KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 11/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 11/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.9.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus"

Transkriptio

1 1 (11) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 11/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto AIKA Tiistai klo PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävillä pitäminen Työjärjestyksen hyväksyminen 131 Tiedottajan toimen hakijat 132 Erityisdiakonian viran hakijat 133 Maa-alueen myynti rauhanyhdistykselle ja autopaikkarasite (pöydältä 11.8.) 134 Lausunto HeTa-hankkeesta Kirkkohallitukselle 135 Maa-alueiden vaihto Lohtajalla Kokkolan kaupungin kanssa 136 Avaavan taseen vahvistaminen 137 Pysyvien vastaavien poistosuunnitelman tarkistaminen 138 Eronpyyntö kirjanpitäjän virasta / Kalliomaa 139 Tilapäisen toimistotyöntekijän työsuhteen jatko 140 Halkokarin talonmies-vahtimestarin työaikajärjestelyt 141 Marian hautausmaan seurakuntamestarin viran järjestelyt 142 Syksyn kokousaikataulu 143 Anomus hautauskulujen poistamiseksi 144 Muut mahdolliset asiat Merk. ERKKI MURTOMÄKI puheenjohtaja Veikko Hillilä hallintojohtaja

2 2 (11) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 11/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto AIKA Tiistai klo PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 LÄSNÄ x Murtomäki Erkki puheenjohtaja x Hautamäki Esko varapuheenjohtaja - (Holm Per-Ole) - Björndahl Maj-Britt x (Jansson Peter) - Göös Sakari x (Mäkelä Jukka) x Harju Jari - (Salo Tuula) x Isohanni Irma - (Heino Salme) - Juvonen Martti - (Urpilainen Kari) x Kallinen Markku - (Hankaniemi Irma) x Klemola Annikki - (Pihlajamaa Juha) - Pikkarainen Kaija x (Mehtälä Anja) x Puutio Eeva - (Herlevi Mikko) x Rytioja Antti - (Rajaniemi Tuula) x Stenman Nils-Erik - (Varhama Borghild) x Maijala Aimo x Snellman Hans ykv:n puheenjohtaja ykv:n varapuheenjohtaja - Aspfors Raimo kirkkoherra, Kaustinen ja Ullava - Jukkola Tuomo kirkkoherra, Lohtaja - Kankkonen Peter kirkkoherra, Kokkolan ruots. x Niemelä Heikki kirkkoherra, Kälviä x Hillilä Veikko hallintojohtaja x Björkström Aune-Inkeri tiedottaja x Hanni Eero toimistopäällikkö x Herlevi Susanna pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirja käsittää pykälät KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Puheenjohtaja piti alkuhartauden, jonka jälkeen hän avasi kokouksen. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Mäkelä ja Anja Mehtälä. Tarkastus on torstaina klo taloustoimistossa. Tarkastettu pöytäkirja on nähtävillä taloustoimistossa

3 3 (11) TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Työjärjestykseksi hyväksyttiin esityslistan mukaiset asiat sekä lisäasiana 1. Vahtimestari-siivoojan toimen haettavaksi julistaminen 131 / 09 TIEDOTTAJAN TOIMEN HAKIJAT Avoinna olleen toisen tiedottajan toimen hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä saatiin 20 hakemusta, liite A/ 131. Toimi on uusi ja siihen haettiin viestintäalan moniosaajaa, joka hallitsee radio-, verkko- ja lehtitoimittamisen. Kelpoisuusehtona on vähintään amk-tasoista alan tutkinto tai vastaava työkokemus. Seurakuntatyön tuntemus katsotaan eduksi. Kaksikielisessä yhtymässä edellytetään molempien kotimaisten kielten hyvää suullista ja kirjallista taitoa; englannin kielen taito katsotaan eduksi. Toimen täyttämistä valmistelemaan perustettiin työryhmä (pj Esko Hautamäki, Kristina Holm, Peter Kankkonen, Heikki Niemelä, Erkki Murtomäki, Kaija Pikkarainen ja siht. Aune-Inkeri Björkström). Työryhmä on haastatellut viittä hakijaa (Suvi Mensalo, Eveliina Palola, Raili Paul, Petra Skantsi ja Maria Store). Ennen toimen täyttämistä hakijoista on pyydettävä seurakuntaneuvostojen lausunnot. Todetaan tiedottajan tointa hakeneet henkilöt, joista pyydetään seurakuntaneuvostojen lausunnot ma mennessä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Haastatteluryhmän lausunto liitteenä B/ / 09 ERITYISDIAKONIAN VIRAN HAKIJAT Avoinna olleen erityisdiakonian viran hakuaika päättyi Määräaikaan mennessä saatiin 4 hakemusta, liite A/ 132.

4 4 (11) Virka on uusi ja se käsittää päihde-, katulähetys- ja kriminaalityön sekä yhteiskunnallisen työn. Viranhaltija tulee toimimaan osana seurakuntayhtymän diakoniatiimiä sekä virkaan kuuluvien työtehtävien asiantuntijana. Virkaan valittavalta edellytetään ev.lut. kirkon jäsenyyttä ja piispainkokouksen hyväksymää diakonian virkatutkintoa. Lisäksi arvostetaan hyviä yhteistyötaitoja sekä aloitteellista ja rohkeaa työotetta. Koska seurakuntayhtymä on kaksikielinen, katsotaan molempien kotimaisten kielten taito eduksi. Virkaa hakeneista yksi henkilö täyttää kelpoisuusehdot. Todetaan erityisdiakonian virkaa hakeneet henkilöt ja päätetään jatkotoimenpiteistä. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti jatkaa viran hakuaikaa. 133 / 09 MAA-ALUEEN MYYNTI RAUHANYHDISTYKSELLE JA AUTOPAIKKARASITE Seurakuntayhtymä ja Kokkolan ja Kaarlelan rauhanyhdistys ry. sopivat kesällä 1994 autopaikkarasitteen perustamisesta rauhanyhdistyksen toimitalon viereen seurakuntayhtymän omistamalle maalle. Rasite on asemakaavan mukainen, noin m²:n suuruinen paikoitusalue, jota sopimuksen mukaan myös seurakuntayhtymä voi tarvittaessa käyttää (Elisabethin hautausmaan paikoitusalueiden lisänä), liite A/ 133 kartta Rauhanyhdistyksen toimitaloa suunnitellaan laajennettavaksi vuonna Sitä varten yhdistys tarvitsee rakennusoikeutta ja myös lisää paikoitusalueita. Ehdotus on, että seurakuntayhtymä myisi nykyisen autopaikkarasitealueen yhdistykselle, joka sitten hankkisi asemakaavamuutoksella rakennusoikeutta. Rasitealueen ja Elisabethin hautausmaan väliselle metsäiselle alueelle kaavoitettaisiin paikoitusaluetta lisää noin m²:n suuruinen alue. Tästä alueesta tehtäisiin uusi, vastaavanlainen autopaikkarasite kuin mitä nyt on. Asiasta on alustavasti neuvoteltu ja yhdessä paikan päällä suunniteltu alueen tulevaa käyttöä. Keskustellaan alustavasti maa-alueen myynti- ym. järjestelyistä. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti jatkaa neuvotteluja maa-alueen myynnistä rauhanyhdistykselle ja autopaikkarasitteen perustamisesta.

5 5 (11) 134 / 09 LAUSUNTO HETA -HANKKEESTA KIRKKOHALLITUKSELLE HeTa-hankkeen (Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle) valmisteleva työ aloitettiin esiselvityksellä alkuvuodesta Esiselvitystyöryhmä esitti, että koko evankelisluterilaiselle kirkolle perustettaisiin yksi palvelukeskus, jolla olisi tarvittava määrä toimipisteitä. Hankkeen sisältönä on siirtää kirkkohallituksen palvelukeskuksen hoidettavaksi mm. seurakuntien palkanlaskenta, maksuliikenne, kirjanpito ja käyttöomaisuuskirjanpito. Seurakuntien toiminnan suunnittelu sekä talousarviosta päättäminen jää seurakunnan tehtäväksi. Kirkkohallituksen täysistunto hyväksyi esityksen valmistelun pohjaksi. HeTa-hankkeen lähtökohtina on parantaa taloushallinnon tehtävien hoidon laatua, saavuttaa kustannustehokkuutta, turvata taloushallinnon ammattitaitoisen työvoiman saanti työntekijöiden eläköityessä ja vapauttaa taloushallinnon työntekijät rutiinitöistä hoitamaan keskeisiä henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviä. On todettava, että mm. kirkon palkkausjärjestelmän muutos on tuonut seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnolle uusia ja pysyviä tehtäviä. Kaikilta seurakuntatalouksilta (kirkkoneuvostoilta tai yhteisiltä kirkkoneuvostoilta) pyydetään suunnitelmasta lausunto, liite A/ 134. Marraskuun kirkolliskokoukselle tehdään esitys kirkkolain muuttamisesta siten, että perustetaan palvelukeskus palvelemaan kaikkia seurakuntatalouksia ja Kirkkohallitusta. Lainmuutosta tarvitaan, jotta Kirkkohallitus voisi toimia seurakuntien palkka- ja talouspalvelujen tuottajana. Hankkeen pilotointi alkaa vuonna 2010, jolloin palvelukeskuksen palvelukseen siirtyy 140 henkilöä. Varsinainen toiminta käynnistyy vuonna 2011, jolloin palvelukseen siirtyy 140 henkilöä. Tarkoituksena on, että vuoteen 2015 mennessä seurakuntien palveluksessa olevan henkilöstön määrä vähenee 5 %/vuosi. Näin ollen palvelukeskuksessa työskentelisi 228 henkilöä ja seurakunnissa 100. Hyväksytään lausunto, jota tarkennetaan kokouksessa. Keskustelun jälkeen hyväksyttiin tarkennettu lausunto, liite B / 09 MAA-ALUEIDEN VAIHTO LOHTAJALLA KOKKOLAN KAUPUNGIN KANSSA Kokkolan kaupungin Lohtajan taajamaan suunnitteleman monitoimihallin liikenne- ja paikoitusjärjestelyjen takia kaupunki on tehnyt seurakuntayhtymälle tarjouksen maanvaihdosta, jolla kaupungille siirtyisi seurakunnan omistamasta

6 6 (11) alueesta noin m² kirkon ja nykyisin koulutiloina toimivan kiinteistön välissä olevasta korttelista. Vastineeksi seurakunta saisi omistukseensa osan kirkon paikoitusalueen vierestä (n. 905 m²) ja tasinkoa 3 euron neliöhinnan mukaan euroa. liite A/ 135. Lohtajan seurakuntaneuvosto on antanut vaihdosta lausunnon, liite B/ 135. Toimistopäällikkö: Maa-alueista on saatu hinta-arvio kahdelta arvioijalta, Kokkolan OP-Kiinteistökeskus Oy:ltä sekä Lohtajan aluetoimiston maaseutuasiamieheltä. Hinta-arvio vaihteli 1 eurosta 3,5 euroon neliöltä. Kaksi muuta pyydettyä arvioijaa antoivat vain suullisen arvion neliöhinnasta, joka vaihteli 1-6 euron välillä. Hinta-arvioinnin vaikeudet johtuvat erittäin harvalukuisista maakaupoista Lohtajalla. Lohtajan seurakuntaneuvoston lausunnon perusteella luovutettava alue on rajattu uudestaan ja on siten ensimmäistä aluetta pienempi rajautuen rinteen ja pellon väliseen kiviaitaan. Kaupungingeodeetti Vesa Turtolan, hallintojohtaja Veikko Hillilän ja toimistopäällikkö Eero Hannin kesken käymän neuvottelun (31.8.) pohjalta laadittiin vaihtokirjaluonnos, jossa kaikkien vaihtoa koskevien maa-alueiden hinnaksi esitetään 3 /m 2. Välirahaksi jäisi siten yllä mainittu euroa, liite C/ 135 kauppakirjaluonnos 1. Yhteinen kirkkoneuvosto nimeää hallintojohtaja Hillilän ja toimistopäällikkö Hannin laatimaan ja allekirjoittamaan vaihtokirjaluonnoksen mukaisen vaihtokirjan seurakuntayhtymän puolesta. 2. Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy laaditun vaihtokirjan. 3. Seurakuntayhtymä lähettää vaihtokirjan tuomiokapitulin kautta kirkkohallituksen vahvistettavaksi. Keskustelun jälkeen päätösehdotuksen kohdat 1 3 hyväksyttiin yksimielisesti. Seurakunnan luovuttamalla alueella on vanha kiviaita, joka toivottiin sisällytettävän vaihtokirjaan siten että kaupunki kunnostaa ja säilyttää aidan.

7 7 (11) 136 / 09 AVAAVAN TASEEN VAHVISTAMINEN Uuden laajentuneen seurakuntayhtymän avaavaa tasetta on tilinpäätöksen vahvistamisen jälkeen valmisteltu taloustoimistossa. Vastuullinen tilintarkastaja Asko Vanhatupa on omalta osaltaan seurannut valmistelua ja tarkastanut taseen Välitilintarkastus on pe 4.9., jolloin kaikki tilintarkastajat tarkastavat avaavan taseen. Liite A/ 136 avaava tase taulukkolaskentamuodossa Hyväksytään (uuden) seurakuntayhtymän avaava tase ja jätetään se yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettavaksi. Keskustelun jälkeen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Todettiin, että kirkkovaltuustoa informoidaan avaavaan taseeseen tehdyistä muutoksista. 137 / 09 PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN Pysyvien vastaavien (entinen käyttöomaisuus) kirjanpidon ohjeiden mukaan kirkkovaltuusto hyväksyy poistosuunnitelman perusteet. Lisäksi kirkkovaltuusto päättää euromääräisen rajan (= aktivointirajan), jonka ylittävät hankinnat kirjataan investointimenoiksi ja aktivoidaan taseeseen. Kokkolan osalta yhteinen kirkkovaltuusto on vahvistanut poistoperusteet. Aktivointirajaksi on määrätty euroa alkaen. Seurakuntayhtymän laajentuessa tämän vuoden alussa on huomattu, että liitosseurakunnissa on erilaiset poistoajat. Suunnitelmaa on nyt yksinkertaistettu lähtien siitä, että kullakin käyttöomaisuusryhmällä (esim. kirkot) on samansuuruinen poisto, liite A/ 137. Yhteinen kirkkoneuvosto ehdottaa, että yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy pysyvien vastaavien poistoperusteet, vuosipoiston suuruusluokka euroa. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

8 8 (11) 138 / 09 ERONPYYNTÖ KIRJANPITÄJÄN VIRASTA / KALLIOMAA Kirjanpitäjä Riitta Kalliomaa pyytää eroa virasta lähtien siirtyäkseen eläkkeelle. Ennen eläkkeelle siirtymistään hän toivoo voivansa pitää pitämättömät ja ansaitut vuosilomat sekä pitämättömät työvapaat Riitta Kalliomaa on tullut seurakuntayhtymän palvelukseen , joten palvelusvuosia on kertynyt jo 27. Kiitollisena pitkäaikaisesta palveluksesta myönnetään Riitta Kalliomaalle ero kirjanpitäjän virasta alkaen sekä ansaitut vuosilomat ja työvapaat siihen kytkettynä. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 139 / 09 TILAPÄISEN TOIMISTOTYÖNTEKIJÄN TYÖSUHTEEN JATKO Ykn:n kokouksessa annettiin tietoa, että taloustoimistoon otetaan kevätkaudelle työharjoittelija palkanlaskennan kurssilta ja että harjoittelujakson päättyessä henkilö otettaneen kesäajaksi lomittajaksi. Tehtävässä on ollut Anne Kortetjärvi, joka on ahkerasti opetellut lähinnä palkanlaskennan, mutta myös muita tehtäviä, joista hän on suoriutunut erittäin hyvin. Työsuhde päättyi elokuun lopussa, mutta sitä jatkettiin hallintojohtajan päätöksellä vuoden loppuun saakka ja hänen tehtäviään laajennettiin käsittämään kirkkoherranviraston arkistointiprojektiin liittyviä tehtäviä. Päätetään jatkaa Anne Kortetjärven työsuhdetta saakka. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 140 / 09 HALKOKARIN TALONMIES-VAHTIMESTARIN TYÖAIKAJÄRJESTELYT Talonmies-vahtimestari Kidist Ruisaho on virassaan osa-aikainen, työaika 78 %. Viran kokoaikaistaminen on aina välillä ollut esillä, mutta pelkästään Halkokarin tehtävien ei voi katsoa ympärivuotisesti edellyttävän kokoaikaisuutta. Näin ollen järjestelyn edellytyksenä on pidetty joidenkin muiden toimitilojen tehtävien liittämistä virkaan.

9 9 (11) Pääemäntä Heli Läspä esittää, että Vasikkasaaren toisen keittäjä-vahtimestarin Minna Untisen ruuanlaittotaitoa tarvittaisiin usein muuallakin kuin Vasikkasaaressa, jonka käyttöaste vaihtelee suuresti. Untinen on tuntipalkkainen työntekijä, joka on hoitanut myös Rautakonnun ja perheasiain neuvottelukeskuksen siivoukset. Esitys lähtee siitä, että edellä mainittujen kohteiden siivoukset siirtyisivät ainakin kokeiluluontoisesti Kidist Ruisahon hoidettavaksi ja hän saisi tällä järjestelyllä kokoaikaisen työn. Sekä Ruisaho että Untinen hyväksyvät järjestelyn. Päätetään hyväksyä kokeiluluontoisesti tulevan syksykauden ajan järjestely, jossa Kidist Ruisaho hoitaa Rautakonnun ja perheasiain neuvottelukeskuksen siivoukset ja työaika muuttuu siten kokoaikaiseksi. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 141 / 09 MARIAN HAUTAUSMAAN SEURAKUNTAMESTARIN VIRAN JÄRJESTELYT Marian ja Annan hautausmaiden seurakuntamestari Stig-Gustav Kvikant jäädessä eläkkeelle tulee päätettäväksi viran haettavaksi julistaminen tai muut mahdolliset järjestelyt. Hautausmaiden työntekijämäärää ja virkarakennetta arvioitaessa eräänä näkökohtana on tullut esiin, että seurakuntamestareiden virkanimikkeet (Marian ja Annan, sekä toinen Elisabethin) hautausmailla pitäisi muuttaa tehtäviä paremmin kuvaaviksi, esim. hautausmaanhoitajan nimikkeiksi. Työntekijämäärää arvioidaan kriittisesti sitä mukaa kun työntekijöitä eläköityy. Hautausmaajohtokunta käsittelee asiaa 3.9. ja tekee esityksen kokoukselle. Kokouksessa. Hautausmaajohtokunta on keskustellut esimiesvastuullisen seurakuntamestarin työtehtävistä ja todennut työnkuvan olevan laajan. Nimikkeen vaihtaminen esimerkiksi hautausmaahoitajaksi tai hautausmaan työnjohtajaksi kuvaisi nykyisiä työtehtäviä paremmin. Samalla myös Christer Björkin nimike vaihtuisi. Hautaustoimen päällikkö sekä seurakuntamestari miettivät työnimikettä tarkemmin. Keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti julistaa virka haettavaksi. Todettiin, että virkanimikkeen muutos on mahdollinen.

10 10 (11) 142 / 09 SYKSYN KOKOUSAIKATAULU Yhteisen kirkkoneuvoston jäsenille lähetetään tiedoksi alustava kokousaikataulu II vuosipuoliskolle Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Seuraava kokous pidetään Kälviän seurakuntakodilla. Ennen kokousta tutustutaan Pirskeriin. 143 / 09 ANOMUS HAUTAUSKULUJEN POISTAMISEKSI 144 / 09 VAHTIMESTARI-SIIVOOJAN TOIMEN HAETTAVAKSI JULISTAMINEN Yhteinen kirkkoneuvosto myönsi seurakuntakeskuksen vahtimestarisiivooja Iiris Granholmille eron toimesta eläkkeelle siirtymisen vuoksi. Hän on työskennellyt pääasiassa seurakuntakeskuksen Mikael-salissa. Vastaava emäntä Heli Läspä ehdottaa, että toimi julistetaan haettavaksi välittömästi. Työtehtäviin kuuluisi tilojen valvontaa, siivousta, tarjoilujen hoitamista ja asiakaspalvelua sekä tarvittaessa ruuanvalmistusta. Kelpoisuusehtona olisi laitoshuoltajan koulutus tai pitkäaikainen käytännön/ vastaava työkokemus. Molempien kotimaisten kielten taito katsotaan eduksi, koska työskentely tapahtuu ensisijaisesti Kokkolan ruots. seurakunnan tiloissa. Hyväksyttiin vastaavan emännän ehdotus ja julistetaan vahtimestarisiivooja toimi haettavaksi. 145 / 09 OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS SEKÄ KOKOUKSEN PÄÄTTÄMI- NEN Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus ovat pöytäkirjan liitteenä A/ 145. Puheenjohtaja piti loppuhartauden ja päätti kokouksen klo Kokouksen puolesta Vakuudeksi Erkki Murtomäki puheenjohtaja Susanna Herlevi pöytäkirjanpitäjä

11 11 (11) Olemme tarkastaneet pöytäkirjan. Kokkolassa 10. syyskuuta 2009 Jukka Mäkelä Anja Mehtälä

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 8.10.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 8.10.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (15) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 8.10.2009 AIKA Torstai 15.10.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 16/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 16/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (7) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 16/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2009 AIKA Tiistai 1.12.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 10/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.8.2010 1 (11)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 10/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.8.2010 1 (11) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 10/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.8.2010 1 (11) AIKA Torstai 26.8.2010 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 ASIAT Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009 1 (16) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009 AIKA Torstai 19.11.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29) AIKA Keskiviikko 8.12.2010 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.2.2010. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.2.2010. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (10) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 25.2.2010 AIKA Tiistai 2.3.2010 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkoneuvosto 3.3.2011 1 (14) AIKA Tiistai 8.3.2011 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 19.4.2012 1 (14) AIKA Tiistai 24.4.2012 klo 15.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 1.9.2015 1 ( )

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 1.9.2015 1 ( ) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 1.9.2015 1 ( ) AIKA Tiistai 8.9.2015 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2010 Yhteinen kirkkovaltuusto 21.12.2010 1 (10) AIKA Keskiviikko 29.12.2010 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 (18)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 (18) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 (18) AIKA Tiistai 3.3.2015 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 19 Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.3.2011

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.3.2011 KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2011 Yhteinen kirkkovaltuusto 22.3.2011 AIKA Tiistai 29.3.2011 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT 21

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2012 1 (17) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2012 1 (17) Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 5/2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 18.5.2012 1 (17) AIKA Tiistai 22.5.2012 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12) AIKA Tiistai 20.8.2013 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 102 Kokouksen

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 27.11.2012 1 (13)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 27.11.2012 1 (13) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 27.11.2012 1 (13) AIKA Tiistai 4.12.2012 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25

Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Kirkkoneuvosto 2/2014 27.3.2014 25 Paikka ja aika Seurakuntatalo Vihti, torstai 27.3.2014 klo 18.00 22.00 Läsnäolevat jäsenet Valkeapää Pekka pj Autelo Asko varajäsen Huitu Outi Kaarto Rakel Ketola Jukka

Lisätiedot

Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39. Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 (13) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 27. päivänä syyskuuta 2012 klo 17.00 18.39 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Läsnä Gärdström Keijo yhteisen

Lisätiedot

Muut kutsutut: Tikkakoski Kai pöytäkirjanpitäjä, kappalainen

Muut kutsutut: Tikkakoski Kai pöytäkirjanpitäjä, kappalainen SEURAKUNTANEUVOSTON ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 6/ Aika: Torstai 4.12. klo 17.00 18.25 Paikka: Seurakuntakeskus, Kaustinen Kutsutut jäsenet: Harju Veli-Pekka puheenjohtaja, kirkkoherra Hanhikoski Kari jäsen

Lisätiedot

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski

Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali, Maunukselantie 3, 45700 Kuusankoski PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 (23) YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika Torstaina 10. päivänä kesäkuuta 2010 klo 17.00 18.38 Paikka Läsnä Kuusankosken seurakuntakeskus, Sali,, 45700 Kuusankoski Nimi Ehdokaslistan

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) VÄLIAIKAINEN YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 3/18.12.2008

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) VÄLIAIKAINEN YHTEINEN KIRKKOVALTUUSTO 3/18.12.2008 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ* PÖYTÄKIRJA 1 (20) SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2008 ======================== 26 s. 4 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS 27 s. 4 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 28 s. 5 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16.

LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2015 Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4.2015 klo 16. LOHTAJAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/ Seurakuntaneuvosto 1 (4) AIKA Sähköpostikokous alkaa su 19.4. ja päättyy ti 21.4. klo 16. PAIKKA Sähköposti KOKOUSASIAT 32 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA 6/2006. Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 6/2006 1 Aika 10.4.2006 klo 16.30 Paikka Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kokoonpano ja läsnäolo Hannu Savinainen puheenjohtaja läsnä Juha Voutilainen

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 2/2014 Kirkkovaltuusto 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 30.5.2014 15 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 2/2014 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA perjantaina 30. päivänä toukokuuta 2014 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009

NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO 29.1.2009 NAANTALIN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/2009 1 (71) SISÄLLYSLUETTELO 1 / 2009 ======================== 1 s. 3 KOKOUKSEN AVAUS 2 s. 3 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 3 s. 3 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 19/2011 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 24.11.2011 513. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 24.11.2011 513 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 525 552 Aika torstai 24.11.2011 klo 16.00 18.40 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Nappu Juha varapuheenjohtaja

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( )

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( ) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 3/2015 Yhteinen kirkkovaltuusto 9.6.2015 1 ( ) AIKA Tiistai 16.6.2015 klo 18.00 PAIKKA Seurakuntakeskus, Pikkusali, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 33

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 16.9.2014 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014 Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 93 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 28.4.2015 klo 18.46 21.54 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 HUOM! Kirkkoneuvosto on kutsuttu tutustumaan uusittuun kirpputoriin

Lisätiedot