GRAAFISET WWW-KÄYTTÖLIITTYMÄT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "GRAAFISET WWW-KÄYTTÖLIITTYMÄT"

Transkriptio

1 GRAAFISET WWW-KÄYTTÖLIITTYMÄT kun eksperimentalismi kohtaa konventiot Sami Niemelä Verkkomedian ko. Taiteen ja Viestinnän osasto sivu 1

2 SISÄLLYSLUETTELO 0. JOHDANTO I. TAUSTAA a) Graa sen käyttöliittymän lyhyt historia. b) Mitä ovat käyttöliittymä ja käytettävyys c) konventiot ja standardit vs kokeellinen design II. ESIMERKKICASET a) Iltalehti Online ; b) Helsingin Sanomat; b) International Herald Tribune; www. iht.com d) Praystation.com e) Antarcti.ca / map.net III. TULEVAISUUS IV. YHTEENVETO V. Lähteet sivu 2

3 0 JOHDANTO Tarkoitukseni on tarkastella aktiivisesti päivittyvien verkkojulkaisujen käyttöliittymiä ja niiden konventioita; tästä pohtia onko konventioiden seuraaminen ehdotonta vai voidaanko kokeellisempi käyttöliittymä myydä käyttäjälle intuitiivisen käytön ja luonnollisen dialogin kautta. Aiheen rajauksen takia jätän tietoisesti ulkopuolelle ei-graa seen ilmaisuun painottuvat (esimerkiksi ääni-) käyttöliittymät. Vastakkainasettelu ns. perinteisen ja kokeellisen käyttöliittymän välillä on tietoisesti korostunut, koska koen että www-ympäristöön toteutettu graa nen käyttöliittymä ei ole lähelläkään optimia, päinvastoin. Yhteysnopeuksien kasvu mahdollistaa entistä interaktiivisempienkäyttöliittymien toteutuksen, miksi siis jäädä polkemaan paikoilleen alle 20-vuotisen historian omaavaan gra seen mac-käyttöliittymään. Ensimmäisenä käsittelen perusasiat ja termit, jotka usein sivuutetaan / unohdetaan liian itsestäänselvinä ja joiden läpikäymisestä uskon olevan hyötyä kaikille jotka suunnittelevat wwwpalveluita. Tarkastelun alla ovat myös ns. perinteiset näkökulmat, jotka erityisesti korostavat konventioiden käyttöä ja yhdenmukaisuutta jopa eri palveluiden välillä. Tässä käyn myös hieman läpi eri auktoriteettien, mm. Jakob Nielsenin väittämiä tästä hetkestä sekä tulevaisuudesta. Tämä siksi, että näen välttämättömäksi hieman pohjustaa pohdintani mahdollisuuksista ja uusien tekniikoiden käytöstä. Sillä nykypäivänä on suhteellisen mahdotonta keskustella ja pohtia aihetta ilman, että Jakob Nielsenin kirjoituksiin viitattaisiin.toiseksi pohdin hieman asioiden nykytilaa, ja sitä, miten tästä voisi edetä sekä miten alati laajeneva päätelaitteiden skaala vaikuttaa. Kolmannessa osiossa teen konkreetista tutkimusta siitä, missä tällä hetkellä, maaliskussa 2001 mennään. Mukana on 5 esimerkkicasea erityylisistä ratkaisuista, alkaen Iltalehti. :n tabloid-jäljittelystä, International Herald Tribunen dhtml-toteutuksen kautta Praystation.comin sekä Wireframen kaltaisiin kokeellisiin käyttöliittymiiin joissa on lähdetty toteuttamaan kokonaan omia polkuja. Näitä analysoimalla tarkastelen mitä hyviä ja huonoja puolia, ja erityisesti sitä, miten nämä kaksi näennäistä ääripäätä voisi hyötyä toisistaan, erityisesti miten uskaliaampaa interaktion ja intuitiivisuuden yhdistelmää voitaisiin hyödyntää ns. jokamiehen palveluiden suunnittelussa. Avainsanat; Käytettävyys, www, eksperimentalismi, käyttöliittymä, ash. sivu 3

4 I TAUSTAA a) Graa sen käyttöliittymän lyhyt historia Graa nen käyttöliittymä eli GUI itsessään on suhteellisen nuori keksintö; sen juuret toki ulottuvat 1950-luvulle. Tällöin muodostettiin idea graa sesta käyttöliittymästä, joka kuitenkan ei konkretisoitunut ennen kuin 1973, kun Xerox julkaisisi Alton, ensimmäisen tietokoneen jossa oli graa nen käyttöliittymä. Kaupallinen hyödyntäminen alkoi 1980-luvun taitteessa, kun Three Rivers Corporation esitteli Perq-työaseman 1980, ja Xerox Alton kaupallisen seuraajan Starin Lopullinen lähtölaukaus annettiin 1983, kun Apple esitteli Lisan, jossa oli ensimmäistä kertaa käytössä mm. alasvetovalikot sekä menupalkit. saman vuonna Microsoft esitteli Windowsin ensimmäisen version, jota ei kuitenkaan julkaistu kuin vasta vuonna Apple julkaisi ensimmäisen Macintoshin, graa sen käyttöliittymän suunnilleen sellaisena kuin sen tänään tunnemme ja 1987 Apple II:n, esimmäisen värillisen käyttöliittymänsä. Samana vuonna julkaistiin Window 2.03, jossa oli ominaisuuksina mm. päällekkäinen ikkunointi sekä ikkunoiden koon muutettavuus. Tällöin GUI:n voidaan sanoa saaneen perusmuotonsa, ja nämä perusasiat ovat pysyneet suht samana tähän päivään asti. Yllättävää kyllä, jopa Jakob Nielsen toteaa kirjassaan GUI = Graphical User Interface, Graa nen käyttöliittymä sivu 4

5 b Mitä ovat käyttöliitymä ja käytettävyys? kuva 1; Käytettävyys Jakob Nielsenin mukaan, suom. Samu Mielonen Yleisellä tasolla käyttöliittymä on fyysinen osa jotain järjestelmää. Käyttöliittymä on se miltä WWW-sivu näyttää, miten linkki erottuu leipätekstistä, mitä painikkeita on esimerkiksi videon paneelissa ja millainen kahva on IC-junan vessan ovessa. Käytettävyys taasen on käyttäjän ja järjestelmän suhteessa. Se on mm. sitä miten käyttäjä löytää haluamansa asian WWW-sivulta, ajastettua videon tai osaako hän käyttää junan vessaa, lukita sen oven jne. Mitä moninaisemmat laitteet ja järjestelmät kuuluvat erottamattomana osana nyky-yhteiskuntaan, ja niinpä voidankin sanoa että (yleisellä tasolla) käytettävyys on tärkeä osa yhteiskuntaa. Käytettävyys ei mittaa ainoastaan hyötysovelluksia vaan mitä tahansa vuorovaikutteista järjestemää, kuvaten koko käytössä olevan systeemin potentiaalista hyötyä ja kattaen käytön eri aspektit asennuksesta lähtien. Käytettävyys ei siis ole laisinkaan pienessä asemassa vaan voisi sanoa että se on ihmisten käyttämien systeemien olennaisin tekijä. Terminologiaa ei kuitenkaan pidä sotkea funktionaaliseen soveltuvuuteen, joka mittaa voiko systeemi teoriassa edes vastata tietyn tehtävän haasteisiin käytettävyyden ottaessa kantaa siihen kuinka näitä toiminnallisuuksia voidaan oikeasti hyödyntää käyttäjän kannalta. Yleisen käytettävyystukimuksen peruspilarina onkin olettamus Hyödyllisyys = käytettävyys + funktionaalinen soveltuvuus. Muita käytetävyystutkimuksessa kättettäviä mittausperusteita ovat esimerkiksi Opittavuus; kuinka nopeasti uusi systeemi on omaksuttavissa ja kuinka nopeasti käyttäjä voi saavuttaa konkreetista hyötyä ja tuloksia sen avulla. KO. tuloksia voivat olla esimerkiksi työ, oppiminen sekä nautinto. Tehokkuus; kuinka pienellä työmäärällä käyttäjä saa aikaan madollisimman paljon tavoiteltua tulosta. Muistettavuus; kuinka helposti systeemi on muistettavissa virheittä ilman jatkuvaa käyttöä. Intuitiivisuus; kuinka luonnollisesti systeemi on käytettävissä. Sidoksissa vanhavsti konventioihin sekä kulttuurisidonnaisiin konteksteihin. Virheiden määrä; osittain kahden edellisen summa. Mittaa määrän lisäksi myös niiden kriittisyyttä. Tyytyväisyys eli subjektiivinen miellyttävyys; käyttäjän omakohtaista tyytyväisyyttä ja mielihyvää systeemin käytöstä. Voi olla useampien eri osatekijöiden summa. Näihin kuuluvat esimerkiksi elämyksellisyys, estettisyys, toimintamalli, sekä haasteellisuus. Myös vahvasti sidoksissa intuitiivisuuteen. sivu 5

6 Www-ympäristössä käyttöliittymä on pieni, mutta tärkeä osa suurempaa kokonaisuutta. Käyttöliittymä on konkretisoituna graa nen esitys, jonka tarkoitus on mm. auttaa käyttäjää navigoimaan sivustolla, ja tarjota eräänlainen tarttumapinta sivuston sisältöön. Muita tarkoituksia voi olla elämyksien herättäminen sekä käyttäjän johdattelu, varsinkin kokeellisimmissa tapauksissa. Käyttöliittymän kaksi oleellisinta ulottuvuutta ovat ulkonäkö ja käyttötuntuma, look and feel. Käytettävyys www-ympäristössä Yleisten käytettävyystekijöiden lisäksi verkkopalveluissa on erityistekijöitä, jotka vaihtelevat suuresti käyttösovelluksen, tavan ja käyttäjän mukaan. Samu Mielonen on eritellyt nämä seuraavasti; Luettavuus: tekstityyppi, taitto(sis. rivit, palstat, värit), henkilökohtaiset asetukset selaimessa Navigoitavuus: Käyttäjälle tehdään selväksi missä hän on, minne menossa, mihin voi mennä ja tämän myötä annetaan vastaukset kysymyksiin kuten Missä olen, mihin voin mennä, onko oikea suunta, olenko perillä. Haettavuus l. löydettävyys: selaus, hakusanat, tulosten esitys, tarkennus = oma käytettävyysongelmansa Skaalautuvuus: palvelin, eri selain-, käyttöjärjestelmä-, näyttölaite-, virtuaalikone- ja laajennussopivuus Nopeus: palvelin, ensiorientointi, teksti/kuvat, sivu, kokonaisuus ja subj. aikakäsitys (onko vaivan arvoista, Mitä tämä antaa minulle ) Interaktiot: dialogi käyttäjän kanssa, palautteet käyttäjän tekoihin, onko vasteaika tarpeeksi/ striimi, erikoistunut/pakattu, koodattu/selitetty Vakaus: palvelin, yhteys, laajennus ja taustakoneisto Muunneltavuus: web <> WYSIWYG, yleiskäyttöisyys ja omat asetukset Sisältösoveltuvuus: onko sisältö erotettu käyttöliittymästä vai ovatko nämä kaksi suunnitteltu yhdessä? Näistä painotetaan yhä enenevämmissä määrin erityisesti interaktioiden osuutta. Enää pelkkä sisältö ei riitä, vaan intuitio näyttelee yhä tärkeämää osaa käyttökokemuksessa. Osa nykyisistä käyttöliittymän peruskonventioista on seurausta huonosta suunnittelusta. Tästä esimerkkinä ruudun vasemmassa laidassa oleva navigointipalkki; Jakob Nielsen kommentoi tätä sivu 6

7 c) konventiot ja standardit vs kokeellinen design Viimeisen parin vuoden aikana tekniikat kuten Flash ja Dynaaminen html ovat mahdollistaneet kokeellisempien käyttöliittymien toteutuksen www-ympäristössä. Käytettävyyden kiistelty guru Jakob Nielsen on todennut asiaan liittyen kolumnissaan Flash 99% Bad että nämä, mahdollistavat webin perusteiden rikkomisen, kohdistaen syytöksensä erityisesti ashiin. Artikkelissaan(x) Flash 99% Bad Nielsen siis väittää Flash-sivutojen olevan 99-prosenttisesti käyttökelvottomia ja huonoja. Tätä väitettään hän perustelee tuoden esiin useita epäkohtia jotka sotivat hänen periaatteitaan(x) vastaan. Hänen esilletuomiaan epäkohtia ovat mm. Flash-introt, epästandardit käyttöliittymäelementit, sivun käyttäjällä olevan kontrollin vähentäminen. Osa Nielsenin väittämistä, kuten etsintä-toiminnon puuttuminen, johtuu suoranaisesti Flashin teknisistä heikkouksista, mutta osa on selkeästi räikeitä yleistyksiä vailla pohjaa, kuten esimerkiksi väite usein päivittyvän sisällön puuttumisesta. Tämä ongelmahan ei johdu välineestä vaan sen käyttäjästä eli sivun ylläpitäjästä. Nielsen jättää myös täysin huomioimatta faktat, että a) Flash-sovelluksiin on saatavilla palvelinpään ratkaisuja, kuten esimerkiksi Macromedian oma Generator jonka avulla voidaan sisältö ja esitys erottaa toisistaan sekä b) Flash-ohjelmiston versio 5 mahdollistaa jo sisnäällään ulkopuolisten tiedostojen ja sovellusten kuten esimerkiksi tekstitiedostot ja tietokannat, linkityksen ash-sivustoon.lienee siis sanomattakin selvää, että aihepiiriä tutkiessa kannattaa herra Nielsenin kirjoituksiin ja mielipiteisiin suhteutua vähintäänkin varauksella. Perinteinen käytöliittymäsuunnittelu hojaa hyvin vahvasti tieteelliseen tutkimukseen, joka taasen pohjautuu hyvinkin pitkälti perinteisen graa sen mac-käyttöliittymän käytön myötä muodostuneiden konventioiden tutkimiseen ja analysointiin. Perustat tälle on toki luotu jo aikaisemmin Xeroxin PARCia suunitellessa, ja testatessa, mutta suurempi ei-ammattilaisiin pohjaava tutkimus tuli mahdolliseksi vasta Macintosheiden myötä, graa sen käyttöliittymän ulottuessa tavallisen kuluttajan saataville. Tästä nostaisinkin esii ajatuksen, että graa nen käyttöliittymä ei varmastikaan ole optimoitu huippuunsa, esimerkiksi animaatioita on käytetty varsin vähäisesti käytön ja palautteisen havainnollistamiseen ennenkuin vasta lähiaikina Macromedia Flash (http://www.macromedia.com/software/ ash/); vektoripohjainen tekniikka, joka mahdollistaa animoidun ja interaktiivisen sisällön katselun www-selaimessa erillisen pluginin avulla. sivu 7

8 II ESIMERKKICASET Tarkoitus on tutkia usein päivittyvän sisällön julkaisua wepissä esimerkkien avulla. Nämä caset havainnollistetaan ruutukaappauksien ja vuokavioiden avulla. Kaavioilla havainnollistan käyttöliittymän interaktioita sekä loogisuutta, ja sitä miten helposti asiat ovat löydettävissä. Esimerkkicasena meillä on yhden päivän pääartikkelin löytäminen.mukana on myös kaksi esimerkkiä kokeellisimmista käyttöliittymistä, joiden tavassa toteuttaa käyttöliittymä näkisin olevan ehkä annettavaa myös tavalliselle kuluttajalle. Kaikki kolme esimerkkilehteä ovat peruskohderyhmältään samansuuntaisia; tarkoitettu päivittäisistä uutisista kiinnostuneille. Kaikilla on myös paperiversio rinnallaan. Tarkempi kohderyhmä on hyvinkin erilainen, IHT:n pro loituessa omien sanojensa mukaan kansainväliselle bisneskäyttäjille sekä mielipidejohtajille kun taas Iltalehti on selkeästi jokamiehen iltapäivälehti, missä Helsingin Sanomat yrittää seurata paperisen isoveljensä mainetta valtakunnan ykköslehtenä. Näistä kolmesta Iltalehti on säilynyt perusilmeeltään samantyylisenä melkein koko olemassaolonsa ajan, ja viimeinen ulkoasupäiitys on julkistettu yli vuosi sitten. Helsingin Sanomat kävi perusteellisen kasvojenkohotuksen läpi muutam kuukaui sitten ja IHT muutama kuukausi sitten. Tämä lisää vertailuun oman mausteensa, miten lehtien käyttämät metaforat eroavat toisistaan ja miten ne voisi ehkä sovittaa yhteen? Testin tarkoitus on yksinkertainen; ideana on valita yksi päivän pääuutisista ja ottaa selvää monellako askeleella tämä saavutetaan. Tämä kertoo onko rakenne looginen ja riittävän matala ja siten helppokäyttöinen. Samalla otetaan huomioon onko sivustolla tarjota lisätoimintoja käyttäjälle, joka mahdollisesti myös palaa sivustolle. Iltalehti Online ; Iltalehti Online luottaa ulkoasussaan hyvin pitkälle perinteiseen sanomalehti-metaforaan, jopa verkkolehti on pelkistetyssä ulkoasussaan rakennettu seitsemän lööpin varaan, eli sivut ovat siis lööpinomaisia sivuja joissa ylhäällä on navigointipalkki sekä mainoksia. Kaikki osastot ovat samanarvoisia navigoinnissa, ja etusivulle tullaan kirjautumisen kautta. sivu 8

9 Oletetaan siis, että käyttäjä on kiinnostunut jostain pääuutisesta ja haluaa löytää sen mahdollisimman nopeasti. Tässä tapauksessa ko. uutinen on lööpissä ollut 17-vuotiaan tytön tapaturma. Monellako klikkauksella hän sinne pääsee? Iltalehdessä tähän on kaksi eri reittiä: joko suoraan lööpistä tai ylävalikon kautta siirtyen ensiksi Uutiset -menun kautta ko. alaosion lööppiin, josta klikkaamalla pääsee itse juttuun. Rakenne on siis suhteellisen looginen, vaikkakin sivulta puuttuu navigointi polku siihen, missä tällä hetkellä ollaan. Ainoa asia mitä käyttäjä näkee on korostettu pääosion valinta, missä ollaan. + Helppo ja matala rakenne Tuttu metafora, tavallisen käyttäjän helposti omaksuttavissa - Ei tarjoa juurikaan mahdollisuutta syvempään rakenteeseen. Rakennetta muutettaessa joudutaan turvautumaan muihin ratkaisuihin hakemistopuuta laajennettaessa. Rakenteellinen hakemistopolku puuttuu; käyttäjällä ei tarkkaa varmuutta sijainnistaan. sivu 9

10 Helsingin Sanomat; Helsingin Sanomat on hieman teksnisemmin toteutettu kuin Iltalehti, ehkä yllättävänkin tekninen ollakseen ison mediatalon laajalle yleisölle suunnattu julkaisu. Käyttöliittymässä käytetään hyväksi javascriptillä toteutettuja alasvetovalikoita, joista käyttäjä voi siirtyä suoraan haluamaansa osioon. Käytännössä matka juttuun on sama kuin Iltalehdessäkin, mutta käyttäjälle tarjotaan enemmän informaatiota rakenteesta ja sijainnista. Tässä auttavat sekä alasvetovalikot että mukana seuraava navigointipalkki. Tämä on tärkeä osa lehteä, sillä se tekee käyttäjän olon kotoisaksi missä kohtaa lehteä tahansa ja samalla kertoo käyttäjälle hänen sijaintinsa. Hakemistopolun mukanaolo auttaatässä erityisesti. Hakemistopolku + Selkeä ja intuitiivinen käyttöliittymä. Rakenne skaalattava, uusien osioiden lisäys ja poisto onnistuu helposti. - Tekniset ratkaisut, mukana seuraava navigointipalkki ehkä vaatii hieman opettelua alkuun. sivu 10

11 International Herald Tribune; www. iht.com Kolmas esimerkkicase on International Herald Tribune, The World s Daily News, mielipidejohtajille ja kansainvälisille bisnesihmisille pro loitunut lehti, joka omien sanojensa mukaan toimii sudattimena valtavssta informaatiotulvasta kohderyhmälleen. Koslehti on tarkkan pro loitu, ei ole yllättävää että lehti on ottanut tietoisesti askeleen eteenpäin myös www-sivustollaan. Netscape 4.x-versioisen selaimen käyttäjälle tarjotaan vajavaista versiota ja tämä myös kerrotaan samalla kun suositellan selaimen pävittämistä asiaankuuluvaan versioon. Heti etusivulla käy ilmi että kyseessä on hieman tavallisuudesta poikkeavasti toteutettu sivusto; vasemmassa sivupalkissa on optio josta voit valita itsellesi joko pörssikurssit, tuoreimmat uutiset tai sään sivu 11

12 III tulevaisuus; mitä vaatimuksia sisällölle ja tekniikalle? Tulevaisuudessa päätelaitteiden skaala tulee eittämättä kasvamaan entisestään. sivu 12

13 IV summa summarum sivu 13

14 V lähteet Kirjalliset: Nielsen, Jakob: Designing Web Usability New Riders Julkaistu 10/1999 Sähköiset: Flazoom.com/ Chris MacGregor: Flash 99% Proof. Julk azoom.com/news/99proof_ shtml Merges.net/ Alan Barker: Pliant response for websites julk Useit.com Alertbox/Jakob Nielsen: Flash 99% bad Julk Multimedia Guidelines of the Web Julk. Joulukuussa Top ten web design mistakes Julk. toukokuussa Top ten new mistakes of web design julk When Bad Design becomes a Standard, julk Graphical User Interface Timeline sivu 14

GRAAFISET WWW-KÄYTTÖLIITTYMÄT

GRAAFISET WWW-KÄYTTÖLIITTYMÄT GRAAFISET WWW-KÄYTTÖLIITTYMÄT kun kokeellisuus kohtaa konventiot Proseminaaritutkielma Sami Niemelä Verkkomedian koulutusohjelma Taiteen ja Viestinnän osasto Tampereen Ammattikorkeakoulu Copyright 2001

Lisätiedot

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere

Käytettävyys verkko-opetuksessa Jussi Mantere Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Mitä käytettävyys on? Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Työasemakäyttöliittymien suunnittelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Työasemakäyttöliittymien suunnittelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Työasemakäyttöliittymien suunnittelu > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi

WINDOWS 10 -kurssi. petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi WINDOWS 10 -kurssi petri.kiiskinen@wellamo-opisto.fi Yleistä kurssista Keskiviikkoisin 9.9. 30.9. (15 oppituntia) 16:45 20:00 (viimeinen kerta 16:45 19:15) Puolivälissä 15 minuutin kahvitauko Materiaali

Lisätiedot

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Arcada yrkeshögskola Hållbar utveckling v 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi?

Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? Julkaisuarkistojen käyttötilastot: Mitä tilastoidaan ja miksi? DSpace-käyttäjäryhmän tilastoseminaari Kansalliskirjaston auditoria, 3.11.2009 Jyrki Ilva (jyrki.ilva@helsinki.fi) Miksi verkkopalveluiden

Lisätiedot

Johdatus tutkimustyöhön. Harjoitus 9: Kenraaliharjoitus (Tiistain harkkaryhmä)

Johdatus tutkimustyöhön. Harjoitus 9: Kenraaliharjoitus (Tiistain harkkaryhmä) Johdatus tutkimustyöhön Harjoitus 9: Kenraaliharjoitus (Tiistain harkkaryhmä) Päivän To-do -lista Esittele oma työsi ryhmässä Valitse kenen työn haluat opponoida Heidi kierrättää listaa, merkitse siihen

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu VPN peli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekanikka fem tutorials > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi

Käytettävyys ja käyttäjätutkimus. Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Käytettävyys ja käyttäjätutkimus Yhteisöt ja kommunikaatiosuunnittelu 2012 / Tero Köpsi Teron luennot Ke 15.2 miniluento Ti 28.2 viikkotehtävän anto (T,M) To 1.3 Tero paikalla (tehtävien tekoa) Ti 6.3

Lisätiedot

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtaaliAMK Virtuaalihotelli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Savonia ammattikorkeakoulu Miten tilintarkastajan tulee toimia? v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Erilaisia käyttöliittymiä v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Erilaisia käyttöliittymiä v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Erilaisia käyttöliittymiä v.0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Varför behöver man brandmurar? V. 1.0 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Varför behöver man brandmurar? V. 1.0 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Varför behöver man brandmurar? V. 1.0 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Teknillinen mekaniikka templateaihio > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

GALERIE EXHIBITIONS (13) 1 2 EXHIBITIONS 2

GALERIE EXHIBITIONS (13) 1 2 EXHIBITIONS 2 GALERIE EXHIBITIONS (13) 1 1 Table of Contents 2 EXHIBITIONS 2 2.1 YLEISTÄ 2 2.2 REGISTER EXHIBITION 3 2.3 UPDATE EXHIBITION 4 2.3.1 BASICS 5 2.3.2 ARTICLE 6 2.3.3 PUBLISH 6 2.3.4 REVIEW 7 2.4 REGISTER

Lisätiedot

KUHA-PROJEKTI. Petri Lamminaho Ville Muittari Kati Mäki-Kuutti Juho Tamminen. Käytettävyys raportti 12.4.200505

KUHA-PROJEKTI. Petri Lamminaho Ville Muittari Kati Mäki-Kuutti Juho Tamminen. Käytettävyys raportti 12.4.200505 Petri Lamminaho Ville Muittari Kati Mäki-Kuutti Juho Tamminen Käytettävyys raportti 12.4.200505 1 1 Käytettävyys analyysi 11.4.5 sovellusprojektit osallistuivat käytettävyyspäivään. KUHA-ryhmän tehtävänä

Lisätiedot

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta

TAMK Ohjelmistotekniikka G Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Herkko Noponen Osmo Someroja. Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Ohjelmistotekniikka G-04237 Graafisten käyttöliittymien ohjelmointi Harjoitustehtävä 2: Karttasovellus Kartta TAMK Karttasovellus Kartta Sivu 2/8 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3 2. VAATIMUSMÄÄRITTELY...

Lisätiedot

SharePoint verkkopalvelualustana

SharePoint verkkopalvelualustana SharePoint verkkopalvelualustana Agenda Onko Microsoft onnistunut pyrkimyksissään kehittää SharePointia nykyaikaiseksi verkkojulkaisualustaksi? Vieläkö se mielletään lähinnä dokumenttienhallintaan sopivana

Lisätiedot

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen

Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Online-kurssien pikaopas Adobe Connect -yhteyden käyttämiseen Laitteisto ja ohjelmat Sovelton Online-kurssit käyttävät alustanaan Adobe Connect -ympäristöä. Asiakasohjelmaksi riittää pelkkä www-selain

Lisätiedot

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen

Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Punomo Tee itse -julkaisun tekeminen Tässä pikaohje Uuden Punomon Tee itse -julkaisujen tekemiseen. Kun ensimmäinen juttusi on tehty tätä ohjetta noudattaen, seuraava homma hoituu maalaisjärjellä. Uudistuvan

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Vedenpuhdistus > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA

SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA SELVITYS PRO GRADUJEN KÄYTÖSTÄ TAIDEKIRJASTOSSA Tapani Takalo Lapin korkeakoulukirjasto, yliopisto, taide 17.11.2011 1. Johdanto Lapin yliopiston taidekirjastossa on selvitetty taidekirjaston kokoelmiin

Lisätiedot

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA

Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Punomo Blogit BLOGIN LUOMINEN WORDPRESS-ALUSTALLA Prologi Blogi voidaan määritellä verkkosivustoksi, johon yksi ihminen tai tietty ryhmä tuottaa ajankohtaista sisältöä. Blogi mahdollistaa omien ajatusten

Lisätiedot

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus Lehmus, Auvinen, Pihamaa Johdanto Käyttäjätestauksella tarkoitetaan tuotteen tai sen prototyypin testauttamista todellisilla käyttäjillä. Kehittäjät

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu The XML Dokuments > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Laske Laudatur ClassPadilla

Laske Laudatur ClassPadilla Enemmän aikaa matematiikan opiskeluun, vähemmän aikaa laskimen opetteluun. Laske Laudatur ClassPadilla Pitkä matematiikka, syksy 2015 Casio Scandinavia Keilaranta 4 02150 Espoo info@casio.fi Hyvä Opettaja

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Ympäristömerkkipeli > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

VERKKOKIRJOITTAMINEN. www.mediamylly.fi

VERKKOKIRJOITTAMINEN. www.mediamylly.fi VERKKOKIRJOITTAMINEN Verkkolukeminen Verkkolukeminen verkkosivuja "skannataan" lukeminen on 25% hitaampaa kuin paperilla lukeminen on osittain hyppimistä sivun eri osioissa lukeminen on väsyttävää F-tyyppinen

Lisätiedot

HTML5 video, audio, canvas. Mirja Jaakkola

HTML5 video, audio, canvas. Mirja Jaakkola HTML5 video, audio, canvas Mirja Jaakkola Video webbisivulla HTML5 mahdollistaa videon lisäämisen webbi-sivuille ilman plugineja. Yleisimmät videoformaatit webissä: Mpeg-4 eli H.264 Ogg Flash Perustuu

Lisätiedot

Alkuun HTML5 peliohjelmoinnissa

Alkuun HTML5 peliohjelmoinnissa Paavo Räisänen Alkuun HTML5 peliohjelmoinnissa www.ohjelmoimaan.net Tätä opasta saa vapaasti kopioida ja levittää ei kaupallisissa tarkoituksissa. Sisällysluettelo 1: Alkusanat 2: Alkuun 3: Pelinäkymä

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne

1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne Selkoheuristiikat 1. Selkokielisen verkkopalvelun graafinen ja looginen rakenne 1.1 Onko informaation määrä sivua kohti riittävän pieni? 1.2 Onko sivupohja rakenteet ja toiminnot toteutettu niin, että

Lisätiedot

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 27.9.2009 Elina Ulpovaara Käytettävyys navigoinnista Sivuston sisältö hahmottuu nopeasti hyvän navigoinnin avulla. Navigointi on helppoa ja nopeaa. Mitä sivulla on?

Lisätiedot

WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus. WWW-OHJELMOINTI 1 Merkkauskielet. Merkkauskielten idea. Merkkauskielet (markup languages) Merkkauskielten merkitys

WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus. WWW-OHJELMOINTI 1 Merkkauskielet. Merkkauskielten idea. Merkkauskielet (markup languages) Merkkauskielten merkitys WWW-OHJELMOINTI 1 WWW-ohjelmoinnin kokonaisuus SGML, XML, HTML WWW-selaimen sovellusohjelmointi WWW-palvelimen sovellusohjelmointi Eero Hyvönen Tietojenkäsittelytieteen laitos Helsingin yliopisto 26.10.2000

Lisätiedot

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje:

Linkkitekstit. Kaikkein vanhin WWW-suunnitteluohje: Linkit Linkit ovat hypertekstin tärkein osa. Niiden avulla sivut liitetään toisiinsa ja käyttäjille tarjoutuu mahdollisuus liikkua muille kiinnostaville sivuille. Linkit Linkkejä on kolmea eri tyyppiä:

Lisätiedot

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet

Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet Lefkoe Uskomus Prosessin askeleet 1. Kysy Asiakkaalta: Tunnista elämästäsi jokin toistuva malli, jota et ole onnistunut muuttamaan tai jokin ei-haluttu käyttäytymismalli tai tunne, tai joku epämiellyttävä

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä

Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä Matti Vuori Avoimen lähdekoodin ohjelmien käytettävyydestä Edistääkö avoimen lähdekoodin käyttö ohjelmien käyttävyyttä vai ei? Siitä on vielä oikeastaan aikaista tehdä diagnoosia, mutta erilaisia käytettävyyttä

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Tulipesän paineen ja palamisilman säätö > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot

Oikotie.fi. Case: Elämäni Talot Oikotie.fi Case: Elämäni Talot Brief Oikotien asuntopalveluun lisää kävijöitä viraalileviämiseen painottuvalla kampanjalla. Tiesimme, että ihminen haluaa Liittää itseensä myönteiseksi koettavia asioita

Lisätiedot

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro

Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App OneNote Web App Excel Kysely Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro 1 Sisällys Word Wep App... 3 Excel Web App... 7 Powerpoint Web App... 11 OneNote Web App... 17 Excel Kysely... 20 Valmiin tiedoston tuonti Skydrive Pro ohjelmaan... 25 Blogi... 27 Kansiot... 28 Skydrive

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE

PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE PÄIVITÄ TIETOSI OPTIMASTA! KOOSTE IT-palvelut / Hannele Rajaniemi optima-support@jyu.fi www.jyu.fi/itp/optima-ohjeet 2 Sisältö Mikä on koosteen idea? Miten saan kooste-työkalun käyttööni? Miten luon koosteen?

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti. Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto)

Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti. Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto) Kirjaston verkkopalvelun suunnittelu käyttäjäkeskeisesti STKS Tietoaineistoseminaari 14.3.2012 Päivi Ylitalo-Kallio Eduskunnan kirjasto (Metropolia Ammattikorkeakoulun kirjasto) tietoisku Oppiva kirjasto

Lisätiedot

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 %

Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Verkkosivujen silmäiltävyys ja selailtavuus v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 %

Lisätiedot

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento

Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Verkkokeskustelulla tuettu massaluento Jari Ojala Jyväskylän yliopisto, Historian laitos TieVie-koulutuksen seminaari 16.1.2003 Jyväskylä Lähtökohtia Johdatus historiatieteeseen - historian perusopintojen

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

Muutos navigointivalikkoon Uusi työkalu: Arvosanat ja Arvosteluasteikko Uusi työkalu: Arviointitaulukko

Muutos navigointivalikkoon Uusi työkalu: Arvosanat ja Arvosteluasteikko Uusi työkalu: Arviointitaulukko Muutos navigointivalikkoon Kaikkiin työtiloihin on lisätty uusi Arviointi-valikko. Täältä löydät tutut Suoritustiedot sekä Oppimishistorian. Arviointi-valikkoon on lisätty uudet kesällä julkaistavat työkalut:

Lisätiedot

Kurssin hallinta -työväline

Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työväline Kurssin hallinta -työvälineellä muokataan kursseja A&Ooppimisympäristöalustalla Kurssi koostuu - ohjelmasta (linkit työkaluihin& muihin resursseihin), - materiaaleista, - keskusteluryhmästä,

Lisätiedot

TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi

TVT-opintojen starttaus Hermossa syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi TVT-opintojen starttaus "Hermossa" syksy 2015 johanna.kainulainenjyu.fi PLE = personal learning environment henkilökohtainen oppimisen ympäristö, joka yhdistää teknologian, pedagogiikan, oppimisen ja ihmiset

Lisätiedot

itslearning-julkaisu 67

itslearning-julkaisu 67 itslearning-julkaisu 67 Julkaisun pääkohdat Tervetuloa itslearning-julkaisuun nro 67. Julkaisussa keskitytään erityisesti uuteen itslearningkirjastoon. Se on suunniteltu entistä nopeammaksi, helppokäyttöisemmäksi

Lisätiedot

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen

Ti LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi. X Window System. Jukka Lankinen Ti5316800 LÄHIVERKOT -erikoistyökurssi X Window System Jukka Lankinen 2007-2008 Sisällys Esitys vastaa seuraaviin kysymyksiin: Mikä on X Window System? Minkälainen X on? Mistä sen saa? Miten X:ää käytetään?

Lisätiedot

Webinaariin liittyminen Skype for

Webinaariin liittyminen Skype for Webinaariin liittyminen Skype for Business Web Appin kautta Ohjeet Sähköpostin Liity webinaariin tästä -linkki Kun klikkaat Osallistumisohjeet webinaariin -sähköpostiviestissä olevaa Liity webinaariin

Lisätiedot

Putteri Käyttöliittymä ja ulkoasu

Putteri Käyttöliittymä ja ulkoasu Putteri Käyttöliittymä ja ulkoasu Jukka Värri 15.10.2007 Versio: 1.0 Yleistä järjestelmästä Järjestelmän merkistö on UTF-8 (Unicode). Käyttöliittymä tulee järjestelmän mukaan. Uusia käyttöliittymiä ei

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA HENKILÖKOHTAINEN NÄYTTÖSUUNNITELMA Jani Niemi Eurajoen kristillinen opisto Audiovisuaalisen viestinnän ammattitutkinto 1 JOHDANTO...1 2 VERKKOVIESTINNÄN SUUNNITTELU JA ILMAISU...2 2.1 Käsikirjoitusprosessi...2

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Mobile IP > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Discendum Oy

Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Discendum Oy Heli Karjalainen ja Eric Rousselle Kyvyt.fi:n pohjalla nyt Mahara 1.4 Kyvyt.fi:n käyttöliittymä noudata pääosin Maharan navigointimallia Maharan uudistusten lisäksi Discendum tuo paljon uusia ominaisuuksia

Lisätiedot

Verkkopalveluuudistus

Verkkopalveluuudistus Verkkopalveluuudistus Johdanto Yliopiston verkkosivustoille toteutetaan parhaillaan uutta yliopiston strategiaa sekä uutta brändi-ilmettä tukevaa verkkopalvelun uudistusta. Samalla uudistetaan myös sisällön

Lisätiedot

CSS - tyylit. 13.11.2000 Seppo Räsänen

CSS - tyylit. 13.11.2000 Seppo Räsänen CSS - tyylit 13.11.2000 Seppo Räsänen Sivu 2 1 CSS-tyylit Dynaaminen HTML tai DHTML on standardi, joiden käyttöä tukevat uusimmat Netscapen ja Microsoftin selaimet. DHTML:n ominaisuuksia ovat tyylitiedostot

Lisätiedot

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 Support Center @ Lenovo support.lenovo.com/windows8.1 Hyvä lukija! Lenovo on laatinut tämän ohjeen helpottamaan Microsoft Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain VirtuaaliAMK Opinnäytetyön ohjausprosessi > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Evaluointidokumentti

Evaluointidokumentti Home Movie Archive Evaluointidokumentti Teknillinen korkeakoulu T-121.310 -opintojakson ryhmätyö Juha-Pekka Koivisto Janne Ojala Pasi Ranne 18.11.2003 Sisällys 1 Johdanto...1 2 Heuristinen arviointi...1

Lisätiedot

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaalikylä Virtuaalikylä v. 0.9 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions

KÄYTTÖOHJE. Servia. S solutions KÄYTTÖOHJE Servia S solutions Versio 1.0 Servia S solutions Servia Finland Oy PL 1188 (Microkatu 1) 70211 KUOPIO puh. (017) 441 2780 info@servia.fi www.servia.fi 2001 2004 Servia Finland Oy. Kaikki oikeudet

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto

Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Turvapaketti Asennusohje 04/2016 Omahallinta.fi itsepalvelusivusto Kirjautuminen Palveluun kirjaudutaan osoitteessa https://oma.ipp.fi/ Palvelun käyttökielien valintapainikkeet (suomi/ruotsi) Käyttäjätunnus

Lisätiedot

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

HAMK Pähkinäkori > 80 % % % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain HAMK Pähkinäkori > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien Arviointialue Ominaisuuksien Valmis/

Lisätiedot

SELIGSON & CO:n mobiilisovellus TASKUSALKKU

SELIGSON & CO:n mobiilisovellus TASKUSALKKU SELIGSON & CO:n mobiilisovellus TASKUSALKKU lyhyt käyttöopastus (9 sivua) helmikuu 2016, Android 5.0. tai uudempi 1 Sovelluksen lataaminen Seligson & Co Taskusalkku Android-puhelimille ladataan Googlen

Lisätiedot

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ

TIEDONHAKU INTERNETISTÄ TIEDONHAKU INTERNETISTÄ Internetistä löytyy hyvin paljon tietoa. Tietoa ei ole mitenkään järjestetty, joten tiedonhaku voi olla hankalaa. Tieto myös muuttuu jatkuvasti. Tänään tehty tiedonhaku ei anna

Lisätiedot

VÄRISPEKTRIKUVIEN TEHOKAS SIIRTO TIETOVERKOISSA

VÄRISPEKTRIKUVIEN TEHOKAS SIIRTO TIETOVERKOISSA VÄRISPEKTRIKUVIEN TEHOKAS SIIRTO TIETOVERKOISSA Juha Lehtonen 20.3.2002 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Kandidaatintutkielma ESIPUHE Olen kirjoittanut tämän kandidaatintutkielman Joensuun yliopistossa

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Konventiot käyttöliittymäsuunnittelussa

Konventiot käyttöliittymäsuunnittelussa T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia Konventiot käyttöliittymäsuunnittelussa 4.2.2004 Tero Jantunen 51055C Tietotekniikka tero.jantunen@hut.fi 1 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Mikä konventio, mikä

Lisätiedot

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004. Käytettävyys navigoinnista

Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004. Käytettävyys navigoinnista Navigointi Verkkomultimedia ICT1tn004 27.9.2009 Elina Ulpovaara Käytettävyys navigoinnista Sivuston sisältö hahmottuu nopeasti hyvän navigoinnin avulla. Navigointi on helppoa ja nopeaa. Mitä sivulla on?

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto

Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus. Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Asiakkaiden osallistaminen on innovaation paras lanseeraus Laura Forsman FFF, Turun Yliopisto Tuotteita käyttävistä ihmisistä on tullut parempia mainoksia, kuin perinteisistä medioista Miksi näin on? 3

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Tekstinkäsittelystä. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus. Toimisto ohjelmista

Tekstinkäsittelystä. H4: Tekstinkäsittelyn perusharjoitus. Toimisto ohjelmista Tekstinkäsittelystä Toimisto ohjelmista OpenOffice vs. LibreOffice ODF (Open Document Format for Office Applications) LibreOfficen + ohjepaketti + kielityökalujen asennus Word 2003 vs. Word 2007 vs. Word

Lisätiedot

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT

Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä. Tuija Luoma, VTT Uusi toimintamalli henkilöturvallisuuden parantamiseen räjähdysvaarallisissa työympäristöissä Tuija Luoma, VTT RÄJÄHDYSVAARALLISEN TYÖYMPÄRISTÖN HENKILÖTURVALLISUUTEEN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT Tekijät määritetty

Lisätiedot

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU?

Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Kuva: Questmarketing.ltd.uk GRAAFINEN SUUNNITTELU? Graafinen suunnittelu pähkinänkuoressa: Graafinen suunnittelu on universaalia. Se on kaikkialla ympärillämme, sisällä ja ulkona. Se selittää, koristelee,

Lisätiedot

EDUBOX opetusvideopalvelu

EDUBOX opetusvideopalvelu KÄYTTÖOHJE v17072015 EDUBOX opetusvideopalvelu Sisällysluettelo Edubox online video tutorial library 2 Yleistä 3 Rekisteröityminen Käyttöoikeuden hankinta Käyttäjäryhmän valinta Käyttöliittymä 7 Kurssinäkymä

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus

TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus TYÖKALUJA YHDISTYSTEN VIESTINTÄÄN 14.4.2016 Eija Eloranta Turun yliopiston Brahea-keskus Viestintämme vaikuttaa suoraan siihen miten toimintamme nähdään, miten se kiinnostaa, herättää halun tulla mukaan!

Lisätiedot

Toimittaja Sovellusarkkitehtuuritason pilkkominen. Kalle Launiala, ProtonIT Oy

Toimittaja Sovellusarkkitehtuuritason pilkkominen. Kalle Launiala, ProtonIT Oy Toimittaja Sovellusarkkitehtuuritason pilkkominen Kalle Launiala, ProtonIT Oy kalle.launiala@protonit.net +358445575665 Sisällön rakenne Tekninen ratkaisu vs. Looginen ratkaisu Looginen ratkaisu ja sen

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE

TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE TAMPEREEN YLIOPISTO TIEDOTUSOPIN VALINTAKOE 12.6.2006 Tiedotusopin valintakoe koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta. Valintakokeesta voi saada yhteensä 60 pistettä. Kokeen eri osat tuottavat pisteitä

Lisätiedot

TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO,

TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO, TIES460 OPPIMATERIAALITUOTANTO, LUENTO 4 Yliopistonopettaja, FT Antti Ekonoja antti.j.ekonoja@jyu.fi 13.4.2016 KOKEMUKSIA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPPIMATERIAALIEN TUOTTAMISESTA 2006 2007 2012 2009

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa

Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa JHS-keskustelutilaisuus 6. kesäkuuta 2013 Raino Vastamäki raino.vastamaki@adage.fi Käyttäjäkeskeisyys verkkopalveluissa KLO 14.45 15.15 Käytettävyys ja esteettömyys

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen

Worldpress ohje. Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Worldpress ohje Artikkelin kirjoittaminen, päivittäminen, kuvan, linkin, lomakkeen ja Google-kalenterimerkkinnän lisääminen Kun päivität sivuja, kirjaudu omalla salasanalla ja lisäksi jäsenten yhteisellä

Lisätiedot