POHJUKANSALON TEOLLISUUSHALLI Pohjukansalontie Leppävirta KUNTOTARKASTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJUKANSALON TEOLLISUUSHALLI Pohjukansalontie 79100 Leppävirta KUNTOTARKASTUS"

Transkriptio

1 1 POHJUKANSALON TEOLLISUUSHALLI Pohjukansalontie Leppävirta KUNTOTARKASTUS Kuntoarvion tekijät Aluerakenteet ja rakennustekniikka: Timo Janhunen ja Simo Ahtonen, RMK- Palvelu Ky LVI- järjestelmät: Pekka Kettunen, LVI-Savotherm Oy Sähkö- ja tietojärjestelmät: Sähkötoimisto K.Kaasinen Raportti on laadittu

2 JOHDANTO 2 Tässä kuntoarvioraportissa käsitellään Pohjukansalon teollisuushallin tilannetta, kuntoa ja käyttöä. Raportissa esitellään ja ehdotetaan lisätutkimuksia ja kunnossapitotoimenpiteitä sekä käydään läpi uusimistarpeet. Raportin PTS-osaan sisältyvät ehdotettujen toimenpiteiden ajoitus ja kustannusennusteet budjetointia varten. Kunnossapitosuunnitelma ja korjausohjelma Kuntoarviota voidaan hyödyntää kiinteistön kunnossapitosuunnitelman ja korjausohjelman laadinnassa. Kiinteistön omistaja laatii tai laadituttaa kunnossapitosuunnitelman kuntoarvion ja tarvittavien lisätutkimusten perusteella. Korjausohjelmassa otetaan huomioon paitsi rakennuksen teknisestä kunnosta, myös tilojen käyttötarkoituksen muutoksesta, asukkaiden, toiveista tms. syistä aiheutuvat kunnostus- ja muutostarpeet ja sovitetaan ne taloudellisiin resursseihin. Raportissa ei oteta kantaa mahdollisiin tilamuutoksiin eikä käyttötarkoituksen muutoksiin, joten ne kiinteistönomistajan tulee selvittää ja ottaa huomioon lopullista korjausohjelmaa laatiessaan. Kiireelliset toimenpiteet Raportissa on tiivistelmä kiinteistön arvioidusta kunnosta ja kiireellisistä toimenpiteistä. PTS- ehdotus Raportin PTS- osa on kuntoarvioijien ehdotus kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaksi. Raportin PTSehdotuksissa esitetyt kustannusarviot ovat ennusteita budjetointia varten. Ne ovat vuoden 2011 kustannustasossa ja sisältävät arvonlisäveron 23 %. Yksittäisten toimenpiteiden kustannusarviot sisältävät myös niihin liittyvien töiden kustannukset, esimerkiksi vesi- ja viemäriremontti sisältää rakennus- ja sähköteknisten töiden kustannukset. Arvioihin sisältyy myös suunnittelu- ja valvontakustannukset. PTStaulukoissa on esitetty kullekin tarkastuskohdenimikkeelle kuntoluokka. Tämä luokittelu on kuntoarvioijan arvio kohteen yleisestä kunnosta. Kuntoluokkien avulla voidaan eri rakennuksia ja rakennusosia verrata toisiinsa. Käytetyt kuntoluokat ovat: 1= hyväkuntoinen, uutta vastaava 2= tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 5 vuoden sisällä 3= välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarvetta 5 vuoden sisällä 4= huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava. Kuntoarvion tulosten esittely Kuntoarvion tuloksia käsittelevissä luvuissa on noudatettu seuraavaa esitysjärjestystä: - Ensin kuvataan olemassa olevan järjestelmän perustiedot ja ominaisuudet - Seuraavaksi todetaan nykytilanne ja kohteessa tehdyt havainnot. - Lopuksi annetaan toimenpide-ehdotukset. Ehdotuksiin ei ole sisällytetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä, mutta kiireelliset tekemättömäksi todetut huoltotoimenpiteet on esitetty.

3 1 KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT Kiinteistön perustiedot Seuraavat perustiedot on saatu kiinteistön omistan edustajalta (pinta-alat laskettu pohjapiirustuksesta) Rakennustyyppi Teollisuusrakennus Valmistumisvuosi 1980 Rakennukset, kpl 1 Portaat, kpl Ei ole Kerrokset 1 Kellarikerrokset, kpl Ei ole Tilavuus, m 3 - Kerrosala, m 2 n (halli), n. 423 (toimistot+sos.tilat) Tontin koko, m 2 - Vapaa sisäkorkeus, m 4 Hallinosturit, kpl Ei ole Nosto-ovet, kpl 3 Hissit, kpl Ei ole Autopaikat, kpl - kpl Lattian kantavuus -kn/m Korjaushistoria Tietoja aikaisemmista korjauksista ei ollut käytettävissä 1.3 Asiakirjaluettelo Käytössä kuntoarvion aikana oli pohjapiirustus 1.4 Kuntoarvion toteutus Kuntotarkastusraportti perustuu kohteessa tehtyihin havaintoihin, sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta otettuihin valokuviin. Kuntotarkastus on tehty pääosin aistinvaraisin rakennetta rikkomattomin menetelmin. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen ja turvallisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. Rakennetta rikkomattomalla menetelmällä ei voi havaita rakenteiden sisäisiä piileviä vauriota, ellei niistä ole tarkastushetkellä kosteuden tunnistimella havaittavaa, muulla tavalla aistittavaa tai rakenteiden pinnalla näkyvää viitettä. Edes rakenteita avaamalla ei voi saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä erittäin laajoja ja kattavia rakenteiden purkutöitä. Tämän takia epäilyttävissä tapauksissa tulee aina tehdä lisäselvityksiä ja kuntotutkimuksia. Pintapuolisella tarkastuksella ei voida arvioida maanalaisten rakenteiden ja järjestelmien, kuten salaojien olemassa oloa, kuntoa ja toimivuutta tai perusmuurien ulkopuolisen vedeneristyksen kuntoa tai korjaustarvetta. Kuntotarkastajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista kuntotarkastus suoritteessa mahdollisesti havaittava virhe. Kaikista virheistä tulee reklamoida kuntotarkastajaa kohtuullisessa ajassa (neljän kuukauden kuluessa kuntotarkastuksen suorituspäivästä). Tilaajan on tiedostettava, että kuntotarkastus koskee vain ja ainoastaan tilannetta tarkastusajankohtana ja tilanne saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa tarkastuksesta.

4 2 KUNTOARVION TULOKSET Aluerakenteiden ja rakennustekniikan kuntoarvio Päällysrakenteet (D7) Seinän vierien kallistukset ovat asvalttialueilla lievästi rakennuksesta poispäin. Hallin pitkällä sivulla on nurmialue, jossa on painanteita. Maanpinnan tulisi kallistua 15 cm 3 metrin matkalla rakennuksesta poispäin. Nurmialue olisi hyvä muuttaa sora- tai asvalttipintaiseksi ja muotoilla maanpinta edellisen suosituksen mukaiseksi. Ulkopuoliset rakenteet (D9) Lämpökeskus on kivirakenteinen, betoniperustukset, harkkoseinät ja betoniyläpohja. Vesikatteena on bitumikermikate. Lämpökeskuksen teräshormin perustus on pahoin rapautunut. Ulko-ovet ovat huonossa kunnossa. Ulko-oven yläpuolella on seinässä ja yläpohjassa merkkejä vesikaton vuodosta. Vesikatteessa on reikiä pellettisiilon ympärillä ja vesikate on kovettunut. Puutavara kuivaamona toiminut lämpökeskuksen siipirakennus on puurakenteinen. Ulkoverhouksena on profiilipelti ja vesikatteena on bitumikermikate. Sisäpuolen verhouksena toimivissa filmivanereissa ja räystään aluslaudoissa on kosteuden aiheuttamia jälkiä. Siipirakennuksessa on käytössä oleva maanpäällinen öljysäiliö. Ulko-ovet ovat huonossa kunnossa. Vesikatolla olevat pellitetyt kattoläpiviennit ovat pahoin ruostuneet ja vuotavat vettä sisätiloihin. Vesikatteessa on repeämiä kattoläpivientien ympärillä ja räystäällä. Sorsakosken puoleisessa päädyssä oleva teräsrakenteinen varastokatos on osin romahtanut kasaan. Sosiaalitilojen sisäänkäynnin yhteydessä oleva puurunkoinen peltiverhottu sisääntulokatos on hyväkuntoinen. Teräsrakenteinen varastokatos tulisi purkaa turvallisuuden takia. Lämpökeskuksen hormin perustus olisi hyvä korjata ja vesikate uusia. Siipirakennuksen vesikate tulisi korjata ja läpiviennit voisi ehkä poistaa, muut korjaukset eivät ole taloudellisesti järkeviä Perustukset (F1) Perustukset ovat betonirakenteiset paikalla valetut hallissa ja toimiston vanhalla osalla, uudella osalla ne ovat betonielementtejä. Täsmällistä tietoa rakenteesta ei ole. Elementtiperusmuurien saumaukset ovat ratkeilleet. Perusmuurin näkyvän osan korkeus on mm toimistojen osalla ja lattian pinnat toimistoissa ja sosiaalitiloissa perusmuurin yläpinnasta noin 100 mm alempana. Perusmuureissa havaittiin rapautumia erityisesti sosiaalitilojen kohdalla, missä betoniteräksiä on jo näkyvillä. Merkkejä haitallisesta liikkumisesta tai painumista ei havaittu. Rapautuneet kohdat tulisi korjata ja elementtisaumat uusia vuoden sisällä.

5 Rakennusrunko (F2) Rakennuksessa on hallin osalla betonipilarirunko, katon kantavina rakenteina on HI-palkit. Kantavia seiniä ei ole. Runkorakenteet ovat näkyvissä sisäpuolella. Pilareissa ja palkeissa ei havaittu merkkejä rakennevaurioista. Toimiston osalla ulkoseinän Siporex elementit kantavat yläpohjan, joka on tuettu keskeltä vielä palkilla ja teräspilarein. 5 Ei toimenpide-ehdotuksia 5 vuoden jaksolla. Julkisivut (F3) Ulkoseinät (F31) Ulkoverhouksena hallin osalla on vaaka- ja toimistojen osalla on pystysuuntaiset Siporex elementit. Elementtien ulkopinnoissa on kauttaaltaan halkeilua, rapautumia, lohkeamia, värjäytymiä ja erikokoisia reikiä. Sorsakosken puoleisessa päädyssä elementtien saumassa oleva pelti on irronnut yläreunastaan. Elementtien saumat ovat halkeilleet kauttaaltaan. Toimistosiivessä ikkunoiden ylä- ja alapuolet on verhoiltu profiilipellillä. Pellitykset ovat haalistuneet mutta muuten pääosin ehjät. Pääsisäänkäynnin päällä oleva katos on puurakenteinen. Siitä puuttuu lautoja, puuosien maalipinta on huono ja niissä on halkeilua. Julkisivuista tulisi vähintäänkin korjata pahimmat rapautumat ja reiät välittömästi. Siporex-elementtien ulkopinnat alkavat olla kuitenkin jo niin huonossa kunnossa, että niiden verhoilu tai pinnoitus on edessä 5 vuoden sisällä. Viimeistään tässä vaiheessa tulee korjata elementtien saumat. Julkisivun korjaussuunnittelun pohjaksi tulisi tehdä julkisivun kuntotutkimus, jossa selvitetään julkisivujen rapautumien syvyys, järkevimmän korjaustavan selvittämiseksi. Ikkunat (F32) Hallin puolen ikkunat ovat eristelasielementillä varustettuja puu-ikkunoita, ulkopuolella on teräksiset ritilät, joiden peittoon ikkunat pääosin jäävät. Avattavia ikkunoita ei ole. Hallin ikkunoita ei voitu tarkastaa ulkopuolelta niiden rakenteen vuoksi. Toimiston ja sosiaalitilojen ikkunat ovat vanhalla osalla kolminkertaisia eristelasi-ikkunoita ja uudella osalla kolmelasisia MSK tyyppisiä puuikkunoita 175 mm karmilla. Ikkunoista on irtoillut lasituslistoja. Ulkopuolella on halkeilua, maalinhilseilyä ja jäkäläkasvustoa, lisäksi yksi lasi on rikki. ikkunoiden vesipellit ovat pääosin hyväkuntoiset. Toimiston 3 vesipellin kallistus on kuitenkin riittämätön ja siinä on lommoja. Sisäpuolella puitteissa on naarmuja, kulumia ja heloja irti. Toimistosiiven vanhan osan ikkunoiden ja vesipeltien puutteet ja viat tulee korjata sekä uusia pintakäsittely mahdollisimman pian. Uuden osan ikkunoihin riittää pintakäsittely 5 vuoden kuluessa. Ulko-ovet (F33) Pääovi toimistosiipeen on teräsrakenteinen lasiaukollinen ovi, joka on hyvässä käyttökunnossa, mutta maalipinnaltaan haalistunut. Oven koko on 13x21. Päädyssä on teräsrakenteinen paneeliverhottu yksilehtinen ovi kokoa 15x25, mutta ovi ei ole käytössä. Seuraavana on rakenteeltaan samanlaiset pariovet kooltaan 30x25 ja yksilehtinen ovi kokoa 15x25. Rakennuksessa on lisäksi kolme nosto-ovea kooltaan 40x30, 36x30 ja 40x40. Nosto-ovet eivät kuitenkaan ole käytössä, koska yksi ottaa aukaistaessa kiinni katon rajassa oleviin putkiin ja muihin on asennettu puustopparit yläreunoihin. Lisäksi halliin on Sorsakoskentien puoleisella sivulla 9x19 kokoinen puuovi, joka on hyvässä kunnossa. Käytöstä poistetut tai huonokuntoiset ovet kannattaisi purkaa ja ummistaa aukot. Ovien tarve määräytyy käyttötarkoituksen mukaan.

6 6 Julkisivun täydennysosat (F34) Parvekkeet (F34.1) Ei ole Ulkoseinätikkaat (F34.2) Ulkoseinätikkaat sijaitsevat Sorsakoskentien puoleisella julkisivulla. Tikkaat ovat käyttökunnossa, mutta tikkaiden kiinnitys seinän yläosasta on irti, ja ne ovat kaukana seinäpinnasta. Tikkaiden johteita ei ole taivutettu yläosasta riittävän korkealle, joten tikkaat eivät ole turvalliset. Hallin katolta toimistosiiven katolle menevät tikkaat ovat myös irti, mutta muuten hyvässä kunnossa. Ulkoseinätikkaat olisi suositeltavaa uusia nykyisten määräysten mukaisiksi ja kiinnittää seinään kunnolla. Yläpohjarakenteet (F4) Yläpohja (F41) Rakennuksen yläpohja on Siporex rakenteinen. Vesikatot (F41.1) Vesikate, hallin osalla Vesikattomateriaalina on bitumikermi, kattomuoto on harjakatto, vedenpoisto on reunoilta kattoviemäreillä. Kattokaivoja on kahdeksan kappaletta, yhdestä puuttuu kokonaan roskasihti, kahteen kaivoon on lisäksi tehty sihdit teräsverkosta, jotka eivät kuitenkaan estä roskien pääsyä viemäriin. Taitteisiin on kerääntynyt roskia ja vettä, katon taitteiden kallistukset ovat liian pienet. Kattohuovat ovat menneet ruttuun taitteessa hallin vanhan ja uuden osan rajalla. Peltisten kattoläpivientien, terästolppien ja savunpoistoluukkujen ympäriltä on kattohuopa ratkeillut tai irtoillut. Lisäksi katolla on epämääräisiä pellillä paikattuja reikiä ja katkaistuja terästolppia, joita ei ole tukittu. Tikkaiden lähistöllä on paikattuja kohtia, joiden alla on teräviä kohoumia. Puutteet ovat lähinnä hallin vanhalla osalla. Uudella osalla ei ole kuin neljä läpivientiä, ja niiden kunto on vielä hyvä. Vesikate, matala osa Rakenne katossa on sama kuin hallin osalla, harja taittuu kuitenkin keskelle. Katolla on kolme kattokaivoa. Vanhalla osalla on katon keskellä painanne, jossa vesi seisoo. Katolla on roskia ja rakennusjätteitä. Halkeamat, repeämät ja huonot läpiviennit tulee korjata välittömästi. Katolla olevat roskat ja jätteet tulee raivata pois. Koska katon taitteissa kallistukset ovat huonot, tulee niitä puhdistaa tavallista useammin. Puuttuvat ja omatekoiset roskasihdit kannattaa korvata tarkoitukseen sopivilla. Katon kuntoa pitäisi seurata esim. kerran vuodessa tehtävillä tarkastuksilla. Räystäät (F42) Varsinaisia räystäitä rakennuksessa ei ole. Räystäspellitykset ovat huonossa kunnossa; pellit ovat vääntyilleet, irtoilleet, niissä on naulan reikiä ja pinnoitevaurioita. Irti olevat pellit tulee kiinnittää välittömästi jo turvallisuuden takia. Pellitys kannattaisi suunnitella ja toteuttaa paremmin 2 vuoden sisällä.

7 7 Yläpohjavarusteet (F43) Ei ole 2.2 Tilojen rakennustekninen kuntoarvio Sisätilat, toimistot (F5, F6, F7) Käytävät/eteisaula Seinät ovat maalattuja levyseiniä, lattiat Hovi laatoitettuja, sisäkatossa on akustovilla. Pinnat ovat siistit, mutta hieman likaantuneet. Sisäovet ovat tavallisia valkoisia laakaovia. Halliin johtava palo-ovi hankaa kynnykseen eikä sulkeudu tiiviisti, lisäksi oven painikkeet eivät sovellu palo-oveen. Toimistot 6 kpl Väliseinät ovat maalattuja levyseiniä tai Halltexia, ulkoseinät ovat maalattuja Siporex elementtejä, lattioissa on muovimatto tai Hovi laatta, sisäkatot ovat akustovilloitettuja. Toimistoissa 1 ja 2 seinä- ja lattiapinnat ovat epäsiistit. Toimistoissa 4 ja 5 havaittiin lattiassa koholla olevaa kosteutta pintakosteusmittarilla. Taukotila Pinnoitteet ja rakenteet ovat samoja kuin toimistoissakin. Kahviossa on keittiökalusteryhmä, jossa on tiskiallas, vesipiste, jääkaappi ja astianpesukone. Kalusteet ovat tyydyttävässä kunnossa. Kohonnutta kosteutta ei havaittu lattiassa kalusteiden edustalla eikä välitilalaatoituksessa. Sisäkaton verhous on likaantunut, pöytätason reunanauha on irti, kaapin ovien käynnissä on puutteita ja kuivauskaapin ritilöistä on muovipinnoite lähtenyt irti osittain. Arkisto Tila on palo-osastoitu, seinät ovat maalattua kalkkihiekkatiiltä, lattiassa on muovimatto, sisäkatto on maalattua Siporexia. Tilassa on Sovella hyllyt. Hallin vastaisessa seinässä on halkaisijaltaan noin 250 mm reikä. Pinnoitteet ovat likaantuneet, mutta tyydyttävässä kunnossa. Ovensulkija on irti, joten palo-ovi ei sulkeudu itsestään. Vessat Lattiat ja seinät ovat laatoitettuja, sisäkatoissa on maalattu Siporex. Naisten vessassa havaittiin lattiassa irti kopisevia laattoja noin 1 m 2 alalla wc-istuimen lähistöllä, lisäksi lattioissa on muutamia haljenneita laattoja, mutta saumat ovat kuitenkin ehjät. Seinälaatoituksissa ei ollut moitittavaa. Vessojen pintarakenteet ovat pääosin käyttökunnossa, mutta likaiset. Työnjohtajien toimisto ja tuotantopäällikön huone Lattioissa on Hovi-laatoitus, seinät ovat maalattuja kalkkihiekkatiili- ja levyseiniä, sisäkatossa on akustovillaverhous. Työnjohtajien toimistosta on yhteys halliin kahdesta tavallisesta laakaovesta, joista toinen ei ole käytössä. Lisäksi halliin on ikkunat molemmista toimistoista. Toimistojen lattiapinnoite on pahoin kulunut ja likaantunut, seinäpinnat ovat tyydyttävässä kunnossa. Ikkunan ja oven listoituksia on irti työnjohtajien toimistossa. Työkaluvarasto Varaston seinät ovat pääosin maalattuja tiiliseiniä, lattiassa on muovimatto ja sisäkatossa akustovilla. Varaston varusteena on teräshyllyt. Lattiamatto on kulunut, muuten tilassa ei havaittu puutteita.

8 8 Taukotilan sisäkattoon tulisi vaihtaa helposti puhtaana pidettävä pinnoite, uusia kuivauskaapin ritilät ja korjata kalusteiden puutteet. Arkistohuoneen ovensulkija tulee asentaa paikalleen ja paikata osastoivassa seinässä oleva reikä. Tuotantotilaan johtavat laaka-ovet osastoivassa seinässä pitäisi korvata palo-ovilla, ja olemassa olevan teräspalo-oven asento säätää ja asentaa asianmukaiset vetimet. Ennen tilojen käyttöönottoa tulisi huonokuntoiset lattioiden muovimatot uusia ja maalata seinät ainakin toimistoissa 1 ja 2, muiden seinien maalausta voi harkita käyttötarkoituksen ja vaatimustason mukaan. Työnjohtajien ja tuotantopäällikön huoneiden lattiapinnoitteet tulisi purkaa ja korvata kovaa kulutusta kestävällä pinnoitteella, esim. klinkkerilaatoituksella. Vessat ja likaantuneet mutta kunnossa olevat Hovilaattalattiat pitäisi peruspestä. Lattioihin, joissa havaittiin kohonnutta kosteutta, suositellaan tarkempia kosteusmittauksia. Sisätilat, sosiaalitilat (F5, F6, F7) Näissä tiloissa on lattioissa muovimatto, seinät maalattuja tiili- ja levyseiniä ja sisäkatot siporexia, ellei toisin mainita. Käytävä Käytävästä on ovet halliin ja ulos. Halliin johtavasta palo-ovesta puuttuu ovensulkija, joten se ei sulkeudu itsestään. Käytävän seinät ovat likaantuneet ja lattiapinnoite likaantunut ja kulunut. Sisäovet ovat valkoisia laaka-ovia, jotka ovat välttävässä kunnossa. Naisten sosiaalitila Tilassa on kaksi vessaa, suihku, kaksi käsienpesuallasta, loppuosa on pukutilaa. Levyseinä käsienpesualtaiden alta noin 2 m 2 alalta on kosteusvaurioitunut. Suihkunurkkauksen seinän muovitapetti on kupruillut putkien läpivientikohdasta, ja sen alla oleva levy on pehmentynyt. Vessojen lattiamattojen seinälle nostot ovat paikoin repeilleet. Lisäksi lattiassa havaittiin kohonnutta kosteutta käsienpesualtaan edustalla, vessoissa ja suihkunurkkauksessa. Siivouskomero ja varasto Siivouskomeron varusteisiin kuuluu pesuallas, kuivauspatteri, moppiteline ja hyllyt. Seinäpinnat ovat likaisia ja epäsiistejä, lattiat ovat lisäksi kuluneita. Siivouskomeron lattiassa havaittiin lievästi kohonnut kosteus noin puolen lattian alalla. Miesten sosiaalitila Tilassa on kaksi pisuaaria, kaksi wc-istuinta, kaksi suihkua ja kolme käsienpesuallasta. Vessojen jakoseinissä on töherryksiä. Ulkoseinät ovat maalattua Siporexia, suihkunurkkauksissa on muovitapetit. Ulkoseinien alaosissa esiintyy maalin hilseilyä ja kohonnutta kosteutta. Lattiamatot ovat kuluneet ja likaiset. Seinäpinnat ovat likaantuneet pahoin lähes kauttaaltaan. Suihkunurkkauksissa ei havaittu kohonnutta kosteutta, mutta lattiamattojen seinille nostojen kulmissa oli jo alkavaa halkeilua. Maton liitokset lattiakaivoihin olivat asialliset. Taukotila Tilassa on keittiökalusteryhmä, jossa on pesuallas, liesi, ja astianpesukone. Kalusteet ovat kuluneet ja epäsiistit, allaskaapin ovien alareunoista on pinnoite irronnut veden vaikutuksesta, kaapin tukilista on irti ja kuivauskaapin ritilöistä on pinnoite irronnut. Seinä- ja lattiapinnat ovat likaisia. Lattiassa havaittiin kohonnutta kosteutta koko alalla.

9 9 Käytävän seinien maalaus ja lattiapinnoitteen uusiminen paremmin kulutusta kestäväksi siistisi yleisilmettä. Naisten sosiaalitilojen suihku- ja wc-tilat sekä seinän kosteusvaurio tulee korjata ennen käyttöönottoa. Miesten sosiaalitiloihin kannattaa harkita perusteellista remonttia, jossa uusittaisiin kaikki pinnoitteet ja kalusteet. Ulkoseinien alaosien kosteusvaurioiden syy tulee selvittää ja korjata ennen remonttia. Taukotilan lattian kosteus maton alla pitäisi selvittää tarkemmalla mittauksella. Taukotilan lattia tulisi peruspestä ja vahata tai uusia pinnoite kokonaan paremmin kulutusta kestävällä materiaalilla. Samalla olisi hyvä uusia keittiökalusteiden vaurioituneet osat ja maalata seinät. Halliin johtavaan palooveen tulee asentaa ovensuljin. Halli Hallissa on maalattu betonilattia, seinät ovat Siporex elementtejä, sisäkatossa on villalevyt, puolet villoista on pinnoittamattomia. Lattiaa on paikattu sieltä täältä, joten siinä on jonkin verran pienehköjä tasoeroja. Halli on vapaalta sisäkorkeudeltaan 4,0 m. Ulkoseinien yläosissa katon rajassa havaittiin vuotojälkiä koko pitkän sivun matkalla. Hallin keskellä on pilarilinja, pilarien vapaa väli on 5,7 m. Päätyosasta on erotettu pituussuunnassa 1,5 pilariväliä eli noin 9 m kevytrakenteisella kipsilevyseinällä omaksi tilakseen, joka on toiminut ilmeisesti pesutilana. Hallissa on kaksi vessaa. Seinät ovat maalattuja tiili- ja levyseiniä, lattioissa on muovimatot. Maton liitokset kaivoihin ovat asialliset, kohonnutta kosteutta havaittiin lattioissa lähes koko alalla. Vessojen yleisilme on kulunut ja likainen, erityisesti lattiapinnoitteet ovat pahoin kuluneet. Katon ja seinän rajan vuotojälkien syy tulisi tutkia tarkemmin. Sisäkaton verhoiluna ja lämmöneristeenä toimivista pinnoittamattomista villoista voi irrota huoneilmaan kuituja jotka ärsyttävät hengitystä ja silmiä. Villat pitäisi pinnoittaa tai levyttää näkymättömiin jos tilassa työskentelee ihmisiä. Varastokäytössä villoista ei ole haittaa. Hallin vessojen lattiapinnat ovat loppuun kuluneet, joten ainakin ne tulisi kunnostaa.

10 2.3 LVI- järjestelmien kuntoarvio 10 Lämmöntuotanto (G11) Öljykattila -Kattila on merkkiä Kaukora Jäspi T-450 K. Kattila järjestelmineen on vuodelta 2005 ja ne ovat hyvässä kunnossa. -Tyyppikilven tiedot ovat: teho 450 lämpötilat C tilavuus 800 l suurin sallittu paine 4 bar : -Tehtävä vuosihuoltosuunnitelma. Takaisinmaksuaika selvitettävä kaukol mpöön siirtymisestä Mittarit Lämmönjakohuoneen lämpömittarit ja painemittarit ovat osoitinmittareita. Mittarit ovat hyvässä kunnossa. Lämmönjakelu (G12) Kiertovesipumput Lämmitysverkoston pääkiertovesipumput mallia Grundfoss Lämpimän käyttöveden pääkiertovesipumppu mallia Grundfoss Lämmitysverkosto varusteineen Lämmitysverkoston pohjajohdot, nousulinjat ja pattereiden lämpöjohdot ovat alkuperäisiä Kunto on välttävä. Toimiston lämpöjohtoverkosto on toteutettu toimistossa yksiputkijärjestelmällä. Kaikki näkyvissä olevat lämpöjohdot ovat välttävässä kunnossa. Vuotoja ei ollut havaittavissa. Linjasulkuventtiilit ovat osittain alkuperäisiä ja niiden kunto on välttävä, uusittujen iv-kojeiden ja kattilaryhmän venttiilien kunto on hyvä Sisälämpötilat: n. 22 C. Toimisto-osan verkoston ja pattereiden huuhtelu / pesu. Halliosan verkoston huuhtelu / pesu

11 11 Lämmönluovutus (G13) Lämmityspatterit Lämmityspatterit ovat mallia Rettig. Patterit ovat päälisin puolin välttävässä kunnossa. Lämmityspattereiden rakennepaine on 4 bar. - Kannakointi tarkennettava ja toimisto-osan järjestelmä huuhdeltava Patteriventtiilit Huoneistojen lämmityspattereissa on termostaattiset patteriventtiilit, Esisäädöt on määritelty patteritehon mukaan. Patteriventtiilit on alkuperäiset ja kunto on välttävä. -Tukkeutuneiden venttiileiden puhdistus. Eristykset (G14) Lämpökeskuksessa eristys uusittu kattilan uusimisen yhteydessä v Hallissa eristys alkuperäinen, eristeet välttävässä kunnossa.. -Alkuperäisten putkistojen eristykset korjattava puutteiden kohdalta. Rakennusautomaatiojärjestelmät (J6) Säätölaitteet Lämmitysverkoston säätökeskus on Ouman vuodelta Lämpimän käyttöveden säätökeskus on sama kuin lämmityksellä. Käyttöveden lämpötilat ks. kohta lämpimän käyttöveden putket. Tehtävä vuosihuoltosuunnitelma -Ei toimenpiteitä Vesi- ja viemärijärjestelmät (G2) Käytettävissä olevat piirustukset:-. Vesi- ja viemärijärjestelmien kuntohavainnot on esitetty raportin kyseisissä kohdissa.

12 Vesijohtoverkostot (G22) 12 Kylmän käyttöveden putket Kylmävesijohdot alkuperäiset. Putkimateriaali on kupari. Putket on vaihdettavissa. Vuotoja ei ollut havaittavissa. Kunto on välttävä. Putkistoon tehtävä koepaine. Lämpimän käyttöveden putket Lämminvesijohdot ovat alkuperäiset. Putkimateriaali on kupari. Vuotoja ei ollut havaittavissa. Lämpimän käyttöveden lämpötila +55 C. Määräysten mukaan kyseisen kiertoveden lämpötila ei saa olla missään verkoston osassa alle +50 C. Liian alhainen veden lämpötila lisää riskiä mm. legionella-bakteerien lisääntymiselle käyttövesiverkostossa. Putkistoon tehtävä koepaine. Vesijohtoverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilit (G22.3) Vesijohtoverkoston sulkuventtiilit ovat kattilahuoneessa kunnoltaan on hyviä. Tuleva kunnan vesijohdon liittimien ja venttiileiden uusiminen. Viemäriverkostot (G24) Rakennuksen sisä- ja ulkopuoliset jätevesiviemärit ovat alkuperäisiä Viemäreiden kunto välttävä. Viemärit huuhdellaan. Vesi- ja viemärikalusteet (G25) Toimiston vesi- ja viemärikalusteet Rakennuksessa oli seuraavia keittiöiden vesi- ja viemärikalusteita: 2-altaiset rst-pöydät vesilukot kromattuja pullovesilukkoja, joissa hapettumia. 1-otesekoittimet, pöytämalli. Rakennuksen wc-tilojen vesi- ja viemärikalusteet: - Vesijohdot näkyvissä, -vaihdettava asennus. - kylpyhuoneissa suihkuille ja pesualtaille omat hanat, pääosin 1-ote- tai termostaattisekoittimia, merkkiä Oras - lattiakaivot muovivalmisteisia. - Vesilukot vaihdettava Kalusteet pestävä Hanat tarkastettava/huollettava

13 Hallin vesi- ja viemärikalusteet 13 Uusittava Eristykset (G26) Näkyvissä olevissa eristetyissä putkissa on genopak eriste ja kunto on välttävä. Puutteellliset eristeet korjattava. Kuva 1. Toimiston ilmanvaihtokone

14 Ilmastointijärjestelmät (G3) Rakennus on varustettu koneellisilla lto-kojeilla, halli ja toimisto-osan iv-kojeet ovat Energent ilmankäsittelykoneita vuodelta 2008 IV-kojeet ovat hyvässä kunnossa 14 Kanavajärjestelmä on alkuperäinen? Kanavamateriaalit sinkittyä kierresaumakanavaa? Ilmanvaihtokojeet huolletaan Kanavisto nuohotaan. Hallissa olevat vaurioituneet kanavat uusitaan. Kuva 2. Hallin ilmanvaihtokone Ilmanvaihtoelimet (G34.3) Ilmanvaihtoelimet ovat alkuperäiset. Osa venttiileistä likaantuneita. Venttiilit ovat välttävässä kunnossa. Puhdistetaan

15 2.4 Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntoarvio 15 Tarkistusmittaukset ja koestus (H04.2) Määräaikaistarkastukseen kuuluvat tarkastukset ja mittaukset ennen rakennuksen käyttöönottoa. - suojajohtimien, PEN-johtimien ja potentiaalintasausjohtimien jatkuvuuden tarkastaminen - eristysresistanssimittaukset L1/L2/L3/N-PE (TN-S- järjestelmässä) - oikosulkuvirtamittaukset ja suojausten toiminnan tarkastus. - maadoitusten tarkistusmittaukset Määräaikaistarkastuksesta tulee tehdä pöytäkirja. Aluesähköistys (H11) Piha-alueella(paikoitusalue) ei ole erillistä pylväsvalaistusta. Piha- ja aluevalaisimet (H11.1) Piha-alueiden valaisimina on ulkoseinällä 1kpl valaisin ( 250W suurpainenatriumlamppu). Valaisimia tulisi lisätä 4-5kpl, joista yksi tulisi suunnata paikoitusalueen suuntaan. Valaisimien valon lähteenä tulee olla joko suurpainenatrium tai monimetallilamppu. Kuvassa yksi valaisin ulkoseinällä. Autojen sähkölämmitystolpat (H1.3) Autolämmitystolpat ja pistorasiat ovat alkuperäisiä ja vikavirtasuojausta ei ole. Rakennuksen seinustalla olevat autolämmityspistorasiat ovat osittain rikkoontuneet. Suositellaan lisättäväksi vikavirtasuojakytkimet. Ulkoseinillä olevien pistorasioiden syöttöihin asennettaisiin kotelot vikavirtasuojakytkimille. Samoin autolämmitystolppien syöttöön.

16 Kytkinlaitokset ja jakokeskukset (H2) Tyypit, soveltuvuus Jakokeskukset on asennettu hallitilaan ja ovat kotelorakenteisia. Keskukset soveltuvat teollisuusympäristöön. 16 Pääkeskukset (H22.1) Pääsulakkeen koko on 3x630A Pääkeskus on 630A kotelorakenteinen keskus. Keskus on uudehko ja hyväkuntoinen.. Keskus tulee puhdistaa (imuroida) sisä- ja ulkopuolelta. Kaikki liittimet tulee kiristää Keskus tulee puhdistaa (imuroida) sisä- ja ulkopuolelta sekä kytkin ja suojalaitteet tulee koestaa.. Pistorasiaryhmiin tulee lisätä vikavirtasuojakytkimet (kaikki 16A ryhmät myös 3-vaiheiset). Jos keskukseen ei mahdu vikavirtasuojakytkimiä, niille tulee asentaa erillinen kotelo pistorasioiden läheisyyteen. Pääkeskukseen on kytketty kompensointiparisto kvar. Kuvassa osa pääkeskusta, joka sijaitsee hallin ulkoseinällä ja on erotettu rakenteilla hallitilasta erilliseksi huonetilaksi. Nousujohdoille on erotuskytkimet koteloiden kansissa. Muut keskukset (H22.2) Rakennuksessa on pääkeskuksen lisäksi 400A ryhmä/nousukeskuksia jotka ovat kotelorakenteisia. Samat toimenpiteet kuin pääkeskuksen suhteen.

17 Kuvassa ryhmä/nousukeskus hallin keskiosassa 17 Kiinteistökeskukset Pääkeskuksen yhteydessä on kiinteistökeskusosa. Ulkovalaistuksen uusimisesta ja ohjauksien muutoksesta aiheutuvat toimenpiteet. Mittarikeskukset Kiinteistön sähkönmittaukset ovat. Maadoitukset ja potentiaalintasaukset (H22.6) Pääkeskukseen on kytketty pääpotentiaalintasauselektrodi. Ei ole tietoa minne on asennettu. Hyllyjen ja johtavien rakenteiden/putkistojen maadoituksista ei ole havaintoa. Tarkistettava/ kiristettävä kaikki maadoitusjohtimien liitokset. Hyllyjen, ripustuskiskojen, iv-kanavien ja johtavien putkistojen maadoitusjohtimet tulee asentaa potentiaalintasauskiskoihin. Potentiaalintasauskiskot on asennettava ryhmäkeskuskohtaisesti. Kaikkiin maadoitusjohtimiin tulee laittaa merkinnät.

18 Johtotiet (H3) Nousu ja ryhmäjohtojen johtoteinä on käytetty pääosin tikasrakenteisia kaapelihyllyjä. Leveys 300 ja 500mm. Ryhmäjohdot on asennettu hyllyille ja valaisinripustuskiskoihin ns. vapaata asennustapaa käyttäen. Hyllyt ovat edelleen käyttökuntoisia. 18 Kaikkien hyllyjen kaapeleiden päällä oleva pölykerros tulee imuroida ja hyllyt tulee oikaista niiltä osin kun on vinossa.. Kuvassa: valaisinripustuskiskoihin asennettuja valaisimia. Johdot ja niiden varusteet (H4) Liittymisjohdot Liittymisjohto on maakaapeli AXMK. Ei toimenpiteitä Pääjohdot Nousujohdot ovat TN-C järjestelmän kaapeleita. AMCMK -typpinen Ei toimenpiteitä. Kiinteistökulutuksen nousujohdot Nousujohdot ovat TN-C järjestelmän kaapeleita. AMCMK tyyppinen.

19 Ryhmäjohdot MMJ -tyyppinen muovivaippakaapeli. Kaapelit ovat asennettu pääosin hyllyasennuksella muovi eristeisin johdoin. Järjestelmässä on rakennusajankohdalle tyypillistä TN-C-S -järjestelmän kaapelointeja. Kaapeloinnit ovat päällisin puolin teknisesti tyydyttävässä kunnossa. Kytkin- ja pistorasiakalusteita on osittain uusittuja ja ne ovat pääosin ehjiä. Rikkonaiset / huonokuntoiset pistorasiat uusitaan. Uusia pistorasioita/pistorasiakeskuksia tarpeen mukaan pilareihin ja seinille. Kaikki uudet kaapelit asennetaan TN järjestelmän kaapeleilla. 19 Valaisimet (H5) Toimistojen/ sos- tilojen valaisimet Valaisimet ovat alkuperäisiä ja kohtuullisen hyvässä kunnossa. Joitakin huonokuntoisia/ vaurioituneita valaisimia on. Rikkoontuneet valaisimet ja kuvut tulee uusia Hallin valaisimet Hallin valaisimet ovat avomallisia laajapeiliheijastimella varustettuja. Soveltuu korkeisiin tiloihin. Joissakin valaisimissa ovat heijastimet vääntyneet. Hallin peräosassa olevan erillinen tilan valaisimet ovat huonokuntoiset. Vaurioituneet valaisimet tulee korjata uusimalla heijastin tai valaisin kokonaan. Hallin peräosassa olevassa tilassa valaisimet tulee uusia. Hallin peräosa: Vanhentunut sähkötekniikka tulee uusia

20 Kuvassa: Osittain vaurioituneet hallin valaisimet (asennettu valaisinripustuskiskoihin). 20 Lämmittimet, kojeet, laitteet (H6) Tarvittaessa nosto-ovien eteen tulee asentaa lämpöverhopuhaltimet. Sähkövarusteet Pistorasioita 16A 1- ja 3-vaiheisia on ulkoseinillä sekä pilareissa. Kuvassa pilariin asennettuja 1-3-vaiheisia pistorasioita. Nykyiset pistorasiat tulee puhdistaa sisältä ja päältä (imurointi) sekä liittimet tulee kiristää. Rikkonaiset pistorasiat tulee uusia. Tarvittaviin paikkoihin tulee lisätä pistorasioita. 3-vaiheistorasioiden virta-arvot on määriteltävä käytettävien laitteiden mukaan (käyttäjä). Olisi suositeltavaa asentaa muutama ns. pistorasiakeskus lisää ja siihen asennettaisiin pistorasioiden varokkeet sekä tarvittava vikavirtasuojaus. Pistorasiakeskusten lisäasennukset tulisi suorittaa vasta kun tilojen tuleva käyttäjä on tiedossa.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/17. Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Von Julinintie 169, Fiskars. Tutkimus pvm: 21.10. Sivuja:1/17 Vastaanottaja: Gun Adamsson Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Von Julinintie 169, Fiskars Tutkimus pvm: 21.10.15 Raportointi pvm: 8.11.15 Tutkija: Rakennusmestari Mikael

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 8 Sauna 3 Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 3 Kivelä Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi

40700 Jyväskylä etunimi.sukunimi@prosolve.fi 1(5) KOSTEUSMITTAUSTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN 2(5) 1 YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Pienkerrostalohuoneisto Osoite Rakennusvuosi 1989 Käyttötarkoitus Asuinhuoneisto Tarkastuksen tilaaja(t) Tarkastuksen

Lisätiedot

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS

KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS KERROSTALOHUONEISTON KOSTEUSKARTOITUS Mäkikatu 5-7 B12 76100 Pieksämäki 1 1. LÄHTÖTIETOJA KOHTEESTA: Omistaja: - Kohteen osoite: Toimeksianto: Mäkikatu 5-7 B12, 76100 Pieksämäki Kosteuskartoitus myyntiä

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 13 Marjala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 21 Leirimaja Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 14 Päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto

Lisätiedot

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio

Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio 25.9.2013 Lehtismäki, Kaanaa Kumputie 41, Raisio KUNTOARVIORAPORTTI 2 SISÄLTÖ 1 YLEISTIEDOT... 3 1.1 Kuntotarkastus kohde... 3 1.2 Yhteyshenkilöt... 3 1.3 Kohteen kuvaus... 3 1.4 Kuntotarkastuksen tarkoitus...

Lisätiedot

Kosteuskartoitus RS 1

Kosteuskartoitus RS 1 Kosteuskartoitus RS 1 Prästängsgatan 13 E 52 10600 Tammisaari 02.03.2016 Vetotie 3 A FI-01610 Vantaa p. 030 670 5500 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 1 RAJAUKSET Keittiön puolelta ei pystytty tarkastamaan

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Ollilantie 1 A 6, 90440 Kempele Kosteuskartoituspäivä 03.12.2014 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 22 Vierasniemen sauna Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut

KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS. Asiantuntijapalvelut KIVIMÄEN PÄIVÄKOTI KÄYTTÖVESI- JA VIEMÄRIVERKOSTON KUNTOTUTKIMUS Kuntotutkimuksen ajankohta: vko 12 / 2007 Raportin päiväys: 19.03.2007 Tilaajan yhteyshenkilö: Per Anderrson, Vantaan Kaupunki 09 83922379

Lisätiedot

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom

Haddom skola Haddomintie 14, 07945 Kuggom 1512197 6.1.215 Loviisan kaupunki Haddom skola Haddomintie 14, 7945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 1514 Lahti Puh. +358 2 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA 5 1.1

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Alppitie 5 A 9, 90530 Oulu Kosteuskartoituspäivä 08.06.2016 www.raksystems.fi Raksystems Insinööritoimisto Oy, Paavo Havaksen Tie 5 F, 90570 Oulu Y-tunnus 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.06.16 10729 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori pia.hirvikoski@oikeus.fi TYÖKOHDE Tattarantie 288 29250 Nakkila

Lisätiedot

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

RS-1 KOSTEUSKARTOITUS RS-1 KOSTEUSKARTOITUS Tullimiehentie 1 F 46, 90560 Oulu Kosteuskartoituspäivä 28.01.2015 Paavo Havaksen Tie 5 F FI-90570 Oulu p. 0207 495 674 www.raksystems.fi Y-tunnus: 0905045-0 RS-1 KOSTEUSKARTOITUS

Lisätiedot

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY

PIRKANMAAN KUIVAUSTEKNIIKKA OY Vastaanottaja: Mikko Tanskanen Yleiskuva kiinteistöstä: Kosteuskartoitusraportti Toimeksianto: Kohde: Asuinhuoneiston myyntimittaus As oy Jänisahde, Laaksotie 1 A 13, 33960 Pirkkala Tutkimus pvm: Läsnäolijat:

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Kokonkatu 6 33960 Pirkkala 1. YLEISTIETOA TARKASTUKSESTA Kohde Omakotitalo Kokonkatu 6 33960 Pirkkala Kohteen pinta-ala: Ei tarkemitattu Kohteen tilavuus: - m³ Kerrosluku:

Lisätiedot

ASUNTO OY LANKASALPA

ASUNTO OY LANKASALPA KIINTEISTÖTARKASTUS 1 ASUNTO OY LANKASALPA Malmikatu 6 55100 Imatra 30.05.2011 KIINTEISTÖTARKASTUS 2 1. YLEISTIETOA KOHTEESTA Kohde: Asunto Oy Lankasalpa Malmikatu 6 55100 Imatra Tarkastuksen tilaaja:

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Valhallavägen 9, Mustio. Tutkimus pvm: Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Valhallavägen 9, 10360 Mustio Tutkimus pvm: 6.9.16 Raportointi pvm: 15.9.16 Tutkija: Rakennusmestari Mikael Walve 050-340

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 23 Vierasniemen päärakennus Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 1/7 Venetie 2, 63100 Kuortane Omakotitalon katselmus 1.6.2016 klo 09.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 4605/2016 2/7 Tilaus 23.5.2016: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/21. Vastaanottaja: Göran Pertiö. Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Haapakyläntie 19, 03100 Nummela. Tutkimus pvm: 4.5. Sivuja:1/21 Vastaanottaja: Göran Pertiö Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Haapakyläntie 19, 03100 Nummela Tutkimus pvm: 4.5.16 Raportointi pvm: 12.5.16 Läsnä olleet: Göran Pertiö ja

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5

KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 KK-Kartoitus RAPORTTI 601/2016 1/5 Kohde: Homesojantie 4 as. 5 60800 Ilmajoki Tilaus 5.1.2016: Laskutusosoite: Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Etelä-pohjanmaan ulosottovirasto Rivitalo

Lisätiedot

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA

TIIVESTELMÄ HAVAITUISTA ONGELMISTA PAIJULAN KOULU Paijulan koulu Nousiaisten kunnassa. Alun perin rakennettu noin 1920 ja laajennus tehty 1970. Rakennuksen kerrosala on noin 528 m² ja huoneistoala noin 470 m². Rakennuksen arvioitu tilavuus

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo

KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo KUNTOTARKASTUKSEN OHJE ja SISÄLTÖ Omakoti- tai paritalo OHJE Tarkastukseen on hyvä varata aikaa 3-4 tuntia. Kylpyhuoneessa ei saisi kastella lattiaa ja seiniä 2 päivää ennen tarkastusta. Mikäli on amme

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN

KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN KUNTOTARKASTUS ASUNTOKAUPPAA VARTEN Omakotitalo - 1 - 1 Yleistietoa tarkastuksesta Kohde Kohteen pinta-ala: 161 / 113 m 2 Omakotitalo Kohteen tilavuus: Kaskistentie 386 Kerrosluku: 1 64700 Teuva Rakennusvuosi:

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 1/7 Virttoontie 64, 62170 Lakaluoma Vapaa-ajan asunnon kuntokatselmus 8.3.2016 klo 13.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 903/2016 2/7 Tilaus: Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite:

Omakotitalon perusparantaminen. Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a 1/5. Hakija: Osoite: Omakotitalon perusparantaminen Hakija: Toimenpide- ja kustannusluettelo YM 33a Osoite: Kustannustaso 1/2014 (ALV 24%) (rak.kust.indeksi 106,9 (2010=100)) 1.Vaippaan kohdistuvat toimenpiteet 1.1 Vesikatto

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/19. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto. Björn-Eric Falck. Jokirannantie 21, 02570 Siuntio. Tutkimus pvm: 6.4. Sivuja:1/19 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Björn-Eric Falck Kuntokartoitus Kohde: Jokirannantie 21, 02570 Siuntio Tutkimus pvm: 6.4.16 Raportointi pvm: 16.4.16 Läsnä olleet: Björn-Eric

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7

KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 KK-Kartoitus RAPORTTI 5309/2014 1/7 Kohde: Kämmekänkuja 7 60100 Seinäjoki Tilaus 24.9.2014: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto / Peltoniemi Pasi Laskutusosoite: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto Omakotitalon

Lisätiedot

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus

Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Satakunnan Rakennekuivaus Oy 11-12.11.2015 Korjaamonkatu 5 28610 Pori Rivitaloyhtiön kiinteistön kosteuskartoitus Kohde: As Oy Kotivainio Tilaaja: Euran kunta / Rantanen Markus Kotivainiontie 3 Sorkkistentie

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018

HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 1/7 HALLITUKSEN ESITYS ASUNTO OY JUHANNUSRINTEEN KUNNOSSAPIDON PERIAATEOHJELMAKSI VUOSILLE 2009 2018 2009-18 ohjelma on hyväksytty yhtiökokouksessa 31.3.2009 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. KIINTEISTÖNPIDON

Lisätiedot

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom

Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom 1510021096 7.10.2015 Loviisan kaupunki Kuggomin päiväkoti Talluddsvägen 13, 07945 Kuggom Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI

HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI Mäkeläntie 2, Pulkkila 17.5.2014 HOMEKOIRATARKASTUS RAPORTTI M Ä K E L Ä N T I E 2, P U L K K I LA Kohde Osia koulurakennuksesta osoitteessa Mäkeläntie 2, 92600 Pulkkila Tilaaja

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 5 Vihmala, Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

Kuntoselvitys. Oravakuja 1 C ja D. Oravakuja 1, 04130, Sipoo. Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka. Raporttipäivä: 05.08.

Kuntoselvitys. Oravakuja 1 C ja D. Oravakuja 1, 04130, Sipoo. Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka. Raporttipäivä: 05.08. Kuntoselvitys Rakennustekniikka LVI-tekniikka Sähkötekniikka Raporttipäivä: 05.08.2015 Tarkastuspäivä: 05.08.2015 Oravakuja 1 C ja D Oravakuja 1, 04130, Sipoo 2 (16) Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Kuntoselvityksen

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu

Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS. Perinnetalo Satamatie 13 90520 Oulu Kuntotarkastusraportti 6110068.TP13-303 OULUN KAUPUNKI / TEKNINEN KESKUS Satamatie 13 90520 Oulu 12.10.2006 Satamatie 13, 90520 Oulu 12.10.2006 2 (21) SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE...3 1. KIINTEISTÖN KUNTO

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Pirttimäki Tommi PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 24.05.16 10693 Pirttimäki Tommi 045 326 1711 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 9 32701 Huittinen sanna.paivaniemi@oikeus.fi TYÖKOHDE Antinkuja 2 27710 Köyliö

Lisätiedot

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere

KEVYT KUNTOARVIO. LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere KEVYT KUNTOARVIO LOMPANLINNA Peltokatu 33 33100 Tampere Tarkastuspäivä 7.9.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO...2 1. YHTEENVETO...2 1.1 Kiinteistön tekninen PTS...2 2. KOHTEEN TIEDOT JA HAVAINNOT NYKYTILANTEESTA...3

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012

Kuntoarvio Start. Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa. Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start Fridhem Sahamäenkaari 1 01360 Vantaa Tarkastuspäivä 1.11.2012 Kuntoarvio Start 2/16 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. YHTEENVETO... 4 KORJAUSEHDOTUKSET VUOSILLE 2011 2020... 4 2.1.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/12. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto. Tonttukallionpolku 5, Bollsta. Tutkimus pvm:

Kuntokartoitus. Sivuja:1/12. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto. Tonttukallionpolku 5, Bollsta. Tutkimus pvm: Sivuja:1/12 Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovisrasto Kuntokartoitus Kohde: Tonttukallionpolku 5, 10440 Bollsta Tutkimus pvm: 12.2.16 Raportointi pvm: 6.3.16 Läsnä olleet: Björn-Eric Falck Tutkija: Rakennusmestari

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 1/8 Säntinkatu 18, 64700 Teuva Omakotitalon kuntokartoitus 10.3.2016 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 6702/2016 2/8 Tilaus 25.2.2016: Etelä-Pohjanmaan Ulosottovirasto Laskutusosoite:

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2

MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ kem 2 MYYDÄÄN TEOLLISUUSKIINTEISTÖ HÄMEENKYRÖSTÄ 2.440 kem 2 MYYTÄVÄ KOHDE Hämeenkyrössä osoitteessa Sivutie 11, 39200 Hämeenkyrö sijaitseva teollisuuskiinteistö. Kiinteistön vieressä on K-Supermarket ja Tokmanni

Lisätiedot

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS

RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Tilaaja Kohde Tarkistaja Sivu 1 / 3 Päiväys 20.11.2014 RAKENNUKSEN YLEISTARKASTUS Raahen seudun ulosottovirasto / Kihlakunnanvouti Vähäsantanen Juha Kuusikuja 3, Lampinsaari Markus Liedes KOHTEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI

VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE VALKEAKOSKI 1/5 VESIKATON JA YLÄPOHJAN KUNTOARVIO MELANKÄRKI SALMENTIE 14 37600 VALKEAKOSKI 2/5 VESIKATE Rakennuksessa on loiva harjakatto (>1:9) ja katemateriaalina kaksinkertainen kumibitumihuopa. Vesikate on uusittu

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 10 Pihkala Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS

KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS KIINTEISTÖN KUNTOTARKASTUS Ok-talo Raahenkatu 38 67200 Kokkola PTT Pohjanmaan Talotutkimus Oy 67800 Kokkola 2/12 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: ok-talo Työnumero: K2135 Kohteen pinta-ala: ha.116

Lisätiedot

Vantaan kaupungintalo Vantaa

Vantaan kaupungintalo Vantaa Vantaan kaupungintalo Vantaa IKKUNOIDEN KUNNON YLEISSELVITYS 17.6.2011 Korjausrakentaminen ja 1 (9) 1 KOHDE JA LÄHTÖTIEDOT 1.1 Yleistiedot Työn tilaaja Kohde Vantaan kaupunki Tilakeskus, Hankepalvelut/

Lisätiedot

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely

KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely KIIKAN UIMAHALLI kuntoarvio- ja kuntotutkimustulosten esittely Altaiden betonirakenteet, ympäröivien tilojen rakenteet 05.10.2016 RI (AMK) Kari Lehtola ja Rkm Timo Ekola Esityksen sisältö Kuntoarvio 2012;

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET

Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Liite 1. KYSELYLOMAKKEET Lomake 1: Käyttäjäkysely 1. Kuinka kauan olette työskennelleet tässä rakennuksessa? 2. Missä huonetilassa työskentelette pääasiallisesti? 3. Työpisteenne sisäilman laatu: Oletteko

Lisätiedot

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa

Kartoittaja: Toni Jokela p. 0405626050 toni.jokela@kuivaustekniikka.info. Tarkastusraportti. Vuoto siivouskomerossa rättipatterille tulevassa putkessa Tarkastusraportti Sivu: 1 (15) Asiakas Vahinkopaikan osoite Yhteyshenkilö Läsnäolijat Pelkosenniemen kunta Koulutie 9 98500 Pelkosenniemi Jarkko Vuorela (Yhteyshenkilö) p. 0407044508 jarkko.vuorela@pelkosenniemi.

Lisätiedot

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos

B-talo. A-talo. TA-Asumisoikeus Oy / Pyökkitie 7 SUOPURONTIE TUUSULANTIE. Leikki. P-alue PYÖKKITIE. Asemapiirros. Autokatos T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 UOURONTIE TUUULNTIE -alue utokatos YÖKKITIE semapiirros RKKITEHTUURITOIMITO HONEN VEIKKO OY ertunpellontie 1 D T-sumisoikeus Oy / yökkitie 7 erspektiivikuvat RKKITEHTUURITOIMITO

Lisätiedot

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset

Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan tontin nro 22:n vuokraoikeus sekä sillä olevat rakennukset MYYNTIESITE v.181 Asuntokauppa J. Valtonen LKV Kalliomaankatu 18, 15150 Lahti 0400 715 668, jsvaltonen@gmail.com www.vaihtoasunnot.com Lahden kaupungin Paavolan kaupunginosan korttelissa 401 sijaitsevan

Lisätiedot

TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 Rakennustapaselostus 12.6.2014 YLEISTÄ TA-Asumisoikeus Oy / Ala-Säterinkatu 20 koostuu seitsemästätoista paritalosta, joissa on yhteensä 34 huoneistoa. Kaikki huoneistot

Lisätiedot

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2

ENSIRAPORTTI. Työ 70-1351. Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012. A - Kunnostus- ja kuivauspalvelut Oy Y-tunnus: 1911067-2 ENSIRAPORTTI Peltoniemenkuja 1 Raportointipäivä 08.06.2012 Työ 70-1351 KOHDE: TILAT: TILAAJA: Peltoniemenkuja 1 4, 01760 VANTAA Kytöpuiston koulun tiloissa toimivan hammashoitolan 2 kerroksen käytävä,

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä

LIITE 1 DOKUMENTOINTI RAKENTEET. Yleistä 1 DOKUMENTOINTI LIITE 1 RAKENTEET Yleistä Rakenteet arvioitiin silmämääräisesti 19.3.2009. Asiantuntija-apuna arvioinnissa olivat mukana Pälkäneen kunnan rakennusmestari Asko Valkama ja Pirkanmaan maakuntamuseon

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE

Markku Viljanen PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 02.11.15 10150 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori pirjo.karilahti@oikeus.fi TYÖKOHDE Tuorintie 8 28260 Harjunpää

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Pöröläntie Kauttua PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 12.05.16 10658 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL 44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Pöröläntie 1 27500 Kauttua

Lisätiedot

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu

Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Ilmasta kerättävien näytteiden otto Kirkonkylän koulu Kohde: Pinta-ala: - Rakennusvuosi: Koulurakennus Rakennusala: - Käyttötarkoitus: Koulu... Tilavuus: - 66400 Laihia Kerrosluku: 3 Näytteenoton tilaaja:

Lisätiedot

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA

www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi 29.5.2008 IV-kuntotutkimus Orvokkitien koulu, ruokalarakennus Orvokkitie 15 01300 VANTAA www.asb.fi Helsinki email: posti@asb.fi Tampere email: asb-yhtiot@asb.fi PÄÄKONTTORI: Konalankuja 4,

Lisätiedot

Kuntoarvio Start. Korson neuvola ja hammashoitola Maakotkantie 10 01450 Vantaa. Tarkastuspäivät 5.3.2013

Kuntoarvio Start. Korson neuvola ja hammashoitola Maakotkantie 10 01450 Vantaa. Tarkastuspäivät 5.3.2013 Kuntoarvio Start Maakotkantie 1 145 Vantaa Tarkastuspäivät 5.3.213 Vetotie 3 A FI-161 Vantaa p. 27 495 5 www.raksystems-anticimex.fi Y-tunnus: 9545- Kuntoarvio Start 2/22 Tarkastuspäivä 5.3.213 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK)

AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016. Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) AS OY ULVILANTIE 29 ALUSTAVIEN SUUNNITELMIEN INFOTILAISUUS 10.2.2016 Tomas Andersson (LVI) Arto Heikkilä (sähkö) Marja Heikinheimo Heiskanen `(ARK) VESIJOHTOJEN, VIEMÄREIDEN JA LÄMMITYSJÄRJESTELMIEN SEKÄ

Lisätiedot

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT

KUNTOTARKASTUS. Tarkastusraportti 14.03.2016 SISÄILMA- JA RAKENNUSTEKNISET ASIANTUNTIJAPALVELUT L E V O L A 1 JYLLIN LEIRIKESKUS / PÄÄRAKENNUS JA MAJOITUSTILAT PUKARANTIE 1123 38970 LAUHALA KUNTOTARKASTUS Tarkastusraportti 14.03.2016 L E V O L A 2 1. YLEISTÄ KUNTOTARKASTUKSESTA Kuntotarkastusraportti

Lisätiedot

2. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA (Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, omistajalta sekä käyttäjältä saatuihin tietoihin)

2. RAKENNUSTEKNISIÄ TIETOJA KOHTEESTA (Perustuvat suunnitelmista ja muista asiakirjoista, omistajalta sekä käyttäjältä saatuihin tietoihin) 1 1. YLEISTIEDOT TARKASTUKSESTA Kohde: Kirkkokatu 41, 75500 Nurmes. Kiinteistötunnus: 541 111-197-1 Kohteen pinta-ala: n. 250 m 2 (huoneistoala) n. 310 m 2 (kerrosala) + kellarikerros n. 140 m² Kerrosluku:

Lisätiedot

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO

TALOYHTIÖN VASTUUJAKOTAULUKKO 1 (8) TALOYHTIÖN VASTUUNJAKOTAULUKKO Vastuunjaon yleistiedot ja kohdistus Taloyhtiön nimi Y-tunnus Osoite Kunta Kaupunginosa Laadintapäivämäärä Rakenteet Vesikatto Ylä-, ala-, välipohja Ulko- ja sisäseinät

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS

YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS YHTEISTOIMINTAMALLIN MUKAINEN KUNTOTARKASTUS 1 Kotila Ärjänsaari Yrityksen/ja tarkastajan yhteystiedot ja pätevyys Tarkastuksen suorittaja(t) Kajaanin ammattikorkeakoulu/rakennustekniikan osasto Antti

Lisätiedot

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI

KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI KATTOTUTKIMUS MAATULLIN ALA-ASTE KIMNAASIPOLKU 5, HELSINKI SISÄLLYS: RAPORTTI Nro: 09091 KATTOTUTKIMUS, KIMNAASIPOLKU 5 1. Yleistiedot tutkimuksesta... 2 2. Tiivistelmä... 2 3. Havainnot kohteessa... 2

Lisätiedot

VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS.

VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE THIS IS WHERE THE STORY BEGINS. VIIDES LINJA 12, HELSINKI MYYNTIESITE HELSINKI, KERROSTALO 2 1h, avok, kph, parvi, 28 m, 210 000 Vastaava välittäjä Nina Lampinen Kiinteistönvälittäjä, LKV, Partner 0400 943258 nina@bolkv.fi Upean jugendtalon

Lisätiedot

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto

Oleskelupiha etelä-länsisuuntaan / parveke sisäpihan puolella Komerot, vaatehuone ja huoneistokohtainen varasto 2.11.16 1 TIETOJA HUONEISTOSTA Osoite: Kaupunki/Kunta: Kaupungin/Kunnanosa: Talotyyppi: Huoneet: Lisätietoja huoneluvusta: Huoneluku yhtiöjärjestyksessä: Osakkeet: Tilustie 4 C 1, 90650 Oulu Oulu Ala-Haapalehto

Lisätiedot

KUNTOKARTOITUS VALAJANTIE 5-7 26820 RAUMA

KUNTOKARTOITUS VALAJANTIE 5-7 26820 RAUMA KUNTOKARTOITUS VALAJANTIE 5-7 26820 RAUMA Sivu 1 / 53 Sisällys 1. Yhteystiedot... 3 2. Yleistä... 4 3. Rakennus... 5 3.1 Alapohja... 5 3.2 Välipohjarakenne... 5 3.3 Yläpohjarakenne... 5 3.4 Runko... 5

Lisätiedot

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT

RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT RAKENNUSOSAN KUNTOTUTKIMUS EVIRAN TOIMITILAT KOHTEEN YLEISTIEDOT KOHDE TILAAJA Satamatie 15 90520 Oulu Liikelaitos Oulun Tilakeskus Tekninen isännöitsijä Matias Pirttimaa TUTKIMUKSEN TEKIJÄT Instaro Oy

Lisätiedot

Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, Isnäs

Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, Isnäs 1510021097 23.9.2015 Loviisan kaupunki Isnäsin suomalainen koulu Edöntie 27, 07750 Isnäs Ramboll Finland Oy Niemenkatu 73, 15140 Lahti Puh. +358 20 755 611 Sisällys LAADUNVARMISTUS 3 ESIPUHE 4 1. RAKENNUSTEKNIIKKA

Lisätiedot

Kuntoarviot ja muut selvitykset

Kuntoarviot ja muut selvitykset Kuntoarviot ja muut selvitykset Tero Pyykkönen Oulu 2.9. 2010 Oulu Tero Pyykkönen RKM, RI Kuntotarkastaja AKK Pätevöitynyt energiatodistuksen antaja, PETA Kunnossapitotarveselvitys Oulu Uusi asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti

Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma. Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti Riskikartoitus ja jatkotutkimussuunnitelma Tuhkala Pyhäjärventie 7 59800 Kesälahti 2/9 Rekkatie 3 80100 Joensuu Tapani Hirvonen Kiteen kaupunki / Tekninen keskus Kiteentie 25 82500 Kitee Kohde Tuhkala

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/18. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto. Kroggårdintie 36, Karjaa. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 6.3.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/18. Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto. Kroggårdintie 36, Karjaa. Tutkimus pvm: Raportointi pvm: 6.3. Sivuja:1/18 Vastaanottaja: Uudenmaan Ulosottovirasto Kuntokartoitus Kohde: Kroggårdintie 36, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 12.2.16 Raportointi pvm: 6.3.16 Läsnä olleet: Björn-Eric Falk Tutkija: Rakennusmestari

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

Tietoja kiinteistöstä

Tietoja kiinteistöstä 14.03.16 1 Tietoja kiinteistöstä Osoite: Kaupunki: Kaupungin osa: Keihäänkärjentie 11, 90410 Oulu Oulu Kaakkurinkangas Kiinteistötunnus: 564-27-33-4 Talotyyppi: Huoneet: Muut tilat: Pinta-ala: Omakotitalo

Lisätiedot

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA

MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYDÄÄN TEOLLISUUS KIINTEISTÖ HUMPPILASTA NOIN 16.600 m 2 + KYLMÄÄ HALLITILAA MYYTÄVÄ KOHDE Osoitteessa Humppilantie 43, Humppila, sijaitseva entinen talotehdas. Tontti muodostuu useasta tilasta ja on

Lisätiedot