Vuosikertomus Luomuliitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vuosikertomus 2004. Luomuliitto ry"

Transkriptio

1 Vuosikertomus 2004 Luomuliitto ry

2 Sisällysluettelo 1 Toiminnanjohtajan katsaus 2 Toiminta-ajatus, visio ja arvot 3 Organisaatio 4 Luomutuotanto ja markkinat 8 Markkinatilanne 10 Edunvalvonta 12 Järjestö 15 Luomulehti 16 Vuoden luomut 17 Hanketoiminta 18 Talouden tunnusluvut 19 Ota yhteyttä Kannen kuva: Tiina Ketola Paino: Priimus Paino Oy, Loimaa 2005

3 Katseen on oltava tiukasti tulevaisuudessa Vuosi 2004 oli liiton toiminnassa voimakkaan kehittymisen aikaa. Liitto solmi ProAgria Maaseutukeskusten Liiton kanssa yhteistyösopimuksen, joka määrittelee yhteisen panostuksen luomuviljelyä koskevien palvelujen tuotekehityksessä. Tuotekehityksen tavoitteena on saada aikaan entistä parempia palveluja luomuviljelijöille yritystoiminnan kehittämiseksi. Yhteistyösopimuksen myötä liitto pystyy jatkossa tekemään entistä enemmän töitä luomuviljelijän menestymiseksi. Maatalouspolitiikassa luomutuotanto ei noussut erillisenä asiana esille päätettäessä CAP- tukiuudistuksen päälinjoista. Suomeen valitun tasatuen ja tilatuen yhdistelmämalli on luomutuotannolle edullinen, sillä tavanomaisen ja luomutilan välinen epäsuhta CAP-tuessa tulee valtaosin häviämään. Komissio sai valmiiksi kesäkuussa EU:n elintarvikkeita ja maataloutta koskevan luomutuotannon toimintaohjelman (European Action Plan for Organic Food and Farming). Ohjelman avulla komissio vahvistaa perustan tulevien vuosien politiikalle. Toimintaohjelmassa ehdotettiin 21:tä toimenpidettä luomutuotannon edistämiseksi. Listalla olivat luomuelintarvikkeiden markkinoiden kehittäminen, luonnonmukaista maataloutta koskevien standardien ja niiden valvonnan parantaminen sekä luonnonmukaiseen maatalouteen myönnettävän julkisen tuen tehostaminen. Luomuliiton rooli alansa politiikan ja tuotannon asiantuntijana vahvistui. Liiton mielipiteitä ja kannanottoja kuultiin eduskunnassa ja luomutuotantoa koskevan lainsäädännön valmisteluissa. Komission käsiteltävänä olevaan esitykseen maaseudun horisontaalisen kehittämisohjelman ohjelmamuutoksesta sisältyy uutena tukimuotona luonnonmukaisen eläintuotannon tuki. Luomuliitto toimi aktiivisesti tuen aikaansaamiseksi. Edunvalvonnassa tärkein saavutus olikin luomukotieläintuen aikaansaaminen yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyö jäsenyhdistysten kanssa lisääntyi tavoitteen mukaisesti. Keskitettyyn jäsenmaksuperintään uusina yhdistyksinä liittyivät Lounais-Suomen Luomu ja Pohjois-Pohjanmaan Luomuyhdistys. Niiden lisäksi keskitetyssä jäsenmaksuperinnässä mukana ovat Ekoviljelijät, ESVY, Kainuun Luomuyhdistys, Kuhilas, Pohjois-Savon Luomuyhdistys ja Saimaan Luomu. Tiedottamista jäsenrekisterin kautta lisättiin. Järjestömappi otettiin käyttöön. Laskusuunnassa ollutta jäsenmäärää yritettiin saada nousuun jäsenhankintakilpailun avulla. Muutamassa yhdistyksessä jäsenmäärä saatiin hienosti lisääntymään, mutta kokonaisjäsenmäärä laski edellisvuodesta. Jäsenmäärän kehityksen turvaamiseksi jatkossa tarvitaan järjestömme menestystekijöiden entistä tarkempaa määrittämistä ja sen mukaista toimintaa. Luomulehteen panostettiin aiempia vuosia selvästi enemmän. Vuosi olikin Luomulehden osalta voimakkaan kehittymisen aikaa. Lehden taitto ja nettisivut uusittiin. Lehden lukijatutkimus netissä aloitettiin loppuvuonna. Erilaisia markkinointikampanjoita toteutettiin syyskaudella ahkerasti. Myös puhelinmarkkinointi aloitettiin. Finfood Luomun kanssa yhteistyössä aloitettiin Luomutuotteiden tarjonta tänään-hanke. Hankkeen tekemässä kartoituksessa selvitettiin sekä luomutuotteiden tuotantomääriä että varastossa ja markkinoitavissa olevien tuotteiden määriä. Kartoituksen pohjalta luotiin Internetiin reaaliaikainen tietokanta luomutuotteiden tarjontatilanteesta alkutuotannossa. Tietokantaan koottiin tietoja noin luomutilasta. Tietokantaan perustettiin lisäksi Tuottajatori, jossa tuottajat voivat itse markkinoida tuotteitaan. Tuottajatoriin perustettiin myös hintaseuranta. Tuottajatorilla on esillä yli 200 luomutilan myynnissä olevat tuotteet. Luomua ja kestävyyttä matkailuun-hanke päättyi syksyllä. Hanke on edistänyt kolmen vuoden aikana kestävää matkailua luomutiloilla ja muissa ekologisissa kohteissa. Hankkeen jatkoksi aloitettiin suunnitelmat ECEAT Suomi ry:n perustamisesta. Luomuliitto saavutti toimintavuodelle asetetut tavoitteet. Tästä esitän henkilöstön puolesta lämpimät kiitokset hallinnolle, jäsenille ja tärkeille yhteistyökumppaneille. Kentän viesti on ollut, että viljelijän puolta on pidettävä tiukasti maatalouspolitiikan uudistuksessa varsinkin nyt, kun maatalouden kehitys tuntuu epävarmalta. Tämä asettaa haasteita toiminnallemme tulevana vuotena. Odotamme innokkaasti tulevia yhteistyön vuosia. Arja Peltomäki toiminnanjohtaja Kuva: Esa Partanen Toiminnanjohtajan katsaus 1

4 Toiminta-ajatus, visio ja arvot Esa Partasen kuusivuotinen puheenjohtajakausi päättyi vuoden lopussa, ja uudeksi puheenjohtajaksi syyskokous valitsi Risto Mäkipernaan Kauhavalta. Kuva: Tiina Ketola. TOIMINTA-AJATUS Luomuliitto on luotettava ja yhteistyökykyinen organisaatio, joka uskaltaa katsoa kauas. Luomuliiton tehtävänä on toimia alan erikoisneuvontajärjestönä sekä tuotannonalan asiantuntijaedunvalvojana. VISIO Tavanomaista parempi tulevaisuus. ARVOT Asiantuntevuus, näkemyksellisyys, yhteistyökykyisyys ja keskinäinen kunnioitus 2

5 LUOMULIITON ORGANISAATIO 2004 Organisaatio Hallitus Toimikausi Toimihenkilöt Puheenjohtaja Esa Partanen, Tuusula Jäsenet I vpj. Heli Ahonen, Saimaan Luomu ry, Juva II vpj. Juha Mönkäre, ESVY ry, Pukkila Risto Mäkipernaa, Ekoviljelijät ry, Kauhava Ritva Palokangas, Satakunnan Luomutuottajat ry, Huittinen Juhani Kumpusalo, Pohjois-Pohjanmaan Luomuviljelijät ry, Nivala 2004 (valittiin Pekka Rusilan tilalle toimikauden viimeiseksi vuodeksi) Eero Tikkanen, Pohjois-Savon luonnonmukaisen viljelyn yhdistys ry, Kiuruvesi Hallituksen varajäseninä toimivat Heikki Jankkari, Tuomo Karhunen, Ville Kari, Vilho Keränen, Jukka Koli ja Juhani Kumpusalo. puheenjohtaja Esa Partanen toiminnanjohtaja Arja Peltomäki päätoimittaja Seppo Rantanen päätoimittaja Tiina Ketola neuvonnan kehityspäällikkö vt. päätoimittaja päätoimittaja vt. neuvonnan kehityspäällikkö Heikki Koskimies järjestösihteeri Inka Paananen hankevastaava Terhi Arell hankevastaava Juha Mönkäre erikoisharjoittelija Tinja Saariniemi

6 Luomutuotanto ja -markkinat Toimintaympäristö Talven jäljiltä paljastuneet nurmet ja syysviljat olivat talvehtineet kohtalaisen hyvin. Suurimmat talvehtimisvauriot olivat syysviljoilla, nurmet olivat selvinneet hyvin. Syysruispeltoja täydennyskylvettiin joissain tapauksissa kevätrukiilla. Kevättyöt aloitettiin normaaliin aikaan, etelässä ehkä hieman etuajassa. Läpäiseville maille päästiin huomattavasti aikaisemmin kuin koville saville. Töiden sujumista haittasi paikoin epävakaa sää. Etelässä työt keskeytyivät sateitten takia viikoksi. Toukokuun loppupuolelle ajoittuneet hallat vioittivat aikaisten kylvösten oraita isoilla alueilla. Viljakasvustot kuitenkin virkosivat henkiin niin, että uusintakylvöjä ei tarvinnut tehdä. Alkukesä oli viileä, josta johtuen suurilta tuholaisvahingoilta vältyttiin. Viileästä säästä oli hyötyä kasvien juuriston kehittymiselle, joten satopotentiaalin odotettiin olevan varsin hyvän. Ensimmäinen säilörehusato oli runsas ja hyvälaatuinen, kuivaheinän kanssa oli jo taistelemista säitä vastaan. Kesän hellepäivät jäivät vähiin. Heinäkuun lopulla sateet yltyivät niin, että syntyi suurimmat kesätulvat vuosikymmeniin. Tulvat vahingoittivat rakennuksia ja teitä ja pilasivat satoa. Koko loppukesä oli hyvin sateista, jonka seurauksena märissä oloissa hyvin viihtyvät kasvitaudit pääsivät pilaamaan satoa. Pahimmin kärsi peruna, johon iski rutto tuhoisin seurauksin. Herneellä ja härkäpavulla oli yleisesti harmaahometta. Sadonkorjuu oli märkyyden takia vaikeaa. Monilla pelloilla puimurit rypivät niin, että syvät pyöränjäljet jäivät merkiksi sitkeimmistä sadonkorjuuyrityksistä. Tuulen mukana levinneiden tummanväristen homeiden aiheuttama jyvien harmaasävy rajoitti varsinkin vientikauran laatua. Kaiken kaikkiaan sadon laatu oli kuitenkin melko hyvä Viljamarkkinat olivat hyvin hiljaiset aina loppusyksyyn saakka, vasta vuoden viimeisinä kuukausina kauppa virkistyi. Kaiken kaikkiaan luomumarkkinat näyttivät tasaantuneen, joidenkin tuotteiden kohdalla peräti hieman laskeneet. Viime vuosina voimakkaimmin kasvaneet maitomarkkinatkin tasaantuivat. Tästä johtuen uusia maidontuottajia ei päässyt luomutuotantoon niin paljon kuin halukkuutta olisi ollut. Tukiuudistus Suomi toteuttaa tilatukijärjestelmää vuodesta 2006 lähtien ns. yhdistelmämallin pohjalta. Viljelijän tukioikeus muodostuu alueellisesta tasatuesta ja mahdollisesta tilakohtaisesta lisäosasta. Ratkaisu mahdollistaa viimeinkin luomutilan pääsevän lähelle tavanomaisen tilan CAP-tukitasoa. Ympäristötuen välitarkastelun tehnyt MUHOSryhmä esitti vain pieniä muutoksia ympäristötukeen. Luomutuotantoon ryhmä ehdotti luomukotieläintuen voimaan saattamista vuodesta 2005 alkaen. Esitys otettiin mielihyvin vastaan luomupiireissä. Liitto tarjosi asiantuntemustaan tuen käytännön muotoilussa ja muun muassa tukikelpoisen eläintiheyden määrittelyssä. Loppuvuodesta asiaan tuli kuitenkin mutkia, kun valtionvarainministeriö ei budjettineuvotteluissa hyväksynyt ympäristötuen perustukien viisivuotisia jatkositoumuksia, vaan vaati ne tehtäväksi vain Agenda2000 ohjelmakauden loppuvuosiksi. Tämän ratkaisun yhteydessä komissiolle meni ehdotus, joka sulkee luomukotieläintuen ulkopuolelle tilat, jotka olivat valinneet ympäristötuen perustuen lisätoimenpiteeksi tuotantoeläinten hyvinvoinnin edistämisen. Tämä karsisi tuen ulkopuolelle 2/3 valvonnassa olevista tiloista. Asian ratkaisu jää vuoden 2005 alkupuolelle. Suurimmat kesätulvat vuosikymmeniin nousivat pelloille heinäelokuun vaihteessa. Sateisen kesän hellepäivät jäivät vähiin pitkän ajan keskiarvoihin verrattuna. Kuva: Esa Partanen. 4

7 Luomutuotanto ja -markkinat Sitkeimmät korjuuyritykset näkyivät syvinä puimurin pyörien urina pellossa. Jälkien vaikutukset haittaavat viljelyä useana tulevana vuotena. Kuva: Esa Partanen. VUOSI Luomu- Osuus tilat kaikista lkm tiloista % , , , , , , , , , , , , , , ,9* VUOSI Luonnon- Osuus mukaisessa kokonais viljelyssä oleva peltoalasta peltoala ha % , , , , , , , , , , , , , , ,6* * ennakkotietojen mukainen arvio 5

8 KASVINTUOTANNON TARKASTUSKESKUS LUOMUTILAT (kpl) JA LUOMUTUOTANTOALA (ha) ennakkotietoja Luomu- Luomuviltutiloja jelty pelto- Tilakoko yhteensä ala osuus uusia poistuvia LUOMU+ osuus LUOMU SV uusi poistuva TE-keskus kpl m-% % kpl SV kpl ha m-% % ha m-% ha m-% ha ha ha/tila m-% 01 Uusimaa , , , Varsinais-Suomi , , , Satakunta , , , Häme , , , Pirkanmaa , , , Kaakkois-Suomi , , , Etelä-Savo , , , Pohjois-Savo , , , Pohjois-Karjala , , , Keski-Suomi , , , Etelä-Pohjanmaa , , , Pohjanmaa , , , Pohjois-Pohjanmaa , , , Kainuu , , , Lappi , , , Ahvenanmaa , , ,1-1 Yhteensä , , ,2 7 Yhteensä , , ,1 4 Yhteensä , , ,9 4 Yhteensä , , ,7 5 Yhteensä , , ,2 7 Luomutila m-% osuus LUOMU SV Luonnonmukaisen tuotannon valvontaan kuuluva viljelmä Muutos prosentteina edelliseen vuoteen verrattuna Luomutilojen osuus koko maan aktiivitiloista/ koko maan peltoalasta Luomuhyväksytty ala eli ala, jonka satoa voidaan markkinoida luomutuotantoon viitttaavin merkinnöin Siirtymävaiheessa (alaa viljellään luonnonmukaisesti, mutta satoa ei vielä voida markkinoida luomutuotteena) KASVINTUOTANNON TARKASTUSKESKUS Luonnonmukainen eläintuotanto Vuonna 2004 Vuonna 2003 muutos %, Tiloja, Eläimiä, Eläimiä/tila, Tiloja, Eläimiä, Eläimiä/tila, Tiloja, Eläimiä, Eläimiä/tila, kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl kpl Eläinryhmittäin Lypsylehmä , , Nauta alle 8 kk , , Hieho(lypsy- tai emolehmäksi) , , Siitossonni , , Lihanauta , , Emolehmä , , Uuhi (karitsoineen, 0-6 kk) , , Pässit , , Kuttu (kileineen, 0-6 kk) , , Pukki 2 2 1, , Lihasika , , Emakko, ensikko , , Karju 7 8 1, , Munivat kanat , , Kalkkuna 2 4 2, , Ankka , , Hevonen , , Poni 2 2 1, , Mehiläiset, pesiä , , tiloja koko maassa, kpl

9 KASVINTUOTANNON TARKASTUSKESKUS ennakkotietoja LUOMUHYVÄKSYTTY TUOTANTOALA 2004, ha Muut TE-keskus Ruis m-% Vehnä m-% Kaura m-% Ohra m-% Seosvilja m-% Herne m-% Rypsi m-% Nurmi m-% kasvit m-% 01 Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Häme Pirkanmaa Kaakkois-Suomi Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Ahvenanmaa Yhteensä Yhteensä, m-% muutos prosentteina vv KASVINTUOTANNON TARKASTUSKESKUS LUOMUHYVÄKSYTTY TUOTANTOALA 2004, ha Peruna ja puutarhakasvit ennakkotietoja TE-keskus Peruna m-% Porkkana m-% Sipuli m-% Kaalit m-% Mansikka m-% Mustaherukka m-% Omena m-% 01 Uusimaa ,3-11 4,2-13 0, , ,9-2 7, Varsinais-Suomi ,2 36 5,3-27 1, ,4-11 5,7-3 6, Satakunta ,5 8 2,0-23 1,1 40 6,4 1 2,4-1 0, Häme ,7-36 4,7-10 3, , ,7-12 3, Pirkanmaa ,2-84 0,3-32 0, , ,7-17 7, Kaakkois-Suomi ,8-29 3,2 12 0,5 14 6, , , Etelä-Savo , ,2-20 8,3-2 23,7-1 49, 6-43, Pohjois-Savo ,9-14 3,9-48 0, , ,9 28 5, Pohjois-Karjala ,1-9 5,6 22 0, ,4-5 17,7-26 1, Keski-Suomi ,3-19 4,3-32 0,0.. 13, ,3 3 3, Etelä-Pohjanmaa , ,7 18 0,0.. 2,9-13 6,8-4 0, Pohjanmaa ,7-26 5, ,7-6 10,4 8 19,5 0 0, Pohjois-Pohjanmaa ,2-8 4,5 32 0, , ,7 24 0, Kainuu ,1-68 0,1-20 0,0.. 6,1-2 2,1 4 0, Lappi ,6-75 0,7-54 0,0-89 4,3-25 1,4-2 0, Ahvenanmaa ,5 0 1,0 0 0, Yhteensä , ,8-9 29, , ,7 9 53,8 7 Yhteensä ,6 80,8 33,0 222,3 363,9 50,3 m-% muutos prosentteina vv

10 Luomutuotanto ja -markkinat Markkinatilanne Vuonna 2004 Suomessa oli 4924 luomutilaa. Tämä on 6,9 prosenttia Suomen maatiloista. Suurin osa tiloista oli viljatiloja. Maitoa tuottavia tiloja oli 181 ja naudanlihaa tuottavia tiloja 165. Lihasikoja kasvatettiin 17 tilalla. Vuonna 2004 luonnonmukaisesti viljeltyä peltopinta-alaa oli hehtaaria, mikä on kaikesta maatalouden peltopinta-alasta 7,6 prosenttia. Suurin osa peltopinta-alasta kasvoi nurmea ja kauraa. Perunaa ja puutarhakasveja viljeltiin hehtaarilla. Luomutilojen määrä väheni 59 tilalla, mikä on 1 % luomutiloista. Luopuneiden osuus on pienempi kuin vastaava prosenttiosuus tavanomaisella. (Lähde: KT- TK, ). Luomutuotteista osa tulee markkinoille tavanomaisina tuotteina. Tilanne ei luonnollisestikaan tyydytä luomuviljelijöitä, mutta raaka-aineen saannin jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että tuottajat jatkavat luomutuotannossa. Markkinoiden kehitys ilman riittävää raaka-aineen tuotantoa ei ole mahdollista. Syksyllä 2003 kantautui sekä viljelijöiden että tiedotusvälineiden keskuudesta uhkakuvia siitä, että odotettavissa olisi viljelijöiden laajamittainen luopuminen luomutuotannosta. Gallup Elintarviketiedon Finfood Luomulle tekemässä tutkimuksessa keväällä 2004 todettiin kuitenkin, että noin 15 prosenttia viljelijöistä harkitsee luopumista luomutuotannosta. Luomutuotannosta luopuvien määrä oli odotettua pienempi, eikä se tuntunut hälyttävältä, sillä luomukotieläintuen toteutuminen oli tuossa vaiheessa epävarmaa. Tutkimuksen mukaan luomutuotanto kiinnosti lisäksi noin 5000 tavanomaista viljelijää. Luomutuotteiden myynti on ohittanut nopean kasvun vaiheen. Luomutuotteista on tullut osa päivittäisiä valintoja ruokakaupassa ja luomutuotteiden esiintuonti uutuutena on ohi. Vuoden 2002 aikana myynnin kasvu hidastui ja vuonna 2004 päivittäistavarakaupan luomumyynti laski 5 prosenttia. Ilmeisesti myynnin kasvu taittui jo vuoden 2002 aikana. Suurimalla osalla luomutuotteista alueellinen saatavuus vaihtelee, koska monet markkinoilla olevista tuotteista ovat paikallisia. Tuotteiden saatavuuteen vaikuttavat myös sesongit. Tällaisten tuotteiden saatavuus vaihtelee myymäläkohtaisesti. Kaupan ketjut pitävät perusvalikoimissaan vain tuotteita, joilla on tasainen saatavuus vuoden jokaisena päivänä. Näitä ovat esimerkiksi maito, jauhot, hiutaleet, peruna ja porkkana. Vihannekset ovat suurin yksittäinen ryhmä luomutuotteiden myynnissä. Kokonaisuudessaan vähittäiskaupan luomumyynti on noin prosentin koko elintarvikemyynnistä. Luomun kokonaismyynti ( ) on laskenut viime vuodesta 5 prosenttia (FinfoodLuomu/A.C. Nielsen, Kotitalouspaneeli roll12kk, ). Viljantuotanto Kuva: Tiina Ketola Luomuviljelijöiden usko viljantuotantoon on ollut koetuksella parin viime vuoden aikana huonon markkinatilanteen seurauksena. Viljamarkkinat kuitenkin piristyivät syksyllä koko Eurooppaa koetelleen katovuoden jälkeen. Huonojen viljan korjuuolosuhteiden seurauksena viljojen ylituotanto tasapainottui koko Euroopassa. Laadukasta viljaa oli keskivertoa vähemmän markkinoilla. Paras kysyntä loppuvuodesta oli etenkin USDA - kauralla ja rukiilla. Luomuviljojen vientiä osaltaan vaikeutti yllättäen laivojen huono saatavuus. Kauran hintataso oli syksyllä alhainen, lähes tavanomaisen kaura tasoinen. Syynä oli suomalaisen kauran tarjonta halvalla hinnalla Euroopan markkinoilla. Kauran hinnan odotetaan nousevan satovuoden jälkeen kevään edetessä. Kaura teki USA:ssa läpimurron terveellisenä ruoka-aineena. USDA - kauraa tuotettiin noin hehtaarilla, mutta huonot korjuuolot pienensivät sadon määrää. Rukiin kysyntä piristyi syksyllä hintatason noustua hiukan. Syksyisistä huonoista kylvöolosuhteista johtuen ensi vuoden satonäkymät ovat heikot. Toivottavasti rukiin kevätkylvöllä voidaan tarvittaessa paikata tilanne niin, että voidaan turvata teollisuudelle riit- 8

11 tävä rukiin saanti raaka-aineena. Vehnää viljeltiin kertomusvuonna ennätyksellisen laajasti, noin hehtaarilla. Syksyllä vehnän hinta oli alhainen ja markkinat olivat seisahduksissa. Rehuvehnästä oli selkeästi ylituotantoa. Kysynnän odotettiin piristyvän keväällä. Myllylaatuiselle luomuvehnälle odotettiin erityisesti markkinoita Euroopan huonojen sadonkorjuuolojen vuoksi. Rehuvehnää oli tarjolla alhaisella hinnalla. Syksyn sateet pilasivat suuren osan ohrasadosta. Hyvänlaatuisesta rehuohrasta on ollut puutetta eläinten rehuksi. Sitä yritettiin paikoitellen paikata rehuvehnällä. Myös herneen sato menetettiin useissa tapauksissa syksyn sateiden seurauksena. Rypsipuristetta ei pystytty tuottamaan eläinten rehuksi riittävässä määrin. Mikäli rypsiöljylle voitaisiin löytää lisämarkkinoita, voitaisiin myös rypsipuristetta tuottaa riittävästi eläinten tarpeeseen rehuksi. Rypsiä on kysytty myös vientiin. Soijan toistaiseksi korkea hinta varmistaa kotimaisille valkuaiskasveille hyvät markkinat rehuna. Luomukotieläintuen toteutumista odotettiin sekä viljamarkkinoiden tervehdyttäjäksi että eläintilojen määrän lisäämiseksi ja eläinperäisten tuotteiden lisäämiseksi markkinoilla. Tuen odotetaan lisäävän kiinnostusta siirtää eläimet luomuun, mikä tulisi lisäämään rehuviljan kysyntää merkittävästi. Luomutuen merkitystä ei pidä väheksyä. Mikäli kaikki luomutiloilla olevat tavanomaisessa tuotannossa olevat eläimet siirrettäisiin luomutuotantoon, hupenisi luomuviljan ylituotanto lähes kokonaan luomukarjan rehuksi. Tällä olisi myös tervehdyttävä vaikutus luomuviljan hintaan. Maito Vuonna 2004 Valio vastaanotti maitoa 27,5 miljoonaa litraa. Toinen kotimainen luomumaidon jalostaja Milka vastaanotti maitoa noin 3 miljoonaa litraa. Meijereiden vastaanottaman maidon määrä oli suurempi kuin aikaisimpina vuosina eli 30,5 miljoonaa litraa. Maidon luomulisä pysyi valiolaisilla tiloilla edellisvuotisella tasolla ollen 5,9 senttiä litralta. Luomusopimuksia uusien maidontuottajien kanssa ei tehty eli maitotilojen määrä pysyi edellisvuotisella tasolla. Maidontuotannon kehitystä on jarruttanut tavanomaiseen tuotantoon jalostettavan maidon määrän suuri osuus. Kerman myynti on kehittynyt suotuisasti, mutta emmentaljuuston myynti ei ollut odotetun laajuista. Viilin sesonki ajoittui aikaisempien vuosien tapaan vain kesään. Appelsiinimehun myynti kasvaa tasaisesti. Liha Lihantuotannon osalta viljelijöitä huolestutti teurastamoiden linjaukset luopua luomulisien maksamisesta, mitkä osittain toteutuvatkin. Suurin valtakunnallinen teurastamo vetäytyi vuoden lopulla luomutuotteiden myynnistä ja markkinoinnista kokonaan. Teurastamo vastaanotti vuonna 2004 luomunautaa noin kiloa, mikä oli noin prosenttia teurastetusta luomulihan määrästä. Samalla teurastamo pudotti luomulisän 5 senttiin kilolta. Teurastamo vastaa edelleen lihan hankinnasta, muuta jatkossa pienempien teurastamoiden ja lihanjalostajien odotetaan ottavan aktiivisempi rooli lihan myynnissä ja markkinoinnissa. Sianlihantuotanto ja kysyntä ovat pysyneet vakaana usean vuoden ajan. Sianlihantuotanto lisääntyy perinteisesti loppukesästä alkaen, kun tähtäimessä ovat joulumarkkinat. Vaikka tuotantomäärät ovat pysyneet vakaana, on joulukinkkujen myynti lisääntynyt pari prosenttia vuosittain. Sianlihaa jalostetaan vuosittain noin kiloa. Tuottajahinta on sianlihan osalta pysynyt tähän asti vakaana, muuta jatkossa hinta tulee alenemaan. Kananmunat Kananmunien myynti on yllättäen yhä jatkanut kasvuaan. Markkinaosuus on muutaman viime vuoden ajan lisääntynyt tasaisesti. Kananmunia tuotettiin vajaalla 60 tilalla. Myös luomun osalta munantuotanto on herkkä ylituotannolle ja sen aiheuttamalle hinnan alennuksille. Luomutuotannon osalta alaa on pystytty kehittämään pitkäjänteisesti ja maltillisesti, minkä johdosta tuottajahinta on pystytty pitämään vakaana. Kananmunantuotannossa EU- säädökset ovat kiristymässä lähivuosina, mikä aiheuttaa painetta tuotannon sopeuttamiselle ja tuottajahinnan korottamiselle. Kuva: Arja Peltomäki Luomutuotanto ja -markkinat 9

12 Edunvalvonta Luomuliitto luovutti luomujoulukinkun luomuväen joulutervehdyksenä maa- ja metsätalousministeri Juha Korkeaojalle. Kuvassa ministerin lisäksi vasemmalla toiminnanjohtaja Arja Peltomäki ja keskellä liiton puheenjohtaja Esa Partanen. Kuva: Tiina Ketola. Tukikysymykset työllistivät Puheenjohtaja Esa Partasen ollessa täysipäiväisesti liiton työntekijänä, liitto pystyi toimimaan aktiivisesti asiantuntijana luomutuki- ja sopimusehtojen kehittämisessä ja kotieläintuotannon tuen valmistelussa. Liitto teki esityksiä ja aloitteita luomutuotannon kehittämiseksi sekä laati lausuntoja luomutuotantoa koskevista mietinnöistä ja asetusluonnoksista. Liitto osallistui luomutuotantoa ja kulutuskysyntää edistävien hankkeiden ja työryhmien työhön. Tukivalmistelussa pääpaino kohdistui luomukotieläintukeen, kesannon ympäristötuen palauttamiseen sekä luomutukitason tarkistukseen. Liiton laatimaa ehdotusta tuotannon ohjeiden ja sopimusehtojen yhdenmukaistamisesta käytettiin pohjana MMM:n luonnonmukaisen elintarviketuotannon yhteistyöryhmän käsitellessä po. määräysten yhteensopivuutta. Yhteistyöryhmän loppuraporttiin koottiin käsittelyn tulos omaksi otsikokseen. Liitto seurasi tukiuudistusta ja kommentoi sitä liiton ja MTK:n yhteisissä palavereissa, MTK:n luomuvaliokunnan kokouksissa sekä artikkelein lehdissä. Vaikka liittoa ei hyväksytty hakemuksesta huolimatta MU- HOS- ryhmään eikä kansallista tukijärjestelmää valmistelevaan työryhmään, saatiin liiton tavoitteet MMM:n virkamiesten tietoon erityisissä luomuasioita Lausuntoja, esityksiä ja kannanottoja annettiin mm. seuraavista asioista: kansallinen eläingeenivaraohjelma, luomutuotannon kansallinen kilpailukyky, luomutuotannon erityisvaatimukset maatalouspolitiikan uudistuksessa, luomumaidon d-vitaminointi, kotieläinten seleenin saanti, luonnonmukaisen kasvituotannon ohjeistus, luomuviljelysopimuksen avokesannointivaatimuksen muuttaminen ja luomututkimuksen rahoittaminen. käsitelleissä kokouksissa maa- ja metsätalousministerin erityisavustajan sekä muiden virkamiesten kanssa käydyissä kahdenkeskisissä neuvotteluissa. Luomuliitto on tyytyväinen CAP- tukiratkaisuun. EU:n komission tulkintaan Suomen ja EU:n välisen liittymissopimuksen 141-artiklasta ei voida olla tyytyväisiä, sillä sitä ei hyväksytty pysyväksi. Kansallisen tuen epävarmuus aiheuttaa niin suuren tukivajeen suomalaiselle viljelijälle, että se estää tuotannon tehokkaan suunnittelun pitkäjänteisesti. Valtion tulo- ja menoarvio vuodelle 2005 sallii kaikkien päättyvien luomusopimusten uusimisen ja strategiatavoitteen mukaisen alan kasvun. Mahdolliseen luomukotieläintukeen tarvittava 2 miljoonaa euroa rahoitetaan muista ympäristötuesta käyttämättä jäävistä varoista. Liiton edustaja osallistui MMM:n luomualajaoston kokouksiin viisi kertaa käsittelemään luomuasetuksen 2092/91 liittyviä muutosesityksiä. Luomualajaosto kokosi ad hoc -työryhmän käsittelemään geenimuunneltujen organismien tahattoman sekoittumisen pitoisuusrajoituksia luomulisäysmateriaalissa ja -tuotteissa. Ryhmä päätti esittää kantanaan lisäysaineistossa 0,1 % ja tuotteissa 0,9 % merkintärajaa. Merkintäraja on samalla luomumerkinnän hylkäysraja. Finfood LUOMUn ohjausryhmässä oli Luomuliiton 10

13 edustaja. Ohjausryhmä käsitteli menekinedistämisvarojen käytön suunnittelua ja toteutusta. Luomuliitto käynnisti Finfood LUOMUn kanssa Luomutuotteiden tarjonta tänään -hankkeen, jonka tarkoituksena on parantaa luomutuotteiden kysynnän ja tarjonnan kohtaamista markkinoilla. Liiton edustaja osallistui elokuun lopulla Development of Nordic-Baltic market for organic food -projektin kansalliseen työkokoukseen. Hankkeen tarkoituksena on edistää Pohjolan ja Baltian yhteisiä luomumarkkinoita. Laatutyötä ja vientikauppaa edistettiin Luomuviljan kysyntä ja tarjonta tasapainoon -hankkeelle toteutetussa Luomuviljan markkinat ja sertifiointi koulutuksessa Loimaalla joulukuussa. Liha-alan toimijoihin pidettiin tiivistä yhteydenottoa luomulihan markkinoinnin kehittämiseksi. Liitto valmisteli ja oli osallisena Luomuliha ruokapöytään -hankkeen hankehakemuksien valmistelussa. Lihahanke ei saanut rahoitusta. Liitto suunnitteli ja toteutti myös Satakunnan ammattikorkeakoulun kanssa eluomu hankkeen, jonka tarkoituksena oli sähköisellä palvelulla auttaa kysyntää ja tarjontaa kohtaamaan toisensa internetin välityksellä. Tämäkään hanke ei saanut rahoitusta. Luomutuotannon, jalostuksen ja markkinoinnin yhteyteen liittyy yhä kasvavassa määrin valvontaan liittyvää dokumentointia, joka työllistää yrittäjää. KTTK aloitti kehitystyön luomusuunnitelmakokonaisuuden sisältämien asiakirjojen järjestämiseksi osaksi laatujärjestelmää. Tavoite on linjassa Luomuliiton tavoitteen kanssa. Liitto on eri tilaisuuksissa ja tiedotteissaan tukenut pyrkimyksiä saada luomutiloille toiminnan hallintajärjestelmiä, jotka helpottavat yrityksen asiointia markkinoinnin, valvonnan ja hallinnon kanssa. Liitolla oli edustus myös Valtion ravitsemusneuvottelukunnassa, Laatuvarma ry:ssä ja Luomuleppis Osuuskunnassa. Liitto oli mukana MMM:n Luonnonmukaisen elintarviketuotannon yhteistyöryhmässä ja elintarviketalouden laatustrategian yhteistyöryhmässä. Lisäksi liitto oli jäsenenä elintarviketalouden laatustrategian ympäristötyöryhmässä. Liitto osallistui aktiivisesti myös maaliskuussa aloitettuun Tutkimusmaatalouspolitiikkadialogiin. Tavoitteena oli parantaa tutkimuksen mahdollisuuksia tukea harjoitettua maatalouspolitiikkaa tai tuoda keskusteluun tutkimuksen uusimpia näköaloja politiikan arvioitavaksi. Toimintastrategiat 2004 SYYSKOKOUKSEN HYVÄKSYMÄT STRATEGIAT LUOMULIITON TOIMINNALLE: 1.LUOMUALAN KEHITTÄMINEN Luonnonmukaisen peltoviljelyn ja kotieläintuotannon lisääntyminen kansallisen luomustrategian tavoitteiden mukaisesti. 2. LUOMUTUKIJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Tukijärjestelmää kehitetään EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisen yhteydessä nykyistä paremmin luonnonmukaisen viljelyn periaatteisiin soveltuvaksi CAP-tuen, ympäristötuen ja luomusopimusehtojen osalta. Luomuviljelijän saaman peltokasvituen määrän tasoittuminen tavanomaisen viljelyn tasolle. Osallistutaan kotieläintuen valmisteluun. 3. LUOMUTUOTANNON NEUVONTA Luomuneuvonnan tavoitteena on menestyvä luomuviljelijä. Syvennetään luomuneuvonnan yhteistyötä neuvontajärjestöjen kanssa. 4. VIESTINTÄ Kehitetään Luomuliiton imagoa. Kehitetään Luomulehteä koko järjestön ja elintarvikeketjun lehdeksi. Kehitetään Luomuliiton viestintää mm. jäsenkirjeiden, lehdistötiedotteiden, sähköpostin ja www-sivujen avulla. Edunvalvonta Luomuliitto oli mukana Eduskunnan luomuryhmän kokouksessa, kun ryhmä käsitteli EU:n maatalousuudistuksen ja horisontaalisen maaseutuasetuksen muutosten vaikutusta. Kuva: Esa Partanen. 11

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia

Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia Lähiruoka Pirkanmaalla - viljelijäkyselyn tuloksia 22.8.2012 Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Maatilojen Kehitysnäkymät 2020 Pirkanmaan lähiruoka Maatilojen kehitysnäkymät 2020 tutkimuksen

Lisätiedot

Luomuliitto. Luomulehti

Luomuliitto. Luomulehti Luomuliitto Alueelliset luomuyhdistykset ympäri Suomea Luomutuottajien edunvalvonta Asiantuntijapalvelu ja mentor-toiminta Pienimuotoisen elintarvikejalostuksen edistäminen Luomulehti Luomulehti Ammattitaito

Lisätiedot

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Luomuviljelyn talous Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso 1.12.2009 Luonnonmukaisen tuotannon näkymät 1/2 Luomutuotteiden kysyntä on kasvanut kaikkialla Suomessa kulutus on tapahtunut muuta Eurooppaa

Lisätiedot

Luomukinkeritilaisuudet 2016

Luomukinkeritilaisuudet 2016 LISÄÄ OSAAMISTA, PAREMPI TULOS Luomukinkeritilaisuudet 2016 Elinvoimainen maatilatalous - ELINA Lahti 28.1.2016 Tammela 3.2.2016 ProAgria Etelä-Suomi Luomumarkkinoista Pienet tuotantoalat, pienet markkinat,

Lisätiedot

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke

Luomuviljelyn peruskurssi. LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomuviljelyn peruskurssi LUTUNE Luomututkimuksen ja neuvonnan yhteishanke Luomutuotannon tilanne Muutokset tilan toiminnassa luomuun siirryttäessä Maan rakenteen ja viljelykierron merkitys Viljelykiertoon

Lisätiedot

Luomu Suomessa Päivitetty

Luomu Suomessa Päivitetty Luomu Suomessa 2015 Päivitetty 25.5.2016 Sisällys 2. Sisällys 3. Luomualan kehitys 4. Luomutilat 5. Puutarhatuotanto 6. Kasvintuotanto 7. Kotieläintilat 8. Kotieläintuotanto 9. Luomukeruu 10. Luomun valmistus

Lisätiedot

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen

Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen Yhteenveto luomun kehittämisen alueellisista tavoitteista ja toimenpiteistä vuoteen 2020 1 Tärkeimpiä alueellisia tavoitteita: Luonnonmukaisen tuotannon lisääminen ja monipuolistaminen Luomukotieläintuotannon

Lisätiedot

Savo-Karjalan Luomuyhdistys ry

Savo-Karjalan Luomuyhdistys ry Savo-Karjalan Luomuyhdistys ry Kuva: Savo-Karjalan Luomuyhdistys Savo-Karjalan Luomuyhdistys ry Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan luomutoimijoiden edunvalvontaa jäseniä yli 200 Tervetuloa mukaan! jäsenmaksut

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

Luomumaidon arvoketjutyöryhmä. ti klo , Lukella Viikissä, kokoushuone Savotta (osoite: Latokartanonkaari 9)

Luomumaidon arvoketjutyöryhmä. ti klo , Lukella Viikissä, kokoushuone Savotta (osoite: Latokartanonkaari 9) Luomumaidon arvoketjutyöryhmä ti 17.1. klo 14.00-16.00, Lukella Viikissä, kokoushuone Savotta (osoite: Latokartanonkaari 9) 2 Työryhmän kokoonpano Nimi Organisaatio Paikalla 17.1 Arja Peltomäki Maatila

Lisätiedot

Satoennuste. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Satoennuste ( )

Satoennuste. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Satoennuste ( ) Satoennuste Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman.11.01 101 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy VYR Satoennuste (1011) 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n= Kokonaisvastaajanäyte 1 0 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

Luomutilojen EUtuki-Info Lammilla

Luomutilojen EUtuki-Info Lammilla Luomutilojen EUtuki-Info 1.4.2016 Lammilla Kaija Hinkkanen/ProAgria Etelä-Suomi Luomun tilanne Luomutilojen määrä kasvaa tasaisesti peruskursseilla noin 70 osallistujaa, kotieläinpäivissä 30 (ProAgria

Lisätiedot

VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016?

VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016? VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016? Viljelyn suunnitteluilta Henri Honkala Palvelupäällikkö 25.1.2016 Esityksen sisältö Viljan tuotanto ja kulutus Maailmalla Euroopassa Suomessa Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Luomumaidon arvoketjutyöryhmä. 6.3. 2014 klo 10.00-13.00, Ässäkeskus

Luomumaidon arvoketjutyöryhmä. 6.3. 2014 klo 10.00-13.00, Ässäkeskus Luomumaidon arvoketjutyöryhmä 6.3. 2014 klo 10.00-13.00, Ässäkeskus Työryhmän kokoonpano Nimi Organisaatio Paikalla 6.3. Arja Peltomäki Maatila x Heli Ahonen Muumaa/Luomuliitto Katarina Rehnström Luomuliitto

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 21.10.2011 Työnro. 221100084 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 21.10.2011 Työnro. 221100084 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä.0.0 Työnro. 000 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus. http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n

Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus. http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n Vuosikatsaus 2014 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus http://maakaista.fi/item/908-puusta-pitk%c3%a4%c3%a4n Pohjois-Karjalan maaseudun kehittäminen lukuina vuonna 2014. Maatalouden tulotuet*

Lisätiedot

Luomuliitto vie luomua eteenpäin.

Luomuliitto vie luomua eteenpäin. Luomuliitto vie luomua eteenpäin www.luomuliitto.fi Luomuliitto 13 paikallista luomuyhdistystä Luomutuottajien edunvalvontaa ja neuvontaa Pienyritysjäseniä ja elintarvikejalostuksen edistäminen Kuluttajajäseniä

Lisätiedot

Luomukasvisten arvoketjutyöryhmä klo Evira, kokoustila Kalevi

Luomukasvisten arvoketjutyöryhmä klo Evira, kokoustila Kalevi Luomukasvisten arvoketjutyöryhmä 18.01. 2016 klo 10.00-12.00 Evira, kokoustila Kalevi Osanottajat Nimi Paikalla 18.1.2016 Paavo Pulkkinen, Lietlahden tila X Ari Kulmanen, Ikaalisten Luomu Antti Vauhkonen,

Lisätiedot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot

LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere. Merja Manninen. Luomujaosto. Luomutuotanto 2. Eläintuotannon ehdot LUOMUBROILERIPÄIVÄ Ahlman-instituutti, Tampere Merja Manninen merja.manninen@evira.fi Luomujaosto Luomutuotanto 2 Eläintuotannon ehdot Eviran ohje 18217/4 (ei suuria muutoksia, poistetaan lupien 5 ja 15

Lisätiedot

Luomu Suomessa SISÄLLYS

Luomu Suomessa SISÄLLYS Luomu Suomessa SISÄLLYS 1. Luomutilat v. 2012 2. Luomupeltoala v. 2012 3. Luomuviljelyn kehitys 2006-2012 4. Luomukasvintuotanto 5. Luomukotieläintilat 6. Luomukotieläintuotanto 7. Luomukeruu 8. Luomun

Lisätiedot

Kylvöaikomukset 2009. Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008. Petri Pethman Työnro. 76442. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Kylvöaikomukset 2009. Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008. Petri Pethman Työnro. 76442. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Kylvöaikomukset 2009 Vilja-alan yhteistyöryhmä 13.3.2008 Petri Pethman Työnro. 76442 Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä

Lisätiedot

Luonnonmukainen tuotanto

Luonnonmukainen tuotanto Luonnonmukainen tuotanto Ympäristötuen erityistuki: luomusopimus 1 Luomusopimuksen yleiset edellytykset Uusi digiala/ sopimusala Vuokrasopimukset voimassa vähintään koko sopimuskauden Sopimuksen ulkopuolelle

Lisätiedot

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu

Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu Viljamarkkinat miltä näyttää sadon määrä ja laatu Raisio-konserni Toimintaa 12 maassa, pääkonttori Raisiossa Tuotantoa 14 paikkakunnalla 3 maassa Henkilöstön määrä n. 1450, josta Suomessa 1/3 Listataan

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin Suomen Gallup Elintarviketieto - Valmius lähiruokapalveluihin

Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin Suomen Gallup Elintarviketieto - Valmius lähiruokapalveluihin Maatilojen kehitysnäkymät 2022 Valmius lähiruokapalveluihin ja suoramyyntiin 31.8.2016 Contents 1 Yhteenveto 3 2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimusaineisto 6 3 Myyntikanavat 9 4 Elintarvikkeiden jatkojalostusta

Lisätiedot

Kesän 2012 säilörehunlaatu Artturitulosten pohjalta

Kesän 2012 säilörehunlaatu Artturitulosten pohjalta Kesän 2012 säilörehunlaatu Artturitulosten pohjalta Pekka Petäjäsuvanto, tuotantoasiantuntija, Osuuskunta Pohjolan Maito POHJOIS-SUOMEN NURMITOIMIKUNNAN TALVISEMINAARI 2013 Syötekeskus 2013 Jatkuva kehittäminen

Lisätiedot

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275)

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275) Kylvöalaennuste 2014 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 25.2.2014 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=554 Kokonaisvastaajanäyte 1 200 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

Maaseudun rahoitustilastot 2015

Maaseudun rahoitustilastot 2015 Maaseudun rahoitustilastot 2015 Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Pohjanmaan maakunta Pohjanmaalla tehtiin maan eniten investointitukipäätöksiä Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014

Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 Onko viljelijöillä kiinnostusta siirtyä luomuun? Anne Kallinen 10.6.2014 SISÄLTÖ 1. Luomutuotannon osuudet 2013 2. Luomutuottajan yrittäjäominaisuudet 3. Luomutuotannossa jatkaminen ja luomuun siirtyminen

Lisätiedot

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275)

Kylvöalaennuste 2014. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 25.2.2014. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 (221100275) Kylvöalaennuste 2014 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 2.2.2014 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=4 Kokonaisvastaajanäyte 1 200 vastaajaa vastausprosentti oli

Lisätiedot

LUOMU POHJOIS-KARJALASSA

LUOMU POHJOIS-KARJALASSA LUOMU POHJOIS-KARJALASSA LUOMUTUOTANNON KEHITYS Pohjois-Karjalassa luomutuotannon kehittämistyötä on tehty kauan. Nyt Pohjois-Karjala on suhteellisesti mitaten johtava luomumaakunta. Viljat, marjat, hunajat

Lisätiedot

VILJAMARKKINAT. Tilannekatsaus Maaliskuussa 2011

VILJAMARKKINAT. Tilannekatsaus Maaliskuussa 2011 VILJAMARKKINAT Tilannekatsaus Maaliskuussa 2011 Viljan hintoihin vaikuttavat tekijät Tarjonta ja kysyntä tuotannon ja kulutuksen tasapaino Varastotilanne Valuuttakurssit rahan saanti (luotto, korot) Kuljetuskustannukset

Lisätiedot

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila

Solidaarinen maatalous. Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Solidaarinen maatalous Sosiaalifoorumi 2.4.2011 Jukka Lassila Työn arvotus Ruoan tuotanto 5 /h Jatkojalostus 10 /h Edunvalvonta 0-15 /h Luomenauraus ym. 20 /h Luennot 40-50 /h Maatila nykymalli Tuotantopanos

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu ISO 9001 -sertifioitu Kylvöaikomukset 2010 Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010 Petri Pethman Työnro. 77723 Johdanto Tutkimus on jatkoa vilja-alan yhteistyöryhmän aiempina vuosina Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Luomu EU:ssa ja Suomessa. Päivi Rönni Pro Luomu

Luomu EU:ssa ja Suomessa. Päivi Rönni Pro Luomu Luomu EU:ssa ja Suomessa Päivi Rönni Pro Luomu Luomulainsäädäntö ja toimeenpano EU:n luomuasetus Eurooppa 2020-strategia, luomutoimintasuunnitelma (action plan) Kansallinen toimeenpanoasetus Mm. valvonnan

Lisätiedot

HoReCa-tapaaminen Muistio klo Postitalo, Helsinki

HoReCa-tapaaminen Muistio klo Postitalo, Helsinki HoReCa-tapaaminen Muistio 19.3.2015 klo 12-14.30 Postitalo, Helsinki Paikalla Mika Heiskanen (Finlandia-talo) Leila Fogelholm (Fazer Food Services) Jarkko Knuutinen (Meira Nova) Marko Kapanen (Heinon Tukku)

Lisätiedot

Luomu Satakunnassa. Tietoa maakunnan luomusta

Luomu Satakunnassa. Tietoa maakunnan luomusta Luomu Satakunnassa Tietoa maakunnan luomusta Luomuviljelty peltoala Luomupeltoala kasvoi Satakunnassa 20 % vuosina 2011-2015. Nyt se ja siirtymävaiheala on yhteensä noin 7 400 ha, mikä on reilu 5 % peltoalasta.

Lisätiedot

Luomun ketjubarometri. Toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila Pro Luomu ry

Luomun ketjubarometri. Toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila Pro Luomu ry Luomun ketjubarometri Toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila Pro Luomu ry Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää luomuketjun toimijoiden näkemyksiä ja käsityksiä luomualan

Lisätiedot

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana?

Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kooste luomun ketjubarometrista ja luomualan keskustelutilaisuudesta! Miten luomuraaka-aineiden käyttönne / luomutuotteiden myyntinne/tuotantonne on kehittynyt viime vuoden aikana? Kaikki 2015, n=336 2013,

Lisätiedot

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014

CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 CAP2020-uudistuksen ja kansallisten tukien valmistelun tilannekatsaus Mavin tukihakukoulutukset 2014 valtiosihteeri Risto Artjoki/ ylijohtaja Heimo Hanhilahti MMM 12.2.2014 Tampere ja 18.2.2014 Oulu Valmistelun

Lisätiedot

Luomu ammattikeittiöissä. Lähiruoka-tuottajatapaaminen. Polvijärvi

Luomu ammattikeittiöissä. Lähiruoka-tuottajatapaaminen. Polvijärvi Luomu ammattikeittiöissä Lähiruoka-tuottajatapaaminen Polvijärvi 6.2.2014 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset

Lisätiedot

Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin?

Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin? Miten pitkä matka 2020 tavoitteisiin? 20/20 seminaari 21.3.2013 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset maa- ja metsätalousministeriö,

Lisätiedot

Siirtyisinkö luomuun?

Siirtyisinkö luomuun? Siirtyisinkö luomuun? Uusikaupunki 27.1.2012 Anne Johansson, ProAgria Satakunta KENELLE LUOMU SOPII? Luomu vaatii ammattitaitoa ja kiinnostusta uuden oppimiseen Usein vaaditaan panostamista perusparannuksiin

Lisätiedot

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia

Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia Luomua käytettäisiin, jos siihen olisi varaa Luomun päättäjäkyselyn tuloksia LÄHELTÄ JA LUOMUA, Seinäjoki 30.11.2016 Projektipäällikkö Leena Viitaharju 2.12.2016 1 Esityksen sisältö: Taustaa: Luomun käyttö

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 23.XI.2005

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 23.XI.2005 KOMISSION PÄÄTÖS tehty 23.XI.2005 Suomen tasavallan tekemän pyynnön hyväksymisestä muuttaa 16 päivänä maaliskuuta 2004 tehdyllä komission päätöksellä C(2004) 475 fin hyväksyttyä tukiohjelmaa (tuki N 513/2003)

Lisätiedot

Luomu ammattikeittiöissä. Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014

Luomu ammattikeittiöissä. Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014 Luomu ammattikeittiöissä Näe hyvä LÄHELLÄSI -seminaari 29.1.2014 EkoCentria lyhyesti Kehittämisyksikkö, joka edistää kestävien valintojen toteuttamista julkisissa ruokapalveluissa Rahoitukset maa- ja metsätalousministeriö,

Lisätiedot

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016

VILJAMARKKINATILANNE. Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016 VILJAMARKKINATILANNE Juha Honkaniemi, Viljapäällikkö Tytyri 20.1.2016 VILJAKAUPPA HANKKIJA OY:SSÄ Syksyn 2015 sato oli pienempi kuin edellisenä vuotena Sadon alhainen valkuainen selkein laatua heikentävä

Lisätiedot

MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala. 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta

MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala. 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta MTT- Rehuntuotantoseminaari Nitek Nivala 20.03.2013 Eero Isomaa,MTK Johtokunta Aiheena mm. 1. Cap 2020 Mitä hyvää Mitä huonoa Mitä euroina 2. Katsaus markkinoihin Euroopassa Suomessa CAP 2020 ja muu EU-politiikka

Lisätiedot

Satoennuste Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy TNS

Satoennuste Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy TNS Satoennuste 0 Petri Pethman 0.0.0 00 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=0 Kokonaisvastaajanäyte 00 vastaajaa vastausprosentti oli noin 0, jota voidaan pitää erittäin

Lisätiedot

Viljakaupan näkymät muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy

Viljakaupan näkymät muuttuvassa toimintaympäristössä. Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy Viljakaupan näkymät muuttuvassa toimintaympäristössä Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy 2 DLA viljakaupassa Kokonaisvolyymi yli 4 miljoonaa tonnia Vienti ylittää miljoona tonnia Oman rehuteollisuuden

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Ajankohtaista maataloudesta. Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015

Ajankohtaista maataloudesta. Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015 Ajankohtaista maataloudesta Keski-Suomen Yrittäjien Kevätseminaari Tommi Lunttila 29.4.2015 Ajankohtaista maa- ja metsätaloudessa Biotalous ja Ruoka Markkinat - Venäjän tuontikielto - Kaikki maataloustuotteet

Lisätiedot

Luomulihan arvoketjutyöryhmä klo MTK

Luomulihan arvoketjutyöryhmä klo MTK Luomulihan arvoketjutyöryhmä 27.11. 2014 klo 10.00-11.30 MTK Työryhmän kokoonpano Nimi Paikalla 19.11. Petteri Mäkelä, naudanlihan tuottaja Fredrik von Limburg Stirum Arto Jokinen, L uomu Nokka Pasi Tamminen,

Lisätiedot

Ympäristötuki ja LFA

Ympäristötuki ja LFA Ympäristötuki ja LFA Luonnonhaittakorvaus (LFA) ja LFA-lisäosa Tukiehdot ennallaan: Vuonna 2008 sitoumuksen antaneet voivat antaa uuden 5- vuotisen luonnonhaittakorvaus sitoumuksen v. 2013 Samalla voidaan

Lisätiedot

Maitotilojen talous vuonna 2014. Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto 15.4.2015

Maitotilojen talous vuonna 2014. Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto 15.4.2015 Maitotilojen talous vuonna 2014 Ari Enroth ProAgria Keskusten Liitto 15.4.2015 Taloustietopankin maitotilojen lehmämäärä vuosina 2006-2014 60 Lehmämäärä, lehmiä/tila 50 40 30 Lehmämäärä, lehmiä/tila 20

Lisätiedot

Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko

Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko Maatalouden vesiensuojelu edistäminen Johanna Ikävalko ympäristöjohtaja MaSuttelua Maa- ja metsätaloustuottajainkeskusliitto MTK ry Leena Ala-Orvola, Markus Eerola, Johanna Ikävalko, Ilpo Markkola, Jaakko

Lisätiedot

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet

Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Valtakunnalliset koordinaatiohankkeet Energiatehokkuus: Energiatehokkuudesta kilpailukykyä maaseudulla - energiatehokkuuden koordinaatiohanke ProAgria Keskusten Liitto ry, Maarit Kari, maarit.kari@proagria.fi

Lisätiedot

Luomutuotanto nyt ja vuonna 2020 aluetalouden ja luomutuottajien näkökulmista

Luomutuotanto nyt ja vuonna 2020 aluetalouden ja luomutuottajien näkökulmista Luomutuotanto nyt ja vuonna 2020 aluetalouden ja luomutuottajien näkökulmista Susanna Kujala LÄHELTÄ JA LUOMUA -seminaari 30.11.2016 Seinäjoki 2.12.2016 1 Luomun aluetaloudelliset vaikutukset ja tuotannon

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA

TOIMINTAKERTOMUS. EETANET RY. TOIMINTAKERTOMUS 2010 Järjestökatu POSTITOIMIPAIKKA 1 TOIMINTAKERTOMUS 2 Sisällysluettelo TOIMINTAKERTOMUS...1 1. Katsaus edellisvuoteen...3 2. Edunvalvonta...4 2.1 Edunvalvonnan päätavoitteen toteutuminen...4 2.2. Edunvalvonnan sekundaarinen tavoite...5

Lisätiedot

Viljakauppa. Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy

Viljakauppa. Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy Viljakauppa Tarmo Kajander Hankkija-Maatalous Oy 2 3 Toiminta-alue Jäsenrakenne Tanska 13 Ruotsi 16 Norja 1 Suomi 1 Baltia 3 Tukiyritykset Osuuskuntien kärki Euroopassa Osuuskunnat Euroopassa 2011 EUR

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Tavoitteena innostaa uusia viljelijöitä aloittamaan siementuotanto ja motivoida nykyisiä jatkamaan.

Tavoitteena innostaa uusia viljelijöitä aloittamaan siementuotanto ja motivoida nykyisiä jatkamaan. Hanketta toteutettiin 1.1.2012 31.3.2015. Hankkeen rahoitti MMM ja hankkeen toteuttaja oli MTK-Keskusliitto yhteistyössä siemenalan toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteita olivat: Vaikuttaa siemensektorin

Lisätiedot

Kilpailukykyä ja kestävyyttä luomulla

Kilpailukykyä ja kestävyyttä luomulla Kilpailukykyä ja kestävyyttä luomulla Toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila, Pro Luomu ry Twitter: @MarjaRiittaKott Pro Luomu ry Luomualan toimijoiden yhteistyöjärjestö, jonka tehtävänä on edistää luomun

Lisätiedot

Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Nykytilanteesta tulevaisuuteen: Maatilojen Kehitysnäkymät vuoteen 2022 Suomen Gallup

Lisätiedot

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä

Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Viranomaisen keinot edistää luomusiemenen käyttöä Tuottavaa luomua, Hollola Ylitarkastaja Evira Tämä esitys Viranomainen (Evira, ELY-keskukset) ei anna lainsäädäntöä, eli viranomaisen keinot ovat Ohjeistus

Lisätiedot

Kasvua Hämeessä. Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille

Kasvua Hämeessä. Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille Kasvua Hämeessä Hämäläisen ruokaketjun kehittämisen teemaohjelma vuosille 2015-2020 Kasvua Hämeessä ohjelma 2015-2020 Kestävää ruokaa ja kasvua Hämeessä teemaohjelma on strateginen kehittämisohjelma, jonka

Lisätiedot

Luomufoorumi Valvonnasta luomun vahvuus. Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira

Luomufoorumi Valvonnasta luomun vahvuus. Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Luomufoorumi 10.4.2014 Valvonnasta luomun vahvuus Pääjohtaja Matti Aho Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Alan yhteiset tavoitteet 1) Luomutuotannon lisääminen 20 % peltoalasta vuoteen 2020 mennessä

Lisätiedot

Maidon tuotannon tulevaisuuden näkymät. Maitoa lisää markkinoille seminaari, Joensuu Marjukka Manninen

Maidon tuotannon tulevaisuuden näkymät. Maitoa lisää markkinoille seminaari, Joensuu Marjukka Manninen Maidon tuotannon tulevaisuuden näkymät Maitoa lisää markkinoille seminaari, 5.11.2013 Joensuu Marjukka Manninen Esityksestä CAP-uudistuksesta Muuta Brysselistä Markkinakuvioita Maidon pohjoisen tuen mallista

Lisätiedot

Vuosikatsaus 2013 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Vuosikatsaus 2013 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus Vuosikatsaus 2013 Maaseuturahasto 2007-2013 Pohjois-Karjalan ELY-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2007-2013 Pohjois-Karjalan tavoitteet - Luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen - Osaamisen

Lisätiedot

Toimintakertomus 2012

Toimintakertomus 2012 Toimintakertomus 2012 Leena Roivas Puheenjohtaja 2011-2014 TOIMINTA-AJATUS Liitto on ammatillisesti ja yhteiskunnallisesti vastuunsa tuntevien naisten puolueisiin sitoutumaton järjestö, joka on aktiivisesti

Lisätiedot

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 27. 3.2014 Tuotantomäärät ja ennusteet vuoteen 2020 Tuottaja- ja

Lisätiedot

Maatalouspolitiikan muutokset Huomisen osaajat, Hämeenlinna Jukka Lassila Luomuliiton puheenjohtaja

Maatalouspolitiikan muutokset Huomisen osaajat, Hämeenlinna Jukka Lassila Luomuliiton puheenjohtaja Maatalouspolitiikan muutokset 29.11.2013 Huomisen osaajat, Hämeenlinna Jukka Lassila Luomuliiton puheenjohtaja Luomuliitto Suomalaisen luomutuottajan edunvalvoja Pienet resurssit - ennakointi, strategia

Lisätiedot

Luomuliitto vie luomua eteenpäin.

Luomuliitto vie luomua eteenpäin. Luomuliitto vie luomua eteenpäin www.luomuliitto.fi Luomuliitto 14 paikallista luomuyhdistystä Luomutuottajien edunvalvontaa ja neuvontaa Pienyritysjäseniä ja elintarvikejalostuksen edistäminen Kuluttajajäseniä

Lisätiedot

Maakuntien Parhaat. Eeva Juva Kajaani 09.02.2010

Maakuntien Parhaat. Eeva Juva Kajaani 09.02.2010 Maakuntien Parhaat Eeva Juva Kajaani 09.02.2010 Maakuntien Parhaat Maaseudun ammattilaisia! Maakuntien Parhaat on ProAgria Keskusten Liiton myöntämä valtakunnallinen laatumerkki maaseudun pienyrityksille

Lisätiedot

Mitä kuluttaja tuumii luomusta?

Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Tervetuloa Mitä kuluttaja tuumii luomusta? Ohjelma klo 9.30 Luomubrunch klo 0.00 Luomun kuluttajabarometrin 203 tulokset, toiminnanjohtaja Marja-Riitta Kottila/Pro Luomu ry klo 0.30 Luomun rooli suomalaisessa

Lisätiedot

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski

Atria Oyj:n osavuosikatsaus Toimitusjohtaja Matti Tikkakoski Atria Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2008 Toimitusjohtaja 6.5.2008 Konsernin rakenne Atria Oyj Liikevaihto 1.272 milj. (2007) Henkilöstö 5.947 (keskimäärin 2007) Suomi Skandinavia Venäjä Baltia Liikevaihto

Lisätiedot

1 LUONNONMUKAINEN TUOTANTO

1 LUONNONMUKAINEN TUOTANTO 1 LUONNONMUKAINEN TUOTANTO Luonnonmukainen maatalous on luonnon hoidon ja kestävän käytön pohjalta lähtevä maatalouden tuotantomenetelmä (Rajala 2004,19). Suomen luonnonmukainen tuotanto noudattaa vuonna

Lisätiedot

Luomu Etelä- Savossa Tietoa maakunnan luomusta

Luomu Etelä- Savossa Tietoa maakunnan luomusta Luomu Etelä- Savossa 2015 Tietoa maakunnan luomusta Luomuviljelty peltoala Etelä- Savon luomuviljelty peltoala on kasvanut vuosi6ain vuosina 2011-2015 Vuonna 2015 Etelä- Savon luomuviljelty peltoala oli

Lisätiedot

LUOMUKASVISTEN ARVOKETJUTYÖRYHMÄ. 14.04.2015 klo 10.00-12.30 Finlandia-talo Helsinki

LUOMUKASVISTEN ARVOKETJUTYÖRYHMÄ. 14.04.2015 klo 10.00-12.30 Finlandia-talo Helsinki LUOMUKASVISTEN ARVOKETJUTYÖRYHMÄ 14.04.2015 klo 10.00-12.30 Finlandia-talo Helsinki Osanottajat Nimi Paikalla 14.04.2015 Paavo Pulkkinen, Lietlahden tila Antti Vauhkonen, Kalliolan luomu Ulla Kojonkoski,

Lisätiedot

CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus. Marraskuu 2014

CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus. Marraskuu 2014 CAP-uudistuksentoimeenpano Tilannekatsaus Marraskuu 2014 1 Neuvottelut komission kanssa käynnissä Suoria tukiakoskevat Suomen linjaukset toimitettiin komissiolle heinäkuun lopussa. Komission kanssa käyty

Lisätiedot

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1

Parvinen Heli jäsen 3 Tiainen Jarmo 1. Saukkonen Mia jäsen - Jääskeläinen Juha-Matti 1 240 Maaseutuelinkeinolautakunta Maaseutuelinkeinolautakunta Lautakunnan kokoonpano Varsinainen jäsen Asema Läsnä Henkiökohtainen Läsnä varajäsen Pekonen Kari puheenjohtaja 4 Repo Minna Jantunen Timo varapuheenjohtaja

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Ajankohtaista viljakauppa-asiaa

Ajankohtaista viljakauppa-asiaa Ajankohtaista viljakauppa-asiaa Valtakunnallinen siemen- ja viljantuotantoseminaari Varsinais-Suomen kylvösiemenyhdistys Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Minna Oravuo, vilja-asiamies, MTK EU:n viljamarkkinat

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Tuusniemi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Tuusniemi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita 9.9.3 8 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita 9.9.3 8 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Ansiotulorakenne * kunnan

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Levi 3.2.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 3.2.16 Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkoston tavoitteet ja toiminta Tehtävät Alueverkostot Palvelupaketit Sivu

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa.

Vuosikokous pidettiin 16.4.2015 Metsäkansan Ainolassa. TOIMINTAKERTOMUS 2015 YLEISTÄ Metsäkansan kyläyhdistyksen toiminta vuonna 2015 oli aktiivista. Vuotta värittivät erityisesti hyvin onnistuneet tapahtumat ja kyläyhdistyksen saama positiivinen huomio. Yhdistys

Lisätiedot

Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään! -seminaari

Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään! -seminaari Tehdään lähiruokapäätöksiä tänään! -seminaari Kirsi Viljanen Lähiruokakoordinaattori Ruoka-Suomi teemaryhmän pj. Maa- ja metsätalousministeriö kirsi.viljanen@mmm.fi Lähiruoan ja luomun kehittäminen Lähiruoan

Lisätiedot

Valio Oy:n hankintaosuuskunnat

Valio Oy:n hankintaosuuskunnat Maitokatsaus 2013 Valio Oy:n hankintaosuuskunnat Maitosuomi 2012 Liikevaihto milj. 142 Maidontuottajia 1400 Maidon vastaanotto milj. ltr 298 Henkilöstö 19 Maidonkuljettajat 70 Maitoautoyhdistelmiä 15 Perustettu

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Kasvinviljelyn tulevaisuus seudulla

Kasvinviljelyn tulevaisuus seudulla Kasvinviljelyn tulevaisuus seudulla marja.jalli@luke.fi Tunnetko biotalouden uudet mahdollisuudet? Loimaa 9.11.2015 1 Teppo Tutkija 21.12.2015 NYKYTILA 2 21.12.2015 Käytössä oleva maatalousmaa, ha Käytössä

Lisätiedot

Luomumaidon arvoketjutyöryhmä klo , Ässäkeskus

Luomumaidon arvoketjutyöryhmä klo , Ässäkeskus Luomumaidon arvoketjutyöryhmä 27.01. 2015 klo 10.15-13.00, Ässäkeskus Työryhmän kokoonpano Nimi Organisaatio Paikalla 26.01. Arja Peltomäki Maatila x Heli Ahonen Muumaa/Luomuliitto X Katarina Rehnström

Lisätiedot

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE

LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE LÄHIRUOAN KOORDINAATIOHANKE valtakunnallisten koordinaatiohankkeiden ja yhteistyötoimenpiteen hakulanseeraus 24.4.2015 Kirsi Viljanen kirsi.viljanen@mmm.fi Sivu 1 27.4.2015 Taustaa ja perusteluita koordinaatiolle

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Vanhempi hallitussihteeri Suvi Ruuska VALTIONEUVOSTON ASETUS YMPÄRISTÖKORVAUKSEN, LUONNONHAITTA- KORVAUKSEN, LUONNONMUKAISEN TUOTANNON KORVAUKSEN JA EI- TUOTANNOLLISIA

Lisätiedot

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Maatilan ympäristötoimenpiteet ja talous Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto MT 7.10.2009 Yhtälö oli viime keväänä vaikea: viljelyn kustannukset nousujohteiset, sadon hinta pohjalla, varastot täynnä

Lisätiedot

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy

Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Aluetukku LähiPuoti Remes Oy Yritysten toiminta: LähiPuoti Remes Oy on perustettu 2013, Puotipuksuna Kimmo Remes. Yrityksen kotipaikka on Humppila ja toiminta-alueena Lounais-Häme ja Pirkanmaa. Valikoimissa

Lisätiedot

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Maatilan ympäristötoimenpiteet. ja talous. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Maatilan ympäristötoimenpiteet ja talous Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto MT 7.10.2009 Yhtälö oli viime keväänä vaikea: viljelyn kustannukset nousujohteiset, sadon hinta pohjalla, varastot täynnä

Lisätiedot

MTK ja jäsenyritykset kehityksessä mukana

MTK ja jäsenyritykset kehityksessä mukana MTK ja jäsenyritykset kehityksessä mukana Perttu Pyykkönen Itä-Suomen MTK-Liittojen puheenjohtajien ja sihteerien neuvottelupäivä 1.2.2017 Investointiosuus koko maan investoinneista (ilman asuinrakennuksia

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Siilinjärvi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Siilinjärvi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Siilinjärvi 19.9.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Siilinjärvi 19.9.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot