DOMEKT REGO / RECU. Sähköasennus- ja käyttöopas 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DOMEKT REGO / RECU. Sähköasennus- ja käyttöopas 2"

Transkriptio

1 DOMEKT REGO / RECU FI Sähköasennus- ja käyttöopas 2

2 FI Sisältö 1. SÄHKÖASENNUSOHJE Sähkösyötön liitäntä Ohjauspaneelin asennus Liesikuvun kytkentä Ulkoisten lisälaitteiden kytkentä C4 Käyttöohje Koneen käyttö Ohjauspaneelin ilmoitukset Ilmanvaihdon voimakkuuden säätäminen Lämpötilan säätö Talvi / Kesä asetus OVR tila OVR tilan aktivointi Ohjausjärjestelmän asetukset Vianetsintä C4 PLUS Käyttöohje Laitteen ohjausjärjestelmä Koneen käynnistäminen Ohjauspaneelin ilmoitukset Ilmanvaihdon voimakkuuden muuttaminen Laitteen ohjelmoitavat asetukset OVR tila Ohjausjärjestelmän asetukset Vianetsintä UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita.

3 1. SÄHKÖASENNUSOHJE Laitteen asennustöitä saavat tehdä ainoastaan ammattihenkilöt, joilla on siihen vaadittava ammattipätevyys. Seuraavia vaatimuksia on noudatettava asennuksen yhteydessä. Ohjauspaneelin kaapelit on asennettava erilleen virtajohdoista Sähkösyötön liitäntä Kytkentä pitää suorittaa kytkentäkaavion mukaisesti (kts. kytkentäkaavio). Kun koneen sisäisiä osia joudutaan irroittamaan, varo kaapeleita. Niitä ei saa kiskoa tai nykiä. Ennen kytkentä/asennus/huoltotöitä koneen sisällä, varmista että kone on sammutettu ja sähkö kytketty pois. Ilmanvaihtokoneen jännite on ~230V AC, 50 Hz ja se on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan, jossa on vastaava arvot (katso kytkentäkaavio). Laite on liitettävä kiinteään liitäntään umpikaapelilla 10A sulakkeen ja max. 30 ma vikavirran virrankatkaisimen kautta. Tarkista ennen laitteen kytkemistä virtalähteeseen, että maadoitus on kytketty oikein Ohjauspaneelin asennus 1. Ohjauspaneeli asennetaan tilaan, joka täyttää seuraavat vaatimukset: 1.1. lämpötila 0 0 C C; 1.2. ilman kosteus 20%... 80%; 1.3. suojaus on varmistettava niin ettei vesipisaroita pääse vahingossa tippumaan ohjauspaneliin (IP X2). 2. Asennuskorkeus lattiasta ei saa alittaa 0,6m. 3. Ohjauspaneelin liitantä suoritetaan takalevyn aukon kautta (kts. kuva 1.2). 4. Ohjauspaneeli kiinnitetään paikalleen sen jälkeen kun kiinnityspintaan on porattu kaksi reikää ruuveja varten. C4 Ohjauspaneelin liitäntä C4 PLUS Ohjauspaneelin liitäntä Kuva 1.2 a Kuva 1.2 b 1.3. Liesikuvun kytkentä Ohjauspaneelin ja ilmanvaihtokoneen välisen kytkentäkaapelin pituus ei saa ylittää 20m (kts. kuva 1.2 a) tai 150m (kts. kuva 1.2 b). Sähköliitäntäkaapeli määritetään kytkentäkaaviossa. Kun asennat ohjauspaneelin kannen paikoilleen, varo vahingoittamasta painikkeita. (kts. kuva 1.2 b) Muista kytkeä ilmanvaihtokoneen virta pois ennen ohjauspaneelin asennusta. KOMFOVENT DOMEKT REGO 200VE ilmanvaihtokoneeseen on mahdollista liittää liesikupu (kytkentäkaaviossa se on merkitty kirjaimilla KH). Kaapeli kuljetetaan ilmanvaihtokoneen sisään kumisesta läpiviennistä(löytyy koneen kattoseinämästä) ja kytketään porttiin J11 (kts. kuva 1.3) UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita. 3

4 FI Liesikuvun kytkentä 1.4. Ulkoisten lisälaitteiden kytkentä Kuva 1.3 Riippuen Domekt koneiden varustelutasosta ja mallista, koneen ulkopuolelle on vedetty ylimääräisiä liitäntäkaapeleita, joihin voidaan kytkeä käyttöjärjestelmän ulkoisia lisälaitteita: Ulkoisten lisälaitteiden kytkentä. Tämä löytyy kaikista Domekt malleista. Ulosvedettyyn kaapeliin (kts. kuva 1.4a) voidaan kytkeä ulkoinen hallinta laite(kytkin, anturi, ajastin, katkaisija jne.). Oikosulkukytkennällä voidaan kytkeä päälle OVR tila(normaalitila kärjet auki). Lisätietoa kytkentämahdollisuuksista löytyy luvuista 2.6 ja 3.6. Ulkoinen ohjauskeskus. Jos kone on valittu vesilämmitys- tai jäähdytyspatterilla, kone varustellaan ulkoisella ohjauskeskuksella(kts. kuva 1.4b), mikä kytketään JW1 liitäntään. Ohjauskeskuksen kytkentäkaavio löytyy luukun sisäpuolelta. Kuva 1.4 a Sulkupellin toimilaite. Domekt koneet voidaan tilata sulkupellin kytkentämahdollisuudella. Tässä tapauksessa koneesta on johdettu ulos sitä varten kaapeli, josta on saatavilla 230V AC käyttöjännite ja ohjausjännite sulkupellin toimilaitteelle. Huomio: Jos kone on varustettu vesilämmityspatterilla, sulkupellin toimilaitteen sähkökytkennät löytyvät ulkoisesta ohjauskeskuksesta. Tällöin sulkupeltien kytkentää ei tarvitse erikseen tilata. Vesipattereilla varustetut koneiden sulkupeltien toimilaitteen pitäisi olla jousipalautteisella mekanismilla varustettu esimerkiksi sähkökatkon varalta. Tällöin sulkupelti sulkeutuu mekaanisesti virran katketessa. 4 UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita.

5 Tuloilman lämpötila-anturi. Koneet, jotka on varusteltu sähköisellä jälkilämmityksellä, tuloilman anturi on tehdasasennettuna koneen sisällä. Koneet, jotka on varustettu vesikiertoisella lämmitys- tai jäähdytyspatterilla, lämpöanturi asennetaan koneen ulkopuolelle vesipatterin jälkeiseen kanavaan. Etäisyys patterista tulisi olla vähintään kaksi kertaa pyöreän kanavan halkaisija. Paluuveden lämpötila-anturi. Anturi kytketään ulkoiseen ohjauskeskukseen ja asennetaan paluuveden putken pinnalle. On suositeltavaa eristää anturi. Lämmitys/jäähdytysveden venttiilin toimilaite. Toimilaite kytketään ulkoiseen ohjauskeskukseen. Toimilaitteen tulee toimia 24V AC syöttöjännitteellä ja V ohjausjännitteellä. Kiertovesipumppu. Pumppu kytketään ulkoiseen ohjauskeskukseen. Pumpun tulee toimia 230V AC käyttöjännitteellä. Pumpun ohjaus on toteutettu päälle/pois tyyppisellä releellä. Tilatieto lämmitys - ja jäähdytystarpeesta. Tämä signaalitieto kytketään ulkoiseen ohjauskeskukseen. Ilmanvaihtokone toimii oletusarvoisesti vain vesilämmityspatteriohjauksella. Ulkoinen ohjauskeskus on varusteltu kuitenkin liitännällä, joka oikosulkukytkennällä muuttaa lämmitystoiminnan viilennystoiminnaksi. Kun kone kytketään toimimaan viilennystoiminnolla, paluuveden lämpöanturi kytketään pois toiminnasta. Jos jäähdytystoimintoa käytetään talvisin, käyttäjän on varmistauduttava sen suhteen, ettei vesilämmityspatterin sisältämä vesi pääse jäätymään. Kuva 1.4 b 1 ulkoinen ohjauskeskus; 2 paluuveden lämpöanturi; 3 tuloilman lämpöanturi. UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita. 5

6 FI 2. C4 KÄYTTÖOHJE 2.1. Koneen käyttö Ohjauspaneeli voidaan asentaa mihin tahansa sopivaan paikkaan ja se on suunniteltu ilmanvaihtokoneen etäohjaukseen. Ohjauspaneelin merkkivalot kertovat laitteen käyttötilan. Ilmanvaihdon voimakkuutta ja käyttötilaa ohjataan kytkimillä. C4 ohjauspaneeli Kuva Lämmönvaihtimen toiminta / vika merkkivalo 2. Sähköisen jälkilämmityksen tila/vika merkkivalo 3. Kesä/Talvi tilan valintakytkin 4. Ilmanvaihdon voimakkuuden säätökytkin 2.2. Ohjauspaneelin ilmoitukset Käyttötilan symboli Merkkivalo Kuvaus Palaa Vilkkuu Palaa Vilkkuu 3 kertaa sekunnissa Vilkkuu 8 kertaa sekunnissa Lämmön talteenotto Lämmön talteenoton vika Lämmitin toimii Lämmityksen vika Lämpöanturin vika + Vilkkuu kerran sekunnissa Koneen kausihuolto pitää suorittaa Tarkemmat vikakuvaukset ja niiden korjausehdotukset kerrotaan osiossa Ilmanvaihdon voimakkuuden säätäminen Ilmanvaihtossa on kolme eri ilmanvaihdon voimakkuutta, mitä säädetään paneelin säätimellä(4) POISSA KOTONA TEHOSTUS KOTONA. Ilmavaihdon tehoa voidaan säätää portaattomasti % välillä sekä poisto että tulopuhaltimien suhteen. Haluttu puhaltimien teho säädetään automaatiorasiasta koneen sisällä. 6 UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita.

7 Puhaltimien tehonsäädön potenttiometrit Kuva 2.3 Alla olevassa taulukossa on esitetty valittavissa olevat vaihtoehdot: 2.4. Lämpötilan säätö Asetus Teho, % h max. 100 Tehdasasetus 60 i min. 20 Haluttu tuloilman lämpötila säädetään automaatiorasiassa olevalla potenttiometrillä, joka sijaitsee ilmanvaihtokoneen sisällä. Lämmönsäädön pontenttiometri 2.5. Talvi / Kesä asetus Ohjauspaneelin säätimestä(3) säädetään: Kesä : jälkilämmitys on kytketty pois, viilennystoiminto käytössä. Talvi, jäähdytystoiminta on valitttavissa, jälkilämmitys on käytössä. Kuva 2.4 Huom: Kun ulkolämpötila on lähellä asetettua lämpötilaa ( c), sähkön säästämiseksi kannattaa laitteen tilaksi asettaa kesä tila. UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita. 7

8 FI 2.6. OVR tila OVR (ohitus) tila on tarkoitettu ilmanvaihtokoneen ulkoista ohjausta varten. Kun tämä tila on kytketty päälle, sen hetkiset ilmanvaihdon asetukset ohitetaan ja toimintaa jatketaan ohitusasetusten mukaan. OVR tilan eri käyttömahdollisuudet: Ilmanvaihdon ohjaus ilman CO 2 pitoisuuden mukaan - käyttämällä ulkoista CO 2 anturia (releellä), käyttäjä voi valita koneen ilmanvaihdolle maksimitehon kun ilman CO 2 pitoisuus ylittää sille asetetun raja-arvon. Ilmanvaihto toimii maksimiteholla siihen asti, kunnes haluttu raja-arvo saavutetaan. Ilmanvaihdon ohjaus ilman kosteusprosentin mukaan - käyttäjä voi valita koneen ilmanvaihdolle maksimitehon kun ilman kosteusprosentti pitoisuus ylittää sille asetetun raja-arvon. Ilmanvaihto toimii maksimiteholla siihen asti, kunnes haluttu raja-arvo saavutetaan. Ilmanvaihto tarvittaessa - Kun käytetään ulkoista liikeanturia, ilmanvaihto säätyy käyttötarpeen mukaan. Esim. kun tilassa on ihmisiä, ilmanvaihto säätyy asetettuun OVR maksimiarvoon ja kun tila on tyhjä, ilmanvaihto säätyy takaisin koneelle asetettuun ohjearvoon (esim. minimiarvoon). Ilmanvaihdon lisäpoisto - ilmanvaihtojärjestelmään voidaan liittää lisäpoisto, esim. keittiön huuva / liesikupu jossa ei ole omaa poistopuhallinta. Kun kyseinen lisäpoisto käynnistetään, tulo.- ja poistopuhaltimet alkavat toimia maksimiteholla taatakseen normaalin ilmanvaihdon ja lisäpoiston toiminnan. Alipaineen kompensointi - tätä käytetään järjestelmäkokonaisuuksissa, jossa on käytössä poistoilmalaite, joka sisältää oman poistoilmapuhaltimen. Alipaineen kompensoimiseksi OVR tila voidaan kytkeä päälle lisäkytkimellä. Tässä tilassa ilmanvaihtokoneen tulopuhallin säätyy maksimiteholle ja poistopuhallin kytkeytyy pois käytöstä. Huom: Jotta tämä tila toimisi oikein ja poistoilmapuhallin pysähtyisi OVR tilassa, kytkin Nro 4 ohjausjärjestelmän keskuksesta pitäisi olla ON asennossa (2.8 kuva) OVR tilan aktivointi OVR tila voidaan aktivoida kahdella eri tavalla: 1. Ulkoisella lisälaitteella. Kytkentä on selitetty luvussa 1.4. Kun FC kontaktit on kytketty päällä (oikosulkukytkentä, kts. kytkentäkaavio), kone toimii asetetussa OVR tilassa (kts luku 2.6) ja kun kytkentä on pois päältä, kone palaa sille asetettuun aiempaan toimintatilaan. 2. Ohjauspaneelista. Tässä tapauksessa mitään ulkoisia lisälaitteita ei tarvita vaan OVR tila kytketään suoraan ohjauspaneelista. Kone toimii OVR tilassa, kunnes sisäinen ajastin (1-90 minuuttia) palauttaa sen takaisin edelliseen toimintatilaan. OVR mode activation procedure: Aseta laite toimimaan maksimiteholla ohjauspaneelin kytkimella 4 (kts. 2.1 kuva). (Ennen muutosta, laitteen pitää toimia minimi- tai normaali-ilmanvaihtoteholla). Maksimitehon kytkennän jälkeen, paina Talvi/Kesä - kytkinta edestakaisin niin monta kertaa kuin OVR tilan halutaan ajallisesti toimivan (kts. allaolevaa kuvaa). 1 kerran 2 kertaa 3 kertaa Ajastus 30 min. Ajastus 60 min. Ajastus 90 min. Ajastuksen säädön jälkeen pitää valita ilmanvaihdon teho, mihin koneen halutaan palaavan OVR tilasta valitun ajan jälkeen. Esimerkki. OVR tilan valinta tunniksi: 2 kertaa Huomio! Jotta OVR tila voidaan kytkeä pois päältä ennen ajastuksen päättymistä, pitää suorittaa uudelleen vaiheet 1 ja 2(kolmatta vaihetta ei välttämättä tarvitse tehdä). 8 UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita.

9 2.8. Ohjausjärjestelmän asetukset Ohjauskeskuksen kytkimillä(2.8 kuva) voidaan valita lämmöntalteenoton, jälkilämmityksen ja OVR toiminnon tyyppi. Muutokset tulevat voimaan kytkemällä laitteen virta pois ja uudelleen päälle. Kytkin No. ON OFF 1 Pyörivä lämmön talteenotto Levylämmönsiirrin 2 Vesilämmitys Sähköinen lämpövastus 3 Ohjauskeskuksen säätimet ovat käytössä(kuva 2.3 ja 2.4) Säätimet eivät ole käytössä* 4 OVR tila, jossa poistopuhallin pysähtyy Normaali OVR tila Ohjausjärjestelmän asetuskytkimet 2.9. Vianetsintä Kuva 2.8 Jos kone ei käynnisty: Tarkista onko kone kytketty sähköverkkoon. Tarkista ohjauskeskuksen sulakkeet. Jos on tarvetta, vaihda rikkoutuneet sulakkeet samantyyppisiin (sulakkeiden arvot kytkentäkaaviossa). Jos ilmanvaihto on heikentynyt: Tarkista ilmanvaihdon voimakkuuden tila (luku 2.3). Tarkista suodattimien kunto. Vaihda ne uusiin tarvittaessa. Tarkista ilmanvaihtoventtilien säädöt. Tarkista raitisilmasäleikkö tukoksien varalta. Tarkista ettei koneeseen kytketty ilmanvaihtokanavisto ole vahingoittunut millään tavalla ja ettei kanavistossa ole mitään vieraita esineitä. Jos tuloilma on liian kylmää: Tarkista asetettu lämpötila(katso lukua 2.4). Tarkista että Talvi asetus on valittu. Tarkista ohjauspaneeli virheilmoitusten varalta (taulukko 2.9). Tarkista sulake F2 ohjausjärjestelmän keskuksesta. Kun kone on käynnissä, ohjauspaneelin merkkivaloista yksi tai useampi voi palaa. Mutta jos yksikin niistä vilkkuu, ilmoittaa kone jostain viasta. Tarkista vika 2.9 taulukosta. Ennenkuin mitään huolto/korjaustoimia suoritetaan koneen sisällä, varmista että koneen virta on katkaistu ja virtakytkin on kytketty pois. * - Kun säätimet eivät ole käytössä, ilmanvaihtokoneen asetuksia(lämpötila, ilmanvaihdon teho jne) voidaan muuttaa vain käyttämällä C4Plus ohjauspaneelia. UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita. 9

10 FI 2.9 Taulukko Ohjauspaneelin vikakoodit, mahdolliset syyt ja niiden korjaaminen Vikakoodi Laitteen tyyppi Vikasuojauksen selite Mahdollinen vian syy Vian korjaus Vilkkuu 3 kertaa sekunnissa Laite pyörivällä lämmön talteenotolla Jos kone ei saa anturista signaalia roottorin liikkeestä ja talvi asento on valittuna ohjauspaneelista, kone toiminta pysähtyy 2 min. vian havaitsemisesta. Jos Kesä asento on valittuna ohjauspaneelista, kone jatkaa toimintaansa muuten normaalisti. Roottorin hihna, moottori tai anturi on viallinen. Tarkista roottorin hihna, moottori ja anturi. Laite levylämmönsiirtimellä Jos lto-kennon jäätymissuoja on aktivoitunut ja sitä ei kuitata, kone lopettaa toimintansa. Levylämmönsiirtimen kautta kulkeutuva ilman lämpötila on liian alhainen ja muodostaa laitteen jäätymisvaaran. Tarkista ohituspellin ja sen toimilaitteen toiminta. Ilmanvaihdon voimakkuuden vähentäminen on suositeltavaa. Vilkkuu 3 kertaa sekunnissa Laite sähköisellä lämpövastuksella Sähköisellä lämpövastuksella varustetuissa koneissa on vastuksen ylikuumenemisen hätäsuoja. Se kytkeytyy päälle 70c, mutta poistuu automaattisesti vastuksen jäähtyessä tarpeeksi. Jos lämpö nousee yli 100c, lämpösuoja on kuitattava käsin. Lämmitin kytketään pois liian pienen ilmavirran takia. Lämpövastuksen ylikuumenemissuoja on päällä. Kun lämmitin jäähtyy tarpeeksi, se kytkeytyy automaattisesti päälle. On suositeltavaa nostaa ilmanvaihdon voimakkuutta. Lämpösuoja on mahdollista kuitata pois päältä RESET kytkimestä, (joka sijaitsee lämpövastuksessa), mutta vain jos ylikuumenemisen syy on selvitetty ja korjattu. Laite vesilämmityspatterilla Vesilämmityspatterilla varustettu kone pysäyttää toimintansa, jos veden lämpötila tippuu alle sallitun +10c. Laite ei saa lämmintä vettä lämmitysverkostosta. Tarkista kiertovesipumpun ja lämmitysjärjestelmän tila sekä lämmitysjärjestelmän tuloveden venttiiliä ohjaavan toimilaitteen toiminta. Vilkkuu 8 kertaa sekunnissa Riippumaton laitteen tyypistä Jos tuloilman lämpötila putoaa alle +5c, kone pysähtyy 10 min jälkeen havainnosta. Kun lämpötila alittuu tai ylittyy asetetuista -30c - +75c rajoista, kone pysäyttää toimintansa välittömästi. Tuloilma on liian kylmää tai kuumaa. Tuloilman lämpötila-anturi on joko rikkoutunut tai sitä ei ole kytketty oikein. Tarkista lämpötila- ja vuodenaikaasetukset. Tarkista lämmonsiirtimen ja lämmittimen toiminta. Tarkista anturin kytkentä ja sen toiminta. Vaihda anturi tarvittaessa. + Vilkkuu kerran sekunnissa Riippumaton laitteen tyypistä Riippuen koneen käyttöasteesta, kone ilmoittaa ohjauspaneelissa aika ajoin kausihuollon ja tarkastuksen tarpeesta. --- Kun kone on sammutettu ja kytketty pois sähköverkosta, suorita kausihuoltoon kuuluvat toimenpiteet, johon kuuluu esim. suodattimien vaihto / tarkistus sekä lämmönsiirtimen, puhaltimien ja niiden moottorien tarkistus / puhdistus. 10 UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita.

11 3. C4 PLUS KÄYTTÖOHJE 3.1. Laitteen ohjausjärjestelmä Ohjauspaneeli (kuva 3.1) on suunniteltu ilmanvaihtokoneen etäohjaukseen sekä ohjausarvojen asettamiseen ja valvontaan. Ohjauspaneelin taustavalaistun LCD-näytön avulla voit tarkkailla eri arvoja ja ilmoituksia. Ohjauspaneelin merkkivalot ilmoittavat laitteen eri käyttötiloista ja toimintahäiriöistä. Ilman lämpötila, ilmanvaihdon tehokkuus, käyttötilan valinta ja muut asetukset säädetään painikkeiden avulla. Ohjauspaneelin kuvaus Kuva 3.1 Ohjauspaneelin painikkeiden merkitykset: ilmanvaihtokoneen käynnistys ja sammutus / paluu edelliseen valikkoon; siirtyminen asetusvalikkoon / arvojen vahvistaminen; valikon selaus/arvojen muuttaminen 3.2. Koneen käynnistäminen Kun kone liitetään virtalähteeseen, ohjauspaneelin LCD-näytössä näkyy käynnistysikkuna. Tämä on kuvattu kuvassa 3.3. Kone käynnistetään (tai sammutetaan) painamalla painiketta ja pitämällä se painettuna 4-5 sekunnin ajan. Koneen toimintaa voidaan tarkkailla ohjauspaneelista, jossa näkyy ilmanvaihdon tehokkuus ja merkkivalot (katso tarkemmin seuraavasta) Ohjauspaneelin ilmoitukset Käyttäjä saa tietoja koneen toiminnasta ohjauspaneelin LCD-näytöltä numeroina, viesteinä sekä kahden merkkivalosignaalin avulla. Ohjauspaneelin käynnistysikkuna näkyy kuvassa 3.3. Viikkokello päällä / pois -symboli Ohjauspaneelin käynnistysikkuna Lämpötila-asetus ( C) Aika Ilmanvaihdon teho (0,1, 2, 3) Tuloilman lämpötila Vuodenaika (talvi / kesä) Koneen toimintatilan merkkivalo Kuva 3.3 UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita. 11

12 FI Merkkivalojen ilmoitukset: 1. Paneelissa ei näy vihreää merkkivaloa laite on pysäytetty. 2. Ohjauspaneelissa palaa vihreä merkkivalo laite on päällä. 3. Ohjauspaneelissa palaa vihreä merkkivalo ja näytössä näkyy viikkokellon kuvake laite toimii automaatti-tilassa viikko-kellon mukaan. 4. Ohjauspaneelissa vilkkuu punainen ja vihreä merkkivalo ja näkyy virheilmoitus katso luku Ohjauspaneelissa palaa punainen merkkivalo ja näkyy virheilmoitus laitteen hätäpysäytys (katso luku 3.8). 6. Ohjauspaneelin näytössä ei näy mitään laitetta ei ole liitetty virtalähteeseen. Huom: Paneelin taustavalo syttyy automaattisesti, kun painat jotain painiketta. Taustavalo sammuu 30 sekunnin kuluttua, jos painikkeita ei paineta Ilmanvaihdon voimakkuuden muuttaminen Ilmanvaihdolle on määritetty 3 eri tasoa. Jokaisella tasolla on oma voimakkuutensa (lisätietoa seuraavassa luvussa). Ilmanvaihdon voimakkuutta voidaan muuttaa nopeasti ohjauspaneelin käynnistysikkunassa. Nostaakseni ilmanvaihdon voimakkuutta: pidä painiketta painamalla näppäintä. Laskeaksesi ilmanvaihdon voimakkuutta: pidä painiketta painamalla näppäintä. pohjassa ja nosta ilmanvaihdon tehoa pohjassa ja laske ilmanvaihdon tehoa Jos ilmanvaihdon tehoa muutetaan pika-asetuksella kesken viikko-ohjelman käytön, ilmanvaihtokoneen käyttötila muuttuu manuaali tilaan Laitteen ohjelmoitavat asetukset Painamalla näppäintä, siirryt asetusvalikkoon. Asetus valitaan ja näppäimillla(katso myöhemmät ohjeet). Kun oikea asetus löytyy, kosketa näppäintä muokataksesi haluttua asetusta ja valitse asetus ja näppäimillä. Vahvista muutos näppäimellä. Palataksesi edelliseen valikkoon tai aloitusikkunaan, kosketa näppäintä. Huom: Jos ohjauspaneeliin ei kosketa 1 minuuttiin, Ohjausjärjestelmä palaa aloitusikkunaan. 1. Koneen käyttötilan asettaminen Koneessa on kaksi käyttötilaa: manuaalinen ja automaattinen. Manuaalisessa käyttötilassa kone toimii jatkuvasti asetetulla ilmanvaihdon tehokkuudella. Automaattitilassa kone toimii ohjelmoidun viikkoaikataulun mukaisesti (katso lisätietoja viikkoaikataulun asettamisen kohdalta). Huom: Jos ilmanvaihtokoneen tilaksi valitaan automaattinen, ilmestyy 2. Ilmavaihdon voimakkuuden asettaminen symboli aloitusikkunaan. Ilmanvaihdolle on valittavissa kolme tehoaluetta. Jokaista tehoaluetta voidaan portaattomasti säätää sekä tulo. että poistopuhaltimen osalta % välillä 1 % tarkkuudella. Ilmanvaihtokoneen sisällä ohjauskeskuksen päällä olevat potentiometrit eli säätimet eivät ole käytössä eivätkä vaikuta koneen toimintaan, kun C4PLus ohjauspaneeli on kytketty koneeseen kiinni. 12 UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita.

13 3. OVR tilan aktivointi Ilmanvaihtokoneissa on valittavissa OVR tila, jonka kuvaus löytyy luvusta 3.6. OVR tila voidaan aktivoida kahdella eri tavalla: 1. Ulkoisella lisälaitteella. Kytkentä on selitetty luvussa 1.4. Kun FC kontaktit on kytketty päällä (oikosulkukytkentä, kts. kytkentäkaavio), kone toimii asetetussa OVR tilassa (kts luku 3.6) ja kun kytkentä on pois päältä, kone palaa sille asetettuun aiempaan toimintatilaan. 2. Ohjauspaneelista. Tässä tapauksessa mitään ulkoisia lisälaitteita ei tarvita vaan OVR tila kytketään suoraan ohjauspaneelista. Kone toimii OVR tilassa, kunnes sisäinen ajastin (1-90 minuuttia) palauttaa sen takaisin edelliseen toimintatilaan. On - OVR tila päällä. Off - OVR tila pois. Kun OVR tila on kytketty päälle, ohjauspaneelin aloitusnäyttö näyttää ilmanvaihdon voimakkuuden tilan 4. Tällöin poisto- ja tulopuhaltimien tehoa voidaan säätää valikosta (katso ohje edellisestä luvusta) % välillä. 4. Lämpötilan asettaminen Ilmanvaihtolaite ylläpitää käyttäjän esiasettaman lämpötilan. Lämpötilan asetetaan asetusvalikosta kohdasta: Lämpötilan potenttimetrisäätimet ohjausjärjestelmän keskuksessa eivät ole käytössä, kun C4 Plus ohjauspaneeli on kytketty ilmanvaihtokoneeseen. 5. Asetusarvon muuttaminen liukuvana Asetusarvoa voidaan muuttaa liukuvasti -9 tai +9 astetta käyttäjän asettamasta arvosta. Muuta asetusarvoa asetusvalikosta kohdasta: 6. Vuodenajan asettaminen Jotta ilmanvaihtokone toimisi aina mahdollisimman taloudellisesti, siihen on asetettu erilaiset asetukset talvi- ja kesäaikaa varten. Kesä : jälkilämmitys on kytketty pois, viilennystoiminto käytössä. Talvi, jäähdytystoiminta on valitttavissa, jälkilämmitys on käytössä. Valitaksesi vuodenajan, muuta arvoa asetusvalikosta kohdasta: Huom: Jos ulkoilman lämpötila on liian alhainen kesäkautena, kone voidaan asettaa toimimaan Talviasennossa. 7. Päivän ja kellonajan asettaminen Jotta laite toimisi automaattitilassa esiasetetun viikkoaikataulun mukaisesti, sinun on asetettava koneen kellonaika ja viikonpäivä. Päivien lyhennykset: Ma Maanantai Ti Tiistai Ke Keskiviikko To Torstai Pe Perjantai La Lauantai Su Sunnuntai UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita. 13

14 FI 8. Kielen valitseminen Laitteeseen on mahdollista asettaa kahdenlainen viikkoaikataulu: 1-5/6-7 työpäivät ja viikonloppu erikseen; 1-7 laitteen toiminta-aikataulu viikon jokaiselle päivälle. Yksi viikkoaikataulu sisältää kaksi eri säätömahdollisuutta. Jos valitset jokaisen päivän 1-7 viikko-ohjelman, avautuu seuraava asetusikkuna: Jokaiselle viikonpäivälle on mahdollista ohjelmoida 3 toimintoa: N1, N2 ja N3. Asetus alkaa Maanantaista (MA). Voit valita joka toiminnolle sen aloitus- ja lopetusajan sekä ilmanvaihdon voimakkuustason: 0, 1, 2, 3. Jos valitset työpäivien ja viikonlopun 1-5/6-7 viikko-ohjelman, avautuu seuraava valikkoikkuna: Tällä viikko-ohjelmalla voit säätää samalla kertaa toiminnot (N1, N2, N3) kaikille arkipäiville 1-5. Kunkin toiminnon aloitus ja lopetusajat sekä ilmanvaihdon tehokkuus toimivat samoin kaikkina arkipäivinä. Voit säätää samalla tavoin toiminnot viikonlopulle 6-7 : Huom: Jokaisen toiminnon aloitus- ja lopetusaika valitaan 0:00 ja 24:00 välille. Esimerkiksi: Maanantai N1 00:00 -> 07:00 Ilmanvaihto voimakkuus 1 N2 07:00 -> 20:00 Ilmanvaihto voimakkuus 2 N3 20:00 -> 24:00 Ilmanvaihto voimakkuus 3 9. Kielen valitseminen Ohjauspaneelissa käyttäjä voi valita käyttökielen. Aseta kieli valitsemalla viimeinen valikkoikkuna: 10. Asetusvalikon lukitseminen Asetusvalikko voidaan lukita PIN koodilla. Jos asetusvalikko on lukittu, vain laitteen pääasetukset ovat nähtävissä ja kone voidaan joko käynnistää tai sammuttaa. Syöttääksesi PIN koodin, pidä pohjassa ja näppäimiä noin 4 sekuntia, kunnes seuraava ikkuna aukeaa: Syötä PIN koodi seuraavasti: 1. Paina tai valitaksesi ensimmäisen numeron. 2. Paina siirtyäksesi seuraavaan numeroon. 3. Toista ylläolevat kohdat valitaksesi toisen ja kolmannen numeron. 4. Kun kolmas numero on valittu, paina hyväksyäksesi koodi. 5. Paina ja näppäimiä noin 4 sekuntia tallettaaksesi koodin ohjaimen muistiin. 14 UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita.

15 3.6. OVR tila Valikko voidaan avata vain oikealla PIN koodilla. Jos koodi unohtuu tai häviää, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun huoltoon. OVR (ohitus) tila on tarkoitettu ilmanvaihtokoneen ulkoista ohjausta varten. Kun tämä tila on kytketty päälle, sen hetkiset ilmanvaihdon asetukset ohitetaan ja toimintaa jatketaan ohitusasetusten mukaan. OVR tilan eri käyttömahdollisuudet: Ilmanvaihdon ohjaus ilman CO 2 pitoisuuden mukaan - käyttämällä ulkoista CO 2 anturia (releellä), käyttäjä voi valita koneen ilmanvaihdolle maksimitehon kun ilman CO 2 pitoisuus ylittää sille asetetun raja-arvon. Ilmanvaihto toimii maksimiteholla siihen asti, kunnes haluttu raja-arvo saavutetaan. Ilmanvaihdon ohjaus ilman kosteusprosentin mukaan - käyttäjä voi valita koneen ilmanvaihdolle maksimitehon kun ilman kosteusprosentti pitoisuus ylittää sille asetetun raja-arvon. Ilmanvaihto toimii maksimiteholla siihen asti, kunnes haluttu raja-arvo saavutetaan. Ilmanvaihto tarvittaessa - Kun käytetään ulkoista liikeanturia, ilmanvaihto säätyy käyttötarpeen mukaan. Esim. kun tilassa on ihmisiä, ilmanvaihto säätyy asetettuun OVR maksimiarvoon ja kun tila on tyhjä, ilmanvaihto säätyy takaisin koneelle asetettuun ohjearvoon (esim. minimiarvoon) Ilmanvaihdon lisäpoisto - ilmanvaihtojärjestelmään voidaan liittää lisäpoisto, esim. keittiön huuva / liesikupu jossa ei ole omaa poistopuhallinta. Kun kyseinen lisäpoisto käynnistetään, tulo.- ja poistopuhaltimet alkavat toimia maksimiteholla taatakseen normaalin ilmanvaihdon ja lisäpoiston toiminnan. Alipaineen kompensointi - tätä käytetään järjestelmäkokonaisuuksissa, jossa on käytössä poistoilmalaite, joka sisältää oman poistoilmapuhaltimen. Alipaineen kompensoimiseksi OVR tila voidaan kytkeä päälle lisäkytkimellä. Tässä tilassa ilmanvaihtokoneen tulopuhallin säätyy maksimiteholle ja poistopuhallin kytkeytyy pois käytöstä. Huom: Jotta tämä tila toimisi oikein ja poistoilmapuhallin pysähtyisi OVR tilassa, kytkin Nro 4 ohjausjärjestelmän keskuksesta pitäisi olla ON asennossa (3.7 kuva) Ohjausjärjestelmän asetukset Ohjausjärjestelmäkeskuksen kytkimillä (3.7 kuva) voidaan valita lämmönsiirtimen, jälkilämmityksen ja puhallintyypin sekä määrittää OVR tila. Muutokset tulevat voimaan kytkemällä laitteen virta pois ja uudelleen päälle. Kytkin No. ON OFF 1 Pyörivä lämmön talteenotto Levylämmönsiirrin 2 Vesilämmitys Sähköinen lämpövastus 3 Ei käytössä Ei käytössä 4 OVR tila, jossa poistopuhallin pysähtyy Normaali OVR tila Ohjausjärjestelmän asetuskytkimet Kuva 3.7 UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita. 15

