Seuraavassa on lueteltu tärkeitä seikkoja. Mainitut yksityiskohdat näkyvät myös piirroksissa.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Seuraavassa on lueteltu tärkeitä seikkoja. Mainitut yksityiskohdat näkyvät myös piirroksissa."

Transkriptio

1 Turvallinen pönttö Linnunpönttöjen perusrakenne n yksinkertainen, ja ne vivat timia muutamia vusia hätäisestikin kyhättyinä. Järkevämpää n kuitenkin tehdä hulellista työtä, kun siihen kerran ryhtyy. Pönttöjen kuljettaminen ripustuspaikille ja kiinnittäminen puuhun ehkä krkeallekin n sen verran työlästä, että pöntöt kannattaa tehdä kestäviksi. Katt tehdään avattavaksi, jtta pöntön vi siivta. Sisäkatksi naulataan paksu filmivanerin pala, jka n pari senttiä pöntön sisämittaa pienempi. Katn kiinnityksen vi varmistaa rautalankalenkillä, jka kiinnitetään seinien yläsaan lyötyihin naulihin. Katt n tärkeä myös isjen pöllöjen pöntöissä, jissa se sujaa phjan pehmikkeet kastumiselta ja jäätymiseltä. Phja sahataan filmivanerista pöntön sisäläpimitan mukaiseksi ja naulataan sisäpulelle. Phjaa ei missään tapauksessa pidä tehdä avattavaksi, kska ennemmin tai myöhemmin sen kiinnitys pettää ja pesä tuhutuu. Pöntössä n mnta yksityiskhtaa, jtka vaikuttavat sekä lintujen turvallisuuteen ja pikueiden menestymiseen että pöntön kestikään. Pikasten kannalta n lennaista, että vesi ei pääse pöntön sisään. Sisätilan pysyminen kuivana vaikuttaa myös pöntön kelvllisuuteen talvisena sujaja yöpymispaikkana. Pöntön kestävyydelle taas n ratkaisevaa sen npea kuivuminen aina sateen jälkeen. Seuraavassa n lueteltu tärkeitä seikkja. Mainitut yksityiskhdat näkyvät myös piirrksissa. Pöntön phjan pitää lla uptettu seinien sisään. Muuten seiniä pitkin valuva vesi jää makaamaan phjan päälle lahttamaan sitä. Mikä vielä pahempaa, se imeytyy pesärakenteisiin, jllin pikaset vivat paleltua. Phjan jkaiseen kulmaan prataan läpimitaltaan 0,5-1 cm:n suuruinen reikä, jsta ksteus pääsee uls. Lentaukk prataan sisäänpäin yläviistn, ettei vesi pääse helpsti pönttöön. Lentaukn ympärystän n ehdttmasti ltava ehjä. Lentaukk viimeistellään puuklla. Kaikki pöntössä levat halkeamat ja rat, jihin linnun jalka tai kynsi vi takertua, tilkitään siliknilla.

2 Takaseinän yläreuna viistetään veden seismisen estämiseksi. Kiinnityslangan reikien khdalle takaseinään kiinnitetään vahvikelauta. Reiät kiinnitysnarua varten prataan sisäänpäin yläviistn veden sisäänvalumisen estämiseksi. Takaseinän ulkpulelle vidaan naulata pystylistat, jtka pitävät pöntön irti puun rungsta. Kattn tehdään reilut, 2-5 sentin levyiset räystäät myös sivuille. Katn n ltava täysin ehjä, sillä vutava katt n niin pöntön kuin pikastenkin turma. Useammasta laudasta nikkaritavassa isssa pöntössä n lautja sitvien pikkipienjen ehdttmasti ltava sisäpulella, ettei sadevesi jää seismaan pienan ja laudan väliin. Js haluaa sujata pikuetta ravilta, vi lentaukkn kiinnittää sujapellin. Käpytikkaa pelti ei pitele, sillä se vi hakata aukn pöntön kylkeen. Pelti n kiinnitettävä tiukasti lentaukkn eikä sen ja laudan väliin saa jäädä raka. Halkeamat tukitaan siliknilla. Istumartta ei tehdä pesärsvjen timia helpttamaan. Erikisvaatimuksia Mnet pöntöissä pesivät lajit eivät tu pönttöön pesäaineksia itse. Tällaisia vat pöllöt, vesilinnut, tuulihaukka, uuttukyyhky ja tervapääsky. Näille lajeille n pönttöihin ehdttmasti pantava sahanpurua, kuivaa sammalta tai turvetta, lahpuuta tms. pehmikettä niin paljn, ettei pesäsyvennystä kuputtava em raavi phjaa näkyviin. Paljaalla phjalla makaavat munat vivat jäätyä. Hentjalkaiselle tervapääskylle n erityisen tärkeää, että pöntön etuseinän sisäpuli n karkea, niin että sitä pitkin vi kiivetä. Muuten pikaset ja emtkin vivat jäädä lukkuun pönttöön. Harmaasiepn ja tuulihaukan pöntössä n puliavin etuseinä; puukiipijän pönttö taas n puunrunka vasten kiinnitettävä, takaa avin klmi- tai nelikulma, jssa sisäänmenaukk n mlemmin pulin runka vasten. Tukkakskellle asetetaan maahan phjatn pesälaatikk, jnka alanurkkaan tehdään kulkuaukk.

3 Räystäspääskyn pesänrakennusta vi auttaa kiinnittämällä ylös seinään höyläämättömän laudan, jnka päälle pääsky vi rakentaa pesänsä. Lisäksi pihapiiriin avimelle paikalle vi tuda pesänrakennusaineeksi savea, jka pidetään ksteana. Varpunen vi pesiä kttaraispöntössäkin, mutta varpuselle vi tehdä myös erityisen varpuspöntön. Liit-ravan turvallisuudelle n tärkeää, ettei pöntön aukn läpimitta le yli 4,5 cm. Sitä suuremmasta auksta pääsee pönttöön näätä. Lepakt vivat asettua keskikkiseen pönttöön, jssa sisäänmenaukk n litteä, parin sentin rak phjan takareunassa. Ripustuskrkeus n 4-6 metriä. Oksia ei saa lla peittämässä lentaukka. Tarkempia tietja erikispönttöjen rakentamisesta ja eri lajien elinympäristövaatimuksista saa paikallisista lintutieteellisistä yhdistyksistä tai BirdLife Sumen timiststa. Mitat vat tärkeitä Peruspöntön malli n kaikille tuttu. Oheisessa taulukssa peruspöntön mitat n jateltu lintulajeittain. Erikispönttöjen mitat vat massa taulukssaan. Vanhissa hjeissa näkee mnenlaisia mittasusituksia, mutta tässä esitetyt mitat vat tuhansien pönttöjen kkemuksella hyviksi ja timiviksi havaittuja. Pöntön tärkeimmät mitat vat lentaukn kk ja pöntön sisäsan läpimitta eli lautapöntössä lyhyemmän sisäsivun pituus. Mitä pienemmästä pönttömallista n kysymys, sitä tarkempaa n mitissa pysyminen. Linnut eivät tsin kulje mittanauhan kanssa, mutta turhan issta auksta pääsevät sisään pedt ja klista kilpailevat ismmat lajit. Pikkulinnutkin kilpailevat klista keskenään. Pienten tiaisten pesimismahdllisuuksien

4 varmistamiseksi lentaukk ei saa ylittää 2,8:aa senttimetriä. Kuusitiaista varten se vi lla jpa vain 2,6 cm. Pesäkla ei pitäisi tehdä hjeessa mainittua ahtaammaksi, etteivät isn pikueen vahvimmat pikaset surv heikmpia alleen. Turhan is tai krkea nkal taas aiheuttaa ylimääräistä pesänrakennustyötä emille. Laji Sinitiainen, Hömötiainen, Töyhtötiainen, Kuusitiainen Kirjsiepp, Talitiainen, Lapintiainen Leppälintu, Käki Kttarainen, Käenpiika, Varpunen, Tervapääsky Lentaukn halkaisija cm Pöntön sisäsivun pituus cm Pöntön ulkseinän krkeus cm 2, , , , ,0 12, Liit-rava 4, Helmipöllö, Naakka, Uuttukyyhky Telkkä, Uivel 8, ,5 (uivel: 7,5) Lehtpöllö Viirupöllö Lentaukn keskipisteen etäisyys katsta cm

5 Erikispöntöt Pikkuvarpunen talitiaisen pönttö vaaka-asennssa Harmaasiepp, Västäräkki - 12, Puukiipijä Kskikara Tukkakskel Iskskel Varpuspöllö 4, Tuulihaukka, Hiiripöllö etuseinä pulet pöntön krkeudesta etuseinä pulet pöntön krkeudesta 20 (etuseinä vähintään 5 cm paksu) etuseinä pulet pöntön krkeudesta Ripustuskrkeudet ja eri lajien elinympäristöjä Pöntön ripustuskrkeus riippuu lajista ja paikan turvallisuudesta. Js ilkivaltaa ei tarvitse pelätä, vi mnet pikkulinnunpöntöt ripustaa melk alas. Useimmiten n kuitenkin viisainta ripustaa pönttö vähintään parin klmen metrin krkeuteen. Laji Sinitiainen Hömö-, töyhtöja kuusitiainen Krkeus Elinympäristö, sijituspaikka 1,5-2 m pihat, lehtimetsät 1,5 m havu- ja

6 Kirjsiepp, tali- ja lapintiainen Leppälintu, käki Kttarainen, käenpiika, varpunen 1,5-2 m 1,5-3 m 3-5 m pihat, lehti- ja pihat, mäntykankaat pihat, lehti- ja Harmaasiepp, västäräkki 1,5-3 m Pikkuvarpunen Puukiipijä 1,5 m pihat, mäntykankaat, rannat pihat, peltaukeat (yksinäinen puu näkyvällä paikalla) vanhat kuusi- ja Tervapääsky 5-8 m Naakka puistt Uuttukyyhky Tuulihaukka Liit-rava pihat, mäntykankaat lehtimetsät, pellnreunat peltaukeat (yksinäinen puu, ladnseinä) lehti- ja

7 Varpuspöllö Helmipöllö Hiiripöllö Lehtpöllö Viirupöllö kuusi- ja kuusi- ja hakkuuaukt, sut (yksinäinen puu tai reunapuu) lehtimetsät ja - metsiköt peltjen äärellä laajat kuusi- ja hakkuuaukkjen lähellä tai laidalla Telkkä, uivel Iskskel 1,5-3 m rannat 1,5-3 m rannat Tukkakskel maassa rannat Kskikara 1,5-3 m rannat ja sillat virtaavan veden äärellä Pönttöjä kannattaa asettaa kaikenlaisiin metsiin. Eniten pulaa pesäklista n vimakkaasti käsitellyissä talusmetsissä. Pönttöjen ripustamiseen tarvitaan maanmistajan lupa. Pönttöjen kuljettaminen paikalleen ja kiinnittäminen puuhun n työ sinänsä. Is pöllön lautapönttö painaa parikymmentä kila, is pöllipönttö paljn enemmän. Painavat pöntöt kulkevat metsään parhaiten kevättalvella ahkilla. Pehmikeaines n muistettava varata mukaan. Pönttölintuja vi tarkkailla esim. kiikarilla kauempaa. Pöntössä pesivä laji selviää parhaiten sillin, kun pikasia rukitaan, eli useimmilla lajeilla

8 tuk-kesäkuussa, Phjis-Sumessa kesä-heinäkuussa. Lintuja ei pidä kuitenkaan häiritä tarpeettmasti. Kiinnitä pöntöt tukevasti Pönttöjä vi ripustaa mihin aikaan vudesta tahansa, sillä ne n tarkitettu mnivutiseen käyttöön. Paras aika seuraavaa pesimäkautta ajatellen n varhaiskevät, pikkeuksena pöllöt, jtka valitsevat pesimäreviirinsä j syksyllä. Pönttöjen ilmansuunnalla ei le väliä, mutta kk päivän auringssa levaan paikkaan niitä ei pitäisi ripustaa. Pihapiirin pönttöjen sijituspaikkaa harkittaessa n hyvä ajatella pikasten turvallisuutta, ettei pikue pesästä lähtiessään judu suraan ajtielle tai muuhun vaaralliseen paikkaan. Pöntöt ripustetaan siten, ettei ripustuksesta aiheudu vahinka sen enempää puulle kuin pöntöllekään. Parasta ripustukseen n sinkitty rautalanka. Köydet ja narut haurastuvat ulkna npeasti. Muvi vi aiheuttaa ngelmia metsätellisuudessa. Naulat eivät ehkä haittaa pihapuuta, mutta ajan mittaan ne löystyvät, ja kannat työntyvät puun kasvaessa pöntön seinän ja kiinnityslistan läpi. Ripustuslanka pujtetaan pöntön takaseinään prattujen reikien läpi. Pikkupöntöt vidaan kiinnittää rungn ympäri, mutta painavat ja ist pöntöt kannattaa sita rungn vastakkaisilla pulella leviin ksiin lähelle ksantyveä. Js kiinnityslanka kulkee tiukasti pöntön ympäri, pönttö rutistuu puun kasvaessa. Rungn ja ripustuslangan väliin vidaan asettaa puukapulita, jita pistetaan sitä mukaa kuin puu kasvaa. Pönttö n kiinnitettävä niin tukevasti, ettei se klise kvallakaan tuulella ja karkta lintuja tiehensä. Tervapääskyllä, telkällä ja kskelilla n ltava esteetön lentreitti pöntölle. Telkän, uiveln ja iskskeln uutun alta n raivattava pis terävät kannt, risut ja ksat, jihin maahan hyppäävät untuvikt visivat vahingittua. Viirupöllön pönttöä ei saa sijittaa kesämökin pihapiiriin eikä asutuksen tai plkujen lähelle, sillä pesäänsä pulustava em vi lla vaarallinen.

9 Viirupöllö pesii vudesta tiseen samalla paikalla, jten hakkuun varalta n hyvä sijittaa varapönttö metrin päähän. Liit-ravaa varten kannattaa asettaa 2-4 pönttöä muutaman kymmenen metrin etäisyydelle tisistaan. Paras paikka pöntölle n suuri kuusi, mutta muutkin puut käyvät. Pöntöt puhdistetaan ja tarkastetaan vusittain talvella, etteivät ne täyty ja laha ennen aikjaan. Pesäliset säilyvät pesäaineksissa elssa yli talven, jten vanhat pesät kannattaa kerätä pltettavaksi. Pöntön kiinnityksen tukevuus tarkistetaan ja pönttöä khtetaan hieman puun kasvun mukaan. Js esim. lentaukk n halkeillut, se vidaan paikata turvalliseksi siliknilla. Piirrsten tekstit A Riittävän pitkä ripustuslanka, ettei puu kuristu B Takaseinän yläreuna viistetty C Kiinnitysreiät yläviistn D Kiinnitysreikien khdalla vahvikelauta E Sisäkannessa turpamisvara F Lentaukk prattu yläviistn G Langanpäät slmitaan ksiin, ei aivan tyveen H Pystylistat pitävät pöntön surassa ja irti rungsta I Katssa n räystäät myös sivuilla J Phjan kulmissa reiät ksteuden pistamiseksi Peruspönttö sivulta ja päältä

10 Harmaasiepn ja tuulihaukan avpönttö Puukiipijän pönttö

11 Puukiipijän klmi- tai nelikulmaisen pöntön takaseinänä n puun runk. Sisäänmenaukk (K) n mlemmilla sivuilla. Pikkuvarpusen pönttö Pikkuvarpusen pöntön lentaukk n tisessa yläkulmassa (L). Kuivatusreiät (J) pöntön pitkällä sivulla. Ohje perustuu tekseen "Pertti Kskimies: Lintuharrastajan pas, WSOY 1993". Piirrskuvitus Esa Lammi.

12

Linnunpönttöjen rakennusohjeita

Linnunpönttöjen rakennusohjeita Linnunpönttöjen rakennusohjeita Pönttöjä on kahta päätyyppiä: pyöreästä puupölkystä tehtyjä luonnonpönttöjä ja laudasta rakennettuja pönttöjä. Lautapönttöihin tarvitaan: - tuuman vahvuista höyläämätöntä

Lisätiedot

Xylem -tukkurituotteet. Pumput ja varusteet

Xylem -tukkurituotteet. Pumput ja varusteet Xylem -tukkuritutteet Pumput ja varusteet Pumput siitä läheltä - malta tukkuriltasi Xylem tarjaa tutteita, hultpalveluita, vukrausta nesteiden käsittelyyn ja käyttöön tellisuuden, kuntien ja kiinteistöjen

Lisätiedot

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014

TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamko 2014 TUTORIN OPAS Opiskelijakunta Lamk 2014 SISÄLTÖ Tutrin ABC... 3 Tutrin tehtävät... 5 Tutrin tiedt ja taidt... 6 Ryhmänhjaus ja ryhmäyttäminen... 8 Tutrinnin vusikell... 11 Opiskelijakunta LAMKO... 19 Järjestelmät...

Lisätiedot

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi.

Kiltahuone on killan yleisin käytössä oleva palvelu, joka koetaan varsin helposti lähestyttäväksi. Kneinsinöörikillan hallitus tteutti keväällä perinteisen kiltakyselyn, jnka kautta saatiin paljn hyviä kmmentteja, tiveita ja hulenaiheita killasta. Saatu palaute li pääsin hyvää ja Killan timinta kettiin

Lisätiedot

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o

Yläluokka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alaluokka Perustietoja lähiliikuntahankkeesta. o o Ylälukka Alkuperäinen ilmaus/lausuma Pelkistetty ilmaus Alalukka Perustietja Ensimmäinen lähtökhta li kulun remntin alitus Tinen näkemys li Yhteiskulun saneerausremntti lähiliikuntahankkeesta se, miten

Lisätiedot

Liite 1: Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelma Metsätietojärjestelmä, Maastotallenninlaitteiden kuvaus

Liite 1: Metsäpalveluyrittäjän kasvuohjelma Metsätietojärjestelmä, Maastotallenninlaitteiden kuvaus 1(25) Metsäpalveluyrittäjän kasvuhjelma Maasttallenninlaitteiden 19.6.2014 2(25) 1. Yleistä Tässä dkumentissa n kuvattu metsäpalveluyrittäjän tietjärjestelmän maastkäyttöön tarkitetulta laitteelta vaadittavia

Lisätiedot

О Т Ч Е Т. Suomi kesälomakohteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä

О Т Ч Е Т. Suomi kesälomakohteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä О Т Ч Е Т Sumi kesälmakhteena - venäläisten matkanjärjestäjien näkemyksiä Sumen matkailunedistämiskeskuksen Venäjän vastuualueen timeksiannsta FMC Grup 21 lkakuuta 2002 Sisällysluettel 1. JOHTOPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

ILMATIIVEYS TAVOITTEEKSI

ILMATIIVEYS TAVOITTEEKSI Kuluttajien energianeuvnta, Rvaniemen kaupungin rakennusvalvnta ILMATIIVEYS TAVOITTEEKSI - Ohjeita rakentajille - Yleistä ilmanpitävyydestä Rakennusten ilmanpitävyyden merkitys n kasvanut viime aikina

Lisätiedot

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka

Muistio. Kollaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviointi. Seurantaryhmän 2. kokous. Päivämäärä ja paikka Muisti Asia/prjekti Aihe Päivämäärä ja paikka PVO-Vesivima Oy Kllaja-hankkeen ympäristövaikutusten arviinti Seurantaryhmän 2. kkus pe 14.3.2008 Pudasjärvi Kehittämiskeskus Phjantähti Aika Kl 10.00-13.40

Lisätiedot

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä.

s. 8 s. 10-11 s. 16 Porin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 Tuulivoimaa lisää. Myös koulutusta Poriin. Henkilöstöpalvelut Hotelli Otavassa. Työn ääniä. Prin kaupungin henkilöstölehti 1 2013 www.pri.fi/karhunpalvelus Tuulivimaa lisää. Myös kulutusta Priin. s. 8 Henkilöstöpalvelut Htelli Otavassa. Työn ääniä. s. 10-11 Tv-humristi Mielenrauha Prin bussissa.

Lisätiedot

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista

Selvitys Mikkelin seudun yhteistoiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Selvitys Mikkelin seudun yhteistiminta-alueen vammaispalvelujen nykykäytännöistä ja tulevaisuuden haasteista Asiakaslähtöisten palvelurakenteiden ja palvelujen näkymiä Mikkelin seudun ssiaali- ja terveystimessa

Lisätiedot

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic)

KOIRAN KOTIKÄYTTÄYTYMINEN MITÄ EMME SAA SELVILLE LUONNETESTEISSÄ? Tuire Kaimio (eläintenkouluttaja, tietokirjailija, kennel Deictic) JALOSTUSNEUVOJIEN JATKOKURSSI 10.-11.4.2010 Jyväskylä Yhdistelty seuraavista luennista: KÄYTTÄYTYMISEN GENEETTINEN POHJA Riitta Liimatainen (Jalstusagrnmi, MMM, Opaskirakulun jhtaja, Kennelliitn MH-kuvaaja

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

PERINNEBIOTOOPPIEN HOIDON SUUNNITTELU JA RAHOITUS

PERINNEBIOTOOPPIEN HOIDON SUUNNITTELU JA RAHOITUS Perinnebitppien hidn hjevihkset sarja: 1. Avimet perinnebitpit 2. Puustiset perinnebitpit 3. Perinnebitppien hidn suunnittelu ja rahitus 4. Perinnebitppien hitmenetelmät ja -kustannukset PERINNEBIOTOOPPIEN

Lisätiedot

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5

Ohjelmistokäsikirja. GoPal Navigator -versio 5 Ohjelmistkäsikirja GPal Navigatr -versi 5 GPal Navigatr -versi 5 Sisällysluettel LUKU 1: JOHDANTO... 1 Tervehdys... 1 CD/DVD-levyn sisältö... 1 Järjestelmävaatimukset... 3 Käytännöt tässä käsikirjassa...

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Nuorisotoiminnan ABC

Nuorisotoiminnan ABC Nuorisotoiminnan ABC SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITTO FINLANDS JÄGARFÖRBUND RY Nuorisotoiminnan ABC Teksti: Laura Kumpula, Jussi Partanen, Teemu Simenius Valokuvaajat: Jussi Partanen, Aku Ahlholm, Anna Grenfors,

Lisätiedot

Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kokoelmapalvelut) kokoontuminen 18.2.2013 klo 10-14 Kouvolan kaupunginkirjastolla Merja Salin työhuoneella-

Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kokoelmapalvelut) kokoontuminen 18.2.2013 klo 10-14 Kouvolan kaupunginkirjastolla Merja Salin työhuoneella- Laatu-hanke, Teemaryhmä B (Kkelmapalvelut) kkntuminen 18.2.2013 kl 10-14 Kuvlan kaupunginkirjastlla Merja Salin työhuneella- Paikalla: Irmeli Kaikknen (Lahti), Eliisa Erkam (HML), Marjukka Laaptti (Lahti),

Lisätiedot

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11.

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11. 5 2013 25.10.2013 Krjaushanke haltuun - kiertue Kuvlassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. - Eväitä nnistuneeseen krjaushankkeeseen s. 2 Kiinteistömessut 13.11. Ilmittaudu messumatkalle Helsingin Messukeskukseen,

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

Tuomasmessu on rukoileva messu. Messua valmistellaan rukoillen ja itse messussa on sijaa monenlaiselle rukoukselle. Anna-Maija Raittila

Tuomasmessu on rukoileva messu. Messua valmistellaan rukoillen ja itse messussa on sijaa monenlaiselle rukoukselle. Anna-Maija Raittila Päivitetty 30.8.13 ESIRUKOUSJOHTAJA Tumasmessu n rukileva messu. Messua valmistellaan rukillen ja itse messussa n sijaa mnenlaiselle rukukselle. Anna-Maija Raittila Esirukusjhtajalla n messussa keskeinen

Lisätiedot

Ohjekirja Kilipa versio 3.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn tulospalveluohjelma

Ohjekirja Kilipa versio 3.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn tulospalveluohjelma Ohjekirja Kilipa versi 3.0 Mäkihypyn ja yhdistetyn tulspalveluhjelma Keij Hyttinen Live tulspalvelu: www.kilipa.cm Sisältö 1 Laitteistvaatimukset 2 Yleistä 3 Alitus 4 Pisteasetukset ja hiihtmatkat 4.1

Lisätiedot

Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita

Antti Vähälummukka 2010. Lähde: http://www.ratol.fi/opensource/lahiverkot/ ja muita Antti Vähälummukka 2010 Lähde: http://www.ratl.fi/pensurce/lahiverkt/ ja muita Sillat 31.8.2010 Tietliikennetekniikka - aktiivilaitteet 2 Aktiivilaitteiksi santaan laitteita jtka sisältävät jtain elektrniikkaa,

Lisätiedot

T u o m a s Alijoki (to i m.) RUOKOKIRJA OPAS RUO ON HYÖDYNTÄMISEEN

T u o m a s Alijoki (to i m.) RUOKOKIRJA OPAS RUO ON HYÖDYNTÄMISEEN T u o m a s Alijoki (to i m.) RUOKOKIRJA OPAS RUO ON HYÖDYNTÄMISEEN Päätoimittaja: Tuomas Alijoki Kielenhuolto ja toimitustyö: Jenni Leppänen Taitto ja graafinen suunnittelu: Hanna Saari Kannen kuva: Tuomas

Lisätiedot

hammas teknikko Biokulta kaikkeen metallokeramiaan Tässä numerossa: hammasteknisen alan erikoislehti 3/97 Nopea suulaen levitys s.

hammas teknikko Biokulta kaikkeen metallokeramiaan Tässä numerossa: hammasteknisen alan erikoislehti 3/97 Nopea suulaen levitys s. hammas teknikk hammasteknisen alan erikislehti 3/97 Tässä numerssa: Bikulta kaikkeen metallkeramiaan Npea suulaen levitys s. 10-13 ikmishidn kjeet s. 14-15 Hammasteknikk lehden sisältö 1990 -> s.22-23

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot

Audiovisuaalisen median sääntelyn toimivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta. Tutkimusraportin liitteet

Audiovisuaalisen median sääntelyn toimivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta. Tutkimusraportin liitteet Audivisuaalisen median sääntelyn timivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta Tutkimusraprtin liitteet Audivisuaalisen median sääntelyn timivuus ja kehittämistarpeet vanhempien näkökulmasta Tutkimusraprtin

Lisätiedot

Tehtävä 1. Kestävän muotoilun tehtäväpaketti koululaisille. Tärkeimmät ja turhimmat

Tehtävä 1. Kestävän muotoilun tehtäväpaketti koululaisille. Tärkeimmät ja turhimmat Kestävän mutilun tehtäväpaketti kululaisille Tähän tehtäväpakettiin n kttu 4 erilaista tutteisiin ja mutiluun liittyvää tehtävää. Tehtävien avulla vidaan käydä läpi kestävän kehityksen teemaa tutesuunnittelun

Lisätiedot

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä

Väkivaltainen ekstremismi Suomessa tilannekatsaus 1/2015. Tiivistelmä Raprtti 24.2.2015 Väkivaltainen ekstremismi Sumessa tilannekatsaus 1/2015 Tiivistelmä Väkivaltaista ääriajattelua ja siihen viittaavia merkkejä havaitaan sumalaisissa lukiissa ja ammattikuluissa. Varsinaisia

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot