[Järvenpään lukio 2013] Pääkirjoitus. Lukiokoulutuksen uudistamisesta. Unelma velkakatosta. Alexander Stubb kylässä. Avaruussäätä tutkimassa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "[Järvenpään lukio 2013] Pääkirjoitus. Lukiokoulutuksen uudistamisesta. Unelma velkakatosta. Alexander Stubb kylässä. Avaruussäätä tutkimassa"

Transkriptio

1 lu

2 Pääkirjoitus Lukiokoulutuksen uudistamisesta Unelma velkakatosta Alexander Stubb kylässä Avaruussäätä tutkimassa Järvenpään lukiolaiset Euroopan huipulla Suuri seikkailu opettajavaihdossa Kiinassa Haastattelussa kiinalainen englanninopettaja Xia Cao, Rosy Kiina-projektin terveiset Mi estancia en Finlandia One Year in Järvenpää Deportes en Paraguay Japanese Food My experiences in Järvenpää Tyttäret innostivat matkalle Tansaniaan Tampere kahdeksassa tunnissa Uskoa ja meditaatiota metropolissa Johtajat jakoivat neuvojaan Järvenpään lukion RYLA -seminaarissa Elämyksiä extreme-kurssilla Liikuntatunnilla vierailulla vanhusten luona Kieli on kiehtova väline Kannet: kuvaus ja suunnittelu, kuvataidelinjan opiskelija Sarinja Kuokkanen. 2 [Järvenpään lukio 2013]

3 Järvenpään nuorisoparlamentti prosessiuhri vai elitismin kehto? Sisältö Opintopiirit vuosikatsaus Kilpailumenestystä fysiikassa Lentokoneen ja öljykentän kautta Järvenpään lukioon Setälä-symposium Setälä ja Suomen suku Opiskelua Järvenpään lukion aikuislinjalla Kevät informaatikon sijaisena Facebook-vapaa ihminen Hämärä kuu Opettajien bändiesitys Draamaa Järvenpään lukiossa Musiikin voimavirtaa! Näkökulmia meluun ja hiljaisuuteen Mietteitä lukiodiplomikonsertista Miten käytän musiikkia oppimisen tukena? Kansanmusiikki tutustumisen arvoista Musiikkidiplomi kuin lopettaisin huipulla Tea Lindroos Laatikkopäitä käytävällä C1 Animaatiot totista työtä! Elokuvakurssit lukion suola ( tai sokeri, riippuu kummasta tykkää ) 3D-tulostus tulossa kouluihin! Diplomityö Kuvataiteilijana meillä ja maailmalla 3

4 Pääkirjoitus L ukuvuosi alkoi Järvenpään lukiossa tuttuun tapaan vauhdikkaasti. Ministeritason vierailut ovat viime vuosina olleet koulullamme miltei arkipäivää. Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb, joka saapui koulullemme jo ensimmäisen jakson alkupuolella, totesikin vierailunsa alussa taksinkuljettajansakin ihmetelleen, mistä oikein johtuu se, että kaikki ministerit tuntuvat vierailevan yhtenään juuri Järvenpään lukiossa. Lukuvuoden ministerivierailujen huipentuma oli kuitenkin yhteiskuntaopin soveltavalla kurssilla syntynyt Velkakatto-projekti, jossa opiskelijat kehittivät aloitteen perustuslain muuttamiseksi sillä tavoin, että julkisen sektorin velkaantuminen pysähtyisi 60 %:iin valtion kokonaisbruttokansaintuotteesta. Projekti sai haastateltavakseen koulullemme valtionvarainministeri Jutta Urpilaisen, ja sekä Nelonen että Helsingin Sanomat uutisoivat keskustelusta. Kansainvälisyys on keskeinen osa koulumme identiteettiä. Tänäkin vuonna koulumme osallistui erilaisiin kansainvälisiin projekteihin, joista tässä julkaisussa esitellään Kiina-projektia sekä fysiikan avaruussää- ja Cern-projekteja. Muita koulumme projekteja ovat esimerkiksi Saksa- ja Ranska- projekti, Ruotsi-projekti ja Pasadena-projekti. Koulussamme on lisäksi alkanut tänä vuonna Opetushallituksen rahoitusta saanut Venäjä-projekti, jonka yksi keskeinen tavoite on sosiaalisen median käytön kehittäminen kansainvälisten projektien osana. Projektissa pyritään lisäksi yhdistämään yhteiskunnallista, taloustieteellistä ja luonnontieteellistä näkökulmaa Venäjän tarkastelussa. Kansainvälisten projektien lisäksi kansainvälisyys näkyi koulumme arjessa myös opiskelija- ja opettajavaihtojen kautta. Koulullamme oli tänä vuonna kymmenen vaihto-opiskelijaa. Lisäksi opettajavaihdon kautta saimme vieraaksemme opettajan sekä Espanjasta että Kiinasta. Myös monilla yksittäisillä kursseilla tapahtui arkisen aherruksen lisäksi ja sen osana! monenlaista mielenkiintoista. Tässä julkaisussa esillä ovat muun muassa Ryla-seminaari, extreme-kurssi, liikunnan kurssin vierailu vanhainkotiin, Katri Tapolan kirjailijavierailu ja uskonnon kurssin vierailu Suomen Islam-seurakuntaan ja Helsingin buddhalaiseen keskukseen. Koulussamme pyrittiin myös lisäämään yhteisöllisyyttä opiskelijoiden kesken kehittämällä opintopiirityöskentelyä. Kulissien takana tapahtui myös paljon sellaista, josta ei vielä tässä vuosijulkaisussa juurikaan kerrota. Koulussamme 4 [Järvenpään lukio 2013] on lähdetty innokkaasti kehittämään jo asemansa vakiinnuttaneiden musiikki-, kuvataide- ja koripallolinjojen rinnalle erilaisia suuntautumisvaihtoehtoja. Keväällä 2013 Järvenpään lukioon hakevien opiskelijoiden oli ensimmäistä kertaa mahdollista hakea joko luonnontieteelliseen tai talouden ja yrittäjyyden suuntautumisvaihtoehtoon. Suuntautumisvaihtoehtojen tarkoituksena on tarjota opiskelijoille jo lukio-opintojen aikana usein oppiainerajat ylittävää aihepiirin syventävää tietämystä. Suuntautumisvaihtoehtojen kautta tehdään myös yhteistyötä koulun ulkopuolisen yhteiskunnan kanssa sillä tavoin, että opiskelijat saavuttavat jo lukio-opintojen aikana jatko-opinnoissa ja työelämässä hyödyllisiä tietoja ja taitoja sekä laajempaa yhteiskunnallista ymmärtämystä aihepiiristään. Keväällä 2013 koulullemme saapuivat myös ensimmäiset tablet-laitteet. Tieto- ja viestintäteknologian tulo lukioopetukseen on keskusteluttanut sekä julkisuudessa että opettajien ja opiskelijoiden keskuudessa. Ylioppilaskirjoitusten muuttuminen sähköiseksi vauhdittaa tvt:n hyödyntämistä kaikissa lukioissa ja eri oppiaineissa. Modernissa Järvenpään lukiossa tieto- ja viestintäteknologinen varustelutaso on hyvä ja tvt:n käyttö opetuksessa on ollut jo pitkään arkipäivää. Hyvään tilanteeseen ei kuitenkaan ole tuudittauduttu, vaan koulun tvt-strategiaa on työstetty viime vuosien aikana poikkeuksellisen tehokkaasti. Viestintäteknologian lisääntyvä käyttö myös yksi merkki oppimiskäsityksessä hitaasti tapahtuvasta murroksesta: opiskelijaa ei nähdä enää ulkopuolelta annetun tiedon papukaijamaisena toistajana, vaan aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä, joka muodostaa itse merkityksiä ja osaa suhtautua saamaansa tietoon kriittisesti. Samantapaiseen oppimiskäsityksen muutokseen kytkeytyvät myös monet koulumme näkyvistä tapahtumista, kuten erilaiset kansainväliset ja yhteiskunnalliset projektit. Uusista suuntautumisvaihtoehdoista, erilaisista projekteista ja tablet-laitteiden käyttöönotosta saamme lukea lisää seuraavasta vuosijulkaisusta. Hyvin ansaittuja kesälomapäiviä toivottaen, Marjaana Svala äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, vuosijulkaisun päätoimittaja

5 Lukiokoulutuksen uudistamisesta L ukuvuoden aikana on käyty lukiokoulutuksen uudistamisesta vilkasta keskustelua niin mediassa kuin eri tilaisuuksissa. Minulle on syntynyt käsitys käydyistä keskusteluista, että ainakin kentällä on voimakas halu kehittää koulutustamme ja tehdä isojakin muutoksia lukiokoulutuksen osalta. Näiden pyrkimysten yhdeksi eteenpäin viejäksi on perustettu ProLukio ry., jonka puheenjohtajana toimii Järvenpään lukion entinen rehtori Atso Taipale. Lukion valtakunnallinen tuntijako ja opetussuunnitelma luovat raamit opetuksen järjestämiselle oppilaitoksissa. Loppuvuodesta 2012 asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä on laatia esitys lukion valtakunnalliseksi tuntijaoksi vuoden 2013 loppuun mennessä. Tavoite on, että uusi tuntijako ja opetussuunnitelma otettaisiin käyttöön syksyllä Aikataulu on haastava, kun otetaan huomioon ne odotukset, joita niin tuntijaon kuin opetussuunnitelman sisällön suhteen on esitetty. Yleisenä toiveena on, että päästäisiin eroon lukio-opetuksen pirstaleisuudesta. Tämän tavoitteen saavuttamista on arvioitu edistävän muun muassa luopuminen oppiaineiden yksittäisistä pakollisista kursseista sekä ilmiöpohjainen ja projektiopiskelu. Sisällöllisesti opetuksessa toivotaan painotettavan asiatietojen sijaan entistä enemmän geneerisiä taitoja kuten tiedonhankintaa, kriittistä arviointikykyä, yrittäjyyttä, riskinottokykyä ja luovuutta. Lisäksi halutaan, että kaikissa oppiaineissa olisi nykyistä systemaattisemmin yhteyksiä korkea-asteen opintoihin ja työelämään. Tämä tarkoittaisi, että jatko-opinto- ja uraohjaus integroituisi suunnitellusti kaikkiin oppiaineisiin. Tämän toivotaan nopeuttavan lukiolaisten sijoittumista jatko-opintoihin, joihin pääseminen on voinut viedä vuosia lukio-opintojen jälkeen. Lukio-opetuksen tavoitteiden saavuttamista mittaavat ylioppilastutkinnon kokeet. Tämän perusteella ensin olisi pitänyt uudistaa lukion opetussuunnitelma ja sen jälkeen ylioppilastutkinnon kokeet. Julkinen keskustelu viittaa kuitenkin siihen, että nyt oltaisiin ensin uudistamassa ylioppilastutkintoa vanhojen opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Keskeinen kysymys on ollut ylioppilastutkinnon kokeiden sähköistämisestä vuodesta 2016 alkaen. Voimassa olevat opetussuunnitelmat ovat jo nyt edellyttäneet tieto- ja viestintätekniikan käyttöä lukioissa, mutta ylioppilastutkinnon kokeet eivät. Lukuvuoden aikana ylioppilastutkintolautakunnalta on odotettu vahvistusta siitä, mitä oppiaineita tieto- ja viestintätekniikan käyttö koskisi ensimmäisessä vaiheessa. Lukioissa on myös toivottu tietoa ylioppilaskokeiden teknisestä toteutuksesta. Tieto- ja viestintätekniikan käyttö ylioppilaskirjoituksissa edellyttää useimmissa kouluissa investointeja aina tilojen sähköistämisestä lähtien. Teknisten ongelmien ratkaisu edellyttää, että kunnissa olisi riittävän varhaisessa vaiheessa tieto siitä, miten kokeet täytyy ja voidaan lukioissa järjestää. Ylioppilastutkintolautakunnan uusi puheenjohtaja professori Patrik Scheinin on esittänyt, että ylioppilastutkintoon tulisi kuulua lukion pakollisiin kursseihin perustuva yleissivistystä mittaava koe. Tämän kokeen asettaminen pakolliseksi kokeeksi on ongelmallista ylioppilastutkinnon ammatillisen tutkinnon perusteella suorittaville, sillä heidän ei tarvitse suorittaa yhtään lukiokurssia osallistuakseen ylioppilastutkinnon kokeisiin. Mikäli tällainen koe tulisi pakolliseksi, ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden olisi ajallisesti mahdotonta suorittaa lukion kaikkia pakollisia kursseja. Tämä olisi kenties mahdollista, jos lukion pakollisten kurssien määrää vähennettäisiin nykyisestä. Monet rehtorikollegani ovatkin tätä keskusteluissa toivoneet. Lukiokoulutusta halutaan uudistaa myös valtionosuusjärjestelmää muuttamalla. Kaavailuissa on esitetty, että lukion yhdeksi rahoituksen perusteeksi otettaisiin tuloksellisuus. Mittareina on esitetty muun muassa käytettyä opiskeluaikaa, opintojen keskeyttämistä, yksittäisen opiskelijan oppimisen edistymistä ja jatko-opintoihin sijoittumista. Keskusteluissa on ilmennyt, että mittareiden laatiminen ei ole helppoa muun muassa sen vuoksi, että lukioissa opintojen keskeyttäminen on yleensä vähäistä. Järvenpään lukio on tunnettu nykyaikaisen oppimisympäristön kehittäjänä. Nykyinen koulurakennus täyttää kymmenen vuotta ensi syksynä, ja oppilaitos on alusta alkaen ollut hyvin varusteltu tieto- ja viestintätekniikan osalta. Samoin oppilaitoksessa on vuosia toteutettu projekteja ja koulukohtaisia kursseja, joissa on yhdistetty eri oppiaineiden opiskelua samanaikaisesti eli opiskeltu ilmiöpohjaisen opiskelun periaatteita noudattaen. Osa näistä kursseista on toteutettu myös kansainvälisinä yhteistyöhankkeina. Näistä projekteista löytyy kuvauksia myös tästä lukuvuosijulkaisusta. Lisäksi eri aineiden yhteydessä on jo nyt tehty vierailuja korkeakouluihin, ja osassa aineita on opiskeltu jo lukioaikana yliopistokursseja. Oppilaitokseen on muodostunut perinteeksi järjestää niin sanottu urapäivä, johon kaikkien aineiden opettajat osallistuvat. Monipuolisesta tarjonnastamme huolimatta oppilaitoksen toiminta on ollut kustannustehokasta, ja esitetyt tuloksellisuusmittarit tukevat oppilaitoksemme toimintakulttuuria. Mielestäni valtakunnalliset uudistusajatukset sopivat hyvin yhteen niiden pyrkimysten kanssa, joiden suuntaisesti Järvenpään lukiossa on jo vuosia toimintaa pyritty kehittämään. Monet toteuttamamme projektit ovat olleet useasti niin sanottua ylimääräistä työtä tai vaatineet muita resursseja. Mikäli esitetyt uudistukset menisivät läpi, tulisi näistä ylimääräisistä hankkeistamme osa niin sanottua normaalia toimintaa. Tässä mielessä uudistukset ovat tervetulleita oppilaitokseemme. Kiitos kuluneesta lukuvuodesta opiskelijoille, henkilökunnalle ja yhteistyökumppaneille! Marja-Liisa Lehtiniemi Järvenpään lukion rehtori 5

6 Unelma velkakatosta J oulukuun 19. päivä vuonna 2012 Järvenpään lukion areenan valot on himmennetty. Parrasvaloissa istuvat opiskelijat Teemu Weckström ja Hannamari Turunen ottavat tiiviin katsekontaktin valtiovarainministeri Jutta Urpilaiseen. Perustuslaki uusiksi! Suomen valtion velkaantuminen on pysäytettävä! opiskelijat vaativat. Tuhatpäinen yleisö seuraa keskittyneenä, kuinka valtiovarainministeri liikehtii hieman hermostuneen oloisena. Kuinka tähän tilanteeseen on tultu? Vierailut Urpilaista haastattelivat opiskelijat Teemu Weckström ja Hannamari Turunen. Vaikuttaminen ja demokratiakasvatus tavoitteina Järvenpään lukiota ei voi profiloida ilman termejä demokratiakasvatus ja projektit. Lukiomme opettajat ja opiskelijat ovat mahdollistaneet sen, että meidän lukiossamme voi myös pelkän keskiaikaisen ulkoaopettelun sijasta oikeasti hyödyntää tietoa. Lukion tehtävänä on avartaa ajattelua, ja mielestäni projektimaisella työskentelyllä ajankohtaisten aiheiden parissa se toteutuu mitä erinomaisimmin. Tästä on esimerkkinä Velkakatto-projekti. Velkakatto-projekti syntyi Sami Tammisen yhteiskuntaopin soveltavalla kurssilla (YH05). Oppilaiden ainoa ohjeistus oli, että tehkää jotain vaikuttavaa. Muutaman ajatusleikin, parin pyhittävän puheen ja säkenöivän sanasodan 6 [Järvenpään lukio 2013]

7 7

8 Vierailut jälkeen idea oli valmis: päätimme tehdä kansalaisaloitteen velkakattolaista. Aloitteen mukaan perustuslakia tulisi muuttaa niin, ettei julkinen sektori saisi velkaantua yli 60 % valtion kokonaisbruttokansantuotteesta. Mikäli Suomelle asetettaisiin stoppi vastuuttomalle rahankäytölle, Suomella olisi mahdollisuus säästyä turmion tuovalta velkakierteeltä. Jotta aloite päätyisi eduskunnan käsittelyyn, se tarvitsisi yli ström ja Hannamari Turunen haastoikannatusääntä taakseen. Alea iacta est. vat Urpilaisen työryhmän laatimilla kysymyksillä. Ammattipoliitikko on aina ammattipoliitikko, eikä sellaista ihan heongelmia satelee ti saa nurkkaan ajetuksi. Ehdottomasti Virallisen valitettavaa, mutta päällem- vierailu antoi varmasti jokaiselle aktiivime satoi ongelmien koko kaunis kirjo. selle kuuntelijalle jotain uutta, mutta rehuolimatta kansalaisaloitteen ajankoh- hellisyyden nimissä on todettava, että taisuudesta, radikaalisuudesta, nuoriso- valtiovarainministeri osasi ristiriitaisen lähtöisyydestä ja poliittisesta sitoutu- retoriikan tanssin paikoittain turhan hymattomuudesta mediat eivät osanneet vin. Samalla hän sanoi, ettei velkakatostarttua siihen. Teimme ja toteutimme ta kannata tehdä lakimuutosta, mutta lukuisia eri markkinointisuunnitelmia, sellaisessa olisi hyvä pysyä. Eli suomeksoittelimme pitkiä iltoja ja sähköposti- si Urpilaisesta olisi kiva, jos me emme viestien naputtelusta niveliäni kolottaa ottaisi lainaa, mutta otetaanpa nyt kuiedelleen. Tottahan toki muutama me- tenkin. Klassinen nössöasenne, voisin dia ideaan tarttuikin, mutta kannatta- ehkä melkein kannattaa, on diplomatijailmoituksia se ei valitettavasti tuntu- an kulmakiviä. Toisekseen hän mainitnut kunnolla tuovan. Hämmästeleviin si, ettei nykyinen talousjärjestelmä toikysymyksiimme saimme aina samat mi ja tilalle tarvittaisi kestävämpää kavastaukset: kannatusilmoituksen jät- pitalismia. Ainoana erona nykyiseen olitäminen oli teknisesti liian vaikeaa tai si se, että se toimisi paremmin. Harvoin idea oli liian poliittinen. Toisin sanoen näkee näin konkreettisia ehdotuksia. Suomi on liian suomalainen todellisilvelkakeskustelu uutisoitiin Neloselle muutosaskelille. En kiellä, ettei te- la ja Helsingin Sanomissa. Lukio sai hatkijä itse olisi se oman onnensa seppä, tuunsa jälleen uuden sulan brändäykmutta tulipahan tuossa maistettua si- sessä ja koko projekti opetti ainakin ittä puhtaan kitkerää huonoa tuuriakin. selleni paljon uutta. Toki jo pelkästään kansantaloustieteeseen syventyminen taustatietojen selvittämiseksi oli mieurpilainen tarttuu haasteeseen lenkiintoista, mutta suurempana projostain kumman syystä uskon oikeu- jektin tuomana oppina näen markkidenmukaisuuden hyveeseen. Erään noinnin merkityksen. Vasta nyt ymhelsingin Sanomien kontaktin kaut- märrän, että nykypäivänä informaatita meille tarjoutui mahdollisuus saa- on saaminen ei ole ongelma, vaan se, da valtiovarainministeri Jutta Urpilai- kuinka kaikki tarpeellinen saadaan välinen Järvenpään lukiolle tentattavaksi tettyä kohteelle. Tai kuten filosofi Wittvelka-asioista ja kansalaisaloitteestam- genstein sen ovelasti kiteyttikin: Se, me. Työryhmämme innostui, sisuun- mitä sanotaan, täytyy sanoa selvästi. tui ja pisti itsensä likoon jälleen kerran. Teksti Joonas Mustonen 11G, VelkakattoOdotettu vierailupäivä koitti, ja projektin jäsen Kuvat Otto Jahnukainen, abi 2013 työryhmämme jäsenet Teemu Weck- 8 [Järvenpään lukio 2013]

9 Velkakeskustelun yhteydessä Järvenpään lukiossa järjestettiin kilpailu, jossa lukiolaiset saivat ehdottaa keinoja valtiontalouden parantamiseksi. Kuvassa Jutta Urpilainen (oik.) kukittaa kilpailun voittajan Juho Mölsän (vas.) 9

10 Vierailut Alexander Stubb kylässä Lukuvuosi alkoi ministerivierailulla. Vuorossa oli ulkomaankauppa- ja eurooppaministeri Alexander Stubb, joka on tunnettu pait- si asiaosaamisestaan myös kyvystään puhua niin, että hänen viestinsä myös ymmärtää. ministeri paljasti korttinsa. Hän aikoi kertoa maailmanpolitiikan ja ulkonnen valintaansa Jyrki Katai- maankaupan pelisäännöistä kolmella sen hallituksen ministerikun- eri tasolla: maailman, Kiinan ja Suomen. taan Stubb toimi Matti Vanhasen II hallituksen ulkoministerikaksinapainen, yksinapainen ja moninä Ilkka Kanervan jouduttua eromaan tehtävästä tekstiviestikohun saatte- napainen maailma lemana. Stubb valittiin myös kokoo- Maailman tason analyysissään Stubb muksen kansanedustajaksi vuoden maalasi kuvia nykymaailmasta histo2011 protestivaaleissa. Hänen valin- rialla ryyditettynä. Hän kuvasi, miten taansa siivitti muhkea, yli ää- maailma oli muuttunut toisen maanen saalis Uudenmaan vaalipiirissä; ilmansodan jälkeen ensi kaksinapaivain Timo Soini sai enemmän henki- seksi mahtimainaan USA ja Neuvostolökohtaisia ääniä. Aiemmin urallaan liitto, sitten yksinapaiseksi USA:n johstubb on toiminut europarlamentaa- tamaksi maailmaksi ja lopulta Barack rikkona ja ehtinyt myös väitellä tohto- Obaman aikana moninapaiseksi maariksi London School of Economicsis- ilmaksi. Uudet suurvallat ovat Stubta vuonna Aiheena hänellä oli bin mukaan saamassa yhä suurem tulevaa uraa ennakoiden Euroo- paa jalansijaa maailmanpolitiikassa. pan unionin joustava yhdentyminen. Monen muun tavoin Stubb nosti KiiJärvenpään lukioon Alexander nan, Brasilian ja Argentiinan tulevan Stubbin toi hänen ministerin roolin- maailmanjärjestyksen tukipilareiksi. sa. Häntä pyydettiin luennoimaan Stubb nimesi kolmeksi tämän hetsuomen ulkomaankaupasta painot- ken maailman mahdiksi Euroopan uniotaen erityisesti Kiinan kauppaa. Op- nin (EU), Yhdysvallat ja Kiinan. Näistä EU pilaskunnan puheenjohtajan Eeme- on maailman suurin talous, USA toisekli Peltosen alkutervehdyksen jälkeen si ja Kiina kolmanneksi suurin. Samalla E 10 [Järvenpään lukio 2013] Stubb luonnehti niiden erilaisia rooleja suurvaltoina vallattomalla pensselillä. USA voidaan Stubbin mukaan määrittää turvallisuuspoliittiseksi, Kiina talouspoliittiseksi ja EU elämäntapasuurvallaksi. Kaman viennistä uusiin menestysresepteihin Toiseksi Stubb paneutui Kiinaan. Made in China -tekstiin ovat kaikki törmänneet lukemattomia kertoja, mutta Stubbin mukaan tämä on vain kolikon toinen puoli. Kiina on myös yksi maailman suurimmista markkina-alueista. Yhtenä esimerkkinä tämän tarjoamista mahdollisuuksista Stubb mainitsi lukuja. Kiinassa on 500 miljoonaa internetin käyttäjää ja noin 400 miljoonaa keskiluokkaan luettavaa kuluttajaa. Ulkomaisilla yrityksillä on siksi potentiaalia kasvattaa tuotantoaan ja myyntiään Kiinassa huomattavasti. Stubbin mainitseman 300 suomalaisen Kiinassa toimivan yrityksen rinnalle mahtuu uusia yrittäjiä. Tien raivaaminen heille on myös yksi Stubbin virkatyön tavoitteista. Suomen suhteen Alexander Stubb

11 peräänkuulutti erityisesti kilpailukyvyn ylläpitämistä ja korkeaa koulutustasoa. Hän myös halusi nähdä Suomen viennin ja tuonnin osana globaalia taloutta. Hänen mielestään tullin tilastot viennin ja tuonnin määristä eivät kerro koko totuutta Suomen ulkomaankaupasta. Kaman vienti, kuten Stubb asian ilmaisi, ei ole itsessään tie onneen, vaan toimiminen aktiivisesti globaaleilla markkinoilla. Toisaalta Stubb pohti suomalaisyritysten menestysreseptejä maailmassa. Pisa-tutkimusten luoma kiinnostus suomalaista koulutusjärjestelmää kohtaa olisi aiempaa tehokkaammin muunnettava koulutusvienniksi. Sienten, marjojen ja muiden metsän tuotteiden varaan rakennettu villin ruoan brändi voisi toimia hyvin ruokaskandaalien maailmassa. Lopuksi Alexander Stubb vielä ohjeisti lukiolaisia tulevaisuutta varten viiden periaatteen ohjelmalla: Ole oma itsesi. Yritä erilaisia asioita. Älä erikoistu liian aikaisin. Pidä mieli avoimena. Mene sellaiseen työhön, josta pidät. Vihonviimeisenä ajatuksena Stubb palasi Kiinaan ja suositteli kiinan opintoja kaikille nuorille. Muistiinmerkinnyt ja kuvannut Timo Joutsivuo 11

12 Kansainvälisyys Avaruussäätä tutkimassa A varuussää-projektimme alkoi viime keväänä vierailulla Ilmatieteen laitokselle, jossa vietimme yhden päivän tutustuen avaruussään tutkimisen periaatteisiin, revontulimittauksiin ja Ilmatieteen laitoksen toimintaan. Kävimme myös tutustumassa Nurmijärven observatorioon, jossa mitataan Maan magneettikentän muutoksia. Projektiryhmässämme oli opiskelijoita Suomalaisesta yhteiskoulusta SYK:stä, Kaurialan lukiosta Hämeenlinnasta sekä Kastellin lukiosta Oulusta. Raketin laukaisua seuraamassa Lofooteilla Varsinainen opintomatkamme Kiirunaan ja Sortlandiin alkoi elokuun loppupuolella perjantaiaamuna kello kuuden herätyksellä. Lensimme Helsingistä Tukholman kautta Kiirunaan, josta matkamme jatkui bussilla Norjaan Sortlandin kylään Lofooteille. 350 kilometrin matkaan kului reilut seitsemän tuntia. Maisemat olivat hienot ja paranivat rannikkoa lähestyessä. Lauantaiaamuna ajoimme Andenesin kylään Lofoottien pohjoiskärkeen, jossa on Norjan avaruustutkimuskeskus. Sieltä on laukaistu ilmakehän tutkimusraketteja jo viiden vuosikymmenen ajan. Siellä järjestettiin Norjan Avaruustutkimuksen 50-vuotisjuhla, johon kuului myös tutkimusraketin laukaisu. Tilaisuutta saapui seuraamaan myös Norjan kuningas Harald. Laukaisupaikan läheisyyteen oli koottu Norjan avaruusohjelman esittelypisteitä. Ehdimme kuitenkin käydä kiipeilemässä vuorilla ennen raketin laukaisua. Vuorilta saimme hienon kuvan ylilentoa tekevästä Norjan ilmavoi- 12 [Järvenpään lukio 2013] Avaruussääilmiöt ovat öja magneettikenttien muut Auringosta tulevat neettimyrskyt häiritsevät tietoliikenneyhteyksiä sek g annusta. T avaruussäähän liittyvät vät kuitenkin rev

13 Järvenpään lukion iskuryhmän opintomatka rakettiasemalle ja kaivokseen 34 metrin lautasantenni Kiirunassa teki suuren vaikutuksen 13

14 Kansainvälisyys 14 Avaruussää [Järvenpään lukio 2013]

15 Sotilaskoneen ilotulitus Kuningas Harald saapumassa tutkimusasemalle mien kuljetuskoneesta, joka jätti näyttävän kuvion ilmaan ohjuksentorjuntajärjestelmillään. Norjan kuninkaan Haraldin näimme muutaman metrin päästä, kun seurasimme Space Circus -esitystä 1000 hengen sirkusteltassa. Lopulta ilta saapui ja laukaisun hetki tuli. Keräännyimme katsomaan rakettia suurin odotuksin, mutta petyimme hieman, kun näimme raketin suhahtavan taivaalle alle sekunnissa. Sunnuntaina palasimme Sortlandista Kiirunaan. 350 kilometrin matka taittui noin kymmenessä tunnissa. Pisin ja mielestämme paras tauko pidettiin noin kymmenen kilometrin päässä Norjan ja Ruotsin rajasta. Reilun parin tunnin tauon aikana kiipesimme laskettelurinnettä ylös tavoitteenamme päästä vuoren rinteillä oleville lumiläiskille ja pilvirajan yläpuolelle. Mat- ka ylös oli raskas, sillä reitillemme osui suuria rokkakivikkoja ja tiheitä pusikkoisia paikkoja. Mittailua ja kaivosvierailu Maanantaina Kiirunassa vierailimme EISCAT-avaruussäätutkimuskeskuksessa ja kuuntelimme EISCATIN johtajan Esa Turusen luentoa laitoksen toiminnasta. Tutustuimme radiosignaalivastaanotinlautasantenniasemaan, jonka 34 metrin lautanen teki meihin suuren vaikutuksen. Tutustumisen jälkeen pääsimme kahden tunnin ajan mittaamaan Tromssan 2200 kw:n tehoisen lähettimen ionosfääristä heijastuvaa signaalia, joka vastaanotettiin Kiirunan teleskoopilla. Mittasimme muun muassa ionosfäärin elektronitiehyttä 15

16 Kansainvälisyys Avaruussää Tutkimusraketin laukaisu siten, että Tromssasta lähetettiin radiosignaali yläilmakehään. Sieltä se heijastui kohti Kiirunaa, jossa suuri lautasantenni sama johon tutustuimme vastaanotti signaalin. Seuraavana päivänä vierailimme Kiirunassa Esrangen tutkimusrakettilaukaisupaikalla. Näimme raketteja, suuria heliumpalloja ja rakettien laukaisualustoja. Esrangesta matkasimme Kiirunaan LKAB:n malmikaivokselle, joka on eräs vanhimmista teollisuuslaitoksista. LKAB sijaitsee Kiirunan välittömässä läheisyydessä ja on maailman suurin maanalainen kaivos. Kaivokseen menimme LKAB:n omalla bussilla, joka vei meidät 540 metrin syvyydessä sijaitsevaan kaivoksen esittelykeskukseen. Siellä meille selvisi että, kaivoksessa on yli 400 kilometriä teitä ja sen syvin kohta on 1036 metriä maanpinnana alapuolella. Kuulimme myös, että koko Kiirunan kaupunki joudutaan siirtämään talo talolta 50 kilometriä kauemmaksi kaivoksesta, sillä kaivos aiheuttaa Kiirunana alle halkeamia, jotka voivat johtaa nykyisen Kiirunana alueen vajoamiseen tai jopa romahtamiseen. Kokonaisuutena avaruussääopintomatka rakettiasemiin tutustumisineen ja kaivosvierailuineen oli mieleen painuva ja unohtumaton kokemus. Teksti Juuso Lindroos 11F, Petteri Saarela 11A ja Teemu Weckström 11J Paikallista huumoria: tupakkapaikka rakettimoottorin päällä 16 [Järvenpään lukio 2013]

17 Matkalaiset kaivoksessa 540 metrin syvyydessä 25 kuution kauhassa 17

18 Kansainvälisyys Ilmanpaine rutisti tyhjän kokispullon kasaan laaksossa Järvenpään lukiolaiset Euroopan huipulla J ärvenpään lukion seitsemän opiskelijan ryhmä opettajan- sa kera osallistui yhdes- sä Suomalaisen yhteiskoulun lukion SYK:n sekä Hyvinkään yhteiskoulun lukion yhteiseen tiedeopetusprojektiin CERNissä Genevessä. Projekti alkoi jo viime keväänä toukokuun puolivälissä, jolloin vierailimme Helsingin yliopiston kiih- dytinlaboratoriossa ja Suurenergiafysiikan lai- toksella. Ennen projek- timatkaa opiskelijat kokoontuivat Järvenpään lukiolle esittelemään pienryhmissä tekemiään esitelmiä. Projekti huipentui opintomatkaan CERNiin. 18 [Järvenpään lukio 2013]

19 Hig gsi n hiu kka nen ja ant ima teri alabor ato rio vie rail u CER Niss ä julk aisti in viim e kesä nä tieto, että kau an etsit ty Hig gsin hiuk kanen, joka anta a aine elle mas san, on löyt ynyt. Ilmi ötä tutki taan 27 kilo metriä pitkässä, Sveitsin ja Ranskan rajalla 100 metrin syvyydessä olevassa kiihdyttimessä. Kiihdyttimessä tapahtuu jatkuvasti 60 miljoonaa törmäystä sekunnissa, joista vuoden aikana löytyy 100 etsittyä törmäystä. Tämä vastaa tilannetta, jossa etsitään yhtä tiettyä henkilöä 500 maapallolta. Kerrostalon kokoiset mittalaitteet ovat niin herkkiä, että ne reagoivat jo junan liikkeeseen maan pinnalla. Tämän takia onkin useasti tiedusteltu CERNistä, onko Geneven juna Pariisiin jo lähtenyt. Myös antimaterialaboratorioon tutustuminen oli mielenkiintoista. Yhdellä grammalla antivetyä voi matkata Marsiin. Ongelmana on vain antimaterian vaivalloinen tuottaminen. Huhujen mukaan antivetyä voisi tuottaa helpommin Kuussa kuin Maassa ja vieläpä sen toimittaminen Kuusta hyötykäyttöön olisi halvempaa kuin sen valmistaminen Maassa nykymenetelmin. CERNin tutkimusohjelmaan on hyväksytty suomalainen tutkimusryhmä, joka tutkii kokeellisesti kosmisten hiukkasten pommituksessa syntyviä

20 Matkalaiset Euroopan huipulla 3844 metrin korkeudessa kasvihuonekaasuja, jotka aiheuttavat ilmaston lämpenemistä. Tiedossa ei ole, että missään muualla laboratorio-olosuhteissa tutkittaisiin kokeellisesti avaruussäteilyn vaikutusta kasvihuonekaasujen syntymiseen. Paineen laskun vaikutusta tutkittiin kokeellisesti Vierailimme opintomatkan lopuksi Euroopan korkeimmalla huipulla Aquille du Midillä (3844 metriä), jonne voi päästä köysiradalla. Samalla mitattiin, kuinka paljon paine laskee noustessa huipulle. Normaali ilmanpaine on100 kpa, kun huipulla se oli vain noin 66 kpa. Paineen laskun tunsi myös korvien lukkiutumisena, ja nieleskely oli tarpeen koko ajan. Kun lämpötila oli -6 astetta ja vettä kaadettiin pullosta, näytti vesi jäätyvän hiutaleiksi pudotessaan matalassa ilmanpaineessa. Kokispullo tyhjennettiin ylhäällä ja palatessa alas laaksoon havaittiin sen rutistuneen kokoon. Opintomatka oli erittäin antoisa ja opettavainen, vaikka päivät venyvätkin pitkiksi. Sunnuntaina palasimme vasta puolenyön tietämissä Helsinki-Vantaan lentoasemalle Genevestä. Matkalla mukana olivat Oskar Celik, Petteri Helander, Eveliina Karjalainen, Jenna Kauhanen, Samuli Kyytsönen, Noora Pöllänen, Timo Virtanen ja Pasi Ketolainen. Teksti Pasi Ketolainen 19

21 Kansainvälisyys 20 [Järvenpään lukio 2013]

22 Renmin Park Suuri seikkailu opettajavaihdossa Kiinassa 21

23 Kansainvälisyys K eväällä 2013 toteutui vihdoin kauan suunniteltu ja odotettu opettajavaihto Järvenpään lukion ja kiinalaisen Shenzhen Middle Schoolin välillä. Minä, suomalainen englannin opettaja, ja Ms Xia Cao, kiinalainen englannin opettaja vaihdoimme työpaikkoja ja -tehtäviä neljäksi viikoksi. Shenzhen Middle School sijaitsee eteläkiinalaisessa Shenzhenin suurkaupungissa aivan Hong Kongin naapurissa. Koulu on ollut lukiomme yhteistyökoulu vuodesta 2007, jolloin käynnistimme ensimmäisen Opetushallituksen tukeman Kiina-projektimme. Itse koulu ja jotkut sen opettajista olivat siis minulle entuudestaan tuttuja matkatessani opettajavaihtoon. Silti jännitti, koska tiesin, että koulu on ensinnäkin todella suuri, eri kampuksilla on yhteensä noin 5000 oppilasta ja sadoittain opettajia, ja toiseksi, se on koko Guangdongin maakunnan arvostetuin koulu, jonne otetaan vain todella lahjakkaat oppilaat. Suuri osa oppilaista asuu koulun asuntoloissa, koska he näin pystyvät keskittymään opintoihinsa täysipainoisesti. Shenzhen Middle Schoolissa minulla oli kiinalaisopettajien tapaan kaksi opetustuntia päivässä. Englannin ryhmäni olivat lukion toisen vuoden oppilaita, ja lisäksi opetin Bible Stories -nimistä kurssia kahdelle ryhmälle. Oppitunnit olivat 45 minuutin pituisia, eli tuntuivat todella lyhyiltä 75 minuutin oppitunteihin tottuneesta. Lisää haastetta toi se, että kaikissa opetusryhmissäni oli oppilasta, joiden nimet olivat nimilistassani vain kiinalaisin kirjoitusmerkein, ja kaiken lisäksi 22 [Järvenpään lukio 2013] Suuri seikkailu heidän paikkojaan vaihdettiin vähintään kerran viikossa. Onneksi saimme kuitenkin sovittua, että he käyttäisivät englanninkielisiä nimiä minun kanssani, vaikka kaikki nimivalinnat eivät ehkä mielestäni ihan luontevaa englantia olleetkaan: Tree, Hey, Ham, Hestia. Yhtä kaikki oppilaat olivat kerrassaan ihania ja välittömiä ja luokkahenki uskomattoman hyvä. Jokaisella ryhmällä oli järjestäjä tai luottamusoppilas, joka piti tunneilla huolen siitä, että kaikki oppilaat tiesivät läksyistä ja ajankohtaisista tapahtumista. Tämä oppilas myös haki monisteet ja muut materiaalit monistamosta ja jakoi ne oppilaille. Edelleen hän huolehti myös siitä, että kaikkien ryhmän oppilaiden syntymäpäivät ynnä muut merkkitapahtumat muistettiin, ja usein tunti alkoikin lyhyellä puheella ja onnittelulaululla. Opettajan näkökulmasta oli erityisen mukavaa, että oppilaat olivat niin avoimia ja helposti lähestyttäviä. Oppituntien alussa minua tervehti poikkeuksetta innokas oppilaiden kuoro, ja tunnin päättyessä oli usein kovat aplodit. Välillä kesti kauan ennen kuin luokasta pääsi lähtemään, koska oppilaat olivat niin innostuneita puhumaan englantia ja kyselemään Suomesta ja muista heitä kiinnostavista asioista. Päivän ensimmäinen oppitunti alkoi jo kello Tästä oppitunnit jatkuivat kello 12.15:een asti, jolloin alkoi kello 14:ään asti kestävä lounastauko. Iltapäivällä oppitunnit taas jatkuivat kello 16.35:een asti, jonka jälkeen varsin monilla oppilailla oli lisätunteja

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS

MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Tiistilän koulu English Grades 7-9 Heikki Raevaara MEETING PEOPLE COMMUNICATIVE QUESTIONS Meeting People Hello! Hi! Good morning! Good afternoon! How do you do? Nice to meet you. / Pleased to meet you.

Lisätiedot

anna minun kertoa let me tell you

anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa let me tell you anna minun kertoa I OSA 1. Anna minun kertoa sinulle mitä oli. Tiedän että osaan. Kykenen siihen. Teen nyt niin. Minulla on oikeus. Sanani voivat olla puutteellisia mutta

Lisätiedot

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE

EVALUATION FOR THE ERASMUS+-PROJECT, STUDENTSE #1 Aloitettu: 6. marraskuuta 2015 9:03:38 Muokattu viimeksi: 6. marraskuuta 2015 9:05:26 Käytetty aika: 00:01:47 IP-osoite: 83.245.241.86 K1: Nationality Finnish K2: The program of the week has been very

Lisätiedot

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio

Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa. Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Opiskelijat valtaan! TOPIC MASTER menetelmä lukion englannin opetuksessa Tuija Kae, englannin kielen lehtori Sotungin lukio ja etälukio Päättääkö opettaja ohjelmasta? Vai voisivatko opiskelijat itse suunnitella

Lisätiedot

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua

Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua ERASMUS KOULUISSA Haluatko tarjota oppilaillesi mahdollisuuden kansainvälistyä omassa koulussaan ja ulkomaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden tutustua suomalaiseen kouluun? Erasmus kouluissa Erasmus

Lisätiedot

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto

Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto Erasmus Intensive Language Course KV kevätpäivät Kuopio 9.5.2011 Päivi Martin, Lapin yliopisto EILC KOKEMUKSIA LAPISTA HAKEMUS BUDJETTI JÄRJESTÄVÄTAHO & VASTUU TYÖNJAKO KIELENOPETUS OHJELMA JA PALJON KOKEMUKSIA

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Lukuvuosi 2012 2013 alkoi Järvenpään lukiossa tuttuun

Lukuvuosi 2012 2013 alkoi Järvenpään lukiossa tuttuun Pääkirjoitus Lukuvuosi 2012 2013 alkoi Järvenpään lukiossa tuttuun tapaan vauhdikkaasti. Ministeritason vierailut ovat viime vuosina olleet koulullamme miltei arkipäivää. Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri

Lisätiedot

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine

Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine Information on Finnish Language Courses Spring Semester 2017 Jenni Laine 4.1.2017 KIELIKESKUS LANGUAGE CENTRE Puhutko suomea? Do you speak Finnish? -Hei! -Moi! -Mitä kuuluu? -Kiitos, hyvää. -Entä sinulle?

Lisätiedot

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi

Network to Get Work. Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students. www.laurea.fi Network to Get Work Tehtäviä opiskelijoille Assignments for students www.laurea.fi Ohje henkilöstölle Instructions for Staff Seuraavassa on esitetty joukko tehtäviä, joista voit valita opiskelijaryhmällesi

Lisätiedot

Guidebook for Multicultural TUT Users

Guidebook for Multicultural TUT Users 1 Guidebook for Multicultural TUT Users WORKPLACE PIRKANMAA-hankkeen KESKUSTELUTILAISUUS 16.12.2010 Hyvää käytäntöä kehittämässä - vuorovaikutusopas kansainvälisille opiskelijoille TTY Teknis-taloudellinen

Lisätiedot

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015

TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 1 TIETEEN PÄIVÄT OULUSSA 1.-2.9.2015 Oulun Yliopisto / Tieteen päivät 2015 2 TIETEEN PÄIVÄT Järjestetään Oulussa osana yliopiston avajaisviikon ohjelmaa Tieteen päivät järjestetään saman konseptin mukaisesti

Lisätiedot

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012

Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa. Siru Korkala 12.10.2012 Vaihtoon lähdön motiivit ja esteet Pohjoismaissa Siru Korkala 12.10.2012 Tutkimuskysymykset Miten kansainväliseen liikkuvuuteen osallistuvat opiskelijat eroavat ei-liikkujista taustoiltaan Mitkä ovat liikkuvuuden

Lisätiedot

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana

ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin. Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana ECVETin soveltuvuus suomalaisiin tutkinnon perusteisiin Case:Yrittäjyyskurssi matkailualan opiskelijoille englantilaisen opettajan toteuttamana Taustaa KAO mukana FINECVET-hankeessa, jossa pilotoimme ECVETiä

Lisätiedot

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki

Choose Finland-Helsinki Valitse Finland-Helsinki Write down the Temporary Application ID. If you do not manage to complete the form you can continue where you stopped with this ID no. Muista Temporary Application ID. Jos et onnistu täyttää lomake loppuun

Lisätiedot

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies.

ESITTELY. Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely. Age. Lives in. Family. Pets. Hobbies. ESITTELY Valitse oppilas jonka haluaisit esitellä luokallesi ja täytä alla oleva kysely NOTES ON Age Manor House pupil s name Lives in Family Pets Hobbies Favourite food Favourite films TV programmes Favourite

Lisätiedot

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.

SCIENTIX - LUMA-opettajien. uusia ideoita opetukseen. M ij P ll i. Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4. SCIENTIX - LUMA-opettajien verkkoportaalista t uusia ideoita opetukseen M ij P ll i Maija Pollari LUMA-keskus Suomi MAOL-kevätkoulutuspäivä 18.4.2015 Mitä ajatuksia herättävät nämä yhdistelmät: Opettaja

Lisätiedot

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö

ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa. Aloitustapaaminen 11.4.2016. Osa II: Projekti- ja tiimityö ENE-C2001 Käytännön energiatekniikkaa Aloitustapaaminen 11.4.2016 Osa II: Projekti- ja tiimityö Sisältö Projektityö Mitä on projektityö? Projektityön tekeminen: ositus, aikatauluhallinta, päätöksenteon

Lisätiedot

E U R O O P P A L A I N E N

E U R O O P P A L A I N E N E U R O O P P A L A I N E N A N S I O L U E T T E L O M A L L I HENKILÖTIEDOT Nimi SERGEI AZAROV Osoite K. KÄRBERI 4-129, TALLINN 13812, ESTONIA Puhelin 0037255999964 Faksi Sähköposti serjoga79a@mail.ru

Lisätiedot

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen

Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen The acquisition of science competencies using ICT real time experiments COMBLAB Uusia kokeellisia töitä opiskelijoiden tutkimustaitojen kehittämiseen Project N. 517587-LLP-2011-ES-COMENIUS-CMP This project

Lisätiedot

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto

Lukio.fi. Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Lukio.fi Laura Simik Pääsihteeri Suomen Lukiolaisten Liitto Liikkeelle lähtö Ajatus1 Tavaa o n g e l m a Lukio.fi = commodore64 Sivusto yhtä aikansa elänyt ja viihdyttävä kuin otsapermis tai NKOTB Julkaisujärjestelmä

Lisätiedot

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION

ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION ALOITUSKESKUSTELU / FIRST CONVERSATION Lapsen nimi / Name of the child Lapsen ikä / Age of the child yrs months HYVINKÄÄN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut Lapsen päivähoito daycare center / esiopetusyksikkö

Lisätiedot

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu

Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus. Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu Digitalisoituminen, verkottuminen ja koulutuksen tulevaisuus Teemu Leinonen teemu.leinonen@taik.fi Medialaboratorio Taideteollinen korkeakoulu The future is already here - it is just unevenly distributed.

Lisätiedot

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS

TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS TOISEN ASTEEN KOULUTUS, LUKIO JA AMMATILLINEN KOULUTUS Toisen asteen koulutukseen kuuluu lukio ja ammatillinen koulutus. Toisen asteen koulutukseen voi hakea vain kaksi kertaa vuodessa eli keväällä ja

Lisätiedot

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto

Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011. Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen. sekä Leena Kuusisto. Alkuperäisidea: Julieta Lehto Junaelokuva 6 (kuvausversio) 14.8.2011 Kirjoittanut: Ismo Kiesiläinen sekä Leena Kuusisto Alkuperäisidea: Julieta Lehto 01 INT. RAVINTOLAVAUNU - ALKUILTA Tyttö istuu junan ravintolavaunussa pienen baaripöydän

Lisätiedot

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4)

Kysymys 5 Compared to the workload, the number of credits awarded was (1 credits equals 27 working hours): (4) Tilasto T1106120-s2012palaute Kyselyn T1106120+T1106120-s2012palaute yhteenveto: vastauksia (4) Kysymys 1 Degree programme: (4) TIK: TIK 1 25% ************** INF: INF 0 0% EST: EST 0 0% TLT: TLT 0 0% BIO:

Lisätiedot

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen

Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Kielenkäytön näkökulma oppimisvuorovaikutukseen Tarja Nikula Soveltavan kielentutkimuksen keskus tarja.nikula@jyu.fi Kiinnostuksen kohteena Luokkahuonevuorovaikutus vieraalla kielellä englannin kielen

Lisätiedot

epäsuora esitys ilmoittaa jälkikäteen, mitä joku sanoo tai sanoi

epäsuora esitys ilmoittaa jälkikäteen, mitä joku sanoo tai sanoi EPÄSUORA ESITYS epäsuora esitys ilmoittaa jälkikäteen, mitä joku sanoo tai sanoi tyypillisesti epäsuoraa esitystä käytetään viestin välittämiseen, kirjan / lehden tms. selostamiseen, kertomaan mitä joku

Lisätiedot

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen

Opintomatkat PDF. ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF ==>Download: Opintomatkat PDF ebook By Risto Antikainen Opintomatkat PDF By Risto Antikainen - Are you searching for Opintomatkat pdf Books? Now, you will be happy that Opintomatkat PDF

Lisätiedot

-seminaari 24.4.2013

-seminaari 24.4.2013 -seminaari 24.4.2013 OHJELMA 24.4.2013 Sanomatalo 15.00 Seminaarin avaus, Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Harri Länsipuro 15.05 Tervetuliaissanat Sanomatalon puolesta toimituspäällikkö Antero Mukka

Lisätiedot

ENGLISH 1 A1 alkeet, 1. kappale M.A. Tehtävien symbolit: vihkotehtäviä kielioppi

ENGLISH 1 A1 alkeet, 1. kappale M.A. Tehtävien symbolit: vihkotehtäviä kielioppi ENGLISH 1 A1 alkeet, 1. kappale M.A. Tehtävien symbolit: vihkotehtäviä kielioppi Keskustelutehtävä Kertaustehtäviä Sanasto 1. Friends. Thom is a new boy in school. No-one knows him. Thom doesn t have any

Lisätiedot

Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan?

Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan? Hyppy tulevaisuuteen millaista osaamista tarvitaan? Menestyjäksi elinikäisellä oppimisella webinaari 12.12.2011 Johanna Ollila, Tulevaisuuden tutkimuskeskus Turun yliopisto MILTÄ TULEVAISUUS NÄYTTÄÄ? MITEN

Lisätiedot

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä

Arkkitehtuuritietoisku. eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Arkkitehtuuritietoisku eli mitä aina olet halunnut tietää arkkitehtuureista, muttet ole uskaltanut kysyä Esikysymys Kuinka moni aikoo suunnitella projektityönsä arkkitehtuurin? Onko tämä arkkitehtuuria?

Lisätiedot

Minne menet lukio? Kaisa Vähähyyppä Kaisa.vahahyyppa@ylioppilastutkinto.fi www.ylioppilastutkinto.fi

Minne menet lukio? Kaisa Vähähyyppä Kaisa.vahahyyppa@ylioppilastutkinto.fi www.ylioppilastutkinto.fi Minne menet lukio? Kaisa Vähähyyppä Kaisa.vahahyyppa@ylioppilastutkinto.fi www.ylioppilastutkinto.fi In the twenty-first-century, what you know is far less important than what you can do with what you

Lisätiedot

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed

You can check above like this: Start->Control Panel->Programs->find if Microsoft Lync or Microsoft Lync Attendeed is listed Online Meeting Guest Online Meeting for Guest Participant Lync Attendee Installation Online kokous vierailevalle osallistujalle Lync Attendee Asennus www.ruukki.com Overview Before you can join to Ruukki

Lisätiedot

Mun/miun nimi on Paul. Mikä sun/siun nimi on? Mun/miun nimi on Jani. minun, mun, miun nimeni my name sinun, sun, siun nimesi your name

Mun/miun nimi on Paul. Mikä sun/siun nimi on? Mun/miun nimi on Jani. minun, mun, miun nimeni my name sinun, sun, siun nimesi your name 1 MINÄ ITSE MAAT, KIELET ja KANSALAISUUDET TERVEHDYKSET ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Paul

Lisätiedot

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio www.osyk.fi - esittely peruskoulun 9. luokkalaisia varten ( MKE 4.12.2015) Lukiomme vahvuudet Runsaasti oppimista tukevia tekijöitä keskusteleva toimintakulttuuri,

Lisätiedot

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-

1. Gender - Sukupuoli N = 65. 2. Age - Ikä N = 65. Female Nainen. Male Mies 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50- Aalto Doctoral Programme in Science, Follow-up Questionnaire for Doctoral Students - Perustieteiden tohtoriohjelma, seurantakysely jatko-opiskelijoille (22 % answered to the questionnaire) 1. Gender -

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Alueellinen yhteistoiminta

Alueellinen yhteistoiminta Alueellinen yhteistoiminta Kokemuksia alueellisesta toiminnasta Tavoitteet ja hyödyt Perusterveydenhuollon yksikön näkökulmasta Matti Rekiaro Ylilääkäri Perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies

Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Jatko-opintovaihtoehdot/ Further studies Lukion jälkeen.. Ammatillinen toinen aste 2v. Ammattikorkeakoulut 3,5-4v. Yliopistot 5,5-6 v. Opinnot ulkomailla After Upper Secondary Vocational school, 2 years

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Clubs at The English School. Fall 2014. Week Schedule for the Clubs. Mondays Drama Club, grades 3-4, at 14:20-15:30, starting at September 8 th, 2014

Clubs at The English School. Fall 2014. Week Schedule for the Clubs. Mondays Drama Club, grades 3-4, at 14:20-15:30, starting at September 8 th, 2014 Fall 2014 Week Schedule for the Clubs Mondays Drama Club, grades 3-4, at 14:20-15:30, starting at September 8 th, 2014 Tuesdays Chess Club, grades 1-9, at 12:30-15:30, starting on August 26 th, 2014 Wednesdays

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

MOOC toiveita ja pelkoja. Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto

MOOC toiveita ja pelkoja. Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto MOOC toiveita ja pelkoja Jaakko Kurhila opintoesimies tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto Messukeskus 2.12.2013 massive open online course 1980 jokaisella on pilvi taskussa 1869 2013 Aika

Lisätiedot

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER

LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-CONS CONSISTENCY TRANSMITTER LYTH-INSTRUMENT OY has generate new consistency transmitter with blade-system to meet high technical requirements in Pulp&Paper industries. Insurmountable advantages are

Lisätiedot

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges

The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges The role of 3dr sector in rural -community based- tourism - potentials, challenges Lappeenranta, 5th September 2014 Contents of the presentation 1. SEPRA what is it and why does it exist? 2. Experiences

Lisätiedot

HELBUS CONDUCT. Welcome to HELBUS. We are happy you are here!

HELBUS CONDUCT. Welcome to HELBUS. We are happy you are here! HELBUS CONDUCT Welcome to HELBUS. We are happy you are here! Our mission is to offer young people a path to a career in international business. Let us be your steppingstone for global opportunities! Explore

Lisätiedot

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015

LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 rehtori MIKA STRÖMBERG Imatran yhteislukio Koulukatu 2, 55100 Imatra www.imatranyhteislukio.fi LUKIOINFOA 9-luokille syyskuu 2015 IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN LUKIOKOULUTUS PÄIVÄLUKIO 350 opiskelijaa IB-LUKIO

Lisätiedot

Ajankohtaista 5. jaksossa

Ajankohtaista 5. jaksossa Jaksovinkit on Oulun aikuislukion jaksotiedote, joka julkaistaan aikuislukion kotisivulla koeviikolla ennen seuraavan jakson aloitusta. Jaksovinkeissä on infoa tulevan jakson lukiokursseista sekä ajankohtaisista

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki

Sisustusarkkitehtuuri Kansavälinen Työpaja kauppankulttuuri ja ostoskeskuksen tilasuunnittelu Istanbulin Tekniillinen yliopisto Istanbul, Turkki ANSIOLUETTELO 25.05.2015 Zahra Rasti Teknologiapuistonkatu 2 B 23, 53850 Lappeenranta zahra.rasti@gmail.com www.rastistudio.com Puh: +358-401560268 Syntymäpäivämäärä: 13.07.1982 KOULUTUS 2012-2014 Sisustusarkkitehtuuri

Lisätiedot

VERBIHARJOITUS I. 1. Kirjoita verbi suomeksi ja vastaa kysymyksiin espanjaksi.

VERBIHARJOITUS I. 1. Kirjoita verbi suomeksi ja vastaa kysymyksiin espanjaksi. VERBIHARJOITUS I 1. Kirjoita verbi suomeksi ja vastaa kysymyksiin espanjaksi. 1. Qué tal estás? 2. bien, gracias. 3. Dónde estás por las mañanas? 4. en el colegio. Mitä kahta asiaa voidaan ilmaista ESTAR-verbillä?

Lisätiedot

Twitter #vvop2012. Suurimpana esteenä tietotekniikan käytölle suomalaiset opettajat pitävät

Twitter #vvop2012. Suurimpana esteenä tietotekniikan käytölle suomalaiset opettajat pitävät Messukeskuksen langaton verkko " Congress" Osallistu tekstiviestillä tai www.viestiseina.fi/ oph Twitter #vvop2012 AVAUS Aulis Pitkälä, pääjohtaja OPH Euroopan laajuinen ESSIE-tutkimus, 27 Euroopan maata

Lisätiedot

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry

ERASMUS KOULUISSA 12.9.2013. Stefano De Luca Eurooppalainen Suomi ry ERASMUS KOULUISSA Eurooppalainen Vapaaehtoispalvelu - EVS volunteers 18-30 v. nuori tulee Suomeen vapaaehtoispalveluun suomalaiselle yleishyödyllisille organisaatioille (esim. järjestöjä, kunnallisia toimijoita,

Lisätiedot

Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne

Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne Kylmän sodan päättymisvaiheen tutkimustilanne REIMAG-konsortio Turku 18.8.2014 Juhana Aunesluoma Network for European Studies / Juhana Aunesluoma www.helsinki.fi/yliopisto 22.9.2014 1 Kylmän sodan tutkimuksen

Lisätiedot

Digabi Kohti sähköistä ylioppilaskoetta. Digabi-kouluttaja Ari Myllyviita, kemian ja matematiikan lehtori, Hgin yliopiston Viikin normaalikoulu

Digabi Kohti sähköistä ylioppilaskoetta. Digabi-kouluttaja Ari Myllyviita, kemian ja matematiikan lehtori, Hgin yliopiston Viikin normaalikoulu Digabi Kohti sähköistä ylioppilaskoetta Digabi-kouluttaja Ari Myllyviita, kemian ja matematiikan lehtori, Hgin yliopiston Viikin normaalikoulu Luennon sisältöjä Aikataulut sähköistyksen osalta eri oppiaineissa

Lisätiedot

Kansainvälisten opiskelijoiden vastaanotto keskushallinnon ja tiedekuntien yhteistyönä

Kansainvälisten opiskelijoiden vastaanotto keskushallinnon ja tiedekuntien yhteistyönä Kansainvälisten opiskelijoiden vastaanotto keskushallinnon ja tiedekuntien yhteistyönä CIMOn kevätpäivät Lahti 22.5.2012 Janna Koivisto, eläinlääketieteellinen tiedekunta 4.6.2012 1 Ensivaikutelma on tärkein

Lisätiedot

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014

Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Stephar Stephar Matkaraportti Työharjoittelu Saksassa - Kleve 19.4.2014 Työharjoittelu paikka - Kleidorp Ajankohta 1.3 11.4.2014 Tässä matkaraportista yritän kertoa vähän, että miten minulla meni lentomatka,

Lisätiedot

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat

Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Tarua vai totta: sähkön vähittäismarkkina ei toimi? 11.2.2015 Satu Viljainen Professori, sähkömarkkinat Esityksen sisältö: 1. EU:n energiapolitiikka on se, joka ei toimi 2. Mihin perustuu väite, etteivät

Lisätiedot

Millainen on onnistunut ICT-projekti?

Millainen on onnistunut ICT-projekti? Millainen on onnistunut ICT-projekti? Ohjelmistotuotannon lehtori Tero Tensu Ahtee Ohjelmistotekniikan laitoksella 1990- Projektityö-kurssilla 1991- pesunkestävä yliopistohampuusi ei päivääkään oikeissa

Lisätiedot

Pääkirjoitus. Oppilaskunnan kuulumiset. Ykkösten joulunäytelmä

Pääkirjoitus. Oppilaskunnan kuulumiset. Ykkösten joulunäytelmä Pääkirjoitus Päivää arvoisa ViLun lukija, joka olet joulukiireidesi aikana vielä löytänyt aikaa avata ja lukea uuden lehtemme. Kuten varmasti olet huomannut, joulu alkaa taas kerran olla lähellä ja pieni

Lisätiedot

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook

Lakimies PDF. ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF ==>Download: Lakimies PDF ebook Lakimies PDF - Are you searching for Lakimies Books? Now, you will be happy that at this time Lakimies PDF is available at our online library. With our complete

Lisätiedot

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET

KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET KURSSIVALINNAT & YLIOPPILASKIRJOITUKSET Ohjeita kurssivalintojen tekemiseen ylioppilaskirjoitusten näkökulmasta Tämän koonnin tavoitteena on auttaa Sinua valitsemaan oikeat kurssit oikeaan aikaan suhteessa

Lisätiedot

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE

WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE WITNESS SUPPORT THE FINNISH EXPERIENCE T i i n a R a n t a n e n R e g i o n a l M a n a g e r, V i c t i m S u p p o r t F i n l a n d 17.6.2013 1 VS FINLAND S SERVICES Help line (nation wide) Mon - Tue

Lisätiedot

Salasanan vaihto uuteen / How to change password

Salasanan vaihto uuteen / How to change password Salasanan vaihto uuteen / How to change password Sisällys Salasanakäytäntö / Password policy... 2 Salasanan vaihto verkkosivulla / Change password on website... 3 Salasanan vaihto matkapuhelimella / Change

Lisätiedot

Building meanings for child s craft process and play by storycrafting

Building meanings for child s craft process and play by storycrafting Building meanings for child s craft process and play by storycrafting Aerila Juli Anna Rönkkö Marja Leena Yliverronen Virpi University of Turku Department of Teacher Education in Rauma 26th ICCP World

Lisätiedot

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your

Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja. Welcome on board! We hope you enjoy your www.vent Tervetuloa bussimatkalle, jonka avainsanoja ovat asiakaslähtöisyys ja laadukkuus. Vuonna 1928 startannut, jo kolmannen polven perheyritys, Ventoniemi Oy on liikenteen moniosaaja. Tilausajomme

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT?

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! AIOTKO LUONNONTIETEELLISELLE TAI LÄÄKETIETEELLISELLE ALALLE? KIINNOSTAVATKO SINUA KANSAINVÄLISET TEHTÄVÄT? Kaarinan Lukio 2009 010 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden

Lisätiedot

Spring Week Schedule for the Clubs

Spring Week Schedule for the Clubs Spring 2015 Week Schedule for the Clubs Tuesdays Chess Club, grades 1-9, at 12:30-15:30, starting on January 13 th, 2015 American Football Club, grades 3-6, at 14:15-15:15, TBA, continue in March Wednesdays

Lisätiedot

Sisällysluettelo Table of contents

Sisällysluettelo Table of contents Sisällysluettelo Table of contents OTC:n Moodlen käyttöohje suomeksi... 1 Kirjautuminen Moodleen... 2 Ensimmäinen kirjautuminen Moodleen... 2 Salasanan vaihto... 2 Oma käyttäjäprofiili... 3 Työskentely

Lisätiedot

Tietoa Joensuun Eliittikisoista

Tietoa Joensuun Eliittikisoista Tietoa Joensuun Eliittikisoista Harjoittelu ja verryttely Yleisurheilukenttä (Keskuskenttä) Kisan aikana Joensuu Areena + kuntosali Pesäpallokenttä ja Louhelan kenttä heitoille Uimahalli Vesikko + kuntosali

Lisätiedot

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA

S-55.1100 SÄHKÖTEKNIIKKA JA ELEKTRONIIKKA S-55.00 SÄHKÖKNKKA A KONKKA. välikoe 2..2008. Saat vastata vain neljään tehtävään!. aske jännite U. = 4 Ω, 2 = Ω, = Ω, = 2, 2 =, = A, 2 = U 2 2 2 2. ännitelähde tuottaa hetkestä t = t < 0 alkaen kaksiportaisen

Lisätiedot

Expression of interest

Expression of interest Expression of interest Avoin hakemus tohtorikoulutettavaksi käytäntö Miksi? Dear Ms. Terhi virkki-hatakka I am writing to introduce myself as a volunteer who have the eagerness to study in your university.

Lisätiedot

Työssäoppimassa Tanskassa

Työssäoppimassa Tanskassa Työssäoppimassa Tanskassa Taustatietoja kohteesta: Herning- kaupunki sijaitsee Tanskassa Keski- Jyllannissa. Herningissä asukkaita on noin. 45 890. Soglimt koostuu yhteensä 50 hoitopaikasta. Soglimtissa

Lisätiedot

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources

DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources DECIPHER Development & Export of Cultural Initiatives for the Promotion & Harmonisation of Employer-led Resources Leonardo da Vinci 2009 2011 Kansainvälisyyttä Etelä-Pohjanmaan matkailuun seminaari, Lapua

Lisätiedot

Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla. 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti

Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla. 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Kestävä kehitys - Lupa toimia eri tavalla 2013 20.9. Naantali Anssi Tuulenmäki, Yli-innovaatioaktivisti Tutkimuspäällikkö vai Yli-innovaatioaktivisti? Vastaanottovirkailija vai First Impression Manager?

Lisätiedot

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla

RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla TURUN YLIOPISTO Hoitotieteen laitos RANTALA SARI: Sairaanhoitajan eettisten ohjeiden tunnettavuus ja niiden käyttö hoitotyön tukena sisätautien vuodeosastolla Pro gradu -tutkielma, 34 sivua, 10 liitesivua

Lisätiedot

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa

AMMATTILUKIOTOIMINTA TORNIOSSA Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Toisen asteen koulutuksen yhteistyö Torniossa Mikä on ammattilukiotoiminta Torniossa? Mitä tahansa ammatillista perustutkintoa opiskeleva opiskelija voi opiskella perustutkinnon rinnalle myös ylioppilastutkinnon

Lisätiedot

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA

MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Elina Arola MUSEOT KULTTUURIPALVELUINA Tutkimuskohteena Mikkelin museot Opinnäytetyö Kulttuuripalvelujen koulutusohjelma Marraskuu 2005 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 25.11.2005 Tekijä(t) Elina

Lisätiedot

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012

Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 1 AIKUISKOULUTUS MARGINAALISTA KESKIÖÖN KVS140-Juhlavuoden seminaari Helsinki 21.3.2014 Kansaianvälinen aikuistutkimus PIAAC 2012 Antero Malin Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto 2 Kansainvälinen

Lisätiedot

JATKAISINKO LUKIOSSA?

JATKAISINKO LUKIOSSA? JATKAISINKO LUKIOSSA? MIKSI LUKIOON? Tavoitteenasi on jatkaa korkeakouluissa, erityisesti yliopistossa. Yliopistojen pääsykokeissa voidaan vaatia lukion oppimäärän osaamista, esim. maa, fy, ke ja bi. Tarvitset

Lisätiedot

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008

Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä. Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Opiskelusta taidot työelämään Tiedon merkitys työelämässä Kimmo Vänni TAMK 05.02.2008 Mistä kaikesta tässä tulisi tietää? Keskeiset työtehtävät Toimit teknisenä kouluttajana sekä asiantuntijana. Keskityt

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa -seminaari 4.10.2012 Moniammatillinen yhteistyö ja asiakaskokemukset Riikka Niemi, projektipäällikkö ja Pauliina Hytönen, projektityöntekijä, Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset

VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset VANHEMPAINILTA II-tutkinnon ykköset 28.10.2015 rehtori MIKA STRÖMBERG apulaisrehtori KRISTIINA HEIKURA Imatran yhteislukio IMATRAN YHTEISLUKIO NUORTEN PÄIVÄLUKIO 348 opiskelijaa - rehtori Mika Strömberg

Lisätiedot

Miehittämätön meriliikenne

Miehittämätön meriliikenne Rolls-Royce & Unmanned Shipping Ecosystem Miehittämätön meriliikenne Digimurros 2020+ 17.11. 2016 September 2016 2016 Rolls-Royce plc The 2016 information Rolls-Royce in this plc document is the property

Lisätiedot

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA EARLY LEARNING PLAN / ENGLANTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Dear Family, Home and the family are the most important growth environment and community for the child. Alongside with home,

Lisätiedot

indexhan wen Club Ambulant -play together

indexhan wen Club Ambulant -play together Club Ambulant -play together Tänä vuonna näyttelyn teema on Tulevaisuuden oppimisympäristö. Kurssin tavoite oli löytää persoonallisia, joustavia ja inspiroivia ratkaisuja koulumaailmaan. indexhan wen Suunnitellessamme

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella

Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella Miten koulut voivat? Peruskoulujen eriytyminen ja tuki Helsingin metropolialueella 26.4.2012 1 "There is often a property bubble around catchment areas. If a school makes a house more saleable or desirable,

Lisätiedot

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012

Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Kaikki menevät Kiinaan! Kiinan kielen ja kulttuurin opetus 7.3.2012 Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Esityksen kulku Mistä kaikki alkoi Mitä lukioiden Kiina- verkostossa saatiin aikaan Kiinan tarve

Lisätiedot

Brasil - Sempre em meu coração!

Brasil - Sempre em meu coração! Brasil - Sempre em meu coração! (Always in my heart) Pakokauhu valtasi mieleni, enhän tiennyt mitään tuosta tuntemattomasta latinomaasta. Ainoat mieleeni kumpuavat ajatukset olivat Rio de Janeiro, pienempääkin

Lisätiedot

Norpe Winning Culture

Norpe Winning Culture Norpe Winning Culture TEKES Ideat vaihtoon 2.4.2014 Mona Hokkanen Smarter retailing Elämykselliset ostokokemukset Yksilölliset myymäläkonseptit Alhaisimmat kokonaiselinkaarikustannukset Seite 2 Miksi?

Lisätiedot

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite

Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Keravan kaupungin lukiokoulutuksen kieliesite Saksa Euroopan sydämessä on yli sata miljoonaa ihmistä, jotka puhuvat saksaa äidinkielenään, ja yhä useampi opiskelee sitä. Saksa on helppoa: ääntäminen on

Lisätiedot

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013

Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan. Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Esikaupallisesti ratkaisu ongelmaan Timo Valli 58. ebusiness Forum 21.5.2013 Today we're still just scratching the surface of what's possible Technology should do the hard work so that people can get on

Lisätiedot

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun.

HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. 2011 HYVÄ TULEVA LUKIOLAINEN! Juuri nyt sinun kannattaa panostaa opiskeluun. Kaarinan lukiossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjotin, josta voit pakollisten yleissivistävien aineiden lisäksi valita runsaasti

Lisätiedot

Basic Flute Technique

Basic Flute Technique Herbert Lindholm Basic Flute Technique Peruskuviot huilulle op. 26 Helin & Sons, Helsinki Basic Flute Technique Foreword This book has the same goal as a teacher should have; to make himself unnecessary.

Lisätiedot