DOMEKT REGO / RECU. Sähköasennus- ja käyttöopas 2

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DOMEKT REGO / RECU. Sähköasennus- ja käyttöopas 2"

Transkriptio

1 DOMEKT REGO / RECU FI Sähköasennus- ja käyttöopas 2

2 FI Sisältö 1. SÄHKÖASENNUSOHJE Sähkösyötön liitäntä Ohjauspaneelin asennus Liesikuvun kytkentä Ulkoisten lisälaitteiden kytkentä C4 Käyttöohje Koneen käyttö Ohjauspaneelin ilmoitukset Ilmanvaihdon voimakkuuden säätäminen Lämpötilan säätö Talvi / Kesä asetus OVR tila OVR tilan aktivointi Ohjausjärjestelmän asetukset Vianetsintä C4 PLUS Käyttöohje Laitteen ohjausjärjestelmä Koneen käynnistäminen Ohjauspaneelin ilmoitukset Ilmanvaihdon voimakkuuden muuttaminen Laitteen ohjelmoitavat asetukset OVR tila Ohjausjärjestelmän asetukset Vianetsintä UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita.

3 1. SÄHKÖASENNUSOHJE Laitteen asennustöitä saavat tehdä ainoastaan ammattihenkilöt, joilla on siihen vaadittava ammattipätevyys. Seuraavia vaatimuksia on noudatettava asennuksen yhteydessä. Ohjauspaneelin kaapelit on asennettava erilleen virtajohdoista Sähkösyötön liitäntä Kytkentä pitää suorittaa kytkentäkaavion mukaisesti (kts. kytkentäkaavio). Kun koneen sisäisiä osia joudutaan irroittamaan, varo kaapeleita. Niitä ei saa kiskoa tai nykiä. Ennen kytkentä/asennus/huoltotöitä koneen sisällä, varmista että kone on sammutettu ja sähkö kytketty pois. Ilmanvaihtokoneen jännite on ~230V AC, 50 Hz ja se on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan, jossa on vastaava arvot (katso kytkentäkaavio). Laite on liitettävä kiinteään liitäntään umpikaapelilla 10A sulakkeen ja max. 30 ma vikavirran virrankatkaisimen kautta. Tarkista ennen laitteen kytkemistä virtalähteeseen, että maadoitus on kytketty oikein Ohjauspaneelin asennus 1. Ohjauspaneeli asennetaan tilaan, joka täyttää seuraavat vaatimukset: 1.1. lämpötila 0 0 C C; 1.2. ilman kosteus 20%... 80%; 1.3. suojaus on varmistettava niin ettei vesipisaroita pääse vahingossa tippumaan ohjauspaneliin (IP X2). 2. Asennuskorkeus lattiasta ei saa alittaa 0,6m. 3. Ohjauspaneelin liitantä suoritetaan takalevyn aukon kautta (kts. kuva 1.2). 4. Ohjauspaneeli kiinnitetään paikalleen sen jälkeen kun kiinnityspintaan on porattu kaksi reikää ruuveja varten. C4 Ohjauspaneelin liitäntä C4 PLUS Ohjauspaneelin liitäntä Kuva 1.2 a Kuva 1.2 b 1.3. Liesikuvun kytkentä Ohjauspaneelin ja ilmanvaihtokoneen välisen kytkentäkaapelin pituus ei saa ylittää 20m (kts. kuva 1.2 a) tai 150m (kts. kuva 1.2 b). Sähköliitäntäkaapeli määritetään kytkentäkaaviossa. Kun asennat ohjauspaneelin kannen paikoilleen, varo vahingoittamasta painikkeita. (kts. kuva 1.2 b) Muista kytkeä ilmanvaihtokoneen virta pois ennen ohjauspaneelin asennusta. KOMFOVENT DOMEKT REGO 200VE ilmanvaihtokoneeseen on mahdollista liittää liesikupu (kytkentäkaaviossa se on merkitty kirjaimilla KH). Kaapeli kuljetetaan ilmanvaihtokoneen sisään kumisesta läpiviennistä(löytyy koneen kattoseinämästä) ja kytketään porttiin J11 (kts. kuva 1.3) UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita. 3

4 FI Liesikuvun kytkentä 1.4. Ulkoisten lisälaitteiden kytkentä Kuva 1.3 Riippuen Domekt koneiden varustelutasosta ja mallista, koneen ulkopuolelle on vedetty ylimääräisiä liitäntäkaapeleita, joihin voidaan kytkeä käyttöjärjestelmän ulkoisia lisälaitteita: Ulkoisten lisälaitteiden kytkentä. Tämä löytyy kaikista Domekt malleista. Ulosvedettyyn kaapeliin (kts. kuva 1.4a) voidaan kytkeä ulkoinen hallinta laite(kytkin, anturi, ajastin, katkaisija jne.). Oikosulkukytkennällä voidaan kytkeä päälle OVR tila(normaalitila kärjet auki). Lisätietoa kytkentämahdollisuuksista löytyy luvuista 2.6 ja 3.6. Ulkoinen ohjauskeskus. Jos kone on valittu vesilämmitys- tai jäähdytyspatterilla, kone varustellaan ulkoisella ohjauskeskuksella(kts. kuva 1.4b), mikä kytketään JW1 liitäntään. Ohjauskeskuksen kytkentäkaavio löytyy luukun sisäpuolelta. Kuva 1.4 a Sulkupellin toimilaite. Domekt koneet voidaan tilata sulkupellin kytkentämahdollisuudella. Tässä tapauksessa koneesta on johdettu ulos sitä varten kaapeli, josta on saatavilla 230V AC käyttöjännite ja ohjausjännite sulkupellin toimilaitteelle. Huomio: Jos kone on varustettu vesilämmityspatterilla, sulkupellin toimilaitteen sähkökytkennät löytyvät ulkoisesta ohjauskeskuksesta. Tällöin sulkupeltien kytkentää ei tarvitse erikseen tilata. Vesipattereilla varustetut koneiden sulkupeltien toimilaitteen pitäisi olla jousipalautteisella mekanismilla varustettu esimerkiksi sähkökatkon varalta. Tällöin sulkupelti sulkeutuu mekaanisesti virran katketessa. 4 UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita.

5 Tuloilman lämpötila-anturi. Koneet, jotka on varusteltu sähköisellä jälkilämmityksellä, tuloilman anturi on tehdasasennettuna koneen sisällä. Koneet, jotka on varustettu vesikiertoisella lämmitys- tai jäähdytyspatterilla, lämpöanturi asennetaan koneen ulkopuolelle vesipatterin jälkeiseen kanavaan. Etäisyys patterista tulisi olla vähintään kaksi kertaa pyöreän kanavan halkaisija. Paluuveden lämpötila-anturi. Anturi kytketään ulkoiseen ohjauskeskukseen ja asennetaan paluuveden putken pinnalle. On suositeltavaa eristää anturi. Lämmitys/jäähdytysveden venttiilin toimilaite. Toimilaite kytketään ulkoiseen ohjauskeskukseen. Toimilaitteen tulee toimia 24V AC syöttöjännitteellä ja V ohjausjännitteellä. Kiertovesipumppu. Pumppu kytketään ulkoiseen ohjauskeskukseen. Pumpun tulee toimia 230V AC käyttöjännitteellä. Pumpun ohjaus on toteutettu päälle/pois tyyppisellä releellä. Tilatieto lämmitys - ja jäähdytystarpeesta. Tämä signaalitieto kytketään ulkoiseen ohjauskeskukseen. Ilmanvaihtokone toimii oletusarvoisesti vain vesilämmityspatteriohjauksella. Ulkoinen ohjauskeskus on varusteltu kuitenkin liitännällä, joka oikosulkukytkennällä muuttaa lämmitystoiminnan viilennystoiminnaksi. Kun kone kytketään toimimaan viilennystoiminnolla, paluuveden lämpöanturi kytketään pois toiminnasta. Jos jäähdytystoimintoa käytetään talvisin, käyttäjän on varmistauduttava sen suhteen, ettei vesilämmityspatterin sisältämä vesi pääse jäätymään. Kuva 1.4 b 1 ulkoinen ohjauskeskus; 2 paluuveden lämpöanturi; 3 tuloilman lämpöanturi. UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita. 5

6 FI 2. C4 KÄYTTÖOHJE 2.1. Koneen käyttö Ohjauspaneeli voidaan asentaa mihin tahansa sopivaan paikkaan ja se on suunniteltu ilmanvaihtokoneen etäohjaukseen. Ohjauspaneelin merkkivalot kertovat laitteen käyttötilan. Ilmanvaihdon voimakkuutta ja käyttötilaa ohjataan kytkimillä. C4 ohjauspaneeli Kuva Lämmönvaihtimen toiminta / vika merkkivalo 2. Sähköisen jälkilämmityksen tila/vika merkkivalo 3. Kesä/Talvi tilan valintakytkin 4. Ilmanvaihdon voimakkuuden säätökytkin 2.2. Ohjauspaneelin ilmoitukset Käyttötilan symboli Merkkivalo Kuvaus Palaa Vilkkuu Palaa Vilkkuu 3 kertaa sekunnissa Vilkkuu 8 kertaa sekunnissa Lämmön talteenotto Lämmön talteenoton vika Lämmitin toimii Lämmityksen vika Lämpöanturin vika + Vilkkuu kerran sekunnissa Koneen kausihuolto pitää suorittaa Tarkemmat vikakuvaukset ja niiden korjausehdotukset kerrotaan osiossa Ilmanvaihdon voimakkuuden säätäminen Ilmanvaihtossa on kolme eri ilmanvaihdon voimakkuutta, mitä säädetään paneelin säätimellä(4) POISSA KOTONA TEHOSTUS KOTONA. Ilmavaihdon tehoa voidaan säätää portaattomasti % välillä sekä poisto että tulopuhaltimien suhteen. Haluttu puhaltimien teho säädetään automaatiorasiasta koneen sisällä. 6 UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita.

7 Puhaltimien tehonsäädön potenttiometrit Kuva 2.3 Alla olevassa taulukossa on esitetty valittavissa olevat vaihtoehdot: 2.4. Lämpötilan säätö Asetus Teho, % h max. 100 Tehdasasetus 60 i min. 20 Haluttu tuloilman lämpötila säädetään automaatiorasiassa olevalla potenttiometrillä, joka sijaitsee ilmanvaihtokoneen sisällä. Lämmönsäädön pontenttiometri 2.5. Talvi / Kesä asetus Ohjauspaneelin säätimestä(3) säädetään: Kesä : jälkilämmitys on kytketty pois, viilennystoiminto käytössä. Talvi, jäähdytystoiminta on valitttavissa, jälkilämmitys on käytössä. Kuva 2.4 Huom: Kun ulkolämpötila on lähellä asetettua lämpötilaa ( c), sähkön säästämiseksi kannattaa laitteen tilaksi asettaa kesä tila. UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita. 7

8 FI 2.6. OVR tila OVR (ohitus) tila on tarkoitettu ilmanvaihtokoneen ulkoista ohjausta varten. Kun tämä tila on kytketty päälle, sen hetkiset ilmanvaihdon asetukset ohitetaan ja toimintaa jatketaan ohitusasetusten mukaan. OVR tilan eri käyttömahdollisuudet: Ilmanvaihdon ohjaus ilman CO 2 pitoisuuden mukaan - käyttämällä ulkoista CO 2 anturia (releellä), käyttäjä voi valita koneen ilmanvaihdolle maksimitehon kun ilman CO 2 pitoisuus ylittää sille asetetun raja-arvon. Ilmanvaihto toimii maksimiteholla siihen asti, kunnes haluttu raja-arvo saavutetaan. Ilmanvaihdon ohjaus ilman kosteusprosentin mukaan - käyttäjä voi valita koneen ilmanvaihdolle maksimitehon kun ilman kosteusprosentti pitoisuus ylittää sille asetetun raja-arvon. Ilmanvaihto toimii maksimiteholla siihen asti, kunnes haluttu raja-arvo saavutetaan. Ilmanvaihto tarvittaessa - Kun käytetään ulkoista liikeanturia, ilmanvaihto säätyy käyttötarpeen mukaan. Esim. kun tilassa on ihmisiä, ilmanvaihto säätyy asetettuun OVR maksimiarvoon ja kun tila on tyhjä, ilmanvaihto säätyy takaisin koneelle asetettuun ohjearvoon (esim. minimiarvoon). Ilmanvaihdon lisäpoisto - ilmanvaihtojärjestelmään voidaan liittää lisäpoisto, esim. keittiön huuva / liesikupu jossa ei ole omaa poistopuhallinta. Kun kyseinen lisäpoisto käynnistetään, tulo.- ja poistopuhaltimet alkavat toimia maksimiteholla taatakseen normaalin ilmanvaihdon ja lisäpoiston toiminnan. Alipaineen kompensointi - tätä käytetään järjestelmäkokonaisuuksissa, jossa on käytössä poistoilmalaite, joka sisältää oman poistoilmapuhaltimen. Alipaineen kompensoimiseksi OVR tila voidaan kytkeä päälle lisäkytkimellä. Tässä tilassa ilmanvaihtokoneen tulopuhallin säätyy maksimiteholle ja poistopuhallin kytkeytyy pois käytöstä. Huom: Jotta tämä tila toimisi oikein ja poistoilmapuhallin pysähtyisi OVR tilassa, kytkin Nro 4 ohjausjärjestelmän keskuksesta pitäisi olla ON asennossa (2.8 kuva) OVR tilan aktivointi OVR tila voidaan aktivoida kahdella eri tavalla: 1. Ulkoisella lisälaitteella. Kytkentä on selitetty luvussa 1.4. Kun FC kontaktit on kytketty päällä (oikosulkukytkentä, kts. kytkentäkaavio), kone toimii asetetussa OVR tilassa (kts luku 2.6) ja kun kytkentä on pois päältä, kone palaa sille asetettuun aiempaan toimintatilaan. 2. Ohjauspaneelista. Tässä tapauksessa mitään ulkoisia lisälaitteita ei tarvita vaan OVR tila kytketään suoraan ohjauspaneelista. Kone toimii OVR tilassa, kunnes sisäinen ajastin (1-90 minuuttia) palauttaa sen takaisin edelliseen toimintatilaan. OVR mode activation procedure: Aseta laite toimimaan maksimiteholla ohjauspaneelin kytkimella 4 (kts. 2.1 kuva). (Ennen muutosta, laitteen pitää toimia minimi- tai normaali-ilmanvaihtoteholla). Maksimitehon kytkennän jälkeen, paina Talvi/Kesä - kytkinta edestakaisin niin monta kertaa kuin OVR tilan halutaan ajallisesti toimivan (kts. allaolevaa kuvaa). 1 kerran 2 kertaa 3 kertaa Ajastus 30 min. Ajastus 60 min. Ajastus 90 min. Ajastuksen säädön jälkeen pitää valita ilmanvaihdon teho, mihin koneen halutaan palaavan OVR tilasta valitun ajan jälkeen. Esimerkki. OVR tilan valinta tunniksi: 2 kertaa Huomio! Jotta OVR tila voidaan kytkeä pois päältä ennen ajastuksen päättymistä, pitää suorittaa uudelleen vaiheet 1 ja 2(kolmatta vaihetta ei välttämättä tarvitse tehdä). 8 UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita.

9 2.8. Ohjausjärjestelmän asetukset Ohjauskeskuksen kytkimillä(2.8 kuva) voidaan valita lämmöntalteenoton, jälkilämmityksen ja OVR toiminnon tyyppi. Muutokset tulevat voimaan kytkemällä laitteen virta pois ja uudelleen päälle. Kytkin No. ON OFF 1 Pyörivä lämmön talteenotto Levylämmönsiirrin 2 Vesilämmitys Sähköinen lämpövastus 3 Ohjauskeskuksen säätimet ovat käytössä(kuva 2.3 ja 2.4) Säätimet eivät ole käytössä* 4 OVR tila, jossa poistopuhallin pysähtyy Normaali OVR tila Ohjausjärjestelmän asetuskytkimet 2.9. Vianetsintä Kuva 2.8 Jos kone ei käynnisty: Tarkista onko kone kytketty sähköverkkoon. Tarkista ohjauskeskuksen sulakkeet. Jos on tarvetta, vaihda rikkoutuneet sulakkeet samantyyppisiin (sulakkeiden arvot kytkentäkaaviossa). Jos ilmanvaihto on heikentynyt: Tarkista ilmanvaihdon voimakkuuden tila (luku 2.3). Tarkista suodattimien kunto. Vaihda ne uusiin tarvittaessa. Tarkista ilmanvaihtoventtilien säädöt. Tarkista raitisilmasäleikkö tukoksien varalta. Tarkista ettei koneeseen kytketty ilmanvaihtokanavisto ole vahingoittunut millään tavalla ja ettei kanavistossa ole mitään vieraita esineitä. Jos tuloilma on liian kylmää: Tarkista asetettu lämpötila(katso lukua 2.4). Tarkista että Talvi asetus on valittu. Tarkista ohjauspaneeli virheilmoitusten varalta (taulukko 2.9). Tarkista sulake F2 ohjausjärjestelmän keskuksesta. Kun kone on käynnissä, ohjauspaneelin merkkivaloista yksi tai useampi voi palaa. Mutta jos yksikin niistä vilkkuu, ilmoittaa kone jostain viasta. Tarkista vika 2.9 taulukosta. Ennenkuin mitään huolto/korjaustoimia suoritetaan koneen sisällä, varmista että koneen virta on katkaistu ja virtakytkin on kytketty pois. * - Kun säätimet eivät ole käytössä, ilmanvaihtokoneen asetuksia(lämpötila, ilmanvaihdon teho jne) voidaan muuttaa vain käyttämällä C4Plus ohjauspaneelia. UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita. 9

10 FI 2.9 Taulukko Ohjauspaneelin vikakoodit, mahdolliset syyt ja niiden korjaaminen Vikakoodi Laitteen tyyppi Vikasuojauksen selite Mahdollinen vian syy Vian korjaus Vilkkuu 3 kertaa sekunnissa Laite pyörivällä lämmön talteenotolla Jos kone ei saa anturista signaalia roottorin liikkeestä ja talvi asento on valittuna ohjauspaneelista, kone toiminta pysähtyy 2 min. vian havaitsemisesta. Jos Kesä asento on valittuna ohjauspaneelista, kone jatkaa toimintaansa muuten normaalisti. Roottorin hihna, moottori tai anturi on viallinen. Tarkista roottorin hihna, moottori ja anturi. Laite levylämmönsiirtimellä Jos lto-kennon jäätymissuoja on aktivoitunut ja sitä ei kuitata, kone lopettaa toimintansa. Levylämmönsiirtimen kautta kulkeutuva ilman lämpötila on liian alhainen ja muodostaa laitteen jäätymisvaaran. Tarkista ohituspellin ja sen toimilaitteen toiminta. Ilmanvaihdon voimakkuuden vähentäminen on suositeltavaa. Vilkkuu 3 kertaa sekunnissa Laite sähköisellä lämpövastuksella Sähköisellä lämpövastuksella varustetuissa koneissa on vastuksen ylikuumenemisen hätäsuoja. Se kytkeytyy päälle 70c, mutta poistuu automaattisesti vastuksen jäähtyessä tarpeeksi. Jos lämpö nousee yli 100c, lämpösuoja on kuitattava käsin. Lämmitin kytketään pois liian pienen ilmavirran takia. Lämpövastuksen ylikuumenemissuoja on päällä. Kun lämmitin jäähtyy tarpeeksi, se kytkeytyy automaattisesti päälle. On suositeltavaa nostaa ilmanvaihdon voimakkuutta. Lämpösuoja on mahdollista kuitata pois päältä RESET kytkimestä, (joka sijaitsee lämpövastuksessa), mutta vain jos ylikuumenemisen syy on selvitetty ja korjattu. Laite vesilämmityspatterilla Vesilämmityspatterilla varustettu kone pysäyttää toimintansa, jos veden lämpötila tippuu alle sallitun +10c. Laite ei saa lämmintä vettä lämmitysverkostosta. Tarkista kiertovesipumpun ja lämmitysjärjestelmän tila sekä lämmitysjärjestelmän tuloveden venttiiliä ohjaavan toimilaitteen toiminta. Vilkkuu 8 kertaa sekunnissa Riippumaton laitteen tyypistä Jos tuloilman lämpötila putoaa alle +5c, kone pysähtyy 10 min jälkeen havainnosta. Kun lämpötila alittuu tai ylittyy asetetuista -30c - +75c rajoista, kone pysäyttää toimintansa välittömästi. Tuloilma on liian kylmää tai kuumaa. Tuloilman lämpötila-anturi on joko rikkoutunut tai sitä ei ole kytketty oikein. Tarkista lämpötila- ja vuodenaikaasetukset. Tarkista lämmonsiirtimen ja lämmittimen toiminta. Tarkista anturin kytkentä ja sen toiminta. Vaihda anturi tarvittaessa. + Vilkkuu kerran sekunnissa Riippumaton laitteen tyypistä Riippuen koneen käyttöasteesta, kone ilmoittaa ohjauspaneelissa aika ajoin kausihuollon ja tarkastuksen tarpeesta. --- Kun kone on sammutettu ja kytketty pois sähköverkosta, suorita kausihuoltoon kuuluvat toimenpiteet, johon kuuluu esim. suodattimien vaihto / tarkistus sekä lämmönsiirtimen, puhaltimien ja niiden moottorien tarkistus / puhdistus. 10 UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita.

11 3. C4 PLUS KÄYTTÖOHJE 3.1. Laitteen ohjausjärjestelmä Ohjauspaneeli (kuva 3.1) on suunniteltu ilmanvaihtokoneen etäohjaukseen sekä ohjausarvojen asettamiseen ja valvontaan. Ohjauspaneelin taustavalaistun LCD-näytön avulla voit tarkkailla eri arvoja ja ilmoituksia. Ohjauspaneelin merkkivalot ilmoittavat laitteen eri käyttötiloista ja toimintahäiriöistä. Ilman lämpötila, ilmanvaihdon tehokkuus, käyttötilan valinta ja muut asetukset säädetään painikkeiden avulla. Ohjauspaneelin kuvaus Kuva 3.1 Ohjauspaneelin painikkeiden merkitykset: ilmanvaihtokoneen käynnistys ja sammutus / paluu edelliseen valikkoon; siirtyminen asetusvalikkoon / arvojen vahvistaminen; valikon selaus/arvojen muuttaminen 3.2. Koneen käynnistäminen Kun kone liitetään virtalähteeseen, ohjauspaneelin LCD-näytössä näkyy käynnistysikkuna. Tämä on kuvattu kuvassa 3.3. Kone käynnistetään (tai sammutetaan) painamalla painiketta ja pitämällä se painettuna 4-5 sekunnin ajan. Koneen toimintaa voidaan tarkkailla ohjauspaneelista, jossa näkyy ilmanvaihdon tehokkuus ja merkkivalot (katso tarkemmin seuraavasta) Ohjauspaneelin ilmoitukset Käyttäjä saa tietoja koneen toiminnasta ohjauspaneelin LCD-näytöltä numeroina, viesteinä sekä kahden merkkivalosignaalin avulla. Ohjauspaneelin käynnistysikkuna näkyy kuvassa 3.3. Viikkokello päällä / pois -symboli Ohjauspaneelin käynnistysikkuna Lämpötila-asetus ( C) Aika Ilmanvaihdon teho (0,1, 2, 3) Tuloilman lämpötila Vuodenaika (talvi / kesä) Koneen toimintatilan merkkivalo Kuva 3.3 UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita. 11

12 FI Merkkivalojen ilmoitukset: 1. Paneelissa ei näy vihreää merkkivaloa laite on pysäytetty. 2. Ohjauspaneelissa palaa vihreä merkkivalo laite on päällä. 3. Ohjauspaneelissa palaa vihreä merkkivalo ja näytössä näkyy viikkokellon kuvake laite toimii automaatti-tilassa viikko-kellon mukaan. 4. Ohjauspaneelissa vilkkuu punainen ja vihreä merkkivalo ja näkyy virheilmoitus katso luku Ohjauspaneelissa palaa punainen merkkivalo ja näkyy virheilmoitus laitteen hätäpysäytys (katso luku 3.8). 6. Ohjauspaneelin näytössä ei näy mitään laitetta ei ole liitetty virtalähteeseen. Huom: Paneelin taustavalo syttyy automaattisesti, kun painat jotain painiketta. Taustavalo sammuu 30 sekunnin kuluttua, jos painikkeita ei paineta Ilmanvaihdon voimakkuuden muuttaminen Ilmanvaihdolle on määritetty 3 eri tasoa. Jokaisella tasolla on oma voimakkuutensa (lisätietoa seuraavassa luvussa). Ilmanvaihdon voimakkuutta voidaan muuttaa nopeasti ohjauspaneelin käynnistysikkunassa. Nostaakseni ilmanvaihdon voimakkuutta: pidä painiketta painamalla näppäintä. Laskeaksesi ilmanvaihdon voimakkuutta: pidä painiketta painamalla näppäintä. pohjassa ja nosta ilmanvaihdon tehoa pohjassa ja laske ilmanvaihdon tehoa Jos ilmanvaihdon tehoa muutetaan pika-asetuksella kesken viikko-ohjelman käytön, ilmanvaihtokoneen käyttötila muuttuu manuaali tilaan Laitteen ohjelmoitavat asetukset Painamalla näppäintä, siirryt asetusvalikkoon. Asetus valitaan ja näppäimillla(katso myöhemmät ohjeet). Kun oikea asetus löytyy, kosketa näppäintä muokataksesi haluttua asetusta ja valitse asetus ja näppäimillä. Vahvista muutos näppäimellä. Palataksesi edelliseen valikkoon tai aloitusikkunaan, kosketa näppäintä. Huom: Jos ohjauspaneeliin ei kosketa 1 minuuttiin, Ohjausjärjestelmä palaa aloitusikkunaan. 1. Koneen käyttötilan asettaminen Koneessa on kaksi käyttötilaa: manuaalinen ja automaattinen. Manuaalisessa käyttötilassa kone toimii jatkuvasti asetetulla ilmanvaihdon tehokkuudella. Automaattitilassa kone toimii ohjelmoidun viikkoaikataulun mukaisesti (katso lisätietoja viikkoaikataulun asettamisen kohdalta). Huom: Jos ilmanvaihtokoneen tilaksi valitaan automaattinen, ilmestyy 2. Ilmavaihdon voimakkuuden asettaminen symboli aloitusikkunaan. Ilmanvaihdolle on valittavissa kolme tehoaluetta. Jokaista tehoaluetta voidaan portaattomasti säätää sekä tulo. että poistopuhaltimen osalta % välillä 1 % tarkkuudella. Ilmanvaihtokoneen sisällä ohjauskeskuksen päällä olevat potentiometrit eli säätimet eivät ole käytössä eivätkä vaikuta koneen toimintaan, kun C4PLus ohjauspaneeli on kytketty koneeseen kiinni. 12 UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita.

13 3. OVR tilan aktivointi Ilmanvaihtokoneissa on valittavissa OVR tila, jonka kuvaus löytyy luvusta 3.6. OVR tila voidaan aktivoida kahdella eri tavalla: 1. Ulkoisella lisälaitteella. Kytkentä on selitetty luvussa 1.4. Kun FC kontaktit on kytketty päällä (oikosulkukytkentä, kts. kytkentäkaavio), kone toimii asetetussa OVR tilassa (kts luku 3.6) ja kun kytkentä on pois päältä, kone palaa sille asetettuun aiempaan toimintatilaan. 2. Ohjauspaneelista. Tässä tapauksessa mitään ulkoisia lisälaitteita ei tarvita vaan OVR tila kytketään suoraan ohjauspaneelista. Kone toimii OVR tilassa, kunnes sisäinen ajastin (1-90 minuuttia) palauttaa sen takaisin edelliseen toimintatilaan. On - OVR tila päällä. Off - OVR tila pois. Kun OVR tila on kytketty päälle, ohjauspaneelin aloitusnäyttö näyttää ilmanvaihdon voimakkuuden tilan 4. Tällöin poisto- ja tulopuhaltimien tehoa voidaan säätää valikosta (katso ohje edellisestä luvusta) % välillä. 4. Lämpötilan asettaminen Ilmanvaihtolaite ylläpitää käyttäjän esiasettaman lämpötilan. Lämpötilan asetetaan asetusvalikosta kohdasta: Lämpötilan potenttimetrisäätimet ohjausjärjestelmän keskuksessa eivät ole käytössä, kun C4 Plus ohjauspaneeli on kytketty ilmanvaihtokoneeseen. 5. Asetusarvon muuttaminen liukuvana Asetusarvoa voidaan muuttaa liukuvasti -9 tai +9 astetta käyttäjän asettamasta arvosta. Muuta asetusarvoa asetusvalikosta kohdasta: 6. Vuodenajan asettaminen Jotta ilmanvaihtokone toimisi aina mahdollisimman taloudellisesti, siihen on asetettu erilaiset asetukset talvi- ja kesäaikaa varten. Kesä : jälkilämmitys on kytketty pois, viilennystoiminto käytössä. Talvi, jäähdytystoiminta on valitttavissa, jälkilämmitys on käytössä. Valitaksesi vuodenajan, muuta arvoa asetusvalikosta kohdasta: Huom: Jos ulkoilman lämpötila on liian alhainen kesäkautena, kone voidaan asettaa toimimaan Talviasennossa. 7. Päivän ja kellonajan asettaminen Jotta laite toimisi automaattitilassa esiasetetun viikkoaikataulun mukaisesti, sinun on asetettava koneen kellonaika ja viikonpäivä. Päivien lyhennykset: Ma Maanantai Ti Tiistai Ke Keskiviikko To Torstai Pe Perjantai La Lauantai Su Sunnuntai UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita. 13

14 FI 8. Kielen valitseminen Laitteeseen on mahdollista asettaa kahdenlainen viikkoaikataulu: 1-5/6-7 työpäivät ja viikonloppu erikseen; 1-7 laitteen toiminta-aikataulu viikon jokaiselle päivälle. Yksi viikkoaikataulu sisältää kaksi eri säätömahdollisuutta. Jos valitset jokaisen päivän 1-7 viikko-ohjelman, avautuu seuraava asetusikkuna: Jokaiselle viikonpäivälle on mahdollista ohjelmoida 3 toimintoa: N1, N2 ja N3. Asetus alkaa Maanantaista (MA). Voit valita joka toiminnolle sen aloitus- ja lopetusajan sekä ilmanvaihdon voimakkuustason: 0, 1, 2, 3. Jos valitset työpäivien ja viikonlopun 1-5/6-7 viikko-ohjelman, avautuu seuraava valikkoikkuna: Tällä viikko-ohjelmalla voit säätää samalla kertaa toiminnot (N1, N2, N3) kaikille arkipäiville 1-5. Kunkin toiminnon aloitus ja lopetusajat sekä ilmanvaihdon tehokkuus toimivat samoin kaikkina arkipäivinä. Voit säätää samalla tavoin toiminnot viikonlopulle 6-7 : Huom: Jokaisen toiminnon aloitus- ja lopetusaika valitaan 0:00 ja 24:00 välille. Esimerkiksi: Maanantai N1 00:00 -> 07:00 Ilmanvaihto voimakkuus 1 N2 07:00 -> 20:00 Ilmanvaihto voimakkuus 2 N3 20:00 -> 24:00 Ilmanvaihto voimakkuus 3 9. Kielen valitseminen Ohjauspaneelissa käyttäjä voi valita käyttökielen. Aseta kieli valitsemalla viimeinen valikkoikkuna: 10. Asetusvalikon lukitseminen Asetusvalikko voidaan lukita PIN koodilla. Jos asetusvalikko on lukittu, vain laitteen pääasetukset ovat nähtävissä ja kone voidaan joko käynnistää tai sammuttaa. Syöttääksesi PIN koodin, pidä pohjassa ja näppäimiä noin 4 sekuntia, kunnes seuraava ikkuna aukeaa: Syötä PIN koodi seuraavasti: 1. Paina tai valitaksesi ensimmäisen numeron. 2. Paina siirtyäksesi seuraavaan numeroon. 3. Toista ylläolevat kohdat valitaksesi toisen ja kolmannen numeron. 4. Kun kolmas numero on valittu, paina hyväksyäksesi koodi. 5. Paina ja näppäimiä noin 4 sekuntia tallettaaksesi koodin ohjaimen muistiin. 14 UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita.

15 3.6. OVR tila Valikko voidaan avata vain oikealla PIN koodilla. Jos koodi unohtuu tai häviää, ota yhteys paikalliseen valtuutettuun huoltoon. OVR (ohitus) tila on tarkoitettu ilmanvaihtokoneen ulkoista ohjausta varten. Kun tämä tila on kytketty päälle, sen hetkiset ilmanvaihdon asetukset ohitetaan ja toimintaa jatketaan ohitusasetusten mukaan. OVR tilan eri käyttömahdollisuudet: Ilmanvaihdon ohjaus ilman CO 2 pitoisuuden mukaan - käyttämällä ulkoista CO 2 anturia (releellä), käyttäjä voi valita koneen ilmanvaihdolle maksimitehon kun ilman CO 2 pitoisuus ylittää sille asetetun raja-arvon. Ilmanvaihto toimii maksimiteholla siihen asti, kunnes haluttu raja-arvo saavutetaan. Ilmanvaihdon ohjaus ilman kosteusprosentin mukaan - käyttäjä voi valita koneen ilmanvaihdolle maksimitehon kun ilman kosteusprosentti pitoisuus ylittää sille asetetun raja-arvon. Ilmanvaihto toimii maksimiteholla siihen asti, kunnes haluttu raja-arvo saavutetaan. Ilmanvaihto tarvittaessa - Kun käytetään ulkoista liikeanturia, ilmanvaihto säätyy käyttötarpeen mukaan. Esim. kun tilassa on ihmisiä, ilmanvaihto säätyy asetettuun OVR maksimiarvoon ja kun tila on tyhjä, ilmanvaihto säätyy takaisin koneelle asetettuun ohjearvoon (esim. minimiarvoon) Ilmanvaihdon lisäpoisto - ilmanvaihtojärjestelmään voidaan liittää lisäpoisto, esim. keittiön huuva / liesikupu jossa ei ole omaa poistopuhallinta. Kun kyseinen lisäpoisto käynnistetään, tulo.- ja poistopuhaltimet alkavat toimia maksimiteholla taatakseen normaalin ilmanvaihdon ja lisäpoiston toiminnan. Alipaineen kompensointi - tätä käytetään järjestelmäkokonaisuuksissa, jossa on käytössä poistoilmalaite, joka sisältää oman poistoilmapuhaltimen. Alipaineen kompensoimiseksi OVR tila voidaan kytkeä päälle lisäkytkimellä. Tässä tilassa ilmanvaihtokoneen tulopuhallin säätyy maksimiteholle ja poistopuhallin kytkeytyy pois käytöstä. Huom: Jotta tämä tila toimisi oikein ja poistoilmapuhallin pysähtyisi OVR tilassa, kytkin Nro 4 ohjausjärjestelmän keskuksesta pitäisi olla ON asennossa (3.7 kuva) Ohjausjärjestelmän asetukset Ohjausjärjestelmäkeskuksen kytkimillä (3.7 kuva) voidaan valita lämmönsiirtimen, jälkilämmityksen ja puhallintyypin sekä määrittää OVR tila. Muutokset tulevat voimaan kytkemällä laitteen virta pois ja uudelleen päälle. Kytkin No. ON OFF 1 Pyörivä lämmön talteenotto Levylämmönsiirrin 2 Vesilämmitys Sähköinen lämpövastus 3 Ei käytössä Ei käytössä 4 OVR tila, jossa poistopuhallin pysähtyy Normaali OVR tila Ohjausjärjestelmän asetuskytkimet Kuva 3.7 UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita. 15

16 FI 3.8. Vianetsintä Jos kone ei käynnisty: Tarkista onko kone kytketty sähköverkkoon. Tarkista ohjauskeskuksen sulakkeet. Jos on tarvetta, vaihda rikkoutuneet sulakkeet samantyyppisiin (sulakkeiden arvot kytkentäkaaviossa). Tarkista ilmoittaako kone viasta ohjauspaneelissa. Jos kone ilmoittaa viasta, se täytyy korjata. Korjausohjeet löytyvät viankuvaustaulukosta 3.8. Jos ohjauspaneeli on pimeänä, tarkista ohjauspaneelin kytkentäjohdon kytkentä ja kunto. Jos ilmanvaihto on heikentynyt: Tarkista ilmanvaihdon voimakkuuden tila (luku 3.5). Tarkista suodattimien kunto. Vaihda ne uusiin tarvittaessa. Tarkista ilmanvaihtoventtilien säädöt. Tarkista raitisilmasäleikkö tukoksien varalta. Tarkista ettei koneeseen kytketty ilmanvaihtokanavisto ole vahingoittunut millään tavalla ja ettei kanavistossa ole mitään vieraita esineitä. Jos tuloilma on liian kylmää: Tarkista asetettu lämpötila(katso lukua 3.5). Tarkista että Talvi asetus on valittu. Tarkista ohjauspaneeli virheilmoitusten varalta (taulukko 3.8). Tarkista sulake F2 ohjausjärjestelmän keskuksesta. Jos ilmanvaihtokone on pysähtynyt ja ohjauspaneelissa palaa punainen ledvalo ja kone ilmoittaa viasta, vika pitää korjata! Ennenkuin mitään huolto / korjaustoimia suoritetaan koneen sisällä, varmista että koneen virta on katkaistu ja virtakytkin on kytketty pois. Kun vika on korjattu ja virta kytketty koneeseen, ohjauspaneelissa näkyy vielä edellinen virheilmoitus. Jos kone ei ilmoita muista vioista, kone käynnistetään painamalla näppäintä; kone jatkaa toimintaansa oletusasetuksen mukaisesti. Jos vikaa ei ole korjattu oikein, kone ei joko käynnisty ollenkaan tai käynnistymisen jälkeen pysähtyy ja sama vikailmoitus ilmaantuu ohjauspaneeliin. 16 UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita.

17 3.8 Taulukko Ohjauspaneelin virheilmoitukset, mahdolliset syyt ja niiden poistaminen Ilmoitus LED Virheilmoituksen selite Mahdollinen syy Vian korjaus ja vihreä vilkkuu Riippuen koneen käyttöasteesta, kone ilmoittaa ohjauspaneelissa aika ajoin kausihuollon ja tarkastuksen tarpeesta. Kun kone on sammutettu ja kytketty pois sähköverkosta, suorita kausihuoltoon kuuluvat toimenpiteet, johon kuuluu esim. suodattimien vaihto/tarkistus sekä lämmönsiirtimen, puhaltimien ja niiden moottorien tarkistus/puhdistus. palaa IJos tuloilman lämpötila putoaa alle +5c, kone pysähtyy 10 min jälkeen havainnosta. Lämmönsiirtimen ja/tai lämmittimen vika. Tarkista lämpötila- ja vuodenaika-asetukset. Tarkista lämmonsiirtimen ja lämmittimen toiminta. palaa Jos tuloilman lämpötila nousee yli +45c, kone pysähtyy 10 min jälkeen havainnosta. Lämmönsiirtimen ja/tai lämmittimen vika. Tarkista lämpötila- ja vuodenaika-asetus. Tarkista lämmönsiirtimen ja lämmittimen toiminta. ja vihreä vilkkuu Sähköisellä lämpövastuksella varustetuissa koneissa on vastuksen ylikuumenemissuoja, joka aktivoituu +70c. Näin voi tapahtua, jos tuloilman virtaus on liian heikko jäähdyttääkseen vastusta tarpeeksi. Koneen toiminta jatkuu muuten normaalisti. Lämmitin kytketään pois liian pienen ilmavirran takia. Kun lämmitin jäähtyy tarpeeksi, se kytkeytyy automaattisesti päälle. On suositeltavaa nostaa ilmanvaihdon voimakkuutta. palaa Sähköisellä lämpövastuksella varustetuissa koneissa on vastuksen ylikuumenemisen hätäsuoja, joka aktivoituu +100c esimerkiksi vastuksen vikaantuessa. Tällöin koneen toiminta pysähtyy. Lämpövastuksen ylikuumenemissuoja on päällä. Lämpösuoja on mahdollista kuitata pois päältä RESET kytkimestä, (joka sijaitsee lämpövastuksessa), mutta vain jos ylikuumenemisen syy on selvitetty ja korjattu. palaa Vesilämmityspatterilla varustettu kone pysäyttää toimintansa, jos veden lämpötila tippuu alle sallitun +10c. Laite ei saa lämmintä vettä lämmitysverkostosta. Tarkista kiertovesipumpun ja lämmitysjärjestelmän tila sekä lämmitysjärjestelmän tuloveden venttiiliä ohjaavan toimilaitteen toiminta. palaa Jos levylämmönsiirtimellä varustetun ilmanvaihtokoneen lto-kennon jäätymissuoja on aktivoitunut ja sitä ei kuitata, kone lopettaa toimintansa. Levylämmönsiirtimen kautta kulkeutuva ilman lämpötila on liian alhainen ja muodostaa laitteen jäätymisvaaran. Tarkista ohituspellin ja sen toimilaitteen toiminta. Ilmanvaihdon voimakkuuden vähentäminen on suositeltavaa. palaa Jos laite ei saa anturista signaalia roottorin liikkeestä ja talvi asento on valittuna ohjauspaneelista, kone toiminta pysähtyy 2 min. vian havaitsemisesta. Roottorin hihna, moottori tai anturi on viallinen. Tarkista roottorin hihna, moottori ja anturi. ja vihreä vilkkuu Jos laite ei saa anturista signaalia roottorin liikkeestä ja Kesä asento on valittuna ohjauspaneelista, ohjauspaneeli ilmoittaa viasta 2 min sisällä sen havaitsemisesta mutta kone jatkaa toimintaansa muuten normaalisti. Roottorin hihna, moottori tai anturi on viallinen. Tarkista roottorin hihna, moottori ja anturi. palaa Kun lämpötila alittuu tai ylittyy asetetuista -30c - +75c rajoista, kone pysäyttää toimintansa välittömästi. Tuloilman lämpöanturia ei ole kytketty tai se on viallinen. Tarkista anturin kytkentä ja sen toiminta. Vaihda anturi tarvittaessa. UAB AMALVA varaa oikeuden muuttaa laitteiden ominaisuuksia ja kokoja kehittäessään ilmankäsittelylaitteita. 17

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali

VERSO. S / R / P / RHp / PCF. Asennus- ja huoltomanuaali VERSO S / R / P / RHp / PCF FI Asennus- ja huoltomanuaali Sisältö 1. VERSO ILMANVAIHTOKONEET... 4 1.1. VERSO Ilmanvaihtokoneiden merkinnät... 5 1.2. VERSO-S Tuloilmakoneet... 6 1.3. VERSO-P/PCF Ilmanvaihtokoneet

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN EC9

Käyttöohje NILAN EC9 Versio 1.05 Käyttöohje NILAN EC9 Käyttöohje NILAN EC9 tuotenro 72139BE Versio 1.05; 01.03.2007 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Swegon CASA 440 Premium. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Swegon CASA 440 Premium Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Käyttöohje Käyttäjälle Asennusohje... 6 Käyttöohje... 10 Huolto-ohje... 20 Tekniset tiedot... 22 Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle

Lisätiedot

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet

Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen. Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Ilmanvaihtolaite lämmön talteenotolla yhdistettynä ilmalämmityslaitteeseen Suunnittelu-, asennus- ja käyttöohjeet Lue tämä ohje huolella ennen kun otat laitteen käyttöön ja säilytä ohje tulevia tarpeita

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy

Karhu-maalämpöpumppu. Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15. Johnson Controls-ohjaus. Pohjolan Maalämpö Oy Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Johnson Controls-ohjaus Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö

Lisätiedot

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15

Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Karhu-maalämpöpumppu Asennus- ja käyttöohje KIVA- mallit 6-15 Pohjolan Maalämpö Oy 1 Sisällysluettelo: Yleistä 3 Toimintaselostus 4 Kuljetus, asennus ja sijoitus 5 Toimituksen sisältö ja tarvittavat lisävarusteet

Lisätiedot

Swegon CASA W100 EC. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje

Swegon CASA W100 EC. Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Swegon CASA W100 EC Asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Sisällys Asennusohje... 4 Käyttöohje... 10 Huolto-ohje... 20 Asennus, käyttö ja huolto Asentajalle ja huoltohenkilökunnalle 1. Asennusohje... 4 1.1

Lisätiedot

VP18C/EK9. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi

VP18C/EK9. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi VP18C/EK9 ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä 3 Asennus ja suunnitteluohjeet 5 Teknisiä arvoja 6 Tärkeää muistaa 10 CTS 600 ja

Lisätiedot

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22)

Käyttöohje HERU T. SUOMI (kielen valinta s. 22) Käyttöohje HERU T SUOMI (kielen valinta s. 22) TAKUU Takuu on voimassa kauppakirjan mukaisen ajan laskettuna ostopäivästä. TAKUUN SISÄLTÖ Takuu kattaa takuuaikana ilmenneet viat, joista on ilmoitettu jälleenmyyjälle

Lisätiedot

FI FI Ohjauskeskus 0 2007

FI FI Ohjauskeskus 0 2007 FI Ohjauskeskus 11012007 SISÄLLYSLUETTELO FI FENIX-OHJAUSYKSIKKÖ... 3 PIKAKÄYTTÖOHJE... 4 ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYSKERTA... 4 KOSKETUSNÄYTÖN KALIBROINTI... 4 KÄYTTÖKIELEN VALINTA... 4 KELLONAJAN JA VIIKONPÄIVÄN

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput

KÄYTTÖOPAS. Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput KÄYTTÖOPAS Pakatut ilmajäähdytteiset vedenjäähdyttimet ja pakatut vaihtosuuntaiset ilmasta veteen siirtävät lämpöpumput EWAQ009ACV3 EWAQ010ACV3 EWAQ011ACV3 EWYQ009ACV3 EWYQ010ACV3 EWYQ011ACV3 EWAQ009ACW1

Lisätiedot

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25

Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Versio 1.05 Käyttöohje VPL 15 C/TC, VPL 25 Käyttöohje VPL 15 C/TC VPL 25 Versio 1.05; 01.07.2010 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

Ilox 89 Optima -ilmanvaihtokone Käyttö ja huolto

Ilox 89 Optima -ilmanvaihtokone Käyttö ja huolto Ilox 89 Optima -ilmanvaihtokone Käyttö ja huolto Tekniset tiedot Ilox 89 Optima Mitat (L x K x S) 598 x 512 x 569 mm Sähkö Sähköteho Jälkilämmitys Paino 230 V, 50 Hz 1260 W, 5.5 A 1000 W (sähkö) 50 kg

Lisätiedot

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas

INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM. Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas INDOOR CLIMATE UPONOR CONTROL SYSTEM Uponor Control Systemin Asennus- ja käyttöopas 0 2009 Asennus- Ja Käyttöoppaassa Pikaopas...3 Johdanto...6 Tekijänoikeudet ja vastuuvapauslauseke...7 Uponor Control

Lisätiedot

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1

NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE EC9 731396B. 1.6.2013 v 1.1. Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 NILAN EC9 KÄYTTÖOHJE NILAN EC9 731396B EC9 1.6.2013 v 1.1 Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 JOHDANTO Tämän oppaan tarkoitus on antaa lyhyt ja selkeä kuvaus CTS 600

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED. MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö Vallox Digit2 SE 1.09.395F 9.2.2011 Tyyppi 3550 SE VALLOX KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: VALLOX DIGIT2 SE VALLOX DIGIT2 SE VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV VKL VALLOX DIGIT2 SE MLV sähkö DIGIT SED ELEKTRONINEN

Lisätiedot

RW 130EC ja RW 150EC icontrol

RW 130EC ja RW 150EC icontrol Junior JrS EC ja JrV EC RW 130EC ja RW 150EC icontrol ELEKTRONINEN KAUKO-OHJAIN ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE 5.7.2013 1. TEKNISET TIEDOT Laitteen mitat korkeus 550 mm + lähtökaulukset leveys 585 mm syvyys 515

Lisätiedot

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi

VP18, VP18C. ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE. www.nilan.fi VP18, VP18C ilmanvaihto- ja lämmityslaitteiden SUUNNITTELU-, ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE www.nilan.fi Sisällysluettelo Yleistä Asennus ja suunnitteluohjeet Teknisiä arvoja Tärkeää muistaa CTS 600 ja perusohjelmointi

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

ILTO 440 Premium SUOMI SVENSKA ENGLISH

ILTO 440 Premium SUOMI SVENSKA ENGLISH ILTO 440 Premium Suunnittelu-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohje Projekterings-, installations-, drifts- och underhållsanvisning Instructions for Planning, Installation, Use and Maintenance SUOMI SVENSKA

Lisätiedot

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone

TA 450-4500. Ilmankäsittelykone Ilmankäsittelykone Englannin kielestä käännetty asiakirja 2039247-FI 2014-08-22 A001 Sisällysluettelo 1 Varoitukset... 1 2 Tästä asiakirjasta... 1 3 Tuotteen kuvaus... 2 3.1 Puhallin... 2 3.2 Tuloilmansuodatin...

Lisätiedot

Vallox KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE DIGIT SED. Elektronisesti ohjattu tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ

Vallox KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE DIGIT SED. Elektronisesti ohjattu tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ Vallox 280SE 1.09.372F 7.11.2012 Tyyppi 3487 VALLOX Elektronisesti ohjattu tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE DIGIT SED ELEKTRONINEN OHJAIN LCD-NÄYTÖLLÄ SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla

110SE. Vallox. Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet. Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox Tyyppi 3700- Mallit VALLOX 0 SE R VALLOX 0 SE L Matalaenergiailmanvaihtokone lämmöntalteenotolla ja tarpeenmukaisella sulatusautomatiikalla Vallox.09.4 SF.3.04 Käyttö- huolto- ja tekniset ohjeet

Lisätiedot

Vallox KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE DIGIT SED TULO-/POISTOILMANVAIHTOKONE LÄMMÖNTALTEENOTOLLA MALLIT: VALLOX 90 SE R VALLOX 90 SE L

Vallox KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE DIGIT SED TULO-/POISTOILMANVAIHTOKONE LÄMMÖNTALTEENOTOLLA MALLIT: VALLOX 90 SE R VALLOX 90 SE L Vallox 90SE 1.09.332F 10.4.2009 Tyyppi 3520 VALLOX TYYPPINUMERO 3520 VTT:n sertifikaattinumero Tasavirtapuhallinmalli C326/05 TULO-/POISTOILMANVAIHTOKONE LÄMMÖNTALTEENOTOLLA KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE DIGIT

Lisätiedot

SAVE VTR 500. Käyttöohje

SAVE VTR 500. Käyttöohje 2013 Copyright Systemair AB Systemair AB ei vastaa kuvastoissa, esitteissä ja muussa painetussa materiaalissa olevista virheistä. Systemair AB pidättää oikeuden muuttaa tuotteitaan siitä etukäteen ilmoittamatta.

Lisätiedot

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje

www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje www.nilan.fi VPL10, VPL15 ilmanvaihtolaitteiden suunnittelu-, asennusja käyttöohje Sisällysluettelo Suunnittelu- ja asennusohjeet 3 Teknisiä arvoja 8 Tärkeää muistaa 9 CTS 600 ja perusohjelmointi 10 Automatiikan

Lisätiedot

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle

VIESMANN. Käyttöohje VITOTRONIC 200. laitteiston käyttäjälle Käyttöohje laitteiston käyttäjälle VIESMANN Lämmityslaitteisto ja asunnon ilmanvaihtojärjestelmä yhdistettynä lämpöpumpun ohjauskeskukseen Vitotronic 200, tyyppi WO1C VITOTRONIC 200 8/2012 Säilytä ohjeet!

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED EFFECT. Elektronisesti ohjattu tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE. Vallox DIGIT SED EFFECT. Elektronisesti ohjattu tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla Vallox 150SE EFFECT 1.09.378Fb 21.1.2013 Tyyppi A3530 VALLOX Elektronisesti ohjattu tulo/poistoilmanvaihto lämmöntalteenotolla KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJE MALLIT: VALLOX 150 Effect SE VALLOX 150 Effect SE VKL

Lisätiedot

ASENNUS- JA HOITO-OHJE COMPACT Air & COMPACT HEAT

ASENNUS- JA HOITO-OHJE COMPACT Air & COMPACT HEAT ASENNUS- JA HOITO-OHJE COMPACT Air & COMPACT HEAT Alkaen ohjelmaversiosta 2.04 COMPACT Air COMPACT Heat Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.com Sisältö YLEISTÄ...

Lisätiedot