Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 2 h perusteella (piirilevyvalmistamo).

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 2 h perusteella (piirilevyvalmistamo)."

Transkriptio

1 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta Ymp (235) Ympäristölupahakemus / Printti Valmiste Oy Tiivistelmä: - Ympkaalk 720 Ympäristönsuojelutoimisto / Tiina Liira 1. Asia Printti Valmiste Oy on jättänyt Turun kaupungin ympäristö- ja kaavoituslautakunnalle ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen hakemuksen koskien piirilevyvalmistamoa osoitteessa Kalevantie 35, Turku (kiinteistörekisteritunnus ). 2. Luvan hakija Printti Valmiste Oy, Kalevantie 35, Turku Y-tunnus Luvan hakemisen peruste Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohdan 2 h perusteella (piirilevyvalmistamo). 4. Toimivaltainen lupaviranomainen Ympäristö- ja kaavoituslautakunta on toimivaltainen lupaviranomainen kyseisessä asiassa ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdan 2 perusteella. 5. Asian vireilletulo Ympäristölupahakemus on jätetty Turun kaupungin ympäristönsuojelutoimistoon , jolloin asia on tullut vireille. Lupahakemusta on täydennetty , 21.3., 4.6. ja Alueen kaavoitus ja toimintaa koskevat luvat Turun yleiskaavassa 2020 alue on varattu työpaikkojen ja asumisen alueeksi (PAK), jota koskee määräys: "nykyinen teollisuusalue, jota osa-alueittain kehitetään tehokkaammiksi ja viihtyisämmiksi työpaikka- ja asuntoalueiksi palveluineen". Alueella on voimassa vahvistettu asemakaava, jonka mukaan tontti on tonttialaa teollisuusrakennuksia varten (T, t 4 ). Naapuritontit itä- ja eteläpuolella ovat kaavamääräyksiltään vastaavanlaisia teollisuustontteja. Länsipuolella oleva tontti on toimitilarakennusten korttelialuetta, jossa toiminta ei saa aiheuttaa ympäristöhäiriöitä (KTY). Yrityksellä ei ole aiempaa ympäristölupaa. Toiminta on merkitty ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. 7. Toiminnan sijaintipaikka ja sen ympäristö Toiminta sijaitsee Turun kaupungin omistamalla tontilla Itäharjun kaupunginosassa. Naapurustossa olevat rakennukset ovat liike-, toimisto-, teollisuus- tai varastokäytössä. Kiinteistössä on vuokralla mm. lemmikkieläinliike. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat Vanhan Littoistentien pohjoispuolella noin 100 metrin etäisyydellä. Alue ei ole tärkeää pohjavesialuetta.

2 8. Hakemuksen mukainen toiminta Toiminnan kuvaus, raaka-aineet ja tuotteet Printti Valmiste Oy valmistaa piirilevyjä. Prosessin alussa lasikuitupohjaisiin kuparilaminaattilevyihin porataan reiät. Toisena vaiheena on reikien metalloiminen palladiumlinjalla. Linja sisältää rasvanpoiston, huuhtelun, palladiumesikylvyn, palladiumkylvyn, huuhtelun, palladiumin kovetuskylvyn ja viimeisenä huuhtelun. Palladiumkylvyn tilavuus on 90 litraa ja kovetuskylvyn 120 litraa. Kolmannessa vaiheessa laminaatteihin laminoidaan valoherkkä kalvo, johon valotetaan kuvio asiakastiedoston mukaisesti. Laminaatit kehitetään soodaliuoksella. Neljänneksi levyihin kasvatetaan sähköisen galvanoinnin avulla 18 µm:n paksuinen kuparikerros metalloituihin reikiin ja johdinalustalle. Linja käsittää rasvanpoiston, huuhtelun, kuparikarhennuksen, huuhtelun, galvanoinnin ja huuhtelun. Galvanointikylpyjä on kuusi ja niiden allaskohtainen tilavuus on 175 litraa. Viidennessä vaiheessa kuparoiduille pinnoille kasvatetaan sähköisesti ohut puhdastinakerros syövytyksen estoksi. Vaihe sisältää esikäsittelyn, sähköisen tinauksen ja huuhtelun. Tinakylvyn tilavuus on 380 litraa. Sähköisen tinauksen jälkeen valoherkkä kalvo poistetaan ja ylimääräinen kupari syövytetään pois etsauskammiossa. Viimeisenä vaiheena sähköinen tina poistetaan strippaamalla. Seuraavaksi levylle levitetään silkkipainomenetelmällä valoherkkä maskiväri, mikä valotetaan ja kehitetään samalla tavalla kuin valoherkkä resisti. Maskivärin loppukovetus tapahtuu uunissa +150 asteessa tunnin aikana. Tämän jälkeen levyt ovat valmiina loppupinnoitukseen joko kastotinaamalla tai kemiallisella kultauksella. Kemiallisessa kultauksessa nikkeli- ja kulta-altaan tilavuus on 27 litraa. Kultakylpy sisältää 100 grammaa kultakaliumsyanidia. Jyrsintävaiheessa levyt jyrsitään irti asiakkaan haluamassa muodossa. Lopuksi levyt pestään ja niille tehdään joko visuaalinen tai sähköinen tarkastus. Galvanointikylpyjen altaat ovat pvc-muovia, rasvanpoistoon käytetyn liuottimen altaat polypropyleenia ja kuumatinauksen titaania. Kemikaalit annostellaan mitta-astioihin ja kaadetaan kylpyyn. Käytetyt kemikaalit Piirilevyvalmistamossa varastoidaan ja käsitellään syövyttäviksi, haitallisiksi, ärsyttäviksi tai palaviksi luokiteltuja kemikaaleja sekä pienehköjä määriä erittäin myrkylliseksi ja ympäristövaaralliseksi luokiteltua kemikaalia (kultakaliumsyanidi, kemiallinen kultaus). Seuraavassa taulukossa on lueteltu tärkeimmät käytössä olevat kylpykemikaalit: Kemikaali Vuosikulutus Varastointimäärä Käyttö Palladium 5 l 5 l Reikien metalloiminen Sooda 200 kg 100 kg Resistifilmien kehitys Kupari (palloanodi) 650 kg 50 kg Sähköinen kuparinkasvatus Tina 500 kg 50 kg Piirilevyjen loppupinnoitus Nikkeli 100 l 25 l Piirilevyjen pinnoitus ennen kultausta Kulta 100 g 100 g Piirilevyjen kemiallinen loppupinnoitus Kemikaalit säilytetään alkuperäisissä muoviastioissa allastetussa kemikaalivarastossa. Yhteensä kemikaaleja on yrityksen tiloissa noin 1550 litraa. Energian kulutus

3 Kiinteistö on liitetty kaukolämpöön. Sähköä kuluu kuukaudessa kwh. Syntyvät jätteet ja jätevedet Yrityksessä kerätään erikseen energiajaetta (n. 8 t/a), kaatopaikkajätettä (n l/a), paperia (n. 0,7 t/a), pahvia (n. 1,8 t/a), metallia (n. 2 t/a), muovia (n. 0,4 t/a) sekä ongelmajätteitä (n l/a). Ongelmajätteille on oma varastonsa, josta ne noudetaan kerran vuodessa käsittelyyn. Yritys käyttää vettä noin 220 m 3 /kk % syntyvästä jätevedestä kierrätetään kaskadijärjestelmän kautta, johon kuuluu kolme allasta. Järjestelmässä raskas aines vajoaa altaiden pohjaan ja kirkastunut vesi pumpataan huuhteluvedeksi. Altaiden pohjaliete kerätään astioihin ja viedään ongelmajätevarastoon, mistä se toimitetaan edelleen jatkokäsittelyyn. Näin puhdasta vettä saadaan säästettyä noin 9 m 3 viikossa. Viemäriin johdetaan kylpyjen jälkeisten huuhteluvesien ylivuotovesi ja kylpyvesien vaihdon yhteydessä tehtävässä altaiden huuhtelussa käytetty vesi. Viemäriin johdettavaa vettä ei puhdisteta. Valtaosa koneikoista sisältää filtterit, joiden kautta jätevedet kulkeutuvat viemäriin sekä kierrätysjärjestelmään. Kylpyaltaiden vedet vaihdetaan keskimäärin 1-1,5 vuoden välein. Tällöin kylpyvedet kerätään 200 litran muovitynnyreihin, jotka säilytetään tiiviillä kynnyksellä varustetussa ongelmajätevarastossa. Yrityksellä on sopimus Turun vesilaitoksen kanssa teollisuusjätevesien johtamisesta viemäriin. Päästöt ilmaan ja melu Rasvanpoistossa käytetty liuotin (Arcosolv PMA) haihtuu ilmaan. Liuotinta käytetään noin kiloa vuodessa. Kemikaalilinjojen poistoimut menevät rasvanpoistosuodattimien kautta ulkoilmaan. Muu ilma kiertää talteenottojärjestelmän kautta ja se sekoittuu hepasuodattimien kautta tulevaan tuloilmaan. Pölyäviä työvaiheita ovat poraus ja jyrsintä. Syntyvä pöly imetään sykloni-imurilla säiliöön, minkä jälkeen se pussitetaan. Pölypussit toimitetaan energiajakeen mukana polttoon. Laitoksen toiminta ei aiheuta melua ympäristöön. Maaperä Kohteessa on ympäristönsuojelutoimiston ylläpitämän tiedoston mukaan mahdollisesti pilaantuneita maaaineksia. Arvio toimintaan liittyvistä haitoista ja riskeistä sekä toimet onnettomuuksien ehkäisemiseksi Laitoksen toiminnan suurimmat riskit liittyvät kemikaaleja sisältävien astioiden tai altaiden rikkoutumiseen ja kemikaalien valumiseen viemäriin tai maaperään sekä tulipaloihin. Riskejä on vähennetty pinnoittamalla lattiat kemikaaleja kestäviksi. Kaikki kemikaaliliuoksia käyttävät koneikot ja linjat on allastettu. Suoraan viemäriin menevät lattiakaivot on suljettu. Saatavilla on imeytysrättejä. Kemikaali- ja ongelmajätevarastona on erillinen, tiivis tila. Yrityksen pihan se osa, jossa tapahtuvat kemikaalien siirtelyt on asfaltoitu. Asfaltoitu alue viettää sadevesikaivoa kohti. Käyttöturvatiedot ovat sähköisessä muodossa. Yrityksellä on pelastussuunnitelma. Laatu- ja ympäristöjärjestelmät Yrityksellä on laatujärjestelmät ISO ja ISO Toiminnan aloittaminen Kyseessä on olemassa oleva toiminta. Yritys on perustettu vuonna 1981 ja se on toiminut nykyisellä paikalla vuodesta Tuotantotilat on uusittu vuonna 2000.

4 9. Lupahakemuksen käsittely Lupahakemuksesta tiedottaminen Lupahakemuksesta on tiedotettu Turun kaupungin ilmoitustaululla ja internetsivuilla Lupahakemuksesta annettiin kirjeitse tieto 8 naapurikiinteistön omistajalle, haltijalle tai vuokralaiselle. Koska kysymyksessä on olemassa oleva toiminta, ei lupahakemuksesta ole tiedotettu sanomalehdessä. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksesta ei ole jätetty muistutuksia. Lausunnot Ympäristönsuojelutoimisto on pyytänyt hakemuksesta lausunnon Turun kaupungin asemakaavatoimistolta ja Turun vesilaitokselta, Turun kaupungin ympäristöterveydenhuollolta sekä Varsinais-Suomen pelastuslaitokselta. Asemakaavatoimiston lausunnossa todetaan, että hakemuksessa esitetty toiminta soveltuu yleiskaavassa alueelle osoitettuun maankäyttötarkoitukseen ja on tontilla voimassa olevan asemakaavan mukaista. Turun vesilaitos esittää, että myönnettävässä ympäristöluvassa hakijalta edellytettäisiin teollisuusjätevesien johtamissopimuksen solmimista Turun vesilaitoksen kanssa. Lisäksi vesilaitos esittää, että hakijan piha-alueen viemäröinti on järjestettävä niin, että mahdolliset kemikaalipäästöt eivät kulkeudu Jaaninojaan ja sitä kautta Halisten vedenpuhdistuslaitoksen prosessiin. Ympäristöterveydenhuollon lausunnossa todetaan, että hakemuksen mukaisesta toiminnasta ei odoteta olevan merkittävää terveydellistä haittaa ympäristölle. Varsinais-Suomen pelastuslaitos puoltaa ympäristölupahakemusta ehdolla, että toiminnanharjoittajan on selvitettävä kerrallaan varastossa ja käytössä olevat kemikaalit, niiden vaarallisemmat ominaisuudet sekä enimmäismäärät. Lisäksi kemikaali-ilmoitusvelvoite on selvitettävä. Vastineet Hakija ei ole jättänyt vastinetta annetuista lausunnoista. Tarkastukset Yrityksessä on tehty tarkastus , ja Oheismateriaali 1Printti Valmiste Oy:n ympäristölupahakemus Oheismateriaali 2Asemakaavatoimiston lausunto Oheismateriaali 3Ympäristöterveyden lausunto Oheismateriaali 4Vesilaitoksen lausunto Oheismateriaali 5Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen lausunto Oheismateriaali 6Tarkastuspöytäkirja Oheismateriaali 7Tarkastuspöytäkirja Oheismateriaali 8Tarkastuspöytäkirja Vs. ympäristötoimenjohtaja Olli-Pekka Mäki: EhdotusYmpäristö- ja kaavoituslautakunta päättää myöntää ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristöluvan Printti Valmiste Oy:n piirilevyvalmistamolle osoitteessa Kalevantie 35, Turku. Lupa myönnetään edellyttäen, että toiminnassa noudatetaan seuraavia lupamääräyksiä ja muulta osin

5 toimitaan hakemuksessa esitetyllä tavalla. Raaka-aineiden, kemikaalien ja jätteiden varastointi ja käsittely 1. Raaka-aineet, kemikaalit ja jätteet on varastoitava ja käsiteltävä siten, että ne eivät pääse maaperään tai viemäriverkkoon normaalitoiminnassa eivätkä mahdollisessa vahinkotilanteessa. (YSL 43, 45, JL 6, 19 ) 2. Ongelmajätteet tulee varastoida asianmukaisesti merkittyinä erillään toisistaan ja muista jätteistä lukittavassa ja katetussa varastotilassa. (YSL 43, 45, JL 6 ) 3. Nestemäisten ongelmajätteiden ja vaarallisten kemikaalien varastotiloissa on oltava riittävät rakenteelliset suojaukset, kuten esim. suoja-altaat tai kynnykset, mahdollisten vuotaneiden aineiden tai saastuneiden sammutusvesien ympäristöön leviämisen ehkäisemiseksi. Varastotiloissa mahdollisesti olevien, yleiseen viemäriin johtavien kaivojen tulee olla varustettu asianmukaisin suojakansin tai sulkuventtiilein, joilla viemärilinja voidaan sulkea mahdollisen vuodon varalta. Varastotilojen lattiamateriaalin tulee kestää varastoitavien aineiden vaikutukset. (YSL 43, 45, JL 6 ) 4. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee toimittaa säännöllisin väliajoin vastaanottajalle, jolla on asianmukainen lupa ottaa vastaan kyseisiä jätteitä. Ongelmajätteitä ei saa varastoida kiinteistöllä 12 kuukautta kauemmin. (YSL 43, 45, JL 6, 15 ) 5. Nestemäisten ongelmajätteiden ja vaarallisten kemikaalien varasto- ja käsittelytilojen läheisyydessä tulee olla riittävä määrä imeytysainetta, työvälineitä ja tyhjiä astioita mahdollisten vuotojen talteen keräämistä varten. Vuodon sattuessa on onnettomuuden torjuntatoimenpiteisiin ryhdyttävä viipymättä. (YSL 7, 8, 43, 45 ) 6. Ympäristölle haitallisia aineita tai kemikaaleja kuormaus- ja lastausalue tulee asfaltoida ja sen kunnosta on huolehdittava. Vuototapauksissa haitallisten aineiden pääsy viemäriin tulee estää esim. viemärinsulkumatolla. Ympäristöön mahdollisesti päässeet kemikaalit on kerättävä välittömästi talteen ja niiden johtaminen yleiseen viemäriin on kielletty. (YSL 43 ) Jätevedet 7. Laitokselta yleiseen viemäriin johdettavien jätevesien haitta-ainepitoisuudet eivät saa ylittää seuraavia pitoisuusarvoja: Aine Pitoisuusraja-arvo (mg/l) Elohopea (Hg) 0,05 Kromi (Cr) 0,7 Kupari (Cu) 0,5 Lyijy (Pb) 0,5 Nikkeli (Ni) 2,0 Sinkki (Zn) 2,0 Kokonaissyanidi 0,5 Viemäriin johdettavan jäteveden ph-arvo tulee olla alueella 6,0-11,0. Mikäli teollisuusjätevesisopimuksessa on annettu edellä olevia arvoja tiukempia raja-arvoja, tulee niitä noudattaa. Jäteveden laatua tulee tarkkailla teollisuusjätevesisopimuksen mukaisesti ja tarkkailututkimusten tulokset on toimitettava Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. 8. Jätevesien laimentaminen muilla vesillä raja-arvojen saavuttamiseksi on kielletty. Mikäli jätevedet sisältävät muita kuin sopimuksessa mainittuja haitallisia aineita tai jäteveden koostumus muuttuu, voi

6 lupaviranomainen antaa niiden enimmäispitoisuuksia, käsittelyä ja tarkkailua koskevia määräyksiä. (YSL 43, 47, YSA 36 ) Toiminnan tarkkailu ja valvonta 9. Luvanhaltijan on pidettävä kirjanpitoa laitoksen toiminnasta. Kirjanpidosta on käytävä ilmi ainakin seuraavat asiat: laitoksen tuotteet ja tuotantomäärät sekä käytettyjen raaka-aineiden määrät laitoksella käytettyjen ympäristölle vaarallisten kemikaalien laji sekä niiden kulutus- ja varastointimäärät laitoksen toiminnassa muodostuvien jätteiden lajit ja määrät sekä jätteiden toimituspaikat ja - ajankohdat laitokselta viemäriin johdettavien jätevesien määrä laitoksella havaitut toiminnan häiriöt ja muut poikkeukselliset tilanteet, jotka ovat lisänneet päästöjä ympäristöön taikka joista on voinut aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Yhteenveto kirjanpidosta tulee toimittaa vuosittain maaliskuun loppuun mennessä Turun kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 45, 46, JL 51, 52 ) 10. Luvanhaltijan on viivytyksettä ilmoitettava Turun kaupungin ympäristönsuojelu- ja terveysvalvontaviranomaisille onnettomuuksista ja muista merkittävistä poikkeuksellisista tilanteista, joista saattaa aiheutua ympäristön pilaantumisen vaaraa taikka vaaraa tai haittaa terveydelle. Samalla on ilmoitettava niistä toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tilanteen korjaamiseksi. (YSL 43, 46, YSA 30 ) 11. Toiminnassa tapahtuvista pysyvistä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä, toiminnan ja tuotantomäärien muutoksista, toiminnanharjoittajan vaihtumisesta sekä toiminnan lopettamisesta on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti ympäristönsuojeluviranomaiselle. Luvanhaltijan vaihtuessa on uuden haltijan ilmoitettava vaihtumisesta. (YSL 43, 81 ) 12. Luvanhaltijan on oltava riittävästi selvillä toimialansa parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava laitoksen toimintaan soveltuvan tällaisen tekniikan käyttöönottoon. (YSL 43 ) 13. Luvanhaltijan tulee ennen toiminnan loppumista huolehtia laitosalueen puhdistamisesta sekä siellä mahdollisesti olevien jätteiden toimittamisesta vastaanottajalle, jolla on asianmukainen lupa näiden jätteiden vastaanottamiseen. Puhdistamisesta tulee ilmoittaa ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka voi tarkastaa laitosalueen siisteyden ja tarvittaessa antaa määräyksiä alueen puhdistamiseksi ja ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. (YSL 43, 90, JL 6, 20 ) Ratkaisun perustelut Lupaharkinnan perustelut Toimittaessa tämän päätöksen mukaisesti täyttää laitoksen toiminta ympäristönsuojelu- ja jätelaissa sekä niiden nojalla annetuissa säädöksissä asetetut ympäristöluvan myöntämisen edellytykset eikä toiminnasta katsota aiheutuvan terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista, erityistä luonnonolosuhteiden huonontumista eikä eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski sekä alueen kaavamääräykset. Lupamääräysten perustelut Määräys 1 on annettu hallitsemattomasta jätteiden käsittelystä aiheutuvien haitallisten vaikutusten ennaltaehkäisemiseksi. Jätteiden hyödyntämis- ja varastointitoiminnat tulee sijoittaa sisätiloihin tai muuhun asianmukaisesti näköesteellä suojattuun paikkaan, jotta toiminnasta ei aiheutuisi viihtyisyyshaittoja tai muuta ympäristön pilaantumisen vaaraa. (1) Ympäristölle vaarallisten kemikaalien ja ongelmajätteiden varastoinnissa ja käsittelyssä tulee kiinnittää eritystä huomiota siihen, että nämä aineet eivät missään olosuhteissa pääse leviämään ympäristöön. Ongelmajätteet on niiden turvallisen käsittelyn varmistamiseksi kerättävä erilleen muusta jätteestä.

7 Asianmukaisilla turvarakenteilla estetään vaarallisten aineiden pääseminen ympäristöön ja yleiseen viemäriin myös mahdollisissa onnettomuustilanteissa. (2-3) Ongelmajätteet on määrätty toimitettavaksi muualle hyödynnettäväksi tai käsiteltäväksi vähintään 12 kuukauden välein, jotta laitokselle ei kertyisi kerrallaan liian suuria määriä pilaantumisen vaaraa aiheuttavia jätteitä. Jätteiden asianmukainen ja turvallinen käsittely voidaan varmistaa luovuttamalla jätteitä ainoastaan jätelain 15 :ssä mainituille hyväksytyille vastaanottajille. (4) Mahdollisten nestemäisten kemikaali- ja ongelmajätevuotojen varalta on laitoksella oltava riittävästi kalustoa, jonka avulla voidaan itse viipymättä ryhtyä onnettomuuden torjuntatoimenpiteisiin. Mitä nopeammin onnettomuuden torjuntatoimenpiteisiin ryhdytään, sitä tehokkaammin voidaan onnettomuuden haitallisia ympäristövaikutuksia ehkäistä. (5-6) Jätevesiä koskevat määräykset ovat tarpeen, jottei Turun kaupungin jätevedenpuhdistamon toiminta häiriintyisi tai jätevesilietteen hyödyntäminen vaikeutuisi kohonneiden metallipitoisuuksien vuoksi. Viemäriin johdettavien jätevesien haitallisten aineiden päästörajoituksissa on otettu huomioon Turun kaupungin vesilaitoksen puhdistamolle johdettavien jätevesien raja-arvot. Jäteveden laatutarkkailu on tarpeen jäteveden haitta-ainepitoisuuksien selvittämiseksi ja määräysten valvomiseksi. (7-8) Valvontaa koskevat määräykset on annettu luvan mukaisen toiminnan valvontaa varten tarpeellisten tietojen saamiseksi. Poikkeustapauksista kuten ympäristön pilaantumisen vaaraa lisäävistä onnettomuuksista ja toiminnan olennaisista muutoksista on tiedotettava mahdollisimman nopeasti, jotta viranomaiset voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin viipymättä. Toiminnanharjoittajan on myös itse oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön sekä mahdollisuuksista vähentää ympäristöön kohdistuvia haitallisia vaikutuksia (9-12). Toiminnan lopettamisen jälkeiset toimenpiteet ovat tarpeellisia maaperän kunnostustarpeen selvittämiseksi. Maaperän kunnostamista koskevat päätökset tekee Lounais-Suomen ympäristökeskus. (13) Sovelletut säännökset Ympäristönsuojelulaki (86/2000) Ympäristönsuojeluasetus (169/2000) Jätelaki (1072/1993) Jäteasetus (1390/1993) Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) Luvan voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Lupapäätös on voimassa toistaiseksi. Luvanhaltijan on kuitenkin tehtävä mennessä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi siten kuin ympäristönsuojelulain 55 :ssä on säädetty. Luvan myöntänyt viranomainen voi päättää luvan raukeamisesta, ellei hakemusta lupamääräysten tarkistamiseksi ei ole tehty määräaikaan mennessä. Asetuksen noudattaminen Jos asetuksella annetaan tämän lain tai jätelain nojalla jo myönnetyn luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) Ilmoitus toiminnan muutoksista ja luvanhaltijan vaihtumisesta Mikäli toiminnassa tapahtuu olennainen muutos, on toiminnalle haettava uusi ympäristölupa. Luvan myöntäneen viranomaisen on luvanhaltijan, valvontaviranomaisen, asianomaisen yleistä etua valvovan viranomaisen tai haitankärsijän hakemuksesta muutettava lupaa, jos toiminnasta aiheutuva pilaantuminen tai sen vaara poikkeaa olennaisesti ennalta arvioidusta; toiminnasta aiheutuu

8 ympäristönsuojelulaissa kielletty seuraus; parhaan käyttökelpoisen tekniikan kehittymisen vuoksi päästöjä voidaan vähentää olennaisesti enemmän ilman kohtuuttomia kustannuksia; olosuhteet ovat luvan myöntämisen jälkeen olennaisesti muuttuneet; tai se on tarpeen Suomea sitovan kansainvälisen velvoitteen täytäntöön panemiseksi annettujen säädösten noudattamiseksi. Asia on käsiteltävä soveltuvin osin kuten lupahakemus. (YSL 58 ) Tämä lupapäätös on voimassa kunnes uudesta lupahakemuksesta tehty päätös on saanut lainvoiman. Ympäristöluvasta perittävä maksu Ympäristöluvasta peritään Turun kaupunginvaltuuston vahvistaman taksan mukainen 2522,8 euron maksu. Taksan alkuperäisestä maksusta on vähennetty euroa, koska hakemuksen vireilläolosta ei ole tiedotettu sanomalehdessä. Lupapäätöksen antaminen Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus on 97 :ssä mainituilla tahoilla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Valitusosoitus on liitteenä. PäätösEhdotus hyväksyttiin. JAKELU kuuljulkipano tiedlounais-suomen ympäristökeskus aoprintti-valmiste Oy

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry

Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 635 26.09.2006 1 Ymp 8775-2006 (235) Ympäristölupahakemus / TST-Kestävän Kehityksen yhdistys ry Ympkaalk 635 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 1880-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 204 Ympäristönsuojelutoimisto 18.4.2012 / Tiina Liira, Helena

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85

Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85 TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 492 27.06.2006 3 Ymp 5191-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Neste Markkinointi Oy, Rieskalähteentie 85 Ympkaalk 492 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta 11.10.2012 196 Dnro 424/67/678/2005 Annettu julkipanon jälkeen 18.10.2012 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta koskien

Lisätiedot

Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella.

Laitos on lupavelvollinen ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentin kohdan 4 ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 3 momentin perusteella. TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 866 18.12.2007 5 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 4 08.01.2008 1 Ymp 14129-2007 (235) Ympäristölupahakemus / SITA Finland Oy Ab, Rieskalähteentie

Lisätiedot

Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristölupapäätös

Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristölupapäätös TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 8 08.01.2002 1 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 27 22.01.2002 2 Ymp 12538-2001 (231) Lounais-Suomen Vahinkoautokeskus Oy:n ympäristölupapäätös

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy

Ympäristölupahakemus / Jouko Reuna Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 806 30.11.2004 2 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 825 07.12.2004 3 Ymp Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 846 14.12.2004 4 Ymp 9201-2004

Lisätiedot

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 131)

Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 131) TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 449 17.06.2003 3 Ymp 1403-2003 (235, 222) Neste Markkinointi Oy:n ympäristölupahakemus (Hämeentie 131) Ympkaalk 449 Ympäristönsuojelutoimisto

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristösuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee konepajaa ja siinä olevaa peittauslaitosta.

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 110 26.02.2008 4 Ymp 10961-2007 (235) Ympäristölupahakemus / Late-Rakenteet Oy

TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 110 26.02.2008 4 Ymp 10961-2007 (235) Ympäristölupahakemus / Late-Rakenteet Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 110 26.02.2008 4 Ymp 10961-2007 (235) Ympäristölupahakemus / Late-Rakenteet Oy Tiivistelmä: - Ympkaalk 110 Ympäristönsuojelutoimisto 13.2.2008/Fredrik

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014 JOENSUUN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 21.5.2014 60 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Päivämäärä Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 23.5.2014 3142/11.01.00/2014

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.

1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10. 1/20 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta 26.9.2013 Dnro 284/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.10.2013 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

Lohikunta Osuuskunnan ympäristölupahakemus

Lohikunta Osuuskunnan ympäristölupahakemus TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 724 08.10.2002 2 Ymp 8106-2002 (235) Lohikunta Osuuskunnan ympäristölupahakemus Ympkaalk 724 Ympäristönsuojelutoimisto 23.9.2002/OPM 1.

Lisätiedot

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 14.08.2007 Kokouspvm 17.08.2007 Diaarinro

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista.

Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden jakeluaseman ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista. Lohjan kaupungin ympäristölautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 22.4.2010 76 Dnro 65/67/678/2008 Annettu julkipanon jälkeen 29.4.2010 1 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta koskien polttonesteiden

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015.

Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä. Hakemuksen vireille tulo Hakemus toimitettu PoSan ympäristöpalveluun 26.2.2015. Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 11.06.2015 SHP-Palvelut Ky:n ympäristölupa Ympäristö- ja terveyslautakunta 27 Valmistelija: ympäristötarkastaja Elina Seppälä Asia Päätös ympäristönsuojelulain (527/2014)

Lisätiedot

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten

Kyseessä on YSL 55 :n mukainen hakemus toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 109/10/1 Dnro ISAVI/124/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 9.11.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 55 :n mukainen lupamääräysten tarkistaminen, Tmi Taito Heikkilän

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 133 04.03.2008 1 Ymp 8418-2002 (235) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän krematoriotoimintaa koskeva ympäristölupahakemus Tiivistelmä:

Lisätiedot

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010

Ympäristölupapäätös. Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 Etelä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 40/2010/2 Dnro ESAVI/262/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2010 ASIA Päätös Tramel Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot