sata vuotta positiivista energiaa KANSIKUVA: LAPPEENRANNAN PORTTI, v.1774

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "sata vuotta positiivista energiaa KANSIKUVA: LAPPEENRANNAN PORTTI, v.1774"

Transkriptio

1 VUOSIKERTOMUS 2001

2 sata vuotta positiivista energiaa ORTODOKSINEN KIRKKO, v.1837 KANSIKUVA: LAPPEENRANNAN PORTTI, v.1774

3 VUOSIKERTOMUS 2001 SISÄLTÖ Toimitusjohtajan katsaus Energiamarkkinoilla tapahtuu Hallituksen toimintakertomus Liikevaihto 2001 Tilinpäätös Toimintavarmuus energiansiirtoverkkojen tärkein ominaisuus Tavoitteenamme laadukas ja häiriötön energianjakelu Asiointia myös Internetin välityksellä Motivoitunut henkilöstö Palveleva energiatalo

4 PURJEHDUSPAVILJONKI, v.1909 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Tilanne energiamarkkinoilla on mielenkiintoinen Vuoden 2002 keväällä tehdään eduskunnassa päätös viidennen ydinvoimalan rakentamisluvasta. Tämä päätös tulee ohjaamaan Suomen energiamarkkinoita ja kansantaloutta ratkaisevasti lähivuosikymmenien ajan. Päätös ei ole helppo sillä ratkaisuun kytkeytyy energiatuotannon riippumattomuus ja monipuolisuus polttoaineista, teollisuuden kilpailukyky ja työllisyys, Kioto-sopimuksen täyttäminen sekä muut ympäristöja turvallisuusnäkökohdat. Julkisessa keskustelussa on tarkoituksella asetettu eri energiamuodot kilpailuasetelmaan ja toisiaan korvaaviksi vaihtoehdoiksi ajettaessa omaa näkemystä voittajaksi energiaratkaisussa. Varsinkin maakaasua on käytetty lyömäaseena sekä ydinvoiman puolustajien että vastustajien leireissä. Puolustajat vetoavat kaasun kilpailukyvyn heikkenemiseen ja huoltovarmuuteen ja vastustajat taas tekevät kaasusta perusvoiman vaihtoehdon. Tällä hetkellä n.15 prosenttia kuluttamastamme sähköstä on tuotu ulkomailta. Tämä ei ole kovin pitkäjänteistä ja vastuullista toimintaa. Mikäli haluamme tulevaisuudessa turvata työllisyyden ja hyvinvoinnin Suomessa, on meillä oltava varmuus riittävästä, edullisesta ja juuri kotimaassamme tuotetusta energiasta. Meidän tulisi käyttää kaikkia mahdollisia keinoja, jotta olisimme omavaraisia sähköntuotannon suhteen, tietysti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Tärkein keinomme pyrkiessämme tähän päämäärään on energiansäästö. Myös uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisellä on merkittävä vaikutus. Nämä kaksi keinoa yhdessä eivät kuitenkaan valitettavasti riitä ja lisäksi ne tulevat niin kalliiksi, ettei meillä ole varaa ratkaista energiapolitiikkaamme vain niihin turvautuen. Näiden edellä mainittujen keinojen lisäksi on otettava käyttöön myös muut vaihtoehtomme. Ydinvoima on paras ja päästöttömin ratkaisu perusvoiman tuottamiseksi. Maakaasun käytön lisääminen yhdistettyyn sähkön- ja lämmöntuotantoon korvaamaan heikompia fossiilisia ratkaisuja (öljy-, kivihiili- ja turvetuotanto) vähentää ympäristön kuormitusta. Maakaasu ei kilpaile ydinvoiman kanssa perusvoiman tuotantovaihtoehtona eikä ydinvoimaratkaisu tule sulkemaan pois maakaasun kasvua ja kehitystä yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannossa. Se, miksi en näe turvetta hyvänä polttoaineena johtuu turvetuotannon korkeista päästöistä sekä turpeen uusiutumisen rajallisuudesta. Puuperäisen ja yhdyskuntajäte-energian käytön lisääminen on taas kannattavaa paikallisena ratkaisuna. Jätteenpolttoon sisältyy aina omat päästöongelmansa, eikä puun polttokaan päästötöntä ole. Päästöihin tulee laskea lisäksi kuljetuksen aiheuttamat ilmansaasteet. Puuenergia ja yhdyskuntajäte on ehdottomasti hyödynnettävä silloin kun ne tulevat jonkun toiminnan jätteenä. Tukkipuiden poltto energiaksi on järjetöntä tuhlausta.

5 Kilpailutilanne energiamarkkinoilla tulee kiristymään. Ulkomaisten toimijoiden esiinmarssia on jo odoteltu täällä toimivien Vattenfall Oy:n ja Graninge AB:n lisäksi. E.ON Energie AG osti vuonna 2001 vähemmistöosuuden Espoon Sähkö Oyj:stä ja on ilmoittanut halunsa lisätä markkinaosuuttaan Suomen energiayhtiökentässä. Lisää eurooppalaisia tulee markkinoille tänä vuonna. Kasvun ja markkinaosuuksien tavoitteleminen sisältää aina omat riskinsä. Tästä amerikkalaisen Enronin konkurssi on hyvä esimerkki. Enronin kaatuminen ja Kalifornian sähkökriisi tulevat varmasti vaikuttamaan energiamarkkinoiden sääntelyyn valtameren takana ja toivottavasti myös täällä kotisuomessa. Energiamarkkinavirasto on ollut oikeilla jäljillä kehittäessään menetelmiä sähköverkon kohtuullisen tuoton määrittelyssä ja välineissä arvioida verkkotoiminnan hinnoittelua. Nyt eduskuntaan tulossa oleva lakiluonnos verkkotoimintojen yhtiöittämisvelvoitteesta on puolestaan teennäinen keino ja avaa mahdollisuuksia epäterveeseen kehitykseen markkinoilla. Johtopäätökset siitä, että lakimuutos ajaisi pieniä sähköyhtiöitä fuusioihin ja isojen syliin osoittaa, että tietyt tahot ovat jo tehneet suunnitelmia käyttää lakimuutosta hyväkseen valtapyrkimyksissään. Onneksi pienilläkin yhtiöillä on tulevaisuutensa jos vain huolehditaan kannattavasta kasvusta ja vältetään yltiöpäisiä markkinariskejä. Energian markkinahinnat ovat olleet vuoristoradalla ja markkinahintaherkkyys tulee jatkumaan. Raakaöljyn hinta kohosi 40 dollariin barrelilta vuonna 2000 ja laski pohjalukemiinsa n. 16 dollariin barrelilta syyskuun 2001 terroristihyökkäyksen jälkeen. Nyt hinta on kohonnut taas 26 dollarin tasolle. Sähkömarkkinoiden hintaheilahtelut osoittivat miten herkät markkinat ovat pohjoismaiselle tuotantotaseelle. Heilahteluvaikutuksien hillitsemiseksi tulee Suomeen rakentaa vakaahintaista perusvoimaa. K KATSAUS TOIMINTAVUOTEEN 2001 Sähköyhtiöillä myrskyinen vuosi uluneena vuonna energiayhtiöitä ravistelivat sekä myrskyisät tuulet että hintaheilahtelut sähkömarkkinoilla. Haminan Energia Oy on kaukonäköisesti suojautunut hyvin molempien varalta eikä näillä tapahtumilla ollut vaikutusta toimintaamme. Sähkön markkinahinnat nousivat voimakkaasti keväällä Elspot-pörssihinta nousi yli 80 prosenttia ja Suomen aluehinta runsaat 50 prosenttia. Sähköyhtiöt myivät käytännössä tappiolla useiden kuukausien ajan ennen hintojen nostoa. Yli puolet vähittäismyyjistä korotti sähköenergian listahintoja, jotka nousivat lähes 11 prosenttia. Sähkön siirtomaksut kallistuivat runsaan prosentin. Sähkön verollinen kokonaishinta nousi vajaat kuusi prosenttia. On hämmästyttävää, että suuretkaan toimijat eivät olleet suojanneet hankintaansa markkinoiden heilahteluilta vaan tekivät huomattavia tappioita sähkönmyynnissä. Haminan Energia Oy on suojautunut markkinaheilahteluilta ja onnistui parantamaan sähkönmyynnin kannattavuutta ja markkinaosuutta. Sähkön myyntihintoihin tehtiin maltillinen 4 prosentin korotus syyskuun alussa. Viime marraskuun poikkeuksellisen ankarat Pyry- ja Janika -myrskyt aiheuttivat suurimmat metsätuhot ja pahimmat sähkönjakelun häiriöt vuosikymmeniin. Sadoillatuhansilla suomalaisilla oli myrskyjen aikaan sähkökatkoja. Osa katkoista oli pisimpiä vuosikymmeniin. Kauppa- ja teollisuusministeriön asettama selvitysmies tutkii sähköalan varautumis- ja jakelujärjestelmän toimivuutta poikkeuksellisissa luonnonoloissa. Myös sähköalan sisäinen selvitys on tekeillä.

6 Sähköpörssin vahva kasvu jatkui, itätuonti korvasi länsituontia Kauppa kävi pohjoismaisessa Nord Pool -sähköpörssissä ennätysvilkkaasti vuonna Keskihinta Suomen pörssimarkkina-alueella oli 22,83 euroa/mwh (13,6 p/kwh). Suomalaistoimijoiden 14,5 miljardin kilowattitunnin Elspot-kauppa kattoi noin 18 prosenttia Suomen sähkön kulutuksesta. Nord Poolin johdannaismarkkinat kasvoivat edellisvuodesta 150 prosenttia. Kokonaisvaihto oli noin 910 miljardia kilowattituntia. Lisäksi Nord Pool selvitti johdannaissopimuksia miljardia kilowattituntia. Johdannaiskaupan kasvun takana on kaksi merkittävää tekijää; hintojen nopeat muutokset ja sähkömarkkinoiden kehittyminen. Suomalaisten markkinaosuus johdannaiskaupassa kasvoi hieman ja oli 8,7 prosenttia kokonaisvolyymista. LIPPUTORNI, v.1790 Sähkön ja lämmön yhteistuotanto (CHP) kattoi sähkön käytöstä viime vuonna yli 32, ydinvoima lähes 27, vesivoima yli 16 sekä hiili- ja muu tavanomainen lauhdutusvoima liki 13 prosenttia. Sähkön nettotuonnin osuus laski edellisvuoden 15 prosentista 12 prosenttiin. Tuulivoiman osuus oli vajaat 0,1 prosenttia. Suomen sähkön nettotuonti oli 10 miljardia kilowattituntia. Tuonti Ruotsista ja Norjasta putosi likimain puoleen, pääosa länsituonnin supistumisesta korvattiin venäläissähkön 7,7 miljardin kilowattitunnin ennätystuonnilla, jossa oli kasvua 70 prosenttia. Venäläissähkön lisäys vastaa määrältään Loviisan ydinvoimalaitoksen yhden yksikön vuosituotantoa. Muutostahti alan yrityksissä jatkui vilkkaana Vuoden 2002 alussa Suomessa oli 98 jakeluverkon haltijaa, yksi vähemmän kuin vuosi sitten. Vuonna 1995 sähkömarkkinalain voimaantullessa oli 117 jakeluyhtiötä, 1990-luvun alussa oli 141 ja 1960-luvulla yli 300 sähköyhtiötä. Mielenkiintoisin omistusjärjestely on käynnissä Kymenlaakson Sähköosakeyhtiön omistuksesta johon ratkaisu saataneen vuoden 2002 aikana. Haminan Energia Oy kannattaa alueellista ratkaisumallia jossa turvattaisiin asiakkaiden ja omistajakuntien edut sekä alueen kehittymismahdollisuudet, eikä luovutettaisi päätösvaltaa pois omistajakunnilta. Yhtiöiden omistuksissa ja rakenteissa tapahtui monia muutoksia. Saksalaisen E.ON Energie AG:n tytäryhtiö E.ON Skandinavia AB sopi Espoon Sähkö Oyj:n vähemmistöosakkuudesta ja ruotsalainen Graninge AB omistusosuutensa nostamisesta 51 prosenttiin Kainuun Sähkö Oyj:ssä. Lopulliset kaupat toteutuivat vuoden 2002 puolella. Vattenfall-konsernin Heinola Energia Oy myi osuutensa Päijät-Hämeen Voima Oy:stä Keravan Energia Oy:lle, Mäntsälän Sähkö Oy:lle ja Porvoon Energia Oy:lle. Helsingin Energia, Vantaan Energia Oy, Lahti Energia Oy, Kymppivoima Oy, TXU Nordic Energy Oy ja Perhonjoki Oy ostivat Fortum Oyj:n ja Vattenfall Oy:n osuudet Etelä- Pohjanmaan Voima Oy:stä. Vieska Energia Oy siirtyi Herrfors Oy Ab:lle. Myös muita rakennejärjestelyjä oli runsaasti. Oulun kaupunki, Kemin Energia Oy, Tornion kaupunki, Keminmaan Energia Oy ja Tervolan kunta perustivat huhtikuussa yhteisen sähkönmyyntiyhtiön Oulun Sähkönmyynti Oy:n, joka aloitti toimintansa kesäkuun alussa. Myös Rantakairan Sähkö Oy siirsi sähkön myyntinsä siihen vuoden 2002 alussa. Lapissa Muonion sähköosuuskunta ja Enontekiön Sähkö Oy siirsivät sähkön myyntinsä Isommus Energia Oy:lle ja Utsjoen Sähköosuuskunta Fortum Markets Oy:lle. Eräät sähköyhtiöt eriyttivät toimintansa eri yhtiöihin, muun muassa Rovakaira Oy ja Porvoon Energia Oy. Energiakonserni Atro Oyj aloitti toimintansa vuoden 2002 alussa ja aiemmin Savon Voima Oyj -nimellä toiminut konserni yhtiöitti samalla liiketoimintojaan.

7 Sähkön käyttö kasvoi 3,1 prosenttia Suomi käytti sähköä viime vuonna 81,6 miljardia kilowattituntia. Kasvu edelliseen vuoteen oli 3,1 prosenttia eli 2,4 miljardia kilowattituntia. Kasvun nopeutuminen johtui yhteiskunnan muista sektoreista kuin teollisuudesta, sillä teollisuuden ja rakentamisen sähkön käyttö väheni runsaalla prosentilla vuoden jälkipuoliskon suhdannelaskun vuoksi. Koti- ja maatalouksien sähkön käyttö kasvoi yhdeksän prosenttia, siitä suurin osa johtui edellisvuotta kylmemmistä lämpötiloista. Tänä vuonna sähkön käyttö tulee kasvamaan noin kaksi prosenttia. Haminan alueen sähkönkäyttö kasvoi 5,2 prosenttia. Haminan Energia Oy:n Ilona-tuote on vahvistanut edelleen markkina-asemaansa sähkönmyynnissä. Noin puolet asiakkaistamme on Ilona-asiakkaita. Sähkön maltillinen hinnoittelu on kasvattanut asiakaskuntaa. 29 prosenttia sähköasiakkaistamme on myös S-bonusasiakkaita. Haminan Energia Oy siirsi riskienhallinta-, salkunhallinta ja tasehallintapalvelut Kotkan Energia Oy:ltä Energiameklarit Oy:lle. Energiameklarit Oy on usean energia-alan yrityksen omistama salkunhallintapalveluihin ja pörssikauppaan erikoistunut yhtiö, joka pystyy turvaamaan kilpailukykyisen sähkönhankinnan tulevaisuudessakin. Energian toimitusvarmuus pysyi erittäin hyvänä vuonna Verkoston kaapeloinnin ja raivauksien vuoksi oman verkoston keskeytysaika oli 39 minuuttia (33 minuuttia vuonna 2000). Tosin asiakkaisiin vaikutti tämän lisäksi myös laaja kantaverkon häiriö marraskuussa (62 minuuttia). Maakaasun suosio jatkuu Vuonna 2001 Suomessa käytettiin maakaasua 4,3 miljardia kilowattituntia eli 8,5 prosenttia enemmän kuin vuonna Markkinasähkön kohonnut hinta lisäsi osaltaan maakaasuvoimalaitosten käyttöä ja osa kasvusta johtui edellisvuotta kylmemmästä lämpötilasta. Maakaasun käyttö alueellamme oli 329 miljoonaa kilowattituntia. Käyttö kasvoi 7,9 prosenttia. Maakaasun hinta pidettiin kilpailukykyisenä korkeahkosta hankintahinnasta huolimatta. Uusia maakaasuliittymiä rakennettiin entiseen tapaan. Maakaasumarkkinalaki astui voimaan Vuoden 2001 tilinpäätöksessä eriytettiin maakaasun myynti- ja siirtoliiketoiminnat ensimmäisen kerran. Asiakashinnoittelu muutettiin myynti- ja siirtopohjaiseksi maaliskuun alussa. Merkittävin muutos maakaasumarkkinoissa oli jälkimarkkinoiden avautuminen ja kaupankäynnin alkaminen Kaasupörssissä Haminan Energia Oy hyödynsi ensimmäisten toimijoiden joukossa mahdollisuuden jälkimarkkinakaupankäyntiin: kauppaa tehtiin yhteensä 8,4 Mmk arvosta, joka vastaa n.10 prosentin osuutta liikevaihdosta. Maakaasun jakeluverkossa ei ollut käyttöhäiriöitä lainkaan vuonna Tutkimus- ja tuotekehitys Syksyn myrskyt, häiriöt jakeluverkoissa sekä sähkön markkinahinnan heilahtelut ovat osaltaan tuoneet yhtiön kehittämälle virtuaalivoimalaratkaisulle lisää kannattavuutta. TEKESin osittain rahoittama tutkimushanke valmistuu vuoden 2002 aikana. Ratkaisulla saadaan pienimuotoinen ja hajautettu yhdistetty sähkön- ja lämmöntuotanto erittäin kannattavaksi. Yhtiö jatkoi panostustaan polttokennoteknologia- ja tiedonsiirto sähköverkoissa -tutkimushankkeissa. Nämä tekniikat eivät ole vielä kaupallistettavassa vaiheessa, mutta niistä kehittyy näkemyksemme mukaan hyvinkin kannattavia ja perusliiketoimintoja tukevia toimintoja. Henkilöstö ja talous Liiketoimintojen laajentuessa organisaatiota vahvistettiin kaukolämpö-, tuotanto- ja laatuosaamisella. Näiden panostusten ansiosta pystymme entistä paremmin kehittämään uusia kaukolämpö- ja partnership -liiketoimintoja. Henkilöstön koulutus painottui tietojärjestelmä- ja toimintajärjestelmäkoulutukseen. Vuosi 2001 oli yhtiön 8. tilikausi. Toimintahistoriassa vuosi oli 100. ja maakaasunjakelun osalta 19. Vuoden 2001 liikevaihto oli 88,8 Mmk. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 20,1 prosenttia. Liikevaihto jakaantui sähkön myyntiin 17,6 Mmk (-4,2%), sähkönsiirtoon 16,4 Mmk (+3,6%), maakaasun myyntiin 30,2 Mmk, maakaasun siirtoon 20,4 Mmk ja muuhun toimintaan 3,7 Mmk (+14,8 %). Koko maakaasuliiketoiminta oli 50,6 Mmk (+ 40,1 %). Investoinnit vuonna 2001 olivat 16,7 Mmk ja pääosa investoinneista kohdistui satama-alueen energianjakelun kehittämiseen. Kasvavan liiketoiminnan turvaamiseksi toteutettiin myös toimitalon saneeraus. Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset näkymät vuodelle 2002 ovat erittäin hyvät. Sähkö- ja maakaasuliiketoimintojen volyymi ja kannattavuus paranevat ja tämän lisäksi BASF Oy:n kanssa toteutettava yhteistyö avaa aivan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kiitän henkilökuntaa ja kaikkia yhteistyökumppaneita erinomaisesta toiminnasta. Timo Toikka toimitusjohtaja

8 PUISTOTALO, v.1884 ENEGIAMARKKINOILLA TAPAHTUU Haminan Energia Oy mukana alan kehityksessä S ähkömarkkinoilla kulunut vuosi toi tullessaan selkeän hintatason korotuksen, kesäaika oli erityisen poikkeuksellinen sähkön markkinahinnan ollessa kaksinkertainen edelliseen vuoteen verrattuna. Markkinaosuuksien valtaamiseen ja jakeluverkkojen hankintaan käytetyt panokset tulevat vähitellen myös maksuun. Maakaasumarkkinoilla kulunut vuosi osoitti, että jälkimarkkinat toimivat, joskin pientä hakemista menettelytavoissa vielä ilmeni. Maakaasupörssi aloitti toimintansa. Lienee paikallaan todeta, että muutosvaiheen aikana ainoastaan vuoden 2001 voimassa ollut tukkutariffi oli oikea ratkaisu. Kulunut vuosi antoi kokemusta kaikille maakaasukaupan osapuolille ja uusittu maakaasun tukkutariffi M2002 on korjannut osaltaan myös menneen vuoden aikana esiintyneitä puutteita. Suomen hallitus teki myönteisen päätöksen ydinvoiman lisärakentamisesta ja asia tulee eduskuntakäsittelyyn vielä tänä keväänä. Ydinvoimaratkaisu on selkeä kannanotto Suomen perusenergiaratkaisuun tulevaisuudessa. Asia on nähtävä siinä valossa, että joudumme päättämään myös sen kuinka korvaamme tulevaisuudessa kivihiilen ja kenties myös turpeen- sekä öljynkäytön energiantuotannossa. Liiallinen sähköntuonti naapurimaista ei ole oikea ratkaisu ja lisäämällä sähköntuontia jätämme myös ympäristökysymykset toisten ratkaistavaksi. Kantakaamme siis oma vastuumme myös ympäristökysymyksissä.

9 Hajautettu energiantuotanto Hajautettu pienimuotoinen energiantuotanto on myös ympäristöä suosiva ratkaisu. Se ei toki ratkaise perusenergian tuotantokysymystä, mutta tuo kuitenkin energiansäästöä ja sopivilla polttoainevalinnoilla pienentää myös ympäristörasitusta ja parantaa sähkön käyttövarmuutta. Energiapula Kaliforniassa sekä Ruotsissa ja Suomessa tapahtuneet vakavat sähkön jakeluhäiriöt osoittavat sen kuinka haavoittuvainen yhteiskunta tänä päivänä on. TEKESin rahoittama tutkimushanke, virtuaalivoimalaitos, jonka tavoitteena on kehittää ohjaus- ja optimointiohjelmisto hajautetun pienimuotoisen sähkön ja lämmön yhteistuotannon tarpeisiin, valmistuu kevään kuluessa. Ohjaus- ja optimointiohjelmisto on ollut koekäytössä syyskuusta lähtien Harjun Oppimiskeskus Oy:n kaasumoottorilaitoksella. Koekäytön tulokset ovat erittäin rohkaisevia ja optimointi toimii hyvin. Hamina Energia Oy:lle valmistuu maaliskuussa toinen hajautetun lämmön ja sähkön tuotantolaitos, jossa on kaksi kaasumoottoria. Laitoksen valmistumisen myötä virtuaalivoimalaitoksen ohjelmistoa päästään testaamaan käytännössä myös kahden voimalaitoksen ympäristössä. Kesäkuun lopussa 2001 Haminan Energia Oy solmi kokonaisenergian toimitussopimuksen BASF Oy:n kanssa Haminan satamaan valmistuvan paperinpäällystysdispersiotehtaan tarpeisiin. Höyrytys Oy:n toimittama kattilalaitos aloittaa höyryn tuotannon kesäkuussa. Solmittu sopimus on merkittävä panostus Haminan Energia Oy:n lämpöliiketoimintaan ja luo hyvän pohjan kokonaisenergian toimitusten jatkokehittämiselle. Haluamme myös jatkossa olla varteenotettava kumppani energiapalveluiden tuottajana ja kehittää osaamistamme paremmin energiaa säästäviin ja ympäristöystävällisiin sekä asiakkaalle edullisiin toimintamenetelmiin. Erilaisten energiamuotojen tuotannon yhdistäminen ja siten saatavat synergiaedut tuovat energiankäytön kokonaissäästöä ja mahdollistavat myös ympäristökuormituksen pienentämisen. Haminan Energia Oy aktiivisesti mukana alan kehityshankkeissa Haminan Energia Oy on jatkanut polttokennoselvitystä erilaisten liiketoimintamallien osalta. Seuraamme edelleen aktiivisesti maailmalla tapahtuvaa alan kehitystä, jotta olisimme valmiita tarjoamaan toimivia käyttösovellutuksia polttokennojen tullessa yleisille markkinoille. SENERin vetämä PLC- projekti on tuottanut käytännön testituloksia, jotka ovat olleet rohkaisevia. Viranomaisten on vain saatava alaa koskeva lainsäädäntö vastaamaan käytännön tarpeita. Keskustelua on herättänyt muun muassa tiedonsiirron häiriökysymykset. Langaton tiedonsiirto on myös tullut mukaan energiayhtiöiden palvelutarjontaan ja se lisää varmasti kilpailua tiedonsiirtomarkkinoilla. Tulevaisuuden tiedonsiirtoratkaisut tulevat sisältämään eri tekniikoiden, langattoman tiedonsiirtoverkon, sähköverkon sekä perinteisen tiedonsiirtoverkon sekoituksen. Mikään eri vaihtoehdoista ei ole toisiaan poissulkeva vaan täydentävä. Olemme rakentaneet kaksi eri verkon osaa valmiiksi sähköverkon kautta tapahtuvan energiamittareiden luennan tekemiseksi. Sähköverkon kautta tapahtuva mittarinluentakokeilu aloitetaan kevään kuluessa. Kaiken kaikkiaan kulunut vuosi on jälleen ollut haastava ja tulevaisuus tuo tullessaan uusia vaihtoehtoja energiaratkaisuiksi. Tulemme edelleen ponnistelemaan kyetäksemme palvelemaan asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme entistä paremmin. Pekka Raukko liiketoimintajohtaja

10 TANELINKULMA, v.1889 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset näkymät ovat hyvät K ulunut tilikausi oli Haminan Energia Oy:n kahdeksas tilikausi. Yhtiön taloudellinen ja toiminnallinen tulos toteutui suunniteltua heikommin. Maakaasun myynnin tulos jäi budjetoidusta johtuen suunniteltua korkeammasta hankintahinnasta. Muiden liiketoimintojen kannattavuus toteutui suunnitellusti. Maakaasun jälkimarkkinoiden avautuminen mahdollisti maakaasun jälkimarkkinakaupan uutena maakaasun myyntisegmenttinä. Sähkön markkinahinnat kohosivat voimakkaasti vuoden 2001 alussa, mikä paransi yhtiön kilpailuasemaa ja sähkönmyynnin kannattavuutta. Toimintavuonna solmittiin merkittävä kokonaisenergian toimitussopimus BASF Oy:n kanssa, mikä tulee kasvattamaan yhtiön liikevaihtoa merkittävästi tulevina vuosina. Investoinnin vaatimat henkilöstö- ja rahoituspanostukset heikensivät osaltaan vuoden 2001 tulosta. Tuotantolaitos käynnistyy vuonna Toimintavuonna toteutettiin toimitalon saneerausinvestointi, jonka turvin voitiin toteuttaa organisaation vahvistus ja saattaa kaukokäyttö- ja valvomotilat laajentuneen toiminnan edellyttämiin puitteisiin. Verkostoinvestoinneista merkittävimmät olivat maakaasu- ja sähköverkoston rakentaminen BASF Oy:n tuotantolaitoksen tarpeisiin. Yhtiön organisaatiota vahvistettiin kuluvan vuoden aikana tavoitteena vahvistaa kaukolämpö- ja tuotantolaitososaamista. Tutkimus- ja tuotekehityspanostus suunnattiin hajautettuun voimantuotantoon, polttokennoteknologiaan ja tiedonsiirtoon sähköverkoissa. Sähkönmyynnissä kanta-asiakkaiden määrä edelleen lisääntyi ja yhtiö kasvatti markkinaosuuttaan Ilona -tuoteperheen ja Osuuskauppa Ympyrän kanssa tehdyn bonus-yhteistyön ansiosta. Hintakilpailu sähkönmyynnissä taittui ja hintataso lähti nousuun kesän ja syksyn aikana. Haminan Energia Oy:n markkina-asema vahvistui vuoden aikana. Maakaasun kilpailukyky pidettiin hyvänä, vaikka hankintahinta ei toteutunutkaan suunnitellulla tasolla. Henkilöstön kehittäminen on painottunut edelleen uusien ohjelmistojen käyttöönottoon, kielikoulutukseen sekä toimintajärjestelmän rakentamiseen. Toimintajärjestelmä, joka sisältää laatu-, ympäristöja turvallisuusjärjestelmän, sertifioidaan vuoden 2002 aikana. Järjestelmän avulla parannamme palvelumme laatua ja tehokkuutta sekä alennamme kustannuksia. Toimintavuonna Suomessa vallinneet poikkeuksellisen voimakkaat myrskyt ja niiden aiheuttamat sähkökatkokset ja samalla toteutunut sähkön markkinahinnan voimakas heilahtelu on lisännyt pienimuotoisen, hajautetun voimantuotannon mielekkyyttä ja kannattavuutta. Maakaasun suosio ja kasvu tulee jatkumaan alueellamme. Yhtiön toiminnalliset ja taloudelliset näkymät ovat hyvät.

11 Talous Maakaasumarkkinalain edellyttämä maakaasuliiketoimintojen eriyttäminen myynti- ja siirtoliiketoimiin tehtiin ensimmäisen kerran tällä tilikaudella ja tämän vuoksi tilinpäätöksessä ei ole esitetty vertailutietoja vuodelta Tilikauden liikevaihto oli 88,4 Mmk. Liikevaihdosta 17,6 Mmk kertyi sähkön myynnistä, 16,4 Mmk sähkön siirrosta, 30,3 Mmk maakaasun myynnistä, 20,4 Mmk maakaasun siirrosta, muun liiketoiminnan osuuden ollessa 3,7 Mmk. Tilikauden kokonaispoistot olivat 7,1 Mmk ja tilikauden voitto oli 1,0 Mmk. Investoinnit Käyttöomaisuusinvestoinnit olivat tilikaudella 16,7 Mmk, josta aktivoitujen palkkojen osuus 0,5 Mmk. Suurimmat investoinnit kohdistuivat: sähköverkostoon (2,5 Mmk), maakaasuverkostoon (3,7 Mmk), koneisiin ja kalustoon (1,3 Mmk), rakennuksiin (2,9 Mmk) ja aineettomiin hyödykkeisiin (0,2 Mmk). Keskeneräiset hankinnat kasvoivat tilikauden aikana 6,1 Mmk:lla. Rahoitus ja vastuut Yhtiöllä oli lainoja tilikauden lopussa 31,1 Mmk. Taseen loppusumma oli 120,3 Mmk. Liittymismaksujen lisäys oli 0,7 Mmk. Tulorahoituksen ja liittymismaksuihin perustuva investointien omarahoitusaste oli 53,5 %. HALLINTO Yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous pidettiin Kokouksessa valittiin uudelleen hallitukseen erovuorossa ollut Minna Räisänen. Erovuorossa olleen Eeva Rautamaan tilalle valittiin Birgitta Klami. Henkilöstön edustajaksi todettiin Mika Kotoluoto. Tilintarkastajina toimivat kertomusvuonna: Tilintarkastustoimisto Idman & Vilén Oy, KHT-yhteisö, Tampere; vastuunalaisena tarkastajana Heikki Järvi, KHT, Tampere sekä Raimo Vallenius, HTM, JHTT, Mikkeli ja Lasse Talsi, HTM, Hamina ja varatilintarkastajina henkilötilintarkastajille edellä mainitussa järjestyksessä Kai Roslakka, JHTT, Imatra, Matti Sahala, ekonomi, Hamina. Haminan Energia Oy:n osakkeet omistaa Haminan kaupunki. takana vasemmalta Pekka Raukko, Paul Syvänne, Raila Filppu edessä vasemmalta Timo Toikka, Minna Räisänen, Taito Mäkelä, Birgitta Klami, Mika Kotoluoto HALLITUS Hallitukseen kuuluivat seuraavat henkilöt (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet) Puheenjohtaja Taito Mäkelä (Matti Porkka ) Varapuheenjohtaja Eeva Rautamaa, asti (Veli-Matti Hartikainen) Paul Syvänne, alkaen (Leena Bergqvist) Birgitta Klami alkaen (Osmo Ristolainen) Minna Räisänen (Marja-Liisa Pöntynen) Mika Kotoluoto, henkilökunnan nimeämä (Hannu Pekkarinen) Hallituksen kokouksissa esittelijänä on toiminut toimitusjohtaja Timo Toikka ja sihteerinä hallintopäällikkö Raila Filppu. Hallituksen toimeksiannosta valvontatilintarkastuksesta on vastannut Tilintarkastustoimisto Idman & Vilén Oy. Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle Tilinpäätöksen mukainen voitto oli ,06 markkaa. Tilikauden voitto kokonaisuudessaan ( ,06 mk) ja edellisten tilikausien voitoista ( ,94 mk) esitetään maksettavaksi yhteensä markkaa osinkona osakkeille. Yhtä osaketta kohden maksetaan markkaa osinkoa. Osinko esitetään maksettavaksi osakkeille Hallitus esittää lisäksi tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä rahoituslaskelman yhtiökokouksen vahvistettavaksi.

12 LIIKEVAIHTO ( mk ) 30,3 20,4 Liikevaihto ,4 Mmk MAAKAASUN MYYNTI MAAKAASUN SIIRTO 3,7 16,4 17,6 SÄHKÖN MYYNTI SÄHKÖN SIIRTO MUU Liikevaihdon jakauma 2001 T T T T SÄHKÖN MYYNTI TEOLLISUUS SÄHKÖN SIIRTO TEOLLISUUS SÄHKÖN MYYNTI YKSITYISET SÄHKÖN SIIRTO YKSITYISET MUU MAAKAASUN MYYNTI PIENKULUTTAJAT MAAKAASUN SIIRTO PIENKULUTTAJAT MAAKAASUN MYYNTI TEOLLISUUS MAAKAASUN SIIRTO TEOLLISUUS T 10 T T T 8 8 M2001 MYYNTI M2001 SIIRTO JÄLKIMARKKINAKAASU Liikevaihto Yht. 72,3 Yht. 68,2 Yht. 66,6 Yht. 73,6 Yht. 88, MAAKAASUN MYYNTI MAAKAASUN SIIRTO SÄHKÖN MYYNTI SÄHKÖN SIIRTO MUU Maakaasun myynti ja siirto eriytettiin

13 TULOSLASKELMA ( mk ) LIIKEVAIHTO , ,71 Valmistus omaan käyttöön , ,33 Liiketoiminnan muut tuotot , ,00 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana , ,95 Varastojen muutos , ,89 Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot , ,04 Henkilösivukulut Eläkekulut , ,32 Muut henkilösivukulut , ,60 Poistot Suunnitelman mukaiset poistot , ,04 Liiketoiminnan muut kulut , ,65 LIIKEVOITTO (-TAPPIO) , ,55 Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot , ,16 Korkokulut ja muut rahoituskulut , ,54 VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA , ,17 Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos , ,85 Tuloverot , ,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) , ,02

14 TASE ( mk ) VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet , ,39 Aineelliset hyödykkeet Maa-alueet , ,00 Rakennukset ja rakennelmat , ,12 Sähköverkosto , ,03 Kaukolämpöverkosto , ,08 Maakaasuverkosto , ,36 Koneet ja kalusto , ,68 Keskeneräiset hankinnat , ,47 Sijoitukset Osuudet omistusyhteysyrityksissä , ,00 PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,13 VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet , ,44 Saamiset Myyntisaamiset , ,75 Siirtosaamiset , ,95 Rahat ja pankkisaamiset , ,04 VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ , ,18 VASTAAVAA YHTEENSÄ , ,31 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma , ,00 Muut rahastot Vararahasto , ,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) , ,56 Tilikauden voitto , ,02 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,58 TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Poistoero , ,10 VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta , ,67 Liittymismaksut , ,70 LYHYTAIKAINEN Lainat rahoituslaitoksilta ,00 0,00 Ostovelat , ,50 Muut velat , ,64 Siirtovelat , ,12 VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ , ,63 VASTATTAVAA YHTEENSÄ , ,31

15 TULOSLASKELMA (1.000 mk) LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA: Myynnistä saadut maksut Liiketoiminnan muista tuotoista saadut maksut Maksut liiketoiminnan kuluista Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista Saadut korot liiketoiminnasta Maksetut välittömät verot LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA (A) INVESTOINTIEN RAHAVIRTA: Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin Lainasaamisten takaisinmaksut INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (B) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA: Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut Lyhytaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten lainojen nostot Pitkäaikaisten liittymismaksujen lisäykset Pitkäaikaisten liittymismaksujen palautukset Maksetut osingot ja muu voitonjako RAHOITUKSEN RAHAVIRTA (C) RAHAVAROJEN MUUTOS (A+B+C) LISÄYS (+) / VÄHENNYS (-) RAHAVARAT TILIKAUDEN LOPUSSA RAHAVARAT TILIKAUDEN ALUSSA

16 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT ( mk ) TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Liikevaihto toimialoittain Sähköliiketoiminta , ,04 myynti siirto , , , ,45 Maakaasuliiketoiminta , ,12 myynti siirto , ,84 Muu liiketoiminta , ,55 Yhteensä , ,71 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista: Käyttöomaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä saaduilla avustuksilla ja suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu tasapoistoina kohteen taloudellisen vaikutusajan perusteella. Poistosuunnitelma on määritetty kokemusperäisesti. Poistoajat käyttöomaisuusryhmittäin: Aineettomat hyödykkeet 5-10 v. Aineelliset hyödykkeet Rakennukset ja rakenn v. Sähköverkosto v. Kaukolämpöverkosto v. Kaasuverkosto v. Koneet ja kalusto 5-10 v. Tilikauden poistot: Suunnitelman mukaiset poistot Poistoeron muutos Kokonaispoistot Aineettomat hyödykkeet: Aineettomat oikeudet Aineelliset hyödykkeet: Rakennukset ja rakenn Sähköverkosto Kaukolämpöverkosto Maakaasuverkosto Koneet ja kalusto Yhteensä

17 TASEEN VASTAAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Pysyviin vastaaviin kuuluvien hankintamenojen poistamatta oleva osa: AINEETTOMAT HYÖDYKKEET Aineettomat oikeudet Hankintameno Lisäykset Kok.hankintameno Kertyneet sumu-poistot Tilikauden sumu-poistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kertynyt AINEELLISET HYÖDYKKEET Rakennukset ja rakennelmat Hankintameno Lisäykset Kok.hankintameno Kertyneet sumu-poistot Tilikauden sumu-poistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kertynyt Sähköverkosto Hankintameno Lisäykset Kok.hankintameno Kertyneet sumu-poistot Tilikauden sumu-poistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kertynyt

18 Kaukolämpöverkosto Hankintameno Lisäykset Kok.hankintameno Kertyneet sumu-poistot Tilikauden sumu-poistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kertynyt Maakaasuverkosto Hankintameno Lisäykset Kok.hankintameno Kertyneet sumu-poistot Tilikauden sumu-poistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kertynyt Koneet ja kalusto Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kok.hankintameno Kertyneet sumu-poistot Vähennysten/siirtojen kertynyt sumu-poisto Tilikauden sumu-poistot Kirjanpitoarvo Kokonais- ja sumu-poistojen kertynyt erotus Poistoeron muutos Kertynyt Keskeneräiset hankinnat Hankintameno Lisäykset Vähennykset Kirjanpitoarvo

19 Omistukset muissa yrityksissä: Kymertek Oy Ltd, kotipaikka Hamina, omistusosuus 1/3. Siirtosaamisten olennaiset erät: Leasingvuokra ,00 Kaasun kiinteät maksut ,28 Muut , ,80 TASEEN VASTATTAVIA KOSKEVAT LIITETIEDOT: Oman pääoman muutosten erittely: Voitonjakokelpoiset varat: Voittovarat , ,56 Osingonjako , ,00 Tilikauden voitto , ,02 Voitonjakokelpoiset varat , ,58 Pitkäaikainen vieraspääoma: Pitkäaikaisista rahoituslaitoslainoista erääntyy maksettavaksi markkaa myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua. Lainojen vakuutena on osakkeenomistajan markan omavelkainen takaus sekä markan yrityskiinnitys. Lyhytaikainen vieraspääoma: Muihin velkoihin sisältyy korollista velkaa mk:aa. Siirtovelkojen oleelliset erät: Palkat sosiaalikuluineen ,53 Kanta-asiakasalennukset ,98 Korot ,42 Muut 6 343, ,23 MUUT LIITETIEDOT: Vakuudet ja vastuusitoumukset: Keskijänniteverkon ja 110 kv:n siirtoverkon leasingvuokrasopimusten mukaisten vuokrien vastuut ovat yhteensä ,21 markkaa. Alkaneella tilikaudella maksettava määrä on ,91 markkaa. Sopimukset on irtisanottavissa ja lunastettavissa markkinahintaan neljännesvuosittain. Tuotantolaitoksen leasingvuokrasopimusten mukaiset vuokrien vastuut ovat yhteensä ,95 markkaa. Alkaneella tilikaudella maksettava määrä on ,26 markkaa. Taseen ulkopuolisia liittymisvastuita on markkaa. Henkilöstö: Yhtiön henkilökunnan määrä oli keskimäärin 23 henkilöä. Maksetut palkat ja palkkiot olivat yhteensä markkaa, josta hallitustyöskentelystä maksetut palkkiot olivat markkaa.

20 SÄHKÖN MYYNNIN TULOSLASKELMA ( mk ) LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA SÄHKÖN SIIRRON TULOSLASKELMA ( mk ) LIIKEVAIHTO Valmistus omaan käyttöön Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖS- SIIRTOJA JA VEROJA

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006

KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 KANGASALAN LÄMPÖ OY TASEKIRJA 31.12.2006 2 Kangasalan Lämpö Oy Tyrnimarjankuja 3 36220 Kangasala Kotipaikka Kangasala Y-tunnus 0510578-4 TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2006 SISÄLLYS SIVU Tuloslaskelma

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös

NIVOS ENERGIA OY. Tilinpäätös NIVOS ENERGIA OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Sepäntie 3 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä 7 sivu 1 2-3 4-6 7 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016 1.1.2015

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4

TASEKIRJA 31.12.2015. MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä Y-tunnus 0773810-4 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY Sepäntie 3 04600 Mäntsälä TASEKIRJA 31.12.2015 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot Muut

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2016 TILINPÄÄTÖS 2016 TULOSLASKELMA 2016 2015 Liikevaihto 2 994 437 3 576 109 Valmistus omaan käyttöön 0 140 276 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -56 436-115 284 Palvelujen ostot -344 363-400

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY TILINPÄÄTÖS 2015 ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TULOSLASKELMA 4 TASE 5 RAHOITUSLASKELMA 6 TALOUDELLISET TUNNUSLUVUT 7 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT TUNNUSLUVUT 7 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010

Rahoituslaskelma 1 000 EUR 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Rahoituslaskelma 1.1. 31.12.2011 1.1. 31.12.2010 Liiketoiminnan rahavirta Liiketulos 4 163,1 27 575,2 Oikaisut liikevoittoon: Suunnitelman mukaiset poistot Realisoitumattomat kurssivoitot ja tappiot 61,8

Lisätiedot

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj

DocuSign Envelope ID: EF8C5C4F-C057-48FB-990E-E7027BE878E6. Cleantech Invest Oyj, Tilinpäätös Cleantech Invest Oyj Cleantech Invest Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2016 1 CLEANTECH INVEST OYJ Malminrinne 1 B 00180 Helsinki Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 2005438-0 Sisällys Sivu Toimintakertomus

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys

TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA Konsernin kehitys TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2004- Konsernin kehitys Turkistuottajat Oyj järjesti katsauskauden 1.9.2004- aikana neljä huutokauppaa. Huutokaupoissa ja katsauskauden aikana tapahtuneessa

Lisätiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot

Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot LIIKEVAIHTO TOIMIALOITTAIN Sähkön myynti Sähkön siirto ja verkkotoiminta Lämmön myynti Muu toiminta LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT Pysyvien vastaavien myyntivoitot Vuokratuotot

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00

Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan palkat ja palkkiot tilikauden aikana , ,00 Konsernin LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 137 267 442,47 133 221 948,96 Käyttökorvaukset 369 976,17 297 155,70 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY

TASEKIRJA OIKIAN SOLUTIONS OY TASEKIRJA 31.12.2015 OIKIAN SOLUTIONS OY OIKIAN SOLUTIONS OY 2435594-9 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

NIVOS OY. Tilinpäätös

NIVOS OY. Tilinpäätös NIVOS OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Nivos Oy Sepäntie 3 04600 MÄNTSÄLÄ Sisältö Tuloslaskelma, emoyhtiö Tase, emoyhtiö Tuloslaskelma, konserni Tase, konserni Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2010. Toimintakertomus. Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Y-tunnus 2009335-5 1 TASEKIRJA 31.12.2010 Toimintakertomus Tilinpäätös VESIOSUUSKUNTA UHKOILA Sisällyslueftelo: Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot 5-6 Päiväys

Lisätiedot

FINGRID Y-tunnus Finextra

FINGRID Y-tunnus Finextra 10.2.2017 1 (12) FINGRID Y-tunnus 1506926-2 Finextra FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS 01.01.2016-31.12.2016 FINEXTRA OY 2(12) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy

TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy 1 / 11 TILINPÄÄTÖS Oikian Solutions Oy Y-tunnus: 01.01.2016-31.12.2016 Tämä tilinpäätös on säilytettävä 31.12.2026 asti 2 / 11 Tilinpäätös tilikaudelta 01.01.2016-31.12.2016 Sisällysluettelo Tase... 3

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25

Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Suomen Asiakastieto Oy 29.06.2010 09:25 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2014 1.1.-31.12.2013 1) Liikevaihto Vuokrat 139 199 578,93 137 267 442,47 Käyttökorvaukset 416 079,10

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24

Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.01.2009 12:24 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4

Gumböle Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 Gumböle Golf Oy PL 111 02771 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 1637407-4 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Gumböle Golf ry 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY

TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY TILINPÄÄTÖS 2015 KERAVAN LÄMPÖVOIMA OY SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 3 TILINPÄÄTÖKSEN LAADINTAPERIAATTEET 4 TULOSLASKELMA 5 TASE 6 RAHOITUSLASKELMA 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 8 KÄYTÖSSÄ

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit...

Sisältö. Tuloslaskelma... 1. Tase... 2. Tilinpäätöksen liitetiedot... 3. Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7. Kirjanpitokirjat ja tositelajit... Tilinpäätös 2009 Sisältö Tuloslaskelma... 1 Tase... 2 Tilinpäätöksen liitetiedot... 3 Tilinpäätöksen allekirjoitukset... 7 Kirjanpitokirjat ja tositelajit... 8 Tilintarkastuskertomus... 9 TULOSLASKELMA

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016

LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 LIITE PRIVANET GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2016 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT Privanet Group -konserni 1-12/2016 1-12/2015 Muutos 7-12/2016 7-12/2015 Muutos 12kk 12kk 6 kk 6 kk Liikevaihto,

Lisätiedot

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy

Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa. Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Yrittäjän oppikoulu Osa 1 (25.9.2015) Tuloslaskelman ja taseen lukutaito sekä taloushallinnon terminologiaa Niilo Rantala, Yläneen Tilikeskus Oy Oppitunnin sisältö Tuloslaskelma Mikä on tuloslaskelma?

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY

KYMPPIVOIMA HANKINTA OY KYMPPIVOIMA HANKINTA OY TASEKIRJA 31.12.2014 Kymppivoima Hankinta Oy Y-tunnus 1796584-5 Kotipaikka Helsinki Osoite Töölönkatu 4 1 Sisällysluettelo Hallituksen toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita.

SALON RAUTA OY. Yritys valmistaa metallisia portaita ja portteja sekä ruostumattomasta teräksestä mm. postilaatikoita. SALON RAUTA OY Salon Rauta Oy:n perustivat 1.9.1998 Antti ja Timo Salo. Antti Salo toimii yrityksessä toimitusjohtajana sekä talousjohtajana ja Timo Salo hallituksen puheenjohtajana sekä myyntijohtajana.

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot

Emoyhtiön. tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot Emoyhtiön tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja liitetiedot 2011 COMPONENTA OYJ Panuntie 4, 00610 Helsinki /// Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721 /// www.componenta.com Kotipaikka Helsinki /// Y-tunnus

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2005 Sisältö Toimintakertomus 1 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Liitetiedot 6 19 Tilinpäätöksen allekirjoitus ja tilintarkastajien tasemerkintä 20 Luettelo

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti!

HUMPPILAN VESIHUOLTO OY Puhdasta pohjavettä paikallisesti! Puhdasta pohjavettä paikallisesti! TASEKIRJA 1.1.2015 31.12.2015 Humppilan Vesihuolto Oy y-tunnus 0146438-4 Säilytys 31.12.2025 saakka Sivu 2 TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KIRJANPITOLAIN

Lisätiedot

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot:

Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: Suomen Yliopistokiinteistöt Oy KONSERNIN LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1.-31.12.2015 1.1.-31.12.2014 1) Liikevaihto Vuokrat 144 543 408,84 139 199 578,93 Käyttökorvaukset 209 446,66

Lisätiedot

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00

LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 LÄNNEN TEHTAAT OYJ PÖRSSITIEDOTE 11.10.2000 KLO 9.00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.8.2000 Lännen Tehtaiden tammi-elokuun liikevaihto kasvoi 28 prosenttia ja oli 1 018,1 miljoonaa markkaa (1999: 797,1 Mmk). Tulos

Lisätiedot

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy

Pyynikin käsityöläispanimo Oy, Tilinpäätös Pyynikin käsityöläispanimo Oy Pyynikin käsityöläispanimo Oy Tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 1 PYYNIKIN KÄSITYÖLÄISPANIMO OY Tesoman valtatie 24 33300 TAMPERE Kotipaikka TAMPERE Y-tunnus 2513994-9 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA

ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA ALAVIESKAN KUNTA VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA 2016 2015 LIIKEVAIHTO Vesimaksut (ulk.) 259 704,43 245 632,53 Vesimaksut (sis.) 13 532,17 13 569,17 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1

Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät. 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 Opetusapteekkiharjoittelun taloustehtävät 12.11.2013 Esittäjän nimi 1 ESIMERKKI APTEEKIN TULOSLASKELMASTA APTEEKIN TULOSLASKELMA Liikevaihto 3 512 895 Kelan ostokertapalkkiot 34 563 Muut tuotot 27 156

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab

Oy Höntsy Ab, Tilinpäätös Oy Höntsy Ab Oy Höntsy Ab Tilinpäätös ajalta 1.7.2016-30.6.2017 1 OY HÖNTSY AB Pirkankatu 53 A 4 33230 Tampere Kotipaikka Tampere Y-tunnus 2352244-2 Sisällys Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Mikroyrityksen liitetiedot 6

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISPERIAATTEET Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki konserni- ja osakkuusyritykset. Konsernitilinpäätöstä laadittaessa

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot