Kainuun maakuntaohjelma Seurantaraportti 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014. Seurantaraportti 2011"

Transkriptio

1 Kainuun maakuntaohjelma Seurantaraportti 2011 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2011

2 Sisällysluettelo: 1. JOHDANTO TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS OHJELMAN TAVOITTEET STRATEGISET TOIMINTALINJAT JA TOIMENPIDEKOKONAISUUDET... 6 TL1 OSAAMINEN JA KOULUTUS... 6 INNOVAATIOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN... 6 OSAAMISTASON NOSTAMINEN JA KOULURAKENTEIDEN KEHITTÄMINEN TL2 ELINKEINOT, YRITTÄJYYS JA TYÖLLISYYS YRITYSTOIMINNAN EDISTÄMINEN JA INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN TOIMIALOJEN KEHITTÄMINEN Kärkiala 1: ICT ja ELEKTRONIIKKA Kärkiala 2: MATKAILU Kärkiala 3: LUONNONVARAT OSAAVAN TYÖVOIMAN SAATAVUUS JA TYÖMARKKINOIDEN TOIMIVUUS TL3 MAASEUTU ELINVOIMAINEN JA MONIPUOLINEN ELINKEINOTOIMINTA ELÄMISEN LAADUN JA HYVINVOINNIN PARANTAMINEN MONIPUOLINEN KEHITTÄJÄVERKOSTO JA TOIMIVA MAASEUDUN OSAAMISRAKENNE TL4 HYVINVOINTI HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN UUDET TOIMINTATAVAT HYVINVOINTIPALVELUJEN TUOTTAMISESSA KOLMAS SEKTORI TL5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ INFRASTRUKTUURIN TOIMIVUUS JA ASUINYMPÄRISTÖ LUONNONYMPÄRISTÖ VUOROVAIKUTUKSEN LISÄÄMINEN JA YHTEISTYÖN TEHOSTAMINEN KUNTATALOUS MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISJÄRJESTELYT JA SEURANTA JULKISEN KEHITTÄMISRAHOITUKSEN SUUNTAAMINEN YMPÄRISTÖSELOSTUS JOHTOPÄÄTÖKSET LISÄTIETOJA KAINUUN KEHITYKSESTÄ

3 1. JOHDANTO Aluekehittämislain perusteella maakuntien liitot (Kainuussa Kainuun maakunta kuntayhtymä) toimivat aluekehittämisviranomaisina. Niiden tehtävänä on yleinen aluepoliittinen suunnittelu, aluekehittämisohjelmien valmistelu, hyväksyminen ja toteutumisen seuranta sekä aluekehitystoimenpiteiden yhteensovittaminen. Maakunnalla on käytettävissään kolme lakisääteistä suunnitteluvälinettä: maakuntasuunnitelma, maakuntaohjelma ja maakuntakaava. Nykyinen Kainuun maakuntaohjelma on hyväksytty Kainuun maakuntavaltuustossa Siinä todetaan, että Kainuun maakunnallinen ennakointi- ja seurantaryhmä seuraa maakuntaohjelman toteutumista ja kehityksestä raportoidaan maakuntavaltuustolle. Maakuntaohjelman seurantaraportissa tuodaan esille keskeiset Kainuun maakuntaohjelman mukaiset alueen kehitystä kuvaavat teemat ja niistä kertovat indikaattorit. Eri teemojen seurantaindikaattorit on valittu siten, että niitä on mahdollisimman vähän, mutta valitut ovat mahdollisimman hyvin toteutunutta kehitystä kuvaavia. Kriteerinä on ollut myös se, että valittuja indikaattoreita on pystyttävä seuraamaan jatkuvasti samalla tavalla, jotta niiden vertailtavuus säilyy koko ohjelman toteuttamisen ajan. Indikaattorit on valittu myös siten, että niistä saadaan mahdollisimman tuoretta tietoa eri teemojen kehityksen seuraamiseksi. Tuoreimmat seurantatiedot löytyvät teemoittain myös Kainuun maakuntaportaalista (www.kainuu.fi > tilastoja). Kainuun maakuntaohjelman kullekin teemalle on ennakointi- ja seurantaryhmässä nimetty vastuutaho ja vastuuhenkilö, joiden tehtävänä on kerätä teemansa raportoitava tieto. Vastuuhenkilöt ovat tehneet tulkinnan menneestä kehityksestä, arvioineet toteumaa verrattuna maakuntaohjelmassa esitettyyn tavoitteeseen ja myös arvioineet tulevaa kehitystä. Mikäli mahdollista, on eri kohdissa esitetty myös johtopäätöksiä tulevaisuudessa tarvittavista toimenpiteistä. Raportin kokoamisesta on vastannut Kainuun maakunta kuntayhtymän suunnittelu- ja kehittämisyksikkö. Seurantaraportti on toimitettu tiedoksi Kainuun maakuntahallitukselle kokoukseen ja Kainuun maakuntavaltuustolle kokoukseen. Raportti on myös saatavilla yllä mainitusta internet-osoitteesta. 3

4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS Kainuulainen toimintaympäristö on muuttumassa. Erityisesti maailmantalouden aiempaa nopeat ja myös voimakkaammat muutokset vaikeuttavat tulevaisuuden suunnittelua lisäävät epävarmuutta eri toimien suunnittelussa. Toisaalta lisääntyvät kestävyyden vaatimukset ja ilmastopolitiikan nouseminen huomioitavaksi kaikessa toiminnassa nostavat toiminnan haasteellisuutta. Myös demografiakehitys tuo oman haasteensa toiminnalle mistä osaavaa työvoimaa työnantajien tarpeisiin, kun työmarkkinoilta poistuva ikäluokka on huomattavasti työmarkkinoille tulevaa nuorisoikäluokkaa suurempi ja koulutustakin uhkaavat säästötoimet? Toistaiseksi Kainuu on selvinnyt taantumasta suorastaan loistavasti. Työpaikkojen määrä on pysynyt suhteellisen vakaasti noin työpaikan tasolla. Työttömien määrä on vähentynyt vakaasti koko luvun ajan. Paperikoneiden hiljentymisen tilalle on syntynyt liikevaihtoa erityisesti kaivannaistoiminnassa ja metalliteollisuudessa. Luomutuotanto on Kainuussa laajaa ja elintarviketeollisuus on kasvussa, myös palvelualat kasvavat tasaisesti. Bioenergian käyttö lisääntyy ja se tukee metsäala kannattavuutta ja työllisyyttä. Ennakoinnit olettavat suotuisan kehityksen jatkuvan myös tulevaisuudessa. Keskeinen haaste on tällä hetkellä maakunnassa tarjottavan mahdollisimman monipuolisen koulutusjärjestelmän läsnäolo. Eri asteisen koulutuksen riittävällä tarjonnalla varmistetaan osaavan työvoiman saatavuus erityisesti tulevaisuuden kovassa kilpailussa työntekijöistä. Koulutuksen saatavuus vaikuttaa suoraan myös väestönkehitykseen. Kainuun muuttotappio muodostuu pääasiassa muualle koulutukseen muuttavista nuorista. Kainuun saavutettavuus ei ole kehittynyt halutulla tavalla. Erityisesti lentoliikenteen ja raideliikenteen osalta kehitys on ollut heikkoa verrattuna muihin maakuntiin. Kainuussa ollaan huolissaan suurilla volyymeillä toimivan kaivosteollisuuden vaikutuksista ympäristöön. Ympäristön tilaa seurataan tarkasti. Toiminnassa tulisikin tavoitella Tekesin Green mining ohjelman mukaista huomaamatonta ja älykästä kaivostoimintaa. Sen päätavoitteena on nostaa Suomi ekotehokkaan mineraaliteollisuuden globaaliksi edelläkävijäksi vuoteen 2020 mennessä. Kainuun kuntien ja maakunnan yhteenlaskettu vuosikate on selkeästi parantunut. Myös tuloveroprosentti on kasvanut hieman maltillisemmin kuin koko maassa keskimäärin. Kertyneet alijäämät ovat pienentyneet huomattavasti. Hallitusohjelman kuntauudistus perustuu ns. vahvoihin peruskuntiin. Vakiinnutetaanko vahvuutensa jo osoittanut Kainuun hallintomalli osana kuntauudistusta? 4

5 3. OHJELMAN TAVOITTEET Ohjelman tavoitteiden ja toteuman raportoimisen vaikeutena on tilastojen hidas valmistuminen ja julkistaminen. Päätavoitteista tuoretta tietoa on tarjolla vain väestötavoitteiden osalta. Kainuun väestö vähenee tavoiteltua nopeammin, n henkilöllä vuosittain. Pääosa muuttoliikkeestä muodostuu opiskelupaikan perässä muuttavista nuorista. Kajaanin seutu on pitänyt väestänsä 2000 luvulla ja pääosa väestön vähenemisestä n kohdistunut Kehys-Kainuun kuntiin. Toimialojen kehityksestä ja maakunnallisesta arvonlisäyksestä arvioita tehtäessä arviot perustuvat pääasiassa Tilastokeskuksen suhdannetietoihin. Niiden mukaan työpaikkojen määrä on pysynyt lähes samalla työpaikan tasolla koko 2000-luvun. Sen sijaan paperiteollisuuden loppuminen Kajaanissa pudotti kaikkien alojen yhteenlasketun liikevaihdon uudelle, n. 30 % alemmalle tasolle vuosien 2008 ja 2009 vaihteessa. Sen jälkeen Kainuun kaikkien alojen yhteenlaskettu liikevaihto on kasvanut lähes kaksinkertaisella (n. 10%/v.) nopeudella koko maahan verrattuna (Kuva 1.). Kärkialojen kehitys on kuvattu tarkemmin tässä raportissa sivuilla Henkilöstömäärän ja liikevaihdon trendivertailu Kainuussa: Kaikki toimialat (TOL A-X) Indeksi 2005= / / / / / / / / / / /2010 Lähde: Tilastokeskus, Asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kainuun maakunta: Henkilöstömäärä Kainuun maakunta: Liikevaihto Koko maa: Liikevaihto Kuva 1. Kainuun ja koko maan liikevaihdon kehitys 01/ /2010 sekä työpaikkojen määrän kehitys Kainuussa samalla jaksolla (Indeksi v = 100). Taulukko 1. Kainuun väestön, aluetalouden ja toimialojen kehitys vuosina 2000, sekä tavoiteltu kehitys v saakka. Väestö VÄESTÖ (henkeä) TAVOITE VÄESTÖ (henkeä) TALOUDELL.HUOLTOSUHDE (Ei-työll/työll) Kainuu TAVOITE 1,71 1,70 1,70 1,69 1,69 1,68 1,69 1,75 TALOUDELL.HUOLTOSUHDE (Ei-työll/työll) Kainuu 1,85 1,83 1,76 1,67 1,69 1,74 TALOUDELL.HUOLTOSUHDE (Ei-työll/työll) Suomi 1,32 1,32 1,28 1,24 1,24 1,34 Lähde: Tilastokeskus Aluetalous ARVONLISÄYS (ph**, kh***), Meuro TAVOITE ARVONLISÄYS (ph, kh), Meuro * ARVONLISÄYS (ph, kh), kasvu%/vuosi, Kainuu TAVOITE 2,30 2,50 2,70 2,90 3,10 3,30 2,50 2,40 ARVONLISÄYS (ph, kh), kasvu%/vuosi, Kainuu -0,71-1,08 7,76 7,58 5,1* ARVONLISÄYS (ph, kh), kasvu%/vuosi, Suomi TAVOITE 3,00 2,90 2,90 2,80 2,80 2,70 2,50 2,30 ARVONLISÄYS (ph, kh), kasvu%/vuosi, Suomi 8,81 3,13 5,12 9,26 2,9* * Ennakkotieto ** ph = Arvonlisäys, brutto perushintaan *** kh = Tuotannonarvo määritetty käyvin hinnoin Lähde: Tilastokeskus 5

6 Toimialojen kehitys TOL2008 (Alueella työssä käyvät): A Maa- ja metsätalous TAVOITE A Maa- ja metsätalous B, D-E Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöh.; Vesi-, viemäri- ja jäteh. TAVOITE B, D-E Kaivostoiminta; Sähkö-, kaasu ja lämpöh.; Vesi-, viemäri- ja jäteh C Teollisuus TAVOITE C Teollisuus F Rakentaminen TAVOITE F Rakentaminen G-I Kauppa; Kuljetus ja varastointi; Maj.- ja rav.toiminta TAVOITE G-I Kauppa; Kuljetus ja varastointi; Maj.- ja rav.toiminta J Informaatio ja viestintä TAVOITE J Informaatio ja viestintä K Rahoitus- ja vakuutustoiminta TAVOITE K Rahoitus- ja vakuutustoiminta L Kiinteistöalan toiminta TAVOITE L Kiinteistöalan toiminta M-N Ammatillinen, tieteell. ja tekn. toiminta; Hallinto- ja tukipalv. TAVOITE M-N Ammatillinen, tieteell. ja tekn. toiminta; Hallinto- ja tukipalv O-Q Julk.hallinto, maanpuolustus; Pakoll.sosiaalivakuutus; Koulutus; Terveys- ja sosiaalip TAVOITE O-Q Julk.hallinto, maanpuolustus; Pakoll.sosiaalivakuutus; Koulutus; Terveys- ja sosiaalip R-U Muut palvelut TAVOITE R-U Muut palvelut X Toimiala tuntematon TAVOITE X Toimiala tuntematon Lähde: Tilastokeskus 4. STRATEGISET TOIMINTALINJAT JA TOIMENPIDEKOKONAISUUDET TL1 OSAAMINEN JA KOULUTUS Innovaatiojärjestelmän kehittäminen Kainuun innovaatiojärjestelmän kehittämisen seurantaindikaattoreita ovat t&k-toiminnan menot yksityisellä ja julkisella puolella sekä t&k-toiminnan henkilöstön määrän kehittyminen. Lisäksi innovaatiojärjestelmän kehittämistä seurataan kartoittamalla teemaan liittyviä toimenpiteitä seurantajaksolla. Taulukko 2. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ja henkilöstö Kainuussa 2000, TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN MENOT Julkisen sektorin ja YVT*:n t&k-toiminnan menot milj. 1,6 2,0 1,7 2,0 2,2 2,5 Yritysten t&k-toiminnan menot milj. 8,5 14,3 13,0 16,3 10,8 12,0 Korkeakoulusektorin t&k-toiminnan menot milj. 4,3 7,7 7,0 4,4 2,7 8,8 T&k-toiminnan menot yhteensä milj. 14,4 24,0 21,8 22,6 15,8 23,4 T&k-toiminnan menot / asukas, euroa, Kainuu T&k-toiminnan menot / asukas, euroa, Suomi TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINNAN HENKILÖSTÖ Julkisen sektorin ja YVT*:n t&k-toiminnan henkilöstö Yritysten t&k-toiminnan henkilöstö Korkeakoulusektorin t&k-toiminnan henkilöstö T&k-toiminnan henkilöstö yhteensä T&k-toiminnan henkilöstö / 100 as. Kainuu 0,32 0,40 0,52 0,48 0,38 0,49 T&k-toiminnan henkilöstö / 100 as. Suomi 1,33 1,47 1,51 1,50 1,49 1,49 Lähde: Tilastokeskus / Statfin / Tiede teknologia ja tietoyhteiskunta / Tutkimus- ja kehittämistoiminta * YVT = yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta 6

7 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot ,0 21,8 22,6 23, ,3 15,8 14,4 14,3 13,0 12,0 10,8 Julkisen sektorin ja YVT*:n t&k-toiminnan menot Meuro 8,5 8,8 7,7 Yritysten t&k-toiminnan menot Meuro 7,0 2,7 Korkeakoulusektorin t&k-toiminnan menot Meuro 4,3 4,4 T&k-toiminnan menot yhteensä Meuro 1,6 2,0 1,7 2,0 2,2 2, Lähde: Tilastokeskus / Statfin / Tiede teknologia ja tietoyhteiskunta / Tutkimus- ja kehittämistoiminta * YVT = yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta Kuva 2. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Kainuussa 2000, Tutkimus- ja kehittämistoiminnan henkilöstö Julkisen sektorin ja YVT*:n t&k-toiminnan henkilöstö Yritysten t&k-toiminnan henkilöstö Korkeakoulusektorin t&k-toiminnan henkilöstö T&k-toiminnan henkilöstö yhteensä Lähde: Tilastokeskus / Statfin / Tiede teknologia ja tietoyhteiskunta / Tutkimus- ja kehittämistoiminta * YVT = yksityinen voittoa tavoittelematon toiminta Kuva 3. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan henkilöstö Kainuussa 2000,

8 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot /asukas T&k-toiminnan menot / asukas, euroa, Kainuu T&k-toiminnan menot / asukas, euroa, Suomi Lähde: Tilastokeskus / Statfin / Tiede teknologia ja tietoyhteiskunta / Tutkimus- ja kehittämistoiminta Kuva 4. Tutkimus ja kehittämistoiminnan menot/asukas Kainuussa 2000, ,6 Tutkimus- ja kehittämistoiminnan henkilöstö / 100 asukasta 1,4 1,47 1,51 1,50 1,49 1,49 1,2 1,33 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,52 0,48 0,49 0,40 0,38 0,32 T&k-toiminnan henkilöstö / 100 asukasta Kainuu T&k-toiminnan henkilöstö / 100 asukasta Suomi Lähde: Tilastokeskus / Statfin / Tiede teknologia ja tietoyhteiskunta / Tutkimus- ja kehittämistoiminta Kuva 5. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan henkilöstö Kainuussa 2000, Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot Kainuussa olivat vuosina keskimäärin noin 21,5 milj. euroa vuodessa ja asukusta kohti laskettuna noin 258 euroa vuodessa. Koko maan tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot asukasta kohti laskettuna olivat samalla jaksolla keskimäärin noin 1174 euroa. Kainuun sekä Itä- ja Pohjois-Suomen ero koko maahan selittyy pääasiassa yliopistojen tutkimustoiminnan, tutkimuslaitosten ja isojen yritysten tuotekehityksen keskittymisellä Suomen kasvukeskuksiin Etelä- ja Länsi-Suomeen. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan henkilöstö on pysynyt vakiona vuoden 2008 notkahdusta lukuun ottamatta. Notkahduksen pääsyy on EU-rahoituskauden päättyminen vuoden 2007 loppuun ja rahoitusjärjestelyihin liittyvä uuden kauden hidas käynnistyminen vuoden 2008 alussa. 8

9 Innovaatiojärjestelmään liittyvät selvitystehtävät: KAPPLA Tekes käynnisti loppuvuodesta 2008 Pohjois-Suomeen kolmen maakunnan, Kainuu, Pohjois- Pohjanmaa ja Lappi (KAPPLA) kehitysprojektin, jonka tavoitteena oli rakentaa alueelle innovaatioympäristön toimintamalli, joka tunnistaa kehityshakuiset yritykset ja luo uudenlaisia toimintatapoja yritysten innovaatiotoiminnan tukemiseen. Hankkeen loppuraportti julkaistiin syksyllä (Yhteiseltä areenalta globaaleille markkinoille, Pohjois-Pohjanmaan, Kainuun ja Lapin innovaatioympäristön toimintamallin kehittäminen, Tommi Ranta ja Anssi Uitto). Lisäksi raportoitiin maakuntakohtaisissa raporteissa innovaatiojärjestelmän toimijat, palvelukartta sekä kuvaus innovaatioympäristön verkoston toimivuudesta. Pohjois-Suomen yhteisiksi teemoiksi hankkeessa tunnistettiin testbed ja living lab -konseptit, arktinen ympäristö, luonnonvarat ja niukkaresurssisuus sekä kyvykkyys (osaaminen). Työ jatkuu Innovaatioareenatoimintana. Tavoitteena on rakentaa voimavarat yhdistämällä sellaisia yhteisiä pohjoissuomalaisia kokonaisuuksia, joissa yksikään seutu tai maakunta ei ole yksin kyllin vahva toimija. INNOKAINUU Kajaanin yliopistokeskuksen Lönnrot -instituutti julkaisi Kainuun innovaatioympäristön alueellisen vaikuttavuusarvioinnin kesäkuussa Seurantajaksona oli Tiivistettynä yhteenvetona raportissa todetaan, ettei Kainuun talouden, työllisyyden ja väestön haasteellisiin kehitystrendeihin innovaatioympäristön kehittämisellä ei ole kyetty vaikuttamaan, eikä nostamaan maakunnan rakenteellisista ongelmista johtuvaa suhteellista asemaa muiden maakuntien joukossa. Ansiokasta on kuitenkin, että ilman omaa yliopistoa maakuntaan on kyetty luomaan korkeasti koulutettujen työmarkkinat ja monisatapäinen tutkijakunta. Sidotun T&K -rahoituksen osuutta maakunnassa on onnistuttu merkittävästi kasvattamaan tarkastelujaksolla Julkisen sektorin innovaatiotoimintaan sijoittamalle eurolle on saatu innovaatioympäristön T&K - rahoituksen kautta hyvä tuotto. KAINUUN MAAKUNTAYHTYMÄN SELVITYSTYÖ Suunnittelu- ja kehittäminen tulosalue inventoi Kainuun strategiat keväällä Maakuntavaltuusto käsitteli asiaa työkokouksessa Haaviin jäi kaikkiaan yli 60 strategiaa tai ohjelmaa. Työkokouksen tulokset otetaan huomioon seuraavan maakuntasuunnitelman ja ohjelman sekä Kainuun maakunta kuntayhtymän strategian laadinnassa. Innovaatiojärjestelmää tukevat hankkeet: Innovaatiojärjestelmän kehittämisen parissa toimi/toimii vuosina kokonaisuudessaan 73 hanketta. Keskeisiä hankkeita ovat muun muassa CEMIS, Snowpolis sekä Woodpolis - hankkeet. CEMIS on Oulun yliopiston, Kajaanin ammattikorkeakoulun, Mittatekniikan keskus MIKESin, Jyväskylän yliopiston ja VTT:n yhteinen mittaus- ja tietojärjestelmiin erikoistunut sopimuspohjainen tutkimus- ja koulutuskeskus. Alaa kehittäville ja niitä soveltaville yrityksille ja tutkimuslaitoksille keskus tarjoaa osaamista, tutkimustoimintaa sekä uusia innovaatioita. CEMIS:n painopisteet ovat mittaustekniikka, ajoneuvotietojärjestelmät sekä peli- ja simulointitekniikka. Snowpolis Vuokatti on kansainvälinen, hyvinvointiteknologian kehittäjä, liikuntaan sekä talveen erikoistunut osaamis- ja yrityskeskittymä Sotkamo-Kajaani -alueella. Snowpoliksen keihäänkärkialoja ovat liikunta-, ravitsemus- ja talventeknologiat. Päätavoitteena on vuoteen 2015 mennessä saada Kainuuseen 100 uutta yritystä ja 1000 uutta työpaikkaa. Woodpolis hankkeen tavoitteena on, että Woodpolis on kansainvälisesti toimiva energiatehokkaan puurakentamisen innovaatio- ja oppimisympäristö ja että se tuottaa yhdessä yhteistyöverkostonsa kanssa monipuolisia asiantuntijoita ja toimii kansainvälisessä puuteknologian tutkimus-, kehitys- ja opetusympäristössä. Woodpolis toimii Kuhmon kaupungissa. 9

10 Arvio tavoitteiden saavuttamisesta Kainuun kärkialat on tunnistettu hyvin kainuulaisten päättäjien ja toimijoiden keskuudessa. Maakuntaohjelman päätavoitteen mukaisesti hankerahoitusta ja koulutustarjontaa on kohdennettu voimakkaasti maakuntaohjelman kärkialoille: ICT ja elektroniikka, matkailu sekä luonnonvarat. Yrityskyselyn perusteella (em. InnoKainuu) yritysten toiminnan kannalta tärkeimmiksi organisaatioksi rankattiin Kainuun TE keskus (ml Tekes), Kainuun Etu ja Finnvera. Kainuussa yrityksillä on ollut vaikeuksia saada korkean osaamisen työpaikat täytettyä. Merkittävä osaamisreservi on ollut kuitenkin Kajaanin AMK, joka on ollut myös joidenkin yritysten Kajaaniin sijoittumisen edellytys. Yliopistotason koulutus- ja tutkimustoiminnan harvemmat yritykset kokevat toimintansa kannalta sisällöllisesti tarpeelliseksi. Paikallinen ammatillinen koulutus on tärkeää useimmille kainuulaisille yrityksille. Kainuun innovaatiojärjestelmän kehittämistä varten on laadittu em. kolme kattavaa selvitystä, joiden pohjalta innovaatiojärjestelmän jatkokehitystyö voidaan käynnistää seuraavan maakuntasuunnitelman ja -ohjelman laadinnan yhteydessä. Innovaatioympäristön toimijoiden verkottumista keskenään ja maakunnan ulkopuolelle on edelleen lisättävä, kun tavoitellaan kansainvälisesti merkittävää asemaa ja osaamista sekä kannattavaa liiketoimintaa. Maakuntavaltuuston työkokouksen päätulkinta on, ettei nykyisen maakuntaohjelman kärkialoja ole tarpeen muuttaa. Kärkialojen sisältö on tarkistettava tulevassa strategiatyössä. Kärkialoista terävin paketti on ICT ja elektroniikka -alalla. ICT -alan sisältöä on tarkistettava tuotantopainotteisuudesta esimerkiksi pelialan sekä pilvi- ja hyvinvointiteknologian suuntaan. Matkailu- ja luonnonvara -alat vaativat vielä yhteistyön parempaa organisointia. Luonnonvaraalaan liittyvän innovaatiotoiminnan keskeisenä tavoitteena tulee olla puun käytön monipuolistaminen. Uusia mahdollisuuksia tarjoavat Kainuussa mekaaninen puunjalostus ja bioenergian kehittäminen. Innovaatioympäristöä kehitettäessä tulee tunnustaa tosiasiat ja keskittyä realistisiin toimenpiteisiin. Kainuusta tuskin kutoutuu korkeasti palkattujen huippuosaajien metropolia, mutta väljää ja luonnonläheistä asumista ja monipuolisia vapaa-ajan viettomahdollisuuksia maakunnalla on tarjota. Kainuun innovaatiojärjestelmän vetovastuu on siirtynyt yhä enemmän Kajaanin ammattikorkeakoululle. Maakunnan edunvalvonnan yhdeksi päätavoitteeksi on asetettu itsenäinen ammattikorkeakoulu. Toistaiseksi tässä on onnistuttu. Asia vaatii edelleen edunvalvontaa. Kajaanin ammattikorkeakoululla on edelleen hyvät edellytykset säilyä itsenäisenä. Osaamistason nostaminen ja koulurakenteiden kehittäminen KOKO KOULUTUKSEN YHTEINEN SEURANTAKEHITYS Kainuun koko koulutuksen yhteisen seurantakehityksen indikaattoreilla seurataan opintojen jatkumoa. Indikaattoreita ovat perusopetuksen päättötutkinnon suorittaneet, yhteisvalinnassa toisen asteen koulutuspaikan saaneet perusopetuksen päättäneet nuoret, nuorten ammatillisen koulutuksen läpäisy ja koulutuksen keskeyttäminen, ylioppilaiden jatko-opintoihin sijoittuminen, ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäivät ja suoritetut tutkinnot. 10

11 Kainuun perusopetukseen osallistuvat saavat kaikki päättötodistuksen. Toisen asteen koulutuksesta vastaava Kainuun maakunta kuntayhtymä tarjoaa Kainuun ammattiopistossa (KAO) ja lukiokoulutuksessa opiskelupaikan jokaiselle kainuulaiselle peruskoulun päättävälle 9.- luokkalaiselle. Ammatilliseen koulutukseen hakeutuminen on lisääntynyt ja lukiokoulutukseen hakeutuminen vähentynyt. Ammatillisen koulutuksen läpäisyaste on Kainuussa parantunut ja opintojen negatiivinen keskeyttäminen vähentynyt. Kainuulaiset ylioppilaat sijoittuvat useammin ammattikorkeakouluopintoihin kuin valtakunnallisesti keskimäärin. Kuva 6. KAO: Ammatillisen koulutuksen läpäisy (Aloittamisvuodesta 3,5 seuraavan vuoden aikana valmistuneiden opiskelijoiden osuus aloittaneista) Lähde: Tilastokeskus ja KAOn tiedostot (Koonti: Koulutustoimiala 2011) Kuva 7. KAO: Ammatillisesta koulutuksesta eroaminen (Negatiivinen ero: esim. työttömyys, opiskeluhaluttomuus, sopeutumisvaikeudet tai eroamisen syy, josta ei ole tietoa.) Lähde: KAOn tiedostot

12 Kuva 8. Ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Lähde: Koulutustoimialan tiedostot 2011 Kainuussa tarjotaan ammatillista aikuiskoulutusta suhteessa väestöpohjaan saman verran kuin muualla Suomessa. Ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijatyöpäivät ja suoritettujen tutkintojen määrä on kaksinkertaistunut vuodesta 2007 vuoteen Oppilaitos järjestää koulutusta kysynnän mukaan mutta koko toisen asteen koulutuksen sisältöä ohjaavat valtakunnalliset tutkintojen perusteet ja tehdyt ennakoinnit. Toisen asteen koulutus toimii sekä taloudellisesti että toiminnallisesti tehokkaasti. Koulutuksen keskittyminen Kajaaniin on jatkunut mutta yhteistyö ja vuorovaikutus oppilaitosten kesken on lisääntynyt. Ammatillisen koulutuksen työelämäyhteydet ovat edelleen lisääntyneet ja yleissivistävässä koulutuksessa keskustellaan työelämäyhteyksien avaamisesta. Kajaanin ammattikorkeakoulun (KAMK) alat on priorisoitu maakuntaohjelman mukaisesti. Kainuun mallin 2013 ohjausryhmän suosituksesta on tehty selvitys Kajaanin ammattikorkeakoulu liikelaitoksen omistajavaihtoehdoista ( ). KAMK:n ylläpitäjäjärjestelmään ei ole tehty muutoksia. Kainuun maakuntahallituksen asettama Kainuun korkea-asteen koulutuksen kehittämistyöryhmä on raportissaan ( ) todennut Kainuun korkea-asteen kehittämisen ensisijaiseksi tehtäväksi turvata KAMK:n itsenäisyys ja toimintamahdollisuudet. Uuden, pysyvän sekä kandidaatti- että maisteritason sisältävän yliopistollisen koulutuksen saaminen alueelle on epätodennäköistä supistuvassa suomalaisessa korkeakoulukentässä. Kainuun väestön osaaminen on noussut tasaisesti koko 2000-luvun. Alueen työvoiman eläköitymisestä johtuen kysyntää on erityisesti toisen asteen ammatillisen tutkinnon suorittaneista. Arvio tavoitteiden saavuttamisesta Toisen asteen opiskelupaikan järjestyminen alueen jokaiselle nuorelle on valtakunnallisesti merkittävä tulos. KAOn valtakunnallinen Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto (2009) ja KAMK:n valinta Suomen parhaaksi ammattikorkeakouluksi Talouselämä-lehden (2011) vertailussa osoittavat oppilaitosten kuuluvan valtakunnalliseen kärkeen. Yliopistollisen opettajainkoulutuksen lakkaaminen vuoteen 2013 mennessä on alueellinen menetys, joten tavoitteena on KAMK:n itsenäisyyden ja toimintaedellytysten turvaaminen. 12

13 Alueen koulutuksen kehitys etenee korkeakoulutusta lukuun ottamatta maakuntaohjelman linjausten mukaisesti. Valtakunnallisesti Kainuun koulutuksen suhteellinen asema on parantunut ja Kainuun toimintamalleista on otettu mallia monilla alueilla. ESI- JA PERUSOPETUS Esi- ja perusopetuksen oppilasmäärän alenemisessa on ohitettu jyrkin vaihe. Kajaanissa ja Sotkamossa koulun aloittavien lasten määrä tulevaisuudessa jopa hieman kasvaa. Kuljetusoppilaiden määrä vaihtelee alueittain ja vuosittain mutta tarve pysyy lähivuosina ennallaan. Arvio tavoitteiden saavuttamisesta Perusopetuksen lainsäädännön uudistus 2010 tukee oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomiointia sekä peruskoulujen oppimisympäristöjen ja opetus- ja työtapojen uudistamista. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen nivelvaiheen yhteistyö on tiivistä ja sen merkitys korostuu entisestään. Kuntien tulee panostaa ennaltaehkäisevän oppilashuollon ja poikkihallinnollisen yhteistyön kehittämiseen, perusopetuksen oppimisympäristöjen ja työtapojen kehittämiseen. Opettajien täydennyskoulutukseen ja koulukiinteistöjen kunnostamiseen on varattava riittävät resurssit. TOISEN ASTEEN KOULUTUS Koko koulutuksen yhteinen seurantakehitys luvussa mainittujen indikaattoreiden lisäksi toisen asteen koulutuksessa seurataan opiskelijoiden, aloituspaikkojen ja henkilöstön sekä koulutuksen kehittämiseen käytettävän hankerahoituksen määrän kehitystä. Kuva 9. Toisen asteen koulutuksen henkilöstö ja opiskelijamäärä (KAO, Kainuun ammattiopisto, sis. Kuusamo ja aikuisopisto. Lukiot ei sis. Vaala eikä IB-lukio. Lähde: Koulutustoimialan tiedostot 2011) 13

14 Taulukko 3. Toisen asteen aloituspaikat Lukiot KAO (KAO, Kainuun ammattiopisto, ei sis. Kuusamoa. Lukiot ei sis. Vaala, sis. IB-lukio. Lähde: Koulutustoimialan tiedostot 2011) Taulukko 4 Kainuun lukioiden ja Kainuun ammattiopiston hankerahoituksen määrä. LUKIOIDEN JA KAO:N HANKERAHOITUS Kokonais- Omarahoitus- Kokonais- Omarahoitus- kustannukset, osuus (%) kustannukset, osuus (%) EU-rahoitteiset lukiokoulutuksen hankkeet, Kainuu , ,75 Kansalliset lukiokoulutuksen hankkeet, Kainuu EU-rahoitteiset KAOn* hankkeet, Kainuu , ,24 Kansalliset KAOn* hankkeet Kainuu , ,08 Kv-hankkeet, KAO* Kainuu , ,29 * KAO = Kainuun ammattiopisto liikelaitos. Lukiokoulutus ei sis. Vaala. Lähde: KAOn ja koulutustoimialan tiedostot 2011 Arvio tavoitteiden saavuttamisesta Toisen asteen koulutuksen talouskehitys on ollut vakaa, vaikka opiskelijamäärä on laskenut ja yksikköhintaan perustuva rahoituksen tuotto on ollut laskeva eikä henkilöstön määrä ole laskenut koulutettavien määrään nähden riittävästi. Koulutuksen järjestämisen haaste on lukiokoulutuksen kysynnän hiipuminen ja ammatilliseen koulutukseen perustuvien työpaikkojen runsas vapautuminen tulevina vuosina. Alueen huoltosuhde ei mahdollista pitkiä koulutusuria. Toisen asteen koulutuksen kehittämiseen käytetty hankerahoitus on suuntautunut pääosin ammatillisen koulutuksen kehittämiseen. KAOn talouden ylijäämää on käytetty oppilaitoksen rakennusten peruskorjauksiin. Kiinteistöjen patoutunut korjaustarve koskee koko julkista sektoria. Asetetut tavoitteet on saavutettu mutta julkisen talouden kestävyysvaje ja Kainuun alueen demografinen kehitys asettavat haasteita koulutusjärjestelmän tuottavuuskehitykselle. Koulutuksesta säästäminen kuitenkin aiheuttaa nopeaa syrjäytymistä. KORKEA-ASTEEN KOULUTUS Opettajainkoulutuksen lakkauttaminen poisti Kainuusta yliopistollisen koulutuksen perustutkintopaikat. Kajaanin yliopistokeskuksen (KYK) rakenne muuttui vuoden 2011 alussa. Kajaanin yliopistokeskuksen neljän yhteistyöyliopiston (Oulun yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Jyväskylän yliopisto ja Lapin yliopisto) keskinäinen yliopistokeskussopimus on uusittu tammikuussa KAMK:n pelialan koulutuksen kehittämisessä on edetty. Kajaanin korkeakoulukonsortiossa on käynnistetty yhteistyössä Cemis ja Aikopa yksiköt (mittaustekniikka ja aikuiskoulutus). Arvio tavoitteiden saavuttamisesta Korkea-asteen koulutus ei ole toteutunut maakuntaohjelmaan kirjatulla tavalla mutta korkea-aste on tiivistynyt Kajaanin ammattikorkeakoulun ympärille. 14

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014

Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakuntaohjelma 2009 2014 Kainuun maakunta kuntayhtymä 2009 1 Sisällysluettelo: 0. OHJELMAN LAATIMISPROSESSI... 3 1. ALUEEN KUVAUS... 4 2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITYS... 5 3. OHJELMAN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2014-2015 A:1 Kainuun maakuntahallitus 16.9.2013 Maakunnan yhteistyöryhmä 16.9.2013 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2014 2015

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu s.33 Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 9.6.2014 1 Sisällys 1 Kainuu-ohjelman

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista 0 Sisäinen arviointi rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2010 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Lisätiedot

LIITE 2a POHJOIS-SUOMEN KEHITYS JA TULEVAN OHJELMAKAUDEN MAHDOLLISUUDET 11.5.2012

LIITE 2a POHJOIS-SUOMEN KEHITYS JA TULEVAN OHJELMAKAUDEN MAHDOLLISUUDET 11.5.2012 LIITE 2a POHJOIS-SUOMEN KEHITYS JA TULEVAN OHJELMAKAUDEN MAHDOLLISUUDET 11.5.2012 POHJOIS-SUOMI Osaavaa ohjelma- ja yhteistyötä, työvoimareservi hyödynnettävissä Pohjois-Suomen maakunnat (Lappi, Pohjois-Pohjanmaa,

Lisätiedot

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista

Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista 1 Sisäinen arviointi vuonna 2012 rahoitetuista hankkeista EAKR:llä, ESR:llä, Kainuun kehittämisrahalla tai -kuntayhtymän budjettivaroilla rahoitetut vuonna 2012 käynnissä olleet hankkeet. Kainuun liitto

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2011 Hyväksytty Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokouksessa 7.6.2012

Lisätiedot

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto

Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2012 Hyväksytty Pohjois-Suomen

Lisätiedot

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017

Etelä-Karjalan liitto. Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 1 Etelä-Karjalan liitto Kaik lutviutuup! Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 2 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2014 2017 Esipuhe...3 1 Johdanto...4 2 Etelä-Karjalan nykytila ja kehitysnäkymät...6 3

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Kesäkuu 2010 1. JOHDANTO...3 2. MAAKUNTAOHJELMAN LÄHTÖKOHTIA...4 2.1. ETELÄ-KARJALAN NYKYTILA JA KEHITYSNÄKYMÄT...4 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TULEVAISUUS...9

Lisätiedot

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008

CCI 2007 FI 162 PO 001. Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite. Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 Liite 4 IS SKOM 9.6.2009 CCI 2007 FI 162 PO 001 Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys tavoite Itä-Suomen EAKR-toimenpideohjelman 2007 2013 vuosikertomus 2008 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO...4 1. JOHDANTO...6

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020

KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 CCI 2014 FI 116M2OP001 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA 1 KESTÄVÄÄ KASVUA JA TYÖTÄ 2014 2020 SUOMEN RAKENNERAHASTO-OHJELMA Sisältö 1 Rakennerahastot Eurooppa 2020 -strategian

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO

ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO Sivu 1 ESR 2007-2013 TOIMENPIDEOHJELMAN ITÄ-SUOMEN SUURALUEOSIO 15.8.2006 Etelä-Savon TE-keskus SISÄLTÖ: Sivu 2 1. ITÄ-SUOMEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN NYKYTILA, HAASTEET JA TRENDIT 2. ITÄ-SUOMEN SWOT-ANALYYSI

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot

PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS

PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS Kainuun Etu Oy PALVELUALOJEN ESISELVITYS 1 (80) PALVELUYRITTÄJYYDEN (B2B) ESISELVITYS Loppuraportti Toteutetut yritysanalyysihaastattelut Tammi Toukokuu 2009 Kehityskohteet toimialoittain Kainuussa Harri

Lisätiedot

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007

Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Euroopan unioni Euroopan aluekehitysrahasto Alueellinen kilpailukyky- ja työllisyystavoite POHJOIS-SUOMEN EAKR TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 (CCI 2007 FI 16 2 PO 002) VUOSIKERTOMUS 2007 Hyväksytty P-S seurantakomiteassa

Lisätiedot

Lappi- sopimusmaakuntaohjelman

Lappi- sopimusmaakuntaohjelman Lapin liiton hallitus 6.10.2014 Liite 14. MYR 6.10.2014 Liite. Lappi- sopimusmaakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille 2015-2016 TEM / 6.10.2014 ohjelmapäällikkö Mervi Nikander, Lapin liitto Sisällysluettelo

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT

ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT KESKI-SUOMEN ALUEELLISET KEHITYSNÄKYMÄT 1 2013 KESKI-SUOMESSA MAHDOLLISUUDET SEKÄ PAREMPAAN ETTÄ HEIKOMPAAN NUOREKAS JYVÄSKYLÄ SÄILYTTÄNYT VETOVOIMANSA JOUTSAN SEUTU VIREÄ JA VAHVISTUVA JÄMSÄN SEUDUN MATKAILUINVESTOINNIT

Lisätiedot

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009

Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 Kainuun maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma TOTSU 2008-2009 A:7 KAINUUN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA TOTSU 2008-2009 Maakunnan yhteistyöryhmä 22.10.2007 Maakuntavaltuuston hyväksyminen 29.10.2007

Lisätiedot

Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013

Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Järviseudun kehittämisohjelma 2007-2013 2 Sisällysluettelo 1. Järviseudun nykytilan kuvaus...3 1.1. Alue...3 1.2. Väestö...3 1.3. Yritys- ja elinkeinorakenne sekä talous...7 1.4. Työllisyys...10 1.5. Koulutus

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 LS 17. 18.6.2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2012 Tampere 17.6.2013 1 Sisältö YHTEENVETO... 3 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1

Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1 Toimintaympäristön analyysi, Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, Lappi. Työterveyslaitos 2006. 1 POHJOIS-POHJANMAAN, KAINUUN JA LAPIN TOIMINTAYMPÄRISTÖANALYYSI 2006 Toimittanut: Veikko Kujala ja Anja Hiltunen Työterveyslaitos

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA VUOSIRAPORTTI 2012 1 LS 17. 18.6.2013 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2012 Tampere 17.6.2013 Täydennetty 9/2013 1 Sisältö YHTEENVETO...

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot

Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi

Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi 15.12.2009 Net Effect Oy Petri Uusikylä Sampo Ruoppila Kaisa Lähteenmäki-Smith Eeva Terävä Anna Kantola Sisällysluettelo 1. Johdanto... -

Lisätiedot