Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös"

Transkriptio

1 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

2 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Vuosi 2013 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta Konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelma 8 Konsernin ja emoyhtiön tase 9 Konsernin ja emoyhtiön rahoituslaskelma 10 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 11 Liitetiedot 12 Konsernin tunnusluvut 18 Tunnuslukujen laskentakaavat 18 Sähkönmyynnin ja Turku Energia Sähköverkot Oy:n tuloslaskelma 19 Sähkönmyynnin ja Turku Energia Sähköverkot Oy:n tase 20 Toimintakertomukset ja tilinpäätöksen allekirjoitus 21 Tilintarkastuskertomus 22 TUNNUSLUVUT Liikevaihto, milj. euroa 269,0 270,2 226,8 Lämmönmyynti, GWh Sähkönmyynti, GWh Sähkönsiirto, GWh Liikevoitto, milj. euroa 26,8 23,5 23,4 % liikevaihdosta 10,0 8,7 10,3 Tilikauden voitto, milj. euroa 29,3 19,9 19,3 Investoinnit, milj. euroa 13,4 16,6 14,1 Oman pääoman tuotto (%) 22,0 16,1 16,5 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 23,6 17,3 17,3 Gearing (%) 13,4 20,9 14,7 Henkilöstö keskimäärin Osingot, milj. euroa 16,0 14,0 14,0 2 TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2013

3 Katsaus Turku Energian vuoteen 2013 Turku Energialla onnistunut vuosi Turku Energian vuosi 2013 oli taloudellisesti ja toiminnallisesti onnistunut. Konsernin liikevaihto laski hieman edellisvuodesta ja oli 269,0 milj. euroa (2012: 270,2 milj.euroa). Liikevoitto parani edellisvuodesta 14 prosenttia ollen 26,8 milj. euroa (2012: 23,5 milj. euroa). Erityisesti sähkönmyynnissä oli onnistunut vuosi. Vuonna 2013 sää oli Suomessa pitkän ajan keskiarvoon verrattuna tavallista lämpimämpi, mikä laski asiakkaiden energiankäyttöä vaikuttaen sekä sähkön että erityisesti lämmön kysyntään. Kaukolämpöä myytiin noin seitsemän prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sähkön myynti laski noin viidellä prosentilla ja sähköä siirrettiin puolitoista prosenttia vähemmän kuin vuonna Kaukolämmön toimitusvarmuus pysyi erinomaisella tasolla. Sähkön siirron laatua heikensivät Ruohonpään sähköaseman vaurioituminen toukokuussa ja joulukuinen Seija-myrsky. Turku Energian sähkön siirron hinnoittelu oli edelleen valtakunnallisessa vertailussa edullisimpien joukossa. Henkilöstöä oli vuonna 2013 keskimäärin 301 henkilöä. Asiakastyytyväisyys laski hieman edellisvuodesta: erittäin tai hyvin tyytyväisiä Turku Energiaan oli kokonaisuutena 60 prosenttia asiakkaista. Turku Energiassa keskityttiin vuoden 2013 aikana yhtenäisen asiakaspalvelukulttuurin luomiseen (2012: 62 %). Uusi asiakaspalveluyksikkö aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa. Turku Energian investoinnit olivat vuonna ,4 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin sähköverkostojen siirtokyvyn ja toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen. Kaukolämpöinvestoinnit kohdistuivat pääosin lämpöverkoston laajentamiseen sekä laitteistohankintoihin. Uutena liiketoiminta-avauksena vuonna 2013 Turku Energia oli mukana perustamassa sähköisen liikenteen kehittämiseen keskittyvää latausoperaattoriyhtiö Liikennevirta Oy:tä. Latausoperaattoriyhtiön tavoitteena on mahdollistaa sähköautoilu koko Suomessa. Turku Energia asentaa ensimmäiset sähköautojen latauspisteet vuoden 2014 aikana. Vuoden 2014 osalta näkymät ovat valoisat ja kannattavuuden arvioidaan pysyvän vuoden 2013 tasolla. Lämpötilan vuosittaisten vaihteluiden arvioidaan vuositasolla vaikuttavan merkittävästi energian, erityisesti lämmön kysyntään. Sähkön ja lämmön kysynnän arvioidaan kuitenkin Turun seudulla kasvavan edelleen hitaasti. Liikevaihto (milj. euro) Liikevoitto (milj. euro) Voitto ennen satunnaiseriä (milj euro) Taseen loppusumma (milj. euro) 22,0 261,5 269, ,8 31,0 20,1 24,5 25, Gearing (%) Bruttoinvestoinnit (milj. euro) Oman pääoman tuotto-% (ROE) Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) Henkilöstö keskimäärin 13, , , ,

