POHJUKANSALON TEOLLISUUSHALLI Pohjukansalontie Leppävirta KUNTOTARKASTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJUKANSALON TEOLLISUUSHALLI Pohjukansalontie 79100 Leppävirta KUNTOTARKASTUS"

Transkriptio

1 1 POHJUKANSALON TEOLLISUUSHALLI Pohjukansalontie Leppävirta KUNTOTARKASTUS Kuntoarvion tekijät Aluerakenteet ja rakennustekniikka: Timo Janhunen ja Simo Ahtonen, RMK- Palvelu Ky LVI- järjestelmät: Pekka Kettunen, LVI-Savotherm Oy Sähkö- ja tietojärjestelmät: Sähkötoimisto K.Kaasinen Raportti on laadittu

2 JOHDANTO 2 Tässä kuntoarvioraportissa käsitellään Pohjukansalon teollisuushallin tilannetta, kuntoa ja käyttöä. Raportissa esitellään ja ehdotetaan lisätutkimuksia ja kunnossapitotoimenpiteitä sekä käydään läpi uusimistarpeet. Raportin PTS-osaan sisältyvät ehdotettujen toimenpiteiden ajoitus ja kustannusennusteet budjetointia varten. Kunnossapitosuunnitelma ja korjausohjelma Kuntoarviota voidaan hyödyntää kiinteistön kunnossapitosuunnitelman ja korjausohjelman laadinnassa. Kiinteistön omistaja laatii tai laadituttaa kunnossapitosuunnitelman kuntoarvion ja tarvittavien lisätutkimusten perusteella. Korjausohjelmassa otetaan huomioon paitsi rakennuksen teknisestä kunnosta, myös tilojen käyttötarkoituksen muutoksesta, asukkaiden, toiveista tms. syistä aiheutuvat kunnostus- ja muutostarpeet ja sovitetaan ne taloudellisiin resursseihin. Raportissa ei oteta kantaa mahdollisiin tilamuutoksiin eikä käyttötarkoituksen muutoksiin, joten ne kiinteistönomistajan tulee selvittää ja ottaa huomioon lopullista korjausohjelmaa laatiessaan. Kiireelliset toimenpiteet Raportissa on tiivistelmä kiinteistön arvioidusta kunnosta ja kiireellisistä toimenpiteistä. PTS- ehdotus Raportin PTS- osa on kuntoarvioijien ehdotus kiinteistön kunnossapitosuunnitelmaksi. Raportin PTSehdotuksissa esitetyt kustannusarviot ovat ennusteita budjetointia varten. Ne ovat vuoden 2011 kustannustasossa ja sisältävät arvonlisäveron 23 %. Yksittäisten toimenpiteiden kustannusarviot sisältävät myös niihin liittyvien töiden kustannukset, esimerkiksi vesi- ja viemäriremontti sisältää rakennus- ja sähköteknisten töiden kustannukset. Arvioihin sisältyy myös suunnittelu- ja valvontakustannukset. PTStaulukoissa on esitetty kullekin tarkastuskohdenimikkeelle kuntoluokka. Tämä luokittelu on kuntoarvioijan arvio kohteen yleisestä kunnosta. Kuntoluokkien avulla voidaan eri rakennuksia ja rakennusosia verrata toisiinsa. Käytetyt kuntoluokat ovat: 1= hyväkuntoinen, uutta vastaava 2= tyydyttävässä kunnossa, ei välitöntä uusimis- tai korjaustarvetta 5 vuoden sisällä 3= välttävässä kunnossa, uusimis- tai korjaustarvetta 5 vuoden sisällä 4= huonokuntoinen, teknisesti vanhentunut, heti korjattava tai uusittava. Kuntoarvion tulosten esittely Kuntoarvion tuloksia käsittelevissä luvuissa on noudatettu seuraavaa esitysjärjestystä: - Ensin kuvataan olemassa olevan järjestelmän perustiedot ja ominaisuudet - Seuraavaksi todetaan nykytilanne ja kohteessa tehdyt havainnot. - Lopuksi annetaan toimenpide-ehdotukset. Ehdotuksiin ei ole sisällytetty vuosittain toistuvia huoltotoimenpiteitä, mutta kiireelliset tekemättömäksi todetut huoltotoimenpiteet on esitetty.

3 1 KUNTOARVION LÄHTÖTIEDOT Kiinteistön perustiedot Seuraavat perustiedot on saatu kiinteistön omistan edustajalta (pinta-alat laskettu pohjapiirustuksesta) Rakennustyyppi Teollisuusrakennus Valmistumisvuosi 1980 Rakennukset, kpl 1 Portaat, kpl Ei ole Kerrokset 1 Kellarikerrokset, kpl Ei ole Tilavuus, m 3 - Kerrosala, m 2 n (halli), n. 423 (toimistot+sos.tilat) Tontin koko, m 2 - Vapaa sisäkorkeus, m 4 Hallinosturit, kpl Ei ole Nosto-ovet, kpl 3 Hissit, kpl Ei ole Autopaikat, kpl - kpl Lattian kantavuus -kn/m Korjaushistoria Tietoja aikaisemmista korjauksista ei ollut käytettävissä 1.3 Asiakirjaluettelo Käytössä kuntoarvion aikana oli pohjapiirustus 1.4 Kuntoarvion toteutus Kuntotarkastusraportti perustuu kohteessa tehtyihin havaintoihin, sekä tarkastuksen yhteydessä omistajalta ja kohteeseen liittyvistä asiakirjoista saatuihin tietoihin ja kohteesta otettuihin valokuviin. Kuntotarkastus on tehty pääosin aistinvaraisin rakennetta rikkomattomin menetelmin. Tarkastuksessa on kiinnitetty huomiota pintapuolisella tarkastelulla havaittaviin rakenteelliseen kestävyyteen ja turvallisuuteen vaikuttaviin oleellisiin puutteisiin, vikoihin ja riskeihin. Rakennetta rikkomattomalla menetelmällä ei voi havaita rakenteiden sisäisiä piileviä vauriota, ellei niistä ole tarkastushetkellä kosteuden tunnistimella havaittavaa, muulla tavalla aistittavaa tai rakenteiden pinnalla näkyvää viitettä. Edes rakenteita avaamalla ei voi saada täydellistä varmuutta rakenteiden kunnosta tekemättä erittäin laajoja ja kattavia rakenteiden purkutöitä. Tämän takia epäilyttävissä tapauksissa tulee aina tehdä lisäselvityksiä ja kuntotutkimuksia. Pintapuolisella tarkastuksella ei voida arvioida maanalaisten rakenteiden ja järjestelmien, kuten salaojien olemassa oloa, kuntoa ja toimivuutta tai perusmuurien ulkopuolisen vedeneristyksen kuntoa tai korjaustarvetta. Kuntotarkastajalla on oikeus ja velvollisuus oikaista kuntotarkastus suoritteessa mahdollisesti havaittava virhe. Kaikista virheistä tulee reklamoida kuntotarkastajaa kohtuullisessa ajassa (neljän kuukauden kuluessa kuntotarkastuksen suorituspäivästä). Tilaajan on tiedostettava, että kuntotarkastus koskee vain ja ainoastaan tilannetta tarkastusajankohtana ja tilanne saattaa muuttua oleellisesti hyvinkin lyhyen ajan kuluessa tarkastuksesta.

4 2 KUNTOARVION TULOKSET Aluerakenteiden ja rakennustekniikan kuntoarvio Päällysrakenteet (D7) Seinän vierien kallistukset ovat asvalttialueilla lievästi rakennuksesta poispäin. Hallin pitkällä sivulla on nurmialue, jossa on painanteita. Maanpinnan tulisi kallistua 15 cm 3 metrin matkalla rakennuksesta poispäin. Nurmialue olisi hyvä muuttaa sora- tai asvalttipintaiseksi ja muotoilla maanpinta edellisen suosituksen mukaiseksi. Ulkopuoliset rakenteet (D9) Lämpökeskus on kivirakenteinen, betoniperustukset, harkkoseinät ja betoniyläpohja. Vesikatteena on bitumikermikate. Lämpökeskuksen teräshormin perustus on pahoin rapautunut. Ulko-ovet ovat huonossa kunnossa. Ulko-oven yläpuolella on seinässä ja yläpohjassa merkkejä vesikaton vuodosta. Vesikatteessa on reikiä pellettisiilon ympärillä ja vesikate on kovettunut. Puutavara kuivaamona toiminut lämpökeskuksen siipirakennus on puurakenteinen. Ulkoverhouksena on profiilipelti ja vesikatteena on bitumikermikate. Sisäpuolen verhouksena toimivissa filmivanereissa ja räystään aluslaudoissa on kosteuden aiheuttamia jälkiä. Siipirakennuksessa on käytössä oleva maanpäällinen öljysäiliö. Ulko-ovet ovat huonossa kunnossa. Vesikatolla olevat pellitetyt kattoläpiviennit ovat pahoin ruostuneet ja vuotavat vettä sisätiloihin. Vesikatteessa on repeämiä kattoläpivientien ympärillä ja räystäällä. Sorsakosken puoleisessa päädyssä oleva teräsrakenteinen varastokatos on osin romahtanut kasaan. Sosiaalitilojen sisäänkäynnin yhteydessä oleva puurunkoinen peltiverhottu sisääntulokatos on hyväkuntoinen. Teräsrakenteinen varastokatos tulisi purkaa turvallisuuden takia. Lämpökeskuksen hormin perustus olisi hyvä korjata ja vesikate uusia. Siipirakennuksen vesikate tulisi korjata ja läpiviennit voisi ehkä poistaa, muut korjaukset eivät ole taloudellisesti järkeviä Perustukset (F1) Perustukset ovat betonirakenteiset paikalla valetut hallissa ja toimiston vanhalla osalla, uudella osalla ne ovat betonielementtejä. Täsmällistä tietoa rakenteesta ei ole. Elementtiperusmuurien saumaukset ovat ratkeilleet. Perusmuurin näkyvän osan korkeus on mm toimistojen osalla ja lattian pinnat toimistoissa ja sosiaalitiloissa perusmuurin yläpinnasta noin 100 mm alempana. Perusmuureissa havaittiin rapautumia erityisesti sosiaalitilojen kohdalla, missä betoniteräksiä on jo näkyvillä. Merkkejä haitallisesta liikkumisesta tai painumista ei havaittu. Rapautuneet kohdat tulisi korjata ja elementtisaumat uusia vuoden sisällä.

5 Rakennusrunko (F2) Rakennuksessa on hallin osalla betonipilarirunko, katon kantavina rakenteina on HI-palkit. Kantavia seiniä ei ole. Runkorakenteet ovat näkyvissä sisäpuolella. Pilareissa ja palkeissa ei havaittu merkkejä rakennevaurioista. Toimiston osalla ulkoseinän Siporex elementit kantavat yläpohjan, joka on tuettu keskeltä vielä palkilla ja teräspilarein. 5 Ei toimenpide-ehdotuksia 5 vuoden jaksolla. Julkisivut (F3) Ulkoseinät (F31) Ulkoverhouksena hallin osalla on vaaka- ja toimistojen osalla on pystysuuntaiset Siporex elementit. Elementtien ulkopinnoissa on kauttaaltaan halkeilua, rapautumia, lohkeamia, värjäytymiä ja erikokoisia reikiä. Sorsakosken puoleisessa päädyssä elementtien saumassa oleva pelti on irronnut yläreunastaan. Elementtien saumat ovat halkeilleet kauttaaltaan. Toimistosiivessä ikkunoiden ylä- ja alapuolet on verhoiltu profiilipellillä. Pellitykset ovat haalistuneet mutta muuten pääosin ehjät. Pääsisäänkäynnin päällä oleva katos on puurakenteinen. Siitä puuttuu lautoja, puuosien maalipinta on huono ja niissä on halkeilua. Julkisivuista tulisi vähintäänkin korjata pahimmat rapautumat ja reiät välittömästi. Siporex-elementtien ulkopinnat alkavat olla kuitenkin jo niin huonossa kunnossa, että niiden verhoilu tai pinnoitus on edessä 5 vuoden sisällä. Viimeistään tässä vaiheessa tulee korjata elementtien saumat. Julkisivun korjaussuunnittelun pohjaksi tulisi tehdä julkisivun kuntotutkimus, jossa selvitetään julkisivujen rapautumien syvyys, järkevimmän korjaustavan selvittämiseksi. Ikkunat (F32) Hallin puolen ikkunat ovat eristelasielementillä varustettuja puu-ikkunoita, ulkopuolella on teräksiset ritilät, joiden peittoon ikkunat pääosin jäävät. Avattavia ikkunoita ei ole. Hallin ikkunoita ei voitu tarkastaa ulkopuolelta niiden rakenteen vuoksi. Toimiston ja sosiaalitilojen ikkunat ovat vanhalla osalla kolminkertaisia eristelasi-ikkunoita ja uudella osalla kolmelasisia MSK tyyppisiä puuikkunoita 175 mm karmilla. Ikkunoista on irtoillut lasituslistoja. Ulkopuolella on halkeilua, maalinhilseilyä ja jäkäläkasvustoa, lisäksi yksi lasi on rikki. ikkunoiden vesipellit ovat pääosin hyväkuntoiset. Toimiston 3 vesipellin kallistus on kuitenkin riittämätön ja siinä on lommoja. Sisäpuolella puitteissa on naarmuja, kulumia ja heloja irti. Toimistosiiven vanhan osan ikkunoiden ja vesipeltien puutteet ja viat tulee korjata sekä uusia pintakäsittely mahdollisimman pian. Uuden osan ikkunoihin riittää pintakäsittely 5 vuoden kuluessa. Ulko-ovet (F33) Pääovi toimistosiipeen on teräsrakenteinen lasiaukollinen ovi, joka on hyvässä käyttökunnossa, mutta maalipinnaltaan haalistunut. Oven koko on 13x21. Päädyssä on teräsrakenteinen paneeliverhottu yksilehtinen ovi kokoa 15x25, mutta ovi ei ole käytössä. Seuraavana on rakenteeltaan samanlaiset pariovet kooltaan 30x25 ja yksilehtinen ovi kokoa 15x25. Rakennuksessa on lisäksi kolme nosto-ovea kooltaan 40x30, 36x30 ja 40x40. Nosto-ovet eivät kuitenkaan ole käytössä, koska yksi ottaa aukaistaessa kiinni katon rajassa oleviin putkiin ja muihin on asennettu puustopparit yläreunoihin. Lisäksi halliin on Sorsakoskentien puoleisella sivulla 9x19 kokoinen puuovi, joka on hyvässä kunnossa. Käytöstä poistetut tai huonokuntoiset ovet kannattaisi purkaa ja ummistaa aukot. Ovien tarve määräytyy käyttötarkoituksen mukaan.

6 6 Julkisivun täydennysosat (F34) Parvekkeet (F34.1) Ei ole Ulkoseinätikkaat (F34.2) Ulkoseinätikkaat sijaitsevat Sorsakoskentien puoleisella julkisivulla. Tikkaat ovat käyttökunnossa, mutta tikkaiden kiinnitys seinän yläosasta on irti, ja ne ovat kaukana seinäpinnasta. Tikkaiden johteita ei ole taivutettu yläosasta riittävän korkealle, joten tikkaat eivät ole turvalliset. Hallin katolta toimistosiiven katolle menevät tikkaat ovat myös irti, mutta muuten hyvässä kunnossa. Ulkoseinätikkaat olisi suositeltavaa uusia nykyisten määräysten mukaisiksi ja kiinnittää seinään kunnolla. Yläpohjarakenteet (F4) Yläpohja (F41) Rakennuksen yläpohja on Siporex rakenteinen. Vesikatot (F41.1) Vesikate, hallin osalla Vesikattomateriaalina on bitumikermi, kattomuoto on harjakatto, vedenpoisto on reunoilta kattoviemäreillä. Kattokaivoja on kahdeksan kappaletta, yhdestä puuttuu kokonaan roskasihti, kahteen kaivoon on lisäksi tehty sihdit teräsverkosta, jotka eivät kuitenkaan estä roskien pääsyä viemäriin. Taitteisiin on kerääntynyt roskia ja vettä, katon taitteiden kallistukset ovat liian pienet. Kattohuovat ovat menneet ruttuun taitteessa hallin vanhan ja uuden osan rajalla. Peltisten kattoläpivientien, terästolppien ja savunpoistoluukkujen ympäriltä on kattohuopa ratkeillut tai irtoillut. Lisäksi katolla on epämääräisiä pellillä paikattuja reikiä ja katkaistuja terästolppia, joita ei ole tukittu. Tikkaiden lähistöllä on paikattuja kohtia, joiden alla on teräviä kohoumia. Puutteet ovat lähinnä hallin vanhalla osalla. Uudella osalla ei ole kuin neljä läpivientiä, ja niiden kunto on vielä hyvä. Vesikate, matala osa Rakenne katossa on sama kuin hallin osalla, harja taittuu kuitenkin keskelle. Katolla on kolme kattokaivoa. Vanhalla osalla on katon keskellä painanne, jossa vesi seisoo. Katolla on roskia ja rakennusjätteitä. Halkeamat, repeämät ja huonot läpiviennit tulee korjata välittömästi. Katolla olevat roskat ja jätteet tulee raivata pois. Koska katon taitteissa kallistukset ovat huonot, tulee niitä puhdistaa tavallista useammin. Puuttuvat ja omatekoiset roskasihdit kannattaa korvata tarkoitukseen sopivilla. Katon kuntoa pitäisi seurata esim. kerran vuodessa tehtävillä tarkastuksilla. Räystäät (F42) Varsinaisia räystäitä rakennuksessa ei ole. Räystäspellitykset ovat huonossa kunnossa; pellit ovat vääntyilleet, irtoilleet, niissä on naulan reikiä ja pinnoitevaurioita. Irti olevat pellit tulee kiinnittää välittömästi jo turvallisuuden takia. Pellitys kannattaisi suunnitella ja toteuttaa paremmin 2 vuoden sisällä.

7 7 Yläpohjavarusteet (F43) Ei ole 2.2 Tilojen rakennustekninen kuntoarvio Sisätilat, toimistot (F5, F6, F7) Käytävät/eteisaula Seinät ovat maalattuja levyseiniä, lattiat Hovi laatoitettuja, sisäkatossa on akustovilla. Pinnat ovat siistit, mutta hieman likaantuneet. Sisäovet ovat tavallisia valkoisia laakaovia. Halliin johtava palo-ovi hankaa kynnykseen eikä sulkeudu tiiviisti, lisäksi oven painikkeet eivät sovellu palo-oveen. Toimistot 6 kpl Väliseinät ovat maalattuja levyseiniä tai Halltexia, ulkoseinät ovat maalattuja Siporex elementtejä, lattioissa on muovimatto tai Hovi laatta, sisäkatot ovat akustovilloitettuja. Toimistoissa 1 ja 2 seinä- ja lattiapinnat ovat epäsiistit. Toimistoissa 4 ja 5 havaittiin lattiassa koholla olevaa kosteutta pintakosteusmittarilla. Taukotila Pinnoitteet ja rakenteet ovat samoja kuin toimistoissakin. Kahviossa on keittiökalusteryhmä, jossa on tiskiallas, vesipiste, jääkaappi ja astianpesukone. Kalusteet ovat tyydyttävässä kunnossa. Kohonnutta kosteutta ei havaittu lattiassa kalusteiden edustalla eikä välitilalaatoituksessa. Sisäkaton verhous on likaantunut, pöytätason reunanauha on irti, kaapin ovien käynnissä on puutteita ja kuivauskaapin ritilöistä on muovipinnoite lähtenyt irti osittain. Arkisto Tila on palo-osastoitu, seinät ovat maalattua kalkkihiekkatiiltä, lattiassa on muovimatto, sisäkatto on maalattua Siporexia. Tilassa on Sovella hyllyt. Hallin vastaisessa seinässä on halkaisijaltaan noin 250 mm reikä. Pinnoitteet ovat likaantuneet, mutta tyydyttävässä kunnossa. Ovensulkija on irti, joten palo-ovi ei sulkeudu itsestään. Vessat Lattiat ja seinät ovat laatoitettuja, sisäkatoissa on maalattu Siporex. Naisten vessassa havaittiin lattiassa irti kopisevia laattoja noin 1 m 2 alalla wc-istuimen lähistöllä, lisäksi lattioissa on muutamia haljenneita laattoja, mutta saumat ovat kuitenkin ehjät. Seinälaatoituksissa ei ollut moitittavaa. Vessojen pintarakenteet ovat pääosin käyttökunnossa, mutta likaiset. Työnjohtajien toimisto ja tuotantopäällikön huone Lattioissa on Hovi-laatoitus, seinät ovat maalattuja kalkkihiekkatiili- ja levyseiniä, sisäkatossa on akustovillaverhous. Työnjohtajien toimistosta on yhteys halliin kahdesta tavallisesta laakaovesta, joista toinen ei ole käytössä. Lisäksi halliin on ikkunat molemmista toimistoista. Toimistojen lattiapinnoite on pahoin kulunut ja likaantunut, seinäpinnat ovat tyydyttävässä kunnossa. Ikkunan ja oven listoituksia on irti työnjohtajien toimistossa. Työkaluvarasto Varaston seinät ovat pääosin maalattuja tiiliseiniä, lattiassa on muovimatto ja sisäkatossa akustovilla. Varaston varusteena on teräshyllyt. Lattiamatto on kulunut, muuten tilassa ei havaittu puutteita.

8 8 Taukotilan sisäkattoon tulisi vaihtaa helposti puhtaana pidettävä pinnoite, uusia kuivauskaapin ritilät ja korjata kalusteiden puutteet. Arkistohuoneen ovensulkija tulee asentaa paikalleen ja paikata osastoivassa seinässä oleva reikä. Tuotantotilaan johtavat laaka-ovet osastoivassa seinässä pitäisi korvata palo-ovilla, ja olemassa olevan teräspalo-oven asento säätää ja asentaa asianmukaiset vetimet. Ennen tilojen käyttöönottoa tulisi huonokuntoiset lattioiden muovimatot uusia ja maalata seinät ainakin toimistoissa 1 ja 2, muiden seinien maalausta voi harkita käyttötarkoituksen ja vaatimustason mukaan. Työnjohtajien ja tuotantopäällikön huoneiden lattiapinnoitteet tulisi purkaa ja korvata kovaa kulutusta kestävällä pinnoitteella, esim. klinkkerilaatoituksella. Vessat ja likaantuneet mutta kunnossa olevat Hovilaattalattiat pitäisi peruspestä. Lattioihin, joissa havaittiin kohonnutta kosteutta, suositellaan tarkempia kosteusmittauksia. Sisätilat, sosiaalitilat (F5, F6, F7) Näissä tiloissa on lattioissa muovimatto, seinät maalattuja tiili- ja levyseiniä ja sisäkatot siporexia, ellei toisin mainita. Käytävä Käytävästä on ovet halliin ja ulos. Halliin johtavasta palo-ovesta puuttuu ovensulkija, joten se ei sulkeudu itsestään. Käytävän seinät ovat likaantuneet ja lattiapinnoite likaantunut ja kulunut. Sisäovet ovat valkoisia laaka-ovia, jotka ovat välttävässä kunnossa. Naisten sosiaalitila Tilassa on kaksi vessaa, suihku, kaksi käsienpesuallasta, loppuosa on pukutilaa. Levyseinä käsienpesualtaiden alta noin 2 m 2 alalta on kosteusvaurioitunut. Suihkunurkkauksen seinän muovitapetti on kupruillut putkien läpivientikohdasta, ja sen alla oleva levy on pehmentynyt. Vessojen lattiamattojen seinälle nostot ovat paikoin repeilleet. Lisäksi lattiassa havaittiin kohonnutta kosteutta käsienpesualtaan edustalla, vessoissa ja suihkunurkkauksessa. Siivouskomero ja varasto Siivouskomeron varusteisiin kuuluu pesuallas, kuivauspatteri, moppiteline ja hyllyt. Seinäpinnat ovat likaisia ja epäsiistejä, lattiat ovat lisäksi kuluneita. Siivouskomeron lattiassa havaittiin lievästi kohonnut kosteus noin puolen lattian alalla. Miesten sosiaalitila Tilassa on kaksi pisuaaria, kaksi wc-istuinta, kaksi suihkua ja kolme käsienpesuallasta. Vessojen jakoseinissä on töherryksiä. Ulkoseinät ovat maalattua Siporexia, suihkunurkkauksissa on muovitapetit. Ulkoseinien alaosissa esiintyy maalin hilseilyä ja kohonnutta kosteutta. Lattiamatot ovat kuluneet ja likaiset. Seinäpinnat ovat likaantuneet pahoin lähes kauttaaltaan. Suihkunurkkauksissa ei havaittu kohonnutta kosteutta, mutta lattiamattojen seinille nostojen kulmissa oli jo alkavaa halkeilua. Maton liitokset lattiakaivoihin olivat asialliset. Taukotila Tilassa on keittiökalusteryhmä, jossa on pesuallas, liesi, ja astianpesukone. Kalusteet ovat kuluneet ja epäsiistit, allaskaapin ovien alareunoista on pinnoite irronnut veden vaikutuksesta, kaapin tukilista on irti ja kuivauskaapin ritilöistä on pinnoite irronnut. Seinä- ja lattiapinnat ovat likaisia. Lattiassa havaittiin kohonnutta kosteutta koko alalla.

9 9 Käytävän seinien maalaus ja lattiapinnoitteen uusiminen paremmin kulutusta kestäväksi siistisi yleisilmettä. Naisten sosiaalitilojen suihku- ja wc-tilat sekä seinän kosteusvaurio tulee korjata ennen käyttöönottoa. Miesten sosiaalitiloihin kannattaa harkita perusteellista remonttia, jossa uusittaisiin kaikki pinnoitteet ja kalusteet. Ulkoseinien alaosien kosteusvaurioiden syy tulee selvittää ja korjata ennen remonttia. Taukotilan lattian kosteus maton alla pitäisi selvittää tarkemmalla mittauksella. Taukotilan lattia tulisi peruspestä ja vahata tai uusia pinnoite kokonaan paremmin kulutusta kestävällä materiaalilla. Samalla olisi hyvä uusia keittiökalusteiden vaurioituneet osat ja maalata seinät. Halliin johtavaan palooveen tulee asentaa ovensuljin. Halli Hallissa on maalattu betonilattia, seinät ovat Siporex elementtejä, sisäkatossa on villalevyt, puolet villoista on pinnoittamattomia. Lattiaa on paikattu sieltä täältä, joten siinä on jonkin verran pienehköjä tasoeroja. Halli on vapaalta sisäkorkeudeltaan 4,0 m. Ulkoseinien yläosissa katon rajassa havaittiin vuotojälkiä koko pitkän sivun matkalla. Hallin keskellä on pilarilinja, pilarien vapaa väli on 5,7 m. Päätyosasta on erotettu pituussuunnassa 1,5 pilariväliä eli noin 9 m kevytrakenteisella kipsilevyseinällä omaksi tilakseen, joka on toiminut ilmeisesti pesutilana. Hallissa on kaksi vessaa. Seinät ovat maalattuja tiili- ja levyseiniä, lattioissa on muovimatot. Maton liitokset kaivoihin ovat asialliset, kohonnutta kosteutta havaittiin lattioissa lähes koko alalla. Vessojen yleisilme on kulunut ja likainen, erityisesti lattiapinnoitteet ovat pahoin kuluneet. Katon ja seinän rajan vuotojälkien syy tulisi tutkia tarkemmin. Sisäkaton verhoiluna ja lämmöneristeenä toimivista pinnoittamattomista villoista voi irrota huoneilmaan kuituja jotka ärsyttävät hengitystä ja silmiä. Villat pitäisi pinnoittaa tai levyttää näkymättömiin jos tilassa työskentelee ihmisiä. Varastokäytössä villoista ei ole haittaa. Hallin vessojen lattiapinnat ovat loppuun kuluneet, joten ainakin ne tulisi kunnostaa.

10 2.3 LVI- järjestelmien kuntoarvio 10 Lämmöntuotanto (G11) Öljykattila -Kattila on merkkiä Kaukora Jäspi T-450 K. Kattila järjestelmineen on vuodelta 2005 ja ne ovat hyvässä kunnossa. -Tyyppikilven tiedot ovat: teho 450 lämpötilat C tilavuus 800 l suurin sallittu paine 4 bar : -Tehtävä vuosihuoltosuunnitelma. Takaisinmaksuaika selvitettävä kaukol mpöön siirtymisestä Mittarit Lämmönjakohuoneen lämpömittarit ja painemittarit ovat osoitinmittareita. Mittarit ovat hyvässä kunnossa. Lämmönjakelu (G12) Kiertovesipumput Lämmitysverkoston pääkiertovesipumput mallia Grundfoss Lämpimän käyttöveden pääkiertovesipumppu mallia Grundfoss Lämmitysverkosto varusteineen Lämmitysverkoston pohjajohdot, nousulinjat ja pattereiden lämpöjohdot ovat alkuperäisiä Kunto on välttävä. Toimiston lämpöjohtoverkosto on toteutettu toimistossa yksiputkijärjestelmällä. Kaikki näkyvissä olevat lämpöjohdot ovat välttävässä kunnossa. Vuotoja ei ollut havaittavissa. Linjasulkuventtiilit ovat osittain alkuperäisiä ja niiden kunto on välttävä, uusittujen iv-kojeiden ja kattilaryhmän venttiilien kunto on hyvä Sisälämpötilat: n. 22 C. Toimisto-osan verkoston ja pattereiden huuhtelu / pesu. Halliosan verkoston huuhtelu / pesu

11 11 Lämmönluovutus (G13) Lämmityspatterit Lämmityspatterit ovat mallia Rettig. Patterit ovat päälisin puolin välttävässä kunnossa. Lämmityspattereiden rakennepaine on 4 bar. - Kannakointi tarkennettava ja toimisto-osan järjestelmä huuhdeltava Patteriventtiilit Huoneistojen lämmityspattereissa on termostaattiset patteriventtiilit, Esisäädöt on määritelty patteritehon mukaan. Patteriventtiilit on alkuperäiset ja kunto on välttävä. -Tukkeutuneiden venttiileiden puhdistus. Eristykset (G14) Lämpökeskuksessa eristys uusittu kattilan uusimisen yhteydessä v Hallissa eristys alkuperäinen, eristeet välttävässä kunnossa.. -Alkuperäisten putkistojen eristykset korjattava puutteiden kohdalta. Rakennusautomaatiojärjestelmät (J6) Säätölaitteet Lämmitysverkoston säätökeskus on Ouman vuodelta Lämpimän käyttöveden säätökeskus on sama kuin lämmityksellä. Käyttöveden lämpötilat ks. kohta lämpimän käyttöveden putket. Tehtävä vuosihuoltosuunnitelma -Ei toimenpiteitä Vesi- ja viemärijärjestelmät (G2) Käytettävissä olevat piirustukset:-. Vesi- ja viemärijärjestelmien kuntohavainnot on esitetty raportin kyseisissä kohdissa.

12 Vesijohtoverkostot (G22) 12 Kylmän käyttöveden putket Kylmävesijohdot alkuperäiset. Putkimateriaali on kupari. Putket on vaihdettavissa. Vuotoja ei ollut havaittavissa. Kunto on välttävä. Putkistoon tehtävä koepaine. Lämpimän käyttöveden putket Lämminvesijohdot ovat alkuperäiset. Putkimateriaali on kupari. Vuotoja ei ollut havaittavissa. Lämpimän käyttöveden lämpötila +55 C. Määräysten mukaan kyseisen kiertoveden lämpötila ei saa olla missään verkoston osassa alle +50 C. Liian alhainen veden lämpötila lisää riskiä mm. legionella-bakteerien lisääntymiselle käyttövesiverkostossa. Putkistoon tehtävä koepaine. Vesijohtoverkoston sulku- ja linjasäätöventtiilit (G22.3) Vesijohtoverkoston sulkuventtiilit ovat kattilahuoneessa kunnoltaan on hyviä. Tuleva kunnan vesijohdon liittimien ja venttiileiden uusiminen. Viemäriverkostot (G24) Rakennuksen sisä- ja ulkopuoliset jätevesiviemärit ovat alkuperäisiä Viemäreiden kunto välttävä. Viemärit huuhdellaan. Vesi- ja viemärikalusteet (G25) Toimiston vesi- ja viemärikalusteet Rakennuksessa oli seuraavia keittiöiden vesi- ja viemärikalusteita: 2-altaiset rst-pöydät vesilukot kromattuja pullovesilukkoja, joissa hapettumia. 1-otesekoittimet, pöytämalli. Rakennuksen wc-tilojen vesi- ja viemärikalusteet: - Vesijohdot näkyvissä, -vaihdettava asennus. - kylpyhuoneissa suihkuille ja pesualtaille omat hanat, pääosin 1-ote- tai termostaattisekoittimia, merkkiä Oras - lattiakaivot muovivalmisteisia. - Vesilukot vaihdettava Kalusteet pestävä Hanat tarkastettava/huollettava

13 Hallin vesi- ja viemärikalusteet 13 Uusittava Eristykset (G26) Näkyvissä olevissa eristetyissä putkissa on genopak eriste ja kunto on välttävä. Puutteellliset eristeet korjattava. Kuva 1. Toimiston ilmanvaihtokone

