Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO"

Transkriptio

1 Linnut vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO

2 SAARISTOLINTUKANTOJEN KEHITYS Saaristolintukantojen kehitys Suomessa Martti Hario & Jukka Rintala Saaristolinnuston 1930-luvulta jatkunut runsastuminen kääntyi kokonaisparimäärän laskuun 1990-luvulla, kun haahkakannat rupesivat voimakkaasti vähenemään (ks. Hario & Rintala 2008) luvulle tultaessa myös eräiden lokkilintujen ja kahlaajien kannat kääntyivät laskuun, niin että 32 saaristolintulajista peräti 11:llä on taantuva trendi. Tuoreessa Punaisessa kirjassa (Rassi ym. 2010) uhanalaisuuslistalle päätyi lisäksi viisi lajia, jotka ovat siellä enemmän tai vähemmän pysyvästi pienen populaationsa vuoksi. Kaikkiaan uhanalaisluokituksessa on 18 saaristolintua, joista tosin puolet vain silmälläpidettävinä. Näistä kahden lajin mukanaolo ei johdu saaristokannoista vaan pelkästään sisämaakantojen huonosta tilasta (tylli, naurulokki). Kuvaan 1 on hahmoteltu saaristolinnuston neljän pääryhmän kantakäyrät 1930-luvulta nykypäivään luvun huippuvaiheen noin puolesta miljoonasta saaristolintuparista ollaan nyt taannuttu noin pariin, eli noin 25 % runsaassa 10 vuodessa. Seuraavassa teemme selkoa niiden lajien kannankehityksestä, joista on riittävästi aineistoa TRIM-aikasarjojen tekemiseen. Aineisto ja menetelmät Kannanmuutokset laskettiin TRIM-ohjelmalla (Pannekoek & van Strien 2003) samaan tapaan kuin aikaisemmissa raporteissamme (esim. Hario & Rintala 2008). Laskimme kullekin lajille kannanmuutosindeksit käyttäen kahta eri merkitsevyyskriteeriä (Wald-testi), p = 0,2 ja p = 0,05, jois- Tyllin Charadrius hiaticula päätyminen Punaiseen kirjaan silmälläpidettävänä johtuu etenkin Lapin kantojen voimakkaasta liki 50 prosentin taantumasta kymmenen viime vuoden aikana. Saaristokannat voivat paremmin ja ovat jopa lievästi kasvaneet. ANTTI BELOW 40 LINNUT-VUOSIKIRJA 2010

3 LINNUSTONSEURANTA ta jälkimmäinen kriteeri tuottaa suhteellisen konservatiivisen käyrän hyväksyen vain merkitseviä (p < 0,05) muutoksia indeksien suuntauksissa. Pienemmän p-arvon käyrä yksinkertaistaa vaihtelua, jos otoskoko on pieni ja jos näytealueiden lukumäärät vaihtelevat hyvin erisuuntaisesti. Laskimme kullekin lajille yleistrendin, jonka mukainen muutoskerroin (multiplicative slope) ilmaisee, kuinka moninkertaiseksi kanta keskimäärin muuttui suhteessa edellisen vuoden kantaan. Yleistrendin muutoskerroin ilmaisee keskimääräisen vuosittaisen muutoksen kyseisenä ajanjaksona. Muutoskertoimen avulla laskimme nykyisen kannan koon ja 1990-lukujen taitteen kanta-arvion perusteella (ks. Hildén & Hario 1993, Väisänen ym. 1998). Yleistrendin testaamiseen käytimme t-testiä (Pannekoek & van Strien 2003, Hario & Rintala 2008). Merihanhien Anser anser kanta on vahvistunut samoin kuin muidenkin hanhien kannat rannikoillamme. ANTTI BELOW Parimäärä Pairs Sorsat & merimetso Natidae & Cormorant Lokit & Tiirat Gulls & terns Ruokit Alcidae Kahlaajat Waders Vuosikymmen Decade Kuva 1. Neljän pääryhmän kokonaiskantojen kehitys Suomen rannikoilla 1930-luvulta nykypäivään (ylhäältä alas: sorsalinnut, lokkilinnut, ruokkilinnut, kahlaajat). Saaristolintuseurantaa edeltävän ajan tiedot on poimittu kirjallisuudesta: 1930-luvun tiedot pääosin Bergmanilta (1948), luvun Bergmanilta (1969) ja Merikalliolta (1955) sekä 1970-luvun Hyytiältä ym:lta (1983) ja Koskimieheltä (1989). Kuvan käyrissä ei ole mukana tukkasotkan, naurulokin ja luotokirvisen parimääriä, koska ne puuttuvat varhaisimmista aineistoista. Fig. 1. Decadal trends in the numbers of breeding pairs of the four main seabird groups along Finnish coasts from the 1930s to the present day. Pair numbers of Tufted Duck, Black-headed Gull and Rock Pipit are not included due to missing data in the 1930s and the 1950s. Tulokset ja tarkastelu Kyhmyjoutsen, hanhet Kyhmyjoutsenen muuten nousujohteisessa kantakäyrässä näkyy Itämeren kovien jäätalvien vaikutus Suomen kantaan vuosina 1994, 1996, 2003 ja Parimäärän nousu entiselleen vuoden, viimeistään kahden sisällä selittyy paremminkin ao. vuosien pesimättömyydellä (ilmeisesti huonon ravitsemuksen seurauksena) kuin kuolleisuuden vaikutuksella. Vuoden 2010 parimäärän kova lasku yhdistyneenä kuluneen jäätalven tappioihin saattaa pitää kannan laskusuuntaisena vielä ainakin yhden vuoden. Toistaiseksi kyhmyjoutsen kuuluu menestyneimpiin saaristolintuihin 7 prosentin vuotuisella kasvuvauhdilla (ks. taulukko 1, kuva 3). Hanhet eivät laiduntajina ole samassa määrin alttiina jäätalven vihoille kuin joutsenet. Itse asiassa kanadanhanhi ja valkoposkihanhi ovat voimakkaimmin runsastuvia saaristolintujamme, kanadanhanhi 12 prosentin vuosivauhdilla ja valkoposkihanhi peräti 41 prosentin vuosivauhdilla! Kanadanhanhi ei ole yhtä lailla ulkosaariston laji kuin valkoposkihanhi, joka todennäköisesti ohittaa kanadanhanhen runsaudessa lähiaikoina. Lisäksi valkoposkihanhi on erittäin tehokas levittäytyjä ja yltää jo Perämerelle ja pesii monin paikoin sisämaassa (Väänänen ym. 2010). Sisämaassa toki pesii myös kanadanhanhi, mutta se johtuu keskeisesti siitä, että istutukset, joista suomalainen kanta sai alkunsa, tehtiin valtaosin sisämaassa (Vikberg & Moilanen 1985). Tukkasotka Tukkasotkan saaristokannat pienenivät peräti 50 prosenttia vuosina (kuva 3), samoin sisävesikannat pienenivät 50 prosenttia kymmenessä vuodessa, joten nykyisessä uhanalaisarvioinnissa laji siirtyi suoraan vaarantuneeksi oltuaan aikaisemmin elinvoimainen. Syynä pidetään naurulokin taantumista ja sitä tietä tukkasotkan ja muiden pienikokoisten vesilintujen heikentynyttä pesimäsuojaa yhdyskuntien harventuessa (Mikkola-Roos ym. 2010). Selitys ei välttämättä päde merensaaristossa, jossa naurulokki on runsastunut seurantajakson aikana (taulukko 1, kuva 4). Sisävesillä naurulokki kuitenkin on taantuva, joskin enää silmälläpidettävän verran (kun se vielä 10 vuotta sitten oli vaarantunut ). Tukkasotka on vähentynyt myös muualla Itämeren piirissä, Baltian maissa ja etenkin Ruotsissa. Ruotsin taantuma kymmenen viime vuoden aikana on samansuuruinen kuin Suomen. HELCOM (2011) arvioi tukkasotkan kokonaisuudessaan vähentyneen runsaat 15 prosenttia Itämeren piirissä 10 viime vuoden aikana. Merisorsat Haahkakantojen dynamiikkaa olemme selostaneet yksityiskohtaisesti aikaisemmissa katsauksissa (mm. Hario & Rintala 2002, 2004, 2008). Lyhyt kertaus: Suomenlahden kannanlasku alkoi jo1980-luvun puolivälissä mutta Turunmaan ja Ahvenanmaan vasta 1990-luvun puolivälissä, jolloin kokonaiskantamme rupesi nopeasti pienenemään. Siitä pitäen eteläisten merialueiden kannat LINNUT-VUOSIKIRJA

4 SAARISTOLINTUKANTOJEN KEHITYS SUOMENLAHTI Gulf of Finland 1. Itäisen Suomenlahden kansallispuisto (100, jotka pääosin kans.puistorajauksen sisällä), Hokkanen 2006, T. Hokkanen, A. Vuorio, U. Koponen ym. 2. Pernaja, Aspskär (6), H. Malkio ym. 3. Porvoo, Långören (10), M. Hario ym., A. Below, G. Nordenswan 4. Porvoo, Söderskär (25), M. Hario ym., A. Below, G. Nordenswan 5. Sipoo (120), Luostarinen 2003, 2010, M. Luostarinen 6. Helsinki (164), M. Luostarinen, T. Seimola ym. 7. Espoo (116), M. Luostarinen 8. Itä-Kirkkonummi (16+), P. Pirinen ym., M. Mikkola-Roos ym. 9. Muu Kirkkonummi (62), P. Rusanen 10. Kirkkonummi, Rönnskär (16), Pöyhönen 2002, P. Ikonen, H. Selin ym. 11. Inkoo, Strömsö (8), J. Niittylä, P. Niittylä 12. Tammisaaren itäinen saaristo (40), Rusanen Hanko, Tvärminne (16 haahkasaarta, 60 muuta), M. Kilpi, M. Öst 14. Hanko, Tulliniemi Russarö (56), Lehikoinen ym. 2006, A. Lehikoinen 15. Hanko, Läntinen selkä (16 haahkasaarta, 125 muuta) Kilpi 1987, M. Kilpi LOUNAISSAARISTO SW Archipelago 16. Dragsfjärd, Gullkrona (23), M. Rautkari, V. Multala 17. Dragsfjärd, Vänö (77), Miettinen 1997, M. Nordström, J. & M. Högmander ym. 18. Nauvo Parainen, Trollö (36), R. Lemmetyinen, M. Nordström, Mia Rönkä, V. Multala ym. 19. Nauvo, Trunsö (60), J. Högmander, M. Nordström ym. 20. Korppoo, Brunskär (n. 65), M. Nordström ym., V. Multala 21. Korppoo, Jurmo Utö (n. 65), M. Nordström, J. & M. Högmander ym. 22. Rymättylä, Aasla (n. 40 km²), Saari 1999, L. Saari 23. Velkua (19), von Numers 1995, M. v. Numers 24. Kustavi (29), R. Blomqvist, R. Tenovuo, Mia Rönkä, P. Alho ym. 25. Lokalahti (17), R. Blomqvist 26. Föglö, Klåvskär (n. 85 haahkasaarta, 6 muuta), Sandelin 2004, A. Arkiomaa ym. 27. Föglö, Bänö (reittilaskenta, merisorsat), J. Franzén Kuva 2. Saaristolintuseurannan näytealueet, joiden aineistot ovat pohjana tämän katsauksen TRIM-analyyseissä. Paikannimen perässä on tutkittujen saarten lukumäärä (sulkeissa), julkaisuviitteet ja/ tai laskijoiden nimet. Yhteensä saaria on 2090, keskimäärin 45 per alue (vaihteluväli 6-233). Fig. 2. The study areas along the coasts of Finland from which information for the TRIM analysis was received. The number of islands monitored is in brackets, followed by the names of the census takers and/or the citations to publications. Total number of island amounted to 2090, mean 45 per study area (range 6 233). 28. Lemland, Lågskär (10), P. Rintamäki, T. Aalto ym., A. Vähätalo, P. Saikko, Laaksonen Hammarland Eckerö (50), Tanskanen ym. 1994, Halkka ym POHJANLAHTI, ETELÄINEN Southern Bay of Bothnia 30. Rauman eteläinen saaristo (12), T. Santamaa ym. 31. Luvia (28), Mäntylä ym. 1993, I. Lilja 32. Pori, Kuuminainen (25), K. Nuotio, K. Helppi, J. Lampolahti ym., Erkkilä & Jutila Merikarvia, Köörtilä (18), M. Saiha 34. Vaasa, Torgrund (40), Pahtamaa 2006, T. Pahtamaa 35. Mustasaari, Norrskär (9), Hildén ym. 1995, Salomonson ym. 2007, M. Hario 36. Mustasaari, Björkögrunden (40), Hildén ym. 1995, T. Pahtamaa 37. Mustasaari, Valassaaret (n. 80), Hägg & Bäck 2008, Warén 2004, J. Hägg 38. Merenkurkku, pohjoinen (233), Pahtamaa 1999, T. Pahtamaa POHJANLAHTI, POHJOINEN Northern Bay of Bothnia 39. Pietarsaari (6), Wistbacka 1999, R. Wistbacka 40. Luoto (65), Jakobsson ym. 2006, H. Tikkanen, R. Wistbacka 41. Kokkola (12), Hongell 2003, H. Hongell 42. Kalajoki, Rahja (6), Tikkanen & Tuohimaa 2003, Hannila ym Ii, Krunnit (23), Helle ym. 1988, Timonen Simo Tornio (n. 150), Rauhala & Suopajärvi 2002, P. Rauhala 45. Perämeren kansallispuisto (37), Rauhala 2007, P. Rauhala Muita laajoja alueinventointeja, joiden tietoja on hyödynnetty tässä katsauksessa, olivat Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueen (Stjernberg 1986, Miettinen 2004), Turunmaan saariston (E. Lehikoinen ym. 2003), Suupohjan rannikon (Byholm 2001), Porvoon seudun (Leivo 2007) ja Uudenmaan (Solonen ym. 2010) laskennat. Nämä eivät kuitenkaan ole pysyviä saaristolintuseurannan näytealueita eivätkä siten sisälly yo. luetteloon. ovat jatkuvasti laskeneet mutta Pohjanlahden (pienemmät) kannat heilahdelleet voimakkaasti, joskin suunta sielläkin on ollut kääntymässä alas. Yllättäen vuonna 2010 lähes kaikkien Suomenlahden näytealueiden parimäärät kääntyivät nousuun (10 aluetta) tai vähintään pysyivät ennallaan (2 aluetta; kolmelta alueelta ei saatu tuoretta tietoa) (kuva 3). Myös Lounaissaaristossa moni näytealue osoitti elpymisen merkkejä. Pahimmasta alhostaan nousivat suuralueet Trollö, Gullkrona, Jurmo-Utö, Vänö, Aasla ja Bänö. Suunnilleen ennallaan säilyttiin Brunskärissä, ja laskua oli vain Trunsössä. Pohjanlahden osapopulaatioista Kuuminainen nousi selvästi, mutta Norrskär laski. Nousun syynä oli erinomainen lentopoikastuotto eteläisillä merialueilla vuonna 2007, jolloin sukukypsyyteen varttui tavallista enemmän lintuja vuonna Myös vuosi 2008 oli hyvä vuosi, joten kanta voi olla nousujohteinen vielä pari vuotta (pitkään laskeneessa kannassa pesinnän debyytti-ikä myöhentyy, Hario & Rintala 2009). Tämä kuvassa 3 dramaattiselta näyttävä nousu ei kuitenkaan TRIM-analyysissä riitä muuttamaan haahkan kokonaistrendiä, jonka laskusuuntaus on hieman kiihtynyt edellisestä tilannekatsauksesta vuonna 2007 (laskua siihen mennessä keskimäärin 2,2 % per vuosi, nyt 2,3 % [taulukko 1]). Vuoden 2010 piikki huomioon ottaen ja keskimääräisen vuotuisen muutoksen perusteella arvioiden nykykanta on 57 % vuoden 1986 kannasta eli vajaat paria (taulukko 1). Ahvenanmaalla ei kuitenkaan uskota kannanlaskuun, vaan maakuntahallitus on uudelleen aloittamassa haahkan kevätlinnustuksen vetoamalla mm. siihen, että BirdLife International (2009) pitää haahkan suojelutasoa suotuisana ja että suomalainen saaristolintuseuranta ei ole kyennyt osoittamaan haahkan vähentyneen nimenomaan Ahvenanmaalla. Viimeksi mainittu johtuu liian vähäisestä näytealuemäärästä Ahvenanmaalla, edellinen siitä, että BirdLife ottaa kantaa haahkaan lajina koko sen laajalla levinneisyysalueella, ei siis erikseen Itämeressä. Nurinkuriseksi tilanteen tekee se, että Ruotsissa kannankehitys on varsin samanlainen kuin Suomessa: nousua 1990-luvun puoliväliin ja sen jälkeen pudotus yli puolella (Green 2010). Erityisen voimakkaasti kanta on laskenut Tukholman saaristossa (M. Green, kirj. ilm.). Näin ollen sekä Suomen että Ruotsin puolella haahkakannat ovat laskeneet yli 50 % kymmenessä vuodessa (vuosina , kuva 3) mutta eivät mukamas lainkaan Ahvenanmaalla! Ahvenanmaan virkamiesten 42 LINNUT-VUOSIKIRJA 2010

5 LINNUSTONSEURANTA Itämerellä haahka Somateria mollissima puuttuu pesivänä Latviasta, Liettuasta, Kaliningradista ja Puolasta. Suomessa haahka on taantumisestaan huolimatta edelleen runsas, näkyvä ja kuuluva osa merimaisemaa. JUHA LAAKSONEN oma aineisto pohjaa yhteen havaintosarjaan Kumlingen saaristossa, tai ainakin se on ainoa, jonka viranomaiset tässä yhteydessä esittävät (ks. ax/.composer/upload//naringsavd/skogsbruksbyran/jaktochviltvard/riktlinjer_ejder_2011.pdf). He jättävät esittämättä eräitä heille hankalampia aikasarjoja, mm. Föglön Bänön aikasarjan, joka on mukana saaristolintuseurannassa ja joka näyttää samaa laskevaa trendiä kuin Ruotsin aikasarjat sekä Suomen 43 näytealueen yhteensä 1904 haahkasaaren aineistot, joissa on keskimäärin pesää vuodessa! Jatkossa saaristolinnustoseuranta on saatava tehokkaammaksi Ahvenanmaalla mm. ottamalla saaristolintulaskennat ohjelmaan myös Signilskärin ja Lågskärin lintuasemilla ja tuottamalla ajantasaista tietoa Klåvskärin IBA-alueilta. Ruotsin nykykanta on paria, mikä on noin 20 % pienempi kuin kanta 1970-luvun alussa, jolloin pitkäaikainen nousu vasta alkoi (Green 2010). Erityisesti kolmen viime vuoden aikana Ruotsissa on havahduttu erittäin voimakkaaseen laskuun ja poikastuoton hupenemiseen. Syyksi on esitetty mm. B1-vitamiinipuutosta (Balk ym. 2009). Suomenlahdella Söderskärillä kannanlaskua ja poikastuotantoa on seurattu ja analysoitu pitkään. Kannanlaskun mekanismi kytkeytyy täällä suuriin poikaskuolevuuksiin, jotka taas liittyvät poikasten ja emojen heikentyneeseen terveydentilaan, mahdollisesti ravintotilanteen ja patogeenien yhteisvaikutuksesta (Hollmén 2002). Sinänsä poikaskuolevuudet eivät Suomenlahdella ole olleet mittasuhteiltaan mitään maailmanennätysluokkaa; aivan samansuuruisia raportoitiin luvuilla Pohjanmeren ja Vattimeren kannanromahduksissa, kun vuosien ajan vakaasti nousseet kannat yhtäkkiä laskivat yhtä vakaasti; koettiin samanlainen vuoden nousu- ja laskurinteen amplitudi kuin Söderskärillä, mutta eri vuosikymmenillä (yhteenveto, ks. Hario & Rintala 2006). Vastaavanlaisia trendikäyriä on esitetty Skotlannista (Coulson 2010) ja Vienanmereltä (Karpovic 1987). Suomenlahden naaraiden kuolevuus on ollut samansuuruista kuin muuallakin maailmassa, prosenttia vuotuisesta kannasta (Hario ym. 2009), mikä on verraten tyypillistä pitkäikäisille, verkkaisen populaatiokehityksen omaaville lajeille. Ympäristön tila Itämerellä saattaa kuitenkin olla tekemässä haahkakantojen mahdollisen toipumisen hankalaksi. Itämeri rehevöityy, ja tämä on omiaan vaikeuttamaan vesilintujen ravintotaloutta (Rönkä ym. 2005). Myös merikotkan runsastuminen sekoittaa kuvaa. Paitsi että merikotka saalistamalla vähentää haahkoja, naaraita myös siirtyy pois merikotkien tieltä vanhojen pesimäalueiden ulkopuolelle pesimään (Kilpi & Öst 2002, Koryakin & Boyko 2005), jolloin pesälaskentoihin pohjaava seuranta vanhoilla alueilla voi antaa turhan pessimistisen kuvan kannankehityksestä. Toisaalta koirasvoittoisuuden kasvu läntisillä merialueilla viittaa naaraskuolevuuden todenmukaiseen nousuun (Kilpi ym. 2003, Lehikoinen ym. 2008), vaikkakaan naaraskuolevuus ei Suomenlahdella selittänyt kannanlaskua (Hario ym. 2009). Merikotka on paikallinen haitta mutta ei lentopoikastuotantoon vaikuttava perimmäinen tekijä. Merikotkan saalistus ei kyennyt estämään suuren vuosiluokan 2007 syntyä ja menestymistä. Nykytilanne Lounaissaaristossa kaipaisi laajaa selvitystä merikotkan saalistuksen todellisista vaikutuksista. Uudessa kansallisessa uhanalaisuusluokituksessa haahka on silmälläpidettävä ja koko Itämeren piirissä vaarantunut (HELCOM 2011). BirdLife Internationalin (2004) määritelmä suotuisasta suojelun tasosta on haahkan osalta auttamatta vanhentunut, eikä sitä pitäisi nykyään käyttää enää missään yhteydessä. Määritelmä pohjasi 1990-luvun lopun tilanteeseen, jolloin Itämeren kanta oli liki puoli miljoonaa paria. Nykyään Itämeressä on enää paria, eli kannat ovat romahtaneet 40 % runsaassa kymmenessä vuodessa, mikä LINNUT-VUOSIKIRJA

6 SAARISTOLINTUKANTOJEN KEHITYS Kuva 3. Saaristolintujen muutosindeksit koko merialueella Lajinimen perässä on keskimääräinen vuotuinen parien lukumäärä. Askeltavassa mallinvalinnassa malleihin hyväksyttiin Wald-testien perusteella vain merkitsevät tai likimain merkitsevät muutokset indeksien suuntauksissa. Symboliviivan osoittamissa indekseissä hyväksyttiin muutosvuodet merkitsevyydellä p < 0.2; yleistävimmissä kuvaajissa suuntausten muutosten hyväksynnässä käytettiin tiukempaa rajaa, p < Vuoden 2000 indeksi=1. Esimerkiksi luotokirvisen indeksit poikkeavat suuresti toisistaan eri merkitsevyystasoilla. Ylikorostunut nousu (p < 0.2) vuonna 2009 selittyy muutamalta näytealueelta raportoiduista melko suurista määristä muiden alueiden lukumäärätietojen puuttuessa. Figure 3. Archipelago bird population indices as estimated for overall area, Numbers in titles indicate mean sample size per year. According to stepwise model optimization, signiþcant or nearly signiþcant changes in trends were accepted. Symbolized lines refer to models with Wald tests p < 0.2; in further optimized models, p < is the base year. E.g. exceptional high index (p < 0.2) of Rock Pipit Anthus petrosus in 2009 is caused by high counts reported from a few sample sites along with missing counts from many other sites. Taulukko 1. Yleistrendit arvioituna kuvien 3 ja 4 (p < 0.05) estimoinnin perusteella. Muutoskerroin (M) kerrottuna sadalla ilmaisee vuotuisen muutoksen prosentteina. 1 x M 24 tuottaa suhteellisen muutoksen koko seurantajakson aikana. Table 1. General trends based on Figs. 3 and 4 (p < 0.05) estimates. Multiplicative slope (M) multiplied with 100 gives the annual change in percents. 1 x M 24 gives the proportional change during the total period. KUVAN 3 LAJIT FIGURE 3 SPECIES Laji Tieteellinen nimi Muutos- Keskivirhe t-testi- Merkit Suuntaus Kanta-arvio kerroin suure sevyys (paria) Lat. species name Multiplicative Standard t-statistics Statistical Long-term Trend Population slope error signiþcance estimate (pairs) Kyhmyjoutsen Cygnus olor <0.001 Voimakas kasvu Strong increase Merihanhi Anser anser <0.001 Voimakas kasvu Strong increase 7000 Kanadanhanhi Branta canadensis <0.001 Voimakas kasvu Strong increase 6400 Valkoposkihanhi Branta leucopsis <0.001 Voimakas kasvu Strong increase 3800 Tukkasotka Aythya fuligula <0.001 Lievä taantuminen Moderate decline Haahka Somateria mollissima <0.001 Lievä taantuminen Moderate decline Pilkkasiipi Melanitta fusca <0.001 Lievä taantuminen Moderate decline 5200 Tukkakoskelo Mergus serrator <0.001 Lievä taantuminen Moderate decline 4700 Isokoskelo Mergus merganser <0.001 Lievä taantuminen Moderate decline 3300 Ruokki Alca torda <0.001 Lievä kasvu Moderate increase Riskilä Cepphus grylle <0.001 Lievä taantuminen Moderate decline Luotokirvinen Anthus petrosus <0.001 Lievä kasvu Moderate increase LINNUT-VUOSIKIRJA 2010

7 LINNUSTONSEURANTA Kuva 4. Saaristolintujen muutosindeksit jaoteltuna kahteen merialuekokonaisuuteen, eteläiseen (Suomenlahti ja Lounaissaaristo, ympyrät) ja läntiseen (eteläinen Pohjanlahti ja pohjoinen Pohjanlahti, kolmiot) sekä koko merialueelle (viiva) vuosina Lajinimen perässä on keskimääräinen vuotuinen parien lukumäärä. Askeltavassa mallinvalinnassa malleihin hyväksyttiin Wald-testien perusteella vain merkitsevät tai likimain merkitsevät muutokset indeksien suuntauksissa. Symboloitujen viivojen osoittamiin malleihin hyväksyttiin muutosvuodet merkitsevyydellä p < 0.2; yleistävimmissä koko alueen kuvaajissa suuntausten muutosten hyväksynnässä käytettiin tiukempaa rajaa, p < Vuoden 2000 indeksi=1. Indeksit laskettuna koko merialueelle painottuvat alueittaisella otoskoolla. Esimerkiksi kalalokilla ylikorostunut nousu (p < 0.2) läntisellä alueella vuonna 2009 selittyy muutamalta näytealueelta raportoiduista melko suurista määristä muiden alueiden lukumäärätietojen puuttuessa. Figure 4. Archipelago bird population indices as estimated for southern and western sea area combinations (see Fig. 1) and overall, South refers to Gulf of Finland and SW Archipelago, and west means southern and northern Bay of Bothnia. Numbers in titles indicate mean sample size per year. According to stepwise model optimization, signiþcant or nearly signiþcant changes in trends were accepted. Symbolized lines refer to models with Wald tests p < 0.2; in further optimized models, p < is the base year. Overall indices are weighted by sample size of areas. E.g. exceptional high index of Common Gull Larus canus in west in 2009 (p < 0.2) is caused by high counts reported from a few sample sites along with missing counts from many other sites. KUVAN 4 LAJIT FIGURE 4 SPECIES Laji Tieteellinen nimi Muutos- Keskivirhe t-testi- Merkit Suuntaus Kanta-arvio kerroin suure sevyys (paria) Lat. species name Multiplicative Standard t-statistics Statistical Long-term Trend Population slope error signiþcance estimate (pairs) Meriharakka Haematopus ostralegus <0.01 Lievä kasvu Moderate increase 4000 Tylli Charadrius hiaticula <0.01 Lievä kasvu Moderate increase 1100 Punajalkaviklo Tringa totanus <0.001 Lievä taantuminen Moderate decline 4000 Rantasipi Actitis hypoleucos <0.01 Lievä taantuminen Moderate decline 1800 Karikukko Arenaria interpres <0.001 Lievä taantuminen Moderate decline 2800 Kalalokki Larus canus <0.001 Lievä kasvu Moderate increase Harmaalokki Larus argentatus Ei merkitsevä Vakaa Stable Not signiþcant Selkälokki Larus fuscus fuscus <0.001 Lievä taantuminen Moderate decline 3400 Merilokki Larus marinus <0.001 Lievä taantuminen Moderate decline 2000 Naurulokki Larus ridibundus <0.05 Lievä kasvu Moderate increase Kalatiira Sterna hirundo <0.001 Lievä kasvu Moderate increase Lapintiira Sterna paradisaea Ei merkitsevä Vakaa Stable Not signiþcant LINNUT-VUOSIKIRJA

8 SAARISTOLINTUKANTOJEN KEHITYS Kalliosaarten ja louhikoiden onkalopesijöinä ruokit Alca torda potevat runsastuessaan pahenevaa pesäpaikkapulaa. Ilmeisesti osa populaatiosta joutuu odottamaan pesäpaikan vapautumista, monet mahdollisesti koko ikänsä. JUHA LAAKSONEN on hälyttävä muutos. Viron nykykanta on paria, Tanskan , Saksan 1500 ja Venäjän Itämeren rannikon 200 paria (HELCOM 2011). Haahka puuttuu pesivänä Latviasta, Liettuasta, Kaliningradista ja Puolasta. Suomessa haahka on kuitenkin edelleenkin runsas, näkyvä ja kuuluva osa merimaisemaa. Saaristolintuseurannassa vuotuinen aineistokoon keskiarvo on ylivertainen muihin lajeihin nähden (kuten mainittu, pesää). Pilkkasiiven ja koskeloiden kantakäyrät (kuva 3) muistuttavat siinä määrin haahkan kantakäyrää, että tekisi mieli etsiä jotain yhtenäistä tekijää näiden kaikkien neljän merisorsan kannanvaihteluiden taustalta. Kaikilla kannannousu taittui 1990-luvun puolivälissä, ja pitkää laskua seurasi pieni taitos ylöspäin viime vuosina. Kiintoisasti pilkkasiiven lentopoikastuoton on todettu myötäilleen haahkan lentopoikastuoton vaihteluita Söderskärillä, ja sattumoisin vuosi 2007 oli myös sillä erinomainen poikastuotantovuosi (Hario 2008). Monin paikoin pilkkasiiven parimäärä nousikin juuri vuonna 2010 (mm. tiheiden kantojen alueilla Trunsössä ja Föglön Bänössä). Koskeloiden poikastenhoidon strategiat, ravinto ja poikueiden liikkuvuus ovat kuitenkin niin tyystin toisenlaiset kuin simpukansyöjien, ettei yhteisiä ongelmia ole helposti löydettävissä lukuun ottamatta isojen lokkien saalistusta. Ruokkilinnut ja luotokirvinen Riskilä on vähentynyt etenkin Valassaarilla sekä eteläisellä Perämerellä Luodossa ja Kokkolassa. Sitä vastoin Ahvenanmaan läntisessä saaristossa riskiläkannat ovat kaksinkertaistuneet sitten vuosien Erittäin suuria yhdyskuntakokoja laskettiin laajalla alueella Hammarlandissa ja Eckerössä vuonna 2007 (Halkka ym. 2007). Sikäläisittäin riskilöitä on jopa enemmän kuin koko Tukholman saaristossa. Myös Länsi-Turunmaan saaristossa kannat osoittavat kasvua, vaikka lukumäärät ovat paljon pienemmät kuin Ahvenanmaalla. Itäinen Suomenlahti on vankkaa riskiläaluetta, ja täällä kannat ovat enimmäkseen pysyneet vakaina tilapäisiä minkin (tai näädän, kuten Aspskärillä!) vierailuja lukuun ottamatta (ks. myös Bergman 1989). Kokonaiskanta (kuva 3) on keskisen Pohjanlahden laskun takia hienoisesti pienentynyt, noin yhden prosentin vuosivauhtia (taulukko 1). Toisin kuin riskilä, ruokki on runsastunut (kuva 3) myös Pohjanlahdella, ei pelkästään Ahvenanmaalla. Missä määrin pesäpaikkoja on enää tarjolla, on avoin kysymys (ks. Tanskanen ym. 1994). Aikuisten lukumäärät pesäpaikoilla ovat kuitenkin jatkuvasti nousseet, ja lähes kaikilla näytealueilla ruokkeja seurataan aikuislaskennoin. Kalliosaarten ja louhikoiden onkalopesijöinä ruokit potevat runsastuessaan pahenevaa pesäpaikkapulaa. Ilmeisesti osa populaatiosta joutuu jatkuvasti odottamaan pesäpaikan vapautumista, monet mahdollisesti koko ikänsä. Kärjistäen voisi sanoa, että peruskallion maassa jääkausi asetti ruokkilinnuille populaatiokoon ylärajan. Itäisen Suomenlahden kannat ovat neljässä eri vaiheessa romahdelleet (vuosina 1992, 2000, 2006 ja 2010), mutta toipuneet sitten verraten nopeasti, ilmeisesti juuri suuren kelluvan kannanosan ansiosta (Hario ym. 1993, Hokkanen 2006). Toisaalta poikastuotto itäisellä Suomenlahdella on ollut minkkien ja vesivahinkojen takia sangen vaatimatonta (Hokkanen 2006). Luotokirvinen on vakaasti runsastunut kaikkialla rannikoillamme (kuva 3), viime aikoina erityisesti Turunmaan ja Merenkurkun näytealueilla. Kannan vuosivaihtelut voivat kuitenkin olla suuria riippuen talven ankaruudesta ja jäänlähdön ajoittumisesta. Luotokirvinen pesii kahdesti kesässä, jos säät sallivat. Myöhäisinä keväinä linnut ehtivät pesiä vain kerran, minkä lisäksi edeltänyt talvi on usein tappanut vesirajan kirvisiä tavallista enemmän. Aikaisina keväinä tilanne kuitenkin nopeasti tasoittuu, koska ensipesijöistäkin suurin osa pesii kahdesti kesässä, jos vuosi vain antaa myöten (Hario 1997). Luotokirvinen saapuu aikaisin ja lähtee myöhään, joten sen luulisi pystyvän levittäytymään myös Perämerelle, mutta näin ei ole toistaiseksi tapahtunut juuri Kokkolaa korkeammalla. Kahlaajat Meriharakka on kahlaajista menestynein, ja sen kanta on ollut kasvusuuntainen (kuva 4, taulukko 1). Suotuisa kehitys johtuu epäilemättä lajin suuresta koosta ja aggressiivisesta käytöksestä saalistajaharmaalokkeja kohtaan sekä lajin erikoisominaisuudesta kahlaajien joukossa, nimittäin kyvystä ruokkia poikasia. Meriharakkaemot hakevat ravintoa kauempaa ja tuo- 46 LINNUT-VUOSIKIRJA 2010

9 LINNUSTONSEURANTA vat sen poikasilleen nokkapala kerrallaan, joten laji ei ole sidottu tiettyyn pesimähabitaattiin, jolta vastakuoriutuneet poikaset joutuvat itse hakemaan ravintonsa, kuten vaikkapa uhanalaiset etelänsuosirri ja lapinsirri. Niinpä meriharakka voi pesiä monenlaisissa ympäristöissä teollisuuskentiltä talojen katoille. Kattopesinnät ovat yleistyneet Helsingin seudulla ja niitä raportoidaan yhä useammilta paikkakunnilta rannikolla ja sisämaassa (mm. Vaasassa, Nyman & Panu 2009). Tietenkin nämä ovat vain kuriositeetteja, mutta kuvastavat lajin poikkeuksellista sopeutumiskykyä kahlaajien joukossa. Urbanisoituminen on näkynyt myös esiaikuisten suurina joutoparvina rannikkotaajamien nurmikentillä. Voimakkaimmin kannat ovatkin kasvaneet pääkaupunkiseudun saaristoissa ja ylipäätään etelärannikolla. Sitä vastoin Merenkurkussa ja Perämerellä meriharakka häviää vielä runsaudessa kaikille muille kahlaajille. Itämeren rantamien tyllikantoja kohtasi selittämätön hupeneminen 1970-luvulta 1990-luvulle, jolloin kannat pienenivät Suomessa, Virossa ja Saksassa (mutta eivät Ruotsissa, Ottvall ym. 2009). Sittemmin Suomen rannikkokannat kasvoivat, etenkin Lounaissaaristossa, ja nykyään tylli näyttää eteläisillä merialueilla saaneen takaisin vanhat asemansa (kuva 4). Pohjanlahden puolella tylli on ulkosaaristossa vähälukuinen ja puuttuu mm. Merenkurkun näytealueilta kokonaan Norrskäriä lukuun ottamatta. Sitä vastoin mannerrannoilla ja eräissä Perämeren saaristoissa se on varsin yleinen. Lajin päätyminen nykyiseen Punaiseen kirjaan ( silmälläpidettävä ) johtuukin sisämaakantojen (etenkin Lapin) voimakkaasta liki 50 prosentin taantumasta kymmenen viime vuoden aikana. Syitä ei ole osattu kuin arvailla (pesimämaaston umpeenkasvu, rantarakentaminen). Habitaattimuutoksia pidetään punajalkaviklon merkittävänä uhkatekijänä ja mahdollisesti taantumisen (kuva 4, taulukko 1) syynä. Nimenomaan avoimien alueiden sulkeutuminen niittyrannoilla ja entisillä laidunalueilla lienevät koituneet punajalkaviklolle haitaksi, kuten muillekin kahlaajille (Mikkola-Roos ym ). Merensaaristossa muutokset eivät ole olleet niin suuria kuin mannerrannoilla. Sisämaan linja-, piste- ja kartoituslaskentojen tuloksissa kannat näyttäisivät puoliintuneen sitten 1980-luvun alun, ja 10 viime vuoden lasku, 26 %, vei lajin elinvoimaisesta suoraan silmälläpidettäväksi. Saaristoseurannassa aineistokoko on kolminkertainen sisämaan otoksiin nähden (158 paria vs. 55 paria), eikä taantuma täällä ole ollut aivan yhtä jyrkkä, 22 %. Atlas-tilanne kuvaa rannikonläheisten pisteiden hupenemista ja samaa myös paikoin saaristossa, etenkin Lounaissaaristossa ja Ahvenanmaalla. Muualla Euroopassa lajin uhkatekijöiksi tiedetään mm. siilin harjoittaman pesäpredaation Hebriideillä Skotlannissa, lajin eurooppalaisella tihentymäalueella! Ihminen toi siilin saarille vuonna 1974 ja rupesi siirtämään niitä pois vuonna 2003 suuressa kahlaajien pelastusoperaatiossa (Fuller ym. 2010). Merensaariston rantasipit ovat vähentyneet siinä missä sisämaankin kannat, keskimäärin 1,8 % vuodessa (taulukko 1, kuva 4). Sisämaan maalintujen seurannassa vuotuinen vähenemä vuosina oli 1,4 % ja kannan kokonaistaantuma 33 %. Saaristolintuseurannassa lajia on pidetty marginaalisena (se pesii mannerrannoilla ja sisäsaaristossa), mutta silti vuotuisen otoksen keskiarvo, 50 paria, on suurempi kuin maalintuseurannan vastaava, 43 paria. Perämerellä laji onkin nykyisin toiseksi runsain kahlaaja punajalkaviklon jälkeen. Rantasipi nousi uhanalaisuusluokituksessa Luotokirvinen Anthus petrosus saapuu aikaisin ja lähtee myöhään, joten sen luulisi pystyvän levittäytymään myös Perämerelle, mutta näin ei ole toistaiseksi tapahtunut. JUHA LAAKSONEN LINNUT-VUOSIKIRJA

Keskisen Suomenlahden harmaalokkiprojekti

Keskisen Suomenlahden harmaalokkiprojekti Keskisen Suomenlahden harmaalokkiprojekti Kannanrajoitustoimet 2004 2007 Martti Hario, Jukka Rintala ja Jukka Tanner RIISTA- JA KALATALOUS TUTKIMUKSIA 4/2009 RIISTA- JA KALATALOUS TUTKIMUKSIA 4/2009 Keskisen

Lisätiedot

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO

Linnut. vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Linnut vuosikirja 2010 LUONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO SUOMEN LINTUJEN UHANALAISUUS 2010 Kirjokerttu Sylvia nisoria siirtyi elinvoimaisesta erittäin uhanalaiseksi edellisen arvioinnin jälkeen. Lajin kanta

Lisätiedot

Tunturihaukan suojelun taso Suomessa

Tunturihaukan suojelun taso Suomessa (Kaikki artikkelin kuvat on otettu Lapin ympäristökeskuksen erikoisluvalla.) Noin 50 vrk:n ikäinen, juuri pesästä lähtenyt ja auttavasti lentokykyinen tunturihaukan Falco rusticolus maastopoikanen. Kuva:

Lisätiedot

Selkämeren merkitys lintujen muuttoväylänä. Ismo Nousiainen ja Hannu Tikkanen

Selkämeren merkitys lintujen muuttoväylänä. Ismo Nousiainen ja Hannu Tikkanen Selkämeren merkitys lintujen muuttoväylänä Ismo Nousiainen ja Hannu Tikkanen Johdanto Pohjanmaan rannikkoa pidetään linnuille tärkeänä muuttoväylänä ja pesimäalueena. Selkämeren ja Merenkurkun merkitys

Lisätiedot

Linnut. vuosikirja 2013 L UONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO

Linnut. vuosikirja 2013 L UONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Linnut vuosikirja 2013 L UONNONTIETEELLINEN KESKUSMUSEO Vuoden lintu kartoituksen tulokset 2012 Mustakurkku-uikusta on tullut saariston lintu Tero Toivanen 4 LINNUT-VUOSIKIRJA 2013 Mustakurkku-uikun tiedetään

Lisätiedot

Kirjokertun (Sylvia nisoria Bechst.) pesimäkannan kehitys ja tila Lounais-Suomessa

Kirjokertun (Sylvia nisoria Bechst.) pesimäkannan kehitys ja tila Lounais-Suomessa Kirjokertun (Sylvia nisoria Bechst.) pesimäkannan kehitys ja tila Lounais-Suomessa Panu Kunttu Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry 31.1.2009 1 Kansikuva: Kirjokerttu laulaa usein ympäristöään korkeammalla

Lisätiedot

Kaulushaikaraseuranta onnistui yli odotusten Suomessa tuhat reviiriä

Kaulushaikaraseuranta onnistui yli odotusten Suomessa tuhat reviiriä Kaulushaikaraseuranta onnistui yli odotusten Suomessa tuhat reviiriä Petri Parkko, Veli-Matti Väänänen & Esa Lammi Omistamme tämän artikkelin edesmenneen Kimmo Seppälän (1985 2005) muistolle. Kaulushaikara

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää

SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO. 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää SISÄLLYSLUETTELO KORPPOON JURMON PESIMÄLINNUSTOKARTOITUS 2009 1. JOHDANTO 2. KESÄN 2009 LASKENNAT 2.1. Menetelmät ja laskenta-alue 2.2. Sää 3. TULOKSET 3.1. Jurmon pesimälinnusto vuoden 2009 laskennoissa

Lisätiedot

Kiljuhanhityöryhmän puheenjohtajat 1984 2014: Ilkka Koivisto Juha Markkola Aki Arkiomaa Minna Ruokonen Juha Merilä Petri Lampila

Kiljuhanhityöryhmän puheenjohtajat 1984 2014: Ilkka Koivisto Juha Markkola Aki Arkiomaa Minna Ruokonen Juha Merilä Petri Lampila Kiljuhanhityöryhmän puheenjohtajat 1984 2014: Ilkka Koivisto Juha Markkola Aki Arkiomaa Minna Ruokonen Juha Merilä Petri Lampila Kiljuhanhityöryhmän sihteerit 1984 2014: Juha Markkola Eino Merilä Ari Lavinto

Lisätiedot

Kerava Lahti-oikoradan vaikutukset Mäntsälän Vähäjärvenkallioiden. pesimälinnustoon A 12/2009. Yhteenveto vuosien 2002 2008 seurannan tuloksista

Kerava Lahti-oikoradan vaikutukset Mäntsälän Vähäjärvenkallioiden. pesimälinnustoon A 12/2009. Yhteenveto vuosien 2002 2008 seurannan tuloksista A 12/2009 Kerava Lahti-oikoradan vaikutukset Mäntsälän Vähäjärvenkallioiden metsäalueen pesimälinnustoon Yhteenveto vuosien 2002 2008 seurannan tuloksista Pekka Routasuo Ratahallintokeskuksen julkaisuja

Lisätiedot

Pyhäjärven linnusto 2010. Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu

Pyhäjärven linnusto 2010. Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto. Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu Pyhäjärven linnusto 2010 Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto Rauno Yrjölä, Oskari Kekkonen, Antti Tanskanen, Peter Uppstu Pyhäjärven linnustoselvitys 2010 Kevätmuutto, pesimälinnusto, syysmuutto Rauno

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2008

Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2008 Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja 2008 7/2008 Maaseudun kehittämisohjelmien teema-arviointi. Ohjelmakausi 2000 2006 6/2008 Alueellisen maaseudun kehittämisohjelman (ALMA) jälkiarviointi. Ohjelmakausi

Lisätiedot

Konneveden kalakannat vuosina 1978 2010

Konneveden kalakannat vuosina 1978 2010 Konneveden kalakannat vuosina 1978 2010 Pentti Valkeajärvi ja Timo J. Marjomäki RIISTA- JA KALATALOUS TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ 5/2013 RIISTA- JA KALATALOUS TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ 5/2013 Konneveden

Lisätiedot

Siipirikko 3 / 2011Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys r.y.

Siipirikko 3 / 2011Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys r.y. 3 2011 Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys r.y. 1 38. vsk Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys r.y. ISSN 0357-5705 Puheenjohtaja Hannu Lehtoranta Eevalantie 6 D 14, 83900 Juuka puh. 0500-186607

Lisätiedot

Trichomonas gallinae -alkueläimen aiheuttama sairaus vähensi viherpeippojen Carduelis chloris rengastusmääriä.

Trichomonas gallinae -alkueläimen aiheuttama sairaus vähensi viherpeippojen Carduelis chloris rengastusmääriä. Rengastusvuosi Rengastusvuosi Jari Valkama & Kalle Rainio Suomalaisen linturengastuksen 97. vuosi piti sisällään sekä iloisia yllätyksiä että ikäviä takaiskuja. Myyriä syövät petolinnut menestyivät Etelä-

Lisätiedot

Pöyry Finland Oy. Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY

Pöyry Finland Oy. Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Pöyry Finland Oy Luvian Lemlahden tuulivoimapuiston lintujen kevätmuuttoselvitys 2013 AHLMAN GROUP OY Raportteja 19/2013 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä

Lisätiedot

Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Ympäristötilasto Vuosikirja 2014

Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources. Ympäristötilasto Vuosikirja 2014 Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och naturresurser Environment and Natural Resources Ympäristötilasto Vuosikirja 2014 Environment Statistics Yearbook 2014 Ympäristö ja luonnonvarat 2014 Miljö och

Lisätiedot

Ilmastotietoja ja skenaarioita pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisohjelmaa varten

Ilmastotietoja ja skenaarioita pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisohjelmaa varten Ilmastotietoja ja skenaarioita pääkaupunkiseudun ilmastonmuutokseen sopeutumisohjelmaa varten Ari Venäläinen, Milla Johansson, Juha Kersalo, Hilppa Gregow, Kirsti Jylhä, Kimmo Ruosteenoja, Leena Neitiniemi-Upola,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUS EKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUS EKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 108 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 108 AJANKOHTAISTA MAATALOUS EKONOMIAA CURRENT TOPICS IN AGRICULTURAL

Lisätiedot

Energiatehokkuuden kehittyminen Suomessa. Arviot menneisyydestä ja tulevaisuudesta

Energiatehokkuuden kehittyminen Suomessa. Arviot menneisyydestä ja tulevaisuudesta SEARCH 180 O HL I G H T S VI S I Göran Koreneff Leena Grandell Antti Lehtilä Tiina Koljonen & Nils-Olof Nylund G Arviot menneisyydestä ja tulevaisuudesta HI NS SC I E N CE T RE Energiatehokkuuden kehittyminen

Lisätiedot

Ukuli. Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry 1/2010, 41.vsk

Ukuli. Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry 1/2010, 41.vsk Ukuli Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry /00,.vsk Ukuli /00, 0.vsk SISÄLLYS JULKAISIJA: Turun lintu eteellinen yhdistys ry PL, 00 Turku www.tly.info TOIMITUS / REDAKTION ukuli@tly.info Päätoimi aja: Mikko

Lisätiedot

VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS, TUOTTAVUUS JA KASVU

VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS, TUOTTAVUUS JA KASVU PELLERVON TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN RAPORTTEJA N:o 198 PELLERVO ECONOMIC RESEARCH INSTITUTE REPORTS No. 198 VÄESTÖRAKENTEEN MUUTOS, TUOTTAVUUS JA KASVU Janne Huovari Jaakko Kiander Raija Volk Helsinki

Lisätiedot

Raputalouskatsaus 2007. Markku Pursiainen ja Timo Ruokonen (toim.)

Raputalouskatsaus 2007. Markku Pursiainen ja Timo Ruokonen (toim.) Raputalouskatsaus 2007 Markku Pursiainen ja Timo Ruokonen (toim.) R I I S T A - J A K A L A T A L O U S S E L V I T Y K S I Ä 3 / 2 0 0 8 RIISTA- JA KALATALOUS S E L V I T Y K S I Ä 3 / 2 0 0 8 Raputalouskatsaus

Lisätiedot

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN

SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN SIIKAISTEN JÄNESKEITAAN TUULIVOIMAPUISTON LINTUJEN SYYSMUUTTO- SELVITYS 2012 AHLMAN Konsultointi & suunnittelu SISÄLLYSLUETTELO Raportista... 4 Selvitysalueen yleiskuvaus... 4 Työstä vastaavat henkilöt...

Lisätiedot

Kirjoittajien osoitteet Authors addresses:

Kirjoittajien osoitteet Authors addresses: Uhanalaisen keltaverkkoperhosen väheneminen jatkuu Juha Jantunen 1, Tiina Vitikainen 1, Jere Salminen 2, Kimmo Saarinen 1 JUHA JANTUNEN 1 Keltaverkkoperhonen on tasavärisempi kuin kirjoverkkoperhonen.

Lisätiedot

Ukuli. Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry 1/2008, 39.vsk

Ukuli. Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry 1/2008, 39.vsk Ukuli Turun Lintutieteellinen Yhdistys ry 1/2008, 39.vsk Ukuli 1/2008, 39.vsk SISÄLLYS JULKAISIJA: Turun lintu eteellinen yhdistys ry PL 67, 20101 Turku www.tly.info TOIMITUS / REDAKTION ukuli@tly.info

Lisätiedot

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET

TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMA- LOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Hannu Tikkanen 23.01.2013 TORNION RÖYTTÄN MERITUULIVOIMALOIDEN LINNUSTOVAIKUTUKSET Tarkastus Päivämäärä 23/01/2013 Laatija Hannu Tikkanen Tarkastaja

Lisätiedot

Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010

Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010 Etelä-Suomen kuljetuskäytävän kilpailukyvyn kehittäminen Etelä-Suomen logistiikkabarometri 2/2010 Logistiikka-alan suhdannetilanne ja näkymät Johanna Särkijärvi Sakari Kajander Turun yliopisto MERENKULKUALAN

Lisätiedot

Vaasan lintuatlas 2005 2008 pesimälinnusto maisemarakenteessa

Vaasan lintuatlas 2005 2008 pesimälinnusto maisemarakenteessa Vaasan lintuatlas Muita linnustotutkimuksia Vaasan lintuatlas 2005 2008 pesimälinnusto maisemarakenteessa Jan Nyman & Jorma Panu Tässä kirjoituksessa käsitellään Vaasan yleiskaavan luontovaikutusten arviointia

Lisätiedot

RAJAKIIRI OY TORNION RÖYTTÄN TUULIPUISTON LAAJENNOKSEN (PUUSKA 2) LINNUSTOSELVITYS LAPIN VESITUTKIMUS OY

RAJAKIIRI OY TORNION RÖYTTÄN TUULIPUISTON LAAJENNOKSEN (PUUSKA 2) LINNUSTOSELVITYS LAPIN VESITUTKIMUS OY 20403 RAJAKIIRI OY TORNION RÖYTTÄN TUULIPUISTON LAAJENNOKSEN (PUUSKA 2) LINNUSTOSELVITYS i Rajakiiri Oy RAJAKIIRI OY TORNION RÖYTTÄN TUULIPUISTON LAAJENNOKSEN (PUUSKA 2) LINNUSTOSELVITYS 20403 21.11.2012

Lisätiedot