4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 MARKKINAKATSAUS Vuonna 2013 sää oli Suomessa pitkän ajan keskiarvoon verrattuna tavallista lämpimämpi. Lämmin sää laski vastaavasti asiakkaiden energiankäyttöä vaikuttaen sekä sähkön että erityisesti lämmönkysyntään. Energiantuotantoon käytettävien polttoaineiden hintakehityksessä oli keskinäisiä vaihteluita. Kivihiilen hinta laski, mutta kotimaisten polttoaineiden, metsähakkeen ja turpeen hinnat jatkoivat kallistumista. Raakaöljyn hinta laski hieman vuoden 2013 aikana. Sähkön aluehintaero Suomen hintaalueen ja Pohjoismaisen sähköpörssin keskihinnan välillä vaihteli vuoden aikana pohjoismaisen vesitilanteen vaihteluiden ja käytettävissä olevan sähkön rajasiirtoyhteyksien kapasiteetin vaihteluiden myötä. Vuoden aikana Suomen aluehinta oli keskimäärin noin 3 e/mwh systeemihintaa korkeammalla tasolla. Sähkön keskimääräinen Suomen spot-aluehinta oli vuonna 2013 noin 4,4 e/mwh edellisvuotta korkeammalla tasolla ollen 41,2 e/mwh. Sähkön käyttö laski Turussa edellisestä vuodesta 1,5 %. Laskuun vaikutti edellistä vuotta lämpimämpi vuosi, erityisesti joulukuu. Turku Energia Sähköverkot Oy:n sähkönsiirtomaksut olivat edelleen valtakunnallisessa vertailussa edullisimpien joukossa. TULOSKEHITYS Konsernin liikevaihto oli 269,0 milj. euroa (270,2 milj. euroa). Laskua edellisvuodesta oli 0,4 %. Suunnitelmapoistoja kirjattiin 11,4 milj. euroa (14,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 26,8 milj. euroa (23,5 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 33,2 milj. euroa (25,7 milj. euroa). Tilikauden voitto oli 29,3 milj. euroa (19,9 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 23,6 % (17,3 %). Osakkuusyhtiö Svartisen Holding AS:n maksamat osingot lisäsivät emoyhtiön rahoitustuottoja 1,9 milj. eurolla (2,8 milj. eurolla). Lämpöliiketoiminnan liikevaihto oli 142,0 milj.euroa (149,2 milj. euroa). Lämpöliiketoiminnan liikevoitto oli edellisvuoden tasolla 17,2 milj. euroa (17,2 milj. euroa). Sähkönmyynti-liiketoiminnan liikevaihto oli 94,4 milj. euroa (91,9 milj. euroa). Liikevoitto parani selvästi edellisvuodesta ollen 4,9 milj. euroa (liiketappio 7,1 milj. euroa). Turku Energia Sähköverkot Oy:n liikevaihto oli 30,8 milj. euroa (29,6 milj. euroa) ja liikevoitto 6,9 milj. euroa (6,7 milj. euroa). Muiden palveluiden myyntituotot, pääasiassa katuvalaistus- ja liikennevaloverkoston rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen, sekä lämmön tuotantolaitteistojen vuokratuotot olivat 19,0 milj. euroa (16,6 milj. euroa). Emoyhtiön liikevaihto oli 249,8 milj. euroa (250,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 20,1 milj. euroa (22,9 milj. euroa). Voitto ennen satunnaiseriä oli 21,6 milj. euroa (24,8 milj. euroa). Tilikauden voitto oli 20,6 milj. euroa (26,5 milj. euroa). KONSERNIN INVESTOINNIT Varsinaiset investoinnit olivat 13,4 milj. euroa (16,6 milj. euroa). Investoinnit kohdistuvat pääosin verkostojen siirtokyvyn ja toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen. Kaukolämpöinvestoinnit kohdistuivat pääosin lämpöverkoston laajentamiseen sekä laitteistohankintoihin. Investoinnit olivat yhteensä 5,6 milj. euroa (7,2 milj. euroa). Sähköverkkoyhtiön investoinnit kohdistuivat verkon uusimiseen ja laajentamiseen. Investoinnit olivat yhteensä 6,9 milj. euroa (8,8) milj. euroa. KONSERNIN RAHOITUS Yhtiön rahoitusasema säilyi hyvänä. Korolliset velat olivat vuoden lopussa 39,9 milj. euroa (46,8 milj. euroa). Velkoja lyhennettiin tilikauden aikana 8,0 milj. eurolla (8,0 milj. euroa). Vieraan pääoman korkokulut olivat 2,4 milj. euroa (2,3 milj. euroa). Aloittavan taseen loppusumma oli 266,1 milj. euroa ja tilinpäätöshetkellä tase oli 261,5 milj. euroa. Investoinnit rahoitettiin omarahoituksella. Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 53,1 % (47,7 %). Tunnuslukua laskettaessa poistoero on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. KONSERNIRAKENNE JA LIIKETOIMINNAT Turku Energia -konsernin emoyhtiö on Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab. Turku Energia -konserni on organisoitu liiketoimintaperusteisesti. Energialiiketoimintaa harjoittavat Turku Energia Lämpö- ja sähkönmyyntiliiketoimintaa Turku Energia Sähkönmyynti -liiketoimintayksiköt sekä sähkön siirtoliiketoimintaa tytäryhtiö Turku Energia Sähköverkot Oy (omistusosuus 100 %). Urakointipalvelut liiketoimintayksikkö on palveluliiketoimintaa harjoittava yksikkö pääasiakkaanaan Turku Energia Sähköverkot Oy. Vuonna 2013 päätettiin konsernin yhteisen asiakaspalvelun uudelleenorganisoinnista ja siihen liittyen uusi asiakaspalveluyksikkö aloitti toimintansa vuoden 2014 alusta alkaen. Konsernin ja liiketoimintojen tarvitsemat liiketoiminnan tukipalvelut tuottaa Konsernipalvelut -yksikkö. Turun Seudun Kaukolämpö Oy (60,75 %) on seudullinen kaukolämmön siirtoyhtiö. Sen muina osakkaina ovat Kaarinan, Naantalin ja Raision kaupungit sekä Fortum Power and Heat Oy. 4 TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2013

5 Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE, 39,5 %) toimittaa osakkailleen lämpöä, höyryä ja sähköä. Yhtiön muut osakkaat ovat Fortum Power and Heat Oy sekä Kaarinan, Naantalin ja Raision kaupungit. Svartisen Holding A/S (34,74 %) omistaa vesivoimalaitososuutta hallitsevan norjalaisen Eastern Norge Svartisen AS:n koko osakekannan. Muut osakkaat ovat Vantaan Energia Oy ja Keskus-osuuskunta Oulun Seudun Sähkö. Suomen Hyötytuuli Oy (12,5 %) tuottaa tuulisähköä Porin Reposaareen ja Tahkoluotoon sekä Raaheen rakennetuissa tuulivoimalaitoksissa. Liikennevirta Oy (10 %) on vuoden 2013 joulukuussa perustettu valtakunnallinen sähköautojen latausoperaattori, jossa osakkaana on kuntaomisteisia energiayhtiöitä. Yhtiö ei vielä vuonna 2013 harjoittanut varsinaista liiketoimintaa. Omistusosuus Voimaosakeyhtiö SF:stä on 3,5 %. Voimaosakeyhtiö SF omistaa kokonaan Fennovoima Oy:n ostettuaan helmikuussa 2013 E.ON:lta 34 %:n osuuden yhtiön osakkeista. Fennovoima Oy rakentaa Pyhäjoelle ydinvoimalaa tuottamaan sähköä omistajiensa tarpeisiin. Turku Science Park Oy (27,56 %) toimii korkean teknologian toimialojen kehittäjänä Turun kaupunkikonsernin ohjauksessa. Kiinteistö Oy Biotorni (100 %) on kiinteistöyhtiö ja se omistaa Turun Biolaaksossa sijaitsevan rakennuksen, jossa sijaitsee Turku Energian energiakeskus. LIIKETOIMINTAKATSAUKSET Sähkönmyynti Liiketoiminnallisen tuloksen parantumiseen vaikuttivat myyntitoiminnan kilpailukyvyn parantamiseksi tehdyt toimet, tuotanto-osuuksien käytön tehostaminen, onnistunut riskienhallinta ja liiketoiminnan määrätietoinen kehittäminen. Sähkönmyyntiliiketoimintaa kehitettiin sähkönmyyntiliiketoiminnan strategian mukaisesti ensisijaisena päämääränä liiketoiminnan kannattavuus ja riskien hallinta voimakkaasti muuttuvilla sähkömarkkinoilla. Tukkumarkkinoiden hintatasoa pitivät vuoden 2013 aikana edelleen alhaalla päästöoikeuksien alhaiset hinnat sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuva sähkön kysynnän heikkous Suomessa. Turku Energia hankki myymänsä sähkön pääosin pohjoismaisesta sähköpörssistä Nord Pool Spotista sekä omista sähköntuotanto-osuuksista. Turku Energian sähköntuotanto-osuudet muodostuvat vesi-, tuuli- ja yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon osuuksista. Sähkönsiirto Sähköä siirrettiin 1486 GWh:a (1509 GWh), jossa oli laskua edellisvuoteen 1,5 %. Liittymien määrä kasvoi noin 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Siirron laatua heikensivät Ruohonpään sähkö aseman vaurioituminen sekä Seija-myrsky. Sähkön siirron hintoja ei korotettu vuonna 2013.Turku Energia Sähköverkot Oy:n siirtohinnat ovatkin valtakunnallisessa vertailussa edullisimpien joukossa. Tuntimittaukseen siirtyminen eteni suunnitellusti. Lämpöliiketoiminta Kaukolämmön myyntimäärä oli GWh:ta (2 102 GWh), jossa oli laskua edellisvuodesta 7,8 %. Lasku johtui pääosin pitkästä lämpimästä syksystä ja myynnin määrän laskulla oli myös merkittävä vaikutus lämmön liikevoittoon. Pääosa kaukolämmöstä hankittiin Turun Seudun Energiantuotanto Oy:ltä Naantalin voimalaitokselta, Orikedon biolaitokselta, Kakolan lämpöpumpuista ja jätteenpolttolaitokselta. Kotimaisella puupolttoaineella, kaatopaikkakaasulla, lämmön talteenotolla ja jätteellä sekä muulla uusiutuvalla energialla tuotettiin 25 % hankitusta lämmöstä. Kaukokylmää ja höyryä toimitettiin suunnitellusti. Turku Energian lämmöntoimitusvarmuus asiakkaille säilyi vuonna 2013 erittäin hyvällä tasolla. Vuoden aikana toteutettiin useita merkittäviä hankkeita. Esimerkkinä elokuussa 2013 käyttöönotetun Kakolan 2. lämpöpumppuyksikön rakentaminen toteutettiin Turku Energia lämpö-yksikön toimesta. Automaattinen mittarinluenta hanke (AMR) käynnistettiin elokuun alussa. Siirtymistä yhteiseen asiakaspalveluyksikköön ja asiakaspalvelun tietojärjestelmään valmisteltiin aktiivisesti vuoden 2013 aikana. Palveluliiketoiminta Toiminnallinen tehokkuus ja kilpailukyky paranivat Turku Energia -konsernin Urakointipalveluissa edelleen vuonna Liikevaihto nousi pääasiallisesti erillisprojektien johdosta budjetoidusta ja liiketoiminnan tulos ylitti budjetoidun. Palvelutuotannossa keskityttiin strategian mukaisesti Turku Energia-konsernin sähkönsiirtoprosessien tukemiseen sekä katu- ja liikennevaloihin liittyvien infrastruktuuripalveluiden tarjoamiseen Turun kaupungille. Yksikön suurimmat asiakkaat olivat Turku Energia Sähköverkot Oy ja Turun kaupunki. YRITYSVASTUU Turku Energialle on vahvistettu vastuullisen yritystoiminnan periaatteet sekä sponsorointiperiaatteet päämääränä avoimuus ja toiminnan yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. Vastuullinen yritystoiminta kattaa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöä koskevan vastuun, ja niiden toteutumista seurataan Turku Energian johtamisjärjestelmän puitteissa. Periaatteet on julkaistu. Sertifioitu johtamisjärjestelmä (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) auditoitiin ulkoisesti 2 kertaa ja sisäisesti 2 kertaa. Yhteistyökumppaneiden vastuullisuutta arvioitiin osana jatkuvaa toimintaa. Ympäristö Turku Energian ympäristöpäämäärät ovat ilmastokuormituksen vähentäminen sisältäen uusiutuvien energialähteiden lisäämisen, ympäristövahinkoriskien minimointi, energiatehokkuuden lisääminen ja ympäristöviestinnän lisääminen. Tavoitteet sisältyvät Turku Energian strategiaan ja ympäristöohjelmaan vuosille Osakkuusyhtiö TSE:n kautta Turku Energia on vaikuttamassa siihen, että Turun seudulla vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa uusimpia tekniikoita hyväksikäyttäen. Tavoitteeseen liittyen vuonna 2013 rakennettiin ja otettiin käyttöön toinen lämpöpumppu Kakolan jätevedenpuhdistamon yhteyteen. Uuden lämpöä ja sähköä tuottavan voimalaitoksen suunnittelu eteni TSE:ssä myönteisesti. Osakkuusyhtiö Hyötytuulen tuotanto sen tuulivoimaloissa oli suunni- 5

6 telmien mukaista ja Turku Energia myi asiakkailleen koko osuutensa sen energiantuotannosta. Asiakkaiden energian loppukäytön tehostamiselle on 9 % tavoite vuoteen 2016 mennessä, mitä tuettiin lisäämällä asiakkaisiin suuntautuvaa energiatehokkuusviestintää ja sidosryhmäyhteistyötä. Ympäristöasioita esitellään yksityiskohtaisemmin konsernin vuosikertomuksen ympäristöosiossa. Asiakkaat Turku Energian asiakkaita ovat sekä suorassa asiakassuhteessa olevat yksityis- ja yhteisöasiakkaat että kaikki konsernin sähkö-, lämpö- ja ulkovalaistusverkon alueella olevat energiapalveluiden loppukäyttäjät. Turku Energian asiakkaiden mielipiteitä toiminnasta kartoitettiin vuonna 2013 suunnitelman mukaisesti kolme kertaa vuodessa tehtävillä asiakastyytyväisyystutkimuksilla. Korkea asiakastyytyväisyys on Turku Energian toiminnan keskeinen tavoite. Vuoden 2013 tutkimuksissa yleistyytyväisyys heikkeni hieman edellisvuodesta ja kolmen kyselyn keskiarvo oli aikaisempaa huonompi. Parhaimmat arvosanat Turku Energia sai asiakaspalvelun ystävällisyydestä ja palveluhalukkuudesta, EnergiaOnline -palvelun hyödyllisyydestä ja sähkönjakelun häiriöttömyydestä. Kehittämiskohteita tutkimusten mukaan olivat hinnoitteluperusteiden ymmärrettävyys sekä sähkönhinta. Asiakastyytyväisyys on yksi konsernissa mitattavista yhteisistä tulosmittareista. Henkilöstö Vuoden 2013 lopussa henkilöstön määrä oli 307 (316), joista vakituisessa työsuhteessa oli 288 (298). Henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 49 vuotta 1 kuukautta. Henkilöstölle maksettujen palkkojen kokonaissumma oli 13,8 milj. euroa (13,4 milj. euroa). Vakavia onnettomuuksia ei kertomusvuonna tapahtunut. Jatkuvasti seurattu työtapaturmaindeksi heikkeni edellisvuodesta 21,9 (14,8). Henkilöstöön liittyvistä asioista kerrotaan tarkemmin konsernin vuosikertomuksen yhteiskuntavastuuosiossa. KEHITYSTOIMINTA Konsernin kehitystoiminta keskittyy asiakkaille tarjottavien energiatuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, sähköhankinnan riskienhallintaan, toiminnan sisäiseen tehostamiseen sekä tuotanto- ja siirtolaitteistojen tehokkuuden, toimintavarmuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseen. OSAKKEET Turun kaupunki omistaa Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab:n koko osakekannan osaketta. JOHTO Turku Energian hallitukseen kuuluivat henkilökohtaisine varajäsenineen Pekka Aaltonen (Raija Helin), Ulla Achrén ( Sirkka-Liisa Kavén), Minna Arve (Eila Eerola), Ilkka Kanerva (Lasse Lindholm), Leena Koikkalainen (Vuokko Puljujärvi-Seila), Timo Kari (Olli A. Manni), Jarmo Rosenlöf (Markku Sipilä), Saara Uotila (Ville-Veikko Mastomäki) sekä henkilöstön nimeämänä edustajana Reijo Hakamäki (Risto Argillander). Hallituksen puheenjohtajana toimi Jarmo Rosenlöf ja varapuheenjohtajana Ilkka Kanerva. Yhtiökokouksessa tehtiin päätös yhtiöjärjestyksen muutoksesta jossa varajäseniä ei enää valita. Turku Energian hallitukseen kuuluivat Ulla Achrén, Minna Arve, Pasi Heikkilä, Ilkka Kanerva, Timo Kari, Jarmo Rosenlöf, Saara Uotila sekä henkilöstön nimeämänä edustajana Reijo Hakamäki. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jarmo Rosenlöf ja varapuheenjohtajana Ilkka Kanerva. Lisäksi Virpa Terhikka Puisto toimi hallituksen jäsenenä ja hänen tilalleen yhtiökokous valitsi Mari-Elina Koivusalon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Turku Energian toimitusjohtajana toimi energianeuvos, diplomi-insinööri Risto Vaittinen. Yhtiön toimintaa ohjaa hallituksen hyväksymän konsernihallinnon mukaisesti toimitusjohtajan johdolla johtoryhmä, johon kuuluvat liiketoiminta- ja konsernipalvelut yksiköiden johtajat, henkilöstö- ja talousjohtajat sekä henkilöstön edustaja. RISKIENHALLINTA Riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan yhtiön strategiset, toiminnalliset, rahoitukselliset ja perinteiset vahinkoriskit sekä maineriskit. Turku Energia -konserni ottaa toiminnassaan energiatoimialaan, strategiaansa ja tavoitteisiinsa liittyviä riskejä. Riskienhallinnan tavoitteena on näiden riskien ennakoiva ja kokonaisvaltainen hallinta. Merkittävimmät toiminnalliset riskit liittyvät energianhankintaan ja jakeluun. Työtapaturmien välttämiseksi ja yleisen turvallisuustason parantamiseksi toteutettiin vahvistetun koulutussuunnitelman mukaisesti vuonna 2013 valittuja koulutus- ja kehitysohjelmia painopisteenä lakisääteiset koulutukset. Työterveyden ja työturvallisuuden hallinnan pohjana on OHSAS 18001:2007 -standardi. Työtapaturmien määrä nousi kuitenkin vuodesta Ympäristöriskien hallinnan pohjana ovat ISO 14001:2004 -standardin mukaiset ympäristöjärjestelmät sekä ISO 9001:2008 -standardin mukaiset laadunhallinnan työkalut. Turku Energian tietoturvapolitiikka määrittelee tietoturvallisuuden tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot tavoitteena varmistaa tietojen, tietojärjestelmien ja tietoverkkojen turvallinen ja luotettava toiminta sekä estää niiden luvaton käyttö ja tuhoaminen. Lisäksi on varauduttu toiminnan keskeyttäviin tilanteisiin ja tehty suunnitelmat katkoista aiheutuvien vahinkojen minimoimiseksi. ENERGIARISKIEN HALLINTA Energiariskien hallinnan tavoitteena on riskien hallinta ja välttäminen energian hankinnassa ja vastaavasti myynnissä sekä kustannustehokas suojautuminen konsernin tulosta tai kassavirtaa heikentäviltä tekijöiltä. Sähkönmyynnin riskinhallinnan perustana on yhtiön hallituksen hyväksymä sähkönmyynnin riskikäsikirja, jossa kuvataan riskinhallinnan periaatteet raportointikäytäntöineen. Sähkömarkkinariskeillä tarkoitetaan Sähkönmyyntiliiketoimintaan vaikuttavia riskitekijöitä, kuten sähkön hankinta- ja myyntihinnan vaihtelu, asiakasprofiiliriski, valuuttariski, volyymiriski, henkilöriski ja vastapuoliriski. 6 TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2013

7 Lämmönhankintariskeillä tarkoitetaan Kaukolämpöliiketoimintaan vaikuttavia riskitekijöitä, kuten hankinta- ja hintariskejä. Erityisesti on kiinnitetty huomiota lämmönhankinnan hajauttamiseen hankintariskien hallitsemiseksi. Lämpöliiketoiminnan riskinhallinnan perustana on hallituksen hyväksymä riskikäsikirja. Riskikäsikirjoissa määritellään kummassakin liiketoiminnassa noudatettavat instrumentit, rajaukset ja vastuut. VAHINKORISKIEN HALLINTA Turku Energia pyrkii estämään vahinkojen sattumisen laadukkaalla toiminnalla ja ennakoivilla riskienhallintatoimenpiteillä. Riskit, joita ei voida hallita omin toimenpitein, vakuutetaan, mikäli se on kustannuksiltaan mahdollista. Omaisuuteen, toiminnan keskeyttämiseen ja toiminta- ja tuotevastuisiin jne. liittyvät vahinkoriskit on katettu asianmukaisin vakuutuksin. Merkittäviä vahinkoriskejä ei realisoitunut vuoden 2013 aikana. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on riskien välttäminen ja kustannustehokas suojautuminen konsernin tulosta tai kassavirtaa heikentäviltä tekijöiltä. Rahoitusriskejä hallitaan suojaamalla valuutta- ja korkoriskejä vain sellaisilla rahoitusinstrumenteilla, joiden markkina-arvoa ja riskiprofiilia voidaan luotettavasti seurata. Konsernin valuuttariski aiheutuu osakepääomasta, joka on sijoitettu Svartisen Holding AS:ään, ja toisaalta myös yhtiöstä saatavista osingoista. Valuuttariski liittyy Norjan kruunun ja euron vaihtosuhteeseen. Luottoriskien hallinta on ensisijaisesti liiketoimintojen vastuulla, ja sitä ohjataan luotto-ohjeistuksella. Asiakkaan luottokelpoisuuden niin edellyttäessä luotolle pyritään saamaan erillinen vakuus. Turku Energian tilinpäätöshetken myyntisaataviin ei sisälly epävarmoiksi katsottavia eriä. Likviditeetin hallinnassa noudatetaan hyväksyttyjä sijoitustoiminnan periaatteita. Likviditeetin hallintaa varmistaa sitovat luottosopimukset, jotka turvaavat lyhytaikaisen rahoituksen saatavuuden. Likvidien varojen sijoittamiseen ja johdannaissopimuksien tekemiseen liittyviä luottoriskejä minimoidaan sijoitusten laajalla hajautuksella, viemällä tehdyt johdannaiskaupat pääsääntöisesti Nord Pool Clearing ASA:n selvitettäväksi sekä tekemällä sopimuksia vain johtavien koti- ja ulkomaisten pankkien ja rahoituslaitosten kanssa. VOITONJAKOEHDOTUS Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,95 euroa, josta tilikauden voitto on ,36 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1.067,00 euroa/ osake eli yhteensä ,00 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. TILIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT Voimaosakeyhtiö SF pyysi vuoden 2014 alussa osakkailtaan sitoumusta osallistua omistusosuuksiensa suhteessa Fennovoiman ydinvoimalan rahoittamiseen. Turku Energian hallitus antoi sitoumuksen osallistua hankkeeseen tarkoittaen 41 milj. euron sitoumusta vuosille sekä sitoumusta vastata voimalaitoksen kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista omistuksensa suhteessa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Turun Seudun Energiantuotanto Oy tekee päätöksen uuden monipolttoainevoimalaitoksen rakentamisesta Naantaliin keväällä Arvioitu kokonaisinvestointi on 260 milj.euroa, johon Turku Energian omanpääomanehtoinen investointi on 31 milj.euroa. Uusi sähköä ja lämpöä tuottava laitos tulee korvaamaan kivihiilen käyttöä kotimaisella uusiutuvalla polttoaineella ja on ympäristön kannalta myönteinen ratkaisu. Vuoden 2017 lopulla valmistuvaksi suunniteltu laitos parantaa myös Turku Energian sähkön hankinnan omavaraisuutta nykyisestä. Sähköntuotannon kehittäminen Turku Energiassa riippuu myös Fennovoiman ydinvoimahankkeen ja Hyötytuulen tuulivoimahankkeiden etenemisestä. Fennovoiman osalta vuosi 2014 tulee olemaan ratkaiseva sen jälkeen, kun helmikuun lopussa on tiedossa hankkeessa mukana olevat tahot. Sähkön ja lämmön kysynnän arvioidaan Turun seudulla kasvavan edelleen hitaasti energiansäästötoimista huolimatta. Lämpötilan vuosittaisten vaihteluiden arvioidaan vuositasolla vaikuttavan merkittävästi energian, erityisesti lämmön kysyntään 2000-luvun tilastojen osoittamalla tavalla. Turku Energian Lämpöliiketoiminnan kannattavuuden odotetaan pysyvän edelleen hyvänä. Kaukokylmän myynnin arvioidaan edelleen kasvavan, mutta sen osuus liikevaihdosta pysyy kuitenkin pienenä. Sähkönmyynnin kannattavuuden arvioidaan pysyvän vuoden 2013 tasolla ja toimintaa kehitetään edelleen vuonna 2012 päätetyn strategian mukaisesti. Turku Energia Sähköverkot Oy:n liikevaihdon arvioidaan hieman kasvavan siirretyn sähkön määrän noustessa ja kannattavuuden pysyvän hyvällä tasolla. Turku Energia - konsernin liiketoiminnan tuloksen arvioidaan vuonna 2014 pysyvän vuoden 2013 tasolla. 7

8 KONSERNIN JA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA KONSERNI EMOYHTIÖ Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Korkokulut ja muut rahoituskulut Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Poistoeron muutos Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Laskennallisen verovelan muutos Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuutta Vähemmistön osuus Tilikauden voitto TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2013

9 KONSERNIN JA EMOYHTIÖN TASE KONSERNI EMOYHTIÖ VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Verkostot Tuotannolliset koneet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet tai osuudet Muut saamiset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Saamiset Pitkäaikainen Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vähemmistöosuudet Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille Laskennallinen verovelka Muut velat Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat

10 KONSERNIN JA EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA EURO KONSERNI EMOYHTIÖ Liiketoiminta Tulorahoitus Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Satunnaiset erät Rahoitustuotot ja -kulut Verot Muut oikaisut Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Korottomien lyhytaik. velkojen muutos Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 1) Käyttöomaisuuden myyntitulot Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitus Pitkäaikaisten saamisten muutos Liittymismaksut Pitkäaikaisten velkojen muutos Osingonjako Laskelman mukainen likvidien varojen muutos Taseen mukainen likvidien varojen muutos ) Käyttöomaisuusinvestoinnit muodostuvat seuraavista luvuista: Varsinaiset investoinnit Muut pitkäaikaiset sijoitukset Arvonalennukset Käyttöomaisuustarvikevarastojen muutos TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2013

11 LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet KONSERNITILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Oy Turku Energia Åbo Energi Ab ja tytäryhtiöt Turku Energia Sähköverkot Oy, Turun Seudun Kaukolämpö ja Kiinteistö Oy BioTorni. Turun Seudun Energiantuotanto Oy, josta Turku Energia omistaa 39,5 %, on yhdistelty konsernitilinpäätökseen osakkuusyhtiönä. Samoin osakkuusyhtiöinä on yhdistelty Svartisen Holding AS, jonka osakepääomasta Turku Energia omistaa 34,74 % ja Turku Science Park Oy, josta Turku Energia omistaa 27,56 %. Yhtiön tilikauden 2013 tulos oli ,18 euroa ja oma pääoma ,25 euroa. Keskinäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä sisäiset velat ja saamiset on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. KÄYTTÖOMAISUUS Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon. Käyttöomaisuusvarastot on aktivoitu taseeseen keskimääräiseen hankintahintaan tai sitä alempaan jälleenhankintahintaan. Suunnitelman mukaiset poistot on tehty tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus on arvostettu keskimääräiseen hankintahintaan tai alempaan jälleenhankintahintaan. VÄLITTÖMÄT VEROT Verot on laskettu suoriteperusteisesti. Kertynyt poistoero on merkitty konsernitaseeseen jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä niiden muutos konsernituloslaskelmassa laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. Emoyhtiössä ei ole kirjattu laskennallisia verosaamisia eikä verovelkoja. JOHDANNAISET Johdannaiset on hankittu sähkökaupan suojaamistarkoituksessa. ULKOMAANRAHAN MÄÄRÄISET ERÄT Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan kuukauden keskikurssiin. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat arvostetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Liiketapahtumien kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan. Muuntoero on kirjattu vapaaseen omaan pääomaan. 11

12 LIITETIEDOT EURO KONSERNI EMOYHTIÖ Liikevaihto Sähkön myynti Sähkön siirto Lämmön myynti Katuvaloverkkopalvelut Muut myyntitulot Yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut tuotot Yhteensä Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut Yhteensä Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Aktivoitavat palkat Yhteensä Eläkemenoihin vuonna 2013 sisältyy 1,157 M (1,036 M ) kuntien eläkevakuutukselle maksettuja eläkemenoperusteisia maksuja ennen yhtiöittämistä palveluksessa olleesta henkilöstöstä. Vastaavia maksuja sisältyy myös seuraavien vuosien henkilöstökuluihin. Näistä eläkesitoumuksista kunnat vastaavat yhteisvastuullisesti eikä niiden kattamatonta osaa voida selvittää. Tästä syystä näistä eläkesitoumuksista aiheutuvaa vastuuta ei ole esitetty liitetiedoissa eika taseessa. Johdon ja hallituksen palkat ja palkkiot Hallituksen ja toimitusjohtajan eläkesitoumukset Emoyhtiön toimitusjohtajan sekä erään konserniin kuuluvan toimitusjohtajan eläkkeelle siirtymisestä on sovittu. Poistot ja arvonalentumiset Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Konsernireservin muutos Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukaiset poistot ovat seuraavat: Aineettomat hyödykkeet 5 10 v. Rakennukset ja rakennelmat v. Tuotannolliset koneet ja laitteet v. Verkosto v. Koneet ja laitteet 5 10 v. Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkio Muut palkkiot Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Osinkotuotot Muut korkotuotot Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkotuotot yhteensä TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2013

13 LIITETIEDOT EURO KONSERNI EMOYHTIÖ Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä Sijoitusten arvonalentumiset Pitkäaikaisten sijoitusten arvonalennukset Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot, konserniavustus Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja tilinpäätöksessä tehtyjen poistojen erotus Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus Tuloverot Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennalliset verot Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron lisäys Kertynyt poistoero Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron lisäys Kertynyt poistoero Maa-alueet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistot

14 LIITETIEDOT EURO KONSERNI EMOYHTIÖ Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron lisäys Kertynyt poistoero Tuotannolliset koneet ja laitteet Hankintameno Lisäykset Avustukset Vähennykset Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron lisäys Kertynyt poistoero Verkostot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron lisäys Kertynyt poistoero Koneet ja laitteet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron lisäys Kertynyt poistoero Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset hankinnat Tilikauden aikana valmistunut Tilikauden aikana myyty Lisäykset tilikauden aikana Keskeneräiset hankinnat Tarvikevarastot Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat yht Osakkeet konserniyritykset Hankintameno Hankintameno Saamiset saman konsernin yrityksiltä Hankintameno Muutos TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2013

15 LIITETIEDOT EURO KONSERNI EMOYHTIÖ Hankintameno Osuudet omistusyhteysyritykset Hankintameno Lisäykset Kurssiero Hankintameno Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Hankintameno Hankintameno Muut osakkeet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Sijoitukset Hankintameno Muutos Hankintameno Muut saamiset Hankintameno Muutos Hankintameno Pysyvien vastaavien ja rahoitusomaisuuden sijoitukset Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Konserniyritykset Turku Energia Sähköverkot Oy Omistusosuus 100 % 100 % 100 % 100 % Kotipaikka Turku Turku Turku Turku Kiinteistö Oy BioTorni 100 % 100 % 100 % 100 % Omistusosuus Turku Turku Turku Turku Kotipaikka Turun Seudun Kaukolämpö Oy Omistusosuus 60,75 % 60,75 % 60,75 % 60,75 % Kotipaikka Turku Turku Turku Turku Turun Seudun Energiatuotanto Oy Omistusosuus 39,5 % 39,5 % 39,5 % 39,5 % Kotipaikka Turku Turku Turku Turku Svartisen Holding AS Omistusosuus 34,74 % 34,74 % 34,74 % 34,74 % Kotipaikka Oslo, Norja Oslo, Norja Oslo, Norja Oslo, Norja Turku Science Park Oy Omistusosuus 27,56 % 27,56 % 27,56 % 27,56 % Kotipaikka Turku Turku Turku Turku Saamisten erittely Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset

16 LIITETIEDOT EURO KONSERNI EMOYHTIÖ Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset Muut saamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Oma pääoma Osakepääoma Voitto edellisiltä tilikausilta Osingonjako Voitto edellisiltä tilikausilta Oikaistu edellisen tilikauden voitovaroja Muuntoero Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Yhteensä Laskennallinen verovelka Laskennallinen verovelka tilinpäätössiirroista Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahalaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Laskennalliset verot Muut velat (liittymismaksut) Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahalaitoksilta Ostovelat Yhteensä Velat saman konsernin yrityksille Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Yhteensä Muut velat Siirtovelat Yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lomapalkat Verojaksotus TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2013

17 LIITETIEDOT EURO KONSERNI EMOYHTIÖ Saamiset saman konsernin yrityksiltä (muut saamiset) sisältää konsernitilisaatavaa Turun kaupungilta Pankkitilin saldo Annetut vakuudet Takaukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta Takaukset tytäryritysten puolesta Annettu osakepantti Takaukset Svartisen Holding AS:n puolesta Vastuumäärä Annettu osakepantti (yleisvakuus) Takauksen määrä Muut takaukset Takaukset muiden puolesta Omasta puolesta annetut vakuudet Takaukset sähköjohdannaisten kaupankäyntiin Pantatut arvopaperit ja pankkitilit Leasingvuokravastuut Annettu urakkatakuu Turun kaupungin kiinteistöliikelaitokselle Muut Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnityksiä Annetut yrityskiinnitykset Rahalaitoslainat Muut vastuut Emoyhtiö Vuosina emoyhtiö on saanut taseeseen sisältymättömiä sähköliittymismaksuja ,13 euroa ja lämpöliittymismaksuja ,33 euroa. Näihin eriin sisältyy takaisinmaksuvelvollisuus, jonka toteutuminen on epätodennäköistä. Johdannaissopimukset Kohde-etuuden Tulouttamatta arvo M M Sähköjohdannaiset -Ostosopimukset 81,4-9,2 -Myyntisopimukset 14,5 1,8 Hiilijohdannaiset 4,6-0,05 Koronvaihtosopimukset Pääoma Tulouttamatta Päättymispäivä Emoyhtiö Konserni Turku Energialla on vuosille viranomaisten myöntämiä päästöoikeuksia CO2 tonnia. Määrä sisältää myös Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kautta tulevan osuuden. Näistä vuoden 2013 aikana käytettiin lämmön ja höyryn tuotantoon CO2 tonnia. Päästöoikeuksia säästyi edelliseltä päästökauppakaudelta CO2 tonnia. Päästöoikeuksia ostettiin vuoden 2013 aikana lämmöntuotannon tarpeisiin CO2 tonnia ja sähköntuotannon tarpeisiin CO2 tonnia. Yhtiöllä on vireillä Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää energiatukea koskeva palautusselvitys, mutta yhtiön mielestä palautusvelvollisuutta ei ole. Vuokravastuut 49,2 M 57,7 M 35,0 M 43,1 M Konserni Euroopan unionin arseenidirektiivistä 552/2009 johtuen verkkoyhtiöllä on pylväiden käsittelyvastuu. Vanhat pylväät katsotaan ongelmajätteeksi ja ne pitää hävittää ongelmajätelaitoksissa. Käsittelyn oletetaan maksavan 140 euroa / t. 17

18 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto, milj. euroa ,2 226,8 205,7 197,4 Liikevoitto, milj. euroa 26,8 23,5 23,4 18,5 27,5 prosentteina liikevaihdosta 10,0 8,7 10,3 9,0 13,9 Voitto ennen satunnaisia eriä, milj. euroa 33,2 25,7 24,5 20,1 31,0 prosentteina liikevaihdosta 12,3 9,5 10,8 9,8 15,7 Tilikauden tulos, milj. euroa 29,3 19,9 19,3 15,1 23,2 Taseen loppusumma, milj. euroa 261,5 266,1 240,3 236,0 223,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 13,4 16,6 14,1 17,7 12,3 prosentteina liikevaihdosta 5,0 6,1 6,2 8,6 6,2 Pysyvät vastaavat, milj. euroa 196,1 188,9 191,2 184,6 183,0 Vaihto-omaisuus, milj. euroa 4,9 4,7 3,9 3,3 2,1 Saamiset, milj. euroa 46,8 57,9 40,6 41,6 31,9 Rahat ja pankkisaamiset, milj. euroa 13,6 14,7 4,5 6,5 6,6 Oma pääoma, milj. euroa 138,9 126,8 119,9 114,5 112,5 Oman pääoman tuotto (ROE), prosenttia 22,0 16,1 16,5 13,3 20,9 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), prosenttia 23,6 17,3 17,3 14,4 21,5 Gearing, prosenttia 13,4 20,9 14,7 20,3 17,6 Omavaraisuusaste, prosenttia 53,1 47,7 50,0 48,6 50,4 Osinko yhteensä, milj. euroa 16,0 14,0 14,0 14,0 21,3 Henkilöstö keskimäärin Tunnuslukujen laskentakaavat Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) = Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + korko- ja muut rahoituskulut Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. vuoden aikana) x 100 Oman pääoman tuotto-% (ROE) = Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja - verot Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskim. vuoden aikana) x 100 Omavaraisuusaste-% = Oma pääoma + vähemmistöosuus Taseen loppusumma - saadut ennakot x 100 Gearing-% (1 = Korolliset nettovelat Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100 (1 Tunnuslukua laskettaessa on otettu mukaan pysyvien vastaavien sijoituksia 18 TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2013

19 SÄHKÖNMYYNNIN JA TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY:N TULOSLASKELMA SÄHKÖNMYYNTI TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Muut liiketoiminnan tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö Ulkopuoliset palvelut Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut Muut ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot sähköverkon hyödykkeistä Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut Verkkovuokrat ja verkon leasingmaksut Sisäiset kulut Muut liiketoiminnan kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset kulut Voitto ennen tilipäätössiirtoja ja veroja Poistoeron muutos Tuloverot Tilikauden voitto

20 SÄHKÖNMYYNNIN JA TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY:N TASE SÄHKÖNMYYNTI TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Sähköverkon aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sähköverkon aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vieras pääoma Pitkäaikainen Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Lyhytaikainen Ostovelat Velat annetuista konserniavustuksista Muut velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2013

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA

elo Esa Uusikartano Eurantie LAITILA STOCK TRADERS TEAM FINLAND OY elo Esa Uusikartano Eurantie 198 23800 LAITILA Y-tunnus: 1860758-0 Kotipaikka: Laitila TASEKIRJA Tilikausi 01.01.2015-31.12.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO 1 TASEKIRJA

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä.

Käsityksemme mukaan olemme hankkineet lausuntomme perustaksi tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä. 1W KPMG Oy Ab Keskustori 1 A 2 krs 60100 SEINÄJOKI Puhelin 020 760 3000 Faksi 020 760 3070 www.kpmg.f1 TILINTARKASTUSKERTOMUS Elite Yhteisöpalvelut Oy:n yhtiökokoukselle Olemme tilintarkastaneet Elite

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset

Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset Directors' Institute of Finland - Hallitusammattilaiset ry Aleksanterinkatu 50 A 6 00100 Helsinki Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 1831814-8 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tdmd tasekirja on siiilytettiivti

Lisätiedot

Suomen Posti konsernin tunnusluvut

Suomen Posti konsernin tunnusluvut n tunnusluvut 1 3/2006 1 3/2005 Muutos 1 12/2005 % Liikevaihto, milj.euroa 384,9 312,4 23,2 1 348,2 Liikevoitto, milj.euroa 37,7 32,7 15,3 117,3 Liikevoittoprosentti 9,8 10,5 8,7 Oman pääoman tuotto, %

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 %

Itella Informaatio Liikevaihto 54,1 46,6 201,1 171,3 Liikevoitto/tappio 0,3-3,6 5,4-5,3 Liikevoitto-% 0,6 % -7,7 % 2,7 % -3,1 % 1/7 Liiketoimintaryhmien avainluvut 10-12 10-12 1-12 1-12 2007 2006 2007 2006 Itella Viestinvälitys Liikevaihto 248,6 243,4 893,8 869,7 Liikevoitto 21,3 28,1 88,9 73,6 Liikevoitto-% 8,6 % 11,5 % 9,9 %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 391,2 359,8 1 230,9 1 120,6 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 14,1 15,5 79,7 67,6 89,0 Liikevoittoprosentti 3,6 4,3 6,5 6,0 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen.

Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) noudattaen. 1/8 Tunnusluvut Liikevaihto, milj. euroa 408,2 376,0 839,7 760,9 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 19,7 14,4 65,6 52,0 89,0 Liikevoittoprosentti 4,8 3,8 7,8 6,8 5,7 Voitto ennen veroja, milj. euroa 21,4

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008

1/8. Itella-konserni Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q2/2008 1/8 Tunnusluvut 4-6 4-6 1-6 1-6 1-12 2008 2007 2008 2007 2007 Liikevaihto, milj. euroa 470,6 413,0 923,5 850,9 1 710,6 Liikevoitto, milj. euroa 10,6 19,7 43,9 65,6 101,8 Voitto ennen veroja, milj. euroa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 4-6/2004 4-6/2003 1-6/2004 1-6/2003 2003 Liikevaihto 729,9 671,9 1 447,2 1 371,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 17,2 3,8 23,6

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009

1/8. Tunnusluvut. Itella Oyj Osavuosikatsaus Q1/2009 1/8 Tunnusluvut 1-3 1-3 1-12 2009 2008 2008 Liikevaihto, milj. euroa 477,6 452,9 1 952,9 Liikevoitto 19,9 33,3 95,1* Liikevoittoprosentti 4,2 7,4 4,9 * Voitto ennen veroja, milj. euroa -8,1 35,3 46,6 Oman

Lisätiedot

Inlook Group Oy T A S E K I R J A

Inlook Group Oy T A S E K I R J A Inlook Group Oy T A S E K I R J A Tilinpäätös tilikaudelta 1.10.2010-30.9.2011 Inlook Group Oy Sahaajankatu 1 00880 HELSINKI Y-tunnus: 0199102-9 Kotipaikka: Helsinki SISÄLLYSLUETTELO: Toimintakertomus

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2006

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / /

KEMIRA-KONSERNI. Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/ / / / KEMIRA-KONSERNI Luvut ovat tilintarkastamattomia. TULOSLASKELMA Milj. e 7-9/2004 7-9/2003 1-9/2004 1-9/2003 2003 Liikevaihto 695,2 683,0 2 142,4 2 054,4 2 738,2 Liiketoiminnan muut tuotot 57,6 11,7 80,2

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2015

Finda - Vuosikertomus 2015 1/30 2/30 FINDA OY:N HALLITUS Esa Haavisto, puheenjohtaja. Syntynyt 1949. Ekonomi. Hallitusammattilainen. Hallituksen jäsen vuodesta 1999 ja puheenjohtaja vuodesta 2010. Kotipaikka Helsinki. Kari Ollila,

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS JE-Siir to O y Lyhennelmä tilinpäätöstiedoista 2006 Sisältö Hallituksen toimintaker tomus... 2 Tuloslaskelma................ 4 Tase........................ 5 R ahoituslaskelma.............. 6 HALLITUKSEN

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma

OULUN YLIOPISTO Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma OULUN YLIOPISTO Nimi Konsernilaskenta ja yritysjärjestelyt Henkilötunnus 30.1.2014 Opiskelijanumero KTM, KHT Tapio Raappana Koulutusohjelma 1 a) Konserniaktiivan käsittely suomalaisessa kirjanpitokäytännössä

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

Kuopion Puhelin Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2009 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Kauppakatu 18 70100 Kuopio Sisällysluettelo: Toimintakertomus 3-4 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0

M 2016 % 2015 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 541,3 98,6 531,0 98,5 Muut maat 7,8 1,4 8,3 1,5 Yhteensä 549,1 100,0 539,3 100,0 1. Liikevaihto M 2016 % 2015 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 257,0 46,8 226,8 42,1 Teollisuuspalvelut 52,5 9,6 73,6 13,6 Kiinteistöpalvelut 239,6 43,6 238,9 44,4 Yhteensä 549,1 100,0 539,3

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

Julkaistu Liikevaihto ja tulos

Julkaistu Liikevaihto ja tulos Julkaistu 26.07.2004 * Voitto ennen satunnaisia eriä ja veroja parani katsauskaudella selvästi ja oli 1,6 Me (0,9 Me tammi-kesäkuu 2003). * Konsernin liikevaihto oli katsauskaudella 26,1 (24,5) Me. Tulisijaliiketoiminnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS /

MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS / MARTELA OSAVUOSI- KATSAUS 01-03 / 2011 27.04.2011 TAMMI MAALISKUU 2011 Toimistokalustekysynnässä ei ole 2011 alussa tapahtunut merkittävää muutosta päämarkkinoillamme. Konsernin tammi-maaliskuun liikevaihto

Lisätiedot