14 Ilmastointijärjestelmät (G3) Rakennus on varustettu koneellisilla lto-kojeilla, halli ja toimisto-osan iv-kojeet ovat Energent ilmankäsittelykoneita vuodelta 2008 IV-kojeet ovat hyvässä kunnossa 14 Kanavajärjestelmä on alkuperäinen? Kanavamateriaalit sinkittyä kierresaumakanavaa? Ilmanvaihtokojeet huolletaan Kanavisto nuohotaan. Hallissa olevat vaurioituneet kanavat uusitaan. Kuva 2. Hallin ilmanvaihtokone Ilmanvaihtoelimet (G34.3) Ilmanvaihtoelimet ovat alkuperäiset. Osa venttiileistä likaantuneita. Venttiilit ovat välttävässä kunnossa. Puhdistetaan

15 2.4 Sähkö- ja tietojärjestelmien kuntoarvio 15 Tarkistusmittaukset ja koestus (H04.2) Määräaikaistarkastukseen kuuluvat tarkastukset ja mittaukset ennen rakennuksen käyttöönottoa. - suojajohtimien, PEN-johtimien ja potentiaalintasausjohtimien jatkuvuuden tarkastaminen - eristysresistanssimittaukset L1/L2/L3/N-PE (TN-S- järjestelmässä) - oikosulkuvirtamittaukset ja suojausten toiminnan tarkastus. - maadoitusten tarkistusmittaukset Määräaikaistarkastuksesta tulee tehdä pöytäkirja. Aluesähköistys (H11) Piha-alueella(paikoitusalue) ei ole erillistä pylväsvalaistusta. Piha- ja aluevalaisimet (H11.1) Piha-alueiden valaisimina on ulkoseinällä 1kpl valaisin ( 250W suurpainenatriumlamppu). Valaisimia tulisi lisätä 4-5kpl, joista yksi tulisi suunnata paikoitusalueen suuntaan. Valaisimien valon lähteenä tulee olla joko suurpainenatrium tai monimetallilamppu. Kuvassa yksi valaisin ulkoseinällä. Autojen sähkölämmitystolpat (H1.3) Autolämmitystolpat ja pistorasiat ovat alkuperäisiä ja vikavirtasuojausta ei ole. Rakennuksen seinustalla olevat autolämmityspistorasiat ovat osittain rikkoontuneet. Suositellaan lisättäväksi vikavirtasuojakytkimet. Ulkoseinillä olevien pistorasioiden syöttöihin asennettaisiin kotelot vikavirtasuojakytkimille. Samoin autolämmitystolppien syöttöön.

16 Kytkinlaitokset ja jakokeskukset (H2) Tyypit, soveltuvuus Jakokeskukset on asennettu hallitilaan ja ovat kotelorakenteisia. Keskukset soveltuvat teollisuusympäristöön. 16 Pääkeskukset (H22.1) Pääsulakkeen koko on 3x630A Pääkeskus on 630A kotelorakenteinen keskus. Keskus on uudehko ja hyväkuntoinen.. Keskus tulee puhdistaa (imuroida) sisä- ja ulkopuolelta. Kaikki liittimet tulee kiristää Keskus tulee puhdistaa (imuroida) sisä- ja ulkopuolelta sekä kytkin ja suojalaitteet tulee koestaa.. Pistorasiaryhmiin tulee lisätä vikavirtasuojakytkimet (kaikki 16A ryhmät myös 3-vaiheiset). Jos keskukseen ei mahdu vikavirtasuojakytkimiä, niille tulee asentaa erillinen kotelo pistorasioiden läheisyyteen. Pääkeskukseen on kytketty kompensointiparisto kvar. Kuvassa osa pääkeskusta, joka sijaitsee hallin ulkoseinällä ja on erotettu rakenteilla hallitilasta erilliseksi huonetilaksi. Nousujohdoille on erotuskytkimet koteloiden kansissa. Muut keskukset (H22.2) Rakennuksessa on pääkeskuksen lisäksi 400A ryhmä/nousukeskuksia jotka ovat kotelorakenteisia. Samat toimenpiteet kuin pääkeskuksen suhteen.

17 Kuvassa ryhmä/nousukeskus hallin keskiosassa 17 Kiinteistökeskukset Pääkeskuksen yhteydessä on kiinteistökeskusosa. Ulkovalaistuksen uusimisesta ja ohjauksien muutoksesta aiheutuvat toimenpiteet. Mittarikeskukset Kiinteistön sähkönmittaukset ovat. Maadoitukset ja potentiaalintasaukset (H22.6) Pääkeskukseen on kytketty pääpotentiaalintasauselektrodi. Ei ole tietoa minne on asennettu. Hyllyjen ja johtavien rakenteiden/putkistojen maadoituksista ei ole havaintoa. Tarkistettava/ kiristettävä kaikki maadoitusjohtimien liitokset. Hyllyjen, ripustuskiskojen, iv-kanavien ja johtavien putkistojen maadoitusjohtimet tulee asentaa potentiaalintasauskiskoihin. Potentiaalintasauskiskot on asennettava ryhmäkeskuskohtaisesti. Kaikkiin maadoitusjohtimiin tulee laittaa merkinnät.

18 Johtotiet (H3) Nousu ja ryhmäjohtojen johtoteinä on käytetty pääosin tikasrakenteisia kaapelihyllyjä. Leveys 300 ja 500mm. Ryhmäjohdot on asennettu hyllyille ja valaisinripustuskiskoihin ns. vapaata asennustapaa käyttäen. Hyllyt ovat edelleen käyttökuntoisia. 18 Kaikkien hyllyjen kaapeleiden päällä oleva pölykerros tulee imuroida ja hyllyt tulee oikaista niiltä osin kun on vinossa.. Kuvassa: valaisinripustuskiskoihin asennettuja valaisimia. Johdot ja niiden varusteet (H4) Liittymisjohdot Liittymisjohto on maakaapeli AXMK. Ei toimenpiteitä Pääjohdot Nousujohdot ovat TN-C järjestelmän kaapeleita. AMCMK -typpinen Ei toimenpiteitä. Kiinteistökulutuksen nousujohdot Nousujohdot ovat TN-C järjestelmän kaapeleita. AMCMK tyyppinen.

19 Ryhmäjohdot MMJ -tyyppinen muovivaippakaapeli. Kaapelit ovat asennettu pääosin hyllyasennuksella muovi eristeisin johdoin. Järjestelmässä on rakennusajankohdalle tyypillistä TN-C-S -järjestelmän kaapelointeja. Kaapeloinnit ovat päällisin puolin teknisesti tyydyttävässä kunnossa. Kytkin- ja pistorasiakalusteita on osittain uusittuja ja ne ovat pääosin ehjiä. Rikkonaiset / huonokuntoiset pistorasiat uusitaan. Uusia pistorasioita/pistorasiakeskuksia tarpeen mukaan pilareihin ja seinille. Kaikki uudet kaapelit asennetaan TN järjestelmän kaapeleilla. 19 Valaisimet (H5) Toimistojen/ sos- tilojen valaisimet Valaisimet ovat alkuperäisiä ja kohtuullisen hyvässä kunnossa. Joitakin huonokuntoisia/ vaurioituneita valaisimia on. Rikkoontuneet valaisimet ja kuvut tulee uusia Hallin valaisimet Hallin valaisimet ovat avomallisia laajapeiliheijastimella varustettuja. Soveltuu korkeisiin tiloihin. Joissakin valaisimissa ovat heijastimet vääntyneet. Hallin peräosassa olevan erillinen tilan valaisimet ovat huonokuntoiset. Vaurioituneet valaisimet tulee korjata uusimalla heijastin tai valaisin kokonaan. Hallin peräosassa olevassa tilassa valaisimet tulee uusia. Hallin peräosa: Vanhentunut sähkötekniikka tulee uusia

20 Kuvassa: Osittain vaurioituneet hallin valaisimet (asennettu valaisinripustuskiskoihin). 20 Lämmittimet, kojeet, laitteet (H6) Tarvittaessa nosto-ovien eteen tulee asentaa lämpöverhopuhaltimet. Sähkövarusteet Pistorasioita 16A 1- ja 3-vaiheisia on ulkoseinillä sekä pilareissa. Kuvassa pilariin asennettuja 1-3-vaiheisia pistorasioita. Nykyiset pistorasiat tulee puhdistaa sisältä ja päältä (imurointi) sekä liittimet tulee kiristää. Rikkonaiset pistorasiat tulee uusia. Tarvittaviin paikkoihin tulee lisätä pistorasioita. 3-vaiheistorasioiden virta-arvot on määriteltävä käytettävien laitteiden mukaan (käyttäjä). Olisi suositeltavaa asentaa muutama ns. pistorasiakeskus lisää ja siihen asennettaisiin pistorasioiden varokkeet sekä tarvittava vikavirtasuojaus. Pistorasiakeskusten lisäasennukset tulisi suorittaa vasta kun tilojen tuleva käyttäjä on tiedossa.

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat:

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat: SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399 Kiertokatu 16 28130 PORI KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Aluerakenteet ja rakennustekniikka: Jarmo Majuri, Sakipa Oy LVI -järjestelmät:

Lisätiedot

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 18 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat:

SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399. Kiertokatu 18 28130 PORI KUNTOARVIO. Kuntoarvion suorittajat: SAKIPA OY Yrjönkatu 15 A 28100 PORI Puh 02-634 4300 Faksi 02-634 4399 Kiertokatu 18 28130 PORI KUNTOARVIO Kuntoarvion suorittajat: Aluerakenteet ja rakennustekniikka: Jarmo Majuri, Sakipa Oy LVI -järjestelmät:

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 08.10.2009 Raportin päiväys: 12.11.2009 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Tekmanni Service

Lisätiedot

AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46

AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46 AS OY OSMANKÄÄMINTIE 46 OSMANKÄÄMINTIE 66 01300 VANTAA KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 27.8.2007 01300 Vantaa 2/42 SISÄLLYSLUETTELO 0 JOHDANTO............ 4 1 YHTEENVETO............ 5 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

KUNTOARVIO Koulurakennus

KUNTOARVIO Koulurakennus HELSINKI VANTAA ESPOO HÄMEENLINNA OULU TURKU RIIHIMÄKI FORSSA LAHTI TAMPERE KAJAANI KUUSAMO KEMI HYVINKÄÄ HEINOLA KUNTOARVIO Koulurakennus Nummen koulu Koulutie 4 21270 NOUSIAINEN 10.08.2011 Laatija: Matti

Lisätiedot

KUNNANTALO Vanha Sairaalantie 5, 02400 Kirkkonummi

KUNNANTALO Vanha Sairaalantie 5, 02400 Kirkkonummi , 02400 Kirkkonummi Tarkastuspäivä 26.5.2011 2/65 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. YHTEENVETO... 7 2.1 Rakennustekniikka... 7 2.2 LVI-järjestelmät... 8 2.3 Sähköjärjestelmät... 8 2.1. Puutteet jotka

Lisätiedot

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus

LIITE 4 KUNTOARVIO 31.8.2009 ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS. Lausunto 2 (29) Laajaniemen leirikeskus Lausunto 2 (29) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN SEURAKUNTA LAAJANIEMEN LEIRIKESKUS LIIMATTALANTIE 575 44150 ÄÄNEKOSKI ISS PROKO OY KIINTEISTÖJEN KÄYTÖNOHJAUS SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 3 1. YHTEENVETO 4 1.1 Rakennustekniikka...

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 Karkkila KUNTOARVIO. YIT Kiinteistötekniikka Oy Kiinteistöpalvelut. Kuntoarvion suorittajat:

KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 Karkkila KUNTOARVIO. YIT Kiinteistötekniikka Oy Kiinteistöpalvelut. Kuntoarvion suorittajat: KARKKILAN KAUPUNKI Marjaanakoti Vihdintie 25 KUNTOARVIO n suorittajat: Rakennustekniikka: Kiinteistökäynti: 08.10.2010 Matti Ruotsala Raportti laadittu: 23.12.2010 LVI tekniikka: Marko Lukkari Sähkötekniikka:

Lisätiedot

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI

JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI JOUSIMIEHEN PÄIVÄKOTI Jousimiehenkatu 6 44100 ÄÄNEKOSKI KUNTOARVIO Tarkastuspäivä 6.7.2009 R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KUNTOARVIOLAUSUNTO

KIINTEISTÖN KUNTOARVIOLAUSUNTO KIINTEISTÖN KUNTOARVIOLAUSUNTO KIINTEISTÖ KOTIKUMPU Hiiteläntie 35 09630 KOISJÄRVI Katselmuksen ajankohta: 26.05.2008 Raportin päiväys: 05.06.2008 Tilaajan yhteyshenkilö: Sini Honkonen, Lohjan kaupunki,

Lisätiedot

www.nexonconsulting.fi

www.nexonconsulting.fi NEXON CONSULTING OY Sinikalliontie 3B 02630 ESPOO MALLIRAPORTTI Kiinteistön Kuntoarvio + PTS Avoimuus Luotettavuus - Laatu Malliraportti Sivu 2 (47) 1. JOHDANTO...4 2. YHTEENVETO...5 2.1. Rakennustekniikka...5

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 27.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 17.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen

Lisätiedot

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009

Hangon Casino. Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO. Tarkastuspäiväys 1.10.2009 Hangon Casino Appelgrenintie 10 10940 HANKO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO ys R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X I N S I N Ö Ö R I T O I M I S T O O Y W W W. R A K S Y S T E M S A N T I C I M E X. F I V A L

Lisätiedot

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO

LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO LVIRS- TEKNINEN KUNTOARVIO Kuntoarvion ajankohta: 27.01.2010 26.04.2010 Raportin päiväys: 05.05.2010 Tilaajan yhteyshenkilö: Mikko Krohn, Vantaan kaupunki, (09) 839 22377 Kuntoarvion suorittajat: Lemminkäinen

Lisätiedot

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, SEMINAARIRAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, SEMINAARIRAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, SEMINAARIRAKENNUS Lampikatu 5, 18100 Heinola 13.2.2009 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 YHTEENVETO...4 2.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja

Lisätiedot

AS OY KAHISEVANRINNE

AS OY KAHISEVANRINNE AS OY KAHISEVANRINNE Kahisevantie 13 02710 ESPOO KIINTEISTÖN KUNTOARVIO Tarkastuspäiväys 17.7.2007 W W W. R A K S Y S T E M S. F I V A L T A K U N N A L L I N E N P A L V E L U N U M E R O : 0 2 0 7-4

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio TUUSULAN KUNNANTALO HYRYLÄNTIE 16 04300 TUUSULA. Tarkastuspäivä 15.5.2012 Raportti pvm: 13.8.2012

RS 15 Kuntoarvio TUUSULAN KUNNANTALO HYRYLÄNTIE 16 04300 TUUSULA. Tarkastuspäivä 15.5.2012 Raportti pvm: 13.8.2012 RS 15 Kuntoarvio TUUSULAN KUNNANTALO HYRYLÄNTIE 16 04300 TUUSULA Tarkastuspäivä 15.5.2012 Raportti pvm: 13.8.2012 RS 15 Kuntoarvio 2/39 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

Kuntoarvio. Söderkullan kartano. Projekti 306582

Kuntoarvio. Söderkullan kartano. Projekti 306582 Kuntoarvio Söderkullan kartano Projekti 306582 16.2.2015 Sisältö Sisältö... 2 Johdanto... 3 1. Yhteenveto... 4 1.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja toimenpide-ehdotuksista... 4 2. Kuntoarvion lähtötiedot...

Lisätiedot

KUNTOARVIO Koulurakennus

KUNTOARVIO Koulurakennus HELSINKI VANTAA ESPOO HÄMEENLINNA OULU TURKU RIIHIMÄKI FORSSA LAHTI TAMPERE KAJAANI KUUSAMO KEMI HYVINKÄÄ HEINOLA KUNTOARVIO Koulurakennus Henrikin Koulu Moisiontie 16 21270 NOUSIAINEN 10.08.2011 Laatija:

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011

RS 15 Kuntoarvio. Sepänkatu 7 08100 Lohja. Tarkastuspäivä 24.8.2011 RS 15 Kuntoarvio Sepänkatu 7 08100 Lohja RS 15 Kuntoarvio 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA... 5 2.2. LVI-TEKNIIKKA... 7 2.3. SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 8 2.4. VÄLITTÖMÄSTI

Lisätiedot

EVITSKOGIN KOULU Evitskogintie 825, 02400 Kirkkonummi KIINTEISTÖN KUNTOARVIO JA PTS RAPORTTI

EVITSKOGIN KOULU Evitskogintie 825, 02400 Kirkkonummi KIINTEISTÖN KUNTOARVIO JA PTS RAPORTTI , 02400 Kirkkonummi KIINTEISTÖN KUNTOARVIO JA PTS Tarkastuspäivä 15.10.2010 2/51 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. YHTEENVETO... 7 2.1. Rakennustekniikka... 7 2.2. Välittömästi korjattavat rakennustekniset

Lisätiedot

RAKENNUS- JA LVIS-TEKNIIKAN KUNTOARVIO

RAKENNUS- JA LVIS-TEKNIIKAN KUNTOARVIO 27.9.2013 RAKENNUS- JA LVIS-TEKNIIKAN KUNTOARVIO Vapaalan terveystalo/ Rajatorpan koulun asuntola A-rakennus Vapaalanpolku 11 01650 VANTAA Delete Tutkimus Oy, Helsinki RA Unto Kovanen, p. 040 848 4354

Lisätiedot

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, RUOKALARAKENNUS Lampikatu 5, 18100 Heinola 16.2.2009 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 YHTEENVETO...4 2.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja toimenpide-ehdotuksista...4

Lisätiedot

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö

Hanke 6159. Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O. Kotiteollisuustalo Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö Hanke 6159 Kiratek Oy Henri Käyrä puh. 0207 401 021 29.08.2012 K U N T O A R V I O Liliuksenmutka 7, 61500 Isokyrö 1 SISÄLLYSLUETTELO: SISÄLLYSLUETTELO:... 1 KUVALUETTELO... 3 JOHDANTO... 4 1. YHTEENVETO...

Lisätiedot

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, SAUNARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, SAUNARAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, SAUNARAKENNUS Lampikatu 5, 18100 Heinola 13.2.2009 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 YHTEENVETO...4 2.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja kiireelliset

Lisätiedot

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, PÄÄRAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola

KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, PÄÄRAKENNUS. Lampikatu 5, 18100 Heinola KUNTOARVIO Rakenteet, LVISAK -tekniikka HEINOLAN OPEKO, PÄÄRAKENNUS Lampikatu 5, 18100 Heinola 13.2.2009 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 YHTEENVETO...4 2.1 Yhteenveto kiinteistön kunnosta ja kiireelliset

Lisätiedot

RS 15 Kuntoarvio Taalintehtaan kunnantoimisto Malmintie 2 25900 TAALINTEHDAS Tarkastuspäivä 1.6.2010 RS 15 Kuntoarvio 2/47 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. YHTEENVETO... 5 2.1. RAKENNUSTEKNIIKKA...

Lisätiedot

Kymen sairaanhoitopiiri

Kymen sairaanhoitopiiri Sairaalankuja 3 C, Kuusankoski KUNTOARVIO 2009 Rakennustekninen osa Rakenne: Jukka Seppälä LVI: Petri Hirvonen Sähkö: Petri Hirvonen - 2 - SISÄLLYSLUETTELO 1 YHTEENVETO... - 5-1.1. Kohdetiedot... - 6-2

Lisätiedot

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi

Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi Esitys Tuomelan koulun perusparannus- ja laajennus Hankesuunnitelman muuttamisesta Tuomelan koulun Kunnossapitosuunnitelmaksi!!!!!!!!!! Laatineet:!!!!!!!!!! Marko Järvitalo!!!!!!!!!! Timo Karén!!!!!!!!!!

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54)

Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (2/54) Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/54) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 12 (1/54) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 2 (1/54) KUNTOARVIO ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI MANNILANTIE 4 44100

Lisätiedot