Valtuusto hyväksyi kouluverkkotyöryhmän tulokset - OPETUSTILOJA UUDISTETAAN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtuusto hyväksyi kouluverkkotyöryhmän tulokset - OPETUSTILOJA UUDISTETAAN"

Transkriptio

1 Valtuusto hyväksyi kouluverkkotyöryhmän tulokset - OPETUSTILOJA UUDISTETAAN Kunnanhallituksen perustaman kouluverkon kehittämistyöryhmän laatima selvitys kouluverkko- ja päivähoidon järjestämisestä vuosille käsiteltiin kunnanvaltuustossa Selvityksen taustalla on nykyisten koulu- ja päiväkotikiinteistöjen huono kunto tai toiminnalliset puutteet, mutta myös kuntatalouden sopeuttamispaineet johtuen mm. valtionosuusleikkauksista Kunnanvaltuusto päätti työryhmän selvityksen mukaisesti, että: Haminan koulun vuonna 1958 rakennettu osa puretaan ja alueelle 1 rakennetaan uusi koulu- ja päiväkotirakennus. Uuden rakennuksen valmistumisen jälkeen Alarannan ja Lakson päiväkotien väki siirtyy myös uusiin tiloihin Alarannan ja Ojakylän koulut peruskorjataan. Pohjois-Iin koulun liikuntasali/teknisen työn luokka puretaan ja tilalle rakennetaan uusi liikuntasali ja teknisen työn tila. Ylirannan koulun lakkautusta ja oppilaiden siirtämistä Aseman koululle tarkastellaan, mikäli koulun oppilasmäärä alittaa pysyvästi 40 tai mikäli koulun rakenteissa havaitaan terveydelle vaarallisia viitearvot ylittäviä mikrobeja. 5 n koulun lakkautusta tarkastellaan, mikäli koulun oppilasmäärä laskee kahtena vuotena peräkkäin alle 30 oppilaan. Mikäli koulun oppilasmäärä laskee pysyvästi alle 40 oppilaan, tarkastellaan koulun muuttamista kaksiopettajaiseksi 0 6-vuosiluokkien kouluksi. 6 Lukio-opetusta jatketaan Iissä. Anttilan mukaan uudet rakennus- ja korjaushankkeet aikataulutetaan lukuvuoteen niin, että mahdollisimman vähän tarvitaan väliaikaistiloja. Muut kouluverkkotyöryhmän selvityksen osa-alueet (esiopetuksen järjestäminen, koulukuljetus sekä johtamisjärjestelmän kehittäminen) kunnanvaltuusto siirsi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan päätettäväksi. IIN ARVOT: Kaikki esiselvitysmateriaali on julkaistu kunnan verkkosivuilla osoitteessa ii.fi/ opetus_ja_varhaiskasvatus_tyoryhma sekä työttömyyden kasvusta. Liki 11 kuukautta kestäneessä selvitystyössä on perehdytty kattavasti mm. oppilas- ja opetusryhmien kasvuennusteisiin, kunnan kaavoitukseen ja maankäyttöön, koulu - ja päiväkotikiinteistöihin tehtyihin kuntotutkimuksiin ja arviointeihin sekä nykyisiin käyttökustannuksiin, avaa työryhmän valmistelijana toiminut opetus- ja varhaiskasvatuspäällikkö Vesa Anttila. Lautakunta kokoontui päättäen: Esiopetus toteutetaan jatkossakin yhdessä koulujen ja päiväkotien kanssa. Päiväkotien esiopetukseen ohjataan päivähoitoa tarvitsevat esioppilaat. Vuosittain päätetään esiopetusta järjestävät yksiköt huomioiden ryhmäkoot ja resurssit. Koulukuljetusohjeistus : Poikkeuskyytioikeudet tarkastetaan ja päivitetään uusien tien vaarallisuusluokitusten sekä kevyenliikenteenväylien valmistuttua mm. Kauppatielle ja Tikkasentielle. Matka mitataan jalan/pyörällä/muu vast. liikuttavaa reittiä pitkin kodin liittymästä kouluun. Kuljetusoppilaita edellytetään tulemaan määrätylle kokoontumispaikalle keskustaajamassa. Johtamisjärjestelmän kehittäminen tulee päätettäväksi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan seuraavassa kokouksessa Monitoimiareena tukemaan kuntalaisten liikkumista ja hyvinvointia Kunnanvaltuusto päätti myös käynnistää selvityksen monitoimiareenan rakentamiseksi Iihin. Monitoimiareenalla voidaan tarkoittaa liikuntahallin, jäähallin ja uimahallin yhdistelmää tai joitain niistä. Selvityksessä tarkastellaan monitoimiareenan sijaintia, rakentamis- ja käyttökuluja, omistus- ja rahoitusmallivaihtoehtoja sekä toteutusaikataulua. Anttila suhtautuu monitoimiareenaan kannustavasti ja korostaa, että vaikka koulujen tarve kunnollisiin sisä- ja ulkoliikuntapaikkoihin on yksinään suuri, palvelisi monitoimiareena yhtäläisesti kaikkia kuntalaisia ja harrastetoimijoita. Iin kunnan hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen työryhmä (HYTE) selvitti kesän aikana iiläisten näkemyksiä ja toiveita lähiliikuntapaikan suunnitteluun liittyen. Työryhmä tiedottaa tuloksista syksyn edetessä. Kasvatusta ja opetusta ohjaillaan yhteisillä arvoilla ja pilareilla Parhaillaan lissä laaditaan uusia koko kasvatus- ja opetuskentän kattavia suunnitelmia, jotka otetaan käyttöön kaikissa kouluissa ja päiväkodeissa. Kasvatus- ja opetussuunnitelmien keskeisimpinä asioina ovat kasvatus ja opetushenkilöstön yhdessä laatimat arvopohja ja pilarit, jotka seuraavat opetuksessa jatkumona kaikkien ikäluokkien läpi aina päiväkodista lukion päättymiseen saakka. Arvot ja pilarit ovat nousseet kuntalaisille keväällä suunnatun kyselyn pohjalta. Laadinnassa on mukana ollut myös lastensuojelun edustajia sekä huoltajia vanhempainyhdistysten kautta. Tasavertaisuus Oikeudenmukaisuus Rehellisyys Suvaitsevaisuus Avoimuus IIN PILARIT: Luovuus: toiminnallinen oppiminen ja opetus, taito- ja taidekasvatus, oivaltaminen Lapset puheeksi -toimintamalli: kotikoulu -yhteistyö, varhainen puuttuminen, lapsen näkökulman huomioiminen Kestävä kehitys: energian säästö, kierrätys, uusiutuvat luonnonvarat Arjen turva: liikenne ja ympäristö, päihteettömyys, nettiverkossa käyttäytyminen

2 2 KOLUMNI K esä on lopuillaan ja syksy tekee tuloaan. Uusi kouluvuosi on käynnistynyt, ja 173 uutta iiläistä koululaista on aloittanut koulunkäynnin. Koulunkäynti on aloitettu pääosin lämpimässä ja aurinkoisessa säässä. Elokuun aurinkoiset päivät ovat olleet paitsi kauniita mutta myös pelastaneet osin sateisen kesän jättämiä jälkiä. Viljat ja kasvit ovat kärsineet kosteasta kesästä, turvetta ei ole pystytty juurikaan nostamaan. Sateet ovat pitäneet veden pinnan korkealla tasolla, mikä taas on auttanut kaloja nousemaan jokiin. Asioilla on puolensa tässäkin kohtaa. Kunnalla on käynnissä mittava investointiohjelma toimitilojen muuttamisesta nykytarpeita vastaaviksi. Tämä johtuu toisaalta siitä, että kunnan kasvanut väkimäärä ja sen tarvitsemat palvelut tuovat mukanaan lisätilatarvetta, ja toisaalta monet vanhat, huonokuntoiset kiinteistöt ovat tulleet tiensä päähän. Valtuuston kesällä tekemä koulu- ja päiväkotiverkkopäätös linjaa myös tulevaa rakentamistarvetta. Viime vuonna avattiin uusi koulu, joka helpotti Valtarin ja Haminan koulujen sekä lukion tilanahtautta. Tänä vuonna on jo otettu käyttöön hoivaosaston ensimmäinen vaihe, ja toinen vaihe valmistuu vuoden loppuun mennessä. Uusi hammashoitola avasi ovensa asiakkaille elokuun lopussa. Uutena investointihankkeena on käynnistynyt keskuskeittiön rakentaminen Suvantolaan. Valmista tulee ensi kesänä. Rakentaminen ei lopu tulevinakaan vuosina. Iin valtuusto linjasi kesäkuun kokouksessa tulevan koulu- ja päiväkotiverkon rakenteen. Kouluja ei lakkauteta, päiväkotien toimintaa keskitetään. Haminan koulun vanhempi vuonna 1958 rakennettu osa on päätetty purkaa. Se tullaan uusimaan vuoden 2016 aikana. Samassa yhteydessä Lakson ja Alarannan päiväkotien toiminta siirretään Haminan päiväkodin yhteyteen. Näillä rakennushankkeilla halutaan turvata toimiva ja hyvä oppimis- ja kasvuympäristö koululaisille ja päiväkotilapsille pitkälle tulevaisuuteen. Rakentaminen on luvanvaraista toimintaa, olipa kyse kunnasta tai yksityisestä rakentajasta. Rakennusvalvonnan tehtävä on lupahakemuksen käsittelyn lisäksi ohjata ja neuvoa rakennushankkeeseen ryhtynyttä. Parantaakseen palvelua Iin rakennusvalvonta otti keväällä käyttöönsä sähköisen lupakäsittelyn. Lupapisteen käyttöönoton myötä koko lupa- ja rakentamisprosessi tallentuu järjestelmään pysyvästi, jolloin kaikki dokumentit, käydyt keskustelut, päätökset, yhteystiedot yms. voi helposti tarkistaa myös jälkikäteen. Kaikki asianosaiset näkevät rakennusprojektin etenemisen reaaliaikaisesti. Rakennusvaiheen lisäksi tästä sähköisestä palvelusta on hyötyä rakennusta myytäessä, sillä kaikki kiinteistöä koskeva materiaali on löydettävissä yhdestä paikasta. Ottakaa rohkeasti palvelu käyttöön, ja jos tuntuu, että apua tarvitsette, niin rakennusvalvonnan henkilökunta opastaa palvelun käytössä. Suomen Kuntaliitto sekä Suomen Kylätoiminta ry ovat myöntäneet vuoden 2015 Kylämyönteisin kunta -palkinnon Iin kunnalle. Aikaisemmin tunnustus on luovutettu Rovaniemelle, Ilomantsille, Tammelalle ja Pudasjärvelle. Tämä palkinto on osoitus Iissä tehdystä hyvästä työstä kylien kehittämisen eteen sekä kunnan ja kylien yhteistyöstä. Haluan osaltani kiittää kaikkia kyläkehittäjiä ja kylätoimijoita tästä kunnianosoituksesta. ARI ALATOSSAVA Iin kunnanjohtaja IIN kuntatiedote 3/2015 Rakennushankkeet valmistuivat aikataulussa uusia tiloja käyttöön Viihtyisää ja esteetöntä VANHUSTENHOITOA Oulunkaaren vanhuspalvelut järjestävät erilaisia asumisen ja hoivan vaihtoehtoja ikääntyneille. Kun vanhus ei enää selviydy kotihoidon turvin kotona, tarvitaan tehostettua palveluasumista, jossa hoitohenkilökunta on paikalla vuorokauden ympäri. Iin uuden hoiva- ja palveluasuntojen ensimmäinen rakennusvaihe valmistui kesän aikana terveysaseman ja vanhan hoivakodin Emmin ja Einon tuvat naapuritontille. Uusi kiinteistö rakennettiin korvaamaan sisäongelmien vuoksi purettavaksi päätetty hoivakoti. Uudisrakentamisella saavutettiin lisäksi myös energiatehokas ja muunneltava ratkaisu. Hoivakodin rakentaja M-Partners Oy:n talotehtaan sisätiloissa esivalmistettiin 26 rakennusosaa (moduulielementtiä), jotka kuljetettiin rekoilla suoraan rakennuspaikalle yhteen liitettäväksi. Talotehtaalla moduuleihin asennettiin valmiiksi sisäpinnat, liitännät sekä julkisivu. Moduulirakentamisen etuina ovat kuivaketjun säilyminen rakentamisesta asennukseen sekä nopeus, joka perinteiseen rakentamistapaan verrattuna on jopa 3-4 kertaa ripeämpää. Iin hoiva- ja palveluasuntojen päällikkö Hannele Pöykiön mukaan uudet valoisat ja raikkaat tilat ovat olleet kovasti odotettu parannus. Hoivayksikön ja terveyskeskuksen väliin on rakennettu yhdyskäytävä, mikä mahdollistaa henkilöstön ja asukkaiden esteettömän liikkumisen rakennusten välillä. Myös ruokakuljetukset on jatkossa mahdollista hoitaa sisäkautta hoivayksikköön. Tilat ja toiminnot palvelevat nyt Ensimmäisessä vaiheessa valmistuneen hoivayksikön 36 asukasta asuvat yhden tai kahden hengen huoneissa, joissa on omat pesutilat. Yhteisiä tiloja ovat lisäksi aulatilat, lasitettu ja kalustettu ulkoterassi sekä ruokailutilat. Hoivakodin tiloihin ja palveluihin pääsee tutustumaan avoimien ovien päivässä klo entistä paremmin asukkaiden ja henkilöstön tarpeita, kun mm. tilojen sisustus- ja kalustussuunnitelmien laadintaan osallistui myös henkilökunta. Muutostyöt jatkuvat alueella vielä syksyn ajan, kun vanha Emmin tupa -kiinteistö puretaan hoiva- ja palveluasuntojen 2. rakennusvaiheen tilalta pois. Lisäyksikkö saadaan käyttöön ensi vuoden alussa. Myös hammashoitola avasi uusissa tiloissa Syyskuun alusta lähtien Iin hammashoitola on palvellut asiakkaita uusissa tiloissa kuntakeskukseen (Laurintie 1) valmistuneessa Iin Fasadi Oy:n rakennuttaman asuinkerrostalon alakerrassa. Entinen hammashoitola kunnanviraston vieressä kärsi rakenteista johtuvista sisäilmaongelmista sekä toiminnallisista puutteista tilaratkaisuissa. Uusien tilojen rakentamisella mahdollistettiin myös hoitohuoneiden määrän lisääminen kuuteen, sekä suuhygienisteille järjestyivät omat hammashoitokoneistot, joita heillä aiemmin oli käytössään vain yksi. Keskuskeittiön suunnittelu käynnistyi Kunta rakennuttaa uuden keskuskeittiön samaiselle Suvantolan alueelle, jossa sijaitsevat myös uudet hoiva-ja palveluasunnot sekä terveyskeskus. Keskuskeittiö mahdollistaa jatkossa keskitetyn ateriavalmistuksen päiväkotien, koulujen, vanhus-, vammais- ja kotihoidon asiakkaiden tarpeisiin sekä ruokailutilat työkeskukselle ja terveyskeskukselle. Kunnan nykyisen valmistuskeittiön toiminta Haminan koululla loppuu koulussa alkavan peruskorjauksen myötä. Myös toisen valmistuskeittiön avopalvelukeskus Nikkarin nykyiset keittiötilat ovat kalusteiden, kylmäsäilytyksen ja henkilöstötilojen osalta jo nykyiseen toimintaansa nähden alimitoitetut. Uusi keskuskeittiö valmistuu arviolta ensi kesänä. HYVÄT TUULET Julkaisija: Iin kunta, Jokisuuntie 2, Ii Vaihde: (08) Neuvonta: Faksi: (08) Toimitus: Anna Saksio, p Käyntiosoite: Iin Hyvät Tuulet, Iin Micropolis, Piisilta 1, Ii Oulunkaaren ajankohtaiset Teksti ja kuvat: Riitta Muhonen Hoivakodin puutarha tarjoaa elämyksiä kaikille, kunnosta riippumatta Kuivaniemen hoivakodin puutarhan kesäkukat alkavat lakastua, mutta tärkeintä onkin toiminta. Joku laittaa suuhunsa mustaherukan, toinen tuoksuttelee persiljaa ja kuuntelee luonnon ääniä, kolmas katselee muiden puuhia tai kokeilee, millainen ääni lehmänkellosta kuuluu. Kolme teollisen muotoilun ammattilaista kävi tutustumassa hoivakotiin viime talvena. Yhdessä asukkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa he etsivät uusia toimintatapoja ulkoiluun ja mielekkääseen yhdessäoloon. Syntyivät ideat taikapuutarhasta, entisajan kyläilykulttuurin palauttamisesta ja asukkaiden tarinoiden näkyviin tuomisesta. Kesäistä taikapuutarhaa alkoi suunnitella tarkemmin ryhmä Oulunseudun ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Sosiaali- ja terveysalan tulevat ammattilaiset tekivät suunnitelman toiminnallisesta terassi- ja piha-alueesta omenapuineen, herukkapensaineen ja yrttitarhoineen. Kasvien valinnassa he ottivat huomioon asukkaiden toiveet, mukana oli esimerkiksi pelargonioita ja muita vanhastaan tuttuja kasveja. Nyt asukkailla on mahdollisuus osallistua puutarhan hoitoon ja sadonkorjuuseenkin. Tilaa muunnellaan vuodenaikojen mukaan niin, että se tarjoaa koko ajan uusia mahdollisuuksia asukkaiden toiminnallisuuteen. Kuivaniemen hoiva- ja palvelukoti on myös kehittänyt tiedottamista, jotta sekä asukkaat että omaiset tietävät paremmin talon toiminnasta ja tapahtumista. Kun asukkaiden elämä tehdään näkyväksi vaikkapa kuvien muodossa, esimerkiksi muistisairaat asukkaat sekä omaiset voivat palata tapahtumiin myöhemminkin. kuntoon. Jos ikäihmisten arjen mielekkyyden kehittäminen kiinnostaa sinua, ota yhteyttä SenioriKaste-hankkeen projektipäällikkö Hanna Siltakoskeen, p tai Iin hoiva- ja palveluasuntojen palveluesimieheen p Näkövamman vuoksi tuoksut ovat Kaijalle tärkeitä. Eläkeliiton Kuivaniemen yhdistyksen puutarhaan lahjoittama neiti Hienohelma on hieno esimerkki kylän monipuolisesta yhteistyöstä ja yhteisöllisyydestä. Lehmässä riittää ihmeteltävää ja tunnusteltavaa, ja se tuo mieleen monia muistoja eletystä elämästä. Väinöllekin karjanhoito on tuttua puuhaa. Haluatko sinäkin olla mukana? Taitto: Rantapohja Paino: Suomalainen Lehtipaino Seuraava Iin Hyvät Tuulet ilmestyy tiistaina Syyskuun alusta lähtien Iin hammashoitola on palvellut asiakkaita uusissa tiloissa kuntakeskukseen (Laurintie 1) valmistuneessa Iin Fasadi Oy:n rakennuttaman asuinkerrostalon alakerrassa. Oletko ikäihmisen omainen, kyläläinen tai vaikka yhdistyksen, yrityksen tai koulun edustaja? Oulunkaaren hoiva- ja palveluasuntojen ovet ovat avoinna kaikille yhteistyökumppaneille. Tavoite on, että hoivakodit ovat seudun ikäihmisten keskuksia, joissa voi tavata ihmisiä, kyläillä ja osallistua erilaisiin tapahtumiin. Esimerkiksi kesällä puutarhassa järjestettiin vohvelikestit, joissa herkkujen paistamisesta vastasi kaksi eläkkeelle jäänyttä työntekijää. Kohta on aika seuraavaan uudistukseen, kun puutarhaa aletaan rakentaa ja sisustaa talvi- Autot ja teknologia mahdollistavat ja helpottavat työtämme, jotta me voimme keskittyä olennaiseen, Moonika Wiik (vas.) ja Sari Vitikka toteavat. Mobiilikotihoidon myötä hoitajalla on enemmän aikaa asiakkaan luona Älä tee puolesta! Ikäihmisten kuntouttamisessa asioita ei saa tehdä liikaa heidän puolestaan. On tärkeää saada tehdä itse, omien voimavarojensa mukaan, viedä roskat, tiskata, kastella kukat, kammata hiukset. On tärkeää saada elää mahdollisimman tavallista arkea ja tuntea itsensä tarpeelliseksi. Puutarhaprojektissa yhdistyy normaali arki, mutta samalla myös yhteisöllisyys ja kuntoutuksellisuuden näkökulma. Kuntoutus voi olla toiminnallista mutta myös henkistä mielen kuntouttamista, esimerkiksi asioiden muistelua. Siirrymme hoivakulttuurista enemmän ohjaavaan kulttuuriin, jossa mennään asukkaan toimintakyvyn ehdoilla. Ympäristö on heidän kotinsa ja heitä varten. He saavat asua kodissa ja tehdä arjen askareita omien voimavarojensa mukaan. Tilat ja henkilökunta muokkautuvat heidän näköisikseen, eikä heidän tarvitse muuntautua hoivakodin käytäntöihin, kuvailee projektipäällikkö Hanna Siltakoski. Iissä mobiilikotihoito otettiin käyttöön kesäkuussa Kesällä asukkaat istuttivat oman yrttipuutarhan. Omaisten ja henkilökunnan lisäksi mukaan kutsuttiin myös työpajanuoret nikkaroimaan kasvilaatikoita. Henkilökunta toi kasveja myös omista puutarhoistaan. Sähköpostiako sinä rupesit kesken kaiken lukemaan?, omainen kysyi Iin kotihoidon palveluesimiehenä työskentelevältä Sari Vitikalta, kun hän kotikäynnillä katsoi asiakkaan tietoja kännykästään. Se onkin harvoja kertoja, kun mobiilikotihoidon käyttäminen on aiheuttanut asiakkaissa hämmennystä. Enimmäkseen sekä asiakkaat että työntekijät ovat olleet uuteen toimintamalliin tyytyväisiä. Kotihoidon työntekijöillä on mukanaan älypuhelimet, joiden kautta he näkevät asiakkaan ajantasaiset hoito- ja palvelusuunnitelmat. Hoitajat pystyvät kirjaamaan potilaan voinnin ja muut huomiot hänen tietoihinsa jo asiakkaan kotona. Asiakkaat saavat enemmän työntekijöiden aikaa, kun hoitajien ei tarvitse enää varata aikaa toimistolla tapahtuvaan kirjaamiseen. Asiakkaat ovat tykänneet, kun kirjaamme asiat yhdessä heidän kanssaan ja he pystyvät näkemään, mitä tietoihin kirjoitetaan, lähihoitaja Moonika Wiik kertoo. Tämä helpottaa meidän arkeamme, kun turhia rutiineja jää pois, Vitikka jatkaa. Kotihoidon työntekijällä voi olla iltavuorossa yli kaksikymmentä asiakasta. Enää ei tarvitse kirjata asiakkaiden asioita välillä paperille tai yrittää niitä pitää muistin päällä mielessä toimistolle asti, Wiik kiittelee. Vitikan mukaan kännykässä mukana kulkeva ja ajantasainen tieto helpottaa erityisesti sijaisia ja kesätyöntekijöitä. Asiakastiedoista löytyvät tiedot muun muassa käynnin tarkoituksesta, terveydentilasta, allergioista ja lähiomaisista. Jos kentällä tulee vastaan asia, joka mietityttää, sen voi tarkistaa saman tien hoito- ja palvelusuunnitelmasta, Wiik kertoo. Puhelimen avulla työntekijä ja asiakas voivat myös lähettää viestiä seuraavalle hoitajalle. Puhelimella työntekijä myös kirjaa reaaliajassa asiakaskäynnin keston laskutusta varten. Kaikki tapahtuu tietoturvallisella yhteydellä, jotta asiakkaiden henkilökohtaiset tiedot eivät vaarannu. Iissä mobiilikotihoito otettiin käyttöön kesäkuussa, ja syksyn aikana sen käyttö leviää myös Pudasjärvelle, Utajärvelle ja Vaalaan. 3

3 4 5 Hyvää yhteistyöhenkeä ja yhteinen näkemys siitä, mitä Iin kehittämiseksi pitää tehdä, löytyi jo uusien toimitusjohtajien Leena Vuotoveden (vas.) ja Antti Tuomaalan ensimmäisessä kohtaamisessa. Kuntayhtiöiden uudet kasvot Kolmeen kunnan osakeyhtiöön valittiin syksyllä uudet toimitusjohtajat. Heinäkuussa virallisesti kunnanjohtajana aloittanut Ari Alatossava toimi aiemmin Micropolis Oy:n ja Iilaakso Oy:n yhteisenä toimitusjohtajana. Avoimeen hakuun meni myös Iin Energia Oy:n toimitusjohtajuus, kun edeltäjä Juhani Jääskeläinen siirtyi eläkkeelle. Kehittämisyhtiö Micropoliksen toimitusjohtajana elokuussa aloittaneen Leena Vuotoveden vastuualueeseen kuuluvat kunnan elinkeino-ohjelman toteuttaminen sekä elinkeinojen toimintaympäristöä kehittävien hankkeiden ja investointien aktivointi. Aikaisemmin Vuotovesi työskenteli taidekeskus KulttuuriKauppilan toiminnanjohtajana. Kuntakiinteistöjen rakennuttamista, vuokrausta ja teknistä isännöintiä harjoittavan Iilaakso Oy:n uusi toimitusjohtaja Antti Tuomaala puolestaan käynnistää työt lokakuussa. Hänen vastuulleen siirtyy myös Iin Vuokratalot Oy:n hallinnointi. Tuomaalalla on vahva työtausta myynnin ja markkinoinnin parissa eri toimialoilta. Lähtökohtaisesti osakeyhtiön tarkoituksena on tuottaa voittoa osakkeenomistajille, mutta kuntaomisteisissa osakeyhtiöissä tavoitteet ovat usein moninaisemmat. Kehittämisyhtiöillä on tärkeä rooli alueen elinvoiman tukemisessa ja positiivisen imagon rakentamisessa. Vuotovedellä ja Tuomaalalla on yhtenäiset näkemykset siitä, miten alueen väestö- ja työpaikkakehitystä tuetaan. Molemmat tiedostavat, että Oulun seudun kuntien välillä vallitsee kova kilpailu uusista asukkaista ja yrityksistä, joten valtakunnallisia kärkiä tarvitaan. Iissä uusiutuvan energian hyödyntäminen on ollut vahvassa nosteessa viime vuosina. Päättäjät ja alueen toimijat ovat rohkeita kokeilemaan uusia asioita, ja Iin kehitysmyönteisyys on tunnettua Oulun seudulla ja laajemminkin Suomessa, Vuotovesi antaa tunnustusta. Uusia kokeiluja ja avauksia on tehtävä myös yritys- ja asuinvuokrakiinteistöjen tilojen hyödynnettävyyden ja käyttöasteen nostamiseksi, Tuomaala jatkaa. Ideointi- ja kehittämistyötä tullaan tekemään tiiviissä yhteistyössä kuntakonsernin sisällä, mutta myös muiden Oulun seudun toimijoiden kanssa. Iin Energia Oy:n toimitusjohtajana lokakuussa aloittaa yhtiössä aikaisemmin verkostopäällikkönä toiminut Kari Kuusela. Energiayhtiön sähkönmyynti kattaa koko Iin alueen, kun viime keväänä toimintaa laajennettiin myös Kuivaniemelle. Kuuselan mukaan energiayhtiön tavoitteena on edelleen lisätä asiakaskantaa sekä parantaa alueen sähkövarmuutta uusimalla huonokuntoisia johtoja sekä siirtymällä maakaapelointiin alueilla, joissa riski puiden kaatumisesta sähköjohtojen päälle myrskyn tai lumipainon takia on tavallista suurempi. Myös uusiutuvista energiamuodoista yhtiössä ollaan kiinnostuneita, ja alan kehittymistä seurataan. ii.fi uudistui Raikastetun yleisilmeen lisäksi kunnan verkkosivujen rakenneuudistuksen tarkoituksena on palvella entistä paremmin myös erilaisten mobiililaitteiden käyttäjiä. Iin verkkosivujen kävijöistä jo noin 35 prosenttia selaa sivustoa älypuhelimella tai tabletilla. Uusi sivusto skaalautuu automaattisesti käyttäjän näytön ruutukokoon. Myös kosketettavien linkkien ja painikkeiden sijoitteluun tehdyt muutokset parantavat tekstin luettavuutta pieneltä näytöltä. Sähköisen asioinnin kehittämistä jatketaan syksyn aikana mm. käyttöönottamalla kunnan myytävien ja vuokrattavien tonttien tueksi karttapohjainen tonttipörssi. Jatkossa verkkonäkyvyyttä hyödynnetään entistä aktiivisemmin kunnan viestinnässä ja markkinoinnin tukena. Palautetta ja ideoita verkkosivuihin liittyen voi antaa palautelomakkeen (ii.fi/palaute) kautta tai kunnan yhteispalvelupisteessä. UUTISIA LYHYESTI Virkistyskohteita kunnostetaan alueen työllisyyttä parantaen Heinäkuussa käynnistyi kunnassa kolmivuotinen Työtä luonnosta Iissä -hanke, jonka tavoitteena on työllistää iiläisiä työttömiä alueen viihtyvyyttä lisäävien kunnossapito- ja rakennustehtävien parissa. Hankkeen projektipäällikkö Jenni Miettusen mukaan työn alla on parhaillaan Iin alueen luonto- ja virkistyskohteiden kartoittaminen yhteistyössä paikallisten kyläyhdistysten ja kunnan teknisten palveluiden kanssa. Kartoituksessa kuunnellaan kyläläisten, yritysten ja vapaa-ajan asukkaiden kuten mökkiläisten toiveita ja tarpeita. Työllistettävien tärkeimpiä kohderyhmiä ovat pitkäaikaistyöttömät sekä yli 50- ja alle 25-vuotiaat työttömät, joille työn ohella tarjotaan myös erilaisia aktivointi- ja jatkokoulutusmahdollisuuksia. Hankkeessa aiotaan lisäksi kouluttaa yhdistyksiä ja yrityksiä työnohjaukseen sekä työnantajataitoihin, joilla turvataan työllistäminen ja alueiden kunnossapito myös hankeajan jälkeen. Syksyn aikana hankkeen etenemisestä tiedotetaan alueen yhdistyksiä, järjestöjä ja yrityksiä. Työtä luonnosta Iissä on Iin kunnan ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa kehittämistoimintaa. Lisätiedot työllisyysmahdollisuuksista: Työllistämispäällikkö Lea Aalto p , Lisätiedot yhdistys- ja yritysyhteistyöstä sekä valittavien virkistyskohteiden valinta: Projektipäällikkö Jenni Miettunen p , Tutustu ii.fi/ luonnosta Suomen sähköisin rakennusvalvonta? Maaliskuussa kunnassa käyttöönotetun Lupapiste.fi -verkkopalvelun avulla jo 2/3 Iin rakennusvalvontaan saapuvista hakemuksista käsitellään sähköisesti. Verkkopalvelussa voi asioida, olipa kyseessä parvekkeen lasitus tai omakotitalon rakentaminen. Lupapisteen käyttö alkaa kirjautumalla Lupapiste.fi -järjestelmään ja ilmoittamalla kohde, johon haet lupaa. Palvelu ohjaa sinua valitsemaan oikeat toimenpiteet hakemuksellesi. Tekemiesi valintojen pohjalta hankkeellesi muodostuu työtila, jossa voit täydentää hankkeen tietoja yhdessä eri osapuolten kanssa. Voit myös kysyä neuvoa rakennusvalvonnalta Lupapisteen kautta hankkeesi eri vaiheissa. Kuivaniemelle sähköauton julkinen latauspiste Nelosparkin, Neste Kuivaniemen yhteyteen on avattu Oulun Energia Oy:n omistama yhteistyössä Iin kunnan ja Nelosparkki Oy:n kanssa toteutettu sähköauton pikalatausasema. Latauspisteen käyttö on alkuvaiheessa ilmaista, mutta edellyttää rekisteröitymistä Liikennevirran asiakkaaksi osoitteessa www. virta.fi. Rekisteröitymisen jälkeen latauspisteelle tunnistautuminen onnistuu Virtapiste-mobiilisovelluksen, tekstiviestin, RFID-tunnisteella varustetun avaimenperän tai latauskortin avulla. Asiakas saa lisäksi käyttöönsä valtakunnallisen Virtapiste-verkoston yli 80 latauspistettä 16 eri paikkakunnalla. Virtapisteverkoston toiminnan taustalla on operaattoriyhtiö Liikennevirta Oy, jonka yhteisomistajia ovat 17 energiayhtiötä. Iissä sähköautoa on pystynyt jo latamaan helmikuusta lähtien Iin Kärkkäisen ja Autokeitaan yhteydessä toimivasta julkisesta latauspisteestä. Seurakunnalla avoin päiväkerhoryhmä 3 5-vuotiaille Iin seurakunnassa on aloittanut toimintansa avoin päiväkerhoryhmä, joka kokoontuu torstaisin klo Iin seurakuntatalon alakerran päiväkerhotiloissa. Ryhmä on tarkoitettu sellaisille 3 5-vuotiaille lapsille, jotka haluavat osallistua seurakunnan päiväkerhotoimintaan, mutta eivät pysty osallistumaan kerhotoimintaan säännöllisesti tai eivät ole saaneet seurakunnan päiväkerhopaikkaa. Ryhmään ilmoittaudutaan etukäteen aina viikoittain ensisijaisesti netissä osoitteessa fi. Ilmoittautumissivusto aukeaa perjantaisin klo 8.00 ja sulkeutuu maanantaisin klo Ilmoittautuminen hoituu myös puhelimitse perjantaisin klo 9-14 ja maanantaisin klo Lisätietoja ryhmästä saa Iin seurakunnan vastaavalta lastenohjaajalta Pekka Nevalaiselta p , Syysillan sävelhartauksia Iin kirkossa Sävelhartauksia on järjestetty sarjoina Iissä jo kuuden vuoden ajan. Nyt jo perinteeksi tullut hartaussarja sijoittuu toista kertaa syyskuulle. Hartaudet palvelevat syksyistä arjen aherrusta ja antavat mahdollisuuden hiljentyä hengellisen musiikin, hartauspuheen ja virsilaulun äärellä. Kävijöitä vastaavissa vuoden 2014 tilaisuuksissa oli yli 450, joten sävelhartaussarjalla on silläkin perusteella selkeä oma paikkansa. Ti Lauluyhtye Vox Mirum, johtaa Tero Ylönen Ti Lauluyhtye Cappella pro Vocale Tilaisuudet kestävät noin tunnin ja sisältävät hartauspuheen ja yhteisvirsiä. Tilaisuuksiin on vapaa pääsy. Vapaaehtoinen ohjelmamaksu 2, jonka tuotto on Iin seurakunnan musiikkityön hyväksi. Yhdistykset vaikuttajina ja aloitteiden tekijöinä Yhdistystoiminta on jäsenten yhteistä pyrkimystä yhteisen asian, ajatuksen tai vaikka harrastuksen edistämiseksi. Patentti- ja rekisterihallituksen mukaan Iihin on rekisteröity noin 260 yhdistystä, mukaan lukien poliittisia puolueita, ammatillisia etujärjestöjä sekä erilaisia kulttuuri-, urheilutoiminta- ja harrastus- sekä sosiaali- ja hyväntekeväisyysyhdistyksiä. 70-vuotias ystävyysseura on yhdistelmä perinteitä ja nykyaikaa Politikointi ei ole yhdistyksemme tavoite, vaan yhteistyö ja kiinnostus ihmisten kieltä ja kulttuuria kohtaan, toteaa 70-vuotista toimintavuotta viettävä Suomi-Venäjä- Seuran Iin osaston puheenjohtaja Timo Haapaniemi. Alkujaan valtakunnallinen Suomi Neuvostoliitto-Seura perustettiin vuoden 1944 lokakuussa Suomen ja Neuvostoliiton aselevon jälkeen. Järjestön tehtävänä oli vaalia maiden välisiä suhteita, ja sille muodostui vahva valtiollinen luonne; perustavaan kokoukseen osallistuivat mm. Paasikivi ja Kekkonen luvulla valtakunnalliseen seuraan kuului yli jäsentä. 90-luvulla Neuvostoliiton hajoaminen toi seuratoiminnan lähemmäksi kansalaistoiminnan muotoja, ja tultaessa 2000-luvulle ystävyysseuran toimintatapa vakiintui kulttuurin ja elämänkokemuksien vaihtoon, tavallisten ihmisten kesken. Iin paikallisosastoon kuuluu noin 100 jäsentä, valtakunnallisesti yhteenlaskettuna Suomi-Venäjä-seuroilla on noin jäsentä. Ystävyystoiminta avaa kulttuuria, elämää tavallisten ihmisten kautta, tiivistää pitkään Iin yhdistyksessä aktiivisena vaikuttajana toiminut Aini Autio, joka on koonnut yhdessä Jussi Piipon kanssa ensimmäistä kertaa Iin osaston laajan historiikin yksiin kansiin. Osittain alkuvaiheen asiakirjat ovat olleet kateissa, mutta maakunta-arkistosta sekä entisiltä puheenjohtajilta ja sihteereiltä sekä heidän jälkeläisiltään kerättyjen tietojen perusteella yhdistyksen toimintataival saadaan jäljennettyä tuleville sukupolville. Vuosina Iin osasto toteutti useita merkittäviä ulkoministeriön rahoittamia lähialueyhteistyöhankkeita venäläisen ystävyyskylän Sosnovyin kanssa. Toimintaan kuului mm. taideleirien järjestämistä lapsille, terveysteemaisia hankkeita sekä atk-laitteiden lahjoittamista ja opastusta. Timo Haapaniemi opastaa ystävyyskylän Sosnovyin poikia mölkyn tekniikkaan. Kuva vuodelta Yhdistyksen 70-vuotiseen historiaan valokuvanäyttelyn kera pääsee tutustumaan Suomi-Venäjä-Seuran Iin osaston juhliessa merkkivuotta lauantaina klo Nätteporin auditoriossa (Puistotie 1, Ii). Musiikkitäyteinen juhlakonsertti on kaikille avoin ja ilmainen. Tervetuloa! Yhdistyksen toimintaan voi liittyä mukaan ottamalla yhteyttä esim. Facebookin SvsIi -sivuilla. 30 vuotta lähiluonnon ja rakennetun ympäristön hyväksi Iin ympäristöyhdistys juhlii syyskuussa toimintahistoriaansa. Yhdistys on valtakunnallisen Suomen Luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistys, jonka piiriin kuuluu yli 180 paikallisyhdistystä ja yli jäsentä. Yleensä paikallisyhdistykset on nimetty alueen luonnonsuojeluyhdistyksiksi, mutta Iissä yhdistyksen nimellä on haluttu painottaa myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön ja rakennusperinnön säilyttämistä, tarkentaa ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja Teijo Liedes. Alkusysäys yhdistyksen perustamiselle tapahtui vuonna 1985, kun kuntakeskuksen läpi halkovalle nelostielle esitettiin vaihtoehtoisia ohitusreittejä. Iin rannikolle linjattu läntinen ohitustie olisi toteutuessaan vahingoittanut merkittävästi jokisuiston lintujen pesimäja muuttoalueita. Asia sai Iin ympäristöväen kokoontumaan yhteen ja jakamaan tietoa suunnitelmien negatiivisista vaikutuksista, Liedes jatkaa. Yhdistys onnistui tavoitteessaan, ja lopulta läntisestä linjausvaihtoehdosta luovuttiin. Ohitustien kaavailut Iin kohdalle ovat nyt jatkuneet jo useiden vuosikymmenien ajan. Toistaiseksi itään junaradan länsipuolelle kaavoitetun ohitustien rakentaminen on jäissä valtion rahoituksen puuttuessa. Vaikka lähiluonnon tulevaisuus on usein valtakunnallisten päättäjien käsissä, voi kuntalainen omassa arjessa tukea lähiluonnon säilymistä ja hidastaa luonnon monimuotoisuuden katoamista omien kulutustottumusten ja -tapojen muuttamisella. Ympäristöyhdistys haluaa herätellä ja kannustaa alueen toimijoita arkitekoihin jakamalla vuosittain kotiseutujuhlan yhteydessä Ympäristöavain-palkinnon. Iin ympäristöyhdistys järjestää 30-vuotisjuhlaseminaarin ke klo Nätteporin auditoriossa (Puistotie 1, Ii). Juhlaseminaari on avoin kaikille ja ilmainen. Alustusten aiheet ja puhujat: - Pertti Huovinen: Iiläisten Iijoki - Tutkijatohtori Outi Autti: Elinympäristön merkitys ja ympäristömuutoksen vaikutukset hyvinvointiin, esimerkkinä Iijoki - Ympäristöpäällikkö Ismo Karhu, Pohjois-Pohjanmaan liitto: Iijoen vesistövision laadintatyö Samassa yhteydessä auditorion näyttelytilassa voi tutustua kuvataiteilija Sanna Koiviston Minun suvantoni -näyttelyyn. Tervetuloa! Merkkivuoden juhlinta jatkuu Iijoki-aiheisella ilmaisluentosarjalla Nätteporin auditoriossa (Puistotie 1, Ii). Luennoille ennakkoilmoittautumiset verkossa ii.fi/kansalaisopisto/kurssit - Iijoen merkitys Iille to 8.15 klo Luennoitsija Pertti Huovinen. Ennakkoilmoittautuminen 5.15 mennessä, kurssikoodi Perämeren rannikon biologinen tila to klo Luennoitsija meribiologi FT Essi Keskinen, Metsähallitus. llmoittautuminen mennessä, kurssikoodi Omakohtaisia kokemuksia uiton parissa to klo , Pentti Puolakka. Ennakkoilmoittautuminen mennessä, kurssikoodi Osallistu ja seuraa yhdistyksen ilmoittelua Facebookissa Iin ympäristöyhdistys Ii palkittiin vuoden kylämyönteisimpänä Suomen Kuntaliitto sekä Suomen Kylätoiminta ry valitsivat Iin vuoden kylämyönteisimmäksi kunnaksi Helsingissä järjestetyillä Kuntamarkkinoilla. Pohjois-Pohjanmaan Kylät ry valitsi Iin edustamaan koko Pohjois-Pohjanmaan maakuntaa. Kunta tukee yhdistyksiä omaehtoisessa kehittämisessä Iissä toimii kaksi alueellista Lähineuvostoa, jotka perustettiin Iin ja Kuivaniemen kuntaliitoksen yhteydessä tukemaan paikallista oma-aloitteista kehittämistä sekä alueen elinvoimaisuuden vahvistamista. Vuodesta 2007 alkaen Iin ja Kuivaniemen Lähineuvostot ovat myöntäneet avustuksia yhdistyksille yhteensä eurolla, vuosittain noin euroa per Lähineuvosto. Lähineuvostojen valmistelijan hallintojohtaja Erkki Taskilan mukaan kunnassa on ollut ymmärrystä ottaa käyttöön paikallisyhdistysten kuten nuoriso-, eläke- ja yrittäjäjärjestöjen sekä kotiseutu- ja urheiluseurojen aktiviteetit. Yhdistys-kuntayhteistyöllä on esimerkiksi järjestetty monipuolisia yleisötapahtumia, kunnostettu järjestöjen kiinteistöjä ja ympäristöä sekä kehitetty alueen virkistys- ja harrastuskohteita. Iissä on myös Lähineuvoston avustuksien lisäksi haettavana tapauskohtaisesti myönnettävää korotonta lainarahaa, jota yhdistykset voivat saada kunnanhallituksen erillispäätöksellä toteuttamiensa hankkeiden maksatuksen ajaksi. Taskilan mukaan yhdistykset tarvitsevat usein ulkopuolista puskurirahoitusta siksi aikaa, että varsinaiselta hankkeen rahoittajalta tulee rahoituspäätös. Onko yhdistyksellänne mielessä hyvä kehittämisidea? Lähineuvostojen avustusten haku on jatkuvaa. Hakemus jätetään siihen Lähineuvostoon, jonka alueella hakemusta koskeva toimenpide tapahtuu. Hakijan tulee olla iiläinen rekisteröitynyt yhdistys tai yhteisö. Samalle yhdistykselle voidaan myöntää kolmen vuoden aikana enintään euroa. Avustusta ei myönnetä sellaisiin hankkeisiin, joihin on mahdollista saada rahoitusta jo kunnalta, Oulun seudun Leader ry:ltä, ELY-keskukselta, Aluehallintovirastolta, Pohjois-Pohjanmaan Liitolta tai ministeriöistä. Kokonaiskuluihin voi saada enintään puolet Lähineuvoston avustusta, loput pitää olla omarahoitusta tai talkootyötä. Hakemuslomake ja tiedot rahoituspäätöksistä löytyvät verkosta ii.fi/lahineuvosto

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa

Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa 02 2015 Kaksi vokaalia - ne kaksi tolppaa vastaa hyväntuulisesti nauraen heinäkuussa virallisesti eläkkeelle siirtyvä kunnanjohtaja Markku Kehus, kun häneltä kysytään, millaisia keskusteluja viriää Iistä

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYS JATKAA KASVUA Pohjois-Pohjanmaalla - Ii kärjessä

TYÖTTÖMYYS JATKAA KASVUA Pohjois-Pohjanmaalla - Ii kärjessä 04 2014 TYÖTTÖMYYS JATKAA KASVUA Pohjois-Pohjanmaalla - Ii kärjessä Iin työttömyys on jatkanut kasvuaan kunnan työllistämistoimista huolimatta. Kesäkuun lopussa Iin työttömyysaste nousi Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

Valtuustokausi puolivälissä - PUOLUERYHMIEN NÄKEMYKSIÄ

Valtuustokausi puolivälissä - PUOLUERYHMIEN NÄKEMYKSIÄ 01 2015 Valtuustokausi puolivälissä - PUOLUERYHMIEN NÄKEMYKSIÄ Iin kuuden suurimman puolueryhmien puheenjohtajia pyydettiin antamaan tilannekatsaus Iistä vastaamalla kolmeen kysymykseen. Vastauksien pituus

Lisätiedot

Millainen on Ii vuonna 2020?

Millainen on Ii vuonna 2020? 02 2014 Millainen on Ii vuonna 2020? Iin kunnanvaltuusto käynnisti Iin kuntastrategian laatimisen ma 10.3.2014 Valtarin koululla järjestetyssä Iin tulevaisuuden rakentamistyön aloitusistunnossa. Ii 2020

Lisätiedot

Iin Aseman KOULU MAALÄMPÖÖN

Iin Aseman KOULU MAALÄMPÖÖN 04 2013 Iin Aseman KOULU MAALÄMPÖÖN kuvat ja teksti: LEILA SILTANEN Vuonna 1959 rakennetun ja vuonna 1982 laajennetun Iin Aseman koulun alkuperäinen öljylämmitys vaihdettiin maalämpöön. Tiensä päähän tullut

Lisätiedot

Kunnat lausuvat ja esittävät

Kunnat lausuvat ja esittävät 01 2013 Kunnat lausuvat ja esittävät teksti LEILA SILTANEN Valtiovarainministeriö lähetti kunnille viime marraskuussa lausuntopyynnön koskien kuntarakennelakiuudistusta. Yleisen lausunnon lisäksi ministeriön

Lisätiedot

Kuntauudistuksessa isoja kokonaisuuksia ratkottavana

Kuntauudistuksessa isoja kokonaisuuksia ratkottavana 01 2014 Kuntauudistuksessa isoja kokonaisuuksia ratkottavana Ii on mukana Oulun erityisalueen kuntajakoselvityksessä yhdessä Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien kanssa.

Lisätiedot

ajan. Kotiseutuviikon uutuutena on ilmainen ja kaikille avoin kulttuurisauvakävelykierros,

ajan. Kotiseutuviikon uutuutena on ilmainen ja kaikille avoin kulttuurisauvakävelykierros, 03 2013 Iin kotiseutuviikko 30.6.-7.7.2013 teksti MARI MAUNU Iin kotiseutuviikkoa vietetään perinteiseen tapaan kesän puolivälissä. Viikon ohjelmaan mahtuu monenmoista tapahtumaa kaikenikäisille. Kotiseutuviikko

Lisätiedot

IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU

IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin iissä. IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI MARRASKUU 3/2014 Tintti Riipukset alk. 79,- Rajoitettu erä. Värit vaihtelevat. Pikkujoulukukat meiltä www.arvokovaoy.fi

Lisätiedot

Kuntavaalit. Osekk vieraili Iissä

Kuntavaalit. Osekk vieraili Iissä 04 2012 Kuntavaalit Osekk vieraili Iissä Vuoden 2012 kunnallisvaalit järjestetään 28. lokakuuta 2012. Vaalien ennakkoäänestys järjestetään Suomessa 17. 23. lokakuuta ja ulkomailla 17. 20. lokakuuta. Uusien

Lisätiedot

IILÄINEN. Väriä. Maisemaravintola Merihelmi. on helmi meren rannalla. syksyyn! Soita TAKSI numerosta 08-106 466. Vaatteet, rinkat, reput nyt meiltä!

IILÄINEN. Väriä. Maisemaravintola Merihelmi. on helmi meren rannalla. syksyyn! Soita TAKSI numerosta 08-106 466. Vaatteet, rinkat, reput nyt meiltä! jakelu talouksiin ja yrityksiin iissä ja simossa. IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI ELO-SYYSKUU 2/2015 Maisemaravintola Merihelmi on helmi meren rannalla 145 Aamupala klo 8.00-10.00 Noutopöytälounas

Lisätiedot

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi

Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat. Perhekioski avasi ovensa Elossa. Varhain tukea vanhuksen arkeen. Y-linjalla ideat muuttuvat todeksi Ylöjärven kaupungin tiedotuslehti Keskiviikkona 11.2.2015 Bussien reitit ja aikataulut uudistuvat Sivu 6 Perhekioski avasi ovensa Elossa Sivu 5 Varhain tukea vanhuksen arkeen Sivu 8 Y-linjalla ideat muuttuvat

Lisätiedot

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Meininki. Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla. Kun arki ei suju, Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat Meininki Tekemisen tuloksia & kehittämiskuulumisia, Oulunkaaren kuntayhtymä, 1/2015 Perhepalvelut: Omatyöntekijä kulkee rinnalla Kun arki ei suju, vanhempainkoulu auttaa Koti on koti, mutta palvelut muuttuvat

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys, työtä ja palveluja! Asukaslehti Kevät 2011. www.katoppa.fi

Yhteiskunnallinen yritys, työtä ja palveluja! Asukaslehti Kevät 2011. www.katoppa.fi Asukaslehti Kevät 2011 www.katoppa.fi Yhteiskunnallinen yritys, työtä ja palveluja! Aiheesta lisää sivulla 8 Keskusta Raksila Intiö Myllytulli Meritulli Kuusiluoto Hollihaka Leveri Heinäpää Nuottasaari

Lisätiedot

Uusi Oulu uusi alku s. 4

Uusi Oulu uusi alku s. 4 Lueppa Uuden Oulun aluelehti 1/2012 Uusi Oulu uusi alku s. 4 Suuralueiden uutisia ja tapahtumia s. 7 21 Yhteiset kuntavaalit uudessa Oulussa 28.10.2012 s. 27 31 2 Pääkirjoitukset Vaikuta alueellasi, osallistu

Lisätiedot

Raisiolaisille lapsiperheille tarjottavissa. Perhepalvelut uudistui APUA ENTISTÄ NOPEAMMIN. Aavankadun tontit myynnissä 5.3.

Raisiolaisille lapsiperheille tarjottavissa. Perhepalvelut uudistui APUA ENTISTÄ NOPEAMMIN. Aavankadun tontit myynnissä 5.3. IK - Itella Posti Oy - Julkinen tiedote jokaiseen jakelupisteeseen M Itella Posti Oy Raisio TIEDOTTAA 1 2012 Raision kaupungin tiedotuslehti Aavankadun tontit myynnissä 5.3. saakka Sivu 3 Jokaisessa perheessä

Lisätiedot

IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014. Kuivaniemi Kievari

IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014. Kuivaniemi Kievari jakelu kaikkiin talouksiin ja yrityksiin iissä. JAKELUA MYÖS YLI-IISSÄ IILÄINEN IIN YRITTÄJÄT RY:N TIEDOTUSLEHTI HUHTIKUU 1/2014 HYVÄ PAIKKA HAMPAILLESI H A M M A S L Ä Ä K Ä R I K E S K U S OULULAISTA

Lisätiedot

Osaamisen ammattilainen. Helmikuu 1/2011 Osoitteellinen jakelu. Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni PALOSALMI-KOTI. Sisällä:

Osaamisen ammattilainen. Helmikuu 1/2011 Osoitteellinen jakelu. Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni PALOSALMI-KOTI. Sisällä: Itä-Suomen, Oulun ja Lapin lääni Sisällä: SOSIAALI- JA KUNTATALOUS 1 s. 2-3 Lastensuojelu s. 4-10 Vanhustyö s. 10-13 Erityisryhmät s. 14-21 Päihdehuolto/ Mielenterveys s. 22-28 Koulut ym. palvelut Helmikuu

Lisätiedot

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista

Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista. Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Ripaus osallisuutta, hyppysellinen vaikuttamista Osallisuuden reseptejä Oulun seudun kunnista Sisällysluettelo Johdanto 4 OSALLISUUS RAKENTEISSA 7 Oppilaskunnan hallituksen vaalit 8 Oppilaskunta opettajien

Lisätiedot

KULTIVAATTORI. Kädentaitoihin liittyy vahva tekemisen ilo sivulla 2. Lukioremontin etenemistä seurataan rauhallisin mielin sivulla 3 KULTIVAATTORI

KULTIVAATTORI. Kädentaitoihin liittyy vahva tekemisen ilo sivulla 2. Lukioremontin etenemistä seurataan rauhallisin mielin sivulla 3 KULTIVAATTORI KULTIVAATTORI KULTIVAATTORI Ylivieskan kaupungin sivistyskeskuksen Tiedotuslehti syksy 2014 Kädentaitoihin liittyy vahva tekemisen ilo sivulla 2 Lukioremontin etenemistä seurataan rauhallisin mielin sivulla

Lisätiedot

itsestään tarvitaan tekijät ja toimiva päätöksen teko. Kuntalaiset päättävät, kuka päättää sen takia on tärkeä äänestää!

itsestään tarvitaan tekijät ja toimiva päätöksen teko. Kuntalaiset päättävät, kuka päättää sen takia on tärkeä äänestää! P YHÄJOEN KUULUMISET Keskiviikkona 15.10.2008 viikko 42 Keskustapuolueen mielestä yhteiskunta on ihmisiä varten Tiina Pärkkä Keskusta on lähtenyt näihin kunnallisvaaleihin KOTI -teemalla, joka haluaa korostaa

Lisätiedot

1/2007 USKALLUSTA JA USKOA TULEVAISUUTEEN. Japanilaisten vierailu Ristijärvelle

1/2007 USKALLUSTA JA USKOA TULEVAISUUTEEN. Japanilaisten vierailu Ristijärvelle 1/2007 USKALLUSTA JA USKOA TULEVAISUUTEEN Suomen kunnat ovat viimeisen vuoden aikana olleet näkyvästi esillä tiedotusvälineissä ja kuntia lähellä olevien piirien sekä kansanedustajien keskusteluissa. Aiheena

Lisätiedot

KAS. Kajaanin Sivistystoimialan Tiedotuslehti. Varhaiskasvatus s. 2-3. Perusopetus s. 3-4. Liikunta ja nuoriso s. 5. Kulttuuri s.

KAS. Kajaanin Sivistystoimialan Tiedotuslehti. Varhaiskasvatus s. 2-3. Perusopetus s. 3-4. Liikunta ja nuoriso s. 5. Kulttuuri s. 29.11.2012 KAS Säilytä lehti; sisältää paljon hyödyllistä tietoa! Kajaanin Sivistystoimialan Tiedotuslehti Varhaiskasvatus s. 2-3 Perusopetus s. 3-4 Liikunta ja nuoriso s. 5 Kulttuuri s. 6-7 Kajaanin Mamselli

Lisätiedot

s. 4 s. 11 In English, p. 18 19 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 4.1.2015 www.lappeenranta.fi

s. 4 s. 11 In English, p. 18 19 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI 4.1.2015 www.lappeenranta.fi LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ASUKASLEHTI Julkinen tiedote, jaetaan kaikkiin talouksiin 4.1.2015 www.lappeenranta.fi In English, p. 18 19 KOULUT Positiivisesta palautteesta voimaa vuorovaikutustaitoihin. KAAVOITUSKATSAUS

Lisätiedot

Kuntalaisten osallistuminen haasteena, sosiaali- ja terveysjohtaja Erja Pentti sivu 3

Kuntalaisten osallistuminen haasteena, sosiaali- ja terveysjohtaja Erja Pentti sivu 3 N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A 2 2 0 0 9 Kuntalaisten osallistuminen haasteena, sosiaali- ja terveysjohtaja Erja Pentti sivu 3 Kunta suunnittelee uusia palvelulinjoja Sampo-liikenteen

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 3 2008

Yrittäjätiedote 3 2008 Yrittäjätiedote 3 2008 YRITTÄJÄVIIKKO 5. 11.10., LUVASSA PALJON TAPAHTUMIA KUNNALLISVAALIT 26.10. YRITTÄJÄEHDOKKAAT VASTAAVAT YRITTÄJYYS TURVAA LÄHIPALVELUT MAHIS TYÖHÖN -PROJEKTI KEUKE KEHITTÄÄ KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Hyvän elämän 2015. Sastamala. sopivasti sykettä. Kyydit pelaavat. Laiva seilaa. Akseli 150 vuotta. Liikuntaa ikä kaikki.

Hyvän elämän 2015. Sastamala. sopivasti sykettä. Kyydit pelaavat. Laiva seilaa. Akseli 150 vuotta. Liikuntaa ikä kaikki. Hyvän elämän 2015 Sastamala sopivasti sykettä Kyydit pelaavat. Laiva seilaa. Akseli 150 vuotta. Liikuntaa ikä kaikki. Paluu tauluihin Anni Virnes (vas.), Lotta Ylinen ja Kasper Kouvo lukevat älypuhelimillaan

Lisätiedot

Arjessa mukana. Suomen ensimmäinen asukasagentti Kaupunki työllistää Kasvatus on kumppanuutta

Arjessa mukana. Suomen ensimmäinen asukasagentti Kaupunki työllistää Kasvatus on kumppanuutta 2/2007 3/2010 Arjessa mukana H Ä M E E N L I N N A N K A U P U N G I N A S U K A S L E H T I 3 / 2 0 1 0 Suomen ensimmäinen asukasagentti Kaupunki työllistää Kasvatus on kumppanuutta Pääkirjoitus Lapsia,

Lisätiedot

koska kuntien taloudelliset selviytymismahdollisuudet

koska kuntien taloudelliset selviytymismahdollisuudet RISTIJÄRVI TIEDOTTAA 1/2012 Ristijärven kunta Kainuussa vuonna 2012 Ristijärven kunta on tekemässä niukasti ylijäämäisen tilinpäätöksen. Kunnan järjestämät palvelut ovat pysyneet asetetuissa määrärahatavoitteissa,

Lisätiedot

NURMIJÄRVI N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A

NURMIJÄRVI N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A NURMIJÄRVI N U R M I J Ä R V E N K U N T A T I E D O T T A A Monialaisella nuorisotyöllä pitkät perinteet sivu 4 2 2012 Aleksis Kivi -viikolla 8. 14.10. laaja ohjelmatarjonta sivut 6 10 EMO kehittää maaseutua

Lisätiedot