SMART Board sarjan interaktiiviset laajakuvanäytöt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SMART Board 6000 -sarjan interaktiiviset laajakuvanäytöt"

Transkriptio

1 SMART Board sarjan interaktiiviset laajakuvanäytöt PÄÄKÄYTTÄJÄN OHJEET SPNL JA SPNL-6065-MALLIT

2 Tuotteen rekisteröinti Jos rekisteröit SMART-tuotteen, ilmoitamme sinulle uusista ominaisuuksista ja ohjelmistopäivityksistä. Rekisteröidy verkossa osoitteessa smarttech.com/registration. Pidä seuraavat tiedot saatavilla, jos sinun on otettava yhteyttä SMART -tukeen. Sarjanumero: Ostopäivä: Lisenssit Nimet HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tavaramerkkejä koskeva huomautus SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, DViT, smarttech, SMART-logo ja kaikki SMART-iskulauseet ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa SMART Technologies ULC Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki kolmannen osapuolen tuote- ja yritysnimet saattavat olla vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä. Tekijänoikeushuomautus SMART Technologies ULC. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, lähettää, transkriboida, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa ilman SMART Technologies ULC:n edeltävää kirjallista suostumusta. Tämän oppaan tiedot voivat muuttua ilman edeltävää ilmoitusta, eivätkä ne osoita sitoutumista SMART:in taholta. Tätä tuotetta ja/tai sen käyttöä koskee yksi tai useampi seuraavista Yhdysvaltain patenteista. 01/2015

3 Tärkeitä tietoja VAROITUS SMART-tuotteen mukana toimitettujen asennusohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja ja tuotevaurioita, joita takuu ei kata. Älä avaa tai pura SMART-tuotetta. Kotelon sisällä on korkeajännitteen aiheuttama sähköiskun vaara. Kotelon avaaminen aiheuttaa myös takuun raukeamisen. Älä seiso (äläkä anna lasten seisoa) tuolilla ja koskea SMART-tuotteen pintaa. Asenna laite mieluummin sopivalle korkeudelle. Tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista SMART-tuotetta vedelle tai kosteudelle. Jos SMART-tuotteeseen tarvitaan varaosia, varmista että huoltomies käyttää SMART Technologiesien suosittelemia varaosia tai alkuperäisten osien ominaisuuksia vastaavia varaosia. Varmista, että kaikki SMART-tuotteeseen lattian yli kulkevat kaapelit on niputettu yhteen ja merkitty kompastumisvaaran estämiseksi. Älä työnnä esineitä kotelon tuuletusaukkoihin, koska ne saattavat koskettaa vaarallisia jännitepisteitä ja aiheuttaa sähköiskuja, tulipalon tai tuotevahinkoja, joita takuu ei ehkä kata. Älä aseta virtajohdon päälle painavia esineitä. Virtajohdon vahingoittuminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai tuotevahingon, jota takuu ei kata. Käytä vain jatkojohtoja ja pistorasioita joihin tämän laitteen maadoitettu pistoke voidaan kokonaan asettaa sisään. Käytä laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Jos laitteen mukana ei ole toimitettu virtajohtoa, ota yhteys jälleenmyyjään. Käytä vain virtalähteen vaihtovirtajännitteen kanssa sopivia virtajohtoja, jotka noudattavat maasi turvallisuusstandardeja. Jos lasi rikkoutuu, älä koske nestekiteisiin. Jotta vältetään loukkaantuminen, käsittele lasinsiruja varoen, kun hävität ne. Älä siirrä tai kiinnitä interaktiivista laajakuvanäyttöä yhdistämällä köyttä tai vaijeria sen kahvoihin. Koska interaktiivinen laajakuvanäyttö on painava, köyden, vaijerin tai kahvan rikkoutuminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. Käytä vain VESA -hyväksyttyjä kiinnitysvälineitä. i

4 TÄRKEITÄ TIETOJA Kytke irti kaikki interaktiivisen laajakuvanäytön virtajohdot pistorasioista ja pyydä ohjeita valtuutetulta asentajalta, jos jokin seuraavista ilmenee: o o o o o o Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut Interaktiivisen laajakuvanäytön päälle on roiskunut nestettä Esine on pudonnut interaktiivisen laajakuvanäytön päälle Interaktiivinen laajakuvanäyttö on pudonnut Ilmenee rakenteellisia vaurioita, kuten murtumia Interaktiivinen laajakuvanäyttö toimii epätavallisesti, vaikka noudatat käyttöohjeita. HUOMIO Ennen kuin puhdistat SMART-tuotteen, sammuta tai kytke tietokone irti. Muuten sekoitat työpöydän kuvakkeiden järjestyksen tai vahingoissa aktivoit sovelluksia näyttöä pyyhkiessäsi. Älä asenna tai käytä SMART-tuotetta tilassa, jossa on suuria määriä pölyä, kosteutta tai savua. Varmista, että SMART-tuotteen lähellä on pistorasia ja se on helposti käytettävissä käytön aikana. Ulkoisen virtalähteen on vastattava standardin CSA/UL/IEC/EN rajoitettua virtalähdettä (Limited Power Source (LPS)) koskevia vaatimuksia. SMART-laitetta saa käyttää vain eurooppalaisilla TN- ja TT-virranjakelujärjestelmillä. Se ei sovi vanhemmille IT-tyyppisille virranjakelujärjestelmille, joita voidaan käyttää joissakin Euroopan maissa. "Järjestelmää (IT-tyyppi) käytetään yleisesti eristettynä maasta, joissakin asennuksissa Ranskassa impedanssilla maahan 230/400 V:n jännitteellä ja Norjassa virranrajoittimella, neutraalia ei jaeltuna, 230 V:n line-to-linejännitteellä. (IEC 60950:1999) Ota yhteys sähköasentajaan, jos olet SMART-laitetta asentaessasi epävarma alueellasi käytettävästä sähköjärjestelmästä. Interaktiivisen laajakuvanäytön toimitukseen kuuluva USB-kaapeli on liitettävä tietokoneeseen, jossa on USB-yhteensopiva käyttöliittymä ja USB-logo. Lisäksi USBlähdetietokoneen on oltava CSA/UL/EN yhteensopiva ja siinä on oltava CEmerkintä sekä CAS/UL 60950:n CSA- ja/tai UL-merkinnät. Tämä vaaditaan käyttöturvallisuuden vuoksi ja jotta vältetään interaktiivisen laajakuvanäytön vaurioituminen. ii

5 TÄRKEITÄ TIETOJA TÄRKEÄÄ Seuraavassa ovat interaktiivisen laajakuvanäytön tehovaatimukset: Malli SPNL-6055 SPNL-6065 Tehovaatimukset V AC, Hz, 122 W 100 V 240 V AC, 50 Hz 60 Hz, 190 W Katso interaktiivisen laajakuvanäytön teknisistä tiedoista lisävaatimukset ja muut tiedot (katso Päätöksentekijöiden resurssit sivulla 6). iii

6

7 Sisällys Tärkeitä tietoja i Luku 1: Tervetuloa 1 Oppaan tiedot 1 Interaktiivinen laajakuvanäyttö 2 Tietoja SMART-ohjelmistosta 5 Järjestelmänvalvojan resurssit 6 Muiden resurssit 6 Luku 2: Interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnitys 7 Ennen interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnittämistä 7 Sijainnin valitseminen 8 Korkeuden valitseminen 9 Luku 3: Virran ja laitteiden liittäminen 11 Liitinpaneelit 11 Liitosvirta 12 Huonetietokoneen liittäminen 12 Ulkoisten kaiuttimien liittäminen 12 Luku 4: Interaktiivisen laajakuvapaneelin ja huonetietokoneen asetukset 13 Interaktiivisen laajakuvanäytön ja huonetietokoneen ensimmäinen käynnistäminen 13 SMART-ohjelmiston asennus 14 Ohjatun yhdistämistoiminnon suorittaminen 14 Luku 5: Interaktiivisen laajakuvanäytön huolto 15 Interaktiivisen laajakuvanäytön nollaaminen 15 Interaktiivisen laajakuvanäytön ohjelmiston ja laiteohjelmiston kunnossapito 16 Interaktiivisen laajakuvanäytön laitteiston kunnossapito 18 Interaktiivisen laajakuvanäytön kuljettaminen ja irrottaminen 21 Luku 6: Vianetsintä 23 Interaktiivisen laajakuvanäytön sarjanumeron paikantaminen 23 Merkkivaloon liittyvien tavallisten ongelmien ratkaiseminen 23 Kuvaongelmien ratkaiseminen 24 Kosketusongelmien ratkaiseminen 24 Liitettyihin tietokoneisiin liittyvien ongelmien ratkaiseminen 25 SMARTin ohjatun yhteystoiminnon käyttäminen 26 SMART Board -diagnostiikan käyttäminen 27 Liite A: Ruutunäyttövalikon käyttö 29 Ruutunäyttövalikon asetusten muuttaminen 29 Ruutunäyttövalikon vaihtoehdot 30 v

8 SISÄLLYS Liite B: Interaktiivisen laajakuvanäytön kauko-ohjaus 33 Huoneohjausjärjestelmän liittäminen ja määrittäminen 33 Virtatilat 35 Huoneohjausjärjestelmän ohjelmointikomennot ja vastaukset 35 Komennot 37 Liite C: Laitteiston ympäristöyhteensopivuus 43 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyä koskevat säädökset (WEEE-direktiivi) 43 Lisätietoja 43 Hakemisto 45 vi

9 Luku 1 Tervetuloa Oppaan tiedot 1 Interaktiivinen laajakuvanäyttö 2 Mallit 2 Ominaisuudet 2 Komponentit 3 Näyttö 3 Kamerat ja heijastava nauha 3 Etuosan säätöpaneeli 4 Kynät ja kumit 5 Kaiuttimet 5 Tietoja SMART-ohjelmistosta 5 Järjestelmänvalvojan resurssit 6 Koulutus 6 Tukikeskus ja tietopankki 6 Muiden resurssit 6 Päätöksentekijöiden resurssit 6 Resurssit asentajille 6 Resurssit käyttäjille 6 Tässä luvussa esitellään interaktiivinen SMART Board -laajakuvanäyttö ja tämä opas. Oppaan tiedot Tässä oppaassa kuvataan, miten suoritat interaktiivisen laajakuvanäytön asetukset ja pidät sen kunnossa. Siinä kuvataan seuraavat tiedot: Interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnitys Kuinka virta kytketään ja laitteet liitetään Interaktiivisen laajakuvanäytön asetus Interaktiivisen laajakuvanäytön kunnossapito ja pitkä käyttöikä Interaktiivisen laajakuvanäytön ongelmien vianmääritys Lisäksi tässä oppaassa on tiedot interaktiivisen näytön näyttövalikosta ja kauko-ohjauksen tuesta. 1

10 LUKU 1 TERVETULOA Opas on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat organisaatioissaan vastuussa interaktiivisten laajakuvanäyttöjen asentamisesta ja huollosta. Interaktiivisia laajakuvanäyttöjä käyttäville henkilöille on saatavissa muita käyttöohjeita ja resursseja. Interaktiivinen laajakuvanäyttö Interaktiivisissa SMART Board -laajakuvanäytöissä on SMARTin oma DViT -tekniikka (Digital Vision Touch), LCD-näyttö sekä e-led-taustavalo. Mallit Interaktiiviset SMART Board 6000-sarjan laajakuvanäytöt sisältävät seuraavat kaksi mallia: Interaktiivinen SMART Board laajakuvanäyttö Interaktiivinen SMART Board laajakuvanäyttö Mallien välisiä muita pieniä eroja mainitaan oppaassa. Ominaisuudet Interaktiivisessa laajakuvanäytössä on seuraavia ominaisuuksia: Ominaisuus Kosketuksen tuki Kirjoitus- ja piirrustustuki Äänen tuki Kuvaus Voit tehdä interaktiivisella laajakuvanäytöllä kaikkea, minkä voit tehdä tietokoneella avata ja sulkea sovelluksia, tavata muita, luoda uusia asiakirjoja tai muokata aiemmin luotuja, vierailla verkkosivustoilla, toistaa ja muokata videoita, jne. helposti koskettamalla laajakuvanäytön pintaa. Voit käyttääsovelluksissa erilaisia eleitä, esimerkiksi panorointia, skaalausta, pyöritystä ja lähentämistä ja loitontamista. Interaktiivinen laajakuvanäyttö tukee neljää samanaikaista kosketusta ja mahdollistaa neljän käyttäjän samanaikaisen vuorovaikutuksen interaktiivisella taululla. Voit myös kirjoittaa mille tahansa sovellukselle digitaalisella musteella käyttämällä yhtä mukana tulevista kynistä, ja sitten pyyhkiä digitaalisen musteen pois pyyhkimellä tai kämmenelläsi. Sinä ja toinen kirjoittaja voitte kirjoittaa tai piirtää digitaalisella musteella näytölle samanaikaisesti. Kynän tunnusominaisuus mahdollistaa erialaisen musteen ulkonäön kohdistamisen kullekin kynälle. Interaktiivinen laajakuvanäyttö sisältää kaksi integroitua kaiutinta, joilla liitettyjen tulolähteiden ääntä voi toistaa. 2

11 LUKU 1 TERVETULOA Komponentit Interaktiivisessa laajakuvanäytössä on seuraavat osat: Nro Nimi Lisätietoja Kuvitettu 1 Ruutu Sivu 3 2 Kamerat ja heijastava nauhakanava Sivu 3 3 Etuosan ohjauspaneeli Sivu 4 4 Kynä ja pyyhekumi (X 2) Sivu 5 Ei kuvassa 5 Kaiuttimet Sivu 5 6 Liitinpaneeli Sivu 11 7 Valikon ohjauspaneeli Sivu 29 Näyttö Näytön tekniset tiedot vaihtelevat mallikohtaisesti: Mallit Halkaisija Leveys Korkeus Kuvasuhde SPNL /2" (138,4 cm) 47 5/8" (121 cm) 26 3/4" (68 cm) 16:9 SPNL ,9 cm 142,8 cm 80,4 cm 16:9 Lisätietoja näytön puhdistamisesta, katso Näytön puhdistaminen sivulla 19. Kamerat ja heijastava nauha Näytön kulmissa on kamerat, jotka seuraavat sormen ja kynä sijainteja näytöllä. Näyttöä reunustaa kanava, jossa on heijastava nauha. 3

12 LUKU 1 TERVETULOA Lisätietoja kameraikkunoiden ja heijastavan nauhan puhdistamisesta, katso Näytön puhdistaminen sivulla 19. HUOMIO Pidä heijastava nauha kuivana. Älä irrota tai vahingoita heijastavaa nauhaa. TÄRKEÄÄ Älä kiinnitä esineitä, esimerkiksi tarralappuja, näyttöön, koska ne häiritsevät kameroita. Älä aseta kanavaan mitään, koska se häiritsee kameroita. Etuosan säätöpaneeli Etuohjauspaneelissa on valmiustilan, tulon valinnan, mykistyksen ja äänenvoimakkuuden säädön ohjauspainikkeet. Nro Nimi 1 Valmiustilan painike 2 Tulon valintapainike 3 Mykistys-painike 4 Äänenvoimakkuuden laskeminen 5 Äänenvoimakkuuden nostaminen TÄRKEÄÄ Jos etuohjauspaneelin päällä on kalvo, irrota se ennen etuohjauspaneelin käyttämistä. Normaalissa käytössä kaikki painikkeet ovat valkoisia. Valmiustilapainike toimii myös tilavalaisimena: Tilavalaisin Interaktiivisen laajakuvanäytön tila Vianetsintä Pois käytöstä Ei vastaanottavaa virtaa Varmista, että interaktiivisen laajakuvanäytön virtajohto on kytketty pistorasiaan (katso sivu 12. Napsauta virtakytkin ON-asentoon (i) (katso sivu 13). Tasainen oranssi DPMS-tila (virran hallinta) Paina Valmiustilapainiketta poistuaksesi DPMS -tilasta. 4

13 LUKU 1 TERVETULOA Tilavalaisin Hitaasti vilkkuva oranssi Vilkkuva oranssi Hitaasti vilkkuva valkoinen Tasainen valkoinen Interaktiivisen laajakuvanäytön tila Valmiustila Ei USB-yhteyttä kytketystä tietokoneesta SMART Board -palvelu ei ole käynnissä kytketyllä tietokoneella. Normaali käyttö Vianetsintä Paina Valmiustilapainiketta poistuaksesi Valmiustilasta. Tarkista liitännät (katso sivu 12). Varmista, että SMART -tuoteohjaimet on asennettu ja SMART Board -palvelu on käynnissä. [N/A] Kynät ja kumit Interaktiivisen laajakuvanäytön mukana toimitetaan kaksi kynää ja pyyhkimet. Interaktiivisen laajakuvanäytön alareunassa on magneettipidikkeet kynille. Kynän irrottaminen pidikkeestä aktivoi sen ja voit piirtää digitaalisella musteella tai pyyhkiä sen pois. HUOMIO Kun palautat kynän magneettiseen pidikkeeseen, varmista että se on keskitetty pidikkeeseen, jotta estetään sen putoaminen ja mahdollinen vahingoittuminen. Kaiuttimet Interaktiivinen laajakuvanäyttö sisältää kaksi integroitua 10 W:n sivukaiutinta. Voit liittää halutessasi ulkoiset kaiuttimet (katso Ulkoisten kaiuttimien liittäminen sivulla 12). Tietoja SMART-ohjelmistosta Voit asentaa seuraavan SMART-ohjelmiston interaktiiviseen laajakuvanäyttöön liitettyihin tietokoneisiin, jotta voit täysin käyttää interaktiivisen laajakuvanäytön ominaisuuksia: Ohjelmisto SMART -tuoteohjaimet SMART Ink Kuvaus SMART-tuoteohjaimien avulla liitetyt tietokoneet havaitsevat tulon interaktiivisesta laajakuvanäytöstä. SMART Ink-sovelluksella voi kirjoittaa ja piirtää digitaalisella musteella avoimiin sovelluksiin, tiedostoihin, kansioihin, sivustoihin ja muihin tietokoneen avoinna oleviin ikkunoihin. Kun kirjoitat tietokoneen avoimien ikkunoiden ulkopuolelle, SMART Ink Note tulee näkyviin ja voit kirjoittaa muistilapulle. Kun avaat sovelluksen, jossa on omat mustetyökalut, voit kytkeä SMART Ink-sovelluksen käytöstä ja käyttää sitten sovelluksen mustetyökaluja sisältöön kirjoittamisessa. 5

14 LUKU 1 TERVETULOA Ohjelmisto Yhteistoiminnallinen SMART Notebook - oppimisohjelmisto Kuvaus SMART Notebook -ohjelmistolla voit käyttää interaktiivista laajakuvanäyttöä luokassa. Järjestelmänvalvojan resurssit Järjestelmänvalvojille on tarjolla tämän oppaan lisäksi muita resursseja. Koulutus SMART -koulutussivusto (smarttech.com/training) sisältää kattavan kirjaston koulutusresursseja, joita voit käyttää apuna tehdessäsi interaktiivisen laajakuvanäytön asetuksia tai sen käytön aloittamisessa. Tukikeskus ja tietopankki Tukikeskus (smarttech.com/support) sisältää asiakirjakirjaston, joka sisältää tämän oppaan ja tietopankin, jota voit käyttää apuna vianmäärityksessä. Muiden resurssit SMART tarjoaa resursseja päätöksentekijöille, asentajille ja käyttäjille sekä järjestelmänvalvojille. Päätöksentekijöiden resurssit Päätöksentekijät voivat katsoa interaktiivisten laajakuvanäyttöjen tarkkoja tietoja teknisistä määrityksistä. Interaktiivinen laajakuvanäyttö Interaktiivinen SMART Board laajakuvanäyttö Interaktiivinen SMART Board laajakuvanäyttö Tekniset tiedot smarttech.com/kb/ smarttech.com/kb/ Resurssit asentajille Asentajat voivat lukea interaktiivisen laajakuvanäytön mukana tulevat asennusohjeet asennuksen yhteydessä. Jos asentajat ovat kadottaneet nämä ohjeet, he voivat ladata PDFversion osoitteesta smarttech.com/kb/ Resurssit käyttäjille Käyttäjät voivat katsoa SMART Notebook -ohjelmistosta apua ohjelmiston käyttämisestä interaktiivisen laajakuvanäytön kanssa. Käyttäjät voivat avata ohjeen valitsemalla Ohje > Sisältö SMART Notebook -ohjelmiston ikkunassa. 6

15 Luku 2 Interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnitys Ennen interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnittämistä 7 Sijainnin valitseminen 8 Korkeuden valitseminen 9 Jotta voit kiinnittää interaktiivisen laajakuvanäytön seinälle, tarvitset tehtävään ammattilaisasentajat. Luku on tarkoitettu vain asentajille. Asentajien tulee lukea tämä luku sekä interaktiivisen laajakuvanäytön mukana tulevat asennusohjeet, ennen kuin he kiinnittävät interaktiivisen laajakuvanäytön. VAROITUS Interaktiivisen laajakuvanäytön väärä kiinnitys saattaa aiheuttaa loukkaantumisia tai tuotteen vaurioitumisen. Ennen interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnittämistä Tee seuraavat toimet ennen interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnittämistä: Tarkista interaktiivisen laajakuvanäytön ympäristövaatimukset (katso Päätöksentekijöiden resurssit sivulla 6). Tallenna laitteen kaikki alkuperäiset pakkaukset, jotta voit käyttää niitä interaktiivisen laajakuvanäytön kuljettamiseen. Jos alkuperäistä pakkausta ei enää ole, osta samanlainen pakkaus suoraan valtuutetulta SMART -jälleenmyyjältä ( smarttech.com/where). Tarkista paikalliset rakennusmääräykset ja varmista, että seinä kestää interaktiivisen laajakuvanäytön ja kiinnitysvälineiden painon. Malli SPNL-6055 SPNL-6065 Paino 104 lb. (47,4 kg) 61,4 kg 170,10 g (61,4 kg) 7

16 LUKU 2 INTERAKTIIVISEN LAAJAKUVANÄYTÖN KIINNITYS Käytä tavallista 400 mm 400 mm VESA-kiinnityslevyä (ei sisälly toimitukseen) interaktiivisen laajakuvanäytön seinäkiinnitykseen. Kiinnitä seinäkiinnitys M8-ruuveilla. Ruuvin pituus Kiristysmomentti 20 mm + x mm < M8 < 45 mm + x mm jossa x on seinäkiinnikkeen ja aluslevyn kokonaispaksuus yhteensä 97,36 177,01 tuumaa-paunaa (11-20 N m) HUOMIO Älä kiristä ruuveja liikaa. HUOMAUTUS SMART suosittelee käyttämään normaaleissa asennuksissa, joissa seinäkiinnittimen ja aluslevyn paksuus yhteensä on alle 7 mm, käyttämään M8 30 mm kiinnitysruuveja. Koska liitännät eivät ehkä ole helposti käytettävissä asentajien kiinnitettyä interaktiivisen laajakuvanäytön, harkitse virtajohdon, tietokonekaapeleiden ja muiden laitteiden liitäntäkaapeleiden liittämistä interaktiivisen laajakuvanäytön ollessa vielä pakkauksessaan (katso Virran ja laitteiden liittäminen sivulla 11). Ennen kuin kytket interaktiivisen paneelin päälle ensimmäisen kerran, puhdista kameraikkunat ja heijastinnauha kohdan Kameraikkunoiden ja heijastavan nauhan puhdistaminen sivulla 19. Sijainnin valitseminen Tee seuraavat toimet valitessasi interaktiivisen laajakuvanäytön asennuspaikkaa: Älä asenna interaktiivista laajakuvanäyttöä kohtaan, jossa ovi tai portti saattaa iskeytyä siihen. Älä asenna interaktiivista laajakuvanäyttöä paikkaan, jossa siihen kohdistuu voimakasta tärinää tai joka on pölyinen. Valitse sijaintipaikka, joka on etäällä valonlähteistä kuten ikkunoista tai voimakkaista kattovalaisimista. IR-valaistus voi aiheuttaa ongelmia kameroiden kanssa ja johtaa tahattomiin tai menetettyihin kosketuksiin. Älä asenna interaktiivista laajakuvanäyttöä rakennuksen päävirransyötön lähelle. Varmista riittävä tuuletus tai järjestä ilmastointi interaktiivisen laajakuvanäytön ympäristöön, jotta lämpö pääsee virtaamaan pois laitteesta ja kiinnitysvälineestä. Jos kiinnität interaktiivisen laajakuvanäytön syvennykseen, jätä vähintään 10 cm vapaata tilaa interaktiivisen laajakuvanäytön ja seinäsyvennyksen seinien väliin, jotta mahdollistetaan tuuletus ja jäähdytys. 8

17 LUKU 2 INTERAKTIIVISEN LAAJAKUVANÄYTÖN KIINNITYS Korkeuden valitseminen Ota huomioon käyttäjäyhteisön pituudet, kun valitset interaktiivisen taulun asennuskorkeuden. 9

18

19 Luku 3 Virran ja laitteiden liittäminen Liitinpaneelit 11 Liitosvirta 12 Huonetietokoneen liittäminen 12 Ulkoisten kaiuttimien liittäminen 12 Tämä luku sisältää tiedot interaktiivisen laajakuvanäytön liittämisestä verkkovirtaan, tietokoneisiin ja muihin laitteisiin. Liitinpaneelit Seuraava kaavakuva ja taulukko esittävät interaktiivisen laajakuvanäytön liittimet: Nro liitin Liitäntä laitteeseen Huomautukset (jos on) 1 RS-232 Huoneen ohjausjärjestelmä Katso sivu USB Micro-B [N/A] Tämä liitin on palveluportti. 3 Stereo 3,5 mm Ulkoiset kaiuttimet Katso sivu USB B-tyyppi Huonetietokone (tiedot) Katso sivu HDMI Huonetietokone (video) HDMI-kaapelin tulee olla HDMI vaatimusten mukainen, eikä se saa olla pidempi kuin 16' 5" (5 m). Lisätietoja alla. 11

20 LUKU 3 VIRRAN JA LAITTEIDEN LIITTÄMINEN Liitosvirta Liitä mukana toimitettu virtajohto interaktiivisen laajakuvanäytön virtaliitännästä pistorasiaan. HUOMAUTUS Katso interaktiivisen laajakuvanäytön teknisistä tiedoista tehovaatimukset ja virrankulutustiedot (katso Päätöksentekijöiden resurssit sivulla 6). Huonetietokoneen liittäminen Liitä huonetietokone USB- ja HDMI-kaapeleilla asianmukaisiin liittimiin interaktiivisissa laajakuvanäytöissä. HUOMAUTUKSET Interaktiivista laajakuvanäyttöä voi käyttää enintään kahdella USB-XT-laajentimella. Jos käytetään CAT 5 USB-laajenninta, CAT 5 -kaapelin enimmäispituus on 16 m. Paina Tulon valinta -painiketta etuohjauspaneelissa, kunnes tulolähde on HDMI. Ulkoisten kaiuttimien liittäminen Interaktiivinen laajakuvanäyttö sisältää kaksi 10 W:n kaiutinta näytön alapuolella. Voit kuitenkin liittää ulkoiset aktiiviset kaiuttimet käyttämällä 3,5 mm -stereoliitintä. 12

21 Luku 4 Interaktiivisen laajakuvapaneelin ja huonetietokoneen asetukset Interaktiivisen laajakuvanäytön ja huonetietokoneen ensimmäinen käynnistäminen 13 SMART-ohjelmiston asennus 14 Ohjatun yhdistämistoiminnon suorittaminen 14 Tässä luvussa kuvataan miten interaktiivisen laajakuvanäytön ja huonetietokoneen liitännät tehdään, kun olet kiinnittänyt interaktiivisen laajakuvanäytön ja tehnyt virta- ja laiteliitännät. Interaktiivisen laajakuvanäytön ja huonetietokoneen ensimmäinen käynnistäminen Kun olet liittänyt huonetietokoneen interaktiiviseen laajakuvanäyttöön (katso Huonetietokoneen liittäminen sivulla 12 ) ja kiinnittänyt interaktiivisen laajakuvanäytön (katso Interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnitys sivulla 7, voit kytkeä molemmat laitteet päälle. Interaktiivisen laajakuvapaneelin ja huonetietokoneen ensimmäinen käynnistyskerta 1. Käynnistä huonetietokone. 2. Käynnistä interaktiivinen laajakuvanäyttö sipaisemalla virtakytkintä verkkovirtaliitännän vieressä ON-asentoon. 3. Paina Valmiustila -painiketta etuohjauspaneelissa. 13

22 LUKU 4 INTERAKTIIVISEN LAAJAKUVAPANEELIN JA HUONETIETOKONEEN ASETUKSET SMART-ohjelmiston asennus Jotta voit käyttää interaktiivisen laajakuvanäytön kaikkia ominaisuuksia, huonetietokoneeseen on ladattava ja asennettava SMART-ohjelmisto. Ostaessasi interaktiivisen laajakuvanäytön saat SMART Notebook -ohjelmistolisenssin ja yhden vuoden SMART Notebook Advantage -ohjelmiston huoltosuunnitelmatilauksen. Katso lisätietoja kohdasta smarttech.com/notebook. VIHJE Voit asentaa SMART Notebook -ohjelmiston myös interaktiivisen laajakuvanäytön mukana tulleelta DVD-levyltä. SMART-ohjelmiston lataus ja asennus 1. Avaa osoite smarttech.com/downloads. 2. Selaa osaan SMART Notebook. 3. Napsauta Valitse versio, ja valitse sitten uusin versio. 4. Napsauta Lataa. 5. Tallenna asennusohjelma tilapäiseen sijaintiin noudattamalla näytön ohjeita. 6. Kaksoisnapsauttaa asennusohjelmaa. 7. Asenna SMART-ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita. Ohjatun yhdistämistoiminnon suorittaminen Kun olet kytkenyt interaktiivisen laajakuvanäytön ja huonetietokoneen päälle ensimmäisen kerran ja asennat SMART-ohjelmiston, suorita ohjattu yhdistämistoiminto interaktiivisen laajakuvanäytön suuntaamiseksi. Ohjatun yhdistämistoiminnon suorittaminen 1. Käytä ohjattua SMART -yhteystoimintoa avaamalla SMART -asetukset (katso SMART - asetusten avaaminen sivulla 16). 2. Paina Ohjattu yhdistämistoiminto. Näkyviin tulee Ohjattu SMART-yhdistämistoiminto. 3. Valitse interaktiivinen laajakuvanäyttö yhdistettyjen interaktiivisten SMART -tuotteiden luettelosta, ja paina sitten Seuraava. 4. Valitse Laitteen asetukset tehdään ensimmäistä kertaa, ja paina sitten Seuraava. 5. Noudata näytön ohjeita suunnataksesi interaktiivisen laajakuvanäytön ensimmäisen kerran. 14

23 Luku 5 Interaktiivisen laajakuvanäytön huolto Interaktiivisen laajakuvanäytön nollaaminen 15 Interaktiivisen laajakuvanäytön ohjelmiston ja laiteohjelmiston kunnossapito 16 SMART -asetusten avaaminen 16 Laiteohjelman päivitys 16 Päivitetään ohjelmistoa 16 Interaktiivisen laajakuvanäytön suuntaus 17 Interaktiivisen laajakuvanäytön kalibrointi 17 Interaktiivisen laajakuvanäytön laitteiston kunnossapito 18 Interaktiivisen laajakuvanäytön asennuksen tarkastaminen 19 Näytön puhdistaminen 19 Kameraikkunoiden ja heijastavan nauhan puhdistaminen 19 Tuuletuksen ylläpitäminen 20 Tiivistymisen estäminen 20 Kynien ylläpito 21 Interaktiivisen laajakuvanäytön kuljettaminen ja irrottaminen 21 Interaktiivisen laajakuvanäytön irrottaminen 21 Interaktiivisen laajakuvanäytön kuljettaminen 22 Tässä luvussa kuvataan, miten interaktiivisen laajakuvanäytön yleiset huoltotoimet suoritetaan. Interaktiivisen laajakuvanäytön nollaaminen Voit nollata interaktiivisen laajakuvanäytön etuosan ohjauspaneelista. Interaktiivisen litteän näytön tehdasasetusten palauttaminen 1. Paina Valmiustila -painiketta etuohjauspaneelissa. Näytölle ilmestyy viesti, joka kehottaa joko painamaan painiketta uudelleen Valmiustilassa tai palauttaa interaktiivinen laajakuvanäyttö pitämällä painiketta painettuna. 2. Pidä painettuna Valmiustila -painiketta, kunnes näyttö muuttuu mustaksi. Interaktiivinen laajakuvanäyttö nollautuu ja tietokoneen sisäänkirjautumisnäyttö tai työpöytä tulee näkyviin interaktiivisessa laajakuvanäytössä. 15

24 LUKU 5 INTERAKTIIVISEN LAAJAKUVANÄYTÖN HUOLTO Interaktiivisen laajakuvanäytön ohjelmiston ja laiteohjelmiston kunnossapito Tässä luvussa kuvataan, miten interaktiivisen laajakuvanäytön ohjelmiston ja laiteohjelmiston yleiset huoltotoimet suoritetaan. SMART -asetusten avaaminen Useat tämän oppaan huolto- ja vianmääritystoimenpiteet vaativat SMART-asetusten avaamista. SMART -asetusten avaaminen Windows 7 -käyttöjärjestelmässä Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat >SMART Technologies > SMART Tools > SMART Settings. SMART-asetukset tulee näkyviin. SMART -asetusten avaaminen Windows 8 -käyttöjärjestelmässä 1. Avaa Sovellukset -näyttö. 2. Paina SMART Settings. SMART-asetukset tulee näkyviin. SMART -asetusten avaaminen Mac OS -käyttöjärjestelmäohjelmistossa 1. Paina SMART Board -kuvaketta Mac-valikkopalkissa. 2. Paina SMART Settings. SMART-asetukset tulee näkyviin. Laiteohjelman päivitys Interaktiivisen laajakuvanäytön suorittimessa on laiteohjelmisto. Voit päivittää laiteohjelman. Katso lisätietoja osasta Interaktiivisen SMART Board laajakuvanäytön laiteohjelman päivittäminen (knowledgebase.force.com/?q= ). Päivitetään ohjelmistoa SMART Product Update (SPU) (SMART-tuotepäivitys) sisältyy interaktiiviseen laajakuvanäyttöön asentamaasi SMART-ohjelmistoon (katso SMART-ohjelmiston asennus sivulla 14). SPU tarkistaa säännöllisesti SMART-ohjelmistopäivitykset SMART-sivustolta. Voit määrittää SMART-tuotepäivityksen pyytämään käyttäjiä asentamaan päivitykset tai asentamaan päivityksen automaattisesti. 16

25 LUKU 5 INTERAKTIIVISEN LAAJAKUVANÄYTÖN HUOLTO HUOMAUTUS Jollet ole asentanut SMART-tuotepäivitystä, voit ladata SMART-ohjelmistopäivitykset osoitteesta smarttech.com/downloads. Interaktiivisen laajakuvanäytön suuntaus Kun kosketuksen sijainti tulkitaan väärin (osoitin on todellisesta kosketuksesta kauempana), suuntaa interaktiivinen laajakuvanäyttö. HUOMAUTUS Voit suunnata interaktiivisen laajakuvanäytön sormella ja näytön omalla kynällä. Interaktiivisen laajakuvanäytön suuntaus 1. Avaa SMART-asetukset (katso SMART -asetusten avaaminen edellisellä sivulla. 2. Paina Suuntaa. 3. Paina punaisia kohteita sitä mukaa, kun ne tulevat näkyviin. Paina sormella tai kynänkärjellä kunkin kohteen keskustaa, ja nosta sitten kynä tai sormi. Kun nostat kynän tai sormen, kohde siirtyy seuraavaan suuntauspisteeseen. TÄRKEÄÄ Pidä kynää kohtisuoraan näyttöä kohti. 4. Jatka kunnes olet painanut kaikkia kohteita. Suuntausikkuna sulkeutuu. 5. Jollei epätarkka kosketus korjaudu tällä, kalibroi interaktiivinen laajakuvanäyttö (katso Interaktiivisen laajakuvanäytön kalibrointi alla). Interaktiivisen laajakuvanäytön kalibrointi Interaktiivisen laajakuvanäytön kulmissa olevat digitaalikamerat voivat seurata kynien, pyyhkimen ja sormesi sijaintia interaktiivisella pinnalla ja sitten lähettää tiedon SMARTohjelmistoon, joka tulkitsee tiedon hiiren napsautuksina, digitaalisena musteena tai musteen pyyhkimisenä vastaavassa kohdassa. Kalibrointi määrittää kameroiden sijainnin ja kulmat täsmällisesti, jotta kosketusten sijainti interaktiivisella laajakuvanäytöllä tunnistetaan täsmällisesti. TÄRKEÄÄ Jos interaktiivisen kalibroinnin aikana näkyviin tulee virheviesti, ota yhteyttä SMART -tukeen (smarttech.com/contactsupport). 17

26 LUKU 5 INTERAKTIIVISEN LAAJAKUVANÄYTÖN HUOLTO Interaktiivisen laajakuvanäytön kalibroiminen 1. Avaa SMART -asetukset (katso SMART -asetusten avaaminen sivulla 16). 2. Paina SMART-laiteohjelma-asetukset. 3. Jos useampi kuin yksi SMART-tuote on liitetty, valitse interaktiivinen laajakuvanäyttö. 4. Valitse Lisäasetukset pudotusvalikosta. 5. Paina Kalibroi. Kalibrointinäyttö avautuu. Tämä voi kestää hetken. 6. Aseta punaista kohdetta interaktiivisen laajakuvanäytön kynällä kärjellä. Paina kynän kärjellä kohteen keskustaa kunnes kohde muuttuu vihreäksi, ja nosta sitten kynä. Kohde siirtyy seuraavaan paikkaan. HUOMAUTUS Voit kalibroida kohteen uudelleen painamalla näppäimistössä VASEN NUOLI - näppäintä. 7. Jatka kohteiden painamista kunnes näkyviin tulee toinen kalibrointinäyttö ja ristikko. Näkyviin tulee hetkeksi esimerkki miten näytön päällä piirretään, jotta interaktiivinen pinta saadaan kalibroitua. 8. Piirrä kynällä spiraali vaakasuunnassa ristikon poikki. Piirtäessäsi muste on sinistä. Kun ruutu on valmis, ruudun väri muuttuu vihreäksi. 9. Kun kaikki ruudit ovat vihreitä, näkyviin tulee edistymispalkki. Kun edistymispalkki on täysi, interaktiivisessa laajakuvanäytössä näkyy viesti Kalibrointi onnistui. 10. Suuntaa interaktiivinen laajakuvanäyttö (katso Interaktiivisen laajakuvanäytön suuntaus edellisellä sivulla). Interaktiivisen laajakuvanäytön laitteiston kunnossapito Jos interaktiivisen laajakuvanäytön laitteiston huolto suoritetaan oikein, näytöllä on paljon käyttövuosia. 18

SMART Board 6000 -sarjan interaktiiviset laajakuvanäytöt

SMART Board 6000 -sarjan interaktiiviset laajakuvanäytöt SMART Board 6000 -sarjan interaktiiviset laajakuvanäytöt PÄÄKÄYTTÄJÄN OHJEET SPNL-6055- JA SPNL-6065-MALLIT Tuotteen rekisteröinti Jos rekisteröit SMART-tuotteen, ilmoitamme sinulle uusista ominaisuuksista

Lisätiedot

SMART Board 6065. interaktiivinen litteä näyttö ASETUS- JA HUOLTO-OPAS

SMART Board 6065. interaktiivinen litteä näyttö ASETUS- JA HUOLTO-OPAS SMART Board 6065 interaktiivinen litteä näyttö ASETUS- JA HUOLTO-OPAS Tuotteen rekisteröinti Jos rekisteröit SMART-tuotteen, ilmoitamme sinulle uusista ominaisuuksista ja ohjelmistopäivityksistä. Rekisteröidy

Lisätiedot

SMART Board E70. Interaktiivinen laajakuvanäyttö. Käyttöopas

SMART Board E70. Interaktiivinen laajakuvanäyttö. Käyttöopas SMART Board E70 Interaktiivinen laajakuvanäyttö Käyttöopas Tuotteen rekisteröinti Jos rekisteröit SMART-tuotteen, ilmoitamme sinulle uusista ominaisuuksista ja ohjelmistopäivityksistä. Rekisteröidy verkossa

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi

Suomi. Turvallisuusohjeet. Suomi Tämä opas sisältää: Turvallisuusohjeet sivulla 17. Asennuksen vianmääritys sivulla 18. Lisätietojen löytäminen sivulla 22. Turvallisuusohjeet Käytä vain tämän tuotteen mukana toimitettua tai valmistajan

Lisätiedot

Plantronics DA -sarjan vahvistin. Käyttöopas

Plantronics DA -sarjan vahvistin. Käyttöopas Plantronics DA -sarjan vahvistin Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics-ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen käyttäminen

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki

Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero 7:n Windows Vista TM -tuki Nero AG Sivu 1 Tietoja tekijänoikeudesta ja tavaramerkistä Tämä opaskirjanen ja sen sisältö on Nero AG:n omaisuutta ja suojattu tekijänoikeudella. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta

Aloita tästä. Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Aloita tästä Värikasettien kohdistaminen ilman tietokonetta Noudata Asennusohjeessa annettuja laitteiston asennusohjeita. Jatka optimoimalla tulostuslaatu seuraavasti. 1 Varmista, että olet lisännyt paperikaukaloon

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 408724-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD

Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Kannettava DVD soitin Daewoo DPC-7200PD Laitteeseen tutustuminen: Yläkuva laitteesta 1. LCD panelin sammutus kytkin 2. Laajakuva 3. Pysäytys 4. Edellinen 5. Seuraava 6. Toista 7. Valikko painike Nuolinäppäimet:

Lisätiedot

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje

TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje TUTA Q2 Tallentava valvontakamera Asennusohje 1.02 Version 1.8.2011 Uusin versio tästä käsirkirjasta löytyy internet-osoitteesta: http://www.microdata.fi/pdf/tuta/tuta-q2_kasikirja.pdf Copyright 2011 Microdata

Lisätiedot

OTOsuite. Asennusopas. Suomi

OTOsuite. Asennusopas. Suomi OTOsuite Asennusopas Suomi Asiakirjassa kuvataan OTOsuite-ohjelman asentaminen DVD:ltä, muistitikulta tai pakatusta tiedostosta. Järjestelmävaatimukset 1,5 GHz:n suoritin tai parempi (suositus 2 GHz) 2

Lisätiedot

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan monistaminen tai siirtäminen sähköisesti tai mekaanisesti valokuvaamalla tai nauhoittamalla tieto- tai hakujärjestelmiin

Lisätiedot

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5221 Asennus Powerline 500 Malli XAVB5221 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla tuotteen mukana toimitetaan ohje-cd-levy. 2 Aloittaminen Powerline-verkkoratkaisut ovat vaihtoehto langattomille tai pelkille Ethernet-verkoille,

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näitä tietoja voidaan muuttaa ilman etukäteisilmoitusta. HP-tuotteiden ja - palvelujen ainoat takuut määritetään tuotteiden

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: 393521-351. Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 393521-351 Lokakuu 2005 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232)

Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232) Topfieldin sarjaporttipäivitystyökalun asennus(rs232) Oheinen kuvasarja selitysteksteineen opastaa sinut onnistuneesti päivittämään Topfield -vastaanottimesi. - Lataa sarjaportti -päivitystyökalu -sivustolta

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

SMART Board 8000i-G4 -sarja

SMART Board 8000i-G4 -sarja SMART Board 8000i-G4 -sarja Interaktiiviset laajakuvanäytöt Asetus- ja huolto-opas Mallit 8070i-G4-SMP ja 8084i-G4-SMP Tuotteen rekisteröinti Jos rekisteröit SMART-tuotteen, ilmoitamme sinulle uusista

Lisätiedot

LEOGICS Piirtopöytä. Pika-asennusopas

LEOGICS Piirtopöytä. Pika-asennusopas LEOGICS Piirtopöytä Pika-asennusopas Tervetuloa Kiitämme sinua LEOGICS PT-1001 -piirrospöydän hankkimisesta. Tulet huomaamaam kuinka helppoa tietokoneen ohjaaminen hiiren sijasta on digitaalisella kynällä.

Lisätiedot

mobile PhoneTools Käyttöopas

mobile PhoneTools Käyttöopas mobile PhoneTools Käyttöopas Sisältö Vaatimukset...2 Ennen asennusta...3 Asentaminen - mobile PhoneTools...4 Matkapuhelimen asennus ja määritys...5 Online-rekisteröinti...7 Asennuksen poistaminen - mobile

Lisätiedot

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51

BT-A51. Käyttöohje. KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 BT-A51 Käyttöohje KORVAKUUMEMITTARI Malli BT-A51 JOHDANTO Hyvä käyttäjä, kiitos kun olet valinnut meidän tuotteemme. Lue käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Nämä ohjeet opastavat kuinka tuotetta

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 419435-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Interaktiivinen SMART Board 480 -taulu Käyttöopas

Interaktiivinen SMART Board 480 -taulu Käyttöopas Interaktiivinen SMART Board 480 -taulu Käyttöopas Monimutkaisesta helpoksi Tuotteen rekisteröinti Jos rekisteröit SMART-tuotteen, ilmoitamme sinulle uusista ominaisuuksista ja ohjelmistopäivityksistä.

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-100 9210123/1

Nokia autosarja CK-100 9210123/1 Nokia autosarja CK-100 9210123/1 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Navi ja Nokia Original Accessories -logo ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg

ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg ABT NOSTURIVAA AN KÄYTTÖOHJE 3000, 5000, 10000 ja 15000kg 1. Turvallisuusohjeet Lue tämä käyttöohje ennen käyttöä! 1.1 Vaakaa ei saa ylikuormittaa. 1.2 Älä roikota painavaa takkaa pitkää aikaa vaa assa,

Lisätiedot

Muistimoduulit. Käyttöopas

Muistimoduulit. Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Powerline 500 Plus -kotiverkkosovitin (PL500P)

Powerline 500 Plus -kotiverkkosovitin (PL500P) Easy, Reliable & Secure Powerline 500 Plus -kotiverkkosovitin (PL500P) Asennusopas Merkkivalojen kuvaukset Valo Virran merkkivalo Toiminnan merkkivalo Ethernetmerkkivalo Kuvaus Palaa vihreänä. Virta on

Lisätiedot

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE

KREATEL IPTV-STB 1510 ASENNUSOHJE 1 (9) KREATEL IPTV-STB 1510 Mikä IPTV-boksi on? Pystyäksesi katsomaan normaalilla TV-vastaanottimellasi digitaalisia -lähetyksiä, tarvitset IPTV-boksin, joka muuntaa laajakaistaverkossa välitettävän digitaalisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin

KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin KÄYTTÖOHJE DENVER MPG-4054 NR Mediasoitin Tämä MP4-videosoitin on varustettu täysillä multimediaominaisuuksilla. Laite sopii valokuvien katseluun, e-kirjojen lukemiseen, äänen tallentamiseen ja toistamiseen

Lisätiedot

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa

CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa CipherLab CPT-8001L -tiedonkeruupäätteen käyttö Ecomin kanssa Sisällys Laitteen käyttöönotto...3 Latauskehdon asennus...3 Tiedonsiirto-ohjelman asennus...4 Keräilylaitteen käyttö...5 Viivakoodien luku...5

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

Powerline 500 PassThru -sovitin (XAVB5401): Asennusopas

Powerline 500 PassThru -sovitin (XAVB5401): Asennusopas Powerline 500 PassThru -sovitin (XAVB5401): Asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteen ominaisuudet................................... 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171102

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO V6065EA http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171102 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO V6065EA. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO V6065EA käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8)

Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -toiminnon käyttö skannaukseen verkossa (Windows Vista SP2 tai uudempi, Windows 7 ja Windows 8) Web Services -protokollan avulla Windows Vista (SP2 tai uudempi)-, Windows 7- ja Windows 8 -

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 430246-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3

Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 Nokia musiikkikaiuttimet MD-3 SUOMI MD-3-stereokaiuttimissa on hyvälaatuinen ääni kuunneltaessa musiikkia tai radiota yhteensopivalla Nokia-puhelimella tai äänilaitteella. Kaiuttimissa on 3,5 mm:n stereoääniliitin

Lisätiedot

N300 WiFi-reititin (N300R)

N300 WiFi-reititin (N300R) Easy, Reliable & Secure Asennusopas N300 WiFi-reititin (N300R) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä

Lisätiedot

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com

DENVER DFT-507. www.denver-electronics.com DENVER DFT-507 www.denver-electronics.com 1. Turvallisuusohjeet käyttäjälle Käytä tälle laitteelle määritettyä jännitettä. Jos jännitealue ylitetään, tuloksena voi olla vaurio tai toimintavika. 8. Yleiset

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa.

Sisällysluettelo. HUOM! Muista lukea tämä opas huolellisesti ennen käyttöönottoa. 2 Sisällysluettelo Aihe: Sivunumero: 1. Yleistä tietoa laitteesta 1.1. Tärkeimmät ominaisuudet 3. 1.2. Laitteistovaatimukset 3. 1.3. Rajoitukset/kiellot 3. 2. Piirtopöydän esittely 2.1. Laitteen osat 4.

Lisätiedot

Powerline 200 Plus Kotiverkkosovitin (PL200P)

Powerline 200 Plus Kotiverkkosovitin (PL200P) Easy, Reliable & Secure Asennusopas Powerline 200 Plus Kotiverkkosovitin (PL200P) Tavaramerkit Merkki- ja tuotenimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Tietoja voidaan

Lisätiedot

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5421

Asennus. Powerline 500 Malli XAVB5421 Asennus Powerline 500 Malli XAVB5421 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. Huomautus: Sovittimet vaihtelevat alueittain. Sovitin voi näyttää erilaiselta. 2 Aloittaminen

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA

Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA Akkulaturit OMISTAJAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSIA 2 LATAUS 2 VIANETSINTÄ JA HUOLTO 3 TAKUU 5 VAROITUKSIA Älä käytä laturin seinäpistokkeessa jatkojohtoa, jos mahdollista. Jos joudut käyttämään

Lisätiedot

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide

Plantronics DA80 Audio Processor. User Guide Plantronics DA80 Audio Processor User Guide Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Virta 4 Plantronics Spokes -ohjelmisto 5 Sovelluksen asentaminen 5 Aloita ohjelmistot 5 Hub-sovelluksen välilehdet 5 Kuulokkeen

Lisätiedot

Helppo seitsemänvaiheinen

Helppo seitsemänvaiheinen HP DeskJet 720C Series -kirjoitin Helppo seitsemänvaiheinen asennus Onnittelumme uuden HP DeskJet 720C Series -kirjoittimen omistajalle! Tässä näkyy laatikon sisältö. Jos jotain puuttuu, ota yhteyttä HP-jälleenmyyjääsi

Lisätiedot

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet

Herätyskellokamera. Käyttäjän ohjeet Herätyskellokamera Käyttäjän ohjeet Sisällysluettelo 1. Tärkeää tietoa 2. Pakkauksen sisältö 3. Tekniset tiedot 4. Tuotetiedot 5. Laitteen käyttö 1. tärkeää tietoa Tämä käsikirja on suunniteltu tutustuttamaan

Lisätiedot

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet

HP Roar Plus -kaiutin. Muut ominaisuudet HP Roar Plus -kaiutin Muut ominaisuudet Copyright 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft-konsernin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Pikaopas M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Pikaopas M276 Kopiolaadun optimointi Valittavissa olevat kopiointilaatuasetukset Autom. valinta: Valitse tämä asetus, jos kopiointilaadulla ei ole suurta merkitystä. Tämä on

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps LC2002 Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitin 200 Mbps Johdanto Älä altista Sweex Virtajohdon Ethernet-sovitinta 200 Mbps äärilämpötiloille. Älä aseta tuotetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä.

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot