KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO"

Transkriptio

1 KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai kello Paikka: Kokkolan seurakuntakeskus Jussintupa 2. kerros, käytävän päässä. Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 89 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 90 Pöytäkirjan tarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta 91 Kokouksen työjärjestys 92 Toiminta ja tila / Halkokarin alue 93 Virkavapaus / seurakuntapastori 94 Menettelytapa / sijaisuus / seurakuntapastori 95 Virantäytön tilanne / kahden vuoden määräaikainen seurakuntapastorin virka 96 Tiedoksi / työalojen lähiesimiehet ja lähiesimiesten vastuualueet 97 Luottamushenkilöiden neuvottelupäivät Kokkolassa , Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastossa Jouni Sirviö, puheenjohtaja ILMOITATHAN ESTEESTÄ MAHDOLLISIMMAN PIAN varajäsenen kutsumiseksi viimeistään tiistaihin mennessä sihteerille tai

2 KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2012 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai kello Paikka: Läsnä: Kokkolan seurakuntakeskus, Jussintupa 2. kerros, käytävän päässä. Kustaa Aadolfinkatu 16 +Jouni Sirviö, puheenjohtaja (läsnä+, poissa-) +Irma Isohanni, varapuheenjohtaja +Esko Hautamäki, jäsen +Riitta Hänninen, +Voitto Kalliokoski, -Niila Karhula, +Tuula Laitila, +Salla Linna, +Aimo Maijala, poistui jälkeen +Erkki Mustasaari, poistui jälkeen -Pekka Nurmi, +Terttu Passoja, poistui jälkeen -Paula Pensaari, +Antti Rytioja, +Tommi Syrjälä, +Antero Tastula, poistui jälkeen +Heleena Uusimäki, +Tuulikki Herronen, +Heli Häkkilä, sihteeri 89 KOKOUKSEN AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Pitämänsä alkuhartauden jälkeen puheenjohtaja avasi kokouksen, joka todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 90 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin yksimielisesti Tuula Laitila ja Salla Linna. Pöytäkirja sovittiin tarkastettavaksi perjantai KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin esityslistan mukaisesti. 92 TOIMINTA JA TILA / HALKOKARIN ALUE Vuoden 2011 alusta Halkokarin seurakuntakoti on ollut poissa käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi. Myöhemmin seurakuntayhtymän yhteinen

3 kirkkovaltuusto (kevättalvi 2012) teki kiinteistöstä realisoimispäätöksen. Kokkolan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston kokouksen alussa Pekka Leppälä, Touko Virkkala ja Hannu Lankila luovuttivat kirkkovaltuuston puheenjohtajalle Aimo Maijalalle, kirkkoherra Jouni Sirviölle ja kirkkoherra Peter Kankkoselle Tukipaperin (LIITE), jossa kannettiin huolta Halkokarin seurakuntakodin tilanteesta. Tukipaperissa todetaan: Tarvitsemme kokoontumispaikan alueen lapsille, nuorille, nuorille perheille ja vanhuksille ja kaikille alueen ihmisille. Arvokas paikka tarvitaan myös perhejuhlia varten. Hartaustilaisuuksia olisi hyvä järjestää ainakin kerran kuukaudessa yhteistyössä seurakunnan ja vapaaehtoisten kanssa tällä alueella. Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvoston kokouksessa keskusteltiin Halkokarin tilanteesta (Muistio, LIITE). Neuvosto pohti, miten nykyisessä tilanteessa olisi hyvä edetä. Pöytäkirjan pykälä kuuluu seuraavasti: 86 KESKUSTELUA TULEVASTA TOIMINTASUUNNITELMASTA Keskusteltiin Halkokarin toiminnan jatkumisesta, toimitilasta ja sen optimaalisesta sijainnista. Näihin palataan syksyn toimintasuunnitelmassa. Puheenjohtaja laatii keskustelun pohjalta muistion. Syksyn 2012 toimintakautta suunniteltaessa on syytä tarkastella erikseen toimitilaa ja toimintaa, jotka tosin kuuluvat syvästi yhteen. Halkokarin tilanteesta diakoni Mervi Keränen laati puheenjohtajan pyynnöstä muistion (LIITE), joka päivittää tämän hetkistä tilannetta toimitilan ja toiminnan suhteen. Toimitilasta: Nykyisellään toimintaa ei voi suunnitella suljetun seurakuntatalon varaan. Kokkolan seurakuntayhtymä on esittänyt kaupungille nykyisen seurakuntakodin kiinteistön ostamista. Sen mukaan kaupunki rakentaisi yleishyödyllisen tilan, johon suunniteltaisiin myös seurakunnalle toimivat tilat, jotka seurakunta voisi vuokrata omalle toiminnalleen. Neuvottelu on kesken. Halkokari tarvitsee myös välivaiheen ajaksi toimivan toimitilan. Tämä on akuutti tarve, josta seurakuntaneuvosto voi vedota seurakuntayhtymään. Nykyinen vuokratila (n. 56 m2) Lasimestarintiellä on sijaintinsa puolesta hyvällä paikalla mutta kokonsa puolesta se on puutteellinen. Riittävä, kohtuullinen väliaikainen toimitila tarkoittaa, että siinä voivat kokoontua paitsi päiväkerhot myös muutamiin kymmeniin (n ) nousevat aikuisryhmät. Toiminnasta: Päiväkerhot, kohtaamispaikka ja diakoniapiiri ovat muuttuneessa tilanteessa hakeneet paikkaansa, joskin tilakysymys asettaa rajoitteita. Varhaisnuorisotyön puolella tilan puute on aiheuttanut katkosta, joskin silläkin alueella pohditaan mahdollisuutta kokoontua olemassa olevissa tiloissa. Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi on syytä tukea alueen toimintaa suunnittelevaa aluetyöryhmää. Työryhmä saa olla luonteeltaan vapaamuotoinen ja se olisi jatkoa aikaisemmalle Halkokarin aluetyöryhmälle. Nykyisessä tilanteessa ryhmän alkujäseninä voisivat toimia seurakunnan työntekijöistä diakoni ja pappi, joka sovitaan työnjaollisissa keskusteluissa. Lisäksi heidän työparina voisi olla seurakuntaneuvoston jäsen Erkki Mustasaari. Tämä kolmihenkinen ryhmä voi tarpeen ja tilanteen mukaan täydentää itseään ja lähteä suunnittelemaan halkokaristen kanssa oman kylän seurakunnallista toimintaa. Ryhmä voi, mikäli

4 haluaa, pyytää Halkokarin asukasyhdistyksen nimeämään jäsenen tai pari työryhmään. 1. Seurakuntaneuvosto tukee Halkokarin alueen vapaamuotoisen toimintaa suunnittelevan työryhmän työskentelyn aloittamista. Alkujäseninä ovat seurakunnan diakoni, pappi ja seurakuntaneuvoston jäsen Erkki Mustasaari. 2. Seurakuntaneuvosto vetoaa Kokkolan seurakuntayhtymään ja yhteiseen kirkkoneuvostoon, jotta Halkokarin alueelle saataisiin toimiva toimitila toiminnan turvaamiseksi myös nyt, jolloin seurakunnalla ei ole kiinteää toimitilaa alueella. 1. Seurakuntaneuvosto tukee Halkokarin alueen vapaamuotoisen toimintaa suunnittelevan työryhmän työskentelyn aloittamista. Alkujäseninä ovat seurakunnan diakoni, pappi ja seurakuntaneuvoston jäsen Erkki Mustasaari. 2. Seurakuntaneuvosto vetoaa Kokkolan seurakuntayhtymään ja yhteiseen kirkkoneuvostoon, jotta Halkokarin alueelle saataisiin toimiva toimitila toiminnan turvaamiseksi myös nyt, jolloin seurakunnalla ei ole kiinteää toimitilaa alueella. 93 VIRKAVAPAUS / SEURAKUNTAPASTORI Pastori Emilia Teerikangas on ilmoittanut jäävänsä virkavapaalle alkaen. Virkavapaus kestää saakka. Teerikangas on hoitanut seurakuntapastori Asmo Koskisen vuorotteluvapaan sijaisuutta. Teerikankaan ilmoitus kuuluu seuraavasti: Ilmoitan, että aloitan äitiys- ja vanhempainvapaan Vapaani jatkuu nykyisen työsuhteeni päättymiseen saakka tai saakka (mikäli työsuhteeni jatkuu). Kokkolassa Emilia Teerikangas Seurakuntaneuvosto esittää tuomiokapitulille virkavapauden myöntämistä kyseiselle ajalle. Teerikankaan ilmoitus on nähtävillä kokouksessa. Kokkolan suomalainen seurakuntaneuvosto pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulia myöntämään Emilia Teerikankaalle virkavapautta seurakuntapastorin vuorotteluvapaan sijaisuudesta ajalle Kokkolan suomalainen seurakuntaneuvosto pyytää Oulun hiippakunnan tuomiokapitulia myöntämään Emilia Teerikankaalle virkavapautta seurakuntapastorin vuorotteluvapaan sijaisuudesta ajalle MENETTELYTAPA / SIJAISUUS / SEURAKUNTAPASTORI Emilia Teerikankaan virkavapauden ajaksi seurakunta tarvitsee seurakuntapastorin sijaisen. Seurakuntaneuvoston tehtävänä on päättää, miten se osaltaan toimii sijaisen

5 nimeämisessä. Oulun hiippakunnan tuomiokapitulille sopii menettely, että sijaisen haku liitetään nyt menossa olevaan määräaikaisen seurakuntapastorin haastatteluun ja valintaan. Sen mukaan seuraavassa kokouksessaan seurakuntaneuvosto nimeäisi haluamansa ehdokkaat sekä kahden vuoden määräaikaiseen seurakuntapastorin virkaan että tähän seurakuntapastorin sijaisuuteen. Kysymys halukkuudesta sijaisuuteen onkin esitetty jo haastatelluille hakijoille ja esitetään myös maistereille, jotka mahdollisesti haastatellaan keskiviikkona alkaen klo Seurakunta voi pyytää kapitulia nimeämään myös muun sijaisuudesta kiinnostuneen ja haluamansa papin ko. sijaisuuteen. Toinen vaihtoehto on, että seurakuntapastorin vuorotteluvapaan sijaisen virkavapauden ajaksi haetaan sijaispappi erillisen ilmoituksen ja ilmoittautumisajan kautta, mikä on seurakunnan normaali menettely. Tällöin papin saaminen kuitenkin venyisi. Virkatyöryhmä puoltaa seurakuntapastorin sijaisen ottamista tämän virkavapauden ajaksi. Virkatyöryhmän lausunto nähtävillä kokouksessa. Seurakuntaneuvosto päätti, että seurakuntapastorin vuorotteluvapaan sijaisen jäädessä virkavapaalle ajalle sijainen pyritään löytämään kahden vuoden ma. seurakuntapastorin hakemisen yhteydessä. Seuraavassa kokouksessa seurakunta nimeää ehdokkaansa. Seurakuntaneuvosto päätti, että seurakuntapastorin vuorotteluvapaan sijaisen jäädessä virkavapaalle ajalle sijainen pyritään löytämään kahden vuoden ma. seurakuntapastorin hakemisen yhteydessä. Lisäksi seurakuntapastorin viransijaisuudesta laaditaan ilmoitus paikalliseen lehteen ja sijaisuudesta kiinnostuneet voivat ilmoittautua tuomiokapituliin mennessä. Seuraavassa kokouksessa seurakuntaneuvosto nimeää ehdokkaansa. 95 VIRANTÄYTÖN TILANNE / KAHDEN VUODEN MÄÄRÄAIKAINEN SEURAKUNTAPASTORIN VIRKA Oulun hiippakunnan tuomiokapituli on pitämässään istunnossa pyytänyt Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostolta perusteltua lausuntoa ja nimeämään vähintään kolme henkilö siinä järjestyksessä, jossa seurakunta toivoo heitä kahden vuoden määräaikaisen seurakuntapastorin virkaan: Päätösehdotus: Tuomiokapituli pyytää Kokkolan suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostolta KJ 6:33 perusteella perusteltua lausuntoa kiinnostuksensa ma. seurakuntapastorin virkaan ilmaisseista Tiina Heino, Ulla Junell, Heli Kinisjärvi, Johanna Lahtinen, Elias Mauri, Kaisa Oittinen, Zacharias Onditi, Tiina Penttinen, Pasi Riepponen, Risto Räihä ja Olli Seikkula. Seurakuntaa pyydetään nimeämään lausunnossa vähintään kolme henkilöä siinä järjestyksessä, jossa seurakunta toivoo heitä tehtävään. Ohessa lähetetään tuomiokapitulille toimitettu kirjallinen materiaali, joka pyydetään palauttamaan lausunnon antamisen yhteydessä.

6 Päätösehdotus hyväksyttiin. Koska halukkuutensa ilmaisseita oli sen verran paljon (11), heidät jaettiin kahteen haastatteluryhmään. Ensimmäiseen haastatteluryhmään kuuluvat papit ja ne teologian maisterit, jotka ilmoittautumisaikaan mennessä täyttivät hakuehdot eli opinnot oli suoritettu ja piispa oli haastateltuaan hyväksynyt asianomaiset vihittäväksi. Sen mukaisesti seurakuntaneuvosto (myös henkilöstöpäällikkö Kristina Holm) haastatteli seuraavia: pastori Risto Räihä, teol. maist. Kaisa Oittinen, pastori Tiina Penttinen ja pastori Zacharias Onditi. Pastorit Ulla Junell ja Heli Kinisjärvi peruivat haastattelun elämäntilanteen muutoksen vuoksi. Kokouksessaan seurakuntaneuvoston tehtävänä on päättää, miten lausunnon antamisessa edetään. Ensimmäiseksi (päätöskohta 1) seurakuntaneuvoston on päätettävä, että riittääkö ensimmäinen haastattelu vai järjestetäänkö vielä toinen haastattelu, jossa haastatellaan loput kiinnostuksensa seurakuntapastorin virkaan ilmaisseet eli teologian maisterit. Piispa haastattelee heidät syyskuun alussa ( ), minkä jälkeen tiedetään piispan valmius vihkiä heidät pappisvirkaan. Vihkimyspäivä olisi Oulussa marraskuun alussa pyhäinpäivä. Mikäli seurakuntaneuvosto katsoo, että ensimmäinen haastattelu riittää, silloin sen tehtävänä on nimetä (päätöskohta 2) haastatelluista tuomiokapitulille vähintään kolme henkilöä siinä järjestyksessä, jossa se toivoo heitä tehtävään. Pitäytymistä ensimmäiseen haastatteluun ja pikaista nimeämistä puoltaa mahdollisuus, että virkaan saataisiin pappi pikaisesti ja näin työpainetta saataisiin helpotettua mahdollisimman pian. Pikaista virantäyttöä kuitenkin hidastaa se, että ehdokkailla on vielä sidonnaisuuksia muualla, joten heistä ei saada lisäresurssia seurakuntatyöhön vihittäviä teologian maistereita nopeammin. Seurakuntaneuvosto voi myös päättää (päätöskohta 1), että se järjestää toisenkin haastattelun. Tällöin seurakuntaneuvosto antaisi lausunnon tuomiokapitulille toisen haastattelun jälkeen mahdollisesti kokouksessaan 20.9 (päätöskohta 2). Toisessa haastattelussa (varattu keskiviikko 12.9.) haastateltaisiin teologian maisterit Tiina Heino, Johanna Lahtinen, Elias Majuri, Pasi Riepponen ja Olli Seikkula. Toista haastattelua puoltaa jo edellä todettu seikka, jonka mukaan jo vihityistä papeista ei saada seurakuntaamme lisäresurssia vihittäviä maistereita nopeammin; seurakuntaneuvostolla on siis sen mukaan hyvin aikaa haastatella. Toiseksi toisen ryhmän haastattelua puoltaa myös pappien rekrytointi Kokkolaan: kontakti maistereihin on tulevaisuudenkin kannalta tärkeä. Viime mainittuun liittyy alkava ( asti) seurakuntapastorin virkavapaus, jonka ajaksi seurakunta tarvitsee sijaisen; tuomiokapitulin mukaan seurakuntaneuvosto voi halutessaan esittää nyt kiinnostuksensa ilmaisseista myös ko. sijaisuuteen. Tämän mukaan seurakunnan ei tarvitse järjestää uutta hakuprosessia, joka viivästyttäisi sijaisen saamista. 1. Seurakuntaneuvosto päätti järjestää toisenkin haastattelun, jossa haastatellaan tuomiokapitulin esittämät ja piispan haastattelemat teologian maisterit. 2. Tässä vaiheessa ei nimetä henkilöitä. Heidät nimetään seuraavassa seurakuntaneuvoston kokouksessa.

7 1. Seurakuntaneuvosto päätti järjestää toisenkin haastattelun, jossa haastatellaan tuomiokapitulin esittämät ja piispan haastattelemat teologian maisterit. 2. Tässä vaiheessa ei nimetä henkilöitä. Heidät nimetään seuraavassa seurakuntaneuvoston kokouksessa. 96 TIEDOKSI / TYÖALOJEN LÄHIESIMIEHET JA LÄHIESIMIESTEN VASTUUALUEET Seurakuntaneuvostolle tuodaan tiedoksi Kokkolan suomalaisen seurakunnan työalojen lähiesimiehet (LIITE) ja vastuualueet (LIITE) alkaen : Kirkkoherran virasto Heli Häkkilä Yleinen seurakuntatyö Jukka Ridanpää Diakoniatyö Camilla Honkala Kasvatustyö Tatu Koutonen Päiväkerhotyö Päivikki Kivistö Musiikkityö Ritva Göös Lähiesimiehen vastuualueet: - työnjohdollinen esimies - toimii valmistelijana/esittelijänä - toimii yhdyshenkilönä - valmistelee työalan koulutussuunnitelmat - vastaa kehityskeskusteluista Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi. Seurakuntaneuvosto merkitsi tiedoksi. 97 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN NEUVOTTELUPÄIVÄT Oulun hiippakunnan luottamushenkilöiden neuvottelupäivä on Haukiputaan seurakuntakeskuksessa. Päivä alkaa klo 9.30 tulokahveilla ja yhteinen päivä loppuu noin klo Tarkempi ohjelma neuvottelupäivästä liitteenä. Ilmoittautuminen tehdään seurakunnittain mennessä. Seurakuntaneuvosto nimeää edustajansa Haukiputaan neuvottelupäivään Seurakuntaneuvosto päätti, että luottamushenkilöiden neuvottelupäivään lähtijät ilmoittautuvat sihteerille mennessä. 98 OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS Kokouksen päätöksiin liittyy erilliset oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus. 99 KOKOUKSEN PÄÄTÖS Pitämänsä iltahartauden jälkeen puheenjohtaja päätti kokouksen kello

8 Kokouksen puolesta Jouni Sirviö, puh.joht. Heli Häkkilä, siht. Olemme tänään tarkastaneet edellä olevan pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulun ja tehtyjen päätösten mukaiseksi. Kokkolassa Tuula Laitila Salla Linna Tarkastettu pöytäkirja on ollut nähtävillä kirkkoherranvirastossa Kustaa Aadolfinkatu 16, Ilmoitus nähtävillä olosta on julkaistu kirkkoherranviraston ilmoitustaululla Todistaa: Kokkolassa, Kokkolan suomalaisen seurakunnan kirkkoherranvirastossa Jouni Sirviö, kirkkoherra

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 16.9.2014. Aika ja paikka Keskiviikko 24.9.2014 klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 16.9.2014 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 5/2014 Aika ja paikka Keskiviikko klo 17 Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 93 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

KOKOUSKUTSU 3.6.2015. Aika ja paikka Torstai 11.6.2015 klo 17 - Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä

KOKOUSKUTSU 3.6.2015. Aika ja paikka Torstai 11.6.2015 klo 17 - Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUSKUTSU 3.6.2015 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS 6/2015 Aika ja paikka Torstai klo 17 - Jussintupa, Kokkolan seurakuntakeskus, 2. kerros käytävän päässä KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN 74 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto. Liite Asia sivu JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 9 /2012 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 24.4.2012 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman Sali 2. krs, Kirkkotie 6 Liite Asia sivu 125 KOKOUKSEN AVAUS 188 126 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 8/2013 Yhteinen kirkkoneuvosto 16.8.2013 1 (12) AIKA Tiistai 20.8.2013 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 102 Kokouksen

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013

SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 SIPOON SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA SEURAKUNTANEUVOSTO 3/2013 Kokousaika 10.4.2013 klo 18.00 20.35 Kokouspaikka Seurakuntatalo, Iso Kylätie 1 Läsnä: Tuomas Alaterä, sihteeri Raila Degerholm

Lisätiedot

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18

Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Arvoisa kirkkoneuvoston jäsen! Tyrnävän seurakunnan kirkkoneuvoston kokous pidetään, jos Jumala suo, torstaina 16.7.2015 klo 18 Tyrnävän seurakuntatalon kerhohuone. Kahvitarjoilu alkaa klo 17.45. Tervetuloa!

Lisätiedot

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 11/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(26) 229 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 26.11.2008 16.00 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 5/ 2012 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 03.05.2012 1 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 03.05.2012 klo 18.00-19.44 Paikka Uittamon seurakuntakoti, Rusthollinrinne 1 Läsnä Norvasuo,

Lisätiedot

AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri

AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9. Halme Matti, talouspäällikkö, sihteeri 1(14) AIKA Tiistai 30.10.2012 kello 16.00-17.30 PAIKKA Musiikkisali, Seurakuntakeskus, Harjukatu 9 LÄSNÄ MUUT OSALLISTUJAT POISSA Rantala Simo-Pekka, puheenjohtaja Rautkoski Maija, varapuheenjohtaja Helenius

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 14/2010 Yhteinen kirkkoneuvosto 2.12.2010 1 (29) AIKA Keskiviikko 8.12.2010 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.2.2013 klo 18.30 21.32 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 60 KOKOUKSEN AVAUS 80 61 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015

KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 SEURAKUNTA SEURAKUNTANEUVOSTO 18.3.2015 KAUNIAISTEN SUOMALAINEN PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 NEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikko 18.3.2015 klo 17.00 19.00 Paikka Läsnä Kauniaisten kirkko, yläsali Ala-Reinikka Tapani Cross Nina Helistekangas Laura Kauppila

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 27.11.2012 1 (13)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 27.11.2012 1 (13) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 4/2012 Yhteinen kirkkovaltuusto 27.11.2012 1 (13) AIKA Tiistai 4.12.2012 klo 18.00 PAIKKA Kaarlelan seurakuntakoti, Öja-auditorio, Kruunupyyntie 3 KOKOUSASIAT

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 25.2.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 25 KOKOUKSEN AVAUS 38 26 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 (18)

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 (18) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 2/2015 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.2.2015 1 (18) AIKA Tiistai 3.3.2015 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT 19 Kokouksen avaus,

Lisätiedot

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 3/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(22) 81 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.3.2009 klo 17.15 21.55 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 21.1.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 2 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17)

VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) VAASAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 2 (17) 181 Kokouksen avaus Puheenjohtaja piti alkuhartauden ja avasi kokouksen. 182 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Seurakuntaneuvostoon

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 9/2014 09.12.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 08.12.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 19.11.2013 klo 18.33 22.45 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 272 KOKOUKSEN AVAUS 359 273 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 8.10.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 8.10.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (15) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 13/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 8.10.2009 AIKA Torstai 15.10.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 16/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 16/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2009. Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (7) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 16/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 26.11.2009 AIKA Tiistai 1.12.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1

KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 KANKAANPÄÄN SEURAKUNTA Kn 2/2015 1 Kirkkoneuvosto Pöytäkirja Aika: Keskiviikko 18.03.2015 klo 17.00 19.45 Paikka: Torikulman alakerran kokoustila, Keskuskatu 51 Tämä on kutsu kirkkoneuvoston kokoukseen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22)

NAANTALIN KAUPUNGIN ALUEELLE PÖYTÄKIRJA 2/2008 SYNTYVÄ SEURAKUNTAYHTYMÄ Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) Väliaikainen yhteinen kirkkoneuvosto 4.12.2008 1(22) SISÄLLYSLUETTELO 2/2008 Asialista: 14 Kokouksen avaus 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 16 Pöytäkirjantarkastajien valinta 17 Esityslistan

Lisätiedot

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009

KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009 1 (16) KOKKOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU/ASIALISTA 15/2009 Yhteinen kirkkoneuvosto 12.11.2009 AIKA Torstai 19.11.2009 klo 16.30 PAIKKA Taloustoimisto, Kustaa Aadolfinkatu 16 KOKOUSASIAT Kokouksen avaus,

Lisätiedot

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 2/2009 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(30) 51 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 25.2.2009 klo 17.15 21.50 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16

Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45. Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 ESITYSLISTA N:o 12/2008 Kirkkoneuvosto PÖYTÄKIRJA Sivu 1(28) 255 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Keskiviikko 17.12.2008 16.30 20.45 Seurakuntakeskus, kokoussali, Hämeenkatu 16 Järvinen

Lisätiedot