Historian havinaa ja muutosten maailmaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Historian havinaa ja muutosten maailmaa"

Transkriptio

1 Vaasan Konemestariyhdistys Vasa Maskinmästarförening Historian havinaa ja muutosten maailmaa Vaasan Konemestariyhdistys perustettiin 1911 Vaasassa. Täten juhlimme nyt 100-vuotista taivallustamme konemestarien joskus hyvinkin keinuvalla saralla. Kuulumme jäsenyhdistyksenä Suomen Konepäällystöliittoon ja olemme seitsemänneksi vanhin liiton jäsenyhdistyksistä. Yhdistyksemme on toiminut, tosin vaihtelevalla innostuksella, jo Venäjänvallan ajoista alkaen ja läpi koko Suomen itsenäisyyden ajan. Jäsenet ovat kokeneet niin vaikeat sotien vuodet kuin tyynemmät rauhankin ajat. Konemestarikunta on läpikäynyt tekniikan ja yhteiskunnan huiman muutoksen, sen omaksuen ja antaen samalla tinkimättömällä työllään ja ahkeruudellaan oman panoksensa yhteiskuntamme kehitykseen. K E I T Ä ME O L E M M E : 171 jäsentä v 2010 lopussa Jäsenet ovat laajalla Pohjanmaalla: pääasiassa Vaasassa, Kristiinankaupungissa, Seinäjoella ja niiden ympäristöissä Toimimme niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla monipuolisissa teknisissä tehtävissä, mm: Siiffi eli konepäällikkö laivan konehuoneessa 1 - voimalaitoksissa, lämpökeskuksissa, vesi- ja sähkölaitoksissa, teollisuuden erilaisissa tehtävissä - merenkulussa alusten konepäällikköinä, konemestareina, sähkömestareina alustarkastajina jne

2 Vaasan satama talvella. M.Blombergin kokoelmat. (kuva Turkusteamers) Aluksi Ensimmäiset teolliset höyrykoneet suunnittelivat Thomas Savery vuonna 1698 ja Thomas Newcomen vuonna Vuonna 1769 James Watt patentoi ensimmäisenä nykyaikaisen höyrykoneen. Vaasan yhdistyksen puheenjohtajat: A. Knoblock 1911 K. Digert K.A. Laaksonen K. V. Rautalin N. O. Eriksson A. Rautell T. Renvall S. Pensar B. Lång J. Lintala 1974 U. Lintala 1975 M. Koivumäki U. Lintala M. Koivumäki S Björk S Finne M Heikkinen S Finne M Heikkinen A Rajala J Järvelä 2010 Teollinen vallankumous eli sosiaalinen, taloudellinen ja teknologinen muutos syntyi ja lukujen taitteen Britanniassa. Se alkoi pääasiallisesti hiilikäyttöisen höyryvoiman ja automatisoidun, koneellistetun tuotannon käyttöönotosta, alkuun pääasiallisesti tekstiilialalla. Teollinen vallankumous toi ihmisille työtä ja hyvinvointia. Se aloitti Euroopassa kokonaan uuden, tekniikan aikakauden. Ratkaisevana hetkenä tekniikan nopealle kehitykselle nähdään James Wattin patentti höyrykoneelle vuonna Yhdistystoiminnan alkuvaiheet Suomen ammatillisista järjestöistä on Konepäällystöliitto yksi vanhimmista. Sen voidaan katsoa syntyneen v. 1869, jolloin perustettiin Maskinistföreningen i Finland, Koneenhoitajain yhdistys Suomessa. Se oli samalla myös Helsingin koneenkäyttäjäyhdistyksen syntyhetki. Ammattijärjestönä siinä mielessä, mitä me sanalla nyt ymmärrämme, lienee perustetulla Koneenkäyttäjien yhdistyksellä alkuvuosinaan ollut perin vaatimaton toiminta, sillä kokouksia pidettiin kerran tai 1800-luvun aikana teollinen vallankumous levisi läpi läntisen Euroopan ja Pohjois-Amerikan, vaikuttaen lopulta koko maailmaan. Teknologinen ja taloudellinen prosessi nopeutui sittemmin höyrykäyttöisten laivojen, veneiden ja maaliikenteessä rautatien käyttöönoton myötä. Myös Suomessa höyryvoimaa käytettiin aluksi erilaisten koneiden, kuten kutomakoneiden, vetureiden, pumppujen, nostolaitteiden, laivakoneiden, kanavasulkujen jne käyttämiseen. Myöhemmin höyryvoiman valjastaminen sähkön teolliseen käyttöön avasi maailmalle aivan uudenlaiset mahdollisuudet. Sähkön käyttö alkoi Suomessa 1800-luvun loppuvuosina. Aluksi sähköä käytettiin valaisemiseen ja vasta 1910-luvulla otettiin käyttöön sähkökäyttöisiä koneita. Teollisuudessa sähkön laaja käyttö alkoi varsinaisesti ensimmäisen maailmansodan jälkeen. pari vuodessa, muutamina vuosina ei lainkaan. Kyseessä ei ollutkaan varsinainen edunvalvontaelin, vaan avustuskassa, jonka varoilla oli tarkoitus tukea jäseniä ja heidän perheitään sairaustapausten, tapaturmien ja kuoleman varalta. Noin reilun kymmenen vuoden kuluttua tämän yhdistyksen toiminta pääsi parempaan vauhtiin ja voidaan sanoa, että siitä kehittyi myöhemmin yksi maamme merkittävimmistä ammattijärjestöistä. 2

3 Suomen Koneenkäyttäjäyhdistys hankkiutui Kuljettaja- ja Lämmittäjäyhdistyksen kanssa tiedotusyhteistyöhön ja seurauksena oli Aikakauslehti Koneenkäyttäjille ja Veturimiehille Suomessa. Kuvassa osa lehden ensimmäisen numeron etusivusta vuodelta Suomen Koneenkäyttäjäyhdistyksen perustaja Edwin Bergroth ( ) Vaasan yhdistyksen sihteerit: K. Huumonen K. A. Laaksonen K.V. Rautalin J. Vepsäläinen E.E. Arpalahti E. Ek G. Rosing Y. West A. Mattsson G. Friberg K. Pedersen N. Gren T. Renvall S. Pensar R. Hammarström L. Back S. Widlöf O. Lintula P. Muurimäki K. Tuovinen M. Heikkinen. V-P Uitto Vaasan yhdistyksen perustaminen Työehtosopimuksen laadinta, joka eittämättä kuuluu ammattiyhdistystoiminnan piiriin, sai alkunsa Vaasassa v. 1702, jolloin Vaasan maistraatissa käsiteltiin vaasalaisten merimiesten ja kauppiaiden välisiä erimielisyyksiä. Tällöin sovittiin mm. palkoista, palkkaluokista ja muonituksesta. Tämän sopimuksen molemmat osapuolet hyväksyivät. Näin syntyi ehkä vanhin tunnettu merimiehiä koskeva työehtosopimus. Ensimmäisen kerran Vaasalaiset koneenkäyttäjät kokoontuivat perustamaan omaa yhdistystään v jolloin Aikakausilehti Koneenkäyttäjille ja Veturimiehille Suomessa -lehdessä mainitaan Vaasaan perustetun koneenkäyttäjäyhdistyksen. Mitään tietoa ei ole siitä vahvistettiinko silloin myös yhdistyksen säännöt. Rekisteriin ei yhdistystä tällöin kuitenkaan kirjattu. Toiminta oli kuitenkin niin laimeaa, että esimerkiksi v 1910 ei pidetty yhtään kokousta. Tähän kyllästyneenä paikkakunnan masinistit päättivät aloittaa yhdistystoiminnan alusta. He pitivät uuden perustavan kokouksen Vaasassa Vasta perustettu yhdistys liittyi v perustettuun Koneenkäyttäjien liittoon v Nimeksi tuli tällöin Suomen Koneenkäyttäjien liitto r.y. Vaasan osasto. Jäseniä oli tällöin 13. Tämänkin jälkeen toiminta oli yhä hyvin pienimuotoista, päätellen siitä, että yhdistys jätti liiton vuosimaksut maksamatta useiksi vuosiksi eikä antanut muutakaan elonmerkkiä itsestään. Jonkinlaista toimintaa on kuitenkin ollut vireillä koko ajan, ainakin virallisesti ja yhtäjaksoisesti aina tähän päivään saakka. Joten siitä laskien yhdistys täyttää tänä vuonna 100 vuotta. 3

4 Ensimmäinen vuosikokous Vaasan Pohjanmeren Höyrylaiva Osa -keyhtiön - Wasa Nordsjö Ångbåts Aktiebolagin omistaman ss Lapponian konemiehiä. Vaasan merimuseo s/s Clio kirjasta EFFOA 100 vuotta (kuva Turkusteamers) Laiva ostettiin v 1912 Vaasaan Wasa-Nordsjö Ångbåts Ab:lle 6200 punnalla Suomen ja Englannin väliseen liikenteeseen Seuraavassa on Vaasan Koneenkäyttäjäyhdistyksen vuosikertomus toimintavuodelta 1911 eli yhdistyksen ensimmäinen vuosikertomus: Kulunut vuosi on ollut yhdistyksen ensimmäinen varsinainen toimintavuosi, sillä yhdistys, joka perustettiin jo syksyllä 1909 lopetti toimintansa jäsenten vähälukuisuuden tähden jo melkein alkuunsa ja on vasta v uudelleen alkanut näyttämään elonmerkkejä. Toiminta on ollut edelleen jokseenkin laimeaa. Kokouksissa on keskusteltu etupäässä yhdistyksen omista sisäisistä asioista, kuten luonnollista onkin toimintaansa aloittavassa yhdistyksessä. Useiden yhdistyksen toimihenkilöiden Puuttuvat pöytäkirjat Tarkasteltaessa Vaasan koneenkäyttäjäyhdistyksen alkuajan historiaa joudutaan turvautumaan pelkästään yhdistyksen kassakirjoihin, sillä yhdistyksen varsinaiset pöytäkirjat vuosilta ovat kadonneet. Kassakirjoista käy ilmi, että yhdistyksen toiminta alkuaikoina on ollut varsin vaatimatonta. Kirjaan ei ole vuodessa montakaan merkintää tullut. Koska kirjaan on merkitty myös kunkin jäsenen suorittamat jäsenmaksut käy siitä selville montako jäsentä yhdistyksessä kulloinkin on ollut. Eihän heitä alkuvuosina montaa ollutkaan 5-15 jäsentä ja matalimmillaan vain pari kolme. Tämä herättää vähän kummastusta, sillä toimihan Vaasassa jo yhdistyksen perustamisen aikoihin varustamot Vaasan Höyrylaiva Oy ja Wasa Nordsjöbolaget, joka useilla höyrylaivoillaan harjoitti säännöllistä linjaliikennettä Pohjanmeren ja Välimeren satamiin. Täältä olivat silloin kotoisin sellaiset tunnetut alukset kuten FENNIA, CLIO, IRIS, FREJ, PATRIA jne. 4 poismuuton vuoksi paikkakunnalta on sekin toimintaa lamauttanut. Yhdistyksessä on ollut jäseniä 14 joista 4 on vuoden kuluessa eronnut. Kokouksia on pidetty 8 joissa on pöytäkirjaan kertynyt 66 :ää. Huvitoimikunta on toimittanut yhden iltaman, mutta suurta menestystä sillä ei liene ollut, koskapa toimikunnasta ei sen jälkeen mitään kuulunut. Johtokunnan ovat muodostaneet herrat A. Knoblock, puheenjohtaja, A. Korpela varapuheenjohtaja, K. Huumonen sihteeri, J. Hiekkanen rahastonhoitajana sekä K. Simons ja T. Sundkvist jäseninä. Varamiehinä ovat olleet herrat M. Mäntylä ja K. Engberg. Tämä viimeksi mainittu varustamo fuusioitui vuonna 1923 Suomen Höyrylaivaosakeyhtiön kanssa ja laivat siirtyivät tällöin Helsinkiin. Merimiehet ovat kuitenkin aina olleet liikkuvaa ja kosmopoliittista joukkoa joita eivät ole sitoneet alusten kotipaikat vaan otettu jobi kun hyvä laiva on kohdalle sattunut. Niinpä Vaasalaisissakin höyrylaivoissa palveli useita eteläsuomesta kotoisin olleita konemestareita kuuluen etelän yhdistyksiin. On myös huomattava, että liittyminen yhdistykseen ei ollut silloin selviö kuten se tänään on. Vaasassa ei noihin aikoihin ollut paljonkaan maalla sellaista teollisuutta jossa olisi konemestareita tarvittu. Valtaosa jäsenistä seilasi pitkin maailman meriä. Tämä jos mikä vaikeutti yhdistyksen alkuaikojen toimintaa sillä kokouksiin ei tahdottu saada riittävästi osanottajia.

5 Näiltä harvoilta maissa olleilta jäseniltä vaadittiin erittäin suurta aktiivisuutta yhdistystoimintaan, jotta asiat tulisivat hoidetuiksi. On myös huomattava, että vasta sotien jälkeen liitto alkoi voimakkaammin ajamaan myös maissa olevien etuja. Ennen sitä pääpaino oli kohdistunut laivakonemestarien etujen valvontaan. Se, että asioita kuitenkin hoidettiin, johtui siitä, että yhdistysten toimihenkilöt olivat miltei sataprosenttisesti entisiä merimiehiä ja tunsivat laivakonemestarien edut paremmin omikseen. Noin v jälkeen näyttää yhdistyksen toiminta vakiintuneen, joskaan vilkkaaksi ei sitä voi edelleenkään sanoa, sillä luvun puolivälissä jäseniä oli vain 5-6. Sellaisena se sitten jatkui aina II maailmansodan loppuun saakka. Åbo Tidning Kolilempparina ja lämmittäjänä on monen konemestarin ura alkanut Patria Laiva oli rakennettu 1882 Murdoch & Murray, Port-Glasgow, Englanti, - tilaaja Wasa-Nordsjö Ångbåts Ab, - oli valmistuessaan parin vuoden ajan Suomen suurin höyrylaiva (kuva Turkusteamers) Muutokset yhdistyksen nimessä Vuonna 1911 perustetun yhdistyksen nimi oli siis Suomen Koneenkäyttäjien liitto r.y. Vaasan osasto. Sittemmin liitto muutti nimensä Suomen Koneenkäyttäjäliitoksi ja myöhemmin Suomen Konemestariliitoksi Vaasan yhdistyksen pysyessä edelleenkin vain sen osastona. Liitossa oli kuitenkin päätetty muuttaa entistä muotoa siten, että jokainen osasto muuttaisi nimensä paikalliseksi konemestariyhdistykseksi, joka rekisteröitäisiin yhdistysrekisteriin ja liittyisi Konemestariliittoon. Niinpä sitten perustettiin yhdistys uudelleen ja nimeksi tuli Vaasan Konemestariyhdistys ry. Perustettaessa tuli yhdistykselle seuraava hallitus: Karl Viktor Rautalin, puheenjohtaja Johannes Vepsäläinen, sihteeri Kustaa Anselm Laaksonen Sven Erik Engström Johan William Lindqvist Mauno Manner, varajäsen 5

6 Aikaisemmin ei yhdistyksen nimessä ollut ruotsinkielistä versiota, vaikka kokouksissa olikin puhuttu maan molempia kieliä. Myös pöytäkirjaa oli pidetty kulloisenkin sihteerin äidinkielellä. Onhan Vaasa kaksikielinen paikkakunta ja koska yhdistyksen jäsenistä noin puolet puhuivat ruotsinkieltä, päätettiin v sääntömuutoksessa lisätä yhdistyksen nimeen sen ruotsinkielinen versio. Vasa Maskinmästarförening r.f. Kehitys ja viimeaikainen toiminta Vaasan Sähkö Kuten jo aikaisemmin tuli esiin, on yhdistyksen toimintaan vaikuttanut oleellisesti maissa olevien jäsenten määrä. Vähälukuisista maapaikoista johtuen oli yhdistyksen jäsenmäärä esimerkiksi v ainoastaan 56 jäsentä. Kuusikymmenluvun lopulla alkoi Vaasan alueella kolmen suuren voimalaitoksen rakennushankkeet, jotka välittömästi vaikuttivat yhdistyksen jäsenmäärään niin, että v saavutettiin jo 100 jäsenen raja. Voimalaitosten valmistuessa silloin seitsemänkymmenluvun alkupuolella, tapahtui jäsenmäärässä erittäin nopeaa nousua ja jo v oli jäseniä 155. Muitakin laitoksia tuohon aikaan ja pian sen jälkeen rakennettiin. Vaasan laitosten lisäksi Kristiinankaupunkiin valmistui vuonna 1974 öljykäyttöinen voimalaitos ja 1980-luvun lopulla sinne rakennettiin hiilivoimalaitos ja hiilisatama. Jäsenmäärän näin edelleen noustessa alkoi myös jäsenten osanotto kokouksiin aktivoitua. Varsin merkittävä konemestarien työllistäjä oli noihin aikoihin myös Vaasanlaivat Oy varustamo, joka perustettiin 1948 ja sulautettiin Silja-varustamoon Vaasanlaivoilla oli kaikkiaan 25 erikokoista alusta, jotka liikenöivät pääasiassa Merenkurun yli Ruotsiin. Liikennöintiä tällä reitillä jatkaa nykyisin RG-Line. Vuonna 1974 päätettiin tehdä yhdistyksen sääntöihin muutos. Tällä sääntömuutoksella lisättiin johtokunnan jäsenmäärä neljästä seitsemään. Tällä päätöksellä pyrittiin jakamaan päätäntävaltaa eri laitoksissa työskenteleville yhdistyksen jäsenille. Vaasan Vaskiluodon voimalaitokset Kristiinan voimalaitos, joka käyttää yli 80 tonnia hiiltä tunnissa käydessään täydellä teholla. Vaasanlaivojen m/s Botnia Express Kuva M Hännisen kokoelma. 6

7 Merkittävä vaikutus jäsenmäärään oli myös 1990 valmistuneella Seinäjoen turvevoimalaitoksella, jonka kaikki tekniset toimihenkilöt hyväksyttiin Vaasan Konemestariyhdistyksen jäseniksi. Unohtaa ei sovi alueellamme, lähinnä Vaasassa sijainneita, veneja laivanmoottoritehtaita. Niissä vaasalaiset konemestarit ja insinöörit ovat vaikuttaneet, ja vaikuttavat yhä edelleen maineikkaiden tuotteiden kehittämiseen ja rakentamiseen luku Suurten dieselmoottoreiden käyttö sähkön tuotannossa on valtaamassa alaa. Näillä koneistoilla on nykyisin jo huomattava osuus Suomen ulkomaan viennistä. Vaasan Konemestariyhdistyksen jäsenmäärä oli huipussaan luvun lopulla, jolloin jäseniä oli noin 200. Vuodesta 1974 lähtien on yhdistyksellä ollut edustaja Suomen Konepäällystöliiton liittohallituksessa. Seinäjoen turvevoimalaitos Sevo Uudenaikainen laivamoottori (34DF), joka voi käyttää polttoaineena sekä kaasua, että nestemäisiä aineita Yhdistyksen rahastonhoitajat: J. Heikkanen, K.A. Laaksonen G. Laaksonen J.W. Lindqvist G. Rosingt G Berglund K Tuovinen M Koivumäki J. Tuovinen V-P Uitto Liittohallitusedustajat: E. Helenius P. Kaijankangas U. Lintala M. Koivumäki V. Anttonen J. Järvelä Alkaneella vuosituhannella ovat yhdistyksemme jäsenkunnan työolosuhteet ja työehdot säilyneet vakaan kehityksen tiellä, eikä työtaistelutoimia ole tarvittu. Tämä huomioon ottaen sekä sen, että jäsenkunnan keski-ikä on noussut melko korkeaksi, on osallistumishalukkuus yhdistyksen toimintaa kohtaan ollut edelleen melko laimeaa. Joukossa on onneksi ollut kaiken aikaa mukana aktiivisia henkilöitä, jotka ovat tunteneet yhdistyksen toiminnan jatkumisen omaksi asiakseen. Vuonna 2000 Vaasan konemestariyhdistyksen jäsen Martti Koivumäki palkittiin liiton kultaisella ansiomerkillä pitkään jatkuneesta ansiokkaasta työstä konemestarikunnan hyväksi. Muuttuva maailma ja tulevaisuus Koko 2000-luvun on yhdistyksen jäsenmäärä laskenut tasaisesti. Syynä lienee Vaasan alueella tapahtunut elinkeinoelämän rakennemuutos eli työpaikkoja on paennut muualle. Jäsenmäärä on nyt 171, jolla ollaan 8 sijalla liitossa. Tällä vuosituhannella on toimintaa ja tiedottamista jäsenkunnalle pidetty yllä liiton lehden, kokousten ja uudempien tiedonvälitysmenetelmien avulla. Esimerkkeinä omien kotisivujen käyttö ja johtokunnan puhelin ja sähköpostikokoukset. Vuoden 2010 viimeisessä kokouksessa liittohallitus päätti palkita huomattavista ansioistaan myös jäsenemme, Unto Lintalan, liiton kultaisella ansiomerkillä. Vaasan konemestariyhdistyksen perustamiskirjassa sanotaan mm: yhdistyksen tarkoitus on ammattikunnan ammatillisen ja henkisen tason kohottaminen sekä yhdistyksen jäsenten aineellisten etujen valvonta. Aineellisten etujen valvonta on siirtynyt pysyvästi etusijalle. Koulutusmuotojen uudistuminen on asettanut meille senkin haasteen, että pystymme vastaamaan uusien energiainsinöörien vaatimuksiin ja näin säilyttämään paikkamme niin meri- kuin maapuolenkin aykentässä. Valitettavasti tämän päivän suurena ongelmana on saada opiskeleva nuoriso hakeutumaan alallemme. Varsinkin meripuolella alkaa esiintyä vakavaa kiinnostuksen puutetta. Tätä menoa kohta loppuvat Suomesta merimiehet. 7

8 Yhteistyössä: Onneksi liitto on tehnyt pitkäjänteistä työtä eri yhteistyökumppaneiden kanssa saadakseen alaamme esille mm erilaisissa koulutus-, messu- ja rekrytointitapahtumissa. Muuttuva maailma on tuonut konemestarikunnan ja energiainsinöörien tehtäviin lisää monipuolisuutta. On ilmennyt aivan uusiakin tehtäväalueita: energiansäästö, energiatehokkuus, uusi teknologia ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen. Samoin myös ympäristönsuojelu ja sen huomioiminen kaikessa toiminnassa. Uusien, erilaisten polttoaineiden, mainittakoon vaikkapa biopolttoaineiden käyttö ja jätteiden energian hyödyntäminen on tätä päivää ja tulevaisuutta. Nykyiset, kehittyneet laitosratkaisut ja käytön hallintajärjestelmät ovat nekin vaatineet kouluttautumista ja uutta asennoitumista. Vaikka Vaasan Konemestariyhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt melko vakaana, on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää kertoa uusille jäsenille ja kandidaateille järjestäytymisen, ja varsinkin oman liittomme, eduista. Vain me pystymme parhaiten heidän etujaan ajamaan. Tulevaisuudessa ay-liikkeen on puhuteltava nuoria ja opiskelijoita. Heille on kerrottava menneiden sukupolvien aikaansaannoksista. Lista niistä on pitkä ja kunniallinen, eikä siinä ole mitään hävettävää. Toki järjestäytymisen välttämättömyys on konemestarikunnassa ymmärretty melko hyvin, mutta yksin se ei riitä. On myös pyrittävä osallistumaan, sillä mitä useampi osallistuu aktiiviin toimintaan, sen paremmat mahdollisuudet on meillä etujemme valvoa. Vastapuoli kun ei vuosien saatossa ole muuttunut yhtään kiltimmäksi, pikemminkin päinvastoin. Proma-Palvelut Oy Käytetyt lähteet: Unto Lintalan VKY:n 90-vuotishistoriikk Jukka Muiluvuori: Historiaa maalta ja mereltä, Suomen Konepäällystöliiton 140- vuotishistoriikki Wikipedia Esko Arpalahti: Helsingin Konemestariyhdistys. Historiikki Vaasan Merimuseo Palosaaren salmi, (06) tai Lintala (06) , Avoinna: , ma pe tai sopimuksen mukaan Vasa Sjöhistoriska museum Brändösund, t. (06) eller Lintala (06) , Öppet: , må fr eller enligt överenskommelse 8

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT

HYY seniorit ry, HUS seniorer rf. Rek. no 192.654 SÄÄNNÖT HYY seniorit ry, HUS seniorer rf SÄÄNNÖT Yhdistysrekisteri vahvistanut 27.10.2005 HYY-seniorit, HUS-seniorer rf SÄÄNNÖT 2 (5) 1 Nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on HYY-seniorit ry, HUS-seniorer

Lisätiedot

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA Suomessa LVI yhdistystoiminta alkoi Helsingissä jo 1930 luvulla, jolloin oli perustettu Lämpö-

Lisätiedot

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY

SUOMEN GOLFKENTÄNHOITAJIEN YHDISTYS FINNISH GREENKEEPERS ASSOCIATION RY Hallituksen sääntömuutosehdotus kevätkokoukseen 2012 7 Jäsenmaksut Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksuista hallituksen esityksen perusteella. A-, B- ja C-jäsenillä sekä kannatusjäsenillä voi olla

Lisätiedot

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki.

1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. Rek.nro 149.234 Ensirek.pvm 13.6.1988 PIRKKA-HÄMEEN MEHILÄISHOITAJAT RY:N SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Pirkka-Hämeen Mehiläishoitajat ry. ja sen kotipaikka

Lisätiedot

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3)

LÄÄKÄRISEURA COCCYX ry Sihteeri. Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Martti Hyvönen 6.11.2006 1 (3) Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Hallitus, c/o Riitta Soinola PL 713, 00101 Helsinki YHDISTYSJÄSENYYS Lääkäriseura Coccyx ry (Association médicale Coccyx) on Ranskassa opiskelleiden

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

Teolliset muotoilijat TKO ry 2012 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Teolliset muotoilijat TKO ry 2012 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Sääntömuutos / TKO KEVÄTKOKOUS 29.3.2007 sekä ylimääräinen yleiskokous 16.5.2007 TARKISTUS 3.1 kevätkokous 2008 ja syyskokous 2008: muutetaan "Ornamon jäseneksi". Muutos kohtaan 3.1 d) Opiskelijajäsenet

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Konemestariyhdistys - Vasa Maskinmästarförening ry ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11

TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 TOIMINTAKERTOMUS V U O D E L T A 2 0 11 1 SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF YLEISTÄ Liiton kotisivu: www.shk.fi Y-tunnus: 1480117-5 LIITTOKOKOUS

Lisätiedot

Nimi: Kotipaikka: Osoite:

Nimi: Kotipaikka: Osoite: Jäsenvaliokunnan ehdotus yhdistysten mallisäännöiksi 4.3.2015 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakennusmestarit

Lisätiedot

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT:

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. Yhdistyksen nimenä on Oulun Lentopalloerotuomarikerho r.y., ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoituksena on lentopalloerotuomareiden

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. Lapin Ampujat ry:n säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Lapin Ampujat ry ja kotipaikka Rovaniemen kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää ampumaurheilua Rovaniemen kaupungissa ja sen ympäristössä.

Lisätiedot

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry

Johtosääntö. Suomen Akvaarioliitto ry Johtosääntö Suomen Akvaarioliitto ry Päivitetty: 18.2.2008 Edellinen päivitys: 9.2.2008 Suomen Akvaarioliitto ry 2(6) Johdanto Suomen Akvaarioliitto ry:n (SAL) johtosääntö on suunniteltu helpottamaan liiton

Lisätiedot

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus)

Mälläistentie 137, 32440 ALASTARO (puh. 02 76 41 492 Mirja Liukas, majoitusmahdollisuus) 1/5 Vuosikokouksen 2014 esityslista SAKSIN SUKUSEURA RY:N VUOSIKOKOUS :n jäsenet ja suvun toiminnasta kiinnostuneet toivotetaan tervetulleiksi yhdistyksen sääntömääräiseen vuosikokoukseen. Kokoukselle

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013

Temmeksen kyläyhdistys ry. Toimintakertomus 2013 Temmeksen kyläyhdistys ry Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus 2013 Sivu 2(8) Yleistä Temmeksen kyläyhdistyksen tarkoituksena on toiminta-alueensa asukkaiden asumisolosuhteisiin, - ympäristöön, -viihtyvyyteen

Lisätiedot

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET

TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET TYÖPAIKKA- TOIMINNAN OHJEET Toimintasäännöt hyväksytty 23.9.2006 hallituksen kokouksessa. TYÖPAIKKATOIMINNAN OHJE Mitä on työpaikkatoiminta? Työpaikkaosaston tehtävänä on yhdessä henkilöstöedustajien kanssa

Lisätiedot

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt

EMO. Espoon musiikkiopisto. Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt EMO Espoon musiikkiopisto Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys ry:n säännöt 2 ESPOON MUSIIKKIOPISTON KANNATUSYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Espoon musiikkiopiston kannatusyhdistys Esbo

Lisätiedot

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Kapernaumin Kyläyhdistys Ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kapernaumin Kyläyhdistys Ry. Se on kaupunginosayhdistys, jonka kotipaikka on Seinäjoen kaupunki. 2. Tarkoitus ja

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Helsingin Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki 3. Kieli Yhdistyksen

Lisätiedot

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Martat/Marttayhdistys ry. Sen kotipaikka on, ja se kuuluu jäsenenä Martat ry:hyn.

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Martat/Marttayhdistys ry. Sen kotipaikka on, ja se kuuluu jäsenenä Martat ry:hyn. MARTTALIITTO ry MARTTAYHDISTYKSEN 1 (7) MARTTAYHDISTYS ry:n MALLISÄÄNNÖT Yhden kokouksen malli Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Martat/Marttayhdistys ry. Sen kotipaikka on, ja se

Lisätiedot

Mallisäännöt (1 vuosikokous)

Mallisäännöt (1 vuosikokous) Mallisäännöt (1 vuosikokous) AVH-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT SLI-YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on ry, ruotsiksi rf. Yhdistyksen kotipaikkana on ja toiminta-alueena.

Lisätiedot

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä

OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU. Yhdistyksen kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhdistyksen tarkoituksena on jäsenistönsä OULUN INSINÖÖRIOPISKELIJAT OIO ry Kotkantie 1 90250 OULU SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen tarkoitus 3 Tarkoituksen toteuttaminen 4 Toiminnan tukeminen Yhdistyksen nimi on Oulun Insinööriopiskelijat

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on VAASAN KONEMESTARIYHDISTYS RY VASA MASKINMÄSTAREFÖRENING RF ja sen kotipaikka on Vaasa.

Yhdistyksen nimi on VAASAN KONEMESTARIYHDISTYS RY VASA MASKINMÄSTAREFÖRENING RF ja sen kotipaikka on Vaasa. 1 VAASAN KONEMESTARIYHDITYS SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on VAASAN KONEMESTARIYHDISTYS RY VASA MASKINMÄSTAREFÖRENING RF ja sen kotipaikka on Vaasa. Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliitto

Lisätiedot

JSA-Tekniset ry:n säännöt

JSA-Tekniset ry:n säännöt JSA-Tekniset ry:n säännöt Vuosikokouksen 23.03.2001 hyväksymät säännöt. Säännöt on merkitty yhdistysrekisteriin 06.09.2001 numerolla 138924. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on JSA-tekniset ry, josta

Lisätiedot

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät

Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014. Yleistä. Hallitus. Jäsenistö. Toimikunnat ja työryhmät Fiskarsin kyläseura ry - Fiskars byförening rf TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Yleistä Fiskars kyläseuran toiminta tukeutuu yhdistyksen sääntöihin ja vuosittain vahvistettavaan toimintasuunnitelmaan. Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt

Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt Suomen Gynekologiyhdistys ry Finlands Gynekologförening rf Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Gynekologiyhdistys - Finlands Gynekologförening ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen virallinen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT

LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT LEPPÄLAMMI- TAIPALEEN KOTISEUTUYHDISTYS ry. SÄÄNNÖT 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE Yhdistyksen nimi on Leppälammi - Taipaleen Kotiseutuyhdistys

Lisätiedot

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY

EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY 1 EMPON OMAKOTIYHDISTYS RY Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 25.11.2004 ja kevätkokouksessa 10.2.2005. Merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 5.5.2006. 1 Nimi, kotipaikka ja

Lisätiedot

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen

Sääntömääräinen vaalikokous Esityslista 26.11.2013. 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen Esityslista 26.11.2013 Kokouksen asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus, päätösvaltaisuus ja läsnäolijoiden toteaminen 3 Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt.

Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. Hämeenlinnan Kameraseura ry säännöt. 1. Yhdistyksen nimi on Hämeenlinnan Kameraseura ry, ja sen kotipaikka on Hämeenlinnan kaupunki. Seura toimii Hämeenlinnassa. 2. Seuran tarkoituksena on edistää ja kohottaa

Lisätiedot

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa

2 Yhdistys on aatteellinen ja voittoa tavoittelematon yhdistys. 1. järjestää esitelmätilaisuuksia ja muuta tiedotustoimintaa HELSINGIN PSYKOTERAPIAYHDISTYS r.y. HELSINGFORS PSYKOTERAPIFÖRENING r.f. SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Psykoterapiayhdistys r.y., Helsingfors Psykoterapiförening

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013. Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9

Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013. Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9 Etelä- Suomen judo PÖYTÄKIRJA 1(5) 6.11.2013 YHDISTYKSEN PERUSTAMISKOKOUS JA VUOSIKOKOUS Aika Paikka 3.11.2013 klo 14.00 Hakunilan koulu, Hiirakkotie 9 Kokousvirkailijat Maarit Kallio Katri Maijala Taavi

Lisätiedot

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2009 Bobäck byaförening rf.

Purolan kyläyhdistys ry. PÖYTÄKIRJA 1/2009 Bobäck byaförening rf. 9.2.2009 1(6) HALLITUKSEN KOKOUS 8.2.2009 Läsnä: Peter Remahl, Kalevi Ala-Karjanmaa, Esko Niemi-Hukkala, Juha Saranpää, Sari Söderman, Jari Kaivolahti. Asiat: 1. Avaus. Puheenjohtaja avasi kokouksen klo.

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt 2 8 Etelän-SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Etelän- SYLI ry, ruotsiksi Etelän- SYLI ry, Ätstörningsfamiljer i Södra Finland rf. Yhdistyksen

Lisätiedot

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY

MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY MYLLYKOSKEN NAISVOIMISTELIJAT RY SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Myllykosken Naisvoimistelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan Myllykoski 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS Yhdistyksen

Lisätiedot

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta.

LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 1(6) LOPEN TEATTERIYHDISTYS R.Y.:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Lopen Teatteriyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Lopen kunta. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia teatterista kiinnostuneiden henkilöiden

Lisätiedot

HELSINGIN HUONOKUULOISET ry. S Ä Ä N N Ö T

HELSINGIN HUONOKUULOISET ry. S Ä Ä N N Ö T Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 19.02.1994, vahvistettu Kuulonhuoltoliiton liittovaltuuston kokouksessa 23.04.1994, sekä merkitty Yhdistysrekisteriin 05.12.1995. HELSINGIN HUONOKUULOISET

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka

SÄÄNNÖT. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry. Nimi ja kotipaikka SÄÄNNÖT Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdistys ry ja sitä kutsutaan näissä säännöissä yhdistykseksi.

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kielet Yhdistyksen nimi on Sinebrychoffin taidemuseon ystävät r.y., ruotsiksi Konstmuseet Sinebrychoffs vänner r.f. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki.

Lisätiedot

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003

Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry PL 117, FIN-00181 HELSINKI flug-hallitus@xunil.fi 30.04.2003 Finnish Linux User Group PÖYTÄKIRJA 1 (2) FLUG ry YHDISTYKSEN KOKOUS Aika 30.04.2003 kello 19:00 Paikka OlutHuone WilliamK, Annankatu 3, Helsinki Läsnä Esko Wessman puheenjohtaja Ilpo Nyyssönen sihteeri

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

50-vuotisjuhlamme tunnus on ; ikä rikkautena, kuten Eläkeläiset ry:llä. Pyrimme yhdistyksen sääntöjen mukaisesti toimimaan eläkeläisten edunvalvojana.

50-vuotisjuhlamme tunnus on ; ikä rikkautena, kuten Eläkeläiset ry:llä. Pyrimme yhdistyksen sääntöjen mukaisesti toimimaan eläkeläisten edunvalvojana. 1/4 KORSON ELÄKELÄISET RY 50-VUOTISHISTORIIKKI 50-vuotisjuhlamme tunnus on ; ikä rikkautena, kuten Eläkeläiset ry:llä. Pyrimme yhdistyksen sääntöjen mukaisesti toimimaan eläkeläisten edunvalvojana. Paikallistoiminnan

Lisätiedot

VAKUUTUS- JA FINANSSIALAN URHEILUSEURA VUFI r.y. FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSBRANSCHENS IDROTTSFÖRENING VUFI r.f. Perustettu 23.11.1949 klo. 18.

VAKUUTUS- JA FINANSSIALAN URHEILUSEURA VUFI r.y. FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSBRANSCHENS IDROTTSFÖRENING VUFI r.f. Perustettu 23.11.1949 klo. 18. 1 VAKUUTUS- JA FINANSSIALAN URHEILUSEURA VUFI r.y. FÖRSÄKRINGS- OCH FINANSBRANSCHENS IDROTTSFÖRENING VUFI r.f. Perustettu 23.11.1949 klo. 18.00 Katajanokan Upseerikerholla Säännöt Yhdistyksen, jota näissä

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue.

1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. Lahden Formula K-kerhon säännöt Lahden Formula K-kerho r.y. 1 Yhdistyksen nimi on Lahden Formula K-kerho. Yhdistyksen kotipaikka on Lahden kaupunki ja toiminta-alue Lahden talousalue. 2 Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt

TEAM Teollisuusalojen ammattiliitto ry Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry. Työpaikka- ja alueosaston säännöt Työpaikka- ja alueosaston säännöt 26.11.2011 VIESTINTÄALAN TOIMIHENKILÖT GRAFINET RY TYÖPAIKKA- JA ALUEOSASTO SÄÄNNÖT :n työpaikka- ja alueosastojen säännöt Nimi, nimenkirjoitus ja tarkoitus 1 Työpaikka-

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY

ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY ETELÄ-KARJALAN BIOANALYYTIKOT RY SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Etelä-Karjalan Bioanalyytikot ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toiminta-alueena on Imatra, Joutseno,

Lisätiedot

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä!

Lupsakkaa talven aikaa ja hyviä hiihtokelejä! Jyty Varkaus Ry Tammikuu 2015 Jäsentiedote 1 Hallituksen joulukuun kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Syyskokouksen päätökset 4 Yhdistyksen toimihenkilöt 2015 5 Hallitus 2015 6 Kuntokorttikausi

Lisätiedot

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki

Finnish Bone Society. Yhdistyksen säännöt. 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki Finnish Bone Society Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Finnish Bone Society r.y. 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki 3 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhdyssiteenä luututkimuksesta kiinnostuneiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n säännöt

Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n säännöt Pohjoinen Rotukissayhdistys ry:n säännöt I Yhdistys 1. Nimi, kotipaikka ja kieli Yhdistyksen nimi on Pohjoinen Rotukissayhdistys ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT

SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT SPORTICUS R.Y. SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Sporticus ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja valvoa jäsentensä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia

Lisätiedot

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on BMX Helsinki ry ja sen kotipaikka on Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pyöräilyä ja levittää pyöräilyn harrastusta,

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com

SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com SUOMEN METSÄSTÄJÄLIITON SUUR-SAVON PIIRI RY Maaherrankatu 30 50100 Mikkeli puh.015 214244, 045 1209113 suursavon.piiri@gmail.com Arvoisat seurat ja seurueet! Metsästys on upea harrastus Suomessa ja erityisesti

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1 SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1. Nimi ja tarkoitus Yhdistyksen nimi on Suomen hautaustoiminnan keskusliitto, Begravningsverksamhetens

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT

Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT Pohjois-Karjalan Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen SÄÄNNÖT POHJOIS-KARJALAN EVANKELISLUTERILAISEN KANSANLÄHETYKSEN S Ä Ä N N Ö T Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Evankelisluterilainen

Lisätiedot

3.1. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Liikennelentäjiä kokoavana aatteelisena kattojärjestönä

3.1. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Liikennelentäjiä kokoavana aatteelisena kattojärjestönä Suomen Lentäjäliitto - Finnish Pilotsʼ Association Säännöt 1 Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Suomen Lentäjäliitto Finnish Pilots Association. 2 Yhdistyksen kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Vantaa.

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Ammatilliset erityisopettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta alueena on koko maa.

Yhdistyksen nimi on Ammatilliset erityisopettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja sen toiminta alueena on koko maa. Ammatilliset erityisopettajat ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Säännöt sisältävät yhteensä 24 kohtaa 1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA ALUE Yhdistyksen nimi on Ammatilliset erityisopettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnasta TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnasta Työpaikkatoiminta Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa joka kattaa samassa työpaikassa työskentelevät Logistiikan toimihenkilöiden jäsenet. Työpaikkatoiminnan

Lisätiedot

MAOL ry / Rautatieläisenkatu 6 / 00520 Helsinki / puh. 09 150 2338 / www.maol.fi / maol-toimisto@maol.fi

MAOL ry / Rautatieläisenkatu 6 / 00520 Helsinki / puh. 09 150 2338 / www.maol.fi / maol-toimisto@maol.fi 75 vuotta 2010 MAOL ennen MAOL perustetaan Kerhotoiminnan alkuvaiheet Kerhojen perustamisvuodet Liiton toiminnan alkuvaiheita Liiton hallituksen puheenjohtajat Toimintaa 70- ja 80-luvulla MAOL-julkaisut

Lisätiedot

LUOMULIITTO ry SÄÄNNÖT. Hyväksytty

LUOMULIITTO ry SÄÄNNÖT. Hyväksytty LUOMULIITTO ry SÄÄNNÖT Hyväksytty Järvenpäässä marraskuun 20. pnä 2009 Luomuliitto ry säännöt Sivu 2 / 5 I NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Luomuliitto ry, ruotsiksi Förbundet för Naturenlig Odling

Lisätiedot

Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6

Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6 Helsingin Kuuloyhdistys ry Säännöt 1/6 Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 26.2.2011 Patentti- ja rekisterihallitus on hyväksynyt säännöt 21.2.2012 SÄÄNNÖT I LUKU YHDISTYKSEN NIMI,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. IMATRAN KETTERÄ JUNIORIT RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Imatran Ketterä Juniorit ry ja kotipaikka Imatra. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen

Lisätiedot

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura r.y. Tiedote nro 1/-09 Sukuneuvosto 12.5.2009

Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura r.y. Tiedote nro 1/-09 Sukuneuvosto 12.5.2009 Pielisjärven Ignatiusten Sukuseura r.y. Tiedote nro 1/-09 Sukuneuvosto 12.5.2009 Hyvät sukuseuran jäsenet ja muut sukuun kuuluvat! Lähestymme TEITÄ näin ensimmäisellä sukuseuratiedotteella. Tiedotteessa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa.

SÄÄNNÖT 31.05.2005 YLEISTÄ. 1 Nimi. 2 Kieli. 3 Toiminta. Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan harrastustoimintaa. 1(5) YLEISTÄ 1 Nimi Yhdistyksen nimi on Nuoli-Haukat r.y. ja sen kotipaikka on. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi. 2 Kieli 3 Toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää jousiammunnan

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN KAUPPAKAMARIN (ICC) SUOMEN OSASTO INTERNATIONELLA HANDELSKAMMARENS (ICC) AVDELNING I FINLAND RY:N SÄÄNNÖT

KANSAINVÄLISEN KAUPPAKAMARIN (ICC) SUOMEN OSASTO INTERNATIONELLA HANDELSKAMMARENS (ICC) AVDELNING I FINLAND RY:N SÄÄNNÖT KANSAINVÄLISEN KAUPPAKAMARIN (ICC) SUOMEN OSASTO INTERNATIONELLA HANDELSKAMMARENS (ICC) AVDELNING I FINLAND RY:N SÄÄNNÖT (Hyväksytty osaston kokouksessa 30.4.1951) (Sääntöjen 3 ja 5, 6 :n 1 momentti sekä

Lisätiedot

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT Vahvistettu 29.2.2012 Helsingin Taksiautoilijat r.y.:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Taksiautoilijat r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistys

Lisätiedot

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo.

Suvi Pietarinen Tutkija, Laboratoriet för trä- och pappers kemi Åbo Akademi Porthansgatan 3, 20500 Åbo 02 2154887, e-mail suvi.pietarinen@abo. JÄSENTIEDOTE 2004 Sisältö Seuran yhteystiedot 1 FCES 05 Seitsemännet ympäristötieteen päivät Jyväskylässä 2 Vuosikokouksen pöytäkirja 3 Toimintakertomus vuodelta 2003 5 Toimintasuunnitelma vuodelle 2004

Lisätiedot

Yhdistys on Suomen Mäyräkoiraliitto SML - Finska Taxklubben FTK ry:n jäsen.

Yhdistys on Suomen Mäyräkoiraliitto SML - Finska Taxklubben FTK ry:n jäsen. SÄÄNNÖT 1 LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Itä-Suomen Mäyräkoirat ry. Yhdistys on Suomen Mäyräkoiraliitto SML - Finska Taxklubben FTK ry:n jäsen. Näissä säännössä yhdistyksestä

Lisätiedot

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014

SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY 21.10.2014 SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 10.7.2009 ja 14.10.2009 (1 ja 5 ) SUOMEN AKVARELLITAITEEN YHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja toiminta-alue Yhdistyksen

Lisätiedot

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät.

Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat. Hyvät ystävät. Käsikirjoitus Yhdistyksen kokouksen -video -esitykseen. Kaupunginosayhdistyksen perustamiskokouksen asialista: Kop, kop, kop 1. Kokouksen avaus Avaaja Arvoisat Hyvinkään Venlan kaupunginosan asukkaat.

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. Sopimuskirja 1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. 2 Yhdistyksen jäseneksi pääsevät kaikki jalkapallo- ja futsalerotuomarit. Yhdistyksen kannattajajäseneksi

Lisätiedot

Arctic Taekwon-Do ry TOIMINTASÄÄNNÖT 1 (6) Saarenrinne 18 96910 Rovaniemi ARCTIC TAEKWON-DO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT

Arctic Taekwon-Do ry TOIMINTASÄÄNNÖT 1 (6) Saarenrinne 18 96910 Rovaniemi ARCTIC TAEKWON-DO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT Arctic Taekwon-Do ry TOIMINTASÄÄNNÖT 1 (6) ARCTIC TAEKWON-DO RY:N TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Arctic Taekwon-Do. Yhdistyksen toimialue on Rovaniemi ja Lapin lääni.

Lisätiedot

Ohjeita Liittokaistan käyttöön. Rotaryklubin rekisteröiminen. Aloitustunnus 86049071

Ohjeita Liittokaistan käyttöön. Rotaryklubin rekisteröiminen. Aloitustunnus 86049071 Rotaryklubin rekisteröiminen Aloitustunnus 86049071 1. Jäsenyhdistyksen etusivu on osoitteessa https://yhdistysilmoitus.prh.fi/etusivu2.htx 2. Kun yhdistys rekisteröidään Suomen yhdistysrekisteriin, niin

Lisätiedot

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

SUOMEN CIDESCO ry SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN CIDESCO ry 1 SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen CIDESCO ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Suomessa kosmetologin ammatin edistämiseksi, valvoa alalla toimivien

Lisätiedot

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013

Oikaristen Sukuseura Ry:n. toimintakertomus 2013 Oikaristen Sukuseura Ry:n toimintakertomus 2013 Kuva: Sirpa Heikkinen 2013 OIKARISTEN SUKUSEURA RY TOIMINTAKERTOMUS 30.11.2013 Oikaristen 13-vuotiaan sukuseuran toiminta jatkui edelleen aktiivisena. Seuran

Lisätiedot

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005.

Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt. Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. Lappeenrannan Taideyhdistys r.y.:n säännöt Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 15.11. ja 17.12. 2004. Merkitty yhdistysrekisteriin 12.1.2005. 1. Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Taideyhdistys r.y., sen

Lisätiedot

Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata.

Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kantaa ja vastata. KESKI-SUOMEN JOURNALISTIT RY:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Keski-Suomen Journalistit ry ja kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistys on Suomen Journalistiliitto Finlands

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Merkitty rekisteriin 26.03.1996 Jäljennös annettu 18.02.2015 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Stadin Slangi ry ja sen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminnan

Lisätiedot

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimialueellaan 1) edistää yhteisöllisyyttä tukemalla lapsiperheiden keskinäistä yhteistoimintaa MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON PAIKALLISYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Mannerheimin Lastensuojeluliiton Keski-Espoon yhdistys ry. Sen kotipaikka

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä. Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi

Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä. Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi Loppukäyttäjän/urakanantajan näkemyksiä Tuomarniemi 8.4 Energiaseminaari Esa Koskiniemi Vaskiluodon Voima Oy FINLAND Vaasa 230 MW e, 170 MW KL Seinäjoki 125 MW e, 100 MW KL Vaskiluodon Voima on EPV Energia

Lisätiedot

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja.

Liitto voi hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta sekä vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. 1 SÄÄNNÖT 11.8.2010 NAISTEN VALMIUSLIITTO RY Nimi 1 Yhdistyksen nimi on Naisten Valmiusliitto ry, Kvinnornas Beredskapsförbund rf, josta jäljempänä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt

Anonyymit Sinkut Seuran säännöt Anonyymit Sinkut Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Anonyymit Sinkut Seura ry ja sen kotipaikka on Jyväskylä 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen.

Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden nimiluettelo on pöytäkirjan liitteenä 1. Yhdistyksen puheenjohtaja Ville Savoranta avasi kokouksen. 1 Järvenpään Yhteiskoulun ja Lukion Seniorit ry Pöytäkirja Yhdistyksen vuosikokous Aika 12.10.2013 klo 12.00 12.30 Paikka Järvenpään lukio, Lukionkatu 1, Järvenpää Läsnä 15 yhdistyksen jäsentä, joiden

Lisätiedot

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT

MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT 1 MARTAT ry:n MALLISÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Martat ry, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä piiri. Piirin kotipaikka on Joensuu, ja se kuuluu

Lisätiedot

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä:

2 Yhdistyksen tarkoituksena on Kuuloliiton jäsenyhdistyksenä: 1(8) VANTAAN KUULOYHDISTYKSEN ry:n SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Kuuloyhdistys ry. ja sen kotipaikka on Vantaan kaupunki. ja toiminta - alueena on

Lisätiedot