R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S"

Transkriptio

1 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 11, Kittilä R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA ARKKITEHTITOIMISTO RANTAKOKKO OY POHJOLANKATU 4-6, ROVANIEMI PUH , FAX

2 1 1 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE JA LAAJUUS Korjaushanke liittyy Kittilän yläasteen yhteydessä yhdyskäytävällä liitettyyn vanhan oppilasasuntola Majarin purkutyöhön. Oppilas-asuntola ja pääosa yhdyskäytävää puretaan suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa erillisenä purku-urakkana. Rakennusurakkaan kuuluu tässä rakennustapaselostuksessa ja rakennesuunnitelmissa esitetyt purkutyöt. Jäljelle jäävään vanhaan yhdyskäytävään rakennetaan uusi lämmönjakohuone ja varasto. Urakkaan kuuluu lisäksi julkisivujen sekä ko. tilojen ja valmistuskeittiön tavaranvastaanottotilojen päälle ulottuvan yläpohjan/vesikaton korjaukseen liittyvät rakennustekniset ja maalaustyöt. Piha-alueelle asennetaan uudet salaojat ja sadevesikaivot. Kohde sijaitsee Kittilän kirkonkylässä osoitteessa Valtatie 11, Kittilä. RAKENNUTTAJA Rakennuttaja on Kittilän kunta ja sen edustajana toimii tekninen johtaja Lauri Kurula, matkapuh tai kiinteistöjohtaja Mikko Pahkala, matkapuh SUUNNITTELIJAT Arkkitehtisuunnittelu: Rakennesuunnittelu: Sähkösuunnittelu: LVI-suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Rantakokko Oy Pohjolankatu 4-6, ROVANIEMI puh Yhteyshenkilö: Pertti Rantakokko, matkapuh sähköpostiosoite: Insinööritoimisto J. Lampela Oy Pohjolankatu 4, ROVANIEMI puh Yhteyshenkilö: Jari Lampela, matkapuh sähköpostiosoite: Sähköinsinööritoimisto Esko Laakso Oy Koskikatu 10, ROVANIEMI puh , fax Yhteyshenkilö: Jarmo Heikkilä, matkapuh sähköpostiosoite: LVI-Suunnittelu Pohjola Oy Jääkärinkatu 18-20, Tornio puh , fax Yhteyshenkilö: Petri Pohjola, matkapuh , sähköpostiosoite:

3 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET Rakennustarvikkeet Tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten sekä asiakirjojen mukaisia, rakennusmateriaalit tulee kuulua luokkiin M1 ja M2. Kauppanimellä mainitut tarvikkeet voidaan korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tarvikkeilla. Rakennusvälineet Käytettävien koneiden, työvälineiden tms. tulee olla tarkoituksenmukaisia ja täyttää tarvikkeiden asiallisen käsittelyn ja työturvallisuuden asettamat vaatimukset. Rakennusalue Rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön siinä kunnossa kuin se on sopimusajankohtana. Työmaan kokonaisjärjestelystä on urakoitsijan tehtävä ehdotus ja hankittava järjestelyille rakennuttajan hyväksyminen, sekä tarpeen mukaan myös viranomaisten hyväksyminen ennen niiden toteuttamista VÄLIAIKAISET RAKENNELMAT JA SUOJAUSTOIMENPITEET Suojaus Työskenneltäessä sisätiloissa työskentelyalue ja kulkutiet on suojattava kauttaaltaan riittävän vahvalla suojausmateriaalilla teippaamalla lattiaan esim. muovi tms. Pölyn leviämisen estämiseen muihin tiloihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 2-lehtinen käyntiovi yläasteelle lukitaan ja suojataan pölytiiviiksi. Muutostyön alaisiin tiloihin (varasto) on asennettu IV-päätelaitteita ja sähkölaitteita. Niiden suojaamisesta tai mahdollisesta purkamisesta tulee erikseen sopia käyttäjän kanssa. Osa rakennuksesta on työn ajan käytössä, joten urakoitsijan tulee varmistaa talon käyttäjien turvallinen liikkuminen rakennuksessa ja piha-alueella suojarakennelmin. Keittiö on toiminnassa työn ajan, joten alue tulee tulee aidata kuten myös purkujätteille (siirtolavat) varatut kohdat. Piha-alueella kulkuteitä ei saa tarpeettomasti tukkia ja rakennustarvikkeet on viipymättä siirrettävä pois haittaamasta talon muuta toimintaa. Pääurakoitsija huolehtii rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä keskeneräisten ja valmiiden rakennusosien suojaamisesta vahingoilta kaikkien urakoitsijoiden ja rakennuttajan erillishankintojen osalta. Rakennuksessa on tehtävä suojaseinät tarvittaviin kohtiin. Maaston ja kasvillisuuden suojaus, ks. kohta 11. Pääurakoitsija purkaa ja poistaa rakennusalueelta kaikki väliaikaiset laitteet, johdot, telineet, suojat, suojauslaitteet yms. sitä mukaa, kun ne käyvät tarpeettomiksi ja viimeistään loppupuhdistuksen yhteydessä. Mikäli väliaikaisia rakennelmia tai suojauksia joudutaan poistamaan työsuoritusta varten tai muusta syystä, vastaa rakennelmien ja suojausten paikalleen asettamisesta se urakoitsija, joka ne on poistanut, joko sopimalla rakennusurakoitsijan kanssa tai suorittamalla työn itse.

4 3 1 MAARAKENNUS Rakennusalue on vanhaa asfaltoitua piha- ja liikennealuetta, nurmikkoaluetta ja vähäisessä määrin laatoitettua aluetta. Korjausalueella piha-alueen kallistukset korjataan siten, että sadevesillä on kaikkialta vapaa pääsy rakennuksesta poispäin. Rakennuksen ympärille asennetaan uudet salaojat rakennesuunnitelmien mukaan, katolta tulevat sadevedet ohjataan suoraan syöksytorvella uuteen sadevesikaivoon. Seinän vierustat kaivetaan auki suunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Suunnitelmissa on osoitettu uudet rakennuksen nurkkakorot (pihan liittymäkorot). 11 RAIVAUS JA PURKU Raivaamisen suorittaa rakennusurakoitsija noudattaen MaaRYL 2000/11 Raivaus ja purku ohjeita. Vihertöiden osalta noudatetaan VTO-98 Viheralueiden tekniset ohjeet 1998 kohta Alustavat työt. Vahingoittumiselle alttiiden puiden rungon ja juuriston suojaamisessa noudatetaan RT antamia ohjeita. Varastointia tulee välttää säilytettävien puiden läheisyydessä. Puu- ja pensasryhmät ympäröidään aitauksella ja yksittäiset puut varustetaan suojalaudoituksella. Jos säilytettäväksi määrätty puu vahingoittuu, on urakoitsijan sovittava rakennuttajan kanssa puun uusimisesta ja maksettava rakennuttajalle vihertyöselityksessä mainittu korvaus. 112 VANHOJEN RAKENTEIDEN PURKU Rakennukseen liittyvän vanhan oppilasasuntolan Majarin purkutyöt suorittaa tilaajan valitsema purku-urakoitsija, joka purkaa suunnitelmissa esitetyn urakkarajan rajoittamat purkutyöt. Rakennustyön yhteydessä tehdään purku- ja hakkuutöitä. Vanhoissa rakennusmateriaaleissa on asbestia. Tilaaja on teettänyt kohteessa erillisen asbestikartoituksen. Kaikki asbestipurkutyöt tehdään rakennusurakkaan kuuluvana. Asbestipurkutyöt on teetettävä työsuojeluviranomaisten hyväksymällä asbestipurkutöihin erikoistuneella urakoitsijalla. Seuraavassa on lueteltu tähän rakennusurakkaan kuuluvat purkutyöt. Se ei sulje pois tässä mainitsemattomia rakennustöitä, jotka ovat välttämättömiä hankkeen läpiviemiseksi tai jotka ilmenevät jostakin laskenta-asiakirjoista: Rakennuksen ulkopuoliset työt: - vanha betonilaatoitus puretaan seinänvierustalta noin 30 m² muutostyöalueen eteläpäädyssä - seinänvieret kaivetaan auki sokkelipeilin alareunaan saakka muutostyöalueen etelä- ja länsisivulla, kaivutyössä huomioidaan uusien salaojien ja sadevesikaivojen asennussyvyys rakennesuunnitelmien mukaan - vanha sokkelipeili eristeineen sahataan poikki / puretaan rakennesuunnitelmien osoittamassa laajuudessa - vanhaan perusmuuriin porataan vedenpoistoreiät rakennesuunnitelmien osoittamassa laajuudessa - vanhan ikkunanauhan pilarin kohdilla oleva seinärakenne ulkoverhouksineen ja eristeineen puretaan - ikkuna-aukosta puretaan vanhat apukarmit ja mineraalivillaa noin 200 mm aukon ympäriltä - ikkunan alapuolisen umpiseinän kohdalla oleva tiiliverhous puretaan, eristeet (100 mm) puretaan betoniseen sisäkuoreen saakka - umpiseinän kohdalla tiiliverhous eristeineen puretaan - vesikatteena oleva bitumikermikate räystäspelteineen puretaan - vanhat vesikattorakenteet eristeineen puretaan LJKH:n ja varaston kohdalla betoniholvin päältä - valmistuskeittiön sisääntulokatoksen ja kylmien varastojen kohdalla kevytrakenteisia vesikattorakenteita puretaan/ korjataan rakennesuunnitelmien mukaan - kylmien varastojen julkisivuverhouksena olevaa vanhaa tiiliverhousta mataloitetaan suunnitelmissa esitettyyn korkeuteen - sisääntulokatoksen yläpuolinen puuverhous puretaan Piha-alueella tehtävät työt: - korjauskohteen ympärillä piha-alueen kallistukset korjataan siten, että sadevesillä on kaikkialta vapaa pääsy rakennuksesta poispäin; vanhaa asfalttia ei rikota - uudet salaojat asennetaan rakennesuunnitelmien mukaan - uudet sadevesiviemärit ja sadevesikaivo asennetaan rakennesuunnitelmien mukaan

5 Sisäpuoliset työt: - uuden LJKH:n kohdalla ikkuna listoituksineen puretaan - uuden lämmönjakohuoneen vanha lattiarakenne puretaan - varaston kohdalla vanha lattiapäällyste listoituksineen puretaan, ks. asbestikartoitus, lattia hiotaan ja tasoitetaan uuden lattiapäällysteen alustaksi 113 PURKUJÄTTEIDEN POISKULJETUS Purkujätteet ovat urakoitsijan omaisuutta. Purkujätteet kuljetetaan pääurakoitsijan toimesta viranomaisten osoittamalle kaatopaikalle. 12 MAANKAIVU 120 MAANKAIVU, YLEISTÄ Muutostyöalueella kallistukset korjataan siten, että sadevesillä on kaikkialta vapaa pääsy rakennuksesta poispäin. Kaivuutöiden yhteydessä poistetaan kaivannosta vanhat jätteet ja mahdolliset perusmuurien vanhat muottilaudoitukset. Salaojakaivantojen yhteydessä on estettävä riippusokkeleiden takana olevien maamassojen (lattioiden alustäyttö) valuminen tarvitaessa tukirakennelmien avulla. Piha-alueen pintarakenteet korjataan suunnitelmien mukaisesti. Urakoitsijan on ennen kaivutöiden aloittamista varmistauduttava paikalla putki-, johto- ja kaapelireittien sijainnista, ks. sähkö- ja LVI-piirustukset. Urakoitsija vastaa em. laitteille mahdollisesti aiheutuvista vaurioista. Kaikki maankaivutyöt urakka-alueella kuuluvat rakennusurakkaan. Kaivu suoritetaan rakennepiirustusten ja LVISsuunnitelmien edellyttämässä laajuudessa. Kaikkien kaivantojen teko kuuluu pääurakkaan SALAOJAT RIL 126 ja 128/1987. Muutostyöalueen kallistukset korjataan siten, että sadevesillä on kaikkialta vapaa pääsy rakennuksesta poispäin. Uudet salaojat tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. 16 TÄYTTÖ JA TIIVISTYS 162 PERUSMUURIN VIERUSTÄYTTÖ Rakennuksen seinän vierustat kaivetaan auki rakennesuunnitelmien osoittamassa laajuudessa muutostyöalueen etelä- ja länsisivuilla. Sokkelin korjaamisen ja uusien salaojien ja sadevesikaivon asentamisen jälkeen perusmuurin viereen tehdään 200 mm paksu salaojituskerros ja koko kaivanto täytetään routimattomalla puhtaalla soralla (sepelisaarrot katso rakennesuunnitelmat) ks. rakennesuunnitelmat. 165 RAKENNUSALUEEN TÄYTTÖ Tasaustyöt tehdään niin, että rakennekerrosten jälkeen saavutetaan suunnitelman ja asemapiirroksen mukaiset lopulliset korkeudet ja kaltevuudet. Liikennealueiden täytöt tiivistetään vähintään 90 % tiiviysasteeseen. Lisätäyttöjen materiaalien on liikennealueilla oltava kantavan kerroksen rakeisuusvaatimuksen mukaisia. Viheralueiden tasaus suoritetaan 200 mm lopullista maanpintaa alempana olevaan tasoon. Nurmialueiden tasaamiseen ja täyttöön käytetään humuspitoista hiekka- tai hiesumaata. Vaadittava humuspitoisuus on vähintään 5 %. Täytehiekka saa sisältää vieraita maalajeja enintään 20 %, mutta ei lahoavia tai kasvillisuudelle haitallisia aineita.

6 5 17 RAKENNUSALUEEN PINTARAKENTEET 171 VIHERTYÖT JA KIVEYKSET Vihertöissä noudatetaan Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia MaaRYL 200/17 Kasvillisuustyö ja Suomen kunnallisteknisen yhdistyksen julkaisua no 16 Vihertöiden tekniset ohjeet VTO-98. Rakennuksen seinänvierelle tehdään suunnitelmien osoittamassa laajuudessa "kiveysalue" tehdasvalmisteisilla sileillä betonilaatoilla, koko 300x300x40 mm, väri harmaa (Harjun Betoniteollisuus Oy). Laattoja 2 riviä, upotettava betoninen reunakivi. Laatat ja kivet asennetaan asennushiekan ja sorapatjan varaan, ks. rakennesuunnitelmat. Syöksytorven kohdalle asennettava sadevesikaivo istutetaan 600x600 mm paikallavalettavaan betonilaattaan, betonilaattojen välit laatoitetaan, betoninen reunakivi läpi. Ks. kohta 173, rakennesuunnitelmat ja ARK b. 172 LIIKENNEALUEIDEN RAKENNEKERROKSET JA PÄÄLLYSRAKENTEET Muutostyöalueella kaivuutyössä rikkoontuneet asfaltoidut piha-ja liikennealueet päällystetään asfaltilla AB 11/100, kerrokset ja laajuus rakennesuunnitelmien mukaan. Rakennuksen sokkelin ja laatoituksen vieressä sekä reunaalueilla asfalttiin tehdään viiste 1:2, korkeus 100 mm. 173 PINTAKUIVATUKSEN RAKENTEET Kattovedet johdetaan syöksytorvien avulla suoraan sadevesikaivoon, ks. rakennesuunnitelmat. Kaivojen ympärille valetaan vedenohjauslaatat pakkasenkestävästä betonista (h=150mm) ja raudoitetaan kaksinkertaisella teräsverkolla 5/5-150/ PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET 21 PERUSMUURIT Muutostyöalueella seinän vierustat kaivetaan auki ja vanha sokkelipeili eristeineen puretaan suunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Ulkoseinien alaosat ja sokkelipeilit korjataan rakennessuunnitelmien mukaan. Vanhaan perusmuuriin porataan vedenpoistoreiät rakennesuunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Uudet sokkelit asennetaan ruostumattomien teräsosien varaan rakennesuunnitelmien mukaan. Uusien sokkelielementtien tuotantokuvien suunnittelu ja tarkemittaus työmaalla suunnittelun pohjaksi kuuluvat urakkaan. Uuden tiiliseinän alle valetaan sokkelipalkki rakennesuunnitelman mukaan. Vanha LVI-kanaali suljetaan rakennesuunnitelman mukaan. 3 RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET Muutostyön alainen rakennuksen osa on yksikerroksinen, osin betonirunkoinen yhdyskäytävä (pilarit ja palkit, betoniholvi), osin kylmä tiiliverhoiltu puurunkoinen osa. Lämpimän osan väliseinät muurattuja tiiliseiniä. Yhdyskäytävän yläpohjarakenteena on betoniholvin varaan puisin kattokannattajin tehty vesikatto sisäpuolisella vedenpoistolla, katteena huopakate. Vesikate muutetaan pulpettikatoksi julkisivupiirustusten ja rakennesuunnitelmien mukaan. Vanhasta vesikattorakenteesta puretaan räystäspellitykset sekä vanha bitumikermikate. Betoniholvin päältä puretaan puiset kattokannattajat eristeineen. Kevytrakenteisen katon päälle rakennetaan kallistukset puuorsin 148x48 k600 tuettuna vanhojen katto-orsien päälle asennettujen 2x98x48 orsien varaan tolpituksella. Päälle asennetaan raakapontti ja kermit ylösnostoineen, vrt. rakenneleikkaus.

7 6 35 ULKOSEINÄT 350 YLEISTÄ Yhdyskäytävän ulkoseinät ovat pääosin tiiliverhoiltuja lämmöneristettyjä seiniä, pilasterit ja sisäkuori osin tasoitepinnoitettua betonia, osin maalattua puhtaaksimuurattua tiiltä. Kylmän osan ulkoseinät ovat puurunkoisia seiniä. Ulkoverhouksena on pääsääntöisesti tiiliverhous, kylmällä osalla osin puuverhous. Ulkoseinät korjataan tämän rakennustapaselostuksen ja rakennesuunnitelmien mukaan. yhdyskäytävän vanha ikkuna listoituksineen ja vesipelteineen puretaan, ikkuna irroitetaan. Aukko paikataan rakennesuunnitelmien mukaan. 31 TIILIVERHOILLUN SEINÄN KORJAAMINEN Yhdyskäytävässä ikkunanauhan yläpuolinen puuverhous puretaan, samoin alapuolinen ja umpiseinän kohdalla oleva vanha tiiliverhous ja lämmöneristeet n. 110 mm puretaan ulkoapäin betoniseen sisäkuoreen saakka. Ennen uusien rakennusmateriaalien asentamista kaikki jäljelle jäävät materiaalipinnat puhdistetaan pölystä ja desinfioidaan tuotteen markkinoijan kirjallisen ohjeen mukaan. Vanha betonipinta desinfioidaan Odex desinfiointiaineella. Ulkoseinä korjataan rakennesuunnitelman mukaan. Ulkoseinäverhoukseksi asennetaan asennuskiskon avulla rakennuksen betonirunkoon kiinnitettävä, taustatuuletettu Stonel-tiililaattaverhous, yksittäisen tiililaatan koko ja limitys aikaisemmin toteutetun Stoneltiililaattaverhouksen mukaan. Tiililaattojen ohjeellinen malli Tiileri Oy:n Liekkivaalea sileä, sauma harmaa. Tiililaatan koko 270x75x19 mm, kulmalaatat vastaavaa mallia. Järjestelmän mukaiset seinäkiinnikkeet, asennus- ja eristekiskot. Lämmöneristys rakennesuunnitelmien mukaan. Ikkuna- ja ovismyygit pellitetään Pural-pinnoitetulla pellillä erikoissuunnitelman mukaan. 32 VANHAN TIILIVERHOILUN KORJAAMINEN / MUUTOS KYLMÄLLÄ RAKENNUSOSALLA Vanhaa tiiliverhousta mataloitetaan sahaamalla julkisivupiirroksessa esitettyyn korkeuteen, ikkunoitten välinen muuraus puretaan ikkunan vesipellin tasolle saakka. Tiiliverhouksen päälle asennetaan vesipelti Puralpinnoitetusta pellistä. Ikkunoitten uusi vesipelti tehdään yhtenäisenä yli väliin jäävän uuden pellityksen. 33 ULKOSEINÄN PELTIVERHOILUT Tiiliverhoilun ja vanhojen kylmien varastojen ikkunoiden yläpuoliset julkisivupellitykset tehdään Pural-pinnoitetuista hattuprofiileista (vahvuus 0,6 mm) ristikoolauksen varaan rakennesuunnitelmien mukaan. Pokatun hattuprofiilin korkeus 20 mm, leveys 260 mm, pokatun laipan leveys 20 mm. Profiloidut pellit kiinnitetään pellin värisillä tiivisteellisillä peltikattoruuveilla, ks. rakennesuunnitelmat. Keittiön varastojen kohdalla ikkuna-aukkojen ulkopuolet listoitetaan, vrt. kohta 31. Ulko-oven kynnyspelti Stucco-alumiinia, alla vanerivahvike. 34 PORTAAT Lämmönjakohuoneen sisääntulotaso/porras tehdään ritilätasona/-askelmana. Em. portaat tehdään Welandruuturitilöistä, tyyppi A25/2, silmäkoko 32x32 mm, syvä reunateräs 35x5 mm, silmäkoko 32x32 mm. Tasot tehdään kuumasinkityn muototeräksen varaan rakennesuunnitelmien mukaan.

8 7 37 ULLAKKO- JA KATTORAKENTEET Korjausalueen vesikattorakenteet korjataan rakennesuunnitelmien mukaan. Sähkö- ja LVI-töihin liittyvät jalustat, kiinnikkeet, pellitykset ja läpimenot ilmenevät ko. erikoispiirustuksista. 4 TÄYDENTÄVÄT RAKENNUSOSAT 43 OVET Noudatetaan RunkoRYL 2000 / 52 Ovi- ja ikkunatyö RT Puuovet, taulukko 4, RT , RT ja RT RunkoRYL 2000 / 52:5 "Valmis ovi- ja ikkuna Peittomaalatut ovet (UO10/oik, O10/1 oik) toimitetaan työmaalle tehtaan vakiokäsittelyn mukaan, ulko-oven sävy RAL8025 ruskea (pale brown), välioven väri vakiovalkoinen, kynnykset kovapuuta. Ovista ei ole piirretty erillistä kaaviota. Ovityypit: - UO peittomaalattu umpiovi, malli esim. Jeld-Wen Oy:n Basic B0070 ulko-ovi. - O peittomaalattu huullettu luokittelematon ovi, pintalevy 6 mm MDF-levy, malli JELD-WEN Oy:n Yleisten tilojen luokittelematon ovi DM, kovapuureuna 2H. Heloitus: - UO10: lukko Ab2590, suljin DC335 + vetolaite Ab, lankavedinpari Ab DP131/200R - O10: lukko Ab2590, painike Ab Polar 6/002 Ms/Cr Myös muiden kuin em. tehtaiden vastaavia heloitustarvikkeita saa käyttää arkkitehdin ja rakennuttajan luvalla. Abloy-lukkojen sarjoituksen ja sarjakaavion tekee pääurakoitsijalle lukkoliike tilaajan antamien ohjeiden mukaan. Avaintyyppi Abloy EXEC (tarkistetaan tilaajalta). Avaimet leimataan sarjakaavion mukaan. Tilkitseminen ja listoitus Karmit kiinnitetään seiniin kiilojen, ruuvien sekä muovikiinnitystulppien avulla. Ruuvien kannat peitetään karmin väriin sopivalla muovitulpalla. Karmin ja rungon väli tiivistetään polyuretaanisaumausvaahdolla. Ovet listoitetaan 12x42 mm maalatuilla EM-laatuluokan listoilla, nurkat tehdään jiiriin. 45 UUDET TIILISEINÄT Noudatetaan RYL 11.3 "Muuratut väliseinät". Muuratut seinät tehdään puhtaaksimuurattuna 130 mm Kahi NKH-kalkkihiekkatiilistä rakennesuunnitelmien mukaisesti. 47 KAITEET, HOITOTASOT JA HOITOSILLAT Palotikkaat Noudatetaan SFS 4441 "Teräsputkikaiteet" ja SFS 4714 "Teräksiset palotikkaat". Uudet palotikkaat ja syöksytorvet ja räystäskourut tehdään julkisivupiirustusten osoittamaan kohtaan, malli Vesivek tai vast. Tikkaat varustetaan turvavyön kiinnityskiskoilla + jäätymissuojakumilla. Turvavyö+liu'ut. Tikkaiden ja kiinnikkeiden pintakäsittelynä kuumasinkitys ja pulverimaalaus.

9 8 Vesikourut puolipyöreitä 150 mm, malli esim. Vesivek, syöksytorvet pyöreitä 120 mm, materiaali Purpinnoitettu pelti. Syöksytorvien alapäähän sisähalkaisijaltaan 120 mm teräsputki 2 metrin korkeuteen asti. Syöksytorvet johdetaan suoraan sadevesikaivon kautta sadevesiviemäriin, ks. rakennesuunnitelmat. 5 PINTARAKENTEET JA PÄÄLLYSTEET 52 SISÄSEINIEN PINTAKÄSITTELY Yhdyskäytävän vanhat jäljelle jäävät ulkoseinät ja pilasterit ovat maalattuja tasoitepintaisia betoniseiniä. Uudet muuratut sisäkuoret tehdään puhtaaksimuuraamalla kalkkihiekkatiilestä. Seinät käsitellään maalaustyöselityksen mukaan. Em. seinät ja pilasterit maalataan kauttaaltaan Luja Puolikiiltävä -maalilla kahteen kertaan (LJKH, VAR). Työssä tulee noudattaa tuotteen valmistajan antamia ohjeita. Urakkaan ei kuulu pintakäsittelyjä muissa sisätilojen seinissä. 53 SISÄKATTOJEN PINTARAKENTEET Sisäkatot ja palkit (LJKH, VAR) maalataan kahteen kertaan puolihimmeällä Luja 20 pintamaalilla. Työssä tulee noudattaa tuotteen valmistajan antamia ohjeita. Urakkaan ei kuulu pintakäsittelyjä muissa sisätilojen katoissa. 55 ULKOSEINIEN PINTARAKENTEET 55 0 Yleistä Muutostyöalueen julkisivujen rakenteet ja erilaiset julkisivupinnat ilmenevät julkisivupiirustuksista, rakennesuunni telmista ja seinäleikkauksista Metalliverhoukset ulkoseinissä RYL 42:3, 42:5, RT RT Ulkoseinien pellitykset Kaikki näkyviin jäävät pellitykset tehdään sinkitystä ja Pural-pinnoitetusta pellistä, jonka vahvuus on 0,6 mm. Peruslevynä oltava Z 32 laadun kuumasinkittyä teräslevyä, jossa sinkityksen määrä molemmin puolin levyä on 275 g/m 2. Muovipinnoite näkyviin jäävällä puolella ja takasivulla tehtaan suojamaalaus, ellei erikseen ole muuta mainittu. Kiinnitystarvikkeet valitaan siten, että niillä saavutetaan riittävän luja, tarvittaessa lämpöliikkeiden aiheuttaman liikkumisen salliva syöpymätön ja tiivis kiinnitys alustaansa. Kiinnitystarvikkeiden pinnoitus muovipinnoitteen väriin määrätään ao. detaljipiirustuksissa. Liittymien saumojen vesitiiviys varmistettava tarvittaessa elastisella kitillä. Ikkunan vesipellit (H101, H102) Vesipellit tehdään tasaiseen ulospäin viettävään kaltevuuteen leikkauspiirustusten mukaan. Pellin ulkoreuna tehdään 40 mm ulkonevaksi ja pystyreunan korkeus väh. 35 mm. Vesipellit on oltava koko aukon levyisiä. Karmeja ja pystypintoja vasten tehdään 30 mm käännös ylöspäin. Vesipellit kiinnitetään ikkunakarmeihin ruuveilla k 100 mm ja alustaan 1,0 mm peltiliuskoilla n. 1 m:n välein. Liitokset ja saumat tiivistetään silikonikitillä.

10 9 56 LATTIAN PINTARAKENTEET 56 0 Yleistä Lämmönjakohuoneeseen tehdään uusi betonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan. Varaston lattiasta puretaan vanhat lattiapäällysteet liimoineen (ks. asbestikartoitus). Vanhat alustastaan irronneet tasoitteet poistetaan, lattiat puhdistetaan hiomalla kevyesti. Lattioiden pinnan puhdistus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaan kuuluvat loppusiivoukseen Lattian pintabetonityöt Noudatetaan RYL 10:6 Betonilattiat BY 31 Betonilattiat, luokitus-, päällystettävyys-, suunnittelu- ja rakentamisohjeet 56 2 Lattioiden tasoitus Noudatetaan RYL 27:3 Tasoitetut lattiat Varaston lattiasta mahdolliset halkeamat ja kolot kitataan epoksikitillä. Lattia tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla matala-alkaalisella tasoitteella (5 mm) siten, että alustan tasaisuuspoikkeama on tavanomainen, ks. RYL 90 / 27:T3. Lattian alusrakenteen tulee olla sellainen, että se täyttää päällysteen sille asettamat vaatimukset tasaisuuden ja kosteuden yms. suhteen Mattopäällysteet Noudatetaan RYL 2000 / 75 Mattotyö ja 63 Vedeneristys, RYL 46:1 Muovimattopäällystys Huoneselostuksen mukaisissa tiloissa mattona käytetään Upofloor Estrad hitsattavaa muovimattoa, paksuus 2 mm Betonilattian maalaus Lämmönjakohuoneen lattia maalataan vesiohenteisella Akvacoat Epoksimaalilla. Työssä tulee noudattaa valmistajan siitä antamia ohjeita Jalkalistat Varastossa muovijalkalistat Upofloor JL60, lämmönjakohuoneessa betoninen jalkalista h=70 mm, käsittely vesiohenteisella Akvacoat Epoksimaalilla. Työssä tulee noudattaa valmistajan siitä antamia ohjeita. 58 MAALAUSTYÖT Maalaustyöt kuuluvat rakennusurakkaan. Kohteeseen ei ole laadittu erillistä maalaustyöselitystä. Alla on esitetty yleisohjeita sekä kohteessa tarvittavat käsittely-yhdistelmät, ks. kohta 5. Vanhat pinnat pestään kohteeseen soveltuvaa puhdistusainetta käyttäen sekä huuhdotaan puhtaalla vedellä huolellisesti. Kaikki pinnat on ennen käsittelyjä puhdistettava hyväksi maalausalustaksi urakoitsijan parhaimmaksi katsomalla tavalla. Maalausurakoitsija suorittaa kaiken irtonaisen tai muuten turmeltuneen uusien pintakäsittelyjen alustaksi kelpaamattoman vanhan pintakäsittelyaineen poiston parhaimmaksi katsomallaan tavalla, turmelematta kuitenkaan tarpeettomasti kiinteää, hyväkuntoista vanhaa alustaa. Peittomaalattavat listoitukset käsitellään valmiiksi ennen niiden kiinnittämistä peittomaalattuihin tai muihin valmiiksi pinnoitettuihin kohteisiin. Listoituksien viimeistelymaalaus paikalleen asennuksen jälkeen on kuitenkin tehtävä työmaalla.

11 10 Käsittely-yhdistelmät Otsalaudat, räystään aluset: Ovilistat: Maalaus kahteen kertaan Teho Öljymaalilla Pohjustus JEHU -pohjamaalilla. Osasilotus SPAKKELI -alkydisilotteella. Kokosilotus SPAKKELI - alkydisilotteella. Hiontamaalaus JEHU -pohjamaalilla. Maalaus kahteen kertaan EMPIRE -kalustemaalilla. Kynnykset: Hionta. Lakkaus kahteen kertaan JALO himmeälakalla Rovaniemellä 19. päivänä maaliskuuta 2015 ARKKITEHTITOIMISTO RANTAKOKKO OY INSINÖÖRITOIMISTO J LAMPELA OY

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014

YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 YLIVIESKAN LUKIO PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 10.7.2014 2 Sisällysluettelo: B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke B2 Kohde B3 Rakennuttaja B4 Käyttäjän edustajat B5 Suunnittelijat, asiantuntijat

Lisätiedot

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN

URAKKALASKENTAA VARTEN - - - ARK 101-01. Korjaus- ja laajennus TYÖPIIRUSTUS. KASAVUOREN KOULUKESKUS Kasavuorentie 1 02700 KAUNIAINEN - - - URAKKALASKENTAA VARTEN K.osa/Kylä 5 Kortteli/Tila 77 Tontti/Rn:o 2 Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten Rakennustoimenpide Korjaus- ja laajennus Piirustuslaji TYÖPIIRUSTUS Juoks.n:o Rakennuskohteen

Lisätiedot

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS

AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS AS OY VANHA RATEKO PERUSKORJAUS SAUNAOSASTO, TOIMITILAT JA PESULA RAKENNUSTAPASELOSTUS VIRTUAALIMAAILMA 11.5.2011 001. RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT... 4 02. TYÖJÄRJESTELYT JA SUOJAUKSET... 4 02.1 Työjärjestys...

Lisätiedot

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014

KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 PERUSKORJAUS RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 RAKENNUSSELOSTUS 14.3.2014 rakennusarkkitehti Marko Arvonen Oy Oinaankuja 4, 23500 UUSIKAUPUNKI PUH. +358 500 717 459 Rakennusselostus 1 KOY PARANVAHA PARANVAHE 1 JA 3 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä.

RAKENNUSSELOSTUS. Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus. Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi. 97220 Sinettä. Tilaaja: Rovaniemen seurakunta Rauhankatu 70, 96100 Rovaniemi Hanke: Sinetän kappelin ulkopuolen korjaus 97220 Sinettä RAKENNUSSELOSTUS Luotu 19.12.2013 TT 20.03.2015 Talo 2000 nimikkeistön mukaan 1 /30

Lisätiedot

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3

SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 RAKENNUSSUUNNITTELUTOIMISTO TURUNEN & RÄISÄNEN KY SAKKY, SAVONIA Sammakkolammentie 2 Kuopio 30.7.2013 Ravintola- ja aulatilojen muutos / Vaihe 3 KOKONAISURAKKALASKENTA-ASIAKIRJAT A. KAUPALLISET ASIAKIRJAT

Lisätiedot

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011

AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 1 AS OY RAISIONTIE 11 LINJASANEERAUS POHJAKERROKSEN MUUTOS RAKENNUSSELITYS 3.5.2011 2 Sisällysluettelo B HANKKEEN YLEISTIEDOT 3 B 2 RAKENNUTTAJA 3 B 3 RAKENNUTTAJAKONSULTTI 3 B 4 SUUNNITTELIJAT 3 B 5 TYÖN

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+19 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(19)

Lisätiedot

RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS

RAKENNUSSELITYS AS OY MÄKÄRÄ, HAKAMAANKUJA 1, 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO RAKENNUSSELITYS LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen 1(16) 0 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET 01 RAKENNUSHANKE 01.1 Rakennuskohde

Lisätiedot

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI

D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Rakennusselostus Sivu 1/49 A R K K I T E H D I T S I I S T O N E N O Y 30.06.2014 D024 SUOMUSSALMEN VANHUSTEN HOITOKOTI Välskärinkuja 4 89600 Suomussalmi RAKENNUSSELOSTUS VAIN URAKKALASKENTAA VARTEN 30.06.2014

Lisätiedot

KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ

KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ RAKENNUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN RAKENNUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 RAKENNUSSELITYS...

Lisätiedot

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI JULKISIVUJEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+28 sivua 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(28) SISÄLLYSLUETTELO 0

Lisätiedot

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI

KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI KOY AURORANLINNA URAKKATIE 2 JA 6 00680 HELSINKI VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+15 sivua + 2 liitettä 22.03.2013 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru URAKKATIE 2 JA 6 1(15) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015

KORJAUSTYÖSELOSTUS VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 VAIHE 1 MAANRAKENNUSTYÖT JA ULKOPUOLISET BETONIKORJAUKSET 10.6.2015 HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTOTALO JA SEURAKUNTATALO PAROLANTIE 45-47 13720 PAROLA PAROLANTIE 45-47 2/20 SISÄLLYSLUETTELO 1. RAKENNUSHANKKEEN

Lisätiedot

ASUNTO OY KAARNAKALLIO, MÄNNIKÖNTIE 29, 04260 KERAVA

ASUNTO OY KAARNAKALLIO, MÄNNIKÖNTIE 29, 04260 KERAVA , MÄNNIKÖNTIE 29, 04260 KERAVA 1 1.0 RAKENNUSHANKE julkisivujen lisäeristys ja levytys ikkunoiden, parveke ja ulko-ovien uusiminen sokkelikerroksen kunnostus parvekekaiteiden uusiminen ja parvekkeiden

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS

PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS PÄIVÄKOTI PUNAHILKKA - RAKENNUSSELOSTUS 733-101-011-30.04.2010 - UUDISRAKENNUS SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT 1 RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 RAKENNUTTAJA 1 KÄYTTÄJÄN EDUSTAJAT 2 SUUNNITTELIJAT,

Lisätiedot

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011

Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 Metsokangas II, päiväkoti 2011 2012 31.3.2011 SIPARK Oy RAKENNUSHANKE 1 KOHDE 1 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET 3 1 RAKENNUSOSAT 4 11 ALUEOSAT 4 111 MAAOSAT 4 112 TUENNAT JA VAHVISTUKSET 10 113 PÄÄLLYSTEET

Lisätiedot

As Oy MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

As Oy MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO As Oy MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO VESIKATON KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+13 sivua + 1 liite 01.04.2011 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru As Oy Mäkärä 1(13) SISÄLLYSLUETTELO 1

Lisätiedot

Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi

Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi Kiantama 2015 751 laajennus RAKENNUSSELOSTUS Arkkitehtuuritoimisto H PYYKKÖNEN Hirviahontie 62 B, 89600 Suomussalmi PUH. 0500 280 648 1 1 RAKENNUSSELOSTUS B RAKENNUTTAMINEN B1 RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT

Lisätiedot

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO

AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO AS OY MÄKÄRÄ HAKAMAANKUJA 1 02120 ESPOO URAKKARAJALIITE LINJASANEERAUS 18.5.2009 URAKKALASKENTAA VARTEN Laatija: Lasse Maaranen Muutokset A Sivujen ylätunniste korjattu 01.06.2009 1 0 YLEISTÄ RAKENNUSKOHTEESTA

Lisätiedot

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI

KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI KOy Auroranlinna TÖÖLÖNKATU 49 00250 HELSINKI PARVEKKEIDEN KORJAUSTYÖSELOSTUS 1+17 sivua 10.02.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170 ESPOO Konstru TÖÖLÖNKATU 49 1(17) SISÄLLYSLUETTELO 0

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KIRKKO. VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti

PUNKALAITUMEN KIRKKO. VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti PUNKALAITUMEN KIRKKO VESIKATON MAALAUSTÖIDEN T Y Ö S E L I T Y S 16.1.2009 Päivitetty 10.3.2014 / Jouni Kotilahti Asiantuntijamestarit Oy Alppikatu 13 B 18, 00530 Helsinki, p. 09-726 0077, f. 09-726 000

Lisätiedot

Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki

Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki 1 RAKENNUSSELOSTUS Bergströmin kiinteistö Oulaisten kaupunki Vesikaton saneeraus 2012 Arkjatek Oy Hannu Yppärilä 2 SISÄLLYSLUETTELO 01.1 RAKENNUSHANKE 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.2 Rakennustarvikkeet

Lisätiedot

KORJAUSTYÖSELITYS SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Porvoon ammattioppilaitos KORJAUSTYÖSELITYS 1(11) 24.02.2015

KORJAUSTYÖSELITYS SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS. Porvoon ammattioppilaitos KORJAUSTYÖSELITYS 1(11) 24.02.2015 Porvoon ammattioppilaitos KORJAUSTYÖSELITYS 1(11) 24.02.2015 KORJAUSTYÖSELITYS A B C D M E F K I L G H SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Ins.tsto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 PORVOO

Lisätiedot

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007

AS OY LIUSKETIE 6. Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka 25.5.2007 AS OY LIUSKETIE 6 Linjasaneeraus RAKENNUSTYÖSELOSTUS OSA 1 / 4 Rakennushankkeen yleistiedot ja työmaatekniikka Tel: +358 207 698 668 Fax: +358 207 698 669 INSINÖÖRITOIMISTO MIKKO VAHANEN OY Tel: +358 207

Lisätiedot

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx

Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx VILLE RAKENTAJA RAKENNUSSELOSTUS Kotilantie 123 12340 MALLIKYLÄ 0400 123 456 xx.xx.xxxx NAVETTARAKENNUSHANKE HANKKEEN YLEISTIEDOT 1 Rakennuskohde 1.1 Rakennuskohteen tyyppi 1.2 Sijainti 2 Rakennuttaja

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ Sipti Oy UUSIKAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KAUPUNGINLAHDEN RANTALAITURI KORJAUS JA KUNNOSTUSTYÖ RAKENNUSSELOSTUS Sipti Oy Rakennusselostus 1 (21) SISÄLLYSLUETTELO 1 MAA- JA POHJARAKENNUS... 4 10 YLEISTÄ...

Lisätiedot

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS

MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MYLLYLÄN PÄIVÄKODIN PERUSKORJAUS JA LAAJENNUS MAALAUSSELITYS Päiväys 14.5.2013 URAKKALASKENTAAN MAALAUSSELITYS KUNNAN VIRASTO / TERVEYSASEMA, MYRSKYLÄ 2 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1 KOHDE...

Lisätiedot

KARHULANVAARAN KOULU Muutostyö. Maalaustyöseloste

KARHULANVAARAN KOULU Muutostyö. Maalaustyöseloste KARHULANVAARAN KOULU Muutostyö Maalaustyöseloste 26.5.2015 SISÄLLYSLUETTELO RAKENNUSKOHDE... 3 YLEISET VAATIMUKSET JA OHJEET... 3 1.1 MAALAUSTYÖSSÄ NOUDATETTAVAT ASIAKIRJAT... 3 1.2 HUOLTOKIRJA... 3 2

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSSUUNNITELMA K1 VEISTÄMÖNTIE / NIKKARINKUJA K2 NÄÄTÄMÖNTIE K3 TEOLLISUUSTIE K4 VÄLIRINNE Oulu AIRIX Ympäristö

Lisätiedot