Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 ESIMERKKIKOE 2 Jokaiseen kysymykseen sisältyy tekstiosa ja neljä väitettä. Tehtäväsi on ilmoittaa, mikä näistä väitteistä on parhaiten johdettavissa tekstistä. Huom.: Väite voi olla kokonaan tai osittain ristiriidassa tekstiosan kanssa. Joskus väite sinänsä on oikea, mutta se ei ole jolidettavissa kyseisestä tekstiosasta. Vastauksessasi sinun on otettava huomioon ainoastaan tekstiosaan sisältyvät tiedot. Vastaukseksi voit antaa vain yhden vaihtoehdoista. 1. Erään markkinatutkimustoimiston laatiman tuoreen arvion mukaan toimistotyöntekijät käyttävät yhä enemmän aikaa sähköpostinsa käsittelyyn. Keskivertotyöntekijä käyttää lähes 50 minuuttia päivässä sähköpostiinsa vastaamiseen a. Jokainen työntekijä käyttää 50 minuuttia päivässä sähköpostinsa parissa. b. Tutkimus on osoittanut, että sähköpostin käsittelyyn käytetään yhä enemmän aikaa. c. Keskivertotyöntekijä käyttää päivässä 50 minuuttia saapuneisiin sähköposteihin vastaamiseen tai uusien sähköpostien kirjoittamiseen. d. Tuore marklcinatutkimus on osoittanut todeksi sen epäilyksen, että keskivertotyöntekijä käyttää liian paljon aikaa sähköpostiinsa vastaamiseen. 2. Neljännes kaikista toimistotyöntekijöistä käyttää joka päivä yli tunnin sähköpostin parissa; tämä ilmenee henkilöstön keskuudessa äskettäin tehdystä markkinatutkimuksesta. 30 prosenttia sähköpostin parissa käytettävästä ajasta kuluu tarpeettomiin viesteihin. Tutkijat totesivat, että vain neljäsosa sähköposteista edellyttää välitöntä vastausta. a. Yli kolmasosa sähköpostin parissa käytettävästä työajasta kuluu tarpeettomiin viesteihin. b. Vain hyvin pieni osa keskivertotyöntekijälle saapuvista sähköposteista edellyttää välitöntä vastausta. c. Ne työntekijät, joilta kuluu päivässä yli tunti sähköpostin parissa, käyttävät puolet tuosta ajasta turhiin viesteihin. d. Eräs markkinatutkimustoimisto on todennut, että suurin osa keskivertotyöntekijän saamista sähköposteista on tarpeettomia tai ei edellytä välitöntä vastausta. 3. Eräs tutkimuslaitos on äskettäin todennut, että sähköpostin avulla säästetään kustannuksia ja lisätään tuottavuutta. Yhdysvaltalaisten yhtiöiden väitetään säästävän 9000 dollaria vuodessa kutakin sähköpostia käyttävää työntekijää kohden. Koska sähköposti tehostaa työntekoa, kultakin sähköpostin käyttäjältä säästyy vuodessa keskimäärin 326 työtuntia, jotka näin voidaan käyttää muihin työnantajaa hyödyttäviin tehtäviin. a. Yhdysvaltalaiset yhtiöt säästävät paljon työaikaa sähköpostin käyttöönoton ansiosta. Kukin työntekijä säästää 326 työtuntia vuodessa, koska sähköpostitse työskentely on niin paljon tehokkaampaa. b. Yhdysvaltalaisten yhtiöiden työntekijät tekevät enemmän työtä työnantajilleen, koska he säästävät aikaa käyttämällä sähköpostia. c. Jos keskivertoyhtiön työntekijät käyttävät sähköpostia, yhtiö voi säästää tuhansia dollareita vuodessa. d. Yhtiö voi säästää työkustannuksissa sähköpostia käyttämällä, esimerkiksi lyhentämällä työaikaa (326 tuntia vuodessa). 1

2 4. Monet työntekijät saavat päivittäin sähköpostiviestiä. Mitä sellaisella viestimäärällä voi tehdä? Ne on tietysti lajiteltava. Useimmat sähköpostm käyttäjät antavat kaikkien viestien tallentua postilaatikkoonsa. Kaikissa sähköpostijärjestelmissä on lajitteluohjelma, jolla saapuvat viestit voidaan lajitella automaattisesti eri kansioihin. On hyödyllistä ensin karkeasti lajitella saapuneet viestit eri kansioihin, joiden nimikkeinä voi olla esimerkiksi työ, kontaktit, tiedonannot, postituslistat ja arkisto. Työ-kansion sisällä voi sitten laatia luokituksia työtovereita, asiakkaita ja muita yhteyksiä varten a. Kansioiden käyttö saapuvan sähköpostin lajittelussa auttaa hallitsemaan viestien virtaa ja vähentämään niiden määrää. b. Postituslistan laatiminen niistä henkilöistä, joiden kanssa vaihtaa paljon sähköpostia, on hyvä tapa lajitella saapuvat sähköpostit. c. Hyvän lajittelujärjestelmän avulla työntekijä voi jakaa viestinsä, joiden määrä on päivässä, tarpeettomiin ja hyödyllisiin. d. Erään suosituksen mukaan saapuvien sähköpostien lajitteluohjelmaa sovellettaessa kannattaa käyttää pääluokitusta ja tarkempaa alaluokitusta. 5. Eräs saapuvan sähköpostin lajittelulla saavutettavista eduista on, että postilaatikko säilyy suhteellisen tyhjänä, jolloin sen sisältö on helppo hallita yhdellä silmäyksellä, ja käyttäjä tietää aina, mihin kansioon viestit on siirrettävä. Periaatteessa kaikki saapuvat viestit olisi tallennettava asianmukaiseen kansioon, jolloin postilaatikkoon jätetään vain viestit henkilöiltä, joiden kanssa kirjeenvaihto on juuri aloitettu, ja roskaposti (tarpeettomat mainokset ym.). Postikansiot, joihin sijoitetaan vain tietyntyyppisiä, esimerkiksi yhtiön johdolta tai joltakin asiakkaalta saatuja viestejä, toimivat myös hyödyllisinä miniarkistoina a. Saapuvan sähköpostin lajittelulla saavutetaan sekin lisäetu, että voidaan luoda tietynlaisia viestejä sisältäviä niiniarkistoja. b. Jos kaikki viestit siirretään suoraan kansioon, postilaatikko pysyy tyhjänä, jolloin käyttäjä huomaa välittömästi kaikki tarpeettomat mainokset. c. Ihmiset, joiden kanssa kirjeenvaihto on juuri aloitettu, voidaan asettaa erityiseen kansioon. d. Jos tietystä osoitteesta tulevat sähköpostit ohjataan aina samaan kansioon, kaikkiin viesteihin voidaan vastata automaattisesti.

3 6. Empaattisuus on nykyään enemmän teoriaa kuin todellisuutta yleislääkärin ja hänen potilaittensa välisessä suhteessa. Tämä on valitettavaa, koska lämmin ja henkilökohtainen suhde on tietenkin miellyttävämpi ja lisäksi myös todistetusti parempi potilaan terveyden kannalta. Näin kirjoitti äskettäin eräs yleislääketieteen professori The Laneet -lääkärilehden mielipidesivulla. Han kommentoi Englannissa tehtyä tutkimusta, jonka mukaan empaattisuuden parantava vaikutus on vähintäänkin merkitsevä. Tuen ja rohkaisun saaminen lääkäriltä tekee potilaalle hyvää, sekä henkisesti että i~ ysisesti: potilaan kipukokemus lievenee ja hänen verenpaineensakin voi alentua. Tutkimuksessa päädyttiin siihen, että potilaan pelot ja huolet huomioon ottava lääkäri saavuttaa parempia hoitotuloksia kuin emotionaalisesti etäinen kollegansa. a. Potilaista on mukavaa, kun lääkäri käsittelee heitä empaattisesti, ja he paranevat nopeammin. b. Henkilöillä, joiden lääkäri ei osoita tunteitaan potilailleen, on yleensä heikompi terveys. c. Kun lääkäri kuuntelee potilaan huolia, tämän verenpaine laskee. d. Jos lääkäri pyrkii kehittämään parempaa suhdetta potilaaseen, potilaan terveydentila yleensä kohentuu. 7. Nykyään tiedetään yleisesti, että lukuisia Australian alkuperäisväestön lapsia on aiemmin siepattu ja sijoitettu valkoisiin perheisiin. Tällä hetkellä Australian senaatin valiokunta tutkii toisenlaista asiaa, joka tuli julkisuuteen joitakin vuosia sitten: kyse on lasten pakkosiirroista vuosina , jolloin yli tuhat brittiläistä ja kolmesataa maltalaista lasta lähetettiin Australiaan. 30-luvulla Australian hallituksen periaatteena oli asuttaa maata mihin hintaan hyvänsä (valkoisilla) siirtolaisilla, kun väestön eloonjäämisen katsottiin olevan vaakalaudalla. Brittiläisiä lapsia usein orpoja, mutta joskus myös laitapuolen perheiden jälkikasvua lähetettiin Australiaan. Usein tämä tapahtui vanhempien tietämättä. Lapsille selitettiin lakonisesti, että vanhemmat olivat kuolleet ja että heitä oltiin viemässä lomamatkalle. a. Nykyään tiedetään, että Australian alkuperäisväestön lapsia erotettiin vanhemmistaan valkoisiin perheisiin sijoitettaviksi, ja Australiaan myös tuotiin lapsia Britanniasta. b. Brittiläisiä lapsia, jotka uskoivat pääsevänsä lomalle, vietiin Australiaan sikäläisen väestön lisäämiseksi. c. Brittiläisiä lapsia vietiin heidän vanhempiensa kuoltua Australiaan varmistamaan kansakunnan jatkuvuutta. d. Bnttiläisiä orpolapsia vietiin viime vuosisadalla Australiaan hoitoon.

4 8. Auringon tutkijat pidättelevät hengitystään. He tutkivat valtavaa auringonpilklcua, joka on suurin mitä on havaittu vuoden 1991 jälkeen. Pilkku kasvaa edelleen, ja on jo nykyisellään yli kolmetoista kertaa maapallon suuruinen. Vahvat magneettikentät pitävät vielä kuumaa myllertävää plasmaa kurissa, mutta ennemmin tai myöhemmin se pääsee purkautumaan. Kun se tapahtuu, pieni osa auringon kaasukehästä yleensä purkautuu avaruuteen. Tällaisen purkauksen vaikutukset saadaan tuntea myös maapallolla, koska pilkku auringon pinnassa suuntautuu tällä hetkellä kohti maata. Kansainvälisen avaruusaseman miehistö tuntee ensimmäisenä purkauksen vaikutukset. Puolen tunnin kuluessa purkauksesta heidän taivaallisen kotinsa pintaan kohdistuu sähköisesti varautuneiden aurinkohiukkasten pommitus. Silloin astronauttien on jo oltava turvassa suojaavan levyn takana. Satelliittien sähköjärjestelmissä voi myös esiintyä häiriöitä. Maan magneettikenttä suojaa kuitenkin planeettamme elämää säteilyn vaaroilta. Joitakin päiviä myöhemmin havaitsemme, että jonkinlainen hitaampien hiukkasten jälkiaalto ajautuu maata kohti. On ehkä väärin puhua ajautumisesta, sillä nämä hiukkaset liikkuvat jopa 600 kilometrin sekuntinopeudella. Koska ne ovat sähköisesti varautuneita, maapalloon saattaa kohdistua magneettinen myrsky. Kanadassa ja Yhdysvaltain pohjoisosassa tämä saattaa aiheuttaa ongelmia sähköä tuottavissa voimalaitoksissa. a. Aurinkoa ympäröivät magneettikentät eivät ole riittävän voimakkaita pitämään kuumaa myllertävää piasmaa paikoillaan. b. Kun piasma purkautuu, osa auringon kaasukehästä purkautuu avaruuteen. c. Aunngonpilkkujen vaikutus voidaan tuntea maapallolla. d. Auringon tutkijat ovat havainneet auringonpilkun, joka on kasvanut 13-kertaiseksi siitä alkaen, kun se havaittiin. 9. Kun Kiinan punainen armeija eteni Lounais-Kiinan halki 1930-luvulla, alue oli vielä vahvasti Yi-kansan hallinnassa. Kiinan aikakirjat kertovat, että vielä 1950-luvun keskivaiheilla Yi-kiinalaiset kaappasivat ja orjuuttivat Han-kiinalaisia. Kun kommunistit kohtasivat Yi-kansan vuonna 1935 legendaarisella pakomatkallaan kansallismielisen Kuomintang-hailituksen armeijan tieltä, heidän oli käytettävä kaikki puhelahj ansa, ennen kuin Yi-kansa antoi heille luvan kulkea Liangshanin läpi. Lopulta he saivat luvan, sillä ehdolla että Yi-kansa saisi oikeuden itsehallintoon kommunistien päästyä valtaan. Kuten monet muut vähemmistöryhmät, Yi-kansa myös täysin uskoi tähän lupaukseen. a. Yi-kansa päästi kenet hyvänsä Liangshanin läpi. b. Kommunistit saivat Yi-kansasta liittolaisia. c. Yi-kansa miehitti Lounais-Kiinan saadakseen oikeuden itsehallintoon d. Vuonna 1935 punainen armeija pakeni hallituksen joukkojen tieltä.

5 10. Kommunistisen puolueen laatimassa Kiinan valtiosäännössä vuodelta 1931 kommunistit takasivat etnisille vahernmistoille oikeuden itsehallintoon, artautumiseen valtakunnan yhteydesta tai itsenalsyyteen Itse asiassa tama oli hyvm kaukana suta, mita todellisuudessa tapahtui. Heti kun Kiinan kansantasavalta vuonna 1949 perustettiin, kommunistit unohtivat lupauksensa. Yli 400 etnistä vähemmistöä nimittäin anoi virallista asemaa, mutta vain 56 ila nnsta katsottim olevan ruttavat ommaispurteet ja nittava väestömäärä, jotta ne voitiin tunnustaa kansalliseksi vähemmistöksi. Kaikki nämä vähemniistöt saivat määräyksen liittyä puolueeseen kansan yhtenäisyyden nimessä. Eräät ryhmät, kuten Yi-kansa, tiibetiläiset, mongolit, uiguurit, huit (Kiinan muslimit) ja Zhuang-kansa, saivat itsehallinnon. a. Kiinassa on noin 400 kansallista vähemmistöä, joista suurimmalla osalla ei ole virallisesti tunnustettua asemaa. b. Kun Kiinan kansantasavalta perustettiin, kommunistit peruivat välittömästi lupauksensa. c. Kiinan valtiosääntö kumottiin vuonna d. Yi-kansa sai kansallisen vähemmistön aseman lukumääränsä perusteella. 11. Mädätysbakteereilla ei ole elinmahdollisuuksia Taklimakanin aavikon kuivassa hiekassa, jossa keskimääräinen kosteus on vain 5 prosenttia ja vuotuinen sademäärä alle 35 millimetriä. Lisäksi maaperän suolapitoisuus on korkea ja talvet äärimmäisen kylmiä. Näissä ainutiaatuisissa olosuhteissa ruumiit, ja jopa vainajien vaatteetkin, säilyvät erinomaisesti ilman egyptiläisten muumioiden palsamoinnin tapaista käsittelyä. Jännittävä ja yllättävä löytö on eräitä Xinjiangin muumioita verhoavien villavaatteiden kudonta, joka on hyvin samankaltainen kuin Itävallasta Hallstattin läheltä suolakaivoksista löydetyissä villakanlcaissa. Kankaat on ajoitettu vuosiin ekr., ja ne ovat kelttien esi-isien kutomia. a. Mitä alhaisempi kosteusprosentti, sitä paremmin ruumiit säilyvät. b. Villakangasta kudottiin samalla tavalla Halistattin alueella Itävallassa ja Xinjiangin maakunnassa Kiinassa. c. Egyptiläisten piti nähdä paljon vaivaa vainajien säilyttämiseksi, mutta Xinjiangin vainajat ovat säilyneet muutenkin. d. Takiimakanin aavikolla on paljon muumioita. 12. Tähän mennessä noin tuhat muumiota on kaivettu esiin, mutta vain pienessä osassa tapauksista ovat asialla olleet arkeologit. Useimmat näistä muumioista ovat jo tuhoutuneet tai makaavat mätänemässä avoimen taivaan alla kalmistoissa, joista ne on löydetty. Hautojen häpäisyä tapahtuu monesta syystä, on polttopuuta etsiviä maanviljelijöitä, aarteenetsijöitä ja suolan kaivajia. Eriuskoinen väestö tyhjentää kalmistoja haudatakseen omia vainajiaan. Eivätkä muumiot ole turvassa edes museoissa: vain muutamia käsitellään säilyttämistä varten, muut saavat mädäntyä kellareissa. Niinpä eräät arkeologit tutkimuksensa suoritettuaan vievät muumiot takaisin hautaansa ja peittävät ne jälleen autiomaan suojelevaan hiekkaan. a. Aavikon hiekka edistää muumioiden säilymistä. b. Maanviljelijät, aarteenetsijätja suolan kaivajat metsästävät muumioita. c. Suurin osa muumioista lojuu mätänemässä avoimen taivaan alla. d. Eriuskoiset hautaavat vainaj ansa muumioiden vierelle.

6 13. Oikealla hengitystekniikalla voidaan saavuttaa erinomaisia tuloksia: verenpaine alentuu, ruoansulatus helpottuu, pelkotilat lieventyvät siinä määrin, että rauhoittavat lääkkeet käyvät tarpeettomiksi, unen laatu paranee ja elinvoima lisääntyy. Hengittäminen eroaa kaikista muista elintoiminnoista siinä, että se voi tapahtua tietoisesti tai tiedostamatta. Hengitystämme säätelee kaksi erilaista hermo- ja lihasjärjestelmää, tahdonalainen ja tahdosta riippumaton. Hengitys on ainoa tahdosta riippumattoman eli autonomisen hermoston toiminto, johon voi tietoisesti vaikuttaa. Autonominen hermosto takaa, että kehomme voi olla valmiustilassa heti, kun olosuhteet sitä vaativat. a. Hengitystekniikalla tiedetään perinteisesti olevan parantavaa vaikutusta eri elintoimintoihin. b. Kehittämällä tietoisuuttaan omasta hengitystekniikastaan voi alentaa verenpainettaan. c. Tahdonalainen ja tahdosta riippumaton hermosto säätelevät yhdessä hengitystämme. d. Koska hengitys tapahtuu sekä tietoisesti että tiedostamatta, me voimme itse säädellä sitä luvun lopulla norjalainen antropologi ja tutkimusmatkailija Thor Heyerdahl teki Titicaca-järven laivanrakentajista maailmankuuluja. Hän pyrki todistamaan, että ihmiset Atlantin valtameren molemmin puolin olisivat voineet olla yhteydessä toisiinsa jo hyvin kauan sitten, ja siksi hän rakensi Afrikassa papyrusveneen nimeltä Ra ja lähti purjehtimaan sillä Marokosta kohti Barbadosta. Alus upposi kuitenkin ennen määränpäätä. Tämän jälkeen Heyerdahl lähti vierailulle Uro-kansan luo, jonka hän tiesi vieläkin rakentavan kaislaveneitä samalla tekniikalla kuin egyptiläiset ja foinikialaiset kauan sitten. Urot rakensivat sitten hänelle Ra 11 -nimisen aluksen. Tällä kaislaveneellä hän lopulta onnistui ylittämään Atlantin kommelluksitta. a. Urot ovat kaislaveneistään maailmanlcuuluja. b. Kaisla sopii veneenrakennusmateriaaliksi paremmin kuin papyrus. c. Rakennuttamalla Ra 11:n Heyerdahl lopulta onnistui osoittamaan, että Atlantin molemmin puolin asuvat kansat olivat olleet yhteydessä toisiinsa kauan aikaa sitten. d. Urot rakentavat vieläkin veneensä samalla tavalla kuin egyptiläiset aikoinaan. 15. Outoja ilmiöitä on havaittu taivaalla jo vuosisatojen ajan, mutta uusi ufojen aika alkoi todella vasta 1947, jolloin rekisteröitiin enemmän havaintoja kuin koskaan aikaisemmin. Tähän äkilliseen lisääntymiseen on annettu useita selityksiä kylmän sodan aiheuttamista peloista avaruuden muukalaisiin, jotka näin halusivat tutkia tarkemmin maapallolla havaitsemiaan ydinräjähdyksiä. Seuraavien 22 vuoden aikana USA:n ilmavoimat tutkivat kaikkiaan ilmoitettua ufohavaintoa. Useimmat tapaukset voitiin selittää luonnonilmiöinä, kuten meteoreina tai planeettoina, joiden oli erheellisesti luultu olevan jotakin oudompaa, tai sitten kyseessä olivat säähavaintopallot tai muunlaiset ilma-alukset. Kuitenkin jäljelle jäi 701 tapausta, joita ei koskaan voitu tyydyttävästi selvittää. North-Westem -yliopiston tutkija 3. Allen Hynek, joka on USA:n ilmavoimien ufokonsultti, on päätellyt, että eräät tapaukset ovat todella voineet koskea avaruusolentojen aluksia. a. Ufoja on nähty ainoastaan 20. vuosisadan jälkipuoliskolta alkaen. b. Ihmiset ovat saattaneet kylmän sodan aikuisten pelkotilojensa takia luulla näkevänsä ufoja taivaalla. c. Astronomit katsovat, että ufohavaintoihin on olemassa jokin muu selitys kuin muukalaisten avaruusalukset. d. Toisen maailmansodan jälkeiseen ufohavaintojen äkilliseen lisääntymiseen ei voida osoittaa mitään syytä. 6

7 16. Koska gepardilla lapaluut eivät ole kiinni solisluissa, eläin on hyvin vapaa liikkeissään ja pystyy ottamaan äärimmäisen pitkiä askeleita. Gepardilla on myös suurikokoinen sydän sekä isot keuhkot ja sieraimet; kaikki tämä on kuin suunniteltu suuria nopeuksia varten. Gepardin nopeus kiihtyy seisovasta lähdöstä sataan kilometriin tunnissa vain kolmessa sekunnissa, eli sekuntia nopeammin kuin nopeinkin Ferrari. Kuitenkin tuollainen ponnistus kuumentaa sen ruumista niin, että se pystyy säilyttämään 125 kilometrin tuntinopeuden vain noin 400 metrin matkan. Sen jälkeen gepardin on pakko pitää ainakin puolen tunnin mittainen jäähdyttely- ja lepotauko. Suuresta nopeudestaan huolimatta nämä saalistajat ovat jokseenkin arkoja eläimiä. Vihaisina ne kylläkin murisevat, mutta muuten ne naukuvat ja kehräävät kuin kotikissat, ja kujertavat lintujen lailla toisiaan kutsuessaan. a. Gepardi ei pysty juoksemaan huippunopeudellaan pitkää aikaa. b. Gepardi pystyy saavuttamaan 125 kilometrin tuntinopeuden muutamassa sekunnissa. c. Kun gepardi onjuossut nopeasti, sen täytyy levätä tunnin ajan. d. Gepardi juoksee hyvin notkeasti, koska sen lapaluut ovat irrallaan. 17. Valkohai on erittäin kehittynyt eläin, ja valtameren ravintoketjussa sillä on kärkipaikka. Uusin tutkimus antaa kiehtovia tietoja valkohain elintavoista. Sydneyläinen tutkija Jan Gordon on vakuuttunut, että valkohai on muutakin kuin yksinäinen ihmissyöjäkala. Se on sosiaalinen eläin, joka joskus metsästää parvissa ja syö mieluummin kalaa kuin ihmislihaa. Monin tavoin se on lähempänä nisäkkäitä kuin kaloja. Gordon ja hänen tutkijakollegansa Mark Marks, joka toimii biologina Kapkaupungin South African Museumissa, ovat varmoja siitä, että valkohai kykenee ajatteluun ja suunnitteluun. a. On kuvittelua, että valkohai muka syö ihmisiä. b. Valkohain suosikldravinto on kala. c. Valkohaita ei uhkaa mikään muu meren asukki. d. Tutkimus on osoittanut, että valkohai pystyy ajattelemaan ja suunnittelemaan. 18. Eräs viime aikojen härnmästyttävimpiä tutkimustuloksia on se, että valkohain ruumiinlämpö voi pysyä 14 astetta korkeampana kuin sitä ympäröivän veden lämpötila. Useimmat kalat menettävät lämpöeron kidustensa kautta. Tiedemiehet ovat myös todenneet, että tämä saalistaja pystyy äkkinäisiin nopeuden muutoksiin ja pystyy siten jopa hyppäämään kokonaan ylös vedestä. Valkohain vatsassa kiertävä lämmin veri auttaa sitä sulattamaan ruokansa nopeasti ja siis muuttamaan ravinnon energiaksi nopeammin. Tämä on kaloilla erittäin harvinaista, toteaa Ken Goldman, Virginian merentutkimuslaitoksessa tutkijana työskentelevä biologi. Vain harvoilla kaloilla on tämä kyky. Siksi valkohai on niin hyvä metsästäjä. a. Lämmin verenkierto on tärkeä osatekijä nopeuctessa, jonka valkohai pystyy kehittämään. b. Uusin tutkimus on osoittanut, että valkohai on loistava metsästäjä, ja tämä tieto antaa meille kiehtovaa uutta tietoa sen elintavoista. c. Valkohailla ei ole kiduksia, joten se pystyy paremmin säilyttämään ruumiinlämpönsä. d. Uusin tutkimus on osoittanut, että valkohain ruoansulatuselimistö on ainutlaatuinen kalojen joukossa.

8 19. Uuden automallin matka piirustuslaudalta maantielle kesti aikaisemmin kuutisen vuotta. Mutta suuret muutokset autotekniikassa, tietokoneavusteinen suunnittelu ja kehittyneet tuotantojärjestelmät tekevät nykyään mahdolliseksi siirtää kuluttajien tarpeet teräksen, lasin ja muovin muotoon kahdessa vuodessa. Monilla tämän hetken autonvalmistajilla on aivoriihiä ja suunnitteluklinikojta, joissa mahdollisilta asiakkailta voidaan luodata uusia ideoita ja kuluttajien toiveita. Insinöörit ja suunnittelijat työskentelevät läheisessä yhteistyössä elämäntyylin ja tuotekehittelyn asiantuntijoiden kanssa toteuttaakseen juuri sellaisen mystisen, metallisen lumeluomuksen, joka tunkeutuu suoraan harkitsevimmankin automiehen sydämeen. Tällä tavoin kaikki se, mitä vielä äsken pidettiin vain villinä unelmana, voi löytää tiensä asfalttiväylälle asti. a. Autonvalmistajat kysyvät insinöörien ja suunnittelijoiden aivoriihiltä, miltä uuden auton heidän mielestään pitäisi näyttää. b. Nykyään uuden automallin tuotantovaiheeseen päästään paljon aikaisempaa nopeammin. c. Insinöörit ja suunnittelijat työskentelevät yhdessä löytääkseen täysosuman elämäntyylin alalla. d. Uusimman teknologian ansiosta valmistajat voivat nykyään pitää mielessään sen, millaisia autoja kuluttajat todella haluavat. 20. Kun lemmikkieläintä ollaan valitsemassa, innostus on suuri, ja monet ihmiset eivät tule ajatelleeksi, miten pitkällinen prosessi koiran kouluttaminen onkaan. Asiantuntijoiden mukaan kaikki koirat tarvitsevat jatkuvaa koulutusta pystyäkseen toivotulla tavalla jatkamaan yhdessä elämistä ihmisten kanssa. Tämä koskee erityisesti suurikokoisia rotuja, jotka ovat luonteeltaan aggressiivisempia. Koirat kaipaavat seuraamme. Ne ovat sosiaalisia laumaeläimiä. Mutta monet ihmiset ostavat koiran ja sitten antavat sen olla yksinään suurimman osan päivästä kerrostaloasunnossa tai takapihalla. Jotkut koiranomistajat kytkevät lemmikkinsä ulos, mikä vielä lisää taipumusta aggressiivisuuteen. Se nimittäin johtaa siihen, mitä asiantuntijat nimittävät keskeneräiseksi sosiaalistumiseksi. Jos näin kohdeltu koira joutuu läheiseen kontaktiin tuntemattomien ihmisten kanssa, se saattaa purra pelkästä stressistä, tai siksi että se vaistomaisesti vartioi omaa reviiriään. Tunnetun koirankouluttajan neuvo kuuluu näin: Pidä huoli siitä, että koirasi tutustuu joka päivä mahdollisimman moniin ihmisiin, erityisesti lapsiin ja nuoriin. a. Ihmisten, jotka erityisesti haluavat luonteeltaan muita aggressiivisemman koiran, on muistettava, että koiran koulutus kestää pitkän aikaa. 1,. Jos ostaa koiran, joka on hyvää rotua, on epätodennäköisempää, että se osoittaa aggressiivista käyttäytymistä. c. Koirat tulevat aggressiivisiksi, jos omistajat jättävät ne liikaa yksin. d. Koiran pitäminen kytkettynä on omiaan lisäämään sen aggressiivisia taipumuksia.

9 2L Epilepsiapotilaiden.opaslcoinen koulutus on. periaatteessa samanlainen kuin sokeiden opastamiseen koulutettujen koirien Tottelevaisuuskoulutuksen jalkeen elaimet oppivat erityistaitoja, jolta kayttaen ne pystyvat auttamaan tautikohtausten tapahtuessa Ne voivat esimerkiksi:. ohjata potilaan turvalliseen paikkaa tai jopa hälyttää pelastuspalvelun paikalle. Amoastaan tietyt koirat voivat oppia tällaiset taidot. Niiden on oltava luonnostaan älykkäitä, uteliaita ja niiden on pidettävä ihmisistä. Lähestyvästä tautikohtauksesta varoittamaan pystyvät koirat ovat tätäkin harvinaisempia ja niiden taidot näyttävät olevan synnynnäisiä. Ennen kohtauksen alkamista ne saattavat alkaa ulvoa tai haukkua, hypätä potilaan syliin ja tuijottaa häntä herkeämättömästi tai puskea häntä. Tällainen epätavallinen käytös on kuitenkin helppo tulkita väärin. a. Ihminen ei aina tiedä, haluaako koira varoittaa jostakin vai käyttäytyykö se vain huonosti. b. Sokeiden opaskoirat ja epilepsiapotilaiden opaskoirat saavat saman koulutuksen. c. Älykkäillä koirilla on kuudes aisti, jonka avulla ne pystyvät varoittamaan lähestyvästä epilepsiakohtauksesta. d. Epilepsiakohtauksen lähestyessä opaskoira vie omistajansa turvalliseen paiklcaan. 22. Ihmisillä on syntyessään 125 miljardia aivosolua. On helppo luulla, että tämä on jo hyvä lähtökohta ja että ihmisten vanhetessa aivosolujen määrä vain lisääntyy. Mutta tämä ei pidä paikkaansa. Nuo 125 miljardia aivosolua ovat ainoat niitä saamme, vaikka ne kehittyvät toki elinaikanamme, esimerkiksi silloin, kun opimme uusia asioita ja saamme uusia kokemuksia. Aivosolut osallistuvat kaikkiin ihmisen toimintoihin. Ne ovat aktiivisia myös nukkuessamme. Aika hyvä suoritus elimeltä, joka on ylisuuren saksanpähkinän näköinen ja jonka paino on vain kaksi prosenttia koko ruumiinpainostamme. Se kuluttaa kuitenkin jopa 20 prosenttia energiastamme. a. Syntyessämme saadut 125 miljardia aivosolua lisääntyvät elinaikanamme hitaasti. b. Aivot eivät paina juuri mitään. c. Noin 100 miljoonaa aivosolua osallistuu kaikkiin mahdollisiin ihmisen toimintoihin. d. Teemmepä mitä tahansa, aivosolut ovat toiminnassa mukana. 23. Kysy itseltäsi, missä olet. Vaistomainen vastaus on: silmieni takana, korvieni välissä. David Hawley Sanford mietti 20 vuotta sitten tapaa siirtää havaitsemispistettä ja antaa ihmisille tuntemus ruumiin ulkopuolella olemisesta. Hän keksi mm. silmävideot. Ne heijastavat kuvat suoraan verkkokalvolle ja samalla mittaavat silmämunan kaikki liikkeet. Kamerat seuraavat kaikkein nopeimpiakin silmänliikkeitä. Silmävideon kautta katsominen ei eroa omin silmin katsomisesta. a. Silmävideoiden avulla pääsee ruumiin ulkopuolelle. b. Silmävideoiden avulla voi muuttaa sijaintiaan. c. Silmävideoiden kautta katsominen tuottaa saman kokemuksen kuin paljaalla silmällä katseleminen. d. Silmävideot ovat silmän muotoisia kameroita.

10 24. Haluamme, että hinta on alle dollaria, jotta yksittäinen sotilas voisi käyttää lentokonetta, toteaa Jeffrey Harris. Tällöin tappio ei ole niin suuri, jos kone menetetään. Rahalla on tunnetusti tärkeä osuus yhdysvaltalaisessa sotilaselämässä. Harris työskentelee Sunrise-yhtiössä, joka vastaa Little Moon hankkeesta. Kyseessä on lentokone, jonka siipiväli on vain 15 cm. Tällaisten mikrolentokoneiden (MAV) avulla tavalliset sotilaat saavat käyttöönsä lintuperspektiivin ja voivat nähdä koko ympäristön ylhäältä käsin. Muutaman kilometrin toimintasäde antaa jo riittävän näkyvyyden seuraavan kukkulan taakse tai mahdollistaa kokonaisen lähiön tai kaupungin kartoittamisen. Kone on erittäin hyödyllinen, mutta samalla melko vaikea käyttää. MAV:n ohjaaminen pienoislennokin tapaan vaatii paljon kokemusta ja keskittymistä erityisesti huonolla säällä. Sotilaiden kouluttaminen tähän tehtävään viekin kauan aikaa. a. MAV:t eivät vielä näytä olevan riittävän hyödyllisiä, jotta niitä kannattaisi ottaa käyttöön lähitulevaisuudessa. b. Yhdysvaltalaiset sotilaat ovat melko huolimattomia varusteidensa kanssa, ja tämä maksaa paljon rahaa. c. MAV:n ohjaamiseksi tarvitaan paljon kokemusta. d. MAV:t eivät ole kovin kalliita, koska ne ovat pieniä. 25. Meillä on palava halu lentää avaruuteen aurinkokuntanime äärirajoille ja mielellään vielä kauemmas. Mutta se ei ole mahdollista nykyisillä avaruusraketeilla, koska pelkkä avaruuteen pääseminen vaatii erittäin paljon polttoainetta. Pitkille avaruusmatkoille olisi otettava hinaukseen valtavia polttoainesäiliöitä. Kunnon avaruusmatkalla tarvittaisiin Tähtien Sota elokuvasta tuttuja hyperdrive-moottoreita. Fuusiomoottori näyttää hiukan sellaiselta. Fuusiomoottorissa kevyet atomit sulautuvat raskaampiin atomeihin piasmassa, joka ylikuumennetaan eräänlaisessa megamikrouunissa. Tämä reaktio tuottaisi riittävästi tehoa sanotun kaltaisen tulevaisuuden aluksen käyttövoimaksi. a. Yhtenä aurinkokuntamme rajoille ulottuvan avaruusmatkan esteenä on se, että fuusiomoottorilla varustettuja raketteja ei ole olemassa. b. Aurinkokuntamme rajojen ulkopuolelle on mahdollista matkustaa fuusiomoottorilla. c. Kevyiden ja raskaiden atomien fuusiossa syntyy runsaasti energiaa. d. Matkustaminen aurinkokuntamme ulkopuolelle edellyttäisi nykyisellään valtavien polttoainesäiliöiden mukaanottoa, eikä siksi vielä ole mahdollista.

11 He iiöi~ikenne maassa Z 1; w =1 50 E x ~Henkilöliikenrie henkilöautolla Henkilöliikenne linja autollaltaksilla OHenkilöliikenne junalla Vuodessa Huom! Henkilökilometrien määrä on kaikkien tiettyä kuljetusvälinettä käyttäneiden henkilöiden tiettynä aikana kulkema kilometnmäärä yhteenlaskettuna maassa Z. 26. Kuinka paljon henkilökilornetrien kokonaismäärä nousee vuosien 2010 ja 2015 välillä? la. 16,67% Ib. 333% Ic 4G% Id. 50% Mikä seuraavista kolmesta henkilöliikenteen muodosta kasvoi eniten henkilökilometreinämitattuna~vuosien 201 Oja 2015 välillä? ~a. Henkilöauto.Jb. Linjaautoltaksi ~c. Juna Id. Autoja juna yhtä paljon 1 Jos junien keskimääräinen käyttöaste oli 250 henkeä yhtä junaa ja yhtä kilometriä kohti, kuinka mönta kilömetriä junilla matkustettiin vuonna 2010? ~a ~.Ib.:3oooo::. Ic Id Autojen käyttöaste oli 1,3 henkeä yhtä autoa ja yhtä ki!ometnä kohti vuonna Junien kayttoaste oli 200 henkeä yhtä junaa ja yhta kilometnä kohti vuonna 2015 Mika oli autojen lukumäarän ja junakilometnen valinen suhde kyseisena vuonna? ~a.400:1 ~b:300:i,. Ic.200:.1 Id.150: Vuonna 2015 taksien osuus linja-autoilla ja takseilla matkustetuista kokonais henkilökilometreistä oli 10 prosenttia. Jos taksien käyttöaste oli kyseisenä vuonna 3 henkea kilometria kohti kuinka monta kilometriä takseilla matkustettiin kvseisena vuonna~ Fa. 9 miljoonaa Ib. 3 miljoonaa Ic Id

12 Hedel ~en vfljely maassa A = Omenat Luumut ~Sato.x 10000kg O Keiuukustannuksetå IOO kg ~ Vujelykustannuksetll 000 kg QTuottoIIOO kg Kaikki menot ja tulot ilmaistaan euroina 31. Miltä hedelmälajilla onparas tuotto maassa A? la. Omenoilla Ib. Pääiynöillä Ic. Kirsikoilla Id. Luumuilla V 32. Minkä hedetmälajin tuotto on aihaisin, jos kivellisiä hedelmiä (kirsikat, luumut, persikat) ei oteta lukuun? a. Omenoiden b. Päärynöiden c. Mustikoiden d. Päärynö~ien ja mustiköiden Kokonaismenot lasketaan lisäämällä keruukustannuksiin viljelykustannukset. Minkä hedelmälajin kilogrammakohtaiset kokonaismenot ovat suurimmat? la. Kirsikoiden Ib. Mustikoiden Ic. Persikoiden td. Luumujen inkä hedelmälajin viljelykustannukset ovat 7,5 % keruukustannuksista? la. Päärynöiden Ib. Kirsikoiden Ic. Mustikoiden Id. Luumujen 35. Voitto saadaan vähentämällä tuotosta kokonaismenot. Minkä hedelmälajin voitto on aihaisin kilogrammaa kohti maassa A? ~a. Omenoiden 1b Päärynöiden Ic. Persikoiden Id. Luumujen

13 Asumjskustannuk~ 4,5 4 3, w 2, x 1,5 Käytössä oleva asuintila maassa Aja maassa B 25,0 20,0 15,0 1 10,0 0,5 0 Maa A Maa B 5,0 Keskimääräiset vuositulot perhettä kohti 3 4 0,0 MaaA MaaB Keskimääräiset asumiskustan nukset perhettä kohti vuodessa 1] Keskimääräinen perheenjäsenten lukumäärä 1,2 3 4 Keskimääräinen huoneiden lukumäärä asuntoa kohti CI Keskimääräinen asuintila asuntoa kohti (m2) 2, Vuositulot ja vuotuiset asumiskustannukset on kerrottava eurolla Kullakin perheellä on vain yksi asunto maassa A ia maassa B. 36. Kuinka paljon asuintilaa on kullakin perheenjäsenellä keskimäärin käytössä maassa A? Ia.2,5m2 Ib.5m2 Ic.6m2 Id.7,5m Paljonko ovat vuotuiset asumiskustannukset maassa B neliömetriä kohti? la. 200 euroa Ib. 300 euroa Ic. 500 euroa Id euroa 1 Paljonko perheen tuloista käytetään asumiseen maassa A? ~a.20% Ib.25% Ic.33% Id.40% 39. Jos muuhun kuin asumiseen vuosituloista käytetty osuus jaetaan perheenjäsenten kesken, mikä on perheenjäsentä kohden keskimäänn käytössä olevan määrän välinen suhde maan A ja maan B välillä? (a.3:4 Ib.4:5 Ic.4:3 Id.5:4 40. Maassa A asuu kaksi kertaa enemmän perheitä kuin maassa B. Jos nämä maat yhdistyisivät maaksi C, kuinka monta huonetta yhdellä perheellä olisi keskimäärin asunnossaan? la. 3 ~b. 3,25 ~c. 3,50 Id. 3,75

14 Correct answers Q~iestion ~1baUnum&iq1N verbavnume~icai 1 B 2 D 3 C 4 D 5 A 6 D 7 A 8 A 9 N 10 B 11 C 12 A 13 C 14 D A 17 C 18 A 19 B 20 D 21 A 22 D 23 C 24 C 25 D 26 D 27 B 28 D 29 A 30 B 31 C 32 B 33 A A 36 B 37 N 38 D 39 B 40 A FI Oikeiden vastausten luettelossa on eräiden kysymysten kohdafla kirjain N. Se tarkoittaa, että valintalautakunta on poistanut kyseisen kysymyksen, joka on kokeen jälkeen havaittu virheelliseksi. Hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi kysymyksen poistamista koskevaa päätöstä on sovellettu kaikkiin kieliin. Kilpailu ilmoituksessa mainittu kokeen kokonaispistemäärä pysyy kaikissa tapauksissa ennallaan. Silloin kun kysymyksiä on poistettu, jäljelle jääneiden kysymysten arvo on laskettu jakamalla kokeen kokonaispistemäärä jäljelle jääneiden kysymysten lukumäärällä.

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Omevio. Välttämättömiä rasvahappoja lemmikin ihon terveyden edistämiseen. UUTUUS iholle ja turkille. Lemmikin hyvinvoinnin tueksi

Omevio. Välttämättömiä rasvahappoja lemmikin ihon terveyden edistämiseen. UUTUUS iholle ja turkille. Lemmikin hyvinvoinnin tueksi Omevio Välttämättömiä rasvahappoja lemmikin ihon terveyden edistämiseen UUTUUS iholle ja turkille Mitä välttämättömät rasvahapot ovat? Välttämättömät rasvahapot ovat koirien ja kissojen ihon terveyttä

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä?

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Tätä kirjoittaessani nousi mieleeni eräs tuntemani insinööri T. Palosaari. Hän oli aikansa lahjakkuus. Hän oli todellinen nörtti. Hän teki heti tietokoneiden tultua

Lisätiedot

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä

Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Miina ja Ville etiikkaa etsimässä Elämänkatsomustieto Satu Honkala, Antti Tukonen ja Ritva Tuominen Sisällys Opettajalle...4 Oppilaalle...5 Työtavoista...6 Elämänkatsomustieto oppiaineena...6 1. HYVÄ ELÄMÄ...8

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Tulva tuhosi Minória Manuelin viljelmät

Tulva tuhosi Minória Manuelin viljelmät Minória Manuel osoittaa pellolleen, jonka vesi valtasi Zambesi-joen tulviessa. Tulva tuhosi Minória Manuelin viljelmät Pellolla jalat uppoavat syvälle lämpimään mutaan. Siellä täällä näkyy vielä auringossa

Lisätiedot

Aurinko. Tähtitieteen peruskurssi

Aurinko. Tähtitieteen peruskurssi Aurinko K E S K E I S E T K Ä S I T T E E T : A T M O S F Ä Ä R I, F O T O S F Ä Ä R I, K R O M O S F Ä Ä R I J A K O R O N A G R A N U L A A T I O J A A U R I N G O N P I L K U T P R O T U B E R A N S

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

TEHTÄVIÄ SATUUN LUMIKKI JA SEITSEMÄN KÄÄPIÖTÄ

TEHTÄVIÄ SATUUN LUMIKKI JA SEITSEMÄN KÄÄPIÖTÄ 1 TEHTÄVIÄ SATUUN LUMIKKI JA SEITSEMÄN KÄÄPIÖTÄ A) Satuun liittyviä sisältökysymyksiä: OSA1: OSA 2: 1. Mikä oli kuninkaan ja kuningattaren suurin toive? 2. Millainen uusi kuningatar oli? 3. Mistä uusi

Lisätiedot

Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi. Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015

Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi. Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015 Valmistaudu peliin, keskity omaan pelaamiseesi Porin Narukerä Markku Gardin 6.2.2015 Mentaaliharjoittelun perusta (hyvä tietää) Aivot ohjaavat - hermojärjestelmät, hormonit ja lihakset toimeenpanevat Omat

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

1. OSA: MURTOLUVUT, JAOLLISUUS JA ARKIPÄIVÄN MATEMATIIKKAA

1. OSA: MURTOLUVUT, JAOLLISUUS JA ARKIPÄIVÄN MATEMATIIKKAA 1. OSA: MURTOLUVUT, JAOLLISUUS JA ARKIPÄIVÄN MATEMATIIKKAA Tekijät: Hellevi Kupila, Katja Leinonen, Tuomo Talala, Hanna Tuhkanen, Pekka Vaaraniemi Alkupala Seuraavien tehtävien tekemiseen tarvitset tulitikkuja

Lisätiedot

Useasti Kysyttyä ja Vastattua

Useasti Kysyttyä ja Vastattua 1. Miksen ostaisi tykkääjiä, seuraajia tai katsojia? Sinun ei kannata ostaa palveluitamme mikäli koet että rahasi kuuluvat oikeastaan kilpailijoidesi taskuun. 2. Miksi ostaisin tykkääjiä, seuraajia tai

Lisätiedot

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa?

-miksi lause 'ensimmäisenä aloittaneet tienaavat kaiken rahan' ei pidä paikkaansa? Mitä on MLM! Monitasomarkkinoinnin perusasioita: -Historia -Mistä raha tulee? -mitä on 'vivuttaminen'? -miksi siitä puhutaan?(6 kk esimerkki) -organisaatimalli *binäärinen organisaatiomalli *ylivuoto -palkkiojärjestelmä

Lisätiedot

Mitä jos ilmastonmuutosta ei torjuta tiukoin toimin?

Mitä jos ilmastonmuutosta ei torjuta tiukoin toimin? Mitä jos ilmastonmuutosta ei torjuta tiukoin toimin? Ilmastonmuutos on jo pahentanut vesipulaa ja nälkää sekä lisännyt trooppisia tauteja. Maailman terveysjärjestön mukaan 150 000 ihmistä vuodessa kuolee

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme

Hän oli myös koulullamme muutaman sunnuntain ohjeistamassa meitä. Pyynnöstämme hän myös naksautti niskamme Kiinaraportti Sain kuulla lähdöstäni Kiinaan 3 viikkoa ennen matkan alkua ja siinä ajassa en ehtinyt edes alkaa jännittää koko matkaa. Meitä oli reissussa 4 muuta opiskelijaa lisäkseni. Shanghaihin saavuttua

Lisätiedot

Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Siirry asemalle: Ilmakehä

Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Siirry asemalle: Ilmakehä Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Pysy asemalla: Pohjois-Eurooppa Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Sadevettä valuu pintavaluntana vesistöön. Pysy asemalla: Pohjois-Eurooppa Joki

Lisätiedot

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010

Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 1 28.6.2010 Kysely talous- ja velkaneuvojille velkaantumisen taustatekijöistä 2010 Sisällys 1. Selvityksen tarkoitus s. 1 2. Selvityksen toteuttaminen s. 1 3. Selvityksen tulokset s. 2 3.1 Velkaantumisen

Lisätiedot

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle)

LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) LAPSEN HAASTATTELULOMAKE (alle 10-vuotiaalle) Lapsi Haastattelija Päivä ja paikka 1 LAPSI JA HÄNEN PERHEENSÄ Vanhempasi ovat varmaankin kertoneet Sinulle syyn siihen, miksi olen halunnut tavata Sinua.

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely

Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Reilun Pelin työkalupakki: Muutoksen yhteinen käsittely Johdanto Tämä diaesitys ohjaa työyhteisöä lisäämään yhteistä ymmärrystä toimintaan liittyvistä muutoksista ja vähentämään muutoksiin liittyviä pelkoja.

Lisätiedot

Kaikki eläimet täyttävät alla olevat seitsemän elämälle välttämätöntä ehtoa: 2. Hengittäminen Voi ottaa sisään ja poistaa kehostaan kaasuja

Kaikki eläimet täyttävät alla olevat seitsemän elämälle välttämätöntä ehtoa: 2. Hengittäminen Voi ottaa sisään ja poistaa kehostaan kaasuja Eläinten luokittelu Elämän ehdot Kaikki eläimet täyttävät alla olevat seitsemän elämälle välttämätöntä ehtoa: 1. Liikkuminen Pystyy liikuttelemaan kehoaan 2. Hengittäminen Voi ottaa sisään ja poistaa kehostaan

Lisätiedot

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013

LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN. Kiertokapula 2013 Nuukuusviikko 2013 LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ Nuukuusviikko vko 16 TEEMAVIIKKO, JOLLE ON TÄNÄ VUONNA VALITTU TEEMAKSI LUONNONVAROJEN SÄÄSTÄVÄINEN KÄYTTÖ NUUKUUSVIIKOLLA NOSTETAAN TÄRKEÄÄ KESTÄVÄN

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

Johda omaa elämääsi! Voi hyvin työssä 2015 20.4.-23.4.2015. Paula Viljanen

Johda omaa elämääsi! Voi hyvin työssä 2015 20.4.-23.4.2015. Paula Viljanen Johda omaa elämääsi! Voi hyvin työssä 2015 20.4.-23.4.2015 Paula Viljanen Valmentaja Paula Viljanen Ekonomi LCF Life Coach Mindfulness Tunnetaitovalmentaja NLP Practitioner (NLP Master opiskelija) 10 vuoden

Lisätiedot

SANATYYPIT JA VARTALOT

SANATYYPIT JA VARTALOT SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen? opiskelija opiskelijat opiskelija- opiskelijan pöytä pöydät pöydä-

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Koiran ja kissan ruokailukäyttäytyminen. Rakastammeko lemmikkimme lihaviksi?

Koiran ja kissan ruokailukäyttäytyminen. Rakastammeko lemmikkimme lihaviksi? Koiran ja kissan ruokailukäyttäytyminen Rakastammeko lemmikkimme lihaviksi? Ruokinnan tarkoitus Taata eläimelle sen kasvun, elintoimintojen ja lisääntymisen kannalta välttämättömät ravintoaineet ja täyttää

Lisätiedot

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Aineistoista 11.2.09 IK Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Muotoilussa kehittyneet menetelmät, lähinnä luotaimet Havainnointi:

Lisätiedot

Kaikki eläimet täyttävät alla olevat seitsemän elämälle välttämätöntä ehtoa: 2. Hengittäminen Voi ottaa sisään ja poistaa kehostaan kaasuja

Kaikki eläimet täyttävät alla olevat seitsemän elämälle välttämätöntä ehtoa: 2. Hengittäminen Voi ottaa sisään ja poistaa kehostaan kaasuja Ravintoketjut Elämän ehdot Kaikki eläimet täyttävät alla olevat seitsemän elämälle välttämätöntä ehtoa: 1. Liikkuminen Pystyy liikuttelemaan kehoaan 2. Hengittäminen Voi ottaa sisään ja poistaa kehostaan

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate 2011. Marking Scheme. Finnish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate 2011. Marking Scheme. Finnish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2011 Marking Scheme Finnish Higher Level VASTAUKSET I Tehtävä: Vastaa kaikkiin kysymyksiin. 1. Selitä omin sanoin seuraavat

Lisätiedot

100 % Käyttöaste. Uusi Gold Huoltosopimus.

100 % Käyttöaste. Uusi Gold Huoltosopimus. 100 % Käyttöaste. Uusi Gold Huoltosopimus. Aina askeleen edellä. Uusi Huoltosuunnitelma Ajoneuvon tietoliikenneyksikön ansiosta voimme ennakoidusti suunnitella korjaamokäyntisi ennen ajon keskeytymistä.

Lisätiedot

Kestävien arvojen koti

Kestävien arvojen koti Kestävien arvojen koti huolto ja siivous yhdellä soitolla yksilöllinen paikalla rakennettu korjaukset ja laajennukset verovähennyksillä Se tehdään kestämään sata vuotta Koralli Koti ei ole pelkkä talo,

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Koirien käyttäytymisen geneettinen tausta

Koirien käyttäytymisen geneettinen tausta Koirien käyttäytymisen geneettinen tausta Koiran omistajan nimi: Osoite: Puhelinnumero: Sähköpostiosoite: Koiran rotu: Koiran nimi ja kutsumanimi: Koiran rekisterinumero: Koiran sukupuoli: ( ) uros ( )

Lisätiedot

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille.

Lisäksi vastaajat saivat antaa vapaamuotoisesti muutos- ja kehitysehdotuksia ja muuta palautetta SOS-lapsikylille ja SOS-Lapsikylän nuorisokodille. 27.3.2014 YHTEENVETO ASIAKASPALAUTTEESTA SOS-Lapsikyliin ja nuorisokotiin sijoitettujen läheiset 1. Kyselyn taustaa Kirjallinen palautekysely SOS-lapsikyliin ja SOS-Lapsikylän nuorisokotiin sijoitettujen

Lisätiedot

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin?

1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? 1. Mitä seuraavista voit laittaa biojäteastiaan tai kompostiin? a) maitotölkki b) suodatinpussi ja kahvinporot c) lasinsirut d) ruuanjätteet muovipussissa KOMPOSTI 2. Hyötispiste on paikka johon voit viedä

Lisätiedot

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen.

ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla ja asettuneet Eurooppaan 1300-luvulta alkaen. Koulutusaineiston pohdintatehtäviä ROMANIT EUROOPASSA Ihmisoikeudet, liikkuvuus ja lapset 1. OSA: ROMANIT - Vähemmistönä Euroopassa ROMANIT - vanha vähemmistö Romanit ovat lähteneet Intiasta 800-luvulla

Lisätiedot

Kuinka selität NANOTEKNIIKKA?

Kuinka selität NANOTEKNIIKKA? Kuinka selität mitä on NANOTEKNIIKKA? Kai muistat, että kaikki muodostuu atomeista? Kivi, kynä, videopeli, televisio ja koira koostuvat kaikki atomeista, ja niin myös sinä itse. Atomeista muodostuu molekyylejä

Lisätiedot

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT?

LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? LÄMMITÄ, MUTTA ÄLÄ ILMASTOA. TUNNETKO KAUKOLÄMMÖN EDUT? HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Kaukolämmön asiakkaana

Lisätiedot

Löydät meidät kanttiinin yläpuolelta, kolmannesta kerroksesta.

Löydät meidät kanttiinin yläpuolelta, kolmannesta kerroksesta. Osastollamme tehdään paljon erilaisia tutkimuksia. Lääkärin pyynnöstä haluamme ottaa sinusta EEG- eli aivosähkötutkimuksen, joka tutkii aivojen toimintaa. Löydät meidät kanttiinin yläpuolelta, kolmannesta

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy

Tuen tarpeen tunnistaminen. Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi. Esitysohjeet opettajalle. toinen luokka syksy Tuen tarpeen tunnistaminen Lukemisen ja kirjoittamisen ryhmäarviointi toinen luokka syksy Esitysohjeet opettajalle arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin

Lisätiedot

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden

Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Teidän talonne on upouusi. MINKÄ? KENEN? MILLAISEN? = talon, teidän, sinisen huoneen= GENETIIVI Monikossa: talojen, koirien, sinisten huoneitten / huoneiden Genetiivi ilmaisee omistusta Laurin koira, minun

Lisätiedot

Vierailu Malesian Langkawin saaren löytöeläinkodissa joulukuussa 2009

Vierailu Malesian Langkawin saaren löytöeläinkodissa joulukuussa 2009 Vierailu Malesian Langkawin saaren löytöeläinkodissa joulukuussa 2009 Vieraillessani Langkawin saarella viime vuonna kävin tutustumassa paikalliseen löytöeläinkotiin ja siihen miten kyseisellä saarella

Lisätiedot

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista

Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Galactor and the Codebreakers: - oppimispeli online maailman sudenkuopista Eija Kuoppa-aho Opettaja Alajärven kaupunki Taina Mäntylä Ylitarkastaja Kuluttajavirasto Millainen peli on kyseessä? Kuluttajaviranomaisten

Lisätiedot

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ!

Global Pension Plan TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! TARPEEKSI UNELMOITU! ON AIKA ELÄÄ! GPP on ohjelma, missä hyvin toimeentulevat rahoittajat suunnittelevat investoivansa iäkkäiden ihmisten eläkevakuutuksiin. Siksi GPP etsii 100.000 henkilöä, jotka haluavat

Lisätiedot

UUSI PENSASLEIKKURIOHJELMA. work. don t play. PENSAAT OJENNUKSEEN.

UUSI PENSASLEIKKURIOHJELMA. work. don t play. PENSAAT OJENNUKSEEN. UUSI PENSASLEIKKURIOHJELMA work. don t play. PENSAAT OJENNUKSEEN. PARASTA LAATUA PENSAILLE. Metabo-pensasleikkurit asettavat standardit. Näin tekee myös uusi mallistomme. Uudet pensasleikkurimme vakuuttavat

Lisätiedot

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi

Suomalainen. työelämätietous. Pikku-koto kurssi Suomalainen työelämätietous Pikku-koto kurssi Työelämätietoutta - Suomalaisia pidetään ahkerasti työtä tekevänä kansana. - Erityisen haluttuja työntekijöitä tulee Pohjanmaalta. - Nykyisin Suomessa on paljon

Lisätiedot

Päästä varpaisiin. Tehtävät. Ratkaisut. Päivitetty 8.4.2013 ISBN 978-951-37-6416-6, 978-951-37-6417-3, 978-951-6418-0. Sisällys (ratkaisut) Johdanto

Päästä varpaisiin. Tehtävät. Ratkaisut. Päivitetty 8.4.2013 ISBN 978-951-37-6416-6, 978-951-37-6417-3, 978-951-6418-0. Sisällys (ratkaisut) Johdanto OPETTAJAN AINEISTO Käyttöehdot Päästä varpaisiin Ihmisen anatomia ja fysiologia Eliisa Karhumäki Mari Kärkkäinen (os. Lehtonen) Päivitetty 8.4.2013 ISBN 978-951-37-6416-6, 978-951-37-6417-3, 978-951-6418-0

Lisätiedot

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle?

mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? artikkeli WWAN-verkko WWAN-verkko: mikä sen merkitys on liikkuvalle ammattilaiselle? Nopeiden, saumattomien yhteyksien merkitys minkä tahansa yrityksen menestykseen sekä liikkuvan ammattilaisen tehokkuuteen

Lisätiedot

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä.

Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. 1 Lapsen nimi: Ikä: Haastattelija: PVM: ALKUNAUHOITUS Nimeni on. Tänään on (pvm). Kellonaika. Haastateltavana on. Haastattelu tapahtuu VSSHP:n lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikössä. OSA

Lisätiedot

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus)

Mitä on oikeudenmukaisuus? (Suomessa se on kaikkien samanvertainen kohtelu ja tasa-arvoisuus) 14 E KYSYMYSPAKETTI Elokuvan katsomisen jälkeen on hyvä varata aikaa keskustelulle ja käydä keskeiset tapahtumat läpi. Erityisesti nuorempien lasten kanssa tulee käsitellä, mitä isälle tapahtui, sillä

Lisätiedot

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa.

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Valintakoe 2016/FYSIIKKA Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Boltzmannin vakio 1.3805 x 10-23 J/K Yleinen kaasuvakio 8.315 JK/mol

Lisätiedot

uudenvuoden kirjoittamishaaste

uudenvuoden kirjoittamishaaste uudenvuoden kirjoittamishaaste Unelmointi on yksi suosikkiasioistani. Toki tässä hetkessäkin on ihana ja hyvä olla. Elämä on nyt. Mutta tämä hetki pohjustaa seuraavaa. Se mitä ajattelet nyt, se mihin uskot

Lisätiedot

TIETOTURVALLISUUDESTA

TIETOTURVALLISUUDESTA TIETOTURVALLISUUDESTA Tietoturvallisuus riippuu monista asioista. Tärkein niistä on käyttäjä itse! Käyttäjä voi toimia turvallisesti tai turvattomasti Tervettä harkintaa tarvitaan erityisesti Internetin

Lisätiedot

Nettiluento - Mitä aggressio on ja mitä se ei ole. Väestöliitto Perheaikaa.fi

Nettiluento - Mitä aggressio on ja mitä se ei ole. Väestöliitto Perheaikaa.fi Nettiluento - Mitä aggressio on ja mitä se ei ole Väestöliitto Perheaikaa.fi 17.3.2016 Mika Lehtonen Psykiatrinen sairaanhoitaja Psykoterapeutti Seksuaaliterapeutti Aggressiokasvattaja (Aggression portaat-malli)

Lisätiedot

Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? www.nuukuusviikko.net

Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? www.nuukuusviikko.net Onnea ostamalla - vai onnea ostamatta? Mikä ihmeen kulutus? Minä ja tavarat Mikä on turhin tavarasi? Mitä tavaraa toivoisit ja miksi? Mikä sinun tekemisistäsi on kuluttamista? Mikä ihmeen kaari? Tavaran

Lisätiedot

Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta

Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta Tiedolla tulevaisuuteen Tilastoja Suomesta Kuviot ja taulukot Suomiforum Lahti 9.11.25 Suomalaiset Kuvio 1. Väkiluku 175 25 Väkiluku 175 25 ennuste 6 Miljoonaa 5 4 3 2 1 Suomen sota 175 177 179 181 183

Lisätiedot

3. Arvot luovat perustan

3. Arvot luovat perustan 3. Arvot luovat perustan Filosofia, uskonto, psykologia Integraatio: opintojen ohjaus Tässä jaksossa n Omat arvot, yrityksen arvot n Visio vie tulevaisuuteen Osio 3/1 Filosofia Uskonto 3. Arvot luovat

Lisätiedot

Tähtitieteen peruskurssi Lounais-Hämeen Uranus ry 2013 Aurinkokunta. Kuva NASA

Tähtitieteen peruskurssi Lounais-Hämeen Uranus ry 2013 Aurinkokunta. Kuva NASA Tähtitieteen peruskurssi Lounais-Hämeen Uranus ry 2013 Aurinkokunta Kuva NASA Aurinkokunnan rakenne Keskustähti, Aurinko Aurinkoa kiertävät planeetat Planeettoja kiertävät kuut Planeettoja pienemmät kääpiöplaneetat,

Lisätiedot

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=6909&idx=4&ui Lang=fi&lang=fi&lvv=2014

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=6909&idx=4&ui Lang=fi&lang=fi&lvv=2014 1 MTTTP2 Tilastollisen päättelyn perusteet 1 1. luento 28.10.2014 Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=6909&idx=4&ui Lang=fi&lang=fi&lvv=2014 2 Osaamistavoitteet

Lisätiedot

PUMPATTAVA VIRTSAPUTKEN KEINOSULKIJA AMS 800 -VIRTSAINKONTINENSSI-IMPLANTTI

PUMPATTAVA VIRTSAPUTKEN KEINOSULKIJA AMS 800 -VIRTSAINKONTINENSSI-IMPLANTTI PUMPATTAVA VIRTSAPUTKEN KEINOSULKIJA AMS 800 -VIRTSAINKONTINENSSI-IMPLANTTI Virtsaamisen hallintajärjestelmä AMS 800 -virtsainkontinenssi implantti on virtsaamisen hallintajärjestelmä, jonka avulla voit

Lisätiedot

Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja 1.10.2012

Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja 1.10.2012 Ajattele aivojasi, pidä huolta muististasi! Pirkko Telaranta, suunnittelija-kouluttaja.0.202 Lähde: Muistiliitto ry, Pidä huolta muististasi-hanke 2005 - Sairaan tai vammaisen suuri ongelma on se, että

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Kenguru 2015 Benjamin (6. ja 7. luokka)

Kenguru 2015 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 8 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

Robertin tarina - opettajan materiaali

Robertin tarina - opettajan materiaali Robertin tarina - opettajan materiaali Opettaja, tämä materiaali on suunniteltu avuksesi. Voit hyödyntää materiaalin joko kokonaan tai osittain. Materiaali soveltuu käytettäväksi sekä luokkatilassa että

Lisätiedot

Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon

Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon Teollisuusnosturit Ydinvoimalanosturit Satamanosturit Raskaat haarukkatrukit Kunnossapito Työstökonehuolto MATERIAALINHALLINTA Oikeat osat, oikeassa paikassa, oikeaan aikaan agilon 2 Konecranes Agilon

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT

VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT 11.4.2016 OPAS VANHEMMILLE EFJKVF Joskus pienimmät asiat ottavat suurimman paikan sydämessäsi. A. A. Milne, Nalle Puh Emmi Ristanen, Laura Kolari &

Lisätiedot

Energianhallinta Aallon kampuksilla 25.3.2015 Kommenttipuheenvuoro Pekka Hytönen, koordinaattori, infrastruktuuri. TUAS/OIH talovastaava

Energianhallinta Aallon kampuksilla 25.3.2015 Kommenttipuheenvuoro Pekka Hytönen, koordinaattori, infrastruktuuri. TUAS/OIH talovastaava Energianhallinta Aallon kampuksilla Kommenttipuheenvuoro Pekka Hytönen, koordinaattori, infrastruktuuri. TUAS/OIH talovastaava Kaukolämmön kysynnänjoustopilotti TUAS -talossa on lokakuusta 2014 ollut menossa

Lisätiedot

Lääkärin työn kuormitus, vastuun taakka ja ympäristön odotukset. Vuokko Hupli johtava lääkäri Lääkärikeskus VITA

Lääkärin työn kuormitus, vastuun taakka ja ympäristön odotukset. Vuokko Hupli johtava lääkäri Lääkärikeskus VITA Lääkärin työn kuormitus, vastuun taakka ja ympäristön odotukset Vuokko Hupli johtava lääkäri Lääkärikeskus VITA Kuntoutussäätiö 30 v lääkärikuntoutusta u1975-1985 "Havaintoja - tarttis tehrä jottain" Yksilötapaukset

Lisätiedot

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA ELÄVÄNÄ ELÄKKEELLE -KAMPANJAAN LIITTYEN MISSÄ IÄSSÄ SUOMESSA JÄÄDÄÄN ELÄKKEELLE? Ne, joilla on töitä ja jotka jaksavat, jäävät suoraan vanhuuseläkkeelle keskimäärin vähän yli 64-

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

IHMISKUNTA MUUTTAA ILMASTOA

IHMISKUNTA MUUTTAA ILMASTOA IHMISKUNTA MUUTTAA ILMASTOA Kimmo Ruosteenoja Ilmatieteen laitos, Ilmastotutkimusryhmä KASVIHUONEILMIÖ ILMASTONMUUTOSTEN TUTKIMINEN MALLIEN AVUL- LA TULEVAISUUDEN ILMASTO ILMASTONMUUTOSTEN VAIKUTUKSIA

Lisätiedot

JÄTTIhampaan. ar voitus

JÄTTIhampaan. ar voitus JÄTTIhampaan ar voitus Fossiili on sellaisen olion tai kasvin jäänne, joka on elänyt maapallolla monia, monia vuosia sitten. Ihmiset ovat löytäneet fossiileja tuhansien vuosien aikana kivistä ja kallioista

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

Tuen tarpeen tunnistaminen

Tuen tarpeen tunnistaminen Tuen tarpeen tunnistaminen Matematiikan arviointi esiopetus kevät Esitysohjeet opettajalle Arvioinnin yleisiä periaatteita Tutustu ennen tehtävien esittämistä ohjeisiin ja materiaaliin sekä tarkista, että

Lisätiedot

Ihmisen chakrajärjestelmä

Ihmisen chakrajärjestelmä Ihmisen chakrajärjestelmä Aivan ulommaisena meitä ympäröi aura. Se toimii suojaavana kerroksena ihmisen ja maailman välissä. Aurassa on neljä kerrosta, neljä energiakehoamme fyysisen kehomme ympärillä;

Lisätiedot

Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä

Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä Lahti Precision Fluidisointijärjestelmä 100 years of experience Lahti Precision -fluidisointijärjestelmä estää siilojen purkautumishäiriöt Patentoitu fluidisointijärjestelmä jauheiden ja muiden hienojakoisten

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa

Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Osallisuuden kehittämistä VKK-Metron tutkimuspäiväkodeissa Lapsen kuuleminen Minun ihannepäiväkodissani lasten ajatuksia kuullaan seuraavalla tavalla: Lapsi saisi kertoa omat toiveet, ne otettaisiin huomioon.

Lisätiedot

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER P OHJOISMAISET T YÖASIAKIRJAT Kuluttajaopas Käytä vaatteitasi Käytä päätäsi Vaali ympäristöä! Rostra Kommunikation v/ David Zepernick,

Lisätiedot

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi

ESIINTYMINEN. Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi ESIINTYMINEN Laura Elo Cambiare p. 040 748 7884 laura@johtajuustaito.fi Jännitys hyvä renki huono isäntä Kumpi kuvaa sinua? Jännitys auttaa minua. Jännitys lamaannuttaa ja vaikeuttaa esillä oloani. Jännitys

Lisätiedot

Luontainen tyylisi. vuorovaikutustilanteissa 23.05.2015. Juha. Malliraportti

Luontainen tyylisi. vuorovaikutustilanteissa 23.05.2015. Juha. Malliraportti Luontainen tyylisi vuorovaikutustilanteissa 23.05.2015 Juha Malliraportti Tämä ilmainen demoanalyysi antaa sinulle mielikuvan siitä, miten varsinainen Luontaisten Taipumusten Analyysi (LTA) on rakennettu

Lisätiedot

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja muut tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus KI-78-09-820-FI-C Auringon salaisuus Auringon salaisuus Julkaisutoimisto ISBN 978-92-79-12506-5 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei vastaa seuraavien tietojen

Lisätiedot

Löydätkö tien. taivaaseen?

Löydätkö tien. taivaaseen? Löydätkö tien taivaaseen? OLETKO KOSKAAN EKSYNYT? LÄHDITKÖ KULKEMAAN VÄÄRÄÄ TIETÄ? Jos olet väärällä tiellä, et voi löytää perille. Jumala kertoo Raamatussa, miten löydät tien taivaaseen. Jumala on luonut

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja ilmastomallit

Ilmastonmuutos ja ilmastomallit Ilmastonmuutos ja ilmastomallit Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitos FORS-iltapäiväseminaari 2.6.2005 Esityksen sisältö Peruskäsitteitä: luonnollinen kasvihuoneilmiö kasvihuoneilmiön

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen

Verkkokaupan ohje. Alkutieto. Scanlase verkkokauppa. Sisäänkirjautuminen Verkkokaupan ohje Alkutieto Verkkokaupan tarkoitus on helpottaa Scanlase asiakkaiden tilaamisprosessia kun asiakkaat tarvitsevat tuotteita. Verkkokaupan ollessa pois toiminnasta tilaukset tulee tehdä puhelimitse

Lisätiedot

Työllisyysaste Pohjoismaissa

Työllisyysaste Pohjoismaissa BoF Online 2008 No. 8 Työllisyysaste Pohjoismaissa Seija Parviainen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahapolitiikka-

Lisätiedot

EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä

EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä Suomi EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä Sinulla on oikeus säilyttää itselläsi tämä ilmoitus oikeuksistasi pidätyksesi ajan.

Lisätiedot

Suojellaan yhdessä meriämme!

Suojellaan yhdessä meriämme! Suojellaan yhdessä meriämme! Hei! Minä olen merikilpikonna Sammy. Elämäni on yhtä seikkailua! Voin elää jopa 150-vuotiaaksi ja ehdinkin joutua elämäni aikana mitä jännittävimpiin tilanteisiin. Jo munasta

Lisätiedot

HOUSTON, WE HAVE A SOLUTION!

HOUSTON, WE HAVE A SOLUTION! HOUSTON, WE HAVE A SOLUTION! The simplest way to save your time and costs. Tehokkaat, toimivat ja optimoidut tulostusympäristöt ovat haasteemme ja tavoitteemme. Vuodesta 1993 lähtien olemme kehittäneet

Lisätiedot