TALOUSARVIOTOTEUTUMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.03.2015"

Transkriptio

1 TALOUSARVIOTOTEUTUMA

2 Talousarvio 2015 Raportti I ajalta Yleistä Valtion toimet kuntien tehtävien vähentämiseksi jäivät vajaiksi (Kuntaliitto ) Pääministeri Alexander Stubb antoi eduskunnalle ilmoituksen rakennepoliittisen ohjelman toteutumisesta kuluneella hallituskaudella. Ohjelma käynnisti huomattavan määrän kestävyysvajeen umpeen kuromiseen tähtääviä uudistuksia, mutta vain hyvin pieni osa ehdotetuista toimista saatiin hyväksyttyä ja laitettua käytäntöön. Toisen asteen rahoitus- ja rakennepaketti vaatii kokonaisuudessaan uuden valmistelun (Kuntaliitto tiedottaa ) Toisen asteen koulutusta koskeva järjestämislaki raukesi eduskunnassa. Perustuslakivaliokunta on antanut rahoituslakiesityksestä kriittisen lausunnon. Kaustisen, Halsuan, Perhon ja Vetelin kuntien valtuustot kutsuttiin Perhoon 26.3.keskustelemaan lukiokoulutuksen tulevaisuudesta. Viranhaltijatyönä valmisteltu selvitys lukiokoulutuksen eri vaihtoehdoista osoitti selkeästi, että yhden lukion kokoaminen Kaustiselle olisi taloudellisesti kaikille kunnille edullisin ja takaisi samalla parhaan laadullisen opetuksen alueella. Tähän vaiheeseen ei kuitenkaan kunnilla tuntunut olevan valmiuksia. Perhon kunta oli valmis panostamaan oman lukion säilyttämiseen merkittävästi nykyistä enemmän. Vetelin ja Kaustisen kunnat jatkavat neuvottelua yhteistyöstä. Kuntaliitto: sote-valmistelua jatkettava huolellisesti Kuntaliitto tukee eduskunnan perustuslakivaliokunnan linjausta, jonka mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislain valmistelua on jatkettava parlamentaarisesti. Kuntaliitto pitää tärkeänä, että uudistuksen valmistelua jatketaan alkuperäisten tavoitteiden suuntaan. On tärkeää, että kunnissa jatkuu julkisten palveluiden kehittäminen yhteistyössä eikä tehdä hätäisiä paikallisia ratkaisuja. Kaustinen, käyttötalous Raportissa 1 3 kunnan käyttötalouden tulot ovat vähentyneet 14,10 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta, merkittävimpänä lomitushallinnon valtionosuudet väheneminen n euroa. Tuloissa eivät ole vielä mukana kaikki palvelumaksut. Käyttötalouden menoissa henkilöstömenot ovat kasvaneet 0,84 %, palkkamenot 2,64 %. Lomituspalveluiden henkilöstömenot ovat kasvaneet euroa, perusopetuksen euroa, lasten päivähoidossa henkilöstömenot ovat kasvaneet euroa. Sotemenojen osalta Kiurun alkuvuoden ennakkolaskujen lisäksi on laskutettu tammihelmikuulta euroa. Asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä ovat kasvaneet yhteensä euroa edellisvuodesta. Jytan palvelujen osalta Kaustisella vuodeosastohoidon hoitopäivät ovat lisääntyneet 120:llä, lääkärin vastaanotolla asiakkaita on ollut 1.057, 102 edellisvuotta enemmän. Hammashoidon asiakkaita on ollut 921, lisäystä edellisvuoteen 114. Vuodeosaston hoitomenot ovat edellisvuotta alhaisemmat ja lääkärin vastaanoton nettomenot edellisvuotta suuremmat.

3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmissä kasvua on edellisvuoteen euroa. Vaikka hankinnoista osa keskittyy alkuvuoteen ja tehdään kausittain, tämä ei täysin selitä sitä, että hankintoja on tehty myös yli talousarviomäärärahojen. Vuosikate on 13.4 tilanteen mukaisena euroa ja tulos poistojen jälkeen euroa. Tulos on euroa edellisvuotta heikompi. Investoinnit Kuluvan vuoden investoinneista merkittävin on päiväkodin rakentaminen, johon on määrärahaa käytetty tähän mennessä euroa. Toisena merkittävänä kohteena on alakoulun peruskorjaus, käyttö euroa. Pajalan peruskorjauslaajennuksen rakennustyöt on aloitettu. Elinvoimaisuustekijät Talousarviolainoja kuluvalle vuodelle ei ole nostettu. Investointimenot on rahoitettu kuntatodistuksin lyhytaikaisella lainoituksella. Kaustisen kunnan asukasluku on väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan vähentynyt tammi-helmikuun aikana 19 asukkaalla. Kaustisen seutukunnan asukasvähentymä on yhteensä 43. Seutukunnan kunnista Perho ja Veteli ovat lisänneet asukaslukuaan. Kuntien välinen nettomuutto on myös negatiivinen, Kaustiselle on muuttanut 20 ja samaan aikaan lähtenyt 32 asukasta. Syntyneitä on tammi-helmikuun aikana vain 5 lasta (edellisvuonna 11) ja kuolleita 12 (4) Tellervo Pakkala, talousjohtaja

4 Tulos- ja rahoituslaskelma TP TA 2015 Tot 1-3 Tot 1-3 % TA Muutos Muutos TA euroa TOIMINTATUOTOT/TULOT Myyntituotot ,74-14, ,41 Maksutuotot ,70-4, ,50 Tuet ja avustukset ,40-58, ,93 Vuokratuotot ,56-12, ,54 Muut tuotot ,22 74, ,11 TOIMINTATUOTOT/ TULOT ,71-14, ,27 TOIMINTAKULUT/MENOT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,78 2, ,61 Eläkekulut ,20 0, ,78 Muut henkilöstösivukulut ,45 1, ,01 Henkilöstösivukulut ,45 0, ,79 Henkilöstökulut ,22 2, ,19 Palvelujen ostot Asiakaspalv. ostot ,65 4, ,08 Muiden palv. ostot ,44-2, ,68 Palvelujen ostot ,76 3, ,40 Aineet, tarv., tavarat ,46-10, ,94 Avustukset ,33-27, ,56 Vuokrakulut ,71 4, ,34 Muut toimintakulut ,22 15, ,99 TOIMINTAKULUT/ MENOT ,89 1, TOIMINTAKATE ,24 8, Kunnallisvero ,12 5, ,61 Kiinteistövero ,26 14, ,44 Yhteisövero ,47 3, ,04 Verotulot ,37 4, ,09 Peruspalvelut/Yleinen vos ,22-4, ,00 Opetus- ja kulttuurit vos ,58 67, ,00 Muut valtionosuudet ,00 Valtionosuudet ,18-2, RAHOITUSTUOTO JA KULUT Korkotuotot ,00 0,00 Muut rahoitustuotot ,62-39,73-438,22 Korkokulut ,17-3, ,02 Muut rahoituskulut #JAKO/0! -21,32 140,04 RAHOITUSTUOTOTJA KULUT ,58-2, VUOSIKATE ,80-36, Poistot käyttöomaisuudesta ,93 3, Kertaluontoiset poistot=purku 0 Arvonalentumiset 0 Satunnaiset kulut 0 TILIKAUDEN TULOS ,37-60, Vuosikate e/as Kuntastrategia 250

5 TP TA 2015 Tot 1-3 Tot 1-3 % TA Muutos TA VARSINAISEN TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN KASSAVIRTA TULORAHOITUS Vuosikate ,80 54,66 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Tulorahoitus yhteensä ,80 72,59 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot ,14-35,78 Rahoitusosuudet investointimenoihin ,14-99,87 Luovutustulot ,76-87,58 Muut investointitulot Käyttöomais.myyntivoitot/tappiot Investoinnit ,40-2,81 Vars. toiminta ja investoinnit netto ,21 194,55 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys ,75 Pitkäaikaisten lainojen vähennys ,18 Lyhytaikaisten lainojen muutos +/ ,26 Lainakannan muutokset ,09 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja po:n muutokset Vaihto-omaisuuden muutokset (varasto) Saamisten muutokset Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen 222 muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Lainakanta Asukasmäärä Lainamäärä/asukas Kuntastrategia, lainamäärä e/as, max Investointien tulorahoitus % 24,55 16,02

6 Investoinnit INVESTOINNIT Kustannus- TP 2014 TA 2014 TA 2015 Toteutuma arvio Atk-laitteet ja ohjelmat Maa-alueet ostot Maa-alueet myynnit Rakennusten myynti Muut koneet ja kalusto Muut koneet ja kalusto tulot Käyttöomaisuusarvopaperit osto Käyttöomaisuusarvopaperit myynti Investointimenot kuntayhtymille Tietoverkot Aluepelastuslaitoksen investoinnit Aluepelastuslaitoksen investointitulot YLEINEN HALLINTO Kerrostalo Lukion asuntolan peruskorjaus Virastotalon peruskorjaus tulot Terveysaseman peruskorjaus Asuinrakennusten peruskorjaus Markkulan B-puoli asunnot Kunnanviraston peruskorjaus Lähdehaan päiväkoti tulot Järvelän ala-aste Köyhäjoen ala-aste Puumalan ala-aste Keskuskoulu Musiikkilukion paikoitusalue Yläasteen peruskorj. + laajennus Yläaste, valtionosuus Musiikkilukio Markkulan työpajatoim tulot Hyötykäyttöaseman rakentaminen Kunnan varasto Keliberi tulot Kiinteistöjen korjaukset Haitekki laborat. Tarpeisiin tulot Kinon elokuvateatteritoiminnan kehit tulot Markkulna sprink Omaneula/ Pictural korjaaminen RAKENNUKSET

7 INVESTOINNIT Kustannus- TP 2014 TA 2014 TA 2015 Toteutuma arvio Katujen rakentaminen Nikulan silta KEK käänt.kaista ja liitt.tielev VT 13 Kaustinen-Veteli 9509 Ylijoentien peruskorjaus Kaavateiden peruskorj. ja päällyst Kalliotien peruskorjaus Kruupakkan teollisuusalue Kevyenliikenteen väylä, alikulku Puumala 9516 KT 63 kevyenliik. Järjestelyt Tievalaistuksen rakentaminen LIIKENNEVÄYLÄT Leikkikenttien rakentaminen Kuntakeskuksen kunnostushankkeet Festivaali-areena Köyhäjoen kunnostus Köyhäjoen kunnostus YMPÄRISTÖRAKENTAMINEN Vesi/ Runkojohtojen rakentaminen Vesi / talojohtojen rakentaminen Runkojohtojen peruskorjaus Vesi/ Vedenottamot perusp. ja alkal Kruuppakkan alueen kunnallistekniikka Vesijohtoverkoston peruskorjaus Köyhäjoen kunnostus VESILAITOS Viemäri / Järvelän viemäri Vimeäri / Pirttikosken jätevesip&paineviem tulot Viem/ Nikula-Känsälä runkoviemäröinti Kruupakkan alueen k Vesijohtoverkoston peruskorjaus Viem/ Runkojohtojen rakentaminen Viem/ talojohtojen rakentaminen Viem/ Runkojohtojen rakentaminen Hulevesiv. Peruskorj. Lähdehaka VIEMÄRILAITOS Tulot Menot INVESTOINNIT YHTEENSÄ NTO

8 HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT, talousjohtaja Tellervo Pakkala Yleinen hallinto 1111 Kunnanhallitus ja valtuusto 1112 Vaalit 1113 Tarkastustoiminta 1114 Muut toimielimet 1121 Kehittämistoiminta 1123 Muu toiminta Tulot ,4 310 Menot , Luottamushenkilökoulutus ja asiantuntijapalvelujen ostoon varattu määräraha tulee ylittymään n eurolla. Huhtikuun aikana pidetään eduskuntavaalit, vaalien äänestys hoidetaan kunnassa. Muut palvelut, toteuma on 33,4 %, esimerkiksi yhteistoimintaosuudet laskutetaan alkuvuodesta. Lisämäärärahatarve euroa. Sisäiset palvelut 1201 Toimistopalvelut 1202 Taloushallintopalvelut 1203 Atk-palvelut 1204 Henkilöstöpalvelut 1205 Yhteispalvelu 1212 Työllistämispalvelut Tulot Menot , Toimistotarviketilaukset on hoidettu keskitetysti alkuvuodesta. ICT-palveluissa ohjelmistojen käyttö- ja ylläpitokustannukset laskutetaan alkuvuodesta koko vuoden osalta. Toteuma on talousarvion mukainen. Kuntayhteistyö 1301 Talous- ja velkaneuvonta 1302 Työllistämispalvelut / Avustajahanke Kaustisen seutukunta 1308 Ympäristöterveydenhuolto 1320 Keski-Pohjanmaan liitto 1321 Aluepelastuslaitos Tulot Menot , Menot % 1301 Talous- ja velkaneuvonta 22, Keski-Pohjanmaan liitto 25, Aluepelastuslaitos 3,7 Toteuma on talousarvion mukainen. Elinkeinotoimen edistäminen 1410 Maaseutupalvelut, maaseutuasiamies Pekka Siirilä Tulot 682 Menot ,

9 1420 Yrityspalvelut Tulot Menot , Toteuma on talousarvion mukainen. Lomituspalvelut, lomituspalvelupäällikkö Hilkka Kalliokoski 1503 Lomitushallinto 1504 Lomitustoiminta - maatalous 1505 Lomitustoiminta - turkistarhaus Tulot , Menot , Lomitushallinto Maatalousyrittäjien vuosilomapäätöksiä v on tehty mennessä 260 maatilan 442 maatalousyrittäjälle. Turkistuottajien lomituspalvelupäätöksiä on tehty mennessä 78 tarhaajalle 72 tarhalle. Vuosilomaa on myönnetty yhteensä 1404 päivää eli 18pv/tarhaaja. Lisävapaata tarhaaja voi käyttää 120 h/v Lomitustoiminta maatalousyrittäjät Vuosilomia on pidetty 2548 pv, sijaisapua 1590 pv, tuettua maksullista lomitusta 239 päivää, yhteensä 4377 pv. Noin 200 pv enemmän kuin edellisenä vuonna. Vakinaisia maatalouslomittajia on kpl Lomitustoiminta turkistarhaus Toteumassa on kuluja vähän, koska turkistuottajat pitävät vuosilomaansa valtaosin syyskesällä. Kolme vakinaista maatalouslomittajaa on suorittanut turkislomituskoulutuksen Kannuksessa. Sosiaali- ja terveystoimi 2101 JYTA Tulot Menot , Erikoissairaanhoito Tulot Menot , KAUSTISEN KEHITYS OY Kaustisen kehitys Oy:n talous alkuvuonna 2015 meni suunnitelmien mukaan. Kaustisen kehitys Oy sai vuoden 2014 lopussa arpporttiomaisuutena Kaustisen kunnan liike- ja teollisuuskiinteistöt. Kiinteistöjen haltuuotto ja sähkö ym. sopimusten siirtäminen on suoritettu alkuvuoden aikana. Kiinteistönhoitopalvelut on ostettu Kaustisen kunnalta vuoden alusta apporttina saatuihin kiinteistöihin. Myöhemmin kiinteistönhoito kilpailutetaan. Sähkön hankinta kilpailutettiin vuoden alussa ja sähköntoimittajana toimii 1 vuoden ajan Oulun sähkönmyynti Oy. Vuokratilojen vuokria korotettiin elinkustannusindeksin muutoksen verran vuoden 2015 alusta suurimmalle osalle vuokralaisia joille vuodenvaihde on vuokrantarkistusajankohta. Yhtiön maksuvalmius on ollut alkuvuoden ajan hyvä. Varainsiirtoverosta haettiin verottajalta päätöstä siitä ettei varainsiirtoveroa apportti-

10 omaisuuden siirrosta ole suositettava. Lainhuutoa haetaan seuraavalla katsauskaudella mennessä. Kaustisen kehitys Oy:n vuoden 2015 tulos tulee olemaan lievästi voitollinen, jos ei mitään yllättäviä menoja tule loppuvuodesta. KIINTEISTÖ OY KAUSTISEN OPPILASASUNTOLAT Kiinteistö Oy Kaustisen oppilasasuntoloiden vuokria korotettiin vuoden alusta elinkustannusindeksin korotuksen määrällä.n. 1 %. Rahoitusasema on hyvä. Yhtiön ensimmäisen 2 kk tulos on parantunut vuodesta Kun vuoden 2015 kesällä korjataan asuntolan yhteisiä tiloja ja asuntolanvalvojan asuntoa niin tulos tulee olemaan noin euroa pienempi kuin vuonna Tulos tulee olemaan kuitenkin voitollinen jos mitään yllättävää menoa ei loppuvuoden aikana tule. KAUSTISEN KANSANTAITEENKESKUS OY Kaustisen kansantaiteenkeskus Oy:n talous on edennyt odotetusti. Kaustisen kunnanvaltuusto myönsi avustusta vuodelle 2015 yhteensä Avustuksella on maksettu erääntyneitä laskuja. Katsauskauden lopussa haettiin lisärahoitusta kunnalta kuntotutkimuksen tekemiseksi ja maalausurakan kuntarahoitusosuuteen. Kiinteistö on tällä hetkellä vuokrattu toimistotilojen osalta 1 pientä 11 m2 toimistohuonetta lukuun ottamatta. Uutena vuokralaisena aloitti vuoden 2015 telemarkkinointiyritys Liisa Vanhala Oy. Kiinteistön ulkomaalauksen urakkatarjouspyyntöä valmistellaan katsauskauden lopussa tuntityönä tehtäväksi. Vuoden alussa tullut tarjous hylättiin liian kalliina. Vuokratulojen määrä on kasvanut katsauskaudella verrattuna edelliseen vuoteen vastaavaan ajanjaksoon. Syynä on vuokraushinnoittelun muuttaminen lippukohtaisesta vuokrasta kiinteään vuokraan. Vuokria korotettiin elinkustannusindeksin nousua vastaavasti vuoden 2015 alusta lähtien. Ravintolatoimintaa harjoittaa kiinteistössä kiinteistöpalvelu Roytter Ay vuoden 2015 alusta lukien. Tulos yhtiöllä tulee olemaan hieman parempi kuin 2014 edellyttäen, että toiminta pysyy talousarviossa arvioiduissa rajoissa. KIINTEISTÖ OY REKIPOLSKA Kiinteistö Oy Rekipolskan 2015 ensimmäisellä toteumajaksolla on suoritettu neljän huoneiston pintaremontteja eri rivitalokiinteistöissä ja normaalia perushuoltotoimenpiteitä kaikissa kiinteistöissä. Talvikunnossapitoa on suoritettu huomattavasti enemmän kuin edellisen vuoden toteumajaksolla. KAUSTISEN LÄMPÖ OY Ensimmäisen talousarviojakson on ollut haasteellinen laitoksien toiminnalle lauhan talven ja sääolosuhteiden vuoksi ja pääpolttoaineena on käytetty palaturvetta, jota on ollut hyvin saatavissa. Laitoksilla on suoritettu normaaleja huoltotoimenpiteitä talousarviojakson aikana sekä korjaustoimenpiteinä uusimalla pumppuyksiköitä. Toteumajakson alussa vaihdettiin vanha pyöräkuormaaja isompaan ja uudempaan kuormaajaan. Vanhalle kaukolämpölaitokselle investoitiin varavoimakone hoitamaan prosessia mahdollisen sähkökatkoksien vuoksi, joita on ollut Kaustisen alueella lukuisia läpi vuoden. Vanhojen runkokaukolämpöverkostojen karttapäivitys on suoritettu ja uusien kaukolämpöasiakkaiden liittymien suunnittelu ja aikataulut on laadittu.

11 OPETUS- JA KULTTUURITOIMI Sivistysjohtaja Jorma Harju 3101 Sivistystoimen hallinto Toteutuu talousarvion mukaan 3201 Kuraattori Tulot ,4 0 Menot , Toteutuu talousarvion mukaan Peruskoulut, rehtori Mailis Tastula 3202 Järvelän koulu (vl.1-6) 3203 Kaustisen keskuskoulu (vl.1-6) 3204 Köyhäjoen koulu (vl.1-6) 3205 Puumalan koulu (vl.1-6) 3206 Kotikuntakorvaukset 3208 Kaustisen keskuskoulu (vl.7-9) 3209 Erityisopetus 3211 Erityisluokka/Peruskoulu 3224 Kerho 4 kehittämishanke 3227 Ryhmäkokojen pienentäminen avustus Tulot , Menot , Koulut Menot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Kuljetuksien laskutukset toteutuvat jälkikäteen, joten maaliskuun kuljetusmenoja ei vielä näy. Keskuskoulun 1-6 osalta kahden opettajan palkkakustannukset ja Puumalan koulun osalta yhden opettajan palkkakustannukset kohdistetaan Ryhmäkokojen pienentämisavustuksen kustannuspaikalle. Tiukan budjetin mukaisesti vain opetuksen kannalta ehdottoman välttämättömät hankinnat toteutetaan. Kirja- ja koulutarviketilaushankintoja ei ole vielä toteutettu Ryhmäkokojen pienentäminen avustus Tämän hankkeen avulla ryhmäkokoja on pienennetty palkkaamalla lisäopettaja Puumalan koululle ja kaksi Keskuskoululle 1-6. Uutta avustusta lukuvuodelle on anottu, mutta päätöstä ei ole siitä vielä saatu. Kevätkaudelle saatu avustus kattaa noin 4,5 kuukauden palkkakustannukset Kerhotoiminnan kehittäminen -hanke Hankkeen avulla kouluissa toteutetaan kerhotoimintaa. Lisäksi kolmannen sektorin kerhotoimijoille annetaan avustustyyppisesti tukea kerhotoiminnan hankerahoituksesta. Kerhotoiminta on vakiintunut ja kouluissa on kerhoja 2-5/koulu. Kunnan omavastuuosuus rahoituksessa on 25 %. Toteuma on budjetin mukainen Yhteistoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju Tulot Menot Toteutuu talousarvion mukaan

12 Lukio, rehtori Taina Lehtonen 3301 Musiikkilukio 3306 Koordinointihanke 3307 Comeniushanke 3308 Opinnonohjaushanke 3309 Tekniikkahanke 3310 Koordinointihanke, jatko Tulot , Menot , Musiikkilukio 3540 Muiden palvelujen ostot 5400 ICT-palvelut Kustannuksissa on it-asiantuntijaa koskevat ostopalvelut, jotka talousarviossa on arvioitu työsuhteisten palkkoihin. Kustannukset muuten kohdallaan Kansainvälisyyshanke Tulot: OPH:n tuki 5000 Menot: Kustannuksia ei ole vielä kertynyt hankkeessa. Kustannukset painottuvat vuoden lopulle Oppimisympäristöhanke Kustannukset painottuvat hankkeessa vuosille Ammatilliset oppilaitokset sivistysjohtaja Jorma Harju Tulot Menot Toteutuu talousarvion mukaan Muu opetustoimi sivistysjohtaja Jorma Harju 3501 Kansalaisopisto 3502 Musiikkioppilaitokset Tulot Menot , Toteutuu talousarvion mukaan

13 Kirjasto, Marja Myllymäki / Jorma Harju 3601 Pääkirjasto 3603 Kirjaston kehittämisprojekti Tulot , Menot , Toteutuu talousarvion mukaan Liikunta ja ulkoilu, nuorisotyö, Aija Järvenpää 3701 Liikuntapalvelut 3703 Urheilutalon toiminta 3801 Nuorisopalvelut Liikunta ja ulkoilu Tulot , Menot , Liikuntapalveluiden tuottamat palvelut ja urheilutalo Ympärivuotinen kuntoliikuntakampanjatoiminta: - 3 kampanjaa vuodessa - 13 kuntolaatikkoa sijoitettuna eri kylille Talvilomaviikko: - viikolla 10 eri tapahtumaa - tapahtumat toteutettiin pääosin yhdessä Vetelin vapaa-aikatoimen kanssa, joitakin näistä tehtiin myös seutukunnallisena yhteistyönä sekä 4h-yhdistysten ja liikuntaseurojen kanssa Uimaopetus: - esikoululaisten uimaopetusta 3h/ryhmä (Puumala, Kino ja Lähdehaka) Liikuntapiirit ikäryhmittäin: - ikääntyvät: matalan kynnyksen liikuntapiiri ja vesijumppa ikääntyville - nuoret: sähly- ja showtanssikerho - kaikenikäiset: ilma-aseammunta 3801 Nuorisotyö Tulot ,8 215 Menot , Nuorisotyön tuottamat palvelut Nuortenillat: - Toiminta urheilutalolla on vakiintunut ja nuoret ovat olleet tyytyväisiä tiloihin. Nuortenilloissa työskentelee 4 nuorta ja heidän tehtävänään on toimia illoissa ohjaajina / valvojina sekä järjestää nuorille erilaisia te toja. Nuorten palveluverkoston (Nuorpave) toiminnan kehittäminen on edelleen ajankohtaista. Etsivä nuorisotyö on liitetty osaksi palveluverkoston toimintaa ja se järjestetään seutukunnallisena. Nuorisotoimen tapahtumia: - seutukunnallinen piirustuskilpailu koululaisille, varhaiskasvatuksen liikuntapäivä ja lastenkonsertti

14 3802 Elokuvatoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju Tulot Menot , Toteutuu talousarvion mukaan 3804 Etsivä nuorisotyö sivistysjohtaja Jorma Harju Tulot Menot Toteutuu talousarvion mukaan Kulttuuritoiminta sivistysjohtaja Jorma Harju 3901 Kulttuuripalvelut Tulot Menot Toteutuu talousarvion mukaan Päivähoidon johtaja Mirka Nisula 3210 Esiopetus Köyhäjoki 3216 Esiopetus Kino 3217 Esiopetus Puumala 3218 Esiopetus Lähdehaka 3910 Lähdehaan päiväkoti 3915 Henkilökohtaiset avustajat 3920 Erityislastentarhanopettaja kiertävä 3930 Varhaiskasvatuksen hallinto 3935 Lasten kotihoidontuki 3940 Perhepäivähoito 3941 Päiväkoti Lorupussi Markkulassa 3942 Pisku pph parityöskentely 3943 Kissankulma parityöskentely-yksikkö 3945 Vuorohoito 3946 Päiväkoti Omenapuu 3947 Kino päivähoito Kunnallisesti järjestettyjä varhaiskasvatuspalveluja käytti tilanteen mukaisesti yhteensä 231 lasta. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verraten palvelujen piirissä oli tapahtunut lisäystä 5 lasta ( lapsimäärä 226 lasta) ja toimintamuodoista esimerkiksi ryhmäperhepäiväkotitoiminta on jäänyt kokonaan pois ja päiväkotihoito lisääntynyt. Päivähoitohakemuksia oli tarkasteluhetkellä jonossa kiireellisesti järjestettävänä 2 lapselle. Varhaiskasvatuspalveluiden piirissä olevista lapsista 53 lasta osallistuu maksuttomaan esiopetukseen toimintakaudella Lapsimäärä jakautui ryhmiin seuraavasti: Lähdehaan esiopetus 13 lasta, Kinon esiopetus 25 lasta ja Puumalan esiopetus 14 lasta. Köyhäjoen esiopetus järjestetään Lähdehaan päiväkodissa. Esiopetuskaudelle esiopetukseen osallistuvia on 52 lasta ja alustava ryhmäsuunnittelu käynnistyi nykyisten esiopetusryhmien mukaisesti. Esiopetukseen osallistuminen muuttuu velvoittavaksi syksystä 2015 alkaen.

15 Esiopetus Tulot , Menot , Varhaiskasvatuspalveluissa toteutui muutoksia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana runsaasti. Muutokset on toteutettu talousarviosuunnittelun 2015 ja sivistyslautakunnan tekemien päätösten mukaisesti. Kissankulman parityöskentely-yksikön toiminta on päättynyt. Lapsiryhmän 8 lasta ja henkilöstö, 2 työntekijää siirrettiin varhaiskasvatuksen muihin yksiköihin. Kissankulman parityöskentely-yksikön kustannuspaikalle 3943 tehty budjetti tulee yhdistää kustannuspaikalle 3941 Päiväkoti Lorupussiin kustannuspaikalle Päiväkoti Lorupussin taloussuunnitteluvaiheen laskelmat perustuivat nykyistä pienemmälle lapsimäärälle. Aiemmin Päiväkoti Lorupussin toimintaa mitoitettiin lapselle ja 1.4. lukien päiväkotihoidossa tiloissa oli vähintään 51 lasta, jotka toimivat kolmena ryhmänä 1-5-vuotiaille lapsille. Päiväkoti Lorupussin toteuma ylittää ensimmäisen vuosineljänneksen perusteella reilusti koko toimintavuodelle vahvistetut määrärahat. Myös rakennuksesta käytössä olevien tilojen käyttö, siivoustarve ja ruoanjakelu ovat lisääntyneet kevään aikana nostaen kustannuksia. Sivistyslautakunta päätti alkuvuodesta, että Päiväkoti Lorupussiin siirrettiin myös Lähdehaan päiväkodin Mansikat ryhmän 12 lasta ja muutos toteutui alkaen. Näin voitiin vaikuttaa Lähdehaan päiväkodin tilojen toiminnallisuuteen, jossa asiakkaita raportointihetkellä oli vuorohoito ja esiopetuksen päivähoito mukaan lukien 51 lasta. Näin lisättiin myös lapsilähtöisyyttä edelleen yksikössä jatkavissa lapsiryhmissä ja Mansikat ryhmälle voitiin osoittaa väljemmät tilat Päiväkoti Lorupussin yhteydessä. Lapsiryhmien välisen yhteistyön muutosten myötä Mansikoiden siirtyessä toiseen tilaan vuorohoidossa vaikuttaa olevan tarvetta lisähenkilöstölle ennen uuteen päiväkotiin siirtymistä. Asiakaspalautteista ja henkilöstöltä tulleen palautteen mukaisesti perhepäivähoidon varahoidon järjestämistä oli tarkoitus helpottaa Päiväkoti Lorupussin laajentamisella. Päiväkoti Lorupussissa perhepäivähoidon varahoitopaikkoja voidaan tarjota noin 4-8 lapselle. Lähdehaan päiväkodissa jatkavat esiopetus, 5-vuotiaiden päivähoito sekä vuorohoito. Ainakin vuorohoidon osalta sisäiset ateriapalvelut ylittävät koko vuoden talousarviovarauksen. Ryhmäperhepäiväkoti Omenapuu ja parityöskentely-yksikkö Pisku ovat yhdistyneet Päiväkoti Omenapuuksi. Yksikössä tarjotaan lasten päivähoitoa 1-5-vuotiaille lapsille. Tarkasteluhetkellä lapsimäärä yksikössä oli 21 lasta. Päiväkotimitoitukseen siirtymisen myötä 1 työntekijä siirtyi työskentelemään Päiväkoti Lorupussiin. Varhaiskasvatuksen kevätkaudella valmistellaan jo uuteen rakenteilla olevaan päiväkotiyksikköön siirtymistä vuoden 2016 alusta lähtien. Nyt väliaikaisesti käyttöönotetuissa lapsiryhmissä erityisesti Päiväkoti Lorupussin osalta on jo käytössä uudessa päiväkodissa tarvittavia kalusteita. Edelleen on tarvetta tehdä perustoimintojen kannalta välttämättömiä hankintoja (kalusteet ja muu varhaiskasvatuksen välineistö), jotka tukevat varhaiskasvatuksen laadukasta kasvatus-, hoito- ja opetustyötä sekä henkilöstön työergonomiaa myös väistötiloissa toimittaessa. Lapsiryhmien ja riittävien henkilöstöresurssien muodostamiseksi uuteen päiväkotiyksikköön, palvelurakenteen selvittämiseksi ja mahdollisten kustannushyötyjen saamiseksi on aloitettu konsulttiyhteistyö kunnanhallituksen keväisen päätöksen mukaisesti. Talousvuoden toteumakehityksestä puuttuu tulojen osalta maaliskuun päivähoitolaskutuksen tulojen osuus. Erääntyvien laskujen osalta saatavia oli avoimena raportointihetkellä tilanteen mukaan ,25. Erityislasten osalta avustamistarve vaikuttaa olevan lisääntymässä erityisesti syksyn esiopetusryhmissä. Asiaan liittyen toteutettiin hankehakemukset kahteen opetusministeriön hankehakuun liittyen yhdessä perusopetuksen rehtorin kanssa mahdollisen lisärahoituksen saamiseksi. Hankkeet ovat Valtion erityisavustus esi- ja perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia ja Valtion erityisavustus erityisopetuksen laadun kehittämiseen ja siihen liittyvään koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen. Päivähoitoikäisten lasten pitkät päivähoitopäivät ja laajat hoitosopimukset ovat aiheuttaneet haasteita saada henkilöstö riittämään ryhmissä. Tilapäisen työvoiman tarvetta alkuvuodesta on ollut runsaasti eri lapsiryhmissä. Tämä on lisännyt perehdyttämisen tarvetta, työaika-, työtehtävä- ja sijaisjärjestelyjä vaikuttaen myös lapsiryhmien toimintoihin, henkilöstön työssä jaksamiseen, toteutuneiden muutosten hallintaan sekä henkilöstökustannusten lisääntymiseen.

16 Raportointihetkellä perhepäivähoidossa oli kirjoilla 75 lasta. Syksyyn 2015 mennessä perhepäivähoitajia on mahdollisesti eläköitymässä ja jäämässä vuorotteluvapaalle. Mahdollisesti poisjäävien perhepäivähoitajien päivähoitopaikat tulisi ennakoida. Lasten kotihoidon tuen kuntalisän maksamisessa ei ole toteutettu toistaiseksi muutoksia ja kotihoidon tuen palvelujen piirissä oli raportointihetkellä helmikuun 2015 tilanteen mukaan 75 etuuden hakijaa ja 117 lasta. Mahdolliset muutokset yksityisen hoidon osalta ovat edelleen valmistelussa. Asiaan liittyen on toteutumassa sähköinen asiakaskysely toukokuun aikana. Mahdollinen lisämäärärahan tarve varhaiskasvatuksen osalta voitaneen kirjata seuraaviin raportointeihin, kun tiedetään kesäajan mahdollisten supistettujen toimintojen vaikutukset tulojen ja kustannusten osalta. Lasten päivähoito Tulot Menot , TEKNINEN LAUTAKUNTA tekninen johtaja Kari Juntti Yhdyskuntapalvelut 4001 Tekninen hallinto 4002 Kaavoitus Tulot ,3 81 Menot , Keskustan osayleiskaava, kortteleiden 603 ja 41 asemakaavat hyväksymiskäsittelyssä. Asumisen edistäminen 4003 Asumispalvelut Tulot Menot ,8-841 Asumispalvelut ostetaan Rekipolska Oy:ltä Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Rakennusvalvonta 4004 Rakennusvalvontapalvelut rakennustarkastaja Tero Uusitalo Tulot , Menot Rakennusvalvonta on myöntänyt lupia maaliskuun loppuun mennessä seuraavasti: (vertailutietoina vuosien 2014 ja 2013 luvut maaliskuun loppuun mennessä) rakennus-, toimenpide-, ja maisematyölupa kpl suunnittelutarveratkaisuja, kpl poikkeamislupapäätöksiä, kpl myönnettyjen lupien kerrosalaneliömäärä, m

17 Ympäristönsuojelu 4006 Ympäristön suojelu Tulot Menot Maa-aineslain mukaisia lupahakemuksia vireillä 1 kpl. Ympäristölupahakemuksia vireillä 6 kpl. Meluilmoituksia vireillä 1 kpl. Vesihuoltolain 11 mukaisia hakemuksia vireillä 8 kpl. Liikenneväylät 4009 Kaavateiden kunnossapito 4010 Tievalaistus 4011 Yksityistiet Tulot Menot , Lumenaurausta Urheilu- ja ulkoilualueet 4012 Urheilu ja ulkoilualueet Tulot Menot , Palvelut ostetaan KPV:ltä Ruokahuolto Ruokahuoltopäällikkö Erja-Riitta Marjusaari 4020 Koulukeskuksen keittiö 4025 Palvelutalon keittiö Tulot , Menot Ruokakuljetukset laajennettu Markkulan päiväkodille. Toimitilapalvelut Yleishallinnon tilat 5611 Kunnanvirasto- Johtokeskus- Kirjasto 5690 Omien kiinteistöjen jakamattomat menot Tulot , Menot ,9-241 Sosiaalitoimen tilat Palvelutalo (uusi) 5625 Toimintakeskus / Eke-tuote 5627 Markkula Tulot Menot , Markkulassa aloitettu päiväkotitoiminta

18 Päiväkodit 5621 Lähdehaan päiväkoti 5622 Kinon esikoulu 5626 Vuorohoitokoti Vesseli 5728( Pitkäjussin talo) Omenapuu Tulot Menot , Uuden päiväkodin rakennustyö jatkuu Peruskoulujen tilat Järvelän ala-aste 5633 Kirkonkylän ala-aste 5634 Köyhäjoen ala-aste 5635 Puumalan ala-aste 5636 Salonkylän ala-aste 5638 Yläaste Tulot , Menot , Alakoulun saneeraustyö jatkuu Lukion rakennukset 5650 Musiikkilukio Tulot , Menot , Vapaa-aikatoimen rakennukset 5660 Nuorisotalo Kino 5661 Urheilutalo 5662 Liik.paikkojen kuuluttamo ja varasto 5670 Kirjasto Tulot Menot , Yhdyskuntapalvelujen tilat 5680 Vesilaitoksen varasto 5681 Hyötykäyttöasema 5682 Paloasema/Teollisuushalli Tulot , Menot , Vuokrauspalvelut Vuokralle annetut asuinhuoneistot 5711 Musiikkilukion asuntola 5713 Asuintalo Kauppala 5714 Aravatalo Rivilä 5716 Jylhäntien paritalo 5718 Huntuksen paritalo 5719 Jylhänkylän paritalo 5720 Vintturin paritalo 5721 Kanttorila 5723 Osakkeet ja tukiasunnot 5748 Virastotalon asuntola 5636 Salonkylän koulu, asunnonvuokra

19 Tulot , Menot , Vuokralle annetut liikehuoneistot 5731 Tanhuanpään liiketila 5732 Vanha kunnantalo 5735 Halli 3 (Pesula ym ) 5736 Halli 4 (Huoltamopalvelu ym ) 5737 Mielenterveystoimisto 5738 Neuvonta-asema 5742 Haitekki 5744 Keliber kaivoshalli 5745 Kanteleverstas 5746 Valtion virastotalo 5749 Uusi Keliber-halli Tulot , Menot , Teollisuuskiinteistöt siirretty Kaustisen kehitys OY:lle Vuokralle annetut alueet 5780 Vuokratut alueet Tulot Menot VUOKRAUSPALVELUT Tulot , Menot , LIIKETOIMINTA Vesihuolto 6001 Vesilaitos 6003 Viemäriverkosto 6006 Jätevedenpuhdistamo Toteuma 2015 TA 2015 % TA :sta 2014 Tulot , Menot , Nikula-Känsälä siirtoviemäriä rakennettu. Maa- ja metsätilat 6005 Metsänhoito Tulot ,4 0 Menot ,7 0

20 Muu liiketoiminta 6009 Varasto 6010 Traktori Tulot Menot , LIIKETOIMINTA Tulot , Menot ,

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.5.2016

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.5.2016 TALOUSARVIOTOTEUTUMA 1.1. - 31.5.2016 Talousarvio 2016 Raportti II ajalta 1.1. - 31.5.2016 Kaustisen kunnan väestökehitys näyttää negatiiviselta alkuvuodesta. Huhtikuun lopun tilaston mukaan kunnan asukasluku

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2015

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2015 TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2015 Talousarvio 2015 Raportti II ajalta 01.01.-31.05.2015 Kaustisen kunnan väestökehitys on myönteinen. Huhtikuun lopun tilaston mukaan kunnan asukasluku on lisääntynyt

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2017 Kunnanhallitus 8.5.2017 Valtuusto 17.5.2017 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2017 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2014

TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2014 TALOUSARVIOTOTEUTUMA 01.01.-31.05.2014 Talousarvio 2014 Raportti I ajalta 1.1. 31.5.2014 Yleistä Kuntastrategia Kuntatalous Kaustinen 8.4.2014 Tellervo Pakkala HALLINTO- JA KEHITTÄMISPALVELUT, talousjohtaja

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 ja 19.5.2017

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015

TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2015 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 215 TILAKESKUS-LIIKELAITOS KÄYTTÖSUUNNITELMA Käyttötalous ja rahoitus Vuoden 215 käyttösuunnitelmassa liikevaihto on 197,7 milj. euroa, talousarviossa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Yhteenvetoesitys

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Yhteenvetoesitys Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2022 taloussuunnitelma Yhteenvetoesitys Kaupunginvaltuusto 13.11.2017 Talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 25.8.2017 25.8.2017 2 25.8.2017 3 25.8.2017 4 25.8.2017

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 30.06.2015 Kunnanhallitus 24.08.2015 106 ALAVIESKAN KUNNAN RAHOITUSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-KESÄKUU Varsinainen toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ

TOIMINTATULOT YHTEENSÄ TOIMINTUOTOT Myyntituotot 11 803 855 10 859 453 0 10 859 453 10 833 157 26 296 Liiketoiminnan myyntituotot (300000-307999) 3 879 876 2 801 510 0 2 801 510 2 811 350-9 840 Täyden korvauksen perusteella

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,04 44, ,72-673, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.997,66-1.998-1.998-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-4.971,72 64,7-4.032,56-939,16-5.746,45-9.779-10.718-6.000 4500 Aineet, tarvikkeet ja

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, ,

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,87 58, ,13 884, , 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-1.286,61 42,2-1.338,83 52,22-658,83-1.998-1.945-2.100 4300 Palvelujen ostot -7.690-5.180,88 67,4-5.731,55 550,67-4.047,46-9.779-9.228-6.000

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot