SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Aika klo 10:00-11:35 Paikka Tampereentie 7 A Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 4 3 Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa 5 4 Ympäristöjaoston delegointisäännön tarkistaminen 6 5 Ympäristöjaoston kokousajat vuonna Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusten käsittely 8 7 Muut asiat 9 8 Asumisen kieltäminen asunnossa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 10 9 Ympäristölupa tuhkan hyödyntämiseen, Transact Oy Lausunto Sastamalan kaupungin Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksesta 10 28

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Aika klo 10:00-11:35 Paikka Tampereentie 7 A Sastamala Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Seppä Tarmo puheenjohtaja Hanhikangas Mirja jäsen Läsnä 1-8 Lehtinen Jyri jäsen Läsnä 1-7 Talonen Susanne jäsen Läsnä 1-7 Ekonen Risto terveysvalvonnan johtaja Jääskeläinen Hanna terveystarkastaja, sihteeri Reino Sivonen varajäsen Poissa Lumme Harri jäsen Vinkki-Lehtinen Kirsi jäsen Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus puheenjohtaja 1-10 :t Sastamalassa pöytäkirjanpitäjä Reino Sivonen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Ympäristöterveydenhuolto Tampereentie 7 A

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJAOST 1 Ympäristöjaoston kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet jaoston jäsenistä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Pöytäkirjan tarkastajan valinta YMPJAOST 2 Ympäristöjaosto valitsee keskuudestaan pöytä kir jan tarkastajan. Ehdotus terv valvj: Ympäristöjaosto valitsee pöytä kir jan tarkastajaksi Harri Lumpeen. Päätös: Pöytä kir jan tarkastajaksi valittiin Reino Sivonen.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa YMPJAOST 3 Hallintosäännön mukaan kaupungin ympäristöjaoston kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus esittelijällä ja pöytäkirjanpitäjällä. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää ympäristöjaosto. Valmisteluvastuu: terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen Ehdotus terv valvj: Ympäristöjaosto päättää, että tässä kokoukses sa ei ole esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi muita henkilöitä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen, puh

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Ympäristöjaoston delegointisäännön tarkistaminen YMPJAOST 4 Ympäristöjaoston toimivaltaan kuuluu paljon viranomaistehtäviä, joiden asianmukainen hoitaminen vaatii delegointia tehtäviä hoitaville viranhaltijoille. Delegointisääntöä on syytä tarkistaa lukuisten lainsäädäntömuutosten vuoksi. Esityslistan oheismateriaalina on tarkistettu ympäristöjaoston delegointisääntö. Valmisteluvastuu: terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen Ehdotus terv valvj: Ympäristöjaosto päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan tarkistetun delegointisäännön. Tarkistettu delegointisääntö tulee voimaan Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen, puh

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Ympäristöjaoston kokousajat vuonna 2015 YMPJAOST 5 Ympäristöjaoston kokousajoiksi vuodelle 2015 esitetään pääsääntöisesti jokaisen kuukauden kolmatta tiistaita, lukuun ottamatta heinäkuuta. Näin ollen kokouspäivät ovat 17.2., 17.3., 14.4., 19.5., 16.6., 18.8., 15.9., , ja Kokouksen alkamisaika on klo Valmisteluvastuu: terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen Ehdotus terv valvj: Ympäristöjaosto päättää kokoontua pääsääntöisesti jokaisen kuukauden kolmantena tiistaina, lukuun ottamatta heinäkuuta. Kokouspaikkana toimii pääsääntöisesti ympäristöterveydenhuollon Sastamalan toimipiste Puistolassa. Ympäristöjaosto voi tarpeen mukaan muuttaa nyt sovittavia kokousaikoja. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen, puh

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusten käsittely YMPJAOST 6 Ympäristötarkastaja Päätös asuinkiinteistön poikkeavasta jätteenkäsittelystä 5 kpl Päätös meluilmoituksesta 1 kpl Jätehuoltorekisteriin merkitseminen 1 kpl Terveystarkastajat Todistus elintarvikelain mukaisen ilmoituksen käsittelystä 8 kpl Terveydensuojelulain mukainen päätös 1 kpl Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupapäätös 2 kpl Nikotiinivalmisteiden myyntilupapäätös 1 kpl Valmisteluvastuu: terveystarkastaja Hanna Jääskeläinen Ehdotus terv valvj: Ympäristöjaosto päättää viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: terveystarkastaja Hanna Jääskeläinen, puh

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Muut asiat YMPJAOST 7 Muita asioita ei ollut.

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Asumisen kieltäminen asunnossa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 10 YMPJAOST 8 Terveystarkastaja on tehnyt sisäilmamittauksia asunnossa Eino Salmelaisen katu 10, Ikaalinen. Sisäilmamittauksissa oli ohjearvot ylittäviä sieni-itiöpitoisuuksia. Tämän jälkeen asukas on teettänyt Rakennusinsinööritoimisto Jommi Suonkedolla Rakennuksen kunnon ja korjaustarpeen selvityksen, jossa todetaan vakava kosteusongelma rakennuksen kellarikerroksessa sekä kosteusvaurio- ja mikrobilöydöksiä myös yläkerrassa. Terveystarkastaja on tehnyt asuntoon asunnontarkastuksen , jolloin voitiin todeta, ettei asunnon omistaja ole ryhtynyt toimenpiteisiin asunnossa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Asunnon omistajaa on kehotettu terveydensuojelulain 27 :n mukaisesti ryhtymään toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi. Asunnon omistaja on suullisesti ilmoittanut, ettei ryhdy pyydettyihi toimenpiteisiin.sisäilmamittauksen ja materiaalinäytteiden tulokset sekä tarkasuskertomus ovat oheismateriaalina. Asunnon käyttö asumiseen on kiellettävä terveydensuojelulain 51 :n mukaisesti, mikäli lain 27 :n mukaisiin toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi ei ole ryhdytty. Asunnon omistajaa on kuultu asumisen kieltoasiassa Kuulemisasiakirja ja saantitodistus ovat oheismateriaalina. Asumiskiellon purkaminen on mahdollista vain ympäristöjaoston päätöksellä. Päätös edellyttää, että asunto on todettu käyttötarkoitukseen sopivaksi, eli sen käytöstä ei aiheudu terveyshaittaa. Valmisteluvastuu: terveystarkastaja Sari Rantala Ehotus terv valvj: Ympäristöjaosto asettaa asunnon osoitteessa Eino Salmelaisen Katu 10, Ikaalinen terveydensuojelulain 51 :n 1 momentin mukaisesti asumiskieltoon alkaen. Sovelletut oikeusohjeet: Terveydensuojelulaki (763/94) 1, 26, 27, 51 Terveydensuojeluasetus (1280/94) STM:n Asumisterveysohje 2003:1 Asumisterveysopas 2009 Hallintolaki (434/2003) 33, 34

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Päätös: Asunnon omistaja Sari Ann Forsberg on sähköpostitse pyytänyt asian käsittelyn poistamista toistaiseksi korjaustoimenpiteiden vuoksi. Puheenjohtaja esittää, että asia siirretään maaliskuun kokoukseen. Asunnon omistajan on toimitettava ympäristöterveydenhuoltoon korjaussuunnitelma aikatauluineen mennessä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: terveystarkastja Sari Rantala, puh ja terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen, puh

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölupa tuhkan hyödyntämiseen, Transact Oy 844/ /2014 YMPJAOST 9. HAKIJA Transact Oy Mäkipajanranta Muurame TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Pappilankallion bioenergiaterminaalin rakentaminen ja voimalaitostuhkan käyttäminen rakentamisessa Sastamalan kaupungin Kuorsumaassa kiinteistöllä Pappilankallio LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Koska hakemus on tullut vireille jälkeen, käsitellään asia uuden ympäristönsuojelulain ( 527/2014) nojalla. Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 :n ja siinä mainitun liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13. f perusteella. Lupaa haetaan voimalaitostuhkan hyödyntämiseen bioenergiaterminaalialueen rakentamisessa ja toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Valtioneuvoston asetusta eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa ( VNA 591/2006 ns. MARA-asetus) ei sovelleta tässä tapauksessa, koska eräiden aineiden pitoisuudet ylittävät asetuksessa annetut raja-arvot. Transact Oy on saanut kiinteistön Pappilankallio omistajalta (Suomen valtio) suostumuksen hakea ympäristölupaa, mikäli lupa myönnetään, siirtyy kiinteistö Pappilankallio kiinteistökaupalla Transact Oy:lle. TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Toimivaltainen viranomainen on ympäristönsuojelulain 34 2 momentin ja valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 :n 12 f. kohdan perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona toimii Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto. Kyseessä on alle tonnia vuodessa käsiteltävän jätteen ammattimainen hyödyntäminen. ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE SEKÄ MUUT MAANKÄYTTÖRAJOITUKSET Hakemuksen tarkoittamalla alueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Maakunta-kaavassa alueella on merkintä ohjeellisesta ulkoilureitistä. Alueen rajalta on matkaa noin 1,1 km Natura 2000-ohjelmaan kuuluvaan Kuorsumaanjärven luonnonsuojelualueeseen (Natura-kohde FI ).

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Alueella ei ole voimassa asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmisteluun liittyen Pirkanmaan liiton ja Suomen metsäkeskuksen Pirkanmaan alueyksikön kanssa yhteistyössä tekemä selvitys Pirkanmaan merkittävien puuterminaalien sijanneista on valmistunut vuonna 2014.Pirkanmaan puuterminaalit -selvityksessä on tarkoituksena tutkia maakunnallisesti merkittävien, paljon tilaa vaativien puuterminaalien sijoituspaikkoja. Selvitys on yksi Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 taustaselvityksistä. Puuterminaaliselvityksen työryhmässä ovat mukana Suomen metsäkeskus, Pirkanmaan ELY-keskus (L- ja Y-vastuualue), Pirkanmaan pelastuslaitos ja Pirkanmaan liitto. Selvityksessä Pappilankallio on mainittu yhtenä mahdollisena paikallisena puuterminaalialueena. Alue ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Pappilankallio on noin 6,5 hehtaarin kokoinen kiinteistö, joka sijaitsee 3,7 km valtatien 11 ja kantatien 44 risteyksestä pohjoiseen. Alueen ympäristössä on maatalousmaata noin 150 metrin etäisyydellä sekä itäettä luoteissuunnassa, muutoin alue on metsätalouskäytössä. Kiinteistöllä ei ole rakennuksia eikä muuta toimintaa, alue on pääsääntöisesti vanhaa maa-ainesten ottoaluetta. Ottoalueen pohjoisosassa naapurikiinteistöllä on metsäoja, joka laskee pohjoisen suuntaan. Kuorsumaan kyläseuran laavu, puucee ja liiteri sijaitsevat Sastamalan seurakunnan omistamalla maalla, terminaalihankealueen vieressä. Vakituista asutusta on useissa kohteissa noin metrin etäisyydellä, lähin vapaa-ajan asunto sijaitsee noin 450 metrin eäisyydellä suunnitellusta toiminnasta. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA JA SEN LAAJUUDESTA Pappilankallion bioenergiaterminaalin tarkoituksena on toimia matsäperäisen energian varastoalueena. Terminaaliin kuljetetaan varastoitavaksi lähialueen metsistä syntyvää polttorankaa, kantoja sekä hakkuutähteitä. Polttorangan varastoinnin tarkoituksena on toimia puskurivarastona lähialueiden lämpölaitoksille. Puuta kuljetetaan alueella ja pois alueelta raakapuun kuljetuskalustolla. Alueella myös haketetaan ja murskataan varastoitavia metsäperäisiä tuotteita, pääsääntöisesti suoraan kuljetuskalustoon. Haketusta tehdään päivänä vuodessa klo 7-22 välisenä aikana. Haketus suoritetaan autohakkureilla alihankkijoiden toimesta ja tuotettu hake käytetään Pirkanmaan ja Satakunnan lämpölaitoksissa. Hake kuljetetaan alueelta pois umpikorikalustolla. Bioenergiaterminaali rakennetaan kahtena erillisenä kenttänä, joista muodostuu yhteensä noin 3 hehtaarin suuruinen varastokenttä. Rakentamisessa hyödynnetään alueen maa-aineksia ja voimalaitostuhkaa ja tarkoitus on toteuttaa rakentaminen siten, että

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ kivilouhosalueen maisemointi saadaan tehtyä ja virkistyskäytön turvallisuus paranee. Hakemuksen liiteosassa on mainittu terminaalin kenttärakenteessa tuhkakerroksen paksuudeksi 30 cm, hakemusta on siltä osin tarkennettu , oikea paksuus on 40 cm, joka myös hakemuksen liitteenä olevasta määräluettelosta ilmenee. Tuhkan kokonaismäärä määräluettelon mukaan on m 3 rtr ja hakijan varmuuskertoimilla laskema tonnimäärä maksimissaan tonnia, alueen rakentamisen aikana enintään tn vuodessa. Rakentamisen on arvioitu ketävän 6 8 vuotta. Tuhkarakenteiden muotoilu sekä peittäminen tapahtuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa. Alueen rakenteisiin käytettävä tuhka tiivistetään jyräämällä. Käytettävä tuhka peitetään tiivistämisen jälkeen kalliomurskeella, moreenilla tai vastaavalla. Rakenteissa käytettävä tuhka tulee Tampereen Sähköntuotanto Oy:n, Vatajankosken Sähkö Oy:n ja Leppäkosken Sähkö Oy:n laitoksista Pirkanmaalta ja Satakunnasta. Voimalaitosten tuhka on turpeen ja puun yhteispoltossa syntynyttä tuhkaa, kemikaaleja ja polttoaineita ei energiantuotannossa käytetä. Voimalaitostuhkasta on tehty tarvittavat maanrakentamisen ja ympäristökelpoisuuteen liittyvät selvitykset. Pappilankallion rakentamisessa on tarkoitus myös käyttää alueen kiviainesta loiventamalla jyrkkiä kallioleikkauksia. Hankealueen tiestön sekä terminaalikenttien kantavien kerrosten kalliomurskeiden määrät on eritelty em.määräluettelossa, yhteensä 5705 m³rtr (arviolta tonnia). Hakijan arvion mukaan alueella tarvittavan kalliomurskeen murskaaminen kestää 2-3 viikkoa ja kustannustehokkain tapa on toteuttaa murskaaminen kerralla. Em. kalliomurskeen määrä on laskennallinen määrä, joka tarvitaan alueen kantavien rakenteiden tekemiseen, myyntiin mursketta ei tehdä. Alueella on myös louhetta sekä mursketta jonkinlainen määrä valmiina. Jos kallioaineksen hyödyntäminen ei luontevasti onnistu, tuodaan kantavien kerrosten murskeet muualta. Tavoitteena on, että terminaali olisi koko puun varastoinnin volyymiltaan käytössä viimeistään Mikäli alueen rakentaminen toteutuu, laaditaan toteutuksesta tarkemmat suunnitelmat sekä kokonaisprosessin että rakentamisen osalta ennen rakentamisen aloittamista laadun varmistamiseksi. Toteutussuunnitelma sisältää tarkentavan maanrakennusohjeen lisäksi ohjeet seuraavista toimenpiteistä; Käsittely ja kuljetus, työmaasuunnittelu, työmenetelmät ja toteutus, työturvallisuus, materiaalintuottajan laadunvalvonta, materiaalien käsittelyn laadunvalvonta, rakentamisen laadunvalvonta, tuhkamateriaali, tiivistyskokeet, kerrospaksuudet, rakentamisen dokumentointi ja viranomaismääräysten toteutus ja dokumentointi. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ JA KÄSITTELYSTÄ Alueella ei synny erityisiä jätteitä. Kiinteistöllä satunnaisesti syntyvät, normaalit yhdyskuntajätteet lajitellaan ja toimitetaan kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti jätteenkäsittelylaitokseen.

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TIEDOT LIIKENTEESTÄ JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ Terminaalin rakentamisen ja käytön aikana syntyy kuorma-autoliikennettä kiinteistölle valtatien 11 ja kantatien 44 kautta. Raskasta ajoneuvoyhdistelmäliikennettä on keskimäärin 3 kuljetusta/ arkipäivä, vuoden aikana yhteensä 750 kpl. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN Toiminnasta aiheutuu alueen rakentamisessa ja kuljetuksissa käytettävien koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen melua sekä rakennustoiminnasta pölyä terminaalialueella, ei alueen ulkopuolella. Haketus aiheuttaa 55 db:n tasoisen melun 200 metrin etäisyydellä haketuskalustosta. Tuhka tuodaan käyttöpaikalle kostutettuna, joka vähentää tuhkan pölyämistä kuormia purettaessa ja tuhkaa tasattaessa. Kuorma-autoilla tapahtuvat tuhkakuljetukset voimalaitoksista tapahtuvat arkipäivisin klo 7-22 välisenä aikana. Käytettävässä tuhkassa on raskasmetalleja, joista ympäristölle vaarallisimpia ovat kadmium, lyijy ja elohopea. Hakemuksen liitteeksi on toimitettu haitallisten aineiden enimmäispitoisuuksista vuoden näytteiden analyysitulokset kultakin voimalaitokselta. Voimalaitosten tuhkien tutkitut aineiden kokonaispitoisuudet ja liukoisuus ovat alittaneet MARA-asetuksessa esitetyt raja-arvot muiden aineiden osalta, mutta kromin, molybdeenin, seleenin, fluoridin, polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) ja sulfaatin pitoisuudet ylittävät raja-arvot alla olevan taulukon mukaisesti. Liukoisuus (L/S=10) mg/kg Liukoisuus (L/S=10) mg/kg Asetuksen pitoisuusraja -arvo mg/kg, perustutkimus Asetuksen liukoisuusrajaarvo mg/kg peitetty rakenne Aine kromi 0, ,5 molybdeeni 3,7 5,1 50 0,5 fluoridi seleeni 0,20 0,25 0,1 PAH sulfaatti Tuhkan sisältämien ainesosien leviäminen ympäristöön minimoidaan peittämällä rakenteet. Erityisesti huomioitavaa on tuhkan oikea kosteusprosentti tiivistämisvaiheessa itselujittumisen aikaansaamiseksi ja rakenteen peittäminen. Tuhkan levitys, tasaus ja tiivistäminen suoritetaan siten, ettei tuhka pääse valumaan ojiin eikä vesistöihin ja valmis tuhkakerros peitetään kalliomurskalla, moreenilla tai vastaavalla. Lähimpään vesistöön ( Kuorsumaanjärvi) on matkaa kiinteistön rajalta 1,2 km ja lähimpään talousvesikäytössä olevaan kaivoon yli 400 m. Terminaalialueen valumavedet kootaan hallitusti alueen pohjoisosassa olevaan aiemman murskaustoiminnan yhteydessä syntyneeseen

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ vesialtaaseen / selkeytysaltaaseen, josta ne johdetaan maa-aineksen ottoalueen pohjoisosasta lähtevään ojaan ( lupahakemusta tarkennettu ). Vesialtaassa oleva vesi on tutkittu ja veden laatu oli tutkituilta osin pintavesilammikoksi poikkeuksellisen hyvä ( näyte KVVY ). Lupahakemusta on täydennetty vesien tarkkailusuunnitelmalla, jonka mukaan Pappilankallion bioenergiaterminaalin rakentamisen ja toiminnan aikana suoritetaan pinta- ja pohjavesien tarkkailua suunnitelman mukaisesti ensimmäisistä näytteenotoista alkaen 5 vuotta ja tarkkailuohjelman jatkoa sekä tarvetta arvioidaan yhdessä viranomaisten kanssa tämän jälkeen.pintavesien tarkkailu tullaan suorittamaan selkeytysaltaasta ojaan johdettavasta vedestä näytteenotolla kaksi kertaa vuodessa, kevään ja syksyn ylivirtaamakausina. Näytteistä määritetään ph, sähkönjohtavuus, kiintoaine, COD Mn, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi. Ensimmäisessä näytteenotossa ennen rakentamisen aloittamista, sekä tämän jälkeen kerran vuodessa näytteistä analysoidaan myös yleisimmät raskasmetallit sekä rauta ja mangaani. Pohjavesien tarkkailu suoritetaan lähialueen kaivovesistä. Tarkkailun järjestämiseksi alueella suoritetaan vapaa-ajan- ja asumiskäytössä olevien kaivojen kartoitus, ennen toiminnan aloittamista. Kaivokartoitus laaditaan kiinteistön rajoilta mitattuna 800 metrin säteellä kantatie 44:n länsipuolella. Kaivokartoituksen perusteella valitaan 3-5 kaivoa näytteenottopisteiksi, joista otetaan ensimmäinen näyte ennen rakentamisen aloittamista ja tämän jälkeen näyte kerran vuodessa tarkkailuohjelman kestoajan. Näytteistä määritetään ph, sähkönjohtavuus, kiintoaine, COD Mn, yleisimmät raskasmetallit sekä rauta ja mangaani. Alueen rakentaminen on suunniteltu niin, että välittömässä läheisyydessä sijaitsevan patikkareitin ja Kuorsumaan kyläseuran laavun ym. läheisyydestä ei kaadeta olemassa olevaa puustoa ja alueen suojaamiseksi istutetaan puustoa. Hakemuksen mukaan virkistyskäytön turvallisuus paranee nykyisten vaarallisten jyrkänteiden loiventuessa. Terminaalialueen käyttö sekä rakennusaikainen toiminta rajoitetaan siten, että laavun virkistyskäyttö ei häiriinny ( ei toimintaa viikonloppuisin ja erikseen sovittaessa laavun tapahtuma-ajankohdat rauhoitetaan). ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ TOIMINTA HÄIRIÖTILANTEISSA Hanke ei aiheuta vaaraa ympäristölle. Maanrakennuskaluston ja kuljetuskalsuton osalta ympäristöriskeihin varaudutaan viranomaismääräysten mukaisesti. Metsäperäisen polttoaineen varastointi suunnnitellaan siten, että mahdollisen tulipalon sattuessa, eteneminen on rajattavissa.

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) Tuhka on routimatonta ja omaa hyvän lämmöneristyskyvyn. Tästä syystä tuhka soveltuu korvaamaan luonnonkiviainesta maa- ja tierakentamisessa samalla säästäen kaatopaikkatilaa. Alueen rakentamisessa sovelletaan teknistaloudelliset näkökohdat huomioon ottaen parasta käyttökelpoista tekniikkaa tavoitteena hyvä, kestävä, kantava ja routimaton rakenne varastoalueille. Alueen rakentamisessa noudatetaan tuhkarakentamisen käsikirjan mukaisia toimintamalleja sekä laatuvaatimuksia. HANKKEEN ESITTELY- JA KESKUSTELUTILAISUUS Luvan hakija järjesti hakemuksen johdosta asianaosaisille bio-energiaterminaalin hanke-esittelyn ja keskustelutilaisuuden , tilaisuudessa oli läsnä lähialueen asukkaita ja maanomistajia, Kuorsumaan kyläseuran edustus, Tampereen energiatuotannon edustus, Pirkanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja, terveysvalvonnnan johtaja ja ympäristöterveystarkastaja. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Luvan hakija on täydentänyt hakemusta , , ja Lupahakemuksesta on tiedotettu ympäristönsuojelulain 44 :n mukaisesti kuuluttamalla Sastamalan kaupungin ilmoitustaululla ja Sotesin internetsivuilla. Asiakirjat ovat olleet julkisesti nähtävillä kuulutusajan ympäristöterveydenhuollon Sastamalan toimipisteessä. Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkaistu Tyrvään Sanomissa Lisäksi hakemuksesta on erikseen tiedotettu tiedossa oleville asianosaisille. Hakemuksesta on pyydetty Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelun sekä Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto. Yhdyskuntasuunnittelun lausunnossa ( sähköp J.M) todetaan, että bioenergiaterminaalin sijoittaminen Kiikoisten Kuorsumaan alueelle edellyttää myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaharkintaa. Maankäytölliset ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset sekä toiminnan sijoittamisen edellytykset alueelle ilman kaavaa arvioidaan suunnittelutarveharkinnan yhteydessä. Yhdyskuntasuunnittelu ei ota muutoin kantaa haettavaan ympäristölupaan. Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnossa ( PIRELY/2305/2014) kiinnitetään huomiota käytettävien tuhkien hyötykäyttökelpoisuuteen ja laadunvalvontaan valtioneuvoston MARA-asetuksen mukaisesti ja lupamääräysten sisältöön koskien pohja- ja pintavesinäytteitä, melua, pölyä ja varastointia. Lausuntoon on sähköp. tullut korjaus, koska lausunnossa todetaan ettei merkintöjä maakuntakaavassa ole: Maakuntakaavassa alueella on merkintä ohjeellisesta ulkoilureitistä.

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Lausunnon mukaan luvan myöntämisen edellytykset hankkeelle ovat olemassa. Lausunto on oheismateriaalina. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa ( /2012/VAR) kiinnitetään huomiota maisemointivelvoitteiden siirtymiseen mahdollisen kiinteistön luovutuksen yhtedessä, riittäviin lupamääräyksiin ja katsotaan, että toiminnalle voidaan myöntää ympäristölupa sillä edellytyksellä, että alueen nykyisen haltijan esittämät maisemointivelvoitetta koskevat seikat otetaan esitetyllä tavalla huomioon. Lausunto on oheismateriaalina. Hakemuksen johdosta ei ole järjestetty kuulemistilaisuutta tai katselmusta. Lupahakemuksen johdosta ympäristöterveystarkastaja on tehnyt paikan päällä tarkastuksen Hakemuksen johdosta on jätetty viisi muistutusta. Kuorsumaan Kyläseura ry:n ( T.A/T.Y) muistutuksessa vastustetaan luvan myöntämistä kyläseuran ylläpitämän Kuasman Kiäppi-patikkareitin perusteella, todetaan bioenergiaterminaalihankkeen olevan ristiriidassa maakuntakaavan kanssa, haittaavan merkittävästi alueen käyttöä virkistysalueena, katsotaan tuhkien sijoittamisesta hankealueelle aiheutuvan vaaraa Kuorsumaanjärven luonnonsuojelualueelle ainesosien virtaamien ja valumavesien muodossa ja aiheutuvan uhkaa alueen kaivojen veden laadulle sekä haketuksen aiheuttavan melua ja pölyä. Muistutuksessa esitetään lupaehdoissa huomioon otettavia seikkoja, mikäli ympäristölupa myönnetään: patikkareitin ja rakennusten siirto, uusien esitteiden ja opasteiden aiheuttamat kustannukset, vakuus, vesinäytteet ja tuhkan käytön seuranta. Muistutus kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Muistutuksessa M.M ja K.M kiinnitetään huomiota voimalaitostuhkan käytön vaikutukseen alueen pohjavesiin ja Kuorsumaanjärveen. Mikäli hakemus hyväksytään, vaaditaan mm. kaivovesien ja Kuorsumaanjärven veden tutkimista ja seurantaa sekä sienien ja marjojen tutkimista bioenergiaterminaalin ympäristössä. Muistutus kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Muistutuksessa L.P ja T.P tuodaan esille muistuttajien vapaa-ajan asunnon sijainti ja 450 metrin etäisyys kohteesta, tuulen suunta, ojien virtaussuunnat, pihakaivojen kastelu- ja pesuvesikäyttö, Pappilankallion merkitys luonto-, retkeily- ja marjastuskohteena, valumavesien hallinnan vaikeus, haju-, pöly- ja meluhaitat. Muistutuksessa tuodaan esille lupaehtojen tärkeys haittatekijöiden minimoimiseksi, jos lupa myönnetään. Muistutus kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Muistutuksessa A.R ja T.R kerrotaan louhintamurskaustoiminnasta alueella ja lukujen vaihteessa ja maa-ainesluvan velvoitteista, jotka valtio muistuttajien mukaan on

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ laiminlyönyt. Toivottavana ei pidetä bioenergiaterminaalin perustamista alueelle, jossa kulkee Kuasman Kiäppi patikkareitti. Ympäristöluvan myöntämistä vastustetaan mm. melu- ja pölyhaittojen, tuhkan maisemointikäytön ja valumavesien takia. Muistutus kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Muistutuksessa Maat.yht. I. ja V.V sekä A-M.M vastustetaan ympäristöluvan myöntämistä viitaten valumavesien määrään ja vaikutukseen Kuorsumaanjärven Natura-alueeseen, kaivoja porakaivovesien laatuun sekä melu-, pöly- ja metsätuholaishaittoihin. Muistutuksessa kiinnitetään huomiota alueelle kuljetettavan tuhkan ja käytettävän murskeen enimmäismäärään suhteessa maisemointiin ja rakentamiseen tarvittavaan maksimikäyttömäärään. Mikäli lupa myönnetään, vaaditaan mm. valumavesien ja luonnonsuojelualueen muutosten seurantaa, valumavesien pääsyn estämistä naapurikiinteistölle, kaivovesien tutkimista, melu- ja pölyhaittojen rajoittamista lupamääräyksissä, marjastus- ja sienestysalueen suoja-alueen selvittämistä, energiapuukasojen varastointtin liittyviä seikkoja, riittävän vakuuden asettamista ja sitä, että toimintaa ei saa aloittaa ennenkuin lupapäätös on lainvoimainen. Muistutus kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Luvan hakija on antanut vastineen pyydettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Vastine yhdyskuntasuunnittelun lausuntoon : Suunnittelutarveratkaisu on laitettu vireille. Vastine PIRELYn lausuntoon ( PIRELY/2305/2014) : Lausunnossa esitetään että maanrakentamisessa käytettävästä tuhkasta on toimitettava ajantasaiset analyysit, sekä tuhkaa käytettävä viranomaismääräysten ja lupahakemuksen mukaisesti. Terminaalin rakentamisessa ja käytössä noudatetaan tuhkarakentamista koskevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeita. Ennen rakentamisen aloittamista toimitetaan tuhkasta analyysit laitoksittain lupaviranomaiselle. Lausunnossa todetaan, että lähialueelle on tehtävä kaivokartoitus sekä ohjelma seurannasta. Lupahakemusta on täydennetty vesien tarkkailusuunnitelmalla, jonka mukaan myös kaivokartoitus tehdään ennen toiminnan aloittamista. Lausunnossa kiinnitetään huomiota vesien johtamiseen sekä pintavesien tarkkailuun. Terminaalialueen hulevedet johdetaan kootusti selkeytysaltaaseen, josta valumavedet johdetaan alueen pohjoisosasta lähtevään ojaan. Arvio on, että valumavesien määrä tulee nykyisestä tilanteesta jonkin verran kasvamaan, huolimatta siitä, että alueelle myös istutetaan puustoa sekä suurin osa alueen nykyisestä puustosta jää ennalleen. Vastineessa otetaan kantaa myös lausunnossa esille tuotuun melun ja pölyämisen hallintaan. Vastine kokonaisuudessaan on oheismateriaalina.

20 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ VARELYn lausuntoon ( /2012/VAR) ei luvan hakijalla ollut kommentoitavaa. Vastineet muistutuksiin ( kokonaisuudessaan oheismateriaalina) Vastine Kuorsumaan Kyläseura ry:n muistutukseen: Muistutuksessa viitataan patikkareitin sijaintiin ja hankealueella sijaitsevaan suojaavaan puustoon patikkareitin taukopaikan osalta ja todetaan: Lupahakemuksen liitteissä annetaan virheellistä tietoa reitin sijainnista. Lupahakemuksen liitteessä, Kuva.1 Luonnos alueesta valmiina, on kuvattu mahdollista patikkareitin sijaintia terminaalin valmistuttua sekä suojaavaan puuston säilyttämistä. Lisäksi muistutuksessa tuodaan esille alueen virkistyskäyttö sekä bioenergiaterminaalin aiheuttamat haitat patikkareitin ja taukopaikan käytölle. Lupahakemuksen liitteissä todetaan: Mikäli patikkareitin ylläpitäjä katsoo tarpeelliseksi, voidaan luvanhakijan kustannuksella patikkareittiä siirtää luvanhakijan kiinteistön alueella paremmin soveltuvaan kohtaan.... terminaalialueen käyttö sekä rakennusaikainen toiminta rajoitetaan siten että laavun virkistyskäyttö ei häiriinny (ei toimintaa viikonloppuisin ja erikseen sovittaessa laavun tapahtuma-ajankohdat rauhoitetaan). Terminaalin melua aiheuttava toiminta rajoittuu rakennusaikana mahdolliseen kiviaineksen murskaukseen (yhteensä noin 15 päivää ja haketusta vuositasolla 20 päivää). Mikäli toiminta kuitenkin aiheuttaa haittaa alueen lähistön virkistyskäytölle, on luvanhakija valmis keskustelemaan toimenpiteistä, joilla alueen virkistyskäyttö voidaan turvata. Muistutuksessa todetaan että tuhkan maanrakennuskäyttö aiheuttaa uhan pohja- ja pintavesien laadulle lähialueilla. Useissa tutkimuksissa sekä seurantakokeissa on osoitettu että, tuhkan käytön maanrakentamisessa ei ole todettu aiheuttavan ympäristöhaittoja pohja- tai pintavesiin. Muistutuksessa todetaan rekkaliikenteen sekä toistuvan haketuksen aiheuttavan kohtuutonta melua ja pölyä kylän asukkaille. Lupahakemuksen liitteessä todetaan että haketus (max 20 päivää/vuosi) aiheuttaa 55 db:n tasoisen melun noin 200 metrin etäisyydellä haketuskalustosta. Lähin asutus tai vapaa-ajankäytön asunto sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä. Lähialueen asutukselle merkittävämmän meluhaitan aiheuttaa kt 44 melu, joka todennäköisesti ylittää noin 100 metrin etäisyydellä 55 db:n melun. Rekkaliikenteen sekä haketuksen aiheuttamat pölyhaitat jäävät paikallisiksi. Luvanhakija tulee toteuttamaan pohja- ja pintavesien lähtötilanteen jälkeisen seurannan lupaehtojen mukaisesti. Vastine muistutukseen M.M ja K.M: Muistutuksessa kiinnitetään huomiota tuhkarakentamisen aiheuttamiin pohja- ja pintavesien pilaantumiseen lähialueella sekä

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 2.9.2014.

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 2.9.2014. Ympäristöjaosto 9 27.01.2015 Ympäristölupa tuhkan hyödyntämiseen, Transact Oy 844/11.01.00/2014 YMPJAOST 9. HAKIJA Transact Oy Mäkipajanranta 31 40930 Muurame TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Pappilankallion bioenergiaterminaalin

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 59 29.04.2015 Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39 YMPTEKLT 59 Ympäristötarkastaja Asia Osuuskauppa Maakunta on toimittanut ympäristönsuojeluviranomaiselle

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 30.4.2015 4 195/15 Ympäristösihteeri Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVAA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Haminan kaupunki / Hamina Bastioni Raatihuoneentori

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 128 Lammin Sahti Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava tapahtuma, Rautatientori HEL 2015-007507 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä on tehnyt ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari

Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari PÄÄTÖS Etelä-Suomi Nro 195/2014/2 Dnro ESAVI/86/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2014 ASIA Rannan ruoppaus ja massojen läjitys Långholmenin edustalla, Kemiönsaari HAKIJA Martti Salerma HAKEMUKSEN

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013. Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kokousaika 22.5.2013 klo 17.00 17.18 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58. Rakennuslautakunta 06.05.2015. Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15. Käsitellyt asiat Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 4/2015 58 Rakennuslautakunta 06.05.2015 Aika 06.05.2015 klo 16:00-16:15 Paikka Kuntala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61 32 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan.

Ehdotus Esittelijä: Kimmo Hagman, tekninen johtaja. Tekninen lautakunta päättää myöntää haetun poikkeamisluvan. Puumala Ote pöytäkirjasta 5/2015 1 (5) 48 Poikkeamislupa / Barthelet Philippe ja Ritva PuuDno-2015-315 Valmistelija / lisätiedot: Kimmo Hagman kimmo.hagman@puumala.fi Liitteet 1 Barthelet2015.pdf (Salassa

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone PYHÄJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika 15.04.2015 klo 09:00-11:30 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone OSALLISTUJAT Läsnä Mattila Olli puheenjohtaja Koivusipilä

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 30.01.2014 Aika 30.01.2014 klo 18:00-20:30 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 3, 3. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjapitäjän

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 231/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/127/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Joutsan Kuljetus Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden käsittelyn

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 20 ATERIAPALVELUN MAKSUT 1.4.2014 LUKIEN 3 21 ASIOITA TIEDOKSI (LIITE) 4 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 3/2014 Kokousaika 9.4.2014 klo 18.30 20.35 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Hallituksen kokouksen pöytäkirja

Hallituksen kokouksen pöytäkirja PÖYTÄKIRJA 8/2010 Hallituksen kokouksen pöytäkirja Kokousaika 25.8.2010 klo 13.00-15.02 Kokouspaikka hallintokeskuksen neuvotteluhuone G340 Asian no Asia Sivu 101 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 46 SAIRAANHOITAJAN VALINTA 3 47 LÄHIHOITAJAN VALINTA 4 48 LÄHIHOITAJAN SIJAISEN VALINTA 5 PERUSTURVAJAOSTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 Kokousaika 1.10.2014 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnantalo, Lapinjärventie 20A, Kirkonkylä KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1 576/67/675/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA; Lujatalo Oy, Kiveläntie 4, Lohja. Ilmoitus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta

Lisätiedot

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku.

Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan raukeamisesta. Turku. Etelä-Suomi Päätös Nro 10/2012/1 Dnro ESAVI/307/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2012 ASIA Hakemus Itäharjun autopurkamo Oy:n toimintaa koskevan ympäristönsuojelulain mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 119 10.12.2014 Aika 10.12.2014 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja 3.1.2014 1

Johtava ympäristötarkastaja 3.1.2014 1 1246/11.03.01/2013 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS TILAPÄISESTÄ MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TOIMINNASTA; Lemminkäinen Talo Oy, Hietakuja Ilmoitus erityisen häiritsevää melua

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 226/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/120/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 19.12.2013 ASIA Paahtopuu Oy:n pellettitehtaan jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee jätteiden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 64 19.08.2015 Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 41 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166

PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 PUDASJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 166 Tarkastuslautakunta 12.11.2013 AIKA 12.11.2013 klo 16:30-19:42 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone Kotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 100 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 LUPAPÄÄTÖS Nro 124/12/1 Dnro PSAVI/29/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 19.11.2012 1 ASIA Kullankaivu Malmivirta -nimisellä valtauksella nro 9248, Inari LUVAN HAKIJA Räsänen Pekka Olavi 2 HAKEMUS JA

Lisätiedot

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA

Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti MUUTOS, JOLLE HAETAAN YMPÄRISTÖLUPAA OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 29.04.2014 27 Ympäristöluvan muutoshakemus/lemminkäinen Infra Oy:n asfalttiasema ja kivenmurskaamo, Karistontie 1, Lahti D/1603/11.01.00.01/2012

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 21.01.2016 Aika 21.01.2016 klo 18:00-20:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen.

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Linda Suokas ja Jaakko Punkkinen. LUUMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 70 Koululautakunta Aika 03.08.2016 klo 18:00-18:31 Paikka Taavetin koulukeskus, hallintorakennus Käsitellyt asiat Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Päätös melua ja tärinää aiheuttavan tilapäisen toiminnan ilmoituksesta, JJ Kaivin ja Kallio Oy (Dnro YMP 320/1402/2014)

Päätös melua ja tärinää aiheuttavan tilapäisen toiminnan ilmoituksesta, JJ Kaivin ja Kallio Oy (Dnro YMP 320/1402/2014) Pirkkalan kunta Ympäristöpäällikkö Viranhaltijapäätös 03.06.2014 2/2014 Sivu 1 1402 Taipaleentie 157 23660 Kalanti Päätös melua ja tärinää aiheuttavan tilapäisen toiminnan ilmoituksesta, (Dnro YMP 320/1402/2014)

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi

Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64. Ympäristölupahakemus nautakasvattamon lupamääräysten tarkistamiseksi 1/YMPLA 24.6.2015 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y2/2015 Ympla 24.06.2015 64 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 ALASTARO 29.6.2015 Asia Luvan hakija Ympäristölupahakemus

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2010 Kokousaika 16.03.2010 klo 18.00 19.01 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), Rovaniemi Aika Maanantai 18.6.2012 klo 10.00 Paikka Rovaniemen koulutuskuntayhtymä, Lapin ammattiopisto, Jänkätie 1 (peilisali B102), 96300 Rovaniemi Tarkastuslautakunta Jäsen Varajäsen Jaakko Huttunen pj Mauri

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 11 11.02.2015 Aika 11.02.2015 klo 18:00-19:45 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111

PÄÄTÖS. Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111 K A I N U U N Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 24.5.2005 Dnro KAI-2004-Y-111 ASIA Malmin kasaliuotuksen koetoimintaa koskevan tarkkailuohjelman hyväksyminen Kuusilammen kaivospiirin

Lisätiedot

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU

Hakija Turun Moottorikerho ry, Itäinen Pitkäkatu 21, 20700 TURKU VAASAN HALLINTO-OIKEUS Valitus ympäristöluvasta/ Turun Moottorikerho ry:n enduromoottoripyörien maastoharjoittelurata/liedon Rakennus- ja ympäristölautakunta 101/25.6.2008 (Ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 2

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 2 38/67/675/2012 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA; YIT Rakennus Oy, Nummentie 12-14, Lohja. Ilmoitus erityisen häiritsevää melua

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 23/2007/2 Dnro LSY 2007 Y 75 Annettu julkipanon jälkeen 30.5.2007 ASIA Helsingin Sataman ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka

Lisätiedot

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14

Perjantai 04.09.2015 klo 09.00-9.14 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika Kokouspaikka Perjantai klo 09.00-9.14 Puhelinkokous Läsnä Jäsen Uusitalo Merja, puheenjohtaja Keltto Pekka, varapj. Huhtamäki-Kuoppala Minna Kankaanpää Mauri Kuivila Leena Mäkinen

Lisätiedot

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 34, 35, 39, 40, 41, 42 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätöksen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 46/10/1 Dnro PSAVI/163/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 7.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Toppilan sataman toiminnan lopettamista koskevan määräajan jatkaminen, Oulu Oulun kaupunki / Oulun

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011

PÄÄTÖS 4.3.2013 13740/31/2011. A-Louhinta Oy. Rinnetie 70 21840 KARINAINEN. Hakemuksenne 23.12.2011 A-Louhinta Oy Rinnetie 70 21840 KARINAINEN Hakemuksenne 23.12.2011 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Päätöstä koskeva toiminta Räjähteiden pysyvä varastointi, laajennuslupa A-Louhinta Oy Kyrö (Pöytyä),

Lisätiedot