KULTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kevät 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KULTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Kevät 2014"

Transkriptio

1 KULTAKYLÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kevät

2 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. PÄIVÄKODIN ESITTELY JA TOIMINTA-AJATUS 3 3. ARVOT 4 4. YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA 5 5. LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA 6 1. Leikkiminen 2. Liikkuminen 3. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen 4. Tutkiminen 6. VARHAISKASVATUKSEN SISÄLTÖALUEET 6 1. Matemaattinen orientaatio 2. Luonnontieteellinen orientaatio 3. Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio 4. Esteettinen orientaatio 5. Eettinen orientaatio 6. Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio 7. LAPSEN KEHITYKSEN JA OPPIMISEN SEURANTA 8 8. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT LAPSET 8 9. PÄIVÄKODIN PÄIVÄ YHTEISTYÖTAHOT ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN 10 Liite Yhteystiedot 2

3 1. JOHDANTO Päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelman tarkoituksena on ohjata ja selkiyttää päiväkodin toimintaa. Päiväkotimme varhaiskasvatussuunnitelma pohjautuu valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä Ylöjärven kaupungin omaan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Esiopetusta ohjaavat lisäksi valtakunnallinen esiopetussuunnitelma, Ylöjärven kaupungin esiopetussuunnitelma ja päiväkodin oma esiopetussuunnitelma. Suunnitelmien tarkoituksena on luoda yhtenäinen pohja lapsen kasvulle ja kehitykselle. 2. PÄIVÄKODIN ESITTELY JA TOIMINTA-AJATUS Kultakylän päiväkoti sijaitsee Viljakkalan taajamassa, maaseudun rauhassa. Kultakylän päiväkoti on aloittanut toimintansa Suuri piha ja luonnonläheinen ympäristö tarjoavat lapsille ihanteelliset ulkoilu- ja tutkimusmahdollisuudet. Päiväkoti aukeaa klo 6.00 ja sulkeutuu Liitteenä päiväkodin yhteystiedot. Kultakylässä jokainen lapsi on arvokas ja saa olla oma itsensä. Yhdessä opettelemme oikean ja väärän tunnistamista. Päiväkodissamme toimii kaksi ryhmää Tenavat (3-5v.) ja Taaperot (1-3v.), sekä Viljakkalan koululla toimiva esiopetusryhmä Kultajyvät. Tenavien puolella toimii neljä pienryhmää ja Taaperoilla kaksi. Pienryhmissä siirrytään porrastetusti ulkoilemaan, toimintatuokioon, ruokailuun ja päivälepoon. Pienryhmätyöskentely mahdollistaa lasten yksilöllisemmän huomioinnin sekä kiireettömän että rauhallisen ympäristön lapsille. Kultakylän päiväkodin eteisestä löytyy kansio, johon on koottu vanhemmille tarpeelliset lomakkeet ja mm. päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma ja eri tahojen yhteystietoja. 3

4 3. ARVOT Päiväkotimme arvot ovat: luottamus, turvallisuus, osallisuus & lapsilähtöisyys, tasa-arvo ja terveys. Luottamus Lasten asioista keskustellaan luottamuksellisesti yhdessä lasten vanhempien kanssa. Ei ole sellaista asiaa, jota ei voisi kysyä. Myös työntekijät ottavat perheen kanssa huolensa puheeksi varhaisessa vaiheessa, jotta voidaan yhdessä keskustella miten voisimme lapsen asioissa auttaa. Vanhemmat tuntevat, että heidän lapsestaan välitetään oikeasti ja hänet hyväksytään omana itsenään. Turvallisuus Aikuiset huolehtivat siitä, että jokaisella lapsella on turvallista olla päiväkodissa ja että he myös kokevat turvallisuudentunteen. Päiväkodin sisätilat ja ulkoilualueet ovat sopivia kaikenikäisille lapsille. Aikuisten tehtävä on huolehtia, että kaikilla lapsilla on hyvä olla päiväkodissa; jokaiselle löytyy kaveri, eikä kukaan tunne jäävänsä yksin. Kultakylässä jokaisella lapsella on mahdollisuus ja oikeus sylittelyyn ja läheisyyteen. Vanhempien ajatuksia turvallisuudesta: Päiväkodissa paikalla tuttuja ja turvallisia aikuisia Turvallinen ympäristö, ettei lapsi tunne olevansa yksin Turvallinen aikuinen esimerkkinä ja turvana Paljon syliä, haleja ja ymmärrystä Sääntöjen harjoittelua ja noudattamista Luottamus lapsen ja aikuisen välillä Tuodessa ja hakiessa kuulumisten vaihto aikuisen kanssa lapsen päivästä Osallisuus & lapsilähtöisyys Lasta kuunnellaan ja hänen mielipidettään arvostetaan. Jokainen on osa ryhmää ja jokainen voi vaikuttaa siihen, miten ryhmä toimii. Lapsella on mahdollisuus vaikuttaa esim. päiväkodin toimintaan, leikkeihin ja leluhankintoihin. Aikuisen tehtävä on olla suunnannäyttäjänä ja auttajana lasten suunnitelmille ja ajatuksille. Aikuiset huolehtivat, että kaikki lapset pääsevät mukaan; ryhmän vahvat jäsenet eivät tuo aina mielipiteitään ensin esiin, jotta ujommatkin lapset uskaltavat sanoa oman mielipiteensä, kenenkään niitä heti tyrmäämättä. Päiväkodin tavoitteena on tänä vuonna lisätä lasten omaa osallisuutta hoitopäivän aikana. Leikinvalintataulukko 4

5 Tasa-arvo Kaikkia lapsia ja perheitä kohdellaan samanarvoisesti sekä oikeudenmukaisesti. Terveys Haluamme opettaa lapsille terveellisiä elämäntapoja. Opettelemme maistamaan ruokia, vaikka emme tykkäisikään. Liikumme paljon ja nautimme samalla luonnon kauneudesta. Muistamme myös levon tärkeyden. Opettelemme huolehtimaan omasta hygieniastamme mm. pesemme kätemme päiväkotiin tullessa, ennen ruokailua ja vessassa käynnin jälkeen. Henkilökunta seuraa lasten hyvinvointia päivän aikana. Mikäli lapsen vireystaso muuttuu huomattavasti lapsen normaalista olemuksesta, olemme vanhempiin yhteydessä. Lapsen paikka on kotona, mikäli hän ei jaksa/kykene osallistumaan päiväkodin normaaliin toimintaan. Sairastamisen jälkeen lapsella pitäisi olla yksi oireeton päivä. Näin lapsen hyvinvointi ei kärsi eikä taudit leviä. 4. YHTEISTYÖ VANHEMPIEN KANSSA On tärkeää, että sekä vanhemmat että päiväkodintyöntekijät vaihtavat päivittäin pienimmätkin kuulumiset. Lapset reagoivat pienimpiinkin muutoksiin eri tavoin, joten niistä olisi hyvä henkilökunnankin olla tietoinen. Kun lapsi aloittaa päiväkodissa vanhempien kanssa sovitaan tutustumispäivä- ja aika, jolloin henkilökunta, vanhemmat ja lapset pystyy rauhassa keskustelemaan ja tutustumaan toisiinsa. Kaikista asioista on hyvä puhua avoimesti ja luottamuksellisesti, koska kaikki ajattelemme kuitenkin lapsen parasta. Henkilökunnan on myös hyvä tietää perheen kasvatusperiaatteista, jotta niitä osataan kunnioittaa päiväkodinkin arjessa, esimerkiksi ruokavaliorajoitukset uskonnollisiin ja eettisiin syihin perustuen. Vanhempainyhdistys Kulta aloitti toimintansa 2012, sen tarkoituksena on edistää vanhempien ja päiväkodin välistä yhteistoimintaa. 5

6 5. LAPSELLE OMINAINEN TAPA TOIMIA 1. Leikkiminen Lapset saavat harjoitella sosiaalisia taitojaan leikkiessään toisten lasten kanssa. Leikeissä harjoitellaan oikean ja väärän tunnistamista: esim. toiselta ei oteta lelua kädestä, anteeksipyyntöä ja toisen huomioonottamista. 2. Liikkuminen Kävelyretket Viljakkalassa ja Ansonmäkeen tehtävät metsäretket. Sisätiloja käytetään mm. jumppaan ja kehon hallinnan harjoitteluun. Palloilut ja juoksemiset yms. Kultakylässä on mahdollista toteuttaa vain ulkona. Kelien salliessa hyödynnämme lähiympäristöä muun muassa leikkipuistoja ja kenttiä. Toteutamme talvisin mahdollisuuksien mukaan luistelua ja hiihtoa. Päiväkotimme osallistuu myös varpaat vauhtiin ja hyvä suomi kampanjoihin. 3. Taiteellinen kokeminen ja ilmaiseminen Piirtäminen Askartelut Maalaaminen Muovailu Musisoinnit Loruttelut Satutuokiot Teatteriesitykset Vain mielikuvitus on rajana.. 4. Tutkiminen Luonnonaikojen seuraaminen, metsämörriretket, sään seuraaminen, ja tutkimme ja muokkaamme ympäristöä ja toimintaa lasten mielenkiintojen mukaan esim. Jos lasta kiinnostaa hämähäkit, käymme kirjastossa etsimässä tietoa niistä ja jatkamme aihetta mm. askartelun avulla. 6. VARHAISKASVATUKSEN SISÄLTÖALUEET Matemaattinen orientaatio Laskemme ryhmän lapsia, omenoita, kyniä, keinuja.. Vertaamme pituuksia, kenkien kokoja.. Pelaamme lautapelejä, teemme palapelejä, rakentelemme palikoilla Luokittelemme esineitä ja asioita 6

7 Luonnontieteellinen orientaatio Seuraamme luonnonilmiöitä, vuodenaikojen vaihtelua, syy-seuraussuhteita Teemme retkiä luontoon ja tutustumme Metsämörrin kanssa luonnon ihmeellisyyksiin Seuraamme kasvien kasvua Harjoittelemme kierrätystä, ajattelemme Kestävää kehitystä Historiallis-yhteiskunnallinen orientaatio Mietimme menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta Tutustumme lasten omiin juuriin Tutkimme ja tutustumme suomalaisiin perinteisiin Tutustumme retkillä omaan lähiympäristöön; kirjasto, kirkko Esteettinen orientaatio Harjoittelemme tunnetaitoja esim. tunnekorttien avulla Elämykset Taiteilut, musiikki, sadut Lasten ja aikuisten esitykset mm. nukketeatteri Viihtyisä ympäristö Eettinen orientaatio Oikean ja väärän opettelu Arvot, säännöt ja yhteinen pohdinta Hyvä käytös ja tapakasvatus: mm. kiitän ruoasta ja autan toista Tasa-arvo ja suvaitsevaisuus Arkipäivän vuorovaikutustilanteet, tunnetaitojen harjoitteleminen Anteeksi pyytäminen ja antaminen Syy-seuraussuhteet Uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio Hiljentyminen, kyseleminen ja pohdinta Kirkolliset juhlapyhät, kirkossa käynti ja kynttilähetket Kertomukset ja keskustelut yhdessä lasten kanssa Erilaisiin elämänkatsomuksiin tutustuminen Yhteistyö seurakunnan kanssa; pikkukirkot 7

8 7. LAPSEN KEHITYKSEN JA OPPIMISEN SEURANTA 1,5v ja 4v neuvola-arviointi Ylöjärvellä kaikissa päiväkodeissa on käytössä HALI - arviointimenetelmä 3 vuotta täyttäville lapsille ja KEHU arviointimenetelmä 5 vuotta täyttäville lapsille. Arviointi tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa, vanhemmat osallistuvat arviointiin täyttämällä oman vanhempainlomakkeen ja vanhempien kanssa pidetään palautekeskustelu. Sen jälkeen arviointilomakkeet lähetetään vanhempien suostumuksella neuvolaan. Kasvunkansiot Varhaiskasvatussuunnitelmakeskustelut (Vasu) vanhempien kanssa n. 2xvuodessa Taitojen ja kehityksen seuraaminen päivittäin Päivittäiset keskustelut vanhempien kanssa Tukiviittomat ja kuvat havainnollistamaan arkea 8. ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT LAPSET Mikäli vanhemmat tai henkilökunta huomaavat lapsen kehityksessä ja kasvussa jotakin erityisyyttä, keskustellaan siitä yhdessä. Tarvittaessa otetaan yhteyttä varhaiskasvatuksen erityisopettajaan ja mietitään yhdessä miten siitä jatketaan. Tarvittaessa tehdään lapselle erityisentuensuunnitelma tai tehostetuntuensuunnitelma. Suunnitelmaa ovat tekemässä lapsen tarpeen mukaan eri alojen asiantuntijat Suunnitelmissa mietitään yhdessä keinoja miten tukea lapsen kasvua ja kehitystä parhaalla mahdollisella tavalla sekä kotona että päiväkodissa. Päivähoito on usein ensimmäinen kuntouttava tukimuoto lapselle ja hänen perheelleen. 8

9 9. PÄIVÄKODIN PÄIVÄ Kultakylä aukeaa klo 6.00 ja sulkeutuu klo mikäli hoidon tarvetta on ääriaikoihin Päiväkoti aukeaa Aamuisin kokoonnumme Tenavien puolelle, aamupalalle siirrymme omiin ryhmiin Aamupala 8.30 Leikkiä 9.00 pienryhmät ja ulkoilu 11 ruokailu n Päivälepo Sadun kuuntelua, hereillä olijat saavat nousta klo hiljaisesti leikkimään/kynähommiin Välipala Leikkiä sisällä ja ulkoilua sään salliessa, kotiinlähtö Päiväkoti sulkeutuu Lasten sanoin, mitä päiväkodissa tehdään: Leikitään; autoillaan, legoillaan, leikitään barbeilla ja laitetaan niille vaatteita, tehdään junarata, rakennetaan torneja Lauletaan Askarrellaan Piirretään Opitaan nukutaan luetaan kirjoja syödään Lapset kertovat, mikä päiväkodissa on kivointa: Piirtely ja värityskuvat Pelaaminen Barbileikki Autoleikit Päiväkodissa on kavereita, kotona ei 9

10 10. YHTEISTYÖTAHOT Varhaiskasvatuksen erityisopettaja (Veo) Tanja Siren Onnimannin vuoropäiväkoti Terveydenhoitajat Vanhempainyhdistys Kulta Elokaari Viljakkalan yhtenäiskoulu Esikoulu Seurakunta Varhaiskasvatuksen perhetyö Kirjasto Perhekeskus Lastensuojelun perhetyö Tekninen palvelu Puhe- ja toimintaterapeutit Viljakkalan Seurojentalo-yhdistys 11. ARVIOINTI JA KEHITTÄMINEN Varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamista ja varhaiskasvatuksen laatua mitataan vuosittain tehtävällä asiakastyytyväisyyskyselyllä. Kyselyjen tulosten perusteella päiväkodit valitsevat vuosittain kehittämiskohteen. Myös talousarviotavoitteiden pohjalta nostetaan vuosittain kehittämistavoitteeksi kullekin päiväkodille sopiva sisällön kehittämiskohde. Tavoitteiden saavuttamista arvioidaan vuosittain. (Ylöjärven varhaiskasvatussuunnitelma 2009). 10

11 LIITE KULTAKYLÄN PÄIVÄKODIN YHTEYSTIEDOT Päiväkodin johtaja Arja Kaasalainen puh: Kultakylän Päiväkoti: Osoite: Viertotie 2-4, Viljakkala Tenavat puhelinnumero Taaperot puhelinnumero Sähköpostiosoite: Esiopetusryhmä Kultajyvät: Osoite: Erlandintie 13, Viljakkala (Viljakkalan koulun yhteydessä) Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Elokaaren keittiö puhelinnumero:

12 Käsitteiden avaamista Nallematikka Nallematikka on varhaisten matemaattisten oppimisvalmiuksien kehittämisohjelma, jota toteutamme pienryhmässä. Nallematikka on suunnattu 4-vuotiaille lapsille. Nallematikassa käsitellään nalleperheen kohtaamia matemaattisia pulmia lapsille tuttujen tilanteiden yhteydessä elämyksellisesti leikkien ja pelien avulla. Tunnetaitoryhmä Tunnetaitoryhmän tavoitteena on kehittää ryhmän lasten tunnetaitoja sekä löytää keinoja lasten sosioemotionaalisiin erityistarpeisiin. Ryhmässä tunteita koetaan elämyksellisesti, harjoitellaan tunteiden tunnistamista, sanallistamista ja ilmaisua. Ryhmässä kehitetään luottamuksellista vuorovaikutusta kaikkien ryhmän jäsenten kesken. Metsämörri Metsämörri on satuhahmo, joka johdattaa lapset tutustumaan luonnon ihmeisiin. Metsämörritoiminnassa lapset oppivat viihtymään luonnossa omien kokemusten, elämysten ja aistien kautta. Metsämörriretkelle otetaan mukaan eväät: mehu pullossa ja pieni leipä rasiassa. Metsämörri opettaa lapsille kestävää kehitystä ja luonnon kunnoittamista, siksi hän ei tykkää muovipusseissa tuoduista eväistä. 12

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VESANIEMEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päivitetty 2015 1. Johdanto.. 3 2. Tervetuloa Vesaniemeen. 4 3. Vesaniemen päiväkodin arvot.. 5 4. Kasvatuskumppanuus... 6 5. Lapsen päivä Vesaniemessä

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150

Varhaiskasvatussuunnitelma. Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 Varhaiskasvatussuunnitelma Kuitinmäen päiväkoti Kuunsäde 6D 02210 Espoo puh. 09-8030150 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VARHAISKASVATUS KUITINMÄEN PÄIVÄKODISSA... 4 2.1 TOIMINTA-AJATUS... 5 2.2 ARVOT... 5 2.3

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö

Varhaiskasvatussuunnitelma. Raunistulan yksikkö Varhaiskasvatussuunnitelma Raunistulan yksikkö 2014 1 PÄIVÄKOTI PEPPIINAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ Johdanto 1 Päiväkoti Peppiinan erityispiirteet 2 Toiminta-ajatus ja arvot 3 Varhaiskasvatuksen

Lisätiedot

Malmin perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

Malmin perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Malmin perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Johdanto 1 2. Arvomme 1 3. Malmin perhepäivähoidon toimintaympäristö ja arkirytmi 1 4. Käsitys lapsesta ja oppimisesta 3 5. Lapselle

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYS... 1 1 PÄIVÄKODIN ESITTELY... 1 1.1 Johdanto... 1 1.2 Toiminta-ajatus ja kasvatustavoitteet... 2 1.3 Lapsiryhmät... 3 1.3.1 Valloittajat 1-2v... 3 1.3.2 Seikkailijat

Lisätiedot

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen

SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA. Päiväkoti Tiitiäinen SATEENKAARI KOTO OY:n VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Tiitiäinen 27.8.2014 Sisällysluettelo 1 Saatteeksi... 3 1.1 Muu toiminta... 3 1.2 Tukimuodot... 4 2 Varhaiskasvatus Sateenkaari Koto Oy:ssä...

Lisätiedot

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo -

- Mukaelma Kirsi Kunnaksen runosta Sadan lapsen talo - 2012 Tässäpä talossa vasta on vilskettä, melskettä, molsketta, jossa juoksee viisikymmentä lasta. Yksi kun yskän saa ja köhisee, heti kaikki yskimässä röhisee, että koko talo töhisee. Tässäpä talossa vasta

Lisätiedot

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma

Tuuliviirin Päiväkoti. Varhaiskasvatus- suunnitelma Tuuliviirin Päiväkoti Varhaiskasvatus- suunnitelma Nurmijärvi 22.6.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1. TUULIVIIRIN PÄIVÄKOTI 2. VARHAISKASVATUKSEN MÄÄRITTELYÄ 2.1. TOIMINTAKULTTUURI: ARVOT ja TOIMINTA-AJATUS 2.1.1.

Lisätiedot

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012

MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 MÄNTYSALON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2012 JOHDANTO Mäntysalon päiväkoti sijaitsee pientaloalueella Klaukkalan pohjoispuolella Mäntysalossa. Päiväkoti on rakennettu 1996 ja siinä on tilat neljälle

Lisätiedot

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma

Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Haapahuhdan ja Kirjauksen päiväkotien varhaiskasvatussuunnitelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 1 Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet... 2 2 Varhaiskasvatus... 2 2.1 Mitä varhaiskasvatus on?... 2 2.2

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

TESJOEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

TESJOEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA TESJOEN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisältö 1.Tesjoen päiväkoti... 3 1.1. Päiväkodin ryhmät ja henkilökunta... 4 2.Toimintaamme ohjaavat arvot ja tavoitteet...5 2.1. Varhaiskasvatusympäristö...6

Lisätiedot

Rauhalan päiväkoti Rymysten vasu sisällysluettelo

Rauhalan päiväkoti Rymysten vasu sisällysluettelo 1 Rauhalan päiväkoti Rymysten vasu sisällysluettelo 1. Rymysten ryhmän kuvailu 2 Perushoito 2 2. Rymysten arvot ja tavoitteet 3 3. Rymysten varhaiskasvatusympäristö 4 4. Kielellinen kehitys ja kielen merkitys

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot

1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot 1 ALKUSANAT Hämeenkyrön päivähoidossa LAPSI VOI HYVIN 1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot 3 TULLESSAAN KUULLUKSI JA NÄHDYKSI S. 10 3.1

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ...

Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... TAIVALKOSKEN KUNTA Sisällysluettelo 1. VUORORYHMIS VEKKULI... 2 3. OPPIMISKÄSITYKSEMME... 3 4. FYYSINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 3 5. PSYYKKINEN OPPIMISYMPÄRISTÖ... 4 6. TOIMINNALLISET PAINOTUKSET... 5 7. KASVATUSKUMPPANUUS

Lisätiedot

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma

KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma KUOKKAVASU Kuokkalan päiväkodin, Yrttisuon perhepuiston ja Kuokkalan keskustan perhepäivähoidon varhaiskasvatussuunnitelma Jos ajattelet vuotta eteenpäin, kasvatat viljaa. Jos ajattelet sataa vuotta, kasvatat

Lisätiedot

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA RÖYKÄN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Sisällysluettelo 1. Arvot 2. Toiminta-ajatus 3. Varhaiskasvatusympäristö 4. Toimiva kasvattajayhteisö 5. Oppimisen ilo 6. Kielen ja vuorovaikutuksen merkitys

Lisätiedot

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus

Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015. Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Uus-Lavolan päiväkoti toimintakausi 2014-2015 Esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma (=esivasuvusu ) sekä toimintakertomus Arvot LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ARVOT Arvostamme uuteen luotaavaa ajattelua

Lisätiedot

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS

1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS 1. TOIMINTAYKSIKÖIDEN YLEINEN KUVAUS Pikkulinnan päiväkodissa 20 hoitopaikkaa. Toimimme yhtenä suurena sisarusryhmänä. Kasvatushenkilökuntaa Pikkulinnassa on kolme, joista yksi toimii lastentarhanopettajan

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA

PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA 1 PÄIVÄKOTI SATULINNAN MAJAKKA V A R H A I S K A S V A T U S S U U N N I TE LM A Saan olla sylissä. Kavereiden kanssa on mukava leikkiä. Hoviväellä on aikaa lapselle Saan kokeilla ja tehdä itse! Linnansaleissa

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI RÖLLIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO RÖLLIN TOIMINTA-AJATUS RÖLLIN PALVELUMUODOT VARHAISKASVATUSYMPÄRISTÖ Estetiikka ja toimivuus Ympäristön turvallisuus KEKE-KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Lisätiedot

NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI

NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 3 NAHKALINNAN PÄIVÄKOTI Hilmankuja 4, Viiala Akaan päivähoidon visio Hymyilevä aikuinen hymyilevä lapsi Lapsi tarvitsee välittävän huolenpidon eli rakkautta. Ilman sitä

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö

Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma. Seutulan päivähoidon toimintayksikkö Varhaiskasvatuksen oppimis- ja opetussuunnitelma Seutulan päivähoidon toimintayksikkö 2 Sisällys: 1 Lähtökohdat 3 1.1 Arvot 3 1.2 Lapsi ja oppimiskäsitys 3 1.3 Toimintayksikkö 4 2. Varhaiskasvatus- ja

Lisätiedot

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KUUSISTON PÄIVÄKOTI VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2014 1. Varhaiskasvatus ja toiminta-ajatus Kuusiston päiväkodissa Kuusiston saari on kaunis ja luonnonläheinen toimintaympäristö. Haluamme luoda turvallisen,

Lisätiedot

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti

Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma. Nahkialan päiväkoti LASTEN PÄIVÄHOITO PÄIVÄHOITOALUE 1 Nahkialan päiväkodin Varhaiskasvatussuunnitelma Nahkialan päiväkoti AKAANTIE 2B 37800 AKAA nahkialan.paivakoti@akaa.fi Aukioloaika: 6.30 17.00 2 AKAAN PÄIVÄHOIDON VISIO

Lisätiedot

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU

HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU HAVILAN RYHMIKSEN OMA VASU Havilan ryhmiksen yhteistiedot: os. Havilantie 11, 60550 Nurmo p. 4167470 / 040-7541883 Henkilökuntaan kuuluu hoitaja ja 2 perhepäivähoitajaa, johtajana toimii perhepäivähoidon

Lisätiedot

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012

VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 VAISAAREN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA 2011-2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tervetuloa Vaisaaren päiväkotiin 3 2. Vaisaaren päiväkodin arvot 5 3. Toiminta-ajatus ja kasvatusympäristö 6 4. Kasvatuspäämäärät

Lisätiedot