Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 ESIMERKKIKOE 2 Jokaiseen kysymykseen sisältyy tekstiosa ja neljä väitettä. Tehtäväsi on ilmoittaa, mikä näistä väitteistä on parhaiten johdettavissa tekstistä. Huom.: Väite voi olla kokonaan tai osittain ristiriidassa tekstiosan kanssa. Joskus väite sinänsä on oikea, mutta se ei ole jolidettavissa kyseisestä tekstiosasta. Vastauksessasi sinun on otettava huomioon ainoastaan tekstiosaan sisältyvät tiedot. Vastaukseksi voit antaa vain yhden vaihtoehdoista. 1. Erään markkinatutkimustoimiston laatiman tuoreen arvion mukaan toimistotyöntekijät käyttävät yhä enemmän aikaa sähköpostinsa käsittelyyn. Keskivertotyöntekijä käyttää lähes 50 minuuttia päivässä sähköpostiinsa vastaamiseen a. Jokainen työntekijä käyttää 50 minuuttia päivässä sähköpostinsa parissa. b. Tutkimus on osoittanut, että sähköpostin käsittelyyn käytetään yhä enemmän aikaa. c. Keskivertotyöntekijä käyttää päivässä 50 minuuttia saapuneisiin sähköposteihin vastaamiseen tai uusien sähköpostien kirjoittamiseen. d. Tuore marklcinatutkimus on osoittanut todeksi sen epäilyksen, että keskivertotyöntekijä käyttää liian paljon aikaa sähköpostiinsa vastaamiseen. 2. Neljännes kaikista toimistotyöntekijöistä käyttää joka päivä yli tunnin sähköpostin parissa; tämä ilmenee henkilöstön keskuudessa äskettäin tehdystä markkinatutkimuksesta. 30 prosenttia sähköpostin parissa käytettävästä ajasta kuluu tarpeettomiin viesteihin. Tutkijat totesivat, että vain neljäsosa sähköposteista edellyttää välitöntä vastausta. a. Yli kolmasosa sähköpostin parissa käytettävästä työajasta kuluu tarpeettomiin viesteihin. b. Vain hyvin pieni osa keskivertotyöntekijälle saapuvista sähköposteista edellyttää välitöntä vastausta. c. Ne työntekijät, joilta kuluu päivässä yli tunti sähköpostin parissa, käyttävät puolet tuosta ajasta turhiin viesteihin. d. Eräs markkinatutkimustoimisto on todennut, että suurin osa keskivertotyöntekijän saamista sähköposteista on tarpeettomia tai ei edellytä välitöntä vastausta. 3. Eräs tutkimuslaitos on äskettäin todennut, että sähköpostin avulla säästetään kustannuksia ja lisätään tuottavuutta. Yhdysvaltalaisten yhtiöiden väitetään säästävän 9000 dollaria vuodessa kutakin sähköpostia käyttävää työntekijää kohden. Koska sähköposti tehostaa työntekoa, kultakin sähköpostin käyttäjältä säästyy vuodessa keskimäärin 326 työtuntia, jotka näin voidaan käyttää muihin työnantajaa hyödyttäviin tehtäviin. a. Yhdysvaltalaiset yhtiöt säästävät paljon työaikaa sähköpostin käyttöönoton ansiosta. Kukin työntekijä säästää 326 työtuntia vuodessa, koska sähköpostitse työskentely on niin paljon tehokkaampaa. b. Yhdysvaltalaisten yhtiöiden työntekijät tekevät enemmän työtä työnantajilleen, koska he säästävät aikaa käyttämällä sähköpostia. c. Jos keskivertoyhtiön työntekijät käyttävät sähköpostia, yhtiö voi säästää tuhansia dollareita vuodessa. d. Yhtiö voi säästää työkustannuksissa sähköpostia käyttämällä, esimerkiksi lyhentämällä työaikaa (326 tuntia vuodessa). 1

2 4. Monet työntekijät saavat päivittäin sähköpostiviestiä. Mitä sellaisella viestimäärällä voi tehdä? Ne on tietysti lajiteltava. Useimmat sähköpostm käyttäjät antavat kaikkien viestien tallentua postilaatikkoonsa. Kaikissa sähköpostijärjestelmissä on lajitteluohjelma, jolla saapuvat viestit voidaan lajitella automaattisesti eri kansioihin. On hyödyllistä ensin karkeasti lajitella saapuneet viestit eri kansioihin, joiden nimikkeinä voi olla esimerkiksi työ, kontaktit, tiedonannot, postituslistat ja arkisto. Työ-kansion sisällä voi sitten laatia luokituksia työtovereita, asiakkaita ja muita yhteyksiä varten a. Kansioiden käyttö saapuvan sähköpostin lajittelussa auttaa hallitsemaan viestien virtaa ja vähentämään niiden määrää. b. Postituslistan laatiminen niistä henkilöistä, joiden kanssa vaihtaa paljon sähköpostia, on hyvä tapa lajitella saapuvat sähköpostit. c. Hyvän lajittelujärjestelmän avulla työntekijä voi jakaa viestinsä, joiden määrä on päivässä, tarpeettomiin ja hyödyllisiin. d. Erään suosituksen mukaan saapuvien sähköpostien lajitteluohjelmaa sovellettaessa kannattaa käyttää pääluokitusta ja tarkempaa alaluokitusta. 5. Eräs saapuvan sähköpostin lajittelulla saavutettavista eduista on, että postilaatikko säilyy suhteellisen tyhjänä, jolloin sen sisältö on helppo hallita yhdellä silmäyksellä, ja käyttäjä tietää aina, mihin kansioon viestit on siirrettävä. Periaatteessa kaikki saapuvat viestit olisi tallennettava asianmukaiseen kansioon, jolloin postilaatikkoon jätetään vain viestit henkilöiltä, joiden kanssa kirjeenvaihto on juuri aloitettu, ja roskaposti (tarpeettomat mainokset ym.). Postikansiot, joihin sijoitetaan vain tietyntyyppisiä, esimerkiksi yhtiön johdolta tai joltakin asiakkaalta saatuja viestejä, toimivat myös hyödyllisinä miniarkistoina a. Saapuvan sähköpostin lajittelulla saavutetaan sekin lisäetu, että voidaan luoda tietynlaisia viestejä sisältäviä niiniarkistoja. b. Jos kaikki viestit siirretään suoraan kansioon, postilaatikko pysyy tyhjänä, jolloin käyttäjä huomaa välittömästi kaikki tarpeettomat mainokset. c. Ihmiset, joiden kanssa kirjeenvaihto on juuri aloitettu, voidaan asettaa erityiseen kansioon. d. Jos tietystä osoitteesta tulevat sähköpostit ohjataan aina samaan kansioon, kaikkiin viesteihin voidaan vastata automaattisesti.

3 6. Empaattisuus on nykyään enemmän teoriaa kuin todellisuutta yleislääkärin ja hänen potilaittensa välisessä suhteessa. Tämä on valitettavaa, koska lämmin ja henkilökohtainen suhde on tietenkin miellyttävämpi ja lisäksi myös todistetusti parempi potilaan terveyden kannalta. Näin kirjoitti äskettäin eräs yleislääketieteen professori The Laneet -lääkärilehden mielipidesivulla. Han kommentoi Englannissa tehtyä tutkimusta, jonka mukaan empaattisuuden parantava vaikutus on vähintäänkin merkitsevä. Tuen ja rohkaisun saaminen lääkäriltä tekee potilaalle hyvää, sekä henkisesti että i~ ysisesti: potilaan kipukokemus lievenee ja hänen verenpaineensakin voi alentua. Tutkimuksessa päädyttiin siihen, että potilaan pelot ja huolet huomioon ottava lääkäri saavuttaa parempia hoitotuloksia kuin emotionaalisesti etäinen kollegansa. a. Potilaista on mukavaa, kun lääkäri käsittelee heitä empaattisesti, ja he paranevat nopeammin. b. Henkilöillä, joiden lääkäri ei osoita tunteitaan potilailleen, on yleensä heikompi terveys. c. Kun lääkäri kuuntelee potilaan huolia, tämän verenpaine laskee. d. Jos lääkäri pyrkii kehittämään parempaa suhdetta potilaaseen, potilaan terveydentila yleensä kohentuu. 7. Nykyään tiedetään yleisesti, että lukuisia Australian alkuperäisväestön lapsia on aiemmin siepattu ja sijoitettu valkoisiin perheisiin. Tällä hetkellä Australian senaatin valiokunta tutkii toisenlaista asiaa, joka tuli julkisuuteen joitakin vuosia sitten: kyse on lasten pakkosiirroista vuosina , jolloin yli tuhat brittiläistä ja kolmesataa maltalaista lasta lähetettiin Australiaan. 30-luvulla Australian hallituksen periaatteena oli asuttaa maata mihin hintaan hyvänsä (valkoisilla) siirtolaisilla, kun väestön eloonjäämisen katsottiin olevan vaakalaudalla. Brittiläisiä lapsia usein orpoja, mutta joskus myös laitapuolen perheiden jälkikasvua lähetettiin Australiaan. Usein tämä tapahtui vanhempien tietämättä. Lapsille selitettiin lakonisesti, että vanhemmat olivat kuolleet ja että heitä oltiin viemässä lomamatkalle. a. Nykyään tiedetään, että Australian alkuperäisväestön lapsia erotettiin vanhemmistaan valkoisiin perheisiin sijoitettaviksi, ja Australiaan myös tuotiin lapsia Britanniasta. b. Brittiläisiä lapsia, jotka uskoivat pääsevänsä lomalle, vietiin Australiaan sikäläisen väestön lisäämiseksi. c. Brittiläisiä lapsia vietiin heidän vanhempiensa kuoltua Australiaan varmistamaan kansakunnan jatkuvuutta. d. Bnttiläisiä orpolapsia vietiin viime vuosisadalla Australiaan hoitoon.

4 8. Auringon tutkijat pidättelevät hengitystään. He tutkivat valtavaa auringonpilklcua, joka on suurin mitä on havaittu vuoden 1991 jälkeen. Pilkku kasvaa edelleen, ja on jo nykyisellään yli kolmetoista kertaa maapallon suuruinen. Vahvat magneettikentät pitävät vielä kuumaa myllertävää plasmaa kurissa, mutta ennemmin tai myöhemmin se pääsee purkautumaan. Kun se tapahtuu, pieni osa auringon kaasukehästä yleensä purkautuu avaruuteen. Tällaisen purkauksen vaikutukset saadaan tuntea myös maapallolla, koska pilkku auringon pinnassa suuntautuu tällä hetkellä kohti maata. Kansainvälisen avaruusaseman miehistö tuntee ensimmäisenä purkauksen vaikutukset. Puolen tunnin kuluessa purkauksesta heidän taivaallisen kotinsa pintaan kohdistuu sähköisesti varautuneiden aurinkohiukkasten pommitus. Silloin astronauttien on jo oltava turvassa suojaavan levyn takana. Satelliittien sähköjärjestelmissä voi myös esiintyä häiriöitä. Maan magneettikenttä suojaa kuitenkin planeettamme elämää säteilyn vaaroilta. Joitakin päiviä myöhemmin havaitsemme, että jonkinlainen hitaampien hiukkasten jälkiaalto ajautuu maata kohti. On ehkä väärin puhua ajautumisesta, sillä nämä hiukkaset liikkuvat jopa 600 kilometrin sekuntinopeudella. Koska ne ovat sähköisesti varautuneita, maapalloon saattaa kohdistua magneettinen myrsky. Kanadassa ja Yhdysvaltain pohjoisosassa tämä saattaa aiheuttaa ongelmia sähköä tuottavissa voimalaitoksissa. a. Aurinkoa ympäröivät magneettikentät eivät ole riittävän voimakkaita pitämään kuumaa myllertävää piasmaa paikoillaan. b. Kun piasma purkautuu, osa auringon kaasukehästä purkautuu avaruuteen. c. Aunngonpilkkujen vaikutus voidaan tuntea maapallolla. d. Auringon tutkijat ovat havainneet auringonpilkun, joka on kasvanut 13-kertaiseksi siitä alkaen, kun se havaittiin. 9. Kun Kiinan punainen armeija eteni Lounais-Kiinan halki 1930-luvulla, alue oli vielä vahvasti Yi-kansan hallinnassa. Kiinan aikakirjat kertovat, että vielä 1950-luvun keskivaiheilla Yi-kiinalaiset kaappasivat ja orjuuttivat Han-kiinalaisia. Kun kommunistit kohtasivat Yi-kansan vuonna 1935 legendaarisella pakomatkallaan kansallismielisen Kuomintang-hailituksen armeijan tieltä, heidän oli käytettävä kaikki puhelahj ansa, ennen kuin Yi-kansa antoi heille luvan kulkea Liangshanin läpi. Lopulta he saivat luvan, sillä ehdolla että Yi-kansa saisi oikeuden itsehallintoon kommunistien päästyä valtaan. Kuten monet muut vähemmistöryhmät, Yi-kansa myös täysin uskoi tähän lupaukseen. a. Yi-kansa päästi kenet hyvänsä Liangshanin läpi. b. Kommunistit saivat Yi-kansasta liittolaisia. c. Yi-kansa miehitti Lounais-Kiinan saadakseen oikeuden itsehallintoon d. Vuonna 1935 punainen armeija pakeni hallituksen joukkojen tieltä.

5 10. Kommunistisen puolueen laatimassa Kiinan valtiosäännössä vuodelta 1931 kommunistit takasivat etnisille vahernmistoille oikeuden itsehallintoon, artautumiseen valtakunnan yhteydesta tai itsenalsyyteen Itse asiassa tama oli hyvm kaukana suta, mita todellisuudessa tapahtui. Heti kun Kiinan kansantasavalta vuonna 1949 perustettiin, kommunistit unohtivat lupauksensa. Yli 400 etnistä vähemmistöä nimittäin anoi virallista asemaa, mutta vain 56 ila nnsta katsottim olevan ruttavat ommaispurteet ja nittava väestömäärä, jotta ne voitiin tunnustaa kansalliseksi vähemmistöksi. Kaikki nämä vähemniistöt saivat määräyksen liittyä puolueeseen kansan yhtenäisyyden nimessä. Eräät ryhmät, kuten Yi-kansa, tiibetiläiset, mongolit, uiguurit, huit (Kiinan muslimit) ja Zhuang-kansa, saivat itsehallinnon. a. Kiinassa on noin 400 kansallista vähemmistöä, joista suurimmalla osalla ei ole virallisesti tunnustettua asemaa. b. Kun Kiinan kansantasavalta perustettiin, kommunistit peruivat välittömästi lupauksensa. c. Kiinan valtiosääntö kumottiin vuonna d. Yi-kansa sai kansallisen vähemmistön aseman lukumääränsä perusteella. 11. Mädätysbakteereilla ei ole elinmahdollisuuksia Taklimakanin aavikon kuivassa hiekassa, jossa keskimääräinen kosteus on vain 5 prosenttia ja vuotuinen sademäärä alle 35 millimetriä. Lisäksi maaperän suolapitoisuus on korkea ja talvet äärimmäisen kylmiä. Näissä ainutiaatuisissa olosuhteissa ruumiit, ja jopa vainajien vaatteetkin, säilyvät erinomaisesti ilman egyptiläisten muumioiden palsamoinnin tapaista käsittelyä. Jännittävä ja yllättävä löytö on eräitä Xinjiangin muumioita verhoavien villavaatteiden kudonta, joka on hyvin samankaltainen kuin Itävallasta Hallstattin läheltä suolakaivoksista löydetyissä villakanlcaissa. Kankaat on ajoitettu vuosiin ekr., ja ne ovat kelttien esi-isien kutomia. a. Mitä alhaisempi kosteusprosentti, sitä paremmin ruumiit säilyvät. b. Villakangasta kudottiin samalla tavalla Halistattin alueella Itävallassa ja Xinjiangin maakunnassa Kiinassa. c. Egyptiläisten piti nähdä paljon vaivaa vainajien säilyttämiseksi, mutta Xinjiangin vainajat ovat säilyneet muutenkin. d. Takiimakanin aavikolla on paljon muumioita. 12. Tähän mennessä noin tuhat muumiota on kaivettu esiin, mutta vain pienessä osassa tapauksista ovat asialla olleet arkeologit. Useimmat näistä muumioista ovat jo tuhoutuneet tai makaavat mätänemässä avoimen taivaan alla kalmistoissa, joista ne on löydetty. Hautojen häpäisyä tapahtuu monesta syystä, on polttopuuta etsiviä maanviljelijöitä, aarteenetsijöitä ja suolan kaivajia. Eriuskoinen väestö tyhjentää kalmistoja haudatakseen omia vainajiaan. Eivätkä muumiot ole turvassa edes museoissa: vain muutamia käsitellään säilyttämistä varten, muut saavat mädäntyä kellareissa. Niinpä eräät arkeologit tutkimuksensa suoritettuaan vievät muumiot takaisin hautaansa ja peittävät ne jälleen autiomaan suojelevaan hiekkaan. a. Aavikon hiekka edistää muumioiden säilymistä. b. Maanviljelijät, aarteenetsijätja suolan kaivajat metsästävät muumioita. c. Suurin osa muumioista lojuu mätänemässä avoimen taivaan alla. d. Eriuskoiset hautaavat vainaj ansa muumioiden vierelle.

6 13. Oikealla hengitystekniikalla voidaan saavuttaa erinomaisia tuloksia: verenpaine alentuu, ruoansulatus helpottuu, pelkotilat lieventyvät siinä määrin, että rauhoittavat lääkkeet käyvät tarpeettomiksi, unen laatu paranee ja elinvoima lisääntyy. Hengittäminen eroaa kaikista muista elintoiminnoista siinä, että se voi tapahtua tietoisesti tai tiedostamatta. Hengitystämme säätelee kaksi erilaista hermo- ja lihasjärjestelmää, tahdonalainen ja tahdosta riippumaton. Hengitys on ainoa tahdosta riippumattoman eli autonomisen hermoston toiminto, johon voi tietoisesti vaikuttaa. Autonominen hermosto takaa, että kehomme voi olla valmiustilassa heti, kun olosuhteet sitä vaativat. a. Hengitystekniikalla tiedetään perinteisesti olevan parantavaa vaikutusta eri elintoimintoihin. b. Kehittämällä tietoisuuttaan omasta hengitystekniikastaan voi alentaa verenpainettaan. c. Tahdonalainen ja tahdosta riippumaton hermosto säätelevät yhdessä hengitystämme. d. Koska hengitys tapahtuu sekä tietoisesti että tiedostamatta, me voimme itse säädellä sitä luvun lopulla norjalainen antropologi ja tutkimusmatkailija Thor Heyerdahl teki Titicaca-järven laivanrakentajista maailmankuuluja. Hän pyrki todistamaan, että ihmiset Atlantin valtameren molemmin puolin olisivat voineet olla yhteydessä toisiinsa jo hyvin kauan sitten, ja siksi hän rakensi Afrikassa papyrusveneen nimeltä Ra ja lähti purjehtimaan sillä Marokosta kohti Barbadosta. Alus upposi kuitenkin ennen määränpäätä. Tämän jälkeen Heyerdahl lähti vierailulle Uro-kansan luo, jonka hän tiesi vieläkin rakentavan kaislaveneitä samalla tekniikalla kuin egyptiläiset ja foinikialaiset kauan sitten. Urot rakensivat sitten hänelle Ra 11 -nimisen aluksen. Tällä kaislaveneellä hän lopulta onnistui ylittämään Atlantin kommelluksitta. a. Urot ovat kaislaveneistään maailmanlcuuluja. b. Kaisla sopii veneenrakennusmateriaaliksi paremmin kuin papyrus. c. Rakennuttamalla Ra 11:n Heyerdahl lopulta onnistui osoittamaan, että Atlantin molemmin puolin asuvat kansat olivat olleet yhteydessä toisiinsa kauan aikaa sitten. d. Urot rakentavat vieläkin veneensä samalla tavalla kuin egyptiläiset aikoinaan. 15. Outoja ilmiöitä on havaittu taivaalla jo vuosisatojen ajan, mutta uusi ufojen aika alkoi todella vasta 1947, jolloin rekisteröitiin enemmän havaintoja kuin koskaan aikaisemmin. Tähän äkilliseen lisääntymiseen on annettu useita selityksiä kylmän sodan aiheuttamista peloista avaruuden muukalaisiin, jotka näin halusivat tutkia tarkemmin maapallolla havaitsemiaan ydinräjähdyksiä. Seuraavien 22 vuoden aikana USA:n ilmavoimat tutkivat kaikkiaan ilmoitettua ufohavaintoa. Useimmat tapaukset voitiin selittää luonnonilmiöinä, kuten meteoreina tai planeettoina, joiden oli erheellisesti luultu olevan jotakin oudompaa, tai sitten kyseessä olivat säähavaintopallot tai muunlaiset ilma-alukset. Kuitenkin jäljelle jäi 701 tapausta, joita ei koskaan voitu tyydyttävästi selvittää. North-Westem -yliopiston tutkija 3. Allen Hynek, joka on USA:n ilmavoimien ufokonsultti, on päätellyt, että eräät tapaukset ovat todella voineet koskea avaruusolentojen aluksia. a. Ufoja on nähty ainoastaan 20. vuosisadan jälkipuoliskolta alkaen. b. Ihmiset ovat saattaneet kylmän sodan aikuisten pelkotilojensa takia luulla näkevänsä ufoja taivaalla. c. Astronomit katsovat, että ufohavaintoihin on olemassa jokin muu selitys kuin muukalaisten avaruusalukset. d. Toisen maailmansodan jälkeiseen ufohavaintojen äkilliseen lisääntymiseen ei voida osoittaa mitään syytä. 6

7 16. Koska gepardilla lapaluut eivät ole kiinni solisluissa, eläin on hyvin vapaa liikkeissään ja pystyy ottamaan äärimmäisen pitkiä askeleita. Gepardilla on myös suurikokoinen sydän sekä isot keuhkot ja sieraimet; kaikki tämä on kuin suunniteltu suuria nopeuksia varten. Gepardin nopeus kiihtyy seisovasta lähdöstä sataan kilometriin tunnissa vain kolmessa sekunnissa, eli sekuntia nopeammin kuin nopeinkin Ferrari. Kuitenkin tuollainen ponnistus kuumentaa sen ruumista niin, että se pystyy säilyttämään 125 kilometrin tuntinopeuden vain noin 400 metrin matkan. Sen jälkeen gepardin on pakko pitää ainakin puolen tunnin mittainen jäähdyttely- ja lepotauko. Suuresta nopeudestaan huolimatta nämä saalistajat ovat jokseenkin arkoja eläimiä. Vihaisina ne kylläkin murisevat, mutta muuten ne naukuvat ja kehräävät kuin kotikissat, ja kujertavat lintujen lailla toisiaan kutsuessaan. a. Gepardi ei pysty juoksemaan huippunopeudellaan pitkää aikaa. b. Gepardi pystyy saavuttamaan 125 kilometrin tuntinopeuden muutamassa sekunnissa. c. Kun gepardi onjuossut nopeasti, sen täytyy levätä tunnin ajan. d. Gepardi juoksee hyvin notkeasti, koska sen lapaluut ovat irrallaan. 17. Valkohai on erittäin kehittynyt eläin, ja valtameren ravintoketjussa sillä on kärkipaikka. Uusin tutkimus antaa kiehtovia tietoja valkohain elintavoista. Sydneyläinen tutkija Jan Gordon on vakuuttunut, että valkohai on muutakin kuin yksinäinen ihmissyöjäkala. Se on sosiaalinen eläin, joka joskus metsästää parvissa ja syö mieluummin kalaa kuin ihmislihaa. Monin tavoin se on lähempänä nisäkkäitä kuin kaloja. Gordon ja hänen tutkijakollegansa Mark Marks, joka toimii biologina Kapkaupungin South African Museumissa, ovat varmoja siitä, että valkohai kykenee ajatteluun ja suunnitteluun. a. On kuvittelua, että valkohai muka syö ihmisiä. b. Valkohain suosikldravinto on kala. c. Valkohaita ei uhkaa mikään muu meren asukki. d. Tutkimus on osoittanut, että valkohai pystyy ajattelemaan ja suunnittelemaan. 18. Eräs viime aikojen härnmästyttävimpiä tutkimustuloksia on se, että valkohain ruumiinlämpö voi pysyä 14 astetta korkeampana kuin sitä ympäröivän veden lämpötila. Useimmat kalat menettävät lämpöeron kidustensa kautta. Tiedemiehet ovat myös todenneet, että tämä saalistaja pystyy äkkinäisiin nopeuden muutoksiin ja pystyy siten jopa hyppäämään kokonaan ylös vedestä. Valkohain vatsassa kiertävä lämmin veri auttaa sitä sulattamaan ruokansa nopeasti ja siis muuttamaan ravinnon energiaksi nopeammin. Tämä on kaloilla erittäin harvinaista, toteaa Ken Goldman, Virginian merentutkimuslaitoksessa tutkijana työskentelevä biologi. Vain harvoilla kaloilla on tämä kyky. Siksi valkohai on niin hyvä metsästäjä. a. Lämmin verenkierto on tärkeä osatekijä nopeuctessa, jonka valkohai pystyy kehittämään. b. Uusin tutkimus on osoittanut, että valkohai on loistava metsästäjä, ja tämä tieto antaa meille kiehtovaa uutta tietoa sen elintavoista. c. Valkohailla ei ole kiduksia, joten se pystyy paremmin säilyttämään ruumiinlämpönsä. d. Uusin tutkimus on osoittanut, että valkohain ruoansulatuselimistö on ainutlaatuinen kalojen joukossa.

8 19. Uuden automallin matka piirustuslaudalta maantielle kesti aikaisemmin kuutisen vuotta. Mutta suuret muutokset autotekniikassa, tietokoneavusteinen suunnittelu ja kehittyneet tuotantojärjestelmät tekevät nykyään mahdolliseksi siirtää kuluttajien tarpeet teräksen, lasin ja muovin muotoon kahdessa vuodessa. Monilla tämän hetken autonvalmistajilla on aivoriihiä ja suunnitteluklinikojta, joissa mahdollisilta asiakkailta voidaan luodata uusia ideoita ja kuluttajien toiveita. Insinöörit ja suunnittelijat työskentelevät läheisessä yhteistyössä elämäntyylin ja tuotekehittelyn asiantuntijoiden kanssa toteuttaakseen juuri sellaisen mystisen, metallisen lumeluomuksen, joka tunkeutuu suoraan harkitsevimmankin automiehen sydämeen. Tällä tavoin kaikki se, mitä vielä äsken pidettiin vain villinä unelmana, voi löytää tiensä asfalttiväylälle asti. a. Autonvalmistajat kysyvät insinöörien ja suunnittelijoiden aivoriihiltä, miltä uuden auton heidän mielestään pitäisi näyttää. b. Nykyään uuden automallin tuotantovaiheeseen päästään paljon aikaisempaa nopeammin. c. Insinöörit ja suunnittelijat työskentelevät yhdessä löytääkseen täysosuman elämäntyylin alalla. d. Uusimman teknologian ansiosta valmistajat voivat nykyään pitää mielessään sen, millaisia autoja kuluttajat todella haluavat. 20. Kun lemmikkieläintä ollaan valitsemassa, innostus on suuri, ja monet ihmiset eivät tule ajatelleeksi, miten pitkällinen prosessi koiran kouluttaminen onkaan. Asiantuntijoiden mukaan kaikki koirat tarvitsevat jatkuvaa koulutusta pystyäkseen toivotulla tavalla jatkamaan yhdessä elämistä ihmisten kanssa. Tämä koskee erityisesti suurikokoisia rotuja, jotka ovat luonteeltaan aggressiivisempia. Koirat kaipaavat seuraamme. Ne ovat sosiaalisia laumaeläimiä. Mutta monet ihmiset ostavat koiran ja sitten antavat sen olla yksinään suurimman osan päivästä kerrostaloasunnossa tai takapihalla. Jotkut koiranomistajat kytkevät lemmikkinsä ulos, mikä vielä lisää taipumusta aggressiivisuuteen. Se nimittäin johtaa siihen, mitä asiantuntijat nimittävät keskeneräiseksi sosiaalistumiseksi. Jos näin kohdeltu koira joutuu läheiseen kontaktiin tuntemattomien ihmisten kanssa, se saattaa purra pelkästä stressistä, tai siksi että se vaistomaisesti vartioi omaa reviiriään. Tunnetun koirankouluttajan neuvo kuuluu näin: Pidä huoli siitä, että koirasi tutustuu joka päivä mahdollisimman moniin ihmisiin, erityisesti lapsiin ja nuoriin. a. Ihmisten, jotka erityisesti haluavat luonteeltaan muita aggressiivisemman koiran, on muistettava, että koiran koulutus kestää pitkän aikaa. 1,. Jos ostaa koiran, joka on hyvää rotua, on epätodennäköisempää, että se osoittaa aggressiivista käyttäytymistä. c. Koirat tulevat aggressiivisiksi, jos omistajat jättävät ne liikaa yksin. d. Koiran pitäminen kytkettynä on omiaan lisäämään sen aggressiivisia taipumuksia.

9 2L Epilepsiapotilaiden.opaslcoinen koulutus on. periaatteessa samanlainen kuin sokeiden opastamiseen koulutettujen koirien Tottelevaisuuskoulutuksen jalkeen elaimet oppivat erityistaitoja, jolta kayttaen ne pystyvat auttamaan tautikohtausten tapahtuessa Ne voivat esimerkiksi:. ohjata potilaan turvalliseen paikkaa tai jopa hälyttää pelastuspalvelun paikalle. Amoastaan tietyt koirat voivat oppia tällaiset taidot. Niiden on oltava luonnostaan älykkäitä, uteliaita ja niiden on pidettävä ihmisistä. Lähestyvästä tautikohtauksesta varoittamaan pystyvät koirat ovat tätäkin harvinaisempia ja niiden taidot näyttävät olevan synnynnäisiä. Ennen kohtauksen alkamista ne saattavat alkaa ulvoa tai haukkua, hypätä potilaan syliin ja tuijottaa häntä herkeämättömästi tai puskea häntä. Tällainen epätavallinen käytös on kuitenkin helppo tulkita väärin. a. Ihminen ei aina tiedä, haluaako koira varoittaa jostakin vai käyttäytyykö se vain huonosti. b. Sokeiden opaskoirat ja epilepsiapotilaiden opaskoirat saavat saman koulutuksen. c. Älykkäillä koirilla on kuudes aisti, jonka avulla ne pystyvät varoittamaan lähestyvästä epilepsiakohtauksesta. d. Epilepsiakohtauksen lähestyessä opaskoira vie omistajansa turvalliseen paiklcaan. 22. Ihmisillä on syntyessään 125 miljardia aivosolua. On helppo luulla, että tämä on jo hyvä lähtökohta ja että ihmisten vanhetessa aivosolujen määrä vain lisääntyy. Mutta tämä ei pidä paikkaansa. Nuo 125 miljardia aivosolua ovat ainoat niitä saamme, vaikka ne kehittyvät toki elinaikanamme, esimerkiksi silloin, kun opimme uusia asioita ja saamme uusia kokemuksia. Aivosolut osallistuvat kaikkiin ihmisen toimintoihin. Ne ovat aktiivisia myös nukkuessamme. Aika hyvä suoritus elimeltä, joka on ylisuuren saksanpähkinän näköinen ja jonka paino on vain kaksi prosenttia koko ruumiinpainostamme. Se kuluttaa kuitenkin jopa 20 prosenttia energiastamme. a. Syntyessämme saadut 125 miljardia aivosolua lisääntyvät elinaikanamme hitaasti. b. Aivot eivät paina juuri mitään. c. Noin 100 miljoonaa aivosolua osallistuu kaikkiin mahdollisiin ihmisen toimintoihin. d. Teemmepä mitä tahansa, aivosolut ovat toiminnassa mukana. 23. Kysy itseltäsi, missä olet. Vaistomainen vastaus on: silmieni takana, korvieni välissä. David Hawley Sanford mietti 20 vuotta sitten tapaa siirtää havaitsemispistettä ja antaa ihmisille tuntemus ruumiin ulkopuolella olemisesta. Hän keksi mm. silmävideot. Ne heijastavat kuvat suoraan verkkokalvolle ja samalla mittaavat silmämunan kaikki liikkeet. Kamerat seuraavat kaikkein nopeimpiakin silmänliikkeitä. Silmävideon kautta katsominen ei eroa omin silmin katsomisesta. a. Silmävideoiden avulla pääsee ruumiin ulkopuolelle. b. Silmävideoiden avulla voi muuttaa sijaintiaan. c. Silmävideoiden kautta katsominen tuottaa saman kokemuksen kuin paljaalla silmällä katseleminen. d. Silmävideot ovat silmän muotoisia kameroita.

10 24. Haluamme, että hinta on alle dollaria, jotta yksittäinen sotilas voisi käyttää lentokonetta, toteaa Jeffrey Harris. Tällöin tappio ei ole niin suuri, jos kone menetetään. Rahalla on tunnetusti tärkeä osuus yhdysvaltalaisessa sotilaselämässä. Harris työskentelee Sunrise-yhtiössä, joka vastaa Little Moon hankkeesta. Kyseessä on lentokone, jonka siipiväli on vain 15 cm. Tällaisten mikrolentokoneiden (MAV) avulla tavalliset sotilaat saavat käyttöönsä lintuperspektiivin ja voivat nähdä koko ympäristön ylhäältä käsin. Muutaman kilometrin toimintasäde antaa jo riittävän näkyvyyden seuraavan kukkulan taakse tai mahdollistaa kokonaisen lähiön tai kaupungin kartoittamisen. Kone on erittäin hyödyllinen, mutta samalla melko vaikea käyttää. MAV:n ohjaaminen pienoislennokin tapaan vaatii paljon kokemusta ja keskittymistä erityisesti huonolla säällä. Sotilaiden kouluttaminen tähän tehtävään viekin kauan aikaa. a. MAV:t eivät vielä näytä olevan riittävän hyödyllisiä, jotta niitä kannattaisi ottaa käyttöön lähitulevaisuudessa. b. Yhdysvaltalaiset sotilaat ovat melko huolimattomia varusteidensa kanssa, ja tämä maksaa paljon rahaa. c. MAV:n ohjaamiseksi tarvitaan paljon kokemusta. d. MAV:t eivät ole kovin kalliita, koska ne ovat pieniä. 25. Meillä on palava halu lentää avaruuteen aurinkokuntanime äärirajoille ja mielellään vielä kauemmas. Mutta se ei ole mahdollista nykyisillä avaruusraketeilla, koska pelkkä avaruuteen pääseminen vaatii erittäin paljon polttoainetta. Pitkille avaruusmatkoille olisi otettava hinaukseen valtavia polttoainesäiliöitä. Kunnon avaruusmatkalla tarvittaisiin Tähtien Sota elokuvasta tuttuja hyperdrive-moottoreita. Fuusiomoottori näyttää hiukan sellaiselta. Fuusiomoottorissa kevyet atomit sulautuvat raskaampiin atomeihin piasmassa, joka ylikuumennetaan eräänlaisessa megamikrouunissa. Tämä reaktio tuottaisi riittävästi tehoa sanotun kaltaisen tulevaisuuden aluksen käyttövoimaksi. a. Yhtenä aurinkokuntamme rajoille ulottuvan avaruusmatkan esteenä on se, että fuusiomoottorilla varustettuja raketteja ei ole olemassa. b. Aurinkokuntamme rajojen ulkopuolelle on mahdollista matkustaa fuusiomoottorilla. c. Kevyiden ja raskaiden atomien fuusiossa syntyy runsaasti energiaa. d. Matkustaminen aurinkokuntamme ulkopuolelle edellyttäisi nykyisellään valtavien polttoainesäiliöiden mukaanottoa, eikä siksi vielä ole mahdollista.

11 He iiöi~ikenne maassa Z 1; w =1 50 E x ~Henkilöliikenrie henkilöautolla Henkilöliikenne linja autollaltaksilla OHenkilöliikenne junalla Vuodessa Huom! Henkilökilometrien määrä on kaikkien tiettyä kuljetusvälinettä käyttäneiden henkilöiden tiettynä aikana kulkema kilometnmäärä yhteenlaskettuna maassa Z. 26. Kuinka paljon henkilökilornetrien kokonaismäärä nousee vuosien 2010 ja 2015 välillä? la. 16,67% Ib. 333% Ic 4G% Id. 50% Mikä seuraavista kolmesta henkilöliikenteen muodosta kasvoi eniten henkilökilometreinämitattuna~vuosien 201 Oja 2015 välillä? ~a. Henkilöauto.Jb. Linjaautoltaksi ~c. Juna Id. Autoja juna yhtä paljon 1 Jos junien keskimääräinen käyttöaste oli 250 henkeä yhtä junaa ja yhtä kilometriä kohti, kuinka mönta kilömetriä junilla matkustettiin vuonna 2010? ~a ~.Ib.:3oooo::. Ic Id Autojen käyttöaste oli 1,3 henkeä yhtä autoa ja yhtä ki!ometnä kohti vuonna Junien kayttoaste oli 200 henkeä yhtä junaa ja yhta kilometnä kohti vuonna 2015 Mika oli autojen lukumäarän ja junakilometnen valinen suhde kyseisena vuonna? ~a.400:1 ~b:300:i,. Ic.200:.1 Id.150: Vuonna 2015 taksien osuus linja-autoilla ja takseilla matkustetuista kokonais henkilökilometreistä oli 10 prosenttia. Jos taksien käyttöaste oli kyseisenä vuonna 3 henkea kilometria kohti kuinka monta kilometriä takseilla matkustettiin kvseisena vuonna~ Fa. 9 miljoonaa Ib. 3 miljoonaa Ic Id

12 Hedel ~en vfljely maassa A = Omenat Luumut ~Sato.x 10000kg O Keiuukustannuksetå IOO kg ~ Vujelykustannuksetll 000 kg QTuottoIIOO kg Kaikki menot ja tulot ilmaistaan euroina 31. Miltä hedelmälajilla onparas tuotto maassa A? la. Omenoilla Ib. Pääiynöillä Ic. Kirsikoilla Id. Luumuilla V 32. Minkä hedetmälajin tuotto on aihaisin, jos kivellisiä hedelmiä (kirsikat, luumut, persikat) ei oteta lukuun? a. Omenoiden b. Päärynöiden c. Mustikoiden d. Päärynö~ien ja mustiköiden Kokonaismenot lasketaan lisäämällä keruukustannuksiin viljelykustannukset. Minkä hedelmälajin kilogrammakohtaiset kokonaismenot ovat suurimmat? la. Kirsikoiden Ib. Mustikoiden Ic. Persikoiden td. Luumujen inkä hedelmälajin viljelykustannukset ovat 7,5 % keruukustannuksista? la. Päärynöiden Ib. Kirsikoiden Ic. Mustikoiden Id. Luumujen 35. Voitto saadaan vähentämällä tuotosta kokonaismenot. Minkä hedelmälajin voitto on aihaisin kilogrammaa kohti maassa A? ~a. Omenoiden 1b Päärynöiden Ic. Persikoiden Id. Luumujen

13 Asumjskustannuk~ 4,5 4 3, w 2, x 1,5 Käytössä oleva asuintila maassa Aja maassa B 25,0 20,0 15,0 1 10,0 0,5 0 Maa A Maa B 5,0 Keskimääräiset vuositulot perhettä kohti 3 4 0,0 MaaA MaaB Keskimääräiset asumiskustan nukset perhettä kohti vuodessa 1] Keskimääräinen perheenjäsenten lukumäärä 1,2 3 4 Keskimääräinen huoneiden lukumäärä asuntoa kohti CI Keskimääräinen asuintila asuntoa kohti (m2) 2, Vuositulot ja vuotuiset asumiskustannukset on kerrottava eurolla Kullakin perheellä on vain yksi asunto maassa A ia maassa B. 36. Kuinka paljon asuintilaa on kullakin perheenjäsenellä keskimäärin käytössä maassa A? Ia.2,5m2 Ib.5m2 Ic.6m2 Id.7,5m Paljonko ovat vuotuiset asumiskustannukset maassa B neliömetriä kohti? la. 200 euroa Ib. 300 euroa Ic. 500 euroa Id euroa 1 Paljonko perheen tuloista käytetään asumiseen maassa A? ~a.20% Ib.25% Ic.33% Id.40% 39. Jos muuhun kuin asumiseen vuosituloista käytetty osuus jaetaan perheenjäsenten kesken, mikä on perheenjäsentä kohden keskimäänn käytössä olevan määrän välinen suhde maan A ja maan B välillä? (a.3:4 Ib.4:5 Ic.4:3 Id.5:4 40. Maassa A asuu kaksi kertaa enemmän perheitä kuin maassa B. Jos nämä maat yhdistyisivät maaksi C, kuinka monta huonetta yhdellä perheellä olisi keskimäärin asunnossaan? la. 3 ~b. 3,25 ~c. 3,50 Id. 3,75

14 Correct answers Q~iestion ~1baUnum&iq1N verbavnume~icai 1 B 2 D 3 C 4 D 5 A 6 D 7 A 8 A 9 N 10 B 11 C 12 A 13 C 14 D A 17 C 18 A 19 B 20 D 21 A 22 D 23 C 24 C 25 D 26 D 27 B 28 D 29 A 30 B 31 C 32 B 33 A A 36 B 37 N 38 D 39 B 40 A FI Oikeiden vastausten luettelossa on eräiden kysymysten kohdafla kirjain N. Se tarkoittaa, että valintalautakunta on poistanut kyseisen kysymyksen, joka on kokeen jälkeen havaittu virheelliseksi. Hakijoiden yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi kysymyksen poistamista koskevaa päätöstä on sovellettu kaikkiin kieliin. Kilpailu ilmoituksessa mainittu kokeen kokonaispistemäärä pysyy kaikissa tapauksissa ennallaan. Silloin kun kysymyksiä on poistettu, jäljelle jääneiden kysymysten arvo on laskettu jakamalla kokeen kokonaispistemäärä jäljelle jääneiden kysymysten lukumäärällä.

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen

Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen Urheilijan henkisen toimintakyvyn tukeminen ELÄMÄN HALLINTA & HYVÄ ARKI ITSEVARMA URHEILIJA MYÖNTEINEN ASENNE MOTIVAATIO & TAVOITTEEN ASETTAMINEN Myönteinen asenne Pidä hyvää huolta sisäisestä lapsestasi,

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.

Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku. Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken. Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen. 1. Luku Kuka Allaah on? Allaah on Ar-Rabb (Hän, joka luo, pyörittää asioita ja omistaa kaiken.) Todistan, että ei ole mitään todellista palvomisen arvoista jumalaa

Lisätiedot

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä?

Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Syntyikö maa luomalla vai räjähtämällä? Tätä kirjoittaessani nousi mieleeni eräs tuntemani insinööri T. Palosaari. Hän oli aikansa lahjakkuus. Hän oli todellinen nörtti. Hän teki heti tietokoneiden tultua

Lisätiedot

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien

Banana Split -peli. Toinen kierros Hyvin todennäköisesti ryhmien yhteenlaskettu rahasumma on suurempi kuin 30 senttiä. Ryhmien Banana Split -peli Tavoite Esitellä banaanin tuotantoketju (mitä banaanille tapahtuu ennen kuin se on kuluttajalla) ja keskustella kuka saa mitä banaanin hinnasta. Kuinka peliä pelataan Jaa ryhmä viiteen

Lisätiedot

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI

HYVÄ ELÄMÄ KAIKILLE! VAIKUTA VALINNOILLASI VAIKUTA VALINNOILLASI Oletko kyllästynyt nykyiseen yltiökapitalistiseen ja keinotteluun perustuvaan talousjärjestelmäämme, joka perustuu aineellisen ja tarpeettoman kulutuksen kasvattamiseen ja kulutuksen

Lisätiedot

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet).

Voit itse päättää millaisista tavaroista on kysymys (ruoka, matkamuisto, CD-levy, vaatteet). Kirjoittaminen KESKITASO Lyhyet viestit: 1. Ystäväsi on lähtenyt lomamatkalle ja pyytänyt sinua kastelemaan hänen poissa ollessaan kukat. Kun olet ystäväsi asunnossa, rikot siellä vahingossa jonkin esineen.

Lisätiedot

TEHTÄVIÄ SATUUN LUMIKKI JA SEITSEMÄN KÄÄPIÖTÄ

TEHTÄVIÄ SATUUN LUMIKKI JA SEITSEMÄN KÄÄPIÖTÄ 1 TEHTÄVIÄ SATUUN LUMIKKI JA SEITSEMÄN KÄÄPIÖTÄ A) Satuun liittyviä sisältökysymyksiä: OSA1: OSA 2: 1. Mikä oli kuninkaan ja kuningattaren suurin toive? 2. Millainen uusi kuningatar oli? 3. Mistä uusi

Lisätiedot

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan.

Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Mitä tunteet ovat? Kukaan ei tiedä tarkasti, mitä tunteet oikein ovat. Kuitenkin jokainen ihminen kokee tunteita koko ajan. Tunteet voivat olla miellyttäviä tai epämiellyttäviä ja ne muuttuvat ja vaihtuvat.

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN

Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN Tarinaa tähtitieteen tiimoilta FYSIIKAN JA KEMIAN PERUSTEET JA PEDAGOGIIKKA 2014 KARI SORMUNEN Oppilaiden ennakkokäsityksiä avaruuteen liittyen Aurinko kiertää Maata Vuodenaikojen vaihtelu johtuu siitä,

Lisätiedot

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014

PK 22.8.2014. Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kysely lastensuojelutarpeen selvitysvaiheen yhteistyötahoille Neuvolat ja varhaiskasvatus Päijät-Häme, kevät 2014 Kyselyn taustaa - Toiveet ja tarpeet yhteistyön tiivistämiseen ja yhteiseen toimintamalliin

Lisätiedot

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen?

6. Vastaa kysymyksiin Onko sinulla isoveli? Oletko sinä lyhyt? Minkä väriset hiukset sinulla on? Onko sinulla siniset silmät? Oletko nyt iloinen? 5. Vastaa kysymyksiin (kpl1) Onko sinulla sisaruksia? Asuuko sinun perhe kaukana? Asutko sinä keskustan lähellä? Mitä sinä teet viikonloppuna? Oletko sinä viikonloppuna Lahdessa? Käytkö sinä usein ystävän

Lisätiedot

Kaija Jokinen - Kaupantäti

Kaija Jokinen - Kaupantäti Kaija maitokaapissa täyttämässä hyllyjä. Kaija Jokinen - Kaupantäti Kun menet kauppaan, ajatteletko sitä mitä piti ostaa ja mahdollisesti sitä mitä unohdit kirjoittaa kauppalistaan? Tuskin kellekään tulee

Lisätiedot

VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT

VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT VASTASYNTYNEIDEN LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNHOIDON MENETELMÄT 11.4.2016 OPAS VANHEMMILLE EFJKVF Joskus pienimmät asiat ottavat suurimman paikan sydämessäsi. A. A. Milne, Nalle Puh Emmi Ristanen, Laura Kolari &

Lisätiedot

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat

Matkatyö vie miestä. Miehet matkustavat, vaimot tukevat Matkatyö vie miestä 5.4.2001 07:05 Tietotekniikka on helpottanut kokousten valmistelua, mutta tapaaminen on silti arvossaan. Yhä useampi suomalainen tekee töitä lentokoneessa tai hotellihuoneessa. Matkatyötä

Lisätiedot

Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Siirry asemalle: Ilmakehä

Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Siirry asemalle: Ilmakehä Vettä suodattuu maakerrosten läpi pohjavedeksi. Pysy asemalla: Pohjois-Eurooppa Kasvin soluhengityksessä vapautuu vesihöyryä. Sadevettä valuu pintavaluntana vesistöön. Pysy asemalla: Pohjois-Eurooppa Joki

Lisätiedot

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA?

LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? LEIKIT KUKA PELKÄÄ HUUHKAJAA? Yksi huuhkaja (kiinniottaja), loput viivalle. Huuhkaja huutaa kuka pelkää huuhkajaa?!, jonka jälkeen viivalla olevat yrittävät päästä toiseen päähän ilman, että huuhkaja koskee

Lisätiedot

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit.

ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa. Aistit. ETNIMU-projektin, aivoterveyttä edistävän kurssin 5.osa Aistit. Aistien maailma Ympäristön havainnointi tapahtuu aistien välityksellä. Tarkkailemme aistien avulla jatkuvasti enemmän tai vähemmän tietoisesti

Lisätiedot

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP

Tausta Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveysministeriö Tekes PPSHP 7.6.2012 Tausta Kuusi haastateltavaa, joista viisi osallistui keskusteluun jollain tasolla Ikähaarukka 70-83 vuotiaita Aktiivisia ikäihmisiä, käyvät säännöllisesti ikäihmisille suunnatuissa toiminnoissa

Lisätiedot

Kuinka selität NANOTEKNIIKKA?

Kuinka selität NANOTEKNIIKKA? Kuinka selität mitä on NANOTEKNIIKKA? Kai muistat, että kaikki muodostuu atomeista? Kivi, kynä, videopeli, televisio ja koira koostuvat kaikki atomeista, ja niin myös sinä itse. Atomeista muodostuu molekyylejä

Lisätiedot

Nettiluento - Mitä aggressio on ja mitä se ei ole. Väestöliitto Perheaikaa.fi

Nettiluento - Mitä aggressio on ja mitä se ei ole. Väestöliitto Perheaikaa.fi Nettiluento - Mitä aggressio on ja mitä se ei ole Väestöliitto Perheaikaa.fi 17.3.2016 Mika Lehtonen Psykiatrinen sairaanhoitaja Psykoterapeutti Seksuaaliterapeutti Aggressiokasvattaja (Aggression portaat-malli)

Lisätiedot

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4880. Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland ZA4880 Flash Eurobarometer 239 (Young people and science) Country Specific Questionnaire Finland FLASH 239 YOUNG PEOPLE AND SCIENCE D1. Sukupuoli [ÄLÄ KYSY - MERKITSE SOPIVIN] Mies...1 Nainen...2 D2. Minkä

Lisätiedot

Kenguru 2015 Benjamin (6. ja 7. luokka)

Kenguru 2015 Benjamin (6. ja 7. luokka) sivu 1 / 8 NIMI LUOKKA Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta saat miinuspisteitä

Lisätiedot

Millainen maailmani pitäisi olla?

Millainen maailmani pitäisi olla? Millainen maailmani pitäisi olla? Luomme itsellemme huomaamattamme paineita keräämällä mieleen asioita joiden pitäisi olla toisin kuin ne ovat. Tällä aiheutamme itsellemme paitsi tyytymättömyyttä mutta

Lisätiedot

Sisällys. Vesi... 9. Avaruus... 65. Voima... 87. Ilma... 45. Oppilaalle... 4 1. Fysiikkaa ja kemiaa oppimaan... 5

Sisällys. Vesi... 9. Avaruus... 65. Voima... 87. Ilma... 45. Oppilaalle... 4 1. Fysiikkaa ja kemiaa oppimaan... 5 Sisällys Oppilaalle............................... 4 1. Fysiikkaa ja kemiaa oppimaan........ 5 Vesi................................... 9 2. Vesi on ikuinen kiertolainen........... 10 3. Miten saamme puhdasta

Lisätiedot

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET

ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET ADAX NEO -DESIGNLÄMMITTIMET VALITTU LÄMPÖTILA ON HELPPO NÄHDÄ Selkeästä näytöstä näet helposti asetetun lämpötilan. Voit nostaa tai alentaa lämpöä patterin päädyssä olevilla plus- ja miinuspainikkeilla.

Lisätiedot

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella

TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ. Juha T Hakala Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella TULOSTA VÄHEMMÄLLÄ Työhyvinvointiseminaari 17.-18.9.2015 Tampereella Veikko Huovinen 2 Jotta näkee, tarvitsee haukan siivet ja etäisyyttä! Muuan tietotyöntekijä 3 Saan sata sähköpostia päivässä. Ok, kaikki

Lisätiedot

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti

Mieletön mahdollisuus. Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Mieletön mahdollisuus Lasten ja nuorten omaistyön kehittämisprojekti Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Tukea lapsille ja nuorille, joiden vanhempi on sairastunut psyykkisesti Mieletön Mahdollisuus -projektin

Lisätiedot

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet

TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet TOP 4 Tehokkaimmat liikkuvuusharjoitteet Miksi minun tulisi parantaa liikkuvuuttani? Hyvä liikkuvuus on valtavan tärkeä ominaisuus kaikille, jotka välittävät fyysisestä terveydestään ja/tai suorituskyvystään.

Lisätiedot

Spray Bark Controll Collar

Spray Bark Controll Collar Spray Bark Controll Collar Sitruunapannan käyttöohjeet JOHDANTO Haukkuminen on koiran normaalia käyttäytymistä. Joskus kuitenkin haukkuminen on ongelma omistajalle. Vastuuntuntoinen omistaja ei voi antaa

Lisätiedot

Luontainen tyylisi. vuorovaikutustilanteissa 23.05.2015. Juha. Malliraportti

Luontainen tyylisi. vuorovaikutustilanteissa 23.05.2015. Juha. Malliraportti Luontainen tyylisi vuorovaikutustilanteissa 23.05.2015 Juha Malliraportti Tämä ilmainen demoanalyysi antaa sinulle mielikuvan siitä, miten varsinainen Luontaisten Taipumusten Analyysi (LTA) on rakennettu

Lisätiedot

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE

Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Lastensuojelullisen Huolen Arvioinnin Työväline VANHEMMAN JA PERHEEN ELÄMÄNTILANNE Valma-hanke 2004-2005 Lastensuojelullisen huolen arvioinnin työväline on kokonaisuudessaan tarkoitettu välineeksi silloin

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Haastava käyttäytyminen

Haastava käyttäytyminen Haastava käyttäytyminen psykologi Ewa Male Mäntsälä 2014 Mitä tarkoitetaan haastavalla käyttäytymisellä? käyttäytyminen, joka poikkeaa huomattavasti ympäröivän yhteiskunnan kulttuurisidonnaisista käyttäytymismalleista

Lisätiedot

Ilmastonmuutos ja ilmastomallit

Ilmastonmuutos ja ilmastomallit Ilmastonmuutos ja ilmastomallit Jouni Räisänen, Helsingin yliopiston Fysikaalisten tieteiden laitos FORS-iltapäiväseminaari 2.6.2005 Esityksen sisältö Peruskäsitteitä: luonnollinen kasvihuoneilmiö kasvihuoneilmiön

Lisätiedot

Made for efficient farmers

Made for efficient farmers Made for efficient farmers ISOMATCH TELLUS GO, work easy. be in control. Maataloudessa tarvitaan tehokkuutta. Korkeampia satoja vähemmällä vaivalla ja pienemmillä kustannuksilla. Se tarkoittaa myös tuotantopanosten

Lisätiedot

Käsitteet: ilmanpaine, ilmakehä, lappo, kaasu, neste

Käsitteet: ilmanpaine, ilmakehä, lappo, kaasu, neste 8 3 Paine Käsitteet: ilmanpaine, ilmakehä, lappo, kaasu, neste i Ilma on ainetta ja se vaatii oman tilavuutensa. Ilmalla on massa. Maapallon ympärillä on ilmakehä. Me asumme ilmameren pohjalla. Me olemme

Lisätiedot

T A Q. Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire. Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz

T A Q. Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire. Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz T A Q Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Traumatic Antecedents Questionnaire Copyright: Bessel A. van der Kolk. Suomennos: Kimmo Absetz Aiempien traumaattisten kokemusten kartoitus Nimi: Päivämäärä:

Lisätiedot

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi)

Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 (lukion 1. vuosi) Kenguru 2012 Junior sivu 1 / 8 Nimi Ryhmä Pisteet: Kenguruloikan pituus: Irrota tämä vastauslomake tehtävämonisteesta. Merkitse tehtävän numeron alle valitsemasi vastausvaihtoehto. Väärästä vastauksesta

Lisätiedot

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja

Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen lisäpöytäkirja Euroopan neuvoston jäsenvaltiot ja muut tämän pöytäkirjan allekirjoittaneet terrorismin ennaltaehkäisyä koskevan Euroopan

Lisätiedot

ADHD-HÄIRIÖN LAPSEEN AIHEUTTAMIEN VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN

ADHD-HÄIRIÖN LAPSEEN AIHEUTTAMIEN VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN ADHD-HÄIRIÖN LAPSEEN AIHEUTTAMIEN VAIKUTUSTEN YMMÄRTÄMINEN Tämä luku käsittelee perheensisäisiä ongelmia perheissä, joissa on ADHD-lapsi. Mukana on kappaleita, joissa käsitellään häiriön ymmärtämistä lapsen

Lisätiedot

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi

Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi Akuliinan tarina Herään aikaisin aamulla herätyskellon pirinään. En jaksanut millään lähteä kouluun, mutta oli aivan pakko. En syönyt edes aamupalaa koska en olisi muuten kerennyt kouluun. Oli matikan

Lisätiedot

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen

Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Infosheet 38 Sairastuneiden ja omaisten kanssa keskusteleminen Ymmärrettävä tieto Antamalla ihmisille tilaisuuden esittää kysymyksensä voit räätälöidä heidän tarpeisiinsa sopivaa tietoa. Jokaiseen keskusteluun

Lisätiedot

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=6909&idx=4&ui Lang=fi&lang=fi&lvv=2014

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=6909&idx=4&ui Lang=fi&lang=fi&lvv=2014 1 MTTTP2 Tilastollisen päättelyn perusteet 1 1. luento 28.10.2014 Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=6909&idx=4&ui Lang=fi&lang=fi&lvv=2014 2 Osaamistavoitteet

Lisätiedot

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa.

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Valintakoe 2016/FYSIIKKA Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Boltzmannin vakio 1.3805 x 10-23 J/K Yleinen kaasuvakio 8.315 JK/mol

Lisätiedot

JÄTTIhampaan. ar voitus

JÄTTIhampaan. ar voitus JÄTTIhampaan ar voitus Fossiili on sellaisen olion tai kasvin jäänne, joka on elänyt maapallolla monia, monia vuosia sitten. Ihmiset ovat löytäneet fossiileja tuhansien vuosien aikana kivistä ja kallioista

Lisätiedot

Ihmisen chakrajärjestelmä

Ihmisen chakrajärjestelmä Ihmisen chakrajärjestelmä Aivan ulommaisena meitä ympäröi aura. Se toimii suojaavana kerroksena ihmisen ja maailman välissä. Aurassa on neljä kerrosta, neljä energiakehoamme fyysisen kehomme ympärillä;

Lisätiedot

http://www.space.com/23595-ancient-mars-oceans-nasa-video.html

http://www.space.com/23595-ancient-mars-oceans-nasa-video.html http://www.space.com/23595-ancient-mars-oceans-nasa-video.html Mars-planeetan olosuhteiden kehitys Heikki Sipilä 17.02.2015 /LFS Mitä mallit kertovat asiasta Mitä voimme päätellä havainnoista Mikä mahtaa

Lisätiedot

KIRKOLLISEN JOHTAMISEN FORUM 28.1.2016. Jaana Laukkarinen Kehityspiikki Consulting Oy

KIRKOLLISEN JOHTAMISEN FORUM 28.1.2016. Jaana Laukkarinen Kehityspiikki Consulting Oy KIRKOLLISEN JOHTAMISEN FORUM 28.1.2016 Jaana Laukkarinen Kehityspiikki Consulting Oy Mitä johtaja pelkää? Valta, johtajan työkalu Mitä valta tekee käyttäjälleen? Johtajan työssä ymmärrys itsetuntemuksen

Lisätiedot

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun:

NIMENI ON: Kerro, millaisista asioista pidät? Minusta on mukavaa, kun: Jos olisin väri, olisin: Tulen iloiseksi siitä, kun: Lapsen oma KIRJA Lapsen oma kirja Työkirja on tarkoitettu lapsen ja työntekijän yhteiseksi työvälineeksi. Lapselle kerrotaan, että hän saa piirtää ja kirjoittaa kirjaan asioita, joita hän haluaa jakaa

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset

Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset Itsenäisen työskentelyn tehtävät: vastaukset 1. Missä Burundi on? Tutustu Google-karttapalveluun seuraavilta sivulta: www.google.fi/maps (voit vaihtaa näkymän satelliittitilaan) Etsi koulunne kartalta.

Lisätiedot

Laskun vaiheet ja matemaattiset mallit

Laskun vaiheet ja matemaattiset mallit Laskun vaiheet ja matemaattiset mallit Jukka Sorjonen sorjonen.jukka@gmail.com 28. syyskuuta 2016 Jukka Sorjonen (Jyväskylän Normaalikoulu) Mallit ja laskun vaiheet 28. syyskuuta 2016 1 / 22 Hieman kertausta

Lisätiedot

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: -----------------------------------------

Potilaan käsikirja. Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa 1(16) Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- 1(16) Potilasturvallisuuden edistämisen ohjausryhmä Potilaan käsikirja Potilaan opas turvalliseen hoitoon sairaalassa Tämän kirjan omistaa: ----------------------------------------- Meritullinkatu 8, Helsinki

Lisätiedot

KOKEITA KURSSI 1. 1. Pitemmдstд osasta sahaat pois 5. 3 b) Muunna murto- tai sekaluvuksi. d) 0,9 e) 1,3 f) 2,01

KOKEITA KURSSI 1. 1. Pitemmдstд osasta sahaat pois 5. 3 b) Muunna murto- tai sekaluvuksi. d) 0,9 e) 1,3 f) 2,01 KOKEITA KURSSI kurssi (A). Laske. Kirjoita ainakin yksi vдlivaihe. 9 a) :. Merkitse ja laske. a) Lukujen ja tulosta vдhennetддn. Luvusta vдhennetддn lukujen ja erotus. Lukujen ja summan kolmasosa kerrotaan

Lisätiedot

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd

18 Mallisivut putkiremontti paketissa_2016_a5_48s.indd 18 100 ja 1 kysymystä putkiremontista 19 Putkiremontti voidaan nykyisin TOTEUTTAA useilla eri tavoilla. Yleisimmät näistä ovat perinteinen putkiremontti, sukitus ja pinnoitus tai edellisten yhdistelmä.

Lisätiedot

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma

HIIRIKAKSOSET. Aaro 22.2.2013. Lentoturma NALLE PUH Olipa kerran Nalle Puh. Nalle Puh lähti tapaamaan veljeään. Nalle Puh ja hänen veljensä nauroi itse keksimäänsä vitsiä. Se oli kuka on Nalle Puhin veli. Vastaus oli puhveli. Sitten he söivät

Lisätiedot

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia

Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia Tässä PowerPoint -esityksessä esitellään syksyllä 2015 - talvella 2016 kerätyn DAGIS - tutkimuksen kartoituksen tuloksia 1 2 3 4 5 Eniten henkilökunta koki ongelmaksi lasten liiallisen ruutuajan. Lisäksi

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus

KI-78-09-820-FI-C. Auringon salaisuus KI-78-09-820-FI-C Auringon salaisuus Auringon salaisuus Julkaisutoimisto ISBN 978-92-79-12506-5 OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Euroopan komissio tai kukaan sen puolesta toimiva henkilö ei vastaa seuraavien tietojen

Lisätiedot

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

ILMASTONMUUTOS. Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä Viestinnän pääosasto KANSALAISMIELIPITEEN SEURANNAN YKSIKKÖ Bryssel, 15/10/2008 ILMASTONMUUTOS Erikoiseurobarometri (EB 69) kevät 2008 Euroopan parlamentin / Euroopan komission kyselytutkimus Tiivistelmä

Lisätiedot

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry

KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011. Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry KAKSIN ET OLE YKSIN Kivitippu 18.10.2011 Aluevastaava Sari Havela Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Minun tieni Siksi tahtoisin sanoa sinulle, joka hoidat omaistasi. Rakasta häntä Niin paljon, että rakastat

Lisätiedot

Murtolukujen peruslaskutoimitukset Cuisenairen lukusauvoilla

Murtolukujen peruslaskutoimitukset Cuisenairen lukusauvoilla Murtolukujen peruslaskutoimitukset Cuisenairen lukusauvoilla 1. Tehtävänanto Pohdi kuinka opettaisit yläasteen oppilaille murtolukujen peruslaskutoimitukset { +, -, *, / } Cuisenairen lukusauvoja apuna

Lisätiedot

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen

TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen TUTKIMUSMATKA-PALVELUMALLIN KIRJALLISET OHJEET: Slogan: Äärettömyydestä maapallon ytimeen Esittelyteksti (mainostyylinen): Koskaan ihminen ei ole tiennyt niin paljon kuin nyt. Mutta huomenna tiedämme taas

Lisätiedot

Aikamatkustus. Emma Beckingham ja Enni Pakarinen

Aikamatkustus. Emma Beckingham ja Enni Pakarinen Aikamatkustus Emma Beckingham ja Enni Pakarinen Aikamatkustuksen teoria Aikamatkustus on useita vuosisatoja kiinnostanut ihmiskuntaa. Nykyihminen useimmiten pitää aikamatkustusta vain kuvitteellisena konseptina,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake

Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Stipendi - Vanhemman / huoltajan lomake Huoltajan tulee täyttää ja lähettää tämä sähköinen lomake 3.1.2014 klo 1.00 mennessä. Pyydämme teitä lukemaan huolellisesti Meksiko-stipendien hakuohjeet. Lomake

Lisätiedot

Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos

Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos Mikä muuttuu, kun kasvihuoneilmiö voimistuu? Jouni Räisänen Helsingin yliopiston fysiikan laitos 15.4.2010 Sisältöä Kasvihuoneilmiö Kasvihuoneilmiön voimistuminen Näkyykö kasvihuoneilmiön voimistumisen

Lisätiedot

Hyvinvointi, jaksaminen ja itsensä muistaminen. Kohtaamispaikkapäivät 17.-18.3.2015 Ihmisenä ihmiselle

Hyvinvointi, jaksaminen ja itsensä muistaminen. Kohtaamispaikkapäivät 17.-18.3.2015 Ihmisenä ihmiselle Hyvinvointi, jaksaminen ja itsensä muistaminen Kohtaamispaikkapäivät 17.-18.3.2015 Ihmisenä ihmiselle Tästä ajattelin puhua Yksilöllinen hyvinvointi, yksilöllinen jaksaminen, yksilöllinen itsensä muistaminen

Lisätiedot

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014 1 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet,

Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, Seuraavat kysymykset koskevat erilaisia tekijöitä, jotka liittyvät digitaaliseen mediaan ja digitaalisiin laitteisiin kuten pöytätietokoneet, kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tablettitietokoneet,

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

yyyyyyyyyyyyyyyyy Tehtävä 1. PAINOSI AVARUUDESSA Testaa, paljonko painat eri taivaankappaleilla! Kuu kg Maa kg Planeetta yyy yyyyyyy yyyyyy kg Tiesitk

yyyyyyyyyyyyyyyyy Tehtävä 1. PAINOSI AVARUUDESSA Testaa, paljonko painat eri taivaankappaleilla! Kuu kg Maa kg Planeetta yyy yyyyyyy yyyyyy kg Tiesitk I LUOKKAHUONEESSA ENNEN TIETOMAA- VIERAILUA POHDITTAVIA TEHTÄVIÄ Nimi Luokka Koulu yyyyyyyyyy Tehtävä 1. ETSI TIETOA PAINOVOIMASTA JA TÄYDENNÄ. TIETOA LÖYDÄT MM. PAINOVOIMA- NÄYTTELYN VERKKOSIVUILTA. Painovoima

Lisätiedot

Ääniohjattu vilkkuvalo ledeillä toteutettuna

Ääniohjattu vilkkuvalo ledeillä toteutettuna Ääniohjattu vilkkuvalo eillä toteutettuna Idea ei valitettavasti ole lähtöisin omasta päästäni - niin mukavaa kuin olisikin ollut riistää kunnia itselleen - vaan on keksijäperhe Ponkalalta. Olen usein

Lisätiedot

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan.

Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen. vikaan. KYLLÄ, JA Onnistut yrittämässäsi ja saavutat enemmän kuin odotit, enemmän kuin kukaan osasi odottaa. KYLLÄ, MUTTA Onnistut yrittämässäsi, mutta jokin täysin epäolennainen asia menee vikaan. EI, MUTTA Et

Lisätiedot

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO

VERKOSTOFOORUMI KUOPIO VERKOSTOFOORUMI 17.8.2012 KUOPIO Lasten seksuaalisen hyväksikäytön ilmoitusvelvollisuus ja tutkiminen Petra Kjällman Ensi ja turvakotien liitto, Kirkkohallitus/, Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Suomen

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

-va/-vä -partisiippi (AKTIIVIN 1. PARTISIIPPI) tehdään verbin he-persoonan vartalosta

-va/-vä -partisiippi (AKTIIVIN 1. PARTISIIPPI) tehdään verbin he-persoonan vartalosta ! 1/! -va/-vä -partisiippi (AKTIIVIN 1. PARTISIIPPI) tehdään verbin he-persoonan vartalosta Esim. Huom! he lukevat -> lukeva he uivat -> uiva he ajattelevat -> ajatteleva he lepäävät -> lepäävä ne sijaitsevat

Lisätiedot

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto:

DES. Ohjeet: Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: 1 DES Nimi: Henkilötunnus: Täyttö-pvm: Osasto: / 200 Ohjeet: Tässä kyselylomakkeessa on 28 kysymystä kokemuksista, joita Sinulla saattaa ilmetä arkielämässäsi. Me olemme kiinnostuneita siitä, onko Sinulla,

Lisätiedot

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys

Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus. Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Mika Paavilainen Kuntaliitto, sosiaali- ja terveys Terveydenhuoltolaki ja potilaan valinnanvapaus Säännökset hoitopaikan valintaoikeudesta sisältyvät terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma

Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? ruma Mitä mieltä olet paikasta, jossa nyt olet? kaunis pimeä viileä rauhallinen raikas virkistävä ikävä Viihdyn täällä. ruma valoisa lämmin levoton tunkkainen unettava kiinnostava Haluan pois täältä! CC Kirsi

Lisätiedot

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA

PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA PIDÄ HUOLTA ITSESTÄ TYÖYHTEISÖSTÄ AMMATTITAIDOSTA Annamari Mäki-Ullakko, Ilmarinen, 5.11.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ 1. Oma jaksaminen on perusta 2. Työyhteisössä jokainen vaikuttaa ja on vastuussa 3. Ammattitaidon

Lisätiedot

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi

Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi Uusi Sairaala-hanke on mittava muutosprosessi M I K Ä O N TÄ R K E Ä Ä, KUN TO I M I N N A N M U U TO S V I E DÄ Ä N L Ä P I J O H TA M I S E N J A H E N K I LÖ S TÖ N O S A A M I S E N N Ä KÖ KU L M A

Lisätiedot

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta

Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta. Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Kilpailemaan valmentaminen - Huipputaidot Osa 3: Vireys- ja suoritustilan hallinta Harjoite 15: Keskittyminen ja sen hallinta Harjoitteen tavoitteet ja hyödyt Harjoitteen tavoitteena on varmistaa, että

Lisätiedot

Kaaos vai käytettävyys

Kaaos vai käytettävyys Kaaos vai käytettävyys Arto Virtanen SLL e-health valiokunta Tk-lääkäri Nurmijärven tk Stakes 6.11.2008 Oma kokemus Vuosittain vuodesta 1985 alkaen 3500 normaalin työajan käyntiä Näistä neuvolakäyntejä

Lisätiedot

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA

Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Virpi Hämäläinen, Hanna Maula, Kimmo Suominen DIGIAJAN STRATEGIA Copyright 2016 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Janne Harju Taitto: Maria Mitrunen 978-952-14-2494-6 978-952-14-2495-3 (sähkökirja)

Lisätiedot

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia

Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia VASTAVÄITTEET Tapio Joki Johdanto Ympärillämme olevat tilaisuudet ovat toiselta nimeltään ratkaisemattomia ongelmia K aupat syntyvät harvoin ilman vastaväitteitä. Myyjälle ratkaisevan tärkeää on ymmärtää,

Lisätiedot

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen-

Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Elämän kartat -3. koulutustapaaminen- Käydään läpi kotitehtävä Mieti lomakkeen avulla asioita jotka toimivat hyvin elämässäsi joihin toivoisit muutosta. Asioita, joita haluaisit muuttaa elämässäsi voidaan

Lisätiedot

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat).

Valmistelut: Aseta kartiot numerojärjestykseen pienimmästä suurimpaan (alkeisopiskelu) tai sekalaiseen järjestykseen (pidemmälle edenneet oppilaat). Laske kymmeneen Tavoite: Oppilaat osaavat laskea yhdestä kymmeneen ja kymmenestä yhteen. Osallistujamäärä: Vähintään 10 oppilasta kartioita, joissa on numerot yhdestä kymmeneen. (Käytä 0-numeroidun kartion

Lisätiedot

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät

1 Tekniset tiedot: 2 Asennus: Asennus. Liitännät Viitteet 000067 - Fi ASENNUS ohje inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS on aurinko- & tuulianturi aurinko- & tuuliautomatiikalla varustettuihin Somfy Altus RTS- ja Orea RTS -moottoreihin. Moottorit

Lisätiedot

OPPIMISKYVYKKYYS DIGITALISOITUVASSA MAAILMASSA

OPPIMISKYVYKKYYS DIGITALISOITUVASSA MAAILMASSA OPPIMISKYVYKKYYS DIGITALISOITUVASSA MAAILMASSA Sisältö Ihmisen oppiminen ja ohjautuvuus Ihminen digitalisoituvassa elinympäristössä Oleellisen oppimiskyvykkyys, mikä meitä vie? Yhteistyötä yrityksissä

Lisätiedot

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS

SANATYYPIT PERUSOPINNOT 2 KOULUTUSKESKUS SALPAUS SANATYYPIT LÄMMIN TAKKI LÄMPIMÄT TAKIT KAUNIS NAINEN KAUNIIT NAISET SANATYYPIT JA VARTALOT nominatiivi Kuka? Mikä? Millainen? t-monikko Ketkä? Mitkä? Millaiset? vartalo genetiivi Kenen? Minkä? Millaisen?

Lisätiedot

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit

Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset : Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisen taito lastensuojelussa/ Lasse-koulutukset 2014-2015: Kokemusasiantuntijoiden viestit Kohtaamisessa tärkeää: Katse, ääni, kehon kieli Älä pelkää ottaa vaikeita asioita puheeksi: puhu suoraan,

Lisätiedot

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti

Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti Tampereen Kaupunkilähetys ry, 2013 Rongankotikeskus Seksuaaliterveyttä kehitysvammaisille -projekti 2012-2016 Teksti ja kansainvälisten seksuaalioikeuksien (World Association for Sexual Health, WAS 2014)

Lisätiedot

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä

Lennä, kotka, lennä. Afrikkalainen kertomus. Mukaillut Christopher Gregorowski. Lennä, kotka, lennä Lennä, kotka, lennä Afrikkalainen kertomus Mukaillut Christopher Gregorowski Lennä, kotka, lennä 5 Muuan maanviljelijä lähti eräänä päivänä etsimään kadonnutta vasikkaa. Karjapaimenet olivat palanneet

Lisätiedot

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä

yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä yksilökeskeisen suunnittelun työvälineitä Tämä kirjanen yksilökeskeisen ajattelun työvälineistä tarjoaa lukijalle tilaisuuden tukea ihmisiä tavoilla, joilla on heille todellista merkitystä. Opas tarjoaa

Lisätiedot

Tutkija, maailma tarvitsee sinua!

Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Tutkija, maailma tarvitsee sinua! Yleistajuistamisen perusteet VNK-SELVITYSTOIMINNAN VIESTINTÄ- JA HYÖDYNTÄJÄDIALOGIN KOULUTUSTYÖPAJA 17.11. LIISA MAYOW, KASKAS MEDIA Mitä jos maailman kaikki ongelmat

Lisätiedot