SMART Board sarjan interaktiiviset laajakuvanäytöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SMART Board 6000 -sarjan interaktiiviset laajakuvanäytöt"

Transkriptio

1 SMART Board sarjan interaktiiviset laajakuvanäytöt PÄÄKÄYTTÄJÄN OHJEET SPNL JA SPNL-6065-MALLIT

2 Tuotteen rekisteröinti Jos rekisteröit SMART-tuotteen, ilmoitamme sinulle uusista ominaisuuksista ja ohjelmistopäivityksistä. Rekisteröidy verkossa osoitteessa smarttech.com/registration. Pidä seuraavat tiedot saatavilla, jos sinun on otettava yhteyttä SMART -tukeen. Sarjanumero: Ostopäivä: Lisenssit Nimet HDMI ja HDMI High-Definition Multimedia Interface sekä HDMI-logo ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tavaramerkkejä koskeva huomautus SMART Board, SMART Ink, SMART Notebook, DViT, smarttech, SMART-logo ja kaikki SMART-iskulauseet ovat tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa SMART Technologies ULC Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki kolmannen osapuolen tuote- ja yritysnimet saattavat olla vastaavien omistajiensa tavaramerkkejä. Tekijänoikeushuomautus SMART Technologies ULC. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa kopioida, lähettää, transkriboida, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa ilman SMART Technologies ULC:n edeltävää kirjallista suostumusta. Tämän oppaan tiedot voivat muuttua ilman edeltävää ilmoitusta, eivätkä ne osoita sitoutumista SMART:in taholta. Tätä tuotetta ja/tai sen käyttöä koskee yksi tai useampi seuraavista Yhdysvaltain patenteista. 01/2015

3 Tärkeitä tietoja VAROITUS SMART-tuotteen mukana toimitettujen asennusohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja ja tuotevaurioita, joita takuu ei kata. Älä avaa tai pura SMART-tuotetta. Kotelon sisällä on korkeajännitteen aiheuttama sähköiskun vaara. Kotelon avaaminen aiheuttaa myös takuun raukeamisen. Älä seiso (äläkä anna lasten seisoa) tuolilla ja koskea SMART-tuotteen pintaa. Asenna laite mieluummin sopivalle korkeudelle. Tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi älä altista SMART-tuotetta vedelle tai kosteudelle. Jos SMART-tuotteeseen tarvitaan varaosia, varmista että huoltomies käyttää SMART Technologiesien suosittelemia varaosia tai alkuperäisten osien ominaisuuksia vastaavia varaosia. Varmista, että kaikki SMART-tuotteeseen lattian yli kulkevat kaapelit on niputettu yhteen ja merkitty kompastumisvaaran estämiseksi. Älä työnnä esineitä kotelon tuuletusaukkoihin, koska ne saattavat koskettaa vaarallisia jännitepisteitä ja aiheuttaa sähköiskuja, tulipalon tai tuotevahinkoja, joita takuu ei ehkä kata. Älä aseta virtajohdon päälle painavia esineitä. Virtajohdon vahingoittuminen saattaa aiheuttaa sähköiskun, tulipalon tai tuotevahingon, jota takuu ei kata. Käytä vain jatkojohtoja ja pistorasioita joihin tämän laitteen maadoitettu pistoke voidaan kokonaan asettaa sisään. Käytä laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Jos laitteen mukana ei ole toimitettu virtajohtoa, ota yhteys jälleenmyyjään. Käytä vain virtalähteen vaihtovirtajännitteen kanssa sopivia virtajohtoja, jotka noudattavat maasi turvallisuusstandardeja. Jos lasi rikkoutuu, älä koske nestekiteisiin. Jotta vältetään loukkaantuminen, käsittele lasinsiruja varoen, kun hävität ne. Älä siirrä tai kiinnitä interaktiivista laajakuvanäyttöä yhdistämällä köyttä tai vaijeria sen kahvoihin. Koska interaktiivinen laajakuvanäyttö on painava, köyden, vaijerin tai kahvan rikkoutuminen saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja. Käytä vain VESA -hyväksyttyjä kiinnitysvälineitä. i

4 TÄRKEITÄ TIETOJA Kytke irti kaikki interaktiivisen laajakuvanäytön virtajohdot pistorasioista ja pyydä ohjeita valtuutetulta asentajalta, jos jokin seuraavista ilmenee: o o o o o o Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut Interaktiivisen laajakuvanäytön päälle on roiskunut nestettä Esine on pudonnut interaktiivisen laajakuvanäytön päälle Interaktiivinen laajakuvanäyttö on pudonnut Ilmenee rakenteellisia vaurioita, kuten murtumia Interaktiivinen laajakuvanäyttö toimii epätavallisesti, vaikka noudatat käyttöohjeita. HUOMIO Ennen kuin puhdistat SMART-tuotteen, sammuta tai kytke tietokone irti. Muuten sekoitat työpöydän kuvakkeiden järjestyksen tai vahingoissa aktivoit sovelluksia näyttöä pyyhkiessäsi. Älä asenna tai käytä SMART-tuotetta tilassa, jossa on suuria määriä pölyä, kosteutta tai savua. Varmista, että SMART-tuotteen lähellä on pistorasia ja se on helposti käytettävissä käytön aikana. Ulkoisen virtalähteen on vastattava standardin CSA/UL/IEC/EN rajoitettua virtalähdettä (Limited Power Source (LPS)) koskevia vaatimuksia. SMART-laitetta saa käyttää vain eurooppalaisilla TN- ja TT-virranjakelujärjestelmillä. Se ei sovi vanhemmille IT-tyyppisille virranjakelujärjestelmille, joita voidaan käyttää joissakin Euroopan maissa. "Järjestelmää (IT-tyyppi) käytetään yleisesti eristettynä maasta, joissakin asennuksissa Ranskassa impedanssilla maahan 230/400 V:n jännitteellä ja Norjassa virranrajoittimella, neutraalia ei jaeltuna, 230 V:n line-to-linejännitteellä. (IEC 60950:1999) Ota yhteys sähköasentajaan, jos olet SMART-laitetta asentaessasi epävarma alueellasi käytettävästä sähköjärjestelmästä. Interaktiivisen laajakuvanäytön toimitukseen kuuluva USB-kaapeli on liitettävä tietokoneeseen, jossa on USB-yhteensopiva käyttöliittymä ja USB-logo. Lisäksi USBlähdetietokoneen on oltava CSA/UL/EN yhteensopiva ja siinä on oltava CEmerkintä sekä CAS/UL 60950:n CSA- ja/tai UL-merkinnät. Tämä vaaditaan käyttöturvallisuuden vuoksi ja jotta vältetään interaktiivisen laajakuvanäytön vaurioituminen. ii

5 TÄRKEITÄ TIETOJA TÄRKEÄÄ Seuraavassa ovat interaktiivisen laajakuvanäytön tehovaatimukset: Malli SPNL-6055 SPNL-6065 Tehovaatimukset V AC, Hz, 122 W 100 V 240 V AC, 50 Hz 60 Hz, 190 W Katso interaktiivisen laajakuvanäytön teknisistä tiedoista lisävaatimukset ja muut tiedot (katso Päätöksentekijöiden resurssit sivulla 6). iii

6

7 Sisällys Tärkeitä tietoja i Luku 1: Tervetuloa 1 Oppaan tiedot 1 Interaktiivinen laajakuvanäyttö 2 Tietoja SMART-ohjelmistosta 5 Järjestelmänvalvojan resurssit 6 Muiden resurssit 6 Luku 2: Interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnitys 7 Ennen interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnittämistä 7 Sijainnin valitseminen 8 Korkeuden valitseminen 9 Luku 3: Virran ja laitteiden liittäminen 11 Liitinpaneelit 11 Liitosvirta 12 Huonetietokoneen liittäminen 12 Ulkoisten kaiuttimien liittäminen 12 Luku 4: Interaktiivisen laajakuvapaneelin ja huonetietokoneen asetukset 13 Interaktiivisen laajakuvanäytön ja huonetietokoneen ensimmäinen käynnistäminen 13 SMART-ohjelmiston asennus 14 Ohjatun yhdistämistoiminnon suorittaminen 14 Luku 5: Interaktiivisen laajakuvanäytön huolto 15 Interaktiivisen laajakuvanäytön nollaaminen 15 Interaktiivisen laajakuvanäytön ohjelmiston ja laiteohjelmiston kunnossapito 16 Interaktiivisen laajakuvanäytön laitteiston kunnossapito 18 Interaktiivisen laajakuvanäytön kuljettaminen ja irrottaminen 21 Luku 6: Vianetsintä 23 Interaktiivisen laajakuvanäytön sarjanumeron paikantaminen 23 Merkkivaloon liittyvien tavallisten ongelmien ratkaiseminen 23 Kuvaongelmien ratkaiseminen 24 Kosketusongelmien ratkaiseminen 24 Liitettyihin tietokoneisiin liittyvien ongelmien ratkaiseminen 25 SMARTin ohjatun yhteystoiminnon käyttäminen 26 SMART Board -diagnostiikan käyttäminen 27 Liite A: Ruutunäyttövalikon käyttö 29 Ruutunäyttövalikon asetusten muuttaminen 29 Ruutunäyttövalikon vaihtoehdot 30 v

8 SISÄLLYS Liite B: Interaktiivisen laajakuvanäytön kauko-ohjaus 33 Huoneohjausjärjestelmän liittäminen ja määrittäminen 33 Virtatilat 35 Huoneohjausjärjestelmän ohjelmointikomennot ja vastaukset 35 Komennot 37 Liite C: Laitteiston ympäristöyhteensopivuus 43 Sähkö- ja elektroniikkaromun käsittelyä koskevat säädökset (WEEE-direktiivi) 43 Lisätietoja 43 Hakemisto 45 vi

9 Luku 1 Tervetuloa Oppaan tiedot 1 Interaktiivinen laajakuvanäyttö 2 Mallit 2 Ominaisuudet 2 Komponentit 3 Näyttö 3 Kamerat ja heijastava nauha 3 Etuosan säätöpaneeli 4 Kynät ja kumit 5 Kaiuttimet 5 Tietoja SMART-ohjelmistosta 5 Järjestelmänvalvojan resurssit 6 Koulutus 6 Tukikeskus ja tietopankki 6 Muiden resurssit 6 Päätöksentekijöiden resurssit 6 Resurssit asentajille 6 Resurssit käyttäjille 6 Tässä luvussa esitellään interaktiivinen SMART Board -laajakuvanäyttö ja tämä opas. Oppaan tiedot Tässä oppaassa kuvataan, miten suoritat interaktiivisen laajakuvanäytön asetukset ja pidät sen kunnossa. Siinä kuvataan seuraavat tiedot: Interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnitys Kuinka virta kytketään ja laitteet liitetään Interaktiivisen laajakuvanäytön asetus Interaktiivisen laajakuvanäytön kunnossapito ja pitkä käyttöikä Interaktiivisen laajakuvanäytön ongelmien vianmääritys Lisäksi tässä oppaassa on tiedot interaktiivisen näytön näyttövalikosta ja kauko-ohjauksen tuesta. 1

10 LUKU 1 TERVETULOA Opas on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat organisaatioissaan vastuussa interaktiivisten laajakuvanäyttöjen asentamisesta ja huollosta. Interaktiivisia laajakuvanäyttöjä käyttäville henkilöille on saatavissa muita käyttöohjeita ja resursseja. Interaktiivinen laajakuvanäyttö Interaktiivisissa SMART Board -laajakuvanäytöissä on SMARTin oma DViT -tekniikka (Digital Vision Touch), LCD-näyttö sekä e-led-taustavalo. Mallit Interaktiiviset SMART Board 6000-sarjan laajakuvanäytöt sisältävät seuraavat kaksi mallia: Interaktiivinen SMART Board laajakuvanäyttö Interaktiivinen SMART Board laajakuvanäyttö Mallien välisiä muita pieniä eroja mainitaan oppaassa. Ominaisuudet Interaktiivisessa laajakuvanäytössä on seuraavia ominaisuuksia: Ominaisuus Kosketuksen tuki Kirjoitus- ja piirrustustuki Äänen tuki Kuvaus Voit tehdä interaktiivisella laajakuvanäytöllä kaikkea, minkä voit tehdä tietokoneella avata ja sulkea sovelluksia, tavata muita, luoda uusia asiakirjoja tai muokata aiemmin luotuja, vierailla verkkosivustoilla, toistaa ja muokata videoita, jne. helposti koskettamalla laajakuvanäytön pintaa. Voit käyttääsovelluksissa erilaisia eleitä, esimerkiksi panorointia, skaalausta, pyöritystä ja lähentämistä ja loitontamista. Interaktiivinen laajakuvanäyttö tukee neljää samanaikaista kosketusta ja mahdollistaa neljän käyttäjän samanaikaisen vuorovaikutuksen interaktiivisella taululla. Voit myös kirjoittaa mille tahansa sovellukselle digitaalisella musteella käyttämällä yhtä mukana tulevista kynistä, ja sitten pyyhkiä digitaalisen musteen pois pyyhkimellä tai kämmenelläsi. Sinä ja toinen kirjoittaja voitte kirjoittaa tai piirtää digitaalisella musteella näytölle samanaikaisesti. Kynän tunnusominaisuus mahdollistaa erialaisen musteen ulkonäön kohdistamisen kullekin kynälle. Interaktiivinen laajakuvanäyttö sisältää kaksi integroitua kaiutinta, joilla liitettyjen tulolähteiden ääntä voi toistaa. 2

11 LUKU 1 TERVETULOA Komponentit Interaktiivisessa laajakuvanäytössä on seuraavat osat: Nro Nimi Lisätietoja Kuvitettu 1 Ruutu Sivu 3 2 Kamerat ja heijastava nauhakanava Sivu 3 3 Etuosan ohjauspaneeli Sivu 4 4 Kynä ja pyyhekumi (X 2) Sivu 5 Ei kuvassa 5 Kaiuttimet Sivu 5 6 Liitinpaneeli Sivu 11 7 Valikon ohjauspaneeli Sivu 29 Näyttö Näytön tekniset tiedot vaihtelevat mallikohtaisesti: Mallit Halkaisija Leveys Korkeus Kuvasuhde SPNL /2" (138,4 cm) 47 5/8" (121 cm) 26 3/4" (68 cm) 16:9 SPNL ,9 cm 142,8 cm 80,4 cm 16:9 Lisätietoja näytön puhdistamisesta, katso Näytön puhdistaminen sivulla 19. Kamerat ja heijastava nauha Näytön kulmissa on kamerat, jotka seuraavat sormen ja kynä sijainteja näytöllä. Näyttöä reunustaa kanava, jossa on heijastava nauha. 3

12 LUKU 1 TERVETULOA Lisätietoja kameraikkunoiden ja heijastavan nauhan puhdistamisesta, katso Näytön puhdistaminen sivulla 19. HUOMIO Pidä heijastava nauha kuivana. Älä irrota tai vahingoita heijastavaa nauhaa. TÄRKEÄÄ Älä kiinnitä esineitä, esimerkiksi tarralappuja, näyttöön, koska ne häiritsevät kameroita. Älä aseta kanavaan mitään, koska se häiritsee kameroita. Etuosan säätöpaneeli Etuohjauspaneelissa on valmiustilan, tulon valinnan, mykistyksen ja äänenvoimakkuuden säädön ohjauspainikkeet. Nro Nimi 1 Valmiustilan painike 2 Tulon valintapainike 3 Mykistys-painike 4 Äänenvoimakkuuden laskeminen 5 Äänenvoimakkuuden nostaminen TÄRKEÄÄ Jos etuohjauspaneelin päällä on kalvo, irrota se ennen etuohjauspaneelin käyttämistä. Normaalissa käytössä kaikki painikkeet ovat valkoisia. Valmiustilapainike toimii myös tilavalaisimena: Tilavalaisin Interaktiivisen laajakuvanäytön tila Vianetsintä Pois käytöstä Ei vastaanottavaa virtaa Varmista, että interaktiivisen laajakuvanäytön virtajohto on kytketty pistorasiaan (katso sivu 12. Napsauta virtakytkin ON-asentoon (i) (katso sivu 13). Tasainen oranssi DPMS-tila (virran hallinta) Paina Valmiustilapainiketta poistuaksesi DPMS -tilasta. 4

13 LUKU 1 TERVETULOA Tilavalaisin Hitaasti vilkkuva oranssi Vilkkuva oranssi Hitaasti vilkkuva valkoinen Tasainen valkoinen Interaktiivisen laajakuvanäytön tila Valmiustila Ei USB-yhteyttä kytketystä tietokoneesta SMART Board -palvelu ei ole käynnissä kytketyllä tietokoneella. Normaali käyttö Vianetsintä Paina Valmiustilapainiketta poistuaksesi Valmiustilasta. Tarkista liitännät (katso sivu 12). Varmista, että SMART -tuoteohjaimet on asennettu ja SMART Board -palvelu on käynnissä. [N/A] Kynät ja kumit Interaktiivisen laajakuvanäytön mukana toimitetaan kaksi kynää ja pyyhkimet. Interaktiivisen laajakuvanäytön alareunassa on magneettipidikkeet kynille. Kynän irrottaminen pidikkeestä aktivoi sen ja voit piirtää digitaalisella musteella tai pyyhkiä sen pois. HUOMIO Kun palautat kynän magneettiseen pidikkeeseen, varmista että se on keskitetty pidikkeeseen, jotta estetään sen putoaminen ja mahdollinen vahingoittuminen. Kaiuttimet Interaktiivinen laajakuvanäyttö sisältää kaksi integroitua 10 W:n sivukaiutinta. Voit liittää halutessasi ulkoiset kaiuttimet (katso Ulkoisten kaiuttimien liittäminen sivulla 12). Tietoja SMART-ohjelmistosta Voit asentaa seuraavan SMART-ohjelmiston interaktiiviseen laajakuvanäyttöön liitettyihin tietokoneisiin, jotta voit täysin käyttää interaktiivisen laajakuvanäytön ominaisuuksia: Ohjelmisto SMART -tuoteohjaimet SMART Ink Kuvaus SMART-tuoteohjaimien avulla liitetyt tietokoneet havaitsevat tulon interaktiivisesta laajakuvanäytöstä. SMART Ink-sovelluksella voi kirjoittaa ja piirtää digitaalisella musteella avoimiin sovelluksiin, tiedostoihin, kansioihin, sivustoihin ja muihin tietokoneen avoinna oleviin ikkunoihin. Kun kirjoitat tietokoneen avoimien ikkunoiden ulkopuolelle, SMART Ink Note tulee näkyviin ja voit kirjoittaa muistilapulle. Kun avaat sovelluksen, jossa on omat mustetyökalut, voit kytkeä SMART Ink-sovelluksen käytöstä ja käyttää sitten sovelluksen mustetyökaluja sisältöön kirjoittamisessa. 5

14 LUKU 1 TERVETULOA Ohjelmisto Yhteistoiminnallinen SMART Notebook - oppimisohjelmisto Kuvaus SMART Notebook -ohjelmistolla voit käyttää interaktiivista laajakuvanäyttöä luokassa. Järjestelmänvalvojan resurssit Järjestelmänvalvojille on tarjolla tämän oppaan lisäksi muita resursseja. Koulutus SMART -koulutussivusto (smarttech.com/training) sisältää kattavan kirjaston koulutusresursseja, joita voit käyttää apuna tehdessäsi interaktiivisen laajakuvanäytön asetuksia tai sen käytön aloittamisessa. Tukikeskus ja tietopankki Tukikeskus (smarttech.com/support) sisältää asiakirjakirjaston, joka sisältää tämän oppaan ja tietopankin, jota voit käyttää apuna vianmäärityksessä. Muiden resurssit SMART tarjoaa resursseja päätöksentekijöille, asentajille ja käyttäjille sekä järjestelmänvalvojille. Päätöksentekijöiden resurssit Päätöksentekijät voivat katsoa interaktiivisten laajakuvanäyttöjen tarkkoja tietoja teknisistä määrityksistä. Interaktiivinen laajakuvanäyttö Interaktiivinen SMART Board laajakuvanäyttö Interaktiivinen SMART Board laajakuvanäyttö Tekniset tiedot smarttech.com/kb/ smarttech.com/kb/ Resurssit asentajille Asentajat voivat lukea interaktiivisen laajakuvanäytön mukana tulevat asennusohjeet asennuksen yhteydessä. Jos asentajat ovat kadottaneet nämä ohjeet, he voivat ladata PDFversion osoitteesta smarttech.com/kb/ Resurssit käyttäjille Käyttäjät voivat katsoa SMART Notebook -ohjelmistosta apua ohjelmiston käyttämisestä interaktiivisen laajakuvanäytön kanssa. Käyttäjät voivat avata ohjeen valitsemalla Ohje > Sisältö SMART Notebook -ohjelmiston ikkunassa. 6

15 Luku 2 Interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnitys Ennen interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnittämistä 7 Sijainnin valitseminen 8 Korkeuden valitseminen 9 Jotta voit kiinnittää interaktiivisen laajakuvanäytön seinälle, tarvitset tehtävään ammattilaisasentajat. Luku on tarkoitettu vain asentajille. Asentajien tulee lukea tämä luku sekä interaktiivisen laajakuvanäytön mukana tulevat asennusohjeet, ennen kuin he kiinnittävät interaktiivisen laajakuvanäytön. VAROITUS Interaktiivisen laajakuvanäytön väärä kiinnitys saattaa aiheuttaa loukkaantumisia tai tuotteen vaurioitumisen. Ennen interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnittämistä Tee seuraavat toimet ennen interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnittämistä: Tarkista interaktiivisen laajakuvanäytön ympäristövaatimukset (katso Päätöksentekijöiden resurssit sivulla 6). Tallenna laitteen kaikki alkuperäiset pakkaukset, jotta voit käyttää niitä interaktiivisen laajakuvanäytön kuljettamiseen. Jos alkuperäistä pakkausta ei enää ole, osta samanlainen pakkaus suoraan valtuutetulta SMART -jälleenmyyjältä ( smarttech.com/where). Tarkista paikalliset rakennusmääräykset ja varmista, että seinä kestää interaktiivisen laajakuvanäytön ja kiinnitysvälineiden painon. Malli SPNL-6055 SPNL-6065 Paino 104 lb. (47,4 kg) 61,4 kg 170,10 g (61,4 kg) 7

16 LUKU 2 INTERAKTIIVISEN LAAJAKUVANÄYTÖN KIINNITYS Käytä tavallista 400 mm 400 mm VESA-kiinnityslevyä (ei sisälly toimitukseen) interaktiivisen laajakuvanäytön seinäkiinnitykseen. Kiinnitä seinäkiinnitys M8-ruuveilla. Ruuvin pituus Kiristysmomentti 20 mm + x mm < M8 < 45 mm + x mm jossa x on seinäkiinnikkeen ja aluslevyn kokonaispaksuus yhteensä 97,36 177,01 tuumaa-paunaa (11-20 N m) HUOMIO Älä kiristä ruuveja liikaa. HUOMAUTUS SMART suosittelee käyttämään normaaleissa asennuksissa, joissa seinäkiinnittimen ja aluslevyn paksuus yhteensä on alle 7 mm, käyttämään M8 30 mm kiinnitysruuveja. Koska liitännät eivät ehkä ole helposti käytettävissä asentajien kiinnitettyä interaktiivisen laajakuvanäytön, harkitse virtajohdon, tietokonekaapeleiden ja muiden laitteiden liitäntäkaapeleiden liittämistä interaktiivisen laajakuvanäytön ollessa vielä pakkauksessaan (katso Virran ja laitteiden liittäminen sivulla 11). Ennen kuin kytket interaktiivisen paneelin päälle ensimmäisen kerran, puhdista kameraikkunat ja heijastinnauha kohdan Kameraikkunoiden ja heijastavan nauhan puhdistaminen sivulla 19. Sijainnin valitseminen Tee seuraavat toimet valitessasi interaktiivisen laajakuvanäytön asennuspaikkaa: Älä asenna interaktiivista laajakuvanäyttöä kohtaan, jossa ovi tai portti saattaa iskeytyä siihen. Älä asenna interaktiivista laajakuvanäyttöä paikkaan, jossa siihen kohdistuu voimakasta tärinää tai joka on pölyinen. Valitse sijaintipaikka, joka on etäällä valonlähteistä kuten ikkunoista tai voimakkaista kattovalaisimista. IR-valaistus voi aiheuttaa ongelmia kameroiden kanssa ja johtaa tahattomiin tai menetettyihin kosketuksiin. Älä asenna interaktiivista laajakuvanäyttöä rakennuksen päävirransyötön lähelle. Varmista riittävä tuuletus tai järjestä ilmastointi interaktiivisen laajakuvanäytön ympäristöön, jotta lämpö pääsee virtaamaan pois laitteesta ja kiinnitysvälineestä. Jos kiinnität interaktiivisen laajakuvanäytön syvennykseen, jätä vähintään 10 cm vapaata tilaa interaktiivisen laajakuvanäytön ja seinäsyvennyksen seinien väliin, jotta mahdollistetaan tuuletus ja jäähdytys. 8

17 LUKU 2 INTERAKTIIVISEN LAAJAKUVANÄYTÖN KIINNITYS Korkeuden valitseminen Ota huomioon käyttäjäyhteisön pituudet, kun valitset interaktiivisen taulun asennuskorkeuden. 9

18

19 Luku 3 Virran ja laitteiden liittäminen Liitinpaneelit 11 Liitosvirta 12 Huonetietokoneen liittäminen 12 Ulkoisten kaiuttimien liittäminen 12 Tämä luku sisältää tiedot interaktiivisen laajakuvanäytön liittämisestä verkkovirtaan, tietokoneisiin ja muihin laitteisiin. Liitinpaneelit Seuraava kaavakuva ja taulukko esittävät interaktiivisen laajakuvanäytön liittimet: Nro liitin Liitäntä laitteeseen Huomautukset (jos on) 1 RS-232 Huoneen ohjausjärjestelmä Katso sivu USB Micro-B [N/A] Tämä liitin on palveluportti. 3 Stereo 3,5 mm Ulkoiset kaiuttimet Katso sivu USB B-tyyppi Huonetietokone (tiedot) Katso sivu HDMI Huonetietokone (video) HDMI-kaapelin tulee olla HDMI vaatimusten mukainen, eikä se saa olla pidempi kuin 16' 5" (5 m). Lisätietoja alla. 11

20 LUKU 3 VIRRAN JA LAITTEIDEN LIITTÄMINEN Liitosvirta Liitä mukana toimitettu virtajohto interaktiivisen laajakuvanäytön virtaliitännästä pistorasiaan. HUOMAUTUS Katso interaktiivisen laajakuvanäytön teknisistä tiedoista tehovaatimukset ja virrankulutustiedot (katso Päätöksentekijöiden resurssit sivulla 6). Huonetietokoneen liittäminen Liitä huonetietokone USB- ja HDMI-kaapeleilla asianmukaisiin liittimiin interaktiivisissa laajakuvanäytöissä. HUOMAUTUKSET Interaktiivista laajakuvanäyttöä voi käyttää enintään kahdella USB-XT-laajentimella. Jos käytetään CAT 5 USB-laajenninta, CAT 5 -kaapelin enimmäispituus on 16 m. Paina Tulon valinta -painiketta etuohjauspaneelissa, kunnes tulolähde on HDMI. Ulkoisten kaiuttimien liittäminen Interaktiivinen laajakuvanäyttö sisältää kaksi 10 W:n kaiutinta näytön alapuolella. Voit kuitenkin liittää ulkoiset aktiiviset kaiuttimet käyttämällä 3,5 mm -stereoliitintä. 12

21 Luku 4 Interaktiivisen laajakuvapaneelin ja huonetietokoneen asetukset Interaktiivisen laajakuvanäytön ja huonetietokoneen ensimmäinen käynnistäminen 13 SMART-ohjelmiston asennus 14 Ohjatun yhdistämistoiminnon suorittaminen 14 Tässä luvussa kuvataan miten interaktiivisen laajakuvanäytön ja huonetietokoneen liitännät tehdään, kun olet kiinnittänyt interaktiivisen laajakuvanäytön ja tehnyt virta- ja laiteliitännät. Interaktiivisen laajakuvanäytön ja huonetietokoneen ensimmäinen käynnistäminen Kun olet liittänyt huonetietokoneen interaktiiviseen laajakuvanäyttöön (katso Huonetietokoneen liittäminen sivulla 12 ) ja kiinnittänyt interaktiivisen laajakuvanäytön (katso Interaktiivisen laajakuvanäytön kiinnitys sivulla 7, voit kytkeä molemmat laitteet päälle. Interaktiivisen laajakuvapaneelin ja huonetietokoneen ensimmäinen käynnistyskerta 1. Käynnistä huonetietokone. 2. Käynnistä interaktiivinen laajakuvanäyttö sipaisemalla virtakytkintä verkkovirtaliitännän vieressä ON-asentoon. 3. Paina Valmiustila -painiketta etuohjauspaneelissa. 13

22 LUKU 4 INTERAKTIIVISEN LAAJAKUVAPANEELIN JA HUONETIETOKONEEN ASETUKSET SMART-ohjelmiston asennus Jotta voit käyttää interaktiivisen laajakuvanäytön kaikkia ominaisuuksia, huonetietokoneeseen on ladattava ja asennettava SMART-ohjelmisto. Ostaessasi interaktiivisen laajakuvanäytön saat SMART Notebook -ohjelmistolisenssin ja yhden vuoden SMART Notebook Advantage -ohjelmiston huoltosuunnitelmatilauksen. Katso lisätietoja kohdasta smarttech.com/notebook. VIHJE Voit asentaa SMART Notebook -ohjelmiston myös interaktiivisen laajakuvanäytön mukana tulleelta DVD-levyltä. SMART-ohjelmiston lataus ja asennus 1. Avaa osoite smarttech.com/downloads. 2. Selaa osaan SMART Notebook. 3. Napsauta Valitse versio, ja valitse sitten uusin versio. 4. Napsauta Lataa. 5. Tallenna asennusohjelma tilapäiseen sijaintiin noudattamalla näytön ohjeita. 6. Kaksoisnapsauttaa asennusohjelmaa. 7. Asenna SMART-ohjelmisto noudattamalla näytön ohjeita. Ohjatun yhdistämistoiminnon suorittaminen Kun olet kytkenyt interaktiivisen laajakuvanäytön ja huonetietokoneen päälle ensimmäisen kerran ja asennat SMART-ohjelmiston, suorita ohjattu yhdistämistoiminto interaktiivisen laajakuvanäytön suuntaamiseksi. Ohjatun yhdistämistoiminnon suorittaminen 1. Käytä ohjattua SMART -yhteystoimintoa avaamalla SMART -asetukset (katso SMART - asetusten avaaminen sivulla 16). 2. Paina Ohjattu yhdistämistoiminto. Näkyviin tulee Ohjattu SMART-yhdistämistoiminto. 3. Valitse interaktiivinen laajakuvanäyttö yhdistettyjen interaktiivisten SMART -tuotteiden luettelosta, ja paina sitten Seuraava. 4. Valitse Laitteen asetukset tehdään ensimmäistä kertaa, ja paina sitten Seuraava. 5. Noudata näytön ohjeita suunnataksesi interaktiivisen laajakuvanäytön ensimmäisen kerran. 14

23 Luku 5 Interaktiivisen laajakuvanäytön huolto Interaktiivisen laajakuvanäytön nollaaminen 15 Interaktiivisen laajakuvanäytön ohjelmiston ja laiteohjelmiston kunnossapito 16 SMART -asetusten avaaminen 16 Laiteohjelman päivitys 16 Päivitetään ohjelmistoa 16 Interaktiivisen laajakuvanäytön suuntaus 17 Interaktiivisen laajakuvanäytön kalibrointi 17 Interaktiivisen laajakuvanäytön laitteiston kunnossapito 18 Interaktiivisen laajakuvanäytön asennuksen tarkastaminen 19 Näytön puhdistaminen 19 Kameraikkunoiden ja heijastavan nauhan puhdistaminen 19 Tuuletuksen ylläpitäminen 20 Tiivistymisen estäminen 20 Kynien ylläpito 21 Interaktiivisen laajakuvanäytön kuljettaminen ja irrottaminen 21 Interaktiivisen laajakuvanäytön irrottaminen 21 Interaktiivisen laajakuvanäytön kuljettaminen 22 Tässä luvussa kuvataan, miten interaktiivisen laajakuvanäytön yleiset huoltotoimet suoritetaan. Interaktiivisen laajakuvanäytön nollaaminen Voit nollata interaktiivisen laajakuvanäytön etuosan ohjauspaneelista. Interaktiivisen litteän näytön tehdasasetusten palauttaminen 1. Paina Valmiustila -painiketta etuohjauspaneelissa. Näytölle ilmestyy viesti, joka kehottaa joko painamaan painiketta uudelleen Valmiustilassa tai palauttaa interaktiivinen laajakuvanäyttö pitämällä painiketta painettuna. 2. Pidä painettuna Valmiustila -painiketta, kunnes näyttö muuttuu mustaksi. Interaktiivinen laajakuvanäyttö nollautuu ja tietokoneen sisäänkirjautumisnäyttö tai työpöytä tulee näkyviin interaktiivisessa laajakuvanäytössä. 15

24 LUKU 5 INTERAKTIIVISEN LAAJAKUVANÄYTÖN HUOLTO Interaktiivisen laajakuvanäytön ohjelmiston ja laiteohjelmiston kunnossapito Tässä luvussa kuvataan, miten interaktiivisen laajakuvanäytön ohjelmiston ja laiteohjelmiston yleiset huoltotoimet suoritetaan. SMART -asetusten avaaminen Useat tämän oppaan huolto- ja vianmääritystoimenpiteet vaativat SMART-asetusten avaamista. SMART -asetusten avaaminen Windows 7 -käyttöjärjestelmässä Valitse Käynnistä > Kaikki ohjelmat >SMART Technologies > SMART Tools > SMART Settings. SMART-asetukset tulee näkyviin. SMART -asetusten avaaminen Windows 8 -käyttöjärjestelmässä 1. Avaa Sovellukset -näyttö. 2. Paina SMART Settings. SMART-asetukset tulee näkyviin. SMART -asetusten avaaminen Mac OS -käyttöjärjestelmäohjelmistossa 1. Paina SMART Board -kuvaketta Mac-valikkopalkissa. 2. Paina SMART Settings. SMART-asetukset tulee näkyviin. Laiteohjelman päivitys Interaktiivisen laajakuvanäytön suorittimessa on laiteohjelmisto. Voit päivittää laiteohjelman. Katso lisätietoja osasta Interaktiivisen SMART Board laajakuvanäytön laiteohjelman päivittäminen (knowledgebase.force.com/?q= ). Päivitetään ohjelmistoa SMART Product Update (SPU) (SMART-tuotepäivitys) sisältyy interaktiiviseen laajakuvanäyttöön asentamaasi SMART-ohjelmistoon (katso SMART-ohjelmiston asennus sivulla 14). SPU tarkistaa säännöllisesti SMART-ohjelmistopäivitykset SMART-sivustolta. Voit määrittää SMART-tuotepäivityksen pyytämään käyttäjiä asentamaan päivitykset tai asentamaan päivityksen automaattisesti. 16

25 LUKU 5 INTERAKTIIVISEN LAAJAKUVANÄYTÖN HUOLTO HUOMAUTUS Jollet ole asentanut SMART-tuotepäivitystä, voit ladata SMART-ohjelmistopäivitykset osoitteesta smarttech.com/downloads. Interaktiivisen laajakuvanäytön suuntaus Kun kosketuksen sijainti tulkitaan väärin (osoitin on todellisesta kosketuksesta kauempana), suuntaa interaktiivinen laajakuvanäyttö. HUOMAUTUS Voit suunnata interaktiivisen laajakuvanäytön sormella ja näytön omalla kynällä. Interaktiivisen laajakuvanäytön suuntaus 1. Avaa SMART-asetukset (katso SMART -asetusten avaaminen edellisellä sivulla. 2. Paina Suuntaa. 3. Paina punaisia kohteita sitä mukaa, kun ne tulevat näkyviin. Paina sormella tai kynänkärjellä kunkin kohteen keskustaa, ja nosta sitten kynä tai sormi. Kun nostat kynän tai sormen, kohde siirtyy seuraavaan suuntauspisteeseen. TÄRKEÄÄ Pidä kynää kohtisuoraan näyttöä kohti. 4. Jatka kunnes olet painanut kaikkia kohteita. Suuntausikkuna sulkeutuu. 5. Jollei epätarkka kosketus korjaudu tällä, kalibroi interaktiivinen laajakuvanäyttö (katso Interaktiivisen laajakuvanäytön kalibrointi alla). Interaktiivisen laajakuvanäytön kalibrointi Interaktiivisen laajakuvanäytön kulmissa olevat digitaalikamerat voivat seurata kynien, pyyhkimen ja sormesi sijaintia interaktiivisella pinnalla ja sitten lähettää tiedon SMARTohjelmistoon, joka tulkitsee tiedon hiiren napsautuksina, digitaalisena musteena tai musteen pyyhkimisenä vastaavassa kohdassa. Kalibrointi määrittää kameroiden sijainnin ja kulmat täsmällisesti, jotta kosketusten sijainti interaktiivisella laajakuvanäytöllä tunnistetaan täsmällisesti. TÄRKEÄÄ Jos interaktiivisen kalibroinnin aikana näkyviin tulee virheviesti, ota yhteyttä SMART -tukeen (smarttech.com/contactsupport). 17

26 LUKU 5 INTERAKTIIVISEN LAAJAKUVANÄYTÖN HUOLTO Interaktiivisen laajakuvanäytön kalibroiminen 1. Avaa SMART -asetukset (katso SMART -asetusten avaaminen sivulla 16). 2. Paina SMART-laiteohjelma-asetukset. 3. Jos useampi kuin yksi SMART-tuote on liitetty, valitse interaktiivinen laajakuvanäyttö. 4. Valitse Lisäasetukset pudotusvalikosta. 5. Paina Kalibroi. Kalibrointinäyttö avautuu. Tämä voi kestää hetken. 6. Aseta punaista kohdetta interaktiivisen laajakuvanäytön kynällä kärjellä. Paina kynän kärjellä kohteen keskustaa kunnes kohde muuttuu vihreäksi, ja nosta sitten kynä. Kohde siirtyy seuraavaan paikkaan. HUOMAUTUS Voit kalibroida kohteen uudelleen painamalla näppäimistössä VASEN NUOLI - näppäintä. 7. Jatka kohteiden painamista kunnes näkyviin tulee toinen kalibrointinäyttö ja ristikko. Näkyviin tulee hetkeksi esimerkki miten näytön päällä piirretään, jotta interaktiivinen pinta saadaan kalibroitua. 8. Piirrä kynällä spiraali vaakasuunnassa ristikon poikki. Piirtäessäsi muste on sinistä. Kun ruutu on valmis, ruudun väri muuttuu vihreäksi. 9. Kun kaikki ruudit ovat vihreitä, näkyviin tulee edistymispalkki. Kun edistymispalkki on täysi, interaktiivisessa laajakuvanäytössä näkyy viesti Kalibrointi onnistui. 10. Suuntaa interaktiivinen laajakuvanäyttö (katso Interaktiivisen laajakuvanäytön suuntaus edellisellä sivulla). Interaktiivisen laajakuvanäytön laitteiston kunnossapito Jos interaktiivisen laajakuvanäytön laitteiston huolto suoritetaan oikein, näytöllä on paljon käyttövuosia. 18

SMART Board 8000i-G4 -sarja

SMART Board 8000i-G4 -sarja SMART Board 8000i-G4 -sarja Interaktiiviset laajakuvanäytöt Asetus- ja huolto-opas Mallit 8070i-G4-SMP ja 8084i-G4-SMP Tuotteen rekisteröinti Jos rekisteröit SMART-tuotteen, ilmoitamme sinulle uusista

Lisätiedot

LightRaise. interaktiiviset projektorit

LightRaise. interaktiiviset projektorit LightRaise interaktiiviset projektorit Käyttöopas Mallit SLR60wi, SLR60wi2 ja SLR60wi2-SMP Skannaa seuraava QR-koodi, kun haluat lukea oppaan älypuhelimella tai muulla mobiililaitteella tai avaa sivusto:

Lisätiedot

LCD TV-näyttö Käyttöopas

LCD TV-näyttö Käyttöopas SyncMaster P2470HD / P2770HD LCD TV-näyttö Käyttöopas Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella ja teknisiä tietoja voidaan laitteen toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc Käyttöopas w2228h w2448h/hc w2558hc HP:n tuotteita ja palveluja koskevat ainoat takuut on ilmoitettu kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa takuuilmoituksissa. Mikään tässä mainittu

Lisätiedot

Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye

Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Käyttöopas Tobii C-Series C8 C12 C15 CEye Celebrating Communication Sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Katso Tobiin sivustolta osoitteesta www.tobii.com, onko tästä oppaasta päivitettyä

Lisätiedot

Käyttöopas. 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v

Käyttöopas. 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v Käyttöopas 1859m 2009m/v/f 2159m/v 2309m/v Kaikki HP-tuotteita ja -palveluja koskevat takuut on esitetty tuote- ja palvelukohtaisesti toimitettavassa takuuilmoituksessa. Mitän tämän oppaan sisällöstä ei

Lisätiedot

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas

PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas PJD5151/PJD5153/PJD5155/ PJD5250/PJD5253/PJD5255/ PJD5555w_Tiger DLP Projektori Käyttöopas Mallinumero: VS15871/VS15872/VS15873/ VS15874/VS14115/VS15875/ VS15876 Kiitos, kun valitsit ViewSonicin Yli 25

Lisätiedot

BL-sarja LCD-näyttö Käyttöohje

BL-sarja LCD-näyttö Käyttöohje BL-sarja LCD-näyttö Käyttöohje Copyright Copyright 2014 BenQ Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää millekään

Lisätiedot

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL4418H/12 PFL4418K/12 PFL4418T/60 PFL45x8H/12 PFL45x8K/12 PFL45x8T/12 PFL45x8T/60 PFL45x8M/08 FI Käyttöopas Sisällys 1 Tärkeää 3 Turvallisuus

Lisätiedot

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi

Sisältö. Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2. Liitteet...54. Asennus...12. Käyttäjän ohjaimet...23. Suomi Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Turvallisuustietoja...2 Varotoimet...3 Silmiin liittyvät turvallisuusvaroitukset.6 Esittely...7 Pakkauksen sisältö...7 Tuotekuvaus...8 Pääyksikkö... 8 Näppäimistö...

Lisätiedot

www.philips.com/welcome

www.philips.com/welcome Register your product and get support at www.philips.com/welcome PFL42x8 PFL32x8 FI Käyttöopas Sisällys 1 Tärkeää 3 Turvallisuus 3 Hoitaminen 4 Legal 5 Kestävyys 7 Ohje ja tuki 9 2 Television käyttäminen

Lisätiedot

A K S N E V S K S R O N I M O U S

A K S N E V S K S R O N I M O U S LC-22LE250E SUOMI NORSK SVENSKA LCD FÄRG-TV LCD FARGE TV LCDVÄRI-TV BRUKSANVISNING BRUKERVEILEDNING KÄYTTÖOHJE Sisältö Ominaisuudet... 52 Arvoisa SHARP-asiakas... 52 Esittely... 52 Tärkeitä turvallisuusohjeita...

Lisätiedot

Internet-portaali... 20 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 7. Netflix... 20 Kytke virta... 7

Internet-portaali... 20 TV:n ohjauspainikkeet ja sen käyttö... 7. Netflix... 20 Kytke virta... 7 Sisältö TV - Toiminnot... 2 Yhteyden muodostaminen mobiililaitteeseen Wi- Arvoisa SHARP-asiakas... 3 Fi -yhteyden kautta... 19 Tärkeitä turvallisuusohjeita... 3 MIRACASTIN käyttö... 19 Ympäristötietoa...

Lisätiedot

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

DisplayPort on Video Electronics Standards Associationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Tekijänoikeudet Tämä julkaisu, mukaan lukien kaikki valokuvat, kuvitus ja ohjelmisto, on suojattu kansainvälisillä tekijänoikeuslaeilla. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta tai mitään sen sisältämää

Lisätiedot

Projektori L50W. Käyttöopas. Mallinumero NP-L50W

Projektori L50W. Käyttöopas. Mallinumero NP-L50W Projektori L50W Käyttöopas Mallinumero NP-L50W 2. versio marraskuu 2011 DLP ja BrilliantColor ovat Texas Instrumentin tavaramerkkejä. IBM on tavaramerkki tai International Business Machines yrityksen rekisteröity

Lisätiedot

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Tekijänoikeudet ja käyttöoikeus Copyright 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Näiden ohjeiden tiedot voivat muuttua ilmoituksetta. Tämän julkaisun tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...6

Lisätiedot

Käyttöopas. Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet "Heijastusasetukset" ennen projektorin käyttöä.

Käyttöopas. Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet Heijastusasetukset ennen projektorin käyttöä. Käyttöopas Varmistaaksesi turvallisen käytön varmista, että luet "Heijastusasetukset" ennen projektorin käyttöä. Sisältö Sisältö...1 Käyttöhuomautus...2 Varotoimet...2 Tämän laitteen turvatarrat...6 Säädös-

Lisätiedot

LED-TV-monitori (MFM TV) Käyttöopas

LED-TV-monitori (MFM TV) Käyttöopas TA350 TA550 LED-TV-monitori (MFM TV) Käyttöopas Kiitos, että hankit Samsungin valmistaman tuotteen. Saat enemmän palveluita käyttöösi rekisteröimällä tuotteesi osoitteessa www.samsung.com/register Tämän

Lisätiedot

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia

Tavaramerkit Vastuuvapauslauseke Huomautuksia Käyttöopas R02 (WEU) Tavaramerkit Kaikki merkit ja tuotteiden nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Vastuuvapauslauseke Tietoja ja asiakirjoja voidaan muuttaa ilman

Lisätiedot

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U

Projektori PH1000U. Käyttöopas. Mallinumero NP-PH1000U Projektori PH1000U Käyttöopas Mallinumero NP-PH1000U Ver. 6 3/15 DLP on Texas Instrumentsin tavaramerkki. Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Projektori P502HL/P502WL. Käyttöopas. Mallinro NP-P502HL, NP-P502WL

Projektori P502HL/P502WL. Käyttöopas. Mallinro NP-P502HL, NP-P502WL Projektori P502HL/P502WL Käyttöopas Mallinro NP-P502HL, NP-P502WL Ver. 1 6/15 Apple, Mac, Mac OS, MacBook ja imac ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. App Store

Lisätiedot

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8500 DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8500 DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. : VS13645

Lisätiedot

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente

ViewSonic. Pro8450w DLP Projector. - User Guide. - Guide de l utilisateur. - Bedienungsanleitung. - Guía del usuario. - Guida dell utente ViewSonic Pro8450w DLP Projector - User Guide - Guide de l utilisateur - Bedienungsanleitung - Guía del usuario - Guida dell utente - Guia do usuário - Användarhandbok - Käyttöopas - - - - Model No. :

Lisätiedot

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W

M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Kannettava projektori M350X/M300X/M260X/M230X/ M300W/M260W Käyttöopas Malleja M350X ja M230X ei myydä Pohjois-Amerikassa. Mallinumero NP-M350X, NP-M300X, NP-M260X, NP-M230X, NP-M300W, NP-M260W 1. painos,

Lisätiedot

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W

Kannettava projektori P420X/P350X/P350W. Käyttöopas. Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W Kannettava projektori P420X/P350X/P350W Käyttöopas Mallinumero NP-P420X, NP-P350X, NP-P350W 2. painos, tammikuu 2011 Macintosh, Mac OS X ja PowerBook ovat Apple Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröimiä

Lisätiedot

XL2420T / XL2420TX XL2720T Käyttöohje

XL2420T / XL2420TX XL2720T Käyttöohje XL2420T / XL2420TX XL2720T Käyttöohje Copyright Copyright 2013 BenQ Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään tämän julkaisun osaa ei saa kopioida, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai kääntää

Lisätiedot

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten.

Käyttöopas. Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Käyttöopas Lue tämä opas ennen skannerin käyttämistä. Kun olet lukenut oppaan, säilytä se myöhempää käyttöä varten. Sisällys Sisällys...2 Luku 1 Johdanto...4 Lisää tästä oppaasta...4 Skannerin ominaisuudet...5

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP LC-46LE631E http://fi.yourpdfguides.com/dref/4177443

Käyttöoppaasi. SHARP LC-46LE631E http://fi.yourpdfguides.com/dref/4177443 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

INSPIRON ASENNUSOHJE

INSPIRON ASENNUSOHJE INSPIRON ASENNUSOHJE Malli PP19S Huomautukset, varoitukset ja vaarat HUOMAUTUS: Huomautukset ovat tärkeitä tietoja, joiden avulla voit käyttää tietokonetta entistä paremmin. VAROITUS: Varoitukset ovat

Lisätiedot