Inhimillinen tekijä:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Inhimillinen tekijä:"

Transkriptio

1 Inhimillinen tekijä: Materiaalitehokkuuden kartoitus Suomessa, Englannissa ja Tšekissä Eva Pongrácz ja tutkijat Oulun yliopisto Lämpö- ja diffuusiotekniikan laboratorio Multidisciplinary Consortium for Resource Use Optimisation Raaka-aineiden optimaalisen käytön monitieteellinen konsortio Ympäristöministeriön "Ekotehokas yhteiskunta tutkimusohjelman rahoittama Aikataulu: Hankeen koordinoi Oulun yliopiston Lämpöja diffuusiotekniikan laboratorio, esimiehenä Professori Riitta Keiski Hankkeen vastuullisena johtajana toimii TkT. Eva Pongrácz Eva Pongrácz 1

2 Tutkijat Väitöskirjatutkijat Verónica García Diplomityöntekijät Sisko Kvist Nora Pap Teemu Mikkola Kari Poikela Kristina Olgyaiová RESOPT hankeen tavoitteet Edistää jätteidenhallinnan kannalta parhaan olemassa olevan tekniikan käyttöönottoa teollisuudessa Tutkia brittiläisen ENVIROWISE - tutkimusohjelman tuottamia oppaita ja niiden soveltumista käytettäväksi Suomessa Tukea integroitua resurssien hallintaa Rohkaista alan tutkijoita, teollisuutta ja päättäjiä yhteiseen kommunikaatioon Eva Pongrácz 2

3 Ekotehokkuuden kartoitus Jätemäärien, jätehuollon ongelmien, käyttämättömien potentiaalien ja jäteminimoinnin toteuttamisen kartoitus Teemu Mikkolan diplomityö aloitti kyselyjä Oulun seudun yrityksissä Verónica García kartoitti kemian teollisuutta Oulun seudulla ja Englannin East-Midland aluella Nora Pap:in kysely kohdistui marjamehustamoihin Sisko Kvist tutki metalli-alan yrityksiä Pohjois- Pohjanmaalla ja Pirkanmaalla Kari Poikela haastatteli Olun ympäristöalan yrityksiä ja vaikuttajia Kristina Olgyaiová tutki Tšekin Määrin aluetta Ensimmäinen kysely Teemu Mikkolan diplomityön teemana on Jätteen vähentämisen strategiaohjelma teollisuuden ympäristöjohtamisen työkaluna Ensimmäisen kyselyn alkuperäinen tarkoitus oli kartoittaa jätemääriä Selvisi että erityisesti pk-yrityksillä ei ole tarkkoja tietoja omista jätemääristään Kysyttiin mitkä olivat tärkeimmät jätteen synnyn ehkäisyyn vaikuttavat tekijät Henkilökunnan asenteiden arvioitu suuri vaikutus pisti silmään ja innosti asian syvempää tarkastusta Eva Pongrácz 3

4 Yritysten toimenpiteet jätteen synnyn ehkäisyssä Eniten käytetyt toimenpiteet: Huollettu koneet ja laitteet säännöllisesti niiden käyttöiän pidentämiseksi, Pyritty vähentämään energian käyttöä, sammuttamaan tarpeettomat koneet, laitteet ja valot, Pyritty vähentämään raaka-aine- ja tuotehevihävikkiä Vähiten käytetyt toimenpiteet: Vähennetty toimistopaperin kulutusta. Kartoitettu sisään ja ulos menevät materiaalit Pyritty vähentämään veden kulutusta. Pyritty hyödyntämään yösähköä Esimerkki tuloksista 87% 78% 78% 75% 73% 71% 71% 64% 60% 55% 51% 51% 38% 36% 31% Seeking to reduce raw material losses. Seeking to reduce energy use. Strive for switching off non-used machines and lights. Seeking to reduce process losses. Personnel is trained to handle hazardous waste. Machine maintenance increased to increase their operating age Strived for adjusting ambient temperature to save electricity costs. Application of re-usable transport packages Seeking to reduce water use. Raw materials and consumables bought in larger packages Use of textile towels instead of paper. Mapped material inputs and outputs (material balance). Reduced use of office paper (alt. use of recycled paper). Strived for using cheaper night-electricity. Other Actions number of companies 0 Eva Pongrácz 4

5 Jätteen synnyn ehkäisystä koituneet hyödyt yrityksille Eniten mainitut hyödyt Raaka-ainehankinnoissa on säästetty Jätehuoltokuluissa on säästetty Energiakuluissa on säästetty Vähiten mainitut hyödyt Tuote on pystytty tarjoamaan edullisemmin. Tuotteen valmistukseen kuluva aika on vähentynyt. Esimerkki tuloksista 67% 64% 62% 47% 44% 35% 20% 18% 7% Reduced raw material expenses. Reduced energy bills. Reduced waste treatment/removal fees. Reduces water costs. Employees benefit from a more pleasant working environment. Company s or products image is better. The time of producing the product has been reduced. We were able to offer the product for sale cheaper. Other number of companies Eva Pongrácz 5

6 Suunnitellut kehityshankkeet ja toimenpiteet Aloitetaan jätemäärien kartoitus Määritellään osalle jätteistä mittarit, joita seurataan kuukausitasolla Seurannan parantaminen on ensimmäinen elintärkeä askel kohti jätteen synnyn ehkäisystrategiaa yrityksissä Eniteen siteerattu väärinkäsitys: Jätteiden lajittelun aloitettaminen tai jätevirtojen ohjeistuksen parantaminen ymmärretty jätteen synnyn ehkäisyksi Esteet jätteen synnyn ehkäisylle Resurssien puute Tieto, aika, henkilöstö, raha Henkilöstön asenteet ympäristötietomuuten puute eivät ymmärrä, välitä ja halua Teknologia Tekniikan vanhaikaisuus Pakkausten koot Viranomaisten ja asiakkaiden asettamat esteet Lainsäädäntö Eva Pongrácz 6

7 Jätteen synnyn ehkäisyyn vaikuttavat tekijät Yhdistävä tekijä, joka mainittiin hyvin tärkeänä jokaisessa tutkitussa maassa: Henkilöstön asenteet! Suomessa: Oman seurannan parantaminen Lainsäädäntö (kemian teollisuuden kohdalla) Englannissa jatšekissä: Tiedon saaminen erilaisista jätteen vähentämismahdollisuuksista Suomi-Tšekki vertailu Ei lainkaan CZ FIN Jonkin verran CZ FIN Paljon CZ FIN Tiedon saaminen parhaista mahdollisista tekniikoista (BAT) 13% 16% 55% 60% 25% 8% Oma aineenkäytön seurannan parantuminen. 11% 16% 53% 40% 27% 24% Tiedon saaminen erilaisista jätteen vähentämismahdollisuuksista. 2% 12% 58% 68% 33% 0% Henkilökunnan asenteiden muuttuminen. 7% 8% 42% 44% 45% 32% Muutokset raaka-aine toimittajien ja kuluttajien asenteissa. 20% 28% 47% 40% 29% 12% Laatu- ja ympäristöjärjestelmän tuomat muutokset toiminnassa. 27% 8% 45% 64% 15% 12% Viranomaisten asettamat vaatimukset. 18% 16% 47% 48% 25% 20% Eva Pongrácz 7

8 Kuka voi vaikuttaa eniten? Kristina Olgyaiová:n kysely kohdistui yksityiskohtaisemmin siihen miten voidaan ja ketkä voivat vaikuttaa jätteen synnyn ehkäisyyn Vertailtiin yritysten johdon ja työntekijöiden asenteiden ja vaikutusmahdollisuuksien eroja Kysyttiin myös kenen asenteissa on muuttamisen varaa Mitä muutoksia johto ja työntekijät voivat tehdä? Voiko yrityksen johto ehkäistä jätteiden syntymistä ja miten? NA 7% No 7% Yes 86% parhaan teknologian hankkiminen seurannan parantaminen päämärien asettaminen ympäristöjärjestelmien käytönotto Eva Pongrácz 8

9 Voiko yrityksen työntekijät ehkäistä jätteiden syntymistä ja miten? NA 5% Yes 90% No 5% asenteiden parantamisella ymmärtämällä tekojensa seuramuksia ehdottamalla parantamismahdollisuuksia sääntöjä noudattamalla Johdon asenteet onko parantamisen varaa? Minkälaisia? Yes 49% NA 11% No 40% Seurannan parantamista Pyrkiä huomioda ympäristökysymyksiä Olla tietäväinen yrityksen vastuusta ympäristön saastettamisessa Ymmärtämällä luonnonvarojen rajallisuutta Kouluttamalla itsensä ja työntekijänsä Parantaa kommunikaatiota työntekijöiden kanssa Eva Pongrácz 9

10 Työntekijöiden asenteet pitäisikö parantaa, ja miten? Yes 64% No 25% NA 11% Olla tietoinen omasta vastuustaan ympäristöasioissa Vastuullinen asenne Tajuta minkä verran omat käytännöt lisäävät jätteen määrää Ymmärtämällä tekojensa seuramuksia Noudattamalla sääntöjä Ympäristötietoisuuttaan parantamalla Yritysten voimavarat ja ekotehokkuus Materiaalitehokuuden parantaminen ei ole vain jätteen lajittelun tehostamista tärkeintä on selektiivisyyden parantaminen, eli tuote/raaka-aine suhdeluvun kasvu edellyttää oman käytännön parempaa seurantaa Paljon mahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamiseen ilman investointeja Koneiden huolto, tarpeettominen valojen ja koneiden sammuttaminen, työtilan, toimitilojen ja pukuhuoneiden sopiva valaisus ja lämpötila, yösähkön käyttö Muut ekotehokkuuden parantamismahdollisuudet veden käytön optimointi paperiton toimisto Eva Pongrácz 10

11 Ihmillinen tekijä - unohdettu ainesosa? RESOPT:in tutkimuksien mukaan ihmisten asenteet ovat ainakin yhtä tärkeitä kuin ympäristöteknologiat ja ympäristöjärjestelmät Tärkeintä on muuttaa työntekijöiden asenteita korostamalla ympäristöarvoja On elintärkeää että yrityksen johto tunnistaa ihmisvoimavaran tärkeän roolin ekotehokkuden parantamisessa Päämärien asettaminen ja koulutus Ympäristötietoisuuden parantaminen vaatii seuraamusten ymmärtämistä Motivaatio pehmeiden arvojen kautta Rahallinen stimulus on vaikutukseltaan vain väliaikainen Olemme ympäristön osa, meidän omat toimintamme loppujen lopuksi vahingoittaa meitä itsemme ja meidän läheisiämme Rakkaus ja huoli ovat tehokaimpia kiihokkeita Yhteenveto Teollinen ekologia on kestävän kehityksen tärkeä työkalu Teknologialla on tärkeä rooli teollisessa ekologiassa Yrityksen sisällä teollisen ekologian käytönotto tarkoitta erityisesti materiaali- ja energiatehokkuuden parantamista, ja lähiympäristön huomioonottamista Materiaalitehokkuden kartoittaminen Suomessa, Tšekissä ja Englannissa selvittivät että johdolla on periaatteessa hyvä ympäristötietoisuuden taso, mutta ne eivät ehkää osaa käyttää/huomioda kaikkia käytettäviä vaihtoehtoja Yrityksen voisivat käyttää enemmään materiaali- energia- käytön vähentämiskeinoja mitkä eivät vaatii investointia Tärkeä on kuitenkin huomioda ja kouluttaa työntekijöitä Loppujen lopuksi, tärkeä ainesosa ekotehokkudessa ovat ihmiset ja ihmisten myötätunto Eva Pongrácz 11

12 Lähteet Teemu Mikkola: Jätteen vähentämisen strategiaohjelma teollisuuden ympäristöjohtamisen työkaluna. Diplomityö. Oulun yliopisto, Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Kristina Olgyaiová: Analysing the environmental awareness in Czech companies, comparison with Finland. Diploma work. Masaryk University, Department of Corporate Economics, Brno, Czech Republic results/olgyaidipl.pdf García V, Pongrácz E, Phillips PS and Keiski RL (2005) Waste minimization in the chemical industry: Finland-UK comparison. Proc. RESOPT closing seminar Waste minimization and utilization in Oulu region: Drivers and constraints Olgyaiová K, Pongrácz E, Mikkola T, Škapa R and Keiski RL (2005) Attitudes toward waste minimization in Finland and in the Czech Republic: Drivers and constraints. Proc. RESOPT closing seminar Waste minimization and utilization in Oulu region: Drivers and constraints Pongrácz E (2005) RESOPT A Multidisciplinary Consortium for Resources Use Optimization. Proc. RESOPT closing seminar Waste minimization and utilization in Oulu region: Drivers and constraints Eva Pongrácz 12

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA

YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Teknillinen tiedekunta Ympäristötekniikan koulutusohjelma DIPLOMITYÖ YMPÄRISTÖJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMISEN EDELLYTYKSET LAPPEENRANNAN TEKNILLISELLÄ YLIOPISTOLLA Tarkastajat:

Lisätiedot

Essi Paronen. Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Essi Paronen. Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Essi Paronen Green Office-järjestelmän käyttöönotto kaupungin organisaatiossa Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma International Marketing 2010 Jenni Suominen YMPÄRISTÖPALVELUIDEN MERKITYS JA TARVE VARSI- NAIS-SUOMEN ALUEEN PK- YRITYKSISSÄ OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002

Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002 Johanna Alanen Ympäristöosaston julkaisuja 19 2002 EAKR Lähdeviite: Alanen, J. 2002: Kestävä kehitys Hämeenlinnan seudun yrityksissä vuonna 2002.

Lisätiedot

POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA

POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma. Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA POHJOIS- KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Karri Shemeikka EKOLOGISUUS ILOSAARIROCK-FESTIVAALIN RAKENTAMISESSA Opinnäytetyö Tammikuu 2012 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu 2012 Liiketalouden

Lisätiedot

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2012. Tapahtumien ympäristöasiat tarvekartoitus. Marika Nyyssönen

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2012. Tapahtumien ympäristöasiat tarvekartoitus. Marika Nyyssönen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2012 Tapahtumien ympäristöasiat tarvekartoitus Marika Nyyssönen Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen julkaisuja 11/2012 Marika Nyyssönen Tapahtumien

Lisätiedot

http://www.teollinenekologia.fi

http://www.teollinenekologia.fi http://www.teollinenekologia.fi 1 Sisältö Johdanto seuran ensimmäiseen jäsenlehteen...1 Puheenvuoro...2 Ongelmasta hyödyke: hiilidioksidi metanolin ja dimetyylikarbonaatin raaka aineena...5 Life ECOREG

Lisätiedot

TOIMITTAJA-ARVIOINTIEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT

TOIMITTAJA-ARVIOINTIEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TOIMITTAJA-ARVIOINTIEN LIIKETOIMINNALLISET HYÖDYT Sami Pikkarainen Diplomityö Tuotantotalouden koulutusohjelma Syyskuu 2014 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatintyö,

Lisätiedot

MD-Scand Oy:n ympäristöosaamisen kehittäminen

MD-Scand Oy:n ympäristöosaamisen kehittäminen :n ympäristöosaamisen kehittäminen Teknillinen korkeakoulu 29.5.2002 Jonas Alam Pontus Flink Mari Heinonen Virpi Tienhaara 52317M 47626P 46375T 51957N 1. Tiivistelmä Työ on tehty Teknillisen korkeakoulun

Lisätiedot

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä osana Silvestan toimintajärjestelmää

ISO 14001 ympäristöjärjestelmä osana Silvestan toimintajärjestelmää Jouni Sulkamoniemi ISO 14001 ympäristöjärjestelmä osana Silvestan toimintajärjestelmää Opinnäytetyö Metsätalouden koulutusohjelma Maaliskuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 30.3.2009 Tekijä Jouni

Lisätiedot

Ympäristöalan muuttuvat osaamistarpeet Euroopassa

Ympäristöalan muuttuvat osaamistarpeet Euroopassa Working in the European Environmental System Ympäristöalan muuttuvat osaamistarpeet Euroopassa (Leonardo da Vinci Projekti 2004 IT/04/C/F/RF-81505) Portfolio of the Environmental Careers 1. The portfolio

Lisätiedot

PETRI NYYSSÖLÄ LEAN-KÄSIKIRJA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN YRITYKSELLE. Diplomityö

PETRI NYYSSÖLÄ LEAN-KÄSIKIRJA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN YRITYKSELLE. Diplomityö PETRI NYYSSÖLÄ LEAN-KÄSIKIRJA ELEKTRONIIKKATEOLLISUUDEN YRITYKSELLE Diplomityö Tarkastaja: professori Lauri Sydänheimo Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T

E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T E K O T E O L L I S U U S P U I S T O T Taustaraportti Rantasalmen ekoteollisuuspuistohankkeelle E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T O N J U L K A I S U 7 0 : 2 0 0 6 E k o t e o l l i s u u

Lisätiedot

HENKILÖTURVALLISUUDEN NYKYTILA RÄJÄHDYSVAARALLISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ

HENKILÖTURVALLISUUDEN NYKYTILA RÄJÄHDYSVAARALLISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Ympäristötekniikan osasto Turvallisuustekniikka Kristiina Hänninen HENKILÖTURVALLISUUDEN NYKYTILA RÄJÄHDYSVAARALLISESSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja prof. Kaija

Lisätiedot

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä

Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Ohjelmistoliiketoiminnan ja -tuotannon laboratorio Kirsi Rönkkö Ohjelmistokehitysprosessin parannus pienyrityksessä Diplomityö 6.9.2007 Valvoja: Professori

Lisätiedot

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa

Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa TEKNILLINEN TIEDEKUNTA Projektinhallinnan ja prosessien kehittäminen avasennuksissa Jarmo Hatunen Diplomityö Konetekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Koulutusohjelma (kandidaatin

Lisätiedot

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma

HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU. Liiketalouden koulutusohjelma HAAGA-HELIA AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Raija Helén JÄTELAITOSTEN YHTEISKUNTAVASTUUN GRI-TUNNUSLUVUT Opinnäytetyö 2007 TIIVISTELMÄ SAMMANDRAG ABSTRACT ZUSAMMENFASSUNG Koulutusohjelma

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY

PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY 3 MIIA MÄNTYLÄ - TIINA SYRJÄ - ARTTU VAINIO - MINNA-MAARIA VEHKALA - OLLI WUORI PK-YRITYSTEN EKOKILPAILUKYKY Vaasan yliopisto Levón-instituutti Julkaisuja No. 86 Vaasa 2001 4 ESIPUHE Ympäristöarvojen merkitys

Lisätiedot

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM)

Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA. Global Account Management (GAM) Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Tekniikan kandidaatintyö Kevät 2008 GLOBAALIEN ASIAKKUUKSIEN HALLINTA Global Account Management (GAM) Jenni Heinonen 0293683 Johanna Snell 0293832

Lisätiedot

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA

SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA SAIRAALOIDEN JÄTEHUOLLON KÄYTÄNNÖT LOIMI- HÄMEEN JÄTEHUOLLON TOIMIALEELLA Kartoitus ja arviointi alueen sairaaloiden jätehuollosta Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Kestävän kehityksen koulutusohjelma Forssa,

Lisätiedot

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI

VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI VIESTINNÄN ARJESSA VASTUULLISESTI SISÄLTÖ yritysvastuuraportti 2010 Raportoinnin kuvaus 04 Edita-konserni lyhyesti 04 Avainluvut 2010 05 Toimitusjohtajan katsaus 06 Edita-konsernin yritysvastuu 08 Hallinto

Lisätiedot

Toiminnanohjauksen ja siihen liittyvien tietojärjestelmien kehittäminen

Toiminnanohjauksen ja siihen liittyvien tietojärjestelmien kehittäminen Tampereen ammattikorkeakoulu, ylempi amk-tutkinto Tietojärjestelmäosaamisen koulutusohjelma Tiina Leinonen Opinnäytetyö Toiminnanohjauksen ja siihen liittyvien tietojärjestelmien kehittäminen Työn ohjaaja

Lisätiedot

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi

Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ekotukitoiminnan vaikutusten arviointi Ympäristö- ja taloudellisten vaikutusten arviointi RAPORTTI 28.9.2011 Anu Vaahtera, Iivo Vehviläinen, Mari Saario Gaia Consulting Oy Sisällysluettelo Tiivistelmä...

Lisätiedot

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN

PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN PEKKA PÖLÖNEN EPÄSUORIEN HYÖDYKKEIDEN HANKINTAPROSESSIN KEHIT- TÄMINEN Diplomityö Tarkastaja: professori Saku Mäkinen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Teknisten tieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

GREEN ICT PK-YRITYKSISSÄ

GREEN ICT PK-YRITYKSISSÄ GREEN ICT PK-YRITYKSISSÄ Ympäristötehokkuuden kysely LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ala Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikka Opinnäytetyö Kevät 2015 Niko Kuisma Lahden ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Ekologisesti kestävä matkailuyritys Opas ympäristövastuullisempaan matkailuyrittäjyyteen

Ekologisesti kestävä matkailuyritys Opas ympäristövastuullisempaan matkailuyrittäjyyteen Opinnäytetyö Ekologisesti kestävä matkailuyritys Opas ympäristövastuullisempaan matkailuyrittäjyyteen Sanna Eronen Kestävä kehitys 2008 TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Kestävän kehityksen koulutusohjelma TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Valmistuksen ja suunnittelun yhteistyö toistuvan erätuotannon alihankintaprosessissa

Valmistuksen ja suunnittelun yhteistyö toistuvan erätuotannon alihankintaprosessissa ESPOO 2002 VTT TIEDOTTEITA 2173 Kai Häkkinen Valmistuksen ja suunnittelun yhteistyö toistuvan erätuotannon alihankintaprosessissa Havaintoja suomalaisesta pk-konepajateollisuudesta vuonna 2002 VTT TIEDOTTEITA

Lisätiedot

KEKE. Museot ja kestävä kehitys

KEKE. Museot ja kestävä kehitys KEKE Museot ja kestävä kehitys Suomen museoliitto Kestävän kehityksen työryhmä KEKE Museot ja kestävä kehitys Sisällys Suomen museoliitto, Kestävän kehityksen työryhmä Puheenjohtaja toimitusjohtaja Timo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄT KEVYEN JA PALVELUTEOLLISUUDEN YRITYKSISSÄ

YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄT KEVYEN JA PALVELUTEOLLISUUDEN YRITYKSISSÄ Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 51 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 51 Espoo 2004 TKK-RTA-S51 YMPÄRISTÖPÄÄMÄÄRÄT KEVYEN

Lisätiedot

EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG

EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG KESTÄVÄN KEHITYKSEN MUKAISIA MUOVIKASSEJA FIN EU:n LIFE+-ohjelma: ECOFLEXOBAG EKOSUUNNITTELUMENETTELY: B1 kestävän kehityksen mukaisten kaupan muovikassien suunnittelun parhaat käytännöt Julkaisija: ECOFLEXOBAG-hankkeen

Lisätiedot