LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN"

Transkriptio

1 NURMIJÄRVEN KUNTA LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA [Kirjoita teksti]

2 SISÄLLYS 1 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI 3 2 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTAKULTTUURI Varhaiskasvatus päiväkodissamme Meidän arvomme Toiminta-ajatuksemme Kasvatuskumppanuus ja lapsen vasu 7 3 VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGINEN TOTEUTTAMINEN Kasvattajayhteisömme Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys Oppimisen ilo Varhaiskasvatusympäristö Lapselle ominaiset toimintatavat Sisällölliset orientaatiot 11 4 VARHAISERITYISKASVATUS 12 5 VARHAINEN PUUTTUMINEN VARHAISKASVATUKSESSA 14 6 YHTEISTYÖ VARHAISKASVATUKSESSA 15 7 ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA SEURANTA 16 LIITE: Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma 18 2

3 1 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI Länsikaaren päiväkoti aloitti toimintansa Se sijaitsee keskellä omakotitaloaluetta Rajamäessä Länsikaaren koulun naapurissa. Päiväkotimme piha rajoittuu koulun ulkoilualueeseen ja lähitaloihin. Kävelymatkan päässä päiväkodistamme löytyy metsiä, peltoja, puistoja sekä monia muita retkikohteita, kuten kirjasto ja uimahalli. Monikäyttöisiin sisätiloihimme kuuluvat ryhmätilojen lisäksi muun muassa kaikkien käytössä oleva suurehko monitoimitila, josta käytämme nimitystä Touhula. Lisäksi meillä on mahdollisuus käyttää toiminnassamme Länsikaaren koulun tiloja. Päiväkodissamme on päivähoitopaikkoja yhteensä 57. Päiväkodin henkilökuntaan kuuluu johtajan lisäksi 3 lastentarhanopettajaa, 6 lastenhoitajaa, erityisavustaja, 2 laitoshuoltajaa sekä keittiötyöntekijä. Päiväkodissamme toimii 3 ryhmää: Leikkilaakso alle 3 v. (12 paikkaa) Satumetsä 3-5 v. (21 paikkaa) Seikkailusaari 5-6 v. (21 paikkaa) Päiväkotimme yhteystiedot: Länsikaaren päiväkoti Länsikaari Rajamäki p Päiväkodin johtaja: Päivi Kytönen p Länsikaari lasten silmin: Päiväkotiin on lyhyt matka, voi kävellä tai pyöräillä. Täältä menen sitten kouluun. Päiväkoti näyttää kivalta ja täällä voi leikkiä. Parhaita paikkoja ovat Touhula ja oma ryhmä. Pihalla voimme leikkiä rosvoja, Pokemonia ja Digimonia tai kiipeillä, leikkiä polttopalloa ja hippaa. Päiväkotiin on kiva tulla, koska täällä on kiva leikkiä ystävien kanssa ja aikuisia on kiva pyytää tekemään paperilentsikoita ja voi tuoda omia leluja. 3

4 2 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTAKULTTUURI 2.1 Varhaiskasvatus päiväkodissamme Nurmijärven kunnan varhaiskasvatussuunnitelman mukaan varhaiskasvatus koostuu hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Se on suunnitelmallista, tavoitteellista ja vuorovaikutuksellista yhteistoimintaa, jossa leikillä on keskeinen merkitys. Varhaiskasvatuksessa kunnioitetaan jokaisen lapsen yksilöllisyyttä ja toiminnassa vahvistetaan toiset huomioon ottavaa käyttäytymistä. Päämääränä on lapsen hyvinvoinnin edistäminen sekä omatoimisuuden ja itsenäistymisen asteittainen lisääminen. Tähän päämäärään myös me pyrimme toiminnallamme, yhdessä vanhempien kanssa kasvatuskumppanuutta kunnioittaen. 2.2 Meidän arvomme Arvot päiväkotimme lasten sanoin: Arvot ovat jotain, mikä tekee rikkaaksi. Se voi olla joku mitali, kruunu, rahaa tai kultaa, hopeaa ja pronssia. Päiväkotimme arvot pohjautuvat kunnan yhteisiin arvoihin, jotka ovat vastuullisuus, avoimuus, uudistumiskyky sekä yhteistyö ja palveluhenkisyys. Haluamme luoda turvallisen kasvuympäristön lapsille. Turvallinen kasvuympäristö muodostuu fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta ympäristöstä. Fyysisen kasvuympäristön turvallisuuden olemme taanneet muokkaamalla päiväkodin sisätiloja lasten leikkeihin soveltuviksi ja tarjoamalla monipuolisia leikkivälineitä. Tämän lisäksi olemme tehneet aikuisten keskinäisiä sopimuksia ja laatineet yhteiset pihasäännöt. Nämä säännöt kannustavat lasta liikkumaan, leikkimään ja kokeilemaan. Psyykkiseen kasvuympäristöön panostamme aikuisten johdonmukaisella toiminnalla sekä välittämällä aidosti kaikista päiväkotimme lapsista. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että talomme kaikki aikuiset vastaavat yhdessä kaikista lapsista ja näiden hyvinvoinnista hoitopäivän aikana. Näin lapsi voi aina tarvittaessa turvautua lähimpään aikuiseen tuntiessaan kaikki aikuiset omikseen. Samaan pyrimme yhteistyössä lasten vanhempien kanssa. Sosiaalista kanssakäymistä yli ryhmärajojen edistämme yhteisillä tapahtumilla, ulkoiluilla, retkillä sekä leikki- ja laulutuokioilla. Järjestämme myös koko perheelle tarkoitettuja tapahtumia, joissa perheet voivat tavata ja tutustua toisiinsa. 4

5 Olemme jakaneet lapset ryhmissä pienryhmiin, joiden toimintaa ohjaa pääosin lasten oma hoitaja. Tällä tavoin edistämme lasten turvallisuuden tunnetta ja luottamussuhdetta aikuiseen. Toimintamme lähtökohtana toimii lapsen maailma. Näemme toiminnassamme tärkeänä aikuisten aidon läsnäolon ja lasten toiveiden sekä tarpeiden kuuntelemisen ja huomioimisen. Tämä näkyy muun muassa siten, että aikuiset ovat valmiita muokkaamaan omia toimintasuunnitelmiaan lasten hyväksi. Aikuisen tehtävänä on toiminnassamme päättää, mitkä lasten toiveista on tarkoituksenmukaista toteuttaa. Havainnoimalla lasten leikkiä aikuiset voivat kerätä tietoa lasten välisistä suhteista ja ohjata toiminnan kautta leikkiä oikeille raiteille. Aikuisen tehtävänä leikissä on usein tukea lasten keskinäisiä sosiaalisia suhteita ymmärtämällä leikkiä yhtenä oppimisen menetelmänä. Aikuinen voi luoda leikille otollisen maaperän tarjoamalla monipuolisesti välineitä ja virikkeitä lapsille sekä sanoittamalla leikkiä tarvittaessa omalla esimerkillään. Toimimme lasten hyväksi yhdessä perheiden kanssa. Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan vanhempien ja henkilöstön tietoista sitoutumista toimimaan yhdessä lapsen parhaaksi. Yhteisenä tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. Pyrkimyksenämme on luoda lapselle turvallinen, kodin ja päiväkodin yhteinen kasvuympäristö, jossa kasvatusperiaatteet ovat samansuuntaisia. Pidämme tärkeänä lasten vanhempien avointa kohtaamista arjessa päivittäisin keskusteluin. Avoin kohtaaminen perustuu perheiden arvojen kunnioittamiseen sekä yhteisiin sopimuksiin. On myös tärkeää, että lapset ovat tietoisia aikuisten keskinäisestä vuorovaikutuksesta lasten asioissa. Tämä helpottaa lasten sitoutumista vanhempien kanssa tehtyihin sopimuksiin. Lasta ja perhettä koskevissa asioissa henkilöstömme on salassapitovelvollinen. Viime vuosina olemme työyhteisössämme keskustelleet lasten keskinäisten ristiriitatilanteiden kärjistymisestä toistuvaksi kiusaamiseksi. Lapsen turvallisen arjen takaamiseksi olemme kehittäneet ja ottaneet käyttöön toiminnassamme syksyllä 2013 kiusaamisen vastaisen toimintasuunnitelman (liite 1). Tätä suunnitelmaa toteutamme tarvittaessa yhdessä lasten ja lasten vanhempien kanssa. Aloituskeskustelut ja nivelpalaverit ovat ensimmäisiä kasvatuskumppanuuteen kuuluvia yhteistyömuotoja lapsen aloittaessa päiväkodissamme. Mikäli perhe tulee uutena asiakkaana varhaiskasvatuksen piiriin, päiväkodin johtaja käy perheen kanssa palvelusopimuskeskustelun. Aloituskeskustelussa käymme vanhempien kanssa läpi lapsen tapoja ja tottumuksia sekä vanhempien toiveita päivähoitoon liittyen. Mikäli lapsi siirtyy päiväkotiimme toisesta hoitopaikasta, pidämme vanhempien sekä edellisen hoitopaikan työntekijän kanssa nivelpalaverin lapsen asioista aloituskeskustelun sijaan. Näiden keskustelujen ohella lapsella ja lapsen 5

6 vanhemmilla on mahdollisuus tutustua päiväkotimme toimintaan erillisillä tutustumiskäynneillä ennen hoitosuhteen alkamista. Muutama kuukausi hoitosuhteen tai toimintavuoden alkamisen jälkeen laadimme lapselle henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) yhdessä vanhempien kanssa, joka esiopetusikäisten lasten kohdalla tarkoittaa esiopetuksen oppimissuunnitelmaa. Kirjattuaan ensin vasuun omat ajatuksensa lapsen kasvusta ja kehityksestä vanhemmat saapuvat keskustelemaan hoitohenkilöstön kanssa. Tässä keskustelussa pohdimme yhdessä lapsen hoitoon, kasvatukseen ja kehitykseen liittyviä asioita sekä sovimme yhteiset kasvatustavoitteet tulevalle toimintavuodelle. Toimintavuoden lähestyessä loppuaan vanhemmilla on mahdollisuus arvioida yhdessä henkilöstön kanssa tavoitteiden toteutumista sekä lapsen kasvua ja kehitystä kuluneen toimintavuoden aikana. Mikäli lapsella on aiemmin ilmennyt tai ilmenee tarvetta erityiskasvatuksen tukitoimiin, laadimme lisäksi lapselle myös tuki- ja kuntoutussuunnitelman yhdessä vanhempien ja muiden tukitoimenpiteitä toteuttavien tahojen kanssa. Toimintavuoden aikana järjestämme perheille vanhempainiltoja, erilaisia tapahtumia ja juhlia. Näissä tapahtumissa perheillä on mahdollisuus tutustua toisiinsa ja vaihtaa ajatuksia vanhemmuudesta sekä muista lapsiperheen arkeen liittyvistä asioista. Haluamme olla mukana tukemassa Länsikaaressa ilmenevää yhteisöllisyyttä lapsen kasvun ja kehityksen hyväksi. Päiväkodissamme toimii vanhempaintoimikunta, joka käyttää nimeä Länsikaaren päiväkodin kannatusyhdistys ry. Yhteistyössä on voimaa. Olemme järjestäneet toimintamme aikana erilaisia koko talon yhteisiä tapahtumia, joissa olemme hyödyntäneet henkilökunnastamme löytyviä vahvuuksia. Näitä ovat olleet mm. erilaiset juhlat, koko talon yhteiset lauluhetket, Varpaat vauhtiin -viikot ja perheiden yhteiset tapahtumat. Pyrimme lisäämään toimintaa yli ryhmärajojen, jotta lapset oppivat toimimaan erilaisten ja eriikäisten ihmisten kanssa. Henkilökuntamme yhteishenkeä ylläpidämme virkistystoiminnalla. Viikoittaisten ryhmä- ja työpaikkapalavereiden lisäksi kokoonnumme tarvittaessa Huoli puheeksi -palaveriin, jossa pohdimme ajankohtaisia, työssä esiin nousseita kysymyksiä. Myös yhteistyö ja avunanto ryhmiemme kesken ovat tärkeitä arjen eri tilanteissa. Teemme yhteistyötä monien eri tahojen kanssa sekä lasta koskevissa tukitoimenpiteissä että lapsen kasvua ja kehitystä koskevassa tiedonsiirrossa. Lisäksi päiväkodillamme on Länsikaaren koulun kanssa yhteinen esi- ja alkuopetuksen nivellyssuunnitelma kuluvalle toimintavuodelle kuntastrategian päämäärien ja sitovien tavoitteiden pohjalta. 6

7 2.3 Toiminta-ajatuksemme Toiminta-ajatuksemme on edistää lapsen kasvua ja kehitystä olemalla läsnä ja osoittamalla herkkyyttä lapsen asioille sekä ajatuksille aikuisina. Tätä ajatusta toteutamme yhteistyössä lasten vanhempien kanssa. 2.4 Kasvatuskumppanuus ja lapsen vasu Kasvatuskumppanuus päiväkotimme lasten sanoin: Kasvatus on sitä, että lapsi kasvaa siinä. En kyllä tiedä, mikä se kumppani on. Vanhemmat ja päiväkodin henkilökunta sitoutuvat yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemiseen. Ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta on vanhemmilla, jota varhaiskasvatushenkilöstö tukee ammattitaidollaan ja osaamisellaan. Kasvatuskumppanuudessa henkilöstölle kuuluu vastuu tasaveroisten edellytysten luomisesta. Kasvatuskumppanuus on yksi arvoistamme (kts. edellä). Kasvatuskumppanuus kulminoituu lapsen yksilöllisen varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) tekemiseen vanhempien ja varhaiskasvatushenkilöstön kesken. Vasu-keskustelussa käydään läpi lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyviä tärkeitä asioita sekä kirjataan yhteisesti sovittuja käytäntöjä. Vanhemmat arvioivat yhdessä henkilöstön kanssa vasun toteutusta ja tavoitteita. 7

8 3 VARHAISKASVATUKSEN PEDAGOGINEN TOTEUTTAMINEN 3.1 Kasvattajayhteisömme Kasvattajayhteisö päiväkotimme lasten sanoin: Kasvattajiin kuuluvat äidit, isät, isosiskot ja veljet, tarhan aikuiset, isovanhemmat ja koulun opet. Yhteisö on jotain yhdessä, se voi olla vaikka koulu tai päiväkoti. Mielestämme hyvä työilmapiiri tarkoittaa, että kaikilla on hyvä olla ja kaikki hyväksytään omana itsenään persoonallisuus on tärkein työvälineemme. Kaikilla työyhteisön jäsenillä on oikeus omaan mielipiteeseen ja joustamme moniin eri suuntiin. Työyhteisössämme pyrimme kuuntelemaan tasapuolisesti kaikkien kannanottoja sekä oppimaan toisiltamme ja kokeilemaan uusia toimintamalleja. Pyrimme ylläpitämään avointa keskustelukulttuuria, johon kuuluu rakentava palautteen anto ja huumori. Työyhteisössämme jokainen työntekijä kantaa vastuun omasta toiminnastaan ja kannanotoistaan suhteessa muihin. Työyhteisössämme laaditut toimenkuvat selkeyttävät ja vastuuttavat henkilöstön toimintaa. Toiminnassamme pyrimme hyödyntämään henkilöstön erityisosaamista monin eri tavoin, muun muassa erilaisten tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lapset huomioimme työyhteisössämme palkitsemalla heitä pienillä abstrakteilla asioilla, kuten kiitos, kannustaminen ja muu myönteinen palaute. Rakentavan palautteen annamme lapselle kahden kesken. Palautteen annossa huomioimme lapset yksilönä. Tästä syystä lapsille asettamamme fyysiset ja psyykkiset rajat vaihtelevat tilanteen ja lapsen mukaan. Tilanteen vaatiessa häiriköivä lapsi ohjataan rauhoittumaan toiseen tilaan. Haluamme keskustella toimintatavoista lapsen vanhempien kanssa. Henkilöstön työssä jaksamista edistämme keskustelemalla työyhteisössämme esiintyvistä tunteista, oppimalla virheistämme ja tukemalla toisiamme tilannetajun turvin. 3.2 Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys Kieli ja vuorovaikutus päiväkotimme lasten sanoin: Me tarvitaan kieltä puhumiseen, maistamiseen, laulamiseen ja syömiseen. Vuorovaikutuksessa vaihdetaan työvuoroja. Perushoitotilanteessa on hyvä tilaisuus ottaa kontakti lapseen. Pyrimme ottamaan muutaman lapsen kerrallaan siirtymätilanteisiin, jotta hassuttelu, kosketus, katse, puhe ja eri asioiden nimeäminen olisivat mahdollisia. Aikuisen tulee antaa puheenvuoro lapselle ja kuunnella aidosti häntä. Koemme rikkautena työyhteisössämme esiintyvät murteet ja niiden käytön puhekielessä. 8

9 Ymmärrämme kuitenkin, että etenkin puhumaan opettelevien lasten kanssa meidän tulee artikuloida selkeästi yleiskielellä. Huomioimme puhekielessä lasten mahdolliset lempinimet, kunnioittaen kuitenkin vanhempien toiveita. Isoissa lapsiryhmissä puheenvuoron saaminen voi olla hankalaa, jolloin lapset alkavat puhua toistensa päälle ja melutaso kasvaa. Aikuinen ohjaa lapsia vuorottelemaan puheenvuoron käytössä, välttämään puheen keskeyttämistä ja kuuntelemaan toisia. Keinoina aikuisella on oman äänen volyymin ja sävyn vaihtaminen sekä rauhallisuus. Vältämme aikuisen ja lapsen välisen vuorovaikutustilanteen keskeyttämistä aiheettomasti. Koemme velvollisuudeksemme rikastuttaa lapsen puheen kehittymistä loruilla, lauluilla, saduttamisella, tarinan kerronnalla, keskustelutuokioilla ja kirjojen lukemisella. 3.3 Oppimisen ilo Oppimisen ilo päiväkotimme lasten sanoin: Oppimisen ilo on sitä, jos oppii jonkun uuden asian, esim. kuperkeikan takaperin äidin ja isin sängyssä siellä on hyvin tilaa! Mä opin jo ajamaan polkupyörällä ilman apupyöriä, käsillä seisontaa mä vielä harjoittelen. Päiväkodissa lapsi oppii kokonaisvaltaisesti tekemällä valintoja eri tilanteissa päivän aikana sekä kartuttamalla taitojaan kokeilemisen ja arvioinnin kautta. Oppiminen tapahtuu yksilöllisesti vuorovaikutuksessa toisten lasten ja aikuisten kanssa. Jo perushoitotilanteissa lapsi oppii monia asioita esimerkkien ja opastuksen avulla (kuivaksi oppiminen, omatoiminen pukeutuminen/riisuminen ja itsenäisesti syöminen). Lapsen opettamisessa hyödynnämme pienryhmätoiminnan ja parityöskentelyn menetelmiä. Pienryhmätoiminnassa lapsi saa aikuiselta enemmän tukea ja huomiota sekä kannustusta oppimisensa tueksi. Myös mallioppiminen ja vertaisoppiminen mahdollistuvat pienryhmä- ja parityöskentelytilanteissa ison lapsiryhmän tilanteita paremmin. Pienryhmätoiminta on usein myös lapsilähtöisempää. Koko lapsiryhmän ollessa koolla lapsi harjoittelee toimimaan isomman ryhmän jäsenenä, keskittymään häiriötekijöistä huolimatta, huomioimaan toiset lapset sekä pyytämään ja odottamaan omaa vuoroaan. Lisäksi lapsi oppii hyväksymään erilaisuutta ja sietämään myös pettymyksiä. Aikuisten on hyvä muistaa lasten yksilölliset oppimistyylit sekä temperamentti- ja sukupuolierot toimintaa suunnitellessaan. Toiminnassa uudet asiat opetetaan lapsille eheytettynä kokonaisopetuksena, esim. liikuntatuokio voi sisältää myös musiikkia, luonnontietoa sekä matematiikkaa. Ohjattu toiminta pohjautuu aikuisen asettamiin tavoitteisiin, joiden pohjalta opetussuunnitelma muokkautuu. 9

10 3.4 Varhaiskasvatusympäristö Varhaiskasvatusympäristö päiväkotimme lasten sanoin: Ympäristö voi olla puutarha, maapallo tai metsä. Siellä kasvatetaan kasveja ja puita. Lapset kasvaa äidin masussa ja sen jälkeen maailmassa. Päiväkodissa vallitsevalla ilmapiirillä on suuri merkitys lasten ja aikuisten viihtyvyyteen, turvallisuudentunteeseen ja jaksamiseen. Hyväksyvä ja kannustava ilmapiiri tukee lapsen kasvua ja kehitystä myönteisellä tavalla. Avoimessa keskustelukulttuurissa myös työyhteisössä ilmenevät ristiriidat on helppo ratkaista ja näin edesauttaa aikuisten työhyvinvointia. Huomatessaan myös vanhempien ja päiväkodin aikuisten keskustelevan keskenään lapsen asioista lapsi kokee olevansa tärkeä. Pidämme tärkeänä luottamuksellisuutta ja avoimuutta tällaisissa keskusteluissa. Aikuisten tehtävänä on seurata lasten keskinäistä kanssakäymistä ja puuttua aina mahdollisiin ongelmatilanteisiin ohjaamalla rakentavaan keskusteluun. Työ lasten parissa edellyttää aikuisilta kuitenkin omien tunteiden säätelyä ja tilannekohtaista hallintaa. Toimivassa työyhteisössä aikuiset puhaltavat yhteen hiileen lasten hyväksi ja ovat valmiita jakamaan toistensa voimavaroja. Tarvittaessa esimiehen tuki on aina työntekijöiden käytettävissä. Päiväkotimme on lapsia varten. Tämä tarkoittaa, että aikuiset ovat aina lasten saatavilla ja että ympäristö on suunniteltu virikkeelliseksi ja turvalliseksi lasten ikätason huomioiden. Näin ollen vain osa monipuolisesta välineistöstämme on asetettu lasten saataville. 3.5 Lapselle ominaiset toimintatavat Lapsen ominaiset tavat toimia päiväkotimme lasten sanoin: Me leikimme, nauramme, syömme, uimme, jumppaamme, juoksemme ja juhlimme synttäreitä. Jos me haluamme oppia jotain, me yritämme, harjoittelemme ja kysymme aikuiselta. Päiväkotimme erilaisilla rakenteilla pyrimme edistämään lapsen liikkumista, leikkimistä, tutkimista ja taiteellista kokemista kasvun ja kehityksen tukena. Ryhmien palavereissa aikuiset suunnittelevat toimintaa ja paneutuvat tarkemmin lasten asioihin. Toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa joustamme työvuorokohtaisissa tehtävissämme, etteivät rakenteet sitoisi liiaksi myöskään toimintaamme. Toimenkuvat selkeyttävät toiminnan suunnittelua ja sen toteuttamista. Tuemme päiväkotimme arjessa lapselle ominaisia toimintatapoja monella tapaa. Päivittäiset aikataulut toiminnassamme saattavat vaihdella toiminnan mukaan. Laitoshuoltajat ja keittiöhenkilökunta toimivat päivähoitohenkilöstön kanssa yhdessä sovittujen pelisääntöjen mukaan. Näin esimerkiksi päivittäiset aikataulut siivouksessa voivat joustaa lapsen pitkäkestoisen 10

11 leikin tieltä ja ruokailuaikataulut mahdollistavat erilaiset retket ym. tapahtumat. Kunnioitamme toiminnassamme yhteisiä sopimuksia sekä työyhteisössämme että yhteistyössä vanhempien kanssa. Päiväkotimme ulkovalvonta toimii myönteisten pihasääntöjen pohjalta ja yhteisvastuullisuuden periaatteella. Näin lapsen tutkimista ja oppimista ei rajoiteta liiaksi vaan aikuiset etsivät lapsen kanssa oikean paikan leikille. Piharakenteet ja säännöt mahdollistavat kiipeilyn, hyppimisen, tasapainoilun sekä monet muut toiminnot motorisen oppimisen polulla yhdessä muiden lasten kanssa. 3.6 Sisällölliset orientaatiot Sisällölliset orientaatiot päiväkotimme lasten sanoin: Matematiikka on laskuhommia ja läksyjä. Äidinkielessä opimme erilaisia ääniä ja kieliä. Luonnontiedossa tarkkailemme eläimiä; mitä ne syö ja missä ne asuu on hyvä tietää luonnosta ja eläimistä. Historia on tietoa menneistä ajoista. Uskonto tarkoittaa sitä, että uskoo erilaisiin asioihin ja aikuisiin. Uskoo vaikka siihen, että oppii lukemaan. Sisällöllisillä orientaatioilla tarkoitamme asioita, joita lapsi harjoittelee päiväkodin jokapäiväisessä toiminnassa. Orientaatiolla ei tarkoiteta oppiaineen opiskelua vaan kasvattajan tekemiä valintoja siten, että lapsi saa mahdollisuuden tutustua ikä- ja kehitystasolleen sopivalla tavalla eri sisältöalueisiin. Keskeisiä sisältöalueita ovat: matemaattinen, luonnontieteellinen, historiallisyhteiskunnallinen, esteettinen, eettinen ja uskonnollis-katsomuksellinen. Kieli ja vuorovaikutus ovat osa näitä kaikkia. Toiminnan toteutuksessa orientaatiot kytketään lasten arkeen, kokemuksiin ja lähiympäristöön. Kasvatushenkilöstö tukee ja ohjaa toiminnan avulla lasten tasapainoista kasvua ja kehitystä. Seuraavalla metsäretkiesimerkillä pyrimme avaamaan sitä, mitä orientaatiolla tarkoitetaan. Kävellessämme lasten kanssa metsään tutkimaan kevään tuloa, tarkkailemme ympäristöä (luonnontieteellinen orientaatio) ja pohdimme, onko metsään pitkä vai lyhyt matka (matemaattinen orientaatio). Matkan varrella henkilökunta kertoo lapsille ympäristössä tapahtuneista muutoksista, esim. puut on kaadettu ja tilalle on rakennettu koulu pallokenttineen (historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio). Metsään päästyämme tutkimme luonnossa näkyviä kevään merkkejä, esim. silmut puissa, kevään ensimmäiset kukkaset (esteettinen orientaatio). Metsässä opetamme lapsille luonnon kunnioittamista (eettinen orientaatio). 11

12 4 VARHAISERITYISKASVATUS Varhaiserityiskasvatus päiväkotimme lasten sanoin: Se kasvattaa erityisiä lapsia. Ne voi osata jotain erityistä kieltä tai niillä voi olla kolme kättä. Erityisvarhaiskasvatuksen muodot ja menetelmät ilmenevät asteittain varhaiskasvatuksessa. Laadukkaan varhaiskasvatuksen perustana toimivat yksilölliset lasten vasut sekä kasvatuskumppanuus perheiden kanssa. Näiden toteutumista tuemme päiväkodissamme esim. pienryhmäpedagogiikalla sekä kuvien käytöllä vuorovaikutustilanteissa. Pienryhmätoiminnan avulla mahdollistamme oppimistilanteissa työrauhan sekä lapsen yksilöllisen tukemisen ja huomioimisen. Kuvien käyttö arjen eri tilanteissa selkeyttää lapsen oman toiminnan ohjausta ryhmässä sekä mm. aikakäsityksen muodostumista. Esimerkki kuvien käytöstä päiväjärjestyksessä: Varhaisen tuen tarve lasten keskuudessa syventää varhaiserityiskasvatuksen menetelmien käyttöä päiväkodissa. Pienryhmätoiminnassa olemme käyttäneet mm. KILI- (kieli ja liikunta), Askeleittain- (tunteet ja vuorovaikutus), Nalle-matikka (matemaattiset taidot) ja Sherborne-menetelmiä (kehontuntemus ja vuorovaikutus) sekä suujumppaa ja Vuorovaikutusleikkiä. Näiden menetelmien käyttö hyödyttää kaikkien lasten kehitystä ja kasvua sekä ennaltaehkäisee erityisen tuen tarvetta. Kuvien käyttöä syvennämme tarvittaessa yksilötasolla, esim. tukemaan puheen kehitystä. Yksilölliset tavoitteet menetelmien käytölle asetamme yhteistyössä vanhempien ja tarvittaessa varhaiskasvatuksen konsultoivan erityisopettajan kanssa lapsen vasuun. Menetelmien käyttöä ja tavoitteiden toteutumista arvioimme myös yhteistyössä vanhempien kanssa. Erityisen tuen tarve yksilötasolla syventää yhteistyötä muiden tukitoimia tarjoavien tahojen kanssa sekä edellyttää tuki- ja kuntoutussuunnitelman tekemistä lapsen vasun liitteeksi. Varhaiserityiskasvatuksen työryhmä tekee päätöksen konsultoivan erityisopettajan suosituksen pohjalta, tuetaanko lapsen kehitystä ja kasvua ryhmäkoon pienennyksellä, ryhmä- tai henkilökohtaisella avustajalla, integroituun erityisryhmään sijoittamisella tai muilla tukitoimenpiteillä. Lisäksi lapsen muihin tukitoimenpiteisiin voivat kuulua esim. puhe- tai toimintaterapia sekä kontrollikäynnit sairaalassa. 12

13 Kuvio 1. Lapsi ja varhaiserityiskasvatus Nurmijärvellä. 1. VARHAISKASVATUS 2. VARHAINEN TUKI 3. ERITYINEN TUKI 13

14 5 VARHAINEN AVOIN YHTEISTYÖ VARHAISKASVATUKSESSA Nurmijärven kunnan VARPU -projekti on osa Länsikaaren päiväkodin varhaiskasvatusta. Varhaisella avoimella yhteistyöllä tarkoitetaan toimintaa, jolla pyritään ehkäisemään ja helpottamaan tiettyjen riskitilanteessa olevien lapsiperheiden ongelmia tukemalla näitä riittävän varhaisessa vaiheessa. Tämän yhteistyön mittarina on työntekijän oma huoli lapsesta/perheestä, ja tavoitteena on huolen väheneminen tai poistuminen. Kuvio 2. Huolen vyöhykkeet. MINULLA EI OLE HUOLTA PERUSPALVELUT JA PERHEIDEN OMATOIMISUUS TÄYDENTÄVÄT TOISIAAN Seuraan ja kehitän lasten kasvuoloja yhdessä työtovereiden ja perheiden kanssa. MINULLA ON HUOLI HUOLEN PUHEEKSIOTTAMINEN Otan huolen puheeksi perheen kanssa tietoa saaden ja tukea tarjoten sekä ohjaten perhettä käyttämään tarvittavia palveluja. Informoin tiimiä. Suunnittelemme Yhdessä perheen kanssa lapselle varhaiskasvatuksen tukitoimia. Huolen jatkuessa konsultoin omaa tiimiäni, esimiestäni, varhaiskasvatuksen erityisopettajaa ja sen jälkeen tarvittaessa yhteistyökumppaneita: terveydenhoitaja puheterapeutti fysioterapeutti toimintaterapeutti terveyskeskus-psykologi kasvatus- ja perheneuvola * perhetyöntekijä sosiaalityöntekijä HUOLENI KASVAA harmaa vyöhyke YHTEISTYÖTAHOJEN HAKEMINEN, VAIHTOEHTOINA: A. Konsultoiva varhaiskasvatuksen erityisopettaja vie asian neuvolatyöryhmään keskusteltuaan ensin vanhempien kanssa. B. Kutsun koolle verkostopalaverin konsultoituani esimiestä ja/tai varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Huolehdin, että viimeistään tässä vaiheessa kuntoutussuunnitelman tarve arvioidaan yhdessä perheen kanssa. OLEN ERITTÄIN HUOLISSANI viimeistään YHTEYDENOTTO LASTENSUOJELUUN Tiedotettuani yhteydenotosta ensin perheelle otan/esimieheni ottaa yhteyttä lastensuojeluun. Sosiaalityöntekijä arvioi lastensuojelutarpeen Olen mukana jatkotyöskentelyssä. huoleni poistuu/vähenee 14

15 6 YHTEISTYÖ VARHAISKASVATUKSESSA Yhteistyö päiväkotimme lasten sanoin: Yhteistyö on sitä, että siivotaan yhdessä kun on leikittykin. Voidaan myös jutella yhdessä, aikuiset voi pitää vaikka palaverin. Työhömme kuuluu moniammatillinen yhteistyö eri tahojen kanssa lasten ja perheiden hyväksi. Tällä yhteistyöllä pyrimme tukemaan lapsen kasvua ja kehitystä sekä ennaltaehkäisemään varhaisessa vaiheessa kasvua vaarantavia tekijöitä. Näin ollen lasta koskevissa keskusteluissa voi olla tarvittaessa päivähoitohenkilöstön ja vanhempien lisäksi myös useita muita perheen asioita hoitavia tahoja. Kuvio 3. Yhteistyötahot varhaiskasvatuksessa. Yksityinen päivähoito Kunnallinen päivähoito ja esiopetus Neuvola Perheneuvola Seurakunta Erityistyöntekijät: *kelto *terapeutit *psykologit LAPSI Kuntoutusja vammaispalvelut JA PERHE Tutkimusja hoitoyksiköt Muut toimijat, esim. Länsikaaren päiväkodin kannatusyhdistys ry, liikunta- ja kulttuuripalvelut Lastensuojelu, sosiaalija perhetyö Poliisi, palolaitos Harrastustoiminta, järjestöt ja yhdistykset Koulu 15

16 7 ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA SEURANTA Henkilöstö arvioi ja kehittää omaa toimintaansa viikko- ja ryhmäpalavereissa, esimiehen kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa sekä koko työyhteisön kehittämispäivissä. Lisäksi jokainen työntekijä arvioi osaamistaan ja kehittymistään kerran vuodessa kirjallisesti esimiehellemme. Päiväkodissamme vanhemmat osallistuvat toimintamme arviointiin antamalla palautetta mm. päivittäisissä keskusteluissa, arviointikyselyissä sekä lapsen vasua koskevissa arviointikeskusteluissa. Näistä kaikista kootun arviointipalautteen pohjalta kehitämme toimintaamme lasten parissa. Jatkuvan ammattitaidon kehittämisen takaamme henkilöstön koulutuksella sekä huolehtimalla henkilöstömme hyvinvoinnista ja jaksamisesta virkistystoiminnallamme. Tämän lisäksi järjestämme työyhteisössämme kehittämispäiviä ja erilaisia palavereita sekä teemme yhteistyötä Länsikaaren päiväkodin kannatusyhdistyksen ja Länsikaaren koulun kanssa. Toiminnan kehittämisen ja arvioinnin pohjalta päivitämme päiväkotimme varhaiskasvatussuunnitelmaa vuosittain. 16

17 Liite: KIUSAAMISEN EHKÄISYN JA PUUTTUMISEN SUUNNITELMA Länsikaaren päiväkoti Nurmijärven kunta Lapsella on oikeus tasa-arvoiseen kohteluun ja turvallisiin ihmissuhteisiin Arvomme pohjautuvat Nurmijärven kunnan arvoihin sekä kunnan varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmiin. Varhaiskasvatuksessa jokaista lasta kohdellaan tasa-arvoisesti, lapsen etu ja mielipide huomioon ottaen. Keskeisiä periaatteita toiminnan järjestämiselle ovat turvalliset ihmissuhteet sekä ympäristö, joka mahdollistaa monipuolisen toiminnan ja leikkimisen. Lapsella on oikeus turvattuun kasvuun, kehittymiseen ja oppimiseen sekä tarvittaessa erityiseen tukeen. Lisäksi yhteisöön liittyminen, toisten huomioiminen ja huomioonottaminen sekä omien halujen ja tarpeiden säätelyn oppiminen ovat tärkeitä oppimisen tavoitteita. Päiväkotimme toiminta-ajatus onkin edistää lapsen kasvua ja kehitystä olemalla läsnä ja osoittamalla herkkyyttä lapsen asioille sekä ajatuksille aikuisina. Tätä ajatusta toteutamme yhteistyössä lasten vanhempien kanssa avoimen kasvatuskumppanuuden hengessä toimien ja keskustellen. Mitä on kiusaaminen varhaiskasvatuksessa? Kiusaamisessa lapsi joutuu toistuvasti ja pidemmän aikaa yhden tai useamman ihmisen kielteisten, tahallisten tekojen kohteeksi. Aikuisten on tärkeää tuntea konfliktin ja kiusaamisen erot. Yksittäiset teot eivät ole kiusaamista. Ne voivat kuitenkin johtaa siihen, että lapsi tuntee itsensä uhatuksi. Kiusaamisen muodot varhaiskasvatuksessa Kiusaamisen muotoja ovat fyysinen, sanallinen ja psyykkinen kiusaaminen. Fyysinen kiusaaminen voi ilmetä lyömisenä, potkimisena, estämisenä tai leikkien sotkemisena. Sanalliseen kiusaamiseen kuuluvat haukkuminen, nimittely, härnääminen ja selän takana puhuminen, kun taas psyykkistä kiusaamista ovat uhkailu, manipulointi, leikin sääntöjen muuttaminen, leikistä poissulkeminen ja puhumatta jättäminen. Varhaiskasvatuksessa kiusaamista ilmenee eniten vapaan leikin aikana, mutta tämän lisäksi myös aikuisen ohjaamissa toimintatuokioissa. 17

18 Kiusaamisen ehkäisy Päiväkotimme arvojen mukaisesti pyrimme ehkäisemään kiusaamista lasten keskuudessa aikuisten aidolla läsnäololla. Turvallisen kasvu- ja oppimisympäristön takaamiseksi päiväkotimme aikuiset ovat kaikkia lapsia varten ryhmään katsomatta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että aikuiset ovat siellä, missä lapset toimivat ja leikkivät. Lisäksi muita toimenpiteitämme ovat * lasten kanssa yhdessä laaditut ryhmäsäännöt * aikuisen osallistuminen leikkiin lasten vuorovaikutustilanteita tukien * lasta kunnioittava ja arvostava kuunteleminen sekä lapsen oikeudenmukainen kohtelu * lasten toiminnan havainnointi ja kirjaaminen * tunne- ja vuorovaikutustaitojen opettaminen (esim. Askeleittain, Lions Quest) * pienryhmätoiminta, osallistava yhteistoiminta ja erilaisten sosiaalisia taitoja vahvistavien materiaalien käyttäminen ryhmissä * lapsen itsearviointitaitojen vahvistaminen * ryhmädynamiikan seuranta ja arviointi (hymynaamakysely, kaverikysely) * omahoitajan seuranta ja konsultointi * tiedottaminen aikuisten kesken * avoin vuorovaikutus vanhempien kanssa kasvatuskumppanuuden hengessä * henkilöstön jatkuva kouluttautuminen Rohkaisemme lapsia kertomaan aikuisille kiusaamisesta ja tunnistamaan kiusaamista vertaisryhmässä. Lisäksi pyrimme draaman, satujen, laulujen ja keskustelun keinoin opettamaan lapsille ymmärtämään hyviä käytöstapoja ja kiusaamisen seurauksia. Kiusaamistilanteisiin puuttuminen Lastensuojelulainsäädäntö velvoittaa kaikkia lasta kasvattavia tahoja suojelemaan lapsen oikeutta turvalliseen kasvuun ja kehitykseen. Näin ollen lainsäädännön näkökulmasta kiusaamiseen puuttuminen on sekä kasvatushenkilöstön että vanhempien vastuulla. 1. Kiusaamistilanteisiin puutumme välittömästi. Tilanne selvitetään aikuisen johdolla keskustellen niiden lasten kesken, joita tilanne koski. Keskustelulle varataan tarvittaessa erillinen tila ja riittävästi aikaa. Keskustelussa kuunnellaan kaikkia osapuolia ja otetaan selville tapahtumien kulku. Aikuinen kirjaa ylös saamansa tiedon kuunnellen lapsia tasapuolisesti tuomitsematta ketään. Lapsia voidaan puhutella erikseen ja yhdessä. Mikäli kiusaamistilanteen havainnut aikuinen ei ole kyseisen ryhmän aikuinen, tämän on tiedotettava asiasta ensi tilassa ryhmän omia aikuisia ja tarvittaessa osallistuttava myös myöhemmin lapsen oman ryhmän aikuisen johtamaan keskustelutilanteeseen. 18

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN 2010-2011 NURMIJÄRVEN KUNTA LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA [Kirjoita teksti] SISÄLLYS 1 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI 3 2 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTAKULTTUURI 4 2.1 Varhaiskasvatus päiväkodissamme

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA PÄIVÄKOTI MAJAKKA VARHAISKASVATUS SUUNNITELMA Majakan päiväkoti on pieni kodinomainen päiväkoti Nurmijärven kirkonkylässä, Punamullantie 12. Päiväkodissamme on kaksi ryhmää: Simpukat ja Meritähdet. Henkilökunta:

Lisätiedot

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013

SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 SORVANKAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012-2013 Jokaisella on oikeus tuntea itsensä toivotuksi, halutuksi ja rakastetuksi. 1 PÄIVÄKODIN KUVAUS JA OPPIMISYMPÄRISTÖ Sorvankaaren päiväkoti on

Lisätiedot

Päiväkoti Saarenhelmi

Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkoti Saarenhelmi Päiväkoti Saarenhelmi sijaitsee Saarenkylässä kauniilla paikalla Kemijoen rannalla. Läheiset puistot ja talvella jää tarjoavat mahdollisuuden

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 1. YKSIKKÖ Aitohelmen päiväkoti Klaukkalantie 72, 01800 KLAUKKALA Piccolot ja Pillipiiparit kokopäiväesiopetusryhmät Vikkelät ja Nokkelat osapäiväesiopetusryhmät 2. TOIMINTA-AIKA

Lisätiedot

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SIILIN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS 1. Siilin päiväkoti 2. Päiväkodin tärkeät asiat 3. Lapsilähtöisyys 4. Varhaiskasvatuksen suunnittelu 5. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen 6. Erityinen

Lisätiedot

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Peltolammin päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Peltolammin päiväkodissa vaalitaan myönteistä ja kannustavaa ilmapiiriä, jossa lapsen on turvallista kasvaa ja kehittyä yhdessä vertaisryhmän

Lisätiedot

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 15.1.2015 Annalan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Annalan päiväkoti on perustettu vuonna 1982 ja se sijaitsee omalla isolla tontillaan keskellä matalaa kerrostaloaluetta. Lähellä on avara luonto

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti

ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012. Huitin päiväkoti ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2011-2012 Huitin päiväkoti 1.Yksikkö Huitin päiväkoti Kyntäjäntie 5 01840 Klaukkala 2.Toiminta-aika Toimintasuunnitelma on toimintavuodelle 2011-2012. Päiväkoti on avoinna

Lisätiedot

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kukkapellon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Kukkapellon päiväkoti sijaitsee Tampereen eteläisellä alueella kauniin Arboretumin puutarhan välittömässä läheisyydessä. Päiväkoti on perustettu

Lisätiedot

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 HELILÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 PÄIVÄKOTIMME TOIMINTA-AJATUS: tarjoamme hyvällä ammattitaidolla laadukasta varhaiskasvatusta alle 6 -vuotiaille lapsille meillä lapsella on mahdollisuus

Lisätiedot

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA UUNILINNUN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA Päiväkotimme yhteystiedot: Uunilinnun päiväkoti Kallionkatu 2 11120 Riihimäki puh. 019-758 4305 Keltasiivet 019-758 4766, tekstiviestit numeroon 050 597

Lisätiedot

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA METSOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 1 Sisällysluettelo Metsolan päiväkoti......3 Toiminta-ajatus...4 Lapsikäsitys...4 Arvopohja...4 Toiminnan toteuttaminen..5 Ohjattu toiminta.6 Erityinen

Lisätiedot

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kaukajärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS LEIKKI LUOVUUS YSTÄVYYS TUNTEET TURVALLISUUS LAPSI EI LEIKI OPPIAKSEEN, MUTTA OPPII LEIKKIESSÄÄN Leikissä lapsi oppii toimimaan yhdessä

Lisätiedot

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012

Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Esiopetuksen toimintasuunnitelma 2011 2012 Isokallion päiväkoti Puistotie 15 05200 Rajamäki 2. TOIMINTA-AIKA Esiopetussuunnitelma ajalle 16.8.2011 31.5.2012. Päivittäinen toiminta-aika klo 8.30 12.30.

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Toivojentien päiväkodin ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk varhaiskasvatussuunnitelma

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2010-2011 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari

Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015. Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Erityispedagogiikka päiväkodissa 6.3.2015 Lastentarhanopettajaliitto Keski-Suomen lastentarhanopettajat ry Puheenjohtaja Sanna Satosaari Varhaiskasvatus tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Perhepäivähoidon toiminta-ajatus Perhepäivähoito tarjoaa lapselle mahdollisuuden hoitoon, leikkiin, oppimiseen ja ystävyyssuhteisiin muiden lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 Nuppusten Varhaiskasvatussuunnitelma 2012-2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. NUPPUSTEN RYHMÄKUVAILU 2. NUPPUSTEN TOIMINTA-AJATUS 3. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 4. KIELELLINEN KEHITYS JA KIELEN MERKITYS VARHAISKASVATUKSESSA

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA / TUOHISET Naavametsän päiväkoti Asematie 3 96900 Saarenkylä gsm 0400790916 Tuohisissa työskentelevät lastentarhanopettajat Piiti Elo ja Riitta Riekkinen, lastenhoitaja Helena

Lisätiedot

Pienten lasten kerho Tiukuset

Pienten lasten kerho Tiukuset Pienten lasten kerho Tiukuset Kerhotoiminnan varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 Oi, kaikki tiukuset helähtäkää, maailman aikuiset herättäkää! On lapsilla ikävä leikkimään, he kaipaavat syliä hyvää. (Inkeri

Lisätiedot

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Piiriniityn päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma PIIRINIITYN TOIMINTA-AJATUS Päiväkotitoimintamme Piiriniityssä on alkanut syksyllä 2014. Ikurin päiväkodin kanssa yhdistyimme vuonna 2013. Päiväkoti sijaitsee

Lisätiedot

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TAIDETASSUJEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYS JOHDANTO 1. TAIDETASSUJEN RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 3. KASVATTAJA 4. TOIMINTAYMPÄRISTÖ 5. SISÄLTÖALUEET 6. ARVIOINTI JA SEURANTA

Lisätiedot

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS

MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS MUSTASAAREN PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUKSEN TOIMINTA-AJATUS Tarjotaan lapsille perhepäivähoitoa kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä. Laadukkaan hoidon ja kasvatuksen tavoitteena on onnellinen

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

NURMIJÄRVEN KUNTA. Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma NURMIJÄRVEN KUNTA Lepsämän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 1. LEPSÄMÄN PÄIVÄKODIN ARVOT... 4 1.1 LAPSILÄHTÖISYYS... 4 1.2 KASVATUSKUMPPANUUS... 4 1.3 TOIMIVA TYÖYHTEISÖ...

Lisätiedot

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma

Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodin montessoriryhmien varhaiskasvatussuunnitelma Metsäniityn päiväkodissa toimii 3-5-vuotiaiden ryhmä Peilivuori ja 1-4 vuotiaiden ryhmä Salasaari. Molemmissa ryhmissä toimitaan montessoripedagogiikan

Lisätiedot

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tesoman päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Tesoman päiväkodissa toimimme lasta kuunnellen ja kunnioittaen. Annamme lapselle turvaa, aikaa sekä mahdollisuuksia kokea ja tuntea onnistumisia

Lisätiedot

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Maaselän päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Maaselän päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. VARHAISKASVATUKSEN TOTEUTTAMINEN 2.1 Leikkiminen 2.2 Liikkuminen 2.3 Tutkiminen 2.4 Taiteellinen kokeminen, ilmaiseminen ja

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN

PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN - laadittu keväällä 2009, päivitetty 2012 PERHEPÄIVÄHOIDON TOTEUTTAMINEN Perhepäivähoito on kodinomainen päivähoitomuoto, jossa toimitaan ammatillisesti ja tavoitteellisesti yhdessä sovittujen periaatteiden

Lisätiedot

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU

PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU PROFESSORINTIEN PÄIVÄKODIN VASU SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. TOIMIVA KASVATTAJAYHTEISÖ 4. VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ 5. OPPIMISEN ILO 6. KIELEN JA VUOROVAIKUTUKSEN

Lisätiedot

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 1 PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RYHMÄPERHEPÄIVÄKOTI TILHI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ Tilhin toiminta-ajatus 1 Kasvatuspäämäärät ja -tavoitteet 1.1. Tärkeät asiat 1.2. Hyvinvoiva lapsi 1.3. Päivähoidon

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma

PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI Ryhmäperhepäiväkoti Pikku-Peippo Varhaiskasvatussuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO Ryhmiksen toiminta-ajatus 1. Kasvatuspäämäärät ja tavoitteet 1.1 Arvoperusta 1.2 Hyvinvoiva lapsi 1.3 Päivähoidon

Lisätiedot

TIIRAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TIIRAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TIIRAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä päiväkodistamme 2. Tiiran toiminta-ajatus 3. Päiväkodin arvot 4. Kasvattajayhteisö 5. Näin toimimme 6. Varhaiskasvatusympäristö

Lisätiedot

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Sammon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Päiväkodissamme toteutetaan varhaiskasvatusta ja esiopetusta vahvasti leikin, liikunnan ja luovuuden kautta. Leikki ja liikunta kuuluvat päivittäin

Lisätiedot

Rakokiven päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma

Rakokiven päiväkodin. varhaiskasvatussuunnitelma Rakokiven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 1 Sisällys Päiväkotimme 2 Toiminta-ajatuksemme 3 Oppimisympäristömme 3 Varhaiskasvatustyömme arvot 5 Lasten arvot 5 Vanhempien arvot 5 Henkilökunnan arvot

Lisätiedot

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Vellamon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VELLAMON PÄIVÄKOTI Vellamon päiväkoti tarjoaa ympärivuorokautista hoitoa vuorotyötä tekevien vanhempien lapsille. Päiväkoti sijaitsee Tammelan kaupunginosassa.

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. VIIRIKUKON PÄIVÄKODIN SIJAINTI 2. FYYSISET TILAT JA HENKILÖKUNTA 3. PÄIVÄJÄRJESTYS 4. TOIMINTA-AJATUS 5. KIELEN KEHITTYMINEN

Lisätiedot

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1

Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 Etelä- ja Pohjois-Nokian perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma 1 SISÄLLYSLUETTELO 2. Sisällysluettelo 3. Prosessi 4. Toiminta-ajatus 5. Arvot 6. Lapsilähtöisyys 7. Oppimisympäristö 8. Leikkiminen

Lisätiedot

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HAIKALAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Haikalan päiväkoti sijaitsee Klaukkalan pohjoisella alueella Haikalassa. Päiväkoti on perustettu 1982. Toimintakaudella 2010-2011 päiväkotimme ryhmät ovat:

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYRÄNGÖN VARHAISKASVATUSALUE 12.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toimintaympäristö 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tavoitteet 4. Oppimisympäristö 5. Toiminnan perusta 6. Toiminta lapsen

Lisätiedot

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus...

SISÄLLYS. Kasvatuskumppanuus... 6. Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 1 2 SISÄLLYS Peltosirkun päiväkoti... 3 Toimintaa ohjaavat arvot... 4 Lapsen kunnioitus... 4 Turvallisuus... 5 Kasvatuskumppanuus... 6 Yhteistyö... 7 Kiusaamisen ehkäisy... 8 Varhainen puuttuminen... 9

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma

Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma 22.6.2015 Varhaiskasvatus Nurmijärven kunnan Avoimen varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma www.nurmijarvi.fi Avoimen varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Viitanen 040 317 4066 kirsi.viitanen@nurmijarvi.fi

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011

TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 TORNITIEN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tornitien päiväkoti, Tornitie 1, 05200 RAJAMÄKI 2. TOIMINTA-AIKA 11.8 2010 31.5.2011 Päivittäinen toiminta-aika arkisin pääsääntöisesti

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Varhaiskasvatusympäristö 4. Toimiva kasvattajayhteisö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Turtolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma YHTEYSTIEDOT Turtolan päiväkoti Turtolantanhua 3, 33710 Tampere Johtaja Tiina Orimus Varajohtaja Satu Rekilä p.040 5052440 Lukonmäen päiväkoti p. 040-7040663

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO

LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO LAPUAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistietoa varhaiskasvatussuunnitelmasta 2. Taustaa varhaiskasvatussuunnitelmalle 2.1 Varhaiskasvatuksen sisältöä ohjaavat

Lisätiedot

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016

Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 1 Kuusjoen päiväkodin kehkeytyvä varhaiskasvatussuunnitelma 2015-2016 2 Kuusjoen päiväkoti Kuusjoen päiväkoti on perustettu vuonna 2010. Päiväkoti sijaitsee Kuusjoen koulun yhteydessä Salon Kuusjoella

Lisätiedot

1. YLEISTÄ PÄIVÄKODISTAMME

1. YLEISTÄ PÄIVÄKODISTAMME YLITILANTIEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2015 1. YLEISTÄ PÄIVÄKODISTAMME Ylitilantien päiväkoti sijaitsee keskeisellä paikalla Klaukkalan keskustassa, Klaukkalan kirkkoa vastapäätä. Aloitimme

Lisätiedot

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI

SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI SANNAN PÄIVÄKOTI SANNASTINLAAKSO 2, 50100 MIKKELI 015-177 901 (JOHTAJA) 044-794 5046 ( JOHTAJA) 015-228 615 (HEINÄHATUT) 015-228 616 (VILTTITOSSUT) 044-7945372 (PÄIVÄKOTI) SANNAN PÄIVÄKODIN VASU Talon

Lisätiedot

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN

JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN JOHDANTO PIKIRUUKIN PÄIVÄKODIN VASUUN Pikiruukin päiväkodin toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuu Kokkolan päivähoidon yhteiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja sitoudumme noudattamaan sitä.

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 30.5.2014

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 30.5.2014 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 30.5.2014 Seikkailusaaren esiopetusryhmä Tärkeintä, mitä aikuinen voi antaa lapselle tässä maailmassa, ovat Juuret ja Siivet. 1. YKSIKKÖ

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010

KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VASU 2010 KETTUKALLION PÄIVÄKOTI Kettukallion päiväkoti on perustettu vuonna 1992. Päiväkoti sijaitsee Heinolan Kirkonkylässä luonnon läheisyydessä, upeiden

Lisätiedot

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RANTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tavoitteena hyvinvoiva lapsi 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 3 2 TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 2.1 Toiminta-ajatus... 4 2.2 Arvot... 4 3 LAPSELLE

Lisätiedot

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Suomusjärven päiväkoti on pieni yksikkö maaseudun rauhassa, jossa lapsi saa olla lapsi. Pienessä yksikössä muodostuu helposti läheinen ja lämmin vuorovaikutus

Lisätiedot

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA

METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA METSÄRINTEEN VARHAISKASVATUSYKSIKÖN VARHAISKASVATUS- JA ESIOPETUSSUUNNITELMA Lasta ei kasvateta siksi, että hän olisi mahdollisimman mukava ja vaivaton meille, vaan siksi, että hän terveenä ja väkevänä

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3.

SISÄLLYS. 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. SISÄLLYS 1. Toiminta-ajatus ja arvot 1.1. Perhepäivähoidon toiminta-ajatus 2 1.2. Ryhmän toiminta-ajatus ja tavoitteet 2 1.3. Ryhmän arvot 3 2. Mitä lasten hoidossa ja kasvatuksessa painotetaan? 2.1. Kodinomaisuus

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA The English Playschool of Asikkala, 31.12.2011 THE ENGLISH PLAYSCHOOL OF ASIKKALA -kannatusyhdistys ry The English Playschool of Asikkala on kannatusyhdistyksen ylläpitämä, yksityinen

Lisätiedot

Määrlahden päiväkodin VASU

Määrlahden päiväkodin VASU Määrlahden päiväkodin VASU Tämä on Määrlahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma VASU. Tämä suunnitelma pohjautuu Loviisan kaupungin vuonna 2011 käyttöön ottamaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VASUSSAMME

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Nuolialan päiväkoti on Pirkkalan suurin, 126- paikkainen päiväkoti. Nuolialan päiväkoti sijaitsee osoitteessa Killonvainiontie 2. Toiminta päiväkodilla alkoi 2.1.2009 avoimilla

Lisätiedot

KETTUKALLION PÄIVÄKOTI LIITE: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KETTUKALLION PÄIVÄKOTI LIITE: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KETTUKALLION PÄIVÄKOTI LIITE: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 PÄIVÄKODIN ESITTELY Kettukallion päiväkoti sijaitsee Janakkalan Tervakoskella kolmessa eri osoitteessa - Kettukalliontie 2:ssa koulun kanssa

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Lokki Joonatan on pieni kahden ryhmän idyllinen ja kodikas päiväkoti Lokalahden keskustassa, kirkkoa vastapäätä. Päiväkotimme toimii kahdessa rakennuksessa. Vanha puoli

Lisätiedot

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

KONTIOLAHDEN KUNNAN. Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma KONTIOLAHDEN KUNNAN Onttolan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Onttolan päiväkodin henkilökunta: Touhula (3-5 v.) 040 5781151 Päiväkodinjohtaja Mervi Ignatius Lastentarhanopettaja Mirja Torniainen

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 SISÄLTÖ: 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika 3. Toimintaympäristön kuvaus 4. Toiminnan painopistealueet 5. Toiminnan yksikkökohtaiset tavoitteet

Lisätiedot

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011

Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Isosuon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma 2011 Yleistä Päiväkotimme sijaitsee Nurmijärvellä Klaukkalan keskustassa aivan Natura luonnonsuojelusuon vieressä. Vuonna 1996 avatussa talossamme toimii kolme

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNGIN JA TUOKKOLAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Hyväksytty sosiaalilautakunnassa 01.08.2006 132 Hyväksytty koulutuslautakunnassa 16.08.2006 110 Hyväksytty koulutuslautakunnassa

Lisätiedot

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015

PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 PERTTULAN PÄIVÄKODIN ESIOPETUSSUUNNITELMA 2014-2015 Yksikkö Perttulan päiväkoti, esiopetusryhmä Leijonat. Ryhmään kuuluu sekä osa- että kokopäiväeskareita. Uotilan koulutie 81, 01860 Perttula Toiminta-aika

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 RÖYKÄN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2012-2013 1. Röykän päiväkoti Kangastie 1, 05100 Röykkä Esiopetusikäisiä lapsia on 29. Esiopetusta toteutetaan Metsäläisten, Tiitiäisten ja Maahisten

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 Varhaiskasvatussuunnitelma Klaukkalan avoin päiväkoti 2012-2013 1. AVOIMEN VARHAISKASVATUKSEN PALVELUT Avoimet varhaiskasvatuspalvelut kunnassa on jaettu kolmeen päätaajamaan kirkonkylään, Rajamäkeen ja

Lisätiedot

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Kämmenniemen päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Toiminta-ajatus Lasten osallisuus Vanhempien osallisuus Varhaiskasvatuksen suunnittelu Leikki Liikunta Luonto Ilmaisu Mediakasvatus Kieli ja kulttuuri

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA YPÄJÄN KUNTA VARHAISKASVATUS 2016 KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA 1. KOKO HENKILÖKUNTA ON SAANUT KOULUTUSTA VARHAISLAPSUUDESSA TAPAHTUVASTA KIUSAAMISESTA sekä sen havainnoimisesta: pedagoginen palaveri

Lisätiedot

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE

Raahen kaupunki 30.3.2015 LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Raahen kaupunki 30.3.2015 Varhaiskasvatuspalvelut LAPSI PUHEEKSI- VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA - VANHEMPIEN LOMAKE Lapsen nimi Syntymäaika / 20 Hoitopaikka Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma (vasu) on huoltajien

Lisätiedot

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Killon päiväkoti Tällä paikalla on avattu Killon lastenseimi toukokuussa 1950 Killon uusi päiväkoti valmistui vuoden 2004 alusta Päiväkoti vihittiin käyttöön

Lisätiedot

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2010 31.5.2011

LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2010 31.5.2011 LÄNSIKAAREN PÄIVÄKOTI ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 11.8.2010 31.5.2011 Seikkailusaaren esiopetusryhmä Tärkeintä, mitä aikuinen voi antaa lapselle tässä maailmassa, ovat Juuret ja Siivet. 1. YKSIKKÖ

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA

PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI LOIKKELIININ LAATU- KÄSIKIRJA PÄIVÄKOTI TIPITII OY PÄIVÄHOIDON LAADUNVARMISTUS 1.Lapsi Turvallisuus Lapsella on hyvät kasvun ja kehityksen edellytykset kodinomaisessa päiväkodissamme. Kasvatusympäristömme

Lisätiedot

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset

ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014. Tiina Eränummi, Soraset ISOSUON PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 2013-2014 Tiina Eränummi, Soraset YKSIKKÖ Isosuon päiväkoti Nurmijärvellä Klaukkalassa. Muruset : alle 3-vuotiaiden ryhmä Soraset : 3-6-vuotiaiden ryhmä

Lisätiedot

TORNITIEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TORNITIEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TORNITIEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tornitien päiväkodin arvot sivu 1 2. Tornitien päiväkodin toiminta-ajatus sivu 1 3. Toimiva kasvattajayhteisö sivu 1 4. Varhaiskasvatusympäristö.

Lisätiedot

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI

KASVATUS- KUMPPANUUS VIIALAN ARKI VIIALAN ARKI VASU TAVOITTEET Tasapainoinen, tyytyväinen ja hyvinvoiva lapsi Lapsen tulee tuntea, että hänestä välitetään Haluamme välittää lapselle tunteen, että maailma on hyvä ja siihen uskaltaa kasvaa VIHREÄ LIPPU

Lisätiedot

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 KATAJALAAKSON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 Katajalaakson päiväkoti - päiväkotimme sijaitsee Katajalaaksossa rauhallisessa ympäristössä - päiväkodissamme on 96 hoitopaikkaa viidessä eri ryhmässä:

Lisätiedot

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Huikkaan päiväkoti sijaitsee Tampereen kaupungin itäisellä alueella hyvien bussiyhteyksien varrella (bussit 6, 29, 27). Päiväkoti sijaitsee kerrostalon alimmaisessa

Lisätiedot

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT

NALLELAN TÄRKEIMMÄT ARVOT Nallelan ryhmäperhepäiväkoti on perustettu Nurmoon syksyllä 2003. Nallelan ryhmä koostuu kahdesta perhepäivähoitajasta ja vastaavasta hoitajasta. Lapsia voi ryhmässä olla 12 jotka iältään ovat 1v-6v. Lapset

Lisätiedot

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KARINRAKAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Tämä päivä on lahja Tämä päivä on arvokas Tämä päivä on ainutlaatuinen tänäkin päivänä voi tapahtua ihme! Marleena Ansio Karinrakan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman

Lisätiedot

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011

Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 Tähkärinteen esiopetuksen toimintasuunnitelma 2010-2011 1. YKSIKKÖ Tähkärinteen päiväkoti sijaitsee Klaukkalan keskustan välittömässä läheisyydessä. Talossamme toimii viisi ympärivuorokautista ryhmää (Kiiltomadot

Lisätiedot

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin:

Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: Toimintamme perustuu seuraaviin arvoihin: ARVOT SUHTEESSA LAPSIIN - turvallisuus o rajat - rakkaus, lämpö ja välittäminen - oikeus lapsuuteen - mahdollisuus uuden oppimiseen o oikeus esiopetukseen o oikeus

Lisätiedot

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä

VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä VASU2017 Opetushallituksen ajatuksia varhaiskasvatussuunnitelman perustetyöstä 24.9.2015 Varhaiskasvatuksen asiantuntijatiimi Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus Opetushallitus Esittelijä, Kirsi

Lisätiedot

KÄRJEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2013-2014

KÄRJEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2013-2014 KÄRJEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA 2013-2014 1 KÄRJEN PÄIVÄKOTI Päiväkotimme aloitti toimintansa v. 1986. Samassa rakennuksessa toimivat Kärjen ala-aste, hammashoitola, koululaisten iltapäiväkerho

Lisätiedot

RYHMIS PEUKALOISEN VASU

RYHMIS PEUKALOISEN VASU RYHMIS PEUKALOISEN VASU Ryhmis Peukaloinen 01.01.2014 Karjalanharjuntie 3 R 56 50100 Mikkeli 015-177 002/ 044 794 5329 peukaloinenrpphk@mikkeli.fi Yksikön esittely Peukaloisessa hoidossa 12 lasta, joiden

Lisätiedot

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014

Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Esiopetuksen kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma toimintakaudelle 2013-2014 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri -fontilla, fontti 18-20 keskitettynä, kaksirivinen otsikko laitetaan näin Tänne sijoitetaan

Lisätiedot

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Lintulammen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA-AJATUS Päiväkoti on pieni, turvallinen ja sijaitsee rauhallisella esikaupunkialueella. Luonnon läheisyys kannustaa lasta luonnon tutkimiseen ja

Lisätiedot

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA LEHMON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Iso ja pieni on yhdessä kaksi. Kaksi voi yhdessä leikkiä. Ei tunne itseään vieraaksi. Hellyydellä voi täyttyä. Iso ylettyy helposti korkealle, pieni taas mahtuu

Lisätiedot

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Tahmelan päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Päiväkotimme sijaitsee kauniissa kansallismaisemassa Pyynikinharjun kainalossa, luonnonsuojelualueen tuntumassa ja Pyhäjärven läheisyydessä. Luonnonläheinen

Lisätiedot

Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy

Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy Pirkanmaan Varhaiskasvattaja 21.4.2015 Laura Repo 22.4.2015 1 Kiusaaminen pienten lasten parissa Eettiset näkökohdat Mitä havainnoimme Arvot havaintoja ohjaamassa Havaintojen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA PÄIVÄKODIN ARVOT OIKEAN JA VÄÄRÄN TIEDOSTAMINEN HYVÄT TAVAT ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN REHELLISYYS LÄHEISYYS LÄMPÖ TURVALLISUUS PÄIVÄKODISSAMME TOIMII 3 RYHMÄÄ: NEPPARIT: 6-vuotiaiden

Lisätiedot

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI

SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SEPÄN RYHMÄKODIN VARHAIKASVATUSUUNNITELMA 2006-2007 KESKUSTAN PALVELUALUE PYYNIKIN TIIMI SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHEPÄIVÄHOIDON TOIMINTA-AJATUS 2. ARVOT 3. KASVATUS, OPPIMINEN, TOIMINTA- JA OPPIMISYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma

Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma Nahkatehtaan päivähoitoyksikön varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUKSEMME: lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa lapsen näkemykset on otettava huomioon kaikki lapset ovat tasa arvoisia

Lisätiedot