Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös"

Transkriptio

1 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

2 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2013 Vuosi 2013 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta Konsernin ja emoyhtiön tuloslaskelma 8 Konsernin ja emoyhtiön tase 9 Konsernin ja emoyhtiön rahoituslaskelma 10 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet 11 Liitetiedot 12 Konsernin tunnusluvut 18 Tunnuslukujen laskentakaavat 18 Sähkönmyynnin ja Turku Energia Sähköverkot Oy:n tuloslaskelma 19 Sähkönmyynnin ja Turku Energia Sähköverkot Oy:n tase 20 Toimintakertomukset ja tilinpäätöksen allekirjoitus 21 Tilintarkastuskertomus 22 TUNNUSLUVUT Liikevaihto, milj. euroa 269,0 270,2 226,8 Lämmönmyynti, GWh Sähkönmyynti, GWh Sähkönsiirto, GWh Liikevoitto, milj. euroa 26,8 23,5 23,4 % liikevaihdosta 10,0 8,7 10,3 Tilikauden voitto, milj. euroa 29,3 19,9 19,3 Investoinnit, milj. euroa 13,4 16,6 14,1 Oman pääoman tuotto (%) 22,0 16,1 16,5 Sijoitetun pääoman tuotto (%) 23,6 17,3 17,3 Gearing (%) 13,4 20,9 14,7 Henkilöstö keskimäärin Osingot, milj. euroa 16,0 14,0 14,0 2 TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2013

3 Katsaus Turku Energian vuoteen 2013 Turku Energialla onnistunut vuosi Turku Energian vuosi 2013 oli taloudellisesti ja toiminnallisesti onnistunut. Konsernin liikevaihto laski hieman edellisvuodesta ja oli 269,0 milj. euroa (2012: 270,2 milj.euroa). Liikevoitto parani edellisvuodesta 14 prosenttia ollen 26,8 milj. euroa (2012: 23,5 milj. euroa). Erityisesti sähkönmyynnissä oli onnistunut vuosi. Vuonna 2013 sää oli Suomessa pitkän ajan keskiarvoon verrattuna tavallista lämpimämpi, mikä laski asiakkaiden energiankäyttöä vaikuttaen sekä sähkön että erityisesti lämmön kysyntään. Kaukolämpöä myytiin noin seitsemän prosenttia edellisvuotta vähemmän. Sähkön myynti laski noin viidellä prosentilla ja sähköä siirrettiin puolitoista prosenttia vähemmän kuin vuonna Kaukolämmön toimitusvarmuus pysyi erinomaisella tasolla. Sähkön siirron laatua heikensivät Ruohonpään sähköaseman vaurioituminen toukokuussa ja joulukuinen Seija-myrsky. Turku Energian sähkön siirron hinnoittelu oli edelleen valtakunnallisessa vertailussa edullisimpien joukossa. Henkilöstöä oli vuonna 2013 keskimäärin 301 henkilöä. Asiakastyytyväisyys laski hieman edellisvuodesta: erittäin tai hyvin tyytyväisiä Turku Energiaan oli kokonaisuutena 60 prosenttia asiakkaista. Turku Energiassa keskityttiin vuoden 2013 aikana yhtenäisen asiakaspalvelukulttuurin luomiseen (2012: 62 %). Uusi asiakaspalveluyksikkö aloitti toimintansa vuoden 2014 alussa. Turku Energian investoinnit olivat vuonna ,4 milj. euroa. Investoinnit kohdistuivat pääosin sähköverkostojen siirtokyvyn ja toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen. Kaukolämpöinvestoinnit kohdistuivat pääosin lämpöverkoston laajentamiseen sekä laitteistohankintoihin. Uutena liiketoiminta-avauksena vuonna 2013 Turku Energia oli mukana perustamassa sähköisen liikenteen kehittämiseen keskittyvää latausoperaattoriyhtiö Liikennevirta Oy:tä. Latausoperaattoriyhtiön tavoitteena on mahdollistaa sähköautoilu koko Suomessa. Turku Energia asentaa ensimmäiset sähköautojen latauspisteet vuoden 2014 aikana. Vuoden 2014 osalta näkymät ovat valoisat ja kannattavuuden arvioidaan pysyvän vuoden 2013 tasolla. Lämpötilan vuosittaisten vaihteluiden arvioidaan vuositasolla vaikuttavan merkittävästi energian, erityisesti lämmön kysyntään. Sähkön ja lämmön kysynnän arvioidaan kuitenkin Turun seudulla kasvavan edelleen hitaasti. Liikevaihto (milj. euro) Liikevoitto (milj. euro) Voitto ennen satunnaiseriä (milj euro) Taseen loppusumma (milj. euro) 22,0 261,5 269, ,8 31,0 20,1 24,5 25, Gearing (%) Bruttoinvestoinnit (milj. euro) Oman pääoman tuotto-% (ROE) Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) Henkilöstö keskimäärin 13, , , ,

4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 MARKKINAKATSAUS Vuonna 2013 sää oli Suomessa pitkän ajan keskiarvoon verrattuna tavallista lämpimämpi. Lämmin sää laski vastaavasti asiakkaiden energiankäyttöä vaikuttaen sekä sähkön että erityisesti lämmönkysyntään. Energiantuotantoon käytettävien polttoaineiden hintakehityksessä oli keskinäisiä vaihteluita. Kivihiilen hinta laski, mutta kotimaisten polttoaineiden, metsähakkeen ja turpeen hinnat jatkoivat kallistumista. Raakaöljyn hinta laski hieman vuoden 2013 aikana. Sähkön aluehintaero Suomen hintaalueen ja Pohjoismaisen sähköpörssin keskihinnan välillä vaihteli vuoden aikana pohjoismaisen vesitilanteen vaihteluiden ja käytettävissä olevan sähkön rajasiirtoyhteyksien kapasiteetin vaihteluiden myötä. Vuoden aikana Suomen aluehinta oli keskimäärin noin 3 e/mwh systeemihintaa korkeammalla tasolla. Sähkön keskimääräinen Suomen spot-aluehinta oli vuonna 2013 noin 4,4 e/mwh edellisvuotta korkeammalla tasolla ollen 41,2 e/mwh. Sähkön käyttö laski Turussa edellisestä vuodesta 1,5 %. Laskuun vaikutti edellistä vuotta lämpimämpi vuosi, erityisesti joulukuu. Turku Energia Sähköverkot Oy:n sähkönsiirtomaksut olivat edelleen valtakunnallisessa vertailussa edullisimpien joukossa. TULOSKEHITYS Konsernin liikevaihto oli 269,0 milj. euroa (270,2 milj. euroa). Laskua edellisvuodesta oli 0,4 %. Suunnitelmapoistoja kirjattiin 11,4 milj. euroa (14,1 milj. euroa). Liikevoitto oli 26,8 milj. euroa (23,5 milj. euroa). Voitto ennen veroja oli 33,2 milj. euroa (25,7 milj. euroa). Tilikauden voitto oli 29,3 milj. euroa (19,9 milj. euroa). Sijoitetun pääoman tuotto oli 23,6 % (17,3 %). Osakkuusyhtiö Svartisen Holding AS:n maksamat osingot lisäsivät emoyhtiön rahoitustuottoja 1,9 milj. eurolla (2,8 milj. eurolla). Lämpöliiketoiminnan liikevaihto oli 142,0 milj.euroa (149,2 milj. euroa). Lämpöliiketoiminnan liikevoitto oli edellisvuoden tasolla 17,2 milj. euroa (17,2 milj. euroa). Sähkönmyynti-liiketoiminnan liikevaihto oli 94,4 milj. euroa (91,9 milj. euroa). Liikevoitto parani selvästi edellisvuodesta ollen 4,9 milj. euroa (liiketappio 7,1 milj. euroa). Turku Energia Sähköverkot Oy:n liikevaihto oli 30,8 milj. euroa (29,6 milj. euroa) ja liikevoitto 6,9 milj. euroa (6,7 milj. euroa). Muiden palveluiden myyntituotot, pääasiassa katuvalaistus- ja liikennevaloverkoston rakentamis- ja kunnossapitopalvelujen, sekä lämmön tuotantolaitteistojen vuokratuotot olivat 19,0 milj. euroa (16,6 milj. euroa). Emoyhtiön liikevaihto oli 249,8 milj. euroa (250,9 milj. euroa). Liikevoitto oli 20,1 milj. euroa (22,9 milj. euroa). Voitto ennen satunnaiseriä oli 21,6 milj. euroa (24,8 milj. euroa). Tilikauden voitto oli 20,6 milj. euroa (26,5 milj. euroa). KONSERNIN INVESTOINNIT Varsinaiset investoinnit olivat 13,4 milj. euroa (16,6 milj. euroa). Investoinnit kohdistuvat pääosin verkostojen siirtokyvyn ja toimintavarmuuden parantamiseen ja ylläpitämiseen. Kaukolämpöinvestoinnit kohdistuivat pääosin lämpöverkoston laajentamiseen sekä laitteistohankintoihin. Investoinnit olivat yhteensä 5,6 milj. euroa (7,2 milj. euroa). Sähköverkkoyhtiön investoinnit kohdistuivat verkon uusimiseen ja laajentamiseen. Investoinnit olivat yhteensä 6,9 milj. euroa (8,8) milj. euroa. KONSERNIN RAHOITUS Yhtiön rahoitusasema säilyi hyvänä. Korolliset velat olivat vuoden lopussa 39,9 milj. euroa (46,8 milj. euroa). Velkoja lyhennettiin tilikauden aikana 8,0 milj. eurolla (8,0 milj. euroa). Vieraan pääoman korkokulut olivat 2,4 milj. euroa (2,3 milj. euroa). Aloittavan taseen loppusumma oli 266,1 milj. euroa ja tilinpäätöshetkellä tase oli 261,5 milj. euroa. Investoinnit rahoitettiin omarahoituksella. Omavaraisuusaste oli vuoden lopussa 53,1 % (47,7 %). Tunnuslukua laskettaessa poistoero on jaettu omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan. KONSERNIRAKENNE JA LIIKETOIMINNAT Turku Energia -konsernin emoyhtiö on Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab. Turku Energia -konserni on organisoitu liiketoimintaperusteisesti. Energialiiketoimintaa harjoittavat Turku Energia Lämpö- ja sähkönmyyntiliiketoimintaa Turku Energia Sähkönmyynti -liiketoimintayksiköt sekä sähkön siirtoliiketoimintaa tytäryhtiö Turku Energia Sähköverkot Oy (omistusosuus 100 %). Urakointipalvelut liiketoimintayksikkö on palveluliiketoimintaa harjoittava yksikkö pääasiakkaanaan Turku Energia Sähköverkot Oy. Vuonna 2013 päätettiin konsernin yhteisen asiakaspalvelun uudelleenorganisoinnista ja siihen liittyen uusi asiakaspalveluyksikkö aloitti toimintansa vuoden 2014 alusta alkaen. Konsernin ja liiketoimintojen tarvitsemat liiketoiminnan tukipalvelut tuottaa Konsernipalvelut -yksikkö. Turun Seudun Kaukolämpö Oy (60,75 %) on seudullinen kaukolämmön siirtoyhtiö. Sen muina osakkaina ovat Kaarinan, Naantalin ja Raision kaupungit sekä Fortum Power and Heat Oy. 4 TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2013

5 Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE, 39,5 %) toimittaa osakkailleen lämpöä, höyryä ja sähköä. Yhtiön muut osakkaat ovat Fortum Power and Heat Oy sekä Kaarinan, Naantalin ja Raision kaupungit. Svartisen Holding A/S (34,74 %) omistaa vesivoimalaitososuutta hallitsevan norjalaisen Eastern Norge Svartisen AS:n koko osakekannan. Muut osakkaat ovat Vantaan Energia Oy ja Keskus-osuuskunta Oulun Seudun Sähkö. Suomen Hyötytuuli Oy (12,5 %) tuottaa tuulisähköä Porin Reposaareen ja Tahkoluotoon sekä Raaheen rakennetuissa tuulivoimalaitoksissa. Liikennevirta Oy (10 %) on vuoden 2013 joulukuussa perustettu valtakunnallinen sähköautojen latausoperaattori, jossa osakkaana on kuntaomisteisia energiayhtiöitä. Yhtiö ei vielä vuonna 2013 harjoittanut varsinaista liiketoimintaa. Omistusosuus Voimaosakeyhtiö SF:stä on 3,5 %. Voimaosakeyhtiö SF omistaa kokonaan Fennovoima Oy:n ostettuaan helmikuussa 2013 E.ON:lta 34 %:n osuuden yhtiön osakkeista. Fennovoima Oy rakentaa Pyhäjoelle ydinvoimalaa tuottamaan sähköä omistajiensa tarpeisiin. Turku Science Park Oy (27,56 %) toimii korkean teknologian toimialojen kehittäjänä Turun kaupunkikonsernin ohjauksessa. Kiinteistö Oy Biotorni (100 %) on kiinteistöyhtiö ja se omistaa Turun Biolaaksossa sijaitsevan rakennuksen, jossa sijaitsee Turku Energian energiakeskus. LIIKETOIMINTAKATSAUKSET Sähkönmyynti Liiketoiminnallisen tuloksen parantumiseen vaikuttivat myyntitoiminnan kilpailukyvyn parantamiseksi tehdyt toimet, tuotanto-osuuksien käytön tehostaminen, onnistunut riskienhallinta ja liiketoiminnan määrätietoinen kehittäminen. Sähkönmyyntiliiketoimintaa kehitettiin sähkönmyyntiliiketoiminnan strategian mukaisesti ensisijaisena päämääränä liiketoiminnan kannattavuus ja riskien hallinta voimakkaasti muuttuvilla sähkömarkkinoilla. Tukkumarkkinoiden hintatasoa pitivät vuoden 2013 aikana edelleen alhaalla päästöoikeuksien alhaiset hinnat sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuva sähkön kysynnän heikkous Suomessa. Turku Energia hankki myymänsä sähkön pääosin pohjoismaisesta sähköpörssistä Nord Pool Spotista sekä omista sähköntuotanto-osuuksista. Turku Energian sähköntuotanto-osuudet muodostuvat vesi-, tuuli- ja yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon osuuksista. Sähkönsiirto Sähköä siirrettiin 1486 GWh:a (1509 GWh), jossa oli laskua edellisvuoteen 1,5 %. Liittymien määrä kasvoi noin 1,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Siirron laatua heikensivät Ruohonpään sähkö aseman vaurioituminen sekä Seija-myrsky. Sähkön siirron hintoja ei korotettu vuonna 2013.Turku Energia Sähköverkot Oy:n siirtohinnat ovatkin valtakunnallisessa vertailussa edullisimpien joukossa. Tuntimittaukseen siirtyminen eteni suunnitellusti. Lämpöliiketoiminta Kaukolämmön myyntimäärä oli GWh:ta (2 102 GWh), jossa oli laskua edellisvuodesta 7,8 %. Lasku johtui pääosin pitkästä lämpimästä syksystä ja myynnin määrän laskulla oli myös merkittävä vaikutus lämmön liikevoittoon. Pääosa kaukolämmöstä hankittiin Turun Seudun Energiantuotanto Oy:ltä Naantalin voimalaitokselta, Orikedon biolaitokselta, Kakolan lämpöpumpuista ja jätteenpolttolaitokselta. Kotimaisella puupolttoaineella, kaatopaikkakaasulla, lämmön talteenotolla ja jätteellä sekä muulla uusiutuvalla energialla tuotettiin 25 % hankitusta lämmöstä. Kaukokylmää ja höyryä toimitettiin suunnitellusti. Turku Energian lämmöntoimitusvarmuus asiakkaille säilyi vuonna 2013 erittäin hyvällä tasolla. Vuoden aikana toteutettiin useita merkittäviä hankkeita. Esimerkkinä elokuussa 2013 käyttöönotetun Kakolan 2. lämpöpumppuyksikön rakentaminen toteutettiin Turku Energia lämpö-yksikön toimesta. Automaattinen mittarinluenta hanke (AMR) käynnistettiin elokuun alussa. Siirtymistä yhteiseen asiakaspalveluyksikköön ja asiakaspalvelun tietojärjestelmään valmisteltiin aktiivisesti vuoden 2013 aikana. Palveluliiketoiminta Toiminnallinen tehokkuus ja kilpailukyky paranivat Turku Energia -konsernin Urakointipalveluissa edelleen vuonna Liikevaihto nousi pääasiallisesti erillisprojektien johdosta budjetoidusta ja liiketoiminnan tulos ylitti budjetoidun. Palvelutuotannossa keskityttiin strategian mukaisesti Turku Energia-konsernin sähkönsiirtoprosessien tukemiseen sekä katu- ja liikennevaloihin liittyvien infrastruktuuripalveluiden tarjoamiseen Turun kaupungille. Yksikön suurimmat asiakkaat olivat Turku Energia Sähköverkot Oy ja Turun kaupunki. YRITYSVASTUU Turku Energialle on vahvistettu vastuullisen yritystoiminnan periaatteet sekä sponsorointiperiaatteet päämääränä avoimuus ja toiminnan yhteiskunnallinen hyväksyttävyys. Vastuullinen yritystoiminta kattaa taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristöä koskevan vastuun, ja niiden toteutumista seurataan Turku Energian johtamisjärjestelmän puitteissa. Periaatteet on julkaistu. Sertifioitu johtamisjärjestelmä (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001) auditoitiin ulkoisesti 2 kertaa ja sisäisesti 2 kertaa. Yhteistyökumppaneiden vastuullisuutta arvioitiin osana jatkuvaa toimintaa. Ympäristö Turku Energian ympäristöpäämäärät ovat ilmastokuormituksen vähentäminen sisältäen uusiutuvien energialähteiden lisäämisen, ympäristövahinkoriskien minimointi, energiatehokkuuden lisääminen ja ympäristöviestinnän lisääminen. Tavoitteet sisältyvät Turku Energian strategiaan ja ympäristöohjelmaan vuosille Osakkuusyhtiö TSE:n kautta Turku Energia on vaikuttamassa siihen, että Turun seudulla vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa uusimpia tekniikoita hyväksikäyttäen. Tavoitteeseen liittyen vuonna 2013 rakennettiin ja otettiin käyttöön toinen lämpöpumppu Kakolan jätevedenpuhdistamon yhteyteen. Uuden lämpöä ja sähköä tuottavan voimalaitoksen suunnittelu eteni TSE:ssä myönteisesti. Osakkuusyhtiö Hyötytuulen tuotanto sen tuulivoimaloissa oli suunni- 5

6 telmien mukaista ja Turku Energia myi asiakkailleen koko osuutensa sen energiantuotannosta. Asiakkaiden energian loppukäytön tehostamiselle on 9 % tavoite vuoteen 2016 mennessä, mitä tuettiin lisäämällä asiakkaisiin suuntautuvaa energiatehokkuusviestintää ja sidosryhmäyhteistyötä. Ympäristöasioita esitellään yksityiskohtaisemmin konsernin vuosikertomuksen ympäristöosiossa. Asiakkaat Turku Energian asiakkaita ovat sekä suorassa asiakassuhteessa olevat yksityis- ja yhteisöasiakkaat että kaikki konsernin sähkö-, lämpö- ja ulkovalaistusverkon alueella olevat energiapalveluiden loppukäyttäjät. Turku Energian asiakkaiden mielipiteitä toiminnasta kartoitettiin vuonna 2013 suunnitelman mukaisesti kolme kertaa vuodessa tehtävillä asiakastyytyväisyystutkimuksilla. Korkea asiakastyytyväisyys on Turku Energian toiminnan keskeinen tavoite. Vuoden 2013 tutkimuksissa yleistyytyväisyys heikkeni hieman edellisvuodesta ja kolmen kyselyn keskiarvo oli aikaisempaa huonompi. Parhaimmat arvosanat Turku Energia sai asiakaspalvelun ystävällisyydestä ja palveluhalukkuudesta, EnergiaOnline -palvelun hyödyllisyydestä ja sähkönjakelun häiriöttömyydestä. Kehittämiskohteita tutkimusten mukaan olivat hinnoitteluperusteiden ymmärrettävyys sekä sähkönhinta. Asiakastyytyväisyys on yksi konsernissa mitattavista yhteisistä tulosmittareista. Henkilöstö Vuoden 2013 lopussa henkilöstön määrä oli 307 (316), joista vakituisessa työsuhteessa oli 288 (298). Henkilöstön keski-ikä oli vuoden lopussa 49 vuotta 1 kuukautta. Henkilöstölle maksettujen palkkojen kokonaissumma oli 13,8 milj. euroa (13,4 milj. euroa). Vakavia onnettomuuksia ei kertomusvuonna tapahtunut. Jatkuvasti seurattu työtapaturmaindeksi heikkeni edellisvuodesta 21,9 (14,8). Henkilöstöön liittyvistä asioista kerrotaan tarkemmin konsernin vuosikertomuksen yhteiskuntavastuuosiossa. KEHITYSTOIMINTA Konsernin kehitystoiminta keskittyy asiakkaille tarjottavien energiatuotteiden ja palveluiden kehittämiseen, sähköhankinnan riskienhallintaan, toiminnan sisäiseen tehostamiseen sekä tuotanto- ja siirtolaitteistojen tehokkuuden, toimintavarmuuden ja ympäristöystävällisyyden parantamiseen. OSAKKEET Turun kaupunki omistaa Oy Turku Energia - Åbo Energi Ab:n koko osakekannan osaketta. JOHTO Turku Energian hallitukseen kuuluivat henkilökohtaisine varajäsenineen Pekka Aaltonen (Raija Helin), Ulla Achrén ( Sirkka-Liisa Kavén), Minna Arve (Eila Eerola), Ilkka Kanerva (Lasse Lindholm), Leena Koikkalainen (Vuokko Puljujärvi-Seila), Timo Kari (Olli A. Manni), Jarmo Rosenlöf (Markku Sipilä), Saara Uotila (Ville-Veikko Mastomäki) sekä henkilöstön nimeämänä edustajana Reijo Hakamäki (Risto Argillander). Hallituksen puheenjohtajana toimi Jarmo Rosenlöf ja varapuheenjohtajana Ilkka Kanerva. Yhtiökokouksessa tehtiin päätös yhtiöjärjestyksen muutoksesta jossa varajäseniä ei enää valita. Turku Energian hallitukseen kuuluivat Ulla Achrén, Minna Arve, Pasi Heikkilä, Ilkka Kanerva, Timo Kari, Jarmo Rosenlöf, Saara Uotila sekä henkilöstön nimeämänä edustajana Reijo Hakamäki. Hallituksen puheenjohtajana toimi Jarmo Rosenlöf ja varapuheenjohtajana Ilkka Kanerva. Lisäksi Virpa Terhikka Puisto toimi hallituksen jäsenenä ja hänen tilalleen yhtiökokous valitsi Mari-Elina Koivusalon jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Turku Energian toimitusjohtajana toimi energianeuvos, diplomi-insinööri Risto Vaittinen. Yhtiön toimintaa ohjaa hallituksen hyväksymän konsernihallinnon mukaisesti toimitusjohtajan johdolla johtoryhmä, johon kuuluvat liiketoiminta- ja konsernipalvelut yksiköiden johtajat, henkilöstö- ja talousjohtajat sekä henkilöstön edustaja. RISKIENHALLINTA Riskienhallinnalla pyritään tunnistamaan yhtiön strategiset, toiminnalliset, rahoitukselliset ja perinteiset vahinkoriskit sekä maineriskit. Turku Energia -konserni ottaa toiminnassaan energiatoimialaan, strategiaansa ja tavoitteisiinsa liittyviä riskejä. Riskienhallinnan tavoitteena on näiden riskien ennakoiva ja kokonaisvaltainen hallinta. Merkittävimmät toiminnalliset riskit liittyvät energianhankintaan ja jakeluun. Työtapaturmien välttämiseksi ja yleisen turvallisuustason parantamiseksi toteutettiin vahvistetun koulutussuunnitelman mukaisesti vuonna 2013 valittuja koulutus- ja kehitysohjelmia painopisteenä lakisääteiset koulutukset. Työterveyden ja työturvallisuuden hallinnan pohjana on OHSAS 18001:2007 -standardi. Työtapaturmien määrä nousi kuitenkin vuodesta Ympäristöriskien hallinnan pohjana ovat ISO 14001:2004 -standardin mukaiset ympäristöjärjestelmät sekä ISO 9001:2008 -standardin mukaiset laadunhallinnan työkalut. Turku Energian tietoturvapolitiikka määrittelee tietoturvallisuuden tavoitteet, vastuut ja toteutuskeinot tavoitteena varmistaa tietojen, tietojärjestelmien ja tietoverkkojen turvallinen ja luotettava toiminta sekä estää niiden luvaton käyttö ja tuhoaminen. Lisäksi on varauduttu toiminnan keskeyttäviin tilanteisiin ja tehty suunnitelmat katkoista aiheutuvien vahinkojen minimoimiseksi. ENERGIARISKIEN HALLINTA Energiariskien hallinnan tavoitteena on riskien hallinta ja välttäminen energian hankinnassa ja vastaavasti myynnissä sekä kustannustehokas suojautuminen konsernin tulosta tai kassavirtaa heikentäviltä tekijöiltä. Sähkönmyynnin riskinhallinnan perustana on yhtiön hallituksen hyväksymä sähkönmyynnin riskikäsikirja, jossa kuvataan riskinhallinnan periaatteet raportointikäytäntöineen. Sähkömarkkinariskeillä tarkoitetaan Sähkönmyyntiliiketoimintaan vaikuttavia riskitekijöitä, kuten sähkön hankinta- ja myyntihinnan vaihtelu, asiakasprofiiliriski, valuuttariski, volyymiriski, henkilöriski ja vastapuoliriski. 6 TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2013

7 Lämmönhankintariskeillä tarkoitetaan Kaukolämpöliiketoimintaan vaikuttavia riskitekijöitä, kuten hankinta- ja hintariskejä. Erityisesti on kiinnitetty huomiota lämmönhankinnan hajauttamiseen hankintariskien hallitsemiseksi. Lämpöliiketoiminnan riskinhallinnan perustana on hallituksen hyväksymä riskikäsikirja. Riskikäsikirjoissa määritellään kummassakin liiketoiminnassa noudatettavat instrumentit, rajaukset ja vastuut. VAHINKORISKIEN HALLINTA Turku Energia pyrkii estämään vahinkojen sattumisen laadukkaalla toiminnalla ja ennakoivilla riskienhallintatoimenpiteillä. Riskit, joita ei voida hallita omin toimenpitein, vakuutetaan, mikäli se on kustannuksiltaan mahdollista. Omaisuuteen, toiminnan keskeyttämiseen ja toiminta- ja tuotevastuisiin jne. liittyvät vahinkoriskit on katettu asianmukaisin vakuutuksin. Merkittäviä vahinkoriskejä ei realisoitunut vuoden 2013 aikana. RAHOITUSRISKIEN HALLINTA Rahoitusriskien hallinnan tavoitteena on riskien välttäminen ja kustannustehokas suojautuminen konsernin tulosta tai kassavirtaa heikentäviltä tekijöiltä. Rahoitusriskejä hallitaan suojaamalla valuutta- ja korkoriskejä vain sellaisilla rahoitusinstrumenteilla, joiden markkina-arvoa ja riskiprofiilia voidaan luotettavasti seurata. Konsernin valuuttariski aiheutuu osakepääomasta, joka on sijoitettu Svartisen Holding AS:ään, ja toisaalta myös yhtiöstä saatavista osingoista. Valuuttariski liittyy Norjan kruunun ja euron vaihtosuhteeseen. Luottoriskien hallinta on ensisijaisesti liiketoimintojen vastuulla, ja sitä ohjataan luotto-ohjeistuksella. Asiakkaan luottokelpoisuuden niin edellyttäessä luotolle pyritään saamaan erillinen vakuus. Turku Energian tilinpäätöshetken myyntisaataviin ei sisälly epävarmoiksi katsottavia eriä. Likviditeetin hallinnassa noudatetaan hyväksyttyjä sijoitustoiminnan periaatteita. Likviditeetin hallintaa varmistaa sitovat luottosopimukset, jotka turvaavat lyhytaikaisen rahoituksen saatavuuden. Likvidien varojen sijoittamiseen ja johdannaissopimuksien tekemiseen liittyviä luottoriskejä minimoidaan sijoitusten laajalla hajautuksella, viemällä tehdyt johdannaiskaupat pääsääntöisesti Nord Pool Clearing ASA:n selvitettäväksi sekä tekemällä sopimuksia vain johtavien koti- ja ulkomaisten pankkien ja rahoituslaitosten kanssa. VOITONJAKOEHDOTUS Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat ovat ,95 euroa, josta tilikauden voitto on ,36 euroa. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1.067,00 euroa/ osake eli yhteensä ,00 euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako hallituksen näkemyksen mukaan vaaranna yhtiön maksukykyä. TILIKAUDEN JÄLKEISET MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT Voimaosakeyhtiö SF pyysi vuoden 2014 alussa osakkailtaan sitoumusta osallistua omistusosuuksiensa suhteessa Fennovoiman ydinvoimalan rahoittamiseen. Turku Energian hallitus antoi sitoumuksen osallistua hankkeeseen tarkoittaen 41 milj. euron sitoumusta vuosille sekä sitoumusta vastata voimalaitoksen kiinteistä ja muuttuvista kustannuksista omistuksensa suhteessa. TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT Turun Seudun Energiantuotanto Oy tekee päätöksen uuden monipolttoainevoimalaitoksen rakentamisesta Naantaliin keväällä Arvioitu kokonaisinvestointi on 260 milj.euroa, johon Turku Energian omanpääomanehtoinen investointi on 31 milj.euroa. Uusi sähköä ja lämpöä tuottava laitos tulee korvaamaan kivihiilen käyttöä kotimaisella uusiutuvalla polttoaineella ja on ympäristön kannalta myönteinen ratkaisu. Vuoden 2017 lopulla valmistuvaksi suunniteltu laitos parantaa myös Turku Energian sähkön hankinnan omavaraisuutta nykyisestä. Sähköntuotannon kehittäminen Turku Energiassa riippuu myös Fennovoiman ydinvoimahankkeen ja Hyötytuulen tuulivoimahankkeiden etenemisestä. Fennovoiman osalta vuosi 2014 tulee olemaan ratkaiseva sen jälkeen, kun helmikuun lopussa on tiedossa hankkeessa mukana olevat tahot. Sähkön ja lämmön kysynnän arvioidaan Turun seudulla kasvavan edelleen hitaasti energiansäästötoimista huolimatta. Lämpötilan vuosittaisten vaihteluiden arvioidaan vuositasolla vaikuttavan merkittävästi energian, erityisesti lämmön kysyntään 2000-luvun tilastojen osoittamalla tavalla. Turku Energian Lämpöliiketoiminnan kannattavuuden odotetaan pysyvän edelleen hyvänä. Kaukokylmän myynnin arvioidaan edelleen kasvavan, mutta sen osuus liikevaihdosta pysyy kuitenkin pienenä. Sähkönmyynnin kannattavuuden arvioidaan pysyvän vuoden 2013 tasolla ja toimintaa kehitetään edelleen vuonna 2012 päätetyn strategian mukaisesti. Turku Energia Sähköverkot Oy:n liikevaihdon arvioidaan hieman kasvavan siirretyn sähkön määrän noustessa ja kannattavuuden pysyvän hyvällä tasolla. Turku Energia - konsernin liiketoiminnan tuloksen arvioidaan vuonna 2014 pysyvän vuoden 2013 tasolla. 7

8 KONSERNIN JA EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA KONSERNI EMOYHTIÖ Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksista Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Tuotot osuuksista saman konsernin yrityksissä Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista Korkokulut ja muut rahoituskulut Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Poistoeron muutos Tuloverot Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Laskennallisen verovelan muutos Tilikauden voitto ennen vähemmistöosuutta Vähemmistön osuus Tilikauden voitto TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2013

9 KONSERNIN JA EMOYHTIÖN TASE KONSERNI EMOYHTIÖ VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet Rakennukset ja rakennelmat Verkostot Tuotannolliset koneet ja laitteet Koneet ja kalusto Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Sijoitukset Osuudet saman konsernin yrityksissä Saamiset saman konsernin yrityksiltä Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Osuudet omistusyhteysyrityksissä Muut osakkeet tai osuudet Muut saamiset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Keskeneräiset tuotteet Saamiset Pitkäaikainen Laskennallinen verosaaminen Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Muut saamiset Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Vähemmistöosuudet Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahalaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille Laskennallinen verovelka Muut velat Lyhytaikainen Lainat rahalaitoksilta Ostovelat Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat

10 KONSERNIN JA EMOYHTIÖN RAHOITUSLASKELMA EURO KONSERNI EMOYHTIÖ Liiketoiminta Tulorahoitus Liikevoitto Oikaisut liikevoittoon Satunnaiset erät Rahoitustuotot ja -kulut Verot Muut oikaisut Käyttöpääoman muutos Vaihto-omaisuuden muutos Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos Korottomien lyhytaik. velkojen muutos Liiketoiminnan kassavirta Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit 1) Käyttöomaisuuden myyntitulot Kassavirta ennen rahoitusta Rahoitus Pitkäaikaisten saamisten muutos Liittymismaksut Pitkäaikaisten velkojen muutos Osingonjako Laskelman mukainen likvidien varojen muutos Taseen mukainen likvidien varojen muutos ) Käyttöomaisuusinvestoinnit muodostuvat seuraavista luvuista: Varsinaiset investoinnit Muut pitkäaikaiset sijoitukset Arvonalennukset Käyttöomaisuustarvikevarastojen muutos TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2013

11 LIITETIEDOT Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet KONSERNITILINPÄÄTÖS Konsernitilinpäätökseen sisältyvät emoyhtiö Oy Turku Energia Åbo Energi Ab ja tytäryhtiöt Turku Energia Sähköverkot Oy, Turun Seudun Kaukolämpö ja Kiinteistö Oy BioTorni. Turun Seudun Energiantuotanto Oy, josta Turku Energia omistaa 39,5 %, on yhdistelty konsernitilinpäätökseen osakkuusyhtiönä. Samoin osakkuusyhtiöinä on yhdistelty Svartisen Holding AS, jonka osakepääomasta Turku Energia omistaa 34,74 % ja Turku Science Park Oy, josta Turku Energia omistaa 27,56 %. Yhtiön tilikauden 2013 tulos oli ,18 euroa ja oma pääoma ,25 euroa. Keskinäinen osakeomistus on eliminoitu hankintamenomenetelmää käyttäen. Konsernin sisäiset liiketapahtumat sekä sisäiset velat ja saamiset on eliminoitu. Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta ja tuloksesta sekä esitetty omana eränään. KÄYTTÖOMAISUUS Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen välittömään hankintamenoon. Käyttöomaisuusvarastot on aktivoitu taseeseen keskimääräiseen hankintahintaan tai sitä alempaan jälleenhankintahintaan. Suunnitelman mukaiset poistot on tehty tasapoistoina käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen pitoajan perusteella. VAIHTO-OMAISUUS Vaihto-omaisuus on arvostettu keskimääräiseen hankintahintaan tai alempaan jälleenhankintahintaan. VÄLITTÖMÄT VEROT Verot on laskettu suoriteperusteisesti. Kertynyt poistoero on merkitty konsernitaseeseen jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan sekä niiden muutos konsernituloslaskelmassa laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen. Emoyhtiössä ei ole kirjattu laskennallisia verosaamisia eikä verovelkoja. JOHDANNAISET Johdannaiset on hankittu sähkökaupan suojaamistarkoituksessa. ULKOMAANRAHAN MÄÄRÄISET ERÄT Ulkomaanrahan määräiset tapahtumat kirjataan kuukauden keskikurssiin. Tilinpäätöshetkellä taseessa olevat ulkomaanrahan määräiset saatavat ja velat arvostetaan tilinpäätöspäivän kurssiin. Liiketapahtumien kurssierot kirjataan tuloslaskelmaan. Muuntoero on kirjattu vapaaseen omaan pääomaan. 11

12 LIITETIEDOT EURO KONSERNI EMOYHTIÖ Liikevaihto Sähkön myynti Sähkön siirto Lämmön myynti Katuvaloverkkopalvelut Muut myyntitulot Yhteensä Liiketoiminnan muut tuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Muut tuotot Yhteensä Materiaalit ja palvelut Aineet ja tarvikkeet Ostot tilikauden aikana Varaston muutos Ulkopuoliset palvelut Yhteensä Konsernin palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Eläkekulut Muut henkilösivukulut Aktivoitavat palkat Yhteensä Eläkemenoihin vuonna 2013 sisältyy 1,157 M (1,036 M ) kuntien eläkevakuutukselle maksettuja eläkemenoperusteisia maksuja ennen yhtiöittämistä palveluksessa olleesta henkilöstöstä. Vastaavia maksuja sisältyy myös seuraavien vuosien henkilöstökuluihin. Näistä eläkesitoumuksista kunnat vastaavat yhteisvastuullisesti eikä niiden kattamatonta osaa voida selvittää. Tästä syystä näistä eläkesitoumuksista aiheutuvaa vastuuta ei ole esitetty liitetiedoissa eika taseessa. Johdon ja hallituksen palkat ja palkkiot Hallituksen ja toimitusjohtajan eläkesitoumukset Emoyhtiön toimitusjohtajan sekä erään konserniin kuuluvan toimitusjohtajan eläkkeelle siirtymisestä on sovittu. Poistot ja arvonalentumiset Poistot aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä Konsernireservin muutos Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu käyttöomaisuushyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Suunnitelman mukaiset poistot ovat seuraavat: Aineettomat hyödykkeet 5 10 v. Rakennukset ja rakennelmat v. Tuotannolliset koneet ja laitteet v. Verkosto v. Koneet ja laitteet 5 10 v. Tilintarkastajan palkkiot Tilintarkastuspalkkio Muut palkkiot Rahoitustuotot ja -kulut Tuotot osuuksista omistusyhteysyrityksissä Osinkotuotot Muut korkotuotot Tuotot muista pysyvien vastaavien sijoituksista Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkotuotot yhteensä TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2013

13 LIITETIEDOT EURO KONSERNI EMOYHTIÖ Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä Sijoitusten arvonalentumiset Pitkäaikaisten sijoitusten arvonalennukset Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot, konserniavustus Tilinpäätössiirrot Suunnitelman mukaisten ja tilinpäätöksessä tehtyjen poistojen erotus Kertyneestä poistoerosta omaan pääomaan merkitty osuus Tuloverot Tuloverot satunnaisista eristä Tuloverot varsinaisesta toiminnasta Laskennalliset verot Käyttöomaisuus ja muut pitkäaikaiset sijoitukset Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron lisäys Kertynyt poistoero Muut pitkävaikutteiset menot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron lisäys Kertynyt poistoero Maa-alueet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistot

14 LIITETIEDOT EURO KONSERNI EMOYHTIÖ Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron lisäys Kertynyt poistoero Tuotannolliset koneet ja laitteet Hankintameno Lisäykset Avustukset Vähennykset Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron lisäys Kertynyt poistoero Verkostot Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron lisäys Kertynyt poistoero Koneet ja laitteet Hankintameno Lisäykset Vähennykset Hankintameno Kertyneet suunnitelmapoistot Suunnitelmapoistot Kirjanpitoarvo Kertynyt poistoero Poistoeron lisäys Kertynyt poistoero Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Keskeneräiset hankinnat Tilikauden aikana valmistunut Tilikauden aikana myyty Lisäykset tilikauden aikana Keskeneräiset hankinnat Tarvikevarastot Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat yht Osakkeet konserniyritykset Hankintameno Hankintameno Saamiset saman konsernin yrityksiltä Hankintameno Muutos TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2013

15 LIITETIEDOT EURO KONSERNI EMOYHTIÖ Hankintameno Osuudet omistusyhteysyritykset Hankintameno Lisäykset Kurssiero Hankintameno Saamiset omistusyhteysyrityksiltä Hankintameno Hankintameno Muut osakkeet Hankintameno Lisäykset Hankintameno Sijoitukset Hankintameno Muutos Hankintameno Muut saamiset Hankintameno Muutos Hankintameno Pysyvien vastaavien ja rahoitusomaisuuden sijoitukset Jälleenhankintahinta Kirjanpitoarvo Erotus Konserniyritykset Turku Energia Sähköverkot Oy Omistusosuus 100 % 100 % 100 % 100 % Kotipaikka Turku Turku Turku Turku Kiinteistö Oy BioTorni 100 % 100 % 100 % 100 % Omistusosuus Turku Turku Turku Turku Kotipaikka Turun Seudun Kaukolämpö Oy Omistusosuus 60,75 % 60,75 % 60,75 % 60,75 % Kotipaikka Turku Turku Turku Turku Turun Seudun Energiatuotanto Oy Omistusosuus 39,5 % 39,5 % 39,5 % 39,5 % Kotipaikka Turku Turku Turku Turku Svartisen Holding AS Omistusosuus 34,74 % 34,74 % 34,74 % 34,74 % Kotipaikka Oslo, Norja Oslo, Norja Oslo, Norja Oslo, Norja Turku Science Park Oy Omistusosuus 27,56 % 27,56 % 27,56 % 27,56 % Kotipaikka Turku Turku Turku Turku Saamisten erittely Pitkäaikaiset saamiset Laskennallinen verosaaminen Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Lainasaamiset Muut saamiset

16 LIITETIEDOT EURO KONSERNI EMOYHTIÖ Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Saamiset samaan konserniin kuuluvilta yrityksiltä Myyntisaamiset Muut saamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Yhteensä Oma pääoma Osakepääoma Voitto edellisiltä tilikausilta Osingonjako Voitto edellisiltä tilikausilta Oikaistu edellisen tilikauden voitovaroja Muuntoero Tilikauden voitto Oma pääoma yhteensä Laskelma voitonjakokelpoisista varoista Voitto edellisiltä tilikausilta Tilikauden voitto Yhteensä Laskennallinen verovelka Laskennallinen verovelka tilinpäätössiirroista Pitkäaikainen vieras pääoma Lainat rahalaitoksilta Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Laskennalliset verot Muut velat (liittymismaksut) Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma Lainat rahalaitoksilta Ostovelat Yhteensä Velat saman konsernin yrityksille Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Yhteensä Muut velat Siirtovelat Yhteensä Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät Lomapalkat Verojaksotus TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2013

17 LIITETIEDOT EURO KONSERNI EMOYHTIÖ Saamiset saman konsernin yrityksiltä (muut saamiset) sisältää konsernitilisaatavaa Turun kaupungilta Pankkitilin saldo Annetut vakuudet Takaukset samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta Takaukset tytäryritysten puolesta Annettu osakepantti Takaukset Svartisen Holding AS:n puolesta Vastuumäärä Annettu osakepantti (yleisvakuus) Takauksen määrä Muut takaukset Takaukset muiden puolesta Omasta puolesta annetut vakuudet Takaukset sähköjohdannaisten kaupankäyntiin Pantatut arvopaperit ja pankkitilit Leasingvuokravastuut Annettu urakkatakuu Turun kaupungin kiinteistöliikelaitokselle Muut Velat, joiden vakuudeksi annettu yrityskiinnityksiä Annetut yrityskiinnitykset Rahalaitoslainat Muut vastuut Emoyhtiö Vuosina emoyhtiö on saanut taseeseen sisältymättömiä sähköliittymismaksuja ,13 euroa ja lämpöliittymismaksuja ,33 euroa. Näihin eriin sisältyy takaisinmaksuvelvollisuus, jonka toteutuminen on epätodennäköistä. Johdannaissopimukset Kohde-etuuden Tulouttamatta arvo M M Sähköjohdannaiset -Ostosopimukset 81,4-9,2 -Myyntisopimukset 14,5 1,8 Hiilijohdannaiset 4,6-0,05 Koronvaihtosopimukset Pääoma Tulouttamatta Päättymispäivä Emoyhtiö Konserni Turku Energialla on vuosille viranomaisten myöntämiä päästöoikeuksia CO2 tonnia. Määrä sisältää myös Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n kautta tulevan osuuden. Näistä vuoden 2013 aikana käytettiin lämmön ja höyryn tuotantoon CO2 tonnia. Päästöoikeuksia säästyi edelliseltä päästökauppakaudelta CO2 tonnia. Päästöoikeuksia ostettiin vuoden 2013 aikana lämmöntuotannon tarpeisiin CO2 tonnia ja sähköntuotannon tarpeisiin CO2 tonnia. Yhtiöllä on vireillä Työ- ja elinkeinoministeriön myöntämää energiatukea koskeva palautusselvitys, mutta yhtiön mielestä palautusvelvollisuutta ei ole. Vuokravastuut 49,2 M 57,7 M 35,0 M 43,1 M Konserni Euroopan unionin arseenidirektiivistä 552/2009 johtuen verkkoyhtiöllä on pylväiden käsittelyvastuu. Vanhat pylväät katsotaan ongelmajätteeksi ja ne pitää hävittää ongelmajätelaitoksissa. Käsittelyn oletetaan maksavan 140 euroa / t. 17

18 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto, milj. euroa ,2 226,8 205,7 197,4 Liikevoitto, milj. euroa 26,8 23,5 23,4 18,5 27,5 prosentteina liikevaihdosta 10,0 8,7 10,3 9,0 13,9 Voitto ennen satunnaisia eriä, milj. euroa 33,2 25,7 24,5 20,1 31,0 prosentteina liikevaihdosta 12,3 9,5 10,8 9,8 15,7 Tilikauden tulos, milj. euroa 29,3 19,9 19,3 15,1 23,2 Taseen loppusumma, milj. euroa 261,5 266,1 240,3 236,0 223,6 Bruttoinvestoinnit, milj. euroa 13,4 16,6 14,1 17,7 12,3 prosentteina liikevaihdosta 5,0 6,1 6,2 8,6 6,2 Pysyvät vastaavat, milj. euroa 196,1 188,9 191,2 184,6 183,0 Vaihto-omaisuus, milj. euroa 4,9 4,7 3,9 3,3 2,1 Saamiset, milj. euroa 46,8 57,9 40,6 41,6 31,9 Rahat ja pankkisaamiset, milj. euroa 13,6 14,7 4,5 6,5 6,6 Oma pääoma, milj. euroa 138,9 126,8 119,9 114,5 112,5 Oman pääoman tuotto (ROE), prosenttia 22,0 16,1 16,5 13,3 20,9 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), prosenttia 23,6 17,3 17,3 14,4 21,5 Gearing, prosenttia 13,4 20,9 14,7 20,3 17,6 Omavaraisuusaste, prosenttia 53,1 47,7 50,0 48,6 50,4 Osinko yhteensä, milj. euroa 16,0 14,0 14,0 14,0 21,3 Henkilöstö keskimäärin Tunnuslukujen laskentakaavat Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) = Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja + korko- ja muut rahoituskulut Taseen loppusumma - korottomat velat (keskim. vuoden aikana) x 100 Oman pääoman tuotto-% (ROE) = Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja - verot Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskim. vuoden aikana) x 100 Omavaraisuusaste-% = Oma pääoma + vähemmistöosuus Taseen loppusumma - saadut ennakot x 100 Gearing-% (1 = Korolliset nettovelat Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100 (1 Tunnuslukua laskettaessa on otettu mukaan pysyvien vastaavien sijoituksia 18 TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2013

19 SÄHKÖNMYYNNIN JA TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY:N TULOSLASKELMA SÄHKÖNMYYNTI TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot Muut liiketoiminnan tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Häviösähkö Ulkopuoliset palvelut Alueverkko-, kantaverkko- ja verkkopalvelumaksut Muut ulkopuoliset palvelut Henkilöstökulut Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot sähköverkon hyödykkeistä Suunnitelman mukaiset poistot muista pysyvien vastaavien hyödykkeistä Liiketoiminnan muut kulut Vuokrakulut Verkkovuokrat ja verkon leasingmaksut Sisäiset kulut Muut liiketoiminnan kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Saman konsernin yrityksiltä Muilta Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille Voitto ennen satunnaisia eriä Satunnaiset kulut Voitto ennen tilipäätössiirtoja ja veroja Poistoeron muutos Tuloverot Tilikauden voitto

20 SÄHKÖNMYYNNIN JA TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY:N TASE SÄHKÖNMYYNTI TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY VASTAAVAA Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Sähköverkon aineettomat hyödykkeet Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sähköverkon aineelliset hyödykkeet Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat Vaihtuvat vastaavat Saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin yrityksiltä Siirtosaamiset Rahat ja pankkisaamiset VASTATTAVAA Oma pääoma Osakepääoma Ylikurssirahasto Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vieras pääoma Pitkäaikainen Velat saman konsernin yrityksille Muut velat Lyhytaikainen Ostovelat Velat annetuista konserniavustuksista Muut velat saman konsernin yrityksille Muut velat Siirtovelat TURKU ENERGIA TILINPÄÄTÖS 2013

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2012 Sisällys Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2012 Vuosi 2012 lyhyesti 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2012 4 Konsernin ja emoyhtiön

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Oy Turku Energia Åbo Energi Ab Linnankatu 65, PL 105, 20101 Turku puh. (02) 262 8111, faksi (02) 230 4437 www.turkuenergia.

SISÄLLYSLUETTELO. Oy Turku Energia Åbo Energi Ab Linnankatu 65, PL 105, 20101 Turku puh. (02) 262 8111, faksi (02) 230 4437 www.turkuenergia. 1 SISÄLLYSLUETTELO Vuosi 26 lyhyesti 3 Turku Energia tänään 4 Turku Energian tulevaisuus 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja sen kehitysnäkymät 8 Kaukolämpö 1 Sähkönmyynti 12 Sähköverkot

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010

Pellon Sähkö Oy. Vuosikertomus. Vuosikertomus I 2010 PELLON SÄHKÖ OY Vuosikertomus 2010 Vuosikertomus I 2010 1 Toimitusjohtajan katsaus Vuosi 2010 oli yhtiömme 65 toimintavuosi. Sähkön siirtotoiminta kasvoi lähes viisi prosenttia edellisestä vuodesta 23,9

Lisätiedot

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus

Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus Suomen Rahapaja -konsernin tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus 2014 Suomen Rahapaja Oy Hallituksen toimintakertomus Alan kehitys ja liiketoiminnan riskit Käteisen rahan määrä maailmassa kasvaa

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00

tiistaina 3.6.2014 klo 11.00 VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS POHJOIS-KARJALAN ENERGIAHOLDING OY:N Jorma Korhonen 6.5.2014 Pohjois-Karjalan Y-tLinflus 1612923-9 Rantakalu 29 Energiaholding Oy Kotipaikka Joensuu 80100 JOENSUU Hallintoneuvosto

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni

Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni ......................................................... Tilinpäätös 2007 Vantaan Energia -konserni................................................... Sisällys Hallituksen toimintakertomus 2 Konsernin

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus XXXXXX 2013 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 XXXXXX SISÄLTÖ Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus Xxxxxx 2012 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Xxxxxx Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernintilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa

Finda Oy on vuoden 2010 aikana kyennyt jatkamaan toiminta-ajatuksensa Vuosikertomus 2010 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus...5 Hallinto ja johto...6 Konsernirakenne...8 Kontaktia Oy vuonna 2010...8 Oy Omnitele Ab vuonna 2010...9 DNA Oy vuonna 2010...10 Hallituksen toimintakertomus...12

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 213-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 213...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s. 9 Tuloslaskelma...s. 11 Tase...s. 12 Rahoituslaskelma...s.

Lisätiedot

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31

Finda - Vuosikertomus 2014 VUOSIKERTOMUS 2014. Sivu 1/31 VUOSIKERTOMUS 2014 Sivu 1/31 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Osakemarkkinoiden poikkeuksellisesta tilanteesta johtuen tällä hetkellä on erityisen vaikea tehdä ennusteita talouden ja markkinoiden kehittymisestä.

Lisätiedot

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti

Sisältö. Liikevaihto, miljoonaa euroa. Liikevoitto, miljoonaa euroa. Oman pääoman tuottoprosentti. Omavaraisuusasteprosentti 2011 VUOSIKERTOMUS Liikevaihto, miljoonaa euroa 40 Konserni Emo 30 20 10 0 2007 2008 2009 2010 2011 Liikevoitto, miljoonaa euroa Konserni Emo 7 6 5 4 3 2 1 20,8 8,9 24,2 10,3 25,8 10,3 28,1 10,7 36,2 6,3

Lisätiedot

TS-YHTYMÄ vuosikertomus

TS-YHTYMÄ vuosikertomus 2014 TS-YHTYMÄ vuosikertomus 1 Sisältö Avainlukuja...4 Yhtiön organisaatio, johto ja tilintarkastajat...4 Konsernin tilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt...5 Hallituksen toimintakertomus...8 Tilinpäätös...

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011

Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 1.1. 31.12.2011 1 Hallituksen toimintakertomus 1.1. 31.12.2011 Yleistä Valio Oy vastaanotti kotimaassa maitoa 1 870 miljoonaa litraa. Määrä aleni edellisestä

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 Sisältö Hallituksen toimintakertomus 2012 1 Ekokem-konserni Tuloslaskelma 5 tase 6 rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 tase 10 rahoituslaskelma 12 Ekokem-konsernin liitetiedot

Lisätiedot

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa

Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa Toimintakertomus Julkaisemme toimintakertomuksen pelkästään sähköisessä muodossa. Toimintakertomus on luettavissa osoitteessa www.lponet.fi. Pyydettäessä meiltä saa paperille tulostetun toimintakertomuksen,

Lisätiedot

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 www.pwc.fi Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 0486406-8 PricewaterhouseCoopers Oy Sisällys Toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 6 Tase 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Allekirjoitukset

Lisätiedot

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012

ekokemkonsernin tilinpäätös 2012 ekokemkonsernin tilinpäätös 212 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212 Hallituksen toimintakertomus 212 1 Tuloslaskelma 5 Tase 6 Rahoituslaskelma 8 Tuloslaskelma 9 Tase 1 Rahoituslaskelma 12

Lisätiedot

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18

Sähkömarkkinalain mukainen liiketoimintojen eriyttäminen...s. 18 VUOSIKERTOMUS 212-1 - Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus...s. 3 Naantalin Energia juhlavuosi onnistui hyvin...s. 4 Hallituksen toimintakertomus vuodelta 212...s. 6 Yleistä yhtiöstä ja toiminnoista...s.

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2012 VUOSIKERTOMUS 2011 HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYS: 2 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY

VUOSIKERTOMUS 2013 ST1 NORDIC OY OY 1 2 4 6 7 8 10 Hallituksen toimintakertomus 14 Tulos, tase ja rahoituslaskelma 20 Liitetiedot 34 35 T I LI NPÄ ÄTÖS Sisällys Olemme suomalainen energia yhtiö, joka haastaa totutut toimintatavat. Etenemme

Lisätiedot

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 AKT HOLDINGS OY Työpajankatu 10 A, PL 16 00581 HELSINKI Y-tunnus 2194007-7 Kotipaikka Helsinki TASEKIRJA TILIKAUDELTA 1.1.2013-31.12.2013 Sisältö Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Pohjolan Voima tilinpäätös

Pohjolan Voima tilinpäätös 09 Pohjolan Voima tilinpäätös Sisältö Tilinpäätös 2009 3 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätösperusteet 6 Tuloslaskelman liitetiedot 8 Taseen liitetiedot 11 Osake-erittely 24 Ehdotus vuosituloksen

Lisätiedot

AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2014 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU SISÄLLYS: 2...Toimitusjohtajan kirje 4...Hämeen Kuljetus Oy lyhyesti 6...Toimintakertomus 10...Emoyhtiön tuloslaskelma 11...Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy

4 5 Vuosikertomus 2014 Kuopion Energia Oy Vuosikertomus 214 Kuopion Energia muodostuu Kuopion Energia Oy:stä ja Kuopion Energia Liikelaitoksesta, jotka ovat kokonaan Kuopion kaupungin omistuksessa. Kuopion Energialla on noin 46 sähkö- ja 5 8 kaukolämpöasiakasta.

Lisätiedot

PRT-Forest konserni 2011. 5,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833

PRT-Forest konserni 2011. 5,6 Milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 70,5 % Henkilöstö 833 211 PRT-Forest konserni 211 Liikevaihto 147,1 Milj. euroa Vienti 22,9 Milj. euroa Liikevoitto 1,7 Milj. euroa Investoinnit 5,6 Milj. euroa Sijoitetun pääoman tuottoaste 2,9 % Omavaraisuusaste 7,5 % Henkilöstö

Lisätiedot