ALLEKIRJOITUS 293. LIITTEET 294 Luottamushenkilöt Konserniyhtiöiden tilinpäätösraportit 305

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALLEKIRJOITUS 293. LIITTEET 294 Luottamushenkilöt 2010 295 Konserniyhtiöiden tilinpäätösraportit 305"

Transkriptio

1 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA 4 3 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTO 5 4 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS Yleinen taloudellinen kehitys Hämeenlinnan toiminnan ja talouden olennaiset muutokset Sijoitustoiminta Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2010 tilausbudjettiin ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Kaupungin henkilöstö Ympäristötekijät 9 5 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Selonteon perusta ja tiivistelmä kannanotoista Tilikaudella suoritetut keskeiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämistoimenpiteet ja suunnitellut jatkotoimenpiteet Sisäisen tarkastuksen järjestäminen 12 6 KAUPUNGIN TOIMINNAN KEHITYS Kaupunkitason tavoitteiden toteutuminen TILINPÄÄTÖSLASKELMAT JA KOKONAISTALOUDEN TUNNUSLUVUT Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnan rahoitus Tase ja sen tunnusluvut 19 8 HÄMEENLINNAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut Konsernitase 28 9 HALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ TALOUSARVION TOTEUTUMINEN TILAAJA Lasten ja nuorten lautakunta Elämänlaatulautakunta Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta Ikäihmisten lautakunta Yhdyskuntalautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Konsernipalvelut PALVELUTUOTANTO Varhaiskasvatuspalvelujen tuotanto Opetuspalvelut Lasten ja nuorten kasvua tukevat palvelut Kulttuuri- ja kirjastopalvelut Toimintakykyä edistävät palvelut Ikäihmisten koti- ja asumispalvelut Ikäihmisten pitkäaikaishoiva Maankäyttö ja ympäristö Yhdyskuntarakenne Kanta-Hämeen pelastuslaitos 188

2 2 11 LASKELMAT JA LIITETIEDOT TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset) Liikelaitokset Kaupunki ja taseyksiköt (ml. Liikelaitokset) INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset) Liikelaitokset Kaupunki ja taseyksiköt (ml. Liikelaitokset) YHTEENVETO MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT Ulkoinen tuloslaskelma (ml. Liikelaitokset) Ulkoinen tuloslaskelma Tuloslaskelma (ml. Liikelaitokset) Tuloslaskelma Rahoituslaskelma (ml. Liikelaitokset) Tase Konsernituloslaskelma Konsernin rahoituslaskelma Konsernitase TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT Taseen vastaavia koskevat liitetiedot Taseen vastattavia koskevat liitetiedot Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot TASEYKSIKÖT ELINKEINORAHASTO Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase KIINTEISTÖOMAISUUDEN TASEYKSIKKÖ Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET HÄMEENLINNAN TERVEYSPALVELUT -LIIKELAITOS Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot LINNAN TILAPALVELUT -LIIKELAITOS Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot LINNAN ATERIA -LIIKELAITOS Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot LINNAN LOMITUSPALVELUT -LIIKELAITOS Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS KUNNAN TALOUTEEN LUETTELO KIRJANPITOKIRJOISTA JA TOSITELAJEISTA 292 ALLEKIRJOITUS 293 LIITTEET 294 Luottamushenkilöt Konserniyhtiöiden tilinpäätösraportit 305

3 3 1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2010 Hämeenlinnan tavoitteena on uudistetun strategian vision mukaisesti kehittyä Etelä-Suomen vetovoimaisimmaksi asumiskaupungiksi. Asukkaille halutaan luoda hyvää arkielämää tukevia palveluja huolehtimalla kestävästä kehityksestä ja tarjoamalla elinkeinoelämälle erinomaiset toimintaedellytykset. Kasvun mahdollisuuksien edellytysten luominen on pyritty nostamaan yhdeksi kaupungin toiminnan painopisteistä. Elinkeinostrategian avulla on paneuduttu osaamis- ja innovaatioympäristön vahvistamiseen, verkostoitumiseen ja maankäytön suunnitteluun. Vuoden 2010 aikana on käynnistynyt ja jatkunut monia tulevaisuuden projekteja kuten kaupungin länsireunan suunnittelu ja toimeenpano, etelärantayhtiön perustaminen sekä autokaupan keskuksen innovaatiotyö. Talouden ja tuottavuuden tarkastelu on vuoden 2010 aikana lisääntynyt kuntiin vaikuttaneen heikon maailmanlaajuisen taloustilanteen vuoksi. Haasteellista on ollut toteuttaa tilausbudjettia, joka laadittiin hyvin pienen kasvun varaan ja jossa palvelurakenteen muutosten oli saatava aikaan säästöjä. Henkilöstökulujen leikkaamiseen päädyttiin, jotta talouden tavoitteissa pysyttäisiin. Lomautukset ja kannustevapaat hoidettiin mallikkaasti, kiitos siitä osaavalle ja sitoutuneelle henkilöstölle, talouden tasapainottamiseen osallistuminen on ollut erittäin arvostettavaa. Vuoden 2010 tuottavuusohjelman tavoiteltu säästö saavutettiin tiukalla johtamisella ja talouden seurannalla. Työhyvinvointiin on syytä edelleenkin panostaa, tärkeä voimavaramme kuntapalveluissa on hyvä ja kehityshaluinen henkilöstö. Haasteenamme on tuottaa asiakaslähtöisiä palveluja ottaen huomioon elämänkaaren eri vaiheet. Palveluja hankintastrategian selvitettävät hankkeet osaltaan vastaavat tähän tarpeeseen. Selvitystyöt ovat käynnistyneet ja vuoden 2010 aikana osa on jo saatu päätökseen. Pysäköintiyhtiö perustettiin, ateriapalveluja tuottava Linnan Ateria yhtiöitettiin ja logistiikka ja varastointipalvelujen tuottamista ollaan siirtämässä toteutettavaksi uudella tavalla. Vuoden aikana on pyritty hyvinvointipalveluissa keskittymään ikäihmisten palvelurakennemuutoksen eteenpäin viemiseen sekä opetuksen ja koulutuksen elämänkaariseen toteuttamiseen varhaiskasvatuksesta perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen kautta korkeakoulutasolle. Hämeenlinna tunnettuna koulukaupunkina uudistuu tuottamaan toisen asteen koulutusta yhdessä yksikössä. Pyritään ottamaan huomioon oppilaiden hyvään tulevaisuuteen tähtäävien valmiuksien vahvistaminen ja ammattikorkeakoulutuksen tavoitteellinen kehittäminen omistajaohjauksen kautta. Palvelujen tuottaminen monipuolisella palvelurakenteella on ollut organisaatiomme haasteena sopimusohjaukseen perustuvan uuden toimintamallin myötä. Kilpailuttaminen ja siihen liittyvä monipuolinen tuottajien joukko on tarkastelussa lisännyt laadun ja arvioinnin merkitystä. Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä tällä hetkellä tuotettuihin palveluihin, tavoitteemme on edelleen lisätä laaduntarkkailua ja asiakastyytyväisyyden mittaamista. Tilausbudjetissamme 2010 varauduttiin melko suureen alijäämään -19,4 milj.. Talouden tasapainottamiseksi päätettiin korottaa kiinteistöveroa sekä tuloveroprosenttia. Talouden kehitys kääntyi vuoden 2010 aikana parempaan suuntaan, verotulomme kehittyivät positiivisesti. Kunnallisverojen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 5,7 % ja yhteisöverojen kasvu 21%, kokonaisuudessaan tulomme ylittyivät 7,2 milj.. Positiivinen tulokehitys vähensi alijäämäämme, joka kuitenkin oli negatiivinen milj.. Toimintakatteen kasvu oli 4,5 %. Bruttomenojen kasvu oli vain 1,8 % mutta tulot alenivat edellisestä vuodesta -0,6 %. Tilinpäätös haastaa edelleen tarkkaan tulevaisuuden suunnitteluun ja talouden pitkän aikavälin suunnitelman toteuttamiseen. Toimintakatteen kasvua on pyrittävä suunnitelmallisesti minimoimaan, se mahdollistaa vuoden 2014 jälkeen lainakantamme lyhentämisen. Kiitän luottamushenkilöitä, osaavaa henkilökuntaa, kansalaisia ja sidosryhmiä. Vetovoimaisen asumiskaupunkimme rakentaminen on etenemässä erinomaiseen suuntaan. Kaupunginjohtaja Tapani Hellstén

4 4 2 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA Kuntamuoto kaupunki Perustamisvuosi 1639 Kalleusluokka I Kunnallisveroprosentti 19,00 Aluehallintovirasto Elinkeino-, liikenne ja ympäristö keskus Hovioikeus Kihlakunta Verovirasto Sairaanhoitopiiri Etelä-Suomen aluehallintovirasto Hämeen ELY-keskus Elinkeinot, työvoima, osaaminen ja kulttuuri Ympäristö ja luonnonvarat Uudenmaan ELY keskus Liikenne ja infrastruktuuritehtävät Turun hovioikeuspiiri Hämeenlinnan kihlakunta Sisä-Suomen verovirasto Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri Maakunta Maakuntaliitto Maanmittaustoimisto Kanta-Häme Hämeen liitto Hämeenlinnan maanmittaustoimisto Maapinta-ala 1785,83 km 2 Vesipinta-ala 245,77 km 2 Yhteensä 2031,6 km 2 Väkiluku (Hausjärvelle 192) Väkiluku asukasta Väkiluku asukasta Asukastiheys 37 asukasta / maa-km 2 Hämeenlinnan asukasluku kasvoi vuoden 2010 aikana 374 asukkaalla. Kasvu on edellisvuosia hillitympää. Hämeenlinnan väestö on ikärakenteeltaan hieman vanhempaa kuin kaupungeissa keskimäärin. Työttömiä oli vuonna 2010 keskimäärin henkilöä eli 10,1 % työvoimasta. Koko maassa työttömyysaste oli keskimäärin 10 %. Taantuma lisäsi työttömyyttä Hämeenlinnassakin ja koko maan keskiarvo ylittyi hiukan.

5 5 3 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTO Hämeenlinnan kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto. Kaupunginvaltuusto vastaa kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Kaupunginvaltuustoon kuuluu 59 valtuutettua. Kaupunginvaltuuston puheenjohtajana on vuonna 2010 toiminut Iisakki Kiemunki (SDP), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Harri Lintumäki (KOK), toisena varapuheenjohtajana Reijo Saksa (KOK) ja kolmantena varapuheenjohtajana Kirsi Ojansuu (VIHR) Kaupunginhallitus vastaa kaupungin johtamisesta ja kehittämisestä kaupunginvaltuuston hyväksymien tavoitteiden, suunnitelmien ja päätösten mukaisesti. Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta, taloudenhoidosta, kaupungin omaisuudesta ja omistajapolitiikasta, kaupunkikonsernista, toiminnoista, palveluista ja palvelutuotannosta, elinkeinopolitiikasta, maankäytöstä sekä niiden strategisesta suunnittelusta ja kehittämisestä. Kaupunginhallitukseen kuuluu 13 jäsentä. Kaupunginhallituksen puheenjohtajana on vuonna 2010 toiminut Tapio Vekka (KOK), ensimmäisenä varapuheenjohtajana Tarja Filatov (SDP) ja toisena varapuheenjohtajana Aarne Kauranen (SDP). Vuonna 2010 toimi yhdeksän (9) lautakuntaa: keskusvaalilautakunta, tarkastuslautakunta, lasten ja nuorten lautakunta, elämänlaatulautakunta, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta, ikäihmisten lautakunta, yhdyskuntalautakunta, ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä maakunnallinen pelastuslautakunta. Kaupunginvaltuusto on päättänyt, että tilivelvollisia viranhaltijoita ovat kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtaja, henkilöstöjohtaja, kehittämisjohtaja, talous- ja hallintojohtaja, tilaajajohtajat, tilaajapäälliköt, palvelutuotantojohtaja, palvelujohtajat, pelastusjohtaja ja liikelaitosten toimitusjohtajat. Kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokoonpanot sekä kaupungin edustajat kuntayhtymissä on esitetty liitteessä 1. Hämeenlinnan kaupungin uusi organisaatio on kuvattuna seuraavaan kaavioon. Rahoitusvastuu Strategia Omistajapolitiikka Vaikuttavuus Järjestämisvastuu Hankinnat Tilaukset Lasten ja nuorten lautakunta Palvelujen tuottamisen vastuu Palvelut Varhaiskasvatuspalvelut Opetuspalvelut Lasten ja ja nuorten kasvua tukevat palvelut Asiakas Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunginjohto Keskusvaalilautak. Tarkastuslautak. Konsernipalvelut Elämänlaatulautakunta Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta Ikäihmisten lautakunta Ympäristö- ja rakennuslautakunta Yhdyskuntalautakunta Maakunnallinen pelastuslautakunta Sopimusohjaus Johtokunnat Kulttuuripalvelut Liikuntapalvelut Toimintakykyä edistävät palvelut Koti- ja ja asumispalvelut Vanhusten hoivapalvelut Maankäyttö ja ja ympäristöi Yhdyskuntarakenne Palo- ja ja pelastustoimi Terveyspalvelut - liikelatios Linnan Tilapalvelut -liikelaitos Linnan Ateria-liikelaitos Linnan Lomituspalvelut -liikelaitos Asukkaat ja palvelujen käyttäjät Asukas raadit ja palautejärjestelmä Aluetoimikunnat. Ulkoinen palvelutuotanto

6 6 4 YLEINEN JA OMAN ALUEEN TALOUDELLINEN KEHITYS 4.1 Yleinen taloudellinen kehitys Nordea Pankin Talousnäkymät -julkaisun mukaan Suomen talous elpyi vahvasti vuonna Talouden aktiviteettia mittaava kokonaiskysyntä lisääntyi arviolta vajaat 3,5 % edellisvuodesta, ja sen kaikki pääerät (vienti, investoinnit, kulutus) kääntyivät nousuun. BKT kasvoi noin 3 prosenttia. Vuonna 2010 tavaraviennin ja teollisuustuotannon kasvu perustui odotetusti paperi-, metalli- ja kemianteollisuuden valmistamien raaka-aineiden ja tuotantotarvikkeiden kysynnän piristymiseen. Vuonna 2010 investoinnit kohosivat vain vähän ja niiden kehitys oli poikkeuksellisen jakautunut. Rakennusinvestoinnit kasvoivat selvästi, mutta kone- ja laiteinvestoinnit vähenivät jokseenkin saman verran. Asuinrakennusinvestoinnit lisääntyivät mutta muu talonrakentaminen väheni. Yksityinen kulutus on lisääntynyt useampia ennusteita ripeämmin ja taantumaa edeltänyt kulutushuippu ylittyi ehkä jo vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä. Talouden elpyessä yritykset luopuivat lomautuksista ja alkoivat teettää enemmän työtunteja. Kun lisäksi korot ja inflaatio pysyivät matalina, kotitalouksien ostovoima kasvoi verrattain suotuisasti. Työttömyys ei pahentunut taantuman aikana läheskään niin paljon kuin yleisesti pelättiin. Yritykset pitivät kiinni osaavasta työvoimasta kierrättämällä lomautuksia ja välttämällä irtisanomisia. Julkisen talouden tila on moniin maihin verrattuna hyvä mutta alijäämää on vaikea pienentää ilman menoleikkauksia. Hämeen liiton mukaan laman vaikutukset ovat Kanta-Hämeessä edelleen nähtävissä. Työttömyys oli korkea (10,1 %) ja maakunnan väestönkasvu (+732) jäi alle puoleen lamaa edeltäneistä huippuvuosista. 4.2 Hämeenlinnan toiminnan ja talouden olennaiset muutokset Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hämeenlinnan tilausbudjetin vuodelle Yleismaailmallinen taloustilanne näytti vielä huonolta ja mm. Kuntaliitto ennusti ( ), että kunnille tilitettävät verotulot alenevat -2,7 % edellisestä vuodesta. Kaupunkitason tavoitteet olivat valtuuston hyväksymän uuden strategian mukaiset. Suunnitelmien mukaan vuoden 2010 aikana toteutetaan useita hankkeita, joilla tavoitteisiin päästään. Tilausbudjetissa varauduttiin jopa -19,4 milj. euron alijäämään. Kaupunginhallitus päättikin henkilökunnan lomautuksista ja kannustevapaista, joten poikkeukselliset toimenpiteet otettiin käyttöön. Talouden tasapainottamisohjelmassa varaudutaan siihen, että talous on alijäämäinen vuoteen 2012 asti mutta kääntyy sen jälkeen ylijäämäiseksi. Talouden tasapainottamiseksi päätettiin korottaa tuloveroprosenttia yhdellä prosenttiyksiköllä ja uusi tuloveroprosentti on 19,00 %. Myös kiinteistöveroja korotettiin. Koko maan ja myös Hämeenlinnan talous kehittyi ennakoitua paremmin. Kokonaisuutena verotuloja saatiin 220,703 milj.. Verotulojen määrä kasvoi +7,0 % edellisestä vuodesta. Myönteisen verotulokehityksen ansiosta kaikkia suunniteltuja lainoja ei tarvinnut nostaa. Kunnallisveroa saatiin 192,922 milj. ja kasvua edelliseen vuoteen on +5,7 %. Yhteisöveroja saatiin 14,783 milj., jossa on kasvua vuoteen 2009 verrattuna +21,0 %. Kiinteistöveroa kertyi 12,999 milj.. Käyttötalouden valtionosuuksia saatiin 87,257 milj.. Lautakunnille, liikelaitoksille ja taseyksiköille tilausbudjetissa ja vuoden aikana myönnetyt toimintakulut (621,542 milj. ) ylittyivät vain 0,1 milj.. Toimintakulujen toteutuma oli 621,642 milj.euroa. Tulot ylittyivät 7,2 milj.. Valmistus omaan käyttöön ylittyi lisäksi 0,4 milj.. Nettomenot (toimintakate) toteutui 7,5 milj. tilausbudjettia ja valtuuston myöntämiä lisämäärärahoja pienempänä. Tuloylityksenä saatiin mm. maanmyyntivoittoja +2,02 milj. ja rakennusten myyntivoittoja +1,08 milj.. Lautakuntien määrä-, laatu- ja eurotavoitteiden toteutuminen selostetaan käyttötalouden toteutumisen kohdassa. Toimintakatteen (nettomenot) kasvu vuodesta 2009 on 12,713 milj. ja 4,5 %. Bruttomenojen kasvu oli vain 1,8 % mutta tulot alenivat edellisestä vuodesta -0,6 %.

7 7 Sijoitusten laskennallinen arvo oli 83,512 milj.. Vuoden aikana nostettiin sijoitusten tuottoja kassaan 5,004 milj.. Tilausbudjetissa vuosikate oli alijäämäinen. Tilinpäätöksen mukaan vuosikate on ylijäämäinen 14,380 milj. mutta tilikauden tulos on alijäämäinen -4,626 milj.. Tulos on tilausbudjetissa ennakoitua paljon parempi. Valtio maksoi kuntaliitoksen johdosta yhdistymisavustusta toisena yhdistymisvuonna 3,67 milj. eli 1,2 milj. edellisvuotta vähemmän. Lisäksi valtio korvaa kuntaliitoksen johdosta tapahtuneen valtionosuuden vähentymisen 4,2 milj. /v viiden vuoden ajan vuosina Ko. tulot kirjataan käyttötalouden tuloksi. Saaduista ylimääräisistä tuloista huolimatta tulos oli alijäämäinen. Investointeihin käytettiin nettona 15,5 milj.. Lainakanta on 157,4 milj., joka on /asukas. Konserniyhtiöillä oli vuoden vaihteessa konsernitilillä 16,4 milj. ja se on mukana em. lainakannassa. Tuloslaskelman mukainen tilikauden alijäämä on -4,669 milj.. Se esitetään kirjattavaksi taseen kohtaan tilikauden ali-/ylijäämä. Taseessa on aikaisemmilta vuosilta ylijäämiä 0,105 milj., joten nyt tase on tältä osin alijäämäinen. Vuoden 2010 aikana kaupunginvaltuustossa päätettiin mm. seuraavat asiat: - hyväksyttiin hallintosäännön muutokset - hyväksyttiin palvelusuunnitelmat tarkennettiin kaupungin strategia - rakennusomaisuus siirretään Linnan Tilapalvelut -liikelaitokselle - varasto- ja logistiikkatoiminnot organisoidaan uudella tavalla - Verkatehtaan A- ja B-rakennukset siirrettiin apporttina Verkatehdas Oy:lle - hyväksyttiin ympäristönsuojelumääräykset - hyväksyttiin Hämeenlinnan ja Hattulan elinkeinostrategia merkittiin tiedoksi johtajuusarvioinnin yhteenvetoraportti - merkittiin tiedoksi vuosien tuottavuusohjelman toteutuminen - myönnettiin useita takauksia 4.3 Sijoitustoiminta Alkuperäinen Markkina-arvo %-osuus Arvonmuutos Arvonsijoitus sijoit. muutos arvosta % Omaisuudenhoitoyhtiöt Osakesijoitukset ,99 29,0 Korkosijoitukset ,48 71,0 Omaisuudenhoitoyhtiöt yhteensä , ,47 100, ,00 +27,0 Vakuutusyhtiöt Osakesijoitukset ,54 21,0 Korkosijoitukset ,27 79,0 Vakuutusyhtiöt yhteensä , ,81 100, ,57-56,4 Kuntarahoitus Oyj , ,00 100,0 - - Osakesijoitukset ,53 27,5 Korkosijoitukset ,75 72,5 Sijoitukset yhteensä , ,28 100, ,43 +9,5 Energialaitoksen myyntihinta syksyllä 2000 oli 84,935 milj.. Vuosien aikana on käytetty sijoituksen tuottoja 33,312 milj..

8 8 4.4 Tilinpäätöksen vaikutus vuoden 2010 tilausbudjettiin ja arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä Vuoden 2011 tilausbudjetti laadittiin pitkän aikavälin taloussuunnitelman mukaisesti. Tuloslaskelma oli alijäämäinen -8,984 milj.. Vuoden 2010 loppupuoliskon hyvä verotulokehitys on jatkunut ja arvion mukaan vuoden 2011 tulojen kehitys on parempi kuin tilausbudjetissa ennakoitiin. Se antaa mahdollisuuden joko pienentää tilausbudjetissa ennakoitua alijäämää tai toisaalta voidaan tarvittaessa myöntää lisärahaa käyttötalouteen. Tilausbudjettikirjassa on todettu, että arvion mukaan kaupungin talous paranee niin hitaasti, että talous on ylijäämäinen vasta vuonna Velkamäärää pystytään vähentämään arvion mukaan vasta vuodesta 2014 alkaen. Toisaalta investointeja on tiedossa enemmän kuin taloussuunnitelmassa on varauduttu, joten lainojen lyhennys ei lähivuosina tule olemaan mitenkään helppo asia. Kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisesti yhteisöverolle tullaan sopimaan yläraja, esim. 13 milj., ja ko. ylärajan yli kertyvä yhteisövero käytetään lainojen lyhennykseen. Tämä edellyttää ylijäämäistä taloutta. Kaupunginvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt vuosien tuottavuusohjelman tarkistamisen. Ohjelmaa toteutetaan kaikilta osin. Vuoteen 2017 ulottuva talouden tasapainottamisohjelma tarkistetaan kevään 2011 aikana. 4.5 Kaupungin henkilöstö Vuosi 2010 on ollut uudistuneen Hämeenlinnan palvelu- ja hallinto-organisaation toinen toimintavuosi. Vuoden aikana organisaation toimivuutta on varmennettu ja edelleen kehitetty. Kaupunkistrategiaa tarkennettiin ja siihen liittyen hyväksyttiin Palvelu- ja hankintastrategia, jonka täytäntöönpanoa on hankkeistettu ja täytäntöönpano käynnistetty asteittain. Henkilöstölle organisaatiomuutosten jatkuva vireilläolo on haasteellista, mutta se luonut myös uudenlaisia mahdollisuuksia työtehtävien uudelleenjärjestelyihin ja omaan ammatilliseen kehittymiseen. Kaupunkistrategian henkilöstöjohtamista ohjaava linjaus onkin osaava, motivoitunut ja kehityshaluinen henkilöstö. Vuoden 2010 kaupunkitaloudelliset haasteet johtivat tilanteeseen, jossa talouden tasapainottamisen tarpeet johtivat päätökseen henkilöstön lomauttamisesta 14 kalenteripäiväksi. Kaupunginhallitus teki sittemmin tarkennuksia lomautukseen siten, että lomautuksen ulkopuolelle rajattiin noin 1000 henkilöä erityisesti hoitoja hoivatehtävistä sekä kuntalaisten turvallisuudelle tärkeistä tehtävistä. Perusopetuksen opettajien lomautus rajattiin kuuteen kalenteripäivään. Lisäksi kahden viikon lomautuksen piirissä olevilla oli mahdollisuus ottaa lomautuksen sijasta vapaaehtoista kannustevapaata 10 työpäivää. Lomautettuina vuoden 2010 mittaan on ollut 623 henkilöä. Lomautuspäiviä on ollut Kannustevapaan valinneita oli henkilöä ja kannustevapaapäiviä Lomautuksista saadut säästöt olivat sivukuluineen yhteensä Kannustevapaista saadut säästöt olivat sivukuluineen yhteensä Yhteensä säästöt sivukuluineen olivat Henkilöstötuottavuutta on ohjannut vuosille asetettu tuottavuusohjelma. Kaupunginhallitukselle annetun selvityksen mukaan vuonna 2010 henkilötyövuosien vähennys on ollut 77,2. Koko konsernin osalta tuottavuussäästöt vuoden 2010 aikana olivat 4,7 milj.. Huolimatta tuottavuusohjelman tuloksista kaupungin asukasluvun kasvu sekä palvelutuotannolle asetetut vaateet ovat vaikuttaneet siihen, että palveluksessa olevan henkilöstön kokonaismäärä ei ole vähentynyt. Kaupungin henkilöstömäärä oli vuoden 2010 lopussa henkilöä, joka 40 henkilöä enemmän kuin vuonna Määrän lisäys näkyy erityisesti tilapäishenkilöstön määrän kasvuna. Henkilöstön tilaa ja johtamisen toimivuutta on kartoitettu vuoden 2010 aikana kahdella mittavalla selvityksellä. Koko henkilöstön työhyvinvointikartoitus tehtiin. Ylimpään johtoon kuuluvan 35 henkilön johtajuuden onnistuneisuutta selvitettiin kyselyllä. Tulosten perusteella on käyty kaupunginjohtajan johdolla henkilökohtaiset palaute- ja kehittämiskeskustelut. Työhyvinvointiselvityksen tulokset ovat olleet keskimäärin hieman parempia kuin vertailukunnissa. Tulos on hyvä huomioiden vuoden 2009 aikana toteutettu Hämeenlinnan kaupungin suuri organisaatiomuutos. Työhyvinvointia arvioitiin asteikolla 1-5. Johtajuudesta annettu arvio oli 3,6 (3,4 muut kunnat), työyhteisön toimivuudesta annettu arvio oli 3,6 (3,5 muut kunnat) ja omasta työviihtyvyydestä annettu arvio oli 4,0 (3,8 muut kunnat).

9 9 Työhyvinvointiselvityksen pohjalta työyhteisöt laativat omat kehittämissuunnitelmansa, joiden toteutumista seurataan vuoden 2011 ajan. Työhyvinvointia on tuettu aktiivisen tuen mallin mukaisesti; työkykyä vaarantaviin ilmiöihin reagoidaan sekä työyhteisöissä että työterveyshuollossa. Toimintatavan myötä henkilöstön eläköitymisluvut erityisesti työkyvyttömyyseläkkeiden osalta ovat pienentyneet. Tällä on ollut merkitystä myös varhaiseläkkeistä aiheutuvien maksujen pienentymiseen. Henkilöstön sairauspoissaolot ovat olleet hienoisessa nousussa. Näistä lyhyiden sairauspoissaolojen määrä on vähentynyt, mutta pitkittyneiden sairauspoissaolojen määrä puolestaan kasvanut. Henkilöstön kokonaistyöajasta varsinaiseen työhön on käytetty 75,2 %, sairauspoissaoloihin 5,2 %, lomiin 9,4 % ja muihin poissaoloihin 10 %. Henkilöstömenot vuonna 2010 olivat 150,7 milj.. Vuokratyövoimaa on ostettu ostopalveluna 4,1 milj. eurolla. Virka- ja työehtosopimusten mukaisia palkan tarkistuksia tehtiin lukien toteutuneella samapalkkaisuuden edistämiseen kohdennetulla järjestelyerällä sekä tuloksellisuuden edistämiseen kohdennetulla paikallisella 0,7 %:n suuruisella järjestelyerällä. Yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstöraportin Ympäristötekijät Pilaantuneiden maiden selvityksiä jatkettiin kaavoitusta varten Keinusaaren II alueella ja Kantolassa Hämeen ELY-keskuksen vetämän Piuha -hankkeen (Teollisuusalueiden uudelleenkäyttö) myötä. Suurimpana kunnostuskohteena oli Poltinaholla puolustusvoimien ja kaupungin teknisen viraston varastokäytössä olleen alueen kunnostus uutta poliisitaloa varten. Geologian tutkimuskeskus (GTK) keräsi maaperänäytteitä Hämeenlinnan taajama-alueilta. Maaperän arseenipitoisuudet todettiin tavanomaista suuremmiksi. GTK suositteli maaperän pilaantuneisuuden ja puhdistustarpeen arviointiin tutkimuksista saatuja taustapitoisuusarvoja. Äikäälän asemakaavoitettavalla alueella täydennettiin aiemmin aloitettua kasvillisuusselvitystä. Lisäksi tilattiin aluetta koskevat liito-orava- ja lepakkoselvitykset. Hämeenlinnan kaupunki osallistui Luontohaaste-kilpailuun rauhoittamalla Kalvolan kaupunginosassa sijaitsevan Saapaslamminharjun ja Kanta-Hämeenlinnassa sijaitsevan Hakovuoren. Luontohaaste-kilpailu oli Suomen luonnonsuojeluliiton, Suomen Partiolaisten ja Suomen Ladun ensimmäistä kertaa järjestämä kilpailu luonnon monimuotoisuuden juhlavuoden kunniaksi. Vesihuollon kehittämissuunnitelman tarkistus valmistui lausuntopyyntövaiheeseen saakka yhteistyössä Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n ja Hattulan kunnan kanssa. Samassa yhteydessä valmisteltiin vesihuollon toiminta-alueiden tarkistamista. Hämeenlinnan kaupunki osallistui Vanajavesikeskuksen rahoitukseen ja toimintaan. Hämeen liiton suojissa toimiva keskus tähtää alueen järvien ja jokien kuntoon saamiseen ja koko Hämeenlinnan seudun vetovoimaisuuden vahvistamiseen. Kaupungin ympäristöpalvelut oli mukana Evon Nuorisoleirikeskuksen käyttöönotossa. Alueella pidettiin kesällä ensimmäinen partiolaisten kansainvälinen suurleiri, jossa järjestettiin mm. suoennallistustempaus. Pysyvälle leirialueelle tuli oma vedenottamo. Vesistöjen tilaa seurattiin vuodelle 2010 laaditun seurantaohjelman mukaisesti. Kanta-Hämeenlinnan ilmanlaatua tarkkailtiin Kaivokadun varressa sijaitsevalla mittausasemalla. Hämeenlinnan kaupunki vauhditti ympäristötyötään ekotukitoiminnalla. Ekotukihanke koulutti työntekijöitä ekotukihenkilöiksi kaupungin pilottiyksiköihin, joissa toteutettiin monenlaisia käytännön toimenpiteitä jätteiden synnyn ehkäisemiseksi, lajittelun tehostamiseksi sekä energian ja veden säästämiseksi. Syksyllä ekotukitoiminta laajeni kouluille. Tavoitteena oli, että koulut saavat aikaiseksi toimivat ja vuosittain päivitettävät kestävän kehityksen ohjelmat tai ympäristöohjelmat. Hämeenlinnan kaupungin ympäristöpalkinto myönnettiin Hämeenlinnan seudun luonnonsuojeluyhdistys ry:lle. Lisäksi ympäristö- ja rakennuslautakunta päätti antaa kunniamaininnan Hattelmalan kyläyhdistykselle.

10 10 5 SELONTEKO SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ JA ARVIO MERKITTÄVIMMISTÄ RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ Toimintakertomuksessa on selvitettävä, miten sisäinen valvonta ja siihen liittyvä riskienhallinta on järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita kuluneella tilikaudella ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää taloussuunnittelukaudella. Sisäisen valvonnan tarkoituksena on varmistaa, että kaupungin ja kaupunkikonsernin toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa ja että lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan. Sisäisen valvonnan tulisi toteutua kaupungin ja kaupunkikonsernin johtamis-, suunnittelu- ja ohjauskäytännöissä. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa kaupunginhallitus. Ne toimielimet ja viranhaltijat, joille on annettu toimivaltaa varojen käytössä ja jotka toimivat viranomaisina, vastaavat käytännössä sisäisen valvonnan toteuttamisesta. Sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvonnan toimivuutta ja riittävyyttä. Selonteon lainsäädännöllinen perusta on siinä, että tilintarkastajan on tarkastuskertomuksessaan annettava lausunto sisäisen valvonnan järjestämisen asianmukaisuudesta. 5.1 Selonteon perusta ja tiivistelmä kannanotoista Asian valmistelu vastuutettiin eri tehtävä- ja palvelualueille siten, että tilaajajohtajat, palvelutuotantojohtaja sekä liikelaitosten toimitusjohtajat ja konsernivalvonnasta vastaavat valmistelevat ja organisoivat selonteon valmistelun. Selonteko perustuu em. henkilöiden valmistelemista aineistoista muodostettuun katsaukseen merkittävimmistä havainnoista, olennaisimmista poikkeamista, riskeistä ja epävarmuustekijöistä. Sen laadinta perustuu soveltuvin osin kansainväliseen sisäisen valvonnan viitekehikkoon COSO:oon. Selonteon laadinnan yhdenmukaistamiseksi toimeksiantoon sisältyi alla mainitut sisäisen valvonnan keskeisimmät kohdealueet. 1) Kuvaus siitä, miten konsernipalvelujen, tilaajan ja palvelutuottajan, liikelaitoksen sisäinen valvonta ja riskienhallinta on käytännössä järjestetty - perustuu hallintosääntöön, ja sisäisen valvonnan ja hyvän johtamis- ja hallintotavan toimintaohjeeseen - sisäistä valvontaa toteutetaan ensisijaisesti palvelusopimusneuvotteluissa ja sopimusten seurantaneuvonpidoissa - tapahtuu tilaajan ja tuottajan yhteiskokouksissa, kun edellisen kuukauden toteumaraportti on saatu - ennakkoon tapahtuva riskien kartoitus tapahtuu osittain tavoiteasetannan yhteydessä - talouspalvelujen johdolla laaditaan määräajoin toiminnan ja talouden seurantaraportteja - controllerit avustavat kirjanpidon kirjausten oikeellisuuden tarkastamisessa ja todetut kirjausvirheet korjataan - sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat osa valvontavastuussa olevien toimielinten ja viranhaltijoiden normaalia, jokapäiväistä työtä 2) Millaisia merkittäviä puutteita / haasteita on havaittu sisäisen valvonnan osa-alueilla (kohdat 4 8) kuluneella tilikaudella kustannusten seurannan tehostamistarve - tiedon kulun katkokset konsernipalveluiden sekä tilaajan ja tuottajan välillä - laskutusten oikea-aikaisuuden ja oikeellisuuden tarkastus - seurantaindikaattorien puutteellisuudet - palvelu- ja työprosessien kehittäminen 3) Miten sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on tarkoitus kehittää vuonna 2011 ja taloussuunnittelukaudella ostolaskujen tarkastusprosessin selkiytys ja työnjaon tarkistus - talous- ja toimintaraportoinnin laadun parantaminen konsernipalveluiden ja tilaajan yhteistyönä - riskirajojen määrittely, seuranta ja raportointi - merkittävien hankkeiden kustannusarvioiden laadinnan ja seurannan sekä prosessihallinnan kehittäminen - ennakointimenetelmien kehittäminen ja sisäisen valvontasuunnitelman laadinta ja aikataulutus

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4.

2.2.3 Investointien toteutuminen... 162 2.2.4 Rahoitusosan toteutuminen... 170 2.2.4.1 Kaupunki ja taseyksiköt (pl. Liikelaitokset)... 170 2.2.4. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset... 5 1.1.3

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. sivu

SISÄLLYSLUETTELO. sivu 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 3 1.2 YLEISTIETOA HÄMEENLINNASTA 4 1.3 KAUPUNGIN HALLINTO 5 1.4 TALOUDELLINEN KEHITYS 6 1.4.1 Yleinen taloudellinen kehitys 6 1.4.2 Hämeenlinnan toiminnan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Hämeenlinnan kaupunginhallitus 25.3.2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin hallinto

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 26.3.2014

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 26.3.2014 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 26.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Kaupungin

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA Liite /Kh 25.5.2015 TILINPÄÄTÖS TASEKIRJA 2010 2014 Kunnanhallitus 25.5.2015 28.3.2011 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 5 1.2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 1 HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 3 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 3 1.1.2 Yleistietoa Hämeenlinnasta...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011

HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 HAAPAVEDEN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2011 Kaupunginhallitus 26.3.2012 72 Kaupunginvaltuusto 18.6.2012 TASEKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINTAKERTOMUS... 5 1.1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT... 5 1.2

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009

ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2009 TILINPÄÄTÖS 2009 sivu Sisällysluettelo 1. Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2009 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2009 1 1.2. Kaupungin hallinto ja henkilöstö

Lisätiedot

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...

Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... Tilinpäätös 2014 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTAKERTOMUS... 3 3. KÄYTTÖTALOUS... 30 4. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 71 5. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT... 79 2 1. JOHDANTO Kuntalain mukaan kunnat noudattavat

Lisätiedot

Sisällysluettelo Sivu

Sisällysluettelo Sivu Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset 3 Yleinen ja oman alueen taloudellisen kehitys 7

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2010 0 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2010 1 Sisältö 1 Olennaiset tapahtumat kunnan taloudessa... 3 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 3 1.2 Kunnan hallinto... 5 1.2.1 Kunnanvaltuusto... 5 1.2.2 Kunnanhallitus...

Lisätiedot

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009

Kangasala Tp 2008 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 Kh 27.4.2009 Val 8.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kunnanjohtajan puheenvuoro 1 Kunnan yleinen kehitys 2 Väestön muutokset ja ikärakenne 2 Asuntotuotanto

Lisätiedot

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Taipalsaaren kunta. Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Taipalsaaren kunta Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Kunnanhallitus 31.3.2015 Tarkastuslautakunta NN.NN.2015 Kunnanvaltuusto NN.NN.2015 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2011 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2011 Kunnanhallitus 26.03.2012 Kunnanvaltuusto 18.06.2012 1 Tilinpäätös 2011 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Lentokapteeni QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös

Somero kirjamessuilla 2013. Someron kaupunki. Tilinpäätös Somero kirjamessuilla 213 Someron kaupunki Tilinpäätös 213 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus. 2 2. Kaupungin hallinto.... 3 2.1. Kaupunginvaltuusto... 3 2.2. Kaupunginhallitus 4 2.3. Toimielimet..

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2011

TASEKIRJA VUODELTA 2011 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2011 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA

TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA SAVONLINNAN KAUPUNKI TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 2 Sisällys TOIMINTAKERTOMUS... 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 5 Kaupunginjohtajan katsaus... 5 Savonlinnan kaupungin hallinto-organisaatio...

Lisätiedot

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 13 Kaupunginhallitus 29.3.2012 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2011 TILINPÄÄTÖS 2011 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2011 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7

URJALAN KUNTA. Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013. Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 URJALAN KUNTA Toiminta- ja tilinpäätöskertomus 2013 Valtuusto 16.6.2014 9 Liite 7 Sisällys 1. PERUSTIETOA URJALASTA... 1 2. KUNNANJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013... 3 3. KUNNAN HENKILÖSTÖKERTOMUS... 4 3.1

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012

Siilinjärven kunta. Tilinpäätös 2012 Siilinjärven kunta Tilinpäätös 2012 Kunnanvaltuusto 17.6.2013 Tilinpäätös 2012 Kansikuva: Kiinteistö Oy Siilinjärven Siilinportti ja Siilinpiha QVIM Arkkitehdit Oy Valokuva: Konserni- ja maankäyttöpalvelut,

Lisätiedot

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011

PIRKKALAN KUNTA. Tilinpäätös 2011 PIRKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2011 VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 11.6.2012 Aktiivisella otteella eteenpäin Valtuusto hyväksyi Pirkkalan kuntastrategian vuosille 2011-2015 syyskuussa 2010. Päättyneen vuoden yksi

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012

VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 VARKAUDEN KAUPUNGIN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2012 Kv 17.6.2013 Sisällysluettelo Sivu 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1 Kaupunginjohtajan katsaus 1 Kaupungin hallinto ja siinä

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 Lapuan kaupunki 2 Sisällysluettelo Sivunro TASEKIRJA Toimintakertomus 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 1.1 Kaupunginjohtajan katsaus 3 1.2 Kaupungin

Lisätiedot

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös

Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös Liite 31 Kaupunginhallitus 28.3.2011 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2010 TILINPÄÄTÖS 2010 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2010 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta

Lisätiedot

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012

TASEKIRJA. Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 TASEKIRJA 2010 2011 Kunnanhallitus 28.3.2011 2.4.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 5 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 6 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

email: pyhannankunta@pyhanta.fi

email: pyhannankunta@pyhanta.fi Manuntie 2 040 1912 200 Pankit: Oulu Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sampo Pankki www.pyhanta.fi email: pyhannankunta@pyhanta.fi 3 Sisältö Kunnanjohtajan katsaus Toimintakertomus

Lisätiedot