SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2015 1"

Transkriptio

1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Aika klo 10:00-11:35 Paikka Tampereentie 7 A Sastamala Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Pöytäkirjan tarkastajan valinta 4 3 Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa 5 4 Ympäristöjaoston delegointisäännön tarkistaminen 6 5 Ympäristöjaoston kokousajat vuonna Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusten käsittely 8 7 Muut asiat 9 8 Asumisen kieltäminen asunnossa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 10 9 Ympäristölupa tuhkan hyödyntämiseen, Transact Oy Lausunto Sastamalan kaupungin Suodenniemen Kortekallion tuulivoimaosayleiskaavaluonnoksesta 10 28

2 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Aika klo 10:00-11:35 Paikka Tampereentie 7 A Sastamala Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Seppä Tarmo puheenjohtaja Hanhikangas Mirja jäsen Läsnä 1-8 Lehtinen Jyri jäsen Läsnä 1-7 Talonen Susanne jäsen Läsnä 1-7 Ekonen Risto terveysvalvonnan johtaja Jääskeläinen Hanna terveystarkastaja, sihteeri Reino Sivonen varajäsen Poissa Lumme Harri jäsen Vinkki-Lehtinen Kirsi jäsen Allekirjoitukset Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus puheenjohtaja 1-10 :t Sastamalassa pöytäkirjanpitäjä Reino Sivonen Pöytäkirja yleisesti nähtävänä Ympäristöterveydenhuolto Tampereentie 7 A

3 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJAOST 1 Ympäristöjaoston kokous on päätösvaltainen, kun saapuvilla on yli puolet jaoston jäsenistä. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Pöytäkirjan tarkastajan valinta YMPJAOST 2 Ympäristöjaosto valitsee keskuudestaan pöytä kir jan tarkastajan. Ehdotus terv valvj: Ympäristöjaosto valitsee pöytä kir jan tarkastajaksi Harri Lumpeen. Päätös: Pöytä kir jan tarkastajaksi valittiin Reino Sivonen.

5 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Asiantuntijat ja esteellisyydet tässä kokouksessa YMPJAOST 3 Hallintosäännön mukaan kaupungin ympäristöjaoston kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus esittelijällä ja pöytäkirjanpitäjällä. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää ympäristöjaosto. Valmisteluvastuu: terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen Ehdotus terv valvj: Ympäristöjaosto päättää, että tässä kokoukses sa ei ole esittelijän ja pöytäkirjanpitäjän lisäksi muita henkilöitä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen, puh

6 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Ympäristöjaoston delegointisäännön tarkistaminen YMPJAOST 4 Ympäristöjaoston toimivaltaan kuuluu paljon viranomaistehtäviä, joiden asianmukainen hoitaminen vaatii delegointia tehtäviä hoitaville viranhaltijoille. Delegointisääntöä on syytä tarkistaa lukuisten lainsäädäntömuutosten vuoksi. Esityslistan oheismateriaalina on tarkistettu ympäristöjaoston delegointisääntö. Valmisteluvastuu: terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen Ehdotus terv valvj: Ympäristöjaosto päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan tarkistetun delegointisäännön. Tarkistettu delegointisääntö tulee voimaan Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen, puh

7 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Ympäristöjaoston kokousajat vuonna 2015 YMPJAOST 5 Ympäristöjaoston kokousajoiksi vuodelle 2015 esitetään pääsääntöisesti jokaisen kuukauden kolmatta tiistaita, lukuun ottamatta heinäkuuta. Näin ollen kokouspäivät ovat 17.2., 17.3., 14.4., 19.5., 16.6., 18.8., 15.9., , ja Kokouksen alkamisaika on klo Valmisteluvastuu: terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen Ehdotus terv valvj: Ympäristöjaosto päättää kokoontua pääsääntöisesti jokaisen kuukauden kolmantena tiistaina, lukuun ottamatta heinäkuuta. Kokouspaikkana toimii pääsääntöisesti ympäristöterveydenhuollon Sastamalan toimipiste Puistolassa. Ympäristöjaosto voi tarpeen mukaan muuttaa nyt sovittavia kokousaikoja. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen, puh

8 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Viranhaltijapäätökset ja ilmoitusten käsittely YMPJAOST 6 Ympäristötarkastaja Päätös asuinkiinteistön poikkeavasta jätteenkäsittelystä 5 kpl Päätös meluilmoituksesta 1 kpl Jätehuoltorekisteriin merkitseminen 1 kpl Terveystarkastajat Todistus elintarvikelain mukaisen ilmoituksen käsittelystä 8 kpl Terveydensuojelulain mukainen päätös 1 kpl Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupapäätös 2 kpl Nikotiinivalmisteiden myyntilupapäätös 1 kpl Valmisteluvastuu: terveystarkastaja Hanna Jääskeläinen Ehdotus terv valvj: Ympäristöjaosto päättää viranhaltijapäätökset tietoonsa saatetuksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: terveystarkastaja Hanna Jääskeläinen, puh

9 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Muut asiat YMPJAOST 7 Muita asioita ei ollut.

10 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Asumisen kieltäminen asunnossa osoitteessa Eino Salmelaisen katu 10 YMPJAOST 8 Terveystarkastaja on tehnyt sisäilmamittauksia asunnossa Eino Salmelaisen katu 10, Ikaalinen. Sisäilmamittauksissa oli ohjearvot ylittäviä sieni-itiöpitoisuuksia. Tämän jälkeen asukas on teettänyt Rakennusinsinööritoimisto Jommi Suonkedolla Rakennuksen kunnon ja korjaustarpeen selvityksen, jossa todetaan vakava kosteusongelma rakennuksen kellarikerroksessa sekä kosteusvaurio- ja mikrobilöydöksiä myös yläkerrassa. Terveystarkastaja on tehnyt asuntoon asunnontarkastuksen , jolloin voitiin todeta, ettei asunnon omistaja ole ryhtynyt toimenpiteisiin asunnossa havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Asunnon omistajaa on kehotettu terveydensuojelulain 27 :n mukaisesti ryhtymään toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi. Asunnon omistaja on suullisesti ilmoittanut, ettei ryhdy pyydettyihi toimenpiteisiin.sisäilmamittauksen ja materiaalinäytteiden tulokset sekä tarkasuskertomus ovat oheismateriaalina. Asunnon käyttö asumiseen on kiellettävä terveydensuojelulain 51 :n mukaisesti, mikäli lain 27 :n mukaisiin toimenpiteisiin terveyshaitan poistamiseksi ei ole ryhdytty. Asunnon omistajaa on kuultu asumisen kieltoasiassa Kuulemisasiakirja ja saantitodistus ovat oheismateriaalina. Asumiskiellon purkaminen on mahdollista vain ympäristöjaoston päätöksellä. Päätös edellyttää, että asunto on todettu käyttötarkoitukseen sopivaksi, eli sen käytöstä ei aiheudu terveyshaittaa. Valmisteluvastuu: terveystarkastaja Sari Rantala Ehotus terv valvj: Ympäristöjaosto asettaa asunnon osoitteessa Eino Salmelaisen Katu 10, Ikaalinen terveydensuojelulain 51 :n 1 momentin mukaisesti asumiskieltoon alkaen. Sovelletut oikeusohjeet: Terveydensuojelulaki (763/94) 1, 26, 27, 51 Terveydensuojeluasetus (1280/94) STM:n Asumisterveysohje 2003:1 Asumisterveysopas 2009 Hallintolaki (434/2003) 33, 34

11 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristöjaosto Päätös: Asunnon omistaja Sari Ann Forsberg on sähköpostitse pyytänyt asian käsittelyn poistamista toistaiseksi korjaustoimenpiteiden vuoksi. Puheenjohtaja esittää, että asia siirretään maaliskuun kokoukseen. Asunnon omistajan on toimitettava ympäristöterveydenhuoltoon korjaussuunnitelma aikatauluineen mennessä. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja: terveystarkastja Sari Rantala, puh ja terveysvalvonnan johtaja Risto Ekonen, puh

12 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Ympäristölupa tuhkan hyödyntämiseen, Transact Oy 844/ /2014 YMPJAOST 9. HAKIJA Transact Oy Mäkipajanranta Muurame TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Pappilankallion bioenergiaterminaalin rakentaminen ja voimalaitostuhkan käyttäminen rakentamisessa Sastamalan kaupungin Kuorsumaassa kiinteistöllä Pappilankallio LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Koska hakemus on tullut vireille jälkeen, käsitellään asia uuden ympäristönsuojelulain ( 527/2014) nojalla. Toiminta on ympäristöluvanvaraista ympäristönsuojelulain 27 :n ja siinä mainitun liitteen 1 taulukon 2 kohdan 13. f perusteella. Lupaa haetaan voimalaitostuhkan hyödyntämiseen bioenergiaterminaalialueen rakentamisessa ja toiminnan aloittamiseksi muutoksenhausta huolimatta. Valtioneuvoston asetusta eräiden jätteiden hyödyntämisestä maarakentamisessa ( VNA 591/2006 ns. MARA-asetus) ei sovelleta tässä tapauksessa, koska eräiden aineiden pitoisuudet ylittävät asetuksessa annetut raja-arvot. Transact Oy on saanut kiinteistön Pappilankallio omistajalta (Suomen valtio) suostumuksen hakea ympäristölupaa, mikäli lupa myönnetään, siirtyy kiinteistö Pappilankallio kiinteistökaupalla Transact Oy:lle. TOIMIVALTAINEN VIRANOMAINEN Toimivaltainen viranomainen on ympäristönsuojelulain 34 2 momentin ja valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 :n 12 f. kohdan perusteella kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, jona toimii Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan ympäristöjaosto. Kyseessä on alle tonnia vuodessa käsiteltävän jätteen ammattimainen hyödyntäminen. ASIAN VIREILLETULO Ympäristölupahakemus on tullut vireille TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE SEKÄ MUUT MAANKÄYTTÖRAJOITUKSET Hakemuksen tarkoittamalla alueella on voimassa Satakunnan maakuntakaava, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut Maakunta-kaavassa alueella on merkintä ohjeellisesta ulkoilureitistä. Alueen rajalta on matkaa noin 1,1 km Natura 2000-ohjelmaan kuuluvaan Kuorsumaanjärven luonnonsuojelualueeseen (Natura-kohde FI ).

13 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Alueella ei ole voimassa asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa. Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 valmisteluun liittyen Pirkanmaan liiton ja Suomen metsäkeskuksen Pirkanmaan alueyksikön kanssa yhteistyössä tekemä selvitys Pirkanmaan merkittävien puuterminaalien sijanneista on valmistunut vuonna 2014.Pirkanmaan puuterminaalit -selvityksessä on tarkoituksena tutkia maakunnallisesti merkittävien, paljon tilaa vaativien puuterminaalien sijoituspaikkoja. Selvitys on yksi Pirkanmaan maakuntakaavan 2040 taustaselvityksistä. Puuterminaaliselvityksen työryhmässä ovat mukana Suomen metsäkeskus, Pirkanmaan ELY-keskus (L- ja Y-vastuualue), Pirkanmaan pelastuslaitos ja Pirkanmaan liitto. Selvityksessä Pappilankallio on mainittu yhtenä mahdollisena paikallisena puuterminaalialueena. Alue ei sijaitse tärkeällä tai muulla vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella. SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Pappilankallio on noin 6,5 hehtaarin kokoinen kiinteistö, joka sijaitsee 3,7 km valtatien 11 ja kantatien 44 risteyksestä pohjoiseen. Alueen ympäristössä on maatalousmaata noin 150 metrin etäisyydellä sekä itäettä luoteissuunnassa, muutoin alue on metsätalouskäytössä. Kiinteistöllä ei ole rakennuksia eikä muuta toimintaa, alue on pääsääntöisesti vanhaa maa-ainesten ottoaluetta. Ottoalueen pohjoisosassa naapurikiinteistöllä on metsäoja, joka laskee pohjoisen suuntaan. Kuorsumaan kyläseuran laavu, puucee ja liiteri sijaitsevat Sastamalan seurakunnan omistamalla maalla, terminaalihankealueen vieressä. Vakituista asutusta on useissa kohteissa noin metrin etäisyydellä, lähin vapaa-ajan asunto sijaitsee noin 450 metrin eäisyydellä suunnitellusta toiminnasta. YLEISKUVAUS TOIMINNASTA JA SEN LAAJUUDESTA Pappilankallion bioenergiaterminaalin tarkoituksena on toimia matsäperäisen energian varastoalueena. Terminaaliin kuljetetaan varastoitavaksi lähialueen metsistä syntyvää polttorankaa, kantoja sekä hakkuutähteitä. Polttorangan varastoinnin tarkoituksena on toimia puskurivarastona lähialueiden lämpölaitoksille. Puuta kuljetetaan alueella ja pois alueelta raakapuun kuljetuskalustolla. Alueella myös haketetaan ja murskataan varastoitavia metsäperäisiä tuotteita, pääsääntöisesti suoraan kuljetuskalustoon. Haketusta tehdään päivänä vuodessa klo 7-22 välisenä aikana. Haketus suoritetaan autohakkureilla alihankkijoiden toimesta ja tuotettu hake käytetään Pirkanmaan ja Satakunnan lämpölaitoksissa. Hake kuljetetaan alueelta pois umpikorikalustolla. Bioenergiaterminaali rakennetaan kahtena erillisenä kenttänä, joista muodostuu yhteensä noin 3 hehtaarin suuruinen varastokenttä. Rakentamisessa hyödynnetään alueen maa-aineksia ja voimalaitostuhkaa ja tarkoitus on toteuttaa rakentaminen siten, että

14 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ kivilouhosalueen maisemointi saadaan tehtyä ja virkistyskäytön turvallisuus paranee. Hakemuksen liiteosassa on mainittu terminaalin kenttärakenteessa tuhkakerroksen paksuudeksi 30 cm, hakemusta on siltä osin tarkennettu , oikea paksuus on 40 cm, joka myös hakemuksen liitteenä olevasta määräluettelosta ilmenee. Tuhkan kokonaismäärä määräluettelon mukaan on m 3 rtr ja hakijan varmuuskertoimilla laskema tonnimäärä maksimissaan tonnia, alueen rakentamisen aikana enintään tn vuodessa. Rakentamisen on arvioitu ketävän 6 8 vuotta. Tuhkarakenteiden muotoilu sekä peittäminen tapahtuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kerran kuukaudessa. Alueen rakenteisiin käytettävä tuhka tiivistetään jyräämällä. Käytettävä tuhka peitetään tiivistämisen jälkeen kalliomurskeella, moreenilla tai vastaavalla. Rakenteissa käytettävä tuhka tulee Tampereen Sähköntuotanto Oy:n, Vatajankosken Sähkö Oy:n ja Leppäkosken Sähkö Oy:n laitoksista Pirkanmaalta ja Satakunnasta. Voimalaitosten tuhka on turpeen ja puun yhteispoltossa syntynyttä tuhkaa, kemikaaleja ja polttoaineita ei energiantuotannossa käytetä. Voimalaitostuhkasta on tehty tarvittavat maanrakentamisen ja ympäristökelpoisuuteen liittyvät selvitykset. Pappilankallion rakentamisessa on tarkoitus myös käyttää alueen kiviainesta loiventamalla jyrkkiä kallioleikkauksia. Hankealueen tiestön sekä terminaalikenttien kantavien kerrosten kalliomurskeiden määrät on eritelty em.määräluettelossa, yhteensä 5705 m³rtr (arviolta tonnia). Hakijan arvion mukaan alueella tarvittavan kalliomurskeen murskaaminen kestää 2-3 viikkoa ja kustannustehokkain tapa on toteuttaa murskaaminen kerralla. Em. kalliomurskeen määrä on laskennallinen määrä, joka tarvitaan alueen kantavien rakenteiden tekemiseen, myyntiin mursketta ei tehdä. Alueella on myös louhetta sekä mursketta jonkinlainen määrä valmiina. Jos kallioaineksen hyödyntäminen ei luontevasti onnistu, tuodaan kantavien kerrosten murskeet muualta. Tavoitteena on, että terminaali olisi koko puun varastoinnin volyymiltaan käytössä viimeistään Mikäli alueen rakentaminen toteutuu, laaditaan toteutuksesta tarkemmat suunnitelmat sekä kokonaisprosessin että rakentamisen osalta ennen rakentamisen aloittamista laadun varmistamiseksi. Toteutussuunnitelma sisältää tarkentavan maanrakennusohjeen lisäksi ohjeet seuraavista toimenpiteistä; Käsittely ja kuljetus, työmaasuunnittelu, työmenetelmät ja toteutus, työturvallisuus, materiaalintuottajan laadunvalvonta, materiaalien käsittelyn laadunvalvonta, rakentamisen laadunvalvonta, tuhkamateriaali, tiivistyskokeet, kerrospaksuudet, rakentamisen dokumentointi ja viranomaismääräysten toteutus ja dokumentointi. TIEDOT SYNTYVISTÄ JÄTTEISTÄ JA KÄSITTELYSTÄ Alueella ei synny erityisiä jätteitä. Kiinteistöllä satunnaisesti syntyvät, normaalit yhdyskuntajätteet lajitellaan ja toimitetaan kunnan jätehuoltomääräysten mukaisesti jätteenkäsittelylaitokseen.

15 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ TIEDOT LIIKENTEESTÄ JA LIIKENNEJÄRJESTELYISTÄ Terminaalin rakentamisen ja käytön aikana syntyy kuorma-autoliikennettä kiinteistölle valtatien 11 ja kantatien 44 kautta. Raskasta ajoneuvoyhdistelmäliikennettä on keskimäärin 3 kuljetusta/ arkipäivä, vuoden aikana yhteensä 750 kpl. ARVIO TOIMINNAN VAIKUTUKSISTA YMPÄRISTÖÖN Toiminnasta aiheutuu alueen rakentamisessa ja kuljetuksissa käytettävien koneiden, laitteiden ja ajoneuvojen melua sekä rakennustoiminnasta pölyä terminaalialueella, ei alueen ulkopuolella. Haketus aiheuttaa 55 db:n tasoisen melun 200 metrin etäisyydellä haketuskalustosta. Tuhka tuodaan käyttöpaikalle kostutettuna, joka vähentää tuhkan pölyämistä kuormia purettaessa ja tuhkaa tasattaessa. Kuorma-autoilla tapahtuvat tuhkakuljetukset voimalaitoksista tapahtuvat arkipäivisin klo 7-22 välisenä aikana. Käytettävässä tuhkassa on raskasmetalleja, joista ympäristölle vaarallisimpia ovat kadmium, lyijy ja elohopea. Hakemuksen liitteeksi on toimitettu haitallisten aineiden enimmäispitoisuuksista vuoden näytteiden analyysitulokset kultakin voimalaitokselta. Voimalaitosten tuhkien tutkitut aineiden kokonaispitoisuudet ja liukoisuus ovat alittaneet MARA-asetuksessa esitetyt raja-arvot muiden aineiden osalta, mutta kromin, molybdeenin, seleenin, fluoridin, polyaromaattisten hiilivetyjen (PAH) ja sulfaatin pitoisuudet ylittävät raja-arvot alla olevan taulukon mukaisesti. Liukoisuus (L/S=10) mg/kg Liukoisuus (L/S=10) mg/kg Asetuksen pitoisuusraja -arvo mg/kg, perustutkimus Asetuksen liukoisuusrajaarvo mg/kg peitetty rakenne Aine kromi 0, ,5 molybdeeni 3,7 5,1 50 0,5 fluoridi seleeni 0,20 0,25 0,1 PAH sulfaatti Tuhkan sisältämien ainesosien leviäminen ympäristöön minimoidaan peittämällä rakenteet. Erityisesti huomioitavaa on tuhkan oikea kosteusprosentti tiivistämisvaiheessa itselujittumisen aikaansaamiseksi ja rakenteen peittäminen. Tuhkan levitys, tasaus ja tiivistäminen suoritetaan siten, ettei tuhka pääse valumaan ojiin eikä vesistöihin ja valmis tuhkakerros peitetään kalliomurskalla, moreenilla tai vastaavalla. Lähimpään vesistöön ( Kuorsumaanjärvi) on matkaa kiinteistön rajalta 1,2 km ja lähimpään talousvesikäytössä olevaan kaivoon yli 400 m. Terminaalialueen valumavedet kootaan hallitusti alueen pohjoisosassa olevaan aiemman murskaustoiminnan yhteydessä syntyneeseen

16 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ vesialtaaseen / selkeytysaltaaseen, josta ne johdetaan maa-aineksen ottoalueen pohjoisosasta lähtevään ojaan ( lupahakemusta tarkennettu ). Vesialtaassa oleva vesi on tutkittu ja veden laatu oli tutkituilta osin pintavesilammikoksi poikkeuksellisen hyvä ( näyte KVVY ). Lupahakemusta on täydennetty vesien tarkkailusuunnitelmalla, jonka mukaan Pappilankallion bioenergiaterminaalin rakentamisen ja toiminnan aikana suoritetaan pinta- ja pohjavesien tarkkailua suunnitelman mukaisesti ensimmäisistä näytteenotoista alkaen 5 vuotta ja tarkkailuohjelman jatkoa sekä tarvetta arvioidaan yhdessä viranomaisten kanssa tämän jälkeen.pintavesien tarkkailu tullaan suorittamaan selkeytysaltaasta ojaan johdettavasta vedestä näytteenotolla kaksi kertaa vuodessa, kevään ja syksyn ylivirtaamakausina. Näytteistä määritetään ph, sähkönjohtavuus, kiintoaine, COD Mn, kokonaisfosfori ja kokonaistyppi. Ensimmäisessä näytteenotossa ennen rakentamisen aloittamista, sekä tämän jälkeen kerran vuodessa näytteistä analysoidaan myös yleisimmät raskasmetallit sekä rauta ja mangaani. Pohjavesien tarkkailu suoritetaan lähialueen kaivovesistä. Tarkkailun järjestämiseksi alueella suoritetaan vapaa-ajan- ja asumiskäytössä olevien kaivojen kartoitus, ennen toiminnan aloittamista. Kaivokartoitus laaditaan kiinteistön rajoilta mitattuna 800 metrin säteellä kantatie 44:n länsipuolella. Kaivokartoituksen perusteella valitaan 3-5 kaivoa näytteenottopisteiksi, joista otetaan ensimmäinen näyte ennen rakentamisen aloittamista ja tämän jälkeen näyte kerran vuodessa tarkkailuohjelman kestoajan. Näytteistä määritetään ph, sähkönjohtavuus, kiintoaine, COD Mn, yleisimmät raskasmetallit sekä rauta ja mangaani. Alueen rakentaminen on suunniteltu niin, että välittömässä läheisyydessä sijaitsevan patikkareitin ja Kuorsumaan kyläseuran laavun ym. läheisyydestä ei kaadeta olemassa olevaa puustoa ja alueen suojaamiseksi istutetaan puustoa. Hakemuksen mukaan virkistyskäytön turvallisuus paranee nykyisten vaarallisten jyrkänteiden loiventuessa. Terminaalialueen käyttö sekä rakennusaikainen toiminta rajoitetaan siten, että laavun virkistyskäyttö ei häiriinny ( ei toimintaa viikonloppuisin ja erikseen sovittaessa laavun tapahtuma-ajankohdat rauhoitetaan). ARVIO TOIMINTAAN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ SEKÄ TOIMINTA HÄIRIÖTILANTEISSA Hanke ei aiheuta vaaraa ympäristölle. Maanrakennuskaluston ja kuljetuskalsuton osalta ympäristöriskeihin varaudutaan viranomaismääräysten mukaisesti. Metsäperäisen polttoaineen varastointi suunnnitellaan siten, että mahdollisen tulipalon sattuessa, eteneminen on rajattavissa.

17 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ PARAS KÄYTTÖKELPOINEN TEKNIIKKA (BAT) Tuhka on routimatonta ja omaa hyvän lämmöneristyskyvyn. Tästä syystä tuhka soveltuu korvaamaan luonnonkiviainesta maa- ja tierakentamisessa samalla säästäen kaatopaikkatilaa. Alueen rakentamisessa sovelletaan teknistaloudelliset näkökohdat huomioon ottaen parasta käyttökelpoista tekniikkaa tavoitteena hyvä, kestävä, kantava ja routimaton rakenne varastoalueille. Alueen rakentamisessa noudatetaan tuhkarakentamisen käsikirjan mukaisia toimintamalleja sekä laatuvaatimuksia. HANKKEEN ESITTELY- JA KESKUSTELUTILAISUUS Luvan hakija järjesti hakemuksen johdosta asianaosaisille bio-energiaterminaalin hanke-esittelyn ja keskustelutilaisuuden , tilaisuudessa oli läsnä lähialueen asukkaita ja maanomistajia, Kuorsumaan kyläseuran edustus, Tampereen energiatuotannon edustus, Pirkanmaan ELY-keskuksen ylitarkastaja, terveysvalvonnnan johtaja ja ympäristöterveystarkastaja. LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY Luvan hakija on täydentänyt hakemusta , , ja Lupahakemuksesta on tiedotettu ympäristönsuojelulain 44 :n mukaisesti kuuluttamalla Sastamalan kaupungin ilmoitustaululla ja Sotesin internetsivuilla. Asiakirjat ovat olleet julkisesti nähtävillä kuulutusajan ympäristöterveydenhuollon Sastamalan toimipisteessä. Kuulutusta koskeva ilmoitus on julkaistu Tyrvään Sanomissa Lisäksi hakemuksesta on erikseen tiedotettu tiedossa oleville asianosaisille. Hakemuksesta on pyydetty Sastamalan kaupungin yhdyskuntasuunnittelun sekä Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunto. Yhdyskuntasuunnittelun lausunnossa ( sähköp J.M) todetaan, että bioenergiaterminaalin sijoittaminen Kiikoisten Kuorsumaan alueelle edellyttää myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaista lupaharkintaa. Maankäytölliset ja yhdyskuntarakenteelliset vaikutukset sekä toiminnan sijoittamisen edellytykset alueelle ilman kaavaa arvioidaan suunnittelutarveharkinnan yhteydessä. Yhdyskuntasuunnittelu ei ota muutoin kantaa haettavaan ympäristölupaan. Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunnossa ( PIRELY/2305/2014) kiinnitetään huomiota käytettävien tuhkien hyötykäyttökelpoisuuteen ja laadunvalvontaan valtioneuvoston MARA-asetuksen mukaisesti ja lupamääräysten sisältöön koskien pohja- ja pintavesinäytteitä, melua, pölyä ja varastointia. Lausuntoon on sähköp. tullut korjaus, koska lausunnossa todetaan ettei merkintöjä maakuntakaavassa ole: Maakuntakaavassa alueella on merkintä ohjeellisesta ulkoilureitistä.

18 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Lausunnon mukaan luvan myöntämisen edellytykset hankkeelle ovat olemassa. Lausunto on oheismateriaalina. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen lausunnossa ( /2012/VAR) kiinnitetään huomiota maisemointivelvoitteiden siirtymiseen mahdollisen kiinteistön luovutuksen yhtedessä, riittäviin lupamääräyksiin ja katsotaan, että toiminnalle voidaan myöntää ympäristölupa sillä edellytyksellä, että alueen nykyisen haltijan esittämät maisemointivelvoitetta koskevat seikat otetaan esitetyllä tavalla huomioon. Lausunto on oheismateriaalina. Hakemuksen johdosta ei ole järjestetty kuulemistilaisuutta tai katselmusta. Lupahakemuksen johdosta ympäristöterveystarkastaja on tehnyt paikan päällä tarkastuksen Hakemuksen johdosta on jätetty viisi muistutusta. Kuorsumaan Kyläseura ry:n ( T.A/T.Y) muistutuksessa vastustetaan luvan myöntämistä kyläseuran ylläpitämän Kuasman Kiäppi-patikkareitin perusteella, todetaan bioenergiaterminaalihankkeen olevan ristiriidassa maakuntakaavan kanssa, haittaavan merkittävästi alueen käyttöä virkistysalueena, katsotaan tuhkien sijoittamisesta hankealueelle aiheutuvan vaaraa Kuorsumaanjärven luonnonsuojelualueelle ainesosien virtaamien ja valumavesien muodossa ja aiheutuvan uhkaa alueen kaivojen veden laadulle sekä haketuksen aiheuttavan melua ja pölyä. Muistutuksessa esitetään lupaehdoissa huomioon otettavia seikkoja, mikäli ympäristölupa myönnetään: patikkareitin ja rakennusten siirto, uusien esitteiden ja opasteiden aiheuttamat kustannukset, vakuus, vesinäytteet ja tuhkan käytön seuranta. Muistutus kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Muistutuksessa M.M ja K.M kiinnitetään huomiota voimalaitostuhkan käytön vaikutukseen alueen pohjavesiin ja Kuorsumaanjärveen. Mikäli hakemus hyväksytään, vaaditaan mm. kaivovesien ja Kuorsumaanjärven veden tutkimista ja seurantaa sekä sienien ja marjojen tutkimista bioenergiaterminaalin ympäristössä. Muistutus kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Muistutuksessa L.P ja T.P tuodaan esille muistuttajien vapaa-ajan asunnon sijainti ja 450 metrin etäisyys kohteesta, tuulen suunta, ojien virtaussuunnat, pihakaivojen kastelu- ja pesuvesikäyttö, Pappilankallion merkitys luonto-, retkeily- ja marjastuskohteena, valumavesien hallinnan vaikeus, haju-, pöly- ja meluhaitat. Muistutuksessa tuodaan esille lupaehtojen tärkeys haittatekijöiden minimoimiseksi, jos lupa myönnetään. Muistutus kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Muistutuksessa A.R ja T.R kerrotaan louhintamurskaustoiminnasta alueella ja lukujen vaihteessa ja maa-ainesluvan velvoitteista, jotka valtio muistuttajien mukaan on

19 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ laiminlyönyt. Toivottavana ei pidetä bioenergiaterminaalin perustamista alueelle, jossa kulkee Kuasman Kiäppi patikkareitti. Ympäristöluvan myöntämistä vastustetaan mm. melu- ja pölyhaittojen, tuhkan maisemointikäytön ja valumavesien takia. Muistutus kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Muistutuksessa Maat.yht. I. ja V.V sekä A-M.M vastustetaan ympäristöluvan myöntämistä viitaten valumavesien määrään ja vaikutukseen Kuorsumaanjärven Natura-alueeseen, kaivoja porakaivovesien laatuun sekä melu-, pöly- ja metsätuholaishaittoihin. Muistutuksessa kiinnitetään huomiota alueelle kuljetettavan tuhkan ja käytettävän murskeen enimmäismäärään suhteessa maisemointiin ja rakentamiseen tarvittavaan maksimikäyttömäärään. Mikäli lupa myönnetään, vaaditaan mm. valumavesien ja luonnonsuojelualueen muutosten seurantaa, valumavesien pääsyn estämistä naapurikiinteistölle, kaivovesien tutkimista, melu- ja pölyhaittojen rajoittamista lupamääräyksissä, marjastus- ja sienestysalueen suoja-alueen selvittämistä, energiapuukasojen varastointtin liittyviä seikkoja, riittävän vakuuden asettamista ja sitä, että toimintaa ei saa aloittaa ennenkuin lupapäätös on lainvoimainen. Muistutus kokonaisuudessaan on oheismateriaalina. Luvan hakija on antanut vastineen pyydettyihin lausuntoihin ja muistutuksiin. Vastine yhdyskuntasuunnittelun lausuntoon : Suunnittelutarveratkaisu on laitettu vireille. Vastine PIRELYn lausuntoon ( PIRELY/2305/2014) : Lausunnossa esitetään että maanrakentamisessa käytettävästä tuhkasta on toimitettava ajantasaiset analyysit, sekä tuhkaa käytettävä viranomaismääräysten ja lupahakemuksen mukaisesti. Terminaalin rakentamisessa ja käytössä noudatetaan tuhkarakentamista koskevaa lainsäädäntöä sekä viranomaisten ohjeita. Ennen rakentamisen aloittamista toimitetaan tuhkasta analyysit laitoksittain lupaviranomaiselle. Lausunnossa todetaan, että lähialueelle on tehtävä kaivokartoitus sekä ohjelma seurannasta. Lupahakemusta on täydennetty vesien tarkkailusuunnitelmalla, jonka mukaan myös kaivokartoitus tehdään ennen toiminnan aloittamista. Lausunnossa kiinnitetään huomiota vesien johtamiseen sekä pintavesien tarkkailuun. Terminaalialueen hulevedet johdetaan kootusti selkeytysaltaaseen, josta valumavedet johdetaan alueen pohjoisosasta lähtevään ojaan. Arvio on, että valumavesien määrä tulee nykyisestä tilanteesta jonkin verran kasvamaan, huolimatta siitä, että alueelle myös istutetaan puustoa sekä suurin osa alueen nykyisestä puustosta jää ennalleen. Vastineessa otetaan kantaa myös lausunnossa esille tuotuun melun ja pölyämisen hallintaan. Vastine kokonaisuudessaan on oheismateriaalina.

20 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ VARELYn lausuntoon ( /2012/VAR) ei luvan hakijalla ollut kommentoitavaa. Vastineet muistutuksiin ( kokonaisuudessaan oheismateriaalina) Vastine Kuorsumaan Kyläseura ry:n muistutukseen: Muistutuksessa viitataan patikkareitin sijaintiin ja hankealueella sijaitsevaan suojaavaan puustoon patikkareitin taukopaikan osalta ja todetaan: Lupahakemuksen liitteissä annetaan virheellistä tietoa reitin sijainnista. Lupahakemuksen liitteessä, Kuva.1 Luonnos alueesta valmiina, on kuvattu mahdollista patikkareitin sijaintia terminaalin valmistuttua sekä suojaavaan puuston säilyttämistä. Lisäksi muistutuksessa tuodaan esille alueen virkistyskäyttö sekä bioenergiaterminaalin aiheuttamat haitat patikkareitin ja taukopaikan käytölle. Lupahakemuksen liitteissä todetaan: Mikäli patikkareitin ylläpitäjä katsoo tarpeelliseksi, voidaan luvanhakijan kustannuksella patikkareittiä siirtää luvanhakijan kiinteistön alueella paremmin soveltuvaan kohtaan.... terminaalialueen käyttö sekä rakennusaikainen toiminta rajoitetaan siten että laavun virkistyskäyttö ei häiriinny (ei toimintaa viikonloppuisin ja erikseen sovittaessa laavun tapahtuma-ajankohdat rauhoitetaan). Terminaalin melua aiheuttava toiminta rajoittuu rakennusaikana mahdolliseen kiviaineksen murskaukseen (yhteensä noin 15 päivää ja haketusta vuositasolla 20 päivää). Mikäli toiminta kuitenkin aiheuttaa haittaa alueen lähistön virkistyskäytölle, on luvanhakija valmis keskustelemaan toimenpiteistä, joilla alueen virkistyskäyttö voidaan turvata. Muistutuksessa todetaan että tuhkan maanrakennuskäyttö aiheuttaa uhan pohja- ja pintavesien laadulle lähialueilla. Useissa tutkimuksissa sekä seurantakokeissa on osoitettu että, tuhkan käytön maanrakentamisessa ei ole todettu aiheuttavan ympäristöhaittoja pohja- tai pintavesiin. Muistutuksessa todetaan rekkaliikenteen sekä toistuvan haketuksen aiheuttavan kohtuutonta melua ja pölyä kylän asukkaille. Lupahakemuksen liitteessä todetaan että haketus (max 20 päivää/vuosi) aiheuttaa 55 db:n tasoisen melun noin 200 metrin etäisyydellä haketuskalustosta. Lähin asutus tai vapaa-ajankäytön asunto sijaitsee noin 400 metrin etäisyydellä. Lähialueen asutukselle merkittävämmän meluhaitan aiheuttaa kt 44 melu, joka todennäköisesti ylittää noin 100 metrin etäisyydellä 55 db:n melun. Rekkaliikenteen sekä haketuksen aiheuttamat pölyhaitat jäävät paikallisiksi. Luvanhakija tulee toteuttamaan pohja- ja pintavesien lähtötilanteen jälkeisen seurannan lupaehtojen mukaisesti. Vastine muistutukseen M.M ja K.M: Muistutuksessa kiinnitetään huomiota tuhkarakentamisen aiheuttamiin pohja- ja pintavesien pilaantumiseen lähialueella sekä

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus

Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus Ympäristöjaosto 55 16.06.2015 Destia Oy:n ympäristölupahakemus, Iilivuoren kallioalue, kallion louhinta ja murskaus 1144/11.01.00/2014 YMPJAOST 55 Ympäristönsuojelulain 27 :n mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat.

RAUTAVAARAN KUNTA Tekninen lautakunta. Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Käsitellyt asiat. Tekninen lautakunta Aika 23.5.2013 klo 16.00 17.32 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 19 Maa-aineslupa, Savon Kuljetus Oy, Rautavara, Nälkämännikkö, 687-402-9-25,

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 95 Ympäristölautakunta Aika 12.08.2015 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 25 Ympäristö- ja rakennustarkastajan

Lisätiedot

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015

Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 23.3.2015 1/2015 8/66.661.01.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; KARPIN KÄSITTELY

Lisätiedot

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne.

RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS. Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus liitteineen käsittelyynne. liite 2 14.01.2015 1 Kajaanin ympäristölupaviranomainen Pohjolankatu 13 87100 Kajaani RISUJEN JA HARAVOINTITÄHTEIDEN VASTAANOTTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS Ohessa otsikon mukainen ympäristölupahakemus

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN

PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN 1 PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA ANNETTU JULKIPANON JÄLKEEN Päivämäärä 22.2.2013 Päätösnumero 1 / 2013 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta Hämeenkyrön kunnan teknisten palvelujen ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014

Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 1 YMPÄRISTÖLUPA-ASIAKIRJA Ympäristölupa murskauslaitokselle, Destia Oy Ympäristöjaosto 16.12.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 30.12.2014 Valmistelija: ympäristötarkastaja Juhana Jalkanen, puh. 0405463218

Lisätiedot

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää

Päätös. Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, Hyvinkää Etelä-Suomi Päätös Nro 50/2010/2 Dnro ESAVI/249/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 30.9.2010 ASIA Päätös Abc Ale-Osa Oy:n autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI

LUVAN HAKIJA TOIMINTA JA SEN SIJAINTI 1 Lohjan ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.4.2014 36 Dnro 524/11.01.00/2013 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2014 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 5.2.2009 9 Dnro 416/67/679/2008 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2009 Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta

Lisätiedot

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto.

Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi. Kyseessä on olemassa oleva toiminto. 1 Kemin kaupunki PÄÄTÖS Ympäristöjaosto 21.05.2015 48 Valtakatu 26, 94100 Kemi Dnro 411/11.01.00/2014 Annettu julkipanon (21.05.2015) jälkeen 1. ASIA YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2. HAKEMUS Kemin Ajoksen satama

Lisätiedot

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI PÄÄTÖS RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä 12.6.2009 Diaarinro Karp 557/2009 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio

Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan aloittamiseen, Kuopio Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 86/10/1 Dnro ISAVI/99/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2010 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kivipohjaisten kierrätysmateriaalien jalostukseen ja lupa toiminnan

Lisätiedot

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön.

Lupaa haetaan kallion louhintaan rakennuskiven ottoa varten Jyväskylässä Korpilahden kylän tilalla Perämaa (179-430-7-9). Hakija omistaa kiinteistön. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 1491/2012 Antopäivä 13.11.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta

Lisätiedot

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta.

Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja murskauksen ympäristölupa, Leppävirta. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 70/10/1 Dnro ISAVI/100/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2010 ASIA HAKIJA Asfalttiaseman ja kierrätysasfaltin uusiokäytön sekä kallion louhinnan ja

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA

PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PIETARSAAREN KAUPUNKI YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristösuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee konepajaa ja siinä olevaa peittauslaitosta.

Lisätiedot

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE

JM-CONSTRUCTION OY:N YMPÄRISTÖLUPA BETONI-, TERÄSBETONI- JA TIILIJÄTTEEN VARASTOINNILLE JA MURSKAUKSELLE TORNION, KEMINMAAN JA TERVOLAN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio puh. 040 770 3239 / 050 566 4195 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 2/2012 Annetaan julkipanon jälkeen 8.10.2012 dnro 595/55.983/2012 YMP

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010

Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Päätös Nro 137/2011/1 Dnro ESAVI/685/04.08/2010 Etelä-Suomi Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n kohdan 4 mukaisesta hakemuksesta, joka koskee UPM Kymmene Oyj:n

Lisätiedot

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA

Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Saarijärven kaupun ki Ympäristönsuojelutoimi Pl 13, 43101 Saarijärvi (014) 459 8309 Päätös ympäristölupahakemuksesta Annettu julkipanon jälkeen Dnro 3 Hakija Destia Oy, Heidehofintie 2, 01301 VANTAA Toiminta

Lisätiedot

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010

Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 24/2010/2 Dnro ESAVI/177/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2010 ASIA Päätös Helsingin Talosiirto Oy:n Vantaan Petikon betonipurkujätteen käsittelylaitoksen toimintaa koskevan

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen:

Valmistelijat vs. ympäristötarkastaja Anu Onjukka ja ympäristönsuojelusihteeri Kai Virtanen: MERI-LAPIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Suensaarenkatu 4 95400 Tornio YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS 1/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 1.4.2014 Dnro: 268/11.01.06/2014 MELAYMP 25.3.2014 x TAALOVAARA GROUP OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72)

Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ylä Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 8/2014 1 (72) Ympäristölautakunta Aika 11.09.2014 klo 09:46 11:26 Paikka Kokoushuone, Riistakatu 5 B, Iisalmi Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1

HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 HEINOLAN KAUPUNKI PÄÄTÖS 111-2015-1 Ympäristö- ja rakennuslautakunta Ympäristönsuojelulain Rauhankatu 3 27 :n mukaisessa 18100 HEINOLA ympäristölupa-asiassa Päätös on annettu julkipanon jälkeen 27. 5.

Lisätiedot