SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja 16.09.2014"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO Yhtymähallitus pöytäkirja Kokouskutsu... 1 Osallistujat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Edellisen kokouksen pöytäkirja Toimikuntien päätöksiä Tiedoksi saatettavat asiakirjat Organisaatiomuotoselvitys Talouden toteutumaraportti 1-8/ Talousarvio 2015 ja suunnitelma , talousarvio-ohjeet Kokouspalkkiot Opiskelija- ja hakutilanne Sähkönhankinta Kuntayhtymän edustajat eri yhteisöissä Kaivosalan päätoimisen tuntiopettaja Kalevi Leskisen virkasuhteen jatkaminen Kasvatustieteellisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan valinta hyvinvointialalle Kemiin Irtisanoutumiset Seuraava kokous Pöytäkirjan tarkastaminen Muutoksenhakuohjeet (yh) Oikaisuohje ja valitusoikeus... 30

2 Kokouskutsu Sivu 1 Yhtymähallitus KOKOUSAIKA , klo KOKOUSPAIKKA Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Erkki Keinänen

3 Sivu 2 AIKA: PAIKKA: , klo , lounastauko klo Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali LÄSNÄ: Keinänen Erkki yhtymähallituksen puheenjohtaja, Viitala Pirjo yhtymähallituksen varapuheenjohtaja, Juntunen Jouko jäsen, poistui klo asiakohdan 179 aikana Rissanen Maritta jäsen, Kannala Teija jäsen, Lipponen Riitta jäsen, Myllykangas Matti varajäsen, saapui klo asiakohdan 171 aikana Stoor Olavi jäsen, Puikko Raimo jäsen, Hietanen Markku jäsen, Halonen Hilkka jäsen, Törmä Markus jäsen. MUUT: Kumpumäki Veikko yhtymävaltuuston puheenjohtaja, Niemelä Timo yhtymävaltuuston I varapuheenjohtaja, Kuusijärvi Risto yhtymävaltuuston II varapuheenjohtaja, Lilja Virpi kuntayhtymän johtaja, esittelijä Leponiemi Jussi rehtori, ammattiopisto, esittelijä Korkala-Harju Merja johdon assistentti, sihteeri ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Sihteeri Keinänen Erkki Korkala-Harju Merja LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Todetaan, asiakohta 167 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tarkastetaan asiakohta 182 KÄSITELTÄVÄT ASIAT ( , oikaisuvaatimus asiakohta ) PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ , kuntayhtymän toimistossa virka-aikana Urheilukatu 6, Tornio Todistaa

4 Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Yhtymävaltuuston asiakohdassa 11 hyväksymän hallintosäännön 51 :n mukaan: Kuntalain 58 :n mukaan: Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. Kutsut kokouksiin ja kokouksen esityslista on toimitettava jäsenille vähintään 4 päivää ennen kokousta, ellei toimielin ole toisin päättänyt. Muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouskutsu ja esityslista on toimitettu sähköisesti Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Esitys hyväksyttiin.

5 Sivu Edellisen kokouksen pöytäkirja Yhtymähallituksen edellinen kokous pidettiin Yhtymähallitus käsitteli asiakohdat (muutoksenhakuohje ). Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävillä kuntayhtymän toimistossa ESITYSLISTAN LIITE 1, YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee edellisen kokouksen pöytäkirjan tiedoksi. Esitys hyväksyttiin.

6 Sivu Toimikuntien päätöksiä Lappian toimeenpanosuunnitelman valmistelun työryhmä ESITYSLISTAN LIITE 2, LAPPIAN TOIMEENPANOSUUNNITELMAN VALMISTELUN TYÖRYHMÄN KOKOUKSEN MUISTIO Kuntayhtymän johtaja esitys Yhtymähallitus merkitsee toimikuntien pöytäkirjat ja muistiot tiedoksi. Esitys hyväksyttiin.

7 Sivu Tiedoksi saatettavat asiakirjat Keminmaan kunta - Kannanotto Keminmaan kunnan kannanotto toimipisteen säilyttämiseksi kunnan alueella. ESITYSLISTAN LIITE 3, KEMINMAAN KUNNAN KANNANOTTO TOIMIPISTEEN SÄILYTTÄMISEKSI KUNNAN ALUEELLA KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy - Kirje Esitys vastuullisen tilintarkastajan vaihdoksesta. KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy esittää, että Lappian vastuullisena tilintarkastajana toimii alkaen JHTT, KHT Katri Hokkanen. Tarkastuslautakunta käsittelee kirjeen kokouksessaan Kuntaliitto - Kirje Uudet julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot (JYSE 2014) julkaistu. Uudistustyössä on keskitytty Palvelut-ehtojen uudistamiseen ja vastaavat muutokset on soveltuvin osin kirjattu Tavarat-ehtoihin. Uudet julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot on otettu käyttöön Lappiassa. Lappian urheiluakatemia - Toimintakertomus ESITYSLISTAN LIITE 4, LAPPIAN URHEILUAKATEMIAN TOIMINTAKERTOMUS Pohjois-Suomen hallinto-oikeus Kunnallisvalitus. Yhtymähallitus on muuttanut päätöstä Taisto Kuulan oikaisuvaatimuksen johdosta. Kuula on hallinto-oikeuteen saapuneella sähköpostillaan peruuttanut valituksensa. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi saatettavat kirjeet tiedoksi. Esitys hyväksyttiin.

8 Sivu Organisaatiomuotoselvitys 179/ /2014 Kuntayhtymän johtaja Virpi Lilja Tiivistelmä: Organisaatiomuotoselvityksen asiantuntijaksi rekrytoitu Arja-Leena Jokinen esittelee kokouksessa organisaatiomuotoselvityksen väliraportin. Asiantuntija on tehnyt vaikutusten arviointia eri näkökulmista organisaatiomuotoselvityksen eri vaihtoehtoihin liittyen. Yhtymähallitukselle esitetään, että se merkitsee tiedoksi organisaatiomuotoselvityksen väliraportin. Yhtymähallitus , asiakohta 64: Organisaatiomuotoselvitys Suomen koulutusjärjestelmä on historiallisen suurien ja vaikuttavien muutosten kohteena useista yhtä aikaa velvoittavasti ohjaavista suunnista. Samaan aikaan edellytetään voimakkaita tuloksellisuutta, vaikuttavuutta, laatua ja muutosvalmiutta edellyttäviä kehittämis-toimia, kun rahoitus ja opiskelupaikat heikkenevät useiden vuosien ajan voimakkaasti. Myös rakenteisiin liittyen on voimassa velvoittavaa lainsäädäntöä ja ohjausta. Lappiassa näitä muutostekijöitä on jo käsitelty monilla päätöksillä ja hallituksen iltakouluissa on muutostarpeita lähestytty myös kokonaisvaltaisten rakenteellisten ratkaisujen näkökulmasta. Tilanteessa on päädytty organisaatiomuotoselvityksen tekoon. Selvityksen valmistelu on aikataulutettu. Taustoitusta koskeva osa I ja kuvaus vaihtoehdoista valmistuu ennen lomakautta. Loppuraportti tavoitellaan saatavaksi valmiiksi syyskuussa Loppuraporttiin sisällytetään asiakas-, oppilaitos-, organisaatio-, omistajaja aluenäkökulmista tehtävä vaikuttavuuden arviointi, johon tarvitaan yhtymähallituksen iltakouluissa sovitun mukaisesti ulkopuolista näkemystä. Ohjaavia muutostekijöitä ovat: 1) Kuntalaki, 2a ja 2b ja muu ohjaava säädöstö mm. verohallinnolta - Elinkeinotoiminnan määrittely ja yhtiöittämisvelvoite, koskee myös muuta kuin valtionosuusrahotteista koulutusta. Määräaika toimivalle organisaatiolle alkaen. 2) Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuksen järjestäjäverkon kokoaminen ja vahvan koulutuksen järjestäjän kriteerit - Koulutuksen järjestämisluvat haetaan uudelleen ja ovat voimassa alkaen. Myöntämistä ohjaavat kehysriihessä 2014 määritellyt tavoitteet koulutuksen järjestäjäverkon tiivistämisestä koko toisella asteella ja vahvan koulutuksen järjestäjän määrittely. 3) Organisaation kyky sopeutua ja varmistaa ammatillisen koulutuksen laadukkaampi toimintakyky

9 Sivu 8 - Sopeutus- ja kehittämistoimien yhtäaikainen toteutus edellyttää jo toteutettuja toimia järeämpiä ja vaikuttavampia rakenteellisia ratkaisuja, joilla ammatillisen koulutuksen paras mahdollinen tulevaisuus varmistetaan 4) Strategiset näkökulmat ja mahdollisuudet - Koulutuksen järjestäjäkenttä on kokonaisvaltaisessa muutoksessa ja muutoksen mahdollisuudet voidaan hyödyntää. Yhtymähallituksen kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta esitetään alla muutamia organisaatiomuotoselvitystä ohjaavia periaatteita ja tavoitteita: Organisaation näkökulmasta: - omaehtoisesti ei toimintaa supisteta, hyväksytään vain pakolliset leikkaukset - alueen monipuolisen koulutuksen järjestämisedellytysten varmistaminen - koulutuksen pilkkomisen välttäminen, kasvukykyisen ja joustavan koulutustoimijan varmistaminen - strateginen kehittyminen ja strategisten lupausten lunastaminen Oppilaitoksen näkökulmasta: - vahva koulutuksen järjestäjä - mahdollisuuksien lunastaminen Opiskelijan näkökulmasta: - monipuoliset koulutusmahdollisuudet, saavutettavuus, kehittyvä, laadukas ja ajantasainen koulutus, vaikuttava koulutus: työllistyminen, työmarkkinakelpoisuus ja osaaminen/työtoiminta kehittyy sekä yritysten kilpailukyky parantuu Omistajan näkökulmasta: - perussopimuksen tehtävä ja tavoitteet toteutetaan Alueen näkökulmasta: - palvelun tarjoaja, elinkeinoelämän kehittäjä, elinvoimaisuuden moottori, aluekehittäjä ja alueen kilpailukyvyn ja vetovoiman osa Työelämän/elinkeinoelämän näkökulmasta:

10 Sivu 9 - ammattitaitoinen ja yritysten menestystä tukeva henkilöstö Puheenjohtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy organisaatiomuotoselvitystä ohjaavat periaatteet ja tavoitteet ja päättää rekrytoida organisaatiomuotoselvityksen asiantuntijan. Asiantuntija tekee vaikutusten arviointia eri näkökulmista organisaatiomuotoselvityksen eri vaihtoehtoihin liittyen, laaditun aikataulun puitteissa. Yhtymähallitus valtuuttaa kuntayhtymän johtajan järjestämään asiantuntijan organisaatiomuotoselvitykseen. Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallitus on käynyt tutustumassa Etelä-Savon Koulutus Oy:n organisaatiomalliin kesäkuussa Organisaatiomuotoselvittäjä Arja-Leena Jokinen esittelee kokouksessa organisaatiomuotoselvityksen väliraportin. ESITYSLISTAN LIITE 5, ORGANISAATIOMUOTOSELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi organisaatiomuotoselvityksen väliraportin. Esitys hyväksyttiin. Matti Myllykangas saapui tämän asiakohdan käsittelyn aikana klo

11 Sivu Talouden toteutumaraportti 1-8/2014 D/199/ /2013 Talousjohtaja Juha Kallo Talouden toteumatiedot ja talouskatsaus elokuulta 2014 valmistuvat viikolla 37 ja ne toimitetaan yhtymähallituksen kokoukseen Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi talouden toteutumaraportin 1 8/2014. Esitys hyväksyttiin.

12 Sivu Talousarvio 2015 ja suunnitelma , talousarvio-ohjeet D/407/ /2013 Talousjohtaja Juha Kallo Tiivistelmä: Kuntayhtymän talousarvion valmistelussa jatketaan aloitettuja sopeuttamistoimia. Tulorahoituksen pudotus on alkanut tilikaudella 2014 ennakoidusti ja tilikaudelle 2015 valmistaudutaan edelleen jyrkempään pudotukseen. Tulorahoituksen pudotuksena ennakoidaan tilikaudelle -2,5 miljoonaa. Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy talousarvion valmistelun raamilaskelmina tulos- ja rahoitus-laskelmat sekä talousarvio-ohjeen sekä päättää tavoitellusta yli-/alijäämästä. Kuntayhtymän talousarvion valmistelussa jatketaan aloitettuja sopeuttamistoimia. Tulorahoituksen pudotus on alkanut tilikaudella 2014 ennakoidusti ja tilikaudelle 2015 valmistaudutaan edelleen jyrkempään pudotukseen. Talousarvion valmistelun pohjana on vuoden 2014 organisaatio- ja kustannusrakenne sekä tehdyt leikkauspäätökset. Talousarvion raamilaskelmissa on lähtökohtana ennuste tilikaudesta 2014 kesäkuun toteumatietojen pohjalta ja ennustetta tarkennetaan talousarviovalmistelun aikana. Elokuun 2014 talouskatsaus valmistuu myös kokoukseen. Lähtökohtana raamilaskelmissa on, että tulos jäisi hieman talousarviotavoitteesta, mutta lisäleikkaustarvetta ei tilikauden 2014 tuloksesta siirtyisi seuraaville tilikausille. Mikäli ennusteeseen joudutaan tekemään talousarviovalmistelun yhteydessä negatiivisia tarkistuksia, kustannusten leikkaustarve siirtyy suunnitelmakaudelle. Valmistelun perusta on kuitenkin se, että käänne on tapahtunut liitelaskelmien mukaisesti sekä tulo- että kulurakenteissa. Tulorahoituksen pudotuksena ennakoidaan tilikaudelle -2,5 miljoonaa, joka koostuu opiskelijapaikkaleikkauksista, yksikköhintapudotuksesta sekä aikuiskoulutukseen ennakoitavien tuottojen laskusta. Pudotuksessa on huomioituna -3,0 % yksikköhintamuutos aikaisemmin ennakoidun -4,2 % sijasta talousarviovalmisteluvaiheessa saadun ennakkotiedon perusteella. Tulorahoituksen arviossa ei ole vielä huomioitu muutosta, joka voi seurata rahoituksen perusteena olevan opiskelijamäärän alituksesta. Tilanne on vastaava useilla koulutuksen järjestäjillä ja tähän liittyen ei syyskuun alkuun ole saatu vahvistusta. Tämä riski on huomioitava valmistelun aikana. Suunnitelmakaudelle 2016 ennakoidaan tulorahoituksen pudotuksen edelleen jatkuvan liitelaskelmien mukaisesti. Tilikaudelle 2017 on tapahtumassa rahoitusjärjestelmäuudistus, jota on käsitelty talousarvion laadintaohjeessa. Kulurakenteessa lähtökohtana suunnitteluun on vuoden 2014 rakenne, johon huomioidaan mm. käytyjen YT-neuvottelujen vaikutus sekä tehty päätös ns. ylituntimäärien leikkauksesta ja sen vaikutuksesta kustannuksiin. Tehtyjen päätösten leikkausvaikutus on laskettu noin -1,2 milj. euroon. Huomioiden kustannustason nousu uusia ratkaisuja kustannusten leikkaamiseksi 2014 tasosta tarvitaan raamilaskelmien mukaisesti noin 1,3 miljoonan edestä, kun lähtökohtana on, että tilikaudella 2014 on saavutettu ennusteiden mukainen taso. Kuntayhtymän maksuvalmiuden odotetaan säilyvän tilikauden 2014 loppuun ennustetusti vahvana, kun investointimenot ennakoidaan alittuvan ja ammattikorkeakoulun eriyttämisten siirtyvistä eristä tapahtuu nettona tuloutuksia, jotka on esitetty rahoitusraamin maksuvalmiuden muutoksissa. Mikäli talousarviovalmistelussa raamilaskelmien toimintamenojen säästöt toteutuvat, maksuvalmius säilyisi suunnitelmakaudella vahvana.

13 Sivu 12 Talouden seurantatietojen mukaisesti talousarvio-ohjetta voidaan valmistelutyön aikana tarkentaa. ESITYSLISTAN LIITE 6, TULOSENNUSTE 8/2014 JA TA RAAMI/LEIKKAUSTARVE 2015 ESITYSLISTAN LIITE 7, TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2015 Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy talousarvion valmistelun raamilaskelmina tulos- ja rahoituslaskelmat sekä talousarvio-ohjeen sekä päättää tavoitellusta yli-/alijäämästä. Esitys hyväksyttiin. Yhtymähallitus päätti käyttää väliaikaisesti alijäämäsopeutusta.

14 Sivu Kokouspalkkiot 2015 D/406/ /2013 Johdon assistentti Merja Korkala-Harju Luottamushenkilöiden palkkio- ja matkustussäännön 2 :ssä määrätään, että kuntayhtymän toimielinten kokouksista suoritetaan puheenjohtajalle ja jäsenille yhtymävaltuuston vuosittain määräämät kokouspalkkiot. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle kokouspalkkioiden hyväksymistä vuodelle 2014 taulukon esitys 2015 sarakkeen mukaisesti:

15 Sivu esitys 2015 Yhtymävaltuusto puheenjohtajan vuosipalkkio varapuheenjohtajan vuosipalkkio jäsenten kokouspalkkio kokouksen puheenjohtajan palkkio 50%:lla korotettuna Yhtymähallitus puheenjohtajan vuosipalkkio varapuheenjohtajan vuosipalkkio muun jäsenen vuosipalkkio jäsenten kokouspalkkio kokouksen puheenjohtajan palkkio 50%:lla korotettuna Tarkastuslautakunta puheenjohtajan vuosipalkkio varapuheenjohtajan vuosipalkkio jäsenten kokouspalkkio puheenjohtajan palkkio 50%:lla korotettuna Toimikunnat jäsenten kokouspalkkio puheenjohtajan palkkio 50%:lla korotettuna Opintotukilautakunta ja tutkintolautakunta puheenjohtaja vuosipalkkio jäsenen kokouspalkkio Muut palkkiot Palkkio muista luottamustoimeen liittyvistä tilaisuuksista, joista ei makseta erillistä korvausta ja joissa toimitaan kuntayhtymän edustajana tai esiintyjänä, ei vuosipalkkion saajalle Esitys hyväksyttiin.

16 Sivu Opiskelija- ja hakutilanne D/355/ /2013 Taulukoissa on kuvattu ammattiopiston ja aikuiskoulutuksen opiskelija- ja hakutilanne syyskuussa Ammattiopisto, ammatillinen peruskoulutus: Opintosihteeri Merja Marttinen Ammattiopisto Lappia Valinnan aloitusp. mukaan opiskelijamäärä päivitetty Vahvistanut Al.paikat Jäämässä Arvio Opintopolku (sis.alut) 4.alut 1. vsk elokuu paikkoja hakutoive Organisaation mukaan toimialoittain Tekniikka Palveluala Kulttuuri Hyvo Luonto Paikkakunnat Kemi Keminmaa Kolari Muonio Pello Simo Loue Tornio (arvio) ennen eroaa/valmistuu nuoret 1437 nuoret 192 nuoret 741 nuoret 932 nuoret 2561 nuoret 2370 aiko 188 aiko aiko 94 aiko 24 aiko 212 aiko Järjestämislupa 2740 Järjestämislupa 2720 Järjestämisluvan mukainen laskenta pitäisi olla jotta saadaan KA Rahoitus pitäisi olla jotta saadaan KA TOTopiskelijamäärä

17 Sivu 16 Aikuiskoulutus: Aikuiskoulutusjohtaja Anni Miettunen Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelija- ja opiskelijatyövuositilanne Ammattiopisto Lappian ammatillisen lisäkoulutuksen aikuiskoulutuksen opiskelija- ja opiskelijatyövuosien tilanne on kehittynyt elokuun tilannekatsauksesta seuraavasti: AO Lappia Opiskelijatyövuodet ja vuotuiset paikkamäärät Vos pt, näyttötutkinto Oppisopimus, perus TA Tilanne Tilanne e ,5 282,0 232,0 296,0 110,0 135,5 139,0 136,0 409,0 400,0 404,5 407,5 Oppisopimus, lisä * tutkintotavoitteinen 331,0 282,5 289,0 290,0 * ei tutkintotavoitteinen 70,0 111,5 109,0 111,5 * NAO - nuoret aikuiset 8,0 6,0 6,5 6,0 Vos lisäkoulutus 230,5 130,9 116,3 226,0 * omaehtoinen 211,0 124,0 110,0 216,0 * henkilöstökoulutus 15,0 4,0 3,5 6,0 * NAO - nuoret aikuiset 4,5 2,9 2,8 4,0 Työvoimakoulutus 255,0 135,0 124,0 263,0 Muu 12,0 4,0 3,4 6,0 Yhteensä ,4 1019,2 1334,5 Lisäkoulutuksen opsokiintiön vahvistettu määrä lisätty tavoitteeseen. Perustutkinnon yhteishaun ulkopuolinen erillishaku ei ole tavoittanut potentiaalisia aikuisia hakijoita. Opiskelijoita rekrytoidaan koko ajan. Oppisopimuskoulutuksen täyttymisennuste muuttuu päivittäin laskentapäivään saakka, kun oppisopimuksia solmitaan ja niitä purkaantuu. Ylläolevat tilastot kertovat opiskelija- ja hakutilanteen Tieto opiskelija- ja hakutilanteesta laskentapäivän mukaan saadaan seuraavaan yhtymähallituksen kokoukseen. Tuolloin arvioidaan tarvittavat jatkotoimenpiteet laskentapäivään perustuen sekä tarkastellaan myös kevään 2014 yhteishakua. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi opiskelija- ja hakumäärätilanteen sekä ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelija- ja opiskelijatyövuosien tilanteen. Esitys hyväksyttiin.

18 Sivu Sähkönhankinta D/261/ /2014 Talotekniikkainsinööri Tomi Saapunki ja hankintakoordinaattori Riitta Räisänen Tiivistelmä: Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian kiinteistöpalvelut on kilpailuttanut sähköhankinnat. Hankinta on EU- kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Hankintamenettely oli avoin. Hankintailmoitus ja tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin HILMA palvelussa ja Ted-tietokanassa sekä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian verkkosivuilla. Yhtymähallitukselle esitetään, että se hyväksyy sopimuskaudelle sähköntoimittajaksi Oulun Sähkönmyynti Oy:n. Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian kiinteistöpalvelut on kilpailuttanut sähköhankinnat. Hankintaa on valmistellut talousjohtaja Juha Kallo ja talotekniikkainsinööri Tomi Saapunki yhteistyössä Energiakolmio Oy:n asiantuntija Olli Laineen ja hankintakoordinaattori Riitta Räisäsen kanssa. Kilpailutuksen perusteella valitaan sähköntoimittaja ajalle Määräaikaisessa sähköntoimituksessa sähköntoimituksen hinta kiinnitetään pohjoismaisen sähköpörssin, Nasdaq OMX Commoditiesin (aiemmin Nord Pool), tuotteiden (vuosituote/kvartaali) mukaan 3 erässä ennen toimituksen alkua. Sopimuskauden lopullinen hinta määräytyy tehtyjen hinnankiinnitysten keskiarvon mukaisesti toimittajan marginaalilla lisättynä. Hankinta on EU- kynnysarvon ylittävä tavarahankinta. Hankintamenettely oli avoin. Hankintailmoitus (nro ) ja tarjouspyyntöasiakirjat julkaistiin HILMA palvelussa ja Ted-tietokanassa (nro 2014/S ) sekä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian verkkosivuilla (www.kkylappia.fi/hankinnat). Tarjoajilla oli mahdollisuus kysyä lisätietoja tarjouksen laadintaa varten viimeistään mennessä. Määräaikaan mennessä ei saapunut yhtään kysymystä. Tarjousten toimittamiselle asetettu määräaika oli Tarjoukset saatiin määräaikaan mennessä Nordic Green Energyltä, Oulun Sähkönmyynti Oy:ltä, Turku Energia Sähkömyynniltä ja Vaasan Sähkö Oy:ltä. Tarjousten avaustilaisuus oli ja läsnä tilaisuudessa olivat talousjohtaja, talotekniikkainsinööri ja hankintakoordinaattori. Ennen tarjousten vertailua tarkastettiin tarjoajien soveltuvuus ja tarjouspyynnön mukaisuus. Tarjoukset ja tarjoajat täyttivät asetetut kelpoisuusehdot ja olivat tarjouspyynnön mukaisia. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Tarjousten vertailussa otettiin huomioon tarjottu marginaali, johon on laskettu mukaan mahdolliset kohdekohtaiset perusmaksut. Tarjottuja marginaaleja on hyvitetty tarjouspyynnön mukaisesti kiinnitysteknisten seikkojen perusteella. Tarjousten vertailu ilmenee päätöksen liitteenä olevasta vertailutaulukosta.

19 Sivu 18 Suoritetun vertailun perusteella valmistelijat esittävät, että sähköntoimittajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt Oulun Sähkönmyynti Oy. ESITYSLISTAN LIITE 8, AVAUSPÖYTÄKIRJA ESITYSLISTAN LIITE 9, VERTAILUTAULUKKO Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus hyväksyy sopimuskaudelle sähköntoimittajaksi Oulun Sähkönmyynti Oy:n. Hyväksyttyjen toimittajien kanssa tullaan laatimaan kirjallinen hankintasopimus, joka voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen hankintapäätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi. Tämän päätöksen ilmoittamisella, joka tapahtuu sähköisesti tarjoajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen, ei vielä tehdä sopimusta. Sopimus tehdään, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman. Esitys hyväksyttiin.

20 Sivu Kuntayhtymän edustajat eri yhteisöissä D/368/ /2013 Toimipaikkapäällikkö Pentti Koskela Tiivistelmä: Kuntayhtymä on mukana Meri-Lapin Matkailu Oy:ssä, jonka kokouksissa on kuntayhtymän edustaja. Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymää edustaa Meri-Lapin Matkailu Oy:ssä matkailualan ammattiaineiden tuntiopettaja Hilkka Kangastie. Yhtymähallitus , asiakohta 147: Kuntayhtymä on mukana seuraavissa osakeyhtiöissä tai muissa yhteisöissä, joiden kokouksissa on kuntayhtymän edustaja: Kalot Training Oy Tornion Oppilasasuntolat Oy Keminmaan Opiskelija-asuntolat Oy Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten liitto ry Suomen ammattikoulujen kulttuuri- ja urheiluliitto ry (SAKU ry) AMKE International Oy Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjä Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry Lappiahalli Oy Suomen konservatorioliitto ry Lapin ammattikorkeakoulu Oy Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän edustuksen osakeyhtiöissä ja muissa yhteisöissä seuraavasti: Kalot Training Oy; yhtiökokousedustajaksi koko yhtymähallitus, äänivaltaa kokouksessa käyttää yhtymähallituksen puheenjohtaja Tornion Oppilasasuntolat Oy; yhtiökokousedustajaksi kuntayhtymän johtaja Keminmaan Opiskelija-asuntolat Oy; yhtiökokousedustajaksi kuntayhtymän talousjohtaja Juha Kallo Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten liitto ry; kuntayhtymän edustajaksi ammattiopiston rehtori Suomen ammattikoulujen kulttuuri- ja urheiluliitto ry (SAKU ry); kuntayhtymän edustajaksi koulutuspäällikkö Sirpa Leinonen AMKE International Oy; kuntayhtymän edustajaksi ammattiopiston rehtori

21 Sivu 20 Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjä; aikuiskoulutusjohtaja tai hänen päättämänsä henkilö Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry; kuntayhtymän edustajaksi kuntayhtymän johtaja Lappiahalli Oy; yhtiökokousedustajaksi kuntayhtymän johtaja Suomen konservatorioliitto ry; kuntayhtymän edustajaksi musiikin koulutuspäällikkö Lapin ammattikorkeakoulu Oy; yhtiökokousedustajaksi yhtymähallituksen puheenjohtaja Yhtymähallitus päättää lisäksi, että kuntayhtymän johtaja tai hänen määräämänsä edustaa kuntayhtymää mahdollisissa muissa yhteisöissä Kuntayhtymän johtajan muutosesitys Yhtymähallitus päättää kuntayhtymän edustuksen osakeyhtiöissä ja muissa yhteisöissä seuraavasti: Kalot Training Oy; yhtiökokousedustajaksi koko yhtymähallitus, äänivaltaa kokouksessa käyttää yhtymähallituksen puheenjohtaja Keminmaan Opiskelija-asuntolat Oy; yhtiökokousedustajaksi kuntayhtymän talousjohtaja Juha Kallo Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten liitto ry; kuntayhtymän edustajaksi ammattiopiston rehtori Suomen ammattikoulujen kulttuuri- ja urheiluliitto ry (SAKU ry); kuntayhtymän edustajaksi koulutuspäällikkö Sirpa Leinonen AMKE International Oy; kuntayhtymän edustajaksi ammattiopiston rehtori Suomen oppisopimuskoulutuksen järjestäjä; aikuiskoulutusjohtaja tai hänen päättämänsä henkilö Suomen konservatorioliitto ry; kuntayhtymän edustajaksi musiikin koulutuspäällikkö Lapin ammattikorkeakoulu Oy; yhtiökokousedustajaksi yhtymähallituksen puheenjohtaja Puheenjohtajan esitys Tornion Oppilasasuntolat Oy; yhtiökokousedustajaksi kuntayhtymän johtaja

22 Sivu 21 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry; kuntayhtymän edustajaksi kuntayhtymän johtaja Lappiahalli Oy; yhtiökokousedustajaksi kuntayhtymän johtaja Yhtymähallitus päättää lisäksi, että kuntayhtymän johtaja tai hänen määräämänsä edustaa kuntayhtymää mahdollisissa muissa yhteisöissä Esitys hyväksyttiin. Timo Niemelä poistui kokouksesta tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo Kuntayhtymä on lisäksi mukana Meri-Lapin Matkailu Oy:ssä, jonka kokouksissa on kuntayhtymän edustaja. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus päättää, että kuntayhtymää edustaa Meri-Lapin Matkailu Oy:ssä matkailualan ammattiaineiden tuntiopettaja Hilkka Kangastie. Esitys hyväksyttiin.

23 Sivu D/224/ /2013 Kaivosalan päätoimisen tuntiopettaja Kalevi Leskisen virkasuhteen jatkaminen Ammattiopiston rehtori Jussi Leponiemi Tiivistelmä: Kalevi Leskinen on palkattu Ammattiopisto Lappiaan kaivosalan päätoimiseksi tuntiopettajaksi kolmen vuoden määräaikaisella sopimuksella asti. Yhtymähallitukselle esitetään, että se myöntää Kalevi Leskiselle jatkon työsuhteeseen 68 ikävuoden täyttymisestä huolimatta määräajan loppuun saakka tässä tapauksessa sopimuskauden alussa sovittuja palvelussuhteen ehtoja noudattaen. Kalevi Leskinen on palkattu Ammattiopisto Lappiaan kaivosalan päätoimiseksi tuntiopettajaksi kolmen vuoden määräaikaisella sopimuksella. Määräaika on asti. Palkkauksen yhteydessä on jäänyt erikseen päättämättä, että hänellä täyttyy 68 ikävuotta Työnantaja voi halutessaan myöntää työsuhteeseen jatkoa 68 ikävuoden täyttymisen jälkeen. AO Lappian kaivosalalla tarvitaan Kalevi Leskisen vahvaa ammattitaitoa ja yhteyksiä kaivosalan koulutuksen kehittyessä yhä laadukkaammaksi, etenkin kun pitkä-aikaisia opettajia kaivosalalla on vähän ja tälläkin hetkellä on uusien opettajien rekrytointeja käynnissä.. Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus myöntää Kalevi Leskiselle jatkon työsuhteeseen 68 ikävuoden täyttymisestä huolimatta määräajan loppuun saakka tässä tapauksessa sopimuskauden alussa sovittuja palvelussuhteen ehtoja noudattaen. Esitys hyväksyttiin.

24 Sivu D/210/ /2013 Kasvatustieteellisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan valinta hyvinvointialalle Kemiin Ammattiopiston rehtori Jussi Leponiemi Tiivistelmä: Viitaten Lappian yhtymähallituksessa käsiteltyyn päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteen kumoamiseen, alalla on toimeenpantu päätoimisen tuntiopettajan viran täyttämisen valmistelut. Yhtymähallitukselle esitetään, että se valitsee kasvatustieteellisten aineiden päätoimiseksi tuntiopettajaksi Mira Ilmolan. Valinta perustuu Mira Ilmolan muodolliseen kelpoisuuteen sekä tehtävään parhaiten soveltuvan ammatillisen osaamisen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Asiaa käsitelty aiemmin: Yhtymähallitus , asiakohta 154 Yhtymähallitus , asiakohta 142 Yhtymähallitus , asiakohta 120 Yhtymähallitus , asiakohta 90 Viitaten Lappian yhtymähallituksessa asiakohdassa 154 käsiteltyyn päätoimisen tuntiopettajan virkasuhteen kumoamiseen, alalla on toimeenpantu päätoimisen tuntiopettajan viran täyttämisen valmistelut. Virkavalinta on valmisteltu hallinto-oikeuden ohjeistuksen perusteella kevään 2013 alkuperäisen haun hakijoiden joukosta (liite 10). Taustadokumentteihin perustuva esivalinta on kuvattu yhteenvetolomakkeessa (liite 11). Valmisteleva palaveri on pidetty (liite 12). Varsinainen haastattelumuistio, jonka perusteella on johdettu esitys valinnaksi, esitetään kokouksessa. Haastatteluihin perustuen esityksenä on, että Mira Ilmola valitaan kasvatustieteellisten aineiden päätoimisen tuntiopettajan virkaan. Ilmolan valinnan perusteena on erityisesti parhaiten soveltuva ammatillinen osaaminen, kelpoisuus sekä erityispedagogiikan opinnot. Lisäksi hänen edukseen katsotaan työkokemus vammaisten kanssa työskentelystä. ESITYSLISTAN LIITE 10, YHTEENVETO HAKIJOISTA ESITYSLISTAN LIITE 11, ESIVALINNAN YHTEENVETOLOMAKE ESITYSLISTAN LIITE 12, VALMISTELEVAN PALAVERIN MUISTIO Kuntayhtymän johtajan esitys Yhtymähallitus valitsee kasvatustieteellisten aineiden päätoimiseksi tuntiopettajaksi Mira Ilmolan. Valinta perustuu Mira Ilmolan muodolliseen kelpoisuuteen sekä tehtävään parhaiten soveltuvan ammatillisen osaamisen ja henkilökohtaisten ominaisuuksien perusteella. Palvelussuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan. Esitys hyväksyttiin.

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35)

Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) Kokouskutsu 7/2011 Kokouspäivä Yhtymähallitus 21.06.2011 1(35) KOKOUSAIKA: 21.06.2011, kello 10:00 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 143 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KOKOUSAIKA: 22.02.2011, kello 10:00-14.10. KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali. _ Asiakohta:

KOKOUSAIKA: 22.02.2011, kello 10:00-14.10. KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali. _ Asiakohta: KOKOUSAIKA: 22.02.2011, kello 10:00-14.10 KOKOUSPAIKKA: Tornio, Urheilukatu 6, valtuustosali Asiakohta: 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 31 Edellisen kokouksen pöytäkirja 32 Toimikuntien ja

Lisätiedot

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät:

Kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksistä, jotka koskevat virka- ja työehtosopimuksen tulkintaa (KvesL 26 ), pykälät: Muutoksenhakuohje, koulutuslautakunta Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone

Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone -2, SIV 28.9.2012 8:00 Kokousaika 28.9.2012 klo 8.00 9.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

-2, KH 20.4.2015 14:00

-2, KH 20.4.2015 14:00 -2, KH 20.4.2015 14:00 Kokousaika Maanantai 20.4.2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2

Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen (KuntaL 89): :t 162-163, 165 kohta 1-2 Muutoksenhakuohjeet Muutoksenhakukielto Seuraaviin päätöksiin, jotka koskevat vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 91 :n mukaan hakea muutosta. :t 158-161, 164, 165 koht 3-4 :t

Lisätiedot

-2, SIV 8.4.2014 17:00

-2, SIV 8.4.2014 17:00 -2, SIV 8.4.2014 17:00 Kokousaika 8.4.2014 klo 17.00-20.35 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone VIRHE. SISÄLLYSLUETTELON HAKUSANOJA EI LÖYTYNYT. Pöytäkirjan nähtävänä pito Kokouksen tarkastettu

Lisätiedot

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen

kaupunginhallituksen kokoushuone pj. 1. vpj. 2. vpj. jäsen -1, TEK 10.1.2013 17:00 Kokousaika 10.1.2013 kello 17.00-17.50 Kokouspaikka kaupunginhallituksen kokoushuone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Ville Vähäsöyrinki

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali.

Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16. Tekninen lautakunta 17.06.2015. Aika 17.06.2015 klo 15:00. Kirjasto, kirjaston sali. Toivakan kunta Pöytäkirja 5/2015 1 / 16 Tekninen lautakunta 17.06.2015 Aika 17.06.2015 klo 15:00 Paikka Kirjasto, kirjaston sali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 44 Laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 45 Pöytäkirjan

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 60 Tekninen lautakunta 10.07.2014 AIKA 10.07.2014 klo 19:00-19:42 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana

Eva-Liisa Matikainen varajäsen Kari Hentunen jäsen Eine Hänninen jäsen Seppo Karjalainen jäsen. kirkkoherra, poistui 115 aikana KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Tiistai 24. syyskuuta 2013 kello 9.00 Paikka Katselmus aloitetaan Langinkosken kirkosta Läsnä: Kai Holmberg puheenjohtaja Aimo Ilomäki jäsen Riku Pirinen

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet

Tekninen lautakunta 17.6.2013. 54 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 28 57-58 Vuoden 2013 talousarvion säästötoimet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 4/2013 Päivämäärä Tekninen lautakunta 17.6.2013 KOKOUSAIKA Maanantai 24.6.2013 klo 18.00 19.50 KOKOUSPAIKKA Kunnantoimisto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 54 Kokouksen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 18 Tekninen lautakunta 05.03.2015 AIKA 05.03.2015 klo 19:00-21:30 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN;

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40. Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN RAKENTAMINEN; KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2012 40 Yhdyskuntalautakunta 15.05.2012 AIKA 15.05.2012 klo 17:30-19:50 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Liite Otsikko Sivu 17 LAIVAKANKAAN URHEILUALUEEN

Lisätiedot

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle:

Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta, vaan niistä tehdään suoraan valitus Helsingin hallinto-oikeudelle: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELTO Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kun nallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

-2, KV 27.5.2014 18:30

-2, KV 27.5.2014 18:30 -2, KV 27.5.2014 18:30 Kokousaika Tiistaina 27.5.2014 klo 18.30 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 18.00 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 110 Tekninen lautakunta 03.12.2013 AIKA 03.12.2013 klo 19:00-20:07 PAIKKA Kunnantalon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Tekninen lautakunta. AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Tekninen lautakunta AIKA 19.03.2014 kello 17:00-17:45 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone nro 123 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 69 Tekninen lautakunta 17.08.2015 AIKA 17:00-19:30 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 44 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 71 45 TALOUDEN TOTEUTUMA AJALTA

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 14.3.2011 14:00 Kokousaika Maanantai 14.3.2011 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014

Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Muu päätös 1 (7) Hallinto- ja talousjohtaja 25 / 2014 25.6.2014 194/00.05.01/2014 Uudenmaan matkailun teemoitetut markkinointivideot; tarjousten hylkääminen TouNet Tourism Development in co-opetition in

Lisätiedot

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen

15:30-16:58 II varapuheenjohtaja. Leskinen Seppo 15:30-16:58 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 15:30-16:58 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2012 Aika 12.12.2012 klo 15:30-16:58 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 15:30-16:58 puheenjohtaja Halonen Eero 15:30-16:58 I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja

ESKO KANGAS Esko Kangas kaupunginvaltuuston puheenjohtaja -2, KV 19.12.2013 8:00 Kokousaika Torstaina 19.12.2013 klo 08.00 Kokouspaikka Valtuustosali (kahvit 07.30 -) KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen A.Töllin varajäs. kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja laskentapäällikkö -1, KH 16.8.2010 14:00 Kokousaika 16.8.2010 kello 14.00-16.22. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Jarmo Vuolteenaho

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 07/2013 AIKA Maanantai 10.6.2013 kello 16.00 21.03 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot