SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja Kokouskutsu... 1 Osallistujat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Edellisen kokouksen pöytäkirja Toimikuntien päätöksiä Tiedoksi saatettavat asiakirjat Organisaatiomuotoselvitys Talouden toteutumaraportti 1-8/ Talousarvio 2015 ja suunnitelma , talousarvio-ohjeet Kokouspalkkiot Opiskelija- ja hakutilanne Sähkönhankinta Kuntayhtymän edustajat eri yhteisöissä Kaivosalan päätoimisen tuntiopettaja Kalevi Leskisen virkasuhteen jatkaminen Kasvatustieteellisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan valinta hyvinvointialalle Kemiin Irtisanoutumiset Seuraava kokous Pöytäkirjan tarkastaminen Muutoksenhakuohjeet (yh) Oikaisuohje ja valitusoikeus... 30

2 Kokouskutsu Sivu 1 Yhtymähallitus KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Erkki Keinänen

3 Sivu 2 AIKA: PAIKKA: , klo , lounastauko klo Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali LÄSNÄ: Keinänen Erkki yhtymähallituksen puheenjohtaja, Viitala Pirjo yhtymähallituksen varapuheenjohtaja, Juntunen Jouko jäsen, poistui klo asiakohdan 179 aikana Rissanen Maritta jäsen, Kannala Teija jäsen, Lipponen Riitta jäsen, Myllykangas Matti varajäsen, saapui klo asiakohdan 171 aikana Stoor Olavi jäsen, Puikko Raimo jäsen, Hietanen Markku jäsen, Halonen Hilkka jäsen, Törmä Markus jäsen. MUUT: Kumpumäki Veikko yhtymävaltuuston puheenjohtaja, Niemelä Timo yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja, Kuusijärvi Risto yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja, Lilja Virpi kuntayhtymän johtaja, esittelijä Leponiemi Jussi rehtori, ammattiopisto, esittelijä Korkala-Harju Merja johdon assistentti, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Keinänen Erkki Korkala-Harju Merja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan, asiakohta 167 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastetaan asiakohta 182 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ( , oikaisuvaatimus asiakohta ) PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ , kuntayhtymän toimistossa virka-aikana Urheilukatu 6, Tornio Todistaa

4 Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymävaltuuston asiakohdassa 11 hyväksymän hallintosäännön 51 :n mukaan: Kuntalain 58 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kutsut kokouksiin ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille vähintään 4 päivää ennen kokousta, ellei toimielin ole toisin päättänyt. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu sähköisesti Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin.

5 Sivu Edellisen kokouksen pöytäkirja Yhtymähallituksen edellinen kokous pidettiin Yhtymähallitus käsitteli asiakohdat (muutoksenhakuohje ). Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa ESITYSLISTAN LIITE 1, YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi. Esitys hyväksyttiin.

6 Sivu Toimikuntien päätöksiä Lappian toimeenpanosuunnitelman valmistelun työryhmä ESITYSLISTAN LIITE 2, LAPPIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAN VALMISTELUN TYÖRYHMÄN KOKOUKSEN MUISTIO Kuntayhtymän johtaja esitys Yhtymähallitus merkitsee toimikuntien pöytäkirjat ja muistiot tiedoksi. Esitys hyväksyttiin.

7 Sivu Tiedoksi saatettavat asiakirjat Keminmaan kunta - Kannanotto Keminmaan kunnan kannanotto toimipisteen säilyttämiseksi kunnan alueella. ESITYSLISTAN LIITE 3, KEMINMAAN KUNNAN KANNANOTTO TOIMIPISTEEN SÄILYTTÄMISEKSI KUNNAN ALUEELLA KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy - Kirje Esitys vastuullisen tilintarkastajan vaihdoksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy esittää, että Lappian vastuullisena tilintarkastajana toimii alkaen JHTT, KHT Katri Hokkanen. Tarkastuslautakunta käsittelee kirjeen kokouksessaan Kuntaliitto - Kirje Uudet julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014) julkaistu. Uudistustyössä on keskitytty Palvelut-ehtojen uudistamiseen ja vastaavat muutokset on soveltuvin osin kirjattu Tavarat-ehtoihin. Uudet julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot on otettu käyttöön Lappiassa. Lappian urheiluakatemia - Toimintakertomus ESITYSLISTAN LIITE 4, LAPPIAN URHEILUAKATEMIAN TOIMINTAKERTOMUS Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Kunnallisvalitus. Yhtymähallitus on muuttanut päätöstä Taisto Kuulan oikaisuvaatimuksen johdosta. Kuula on hallinto-oikeuteen saapuneella sähköpostillaan peruuttanut valituksensa. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi saatettavat kirjeet tiedoksi. Esitys hyväksyttiin.

8 Sivu Organisaatiomuotoselvitys 179/ /2014 Kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja Tiivistelmä: Organisaatiomuotoselvityksen asiantuntijaksi rekrytoitu Arja-Leena Jokinen esittelee kokouksessa organisaatiomuotoselvityksen väliraportin. Asiantuntija on tehnyt vaikutusten arviointia eri näkökulmista organisaatiomuotoselvityksen eri vaihtoehtoihin liittyen. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi organisaatiomuotoselvityksen väliraportin. Yhtymähallitus , asiakohta 64: Organisaatiomuotoselvitys Suomen koulutusjärjestelmä on historiallisen suurien ja vaikuttavien muutosten kohteena useista yhtä aikaa velvoittavasti ohjaavista suunnista. Samaan aikaan edellytetään voimakkaita tuloksellisuutta, vaikuttavuutta, laatua ja muutosvalmiutta edellyttäviä kehittämis-toimia, kun rahoitus ja opiskelupaikat heikkenevät useiden vuosien ajan voimakkaasti. Myös rakenteisiin liittyen on voimassa velvoittavaa lainsäädäntöä ja ohjausta. Lappiassa näitä muutostekijöitä on jo käsitelty monilla päätöksillä ja hallituksen iltakouluissa on muutostarpeita lähestytty myös kokonaisvaltaisten rakenteellisten ratkaisujen näkökulmasta. Tilanteessa on päädytty organisaatiomuotoselvityksen tekoon. Selvityksen valmistelu on aikataulutettu. Taustoitusta koskeva osa I ja kuvaus vaihtoehdoista valmistuu ennen lomakautta. Loppuraportti tavoitellaan saatavaksi valmiiksi syyskuussa Loppuraporttiin sisällytetään asiakas-, oppilaitos-, organisaatio-, omistajaja aluenäkökulmista tehtävä vaikuttavuuden arviointi, johon tarvitaan yhtymähallituksen iltakouluissa sovitun mukaisesti ulkopuolista näkemystä. Ohjaavia muutostekijöitä ovat: 1) Kuntalaki, 2a ja 2b ja muu ohjaava säädöstö mm. verohallinnolta - Elinkeinotoiminnan määrittely ja yhtiöittämisvelvoite, koskee myös muuta kuin valtionosuusrahotteista koulutusta. Määräaika toimivalle organisaatiolle alkaen. 2) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestäjäverkon kokoaminen ja vahvan koulutuksen järjestäjän kriteerit - Koulutuksen järjestämisluvat haetaan uudelleen ja ovat voimassa alkaen. Myöntämistä ohjaavat kehysriihessä 2014 määritellyt tavoitteet koulutuksen järjestäjäverkon tiivistämisestä koko toisella asteella ja vahvan koulutuksen järjestäjän määrittely. 3) Organisaation kyky sopeutua ja varmistaa ammatillisen koulutuksen laadukkaampi toimintakyky

9 Sivu 8 - Sopeutus- ja kehittämistoimien yhtäaikainen toteutus edellyttää jo toteutettuja toimia järeämpiä ja vaikuttavampia rakenteellisia ratkaisuja, joilla ammatillisen koulutuksen paras mahdollinen tulevaisuus varmistetaan 4) Strategiset näkökulmat ja mahdollisuudet - Koulutuksen järjestäjäkenttä on kokonaisvaltaisessa muutoksessa ja muutoksen mahdollisuudet voidaan hyödyntää. Yhtymähallituksen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta esitetään alla muutamia organisaatiomuotoselvitystä ohjaavia periaatteita ja tavoitteita: Organisaation näkökulmasta: - omaehtoisesti ei toimintaa supisteta, hyväksytään vain pakolliset leikkaukset - alueen monipuolisen koulutuksen järjestämisedellytysten varmistaminen - koulutuksen pilkkomisen välttäminen, kasvukykyisen ja joustavan koulutustoimijan varmistaminen - strateginen kehittyminen ja strategisten lupausten lunastaminen Oppilaitoksen näkökulmasta: - vahva koulutuksen järjestäjä - mahdollisuuksien lunastaminen Opiskelijan näkökulmasta: - monipuoliset koulutusmahdollisuudet, saavutettavuus, kehittyvä, laadukas ja ajantasainen koulutus, vaikuttava koulutus: työllistyminen, työmarkkinakelpoisuus ja osaaminen/työtoiminta kehittyy sekä yritysten kilpailukyky parantuu Omistajan näkökulmasta: - perussopimuksen tehtävä ja tavoitteet toteutetaan Alueen näkökulmasta: - palvelun tarjoaja, elinkeinoelämän kehittäjä, elinvoimaisuuden moottori, aluekehittäjä ja alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman osa Työelämän/elinkeinoelämän näkökulmasta:

10 Sivu 9 - ammattitaitoinen ja yritysten menestystä tukeva henkilöstö Puheenjohtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy organisaatiomuotoselvitystä ohjaavat periaatteet ja tavoitteet ja päättää rekrytoida organisaatiomuotoselvityksen asiantuntijan. Asiantuntija tekee vaikutusten arviointia eri näkökulmista organisaatiomuotoselvityksen eri vaihtoehtoihin liittyen, laaditun aikataulun puitteissa. Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan järjestämään asiantuntijan organisaatiomuotoselvitykseen. Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallitus on käynyt tutustumassa Etelä-Savon Koulutus Oy:n organisaatiomalliin kesäkuussa Organisaatiomuotoselvittäjä Arja-Leena Jokinen esittelee kokouksessa organisaatiomuotoselvityksen väliraportin. ESITYSLISTAN LIITE 5, ORGANISAATIOMUOTOSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi organisaatiomuotoselvityksen väliraportin. Esitys hyväksyttiin. Matti Myllykangas saapui tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo

11 Sivu Talouden toteutumaraportti 1-8/2014 D/199/ /2013 Talousjohtaja Juha Kallo Talouden toteumatiedot ja talouskatsaus elokuulta 2014 valmistuvat viikolla 37 ja ne toimitetaan yhtymähallituksen kokoukseen Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin 1 8/2014. Esitys hyväksyttiin.

12 Sivu Talousarvio 2015 ja suunnitelma , talousarvio-ohjeet D/407/ /2013 Talousjohtaja Juha Kallo Tiivistelmä: Kuntayhtymän talousarvion valmistelussa jatketaan aloitettuja sopeuttamistoimia. Tulorahoituksen pudotus on alkanut tilikaudella 2014 ennakoidusti ja tilikaudelle 2015 valmistaudutaan edelleen jyrkempään pudotukseen. Tulorahoituksen pudotuksena ennakoidaan tilikaudelle -2,5 miljoonaa. Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy talousarvion valmistelun raamilaskelmina tulos- ja rahoitus-laskelmat sekä talousarvio-ohjeen sekä päättää tavoitellusta yli-/alijäämästä. Kuntayhtymän talousarvion valmistelussa jatketaan aloitettuja sopeuttamistoimia. Tulorahoituksen pudotus on alkanut tilikaudella 2014 ennakoidusti ja tilikaudelle 2015 valmistaudutaan edelleen jyrkempään pudotukseen. Talousarvion valmistelun pohjana on vuoden 2014 organisaatio- ja kustannusrakenne sekä tehdyt leikkauspäätökset. Talousarvion raamilaskelmissa on lähtökohtana ennuste tilikaudesta 2014 kesäkuun toteumatietojen pohjalta ja ennustetta tarkennetaan talousarviovalmistelun aikana. Elokuun 2014 talouskatsaus valmistuu myös kokoukseen. Lähtökohtana raamilaskelmissa on, että tulos jäisi hieman talousarviotavoitteesta, mutta lisäleikkaustarvetta ei tilikauden 2014 tuloksesta siirtyisi seuraaville tilikausille. Mikäli ennusteeseen joudutaan tekemään talousarviovalmistelun yhteydessä negatiivisia tarkistuksia, kustannusten leikkaustarve siirtyy suunnitelmakaudelle. Valmistelun perusta on kuitenkin se, että käänne on tapahtunut liitelaskelmien mukaisesti sekä tulo- että kulurakenteissa. Tulorahoituksen pudotuksena ennakoidaan tilikaudelle -2,5 miljoonaa, joka koostuu opiskelijapaikkaleikkauksista, yksikköhintapudotuksesta sekä aikuiskoulutukseen ennakoitavien tuottojen laskusta. Pudotuksessa on huomioituna -3,0 % yksikköhintamuutos aikaisemmin ennakoidun -4,2 % sijasta talousarviovalmisteluvaiheessa saadun ennakkotiedon perusteella. Tulorahoituksen arviossa ei ole vielä huomioitu muutosta, joka voi seurata rahoituksen perusteena olevan opiskelijamäärän alituksesta. Tilanne on vastaava useilla koulutuksen järjestäjillä ja tähän liittyen ei syyskuun alkuun ole saatu vahvistusta. Tämä riski on huomioitava valmistelun aikana. Suunnitelmakaudelle 2016 ennakoidaan tulorahoituksen pudotuksen edelleen jatkuvan liitelaskelmien mukaisesti. Tilikaudelle 2017 on tapahtumassa rahoitusjärjestelmäuudistus, jota on käsitelty talousarvion laadintaohjeessa. Kulurakenteessa lähtökohtana suunnitteluun on vuoden 2014 rakenne, johon huomioidaan mm. käytyjen YT-neuvottelujen vaikutus sekä tehty päätös ns. ylituntimäärien leikkauksesta ja sen vaikutuksesta kustannuksiin. Tehtyjen päätösten leikkausvaikutus on laskettu noin -1,2 milj. euroon. Huomioiden kustannustason nousu uusia ratkaisuja kustannusten leikkaamiseksi 2014 tasosta tarvitaan raamilaskelmien mukaisesti noin 1,3 miljoonan edestä, kun lähtökohtana on, että tilikaudella 2014 on saavutettu ennusteiden mukainen taso. Kuntayhtymän maksuvalmiuden odotetaan säilyvän tilikauden 2014 loppuun ennustetusti vahvana, kun investointimenot ennakoidaan alittuvan ja ammattikorkeakoulun eriyttämisten siirtyvistä eristä tapahtuu nettona tuloutuksia, jotka on esitetty rahoitusraamin maksuvalmiuden muutoksissa. Mikäli talousarviovalmistelussa raamilaskelmien toimintamenojen säästöt toteutuvat, maksuvalmius säilyisi suunnitelmakaudella vahvana.

13 Sivu 12 Talouden seurantatietojen mukaisesti talousarvio-ohjetta voidaan valmistelutyön aikana tarkentaa. ESITYSLISTAN LIITE 6, TULOSENNUSTE 8/2014 JA TA RAAMI/LEIKKAUSTARVE 2015 ESITYSLISTAN LIITE 7, TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2015 Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion valmistelun raamilaskelmina tulos- ja rahoituslaskelmat sekä talousarvio-ohjeen sekä päättää tavoitellusta yli-/alijäämästä. Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallitus päätti käyttää väliaikaisesti alijäämäsopeutusta.

14 Sivu Kokouspalkkiot 2015 D/406/ /2013 Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön 2 :ssä määrätään, että kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan puheenjohtajalle ja jäsenille yhtymävaltuuston vuosittain määräämät kokouspalkkiot. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle kokouspalkkioiden hyväksymistä vuodelle 2014 taulukon esitys 2015 sarakkeen mukaisesti:

15 Sivu esitys 2015 Yhtymävaltuusto puheenjohtajan vuosipalkkio varapuheenjohtajan vuosipalkkio jäsenten kokouspalkkio kokouksen puheenjohtajan palkkio 50%:lla korotettuna Yhtymähallitus puheenjohtajan vuosipalkkio varapuheenjohtajan vuosipalkkio muun jäsenen vuosipalkkio jäsenten kokouspalkkio kokouksen puheenjohtajan palkkio 50%:lla korotettuna Tarkastuslautakunta puheenjohtajan vuosipalkkio varapuheenjohtajan vuosipalkkio jäsenten kokouspalkkio puheenjohtajan palkkio 50%:lla korotettuna Toimikunnat jäsenten kokouspalkkio puheenjohtajan palkkio 50%:lla korotettuna Opintotukilautakunta ja tutkintolautakunta puheenjohtaja vuosipalkkio jäsenen kokouspalkkio Muut palkkiot Palkkio muista luottamustoimeen liittyvistä tilaisuuksista, joista ei makseta erillistä korvausta ja joissa toimitaan kuntayhtymän edustajana tai esiintyjänä, ei vuosipalkkion saajalle Esitys hyväksyttiin.

16 Sivu Opiskelija- ja hakutilanne D/355/ /2013 Taulukoissa on kuvattu ammattiopiston ja aikuiskoulutuksen opiskelija- ja hakutilanne syyskuussa Ammattiopisto, ammatillinen peruskoulutus: Opintosihteeri Merja Marttinen Ammattiopisto Lappia Valinnan aloitusp. mukaan opiskelijamäärä päivitetty Vahvistanut Al.paikat Jäämässä Arvio Opintopolku (sis.alut) 4.alut 1. vsk elokuu paikkoja hakutoive Organisaation mukaan toimialoittain Tekniikka Palveluala Kulttuuri Hyvo Luonto Paikkakunnat Kemi Keminmaa Kolari Muonio Pello Simo Loue Tornio (arvio) ennen eroaa/valmistuu nuoret 1437 nuoret 192 nuoret 741 nuoret 932 nuoret 2561 nuoret 2370 aiko 188 aiko aiko 94 aiko 24 aiko 212 aiko Järjestämislupa 2740 Järjestämislupa 2720 Järjestämisluvan mukainen laskenta pitäisi olla jotta saadaan KA Rahoitus pitäisi olla jotta saadaan KA TOTopiskelijamäärä

17 Sivu 16 Aikuiskoulutus: Aikuiskoulutusjohtaja Anni Miettunen Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelija- ja opiskelijatyövuositilanne Ammattiopisto Lappian ammatillisen lisäkoulutuksen aikuiskoulutuksen opiskelija- ja opiskelijatyövuosien tilanne on kehittynyt elokuun tilannekatsauksesta seuraavasti: AO Lappia Opiskelijatyövuodet ja vuotuiset paikkamäärät Vos pt, näyttötutkinto Oppisopimus, perus TA Tilanne Tilanne e ,5 282,0 232,0 296,0 110,0 135,5 139,0 136,0 409,0 400,0 404,5 407,5 Oppisopimus, lisä * tutkintotavoitteinen 331,0 282,5 289,0 290,0 * ei tutkintotavoitteinen 70,0 111,5 109,0 111,5 * NAO - nuoret aikuiset 8,0 6,0 6,5 6,0 Vos lisäkoulutus 230,5 130,9 116,3 226,0 * omaehtoinen 211,0 124,0 110,0 216,0 * henkilöstökoulutus 15,0 4,0 3,5 6,0 * NAO - nuoret aikuiset 4,5 2,9 2,8 4,0 Työvoimakoulutus 255,0 135,0 124,0 263,0 Muu 12,0 4,0 3,4 6,0 Yhteensä ,4 1019,2 1334,5 Lisäkoulutuksen opsokiintiön vahvistettu määrä lisätty tavoitteeseen. Perustutkinnon yhteishaun ulkopuolinen erillishaku ei ole tavoittanut potentiaalisia aikuisia hakijoita. Opiskelijoita rekrytoidaan koko ajan. Oppisopimuskoulutuksen täyttymisennuste muuttuu päivittäin laskentapäivään saakka, kun oppisopimuksia solmitaan ja niitä purkaantuu. Ylläolevat tilastot kertovat opiskelija- ja hakutilanteen Tieto opiskelija- ja hakutilanteesta laskentapäivän mukaan saadaan seuraavaan yhtymähallituksen kokoukseen. Tuolloin arvioidaan tarvittavat jatkotoimenpiteet laskentapäivään perustuen sekä tarkastellaan myös kevään 2014 yhteishakua. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi opiskelija- ja hakumäärätilanteen sekä ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelija- ja opiskelijatyövuosien tilanteen. Esitys hyväksyttiin.

18 Sivu Sähkönhankinta D/261/ /2014 Talotekniikkainsinööri Tomi Saapunki ja hankintakoordinaattori Riitta Räisänen Tiivistelmä: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian kiinteistöpalvelut on kilpailuttanut sähköhankinnat. Hankinta on EU- kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Hankintamenettely oli avoin. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin HILMA palvelussa ja Ted-tietokanassa sekä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian verkkosivuilla. Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy sopimuskaudelle sähköntoimittajaksi Oulun Sähkönmyynti Oy:n. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian kiinteistöpalvelut on kilpailuttanut sähköhankinnat. Hankintaa on valmistellut talousjohtaja Juha Kallo ja talotekniikkainsinööri Tomi Saapunki yhteistyössä Energiakolmio Oy:n asiantuntija Olli Laineen ja hankintakoordinaattori Riitta Räisäsen kanssa. Kilpailutuksen perusteella valitaan sähköntoimittaja ajalle Määräaikaisessa sähköntoimituksessa sähköntoimituksen hinta kiinnitetään pohjoismaisen sähköpörssin, Nasdaq OMX Commoditiesin (aiemmin Nord Pool), tuotteiden (vuosituote/kvartaali) mukaan 3 erässä ennen toimituksen alkua. Sopimuskauden lopullinen hinta määräytyy tehtyjen hinnankiinnitysten keskiarvon mukaisesti toimittajan marginaalilla lisättynä. Hankinta on EU- kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Hankintamenettely oli avoin. Hankintailmoitus (nro ) ja tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin HILMA palvelussa ja Ted-tietokanassa (nro 2014/S ) sekä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian verkkosivuilla (www.kkylappia.fi/hankinnat). Tarjoajilla oli mahdollisuus kysyä lisätietoja tarjouksen laadintaa varten viimeistään mennessä. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään kysymystä. Tarjousten toimittamiselle asetettu määräaika oli Tarjoukset saatiin määräaikaan mennessä Nordic Green Energyltä, Oulun Sähkönmyynti Oy:ltä, Turku Energia Sähkömyynniltä ja Vaasan Sähkö Oy:ltä. Tarjousten avaustilaisuus oli ja läsnä tilaisuudessa olivat talousjohtaja, talotekniikkainsinööri ja hankintakoordinaattori. Ennen tarjousten vertailua tarkastettiin tarjoajien soveltuvuus ja tarjouspyynnön mukaisuus. Tarjoukset ja tarjoajat täyttivät asetetut kelpoisuusehdot ja olivat tarjouspyynnön mukaisia. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten vertailussa otettiin huomioon tarjottu marginaali, johon on laskettu mukaan mahdolliset kohdekohtaiset perusmaksut. Tarjottuja marginaaleja on hyvitetty tarjouspyynnön mukaisesti kiinnitysteknisten seikkojen perusteella. Tarjousten vertailu ilmenee päätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta.

19 Sivu 18 Suoritetun vertailun perusteella valmistelijat esittävät, että sähköntoimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Oulun Sähkönmyynti Oy. ESITYSLISTAN LIITE 8, AVAUSPÖYTÄKIRJA ESITYSLISTAN LIITE 9, VERTAILUTAULUKKO Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy sopimuskaudelle sähköntoimittajaksi Oulun Sähkönmyynti Oy:n. Hyväksyttyjen toimittajien kanssa tullaan laatimaan kirjallinen hankintasopimus, joka voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Tämän päätöksen ilmoittamisella, joka tapahtuu sähköisesti tarjoajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, ei vielä tehdä sopimusta. Sopimus tehdään, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Esitys hyväksyttiin.

20 Sivu Kuntayhtymän edustajat eri yhteisöissä D/368/ /2013 Toimipaikkapäällikkö Pentti Koskela Tiivistelmä: Kuntayhtymä on mukana Meri-Lapin Matkailu Oy:ssä, jonka kokouksissa on kuntayhtymän edustaja. Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymää edustaa Meri-Lapin Matkailu Oy:ssä matkailualan ammattiaineiden tuntiopettaja Hilkka Kangastie. Yhtymähallitus , asiakohta 147: Kuntayhtymä on mukana seuraavissa osakeyhtiöissä tai muissa yhteisöissä, joiden kokouksissa on kuntayhtymän edustaja: Kalot Training Oy Tornion Oppilasasuntolat Oy Keminmaan Opiskelija-asuntolat Oy Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten liitto ry Suomen ammattikoulujen kulttuuri- ja urheiluliitto ry (SAKU ry) AMKE International Oy Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Lappiahalli Oy Suomen konservatorioliitto ry Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän edustuksen osakeyhtiöissä ja muissa yhteisöissä seuraavasti: Kalot Training Oy; yhtiökokousedustajaksi koko yhtymähallitus, äänivaltaa kokouksessa käyttää yhtymähallituksen puheenjohtaja Tornion Oppilasasuntolat Oy; yhtiökokousedustajaksi kuntayhtymän johtaja Keminmaan Opiskelija-asuntolat Oy; yhtiökokousedustajaksi kuntayhtymän talousjohtaja Juha Kallo Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten liitto ry; kuntayhtymän edustajaksi ammattiopiston rehtori Suomen ammattikoulujen kulttuuri- ja urheiluliitto ry (SAKU ry); kuntayhtymän edustajaksi koulutuspäällikkö Sirpa Leinonen AMKE International Oy; kuntayhtymän edustajaksi ammattiopiston rehtori

21 Sivu 20 Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjä; aikuiskoulutusjohtaja tai hänen päättämänsä henkilö Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry; kuntayhtymän edustajaksi kuntayhtymän johtaja Lappiahalli Oy; yhtiökokousedustajaksi kuntayhtymän johtaja Suomen konservatorioliitto ry; kuntayhtymän edustajaksi musiikin koulutuspäällikkö Lapin ammattikorkeakoulu Oy; yhtiökokousedustajaksi yhtymähallituksen puheenjohtaja Yhtymähallitus päättää lisäksi, että kuntayhtymän johtaja tai hänen määräämänsä edustaa kuntayhtymää mahdollisissa muissa yhteisöissä Kuntayhtymän johtajan muutosesitys Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän edustuksen osakeyhtiöissä ja muissa yhteisöissä seuraavasti: Kalot Training Oy; yhtiökokousedustajaksi koko yhtymähallitus, äänivaltaa kokouksessa käyttää yhtymähallituksen puheenjohtaja Keminmaan Opiskelija-asuntolat Oy; yhtiökokousedustajaksi kuntayhtymän talousjohtaja Juha Kallo Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten liitto ry; kuntayhtymän edustajaksi ammattiopiston rehtori Suomen ammattikoulujen kulttuuri- ja urheiluliitto ry (SAKU ry); kuntayhtymän edustajaksi koulutuspäällikkö Sirpa Leinonen AMKE International Oy; kuntayhtymän edustajaksi ammattiopiston rehtori Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjä; aikuiskoulutusjohtaja tai hänen päättämänsä henkilö Suomen konservatorioliitto ry; kuntayhtymän edustajaksi musiikin koulutuspäällikkö Lapin ammattikorkeakoulu Oy; yhtiökokousedustajaksi yhtymähallituksen puheenjohtaja Puheenjohtajan esitys Tornion Oppilasasuntolat Oy; yhtiökokousedustajaksi kuntayhtymän johtaja

22 Sivu 21 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry; kuntayhtymän edustajaksi kuntayhtymän johtaja Lappiahalli Oy; yhtiökokousedustajaksi kuntayhtymän johtaja Yhtymähallitus päättää lisäksi, että kuntayhtymän johtaja tai hänen määräämänsä edustaa kuntayhtymää mahdollisissa muissa yhteisöissä Esitys hyväksyttiin. Timo Niemelä poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo Kuntayhtymä on lisäksi mukana Meri-Lapin Matkailu Oy:ssä, jonka kokouksissa on kuntayhtymän edustaja. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymää edustaa Meri-Lapin Matkailu Oy:ssä matkailualan ammattiaineiden tuntiopettaja Hilkka Kangastie. Esitys hyväksyttiin.

23 Sivu D/224/ /2013 Kaivosalan päätoimisen tuntiopettaja Kalevi Leskisen virkasuhteen jatkaminen Ammattiopiston rehtori Jussi Leponiemi Tiivistelmä: Kalevi Leskinen on palkattu Ammattiopisto Lappiaan kaivosalan päätoimiseksi tuntiopettajaksi kolmen vuoden määräaikaisella sopimuksella asti. Yhtymähallitukselle esitetään, että se myöntää Kalevi Leskiselle jatkon työsuhteeseen 68 ikävuoden täyttymisestä huolimatta määräajan loppuun saakka tässä tapauksessa sopimuskauden alussa sovittuja palvelussuhteen ehtoja noudattaen. Kalevi Leskinen on palkattu Ammattiopisto Lappiaan kaivosalan päätoimiseksi tuntiopettajaksi kolmen vuoden määräaikaisella sopimuksella. Määräaika on asti. Palkkauksen yhteydessä on jäänyt erikseen päättämättä, että hänellä täyttyy 68 ikävuotta Työnantaja voi halutessaan myöntää työsuhteeseen jatkoa 68 ikävuoden täyttymisen jälkeen. AO Lappian kaivosalalla tarvitaan Kalevi Leskisen vahvaa ammattitaitoa ja yhteyksiä kaivosalan koulutuksen kehittyessä yhä laadukkaammaksi, etenkin kun pitkä-aikaisia opettajia kaivosalalla on vähän ja tälläkin hetkellä on uusien opettajien rekrytointeja käynnissä.. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus myöntää Kalevi Leskiselle jatkon työsuhteeseen 68 ikävuoden täyttymisestä huolimatta määräajan loppuun saakka tässä tapauksessa sopimuskauden alussa sovittuja palvelussuhteen ehtoja noudattaen. Esitys hyväksyttiin.

24 Sivu D/210/ /2013 Kasvatustieteellisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan valinta hyvinvointialalle Kemiin Ammattiopiston rehtori Jussi Leponiemi Tiivistelmä: Viitaten Lappian yhtymähallituksessa käsiteltyyn päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteen kumoamiseen, alalla on toimeenpantu päätoimisen tuntiopettajan viran täyttämisen valmistelut. Yhtymähallitukselle esitetään, että se valitsee kasvatustieteellisten aineiden päätoimiseksi tuntiopettajaksi Mira Ilmolan. Valinta perustuu Mira Ilmolan muodolliseen kelpoisuuteen sekä tehtävään parhaiten soveltuvan ammatillisen osaamisen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Asiaa käsitelty aiemmin: Yhtymähallitus , asiakohta 154 Yhtymähallitus , asiakohta 142 Yhtymähallitus , asiakohta 120 Yhtymähallitus , asiakohta 90 Viitaten Lappian yhtymähallituksessa asiakohdassa 154 käsiteltyyn päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteen kumoamiseen, alalla on toimeenpantu päätoimisen tuntiopettajan viran täyttämisen valmistelut. Virkavalinta on valmisteltu hallinto-oikeuden ohjeistuksen perusteella kevään 2013 alkuperäisen haun hakijoiden joukosta (liite 10). Taustadokumentteihin perustuva esivalinta on kuvattu yhteenvetolomakkeessa (liite 11). Valmisteleva palaveri on pidetty (liite 12). Varsinainen haastattelumuistio, jonka perusteella on johdettu esitys valinnaksi, esitetään kokouksessa. Haastatteluihin perustuen esityksenä on, että Mira Ilmola valitaan kasvatustieteellisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan virkaan. Ilmolan valinnan perusteena on erityisesti parhaiten soveltuva ammatillinen osaaminen, kelpoisuus sekä erityispedagogiikan opinnot. Lisäksi hänen edukseen katsotaan työkokemus vammaisten kanssa työskentelystä. ESITYSLISTAN LIITE 10, YHTEENVETO HAKIJOISTA ESITYSLISTAN LIITE 11, ESIVALINNAN YHTEENVETOLOMAKE ESITYSLISTAN LIITE 12, VALMISTELEVAN PALAVERIN MUISTIO Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus valitsee kasvatustieteellisten aineiden päätoimiseksi tuntiopettajaksi Mira Ilmolan. Valinta perustuu Mira Ilmolan muodolliseen kelpoisuuteen sekä tehtävään parhaiten soveltuvan ammatillisen osaamisen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Esitys hyväksyttiin.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa. Muutoksenhakuohje Sivu 1 / 1 Oikaisuohje ja valitusosoitus ( 39) Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista

Lisätiedot

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön Ohje 1 (1) Oikaisuohje Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla

Lisätiedot

Valituskirjassa on ilmoitettava

Valituskirjassa on ilmoitettava Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän valtuuston valitusosoitus VALITUSOSOITUS Valitusoikeus ja -perusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) VALITUSOSOITUS Valitusoikeus Kunnanvaltuuston päätökseen voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen ja / tai kunnan jäsen. Sosiaali- ja terveyslautakunta MUUTOKSENHAKU 1. OIKAISUVAATIMUS Muutosta :ssä tehtyihin päätöksiin voi hakea Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 )

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska ne koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (Kuntalaki 91 ) MUUTOKSENHAKUOHJE Oikaisuvaatimusoikeus Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa)

HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS HANKINTAOIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS (Kynnysarvot ylittävissä hankinnois sa) Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun

Lisätiedot

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31

22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Yhtymähallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Pykälä 24.3.2017 22-31 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34

Pykälät: 23 27, 35, 36 ja 37. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34. Pykälät: 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 2/2017 1 (1) Kuntayhtymän hallituksen muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain

Lisätiedot

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/ (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2016 1 (1) Kysterin johtokunnan muutoksenhakuohje A. OIKAISUVAATIMUSOHJE Oikaisuvaatimusoikeus ja -perusteet Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen

HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Viranhaltijapäätös HANKINTAOIKAISU: Jäänhoitokoneen hankintapäätökseen Sivistysjohtajan 12.5.2015 16 tekemä viranhaltijapäätös koskien jäänhoitokoneen hankintaa, kumotaan hankintamenettelyssä tapahtuneen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite:

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Muutoksenhakukielto Kieltojen perusteet Oikaisuvaatimusohjeet Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus

Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Liite 3. Oikaisuohje ja valitusosoitus Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016,

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite:

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, katu- ja postiosoite: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä

Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Muutoksenhaku viranomaisen päätöksestä Kunnallishallinnossa voidaan päätöksenteon jälkeen tutkia päätökseen ja päätöksentekoon liittyviä erimielisyyksiä ja virheellisyyksiä monin tavoin. Yleensä päätökseen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS JOUTSAN KUNTA Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä perusteet kunnallisvalitusta,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 30.9.2014 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle.

Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimusohje Pöytäkirjan 2 ja 6 :issä tehtyihin päätöksiin tyytymätön saa tehdä kirjallisen oikai suvaatimuksen vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalle. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 2/2017

Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspöytäkirja 2/2017 Päätöspvm 22.8.2017 Hankinnat Porin kaupunki Tekninen toimiala Dnro PORI/1868/02.08.00/2017 Infrayksikön infran rakentaminen - toimintayksikön esimies Otsikko Länsiväylän - Tuorsniementien

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 10.5.2017. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (364/1995) 91

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite Ranuan kunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 10.6.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Valituskieltojen perusteet: 89, 94, 95, 96, 98, 99, 100. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokouspäivämäärä 19.12.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 27.12.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan:

Seuraaviin päätöksiin liittyvien yksityisoikeudellisten asioiden käsittely kuuluu Helsingin käräjäoikeuden toimivaltaan: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN HALLITUS Kokouspäivä 21.9.2015 Pykälät 102-108 Sivut 1-21 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä

Lisätiedot

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään:

:t 2, 4-5, 7 ja 9. :t 1 ja 8. :t 1 ja 8. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään: MUUTOKSENHAKUOHJE Toimielin Tekninen lautakunta Kokouspäivämäärä 27.1.2016 Pöytäkirja yleisesti nähtävänä 2.2.2016 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta oikaisuvaatimuksella. Seuraaviin päätöksiin haetaan muutosta kunnallisvalituksella. Muutoksenhakuohje Muutoksenhakukiellot Päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, jos päätös koskee kuntalain 91 :n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa työ- tai virkaehtosopimuksen

Lisätiedot

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallis

Lisätiedot

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA

OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA HANKINTAPÄÄTÖS 1 (5) 18.12.2013 0 VA 1 /5 3-/3-010 OIKEUSMINISTERIÖN HANKINTA TEKNISTEN IT- KONSULTOINTIPALVELUIDEN PUITEJÄRJESTELYN SISÄISELLÄ KEVENNETYLLÄ KILPAILUTUKSELLA Oikeusministeriön demokratia-,

Lisätiedot

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla:

Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI MUUTOKSENHAKUOHJEET HUS-KUNTAYHTYMÄN TALOUS- JA KONSERNIJAOSTO Kokouspäivä 3.6.2015 Pykälät 37-41 Sivut 1-11 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä. Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet Toimielin OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HallintolainkäyttöL 5 :n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla Pykälät ja valituskieltojen perusteet VALITUSOSOITUS Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä 3.2.2015. MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKIELLOT SEKÄ OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI MUUTOKSENHAKUKIELLOT JA NIIDEN PERUSTEET Seuraavista päätöksistä ei kuntalain (410/2015) 136 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka

Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Päätöspöytäkirja 1(5) Laajennus J2 urakoitsijavalinnat / kiinto- ja rst-kalusteurakka Selostus asiasta Tilapalvelut kilpailutti Laajennus J2:n urakoitsijat rajoitetulla menettelyllä. Kiinto- ja rst-kalusteurakan

Lisätiedot

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ).

Tämän pöytäkirjan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89 ). MUUTOKSENHAKU Kirkkonummen perusturvalautakunnan 25.8.2016 pöytäkirjaan I OIKAISUVAATIMUS- JA VALITUSKELPOISUUSKIELTO 92-95, 99, 101, 102, 103, 104, 105 ja 106 Päätöksestä, joka koskee vain valmistelua

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta Muutoksenhakukiellot. Oikaisuvaatimusohjeet OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 15.6.2017 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä

Lisätiedot

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A)

Valitusosoitus. OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (numero 1 A) Päätökseen tyytymätön, mikäli päätös ei ole luonteeltaan yksinomaan valmistelua tai täytäntöönpanoa, voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Riihimäen kaupungin

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Perusturvalautakunta 25.02.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 11.4.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä: Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE (nro 1) Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. 98 Valitusosoitus ja kokouksen päättäminen Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.40 sekä antoi kirkkolain mukaiset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoituksen. Loppurukouksen piti Minna Latvala. OIKAISUVAATIMUSOHJEET

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 69/2017

Päätöspöytäkirja 69/2017 Päätöspöytäkirja 69/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 13.12.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/2790/02.08.00/2017 Otsikko Kahden sammutusauton hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuslaitos on pyytänyt tarjoukset

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. OIKAISUVAATIMUSOHJEET Savonlinnan kaupunginhallituksen kokous 9.10.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kuntalain 91 (365/1995), (kuntalaki 136, 410/2015, voimaantulo 1.6.2017), mukaan seuraavista päätöksistä ei

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Tekninen johtaja Hankintapäätös Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-898 Otanmäen koulun muutostyöt päiväkodiksi rakennusurakka Hankinta sisältää Otanmäen koulun entisen lukio-osan muutostyöt päiväkotitiloiksi rakennustekniset

Lisätiedot

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

Hallintolain käyttölain / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 7.12.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus ta eikä perus

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 34/2017

Päätöspöytäkirja 34/2017 Päätöspöytäkirja 34/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 22.6.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/1559/02.08.00/2017 Otsikko Asian esittely ja perustelut F-luokan öljyntorjunta-aluksen hankinta Palomestari Markku Rintala:

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta

Sivistysjohtaja 15.10.2015 7. Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kankaanpään kirjaston peruskorjaus ja laajennushankkeen suunnittelijoiden valinta Hankintayksikkö Kankaanpään kaupunki, sivistyskeskus Hankinnan kohde Kankaanpään

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 43/2017

Päätöspöytäkirja 43/2017 Päätöspöytäkirja 43/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 15.8.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/1828/02.08.00/2017 Otsikko Akkutoimisten pelastusvälineiden hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuspäällikkö Ilkka

Lisätiedot

Muutoksenhakuosoitukset

Muutoksenhakuosoitukset Muutoksenhakuosoitukset Valitusosoitus OIKAISUVAATIMUSOHJE Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Oikaisuvaatimusoikeus

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 973/2017. Hallintojohtaja

KANGASALAN KUNTA PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJA Dnro HA 973/2017. Hallintojohtaja Hallintojohtaja 5.9.2017 1 7 HANKINTAPÄÄTÖS, ATERIAPALVELUKULJETUSTEN KILPAILUTUS Strateginen johto, liikennesuunnittelija Tuomas Kähkönen 31.8.2017 Kangasalan kunta järjesti tarjouskilpailun ateriapalvelukuljetusten

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa ha kea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet O I K A I S U V A A T I M U S O H J E E T Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta ei kä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kuntatekniikkaliikelaitoksen johtokunta Asianro 1160/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 24 Asianro 1160/00.02.03/2013 KTL tiedonannot 2013 Toimitusjohtaja, henkilöstöasiat 4 Henkilökohtaisen lisän myöntäminen / Terhi Holländer 5 Teknisen henkilöstön

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta. :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Liikelaitosten johtokunta :t 46, 47, 51, 52, 53, 54, 55, Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus Kouvolan

Lisätiedot

Selostus asiasta. Määräaikaan ( klo 12.00) tarjouksia saapui yhteensä kaksi kappaletta.

Selostus asiasta. Määräaikaan ( klo 12.00) tarjouksia saapui yhteensä kaksi kappaletta. Pohjois-Ka rj a la n sosiaali - ja terveys- palvelujen kuntayhtymä 9702 Tilayksikkö Talous johtaja Päätöspöytäkirja Hankintapäätös Dnro: 188/10.03.02.00.03/2017 31.1.2017 1 Laaj ennus J2 urakoitsij avalinnat

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98

MUUTOKSENHAKUKIELTO. Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus. :t 95, 96, 98 MUUTOKSENHAKUKIELTO Oikaisuvaatimus Kunnallisvalitus :t 95, 96, 98 Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta sen vuoksi, että päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja

Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Tietohallintojohtaja Tampere Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (6) Intranetin ylläpitosopimus jatkuvasta palvelusta TRE:841/07.01.02/2017 Lisätietoja päätöksestä Tietohallintojohtaja Jarkko Oksala, puh. 050 5588958, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Tämä pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävillä 27.11.2017 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain (410/2015) 136

Lisätiedot

Tiera Pöytäkirja 2/ (15) Aika , klo 12:40-12:43. Paikka Conference room 2. Käsitellyt asiat

Tiera Pöytäkirja 2/ (15) Aika , klo 12:40-12:43. Paikka Conference room 2. Käsitellyt asiat Tiera Pöytäkirja 2/2016 1 (15) Aika, klo 12:40-12:43 Paikka Conference room 2 Käsitellyt asiat 9 Legal validity of the meeting 10 Inspection of meeting minutes 11 Privilege to withdrawal section 12 1.05-128

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Yhtymähallitus Kokouspvm Pykälä Sivu(t) 22.3.2017 65-81 114- MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan

Lisätiedot

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta

Muutoksenhaku Muutoksenhaku hankintapäätökseen, Palvelukeskuksen johtokunta Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 2, paikannusrannekkeiden hankinta ja ylläpito HEL 2017-002561 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tarjouskilpailun jälkeen solmia hankintasopimuksen kokonaishinnaltaan

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016

VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä 23.5.2016 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen pe rusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Toimielin Kokouspäivämäärä Tekninen lautakunta 25.8.2015 MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta. :t 74, 86, 87. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään OIKAISUVAATIMUSOHJE (KUNTALAKI) Tekninen lautakunta :t 74, 86, 87 Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Tähän päätökseen haetaan muutosta tekemällä oikaisuvaatimus tekniselle lautakunnalle. Oikeus

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 52/2017

Päätöspöytäkirja 52/2017 Päätöspöytäkirja 52/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 10.10.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/2280/02.08.00/2017 Otsikko Säiliöauton ja kalustoauton alustojen hankinta Asian esittely ja perustelut Pelastuspäällikkö

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Teknisen lautakunnan päätöksiin XX tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/ Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2016 1 Hankintatoimen johtokunta Aika 09.12.2016 klo 11:00-11:05 Paikka Länsikatu 15, rak. 4A, 2. krs, Neuvotteluhuone Käsitellyt asiat Sivu 39 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Päätöspöytäkirja 41/2017

Päätöspöytäkirja 41/2017 Päätöspöytäkirja 41/2017 Pelastusjohtaja Päätöspvm 4.8.2017 Hankinnat Dnro SATPEL/1780/02.08.00/2017 Otsikko Asian esittely ja perustelut Kalustoauton hankinta Pelastuspäällikkö Ilkka Vastamaa: Pelastuslaitos

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Oikaisuvaatimusoikeus Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään Oikaisuvaatimus, pykälät: Muutoksenhakukiellot / kieltojen perusteet Pöytäkirjan nähtäväksi asettaminen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS

OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS LEMPÄÄLÄN KUNTA Yhdyskuntalautakunta MUUTOKSENHAKUKIELLOT OIKAISUVAATIMUS- JA HANKINTAOIKAISUOHJEET SEKÄ VA LI TUS OSOI TUS Kokouspäivämäärä 29.6.2017 Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 9 Enterprise Mobility Management -järjestelmän, tuen ja konsultoinnin hankinta HEL 2016-012573 T 02 08 01 00 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata Ilona IT Oy:ltä

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite SIVISTYSTOIMEN LAUTAKUNTA MUUTOKSENHAKU Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Helsingin kaupungin työterveys -liikelaitos Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 6 Työterveys Helsinki, fysioterapiapalveluiden hankinta H062-13, optiokauden käyttöönotto HEL 2017-001287 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti ottaa hankintapäätökseen

Lisätiedot

Päätös Päätän, että Uudenmaan liitto osallistuu ensi kertaa järjestettävän Red Carpet -festivaalin käynnistämiseen ja kuluihin.

Päätös Päätän, että Uudenmaan liitto osallistuu ensi kertaa järjestettävän Red Carpet -festivaalin käynnistämiseen ja kuluihin. Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 246 / 2017 29.6.2017 380/02.01.01/2017 Red Carpet 2017 elokuvafestivaalin avustus Hankinnan yleiskuvaus RCFF Elokuvafestivaali Oy on käynnistämässä maahamme uuden,

Lisätiedot

Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) Kaupunkitekniikan johtaja Hankintapäätös

Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) Kaupunkitekniikan johtaja Hankintapäätös Järvenpää Viranhaltijapäätös 1 (6) JARDno-2017-569 Lisäraide 1. vaihe Myllytien kevyen liikenteen sillan ( YKK) ja Myllytien raittien rakentaminen ( SRU2), lisä- ja muutostyö nro 2, hankinta Lähtökohdat

Lisätiedot

Lisätiedot Juha Jokinen, asiakasohjauksen päällikkö, puhelin: juha.jokinen(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k.

Lisätiedot Juha Jokinen, asiakasohjauksen päällikkö, puhelin: juha.jokinen(a)hel.fi. 1 Salassa pidettävä (JulkL 24 1 mom 25 k. Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 15 Sijaishuoltopaikan hankinta suorahankintana, Familar Oy, Peiponpesä HEL 2016-008290 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut Lastensuojelun sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Hallintojohtaja Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas)

Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) Hallintojohtaja Hankintapäätös (Kainuun hankintarengas) Kajaanin kaupunki Viranhaltijapäätös 1 (5) KA JDno-2017-1716 Kotimaan rahtipalvelut ajalle 1.1.2018-31.12.2019+optiovuosi Kajaanin kaupungin hankintatoimi / Kainuun kuntien hankintarengas pyysi 21.11.2017

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelun hankinta Uusimaa2019-hankkeelle muutosjohtajien työnohjauksesta

Asiantuntijapalvelun hankinta Uusimaa2019-hankkeelle muutosjohtajien työnohjauksesta Hankintapäätös 1 (6) Maakuntajohtaja 435 / 2017 19.12.2017 510/04.00.02/2016 Asiantuntijapalvelun hankinta Uusimaa2019-hankkeelle muutosjohtajien työnohjauksesta Hankinnan yleiskuvaus Uusimaa 2019 -hanke

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

OIKAISUVAATIMUSOHJEET Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 OSA-AIKA ELÄKE (LIITE 1) 3 TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 Kokousaika 28.05.20130 klo 18.00 18.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS

LIIKELAITOS CATERINAN OSAVUOSIKATSAUS 3/2013 Kokousaika klo 9.00-10.30 Kokouspaikka Keskussairaala, Ruokapalvelun kabinetti 3, Jyväskylä Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 10 3 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 11 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT 12

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Rakentamispalvelu (Stara) 8/2014 Logistiikka Yksikönjohtaja Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 8 Monikäyttöperävaunujen hankinta HEL 2014-002710 T 02 08 01 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti tilata logistiikan vuokraamolle 2 kpl Kronos monikäyttöperävaunuja

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusosoitus

Oikaisuvaatimusosoitus Oikaisuvaatimusosoitus Edellä pykälissä 76, 78, 83 ja 89 tehtyihin päätöksiin ei kunta lain mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallis valitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytän

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2010 Kokousaika 09.11.2010 klo 19.00 19.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet.

HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muu tosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet. Lieksan ja Nurmeksen kaupungit Tekninen lautakunta OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS Kokouspäivämäärä MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot