Selvitys Ylen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys Ylen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010. (Corporate Governance Statement)"

Transkriptio

1 Selvitys Ylen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 (Corporate Governance Statement)

2 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) Sisällys: 1. Ylen hallinto 1.1 Ylen hallintoneuvosto s Ylen hallitus s Hallituksen valiokunnat s Toimitusjohtaja s Johtoryhmä s Tilintarkastajat s Palkka- ja palkkioselvitys s Yleisradio toiminnanohjausmalli 3.1 Toiminnanohjausmalli ja sen tavoitteet s Toiminnanohjausmallin lähtökohdat s Ylen yhtiöohjauksen kehittäminen s Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus 4.1 Sisäinen valvonta s Riskit ja riskienhallinta s Sisäinen tarkastus s. 20 1

3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) Yle antaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 mukaisesti, koska Yle katsoo, että julkisen palvelun yhtiön on tärkeä olla läpinäkyvä ja noudattaa parhaita käytäntöjä. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa Tämä selvitys annetaan hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä. Hallituksen toimintakertomus on saatavilla Ylen kotisivuilla sekä painettuna: julkaisu Ylen vuosi Yhtiö ei anna erillistä palkka- ja palkkioselvitystä vaan se on sisällytetty tähän selvitykseen, kohta Ylen hallinto Yle noudattaa Suomen lainsäädäntöä, erityisesti Yleisradio Oy:stä annettua lakia sekä osakeyhtiölakia, kuitenkin Yleisradio Oy:stä annetussa laissa säädetyin poikkeuksin, yleisradiotoimintaa koskevaa muuta lainsäädäntöä sekä Yleisradio Oy:n yhtiöjärjestystä. Yle noudattaa listayhtiöiden hallinnointikoodia sillä poikkeuksella, että yhtiön hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokouksen sijasta hallintoneuvosto. Hallinnointikoodin sisäpiirihallintoa koskeva suositus ei sovellu Yleen, koska yhtiön osakkeet eivät ole julkisesti noteerattuja. Yhtiön hallintoelimiä ovat Yleisradio Oy:stä annetun lain mukaan hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtajana toimiva pääjohtaja. Yhtiön merkittävin omistaja on Suomen valtio. 1.1 Ylen hallintoneuvosto Yleisradion ylin päättävä elin on 21-jäseninen hallintoneuvosto. Eduskunta valitsee hallintoneuvoston jäsenet vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä. Hallintoneuvoston jäseniksi on valittava tiedettä, taidetta, sivistystyötä ja elinkeino- ja talouselämää tuntevia sekä eri yhteiskunta- ja kieliryhmiä edustavia henkilöitä. Lisäksi kahdella yhtiön henkilöstön nimeämällä edustajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa hallintoneuvoston kokouksissa. Hallintoneuvoston tehtävät on määritelty Yleisradio Oy:stä annetussa laissa. Hallintoneuvosto on myös vahvistanut itselleen työjärjestyksen, joka käsittelee hallintoneuvoston tehtävien lisäksi mm. hallintoneuvoston kokouksiin ja asioiden valmisteluun liittyviä asioita. Hallintoneuvoston tehtävät ovat lain mukaan: valita ja vapauttaa yhtiön hallitus ja hallituksen puheenjohtaja päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista huolehtia ja valvoa, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat suoritetuiksi antaa saamelaiskäräjiä asiasta kuultuaan julkisen palvelun toteutumisesta joka toinen 2

4 vuosi kahta toimintavuotta käsittävä kertomus eduskunnalle päättää talouden ja toiminnan suuntaviivoista tarkastaa ja hyväksyä hallituksen vuosikertomus valvoa yhtiön hallintoa ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta ja käsitellä muut hallituksen sille esittämät asiat. Hallintoneuvoston jäsenet vuonna 2010 Kimmo Sasi, puheenjohtaja (jäsen vuodesta 2003, puheenjohtaja vuodesta 2007) Elsi Katainen, varapuheenjohtaja (jäsen vuodesta 2007, varapuheenjohtaja vuodesta 2009) Mikko Alatalo (jäsen vuodesta 2003) Sirpa Asko-Seljavaara (jäsen vuodesta 2007) Risto Autio (jäsen vuodesta 2007) Maria Guzenina-Richardson (jäsen vuodesta 2007) Anne Kalmari (jäsen vuodesta 2007) Ilkka Kantola (jäsen vuodesta 2007) Timo Kaunisto (jäsen vuodesta 2009) Päivi Lipponen (jäsen vuodesta 2007) Tapani Mäkinen (jäsen vuodesta 2007) Mikaela Nylander (jäsen vuodesta 2007) Erkki Pulliainen (jäsen vuodesta 2006) Lyly Rajala (jäsen vuodesta 2007) Jouko Skinnari (jäsen vuodesta 2010) Esko-Juhani Tennilä (jäsen vuodesta 2003) Pentti Tiusanen (jäsen vuodesta 2007) Tuulikki Ukkola (jäsen vuodesta 2007) Mirja Vehkaperä (jäsen vuodesta 2007) Pia Viitanen (jäsen vuodesta 1999) Ilkka Viljanen (jäsen vuodesta 2007) Henkilöstön edustaja, toimituksen assistentti Jukka Kuusinen (jäsen vuodesta 2007) Henkilöstön edustaja, järjestelmäasiantuntija Pekka T.J. Salo (jäsen vuodesta 2010) 3

5 Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2010 kahdeksan kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallintoneuvoston kokouksiin oli 82. Henkilöstön edustajia lukuun ottamatta kaikki hallintoneuvoston jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Tilikaudella 2010 hallintoneuvoston jäsenten palkkiot olivat ,00 euroa, josta puheenjohtajan palkkiot 5.120,00 euroa. 1.2 Ylen hallitus Hallintoneuvosto nimeää yhtiön hallituksen. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä, jotka eivät saa olla hallintoneuvoston jäseniä eivätkä kuulua yhtiön muuhun ylimpään johtoon. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hallintoneuvosto. Yhtiön hallituksen tulee edustaa riittävän monipuolista asiantuntemusta ja molempia kieliryhmiä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Lisäksi yhtiön henkilöstön nimeämällä edustajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa hallituksen kokouksissa. Hallituksen tehtävät on määritelty Yleisradio Oy:stä annetussa laissa sekä hallituksen toimintaansa varten laatimassa kirjallisessa työjärjestyksessä. Työjärjestys sisältää mm. hallituksen kokoonpanoon, tehtäviin, toiminnan suunnitteluun ja arviointiin, asioiden valmisteluun ja hallituksen kokouksiin liittyviä asioita. Hallituksen tehtävänä on mm. yhtiön strategian vahvistaminen yhtiön toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen yhtiön muun ylimmän johdon valinta seuraavan vuoden talousarvion päättäminen yhtiökokouksen koolle kutsuminen ja siinä käsiteltävien asioiden valmistelu ja vuosittaisen toimintakertomuksen antaminen yhtiön toiminnasta Viestintävirastolle. Hallituksen jäsenet vuonna 2010 Kari Neilimo (s. 1944) Vuorineuvos Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2008 Taloustieteiden tohtori MBA-ohjelman johtaja, Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto 2007 Pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, SOK Liiketaloustieteen professori useissa yliopistoissa Hallintoneuvostojen puheenjohtaja, Pirkanmaan Osuuskauppa ja SOK Ylen hallituksen jäsen 2008 Quantum Motoris Oy, hallituksen jäsen

6 SW-Development Oyj, hallituksen jäsen 2011 DBC Oy, hallituksen jäsen 2010 Silmäasema Fennica, hallituksen jäsen 2010 Aalto Capital Oy, hallituksen jäsen 2010 Tampereen yliopisto, hallituksen puheenjohtaja 2009 HelsinkiMissio, valtuuskunnan jäsen 2009 Suomen Kaukokiito Oy, hallituksen jäsen 2008 Solita Oy, hallituksen jäsen 2008 Hunting Minds Oy, hallituksen jäsen 2008 Deep Lead Oy, hallituksen jäsen 2007 Liikesivistysrahasto, hallituksen jäsen 2004 Maria Kaisa Aula (s. 1962) asti Hallituksen varapuheenjohtaja Valtiotieteen lisensiaatti Lapsiasiavaltuutettu Kansanedustaja Pääministerin erityisavustaja sekä 2003 Ylen hallituksen jäsen Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen (TEKESin) hallitus Liikenneturvan hallituksen puheenjohtaja Rintamaveteraanien kannatussäätiön varapuheenjohtaja Jouni Backman (s. 1959) Yht.yo Executive Advisor, Tieto Oyj 2007 Kansanedustaja Ympäristöministeri Hallintoministeri Ylen hallituksen jäsen 2006 SDP:n puoluevaltuusto, puheenjohtaja 2008 Osuuskunta Tradeka-yhtymä, edustajiston jäsen 2010 Savonlinnan kaupunginvaltuusto, puheenjohtaja 2009 Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys, hallituksen jäsen

7 Laura Kolbe (s. 1957) lähtien FM 1982, FT 1989 (HY) Euroopan historian professori /HY) Euroopan historian professori 2006 Eeva Ahtisaaren avustaja Historiatutkija, Helsingin kaupungin historiatoimikunta Historiantutkija, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) Intendentti, Mannerheim-museo Ylen hallituksen jäsen 2011 Suomen maabrändivaltuuskunnan jäsen Eteläsuomalainen osakunta, inspehtori 2010 Arvonimilautakunnan jäsen 2008 Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, varapuheenjohtaja 2008 Helsingin satama, johtokunnan jäsen 2009 Helsingin kaupunginvaltuusto, jäsen 2009 Suomen Benelux-instituutin säätiö, hallituksen jäsen 2004 Gunvor Kronman (s. 1963) Hallituksen varapuheenjohtaja 2011 alkaen Filosofian maisteri, MBA, Eisenhower Fellow 2007 Johtaja, Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus 2003 Järjestöjohtaja, Suomen Punainen Risti Vanhempi neuvonantaja, Pohjoismainen neuvosto Koordinaattori, Pohjoismaiset Punaiset Ristit Delegaatiojohtaja, Kansainvälinen Punainen Risti Tiedottaja, Suomen Punainen Risti Toimittaja, Yleisradio Oy Ylen hallituksen jäsen 2006 Kungliga Dramatiska Teatern, hallituksen jäsen 2009 Plan Suomi Säätiö, puheenjohtaja 2010 UNESCO, kutsuttu jäsen CMI Crisis Management Inititiative, varapuheenjohtaja 2007 Helsingin yliopisto, hallituksen jäsen Föreningen Konstsamfundet, hallituksen jäsen 2005 Palestiinalaisen Augusta Victoria -sairaala, johtokunnan jäsen Suomen Punaisen Ristin veripalvelu, hallituksen jäsen

8 SNS-Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, Suomen jaoston puheenjohtaja 2005 FILI, neuvottelukunnan jäsen Eisenhower fellowships, kansainvälisen hallituksen jäsen 2007 RAND Europe, hallituksen jäsen 2009 Helsingin Musiikkitalo Oy, hallituksen jäsen Juhani Pekkala (s. 1955) Filosofian maisteri Toimitusjohtaja, Suomen Kaupan Liitto 2007 Toimitusjohtaja, Taloussanomat Oy Vastaava päätoimittaja, Taloussanomat Oy Vastaava päätoimittaja, Nelosen uutiset Vastaava päätoimittaja, MTV Oy Toimituspäällikkö, MTV Oy Taloustoimituksen esimies, Helsingin Sanomat, Ylen hallituksen jäsen 2008 Hallituksen jäsen, Gummerus Oy ja Gummerus Kustannus Oy 2010 Hallituksen jäsen, TAT-ryhmä 2008 Hallintoneuvoston jäsen, Suomen Messut Osuuskunta 2008 Journalistipalkintolautakunnan jäsen, Suomen Kuvalehti 1996 Tuomo Raasio (s. 1958) OTK Senior Partner, CapMan Buyout, 2005 Pääomasijoitusyhtiö CapMan Oyj 1988 Kansallis-Osake-Pankki, Kansainvälinen rahoitus Ylen hallituksen jäsen 2008 Useita hallituksen jäsenyyksiä pienissä ja keskisuurissa suomalaisissa yrityksissä, Lastenklinikoiden Kummit ry, puheenjohtaja 2010 Raija-Sinikka Rantala (s. 1947) Teatteritaiteen lisensiaatti, ohjaaja-dramaturgi, FK 7

9 Teatteriohjaaja Taiteellinen johtaja, Kansainvälinen Teatteri-instituutti Johtaja, Helsingin Kaupunginteatteri Johtaja, Lahden Kaupunginteatteri Johtaja, Teatterikorkeakoulun koulutuskeskus Suomen Teatterikoulun johto yli 80 teatteri-, tv- ja radio-ohjausta - yli 30 dramatisointia ja näytelmäsovitusta - 2 näytelmää - 5 julkaistua teosta Ylen hallituksen jäsen 2006 Suomen Kansallisooppera, hallituksen vpj Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, hallituksen jäsen alk. 1991, pj Suomen Unesco-toimikunta, hallituksen jäsen Teatterin Tiedotuskeskus, puheenjohtaja Pohjoismainen Teatteriunioni, hallituksen jäsen/pj Kansainvälisen Teatteri-Instituutti, ex council European Theatre Convention, hallituksen jäsen Henkilöstön nimeämä edustaja vuonna 2010 oli toimittaja Raino Hurme. Vuonna 2010 hallitus kokoontui 12 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 98. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Tilikaudella 2010 hallituksen jäsenten palkkiot olivat ,96 euroa puheenjohtajalle ja yhteensä ,70 euroa muille jäsenille. Yleisradiossa ei ole osakkeisiin perustuvia palkitsemisjärjestelmiä. 1.3 Hallituksen valiokunnat Hallitus on asettanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunta Yhtiön hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan avustamaan hallitusta sille kuuluvissa yhtiön talouteen, sisäiseen ohjaukseen ja valvontaan liittyvissä tehtävissä. Hallitus on vahvistanut valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunnan tarkoituksena on arvioida ja käsitellä talousohjauksen tehokkuutta strategian tuloksellisuutta taloudellisen raportoinnin menetelmiä tilinpäätöstä ja muuta yhtiön antamaa taloudellista tietoa. Lisäksi valiokunta mm. arvioi ja valvoo sisäisen ohjauksen ja sisäisen valvonnan riittävyyttä ja tehokkuutta 8

10 valvoo sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen suositusten toteuttamista seuraa yhtiön tilintarkastus- ja tilinpäätösprosessia sekä laadintaperiaatteita käy yhdessä johdon ja tilintarkastajien kanssa läpi tilintarkastuksessa esiintuodut havainnot. Valiokunta ei tee itsenäisiä päätöksiä. Valiokunta tekee vuosittain arvioinnin toiminnastaan. Se raportoi työstään sekä arvioinnin tuloksista hallitukselle. Hallitus nimittää keskuudestaan tarkastusvaliokuntaan kolmesta neljään jäsentä ja heistä valiokunnalle puheenjohtajan. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys. Vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla. Tarkastusvaliokunnan jäseninä vuonna 2010 toimivat Kari Neilimo (pj), Jouni Backman ja Gunvor Kronman. Vuoden 2011 alusta lähtien valiokunnan jäseninä toimivat Kari Neilimo (pj), Jouni Backman ja Raija-Sinikka Rantala. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2010 seitsemän kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Yhtiön hallitus on perustanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan avustamaan hallitusta sille kuuluvien palkka- ja palkitsemispolitiikkaan sekä nimityksiin liittyvien asioiden hoidossa. Valiokunnan tarkoituksena on ohjata ylimmän johdon työehtoja, koko yhtiön palkitsemisjärjestelmiä ja henkilöstöpolitiikkaa siten, että ne tukevat yhtiön tavoitteiden saavuttamista. Hallitus on vahvistanut valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Työjärjestyksen mukaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen päätettäväksi seuraavat asiat: toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot toimitusjohtajalle raportoivien johtajien palkkaus ja muut työsuhteen ehdot ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien muodot ja perusteet, tuloskortit ylimmän johdon tuloskorttien tulokset ja palkitseminen ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien soveltamiseen liittyvät mahdolliset tulkintaongelmat koko henkilöstön palkitsemiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt koko henkilöstöä koskevat politiikat ja periaatteet. Valiokunta raportoi työstään hallitukselle säännöllisesti. Hallitus valitsee nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan sekä kahdesta neljään jäsentä keskuudestaan vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2010 valiokunnan jäseninä toimivat Kari Neilimo (pj), Maria-Kaisa Aula, Juhani Pekkala ja Tuomo Raasio. Vuoden 2011 alusta lähtien valiokunnan jäseninä toimivat Gunvor Kronman (pj), Laura Kolbe, Juhani Pekkala ja Tuomo Raasio. Kaikki nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna 2010 kahdeksan kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 91. 9

11 1.4 Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan keskeisinä tehtävinä on: vastata hallitukselle yhtiön toiminnan tuloksellisuudesta johtaa yhtiön toimintaa vastata hallitukselle esiteltävien asioiden valmistelusta esitellä asiat hallituksessa ja osaltaan hallintoneuvostossa vastata hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpanosta yhdessä hallituksen kanssa vastata hallituksen päätösten täytäntöönpanosta toimia yhtiön johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtajan nimittää yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja ei saa olla hallintoneuvoston eikä hallituksen jäsen. Vuonna 2010 toimitusjohtajana toimi asti Mikael Jungner ja alkaen Lauri Kivinen. Hänen sopimuksensa on voimassa toistaiseksi. Toimitusjohtaja Lauri Kivinen (s. 1961) Kauppatieteiden maisteri Toimitusjohtaja Nokia Siemens Networks: yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja ja Saksan hallintoneuvoston puheenjohtaja Münchenissä Nokia: Brysselin edustuston päällikkö Nokian viestintäjohtaja Nokia Mobile Phonesin viestintäjohtaja tiedotuspäällikkö Helsingissä ja Genevessä Johtoryhmäjäsenyys 2010 : PALTA ry:n hallituksen jäsen 2011 Toimitusjohtajalla on hallituksen hyväksymä toimitusjohtajasopimus. Vuonna 2010 toimitusjohtaja Mikael Jungnerin palkka oli ,10 euroa. Toimitusjohtaja Lauri Kiviselle vuonna 2010 maksettu palkka oli ,00 euroa. Toimitusjohtajalla ei ole palkan lisäksi muita taloudellisia etuuksia. Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet kuuluvat tuloskortteihin perustuvaan johdon tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Järjestelmä koostuu kahdesta tuloskortista: vuosikortista ja pitkän aikavälin kortista. Vuosittaisen tuloskortin maksimipalkkio on kolmen kuukauden palkka / vuosi ja pitkän aikavälin tuloskortin yhden kuukauden palkka / vuosi. Hallitus vahvistaa molempien korttien rungon ja pitkän aikavälin tuloskortin aikavälin sekä johtajien henkilökohtaiset tuloskortit. Hallitus myös päättää tulosten saavuttamisesta ja siihen liittyvästä palkitsemisesta nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelun perusteella. Johdolla ei ole erillisiä lisäeläkejärjestelmiä. 10

12 1.5 Johtoryhmä Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön toiminnan johtamisessa. Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtaja, ohjelmatoiminnasta vastaavien yksiköiden johtajat, yhteisten toimintojen johtajat sekä yhtiön markkinointijohtaja että tekninen johtaja. Johtoryhmässä toimivat vuonna 2010 toimitusjohtaja Lauri Kivisen lisäksi: Olli-Pekka Heinonen (s. 1964), johtaja Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto, 1990 Johtaja, Julkaisut Ohjelmistoalueen johtaja, YLE Asia ja kulttuuri, Suomenkielisen televisiotoiminnan johtaja, hallituksen jäsen Liikenne- ja viestintäministeri Liikenneministeri Opetusministeri (koulutus, tiede, kirkollisasiat) Kansanedustaja, Kansallinen Kokoomus Opetusministeri (koulutus, tiede) Opetusministerin erityisavustaja Suunnittelusihteeri, Kokoomuksen eduskuntaryhmä, Tuntiopettaja Eurajoen yläasteella ja lukiossa Johtoryhmäjäsenyys 2002 RTK-Palvelu Oy, hallituksen puheenjohtaja 2008 Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin johtokunnan jäsen 2007 Suomen UNESCO-toimikunta, varapuheenjohtaja , toimikunnan jäsen 2011 Kulttuuri- ja Kongressikeskus Verkatehdas, hallituksen puheenjohtaja 2006 Liikenne- ja viestintäministeriö, Viestintähallinnon neuvottelukunnan jäsen 2003 Kirkon Tiedotuskeskuksen toimikunnan jäsen 2003 Reija Hyvärinen (s. 1962), viestintäjohtaja Taiteen maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri, sertifioitu business coach Viestintäjohtaja Ohjelmistopäällikkö, YLE24, Päällikkö, YLE Uutiset, Toimituspäällikkö, YLE24 Online, Politiikan toimittaja, TV-uutiset Kotimaan reportteri, TV-uutiset , Yleisradio Oy Johtoryhmäjäsenyys

13 Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toimittajakoulutuksen neuvottelukunta, jäsen 2007 Sitran kansallinen ennakointiverkosto, jäsen 2008 Atte Jääskeläinen (s. 1965), johtaja Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Johtaja, Uutis- ja ajankohtaistoiminta , vastaava toimittaja Ohjelmistoalueen johtaja, YLE toimitusjohtaja, päätoimittaja, Suomen Tietotoimisto - STT Politiikan toimituksen esimies, Helsingin Sanomat, Taloustoimituksen esimies, Helsingin Sanomat, Taloustoimittaja, Helsingin Sanomat, Johtoryhmäjäsenyys 2007 Ei luottamustehtäviä Marja-Riitta Kaivonen (s. 1948), talousjohtaja Kauppatieteen kandidaatti Talousjohtaja Controller- ja talousjohdon tehtävät suomalaisissa pörssiyhtiöissä Talousjohtaja, johtoryhmän jäsen, Neste Oy, markkinointiyhtiöt Talousjohtaja, johtoryhmän jäsen, Neste Battery Oy, Konsultti, Management Systems Oy, Controllertehtävät, tulosyksikön johtoryhmän jäsen, Kone Oy Johdon assistentti, Mortgage Bank of Finland Oy, Johtoryhmäjäsenyys Yleisradion Eläkesäätiö, hallituksen puheenjohtaja Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13 a:n hallituksen jäsen 2005 Jorma Laiho (s. 1950), teknologiajohtaja Diplomi-insinööri 1975, Teknillinen korkeakoulu 12

14 Teknologiajohtaja, Tekninen johtaja, Yleisradio Oy Varatoimitusjohtaja, Digita Oy Jakelutekniikan päällikkö, osastopäällikkö Suunnittelupäällikkö Suunnitteluinsinööri , Yleisradio Oy Johtoryhmäjäsenyys 2001 : EBU DVB, Steering Board, jäsen 2010 EBU Technical Committee, jäsen 2008 JVP (Joukkoviestintäpooli), puheenjohtaja 2001 DIMES, hallituksen jäsen 2004 Radio- ja TV-museosäätiö, valtuuskunnan puheenjohtaja 2001 Päivi Nummi-Aho (s. 1965), markkinointijohtaja Kauppatieteiden maisteri, Helsingin kauppakorkeakoulu Markkinointijohtaja, Viestintä- ja markkinointijohtaja Kuluttajamarkkinoinnin johtotehtävät, TeliaSonera Finland, Markkinointijohtaja, Kuluttajaliiketoiminnan johtoryhmän jäsen, Sonera Markkinointijohtaja, Mobiililiiketoiminnan johtoryhmän jäsen, Sonera Toimituspäällikkö, toimittaja, markkinointipäällikkö, Kynämies, Johtoryhmäjäsenyys 2007 ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry, johtokunnan jäsen 2010 EBU Connect Steering Committee, jäsen 2009 EBU Connect Awards Prejury, jäsen 2009 Annika Nyberg-Frankenhaeuser (s. 1952), johtaja Kuvaamataidon opettaja, Taideteollinen korkeakoulu, 1977 HuK, Helsingin Yliopisto, pääaineena antropologia ja taidehistoria. Johtaja, Svenska Yle Ohjelmistoalueen johtaja, Svenska Yle,

15 Ohjelmajohtaja, Ylen ruotsinkieliset radio-ohjelmat, Päällikkö, TV-nytt, Toimitussihteeri, OBS-ajankohtaisohjelma, Toimittaja, OBS-ajankohtaisohjelmat, Toimittaja, BLÅ-timmen, , Yleisradio Oy Prseident, WorldDAB Forum, Johtoryhmäjäsenyys 2006 Ylen Hyvän Säätiö, hallituksen jäsen 2002 SPR Nuorten turvatalo, johtokunnan jäsen Helsingin yliopisto,delegationen för svenska ärenden, 2007 Svenska social- och kommunalhögskolan, hallituksen varajäsen 2010 Radiodays Europe, hallitus 2010 EBU, radiokomitean jäsen, 2011 Gunilla Ohls (s. 1956), strategiajohtaja Ekonomi, DE, Svenska Handelshögskolan Strategiajohtaja Ohjelmistopäällikkö, Svenska Yle Ohjelmajohtaja, YLE FST Toiminnan controller, SVT Nyheter och Sport, Sveriges Television, Toimituspäällikkö, suomenkielinen toimitus, SVT, Johtoryhmäjäsenyys 2011 Luottamustehtävät: Pohjoisvisiorahaston puheenjohtaja 2010 Televisioakatemia 2010 Suomen Strategisen Johtamisen Seura, SSJS 2009 Liisa Ojala-Walker (s. 1950), henkilöstöjohtaja Luonnontieteiden kandidaatti, Bachelor of Science Henkilöstöjohtaja Henkilöstötoiminnan päällikkö, Palkkaussuunnittelija, , Yleisradio Oy Tutkimussihteeri, TVK, Johtoryhmäjäsenyys 2007 Ei luottamustehtäviä 14

16 Katri Olmo (s. 1959), lakiasiainjohtaja Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Lakiasiainjohtaja Lakiasiain päällikkö, Henkilöstöasiain päällikkö Lakimies, HR-lakimies, , Yleisradio Oy Asianajaja Johtoryhmäjäsenyys 2011 Ei luottamustehtäviä Ismo Silvo (s. 1958), johtaja Valtiotieteen tohtori Johtaja, Tuotannot, Strategia- ja kehitysjohtaja, Ohjelmajohtaja, YLE TV1 ja YLE Teema Ohjelmajohtaja, YLE Teema Päällikkö, Strategisen suunnittelu, , Yleisradio Oy Executive Director of the European Audiovisual Observatory Päällikkö, Tutkimus- ja kehitysosasto, , Yleisradio Oy Ammattiopiston rehtori, Yleisradio Oy, Suunnitteluasiantuntija, , tutkija , Yleisradio Oy Johtoryhmäjäsenyys 2005 EBU, Eurovision Operations Council hallituksen puheenjohtaja 2009 Yleisradion eläkesäätiö, hallituksen varapuheenjohtaja 2008 Yleisradion eläkesäätiö, hallituksen jäsen Ville Vilén (s. 1963) Kasvatustieteiden maisteri (Joensuun yliopisto, 1991) Johtaja, Luovat sisällöt Ohjelmistoalueen johtaja, YLE Visio (Ylen radiostrategian ja uusien palvelujen johtaja; Genrevastuut: lastenohjelmat, nuorten ohjelmat, populaarimusiikki, populaarikulttuuri, viihde) 15

17 Ohjelmistoalueen johtaja, YLE Visio, Ohjelmajohtaja, Radio Suomi, Ohjelmajohtaja, YleQ, Ohjelmajohtaja, YleX, Musiikkipäällikkö, Radiomafia, , Yleisradio Oy Freelancer-toimittaja, Länsi-Savo, Savonlinna, Peruskoulun luokanopettaja, Savonlinna, Toimittaja, Radiomafia, Radio Savonmaa, Johtoryhmäjäsenyys 2006 Pori Jazz, hallituksen jäsen 2008 Katri Westerberg (s. 1963), talousjohtaja Kauppatieteiden maisteri (Svenska Handelshögskolan 1987) Talousjohtaja Rahoituspäällikkö, Yleisradio Oy Sampo Pankki Oyj, rahoituspäällikkö Osuuspankkien Keskuspankki Oy, jaostopäällikkö, Rautaruukki Oy, rahoitusekonomi, Johtoryhmäjäsenyys 2011 Helsingin Musiikkitalo Oy, hallituksen jäsen 2010 KOy Helsingin Mannerheimintie 13a, hallituksen varajäsen, 2005 Yleisradion Eläkesäätiö, hallituksen puheenjohtaja 2011 Johtoryhmän jäsenten kokonaispalkka sisältäen toimitusjohtajan palkan vuodelta 2010 oli ,61 euroa. Johtoryhmän jäsenet kuuluvat myös johdon tuloskorttijärjestelmän piiriin. Järjestelmän periaatteet on selostettu yllä toimitusjohtajan tietojen yhteydessä. Yleisradion rakenne muuttui Johtoryhmän jäsenten vastuualueet muuttuivat ja johtoryhmään nimettiin samalla kaksi uutta jäsentä. Johtoryhmän jäsenet vastuualueineen ovat lähtien seuraavat: Lauri Kivinen, toimitusjohtaja Olli-Pekka Heinonen, johtaja, Julkaisut-yksikkö Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja Atte Jääskeläinen, johtaja, Uutiset ja Ajankohtaistoiminta -yksikkö Marja-Riitta Kaivonen, talousjohtaja asti (Katri Westerberg lähtien) Jorma Laiho, teknologiajohtaja Päivi Nummi-Aho, markkinointijohtaja Annika Nyberg-Frankenhaeuser, johtaja, Svenska Yle Liisa Ojala-Walker, henkilöstöjohtaja Gunilla Ohls, strategiajohtaja Katri Olmo, lakiasiainjohtaja Ismo Silvo, johtaja, Tuotannot Ville Vilén, johtaja, Luovat sisällöt 16

18 1.6 Tilintarkastajat Tilintarkastajina toimii KHT Raija-Leena Hankonen sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Minna Riihimäki. Tilintarkastajille maksettiin tilikaudelta euroa tilintarkastuspalkkiota ja muista palveluista euroa. 2. Palkka- ja palkkioselvitys Tilikaudella 2010 hallintoneuvoston jäsenten palkkiot olivat ,00 euroa, josta puheenjohtajan palkkiot 5 120,00 euroa. Tilikaudella 2010 hallituksen jäsenten palkkiot olivat ,96 euroa puheenjohtajalle ja yhteensä ,70 euroa muille jäsenille. Yleisradiossa ei ole osakkeisiin perustuvia palkitsemisjärjestelmiä. Toimitusjohtajalla on hallituksen hyväksymä toimitusjohtajasopimus. Vuonna 2010 toimitusjohtaja Mikael Jungnerin palkka oli ,10 euroa. Toimitusjohtaja Lauri Kiviselle vuonna 2010 maksettu palkka oli ,00 euroa. Toimitusjohtajalla ei ole palkan lisäksi muita taloudellisia etuuksia. Vuonna 2010 johtoryhmän jäsenten kokonaispalkka mukaan lukien toimitusjohtajan palkka oli ,61 euroa. Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet kuuluvat tuloskortteihin perustuvaan johdon tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Järjestelmä koostuu kahdesta tuloskortista: vuosikortista ja pitkän aikavälin kortista. Vuosittaisen tuloskortin maksimipalkkio on kolmen kuukauden palkka / vuosi ja pitkän aikavälin tuloskortin yhden kuukauden palkka / vuosi. Hallitus vahvistaa molempien korttien rungon ja pitkän aikavälin tuloskortin aikavälin sekä johtajien henkilökohtaiset tuloskortit. Hallitus myös päättää tulosten saavuttamisesta ja siihen liittyvästä palkitsemisesta nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelun perusteella. Johdolla ei ole erillisiä lisäeläkejärjestelmiä. Yhtiöllä on myös olemassa erillinen tuloskortteihin perustuva tulospalkkiojärjestelmä päälliköille. Tässä järjestelmässä on vuosikortti ja sen piiriin kuuluu lähes 200 päällikkö- tai esimiestehtävissä toimivaa. Maksimipalkkio on kahden kuukauden palkka / vuosi. Hallitus vahvistaa kortin rungon ja päättää palkitsemisen tasosta. Tavoitteet ja tulokset hyväksytään yksi yli yhden periaatteella. 3. Yleisradion toiminnanohjausmalli 3.1 Toiminnanohjausmalli ja sen tavoitteet Ylen sisäinen toiminnanohjausmalli kattaa yhtiön ohjaukseen ja valvontaan liittyvät asiat, joilla johto varmistaa, että Yleisradio toimii halutulla tavalla ja siten varmistaa Yleisradion julkisen palvelun tehtävän täyttämistä ja strategian toteutumista. 3.2 Toiminnanohjausmallin lähtökohdat Toiminnanohjausmallin lähtökohtana on Laki Yleisradio Oy:stä (Yle-laki), jonka perusteella yhtiön hallintoneuvosto ja hallitus ovat määritelleet Ylen mission, arvot ja vision. Näihin pohjautuen hallintoneuvosto päättää Ylen talouden ja toiminnan suuntaviivat ja hallitus päättää yhtiön strategiset peruslinjaukset, vahvistaa vuosittain yhtiön strategian, asettaa tarvittavat strategiset hankkeet sekä päättää seuraavan vuoden talousarviosta. Yle-laki, sen pohjalta määritellyt missio, arvot, visio sekä yhtiön strategia ja käytössä olevat resurssit muodostavat pohjan yhtiön ohjaukselle, valvonnalle ja riskienhallinnalle. Toiminnanohjausmallin keskeinen elementti on toiminnan seuranta ja seurannan perusteella tehtävät ohjauspäätökset. 17

19 Ylin toiminnanohjaus- ja valvontavastuu on hallintoneuvostolla ja hallituksella. Hallintoneuvosto valvoo, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat suoritetuiksi. Hallitus ja sen tarkastusvaliokunta valvovat Ylen toiminnanohjauksen ja valvonnan riittävyyttä, tehokkuutta ja toimivuutta. Toimitusjohtaja taas vastaa toiminnanohjauksen ja valvonnan riittävyydestä, tehokkuudesta ja toimivuudesta sekä seuraa niiden toteutumista. Kunkin yksikön johtajan vastuulla on toiminnanohjauksen ja valvonnan toteutus ja seuranta omassa yksikössään (ensisijainen, jatkuva toiminnanohjaus- ja valvontavastuu). Tukitoiminnot tukevat linjajohdon suorittamaa toiminnanohjausta ja valvontaa sekä suorittavat yhtiötasoista toiminnanohjausta ja valvontaa mm. periaatteiden, politiikkojen, ohjeiden ja toimintamallien määrittelyn sekä raportoinnin kautta (toissijainen, tukeva toiminnanohjaus- ja valvontavastuu). Sisäinen tarkastus ja tilintarkastus arvioivat riippumattomasti Ylen toiminnanohjausta ja valvontaa (varmistava valvontavastuu). 3.3 Ylen yhtiöohjauksen kehittäminen Ylen toiminnan ohjausta kehitettiin vuoden 2010 aikana edelleen aiemmin luotujen tavoitteiden mukaisesti. Kehittämisen yhtenä näkökulmana on myös sisäisen valvonnan ja sen osana riskienhallinnan tasojen parantaminen. Kehittämisen tuloksena päätetty uusi ohjausmalli kattaa yhtiön kaikki suunnittelu-, toteutus- ja seurantavaiheet. Tämän käyttöönotto aloitettiin vuoden 2010 aikana yhtiön laatiman vuosikellon vaiheiden mukaan. Ohjausmallia täsmennetään suunnitteluvaiheiden edetessä, samalla kun jo läpikäytyjen vaiheiden jälkikäteisarvioinnin pohjalta tehdään muutoksia tulevia suunnittelukierroksia silmällä pitäen. Vuoden 2011 alusta voimaan tullut uusi organisaatiorakenne mahdollistaa myös omalta osaltaan toiminnan ohjaukseen luettavien kokonaisuuksien paremman ja läpinäkyvämmän hallinnan samoin kuin päätöksenteon selkiyttämisen. Yhtiön controller-toiminnon tehtävää painotettiin uudestaan, jotta yhtiön ohjauksen tarvitsema raportointi, analysointi ja liiketoiminnan tuki voidaan luotettavasti toteuttaa. Vuoden 2011 aikana yhtiöohjauksen kehittäminen painottuu paitsi sovitun ohjausmallin tarkentamiseen erityisesti tuotehallintaan, mukaan lukien tuotekustannuslaskentaan sekä tiedon käsittelyn ja tietojärjestelmien yhtenäistämiseen. 4. Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus 4.1 Sisäinen valvonta Hallituksen tarkastusvaliokunnan vuonna 2009 asettama sisäisen valvonnan kehittämisprojekti sai vuoden aikana valmiiksi sisäisen valvonnan viitekehyksen sekä siihen liittyen muun muassa yhtiön politiikka- ja periaatehierarkian. Sisäisen valvonnan näkökulmia on myös huomioitu yhtiön vuosikellossa, mutta se työ jatkuu vielä osana yhtiön toiminnanohjauksen jatkokehittämistä. Sisäinen valvonta on Ylen sisäisen toiminnanohjausmallin se osa, jonka avulla johto varmistaa, että Yle toimii halutulla tavalla ja joka tuottaa johdolle riittävästi tietoa Ylen toiminnasta ja toimintaympäristöstä. Samalla sisäisen valvonnan on tarkoitus tunnistaa ja tuoda esille kehittämiskohteita osana toiminnanohjausmallin jatkuvaa ylläpitoa. 18

20 Sisäisen valvonnan tavoitteena on koko sisäisen toiminnanohjausmallin tapaan varmistaa Ylen julkisen palvelun tehtävän täyttämistä ja strategian toteutumista. Sillä varmistetaan myös sisäisen, ja samalla ulkoisen, raportoinnin luotettavuus. Sisäinen valvonta auttaa tukemaan Ylen päivittäistä toimintaa sekä ohjaamaan, seuraamaan ja mittaamaan Ylen resursseja. Sillä on merkittävä rooli vastuiden ja valtuuksien oikeantasoisessa määrittelyssä ja noudattamisen seurannassa, Ylen resurssien turvaamisessa ja vastuiden haitallisten vaikutusten pienentämisessä. Sisäistä valvontaa tehdään suhteessa Yleisradiota koskeviin lakeihin ja säännöksiin, erityisesti Yle-laissa Ylelle asetettuihin tehtäviin ja juridiseen hallintomalliin, Ylen missioon, arvoihin ja visioon, resursseihin ja strategiaan sekä johdon asettamiin tavoitteisiin, tehtäviin, politiikkoihin ja ohjeisiin. Sisäistä valvontaa suorittavat Ylen hallintoneuvosto, hallitus, toimitusjohtaja, linjajohto ja muu henkilöstö sekä tarkastusfunktiot. Sisäisen valvonnan osatekijöitä ovat: Valvontaympäristö, joka muodostuu toimintaa ohjaavista missiosta, arvoista ja visiosta, määritellystä organisaatiosta, juridisesta hallintomallista sekä määritellyistä toimivaltuuksista ja vastuista, johdon toimintatavoista, yhtiöyhtenäisistä toimintaperiaatteista ja yhteisestä työkulttuurista. Tavoitteiden asettaminen, joka määrittelee Ylen toiminnan tavoitteet sekä yhtiötasolla että organisaation eri tasoilla, ja riskienhallinta, jonka avulla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteita uhkaavia riskejä. Valvontatoimenpiteet eli politiikat ja menettelytavat, jotka auttavat varmistamaan, että johdon päätökset ja linjaukset toimeenpannaan ja että riskienhallintatoimenpiteitä toteutetaan. Valvontatoimenpiteet voivat olla mm. politiikkoja, ohjeistuksia, manuaaleja, valtuutuksia, johdon katsauksia, suorituskykymittareita, täsmäytyksiä, kulkuoikeuksia, vaarallisten työyhdistelmien estämistä, poikkeusraportteja ja erilaisia IT-kontrolleja esimerkiksi järjestelmiin kirjauduttaessa tai niitä käytettäessä. Tiedonhallinta ja viestintä liittyen Ylen tavoitteiden saavuttamiseen ja sisäisen valvonnan toimivuuteen, kuten esimerkiksi sisäinen ja ulkoinen taloudellinen ja muu raportointi, yrityksen tavoitteiden ja politiikkojen kommunikointi organisaatiossa, työntekijöiden palautekyselyt, asiakaskyselyt ja kommunikointi sidosryhmien kanssa. Valvonnan riittävyyden, toimivuuden ja tehokkuuden seuranta sekä päivittäisessä toiminnassa että erillisten arviointien avulla, joihin kuuluvat esimerkiksi sisäiset ja ulkoiset tarkastukset. 4.2 Riskit ja riskienhallinta Ylen hallitus on hyväksynyt yhtiön riskienhallinnan periaatteet. Riskienhallinta on keskitetty toiminto, josta vastaa talousjohtaja. Riskillä voidaan tarkoittaa epävarmuutta, uhkaa tai käyttämätöntä mahdollisuutta. Yhtiötasoiset avainriskit arvioidaan määritetyn riskienhallinnan prosessin mukaan vuosittain johtoryhmän toimesta. Riskeistä ja riskienhallinnan toimenpiteistä raportoidaan hallitukselle ja sen tarkastusvaliokunnalle vähintään kahdesti vuodessa, mutta tarvittaessa useammin. Avainriskien kartoitus pohjautuu yhtiön strategiaan ja sen toteutumisen kriittisimpiin kohtiin. Kullekin avainriskille on nimetty omistaja, jonka vastuulla on sekä seuranta että sovittujen riskienhallinnan toimenpiteiden toteuttaminen. Omistajan lisäksi kullekin avainriskille on nimetty riskistä vastaava johtoryhmän jäsen, joka vastaa riskin huomioimisesta johtoryhmän kaikessa päätöksenteossa. Vuoden 2010 avainriskit liittyivät erityisesti asiakkaiden tarpeiden täyttämiseen, muuttuvaan kysyntään ja median käyttötottumusten monimuotoistumiseen. Sisältöjen ja palvelujen on oltava helposti löydettäviä, käytettäviä sekä kiinnostavia, jotta asiakas kokee saavansa vastinetta maksamalleen tv-maksulle. Riskienhallinnan näkökulmasta tämä ulottuu myös henkilöstön tulevien osaamistarpeiden tunnistamiseen ja siihen, että osaamisen kehittäminen suunnataan oikein ja, että se on oikea-aikaista. 19

Selvitys YLEn hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009. (Corporate Governance Statement)

Selvitys YLEn hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009. (Corporate Governance Statement) Selvitys YLEn hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 (Corporate Governance Statement) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) YLE antaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään

Lisätiedot

Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen. 3. 31.12.2012 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase.

Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen. 3. 31.12.2012 päättyneen tilikauden tuloslaskelma ja tase. Palkitsemistiedot_Yle 2012 3.5.2013 Tiedot: 1. a) Yhtiön nimi Yleisradio Oy b) Valtion omistus- ja äänivaltaosuus 99,98 % 2. Yhtiöjärjestyksen toimialapykälä Julkisen palvelun yleisradiotoiminnan harjoittaminen

Lisätiedot

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 20.5.2010 1 / 5 Suomen Yliopistokiinteistöt Oy Finlands Universitetsfastigheter Ab:n (jäljempänä yhtiö ) päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia

Lisätiedot

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 1(5) NORDIC ALUMINIUM OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Nordic Aluminium Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1 (5) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2011 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen kokouksessa

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 8.4.2015 8.4.2015 1 Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % tilikauden voitosta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2014 olivat 519,1 miljoonaa euroa, tilikauden voitto 2014 oli 305,3

Lisätiedot

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 17.2.2016 HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS :n (jäljempänä Yhtiö ) hallitus on hyväksynyt tämän työjärjestyksen osana konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmää. Työjärjestys ohjaa hallituksen työskentelyä ja täydentää

Lisätiedot

8.4.2014. Nokia Oyj, useita johtotason tehtäviä, johtokunnan jäsen

8.4.2014. Nokia Oyj, useita johtotason tehtäviä, johtokunnan jäsen Liite 1: Fortumin 1 (8) Sari Baldauf Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, Suomen kansalainen Kauppatieteiden maisteri Fortumin hallituksen riippumaton jäsen vuodesta 2009 Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan

Lisätiedot

_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015

_Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 _Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2015 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 Suositus 54:n

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 SELVITYS OUTOTECIN HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ HALLITUS Vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Outotec Oyj:n hallintoelimillä, jotka

Lisätiedot

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ

PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ 2) PwC:n tutkimus Corporate Governance -tietojen esittämisestä listayhtiöissä PwC PWC:N TUTKIMUS CORPORATE GOVERNANCE TIETOJEN ESITTÄMISESTÄ LISTAYHTIÖISSÄ PwC kävi läpi CG-tietojen esittämisen Päälistan

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2011 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu 25.11.2011 erillisenä kertomuksena ja julkaistu

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1 (5) UPM-KYMMENE OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006. Työjärjestystä on muutettu viimeksi

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien

Lisätiedot

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement)

Componenta Oyj. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate Governance Statement) 1 (6) Componenta Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2012 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Componenta Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan

Lisätiedot

18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ

18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 18.2.2010 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SISÄLTÖ 1 Tieto hallinnointikoodin noudattamisesta... 2 2 Kuvaus hallituksen ja hallituksen asettamien valiokuntien kokoonpanosta ja toiminnasta...

Lisätiedot

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2010 OUTOTECIN SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Vastuu Outotecin hallinnosta ja toiminnasta on Outotec Oyj:n hallintoelimillä, jotka ovat

Lisätiedot

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Yhtymähallitus 23.11.2017 Yhtymävaltuusto 1.12.2017 Siun sote - kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 8.4.2014 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2013

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 Aspon päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 3.6.2014 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2015

Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1 (6) KUNTARAHOITUS Palkka- ja palkkioselvitys 2015 1.3.2016 2 (6) 1 TAUSTA JA TARKOITUS Kuntarahoitus Oyj antaa vuosittain tällä palkka- ja palkkioselvityksellä tiedot luottolaitoksia koskevassa sääntelyssä

Lisätiedot

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous

16.12.2013. I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät. 1. Raskone Oy:n hallintoelimet. 1.1. Yhtiökokous 16.12.2013 I.1 Hallituksen työjärjestys ja toimitusjohtajan tehtävät 1. Raskone Oy:n hallintoelimet 1.1. Yhtiökokous Osakeyhtiölain mukaan ylintä päätäntävaltaa osakeyhtiössä käyttää yhtiökokous, joka

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2010

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2010 1 (9) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2010 SRV Yhtiöt Oyj:n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, SRV Yhtiöt Oyj:n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän hallituksen työjärjestyksen (työjärjestys) 31.5.2006.

Lisätiedot

Fortumin yhtiökokouksen päätökset

Fortumin yhtiökokouksen päätökset Fortumin yhtiökokouksen päätökset 7.4.2009 18:45 Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 7.4.2009 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden

Lisätiedot

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11

SISÄLLYS ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 ESIPUHE...9 1. JOHDANTO HYVÄÄN JA TEHOKKAASEEN JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄÄN...11 1.1 Corporate governance hyvän johtamis- ja hallintojärjestelmän normisto Suomessa...15 1.1.1 Osakeyhtiölaki...15

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Emoyhtiö Viking Line Abp on noteerattu 5. heinäkuuta 1995 lähtien NASDAQ OMX Nordic, Helsingissä. Konserniin kuuluvat

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Corporate Governance Statement 2014 Tämä selvitys Saga Furs Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu erillisenä kertomuksena ja julkaistu 28.1.2015

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 1 (7) QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2010 Selvitys 2 (7) Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 3 2 Hallitus... 3 3 Toimitusjohtaja... 4 4 Hallintoneuvosto... 4 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS SPONDA OYJ PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS Päivitetty 17.3.2015 1 SISÄLTÖ 1. Palkitseminen... 3 1.1 Palkitsemista koskeva päätöksentekojärjestys... 3 1.2 Lyhyen aikavälin palkitseminen (vuosipalkkiojärjestelmä)...

Lisätiedot

Alla luetellut liitteet ilmenevät :n tilinpäätöksestä 2014, joka löytyy :n internet-sivuilta osoitteesta: https://fortum-ar-2014.studio.crasman.fi/pub/pdf/fortum_tilinpaatos_2014.pdf Liite 6 Tilinpäätösasiakirjat

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

Selvitys Stockmann-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys Stockmann-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Selvitys Stockmann-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Stockmann noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja

Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Liite 1: Fortumin hallituksen jäsenet 1 (7) 9.4.2013 Sari Baldauf Hallituksen puheenjohtaja, s. 1955, kauppatieteiden maisteri Nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja Johtaja Nokia Oyj, useita

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Selvitys SW-Development Oy:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate governance statement) 2015

Selvitys SW-Development Oy:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä. (Corporate governance statement) 2015 Selvitys SW-Development Oy:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate governance statement) 2015 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 1. Yrityksen päätöksentekoelimet 1.1 Yhtiökokous 1.2 Hallituksen

Lisätiedot

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys

SOK:n palkka- ja palkkioselvitys SOK:n palkka- ja palkkioselvitys 2015 Palkitsemisen periaatteet SOK:ssa SOK:n hallintoneuvosto on asettanut pysyvän palkitsemisvaliokunnan, jonka tehtävänä on arvioida ja kehittää koko S-ryhmän ylimmän

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikael Lilius avasi kokouksen. WÄRTSILÄ OYJ ABP:N Aika: klo 15.00 16.37 Paikka: Messukeskuksen kongressisiipi, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta ilmenevät osakkeenomistajat.

Lisätiedot

Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015

Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015 Sisällysluettelo 1 Työttömyysvakuutusrahaston palkka- ja palkkioselvitys vuodelta 2015... 1 1.1 Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot ja

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Hallituksen puheenjohtajan katsaus Jan Inborr hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj 1 Vastuunrajoitus Tämä esitys sisältää aikaan sidonnaisia tietoja, jotka pitävät paikkansa niiden julkaisuhetkellä. Tämä

Lisätiedot

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014

Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet. Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Luonnos 0 (6) 12.3.2014 Kaarinan kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteet Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 8.12.2014 123. Voimaantulo 8.12.2014. 1 (6) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ HALLITUKSEN TARKASTUSVALIOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS UPM-KYMMENE OYJ TARKASTUSVALIOKUNNANTYÖJÄRJESTYS UPM-Kymmene Oyj:n (jäljempänä yhtiö) hallitus on hyväksynyt tämän tarkastusvaliokunnan työjärjestyksen

Lisätiedot

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys

Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Keskinäisen Vakuutusyhtiö Fennian hallituksen työjärjestys Työjärjestyksen tarkoitus 1. Tämän työjärjestyksen tarkoituksena on ohjeistaa Fennian hallituksen käytännön työskentelyä. Vakuutusvalvontaviraston

Lisätiedot

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27.

Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj. Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. Hallituksen puheenjohtajan katsaus Panu Routila hallituksen puheenjohtaja, Vacon Oyj Vacon Oyj:n yhtiökokous 2014 Vaasa, 27. maaliskuuta 2014 1 Vastuunrajoitus Esityksen sisältö perustuu tämänhetkisiin

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Fingrid Oyj:n varsinainen yhtiökokous Aika: klo 11.00 Paikka: Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Läsnä: Kokouksessa olivat edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta (Liite 1) ilmenevät

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE HALLITUKSEN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE 11.4.2013 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Osinkona jaetaan vähintään 35 % nettotuloksesta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2012

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2011 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Johdanto Listayhtiön on esitettävä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään (jäljempänä selvitys) toimintakertomuksen yhteydessä.

Lisätiedot

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT ALMA MEDIA OYJ:N OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1 NIMITYSTOIMIKUNNAN TARKOITUS JA TEHTÄVÄT 2 Alma Media Oyj:n ( Yhtiö ) osakkeenomistajien nimitystoimikunta ( Toimikunta ) on yhtiön

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 1. Kokouksen avaaminen Hallituksen puheenjohtaja Klaus W. Heinemann Finnairin Johtoryhmä Pekka Vauramo toimitusjohtaja Eija Hakala Henkilöstö Ville

Lisätiedot

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön

Helsingin yliopiston hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön JOHTOSÄÄNTÖ 1(5) HELSINGIN YLIOPISTON KIRJASTON JOHTOSÄÄNTÖ hallitus on hyväksynyt tämän johtosäännön. Sisällys 1 Kirjaston tehtävä... 2 2 Hallinto... 2 3 Johtokunnan vastuut ja tehtävät... 2 4 Johtokunnan

Lisätiedot

Hallitus. Vuosikertomus 2014

Hallitus. Vuosikertomus 2014 Fortumin vuosikertomus 2014 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Pyrimme vastaamaan asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla vähäpäästöistä sähköä ja lämpöä

Lisätiedot

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS

PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 015 Evli Pankki Oyj PALKKA- JA PALKKIOSELVITYS 2015 2 Evli noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia. Tämä palkka- ja palkkioselvitys on laadittu hallinnointikoodin

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013

Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013 1 Tervetuloa Finnair Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013 1. Kokouksen avaaminen 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Pöytäkirjantarkastajan ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4. Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa.

Sosiaali ja terveysministeriö, Finanssivalvonta ja tilintarkastajat valvovat säätiön toimintaa. 1 YLEISRADION ELÄKESÄÄTIÖN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2015 Taustaa eläkesäätiöstä Sääntömuutokset Yleisradion eläkesäätiö on yhteiseläkesäätiö, joka vastaa Yleisradio Oy:n ja Yleisradion eläkesäätiön lakisääteisestä

Lisätiedot

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja

Varman sisäinen tarkastus. Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Varman sisäinen tarkastus Sisäiset tarkastajat ry:n kk-kokous 19.5.2014 Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma Jukka Ruuth, tarkastusjohtaja Toiminnan säännösperusta Finanssivalvonnan ohje: Mikäli valvottavan

Lisätiedot

Konecranes Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009

Konecranes Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 Konecranes Oyj Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2009 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2009 Konecranes noudattaa Suomen listayhtiöiden hallintokoodia, jonka Arvopaperimarkkinayhdistys

Lisätiedot

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 12.4.2016

Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle 12.4.2016 12.4.2016 1 Osinkopolitiikka ja osingonmaksu Osinkopolitiikka: Yhtiön tavoitteena on maksaa osinkona vähintään 50 % nettovoitosta. Nokian Renkaat Oyj:n voitonjakokelpoiset varat 31.12.2015 olivat 575,6

Lisätiedot

RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 RESTAMAX OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Restamax Oyj:n (jäljempänä Yhtiö ) hallinto perustuu yhtiön yhtiöjärjestyksen, Suomen lakiin (esimerkiksi osakeyhtiölaki ja arvopaperimarkkinalaki)

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Kankaanpään kaupunki SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 2 Sisällys SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 3 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus... 3 Vastuut

Lisätiedot

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä

hallituksen jäsenet, toimitusjohtaja ja teknistä ASPOCOMP GROUP OYJ:N Aika: 26.4.2012 klo 13:00 Paikka: Läsnä: Fondia Oy:n toimitilat, Lönnrotinkatu 5, 4 krs., Helsinki Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina kokouksessa vahvistetusta ääniluettelosta

Lisätiedot

Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri

Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri Nimitystoimikunnan kokoonpano Pekka Paasikivi Oras Invest Oy:n hallituksen puheenjohtaja s. 1944, Insinööri Kemira Oyj, nimitystoimikunnan jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2012 Tikkurila Oyj, nimitystoimikunnan

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1. 31.12.2014 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Benedict Wrede avasi kokouksen. Turvatiimi Oyj Pöytäkirja 1/2014 1(6) TURVATIIMI OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Aika: 20.3.2014, klo 9.00 9.30 Paikka: Läsnä: Rake-sali, Erottajankatu 4 C, 00120 Helsinki. Kokouksessa olivat läsnä tai edustettuina

Lisätiedot

Osuuskauppa Hämeenmaan hallinnointitapa. Corporate Governance Statement 1.1.2016

Osuuskauppa Hämeenmaan hallinnointitapa. Corporate Governance Statement 1.1.2016 Osuuskauppa Hämeenmaan hallinnointitapa Corporate Governance Statement 1.1.2016 2 Johdanto Tässä osuuskaupan hallinnointitapaa kuvaavassa selostuksessa (Corporate Governance Statement) kerrotaan, millä

Lisätiedot

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013

QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys QPR Software Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 1.1.-31.12.2013 Selvitys Sisällys: 1 Palkitsemisen hallinnointi... 1 2 Hallitus... 1 3 Toimitusjohtaja... 2 4 Hallintoneuvosto... 2 5 Johtoryhmä...

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Porin kaupungin ja kaupunkikonsernin Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet KH 27.1.2014, KV 10.2.2014 Työryhmädokumentti 23.1.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Palkka- ja palkkioselvitys 2014

Palkka- ja palkkioselvitys 2014 KUNTARAHOITUS Palkka- ja palkkioselvitys 2014 5.3.2015 Kuntarahoitus Oyj PL 744, 00101 Helsinki Käyntiosoite: Antinkatu 3 C, 5. kerros, 00100 Helsinki Puh. 09 6803 5666, Faksi 09 6803 5669 www.kuntarahoitus.fi

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sipoon kunta Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Voimaantulo xx.xx.2017 Kunnanvaltuusto xx.x.2017 Sisällysluettelo 1 Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 2 2 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5)

VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) VAKUUTUSOSAKEYHTIÖ HENKI-FENNIAN HYVÄÄ HALLINNOINTI- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄÄ SEKÄ HYVÄÄ HALLINTOTAPAA KOSKEVA OHJEISTUS 1 (5) 2 (5) Yleinen lähtökohta Corporate Governance (CG) -työryhmän vuonna 2003 julkaisemat

Lisätiedot

Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot

Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot Hallituksen jäsenehdokkaiden henkilötiedot Björn Wahlroos Puheenjohtaja Jäsen ja puheenjohtaja vuodesta 2008 Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtaja S. 1952 Kauppatiet. tri Sampo Oyj:n konsernijohtaja

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016 1 (6) 7.2.2017 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2016 1. JOHDANTO Oy:n (jäljempänä ) selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä on laadittu soveltuvin osin Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman

Lisätiedot

1 (7) esittely 2013. aja 2009-. 2009-. Hallituksessa. Henrik Ehrnrooth. Puheenjohtajaksi

1 (7) esittely 2013. aja 2009-. 2009-. Hallituksessa. Henrik Ehrnrooth. Puheenjohtajaksi 1 (7) YIT Oyj:n hallitukseen ehdotettujen henkilöiden esittely 2013 Puheenjohtajaksi Henrik Ehrnrooth s. 1954, maa-- Pöyry Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Hallituksen puheenjohtaja 2009-. ja metsätaloustieteiden

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2016 Altia Oyj:n (jatkossa Altia tai yhtiö ) eri toimielinten tehtävät ja velvollisuudet määräytyvät Suomen lain, yhtiökokouksen hyväksymän Altian yhtiöjärjestyksen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

SELVITYS CAVERION OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2014 (Corporate Governance Statement)

SELVITYS CAVERION OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2014 (Corporate Governance Statement) 28.1.2015 1 (5) SELVITYS CAVERION OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2014 (Corporate Governance Statement) Tämä Caverion Oyj:n selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästään on laadittu arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Varapuheenjohtaja. (Hallituksessa 1.7.2010 asti) (Hallituksessa 1.7.2010 asti

Varapuheenjohtaja. (Hallituksessa 1.7.2010 asti) (Hallituksessa 1.7.2010 asti Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 16.2.2011 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, Suomen

Lisätiedot

Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 15.2.2012. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet

Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 15.2.2012. Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj Corporate Governance Statement 15.2.2012 Hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän pääpiirteet Turvatiimi Oyj:n johtamis- ja valvontamenettely perustuu pääsääntöisesti yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin,

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmistä 2012 1 (10) :n hallinto perustuu Suomen lainsäädäntöön, :n yhtiöjärjestykseen sekä Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodiin 2010 jäljempänä selostetuin poikkeuksin.

Lisätiedot

9.3.2012. Lemminkäinen Oyj:n noudattama hallinnointikoodi löytyy internetistä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n sivuilta www.cgfinland.fi.

9.3.2012. Lemminkäinen Oyj:n noudattama hallinnointikoodi löytyy internetistä Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n sivuilta www.cgfinland.fi. 1 (5) LEMMINKÄINEN OYJ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2011 Tämä selvitys Lemminkäinen Oyj:n hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE)

KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTIKOODI (CORPORATE GOVERNANCE) 1 (7) KYMENLAAKSON SÄHKÖ OY:N HALLINNOINTI (CORPORATE GOVERNANCE) Toimiala... 2 Visio, strategia ja tavoitteet... 2 Arvot... 2 Yhtiön arvot

Lisätiedot

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015

SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 SIEVI CAPITAL OYJ PÖYTÄKIRJA Y: 0190457-0 No. 1/2015 SIEVI CAPITAL OYJ VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2015 AIKA: 14.4.2015 alkaen klo. 13:00 PAIKKA: LÄSNÄ: Yhtiön pääkonttori, Yritystie 6, Sievi Ääniluettelon

Lisätiedot

1 (5) SELVITYS YIT OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (Corporate Governance Statement)

1 (5) SELVITYS YIT OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (Corporate Governance Statement) 1 (5) SELVITYS YIT OYJ:N HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (Corporate Governance Statement) YIT:n osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. YIT Oyj noudattaa Suomen lainsäädäntöä, yhtiöjärjestystään, sekä

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PÄLKÄNEEN KUNNAN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Käsittely : Kunnanvaltuuston hyväksymä xx.xx.2014 xx Kunnanhallitus xx.xx.xxxx xx Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 3 2. SISÄISEN VALVONNAN

Lisätiedot

HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012)

HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) HKScan Oyj Palkka- ja palkkioselvitys 2011 (4.4.2012) Sisältö 1. Hallituksen jäsenten palkitseminen 1.1 Hallituksen jäsenille maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2011 2. Toimitusjohtajan ja johtoryhmän

Lisätiedot

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 0 Inarin kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Valtuusto / /2017 1 Sisällysluettelo 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala...2 2. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoite ja tarkoitus;

Lisätiedot

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.

VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12. VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Vaasan kaupunginvaltuuston hyväksymät 16.12.2013 153 VAASAN KAUPUNGIN JA KAUPUNKIKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN

Lisätiedot

Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja vuodesta 2009, hallituksen jäsen vuodesta 2008 Diplomiekonomi, emba, kauppaneuvos, s. 1956

Hallituksen päätoiminen puheenjohtaja vuodesta 2009, hallituksen jäsen vuodesta 2008 Diplomiekonomi, emba, kauppaneuvos, s. 1956 Hallituksen jäsenet Hallituksen jäsenten päivitetyt omistustiedot löytyvät sivuston osiossa Sijoittajat > Osake > Sisäpiiri. Tiedot palkkioista löytyvät osiossa Hallinnointiperiaatteet > Palkka- ja palkkioselvitys.

Lisätiedot