Historian havinaa ja muutosten maailmaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Historian havinaa ja muutosten maailmaa"

Transkriptio

1 Vaasan Konemestariyhdistys Vasa Maskinmästarförening Historian havinaa ja muutosten maailmaa Vaasan Konemestariyhdistys perustettiin 1911 Vaasassa. Täten juhlimme nyt 100-vuotista taivallustamme konemestarien joskus hyvinkin keinuvalla saralla. Kuulumme jäsenyhdistyksenä Suomen Konepäällystöliittoon ja olemme seitsemänneksi vanhin liiton jäsenyhdistyksistä. Yhdistyksemme on toiminut, tosin vaihtelevalla innostuksella, jo Venäjänvallan ajoista alkaen ja läpi koko Suomen itsenäisyyden ajan. Jäsenet ovat kokeneet niin vaikeat sotien vuodet kuin tyynemmät rauhankin ajat. Konemestarikunta on läpikäynyt tekniikan ja yhteiskunnan huiman muutoksen, sen omaksuen ja antaen samalla tinkimättömällä työllään ja ahkeruudellaan oman panoksensa yhteiskuntamme kehitykseen. K E I T Ä ME O L E M M E : 171 jäsentä v 2010 lopussa Jäsenet ovat laajalla Pohjanmaalla: pääasiassa Vaasassa, Kristiinankaupungissa, Seinäjoella ja niiden ympäristöissä Toimimme niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla monipuolisissa teknisissä tehtävissä, mm: Siiffi eli konepäällikkö laivan konehuoneessa 1 - voimalaitoksissa, lämpökeskuksissa, vesi- ja sähkölaitoksissa, teollisuuden erilaisissa tehtävissä - merenkulussa alusten konepäällikköinä, konemestareina, sähkömestareina alustarkastajina jne

2 Vaasan satama talvella. M.Blombergin kokoelmat. (kuva Turkusteamers) Aluksi Ensimmäiset teolliset höyrykoneet suunnittelivat Thomas Savery vuonna 1698 ja Thomas Newcomen vuonna Vuonna 1769 James Watt patentoi ensimmäisenä nykyaikaisen höyrykoneen. Vaasan yhdistyksen puheenjohtajat: A. Knoblock 1911 K. Digert K.A. Laaksonen K. V. Rautalin N. O. Eriksson A. Rautell T. Renvall S. Pensar B. Lång J. Lintala 1974 U. Lintala 1975 M. Koivumäki U. Lintala M. Koivumäki S Björk S Finne M Heikkinen S Finne M Heikkinen A Rajala J Järvelä 2010 Teollinen vallankumous eli sosiaalinen, taloudellinen ja teknologinen muutos syntyi ja lukujen taitteen Britanniassa. Se alkoi pääasiallisesti hiilikäyttöisen höyryvoiman ja automatisoidun, koneellistetun tuotannon käyttöönotosta, alkuun pääasiallisesti tekstiilialalla. Teollinen vallankumous toi ihmisille työtä ja hyvinvointia. Se aloitti Euroopassa kokonaan uuden, tekniikan aikakauden. Ratkaisevana hetkenä tekniikan nopealle kehitykselle nähdään James Wattin patentti höyrykoneelle vuonna Yhdistystoiminnan alkuvaiheet Suomen ammatillisista järjestöistä on Konepäällystöliitto yksi vanhimmista. Sen voidaan katsoa syntyneen v. 1869, jolloin perustettiin Maskinistföreningen i Finland, Koneenhoitajain yhdistys Suomessa. Se oli samalla myös Helsingin koneenkäyttäjäyhdistyksen syntyhetki. Ammattijärjestönä siinä mielessä, mitä me sanalla nyt ymmärrämme, lienee perustetulla Koneenkäyttäjien yhdistyksellä alkuvuosinaan ollut perin vaatimaton toiminta, sillä kokouksia pidettiin kerran tai 1800-luvun aikana teollinen vallankumous levisi läpi läntisen Euroopan ja Pohjois-Amerikan, vaikuttaen lopulta koko maailmaan. Teknologinen ja taloudellinen prosessi nopeutui sittemmin höyrykäyttöisten laivojen, veneiden ja maaliikenteessä rautatien käyttöönoton myötä. Myös Suomessa höyryvoimaa käytettiin aluksi erilaisten koneiden, kuten kutomakoneiden, vetureiden, pumppujen, nostolaitteiden, laivakoneiden, kanavasulkujen jne käyttämiseen. Myöhemmin höyryvoiman valjastaminen sähkön teolliseen käyttöön avasi maailmalle aivan uudenlaiset mahdollisuudet. Sähkön käyttö alkoi Suomessa 1800-luvun loppuvuosina. Aluksi sähköä käytettiin valaisemiseen ja vasta 1910-luvulla otettiin käyttöön sähkökäyttöisiä koneita. Teollisuudessa sähkön laaja käyttö alkoi varsinaisesti ensimmäisen maailmansodan jälkeen. pari vuodessa, muutamina vuosina ei lainkaan. Kyseessä ei ollutkaan varsinainen edunvalvontaelin, vaan avustuskassa, jonka varoilla oli tarkoitus tukea jäseniä ja heidän perheitään sairaustapausten, tapaturmien ja kuoleman varalta. Noin reilun kymmenen vuoden kuluttua tämän yhdistyksen toiminta pääsi parempaan vauhtiin ja voidaan sanoa, että siitä kehittyi myöhemmin yksi maamme merkittävimmistä ammattijärjestöistä. 2

3 Suomen Koneenkäyttäjäyhdistys hankkiutui Kuljettaja- ja Lämmittäjäyhdistyksen kanssa tiedotusyhteistyöhön ja seurauksena oli Aikakauslehti Koneenkäyttäjille ja Veturimiehille Suomessa. Kuvassa osa lehden ensimmäisen numeron etusivusta vuodelta Suomen Koneenkäyttäjäyhdistyksen perustaja Edwin Bergroth ( ) Vaasan yhdistyksen sihteerit: K. Huumonen K. A. Laaksonen K.V. Rautalin J. Vepsäläinen E.E. Arpalahti E. Ek G. Rosing Y. West A. Mattsson G. Friberg K. Pedersen N. Gren T. Renvall S. Pensar R. Hammarström L. Back S. Widlöf O. Lintula P. Muurimäki K. Tuovinen M. Heikkinen. V-P Uitto Vaasan yhdistyksen perustaminen Työehtosopimuksen laadinta, joka eittämättä kuuluu ammattiyhdistystoiminnan piiriin, sai alkunsa Vaasassa v. 1702, jolloin Vaasan maistraatissa käsiteltiin vaasalaisten merimiesten ja kauppiaiden välisiä erimielisyyksiä. Tällöin sovittiin mm. palkoista, palkkaluokista ja muonituksesta. Tämän sopimuksen molemmat osapuolet hyväksyivät. Näin syntyi ehkä vanhin tunnettu merimiehiä koskeva työehtosopimus. Ensimmäisen kerran Vaasalaiset koneenkäyttäjät kokoontuivat perustamaan omaa yhdistystään v jolloin Aikakausilehti Koneenkäyttäjille ja Veturimiehille Suomessa -lehdessä mainitaan Vaasaan perustetun koneenkäyttäjäyhdistyksen. Mitään tietoa ei ole siitä vahvistettiinko silloin myös yhdistyksen säännöt. Rekisteriin ei yhdistystä tällöin kuitenkaan kirjattu. Toiminta oli kuitenkin niin laimeaa, että esimerkiksi v 1910 ei pidetty yhtään kokousta. Tähän kyllästyneenä paikkakunnan masinistit päättivät aloittaa yhdistystoiminnan alusta. He pitivät uuden perustavan kokouksen Vaasassa Vasta perustettu yhdistys liittyi v perustettuun Koneenkäyttäjien liittoon v Nimeksi tuli tällöin Suomen Koneenkäyttäjien liitto r.y. Vaasan osasto. Jäseniä oli tällöin 13. Tämänkin jälkeen toiminta oli yhä hyvin pienimuotoista, päätellen siitä, että yhdistys jätti liiton vuosimaksut maksamatta useiksi vuosiksi eikä antanut muutakaan elonmerkkiä itsestään. Jonkinlaista toimintaa on kuitenkin ollut vireillä koko ajan, ainakin virallisesti ja yhtäjaksoisesti aina tähän päivään saakka. Joten siitä laskien yhdistys täyttää tänä vuonna 100 vuotta. 3

4 Ensimmäinen vuosikokous Vaasan Pohjanmeren Höyrylaiva Osa -keyhtiön - Wasa Nordsjö Ångbåts Aktiebolagin omistaman ss Lapponian konemiehiä. Vaasan merimuseo s/s Clio kirjasta EFFOA 100 vuotta (kuva Turkusteamers) Laiva ostettiin v 1912 Vaasaan Wasa-Nordsjö Ångbåts Ab:lle 6200 punnalla Suomen ja Englannin väliseen liikenteeseen Seuraavassa on Vaasan Koneenkäyttäjäyhdistyksen vuosikertomus toimintavuodelta 1911 eli yhdistyksen ensimmäinen vuosikertomus: Kulunut vuosi on ollut yhdistyksen ensimmäinen varsinainen toimintavuosi, sillä yhdistys, joka perustettiin jo syksyllä 1909 lopetti toimintansa jäsenten vähälukuisuuden tähden jo melkein alkuunsa ja on vasta v uudelleen alkanut näyttämään elonmerkkejä. Toiminta on ollut edelleen jokseenkin laimeaa. Kokouksissa on keskusteltu etupäässä yhdistyksen omista sisäisistä asioista, kuten luonnollista onkin toimintaansa aloittavassa yhdistyksessä. Useiden yhdistyksen toimihenkilöiden Puuttuvat pöytäkirjat Tarkasteltaessa Vaasan koneenkäyttäjäyhdistyksen alkuajan historiaa joudutaan turvautumaan pelkästään yhdistyksen kassakirjoihin, sillä yhdistyksen varsinaiset pöytäkirjat vuosilta ovat kadonneet. Kassakirjoista käy ilmi, että yhdistyksen toiminta alkuaikoina on ollut varsin vaatimatonta. Kirjaan ei ole vuodessa montakaan merkintää tullut. Koska kirjaan on merkitty myös kunkin jäsenen suorittamat jäsenmaksut käy siitä selville montako jäsentä yhdistyksessä kulloinkin on ollut. Eihän heitä alkuvuosina montaa ollutkaan 5-15 jäsentä ja matalimmillaan vain pari kolme. Tämä herättää vähän kummastusta, sillä toimihan Vaasassa jo yhdistyksen perustamisen aikoihin varustamot Vaasan Höyrylaiva Oy ja Wasa Nordsjöbolaget, joka useilla höyrylaivoillaan harjoitti säännöllistä linjaliikennettä Pohjanmeren ja Välimeren satamiin. Täältä olivat silloin kotoisin sellaiset tunnetut alukset kuten FENNIA, CLIO, IRIS, FREJ, PATRIA jne. 4 poismuuton vuoksi paikkakunnalta on sekin toimintaa lamauttanut. Yhdistyksessä on ollut jäseniä 14 joista 4 on vuoden kuluessa eronnut. Kokouksia on pidetty 8 joissa on pöytäkirjaan kertynyt 66 :ää. Huvitoimikunta on toimittanut yhden iltaman, mutta suurta menestystä sillä ei liene ollut, koskapa toimikunnasta ei sen jälkeen mitään kuulunut. Johtokunnan ovat muodostaneet herrat A. Knoblock, puheenjohtaja, A. Korpela varapuheenjohtaja, K. Huumonen sihteeri, J. Hiekkanen rahastonhoitajana sekä K. Simons ja T. Sundkvist jäseninä. Varamiehinä ovat olleet herrat M. Mäntylä ja K. Engberg. Tämä viimeksi mainittu varustamo fuusioitui vuonna 1923 Suomen Höyrylaivaosakeyhtiön kanssa ja laivat siirtyivät tällöin Helsinkiin. Merimiehet ovat kuitenkin aina olleet liikkuvaa ja kosmopoliittista joukkoa joita eivät ole sitoneet alusten kotipaikat vaan otettu jobi kun hyvä laiva on kohdalle sattunut. Niinpä Vaasalaisissakin höyrylaivoissa palveli useita eteläsuomesta kotoisin olleita konemestareita kuuluen etelän yhdistyksiin. On myös huomattava, että liittyminen yhdistykseen ei ollut silloin selviö kuten se tänään on. Vaasassa ei noihin aikoihin ollut paljonkaan maalla sellaista teollisuutta jossa olisi konemestareita tarvittu. Valtaosa jäsenistä seilasi pitkin maailman meriä. Tämä jos mikä vaikeutti yhdistyksen alkuaikojen toimintaa sillä kokouksiin ei tahdottu saada riittävästi osanottajia.

5 Näiltä harvoilta maissa olleilta jäseniltä vaadittiin erittäin suurta aktiivisuutta yhdistystoimintaan, jotta asiat tulisivat hoidetuiksi. On myös huomattava, että vasta sotien jälkeen liitto alkoi voimakkaammin ajamaan myös maissa olevien etuja. Ennen sitä pääpaino oli kohdistunut laivakonemestarien etujen valvontaan. Se, että asioita kuitenkin hoidettiin, johtui siitä, että yhdistysten toimihenkilöt olivat miltei sataprosenttisesti entisiä merimiehiä ja tunsivat laivakonemestarien edut paremmin omikseen. Noin v jälkeen näyttää yhdistyksen toiminta vakiintuneen, joskaan vilkkaaksi ei sitä voi edelleenkään sanoa, sillä luvun puolivälissä jäseniä oli vain 5-6. Sellaisena se sitten jatkui aina II maailmansodan loppuun saakka. Åbo Tidning Kolilempparina ja lämmittäjänä on monen konemestarin ura alkanut Patria Laiva oli rakennettu 1882 Murdoch & Murray, Port-Glasgow, Englanti, - tilaaja Wasa-Nordsjö Ångbåts Ab, - oli valmistuessaan parin vuoden ajan Suomen suurin höyrylaiva (kuva Turkusteamers) Muutokset yhdistyksen nimessä Vuonna 1911 perustetun yhdistyksen nimi oli siis Suomen Koneenkäyttäjien liitto r.y. Vaasan osasto. Sittemmin liitto muutti nimensä Suomen Koneenkäyttäjäliitoksi ja myöhemmin Suomen Konemestariliitoksi Vaasan yhdistyksen pysyessä edelleenkin vain sen osastona. Liitossa oli kuitenkin päätetty muuttaa entistä muotoa siten, että jokainen osasto muuttaisi nimensä paikalliseksi konemestariyhdistykseksi, joka rekisteröitäisiin yhdistysrekisteriin ja liittyisi Konemestariliittoon. Niinpä sitten perustettiin yhdistys uudelleen ja nimeksi tuli Vaasan Konemestariyhdistys ry. Perustettaessa tuli yhdistykselle seuraava hallitus: Karl Viktor Rautalin, puheenjohtaja Johannes Vepsäläinen, sihteeri Kustaa Anselm Laaksonen Sven Erik Engström Johan William Lindqvist Mauno Manner, varajäsen 5

6 Aikaisemmin ei yhdistyksen nimessä ollut ruotsinkielistä versiota, vaikka kokouksissa olikin puhuttu maan molempia kieliä. Myös pöytäkirjaa oli pidetty kulloisenkin sihteerin äidinkielellä. Onhan Vaasa kaksikielinen paikkakunta ja koska yhdistyksen jäsenistä noin puolet puhuivat ruotsinkieltä, päätettiin v sääntömuutoksessa lisätä yhdistyksen nimeen sen ruotsinkielinen versio. Vasa Maskinmästarförening r.f. Kehitys ja viimeaikainen toiminta Vaasan Sähkö Kuten jo aikaisemmin tuli esiin, on yhdistyksen toimintaan vaikuttanut oleellisesti maissa olevien jäsenten määrä. Vähälukuisista maapaikoista johtuen oli yhdistyksen jäsenmäärä esimerkiksi v ainoastaan 56 jäsentä. Kuusikymmenluvun lopulla alkoi Vaasan alueella kolmen suuren voimalaitoksen rakennushankkeet, jotka välittömästi vaikuttivat yhdistyksen jäsenmäärään niin, että v saavutettiin jo 100 jäsenen raja. Voimalaitosten valmistuessa silloin seitsemänkymmenluvun alkupuolella, tapahtui jäsenmäärässä erittäin nopeaa nousua ja jo v oli jäseniä 155. Muitakin laitoksia tuohon aikaan ja pian sen jälkeen rakennettiin. Vaasan laitosten lisäksi Kristiinankaupunkiin valmistui vuonna 1974 öljykäyttöinen voimalaitos ja 1980-luvun lopulla sinne rakennettiin hiilivoimalaitos ja hiilisatama. Jäsenmäärän näin edelleen noustessa alkoi myös jäsenten osanotto kokouksiin aktivoitua. Varsin merkittävä konemestarien työllistäjä oli noihin aikoihin myös Vaasanlaivat Oy varustamo, joka perustettiin 1948 ja sulautettiin Silja-varustamoon Vaasanlaivoilla oli kaikkiaan 25 erikokoista alusta, jotka liikenöivät pääasiassa Merenkurun yli Ruotsiin. Liikennöintiä tällä reitillä jatkaa nykyisin RG-Line. Vuonna 1974 päätettiin tehdä yhdistyksen sääntöihin muutos. Tällä sääntömuutoksella lisättiin johtokunnan jäsenmäärä neljästä seitsemään. Tällä päätöksellä pyrittiin jakamaan päätäntävaltaa eri laitoksissa työskenteleville yhdistyksen jäsenille. Vaasan Vaskiluodon voimalaitokset Kristiinan voimalaitos, joka käyttää yli 80 tonnia hiiltä tunnissa käydessään täydellä teholla. Vaasanlaivojen m/s Botnia Express Kuva M Hännisen kokoelma. 6

7 Merkittävä vaikutus jäsenmäärään oli myös 1990 valmistuneella Seinäjoen turvevoimalaitoksella, jonka kaikki tekniset toimihenkilöt hyväksyttiin Vaasan Konemestariyhdistyksen jäseniksi. Unohtaa ei sovi alueellamme, lähinnä Vaasassa sijainneita, veneja laivanmoottoritehtaita. Niissä vaasalaiset konemestarit ja insinöörit ovat vaikuttaneet, ja vaikuttavat yhä edelleen maineikkaiden tuotteiden kehittämiseen ja rakentamiseen luku Suurten dieselmoottoreiden käyttö sähkön tuotannossa on valtaamassa alaa. Näillä koneistoilla on nykyisin jo huomattava osuus Suomen ulkomaan viennistä. Vaasan Konemestariyhdistyksen jäsenmäärä oli huipussaan luvun lopulla, jolloin jäseniä oli noin 200. Vuodesta 1974 lähtien on yhdistyksellä ollut edustaja Suomen Konepäällystöliiton liittohallituksessa. Seinäjoen turvevoimalaitos Sevo Uudenaikainen laivamoottori (34DF), joka voi käyttää polttoaineena sekä kaasua, että nestemäisiä aineita Yhdistyksen rahastonhoitajat: J. Heikkanen, K.A. Laaksonen G. Laaksonen J.W. Lindqvist G. Rosingt G Berglund K Tuovinen M Koivumäki J. Tuovinen V-P Uitto Liittohallitusedustajat: E. Helenius P. Kaijankangas U. Lintala M. Koivumäki V. Anttonen J. Järvelä Alkaneella vuosituhannella ovat yhdistyksemme jäsenkunnan työolosuhteet ja työehdot säilyneet vakaan kehityksen tiellä, eikä työtaistelutoimia ole tarvittu. Tämä huomioon ottaen sekä sen, että jäsenkunnan keski-ikä on noussut melko korkeaksi, on osallistumishalukkuus yhdistyksen toimintaa kohtaan ollut edelleen melko laimeaa. Joukossa on onneksi ollut kaiken aikaa mukana aktiivisia henkilöitä, jotka ovat tunteneet yhdistyksen toiminnan jatkumisen omaksi asiakseen. Vuonna 2000 Vaasan konemestariyhdistyksen jäsen Martti Koivumäki palkittiin liiton kultaisella ansiomerkillä pitkään jatkuneesta ansiokkaasta työstä konemestarikunnan hyväksi. Muuttuva maailma ja tulevaisuus Koko 2000-luvun on yhdistyksen jäsenmäärä laskenut tasaisesti. Syynä lienee Vaasan alueella tapahtunut elinkeinoelämän rakennemuutos eli työpaikkoja on paennut muualle. Jäsenmäärä on nyt 171, jolla ollaan 8 sijalla liitossa. Tällä vuosituhannella on toimintaa ja tiedottamista jäsenkunnalle pidetty yllä liiton lehden, kokousten ja uudempien tiedonvälitysmenetelmien avulla. Esimerkkeinä omien kotisivujen käyttö ja johtokunnan puhelin ja sähköpostikokoukset. Vuoden 2010 viimeisessä kokouksessa liittohallitus päätti palkita huomattavista ansioistaan myös jäsenemme, Unto Lintalan, liiton kultaisella ansiomerkillä. Vaasan konemestariyhdistyksen perustamiskirjassa sanotaan mm: yhdistyksen tarkoitus on ammattikunnan ammatillisen ja henkisen tason kohottaminen sekä yhdistyksen jäsenten aineellisten etujen valvonta. Aineellisten etujen valvonta on siirtynyt pysyvästi etusijalle. Koulutusmuotojen uudistuminen on asettanut meille senkin haasteen, että pystymme vastaamaan uusien energiainsinöörien vaatimuksiin ja näin säilyttämään paikkamme niin meri- kuin maapuolenkin aykentässä. Valitettavasti tämän päivän suurena ongelmana on saada opiskeleva nuoriso hakeutumaan alallemme. Varsinkin meripuolella alkaa esiintyä vakavaa kiinnostuksen puutetta. Tätä menoa kohta loppuvat Suomesta merimiehet. 7

8 Yhteistyössä: Onneksi liitto on tehnyt pitkäjänteistä työtä eri yhteistyökumppaneiden kanssa saadakseen alaamme esille mm erilaisissa koulutus-, messu- ja rekrytointitapahtumissa. Muuttuva maailma on tuonut konemestarikunnan ja energiainsinöörien tehtäviin lisää monipuolisuutta. On ilmennyt aivan uusiakin tehtäväalueita: energiansäästö, energiatehokkuus, uusi teknologia ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen. Samoin myös ympäristönsuojelu ja sen huomioiminen kaikessa toiminnassa. Uusien, erilaisten polttoaineiden, mainittakoon vaikkapa biopolttoaineiden käyttö ja jätteiden energian hyödyntäminen on tätä päivää ja tulevaisuutta. Nykyiset, kehittyneet laitosratkaisut ja käytön hallintajärjestelmät ovat nekin vaatineet kouluttautumista ja uutta asennoitumista. Vaikka Vaasan Konemestariyhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt melko vakaana, on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää kertoa uusille jäsenille ja kandidaateille järjestäytymisen, ja varsinkin oman liittomme, eduista. Vain me pystymme parhaiten heidän etujaan ajamaan. Tulevaisuudessa ay-liikkeen on puhuteltava nuoria ja opiskelijoita. Heille on kerrottava menneiden sukupolvien aikaansaannoksista. Lista niistä on pitkä ja kunniallinen, eikä siinä ole mitään hävettävää. Toki järjestäytymisen välttämättömyys on konemestarikunnassa ymmärretty melko hyvin, mutta yksin se ei riitä. On myös pyrittävä osallistumaan, sillä mitä useampi osallistuu aktiiviin toimintaan, sen paremmat mahdollisuudet on meillä etujemme valvoa. Vastapuoli kun ei vuosien saatossa ole muuttunut yhtään kiltimmäksi, pikemminkin päinvastoin. Proma-Palvelut Oy Käytetyt lähteet: Unto Lintalan VKY:n 90-vuotishistoriikk Jukka Muiluvuori: Historiaa maalta ja mereltä, Suomen Konepäällystöliiton 140- vuotishistoriikki Wikipedia Esko Arpalahti: Helsingin Konemestariyhdistys. Historiikki Vaasan Merimuseo Palosaaren salmi, (06) tai Lintala (06) , Avoinna: , ma pe tai sopimuksen mukaan Vasa Sjöhistoriska museum Brändösund, t. (06) eller Lintala (06) , Öppet: , må fr eller enligt överenskommelse 8

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo:

tietoalani JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 IT EVVK Työpari auttaa jaksamaan s.8 Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia Alanko ja Turo: tietoalani Tietoalan toimihenkilöt ry:n jäsenlehti 2/2009 Alanko ja Turo: Työpari auttaa jaksamaan s.8 IT EVVK Miksi IT-ala ei kiinnosta naisia s. 11 JO 35 VUOTTA edunvalvontaas. 3 Tes-neuvottelut katkolla

Lisätiedot

Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968

Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968 Erityistoimihenkilöt ET ry:n jäsenlehti 2/2013 Erityistoimihenkilöt ET ry Sopimuksettomien ja pienten toimialojen edunvalvontaa jo vuodesta 1968 PUHEENJOHTAJALTA SISÄLLYS Puheenjohtajalta 2 Onnittelut

Lisätiedot

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma

Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1 Suomen viittomakielten kielipoliittinen ohjelma Kuurojen Liitto ry Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13

SISÄLLYS. Mikä on yhdistys?... 10 Yhdistymisvapaus... 11 Rekisteröity ja rekisteriin merkitsemätön yhdistys... 13 YHDISTYKSEN ABC Kirja on tehty yhteistyössä Suomen Pakolaisavun Järjestöhautomon kanssa. Kari Loimu Into Kustannus Oy Hämeentie 48 00500 Helsinki www.intokustannus.fi ISBN: 978-952-264-263-9 Paino: InPrint,

Lisätiedot

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001

SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 SAK:N SYDÄN-SATAKUNNAN PAIKALLISJÄRJESTÖN TOIMINTAA VUOSILTA 1946 2001 Ihmisiä, tapahtumia ja aiheita kokouspöytäkirjojen kertomana Auvo Lampinen Kirjoittaja ja toimittaja Auvo Lampinen Historiikki on

Lisätiedot

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa

Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Bo Rönngren, Malte Segerdahl ja Martin Viredius Työllä on hintansa Sosiaalisen polkumyynnin torjunta kuljetusalalla POHJOISMAINEN KULJETUSTYÖVÄEN FEDERAATIO 2008 Kirjoittajat: Bo Rönngren, Malte Segerdahl

Lisätiedot

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja

Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia. Sampsa Kaataja Kiitos kannustuksesta. Sillä oli merkitystä! Tekniikan edistämissäätiön apurahatoiminnan vaikutuksia Sampsa Kaataja Tekniikan edistämissäätiön tarkoituksena on edistää tekniikan kehitystä Suomessa tukemalla

Lisätiedot

Kati Halonen. Muoviset vuodet

Kati Halonen. Muoviset vuodet Kati Halonen Muoviset vuodet 1961 2011 2061 Kati Halonen Muoviset vuodet 1961 2011 2061 Muoviset vuodet 1961 2011 2061 Muoviteollisuus ry:n 50-vuotisjuhlajulkaisu Julkaisija: Muoviteollisuus ry 2011 Teksti:

Lisätiedot

Mikä Lappi on ja mikä siitä voi tulla?

Mikä Lappi on ja mikä siitä voi tulla? ACTA LAPPONICA FENNIAE 21 Mikä Lappi on ja mikä siitä voi tulla? Toimittaneet Pertti Sarala, Pasi Lehmuspelto ja Leena Suopajärvi Lapin tutkimusseura Acta Lapponica Fenniae Rovaniemi 2009 Acta Lapponica

Lisätiedot

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013

Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Suomen Autoteknillisen Liiton jäsenjulkaisu 1/2013 Liittokokous Tampereella FISITA:n maailmankongressi Itä-Suomen piirin syysretki Toimihenkilöt 2013 Sisältö ISSN 1235-2292 Suomen Autoteknillinen Liitto

Lisätiedot

Työväentutkimus vuosikirja 2013, verkkoversio. Kirja-arvio: Kokovartalokuva faktoreista

Työväentutkimus vuosikirja 2013, verkkoversio. Kirja-arvio: Kokovartalokuva faktoreista 1 Työväentutkimus vuosikirja 2013, verkkoversio Kirja-arvio: Kokovartalokuva faktoreista Markku Kuusela: Faktorianalyysi. Helsingin Faktoriklubin historia. Helsingin Faktoriklubi, Helsinki 2012. 637 s.

Lisätiedot

Paljon on vettä virrannut

Paljon on vettä virrannut Paljon on vettä virrannut 50 vuotta LC Keminmaa 2009 1 Lions Club Keminmaa Juhlapaikka Pohjanrannan tila on paitsi ravintola myös hotelli, tanssipaikka ja leirintäalue. Lisäksi tilan 15 000 marjapensasta

Lisätiedot

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta

Demla r.y. vähän yli 50 vuotta Page 1 of 37 Markku Fredman: Demla r.y. vähän yli 50 vuotta KIRJOITUS JULKAISTU OIKEUS-LEHDESSÄ 4/2005, viimeisin päivitys 05.02.2008 (OSA KUVISTA AUKEAA HIIRELLÄ KLIKATTAESSA SUUREMPANA UUTEEN SELAINIKKUNAAN)

Lisätiedot

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta

Olga Ruoho. Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 1 Olga Ruoho Nakkilan kunnankirjasto 150 vuotta 2 Kustantaja Nakkilan kunta / kunnankirjasto Nakkila Painopaikka: Multiprint 2013 ISBN 978-952-68053-0-6 (nid.)

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Karatetoiminta maassamme alkaa: Meido-Kan suomalaisen karaten uranuurtajana

Karatetoiminta maassamme alkaa: Meido-Kan suomalaisen karaten uranuurtajana MEIDO-KAN 50 VUOTTA, KARATEJAOSTON HISTORIASTA Karatetoiminta maassamme alkaa: Meido-Kan suomalaisen karaten uranuurtajana Ensimmäiset karateleirit järjestettiin Suomessa vuonna 1967. Niille osallistuneet

Lisätiedot

KERAVAN PUDELIN o.y. 1900-1950

KERAVAN PUDELIN o.y. 1900-1950 KERAVAN PUDELIN o.y. 1900-1950 KERAVAN PUHELIN o.y. H istoriikki toiminnasta vuosina 1900-1950 Laatinut FIL.MAIST. OSMO VIITAILA SISALLYS: Sivu Kervo Telefon Ab:n perustaminen 4, Alkuvaiheef vuosina 1900-1907

Lisätiedot

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss

Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen. Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Puhutaanko suomea? Ideoita suomen kielen elvytykseen Leena Huss Leena Huss / Hugo Valentin-centrum Valokuvat, kansi ja taitto: Kai Kangassalo

Lisätiedot

Teollinen suomi. Eero Eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-Anttila

Teollinen suomi. Eero Eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-Anttila Teollinen suomi Eero Eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-Anttila Teollinen Suomi eero eloranta, Jukka Ranta, Pekka Salmi, Pekka Ylä-anttila TEOllINEN SUOMI Tuotannon uudistuminen kriisin jälkeen

Lisätiedot

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26

Sopusointuja KESÄ ELO LOKA JOULU. kanneoikeudesta. Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16. s. 26 2014 HELMI HUHTI KESÄ ELO LOKA JOULU Työntekijä koulunpenkille Veroetu työnantajalle s. 16 Miekkailu kanneoikeudesta ei lopu s. 26 Luonnonhelmaan Jorma Immonen on seikkaillut metsässä koko ikänsä s. 24

Lisätiedot

kepa 20 vuotta historiikki lyhyt oppimäärä

kepa 20 vuotta historiikki lyhyt oppimäärä kirsi salonen juha rekola kepa 20 vuotta historiikki lyhyt oppimäärä kehitysyhteistyön palvelukeskuksen raporttisarja, numero 79. issn 1236-4797 isbn 952-200-012-4 (nid.) isbn 952-200-013-2 (pdf), osoitteessa

Lisätiedot

o U L U N SUO M ALA 1 N E NYK S 1 T Y I S- L Y SE O. 1874-1890.

o U L U N SUO M ALA 1 N E NYK S 1 T Y I S- L Y SE O. 1874-1890. o U L U N SUO M ALA 1 N E NYK S 1 T Y I S- L Y SE O. 1874-1890. Niilo Liakka. \-luistelo SUOMALAISEN OPPIKOULUTAISTELUN KIIVAIMMALTA KAUDELTA. Oulun suomalaisen yksityislyseon historia on lyhyt. Koulu

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta

Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Seili Saaristomeren tutkimusta 50 vuotta Kirjoittajat Mikko Helminen Seppo Häkkilä Jari Hänninen Veijo Jormalainen Tapani Juusti Risto Kalliola Esa Lehikoinen

Lisätiedot

Verkkoversio, osa 1 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v.

Verkkoversio, osa 1 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v. Verkkoversio, osa 1 2. lisätty painos 2012, julkaistaan verkossa. Kannen kuva : Rudolf Koivu. Alkuperäinen teos julkaistiin painettuna v. 1997 NIKINMÄEN HISTORIIKKI 2. lisätty painos v. 2012, julkaistaan

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985

Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Valtion takaamia lukuelämyksiä jo vuodesta 1985 Fuksinumero 2011 Kansi: Mantsalaiset vappupiknikillä 2 Sisältö Päätön kirjoitus...4 Jussin tervehdys Hyvät ensimmäisen vuoden maantieteen opiskelijat...5

Lisätiedot

Viisseiska Maaliskuu 2009

Viisseiska Maaliskuu 2009 Viisseiska Maaliskuu 2009 Salon metallityöväenammattiosasto r.y. Someron metallityöväen ammattiosasto r.y. Jäsenet äänestivät KYLLÄ Team-hankkeelle Äänestä EU-vaaleissa 7.6.2009 (ennakkoäänestys 27.5.

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

Nostaen & Taittaen. Logistiikkakeskus toimii vuorokauden ympäri. Hörmann tähtää huipulle yhä laajemmalla tuotevalikoimalla

Nostaen & Taittaen. Logistiikkakeskus toimii vuorokauden ympäri. Hörmann tähtää huipulle yhä laajemmalla tuotevalikoimalla Nostaen & Taittaen 1 2003 Nostaen & Taittaen on Mesvac Oy:n asiakaslehti 2 Mesvac purjehtii menestyksen 4 myötätuulessa. Autotalo Laakkonen Espoon ovissa kevätruuhkaa 5 Logistiikkakeskus toimii vuorokauden

Lisätiedot