16 FI 3.8. Vianetsintä Jos kone ei käynnisty: Tarkista onko kone kytketty sähköverkkoon. Tarkista ohjauskeskuksen sulakkeet. Jos on tarvetta, vaihda rikkoutuneet sulakkeet samantyyppisiin (sulakkeiden arvot kytkentäkaaviossa). Tarkista ilmoittaako kone viasta ohjauspaneelissa. Jos kone ilmoittaa viasta, se täytyy korjata. Korjausohjeet löytyvät viankuvaustaulukosta 3.8. Jos ohjauspaneeli on pimeänä, tarkista ohjauspaneelin kytkentäjohdon kytkentä ja kunto. Jos ilmanvaihto on heikentynyt: Tarkista ilmanvaihdon voimakkuuden tila (luku 3.5). Tarkista suodattimien kunto. Vaihda ne uusiin tarvittaessa. Tarkista ilmanvaihtoventtilien säädöt. Tarkista raitisilmasäleikkö tukoksien varalta. Tarkista ettei koneeseen kytketty ilmanvaihtokanavisto ole vahingoittunut millään tavalla ja ettei kanavistossa ole mitään vieraita esineitä. Jos tuloilma on liian kylmää: Tarkista asetettu lämpötila(katso lukua 3.5). Tarkista että Talvi asetus on valittu. Tarkista ohjauspaneeli virheilmoitusten varalta (taulukko 3.8). Tarkista sulake F2 ohjausjärjestelmän keskuksesta. Jos ilmanvaihtokone on pysähtynyt ja ohjauspaneelissa palaa punainen ledvalo ja kone ilmoittaa viasta, vika pitää korjata! Ennenkuin mitään huolto / korjaustoimia suoritetaan koneen sisällä, varmista että koneen virta on katkaistu ja virtakytkin on kytketty pois. Kun vika on korjattu ja virta kytketty koneeseen, ohjauspaneelissa näkyy vielä edellinen virheilmoitus. Jos kone ei ilmoita muista vioista, kone käynnistetään painamalla näppäintä; kone jatkaa toimintaansa oletusasetuksen mukaisesti. Jos vikaa ei ole korjattu oikein, kone ei joko käynnisty ollenkaan tai käynnistymisen jälkeen pysähtyy ja sama vikailmoitus ilmaantuu ohjauspaneeliin. 16 UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita.

17 3.8 Taulukko Ohjauspaneelin virheilmoitukset, mahdolliset syyt ja niiden poistaminen Ilmoitus LED Virheilmoituksen selite Mahdollinen syy Vian korjaus ja vihreä vilkkuu Riippuen koneen käyttöasteesta, kone ilmoittaa ohjauspaneelissa aika ajoin kausihuollon ja tarkastuksen tarpeesta. Kun kone on sammutettu ja kytketty pois sähköverkosta, suorita kausihuoltoon kuuluvat toimenpiteet, johon kuuluu esim. suodattimien vaihto/tarkistus sekä lämmönsiirtimen, puhaltimien ja niiden moottorien tarkistus/puhdistus. palaa IJos tuloilman lämpötila putoaa alle +5c, kone pysähtyy 10 min jälkeen havainnosta. Lämmönsiirtimen ja/tai lämmittimen vika. Tarkista lämpötila- ja vuodenaika-asetukset. Tarkista lämmonsiirtimen ja lämmittimen toiminta. palaa Jos tuloilman lämpötila nousee yli +45c, kone pysähtyy 10 min jälkeen havainnosta. Lämmönsiirtimen ja/tai lämmittimen vika. Tarkista lämpötila- ja vuodenaika-asetus. Tarkista lämmönsiirtimen ja lämmittimen toiminta. ja vihreä vilkkuu Sähköisellä lämpövastuksella varustetuissa koneissa on vastuksen ylikuumenemissuoja, joka aktivoituu +70c. Näin voi tapahtua, jos tuloilman virtaus on liian heikko jäähdyttääkseen vastusta tarpeeksi. Koneen toiminta jatkuu muuten normaalisti. Lämmitin kytketään pois liian pienen ilmavirran takia. Kun lämmitin jäähtyy tarpeeksi, se kytkeytyy automaattisesti päälle. On suositeltavaa nostaa ilmanvaihdon voimakkuutta. palaa Sähköisellä lämpövastuksella varustetuissa koneissa on vastuksen ylikuumenemisen hätäsuoja, joka aktivoituu +100c esimerkiksi vastuksen vikaantuessa. Tällöin koneen toiminta pysähtyy. Lämpövastuksen ylikuumenemissuoja on päällä. Lämpösuoja on mahdollista kuitata pois päältä RESET kytkimestä, (joka sijaitsee lämpövastuksessa), mutta vain jos ylikuumenemisen syy on selvitetty ja korjattu. palaa Vesilämmityspatterilla varustettu kone pysäyttää toimintansa, jos veden lämpötila tippuu alle sallitun +10c. Laite ei saa lämmintä vettä lämmitysverkostosta. Tarkista kiertovesipumpun ja lämmitysjärjestelmän tila sekä lämmitysjärjestelmän tuloveden venttiiliä ohjaavan toimilaitteen toiminta. palaa Jos levylämmönsiirtimellä varustetun ilmanvaihtokoneen lto-kennon jäätymissuoja on aktivoitunut ja sitä ei kuitata, kone lopettaa toimintansa. Levylämmönsiirtimen kautta kulkeutuva ilman lämpötila on liian alhainen ja muodostaa laitteen jäätymisvaaran. Tarkista ohituspellin ja sen toimilaitteen toiminta. Ilmanvaihdon voimakkuuden vähentäminen on suositeltavaa. palaa Jos laite ei saa anturista signaalia roottorin liikkeestä ja talvi asento on valittuna ohjauspaneelista, kone toiminta pysähtyy 2 min. vian havaitsemisesta. Roottorin hihna, moottori tai anturi on viallinen. Tarkista roottorin hihna, moottori ja anturi. ja vihreä vilkkuu Jos laite ei saa anturista signaalia roottorin liikkeestä ja Kesä asento on valittuna ohjauspaneelista, ohjauspaneeli ilmoittaa viasta 2 min sisällä sen havaitsemisesta mutta kone jatkaa toimintaansa muuten normaalisti. Roottorin hihna, moottori tai anturi on viallinen. Tarkista roottorin hihna, moottori ja anturi. palaa Kun lämpötila alittuu tai ylittyy asetetuista -30c - +75c rajoista, kone pysäyttää toimintansa välittömästi. Tuloilman lämpöanturia ei ole kytketty tai se on viallinen. Tarkista anturin kytkentä ja sen toiminta. Vaihda anturi tarvittaessa. UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita. 17

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus

OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus OPTYMA Control Kylmäjärjestelmän ohjauskeskus Käyttöopas Sisällysluettelo Tuotteet & Sovellukset... 3 Käyttöliittymä... 4 Näyttö... 5 Ohjelmointi... 6 Asetusarvon asettaminen... 6 Hälytykset... 6 Perusasetukset...

Lisätiedot

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin

Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin Käyttöohje EMT757 / 3567 Ohjelmoitava digitaalinen kellokytkin A. Toiminnot 1. Käytetään päällä/pois -aikojen asettamiseen, säätämään erilaisia aikajaksoja virran päälläololle. Toimii erilaisten laitteiden

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka

111570SF-04 2014-06 CS60. Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka SF-0 0-0 CS0 Liitäntä- ja määritysopas Ohjausautomatiikka Liitännät CU0. Piirikortin asettelu Art.nr. Art.nr. P Art.nr. P P P Art.nr. P P P P P P P P P Liitännät ohjauspaneeleihin. Dip-kytkinasetus P Liitäntä

Lisätiedot

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360

ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 ASENNUSOHJE Sivu 1 / 5 ASENNUSOHJE VPM120, VPM240 JA VPM 360 YLEISTÄ Varmista, että seuraavat dokumentit ovat konetoimituksen mukana: asennusohje (tämä dokumentti) CTS 600 ohjausjärjestelmän käyttöohje

Lisätiedot

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle

WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle WehoFloor RF LCD 868MHz & laajennusmoduuli 4 tai 6 kanavalle KÄYTTÖOHJE WehoFloor RF LCD langaton kytkentäyksikkö (6 kanavalle) & laajennusmoduuli (4 tai 6 kanavalle) 868 MHz 2-6 1. KÄYTTÖOHJE WFHC langaton

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR

Kompaktit ilmanvaihtoyksiköt. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 2069517-FI 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Sisällysluettelo 1... 1 1.1 Toimintoasetukset... 1 1.2 Viikko-ohjelman ohjelmointi... 5 1.3 Hälytyskonfiguraatio... 6 1.4 Huomautukset... 9 1

Lisätiedot

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2

SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS 1/6 HYDROSET ER - O2 SAVUKAASUJEN VALVONTAKESKUS /6 ER-O2- valvontakeskus on tarkoitettu höyry- ja vesikattiloiden savukaasujen valvontaan ja säätöön. Keskus tunnustelee savukaasuja Lambda-anturin ja Pt - anturin välityksellä.

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET. Ohjauskeskus 13720 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET Ohjauskeskus 13720 Digitaalisella ohjauspaneelilla, digitaalisella viikkokellolla, ajastetulla ohituskytkimellä ja kaukoohjaus mahdollisuudella varustettu ohjauskeskus max. 22

Lisätiedot

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat

Älykäs huoneyksikkö. Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat Tekniset tiedot: Mittaustarkkuus Mittauselementti Näyttö Käyttöjännite Virrankulutus Tiiveysluokka Mitat +0.5 C NTC-10 LCD 24 VAC +10%, 50 Hz / 60 Hz 1 VA IP 20 (kuivat tilat) K = 86 mm S = 23 mm L = 86

Lisätiedot

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP44) Käyttöohjeet Fortum Fiksu Etäohjattava roiskeveden kestävä sähkökytkin (IP) Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä sähkökytkin 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen Fortum Fiksu -järjestelmään

Lisätiedot

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET

HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET HOT BOX 310 & 620 KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖYKSIKÖN ASENNUS-, KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET HOT BOX, joka on varustettu yhdellä tai kahdella 310 kw uunilla ja öljysäiliöllä, tulee sijoittaa tasaiselle ja suoralle alustalle.

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

FullHD herätyskello-valvontakamera

FullHD herätyskello-valvontakamera FullHD herätyskello-valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, näytöllä näkyy nyt vuosi aseta oikea aika UP ja DOWNnäppäimillä ja paina SET uudelleen. Aset kuukausi, päivä,

Lisätiedot

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika

Esimerkki b) Esimerkki c) loma-ja satunnaisohjelma esivalinta käsikytkimellä rele pois päältä rele päällä. viikonpäivät. kellonaika tai kytkentäaika 1. Käyttöohje 2 1.0 Yleistä Saadaksesi parhaan hyödyn kytkinkellon monipuolisista toiminnoista tulisi. Sinun lukea käyttöohje huolellisesti läpi ennen kytkinkellon käyttöönottoa. Tämän kytkinkellon käyttö

Lisätiedot

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE

JOHNSON CONTROLS. Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE JOHNSON CONTROLS Maalämpösäädin KÄYTTÖOHJE Ohjekirjassa perehdytään tarkemmin maalämpökoneen toimintaan ja asetuksiin. Noudattamalla ohjekirjan ohjeita saatte parhaimman hyödyn laitteestanne, sekä varmistatte

Lisätiedot

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas

Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Vesi-ilmalämpöpumppu KFRS-9 Käyttäjän ja asentajan opas Sisältö sivu 1 LAITTEEN ESITTELY... 1 1.1 Toimintaperiaate... 1 1.2 KFRS-9 vesi-ilmalämpumppuun kuuluvat yksiköt... 1 1.3 Vesi-ilmalämpöpumpun tärkeimmät

Lisätiedot

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje

POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT. Asennus- ja käyttöohje POC D/G 5L LÄMMINVESIVARAAJAT Asennus- ja käyttöohje Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin yhdyskuntajätteen mukana. Purettu laite on vietävä asianmukaiseen kierrätyspisteeseen jossa käsitellään sähkö-ja

Lisätiedot

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen.

Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat C1 tai C2 näkyvät vuorotellen. 310 792 01 Erikoistoimintojen näyttö: TR 612 top TERMINA 2-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta Esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS

POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS POISTOILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENTAJAN OPAS Tämä opas ei ole täydellinen asennusopas. Tarkempaa tietoa löytyy NIBE lämpöpumppujen ja niiden lisävarusteiden asennusohjeista. NIBE PILP OPAS 1437-1 1 NIBE F370

Lisätiedot

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet

Johdanto. 1 Johdanto Elite-3x. Aloitus. Painikkeet ja säätimet Johdanto Painikkeet ja säätimet VIRTA, TAUSTAVALO: Virta päälle/ pois ja taustavalon taso Nuolinäppäin: Tällä ohjataan kohdistinta ja valitaan valikoiden vaihtoehtoja Taajuus: Tällä painikkeella valitaan

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 2. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 3 3. Painikkeet 4 4. Näyttö 4 5. Tehdasasetukset 5 6. Perustoiminnot 6 7. Viikonpäivien yhdisteleminen ohjelmoinnissa 7

Lisätiedot

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM

Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Modulaatio-ohjauksen käyttölaite AME 435 QM Kuvaus Venttiilin virtauksen säätöominaisuus, jolla säätöasetusta voidaan muuttaa lineaarisesta logaritmiseksi tai päinvastoin. Uudenaikainen rakenne, jossa

Lisätiedot

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen

Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen ILMANVAIHTOA LUONNON EHDOILLA VUODESTA 1983 KERROS- JA RIVITALOIHIN Piccolo - energiataloudellinen ilmanvaihdon pikkujättiläinen Piccolo ON -mallit Pienessä asunnossa voi olla vaikeaa löytää sopivaa paikkaa

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet!

VIESMANN. Käyttöohje VITOSOLIC 100. laitteiston käyttäjälle. Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite. 5578 640 FI 10/2009 Säilytä ohjeet! Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Aurinkolämmitysjärjestelmien ohjainlaite VITOSOLIC 100 10/2009 Säilytä ohjeet! Turvaohjeet Turvallisuus Näitä turvaohjeita on tarkoin noudatattava, jotta loukkaantumisilta

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle

Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Vitocal 200 pikaohje asennusliikkeelle Perustietoa Lämpöpumput vaativat minimivirtauksen ja lämpötilaeron toimiakseen, huomioi tämä suunnittelussa ja asennuksessa. Minimivirtaukset lämmityspiirissä:

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

TX elektroninen ohjainyksikkö

TX elektroninen ohjainyksikkö TX elektroninen ohjainyksikkö Sivu 1 / 20} 1.0.0 Sisällysluettelo 1.0.0 Sisällysluettelo... 2 2.0.0 Yhteenveto... 3 3.0.0 Toimintojen kuvaus... 4 3.1.0 Käyttäjäasetukset... 4 3.1.1 Toiminta päivällä...

Lisätiedot

Swegon CASA PRE. Premium-ohjaustekniikan liesikuvut ASUNTOILMANVAIHTO

Swegon CASA PRE. Premium-ohjaustekniikan liesikuvut ASUNTOILMANVAIHTO Swegon CASA PRE Premium-ohjaustekniikan liesikuvut Liesikupu Premium-ilmanvaihtokoneen ohjaukseen. Hyvä kärynsieppausominaisuus. Hiljainen. Sähköinen ajastinläppä. Helppo puhdistaa. Classic-mallien värit:

Lisätiedot

CD-ohjauspaneeli Service Menu

CD-ohjauspaneeli Service Menu D2074877-FI 25-04-2012V.A003 Sisällysluettelo 1 Käyttö... 1 1.1 Käyttöliittymän kuvaus... 1 1.1.1 Ohjauspaneeli... 1 2 Näytön symbolit... 2 3 valikon kuvaus... 3 3.1 Lämpötilan asettaminen... 7 3.2 Manuaalinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010

KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 1 KÄYTTÖOHJE HIRVIMATIC (2V0) 5.5.2010 NÄPPÄIMISTÖ: Ohjelman valinta Asetukset /nollaus Ajastimen valinta (Ei vielä käytössä) Ohjaus oikealle / lisää asetusta / ajastimen käynnistys Seis / valinnan vahvistus

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE

KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE KÄYTTÄJÄN KÄSIKIRJA T12 TULOILMAYKSIKÖLLE www.scanoffice.fi CZ12037 PB1 ComfortZone CE50 Installation Sisällys Sisällys 0 Yleistä 1 Käsittely 2 Huolto 2 Asennus 3 Asetukset 7 Suunnittelu 8 Sähkökaavio

Lisätiedot

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje

Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje MECAIR Digitaalinen eropainekytkin DPS Käyttöohje HUOMIO: Ennen tuotteen käyttöä sinun on luettava on tämä käyttöopas huolellisesti, jotta saat riittävää tietoa tuotteesta Tekniset tiedot Virransyöttö

Lisätiedot

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0

TiiMi Talotekniikka. LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL. v. 1.0 TiiMi Talotekniikka LATTIALÄMMITYS- TERMOSTAATTI TiiMi 7250TL v. 1.0 TiiMi Lattialämmitys on monipuolinen vesikiertoisen lattialämmityksen säätöjärjestelmä jota voidaan soveltaa myös sähköiseen lattialämmitykseen.

Lisätiedot

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1

ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 ABT PÖYTÄVAAKA PAKVAAKA1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminnot 3 2. Asennus 3 3. Varotoimenpiteet 3 4. LCD-näyttö 4 5. Näppäimet 5 6. Toimintojen asettaminen 5 7. Punnitusyksikön vaihtaminen 6 8. Vikakoodit 7

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR RWP80.001 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 RWP80.001 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 RWP80.001 LOC REM RUN ERR SIVUT 1. OHJAUSKESKUS RWP/RWM. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET

Lisätiedot

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet

ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet ASTIANPESUKONE WD-6 Säätöohjeet Käännös valmistajan alkuperäisestä ohjeesta Rev 4.2 (201505) 4246074, 4246075, 4246084, 4246152, 4246153, 4246154 Säätöohjeet METOS WD-6 6. Säätöohjeet Tämä kuvio laitteen

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje

Versio 1. Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje. Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Versio 1 Hiilidioksidimittari 7787 Käyttöohje Hiilidioksidimittari 7787 - Käyttöohje Sisällys Johdanto... 3 Pakkaussisältö... 3 LCD näyttö... 4 Painikkeet... 4 Toiminnot... 5 Käynnistys ja sammutus...

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0

Käyttöohje. Aura Remote App v1.6.0 Käyttöohje Aura Remote App v0 Kirjautuminen Applikaation version numero Mahdollisuus testata sovelluksen Demo versiota. Tähän voit syöttää koodin, jonka löydät Aura Remoten keskusyksikön takaa. Valitse

Lisätiedot

EL-EPM01 Energiamittari

EL-EPM01 Energiamittari EL-EPM01 Energiamittari SUOMI KÄYTTÖOHJEET Johdanto: EL-PM01-energiamittari on suunniteltu sähkökuormien tarkkailuun ja mittaamiseen. Se on tehokas ratkaisu kulujen määritykseen. Energiamittarin mittausväli

Lisätiedot

RTM-96/8 JA KKRT-96.080 KÄYTTÖOHJE

RTM-96/8 JA KKRT-96.080 KÄYTTÖOHJE IV/1989 RTM-96/8 JA KKRT-96.080 KÄYTTÖOHJE HUOM.! ENNEN KELLONKYTKIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA TULEE VARMISTAA ETTÄ LAITTEEN SUOJAMAADOITUS ON KYTKETTY ASIANMUKAISESTI. 1 KELLON KÄYTTÖÖNOTTO sivu 1.1 Kellonaika

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen)

FIN. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai. (ks. käyttäjän ohjelman tallentaminen) KÄYTTÄJÄN OPAS FIN Ohjelmointivalikko: RF-AJASTIN JA RF-KYTKENTÄYKSIKKÖ Paina +/- painikkeita: aluenumero alkaa vilkkua. Valitse seuraavaksi +/ - painikkeilla alue tai käyttäjän ohjelma (ks. käyttäjän

Lisätiedot

DVC/01 DC/01 DVC/01 ME DC/01 ME DPF AL DPF NF DPF ME. Ohjelmointi

DVC/01 DC/01 DVC/01 ME DC/01 ME DPF AL DPF NF DPF ME. Ohjelmointi DVC/0 DC/0 DVC/0 ME DC/0 ME DPF AL DPF NF DPF ME Ohjelmointi 00/0-0-0 THANGRAM, SISÄLLYSLUETTELO:. TEKNISET TIEDOT. Säädöt ja ledien Signalointi. Käyttö virtalähteen kanssa.. Kytkentäesimerkkejä. Liittimien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT.

KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 515 MAN. / AUT. KÄYTTÖOHJE ILMAVERHOT vesilämmitys R 55 MAN. / AUT. Jäätymissuoja-anturi Termostaatti 0-0 V BMS ON-OFF OVIKOSKETIN 0-0 V ON-OFF BMS -REPORT OUT IN IN IN OUT Ovikosketin mek. / magn. OUT J4 J6 J5 J6 OHJAUS

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

1. Sisällysluettelo 2

1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2 1. Sisällysluettelo 2. Turvaohjeita 3 3. Asennus, käyttöönotto, liittäminen 4 4. Painikkeet 5 5. Näyttö 5 6. Tehdasasetukset 6 7. Asetusten muuttaminen 7 7.1 Kellonaika ja viikonpäivä

Lisätiedot

Integroitu ohjaus Tyyppi BEKA-troniX1

Integroitu ohjaus Tyyppi BEKA-troniX1 Integroitu ohjaus Tyyppi BEKA-troniX1 Sisältö: Sivu Yleiset tiedot: 1. Toiminnalliset ominaisuudet ja mitat 1 2. Toimintajakso 2. Käyttö 4. Parametrien säätäminen 4 Lisälaitteet: 5 5. Ylipaineen valvonta

Lisätiedot

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF

DK S FIN N PL. Ohjelmoitujen kytkentäaikojen. osoitus 5 = perjantai. Kanavien kytkentätilat Päällä = ON Poissa päältä = OFF DK S FIN N PL 310 784 03 TR 610 top TERMINA 1-kanavainen viikkokellokytkin Riippuu versiosta esiohjelmoituina kuluva kellonaika ja kesä-/talviajan vaihtosääntö Turvalli- suusohjeita Sähkölaitteita saa

Lisätiedot

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A

TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A TOIMINTOKUVAUS SÄHKÖISISTÄ OHJAUSJÄRJESTELMISTÄ UP833 JA UP833A Toimintokatsaus Toiminto / Malli UP833 UP833A 1. Vesipumppu 2. Termostaattilämmitys 3. Vaahtokylpy 4. Yleisvalaistus 5. Valo 6. Vedenalainen

Lisätiedot

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen.

Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Vallox. Vallox. Ohje. Tuloilmalämmitin. Tuloilmalämmitin 1000. Malli. Ohje. Voimassa alkaen. Ohje Malli Tyyppi : 2352 : 2353 Ohje 1.09.629 FIN Voimassa alkaen 1.7.2015 Päivitetty 1.7.2015... 2... 5 TUOIMAÄMMITIN VAOX TUOIMAÄMMITIN Poistoilmajärjestelmän aiheuttaman alipaineen vaikutuksesta ulkoa

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä

Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä Käyttöohje EchoChime 300 Langaton järjestelmä 1 Käyttötoimenpiteet Käytä aina hyvälaatuisia alkaliparistoja Vaihda säännöllisesti paristot Pidä ovikellon painonappi kuivana Älä käytä puhdistukseen puhdistusaineita

Lisätiedot

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS

Altus RTS. 1 Tekniset tiedot: 2 Lähetin: Telis 1 Telis 4 Centralis RTS Viitteet 000071 - Fi ASENNUS ohje Altus RTS Elektronisesti ohjattu putkimoottori, jossa RTSradiovastaanotin, aurinko- & tuuliautomatiikka SOMFY Altus RTS on putkimoottori, jonka rakenteeseen kuuluvat RTS-radiovastaanotin,

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja

MOOTTORIVENTTIILI. Käsikirja MOOTTORIVENTTIILI Käsikirja Tutustu käsikirjaan huolella ennen järjestelmän käyttöönottoa. Ainoastaan valtuutettu huoltohenkilökunta on oikeutettu suorittamaan säätöja korjaustoimenpiteitä. Korjauksessa

Lisätiedot

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5

Näppäimistö CT 1000. Käyttäjäopas. Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi. CT1000v.5 Näppäimistö CT 1000 Käyttäjäopas CT1000v.5 Global Safety & Security Solutions Oy E-mail: info@globalsafety.fi Sivu 2 CT 1000 Rajoitukset Kaikki oikeudet tähän ohjekirjaan ovat Global Safety & Security

Lisätiedot

Riistakameran käyttöohje

Riistakameran käyttöohje Riistakameran käyttöohje Sisällysluettelo I. Pikakäyttöönotto... 2 1. Etupaneeli... 2 2. Alaosa ja virtakytkin... 3 Automaattinen infrapunakuvaustila... 3 Testitila... 3 Liitännät... 3 3. Patterin asettaminen...

Lisätiedot

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin

LADDOMAT MR 50. Asennusohje. Toimitussisältö. Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Elektroninen varausäädin LADDOMAT MR 50 Asennusohje Toimitussisältö Laddomat 5000 -venttiilipaketti: Patentoitu kaksitoiminen takaiskuventtiili, osanro 469 854 2 pumppua, Laddomat LM6A-130. 2 sulkuventtiiliä, vivulla varustettu

Lisätiedot

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset

HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset HF1 laitteen käyttöönotto ja asetukset Laitteen kytkentä 1. Kytke laitteeseen käyttöjännite 12V. Sulakkeelle menevään punaiseen johtoon kytketään +12V. Normaalissa odotustilassa laitteen virrankulutus

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420

Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 020 1986 420 UNIGYR PRU10 Eco-Paronen Oy Puh:00 1986 40 PRU10 OHJAUSKESKUKSEN YLEISOHJE / LCD Eco-Paronen Oy Palvelunumeromme 00 1986 40 SIVUT 1. OHJAUSKESKUS PRU. OHJAUSKORTIT JA PAINIKKEET 3. OHJAUSKORTTINÄYTÖN SIVUJEN

Lisätiedot

VR 300 ECV/B (1000W/500W)

VR 300 ECV/B (1000W/500W) (1000W/500W) Ilmanvaihtokone FIN 10-05 Johdanto Asennus-, käyttö ja huoltokäsikirja koskee -ilmanvaihtokoneita, jotka on valmistanut Systemair AB. Se sisältää koneen rakennetta, asennusta, käyttöönottoa

Lisätiedot

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje

LADDOMAT MR. Asennus- ja käyttöohje LADDOMAT MR Asennus- ja käyttöohje Laddomat MR on erillisellä liitäntäkeskuksella (LK) varustettu säätölaite. Siinä on 3 relettä ja 4 lämpötilatunnistintuloa. Käytettävissä on useita erilaisia ohjausvaihtoehtoja.

Lisätiedot

Termostaatin ja anturien asennusohje ETO2-4550, ETOG-55, ETOR-55, ETF-744/99

Termostaatin ja anturien asennusohje ETO2-4550, ETOG-55, ETOR-55, ETF-744/99 Termostaatin ja anturien asennusohje ETO2-4550, ETOG-55, ETOR-55, ETF-744/99 Termostaattien ja anturien asennusohje NÄMÄ OHJEET KOSKEVAT SEURAAVIA MALLEJA: ETO2-4550-termostaatti ETOG-55-lämpötila- ja

Lisätiedot

Huonelämpötilan säädin

Huonelämpötilan säädin 336 Synco 100 Huonelämpötilan säädin 2 lähtöä 0 10 VDC ja käyttötavan valintakytkin RLA162.1 Huonelämpötilan säädin yksinkertaisiin ilmanvaihto- ja ilmastointi- sekä lämmityslaitoksiin. Kompakti rakenne.

Lisätiedot

OHJAINPANEELIN KÄYTTÖOHJE

OHJAINPANEELIN KÄYTTÖOHJE DIGIT SED ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ 1.09.370F 13.12.2006 VALLOX Tällä ohjeella korvataan ja täydennetään seuraavien VALLOX ilmanvaihtokoneiden käyttö- ja huolto-ohjeita: VALLOX DIGIT SE sivut 8-11

Lisätiedot

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Asennusohje. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Asennusohje Danfoss Heating Solutions Sisällysluettelo Johdanto.... 29 Asennus.... 29 Kiinnitys.... 29 Johdotus... 30 Laitteen lisääminen.... 30

Lisätiedot

10. Kytkentäohje huonetermostaateille

10. Kytkentäohje huonetermostaateille . Kytkentäohje huonetermostaateille TERMOSTAATTIE JA TOIMILAITTEIDE KYTKETÄ JA KYT KE TÄ KO TE LOI HI 2 1 2 2 1 WehoFloor-termostaatti 3222 soveltuvaa kaapelia 3 1, mm 2. joh timet keskusyk sikköön käsikirjassa

Lisätiedot

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE

SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE SANYO TRC-8800 / 8080 SANELU- JA SANELUN PURKULAITE 2 KYTKIMET (kuva 1) 1. Kasettipesän kansi 2. Kasettipesän avaus (EJECT) 3. Nauhalaskuri ja nollauspainike (COUNTER/RESET) 4. Takaisinsiirto säätö (BACKSPACE)

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO

RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Käyttöohje RADIO-OHJATTU PROJEKTORIKELLO Malli: RM318P Käyttöohje ALUKSI Onneksi olkoon uuden kellon hankinnasta. RM318P on laite, jossa on lukuisia ominaisuuksia,

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PSX DIN kisko kiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 3 numeron LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT

IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT IBC control Made in Sweden VIANETSINTÄ MICROMAX- JA VVX-MOOTTORIT Sisällysluettelo Sivu Vianetsintä MicroMax, MicroMax180, MicroMax370, MicroMax750 Ohjausyksikkö on lauennut kiertovahdin vuoksi Magneettianturin

Lisätiedot

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ LANGATON RENGASPAINEEN JA LÄMPÖTILAN VALVONTAJÄRJESTELMÄ TPMS Käyttöohjekirja Malli n:o: CL-M2+SO 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TPMS:n PÄÄTOIMINNOT... 1 2. TUOTTEEN OMINAISUUDET...1 3. JÄRJESTELMÄN KOMPONENTIT...1-2

Lisätiedot

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä

m2 ja Micromon erot Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Micromon Ei laajennettavissa Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Micromon käyttöohje Sami Tikkanen 0400 779591 sami.tikkanen@combicool.fi Oy Combi Cool Ab 1 m2 ja Micromon erot m2 Laajennettavissa 99 pisteeseen m2 + yksiköllä Ohjelmointi valikoista Micromon Ei laajennettavissa

Lisätiedot

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007

TAC Xenta 4292. Xenta 4292 LÄMMITYSTOIMINNAT. Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta 4292 Käyttöohje 0FL-4075-002 07.09.2007 TAC Xenta on pieniin ja keskisuuriin järjestelmiin tarkoitettu säädinsarja. TAC Xenta 4000 on sarja esiohjelmoituja säätimiä, joissa on kaukoliityntämahdollisuus

Lisätiedot

DT-120 Käyttöohje (FI)

DT-120 Käyttöohje (FI) SÄÄTIMET 1. VIRTA/AALTOALUE-painike 2. LCD-näyttö 3. DBB/ STEP-painike 4. Mono/Stereo-painike 5. Äänenvoimakkuuspainikkeet 6. Virityssäädin/Ajanasetuspainike 7. Lukituskytkin 8. Paristolokero 9. Kantohihnan

Lisätiedot

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division

Siemens Building Technologies Landis & Staefa Division 2 360 Käyttöveden säädin RVD139/109 Lämmönjakokeskuksia ja -laitoksia varten tarkoitettu säädin. Suora lämpimän käyttöveden valmistus tai käyttöveden valmistus käyttövesivaraajalla. Käyttöjännite 230 VAC,

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME

CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME Ominaisuudet CUBE WEATHER STATION YGH 393 MANUAALI HAPTIME Sensorin virran vähyyden ilmaisin Lämpötila celsius- tai Fahrenheit-asteikolla Langaton ulkoilma-anturi (kantomatka esteettömällä matkalla + 30

Lisätiedot

838E Hands Free Varashälytin

838E Hands Free Varashälytin 838E Hands Free Varashälytin Huom! - Järjestelmän saa asentaa vain ammattilainen. - Älä anna laitteen tai vastaanottimen kastua. - Lue käyttöohje kokonaan ennen laitteen asennusta. - Tämän laitteen tarkoitus

Lisätiedot

ESBE CRD122. Käyttöohje. Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella. Kompakti lämmönsäädin paketti

ESBE CRD122. Käyttöohje. Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella. Kompakti lämmönsäädin paketti Esbe CRD122 lämmönsäädin langattomalla ohjaimella ESBE CRD122 Callidus koodi 211702 Käyttöohje Kompakti lämmönsäädin paketti säädin ja langaton huoneyksikkö LCD näyttö ja yksi käyttöpainike moottoriosassa

Lisätiedot

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset...................

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Asennus ja huolto TX 650

Asennus ja huolto TX 650 Asennus ja huolto TX 650 Sivu 1 / 14 1.0.0 Sisältö 1.0.0 Sisältö... 2 2.0.0 Kaavio... 2 3.0.0 Järjestelmä... 3 3.1.0 Toimintaperiaatteet... 4 4.0.0 Tekniset tiedot... 5 5.0.0 Asennus... 6 5.1.0 Seinämalli...

Lisätiedot

112626SF-02 2012-09 FLEXIT CS2000. Pikaopas. CS2000 - Automatiikkajärjestelmä

112626SF-02 2012-09 FLEXIT CS2000. Pikaopas. CS2000 - Automatiikkajärjestelmä FLEXIT 112626SF-02 2012-09 CS2000 Pikaopas CS2000 - Automatiikkajärjestelmä Sisällysluettelo 1. HMI...3 2. Asetukset... 3 2.1. Johdanto...3 2.2. Valitse kieli...3 2.3. Aseta kellonaika/päivämäärä...3 2.4.

Lisätiedot