Liiketalouden perustutkinto, merkonomi valmistava koulutus OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liiketalouden perustutkinto, merkonomi valmistava koulutus OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA"

Transkriptio

1 Tampereen Aikuiskoulutuskeskus Liiketalouden perustutkinto, merkonomi valmistava koulutus OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA Hyväksytty, toimialajohtaja Hyväksytty johtokunnan kokouksessa

2 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 2 / 26 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma Sisällys 1 Yleistä Koulutuksen tavoite Liiketalouden perustutkinnon muodostuminen ja ammatilliset tutkinnon osat koulutuksessa Hakeutuminen näyttötutkintoon ja valmistavaan koulutukseen Hakeutuminen Henkilökohtaistaminen Koulutuksen toteutuksen periaatteet Työelämäyhteistyö Hyvinvointi ja turvallisuus Yrittäjyys Kestävä kehitys Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Koulutuksen toteutus Koulutuksen toteutustavat Oppiminen ja opetusmenetelmät Oppimisen arviointi Tutkinnon suorittaminen Todistukset Laadun varmistus ja toiminnan kehittäminen... 26

3 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 3 / 26 1 Yleistä Liiketalouden perustutkinnon suorittaneet toimivat yksityisissä tai julkisissa organisaatiossa asiakaspalvelun-, myynnin, toimisto- tai talouden työtehtävissä. Työtehtävien ammattitaitovaatimuksiin heijastavat yhteiskunnan muutokset. Digitalisaatio, verkottuminen, yksilöllisyyden ja palvelun korostuminen, kansainvälistyminen, ikääntyminen sekä muut työelämän muutokset vaikuttavat liiketalouden alan ammattitaitovaatimuksiin. Ammattitaidon ylläpitäminen edellyttää oppimisvalmiuksia, kykyä etsiä ja jäsennellä tietoa sekä luovuutta selviytyä työelämän muutoksista. Liiketalouden perustutkinto antaa opiskelijalle liiketalouden ammatillisia valmiuksia ja taitoja menestyä alalla. Se antaa myös jatko-opintokelpoisuuden korkeakouluopintoihin. Monialaisuutensa ja joustavuutensa suhteen se sopii lähes jokaiselle toimialalle ja palvelee siten laajaa kohderyhmää. Opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen Liiketalouden perustutkinnon tutkinnon perusteisiin (Määräys 59/011/2014). TAKK on tehnyt näyttötutkinnon järjestämissopimuksen Liiketalouden tutkintotoimikunnan kanssa, jonka liitteenä olevassa järjestämissuunnitelmassa on kuvattu miten Liiketalouden perustutkinto tutkinto suoritetaan TAKKissa. Opetussuunnitelma antaa opiskelijalle ja yhteistyökumppaneille kokonaiskuvan Liiketalouden perustutkintoon valmistavan koulutuksen toteutuksesta Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa. Se ohjaa kouluttajien toimintaa jokapäiväisessä koulutustyössä ja varmistaa laadukkaan ja tavoitteellisen oppimisen. Opetussuunnitelma muodostaa koulutuksen rungon, jota joustavasti sovelletaan ryhmä- ja opiskelijakohtaisesti. Tutkintokohtainen opetussuunnitelma täydentää TAKKin yhteisen opetussuunnitelman toimintaperiaatteita ja linjauksia sekä siinä kuvattuja ammatillisen aikuiskoulutuksen säädöksiä. Opetussuunnitelmaa päivitetään vähintään vuosittain merkittävien muutosten osalta. Opetussuunnitelma laaditaan yhteistyössä TAKKin liiketalouden kouluttajien, työelämän asiantuntijoiden sekä opiskelijoiden kanssa. 2 Koulutuksen tavoite Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa Liiketalouden perustutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon ja suorittaa tutkinnon. Mikäli opiskelija jo hallitsee tutkinnossa vaadittavan ammattitaidon, voi opiskelija suorittaa tutkinnon ilman koulutusta. Tutkinnon perusteiden tavoitteet huomioidaan koulutuksen opetusjaksojen ja sisältöjen suunnittelussa, opetusmuotojen ja -menetelmien valinnassa, tehtävissä sekä palautteen antamisessa ja arvioinnissa. Liiketalouden perustutkinnon tutkinnon perusteissa (s ) tavoitteita on kuvattu seuraavasti tutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää sitä jatkuvasti hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen hän osaa soveltaa oppimiaan tietoja ja taitoja vaihtelevissa työelämän tilanteissa hän osaa toimia työssään osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia hänellä on yleistä liiketaloudellista osaamista hänellä on hyvät yhteistyö- ja viestintätaidot, sekä kielitaitoa hänellä on tietoteknistä sekä talouden osaamista

4 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 4 / 26 hän osaa toimia joustavasti ja luovuutta käyttäen myös kansainvälisessä ympäristössä hän osaa ottaa huomioon yritystoimintaan, työsuhteisiin, turvallisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä periaatteita hänellä on valmiuksia toimia itsenäisenä yrittäjänä hänellä on elinikäisen oppimisen avaintaitoja: jatkuva oppiminen, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotto sekä selviytyminen työelämän muuttuvissa tilanteissa. Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisalan suorittanut osaa toimia erilaisissa asiakaspalvelun, myynnin ja markkinointiviestinnän tehtävissä osaa luoda ja kehittää pitkäaikaisia asiakassuhteita osaa myydä asiakkaiden tarpeita vastaavia ratkaisuja kannattavasti ja palvella asiakkaita osaa käyttää työssään organisaation kilpailukeinoja, esimerkiksi toteuttaessaan markkinointiviestintää omaa valmiudet kehittyä lähiesimiestehtäviin. Talous ja toimistopalveluiden osaamisalan suorittanut osaa palvella toimiston sisäistä ja ulkoista asiakasta erilaisissa toimistotehtävissä osaa hoitaa talouspalvelun osa-aluetta käyttäen toimisto- ja taloushallinnon työvälineitä sekä sovellusohjelmia. 3 Liiketalouden perustutkinnon muodostuminen ja ammatilliset tutkinnon osat koulutuksessa Liiketalouden perustutkinnon muodostuminen on määritelty tutkinnon perusteissa. Tutkinnossa on yksi yhteinen pakollinen tutkinnon osa sekä kolme osaamisalaa, joista kahta järjestetään TAKKissa: Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala sekä Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala. Tutkinnon valinnaisuus ja joustavuus mahdollistavat tutkinnon suorittamisen erilaisissa organisaatioissa ja työtehtävissä. Seuraavissa kaavioissa on esitetty liiketalouden perustutkinnon muodostuminen kahdelle osaamisalalle. Tähdellä merkittyihin tutkinnon osiin järjestetään TAKKissa valmistavaa koulutusta henkilökohtaistamisen perusteella ja muihin on tarjolla lukuvuosittain useitakin toteutuksia. Tutkinnon muodostumisen kaavioiden jälkeen on kuvaukset kaikista niistä opintojaksoista, jotka ovat yleisimmin tarjolla opiskelijoille ja tutkinnon suorittajille. ja päivitetään jatkuvasti.

5 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 5 / 26 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Kaikille yhteinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu Lisäksi valitaan tutkinnon osat vaihtoehdoista 1, 2 tai 3: Vaihtoehto 1: valitaan 2 punaista + 1 sininen + 1 vihreä Vaihtoehto 2: valitaan 2 punaista + 3 vihreää Vaihtoehto 3: valitaan 1 punainen + 1 sininen + 3 vihreää (* Tutkinnon suorittaminen TAKKissa mahdollista, valmistavasta koulutuksesta sovittava erikseen) Kaupan palvelu ja myynti Talouspalvelut Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito* Asiakkuuksien hoito Kirjanpito Sähköinen kaupankäynti Vakuutus ja eläkepalvelut* Visuaalinen myyntityö Toimistopalvelut Tuoteneuvonta Yritystoiminnan suunnittelu Kansainvälisen kaupan tukipalvelut* Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Myynnin tukipalvelut Finanssipalvelut* Pankki ja rahoituspalvelut* Organisaation asiakirjojen hoitaminen Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

6 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 6 / 26 Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala Kaikille yhteiset tutkinnon osat: Asiakaspalvelu Talouspalvelut Lisäksi valitaan tutkinnon osat vaihtoehdoista 1, 2 tai 3: Vaihtoehto 1: valitaan 2 sinistä + 1 vihreä Vaihtoehto 2: valitaan 1 sininen + 1 punainen + 1 vihreä Vaihtoehto 3: valitaan 1 sininen + 3 vihreää (* Tutkinnon suorittaminen TAKKissa mahdollista, valmistavasta koulutuksesta sovittava erikseen) Kirjanpito Kaupan palvelu ja myynti Sähköinen kaupankäynti Organisaation asiakirjojen hoitaminen Toimistopalvelut Asiakkuuksien hoito Tuoteneuvonta Verkkopalvelujen tuottaminen ja ylläpito* Palkanlaskenta Visuaalinen myyntityö Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Vakuutus ja eläkepalvelut* Kansainvälisen kaupan tukipalvelut* Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus Yritystoiminnan suunnittelu Myynnin tukipalvelut Kansainvälisen kaupan laskutus ja reskontran hoito* Tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta Finanssipalvelut* Pankki- ja rahoituspalvelut* Tutkinnon osa ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

7 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 7 / 26 Yleisopinnot Orientointi ja TAKKin verkkopalveluihin tutustuminen Opiskelija saa kokonaiskäsityksen koulutuksesta ja tutkinnon suorittamisesta sekä osaa hyödyntää TAKKin verkkopalveluja. Keskeinen sisältö TAKKin ja koulutusalan esittely Ryhmäytyminen Opiskelun käytännöt Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (lukujärjestys) Opiskelu Moodlessa StudentaPlus opiskelijan käyttöliittymä Toteutetaan lähiopetuksena. LTPT Tutkintoinfo Opiskelija tuntee tutkintovaatimukset ja miten tutkinto suoritetaan. Osaa laatia tutkintosuunnitelman. Keskeinen sisältö Tutkinnon suorittamisen prosessi Tutkintosuunnitelman sisältö Tutkinnon arviointi Toteutetaan lähiopetuksena. Tehtävänä on laatia tutkintosuunnitelma vähintään yhteen tutkinnon osaan. Tutkinnon osan suunnittelu Opiskelija tuntee tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja arvioinnin kriteerit ja osaa laatia tutkintosuunnitelman. Tietää miten tutkintosuoritusta arvioidaan työpaikalla. Keskeinen sisältö Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin ja kriteereihin perehtyminen Ohjaus henkilökohtaisen tutkintosuunnitelman laatimiseen Ohjaus tutkintosuoritusten arviointiin Toteutetaan lähiopetuksena. Tehtävänä on laatia tutkintosuunnitelma ko. tutkinnon osaan.

8 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 8 / 26 Tekstinkäsittelyn perusteet, Word 2013 Opiskelija osaa laatia asiakirjoja MS Office tekstinkäsittelyohjelman ominaisuuksia hyödyntäen. Keskeinen sisältö Tekstin kirjoittaminen, korjaaminen, liittäminen, siirtäminen Asettelut ja asiakirjastandardi sekä tunnistetiedot Monisivuinen asiakirja Taulukkotoiminnot Kuvan lisäys ja käsittely Tulostus- tallennustoiminnot Lähiopetuksessa tehdään harjoituksia. Lopuksi tehdään itsenäisesti tehtävä käsitellyistä aiheista. Taulukkolaskennan perusteet, Excel 2013 Opiskelija osaa hyödyntää taulukkolaskennan perusominaisuuksia laskelmissa ja raporteissa. Keskeinen sisältö Tietojen syöttö ja taulukon muokkaus Laskemisen periaatteet: peruslaskukaavat, yhteen-, vähennys-, kerto- ja jakolaskut Perusfunktiot: summa, keskiarvo, minimi, maksimi Suora ja suhteellinen soluviittaus Taulukoiden väliset soluviittaukset Kaavojen ja funktioiden kopioiminen ja siirtäminen Kaavioiden luominen ja peruskaaviot Tulostus- tallennustoiminnot Lähiopetuksessa tehdään harjoituksia. Lopuksi tehdään itsenäisesti tehtävä käsitellyistä aiheista. Esitysgrafiikan perusteet, PowerPoint 2013 Opiskelija osaa tehdä visuaalisesti selkeitä ja havainnollisia esityksiä organisaation esittelyyn, tilastojen esittämiseen tai suullisen esityksen tueksi. Keskeinen sisältö Esityksen laadinnan periaatteet ja esitystavat Diarakenteet ja esityksen muokkaaminen Toistuvat elementit; Perustyylin muokkaus ja tunnistetiedot Piirto- ja objektityökalujen käyttö Kuvien käsittely, animaatiot Tulostusvaihtoehdot ja tulostusasetukset Lähiopetuksessa tehdään diaesityksiä. Lopuksi tehdään itsenäisesti tehtävä käsitellyistä aiheista.

9 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 9 / 26 Tekstinkäsittelyn tehokäyttö, Word 2013 Opiskelija osaa tuottaa sujuvasti erilaisia sisäiseen ja ulkoiseen asiakaspalveluun tarkoitettuja esitteitä, asiakaskirjeitä ja raportteja sekä asiakirjastandardin mukaisia liike- ja kokousasiakirjoja. Jaksoa suositellaan opiskelijoille, jotka suorittavat seuraavia tutkinnon osia: asiakkuuksien hoito, myynnin tukipalvelut, toimistopalvelut, markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus, sähköinen kaupankäynti, tuoteneuvonta tai organisaation asiakirjojen hoitaminen. Keskeinen sisältö Asiakirjastandardin hyödyntäminen Tarjouspyyntö, tarjous, tilaus, tilausvahvistus, lasku Reklamaatio Esityslista, kokouskutsu Pöytäkirja, pöytäkirjan ote, muistio Pitkien asiakirjojen tuottaminen ja asiakirjan jakaminen osiin Sisällysluettelo, hakemisto Tekstin palstoittaminen Joukkokirjeet ja osoitetarrat Tyylit ja asiakirjamallit Word ja Excel yhteiskäyttö Toteutetaan lähiopetuksena tekemällä harjoituksia. Talousmatematiikan kertaus Opiskelija osaa talousmatematiikan peruslaskennan. Keskeinen sisältö Matematiikan perusteiden kertaus Prosenttilaskut Arvonlisäveron laskeminen Opiskelijat tutustuvat ennakkoon aiheeseen Moodlessa ja tekevät tehtäviä, joita kerrataan ja lasketaan lähiopetuspäivänä. Kirjallinen viestintä Opiskelija osaa tuottaa sujuvaa ja oikeakielistä tekstiä. Keskeinen sisältö Kirjoittamisen tekniikka ja tyylilajit Oikeakielisyys Työelämän tekstilajit Sähköpostietiketti Opiskelija tutustuu annettuun aineistoon itsenäisesti Moodlessa, tekee harjoitukset ja palauttaa oppimispäiväkirjan.

10 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 10 / Asiakaspalvelu Yrityksen toimintaympäristö Opiskelija tuntee erilaisten organisaatioiden toimintaympäristöjä ja niiden toimintaan vaikuttavia tekijöitä. Keskeinen sisältö Toiminta-ajatus, liikeidea ja arvot Sidosryhmät, yhteistyöverkostot ja kilpailijat Toimintaympäristön vaikutukset organisaation toiminnalle Opiskelijat tutustuvat ennakkoon aiheeseen Moodlessa ja tekevät tehtävän, joka esitetään lähipäivänä ryhmälle. Asiakaslähtöinen toiminta Opiskelija osaa toimia asiakaslähtöisesti hyvällä palveluasenteella sekä sisäisissä että ulkoisissa palvelutilanteissa. Sisäistää hyvän asiakaspalvelun merkityksen kilpailu- ja menestystekijänä. Tiedostaa oman roolin merkityksen hyvän työilmapiirin luomisessa. Keskeinen sisältö Asiakaspalvelu yrityksen menestystekijänä Asiakaspalvelijan vuorovaikutustaidot ja palveluasenne Haastavat palvelutilanteet ja reklamaatioiden hoito Hyvä työyhteisö ja sisäinen palvelu Sisältää ennakkotehtävän Moodlessa, lähiopetuspäivät ja väliajan tehtävän. Tehokas ja tuloksellinen toiminta Opiskelija osaa selvittää työyhteisönsä tuottoja ja kustannuksia sekä katteita. Hän tuntee kannattavan toiminnan perusteet ja osaa lukea talouden raportteja. Keskeinen sisältö Kannattavan toiminnan periaatteet Tuotot, kustannukset ja tulos Tunnusluvut ja kannattavuuden mittarit Opiskelijat tutustuvat aiheeseen ennakkoon Moodlessa. Lähiopetuspäivänä tehdään harjoitustehtäviä.

11 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 11 / 26 Asiakaspalveluenglanti Opiskelija osaa palvella asiakkaita englanniksi. Keskeinen sisältö Suulliset ja kirjalliset asiakaspalvelutilanteet Oman ammattialan keskeinen sanasto Opiskelijat tutustuvat aiheeseen ennakkoon Moodlessa olevan materiaalin pohjalta ja palauttavat ennakkotehtävän ennen lähiopetuspäivää. Lähiopetuksessa keskitytään keskustelutaitoon ja vuorovaikutustilanteisiin. Lisäksi on omaan työhön liittyviä etätehtäviä. Asiakaspalveluruotsi Opiskelija osaa palvella asiakkaita ruotsiksi. Keskeinen sisältö Suulliset ja kirjalliset asiakaspalvelutilanteet Oman ammattialan keskeinen sanasto Opiskelijat tutustuvat aiheeseen ennakkoon Moodlessa olevan materiaalin pohjalta ja palauttavat ennakkotehtävän ennen lähiopetuspäivää. Lähiopetuksessa keskitytään keskustelutaitoon ja vuorovaikutustilanteisiin. Lisäksi on omaan työhön liittyviä etätehtäviä Kaupan palvelu ja myynti Asiakaspalvelu ja myynti Opiskelija tunnistaa asiakkaiden tarpeet sekä osaa myydä aktiivisesti ja tuloksellisesti. Keskeinen sisältö Myyntiprosessi Myynnin suunnittelu, toteutus ja myynnin kehityksen seuranta Lisämyynti Asiakaspalautteiden hyödyntäminen palvelun kehittämisessä Lähipäivät sekä väliajan tehtävä, joka esitellään ryhmälle.

12 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 12 / 26 Tuotevastuualueen hoito Opiskelija osaa hoitaa ja kehittää vastuualueensa tuoteryhmää. Keskeinen sisältö Kestävä kehitys ja ympäristöasiat Tuotteiden tilaaminen ja vastaanotto Esillepanot ja niiden ylläpito Hävikin ehkäisy Myynnin edistäminen Tuoteryhmän kannattavuus ja varaston hallinta Sisältää ennakkotehtävän Moodlessa ja lähiopetusta.. Opiskelija laatii ja esittää lähipäivänä Powerpoint-esityksen valitsemastaan tuoteryhmästä Asiakkuuksien hoito Asiakkuuksien hoitaminen ja kehittäminen Opiskelija tuntee asiakkuuksien hankintaan ja hoitoon liittyvät periaatteet. Hän ymmärtää suunnitelmallisuuden merkityksen asiakkuuksien hallinnassa, osaa laatia työlleen tavoitteet ja mittarit sekä seuraa niitä. Keskeinen sisältö Myynti- tai palvelusuunnitelman laadinta Asiakashankinta, asiakkuuden vaiheet Tarjousten ja palveluehdotusten laadinta Asiakkuuden kannattavuus Asiakasneuvottelut Sisältää ennakkotehtävän Moodlessa, lähiopetusta ja väliajan tehtävän.

13 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 13 / Visuaalinen myyntityö Myymälän visuaalinen ilme ja myyvät esillepanot Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa myyviä esillepanoja ja kampanjoita ja niihin liittyvää asiakasinformaatiota. Osaa seurata itsenäisesti myymäläilmettä ja ylläpitää sitä. Opiskelija ymmärtää elämyksellisen myymäläympäristön asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavana tekijänä. Keskeinen sisältö Esillepanotekniikka ja kalusteiden käyttö Elämyksellinen myymäläympäristö ja myymälämarkkinointi Asiakasinformaation ja markkinointimateriaalin käyttö Tuotekokonaisuudet ja käyttöyhteystuotteet esillepanossa Myymäläilmeen seuranta ja ylläpito Sisältää verkkokurssin, ennakkotehtävän ja lähiopetuspäivän. Ennakkotehtävä käsitellään pienryhmissä lähipäivän aikana Myynnin tukipalvelut Yritysviestintä Opiskelija tuntee yritysviestinnän keskeiset osa-alueet. Keskeinen sisältö Viestintä ja yrityskuva Ulkoinen viestintä Sisäinen viestintä Viestinnän välineet Sisältää ennakkotehtävän Moodlessa ja lähiopetuspäivän.

14 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 14 / Talouspalvelut Yhtiöoikeus Opiskelija ymmärtää tavallisimpien yritysmuotojen perusperiaatteet ja osaa etsiä tietoa ja soveltaa sitä taloushallinnon tehtävien hoitamisen näkökulmasta. Keskeinen sisältö Eri yhtiömuodot; osakeyhtiö, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, toiminimi ja osuuskunta Yhtiön perustaminen eri yhtiömuodoissa Omistajien/yhtiömiesten vastuut eri yhtiömuodoissa Hallinto eri yhtiömuodoissa Yhtiösopimus/yhtiöjärjestys/säännöt Oma pääoma eri yhtiömuodoissa Opiskelijat tutustuvat aiheeseen omatoimisesti Moodlessa olevan materiaalin pohjalta. Aiheeseen liittyy lähiopetuspäivä. Kirjanpidon perusteet Opiskelija osaa kirjanpidon perusteet sekä kirjata tavanomaiset liiketapahtumat. Lisäksi opiskelija ymmärtää tuloslaskelman ja taseen perusteet. Keskeinen sisältö Hyvä kirjanpitotapa Tilikartta ja kaksinkertainen kirjanpito Suorite- ja maksuperusteisuus Tulojen, menojen ja rahoitustapahtumien kirjaaminen Arvonlisäveron kirjaaminen Tuloslaskelman ja taseen tulkinta tavanomaisten tapahtumien osalta Opiskelijat tutustuvat aiheeseen omatoimisesti Moodlessa olevan materiaalin pohjalta. Aiheeseen liittyy lähiopetuspäivä, jonka aikana tehdään kirjanpitoharjoituksia.

15 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 15 / 26 Arvonlisäverotus Opiskelija tuntee arvonlisäverotuksen perusperiaatteet ja voimassa olevan lainsäädännön. Keskeinen sisältö Yleinen verovelvollisuus Poikkeukset yleiseen verovelvollisuuteen Verollinen/veroton toiminta Lasku- ja tositemerkinnät Ajallinen kohdistaminen Veron peruste, verokannat Vähennyskelpoisuus/vähennyskelvottomuus arvonlisäverotuksessa Veron ilmoittaminen, maksaminen ja verovalvonta Opiskelijat tutustuvat ennakkoon Moodlessa olevaan materiaaliin. Lähiopetuspäivänä tehdään harjoitustehtäviä. Yrityksen ostotoiminnot ja ostoreskontra Opiskelija tuntee yrityksen ostoprosessin ja miten se liittyy ostoreskontraan. Keskeinen sisältö Yrityksen ostoprosessit: tarveharkinnat, ostotarjoukset, ostotilaukset, sopimukset, ostotilaukset, tavaran vastaanotto, hyväksyminen, reklamaatiot Ostolaskujen tarkastus ja kierrätys Ostolaskujen maksatus Raportointi ja täsmäytykset Toteutetaan Moodlessa ja lähiopetuspäivänä. Ostoreskontra sovellus Opiskelija tuntee ostoreskontran kokonaisuuden ja osaa käyttää yhtä taloushallinnon ostosovellusta. Keskeinen sisältö Yrityksen perustiedot Toimittajarekisterin ylläpito Ostolaskujen ja hyvityslaskujen muodostus ja käsittely Maksujen käsittely Täsmäytykset Yhteys kirjanpitoon Raportointi Toteutetaan lähiopetuksena. Opiskelijat tekevät harjoituksia Ostoreskontra -sovellusohjelmalla.

16 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 16 / 26 Laskutus ja myyntireskontra Opiskelija tuntee yrityksen myyntiprosessin, tilaustenkäsittelyn sekä osaa laskuttaa. Keskeinen sisältö Yrityksen myynti- ja tilaustenkäsittelyprosessi Lainsäädännön vaatimat laskumerkinnät Laskutus- ja myyntireskontra Saatavien perintä ja siihen liittyvä lainsäädäntö Toteutetaan Moodlessa ja lähiopetuksena. Myyntireskontra sovellus Opiskelija tuntee myyntireskontran kokonaisuuden ja osaa käyttää yhtä taloushallinnon myyntisovellusohjelmaa. Keskeinen sisältö Asiakkaan perustietojen ylläpito Tuoterekisterin ylläpito Laskujen ja hyvityslaskujen muodostus Saatavien perintä Suoritusten käsittely Täsmäytykset Yhteys kirjanpitoon Raportointi Toteutetaan lähiopetuksena ja opiskelijat tekevät harjoituksia myyntireskontra -sovellusohjelmalla Kirjanpito Kirjanpito Opiskelija osaa hoitaa kuukausittaisen kirjanpidon ja kirjaa yrityksen tulot, menot ja rahoitustapahtumat. Osaa täsmäyttää rahatilit ja osakirjanpidot sekä laatia ja tarkistaa alv-laskelma. Keskeinen sisältö Tulojen, menojen ja rahoitustapahtumien oikea-aikainen kirjaaminen Oikaisuerien, kuten alennusten, hyvitysten ja luottotappioiden kirjaaminen Alv-laskelma ja tilitykset Varaston muutos ja kaluston poisto Kirjapitoraportit ja täsmäytykset Opiskelijat tutustuvat aiheeseen ennakkoon Moodlessa. Lähiopetuspäivänä tehdään harjoitustehtäviä.

17 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 17 / 26 Kirjanpidon sovellus Opiskelija tuntee kirjanpidon kokonaisuuden ja osaa käyttää yhtä taloushallinnon kirjanpitosovellusta. Keskeinen sisältö Tililuettelot ja muut asetukset Liiketapahtumien kirjaus ja korjaaminen Alv-laskelma, kirjaukset ja tulostukset Kirjanpidon raporttien tulostus Tilinpäätösviennit ja tilinpäätösajo sekä kauden avaus Toteutetaan lähiopetuksena. Opiskelijat tekevät harjoituksia Kirjanpito -sovellusohjelmalla Toimistopalvelut Kokous- ja neuvottelutaito sekä matkanjärjestelyt Opiskelija osaa hoitaa organisaation asiakastilaisuudet, kokoukset sekä matkanjärjestelyt. Keskeinen sisältö Asiakastilaisuuden, kokouksen, palaverin ja neuvottelun järjestäminen. Liike- ja kokousmatkan järjestämiseen liittyvät toimenpiteet. Toteutetaan Moodlessa ja lähiopetuspäivänä. jolloin tehdään aiheisiin liittyviä harjoituksia.

18 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 18 / Palkanlaskenta Palkanlaskenta Opiskelija osaa laskea kuukausi- ja tuntipalkat ajantasaisia säännöksiä ja määräyksiä noudattaen. Keskeinen sisältö Palkanlaskentaan liittyvät säädökset, peruskäsitteet ja palkkaustavat Työaikalaki; työajat ja työaikakorvaukset Kk- ja tuntipalkkojen laskeminen Sairausajan ja vuosilomapalkan laskeminen Luontaisedut Palkattomat poissaolot Palkasta tehtävät vähennykset Verokortit ja ennakonpidätys sekä verottajan kuukausi-ilmoitus Opiskelijat tutustuvat aiheeseen ennakkoon Moodlessa olevan materiaaliin. Lähiopetuksessa harjoitellaan säädösten soveltamista laskemalla palkkoja. Palkanlaskennan sovellus Opiskelija osaa palkanlaskentasovelluksen käyttöönottotoimet ja käyttää palkanlaskentaohjelmaa palkkojen laskemiseen, raportointiin ja tilastointiin. Keskeinen sisältö Palkanlaskentasovelluksen asetukset, perustiedot ja parametrit Kuukausi- ja tuntipalkkojen sekä erityistilanteiden palkanmaksu palkkakausittain Palkkalaskelmat, palkkalistat, kausi-ilmoitukset Lähiopetuksessa harjoitellaan palkanlaskentaa sovellusohjelmalla ja hyödynnetään palkanlaskenta jaksolla laadittuja Excel -harjoitustehtäviä.

19 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 19 / Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus Markkinointiprojektin toteuttaminen Opiskelija osaa toteuttaa markkinointiprojektin. Keskeinen sisältö Markkinointiviestinnän perusteet Kampanjan tai projektin toteuttaminen ja seuranta Markkinoinnin keskeiset säädökset Toteutetaan Moodlessa ja lähiopetuspäivinä. Opiskelija esittää projektisuunnitelmansa tai markkinointiprojektinsa toteutuksen lähiopetuspäivänä Sähköinen kaupankäynti Verkkokaupassa toimiminen Opiskelija osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen, seuraa kilpailutilannetta ja alan trendejä. Opiskelija osaa palvella asiakkaita verkkokaupassa noudattaen säädöksiä ja suosituksia. Opiskelija osaa hoitaa maksuihin ja toimituksiin liittyvät jälkitoimet. Keskeinen sisältö Verkkokaupan toimintaympäristö Verkkokaupan prosessit ja ylläpito Asiakaspalvelu verkkokaupassa Verkkokaupan säädökset ja suositukset Verkkokaupan maksuliikenne Toteutetaan Moodlessa Yritysviestintä Opiskelija tuntee yritysviestinnän keskeiset osa-alueet. Keskeinen sisältö Viestintä ja yrityskuva Ulkoinen viestintä Sisäinen viestintä Viestinnän välineet Sisältää ennakkotehtävän Moodlessa ja lähiopetuspäivän.

20 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 20 / Tuoteneuvonta Tuote-esittelyn suunnitteleminen ja toteuttaminen Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa myyviä ja asiakaslähtöisiä tuote- ja myyntiesittelyitä. Tuntee esittelemänsä tuotteet ja esiintyy vakuuttavasti sekä myyntihenkisesti. Havainnollistaa esittelyään, asettaa tavoitteita ja seuraa niiden toteutumista sekä tuloksellisuutta Keskeinen sisältö Tuote-esittelyyn valmistautuminen Myynti- tai tuote-esittelytilan suunnittelu ja toteutus Esiintymis- ja myyntitaidot esittelytilanteessa Tavoitteiden asettaminen ja esittelyn tuloksellisuuden seuranta Ennakkomateriaaliin ja tehtävänantoon tutustuminen Moodlessa. Tuote-esittelyn suunnitelman tai toteutuksen esitys lähiopetuspäivänä Toiminnan kannattavuuden suunnittelu Kannattava toiminta Opiskelija osaa laskea tuotteen arvonlisäverollisen myyntihinnan annettujen katetavoitteiden mukaan. Hän ymmärtää budjetoinnin perusteet ja osaa verrata budjettia toteutumaan. Keskeinen sisältö Tuotteen hinnoittelu arvonlisävero huomioiden Budjetoinnin perusteet Poikkeamien analysointi Toteutetaan lähiopetuksena.

21 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 21 / 26 Budjetointi taulukkolaskelmaohjelmalla Opiskelija oppii hyödyntämään ja soveltamaan Excel -taulukkolaskentaohjelmistoa kustannusten laskennassa, hinnoittelussa ja budjetoinnissa. Lisäksi hän oppii hyödyntämään Exceliä budjetoinnin prosentti- ja euromääräisten vertailulukujen tuottamisessa. Keskeinen sisältö Peruslaskukaavat ja prosenttilaskut; budjetointialustojen laadinta Yhteenveto- ja hakufunktiot Tietojen tuominen eri lähteistä Ehdollinen muotoilu, taulukoiden suojaus Välisummat, lajittelut, Pivot-taulukot Toteutetaan lähiopetuksena, jolloin tehdään budjetointiin liittyviä soveltavia harjoituksia. Lopuksi tehdään soveltava ja kokoava harjoitus Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus Yritysverotus Opiskelija tuntee verotettavan tulon laskemiseen liittyvän keskeisen lainsäädännön ja osaa laskea yrityksen verotettavan tulon. Keskeinen sisältö Tulojen ja menojen veronalaisuus ja vähennyskelpoisuus Verotettavan tulon laskeminen eri yhtiömuodoissa Verotettavan tulon jakaminen yhtiömiehille Opiskelijat tutustuvat aiheeseen ennakkoon Moodlessa. Lähiopetuksessa tehdään harjoitustehtäviä. Tilinpäätös ja tilinpäätösasiakirjat Opiskelija osaa laatia tilinpäätöksen tilinpäätösasiakirjoineen kirjanpitolain ja -asetusten mukaisesti. Keskeinen sisältö Tulojen ja menojen jaksottaminen ja niiden kirjaaminen Yrityksen verotettavan tulon laskeminen Tilinpäätösraportit; tuloslaskelma ja tase, tase-erittely, tasekirja Opiskelijat tutustuvat aiheeseen ennakkoon Moodlessa. Lähiopetuspäivänä tehdään harjoitustehtäviä.

22 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 22 / 26 Tilinpäätösanalyysi Opiskelija osaa laskea keskeiset tunnusluvut tilinpäätöksestä ja osaa tehdä niiden perusteella johtopäätöksiä yrityksen tilasta. Keskeinen sisältö Oikaistu tuloslaskelma ja tase Kannattavuuden, maksuvalmiuden ja vakavaraisuuden tunnusluvut Tunnuslukujen analysointi ja tulkinta Opiskelijat tutustuvat aiheeseen ennakkoon Moodlessa. Lähiopetuspäivänä tehdään harjoitustehtäviä Organisaation asiakirjojen hoitaminen Henkilörekisterin ylläpito ja viranomaisilmoitukset Opiskelija osaa ylläpitää henkilörekisteriä ja laatia rekisteriselosteen sekä osaa laatia viranomaisilmoituksia ja -hakemuksia. Keskeinen sisältö rekisterinpitäjän tehtävät rekisteriote organisaation viranomaisilmoitukset Toteutetaan Moodlessa Yritystoiminnan suunnittelu Yrityksen perustamisen suunnittelu Opiskelija osaa arvioida oman osaamisensa tuotteistamista ja liiketoimintamahdollisuutta. Osaa selvittää perustettavan yrityksen liiketoimintaympäristöä ja kilpailutilannetta. Osaa esittää liikeidean ja yritysmuodon. Osaa laatia yritykselle liiketoimintasuunnitelman ja perustamisasiakirjat. Keskeinen sisältö oman osaamisen tuotteistaminen ja liiketoimintamahdollisuuden kartoittaminen toimintaympäristö liikeidea ja yritysmuodot liiketoimintasuunnitelma perustamisasiakirjat Toteutetaan Moodlessa.

23 TAKK Tutkintokohtainen opetussuunnitelma 23 / 26 4 Hakeutuminen näyttötutkintoon ja valmistavaan koulutukseen 4.1 Hakeutuminen Hakeutumisen tavat vaihtelevat koulutusmuodosta riippuen: oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan oppisopimustoimistojen ja työvoimakoulutukseen TE-toimiston kautta. Omaehtoiseen koulutukseen haetaan TAKKin nettisivuilla olevalla hakulomakkeella. Hakeutumisvaiheessa selvitetään tutkinnon soveltuvuus tutkinnon suorittajalle, aikaisempi osaaminen, oppimistarpeet sekä oppisopimuksessa työpaikan soveltuvuus tutkinnon suorittamispaikaksi. Opiskelijat valitaan valmistavaan koulutukseen ja tutkinnon suorittamiseen hakemusten ja haastattelujen perusteella. 4.2 Henkilökohtaistaminen Henkilökohtaistamisella mahdollistetaan ja varmistetaan joustavat aikuisopiskelijalähtöiset tutkinto- ja opiskelupolut. Hakeutumisvaiheessa selvitetään näyttötutkintoon hakeutuvan henkilön lähtötilanne ja tunnistetaan aiemmin hankittu osaaminen hakeutujan osaamisestaan tekemien suullisten ja kirjallisten kartoitusten ja selvitysten, itsearvioinnin ja haastattelun perusteella. Valmistavan koulutuksen vastuukouluttaja vastaa näyttötutkintoon hakeutuvan henkilön perehdyttämisestä tutkintoon ja opiskeluun sekä osaamisen ja erityistarpeiden tunnistamisesta ja tutkintopolun suunnittelusta yhdessä tutkinnon suorittajan kanssa. Hakeutumisvaiheen selvitysten perusteella vastuukouluttaja tekee johtopäätökset ja suunnittelee yhdessä hakeutujan kanssa, miten näyttötutkinto suoritetaan ja miten tarvittava ammattitaito hankitaan ottaen huomioon opiskelijan aiemmin hankkima osaaminen, hänen tarpeensa ja mahdollisuutensa itsensä ja organisaationsa kehittämiseen sekä osaamisensa osoittamiseen. Henkilökohtaistamissuunnitelmaan kirjataan henkilötietojen lisäksi seuraavat asiat: Hakeutumisvaiheen lähtötilanne, osaaminen Näyttötutkinnon suorittaminen: Tutkinnon suorittaja on keskeisessä asemassa näyttötutkintotilaisuuksien sisältöjen suunnittelussa ja aikataulutuksessa. Suunnittelussa on TAKKin kouluttajan ja tutkinnon suorittajan lisäksi tyypillisesti mukana myös työpaikkaohjaaja tai tutkinnon suorittajan esimies, joiden kanssa yhdessä suunnitellaan, miten osaaminen osoitetaan ja kuka arvioi tutkintotilaisuuksia. Työtehtävien tulee olla näyttöympäristön työprosessien mukaisia. Lisäksi dokumentoidaan aiemmin hankittu osaaminen, tutkintotilaisuuksien ajankohdat ja tarvittavat erityisjärjestelyt. Valmistava koulutus: tarvittavan ammattitaidon hankkimisen aikataulu, oppimisen tavoitteet ja opiskelun toteutustapa oppimisympäristöineen ja menetelmineen sekä oppimisen seuranta ja arviointi. Ohjaus ja tuki: ohjauksen ja tuen tarve ja toteutus valmistavassa koulutuksessa ja näyttötutkinnon suorittamisessa. Henkilökohtaistaminen dokumentoidaan henkilökohtaistamisasiakirjaan StudentaPlussaan. Henkilökohtaistamisasiakirja tulostetaan ja sen allekirjoittavat sekä tutkinnon suorittaja että vastuukouluttaja. Tutkinnon henkilökohtaistamissuunnitelman toteutumista seurataan ja tarkennetaan tarpeen mukaan ohjaus- ja palautekeskusteluissa. Muutokset kirjataan StudentaPlussaan.

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI NÄYTTÖTUTKINTONA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA OY PORVOO INTERNATIONAL COLLEGE AB Sisällys 1 JOHDANTO... 2 2 Aikuinen oppijana... 2 3 Liiketalouden perustutkinto,

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2009

Liiketalouden perustutkinto 2009 1 Liiketalouden perustutkinto 2009 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma /osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma /osaamisala, merkonomi Hyväksytty 31/08/2010 Muutos 1.8.2012

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA, 180 OSP, LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala MERKONOMI Tämä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Merkonomi Liiketalouden perustutkinto, asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, merkonomi 1 Johdanto 1 1.1 Opetussuunnitelma yleisesti

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Etelä Savon Koulutus Oy Etelä Savon ammattiopisto LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA Tutkinnon oppilaitoskohtainen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 180 OSP OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2015-2017 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Sisällys LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO ALAKOHTAINEN SUUNNITELMA... 3 1 Liiketalouden

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Näyttöopas. Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Näyttöopas. Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Näyttöopas Ammattiosaamisen näytöt Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Oppaan sisältö Johdanto Ohjeistus 3-9 Merkonomiopintojen ammattiosaamisen näytöt A) Asiakaspalvelu B) Asiakaspalvelun ja myynnin

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto

Liiketalouden perustutkinto Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto 2015 Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen osaamisala, merkonomi Hyväksytty 13.8.2015

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Forssan ammatti-instituutti Liiketalous ja kauppa Suunnitelma 3.8.2009 1 Liiketalouden perustutkinnon, merkonomi, tavoitteet ja tutkinnon muodostuminen Tutkinnon tavoitteet Liiketalouden perustutkinnon,

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2009 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö

Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Liiketalouden perustutkinto Asiakaspalvelu ja myynti Talous- ja toimistopalvelut Huittisten yksikkö Merkonomi OPS 2015-2016 SISÄLLYS 1 TERVETULOA OPISKELEMAAN!... 1 2 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON, MERKONOMI,

Lisätiedot

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi

Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 1 Suunnitelma ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamisesta ja arvioinnista Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Tutkinnon osan nimi ja sen laajuus (osp) Pakollinen tutkinnon osa Asiakaspalvelu (30 osp)

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Ammatiisen perustutkinnon perusteet LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Määräys 20/011/2013 Määräykset ja ohjeet 2013:26 Opetushaitus Määräykset ja ohjeet 2013:26 ISBN 978-952-13-5494-6 (nid.)

Lisätiedot

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009

Porvoon kauppaoppilaitos. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Porvoon kauppaoppilaitos Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA 2009 Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö Määräys 34/011/2009 SISÄLTÖ 1.YLEISTÄ...

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Merkonomi Voimassa 1.8.2015 alkaen 1 (120) Sisällys 1. Liiketalouden perustutkinto... 2 1.1 Liiketalouden ja kaupan arvoperusta ja ammattiala Savonlinnan seudulla...

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Liiketalouden perustutkinto, merkonomi, Asiakaspalvelun ja myynnin osaamisala Käsitelty johtokunnassa 23.6.2015 Sisältö Yleistä... 1 Raahen Porvari ja Kauppakoulun oppimisympäristöt ja oppimismenetelmät...

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalous ja kauppa LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI. ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov Liiketalous ja kauppa OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA HOPS 120 ov hyväksytty kyha 26.9.2006 83 SISÄLTÖ I OSA OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta liiketalouden perustutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja osaamisen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI OPETUSSUUNNITELMA 15.6.2015 Liiketalouden perustutkinto, merkonomi OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliset tutkinnon osat Ammattitaidon hankkiminen ja ammattiosaamisen näyttö

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP

OPETUSSUUNNITELMA. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, merkonomi VHP 1 (179) SISÄLLYS 1. AMMATTIALAN KUVAUS... 3 2. TUTKINNON RAKENNE... 9 2.1 Tutkinnon yleinen rakenne... 9 2.2 Tutkinnon rakenne Salon seudun

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015

OPETUSSUUNNITELMA. Liiketalouden perustutkinto. Merkonomi. Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 2014-2015 0 OPETUSSUUNNITELMA Liiketalouden perustutkinto Merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma, finanssialan suuntautuminen 20 2014-2015 Venemestarinkatu 35, 24240 Salo p. (02) 7704 1 etunimi.sukunimi@sskky.fi

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLINEN PERUSKOULUTUS ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA RAAHEN PORVARI- JA KAUPPAKOULU 1.8.2012 YLEISTÄ... 3 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Opetussuunnitelma. Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinto, merkonomi Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma Hyväksytty 1.0/13.8.2009 Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot