Vuosikertomus 2007 VVO-yhtymä Oyj Asuntojen lukumäärät alueittain 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2007 VVO-yhtymä Oyj Asuntojen lukumäärät alueittain 2007"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2007

2 Vuosikertomus 2007 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asuntoalan konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes vuokra-asuntoa noin 50 paikkakunnalla. Konsernin 12 VVO-kotikeskusta eri puolilla Suomea palvelevat asiakkaita paikallisesti. Asuntojen lukumäärät alueittain 2007 Lkm Rovaniemi Vuokra-asuntoja Oulu Kuopio Jyväskylä Pori Tampere Lahti Lappeenranta Hämeenlinna Turku Vantaa Järvenpää Espoo Helsinki

3 VVO tekee tavoitteellista työtä sen eteen, että yhtiö asiakkuuslähtöisenä ja tehokkaana asuntoalan yrity LEHTOVUORI, HELSINKI

4 tunnetaan ksenä.

5 Vuosikertomus Taloudellinen kehitys 06 Toimitusjohtajan katsaus 08 Strategia 09 Toimintaympäristö 12 Investoinnit 14 Asuntorakennuttaminen 16 Asuntovuokraus 20 Yhteiskuntavastuun periaatteet 22 Sidosryhmät 24 Taloudellinen vastuu 25 Sosiaalinen vastuu vastuu asiakkaista 29 Sosiaalinen vastuu vastuu henkilöstöstä 32 Ympäristövastuu Tilinpäätös 40 Hallituksen toimintakertomus 45 Osakkeet ja osakkeenomistajat 46 Voitonjakoehdotus 47 Tuloslaskelmat 48 Taseet 49 Rahoituslaskelmat 50 Konsernitilinpäätöksen liitetiedot 68 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 69 Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen allekirjoitukset 69 Tilintarkastuskertomus 70 Yhteystiedot 36 Hallitus 37 Johtoryhmä

6 4 VVO Taloudellinen kehitys VVO-konserni teki jo kahdennentoista kerran peräkkäin edellistä vuotta paremman taloudellisen tuloksen. Vuokra-asuntojen käyttöaste oli alan parhaimmistoa, ja vaihtuvuuden aleneminen näkyi säästöinä korjauskuluissa. Asuntovuokraus ylitti tulostavoitteensa huolimatta kohonneista korkokuluista ja inflaatiota nopeammin kasvaneista kiinteistöjen ylläpitokuluista. Asuntorakennuttamisen painopiste oli omistusasuntotuotannossa. Kohonneista rakennuskustannuksista ja heikentyneestä markkinatilanteesta johtuen asuntorakennuttamisen tulos jäi alle tavoitteen. Konsernin liikevaihto vuonna 2007 oli 356,7 (328,8) M. Liikevaihdosta 70,9 (74,4) prosenttia tuli asuntovuokrauksesta, 26,2 (22,6) prosenttia asuntorakennuttamisesta ja 2,9 (3,0) prosenttia muusta toiminnasta. Liikevoitto oli 92,0 (86,0) M, mikä on 25,8 (26,2) prosenttia liikevaihdosta. Nettorahoituskulut kasvoivat 8,1 prosenttia ja olivat 48,8 (45,2) M. Tulos ennen veroja oli 42,5 (40,9) M, mikä on 11,9 (12,4) prosenttia liikevaihdosta. Tulokseen sisältyy 6,4 (3,4) M vuokra-asuntojen realisoinneista syntyneitä myyntivoittoja. Satunnaisissa erissä on esitetty kertaluonteisia VVO-sähkö Oy:n liiketoiminnan lopettamisesta aiheutuneita kuluja 0,7 M. Perustajaurakointitoiminnan osatuloutuskäytäntöä tarkennettiin suunnitteluvaiheen kustannuksien osalta siten, että niiden kulut on aktivoitu lukien. Tilikauden aikana edellä mainittuja kuluja syntyi 3 M. Konsernin omistuksessa vuoden 2007 lopussa oli vuokra-asuntoa kirjanpitoarvoltaan 1,5 miljardia euroa. Asuntokantaa on vuosittain kehitetty asuntokysyntää vastaavaksi talojen laatutason ylläpito- ja parannustoiminnalla sekä investointi- ja realisointitoiminnalla. Vuonna 2007 kiinteistöjen suunnitelmalliseen korjaustoimintaan käytettiin 47,0 (46,2) M. Valmistuneiden kiinteistöjen hankinta-arvo oli 7,1 (18,0) M. Vuokra-asuntojen investointien määrä oli 40,8 (3,0) M ja realisoinnit 14,7 (8,9) M. Konsernin taseen loppusumma oli (1 902) M. Konsernin investoinnit olivat 126,4 (80,0) M. Lainoja investointitoimintaan nostettiin 113,3 (41,0) M ja lyhennettiin 54,1 (48,5) M. Konsernin emoyhtiö VVO-yhtymä Oyj jakoi ylimääräisenä osinkona 18 M. Tilikauden aikana laskettiin liikenteeseen 18 M :n vaihtovelkakirjamuotoinen pääomalaina, jonka nykyiset omistajat merkitsivät täysimääräisesti. Konsernin oman pääoman tuotto oli 11,4 (11,1) prosenttia ja omavaraisuusaste 12,8 (13,7) prosenttia. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkona jaetaan 1,10 (1,05) euroa osakkeelta, yhteensä 6,6 (6,3) miljoonaa euroa. Liikevaihdon jakautuminen 2007 % Suunnitelmalliset vuosittaiset korjaukset M Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja M Asuntovuokraus 71 % Asuntorakennuttaminen 26 % Muu toiminta 3 %

7 Vuosikertomus Taloudellinen tulos parani vuokrausliiketoiminnan tunnusluvut alan parhaimmistoa. VVO-yhtymä Oyj:n osakkeenomistajat VVO-yhtymä Oyj:n osakkeenomistajia on yhteensä 65 kpl. Osakkeenomistaja % osakekannasta Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 15,83 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma 12,47 Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 10,04 Metallityöväen Liitto ry 9,06 Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry 7,34 Rakennusliitto ry 7,29 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry 6,85 Toimihenkilöunioni TU ry 6,52 Kemianliitto ry 5,33 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 4,28 Muut 14,98 Kaikki yhteensä 100,00 Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto Liiketulos % liikevaihdosta 26,99 22,65 26,24 26,17 25,80 Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja % liikevaihdosta 11,37 10,30 12,53 12,43 11,91 Taseen loppusumma, M Oman pääoman tuotto-% (ROE) 11,71 11,75 10,94 11,06 11,38 Sijoitetun pääoman tuotto-% (ROI) 5,28 5,14 5,20 5,33 5,48 Omavaraisuusaste, % 12,63 13,10 13,30 13,72 12,82 Tulos / osake, 1) 3,56 4,19 4,25 4,59 4,94 Osinko / osake, 1) 2) 0,90 0,95 1,00 1,05 1,10 Osinko / tulos, % 2) 25,31 22,67 23,50 22,87 22,27 Asuntokanta Henkilöstö vuoden lopussa ) Osakekohtaisia tunnuslukuja ei ole oikaistu vuoden 2003 varsinaisessa yhtiökokouksessa päätetyllä osakkeiden lukumäärän kaksinkertaistamisella, osakepääomaa korottamatta eikä samassa yhteydessä päätetyllä osakeannilla. 2) Hallitus esittää, että osinkoa jaetaan 1,10 / osake.

8 6 VVO

9 Vuosikertomus Toimitusjohtajan katsaus VVO:n tuloskehitys jatkui vuonna 2007 vakaana. Tulos oli erinomainen ja parani tänäkin vuonna. Vuonna 2007 panostimme erityisesti asiakastarpeiden selvittämiseen ja palveluprosessiemme kehittämiseen asiakasohjautuvasti. Edellisvuonna asetetut investointitavoitteet eivät täysin toteutuneet ja syynä tähän oli niin tonttien, rakennuskustannusten kuin valmiiden kiinteistöjen korkea hintataso. Tavoitteenamme on edelleen kasvaa ja nostaa rakennuttamiemme vuokra-asuntojen määrää tuhanteen vuosittain. Siihen meillä on tonttivarannon ja aluerakennuttamishankkeiden kautta hyvät edellytykset. Vuoden 2007 lopulla valtioneuvoston asettama työryhmä jätti asuntopoliittisen toimenpideohjelman, jossa esitetyt tavoitteet kohtuuhintaisten vuokraasuntojen rakentamisen helpottamiseksi ovat VVO:n näkökulmasta tervetulleita. Asumisalan ja erityisesti vuokra-asumisalan haasteisiin pureudutaan vakavasti ja asuntoaloitusten helpottamiseen etsitään ratkaisuja. Perustehtävänämme on tarjota kohtuuhintaisia ja pitkäaikaisia asuntoja kasvupaikkakunnilla. Huolimatta kiinteistöjen rakentamis- ja ylläpitokustannusten sekä energian hinnan nousupaineista olemme yhteiskuntavastuullisena vuokranantajana pystyneet pitämään vuokrankorotukset maltillisina. Jotta voimme säilyttää tämän suunnan, toimintaamme on tehostettava edelleen. Liityimme vuonna 2007 Suomen Laatuyhdistyksen päättäväksi jäseneksi. Siirrymme vuoden 2008 aikana prosessijohtamismalliin ja prosesseja sekä toiminnan laatua kehitetään laatupalkintokriteerein. Täyttääksemme asiakkaidemme odotukset ja yrityksen tulostavoitteet, meidän on edelleenkin parannettava suorituskykyä läpi organisaation. Näin toimimalla haluamme taata tulevaisuudessakin asiakkaillemme kohtuuhintaista ja laadukasta asumista sekä omistajille ja sijoittajille vakaasti kasvavaa tuottoa. Kiitän osaavaa henkilökuntaamme sekä asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneitamme. Teidän kanssanne on palkitsevaa ja innostavaa työskennellä hyvän asumisen eteen, Olli Salakka toimitusjohtaja Tavoitteenamme on edelleen kasvaa ja nostaa rakennuttamiemme uusien vuokra-asuntojen määrää tuhanteen vuosittain.

10 8 VVO Strategia VVO:n strategia perustuu asiakkuuslähtöisyyteen. VVO on palveleva, yhteiskuntavastuullinen ja innovatiivinen monipuolisia asumisratkaisuja tarjoava yritys. VVO:n kilpailuetu asuntojen vuokrauksessa on valtakunnallisuus yhdistettynä paikallisuuteen. Valtakunnallisuus mahdollistaa mittakaavaedut toiminnan kehittämisessä. Läheisyys toteutuu paikallisten VVO-kotikeskusten asuntojen vuokrauksen ja isännöinnin kautta. Aktiivinen vuorovaikutus asukkaiden kanssa on tunnusomaista toiminnalle. Yhtiö rakennuttaa vuokra- ja omistusasuntoja ja on mukana aluerakennuttajana uusien asuinalueiden kehittämisessä. Strategiset tavoitteet Kannattava kasvu Tavoitteena on kasvaa kannattavasti kasvupaikkakunnilla. Keinoina ovat vuokraasuntotuotantoprosessin tehostaminen, kiinteistöjen ostot ja nykyisten kiinteistöjen kehittäminen. Yhtiön tavoitteena on varmistaa nykyistä suurempi markkinaosuus uusiutuvista markkinoista. Asiakkaan palvelukokemuksen parantaminen VVO pyrkii hyvään asiakaspalveluun jokaisessa asiakaskohtaamisessa. Tavoitteena on olla palvelumielikuvalla mitattuna alan ykkönen. Tavoitteeseen päästään muun muassa asiakkaiden eriytyvistä tarpeista lähtevän tuotekehityksen avulla, investoimalla asiakkuuksien kehittämiseen sekä löytämällä innovatiivisia tapoja toimia. Kustannustehokkuuden parantaminen Toimintaa kehitetään virtaviivaistamalla prosesseja, tehostamalla järjestelmien käyttöä, hyödyntämällä mittakaavaetuja hankinnoissa ja vähentämällä energiankulutusta. Kumppanuuksien solmiminen alan keskeisten palveluntuottajien kanssa on keskeinen keino luoda tehokkuutta ja laatua. Kiinteistökannan elinkaariedullisuuden ja arvon kehityksen varmistaminen Korjaustoiminta on suunnitelmallista ja kattavaa. Näin VVO varmistaa sen, että asiakkaille tarjottavat asunnot ovat ajanmukaisia ja toimivia. Yhtiön kiinteistönpito perustuu kestävään kehitykseen. Yritys- ja palvelumielikuvan kirkastaminen VVO tekee tavoitteellista työtä sen eteen, että yhtiö tunnetaan asiakkuuslähtöisenä ja tehokkaana monipuolisten asumispalveluiden tarjoajana. VVO perustettiin omistamaan aravavuokra-asuntoja. Tänään yhtiöllä on laaja valikoima erityyppisiä vuokra-asuntoja eri puolilla Suomea sekä omistusasuntotuotantoa. Tavoitteena on kirkastaa mielikuvaa siten, että se vastaa yhtiön nykyistä monipuolista tarjontaa ja palvelua. Visio Missio Olemme Suomen merkittävin ja arvostetuin asumispalveluyritys. Tarjoamme luotettavia asiakastarpeisiin perustuvia asumispalveluita valituille asiakasryhmille. Arvot Luotettavuus Asiakastyytyväisyys Tuloksellisuus Innovatiivisuus Teemme, minkä lupaamme. Toimintamme perustuu avoimuuteen, rehellisyyteen, oikeudenmukaisuuteen sekä ihmisten tasa-arvoiseen kohteluun. Palvelumme perustuu asiakkaiden tarpeisiin. Keskeiset tavoitteemme ovat arvon tuottaminen asiakkaillemme ja heidän odotustensa ylittäminen. Luomme asiakkaille mahdollisuuden hyvään asumiseen erilaisissa elämäntilanteissa. Tuotamme palvelut tehokkaasti, tarkoituksenmukaisilla toimintatavoilla ja kannattavasti ottaen huomioon omistajien ja muiden sidosryhmien odotukset ja tarpeet. Uudistamme ja ylläpidämme kiinteistöjä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti ja varmistamme niiden arvon kehittymisen myös pitkällä aikavälillä. Kyseenalaistamme alalla itsestään selvinä pidettyjä ja totuttuja toimintatapoja. Etsimme parempia ja tehokkaampia tapoja tuottaa palveluja. Menestyminen edellyttää jatkuvaa kehittymistä.

11 Vuosikertomus Toimintaympäristö Yhdysvaltojen talouden epävarmuus vuonna 2007 heijastui jonkin verran myös Eurooppaan ja Suomeen. Sekä teollisuuden, palveluiden että kuluttajien luottamus laski kesän jälkeen, mutta oli kuitenkin kohtuullisen hyvällä tasolla. Uusien asuntoluottojen korkojen nousu laantui. Taloustilanteen epävarmuus näkyi myös kiinteistö- ja rakennusalalla. Päätöksiä muun muassa asunnon ostosta harkittiin loppuvuodesta aiempaa tarkemmin. Uusien asuntojen aloitukset vähenivät kertomusvuonna valtakunnallisesti. Pääkaupunkiseudulla käynnistettyjen uusien asuntohankkeiden määrä sen sijaan kasvoi edellisvuodesta, mutta oli kysyntään nähden edelleen riittämätön. Rakennuskustannukset nousivat vuoden 2006 joulukuusta vuoden 2007 joulukuuhun 5,6 prosenttia. Kiinteistöjen ylläpitokustannukset nousivat 5,4 prosenttia vuoden viimeisellä neljänneksellä Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi %, 2000 = vuoden 2006 vastaavasta ajanjaksosta. Rakennus- ja kiinteistöalan yleinen kustannusnousu jatkui selvästi nopeampana kuin kuluttajahintojen muutokset. Asuntolainojen korkojen laskusuunta, hyvät työllisyysnäkymät ja talouskasvu sekä kuluttajien luottamus ja pääkaupunkiseudun kasvava väestön- ja työpaikkojen määrä ennustavat muuta maata vilkkaampaa asuntorakentamista. Maailmantalouden epävarmuustekijät sekä valtion ja erityisesti pääkaupunkiseudun kuntien toimet vaikuttavat asuntoaloituksiin. Vuoden 2008 alussa asuntohankkeita käynnistynee saman verran kuin vuotta aiemmin. Rakentamisen korkea hintataso kuitenkin rajoittanee rakentamista ja lykkää hankkeita. Vuokra-asuntomarkkinat Maahan- ja maassamuutto jatkuivat ennätysvilkkaina pitäen vuokra- asuntojen Rakennuskustannusindeksi =100 kysyntää korkealla. Toisaalta uusien vuokra- asuntojen tuotanto oli korkean kustannustason vuoksi erittäin vähäistä. Kun monet yksittäisten vuokra-asuntojen tarjoajat samaan aikaan realisoivat asuntoomaisuuttaan, vuokra-asuntojen tarjonta kokonaisuudessaan väheni. Tämä johti kysynnän ja tarjonnan epätasapainoon erityisesti kasvupaikkakunnilla. Uusia toimijoita tuli markkinoille sekä ulkomailta että kotimaasta. Uutta tarjontaa nekään eivät tuottaneet, vaan olemassa olevaa asuntokantaa allokoitiin uudestaan. Kauppakamarit ja elinkeinoelämä ilmaisivat huolensa kohtuuhintaisen asumisen puolesta ja totesivat asuntopulan leikkaavan talouskasvua. Uuteen hallitukseen nimettiin pitkästä aikaa asuntoministeri, joka käynnisti erityisesti pääkaupunkiseutua koskevan selvitystyön tuotannon pullonkaulojen poistamiseksi ja yhteisen tahtotilan löytämiseksi Uudisrakentaminen, asuinrakennukset volyymi-indeksi = * Lähde: Tilastokeskus Lähteet: Rakli ja Tilastokeskus * marraskuu 2007

12 TIKKURILANTIE, VANTAA

13 Digi-TV-infoihin, jotka järjestettiin VVO:n asukasilloissa eri puolilla Suomea, osallistui yhteensä noin 300 asukasta. Erityisesti senioritaloissa tilaisuudet olivat suosittuja ja huomattava osa osallistujista hankki infojen yhteydessä digiboksin. Hankintaan sisältyi sekä asennus että käyttöopastus.

14 12 VVO Investoinnit Investoinneilla huolehditaan siitä, että VVO:n vuokra-asuntokanta vastaa mahdollisimman hyvin asuntokysyntää nyt ja tulevaisuudessa. Investoinnit kohdistuvat kiinteistökannan laatutason ylläpitämiseen ja parantamiseen sekä asuntomäärän lisäämiseen. Investointitoiminnan vastuulla ovat vuokratalojen ostot ja myynnit sekä peruskorjausten ja uusinvestointien kannattavuuden arviointi. Investointistrategia VVO:n strategisena tavoitteena on kasvattaa asuntojen tarjontaa muuttovoittoja kasvupaikkakunnilla. Keinoina ovat uustuotannon lisääminen sekä asuinkiinteistöjen ostot. Ostot painottuvat korkotuettuun asuntokantaan. Muuttotappiopaikkakunnilla asunto-omaisuudesta luovutaan hallitusti ja kannattavasti. Luopumisella minimoidaan kysynnän vähenemiseen ja kiinteistöjen kuntoon liittyvät riskit. VVO:n vahvuuksina investointitoiminnassa ovat pitkä kokemus, vastuullisen kiinteistönomistajan ja rakennuttajan maine, vakaa taloudellinen asema sekä hyvä rakennuttamisen toimintamalli. Vuosi 2007 Edellisvuonna asetetut investointitavoitteet eivät täysin toteutuneet. Syynä tähän oli niin tonttien, rakennuskustannusten kuin valmiiden kiinteistöjen korkea hintataso. Yhtenä syynä kohonneeseen hintatasoon voidaan pitää kansainvälisten kilpailijoiden tulemista Suomen markkinoille. Vuonna 2007 valmistui kaksi vuokrataloa omaan omistukseen. Toinen taloista oli korkotuettu ja toinen vapaarahoitteinen senioritalo. Asuntoja taloissa on 50 (183). Talojen hankinta-arvo oli yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Kertomusvuonna ostettiin Kruunuasunnoilta 318 vuokra-asuntoa sekä Tapiolalta uusi 58-asuntoinen korkotuettu kerrostalo. Myytyjen asuntojen määrä oli 306 (397). Myydyt asunnot sijaitsivat Kemijärvellä, Kirkkonummella, Lahdessa, Oulussa, Vaasassa, Haminassa, Haukiputaalla, Kuusankoskella, Järvenpäässä, Laitilassa, Lohjalla, Oulaisissa ja Sipoossa. Velattomat kauppasummat olivat yhteensä 14,7 miljoonaa euroa. Kertomusvuonna aloitettiin 484 (50) omaan omistukseen tulevan asunnon tuotanto. Asuntoaloitukset olivat Tampereella, Vantaalla, Espoossa, Hel sin gis sä, Lah des sa, Kuopiossa sekä Hämeenlinnassa. VVO:n asuntomäärän muutokset Kpl Uustuotanto Ostettu Myyty VVO:n asuntokannan kehitys Kpl

15 Vuosikertomus VVO:n strategisena tavoitteena on kasvattaa asuntojen tarjontaa kasvupaikkakunnilla. Kohteiden yhteenlaskettu hankinta-arvo oli 67 miljoonaa euroa. VVO:n uuden toimitalon vuonna 2006 käynnistetyt rakennustyöt jatkuivat. Uusi toimitalo valmistuu syksyllä Uuteen toimitaloon sijoitetaan lähes kaikki pääkaupunkiseudulla olevat toiminnot. Tulevaisuuden näkymät VVO:n tavoitteena on edelleen nostaa vuokra-asuntotuotannon määrää. Kasvun ja kannattavuuden yhdistäminen suhteellisen korkealla hinta- ja korkotasolla sekä kohtuullisella vuokratasolla on kuitenkin erittäin haasteellista. Vuonna 2008 on tavoitteena aloittaa noin 600 omaan omistukseen tulevan vuokra-asunnon tuotanto. Realisointeja toteutettaneen noin kymmenessä kohteessa. Asuntoja pyritään hankkimaan vähintään sama määrä. Kiinteistöjen korjaustoiminnan investoinnit pysyvät kertomusvuoden tasolla ja tulevat olemaan noin 47 miljoonaa euroa. Kehityshankkeet kohdistuvat investointiprosessin sujuvuuden parantamiseen ja tehostamiseen. Myyntitoiminnan tuloshakuisuutta lisätään ja toimintamallia kehitetään. Hämeenlinna, Turuntie 38 VVO osti Kruunuasunnoilta yli 300 asuntoa KUVA: VVO VVO:n kiinteistöjen ikäjakauma ( ) Kpl Oma tuotanto Kruunuasunnot ja VVO tekivät kaupan, jolla VVO:n omistukseen siirtyi 318 vapaarahoitteista, perusparannettua vuokraasuntoa. Asuntojen sijaintipaikkakunnat ovat Helsinki, Hämeenlinna, Kuopio, Lappeenranta, Rovaniemi ja Turku. Kauppa vahvisti VVO:n asemaa kasvukeskusten vuokraasuntomarkkinoilla. Ostetut asunnot sijaitsevat paikkakunnilla, joissa VVO:lla on oma toimipiste, VVOkotikeskus. Kaikki asunnot säilytettiin vuokra-asuntokäytössä ja asukkaiden vuokrasopimukset siirtyivät sellaisinaan ostajalle. Kruunuasunnot Oy on asuntojen ja asumisen kehitysyhtiö, jonka emoyhtiö on valtion omistama Solidium Oy.

16 14 VVO Asuntorakennuttaminen Asuntorakennuttamisen liiketoimintaalue rakennuttaa VVO:n vuokra-asuntokohteet, omistusasuntoja myyntiin sekä palvelurakennuttamisena asuntoja ulkopuolisille tilaajille. Se hoitaa myös VVO:n kiinteistöjen laajat korjausrakentamishankkeet. Liiketoiminta-alueen yksi keskeinen tehtävä on tonttivarannon hankkiminen alueiden kehittämisen ja yksittäisten kaavatonttien kautta. VVO:n strategisena tavoitteena on nostaa vuokra-asuntojen uudistuotanto asuntoon vuosittain. Rakentaminen mahdollistetaan maanhankinnalla ja kaavakehityksellä. Yhteistyö kuntien kanssa on keskeistä tavoitteen saavuttamiseksi. Kaavoituksen ja rakennussuunnittelun lähtökohtana ovat valittujen asiakasryhmien erilaistuvat tarpeet. Omistusasuntotuotanto laajentaa VVO-konsernin asuntotarjontaa ja mahdollistaa monipuolisen alueiden kehittämisen. Vuosi 2007 Vuoden 2007 liikevaihto ilman konsernin sisäisiä eriä oli 93,6 miljoonaa euroa (74,3 M ). Liikevaihdon kasvu johtui asuntomyynnin kasvusta ja osittain vuonna 2006 tehdyn kirjanpitokäytännön muutoksen siirtymäkaudesta. Vertailukelpoinen kasvu oli 16 prosenttia. Vuonna 2007 aloitettiin (820) asunnon rakennuttaminen. Kasvu syntyi pääosin omaan omistukseen rakennutetuista vuokra-asunnoista. Omistusasuntoja aloitettiin hieman edellisvuotta enemmän, 512 (473). Kaksi kolmasosaa uusista asunnoista tulee pääkaupunkiseudulle, loput pääosin Tampereelle ja Jyväskylään. Kertomusvuonna valmistuneista 646 (882) asunnosta neljännes oli vuokraasuntoja. Omistusasuntoja myytiin 410, mikä oli 23 enemmän kuin edellisenä vuonna. Myyntitavoite oli asetettu noin 500 asuntoon. Tavoite jäi saavuttamatta rivi- ja pientalojen myynnin hitauden vuoksi. Kaupankäynti piristyi kuitenkin loppuvuodesta. Myymättömien valmiiden asuntojen määrä oli 83 (37). Kertomusvuonna jatkettiin sertifioidun ISO9001-toimintajärjestelmän sisäänajoa, ja toimintaa vakiinnutettiin sen mukaiseksi. Tietojärjestelmiä kehitettiin ja otettiin käyttöön muun muassa omistusasuntomyynnin asiakas- ja kohdetietojärjestelmä, joka palvelee asuntomyyjiä ajantasaisesti ja mobiilisti. VVO-konsernin valmistunut tuotanto Kpl Omaan omistukseen Omistusasunnot Palvelurakennuttaminen VVO:n tonttivarannon aluellinen jakautuminen % Ennuste 2008 Pääkaupunkiseutu ja kehyskunnat 82 % Muut kunnat 18 %

17 Vuosikertomus VVO menestyi kaupunkien järjestämissä laatuun perustuvissa tontinluovutuskilpailuissa Espoossa, Jyväskylässä, Hämeenlinnassa ja Tampereella. Kohteisiin rakennutetaan yhteensä noin 400 asuntoa. Aluerakennuttaminen ja suunnittelukilpailut Kertomusvuonna Espoon Suurpellon kaava vahvistettiin, ja rakennussuunnittelu käynnistyi. Vantaan Kilterinmäen alueella rakennustyöt etenivät suunnitellusti. Tampereen Vuoreksen, Espoon Näkinmetsän ja Vantaan Leinelän, Aerolan sekä Malminiityn kaavoitusyhteistyö kuntien kanssa jatkui suunnitelmien mukaan. Uutta rakennusoikeutta hankittiin pääkaupunkiseudulta yhteensä noin kem2. Kohteiden rakennussuunnittelu käynnistettiin, ja työt käynnistynevät loppuvuodesta Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailuista voitettiin Jyväskylässä Cygnaeuksen kortteli, Hämeenlinnassa Poltinaho, Espoossa Uusimäki ja Tampereella Vuoreksen keskusta-alue, eli yhteensä kaiken kaikkiaan noin 400 asunnon hankkeet. Tulevaisuuden näkymät Vuokra-asuntojen tuotantoa lisätään ja niiden tuottamiseen kehitetään kustannustehokkaita rakentamisratkaisuja. Asuntoaloitusten kokonaismäärä tulee olemaan noin asuntoa. Omistusasuntojen kysyntä jatkuu pääkaupunkiseudulla tasaisena, ja aloitukset pysyvät vuoden 2007 tasolla. Omistusasuntotuotantoa aloitetaan pääkaupunkiseudun lisäksi Jyväskylässä ja Tampereella. Kaavoitettua tonttivarantoa on vuoden 2008 alkaessa kem2. Lisäksi VVO:lla on maanhankintaoptioita noin kem2 ja yhteistyösopimuksia kem2:n rakennusoikeutta vastaavien alueiden kehittämiseksi. Rakennusoikeudesta yli 80 prosenttia on pääkaupunkiseudulla. VVO voitti tontinluovutuskilpailun Jyväskylän keskustassa VVO:n kilpailuehdotus Nuovo voitti Cygnaeuspuiston tontinluovutuskilpailun Jyväskylässä. Ehdotuksen rakennusten ja korttelin ilme tukevat Jyväskylää Alvar Aallon kaupunkina ja täydentävät ympäristöä ja ruutukaavaaluetta. Modernit talot on suunniteltu porrastettuina ratkaisuina, joissa osa rakennuksista on neljä- ja osa seitsemänkerroksisia. VVO:n voittaneen ehdotuksen suunnitteli Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy ja valaistussuunnittelusta vastasi Vesa Honkonen Architects Ky. Jyväskylän kaupunki varaa tontin voittajalle, ja ehdotuksen pohjalta tontille laaditaan asemakaava. Valmis tontti myydään kaavan vahvistuttua voittajalle. Rakennutettavien asuntojen määrä tulee olemaan noin 170. Jyväskylän kaupungin julistama avoin laatuun perustuva tontinluovutuskilpailu purettavan Cygnaeuksen lukion tontista käytiin KUVA: ARKKITEHTITOIMISTO LAHDELMA & MAHLAMÄKI

18 16 VVO Asuntovuokraus VVO on Suomen suurin vuokra-asuntoja tarjoava yritys. Se omistaa asuntoa 51 paikkakunnalla. Lähes puolet asunnoista sijaitsee Helsingin seudulla. Suurimmat toimintapaikkakunnat ovat Vantaa, Helsinki ja Tampere. VVO:n omistamien kiinteistöjen tasearvo oli 1,5 miljardia euroa. Asuntojen lukumäärällä mitattuna yhtiön osuus Suomen vuokra-asuntomarkkinasta oli 4,5 prosenttia. Strategia ja keskeiset menestystekijät VVO:n perusstrategia on asiakkuuslähtöisyys. Yhtiö haluaa olla asiakkaidensa mielestä alan paras toimija. Asuntojen vuokraus ja isännöinti hoidetaan pääosin omalla henkilökunnalla. VVO:n perustehtävästä aidosti kiinnostunut omistajakunta, asiakasrajapinnassa toimiva oma henkilökunta sekä perinteinen asukasyhteis työ antavat hyvät mahdollisuudet asiakaspalvelun kehittämiseen. Yhtiö panostaa pitkäjänteiseen ja asiakastarpeisiin perustuvaan korjaustoimintaan. Kiinteistöjen elinkaaritalouden hallinta ja vuokrien valtakunnallinen tasaus varmistavat ennustettavan ja tasaisen vuokrakehityksen. Suurena tilaajana VVO on saanut keskeiset alihankkijansa kumppaneikseen, jotka myös sitoutuvat asiakkaita hyödyttävään kehitystyöhön. Vuosi 2007 Maassamuutto jatkui ennätysvilkkaana, ja kasvupaikkakunnilla vuokra-asuntojen kysyntä oli hyvä koko vuoden. VVO:n tunnusluvut olivat erinomaiset. Asuntojen käyttöaste oli 98,84 prosenttia (98,38) ja vaihtuvuus 23,93 prosenttia (24,88). Vuokria korotettiin maaliskuussa keskimäärin 2,7 prosenttia. Keskivuokrat tuoteryhmittäin olivat 7,61 10,73 /m2/kk. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten noususta ja maltillisesta vuokrankorotuksesta huolimatta asuntovuokraukselle asetetut tulostavoitteet ylitettiin. Hyvä käyttöaste johti väheneviin tyhjäkäyttömenetyksiin. Vaihtuvuuden aleneminen säästi kustannuksia etenkin huoneistokorjauksissa, ja energianhallintaa tehostamalla pystyttiin kasvaneita energiakustannuksia kompensoimaan pienemmällä kulutuksella. Kertomusvuonna VVO-sähkö Oy:n hallitus päätti lopettaa vuokra-asumisen palveluihin kuuluneen sähkön yhteishankinnan. VVO-sähkön liiketoiminta lopetetaan vuoden 2008 aikana. Päätöksen syinä olivat sähkömarkkinoiden vaikea hallittavuus, kasvanut riski ja suuret investointitarpeet. Vuoden lopussa tehtiin sopimus Helsingin Energian kanssa hinnoittelultaan kilpailukykyisen sähkön tarjoamisesta VVO:n asukkaille. Asunnot rahoitusmuodoittain % Keskimääräinen nettovuokratuotto % 10,0 8,0 6,0 4,0 Vapaarahoitteinen 20,7 % Korkotuki 19,5 % Arava 59,8 % 2,

19 Vuosikertomus Asiakkuuslähtöisyys ohjaa asuntojen ja palvelujen kehittämistä. VVO haluaa olla asiakkaidensa mielestä alan paras toimija. Keskeisiä kehityshankkeita vuonna 2007 olivat VVO:n uuden toimintajärjestelmän kehittäminen, senioriprojekti sekä asukkaiden sähköisten palvelujen uudistaminen. Uudistuksen piiriin kuuluivat muun muassa asuntojen karttahaku internetissä sekä monikanavainen kontaktien hallinta. VVO on mukana myös kolmevuotisessa 24Living-tutkimus- ja kehityskonsortiossa, jonka tavoitteena on löytää entistä asiakasmyönteisempi lähestymistapa peruskorjausikää lähestyville kiinteistöille. Kanta-asiakasohjelmaa kehitettiin edelleen. Tulevaisuuden näkymät Vuokra-asuntojen kysyntä jatkuu hyvänä ja vuokrakassavirta vakaana. Suurimmilla kasvupaikkakunnilla on pulaa kohtuuhintaisista vuokra-asunnoista. Tonttien hinnat ja korkeat rakennuskustannukset vaikeuttavat edelleen kysyntää vastaavan asuntotarjonnan lisäämistä. Kansainvälisten toimijoiden ja asuntokiinteistörahastojen tulo markkinoille jatkuu, mutta VVO:n asema säilyy vahvana. Asiakastarpeista lähtevän asiakaspalvelun rooli korostuu edelleen, kun asiakkaiden vaatimustaso kasvaa ja asumisen tarpeet eriytyvät. Asuntojen kysyntä ikäihmisten kuluttajaryhmässä kasvaa. Kysynnän kasvuun vastataan muuttamalla nykyisiä asuntoja esteettömiksi ja rakennuttamalla senioritaloja. Inflaatio on kiihtymässä, ja kiinteistöjen ylläpitokustannukset kasvanevat inflaatiota nopeammin. VVO:n vuokrankorotus vuodelle 2008 on kuitenkin keskimäärin vain 3,8 prosenttia. Operatiivista toimintaa tehostetaan edelleen. Avainasukasohjelma hyvässä vauhdissa VVO:n kanta-asiakasohjel- kun ensimmäisenä avainasukas- man kulta- ja hopeatason etuna palautettiin vuokravakuus avain asukkailla oli lauantaina kolme vuotta asuneille asuk mahdollisuus vie- kaille. Vuoden 2007 alusta otet- railla VVO:n kutsumana eläintar- tiin käyttöön kolmitasoiset avai- hassa Korkeasaaressa, Ähtä- nasukaskortit: avainasukas-, rissä tai Ranualla. Eläintar- hopea- ja kultatasot. Tasot mää- hapäivään osallistui yli räytyvät yhtäjaksoisen asiak- avainasukasta. Tapahtuma- kuusajan perusteella. Vuoden päivä oli ensimmäinen avain asukastyytyväisyystutki- asukasohjelmassa järjestetty. muksen mukaan lähes 75 pro- Avainasukasohjelmassa senttia asukkaista on tutustunut vuokra-asiakkaita palkitaan sekä ohjelman sisältöön ja 65 pro- yhtäjaksoisesta asiakkuusajasta senttia on ohjelman etuihin tyy- että asumisajasta samassa huo- tyväinen. Ohjelmaa kehitetään KUVA: JOUNI VIITALA VALOKUVAAJA neistossa. VVO:n kanta-asiakasohjelma, Avainasukasohjelma, käynnistyi osin jo keväällä 2006, edelleen saadun palautteen ja ensimmäisen toimintavuoden kokemusten perusteella.

20 18 VVO JOUSIKATU, KERAVA

21 Vuosikertomus VVO:n taloissa on aktiivista asukastoimintaa. Tärkeää toiminnassa on oman asuinympäristön viihtyvyyden parantaminen yhteisvoimin talon asukkaiden kesken. Talotoimikunta järjestää erilaista toimintaa, kuten asukastapahtumia ja -kokouksia, talkoita, pihajuhlia ja kerhoja.

22 20 VVO Yhteiskuntavastuun periaatteet VVO esittää yhteiskuntavastuun katsauksen nyt toista kertaa osana vuosikertomusta. Katsaus kuvaa VVO:n liiketoimintaa yhteiskuntavastuuseen liittyvin osin. Raportoinnissa noudatetaan KILA:n ja GRI:n laskentaohjeita. Lähtökohtana on, että VVO:n toimintaperiaatteet ovat kestäviä ja sen toiminta läpinäkyvää. Yhteiskuntavastuullisuus on osa yhtiön normaalia pitkäjänteistä toimintaa: liiketoiminnalla toteutetaan yhteiskunnallista peruspalvelua, mikä antaa luontevan lähtökohdan hyvälle yrityskansalaisuudelle. Yhteiskuntavastuuohjelmaa johtaa VVO:n johtoryhmä, joka on myös hyväksynyt yhtiön yhteiskuntavastuun periaatteet. Vuoden 2007 suurimmat muutokset edelliseen katsauskauteen verrattuna ovat hyvän hallintotavan periaatteiden laatiminen ja eri osa-alueiden mittaamisen kehittäminen. Yhteiskuntavastuuinformaation keruujärjestelmää kehitetään edelleen osana rakenteilla olevaa toiminnanohjausjärjestelmää. Taloudellinen vastuu VVO:n yhteiskuntavastuun toteuttaminen perustuu vakavaraiseen talouteen ja hyvään tuloskehitykseen. Yhtiön omistajat ovat sijoittajina pitkäaikaisia ja hyväksyvät vuokra-asumisen kehittämiseen sijoitetuille varoilleen kohtuullisen osinkotuoton. Kestävään kiinteistöomistukseen kuuluu korjausvarojen rahastoiminen, jolla varmistetaan kiinteistöjen arvon säilyminen ja paraneminen. Ympäristövastuu VVO huolehtii toimintansa ekologisesta kestävyydestä. Toiminnan keskeisimmät ympäristövaikutukset syntyvät rakennusten käytöstä. Kiinteistökannan ekotehokkuutta parannetaan jatkuvasti kehittämällä rakennuttamisen elinkaariohjausta ja tehostamalla ylläpidon toimintatapoja. Lisäksi yhtiö kehittää ympäristötietoista asumiskulttuuria yhteistyössä kumppanien, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Liikevaihto ,7 M Liiketulos... 92,0 M Tulos ennen tp siirtoja ja veroja... 43,2 M Taseen loppusumma... 2,1 M Vuokra-asuntojen lukumäärä kpl Markkinaosuus vuokra-asunnoista...4,5 % Lämmön kokonaiskulutus GWh (kaukolämpöä 97,5 %) Veden kokonaiskulutus... 3,7 miljoonaa m 3 Sähkön kokonaiskulutus GWh (Norppa-sähköä 100 %) Hiilidioksidipäästöjen määrä tco 2 *) Ympäristöluokiteltujen kiinteistöjen osuus % *) laskettu TKK Dipolin, WWF Suomen ja Motiva Oy:n kehittämällä Ilmastolaskurilla

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen

Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen Tilinpäätösinfo 2012 Jani Nieminen 1 Sisältö VVO yrityksenä Toimintaympäristö ja vuokraasuntomarkkina VVO katsauskaudella 2012 2 VVO yrityksenä 3 VVO yrityksenä VVO on maanlaajuinen, vuonna 1969 perustettu

Lisätiedot

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan.

Suomen johtava asuntovuokrausyritys. VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. TILINPÄÄTÖS 2013 Suomen johtava asuntovuokrausyritys VVO isännöi ja vuokraa omistamansa asunnot omalla henkilökunnallaan. Tilinpäätös 27.2.2014 Meitä on VVO:laista (keskimäärin v. 2013) Toimintaympäristö

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 27.2.2015 Suomen suurin markkinaehtoinen vuokranantaja Historiansa suurin liikevaihto. Investoinnit kasvussa. Liikevaihto 1.1. 31.12.2014 miljoonaa euroa (346,6) Tulos 1.1. 31.12.2014

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen

Osavuosikatsaus Q2/2013. Toimitusjohtaja Jani Nieminen Osavuosikatsaus Q2/2013 Toimitusjohtaja Jani Nieminen Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta perustuu asuntojen

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.6.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys OSTOT KASVATTIVAT VUOKRA-ASUNTO- INVESTOINTEJA. Liikevaihto 1.1. 30.6.2014 miljoonaa euroa +9,9% (Q2 2013)

Lisätiedot

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI

VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI VVO-YHTYMÄ OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 31.3.2014 Suomen johtava asuntovuokrausyritys ASUNTOTUOTANTOA KASVUKESKUKSIIN JA SUJUVAA VUOKRAUSPALVELUA. Liikevaihto 1.1. 31.3.2014 miljoonaa euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1.1. 30.9.2014 29.10.2014 1 Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuokra-asuntomäärä kasvoi ja Lumo laajensi asumisen palveluita Liikevaihto 1.1. 30.9.2014 miljoonaa euroa +7,5%

Lisätiedot

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja

VVO-yhtymä Oyj. Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja VVO-yhtymä Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 Jani Nieminen toimitusjohtaja Suomen johtava asuntovuokrausyritys Vuonna 1969 perustettu VVO on Suomen johtava asuntovuokraukseen erikoistunut yritys. Liiketoiminta

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 15.2.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > sijoittajia kiinnostava yhtiö, joka antaa omistajilleen kilpailukykyisen tuoton ottaen huomioon

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-3/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-3/2011 29.4.2011

Lisätiedot

Meillä VVO:ssa on tehtävä. Haluamme tarjota suomalaisille turvallisia ja kohtuuhintaisia koteja ilman omistamiseen liittyviä huolia.

Meillä VVO:ssa on tehtävä. Haluamme tarjota suomalaisille turvallisia ja kohtuuhintaisia koteja ilman omistamiseen liittyviä huolia. Meillä VVO:ssa on tehtävä. Haluamme tarjota suomalaisille turvallisia ja kohtuuhintaisia koteja ilman omistamiseen liittyviä huolia. Suomen suurimpana yksityisenä vuokra-asuntojen omistajana tavoitteemme

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011. Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-6/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-6/2011 5.8.2011

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2012 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/212 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa pienten vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, etenkin pääkaupunkiseudulla kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen,

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila. 30.1.2013 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2013 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2012 5. Toimintaympäristö 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 35 kaupunkia 750 kohdetta

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2006 Erkka Valkila 1 SATO > asiakkailleen parhaiden asumisratkaisujen tarjoaja > toimiala: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > toiminta-alueet: pääkaupunkiseutu,

Lisätiedot

Turvallista ja parempaa vuokra-asumista

Turvallista ja parempaa vuokra-asumista Turvallista ja parempaa vuokra-asumista VVO on Suomen suurin yksityinen vuokra-asuntojen tarjoaja. Omistamme ja vuokraamme asuntoja 45 paikkakunnalla, ja tiloissamme asuu noin 80 000 asukasta. 3 VVO LYHYESTI

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2012 1 SATO OYJ Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 kasvukeskuksissa vuokra-asuntojen kysyntä jatkunut hyvänä kaupungistuminen, perhekoon pienentyminen, väestön ikääntyminen ja työperäinen maahanmuutto tukevat

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-6/2015 27.8.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 27.8.2015 2 Maanlaajuinen toiminta hyvillä sijainneilla Asuntojen jakauma Pääkaupunkiseutu 16 800 Muu Etelä-Suomi 8 500 Länsi-Suomi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1 3/2015 19.5.2015 1 Sisältö VVO-konsernin strategia ja liiketoiminta Siirtyminen IFRS-standardeihin Osavuosikatsaus 1 3/2015 19.5.2015 2 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 19.5.2015

Lisätiedot

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA

SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA 1 (5) SATON ASUNTOJEN VUOKRAUSTILANNE PARANTUNUT JA OMISTUSASUNTOJEN KYSYNTÄ EDELLEEN KORKEA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2006 SATO-konsernin liikevaihto oli 214,0 miljoonaa euroa (213,4 M, 1.1.- 30.9.2005).

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/213 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015

OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 OSAVUOSIKATSAUS KATSAUSKAUSI 1-9/2015 29.10.2015 1 VVO-yhtymä Oyj:n strategia 29.10.2015 2 Strategiset avainluvut 2018 Avainluku Tavoite Asuntovarallisuus 5,0 miljardia 45 000 asuntoa Vapaan segmentin

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2013 Erkka Valkila Toimintaympäristö 2 pienien vuokra-asuntojen kysyntä ylittää tarjonnan, varsinkin pääkaupunkiseudulla uusien vuokra-asuntojen rakentaminen ollut pitkään

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2013 Erkka Valkila Sisältö 2 Osavuosikatsausinfo 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2013 1. SATO lyhyesti 3 SATO 4 6 kasvukeskusta

Lisätiedot

/2006 Tauno Tuomivaara

/2006 Tauno Tuomivaara FHI:n aamiainen 10/8/2006 /2006 Tauno Tuomivaara Kommentit Susanne Jacobsonin puheenvuoroon: Elämäntapapohjaista senioriasumista VVO:n asumispalveluiden strateginen toimintamalli 1 VVO:N AVAINTIETOJA 2005

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2015 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 31.1.2012 Erkka Valkila Tilinpäätösinfo 31.1.2012 1 Sisältö 1. Asuntomarkkinat 2. Strategia 3. SATOn vuosi 2011 4. Näkymät vuodelle 2012 Tilinpäätösinfo 31.1.2012 2 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 29.1.2015 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2014 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/

SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila. Osavuosikatsaus 1-9/ SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2011 Erkka Valkila Osavuosikatsaus 1-9/2011 25.10.2011 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATO 1-9/2011 4. Näkymät vuodelle 2011 Osavuosikatsaus 1-9/2011

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo

SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila. 30.1.2014 Tilinpäätösinfo 1 SATO OYJ Tilinpäätösinfo 30.1.2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Asuntomarkkinat 3. Strategia 4. SATOn vuosi 2013 5. Toimintaympäristö Liitteet 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Asuntomarkkinat

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö monipuoliset

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

Asuntoalan moniosaaja

Asuntoalan moniosaaja Vuosikertomus 2006 Asuntoalan moniosaaja VVO on monipuolinen asumispalveluita tarjoava konserni, joka rakennuttaa, vuokraa sekä myy asuntoja. VVO omistaa lähes 38 000 vuokra-asuntoa noin 60 paikkakunnalla.

Lisätiedot

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008

SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 SATOn OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2008 Asuntosijoitusyhtiö SATOn vuokra-asuntojen kysyntä kasvanut YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2008 (1.1. 30.9.2007) Konsernin liikevaihto oli 183,4 (191,7) milj. ja liikevoitto

Lisätiedot

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila

SATO Oyj. OSAVUOSIKATSAUS Erkka Valkila SATO Oyj OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2007 Erkka Valkila 1 Strategia > toimialat: asuntosijoitus ja asuntorakennuttaminen > kannattava kasvu > asiakaslähtöinen toiminta > alueellinen keskittyminen > asuntosijoitustoiminta

Lisätiedot

TALOUDELLINEN ASEMA JA RAHOITUS

TALOUDELLINEN ASEMA JA RAHOITUS SATO Oyj:n OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.9.2009 Asuntosijoitusyhtiö SATOlla hyvät kasvunäkymät YHTEENVETO AJALTA 1.1.- 30.9.2009 (1.1. 30.9.2008) Konsernin liikevaihto oli 176,0 (232,9) milj. ja liikevoitto

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-3/2014 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-3/2014 1 3 SATO lyhyesti SATO lyhyesti 4 2 5 Toimintaympäristö Toimintaympäristö

Lisätiedot

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS

SATO OYJ 1 (6) Tiedote 11.8.2006 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS 1 (6) SATO OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2006 SATOLLA HYVÄ TULOS SATO-konsernin liikevaihto oli 134,0 miljoonaa euroa (149,1 M, 2005). Katsauskauden tulos ennen satunnaisia eriä ja veroja oli 21,7 (22,6)

Lisätiedot

Kokemuksia ilmanvaihtojärjestelmien uusimisesta

Kokemuksia ilmanvaihtojärjestelmien uusimisesta Kokemuksia ilmanvaihtojärjestelmien uusimisesta 21.4.2009 Marita Laakso 21.4.2009 1 VVO:n suurimmat omistajat ja hallitus Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 17,53 % Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-9/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-9/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 75 vuoden kokemus asumisratkaisujen tarjoajana

Lisätiedot

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015

SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/2015 1 SATO OYJ Osavuosikatsaus 1-6/20 Erkka Valkila Sisältö 2 1. SATO lyhyesti 2. Toimintaympäristö 3. Strategia 4. Osavuosikatsaus 1-6/20 3 SATO lyhyesti SATO 4 johtava asuntosijoitusyhtiö arvonluonti keskittymällä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2014 [tilintarkastamaton] Uusia aluevaltauksia Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 18.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.7m (EUR 3.9m Q1/20). Ensimmäisen

Lisätiedot

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015

Tavoitteena kannattava kasvu. Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Tavoitteena kannattava kasvu Yhtiökokous Repe Harmanen, toimitusjohtaja 16.3.2015 Asiakaslupauksemme Takaamme jatkuvuuden ja teemme tulevaisuuden ajallaan ja rahallaan. 1. Toimintamme Merkittävin osa liiketoiminnastamme

Lisätiedot

Yhteiskunnallinen yritys tunnukset 02/2012

Yhteiskunnallinen yritys tunnukset 02/2012 Yhteiskunnallinen yritys tunnukset 02/2012 Suomalaisen Työn Liitto ry myönsi 11:lle yritykselle oikeuden käyttää yhteiskunnallinen yritys -nimikettä. Suomen Setlementtiliiton omistamat yritykset olivat

Lisätiedot

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016

OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 Isabella ja Pia, elämäntapaprinsessat 99 m 2 3h, k, kph, p ja sauna Kalasatama SATO Oyj/Saku Sipola OSAVUOSI- KATSAUS 1-3/2016 21.4.2016 OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2016 1 SISÄLLYS SATO lyhyesti Toimintaympäristö

Lisätiedot

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc

Yhtiökokous. Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012. QPR Software Plc QPR Software Oyj Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja 22.3.2012 Vuosi 2011 Yhtiö käynnisti Kokonaisarkkitehtuuripalvelut-liiketoiminnan vuoden alussa. Yhtiö lanseerasi uuden tuotteen, QPR ProcessAnalyzerin

Lisätiedot

Atria Oyj Tilinpäätös 2012

Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Atria Oyj Tilinpäätös 2012 Toimitusjohtaja Juha Gröhn 21.2.2013 21.2.2013 1 Atria-konserni Katsaus 2012 Milj. Q4 2012 Q4 2011 Q1-Q4 2012 Q1-Q4 2011 Liikevaihto 360,6 338,7 1 343,6 1 301,9 Liikevoitto 7,8

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla

TIEDOTE Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2011 Operatiivinen tulos parani Laajennutaan mobiilimaksamiseen Uphill Oy:n osake-enemmistön ostolla Konserni Aina

Lisätiedot

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 1.2.2011 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 1.2.2011 1

SATO Oyj. TILINPÄÄTÖSINFO 1.2.2011 Erkka Valkila. Tilinpäätösinfo 1.2.2011 1 SATO Oyj TILINPÄÄTÖSINFO 1.2.211 Erkka Valkila Tilinpäätösinfo 1.2.211 1 Sisältö 1. Toimintaympäristö 2. Strategia 3. SATOn vuosi 21 4. Näkymät vuodelle 211 Tilinpäätösinfo 1.2.211 2 Toimintaympäristö

Lisätiedot

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5)

P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) P-K:N KIRJAPAINO -KONSERNI PÖRSSITIEDOTE 12.3.04 klo 15.30 1(5) TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA 1.1.-31.12.2003 Konsernin liikevaihto oli 56,1 milj., jossa kasvua edelliseen vuoteen 7,1 milj. (14,4 %).

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS

6/ OSAVUOSIKATSAUS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 6/2004 12.08.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.8.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2004 Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi. KATSAUSKAUSI LYHYESTI

Lisätiedot

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj

Heikki Vauhkonen 10.2.2011. Tulikivi Oyj Heikki Vauhkonen 10.2.2011 Tulikivi Oyj Osavuosikatsaus 01-012/2010 Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 16,6 me (15,6 me 10-12/2009), liikevoitto 0,8 (0,3) me ja tulos ennen

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä

Senaatti-kiinteistöt. Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Senaatti-kiinteistöt Yhteiskuntavastuullinen toimija ja toimialansa suunnannäyttäjä Teemme tilaa onnistumiselle Senaatti-kiinteistöt on yksi merkittävimmistä kiinteistöalan toimijoista ja valtionhallinnon

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2014 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2014 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla.

TIEDOTE 15.8.2011. Medialiiketoiminnan liikevaihdon ja kannattavuuden ennakoidaan pysyvän edellisvuoden tasolla. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011 Tulos parani Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-kesäkuussa 41,4 milj. euroa (vuonna 2010 vastaavalla

Lisätiedot

SATO investoi voimakkaasti ja teki hyvän tuloksen 1-6/2007

SATO investoi voimakkaasti ja teki hyvän tuloksen 1-6/2007 10.8.2007 1 (5) OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 30.6.2007 SATO investoi voimakkaasti ja teki hyvän tuloksen 1-6/2007 YHTEENVETO AJALTA 1-6/2007 - konsernin liikevaihto oli 140,5 (1.1. 30.6.2006: 152,8) milj. - tulos

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 3/2015

Asuntotuotantokysely 3/2015 Asuntotuotantokysely 3/2015 Sami Pakarinen Lokakuu 2015 1 (2) Lokakuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011

Investor Relations. Keskeiset asiat 2011 Tilinpäätös 2011 Keskeiset asiat 2011 Orgaanisen kasvun tavoite ylittyi. Liiketoiminnan kassavirta parani merkittävästi. Suunnittelukapasiteetin käyttöaste oli hyvällä tasolla. Palveluratkaisujen myynti

Lisätiedot

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille ISSN 12371288 Lisätiedot: Virpi Tiitinen Puh. +358 40 517 3400 Selvityksiä 1/2009 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2008 eräissä kaupungeissa - Kysely yleishyödyllisille yhteisöille 4.3.2009 Vuokra-asuntotilanne

Lisätiedot

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN

WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN WULFF-YHTIÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS 12.8.2009, KLO 11.15 KORJAUS WULFF-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUKSEN 1.1. - 30.6.2009 TIETOIHIN Pörssille 11.8.2009 annetussa tiedotteessa oli toisen neljänneksen osakekohtainen

Lisätiedot

Asuntotuotantokysely 2/2015

Asuntotuotantokysely 2/2015 Asuntotuotantokysely 2/2015 Sami Pakarinen Kesäkuu 2015 1 (2) Kesäkuun 2015 asuntotuotantokyselyn tulokset RT:n asuntotuotantokysely lähetettiin Talonrakennusteollisuuden jäsenille. Kysely tehdään kolmesti

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia

Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä. Rakennuttajan kokemuksia Julkisen ja yksityisen yhteistyö maankäytössä Rakennuttajan kokemuksia ASUNTOSÄÄTIÖ - Perustettiin vuonna 1951 rakennuttamaan Tapiola Perustajajärjestöt Väestöliitto Mannerheimin Lastensuojeluliitto SAK

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Yhtiökokous 19.4.2011

Yhtiökokous 19.4.2011 Yhtiökokous 19.4.2011 Toimitusjohtajan katsaus Visio Marimekko on maailman arvostetuin kuviosuunnittelija ja yksi kiehtovimmista designbrändeistä. Strategian kulmakivet 1-12/2010 8.2.2011 Marimekon kangaspainon

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1 / 2013 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2013 / YTEK OY YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %.

TIEDOTE Medialiiketoiminnan liikevaihto oli 4,4 (4,3) milj. euroa ja sen osuus konsernin liikevaihdosta oli 22,1 %. 1 (5) Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 19,8 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla

Lisätiedot

Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous

Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous 22.3.2017 1 Orava Asuntorahasto Oyj Yhtiökokous 22.3.2017 22.3.2017 2 Orava Asuntorahasto Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus 22.3.2017 3 Sisältö Strategian taustaa Sijoitusstrategian päivitykset Keskeiset

Lisätiedot

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola

TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola TURVATIIMI Oyj YHTIÖKOKOUS 27.3.2009 Toimitusjohtajan katsaus Tj Eero Kukkola Turvatiimi lyhyesti Liikevaihto 27,6 meuroa, henkilöstöä 750, toimintaa yli 20 paikkakunnalla Atine Group Oy:n tytäryhtiö (n

Lisätiedot

Valtion riski vs. asukkaan koti

Valtion riski vs. asukkaan koti Valtion riski vs. asukkaan koti Kommenttipuheenvuoro Valtakunnalliset Vuokralaispäivät 22.9.2017 Aija Tasa Johtaja, Asunnot toimiala RAKLI Tilaa elämälle RAKLI kokoaa yhteen kiinteistöalan ja rakennuttamisen

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 1 SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Virpi Tiitinen 1/2005 Olavi Lehtinen Pekka Pelvas 5.1.2005 Vuokra-asuntotilanne marraskuussa 2004 eräissä kaupungeissa Kysely yleishyödyllisille yhteisöille

Lisätiedot

Vuokra-asuntojen asuntojen omistamisen ja tuottamisen ongelmat metropolialueella

Vuokra-asuntojen asuntojen omistamisen ja tuottamisen ongelmat metropolialueella Vuokra-asuntojen asuntojen omistamisen ja tuottamisen ongelmat metropolialueella Metropolitiikka ja seudun kilpailu- kyky -seminaari 16.10.2007 Dipoli, Espoo Liiketoimintajohtaja Eero Saastamoinen Investoinnit

Lisätiedot

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Tilikausi Yhtiökokous, Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Tilikausi 2014 Yhtiökokous, 12.3.2015 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Kehitys 2014 Talouskasvu oli useimmilla markkinoilla heikkoa. Toisaalta talouden matalasuhdanne käynnisti useissa organisaatioissa

Lisätiedot

Kruunuasunnot Oy Yritysvastuuraportti 2014

Kruunuasunnot Oy Yritysvastuuraportti 2014 Oy Yritysvastuuraportti 2014 Yhtiö on perustettu 1999 osana valtion kiinteistöstrategian uudistusta Hallitus Puheenjohtaja: toimitusjohtaja Timo Kankuri Jäsenet: hallintoneuvos Ilpo Nuutinen, prikaatikenraali

Lisätiedot

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015

YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015 1 YLIVIESKAN KONSERNIYHTEISÖJEN SEURANTARAPORTTI 1.1.-30.6.2015 TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2015 / YTEK YTEK Oy:n toiminnan painopistealueet on määritelty hyväksytyssä strategiassa ja strategiamatriisissa.

Lisätiedot

VVO käytti korjaustoimintaan yli 70 miljoonaa euroa ja oli imagoltaan paras vuokranantaja

VVO käytti korjaustoimintaan yli 70 miljoonaa euroa ja oli imagoltaan paras vuokranantaja VVO-yhtymä Oyj Mannerheimintie 168a PL 40, 00301 Helsinki Puhelin 020 508 3300, faksi 020 508 3290 26.2.2013 1 (7) VVO-YHTYMÄ OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2012 VVO käytti korjaustoimintaan yli 70

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg

Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010. Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi Oyj:n yhtiökokous 23.3.2010 Toimitusjohtajan katsaus Merja Sohlberg Turvatiimi lyhyesti Turvatiimi Oyj on johtava kotimainen turvallisuusalan ammattilainen. Yhtiö tarjoaa turvallisuusalan palvelutuotteita

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2013 [tilintarkastamaton] Kohti kansainvälistymistä Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 13.7% edellisvuodesta ja olivat EUR 4.3m (EUR 3.8m Q3/2012). Vuoden

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja

KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja KONEEN TALOUDELLINEN KATSAUS 2005 27. tammikuuta 2006 Matti Alahuhta, toimitusjohtaja Strategia KONE tuo asiakkailleen kilpailuetua innovatiivisilla palveluillaan ja ratkaisuillaan. Samalla KONEen tuotteet

Lisätiedot

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017

Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 Ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelman toteutussuunnitelma vuosille 2016 2017 A. Ennakointi ja varautuminen 1. Otetaan ikääntyneiden asumisen parantaminen huomioon valtion asuntopolitiikan toteutuksessa

Lisätiedot

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012

TIEDOTE (5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 1(5) AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2012 Konserni Aina Group -konsernin liikevaihto oli tammi-syyskuussa 58,9 milj. euroa (vuonna 2011 vastaavalla jaksolla 61,3 milj. euroa). Liiketulos oli

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja

Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja Osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2005 Erkki Norvio, toimitusjohtaja 18.5.2005 Ramirent - konserni lyhyesti Ramirent on johtava rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraukseen keskittynyt yritys, joka toimii Suomen,

Lisätiedot

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton]

Vuosikatsaus [tilintarkastamaton] Vuosikatsaus 1.1. 31..20 [tilintarkastamaton] Vahvaa etenemistä laajalla rintamalla Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.8m (EUR 4.7m /20)

Lisätiedot

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013

Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 11/7/2013 1 Orava Asuinkiinteistörahasto Oyj Osavuosikatsaus 1.1.-30.9.2013 11/7/2013 2 Sisältö Q3 2013 lyhyesti Talousluvut Toimintaympäristö Liiketoimintakatsaus Tulevaisuudennäkymät 11/7/2013 3 Q3 2013

Lisätiedot

Asukastoiminta kannattaa

Asukastoiminta kannattaa Asukastoiminta kannattaa Asukastoiminnan edelläkävijä Asukastoiminta on asukkaiden omaehtoista yhteistoimintaa. Se tukee hyvää naapuruutta ja on omiaan luomaan yhteisöllisyyttä. On tutkittua tietoa, että

Lisätiedot

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja

Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Q3 2011 Osavuosikatsaus 7.11.2011 Matti Hyytiäinen, toimitusjohtaja Toimintaympäristön kehitys 1-9/2011 Suunnittelupalveluiden ja teknisen tuoteinformaation kysynnän kasvu jatkui koko katsauskauden ajan.

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS

SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2002 > Liikevaihto oli katsauskaudella 4,2 miljoonaa euroa, jossa laskua 13,7 %. > Liiketulos pysyi edellisen tilikauden vastaavan katsauskauden tasolla ja oli 0,2

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 Tilinpäätös 1.1.-31.12.2010 15.2.2011 Tapani Kiiski, toimitusjohtaja Markkinoiden toipuminen alkoi Liiketoimintaympäristö: Maailmantalous toipui selvästi edellisestä vuodesta. Viilun, vanerin ja LVL:n

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2015 1 6/2014 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 17 218 10 676 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 5 205 1 916 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta 30,2 % 17,9 % 19,0

Lisätiedot

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä

Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015. 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Konserniyhteisöjen tavoitteet 2015 2.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kaupungin edustajille tytäryhteisöissä Valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden keskeisistä

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2015 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 3.6.2 [tilintarkastamaton] OPR-Vakuus konserni Toisen vuosineljänneksen antolainaus kasvoi 6.7% edellisvuodesta ja oli EUR 31.3m (EUR 19.5m /2) Toisen vuosineljänneksen liiketoiminnan

Lisätiedot