Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma"

Transkriptio

1 Lielahden päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS TERVETULOA LIELAHDEN PÄIVÄKOTIIN! Arvot ja strategiaperusta Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksen suunnittelu Päiväkotimme sijaitsee Länsi Tampereella, Lielahden kaupunginosassa, linjojen 16 ja 50 varrella hyvien kulkuyhteyksien päässä. Toiminta ajatuksemme on luonto, leikki, lämpö ja läheisyys. Meillä on monipuolinen toimintaympäristö luontoineen, tehtaineen, kouluineen ja ostoskeskuksineen. Lähimetsät, uimarannat, kentät luovat hienot retkeily ja liikuntamahdollisuudet. Alueen päiväkodit toimivat tiiviisti yhdessä Reuharin tiimissä antaakseen alueella mahdollisimman kattavan, toimivan ja laadukkaan päivähoidon sitä tarvitseville. Meillä on tiiviit ja toimivat suhteet alueen kouluihin, neuvolaan, kansalaisjärjestöihin, jotka auttavat meitä luomaan lapsellenne turvallisen kasvuympäristön, jossa on monenlaista toimintaa perheiden parhaaksi. Varhaiskasvatuksen toteuttaminen Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Arviointi varhaiskasvatuksessa

2 Arvot ja strategiaperusta LAPSILÄHTÖISYYS, TURVALLINEN JA KIIREETÖN ILMAPIIRI, TOISTEN KUNNIOITTAMINEN JA ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN, PERINTEET JA KESTÄVÄ KEHITYS. LAPSILÄHTÖISYYS on sitä, että lasta kuunnellaan ja hänen tarpeensa, toiveensa ja mielenkiinnon kohteensa otetaan yksilöllisesti huomioon. Haluamme osallistaa lasta ja haluamme hänen osallistuvan päiväkodin toimintaan. Lapsi otetaan mukaan toiminnan ja leikkipaikkojen suunnitteluun ja leikkivälineiden hankintapäätöksiin. Jokainen lapsi saa toteuttaa itseään, ratkaista itse asioita, luoda uutta ja hänellä tulee olla valinnan mahdollisuus. Jokaisella lapsella on oma tapansa oppia asioita ja meidän tulee löytää ne erilaiset oppimistavat, jotka sopivat kullekin lapselle. Katsomme myös lapselle ne hänen omat tavoitteensa, joiden pohjalta toimitaan. Perushoitotilanteet ovat erinomaisia hetkiä huomioida jokaista lasta ja ne luodaan kiireettömiksi. Lapsilähtöisyyden menetelminä meillä on lapsihavainnointi ja haastattelu, lapsen kuunteleminen ja toiveiden toteutus, kannustus ja tukeminen, leikkiajan järjestäminen ja pienryhmätoiminta, joka tukee lapsen yksilöllistä oppimista edellytystensä mukaisesti tutussa ja turvallisessa ryhmässä. TOISTEN KUNNIOITTAMINEN näkyy käytännön toiminnassamme opettelemalla hyviä tapoja aikuisen esimerkin ja ohjauksen kautta. Lapset opettelevat positiivista vuorovaikutusta ja olemaan hyviä kavereita toisilleen. ERILAISUUDEN HYVÄKSYMINEN on myönteistä, avointa ja aitoa suhtautumista erilaisuuteen. Lähtökohtana on se, että lapsella on hyvä olla, hän tulee toimeen myös muiden kanssa. Vahvistamme ja kannustamme lapsen yksilöllisyyttä ja itsetuntoa. TURVALLINEN, niin fyysinen kuin psyykkinenkin, ympäristö taataan kaikille. Lasten ja aikuisten kanssa sovitaan yhteiset rajat ja säännöt, joita noudatetaan. Lapsia opetetaan ja kannustetaan ratkomaan ristiriitatilanteita puhumalla ja neuvottelemalla. Fyysisen ympäristön vioista, puutteista ja korjaustarpeista ilmoitetaan aina eteenpäin. KIIREETÖN ILMAPIIRI luodaan olemalla tilanteissa läsnä. Ammattitaitoinen ja toimivat tiimi, tilanteiden ennakointi ja suunnittelu lisäävät työteon ja toiminnan sujuvuutta. Seuraava

3 Arvot ja strategiaperusta PERINTEET ovat kantaneet Lielahden päiväkodin toimintaa jo yli kolmen vuosikymmenen ajan. Perinnekasvatus on meille tärkeä asia, jota haluamme edelleen ylläpitää vahvana toiminnassamme. Perinteet tarkoittavat meille toimintakauden aikana erilaisia tapahtumia, jotka ovat säilyneet toiminnassamme. Ne ovat syysmarkkinat näytelmineen ja ruisleipien leipomisineen, satumetsät, pikkujoulupuurohetki, Rientolan pappojen joulukonsertti, talvitapahtuma, kuukausittain toteutettavat koko päiväkodin poikkitaiteelliset lauluhetket, teatterikevään esitykset ja kevätretket. Lielahden päiväkodilla on erittäin monipuolinen toimintaympäristö lähimetsineen ja puistoineen. Luontokasvatus ja siihen läheisesti kuuluva KESTÄVÄ KEHITYS näkyy meidän jokapäiväisessä toiminnassamme. Kestävän kehityksen näkökulma huomioidaan varhaiskasvatuksen jokaisessa sisältöalueessa, tavoissa toteuttaa toimintaa ja päiväkodin perinteissä. Etusivulle Seuraava

4 Vanhempien osallisuus lasten varhaiskasvatuksessa Kasvatuskumppanuudella tarkoitetaan kasvatustehtävän (lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen tukemisen) jakamista vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan kanssa. Kasvatuskumppanuudessa on tärkeää avoin ja luonteva vuorovaikutus perheen ja päiväkodin henkilöstön välillä. Vanhemmilla on lasten ensisijainen kasvatusoikeus ja vastuu ja vanhemmat ovat aina oman lapsensa asiantuntijoita. Perheiden ja lasten aito kuunteleminen sekä mielipiteiden arvostaminen ja huomioiminen luovat hyvän pohjan vuorovaikutuksen onnistumiselle. Kasvatuskumppanuuden avainsanoja ovat vanhempien ja päiväkotihenkilöstön keskinäinen luottamus, tasavertaisuus ja toistensa kunnioittaminen. Lasta kasvatetaan yhteistä asiantuntijuutta hyödyntäen huolenpidon ja välittämisen ilmapiirissä. Uudet perheet kutsutaan tutustumaan päiväkotiimme, jolloin on aikaa rauhassa tutustua tiloihin ja henkilökuntaan. Samassa yhteydessä vanhemmat saavat kirjallisena ryhmän tiedot ( puhelinnumerot, henkilökunnan nimet, päiväkodin aukioloajat.) Kasvatuskumppanuus muodostuu seuraavista seikoista: varhaiskasvatus ja esiopetuskeskustelut, kasvatuskeskustelut pyritään pitämään kaikkien perheiden kanssa lokakuun loppuun mennessä ja arviointikeskustelut huhti toukokuussa päivittäinen yhteistyö asiakastyytyväisyys ja palvelukykykyselyt vanhempainillat tapahtumat retket juhlat kasvunkansion kokoaminen, päiväkodissamme on kaikissa ryhmissä käytössä digitaalinen kasvunkansio Lielahden päiväkodissa on perinteisesti järjestetty erilaisia juhlia ja tapahtumia esim. helmikuussa talvitapahtuma, johon kaikki perheet ovat osallistuneet mäenlaskun, luistelun ja makkaransyönnin merkeissä. Tällaiset yhteiset tapahtumat ovat meille kaikille tärkeitä, koska niiden kautta opimme tuntemaan toisemme paremmin ja tuntemaan yhteenkuuluvuutta.. Etusivulle Seuraava

5 Varhaiskasvatuksen suunnittelu Lähtökohtana ovat lapsiryhmän ja yksittäisen lapsen tarpeet sekä toiminnan tavoitteet. Psyykkinen oppimisympäristö muodostuu päiväkodin myönteisestä ilmapiiristä, johon jokainen vaikuttaa. Se on turvallinen ja kiireetön. Aikuinen kuuntelee ja kuulee lasta sekä on tilanteissa aidosti läsnä. Lapsen erilaisille tunteille annetaan tilaa ja hänestä välitetään. Lasta rohkaistaan tunteiden ilmaisuun ja lasta opetetaan kohtaamaan ja käsittelemään erilaisia tunteitaan. Lapsella on hyvä olla, kun päiväkodin ilmapiiri on hyvä. Tärkeää on, että avoimesti keskustellaan kaikista asioista. Työn suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon henkilökunnan vahvuusalueet ja toisten työtä kunnioitetaan. Huumorille ja leikkimielisyydelle annetaan tilaa myös aikuiset voivat höpsötellä! Kiitos ja kannustus ovat paitsi kasvatusmenetelmä myös tärkeä osa aikuisten välistä yhteistyötä. Päiväkotimme fyysisen toiminta ja oppimisympäristön suunnittelussa on lähtökohtana lapsi yksilönä ja ryhmässä toimivana. Hyvin järjestetty ja esteettinen ympäristö on toimiva, turvallinen ja viihtyisä. Se antaa tilaa luovalle toiminnalle, leikille sekä tarpeen mukaan myös rauhalle ja yksilöllisyydelle ja edistää oppimista. Toimiva ympäristö antaa mahdollisuuden aktiiviseen tutkimiseen ja ongelmanratkaisuun. Tilamme pienhuoneineen ovat monipuoliset ja tarpeen mukaan muunneltavissa. Käytämme tiloja aktiivisesti hyväksemme lapsiryhmän jakamisessa ja pienryhmätoiminnassa. Mahdollisuuksien mukaan annamme myös lasten osallistua tilojen käytön suunnitteluun ja rakentamiseen. Suunnittelussa otetaan huomioon lasten kiinnostuksen kohteet ja kehitystaso sekä erityislasten yksilölliset tarpeet. Luomme viihtyisyyttä erilaisilla tekstiileillä, väreillä ja valaistuksilla. Ryhmissä ja käytävillä esillä olevat, upeat lasten kädentyöt tuovat tunnelmaa ja värikkyyttä. Materiaaleilla ja välineillä on omat paikkansa ja ne ovat lasten tasolla, helposti saatavilla. Hyvä järjestys säilyy hyllyissä olevien, tavaroita vastaavien kuvien avulla. Tieto tavaroiden oikeista paikoista kannustaa lasta omatoimisuuteen ja järjestyksestä huolehtimiseen. Oppimisympäristö kehittyy tilanteiden ja lapsen kehittymisen myötä. Uudet, ajanmukaiset toimintavälineet ja kalusteet luovat hyvän oppimisympäristön. Pyrimme opettamaan lapsetkin huolehtimaan yhteisistä välineistä ja tiloista. Tärkeän osan päiväkotimme toiminta ja oppimisympäristöstä muodostavat piha ja muu lähiympäristö, esim. koulun urheilukenttä sekä monet leikkipuistot. Päiväkotimme piha on remontoitu v Se on varusteiltaan monipuolinen ja iso, joka innostaa liikkumiseen ja leikkimiseen. Teemme paljon retkiä ja järjestämme erilaisia elämyksellisiä tapahtumia lähimetsässä. Seuraava Etusivulle

6 Varhaiskasvatuksen toteuttaminen TOIMINTAMME ON POIKKITAITEELLISTA SE SISÄLTÄÄ LIIKUNTAA.. MUSIIKKIA.. VUOROVAIKUTUSTA.. KÄDENTÖITÄ.. Seuraava

7 Varhaiskasvatuksen toteuttaminen jatkuu RETKIÄ JA LUONTOA.. LEIKKIÄ.. JUHLIA JA PERINTEITÄ.. ÄIDINKIELTÄ JA MATEMATIIKKAA.. TAIDETTA JA DRAMAA.. Etusivulle

8 Erityinen tuki varhaiskasvatuksessa Varhaiskasvatuksessa lähtökohtana on, että lapsen erityisen tuen tarpeisiin pyritään vastaamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Varhaisen puuttumisen ja ennaltaehkäisevän toiminnan tavoitteena on löytää ja tunnistaa lapsen yksilöllisen tuen tarpeet tai mahdolliset kasvuun, kehitykseen, oppimisvalmiuksiin ja oppimiseen liittyvät riskitekijät. Tavoitteena on tukea lapsen positiivisen minäkuvan kehittymistä sekä lapsen fyysisten ja psyykkisten perusvalmiuksien vahvistamista yhteistyössä lapsen vanhempien kanssa. Päiväkodissamme erityistä tukea ja hoitoa toteutetaan ulkopuolisten tukitoimien lisäksi kuntouttavassa arjessa. Kuntouttavalla arjella tarkoitetaan jokapäiväistä normaalia päivähoidossa toteutettavaa toimintaa, jossa erityispedagogiikan menetelmät on otettu kaikkien lapsiryhmien käyttöön. Etusivulle Seuraava

