Historian havinaa ja muutosten maailmaa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Historian havinaa ja muutosten maailmaa"

Transkriptio

1 Vaasan Konemestariyhdistys Vasa Maskinmästarförening Historian havinaa ja muutosten maailmaa Vaasan Konemestariyhdistys perustettiin 1911 Vaasassa. Täten juhlimme nyt 100-vuotista taivallustamme konemestarien joskus hyvinkin keinuvalla saralla. Kuulumme jäsenyhdistyksenä Suomen Konepäällystöliittoon ja olemme seitsemänneksi vanhin liiton jäsenyhdistyksistä. Yhdistyksemme on toiminut, tosin vaihtelevalla innostuksella, jo Venäjänvallan ajoista alkaen ja läpi koko Suomen itsenäisyyden ajan. Jäsenet ovat kokeneet niin vaikeat sotien vuodet kuin tyynemmät rauhankin ajat. Konemestarikunta on läpikäynyt tekniikan ja yhteiskunnan huiman muutoksen, sen omaksuen ja antaen samalla tinkimättömällä työllään ja ahkeruudellaan oman panoksensa yhteiskuntamme kehitykseen. K E I T Ä ME O L E M M E : 171 jäsentä v 2010 lopussa Jäsenet ovat laajalla Pohjanmaalla: pääasiassa Vaasassa, Kristiinankaupungissa, Seinäjoella ja niiden ympäristöissä Toimimme niin yksityisellä kuin julkisellakin sektorilla monipuolisissa teknisissä tehtävissä, mm: Siiffi eli konepäällikkö laivan konehuoneessa 1 - voimalaitoksissa, lämpökeskuksissa, vesi- ja sähkölaitoksissa, teollisuuden erilaisissa tehtävissä - merenkulussa alusten konepäällikköinä, konemestareina, sähkömestareina alustarkastajina jne

2 Vaasan satama talvella. M.Blombergin kokoelmat. (kuva Turkusteamers) Aluksi Ensimmäiset teolliset höyrykoneet suunnittelivat Thomas Savery vuonna 1698 ja Thomas Newcomen vuonna Vuonna 1769 James Watt patentoi ensimmäisenä nykyaikaisen höyrykoneen. Vaasan yhdistyksen puheenjohtajat: A. Knoblock 1911 K. Digert K.A. Laaksonen K. V. Rautalin N. O. Eriksson A. Rautell T. Renvall S. Pensar B. Lång J. Lintala 1974 U. Lintala 1975 M. Koivumäki U. Lintala M. Koivumäki S Björk S Finne M Heikkinen S Finne M Heikkinen A Rajala J Järvelä 2010 Teollinen vallankumous eli sosiaalinen, taloudellinen ja teknologinen muutos syntyi ja lukujen taitteen Britanniassa. Se alkoi pääasiallisesti hiilikäyttöisen höyryvoiman ja automatisoidun, koneellistetun tuotannon käyttöönotosta, alkuun pääasiallisesti tekstiilialalla. Teollinen vallankumous toi ihmisille työtä ja hyvinvointia. Se aloitti Euroopassa kokonaan uuden, tekniikan aikakauden. Ratkaisevana hetkenä tekniikan nopealle kehitykselle nähdään James Wattin patentti höyrykoneelle vuonna Yhdistystoiminnan alkuvaiheet Suomen ammatillisista järjestöistä on Konepäällystöliitto yksi vanhimmista. Sen voidaan katsoa syntyneen v. 1869, jolloin perustettiin Maskinistföreningen i Finland, Koneenhoitajain yhdistys Suomessa. Se oli samalla myös Helsingin koneenkäyttäjäyhdistyksen syntyhetki. Ammattijärjestönä siinä mielessä, mitä me sanalla nyt ymmärrämme, lienee perustetulla Koneenkäyttäjien yhdistyksellä alkuvuosinaan ollut perin vaatimaton toiminta, sillä kokouksia pidettiin kerran tai 1800-luvun aikana teollinen vallankumous levisi läpi läntisen Euroopan ja Pohjois-Amerikan, vaikuttaen lopulta koko maailmaan. Teknologinen ja taloudellinen prosessi nopeutui sittemmin höyrykäyttöisten laivojen, veneiden ja maaliikenteessä rautatien käyttöönoton myötä. Myös Suomessa höyryvoimaa käytettiin aluksi erilaisten koneiden, kuten kutomakoneiden, vetureiden, pumppujen, nostolaitteiden, laivakoneiden, kanavasulkujen jne käyttämiseen. Myöhemmin höyryvoiman valjastaminen sähkön teolliseen käyttöön avasi maailmalle aivan uudenlaiset mahdollisuudet. Sähkön käyttö alkoi Suomessa 1800-luvun loppuvuosina. Aluksi sähköä käytettiin valaisemiseen ja vasta 1910-luvulla otettiin käyttöön sähkökäyttöisiä koneita. Teollisuudessa sähkön laaja käyttö alkoi varsinaisesti ensimmäisen maailmansodan jälkeen. pari vuodessa, muutamina vuosina ei lainkaan. Kyseessä ei ollutkaan varsinainen edunvalvontaelin, vaan avustuskassa, jonka varoilla oli tarkoitus tukea jäseniä ja heidän perheitään sairaustapausten, tapaturmien ja kuoleman varalta. Noin reilun kymmenen vuoden kuluttua tämän yhdistyksen toiminta pääsi parempaan vauhtiin ja voidaan sanoa, että siitä kehittyi myöhemmin yksi maamme merkittävimmistä ammattijärjestöistä. 2

3 Suomen Koneenkäyttäjäyhdistys hankkiutui Kuljettaja- ja Lämmittäjäyhdistyksen kanssa tiedotusyhteistyöhön ja seurauksena oli Aikakauslehti Koneenkäyttäjille ja Veturimiehille Suomessa. Kuvassa osa lehden ensimmäisen numeron etusivusta vuodelta Suomen Koneenkäyttäjäyhdistyksen perustaja Edwin Bergroth ( ) Vaasan yhdistyksen sihteerit: K. Huumonen K. A. Laaksonen K.V. Rautalin J. Vepsäläinen E.E. Arpalahti E. Ek G. Rosing Y. West A. Mattsson G. Friberg K. Pedersen N. Gren T. Renvall S. Pensar R. Hammarström L. Back S. Widlöf O. Lintula P. Muurimäki K. Tuovinen M. Heikkinen. V-P Uitto Vaasan yhdistyksen perustaminen Työehtosopimuksen laadinta, joka eittämättä kuuluu ammattiyhdistystoiminnan piiriin, sai alkunsa Vaasassa v. 1702, jolloin Vaasan maistraatissa käsiteltiin vaasalaisten merimiesten ja kauppiaiden välisiä erimielisyyksiä. Tällöin sovittiin mm. palkoista, palkkaluokista ja muonituksesta. Tämän sopimuksen molemmat osapuolet hyväksyivät. Näin syntyi ehkä vanhin tunnettu merimiehiä koskeva työehtosopimus. Ensimmäisen kerran Vaasalaiset koneenkäyttäjät kokoontuivat perustamaan omaa yhdistystään v jolloin Aikakausilehti Koneenkäyttäjille ja Veturimiehille Suomessa -lehdessä mainitaan Vaasaan perustetun koneenkäyttäjäyhdistyksen. Mitään tietoa ei ole siitä vahvistettiinko silloin myös yhdistyksen säännöt. Rekisteriin ei yhdistystä tällöin kuitenkaan kirjattu. Toiminta oli kuitenkin niin laimeaa, että esimerkiksi v 1910 ei pidetty yhtään kokousta. Tähän kyllästyneenä paikkakunnan masinistit päättivät aloittaa yhdistystoiminnan alusta. He pitivät uuden perustavan kokouksen Vaasassa Vasta perustettu yhdistys liittyi v perustettuun Koneenkäyttäjien liittoon v Nimeksi tuli tällöin Suomen Koneenkäyttäjien liitto r.y. Vaasan osasto. Jäseniä oli tällöin 13. Tämänkin jälkeen toiminta oli yhä hyvin pienimuotoista, päätellen siitä, että yhdistys jätti liiton vuosimaksut maksamatta useiksi vuosiksi eikä antanut muutakaan elonmerkkiä itsestään. Jonkinlaista toimintaa on kuitenkin ollut vireillä koko ajan, ainakin virallisesti ja yhtäjaksoisesti aina tähän päivään saakka. Joten siitä laskien yhdistys täyttää tänä vuonna 100 vuotta. 3

4 Ensimmäinen vuosikokous Vaasan Pohjanmeren Höyrylaiva Osa -keyhtiön - Wasa Nordsjö Ångbåts Aktiebolagin omistaman ss Lapponian konemiehiä. Vaasan merimuseo s/s Clio kirjasta EFFOA 100 vuotta (kuva Turkusteamers) Laiva ostettiin v 1912 Vaasaan Wasa-Nordsjö Ångbåts Ab:lle 6200 punnalla Suomen ja Englannin väliseen liikenteeseen Seuraavassa on Vaasan Koneenkäyttäjäyhdistyksen vuosikertomus toimintavuodelta 1911 eli yhdistyksen ensimmäinen vuosikertomus: Kulunut vuosi on ollut yhdistyksen ensimmäinen varsinainen toimintavuosi, sillä yhdistys, joka perustettiin jo syksyllä 1909 lopetti toimintansa jäsenten vähälukuisuuden tähden jo melkein alkuunsa ja on vasta v uudelleen alkanut näyttämään elonmerkkejä. Toiminta on ollut edelleen jokseenkin laimeaa. Kokouksissa on keskusteltu etupäässä yhdistyksen omista sisäisistä asioista, kuten luonnollista onkin toimintaansa aloittavassa yhdistyksessä. Useiden yhdistyksen toimihenkilöiden Puuttuvat pöytäkirjat Tarkasteltaessa Vaasan koneenkäyttäjäyhdistyksen alkuajan historiaa joudutaan turvautumaan pelkästään yhdistyksen kassakirjoihin, sillä yhdistyksen varsinaiset pöytäkirjat vuosilta ovat kadonneet. Kassakirjoista käy ilmi, että yhdistyksen toiminta alkuaikoina on ollut varsin vaatimatonta. Kirjaan ei ole vuodessa montakaan merkintää tullut. Koska kirjaan on merkitty myös kunkin jäsenen suorittamat jäsenmaksut käy siitä selville montako jäsentä yhdistyksessä kulloinkin on ollut. Eihän heitä alkuvuosina montaa ollutkaan 5-15 jäsentä ja matalimmillaan vain pari kolme. Tämä herättää vähän kummastusta, sillä toimihan Vaasassa jo yhdistyksen perustamisen aikoihin varustamot Vaasan Höyrylaiva Oy ja Wasa Nordsjöbolaget, joka useilla höyrylaivoillaan harjoitti säännöllistä linjaliikennettä Pohjanmeren ja Välimeren satamiin. Täältä olivat silloin kotoisin sellaiset tunnetut alukset kuten FENNIA, CLIO, IRIS, FREJ, PATRIA jne. 4 poismuuton vuoksi paikkakunnalta on sekin toimintaa lamauttanut. Yhdistyksessä on ollut jäseniä 14 joista 4 on vuoden kuluessa eronnut. Kokouksia on pidetty 8 joissa on pöytäkirjaan kertynyt 66 :ää. Huvitoimikunta on toimittanut yhden iltaman, mutta suurta menestystä sillä ei liene ollut, koskapa toimikunnasta ei sen jälkeen mitään kuulunut. Johtokunnan ovat muodostaneet herrat A. Knoblock, puheenjohtaja, A. Korpela varapuheenjohtaja, K. Huumonen sihteeri, J. Hiekkanen rahastonhoitajana sekä K. Simons ja T. Sundkvist jäseninä. Varamiehinä ovat olleet herrat M. Mäntylä ja K. Engberg. Tämä viimeksi mainittu varustamo fuusioitui vuonna 1923 Suomen Höyrylaivaosakeyhtiön kanssa ja laivat siirtyivät tällöin Helsinkiin. Merimiehet ovat kuitenkin aina olleet liikkuvaa ja kosmopoliittista joukkoa joita eivät ole sitoneet alusten kotipaikat vaan otettu jobi kun hyvä laiva on kohdalle sattunut. Niinpä Vaasalaisissakin höyrylaivoissa palveli useita eteläsuomesta kotoisin olleita konemestareita kuuluen etelän yhdistyksiin. On myös huomattava, että liittyminen yhdistykseen ei ollut silloin selviö kuten se tänään on. Vaasassa ei noihin aikoihin ollut paljonkaan maalla sellaista teollisuutta jossa olisi konemestareita tarvittu. Valtaosa jäsenistä seilasi pitkin maailman meriä. Tämä jos mikä vaikeutti yhdistyksen alkuaikojen toimintaa sillä kokouksiin ei tahdottu saada riittävästi osanottajia.

5 Näiltä harvoilta maissa olleilta jäseniltä vaadittiin erittäin suurta aktiivisuutta yhdistystoimintaan, jotta asiat tulisivat hoidetuiksi. On myös huomattava, että vasta sotien jälkeen liitto alkoi voimakkaammin ajamaan myös maissa olevien etuja. Ennen sitä pääpaino oli kohdistunut laivakonemestarien etujen valvontaan. Se, että asioita kuitenkin hoidettiin, johtui siitä, että yhdistysten toimihenkilöt olivat miltei sataprosenttisesti entisiä merimiehiä ja tunsivat laivakonemestarien edut paremmin omikseen. Noin v jälkeen näyttää yhdistyksen toiminta vakiintuneen, joskaan vilkkaaksi ei sitä voi edelleenkään sanoa, sillä luvun puolivälissä jäseniä oli vain 5-6. Sellaisena se sitten jatkui aina II maailmansodan loppuun saakka. Åbo Tidning Kolilempparina ja lämmittäjänä on monen konemestarin ura alkanut Patria Laiva oli rakennettu 1882 Murdoch & Murray, Port-Glasgow, Englanti, - tilaaja Wasa-Nordsjö Ångbåts Ab, - oli valmistuessaan parin vuoden ajan Suomen suurin höyrylaiva (kuva Turkusteamers) Muutokset yhdistyksen nimessä Vuonna 1911 perustetun yhdistyksen nimi oli siis Suomen Koneenkäyttäjien liitto r.y. Vaasan osasto. Sittemmin liitto muutti nimensä Suomen Koneenkäyttäjäliitoksi ja myöhemmin Suomen Konemestariliitoksi Vaasan yhdistyksen pysyessä edelleenkin vain sen osastona. Liitossa oli kuitenkin päätetty muuttaa entistä muotoa siten, että jokainen osasto muuttaisi nimensä paikalliseksi konemestariyhdistykseksi, joka rekisteröitäisiin yhdistysrekisteriin ja liittyisi Konemestariliittoon. Niinpä sitten perustettiin yhdistys uudelleen ja nimeksi tuli Vaasan Konemestariyhdistys ry. Perustettaessa tuli yhdistykselle seuraava hallitus: Karl Viktor Rautalin, puheenjohtaja Johannes Vepsäläinen, sihteeri Kustaa Anselm Laaksonen Sven Erik Engström Johan William Lindqvist Mauno Manner, varajäsen 5

6 Aikaisemmin ei yhdistyksen nimessä ollut ruotsinkielistä versiota, vaikka kokouksissa olikin puhuttu maan molempia kieliä. Myös pöytäkirjaa oli pidetty kulloisenkin sihteerin äidinkielellä. Onhan Vaasa kaksikielinen paikkakunta ja koska yhdistyksen jäsenistä noin puolet puhuivat ruotsinkieltä, päätettiin v sääntömuutoksessa lisätä yhdistyksen nimeen sen ruotsinkielinen versio. Vasa Maskinmästarförening r.f. Kehitys ja viimeaikainen toiminta Vaasan Sähkö Kuten jo aikaisemmin tuli esiin, on yhdistyksen toimintaan vaikuttanut oleellisesti maissa olevien jäsenten määrä. Vähälukuisista maapaikoista johtuen oli yhdistyksen jäsenmäärä esimerkiksi v ainoastaan 56 jäsentä. Kuusikymmenluvun lopulla alkoi Vaasan alueella kolmen suuren voimalaitoksen rakennushankkeet, jotka välittömästi vaikuttivat yhdistyksen jäsenmäärään niin, että v saavutettiin jo 100 jäsenen raja. Voimalaitosten valmistuessa silloin seitsemänkymmenluvun alkupuolella, tapahtui jäsenmäärässä erittäin nopeaa nousua ja jo v oli jäseniä 155. Muitakin laitoksia tuohon aikaan ja pian sen jälkeen rakennettiin. Vaasan laitosten lisäksi Kristiinankaupunkiin valmistui vuonna 1974 öljykäyttöinen voimalaitos ja 1980-luvun lopulla sinne rakennettiin hiilivoimalaitos ja hiilisatama. Jäsenmäärän näin edelleen noustessa alkoi myös jäsenten osanotto kokouksiin aktivoitua. Varsin merkittävä konemestarien työllistäjä oli noihin aikoihin myös Vaasanlaivat Oy varustamo, joka perustettiin 1948 ja sulautettiin Silja-varustamoon Vaasanlaivoilla oli kaikkiaan 25 erikokoista alusta, jotka liikenöivät pääasiassa Merenkurun yli Ruotsiin. Liikennöintiä tällä reitillä jatkaa nykyisin RG-Line. Vuonna 1974 päätettiin tehdä yhdistyksen sääntöihin muutos. Tällä sääntömuutoksella lisättiin johtokunnan jäsenmäärä neljästä seitsemään. Tällä päätöksellä pyrittiin jakamaan päätäntävaltaa eri laitoksissa työskenteleville yhdistyksen jäsenille. Vaasan Vaskiluodon voimalaitokset Kristiinan voimalaitos, joka käyttää yli 80 tonnia hiiltä tunnissa käydessään täydellä teholla. Vaasanlaivojen m/s Botnia Express Kuva M Hännisen kokoelma. 6

7 Merkittävä vaikutus jäsenmäärään oli myös 1990 valmistuneella Seinäjoen turvevoimalaitoksella, jonka kaikki tekniset toimihenkilöt hyväksyttiin Vaasan Konemestariyhdistyksen jäseniksi. Unohtaa ei sovi alueellamme, lähinnä Vaasassa sijainneita, veneja laivanmoottoritehtaita. Niissä vaasalaiset konemestarit ja insinöörit ovat vaikuttaneet, ja vaikuttavat yhä edelleen maineikkaiden tuotteiden kehittämiseen ja rakentamiseen luku Suurten dieselmoottoreiden käyttö sähkön tuotannossa on valtaamassa alaa. Näillä koneistoilla on nykyisin jo huomattava osuus Suomen ulkomaan viennistä. Vaasan Konemestariyhdistyksen jäsenmäärä oli huipussaan luvun lopulla, jolloin jäseniä oli noin 200. Vuodesta 1974 lähtien on yhdistyksellä ollut edustaja Suomen Konepäällystöliiton liittohallituksessa. Seinäjoen turvevoimalaitos Sevo Uudenaikainen laivamoottori (34DF), joka voi käyttää polttoaineena sekä kaasua, että nestemäisiä aineita Yhdistyksen rahastonhoitajat: J. Heikkanen, K.A. Laaksonen G. Laaksonen J.W. Lindqvist G. Rosingt G Berglund K Tuovinen M Koivumäki J. Tuovinen V-P Uitto Liittohallitusedustajat: E. Helenius P. Kaijankangas U. Lintala M. Koivumäki V. Anttonen J. Järvelä Alkaneella vuosituhannella ovat yhdistyksemme jäsenkunnan työolosuhteet ja työehdot säilyneet vakaan kehityksen tiellä, eikä työtaistelutoimia ole tarvittu. Tämä huomioon ottaen sekä sen, että jäsenkunnan keski-ikä on noussut melko korkeaksi, on osallistumishalukkuus yhdistyksen toimintaa kohtaan ollut edelleen melko laimeaa. Joukossa on onneksi ollut kaiken aikaa mukana aktiivisia henkilöitä, jotka ovat tunteneet yhdistyksen toiminnan jatkumisen omaksi asiakseen. Vuonna 2000 Vaasan konemestariyhdistyksen jäsen Martti Koivumäki palkittiin liiton kultaisella ansiomerkillä pitkään jatkuneesta ansiokkaasta työstä konemestarikunnan hyväksi. Muuttuva maailma ja tulevaisuus Koko 2000-luvun on yhdistyksen jäsenmäärä laskenut tasaisesti. Syynä lienee Vaasan alueella tapahtunut elinkeinoelämän rakennemuutos eli työpaikkoja on paennut muualle. Jäsenmäärä on nyt 171, jolla ollaan 8 sijalla liitossa. Tällä vuosituhannella on toimintaa ja tiedottamista jäsenkunnalle pidetty yllä liiton lehden, kokousten ja uudempien tiedonvälitysmenetelmien avulla. Esimerkkeinä omien kotisivujen käyttö ja johtokunnan puhelin ja sähköpostikokoukset. Vuoden 2010 viimeisessä kokouksessa liittohallitus päätti palkita huomattavista ansioistaan myös jäsenemme, Unto Lintalan, liiton kultaisella ansiomerkillä. Vaasan konemestariyhdistyksen perustamiskirjassa sanotaan mm: yhdistyksen tarkoitus on ammattikunnan ammatillisen ja henkisen tason kohottaminen sekä yhdistyksen jäsenten aineellisten etujen valvonta. Aineellisten etujen valvonta on siirtynyt pysyvästi etusijalle. Koulutusmuotojen uudistuminen on asettanut meille senkin haasteen, että pystymme vastaamaan uusien energiainsinöörien vaatimuksiin ja näin säilyttämään paikkamme niin meri- kuin maapuolenkin aykentässä. Valitettavasti tämän päivän suurena ongelmana on saada opiskeleva nuoriso hakeutumaan alallemme. Varsinkin meripuolella alkaa esiintyä vakavaa kiinnostuksen puutetta. Tätä menoa kohta loppuvat Suomesta merimiehet. 7

8 Yhteistyössä: Onneksi liitto on tehnyt pitkäjänteistä työtä eri yhteistyökumppaneiden kanssa saadakseen alaamme esille mm erilaisissa koulutus-, messu- ja rekrytointitapahtumissa. Muuttuva maailma on tuonut konemestarikunnan ja energiainsinöörien tehtäviin lisää monipuolisuutta. On ilmennyt aivan uusiakin tehtäväalueita: energiansäästö, energiatehokkuus, uusi teknologia ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntäminen. Samoin myös ympäristönsuojelu ja sen huomioiminen kaikessa toiminnassa. Uusien, erilaisten polttoaineiden, mainittakoon vaikkapa biopolttoaineiden käyttö ja jätteiden energian hyödyntäminen on tätä päivää ja tulevaisuutta. Nykyiset, kehittyneet laitosratkaisut ja käytön hallintajärjestelmät ovat nekin vaatineet kouluttautumista ja uutta asennoitumista. Vaikka Vaasan Konemestariyhdistyksen jäsenmäärä on pysynyt melko vakaana, on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää kertoa uusille jäsenille ja kandidaateille järjestäytymisen, ja varsinkin oman liittomme, eduista. Vain me pystymme parhaiten heidän etujaan ajamaan. Tulevaisuudessa ay-liikkeen on puhuteltava nuoria ja opiskelijoita. Heille on kerrottava menneiden sukupolvien aikaansaannoksista. Lista niistä on pitkä ja kunniallinen, eikä siinä ole mitään hävettävää. Toki järjestäytymisen välttämättömyys on konemestarikunnassa ymmärretty melko hyvin, mutta yksin se ei riitä. On myös pyrittävä osallistumaan, sillä mitä useampi osallistuu aktiiviin toimintaan, sen paremmat mahdollisuudet on meillä etujemme valvoa. Vastapuoli kun ei vuosien saatossa ole muuttunut yhtään kiltimmäksi, pikemminkin päinvastoin. Proma-Palvelut Oy Käytetyt lähteet: Unto Lintalan VKY:n 90-vuotishistoriikk Jukka Muiluvuori: Historiaa maalta ja mereltä, Suomen Konepäällystöliiton 140- vuotishistoriikki Wikipedia Esko Arpalahti: Helsingin Konemestariyhdistys. Historiikki Vaasan Merimuseo Palosaaren salmi, (06) tai Lintala (06) , Avoinna: , ma pe tai sopimuksen mukaan Vasa Sjöhistoriska museum Brändösund, t. (06) eller Lintala (06) , Öppet: , må fr eller enligt överenskommelse 8

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA

ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA ETELÄ POHJANMAAN LÄMPÖ-, VESI- JA ILMANVAIHTOTEKNISEN YHDISTYKSEN HISTORIIKKI 50-VUOTISEN TOIMINNAN AIKANA Suomessa LVI yhdistystoiminta alkoi Helsingissä jo 1930 luvulla, jolloin oli perustettu Lämpö-

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. SUOMEN HITSAUSTEKNILLINEN YHDISTYS r.y. FINLANDS SVETSTEKNISKA FÖRENING r.f. SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Hitsausteknillinen Yhdistys - Finlands Svetstekniska Förening ja kotipaikka

Lisätiedot

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu.

4 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Ehdotus sääntömuutoksiksi Suomen Internet-yhdistyksen kevätkokoukselle 2006. Alla on ehdotus uusiksi säännöiksi, jotka toimitetaan yhdistysrekisteriin hyväksyttäviksi, mikäli yhdistyksen kevätkokous päättää

Lisätiedot

Nimi: Kotipaikka: Osoite:

Nimi: Kotipaikka: Osoite: Jäsenvaliokunnan ehdotus yhdistysten mallisäännöiksi 4.3.2015 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi: Kotipaikka: Osoite: Rekisterinumero: Merkitty rekisteriin: 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Rakennusmestarit

Lisätiedot

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt

Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Ympäristötieteiden Opiskelijat MYY ry, ruotsiksi Miljöstuderande MYY rf ja englanniksi The Association

Lisätiedot

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT

Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Collegium Culinarium, CC - Kilta ry SÄÄNNÖT Vahvistettu 19.9.2006 Collegium Culinarium, CC - Kilta ry:n SÄÄNNÖT I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on: Collegium Culinarium, CC - Kilta ry Kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen.

SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on Ikaalinen. IKAALISTEN NUORISO-ORKESTERIN TUKI RY SÄÄNNÖT Yleistä 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE Yhdistyksen nimi on Ikaalisten Nuoriso-orkesterin tuki ry. Sen kotipaikka on Ikaalinen ja toimialue on

Lisätiedot

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (4) SUOMEN LAMMASYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Lammasyhdistys r.y., ruotsiksi Finlands Fårförening r.f. ja kotipaikka Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus on edistää maamme

Lisätiedot

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929

Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten. Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Suomen Rauhanliiton r.y. paikallisyhdistysten Säännöt. HELSINKI Suomen Rauhanliitto r.y. 1929 Liittoa koskevia kirjallisia kyselyjä osoitetaan: Suomen Rauhanliitto Helsinki, Kapteenik. 3, C, 27. TAMPEREELLA

Lisätiedot

Suomen kahvakuula ry:n säännöt

Suomen kahvakuula ry:n säännöt Suomen kahvakuula ry:n säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen kahvakuula ry ja sen kotipaikka on Laukaa. Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin 28.3.2007. 2 Tarkoitus ja

Lisätiedot

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista

Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Paperi-insinöörit ry:n uudet säännöt Sääntöjen alla on lista sääntöihin tehdyistä muutoksista Uudet säännöt hyväksytetään jäsenillä Vuosikokouksessa 15.4.2016 ja syyskokouksessa 2016 Uudet Säännöt 2016

Lisätiedot

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi pyrkivän henkilön on ilmoitettava henkilötietonsa. Päätöksen jäseneksi ottamisesta tekee yhdistyksen hallitus. 1/5 Autoteknillisen Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi Yhdistyksen nimi on Tampereen Autoteknillinen Yhdistys ry. 2. Kotipaikka Yhdistyksen kotipaikka on Tampere 3. Kieli Yhdistyksen kieli on suomi

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 1 YHDISTYKSEN PERUSTAVA KOKOUS. Aika klo Hattulan Vuohiniemi, rukoushuone Noin 60 asiasta kiinnostunutta.

PÖYTÄKIRJA 1 YHDISTYKSEN PERUSTAVA KOKOUS. Aika klo Hattulan Vuohiniemi, rukoushuone Noin 60 asiasta kiinnostunutta. PÖYTÄKIRJA 1 YHDISTYKSEN PERUSTAVA KOKOUS Aika 19.1.2008 klo 13-15 Paikka Hattulan Vuohiniemi, rukoushuone Osallistujat Noin 60 asiasta kiinnostunutta Päätökset 1. Tilaisuuden avaus Markku Kuivalahti toivotti

Lisätiedot

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 )

Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) Suomen Paloinsinööriyhdistys ry 1 ( 5 ) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Paloinsinööriyhdistys ry, ruotsiksi Brandingenjörsföreningen i Finland r.f., ja kotipaikka on

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt

ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt ETELÄ-SUOMEN SYÖPÄYHDISTYS SÖDRA FINLANDS CANCERFÖRENING R.Y. Säännöt YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Nimi Kotipaikka Etelä-Suomen Syöpäyhdistys Södra Finlands Cancerförening r.y. Helsinki Osoite Liisankatu 21 B

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT

YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT 1(5) YLÖJÄRVEN RESERVIUPSEERIT R.Y:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi on Ylöjärven Reserviupseerit r.y. Sen kotipaikka on Ylöjärven kaupunki. 1 Yhdistys on Suomen Reserviupseeriliitto - Finlands Reservofficersförbund

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT

YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT KäPa Fanit ry Hyväksytty 6.6.2008 YHDISTYKSEN TOIMINTASÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli Yhdistyksen nimi on KäPa Fanit ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on Käpylän

Lisätiedot

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen hallituksen päätöksellä, jos hän on. PoPoPet Ry:n säännöt. 1 Nimi ja kotipaikka. PoPoPet Ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Tarkoitus 3 Omaisuus 4 Jäsenet Yhdistyksen nimi on PoPoPet Ry (Pohjois-Pohjanmaan hylättyjen pieneläinten tuki ja sijaiskoti ry. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu

Lisätiedot

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt

Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt Inarijärvi-yhdistys ry:n säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Inarijärvi-yhdistys ry ja sen kotipaikka on Inarin kunta. Yhdistyksen toiminta-alue käsittää Inarin, Utsjoen ja Sodankylän

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia

SÄÄNNÖT. - valvoo kunnallistekniikkaa ja palvelujen järjestämistä sekä tekee niitä koskevia ehdotuksia SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Vaasan Purolan kyläyhdistys ry Vasa Bobäck byaförening rf ja kotipaikka Vaasan kaupunki. Yhdistyksen toimialue on Purolan kaupunginosa Vaasassa. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY

SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY SUOMEN KATALYYSISEURA FINSKA KATALYSSÄLLSKAPET - FINNISH CATALYSIS SOCIETY Säännöt 14.4.2016 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen katalyysiseura, ruotsiksi Finska katalyssällskapet

Lisätiedot

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT

Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry:n SÄÄNNÖT I TARKOITUS JA TYÖMUODOT 1 Yhdistyksen nimi on Kuluttajaekonomian ja ravitsemustieteen opiskelijat OIKOS ry, ja sen kotipaikka on

Lisätiedot

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT

HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT HELSINGIN TAKSIAUTOILIJAT r.y.:n SÄÄNNÖT Vahvistettu 29.2.2012 Helsingin Taksiautoilijat r.y.:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi on Helsingin Taksiautoilijat r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistys

Lisätiedot

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.

Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036. Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Suomen Highland Cattle Club / Highland Cattle Club Finland ry Rno: 175.036 Merkitty rekisteriin 14.10.1998 Jäljennös annettu 30.10.2014 Säännöt 1. Nimi, kotipaikka, toimialue Yhdistyksen

Lisätiedot

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.

RAHAHUUTOKAUPPA SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO HUUTOKAUPPA 07.10.2009 LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16. HNY UUTISET 3/2009 26. VUOSIKERTA RAHAHUUTOKAUPPA 163 HUUTOKAUPPA 07.10.2009 SUOMEN FILATELISTISEURAN KERHOHUONEISTO LÖNNROTINKATU 32 B, HELSINKI KOHTEET NÄHTÄVÄNÄ KLO 16.45 Kokous klo 17.15 HUUTOKAUPPA

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö.

Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka on Hämeenkyrö. KYRÖSKOSKEN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYS KOSKEN KOPLA RY Säännöt 22.9.2014 (vuosikokous) 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kyröskosken koulun vanhempainyhdistys Kosken Kopla ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF

SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1 SÄÄNNÖT SUOMEN HAUTAUSTOIMINNAN KESKUSLIITTO RY, BEGRAVNINGSVERKSAMHETENS CENTRALFÖRBUND I FINLAND RF 1. Nimi ja tarkoitus Yhdistyksen nimi on Suomen hautaustoiminnan keskusliitto, Begravningsverksamhetens

Lisätiedot

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa.

3 Seuran tunnuksena on merenkulkuhallituksen vahvistama lippu. Sen käyttämisestä määrätään tarkemmin lippuohjeissa. 1 Yhdistyksen nimi on Kaarinan Veneseura ja kotipaikka Kaarinan kunta. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seura toimii Työväen Urheiluliitto TUL ry:n jäsenseurana. 2 Seuran tarkoituksena

Lisätiedot

1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 (5) YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ammatilliset opettajat AO ry Yrkeslärarna AO rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä AO. Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. Sopimuskirja 1 Yhdistyksen nimenä on Porin Erotuomarit -53 ja sen kotipaikkana on Porin kaupunki. 2 Yhdistyksen jäseneksi pääsevät kaikki jalkapallo- ja futsalerotuomarit. Yhdistyksen kannattajajäseneksi

Lisätiedot

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT

PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT 1 (5) PIONEERIASELAJIN LIITTO RY:N SÄÄNNÖT I Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1. Yhdistyksen nimi on Pioneeriaselajin Liitto ry. Sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alue on koko

Lisätiedot

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004

Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa 20.3. 2004 1 2 Laadittu Koulujen Musiikinopettajat ry:n Kevätkokouksessa.. 04 Esitysluonnos Koulujen Musiikinopettajat ry:n syyskokoukselle Riihimäellä.. 14 4 5 6 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi

Lisätiedot

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa

SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT. Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa SUOMEN DIABETESLIITTO RY DIABETESYHDISTYKSEN MALLISÄÄNNÖT Käsitelty Suomen Diabetesliiton liittohallituksessa 12.6.2012 Patentti- ja Rekisterihallituksen ennakkotarkastuspäätös 14.01.2013 SUOMEN DIABETESLIITTO

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta.

Yhdistyksen säännöt. 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. ELÄKELIITON HÄMEEN YHDISTYS ry Yhdistyksen säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toimialue Yhdistyksen nimi on Eläkeliiton Hämeen yhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Hämeen kunta. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY PERNIÖN-SÄRKISALON RESERVILÄISET RY 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue...3 2 Tarkoitus ja toiminta...3 3 Lahjoitukset...3 4 Jäsenyyttä koskevat

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt

Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt 1 Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry:n säännöt NIMI, TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Pohjoisen Keski-Suomen ammatilliset opettajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Äänekoski ja toiminta-alueena

Lisätiedot

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010)

SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) GrIFK Salibandy ry SÄÄNNÖT (epävirallinen suomennos 25.4.2010) 1 Nimi, kotipaikka, perustamisajankohta ja kieli Yhdistyksen nimi on GrIFK Salibandy ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kauniaisten kaupunki Uudenmaan

Lisätiedot

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY.

SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. 1 (6) 23.12.2011 SUOMEN KIIPEILYLIITTO RY. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT FIN- 2 (6) 1 LIITON NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Kiipeilyliitto - SKIL ry. ja ruotsiksi Finlands Klätterförbund FKF rf. Kansainvälisissä

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto.

Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit AMK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. 1 Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry 1 NIMI, KOTIPIKK J KILI Yhdistyksen nimi on Kuntien rakennusmestarit ja -insinöörit MK KRI ry, josta näissä säännöissä käytetään nimeä liitto. Liiton

Lisätiedot

Lakeuden Bioanalyytikot

Lakeuden Bioanalyytikot Lakeuden Bioanalyytikot LaBit ry. järjestää jäsenilleen opintotapahtumia sekä vapaaajan virkistäytymistilaisuuksia. 1 Yhdistyksen historiaa Kaikki sai alkunsa ajatuksesta perustaa oma yhdistys Seinäjoen

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

SOMAKISS ry:n säännöt

SOMAKISS ry:n säännöt SOMAKISS ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on SOMAKISS ry ja kotipaikka, Helsinki 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena on edistää somali- ja abessinialaiskissojen kasvatusta,

Lisätiedot

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt

Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt Suomen frisbeegolfliitto ry:n toimintasäännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen frisbeegolfliitto (jäljempänä liitto), ruotsiksi Finlands frisbeegolfförbund. Liiton epävirallinen

Lisätiedot

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet.

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. TOIMINTASÄÄNNÖT 1(6) I Seuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus Yhdistyksen, jota näissä säännöissä sanotaan seuraksi, nimi on Porin Paini-Miehet. 1 2 Seuran kotipaikka on Porin kaupunki Länsi-Suomen läänissä

Lisätiedot

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen.

2. Toiminnan perustana ovat liikunnan eettiset arvot ja urheilun reilun pelin periaatteet sekä dopingaineiden käytön vastustaminen. SUOMEN PALLOLIITON KAAKKOIS-SUOMEN PIIRI RY:n SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi 1. Yhdistyksen nimi on Suomen Palloliiton Kaakkois-Suomen piiri ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta 2. Näissä säännöissä yhdistystä

Lisätiedot

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT

RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1(6) RAUDANMAAN MAA- JA KOTITALOUSNAISTEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Raudanmaan maa- ja kotitalousnaiset, joka toimii rekisteröimättömänä yleishyödyllisenä yhdistyksenä osana valtakunnallista

Lisätiedot

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella

I kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten parantumiseen toiminta-alueella Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1$ Yhdistyksen nimi on Joensuun Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Joensuun kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueena on Joensuun kaupungin alue. Yhdistys kuuluu jäsenenä

Lisätiedot

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt

Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Porin akateemisen nörttikulttuurin arvostusseuran säännöt Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 29.3.2014. 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin akateeminen nörttikulttuurin arvostusseura ja

Lisätiedot

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi.

Todetaan kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja siten päätösvaltaiseksi. ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Paikka Järjestötalo, Paulan Sali, Seinäjoki Aika Ke 25.5.2016 klo 18.00 - Läsnä VUOSIKOKOUS 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen järjestäytyminen Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri,

Lisätiedot

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki.

1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. KAAKKOIS-SUOMEN VEROVIRKAILIJAT R.Y:N SÄÄNNÖT Hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 23.11.2011 1. Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Verovirkailijat r.y., kotipaikkana Kouvolan kaupunki. Tarkoitus 2.

Lisätiedot

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT

LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT LOGISTIIKKAUPSEERIT RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Logistiikkaupseerit ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toiminta-alueeseen kuuluu Suomen valtakunnan

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Ohjeita Liittokaistan käyttöön

Ohjeita Liittokaistan käyttöön Luonnontieteiden akateemisten liitto - Akademiska naturvetarförbundet LAL ry:n jäsenyhdistys (Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry, ruotsiksi Natur-, miljöoch skogsvetareförbundet

Lisätiedot

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt

Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt Vankien Omaiset VAO ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Vankien Omaiset VAO ry. Yhdistyksen kotipaikka on Alajärvi. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vankien

Lisätiedot

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT

POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT POHJANMAAN PARTIOLAISET RY:N SÄÄNNÖT Pohjanmaan Partiolaiset ry:n perustava kokous 29. 9. 2007 Kokkolassa. Merkitty yhdistysrekisteriin 2. 11. 2007. Sääntömuutos hyväksytty Pohjanmaan Partiolaiset ry:n

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Etelän- SYLI ry Säännöt

Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry Säännöt Etelän- SYLI ry:n säännöt hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 13.3.2014. 2 7 Etelän- SYLI RY:N SÄÄNNÖT 1.1 NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n säännöt

Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n säännöt 1/5 Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry:n säännöt Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen nimi on Rantapohja-alueen hirvikoirayhdistys ry, josta jäljempänä käytetään nimitystä yhdistys. Sen kotipaikka on

Lisätiedot

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT PIIKKIÖN YHTENÄISKOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 27.9.2011 1 Yhdistyksen nimi on Yy-Kaa-Koo ry (Yhteinen Kasvatus Koulussa), ja se toimii Piikkiön yhtenäiskoulun yhteydessä ja sen kotipaikka on Kaarinan

Lisätiedot

JASENKIRJA VIIPURIN SINIMELAT R. Y. Ote. Oikeusministeriö on hyväksynyt tämän yhdistyksen merkittäväksi

JASENKIRJA VIIPURIN SINIMELAT R. Y. Ote. Oikeusministeriö on hyväksynyt tämän yhdistyksen merkittäväksi SIN IMELÄT VIIPURIN SINIMELAT R. Y. JASENKIRJA Ote yhdistysrekisteristä: Yhdistyksen rekisterinumero 22750 Merkitty: Yhdistysrekisterin siv. 311 VR 79 Oikeusministeriö on hyväksynyt tämän yhdistyksen

Lisätiedot

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta. Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Espoo JHL tiedotustilaisuus yhdistysten yhdistymissuunnitelmasta TIEDOTE ESPOON JHL-YHDISTYSTEN YHDISTYMISHANKKEESTA Maan hallituksen päätökset ja Sote-hanke toteutuessaan, vaikuttavat myös meidän JHL

Lisätiedot

Jousiammuntaseura Artemis ry eilen, tänään ja ylihuomenna

Jousiammuntaseura Artemis ry eilen, tänään ja ylihuomenna Jousiammuntaseura Artemis ry eilen, tänään ja ylihuomenna 4.2.2017 Sisältö Artemiksen visio ja missio Artemis eilen - miten kaikki alkoi? Artemis tänään mitä olemme tehneet vuoden aikana? Artemis ylihuomenna

Lisätiedot

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI

EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI EHDOTUS YHDISTYKSEN SÄÄNNÖIKSI 1 Yhdistyksen nimi on nimi on Filosofisen praktiikan verkosto ry (virallinen lyhenne on FiPra ry), Nätverket för Filosofisk Praxis rf, Philosophical Practice Network. Yhdistyksen

Lisätiedot

Espoon Kipparit ry:n säännöt

Espoon Kipparit ry:n säännöt Espoon Kipparit ry:n säännöt I NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Espoon Kipparit ry ja sen kotipaikka on Espoon kaupunki. II TARKOITUS JA SEN TOTEUTTAMINEN 2 Yhdistyksen tarkoituksena on: - lisätä

Lisätiedot

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY Rekisteröity PRH:ssa 18.3.2010

TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY Rekisteröity PRH:ssa 18.3.2010 TEOLLISUUSTAITEEN LIITTO ORNAMO RY Rekisteröity PRH:ssa 18.3.2010 SÄÄNNÖT I LUKU TARKOITUS JA TOIMINTA Nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Teollisuustaiteen Liitto ORNAMO ry, ruotsiksi käännettynä

Lisätiedot

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915

Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Jacob Wilson, 7.10.1846 2.3.1915 Kaivostoimintaa FAMCON:n Suomen kaivoksilla johtanut Jakob Wilson oli syntymänimeltään Jaakko Sjöberg ja lähtöisin pohjanmaalta, Kalajoelta (syntynyt 7.10.1846). Hänen

Lisätiedot

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika

Yhdistyksen säännöt. 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka, toimialue ja perustamisaika Yhdistyksen nimi on Suomen Ringettevalmentajat SRiV ry, sen kotipaikka on Helsinki ja toimialue on koko Suomi. Yhdistys

Lisätiedot

Jalasjärvi Airsoft Ry

Jalasjärvi Airsoft Ry Hallituksen toimintakertomus 2010 Johdanto Vuosi 2010 ei tuonut juurikaan uutta edellisten vuosien toimintaan, vaan jatkettiin vanhalla mallilla. Jäsenistö Vuoden aikana uusia jäseniä tuli n. 25. Suunnilleen

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen Työpaikkatoiminnan määritelmä Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kattaa saman yrityksen kaikissa Suomen toimipisteissä työskentelevät

Lisätiedot

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten

TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers. Tiedettä elämää varten TIETEENTEKIJÖIDEN LIITTO FORSKARFÖRBUNDET The Finnish Union of University Researchers and Teachers Tiedettä elämää varten Tieteentekijöiden liiton jäsenyys on tärkeä osoitus oman ammatillisen identiteetin

Lisätiedot

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt

Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt Hyvinkään Keilailuliitto ry:n säännöt 1 Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Hyvinkään Keilailuliitto ry. Sen kotipaikka on Hyvinkään kaupunki. 2 Liiton tarkoituksena on johtaa

Lisätiedot

1 kehittää tietouttaan ja valmiuttaan kansalaisvastuun kantamiseen

1 kehittää tietouttaan ja valmiuttaan kansalaisvastuun kantamiseen KESKI-UUDENMAAN NUORKAUPPAKAMARI RY:N SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Keski-Uudenmaan Nuorkauppakamari ry. Sen kotipaikka on Keravan kaupunki. Yhdistyksestä käytetään kansainvälisissä

Lisätiedot

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö:

2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi aluejärjestö: Aluejärjestön säännöt 1 (5) 21. liittokokouksen hyväksymät säännöt 1 Nimi ja kotipaikka 2 Aluejärjestön tarkoitus ja tehtävät 1. Yhdistyksen nimi on Metallityöväen... aluejärjestö ry ja sitä nimitetään

Lisätiedot

5. VAROJEN HANKINTA Varat toimintaansa yhdistys hankkii jäsenmaksuilla, joiden suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous.

5. VAROJEN HANKINTA Varat toimintaansa yhdistys hankkii jäsenmaksuilla, joiden suuruuden määrää yhdistyksen syyskokous. AMERIKANCOCKERSPANIELIT RY Hyväksytty Yhdistysrekisterissä 10.10.1997 Rekisterinumero 132.609 SÄÄNTÖMUUTOSESITYS Hyväksytty syyskokouksessa 25.11.2000 Hyväksytty Yhdistysrekisterissä 9.2.2009 Sääntömuutosesitys

Lisätiedot

KYMENLAAKSON SOTAVETERAANIPIIRI RY SÄÄNNÖT 2007

KYMENLAAKSON SOTAVETERAANIPIIRI RY SÄÄNNÖT 2007 KYMENLAAKSON SOTAVETERAANIPIIRI RY SÄÄNNÖT 2007 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kymenlaakson Sotaveteraanipiiri ry. Näissä säännöissä yhdistystä kutsutaan piiriksi. Piirin kotipaikka on Kouvola.

Lisätiedot

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO

A. YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA, KIELET, TARKOITUS JA TOIMINTAMUOTO POHJOLA-NORDENIN NUORISOLIITTO RY:N SÄÄNNÖT hyväksytty 1.4.1995 kevätkokouksessa Lappeenrannassa muutettu 31.10.1998 syyskokouksessa Helsingissä muutettu 3.4.2009 kevätkokouksessa Helsingissä muutettu

Lisätiedot

Excursioryhmän yleiset säännöt, EXCU-2012

Excursioryhmän yleiset säännöt, EXCU-2012 Excursioryhmän yleiset säännöt, EXCU-2012 I Soveltaminen 1 Tätä sääntöä sovelletaan TTYY:n alaisiin excursioryhmiin. II Ryhmän jäsenet 2 Ryhmän jäseniä ovat perustamiskokouksessa hyväksytyt jäsenet. 3

Lisätiedot

1 Suomen Tinnitusyhdistys ry Finlands Tinnitusförening rf

1 Suomen Tinnitusyhdistys ry Finlands Tinnitusförening rf 1 S Ä Ä N N Ö T 2 I LUKU YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMINTA-ALUE 1 Suomen Tinnitusyhdistys ry Finlands Tinnitusförening rf ja sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta - alueena on Koko Suomi Yhdistys

Lisätiedot

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT

TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT TIKKAKOSKEN RESERVILÄISET RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Tikkakosken Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Jyväskylän maalaiskunta. Yhdistyksen toiminta-alueena on

Lisätiedot

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt

Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteriin 16.9.2013 Yhdistyksen rekisterinumero 211.052 Selkämeren kansallispuiston ystävät ry - yhdistyksen säännöt Yhdistyksen nimi 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. SUOMEN MAASTOHIIHTO R.Y.:N SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Suomen Maastohiihto ry ja sen kotipaikka on Helsinki. Tarkoitus ja toiminnan laatu 2 Yhdistyksen tarkoituksena on

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT. Nimi ja kotipaikka YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka 2 Yhdistyksen nimi on Naisyrittäjyyskeskus ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä yhdistys. Yhdistyksen englanninkielinen nimi on Women s Enterprise Agency.

Lisätiedot

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt

MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY. Yhdistyksen säännöt MAANMITTAUSLAITOKSEN TEKNISET MATE RY Yhdistyksen säännöt Säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Maanmittauslaitoksen tekniset MATE ry, josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Sen kotipaikka on Helsingin

Lisätiedot

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi

Viestiupseeriyhdistys ry. www.viestiupseeriyhdistys.fi Viestiupseeriyhdistys ry www.viestiupseeriyhdistys.fi Toiminnan tarkoitus Viestiupseeriyhdistys on viesti- ja tietotekniikka-alan upseerien, opistoupseerien, erikoisupseerien tai sähköisen viestialan johto-

Lisätiedot

Lahela-Seuran säännöt

Lahela-Seuran säännöt Lahela-Seuran säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Lahela-Seura ry ja sen kotipaikka on Tuusula 2. Tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen

Lisätiedot

Merireserviläiset ry Sjöreservister rf Rekisterino Säännöt

Merireserviläiset ry Sjöreservister rf Rekisterino Säännöt Säännöt Hyväksytty Merireserviläiset ry:n vuosikokouksessa 26.02.2008 ja ylimääräisessä kokouksessa 21.04.2008 Hyväksytty Reserviläisliitto ry:n hallituksen kokouksessa 25.10.2008 Jätetty Patentti- ja

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Ammatilliset opettajat AO ry, Yrkeslärarna AO rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä AO. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja

Lisätiedot

Varsinainen liittokokous alkaa

Varsinainen liittokokous alkaa KUUROJEN LIITTO RY ESITYSLISTA 1 (5) Varsinainen liittokokous Aika 6.-7.6.2015 Paikka Valkea Talo, Ilkantie 4, 00400 Helsinki Lauantai 6.6. Lounas klo 11.30-12.30 Kahvi klo 15.00-15.30 8.30 9.30 Edustajavaltakirjojen

Lisätiedot

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT

Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry SÄÄNNÖT 2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Verhoilijamestarien Liitto ry (epävirallisesti lyhennettynä SVL), jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi,

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on

Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry. ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka on KIIHTELYSVAARAN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN säännöt (hyväksytty 10.1.2006) 1 Yhdistyksen nimi on Kiihtelysvaaran koulun Vanhempainyhdistys ry ja se toimii Kiihtelysvaaran_ koulun yhteydessä ja sen kotipaikka

Lisätiedot

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT

KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT KUVITTAJAT RY SÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Kuvittajat ry, Illustratörerna i Finland rf, kansainvälisissä yhteyksissä epävirallinen englanninkielinen nimi on Illustrators

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry

VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry VUOSIKERTOMUS 2014 Diabeteshoitajat ry S i v u 2 DIABETESHOITAJAT RY VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1.YHDISTYS... 2 3.HALLINTO... 3 5.2. Yhteistyö... 4 5.3. Tiedotus... 4 5.4. Toimikuntatyöskentely... 5 6.1.

Lisätiedot

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf

Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT Viestinnän asiantuntijoiden ammattijärjestö Viesti ry, Kommunikationsspecialisternas fackorganisation rf Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Viestinnän

Lisätiedot

C. SUOMEN SOTILASURHEILULIITON HUOMIONOSOITUKSET JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET SEKÄ OHJEITA ERÄIDEN MUIDEN HUOMIONOSOITUKSIEN ESITTÄMISESTÄ

C. SUOMEN SOTILASURHEILULIITON HUOMIONOSOITUKSET JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET SEKÄ OHJEITA ERÄIDEN MUIDEN HUOMIONOSOITUKSIEN ESITTÄMISESTÄ C. SUOMEN SOTILASURHEILULIITON HUOMIONOSOITUKSET JA NIIDEN MYÖNTÄMISPERUSTEET SEKÄ OHJEITA ERÄIDEN MUIDEN HUOMIONOSOITUKSIEN ESITTÄMISESTÄ 1. YLEISTÄ Suomen Sotilasurheiluliitto ry myöntää esityksestä

Lisätiedot

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme

Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919. Tapamme toimia. Leppäkosken Sähkö Oy. Arvomme. Tarjoamme kestäviä energiaratkaisuja asiakkaidemme Energiantuotanto Paikallinen ja palveleva kumppani jo vuodesta 1919 Sähkö -konserni on monipuolinen energiapalveluyritys, joka tuottaa asiakkailleen sähkö-, lämpö- ja maakaasupalveluja. Energia Oy Sähkö

Lisätiedot

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT

TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT TIILÄÄN SEUDUN KYLÄYHDISTYS ry SÄÄNNÖT Sisällysluettelo 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA...3 2 YHDISTYKSEN TARKOITUS...3 3 TOIMINNAN LAATU...3 4 JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET...4 5 YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Lisätiedot

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Säännöt. 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Ridgeback -yhdistys - Finska Ridgeback -föreningen ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2. Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY

POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY POHJOIS-KARJALAN RESERVIUPSEERIPIIRI RY:N SÄÄNNÖT Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue 1 Yhdistyksen nimi on Pohjois-Karjalan Reserviupseeripiiri r.y. Sen kotipaikka

Lisätiedot