LÄÄKEALAN PERUSTUTKINTOTYÖRYHMÄN MUISTIO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LÄÄKEALAN PERUSTUTKINTOTYÖRYHMÄN MUISTIO"

Transkriptio

1 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINTOTYÖRYHMÄN MUISTIO

2 KUVAILULEHTI Julkaisija OPETUSMINISTERIÖ Julkaisun päivämäärä Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Lääkealan perustutkintotyöryhmä Puheenjohtaja Terttu Jääskeläinen Sihteeri Ritva Korte Julkaisun laji Toimeksiantaja Työryhmän muistio Opetusministeriö Toimielimen asettamispvm Dnro Julkaisun nimi (myös ruotsinkielinen) LÄÄKEALAN PERUSTUTKINTOTYÖRYHMÄN MUISTIO Julkaisun osat Tiivistelmä Työryhmän tehtävänä oli selvittää lääkealan eri toimintaympäristöt, joihin lääkealan perustutkinnon suorittaneet sijoittuvat, määritellä tutkinnon tuottamat laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito tutkinnon eri osaalueilla. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli selvittää koulutuksen määrällinen tarve ja tehdä ehdotus koulutuksen muusta toteuttamisesta. Työryhmä katsoo, että lääkealan perustutkintokoulutusta tarvitaan lääkehuollossa: avohuollon apteekeissa, laitosten lääkehuollossa, lääketeollisuudessa ja lääketukkukauppatyössä. Kunkin alueen asiantuntijajäsen on valmistellut esityksen lääkealan perustutkinnon suorittaneen sijoittumisesta kullekin alueelle sekä toimintaympäristössä vaadittavasta ammattitaidosta. Työryhmä on yksimielinen koulutuksen sisällöstä, ammattialan kuvauksesta sekä koulutustarvearviosta. Ammatillinen osaaminen koostuu lääkealan-, toimistotyön ja tietotekniikan hallinnasta, lääkkeiden valmistuksesta ja käsittelystä sekä lääkelogistiikasta. Eriytyneemmän osaamisen lääkealan perustutkinnon opiskelija hankki yhdeltä seuraavista alueista: lääkkeiden valmistus, apteekkityö, lääkekehitys ja lääketukkukauppatyö. Työryhmä käsitteli myös luontaistuotealan osaamisen sijoittamista lääkealan perustutkintoon. Näkemyksenä on, ettei luontaistuotealan koulutusta sisällytetä lääkealan perustukintoon. Luontaistuotelan mahdolliset koulutustarpeet tulee selvittää erikseen. Työryhmä esittää, että lääkealan peruskoulutusta rajoitetaan ja keskitetään. Työelämän tarvetta vastaava aloituspaikkamäärä on vuosittain. Koulutusta tulee järjestää ainoastaan sellaisissa yksiköissä, joissa on koulutukseen soveltuvat opettajaresurssit ja farmaseuttinen asiantuntemus, koulutuksen vaatimat tilat sekä riittävät työelämäyhteydet ja työssäoppimispaikat. Avainsanat (asiasanat) Lääkehuolto, ammatilliset perustutkinnot, lääkealan perustutkinto Muut tiedot Sarjan nimi ja numero ISSN ISBN Kokonaissivumäärä Kieli Hinta Luottamuksellisuus Jakaja Kustantaja

3 Opetusministeriölle Opetusministeriö asetti Lääkealan perustutkintotyöryhmän Opetusministeriön asettaman työryhmän tehtävänä oli: - selvittää lääkealan eri toimintaympäristöt, joihin lääkealan perustutkinnon suorittaneet sijoittuvat, - määritellä tutkinnon tuottamat laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito tutkinnon eri osa-alueilla - selvittää koulutuksen määrällinen tarve - tehdä ehdotus koulutuksen muusta toteuttamisesta

4 Työryhmän puheenjohtajaksi nimitettiin opetusneuvos Terttu Jääskeläinen opetusministeriöstä ja jäseniksi toimitusjohtaja Antti Vatanen Apteekkitavaratukkukauppiaat ry:stä, apteekkari Tapio Rytilä Apteekkien Työnantajaliitto ry:stä, erityisasiantuntija Mia Bengtström Lääketeollisuus ry:stä, toiminnanjohtaja Tarja Toivonen Suomen Luontaistuotekauppiaitten liitto ry:stä, lääketyöntekijä Liisa Korpi Kunta-alan ammattiliitto KTV ry:stä, koulutussihteeri Timo Näsänen Liikealan ammattiliitto ry:stä, apteekkari Eeva Teräsalmi Suomen Apteekkariliitto ry:stä, farmaseuttinen johtaja Harri Ovaskainen Suomen Farmasialiitto ry:stä, neuvotteleva virkamies Sakari Lankinen Sosiaali- ja terveysministeriöstä, yliproviisori Pirjo Ikonen Lääkelaitoksesta, opetusneuvos Ritva Korte Opetushallituksesta ja lehtori Marjatta Arima Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksesta. Työryhmän sihteeriksi nimitettiin opetusneuvos Ritva Korte Opetushallituksesta. Työryhmän jäsenen ollessa estyneenä asiantuntijana on kuultu taustayhteisön muuta edustajaa: Eeva Teräsalmen tilalla Sirpa Peura 16.6., Antti Vatasen tilalla Eija Kinos 4.8. ja 14.8, Sanna-Kaisa Juurinen 25.9., Antti Puustinen 29.9 ja , Harri Ovaskaisen tilalla Kirsti Bult 8.9. ja Timo Näsäsen tilalla Airi Pystynen ja Työryhmälle on jätetty seuraavat kirjalliset kannanotot: - Sosiaali- ja terveysministeriön kommentit kirjalliseen kysymykseen n:o 20/2000 vp johdosta. ( ) - Suomen Farmasialiiton kannanotto opetusministeriölle ja Lääkealan perustutkinnon koulutustarveselvitystä tekevälle työryhmälle. Suomen Farmasialiitto. ( ) - Lääkealan perustutkinnon tutkintonimike ja koulutuksen sisältö. Apteekkien työnantajaliitto ry., Apteekkitavaratukkukauppiaat ry., Orion Pharma, Suomen Apteekkariliitto ry. ( ) Työryhmän tuli saada työnsä valmiiksi mennessä. Työryhmä kokoontui yhteensä yhdeksän kertaa. Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä luovuttaa kunnioittavasti muistionsa opetusministeriölle. Helsingissä, marraskuun 28. päivänä 2000 Terttu Jääskeläinen Antti Vatanen Tapio Rytilä Mia Bengtström Tarja Toivonen Liisa Korpi Timo Näsänen

5 Eeva Teräsalmi Harri Ovaskainen Sakari Lankinen Pirjo Ikonen Ritva Korte Marjatta Arima

6 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO TYÖRYHMÄN TYÖN LÄHTÖKOHDAT LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON SUORITTANEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖT Avohuollon apteekit Laitosten lääkehuolto Sairaala-apteekit Lääkekeskukset Lääketeollisuus Lääketukkukauppa Luontaistuoteala EHDOTUS LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNOSSA SAAVUTETUSTA AMMATTITAIDOSTA TUTKINNON ERI OSA-ALUEILLA Ammattialakuvaus Tutkinnon muodostuminen Lääkealan perustutkinnossa saavutettu ammattitaito Yhteisissä ammatillisissa opinnoissa saavutettava ammattitaito Lääkealan hallinta Toimistotyön ja tietotekniikan hallinta Lääkkeiden valmistus ja käsittely Lääkelogistiikka Koulutusohjelman valinnaisissa ammatillisissa opinnoissa saavutettava ammattitaito Apteekkityö Lääkkeiden valmistus Lääkekehitys Lääketukkukauppatyö EHDOTUS KOULUTUKSEN MÄÄRÄLLISESTÄ TARPEESTA EHDOTUKSET KOULUTUKSEN MUUSTA TOTEUTTAMISESTA MUUT NÄKÖKOHDAT LÄHTEET... 25

7 LIITTE 1 - Lausunto Lääkealan 120 opintoviikon perustutkinnosta sairaala-apteekin näkökulmasta. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Tampereen yliopistollinen sairaala ( ). - Apteekkitoiminnan ammattieettisen neuvottelukunnan kannanotto apteekkien tuotevalikoimasta. Suomen Apteekkariliitto ry. (syksy 2000). - Lääkealan ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden sijoittuminen apteekkityöhön. Suomen apteekkariliitto (elokuu 2000). - Lääketeollisuuden näkemyksiä lääkealan perustutkinnosta. Lääketeollisuus ry. ( ). - Kunta-alalla työskentelevät lääketyöntekijät Kunta-alan ammattiliitto KTV ry. ( ). - Lääkealan perustutkinnon suorittaneiden sijoittuminen ja vaatimukset koulutukselle lääketukkukaupassa. Apteekkitavaratukkukauppiaat ry. ( ). - Lääkealan perustutkinnon rakenne ja sisältö. Suomen apteekkariliitto, Apteekkien työnantajaliitto, Suomen Farmasialiitto ( ). - Lääkealan 120 opintoviikon perustutkinto sairaala-apteekin näkökulmasta. Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Tampereen yliopistollinen sairaala ( ). - Lausunto lääkealan perustutkinnon valinnaisista opinnoista sairaala-apteekin näkökulmasta. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä ( ). LIITE 2 Selvitys luontaistuotekaupan koulutusohjelman tarpeesta. Suomen luontaistuotekauppiaitten liitto ry. ( ) LAUSUMAT Sosiaali- ja terveysministeriö ( ) Suomen Farmasialiitto ry (päiväyksettä) 2

8 1 JOHDANTO Lääkehuolto on osa terveydenhuoltojärjestelmää. Toimialana lääkehuolto kattaa mm. toiminnan apteekeissa, sairaala-apteekeissa, lääkekeskuksissa, lääketeollisuudessa ja lääketukkukaupassa. Lääkehuoltoon kuuluu muun muassa lääkkeiden kehittäminen, tutkiminen, valmistaminen, jakelu sekä käytön ohjaaminen ja seuranta. Lääkehuollon henkilöstön muodostavat apteekkarit, proviisorit, farmaseutit, farmanomit, lääketyöntekijät, tekniset apulaiset sekä toimisto- ja puhdistuspalveluhenkilöstö. Farmaseuttisista tehtävistä vastaavat proviisorit ja farmaseutit. Apteekeissa, sairaalaapteekeissa ja lääkekeskuksissa työskentelevistä suurin osa on farmaseuttista henkilöstöä. Lääkealan teknisiin tehtäviin on järjestetty koulutusta eri muodoissa vuodesta 1966 lähtien. Vuonna 1965 tehtiin apteekkilaitoksesta annetun lain toimeenpanosta annettuun asetukseen muutos, jolla määriteltiin uusi tutkinto, tekninen apteekkiapulainen, farmanomi (A 464/65). Koulutus lopetettiin vuonna 1979 ja farmanomeille järjestettiin mahdollisuus farmaseutin tutkintoon johtavaan poikkeuskoulutukseen. Lääketyöntekijäkoulutus käynnistyi terveydenhuolto-oppilaitoksissa vuonna 1981 Helsingissä, Turussa ja Oulussa sekä ruotsinkielisenä Vaasassa. Koulutuksen laajuus oli 1,5 vuotta koulutuspohjasta riippumatta. Keskiasteen koulu-uudistuksen koulutusrakenteessa lääketyöntekijän tutkinto kuului terveydenhuoltoalan koulutuksen erilliselle opintolinjalle. Tämä kouluasteen tutkinnon laajuus oli peruskoulupohjaisena kaksi vuotta ja ylioppilaspohjaisena 1,5 vuotta. Opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet vahvistettiin vuonna 1990 ja niitä tarkastettiin vuonna 1992 lääketyöntekijän koulutuksen arvioinnin yhteydessä. Arviointi suoritettiin opetusministeriön asettamassa Lääkehuollon koulutus- ja työvoimatoimikunnassa (Kom. 1992:40) osana koko lääkehuollon koulutusta. Koulutus lääketyöntekijän erilliselle opintolinjalle päättyi vuonna 1995, jolloin tutkintorakenteita uudistettiin laajaalaistamalla tutkintoja. Lääketyöntekijäkoulutuksen tarpeen selvittämiseksi opetusministeriö asetti työryhmän. Lääketyöntekijäkoulutuksen työryhmän muistio (12:1996) valmistui Työryhmä katsoi, että lääketyöntekijäkoulutusta tarvitaan lääkehuollossa ja ehdotti, että lääkehuollon teknisiin tehtäviin valmistava koulutus tulee järjestää sosiaalija terveysalan koulutuslohkolla sosiaali- ja terveysalan nuorten ammatillisena perustutkintona sekä aikuisille ammattitutkintolain tarkoittamassa tutkintorakenteessa perustutkintona ja ammattitutkintona. Suomen Farmasialiitto ry ja Opettajien Ammattijärjestö ry (OAJ) jättivät esitykseen eriävät mielipiteensä. Farmasialiitto katsoi, että koulutus tulisi järjestää ammattitutkintona ja OAJ halusi työryhmän esityksen koskemaan kaksivuotista koulutusta ja katsoi, ettei työelämä edellytä kolmevuotista koulutusta. Opetusministeriön päätöksellä (17/011/1997) lääketyöntekijän koulutusta on järjestetty alkaen ammattitutkintolain tarkoittamassa tutkintorakenteessa perustutkintona. Opetusministeriön päätöksellä (7/011/1998) tutkinnon laajuudeksi on määritelty 80 opintoviikkoa (ov). 3

9 Lääketyöntekijän tutkintotoimikunnan antaman tiedon mukaan helmikuussa 2000 lääketyöntekijän valmistavassa koulutuksessa oli 199 opiskelijaa, joista 123 oppisopimusopiskelijoita. Tiedoista puuttuu Helsinki. Ammatilliset perustutkinnot uudistetaan aseittain vuosina Kaikista perustutkinnoista tulee uudistuksen myötä 120 opintoviikon laajuisia ja ne antavat yleisen jatkoopintokelpoisuuden. Opetushallitus valmisteli lääkealan perustutkinnon uudistamista yhteistyössä terveysalan koulutustoimikunnan kanssa. Opetusministeriö järjesti tutkintojen uudistamista koskeneen kuulemistilaisuuden. Opetusministeriö on vahvistanut (1/011/2000) lääkealan perustutkinnon, farmanomi, sosiaali- ja terveysalaan kuuluvaksi 120 opintoviikon tutkinnoksi Opetusministeriö asetti lääkealan perustutkintotyöryhmän (27/043/2000) selvittämään lääkealan eri toimintaympäristöt, joihin lääkealan perustutkinnon suorittaneet sijoittuvat, määrittelemään tutkinnon tuottamat laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito tutkinnon eri osa-alueilla, selvittämään koulutuksen määrällinen tarve sekä tekemään ehdotukset koulutuksen muusta toteuttamisesta. Tehtäväksi annon lisäksi on keskusteltu tutkintonimikkeestä. Työryhmän työn perustana ovat olleet jäsenten tuottamat selvitykset koulutuksen sisällöllisestä ja määrällisestä tarpeesta (liite 1.). 4

10 2 TYÖRYHMÄN TYÖN LÄHTÖKOHDAT Opetusministeriön päätösten mukaan ammatilliset perustutkinnot uudistetaan asteittain vuosina Kaikista perustutkinnoista tulee uudistuksen myötä 120 opintoviikon laajuisia ja ne antavat yleisen jatko-opintokelpoisuuden. Päätös perustuu Koulutuksen ja korkeakouluissa harjoitettavan tutkimuksen kehittämissuunnitelmissa vuosille ja annettuihin esityksiin tutkintorakenteen pidentämisestä. Valtioneuvosto teki päätöksen (213/1999) tutkintojen rakenteesta ja yhteisistä opinnoista ammatillisessa peruskoulutuksessa Ammatilliseen 120 opintoviikon laajuiseen perustutkintoon kuuluu ammatillisia opintoja ja niitä tukevaa työssäoppimista 90 opintoviikkoa, ammattitaidon saavuttamiseksi tarpeellisia ja ammattitaitoa täydentäviä yhteisiä opintoja 20 opintoviikkoa ja vapaasti valittavia opintoja 10 opintoviikkoa. Opetussuunnitelman perusteet laaditaan siten, tutkinto tuottaa laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneemman osaamisen ja työelämän edellyttämän ammattitaidon yhdellä tutkinnon osa-alueella. Lääkealan perustutkinto on ollut vuodesta 1997 ammattitutkintolain tarkoittamassa tutkintorakenteessa perustutkintona. Tutkinnon laajuus on ollut 80 opintoviikkoa (ov). Yleistä koulutuspoliittista linjausta noudattaen esiin nousi tarve uudistaa myös lääkealan perustutkinnon rakenne vastaamaan muita ammatillisia perustutkintoja ja saattamaan se samalla myös nuorten koulutuksen piiriin. Lääkealan perustutkinnon rakennepäätöstä valmisteltaessa on selvitetty lääkealan toimintaympäristöistä nousevia tarpeita perustutkinnon laajentamiseen. Terveysalan koulutustoimikunta esitti lääketyöntekijän perustutkinnon poistamista tutkintorakenteesta ja esitti sen ottamista ammattitutkinnoksi. Lääketyöntekijän tutkintotoimikunta esitti tutkinnon laajentamista 120 ov laajuiseksi sekä tutkintonimikkeeksi farmanomia. Opetusministeriön lääkealan sidosryhmille järjestämässä kuulemistilaisuudessa keskustelun pohjana oli esitys lääkealan perustutkinnon laajentamisesta 120 ov ja tutkinnon suorittamista vain näyttötutkintona. Opetusministeriön päätöksessä (1/011/2000) on vahvistettu lääkealan perustutkinto, lääkealan koulutusohjelma, farmanomi 120 ov. Koulutus käynnistyy Päätöksen mukaan tutkinto voidaan suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötutkintona. Tällä OPM:n päätöksellä lääkealan perustutkinto on mahdollista suorittaa alkaen nyt myös nuorten koulutuksena. Tutkinnon uudistaminen noudattaa hyväksyttyä koulutuspoliittista linjausta. Opetusministeriö asetti lääkealan perustutkintotyöryhmän (27/043/2000) tekemään ehdotukset lääkealan tehtävistä perustutkinnon opetussuunnitelman ja näyttötutkinnon perusteiden laatimisen pohjaksi. Työryhmän tehtävänä oli: 5

11 - selvittää lääkealan eri toimintaympäristöt, joihin lääkealan perustutkinnon suorittaneet sijoittuvat, - määritellä tutkinnon tuottamat laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin ja erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito tutkinnon eri osa-alueilla, - selvittää koulutuksen määrällinen tarve, - tehdä ehdotus koulutuksen muusta toteuttamisesta. 6

12 3 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON SUORITTANEEN TOIMINTA- YMPÄRISTÖT Lääkealan perustutkinnon suorittaneen toimintaympäristöt sijoittuvat avohuollon apteekkeihin, laitosten lääkehuoltoon (sairaala-apteekit, lääkekeskukset), lääketeollisuuteen ja lääketukkukauppaan. Suurimpia työllistäjiä ovat avohuollon apteekit. 3.1 Avohuollon apteekit Toimintaympäristön kuvaus Vuoden 1999 lopussa avohuollon apteekkeja oli Suomessa 591 ja sivuapteekkeja 203. Nämä luvut sisältävät yliopistojen apteekit ja sivuapteekit. Apteekeista toimitettiin vuonna 1999 kaikkiaan reseptiä, mikä on 6.8 reseptiä/henkilö. Reseptilääkkeiden myynti kattoi 77 % ja itsehoitolääkkeet 18 % kokonaismyynnistä. Kokonaishenkilöstömäärä avohuollon apteekeissa oli 7083, josta apteekkareja oli 572, proviisoreja 610, farmaseutteja 3281 ja muuta henkilökuntaa Avoterveydenhuollossa lääkehuollon palveluja tuottavat apteekit ja niiden sivuapteekit. Apteekin palvelut ovat osa terveydenhuoltopalveluja. Toiminta perustuu lääkelakiin ja -asetukseen sekä niiden perusteella annettuihin viranomaismääräyksiin. Normien tavoitteena on lääketurvallisuuden takaaminen ja lääkkeiden oikean käytön edistäminen. Apteekissa työtehtävät voidaan jakaa kolmeen osaan: johtamis- ja suunnittelutehtävät, farmaseuttista asiantuntemusta edellyttävät tehtävät (joista pääosan muodostaa asiakaspalvelu) sekä tekniset ja apteekin toimintaa tukevat palvelutehtävät. Johtamis- ja suunnittelutehtävät kuuluvat pääasiallisesti apteekkarille. Hän voi jakaa näitä tehtäviä myös proviisoreille. Proviisorit toimivat apteekeissa toiminnan koordinaattoreina vastaten apteekin asiakaspalvelun sujuvuudesta, lääkevalmistuksesta, lääkkeiden ja lääkeaineiden analysoinnista, toimipaikkakoulutuksesta ja henkilöstöasioista. Farmaseuttien pääasiallinen tehtävä apteekeissa on asiakaspalvelu. Apteekeissa tehtävän farmaseuttisen työn tavoitteena on terveyden edistäminen, sairauksien oireiden lievittäminen ja lääkärin määräämän lääkehoidon tukeminen. Päämääränä on mahdollisimman hyvän hoitotuloksen saavuttaminen lääkehoidon neuvonnan ja seurannan keinoin. Apteekkien farmaseuttisen henkilöstön (=apteekkarit, proviisorit, farmaseutit) tehtävä on reseptin vastaanottamisen, tarvittaessa lääkkeen valmistamisen ja toimittamisen lisäksi antaa tietoa lääkkeistä ja ohjata ihmisiä järkevään ja taloudelliseen lääkehoitoon. 7

13 Lääkealan ammatillisen perustutkinnon suorittaneen henkilön työtehtävät avohuollon apteekissa voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin: - materiaalihallinta ja logistiikka, - lääkkeenvalmistukseen liittyvä tekninen taustatyö ja avustavat tehtävät laboratoriossa, - reseptin tietojen syöttö tietojärjestelmään ja muut reseptilääkkeiden toimittamista valmistelevat tehtävät, - taloushallintoon liittyvät toiminnot, - yritystoimintaan ja markkinointiin liittyvät tukitoimet, - tietotekniikan hyödyntäminen liittyen kaikkiin em. tehtäviin. Tietotekniikan kehitys viime vuosina asettaa tämän alueen hallinnalle uusia vaatimuksia. Lääkealan ammatillisen perustutkinnon suorittaneen tulee hallita tietotekniikan monipuolinen hyödyntäminen tehtäviinsä liittyen. Tämä koskee niin apteekkijärjestelmien soveltamista kuin apteekkityössä tarvittavien ohjelmistojen hallintaa. Lääkealan ammatillisen perustutkinnon suorittavat henkilöt tulevat apteekeissa teknisten työntekijöiden tehtäviin. Tähän ryhmään kuuluvat toimipaikkakoulutetut tekniset työntekijät sekä lääketyöntekijätutkinnon suorittaneet henkilöt. Heidän lisäkseen apteekeissa toimii luvulla koulutettuja farmanomeja, joilla on apteekkiasetuksen (A 464/1965) ja lääkintöhallituksen aiempiin yleiskirjeisiin perustuva mahdollisuus työskennellä itsehoitolääkkeiden myyntityössä. Heidän toimenkuvansa voi poiketa merkittävästi lääkealan perustutkinnon suorittaneen toimenkuvasta. Ammattitaidon kuvaus avohuollon apteekissa Lääkealan ammatillisen perustutkinnon suorittaneen ammattitaitovaatimukset keskittyvät laaja-alaisiin perusvalmiuksiin materiaalihallinnossa, toimistotyössä sekä taloustoiminnoissa (kuten laskutus). Ammattitaitovaatimuksia apteekissa ovat tietotekniikan hallinta, logistiikka ja materiaalihallinta, avustavat lääkkeenvalmistus- ja toimitustehtävät, kuten reseptin käsittely sekä taloushallintoon liittyvät tekniset tehtävät. Perusvalmiuksiin kuuluvat myös edellä mainittujen osa-alueiden lisäksi myös työturvallisuuden hallinta, työskentelytapojen puhtauden ymmärtäminen, tiimityöskentely-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot, taloudellisen toiminnan perusteiden ymmärtäminen kuluttajan ja yrityksen kannalta sekä kirjallisuuden käytön hallitseminen ja oikeakielisyys. Lääkealan ammatillisen perustutkinnon suorittaneen henkilön tulee noudattaa yhteisesti sovittuja eettisiä periaatteita, määräyksiä ja toimintaohjeita. Lääkealan ammatillisen perustutkinnon suorittaneen henkilön tulee osata käsitellä lääkeja muita valmisteita, pakkausmateriaaleja ja raaka-aineita oikein. Hänen tulee osata ryhmitellä valmisteita ja raaka-aineita niiden reseptistatuksen, lääkemuodon, käyttötarkoituksen ja säilyvyyden mukaan. Hänen tulee tuntea pääpiirteittäin lääkehuollon tuotevalikoima, lääkemuodot, vahvuudet, pakkausmerkinnät sekä tavallisimmat valmisteiden käyttöalueet. 8

14 Esimerkkejä lääkealan ammatillisen perustutkinnon suorittaneen henkilön työtehtävistä avohuollon apteekissa: Osto- ja varastointitoiminta tuotteiden kierron seuranta varastovalvonta kokonaisuudessaan tai tuoteryhmän tai vastuualueen seuranta tuotteiden tilaaminen tavaran vastaanotto ja tarkistaminen tavaran varastointi lääkepalautukset hinnoittelu inventaario Myyntiä tukevat tehtävät tuotevalikoiman esillepanon tekninen hoitaminen palveluvalinnassa lääkkeiden ja valmisteiden kerääminen asiakkaalle luovutettavaksi lääkkeiden kuljetus asiakkaille (esim. dialyysinesteet) somistus Taloushallinnolliset tehtävät KELA-laskutus työpaikkakassalaskutus tiliasiakaslaskutus lääkärinpalkkioasiat rahahuolto palkanlaskenta työvuorosuunnittelun tekninen toteutus sisäinen tiedotus Markkinointitehtävät markkinointisuunnitelman tekoon ja käytännön toteutukseen osallistuminen ilmoitusten laatiminen Koulutus koulutus: oman henkilöstön opastaminen mm. ATK-asioissa sekä opiskelijoiden ja harjoittelijoiden ohjaaminen henkilöstökoulutukseen osallistuminen 3.2 Laitosten lääkehuolto Laitosten lääkehuoltoa hoitavat sairaala-apteekit ja lääkekeskukset sekä puolustusvoimien osalta Sotilasapteekki. Vuoden 1999 lopussa Suomessa sairaala-apteekkeja oli 24 ja lääkekeskuksia oli

15 3.2.1 Sairaala-apteekit Sairaala-apteekin hoitajan tulee olla laillistettu proviisori. Sairaala-apteekissa on oltava toiminnan laajuuteen ja laatuun nähden tarpeellinen määrä farmaseuttista ja muuta henkilökuntaa. Nykyisin lääketyöntekijöiden keskeisiin tehtäviin kuuluvat sairaalan lääkelogistiikkaan liittyvät tehtävät, kuten tavaran vastaanottotarkastus, varastotoiminnat, varastovalvonta ja lääkkeiden toimittamiseen osallistuminen sekä toimistotehtävät, kuten laskun tarkastus ja arkistointi. Lisäksi työhön kuuluu lääkevalmistuksen valmistelevat tehtävät, kuten raaka-aineiden ja välineiden keräily sekä lääkevalmistukseen osallistuminen (esim. annosjauheiden punnitus ja kapseleiden teko) farmaseuttisen henkilöstön ohjauksessa ja valvonnassa. Tulevaisuudessa tarvitaan nykyiseen lääketyöntekijän tutkintoon verrattuna enemmän nykyaikaiseen lääkelogistiikkaan, lääkevalmistukseen, mikrobiologiaan, aseptiikkaan ja välinehuoltoon liittyvää osaamista. Yhteenvetona voidaan todeta, että tehtävät sairaala-apteekissa ovat: - saapuvan tavaran vastaanotto, varastovalvonta ja lääkkeiden toimittamiseen osallistuminen - laskujen tarkastus ja arkistointi - lääkevalmistukseen osallistuminen Lääkekeskukset Lääkekeskus on lääkelain 61 :n nojalla sairaalan tai terveyskeskuksen toimintaa varten Lääkelaitoksen luvalla perustettu lääkehuollon järjestämisestä huolehtiva sairaalaapteekkia pienempi toimintayksikkö. Lääkekeskuksen hoitajan tulee olla joko laillistettu proviisori tai laillistettu farmaseutti. Lääkekeskuksessa on oltava toiminnan laajuuteen ja laatuun nähden tarpeellinen määrä farmaseuttista ja muuta henkilökuntaa. Lääkealan ammatillisen perustutkinnon suorittaneet henkilöt työskentelevät lääkekeskuksissa hyvin saman tyyppisissä tehtävissä kuin sairaala-apteekeissa, mutta lääkekeskuksissa lääkkeiden on valmistus on vähäisempää ja valmistustasoltaan helpompaa. Lääkevalmistukseen liittyviä avustavia tehtäviä lääkekeskuksissa ovat valmistustilojen puhtaudesta huolehtiminen, valmistuksessa tarvittavien välineiden ja raaka-aineiden esille ottaminen sekä lopputuotteiden jakeleminen, pakkaaminen ja etiketöinti. Myös avustavissa tehtävissä työskentelevien tulee hallita aseptiikka. Lääkekeskuksissa keskeisinä työtehtävinä ovat erilaiset saapuvan tavaran vastaanottamiseen liittyvät tehtävät, joihin kuuluvat saapuvan tavaran purkaminen ja saapumisten kirjaaminen tietojärjestelmään. Varastoinnissa noudatetaan kestoajan mukaista järjestystä. Varastonvalvontaan liittyvinä töinä lääkealan ammatillisen perustutkinnon tulisi antaa valmiudet varaston yleiseen hoitamiseen, jatkuvaan inventointiin, vanhentuneiden lääkkeiden käsittelemiseen, lääkkeiden säilytystilojen lämpötilaseurantaan sekä liuosvaras- 10

16 ton ja päivystysvaraston hoitotehtäviin. Osana varastotyötehtäviä voidaan pitää myös varastotilojen siisteydestä huolehtimista. Perustutkinnon suorittaneet voivat osallistua myös lääkkeiden toimittamiseen siltä osin, että he voivat keräillä valmisteita tilausten mukaisesti ja farmaseuttisen henkilöstön tekemän tarkastustyön jälkeen myös tallentaa toimitetut tilaukset tietojärjestelmään. Erilaisina toimistotöinä eteen tulevat erityisesti arkistointitehtävät, laskujen käsittely sekä tekstinkäsittely ja konekirjoitustyöt. Asiapapereiden arkistoinnissa on huolehdittava muun muassa tukkuliikkeiden lähetysluetteloista, toimipisteiden tilauksista ja huumausaineiden kulutuskorteista. Yhteenvetona voidaan todeta, että tehtävät lääkekeskuksessa ovat: - saapuvan tavaran vastaanotto, varastointi ja tietojärjestelmään kirjaaminen - varastovalvonta - laskujen tarkastus ja arkistointi - lääkevalmistukseen osallistuminen. 3.3 Lääketeollisuus Lääketeollisuudessa työskenteli vuoden 1999 lopussa kaikkiaan 6016 henkilöä, joista toimihenkilöitä oli 4772 ja työntekijöitä Lääkealan perustutkinnon suorittanut henkilö sijoittuu varsin erilaisiin tehtäviin, sillä lääketeollisuuden työtarjonta on monipuolinen. Tällä hetkellä lääketeollisuus kouluttaa henkilöitä moniin tehtäviin työpaikalla. Lääkekehitys osana perustutkintoa antaa laajan yleiskatsauksen lääkekehityksen eri vaiheisiin, jolloin työtehtävien omaksuminen tulee helpommaksi. Perustutkinto mahdollistaa työpaikkakoulutuksen käyttämisen varsinaiseen työtehtävään. Perustutkinnon suorittanut henkilö voisi toimia assistenttina lääkkeen myyntilupa-asioissa, markkinoinnissa, lääketurvatoiminnassa ja kliinisellä tutkimusosastolla. Tuotannossa on suuri tarve henkilökunnasta, mutta 120 ov perustutkinto ei ole tarkoituksenmukainen. Opiskelijan tai oppilaitoksen tulisi siksi ennen lääkevalmistuksen valinnaisia opintoja varmistaa lääketehtaalta harjoittelupaikka sekä tehtaan valmius palkata lääkealan perustutkinnon suorittaneita. Koska koulutettavien tarve tiettyihin tehtäviin on rajallinen ja alueellinen, tulee perustutkinto suunnitella siten, että lääkekehityksen valinnaiset opinnot suorittanut voi työskennellä sekä lääketeollisuudessa että apteekissa. Työssä oppiminen on oleellinen osa perustutkintoa. 11

17 3.4 Lääketukkukauppa Toimintaympäristön vaatimukset Vuoden 1999 lopussa lääketukkukaupassa työskenteli kaikkiaan 1635 henkilöä, joista lääkejakelussa 832. Lääketukkukaupan henkilöstön tehtävistä ainoastaan vastuunalaisen johtajan tehtävä on lääkelain säätelemä (395/87). Lain mukaan lääketukkukaupassa on oltava laillistettu proviisori vastuunalaisena johtajana, joka vastaa mm. lääkejakelun asianmukaisuudesta sekä siitä, että lääketukkukaupassa myytävät lääkkeet täyttävät lääkelain ja sen nojalla annettujen normien vaatimukset. Lääkelaitoksen ohjeen (3/1999) Lääketukkukaupan hyvät toimintatavat mukaan lääkkeiden osto-, myynti-, varastointi-, jakelu-, pakkaus- ja kuljetustoimintojen johto ja valvontatehtävissä toimiminen edellyttää riittävää pätevyyttä ja kokemusta. Samassa ohjeessa edellytetään lääketukkukaupan antavan henkilöstölleen asianmukaisen perehdytyksen sekä jatkuvaa ja suunnitelmallista koulutusta. Lääketukkukauppa hoitaa suurimman osan kaikista tavara-, tieto- ja rahavirroista lääketehtaan ja lääketukkukaupan asiakkaan välillä. Tukkukauppa huolehtii osaltaan kaikista omista terveydenhuoltoon kuuluvista osatehtävistään direktiivien, lainsäädännön ja lääketukkukaupan hyvien toimintatapojen edellyttämillä tavoilla. Lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtävät voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin: lääkkeiden varastointi, asiakaspalvelu ja lääkkeiden ostaminen. Ammattitaidon kuvaus lääketukkukaupassa Lääkealan ammatillisen perustutkinnon suorittanut henkilö kykenee hahmottamaan lääketukkukaupan toimintakokonaisuuden osana lääkelogistiikkaketjua. Hän osaa toimia ketjun jäsenenä annettujen normien ja niistä johdettujen toimintaohjeiden mukaan. Keskeisiä ammattitaitovaatimuksia lääketukkukaupassa ovat logistiikan ja tietotekniikan hallinta. Lääkealan ammatillisen perustutkinnon suorittanut henkilö osaa itsenäisesti vastaanottaa tukkukauppaan saapuvan lääkelähetyksen. Hän osaa tarkastaa lähetyksen moitteettomuuden annettujen kriteerien perusteella. Hän osaa merkitä ja varastoida oikein karanteeniin tai myyntikieltoon asetetut tuotteet. Tutkinnon suorittanut osaa pakata tuotteet ja lähetykset annettujen pakkaus- ja kuljetusohjeiden mukaisesti. Hän osaa myös merkitä lähetyksen kuljetusohjeiden edellyttämällä tavalla. Tutkinnon suorittanut osaa tulkita palautusilmoitusta ja lajitella palautetut tuotteet syytunnusten perusteella. Tutkinnon suorittanut pystyy vastaanottamaan ja tarkastamaan tukkukauppaan saapuvan lääkeraaka-ainelähetyksen. Hän osaa ottaa saapuneesta lähetyksestä näytteen analysointia varten. Tutkinnon suorittanut osaa työskennellä puhdastiloissa toimintaohjeiden mukaan. Hän osaa punnita, pakata, täyttää pakkauskortit ja etiketöidä. 12

18 Tutkinnon suorittanut osaa käsitellä lääkenäytteitä sekä kliinisiin tutkimuksiin käytettäviä lääkkeitä sekä hallitsee niihin liittyvän dokumentoinnin annettujen ohjeiden mukaisesti. Lääkealan ammatillisen perustutkinnon suorittanut henkilö osaa vastaanottaa tilauksia sekä käsitellä asiakaspalautteita. Hänellä on perustietämys lääkkeiden ostamisesta sekä yhteyshenkilönä toimimisesta tukkukaupan ja tavarantoimittajien välillä. 3.5 Luontaistuoteala Toimintaympäristön vaatimukset Luontaistuotealalla työskentelee noin 2000 henkeä, joista 135 on saanut Helsingin yliopiston aikuiskoulutuskeskuksen antaman fytonomikoulutuksen. Tämän lisäksi Luontaistuotealan Keskusliiton järjestämät kurssit muodostavat perustan alan koulutukselle ja antavat luontaistuotekaupoissa toimiville myyjille hyvät perusvalmiudet palvella kuluttajia luontaistuotteisiin liittyvissä kysymyksissä. Alan kokonaismyynti on kasvanut 1990-luvulla vuosittain. Luontaistuoteala sijoittuu farmasian, lääketieteen ja ravitsemustieteen piiriin. Luontaistuotealan toimintaa ohjaa elintarvike- ja lääkelainsäädäntö sekä kosmetiikkaa ja kauppaa koskevat säädökset. Jotta luontaistuotealan koulutusohjelma tyydyttäisi toimintaympäristön vaatimuksia, tulisi sen koostua näiden alojen kokonaisuuksista. Monipuolinen ravitsemus-, terveys- ja kaupan alan ammatillinen koulutus antaa valmiuden luontaistuotteiden ja kasvilääkinnän laaja-alaista ja syvällistä tuotetuntemusta vaativiin tehtäviin. Ammatillinen osaaminen mahdollistaa työllistymisen erilaisiin toimintaympäristöihin; tuotannon, suunnittelun, neuvonnan, markkinoinnin, maahantuonnin ja vähittäiskaupan eri tehtäviin. Ammattitaidon kuvaus luontaistuotealalla Kuluttajien kasvava mielenkiinto edellyttää korkeatasoista ammattitaitoa luontaistuotealalla työskenteleviltä henkilöiltä. Työntekijän tulee hallita Suomessa virallisesti myytävät luontaistuotteet, niiden ominaisuudet ja vaikutukset, käyttötapa, valmistus ja markkinointi. Täten luontaistuotekaupoissa työskenteleviltä henkilöiltä vaaditaan laajaa tuotetuntemusta, vastuullista laatuajattelua, palvelualttiutta, asiakaspsykologiaa, logistiikan hallintaa, markkinoinnin ja sitä koskevan lainsäädännön tuntemusta sekä halua jatkuvaan kouluttautumiseen. Useat luontaistuotekaupat ovat pieniä 1-2 hengen perheyrityksiä, jolloin tarpeen ovat myös yrittäjän perusominaisuudet kuten hyvä paineen sietokyky, valmius pitkään työpäivään, liikkeenjohdolliset taidot ja tiedot, taloushallinto sekä kyky hoitaa palvelu- ja vuorovaikutussuhteita ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin. 13

19 Tämän lisäksi teollisuuden ja alkutuotannon piirissä työskentelevien tulee hallita tuotantoa säätelevät määräykset ja asetukset. Tulevaisuuden tarve Laajenevat kansainväliset markkinat tuovat luontaistuotealalle uudenlaisia haasteita, joihin on kyettävä tarttumaan myös Suomen tasolla. Kuluttajaturvallisuuden huomioon ottaen voimakkaasti lisääntyvät terveysvaikutteiset elintarvikkeet, luontaistuotteet ja kasvilääkintä vaativat omaa erityisosaamista. Luontaistuoteala tarvitsee omaa työelämän tarpeita tyydyttävää perustutkintotasoista koulutusta, mikä poikkeaa lääkealan vaatimuksista eikä se täten sovellu osaksi lääketyöntekijän perustutkintoa (liite 2.). 14

20 4 EHDOTUS LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNOSSA SAAVUTETUSTA AMMATTITAIDOSTA TUTKINNON ERI OSA-ALUEILLA Lääkehuollon aikaisempien työvoiman kolmiportaista rakennetta koskevien selvitysten ja nyt tehdyn lääkealan perustutkinnon suorittaneen työtehtäviä koskevan kartoituksen sekä voimassa olevan valtioneuvoston päätöksen (213/1999) ja koulutuspoliittisten kehittämisperiaatteiden perusteella työryhmä on valmistellut ehdotuksen. Tehdyn selvityksen perusteella luontaistuoteala ei sisälly lääkealan perustutkintoon, vaan sille tarvitaan oma perustutkinto. Työryhmä ehdottaa erillistä luontaistuotealan koulutustarpeen selvittämistä. 4.1 Ammattialakuvaus Lääkehuolto on osa terveydenhuoltojärjestelmää. Lääkehuoltoa säädellään monilla säädöksillä. Tarkoituksena on ylläpitää ja edistää lääkkeiden oikeaa ja turvallista käyttöä sekä varmistaa lääkkeiden asianmukainen valmistus ja saatavuus. Perussäädökset sisältyvät lääkelakiin ja -asetukseen (395/87, 693/87) sekä Lääkelaitoksen antamiin määräyksiin ja ohjeisiin. Sosiaali- ja terveysministeriö yhdessä Lääkelaitoksen kanssa valvoo lääkehuollon toimintaa. Avohuollossa lääkehuollon palveluja tuottavat apteekit ja niiden sivuapteekit. Apteekkipalvelut kuuluvat olennaisena osana terveydenhuoltopalveluihin, ja avohoidossa lääkehoidon osuus on jatkuvasti kasvanut. Apteekilla on selkeät lakisääteiset tehtävät terveydenhuollossa toisin kuin muilla yksityisillä terveyspalvelujen tuottajilla. Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset tuottavat sairaaloiden ja laitosten tarvitsemat lääkehuoltopalvelut. Lääketeollisuuden tehtävät ovat varsin eriytyneitä toiminnan monipuolisuuden vuoksi ja lääkekehitys lisää bioteknisen osaamisen tarvetta. Lääketukkukauppa on tärkeä logistinen solmukohta lääkehuollon arvoketjussa ja hoitaa suurimman osan tavara-, tieto- ja rahavirroista lääketehtaan ja lääketukkukaupan asiakkaiden välillä. Lääkehuollossa työskentelevät proviisorit ja farmaseutit kuuluvat terveydenhuollon ammatinharjoittamislainsäädännössä (L 559/1994, A 564/1994) valvottaviin ammatteihin. Ammatinharjoittamista valvoo Terveydenhuollon Oikeusturvakeskus. Lääkehuollossa työskentelevä muu henkilöstö koostuu mm. lääketyöntekijöistä, teknisestä henkilöstöstä, toimisto- ja puhdistuspalveluhenkilöstöstä sekä toimipaikkakoulutetusta henkilökunnasta. Muu henkilöstö ei kuulu Terveydenhuollon Oikeusturvakeskuksen valvonnan piiriin, mutta alaan liittyvät säädökset koskevat myös muuta henkilöstöä. Lääketeollisuuden ja lääketukkukauppojen henkilöstön tehtäviä määrittelevät lääkelaki ja -asetus sekä Euroopan yhteisöjen direktiivit ja ohjeet. Keskeistä on toimintaohjein ohjeistettu laatujärjestelmä, jolla varmistetaan, että toiminta täyttää kaikki sille asetetut laatuvaatimukset. 15

LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys

LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys LÄHIHOITAJAT 2020 - sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon johtavan koulutuksen kehittämisstrategian taustaselvitys Raili Hakala Sirpa Tahvanainen syyskuu 2009 Sisällys 1. JOHDANTO... 5 2. SELVITYKSEN

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEIDEN TOIMEENPANO Ammatillisena peruskoulutuksena ja näyttötutkintona Oppaat ja käsikirjat 2012:10 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:10 ISBN 978-952-13-5196-9

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto 2009

Liiketalouden perustutkinto 2009 1 Liiketalouden perustutkinto 2009 Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma /osaamisala, merkonomi Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma /osaamisala, merkonomi Hyväksytty 31/08/2010 Muutos 1.8.2012

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LOGISTIIKAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Varastopalvelujen koulutusohjelma VARASTONHOITAJA Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 15.5.2014 Ammatillisen koulutuksen johtaja 12.8.2014

Lisätiedot

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009

Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Taustamuistio - Kalatalouden perustutkinto 13.11.2009 Kalatalouden perustutkinto on ollut tutkintorakenteessa vuodesta 2001 lähtien. Tutkinnon uudistamisen tarkoituksena on ollut päivittää kalatalouden

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon

Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ammattikorkeakoulusta terveydenhuoltoon Koulutuksesta valmistuvien ammatillinen osaaminen, keskeiset opinnot ja vähimmäisopintopisteet Opetusministeriön

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille

Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille 1 Työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt opas työpaikoille Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry Ammatillisen edunvalvonnan tiimi

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2013 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO... 1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2010 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SÁMI OAHPAHUSGUOVDDÁ JOHDANTO...1 1. LIIKETALOUDEN JA KAUPAN ALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012

MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 1 Näyttötutkinnon perusteet MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012 Määräys 11/011/2012 Määräykset ja ohjeet 2012:6 1 SISÄLTÖ MYYNNIN AMMATTITUTKINTO 2012... 1 SISÄLTÖ... 1 1 Näyttötutkinnot... 1 1.1 Näyttötutkintojen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Turvallinen lääkehoito

Turvallinen lääkehoito Turvallinen lääkehoito 2 Turvallinen lääkehoito Valtakunnallinen opas lääkehoidon toteuttamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (Sosiaali- ja terveysministeriön oppaita 2005:32) Johdanto Lähi- ja perushoitajien

Lisätiedot

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Vaatetusalan perustutkinto Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija Vaatturintyön koulutusohjelma, vaatturi Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Catering-alan perustutkinto Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Ruoka-

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon koulutusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma Talous- ja toimistopalvelujen koulutusohjelma

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot