajärventie I 55

MITTAUSRAPORTTI. Asunto Oy Kemin Takajärventie I 55 1 MITTAUSRAPORTTI Asunto Oy Kemin Takajärventie 28 30 I 55 23.04.2015 2 Vastaanottaja: Länsi-Pohjan ulosottovirasto Valtakatu 28 94100 Kemi Tutkimusraportti Kohde: Asunto Oy Kemin Takajärventie 28 30 I

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

VALOKUVAT LIITE 1 1(8)

VALOKUVAT LIITE 1 1(8) VALOKUVAT LIITE 1 1(8) Kuva 1. Keittiön vastaisen seinän rakenteena oli luokan puolella tiilikuori ja keittiön puolella betonikuori, joiden välissä oli mineraalivillaa 40 mm. Seinästä mitattiin rakennekosteuksia

Lisätiedot

Martinlaaksontie VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie VANTAA

Martinlaaksontie VANTAA. Vantaan Tilakeskus Kielotie VANTAA Kosteusvauriokartoitus ja pintakosteusmittaus Tarkastuskohde: Martinussali Martinlaaksontie 16 01620 VANTAA Tilaaja: Mikko Krohn Vantaan Tilakeskus Kielotie 13 01300 VANTAA Vahinkonumero: Tarkastaja: Sami

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Katriinankuja 4 01760 VANTAA

Katriinankuja 4 01760 VANTAA Rakenteiden kosteuskartoitus Tarkastuskohde: Katriinan sairaala, vanha osa Katriinankuja 4 01760 VANTAA Tilaaja: Tstoarkkit. Mikko Krohn Vantaan Kaupunki Vahinkonumero: Tarkastaja: Jani Streng 040-827

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ A12076. Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Raportointi pvm: 16.01.2012 Työ KOHDE: TILAT: Jönsäksentie 4, 01600 Vantaa Kerrokset 1,2,3,4 ja Iv-konehuone TILAAJA: Anne Krokfors ISÄNNÖINTI: Vantaan kaupunki

Lisätiedot

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä

TYÖKOHDE. VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, alapohja Perusmuurin päällä Lattiapinnan/anturan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 15.10.15 10105 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori kirsi.sjogren@oikeus.fi TYÖKOHDE Enäjärventie 37 28370 Pori VAKUUTUSYHTIÖ

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTUS / ALUSTAVA 29.8.06 Kohde: Sijainti: Osoite: AS OY TURUN LUOLAVUORENPUISTO-II Turun kaupunki, Luolavuoren (032) kaupunginosa, kortteli 53, tontti 5 Rätiälänkatu 15 c, 20300 TURKU YLEISTÄ

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

Kuntoselvitys. Oravakuja 1 C ja D. Oravakuja 1, 04130, Sipoo. Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka. Raporttipäivä: 05.08.

Kuntoselvitys. Oravakuja 1 C ja D. Oravakuja 1, 04130, Sipoo. Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka. Raporttipäivä: 05.08. Kuntoselvitys Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka Raporttipäivä: 05.08.2015 Tarkastuspäivä: 05.08.2015 Oravakuja 1 C ja D Oravakuja 1, 04130, Sipoo 2 (16) Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kuntoselvityksen

Lisätiedot

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja

Lassila &Tikanoja Oyj Vahinkosaneeraus Martti Kuosmanen, 050-385 7090, martti.kuosmanen@lassila-tikanoja.fi Vahinkokartoittaja Vahinkokartoitus Kohdetiedot Kiinteistön nimi As Oy Vantaan Rajakorpi Osoite Moreenikuja 8 B 01700 Vantaa Vahinkotapahtuma Vesivahinko Tilauspvm 12.9.2013 Kartoitus / mittaukset 16.9.2013 Raportti 16.9.2913

Lisätiedot

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT

RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN. Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT RAKENNUSTEN HOMEVAURIOIDEN TUTKIMINEN Laboratoriopäivät 12.10.2011 Juhani Pirinen, TkT Homevaurioiden tutkimisessa pääongelma ei liity: Näytteenoton tekniseen osaamiseen (ulkoisen kontaminaation estäminen,

Lisätiedot

Tarkastus / tutkimus homekoiran merkintöjen selvittämiseksi Lukio / keskuskoulu

Tarkastus / tutkimus homekoiran merkintöjen selvittämiseksi Lukio / keskuskoulu Tarkastus / tutkimus homekoiran merkintöjen selvittämiseksi Lukio / keskuskoulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: - Rakennusala: - Käyttötarkoitus: koulutoiminta Keskuskoulu ja Lukio Laihia Tilavuus:

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ RAHOLASTA Kolismaankatu 3, 33330 Tampere Tulli Business Park, Åkerlundinkatu 11 A - PL 352-33101 Tampere Puh. 010 5220 100 - Fax 03 222 9835 - www.catella.fi MYYTÄVÄ KOHDE

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 15 Vahtimestarin asunto Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4. Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Björn-Eric Falck Kuntokartoitus Kohde: Jokirannantie 21, 02570 Siuntio Tutkimus pvm: 6.4.16 Raportointi pvm: 16.4.16 Läsnä olleet: Björn-Eric

Lisätiedot

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2

Wise Group Finland Oy. Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Wise Group Finland Oy Käpylän peruskoulu Untamontie 2 Untamontie 2 1. Tutkimuksen laajuus ja tutkimusmenetelmät 2. Koonti merkittävimmistä havainnoista ja rakenneosittain 3. Koonti toimenpide-ehdotuksista

Lisätiedot

Liite kuntotarkastusraporttiin

Liite kuntotarkastusraporttiin Liite kuntotarkastusraporttiin Tarkastuspäivä 19.2.2014 Liite kuntotarkastusraporttiin 2 LIITE RS-3 RAPORTTIIN Kohde: Tilaaja: Tehtävä: Päivitys: Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ulosottovirasto Pasi Saarenheimo

Lisätiedot

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI

LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 1(28) LÄMPÖKUVAUKSEN MITTAUSRAPORTTI 2(28) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTIETOA KOHTEESTA... 3 2 YLEISTIETOA KUVAUKSESTA JA KUVAUSOLOSUHTEET... 3 2.1 Yleistietoa kuvauksesta... 3 2.2 Kuvausolosuhteet... 4 3

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

Kinnunen Vesa PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN. TILAAJA Euran kunta Pl Eura

Kinnunen Vesa PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN. TILAAJA Euran kunta Pl Eura PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 17.04.13 7521 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Pl 22 27511 Eura TYÖKOHDE Sukkula (kansalaisopisto) Koulutie 2 27510 Eura VAKUUTUSYHTIÖ ISÄNNÖITSIJÄ

Lisätiedot