9 Arviointi varhaiskasvatuksessa Lapset ja vanhemmat saavat osallistua ja vaikuttaa päiväkotimme toimintaan ja toimintaympäristöön. Päivähoitovuoden alkaessa vanhemmat ja ryhmän henkilökunta laativat yhdessä lapsen kanssa henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman ja esioppilaille esiopetussuunnitelma, joihin kirjataan tavoitteita lapsen oppimiselle, kasvulle ja kehitykselle. Vanhempien kanssa vaihdetaan kuulumisia päivittäin haku sekä tulotilanteissa. Keväällä toimintakauden lopussa ryhmän aikuiset yhdessä vanhempien ja lapsen kanssa keskustellen arvioivat syksyllä asetettuja tavoitteita. Syksyisin vanhempainilloissa käydään keskustelua koko ryhmän vanhempien kanssa. Kuunnellaan heidän toiveitaan ryhmän toiminnasta sekä pohditaan yhteisiä tavoitteita ja toimintatapoja. Lasta havainnoidaan ja kuunnellaan ja havainnot kirjataan, tehdään ikätasoon soveltuvia seurantatehtäviä ja niistä keskustellaan ja ne otetaan huomioon suunnittelussa. Tampereella on käytössä lasten 5 vuotishavainnointikaavake, jonka päiväkotiryhmän henkilökunta täyttää ennen lapsen käyntiä 5 vuotisneuvolassa. Kaavakkeessa arvioidaan lapsen taitoja ja kehitystä eri osa alueilla sekä samalla välitetään tärkeää tietoa lapsen kehityksestä neuvolan terveydenhoitajalle. Päiväkodissamme käytetään myös osittain KEHU! viisivuotisarviointia, joka on Nokialla kehitetty menetelmä. Tämän avulla päivähoidossa ja lastenneuvolassa voidaan kartoittaa viisivuotiaiden lasten varhaiset kouluvalmiudet: vahvuudet ja vielä tukea tarvitsevat kehityksen osa alueet. Lapsille tehdään oma kasvunkansio, johon voidaan koota tietoa lapsen kasvusta ja oppimisesta koko päivähoidon ajan. Päiväkodissamme on käytössä digitaalinen kasvunkansio, jota voi seurata ja täyttää myös kotoa käsin. Parhaana mittarina toimii kuitenkin lapsi itse. Lasta rohkaistaan ilmaisemaan viihtymisensä, toiveensa, pulmansa päiväkodin aikuisille sekä vanhemmille. Vanhemmilta saatu palaute onkin paras ja tehokkain tapa arvioida lapsen ja ryhmän kasvua ja oppimista. Suunnittelun ja arvioinnin pohjana käytämme havainnointia, lasten ja vanhempien toiveita. Päiväkotimme tilat elävät, joustavat ja mukautuvat lapsen ja lapsiryhmän tarpeisiin. Seuraava

10 Arviointi varhaiskasvatuksessa Työyhteisön toimintatapojen arviointi Koko päiväkodin henkilökunta kokoontuu suunnittelu ja kehittämispäivään kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan kasvattajatiimin yhteistyöstä, työyhteisön hyvinvoinnista, päiväkodin yhteisistä tavoitteista, arvoista, teemoista, projekteista, menetelmistä ja oppimisympäristöistä. Joka toinen viikko pidetään päiväkodin yhteinen henkilöstöpalaveri. Tarpeen vaatiessa pidetään ns. pedagoginen keskustelu sovitusta aiheesta esim. käydyistä täydennyskoulutuksista. Varhaiskasvatustoimintamme pohjana on oma varhaiskasvatussuunnitelmamme, jossa määritellään päiväkodin yhteiset arvot ja opetukselliset tavoitteet. Jokainen kasvattajatiimi suunnittelee, kehittää ja arvioi omaa toimintaansa ja antaa palautetta toisilleen kerran viikossa pidettävissä ryhmäpalavereissa. Keväällä ryhmän henkilökunta käyttää arvioinnissa apunaan päivähoidon yhteisiä laatukriteereitä ja tiimikoulutuksissa saatua materiaalia. Päivähoidon laatua valvotaan päivähoidon hallinnon toimesta vanhemmille osoitetuilla palvelukyky ja asiakaspalvelukyselyillä, joissa vanhemmat saavat ilmaista mielipiteensä ja kehittämisideansa. Kyselyn tulokset käydään läpi ja teemme tarvittavia muutoksia toimintaamme. Päiväkodin johtaja käy vuosittain kehitys ja onnistumiskeskustelut henkilökunnan kanssa, tällöin jokainen saa henkilökohtaista palautetta tehdystä työstä. Päiväkodin henkilökunta kouluttaa ja kehittää itseään säännöllisesti. Päivähoito järjestää vuosittain monipuolista täydennyskoulutusta eri kasvatuksen ja opetuksen osa alueilta. Sinun lapsesi parhaaksi! Etusivulle Seuraava

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti

KUVA. Varhaiskasvatussuunnitelma. Vantaanlaakson päiväkoti KUVA Varhaiskasvatussuunnitelma Vantaanlaakson päiväkoti Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvolähtökohdat... 2 2.2 Kasvattajuus ja lapsikäsitys...

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS

ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS ESIOPETUSSUUNNITELMA IHALAN ESIOPETUS ESIOPETUKSEN TOIMINTA-AJATUS Perusopetuslain mukainen esiopetus on kaikille 6-vuotiaille tarkoitettua maksutonta toimintaa, jonka perusteena on perusopetuslain mukainen

Lisätiedot

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma

Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma Tammentuvan päiväkodin esiopetuksen toimintasuunnitelma 2014-2015 SISÄLTÖ 1. Yksikkö 2. Toiminta-aika Ajalle Päivittäinen toteutus Loma-ajat 3. Toimintaympäristön kuvaus 4. Toiminnan painopistealueet 5.

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI. 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TERVARÖLLIN PÄIVÄKOTI 1.1. Fyysinen ympäristö 1.2. Henkilökunta 2. TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT 2.1. Turvallisuus 2.2. Asiakaslähtöisyys 2.3. Lapsilähtöisyys

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014

SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 SYRJÄLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2013-2014 1 Syrjälän päiväkoti Päiväkotimme on valmistunut 1987 ja sijaitsee Syrjälän koulun yhteydessä Klaukkalan eteläisellä päivähoitoalueella. Talossamme

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa.

PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI. Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. 1 PELASTUSARMEIJAN PÄIVÄKOTI Pelastusarmeijan päiväkoti on yksityinen vuoropäiväkoti, jolla on ostopalvelusopimus Porin kaupungin kanssa. Päiväkodin toiminta-ajat: - maanantaista lauantaihin klo 5.00-22.30

Lisätiedot

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009

Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Kuoppanummen päiväkodin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelma 2009 Sadan lapsen talo Siinä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee sata lasta Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti

Lisätiedot

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUNNALLINEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Riihimäen kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus 2014 Lukijalle Riihimäen kuntakohtainen Varhaiskasvatussuunnitelma on tehty päiväkotien, perhepäivähoidon, erityisvarhaiskasvatuksen,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ:

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAMME SISÄLTÖ: -Arviointi -Havainnointi/dokumentointi -Uskonto ja etiikka -Luonto ja ympäristö -Liikunta ja terveys -Taide ja kulttuuri -Kieli ja vuorovaikutus -Matemaattinen ajattelu

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatussuunnitelma Varhaiskasvatussuunnitelma Tulkkilan päiväkoti 1. Toimintayksikön kuvaus Tulkkilan päiväkoti sijaitsee kaupungintalon yhteydessä Kokemäen keskustassa. Rakennuksen toisessa kerroksessa olevissa tiloissa

Lisätiedot

Hippoksen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Hippoksen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Hippoksen päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Hippoksen päiväkoti on erikoistunut neurologisen kehityksen erityisvaikeuksissa tukea tarvitsevien lasten hoitoon ja kuntoutukseen. Lapset

Lisätiedot

ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA

ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA ERSTAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUS- SUUNNITELMA SISÄLLYS JOHDANTO 1. PÄIVÄKODIN SIJAINTI JA KUVAUS 2. TOIMINTA-AJATUS 3. KASVATUKSEEN VAIKUTTAVAT ARVOT 3.1 PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATTAJIEN ARVOT 3.2 VANHEMPIEN

Lisätiedot