Vuosikertomus 2007 VVO-yhtymä Oyj Asuntojen lukumäärät alueittain 2007

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2007 VVO-yhtymä Oyj Asuntojen lukumäärät alueittain 2007"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2007

2 Vuosikertomus 2007 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asuntoalan konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes vuokra-asuntoa noin 50 paikkakunnalla. Konsernin 12 VVO-kotikeskusta eri puolilla Suomea palvelevat asiakkaita paikallisesti. Asuntojen lukumäärät alueittain 2007 Lkm Rovaniemi Vuokra-asuntoja Oulu Kuopio Jyväskylä Pori Tampere Lahti Lappeenranta Hämeenlinna Turku Vantaa Järvenpää Espoo Helsinki

3 VVO tekee tavoitteellista työtä sen eteen, että yhtiö asiakkuuslähtöisenä ja tehokkaana asuntoalan yrity LEHTOVUORI, HELSINKI

4 tunnetaan ksenä.

5 Vuosikertomus Taloudellinen kehitys 06 Toimitusjohtajan katsaus 08 Strategia 09 Toimintaympäristö 12 Investoinnit 14 Asuntorakennuttaminen 16 Asuntovuokraus 20 Yhteiskuntavastuun periaatteet 22 Sidosryhmät 24 Taloudellinen vastuu 25 Sosiaalinen vastuu vastuu asiakkaista 29 Sosiaalinen vastuu vastuu henkilöstöstä 32 Ympäristövastuu Tilinpäätös 40 Hallituksen toimintakertomus 45 Osakkeet ja osakkeenomistajat 46 Voitonjakoehdotus 47 Tuloslaskelmat 48 Taseet 49 Rahoituslaskelmat 50 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 68 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 69 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 69 Tilintarkastuskertomus 70 Yhteystiedot 36 Hallitus 37 Johtoryhmä

6 4 VVO Taloudellinen kehitys VVO-konserni teki jo kahdennentoista kerran peräkkäin edellistä vuotta paremman taloudellisen tuloksen. Vuokra-asuntojen käyttöaste oli alan parhaimmistoa, ja vaihtuvuuden aleneminen näkyi säästöinä korjauskuluissa. Asuntovuokraus ylitti tulostavoitteensa huolimatta kohonneista korkokuluista ja inflaatiota nopeammin kasvaneista kiinteistöjen ylläpitokuluista. Asuntorakennuttamisen painopiste oli omistusasuntotuotannossa. Kohonneista rakennuskustannuksista ja heikentyneestä markkinatilanteesta johtuen asuntorakennuttamisen tulos jäi alle tavoitteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 356,7 (328,8) M. Liikevaihdosta 70,9 (74,4) prosenttia tuli asuntovuokrauksesta, 26,2 (22,6) prosenttia asuntorakennuttamisesta ja 2,9 (3,0) prosenttia muusta toiminnasta. Liikevoitto oli 92,0 (86,0) M, mikä on 25,8 (26,2) prosenttia liikevaihdosta. Nettorahoituskulut kasvoivat 8,1 prosenttia ja olivat 48,8 (45,2) M. Tulos ennen veroja oli 42,5 (40,9) M, mikä on 11,9 (12,4) prosenttia liikevaihdosta. Tulokseen sisältyy 6,4 (3,4) M vuokra-asuntojen realisoinneista syntyneitä myyntivoittoja. Satunnaisissa erissä on esitetty kertaluonteisia VVO-sähkö Oy:n liiketoiminnan lopettamisesta aiheutuneita kuluja 0,7 M. Perustajaurakointitoiminnan osatuloutuskäytäntöä tarkennettiin suunnitteluvaiheen kustannuksien osalta siten, että niiden kulut on aktivoitu lukien. Tilikauden aikana edellä mainittuja kuluja syntyi 3 M. Konsernin omistuksessa vuoden 2007 lopussa oli vuokra-asuntoa kirjanpitoarvoltaan 1,5 miljardia euroa. Asuntokantaa on vuosittain kehitetty asuntokysyntää vastaavaksi talojen laatutason ylläpito- ja parannustoiminnalla sekä investointi- ja realisointitoiminnalla. Vuonna 2007 kiinteistöjen suunnitelmalliseen korjaustoimintaan käytettiin 47,0 (46,2) M. Valmistuneiden kiinteistöjen hankinta-arvo oli 7,1 (18,0) M. Vuokra-asuntojen investointien määrä oli 40,8 (3,0) M ja realisoinnit 14,7 (8,9) M. Konsernin taseen loppusumma oli (1 902) M. Konsernin investoinnit olivat 126,4 (80,0) M. Lainoja investointitoimintaan nostettiin 113,3 (41,0) M ja lyhennettiin 54,1 (48,5) M. Konsernin emoyhtiö VVO-yhtymä Oyj jakoi ylimääräisenä osinkona 18 M. Tilikauden aikana laskettiin liikenteeseen 18 M :n vaihtovelkakirjamuotoinen pääomalaina, jonka nykyiset omistajat merkitsivät täysimääräisesti. Konsernin oman pääoman tuotto oli 11,4 (11,1) prosenttia ja omavaraisuusaste 12,8 (13,7) prosenttia. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 1,10 (1,05) euroa osakkeelta, yhteensä 6,6 (6,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon jakautuminen 2007 % Suunnitelmalliset vuosittaiset korjaukset M Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja M Asuntovuokraus 71 % Asuntorakennuttaminen 26 % Muu toiminta 3 %

7 Vuosikertomus Taloudellinen tulos parani vuokrausliiketoiminnan tunnusluvut alan parhaimmistoa. VVO-yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat VVO-yhtymä Oyj:n osakkeenomistajia on yhteensä 65 kpl. Osakkeenomistaja % osakekannasta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 15,83 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 12,47 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 10,04 Metallityöväen Liitto ry 9,06 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry 7,34 Rakennusliitto ry 7,29 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 6,85 Toimihenkilöunioni TU ry 6,52 Kemianliitto ry 5,33 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 4,28 Muut 14,98 Kaikki yhteensä 100,00 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto Liiketulos % liikevaihdosta 26,99 22,65 26,24 26,17 25,80 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja % liikevaihdosta 11,37 10,30 12,53 12,43 11,91 Taseen loppusumma, M Oman pääoman tuotto-% (ROE) 11,71 11,75 10,94 11,06 11,38 Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 5,28 5,14 5,20 5,33 5,48 Omavaraisuusaste, % 12,63 13,10 13,30 13,72 12,82 Tulos / osake, 1) 3,56 4,19 4,25 4,59 4,94 Osinko / osake, 1) 2) 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 Osinko / tulos, % 2) 25,31 22,67 23,50 22,87 22,27 Asuntokanta Henkilöstö vuoden lopussa ) Osakekohtaisia tunnuslukuja ei ole oikaistu vuoden 2003 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyllä osakkeiden lukumäärän kaksinkertaistamisella, osakepääomaa korottamatta eikä samassa yhteydessä päätetyllä osakeannilla. 2) Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 1,10 / osake.

8 6 VVO

9 Vuosikertomus Toimitusjohtajan katsaus VVO:n tuloskehitys jatkui vuonna 2007 vakaana. Tulos oli erinomainen ja parani tänäkin vuonna. Vuonna 2007 panostimme erityisesti asiakastarpeiden selvittämiseen ja palveluprosessiemme kehittämiseen asiakasohjautuvasti. Edellisvuonna asetetut investointitavoitteet eivät täysin toteutuneet ja syynä tähän oli niin tonttien, rakennuskustannusten kuin valmiiden kiinteistöjen korkea hintataso. Tavoitteenamme on edelleen kasvaa ja nostaa rakennuttamiemme vuokra-asuntojen määrää tuhanteen vuosittain. Siihen meillä on tonttivarannon ja aluerakennuttamishankkeiden kautta hyvät edellytykset. Vuoden 2007 lopulla valtioneuvoston asettama työryhmä jätti asuntopoliittisen toimenpideohjelman, jossa esitetyt tavoitteet kohtuuhintaisten vuokraasuntojen rakentamisen helpottamiseksi ovat VVO:n näkökulmasta tervetulleita. Asumisalan ja erityisesti vuokra-asumisalan haasteisiin pureudutaan vakavasti ja asuntoaloitusten helpottamiseen etsitään ratkaisuja. Perustehtävänämme on tarjota kohtuuhintaisia ja pitkäaikaisia asuntoja kasvupaikkakunnilla. Huolimatta kiinteistöjen rakentamis- ja ylläpitokustannusten sekä energian hinnan nousupaineista olemme yhteiskuntavastuullisena vuokranantajana pystyneet pitämään vuokrankorotukset maltillisina. Jotta voimme säilyttää tämän suunnan, toimintaamme on tehostettava edelleen. Liityimme vuonna 2007 Suomen Laatuyhdistyksen päättäväksi jäseneksi. Siirrymme vuoden 2008 aikana prosessijohtamismalliin ja prosesseja sekä toiminnan laatua kehitetään laatupalkintokriteerein. Täyttääksemme asiakkaidemme odotukset ja yrityksen tulostavoitteet, meidän on edelleenkin parannettava suorituskykyä läpi organisaation. Näin toimimalla haluamme taata tulevaisuudessakin asiakkaillemme kohtuuhintaista ja laadukasta asumista sekä omistajille ja sijoittajille vakaasti kasvavaa tuottoa. Kiitän osaavaa henkilökuntaamme sekä asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme. Teidän kanssanne on palkitsevaa ja innostavaa työskennellä hyvän asumisen eteen, Olli Salakka toimitusjohtaja Tavoitteenamme on edelleen kasvaa ja nostaa rakennuttamiemme uusien vuokra-asuntojen määrää tuhanteen vuosittain.

10 8 VVO Strategia VVO:n strategia perustuu asiakkuuslähtöisyyteen. VVO on palveleva, yhteiskuntavastuullinen ja innovatiivinen monipuolisia asumisratkaisuja tarjoava yritys. VVO:n kilpailuetu asuntojen vuokrauksessa on valtakunnallisuus yhdistettynä paikallisuuteen. Valtakunnallisuus mahdollistaa mittakaavaedut toiminnan kehittämisessä. Läheisyys toteutuu paikallisten VVO-kotikeskusten asuntojen vuokrauksen ja isännöinnin kautta. Aktiivinen vuorovaikutus asukkaiden kanssa on tunnusomaista toiminnalle. Yhtiö rakennuttaa vuokra- ja omistusasuntoja ja on mukana aluerakennuttajana uusien asuinalueiden kehittämisessä. Strategiset tavoitteet Kannattava kasvu Tavoitteena on kasvaa kannattavasti kasvupaikkakunnilla. Keinoina ovat vuokraasuntotuotantoprosessin tehostaminen, kiinteistöjen ostot ja nykyisten kiinteistöjen kehittäminen. Yhtiön tavoitteena on varmistaa nykyistä suurempi markkinaosuus uusiutuvista markkinoista. Asiakkaan palvelukokemuksen parantaminen VVO pyrkii hyvään asiakaspalveluun jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Tavoitteena on olla palvelumielikuvalla mitattuna alan ykkönen. Tavoitteeseen päästään muun muassa asiakkaiden eriytyvistä tarpeista lähtevän tuotekehityksen avulla, investoimalla asiakkuuksien kehittämiseen sekä löytämällä innovatiivisia tapoja toimia. Kustannustehokkuuden parantaminen Toimintaa kehitetään virtaviivaistamalla prosesseja, tehostamalla järjestelmien käyttöä, hyödyntämällä mittakaavaetuja hankinnoissa ja vähentämällä energiankulutusta. Kumppanuuksien solmiminen alan keskeisten palveluntuottajien kanssa on keskeinen keino luoda tehokkuutta ja laatua. Kiinteistökannan elinkaariedullisuuden ja arvon kehityksen varmistaminen Korjaustoiminta on suunnitelmallista ja kattavaa. Näin VVO varmistaa sen, että asiakkaille tarjottavat asunnot ovat ajanmukaisia ja toimivia. Yhtiön kiinteistönpito perustuu kestävään kehitykseen. Yritys- ja palvelumielikuvan kirkastaminen VVO tekee tavoitteellista työtä sen eteen, että yhtiö tunnetaan asiakkuuslähtöisenä ja tehokkaana monipuolisten asumispalveluiden tarjoajana. VVO perustettiin omistamaan aravavuokra-asuntoja. Tänään yhtiöllä on laaja valikoima erityyppisiä vuokra-asuntoja eri puolilla Suomea sekä omistusasuntotuotantoa. Tavoitteena on kirkastaa mielikuvaa siten, että se vastaa yhtiön nykyistä monipuolista tarjontaa ja palvelua. Visio Missio Olemme Suomen merkittävin ja arvostetuin asumispalveluyritys. Tarjoamme luotettavia asiakastarpeisiin perustuvia asumispalveluita valituille asiakasryhmille. Arvot Luotettavuus Asiakastyytyväisyys Tuloksellisuus Innovatiivisuus Teemme, minkä lupaamme. Toimintamme perustuu avoimuuteen, rehellisyyteen, oikeudenmukaisuuteen sekä ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun. Palvelumme perustuu asiakkaiden tarpeisiin. Keskeiset tavoitteemme ovat arvon tuottaminen asiakkaillemme ja heidän odotustensa ylittäminen. Luomme asiakkaille mahdollisuuden hyvään asumiseen erilaisissa elämäntilanteissa. Tuotamme palvelut tehokkaasti, tarkoituksenmukaisilla toimintatavoilla ja kannattavasti ottaen huomioon omistajien ja muiden sidosryhmien odotukset ja tarpeet. Uudistamme ja ylläpidämme kiinteistöjä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja varmistamme niiden arvon kehittymisen myös pitkällä aikavälillä. Kyseenalaistamme alalla itsestään selvinä pidettyjä ja totuttuja toimintatapoja. Etsimme parempia ja tehokkaampia tapoja tuottaa palveluja. Menestyminen edellyttää jatkuvaa kehittymistä.

11 Vuosikertomus Toimintaympäristö Yhdysvaltojen talouden epävarmuus vuonna 2007 heijastui jonkin verran myös Eurooppaan ja Suomeen. Sekä teollisuuden, palveluiden että kuluttajien luottamus laski kesän jälkeen, mutta oli kuitenkin kohtuullisen hyvällä tasolla. Uusien asuntoluottojen korkojen nousu laantui. Taloustilanteen epävarmuus näkyi myös kiinteistö- ja rakennusalalla. Päätöksiä muun muassa asunnon ostosta harkittiin loppuvuodesta aiempaa tarkemmin. Uusien asuntojen aloitukset vähenivät kertomusvuonna valtakunnallisesti. Pääkaupunkiseudulla käynnistettyjen uusien asuntohankkeiden määrä sen sijaan kasvoi edellisvuodesta, mutta oli kysyntään nähden edelleen riittämätön. Rakennuskustannukset nousivat vuoden 2006 joulukuusta vuoden 2007 joulukuuhun 5,6 prosenttia. Kiinteistöjen ylläpitokustannukset nousivat 5,4 prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi %, 2000 = vuoden 2006 vastaavasta ajanjaksosta. Rakennus- ja kiinteistöalan yleinen kustannusnousu jatkui selvästi nopeampana kuin kuluttajahintojen muutokset. Asuntolainojen korkojen laskusuunta, hyvät työllisyysnäkymät ja talouskasvu sekä kuluttajien luottamus ja pääkaupunkiseudun kasvava väestön- ja työpaikkojen määrä ennustavat muuta maata vilkkaampaa asuntorakentamista. Maailmantalouden epävarmuustekijät sekä valtion ja erityisesti pääkaupunkiseudun kuntien toimet vaikuttavat asuntoaloituksiin. Vuoden 2008 alussa asuntohankkeita käynnistynee saman verran kuin vuotta aiemmin. Rakentamisen korkea hintataso kuitenkin rajoittanee rakentamista ja lykkää hankkeita. Vuokra-asuntomarkkinat Maahan- ja maassamuutto jatkuivat ennätysvilkkaina pitäen vuokra- asuntojen Rakennuskustannusindeksi =100 kysyntää korkealla. Toisaalta uusien vuokra- asuntojen tuotanto oli korkean kustannustason vuoksi erittäin vähäistä. Kun monet yksittäisten vuokra-asuntojen tarjoajat samaan aikaan realisoivat asuntoomaisuuttaan, vuokra-asuntojen tarjonta kokonaisuudessaan väheni. Tämä johti kysynnän ja tarjonnan epätasapainoon erityisesti kasvupaikkakunnilla. Uusia toimijoita tuli markkinoille sekä ulkomailta että kotimaasta. Uutta tarjontaa nekään eivät tuottaneet, vaan olemassa olevaa asuntokantaa allokoitiin uudestaan. Kauppakamarit ja elinkeinoelämä ilmaisivat huolensa kohtuuhintaisen asumisen puolesta ja totesivat asuntopulan leikkaavan talouskasvua. Uuteen hallitukseen nimettiin pitkästä aikaa asuntoministeri, joka käynnisti erityisesti pääkaupunkiseutua koskevan selvitystyön tuotannon pullonkaulojen poistamiseksi ja yhteisen tahtotilan löytämiseksi Uudisrakentaminen, asuinrakennukset volyymi-indeksi = * Lähde: Tilastokeskus Lähteet: Rakli ja Tilastokeskus * marraskuu 2007

12 TIKKURILANTIE, VANTAA

13 Digi-TV-infoihin, jotka järjestettiin VVO:n asukasilloissa eri puolilla Suomea, osallistui yhteensä noin 300 asukasta. Erityisesti senioritaloissa tilaisuudet olivat suosittuja ja huomattava osa osallistujista hankki infojen yhteydessä digiboksin. Hankintaan sisältyi sekä asennus että käyttöopastus.

14 12 VVO Investoinnit Investoinneilla huolehditaan siitä, että VVO:n vuokra-asuntokanta vastaa mahdollisimman hyvin asuntokysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Investoinnit kohdistuvat kiinteistökannan laatutason ylläpitämiseen ja parantamiseen sekä asuntomäärän lisäämiseen. Investointitoiminnan vastuulla ovat vuokratalojen ostot ja myynnit sekä peruskorjausten ja uusinvestointien kannattavuuden arviointi. Investointistrategia VVO:n strategisena tavoitteena on kasvattaa asuntojen tarjontaa muuttovoittoja kasvupaikkakunnilla. Keinoina ovat uustuotannon lisääminen sekä asuinkiinteistöjen ostot. Ostot painottuvat korkotuettuun asuntokantaan. Muuttotappiopaikkakunnilla asunto-omaisuudesta luovutaan hallitusti ja kannattavasti. Luopumisella minimoidaan kysynnän vähenemiseen ja kiinteistöjen kuntoon liittyvät riskit. VVO:n vahvuuksina investointitoiminnassa ovat pitkä kokemus, vastuullisen kiinteistönomistajan ja rakennuttajan maine, vakaa taloudellinen asema sekä hyvä rakennuttamisen toimintamalli. Vuosi 2007 Edellisvuonna asetetut investointitavoitteet eivät täysin toteutuneet. Syynä tähän oli niin tonttien, rakennuskustannusten kuin valmiiden kiinteistöjen korkea hintataso. Yhtenä syynä kohonneeseen hintatasoon voidaan pitää kansainvälisten kilpailijoiden tulemista Suomen markkinoille. Vuonna 2007 valmistui kaksi vuokrataloa omaan omistukseen. Toinen taloista oli korkotuettu ja toinen vapaarahoitteinen senioritalo. Asuntoja taloissa on 50 (183). Talojen hankinta-arvo oli yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Kertomusvuonna ostettiin Kruunuasunnoilta 318 vuokra-asuntoa sekä Tapiolalta uusi 58-asuntoinen korkotuettu kerrostalo. Myytyjen asuntojen määrä oli 306 (397). Myydyt asunnot sijaitsivat Kemijärvellä, Kirkkonummella, Lahdessa, Oulussa, Vaasassa, Haminassa, Haukiputaalla, Kuusankoskella, Järvenpäässä, Laitilassa, Lohjalla, Oulaisissa ja Sipoossa. Velattomat kauppasummat olivat yhteensä 14,7 miljoonaa euroa. Kertomusvuonna aloitettiin 484 (50) omaan omistukseen tulevan asunnon tuotanto. Asuntoaloitukset olivat Tampereella, Vantaalla, Espoossa, Hel sin gis sä, Lah des sa, Kuopiossa sekä Hämeenlinnassa. VVO:n asuntomäärän muutokset Kpl Uustuotanto Ostettu Myyty VVO:n asuntokannan kehitys Kpl

15 Vuosikertomus VVO:n strategisena tavoitteena on kasvattaa asuntojen tarjontaa kasvupaikkakunnilla. Kohteiden yhteenlaskettu hankinta-arvo oli 67 miljoonaa euroa. VVO:n uuden toimitalon vuonna 2006 käynnistetyt rakennustyöt jatkuivat. Uusi toimitalo valmistuu syksyllä Uuteen toimitaloon sijoitetaan lähes kaikki pääkaupunkiseudulla olevat toiminnot. Tulevaisuuden näkymät VVO:n tavoitteena on edelleen nostaa vuokra-asuntotuotannon määrää. Kasvun ja kannattavuuden yhdistäminen suhteellisen korkealla hinta- ja korkotasolla sekä kohtuullisella vuokratasolla on kuitenkin erittäin haasteellista. Vuonna 2008 on tavoitteena aloittaa noin 600 omaan omistukseen tulevan vuokra-asunnon tuotanto. Realisointeja toteutettaneen noin kymmenessä kohteessa. Asuntoja pyritään hankkimaan vähintään sama määrä. Kiinteistöjen korjaustoiminnan investoinnit pysyvät kertomusvuoden tasolla ja tulevat olemaan noin 47 miljoonaa euroa. Kehityshankkeet kohdistuvat investointiprosessin sujuvuuden parantamiseen ja tehostamiseen. Myyntitoiminnan tuloshakuisuutta lisätään ja toimintamallia kehitetään. Hämeenlinna, Turuntie 38 VVO osti Kruunuasunnoilta yli 300 asuntoa KUVA: VVO VVO:n kiinteistöjen ikäjakauma ( ) Kpl Oma tuotanto Kruunuasunnot ja VVO tekivät kaupan, jolla VVO:n omistukseen siirtyi 318 vapaarahoitteista, perusparannettua vuokraasuntoa. Asuntojen sijaintipaikkakunnat ovat Helsinki, Hämeenlinna, Kuopio, Lappeenranta, Rovaniemi ja Turku. Kauppa vahvisti VVO:n asemaa kasvukeskusten vuokraasuntomarkkinoilla. Ostetut asunnot sijaitsevat paikkakunnilla, joissa VVO:lla on oma toimipiste, VVOkotikeskus. Kaikki asunnot säilytettiin vuokra-asuntokäytössä ja asukkaiden vuokrasopimukset siirtyivät sellaisinaan ostajalle. Kruunuasunnot Oy on asuntojen ja asumisen kehitysyhtiö, jonka emoyhtiö on valtion omistama Solidium Oy.

16 14 VVO Asuntorakennuttaminen Asuntorakennuttamisen liiketoimintaalue rakennuttaa VVO:n vuokra-asuntokohteet, omistusasuntoja myyntiin sekä palvelurakennuttamisena asuntoja ulkopuolisille tilaajille. Se hoitaa myös VVO:n kiinteistöjen laajat korjausrakentamishankkeet. Liiketoiminta-alueen yksi keskeinen tehtävä on tonttivarannon hankkiminen alueiden kehittämisen ja yksittäisten kaavatonttien kautta. VVO:n strategisena tavoitteena on nostaa vuokra-asuntojen uudistuotanto asuntoon vuosittain. Rakentaminen mahdollistetaan maanhankinnalla ja kaavakehityksellä. Yhteistyö kuntien kanssa on keskeistä tavoitteen saavuttamiseksi. Kaavoituksen ja rakennussuunnittelun lähtökohtana ovat valittujen asiakasryhmien erilaistuvat tarpeet. Omistusasuntotuotanto laajentaa VVO-konsernin asuntotarjontaa ja mahdollistaa monipuolisen alueiden kehittämisen. Vuosi 2007 Vuoden 2007 liikevaihto ilman konsernin sisäisiä eriä oli 93,6 miljoonaa euroa (74,3 M ). Liikevaihdon kasvu johtui asuntomyynnin kasvusta ja osittain vuonna 2006 tehdyn kirjanpitokäytännön muutoksen siirtymäkaudesta. Vertailukelpoinen kasvu oli 16 prosenttia. Vuonna 2007 aloitettiin (820) asunnon rakennuttaminen. Kasvu syntyi pääosin omaan omistukseen rakennutetuista vuokra-asunnoista. Omistusasuntoja aloitettiin hieman edellisvuotta enemmän, 512 (473). Kaksi kolmasosaa uusista asunnoista tulee pääkaupunkiseudulle, loput pääosin Tampereelle ja Jyväskylään. Kertomusvuonna valmistuneista 646 (882) asunnosta neljännes oli vuokraasuntoja. Omistusasuntoja myytiin 410, mikä oli 23 enemmän kuin edellisenä vuonna. Myyntitavoite oli asetettu noin 500 asuntoon. Tavoite jäi saavuttamatta rivi- ja pientalojen myynnin hitauden vuoksi. Kaupankäynti piristyi kuitenkin loppuvuodesta. Myymättömien valmiiden asuntojen määrä oli 83 (37). Kertomusvuonna jatkettiin sertifioidun ISO9001-toimintajärjestelmän sisäänajoa, ja toimintaa vakiinnutettiin sen mukaiseksi. Tietojärjestelmiä kehitettiin ja otettiin käyttöön muun muassa omistusasuntomyynnin asiakas- ja kohdetietojärjestelmä, joka palvelee asuntomyyjiä ajantasaisesti ja mobiilisti. VVO-konsernin valmistunut tuotanto Kpl Omaan omistukseen Omistusasunnot Palvelurakennuttaminen VVO:n tonttivarannon aluellinen jakautuminen % Ennuste 2008 Pääkaupunkiseutu ja kehyskunnat 82 % Muut kunnat 18 %

17 Vuosikertomus VVO menestyi kaupunkien järjestämissä laatuun perustuvissa tontinluovutuskilpailuissa Espoossa, Jyväskylässä, Hämeenlinnassa ja Tampereella. Kohteisiin rakennutetaan yhteensä noin 400 asuntoa. Aluerakennuttaminen ja suunnittelukilpailut Kertomusvuonna Espoon Suurpellon kaava vahvistettiin, ja rakennussuunnittelu käynnistyi. Vantaan Kilterinmäen alueella rakennustyöt etenivät suunnitellusti. Tampereen Vuoreksen, Espoon Näkinmetsän ja Vantaan Leinelän, Aerolan sekä Malminiityn kaavoitusyhteistyö kuntien kanssa jatkui suunnitelmien mukaan. Uutta rakennusoikeutta hankittiin pääkaupunkiseudulta yhteensä noin kem2. Kohteiden rakennussuunnittelu käynnistettiin, ja työt käynnistynevät loppuvuodesta Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuista voitettiin Jyväskylässä Cygnaeuksen kortteli, Hämeenlinnassa Poltinaho, Espoossa Uusimäki ja Tampereella Vuoreksen keskusta-alue, eli yhteensä kaiken kaikkiaan noin 400 asunnon hankkeet. Tulevaisuuden näkymät Vuokra-asuntojen tuotantoa lisätään ja niiden tuottamiseen kehitetään kustannustehokkaita rakentamisratkaisuja. Asuntoaloitusten kokonaismäärä tulee olemaan noin asuntoa. Omistusasuntojen kysyntä jatkuu pääkaupunkiseudulla tasaisena, ja aloitukset pysyvät vuoden 2007 tasolla. Omistusasuntotuotantoa aloitetaan pääkaupunkiseudun lisäksi Jyväskylässä ja Tampereella. Kaavoitettua tonttivarantoa on vuoden 2008 alkaessa kem2. Lisäksi VVO:lla on maanhankintaoptioita noin kem2 ja yhteistyösopimuksia kem2:n rakennusoikeutta vastaavien alueiden kehittämiseksi. Rakennusoikeudesta yli 80 prosenttia on pääkaupunkiseudulla. VVO voitti tontinluovutuskilpailun Jyväskylän keskustassa VVO:n kilpailuehdotus Nuovo voitti Cygnaeuspuiston tontinluovutuskilpailun Jyväskylässä. Ehdotuksen rakennusten ja korttelin ilme tukevat Jyväskylää Alvar Aallon kaupunkina ja täydentävät ympäristöä ja ruutukaavaaluetta. Modernit talot on suunniteltu porrastettuina ratkaisuina, joissa osa rakennuksista on neljä- ja osa seitsemänkerroksisia. VVO:n voittaneen ehdotuksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy ja valaistussuunnittelusta vastasi Vesa Honkonen Architects Ky. Jyväskylän kaupunki varaa tontin voittajalle, ja ehdotuksen pohjalta tontille laaditaan asemakaava. Valmis tontti myydään kaavan vahvistuttua voittajalle. Rakennutettavien asuntojen määrä tulee olemaan noin 170. Jyväskylän kaupungin julistama avoin laatuun perustuva tontinluovutuskilpailu purettavan Cygnaeuksen lukion tontista käytiin KUVA: ARKKITEHTITOIMISTO LAHDELMA & MAHLAMÄKI

18 16 VVO Asuntovuokraus VVO on Suomen suurin vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Se omistaa asuntoa 51 paikkakunnalla. Lähes puolet asunnoista sijaitsee Helsingin seudulla. Suurimmat toimintapaikkakunnat ovat Vantaa, Helsinki ja Tampere. VVO:n omistamien kiinteistöjen tasearvo oli 1,5 miljardia euroa. Asuntojen lukumäärällä mitattuna yhtiön osuus Suomen vuokra-asuntomarkkinasta oli 4,5 prosenttia. Strategia ja keskeiset menestystekijät VVO:n perusstrategia on asiakkuuslähtöisyys. Yhtiö haluaa olla asiakkaidensa mielestä alan paras toimija. Asuntojen vuokraus ja isännöinti hoidetaan pääosin omalla henkilökunnalla. VVO:n perustehtävästä aidosti kiinnostunut omistajakunta, asiakasrajapinnassa toimiva oma henkilökunta sekä perinteinen asukasyhteis työ antavat hyvät mahdollisuudet asiakaspalvelun kehittämiseen. Yhtiö panostaa pitkäjänteiseen ja asiakastarpeisiin perustuvaan korjaustoimintaan. Kiinteistöjen elinkaaritalouden hallinta ja vuokrien valtakunnallinen tasaus varmistavat ennustettavan ja tasaisen vuokrakehityksen. Suurena tilaajana VVO on saanut keskeiset alihankkijansa kumppaneikseen, jotka myös sitoutuvat asiakkaita hyödyttävään kehitystyöhön. Vuosi 2007 Maassamuutto jatkui ennätysvilkkaana, ja kasvupaikkakunnilla vuokra-asuntojen kysyntä oli hyvä koko vuoden. VVO:n tunnusluvut olivat erinomaiset. Asuntojen käyttöaste oli 98,84 prosenttia (98,38) ja vaihtuvuus 23,93 prosenttia (24,88). Vuokria korotettiin maaliskuussa keskimäärin 2,7 prosenttia. Keskivuokrat tuoteryhmittäin olivat 7,61 10,73 /m2/kk. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten noususta ja maltillisesta vuokrankorotuksesta huolimatta asuntovuokraukselle asetetut tulostavoitteet ylitettiin. Hyvä käyttöaste johti väheneviin tyhjäkäyttömenetyksiin. Vaihtuvuuden aleneminen säästi kustannuksia etenkin huoneistokorjauksissa, ja energianhallintaa tehostamalla pystyttiin kasvaneita energiakustannuksia kompensoimaan pienemmällä kulutuksella. Kertomusvuonna VVO-sähkö Oy:n hallitus päätti lopettaa vuokra-asumisen palveluihin kuuluneen sähkön yhteishankinnan. VVO-sähkön liiketoiminta lopetetaan vuoden 2008 aikana. Päätöksen syinä olivat sähkömarkkinoiden vaikea hallittavuus, kasvanut riski ja suuret investointitarpeet. Vuoden lopussa tehtiin sopimus Helsingin Energian kanssa hinnoittelultaan kilpailukykyisen sähkön tarjoamisesta VVO:n asukkaille. Asunnot rahoitusmuodoittain % Keskimääräinen nettovuokratuotto % 10,0 8,0 6,0 4,0 Vapaarahoitteinen 20,7 % Korkotuki 19,5 % Arava 59,8 % 2,

19 Vuosikertomus Asiakkuuslähtöisyys ohjaa asuntojen ja palvelujen kehittämistä. VVO haluaa olla asiakkaidensa mielestä alan paras toimija. Keskeisiä kehityshankkeita vuonna 2007 olivat VVO:n uuden toimintajärjestelmän kehittäminen, senioriprojekti sekä asukkaiden sähköisten palvelujen uudistaminen. Uudistuksen piiriin kuuluivat muun muassa asuntojen karttahaku internetissä sekä monikanavainen kontaktien hallinta. VVO on mukana myös kolmevuotisessa 24Living-tutkimus- ja kehityskonsortiossa, jonka tavoitteena on löytää entistä asiakasmyönteisempi lähestymistapa peruskorjausikää lähestyville kiinteistöille. Kanta-asiakasohjelmaa kehitettiin edelleen. Tulevaisuuden näkymät Vuokra-asuntojen kysyntä jatkuu hyvänä ja vuokrakassavirta vakaana. Suurimmilla kasvupaikkakunnilla on pulaa kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Tonttien hinnat ja korkeat rakennuskustannukset vaikeuttavat edelleen kysyntää vastaavan asuntotarjonnan lisäämistä. Kansainvälisten toimijoiden ja asuntokiinteistörahastojen tulo markkinoille jatkuu, mutta VVO:n asema säilyy vahvana. Asiakastarpeista lähtevän asiakaspalvelun rooli korostuu edelleen, kun asiakkaiden vaatimustaso kasvaa ja asumisen tarpeet eriytyvät. Asuntojen kysyntä ikäihmisten kuluttajaryhmässä kasvaa. Kysynnän kasvuun vastataan muuttamalla nykyisiä asuntoja esteettömiksi ja rakennuttamalla senioritaloja. Inflaatio on kiihtymässä, ja kiinteistöjen ylläpitokustannukset kasvanevat inflaatiota nopeammin. VVO:n vuokrankorotus vuodelle 2008 on kuitenkin keskimäärin vain 3,8 prosenttia. Operatiivista toimintaa tehostetaan edelleen. Avainasukasohjelma hyvässä vauhdissa VVO:n kanta-asiakasohjel- kun ensimmäisenä avainasukas- man kulta- ja hopeatason etuna palautettiin vuokravakuus avain asukkailla oli lauantaina kolme vuotta asuneille asuk mahdollisuus vie- kaille. Vuoden 2007 alusta otet- railla VVO:n kutsumana eläintar- tiin käyttöön kolmitasoiset avai- hassa Korkeasaaressa, Ähtä- nasukaskortit: avainasukas-, rissä tai Ranualla. Eläintar- hopea- ja kultatasot. Tasot mää- hapäivään osallistui yli räytyvät yhtäjaksoisen asiak- avainasukasta. Tapahtuma- kuusajan perusteella. Vuoden päivä oli ensimmäinen avain asukastyytyväisyystutki- asukasohjelmassa järjestetty. muksen mukaan lähes 75 pro- Avainasukasohjelmassa senttia asukkaista on tutustunut vuokra-asiakkaita palkitaan sekä ohjelman sisältöön ja 65 pro- yhtäjaksoisesta asiakkuusajasta senttia on ohjelman etuihin tyy- että asumisajasta samassa huo- tyväinen. Ohjelmaa kehitetään KUVA: JOUNI VIITALA VALOKUVAAJA neistossa. VVO:n kanta-asiakasohjelma, Avainasukasohjelma, käynnistyi osin jo keväällä 2006, edelleen saadun palautteen ja ensimmäisen toimintavuoden kokemusten perusteella.

20 18 VVO JOUSIKATU, KERAVA

21 Vuosikertomus VVO:n taloissa on aktiivista asukastoimintaa. Tärkeää toiminnassa on oman asuinympäristön viihtyvyyden parantaminen yhteisvoimin talon asukkaiden kesken. Talotoimikunta järjestää erilaista toimintaa, kuten asukastapahtumia ja -kokouksia, talkoita, pihajuhlia ja kerhoja.

22 20 VVO Yhteiskuntavastuun periaatteet VVO esittää yhteiskuntavastuun katsauksen nyt toista kertaa osana vuosikertomusta. Katsaus kuvaa VVO:n liiketoimintaa yhteiskuntavastuuseen liittyvin osin. Raportoinnissa noudatetaan KILA:n ja GRI:n laskentaohjeita. Lähtökohtana on, että VVO:n toimintaperiaatteet ovat kestäviä ja sen toiminta läpinäkyvää. Yhteiskuntavastuullisuus on osa yhtiön normaalia pitkäjänteistä toimintaa: liiketoiminnalla toteutetaan yhteiskunnallista peruspalvelua, mikä antaa luontevan lähtökohdan hyvälle yrityskansalaisuudelle. Yhteiskuntavastuuohjelmaa johtaa VVO:n johtoryhmä, joka on myös hyväksynyt yhtiön yhteiskuntavastuun periaatteet. Vuoden 2007 suurimmat muutokset edelliseen katsauskauteen verrattuna ovat hyvän hallintotavan periaatteiden laatiminen ja eri osa-alueiden mittaamisen kehittäminen. Yhteiskuntavastuuinformaation keruujärjestelmää kehitetään edelleen osana rakenteilla olevaa toiminnanohjausjärjestelmää. Taloudellinen vastuu VVO:n yhteiskuntavastuun toteuttaminen perustuu vakavaraiseen talouteen ja hyvään tuloskehitykseen. Yhtiön omistajat ovat sijoittajina pitkäaikaisia ja hyväksyvät vuokra-asumisen kehittämiseen sijoitetuille varoilleen kohtuullisen osinkotuoton. Kestävään kiinteistöomistukseen kuuluu korjausvarojen rahastoiminen, jolla varmistetaan kiinteistöjen arvon säilyminen ja paraneminen. Ympäristövastuu VVO huolehtii toimintansa ekologisesta kestävyydestä. Toiminnan keskeisimmät ympäristövaikutukset syntyvät rakennusten käytöstä. Kiinteistökannan ekotehokkuutta parannetaan jatkuvasti kehittämällä rakennuttamisen elinkaariohjausta ja tehostamalla ylläpidon toimintatapoja. Lisäksi yhtiö kehittää ympäristötietoista asumiskulttuuria yhteistyössä kumppanien, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Liikevaihto ,7 M Liiketulos... 92,0 M Tulos ennen tp siirtoja ja veroja... 43,2 M Taseen loppusumma... 2,1 M Vuokra-asuntojen lukumäärä kpl Markkinaosuus vuokra-asunnoista...4,5 % Lämmön kokonaiskulutus GWh (kaukolämpöä 97,5 %) Veden kokonaiskulutus... 3,7 miljoonaa m 3 Sähkön kokonaiskulutus GWh (Norppa-sähköä 100 %) Hiilidioksidipäästöjen määrä tco 2 *) Ympäristöluokiteltujen kiinteistöjen osuus % *) laskettu TKK Dipolin, WWF Suomen ja Motiva Oy:n kehittämällä Ilmastolaskurilla

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 Sisältö 1. Asuntomarkkinat 2. Strategia 3. SATOn vuosi 2011 4. Näkymät vuodelle 2012 Tilinpäätösinfo 31.1.2012 2 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

/2006 Tauno Tuomivaara

/2006 Tauno Tuomivaara FHI:n aamiainen 10/8/2006 /2006 Tauno Tuomivaara Kommentit Susanne Jacobsonin puheenvuoroon: Elämäntapapohjaista senioriasumista VVO:n asumispalveluiden strateginen toimintamalli 1 VVO:N AVAINTIETOJA 2005

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

TALOUDELLINEN ASEMA JA RAHOITUS

TALOUDELLINEN ASEMA JA RAHOITUS SATO Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2009 Asuntosijoitusyhtiö SATOlla hyvät kasvunäkymät YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2009 (1.1. 30.9.2008) Konsernin liikevaihto oli 176,0 (232,9) milj. ja liikevoitto

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 Asuntosijoitusyhtiö SATOn vuokra-asuntojen kysyntä kasvanut YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2008 (1.1. 30.9.2007) Konsernin liikevaihto oli 183,4 (191,7) milj. ja liikevoitto

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS

SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS ESITYS SUOMINEN YHTYMÄ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 3.9.23 ESITYS 22.1.23 Liikevaihdon jakautuma 1-9/23 Joustopakkaukset 51,4 milj. euroa 42,8 % Nauhatuotteet 9,5 milj. euroa 7,9 % 12,3 milj. euroa Kuitukankaat

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat:

24.3.2015. Osuuskunta KPY:n omistusosuudet ovat seuraavat: Tilinpäätöstiedote vuodelta 2014 1 (7) Osuuskunta KPY -konsernin tilinpäätöstiedote ajalta 1.1. 31.12.2014 Vuoden 2014 tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli 323,6 miljoonaa euroa (247,0 milj. euroa vuonna

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2017

Asuntotuotantokysely 1/2017 Asuntotuotantokysely 1/2017 Sami Pakarinen Helmikuu 2017 1 (2) Helmikuun 2017 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008

YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 YIT-konserni Osavuosikatsaus 1-6/2008 Hannu Leinonen Konsernijohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 25.7.2008 1 Sisältö Osavuosikatsaus 1-6/2008 Strategisia askeleita kaudella Näkymät vuodelle 2008

Lisätiedot

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja

Suominen Oyj Tulos Q Helsinki, Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj Tulos Q1 2013 Helsinki, 19.4.2013 Nina Kopola, toimitusjohtaja Tapio Engström, talousjohtaja Suominen Oyj 19.4.2013 1 Sisältö Suomisen Q1 2013 lyhyesti Taloudellinen katsaus Q1 2013 Strategian

Lisätiedot

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen!

!!!Investors House Oyj!!!!Toimitusjohtaja Petri Roininen! Osavuosikatsaus 1-3/2016 Investors House Oyj Toimitusjohtaja Petri Roininen Toimintaympäristöstä Suomen talous ja asuntojen hinnat polkivat paikallaan Matala korkotaso poikkeuksellinen + rahan kohtuullinen

Lisätiedot

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla

Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Lehto Group Oyj:n liiketoimintakatsaus, tammi maaliskuu 2016 Liikevaihdon kasvu jatkui kaikilla palvelualueilla Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Yhtiö noudattaa arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara?

ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? ASUKKAAT - kehityksen jarru vai voimavara? KIRA-foorumi 27.1.2010 Toimitusjohtaja Anja Mäkeläinen ASUNTOSÄÄTIÖ ASUKKAAT KESKIÖSSÄ ASUINALUEITA KEHITETTÄESSÄ Hyvä elinympäristö ei synny sattumalta eikä

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 1(5) 29.8.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 30.181.495 euroa. Liikevaihto kasvoi 10,5 %

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa

hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa hyvin suunniteltuja, rauhallisia ja turvallisia koteja ensisijaisesti yksin asuville ihmisille, jotka tarvitsevat kohtuuhintaista vuokra-asuntoa S-Asunnot Oy Toimintaidea: Hyvin suunniteltuja, tehokkaita,

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 1/2016

Asuntotuotantokysely 1/2016 Asuntotuotantokysely 1/2016 Sami Pakarinen Helmikuu 2016 1 (2) Helmikuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmasti

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 07.08.2003 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2003 (6 KK) Konsernin liikevaihto laski 1,2 % 53,60 (54,27) milj. euroon ja liikevoitto oli 3,82 (3,92) milj.

Lisätiedot

Taloyhtiön tunnusluvut sijoittajan näkökulmasta. Taloyhtiö 2016 -tapahtuma Tuomas Viljamaa Suomen Vuokranantajat vuokranantajat.fi

Taloyhtiön tunnusluvut sijoittajan näkökulmasta. Taloyhtiö 2016 -tapahtuma Tuomas Viljamaa Suomen Vuokranantajat vuokranantajat.fi Taloyhtiön tunnusluvut sijoittajan näkökulmasta Taloyhtiö 2016 -tapahtuma Tuomas Viljamaa Suomen Vuokranantajat Suomen Vuokranantajat ry Suomen Vuokranantajat on valtakunnallinen vuokranantajien etujärjestö.

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2016

Asuntotuotantokysely 2/2016 Asuntotuotantokysely 2/2016 Sami Pakarinen Kesäkuu 2016 1 (2) Kesäkuun 2016 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009

Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria Oyj 1.1. 30.6.2009 Atria-konserni Katsaus Q2 Konsernin liikevaihto kasvoi 1,6 % ja liikevoitto jäi edellisvuoden tasosta Kiinteillä valuuttakursseilla laskettuna konsernin liikevaihto kasvoi 7,8

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Atria Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2012 Toimitusjohtaja j Juha Gröhn 3.5.2012 Atria-konserni Katsaus /2012 Liikevaihto 308,6 304,0 1 301,9 Liikevoitto 0,1-4,2 8,0 Liikevoitto % 0,0-1,4 0,6 Voitto ennen

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa. Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelma ja hissien rooli ohjelmassa Raija Hynynen Rakennetun ympäristön osasto Raija.Hynynen@ymparisto.fi Ikääntyneiden asumistilanne 75-vuotta täyttäneistä vuoden 2011

Lisätiedot

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ

SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.2014 KLO 16:00 KIINTEISTÖT OYJ SSK SUOMEN SÄÄSTÄJIEN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 13.2.214 KLO 16: KIINTEISTÖT OYJ SSK-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 213 - Liikevaihto oli 662 (647) tuhatta euroa. - Liikevoitto 11 (58) tuhatta euroa -

Lisätiedot

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO

VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO VUOSIKATSAUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO KuntaPro Oy vuonna 2014... 2 Keskeiset tuotanto- ja talousluvut... 3 KuntaPro Oy:n hallinto... 3 Johdon palkitseminen... 3 Henkilöstö... 3 Tuloslaskelma 2014... 4 Tase

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 2/2007 Marja-Leena Ikonen 8.2.2007 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2006 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ARA

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus 29.7.2014 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 Markkinat Liiketoimintaympäristö Asiakasteollisuuksien markkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia epävarmuus kehityksestä jatkui.

Lisätiedot

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6

Korottomat velat (sis. lask.verovelat) milj. euroa 217,2 222,3 225,6 Sijoitettu pääoma milj. euroa 284,2 355,2 368,6 2014 2013 2012 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 426,3 475,8 483,3 Liikevoitto/ -tappio milj. euroa -18,6 0,7 29,3 (% liikevaihdosta) % -4,4 0,1 6,1 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä milj.

Lisätiedot

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA

Kiinteistöstrategia. Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA Kiinteistöstrategia Suunnitelmallinen kiinteistönpito turvaa kiinteistön arvon säilymisen YLIVIESKA 19.3. 2013 Pekka Luoto Kiinteistöliitto Pohjois-Suomi Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys ry Neuvontapalvelut

Lisätiedot

V U O S I K A T S A U S

V U O S I K A T S A U S VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY VUOSIKATSAUS 2002 POWEST OY omistaa sellaisia palvelu- ja teknologiayhtiöitä, jotka ovat voimantuotannon kannalta strategisesti tärkeitä. Pohjolan Voima Oy haluaa Powestin omistajana

Lisätiedot

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan.

Konsernin liikevaihdon ennakoidaan laskevan ja liiketuloksen paranevan. 11.11.2013 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 48,4 milj. euroa (vuonna 2012 vastaavalla jaksolla 52,7 milj. euroa). Liiketulos

Lisätiedot

YIT-konsernin tilinpäätös 2007

YIT-konsernin tilinpäätös 2007 YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Hannu Leinonen Toimitusjohtaja Analyytikko- ja sijoittajatilaisuus 8.2.2008 1 Sisältö YIT-konsernin tilinpäätös 2007 Katsaus vuoteen 2007 Tulevaisuuden näkymät 2 YIT-konsernin

Lisätiedot

KONSERNIN TUNNUSLUVUT

KONSERNIN TUNNUSLUVUT KONSERNIN TUNNUSLUVUT 2011 2010 2009 Liikevaihto milj. euroa 524,8 487,9 407,3 Liikevoitto " 34,4 32,6 15,6 (% liikevaihdosta) % 6,6 6,7 3,8 Rahoitusnetto milj. euroa -4,9-3,1-6,6 (% liikevaihdosta) %

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu

Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 29 29.4.29 Tammi maaliskuu 29 Tammi-maaliskuun liikevaihto oli 24, milj. euroa (36,1), jossa oli laskua 33,4 prosenttia. Liikevaihdon laskuun vaikuttavat osaltaan viime

Lisätiedot

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4)

OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.11.2004 klo 09.00 1(4) OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2004 (9 KK) Konsernin liikevaihto kasvoi 16,0 % 99,90 (86,09) milj. euroon ja liikevoitto oli 7,83 (7,65) milj.

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

Tilinpäätös Tammi joulukuu

Tilinpäätös Tammi joulukuu Tilinpäätös Tammi joulukuu 10.2.2010 Tammi joulukuu Toimistokalustekysyntä laski selvästi viime vuoteen verrattuna. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto oli 95,3 milj. euroa (141,2), jossa oli laskua

Lisätiedot

FINNLINES OYJ 26.10.2005

FINNLINES OYJ 26.10.2005 FINNLINES OYJ 26.10.2005 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2005 Olennaiset tapahtumat katsauskaudella :n varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 17. maaliskuuta 2005, vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2016 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2016 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan tärkeimmät painopistealueet on määritelty kaupungin kanssa solmitussa

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous Varsinainen yhtiökokous 29.3.2012 Vesa Korpimies Toimitusjohtaja - 1 - Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Sisältö Keskeiset tapahtumat vuonna 2011 Tilinpäätös 2011 Markkinat ja markkina-asema Tavoitteet

Lisätiedot

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016

Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan. Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho 10.2.2016 Tilinpäätös 2015 Katsaus konsernin toimintaan Toimitusjohtajan sijainen ja COO Aki Laiho Koko vuoden vertailukelpoinen liikevoitto parani, viimeinen neljännes jäi edellisvuodesta 2 HKScan-konserni 2015

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004

Global Reports LLC OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2004 Sisällysluettelo Kapiteelin liiketoiminta... 3 Toimitilat... 6 Hotellit... 7 Myyntikiinteistöt... 8 Kruunuasunnot... 9 Tuloslaskelma...10 Tase... 11 Tunnuslukujen laskentakaavat...12

Lisätiedot

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012

Q1-Q4 2013 Q4 2013 Q4 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 1.1. 31.12. Toimitusjohtaja Juha Gröhn Atria-konserni Katsaus 1.1.-31.12. Milj. *Kertaluonteiset erät, jotka sisältyvät raportoituun liikevoittoon Q1- Q1- Liikevaihto 360,6 360,6

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2014

Asuntotuotantokysely 3/2014 Asuntotuotantokysely 3/2014 Sami Pakarinen Lokakuu 2014 1 (3) Lokakuun 2014 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ

JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ 1/2005 07.02.2005 Julius Tallberg-Kiinteistöt Oyj:n pörssitiedote JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.2.2005 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ:N TIEDOTE VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖKSESTÄ Yhtiön hallitus

Lisätiedot

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008

MARIMEKKO OYJ. Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 MARIMEKKO OYJ Osavuosikatsaus Tammi-syyskuu 2008 5.11.2008 LIIKETOIMINNAN KEHITYS 1-9/2008 Liikevaihto kasvoi ja tulos parani ennakoidun mukaisesti. Suomessa merkittävä osa kasvusta kertyi kertaluonteisista

Lisätiedot

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010

Asuntomarkkina- ja väestötietoja 2010 ISSN 1237-1288 Lisätiedot: Hannu Ahola 4 996 67 Pekka Pelvas 4 67 831 Selvitys 7/211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 23.6.211 Asuntomarkkina- ja väestötietoja 21 Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen

Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012. Heikki Vauhkonen Tulikivi Oyj OSAVUOSIKATSAUS 01-09/2012 26.10.2012 Osavuosikatsaus 01-09/2012 Tulikivi-konsernin liikevaihto kolmannella vuosineljänneksellä oli 13,1 Me (15,1 Me 07-09/2011 ), liiketulos 0,4 (0,5) Me ja

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2016 Lehto Group Oyj

Tilinpäätös Tilinpäätös 2016 Lehto Group Oyj Tilinpäätös 2016 Innovatiivinen rakennusalan uudistaja Talousohjattu rakentaminen Digitalisaatio Kaupungistuminen Korjaus- ja muutostarve Ekologisuus ja energiatehokkuus Kustannustehokkuus Ikääntyvä väestö

Lisätiedot

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake " 5,81 5,29 4,77 Osinko/osake " 0,20 *) 0,20 -

Henkilöstö, keskimäärin Tulos/osake euroa 0,58 0,59 0,71 Oma pääoma/osake  5,81 5,29 4,77 Osinko/osake  0,20 *) 0,20 - 2012 2011 2010 KONSERNIN TUNNUSLUVUT Liikevaihto milj. euroa 483,3 519,0 480,8 Liikevoitto milj. euroa 29,4 35,0 32,6 (% liikevaihdosta) % 6,1 6,7 6,8 Rahoitusnetto milj. euroa -5,7-5,5-3,1 (% liikevaihdosta)

Lisätiedot

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ

KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ KOHTI UUTTA KUMPPANUUTTA KIIHTELYSVAARAN PITÄJÄSSÄ PED-kumppanuusverkoston aloitusseminaari Kuntaliitto 10.3.2016 Projektisuunnittelija Marja Tiittanen Osuuskunta Viesimo Joensuun kaupungin kasvu kuntaliitosten

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010. ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu TIEDOTE 1(5) Hallinto ja viestintä 222222222222222222 Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2010 ICT-liiketoiminnan organisaatio uudistettiin Medialiiketoiminnan positiivinen kehitys jatkuu

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Neljännen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.6% edellisvuodesta ollen EUR 46.2m (EUR 28.7m /2). Neljännen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy

Osakkaat toimialoittain. Pohjolan Voima Oy. Powest Oy POWEST VUOSIKATSAUS 2011 VUOSIKATSAUS 2010 PoWEST 2 Powest omistaa sellaisia yhtiöitä, joiden liiketoiminnat palvelevat sen osakkaiden energianhankintaa. Lisäksi Powest tarjoaa Pohjolan Voima -konsernin

Lisätiedot

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla

1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla SAV Rahoitus Oyj 1.7. 31.12.2010 puolivuotiskatsaus (tilintarkastettu yleisluontoisesti) SAV-Rahoitus konsernin kannattavuus on pysynyt erinomaisella tasolla Puolivuotiskatsaus lyhyesti: SAV-Rahoitus konsernin

Lisätiedot

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola

Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen. Hannu Rossilahti Kouvola Valtion terveiset ja toimenpiteet asumisen kehittämiseen Hannu Rossilahti Kouvola 29.10.2014 johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus 19.11.2009 ARA-tuotannon määrä eri vuosikymmeninä

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous

Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous 4/5/2016 1 Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous 22.3.2016 4/5/2016 2 Orava Asuntorahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 4/5/2016 3 Sisältö Missio, visio ja arvot Sijoitusstrategian päivitykset Keskeiset

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2010 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER

KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER KESKON TULOS 2015 MIKKO HELANDER 3.2.2016 1 KESKEISET ASIAT VUONNA 2015 Päivittäistavarakaupassa vakaa markkina-asema ja hyvä kannattavuus Rauta- ja sisustuskaupan kannattavuus parani selvästi Keskon uusi

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2009

Lisätiedot

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja

Varsinainen yhtiökokous Riku Kytömäki toimitusjohtaja Varsinainen yhtiökokous 27.3.2014 Riku Kytömäki toimitusjohtaja - 1 - Sisältö Tilinpäätös 2013 Markkinakatsaus Kilpailuasema Tavoitteet ja strategia Näkymät vuodelle 2014-2 - Vuonna 2013 liikevaihto oli

Lisätiedot

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit

Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015. Ekonomistit Asuntomarkkinakatsaus 21.5.2015 Ekonomistit 2 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä asuntomarkkinoiden kehityksestä 2. Asuntojen hinnat 3. Asuntojen hinnat alueilla 4. Asuntojen hintojen suhde palkkaan 5. Vuokrat

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies

Osavuosikatsaus Q3/2008. Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies Exel Oyj Toimitusjohtaja Vesa Korpimies 30.10.2008 Q1-Q3/2008 ja Q3/2008 lyhyesti Q1-Q3/2008 lyhyesti Konsernin toimintojen uudelleenjärjestely on saatu pääosin päätökseen ja keskitymme pääliiketoimintamme

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2007

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.4.2004 30.6.2004 1 Elisan Q2 2004 Markkinakatsaus ja taloudellinen tilanne Toiminnan kehittäminen Tulevaisuuden näkymät 2 Q2 2004 keskeiset asiat Matkaviestinnässä liittymämäärän kasvu

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001

Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 Osavuosikatsaus 1.7. - 30.9.2001 1 Elisan kasvu jatkui ja taloudellinen asema säilyi hyvänä Valitun strategian mukainen ohjelma eteni Osakevaihtotarjous Soonin osakkeenomistajille toteutui, Elisan omistus

Lisätiedot

Martela. Tilinpäätös

Martela. Tilinpäätös Martela Tilinpäätös 3.2.2017 1 TAMMI-JOULUKUU YHTEENVETO 2 Konsernin neljännen neljänneksen liikevaihto laski 8,6 % edellisvuodesta. Konsernin tammi-joulukuun liikevaihto laski 2,8 %, johtuen erityisesti

Lisätiedot

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita

Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita Asumisen tulevaisuus Tekesin näkökulma ja kehitysprojektien rahoitusperiaatteita 19.1.2010 Johanna Kosonen-Karvo Tekes Miltä näyttää asuminen tulevaisuudessa? Käyttäjälähtöisyys ohjaa kaikkea tekemistä

Lisätiedot

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry

Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi. Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Kiinteistö- ja rakentamisfoorumi Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry Hyvä suunnittelu kannattaa aina. Siitä syntyy rakennuksesi käytettävyys, turvallisuus ja arvo, olipa kohde minkä kokoinen

Lisätiedot