KYVO2 s.34 I II III IV V

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KYVO2 s.34 I II III IV V"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2010

2 2

3 VI KYVO2 s.34 I II III IV V Toimitusjohtajan katsaus... s. 4 Lahti Energian toiminta ja johto... s. 6 Avaintietoja... s.10 Vuoden päiviä s.16 Vuosikatsaus... s.20 3

4 Toimitusjohtajan katsaus

5 2010 Täydellinen vuosi? Janne Savelainen Toimitusjohtaja Vuonna 2010 teimme yhtiön ennätystuloksen haastavilla markkinoilla. Kylmät talvet lisäsivät sekä volyymia että hinnan vaihteluita ja Lahti Energia pystyi hyödyntämään markkinoiden tarjoamat mahdollisuudet todella hyvin. Kaukolämmön myyntimme ylitti odotuksemme kylmien ajanjaksojen ansiosta 1,8 miljoonalla eurolla. Sähkön tukkumarkkinoilta saimme liikevoittoa yli 15 miljoonaa euroa enemmän kuin vuosi sitten osasimme ennakoida. Kehitimme voimakkaasti kaukolämpöverkkoamme ja moninkertaistimme kykymme siirtää Kymijärven voimalaitoksella tehokkaasti tuotettua lämpöä asiakkaille valtatie 12:n ja rautatien ali Lahden eteläpuolelle. Rakensimme ja otimme käyttöön Mukkulan 50 MW:n lämpökeskuksen ja purimme vanhan - käytöstä 1980-luvulla poistetun - jätteiden massapolttolaitoksen. Huhtikuussa aloitimme uuden voimalaitoksen, KYVO2:n rakentamisen Kymijärven voimalaitosalueelle ja projektimme etenee erinomaisesti. Sähkön siirrosta ja mittauksesta vastaava tytäryhtiömme LE-Sähköverkko Oy aloitti huolellisen suunnittelun jälkeen mittavan ja vaativan sähkömittareiden vaihtoprojektin. Kehitimme sisäisiä työ- ja toimintatapojamme ja kuluvan talven aikana olemme onnistuneet laskemaan virheellisten sähkölaskujen määrää merkittävästi. Vuoden 2010 aikana otimme käyttöön uuden riskikäsikirjan ja suojasimme kasvavan velkataakkamme koron suotuisaan aikaan. Sovimme riitamme vakuutusyhtiöiden ja hiilikauppiaiden kanssa. Neuvottelimme uusiksi merkittäviä sopimuksia muuttuneessa asiakaskunnassamme. Henkilökuntamme uudistuu nopeasti. Rekrytoimme kuluneen vuoden aikana yli 10 % henkilökunnastamme. Tämä on meille suuri haaste, sillä haluamme säilyttää ammattitaitomme ja tietotasomme korkealla. Toisaalta vauhti avaa suuria mahdollisuuksia organisaation osaamisen uudistamiseen ja monipuolistamiseen. Olemme pystyneet monin tavoin toteuttamaan vuonna 2009 tiivistämäämme konsernistrategiaa Lisää tehoa!. Vuonna 2010 kokosimme yhteisesti Lahti Energia -konsernin arvot. Tunnistimme ja tiivistimme laajojen keskustelujen jälkeen yhteisiksi toimintaamme ohjaaviksi arvoiksemme tahdon kehittää, halun saada aikaan ja aidon yhteistyön. Haluan kiittää kaikkia lahtienergialaisia kuluneesta vuodesta. Vuosi 2010 tuntuu nyt täydelliseltä, mutta pystymme kyllä tulevaisuuden muuttuvassa maailmassa parempaankin. Meidän tarvitsee vain tehdä työtä ahkerasti arvojemme mukaan. 5

6 Lahti Energian toiminta ja johto

7 Johtoryhmä vasemmalta oikealle: Henkilöstöpäällikkö Kimmo Kurki LE Sähköverkko Oy:n toimitusjohtaja Eero Seesvaara Hankintajohtaja Ahti Nikkanen Lämpöjohtaja Olli Lindstam Talousjohtaja Eila Lindström Toimitusjohtaja Janne Savelainen Myyntijohtaja Asmo Rantanen Kehityspäällikkö Arttu Laine Viestintäpäällikkö Jaana Lehtovirta Tuotantojohtaja Jukka Manskinen Lahti Energia on energia-alan yritys, joka tuottaa ja myy sähköä kaikkialle Suomeen ja lämpöä jakeluverkkonsa alueella. Sähkö- ja lämpöverkko ulottuu Lahden lisäksi Nastolaan ja Hollolaan sekä osin Iitin, Hämeenkosken ja Asikkalan kuntiin. Päätuotteita ovat sähkö ja kaukolämpö. Sähkön myynti Lahti Energian myymästä sähköstä osa tuotetaan itse ja osa hankitaan EPV Energia Oy:stä ja Suomen Hyötytuuli Oy:stä, joissa Lahti Energia on osakkaana. Hyötytuulen ja EPV:n kautta meillä on osuus vesivoimaa, tuulivoimaa ja ydinvoimaa. Sähköä ostetaan myös pörssistä. Lämmitys Lämpö tuotetaan lähes kokonaan itse omissa voimalaitoksissa ja lämpökeskuksissa. Tarjoamamme lämmitysmuodot ovat kaukolämpö ja maakaasu. Energian tuotanto Lahti Energian omat voimalaitokset sijaitsevat Lahdessa ja Heinolassa. Polttoaineina käytämme kivihiiltä, maakaasua, puuperäisiä aineita, erilliskerättyä energiajätettä ja biokaasua. Lahti Energia tuottaa suurimman osan energiastaan lämmön ja sähkön yhteistuotantona. Kun tavallisesti sähköntuotannon yhteydessä syntyvä lämpö jää hukkaenergiaksi, yhteistuotannossa se otetaan talteen ja käytetään kaukolämmitykseen. Kaikki tämä vähentää merkittävästi ympäristön kuormitusta. Sähkön siirto LE-Sähköverkko Oy on Lahti Energian tytäryhtiö, joka huolehtii sähkön jakelusta ja siihen liittyvistä palveluista alueellamme. 7

8 Arvot arkityön tukena Lahti Energia sai keväällä 2010 uudet arvot. Uuden strategian jälkeen se oli luonnollinen askel kohti tavoitetta olla Suomen nopeimmin kasvava energiayhtiö vuoteen 2013 mennessä. Lahti Energian arvoja mietittiin yhteistyössä koko henkilöstön kanssa keväällä järjestetyissä arvotyöpajoissa. Noin 120 lahtienergialaista eri puolilta organisaatiota osallistui yhteisten arvojen luomiseen. Työpajoissa kerrattiin mikä on nyt hyvin ja mitä kannattaa säilyttää. Keskusteluissa etsittiin tältä pohjalta uusia arvoja - ja löydettiin ne: Tahto kehittää. Halu saada aikaan. Aito yhteistyö. Kesäjuhlassa Nikkilän vanhalla sähköasemalla arvot julkistettiin. Syksyllä alkoi käytännön työ. Arvot jalkautettiin jokaisen Lahti Energian työntekijän työpäivään. Arvot antavat meille pelisäännöt, joiden mukaan toimitaan ja alustan, jolta ponnistetaan jokapäiväisessä työssämme. 8

9 Tahto kehittää Halu saada aikaan Aito yhteistyö 9

10 Avaintietoja

11 Talouslukuja Vuoden 2010 lukuja verrattuna vuoteen ,0 Liikevaihto 180,0 milj. euroa (162,4 milj. euroa), +10,8 % 51,2 Liikevoitto 51,2 milj. euroa (29,6 milj. euroa), +72,8 % 35,7 57,7 36,5 27,1 Tilikauden voitto 35,7 milj. euroa (19,4 milj. euroa), +84,0 % Investoinnit 57,7 milj. euroa (34,9 milj. euroa), +65,3 % Omavaraisuusaste 36,5 (40,6) Sijoitetun pääoman tuotto 27,1 % (20,1 %) 11

12 Asiakkaat Sähkön myyntiasiakkaat ( ) Kaukolämpöasiakkaat (+181) Maakaasuasiakkaat 402 (+5) Höyryasiakkaat 8 (-1) Kaukokylmäasiakkaat 1 (+-0) Sähkön siirtoasiakkaat (+1 093) Myyntimäärät Sähkön myynti GWh (+20,4 %) Kaukolämmön myynti GWh (+9,1 %) Maakaasun myynti 183 GWh (-28,0 %) Höyryn myynti 141 GWh (+10,2 %) Sähkön siirto GWh (+3,3 %) Henkilöstö Henkilöstö vuoden lopussa 237 (231) Miehiä 182, naisia 55 Uusia rekrytointeja 27 Eläkkeelle jäi 15 Henkilöstön keski-ikä 48 vuotta Työsuhteen kesto keskimäärin 20 vuotta 12

13 Siirtoverkot Kaukolämpöverkko 561 km (+17 km) Maakaasuverkko 161 km (+1 km) Sähkön jakeluverkko km (+74 km) Sähkön siirto Keskijänniteverkon kaapelointiaste 41 % Pienjänniteverkon kaapelointiaste 71 % Sähköasemia 10 kpl Jakelumuuntajia kpl Jakelumuuntamoja kpl Kiinteistömuuntamot 18 % Puistomuuntamot 29 % Tornimuuntamot 2 % Pylväsmuuntamot 51 % Päämuuntajateho 461 MVA Jakelumuuntajateho 668,9 MVA Verkoston huipputeho klo ,9 MW Asiakaskohtainen sähkön toimitusvarmuus Vuotuinen keskeytysaika 2 h 16 min/asiakas Vuotuinen keskeytysmäärä 2,6 kpl/asiakas Keskeytyksen keskipituus 53 min/kpl 13

14 Energian hankinta Maakaasu GWh (+23,4 %) Lämpö 1 727,5 GWh (+8,3 %) Yhteistuotanto 1 394,2 GWh (1 242,7 GWh) Kymijärven voimalaitos 1 197,7 GWh (1 105,5 GWh) Heinolan voimalaitos 119,7 GWh (99,6 GWh) Kaasuturbiinit 69,2 GWh (23,6 GWh) Polttomoottorit 2,4 GWh (14,0 GWh) Erillistuotanto 333,0 GWh (343,3 GWh) Osto muilta 5,5 GWh (13,5 GWh) Sähkö GWh (+20,3 %) Kymijärven voimalaitos 858,7 GWh (708,5 GWh) Muu oma tuotanto 30,9 GWh (9,9 GWh) Hyötytuuli Oy 6,6 GWh (5,4 GWh) EPV Energia Oy 228,7 GWh (191,3 GWh) Osto muilta 213,1 GWh (196,3 GWh) 14

15 Energian tuotanto Käytettävissä oleva sähköteho 225,5 MW Käytettävissä oleva kaukolämpöteho 769,1 MW Polttoainejakautuma: Kivihiili 57,5 % Maakaasu 28,7 % Puuperäiset 9,7 % REF 3,3 % Öljy 0,7 % Biokaasu 0,1 % Hyötyenergia yhteensä ,9 MWh Polttoaineen käytön hyötysuhde 78,3 % 15

16 Vuoden päiviä 2010

17 10.4. Kaukolämmön uutta runkolinjaa ryhdytään rakentamaan keskustasta Launeelle Asiakaslehti 1/2010 lähetetään asiakkaille Mukkulan vanha sekajätteen massapolttolaitos puretaan tarpeettomana Ministeri Mauri Pekkarinen muuraa KYVO2:n peruskiven. 17

18 27.1. Sähköverkoston vuoden huipputeho 239,9 MW koetaan klo Alueen yrityksille järjestetään KYVO2-voimalaitokseen liittyvä infotilaisuus, 200 henkilöä osallistuu Vuoden 2009 vuosikertomus julkaistaan Lahti Energia on mukana Earth Hour -tapahtumassa Lahti Energia otteluisäntänä Isku-Areenalla Pelicans-joukkuetta kannustamassa Asiakaslehti 1/2010 lähetetään asiakkaille Tuulienergia Tuulenpesä saa niin suuren suosion, että se myydään loppuun KYVO2:n virallinen alkupaukku ammutaan Uudistetut kotisivut avataan yleisölle Lahti Energia palkitsee Keskuskauppakamarin ansiomerkillä 3 henkilöä 40 v. kestäneestä työurasta, 14 henkilöä 30 v. urasta ja 36 henkilöä 20 v. kestäneestä urasta. Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu Yhtiön kirkastetut arvot lanseerataan kesäjuhlassa henkilöstölle Lahden kaupunginvaltuusto vierailee Kymijärvellä kuulemassa KYVO2-hankkeesta Sähköverkkoa putsataan tykkylumesta helikopterin avulla Lahti Energia perustajaksi Karpalohankkeeseen, joka pyrkii lisäämään kuluttajien energiatehokkuusneuvontaa LE-Sähköverkko tekee päätöksen vahvistaa 110 kv:n siirtoverkkoa Lahdessa Polttimon öljyvahinko havaitaan pitkäperjantaina Kaukolämmön uudisrakentamisen merkittävin työmaa avataan, kun ryhdytään rakentamaan uutta, korvaavaa runkolinjaa keskustasta Launeelle Kymijärven voimalaitoksen vuosihuolto alkaa Lahti Energia ottaa ensimmäisenä yhtiönä Suomessa käyttöön kotimaiset tehdasvalmistetut taivutetut kaukolämpöelementit Sähköautot saavat Lahden ensimmäiset maksuttomat latauspisteet Kauppakadulle, Lahti Energian asiakaspalvelun eteen Mukkulan uuden lämpökeskuksen harjannostajaiset. 18

19 1.7. Arvonlisävero nousee 23 %:iin ja vaikuttaa asiakkaiden energialaskuihin. Energian hinnoissa ei tehdä muutoksia Lahti Energia aloittaa johdannaiskaupankäynnin Nord Pool -sähköpörssissä Etäluentamittareiden vaihdon koe-erä alkaa Villähteellä Lahti Energian kaukolämpötyömaalta löytyy sodanaikainen pommi Mukkulan lämpökeskus vihitään käyttöön Uusi 40 MVA päämuuntaja otetaan käyttöön Nikkilän sähköasemalla Lahti Energian Suur-Hollola-piknik Jokimaalla kerää satoja osanottajia Lahden runomaratonia vietetään Mukkulassa aurinkoisessa säässä Lahti Energian tuella Ministeri Mauri Pekkarinen muuraa KYVO2:n peruskiven Sähköverkolle suoritetaan sähköturvallisuuslain mukaiset määräaikaisja varmennustarkastukset Launeen runkolinjan kaukolämpöputket kaivetaan yön aikana pääraiteen ali Lahden ratapihalla Asiakaslehti Lahti-Watti 2/2010 jaetaan asiakkaille Mukkulan vanha sekajätteen massapolttolaitos puretaan tarpeettomana. Heinäkuu Elokuu Syyskuu Lokakuu Marraskuu Joulukuu Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n kanssa allekirjoitetaan KYVO2-voimalaitokseen liittyvä kierrätyspolttoaineen toimitussopimus Nikkilän sähköasemalta siirretty 20 MVA päämuuntaja otetaan käyttöön Salpakankaalla Lahti Energia järjestää ammattilaisseminaarin aiheesta Sodanaikainen pommi kaivannossa Sähkön myynnin asiakasmäärä saavuttaa 2000-luvun korkeimman lukeman Lahti Energian otteluisännyys FC Lahden kotipelissä Energiansäästöviikolla neuvotaan ja ohjataan tokaluokkalaisia ja myös aikuisia Kymijärven voimalaitos käynnistetään vuosihuollon päätyttyä Launeen runkolinjan kaukolämpöputket porataan vaakatasossa 70 metriä valtatie 12 ali Lahti Energian sähköauto otetaan käyttöön Raju Sylvi-myrsky ravisuttelee Päijät-Hämettä ja jättää tuhansia asukkaita ilman sähköä KHO antaa lopullisen päätöksensä Kymijärven voimalaitoksen ympäristölupa-asiasta Etäluentamittareiden massavaihto alkaa Lahden keskustan kerrostaloissa. 19

20 Vuosikatsaus

21 Sähkönmyynti Haastavaa mutta tuloksellista Sähkön markkinahintojen nousu ja jatkuvasti kiristyvä kilpailu niin kuluttaja kuin yritysasiakaspuolellakin teki sähkön myyntityöstä viime vuonna haastavaa varsinkin, kun monet yritykset ja kuluttajat olivat vuoden 2009 matalamman hintatason aikana sitoutuneet määräaikaisiin sopimuksiin. Asiakasmäärän valtava kasvu Vuosi 2010 oli kaikesta huolimatta sähkönmyynnin osalta hyvä. Vuoden aikana Lahti Energian sähkönmyyntiasiakasmäärä kasvoi aktiivisen myyntityömme ansiosta yli uudella asiakkaalla. Vuoden lopun lukema asiakasta oli suurempi kuin koskaan vuoden 1999 jälkeen. Pienasiakkaille suunnattu määräaikainen tuulisähkötuote Tuulenpesä otettiin hyvin vastaan ja tuulisähköasiakkaiden määrä lisääntyi nopeasti. Tuulenpesä myytiin loppuun jo kevään aikana. Vuoden aikana myyntiä tehostettiin henkilökohtaisen myyntityön aktivoimisella ja tavoitteiden asettamisella, koulutuksella sekä onnistuneilla rekrytoinneilla. Myynnin tueksi avattiin uusia myyntikanavia internetiin ja osallistuttiin myös ostoyhteenliittymien kilpailutuksiin. Mukana elämässä Lahti Energia osallistui aktiivisesti valtakunnalliseen energiansäästöviikkoon järjestämällä mm. Energiaa säästämään -päivän Kauppakeskus Triossa yhdessä Lahden seudun ympäristöpalveluiden kanssa sekä tokaluokkalaisten energiansäästöviikon päijäthämäläisissä kouluissa. Rakentajille tarjottiin energiatehokkaan rakentamisen koulutusta osana Karpalo-hanketta. Suur-Hollola-raveissa Jokimaalla Lahti Energian järjestämä piknik-tapahtuma keräsi satoja asiakkaita viettämään kesäpäivää hevosurheilun parissa. Jalkauduimme vuoden aikana useaan otteeseen kaupunkilaisten pariin osallistumalla kauppakeskuksissa järjestettyihin tapahtumiin sekä erilaisten järjestöjen ja oppilaitosten tilaisuuksiin. Myydyn sähkön alkuperä 2010 Fossiiliset energialähteet 59,8 % Uusiutuvat energialähteet* 22,1 % Ydinvoima 18,1 % * Uusiutuvista on 2,5 prosenttiyksikköä myyty ympäristösähkönä (vesi, tuuli). 21

22 Lämpöliiketoiminta Kaukolämpö on hyvä valinta Kaukolämpö on yhtiömme strateginen painopistealue ja toiminnan kehittämiseen panostettiin vuoden aikana huomattavasti. Rakentamisen volyymi oli lähes kaksinkertainen verrattuna edelliseen vuoteen. Kaukolämmitys näkyi katukuvassa eniten suurten vahvistuslinjojen rakennustöiden kautta. Näkyvyyttä antoi toki myös työmaalta syyskuussa löytynyt sodanaikainen pommi, joka hävitettiin yhteistyössä poliisin ja puolustusvoimien kanssa. Otimme pommitapauksen vakavasti ja järjestimme yhteistyökumppaneillemme ja alueen maanrakentajille lokakuussa pommiseminaarin, jossa asiantuntijat kertoivat oikeista menettelytavoista vastaavassa tilanteessa. Kaukolämpöverkkoa rakennettiin Lahden kaupungin alueella, Nastolassa, Vääksyssä ja Hollolassa. Johtorakenteena käytettiin kiinnivaahdotettua muovikuorista eristyselementtiä. Otimme myös ensimmäisenä yhtiönä Suomessa käyttöön kotimaiset tehdasvalmistetut taivutetut kaukolämpöelementit. Kaukolämpöverkon rakentamisen merkittävimmät työt tehtiin vahvistusrakentamisen kohteissa Vipusenkadulla ja Iso- Paavolankadulla Lahdessa. Työ paransi oleellisesti lämmön siirtoa pohjoiseen Mukkulan alueelle ja etelään Launeelle. Launeen runkoverkon vahvistaminen edellytti valtatie 12:n ja junaradan alituksen. Tien ali mentiin vaakaporauksella ja ratapihan työt tehtiin viikonlopun aikana, kun päärata oli suljettuna Etäluentaprojekti alkoi myös kaukolämmössä Merkittävä yksittäinen ponnistus oli energiamittauksen etäluentaprojektin aloittaminen ja kilpailutuksen läpikäynti. Jatkossa siis myös Lahti Energian kaukolämmön kulutus mitataan ja laskutetaan etäluettavien mittareiden antamien tietojen perusteella. Mittariasennukset toteutetaan vuosien aikana. Luvassa viilenevää... Kaukolämmön kulutusta nostivat talviset olosuhteet, joita koettiin sekä alku- että loppuvuodesta. Vuoden keskilämpötila oli +4,1 C, kun se edellisenä vuonna oli +5,4 C. Kaukolämpövaurioita korjattiin 55 kpl. Suurimmat vauriot sattuivat Loviisankadulla, Vanhanradankadulla ja Vapaudenkadulla. Vauriot tapahtuivat kuitenkin varsinaisen lämmityskauden ulkopuolella, joten lämmönjakelun keskeytyksistä ei aiheutunut asiakkaille merkittävää haittaa. 22

23 Lämpöjohtaja Olli Lindstam seisoo 800 mm kaukolämpöputkien välissä Launeen runkoverkon vahvistamistyömaalla, joka oli vuoden merkittävin lämmön rakentamisprojekti. 23

24 Energian tuotanto Turvallisesti ja ennakoiden Vuonna 2010 Lahti Energian tuotannon kaksi merkittävintä tapahtumaa olivat kierrätettyä jätettä polttoaineenaan käyttävän KYVO2-voimalaitoksen rakentamisen aloittaminen Kymijärven voimalaitoksen alueelle sekä uuden 50 MW:n lämpökeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto Mukkulassa. Nolla tapaturmaa tavoitteeksi Tuotannon osalta selkeänä päämääränä on ollut turvallinen työskentely-ympäristö. Pysyväksi tavoitteeksi asetettiin kunnianhimoinen nolla tapaturmaa. Vuoden aikana määritettiin selkeät turvallisuusmittarit ja -tavoitteet, joiden kehittymistä seurataan kuukausitasolla. Painopiste turvallisuuden osalta pyrittiin saamaan mahdollisimman paljon kohti ennakoivaa toimintaa. Turvallisuusperehdytysmateriaalin päivittäminen sekä uusitut turvallisuuskierrokset ovat tästä hyviä esimerkkejä. Uudistetut turvallisuuskierrokset otettiin aktiiviseen käyttöön Kymijärven voimalaitoksen lisäksi myös KYVO2-projektissa. Investoinnit ja kunnossapito 2010 Mukkulan uusi 50 MW:n lämpökeskus valmistui ja otettiin käyttöön tavoitellussa aikataulussa. Alueella aiemmin sijainneen sekajätteen massapolttolaitoksen purkaminen aloitettiin vuoden lopulla. Vanhentunutta tekniikkaa edustanut jätteenpolttolaitos tekee tilaa Kymijärven voimalaitosalueella rakenteilla olevalle KYVO2-kaasutusvoimalaitokselle, jonka avulla hyödynnetään jätettä uudella, tehokkaalla tavalla. Kymijärven voimalaitoksen matalapaineturbiinissa tapahtui siipivaurio helmikuussa. Selvitysten perusteella päädyttiin koko juoksusiipivyöhykkeen uusintaan vuosihuollossa. Korjaustyö kuljetuksineen kesti noin 7 viikkoa. Kymijärven voimalaitoksen vuosihuollon suurimpia yksittäisiä töitä olivat huippulämmönvaihtimen uusintaan liittyvät putkistomuutokset, matalapaine-esilämmittimen korjaus, A-ladon purkuruuvin uusinta, generaattorin vetyjäähdyttimien uusinta ja generaattorin suojauksen uusinta. KYVO2-projektiin liittyviä töitä olivat mm. vesi-, sprinkler- ja viemäriputkistojen muutostyöt. Keväällä aloitettiin mittava öljysäiliöiden tarkastus- ja kunnostusohjelma öljyriskikartoituksen perusteella. Öljysäiliöt tyhjennettiin, tarkastettiin ja tarvittaessa kunnostettiin. Lisäksi säiliöihin lisättiin pinta- ja lämpötilamittauksia sekä ylitäytön estoja. Keväällä uusittiin Hartwallin lämpökeskuksen piippu, joka oli alkanut syöpyä kaatopaikalta kerättävän biokaasun koostumuksen muututtua. Toimenpiteiden jälkeen päästiin jälleen jatkamaan biokaasun polttoa, runsaan vuoden tauon jälkeen. Teivaanmäen voimalaitoksen 28 MW:n kuumavesikattilan painerungossa ilmeni isoja vaurioita ja kunnostustyö kesti yli kolme kuukautta. Lisäksi tehtiin isoja muutoksia laitoksen polttoöljylaitteistoon ja sen ohjausjärjestelmään. Tuotannon pitkän tähtäimen suunnitelman ensimmäinen versio valmistui vuoden lopulla ja siinäkin mainittu laitosten automaation ja kaukokäytön kehittäminen käynnistyi. 24

25 Mukkulan uusi lämpökeskus edustaa uutta rakentamista. Laitoksen takana näkyy vielä vanha jätteenpolttolaitos, joka purettiin pois loppuvuonna tarpeettomana. Lahdessa ei enää uskota sekajätteen massapolttoon. 25

26 Energian hankinta Myynnin ja tuotannon eriytys oikea ratkaisu Energian hankinnassa otettiin käyttöön sähkökaupan uusi riskikäsikirja ja rakennettiin yhtiön suojausstrategia. Sähkön tuotannon ja sähkön myynnin suojaustoiminta alkoi vuoden alusta ja paransi vuoden 2010 tulosta merkittävästi. Hiilivarastot hyvällä tasolla Lahti Energia hyödynsi taantuman aiheuttaman hiilen alhaisen maailmanmarkkinahinnan ja on ostanut hiiltä aktiivisesti varastoon. Maailman talouden hiljaa elpyessä hiilen hintaan on kohdistunut jo selvää nousupainetta. Kuljetukset onnistuivat vuoden aikana suunnitelmien mukaisesti ja vielä joulukuussa, läpi pakkasen ja jään, saatiin toimitettua sovitut kuusi viimeistä hiililaivaa satamiinsa. KYVO2-voimalaitoksen normaalikäytössä vuosittainen kierrätyspolttoaineen tarve on yli GWh vuodessa eli noin puolet Kymijärven höyryvoimalaitoksen vuosittaisesta polttoaineen käytöstä. Polttoaineen toimitusketjun suunnitteluun panostetaan, jotta arkipäivittäin saapuvat rekkaa saadaan hallitusti purettua ja polttoaineen laatu analysoitua. Pörssisähkön korkean hinnan syitä Sähkön pörssihinta oli vuonna 2010 korkein Suomen osalta Nordpoolin tähänastisessa historiassa. Hinta oli 56,64 / MWh ja myös kuukausittaiset vaihtelut olivat suuria. Korkeaan hintaan vaikuttivat etenkin koko vuoden jatkunut vesivarastojen alhaisuus, kylmä alku- ja loppuvuosi sekä Ruotsin ydinvoimalaitosten ongelmat. Uuden riskikäsikirjan sekä suojausstrategian ansiosta Lahti Energia onnistui hyödyntämään sähkön korkean hinnan erinomaisesti. Polttoainesopimukset jätteen osalta solmittu Rakenteilla olevan KYVO2-voimalaitoksen polttoainesopimukset saatiin solmittua joulukuun alkuun mennessä pitkällisten neuvottelujen jälkeen. Sopimuksilla varmistettiin, että toimittajien kannattaa panostaa polttoaineen laadun kehittämiseen, koska se vaikuttaa merkittävästi siitä maksettavaan hintaan. Toimitusjohtajat Janne Savelainen Lahti Energiasta ja Tuula Honkanen Päijät-Hämeen Jätehuollosta lyövät kättä polttoaineen toimitusketjun vahvistamiseksi. 26

27 Sähkön hankinta Lämmön hankinta GWh GWh Kymijärven voimalaitos Muu oma tuotanto Kymijärven voimalaitos Muu oma tuotanto Osto Hyötytuuli EPV Osto 27

28 Henkilöstö Arvot pitävät hyvässä kunnossa Keväällä muodostettujen arvojen mukaista toimintatapaa kehitettiin vuoden aikana koko henkilöstön arvopäivässä, tiimien ja yksiköiden kokouksissa sekä esimiesfoorumeilla. Yhteiset arvot haluttiin saada osaksi henkilöstön arkipäivää ja johtamista. Myös aloitejärjestelmä on korvattu sähköisellä ehdotusjärjestelmällä. Avoimen järjestelmän tavoitteena on kannustaa henkilöstöä kehittämään omaa työtään ja työhön liittyviä menetelmiä. Keski-ikä alenee Yhtiöön palkattiin vuoden aikana 27 uutta työntekijää. Keskimääräinen työskentelyaika yhtiössä laski 22 vuodesta 20 vuoteen. Eläköitymisen ja uusien rekrytointien seurauksena yhtiön henkilöstön keski-ikä laski 50 vuodesta 48 vuoteen. Keskimääräinen eläkkeelle jäämisikä on ollut 62,7 vuotta. Terveysprosentti eli henkilökunnasta koko vuoden terveenä olleiden määrä nousi ja oli 48 prosenttia. Sairauspoissaolot lisääntyivät silti 1,4 prosenttia. Sairaudesta ja tapaturmista johtuvat poissaolot olivat 11 päivää työntekijää kohti. Lahti Energialla on käytössään sekä kannustepalkka että henkilöstörahasto. Vuoden 2010 kannustepalkka tuotti koko henkilöstölle keskimäärin 98,79 prosenttia enimmäismäärästä eli kuukauden palkasta. Henkilöstön parhaaksi Voimakas panostaminen henkilöstön koulutus-, kehittämis- ja virkistystoimintaan jatkui vuoden aikana. Henkilökohtaiset kehityskeskustelut käytiin koko henkilöstön kanssa. Keskusteluilla varmistettiin toiminnan tavoitteellisuus ja tehtiin havainnot myös henkilöstön koulutustarpeesta ja resurssien oikeasta kohdentamisesta. Henkilöstön tuntemuksia ja työssä viihtymistä seurattiin koko vuoden ajan kolmen viikon välein toistetulla henkilöstökyselyllä eli viremittauksella. Kyselyiden perusteella todettiin viihtymisen parantuneen edellisvuoteen verrattuna. Yhtiö kannustaa henkilökuntaansa työkyvyn omaehtoiseen ylläpitoon tarjoamalla sportti- ja kulttuuripassin käyttöä henkilöstöetuna. Myös konsernin omistamat lomamökit ovat henkilöstön käyttävissä vapaa-aikana. Lisäksi osallistumista erilaisiin tapahtumiin, kuten Sulkavan soudut, Dragon-melonta, Finlandia-maraton ja ICE GP -jääratamikroautokisa, tuettiin. Koulutusta ja työhyvinvointia Koulutuksessa pääpaino on ollut kaikkien henkilöstöryhmien osalta ammatillisen osaamisen kehittämisessä. Tavoitteena on nostaa myös ammattitutkintojen avulla konsernin koulutustasoa ja osaamista. Esimiestoiminnan kehittäminen on jatkunut esimiesfoorumeissa, joissa varmistetaan laadukas esimiestyö. Työkykyriskien varhaiseen tunnistamiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen on kiinnetty erityistä huomiota varhaisen puuttumisen -mallin avulla. Tavoitteena on tunnistaa uhkaavat työturvallisuus- ja työkykyriskit varhaisessa vaiheessa yhteistyössä linja- ja työsuojeluorganisaation ja henkilöstöhallinnon kanssa sekä varmistaa tarvittavien lääketieteellisten tutkimusten ja tehokkaan hoidon toteuttaminen ajoissa työterveydenhuollossa. Turvallista työympäristöä ja työturvallisuusajattelua on syvennetty konsernissa ottamalla käyttöön sähköiset tapaturma- ja turvallisuushavaintolomakkeet. Järjestelmän tavoitteena on tunnistaa mahdolliset turvallisuusriskit ja poistaa ne. Järjestelmä on avoin koko henkilöstölle. 28

29 lkm Henkilöstön kokonaismäärä % Työsuhteen kesto v v v v v Miehet Naiset lkm Henkilöstön ikärakenne Miehet Naiset Henkilöstön yhteisiä tilaisuuksia oli vuoden varrella useita ja mm. vappua juhlistettiin. 29

30 Ympäristö Päämääränä ympäristön säästäminen Lahti Energian CO 2 -päästöjen määrä vaihtelee vuosittain sen mukaan, kuinka paljon tuotantolaitokset ovat käynnissä. Vuonna 2010 päästöoikeuksia ostettiin tonnia ja CER-oikeuksia tonnia. Lahti Energian tuotantolaitoksissa syntyi päästöjä vuoden aikana tonnia. Vuoden aikana ei ollut päästörajojen ylityksiä. Tapahtumia monella rintamalla Ympäristöasioista valitettavin oli Polttimon lämpökeskuksella pääsiäisenä tapahtunut öljyvuoto, jonka seurauksena maaperään ja Vesijärven rantaan pääsi vuotamaan noin 5 m 3 kevyttä polttoöljyä. Suurin osa valuneesta öljystä saatiin nopeasti talteen, mutta Vesijärven jääpeite ja sen sulaminen pitkittivät torjuntatyön keston useammaksi viikoksi. Vesijärvellä tehtiin kuukausien ajan tehostettua seurantaa vuodon seurauksien selvittämiseksi. Syksyllä päättyneen seurannan perusteella öljyvuodosta ei aiheutunut haittaa vesieliöstölle. Maaperään valunut öljy saatiin puhdistettua kokonaisuudessaan. Vuoden 2008 Joutjoen öljyvahingon syyksi selvisi alhaisen pohjaveden tason vuoksi kallioöljysäiliöstä jäähdytysvesitunnelin kautta Joutjokeen tihkunut öljy. Pohjaveden pinnan tason säätelemiseksi rakennettiin syksyn aikana vesiverhojärjestelmä. Pilaantunutta maata tuli esiin uudisrakentamisen yhteydessä Mukkulassa ja Kymijärven voimalaitoksen vierestä hankitulla tontilla. Molemmissa tapauksissa maaperä saatiin puhdistettua kokonaisuudessaan, eivätkä viranomaiset ole vaatineet jälkiseurantaa. Vuoden 2009 lopussa tilattu öljyriskikartoitus toteutettiin keväällä kaikilla Lahti Energian öljyä käyttävillä laitoksilla, Kymijärven voimalaitosta lukuun ottamatta. Kymijärvellä vastaava kartoitus tehdään vuoden 2011 aikana. Kymijärven voimalaitoksen tuhkalle on etsitty uusia hyötykäyttökohteita ja tuhkasta pystyttiinkin vuoden aikana hyödyntämään 9148 tonnia. Syksyllä 2010 käynnistettiin työ nykyisen ISO ympäristöjärjestelmän päivittämiseksi. Lisää ympäristölupahakemuksia Korkein hallinto-oikeus teki lopullisen päätöksensä vuonna 2002 jätetyn Kymijärven voimalaitoksen ympäristölupahakemuksen suhteen. KHO palautti luvan käsittelyn Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Lahti Energia jätti kaksi ympäristölupahakemusta. Näistä toinen koskee Miekan tuhkan läjitysalueen laajentamista ja toinen Heinolan voimalaitoksen lupamääräysten päivittämistä. Yhdessä muiden kanssa Lahti Energia osallistui aktiivisesti Lahden kaupungin ilmastotyöryhmän työskentelyyn ja oli mukana Hollola-Lahti-Nastola ilmasto-ohjelman toteutuksessa. Lisäksi osallistuimme IMMUhankkeeseen (Paikallisilla teoilla ilmastonmuutoksen hillintään). IMMU-hankkeen puitteissa Lahti Energialle valmistui kaksi diplomityötä. Lahti Energia on osallistunut myös ilmanlaadun yhteistarkkailuun Lahdessa ja Heinolassa sekä Vesijärven yhteistarkkailuun. Olimme edelleen mukana tukemassa työtä Vesijärven tilan parantamiseksi rahoittamalla merkittävillä summilla Vesijärviohjelmaa ja Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiötä. 30

31 Energiantuotannon polttoaineet 2010 GWh TJ Polttoöljy Maakaasu Biokaasu 4 14 Teollisuusbensiini 0 1 Puuhake Puupöly Kuitupitoinen jäte 6 22 Kivihiili Puujäte REF YHTEENSÄ: Energiantuotannon päästöt CO 2 fossiilinen t CO 2 bio t No x t SO t Hiukkaset 40 t Ominaispäästö / käytetty polttoaine CO 2 71 g/mj No x 156 mg/mj SO mg/mj Hiukkaset 3 mg/mj Uusiutuvan polttoaineen määrä 2010 kokonaispolttoaineesta Oma energiantuotanto GWh Sähkö Kaukolämpö Prosessihöyry YHTEENSÄ: TJ Ominaispäästöt/ tuotettu energia CO g/kwh No x 717 mg/kwh SO mg/kwh Hiukkaset 15 mg/kwh Tuotetut jätteet Kaatopaikkajäte 129 t Ongelmajäte 42 t Tuhkat t Kymijärven kaasuttimella hävitetyt jätteet REF ja puujäte t 31

32 LE-Sähköverkko Oy Etäluentaa ja verkon hoitoa LE-Sähköverkko Oy on Lahti Energian tytäryhtiö, joka huolehtii sähkön jakelusta ja siihen liittyvistä palveluista. Yhtiö huolehtii sähkön toimitusten lisäksi jakelualueensa sähkömittareista ja tarjoaa asiakkailleen erilaisia neuvontapalveluja. Sähkönjakelun haasteita Kulunut vuosi muistetaan myrskyisestä kesästään. Pahin myrskyistä oli 8.8. raivonnut Sylvi. Myrskyn sähköverkolle tekemät tuhot vaikuttivat noin asiakkaaseen. Pääosin sähköt saatiin palautettua 24 tunnin kuluessa. Korjauskustannukset nousivat noin euroon. Alkuvuodesta esiintyneen tykkylumen vaikutuksia minimoitiin ennakoivalla partioinnilla. Se ja määrätietoinen, jatkuva kunnossapito ja raivaus palkitsivat tällaisessa tilanteessa, eikä vaurioita juurikaan esiintynyt. Uutta siirtoverkkoa Merkittävin yksittäinen investointi oli uuden 40 MVA päämuuntajan hankinta Nikkilän sähköasemalle Lahteen. Investoinnin laukaisevana tekijänä oli Salpakankaan sähköaseman muuntokapasiteetin niukkuus Hollolassa päämuuntajavauriotapauksessa. Salpakankaalle siirrettiin Nikkilästä 20 MVA päämuuntaja ja sieltä puolestaan hyvin palvellut, vuonna 1960 valmistettu 8 MVA muuntaja myytiin metallinkierrättäjälle. Näin Salpakankaan muuntoteho nousi 12 MVA ja Nikkilän 20 MVA. Muuntokapasiteettimme pystyy edelleen vastaamaan eteläisen Lahden ja Hollolan keskustan kasvavan rakennuskannan tarpeisiin. Liki 50 vuoden ikäistä 110 kv rengasverkkoa on vahvistetta- va Lahdessa. Tähän, noin 10 miljoonan euron hankkeen käynnistämiseen liittyvä päätös tehtiin ja jakeluverkkoa Merkittävimmät jakeluverkon uudisalueet olivat Lahden Rekolanniitty ja Nastolan Kyynärä, molemmat pientaloalueita. Verkkoa uusittaessa johdot rakennetaan pääosin maahan. Keskijännitteen kaapelointiaste kasvoi jälleen prosentilla 41 %:iin. Osana tätä käyttövarmuutta parantavaa muutosta Keskussairaalaa syöttävän johdon viimeinenkin ilmajohto-osuus kaapeloitiin. Lahden keskusta-alue siirtyi käyttämään 6 kv sijaan 10 kv jakelujännitettä vuonna 1965 Teivaanmäen voimalaitoksen valmistuttua luvulla tehtiin strateginen päätös siirtyä askel askeleelta myös keskustassa 20 kv jakelujännitteeseen. Tähän päätökseen liittyen kuluneena vuonna siirryttiin Ruolan alueella sekä Rullakadun alueella saneeraustöiden yhteydessä 20 kv jännitteeseen. Jakeluverkon investoinneista reilut 15 % kohdistui kohteisiin, jossa päämotiivina oli sähkön laadun parantaminen. Muilta osin rakentaminen jakaantui liki puoliksi uudisrakentamisen ja korvausinvestointien kesken. Etäluentaprojekti ja liittymät Asiakkuuden hallintaa kehitettiin siirtämällä liittymien myynti vuodenvaihteesta lähtien yhtiön hoidettavaksi. Sähköenergiamittareiden vaihtaminen etäluettaviin aloitettiin syksyllä pilottihankkeella ja massavaihtona joulukuussa. Tämän lisäksi yli 63 A 32

Myynti ja asiakkaat 4. Henkilöstö, ympäristövastuu 10. Energian hankinta ja tuotanto 18. Energian siirto asiakkaille 24

Myynti ja asiakkaat 4. Henkilöstö, ympäristövastuu 10. Energian hankinta ja tuotanto 18. Energian siirto asiakkaille 24 1 2 Kasvun kevät Myynti ja asiakkaat 4 Tapahtumien kesä Henkilöstö, ympäristövastuu 10 Muutosten syksy Energian hankinta ja tuotanto 18 Lämmön talvi Energian siirto asiakkaille 24 Mistä se sähkö tulee

Lisätiedot

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1

Kotkan Energia Oy. vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus. Kotkan Energia 1 Kotkan Energia Oy 2012 vuosikertomus talouskatsaus ympäristökertomus Kotkan Energia 1 Kotkan Energia2012 tammi helmi maalis huhti touko kesä Kotkanpoikablogi avataan Karhulan biolämpökeskuksen rakennustyöt

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS PALVELU- VERKOSTO SAVON VOIMAN SÄHKÖNSIIRRON VASTUUALUE, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala vaihde 017 223 111,

Lisätiedot

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt

Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Sähkölaitos -yhtiöt avauksiavuosi 21 Tunnuslukuja 21, Sähkölaitos -konserni Talouden tunnuslukuja 21 29 Liikevaihto (1 e) 339 297 245 36 Liiketulos (1 e) 42 895 23 857 Liiketulos-% 12,6 9,7 Sijoitetun

Lisätiedot

Hyvinvointia alueelle ja ihmisille

Hyvinvointia alueelle ja ihmisille Hyvinvointia alueelle ja ihmisille VUOSIKATSAUS 2012 2 12 VASTUULLISESTI TOIMIEN Yhteiskuntavastuu on tärkeä osa Pohjoista voimaa 16 SÄHKÖN JA LÄMMÖN LÄHTEILLÄ Sähköä ja lämpöä pohjoisista luonnonvaroista

Lisätiedot

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa

Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * Myyntituottojen jakautuminen 1 000 * Liikevoiton jakautuminen 1 000 * 2005 2006 2007 2008 2009 Sähkökauppa vuosikatsaus 2009 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1 000 * 200 000 60 000 150 000 100 000 50 000 40 000 30 000 50 000 20 000 10 000 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 Myyntituottojen jakautuminen

Lisätiedot

Vuosi 2007. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Vuosi 2007. Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Vuosi 27 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Vuosi 27 TAMMIKUU TkT, dosentti Veli-Pekka Nurmi aloitti toimitusjohtajana. Muutto Koskitalosta Ratinan Jokikadulle toteutui. Onnettomuusharjoitus järjestettiin

Lisätiedot

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013

KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 KOTKAN ENERGIAN VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSI 2013 TAPAHTUMAT Avoimet ovet pidettiin Hyötyvoimalaitoksella 28.4.2013. 20-vuotisjuhlan golfkilpailu pidettiin sidosryhmille. Ilona -tuulivoimala purettiin. Toimitalon

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2010. Vuosi sujui menestyksekkäästi 6. Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20

Vuosikatsaus 2010. Vuosi sujui menestyksekkäästi 6. Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20 Vuosikatsaus 2010 Vuosi sujui menestyksekkäästi 6 Vastuullista toimintaa Pohjois-Suomen hyväksi 20 Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Sähkönmyynti

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Oy Turku Energia Åbo Energi Ab Linnankatu 65, PL 105, 20101 Turku puh. (02) 262 8111, faksi (02) 230 4437 www.turkuenergia.

SISÄLLYSLUETTELO. Oy Turku Energia Åbo Energi Ab Linnankatu 65, PL 105, 20101 Turku puh. (02) 262 8111, faksi (02) 230 4437 www.turkuenergia. 1 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 26 lyhyesti 3 Turku Energia tänään 4 Turku Energian tulevaisuus 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja sen kehitysnäkymät 8 Kaukolämpö 1 Sähkönmyynti 12 Sähköverkot

Lisätiedot

Vuosi 2011. Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt

Vuosi 2011. Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Vuosi 211 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNIN TUNNUSLUKUJA 211 SISÄLLYS Talouden tunnuslukuja 211 21 29 Liikevaihto (1 e) 322 946 339 297 245 36 Liiketulos (1 e) 39 13 42 895 23 857 Liiketulos

Lisätiedot

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus

Rakentamisen ja investointien vuosi. Vuosikatsaus Vuosikatsaus 211 Rakentamisen ja investointien vuosi Lue vuosikertomus mobiiliversiona Oulun Energia -konserni www.oulunenergia.fi Oulun Energia Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

vuotta energiaa Lahdessa osa 2 Lahti Energia 1907-2007

vuotta energiaa Lahdessa osa 2 Lahti Energia 1907-2007 vuotta energiaa Lahdessa osa 2 Lahti Energia 1907-2007 Lahti Energia 100 vuotta Sata vuotta valoa ja lämpöä Hyvin valaistu kaupunkialue on kaunista katsottavaa pimeinä iltoina. Sata vuotta sitten joulukuun

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2013

VUOSI- KERTOMUS 2013 VUOSI- KERTOMUS 2013 Etelä-Savon Energia Oy vuosikertomus 2013 1 ESE vuonna 2013 ESE pienensi osuutensa OL3-hankkeessa marginaaliseksi. ESEn hallitus myös päätti, että ESE ei sitoudu Fennovoima-hankkeen

Lisätiedot

Vuosi 2012. Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt

Vuosi 2012. Tampereen Sähkölaitos -yhtiöt Vuosi 212 Sähkölaitos -yhtiöt TAMPEREEN SÄHKÖLAITOS -KONSERNIN TUNNUSLUKUJA 212 Talouden tunnuslukuja 212 211 21 Liikevaihto (1 e) 314 255 322 946 339 297 Liiketulos (1 e) 22 753 39 13 42 895 Liiketulos

Lisätiedot

Megawatin muita edellä

Megawatin muita edellä Megawatin muita edellä ESPOON SÄHKÖ VUOSIKERTOMUS 2001 01:00 05:00 08:00 09:00 11:00 13:00 16:00 17:00 19:00 23:00 Sisällysluettelo TULEVAISUUDEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Espoon Sähkön

Lisätiedot

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3

Sisältö. Toimitusjohtajan katsaus _3 Yhteiskuntavastuuraportti 2005 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus _3 Strategia Liiketoiminta-arvot _4 Energiastrategia kattaa nyt myös vesiliiketoiminnan _5 Työnilo 005 -henkilöstöstrategia _6 Jyväskylän

Lisätiedot

Espoon Sähkö V u os ikertomus Vuosikertomus 1999 1 9 9 9

Espoon Sähkö V u os ikertomus Vuosikertomus 1999 1 9 9 9 Vuosikertomus 1999 Sisällys 1...Toiminta-ajatus ja visio 2...Espoon Sähkö vuonna 1999 3...Liiketoiminta-alueet lyhyesti 4...Toimitusjohtajan katsaus 6...Energiatoimialan kehitys 10...Liiketoiminta-alueet

Lisätiedot

Vuosikertomus. Mäntsälän Sähkö Oy

Vuosikertomus. Mäntsälän Sähkö Oy Vuosikertomus Mäntsälän Sähkö Oy 2011 Viimeaikaisten myrskyjen jälkeen moni on oivaltanut, millainen merkitys on sähkön saannin luotettavuudella. Infrastruktuurin rapautuminen on iso riski suomalaiselle

Lisätiedot

Energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti. Vantaan Energia energiaa elämään

Energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti. Vantaan Energia energiaa elämään Energiaa elämään 07 Yhteiskuntavastuuraportti Vantaan Energia energiaa elämään 3 Raportin laajuus ja periaatteet Vantaan Energian yhteiskuntavastuuraportoinnin tavoitteena on kertoa läpinäkyvästi asettamistamme

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö

Vuosikertomus 2009 Kymenlaakson Sähkö Kymenlaakson Sähkö Vuosikertomus 2009 2 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 5 Asiakaspalvelun uusi aikakausi 7 Vahvaa osaamista sähkömarkkinoilla 9 Sähkön laatu hyvällä tasolla 11 Verkostotöitä lähellä

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia

Sisältö. 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Vuosikertomus 2005 Sisältö 1 2 Toimitusjohtajan katsaus 4 E.ON Finlandille vastuu on arvoasia Liiketoimintavuosi 2005 7 Sähköliiketoiminta 7 Kaukolämpöliiketoiminta 8 Verkkoliiketoiminta 9 Tuotantoliiketoiminta

Lisätiedot

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS

SAVON VOIMA OYJ VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 2013 VUOSIKERTOMUS PALVELU- VERKOSTO SAVON VOIMAN SÄHKÖNSIIRRON VASTUUALUE, SAVON VOIMA VERKKO OY SAVON VOIMA SALKUNHALLINTA OY PL 1024 (Kapteeninväylä 5), 70901 Toivala vaihde 017 223 111,

Lisätiedot

OOLANNIN SOTA HAMINASSA

OOLANNIN SOTA HAMINASSA 1 2 Vuosikertomus 2004 OOLANNIN SOTA HAMINASSA Elokuussa 2004 Hamina juhlisti Oolannin sodan 150 vuotta sitten alkanutta tarinaa kertomalla sen uudelleen viihteellisin keinoin. Tervasaaressa nähtiinkin

Lisätiedot

Liikevoitto 1000 * Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto/henkilö 1000 * Liikevaihto/henkilö 1000 * Henkilöstömäärä* Investoinnit 1000 *

Liikevoitto 1000 * Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto/henkilö 1000 * Liikevaihto/henkilö 1000 * Henkilöstömäärä* Investoinnit 1000 * Vuosikatsaus 2007 Liikevaihto 1 000 * Liikevoitto 1000 * 200 000 150 000 100 000 50 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 2003 2004 2005 2006 2007 2003 2004 2005 2006 2007 Liikevoitto/henkilö 1000

Lisätiedot

Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat

Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Vuosi 2006 Tampereen kaupungin energialiiketoiminnat Vuosi 2006 1.1. Sähkön myyntihintoja korotettiin. 1.1. Kaukolämmön energiamaksua korotettiin. 2.1. Asiakaspalvelun aukioloaika yhtenäistettiin siten,

Lisätiedot

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008

energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 energiaa elämään. Yhteiskuntavastuuraportti 2008 2008 / YHTEISKUNTAvastuuRAPORTTI / VANTAAN ENERGIA Olemme tunnistaneet toimintamme merkittävimmät vaikutukset sekä ympäristöön että yhteiskuntaan. Jatkuvalla

Lisätiedot

PORVOON ENERGIA. vuosikertomus 2007. Sisällys

PORVOON ENERGIA. vuosikertomus 2007. Sisällys PORVOON ENERGIA vuosikertomus 2007 Sisällys 3 Porvoon Energia -yhtiöt 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Hallituksen puheenjohtajalta 6 Hallinto ja organisaatio 7 Henkilöstökatsaus 8 Henkilöstöprofiili 9 Ympäristökatsaus

Lisätiedot

Sisältö TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA

Sisältö TOIMINNAN TUNNUSLUKUJA Vuosikertomus 2004 Sisältö Toimitusjohtajan katsaus 3 Ympäristö ja kehitys 4 Energian myynti 7 Sähkön myynti 7 Kaukolämmön myynti 8 Maakaasun myynti 8 Energian siirto ja jakelu 9 Sähkön jakelu ja sähköverkkotoiminta

Lisätiedot

Nurmijärven Sähkö vuoden 2009 energiayritys. Erityisen hyvin onnistuttiin Rajamäen

Nurmijärven Sähkö vuoden 2009 energiayritys. Erityisen hyvin onnistuttiin Rajamäen Nurmijärven Sähkö VUOSIKATSAUS 2009 Toimitusjohtajan katsaus Nurmijärven Sähkö vuoden 2009 energiayritys Nurmijärven Sähkö sai energiayhtiöitten omille asiakkailleen suunnatussa palvelututkimuksessa vuonna

Lisätiedot