JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIRKKOVALTUUSTON ILTAKOULU

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIRKKOVALTUUSTON ILTAKOULU"

Transkriptio

1 JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIRKKOVALTUUSTON ILTAKOULU Aika Tiistai klo Kahvitarjoilu klo alkaen Paikka Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia Sivu 14 KOKOUKSEN AVAUS KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN TIINA KUTVOSEN LUOTTAMUSTOIMIEN LAKANNEIKSI TOTEAMINEN TOIMIVALTA HANKINNOISSA, RAKENNUSPIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMISESSÄ JA SUUNNITTELUSSA SEKÄ INVESTOINTIEN TOTEUTUKSESSA liite ILTAKOULU TALOUSINFO JA -KOULUTUS liite TIEDOKSI VALITUSOSOITUS KOKOUKSEN PÄÄTÖS 29

2 Kirkkovaltuusto 2/ JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2013 KIRKKOVALTUUSTO Aika: Tiistai klo Paikka: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Päätöksentekijät Alaja Heli (POISSA) Auranen Matti Berg Henry Graeffe Arne (POISSA) Graeffe Hanna Heikkilä Pekka Huotari Liisa Jääskeläinen Ilkka Karhu Ulla-Mari (POISSA) Kauranen Anu Kekäläinen Arvi Ketomäki Jaakko Komulainen Yrjö (POISSA) Kuusela Jaakko (POISSA) Lappalainen Esko Lehtonen Tero-Pekka Luuk Pekka (POISSA) Mikkanen Suvi (POISSA) Peltokoski Brita Perttu Helinä (POISSA) Porkka Jouko, pj. Pursiainen Terho Pyykkö Tiia Pyykkönen Maija-Liisa Riihimäki Tomi Sallinen Ritva Seppänen Markku (POISSA) Smed Viljo Tiusanen Taru Tuovinen Liisa Virkki Jukka Wilskman Anna-Maria (POISSA) Åström Jarkko Haaparanta Satu, varajäsen Ulla-Mari Karhun tilalla Heikkinen Pekka, varajäsen Markku Seppäsen tilalla Kiuru Paavo, varajäsen Helinä Pertun tilalla Mäkelä Pirjo, varajäsen Arne Graeffen tilalla Sihvola-Rauttu Terttu, varajäsen Anna-Maria Wilksmanin tilalla Räsänen Juhani, varajäsen Pekka Luukin tilalla Setälä Toivo, varajäsen Jaakko Kuuselan tilalla Tiinonen Ahti, varajäsen Suvi Mikkasen tilalla

3 Kirkkovaltuusto 2/ Westerholm Saara, varajäsen Heli Alajan tilalla Muut osallistujat Koivisto Vesa kn:n puheenjohtaja, kirkkoherra Hietala Kari J. talousjohtaja Lundqvist Mikko vt. hallintosihteeri Aarto Juhani hallintokappalainen Aho Anne seurakuntapastori Cox James kappalainen Haapaniemi Mikko johtava kanttori Kosonen Marja johtava diakonian viranhaltija Lairi Minna lähetyssihteeri Lindqvist Helena tiedottaja Lintunen Satu johtava lapsityönohjaaja Puotiniemi Maria seurakuntapastori Seppänen Heli kappalainen Seppänen Sami seurakuntapastori Seppänen Tarja kappalainen Sorjonen Anu seurakuntapastori Tietäväinen Anssi perheasiainneuvottelukeskuksen johtaja Vuorinen Satu seurakuntapuutarhuri Allekirjoitukset Jouko Porkka Mikko Lundqvist puheenjohtaja sihteeri Pöytäkirjan Järvenpäässä / 2013 Järvenpäässä / 2013 tarkastus Jukka Virkki Jarkko Åström Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan nähtävänä pidosta on kuulutettu seurakunnan ilmoitustaululla Pöytäkirja on pidetty julkisesti nähtävänä viraston aukioloaikoina kirkkoherranvirastossa, Kirkkotie 1-3. Todistaa: Mikko Lundqvist vt. hallintosihteeri

4 Kirkkovaltuusto 2/ Kirkkovaltuusto KOKOUKSEN AVAUS Puheenjohtaja avaa kokouksen klo Alkuhartausvuorossa on valtuustoryhmä IV (Luomakunta). 15 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kirkkovaltuuston työjärjestyksen 1 mukaan kutsu asialistoineen on lähetettävä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston jäsenille viimeistään viikkoa ennen kokousta sekä pidettävä seurakunnan ilmoitustaululla viikon ajan ennen kokousta. Kokouskutsut esityslistoineen on postitettu valtuutetuille ja muille kokousedustajille Kokouskutsu on pidetty nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla Todetaan, että kirkkovaltuuston kokous on kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaisesti koolle kutsuttu. Suoritetaan nimenhuuto ja käsitellään valtuutettujen esteet ja päätetään niiden hyväksymisestä. Todetaan, että kokous on jäsenmäärään nähden päätösvaltainen. Kv 15 Päätös: Valtuutettu syy sijalla Heli Alaja - Saara Westerholm Arne Graeffe matkoilla Pirjo Mäkelä Ulla-Mari Karhu sairaus Satu Haaparanta Yrjö Komulainen - - Jaakko Kuusela - Toivo Setälä Pekka Luuk matkoilla Juhani Räsänen Suvi Mikkanen työeste Ahti Tiinonen Helinä Perttu toinen tilaisuus Paavo Kiuru Markku Seppänen matkoilla Pekka Heikkinen Anna-Maria Wilksman toinen tilaisuus Terttu Sihvola-Rauttu Todettiin kokous jäsenmäärän osalta päätösvaltaiseksi. Läsnä oli 23 valtuutettua ja 9 varavaltuutettua.

5 Kirkkovaltuusto 2/ Kirkkovaltuusto PÖYTÄKIRJAN TARKISTAJIEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Jukka Virkki ja Anna-Maria Wilskman. Kv 16 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Virkki ja poissa olleen Anna-Maria Wilksmanin tilalle Jarkko Åström. 17 ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Ääntenlaskijoiksi valitaan vuorojärjestelmän mukaisesti Arvi Kekäläinen ja Jaakko Ketomäki. Kv 17 Päätös: Ääntenlaskijoiksi valittiin Arvi Kekäläinen ja Jaakko Ketomäki. 18 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Kv 18 Päätös: Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6 Kirkkovaltuusto 2/ Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto TIINA KUTVOSEN LUOTTAMUSTOIMIEN LAKANNEIKSI TOTEAMINEN Julistusjohtokunta on kokouksessaan esittänyt kirkkovaltuustolle, että se valitsee julistusjohtokuntaan uuden jäsenen Tiina Kutvosen tilalle. Väestörekisterin mukaan Tiina Kutvonen on muuttanut Keravalle ja on Keravan seurakunnan jäsen, joten hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa Järvenpään seurakunnan luottamustoimiin. Tiina Kutvonen on kirkkovaltuuston varajäsen (valtuustoryhmä III Kirkkodemarit ja sitoutumattomat). Lisäksi hän on julistusjohtokunnan jäsen (varajäsen Marjaliisa Björkman). Kirkkojärjestyksen 7 luvun 2 :n mukaan, jos seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö kuolee, saa eron luottamustoimesta joko kirkkolain 7 luvun 3 :n 2 momentissa tai muusta kysymyksessä olevan toimielimen hyväksymästä pätevästä syystä tai menettää vaalikelpoisuutensa, on toimielimen, jonka jäsen hän on, todettava hänen luottamustoimensa lakanneiksi. Hänen tilalleen kutsutaan varajäsen. Jos kyseessä on muu kuin seurakuntavaaleilla valittu luottamushenkilö, on viivytyksettä valittava hänen sijaansa uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Pj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se 1. toteaa Tiina Kutvosen luottamustoimet lakanneiksi seurakunnasta poismuuton takia 2. valitsee uuden jäsenen julistusjohtokuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi. Kn 71 Päätös: Esitys (1 2) hyväksyttiin yksimielisesti Kirkkovaltuusto 1. toteaa Tiina Kutvosen luottamustoimet lakanneiksi seurakunnasta poismuuton takia 2. valitsee uuden jäsenen julistusjohtokuntaan toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

7 Kirkkovaltuusto 2/ Kv 19 Päätös: Esitys (kohdat 1 2) hyväksyttiin yksimielisesti. Kirkkovaltuusto valitsi julistusjohtokunnan jäseneksi toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi Jaakko Veijalaisen.

8 Kirkkovaltuusto 2/ Kirkkoneuvosto Kirkkovaltuusto TOIMIVALTA HANKINNOISSA, RAKENNUSPIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMISESSÄ JA SUUNNITTELUSSA SEKÄ INVESTOINTIEN TOTEUTUKSESSA Kiinteistöjohtokunnalle tiedotettiin seurakuntatalon katon korjauksen suunnittelun tilanne arkkitehti Olli Kumpulaisen ja rakennesuunnittelija Sakari Kaustisen tekemien suunnitelmien pohjalta. Samalla johtokuntaa tiedotettiin hankkeen suunnitellusta aikataulusta ja kirkkovaltuuston myöntämästä lisämäärärahasta hankkeelle. Kiinteistöjohtokunta esittää kirkkoneuvostolle, että selvitetään tehtävät ja päätösvaltasuhteet seurakuntatalon katon korjauksen osalta kiinteistöjohtokunnan uuden johtosäännön tilanteessa, jonka 6 :n 5 kohdan mukaan kiinteistöjohtokunnan tehtävänä on vastata seurakunnan rakennushankkeiden suunnittelusta, hautausmaasuunnittelusta sekä hyväksyttyjen suunnitelmien toteuttamisesta vahvistettujen määrärahojen ja talousarvion puitteissa. Seurakunnan päätösvaltasuhteista rakennushankkeissa säädetään myös uudistetun kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 :ssä. Sen mukaan kirkkoneuvosto päättää seuraavista kirkkovaltuustolle muutoin kuuluvista asioista, jollei päätösvaltaa ole johtosäännöllä annettu seurakunnan muulle viranomaiselle: 1) hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn tavaralajin tai palvelujen hankintaa itsellään; 2) rakennuspiirustuksien hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää eikä kirkkovaltuusto ole pidättänyt määrätyn rakennuksen tai rakennustyypin piirustusten hyväksymistä itsellään; 3) vähäisestä muutoksesta kirkkovaltuuston hyväksymiin rakennuspiirustuksiin; 4) irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä kirkkovaltuuston erikseen päättämää rahamäärää; Kirkkovaltuusto on edellisen kirkkoneuvoston ohjesäännön voimassa ollessa määritellyt, että - kirkkoneuvosto voi hyväksyä seurakunnan rakennusten rakennuspiirustukset, jos hankkeen kustannusarvio ei ylitä kirkkoneuvosto voi myydä seurakunnan irtainta omaisuutta, jos omaisuuden arvo ei ylitä

9 Kirkkovaltuusto 2/ Tj:n esitys: Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 :n mukaiset päätösvaltarajat seuraavasti: 1) kirkkoneuvosto saa päättää hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä euroa 2) kirkkoneuvosto saa päättää rakennuspiirustuksien hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä euroa 3) kirkkoneuvosto saa päättää vähäisestä muutoksesta kirkkovaltuuston hyväksymiin rakennuspiirustuksiin 4) kirkkoneuvosto saa päättää irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä euroa. Kirkkoneuvosto ilmoittaa kiinteistöjohtokunnalle, että kiinteistöjohtokunnan toimivalta määräytyy kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöjohtokunnan johtosäännön mukaan. Mikäli on jonkin erityisen hankkeen kohdalla tarpeen, niin kirkkoneuvosto voi asettaa erillisen rakennustyöryhmän. Rakennustyöryhmän asettamisesta tiedotetaan hyvissä ajoin kiinteistöjohtokuntaa. Kn 76 Päätös: Esitys hyväksyttiin yksimielisesti Kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkoneuvoston ohjesäännön 10 :n mukaiset päätösvaltarajat seuraavasti: 1) kirkkoneuvosto saa päättää hankinnasta, jos sen arvo ei ylitä euroa 2) kirkkoneuvosto saa päättää rakennuspiirustuksien hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä euroa 3) kirkkoneuvosto saa päättää vähäisestä muutoksesta kirkkovaltuuston hyväksymiin rakennuspiirustuksiin 4) kirkkoneuvosto saa päättää irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä euroa. Kv 20 Päätös: Kohdat 1 3 hyväksyttiin yksimielisesti. Kohta 4 hyväksyttiin seuraavassa muodossa: Kirkkoneuvosto saa päättää irtaimen omaisuuden myynnistä, jollei sen arvo ylitä euroa sekä enintään euron arvoisen irtaimen omaisuuden lahjoituksesta.

10 Kirkkovaltuusto 2/ Kirkkovaltuusto ILTAKOULU TALOUSINFO JA -KOULUTUS Järvenpään seurakunnan kirkkoneuvoston iltakoulut ovat virallisia kokouksia, joissa käsitellään seurakunnan toimintaa, taloutta ja hallintoa erikseen sovittujen teemojen puitteissa. Kirkkovaltuusto päätti kokouksessaan, että järjestetään koulutus 2014 budjetin laatimisesta ja tunnuslukujen tulkitsemisesta henkilökunnalle sekä luottamushenkilöille alkuvuodesta Kouluttajina toimivat seurakunnan omat asiantuntijat. Tämän iltakoulun tarkoituksena on antaa luottamushenkilöille koulutusta budjetin laatimiseen ja tunnuslukujen tulkitsemiseen sekä käydä keskustelua talouden näkymistä. Kouluttajana toimii talousjohtaja. Liitteenä nro 21 A on talousjohtajan esitys Tuusulan rovastikunnan talousluvuista ja liitteenä nro 21 B on seurakuntien taloustietoja vuosilta 2011 ja Kirkkovaltuuston käsittelemä toiminnan ja talouden tasapainotusryhmän lausunto lähetettiin kokousasiakirjojen yhteydessä. Kirkkovaltuusto käy keskustelua talouden näkymistä. Kv 21 Päätös: Kuultiin talousjohtajan esitys talouden näkymistä ja tunnuslukujen tulkitsemisesta. Käytiin laaja keskustelu, jonka aikana nousi esiin mm. seuraavia asioita: Kiinteistöjen kunnossapito on tärkeää, jotta seurakuntalaisia pystytään palvelemaan tarkoituksenmukaisesti. Sen sijaan on tarkasteltava vähäisellä käyttöasteella olevista kiinteistöistä luopumista Omaisuuden myynnillä ei voida paikata käyttötaloutta, mutta sillä voidaan tehdä tarvittavia investointeja Seurakunnan toimitilojen markkinointiin on panostettava sisäisesti ja ulkoisesti, jotta käyttöasteita pystytään parantamaan Henkilöstö pyrittävä säilyttämään, mutta eläkkeelle siirtymisen johdosta vapautuvien virkojen tehtävien uudelleenorganisoimista on tarkasteltava tapauskohtaisesti Jäsenkehityksen kasvuun kääntyminen on oikea kehityssuunta, mutta seurakunnan on pyrittävä tavoittamaan paremmin myös kirkosta eronneet ja Järvenpäähän muuttaneet kirkkoon kuulumattomat ihmiset Supistuvan organisaation tulee tarkastella tulevaisuuden haasteita yleisellä tasolla ja pyrittävä lisäämään ymmärrystä asiasta eikä etsiä säästöjä vain henkilöstöstä

11 Kirkkovaltuusto 2/ Nollapohjabudjetointi nähtiin yhdeksi mahdollisuudeksi tulevaisuudessa Talouden ennusteisiin on pyrittävä reagoimaan ajoissa myös tulevaisuudessa Teemme tämän yhdessä ; luottamushenkilöt ja viran-/toimenhaltijat työskentelevät yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen

12 Kirkkovaltuusto 2/ Kirkkovaltuusto TIEDOKSI 1. ESPOON HIIPPAKUNNAN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄT Espoon hiippakunta ja Kirkkopalvelut / Koulutuskeskus Agricola sekä Järvenpään seurakunta kutsuvat seurakuntamme luottamushenkilöitä hiippakunnalliseen neuvottelupäivään lauantaina Järvenpään seurakuntaopistolla. Tilaisuus alkaa 9.00 tulokahvilla. Yhteinen päivä loppuu klo alkavaan viikkomessuun. Osallistumismaksu on 55. Ilmoittautumisaika päättyy Ohjelma on liitteenä nro 22/1. Kirkkoneuvosto valitsi kokouksessaan seurakunnan edustajiksi luottamushenkilöistä Jouko Porkan ja Jukka Virkin. Lisäksi Liisa Tuovinen on kutsuttu tapahtumaan puhujaksi. 2. JÄRVENPÄÄN SEURAKUNNAN PALKKA-AVUSTUKSET YSTÄVYYSSEURAKUNNILLE Kirkkoneuvosto päätti maksaa ystävyysseurakuntien palkkatuet vuonna 2013 seuraavasti: Põltsamaan Nigulisten luterilaiselle seurakunnalle neljänä avustuksena huhti-, heinä-, syys- ja joulukuussa. Zelenogorskin luterilaiselle seurakunnalle kuukausittain VEROTULOKERTYMÄTILASTO 1-2/2013 Tilasto lähetettiin kirkkovaltuuston jäsenille kokousasiakirjojen yhteydessä, liite nro 22/3. Merkitään tiedoksi. Kv 22 Päätös: Merkitiin tiedoksi.

13 Kirkkovaltuusto 2/ Kirkkovaltuusto VALITUSOSOITUS Kv 23 Liitettiin pöytäkirjaan valitusosoitus (KL 24 ja 25 luvut). 24 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Kv 24 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.3.2013 klo 17.45 17.51 PAIKKA: Loutin kerhotalo (alakerta), Harjutie 2 Liite Asia 87 KOKOUKSEN AVAUS 116 88 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 15 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 6.11.2012 klo 18.30 21.18. PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 269 KOKOUKSEN AVAUS 432 270 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 18.11.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 224 KOKOUKSEN AVAUS... 317 225 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 22.1.2013 klo 18.30 21.05 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.2.2012 klo 18.30-21.41 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 42 Kokouksen avaus 76 43 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 4.6.2013 klo 18.19 20.15 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 169 KOKOUKSEN AVAUS 228 170 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 23.4.2013 klo 18.30 20.04 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 123 KOKOUKSEN AVAUS 168 124 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.3.2015 klo 18.30 21.46 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 76 KOKOUKSEN AVAUS... 84 77 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2010 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 7.12.2010 klo 18.30 PAIKKA: Laurilan srk-koti, Riihitie 2 Liite Asia sivu 242 KOKOUKSEN AVAUS 359 243 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12. Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3

KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12. Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 KASVATUSJOHTOKUNTA 04.09.2012 2/12 Paikka: Kirkkopiha, Kasvatuksen neuvotteluhuone, Kirkkotie 3 Aika: Tiistai 04.09.2012 klo 17.30 18.47 liite sivu 1 2 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 20.11.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 289 KOKOUKSEN AVAUS 464 290 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.4.2015 klo 18.46 21.54 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 HUOM! Kirkkoneuvosto on kutsuttu tutustumaan uusittuun kirpputoriin

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

torstaina 13. päivänä kesäkuuta 2013 klo 19.00 alkaen

torstaina 13. päivänä kesäkuuta 2013 klo 19.00 alkaen 13.6.2013 19 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 13. päivänä kesäkuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Haataja Markku Huttunen Markku Huuskonen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Torstai 29.3.2012 klo 19.30-20.20 PAIKKA: Kirkonkulman sali, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 105 Kokouksen avaus 162 106 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 Kirkkovaltuusto

KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 Kirkkovaltuusto KEMINMAAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 01/14 1 KOKOUSTIEDOT Kokousaika maanantai 10. pvä maaliskuuta 2014 klo 18:00 19:35 Kokouspaikka Seurakuntakeskuksen kokoussali, Keminmaa Osallistujat Päätöksentekijät (23)

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 12.2.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 (56) Kokoustiedot: aika: torstaina 12.2.2009 klo 18.00 19.10 paikka: Naantalin seurakuntakeskuksen ryhmähuone 4 (Piispantie 2, 21100 Naantali) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138

Sammeli Juntunen Tuula Rasimus Seija Puustinen puheenjohtaja puheenjohtaja sihteeri 122-133, 139-143 134-138 SAVONLINNAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA-PÖYTÄKIRJA Kirkkoneuvosto 7/2014 Kokous 19.8.2014 Aika Tiistai 19.8.2014 klo 16.00 18.05 Paikka Tavisalo, Kesäkodintie 32, Kerimäki Osallistujat Jäsenet ( x ) Juntunen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO 14.1.2015 KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 14.1.2015 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.1.2015-20.2.2015 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 1/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: 09.02.2015 klo 18.30 20.20 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen yllä mainittuna

Lisätiedot

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30)

VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16. Kirkkovaltuusto 21.5.2015. Aika: 21.5.2015 klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) VESILAHDEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 16 Aika: klo 19.00 (kokouskahvit alk. klo 18.30) Paikka: Seurakuntatalo Allekirjoitukset: Seppo Parkkila puheenjohtaja Eija Nurmi pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus:

Lisätiedot

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015

Hartolan seurakunta Kirkkovaltuusto 2015 Kirkkovaltuuston kokous 2/2015 KOKOUSKUTSU Kokousaika Torstaina 16.4.2015 klo 18.30 Kokouspaikka Hartolan seurakuntatalo, Sali 1 Käsiteltävät asiat 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki

Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47. Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05. Kalajoen seurakuntakoti, seurakuntasali, Kalajoki KALAJOEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kirkkovaltuusto 5/2011 Sivu 47 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi puheenjohtajana) Torstai 29.9.2011 klo 19.00 21.05 Kalajoen

Lisätiedot