TALOUSARVIOTOTEUTUMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.03.2015"

Transkriptio

1 TALOUSARVIOTOTEUTUMA

2 Talousarvio 2015 Raportti I ajalta Yleistä Valtion toimet kuntien tehtävien vähentämiseksi jäivät vajaiksi (Kuntaliitto ) Pääministeri Alexander Stubb antoi eduskunnalle ilmoituksen rakennepoliittisen ohjelman toteutumisesta kuluneella hallituskaudella. Ohjelma käynnisti huomattavan määrän kestävyysvajeen umpeen kuromiseen tähtääviä uudistuksia, mutta vain hyvin pieni osa ehdotetuista toimista saatiin hyväksyttyä ja laitettua käytäntöön. Toisen asteen rahoitus- ja rakennepaketti vaatii kokonaisuudessaan uuden valmistelun (Kuntaliitto tiedottaa ) Toisen asteen koulutusta koskeva järjestämislaki raukesi eduskunnassa. Perustuslakivaliokunta on antanut rahoituslakiesityksestä kriittisen lausunnon. Kaustisen, Halsuan, Perhon ja Vetelin kuntien valtuustot kutsuttiin Perhoon 26.3.keskustelemaan lukiokoulutuksen tulevaisuudesta. Viranhaltijatyönä valmisteltu selvitys lukiokoulutuksen eri vaihtoehdoista osoitti selkeästi, että yhden lukion kokoaminen Kaustiselle olisi taloudellisesti kaikille kunnille edullisin ja takaisi samalla parhaan laadullisen opetuksen alueella. Tähän vaiheeseen ei kuitenkaan kunnilla tuntunut olevan valmiuksia. Perhon kunta oli valmis panostamaan oman lukion säilyttämiseen merkittävästi nykyistä enemmän. Vetelin ja Kaustisen kunnat jatkavat neuvottelua yhteistyöstä. Kuntaliitto: sote-valmistelua jatkettava huolellisesti Kuntaliitto tukee eduskunnan perustuslakivaliokunnan linjausta, jonka mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislain valmistelua on jatkettava parlamentaarisesti. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että uudistuksen valmistelua jatketaan alkuperäisten tavoitteiden suuntaan. On tärkeää, että kunnissa jatkuu julkisten palveluiden kehittäminen yhteistyössä eikä tehdä hätäisiä paikallisia ratkaisuja. Kaustinen, käyttötalous Raportissa 1 3 kunnan käyttötalouden tulot ovat vähentyneet 14,10 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, merkittävimpänä lomitushallinnon valtionosuudet väheneminen n euroa. Tuloissa eivät ole vielä mukana kaikki palvelumaksut. Käyttötalouden menoissa henkilöstömenot ovat kasvaneet 0,84 %, palkkamenot 2,64 %. Lomituspalveluiden henkilöstömenot ovat kasvaneet euroa, perusopetuksen euroa, lasten päivähoidossa henkilöstömenot ovat kasvaneet euroa. Sotemenojen osalta Kiurun alkuvuoden ennakkolaskujen lisäksi on laskutettu tammihelmikuulta euroa. Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä ovat kasvaneet yhteensä euroa edellisvuodesta. Jytan palvelujen osalta Kaustisella vuodeosastohoidon hoitopäivät ovat lisääntyneet 120:llä, lääkärin vastaanotolla asiakkaita on ollut 1.057, 102 edellisvuotta enemmän. Hammashoidon asiakkaita on ollut 921, lisäystä edellisvuoteen 114. Vuodeosaston hoitomenot ovat edellisvuotta alhaisemmat ja lääkärin vastaanoton nettomenot edellisvuotta suuremmat.

3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmissä kasvua on edellisvuoteen euroa. Vaikka hankinnoista osa keskittyy alkuvuoteen ja tehdään kausittain, tämä ei täysin selitä sitä, että hankintoja on tehty myös yli talousarviomäärärahojen. Vuosikate on 13.4 tilanteen mukaisena euroa ja tulos poistojen jälkeen euroa. Tulos on euroa edellisvuotta heikompi. Investoinnit Kuluvan vuoden investoinneista merkittävin on päiväkodin rakentaminen, johon on määrärahaa käytetty tähän mennessä euroa. Toisena merkittävänä kohteena on alakoulun peruskorjaus, käyttö euroa. Pajalan peruskorjauslaajennuksen rakennustyöt on aloitettu. Elinvoimaisuustekijät Talousarviolainoja kuluvalle vuodelle ei ole nostettu. Investointimenot on rahoitettu kuntatodistuksin lyhytaikaisella lainoituksella. Kaustisen kunnan asukasluku on väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan vähentynyt tammi-helmikuun aikana 19 asukkaalla. Kaustisen seutukunnan asukasvähentymä on yhteensä 43. Seutukunnan kunnista Perho ja Veteli ovat lisänneet asukaslukuaan. Kuntien välinen nettomuutto on myös negatiivinen, Kaustiselle on muuttanut 20 ja samaan aikaan lähtenyt 32 asukasta. Syntyneitä on tammi-helmikuun aikana vain 5 lasta (edellisvuonna 11) ja kuolleita 12 (4) Tellervo Pakkala, talousjohtaja

4 Tulos- ja rahoituslaskelma TP TA 2015 Tot 1-3 Tot 1-3 % TA Muutos Muutos TA euroa TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot ,74-14, ,41 Maksutuotot ,70-4, ,50 Tuet ja avustukset ,40-58, ,93 Vuokratuotot ,56-12, ,54 Muut tuotot ,22 74, ,11 TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,71-14, ,27 TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,78 2, ,61 Eläkekulut ,20 0, ,78 Muut henkilöstösivukulut ,45 1, ,01 Henkilöstösivukulut ,45 0, ,79 Henkilöstökulut ,22 2, ,19 Palvelujen ostot Asiakaspalv. ostot ,65 4, ,08 Muiden palv. ostot ,44-2, ,68 Palvelujen ostot ,76 3, ,40 Aineet, tarv., tavarat ,46-10, ,94 Avustukset ,33-27, ,56 Vuokrakulut ,71 4, ,34 Muut toimintakulut ,22 15, ,99 TOIMINTAKULUT/ MENOT ,89 1, TOIMINTAKATE ,24 8, Kunnallisvero ,12 5, ,61 Kiinteistövero ,26 14, ,44 Yhteisövero ,47 3, ,04 Verotulot ,37 4, ,09 Peruspalvelut/Yleinen vos ,22-4, ,00 Opetus- ja kulttuurit vos ,58 67, ,00 Muut valtionosuudet ,00 Valtionosuudet ,18-2, RAHOITUSTUOTO JA KULUT Korkotuotot ,00 0,00 Muut rahoitustuotot ,62-39,73-438,22 Korkokulut ,17-3, ,02 Muut rahoituskulut #JAKO/0! -21,32 140,04 RAHOITUSTUOTOTJA KULUT ,58-2, VUOSIKATE ,80-36, Poistot käyttöomaisuudesta ,93 3, Kertaluontoiset poistot=purku 0 Arvonalentumiset 0 Satunnaiset kulut 0 TILIKAUDEN TULOS ,37-60, Vuosikate e/as Kuntastrategia 250

5 TP TA 2015 Tot 1-3 Tot 1-3 % TA Muutos TA VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate ,80 54,66 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä ,80 72,59 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ,14-35,78 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,14-99,87 Luovutustulot ,76-87,58 Muut investointitulot Käyttöomais.myyntivoitot/tappiot Investoinnit ,40-2,81 Vars. toiminta ja investoinnit netto ,21 194,55 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,75 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,18 Lyhytaikaisten lainojen muutos +/ ,26 Lainakannan muutokset ,09 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset (varasto) Saamisten muutokset Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen 222 muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainakanta Asukasmäärä Lainamäärä/asukas Kuntastrategia, lainamäärä e/as, max Investointien tulorahoitus % 24,55 16,02

6 Investoinnit INVESTOINNIT Kustannus- TP 2014 TA 2014 TA 2015 Toteutuma arvio Atk-laitteet ja ohjelmat Maa-alueet ostot Maa-alueet myynnit Rakennusten myynti Muut koneet ja kalusto Muut koneet ja kalusto tulot Käyttöomaisuusarvopaperit osto Käyttöomaisuusarvopaperit myynti Investointimenot kuntayhtymille Tietoverkot Aluepelastuslaitoksen investoinnit Aluepelastuslaitoksen investointitulot YLEINEN HALLINTO Kerrostalo Lukion asuntolan peruskorjaus Virastotalon peruskorjaus tulot Terveysaseman peruskorjaus Asuinrakennusten peruskorjaus Markkulan B-puoli asunnot Kunnanviraston peruskorjaus Lähdehaan päiväkoti tulot Järvelän ala-aste Köyhäjoen ala-aste Puumalan ala-aste Keskuskoulu Musiikkilukion paikoitusalue Yläasteen peruskorj. + laajennus Yläaste, valtionosuus Musiikkilukio Markkulan työpajatoim tulot Hyötykäyttöaseman rakentaminen Kunnan varasto Keliberi tulot Kiinteistöjen korjaukset Haitekki laborat. Tarpeisiin tulot Kinon elokuvateatteritoiminnan kehit tulot Markkulna sprink Omaneula/ Pictural korjaaminen RAKENNUKSET

7 INVESTOINNIT Kustannus- TP 2014 TA 2014 TA 2015 Toteutuma arvio Katujen rakentaminen Nikulan silta KEK käänt.kaista ja liitt.tielev VT 13 Kaustinen-Veteli 9509 Ylijoentien peruskorjaus Kaavateiden peruskorj. ja päällyst Kalliotien peruskorjaus Kruupakkan teollisuusalue Kevyenliikenteen väylä, alikulku Puumala 9516 KT 63 kevyenliik. Järjestelyt Tievalaistuksen rakentaminen LIIKENNEVÄYLÄT Leikkikenttien rakentaminen Kuntakeskuksen kunnostushankkeet Festivaali-areena Köyhäjoen kunnostus Köyhäjoen kunnostus YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen Vesi / talojohtojen rakentaminen Runkojohtojen peruskorjaus Vesi/ Vedenottamot perusp. ja alkal Kruuppakkan alueen kunnallistekniikka Vesijohtoverkoston peruskorjaus Köyhäjoen kunnostus VESILAITOS Viemäri / Järvelän viemäri Vimeäri / Pirttikosken jätevesip&paineviem tulot Viem/ Nikula-Känsälä runkoviemäröinti Kruupakkan alueen k Vesijohtoverkoston peruskorjaus Viem/ Runkojohtojen rakentaminen Viem/ talojohtojen rakentaminen Viem/ Runkojohtojen rakentaminen Hulevesiv. Peruskorj. Lähdehaka VIEMÄRILAITOS Tulot Menot INVESTOINNIT YHTEENSÄ NTO

8 HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT, talousjohtaja Tellervo Pakkala Yleinen hallinto 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta Tulot ,4 310 Menot , Luottamushenkilökoulutus ja asiantuntijapalvelujen ostoon varattu määräraha tulee ylittymään n eurolla. Huhtikuun aikana pidetään eduskuntavaalit, vaalien äänestys hoidetaan kunnassa. Muut palvelut, toteuma on 33,4 %, esimerkiksi yhteistoimintaosuudet laskutetaan alkuvuodesta. Lisämäärärahatarve euroa. Sisäiset palvelut 1201 Toimistopalvelut 1202 Taloushallintopalvelut 1203 Atk-palvelut 1204 Henkilöstöpalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut Tulot Menot , Toimistotarviketilaukset on hoidettu keskitetysti alkuvuodesta. ICT-palveluissa ohjelmistojen käyttö- ja ylläpitokustannukset laskutetaan alkuvuodesta koko vuoden osalta. Toteuma on talousarvion mukainen. Kuntayhteistyö 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1302 Työllistämispalvelut / Avustajahanke Kaustisen seutukunta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Tulot Menot , Menot % 1301 Talous- ja velkaneuvonta 22, Keski-Pohjanmaan liitto 25, Aluepelastuslaitos 3,7 Toteuma on talousarvion mukainen. Elinkeinotoimen edistäminen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä Tulot 682 Menot ,

9 1420 Yrityspalvelut Tulot Menot , Toteuma on talousarvion mukainen. Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto 1504 Lomitustoiminta - maatalous 1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus Tulot , Menot , Lomitushallinto Maatalousyrittäjien vuosilomapäätöksiä v on tehty mennessä 260 maatilan 442 maatalousyrittäjälle. Turkistuottajien lomituspalvelupäätöksiä on tehty mennessä 78 tarhaajalle 72 tarhalle. Vuosilomaa on myönnetty yhteensä 1404 päivää eli 18pv/tarhaaja. Lisävapaata tarhaaja voi käyttää 120 h/v Lomitustoiminta maatalousyrittäjät Vuosilomia on pidetty 2548 pv, sijaisapua 1590 pv, tuettua maksullista lomitusta 239 päivää, yhteensä 4377 pv. Noin 200 pv enemmän kuin edellisenä vuonna. Vakinaisia maatalouslomittajia on kpl Lomitustoiminta turkistarhaus Toteumassa on kuluja vähän, koska turkistuottajat pitävät vuosilomaansa valtaosin syyskesällä. Kolme vakinaista maatalouslomittajaa on suorittanut turkislomituskoulutuksen Kannuksessa. Sosiaali- ja terveystoimi 2101 JYTA Tulot Menot , Erikoissairaanhoito Tulot Menot , KAUSTISEN KEHITYS OY Kaustisen kehitys Oy:n talous alkuvuonna 2015 meni suunnitelmien mukaan. Kaustisen kehitys Oy sai vuoden 2014 lopussa arpporttiomaisuutena Kaustisen kunnan liike- ja teollisuuskiinteistöt. Kiinteistöjen haltuuotto ja sähkö ym. sopimusten siirtäminen on suoritettu alkuvuoden aikana. Kiinteistönhoitopalvelut on ostettu Kaustisen kunnalta vuoden alusta apporttina saatuihin kiinteistöihin. Myöhemmin kiinteistönhoito kilpailutetaan. Sähkön hankinta kilpailutettiin vuoden alussa ja sähköntoimittajana toimii 1 vuoden ajan Oulun sähkönmyynti Oy. Vuokratilojen vuokria korotettiin elinkustannusindeksin muutoksen verran vuoden 2015 alusta suurimmalle osalle vuokralaisia joille vuodenvaihde on vuokrantarkistusajankohta. Yhtiön maksuvalmius on ollut alkuvuoden ajan hyvä. Varainsiirtoverosta haettiin verottajalta päätöstä siitä ettei varainsiirtoveroa apportti-

10 omaisuuden siirrosta ole suositettava. Lainhuutoa haetaan seuraavalla katsauskaudella mennessä. Kaustisen kehitys Oy:n vuoden 2015 tulos tulee olemaan lievästi voitollinen, jos ei mitään yllättäviä menoja tule loppuvuodesta. KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT Kiinteistö Oy Kaustisen oppilasasuntoloiden vuokria korotettiin vuoden alusta elinkustannusindeksin korotuksen määrällä.n. 1 %. Rahoitusasema on hyvä. Yhtiön ensimmäisen 2 kk tulos on parantunut vuodesta Kun vuoden 2015 kesällä korjataan asuntolan yhteisiä tiloja ja asuntolanvalvojan asuntoa niin tulos tulee olemaan noin euroa pienempi kuin vuonna Tulos tulee olemaan kuitenkin voitollinen jos mitään yllättävää menoa ei loppuvuoden aikana tule. KAUSTISEN KANSANTAITEENKESKUS OY Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy:n talous on edennyt odotetusti. Kaustisen kunnanvaltuusto myönsi avustusta vuodelle 2015 yhteensä Avustuksella on maksettu erääntyneitä laskuja. Katsauskauden lopussa haettiin lisärahoitusta kunnalta kuntotutkimuksen tekemiseksi ja maalausurakan kuntarahoitusosuuteen. Kiinteistö on tällä hetkellä vuokrattu toimistotilojen osalta 1 pientä 11 m2 toimistohuonetta lukuun ottamatta. Uutena vuokralaisena aloitti vuoden 2015 telemarkkinointiyritys Liisa Vanhala Oy. Kiinteistön ulkomaalauksen urakkatarjouspyyntöä valmistellaan katsauskauden lopussa tuntityönä tehtäväksi. Vuoden alussa tullut tarjous hylättiin liian kalliina. Vuokratulojen määrä on kasvanut katsauskaudella verrattuna edelliseen vuoteen vastaavaan ajanjaksoon. Syynä on vuokraushinnoittelun muuttaminen lippukohtaisesta vuokrasta kiinteään vuokraan. Vuokria korotettiin elinkustannusindeksin nousua vastaavasti vuoden 2015 alusta lähtien. Ravintolatoimintaa harjoittaa kiinteistössä kiinteistöpalvelu Roytter Ay vuoden 2015 alusta lukien. Tulos yhtiöllä tulee olemaan hieman parempi kuin 2014 edellyttäen, että toiminta pysyy talousarviossa arvioiduissa rajoissa. KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA Kiinteistö Oy Rekipolskan 2015 ensimmäisellä toteumajaksolla on suoritettu neljän huoneiston pintaremontteja eri rivitalokiinteistöissä ja normaalia perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä. Talvikunnossapitoa on suoritettu huomattavasti enemmän kuin edellisen vuoden toteumajaksolla. KAUSTISEN LÄMPÖ OY Ensimmäisen talousarviojakson on ollut haasteellinen laitoksien toiminnalle lauhan talven ja sääolosuhteiden vuoksi ja pääpolttoaineena on käytetty palaturvetta, jota on ollut hyvin saatavissa. Laitoksilla on suoritettu normaaleja huoltotoimenpiteitä talousarviojakson aikana sekä korjaustoimenpiteinä uusimalla pumppuyksiköitä. Toteumajakson alussa vaihdettiin vanha pyöräkuormaaja isompaan ja uudempaan kuormaajaan. Vanhalle kaukolämpölaitokselle investoitiin varavoimakone hoitamaan prosessia mahdollisen sähkökatkoksien vuoksi, joita on ollut Kaustisen alueella lukuisia läpi vuoden. Vanhojen runkokaukolämpöverkostojen karttapäivitys on suoritettu ja uusien kaukolämpöasiakkaiden liittymien suunnittelu ja aikataulut on laadittu.

11 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Toteutuu talousarvion mukaan 3201 Kuraattori Tulot ,4 0 Menot , Toteutuu talousarvion mukaan Peruskoulut, rehtori Mailis Tastula 3202 Järvelän koulu (vl.1-6) 3203 Kaustisen keskuskoulu (vl.1-6) 3204 Köyhäjoen koulu (vl.1-6) 3205 Puumalan koulu (vl.1-6) 3206 Kotikuntakorvaukset 3208 Kaustisen keskuskoulu (vl.7-9) 3209 Erityisopetus 3211 Erityisluokka/Peruskoulu 3224 Kerho 4 kehittämishanke 3227 Ryhmäkokojen pienentäminen avustus Tulot , Menot , Koulut Menot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Kuljetuksien laskutukset toteutuvat jälkikäteen, joten maaliskuun kuljetusmenoja ei vielä näy. Keskuskoulun 1-6 osalta kahden opettajan palkkakustannukset ja Puumalan koulun osalta yhden opettajan palkkakustannukset kohdistetaan Ryhmäkokojen pienentämisavustuksen kustannuspaikalle. Tiukan budjetin mukaisesti vain opetuksen kannalta ehdottoman välttämättömät hankinnat toteutetaan. Kirja- ja koulutarviketilaushankintoja ei ole vielä toteutettu Ryhmäkokojen pienentäminen avustus Tämän hankkeen avulla ryhmäkokoja on pienennetty palkkaamalla lisäopettaja Puumalan koululle ja kaksi Keskuskoululle 1-6. Uutta avustusta lukuvuodelle on anottu, mutta päätöstä ei ole siitä vielä saatu. Kevätkaudelle saatu avustus kattaa noin 4,5 kuukauden palkkakustannukset Kerhotoiminnan kehittäminen -hanke Hankkeen avulla kouluissa toteutetaan kerhotoimintaa. Lisäksi kolmannen sektorin kerhotoimijoille annetaan avustustyyppisesti tukea kerhotoiminnan hankerahoituksesta. Kerhotoiminta on vakiintunut ja kouluissa on kerhoja 2-5/koulu. Kunnan omavastuuosuus rahoituksessa on 25 %. Toteuma on budjetin mukainen Yhteistoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju Tulot Menot Toteutuu talousarvion mukaan

12 Lukio, rehtori Taina Lehtonen 3301 Musiikkilukio 3306 Koordinointihanke 3307 Comeniushanke 3308 Opinnonohjaushanke 3309 Tekniikkahanke 3310 Koordinointihanke, jatko Tulot , Menot , Musiikkilukio 3540 Muiden palvelujen ostot 5400 ICT-palvelut Kustannuksissa on it-asiantuntijaa koskevat ostopalvelut, jotka talousarviossa on arvioitu työsuhteisten palkkoihin. Kustannukset muuten kohdallaan Kansainvälisyyshanke Tulot: OPH:n tuki 5000 Menot: Kustannuksia ei ole vielä kertynyt hankkeessa. Kustannukset painottuvat vuoden lopulle Oppimisympäristöhanke Kustannukset painottuvat hankkeessa vuosille Ammatilliset oppilaitokset sivistysjohtaja Jorma Harju Tulot Menot Toteutuu talousarvion mukaan Muu opetustoimi sivistysjohtaja Jorma Harju 3501 Kansalaisopisto 3502 Musiikkioppilaitokset Tulot Menot , Toteutuu talousarvion mukaan

13 Kirjasto, Marja Myllymäki / Jorma Harju 3601 Pääkirjasto 3603 Kirjaston kehittämisprojekti Tulot , Menot , Toteutuu talousarvion mukaan Liikunta ja ulkoilu, nuorisotyö, Aija Järvenpää 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalon toiminta 3801 Nuorisopalvelut Liikunta ja ulkoilu Tulot , Menot , Liikuntapalveluiden tuottamat palvelut ja urheilutalo Ympärivuotinen kuntoliikuntakampanjatoiminta: - 3 kampanjaa vuodessa - 13 kuntolaatikkoa sijoitettuna eri kylille Talvilomaviikko: - viikolla 10 eri tapahtumaa - tapahtumat toteutettiin pääosin yhdessä Vetelin vapaa-aikatoimen kanssa, joitakin näistä tehtiin myös seutukunnallisena yhteistyönä sekä 4h-yhdistysten ja liikuntaseurojen kanssa Uimaopetus: - esikoululaisten uimaopetusta 3h/ryhmä (Puumala, Kino ja Lähdehaka) Liikuntapiirit ikäryhmittäin: - ikääntyvät: matalan kynnyksen liikuntapiiri ja vesijumppa ikääntyville - nuoret: sähly- ja showtanssikerho - kaikenikäiset: ilma-aseammunta 3801 Nuorisotyö Tulot ,8 215 Menot , Nuorisotyön tuottamat palvelut Nuortenillat: - Toiminta urheilutalolla on vakiintunut ja nuoret ovat olleet tyytyväisiä tiloihin. Nuortenilloissa työskentelee 4 nuorta ja heidän tehtävänään on toimia illoissa ohjaajina / valvojina sekä järjestää nuorille erilaisia te toja. Nuorten palveluverkoston (Nuorpave) toiminnan kehittäminen on edelleen ajankohtaista. Etsivä nuorisotyö on liitetty osaksi palveluverkoston toimintaa ja se järjestetään seutukunnallisena. Nuorisotoimen tapahtumia: - seutukunnallinen piirustuskilpailu koululaisille, varhaiskasvatuksen liikuntapäivä ja lastenkonsertti

14 3802 Elokuvatoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju Tulot Menot , Toteutuu talousarvion mukaan 3804 Etsivä nuorisotyö sivistysjohtaja Jorma Harju Tulot Menot Toteutuu talousarvion mukaan Kulttuuritoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju 3901 Kulttuuripalvelut Tulot Menot Toteutuu talousarvion mukaan Päivähoidon johtaja Mirka Nisula 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3216 Esiopetus Kino 3217 Esiopetus Puumala 3218 Esiopetus Lähdehaka 3910 Lähdehaan päiväkoti 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3920 Erityislastentarhanopettaja kiertävä 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3941 Päiväkoti Lorupussi Markkulassa 3942 Pisku pph parityöskentely 3943 Kissankulma parityöskentely-yksikkö 3945 Vuorohoito 3946 Päiväkoti Omenapuu 3947 Kino päivähoito Kunnallisesti järjestettyjä varhaiskasvatuspalveluja käytti tilanteen mukaisesti yhteensä 231 lasta. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verraten palvelujen piirissä oli tapahtunut lisäystä 5 lasta ( lapsimäärä 226 lasta) ja toimintamuodoista esimerkiksi ryhmäperhepäiväkotitoiminta on jäänyt kokonaan pois ja päiväkotihoito lisääntynyt. Päivähoitohakemuksia oli tarkasteluhetkellä jonossa kiireellisesti järjestettävänä 2 lapselle. Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevista lapsista 53 lasta osallistuu maksuttomaan esiopetukseen toimintakaudella Lapsimäärä jakautui ryhmiin seuraavasti: Lähdehaan esiopetus 13 lasta, Kinon esiopetus 25 lasta ja Puumalan esiopetus 14 lasta. Köyhäjoen esiopetus järjestetään Lähdehaan päiväkodissa. Esiopetuskaudelle esiopetukseen osallistuvia on 52 lasta ja alustava ryhmäsuunnittelu käynnistyi nykyisten esiopetusryhmien mukaisesti. Esiopetukseen osallistuminen muuttuu velvoittavaksi syksystä 2015 alkaen.

15 Esiopetus Tulot , Menot , Varhaiskasvatuspalveluissa toteutui muutoksia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana runsaasti. Muutokset on toteutettu talousarviosuunnittelun 2015 ja sivistyslautakunnan tekemien päätösten mukaisesti. Kissankulman parityöskentely-yksikön toiminta on päättynyt. Lapsiryhmän 8 lasta ja henkilöstö, 2 työntekijää siirrettiin varhaiskasvatuksen muihin yksiköihin. Kissankulman parityöskentely-yksikön kustannuspaikalle 3943 tehty budjetti tulee yhdistää kustannuspaikalle 3941 Päiväkoti Lorupussiin kustannuspaikalle Päiväkoti Lorupussin taloussuunnitteluvaiheen laskelmat perustuivat nykyistä pienemmälle lapsimäärälle. Aiemmin Päiväkoti Lorupussin toimintaa mitoitettiin lapselle ja 1.4. lukien päiväkotihoidossa tiloissa oli vähintään 51 lasta, jotka toimivat kolmena ryhmänä 1-5-vuotiaille lapsille. Päiväkoti Lorupussin toteuma ylittää ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella reilusti koko toimintavuodelle vahvistetut määrärahat. Myös rakennuksesta käytössä olevien tilojen käyttö, siivoustarve ja ruoanjakelu ovat lisääntyneet kevään aikana nostaen kustannuksia. Sivistyslautakunta päätti alkuvuodesta, että Päiväkoti Lorupussiin siirrettiin myös Lähdehaan päiväkodin Mansikat ryhmän 12 lasta ja muutos toteutui alkaen. Näin voitiin vaikuttaa Lähdehaan päiväkodin tilojen toiminnallisuuteen, jossa asiakkaita raportointihetkellä oli vuorohoito ja esiopetuksen päivähoito mukaan lukien 51 lasta. Näin lisättiin myös lapsilähtöisyyttä edelleen yksikössä jatkavissa lapsiryhmissä ja Mansikat ryhmälle voitiin osoittaa väljemmät tilat Päiväkoti Lorupussin yhteydessä. Lapsiryhmien välisen yhteistyön muutosten myötä Mansikoiden siirtyessä toiseen tilaan vuorohoidossa vaikuttaa olevan tarvetta lisähenkilöstölle ennen uuteen päiväkotiin siirtymistä. Asiakaspalautteista ja henkilöstöltä tulleen palautteen mukaisesti perhepäivähoidon varahoidon järjestämistä oli tarkoitus helpottaa Päiväkoti Lorupussin laajentamisella. Päiväkoti Lorupussissa perhepäivähoidon varahoitopaikkoja voidaan tarjota noin 4-8 lapselle. Lähdehaan päiväkodissa jatkavat esiopetus, 5-vuotiaiden päivähoito sekä vuorohoito. Ainakin vuorohoidon osalta sisäiset ateriapalvelut ylittävät koko vuoden talousarviovarauksen. Ryhmäperhepäiväkoti Omenapuu ja parityöskentely-yksikkö Pisku ovat yhdistyneet Päiväkoti Omenapuuksi. Yksikössä tarjotaan lasten päivähoitoa 1-5-vuotiaille lapsille. Tarkasteluhetkellä lapsimäärä yksikössä oli 21 lasta. Päiväkotimitoitukseen siirtymisen myötä 1 työntekijä siirtyi työskentelemään Päiväkoti Lorupussiin. Varhaiskasvatuksen kevätkaudella valmistellaan jo uuteen rakenteilla olevaan päiväkotiyksikköön siirtymistä vuoden 2016 alusta lähtien. Nyt väliaikaisesti käyttöönotetuissa lapsiryhmissä erityisesti Päiväkoti Lorupussin osalta on jo käytössä uudessa päiväkodissa tarvittavia kalusteita. Edelleen on tarvetta tehdä perustoimintojen kannalta välttämättömiä hankintoja (kalusteet ja muu varhaiskasvatuksen välineistö), jotka tukevat varhaiskasvatuksen laadukasta kasvatus-, hoito- ja opetustyötä sekä henkilöstön työergonomiaa myös väistötiloissa toimittaessa. Lapsiryhmien ja riittävien henkilöstöresurssien muodostamiseksi uuteen päiväkotiyksikköön, palvelurakenteen selvittämiseksi ja mahdollisten kustannushyötyjen saamiseksi on aloitettu konsulttiyhteistyö kunnanhallituksen keväisen päätöksen mukaisesti. Talousvuoden toteumakehityksestä puuttuu tulojen osalta maaliskuun päivähoitolaskutuksen tulojen osuus. Erääntyvien laskujen osalta saatavia oli avoimena raportointihetkellä tilanteen mukaan ,25. Erityislasten osalta avustamistarve vaikuttaa olevan lisääntymässä erityisesti syksyn esiopetusryhmissä. Asiaan liittyen toteutettiin hankehakemukset kahteen opetusministeriön hankehakuun liittyen yhdessä perusopetuksen rehtorin kanssa mahdollisen lisärahoituksen saamiseksi. Hankkeet ovat Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia ja Valtion erityisavustus erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen. Päivähoitoikäisten lasten pitkät päivähoitopäivät ja laajat hoitosopimukset ovat aiheuttaneet haasteita saada henkilöstö riittämään ryhmissä. Tilapäisen työvoiman tarvetta alkuvuodesta on ollut runsaasti eri lapsiryhmissä. Tämä on lisännyt perehdyttämisen tarvetta, työaika-, työtehtävä- ja sijaisjärjestelyjä vaikuttaen myös lapsiryhmien toimintoihin, henkilöstön työssä jaksamiseen, toteutuneiden muutosten hallintaan sekä henkilöstökustannusten lisääntymiseen.

16 Raportointihetkellä perhepäivähoidossa oli kirjoilla 75 lasta. Syksyyn 2015 mennessä perhepäivähoitajia on mahdollisesti eläköitymässä ja jäämässä vuorotteluvapaalle. Mahdollisesti poisjäävien perhepäivähoitajien päivähoitopaikat tulisi ennakoida. Lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksamisessa ei ole toteutettu toistaiseksi muutoksia ja kotihoidon tuen palvelujen piirissä oli raportointihetkellä helmikuun 2015 tilanteen mukaan 75 etuuden hakijaa ja 117 lasta. Mahdolliset muutokset yksityisen hoidon osalta ovat edelleen valmistelussa. Asiaan liittyen on toteutumassa sähköinen asiakaskysely toukokuun aikana. Mahdollinen lisämäärärahan tarve varhaiskasvatuksen osalta voitaneen kirjata seuraaviin raportointeihin, kun tiedetään kesäajan mahdollisten supistettujen toimintojen vaikutukset tulojen ja kustannusten osalta. Lasten päivähoito Tulot Menot , TEKNINEN LAUTAKUNTA tekninen johtaja Kari Juntti Yhdyskuntapalvelut 4001 Tekninen hallinto 4002 Kaavoitus Tulot ,3 81 Menot , Keskustan osayleiskaava, kortteleiden 603 ja 41 asemakaavat hyväksymiskäsittelyssä. Asumisen edistäminen 4003 Asumispalvelut Tulot Menot ,8-841 Asumispalvelut ostetaan Rekipolska Oy:ltä Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Rakennusvalvonta 4004 Rakennusvalvontapalvelut rakennustarkastaja Tero Uusitalo Tulot , Menot Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia maaliskuun loppuun mennessä seuraavasti: (vertailutietoina vuosien 2014 ja 2013 luvut maaliskuun loppuun mennessä) rakennus-, toimenpide-, ja maisematyölupa kpl suunnittelutarveratkaisuja, kpl poikkeamislupapäätöksiä, kpl myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä, m

17 Ympäristönsuojelu 4006 Ympäristön suojelu Tulot Menot Maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia vireillä 1 kpl. Ympäristölupahakemuksia vireillä 6 kpl. Meluilmoituksia vireillä 1 kpl. Vesihuoltolain 11 mukaisia hakemuksia vireillä 8 kpl. Liikenneväylät 4009 Kaavateiden kunnossapito 4010 Tievalaistus 4011 Yksityistiet Tulot Menot , Lumenaurausta Urheilu- ja ulkoilualueet 4012 Urheilu ja ulkoilualueet Tulot Menot , Palvelut ostetaan KPV:ltä Ruokahuolto Ruokahuoltopäällikkö Erja-Riitta Marjusaari 4020 Koulukeskuksen keittiö 4025 Palvelutalon keittiö Tulot , Menot Ruokakuljetukset laajennettu Markkulan päiväkodille. Toimitilapalvelut Yleishallinnon tilat 5611 Kunnanvirasto- Johtokeskus- Kirjasto 5690 Omien kiinteistöjen jakamattomat menot Tulot , Menot ,9-241 Sosiaalitoimen tilat Palvelutalo (uusi) 5625 Toimintakeskus / Eke-tuote 5627 Markkula Tulot Menot , Markkulassa aloitettu päiväkotitoiminta

18 Päiväkodit 5621 Lähdehaan päiväkoti 5622 Kinon esikoulu 5626 Vuorohoitokoti Vesseli 5728( Pitkäjussin talo) Omenapuu Tulot Menot , Uuden päiväkodin rakennustyö jatkuu Peruskoulujen tilat Järvelän ala-aste 5633 Kirkonkylän ala-aste 5634 Köyhäjoen ala-aste 5635 Puumalan ala-aste 5636 Salonkylän ala-aste 5638 Yläaste Tulot , Menot , Alakoulun saneeraustyö jatkuu Lukion rakennukset 5650 Musiikkilukio Tulot , Menot , Vapaa-aikatoimen rakennukset 5660 Nuorisotalo Kino 5661 Urheilutalo 5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto 5670 Kirjasto Tulot Menot , Yhdyskuntapalvelujen tilat 5680 Vesilaitoksen varasto 5681 Hyötykäyttöasema 5682 Paloasema/Teollisuushalli Tulot , Menot , Vuokrauspalvelut Vuokralle annetut asuinhuoneistot 5711 Musiikkilukion asuntola 5713 Asuintalo Kauppala 5714 Aravatalo Rivilä 5716 Jylhäntien paritalo 5718 Huntuksen paritalo 5719 Jylhänkylän paritalo 5720 Vintturin paritalo 5721 Kanttorila 5723 Osakkeet ja tukiasunnot 5748 Virastotalon asuntola 5636 Salonkylän koulu, asunnonvuokra

19 Tulot , Menot , Vuokralle annetut liikehuoneistot 5731 Tanhuanpään liiketila 5732 Vanha kunnantalo 5735 Halli 3 (Pesula ym ) 5736 Halli 4 (Huoltamopalvelu ym ) 5737 Mielenterveystoimisto 5738 Neuvonta-asema 5742 Haitekki 5744 Keliber kaivoshalli 5745 Kanteleverstas 5746 Valtion virastotalo 5749 Uusi Keliber-halli Tulot , Menot , Teollisuuskiinteistöt siirretty Kaustisen kehitys OY:lle Vuokralle annetut alueet 5780 Vuokratut alueet Tulot Menot VUOKRAUSPALVELUT Tulot , Menot , LIIKETOIMINTA Vesihuolto 6001 Vesilaitos 6003 Viemäriverkosto 6006 Jätevedenpuhdistamo Toteuma 2015 TA 2015 % TA :sta 2014 Tulot , Menot , Nikula-Känsälä siirtoviemäriä rakennettu. Maa- ja metsätilat 6005 Metsänhoito Tulot ,4 0 Menot ,7 0

20 Muu liiketoiminta 6009 Varasto 6010 Traktori Tulot Menot , LIIKETOIMINTA Tulot , Menot ,

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.5.2016

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.5.2016 TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.5.2016 Talousarvio 2016 Raportti II ajalta 1.1. - 31.5.2016 Kaustisen kunnan väestökehitys näyttää negatiiviselta alkuvuodesta. Huhtikuun lopun tilaston mukaan kunnan asukasluku

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS

TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS 1 TALOUSARVIO 2014; KAUPUNGINJOHTAJAN ESITYS Hallintokunnan Kaup.johtajan Tehtäväalue Tilinpäätös Talousarvio esitys esitys Muutos Muutos% 2012 2013 2014 2014 2013/2014 2013/2014 Vaalit Tulot 40 592 0

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014

TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2014 2014 TA 2014 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus 8.12.2014 Valtuusto 17.12.2014 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus tammi - lokakuu Osavuosikatsaus tammi - lokakuu 31.10.2013 Kunnanhallitus 26.11.2013 170 Tuloslaskelma, kumulatiivinen Lokakuu 2013 Alavieskan kunta Kirjanpidon tilanne 19.11.2013 1 000 TP 2012 TA 2013 10/2012 TP:n tot-%

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammimarraskuu Tähän tarvittaessa otsikko 2016 vt talousjohtaja Jerry Retva 9.1.2017 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016

Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Liite Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokuntaan 8.12.2015 asia nro 3. Kuopion Kuntatekniikkaliikelaitoksen talousarvion käyttösuunnitelma 2016 Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta 8.12.2015 Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9

Poikkeama. Kunnallisvero ,5. Yhteisövero ,9 1000 TA Ennuste 07/ Erotus 2015/ Muut. % Kunnallisvero 42.950 43.015 65 20.345 20.450 106 0,5 Yhteisövero 2.000 2.079 79 1.332 1.254-78 -5,9 Kiinteistövero 2.750 2.801 51 36 77 41 114,0 Yhteensä 47.700

Lisätiedot

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk %

TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % 500 TEKN.TOIM.HALL. JA PELASTUST.* TP-2014 TOT-2014 TA-2015 TOT-2015 TOT-15 1000e 9 kk/1000e +muutokset 9 kk % * MYYNTITUOTOT 394 295 389 440 287 433 73,80 * VUOKRATUOTOT 11 0 0 0 0,00 * MUUT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015

TOTEUTUMA /2015 5/2015 6/2015 7/2015 8/2015 TA 2015 POIKKEAMA TA 1-8/2015 - POIKKEAMA TA 1-9/2015 - POIKKEAMA TA 1-10/2015 - VASTUURYHMÄT / HALLINTOKUNNAT (2. muutos) TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA TOTEUTUMA T0T 1-8/2015 TOTEUTUMA T0T 1-9/2015 TOTEUTUMA

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot

Käyttötalous Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 204 Lasten päiväkotihoito Sosiaali- ja terveystoimi Lasten päivähoito Menot 2013 204 Palkat 0100 7 646 Eläkevakuutusmaksut 0370 2 249 Muut sosiaalivakuutusmaksut 0380 471 Asiakaspalveluiden ostot 2 926

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KOULUTUSPALVELUT Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Koulutuslautakunta 30.9. HALLINTO Toiminta-ajatus Hallinto luo hyvät edellytykset sivistyspalvelujen tuottamiselle,

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit

Käyttötalous 01. Koonti opev 700 Kululajit Käyttötalous 1 TEHTÄVÄLUOKKA 215 1 käyttötalous yht Koonti opev 7 Kululajit palkkausmenot tarkistusrivi 338245 Palkat ja palkkiot 1 258459 Eläkekulut 375 64131 Muut henkiölsivukulut 39 15655 Asiakaspalveluiden

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos %

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama Käyttö muutos % Saarijärven kaupunki Sivu 1 YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO JA VIRANOMAISP YMPÄRISTÖOSASTON HALLINTO Henkilöstökulut -78.307-78.307-41.830,41-36.476,59 53,4 Palvelujen ostot -43.842-43.842-22.764,46-21.077,54

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016

LEMIN KUNTA Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 LEMIN KUNTA 29.9.2016 Hallinto-osasto KUUKAUSIRAPORTTI ELOKUULTA 2016 Toteutuma elokuun lopussa Tämä on raportti toteutumasta, joka perustuu kirjanpidon raporttiin elokuun kirjauksista 29.9.2016. Talousarviomuutoksia

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2011 31.05.2011 31.05.2010 % SUORITTEET 1.1-31.5.2011 Hoitopäivät, yleissairaudet 52428 18504 35,3 20363-9,1 Hoitopäivät, psykiatria 15150

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012

TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 TALOUSKATSAUS MARRASKUU 2012 Rahatoimisto 21.12.2012 Katsaus on laadittu 30.11.2012 tilanteesta. Katsaukseen sisältyvä ennuste poikkeaa elokuun osavuosikatsauksessa esitetystä ennusteesta toimintatulojen

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37

SAVITAIPALEEN KUNTA Budjettiyhteenveto :03:37 200 Sivistystoimen hallinto Liiketoiminnan myyntituotot -52 179-52 000-25 997-52 000 Yleishallinnon maksut Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot TOIMINTATULOT (ulkoiset) -52 179-52 000-25 997-52 000 Palkat

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015

KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA. Tilinpäätös 2015 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilinpäätös 2015 Soile Luukkainen 3.6.2016 1 KONTIOLAHDEN SEURAKUNTA Tilikauden tuloksen muodostuminen 2015 3.6.2016 Soile Luukkainen 2 Tilinpäätös 2015 Toimintatuotot 201.160,30

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. %

300 Sivistystoimen hallinto TA 2016 Tot. Erotus Tot. % 300 Sivistystoimen hallinto Toimintakulut -81526-8888 -72638 10,9 Henkilöstökulut -26726-5596 -21130 20,9 Palkat ja palkkiot -18800-3628 -15172 19,3 Henkilösivukulut -7926-1968 -5958 24,8 Eläkekulut -7160-1795

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot