SMART Board sarjan interaktiiviset laajakuvanäytöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SMART Board 6000 -sarjan interaktiiviset laajakuvanäytöt"

Transkriptio

1 SMART Board sarjan interaktiiviset laajakuvanäytöt PÄÄKÄYTTÄJÄN OHJEET SPNL JA SPNL-6065-MALLIT

2 Tuotteen rekisteröinti Jos rekisteröit SMART-tuotteen, ilmoitamme sinulle uusista ominaisuuksista ja ohjelmistopäivityksistä. Rekisteröidy verkossa osoitteessa smarttech.com/registration. Pidä seuraavat tiedot saatavilla, jos sinun on otettava yhteyttä SMART -tukeen. Sarjanumero: Ostopäivä: Lisenssit Nimet HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tavaramerkkejä koskeva huomautus SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, DViT, smarttech, SMART-logo ja kaikki SMART-iskulauseet ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa SMART Technologies ULC Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki kolmannen osapuolen tuote- ja yritysnimet saattavat olla vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä. Tekijänoikeushuomautus SMART Technologies ULC. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, lähettää, transkriboida, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa ilman SMART Technologies ULC:n edeltävää kirjallista suostumusta. Tämän oppaan tiedot voivat muuttua ilman edeltävää ilmoitusta, eivätkä ne osoita sitoutumista SMART:in taholta. Tätä tuotetta ja/tai sen käyttöä koskee yksi tai useampi seuraavista Yhdysvaltain patenteista. 01/2015

3 Tärkeitä tietoja VAROITUS SMART-tuotteen mukana toimitettujen asennusohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja ja tuotevaurioita, joita takuu ei kata. Älä avaa tai pura SMART-tuotetta. Kotelon sisällä on korkeajännitteen aiheuttama sähköiskun vaara. Kotelon avaaminen aiheuttaa myös takuun raukeamisen. Älä seiso (äläkä anna lasten seisoa) tuolilla ja koskea SMART-tuotteen pintaa. Asenna laite mieluummin sopivalle korkeudelle. Tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista SMART-tuotetta vedelle tai kosteudelle. Jos SMART-tuotteeseen tarvitaan varaosia, varmista että huoltomies käyttää SMART Technologiesien suosittelemia varaosia tai alkuperäisten osien ominaisuuksia vastaavia varaosia. Varmista, että kaikki SMART-tuotteeseen lattian yli kulkevat kaapelit on niputettu yhteen ja merkitty kompastumisvaaran estämiseksi. Älä työnnä esineitä kotelon tuuletusaukkoihin, koska ne saattavat koskettaa vaarallisia jännitepisteitä ja aiheuttaa sähköiskuja, tulipalon tai tuotevahinkoja, joita takuu ei ehkä kata. Älä aseta virtajohdon päälle painavia esineitä. Virtajohdon vahingoittuminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai tuotevahingon, jota takuu ei kata. Käytä vain jatkojohtoja ja pistorasioita joihin tämän laitteen maadoitettu pistoke voidaan kokonaan asettaa sisään. Käytä laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Jos laitteen mukana ei ole toimitettu virtajohtoa, ota yhteys jälleenmyyjään. Käytä vain virtalähteen vaihtovirtajännitteen kanssa sopivia virtajohtoja, jotka noudattavat maasi turvallisuusstandardeja. Jos lasi rikkoutuu, älä koske nestekiteisiin. Jotta vältetään loukkaantuminen, käsittele lasinsiruja varoen, kun hävität ne. Älä siirrä tai kiinnitä interaktiivista laajakuvanäyttöä yhdistämällä köyttä tai vaijeria sen kahvoihin. Koska interaktiivinen laajakuvanäyttö on painava, köyden, vaijerin tai kahvan rikkoutuminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. Käytä vain VESA -hyväksyttyjä kiinnitysvälineitä. i

4 TÄRKEITÄ TIETOJA Kytke irti kaikki interaktiivisen laajakuvanäytön virtajohdot pistorasioista ja pyydä ohjeita valtuutetulta asentajalta, jos jokin seuraavista ilmenee: o o o o o o Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut Interaktiivisen laajakuvanäytön päälle on roiskunut nestettä Esine on pudonnut interaktiivisen laajakuvanäytön päälle Interaktiivinen laajakuvanäyttö on pudonnut Ilmenee rakenteellisia vaurioita, kuten murtumia Interaktiivinen laajakuvanäyttö toimii epätavallisesti, vaikka noudatat käyttöohjeita. HUOMIO Ennen kuin puhdistat SMART-tuotteen, sammuta tai kytke tietokone irti. Muuten sekoitat työpöydän kuvakkeiden järjestyksen tai vahingoissa aktivoit sovelluksia näyttöä pyyhkiessäsi. Älä asenna tai käytä SMART-tuotetta tilassa, jossa on suuria määriä pölyä, kosteutta tai savua. Varmista, että SMART-tuotteen lähellä on pistorasia ja se on helposti käytettävissä käytön aikana. Ulkoisen virtalähteen on vastattava standardin CSA/UL/IEC/EN rajoitettua virtalähdettä (Limited Power Source (LPS)) koskevia vaatimuksia. SMART-laitetta saa käyttää vain eurooppalaisilla TN- ja TT-virranjakelujärjestelmillä. Se ei sovi vanhemmille IT-tyyppisille virranjakelujärjestelmille, joita voidaan käyttää joissakin Euroopan maissa. "Järjestelmää (IT-tyyppi) käytetään yleisesti eristettynä maasta, joissakin asennuksissa Ranskassa impedanssilla maahan 230/400 V:n jännitteellä ja Norjassa virranrajoittimella, neutraalia ei jaeltuna, 230 V:n line-to-linejännitteellä. (IEC 60950:1999) Ota yhteys sähköasentajaan, jos olet SMART-laitetta asentaessasi epävarma alueellasi käytettävästä sähköjärjestelmästä. Interaktiivisen laajakuvanäytön toimitukseen kuuluva USB-kaapeli on liitettävä tietokoneeseen, jossa on USB-yhteensopiva käyttöliittymä ja USB-logo. Lisäksi USBlähdetietokoneen on oltava CSA/UL/EN yhteensopiva ja siinä on oltava CEmerkintä sekä CAS/UL 60950:n CSA- ja/tai UL-merkinnät. Tämä vaaditaan käyttöturvallisuuden vuoksi ja jotta vältetään interaktiivisen laajakuvanäytön vaurioituminen. ii

5 TÄRKEITÄ TIETOJA TÄRKEÄÄ Seuraavassa ovat interaktiivisen laajakuvanäytön tehovaatimukset: Malli SPNL-6055 SPNL-6065 Tehovaatimukset V AC, Hz, 122 W 100 V 240 V AC, 50 Hz 60 Hz, 190 W Katso interaktiivisen laajakuvanäytön teknisistä tiedoista lisävaatimukset ja muut tiedot (katso Päätöksentekijöiden resurssit sivulla 6). iii

6

7 Sisällys Tärkeitä tietoja i Luku 1: Tervetuloa 1 Oppaan tiedot 1 Interaktiivinen laajakuvanäyttö 2 Tietoja SMART-ohjelmistosta 5 Järjestelmänvalvojan resurssit 6 Muiden resurssit 6 Luku 2: Interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnitys 7 Ennen interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnittämistä 7 Sijainnin valitseminen 8 Korkeuden valitseminen 9 Luku 3: Virran ja laitteiden liittäminen 11 Liitinpaneelit 11 Liitosvirta 12 Huonetietokoneen liittäminen 12 Ulkoisten kaiuttimien liittäminen 12 Luku 4: Interaktiivisen laajakuvapaneelin ja huonetietokoneen asetukset 13 Interaktiivisen laajakuvanäytön ja huonetietokoneen ensimmäinen käynnistäminen 13 SMART-ohjelmiston asennus 14 Ohjatun yhdistämistoiminnon suorittaminen 14 Luku 5: Interaktiivisen laajakuvanäytön huolto 15 Interaktiivisen laajakuvanäytön nollaaminen 15 Interaktiivisen laajakuvanäytön ohjelmiston ja laiteohjelmiston kunnossapito 16 Interaktiivisen laajakuvanäytön laitteiston kunnossapito 18 Interaktiivisen laajakuvanäytön kuljettaminen ja irrottaminen 21 Luku 6: Vianetsintä 23 Interaktiivisen laajakuvanäytön sarjanumeron paikantaminen 23 Merkkivaloon liittyvien tavallisten ongelmien ratkaiseminen 23 Kuvaongelmien ratkaiseminen 24 Kosketusongelmien ratkaiseminen 24 Liitettyihin tietokoneisiin liittyvien ongelmien ratkaiseminen 25 SMARTin ohjatun yhteystoiminnon käyttäminen 26 SMART Board -diagnostiikan käyttäminen 27 Liite A: Ruutunäyttövalikon käyttö 29 Ruutunäyttövalikon asetusten muuttaminen 29 Ruutunäyttövalikon vaihtoehdot 30 v

8 SISÄLLYS Liite B: Interaktiivisen laajakuvanäytön kauko-ohjaus 33 Huoneohjausjärjestelmän liittäminen ja määrittäminen 33 Virtatilat 35 Huoneohjausjärjestelmän ohjelmointikomennot ja vastaukset 35 Komennot 37 Liite C: Laitteiston ympäristöyhteensopivuus 43 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyä koskevat säädökset (WEEE-direktiivi) 43 Lisätietoja 43 Hakemisto 45 vi

9 Luku 1 Tervetuloa Oppaan tiedot 1 Interaktiivinen laajakuvanäyttö 2 Mallit 2 Ominaisuudet 2 Komponentit 3 Näyttö 3 Kamerat ja heijastava nauha 3 Etuosan säätöpaneeli 4 Kynät ja kumit 5 Kaiuttimet 5 Tietoja SMART-ohjelmistosta 5 Järjestelmänvalvojan resurssit 6 Koulutus 6 Tukikeskus ja tietopankki 6 Muiden resurssit 6 Päätöksentekijöiden resurssit 6 Resurssit asentajille 6 Resurssit käyttäjille 6 Tässä luvussa esitellään interaktiivinen SMART Board -laajakuvanäyttö ja tämä opas. Oppaan tiedot Tässä oppaassa kuvataan, miten suoritat interaktiivisen laajakuvanäytön asetukset ja pidät sen kunnossa. Siinä kuvataan seuraavat tiedot: Interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnitys Kuinka virta kytketään ja laitteet liitetään Interaktiivisen laajakuvanäytön asetus Interaktiivisen laajakuvanäytön kunnossapito ja pitkä käyttöikä Interaktiivisen laajakuvanäytön ongelmien vianmääritys Lisäksi tässä oppaassa on tiedot interaktiivisen näytön näyttövalikosta ja kauko-ohjauksen tuesta. 1

10 LUKU 1 TERVETULOA Opas on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat organisaatioissaan vastuussa interaktiivisten laajakuvanäyttöjen asentamisesta ja huollosta. Interaktiivisia laajakuvanäyttöjä käyttäville henkilöille on saatavissa muita käyttöohjeita ja resursseja. Interaktiivinen laajakuvanäyttö Interaktiivisissa SMART Board -laajakuvanäytöissä on SMARTin oma DViT -tekniikka (Digital Vision Touch), LCD-näyttö sekä e-led-taustavalo. Mallit Interaktiiviset SMART Board 6000-sarjan laajakuvanäytöt sisältävät seuraavat kaksi mallia: Interaktiivinen SMART Board laajakuvanäyttö Interaktiivinen SMART Board laajakuvanäyttö Mallien välisiä muita pieniä eroja mainitaan oppaassa. Ominaisuudet Interaktiivisessa laajakuvanäytössä on seuraavia ominaisuuksia: Ominaisuus Kosketuksen tuki Kirjoitus- ja piirrustustuki Äänen tuki Kuvaus Voit tehdä interaktiivisella laajakuvanäytöllä kaikkea, minkä voit tehdä tietokoneella avata ja sulkea sovelluksia, tavata muita, luoda uusia asiakirjoja tai muokata aiemmin luotuja, vierailla verkkosivustoilla, toistaa ja muokata videoita, jne. helposti koskettamalla laajakuvanäytön pintaa. Voit käyttääsovelluksissa erilaisia eleitä, esimerkiksi panorointia, skaalausta, pyöritystä ja lähentämistä ja loitontamista. Interaktiivinen laajakuvanäyttö tukee neljää samanaikaista kosketusta ja mahdollistaa neljän käyttäjän samanaikaisen vuorovaikutuksen interaktiivisella taululla. Voit myös kirjoittaa mille tahansa sovellukselle digitaalisella musteella käyttämällä yhtä mukana tulevista kynistä, ja sitten pyyhkiä digitaalisen musteen pois pyyhkimellä tai kämmenelläsi. Sinä ja toinen kirjoittaja voitte kirjoittaa tai piirtää digitaalisella musteella näytölle samanaikaisesti. Kynän tunnusominaisuus mahdollistaa erialaisen musteen ulkonäön kohdistamisen kullekin kynälle. Interaktiivinen laajakuvanäyttö sisältää kaksi integroitua kaiutinta, joilla liitettyjen tulolähteiden ääntä voi toistaa. 2

11 LUKU 1 TERVETULOA Komponentit Interaktiivisessa laajakuvanäytössä on seuraavat osat: Nro Nimi Lisätietoja Kuvitettu 1 Ruutu Sivu 3 2 Kamerat ja heijastava nauhakanava Sivu 3 3 Etuosan ohjauspaneeli Sivu 4 4 Kynä ja pyyhekumi (X 2) Sivu 5 Ei kuvassa 5 Kaiuttimet Sivu 5 6 Liitinpaneeli Sivu 11 7 Valikon ohjauspaneeli Sivu 29 Näyttö Näytön tekniset tiedot vaihtelevat mallikohtaisesti: Mallit Halkaisija Leveys Korkeus Kuvasuhde SPNL /2" (138,4 cm) 47 5/8" (121 cm) 26 3/4" (68 cm) 16:9 SPNL ,9 cm 142,8 cm 80,4 cm 16:9 Lisätietoja näytön puhdistamisesta, katso Näytön puhdistaminen sivulla 19. Kamerat ja heijastava nauha Näytön kulmissa on kamerat, jotka seuraavat sormen ja kynä sijainteja näytöllä. Näyttöä reunustaa kanava, jossa on heijastava nauha. 3

12 LUKU 1 TERVETULOA Lisätietoja kameraikkunoiden ja heijastavan nauhan puhdistamisesta, katso Näytön puhdistaminen sivulla 19. HUOMIO Pidä heijastava nauha kuivana. Älä irrota tai vahingoita heijastavaa nauhaa. TÄRKEÄÄ Älä kiinnitä esineitä, esimerkiksi tarralappuja, näyttöön, koska ne häiritsevät kameroita. Älä aseta kanavaan mitään, koska se häiritsee kameroita. Etuosan säätöpaneeli Etuohjauspaneelissa on valmiustilan, tulon valinnan, mykistyksen ja äänenvoimakkuuden säädön ohjauspainikkeet. Nro Nimi 1 Valmiustilan painike 2 Tulon valintapainike 3 Mykistys-painike 4 Äänenvoimakkuuden laskeminen 5 Äänenvoimakkuuden nostaminen TÄRKEÄÄ Jos etuohjauspaneelin päällä on kalvo, irrota se ennen etuohjauspaneelin käyttämistä. Normaalissa käytössä kaikki painikkeet ovat valkoisia. Valmiustilapainike toimii myös tilavalaisimena: Tilavalaisin Interaktiivisen laajakuvanäytön tila Vianetsintä Pois käytöstä Ei vastaanottavaa virtaa Varmista, että interaktiivisen laajakuvanäytön virtajohto on kytketty pistorasiaan (katso sivu 12. Napsauta virtakytkin ON-asentoon (i) (katso sivu 13). Tasainen oranssi DPMS-tila (virran hallinta) Paina Valmiustilapainiketta poistuaksesi DPMS -tilasta. 4

13 LUKU 1 TERVETULOA Tilavalaisin Hitaasti vilkkuva oranssi Vilkkuva oranssi Hitaasti vilkkuva valkoinen Tasainen valkoinen Interaktiivisen laajakuvanäytön tila Valmiustila Ei USB-yhteyttä kytketystä tietokoneesta SMART Board -palvelu ei ole käynnissä kytketyllä tietokoneella. Normaali käyttö Vianetsintä Paina Valmiustilapainiketta poistuaksesi Valmiustilasta. Tarkista liitännät (katso sivu 12). Varmista, että SMART -tuoteohjaimet on asennettu ja SMART Board -palvelu on käynnissä. [N/A] Kynät ja kumit Interaktiivisen laajakuvanäytön mukana toimitetaan kaksi kynää ja pyyhkimet. Interaktiivisen laajakuvanäytön alareunassa on magneettipidikkeet kynille. Kynän irrottaminen pidikkeestä aktivoi sen ja voit piirtää digitaalisella musteella tai pyyhkiä sen pois. HUOMIO Kun palautat kynän magneettiseen pidikkeeseen, varmista että se on keskitetty pidikkeeseen, jotta estetään sen putoaminen ja mahdollinen vahingoittuminen. Kaiuttimet Interaktiivinen laajakuvanäyttö sisältää kaksi integroitua 10 W:n sivukaiutinta. Voit liittää halutessasi ulkoiset kaiuttimet (katso Ulkoisten kaiuttimien liittäminen sivulla 12). Tietoja SMART-ohjelmistosta Voit asentaa seuraavan SMART-ohjelmiston interaktiiviseen laajakuvanäyttöön liitettyihin tietokoneisiin, jotta voit täysin käyttää interaktiivisen laajakuvanäytön ominaisuuksia: Ohjelmisto SMART -tuoteohjaimet SMART Ink Kuvaus SMART-tuoteohjaimien avulla liitetyt tietokoneet havaitsevat tulon interaktiivisesta laajakuvanäytöstä. SMART Ink-sovelluksella voi kirjoittaa ja piirtää digitaalisella musteella avoimiin sovelluksiin, tiedostoihin, kansioihin, sivustoihin ja muihin tietokoneen avoinna oleviin ikkunoihin. Kun kirjoitat tietokoneen avoimien ikkunoiden ulkopuolelle, SMART Ink Note tulee näkyviin ja voit kirjoittaa muistilapulle. Kun avaat sovelluksen, jossa on omat mustetyökalut, voit kytkeä SMART Ink-sovelluksen käytöstä ja käyttää sitten sovelluksen mustetyökaluja sisältöön kirjoittamisessa. 5

14 LUKU 1 TERVETULOA Ohjelmisto Yhteistoiminnallinen SMART Notebook - oppimisohjelmisto Kuvaus SMART Notebook -ohjelmistolla voit käyttää interaktiivista laajakuvanäyttöä luokassa. Järjestelmänvalvojan resurssit Järjestelmänvalvojille on tarjolla tämän oppaan lisäksi muita resursseja. Koulutus SMART -koulutussivusto (smarttech.com/training) sisältää kattavan kirjaston koulutusresursseja, joita voit käyttää apuna tehdessäsi interaktiivisen laajakuvanäytön asetuksia tai sen käytön aloittamisessa. Tukikeskus ja tietopankki Tukikeskus (smarttech.com/support) sisältää asiakirjakirjaston, joka sisältää tämän oppaan ja tietopankin, jota voit käyttää apuna vianmäärityksessä. Muiden resurssit SMART tarjoaa resursseja päätöksentekijöille, asentajille ja käyttäjille sekä järjestelmänvalvojille. Päätöksentekijöiden resurssit Päätöksentekijät voivat katsoa interaktiivisten laajakuvanäyttöjen tarkkoja tietoja teknisistä määrityksistä. Interaktiivinen laajakuvanäyttö Interaktiivinen SMART Board laajakuvanäyttö Interaktiivinen SMART Board laajakuvanäyttö Tekniset tiedot smarttech.com/kb/ smarttech.com/kb/ Resurssit asentajille Asentajat voivat lukea interaktiivisen laajakuvanäytön mukana tulevat asennusohjeet asennuksen yhteydessä. Jos asentajat ovat kadottaneet nämä ohjeet, he voivat ladata PDFversion osoitteesta smarttech.com/kb/ Resurssit käyttäjille Käyttäjät voivat katsoa SMART Notebook -ohjelmistosta apua ohjelmiston käyttämisestä interaktiivisen laajakuvanäytön kanssa. Käyttäjät voivat avata ohjeen valitsemalla Ohje > Sisältö SMART Notebook -ohjelmiston ikkunassa. 6

15 Luku 2 Interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnitys Ennen interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnittämistä 7 Sijainnin valitseminen 8 Korkeuden valitseminen 9 Jotta voit kiinnittää interaktiivisen laajakuvanäytön seinälle, tarvitset tehtävään ammattilaisasentajat. Luku on tarkoitettu vain asentajille. Asentajien tulee lukea tämä luku sekä interaktiivisen laajakuvanäytön mukana tulevat asennusohjeet, ennen kuin he kiinnittävät interaktiivisen laajakuvanäytön. VAROITUS Interaktiivisen laajakuvanäytön väärä kiinnitys saattaa aiheuttaa loukkaantumisia tai tuotteen vaurioitumisen. Ennen interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnittämistä Tee seuraavat toimet ennen interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnittämistä: Tarkista interaktiivisen laajakuvanäytön ympäristövaatimukset (katso Päätöksentekijöiden resurssit sivulla 6). Tallenna laitteen kaikki alkuperäiset pakkaukset, jotta voit käyttää niitä interaktiivisen laajakuvanäytön kuljettamiseen. Jos alkuperäistä pakkausta ei enää ole, osta samanlainen pakkaus suoraan valtuutetulta SMART -jälleenmyyjältä ( smarttech.com/where). Tarkista paikalliset rakennusmääräykset ja varmista, että seinä kestää interaktiivisen laajakuvanäytön ja kiinnitysvälineiden painon. Malli SPNL-6055 SPNL-6065 Paino 104 lb. (47,4 kg) 61,4 kg 170,10 g (61,4 kg) 7

16 LUKU 2 INTERAKTIIVISEN LAAJAKUVANÄYTÖN KIINNITYS Käytä tavallista 400 mm 400 mm VESA-kiinnityslevyä (ei sisälly toimitukseen) interaktiivisen laajakuvanäytön seinäkiinnitykseen. Kiinnitä seinäkiinnitys M8-ruuveilla. Ruuvin pituus Kiristysmomentti 20 mm + x mm < M8 < 45 mm + x mm jossa x on seinäkiinnikkeen ja aluslevyn kokonaispaksuus yhteensä 97,36 177,01 tuumaa-paunaa (11-20 N m) HUOMIO Älä kiristä ruuveja liikaa. HUOMAUTUS SMART suosittelee käyttämään normaaleissa asennuksissa, joissa seinäkiinnittimen ja aluslevyn paksuus yhteensä on alle 7 mm, käyttämään M8 30 mm kiinnitysruuveja. Koska liitännät eivät ehkä ole helposti käytettävissä asentajien kiinnitettyä interaktiivisen laajakuvanäytön, harkitse virtajohdon, tietokonekaapeleiden ja muiden laitteiden liitäntäkaapeleiden liittämistä interaktiivisen laajakuvanäytön ollessa vielä pakkauksessaan (katso Virran ja laitteiden liittäminen sivulla 11). Ennen kuin kytket interaktiivisen paneelin päälle ensimmäisen kerran, puhdista kameraikkunat ja heijastinnauha kohdan Kameraikkunoiden ja heijastavan nauhan puhdistaminen sivulla 19. Sijainnin valitseminen Tee seuraavat toimet valitessasi interaktiivisen laajakuvanäytön asennuspaikkaa: Älä asenna interaktiivista laajakuvanäyttöä kohtaan, jossa ovi tai portti saattaa iskeytyä siihen. Älä asenna interaktiivista laajakuvanäyttöä paikkaan, jossa siihen kohdistuu voimakasta tärinää tai joka on pölyinen. Valitse sijaintipaikka, joka on etäällä valonlähteistä kuten ikkunoista tai voimakkaista kattovalaisimista. IR-valaistus voi aiheuttaa ongelmia kameroiden kanssa ja johtaa tahattomiin tai menetettyihin kosketuksiin. Älä asenna interaktiivista laajakuvanäyttöä rakennuksen päävirransyötön lähelle. Varmista riittävä tuuletus tai järjestä ilmastointi interaktiivisen laajakuvanäytön ympäristöön, jotta lämpö pääsee virtaamaan pois laitteesta ja kiinnitysvälineestä. Jos kiinnität interaktiivisen laajakuvanäytön syvennykseen, jätä vähintään 10 cm vapaata tilaa interaktiivisen laajakuvanäytön ja seinäsyvennyksen seinien väliin, jotta mahdollistetaan tuuletus ja jäähdytys. 8

17 LUKU 2 INTERAKTIIVISEN LAAJAKUVANÄYTÖN KIINNITYS Korkeuden valitseminen Ota huomioon käyttäjäyhteisön pituudet, kun valitset interaktiivisen taulun asennuskorkeuden. 9

18

19 Luku 3 Virran ja laitteiden liittäminen Liitinpaneelit 11 Liitosvirta 12 Huonetietokoneen liittäminen 12 Ulkoisten kaiuttimien liittäminen 12 Tämä luku sisältää tiedot interaktiivisen laajakuvanäytön liittämisestä verkkovirtaan, tietokoneisiin ja muihin laitteisiin. Liitinpaneelit Seuraava kaavakuva ja taulukko esittävät interaktiivisen laajakuvanäytön liittimet: Nro liitin Liitäntä laitteeseen Huomautukset (jos on) 1 RS-232 Huoneen ohjausjärjestelmä Katso sivu USB Micro-B [N/A] Tämä liitin on palveluportti. 3 Stereo 3,5 mm Ulkoiset kaiuttimet Katso sivu USB B-tyyppi Huonetietokone (tiedot) Katso sivu HDMI Huonetietokone (video) HDMI-kaapelin tulee olla HDMI vaatimusten mukainen, eikä se saa olla pidempi kuin 16' 5" (5 m). Lisätietoja alla. 11

20 LUKU 3 VIRRAN JA LAITTEIDEN LIITTÄMINEN Liitosvirta Liitä mukana toimitettu virtajohto interaktiivisen laajakuvanäytön virtaliitännästä pistorasiaan. HUOMAUTUS Katso interaktiivisen laajakuvanäytön teknisistä tiedoista tehovaatimukset ja virrankulutustiedot (katso Päätöksentekijöiden resurssit sivulla 6). Huonetietokoneen liittäminen Liitä huonetietokone USB- ja HDMI-kaapeleilla asianmukaisiin liittimiin interaktiivisissa laajakuvanäytöissä. HUOMAUTUKSET Interaktiivista laajakuvanäyttöä voi käyttää enintään kahdella USB-XT-laajentimella. Jos käytetään CAT 5 USB-laajenninta, CAT 5 -kaapelin enimmäispituus on 16 m. Paina Tulon valinta -painiketta etuohjauspaneelissa, kunnes tulolähde on HDMI. Ulkoisten kaiuttimien liittäminen Interaktiivinen laajakuvanäyttö sisältää kaksi 10 W:n kaiutinta näytön alapuolella. Voit kuitenkin liittää ulkoiset aktiiviset kaiuttimet käyttämällä 3,5 mm -stereoliitintä. 12

21 Luku 4 Interaktiivisen laajakuvapaneelin ja huonetietokoneen asetukset Interaktiivisen laajakuvanäytön ja huonetietokoneen ensimmäinen käynnistäminen 13 SMART-ohjelmiston asennus 14 Ohjatun yhdistämistoiminnon suorittaminen 14 Tässä luvussa kuvataan miten interaktiivisen laajakuvanäytön ja huonetietokoneen liitännät tehdään, kun olet kiinnittänyt interaktiivisen laajakuvanäytön ja tehnyt virta- ja laiteliitännät. Interaktiivisen laajakuvanäytön ja huonetietokoneen ensimmäinen käynnistäminen Kun olet liittänyt huonetietokoneen interaktiiviseen laajakuvanäyttöön (katso Huonetietokoneen liittäminen sivulla 12 ) ja kiinnittänyt interaktiivisen laajakuvanäytön (katso Interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnitys sivulla 7, voit kytkeä molemmat laitteet päälle. Interaktiivisen laajakuvapaneelin ja huonetietokoneen ensimmäinen käynnistyskerta 1. Käynnistä huonetietokone. 2. Käynnistä interaktiivinen laajakuvanäyttö sipaisemalla virtakytkintä verkkovirtaliitännän vieressä ON-asentoon. 3. Paina Valmiustila -painiketta etuohjauspaneelissa. 13

22 LUKU 4 INTERAKTIIVISEN LAAJAKUVAPANEELIN JA HUONETIETOKONEEN ASETUKSET SMART-ohjelmiston asennus Jotta voit käyttää interaktiivisen laajakuvanäytön kaikkia ominaisuuksia, huonetietokoneeseen on ladattava ja asennettava SMART-ohjelmisto. Ostaessasi interaktiivisen laajakuvanäytön saat SMART Notebook -ohjelmistolisenssin ja yhden vuoden SMART Notebook Advantage -ohjelmiston huoltosuunnitelmatilauksen. Katso lisätietoja kohdasta smarttech.com/notebook. VIHJE Voit asentaa SMART Notebook -ohjelmiston myös interaktiivisen laajakuvanäytön mukana tulleelta DVD-levyltä. SMART-ohjelmiston lataus ja asennus 1. Avaa osoite smarttech.com/downloads. 2. Selaa osaan SMART Notebook. 3. Napsauta Valitse versio, ja valitse sitten uusin versio. 4. Napsauta Lataa. 5. Tallenna asennusohjelma tilapäiseen sijaintiin noudattamalla näytön ohjeita. 6. Kaksoisnapsauttaa asennusohjelmaa. 7. Asenna SMART-ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita. Ohjatun yhdistämistoiminnon suorittaminen Kun olet kytkenyt interaktiivisen laajakuvanäytön ja huonetietokoneen päälle ensimmäisen kerran ja asennat SMART-ohjelmiston, suorita ohjattu yhdistämistoiminto interaktiivisen laajakuvanäytön suuntaamiseksi. Ohjatun yhdistämistoiminnon suorittaminen 1. Käytä ohjattua SMART -yhteystoimintoa avaamalla SMART -asetukset (katso SMART - asetusten avaaminen sivulla 16). 2. Paina Ohjattu yhdistämistoiminto. Näkyviin tulee Ohjattu SMART-yhdistämistoiminto. 3. Valitse interaktiivinen laajakuvanäyttö yhdistettyjen interaktiivisten SMART -tuotteiden luettelosta, ja paina sitten Seuraava. 4. Valitse Laitteen asetukset tehdään ensimmäistä kertaa, ja paina sitten Seuraava. 5. Noudata näytön ohjeita suunnataksesi interaktiivisen laajakuvanäytön ensimmäisen kerran. 14

23 Luku 5 Interaktiivisen laajakuvanäytön huolto Interaktiivisen laajakuvanäytön nollaaminen 15 Interaktiivisen laajakuvanäytön ohjelmiston ja laiteohjelmiston kunnossapito 16 SMART -asetusten avaaminen 16 Laiteohjelman päivitys 16 Päivitetään ohjelmistoa 16 Interaktiivisen laajakuvanäytön suuntaus 17 Interaktiivisen laajakuvanäytön kalibrointi 17 Interaktiivisen laajakuvanäytön laitteiston kunnossapito 18 Interaktiivisen laajakuvanäytön asennuksen tarkastaminen 19 Näytön puhdistaminen 19 Kameraikkunoiden ja heijastavan nauhan puhdistaminen 19 Tuuletuksen ylläpitäminen 20 Tiivistymisen estäminen 20 Kynien ylläpito 21 Interaktiivisen laajakuvanäytön kuljettaminen ja irrottaminen 21 Interaktiivisen laajakuvanäytön irrottaminen 21 Interaktiivisen laajakuvanäytön kuljettaminen 22 Tässä luvussa kuvataan, miten interaktiivisen laajakuvanäytön yleiset huoltotoimet suoritetaan. Interaktiivisen laajakuvanäytön nollaaminen Voit nollata interaktiivisen laajakuvanäytön etuosan ohjauspaneelista. Interaktiivisen litteän näytön tehdasasetusten palauttaminen 1. Paina Valmiustila -painiketta etuohjauspaneelissa. Näytölle ilmestyy viesti, joka kehottaa joko painamaan painiketta uudelleen Valmiustilassa tai palauttaa interaktiivinen laajakuvanäyttö pitämällä painiketta painettuna. 2. Pidä painettuna Valmiustila -painiketta, kunnes näyttö muuttuu mustaksi. Interaktiivinen laajakuvanäyttö nollautuu ja tietokoneen sisäänkirjautumisnäyttö tai työpöytä tulee näkyviin interaktiivisessa laajakuvanäytössä. 15

24 LUKU 5 INTERAKTIIVISEN LAAJAKUVANÄYTÖN HUOLTO Interaktiivisen laajakuvanäytön ohjelmiston ja laiteohjelmiston kunnossapito Tässä luvussa kuvataan, miten interaktiivisen laajakuvanäytön ohjelmiston ja laiteohjelmiston yleiset huoltotoimet suoritetaan. SMART -asetusten avaaminen Useat tämän oppaan huolto- ja vianmääritystoimenpiteet vaativat SMART-asetusten avaamista. SMART -asetusten avaaminen Windows 7 -käyttöjärjestelmässä Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat >SMART Technologies > SMART Tools > SMART Settings. SMART-asetukset tulee näkyviin. SMART -asetusten avaaminen Windows 8 -käyttöjärjestelmässä 1. Avaa Sovellukset -näyttö. 2. Paina SMART Settings. SMART-asetukset tulee näkyviin. SMART -asetusten avaaminen Mac OS -käyttöjärjestelmäohjelmistossa 1. Paina SMART Board -kuvaketta Mac-valikkopalkissa. 2. Paina SMART Settings. SMART-asetukset tulee näkyviin. Laiteohjelman päivitys Interaktiivisen laajakuvanäytön suorittimessa on laiteohjelmisto. Voit päivittää laiteohjelman. Katso lisätietoja osasta Interaktiivisen SMART Board laajakuvanäytön laiteohjelman päivittäminen (knowledgebase.force.com/?q= ). Päivitetään ohjelmistoa SMART Product Update (SPU) (SMART-tuotepäivitys) sisältyy interaktiiviseen laajakuvanäyttöön asentamaasi SMART-ohjelmistoon (katso SMART-ohjelmiston asennus sivulla 14). SPU tarkistaa säännöllisesti SMART-ohjelmistopäivitykset SMART-sivustolta. Voit määrittää SMART-tuotepäivityksen pyytämään käyttäjiä asentamaan päivitykset tai asentamaan päivityksen automaattisesti. 16

25 LUKU 5 INTERAKTIIVISEN LAAJAKUVANÄYTÖN HUOLTO HUOMAUTUS Jollet ole asentanut SMART-tuotepäivitystä, voit ladata SMART-ohjelmistopäivitykset osoitteesta smarttech.com/downloads. Interaktiivisen laajakuvanäytön suuntaus Kun kosketuksen sijainti tulkitaan väärin (osoitin on todellisesta kosketuksesta kauempana), suuntaa interaktiivinen laajakuvanäyttö. HUOMAUTUS Voit suunnata interaktiivisen laajakuvanäytön sormella ja näytön omalla kynällä. Interaktiivisen laajakuvanäytön suuntaus 1. Avaa SMART-asetukset (katso SMART -asetusten avaaminen edellisellä sivulla. 2. Paina Suuntaa. 3. Paina punaisia kohteita sitä mukaa, kun ne tulevat näkyviin. Paina sormella tai kynänkärjellä kunkin kohteen keskustaa, ja nosta sitten kynä tai sormi. Kun nostat kynän tai sormen, kohde siirtyy seuraavaan suuntauspisteeseen. TÄRKEÄÄ Pidä kynää kohtisuoraan näyttöä kohti. 4. Jatka kunnes olet painanut kaikkia kohteita. Suuntausikkuna sulkeutuu. 5. Jollei epätarkka kosketus korjaudu tällä, kalibroi interaktiivinen laajakuvanäyttö (katso Interaktiivisen laajakuvanäytön kalibrointi alla). Interaktiivisen laajakuvanäytön kalibrointi Interaktiivisen laajakuvanäytön kulmissa olevat digitaalikamerat voivat seurata kynien, pyyhkimen ja sormesi sijaintia interaktiivisella pinnalla ja sitten lähettää tiedon SMARTohjelmistoon, joka tulkitsee tiedon hiiren napsautuksina, digitaalisena musteena tai musteen pyyhkimisenä vastaavassa kohdassa. Kalibrointi määrittää kameroiden sijainnin ja kulmat täsmällisesti, jotta kosketusten sijainti interaktiivisella laajakuvanäytöllä tunnistetaan täsmällisesti. TÄRKEÄÄ Jos interaktiivisen kalibroinnin aikana näkyviin tulee virheviesti, ota yhteyttä SMART -tukeen (smarttech.com/contactsupport). 17

26 LUKU 5 INTERAKTIIVISEN LAAJAKUVANÄYTÖN HUOLTO Interaktiivisen laajakuvanäytön kalibroiminen 1. Avaa SMART -asetukset (katso SMART -asetusten avaaminen sivulla 16). 2. Paina SMART-laiteohjelma-asetukset. 3. Jos useampi kuin yksi SMART-tuote on liitetty, valitse interaktiivinen laajakuvanäyttö. 4. Valitse Lisäasetukset pudotusvalikosta. 5. Paina Kalibroi. Kalibrointinäyttö avautuu. Tämä voi kestää hetken. 6. Aseta punaista kohdetta interaktiivisen laajakuvanäytön kynällä kärjellä. Paina kynän kärjellä kohteen keskustaa kunnes kohde muuttuu vihreäksi, ja nosta sitten kynä. Kohde siirtyy seuraavaan paikkaan. HUOMAUTUS Voit kalibroida kohteen uudelleen painamalla näppäimistössä VASEN NUOLI - näppäintä. 7. Jatka kohteiden painamista kunnes näkyviin tulee toinen kalibrointinäyttö ja ristikko. Näkyviin tulee hetkeksi esimerkki miten näytön päällä piirretään, jotta interaktiivinen pinta saadaan kalibroitua. 8. Piirrä kynällä spiraali vaakasuunnassa ristikon poikki. Piirtäessäsi muste on sinistä. Kun ruutu on valmis, ruudun väri muuttuu vihreäksi. 9. Kun kaikki ruudit ovat vihreitä, näkyviin tulee edistymispalkki. Kun edistymispalkki on täysi, interaktiivisessa laajakuvanäytössä näkyy viesti Kalibrointi onnistui. 10. Suuntaa interaktiivinen laajakuvanäyttö (katso Interaktiivisen laajakuvanäytön suuntaus edellisellä sivulla). Interaktiivisen laajakuvanäytön laitteiston kunnossapito Jos interaktiivisen laajakuvanäytön laitteiston huolto suoritetaan oikein, näytöllä on paljon käyttövuosia. 18

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas

Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Powerline 600 Mb/s, läpimeno, 4 porttia, XAVB6504, asennusopas Sisällysluettelo Pakkauksen sisältö..................................... 3 Laitteiston ominaisuudet................................. 4 Merkkivalojen

Lisätiedot

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200

Pikaopas. Powerline lisäpistorasia Malli PLP1200 Pikaopas Powerline 1200 + lisäpistorasia Malli PLP1200 Pakkauksen sisältö Joillain alueilla ohje-cd-levy toimitetaan tuotteen mukana. 2 Aloittaminen Powerline-sovittimet ovat vaihtoehtoinen tapa laajentaa

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045

Käyttöoppaasi. PIONEER AVIC-S1 http://fi.yourpdfguides.com/dref/1236045 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle PIONEER AVIC-S1. Löydät kysymyksiisi vastaukset PIONEER AVIC-S1 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931

Käyttöoppaasi. SAMSUNG T220HD http://fi.yourpdfguides.com/dref/786931 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet

PipeSpy Putki- ja rakennekamera. Asennus- ja käyttöohjeet PipeSpy Putki- ja rakennekamera Mallinumero: 7B20 Asennus- ja käyttöohjeet Lue nämä ohjeet kokonaan ennen järjestelmän käyttöönottoa! Sisältö Tekniset tiedot... 3 Huomio... 3 Käyttökohteet... 3 Tunne työkalusi...

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

FORMULA 1 RACE MASTER

FORMULA 1 RACE MASTER FORMULA 1 RACE MASTER Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje

Gallery 13-W. 7 Digitaalinen valokuvakehys. Käyttöohje Gallery 13-W 7 Digitaalinen valokuvakehys Käyttöohje Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 1 Tärkeät turvaohjeet... 2 LCD ruudun puhdistus... 2 Digitaalisenvalokuvakehyksen puhdistaminen... 2 Johdanto...

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat.

Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat. Osanumero: 92P1926 Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat. Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys tuotteen myyjään.

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE

TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE TRUST WIRELESS KEYBOARD & MOUSE Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard & Mouse -tuotteiden käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä

Lisätiedot

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500

TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 TRUST SIGHT FIGHTER VIBRATION FEEDBACK & PREDATOR QZ 500 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Sight Fighter Vibration Feedback - ja Predator QZ 500 - tuotteiden

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Käyttämisen aloittaminen!

Käyttämisen aloittaminen! Käyttämisen aloittaminen! FI Tervetuloa Kiitos, että valitsit Optapadin ergonomiseksi hiireksi. Tämän käyttöohjeen voi ladata suomeksi, ruotsiksi tanskaksi, norjaksi ja englanniksi osoitteesta optapad.com.

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656

Käyttöoppaasi. HP PAVILION T200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/850656 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla

Tulostimen asentaminen Software and Documentation -CD-levyn avulla Sivu 1/6 Yhteysopas Tuetut käyttöjärjestelmät Software and Documentation -CD-levyltä voi asentaa tulostinohjelmiston seuraaviin käyttöjärjestelmiin: Windows 7 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje

DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje DH551C/DH550C/DL550C Kaksipuoleinen näyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän asiakirjan sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän

Lisätiedot

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas

HP:n UC-kaiutinpuhelin. Käyttöopas HP:n UC-kaiutinpuhelin Käyttöopas Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth on omistajansa tavaramerkki, jota Hewlett-Packard Company käyttää lisenssillä. Windows on Microsoftyritysryhmän

Lisätiedot

Touch Memo -laitteen käyttöopas

Touch Memo -laitteen käyttöopas Touch Memo -laitteen käyttöopas Kiitos, että olet ostanut Touch Memo -äänimerkkauslaitteen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä ja huomioi varotoimenpiteet. Säilytä käyttöohje

Lisätiedot

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security Sisällysluettelo 3 Sisällys Luku 1:Asennus...5 Asentaminen...6 Aktivointi...7 Luku 2:Luottamuksellisten tietojen suojaaminen...9 Anti-Theftin

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. SMART KAPP iq 55-, 65- JA 75-TAULUILLE

KÄYTTÖOPAS. SMART KAPP iq 55-, 65- JA 75-TAULUILLE KÄYTTÖOPAS SMART KAPP iq 55-, 65- JA 75-TAULUILLE Tuotteen rekisteröinti Jos rekisteröit SMART-tuotteen, ilmoitamme sinulle uusista ominaisuuksista ja ohjelmistopäivityksistä. Rekisteröidy verkossa osoitteessa

Lisätiedot

250 arkin vakiolokeron täyttäminen

250 arkin vakiolokeron täyttäminen Pikaopas Paperin ja erikoismateriaalin lisääminen Tässä osassa kerrotaan, miten 250 ja 550 arkin lokerot sekä käsinsyöttölokero täytetään.lisäksi siinä on tietoja Paperikoko- ja Paperilaji-asetuksista.

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Sovellussivusto

Käyttöohjeet. Sovellussivusto Käyttöohjeet Sovellussivusto SISÄLLYSLUETTELO Tietoja oppaasta...2 Oppaassa käytetyt symbolit...2 Vastuuvapauslauseke...3 Huomautuksia...3 Mitä sovellussivustolla voi tehdä... 4 Ennen sovellussivuston

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen

Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Salamalaitteen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä oppaassa kerrotaan, kuinka Nikon-salamalaitteiden laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, pystytkö tekemään päivityksen

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0

Voodoo Dragon 2. Voodoo Dragon 2. Käyttöohje. Versio 1.0 Voodoo Dragon 2 Käyttöohje Versio 1.0 Tekijänoikeus Tätä käsikirjaa ei saa miltään osin kopioida tai luovuttaa missään muodossa tai millään tavalla: sähköisesti, mekaanisesti, valokopiona tai äänitteenä

Lisätiedot

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää

1 Pakkaus. Asennusopas. Värisäädettävä nestekidenäyttö. Tärkeää Asennusopas Värisäädettävä nestekidenäyttö Tärkeää Perehdy laitteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön lukemalla PRECAUTIONS (TURVATOIMET), tämä Asennusopas ja CD-ROM-levylle tallennettu Käyttöopas.

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas

ABCDE ABCDE ABCDE. Tulostuslaatuopas. Tulostuslaatuongelmien selvittäminen. Epätasainen tulostusjälki. Tulostuslaatuopas Sivu 1/8 Tulostuslaatuopas Monet tulostuslaatuongelmat voidaan ratkaista vaihtamalla tulostustarvike tai huoltotarvike, jonka käyttöikä on päättymässä. Tarkista tulostimen tarvikkeen tila ohjauspaneelista.

Lisätiedot

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas

Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Tietokoneen asetukset -apuohjelma Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

TRUST WIRELESS KEYBOARD

TRUST WIRELESS KEYBOARD TRUST WIRELESS KEYBOARD Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Wireless Keyboard -tuotteen käyttäjille. Ota ongelmatilanteissa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

T-Cam IPC800 HD valvontakamera

T-Cam IPC800 HD valvontakamera T-Cam IPC800 HD valvontakamera Sisällysluettelo Ennen käyttöä... 1 Käyttöehdot... 1 Huomioitavaa... 1 Valvontakameran käyttöönotto... 2 Kameran etäkäyttö... 2 Kameran kytkeminen... 2 Asetusten nollaus...

Lisätiedot

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa.

Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. KÄYTTÖOHJE 1 (5) VAROITUKSET Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen tuotteen käyttöönottoa. HUOMIO! Laite ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. Sisältää pieniä osia - Tukehtumisvaara. Pidä huoli ettei

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3

BeoLab 12. BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 BeoLab 12 BeoLab 12 2 BeoLab 12 3 Oikeus teknisten tietojen, ominaisuuksien ja niiden käyttötapojen muutoksiin ilman ennakkoilmoitusta pidätetään. 3511046 Versio 1.0 1201 Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiuttimet

Lisätiedot

DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan

DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan DNA Mokkula E180 - korjaus päivityksen yhteydessä syntyneeseen ongelmaan Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja

Lisätiedot

WiFi-kantaman laajennin N600

WiFi-kantaman laajennin N600 Asennusopas WiFi-kantaman laajennin N600 Malli WN2500RP Sisällysluettelo Aloittaminen........................................... 3 Laajentimen esittely..................................... 4 Etupaneeli.........................................

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0

Presentation Viewer PRESENTATION VIEWER. Käyttäjän opas. Versio 1.0 PRESENTATION VIEWER Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeus Tämän käyttöoppaan tai sen osien kopioiminen muuhun kuin laitteen ostajan henkilökohtaiseen käyttöön missä tahansa muodossa, joko elektronisesti

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa

GIGABYTE tietokoneen käyttö ensimmäistä kertaa Onnittelut GIGABYTE tietokoneen ostosta. Tämä käyttöohje auttaa sinua tietokoneesi käyttöönotossa. Lopullisen tuotteen asetukset riippuvat ostohetken mallista. GIGABYTE varaa itselleen oikeuden muutoksiin

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot