sata vuotta positiivista energiaa KANSIKUVA: LAPPEENRANNAN PORTTI, v.1774

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sata vuotta positiivista energiaa KANSIKUVA: LAPPEENRANNAN PORTTI, v.1774"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2001

2 sata vuotta positiivista energiaa ORTODOKSINEN KIRKKO, v.1837 KANSIKUVA: LAPPEENRANNAN PORTTI, v.1774

3 VUOSIKERTOMUS 2001 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus Energiamarkkinoilla tapahtuu Hallituksen toimintakertomus Liikevaihto 2001 Tilinpäätös Toimintavarmuus energiansiirtoverkkojen tärkein ominaisuus Tavoitteenamme laadukas ja häiriötön energianjakelu Asiointia myös Internetin välityksellä Motivoitunut henkilöstö Palveleva energiatalo

4 PURJEHDUSPAVILJONKI, v.1909 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Tilanne energiamarkkinoilla on mielenkiintoinen Vuoden 2002 keväällä tehdään eduskunnassa päätös viidennen ydinvoimalan rakentamisluvasta. Tämä päätös tulee ohjaamaan Suomen energiamarkkinoita ja kansantaloutta ratkaisevasti lähivuosikymmenien ajan. Päätös ei ole helppo sillä ratkaisuun kytkeytyy energiatuotannon riippumattomuus ja monipuolisuus polttoaineista, teollisuuden kilpailukyky ja työllisyys, Kioto-sopimuksen täyttäminen sekä muut ympäristöja turvallisuusnäkökohdat. Julkisessa keskustelussa on tarkoituksella asetettu eri energiamuodot kilpailuasetelmaan ja toisiaan korvaaviksi vaihtoehdoiksi ajettaessa omaa näkemystä voittajaksi energiaratkaisussa. Varsinkin maakaasua on käytetty lyömäaseena sekä ydinvoiman puolustajien että vastustajien leireissä. Puolustajat vetoavat kaasun kilpailukyvyn heikkenemiseen ja huoltovarmuuteen ja vastustajat taas tekevät kaasusta perusvoiman vaihtoehdon. Tällä hetkellä n.15 prosenttia kuluttamastamme sähköstä on tuotu ulkomailta. Tämä ei ole kovin pitkäjänteistä ja vastuullista toimintaa. Mikäli haluamme tulevaisuudessa turvata työllisyyden ja hyvinvoinnin Suomessa, on meillä oltava varmuus riittävästä, edullisesta ja juuri kotimaassamme tuotetusta energiasta. Meidän tulisi käyttää kaikkia mahdollisia keinoja, jotta olisimme omavaraisia sähköntuotannon suhteen, tietysti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Tärkein keinomme pyrkiessämme tähän päämäärään on energiansäästö. Myös uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisellä on merkittävä vaikutus. Nämä kaksi keinoa yhdessä eivät kuitenkaan valitettavasti riitä ja lisäksi ne tulevat niin kalliiksi, ettei meillä ole varaa ratkaista energiapolitiikkaamme vain niihin turvautuen. Näiden edellä mainittujen keinojen lisäksi on otettava käyttöön myös muut vaihtoehtomme. Ydinvoima on paras ja päästöttömin ratkaisu perusvoiman tuottamiseksi. Maakaasun käytön lisääminen yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon korvaamaan heikompia fossiilisia ratkaisuja (öljy-, kivihiili- ja turvetuotanto) vähentää ympäristön kuormitusta. Maakaasu ei kilpaile ydinvoiman kanssa perusvoiman tuotantovaihtoehtona eikä ydinvoimaratkaisu tule sulkemaan pois maakaasun kasvua ja kehitystä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannossa. Se, miksi en näe turvetta hyvänä polttoaineena johtuu turvetuotannon korkeista päästöistä sekä turpeen uusiutumisen rajallisuudesta. Puuperäisen ja yhdyskuntajäte-energian käytön lisääminen on taas kannattavaa paikallisena ratkaisuna. Jätteenpolttoon sisältyy aina omat päästöongelmansa, eikä puun polttokaan päästötöntä ole. Päästöihin tulee laskea lisäksi kuljetuksen aiheuttamat ilmansaasteet. Puuenergia ja yhdyskuntajäte on ehdottomasti hyödynnettävä silloin kun ne tulevat jonkun toiminnan jätteenä. Tukkipuiden poltto energiaksi on järjetöntä tuhlausta.

5 Kilpailutilanne energiamarkkinoilla tulee kiristymään. Ulkomaisten toimijoiden esiinmarssia on jo odoteltu täällä toimivien Vattenfall Oy:n ja Graninge AB:n lisäksi. E.ON Energie AG osti vuonna 2001 vähemmistöosuuden Espoon Sähkö Oyj:stä ja on ilmoittanut halunsa lisätä markkinaosuuttaan Suomen energiayhtiökentässä. Lisää eurooppalaisia tulee markkinoille tänä vuonna. Kasvun ja markkinaosuuksien tavoitteleminen sisältää aina omat riskinsä. Tästä amerikkalaisen Enronin konkurssi on hyvä esimerkki. Enronin kaatuminen ja Kalifornian sähkökriisi tulevat varmasti vaikuttamaan energiamarkkinoiden sääntelyyn valtameren takana ja toivottavasti myös täällä kotisuomessa. Energiamarkkinavirasto on ollut oikeilla jäljillä kehittäessään menetelmiä sähköverkon kohtuullisen tuoton määrittelyssä ja välineissä arvioida verkkotoiminnan hinnoittelua. Nyt eduskuntaan tulossa oleva lakiluonnos verkkotoimintojen yhtiöittämisvelvoitteesta on puolestaan teennäinen keino ja avaa mahdollisuuksia epäterveeseen kehitykseen markkinoilla. Johtopäätökset siitä, että lakimuutos ajaisi pieniä sähköyhtiöitä fuusioihin ja isojen syliin osoittaa, että tietyt tahot ovat jo tehneet suunnitelmia käyttää lakimuutosta hyväkseen valtapyrkimyksissään. Onneksi pienilläkin yhtiöillä on tulevaisuutensa jos vain huolehditaan kannattavasta kasvusta ja vältetään yltiöpäisiä markkinariskejä. Energian markkinahinnat ovat olleet vuoristoradalla ja markkinahintaherkkyys tulee jatkumaan. Raakaöljyn hinta kohosi 40 dollariin barrelilta vuonna 2000 ja laski pohjalukemiinsa n. 16 dollariin barrelilta syyskuun 2001 terroristihyökkäyksen jälkeen. Nyt hinta on kohonnut taas 26 dollarin tasolle. Sähkömarkkinoiden hintaheilahtelut osoittivat miten herkät markkinat ovat pohjoismaiselle tuotantotaseelle. Heilahteluvaikutuksien hillitsemiseksi tulee Suomeen rakentaa vakaahintaista perusvoimaa. K KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2001 Sähköyhtiöillä myrskyinen vuosi uluneena vuonna energiayhtiöitä ravistelivat sekä myrskyisät tuulet että hintaheilahtelut sähkömarkkinoilla. Haminan Energia Oy on kaukonäköisesti suojautunut hyvin molempien varalta eikä näillä tapahtumilla ollut vaikutusta toimintaamme. Sähkön markkinahinnat nousivat voimakkaasti keväällä Elspot-pörssihinta nousi yli 80 prosenttia ja Suomen aluehinta runsaat 50 prosenttia. Sähköyhtiöt myivät käytännössä tappiolla useiden kuukausien ajan ennen hintojen nostoa. Yli puolet vähittäismyyjistä korotti sähköenergian listahintoja, jotka nousivat lähes 11 prosenttia. Sähkön siirtomaksut kallistuivat runsaan prosentin. Sähkön verollinen kokonaishinta nousi vajaat kuusi prosenttia. On hämmästyttävää, että suuretkaan toimijat eivät olleet suojanneet hankintaansa markkinoiden heilahteluilta vaan tekivät huomattavia tappioita sähkönmyynnissä. Haminan Energia Oy on suojautunut markkinaheilahteluilta ja onnistui parantamaan sähkönmyynnin kannattavuutta ja markkinaosuutta. Sähkön myyntihintoihin tehtiin maltillinen 4 prosentin korotus syyskuun alussa. Viime marraskuun poikkeuksellisen ankarat Pyry- ja Janika -myrskyt aiheuttivat suurimmat metsätuhot ja pahimmat sähkönjakelun häiriöt vuosikymmeniin. Sadoillatuhansilla suomalaisilla oli myrskyjen aikaan sähkökatkoja. Osa katkoista oli pisimpiä vuosikymmeniin. Kauppa- ja teollisuusministeriön asettama selvitysmies tutkii sähköalan varautumis- ja jakelujärjestelmän toimivuutta poikkeuksellisissa luonnonoloissa. Myös sähköalan sisäinen selvitys on tekeillä.

6 Sähköpörssin vahva kasvu jatkui, itätuonti korvasi länsituontia Kauppa kävi pohjoismaisessa Nord Pool -sähköpörssissä ennätysvilkkaasti vuonna Keskihinta Suomen pörssimarkkina-alueella oli 22,83 euroa/mwh (13,6 p/kwh). Suomalaistoimijoiden 14,5 miljardin kilowattitunnin Elspot-kauppa kattoi noin 18 prosenttia Suomen sähkön kulutuksesta. Nord Poolin johdannaismarkkinat kasvoivat edellisvuodesta 150 prosenttia. Kokonaisvaihto oli noin 910 miljardia kilowattituntia. Lisäksi Nord Pool selvitti johdannaissopimuksia miljardia kilowattituntia. Johdannaiskaupan kasvun takana on kaksi merkittävää tekijää; hintojen nopeat muutokset ja sähkömarkkinoiden kehittyminen. Suomalaisten markkinaosuus johdannaiskaupassa kasvoi hieman ja oli 8,7 prosenttia kokonaisvolyymista. LIPPUTORNI, v.1790 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) kattoi sähkön käytöstä viime vuonna yli 32, ydinvoima lähes 27, vesivoima yli 16 sekä hiili- ja muu tavanomainen lauhdutusvoima liki 13 prosenttia. Sähkön nettotuonnin osuus laski edellisvuoden 15 prosentista 12 prosenttiin. Tuulivoiman osuus oli vajaat 0,1 prosenttia. Suomen sähkön nettotuonti oli 10 miljardia kilowattituntia. Tuonti Ruotsista ja Norjasta putosi likimain puoleen, pääosa länsituonnin supistumisesta korvattiin venäläissähkön 7,7 miljardin kilowattitunnin ennätystuonnilla, jossa oli kasvua 70 prosenttia. Venäläissähkön lisäys vastaa määrältään Loviisan ydinvoimalaitoksen yhden yksikön vuosituotantoa. Muutostahti alan yrityksissä jatkui vilkkaana Vuoden 2002 alussa Suomessa oli 98 jakeluverkon haltijaa, yksi vähemmän kuin vuosi sitten. Vuonna 1995 sähkömarkkinalain voimaantullessa oli 117 jakeluyhtiötä, 1990-luvun alussa oli 141 ja 1960-luvulla yli 300 sähköyhtiötä. Mielenkiintoisin omistusjärjestely on käynnissä Kymenlaakson Sähköosakeyhtiön omistuksesta johon ratkaisu saataneen vuoden 2002 aikana. Haminan Energia Oy kannattaa alueellista ratkaisumallia jossa turvattaisiin asiakkaiden ja omistajakuntien edut sekä alueen kehittymismahdollisuudet, eikä luovutettaisi päätösvaltaa pois omistajakunnilta. Yhtiöiden omistuksissa ja rakenteissa tapahtui monia muutoksia. Saksalaisen E.ON Energie AG:n tytäryhtiö E.ON Skandinavia AB sopi Espoon Sähkö Oyj:n vähemmistöosakkuudesta ja ruotsalainen Graninge AB omistusosuutensa nostamisesta 51 prosenttiin Kainuun Sähkö Oyj:ssä. Lopulliset kaupat toteutuivat vuoden 2002 puolella. Vattenfall-konsernin Heinola Energia Oy myi osuutensa Päijät-Hämeen Voima Oy:stä Keravan Energia Oy:lle, Mäntsälän Sähkö Oy:lle ja Porvoon Energia Oy:lle. Helsingin Energia, Vantaan Energia Oy, Lahti Energia Oy, Kymppivoima Oy, TXU Nordic Energy Oy ja Perhonjoki Oy ostivat Fortum Oyj:n ja Vattenfall Oy:n osuudet Etelä- Pohjanmaan Voima Oy:stä. Vieska Energia Oy siirtyi Herrfors Oy Ab:lle. Myös muita rakennejärjestelyjä oli runsaasti. Oulun kaupunki, Kemin Energia Oy, Tornion kaupunki, Keminmaan Energia Oy ja Tervolan kunta perustivat huhtikuussa yhteisen sähkönmyyntiyhtiön Oulun Sähkönmyynti Oy:n, joka aloitti toimintansa kesäkuun alussa. Myös Rantakairan Sähkö Oy siirsi sähkön myyntinsä siihen vuoden 2002 alussa. Lapissa Muonion sähköosuuskunta ja Enontekiön Sähkö Oy siirsivät sähkön myyntinsä Isommus Energia Oy:lle ja Utsjoen Sähköosuuskunta Fortum Markets Oy:lle. Eräät sähköyhtiöt eriyttivät toimintansa eri yhtiöihin, muun muassa Rovakaira Oy ja Porvoon Energia Oy. Energiakonserni Atro Oyj aloitti toimintansa vuoden 2002 alussa ja aiemmin Savon Voima Oyj -nimellä toiminut konserni yhtiöitti samalla liiketoimintojaan.

7 Sähkön käyttö kasvoi 3,1 prosenttia Suomi käytti sähköä viime vuonna 81,6 miljardia kilowattituntia. Kasvu edelliseen vuoteen oli 3,1 prosenttia eli 2,4 miljardia kilowattituntia. Kasvun nopeutuminen johtui yhteiskunnan muista sektoreista kuin teollisuudesta, sillä teollisuuden ja rakentamisen sähkön käyttö väheni runsaalla prosentilla vuoden jälkipuoliskon suhdannelaskun vuoksi. Koti- ja maatalouksien sähkön käyttö kasvoi yhdeksän prosenttia, siitä suurin osa johtui edellisvuotta kylmemmistä lämpötiloista. Tänä vuonna sähkön käyttö tulee kasvamaan noin kaksi prosenttia. Haminan alueen sähkönkäyttö kasvoi 5,2 prosenttia. Haminan Energia Oy:n Ilona-tuote on vahvistanut edelleen markkina-asemaansa sähkönmyynnissä. Noin puolet asiakkaistamme on Ilona-asiakkaita. Sähkön maltillinen hinnoittelu on kasvattanut asiakaskuntaa. 29 prosenttia sähköasiakkaistamme on myös S-bonusasiakkaita. Haminan Energia Oy siirsi riskienhallinta-, salkunhallinta ja tasehallintapalvelut Kotkan Energia Oy:ltä Energiameklarit Oy:lle. Energiameklarit Oy on usean energia-alan yrityksen omistama salkunhallintapalveluihin ja pörssikauppaan erikoistunut yhtiö, joka pystyy turvaamaan kilpailukykyisen sähkönhankinnan tulevaisuudessakin. Energian toimitusvarmuus pysyi erittäin hyvänä vuonna Verkoston kaapeloinnin ja raivauksien vuoksi oman verkoston keskeytysaika oli 39 minuuttia (33 minuuttia vuonna 2000). Tosin asiakkaisiin vaikutti tämän lisäksi myös laaja kantaverkon häiriö marraskuussa (62 minuuttia). Maakaasun suosio jatkuu Vuonna 2001 Suomessa käytettiin maakaasua 4,3 miljardia kilowattituntia eli 8,5 prosenttia enemmän kuin vuonna Markkinasähkön kohonnut hinta lisäsi osaltaan maakaasuvoimalaitosten käyttöä ja osa kasvusta johtui edellisvuotta kylmemmästä lämpötilasta. Maakaasun käyttö alueellamme oli 329 miljoonaa kilowattituntia. Käyttö kasvoi 7,9 prosenttia. Maakaasun hinta pidettiin kilpailukykyisenä korkeahkosta hankintahinnasta huolimatta. Uusia maakaasuliittymiä rakennettiin entiseen tapaan. Maakaasumarkkinalaki astui voimaan Vuoden 2001 tilinpäätöksessä eriytettiin maakaasun myynti- ja siirtoliiketoiminnat ensimmäisen kerran. Asiakashinnoittelu muutettiin myynti- ja siirtopohjaiseksi maaliskuun alussa. Merkittävin muutos maakaasumarkkinoissa oli jälkimarkkinoiden avautuminen ja kaupankäynnin alkaminen Kaasupörssissä Haminan Energia Oy hyödynsi ensimmäisten toimijoiden joukossa mahdollisuuden jälkimarkkinakaupankäyntiin: kauppaa tehtiin yhteensä 8,4 Mmk arvosta, joka vastaa n.10 prosentin osuutta liikevaihdosta. Maakaasun jakeluverkossa ei ollut käyttöhäiriöitä lainkaan vuonna Tutkimus- ja tuotekehitys Syksyn myrskyt, häiriöt jakeluverkoissa sekä sähkön markkinahinnan heilahtelut ovat osaltaan tuoneet yhtiön kehittämälle virtuaalivoimalaratkaisulle lisää kannattavuutta. TEKESin osittain rahoittama tutkimushanke valmistuu vuoden 2002 aikana. Ratkaisulla saadaan pienimuotoinen ja hajautettu yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto erittäin kannattavaksi. Yhtiö jatkoi panostustaan polttokennoteknologia- ja tiedonsiirto sähköverkoissa -tutkimushankkeissa. Nämä tekniikat eivät ole vielä kaupallistettavassa vaiheessa, mutta niistä kehittyy näkemyksemme mukaan hyvinkin kannattavia ja perusliiketoimintoja tukevia toimintoja. Henkilöstö ja talous Liiketoimintojen laajentuessa organisaatiota vahvistettiin kaukolämpö-, tuotanto- ja laatuosaamisella. Näiden panostusten ansiosta pystymme entistä paremmin kehittämään uusia kaukolämpö- ja partnership -liiketoimintoja. Henkilöstön koulutus painottui tietojärjestelmä- ja toimintajärjestelmäkoulutukseen. Vuosi 2001 oli yhtiön 8. tilikausi. Toimintahistoriassa vuosi oli 100. ja maakaasunjakelun osalta 19. Vuoden 2001 liikevaihto oli 88,8 Mmk. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 20,1 prosenttia. Liikevaihto jakaantui sähkön myyntiin 17,6 Mmk (-4,2%), sähkönsiirtoon 16,4 Mmk (+3,6%), maakaasun myyntiin 30,2 Mmk, maakaasun siirtoon 20,4 Mmk ja muuhun toimintaan 3,7 Mmk (+14,8 %). Koko maakaasuliiketoiminta oli 50,6 Mmk (+ 40,1 %). Investoinnit vuonna 2001 olivat 16,7 Mmk ja pääosa investoinneista kohdistui satama-alueen energianjakelun kehittämiseen. Kasvavan liiketoiminnan turvaamiseksi toteutettiin myös toimitalon saneeraus. Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset näkymät vuodelle 2002 ovat erittäin hyvät. Sähkö- ja maakaasuliiketoimintojen volyymi ja kannattavuus paranevat ja tämän lisäksi BASF Oy:n kanssa toteutettava yhteistyö avaa aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kiitän henkilökuntaa ja kaikkia yhteistyökumppaneita erinomaisesta toiminnasta. Timo Toikka toimitusjohtaja

8 PUISTOTALO, v.1884 ENEGIAMARKKINOILLA TAPAHTUU Haminan Energia Oy mukana alan kehityksessä S ähkömarkkinoilla kulunut vuosi toi tullessaan selkeän hintatason korotuksen, kesäaika oli erityisen poikkeuksellinen sähkön markkinahinnan ollessa kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Markkinaosuuksien valtaamiseen ja jakeluverkkojen hankintaan käytetyt panokset tulevat vähitellen myös maksuun. Maakaasumarkkinoilla kulunut vuosi osoitti, että jälkimarkkinat toimivat, joskin pientä hakemista menettelytavoissa vielä ilmeni. Maakaasupörssi aloitti toimintansa. Lienee paikallaan todeta, että muutosvaiheen aikana ainoastaan vuoden 2001 voimassa ollut tukkutariffi oli oikea ratkaisu. Kulunut vuosi antoi kokemusta kaikille maakaasukaupan osapuolille ja uusittu maakaasun tukkutariffi M2002 on korjannut osaltaan myös menneen vuoden aikana esiintyneitä puutteita. Suomen hallitus teki myönteisen päätöksen ydinvoiman lisärakentamisesta ja asia tulee eduskuntakäsittelyyn vielä tänä keväänä. Ydinvoimaratkaisu on selkeä kannanotto Suomen perusenergiaratkaisuun tulevaisuudessa. Asia on nähtävä siinä valossa, että joudumme päättämään myös sen kuinka korvaamme tulevaisuudessa kivihiilen ja kenties myös turpeen- sekä öljynkäytön energiantuotannossa. Liiallinen sähköntuonti naapurimaista ei ole oikea ratkaisu ja lisäämällä sähköntuontia jätämme myös ympäristökysymykset toisten ratkaistavaksi. Kantakaamme siis oma vastuumme myös ympäristökysymyksissä.

9 Hajautettu energiantuotanto Hajautettu pienimuotoinen energiantuotanto on myös ympäristöä suosiva ratkaisu. Se ei toki ratkaise perusenergian tuotantokysymystä, mutta tuo kuitenkin energiansäästöä ja sopivilla polttoainevalinnoilla pienentää myös ympäristörasitusta ja parantaa sähkön käyttövarmuutta. Energiapula Kaliforniassa sekä Ruotsissa ja Suomessa tapahtuneet vakavat sähkön jakeluhäiriöt osoittavat sen kuinka haavoittuvainen yhteiskunta tänä päivänä on. TEKESin rahoittama tutkimushanke, virtuaalivoimalaitos, jonka tavoitteena on kehittää ohjaus- ja optimointiohjelmisto hajautetun pienimuotoisen sähkön ja lämmön yhteistuotannon tarpeisiin, valmistuu kevään kuluessa. Ohjaus- ja optimointiohjelmisto on ollut koekäytössä syyskuusta lähtien Harjun Oppimiskeskus Oy:n kaasumoottorilaitoksella. Koekäytön tulokset ovat erittäin rohkaisevia ja optimointi toimii hyvin. Hamina Energia Oy:lle valmistuu maaliskuussa toinen hajautetun lämmön ja sähkön tuotantolaitos, jossa on kaksi kaasumoottoria. Laitoksen valmistumisen myötä virtuaalivoimalaitoksen ohjelmistoa päästään testaamaan käytännössä myös kahden voimalaitoksen ympäristössä. Kesäkuun lopussa 2001 Haminan Energia Oy solmi kokonaisenergian toimitussopimuksen BASF Oy:n kanssa Haminan satamaan valmistuvan paperinpäällystysdispersiotehtaan tarpeisiin. Höyrytys Oy:n toimittama kattilalaitos aloittaa höyryn tuotannon kesäkuussa. Solmittu sopimus on merkittävä panostus Haminan Energia Oy:n lämpöliiketoimintaan ja luo hyvän pohjan kokonaisenergian toimitusten jatkokehittämiselle. Haluamme myös jatkossa olla varteenotettava kumppani energiapalveluiden tuottajana ja kehittää osaamistamme paremmin energiaa säästäviin ja ympäristöystävällisiin sekä asiakkaalle edullisiin toimintamenetelmiin. Erilaisten energiamuotojen tuotannon yhdistäminen ja siten saatavat synergiaedut tuovat energiankäytön kokonaissäästöä ja mahdollistavat myös ympäristökuormituksen pienentämisen. Haminan Energia Oy aktiivisesti mukana alan kehityshankkeissa Haminan Energia Oy on jatkanut polttokennoselvitystä erilaisten liiketoimintamallien osalta. Seuraamme edelleen aktiivisesti maailmalla tapahtuvaa alan kehitystä, jotta olisimme valmiita tarjoamaan toimivia käyttösovellutuksia polttokennojen tullessa yleisille markkinoille. SENERin vetämä PLC- projekti on tuottanut käytännön testituloksia, jotka ovat olleet rohkaisevia. Viranomaisten on vain saatava alaa koskeva lainsäädäntö vastaamaan käytännön tarpeita. Keskustelua on herättänyt muun muassa tiedonsiirron häiriökysymykset. Langaton tiedonsiirto on myös tullut mukaan energiayhtiöiden palvelutarjontaan ja se lisää varmasti kilpailua tiedonsiirtomarkkinoilla. Tulevaisuuden tiedonsiirtoratkaisut tulevat sisältämään eri tekniikoiden, langattoman tiedonsiirtoverkon, sähköverkon sekä perinteisen tiedonsiirtoverkon sekoituksen. Mikään eri vaihtoehdoista ei ole toisiaan poissulkeva vaan täydentävä. Olemme rakentaneet kaksi eri verkon osaa valmiiksi sähköverkon kautta tapahtuvan energiamittareiden luennan tekemiseksi. Sähköverkon kautta tapahtuva mittarinluentakokeilu aloitetaan kevään kuluessa. Kaiken kaikkiaan kulunut vuosi on jälleen ollut haastava ja tulevaisuus tuo tullessaan uusia vaihtoehtoja energiaratkaisuiksi. Tulemme edelleen ponnistelemaan kyetäksemme palvelemaan asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme entistä paremmin. Pekka Raukko liiketoimintajohtaja

10 TANELINKULMA, v.1889 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset näkymät ovat hyvät K ulunut tilikausi oli Haminan Energia Oy:n kahdeksas tilikausi. Yhtiön taloudellinen ja toiminnallinen tulos toteutui suunniteltua heikommin. Maakaasun myynnin tulos jäi budjetoidusta johtuen suunniteltua korkeammasta hankintahinnasta. Muiden liiketoimintojen kannattavuus toteutui suunnitellusti. Maakaasun jälkimarkkinoiden avautuminen mahdollisti maakaasun jälkimarkkinakaupan uutena maakaasun myyntisegmenttinä. Sähkön markkinahinnat kohosivat voimakkaasti vuoden 2001 alussa, mikä paransi yhtiön kilpailuasemaa ja sähkönmyynnin kannattavuutta. Toimintavuonna solmittiin merkittävä kokonaisenergian toimitussopimus BASF Oy:n kanssa, mikä tulee kasvattamaan yhtiön liikevaihtoa merkittävästi tulevina vuosina. Investoinnin vaatimat henkilöstö- ja rahoituspanostukset heikensivät osaltaan vuoden 2001 tulosta. Tuotantolaitos käynnistyy vuonna Toimintavuonna toteutettiin toimitalon saneerausinvestointi, jonka turvin voitiin toteuttaa organisaation vahvistus ja saattaa kaukokäyttö- ja valvomotilat laajentuneen toiminnan edellyttämiin puitteisiin. Verkostoinvestoinneista merkittävimmät olivat maakaasu- ja sähköverkoston rakentaminen BASF Oy:n tuotantolaitoksen tarpeisiin. Yhtiön organisaatiota vahvistettiin kuluvan vuoden aikana tavoitteena vahvistaa kaukolämpö- ja tuotantolaitososaamista. Tutkimus- ja tuotekehityspanostus suunnattiin hajautettuun voimantuotantoon, polttokennoteknologiaan ja tiedonsiirtoon sähköverkoissa. Sähkönmyynnissä kanta-asiakkaiden määrä edelleen lisääntyi ja yhtiö kasvatti markkinaosuuttaan Ilona -tuoteperheen ja Osuuskauppa Ympyrän kanssa tehdyn bonus-yhteistyön ansiosta. Hintakilpailu sähkönmyynnissä taittui ja hintataso lähti nousuun kesän ja syksyn aikana. Haminan Energia Oy:n markkina-asema vahvistui vuoden aikana. Maakaasun kilpailukyky pidettiin hyvänä, vaikka hankintahinta ei toteutunutkaan suunnitellulla tasolla. Henkilöstön kehittäminen on painottunut edelleen uusien ohjelmistojen käyttöönottoon, kielikoulutukseen sekä toimintajärjestelmän rakentamiseen. Toimintajärjestelmä, joka sisältää laatu-, ympäristöja turvallisuusjärjestelmän, sertifioidaan vuoden 2002 aikana. Järjestelmän avulla parannamme palvelumme laatua ja tehokkuutta sekä alennamme kustannuksia. Toimintavuonna Suomessa vallinneet poikkeuksellisen voimakkaat myrskyt ja niiden aiheuttamat sähkökatkokset ja samalla toteutunut sähkön markkinahinnan voimakas heilahtelu on lisännyt pienimuotoisen, hajautetun voimantuotannon mielekkyyttä ja kannattavuutta. Maakaasun suosio ja kasvu tulee jatkumaan alueellamme. Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset näkymät ovat hyvät.

11 Talous Maakaasumarkkinalain edellyttämä maakaasuliiketoimintojen eriyttäminen myynti- ja siirtoliiketoimiin tehtiin ensimmäisen kerran tällä tilikaudella ja tämän vuoksi tilinpäätöksessä ei ole esitetty vertailutietoja vuodelta Tilikauden liikevaihto oli 88,4 Mmk. Liikevaihdosta 17,6 Mmk kertyi sähkön myynnistä, 16,4 Mmk sähkön siirrosta, 30,3 Mmk maakaasun myynnistä, 20,4 Mmk maakaasun siirrosta, muun liiketoiminnan osuuden ollessa 3,7 Mmk. Tilikauden kokonaispoistot olivat 7,1 Mmk ja tilikauden voitto oli 1,0 Mmk. Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella 16,7 Mmk, josta aktivoitujen palkkojen osuus 0,5 Mmk. Suurimmat investoinnit kohdistuivat: sähköverkostoon (2,5 Mmk), maakaasuverkostoon (3,7 Mmk), koneisiin ja kalustoon (1,3 Mmk), rakennuksiin (2,9 Mmk) ja aineettomiin hyödykkeisiin (0,2 Mmk). Keskeneräiset hankinnat kasvoivat tilikauden aikana 6,1 Mmk:lla. Rahoitus ja vastuut Yhtiöllä oli lainoja tilikauden lopussa 31,1 Mmk. Taseen loppusumma oli 120,3 Mmk. Liittymismaksujen lisäys oli 0,7 Mmk. Tulorahoituksen ja liittymismaksuihin perustuva investointien omarahoitusaste oli 53,5 %. HALLINTO Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa valittiin uudelleen hallitukseen erovuorossa ollut Minna Räisänen. Erovuorossa olleen Eeva Rautamaan tilalle valittiin Birgitta Klami. Henkilöstön edustajaksi todettiin Mika Kotoluoto. Tilintarkastajina toimivat kertomusvuonna: Tilintarkastustoimisto Idman & Vilén Oy, KHT-yhteisö, Tampere; vastuunalaisena tarkastajana Heikki Järvi, KHT, Tampere sekä Raimo Vallenius, HTM, JHTT, Mikkeli ja Lasse Talsi, HTM, Hamina ja varatilintarkastajina henkilötilintarkastajille edellä mainitussa järjestyksessä Kai Roslakka, JHTT, Imatra, Matti Sahala, ekonomi, Hamina. Haminan Energia Oy:n osakkeet omistaa Haminan kaupunki. takana vasemmalta Pekka Raukko, Paul Syvänne, Raila Filppu edessä vasemmalta Timo Toikka, Minna Räisänen, Taito Mäkelä, Birgitta Klami, Mika Kotoluoto HALLITUS Hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet) Puheenjohtaja Taito Mäkelä (Matti Porkka ) Varapuheenjohtaja Eeva Rautamaa, asti (Veli-Matti Hartikainen) Paul Syvänne, alkaen (Leena Bergqvist) Birgitta Klami alkaen (Osmo Ristolainen) Minna Räisänen (Marja-Liisa Pöntynen) Mika Kotoluoto, henkilökunnan nimeämä (Hannu Pekkarinen) Hallituksen kokouksissa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Timo Toikka ja sihteerinä hallintopäällikkö Raila Filppu. Hallituksen toimeksiannosta valvontatilintarkastuksesta on vastannut Tilintarkastustoimisto Idman & Vilén Oy. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle Tilinpäätöksen mukainen voitto oli ,06 markkaa. Tilikauden voitto kokonaisuudessaan ( ,06 mk) ja edellisten tilikausien voitoista ( ,94 mk) esitetään maksettavaksi yhteensä markkaa osinkona osakkeille. Yhtä osaketta kohden maksetaan markkaa osinkoa. Osinko esitetään maksettavaksi osakkeille Hallitus esittää lisäksi tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä rahoituslaskelman yhtiökokouksen vahvistettavaksi.

12 LIIKEVAIHTO ( mk ) 30,3 20,4 Liikevaihto ,4 Mmk MAAKAASUN MYYNTI MAAKAASUN SIIRTO 3,7 16,4 17,6 SÄHKÖN MYYNTI SÄHKÖN SIIRTO MUU Liikevaihdon jakauma 2001 T T T T SÄHKÖN MYYNTI TEOLLISUUS SÄHKÖN SIIRTO TEOLLISUUS SÄHKÖN MYYNTI YKSITYISET SÄHKÖN SIIRTO YKSITYISET MUU MAAKAASUN MYYNTI PIENKULUTTAJAT MAAKAASUN SIIRTO PIENKULUTTAJAT MAAKAASUN MYYNTI TEOLLISUUS MAAKAASUN SIIRTO TEOLLISUUS T 10 T T T 8 8 M2001 MYYNTI M2001 SIIRTO JÄLKIMARKKINAKAASU Liikevaihto Yht. 72,3 Yht. 68,2 Yht. 66,6 Yht. 73,6 Yht. 88, MAAKAASUN MYYNTI MAAKAASUN SIIRTO SÄHKÖN MYYNTI SÄHKÖN SIIRTO MUU Maakaasun myynti ja siirto eriytettiin

13 TULOSLASKELMA ( mk ) LIIKEVAIHTO , ,71 Valmistus omaan käyttöön , ,33 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,95 Varastojen muutos , ,89 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,04 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,32 Muut henkilösivukulut , ,60 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,04 Liiketoiminnan muut kulut , ,65 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,55 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,16 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,54 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,17 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,85 Tuloverot , ,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,02

14 TASE ( mk ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,39 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,12 Sähköverkosto , ,03 Kaukolämpöverkosto , ,08 Maakaasuverkosto , ,36 Koneet ja kalusto , ,68 Keskeneräiset hankinnat , ,47 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,13 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,44 Saamiset Myyntisaamiset , ,75 Siirtosaamiset , ,95 Rahat ja pankkisaamiset , ,04 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,18 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,31 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Vararahasto , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,56 Tilikauden voitto , ,02 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,58 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,10 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,67 Liittymismaksut , ,70 LYHYTAIKAINEN Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Ostovelat , ,50 Muut velat , ,64 Siirtovelat , ,12 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,63 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,31

15 TULOSLASKELMA (1.000 mk) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Lainasaamisten takaisinmaksut INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten liittymismaksujen lisäykset Pitkäaikaisten liittymismaksujen palautukset Maksetut osingot ja muu voitonjako RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-) RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA

16 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ( mk ) TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Liikevaihto toimialoittain Sähköliiketoiminta , ,04 myynti siirto , , , ,45 Maakaasuliiketoiminta , ,12 myynti siirto , ,84 Muu liiketoiminta , ,55 Yhteensä , ,71 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista: Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä saaduilla avustuksilla ja suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoajat käyttöomaisuusryhmittäin: Aineettomat hyödykkeet 5-10 v. Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakenn v. Sähköverkosto v. Kaukolämpöverkosto v. Kaasuverkosto v. Koneet ja kalusto 5-10 v. Tilikauden poistot: Suunnitelman mukaiset poistot Poistoeron muutos Kokonaispoistot Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet: Rakennukset ja rakenn Sähköverkosto Kaukolämpöverkosto Maakaasuverkosto Koneet ja kalusto Yhteensä

17 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Pysyviin vastaaviin kuuluvien hankintamenojen poistamatta oleva osa: AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Kok.hankintameno Kertyneet sumu-poistot Tilikauden sumu-poistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kertynyt AINEELLISET HYÖDYKKEET Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Lisäykset Kok.hankintameno Kertyneet sumu-poistot Tilikauden sumu-poistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kertynyt Sähköverkosto Hankintameno Lisäykset Kok.hankintameno Kertyneet sumu-poistot Tilikauden sumu-poistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kertynyt

18 Kaukolämpöverkosto Hankintameno Lisäykset Kok.hankintameno Kertyneet sumu-poistot Tilikauden sumu-poistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kertynyt Maakaasuverkosto Hankintameno Lisäykset Kok.hankintameno Kertyneet sumu-poistot Tilikauden sumu-poistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kertynyt Koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kok.hankintameno Kertyneet sumu-poistot Vähennysten/siirtojen kertynyt sumu-poisto Tilikauden sumu-poistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kertynyt Keskeneräiset hankinnat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo

19 Omistukset muissa yrityksissä: Kymertek Oy Ltd, kotipaikka Hamina, omistusosuus 1/3. Siirtosaamisten olennaiset erät: Leasingvuokra ,00 Kaasun kiinteät maksut ,28 Muut , ,80 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Oman pääoman muutosten erittely: Voitonjakokelpoiset varat: Voittovarat , ,56 Osingonjako , ,00 Tilikauden voitto , ,02 Voitonjakokelpoiset varat , ,58 Pitkäaikainen vieraspääoma: Pitkäaikaisista rahoituslaitoslainoista erääntyy maksettavaksi markkaa myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua. Lainojen vakuutena on osakkeenomistajan markan omavelkainen takaus sekä markan yrityskiinnitys. Lyhytaikainen vieraspääoma: Muihin velkoihin sisältyy korollista velkaa mk:aa. Siirtovelkojen oleelliset erät: Palkat sosiaalikuluineen ,53 Kanta-asiakasalennukset ,98 Korot ,42 Muut 6 343, ,23 MUUT LIITETIEDOT: Vakuudet ja vastuusitoumukset: Keskijänniteverkon ja 110 kv:n siirtoverkon leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien vastuut ovat yhteensä ,21 markkaa. Alkaneella tilikaudella maksettava määrä on ,91 markkaa. Sopimukset on irtisanottavissa ja lunastettavissa markkinahintaan neljännesvuosittain. Tuotantolaitoksen leasingvuokrasopimusten mukaiset vuokrien vastuut ovat yhteensä ,95 markkaa. Alkaneella tilikaudella maksettava määrä on ,26 markkaa. Taseen ulkopuolisia liittymisvastuita on markkaa. Henkilöstö: Yhtiön henkilökunnan määrä oli keskimäärin 23 henkilöä. Maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä markkaa, josta hallitustyöskentelystä maksetut palkkiot olivat markkaa.

20 SÄHKÖN MYYNNIN TULOSLASKELMA ( mk ) LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA SÄHKÖN SIIRRON TULOSLASKELMA ( mk ) LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 15.5. 31.12. Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3 Tase 5 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9 Kirjanpitokirjat ja tositelajit 13 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00

HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE KLO 9.00 HONKARAKENNE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.8.2006 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.06.2006 Honkarakenne-konsernin kuluvan vuoden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 35,7 miljoonaa euroa, kun se edellisenä vuonna vastaavaan

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2008

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN 31.12.2015 LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET KONSERNITILINPÄÄTÖS Hartela-konsernin emoyhtiö on Hartela-yhtiöt Oy, jonka kotipaikka on Helsinki. tilinpäätöksen jäljennökset ovat

Lisätiedot

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00

1-4/2016 Liikevaihto ,72. Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 1-4/2016 Liikevaihto 840 677,72 300, Yleiset myyntitilit 840 677,72 3000, Myynti 840 677,72 Liiketoiminnan muut tuotot 200,00 3980, Muut tuotot 200,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2010 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2010 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 000 euroa 1.1. 31.12.2005 1.1. 31.12.2004 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä

Lisätiedot

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA PALKKAHALLINNON PALVELUJA. POWEST OMISTAA SELLAISIA YHTIÖITÄ, JOIDEN LIIKETOIMINNAT PALVELEVAT SEN OSAKKAIDEN VOIMANTUOTANTOA JA ENERGIAN HANKINTAA. LISÄKSI POWEST TARJOAA POHJOLAN VOIMALLE TALOUS- JA PALKKAHALLINNON PALVELUJA.

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09

TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2009 1.1.-31.12.2008 LIIKEVAIHTO 7 800 884,11 7 480 643,09 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005 28.2.2006 Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2005-28.2.2006 aikana kaksi huutokauppaa eli yhden vähemmän kuin edellisellä

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut

Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Tilinpäätöksen rekisteröinti Registrering av bokslut Kaupparekisteri Handelsregistret Verohallinnosta saapuneet tiedot Uppgifter inkomna från

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 7.11.2002 klo 9.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2002 - Elektroniikka-alan taantuma jatkunut Suomessa - Liikevaihto 17,7 milj. euroa 1-9/02

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.).

Vuokrasopimuskannan arvo 31.8.2015 oli 61,3 M (62,9 M ) ja vuokrasopimusten keskimääräinen kesto 3,9 v. (4,0 v.). JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 2.10.2015 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Katsauskauden liikevaihto 10,1 M ylitti (+ 7,8 %) edellisvuoden liikevaihdon (9,4

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT

OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 LIIKETOIMINTARYHMÄT OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2001 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-kesäkuun liikevaihto oli 749,6 miljoonaa markkaa (2000: 764,3 Mmk). Elintarvikeryhmän liikevaihto aleni 327,8 miljoonaan markkaan (339,0

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0

L ä n n e n Te h t a a t O s a v u o s i k a t s a u s 1. 1. - 3 0. 4. 2 0 0 0 Lännen Tehtaat Osavuosikatsaus 1.1.-30.4.2000 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2000 Liikevaihto Lännen Tehtaiden tammi-huhtikuun liikevaihto oli 491,7 miljoonaa markkaa (1999: 382,0 Mmk). Liikevaihto kasvoi 29

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut

1/8. Suomen Posti -konsernin tunnusluvut 1/8 n tunnusluvut Q1/2007 Q1/2006 Muutos 1-12/2006 % Liikevaihto, milj. euroa 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Liikevoitto, milj. euroa 45,9 37,6 22,1 89,0 Liikevoittoprosentti 10,6 9,8 5,7 Voitto ennen veroja,

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003

SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.07.2003 KLO 09.00 SCANFIL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 01.01. 30.06.2003 Liikevaihto tammi-kesäkuussa oli 121,8 (121,2) milj. euroa, muutos edelliseen vuoteen + 0,5 %. Liikevoitto

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 8:50 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2016 PÖRSSITIEDOTE 10.11.2016 KLO 8:50 - Liikevaihto 28,3 miljoonaa euroa (31,0 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoonaa euroa (1,9 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03

TULOSLASKELMA LIIKEVAIHTO , ,03 1. a) Yhtiön nimi: Hevosopisto Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus: 25 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Yhtiön toimialana on hevosalan sekä ravi- ja ratsastusurheilun korkeatasoinen koulutustoiminta,

Lisätiedot

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio

KPY Sijoitus Oy. TASEKIRJA Tilikausi Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio TASEKIRJA Tilikausi 1.1. 31.12.2010 Y-tunnus: Kotipaikka: Kuopio 2 Sisällysluettelo Sivu Toimintakertomus 3-4 Tase 5-6 Tuloslaskelma 7 Rahoituslaskelma 8 Liitetiedot 9-12 Kirjanpitokirjat ja tositelajit

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä.

Yhtiön pitkän tähtäimen strateginen tavoiteohjelma on käynnissä. Kvartaalitasolla ohjelman tulokset eivät vielä ole nähtävissä. Puolivuotiskatsaus 2016 Jakson liikevaihto oli 48 470 T (47 992 T ) Jakson liiketulos oli 1 365 T (1 204 T ) Jakson tulos oli 1 035 T (863 T ) Tulos per osake 0,070 Oma pääoma per osake 0,482 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Ensimmäinen vuosineljännes 2016

Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Ensimmäinen vuosineljännes 2016 Jakson liikevaihto oli 23 447 T (23 571 T ) Jakson liiketulos oli 299 T (721 T ) Jakson tulos oli 212 T (515 T ) Tulos per osake 0,014 Oma pääoma per osake 0,443 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus

Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 Konsernin rakenne Osuuskunta KPY on emoyhteisö konsernissa, johon kuuluvat Enfo Oyj, Voimatel Oy, Vetrea Terveys Oy, KPY Sijoitus

Lisätiedot

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin.

Venäjän vaikea taloudellinen tilanne vaikuttaa myyntiin edelleen. Ruplan kurssimuutokset aiheuttavat valuuttariskin. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2015 PÖRSSITIEDOTE 6.11.2015 KLO 8:45 Katsauskauden tulos kasvoi 77%. - Liikevaihto 31,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. euroa) - Liikevoitto 1,9 miljoonaa

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

T A S E K I R JA

T A S E K I R JA Y-tunnus 0928095-0 T A S E K I R JA 31.12.2013 TILIKAUSI 01.01.2013 31.12.2013 Y-tunnus 0928095-0 SISÄLTÖ: VUOSIKERTOMUS 1. 4. TULOSLASKELMA 5. TASE 6. 7. LIITETIEDOT 8. 9. LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Lisätiedot

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015

Yritys Oy. Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Yritys Oy Yrityskatsastusraportti Turussa 15.1.2015 Raportin sisällys Esitys kehitystoimenpiteiksi 3-4 Tilannearvio 5-7 Toiminnan nykytila 8 Kehitetty toimintamalli 9 Tulosanalyysi 10 Taseanalyysi 11 Kilpailijavertailu

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI

TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI TOIMINTAKERTOMUS TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 Yleistä yhtiöstä Yhtiö on 18.12.1998 allekirjoittanut maanvuokrasopimuksen, jolla yhtiö vuokraa Suomen valtiolta Inarin kunnan Laanilan valtionmaasta Kaunispään

Lisätiedot

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1

Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Leijona Catering Oy Palkitsemistiedot vuodelta 2012 30.5.2013 1 Yleistä Vuosi 2012 oli Leijona Catering Oy:n perustamisvuosi. Puolustusvoimien kumppanina yrityksemme juuret ulottuvat kuitenkin syvälle

Lisätiedot

KONSERNIN TULOSLASKELMA

KONSERNIN TULOSLASKELMA SCANFIL OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.5.2012 KLO 8.30 SCANFIL EMS OY KONSERNIN VUODEN 2011 LUVUT VERTAILUTIEDOKSI SCANFIL OYJ:LLE Uusi Scanfil Oyj syntyi Sievi Capital Oyj:n 1.1.2012 täytäntöönpannussa osittaisjakautumisessa,

Lisätiedot

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite

STOCKMANN Oyj Abp, OSAVUOSIKATSAUS Tase, konserni, milj. euroa Liite Tase, konserni, milj. euroa Liite 31.12.2008 31.12.2007 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineettomat hyödykkeet 1,2 758,5 844,5 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,2 587,5 476,8 Myytävissä olevat sijoitukset

Lisätiedot

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67

Winled Oy Ltd, Tilinpäätös Muut pitkävaikutteiset menot ,13 0,00. Koneet ja kalusto , ,67 Winled Oy Ltd, 0806098-0 Tilinpäätös 1.3.2015-29.2.2016 TASE 29.2.2016 28.2.2015 VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Muut pitkävaikutteiset menot 140 589,13 0,00 Aineettomat hyödykkeet yhteensä

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot