TALOUSARVIOTOTEUTUMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.03.2015"

Transkriptio

1 TALOUSARVIOTOTEUTUMA

2 Talousarvio 2015 Raportti I ajalta Yleistä Valtion toimet kuntien tehtävien vähentämiseksi jäivät vajaiksi (Kuntaliitto ) Pääministeri Alexander Stubb antoi eduskunnalle ilmoituksen rakennepoliittisen ohjelman toteutumisesta kuluneella hallituskaudella. Ohjelma käynnisti huomattavan määrän kestävyysvajeen umpeen kuromiseen tähtääviä uudistuksia, mutta vain hyvin pieni osa ehdotetuista toimista saatiin hyväksyttyä ja laitettua käytäntöön. Toisen asteen rahoitus- ja rakennepaketti vaatii kokonaisuudessaan uuden valmistelun (Kuntaliitto tiedottaa ) Toisen asteen koulutusta koskeva järjestämislaki raukesi eduskunnassa. Perustuslakivaliokunta on antanut rahoituslakiesityksestä kriittisen lausunnon. Kaustisen, Halsuan, Perhon ja Vetelin kuntien valtuustot kutsuttiin Perhoon 26.3.keskustelemaan lukiokoulutuksen tulevaisuudesta. Viranhaltijatyönä valmisteltu selvitys lukiokoulutuksen eri vaihtoehdoista osoitti selkeästi, että yhden lukion kokoaminen Kaustiselle olisi taloudellisesti kaikille kunnille edullisin ja takaisi samalla parhaan laadullisen opetuksen alueella. Tähän vaiheeseen ei kuitenkaan kunnilla tuntunut olevan valmiuksia. Perhon kunta oli valmis panostamaan oman lukion säilyttämiseen merkittävästi nykyistä enemmän. Vetelin ja Kaustisen kunnat jatkavat neuvottelua yhteistyöstä. Kuntaliitto: sote-valmistelua jatkettava huolellisesti Kuntaliitto tukee eduskunnan perustuslakivaliokunnan linjausta, jonka mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislain valmistelua on jatkettava parlamentaarisesti. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että uudistuksen valmistelua jatketaan alkuperäisten tavoitteiden suuntaan. On tärkeää, että kunnissa jatkuu julkisten palveluiden kehittäminen yhteistyössä eikä tehdä hätäisiä paikallisia ratkaisuja. Kaustinen, käyttötalous Raportissa 1 3 kunnan käyttötalouden tulot ovat vähentyneet 14,10 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, merkittävimpänä lomitushallinnon valtionosuudet väheneminen n euroa. Tuloissa eivät ole vielä mukana kaikki palvelumaksut. Käyttötalouden menoissa henkilöstömenot ovat kasvaneet 0,84 %, palkkamenot 2,64 %. Lomituspalveluiden henkilöstömenot ovat kasvaneet euroa, perusopetuksen euroa, lasten päivähoidossa henkilöstömenot ovat kasvaneet euroa. Sotemenojen osalta Kiurun alkuvuoden ennakkolaskujen lisäksi on laskutettu tammihelmikuulta euroa. Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä ovat kasvaneet yhteensä euroa edellisvuodesta. Jytan palvelujen osalta Kaustisella vuodeosastohoidon hoitopäivät ovat lisääntyneet 120:llä, lääkärin vastaanotolla asiakkaita on ollut 1.057, 102 edellisvuotta enemmän. Hammashoidon asiakkaita on ollut 921, lisäystä edellisvuoteen 114. Vuodeosaston hoitomenot ovat edellisvuotta alhaisemmat ja lääkärin vastaanoton nettomenot edellisvuotta suuremmat.

3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmissä kasvua on edellisvuoteen euroa. Vaikka hankinnoista osa keskittyy alkuvuoteen ja tehdään kausittain, tämä ei täysin selitä sitä, että hankintoja on tehty myös yli talousarviomäärärahojen. Vuosikate on 13.4 tilanteen mukaisena euroa ja tulos poistojen jälkeen euroa. Tulos on euroa edellisvuotta heikompi. Investoinnit Kuluvan vuoden investoinneista merkittävin on päiväkodin rakentaminen, johon on määrärahaa käytetty tähän mennessä euroa. Toisena merkittävänä kohteena on alakoulun peruskorjaus, käyttö euroa. Pajalan peruskorjauslaajennuksen rakennustyöt on aloitettu. Elinvoimaisuustekijät Talousarviolainoja kuluvalle vuodelle ei ole nostettu. Investointimenot on rahoitettu kuntatodistuksin lyhytaikaisella lainoituksella. Kaustisen kunnan asukasluku on väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan vähentynyt tammi-helmikuun aikana 19 asukkaalla. Kaustisen seutukunnan asukasvähentymä on yhteensä 43. Seutukunnan kunnista Perho ja Veteli ovat lisänneet asukaslukuaan. Kuntien välinen nettomuutto on myös negatiivinen, Kaustiselle on muuttanut 20 ja samaan aikaan lähtenyt 32 asukasta. Syntyneitä on tammi-helmikuun aikana vain 5 lasta (edellisvuonna 11) ja kuolleita 12 (4) Tellervo Pakkala, talousjohtaja

4 Tulos- ja rahoituslaskelma TP TA 2015 Tot 1-3 Tot 1-3 % TA Muutos Muutos TA euroa TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot ,74-14, ,41 Maksutuotot ,70-4, ,50 Tuet ja avustukset ,40-58, ,93 Vuokratuotot ,56-12, ,54 Muut tuotot ,22 74, ,11 TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,71-14, ,27 TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,78 2, ,61 Eläkekulut ,20 0, ,78 Muut henkilöstösivukulut ,45 1, ,01 Henkilöstösivukulut ,45 0, ,79 Henkilöstökulut ,22 2, ,19 Palvelujen ostot Asiakaspalv. ostot ,65 4, ,08 Muiden palv. ostot ,44-2, ,68 Palvelujen ostot ,76 3, ,40 Aineet, tarv., tavarat ,46-10, ,94 Avustukset ,33-27, ,56 Vuokrakulut ,71 4, ,34 Muut toimintakulut ,22 15, ,99 TOIMINTAKULUT/ MENOT ,89 1, TOIMINTAKATE ,24 8, Kunnallisvero ,12 5, ,61 Kiinteistövero ,26 14, ,44 Yhteisövero ,47 3, ,04 Verotulot ,37 4, ,09 Peruspalvelut/Yleinen vos ,22-4, ,00 Opetus- ja kulttuurit vos ,58 67, ,00 Muut valtionosuudet ,00 Valtionosuudet ,18-2, RAHOITUSTUOTO JA KULUT Korkotuotot ,00 0,00 Muut rahoitustuotot ,62-39,73-438,22 Korkokulut ,17-3, ,02 Muut rahoituskulut #JAKO/0! -21,32 140,04 RAHOITUSTUOTOTJA KULUT ,58-2, VUOSIKATE ,80-36, Poistot käyttöomaisuudesta ,93 3, Kertaluontoiset poistot=purku 0 Arvonalentumiset 0 Satunnaiset kulut 0 TILIKAUDEN TULOS ,37-60, Vuosikate e/as Kuntastrategia 250

5 TP TA 2015 Tot 1-3 Tot 1-3 % TA Muutos TA VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate ,80 54,66 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä ,80 72,59 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ,14-35,78 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,14-99,87 Luovutustulot ,76-87,58 Muut investointitulot Käyttöomais.myyntivoitot/tappiot Investoinnit ,40-2,81 Vars. toiminta ja investoinnit netto ,21 194,55 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,75 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,18 Lyhytaikaisten lainojen muutos +/ ,26 Lainakannan muutokset ,09 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset (varasto) Saamisten muutokset Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen 222 muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainakanta Asukasmäärä Lainamäärä/asukas Kuntastrategia, lainamäärä e/as, max Investointien tulorahoitus % 24,55 16,02

6 Investoinnit INVESTOINNIT Kustannus- TP 2014 TA 2014 TA 2015 Toteutuma arvio Atk-laitteet ja ohjelmat Maa-alueet ostot Maa-alueet myynnit Rakennusten myynti Muut koneet ja kalusto Muut koneet ja kalusto tulot Käyttöomaisuusarvopaperit osto Käyttöomaisuusarvopaperit myynti Investointimenot kuntayhtymille Tietoverkot Aluepelastuslaitoksen investoinnit Aluepelastuslaitoksen investointitulot YLEINEN HALLINTO Kerrostalo Lukion asuntolan peruskorjaus Virastotalon peruskorjaus tulot Terveysaseman peruskorjaus Asuinrakennusten peruskorjaus Markkulan B-puoli asunnot Kunnanviraston peruskorjaus Lähdehaan päiväkoti tulot Järvelän ala-aste Köyhäjoen ala-aste Puumalan ala-aste Keskuskoulu Musiikkilukion paikoitusalue Yläasteen peruskorj. + laajennus Yläaste, valtionosuus Musiikkilukio Markkulan työpajatoim tulot Hyötykäyttöaseman rakentaminen Kunnan varasto Keliberi tulot Kiinteistöjen korjaukset Haitekki laborat. Tarpeisiin tulot Kinon elokuvateatteritoiminnan kehit tulot Markkulna sprink Omaneula/ Pictural korjaaminen RAKENNUKSET

7 INVESTOINNIT Kustannus- TP 2014 TA 2014 TA 2015 Toteutuma arvio Katujen rakentaminen Nikulan silta KEK käänt.kaista ja liitt.tielev VT 13 Kaustinen-Veteli 9509 Ylijoentien peruskorjaus Kaavateiden peruskorj. ja päällyst Kalliotien peruskorjaus Kruupakkan teollisuusalue Kevyenliikenteen väylä, alikulku Puumala 9516 KT 63 kevyenliik. Järjestelyt Tievalaistuksen rakentaminen LIIKENNEVÄYLÄT Leikkikenttien rakentaminen Kuntakeskuksen kunnostushankkeet Festivaali-areena Köyhäjoen kunnostus Köyhäjoen kunnostus YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen Vesi / talojohtojen rakentaminen Runkojohtojen peruskorjaus Vesi/ Vedenottamot perusp. ja alkal Kruuppakkan alueen kunnallistekniikka Vesijohtoverkoston peruskorjaus Köyhäjoen kunnostus VESILAITOS Viemäri / Järvelän viemäri Vimeäri / Pirttikosken jätevesip&paineviem tulot Viem/ Nikula-Känsälä runkoviemäröinti Kruupakkan alueen k Vesijohtoverkoston peruskorjaus Viem/ Runkojohtojen rakentaminen Viem/ talojohtojen rakentaminen Viem/ Runkojohtojen rakentaminen Hulevesiv. Peruskorj. Lähdehaka VIEMÄRILAITOS Tulot Menot INVESTOINNIT YHTEENSÄ NTO

8 HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT, talousjohtaja Tellervo Pakkala Yleinen hallinto 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta Tulot ,4 310 Menot , Luottamushenkilökoulutus ja asiantuntijapalvelujen ostoon varattu määräraha tulee ylittymään n eurolla. Huhtikuun aikana pidetään eduskuntavaalit, vaalien äänestys hoidetaan kunnassa. Muut palvelut, toteuma on 33,4 %, esimerkiksi yhteistoimintaosuudet laskutetaan alkuvuodesta. Lisämäärärahatarve euroa. Sisäiset palvelut 1201 Toimistopalvelut 1202 Taloushallintopalvelut 1203 Atk-palvelut 1204 Henkilöstöpalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut Tulot Menot , Toimistotarviketilaukset on hoidettu keskitetysti alkuvuodesta. ICT-palveluissa ohjelmistojen käyttö- ja ylläpitokustannukset laskutetaan alkuvuodesta koko vuoden osalta. Toteuma on talousarvion mukainen. Kuntayhteistyö 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1302 Työllistämispalvelut / Avustajahanke Kaustisen seutukunta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Tulot Menot , Menot % 1301 Talous- ja velkaneuvonta 22, Keski-Pohjanmaan liitto 25, Aluepelastuslaitos 3,7 Toteuma on talousarvion mukainen. Elinkeinotoimen edistäminen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä Tulot 682 Menot ,

9 1420 Yrityspalvelut Tulot Menot , Toteuma on talousarvion mukainen. Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto 1504 Lomitustoiminta - maatalous 1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus Tulot , Menot , Lomitushallinto Maatalousyrittäjien vuosilomapäätöksiä v on tehty mennessä 260 maatilan 442 maatalousyrittäjälle. Turkistuottajien lomituspalvelupäätöksiä on tehty mennessä 78 tarhaajalle 72 tarhalle. Vuosilomaa on myönnetty yhteensä 1404 päivää eli 18pv/tarhaaja. Lisävapaata tarhaaja voi käyttää 120 h/v Lomitustoiminta maatalousyrittäjät Vuosilomia on pidetty 2548 pv, sijaisapua 1590 pv, tuettua maksullista lomitusta 239 päivää, yhteensä 4377 pv. Noin 200 pv enemmän kuin edellisenä vuonna. Vakinaisia maatalouslomittajia on kpl Lomitustoiminta turkistarhaus Toteumassa on kuluja vähän, koska turkistuottajat pitävät vuosilomaansa valtaosin syyskesällä. Kolme vakinaista maatalouslomittajaa on suorittanut turkislomituskoulutuksen Kannuksessa. Sosiaali- ja terveystoimi 2101 JYTA Tulot Menot , Erikoissairaanhoito Tulot Menot , KAUSTISEN KEHITYS OY Kaustisen kehitys Oy:n talous alkuvuonna 2015 meni suunnitelmien mukaan. Kaustisen kehitys Oy sai vuoden 2014 lopussa arpporttiomaisuutena Kaustisen kunnan liike- ja teollisuuskiinteistöt. Kiinteistöjen haltuuotto ja sähkö ym. sopimusten siirtäminen on suoritettu alkuvuoden aikana. Kiinteistönhoitopalvelut on ostettu Kaustisen kunnalta vuoden alusta apporttina saatuihin kiinteistöihin. Myöhemmin kiinteistönhoito kilpailutetaan. Sähkön hankinta kilpailutettiin vuoden alussa ja sähköntoimittajana toimii 1 vuoden ajan Oulun sähkönmyynti Oy. Vuokratilojen vuokria korotettiin elinkustannusindeksin muutoksen verran vuoden 2015 alusta suurimmalle osalle vuokralaisia joille vuodenvaihde on vuokrantarkistusajankohta. Yhtiön maksuvalmius on ollut alkuvuoden ajan hyvä. Varainsiirtoverosta haettiin verottajalta päätöstä siitä ettei varainsiirtoveroa apportti-

10 omaisuuden siirrosta ole suositettava. Lainhuutoa haetaan seuraavalla katsauskaudella mennessä. Kaustisen kehitys Oy:n vuoden 2015 tulos tulee olemaan lievästi voitollinen, jos ei mitään yllättäviä menoja tule loppuvuodesta. KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT Kiinteistö Oy Kaustisen oppilasasuntoloiden vuokria korotettiin vuoden alusta elinkustannusindeksin korotuksen määrällä.n. 1 %. Rahoitusasema on hyvä. Yhtiön ensimmäisen 2 kk tulos on parantunut vuodesta Kun vuoden 2015 kesällä korjataan asuntolan yhteisiä tiloja ja asuntolanvalvojan asuntoa niin tulos tulee olemaan noin euroa pienempi kuin vuonna Tulos tulee olemaan kuitenkin voitollinen jos mitään yllättävää menoa ei loppuvuoden aikana tule. KAUSTISEN KANSANTAITEENKESKUS OY Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy:n talous on edennyt odotetusti. Kaustisen kunnanvaltuusto myönsi avustusta vuodelle 2015 yhteensä Avustuksella on maksettu erääntyneitä laskuja. Katsauskauden lopussa haettiin lisärahoitusta kunnalta kuntotutkimuksen tekemiseksi ja maalausurakan kuntarahoitusosuuteen. Kiinteistö on tällä hetkellä vuokrattu toimistotilojen osalta 1 pientä 11 m2 toimistohuonetta lukuun ottamatta. Uutena vuokralaisena aloitti vuoden 2015 telemarkkinointiyritys Liisa Vanhala Oy. Kiinteistön ulkomaalauksen urakkatarjouspyyntöä valmistellaan katsauskauden lopussa tuntityönä tehtäväksi. Vuoden alussa tullut tarjous hylättiin liian kalliina. Vuokratulojen määrä on kasvanut katsauskaudella verrattuna edelliseen vuoteen vastaavaan ajanjaksoon. Syynä on vuokraushinnoittelun muuttaminen lippukohtaisesta vuokrasta kiinteään vuokraan. Vuokria korotettiin elinkustannusindeksin nousua vastaavasti vuoden 2015 alusta lähtien. Ravintolatoimintaa harjoittaa kiinteistössä kiinteistöpalvelu Roytter Ay vuoden 2015 alusta lukien. Tulos yhtiöllä tulee olemaan hieman parempi kuin 2014 edellyttäen, että toiminta pysyy talousarviossa arvioiduissa rajoissa. KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA Kiinteistö Oy Rekipolskan 2015 ensimmäisellä toteumajaksolla on suoritettu neljän huoneiston pintaremontteja eri rivitalokiinteistöissä ja normaalia perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä. Talvikunnossapitoa on suoritettu huomattavasti enemmän kuin edellisen vuoden toteumajaksolla. KAUSTISEN LÄMPÖ OY Ensimmäisen talousarviojakson on ollut haasteellinen laitoksien toiminnalle lauhan talven ja sääolosuhteiden vuoksi ja pääpolttoaineena on käytetty palaturvetta, jota on ollut hyvin saatavissa. Laitoksilla on suoritettu normaaleja huoltotoimenpiteitä talousarviojakson aikana sekä korjaustoimenpiteinä uusimalla pumppuyksiköitä. Toteumajakson alussa vaihdettiin vanha pyöräkuormaaja isompaan ja uudempaan kuormaajaan. Vanhalle kaukolämpölaitokselle investoitiin varavoimakone hoitamaan prosessia mahdollisen sähkökatkoksien vuoksi, joita on ollut Kaustisen alueella lukuisia läpi vuoden. Vanhojen runkokaukolämpöverkostojen karttapäivitys on suoritettu ja uusien kaukolämpöasiakkaiden liittymien suunnittelu ja aikataulut on laadittu.

11 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Toteutuu talousarvion mukaan 3201 Kuraattori Tulot ,4 0 Menot , Toteutuu talousarvion mukaan Peruskoulut, rehtori Mailis Tastula 3202 Järvelän koulu (vl.1-6) 3203 Kaustisen keskuskoulu (vl.1-6) 3204 Köyhäjoen koulu (vl.1-6) 3205 Puumalan koulu (vl.1-6) 3206 Kotikuntakorvaukset 3208 Kaustisen keskuskoulu (vl.7-9) 3209 Erityisopetus 3211 Erityisluokka/Peruskoulu 3224 Kerho 4 kehittämishanke 3227 Ryhmäkokojen pienentäminen avustus Tulot , Menot , Koulut Menot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Kuljetuksien laskutukset toteutuvat jälkikäteen, joten maaliskuun kuljetusmenoja ei vielä näy. Keskuskoulun 1-6 osalta kahden opettajan palkkakustannukset ja Puumalan koulun osalta yhden opettajan palkkakustannukset kohdistetaan Ryhmäkokojen pienentämisavustuksen kustannuspaikalle. Tiukan budjetin mukaisesti vain opetuksen kannalta ehdottoman välttämättömät hankinnat toteutetaan. Kirja- ja koulutarviketilaushankintoja ei ole vielä toteutettu Ryhmäkokojen pienentäminen avustus Tämän hankkeen avulla ryhmäkokoja on pienennetty palkkaamalla lisäopettaja Puumalan koululle ja kaksi Keskuskoululle 1-6. Uutta avustusta lukuvuodelle on anottu, mutta päätöstä ei ole siitä vielä saatu. Kevätkaudelle saatu avustus kattaa noin 4,5 kuukauden palkkakustannukset Kerhotoiminnan kehittäminen -hanke Hankkeen avulla kouluissa toteutetaan kerhotoimintaa. Lisäksi kolmannen sektorin kerhotoimijoille annetaan avustustyyppisesti tukea kerhotoiminnan hankerahoituksesta. Kerhotoiminta on vakiintunut ja kouluissa on kerhoja 2-5/koulu. Kunnan omavastuuosuus rahoituksessa on 25 %. Toteuma on budjetin mukainen Yhteistoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju Tulot Menot Toteutuu talousarvion mukaan

12 Lukio, rehtori Taina Lehtonen 3301 Musiikkilukio 3306 Koordinointihanke 3307 Comeniushanke 3308 Opinnonohjaushanke 3309 Tekniikkahanke 3310 Koordinointihanke, jatko Tulot , Menot , Musiikkilukio 3540 Muiden palvelujen ostot 5400 ICT-palvelut Kustannuksissa on it-asiantuntijaa koskevat ostopalvelut, jotka talousarviossa on arvioitu työsuhteisten palkkoihin. Kustannukset muuten kohdallaan Kansainvälisyyshanke Tulot: OPH:n tuki 5000 Menot: Kustannuksia ei ole vielä kertynyt hankkeessa. Kustannukset painottuvat vuoden lopulle Oppimisympäristöhanke Kustannukset painottuvat hankkeessa vuosille Ammatilliset oppilaitokset sivistysjohtaja Jorma Harju Tulot Menot Toteutuu talousarvion mukaan Muu opetustoimi sivistysjohtaja Jorma Harju 3501 Kansalaisopisto 3502 Musiikkioppilaitokset Tulot Menot , Toteutuu talousarvion mukaan

13 Kirjasto, Marja Myllymäki / Jorma Harju 3601 Pääkirjasto 3603 Kirjaston kehittämisprojekti Tulot , Menot , Toteutuu talousarvion mukaan Liikunta ja ulkoilu, nuorisotyö, Aija Järvenpää 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalon toiminta 3801 Nuorisopalvelut Liikunta ja ulkoilu Tulot , Menot , Liikuntapalveluiden tuottamat palvelut ja urheilutalo Ympärivuotinen kuntoliikuntakampanjatoiminta: - 3 kampanjaa vuodessa - 13 kuntolaatikkoa sijoitettuna eri kylille Talvilomaviikko: - viikolla 10 eri tapahtumaa - tapahtumat toteutettiin pääosin yhdessä Vetelin vapaa-aikatoimen kanssa, joitakin näistä tehtiin myös seutukunnallisena yhteistyönä sekä 4h-yhdistysten ja liikuntaseurojen kanssa Uimaopetus: - esikoululaisten uimaopetusta 3h/ryhmä (Puumala, Kino ja Lähdehaka) Liikuntapiirit ikäryhmittäin: - ikääntyvät: matalan kynnyksen liikuntapiiri ja vesijumppa ikääntyville - nuoret: sähly- ja showtanssikerho - kaikenikäiset: ilma-aseammunta 3801 Nuorisotyö Tulot ,8 215 Menot , Nuorisotyön tuottamat palvelut Nuortenillat: - Toiminta urheilutalolla on vakiintunut ja nuoret ovat olleet tyytyväisiä tiloihin. Nuortenilloissa työskentelee 4 nuorta ja heidän tehtävänään on toimia illoissa ohjaajina / valvojina sekä järjestää nuorille erilaisia te toja. Nuorten palveluverkoston (Nuorpave) toiminnan kehittäminen on edelleen ajankohtaista. Etsivä nuorisotyö on liitetty osaksi palveluverkoston toimintaa ja se järjestetään seutukunnallisena. Nuorisotoimen tapahtumia: - seutukunnallinen piirustuskilpailu koululaisille, varhaiskasvatuksen liikuntapäivä ja lastenkonsertti

14 3802 Elokuvatoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju Tulot Menot , Toteutuu talousarvion mukaan 3804 Etsivä nuorisotyö sivistysjohtaja Jorma Harju Tulot Menot Toteutuu talousarvion mukaan Kulttuuritoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju 3901 Kulttuuripalvelut Tulot Menot Toteutuu talousarvion mukaan Päivähoidon johtaja Mirka Nisula 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3216 Esiopetus Kino 3217 Esiopetus Puumala 3218 Esiopetus Lähdehaka 3910 Lähdehaan päiväkoti 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3920 Erityislastentarhanopettaja kiertävä 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3941 Päiväkoti Lorupussi Markkulassa 3942 Pisku pph parityöskentely 3943 Kissankulma parityöskentely-yksikkö 3945 Vuorohoito 3946 Päiväkoti Omenapuu 3947 Kino päivähoito Kunnallisesti järjestettyjä varhaiskasvatuspalveluja käytti tilanteen mukaisesti yhteensä 231 lasta. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verraten palvelujen piirissä oli tapahtunut lisäystä 5 lasta ( lapsimäärä 226 lasta) ja toimintamuodoista esimerkiksi ryhmäperhepäiväkotitoiminta on jäänyt kokonaan pois ja päiväkotihoito lisääntynyt. Päivähoitohakemuksia oli tarkasteluhetkellä jonossa kiireellisesti järjestettävänä 2 lapselle. Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevista lapsista 53 lasta osallistuu maksuttomaan esiopetukseen toimintakaudella Lapsimäärä jakautui ryhmiin seuraavasti: Lähdehaan esiopetus 13 lasta, Kinon esiopetus 25 lasta ja Puumalan esiopetus 14 lasta. Köyhäjoen esiopetus järjestetään Lähdehaan päiväkodissa. Esiopetuskaudelle esiopetukseen osallistuvia on 52 lasta ja alustava ryhmäsuunnittelu käynnistyi nykyisten esiopetusryhmien mukaisesti. Esiopetukseen osallistuminen muuttuu velvoittavaksi syksystä 2015 alkaen.

15 Esiopetus Tulot , Menot , Varhaiskasvatuspalveluissa toteutui muutoksia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana runsaasti. Muutokset on toteutettu talousarviosuunnittelun 2015 ja sivistyslautakunnan tekemien päätösten mukaisesti. Kissankulman parityöskentely-yksikön toiminta on päättynyt. Lapsiryhmän 8 lasta ja henkilöstö, 2 työntekijää siirrettiin varhaiskasvatuksen muihin yksiköihin. Kissankulman parityöskentely-yksikön kustannuspaikalle 3943 tehty budjetti tulee yhdistää kustannuspaikalle 3941 Päiväkoti Lorupussiin kustannuspaikalle Päiväkoti Lorupussin taloussuunnitteluvaiheen laskelmat perustuivat nykyistä pienemmälle lapsimäärälle. Aiemmin Päiväkoti Lorupussin toimintaa mitoitettiin lapselle ja 1.4. lukien päiväkotihoidossa tiloissa oli vähintään 51 lasta, jotka toimivat kolmena ryhmänä 1-5-vuotiaille lapsille. Päiväkoti Lorupussin toteuma ylittää ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella reilusti koko toimintavuodelle vahvistetut määrärahat. Myös rakennuksesta käytössä olevien tilojen käyttö, siivoustarve ja ruoanjakelu ovat lisääntyneet kevään aikana nostaen kustannuksia. Sivistyslautakunta päätti alkuvuodesta, että Päiväkoti Lorupussiin siirrettiin myös Lähdehaan päiväkodin Mansikat ryhmän 12 lasta ja muutos toteutui alkaen. Näin voitiin vaikuttaa Lähdehaan päiväkodin tilojen toiminnallisuuteen, jossa asiakkaita raportointihetkellä oli vuorohoito ja esiopetuksen päivähoito mukaan lukien 51 lasta. Näin lisättiin myös lapsilähtöisyyttä edelleen yksikössä jatkavissa lapsiryhmissä ja Mansikat ryhmälle voitiin osoittaa väljemmät tilat Päiväkoti Lorupussin yhteydessä. Lapsiryhmien välisen yhteistyön muutosten myötä Mansikoiden siirtyessä toiseen tilaan vuorohoidossa vaikuttaa olevan tarvetta lisähenkilöstölle ennen uuteen päiväkotiin siirtymistä. Asiakaspalautteista ja henkilöstöltä tulleen palautteen mukaisesti perhepäivähoidon varahoidon järjestämistä oli tarkoitus helpottaa Päiväkoti Lorupussin laajentamisella. Päiväkoti Lorupussissa perhepäivähoidon varahoitopaikkoja voidaan tarjota noin 4-8 lapselle. Lähdehaan päiväkodissa jatkavat esiopetus, 5-vuotiaiden päivähoito sekä vuorohoito. Ainakin vuorohoidon osalta sisäiset ateriapalvelut ylittävät koko vuoden talousarviovarauksen. Ryhmäperhepäiväkoti Omenapuu ja parityöskentely-yksikkö Pisku ovat yhdistyneet Päiväkoti Omenapuuksi. Yksikössä tarjotaan lasten päivähoitoa 1-5-vuotiaille lapsille. Tarkasteluhetkellä lapsimäärä yksikössä oli 21 lasta. Päiväkotimitoitukseen siirtymisen myötä 1 työntekijä siirtyi työskentelemään Päiväkoti Lorupussiin. Varhaiskasvatuksen kevätkaudella valmistellaan jo uuteen rakenteilla olevaan päiväkotiyksikköön siirtymistä vuoden 2016 alusta lähtien. Nyt väliaikaisesti käyttöönotetuissa lapsiryhmissä erityisesti Päiväkoti Lorupussin osalta on jo käytössä uudessa päiväkodissa tarvittavia kalusteita. Edelleen on tarvetta tehdä perustoimintojen kannalta välttämättömiä hankintoja (kalusteet ja muu varhaiskasvatuksen välineistö), jotka tukevat varhaiskasvatuksen laadukasta kasvatus-, hoito- ja opetustyötä sekä henkilöstön työergonomiaa myös väistötiloissa toimittaessa. Lapsiryhmien ja riittävien henkilöstöresurssien muodostamiseksi uuteen päiväkotiyksikköön, palvelurakenteen selvittämiseksi ja mahdollisten kustannushyötyjen saamiseksi on aloitettu konsulttiyhteistyö kunnanhallituksen keväisen päätöksen mukaisesti. Talousvuoden toteumakehityksestä puuttuu tulojen osalta maaliskuun päivähoitolaskutuksen tulojen osuus. Erääntyvien laskujen osalta saatavia oli avoimena raportointihetkellä tilanteen mukaan ,25. Erityislasten osalta avustamistarve vaikuttaa olevan lisääntymässä erityisesti syksyn esiopetusryhmissä. Asiaan liittyen toteutettiin hankehakemukset kahteen opetusministeriön hankehakuun liittyen yhdessä perusopetuksen rehtorin kanssa mahdollisen lisärahoituksen saamiseksi. Hankkeet ovat Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia ja Valtion erityisavustus erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen. Päivähoitoikäisten lasten pitkät päivähoitopäivät ja laajat hoitosopimukset ovat aiheuttaneet haasteita saada henkilöstö riittämään ryhmissä. Tilapäisen työvoiman tarvetta alkuvuodesta on ollut runsaasti eri lapsiryhmissä. Tämä on lisännyt perehdyttämisen tarvetta, työaika-, työtehtävä- ja sijaisjärjestelyjä vaikuttaen myös lapsiryhmien toimintoihin, henkilöstön työssä jaksamiseen, toteutuneiden muutosten hallintaan sekä henkilöstökustannusten lisääntymiseen.

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.08.2014

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.08.2014 TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.08.2014 Talousarvio 2014 Raportti I ajalta 1.1. 31.8.2014 Yleistä Kuluva vuosi on jälleen kerran ollut kuntasektorilla toimintojen muutoksen suunnittelun aikaa. Valtionosuusmuutokset

Lisätiedot

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50

3. Käyttötalous 3.1 Hallinto- ja kehittämispalvelujen tulosalue 13 3.2 Sivistystoimen tulosalue 26 3.3 Tekninen tulosalue 50 TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2016 Kaustisen kunnanhallitus 04.12.2013 318 Kaustisen kunnanvaltuusto 17.12.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kuntastrategia 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Lisätiedot

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114

Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114 Kaustisen kunta Talousarvio 2010 Taloussuunnitelma vuosille 2011-2012 Kunnanhallitus 30.11.2009 303 Kunnanvaltuusto 10.12.2009 114 Sisällysluettelo 1. Kuntastrategia... 2 1.1 Taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto

Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto TILINPÄÄTÖS 2014 Kaustisen kunnanhallitus 31.03.2015 73 Kaustisen kunnanvaltuusto KAUSTISEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2014 1 Toimintakertomus sivu 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1.1 Kunnanjohtajan

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi]

KAUSTISEN KUNTA. [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] KAUSTISEN KUNTA TASEKIRJA 2013 Kaustisen kunnan tilinpäätös [Kirjoita osoitteesi] [Kirjoita puhelinnumerosi] [Kirjoita sähköpostiosoitteesi] Kunnanhallitus 24.03.2014 92 Tarkastuslautakunta 16.05.2014

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

(kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan. arviointikertomus

(kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan. arviointikertomus (kuva Annika Rauma) Kaustisen kunnan tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2011 Sisällysluettelo Puheenjohtajan katsaus 3 Tarkastuslautakunnan ja tilintarkastajan suorittama arviointi vuodelta

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 31.8.2014 Sisällys YLEISKATSAUS... 3 KUNTASTRATEGIA... 5 TULOSLASKELMA... 8 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät

Savitaipaleen kunta. Tilinpäätös 2014. Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätös 2014 Toimintakertomus Tilinpäätös ja laskelmat Liitetiedot Luettelot ja selvitykset Allekirjoitukset ja merkinnät TOIMINTAKERTOMUS 1 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA 1.1. 31.8.2013

PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA 1.1. 31.8.2013 PÖYTYÄN KUNTA OSAVUOSIRAPORTIT AJALTA.. 3.8.23 KUNNANHALLITUS HENKILÖSTÖ- JA TALOUSHALLINNON RAPORTTI. 3.8.23 ====================================================== Hallintopäällikkö Tavoitteet ja tunnusluvut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO

JALASJÄRVEN KUNTA .. OOOO OO JALASJÄRVEN KUNTA.. OOOO OO Tilinpaatoskertomus 2014 Sisällysluettelo Liitetietojen sisällysluettelo 4 Kunnanjohtajan katsaus 5 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 7-19 Luottamushenkilöorganisaatio

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2012 ajalta 1.1. 30.4.2012

Osavuosikatsaus 1 / 2012 ajalta 1.1. 30.4.2012 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus 4.6. 141 Kunnanvaltuusto 18.6. 50 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo Taustaa... 3 Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain... 5 Tuloslaskelma Mäntsälän

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

KIVIJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Kivijärven kunnan toimintakertomus 2014 Versio 152 Kannen kuva: Pirkko Oinonen (Kukkomarkkinat 2014) Y:\TOIMINTAKERTOMUKSET\Toimintakertomus 2014\Toimintakertomus_2014.docx 1

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO

JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO JUANKOSKEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 200-20 2 Sisällysluettelo. YLEISPERUSTELUT... 3 2. KÄYTTÖTALOUSOSA... 0 Keskusvaalilautakunta/Vaalit... 0 2 2 Tarkastuslautakunta/Tilintarkastus...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010

HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2010 Osakuntaliitoksen raja Lammilla, Teuronjoella HAUSJÄRVEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 31.12.2010 I TOIMINTAKERTOMUS 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA 1 1.1. Kunnanjohtajan

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2015 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2015... 1 1.1 Kunnan kehitys 2015... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.4.2015 Kaupunginhallitus 26.5.2014 SISÄLLYSLUETTELO Kajaanin kaupungin talous ja henkilöstö 1.1. 30.4.2015...1 Talous... 1 Verotulot 2013 2015... 10 Verotulot...

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Kunnanhallitus 8.12.2014

Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA. Kunnanhallitus 8.12.2014 Rautjärven kunta TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 Kunnanhallitus 8.12.2014 RAUTJÄRVEN KUNTA 2 Sisällys 1. Rautjärvi ja Simpele antavat rajan suojaa ihmiselle ja yrittämiselle... 4 1.1. Rautjärven

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011

ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 ALAVIESKAN KUNTA TASEKIRJA 2010 KUNNANHALLITUS 28.3.2011 KUNNANVALTUUSTO 20.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS 1.1. Kunnanjohtajan katsaus 1 1.2. Kunnan hallinto 3 1.3. Kunnan henkilöstö 5 1.4. Yleinen

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010

KUHMOISTEN KUNTA. Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 KUHMOISTEN KUNTA Tilinpäätös- ja toimintakertomus vuodelta 2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kunnanjohtajan katsaus... 1 2. Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.23 3. Yleishallinto. 24 Kunnan sijainti

Lisätiedot

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3

Liitteet: Kunnan talousarvio- ja suunnitelmarakenne... Liite 1 Henkilötyövuodet yhteensä... Liite 2 Kuntakonserni... Liite 3 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2012 JA VUOSIEN 2012-2016 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE... 1 1.2 TALOUSSUUNNITELMAN LAATIMISEN LÄHTÖKOHDAT... 2 1.3

Lisätiedot

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI

VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI Hallinto- ja kehittämiskeskus, Talous- ja strategiapalvelu 11.10.2010 Kuopion kaupunki, Seurantajulkaisut SE 2010:3 ISSN 0785-0344 VUODEN 2010 TOINEN SEURANTARAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO SIVU Toimintaympäristö

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot