ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto"

Transkriptio

1 ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Liikuntavirasto

2 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. HELSINKI SITOUTUU ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN 2. LIIKUNTAVIRASTO ENERGIANKÄYTTÄJÄNÄ 3. TOIMITILOJEN ENERGIAN- JA VEDENKULUTUS 3.1 NYKYTILANNE Tilojen lämmön, sähkön- ja vedenkulutus Kiinteistöjen kulutusseuranta Energiakatselmukset Muut tehdyt energiansäästötoimet Uusiutuvien energianlähteiden käyttö energianlähteinä 3.2 SÄÄSTÖTAVOITTEET Liikuntaviraston toimitilojen säästötavoitteet 3.3 TOIMENPITEET Kiinteistöjen käyttö Kiinteistöjen ylläpito Kulutusseuranta Energiakatselmukset ja niiden perusteella toteutettavat toimenpiteet Toimenpiteet peruskorjausten yhteydessä Toimenpiteet uudisrakentamisen yhteydessä 4. TOIMINNAN ENERGIANKULUTUS 4.1 NYKYTILANNE Toiminnan lämmön-, sähkön ja veden kulutus Toiminnan energiankulutusseuranta Tehdyt energiansäästötoimet 4.2 TAVOITTEET 4.3 TOIMENPITEET 5. TUOTTEISIIN LIITTYVÄ ENERGIANKULUTUS 6. SEURANTA 7. LIITTEET

3 3 ALKUSANAT Tämä energiansäästön edistämissuunnitelma liittyy Helsingin kaupungin liikuntaviraston toimintaan. Energiansäästön edistämissuunnitelma sisältää liikuntaviraston toimitiloihin ja toimintaan liittyvän energian- ja vedenkäytön tilanneselvityksen, niiden säästötavoitteet sekä toimenpiteet, joiden avulla tavoitteisiin aiotaan päästä. Lisäksi suunnitelmassa esitetään tavoitteiden toteutumisen seuranta ja tarkastaminen. 1. HELSINKI SITOUTUU ILMASTOMUUTOKSEN HILLINTÄÄN Helsingin kaupunki allekirjoitti Kauppa- ja teollisuusministeriön (Työ- ja elinkeinoministeriö alkaen) kanssa 4. joulukuuta 2007 energiatehokkuussopimuksen, jonka mukaan kaupunki tavoittelee vuoteen 2005 verrattuna yhdeksän prosentin energiansäästöä jaksolla Energiatehokkuussopimuksen allekirjoittivat kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen sekä Helsingin puolesta kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri ja hallintokeskuksesta kaupunginsihteeri Kristiina Matikainen. Vastaavan sopimuksen tekivät Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Kuopio ja Pori sekä mm. polttonesteiden jakelijat. Allekirjoittajia oli liki 30. Helsinki sitoutuu paitsi energiasäästöihin, myös toimimaan esimerkkinä muille energiatehokkuudessa. Työ- ja elinkeinoministeriö puolestaan myöntää tukea energiansäästötoimiin ja osallistuu kehittämishankkeisiin. Helsingin kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen on avainasemassa sopimuksen toteutumisessa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä, sillä 80 prosenttia kaupungin käyttämästä sähköstä ja lämmöstä kuluu rakennuksissa. Koska kiinteistöjä on paljon, energiankäytön tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus, pitkäjänteisyys ja jatkuva seuranta ovat ensiarvoisen tärkeitä. Tehty sopimus ja kaupungin energiankäytön tehostamissuunnitelma ovat tässä hyviä työvälineitä. Sopimuksen mukainen, vuonna 2006 voimaan tulleeseen EU:n energiapalveludirektiivin liittyvä säästötavoite on kova, etenkin kun sähkön kulutus näyttää nousevan vuosi vuodelta. Helsingin pitäisi säästää 128,78 gigawattituntia. Tähän päästäisiin, jos esim. kaikki kaupungin terveydenhuollon rakennukset suljettaisiin. Energiatehokkuussopimus koskee Kaupungin hallinnassa olevien rakennusten, myös asuinrakennusten, katu- ja muun ulkovalaistuksen, vesi- ja jätehuollon, katuverkon ja muiden yleisten alueiden käytön ja ylläpidon sekä liikenteen ja kuljetusten energiankäyttöä siltä osin, kuin nämä toiminnot eivät ole jonkin muun sopimuksen piirissä. Kaupungin täysin omistamat yhtiöt, mikäli eivät ole muussa sopimuksessa, kuuluvat myös tämän sopimuksen piiriin. Ostettuja palveluita tämä sopimus koskee vain hankintamenettelyjen soveltamisen kautta. Energiansäästö, joka on seurausta Kaupungin toteuttamista toimenpiteistä, mutta ei koske Kaupungin omaa energiankäyttöä, voidaan laskea Kaupungin hyväksi, ellei säästö kuulu muun sopimusalan piiriin.

4 4 Vuoden 2012 hallintokuntakohtaiseksi sitovaksi energiansäästötavoitteeksi asetettiin 2 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta. Energiansäästöneuvottelukunta esittää vuoden 2013 hallintokuntakohtaiseksi sitovaksi energiansäästötavoitteeksi 4 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Kasvihuonekaasupäästöjen vähenemiseen ja kansainvälisen ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen sekä muiden kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumiseen pyritään energiansäästöllä ja uusiutuvien energianlähteiden käytön lisäämisellä. Energiansäästöllä tarkoitetaan kaupungin omistamien rakennusten, kunnallisten palveluiden ja yhdyskuntarakenteen energiatehokkuuden parantamista. Energiatehokkuuden parantamisella tarkoitettiin kunnallisten palvelujen vaatiman energiapanoksen eli ominaiskulutuksen pienentämistä siten, että esimerkiksi rakennuskuutiometrin lämmittämiseen, sähkölaitteiden käyttöön, katukilometrin valaistukseen tai liikennesuoritteeseen tarvittava energiamäärä vähenee. Uusiutuvien energianlähteiden edistämisellä tarkoitetaan puusta ja muusta biomassasta, biokaasusta, vesivoimasta, auringosta, tuulesta, maalämmöstä, jätepolttoaineen biohajoavasta osasta ja muista uusiutuvista energianlähteistä saatavan energian hyödyntämistä kaupungin omassa toiminnassa. Tavoitteena on selvittää uusiutuvien energianlähteiden käytön mahdollisuudet ja soveltuvuudet kiinteistössä. Energiansäästötoiminta koskee kaikkea kaupungin hallinnassa tai vaikutuspiirissä olevaa kulutusta, kuten rakennuskantaa, liikennettä ja kuljetuksia, katuvalaistusta, vesihuoltoa sekä vaikuttamista yhdyskuntarakenteeseen. Rakennusten osalta on kysymys julkisten rakennusten ja muiden kaupungin hallitsemien rakennusten ylläpidosta, peruskorjauksesta ja uudisrakentamisesta.

5 5 2. LIIKUNTAVIRASTO ENERGIANKÄYTTÄJÄNÄ Liikuntaviraston tehtävä on huolehtia liikuntapalvelujen tuottamisesta ja kehittämisestä hyväksyttyjen tavoitteiden ja toimintalinjojen mukaisesti, yhteistyössä muiden virastojen ja viranomaisten sekä yhteisöjen, järjestöjen ja kuntalaisten kanssa. Liikuntaviraston toiminnan tuotteita ovat sisä- ja ulkoliikuntapaikat, liikuntapuistot, ulkoilualueet, ohjattu liikunta, venesatamat, uimarannat, kalastuksen valvonta, urheiluseura- ja laitosavustukset sekä leirintäalue. Useiden liikuntapaikkojen, kuten uimahallit, tekojääradat ja lämmitettävät jalkapallokentät ylläpitäminen vaatii melko runsaasti energiaa. Liikuntapaikkojen ominaiskulutukset ovatkin usein rakennuskuutiota kohden korkeampia, kuin esim. toimisto tai koulurakennuksissa. Uusia, paljon energiaa kuluttavia kohteita liikuntavirastolla ovat Kivikon hiihtohalli ja Kontulan tekojäärata, joiden kulutus tulee ottaa huomioon. Liikuntaviraston energiankulutus ja energiansäästön vaikutusmahdollisuudet liittyvät seuraaviin osa-alueisiin: 1. Toimitilojen välitön energian- ja vedenkulutus. 2. Toiminnan energian- ja vedenkulutus, joka muodostuu uima-, liikunta ja jäähalleissa, uimaloissa, tekojääradoilla, urheilukentillä, ulkoilualueilla, venesatamissa, sekä Rastilan leirintäalueella. 3. TILOJEN ENERGIAN- JA VEDENKULUTUS 3.1 NYKYTILANNE Tilojen lämmön-, sähkön- ja vedenkulutus Tässä energiansäästön edistämissuunnitelmassa käsitellään 33 liikuntaviraston hallinnassa olevaa kiinteistöä / kulutuspaikkaa, jotka energian ja veden kulutuksen kannalta ovat merkittävimmät. Kohteet ja niiden kulutukset on luetteloitu liitteissä 1, 2 ja 3. Tarkasteltavien kohteiden yhteispinta-ala ja tilavuus ovat seuraavat: pinta-ala m 2 tilavuus m 3 (2010: m 3 )

6 6 Tarkasteltavien kohteiden pinta-ala on n. 75 % liikuntaviraston kiinteistöjen kokonaispinta-alasta. Liikuntaviraston tässä suunnitelmassa tarkasteltavien kiinteistöjen energian- ja vedenkulutus sekä niiden perusteella lasketut CO2-päästöt yhdentoista edellisen vuoden ajalta on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Energian- ja vedenkulutus sekä CO2-päästöt vuosilta Vuosi Lämpö kok.kul. GWh ominaiskul. kwh/m 3 Sähkö kok.kul. GWh ominaiskul. kwh/m 3 Vesi kok.kul. m 3 ominaiskul. m 3 /m 3 CO2- *) päästöt/ 1000 kg , , , , , , , , , , , *) Helsingin Energian antamat CO 2 -päästökertoimet lämmölle ja sähkölle ovat: Vuonna g/kwh Vuonna g/kwh Vuonna g/kwh Vuonna g/kwh Vuonna g/kwh Vuonna g/kwh Vuonna g/kwh Vuonna g/kwh Vuonna g/kwh Vuonna g/kwh Vuonna g/kwh

7 Kiinteistöjen kulutusseuranta Liikuntaviraston kaukolämpöverkostoon liitetyissä rakennuksissa on kuukausittainen kulutusseuranta lämmön osalta 100 % rakennuksista sähkön osalta 100 % rakennuksista veden osalta 90 % rakennuksista Jokaiselle kulutusseurantakiinteistölle on nimetty vastuuhenkilöt ja heidän toimintaansa valvovat Raimo Taulanne, Joonas Hautala, Olli Mäki ja Jyri Valkama Energiakatselmukset Liikuntaviraston käytössä olevissa kiinteistöissä on tehty energiakatselmuksia vuosina yhteensä 17 kpl. Katselmoitujen kiinteistöjen tilavuus on m 3 (92 % tähän energiansäästön edistämissuunnitelmaan kuuluvien kiinteistöjen koko kannasta). Energiakatselmuksissa on löydetty säästöpotentiaalia keskimäärin seuraavasti: CO2 päästöt/ 1000 kg *) lämpö 15 % 1,08 GWh 270 sähkö 5 % 0,52 GWh 130 vesi 2 % 1655 m 3 *)CO2-päästöt, kerroin 250 g/kwh sekä lämmölle että sähkölle Seurantakatselmuksia ei toistaiseksi ole katselmoiduissa kiinteistöissä tehty. Suurimmat ehdotetuista toimenpiteistä toteutettiin Töölön kisahallissa (A-osan lämmön talteenotto, sekä lv-verkoston perusparannus), jotka takaisinmaksuajaltaan ovat alle 10 vuotta. Tyypillisimpiä toimenpiteistä, joiden takaisinmaksuaika on ollut alle 1 vuotta, ovat: rakennusosien, kuten ovien ja ikkunoiden, korjaus, tiivistys ja uusiminen Lvis-laitteiden käyntiaikojen muutokset huonelämpötilojen laskeminen saunojen kiukaiden päälläoloaikojen muutokset

8 8 valaistuksen ohjausmuutokset valaistuksen energiatehokkuuden parantaminen (energiansäästölamput) sähkönostosopimusten muutokset kaukolämmön tilausvesivirtojen muutokset Muut tehdyt energiansäästötoimet Liikuntavirasto on parantanut energiatehokkuutta tiloissaan ja kiinteistöissään seuraavilla tavoilla: Perusparannushankkeet Huolto- ja pukusuojarakennusten lämmitystavan muutokset öljystä kaukolämpöön Energiansäästösuunnitelmat Vesikalusteiden korjaus ja uusiminen (vettä säästävät suuttimet ja vesilaitteet) Ohjaus- ja valvontajärjestelmien rakentamiset ja valaistuksen ohjausmuutokset Koulutus ja tiedotus Huonelämpötilojen tarkastus

9 SÄÄSTÖTAVOITTEET Liikuntaviraston toimitilojen säästötavoitteet On huomioitava, että liikuntaviraston kiinteistöissä, kuten uimahalleissa ja uimaloissa, jäähalleissa, tekojääradoilla sekä lämmitettävillä jalkapallokentillä energiaa ja vettä kuluu normaalin kiinteistökulutuksen lisäksi myös toimintojen tuottamisessa. Siksi ominaiskulutukset ovat hieman kaupungin keskimääräisiä lukemia korkeampia. Liikuntavirasto on asettanut omia toimitilojaan koskemaan seuraavat kulutusten säästötavoitteet: Taulukko 2. Toimitilojen lämmön, sähkön ja veden ominaiskulutuksen tavoitteet. Prosentuaalisen muutoksen vertailuvuosi on Ominaikulutustavoitteet Seurantavuosi toteutunut säästötavoite kwh/m 3 % tavoitetaso tavoitetaso säästötavoite säästötavoite kwh/m 3 % kwh/m 3 % tavoitetaso kwh/m 3 lämpö 36,3 2 35,6 4 34,8 9 33,0 sähkö 21,8 2 21,4 4 20,1 9 19,8 vesi 0, , , ,194 (m 3 /m 3 ) (m 3 /m 3 ) (m 3 /m 3 ) (m 3 /m 3 )

10 10 Kuvissa 1-3 on esitetty liikuntaviraston kaukolämmön, sähkön ja veden kulutukset viimeisiltä vuosilta sekä energiansäästöneuvottelukunnan ja energiatehokkuussopimuksen mukaiset säästötavoitteet. Sähkön, kaukolämmön ja veden kulutuksista pyritään jokaisesta säästämään tavoitteen verran, jotta kokonaisenergiankulutuksen säästötavoitteisiin päästäisiin. Kuva 1. Liikuntaviraston kaukolämmönkulutus sekä tavoite vuosille Liikuntaviraston kaukolämmönkulutus sekä tavoitetaso vuosille MWh % -4 % -9 % Kuva 2. Liikuntaviraston sähkönkulutus sekä tavoite vuosille Liikuntaviraston sähkönkulutus sekä tavoitetaso vuosille kwh % -4 % %

11 11 Kuva 3. Liikuntaviraston vedenkulutus sekä tavoite vuosille Liikuntaviraston vedenkulutus sekä tavoitetaso vuosille m % -4 % % TOIMENPITEET Kiinteistöjen käyttö Kiinteistöjen käytössä tehdään seuraavia toimenpiteitä energiatehokkuuden edistämiseksi: valitaan energiamerkinnältään A- tai B-luokan laitteita tai muutoin energiaa säästäviä laitteita (esim. ATK-laitteet, tulostimet) tehdään hankintapäätös perustuen hankkeen kokonaistaloudellisuuteen elinkaaren aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että otetaan huomioon käyttökulut, joita ovat esim. energiankulutus ja materiaalimenekki (esim. värikasetit), eikä pelkästään hankintahinta. Hankinnoissa otetaan huomioon Työ- ja elinkeinoministeriön antamat suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta. selvitetään kiinteistöjen energiataloudellinen ja tarpeenmukainen käyttö (esim. tarpeen mukainen toiminta-aika, valaistus, lämpötila ) toimitaan yhteistyössä hallintokunnan kiinteistönhoidossa vastaavan tahon kanssa. Informoidaan tätä ilmenevistä vioista, normaalin käyttöajan ulkopuolisesta toiminnasta ja niissä tapahtuvista muutoksista. valvotaan, että annettuja ohjeita noudatetaan esim. tuuletus, valojen ja koneiden sammuttaminen osallistutaan työpaikan energiaeksperttitoimintaan järjestetään koulutustilaisuuksia (esim. tietty aihe/tilaisuus) järjestetään kiinteistöhoitohenkilöstölle käyttöä opastavaa koulutusta

12 12 lisätään talotekniikkaa kohteisiin, joissa sillä voidaan saavuttaa säästöjä Kiinteistöjen ylläpito Kiinteistöjen ylläpidon tehostamiseksi tehdään esim. seuraavanlaisia toimenpiteitä, joista liikuntavirastossa vastaa osastot teknisen yksikön avustuksella. Laaditaan kaikille tiloille huoltokirja / ja toimintamalli (energiatalous ja sisäilma huomioiden). Ollinet huoltokirjaohjelmisto on käytössä Uimastadionilla, Töölön kisahallissa, Katajanokan vierasvenesatamassa, Jakomäen uimahallissa, Latokartanon liikuntahallissa, Kontulan tekojääradalla, Hietalahden uimarannan rakennuksessa ja Talin jalkapallohallissa. Myllypuron pallomyllyssä on käytössä RambollFM-huoltokirja. Jatkossa tullaan ottamaan käyttöön huoltokirjaohjelma Pakkia käyttöön. Valvotaan, että noudatetaan huoltokirjan ohjeita ja aikatauluja. Kerätään kulutusseurantatiedot ja tallennetaan seurantaohjelmaan tai toimitetaan ne muuten kulutusseurantaan ylläpitäville henkilöille. Seurataan energiankulutuksen (lämpö, sähkö ja vesi) muutoksia ja selvitetään poikkeamat sekä informoidaan käyttäjiä. Informoidaan huoltoa ilmenevistä vioista, käyttöhäiriöistä sekä normaalin käyttöajan ulkopuolisesta toiminnasta ja niissä tapahtuvista muutoksista. Toimitaan kiinteistön huollon ja loppukäyttäjän välisenä linkkinä. Järjestetään energiansäästökoulutusta kiinteistöhoidosta ja isännöinnistä vastaavalle henkilöstölle ja käyttäjille. Suoritetaan kiinteistöissä talotekniikan toimivuuden ja energiataloudellisuuden tarkastuksia. Lisätään talotekniikkaa kohteisiin, joissa sillä voidaan saavuttaa säästöjä. Pyritään järjestämään yhteistyössä HKR-Rakennuttajan energiayksikön kanssa seurantakatselmuksia kohteisiin, joissa energiakatselmus on aiemmin tehty.

13 Kulutusseuranta Liikuntaviraston tavoitteena on, että vuoden 2013 loppuun mennessä saadaan seurannan piiriin kaikkien kiinteistöjen kulutukset. Tavoitteena on myös saada tekojääratojen kylmäkoneistojen sähkökulutukset erilliseen mittaukseen. Otetaan käyttöön HKR-Rakennuttajan kulutusseurantaohjelma Web-Kulu sekä huoltokirjaohjelma Pakki Energiakatselmukset ja niiden perusteella toteutettavat toimenpiteet Energiansäästöpotentiaalin löytämiseksi ja energiansäästöinvestointien oikean kohdistumisen varmistamiseksi tehdään liikuntaviraston kiinteistöissä energiakatselmuksia yhteistyössä HKR-Rakennuttajan energiayksikön kanssa. Katselmuksissa ehdotetuista toimenpiteistä toteutetaan takaisinmaksuajaltaan alle 3 vuoden säästötoimenpiteet 2 vuoden kuluttua katselmuksen toteuttamisesta. Investoinneista laaditaan toteuttamisohjelma, joka tarkastetaan vuosittain yhteistyössä HKR-Rakennuttajan energiayksikön kanssa Toimenpiteet peruskorjausten yhteydessä Peruskorjausten yhteydessä energiansäästöön liittyvät tavoitteet ovat seuraavanlaisia: asetetaan peruskorjattaville kohteille sähkön-, lämmön- ja vedenkulutuksen maksimikulutustasot yhteistyössä rakennuttajan kanssa, silloin kun tasojen määrittäminen on mahdollista ja huolehditaan seurannasta otetaan energiansäästö huomioon suunnitteluvaiheen rakenne- ja laitevalinnoissa, tarkastetaan energiakatselmuksissa ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamismahdollisuudet, valaistusratkaisut, iv-ratkaisut jne hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Helsingin kaupungin palvelurakennusten matalaenergiarakentamisohjetta hanke- ja suunnitteluvaiheessa toteutetaan laitteiden valinnassa energiansäästö valitsemalla energiamerkinnältään A- tai B-luokan laitteita tai muutoin energiaa säästäviä laitteita edesautetaan uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa hallintokunnassa käyttäen apuna uusiutuvien energianlähteiden lisäämismahdollisuuksien kartoitushankkeen tuloksia huoltokirjat

14 Toimenpiteet uudisrakentamisen yhteydessä Uudisrakentamisen yhteydessä energiansäästöön liittyvät tavoitteet ovat seuraavanlaisia: asetetaan uudisrakennuksille sähkön-, lämmön- ja vedenkulutuksen tavoitetasot, joiden alittaminen tulee osoittaa laskennallisella tarkastelulla otetaan energiansäästö huomioon suunnitteluvaiheen rakenne- ja laitevalinnoissa hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Helsingin kaupungin palvelurakennusten matalaenergiarakentamisohjetta hanke- ja suunnitteluvaiheessa valitaan uudisrakennuksiin energiamerkinnältään A- tai B-luokan laitteita tai muutoin energiaa säästäviä laitteita edesautetaan uusiutuvien energialähteiden käyttöönottoa hallintokunnassa käyttäen apuna uusiutuvien energianlähteiden lisäämismahdollisuuksien kartoitushankkeen tuloksia huolehditaan seurannasta käytön aikana huoltokirjat 4. TOIMINNAN ENERGIANKULUTUS 4.1 NYKYTILA Toiminnan energiankulutuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä uimahallien ja uimaloiden, jäähallien, tekojääratojen, lämmitettävien jalkapallokenttien, sekä leirintäalueen palvelujen tuottamiseen kulunutta energiaa ja vettä Toiminnan lämmön-, sähkön ja veden kulutus Toiminnan energiankulutuksen osuutta liikuntaviraston kokonaisenergian kulutuksesta ei tarkasti voida määritellä, mutta esim. tekojääradan kylmäkoneiston kuluttaman sähkön osuus kiinteistön kokonaissähkön kulutuksesta on n. 85 %. Myös uimahallin palveluiden tuottaminen kuluttaa kiinteistön kokonaiskulutuksesta n. 60 % Toiminnan energiankulutusseuranta Toiminnan energiankulutuksesta kuuluu kuukausittaisen kulutusseurannan piiriin lämmön osalta 94 %

15 15 sähkön osalta 83 % veden osalta 64 % Jokaiselle toimintaan liittyvälle kulutuspaikalle on nimetty vastuuhenkilöt ja heidän toimintaansa valvovat Raimo Taulanne, Joonas Hautala, Olli Mäki ja Jyri Valkama Tehdyt energiansäästötoimet Liikuntavirastossa toiminnassaan on aiemmin parannettu energiantehokkuutta seuraavilla tavoilla: Oulunkylän jäähallin kylmäkonekompressorin ohjausjärjestelmän modernisointi Pirkkolan jäähallien kylmäkoneiston sekä rakennusautomaation uusiminen järjestelmiin tehdyt parannukset 4.2 TAVOITTEET Vuoden 2012 hallintokuntakohtaiseksi sitovaksi energiansäästötavoitteeksi asetettiin 2 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta. Energiansäästöneuvottelukunta esittää vuoden 2013 hallintokuntakohtaiseksi sitovaksi energiansäästötavoitteeksi 4 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. 4.3 TOIMENPITEET Säästötavoitteiden saavuttamiseksi tehdään seuraavat toimenpiteet: toimintatapojen ja palvelutarjonnan suunnittelu kulutusseurannan järjestäminen katso kohta kulutusseuranta. laitteiden uusinnan yhteydessä pyritään energiansäästäviin ratkaisuihin ajoneuvot sekä työkoneet ja laitteet valitaan sellaiset, että polttoainekulutus ja / tai päästömäärät ovat mahdollisimman pienet lisätään energiaa säästävää ajo- ja käyttötapakoulutusta huomioidaan omassa toiminnassa energiatehokkuus / liikkuminen / paperinkäyttö seurataan toiminnan energiakulutusta ja analysoidaan muutoksia

16 16 5. TUOTTEISIIN LIITTYVÄ ENERGIANKULUTUS Liikuntavirasto pyrkii yhteistyössä kaupungin muiden virastojen ja laitosten, kaupunkikonserniin kuuluvien yritysten sekä yksityisten yritysten kanssa, määrärahojen puitteissa, vähentämään kaupungissa matkustamisen tarvetta ja polttoaineiden kulutusta seuraavilla tavoin: järjestämällä liikuntapalveluita koko kaupungin alueelle järjestämään jalankululle ja pyöräilylle mahdollisimman hyvät edellytykset hoitamalla vastuullaan olevien talvikunnossa pidettävien ulkoiluteiden auraukset varhain aamulla ympärivuotisen työmatkapyöräilyn mahdollistamiseksi pyrkimällä järjestämään liikuntapaikoille riittävät alueet polkupyörien säilytystä varten 6. SEURANTA Energiansäästön edistämissuunnitelma tarkastetaan seuraavan kerran 2013 ja uudistetaan tarvittaessa uudestaan kolmen vuoden välein. Energiansäästön edistämissuunnitelman tarkastamisesta ja uudistamisesta vastaavat Raimo Taulanne, Joonas Hautala, Olli Mäki ja Jyri Valkama. Säästötavoitteiden toteutumista seurataan kerran vuodessa. Säästötavoitteiden toteutuminen todetaan kulutustietojen kulutuspaikkojen paikallisen henkilökunnan keräämien tietojen perusteella.

17 17 LIITTEET. Liikuntaviraston kulutustiedot viime vuosilta. MWh Liikuntaviraston kaukolämmönkulutus , Ulkoliikuntaosaston kaukolämmönkulutus MWh Liikuntalaitososaston kaukolämmönkulutus , MWh

18 18 kwh Liikuntaviraston sähkönkulutus kwh Ulkoliikuntaosaston sähkönkulutus Liikuntalaitososaston sähkönkulutus kwh

19 19

20 20

21 21

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto

ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA. Helsingin kaupunki Liikuntavirasto ENERGIANSÄÄSTÖN EDISTÄMISSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Liikuntavirasto 31.12.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT 1. HELSINKI SITOUTUU ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄÄN 2. LIIKUNTAVIRASTO ENERGIANKÄYTTÄJÄNÄ 3.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 1 (18) LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA VUOSILLE 2008-2016 2 (18) SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat 3 1 Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet 5 2 Sopimuksen ja toimintasuunnitelman kattavuus 6

Lisätiedot

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016

Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 1 (33) Varkauden kaupungin energiatehokkuutta koskeva suunnitelma vuosille 2008 2016 Tekijä Pvm Versio Muutokset Markku Korpilauri / EK 18.11.2013 4.0 Koko suunnitelman päivitys Kati Mauno/Enegia 28.4.2015

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016

TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 TUUSULAN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2016 versio I 30.1.2014 POSTIOSOITE: PL 60, 04301 TUUSULA; KÄYNTIOSOITE: HYRYLÄNTIE 16, TUUSULA PUHELIN: (09) 87181; FAKSI:

Lisätiedot

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta

15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA. Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta 15.11.2011 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 2010 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2010 Helsingin kaupunki Energiansäästöneuvottelukunta Energiansäästötoiminta

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016

LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 LEMPÄÄLÄN KUNNAN ENERGIATEHOKKUUTTA KOSKEVA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2016 Päivitys 10.12.2012: Henkilötiedot päivitetty, liiteosiossa teknisen toimen osuutta päivitetty. 25.2.2011 Sisällysluettelo

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma 1 (7) Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 2 (7) Sisältö 1 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston energiansäästösuunnitelma... 2 1.1 Sosiaali- ja terveysviraston energiankulutus...

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Pietarsaaren kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Pietarsaaren kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 8.12.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Terhi

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa vuonna 2012 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2012 28.6.2012 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA

Lisätiedot

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016

RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSOPIMUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2008-2016 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN ENERGIATEHKKUUSSPIMUKSEN TIMINTASUUNNITELMA VUSILLE 2008-2016 Riihimäen kaupunki Tekninen keskus Eteläinen Asemakatu 2 11130 Riihimäki Versio 2 / 1.6.2010 1 SISÄLTÖ 1.ALKUSANAT...2

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI. Kemin kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI Kemin kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 30.6.2014 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma, versio

Lisätiedot

Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016

Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016 TOIMINTASUUNNITELMA 1/17 Janakkalan kunnan toimintasuunnitelma energiankäytön tehostamiseksi vuosille 2012-2016 Kirsi Sivonen Kangasvuorentie 10 FIN-40320 JYVÄSKYLÄ FINLAND p. 014 33 88 496 5.1.2012 TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8

Sisällysluettelo. Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 1 2 Sisällysluettelo Esipuhe...5 Tiivistelmä...6 1 Johdanto...8 Taustaa... 8 Raportoinnista lyhyesti... 8 2 Energiansäästösuunnitelma ja sen toteuttaminen...9 Energiansäästösuunnitelma...9 Tampereen kaupungin

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013

Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 0 Energiansäästötoiminta ja energiankäytön kehittyminen Helsingin kaupungissa 2013 10.6.2014 Helsingin kaupunki ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNTA 1 Kannen kuva: Rakennusviraston sähköauto Kuvan ottaja: Roy

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki

TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016. Kokkolan kaupunki TOIMINTASUUNNITELMA ENERGIANKÄYTÖN TEHOSTAMISEKSI VUOSILLE 2008 2016 Kokkolan kaupunki Versio nro Pvm Vastuuhenkilö Muutokset Toimintasuunnitelma, versio 1 15.6.2011 Harjulehto, Energiakolmio Oy Toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009

3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 3.11.2010 ENERGIANSÄÄSTÖNEUVOTTELUKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TIETOJA HELSINGIN KAUPUNGIN ENERGIAN- KÄYTÖSTÄ VUONNA 2009 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 1 Energiansäästöneuvottelukunta...

Lisätiedot

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93

SEAP JOENSUU. Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma. Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 SEAP JOENSUU Kaupunginjohtajien yleiskokouksen kestävän energian toimintasuunnitelma Joensuun kaupunginhallitus 2.3.2015 93 Tiivistelmä Joensuun kaupunginjohtaja allekirjoitti huhtikuussa 2014 Euroopan

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA 2011 2016

NOKIAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA 2011 2016 NOKIAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA 2011 2016 SISÄLTÖ 1 ESIPUHE 3 2 SUUNNITELMAN TAUSTA 4 2.1 SOPIMUKSESTA SUUNNITELMAAN 4 2.2 ENERGIATEHOKKUUS JA KAUPUNKIA OHJAAVAT STRATEGIAT 4 2.3 ENERGIANSÄÄSTÖN

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma HELSINGIN KAUPUNKI Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus Energiansäästöneuvottelukunta 1.12.2010 Tiivistelmä Helsingin kaupunki on sitoutunut vähentämään

Lisätiedot

Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013

Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013 Hyvinkään ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 JA ENERGIATEHOKKUUSOHJELMA 2009-2013 Sisällys 1 ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIAN TAUSTA 3 2 HYVINKÄÄN ENERGIA- JA ILMASTOSTRATEGIA 2009-2016 4 3 HYVINKÄÄN

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUS-SOPIMUKSEN MUKAINEN TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2008-2016

SAVONLINNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUS-SOPIMUKSEN MUKAINEN TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2008-2016 SAVONLINNAN KAUPUNGIN ENERGIATEHOKKUUS-SOPIMUKSEN MUKAINEN TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 2008-2016 Kaunista ja energiataloudellisesti haasteellista 17.9.2009 2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 1 SOPIMUKSEN

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1

Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia. Esiselvitys, vaihe 1 Hämeenlinnan kaupungin energiansäästöstrategia Esiselvitys, vaihe 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Energiansäästöstrategian lähtökohdat... 1 2 Rakennusten energiatehokkuus... 3 2.1 Yleistä kuntien rakennusten energiankulutuksesta

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan toimintasuunnitelma energian käytön tehostamiseksi

Siilinjärven kunnan toimintasuunnitelma energian käytön tehostamiseksi Siilinjärven kunnan toimintasuunnitelma energian käytön tehostamiseksi 6.6.2010 SISÄLLYS Alkusanat... 2 1. Sopimuksen lähtökohdat ja perusteet... 2 1.1 Energiaryhmän kokoonpano... 3 2. Sopimuksen rajaukset

Lisätiedot

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan Kiinteistöalan energiatehokkuussopimus Asuinkiinteistöt Yhteisön liittymisasiakirja vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan 1. Liittyvä yhteisö (yhteisön nimi) liittyy tällä asiakirjalla ja sen liitteillä

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakennusvalvontavirasto 2014 Helsingin rakennusvalvontaviraston energiansäästön toimintasuunnitelma Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Nykytilanne...

Lisätiedot

Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta

Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta Puitesopimus kiinteistöalan energiankäytön tehostamisesta 1 Osapuolet Tämän Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen osapuolet ovat valtion puolesta ympäristöministeriö (jäljempänä YM) ja työ- ja elinkeinoministeriö

Lisätiedot

Eväitä ekotukihenkilön energiatyöhön: Kulujärjestelmät sekä energiansäästösuunnitelmat. ATK-luokka, Rakennusvirasto 19.9.2013

Eväitä ekotukihenkilön energiatyöhön: Kulujärjestelmät sekä energiansäästösuunnitelmat. ATK-luokka, Rakennusvirasto 19.9.2013 Eväitä ekotukihenkilön energiatyöhön: Kulujärjestelmät sekä energiansäästösuunnitelmat ATK-luokka, Rakennusvirasto 19.9.2013 Päivän aikataulu: 9.00 Kahvitarjoilut Sähköiset kulujärjestelmät 9. 10 Pakki-sähköinen

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020

PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA. Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 PORIN KAUPUNGIN ILMASTO-OHJELMA Toimenpideohjelma ilmastokuormituksen vähentämiseksi 2012 2020 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 23.4.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 TOIMENPITEET EU:N ALUEELLA JA SUOMESSA

Lisätiedot