R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S"

Transkriptio

1 KITTILÄN YLÄASTE Valtatie 11, Kittilä R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S JULKISIVUREMONTTI YHDYSKÄYTÄVÄN JA TAVARAN VASTAANOTON KOHDALLA ARKKITEHTITOIMISTO RANTAKOKKO OY POHJOLANKATU 4-6, ROVANIEMI PUH , FAX

2 1 1 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE JA LAAJUUS Korjaushanke liittyy Kittilän yläasteen yhteydessä yhdyskäytävällä liitettyyn vanhan oppilasasuntola Majarin purkutyöhön. Oppilas-asuntola ja pääosa yhdyskäytävää puretaan suunnitelmissa esitetyssä laajuudessa erillisenä purku-urakkana. Rakennusurakkaan kuuluu tässä rakennustapaselostuksessa ja rakennesuunnitelmissa esitetyt purkutyöt. Jäljelle jäävään vanhaan yhdyskäytävään rakennetaan uusi lämmönjakohuone ja varasto. Urakkaan kuuluu lisäksi julkisivujen sekä ko. tilojen ja valmistuskeittiön tavaranvastaanottotilojen päälle ulottuvan yläpohjan/vesikaton korjaukseen liittyvät rakennustekniset ja maalaustyöt. Piha-alueelle asennetaan uudet salaojat ja sadevesikaivot. Kohde sijaitsee Kittilän kirkonkylässä osoitteessa Valtatie 11, Kittilä. RAKENNUTTAJA Rakennuttaja on Kittilän kunta ja sen edustajana toimii tekninen johtaja Lauri Kurula, matkapuh tai kiinteistöjohtaja Mikko Pahkala, matkapuh SUUNNITTELIJAT Arkkitehtisuunnittelu: Rakennesuunnittelu: Sähkösuunnittelu: LVI-suunnittelija: Arkkitehtitoimisto Rantakokko Oy Pohjolankatu 4-6, ROVANIEMI puh Yhteyshenkilö: Pertti Rantakokko, matkapuh sähköpostiosoite: Insinööritoimisto J. Lampela Oy Pohjolankatu 4, ROVANIEMI puh Yhteyshenkilö: Jari Lampela, matkapuh sähköpostiosoite: Sähköinsinööritoimisto Esko Laakso Oy Koskikatu 10, ROVANIEMI puh , fax Yhteyshenkilö: Jarmo Heikkilä, matkapuh sähköpostiosoite: LVI-Suunnittelu Pohjola Oy Jääkärinkatu 18-20, Tornio puh , fax Yhteyshenkilö: Petri Pohjola, matkapuh , sähköpostiosoite:

3 YLEISET SUORITUSVAATIMUKSET Rakennustarvikkeet Tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien normien ja määräysten sekä asiakirjojen mukaisia, rakennusmateriaalit tulee kuulua luokkiin M1 ja M2. Kauppanimellä mainitut tarvikkeet voidaan korvata käyttökohteen kannalta ominaisuuksiltaan ja laadultaan vastaavilla tarvikkeilla. Rakennusvälineet Käytettävien koneiden, työvälineiden tms. tulee olla tarkoituksenmukaisia ja täyttää tarvikkeiden asiallisen käsittelyn ja työturvallisuuden asettamat vaatimukset. Rakennusalue Rakennusalue luovutetaan urakoitsijan käyttöön siinä kunnossa kuin se on sopimusajankohtana. Työmaan kokonaisjärjestelystä on urakoitsijan tehtävä ehdotus ja hankittava järjestelyille rakennuttajan hyväksyminen, sekä tarpeen mukaan myös viranomaisten hyväksyminen ennen niiden toteuttamista VÄLIAIKAISET RAKENNELMAT JA SUOJAUSTOIMENPITEET Suojaus Työskenneltäessä sisätiloissa työskentelyalue ja kulkutiet on suojattava kauttaaltaan riittävän vahvalla suojausmateriaalilla teippaamalla lattiaan esim. muovi tms. Pölyn leviämisen estämiseen muihin tiloihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 2-lehtinen käyntiovi yläasteelle lukitaan ja suojataan pölytiiviiksi. Muutostyön alaisiin tiloihin (varasto) on asennettu IV-päätelaitteita ja sähkölaitteita. Niiden suojaamisesta tai mahdollisesta purkamisesta tulee erikseen sopia käyttäjän kanssa. Osa rakennuksesta on työn ajan käytössä, joten urakoitsijan tulee varmistaa talon käyttäjien turvallinen liikkuminen rakennuksessa ja piha-alueella suojarakennelmin. Keittiö on toiminnassa työn ajan, joten alue tulee tulee aidata kuten myös purkujätteille (siirtolavat) varatut kohdat. Piha-alueella kulkuteitä ei saa tarpeettomasti tukkia ja rakennustarvikkeet on viipymättä siirrettävä pois haittaamasta talon muuta toimintaa. Pääurakoitsija huolehtii rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä keskeneräisten ja valmiiden rakennusosien suojaamisesta vahingoilta kaikkien urakoitsijoiden ja rakennuttajan erillishankintojen osalta. Rakennuksessa on tehtävä suojaseinät tarvittaviin kohtiin. Maaston ja kasvillisuuden suojaus, ks. kohta 11. Pääurakoitsija purkaa ja poistaa rakennusalueelta kaikki väliaikaiset laitteet, johdot, telineet, suojat, suojauslaitteet yms. sitä mukaa, kun ne käyvät tarpeettomiksi ja viimeistään loppupuhdistuksen yhteydessä. Mikäli väliaikaisia rakennelmia tai suojauksia joudutaan poistamaan työsuoritusta varten tai muusta syystä, vastaa rakennelmien ja suojausten paikalleen asettamisesta se urakoitsija, joka ne on poistanut, joko sopimalla rakennusurakoitsijan kanssa tai suorittamalla työn itse.

4 3 1 MAARAKENNUS Rakennusalue on vanhaa asfaltoitua piha- ja liikennealuetta, nurmikkoaluetta ja vähäisessä määrin laatoitettua aluetta. Korjausalueella piha-alueen kallistukset korjataan siten, että sadevesillä on kaikkialta vapaa pääsy rakennuksesta poispäin. Rakennuksen ympärille asennetaan uudet salaojat rakennesuunnitelmien mukaan, katolta tulevat sadevedet ohjataan suoraan syöksytorvella uuteen sadevesikaivoon. Seinän vierustat kaivetaan auki suunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Suunnitelmissa on osoitettu uudet rakennuksen nurkkakorot (pihan liittymäkorot). 11 RAIVAUS JA PURKU Raivaamisen suorittaa rakennusurakoitsija noudattaen MaaRYL 2000/11 Raivaus ja purku ohjeita. Vihertöiden osalta noudatetaan VTO-98 Viheralueiden tekniset ohjeet 1998 kohta Alustavat työt. Vahingoittumiselle alttiiden puiden rungon ja juuriston suojaamisessa noudatetaan RT antamia ohjeita. Varastointia tulee välttää säilytettävien puiden läheisyydessä. Puu- ja pensasryhmät ympäröidään aitauksella ja yksittäiset puut varustetaan suojalaudoituksella. Jos säilytettäväksi määrätty puu vahingoittuu, on urakoitsijan sovittava rakennuttajan kanssa puun uusimisesta ja maksettava rakennuttajalle vihertyöselityksessä mainittu korvaus. 112 VANHOJEN RAKENTEIDEN PURKU Rakennukseen liittyvän vanhan oppilasasuntolan Majarin purkutyöt suorittaa tilaajan valitsema purku-urakoitsija, joka purkaa suunnitelmissa esitetyn urakkarajan rajoittamat purkutyöt. Rakennustyön yhteydessä tehdään purku- ja hakkuutöitä. Vanhoissa rakennusmateriaaleissa on asbestia. Tilaaja on teettänyt kohteessa erillisen asbestikartoituksen. Kaikki asbestipurkutyöt tehdään rakennusurakkaan kuuluvana. Asbestipurkutyöt on teetettävä työsuojeluviranomaisten hyväksymällä asbestipurkutöihin erikoistuneella urakoitsijalla. Seuraavassa on lueteltu tähän rakennusurakkaan kuuluvat purkutyöt. Se ei sulje pois tässä mainitsemattomia rakennustöitä, jotka ovat välttämättömiä hankkeen läpiviemiseksi tai jotka ilmenevät jostakin laskenta-asiakirjoista: Rakennuksen ulkopuoliset työt: - vanha betonilaatoitus puretaan seinänvierustalta noin 30 m² muutostyöalueen eteläpäädyssä - seinänvieret kaivetaan auki sokkelipeilin alareunaan saakka muutostyöalueen etelä- ja länsisivulla, kaivutyössä huomioidaan uusien salaojien ja sadevesikaivojen asennussyvyys rakennesuunnitelmien mukaan - vanha sokkelipeili eristeineen sahataan poikki / puretaan rakennesuunnitelmien osoittamassa laajuudessa - vanhaan perusmuuriin porataan vedenpoistoreiät rakennesuunnitelmien osoittamassa laajuudessa - vanhan ikkunanauhan pilarin kohdilla oleva seinärakenne ulkoverhouksineen ja eristeineen puretaan - ikkuna-aukosta puretaan vanhat apukarmit ja mineraalivillaa noin 200 mm aukon ympäriltä - ikkunan alapuolisen umpiseinän kohdalla oleva tiiliverhous puretaan, eristeet (100 mm) puretaan betoniseen sisäkuoreen saakka - umpiseinän kohdalla tiiliverhous eristeineen puretaan - vesikatteena oleva bitumikermikate räystäspelteineen puretaan - vanhat vesikattorakenteet eristeineen puretaan LJKH:n ja varaston kohdalla betoniholvin päältä - valmistuskeittiön sisääntulokatoksen ja kylmien varastojen kohdalla kevytrakenteisia vesikattorakenteita puretaan/ korjataan rakennesuunnitelmien mukaan - kylmien varastojen julkisivuverhouksena olevaa vanhaa tiiliverhousta mataloitetaan suunnitelmissa esitettyyn korkeuteen - sisääntulokatoksen yläpuolinen puuverhous puretaan Piha-alueella tehtävät työt: - korjauskohteen ympärillä piha-alueen kallistukset korjataan siten, että sadevesillä on kaikkialta vapaa pääsy rakennuksesta poispäin; vanhaa asfalttia ei rikota - uudet salaojat asennetaan rakennesuunnitelmien mukaan - uudet sadevesiviemärit ja sadevesikaivo asennetaan rakennesuunnitelmien mukaan

5 Sisäpuoliset työt: - uuden LJKH:n kohdalla ikkuna listoituksineen puretaan - uuden lämmönjakohuoneen vanha lattiarakenne puretaan - varaston kohdalla vanha lattiapäällyste listoituksineen puretaan, ks. asbestikartoitus, lattia hiotaan ja tasoitetaan uuden lattiapäällysteen alustaksi 113 PURKUJÄTTEIDEN POISKULJETUS Purkujätteet ovat urakoitsijan omaisuutta. Purkujätteet kuljetetaan pääurakoitsijan toimesta viranomaisten osoittamalle kaatopaikalle. 12 MAANKAIVU 120 MAANKAIVU, YLEISTÄ Muutostyöalueella kallistukset korjataan siten, että sadevesillä on kaikkialta vapaa pääsy rakennuksesta poispäin. Kaivuutöiden yhteydessä poistetaan kaivannosta vanhat jätteet ja mahdolliset perusmuurien vanhat muottilaudoitukset. Salaojakaivantojen yhteydessä on estettävä riippusokkeleiden takana olevien maamassojen (lattioiden alustäyttö) valuminen tarvitaessa tukirakennelmien avulla. Piha-alueen pintarakenteet korjataan suunnitelmien mukaisesti. Urakoitsijan on ennen kaivutöiden aloittamista varmistauduttava paikalla putki-, johto- ja kaapelireittien sijainnista, ks. sähkö- ja LVI-piirustukset. Urakoitsija vastaa em. laitteille mahdollisesti aiheutuvista vaurioista. Kaikki maankaivutyöt urakka-alueella kuuluvat rakennusurakkaan. Kaivu suoritetaan rakennepiirustusten ja LVISsuunnitelmien edellyttämässä laajuudessa. Kaikkien kaivantojen teko kuuluu pääurakkaan SALAOJAT RIL 126 ja 128/1987. Muutostyöalueen kallistukset korjataan siten, että sadevesillä on kaikkialta vapaa pääsy rakennuksesta poispäin. Uudet salaojat tehdään rakennesuunnitelmien mukaan. 16 TÄYTTÖ JA TIIVISTYS 162 PERUSMUURIN VIERUSTÄYTTÖ Rakennuksen seinän vierustat kaivetaan auki rakennesuunnitelmien osoittamassa laajuudessa muutostyöalueen etelä- ja länsisivuilla. Sokkelin korjaamisen ja uusien salaojien ja sadevesikaivon asentamisen jälkeen perusmuurin viereen tehdään 200 mm paksu salaojituskerros ja koko kaivanto täytetään routimattomalla puhtaalla soralla (sepelisaarrot katso rakennesuunnitelmat) ks. rakennesuunnitelmat. 165 RAKENNUSALUEEN TÄYTTÖ Tasaustyöt tehdään niin, että rakennekerrosten jälkeen saavutetaan suunnitelman ja asemapiirroksen mukaiset lopulliset korkeudet ja kaltevuudet. Liikennealueiden täytöt tiivistetään vähintään 90 % tiiviysasteeseen. Lisätäyttöjen materiaalien on liikennealueilla oltava kantavan kerroksen rakeisuusvaatimuksen mukaisia. Viheralueiden tasaus suoritetaan 200 mm lopullista maanpintaa alempana olevaan tasoon. Nurmialueiden tasaamiseen ja täyttöön käytetään humuspitoista hiekka- tai hiesumaata. Vaadittava humuspitoisuus on vähintään 5 %. Täytehiekka saa sisältää vieraita maalajeja enintään 20 %, mutta ei lahoavia tai kasvillisuudelle haitallisia aineita.

6 5 17 RAKENNUSALUEEN PINTARAKENTEET 171 VIHERTYÖT JA KIVEYKSET Vihertöissä noudatetaan Rakennustöiden yleisiä laatuvaatimuksia MaaRYL 200/17 Kasvillisuustyö ja Suomen kunnallisteknisen yhdistyksen julkaisua no 16 Vihertöiden tekniset ohjeet VTO-98. Rakennuksen seinänvierelle tehdään suunnitelmien osoittamassa laajuudessa "kiveysalue" tehdasvalmisteisilla sileillä betonilaatoilla, koko 300x300x40 mm, väri harmaa (Harjun Betoniteollisuus Oy). Laattoja 2 riviä, upotettava betoninen reunakivi. Laatat ja kivet asennetaan asennushiekan ja sorapatjan varaan, ks. rakennesuunnitelmat. Syöksytorven kohdalle asennettava sadevesikaivo istutetaan 600x600 mm paikallavalettavaan betonilaattaan, betonilaattojen välit laatoitetaan, betoninen reunakivi läpi. Ks. kohta 173, rakennesuunnitelmat ja ARK b. 172 LIIKENNEALUEIDEN RAKENNEKERROKSET JA PÄÄLLYSRAKENTEET Muutostyöalueella kaivuutyössä rikkoontuneet asfaltoidut piha-ja liikennealueet päällystetään asfaltilla AB 11/100, kerrokset ja laajuus rakennesuunnitelmien mukaan. Rakennuksen sokkelin ja laatoituksen vieressä sekä reunaalueilla asfalttiin tehdään viiste 1:2, korkeus 100 mm. 173 PINTAKUIVATUKSEN RAKENTEET Kattovedet johdetaan syöksytorvien avulla suoraan sadevesikaivoon, ks. rakennesuunnitelmat. Kaivojen ympärille valetaan vedenohjauslaatat pakkasenkestävästä betonista (h=150mm) ja raudoitetaan kaksinkertaisella teräsverkolla 5/5-150/ PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET 21 PERUSMUURIT Muutostyöalueella seinän vierustat kaivetaan auki ja vanha sokkelipeili eristeineen puretaan suunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Ulkoseinien alaosat ja sokkelipeilit korjataan rakennessuunnitelmien mukaan. Vanhaan perusmuuriin porataan vedenpoistoreiät rakennesuunnitelmien osoittamassa laajuudessa. Uudet sokkelit asennetaan ruostumattomien teräsosien varaan rakennesuunnitelmien mukaan. Uusien sokkelielementtien tuotantokuvien suunnittelu ja tarkemittaus työmaalla suunnittelun pohjaksi kuuluvat urakkaan. Uuden tiiliseinän alle valetaan sokkelipalkki rakennesuunnitelman mukaan. Vanha LVI-kanaali suljetaan rakennesuunnitelman mukaan. 3 RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET Muutostyön alainen rakennuksen osa on yksikerroksinen, osin betonirunkoinen yhdyskäytävä (pilarit ja palkit, betoniholvi), osin kylmä tiiliverhoiltu puurunkoinen osa. Lämpimän osan väliseinät muurattuja tiiliseiniä. Yhdyskäytävän yläpohjarakenteena on betoniholvin varaan puisin kattokannattajin tehty vesikatto sisäpuolisella vedenpoistolla, katteena huopakate. Vesikate muutetaan pulpettikatoksi julkisivupiirustusten ja rakennesuunnitelmien mukaan. Vanhasta vesikattorakenteesta puretaan räystäspellitykset sekä vanha bitumikermikate. Betoniholvin päältä puretaan puiset kattokannattajat eristeineen. Kevytrakenteisen katon päälle rakennetaan kallistukset puuorsin 148x48 k600 tuettuna vanhojen katto-orsien päälle asennettujen 2x98x48 orsien varaan tolpituksella. Päälle asennetaan raakapontti ja kermit ylösnostoineen, vrt. rakenneleikkaus.

7 6 35 ULKOSEINÄT 350 YLEISTÄ Yhdyskäytävän ulkoseinät ovat pääosin tiiliverhoiltuja lämmöneristettyjä seiniä, pilasterit ja sisäkuori osin tasoitepinnoitettua betonia, osin maalattua puhtaaksimuurattua tiiltä. Kylmän osan ulkoseinät ovat puurunkoisia seiniä. Ulkoverhouksena on pääsääntöisesti tiiliverhous, kylmällä osalla osin puuverhous. Ulkoseinät korjataan tämän rakennustapaselostuksen ja rakennesuunnitelmien mukaan. yhdyskäytävän vanha ikkuna listoituksineen ja vesipelteineen puretaan, ikkuna irroitetaan. Aukko paikataan rakennesuunnitelmien mukaan. 31 TIILIVERHOILLUN SEINÄN KORJAAMINEN Yhdyskäytävässä ikkunanauhan yläpuolinen puuverhous puretaan, samoin alapuolinen ja umpiseinän kohdalla oleva vanha tiiliverhous ja lämmöneristeet n. 110 mm puretaan ulkoapäin betoniseen sisäkuoreen saakka. Ennen uusien rakennusmateriaalien asentamista kaikki jäljelle jäävät materiaalipinnat puhdistetaan pölystä ja desinfioidaan tuotteen markkinoijan kirjallisen ohjeen mukaan. Vanha betonipinta desinfioidaan Odex desinfiointiaineella. Ulkoseinä korjataan rakennesuunnitelman mukaan. Ulkoseinäverhoukseksi asennetaan asennuskiskon avulla rakennuksen betonirunkoon kiinnitettävä, taustatuuletettu Stonel-tiililaattaverhous, yksittäisen tiililaatan koko ja limitys aikaisemmin toteutetun Stoneltiililaattaverhouksen mukaan. Tiililaattojen ohjeellinen malli Tiileri Oy:n Liekkivaalea sileä, sauma harmaa. Tiililaatan koko 270x75x19 mm, kulmalaatat vastaavaa mallia. Järjestelmän mukaiset seinäkiinnikkeet, asennus- ja eristekiskot. Lämmöneristys rakennesuunnitelmien mukaan. Ikkuna- ja ovismyygit pellitetään Pural-pinnoitetulla pellillä erikoissuunnitelman mukaan. 32 VANHAN TIILIVERHOILUN KORJAAMINEN / MUUTOS KYLMÄLLÄ RAKENNUSOSALLA Vanhaa tiiliverhousta mataloitetaan sahaamalla julkisivupiirroksessa esitettyyn korkeuteen, ikkunoitten välinen muuraus puretaan ikkunan vesipellin tasolle saakka. Tiiliverhouksen päälle asennetaan vesipelti Puralpinnoitetusta pellistä. Ikkunoitten uusi vesipelti tehdään yhtenäisenä yli väliin jäävän uuden pellityksen. 33 ULKOSEINÄN PELTIVERHOILUT Tiiliverhoilun ja vanhojen kylmien varastojen ikkunoiden yläpuoliset julkisivupellitykset tehdään Pural-pinnoitetuista hattuprofiileista (vahvuus 0,6 mm) ristikoolauksen varaan rakennesuunnitelmien mukaan. Pokatun hattuprofiilin korkeus 20 mm, leveys 260 mm, pokatun laipan leveys 20 mm. Profiloidut pellit kiinnitetään pellin värisillä tiivisteellisillä peltikattoruuveilla, ks. rakennesuunnitelmat. Keittiön varastojen kohdalla ikkuna-aukkojen ulkopuolet listoitetaan, vrt. kohta 31. Ulko-oven kynnyspelti Stucco-alumiinia, alla vanerivahvike. 34 PORTAAT Lämmönjakohuoneen sisääntulotaso/porras tehdään ritilätasona/-askelmana. Em. portaat tehdään Welandruuturitilöistä, tyyppi A25/2, silmäkoko 32x32 mm, syvä reunateräs 35x5 mm, silmäkoko 32x32 mm. Tasot tehdään kuumasinkityn muototeräksen varaan rakennesuunnitelmien mukaan.

8 7 37 ULLAKKO- JA KATTORAKENTEET Korjausalueen vesikattorakenteet korjataan rakennesuunnitelmien mukaan. Sähkö- ja LVI-töihin liittyvät jalustat, kiinnikkeet, pellitykset ja läpimenot ilmenevät ko. erikoispiirustuksista. 4 TÄYDENTÄVÄT RAKENNUSOSAT 43 OVET Noudatetaan RunkoRYL 2000 / 52 Ovi- ja ikkunatyö RT Puuovet, taulukko 4, RT , RT ja RT RunkoRYL 2000 / 52:5 "Valmis ovi- ja ikkuna Peittomaalatut ovet (UO10/oik, O10/1 oik) toimitetaan työmaalle tehtaan vakiokäsittelyn mukaan, ulko-oven sävy RAL8025 ruskea (pale brown), välioven väri vakiovalkoinen, kynnykset kovapuuta. Ovista ei ole piirretty erillistä kaaviota. Ovityypit: - UO peittomaalattu umpiovi, malli esim. Jeld-Wen Oy:n Basic B0070 ulko-ovi. - O peittomaalattu huullettu luokittelematon ovi, pintalevy 6 mm MDF-levy, malli JELD-WEN Oy:n Yleisten tilojen luokittelematon ovi DM, kovapuureuna 2H. Heloitus: - UO10: lukko Ab2590, suljin DC335 + vetolaite Ab, lankavedinpari Ab DP131/200R - O10: lukko Ab2590, painike Ab Polar 6/002 Ms/Cr Myös muiden kuin em. tehtaiden vastaavia heloitustarvikkeita saa käyttää arkkitehdin ja rakennuttajan luvalla. Abloy-lukkojen sarjoituksen ja sarjakaavion tekee pääurakoitsijalle lukkoliike tilaajan antamien ohjeiden mukaan. Avaintyyppi Abloy EXEC (tarkistetaan tilaajalta). Avaimet leimataan sarjakaavion mukaan. Tilkitseminen ja listoitus Karmit kiinnitetään seiniin kiilojen, ruuvien sekä muovikiinnitystulppien avulla. Ruuvien kannat peitetään karmin väriin sopivalla muovitulpalla. Karmin ja rungon väli tiivistetään polyuretaanisaumausvaahdolla. Ovet listoitetaan 12x42 mm maalatuilla EM-laatuluokan listoilla, nurkat tehdään jiiriin. 45 UUDET TIILISEINÄT Noudatetaan RYL 11.3 "Muuratut väliseinät". Muuratut seinät tehdään puhtaaksimuurattuna 130 mm Kahi NKH-kalkkihiekkatiilistä rakennesuunnitelmien mukaisesti. 47 KAITEET, HOITOTASOT JA HOITOSILLAT Palotikkaat Noudatetaan SFS 4441 "Teräsputkikaiteet" ja SFS 4714 "Teräksiset palotikkaat". Uudet palotikkaat ja syöksytorvet ja räystäskourut tehdään julkisivupiirustusten osoittamaan kohtaan, malli Vesivek tai vast. Tikkaat varustetaan turvavyön kiinnityskiskoilla + jäätymissuojakumilla. Turvavyö+liu'ut. Tikkaiden ja kiinnikkeiden pintakäsittelynä kuumasinkitys ja pulverimaalaus.

9 8 Vesikourut puolipyöreitä 150 mm, malli esim. Vesivek, syöksytorvet pyöreitä 120 mm, materiaali Purpinnoitettu pelti. Syöksytorvien alapäähän sisähalkaisijaltaan 120 mm teräsputki 2 metrin korkeuteen asti. Syöksytorvet johdetaan suoraan sadevesikaivon kautta sadevesiviemäriin, ks. rakennesuunnitelmat. 5 PINTARAKENTEET JA PÄÄLLYSTEET 52 SISÄSEINIEN PINTAKÄSITTELY Yhdyskäytävän vanhat jäljelle jäävät ulkoseinät ja pilasterit ovat maalattuja tasoitepintaisia betoniseiniä. Uudet muuratut sisäkuoret tehdään puhtaaksimuuraamalla kalkkihiekkatiilestä. Seinät käsitellään maalaustyöselityksen mukaan. Em. seinät ja pilasterit maalataan kauttaaltaan Luja Puolikiiltävä -maalilla kahteen kertaan (LJKH, VAR). Työssä tulee noudattaa tuotteen valmistajan antamia ohjeita. Urakkaan ei kuulu pintakäsittelyjä muissa sisätilojen seinissä. 53 SISÄKATTOJEN PINTARAKENTEET Sisäkatot ja palkit (LJKH, VAR) maalataan kahteen kertaan puolihimmeällä Luja 20 pintamaalilla. Työssä tulee noudattaa tuotteen valmistajan antamia ohjeita. Urakkaan ei kuulu pintakäsittelyjä muissa sisätilojen katoissa. 55 ULKOSEINIEN PINTARAKENTEET 55 0 Yleistä Muutostyöalueen julkisivujen rakenteet ja erilaiset julkisivupinnat ilmenevät julkisivupiirustuksista, rakennesuunni telmista ja seinäleikkauksista Metalliverhoukset ulkoseinissä RYL 42:3, 42:5, RT RT Ulkoseinien pellitykset Kaikki näkyviin jäävät pellitykset tehdään sinkitystä ja Pural-pinnoitetusta pellistä, jonka vahvuus on 0,6 mm. Peruslevynä oltava Z 32 laadun kuumasinkittyä teräslevyä, jossa sinkityksen määrä molemmin puolin levyä on 275 g/m 2. Muovipinnoite näkyviin jäävällä puolella ja takasivulla tehtaan suojamaalaus, ellei erikseen ole muuta mainittu. Kiinnitystarvikkeet valitaan siten, että niillä saavutetaan riittävän luja, tarvittaessa lämpöliikkeiden aiheuttaman liikkumisen salliva syöpymätön ja tiivis kiinnitys alustaansa. Kiinnitystarvikkeiden pinnoitus muovipinnoitteen väriin määrätään ao. detaljipiirustuksissa. Liittymien saumojen vesitiiviys varmistettava tarvittaessa elastisella kitillä. Ikkunan vesipellit (H101, H102) Vesipellit tehdään tasaiseen ulospäin viettävään kaltevuuteen leikkauspiirustusten mukaan. Pellin ulkoreuna tehdään 40 mm ulkonevaksi ja pystyreunan korkeus väh. 35 mm. Vesipellit on oltava koko aukon levyisiä. Karmeja ja pystypintoja vasten tehdään 30 mm käännös ylöspäin. Vesipellit kiinnitetään ikkunakarmeihin ruuveilla k 100 mm ja alustaan 1,0 mm peltiliuskoilla n. 1 m:n välein. Liitokset ja saumat tiivistetään silikonikitillä.

10 9 56 LATTIAN PINTARAKENTEET 56 0 Yleistä Lämmönjakohuoneeseen tehdään uusi betonilaatta rakennesuunnitelmien mukaan. Varaston lattiasta puretaan vanhat lattiapäällysteet liimoineen (ks. asbestikartoitus). Vanhat alustastaan irronneet tasoitteet poistetaan, lattiat puhdistetaan hiomalla kevyesti. Lattioiden pinnan puhdistus ja hoito valmistajan ohjeiden mukaan kuuluvat loppusiivoukseen Lattian pintabetonityöt Noudatetaan RYL 10:6 Betonilattiat BY 31 Betonilattiat, luokitus-, päällystettävyys-, suunnittelu- ja rakentamisohjeet 56 2 Lattioiden tasoitus Noudatetaan RYL 27:3 Tasoitetut lattiat Varaston lattiasta mahdolliset halkeamat ja kolot kitataan epoksikitillä. Lattia tasoitetaan tarkoitukseen sopivalla matala-alkaalisella tasoitteella (5 mm) siten, että alustan tasaisuuspoikkeama on tavanomainen, ks. RYL 90 / 27:T3. Lattian alusrakenteen tulee olla sellainen, että se täyttää päällysteen sille asettamat vaatimukset tasaisuuden ja kosteuden yms. suhteen Mattopäällysteet Noudatetaan RYL 2000 / 75 Mattotyö ja 63 Vedeneristys, RYL 46:1 Muovimattopäällystys Huoneselostuksen mukaisissa tiloissa mattona käytetään Upofloor Estrad hitsattavaa muovimattoa, paksuus 2 mm Betonilattian maalaus Lämmönjakohuoneen lattia maalataan vesiohenteisella Akvacoat Epoksimaalilla. Työssä tulee noudattaa valmistajan siitä antamia ohjeita Jalkalistat Varastossa muovijalkalistat Upofloor JL60, lämmönjakohuoneessa betoninen jalkalista h=70 mm, käsittely vesiohenteisella Akvacoat Epoksimaalilla. Työssä tulee noudattaa valmistajan siitä antamia ohjeita. 58 MAALAUSTYÖT Maalaustyöt kuuluvat rakennusurakkaan. Kohteeseen ei ole laadittu erillistä maalaustyöselitystä. Alla on esitetty yleisohjeita sekä kohteessa tarvittavat käsittely-yhdistelmät, ks. kohta 5. Vanhat pinnat pestään kohteeseen soveltuvaa puhdistusainetta käyttäen sekä huuhdotaan puhtaalla vedellä huolellisesti. Kaikki pinnat on ennen käsittelyjä puhdistettava hyväksi maalausalustaksi urakoitsijan parhaimmaksi katsomalla tavalla. Maalausurakoitsija suorittaa kaiken irtonaisen tai muuten turmeltuneen uusien pintakäsittelyjen alustaksi kelpaamattoman vanhan pintakäsittelyaineen poiston parhaimmaksi katsomallaan tavalla, turmelematta kuitenkaan tarpeettomasti kiinteää, hyväkuntoista vanhaa alustaa. Peittomaalattavat listoitukset käsitellään valmiiksi ennen niiden kiinnittämistä peittomaalattuihin tai muihin valmiiksi pinnoitettuihin kohteisiin. Listoituksien viimeistelymaalaus paikalleen asennuksen jälkeen on kuitenkin tehtävä työmaalla.

11 10 Käsittely-yhdistelmät Otsalaudat, räystään aluset: Ovilistat: Maalaus kahteen kertaan Teho Öljymaalilla Pohjustus JEHU -pohjamaalilla. Osasilotus SPAKKELI -alkydisilotteella. Kokosilotus SPAKKELI - alkydisilotteella. Hiontamaalaus JEHU -pohjamaalilla. Maalaus kahteen kertaan EMPIRE -kalustemaalilla. Kynnykset: Hionta. Lakkaus kahteen kertaan JALO himmeälakalla Rovaniemellä 19. päivänä maaliskuuta 2015 ARKKITEHTITOIMISTO RANTAKOKKO OY INSINÖÖRITOIMISTO J LAMPELA OY

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO PERUSKORJAUS RAKENNUSTAPASELOSTUS 25.1.2016 Oy Kyöstintie 29 84100 Ylivieska puhelin 08-420 009 faksi 08-420 060 2 D1 Olevat aluerakenteet D10 Oleva maaperä Rakennusalue on rakennettua

Lisätiedot

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus

Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Sisävaiheen kirvestyöt Välioviasennus Topparilaudat Asennetaan topparilaudat oven aukeamispuolelle oviaukon pieliin. Mikäli lattian päällyste halutaan tehdä myöhemmin yhtenäiseksi oven kohdalla, asennetaan

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS

A R K K I T E H T I T O I M I S T O A R K T U R E. TEL LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS LAPPIA LOUE LIHANJALOSTUS RAKENNUSSELOSTUS 182 300 3.11.2016 B RAKENNUSHANKKEEN YLEISTIEDOT B1 Rakennushanke AMMTTIOPISTO LAPPIA LOUE TERVOLA Rakennushanke sisältää oppilaitoksen sisällä tilojen käyttötarkoituksen

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS

Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS Finnish Consulting Group Oy KAAVIN KUNTA KIRKONKYLÄN RANTAUIMALA HUOLTORAKENNUS, MUUTOSTYÖ RAKENNUSTYÖSELOSTUS 14.12.2010 FCG Oy RAKENNUSTYÖSELOSTUS I KAAVIN KUNTA, kirkonkylän rantauimala 14.12.2010 Huolto-

Lisätiedot

R A K E N N U S S E L O S T U S

R A K E N N U S S E L O S T U S LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA KAUKOLANTIE 15-19 02140 ESPOO HANKENRO 7011 VESIKATTEEN UUSIMINEN R A K E N N U S S E L O S T U S Insinööritoimisto Pontek Oy RAKENNUSSELOSTUS LAAJALAHDEN KOULUN OPETTAJA-ASUNTOLA

Lisätiedot

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI

WWW.LAMOX.FI INFO@LAMOX.FI 1 Perinteinen valesokkelirakenne Termotuote korjattu rakenne Asennus 2 Ennen työn aloittamista on aina tarkistettava päivitetyt viimeisimmät suunnitteluohjeet valmistajan kotisivuilta. Eristämisessä on

Lisätiedot

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27

1 RAKENNNESELVITYS. 9 LIITE 5. s. 1. Korutie 3 Työnumero: 8.9.2011 Ilkka Meriläinen 51392.27 9 LIITE 5. s. 1 1 RAKENNNESELVITYS 1.1 TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY Selvitys on rajattu koskemaan :ssa olevan rakennuksen 1. ja 2. kerroksen tiloihin 103, 113, 118, 204 ja 249 liittyviä rakenteita. 1.2 YLEISKUVAUS

Lisätiedot

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04

T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 T-110.460 Henkilöturvallisuus ja fyysinen turvallisuus, k-04 Harri Koskenranta Fyysinen turvallisuus 4.2.2004: Kuorisuojaus Arvot Suojaustoimenpiteet Uhkat Tunnistetaan Luokitellaan Mitoitetaan Otetaan

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS

UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS UTAJÄRVEN KUNTA KIRJASTON PERUS- JA PINTAKUIVATUKSEN JA PIHA-ALUEEN SANEERAUS 30.1.2016 RAKENNUSSELOSTUS Leskinen Petri vs. Tekninen johtaja, Tekniset palvelut Laitilantie 5, 91600 Utajärvi 050 387 1973

Lisätiedot

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua

Kårkulla Samkommun. BARNENS BY Vålaxvägen 553, Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E Sivua Kårkulla Samkommun BARNENS BY Vålaxvägen 553, 07450 Vålax RUOKALARAKENNUS MUUTOSTYÖT H U O N E S E L O S T E 12 Sivua Kohde: BARNENS BY, R U O K A L A Osoite: VÅLAXVÄGEN 553 laadittu: 2 TAMBUR tv h=n.2500

Lisätiedot

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010

KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 KUSTANNUSARVIO ALUSTAVA Laskenta pvm 31.08.2010 Tarjous pvm Rakennuskohde ASUINRAKENNUS Rakennuttaja Sami ja Marju Asikainen Porraskatu 3 50100 Mikkeli Pääsuunnittelu (ARK) Rakennesuunnittelu (RAK) LVI-suunnittelu

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS NEUVOLATILAT Saneeraus 2016 HUONESELOSTUS 26.01.2016 2 Purkutyöt: - piirustuksiin merkityt väliseinät puretaan - vanhat kalusteet ja varusteet puretaan, tilaaja merkitsee käyttöön

Lisätiedot

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta.

Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin Kalliossa. Talossa on hissi. Asukkaat muuttavat työn ajaksi pois asunnosta. Kirstinkatu, Helsinki Tarjouspyyntö: Kerrostalon asunnon maalaus 4.6.2016 Liitteet: Pohjakuva Huoneselostus + värisävyt Valokuvat Työnkuvaus: Asunto on 6/6 kerroksessa 1956 rakennetussa talossa Helsingin

Lisätiedot

Harri Koskenranta

Harri Koskenranta T-110.460 FYYSINEN TURVALLISUUS - Kuorisuojaus Harri Koskenranta 3.2. 2005 SUOJAUKSET UHKAT VAHINGOT 3.2. 2005 T-110.460 Koskenranta 2 RAKENTEELLINEN SUOJAUS Rakenteellinen suojaus on ehkäisevää vahingontorjuntaa,

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen

KASAVUOREN KOULU Kasavuorentie Kauniainen Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen LIIKUNTASALIN LATTIAN KORJAUS Rakennusselostus 16.2.2017 Vain urakkalaskentaa varten Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Rakennuskohde ja sijainti... 3 1.2 Tilaaja... 3

Lisätiedot

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015

VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA RATAVALLINTIE 16 00720 HELSINKI VESIKATTO- JA JULKISIVUKORJAUS 2015 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 30.01.2015 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie 4 B 02170

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Anturan päällä Laatan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 20.08.15 9935 Kinnunen Vesa 050-9186695 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27510 Eura markus.rantanen@eura.fi TYÖKOHDE As Oy Kotivainio Kotivainiontie 3 as

Lisätiedot

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta.

Huom! Kaikki puuosat ovat käsittelemättömiä ja näin ollen tarvitsevat puunsuojakäsittelyn ulko- ja sisäpuolelta ennen asennusta. Asennusohjeet huvimajalle Albatros iso / pieni Huom! Asennusohjeissa olevat kuvat viittaavat monissa kohdin isoon Albatrossiin mm. seinäelementtien ja listojen osalta. Tarvittavat työvälineet asennuksessa.

Lisätiedot

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE

TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE SEINÄJOEN KAUPUNKI TÖRNÄVÄNSAAREN SILTA TYÖTURVALLISUUSLIITE 15.2.2016 Tämä asiakirja koskee Seinäjoen Kaupungin Törnävänsaaren sillan rakennustöitä. 1 (5) TYÖTURVALLISUUSLIITE 0. YLEISTÄ 0.1 TURVALLISUUSLIITTEEN

Lisätiedot

Kerabit Dual - asennusohjeet

Kerabit Dual - asennusohjeet Kerabit Dual - asennusohjeet Lue ohjeet huolellisesti ennen asennusta. Yleistä Alustaksi sopii raakaponttilaudoitus tai tarkoitukseen soveltuva rakennuslevy, esim. Kerabit OSB-kattolevy. Katon kaltevuus

Lisätiedot

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita

Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4. Rakennusteknilliset osat. Hankkeen nimi. Huomioita Hankkeen nimi Rakennusosat ja tekniset järjestelmät Liite 4 Rakennusteknilliset osat Alueosat Maaosat Tuennat ja vahvistukset Päällysteet Alueen varusteet, opasteet Alueen rakenteet, aidat, tukimuurit

Lisätiedot

MUOVIPUTKIEN ASENNUS

MUOVIPUTKIEN ASENNUS MUOVIPUTKIEN ASENNUS Putkijaoston julkaisu no 36 TASKUOPAS Tässä taskuoppaassa esitetyt asennusohjeet noudattavat Suomen Rakennusinsinöörien liitto ry:n julkaisussa RIL 77-2005 Maahan ja veteen asennettavat

Lisätiedot

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS

PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PARIKKALAN KUNTA PARIKKALAN VESITORNIN SANEERAUS RAKENNUSSELOSTUS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 1.7.2015 P25076 RAKENNUSSELOSTUS 1 (10) Vajavaara Suvi 1.7.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin

Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin Levykoko: 600 x 1200 mm Paksuus: 30 mm Pontti: ympäritäyspontattu Pinnoite: diffuusiotiivis alumiinilaminaatti levyn molemmin puolin SPU Sauna-Satu soveltuu saunan seinien ja kattojen sekä kosteiden tilojen

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009.

VANTAAN KAUPUNKI. NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa . 1 (20) 1920540 Ari Kuusisto 5.5.2009. Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009. . 1 (20) Sisältö KUNTOARVIORAPORTTI 5.5.2009 Projekti VANTAAN KAUPUNKI NAVETHALIA Oraskuja 1 01370 Vantaa Rev. Päiväys Muuttanut Hyväksynyt Muutos P:\\Kuntoarvio_.doc Aaro Kohonen Oy www.aarokohonen.com

Lisätiedot

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE.

VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN. Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi :150. Uudisrakennus RAKENNE. VAIN URAKKALASTENTAA VARTEN K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rno 980 428 4:150 Rakennustoimenpide Uudisrakennus Rakennuskohteen nimi ja osoite Ylöjärven Vesi Saurion Pohjavesilaitos Sauriontie Ylöjärvi

Lisätiedot

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet

HYDROCORK Pressfit asennusohjeet HYDROCORK Pressfit asennusohjeet Lue nämä asennusohjeet tarkasti ennen asennuksen aloittamista. Asennuksessa tulee myös noudattaa SisäRYL 2013 ohjeistuksia. KULJETUS, VARASTOINTI JA SOPEUTTAMINEN OLOSUHTEISIIN

Lisätiedot

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA

RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE JUUKA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOARVIO TEOLLISUUS ALUEEN HUOLTOHALLIKIINTEISTÖ SAHATEOLLISUUSTIE 3 83900 JUUKA 14.02.2011 Sisällys Esipuhe...3 1 Yleistä kiinteistöstä...3 2 Asiakirjat...3 3 Rakenteiden ja järjestelmien

Lisätiedot

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan

MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan MUUTTOVALMIS SISUSTUSVALMIS AVAIMET KÄTEEN LISÄTIETOJA X= kuuluu urakkaan, O= ei kuulu urakkaan SUUNNITELMAT JA VALVONTA Pääpiirustukset ja pääsuunnittelijan Pääpiirustukset, perustamistapaselvitys O X

Lisätiedot

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA

IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA IKKUNAN ASENNUS UUDIS- JA KORJAUSRAKENTAMISESSA Täyttää seuraavien rakentamismääräysten mukaiset vaatimukset: RIL 107-2012 (Suomi) RAL DIN 4107 (Saksa) ÖNORM B 5320 (Itävalta) 1 Oikea ja turvallinen ikkunan

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912

FCG Finnish Consulting Group Oy. Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO. Rakennussuunnitelma 30309-P11912 FCG Finnish Consulting Group Oy Tammelan kunta JÄNIJÄRVEN POHJAPATO Rakennussuunnitelma 30309-P11912 ENNAKKOKOPIO 10.6.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Rakennussuunnitelma I 10.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm

TOIMINTAOHJE. Selluvilla A-A I-PALKKI. leikkaus A. www.webon.fi. 45 mm. 6 mm. 350 mm. 70 mm. I-palkki 350 mm PRT-Lami 70 x45 mm / 6 mm 45 mm A-A I-PALKKI 6 mm 350 mm leikkaus A A 5 6 7 70 mm 4 3 www.webon.fi SISÄLLYSLUETTELO SIVU YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO 3 YLÄKERTA ONTELOASENNUS 4 YLÄPOHJA LISÄERISTYS 5 YLÄPOHJA NORMAALIRISTIKKO/SAKSIRISTIKKO

Lisätiedot

Oulaistenkosken silta, Oulainen

Oulaistenkosken silta, Oulainen Oulaistenkosken silta, Oulainen Suunnitelma n:o R15/7883 Määrä- ja yksikköhintaluettelo Teräsbetoninen jatkuva ontelopalkkisilta (Bjop) Jännemitta 22,0+27,50+22,0 m Hyödyllinen leveys 14,10 m Vinous 0

Lisätiedot

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA

OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON RAKENNUSTYÖN TARKASTUSASIAKIRJA Ylä-savon rakennusvalvonnat Iisalmi, Pohjolankatu 14, 74100 Iisalmi, 017-272 3338 Kiuruvesi, Harjukatu 2, 74701 Kiuruvesi, 017-272 900 Lapinlahti, Asematie 4, 73100 Lapinlahti OMAKOTI-, PARI- TAI RIVITALON

Lisätiedot

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI:

Puh INTERNET SÄHKÖPOSTI: Kaiterantie 5 A4 FIN 93600 Kuusamo Puh 0400 780689 INTERNET SÄHKÖPOSTI: kalevi.huuskonen@europinta.fi 1 YLEISTÄ 01.1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA 01.11 KOHDE Kohde tulee Kuusamon keskustan alueelle, Kitkantien

Lisätiedot

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT

TURUN LVI-TEKNIIKKA OY. Kähärlänkuja Turku VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT TURUN LVI-TEKNIIKKA OY VASO KAARINAN HOVINEITO JA HOVIPOIKA TYÖSELITYS ULKOPUOLISET VIEMÄRIT Hovineito ja Hovipoika 2 TYÖSELITYS - ULKOPUOLISET VIEMÄRIT 1. YLEISTÄ 1.1 Työn laajuus Tässä työselityksessä

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10:

Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Hangon asuntolan korjaustoimeenpiteet. KORJATTU /PÄIVITETTY 21.1.2016 KORJATUT KOHDAT MUSTALLA. I-Kerros. Makuhuoneet/asuinhuoneet 1-10: Katot: tasoitetaan/korjataan ja maaltaan matta valkoisella siroplast

Lisätiedot

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ

PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ PORNAISTEN KOULUKESKUKSEN TEKNISTEN TYÖN VESIKATON UUSIMISTYÖ RAKENNUSTAPASELOSTUS 26.5.2014 26.5.2014 2 Sisällysluettelo 01 YLEISET OHJEET JA VAATIMUKSET 01.1 RAKENNUSHANKE... 3 01.3 RAKENNUSVÄLINEET..

Lisätiedot

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE

Ranuan jäähalli LVI-työselostus LVI-TYÖSELOSTUS. IV-urakka KOHDE LVI-TYÖSELOSTUS IV-urakka KOHDE Ranuan jäähalli 24.4.2015 1 Sisältö LVI-TYÖSELOSTUS... 1 1. Yleistä rakennuskohteesta... 3 1.1 Rakennuskohteen tiedot... 3 1.1.1 Rakennuttaja... 3 1.1.2 Käyttäjän edustaja...

Lisätiedot

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT

ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA RAKENNUSKOHDE RAKENNUTTAJA KÄYTTÄJÄT SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT 1 ESITIEDOT RAKENNUSKOHTEESTA... 2 1.1 RAKENNUSKOHDE... 2 1.2 RAKENNUTTAJA... 2 1.3 KÄYTTÄJÄT... 2 1.4 SUUNNITTELIJAT JA ASIANTUNTIJAT... 2 1.5 URAKAN SISÄLTÖ... 4 1.6 HANKINTARAJAT... 4 2.0 YLEISET TEKNISET

Lisätiedot

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN

RAK OHJEELLISET PERUSTUSLEIKKAUKSET M1-M11. Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI ALEVIK SAUE VALD ESTONIA PERUSTUSSUUNNITTELUA VARTEN Päiväys Suunnittelija Selitys K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o Viranomaisten merkintöjä varten Rakennustoimenpide UUDISENNUS Rakennuskohteen nimi ja osoite Ok-talo ORASMÄE Reio KASELAANE 16, LAAGRI

Lisätiedot

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011

SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT. HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 SARVIKUONO KORTTELI K 31 SOFIANKATU 4 JA UNIONINKATU 25, VESIKATTOJEN KORJAUSTYÖT HANKESUUNNITELMA Hanke 86893 19.8.2011 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS TARKASTUSVIRASTO KAUPUNGINMUSEO 2 1 YHTEENVETO 1.1

Lisätiedot

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi

ASENNUSOHJEET. Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat. Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi ASENNUSOHJEET Moduleo - lukkopontilliset vinyylilattiat Ruukinkuja 2, 02330 ESPOO 09 260660 orientoccident.fi SISÄLLYS Yleistä... 2 Vastaanotto ja säilytys... 2 Tasaannuttaminen... 3 Asennusolosuhteet...

Lisätiedot

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST

Sulanapitomattojen asennusohje. SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST Sulanapitomattojen asennusohje SnowTec-300 (300 W/m 2 ) ja PST SnowTec-300- ja PSTsulanapito mattojen asennusohje Tuotetiedot: Kaksijohtiminen vakiovastuskaapeli, sisältää kylmäkaapelin 4 m 3 x 1,5 mm

Lisätiedot

Kokolasiovien käsittely

Kokolasiovien käsittely Vastaanotto Tilaajan on huolehdittava lähetyksen asianmukaisesta vastaanotosta, sääsuojauksesta sekä lähetyksen tarkistamisesta mahdollisten toimitussisällön puutteiden tai kuljetusvaurioiden havaitsemiseksi.

Lisätiedot

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin

ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin 19.2.2009 Asennus ACO STAINLESS Lattiakourut teollisuustiloihin ja suurtalouskeittiöihin Lattiakouru vesieristämätön betonilattia Modular 1000 Modular 2000 Yleistä Modular-sarjan lattiakourut on tarkoitettu

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1 Asennus- ja huolto-ohjeet HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä

Lisätiedot

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET

KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET KASOGUARD TURVAOVI - ASENNUSOHJEET 1. Oven karmin asennuksessa käytetään 16 kpl säätöholkkeja (24mm), joilla karmi säädetään asennusaukkoon. 2. Oven karmin ja asennusaukon

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE JOROISTEN KUNTA Mutalantie 2 79600 JOROINEN KIINTEISTÖ OY ENSON METSURITALOT Kisakuja 79600 JOROINEN TYÖTURVALLISUUSLIITE 17.08.2013 Tämä työturvallisuusliite koskee seuraavia urakoita: Pääurakka (Rakennusurakka)

Lisätiedot

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET

R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN VÄLILLÄ KIMONKYLÄ - HEVOSSUO, KOUVOLA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JA TYÖSELOSTUKSET R1-7 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 30.5.2014 VALTATIEN 6 YKSITYISTIELIITTYMIEN PARANTAMINEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 1-50 Yleiset perusteet... 3 10 Maaperä... 3 50 Mittaustyöt... 3 1000 Maa-,

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje

ThermiSol Platina Pi-Ka Asennusohje Platina Pi-Ka ThermiSol Platina Pi-Ka essa kerrotaan ThermiSol Platina Kattoelementin käsittelyyn, kiinnitykseen ja työstämiseen liittyviä ohjeita. Platina Pi-Ka 2 1. Elementin käsittely... 3 1.1 Elementtikuorman

Lisätiedot

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä

ULKOSEINÄ VÄLISEINÄ Teräs, alapohjassa Sokkelin päällä Lattiapinnan päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 29.07.13 7809 Joensuu Henri 0458814141 TILAAJA Euran kunta Sorkkistentie 10 27511 Eura Rantanen Markus 044 4224882 TYÖKOHDE Euran kunta Kotivainiontie 3 27400

Lisätiedot

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8

KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 1/8 Yli-Vallintie (856), 61720 Yli-Valli Vapaa-ajan asunnon kuntokartoitus 25.11.2015 klo 10.00 KK-Kartoitus RAPORTTI 2811/2015 2/8 Tilaus 12.11.2015: Etelä-Pohjanmaan ulosottovirasto

Lisätiedot

1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea.

1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea. 1. 10 x 21 moduulimittainen ovi sopii oviaukkoon, joka on 100 cm leveä ja 210 cm korkea. 2. Karmin leveysmitta on 15 mm oviaukkoa vähemmän, ja korkeusmitta on 30 mm oviaukkoa vähemmän. Näin väliin jää

Lisätiedot

Rakennustapaseloste, asunnot

Rakennustapaseloste, asunnot RAKENNUSTAPASELOSTE TA-Asumisoikeus Oy / KIVELÄNTIE 4 26.4.2011 Rakennustapaseloste, asunnot Rakenteet Asuinrakennukset ovat puu- tai betonirunkoisia. Rakennukset perustetaan paalujen varaan. Yläpohjat

Lisätiedot

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA BERNERIN HALLIN VESIKATTEEN UUSIMINEN TILAAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Laatija: Osmo Jauhiainen 1 (4) TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1. YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusasiakirja on

Lisätiedot

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA

TERVANOKKA. Alustava kuntoselvitys 18.01.2016. ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA TERVANOKKA Alustava kuntoselvitys 18.01.2016 ri Tapani Alatalo Rakennus Oy Uudenmaan SANEERAUSTEKNIIKKA puh 020-7792 722, 040-7067620 tapani.alatalo@saneeraustekniikka.com Kytkinkatu 4E 04220 KERAVA 1

Lisätiedot

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE

MAAKELLARIN VOITTANUTTA EI OLE MAAKELLARI RATKAISEE SÄILYTYSONGELMASI Maakellari on ihanteellinen ratkaisu vihannesten, mehujen, säilöttyjen tuotteiden jne. pitkäaikaiseen varastointiin. Säilyvyyden takaavat maakellarin luontaiset ominaisuudet:

Lisätiedot

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 3. Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 3 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC extra ja PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Hirsitalon ulkopuolinen lisäeristäminen PAROC extralla ja PAROC WPS 3n -levyillä Oikein tehty

Lisätiedot

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio

Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1. Kotilokatu 1, 70840 Kuopio Koti on avainasia! KUOPION KOTILOKATU 1 Kotilokatu 1, 70840 Kuopio HANKETIEDOT Rakennuskohteen nimi ja osoite As Oy Kuopion Kotilokatu 1 Kotilokatu 1 70840 Kuopio Tontin tiedot Vuokratontti, pinta-ala:

Lisätiedot

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1

Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija) vers 2.1 Laadunvalvontasuunnitelma (suunnittelija), (Rakentaminen-sisäänosto), (Rakentaminen tuotanto), (-tarjous) ja (tuotanto) PINNAN TASAISUUSVAATIMUKSET Vastaako

Lisätiedot

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 2. Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 2 Purueristeisen seinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova levyllä Puurunkoinen, purueristeinen talo,

Lisätiedot

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n

Näin lisäeristät 1. Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys. Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Näin lisäeristät 1 Villaeristeisen puurunkoseinän ulkopuolinen lisäeristys Eristeinä PAROC Renova tai PAROC WPS 3n Tammikuu 2012 Ulkopuolinen lisäeristys PAROC Renova -levyllä Julkisivujen uusimisen yhteydessä

Lisätiedot

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012

RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 RIL 107-2012 Rakennusten veden- ja kosteudeneristysohjeet -julkistamisseminaari 13.11.2012 Julkaisun tavoitteet ja yleiset periaatteet Pekka Laamanen 14.11.2012 1 RIL 107-2012 Julkaisu sisältää veden-

Lisätiedot

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes

Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Tiedote 4.12.2010, Jouko Aho, Martti Remes Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 1(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus 2(13) Asunto Oy Rudolfintie 15, kylpyhuoneiden ja keittiöiden saneeraus

Lisätiedot

Fescopanel levyrappausjärjestelmä suunnitteluohje 3.4.2013

Fescopanel levyrappausjärjestelmä suunnitteluohje 3.4.2013 Fescopanel levyrappausjärjestelmä suunnitteluohje 3.4.2013 Fescopanel levyrappausjärjestelmä 21.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JÄRJESTELMÄKUVAUS 3 2. YLEISTÄ 4 2.1 Tavoite 4 2.2 Laadunvarmistus 4 2.4 Terveydelle

Lisätiedot

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU

KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU TAMPEREEN KAUPUNKI LIITE 5 TURVALLISUUSASIAKIRJA KOUKKUTIE, KUMPUTIE, KUNNASTIE, LAALAHDENKUJA JA PEKANKATU RUOTULA JA TAKAHUHTI Suunnitelmanumerot:14105, 14104, 14103, 14163, 14164 TAMPEREEN KAUPUNKI

Lisätiedot

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana

Työmaan siivous pintojen ja kalusteiden asennuksen aikana KUOPION KAUPUNKI RAKENNUSSIIVOUSOHJE 1(5) Tilakeskus Siivoustoimi 8.2.2006 raksiivohj.doc RAKENTAMISEN AIKAINEN SIIVOUS - Urakoitsijoiden vastuut rakennussiivouksesta ja jätteiden lajittelusta määritellään

Lisätiedot

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen

Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia. Jyrki Kauppinen Käsittelyssä olevia virhekorttiehdotuksia Jyrki Kauppinen Esityksen sisältö Yksitoista rakennusvirhettä Mitä seurauksia? Mitä pitäisi tehdä? Lopuksi Pientalon lämmöneristeiden virheellinen asennus Ulkoseinien

Lisätiedot

Vallinojan koulu ja päiväkoti, ulkoseinärakenteiden kuntoselvitys LIITE 1 / 1(14) Rakennustekniikan valokuvat

Vallinojan koulu ja päiväkoti, ulkoseinärakenteiden kuntoselvitys LIITE 1 / 1(14) Rakennustekniikan valokuvat Vallinojan koulu ja päiväkoti, ulkoseinärakenteiden kuntoselvitys LIITE 1 / 1(14) Kuva 1 Pohjoispääty, jossa keittiö ja päiväkoti vasemmalla ja koulusiipi oikealla. Kuva 2 Itäsivun julkisivu, jossa oikealla

Lisätiedot

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1

Paradise 6K ja 8K. Asennusohjeet Huvimajoille. Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Perustus. Pohja 2.2.2015 1 Asennusohjeet Huvimajoille Paradise 6K ja 8K Tarvittavat työvälineet asennuksessa. Vatupassi, vasara, mattopuukko, mittanauha, ruuviväännin, (esim. akkuporakone), TORX-ruuvipääsarja, poranterä 4 mm ja

Lisätiedot

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU

MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU MÄRKÄTILAREMONTTI HANKKEEN KULKU JA TEKNISET VAATIMUKSET FinnBuild 7.10.2006 Atte Stambej ESITYKSEN SISÄLTÖ Kylpyhuoneen korjaushanke Sopimukset Voimassa olevat määräykset 1 KORJAUS- TARVE SUUN- NITTELU

Lisätiedot

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m

Kattamisohjeet. SBS-kumibituminen pintahuopa, 10 m x 0,7 m Kattamisohjeet Katepal Oy PL 33, 37501 LEMPÄÄLÄ Palvelupuhelin (03) 375 9111 Fax (03) 375 0974 E-mail: katepal@katepal.fi www.katepal.fi Kuljetus ja varastointi Kuljetettava ja varastoitava pystyasennossa.

Lisätiedot

Näytesivut. Vastuunjakotaulukko selityksineen. 28 Kopiointi kielletty. 1 Rakenteet

Näytesivut. Vastuunjakotaulukko selityksineen. 28 Kopiointi kielletty. 1 Rakenteet II Vastuunjakotaulukko selityksineen 1 Rakenteet Asunto-osakeyhtiölain mukaan yhtiö vastaa rakenteiden ja eristeiden kunnossapidosta. Yhtiö vastaa myös huoneiston sisäosien ja pinnoitemateriaalien korjaamisesta,

Lisätiedot

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015

KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 29.7.2015 Sivu 1/9 Hämeenlinnan kaupunki Linnan Tilapalvelut liikelaitos PL 84 13101 Hämeenlinna Hanke: Tuomelan koulun peruskorjaus KUUKAUSITIEDOTE HEINÄKUU 2015 Tällä tiedotteella pyrimme kuvaamaan rakennuskohteen

Lisätiedot

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia

PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN TYÖKOHDE. Välikarintie 62 29100 Luvia PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 13.11.15 10185 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto PL44 28101 Pori sari.merivalli@oikeus.fi TYÖKOHDE Välikarintie 62 29100 Luvia

Lisätiedot

VESIKATTOKORJAUS 2012

VESIKATTOKORJAUS 2012 KIINTEISTÖ OY AURORANLINNA KYLÄNVANHIMMANTIE 21 KYLÄNVANHIMMANTIE 21 00640 HELSINKI VESIKATTOKORJAUS 2012 RAKENNUTTAJAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 + 4 SIVUA 14.03.2012 Insinööritoimisto Konstru Oy Ahventie

Lisätiedot

RAKENNUSTAPASELOSTE 1/7

RAKENNUSTAPASELOSTE 1/7 RAKENNUSTAPASELOSTE 1/7 Lomakkeen sisältö noudattaa Talo 2000 Hankenimikkeistö/ 1 rakennusosat KOHDE: Tapio Oy Koy Maistraatinportti 4 00240 Helsinki RAKENNUTTAJA: SUUNNITTELIJAT: Tapio Oy Pohjoinen Rautatiekatu

Lisätiedot

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA!

HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Teräspalo-luukkujen FQ HUOMIO! YLEISIÄ VAROITUKSIA! Tämän luukun asennuksessa, käytössä ja kunnossapidossa tulee noudattaa useita varotoimia. Turvallisuussyistä kannattaa huomioida alla mainitut varoitukset

Lisätiedot

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm

http://tkuwebmap/webmap/content/result.htm Sivu 1/5 Määräysnumero Ulkoasu selitys 1.0 ASEMAKAAVAMERKINNÄT JA -MÄÄRÄYKSET:@@ 1.04 1.040 Erillispientalojen korttelialue. Alueella saa rakentaa korkeintaan yhden asunnon erillispientaloja. Asuinrakennuksissa

Lisätiedot

SolarMagic asennus ja sijoitusopas

SolarMagic asennus ja sijoitusopas SolarMagic asennus ja sijoitusopas Kesäkuu 2010 www.solarmagic.fi Tämä opas esittää erilaisia SolarMagic-aurinkolämmityslaitteen asennusvaihtoehtoja. On tärkeää että laitteesta saatava teho olisi mahdollisimman

Lisätiedot

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE

AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE AUTOTALLI KÄYTTÖOHJE ENNEN KUIN ALOITAT Ennen kuin aloitat asennuksen, ota selvää paikallisilta viranomaisilta, tarvitseeko autotalli rakennusluvan. Lue käyttöohje huolellisesti ja noudata annettuja ohjeita.

Lisätiedot

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE?

MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? MISTÄ SE HOME TALOIHIN TULEE? KOSTEUSVAURIOT JA MUUT SISÄILMAONGELMAT Juhani Pirinen 15.10.2014 Hieman kosteusvaurioista Kosteuden lähteet SADE, LUMI PUUTTEELLINEN TUULETUS VESIKATTEEN ALLA TIIVISTYMINEN

Lisätiedot

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun

Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Vaiheittaiset ohjeet Majan rakentaminen puuhun Sopivan puun valitseminen Valitse muodoltaan ja rakenteeltaan sopiva puu ja varmista, että se on terve. Tämä on erittäin tärkeää, jotta majalla on tukeva

Lisätiedot

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa

RAKENNUSTYÖSELITYS. Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus. VETELIN KUNTA Kivihyypäntie Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus VETELIN KUNTA Kivihyypäntie 1 69700 Veteli 14. joulukuuta 2016 Tekijä: Anssi Torppa RAKENNUSTYÖSELITYS Kaskelan vesikattorakenteiden peruskorjaus

Lisätiedot

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi

BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT. Kunnon perustus. Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi BENDERS SOKKELIELEMENTIT SOKKELIELEMENTIT Kunnon perustus Lisätietoja Bendersistä www.benders.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO INFO 2 TAUSTATIETOA SOKKELIELEMENTTI 4 BENDER L-SOKKELIELEMENTTI 7 BENDER I-SOKKELIELEMENTTI

Lisätiedot

perustuksen mittaohje asiakkaan perustussuunnittelun pohjaksi Rakentamisopas

perustuksen mittaohje asiakkaan perustussuunnittelun pohjaksi Rakentamisopas 1.1. Yleistä Kaikkien Hirsikoto asiakkaiden käytettävissä on asiantunteva puhelinneuvonta koko rakennusvaiheen ajan Hirsikoto toimituksissa noudatetaan hirsitalojen RT 16-10589 hirsitalojen toimitusehtoja

Lisätiedot

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2

ASENNUSOHJE 2. AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE. sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 2009 ASENNUSOHJE 2 AMU-YLITYSPALKKI ja BISTÅL-TIKASRAUDOITE sivu MATERIAALITIETO 1 TOIMITUSSISÄLTÖ 1 TÄRKEÄÄ 2 AMU-YLITYSPALKKI 1. Perustietoa 3 2. Älä pätki! 3 3. Asennus 4 1. kaksi tapaa 4 2. palkin

Lisätiedot

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle

Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle Asennus- ja huolto-ohje HEATEX lämmöntalteenottokaivolle 1. Asennus a. Kaivon asennus betoni lattiaan : a.1 Kaivon asennus - Kaivo on kiinnitettävä tukevasti ennen valua. Kaivo kiinnitetään ympärillä olevaan

Lisätiedot

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi

4/2016 VIESKATALO. Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen. VIESKAN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 Alavieska www.vieskanelementti.fi 4/2016 VIESKTLO Työohjeet Rakennuksen vaipan tiivistämiseen VIESKN ELEMENTTI OY PL 4, 85201 lavieska www.vieskanelementti.fi Yleistä Kosteus- ja homevaurioiden välttämiseksi on tärkeää huolehtia siitä,

Lisätiedot

TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT:

TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT: TIIVISTYSKORJAUSDETALJIT: DET 1 DET 2 DET 3 DET 4 DET 5 DET 6 DET 7 Lattian ja betoniulkoseinän raja, tiivistys maton ylösnostolla Lattian ja betoniulkoseinän raja, tiivistys vesieristämällä Lattian ja

Lisätiedot

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia.

Kivissä ei ole lohkeamia, rapautumia tai lujuutta haitallisesti heikentäviä halkeamia. 1 313 Luonnonkivipäällystäminen 3132.1 Kiveyksen materiaalit Tuotteen kelpoisuus osoitetaan ensisijaisesti CE-merkinnällä, kun asetetut kansalliset vaatimustasot tuotteen käyttökohteessa täytetään. Mikäli

Lisätiedot

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä

VESIJOHDOT LÄMPÖJOHDOT ALAJUOKSU ULKOSEINÄ ALAJUOKSU VÄLISEINÄ Kupari, pinta Perusmuurin päällä Rossin päällä PÄIVÄMÄÄRÄ TYÖNUMERO TYÖN SUORITTAJA PUHELIN 04.06.15 9705 Markku Viljanen 050 9186694 TILAAJA Satakunnan Ulosottovirasto Pl 9 32701 HUITTINEN TYÖKOHDE As Oy Kauttuan Vanha Kartano Mikolanmäentie 1 as

Lisätiedot

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta

TARKASTUSKÄYNTI Santaholmantie 94, Haukipudas Talo-C, huoneiston C 1 osalta TARKASTUSKÄYNTI 12.6.2014 Talo-C, huoneiston C 1 osalta 2 Sisällysluettelo 1. YLEISTIETOA TARKASTUKOHTEESTA... 3 2. VAINNOT KOHTEESTA JA TOIMENPIDESUOSITUKSET... 4 2.1. Perustukset, alapohja ja rakennuksen

Lisätiedot

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10.

Kuntokartoitus. Sivuja:1/24. Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson. Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa. Tutkimus pvm: 16.10. Sivuja:1/24 Vastaanottaja: Länsi-Uudenmaan Ulosottovirasto Gun Adamsson Kuntokartoitus Kohde: Tammisaarentie 8, 10300 Karjaa Tutkimus pvm: 16.10.15 Raportointi pvm: 25.10.15 Läsnä olleet: Omistajat sekä

Lisätiedot

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa.

Materiaalien yleisiä ominaisuuksia on esitetty TalotekniikkaRYL:n taulukossa G2-T4. Tarkemmat ominaisuudet on esitetty valmistajan oppaissa. 7.2 Mallityöselitys Geberit Silent-PP Tämä mallityöselitys on laadittu edesauttamaan kohteen LVI-työselityksen laatimista. Mallityöselityksessä on esitetty Geberit Silent-PP -kiinteistöviemärijärjestelmän

Lisätiedot