SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Aika klo 10:00-11:35 Paikka Tampereentie 7 A Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 4 3 Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa 5 4 Ympäristöjaoston delegointisäännön tarkistaminen 6 5 Ympäristöjaoston kokousajat vuonna Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusten käsittely 8 7 Muut asiat 9 8 Asumisen kieltäminen asunnossa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 10 9 Ympäristölupa tuhkan hyödyntämiseen, Transact Oy Lausunto Sastamalan kaupungin Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksesta 10 28

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Aika klo 10:00-11:35 Paikka Tampereentie 7 A Sastamala Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Seppä Tarmo puheenjohtaja Hanhikangas Mirja jäsen Läsnä 1-8 Lehtinen Jyri jäsen Läsnä 1-7 Talonen Susanne jäsen Läsnä 1-7 Ekonen Risto terveysvalvonnan johtaja Jääskeläinen Hanna terveystarkastaja, sihteeri Reino Sivonen varajäsen Poissa Lumme Harri jäsen Vinkki-Lehtinen Kirsi jäsen Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus puheenjohtaja 1-10 :t Sastamalassa pöytäkirjanpitäjä Reino Sivonen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Ympäristöterveydenhuolto Tampereentie 7 A

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJAOST 1 Ympäristöjaoston kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet jaoston jäsenistä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Pöytäkirjan tarkastajan valinta YMPJAOST 2 Ympäristöjaosto valitsee keskuudestaan pöytä kir jan tarkastajan. Ehdotus terv valvj: Ympäristöjaosto valitsee pöytä kir jan tarkastajaksi Harri Lumpeen. Päätös: Pöytä kir jan tarkastajaksi valittiin Reino Sivonen.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa YMPJAOST 3 Hallintosäännön mukaan kaupungin ympäristöjaoston kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus esittelijällä ja pöytäkirjanpitäjällä. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää ympäristöjaosto. Valmisteluvastuu: terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen Ehdotus terv valvj: Ympäristöjaosto päättää, että tässä kokoukses sa ei ole esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi muita henkilöitä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen, puh

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Ympäristöjaoston delegointisäännön tarkistaminen YMPJAOST 4 Ympäristöjaoston toimivaltaan kuuluu paljon viranomaistehtäviä, joiden asianmukainen hoitaminen vaatii delegointia tehtäviä hoitaville viranhaltijoille. Delegointisääntöä on syytä tarkistaa lukuisten lainsäädäntömuutosten vuoksi. Esityslistan oheismateriaalina on tarkistettu ympäristöjaoston delegointisääntö. Valmisteluvastuu: terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen Ehdotus terv valvj: Ympäristöjaosto päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan tarkistetun delegointisäännön. Tarkistettu delegointisääntö tulee voimaan Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen, puh

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Ympäristöjaoston kokousajat vuonna 2015 YMPJAOST 5 Ympäristöjaoston kokousajoiksi vuodelle 2015 esitetään pääsääntöisesti jokaisen kuukauden kolmatta tiistaita, lukuun ottamatta heinäkuuta. Näin ollen kokouspäivät ovat 17.2., 17.3., 14.4., 19.5., 16.6., 18.8., 15.9., , ja Kokouksen alkamisaika on klo Valmisteluvastuu: terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen Ehdotus terv valvj: Ympäristöjaosto päättää kokoontua pääsääntöisesti jokaisen kuukauden kolmantena tiistaina, lukuun ottamatta heinäkuuta. Kokouspaikkana toimii pääsääntöisesti ympäristöterveydenhuollon Sastamalan toimipiste Puistolassa. Ympäristöjaosto voi tarpeen mukaan muuttaa nyt sovittavia kokousaikoja. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen, puh

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusten käsittely YMPJAOST 6 Ympäristötarkastaja Päätös asuinkiinteistön poikkeavasta jätteenkäsittelystä 5 kpl Päätös meluilmoituksesta 1 kpl Jätehuoltorekisteriin merkitseminen 1 kpl Terveystarkastajat Todistus elintarvikelain mukaisen ilmoituksen käsittelystä 8 kpl Terveydensuojelulain mukainen päätös 1 kpl Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupapäätös 2 kpl Nikotiinivalmisteiden myyntilupapäätös 1 kpl Valmisteluvastuu: terveystarkastaja Hanna Jääskeläinen Ehdotus terv valvj: Ympäristöjaosto päättää viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: terveystarkastaja Hanna Jääskeläinen, puh

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Muut asiat YMPJAOST 7 Muita asioita ei ollut.

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Asumisen kieltäminen asunnossa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 10 YMPJAOST 8 Terveystarkastaja on tehnyt sisäilmamittauksia asunnossa Eino Salmelaisen katu 10, Ikaalinen. Sisäilmamittauksissa oli ohjearvot ylittäviä sieni-itiöpitoisuuksia. Tämän jälkeen asukas on teettänyt Rakennusinsinööritoimisto Jommi Suonkedolla Rakennuksen kunnon ja korjaustarpeen selvityksen, jossa todetaan vakava kosteusongelma rakennuksen kellarikerroksessa sekä kosteusvaurio- ja mikrobilöydöksiä myös yläkerrassa. Terveystarkastaja on tehnyt asuntoon asunnontarkastuksen , jolloin voitiin todeta, ettei asunnon omistaja ole ryhtynyt toimenpiteisiin asunnossa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Asunnon omistajaa on kehotettu terveydensuojelulain 27 :n mukaisesti ryhtymään toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi. Asunnon omistaja on suullisesti ilmoittanut, ettei ryhdy pyydettyihi toimenpiteisiin.sisäilmamittauksen ja materiaalinäytteiden tulokset sekä tarkasuskertomus ovat oheismateriaalina. Asunnon käyttö asumiseen on kiellettävä terveydensuojelulain 51 :n mukaisesti, mikäli lain 27 :n mukaisiin toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi ei ole ryhdytty. Asunnon omistajaa on kuultu asumisen kieltoasiassa Kuulemisasiakirja ja saantitodistus ovat oheismateriaalina. Asumiskiellon purkaminen on mahdollista vain ympäristöjaoston päätöksellä. Päätös edellyttää, että asunto on todettu käyttötarkoitukseen sopivaksi, eli sen käytöstä ei aiheudu terveyshaittaa. Valmisteluvastuu: terveystarkastaja Sari Rantala Ehotus terv valvj: Ympäristöjaosto asettaa asunnon osoitteessa Eino Salmelaisen Katu 10, Ikaalinen terveydensuojelulain 51 :n 1 momentin mukaisesti asumiskieltoon alkaen. Sovelletut oikeusohjeet: Terveydensuojelulaki (763/94) 1, 26, 27, 51 Terveydensuojeluasetus (1280/94) STM:n Asumisterveysohje 2003:1 Asumisterveysopas 2009 Hallintolaki (434/2003) 33, 34

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Päätös: Asunnon omistaja Sari Ann Forsberg on sähköpostitse pyytänyt asian käsittelyn poistamista toistaiseksi korjaustoimenpiteiden vuoksi. Puheenjohtaja esittää, että asia siirretään maaliskuun kokoukseen. Asunnon omistajan on toimitettava ympäristöterveydenhuoltoon korjaussuunnitelma aikatauluineen mennessä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: terveystarkastja Sari Rantala, puh ja terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen, puh

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölupa tuhkan hyödyntämiseen, Transact Oy 844/ /2014 YMPJAOST 9. HAKIJA Transact Oy Mäkipajanranta Muurame TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Pappilankallion bioenergiaterminaalin rakentaminen ja voimalaitostuhkan käyttäminen rakentamisessa Sastamalan kaupungin Kuorsumaassa kiinteistöllä Pappilankallio LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Koska hakemus on tullut vireille jälkeen, käsitellään asia uuden ympäristönsuojelulain ( 527/2014) nojalla. Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 :n ja siinä mainitun liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13. f perusteella. Lupaa haetaan voimalaitostuhkan hyödyntämiseen bioenergiaterminaalialueen rakentamisessa ja toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Valtioneuvoston asetusta eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa ( VNA 591/2006 ns. MARA-asetus) ei sovelleta tässä tapauksessa, koska eräiden aineiden pitoisuudet ylittävät asetuksessa annetut raja-arvot. Transact Oy on saanut kiinteistön Pappilankallio omistajalta (Suomen valtio) suostumuksen hakea ympäristölupaa, mikäli lupa myönnetään, siirtyy kiinteistö Pappilankallio kiinteistökaupalla Transact Oy:lle. TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Toimivaltainen viranomainen on ympäristönsuojelulain 34 2 momentin ja valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 :n 12 f. kohdan perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona toimii Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto. Kyseessä on alle tonnia vuodessa käsiteltävän jätteen ammattimainen hyödyntäminen. ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE SEKÄ MUUT MAANKÄYTTÖRAJOITUKSET Hakemuksen tarkoittamalla alueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Maakunta-kaavassa alueella on merkintä ohjeellisesta ulkoilureitistä. Alueen rajalta on matkaa noin 1,1 km Natura 2000-ohjelmaan kuuluvaan Kuorsumaanjärven luonnonsuojelualueeseen (Natura-kohde FI ).

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Alueella ei ole voimassa asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmisteluun liittyen Pirkanmaan liiton ja Suomen metsäkeskuksen Pirkanmaan alueyksikön kanssa yhteistyössä tekemä selvitys Pirkanmaan merkittävien puuterminaalien sijanneista on valmistunut vuonna 2014.Pirkanmaan puuterminaalit -selvityksessä on tarkoituksena tutkia maakunnallisesti merkittävien, paljon tilaa vaativien puuterminaalien sijoituspaikkoja. Selvitys on yksi Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 taustaselvityksistä. Puuterminaaliselvityksen työryhmässä ovat mukana Suomen metsäkeskus, Pirkanmaan ELY-keskus (L- ja Y-vastuualue), Pirkanmaan pelastuslaitos ja Pirkanmaan liitto. Selvityksessä Pappilankallio on mainittu yhtenä mahdollisena paikallisena puuterminaalialueena. Alue ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Pappilankallio on noin 6,5 hehtaarin kokoinen kiinteistö, joka sijaitsee 3,7 km valtatien 11 ja kantatien 44 risteyksestä pohjoiseen. Alueen ympäristössä on maatalousmaata noin 150 metrin etäisyydellä sekä itäettä luoteissuunnassa, muutoin alue on metsätalouskäytössä. Kiinteistöllä ei ole rakennuksia eikä muuta toimintaa, alue on pääsääntöisesti vanhaa maa-ainesten ottoaluetta. Ottoalueen pohjoisosassa naapurikiinteistöllä on metsäoja, joka laskee pohjoisen suuntaan. Kuorsumaan kyläseuran laavu, puucee ja liiteri sijaitsevat Sastamalan seurakunnan omistamalla maalla, terminaalihankealueen vieressä. Vakituista asutusta on useissa kohteissa noin metrin etäisyydellä, lähin vapaa-ajan asunto sijaitsee noin 450 metrin eäisyydellä suunnitellusta toiminnasta. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA JA SEN LAAJUUDESTA Pappilankallion bioenergiaterminaalin tarkoituksena on toimia matsäperäisen energian varastoalueena. Terminaaliin kuljetetaan varastoitavaksi lähialueen metsistä syntyvää polttorankaa, kantoja sekä hakkuutähteitä. Polttorangan varastoinnin tarkoituksena on toimia puskurivarastona lähialueiden lämpölaitoksille. Puuta kuljetetaan alueella ja pois alueelta raakapuun kuljetuskalustolla. Alueella myös haketetaan ja murskataan varastoitavia metsäperäisiä tuotteita, pääsääntöisesti suoraan kuljetuskalustoon. Haketusta tehdään päivänä vuodessa klo 7-22 välisenä aikana. Haketus suoritetaan autohakkureilla alihankkijoiden toimesta ja tuotettu hake käytetään Pirkanmaan ja Satakunnan lämpölaitoksissa. Hake kuljetetaan alueelta pois umpikorikalustolla. Bioenergiaterminaali rakennetaan kahtena erillisenä kenttänä, joista muodostuu yhteensä noin 3 hehtaarin suuruinen varastokenttä. Rakentamisessa hyödynnetään alueen maa-aineksia ja voimalaitostuhkaa ja tarkoitus on toteuttaa rakentaminen siten, että

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ kivilouhosalueen maisemointi saadaan tehtyä ja virkistyskäytön turvallisuus paranee. Hakemuksen liiteosassa on mainittu terminaalin kenttärakenteessa tuhkakerroksen paksuudeksi 30 cm, hakemusta on siltä osin tarkennettu , oikea paksuus on 40 cm, joka myös hakemuksen liitteenä olevasta määräluettelosta ilmenee. Tuhkan kokonaismäärä määräluettelon mukaan on m 3 rtr ja hakijan varmuuskertoimilla laskema tonnimäärä maksimissaan tonnia, alueen rakentamisen aikana enintään tn vuodessa. Rakentamisen on arvioitu ketävän 6 8 vuotta. Tuhkarakenteiden muotoilu sekä peittäminen tapahtuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa. Alueen rakenteisiin käytettävä tuhka tiivistetään jyräämällä. Käytettävä tuhka peitetään tiivistämisen jälkeen kalliomurskeella, moreenilla tai vastaavalla. Rakenteissa käytettävä tuhka tulee Tampereen Sähköntuotanto Oy:n, Vatajankosken Sähkö Oy:n ja Leppäkosken Sähkö Oy:n laitoksista Pirkanmaalta ja Satakunnasta. Voimalaitosten tuhka on turpeen ja puun yhteispoltossa syntynyttä tuhkaa, kemikaaleja ja polttoaineita ei energiantuotannossa käytetä. Voimalaitostuhkasta on tehty tarvittavat maanrakentamisen ja ympäristökelpoisuuteen liittyvät selvitykset. Pappilankallion rakentamisessa on tarkoitus myös käyttää alueen kiviainesta loiventamalla jyrkkiä kallioleikkauksia. Hankealueen tiestön sekä terminaalikenttien kantavien kerrosten kalliomurskeiden määrät on eritelty em.määräluettelossa, yhteensä 5705 m³rtr (arviolta tonnia). Hakijan arvion mukaan alueella tarvittavan kalliomurskeen murskaaminen kestää 2-3 viikkoa ja kustannustehokkain tapa on toteuttaa murskaaminen kerralla. Em. kalliomurskeen määrä on laskennallinen määrä, joka tarvitaan alueen kantavien rakenteiden tekemiseen, myyntiin mursketta ei tehdä. Alueella on myös louhetta sekä mursketta jonkinlainen määrä valmiina. Jos kallioaineksen hyödyntäminen ei luontevasti onnistu, tuodaan kantavien kerrosten murskeet muualta. Tavoitteena on, että terminaali olisi koko puun varastoinnin volyymiltaan käytössä viimeistään Mikäli alueen rakentaminen toteutuu, laaditaan toteutuksesta tarkemmat suunnitelmat sekä kokonaisprosessin että rakentamisen osalta ennen rakentamisen aloittamista laadun varmistamiseksi. Toteutussuunnitelma sisältää tarkentavan maanrakennusohjeen lisäksi ohjeet seuraavista toimenpiteistä; Käsittely ja kuljetus, työmaasuunnittelu, työmenetelmät ja toteutus, työturvallisuus, materiaalintuottajan laadunvalvonta, materiaalien käsittelyn laadunvalvonta, rakentamisen laadunvalvonta, tuhkamateriaali, tiivistyskokeet, kerrospaksuudet, rakentamisen dokumentointi ja viranomaismääräysten toteutus ja dokumentointi. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ JA KÄSITTELYSTÄ Alueella ei synny erityisiä jätteitä. Kiinteistöllä satunnaisesti syntyvät, normaalit yhdyskuntajätteet lajitellaan ja toimitetaan kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti jätteenkäsittelylaitokseen.

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TIEDOT LIIKENTEESTÄ JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ Terminaalin rakentamisen ja käytön aikana syntyy kuorma-autoliikennettä kiinteistölle valtatien 11 ja kantatien 44 kautta. Raskasta ajoneuvoyhdistelmäliikennettä on keskimäärin 3 kuljetusta/ arkipäivä, vuoden aikana yhteensä 750 kpl. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN Toiminnasta aiheutuu alueen rakentamisessa ja kuljetuksissa käytettävien koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen melua sekä rakennustoiminnasta pölyä terminaalialueella, ei alueen ulkopuolella. Haketus aiheuttaa 55 db:n tasoisen melun 200 metrin etäisyydellä haketuskalustosta. Tuhka tuodaan käyttöpaikalle kostutettuna, joka vähentää tuhkan pölyämistä kuormia purettaessa ja tuhkaa tasattaessa. Kuorma-autoilla tapahtuvat tuhkakuljetukset voimalaitoksista tapahtuvat arkipäivisin klo 7-22 välisenä aikana. Käytettävässä tuhkassa on raskasmetalleja, joista ympäristölle vaarallisimpia ovat kadmium, lyijy ja elohopea. Hakemuksen liitteeksi on toimitettu haitallisten aineiden enimmäispitoisuuksista vuoden näytteiden analyysitulokset kultakin voimalaitokselta. Voimalaitosten tuhkien tutkitut aineiden kokonaispitoisuudet ja liukoisuus ovat alittaneet MARA-asetuksessa esitetyt raja-arvot muiden aineiden osalta, mutta kromin, molybdeenin, seleenin, fluoridin, polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) ja sulfaatin pitoisuudet ylittävät raja-arvot alla olevan taulukon mukaisesti. Liukoisuus (L/S=10) mg/kg Liukoisuus (L/S=10) mg/kg Asetuksen pitoisuusraja -arvo mg/kg, perustutkimus Asetuksen liukoisuusrajaarvo mg/kg peitetty rakenne Aine kromi 0, ,5 molybdeeni 3,7 5,1 50 0,5 fluoridi seleeni 0,20 0,25 0,1 PAH sulfaatti Tuhkan sisältämien ainesosien leviäminen ympäristöön minimoidaan peittämällä rakenteet. Erityisesti huomioitavaa on tuhkan oikea kosteusprosentti tiivistämisvaiheessa itselujittumisen aikaansaamiseksi ja rakenteen peittäminen. Tuhkan levitys, tasaus ja tiivistäminen suoritetaan siten, ettei tuhka pääse valumaan ojiin eikä vesistöihin ja valmis tuhkakerros peitetään kalliomurskalla, moreenilla tai vastaavalla. Lähimpään vesistöön ( Kuorsumaanjärvi) on matkaa kiinteistön rajalta 1,2 km ja lähimpään talousvesikäytössä olevaan kaivoon yli 400 m. Terminaalialueen valumavedet kootaan hallitusti alueen pohjoisosassa olevaan aiemman murskaustoiminnan yhteydessä syntyneeseen

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ vesialtaaseen / selkeytysaltaaseen, josta ne johdetaan maa-aineksen ottoalueen pohjoisosasta lähtevään ojaan ( lupahakemusta tarkennettu ). Vesialtaassa oleva vesi on tutkittu ja veden laatu oli tutkituilta osin pintavesilammikoksi poikkeuksellisen hyvä ( näyte KVVY ). Lupahakemusta on täydennetty vesien tarkkailusuunnitelmalla, jonka mukaan Pappilankallion bioenergiaterminaalin rakentamisen ja toiminnan aikana suoritetaan pinta- ja pohjavesien tarkkailua suunnitelman mukaisesti ensimmäisistä näytteenotoista alkaen 5 vuotta ja tarkkailuohjelman jatkoa sekä tarvetta arvioidaan yhdessä viranomaisten kanssa tämän jälkeen.pintavesien tarkkailu tullaan suorittamaan selkeytysaltaasta ojaan johdettavasta vedestä näytteenotolla kaksi kertaa vuodessa, kevään ja syksyn ylivirtaamakausina. Näytteistä määritetään ph, sähkönjohtavuus, kiintoaine, COD Mn, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi. Ensimmäisessä näytteenotossa ennen rakentamisen aloittamista, sekä tämän jälkeen kerran vuodessa näytteistä analysoidaan myös yleisimmät raskasmetallit sekä rauta ja mangaani. Pohjavesien tarkkailu suoritetaan lähialueen kaivovesistä. Tarkkailun järjestämiseksi alueella suoritetaan vapaa-ajan- ja asumiskäytössä olevien kaivojen kartoitus, ennen toiminnan aloittamista. Kaivokartoitus laaditaan kiinteistön rajoilta mitattuna 800 metrin säteellä kantatie 44:n länsipuolella. Kaivokartoituksen perusteella valitaan 3-5 kaivoa näytteenottopisteiksi, joista otetaan ensimmäinen näyte ennen rakentamisen aloittamista ja tämän jälkeen näyte kerran vuodessa tarkkailuohjelman kestoajan. Näytteistä määritetään ph, sähkönjohtavuus, kiintoaine, COD Mn, yleisimmät raskasmetallit sekä rauta ja mangaani. Alueen rakentaminen on suunniteltu niin, että välittömässä läheisyydessä sijaitsevan patikkareitin ja Kuorsumaan kyläseuran laavun ym. läheisyydestä ei kaadeta olemassa olevaa puustoa ja alueen suojaamiseksi istutetaan puustoa. Hakemuksen mukaan virkistyskäytön turvallisuus paranee nykyisten vaarallisten jyrkänteiden loiventuessa. Terminaalialueen käyttö sekä rakennusaikainen toiminta rajoitetaan siten, että laavun virkistyskäyttö ei häiriinny ( ei toimintaa viikonloppuisin ja erikseen sovittaessa laavun tapahtuma-ajankohdat rauhoitetaan). ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ TOIMINTA HÄIRIÖTILANTEISSA Hanke ei aiheuta vaaraa ympäristölle. Maanrakennuskaluston ja kuljetuskalsuton osalta ympäristöriskeihin varaudutaan viranomaismääräysten mukaisesti. Metsäperäisen polttoaineen varastointi suunnnitellaan siten, että mahdollisen tulipalon sattuessa, eteneminen on rajattavissa.

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) Tuhka on routimatonta ja omaa hyvän lämmöneristyskyvyn. Tästä syystä tuhka soveltuu korvaamaan luonnonkiviainesta maa- ja tierakentamisessa samalla säästäen kaatopaikkatilaa. Alueen rakentamisessa sovelletaan teknistaloudelliset näkökohdat huomioon ottaen parasta käyttökelpoista tekniikkaa tavoitteena hyvä, kestävä, kantava ja routimaton rakenne varastoalueille. Alueen rakentamisessa noudatetaan tuhkarakentamisen käsikirjan mukaisia toimintamalleja sekä laatuvaatimuksia. HANKKEEN ESITTELY- JA KESKUSTELUTILAISUUS Luvan hakija järjesti hakemuksen johdosta asianaosaisille bio-energiaterminaalin hanke-esittelyn ja keskustelutilaisuuden , tilaisuudessa oli läsnä lähialueen asukkaita ja maanomistajia, Kuorsumaan kyläseuran edustus, Tampereen energiatuotannon edustus, Pirkanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja, terveysvalvonnnan johtaja ja ympäristöterveystarkastaja. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Luvan hakija on täydentänyt hakemusta , , ja Lupahakemuksesta on tiedotettu ympäristönsuojelulain 44 :n mukaisesti kuuluttamalla Sastamalan kaupungin ilmoitustaululla ja Sotesin internetsivuilla. Asiakirjat ovat olleet julkisesti nähtävillä kuulutusajan ympäristöterveydenhuollon Sastamalan toimipisteessä. Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkaistu Tyrvään Sanomissa Lisäksi hakemuksesta on erikseen tiedotettu tiedossa oleville asianosaisille. Hakemuksesta on pyydetty Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelun sekä Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto. Yhdyskuntasuunnittelun lausunnossa ( sähköp J.M) todetaan, että bioenergiaterminaalin sijoittaminen Kiikoisten Kuorsumaan alueelle edellyttää myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaharkintaa. Maankäytölliset ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset sekä toiminnan sijoittamisen edellytykset alueelle ilman kaavaa arvioidaan suunnittelutarveharkinnan yhteydessä. Yhdyskuntasuunnittelu ei ota muutoin kantaa haettavaan ympäristölupaan. Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnossa ( PIRELY/2305/2014) kiinnitetään huomiota käytettävien tuhkien hyötykäyttökelpoisuuteen ja laadunvalvontaan valtioneuvoston MARA-asetuksen mukaisesti ja lupamääräysten sisältöön koskien pohja- ja pintavesinäytteitä, melua, pölyä ja varastointia. Lausuntoon on sähköp. tullut korjaus, koska lausunnossa todetaan ettei merkintöjä maakuntakaavassa ole: Maakuntakaavassa alueella on merkintä ohjeellisesta ulkoilureitistä.

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Lausunnon mukaan luvan myöntämisen edellytykset hankkeelle ovat olemassa. Lausunto on oheismateriaalina. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa ( /2012/VAR) kiinnitetään huomiota maisemointivelvoitteiden siirtymiseen mahdollisen kiinteistön luovutuksen yhtedessä, riittäviin lupamääräyksiin ja katsotaan, että toiminnalle voidaan myöntää ympäristölupa sillä edellytyksellä, että alueen nykyisen haltijan esittämät maisemointivelvoitetta koskevat seikat otetaan esitetyllä tavalla huomioon. Lausunto on oheismateriaalina. Hakemuksen johdosta ei ole järjestetty kuulemistilaisuutta tai katselmusta. Lupahakemuksen johdosta ympäristöterveystarkastaja on tehnyt paikan päällä tarkastuksen Hakemuksen johdosta on jätetty viisi muistutusta. Kuorsumaan Kyläseura ry:n ( T.A/T.Y) muistutuksessa vastustetaan luvan myöntämistä kyläseuran ylläpitämän Kuasman Kiäppi-patikkareitin perusteella, todetaan bioenergiaterminaalihankkeen olevan ristiriidassa maakuntakaavan kanssa, haittaavan merkittävästi alueen käyttöä virkistysalueena, katsotaan tuhkien sijoittamisesta hankealueelle aiheutuvan vaaraa Kuorsumaanjärven luonnonsuojelualueelle ainesosien virtaamien ja valumavesien muodossa ja aiheutuvan uhkaa alueen kaivojen veden laadulle sekä haketuksen aiheuttavan melua ja pölyä. Muistutuksessa esitetään lupaehdoissa huomioon otettavia seikkoja, mikäli ympäristölupa myönnetään: patikkareitin ja rakennusten siirto, uusien esitteiden ja opasteiden aiheuttamat kustannukset, vakuus, vesinäytteet ja tuhkan käytön seuranta. Muistutus kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Muistutuksessa M.M ja K.M kiinnitetään huomiota voimalaitostuhkan käytön vaikutukseen alueen pohjavesiin ja Kuorsumaanjärveen. Mikäli hakemus hyväksytään, vaaditaan mm. kaivovesien ja Kuorsumaanjärven veden tutkimista ja seurantaa sekä sienien ja marjojen tutkimista bioenergiaterminaalin ympäristössä. Muistutus kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Muistutuksessa L.P ja T.P tuodaan esille muistuttajien vapaa-ajan asunnon sijainti ja 450 metrin etäisyys kohteesta, tuulen suunta, ojien virtaussuunnat, pihakaivojen kastelu- ja pesuvesikäyttö, Pappilankallion merkitys luonto-, retkeily- ja marjastuskohteena, valumavesien hallinnan vaikeus, haju-, pöly- ja meluhaitat. Muistutuksessa tuodaan esille lupaehtojen tärkeys haittatekijöiden minimoimiseksi, jos lupa myönnetään. Muistutus kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Muistutuksessa A.R ja T.R kerrotaan louhintamurskaustoiminnasta alueella ja lukujen vaihteessa ja maa-ainesluvan velvoitteista, jotka valtio muistuttajien mukaan on

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ laiminlyönyt. Toivottavana ei pidetä bioenergiaterminaalin perustamista alueelle, jossa kulkee Kuasman Kiäppi patikkareitti. Ympäristöluvan myöntämistä vastustetaan mm. melu- ja pölyhaittojen, tuhkan maisemointikäytön ja valumavesien takia. Muistutus kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Muistutuksessa Maat.yht. I. ja V.V sekä A-M.M vastustetaan ympäristöluvan myöntämistä viitaten valumavesien määrään ja vaikutukseen Kuorsumaanjärven Natura-alueeseen, kaivoja porakaivovesien laatuun sekä melu-, pöly- ja metsätuholaishaittoihin. Muistutuksessa kiinnitetään huomiota alueelle kuljetettavan tuhkan ja käytettävän murskeen enimmäismäärään suhteessa maisemointiin ja rakentamiseen tarvittavaan maksimikäyttömäärään. Mikäli lupa myönnetään, vaaditaan mm. valumavesien ja luonnonsuojelualueen muutosten seurantaa, valumavesien pääsyn estämistä naapurikiinteistölle, kaivovesien tutkimista, melu- ja pölyhaittojen rajoittamista lupamääräyksissä, marjastus- ja sienestysalueen suoja-alueen selvittämistä, energiapuukasojen varastointtin liittyviä seikkoja, riittävän vakuuden asettamista ja sitä, että toimintaa ei saa aloittaa ennenkuin lupapäätös on lainvoimainen. Muistutus kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Luvan hakija on antanut vastineen pyydettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Vastine yhdyskuntasuunnittelun lausuntoon : Suunnittelutarveratkaisu on laitettu vireille. Vastine PIRELYn lausuntoon ( PIRELY/2305/2014) : Lausunnossa esitetään että maanrakentamisessa käytettävästä tuhkasta on toimitettava ajantasaiset analyysit, sekä tuhkaa käytettävä viranomaismääräysten ja lupahakemuksen mukaisesti. Terminaalin rakentamisessa ja käytössä noudatetaan tuhkarakentamista koskevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeita. Ennen rakentamisen aloittamista toimitetaan tuhkasta analyysit laitoksittain lupaviranomaiselle. Lausunnossa todetaan, että lähialueelle on tehtävä kaivokartoitus sekä ohjelma seurannasta. Lupahakemusta on täydennetty vesien tarkkailusuunnitelmalla, jonka mukaan myös kaivokartoitus tehdään ennen toiminnan aloittamista. Lausunnossa kiinnitetään huomiota vesien johtamiseen sekä pintavesien tarkkailuun. Terminaalialueen hulevedet johdetaan kootusti selkeytysaltaaseen, josta valumavedet johdetaan alueen pohjoisosasta lähtevään ojaan. Arvio on, että valumavesien määrä tulee nykyisestä tilanteesta jonkin verran kasvamaan, huolimatta siitä, että alueelle myös istutetaan puustoa sekä suurin osa alueen nykyisestä puustosta jää ennalleen. Vastineessa otetaan kantaa myös lausunnossa esille tuotuun melun ja pölyämisen hallintaan. Vastine kokonaisuudessaan on oheismateriaalina.

20 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ VARELYn lausuntoon ( /2012/VAR) ei luvan hakijalla ollut kommentoitavaa. Vastineet muistutuksiin ( kokonaisuudessaan oheismateriaalina) Vastine Kuorsumaan Kyläseura ry:n muistutukseen: Muistutuksessa viitataan patikkareitin sijaintiin ja hankealueella sijaitsevaan suojaavaan puustoon patikkareitin taukopaikan osalta ja todetaan: Lupahakemuksen liitteissä annetaan virheellistä tietoa reitin sijainnista. Lupahakemuksen liitteessä, Kuva.1 Luonnos alueesta valmiina, on kuvattu mahdollista patikkareitin sijaintia terminaalin valmistuttua sekä suojaavaan puuston säilyttämistä. Lisäksi muistutuksessa tuodaan esille alueen virkistyskäyttö sekä bioenergiaterminaalin aiheuttamat haitat patikkareitin ja taukopaikan käytölle. Lupahakemuksen liitteissä todetaan: Mikäli patikkareitin ylläpitäjä katsoo tarpeelliseksi, voidaan luvanhakijan kustannuksella patikkareittiä siirtää luvanhakijan kiinteistön alueella paremmin soveltuvaan kohtaan.... terminaalialueen käyttö sekä rakennusaikainen toiminta rajoitetaan siten että laavun virkistyskäyttö ei häiriinny (ei toimintaa viikonloppuisin ja erikseen sovittaessa laavun tapahtuma-ajankohdat rauhoitetaan). Terminaalin melua aiheuttava toiminta rajoittuu rakennusaikana mahdolliseen kiviaineksen murskaukseen (yhteensä noin 15 päivää ja haketusta vuositasolla 20 päivää). Mikäli toiminta kuitenkin aiheuttaa haittaa alueen lähistön virkistyskäytölle, on luvanhakija valmis keskustelemaan toimenpiteistä, joilla alueen virkistyskäyttö voidaan turvata. Muistutuksessa todetaan että tuhkan maanrakennuskäyttö aiheuttaa uhan pohja- ja pintavesien laadulle lähialueilla. Useissa tutkimuksissa sekä seurantakokeissa on osoitettu että, tuhkan käytön maanrakentamisessa ei ole todettu aiheuttavan ympäristöhaittoja pohja- tai pintavesiin. Muistutuksessa todetaan rekkaliikenteen sekä toistuvan haketuksen aiheuttavan kohtuutonta melua ja pölyä kylän asukkaille. Lupahakemuksen liitteessä todetaan että haketus (max 20 päivää/vuosi) aiheuttaa 55 db:n tasoisen melun noin 200 metrin etäisyydellä haketuskalustosta. Lähin asutus tai vapaa-ajankäytön asunto sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä. Lähialueen asutukselle merkittävämmän meluhaitan aiheuttaa kt 44 melu, joka todennäköisesti ylittää noin 100 metrin etäisyydellä 55 db:n melun. Rekkaliikenteen sekä haketuksen aiheuttamat pölyhaitat jäävät paikallisiksi. Luvanhakija tulee toteuttamaan pohja- ja pintavesien lähtötilanteen jälkeisen seurannan lupaehtojen mukaisesti. Vastine muistutukseen M.M ja K.M: Muistutuksessa kiinnitetään huomiota tuhkarakentamisen aiheuttamiin pohja- ja pintavesien pilaantumiseen lähialueella sekä

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 2.9.2014.

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille 2.9.2014. Ympäristöjaosto 9 27.01.2015 Ympäristölupa tuhkan hyödyntämiseen, Transact Oy 844/11.01.00/2014 YMPJAOST 9. HAKIJA Transact Oy Mäkipajanranta 31 40930 Muurame TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Pappilankallion bioenergiaterminaalin

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto

MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuskielto MUUTOKSENHAKU Oikaisuvaatimus Oikaisuvaatimuskielto Pöytäkirjan tehdyistä päätöksistä ei kuntalain 91 :n mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 99, 100, 102, 103, 105, 106, 107 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi

1. Päätös on lähetetty asianosaiselle kirjeitse ja annettu postin kuljetettavaksi VALITUSOSOITUS Kunnanvaltuuston pöytäkirjan pykälien 83, 85-92 kohdalla tehdyistä päätöksistä saa tehdä kirjallisen kunnallisvalituksen sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjes

Lisätiedot

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle

Valitusasiakirjojen toimittaminen valitusviranomaiselle VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet

VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus. Valitusoikeus ja valitusperusteet VALITUSOSOITUS Kunnallisvalitus Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2017 1 (9) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika tiistai klo 10:00-15:45 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1.

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille

ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille Ympäristöjaosto 9 27.01.2015 Ympäristöjaosto 50 19.05.2015 Ympäristöjaosto 15 18.04.2017 Ympäristölupa tuhkan hyödyntämiseen, Transact Oy 844/11.01.00/2014 YMPJAOST 27.01.2015 9 HAKIJA Transact Oy Mäkipajanranta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Tarkastuslautakunta 07.05.2015 AIKA 07.05.2015 klo 15:35-20:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 28 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Ympäristöjaosto Aika 18.04.2017 klo 10:00-11:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo, kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tarkastuslautakunta 28.04.2015 AIKA 28.04.2015 klo 15:15-18:50 PAIKKA Sosiaali- ja terveystoimen kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 23 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012

PÄÄTÖS. Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 PÄÄTÖS Nro 143/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/66/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2012 ASIA Hakemus, joka koskee Tampereen Lakkamestarit Oy:lle myönnetyn ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme

73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen. Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Tampere Ote pöytäkirjasta 9/2017 1 (5) 73 Enerkon Ympäristöpalvelut Oy:n hakemus jätteenkäsittelytoiminnan olennaiseen muuttamiseen TRE:4648/11.01.01/2016 Valmistelija / lisätiedot: Pasi Halme Valmistelijan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2017 1 Tarkastuslautakunta 03.05.2017 AIKA 03.05.2017 klo 18:00-20:12 PAIKKA Yleishallinnon kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 1.9.2014 34 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 65, 66, 67, 72, 74, 75 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätökseen 64 tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 Tarkastuslautakunta 27.04.2017 AIKA 27.04.2017 klo 18:30-21:05 PAIKKA Yleishallinnon kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 40 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON

ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON Uudenkaupungin kaupunki Ympäristö-Ja lupalautakunta Vs. ympäristönsuojelupäällikkö ILMOITUS Julkipano 31. 5. 2017 ALLA OLEVAA MELUILMOITUSTA KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ ON 1.6. 2017 Päätös Vs. ympäristönsuojelupäällikkö

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Ympäristötarkastaja PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA, TORNION RALLIHARRASTAJAT RY

Ympäristötarkastaja PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA, TORNION RALLIHARRASTAJAT RY MERI-LAPIN YMPÄRISTÖ- PALVELUT VIRANHALTIJAPÄÄTÖS dnro 793/11.03.01/2017 Ympäristötarkastaja 15.1.2018 1 Päätöksentekijä Ympäristötarkastaja Asia PÄÄTÖS ILMOITUKSESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA,

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2017 1

SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2017 1 SASTAMALAN KAUPUNKI ESITYSLISTA 6/2017 1 Ympäristöjaosto Aika 21.11.2017 klo 14:00 Paikka Sastamalan kaupungintalo, Kokoushuone 419 Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 53 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008.

Lupahakemus on jätetty ympäristökeskukselle 23.12.2008. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.4.2009 Dnro PPO 2003 Y 391 111 ASIA LUVAN HAKI JA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Haapaveden Ympäristöpalvelut Oy:n jätevesilietteen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 822/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) 32 Asianro 822/00.02.03/2013 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2013 Vs. ympäristöjohtaja Erkki Pärjälä Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelut

Lisätiedot

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari

Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147 88 Oikaisuvaatimus työpajaohjaajan valintapäätökseen / Laakso Sari Punkalaitumen kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Sivistyslautakunta Aika 22.12.2014 klo 18:00-18:40 Paikka Kunnantalo, kahvio Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 87 Otto-oikeuden käyttäminen / viranhaltijapäätös 147

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto Perusturvalautakunnan terveydenhuollon jaosto 9.3.2011 7 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto Asiat 16-19 Kiellon peruste Asiat Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 8/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/101/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2013 ASIA Kemikaalien varastointi- ja käsittelytoimintaa harjoittavan laitoksen ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Jyväskylän Seudun Työterveys Liikelaitoksen johtokunta 11.5.2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 13 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua

Lisätiedot

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin).

Suoritemaksu on 85 (lasku suoritemaksusta postitetaan myöhemmin). Kangasniemi Ote pöytäkirjasta 9/2015 1 (5) 84 Poikkeamishakemus / Luusniemi, Vääräsaari 2:59 / Siirtopäätös KNGDno-2015-514 Valmistelija / lisätiedot: Hannu Manninen hannu.manninen@kangasniemi.fi Liitteet

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila

MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/ klo Marttilan kunnanvirasto, kokoustila MARTTILAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2016 10 Rakennuslautakunta 25.04.2016 KOKOUSAIKA 25.04.2016 klo 18.00 18.21 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Marttilan kunnanvirasto, kokoustila Jäsen Varajäsen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen.

1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen Työjärjestyksen hyväksyminen. Rakennuslautakunta 18.5.2016 41 SISÄLLYSLUETTELO Pöytäkirja 3 / 2016 Kokousaika 18.5.2016 klo 15.00 15.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone ASIAT 1. 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017 1 Henkilöstöjaosto 16.05.2017 AIKA 16.05.2017 klo 12:00-13:42 PAIKKA Villa Hakkari KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 33 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo.

Päätös. Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/2 Dnro ESAVI/233/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2011 ASIA Polttoaineiden jakeluasemaa ja aseman jätevedenpuhdistamoa koskevan hakemuksen raukeaminen, Espoo. LUVAN

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Kokouspäivämäärä Sivu Kulttuuri- ja liikuntalautakunta Kulttuuri- ja liikuntalautakunta 24.4.2013 23 MUUTOKSENHAKUOHJEET Muutoksenhakukielto 34 37, 39-41 Kiellon peruste Kiellon peruste Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91

Lisätiedot

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista

Johtokunnan kokous Kokouskutsu ja esityslista Johtokunnan kokous 29.11.2017 Kokouskutsu ja esityslista KOKOUSKUTSU 2 (6) JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika 29.11.2017 klo 9.00 Paikka LYNC-kokous MERK. JORMA PENTTINEN Jorma Penttinen puheenjohtaja Käsiteltävät

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 1/2013/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/48/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 23.1.2013 ASIA Jätteiden hyödyntämis- tai käsittelytoimintaa koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/

IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ IMATRAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 21 Etelä-Karjalan jätelautakunta Aika 17.05.2016 klo 16:07-16:38 Paikka Kaupungintalo, kokoushuone 138 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat

YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010. Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2010 Kokousaika 26.8.2010 klo 18.30-18.55 Kokouspaikka Kunnanhallituksen kokoushuone, Niittytie 3 Käsiteltävät asiat KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 54-60 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisu vaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26

UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 UUSI JYVÄSKYLÄ MUUTOKSENHAKUKIELTO 26 Asiat 73, 74, 75, 76, 78, 79 ja 81 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan ympäristölupahakemuksen PÄÄTÖS Nrot 1) 9/2013/1 2) 10/2013/1 Etelä-Suomi Dnrot 1) ESAVI/501/04.08/2010 2) ESAVI/275/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 17.1.2013 ASIA HAKIJA Päätös Isosuon jäteaseman toiminnan muuttamista koskevan

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä

Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015. Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä Ympäristö- ja tekninen lautakunta 90 24.06.2015 Vapautushakemus viemäriverkkoon liittymisestä YMPTEKLT 90 118/11 01 05/2015 Ympäristötarkastaja Jaakko Kemppainen on 28.5.2015 päivätyllä hakemuksella hakenut

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto. 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 1/2016 Tiejaosto Kokousaika Tiistaina 3.5.2015 klo 9.00 9.20 Kokouspaikka Kuntala, neuvotteluhuone Asiat sivu nro 1 Tieavustushakemus Kotirinteen yksityistie... 2 2 Tieavustushakemus

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Ympäristölautakunnan päätöksiin 6, 9 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero.

Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. Etelä-Suomi Päätös Nro 25/2011/3 Dnro ESAVI/400/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2011 ASIA Sikalan laajentamista koskeva ympäristölupahakemus, Somero. HAKIJA Antti ja Taru Välttilä Jaatilantie

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39

Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39 Ympäristö- ja tekninen lautakunta 59 29.04.2015 Ympäristönsuojelun tietojärjestelmään rekisteröinti, ABC Sotkamo, Ratatie 39 YMPTEKLT 59 Ympäristötarkastaja Asia Osuuskauppa Maakunta on toimittanut ympäristönsuojeluviranomaiselle

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 330 29.05.2001 1 Ymp 7289-2000 (662) Turun kaupungin kunnallisteknisen osaston ympäristönlupahakemus masuunihiekan hyödyntämiseksi katurakenteissa

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 4/2015 1 (10) Tarkastuslautakunta Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 13:00-16:05 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16

MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13. Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 MÄNTYHARJUN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 13 Rakennuslautakunta AIKA 03.03.2015 klo. 16:30 17:00 PAIKKA Kunnantalo, kaavoittajan huone ASIAT Otsikko Sivu 6 Tilinpäätös 2014 / Rakennuslautakunta 16 7 Ilmoitusasiat

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

Muutoksenhakukiellot :t 35-36, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Muutoksenhakuohje Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 12.4.2017 Pykälä 35-46 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 13.4.2017 Muutoksenhakukiellot :t 35-36, 40-46 Valmistelua

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa

Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 8/2011/1 Dnro ESAVI/657/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2011 ASIA TTT-Aviation Oy Ltd:n Malmin lentoaseman autobensiinin jakelupaikan toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012

Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 18/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/40/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 23.2.2012 ASIA Purku & Piikkaus Oy:n purkujätteen käsittelytoimintaa koskevan ympäristöluvan

Lisätiedot

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91.

:t 1-5, 8, Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91. , Faksi 013 411 342 Viranhaltija/lautakunta Ympäristölautakunta Päivämäärä 3.2.2016 Pykälä 1-13 Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen 5.2.2016 Muutoksenhakukiellot :t 1-5, 8, 10-13 Valmistelua tai täytäntöönpanoa

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012

PÄÄTÖS. Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 PÄÄTÖS Nro 2/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/172/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.1.2012 ASIA HAKIJA Kivilammen maankaatopaikan laajennusta koskevan ympäristölupahakemuksen raukeaminen,

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja

Johtava ympäristötarkastaja 566/67/675/2012 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS ERITYISEN HÄIRITSEVÄÄ MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TOIMINNASTA: Stora Enso Oy, Puuaineksen murskaus, Metsäenergiaterminaali Pitkäkadun

Lisätiedot

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä

Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä PÄÄTÖS 1 (4) Orion Oyj Hanna Nurmi PL 425 20101 TURKU Orion Oyj:n hakemus 10.1.2013 Asia Kohde ja sen sijainti Päätös Orion Oyj:n Turun tehtaan kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin merkittävä muutos

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS

OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOI TUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen Seuraavista päätöksistä ei saa tehdäkuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta perusteet eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/ MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2016 124 Sivistyslautakunta 21.06.2016 Aika 21.06.2016 klo 17:30-18:00 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoustila Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 70 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) Ympäristökeskus 31/2015 Ympäristönsuojeluosasto 07.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (8) 128 Lammin Sahti Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava tapahtuma, Rautatientori HEL 2015-007507 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä on tehnyt ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös

Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) Perusturvan hallintopäällikkö Yleinen päätös Kirkkonummen kunta Ote viranhaltijapäätöksestä 1 (5) KIRDno-2017-35 SOL Palvelut Oy:n siivouspalveluiden hyväksyminen kunnan perusturvalautakunnan valvottavaksi yksityiseksi sosiaalipalveluksi Kun kunnan

Lisätiedot

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.

ASIA. LUVAN HAKIJA Huurinainen Oy Elementtitie Kajaani. LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2. 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 10/2014/1 Dnro PSAVI/8/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 20.2.2014 ASIA Betonitien rakennusjätteen varastointi, lajittelu ja käsittelylaitoksen ympäristölupapäätöksen lupamääräysten

Lisätiedot

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA

PELLON KUNTA 1/2018 Tarkastuslautakunta AIKA Tiistai klo Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA AIKA Tiistai klo 9.00 PAIKKA Pellon kunnanvirasto, valtuustosali TARKASTUSLAUTA- KUNTA MUUT OSALLISTUJAT Yliviivattu=pois Varsinainen jäsen Jari Vanha pj. Johannes Juuso vpj. Marja-Leena Kyrö Janne Ranta

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta. 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle SISÄLLYSLUETTELO 9/2016 Tekninen lautakunta Kokousaika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00 17.57 Kokouspaikka Kuntala, kakkossali Asiat sivu nro 47 Ehdotus käyttötalouden talousarvioksi vuodelle 2017... 77

Lisätiedot