Selvitys Ylen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Selvitys Ylen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010. (Corporate Governance Statement)"

Transkriptio

1 Selvitys Ylen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2010 (Corporate Governance Statement)

2 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) Sisällys: 1. Ylen hallinto 1.1 Ylen hallintoneuvosto s Ylen hallitus s Hallituksen valiokunnat s Toimitusjohtaja s Johtoryhmä s Tilintarkastajat s Palkka- ja palkkioselvitys s Yleisradio toiminnanohjausmalli 3.1 Toiminnanohjausmalli ja sen tavoitteet s Toiminnanohjausmallin lähtökohdat s Ylen yhtiöohjauksen kehittäminen s Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus 4.1 Sisäinen valvonta s Riskit ja riskienhallinta s Sisäinen tarkastus s. 20 1

3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) Yle antaa selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästään Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) 2010 mukaisesti, koska Yle katsoo, että julkisen palvelun yhtiön on tärkeä olla läpinäkyvä ja noudattaa parhaita käytäntöjä. Hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa Tämä selvitys annetaan hallituksen toimintakertomuksesta erillisenä. Hallituksen toimintakertomus on saatavilla Ylen kotisivuilla sekä painettuna: julkaisu Ylen vuosi Yhtiö ei anna erillistä palkka- ja palkkioselvitystä vaan se on sisällytetty tähän selvitykseen, kohta Ylen hallinto Yle noudattaa Suomen lainsäädäntöä, erityisesti Yleisradio Oy:stä annettua lakia sekä osakeyhtiölakia, kuitenkin Yleisradio Oy:stä annetussa laissa säädetyin poikkeuksin, yleisradiotoimintaa koskevaa muuta lainsäädäntöä sekä Yleisradio Oy:n yhtiöjärjestystä. Yle noudattaa listayhtiöiden hallinnointikoodia sillä poikkeuksella, että yhtiön hallituksen jäsenet valitsee yhtiökokouksen sijasta hallintoneuvosto. Hallinnointikoodin sisäpiirihallintoa koskeva suositus ei sovellu Yleen, koska yhtiön osakkeet eivät ole julkisesti noteerattuja. Yhtiön hallintoelimiä ovat Yleisradio Oy:stä annetun lain mukaan hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtajana toimiva pääjohtaja. Yhtiön merkittävin omistaja on Suomen valtio. 1.1 Ylen hallintoneuvosto Yleisradion ylin päättävä elin on 21-jäseninen hallintoneuvosto. Eduskunta valitsee hallintoneuvoston jäsenet vaalikauden ensimmäisillä valtiopäivillä. Hallintoneuvoston jäseniksi on valittava tiedettä, taidetta, sivistystyötä ja elinkeino- ja talouselämää tuntevia sekä eri yhteiskunta- ja kieliryhmiä edustavia henkilöitä. Lisäksi kahdella yhtiön henkilöstön nimeämällä edustajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa hallintoneuvoston kokouksissa. Hallintoneuvoston tehtävät on määritelty Yleisradio Oy:stä annetussa laissa. Hallintoneuvosto on myös vahvistanut itselleen työjärjestyksen, joka käsittelee hallintoneuvoston tehtävien lisäksi mm. hallintoneuvoston kokouksiin ja asioiden valmisteluun liittyviä asioita. Hallintoneuvoston tehtävät ovat lain mukaan: valita ja vapauttaa yhtiön hallitus ja hallituksen puheenjohtaja päättää asioista, jotka koskevat toiminnan huomattavaa supistamista tai laajentamista tai yhtiön organisaation olennaista muuttamista huolehtia ja valvoa, että julkisen palvelun ohjelmatoiminnan mukaiset tehtävät tulevat suoritetuiksi antaa saamelaiskäräjiä asiasta kuultuaan julkisen palvelun toteutumisesta joka toinen 2

4 vuosi kahta toimintavuotta käsittävä kertomus eduskunnalle päättää talouden ja toiminnan suuntaviivoista tarkastaa ja hyväksyä hallituksen vuosikertomus valvoa yhtiön hallintoa ja antaa varsinaiselle yhtiökokoukselle lausuntonsa tilinpäätöksestä ja tilintarkastuskertomuksesta ja käsitellä muut hallituksen sille esittämät asiat. Hallintoneuvoston jäsenet vuonna 2010 Kimmo Sasi, puheenjohtaja (jäsen vuodesta 2003, puheenjohtaja vuodesta 2007) Elsi Katainen, varapuheenjohtaja (jäsen vuodesta 2007, varapuheenjohtaja vuodesta 2009) Mikko Alatalo (jäsen vuodesta 2003) Sirpa Asko-Seljavaara (jäsen vuodesta 2007) Risto Autio (jäsen vuodesta 2007) Maria Guzenina-Richardson (jäsen vuodesta 2007) Anne Kalmari (jäsen vuodesta 2007) Ilkka Kantola (jäsen vuodesta 2007) Timo Kaunisto (jäsen vuodesta 2009) Päivi Lipponen (jäsen vuodesta 2007) Tapani Mäkinen (jäsen vuodesta 2007) Mikaela Nylander (jäsen vuodesta 2007) Erkki Pulliainen (jäsen vuodesta 2006) Lyly Rajala (jäsen vuodesta 2007) Jouko Skinnari (jäsen vuodesta 2010) Esko-Juhani Tennilä (jäsen vuodesta 2003) Pentti Tiusanen (jäsen vuodesta 2007) Tuulikki Ukkola (jäsen vuodesta 2007) Mirja Vehkaperä (jäsen vuodesta 2007) Pia Viitanen (jäsen vuodesta 1999) Ilkka Viljanen (jäsen vuodesta 2007) Henkilöstön edustaja, toimituksen assistentti Jukka Kuusinen (jäsen vuodesta 2007) Henkilöstön edustaja, järjestelmäasiantuntija Pekka T.J. Salo (jäsen vuodesta 2010) 3

5 Hallintoneuvosto kokoontui vuonna 2010 kahdeksan kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallintoneuvoston kokouksiin oli 82. Henkilöstön edustajia lukuun ottamatta kaikki hallintoneuvoston jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia. Tilikaudella 2010 hallintoneuvoston jäsenten palkkiot olivat ,00 euroa, josta puheenjohtajan palkkiot 5.120,00 euroa. 1.2 Ylen hallitus Hallintoneuvosto nimeää yhtiön hallituksen. Hallitukseen kuuluu vähintään viisi ja enintään kahdeksan jäsentä, jotka eivät saa olla hallintoneuvoston jäseniä eivätkä kuulua yhtiön muuhun ylimpään johtoon. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee hallintoneuvosto. Yhtiön hallituksen tulee edustaa riittävän monipuolista asiantuntemusta ja molempia kieliryhmiä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Lisäksi yhtiön henkilöstön nimeämällä edustajalla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa hallituksen kokouksissa. Hallituksen tehtävät on määritelty Yleisradio Oy:stä annetussa laissa sekä hallituksen toimintaansa varten laatimassa kirjallisessa työjärjestyksessä. Työjärjestys sisältää mm. hallituksen kokoonpanoon, tehtäviin, toiminnan suunnitteluun ja arviointiin, asioiden valmisteluun ja hallituksen kokouksiin liittyviä asioita. Hallituksen tehtävänä on mm. yhtiön strategian vahvistaminen yhtiön toimitusjohtajan nimittäminen ja erottaminen yhtiön muun ylimmän johdon valinta seuraavan vuoden talousarvion päättäminen yhtiökokouksen koolle kutsuminen ja siinä käsiteltävien asioiden valmistelu ja vuosittaisen toimintakertomuksen antaminen yhtiön toiminnasta Viestintävirastolle. Hallituksen jäsenet vuonna 2010 Kari Neilimo (s. 1944) Vuorineuvos Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2008 Taloustieteiden tohtori MBA-ohjelman johtaja, Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto 2007 Pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja, SOK Liiketaloustieteen professori useissa yliopistoissa Hallintoneuvostojen puheenjohtaja, Pirkanmaan Osuuskauppa ja SOK Ylen hallituksen jäsen 2008 Quantum Motoris Oy, hallituksen jäsen

6 SW-Development Oyj, hallituksen jäsen 2011 DBC Oy, hallituksen jäsen 2010 Silmäasema Fennica, hallituksen jäsen 2010 Aalto Capital Oy, hallituksen jäsen 2010 Tampereen yliopisto, hallituksen puheenjohtaja 2009 HelsinkiMissio, valtuuskunnan jäsen 2009 Suomen Kaukokiito Oy, hallituksen jäsen 2008 Solita Oy, hallituksen jäsen 2008 Hunting Minds Oy, hallituksen jäsen 2008 Deep Lead Oy, hallituksen jäsen 2007 Liikesivistysrahasto, hallituksen jäsen 2004 Maria Kaisa Aula (s. 1962) asti Hallituksen varapuheenjohtaja Valtiotieteen lisensiaatti Lapsiasiavaltuutettu Kansanedustaja Pääministerin erityisavustaja sekä 2003 Ylen hallituksen jäsen Teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksen (TEKESin) hallitus Liikenneturvan hallituksen puheenjohtaja Rintamaveteraanien kannatussäätiön varapuheenjohtaja Jouni Backman (s. 1959) Yht.yo Executive Advisor, Tieto Oyj 2007 Kansanedustaja Ympäristöministeri Hallintoministeri Ylen hallituksen jäsen 2006 SDP:n puoluevaltuusto, puheenjohtaja 2008 Osuuskunta Tradeka-yhtymä, edustajiston jäsen 2010 Savonlinnan kaupunginvaltuusto, puheenjohtaja 2009 Savonlinnan Oopperajuhlien kannatusyhdistys, hallituksen jäsen

7 Laura Kolbe (s. 1957) lähtien FM 1982, FT 1989 (HY) Euroopan historian professori /HY) Euroopan historian professori 2006 Eeva Ahtisaaren avustaja Historiatutkija, Helsingin kaupungin historiatoimikunta Historiantutkija, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) Intendentti, Mannerheim-museo Ylen hallituksen jäsen 2011 Suomen maabrändivaltuuskunnan jäsen Eteläsuomalainen osakunta, inspehtori 2010 Arvonimilautakunnan jäsen 2008 Tiedonjulkistamisen neuvottelukunta, varapuheenjohtaja 2008 Helsingin satama, johtokunnan jäsen 2009 Helsingin kaupunginvaltuusto, jäsen 2009 Suomen Benelux-instituutin säätiö, hallituksen jäsen 2004 Gunvor Kronman (s. 1963) Hallituksen varapuheenjohtaja 2011 alkaen Filosofian maisteri, MBA, Eisenhower Fellow 2007 Johtaja, Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus 2003 Järjestöjohtaja, Suomen Punainen Risti Vanhempi neuvonantaja, Pohjoismainen neuvosto Koordinaattori, Pohjoismaiset Punaiset Ristit Delegaatiojohtaja, Kansainvälinen Punainen Risti Tiedottaja, Suomen Punainen Risti Toimittaja, Yleisradio Oy Ylen hallituksen jäsen 2006 Kungliga Dramatiska Teatern, hallituksen jäsen 2009 Plan Suomi Säätiö, puheenjohtaja 2010 UNESCO, kutsuttu jäsen CMI Crisis Management Inititiative, varapuheenjohtaja 2007 Helsingin yliopisto, hallituksen jäsen Föreningen Konstsamfundet, hallituksen jäsen 2005 Palestiinalaisen Augusta Victoria -sairaala, johtokunnan jäsen Suomen Punaisen Ristin veripalvelu, hallituksen jäsen

8 SNS-Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, Suomen jaoston puheenjohtaja 2005 FILI, neuvottelukunnan jäsen Eisenhower fellowships, kansainvälisen hallituksen jäsen 2007 RAND Europe, hallituksen jäsen 2009 Helsingin Musiikkitalo Oy, hallituksen jäsen Juhani Pekkala (s. 1955) Filosofian maisteri Toimitusjohtaja, Suomen Kaupan Liitto 2007 Toimitusjohtaja, Taloussanomat Oy Vastaava päätoimittaja, Taloussanomat Oy Vastaava päätoimittaja, Nelosen uutiset Vastaava päätoimittaja, MTV Oy Toimituspäällikkö, MTV Oy Taloustoimituksen esimies, Helsingin Sanomat, Ylen hallituksen jäsen 2008 Hallituksen jäsen, Gummerus Oy ja Gummerus Kustannus Oy 2010 Hallituksen jäsen, TAT-ryhmä 2008 Hallintoneuvoston jäsen, Suomen Messut Osuuskunta 2008 Journalistipalkintolautakunnan jäsen, Suomen Kuvalehti 1996 Tuomo Raasio (s. 1958) OTK Senior Partner, CapMan Buyout, 2005 Pääomasijoitusyhtiö CapMan Oyj 1988 Kansallis-Osake-Pankki, Kansainvälinen rahoitus Ylen hallituksen jäsen 2008 Useita hallituksen jäsenyyksiä pienissä ja keskisuurissa suomalaisissa yrityksissä, Lastenklinikoiden Kummit ry, puheenjohtaja 2010 Raija-Sinikka Rantala (s. 1947) Teatteritaiteen lisensiaatti, ohjaaja-dramaturgi, FK 7

9 Teatteriohjaaja Taiteellinen johtaja, Kansainvälinen Teatteri-instituutti Johtaja, Helsingin Kaupunginteatteri Johtaja, Lahden Kaupunginteatteri Johtaja, Teatterikorkeakoulun koulutuskeskus Suomen Teatterikoulun johto yli 80 teatteri-, tv- ja radio-ohjausta - yli 30 dramatisointia ja näytelmäsovitusta - 2 näytelmää - 5 julkaistua teosta Ylen hallituksen jäsen 2006 Suomen Kansallisooppera, hallituksen vpj Teaterstiftelsen Vivicas Vänner, hallituksen jäsen alk. 1991, pj Suomen Unesco-toimikunta, hallituksen jäsen Teatterin Tiedotuskeskus, puheenjohtaja Pohjoismainen Teatteriunioni, hallituksen jäsen/pj Kansainvälisen Teatteri-Instituutti, ex council European Theatre Convention, hallituksen jäsen Henkilöstön nimeämä edustaja vuonna 2010 oli toimittaja Raino Hurme. Vuonna 2010 hallitus kokoontui 12 kertaa. Jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti hallituksen kokouksiin oli 98. Hallitus arvioi vuosittain toimintaansa ja työskentelytapojaan. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Tilikaudella 2010 hallituksen jäsenten palkkiot olivat ,96 euroa puheenjohtajalle ja yhteensä ,70 euroa muille jäsenille. Yleisradiossa ei ole osakkeisiin perustuvia palkitsemisjärjestelmiä. 1.3 Hallituksen valiokunnat Hallitus on asettanut keskuudestaan tarkastusvaliokunnan sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan. Tarkastusvaliokunta Yhtiön hallitus on perustanut tarkastusvaliokunnan avustamaan hallitusta sille kuuluvissa yhtiön talouteen, sisäiseen ohjaukseen ja valvontaan liittyvissä tehtävissä. Hallitus on vahvistanut valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunnan tarkoituksena on arvioida ja käsitellä talousohjauksen tehokkuutta strategian tuloksellisuutta taloudellisen raportoinnin menetelmiä tilinpäätöstä ja muuta yhtiön antamaa taloudellista tietoa. Lisäksi valiokunta mm. arvioi ja valvoo sisäisen ohjauksen ja sisäisen valvonnan riittävyyttä ja tehokkuutta 8

10 valvoo sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen suositusten toteuttamista seuraa yhtiön tilintarkastus- ja tilinpäätösprosessia sekä laadintaperiaatteita käy yhdessä johdon ja tilintarkastajien kanssa läpi tilintarkastuksessa esiintuodut havainnot. Valiokunta ei tee itsenäisiä päätöksiä. Valiokunta tekee vuosittain arvioinnin toiminnastaan. Se raportoi työstään sekä arvioinnin tuloksista hallitukselle. Hallitus nimittää keskuudestaan tarkastusvaliokuntaan kolmesta neljään jäsentä ja heistä valiokunnalle puheenjohtajan. Jäsenillä on oltava valiokunnan tehtäväalueen edellyttämä pätevyys. Vähintään yhdellä jäsenellä tulee olla asiantuntemusta erityisesti laskentatoimen tai kirjanpidon taikka tarkastuksen alalla. Tarkastusvaliokunnan jäseninä vuonna 2010 toimivat Kari Neilimo (pj), Jouni Backman ja Gunvor Kronman. Vuoden 2011 alusta lähtien valiokunnan jäseninä toimivat Kari Neilimo (pj), Jouni Backman ja Raija-Sinikka Rantala. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Tarkastusvaliokunta kokoontui vuonna 2010 seitsemän kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 100. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta Yhtiön hallitus on perustanut nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan avustamaan hallitusta sille kuuluvien palkka- ja palkitsemispolitiikkaan sekä nimityksiin liittyvien asioiden hoidossa. Valiokunnan tarkoituksena on ohjata ylimmän johdon työehtoja, koko yhtiön palkitsemisjärjestelmiä ja henkilöstöpolitiikkaa siten, että ne tukevat yhtiön tavoitteiden saavuttamista. Hallitus on vahvistanut valiokunnan keskeiset tehtävät ja toimintaperiaatteet kirjallisessa työjärjestyksessä. Työjärjestyksen mukaan nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallituksen päätettäväksi seuraavat asiat: toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot toimitusjohtajalle raportoivien johtajien palkkaus ja muut työsuhteen ehdot ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien muodot ja perusteet, tuloskortit ylimmän johdon tuloskorttien tulokset ja palkitseminen ylimmän johdon palkitsemisjärjestelmien soveltamiseen liittyvät mahdolliset tulkintaongelmat koko henkilöstön palkitsemiseen liittyvät periaatteet ja käytännöt koko henkilöstöä koskevat politiikat ja periaatteet. Valiokunta raportoi työstään hallitukselle säännöllisesti. Hallitus valitsee nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan sekä kahdesta neljään jäsentä keskuudestaan vuodeksi kerrallaan. Vuonna 2010 valiokunnan jäseninä toimivat Kari Neilimo (pj), Maria-Kaisa Aula, Juhani Pekkala ja Tuomo Raasio. Vuoden 2011 alusta lähtien valiokunnan jäseninä toimivat Gunvor Kronman (pj), Laura Kolbe, Juhani Pekkala ja Tuomo Raasio. Kaikki nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä. Nimitys- ja palkitsemisvaliokunta kokoontui vuonna 2010 kahdeksan kertaa ja jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti oli 91. 9

11 1.4 Toimitusjohtaja Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtajan keskeisinä tehtävinä on: vastata hallitukselle yhtiön toiminnan tuloksellisuudesta johtaa yhtiön toimintaa vastata hallitukselle esiteltävien asioiden valmistelusta esitellä asiat hallituksessa ja osaltaan hallintoneuvostossa vastata hallintoneuvoston päätösten täytäntöönpanosta yhdessä hallituksen kanssa vastata hallituksen päätösten täytäntöönpanosta toimia yhtiön johtoryhmän puheenjohtajana. Toimitusjohtajan nimittää yhtiön hallitus. Toimitusjohtaja ei saa olla hallintoneuvoston eikä hallituksen jäsen. Vuonna 2010 toimitusjohtajana toimi asti Mikael Jungner ja alkaen Lauri Kivinen. Hänen sopimuksensa on voimassa toistaiseksi. Toimitusjohtaja Lauri Kivinen (s. 1961) Kauppatieteiden maisteri Toimitusjohtaja Nokia Siemens Networks: yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja ja Saksan hallintoneuvoston puheenjohtaja Münchenissä Nokia: Brysselin edustuston päällikkö Nokian viestintäjohtaja Nokia Mobile Phonesin viestintäjohtaja tiedotuspäällikkö Helsingissä ja Genevessä Johtoryhmäjäsenyys 2010 : PALTA ry:n hallituksen jäsen 2011 Toimitusjohtajalla on hallituksen hyväksymä toimitusjohtajasopimus. Vuonna 2010 toimitusjohtaja Mikael Jungnerin palkka oli ,10 euroa. Toimitusjohtaja Lauri Kiviselle vuonna 2010 maksettu palkka oli ,00 euroa. Toimitusjohtajalla ei ole palkan lisäksi muita taloudellisia etuuksia. Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet kuuluvat tuloskortteihin perustuvaan johdon tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Järjestelmä koostuu kahdesta tuloskortista: vuosikortista ja pitkän aikavälin kortista. Vuosittaisen tuloskortin maksimipalkkio on kolmen kuukauden palkka / vuosi ja pitkän aikavälin tuloskortin yhden kuukauden palkka / vuosi. Hallitus vahvistaa molempien korttien rungon ja pitkän aikavälin tuloskortin aikavälin sekä johtajien henkilökohtaiset tuloskortit. Hallitus myös päättää tulosten saavuttamisesta ja siihen liittyvästä palkitsemisesta nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelun perusteella. Johdolla ei ole erillisiä lisäeläkejärjestelmiä. 10

12 1.5 Johtoryhmä Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa yhtiön toiminnan johtamisessa. Johtoryhmään kuuluu toimitusjohtaja, ohjelmatoiminnasta vastaavien yksiköiden johtajat, yhteisten toimintojen johtajat sekä yhtiön markkinointijohtaja että tekninen johtaja. Johtoryhmässä toimivat vuonna 2010 toimitusjohtaja Lauri Kivisen lisäksi: Olli-Pekka Heinonen (s. 1964), johtaja Oikeustieteen kandidaatti, Helsingin yliopisto, 1990 Johtaja, Julkaisut Ohjelmistoalueen johtaja, YLE Asia ja kulttuuri, Suomenkielisen televisiotoiminnan johtaja, hallituksen jäsen Liikenne- ja viestintäministeri Liikenneministeri Opetusministeri (koulutus, tiede, kirkollisasiat) Kansanedustaja, Kansallinen Kokoomus Opetusministeri (koulutus, tiede) Opetusministerin erityisavustaja Suunnittelusihteeri, Kokoomuksen eduskuntaryhmä, Tuntiopettaja Eurajoen yläasteella ja lukiossa Johtoryhmäjäsenyys 2002 RTK-Palvelu Oy, hallituksen puheenjohtaja 2008 Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskus AVEKin johtokunnan jäsen 2007 Suomen UNESCO-toimikunta, varapuheenjohtaja , toimikunnan jäsen 2011 Kulttuuri- ja Kongressikeskus Verkatehdas, hallituksen puheenjohtaja 2006 Liikenne- ja viestintäministeriö, Viestintähallinnon neuvottelukunnan jäsen 2003 Kirkon Tiedotuskeskuksen toimikunnan jäsen 2003 Reija Hyvärinen (s. 1962), viestintäjohtaja Taiteen maisteri, yhteiskuntatieteiden maisteri, sertifioitu business coach Viestintäjohtaja Ohjelmistopäällikkö, YLE24, Päällikkö, YLE Uutiset, Toimituspäällikkö, YLE24 Online, Politiikan toimittaja, TV-uutiset Kotimaan reportteri, TV-uutiset , Yleisradio Oy Johtoryhmäjäsenyys

13 Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toimittajakoulutuksen neuvottelukunta, jäsen 2007 Sitran kansallinen ennakointiverkosto, jäsen 2008 Atte Jääskeläinen (s. 1965), johtaja Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Johtaja, Uutis- ja ajankohtaistoiminta , vastaava toimittaja Ohjelmistoalueen johtaja, YLE toimitusjohtaja, päätoimittaja, Suomen Tietotoimisto - STT Politiikan toimituksen esimies, Helsingin Sanomat, Taloustoimituksen esimies, Helsingin Sanomat, Taloustoimittaja, Helsingin Sanomat, Johtoryhmäjäsenyys 2007 Ei luottamustehtäviä Marja-Riitta Kaivonen (s. 1948), talousjohtaja Kauppatieteen kandidaatti Talousjohtaja Controller- ja talousjohdon tehtävät suomalaisissa pörssiyhtiöissä Talousjohtaja, johtoryhmän jäsen, Neste Oy, markkinointiyhtiöt Talousjohtaja, johtoryhmän jäsen, Neste Battery Oy, Konsultti, Management Systems Oy, Controllertehtävät, tulosyksikön johtoryhmän jäsen, Kone Oy Johdon assistentti, Mortgage Bank of Finland Oy, Johtoryhmäjäsenyys Yleisradion Eläkesäätiö, hallituksen puheenjohtaja Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 13 a:n hallituksen jäsen 2005 Jorma Laiho (s. 1950), teknologiajohtaja Diplomi-insinööri 1975, Teknillinen korkeakoulu 12

14 Teknologiajohtaja, Tekninen johtaja, Yleisradio Oy Varatoimitusjohtaja, Digita Oy Jakelutekniikan päällikkö, osastopäällikkö Suunnittelupäällikkö Suunnitteluinsinööri , Yleisradio Oy Johtoryhmäjäsenyys 2001 : EBU DVB, Steering Board, jäsen 2010 EBU Technical Committee, jäsen 2008 JVP (Joukkoviestintäpooli), puheenjohtaja 2001 DIMES, hallituksen jäsen 2004 Radio- ja TV-museosäätiö, valtuuskunnan puheenjohtaja 2001 Päivi Nummi-Aho (s. 1965), markkinointijohtaja Kauppatieteiden maisteri, Helsingin kauppakorkeakoulu Markkinointijohtaja, Viestintä- ja markkinointijohtaja Kuluttajamarkkinoinnin johtotehtävät, TeliaSonera Finland, Markkinointijohtaja, Kuluttajaliiketoiminnan johtoryhmän jäsen, Sonera Markkinointijohtaja, Mobiililiiketoiminnan johtoryhmän jäsen, Sonera Toimituspäällikkö, toimittaja, markkinointipäällikkö, Kynämies, Johtoryhmäjäsenyys 2007 ProCom - Viestinnän ammattilaiset ry, johtokunnan jäsen 2010 EBU Connect Steering Committee, jäsen 2009 EBU Connect Awards Prejury, jäsen 2009 Annika Nyberg-Frankenhaeuser (s. 1952), johtaja Kuvaamataidon opettaja, Taideteollinen korkeakoulu, 1977 HuK, Helsingin Yliopisto, pääaineena antropologia ja taidehistoria. Johtaja, Svenska Yle Ohjelmistoalueen johtaja, Svenska Yle,

15 Ohjelmajohtaja, Ylen ruotsinkieliset radio-ohjelmat, Päällikkö, TV-nytt, Toimitussihteeri, OBS-ajankohtaisohjelma, Toimittaja, OBS-ajankohtaisohjelmat, Toimittaja, BLÅ-timmen, , Yleisradio Oy Prseident, WorldDAB Forum, Johtoryhmäjäsenyys 2006 Ylen Hyvän Säätiö, hallituksen jäsen 2002 SPR Nuorten turvatalo, johtokunnan jäsen Helsingin yliopisto,delegationen för svenska ärenden, 2007 Svenska social- och kommunalhögskolan, hallituksen varajäsen 2010 Radiodays Europe, hallitus 2010 EBU, radiokomitean jäsen, 2011 Gunilla Ohls (s. 1956), strategiajohtaja Ekonomi, DE, Svenska Handelshögskolan Strategiajohtaja Ohjelmistopäällikkö, Svenska Yle Ohjelmajohtaja, YLE FST Toiminnan controller, SVT Nyheter och Sport, Sveriges Television, Toimituspäällikkö, suomenkielinen toimitus, SVT, Johtoryhmäjäsenyys 2011 Luottamustehtävät: Pohjoisvisiorahaston puheenjohtaja 2010 Televisioakatemia 2010 Suomen Strategisen Johtamisen Seura, SSJS 2009 Liisa Ojala-Walker (s. 1950), henkilöstöjohtaja Luonnontieteiden kandidaatti, Bachelor of Science Henkilöstöjohtaja Henkilöstötoiminnan päällikkö, Palkkaussuunnittelija, , Yleisradio Oy Tutkimussihteeri, TVK, Johtoryhmäjäsenyys 2007 Ei luottamustehtäviä 14

16 Katri Olmo (s. 1959), lakiasiainjohtaja Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Lakiasiainjohtaja Lakiasiain päällikkö, Henkilöstöasiain päällikkö Lakimies, HR-lakimies, , Yleisradio Oy Asianajaja Johtoryhmäjäsenyys 2011 Ei luottamustehtäviä Ismo Silvo (s. 1958), johtaja Valtiotieteen tohtori Johtaja, Tuotannot, Strategia- ja kehitysjohtaja, Ohjelmajohtaja, YLE TV1 ja YLE Teema Ohjelmajohtaja, YLE Teema Päällikkö, Strategisen suunnittelu, , Yleisradio Oy Executive Director of the European Audiovisual Observatory Päällikkö, Tutkimus- ja kehitysosasto, , Yleisradio Oy Ammattiopiston rehtori, Yleisradio Oy, Suunnitteluasiantuntija, , tutkija , Yleisradio Oy Johtoryhmäjäsenyys 2005 EBU, Eurovision Operations Council hallituksen puheenjohtaja 2009 Yleisradion eläkesäätiö, hallituksen varapuheenjohtaja 2008 Yleisradion eläkesäätiö, hallituksen jäsen Ville Vilén (s. 1963) Kasvatustieteiden maisteri (Joensuun yliopisto, 1991) Johtaja, Luovat sisällöt Ohjelmistoalueen johtaja, YLE Visio (Ylen radiostrategian ja uusien palvelujen johtaja; Genrevastuut: lastenohjelmat, nuorten ohjelmat, populaarimusiikki, populaarikulttuuri, viihde) 15

17 Ohjelmistoalueen johtaja, YLE Visio, Ohjelmajohtaja, Radio Suomi, Ohjelmajohtaja, YleQ, Ohjelmajohtaja, YleX, Musiikkipäällikkö, Radiomafia, , Yleisradio Oy Freelancer-toimittaja, Länsi-Savo, Savonlinna, Peruskoulun luokanopettaja, Savonlinna, Toimittaja, Radiomafia, Radio Savonmaa, Johtoryhmäjäsenyys 2006 Pori Jazz, hallituksen jäsen 2008 Katri Westerberg (s. 1963), talousjohtaja Kauppatieteiden maisteri (Svenska Handelshögskolan 1987) Talousjohtaja Rahoituspäällikkö, Yleisradio Oy Sampo Pankki Oyj, rahoituspäällikkö Osuuspankkien Keskuspankki Oy, jaostopäällikkö, Rautaruukki Oy, rahoitusekonomi, Johtoryhmäjäsenyys 2011 Helsingin Musiikkitalo Oy, hallituksen jäsen 2010 KOy Helsingin Mannerheimintie 13a, hallituksen varajäsen, 2005 Yleisradion Eläkesäätiö, hallituksen puheenjohtaja 2011 Johtoryhmän jäsenten kokonaispalkka sisältäen toimitusjohtajan palkan vuodelta 2010 oli ,61 euroa. Johtoryhmän jäsenet kuuluvat myös johdon tuloskorttijärjestelmän piiriin. Järjestelmän periaatteet on selostettu yllä toimitusjohtajan tietojen yhteydessä. Yleisradion rakenne muuttui Johtoryhmän jäsenten vastuualueet muuttuivat ja johtoryhmään nimettiin samalla kaksi uutta jäsentä. Johtoryhmän jäsenet vastuualueineen ovat lähtien seuraavat: Lauri Kivinen, toimitusjohtaja Olli-Pekka Heinonen, johtaja, Julkaisut-yksikkö Reija Hyvärinen, viestintäjohtaja Atte Jääskeläinen, johtaja, Uutiset ja Ajankohtaistoiminta -yksikkö Marja-Riitta Kaivonen, talousjohtaja asti (Katri Westerberg lähtien) Jorma Laiho, teknologiajohtaja Päivi Nummi-Aho, markkinointijohtaja Annika Nyberg-Frankenhaeuser, johtaja, Svenska Yle Liisa Ojala-Walker, henkilöstöjohtaja Gunilla Ohls, strategiajohtaja Katri Olmo, lakiasiainjohtaja Ismo Silvo, johtaja, Tuotannot Ville Vilén, johtaja, Luovat sisällöt 16

18 1.6 Tilintarkastajat Tilintarkastajina toimii KHT Raija-Leena Hankonen sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Minna Riihimäki. Tilintarkastajille maksettiin tilikaudelta euroa tilintarkastuspalkkiota ja muista palveluista euroa. 2. Palkka- ja palkkioselvitys Tilikaudella 2010 hallintoneuvoston jäsenten palkkiot olivat ,00 euroa, josta puheenjohtajan palkkiot 5 120,00 euroa. Tilikaudella 2010 hallituksen jäsenten palkkiot olivat ,96 euroa puheenjohtajalle ja yhteensä ,70 euroa muille jäsenille. Yleisradiossa ei ole osakkeisiin perustuvia palkitsemisjärjestelmiä. Toimitusjohtajalla on hallituksen hyväksymä toimitusjohtajasopimus. Vuonna 2010 toimitusjohtaja Mikael Jungnerin palkka oli ,10 euroa. Toimitusjohtaja Lauri Kiviselle vuonna 2010 maksettu palkka oli ,00 euroa. Toimitusjohtajalla ei ole palkan lisäksi muita taloudellisia etuuksia. Vuonna 2010 johtoryhmän jäsenten kokonaispalkka mukaan lukien toimitusjohtajan palkka oli ,61 euroa. Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet kuuluvat tuloskortteihin perustuvaan johdon tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Järjestelmä koostuu kahdesta tuloskortista: vuosikortista ja pitkän aikavälin kortista. Vuosittaisen tuloskortin maksimipalkkio on kolmen kuukauden palkka / vuosi ja pitkän aikavälin tuloskortin yhden kuukauden palkka / vuosi. Hallitus vahvistaa molempien korttien rungon ja pitkän aikavälin tuloskortin aikavälin sekä johtajien henkilökohtaiset tuloskortit. Hallitus myös päättää tulosten saavuttamisesta ja siihen liittyvästä palkitsemisesta nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelun perusteella. Johdolla ei ole erillisiä lisäeläkejärjestelmiä. Yhtiöllä on myös olemassa erillinen tuloskortteihin perustuva tulospalkkiojärjestelmä päälliköille. Tässä järjestelmässä on vuosikortti ja sen piiriin kuuluu lähes 200 päällikkö- tai esimiestehtävissä toimivaa. Maksimipalkkio on kahden kuukauden palkka / vuosi. Hallitus vahvistaa kortin rungon ja päättää palkitsemisen tasosta. Tavoitteet ja tulokset hyväksytään yksi yli yhden periaatteella. 3. Yleisradion toiminnanohjausmalli 3.1 Toiminnanohjausmalli ja sen tavoitteet Ylen sisäinen toiminnanohjausmalli kattaa yhtiön ohjaukseen ja valvontaan liittyvät asiat, joilla johto varmistaa, että Yleisradio toimii halutulla tavalla ja siten varmistaa Yleisradion julkisen palvelun tehtävän täyttämistä ja strategian toteutumista. 3.2 Toiminnanohjausmallin lähtökohdat Toiminnanohjausmallin lähtökohtana on Laki Yleisradio Oy:stä (Yle-laki), jonka perusteella yhtiön hallintoneuvosto ja hallitus ovat määritelleet Ylen mission, arvot ja vision. Näihin pohjautuen hallintoneuvosto päättää Ylen talouden ja toiminnan suuntaviivat ja hallitus päättää yhtiön strategiset peruslinjaukset, vahvistaa vuosittain yhtiön strategian, asettaa tarvittavat strategiset hankkeet sekä päättää seuraavan vuoden talousarviosta. Yle-laki, sen pohjalta määritellyt missio, arvot, visio sekä yhtiön strategia ja käytössä olevat resurssit muodostavat pohjan yhtiön ohjaukselle, valvonnalle ja riskienhallinnalle. Toiminnanohjausmallin keskeinen elementti on toiminnan seuranta ja seurannan perusteella tehtävät ohjauspäätökset. 17

Corporate Governance. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2009

Corporate Governance. Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä 2009 Corporate Governance Selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys hallinto ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu uuden hallinnointikoodin Suositus 51:n ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä www.ruukki.fi 2013 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä RAUTARUUKKI OYJ CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT 2013 Hallinto 1. Sääntely-ympäristö 2. Hallinto-, johto- ja valvontaelimet 3. Liiketoiminnan

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2013 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin Suositus 54:n mukaisesti,

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ 2014 Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin Suositus 54:n mukaisesti,

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet

Hallinnointiperiaatteet Hallituksen ja toimitusjohtajan velvollisuus huolehtia yhtiön hallinnosta ja johtamisesta perustuu pääosin Suomen osakeyhtiölakiin. Yhtiö noudattaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia 2010 (Corporate

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Tämä selvitys on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksen 54 mukaisesti, ja se kattaa myös muita keskeisiä hallinnoinnin osa-alueita. Tämä

Lisätiedot

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014

Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Hallinnointi Yksi vahva koko yrityksen kattava päämäärä ohjaa Wärtsilän toimintaa vuonna 2014. Wärtsilä Oyj Abp Vuosikertomus 2014 Hallinnointi 2 HALLINNOINTI Hallinnointi-

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä SISÄLTÖ Hallinto- ja ohjausjärjestelmä... 1 Riskienhallinta... 9 Johtoryhmän jäsenet...10 Hallituksen jäsenet...12 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Neste Oil Vuosikertomus 2009 Neste Oil noudattaa hyvää hallinnointitapaa suomalaisia listayhtiöitä koskevan lainsäädännön, oman yhtiöjärjestyksensä ja listayhtiöiden

Lisätiedot

Hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Atria Oyj

Hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Atria Oyj Hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Atria Oyj SISÄLLYS Hallinnointiperiaatteet Palkka- ja palkkioselvitys SISÄLLYSLUETTELO Hallinnointiperiaatteet 1. Hallinnointiperiaatteet... 3 1.1 Yhtiöjärjestys...

Lisätiedot

WÄRTSILÄ OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2012

WÄRTSILÄ OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2012 WÄRTSILÄ OYJ ABP VUOSIKERTOMUS 2012 HALLINNOINTI Tämä tiedosto koostuu Wärtsilän vuosikertomuksesta valituista osioista. Täydellisen raportin löydätte osoitteesta www.wartsilareports.com/fi-fi/2012/ar/

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Innovoimme puhtaampia ratkaisuja. Tarjoamme liikkumisen iloa. Luomme kestävää tulevaisuutta

Vuosikertomus 2013. Innovoimme puhtaampia ratkaisuja. Tarjoamme liikkumisen iloa. Luomme kestävää tulevaisuutta Vuosikertomus 2013 Innovoimme puhtaampia ratkaisuja Tarjoamme liikkumisen iloa Luomme kestävää tulevaisuutta Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 3

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2013

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2013 1 (16) Hyväksytty Destia Oy:n hallituksen kokouksessa 12.2.2014 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2013 Destia Oy on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Vantaa. Yhtiön hallinnossa

Lisätiedot

Hallinnointi 3. Oikeudellinen tiedote 14. Sisällysluettelo. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 3. Fortumin hallintoelimet 3

Hallinnointi 3. Oikeudellinen tiedote 14. Sisällysluettelo. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 3. Fortumin hallintoelimet 3 Halinnointi 2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Hallinnointi 3 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 3 Fortumin hallintoelimet 3 Taloudelliseen raportointiin liittyvät sisäisen valvonnan järjestelmät

Lisätiedot

SPONDA OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT)

SPONDA OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) SPONDA OYJ:N SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ (CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT) Tämä selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on käsitelty Sponda Oyj:n hallituksen tarkastusvaliokunnan kokouksessa

Lisätiedot

Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallintoja ohjausjärjestelmästä SISÄLTÖ Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2013 1 Riskienhallinta 8 Johtoryhmän jäsenet 9 Hallituksen jäsenet 11 Hallinto- ja ohjausjärjestelmä vuonna

Lisätiedot

Corporate Governance... 1. Yhtiökokous... 2. Hallitus... 3. Hallituksen tehtävät... 5. Hallituksen jäsenet... 6. Hallituksen valiokunnat...

Corporate Governance... 1. Yhtiökokous... 2. Hallitus... 3. Hallituksen tehtävät... 5. Hallituksen jäsenet... 6. Hallituksen valiokunnat... WÄRTSILÄN VUOSIKERTOMUS 2010 Sisältö Corporate Governance... 1 Yhtiökokous... 2 Hallitus... 3 Hallituksen tehtävät... 5 Hallituksen jäsenet... 6 Hallituksen valiokunnat... 10 Johtokunta... 12 Toimitusjohtaja

Lisätiedot

ohjausjärjestelmästä YHTIÖ- KOKOUS Stockmannin hallintomalli

ohjausjärjestelmästä YHTIÖ- KOKOUS Stockmannin hallintomalli 1 Selvitys Stockmannkonsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Stockmann noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia,

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 3 Yhtiökokous 4 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta 4 Hallitus

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 (Corporate Governance Statement)

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 (Corporate Governance Statement) Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 (Corporate Governance Statement) SISÄLLYS Hallinnointiperiaatteet Palkka- ja palkkioselvitys 1 Hallinnointiperiaatteet (Corporate Governance) Atria Oyj 2

Lisätiedot

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi.

Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodi on julkisesti saatavilla Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n internetsivuilla osoitteessa www.cgfinland.fi. VR-Yhtymä Oy Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2011 Tämä selvitys on Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n antaman Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance) suosituksen 54 mukainen

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 6 Hallituksen jäsentä 19 Hallituksen kokousta 100% Keskimääräinen osallistumisprosentti Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2014 26.3. Yhtiökokous 1 more than squares Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ Tämä selvitys Metsä Board Oyj:n (Metsä Board tai yhtiö) hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on annettu arvopaperimarkkinalain 2 luvun 6 :n nojalla erillisenä kertomuksena

Lisätiedot

Ulkoinen tilintarkastus. Sisäinen tarkastus. Tavarataloryhmän

Ulkoinen tilintarkastus. Sisäinen tarkastus. Tavarataloryhmän 1 Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys Stockmannkonsernin HAllinto- ja OHJAUSJÄRJESTElmästä Stockmann noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys

Lisätiedot

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Olemme laatineet tämän selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä voimassa olevan lainsäädännön, kuten Suomen osakeyhtiölain,

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ SELVITYS HALLINTO- JA 1 (9) SELVITYS HALLINTO- JA Incap Oyj noudattaa toiminnassaan Suomen lakeja, yhtiöjärjestystä sekä julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia määräyksiä ja ohjeita. Incap toimii Helsingin

Lisätiedot

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2014

SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2014 1 (16) Hyväksytty Destia Group Oyj:n hallituksessa 12.2.2015 SELVITYS HALLINTO- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ VUODELTA 2014 Destia Group Oyj on suomalainen osakeyhtiö, jonka kotipaikka on Helsinki. Yhtiön hallinnossa

Lisätiedot

1. Sovellettavat säännökset...3 2. Ryhmä- ja konsernirakenne sekä hallintoelimet...4 3. Yhtiökokous...6 4. Hallitus ja sen valiokunnat...8 5.

1. Sovellettavat säännökset...3 2. Ryhmä- ja konsernirakenne sekä hallintoelimet...4 3. Yhtiökokous...6 4. Hallitus ja sen valiokunnat...8 5. Selvitys Pohjola Pankki Oyj:n hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuonna 2012 1. Sovellettavat säännökset...3 2. Ryhmä- ja konsernirakenne sekä hallintoelimet...4 3. Yhtiökokous...6 4. Hallitus ja sen valiokunnat...8

Lisätiedot

päättää osingosta, hallituksen jäsenten valitsemisesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

päättää osingosta, hallituksen jäsenten valitsemisesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Selvitys Stockmann-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä Stockmann noudattaa päätöksenteossaan ja hallinnossaan Suomen osakeyhtiölakia, Arvopaperimarkkinayhdistys

Lisätiedot