Liiketalouden perustutkinto, merkonomi valmistava koulutus OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketalouden perustutkinto, merkonomi valmistava koulutus OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA"

Transkriptio

1 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Liiketalouden perustutkinto, merkonomi valmistava koulutus OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hyväksytty, toimialajohtaja Hyväksytty johtokunnan kokouksessa

2 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 2 / 26 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma Sisällys 1 Yleistä Koulutuksen tavoite Liiketalouden perustutkinnon muodostuminen ja ammatilliset tutkinnon osat koulutuksessa Hakeutuminen näyttötutkintoon ja valmistavaan koulutukseen Hakeutuminen Henkilökohtaistaminen Koulutuksen toteutuksen periaatteet Työelämäyhteistyö Hyvinvointi ja turvallisuus Yrittäjyys Kestävä kehitys Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Koulutuksen toteutus Koulutuksen toteutustavat Oppiminen ja opetusmenetelmät Oppimisen arviointi Tutkinnon suorittaminen Todistukset Laadun varmistus ja toiminnan kehittäminen... 26

3 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 3 / 26 1 Yleistä Liiketalouden perustutkinnon suorittaneet toimivat yksityisissä tai julkisissa organisaatiossa asiakaspalvelun-, myynnin, toimisto- tai talouden työtehtävissä. Työtehtävien ammattitaitovaatimuksiin heijastavat yhteiskunnan muutokset. Digitalisaatio, verkottuminen, yksilöllisyyden ja palvelun korostuminen, kansainvälistyminen, ikääntyminen sekä muut työelämän muutokset vaikuttavat liiketalouden alan ammattitaitovaatimuksiin. Ammattitaidon ylläpitäminen edellyttää oppimisvalmiuksia, kykyä etsiä ja jäsennellä tietoa sekä luovuutta selviytyä työelämän muutoksista. Liiketalouden perustutkinto antaa opiskelijalle liiketalouden ammatillisia valmiuksia ja taitoja menestyä alalla. Se antaa myös jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Monialaisuutensa ja joustavuutensa suhteen se sopii lähes jokaiselle toimialalle ja palvelee siten laajaa kohderyhmää. Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen Liiketalouden perustutkinnon tutkinnon perusteisiin (Määräys 59/011/2014). TAKK on tehnyt näyttötutkinnon järjestämissopimuksen Liiketalouden tutkintotoimikunnan kanssa, jonka liitteenä olevassa järjestämissuunnitelmassa on kuvattu miten Liiketalouden perustutkinto tutkinto suoritetaan TAKKissa. Opetussuunnitelma antaa opiskelijalle ja yhteistyökumppaneille kokonaiskuvan Liiketalouden perustutkintoon valmistavan koulutuksen toteutuksesta Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa. Se ohjaa kouluttajien toimintaa jokapäiväisessä koulutustyössä ja varmistaa laadukkaan ja tavoitteellisen oppimisen. Opetussuunnitelma muodostaa koulutuksen rungon, jota joustavasti sovelletaan ryhmä- ja opiskelijakohtaisesti. Tutkintokohtainen opetussuunnitelma täydentää TAKKin yhteisen opetussuunnitelman toimintaperiaatteita ja linjauksia sekä siinä kuvattuja ammatillisen aikuiskoulutuksen säädöksiä. Opetussuunnitelmaa päivitetään vähintään vuosittain merkittävien muutosten osalta. Opetussuunnitelma laaditaan yhteistyössä TAKKin liiketalouden kouluttajien, työelämän asiantuntijoiden sekä opiskelijoiden kanssa. 2 Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa Liiketalouden perustutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon ja suorittaa tutkinnon. Mikäli opiskelija jo hallitsee tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon, voi opiskelija suorittaa tutkinnon ilman koulutusta. Tutkinnon perusteiden tavoitteet huomioidaan koulutuksen opetusjaksojen ja sisältöjen suunnittelussa, opetusmuotojen ja -menetelmien valinnassa, tehtävissä sekä palautteen antamisessa ja arvioinnissa. Liiketalouden perustutkinnon tutkinnon perusteissa (s ) tavoitteita on kuvattu seuraavasti tutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää sitä jatkuvasti hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen hän osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa hän osaa toimia työssään osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia hänellä on yleistä liiketaloudellista osaamista hänellä on hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot, sekä kielitaitoa hänellä on tietoteknistä sekä talouden osaamista

4 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 4 / 26 hän osaa toimia joustavasti ja luovuutta käyttäen myös kansainvälisessä ympäristössä hän osaa ottaa huomioon yritystoimintaan, työsuhteisiin, turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä periaatteita hänellä on valmiuksia toimia itsenäisenä yrittäjänä hänellä on elinikäisen oppimisen avaintaitoja: jatkuva oppiminen, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotto sekä selviytyminen työelämän muuttuvissa tilanteissa. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä osaa luoda ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita osaa myydä asiakkaiden tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti ja palvella asiakkaita osaa käyttää työssään organisaation kilpailukeinoja, esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää omaa valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Talous ja toimistopalveluiden osaamisalan suorittanut osaa palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä osaa hoitaa talouspalvelun osa-aluetta käyttäen toimisto- ja taloushallinnon työvälineitä sekä sovellusohjelmia. 3 Liiketalouden perustutkinnon muodostuminen ja ammatilliset tutkinnon osat koulutuksessa Liiketalouden perustutkinnon muodostuminen on määritelty tutkinnon perusteissa. Tutkinnossa on yksi yhteinen pakollinen tutkinnon osa sekä kolme osaamisalaa, joista kahta järjestetään TAKKissa: Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala. Tutkinnon valinnaisuus ja joustavuus mahdollistavat tutkinnon suorittamisen erilaisissa organisaatioissa ja työtehtävissä. Seuraavissa kaavioissa on esitetty liiketalouden perustutkinnon muodostuminen kahdelle osaamisalalle. Tähdellä merkittyihin tutkinnon osiin järjestetään TAKKissa valmistavaa koulutusta henkilökohtaistamisen perusteella ja muihin on tarjolla lukuvuosittain useitakin toteutuksia. Tutkinnon muodostumisen kaavioiden jälkeen on kuvaukset kaikista niistä opintojaksoista, jotka ovat yleisimmin tarjolla opiskelijoille ja tutkinnon suorittajille. ja päivitetään jatkuvasti.

5 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 5 / 26 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Kaikille yhteinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu Lisäksi valitaan tutkinnon osat vaihtoehdoista 1, 2 tai 3: Vaihtoehto 1: valitaan 2 punaista + 1 sininen + 1 vihreä Vaihtoehto 2: valitaan 2 punaista + 3 vihreää Vaihtoehto 3: valitaan 1 punainen + 1 sininen + 3 vihreää (* Tutkinnon suorittaminen TAKKissa mahdollista, valmistavasta koulutuksesta sovittava erikseen) Kaupan palvelu ja myynti Talouspalvelut Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito* Asiakkuuksien hoito Kirjanpito Sähköinen kaupankäynti Vakuutus ja eläkepalvelut* Visuaalinen myyntityö Toimistopalvelut Tuoteneuvonta Yritystoiminnan suunnittelu Kansainvälisen kaupan tukipalvelut* Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Myynnin tukipalvelut Finanssipalvelut* Pankki ja rahoituspalvelut* Organisaation asiakirjojen hoitaminen Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

6 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 6 / 26 Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Kaikille yhteiset tutkinnon osat: Asiakaspalvelu Talouspalvelut Lisäksi valitaan tutkinnon osat vaihtoehdoista 1, 2 tai 3: Vaihtoehto 1: valitaan 2 sinistä + 1 vihreä Vaihtoehto 2: valitaan 1 sininen + 1 punainen + 1 vihreä Vaihtoehto 3: valitaan 1 sininen + 3 vihreää (* Tutkinnon suorittaminen TAKKissa mahdollista, valmistavasta koulutuksesta sovittava erikseen) Kirjanpito Kaupan palvelu ja myynti Sähköinen kaupankäynti Organisaation asiakirjojen hoitaminen Toimistopalvelut Asiakkuuksien hoito Tuoteneuvonta Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito* Palkanlaskenta Visuaalinen myyntityö Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Vakuutus ja eläkepalvelut* Kansainvälisen kaupan tukipalvelut* Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus Yritystoiminnan suunnittelu Myynnin tukipalvelut Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito* Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Finanssipalvelut* Pankki- ja rahoituspalvelut* Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

7 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 7 / 26 Yleisopinnot Orientointi ja TAKKin verkkopalveluihin tutustuminen Opiskelija saa kokonaiskäsityksen koulutuksesta ja tutkinnon suorittamisesta sekä osaa hyödyntää TAKKin verkkopalveluja. Keskeinen sisältö TAKKin ja koulutusalan esittely Ryhmäytyminen Opiskelun käytännöt Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (lukujärjestys) Opiskelu Moodlessa StudentaPlus opiskelijan käyttöliittymä Toteutetaan lähiopetuksena. LTPT Tutkintoinfo Opiskelija tuntee tutkintovaatimukset ja miten tutkinto suoritetaan. Osaa laatia tutkintosuunnitelman. Keskeinen sisältö Tutkinnon suorittamisen prosessi Tutkintosuunnitelman sisältö Tutkinnon arviointi Toteutetaan lähiopetuksena. Tehtävänä on laatia tutkintosuunnitelma vähintään yhteen tutkinnon osaan. Tutkinnon osan suunnittelu Opiskelija tuntee tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kriteerit ja osaa laatia tutkintosuunnitelman. Tietää miten tutkintosuoritusta arvioidaan työpaikalla. Keskeinen sisältö Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja kriteereihin perehtyminen Ohjaus henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman laatimiseen Ohjaus tutkintosuoritusten arviointiin Toteutetaan lähiopetuksena. Tehtävänä on laatia tutkintosuunnitelma ko. tutkinnon osaan.

8 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 8 / 26 Tekstinkäsittelyn perusteet, Word 2013 Opiskelija osaa laatia asiakirjoja MS Office tekstinkäsittelyohjelman ominaisuuksia hyödyntäen. Keskeinen sisältö Tekstin kirjoittaminen, korjaaminen, liittäminen, siirtäminen Asettelut ja asiakirjastandardi sekä tunnistetiedot Monisivuinen asiakirja Taulukkotoiminnot Kuvan lisäys ja käsittely Tulostus- tallennustoiminnot Lähiopetuksessa tehdään harjoituksia. Lopuksi tehdään itsenäisesti tehtävä käsitellyistä aiheista. Taulukkolaskennan perusteet, Excel 2013 Opiskelija osaa hyödyntää taulukkolaskennan perusominaisuuksia laskelmissa ja raporteissa. Keskeinen sisältö Tietojen syöttö ja taulukon muokkaus Laskemisen periaatteet: peruslaskukaavat, yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskut Perusfunktiot: summa, keskiarvo, minimi, maksimi Suora ja suhteellinen soluviittaus Taulukoiden väliset soluviittaukset Kaavojen ja funktioiden kopioiminen ja siirtäminen Kaavioiden luominen ja peruskaaviot Tulostus- tallennustoiminnot Lähiopetuksessa tehdään harjoituksia. Lopuksi tehdään itsenäisesti tehtävä käsitellyistä aiheista. Esitysgrafiikan perusteet, PowerPoint 2013 Opiskelija osaa tehdä visuaalisesti selkeitä ja havainnollisia esityksiä organisaation esittelyyn, tilastojen esittämiseen tai suullisen esityksen tueksi. Keskeinen sisältö Esityksen laadinnan periaatteet ja esitystavat Diarakenteet ja esityksen muokkaaminen Toistuvat elementit; Perustyylin muokkaus ja tunnistetiedot Piirto- ja objektityökalujen käyttö Kuvien käsittely, animaatiot Tulostusvaihtoehdot ja tulostusasetukset Lähiopetuksessa tehdään diaesityksiä. Lopuksi tehdään itsenäisesti tehtävä käsitellyistä aiheista.

9 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 9 / 26 Tekstinkäsittelyn tehokäyttö, Word 2013 Opiskelija osaa tuottaa sujuvasti erilaisia sisäiseen ja ulkoiseen asiakaspalveluun tarkoitettuja esitteitä, asiakaskirjeitä ja raportteja sekä asiakirjastandardin mukaisia liike- ja kokousasiakirjoja. Jaksoa suositellaan opiskelijoille, jotka suorittavat seuraavia tutkinnon osia: asiakkuuksien hoito, myynnin tukipalvelut, toimistopalvelut, markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus, sähköinen kaupankäynti, tuoteneuvonta tai organisaation asiakirjojen hoitaminen. Keskeinen sisältö Asiakirjastandardin hyödyntäminen Tarjouspyyntö, tarjous, tilaus, tilausvahvistus, lasku Reklamaatio Esityslista, kokouskutsu Pöytäkirja, pöytäkirjan ote, muistio Pitkien asiakirjojen tuottaminen ja asiakirjan jakaminen osiin Sisällysluettelo, hakemisto Tekstin palstoittaminen Joukkokirjeet ja osoitetarrat Tyylit ja asiakirjamallit Word ja Excel yhteiskäyttö Toteutetaan lähiopetuksena tekemällä harjoituksia. Talousmatematiikan kertaus Opiskelija osaa talousmatematiikan peruslaskennan. Keskeinen sisältö Matematiikan perusteiden kertaus Prosenttilaskut Arvonlisäveron laskeminen Opiskelijat tutustuvat ennakkoon aiheeseen Moodlessa ja tekevät tehtäviä, joita kerrataan ja lasketaan lähiopetuspäivänä. Kirjallinen viestintä Opiskelija osaa tuottaa sujuvaa ja oikeakielistä tekstiä. Keskeinen sisältö Kirjoittamisen tekniikka ja tyylilajit Oikeakielisyys Työelämän tekstilajit Sähköpostietiketti Opiskelija tutustuu annettuun aineistoon itsenäisesti Moodlessa, tekee harjoitukset ja palauttaa oppimispäiväkirjan.

10 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 10 / Asiakaspalvelu Yrityksen toimintaympäristö Opiskelija tuntee erilaisten organisaatioiden toimintaympäristöjä ja niiden toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Keskeinen sisältö Toiminta-ajatus, liikeidea ja arvot Sidosryhmät, yhteistyöverkostot ja kilpailijat Toimintaympäristön vaikutukset organisaation toiminnalle Opiskelijat tutustuvat ennakkoon aiheeseen Moodlessa ja tekevät tehtävän, joka esitetään lähipäivänä ryhmälle. Asiakaslähtöinen toiminta Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti hyvällä palveluasenteella sekä sisäisissä että ulkoisissa palvelutilanteissa. Sisäistää hyvän asiakaspalvelun merkityksen kilpailu- ja menestystekijänä. Tiedostaa oman roolin merkityksen hyvän työilmapiirin luomisessa. Keskeinen sisältö Asiakaspalvelu yrityksen menestystekijänä Asiakaspalvelijan vuorovaikutustaidot ja palveluasenne Haastavat palvelutilanteet ja reklamaatioiden hoito Hyvä työyhteisö ja sisäinen palvelu Sisältää ennakkotehtävän Moodlessa, lähiopetuspäivät ja väliajan tehtävän. Tehokas ja tuloksellinen toiminta Opiskelija osaa selvittää työyhteisönsä tuottoja ja kustannuksia sekä katteita. Hän tuntee kannattavan toiminnan perusteet ja osaa lukea talouden raportteja. Keskeinen sisältö Kannattavan toiminnan periaatteet Tuotot, kustannukset ja tulos Tunnusluvut ja kannattavuuden mittarit Opiskelijat tutustuvat aiheeseen ennakkoon Moodlessa. Lähiopetuspäivänä tehdään harjoitustehtäviä.

11 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 11 / 26 Asiakaspalveluenglanti Opiskelija osaa palvella asiakkaita englanniksi. Keskeinen sisältö Suulliset ja kirjalliset asiakaspalvelutilanteet Oman ammattialan keskeinen sanasto Opiskelijat tutustuvat aiheeseen ennakkoon Moodlessa olevan materiaalin pohjalta ja palauttavat ennakkotehtävän ennen lähiopetuspäivää. Lähiopetuksessa keskitytään keskustelutaitoon ja vuorovaikutustilanteisiin. Lisäksi on omaan työhön liittyviä etätehtäviä. Asiakaspalveluruotsi Opiskelija osaa palvella asiakkaita ruotsiksi. Keskeinen sisältö Suulliset ja kirjalliset asiakaspalvelutilanteet Oman ammattialan keskeinen sanasto Opiskelijat tutustuvat aiheeseen ennakkoon Moodlessa olevan materiaalin pohjalta ja palauttavat ennakkotehtävän ennen lähiopetuspäivää. Lähiopetuksessa keskitytään keskustelutaitoon ja vuorovaikutustilanteisiin. Lisäksi on omaan työhön liittyviä etätehtäviä Kaupan palvelu ja myynti Asiakaspalvelu ja myynti Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tarpeet sekä osaa myydä aktiivisesti ja tuloksellisesti. Keskeinen sisältö Myyntiprosessi Myynnin suunnittelu, toteutus ja myynnin kehityksen seuranta Lisämyynti Asiakaspalautteiden hyödyntäminen palvelun kehittämisessä Lähipäivät sekä väliajan tehtävä, joka esitellään ryhmälle.

12 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 12 / 26 Tuotevastuualueen hoito Opiskelija osaa hoitaa ja kehittää vastuualueensa tuoteryhmää. Keskeinen sisältö Kestävä kehitys ja ympäristöasiat Tuotteiden tilaaminen ja vastaanotto Esillepanot ja niiden ylläpito Hävikin ehkäisy Myynnin edistäminen Tuoteryhmän kannattavuus ja varaston hallinta Sisältää ennakkotehtävän Moodlessa ja lähiopetusta.. Opiskelija laatii ja esittää lähipäivänä Powerpoint-esityksen valitsemastaan tuoteryhmästä Asiakkuuksien hoito Asiakkuuksien hoitaminen ja kehittäminen Opiskelija tuntee asiakkuuksien hankintaan ja hoitoon liittyvät periaatteet. Hän ymmärtää suunnitelmallisuuden merkityksen asiakkuuksien hallinnassa, osaa laatia työlleen tavoitteet ja mittarit sekä seuraa niitä. Keskeinen sisältö Myynti- tai palvelusuunnitelman laadinta Asiakashankinta, asiakkuuden vaiheet Tarjousten ja palveluehdotusten laadinta Asiakkuuden kannattavuus Asiakasneuvottelut Sisältää ennakkotehtävän Moodlessa, lähiopetusta ja väliajan tehtävän.

13 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 13 / Visuaalinen myyntityö Myymälän visuaalinen ilme ja myyvät esillepanot Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa myyviä esillepanoja ja kampanjoita ja niihin liittyvää asiakasinformaatiota. Osaa seurata itsenäisesti myymäläilmettä ja ylläpitää sitä. Opiskelija ymmärtää elämyksellisen myymäläympäristön asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä. Keskeinen sisältö Esillepanotekniikka ja kalusteiden käyttö Elämyksellinen myymäläympäristö ja myymälämarkkinointi Asiakasinformaation ja markkinointimateriaalin käyttö Tuotekokonaisuudet ja käyttöyhteystuotteet esillepanossa Myymäläilmeen seuranta ja ylläpito Sisältää verkkokurssin, ennakkotehtävän ja lähiopetuspäivän. Ennakkotehtävä käsitellään pienryhmissä lähipäivän aikana Myynnin tukipalvelut Yritysviestintä Opiskelija tuntee yritysviestinnän keskeiset osa-alueet. Keskeinen sisältö Viestintä ja yrityskuva Ulkoinen viestintä Sisäinen viestintä Viestinnän välineet Sisältää ennakkotehtävän Moodlessa ja lähiopetuspäivän.

14 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 14 / Talouspalvelut Yhtiöoikeus Opiskelija ymmärtää tavallisimpien yritysmuotojen perusperiaatteet ja osaa etsiä tietoa ja soveltaa sitä taloushallinnon tehtävien hoitamisen näkökulmasta. Keskeinen sisältö Eri yhtiömuodot; osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, toiminimi ja osuuskunta Yhtiön perustaminen eri yhtiömuodoissa Omistajien/yhtiömiesten vastuut eri yhtiömuodoissa Hallinto eri yhtiömuodoissa Yhtiösopimus/yhtiöjärjestys/säännöt Oma pääoma eri yhtiömuodoissa Opiskelijat tutustuvat aiheeseen omatoimisesti Moodlessa olevan materiaalin pohjalta. Aiheeseen liittyy lähiopetuspäivä. Kirjanpidon perusteet Opiskelija osaa kirjanpidon perusteet sekä kirjata tavanomaiset liiketapahtumat. Lisäksi opiskelija ymmärtää tuloslaskelman ja taseen perusteet. Keskeinen sisältö Hyvä kirjanpitotapa Tilikartta ja kaksinkertainen kirjanpito Suorite- ja maksuperusteisuus Tulojen, menojen ja rahoitustapahtumien kirjaaminen Arvonlisäveron kirjaaminen Tuloslaskelman ja taseen tulkinta tavanomaisten tapahtumien osalta Opiskelijat tutustuvat aiheeseen omatoimisesti Moodlessa olevan materiaalin pohjalta. Aiheeseen liittyy lähiopetuspäivä, jonka aikana tehdään kirjanpitoharjoituksia.

15 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 15 / 26 Arvonlisäverotus Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen perusperiaatteet ja voimassa olevan lainsäädännön. Keskeinen sisältö Yleinen verovelvollisuus Poikkeukset yleiseen verovelvollisuuteen Verollinen/veroton toiminta Lasku- ja tositemerkinnät Ajallinen kohdistaminen Veron peruste, verokannat Vähennyskelpoisuus/vähennyskelvottomuus arvonlisäverotuksessa Veron ilmoittaminen, maksaminen ja verovalvonta Opiskelijat tutustuvat ennakkoon Moodlessa olevaan materiaaliin. Lähiopetuspäivänä tehdään harjoitustehtäviä. Yrityksen ostotoiminnot ja ostoreskontra Opiskelija tuntee yrityksen ostoprosessin ja miten se liittyy ostoreskontraan. Keskeinen sisältö Yrityksen ostoprosessit: tarveharkinnat, ostotarjoukset, ostotilaukset, sopimukset, ostotilaukset, tavaran vastaanotto, hyväksyminen, reklamaatiot Ostolaskujen tarkastus ja kierrätys Ostolaskujen maksatus Raportointi ja täsmäytykset Toteutetaan Moodlessa ja lähiopetuspäivänä. Ostoreskontra sovellus Opiskelija tuntee ostoreskontran kokonaisuuden ja osaa käyttää yhtä taloushallinnon ostosovellusta. Keskeinen sisältö Yrityksen perustiedot Toimittajarekisterin ylläpito Ostolaskujen ja hyvityslaskujen muodostus ja käsittely Maksujen käsittely Täsmäytykset Yhteys kirjanpitoon Raportointi Toteutetaan lähiopetuksena. Opiskelijat tekevät harjoituksia Ostoreskontra -sovellusohjelmalla.

16 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 16 / 26 Laskutus ja myyntireskontra Opiskelija tuntee yrityksen myyntiprosessin, tilaustenkäsittelyn sekä osaa laskuttaa. Keskeinen sisältö Yrityksen myynti- ja tilaustenkäsittelyprosessi Lainsäädännön vaatimat laskumerkinnät Laskutus- ja myyntireskontra Saatavien perintä ja siihen liittyvä lainsäädäntö Toteutetaan Moodlessa ja lähiopetuksena. Myyntireskontra sovellus Opiskelija tuntee myyntireskontran kokonaisuuden ja osaa käyttää yhtä taloushallinnon myyntisovellusohjelmaa. Keskeinen sisältö Asiakkaan perustietojen ylläpito Tuoterekisterin ylläpito Laskujen ja hyvityslaskujen muodostus Saatavien perintä Suoritusten käsittely Täsmäytykset Yhteys kirjanpitoon Raportointi Toteutetaan lähiopetuksena ja opiskelijat tekevät harjoituksia myyntireskontra -sovellusohjelmalla Kirjanpito Kirjanpito Opiskelija osaa hoitaa kuukausittaisen kirjanpidon ja kirjaa yrityksen tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Osaa täsmäyttää rahatilit ja osakirjanpidot sekä laatia ja tarkistaa alv-laskelma. Keskeinen sisältö Tulojen, menojen ja rahoitustapahtumien oikea-aikainen kirjaaminen Oikaisuerien, kuten alennusten, hyvitysten ja luottotappioiden kirjaaminen Alv-laskelma ja tilitykset Varaston muutos ja kaluston poisto Kirjapitoraportit ja täsmäytykset Opiskelijat tutustuvat aiheeseen ennakkoon Moodlessa. Lähiopetuspäivänä tehdään harjoitustehtäviä.

17 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 17 / 26 Kirjanpidon sovellus Opiskelija tuntee kirjanpidon kokonaisuuden ja osaa käyttää yhtä taloushallinnon kirjanpitosovellusta. Keskeinen sisältö Tililuettelot ja muut asetukset Liiketapahtumien kirjaus ja korjaaminen Alv-laskelma, kirjaukset ja tulostukset Kirjanpidon raporttien tulostus Tilinpäätösviennit ja tilinpäätösajo sekä kauden avaus Toteutetaan lähiopetuksena. Opiskelijat tekevät harjoituksia Kirjanpito -sovellusohjelmalla Toimistopalvelut Kokous- ja neuvottelutaito sekä matkanjärjestelyt Opiskelija osaa hoitaa organisaation asiakastilaisuudet, kokoukset sekä matkanjärjestelyt. Keskeinen sisältö Asiakastilaisuuden, kokouksen, palaverin ja neuvottelun järjestäminen. Liike- ja kokousmatkan järjestämiseen liittyvät toimenpiteet. Toteutetaan Moodlessa ja lähiopetuspäivänä. jolloin tehdään aiheisiin liittyviä harjoituksia.

18 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 18 / Palkanlaskenta Palkanlaskenta Opiskelija osaa laskea kuukausi- ja tuntipalkat ajantasaisia säännöksiä ja määräyksiä noudattaen. Keskeinen sisältö Palkanlaskentaan liittyvät säädökset, peruskäsitteet ja palkkaustavat Työaikalaki; työajat ja työaikakorvaukset Kk- ja tuntipalkkojen laskeminen Sairausajan ja vuosilomapalkan laskeminen Luontaisedut Palkattomat poissaolot Palkasta tehtävät vähennykset Verokortit ja ennakonpidätys sekä verottajan kuukausi-ilmoitus Opiskelijat tutustuvat aiheeseen ennakkoon Moodlessa olevan materiaaliin. Lähiopetuksessa harjoitellaan säädösten soveltamista laskemalla palkkoja. Palkanlaskennan sovellus Opiskelija osaa palkanlaskentasovelluksen käyttöönottotoimet ja käyttää palkanlaskentaohjelmaa palkkojen laskemiseen, raportointiin ja tilastointiin. Keskeinen sisältö Palkanlaskentasovelluksen asetukset, perustiedot ja parametrit Kuukausi- ja tuntipalkkojen sekä erityistilanteiden palkanmaksu palkkakausittain Palkkalaskelmat, palkkalistat, kausi-ilmoitukset Lähiopetuksessa harjoitellaan palkanlaskentaa sovellusohjelmalla ja hyödynnetään palkanlaskenta jaksolla laadittuja Excel -harjoitustehtäviä.

19 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 19 / Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus Markkinointiprojektin toteuttaminen Opiskelija osaa toteuttaa markkinointiprojektin. Keskeinen sisältö Markkinointiviestinnän perusteet Kampanjan tai projektin toteuttaminen ja seuranta Markkinoinnin keskeiset säädökset Toteutetaan Moodlessa ja lähiopetuspäivinä. Opiskelija esittää projektisuunnitelmansa tai markkinointiprojektinsa toteutuksen lähiopetuspäivänä Sähköinen kaupankäynti Verkkokaupassa toimiminen Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen, seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä. Opiskelija osaa palvella asiakkaita verkkokaupassa noudattaen säädöksiä ja suosituksia. Opiskelija osaa hoitaa maksuihin ja toimituksiin liittyvät jälkitoimet. Keskeinen sisältö Verkkokaupan toimintaympäristö Verkkokaupan prosessit ja ylläpito Asiakaspalvelu verkkokaupassa Verkkokaupan säädökset ja suositukset Verkkokaupan maksuliikenne Toteutetaan Moodlessa Yritysviestintä Opiskelija tuntee yritysviestinnän keskeiset osa-alueet. Keskeinen sisältö Viestintä ja yrityskuva Ulkoinen viestintä Sisäinen viestintä Viestinnän välineet Sisältää ennakkotehtävän Moodlessa ja lähiopetuspäivän.

20 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 20 / Tuoteneuvonta Tuote-esittelyn suunnitteleminen ja toteuttaminen Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa myyviä ja asiakaslähtöisiä tuote- ja myyntiesittelyitä. Tuntee esittelemänsä tuotteet ja esiintyy vakuuttavasti sekä myyntihenkisesti. Havainnollistaa esittelyään, asettaa tavoitteita ja seuraa niiden toteutumista sekä tuloksellisuutta Keskeinen sisältö Tuote-esittelyyn valmistautuminen Myynti- tai tuote-esittelytilan suunnittelu ja toteutus Esiintymis- ja myyntitaidot esittelytilanteessa Tavoitteiden asettaminen ja esittelyn tuloksellisuuden seuranta Ennakkomateriaaliin ja tehtävänantoon tutustuminen Moodlessa. Tuote-esittelyn suunnitelman tai toteutuksen esitys lähiopetuspäivänä Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Kannattava toiminta Opiskelija osaa laskea tuotteen arvonlisäverollisen myyntihinnan annettujen katetavoitteiden mukaan. Hän ymmärtää budjetoinnin perusteet ja osaa verrata budjettia toteutumaan. Keskeinen sisältö Tuotteen hinnoittelu arvonlisävero huomioiden Budjetoinnin perusteet Poikkeamien analysointi Toteutetaan lähiopetuksena.

21 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 21 / 26 Budjetointi taulukkolaskelmaohjelmalla Opiskelija oppii hyödyntämään ja soveltamaan Excel -taulukkolaskentaohjelmistoa kustannusten laskennassa, hinnoittelussa ja budjetoinnissa. Lisäksi hän oppii hyödyntämään Exceliä budjetoinnin prosentti- ja euromääräisten vertailulukujen tuottamisessa. Keskeinen sisältö Peruslaskukaavat ja prosenttilaskut; budjetointialustojen laadinta Yhteenveto- ja hakufunktiot Tietojen tuominen eri lähteistä Ehdollinen muotoilu, taulukoiden suojaus Välisummat, lajittelut, Pivot-taulukot Toteutetaan lähiopetuksena, jolloin tehdään budjetointiin liittyviä soveltavia harjoituksia. Lopuksi tehdään soveltava ja kokoava harjoitus Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus Yritysverotus Opiskelija tuntee verotettavan tulon laskemiseen liittyvän keskeisen lainsäädännön ja osaa laskea yrityksen verotettavan tulon. Keskeinen sisältö Tulojen ja menojen veronalaisuus ja vähennyskelpoisuus Verotettavan tulon laskeminen eri yhtiömuodoissa Verotettavan tulon jakaminen yhtiömiehille Opiskelijat tutustuvat aiheeseen ennakkoon Moodlessa. Lähiopetuksessa tehdään harjoitustehtäviä. Tilinpäätös ja tilinpäätösasiakirjat Opiskelija osaa laatia tilinpäätöksen tilinpäätösasiakirjoineen kirjanpitolain ja -asetusten mukaisesti. Keskeinen sisältö Tulojen ja menojen jaksottaminen ja niiden kirjaaminen Yrityksen verotettavan tulon laskeminen Tilinpäätösraportit; tuloslaskelma ja tase, tase-erittely, tasekirja Opiskelijat tutustuvat aiheeseen ennakkoon Moodlessa. Lähiopetuspäivänä tehdään harjoitustehtäviä.

22 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 22 / 26 Tilinpäätösanalyysi Opiskelija osaa laskea keskeiset tunnusluvut tilinpäätöksestä ja osaa tehdä niiden perusteella johtopäätöksiä yrityksen tilasta. Keskeinen sisältö Oikaistu tuloslaskelma ja tase Kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnusluvut Tunnuslukujen analysointi ja tulkinta Opiskelijat tutustuvat aiheeseen ennakkoon Moodlessa. Lähiopetuspäivänä tehdään harjoitustehtäviä Organisaation asiakirjojen hoitaminen Henkilörekisterin ylläpito ja viranomaisilmoitukset Opiskelija osaa ylläpitää henkilörekisteriä ja laatia rekisteriselosteen sekä osaa laatia viranomaisilmoituksia ja -hakemuksia. Keskeinen sisältö rekisterinpitäjän tehtävät rekisteriote organisaation viranomaisilmoitukset Toteutetaan Moodlessa Yritystoiminnan suunnittelu Yrityksen perustamisen suunnittelu Opiskelija osaa arvioida oman osaamisensa tuotteistamista ja liiketoimintamahdollisuutta. Osaa selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta. Osaa esittää liikeidean ja yritysmuodon. Osaa laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman ja perustamisasiakirjat. Keskeinen sisältö oman osaamisen tuotteistaminen ja liiketoimintamahdollisuuden kartoittaminen toimintaympäristö liikeidea ja yritysmuodot liiketoimintasuunnitelma perustamisasiakirjat Toteutetaan Moodlessa.

23 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 23 / 26 4 Hakeutuminen näyttötutkintoon ja valmistavaan koulutukseen 4.1 Hakeutuminen Hakeutumisen tavat vaihtelevat koulutusmuodosta riippuen: oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan oppisopimustoimistojen ja työvoimakoulutukseen TE-toimiston kautta. Omaehtoiseen koulutukseen haetaan TAKKin nettisivuilla olevalla hakulomakkeella. Hakeutumisvaiheessa selvitetään tutkinnon soveltuvuus tutkinnon suorittajalle, aikaisempi osaaminen, oppimistarpeet sekä oppisopimuksessa työpaikan soveltuvuus tutkinnon suorittamispaikaksi. Opiskelijat valitaan valmistavaan koulutukseen ja tutkinnon suorittamiseen hakemusten ja haastattelujen perusteella. 4.2 Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistamisella mahdollistetaan ja varmistetaan joustavat aikuisopiskelijalähtöiset tutkinto- ja opiskelupolut. Hakeutumisvaiheessa selvitetään näyttötutkintoon hakeutuvan henkilön lähtötilanne ja tunnistetaan aiemmin hankittu osaaminen hakeutujan osaamisestaan tekemien suullisten ja kirjallisten kartoitusten ja selvitysten, itsearvioinnin ja haastattelun perusteella. Valmistavan koulutuksen vastuukouluttaja vastaa näyttötutkintoon hakeutuvan henkilön perehdyttämisestä tutkintoon ja opiskeluun sekä osaamisen ja erityistarpeiden tunnistamisesta ja tutkintopolun suunnittelusta yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa. Hakeutumisvaiheen selvitysten perusteella vastuukouluttaja tekee johtopäätökset ja suunnittelee yhdessä hakeutujan kanssa, miten näyttötutkinto suoritetaan ja miten tarvittava ammattitaito hankitaan ottaen huomioon opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, hänen tarpeensa ja mahdollisuutensa itsensä ja organisaationsa kehittämiseen sekä osaamisensa osoittamiseen. Henkilökohtaistamissuunnitelmaan kirjataan henkilötietojen lisäksi seuraavat asiat: Hakeutumisvaiheen lähtötilanne, osaaminen Näyttötutkinnon suorittaminen: Tutkinnon suorittaja on keskeisessä asemassa näyttötutkintotilaisuuksien sisältöjen suunnittelussa ja aikataulutuksessa. Suunnittelussa on TAKKin kouluttajan ja tutkinnon suorittajan lisäksi tyypillisesti mukana myös työpaikkaohjaaja tai tutkinnon suorittajan esimies, joiden kanssa yhdessä suunnitellaan, miten osaaminen osoitetaan ja kuka arvioi tutkintotilaisuuksia. Työtehtävien tulee olla näyttöympäristön työprosessien mukaisia. Lisäksi dokumentoidaan aiemmin hankittu osaaminen, tutkintotilaisuuksien ajankohdat ja tarvittavat erityisjärjestelyt. Valmistava koulutus: tarvittavan ammattitaidon hankkimisen aikataulu, oppimisen tavoitteet ja opiskelun toteutustapa oppimisympäristöineen ja menetelmineen sekä oppimisen seuranta ja arviointi. Ohjaus ja tuki: ohjauksen ja tuen tarve ja toteutus valmistavassa koulutuksessa ja näyttötutkinnon suorittamisessa. Henkilökohtaistaminen dokumentoidaan henkilökohtaistamisasiakirjaan StudentaPlussaan. Henkilökohtaistamisasiakirja tulostetaan ja sen allekirjoittavat sekä tutkinnon suorittaja että vastuukouluttaja. Tutkinnon henkilökohtaistamissuunnitelman toteutumista seurataan ja tarkennetaan tarpeen mukaan ohjaus- ja palautekeskusteluissa. Muutokset kirjataan StudentaPlussaan.

Sihteerin ammattitutkinto valmistava koulutus OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

Sihteerin ammattitutkinto valmistava koulutus OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Sihteerin ammattitutkinto valmistava koulutus OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hyväksytty, toimialajohtaja Hyväksytty johtokunnan kokouksessa TAKK Tutkintokohtainen

Lisätiedot

Lähiesimiestyön ammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Lähiesimiestyön ammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Lähiesimiestyön ammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hyväksytty, toimialajohtaja Jari Raivo Hyväksytty johtokunnan kokouksessa: TAKK

Lisätiedot

TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 1 / 14 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Johtamisen erikoisammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hyväksytty, toimialajohtaja

Lisätiedot

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Kaupan esimiehen erikoisammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hyväksytty, toimialajohtaja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Liiketalouden perustutkinto Sisällys 2.1 Pakollinen tutkinnon osa... 3 2.1.1 Asiakaspalvelu, 30 osp... 3 2.2 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala... 5 2.2.1 Kaupan palvelu ja myynti, 30 osp... 5 2.2.2

Lisätiedot

Taloushallinnon ammattitutkinto valmistava koulutus OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

Taloushallinnon ammattitutkinto valmistava koulutus OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Taloushallinnon ammattitutkinto valmistava koulutus OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hyväksytty, toimialajohtaja Hyväksytty johtokunnan kokouksessa TAKK Tutkintokohtainen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni

Tutkintotoimikunnan seminaari Paasitorni Seminaari liiketalouden perustutkinto, merkonomin uudet perusteet Paasitorni 25.5.2010 1 Sisältö Näyttöjen järjestämissopimus ja suunnitelma Tekeminen Erityistä huomioitavaa Näyttötutkinnon henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa

Markkinointiviestinnän ammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma Sivu 1 / 16 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Markkinointiviestinnän ammattitutkinto, valmistava koulutus Opetussuunnitelman tutkintokohtainen osa Hyväksytty, toimialajohtaja

Lisätiedot

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma

asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Opetussuunnitelma 3.0 /30.5.2014 1 (10) LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 1 Opintopolku asiakaspalvelun ja myynnin työtehtäviin asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma 1. vuosi 2. vuosi 3. vuosi

Lisätiedot

Oppimisosuuskunta Arinom. Lukuvuosi

Oppimisosuuskunta Arinom. Lukuvuosi Oppimisosuuskunta Arinom Lukuvuosi 2016-2017 Mitä tutkinnon osia osuuskunnassa voi suorittaa? Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp ja Yrityksessä toimiminen 15 osp tutkinnon osat tulevat yleensä suoritetuksi

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake

Ammattiosaamisen näyttöjen toteutus- ja arviointisuunnitelmien koontilomake Liite Näyttötoimikunta 29.9.2016 Koulutusala Ammatillinen perustutkinto Koulutusohjelma Tutkintonimike Näytön Suoritusajankohta numero /hyväksymispäivä 1 1. lukuvuoden Liiketalous ja kulttuuri Liiketalouden

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 120 ov Tutkinnon rakenne Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi, 1 Tutkinnon rakenne Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 ammatilliset tutkinnon osat 90 ov 1.v Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista

Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO. Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Koul Sastamalan koulutuskuntayhtymä LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kuv Yhteenveto ammattiosaamisen näyttöjen arvosanoista ja niiden toteuttamistavoista Johdanto Ammatillisen peruskoulutuksen kansallinen oppimistulosten

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TALOUSPALVELUT TAPA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Talouspalvelut, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon hoitaa yhtä seuraavista

Lisätiedot

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen

Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Liiketalouden opiskelijoiden työssäoppiminen Savon ammatti- ja aikuisopiston opiskelijat etsivät työssäoppimispaikkoja sekä mahdollisia ilta-viikonloppu- tai kesätöitä. Olemme opastaneet oppilaita hyödyntämään

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan uutisia

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan uutisia Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkintotoimikunnan uutisia Jukka Koivisto puheenjohtaja, liiketalouden tutkintotoimikunta 30.1.2014 Liiketalouden koulutuksen kehittämispäivät Liiketalouden tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Kaupan alan osaajaksi! LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2017 Kenelle Liiketalouden perustutkinto, merkonomi on suunnattu henkilöille, jotka haluavat hankkia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori

Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Liiketalouden perustutkinnon toteutus- ja arviointisuunnitelma Pori Hyväksymispäätökset Työelämäjaos 27.4.2015 Johtokunta 11.6.2015 1 Sisällys Jaksosuunnitelma...2 Jaksosuunnitelma...3 Jaksosuunnitelma...4

Lisätiedot

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet:

1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: 1(7) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Talouspalvelut 30 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa kirjanpidossa tavanomaiset tilitapahtumat. Hän laskee tavanomaisen maksettavan palkan

Lisätiedot

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset

KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN. a) Ammattitaitovaatimukset KAIKILLE YHTEINEN TUTKINNON OSA 1 MYYNTIIN VALMISTAUTUMINEN a) Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan suorittaja osaa omassa myyntityössään toimia liiketoiminnan keskeisten periaatteiden ja organisaationsa

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Vahvistettu 8.9.2011 Rehtorin päätös 64/10/2011 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

Sopimus Opiskelija oppii työssä

Sopimus Opiskelija oppii työssä Oppisopimus Työpaikka/ työpaikkakouluttaja - kouluttaa - arvioi Sopimus Opiskelija oppii työssä Tietopuolinen koulutus oppilaitoksessa monimuotoisesti Opettaja koordinoi, ohjaa, arvioi Tutkintotodistus:

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kirjanpito tutkinnon osa (KIPI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kirjanpito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Palkanlaskenta tutkinnon osa (PALA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Palkanlaskenta Ammattitaitovaatimukset nnlaskee palkanmaksukaudelta

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011. Taloushallinnon ammattitutkinnon uudistaminen/inkeri Liimatainen

TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011. Taloushallinnon ammattitutkinnon uudistaminen/inkeri Liimatainen TALOUSHALLINNON AMMATTITUTKINNON UUDISTAMISTYÖ 18.6.2010 31.12.2011 OPETUSHALLITUKSEN ASETTAMA TYÖRYHMÄ Heikki Ripatti, toimitusjohtaja, HS-Yrityspalvelu Oy Kaija Oksanen, controller SOK / Talous Päivi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Mikäli jo aikaisemman tutkinnon osan yhteydessä on arvioitu Työprosessin hallinta, Työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinta

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen

Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Henkilökohtaistamista koskevan asetuksen soveltaminen Ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintotoiminnan kehittämisseminaari Maaliskuu 2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TUOTENEUVONTA TUNE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tuoteneuvonta, 15 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o suunnittelee

Lisätiedot

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi

Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Näyttötutkintojen henkilökohtaistaminen ja arviointi Logistiikan koulutuksen kehittämispäivät 24.-25.3.2010 Henkilökohtaistamista ohjaavat säädökset ja ohjeet 1/2 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Visuaalinen myyntityö tutkinnon osa (VISU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Visuaalinen myyntityö Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ASIAKIRJAT AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA

AIKUISKOULUTUKSEN ASIAKIRJAT AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA AIKUISKOULUTUKSEN ASIAKIRJAT AJANKOHTAISTA AMMATILLISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA Tutkintotoimikunnan terveiset asiakirjat tutkintotoimikunnan näkökulmasta Jukka Koivisto puheenjohtaja, liiketalouden tutkintotoimikunta

Lisätiedot

TERV ETULOA

TERV ETULOA 2 TERV ETULOA VALINTAINFOON 3 Video näyttötutkinnosta SUOMEN KOULUTUSJÄRJESTELMÄ 4 Y L I O P I S T O T J A T I E D E K O R K E A K O U L U T A M M AT T I K O R K E A K O U L U TYÖELÄMÄ Erikoisammattitutkinnot

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MYYNNIN TUKIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja o palvelee sisäisiä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tuoteneuvonta tutkinnon osa (TUNE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tuoteneuvonta Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VISUAALINEN MYYNTITYÖ VISU 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Visuaalinen myyntityö, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o toteuttaa tuotteen, tuoteryhmän

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PALKANLASKENTA PALA 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PALKANLASKENTA PALA 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Palkanlaskenta, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palkanlaskenta 30 osp Tavoitteet: Opiskelija laskee palkanmaksukaudelta maksettavan palkan. Hän laskee maksettavan palkan erityistilanteissa

Lisätiedot

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet:

1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: 1(9) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tuoteneuvonta 15 osp Tavoitteet: Opiskelija suunnittelee ja valmistelee tuoteneuvottelutilanteita. Opiskelija neuvoo asiakkaita tuotteiden

Lisätiedot

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys

Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Henkilökohtaistaminen, arvioinnin uudet käytännöt ja todistusmääräys Opso ry:n syysseminaari 29.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Henkilökohtaistaminen 1.8.2015 alkaen Valtioneuvoston asetus 794/2015,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. KIRJANPITO KIPI 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KIRJANPITO KIPI 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kirjanpito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset o hoitaa kuukausittaista kirjanpitoa o kirjaa tulot, menot

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa

Ammatilliseen. koulutukseen. liittyvää sanastoa Ammatilliseen koulutukseen liittyvää sanastoa Ammatillinen aikuiskoulutus Ammatillisella aikuiskoulutuksella tarkoitetaan ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia, näyttötutkintoina suoritettavia

Lisätiedot

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi

Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä. Näyttötutkintojen arviointi Yhteistyö tutkinnon järjestäjän ja vankilan välillä Näyttötutkintojen arviointi Sirpa Rintala Tekemällä oppii -projekti TEKEMÄLLÄ OPPII 1.8.2010-31.12.2013 Vankeudesta vapauteen ja opiskelusta työpaikalle

Lisätiedot

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon

Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Tervetuloa Omnian aikuisopistoon Hyvinvointi Liike-elämä Palvelut Tekniikka ja taito Video Näyttötutkinnosta https://www.youtube.com/watch?v=4rg3c 3Krpko&feature=youtu.be Omnian aikuisopiston toimipisteet

Lisätiedot

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen

Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta. Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Kokemuksia liiketalouden perustutkinnosta Liiketalouden perustutkinnon joustavan rakenteen hyödyntäminen Tutkinnon rakenteen hyödyntäminen Salpaus case Pedagoginen johtaminen Salpauksessa Liiketalouden

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi

Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen suunnittelu ja organisointi Luokka Ydinprosessit Prosessin tarkoitus Valmistavan koulutuksen järjestäminen tutkinnon suorittajan ja työelämän tarpeisiin Prosessin

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen S-Pankin asiakaspalvelupisteissä pankki- ja asiakasomistajatyötä

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma, peligrafiikan osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN AMMATTITUTKINTO, PELIGRAFIIKAN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus tutkinnon osa (TIVE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Tilinpäätöskirjaukset ja

Lisätiedot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot

Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Hämeen ammattikorkeakoulu 2015 Lähde: www.minedu.fi, Suomen koulutus- ja tutkintojärjestelmä 1 Tutkintorakenne Tutkintorakenteessa yli 370 ammatillista tutkintoa

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioinnin opas

Näyttötutkinnon arvioinnin opas Näyttötutkinnon arvioinnin opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA

HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA HENKILÖKOHTAISTAMINEN JA ARVIOINTI OPPISOPIMUSKOULUTUKSESSA 19 20.11.2009 Koulutuspäivien avauspuheenvuoro, Henkilökohtaistaminen säädöksissä Opetusneuvos Lea Lakio Lea Lakio 19.11.2009 www.oph.fi HENKILÖKOHTAISTAMINEN

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen

Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Lainsäädännön muutosten vaikutukset näyttötutkintojen järjestämiseen Media-alan koulutuksen kehittämispäivä 22.11.2016 Markku Kokkonen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Sisältö Yleiset periaatteet

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakaspalvelu 30 osp Tavoitteet: Opiskelija osaa toimia käytännön asiakaspalvelutehtävissä ja osoittaa ammattitaitonsa palvelutilanteessa,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 TILINPÄÄTÖSKIRJAUKSET JA YRITYKSEN VEROTUS TIVE 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus, 15 osp Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Näyttötutkinnon suorittajan arviointi Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Henkilökohtaistaminen

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 VAKUUTUS- JA ELÄKEPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen asiakaspalvelupisteissä pankki- ja asiakasomistajatyötä

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Näyttötutkinnon arvioijan opas

Näyttötutkinnon arvioijan opas Näyttötutkinnon arvioijan opas TAI aikuiskoulutus näyttötutkinnon arvioijan opas 2 Sisältö Mitä ovat näyttötutkinnot? 3 Henkilökohtaistaminen 4 Näyttötutkinnon suorittaminen ja osaamisen arviointi 5 Tutkintotodistus

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Toiminnan kannattavuuden suunnittelu tutkinnon osa (KASU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Toiminnan kannattavuuden suunnittelu

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Myynnin tukipalvelut tutkinnon osa (MYTU) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Myynnin tukipalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto Yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suorittaneella on yrityksen johtajalta edellytettävä yrityksen strategisen johtamisen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon perusteiden muutokset Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus

Liiketalouden perustutkinnon perusteiden muutokset Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Liiketalouden perustutkinnon perusteiden muutokset 1.8.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus Säädökset ja määräykset voimaan 1.8.2015 Kaikki opiskelijat, sekä aiemmin aloittaneet että uudet,

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito, tutkinnon osa (KVRE) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Kansainvälisen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(8) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Sähköinen kaupankäynti 15 osp Tavoitteet: Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen. Hän seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Vakuutus- ja eläkepalvelut 15 osp Opinnon tavoitteet: Opiskelija tunnistaa erilaisia asiakkuuksia ja asiakasryhmiä sekä kartoittaa asiakkaiden

Lisätiedot

Taloushallinnon ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Laaja kuvaus Esitiedot, Lisätietoja/-materiaalia. Tutkinnon osa/ Opintojakson nimi (ov)

Taloushallinnon ammattitutkinto, opetussuunnitelma. Laaja kuvaus Esitiedot, Lisätietoja/-materiaalia. Tutkinnon osa/ Opintojakson nimi (ov) Taloushallinnon ammattitutkinto, opetussuunnitelma Tutkinnon osa/ Kirjanpidon ja arvonlisäverotuksen hoitaminen kirjanpidon tehtävissä Lähipäivillä ja verkossa: - Tilikauden aikaisen kirjanpidon - hoitaminen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen

KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma. Voimassa alkaen KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Voimassa 1.8.2015 alkaen 2 Sisällys 1 KIVIMIEHEN AMMATTITUTKINTO... 3 1.1. JOHDANTO... 3 1.2. VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET...

Lisätiedot

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta.

Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Talouspalvelut Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 KANSAINVÄLISEN KAUPAN LASKUTUS JA RESKONTRAN HOITO Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa

Näyttötutkinnot. Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Näyttötutkinnot Osoita osaamisesi joustavasti ja yksilöllisesti näyttötutkinnossa Tietoa näyttötutkinnoista tutkintoja järjestävistä oppilaitoksista työvoimatoimistoista oppisopimustoimistoista kirjastoista

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI - finanssipainotus MIKSI JA KENELLE FINANSSIALAN MERKONOMI ON TARKOITETTU? Kenelle? Eri alueosuuskauppojen pankkipisteissä pankkityötä jo tekeville tai ko. tehtäviin

Lisätiedot

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp

ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO. 30 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 ASIAKKUUKSIEN HOITO ASHO 30 osp 30 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Asiakkuuksien hoito, 30 osp Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen näyttötutkinnoissa Opiskelijan ja näyttötutkinnon suorittajan arviointi 6-7.2.2013 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 PANKKI- JA RAHOITUSPALVELUT PARA 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Pankki- ja rahoituspalvelut, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o tunnistaa erilaisia

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot