JÄSENTIEDOTE 2/2011. Suomen CP-liitto ry. Malmin kauppatie Helsinki.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄSENTIEDOTE 2/2011. Suomen CP-liitto ry. Malmin kauppatie 26. 00700 Helsinki. www.cp-liitto.fi"

Transkriptio

1 JÄSENTIEDOTE 2/2011 Suomen CP-liitto ry Malmin kauppatie Helsinki

2 Sisältö VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET...3 JÄRJESTÖTOIMINTA...6 SYYSPÄIVIEN INFO...7 VALTAKUNNALLISET SYYSPÄIVÄT OHJELMA...8 ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN -HANKE...9 PUHEVAMMAISTEN TULKKIPALVELUT...10 NUORISOTOIMINTA...11 LIIKUNTATOIMINTA...12 Liiku, opi, osallistu juhlaseminaari...16 AIKUISTOIMINTA...17 MMC- ja HYDROKEFALIATOIMINTA...18 ALUETOIMINTA...20 Lounais- ja Länsi-Suomi, Uusimaa ja Suomen ruotsinkieliset alueet Sydvästra- och Västra - Finland, Nyland samt Svensk Finland...20 Väli-Suomen ja Kaakkois-Suomen alue...22 Pohjois-Suomen, Kainuun ja Etelä-Pohjanmaan alue...27 Itä- ja Keski-Suomi sekä Kouvolan alue...34 CP-YHDISTYKSET TIEDOTTAVAT...37 CP-YHDISTYKSET TIEDOTTAVAT...38 LIITON TAPAHTUMAKALENTERI...39 Kannen kuva: Marju Silander: Aikuistoimikunnan kesäpäivät Turussa

3 VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET Ilona Toljamo Palvelupäällikkö Malmin kauppatie 26, Helsinki Puhelin: (09) tai , Sähköposti: Uusi hallitus Kesän aikana saimme uuden hallituksen ja hallitusohjelman. Hallitusohjelmassa on vammaisten henkilöiden kannalta monia hyviä asioita. Tärkeää on nyt hallituskaudella vaikuttaa siihen, että positiiviset kirjaukset muuttuvat käytännöksi. Valtion ja kuntien taloustilanne asettaa haasteita vammaisten ihmisten palvelujen ja oikeuksien toteutumiseen lähivuosina. Suomen CP-liitto toimii aktiivisesti valtakunnan tasolla vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä oikeuksien valvonnassa yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Vammaisfoorumilla on tärkeä rooli valtakunnallisessa oikeuksien valvonnassa. CP-liitolla on edustajat yhteistyöverkostoissa ja VF:n hallituksessa. Sosiaali- ja terveysministerinä toimii Paula Risikko. Hänen toimialaansa kuuluvat muun muassa sairausvakuutuskorvauksiin, työttömyysturvaan, eläketurvaan, Kelan vammaisetuuksiin, tapaturma-, liikenne-, potilas-, henki-, ja vahinkovakuutuksiin liittyvät asiat. Lääkeasiat, rintamaveteraaniasiat, työsuojelu ja vakuutusmarkkinat ovat myös sosiaali- ja terveysministerin toimialaan. Hänen tontilleen kuuluu myös Rahaautomaattiyhdistys ja sen tuotto. Vammaisia henkilöitä ja heidän perheitään koskevat sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin toimialaan. Sosiaalihuolto päivähoidosta vammaispalveluihin, terveydenhuolto ja kuntoutus, toimeentulo tuki, lapsilisät, äitiysavustus, työterveyshuolto jne. ovat uuden ministerin toimialaa. Myös valtionosuudet kuuluvat peruspalveluministerille. Ministeri Risikko oli edellisellä hallituskaudella peruspalveluministerinä. Hän vaikutti vahvasti muun muassa henkilökohtaisen avun saamiseksi subjektiiviseksi oikeudeksi ja oli mukana VAMPOn valmisteluissa. Yhteistyö muun muassa Vammaisfoorumin kanssa toimi erinomaisesti. Uusi peruspalveluministeri on luvannut jatkaa yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa, joten voimme varmasti viedä asoioita suoraan ministeri Guzenina-Richardsonin tietoon Hallitusohjelma Hallituksen ohjelmassa on kirjattuna monia asioita, jotka koskevat vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oikeuksia ja palveluja. Seuraavassa on muutama poiminta ohjelmasta. 3

4 Hallitusohjelmaan on kirjattu muun muassa vammaispoliittisen ohjelman (VAMPO) toimeenpanon jatkaminen. Erityisinä kohteina ovat YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifioinnin valmistelu ja tarvittavien säädösmuutosten tekeminen. Vammaisten työllistymisen edistäminen, esteettömyyden lisääminen ja vammaistutkimuksen vahvistaminen ovat keskeisiä VAMPO:ssa esiin nostettuja tavoitteita. Vammaislainsäädännön uudistamista jatketaan osana sosiaalihuoltolainsäädännön kokonaisuudistusta. Sosiaalihuoltolain uudistamistyö on jo aloitettu. Alustavia luonnoksia laista on jo kirjoitettu ja THL yhdessä sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa on järjestänyt ja järjestää kuulemistilaisuuksia asiassa. Vammaislainsäädännön uudistuksessa tavoitteena on yksi laki, joka koskee yhdenvertaisesti kaikkia vammaisia ihmisiä. Tavoitteena on siis kehitysvammaisten erityishuoltolain ja vammaispalvelulain yhdistäminen. Vammaisten henkilöiden työllisyyden parantaminen on huomioitu hallitusohjelmassa. Tavoitteeksi on muun muassa kirjattu, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30- vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaa viimeistään 3 kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Näin kenenkään ei pitäisi jäädä tyhjän päälle valmistumisen tai peruskoulun päättämisen jälkeen, ei myöskään vammaisten nuorten. Nuorten yhteiskuntatakuun on tarkoitus toteutua Myös muun muassa pysyvä palkkatuki ja työhönvalmentajat- ja ohjaajat työpaikoilla parantaisivat vammaisten henkilöiden työllistymistä. Vammaisten apuvälinepalveluista tehdään kokonaisselvitys ja mukana ovat myös auton hankintatukijärjestelmä ja avustajakoirat. Lääkinnällisen kuntoutuksen työnjakoa ja yhteistyötä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja Kelan kanssa aiotaan selkeyttää. Kuntoutuksen ikärajan nostamista 68 ikävuoteen arvioidaan myös. Lisää voit lukea liiton kotisivuilta, josta löytyy poimintoja hallitusohjelmaan erityisesti vammaisia henkilöitä koskevista kirjauksista Valtakunnalliset henkilökohtaisen avun päivät järjestetään syyskuuta Helsingissä Kuntaliiton tiloissa. Teemoina on muun muassa vammaispalvelulain muutos ja sen toteutuminen, VAMPO, kehitysvammaisten asuminen ja laitosten purku, palvelusuunnittelu ja henkilökohtaisen avun toteutuminen. Hinta on 120 euroa kahdelta päivältä. Lisätietoja saa Assistentti.infon sivuilla on paljon hyödyllistä tietoa ja aineistoa liittyen henkilökohtaiseen apuun. Oikeuksien valvonnasta Oikeuksien valvonnassa tarvitaan todellisen elämän esimerkkejä. Voit lähettää oman kuntasi käytäntöihin liittyviä tietoja, esimerkkejä päätöksistä jne. Ilona Toljamolle 4

5 Sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntija Elina Perttula antaa tietoa palveluista ja tuista, pohtii kanssasi kannattaako päätöksestä valittaa ja auttaa sinua valituksen teossa. Ota yhteys Elinaan joko puhelimitse tai sähköpostilla Asumiseen ja itsenäiseen elämään liittyvistä palveluista saat tietoa ja ohjausta koordinaattori Sari Laiholta, puh tai Tässä yksi esimerkki: KHO:n päätös henkilökohtaisen avustajan päivärahoista Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen koskien kunnan velvollisuutta korvata henkilökohtaisen avustajan päivärahat ja yömatkarahan ulkomaan matkan ajalta. Päätöksen antopäivä on , taltionumero 2295 ja diaarinumero 3112/3/10. Kyseisessä tapauksessa vammainen henkilö oli hakenut kunnalta korvausta henkilökohtaisen avustajan kuluista ulkomaan matkalla. Haettuina kuluina olivat päivärahat ja yömatkaraha, lentoliput, majoitus sekä liikkumisesta aiheutuneet kulut kohdemaassa ja bussiliput kotimaassa. Kunnan viranhaltija ja perusturvalautakunta katsoivat, ettei päivärahoja ja yömatkarahoja korvata, koska ne eivät ole lakisääteisiä maksuja, vaan perustuvat työehtosopimuksiin. Henkilökohtaisilla avustajilla ei ole voimassa olevaa yleissitovaa työehtosopimusta. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi vammaisen henkilön valituksesta perusturvalautakunnan päätöksen. Kunnan perusturvalautakunnan jaosto valitti päätöksestä KHO:een. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja pysytti hallinto-oikeuden päätöksen. Perusteluissa todetaan muun muassa: Työmatkasta avustajalle aiheutuvat ruokailu- ja muiden elinkustannusten kohtuullista lisäystä on pidettävä mainitussa lain kohdassa tarkoitettuna kohtuullisena avustajasta aiheutuvana välttämättömänä kuluna, joka kunnan on korvattava. Vaadituilla päivärahoilla ja yömatkarahoilla kyseiset kustannukset olisi korvattu summittaisen arvion perusteella. Kunnalla ei olisi ollut velvollisuutta korvata kustannuksia summittaisen arvion perusteella, mutta kunta ei olisi kuitenkaan voinut hylätä kokonaisuudessaan hakemusta päivärahojen osalta. KHO ei siis muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä, jonka mukaan kunnan tuli korvata päivä- ja yömatkarahat kohtuullisena ja välttämättömänä avustajasta johtuvana kuluna. Vammaistutkimuksen lahjaprofessuuri Helsingin yliopistolle Maahamme perustetaan ensimmäinen vammaistutkimuksen professorin virka Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekuntaan. Asia varmistui 22.kesäkuuta 2011, kun Helsingin yliopiston rehtori Thomas Wilhelmsson vastaanotti euron peruspääoman tulevaa professuuria varten. Nyt perustettava vammaistutkimuksen professuuri on viisivuotinen ja tarkoituksena on, että maamme ensimmäinen vammaistutkimuksen professori nimitetään tehtäväänsä vuoden 2012 aikana. Suomen CP-liitto ry osallistui yhdessä 22 muun, vammaisjärjestön, rahaston ja säätiön kanssa lahjaprofessuurin peruspääoman kartuttamiseen. Maailmalla vastaavat professuurit ovat Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Iso- Britanniassa. 5

6 JÄRJESTÖTOIMINTA Valtakunnallinen CP-viikko (kalenteriviikko 43) on järjestötoiminnan vuoden kohokohta. CP-viikon aikana Suomen CP-liitto järjestää niin alueellisia teemaseminaareja kuin valtakunnalliset syyspäivät. Teemaviikolla on toimintaa myös paikallisyhdistyksissä. Lisätietoja yhdistysten tapahtumista löydät vaikka heidän kotisivuiltaan. Vuonna 2011 CP-viikkoa vietetään CP-liiton vuoden teeman Tiede ja tutkimus hengessä. Ohjelmassa nostetaan myös vapaaehtoistoimintaa esille EU:n teemavuoden merkeissä. CPviikon teemaseminaarit järjestetään tänä vuonna Kotkassa ja Ylivieskassa. Molemmat teemaseminaarit tarjoavat asiantuntijaluentojen ohella keskustelua ajankohtaisista aiheista. CP-viikko huipentuu Rovaniemellä pidettäviin valtakunnallisiin syyspäiviin lokakuuta. CP-viikon tapahtumat ovat kaikille avoimia. Huomioithan, että CPyhdistysten jäsenet voivat hakea Rovaniemen syyspäiville CP-liiton avustajapalvelun kautta tukea henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen. Lisätietoja avustajapalvelusta saat Anne Heiskaselta puh tai GSM Lisätietoa CP-viikon tapahtumista ja ilmoittautumisesta löydät tästä jäsentiedotteesta sekä CP-liiton kotisivuilta Tervetuloa mukaan CP-viikon tapahtumiin! Seuraavat Apuvälinemessut järjestetään Tampereella Suomen CP-liitto on mukana messuilla. Kaikille jäsenille on tarjolla ilmaiset sisäänpääsyliput CP-lehden mukana (CP-lehti 4/2011 sivulla 65 ja CP-lehti 5/2011 takakansi, leikkaa ja täytä lippu). Hyvää alkusyksyä kaikille toivottaen, Marju Silander Järjestöpäällikkö Malmin kauppatie 26, Helsinki puh , sähköposti: TÄRKEÄ MUISTUTUS KAIKILLE JÄSENILLE Suomen CP-liitto ry ja sen jäsenyhdistykset pitävät jäsenrekisteriä sopimuksen mukaan tapahtuvaa jäsenmaksujen laskutusta, jäsenlehden ja kirjeiden postitusta, tiedottamista ja muuta yhteydenpitoa varten. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta yhdistyksen ja Suomen CP-liiton ulkopuolelle. Hakiessaan jäsenyyttä CP-yhdistykseen, jäsen antaa suostumuksen CP-liitto ry:lle ja sen paikallisyhdistykselle itseään koskevien tietojen rekisteröintiin sekä niiden käyttämiseen keskinäisessä yhteydenpidossa ja tilastollisena aineistona. 6

7 SYYSPÄIVIEN INFO CP-liiton syyspäiviä vietetään Rovaniemellä Ohjelmassa on mielenkiintoisia luentoja, keskustelua ja iloista yhdessäoloa. Syyspäiviä vietetään tänä vuonna teemalla Tiedettä ja taidetta Napapiirillä. Pääluentona kuulemme Lapin yliopiston professori Kristiina Härkäpään alustuksen Kuntoutus ja valtaistuminen. Iltapäivän ohjelmassa on rinnakkaisluentoja aiheista: CP-vammaisten lasten liikkuminen ja oppiminen, Vapaaehtoistoiminta ja miten saataisiin lisää nuoria mukaan sekä tutustumista Improvisaatioteatterin iloiseen maailmaan. Päivän päättää mielenkiintoinen alustus vammaisuuteen elokuvissa ja televisiossa sekä ajankohtaiset kuulumiset liitosta ja vammaispolitiikasta. Syyspäivien yhteydessä järjestetään myös MMC ja HCvertaistukitapaaminen Petra Peltosen johdolla. Illalla vietämme Lapin CPyhdistyksen 40-vuotisjuhlia. Henkilökohtaista apua tarvitsevat voivat hakea syyspäiville CP-liiton avustajapalvelusta tukea avustajan palkkaukseen. Lisätietoja Anne Heiskanen, puh tai Tapahtumapaikka / Hotelli Rantasipi Pohjanhovi, Pohjanpuistikko 2, Rovaniemi Ajankohta Majoitushinnat 79 / hlö 1hh /vrk 41 / hlö 2hh/ vrk 22 /lisävuode lapselle 4-14 v. /vrk 30 /lisävuode aikuiselle / vrk Kahden hengen huoneisiin saatavissa 1-3 lasten lisävuodetta/huone. Kysy lisätietoja. Majoitushinta sisältää buffet-aamiaisen. Ruokailuhinnat Lounas(la,su):noutopöytä 18 /aikuinen, 9 /lapsi 4-14 v., alle 4 v. maksutta. Iltapäivän kahvi ja suolapala (la): 7,50 /aikuinen Välipala lapsille (la): 5 /lapsi. (sis. mehua, leipää, jogurttia) Illallinen pöytiin tarjoiltuna (la): 30 /aikuinen, 15 /lapsi 4-14 v., alle 4 v. maksutta. Menu: vihersalaatti, porokäristys ja perunamuusia, suklaamousse. Lisätietoja ohjelmasta aluesihteeri Sanna Saarimaa , Ilmoittautumisesta ja majoituksista tiedustelut Tomi Rastivo, , Ilmoittaudu mennessä CPlehden 4/2011 mukana tulleella lomakkeella tai täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake osoitteessa

8 OHJELMA Lauantai VALTAKUNNALLISET SYYSPÄIVÄT OHJELMA ROVANIEMELLÄ Tiedettä ja taidetta Napapiirillä Lounas hotellilla Syyspäivien avaus, puheenjohtaja Jaakko Paatero, Suomen CP-liitto ry Rovaniemen kaupungin tervehdys, apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala Lapin CP-yhdistyksen tervehdys, puheenjohtaja Susanna Holmisto PÄÄLUENTO: Kuntoutus ja valtaistuminen, professori (kuntoutustiede), dosentti Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Kahvi Rinnakkaisluennot A) Teoriasta käytäntöön Liiku, opi, osallistu, tutkija, psykologi Elina Hakkarainen, Tampereen yliopisto B) Nuoret mukaan vapaaehtoistoiminaan, Vapaaehtoistoiminnankeskus Neuvokas, Rovaniemi, Anneli Laine, toiminnanjohtaja C) Improvisaation iloiseen maailmaan, johdattelijana Sari Laiho Mustat lasit - Vammaisuus elokuvissa ja televisiossa, FM Sanni Purhonen Vammaispolitiikan ja liiton ajankohtaisia asioita, palvelupäällikkö Ilona Toljamo, Suomen CP-liitto Päivän päätös * Lapin CP-yhdistyksen 40-vuotisjuhlavastaanotto Ohjelmaa Illallinen Illallisen jälkeen soittaa ravintolan tanssiorkesteri, lisäksi hotellissa on karaokebaari ja yökerho. LAUANTAINA ohjelmassa on MMC- ja HC vertaistukitapaaminen, suunnittelija Petra Peltonen Sunnuntai Aamun kevyt liikuntatuokio, liikuntasuunnittelija Tiia Kantanen 9.30 Valtakirjojen tarkastus Sääntömääräinen syysliittokokous Lounas hotellilla Lisätietoja: aluesihteeri Sanna Saarimaa Puh , 8

9 ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN -HANKE Itsenäiseen elämään sopivin palveluin -hanke aloitti toimintansa Suomen CP-liitossa kuluvan vuoden keväällä. Hankkeessa kartoitetaan lievästi CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten henkilöiden toimintarajoitteita, jotka hankaloittavat itsenäistä asumista ja muitakin elämänalueita, sekä aiheuttavat erilaisten palvelujen ja tuen tarvetta. Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla toimintarajoitteet tunnistetaan sekä luoda malleja palvelukokonaisuuksista. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta lievästi CP-, MMC- sekä hydrokefaliavammaisten henkilöiden liitännäisvammojen ja oireiden vaikutuksista toimintakykyyn ja palvelutarpeeseen. Sinä hankkeen kohderyhmään kuuluva henkilö, ota yhteyttä! Mietitään yhdessä ratkaisuja asumiseen ja muihin arkielämän tilanteisiin, joihin koet tarvitsevasi apua. Hankkeelle on tärkeää saada tietoja erilaisista rajoituksista ja niiden vaikutuksista elämään. Vaikka et tällä hetkellä tarvitsisikaan hankkeen apua, kirjoita tarinasi, kerro miten arki sujuu, miten vammasi vaikuttaa arjen sujuvuuteen. Kirjoittajan henkilöllisyys jää vain hankkeen tietoon. Yhteydenottoasi odotellen, Sari Laiho Koordinaattori Malmin kauppatie 26, Helsinki sähköposti puh CP-viikolla tapahtuu Suomen CP-liiton Itsenäiseen elämään sopivin palveluin hankkeen järjestämä seminaari perjantaina kello Helsingissä Kulttuurikeskus Caisassa, os. Mikonkatu 17C/Vuorikatu 14. Päivällä asiaa hankkeen tiimoilta mm. hankkeen esittelyä, lievästi CPvammaisen henkilön puheenvuoro, asiaa ihmisoikeuksista. Illalla bailataan live-musiikin tahdissa. Seminaari on maksuton, tarjolla on kahvia ja hedelmiä. Paikalla on yleisavustaja koko tapahtuman ajan. Seminaari on suunnattu alan ammattilaisille, vammaisille henkilöille itselleen sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Menossa ja asiassa mukana: Suomen CP-liiton aikuistoiminta ja Suomen CPliiton Päivätoiminnan Pietari-hanke. Lisätiedot ja ilmoittautumiset mennessä koordinaattori Sari Laiholle, tai puh. GSM Lämpimästi tervetuloa mukaan Caisaan! 9

10 PUHEVAMMAISTEN TULKKIPALVELUT Muuttuvat tulkkipalvelut hanke alkaa olla lopuillaan. Vuosi 2011 on hankkeen viimeinen varsinainen vuosi. Toiminta voi vielä jatkua jonkin aikaa alkuvuodesta taloudellisesta tilanteesta riippuen. Hankkeen aikana saimme Suomeen uuden Vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluja koskevan lain ja tulkkauspalvelut siirtyivät valtion järjestämisvelvollisuuden piiriin. Käytännössä palvelun toteuttaa Kela. Palvelua kehitetään edelleen niin, että se mahdollisimman hyvin palvelisi tulkkauspalvelua tarvitsevia ryhmiä. Opiskelutulkkauksista on saatu selkeät ohjeet samoin ulkomaanmatkoilla tapahtuvista tulkkauksista. Tulkki/avustajarooli on herättänyt paljon keskustelua ja Kela, STM ja Kuntaliitto selvittävät yhdessä asiaa kuinka tämä tehtävänjako saataisi asiakkaita mahdollisimman joustavasti palvelevaksi. Hanke toteutti Itä-suomen Yliopiston toteuttaman kyselytutkimuksen puhevammaisten tulkkipalvelujen toimivuudesta kuntien järjestämänä ja nyt alkaen Kelan järjestämänä. Tutkimuksesta julkaistaan raportti tulevalla CP-viikolla. Seuraapa Liiton nettisivuja siellä tiedotamme asioista lisää. Toivon saavani vielä teiltä yhteydenottoja puhevammaisten tulkkauspalvelun toimivuudesta. Yhdessä voimme vaikuttaa palvelujen kehittämiseen. Pirkko Jääskeläinen koordinaattori Malmin kauppatie 26, Helsinki sähköposti: puh Kela on julkaissut Opiskelutulkkauksen selkeät ohjeet. Voit tutustua tiedotteeseen liiton kotisivuilla puhevammaisten asioiden Ajankohtaisista osassa. 10

11 NUORISOTOIMINTA Mun Elämä nuorten viikonloput Moijalassa, Hattulassa. Mun elämä - viikonloput ovat tarkoitettu vuotiaille nuorille. Ota heti yhteyttä liikuntasuunnittelijaan, jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan viettämään mukavaa syyskuun viikonloppua, lähetä hakemus fi tai täytä sähköinen lomake osoitteessa: Haluatko jäseneksi nuorisotoimikuntaan? Haluatko vaikuttaa ja saada nuorten ääntä kuuluville? Nuorisotoimikunnan jäseneksi voi hakea CP-yhdistyksen jäsen, joka on iältään alle 29 vuotta. Ota yhteyttä oman yhdistyksesi puheenjohtajaan ja pyydä yhdistystä tekemään ehdotus nuorisotoimikunnan jäsenestä. Yhdistyksien ehdotukset nuorisotoimikunnan jäsenistä osoitetaan vuosittain (haku mennessä) Suomen CP-liiton hallitukselle ja lähetetään toiminnanjohtaja Tomi Kaasiselle osoitteella Suomen CP-liitto, Tomi Kaasinen, Malmin kauppatie 26, HELSINKI. CP-liiton hallitus nimeää uudet jäsenet ja varajäsenen CP-yhdistyksien nimeämien ehdokkaiden joukosta. Liity nuorisotoiminnan sähköpostilistalle. Saat muutaman kerran vuodessa tietoa nuorten tapahtumista sekä muista ajankohtaisista asioista. Lähetä pyyntö, Mitä nuorisotoimintaa toivot vuodelle 2012? Millaista nuorisotoimintaa, tapahtumia tai koulutuksia sinä haluaisit CP-liiton järjestävän? Nyt on paras aika esittää toiveesi vuodelle Toimintasuunnitelmia tehdään syyskuun aikana, joten lähetä ajatuksesi ja toiveesi suoraan sähköpostitse Tehdään yhdessä nuorten näköistä toimintaa! Oletko kurkistanut CP-liiton internet-sivuille? CP-liiton internet-sivuilla on omat nuoriso-sivut. Sieltä löytyvät ajankohtaiset tapahtumat kuin palsta nuorten kertomaa, jossa nuorisotoimikuntalaiset kirjoittavat ajankohtaisista nuoria koskettavista aiheista. Käy kurkkaamassa. Lisäksi keskustelupalstalla on oma osio nuorille. Kirjoita sinua askarruttavista aiheista ja vaihda ajatuksiasi muiden nuorten kanssa. Muistathan, että liitto on myös facebookissa! Liikuntatoiminnassa on myös paljon tapahtumia, jotka sopivat nuorille. Tsekkaa tapahtumat liikuntatoiminnan kohdalta. Tiia Kantanen Nuorisotoiminnan suunnittelija Malmin kauppatie 26, Helsinki sähköposti: puh

12 LIIKUNTATOIMINTA Syksy on täynnä erilaista liikuntatoimintaan. Valitse itsellesi tapahtuma ja tule mukaan liikkumaan! Boccian 25-vuotisjuhlakilpailut Lappeerannassa vietetään Boccian 25-vuotisjuhlakilpailuja. Löydät kutsun ohessa. Nyt kaikki mukaan pelaamaan bocciaa juhlakisoihin! Liity SoVeLin sähköpostilistalle Haluatko sähköpostiisi ajankohtaisia soveltavan liikunnan uutisia? Soveltava liikunta SoveLi julkaisee SoveLi infoa, joka ilmestyy n. kuusi kertaa vuodessa. Tilaa info suoraan sähköpostiisi lähettämällä viesti SoveLin tiedottaja Heidi Hölsömäelle, Kysy lisätietoja CP-liiton liikuntatoiminnasta liikuntasuunnittelijalta! Tiia Kantanen Liikuntasuunnittelija Malmin kauppatie 26,00700 Helsinki sähköposti GSM LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMINTAA SYKSYLLÄ 2011 Löydät alla tietoa liiton liikunta- ja nuorisotapahtumat. Seuraa myös liiton internet-sivujen ja facebookin tiedotusta. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja tapahtumista, niin ole yhteydessä liiton liikuntasuunnittelijaan. Nähdään tapahtumissa Wii-peli-ilta (CP-liitto, Uudenmaan CP-yhdistys ja Espoon kaupunki), Tapiola/Espoo hauskaa yhdessäoloa, pelailua, uusia ystäviä, vanhoja tuttuja, niistä on peli-ilta tehty, ilta on maksuton Oma elämä koulutus, Moijala: vuotiaille CP-, MMC- ja HC-vammaisille nuorille koulutus antaa tietoa ja ideoita sekä valmiuksia oman elämän suunnitteluun omavastuu 30e (täysihoito, ohjelma, yleisavustus), matkakuluista korvataan 50% julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan hakemukset mennessä: tai Tiia Kantanen, Malmin kauppatie 26, Helsinki, hakemuksessa tulee olla: syntymävuosi, avustamisen tarve ja miksi haluat koulutukseen 12

13 Wii-peli-ilta, (CP-liitto, Joensuun CP-yhdistys ja Joensuun kaupunki) Joensuu hauskaa yhdessäoloa, pelailua, uusia ystäviä, vanhoja tuttuja, niistä on peli-ilta tehty, ilta on maksuton Möhkön eräleiri (ota heti yhteyttä, jos kiinnostuit leiristä, hakuaika päättyy 29.8.) vuotiaille CP-, MMC- ja HC-vammaisille nuorille eräviikonlopun aikana pääset nauttimaan kalastuksesta ponttoonilautalla, osallistumaan Ruukin maisemissa toteuttavaan luonto- ja eräpolkuun, saunomaan telttasaunassa nauttimaan maittavan ja juhlavan eräpäivällisen saat kokemusta kaminateltan ja reissukodan pystytyksestä sekä paljon muuta 120 / hlö, hinta sisältää viikonlopun ohjelman, majoituksen ja täysylläpidon sekä yhteiskuljetuksen Joensuun rautatieasemalta Möhköön ja takaisin Joensuuhun. ilmoittautumiset mennessä: Rauman CP-yhdistyksen liikuntapäivä liikuntapäivä on kaikille avoin ja maksuton Joensuun CP-yhdistyksen perheliikuntapäivä Boccian 25v-juhlakisat, Lappeenranta Lasten ja nuorten jääleiri Vierumäellä (Suomen CP-liitto yhteistyössä Vierumäen urheiluopiston kanssa) vuotiaille CP-, MMC- ja HC-vammaisille lapsille ja nuorille Leirillä pääset pelaamaan kelkkajääkiekkoa tähtivierailijan opeissa, saamaan elämyksellisiä liikuntakokemuksia ja uusia kavereita Leirin hinta on 100e/hlö, hinta sisältää majoituksen, täyshoidon, ohjauksen ja yleisavustajat 13

14 14

15 15

16 Liiku, opi, osallistu juhlaseminaari Suomen CP-liitto ry:n tutkimus ja kehitysprojekti Liiku, opi, osallistu ( ) on päättymässä. Juhlaseminaari järjestetään torstaina klo 9-16 Tampere- talossa Sonaatti 1-salissa Tampereella. Seminaarissa puhumassa alan huippuasiantuntijoita. Juhlaseminaarissa pureudutaan projektin vallitseviin teemoihin: CP ja muut motoriset toimintarajoitukset oppimisen ja osallistumisen esteenä. Aamupäivällä keskitytään CP-aiheeseen ja iltapäivällä lievempien motoriikan haasteisiin. Alla päivänohjelma Ilmoittautuminen ja kahvit Juhlaseminaarin avaus, professori Timo Ahonen ja sosiaalineuvos Aimo Strömberg Key note speaker Groningenin yliopiston professori Jaap van der Meere, Information processing in CP Silja Pirilä: CP ja neuropsykologia. Pirilän väitöskirja (2006) oli ensimmäinen CPlapsia koskeva psykologian alan väitöskirjatyö Suomessa Elina Hakkarainen, KM: Tarkkaavuus ja muisti CP-vammoissa herätevasteilla tutkittuna. Hakkarainen työskentelee Liiku, opi, osallistu projektissa tutkijana ja kertoo projektin tuoreista tuloksista, jotka ovat osa hänen tulevaa väitöstutkimusta LOUNAS Key note speaker tutkija Marja Cantell, Phd, Lehtori, Rijksuniversiteit, Groningen: Mitä tiedämme motoristen taitojen, fyysisen kunnon ja aktiivisuuden sekä terveyden välisestä yhteydestä? Cantell johdattelee kuulijat ajankohtaisten tutkimusten kautta motoristen taitojen, fyysisen kunnon ja aktiivisuuden sekä terveyden välisiin yhteyksiin Helena Viholainen, KT: Oppiminen DCD- lapsilla motoriikan kehittämisestä tukea tulevaisuuteen. Viholainen on väitellyt lievempien motoristen vaikeuksien ja kielellisen kehityksen välisistä yhteyksistä Iltapäiväkahvi Jarno Purtsi, projektipäällikkö: Nuorten motoristen taitojen haasteet ja liikunnan harrastaminen Loikkien ketteräksi materiaalin esittely (opaskirja ja DVD) ja DVD:n katselu. Materiaali on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät lasten kanssa, joiden liikunnallinen kehitys kaipaa erityistä tukea. Materiaalia on ostettavissa seminaarissa Seminaarin päätös ILMOITTAUTUMINEN: Seminaarimaksu 70 euroa sisältäen buffetlounaan ja kahvitukset. Seminaaritarjous: Seminaarimaksu ja Loikkiksella ketteräksi opetusmateriaali ja DVD 100 euroa. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 30.9 mennessä osoitteeseen: Pyydämme mainitsemaan osallistujan yhteystiedot sekä mahdollisen erityisruokavalion. Pyydämme ilmoittamaan myös mahdollisen avustajan tai tulkin mukaantulosta. Lisätietoja seminaarista antaa projektipäällikkö Jarno Purtsi, jarno.purtsi(at)likes.fi, GSM Lämpimästi tervetuloa! 16

17 AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminta järjestää valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia tapahtumia ja koulutustilaisuuksia. Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille aikuisille toimintoja ja tukimuotoja, jotka edistävät heidän sosiaalisten tukiverkostojensa syntymistä ja säilymistä sekä mahdollistavat sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä omassa asuinympäristössään. Suomen CP-liiton kurssikeskuksessa Moijalassa järjestetään vuosittain Moijalan juhlapyhiä aikuisille. Liiton aikuistoiminta tekee yhteistyötä myös Aikuis-Malikkeen kanssa erilaisissa valtakunnallisissa liikuntatapahtumissa. Liitossa toimii aikuistoimikunta ja yhdistyksissä on valittu aikuistoiminnasta vastaavat henkilöt. Heidän yhteystiedot löydät liiton internet-sivuilta kohdasta Liiton toiminta / Aikuistoiminta. Aikuistoimikunta toimii CP-liiton ja jäsenistön linkkinä ja järjestää mm kesätapahtumia jäsenille. Jos olet kiinnostunut toimimaan vaikka yhdistyksesi aikuisvastaavana, silloin kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä oman yhdistyksen puheenjohtajaan. Lisätietoja aikuistoiminnasta antaa liiton aikuistoiminnan suunnittelija Ismo Kylmänen. Ismo Kylmänen Aikuistoiminnan suunnittelija Malmin kauppatie 26, Helsinki sähköposti: puh

18 MMC- ja HYDROKEFALIATOIMINTA MMC- ja hydrokefaliatoiminta tarjoaa vertaistukea ja tietoa. Syyskaudella 2011 vertaistukiryhmät toimivat Lahdessa, Helsingissä, Kouvolassa, Tampereella sekä Joensuussa. Nuorille järjestetään omaa toimintaa pääkaupunkiseudulla. Lisäksi on luvassa viikonlopun mittaisia vertaistukitapaamisia mm. Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa sekä vuoden viimeisenä tapahtumana on todennäköisesti tiedossa vertaistukiristeily. Risteilyn toteutuminen varmistuu lokakuun alkupuolella. Tapahtumien tarkemmat ajankohdat ja tiedot tulevat näkymään verkkosivuilla Lämpimästi tervetuloa mukaan tapaamisiin! Petra Peltonen MMC ja HC suunnittelija Puh Ei se, miltä me näytämme, eikä se, mitä me aikaan saamme, merkitse sen rinnalla mitään, mitä me olemme toinen toisellemme. - Marleena Ansio 18

19 CP-liiton syyspäivien yhteydessä järjestetään Valtakunnallinen MMC- ja hydrokefaliatapaaminen Rovaniemellä Tapaamiseen ovat tervetulleita aikuiset, perheet ja nuoret, joiden elämää MMC tai hydrokefalia koskettaa. Tarjolla vertaistukea sekä mahdollisuus tavata MMC- HC suunnittelija Petra Peltonen. Ohjelma: 10:00-12:00 MMC- ja hydrokefalia vertaistukitapaaminen 12:00-13:00 Lounas (omakustanteinen) 13:00-17:00 Mahdollisuus osallistua liiton syyspäiväohjelmaan tai jatkaa vertaistukikeskusteluja vapaamuotoisesti. Lisäksi on mahdollisuus saada liiton liikuntasuunnittelija Tiia Kantaselta vinkkejä lapsen liikuntaharrastuksiin. Paikalle on mahdollista saapua jo perjantaina ja yöpyä Rantasipi Pohjanhovissa. Kysy lisää tai katso syyspäivien ilmoittautumisinfosta lisätietoa ohjelmasta ja majoitushinnoista (tässä jäsentiedotteesta sivulla 5-6). Kylpylähotelli Rantasipi Pohjanhovi Kysy lisätietoja ja pyydä ilmoittautumislomake GSM, Huom! Ilmoittautumislomake palautettava mennessä

20 ALUETOIMINTA Lounais- ja Länsi-Suomi, Uusimaa ja Suomen ruotsinkieliset alueet Sydvästra- och Västra - Finland, Nyland samt Svensk Finland Turun aluetoimisto: Lemminkäisenkatu A, Turku puh/tel. (02) , sähköposti/e.post Aluesihteeri Aira Eklöf (Porin, Rauman, Uudenmaan, Turun ja Vaasan seudun CP-yhdistykset) Alueen tapahtumakalenteri aluesihteeritoiminnan osalta täydentyy syksyn kuluessa. Alla muutama jo tiedossa oleva tapahtuma. Seuraa myös CP-liiton aluetoiminnan nettisivuja, joista löytyy päivitettyä tietoa tapahtumista. Händelsekalendern för distriktsverksamhetens del kompletteras under hösten. Nedanför några finsk- och svenskspråkiga tillfällen. Titta gärna in i CP-förbundets distriktsverksamhetens hemsida (Aluetoiminta), där du kan se uppdaterad info om tillfällen och annat. Jäsenilta Uudenmaan CP-yhdistyksen jäsenille klo 18 alkaen Nummelassa Kuoppanummen koulukeskuksessa, Kuoppanummentie 18. Aiheena oppimisvaikeudet. (Myös kauempaa tervetuloa, mikäli aihe kiinnostaa). Alustajana ja keskustelijana erityisopetuksen johtaja Liisa Mattila. CP-vammaisilla oppijoilla, niin lapsilla kuin aikuisilla, saattaa olla laajoja tai kapea-alaisia oppimisvaikeuksia. Erityisopetuksen johtaja Liisa Mattila kertoo erilaisista oppimisvaikeuksista ja tavoista selvitä niiden kanssa. Tule kuulemaan, keskustelemaan ja saamaan sekä jakamaan vinkkejä oppimisen tukemiseksi. Aikuisille kahvitarjoilu, lapsille mehua. Kerro, mikäli tarvitset avustajan tilaisuuden ajaksi, pyrimme hankkimaan vapaaehtoisia avustajia. Ilmoittautumiset mennessä.jos tarvitset itsellesi avustajan tai lapsellesi avustajan / leikittäjän, ilmoittaudu mennessä. LIIKKUEN SYKSYYN soveltavan liikunnan tapahtuma Perjantaina klo Äijänsuon talviharjoitteluhallissa Raumalla. Kaikille avoimessa ja maksuttomassa soveltavan liikunnan tapahtumassa on mahdollisuus kokeilla erilaisia soveltavan liikunnan lajeja yhdistysten järjestämissä liikuntapisteissä. Lisäksi tarjolla 20

PIENI PALVELUOPAS 2011

PIENI PALVELUOPAS 2011 PIENI PALVELUOPAS 2011 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille aikuisille toimintoja

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2012

PIENI PALVELUOPAS 2012 PIENI PALVELUOPAS 2012 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi, www.cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN

ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN Lievästi liikuntavammaisten aikuisten itsenäiseen asumiseen ja mielekkään elämän kokonaisuuteen liittyvien palvelutarpeiden selvittäminen ja palvelukokonaisuuksien

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Tämän puheenjohtajille ja sihteereille lähtevän Tieto yhdistyksille -kirjeen liitteenä ohessa: Liittokokouskutsu,

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA 1.12.2014 PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA SPEK Pohjois-Suomi järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliiton palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2013

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2013 Oulun kaupunki / Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2013 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Yhdistystiedote 7/2015

Yhdistystiedote 7/2015 Yhdistystiedote 7/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen haulla kiire. Ottakaa asia puheeksi hallituksessa! - Liittopäivät ilmoittautuminen lähestyy - Syksyn aikana runsaasti koulutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Vaikuttaminen. Suomen CP-liitto vaikuttajana

Vaikuttaminen. Suomen CP-liitto vaikuttajana Suomen CP-liitto vaikuttajana Suomen CP-liiton kevätneuvottelupäivät 24.3.2012 Hotelli Scandic City Tampere Palvelupäällikkö Ilona Toljamo Suomen CP-liitto/Ilona Toljamo 24.3.2012 1 on viestintää, jonka

Lisätiedot

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Oulun kaupunki /Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Ohjattuihin liikuntaryhmiin pitää ilmoittautua, ellei erikseen

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Tampereella Tietoa yhdistyksille Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat!

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoasioista sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta. Palautetta tiedotteesta

Lisätiedot

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella!

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n liittokokous 2013, Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Toimitamme tällä kirjeellä teille liittokokouskutsun, tarvittavat asiakirjat ja tiedot

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa Kilpailutoimikunnan puheenjohtajaan: Mauri Saastamoinen 050 57 47 557 / competition@bridgefinland.com SBL:n hallitus on

Lisätiedot

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Oulun kaupunki / Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen

Lisätiedot

Mölkky- peli, Urheilutalon nurmialue, Maunonpuisto. Maksuton. Järj. KunnonLähde. Ajalla

Mölkky- peli, Urheilutalon nurmialue, Maunonpuisto. Maksuton. Järj. KunnonLähde. Ajalla Senioriliikunta Oulussa kesällä 2012 Ohjattuihin liikuntaryhmiin tulee ilmoittautua, ellei erikseen muuta mainita. Oulun uimahallin vesivoimisteluun ja KunnonLähteen sauvakävelyryhmiin ei tarvitse ilmoittautua.

Lisätiedot

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA

KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA JÄSENLEHTI 1/2013 KEVÄTKAUDEN TANSSIKURSSIOHJELMA Keski-Suomen Tanssin Ystävät KESTÄVÄT ry 1 KESKI-SUOMEN TANSSIN YSTÄVÄT KESTÄVÄT RY:N HALLITUS YLÄRIVI: Markku Kärkkäinen, jäsen, äänentoistolaitteet,

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 21.6.2016 Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 Teema: Oppimisen apuvälineet, lukijärjestöjen vertais- ja neuvontatoiminta VARASLÄHTÖ VIIKKOON Kouvola 30.9. Apuvälinepäivä kunnan työntekijöille

Lisätiedot

Yhdistystiedote 8/2015

Yhdistystiedote 8/2015 Yhdistystiedote 8/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät s. 2 - Kuinka näytte aivovammaviikolla? s. 5 Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään: Uutiset... 2 TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 1/2016 23.3.2016 Keväinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Kevät keikkuen tulevi ja niin myös Mua-yhdistyksen keväinen jäsenkirje. Tässä kirjeessä on tietoa

Lisätiedot

Hyvä kauppa! VALTAKUNNALLINEN KELIAKIAVIIKKO 6.-12.9.2010

Hyvä kauppa! VALTAKUNNALLINEN KELIAKIAVIIKKO 6.-12.9.2010 Hyvä kauppa! VALTAKUNNALLINEN KELIAKIAVIIKKO 6.-12.9.2010 Keliakiaviikon kauppatapahtumat (noin 80 tapahtumaa, tilanne 6.9.2010) Tule mukaan keliakiaviikon kauppatapahtumiin! Keliakiayhdistykset järjestävät

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Vuoden 2016 Scandinavian Defendon Suurleiri- Kotkassa 2.-3.4.2016

Vuoden 2016 Scandinavian Defendon Suurleiri- Kotkassa 2.-3.4.2016 Vuoden 2016 Scandinavian Defendon Suurleiri- Kotkassa 2.-3.4.2016 LEIRIN OHJAAJAT: Jyrki Saario -pääkouluttaja Scandinavian Defendo Antti Nurmi 4.aste musta vyö Defendo -Defendo Blue pääkouluttaja -I.D.D.I-

Lisätiedot

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014

Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Tervetuloa Tienviittoja tulevaisuuteen ikäperheseminaariin 4.11.2014 Ohjelma 9.30 Avaussanat Riitta Hakoma, vammaispalvelujen johtaja, Etelä-Karjalan Sosiaali- ja terveyspiiri 9.45 Kehitysvammaisten Palvelusäätiön

Lisätiedot

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset

Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ. MTKL parantaa jäsenpalvelua. Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu. Liiton koulutukset Jäsenkirje 4 2015 29.9.2015 SISÄLTÖ LIITTEET MTKL parantaa jäsenpalvelua Yhdistyksen jäsenmaksujen laskutusaikataulu muuttuu Liiton koulutukset EU ruoka-apu vähävaraisille Mielenterveysviikko 47 Mielenterveysmessut

Lisätiedot

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa?

Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? II Pohjois-Suomen Hoitotiedepäivät Inhimillisesti vaikuttava hoitotyö kenen käsissä tulevaisuudessa? 4. - 5.11.2009 Oulun Yliopisto, Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennuksen auditorio (Aapistie 5 A)

Lisätiedot

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä

Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä Näkövammaistyö Syksy 2015 Kesä 2016 1 Tervetuloa mukaan! Espoon seurakunnat järjestävät näkövammaisille monenlaisia kohtaamisen paikkoja. Tästä esitteestä löydät kaikki tiedot näkövammaisten syksyn 2015

Lisätiedot

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät ja syyskokous 22. 23.10.2016 Vesalan kurssi- ja leirikeskus, Vesalantie 136, Vesanka A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät pidetään 22. 23.10.2016 ja niiden yhteydessä A-Kiltojen

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2017 Ohjattuihin liikuntaryhmiin on ilmoittautuminen, ellei erikseen muuta mainita. Oulun uimahallin vesivoimisteluun ja KunnonLähteen>65

Lisätiedot

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki

4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä. Järjestötila Länsimäki 4V:n asukastyön pääsuunnitteluryhmä Järjestötila Länsimäki 16.8.2010 Ohjelma 13:00 Kahvia, aluekoordinaattori Liisa Juustila esittelee järjestötilaa sekä asukastyötä Vantaalla 14:00 4V-hankkeen kuulumiset

Lisätiedot

Saaristomeren Melojat ry / Nuorisojaosto TIEDOTE loka- marraskuu 2014

Saaristomeren Melojat ry / Nuorisojaosto TIEDOTE loka- marraskuu 2014 Saaristomeren Melojat ry / Nuorisojaosto TIEDOTE loka- marraskuu 2014 Ajankohtaista loka- marraskuussa: Ilmoittaudu mukaan ratanuorten syysleirille! Sileän veden melonnan kilpalajien seuratoiminnan ja

Lisätiedot

Lähitori Kuusela tapahtumat marraskuussa 2015

Lähitori Kuusela tapahtumat marraskuussa 2015 Lähitori Kuusela tapahtumat marraskuussa 2015 Viikko 45 (2.11.-8.11.) Ma 2.11. - Klo 9-14 Kädentaitopaja (0. krs). Mahdollisuus tehdä erilaisia tekstiilitöitä ja kädentaitoja oman mielen mukaan. Materiaalimaksu.

Lisätiedot

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin.

Yhdessä enemmän. Ei jätetä ketään yksin. Yhdessä enemmän Ei jätetä ketään yksin. Tukea. Toivoa. Mukana. Ilona. Vapaaehtoistoiminta ja auttaminen tuottavat iloa ja tekevät onnelliseksi Onnelliseksi voit tehdä monella tavalla. Yksi tapa on tulla

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN!

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! TAATALAN PALVELUKESKUKSEN JOULUKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Jäsentiedote 1/2016 www.mikkelinkvtuki.fi

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Jäsentiedote 1/2016 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 1/2016 www.mikkelinkvtuki.fi Hyvät jäsenet! Toivottavasti olette huomanneet, että alkaneen vuoden jäsenmaksulomakkeen yläkulmassa oli irtileikattava

Lisätiedot

Tammikuu 2014. Helmikuu 2014. Liitteet JÄSENTIEDOTE 7/2013. Joulukuu 2013. Etelä-Pohjanmaan jaosto - - - -

Tammikuu 2014. Helmikuu 2014. Liitteet JÄSENTIEDOTE 7/2013. Joulukuu 2013. Etelä-Pohjanmaan jaosto - - - - JÄSENTIEDOTE 7/2013 Etelä-Pohjanmaan jaosto Joulukuu 2013 Etelä-Pohjanmaan jaoston tapahtumakalenteri (muutokset mahdollisia). Tammikuu 2014 16.1.2014 klo 18.00 muoti- ja tyyli-ilta, paikka Asuste Vanessa,

Lisätiedot

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen.

Ostopalveluna toiminimi Aquasa:lta, opettajana toimii Sari Saarinen. VUOSISUUNNITELMA 2005 LIIKUNTATOIMEN JÄRJESTÄMÄSTÄ OHJATUSTA TOIMINNASTA 1. UIMAKOULUT 1. Uimakoulut uimahalleissa Liikuntatoimi järjestään vuoden aikana Lauritsalan uimahallissa lasten alkeis-, jatko-

Lisätiedot

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU

TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU TEKSTIVIESTI SÄHKÖPOSTI KUTSU a) TEKSTIVIESTIN KIRJOITTAMINEN Hei Minna! (Hei!) (Kiitos viestistä(si).) Asia lyhyesti Terveisin Minna / T. Minna / Terveisin Minna Aho (MUISTA LÄHETTÄJÄ!!!) Kirjoita tähän

Lisätiedot

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013

Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 1 Jäsenkirje 5/2013 27.8.2013 Hyvä yhdistysväki Tässä kirjeessä kerrotaan seuraavista asioista: Liiton organisaatiouudistus Revanssin toimituksen uudet yhteystiedot Yhdistysten juhlista ja tapahtumista

Lisätiedot

Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen. Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama

Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen. Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama Erilaiset oppijat teematyöryhmän tapaaminen Erilaisen oppimisen keskuksessa 6.9.2011 airi valkama Erilaisten oppijoidenliitto ry www.erilaistenoppijoidenliitto.fi Valtakunnallinen oppimisvaikeuksisten

Lisätiedot

Seniorikerho / Päiväkerho SYYSVUOSIKOKOUS

Seniorikerho / Päiväkerho SYYSVUOSIKOKOUS JÄSENKIRJE 4/2016 JÄSENTIEDOTE 4/ 31.10.2016 Seniorikerho / Päiväkerho Yhdessä Jyväskylän Seudun Invalidien kanssa. Ma 14.11 klo 13.00 Matarankatu 4, 3. krs. Jyväskylän ammattiopistolta Pirjo Hassi- Tolzitoliou

Lisätiedot

Sim Uu Sim Uu -leiri Iisalmessa

Sim Uu Sim Uu -leiri Iisalmessa Sim Uu Sim Uu -leiri Iisalmessa 24. 26.4.2015 Toivotamme kaikki tervetulleeksi Sim Uu -leirille Iisalmeen. Koko taekwondo -perheelle suunnattu leiri virkistää kaikkien vyöarvojen taitoja. Leirin opettajat

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013

SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013 SOSIAALIALAN KÄYTÄNNÖN OPETTAJIEN JA OHJAAJIEN KOULUTUS 2013 Koulutuksen kohderyhmänä ovat käytännön opettajina ja ohjaajina toimivat sosiaalityöntekijät ja sosiaaliohjaajat (sosionomi ja sosionomi ylempi

Lisätiedot

Hyvät Castrén-suvun jäsenet

Hyvät Castrén-suvun jäsenet Huhtikuussa 2015 Hyvät Castrén-suvun jäsenet ON KULUNUT viisi vuotta kun olimme koolla Helsingissä. Kuluvan kauden aikana julkaistiin ajantasainen sukukalenteri Castrén-suku 2012 ja aloitettiin uuden kirjan

Lisätiedot

Vammaistyön uusimmat kuulumiset

Vammaistyön uusimmat kuulumiset Vammaistyön uusimmat kuulumiset VS avy 15.9.2015 Vammaisuuden määritelmä Vammaisuus ei ole vain terveysongelma. Se on monimutkainen ilmiö, joka syntyy vuorovaikutuksessa henkilön ja yhteiskunnan piirteiden

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/ (5) Liikuntalautakunta LAOS/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2012 1 (5) 153 Kaupunginhallitukselle annettava lausunto kuntalaisaloitteesta, joka koskee maksuttoman sporttikortin myöntämistä yli 68-vuotiaille HEL 2012-008118 T 12 03

Lisätiedot

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma

Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja. hyvinvointiohjelma Ilo kasvaa liikkuen - varhaiskasvatuksen liikkumis- ja hyvinvointiohjelma Lasten liikuntapiirakka päiväkodissa klo 8.00-12.00 10,00% 1. Matala istuminen, kynän käyttö, syöminen jne.) 33,80% 56,10% 2. Kohtuullinen

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA

YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA YHDISTYSTOIMINNASSA ON YTYÄ ETENKIN PORUKASSA Seututapaamiset käynnistyvät maaliskuussa 2016. Seututapaamiseen kutsutaan yhdistysaktiiveja lähialueilta ja kuullaan mitä kaikkea on lähikunnissa käynnistymässä

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia

Autismi- ja Aspergerliitto ry edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia edistää ja valvoo autismikirjon henkilöiden ja heidän perheidensä yleisiä yhteiskunnallisia oikeuksia ja tasa-arvoa. Autismi- ja Aspergerliitto perustettiin vuonna 1997. Keskeisenä tavoitteena on edistää

Lisätiedot

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu

Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -juliste -kutsu kilpailuun -ohjelma -kokouskutsu Valtakunnallinen kuurojen emäntien tietoja taitokilpailu -ilmoittautuminen -kilpailusäännöt 17.10.2015 Peltolan koulu, Lummetie 27 b Tikkurila, Vantaa emantakisat@gmail.com

Lisätiedot

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013

TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Tarkistettu 2.1.2013 TURVALLISEMPI HUOMINEN Kutsu valtakunnalliseen paikallisen turvallisuussuunnittelun seminaariin 22. 23.1.2013 Arvoisa vastaanottaja Vuoden 2013 valtakunnallinen paikallisen turvallisuussuunnittelun

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS

HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS HUITTISTEN SEUDUN INVALIDIT RY VUODEN 2015 VUOSIKERTOMUS YLEISTÄ Yhdistyksen tarkoitus on edistää fyysisesti vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia yhteiskunnan tasa-arvoisina ja täysivaltaisina jäseninä

Lisätiedot

Imatran Ju-jutsuseura Jäsentiedote Vuoden 2017 toiminta ja yhteystiedot

Imatran Ju-jutsuseura Jäsentiedote Vuoden 2017 toiminta ja yhteystiedot Imatran Ju-jutsuseura Jäsentiedote 2017 Vuoden 2017 toiminta ja yhteystiedot Puheenjohtajalta: Vuosi on vaihtunut ja Imatran Ju-jutsuseuran 27.toimintavuosi on käynnissä hyvää vauhtia. Olen seuran luottamuksen

Lisätiedot

OULUNLÄÄNIN LIHASTAUTIYHDISTYS RY

OULUNLÄÄNIN LIHASTAUTIYHDISTYS RY on valtakunnallisen Lihastautiliiton jäsenyhdistys. Yhdistyksessä on jäseniä n.170,yhdistys toimii Pohjois-Pohjanmaan - ja Kainuun maakunnassa. Kotipaikkana on Oulu. VERTAISTUKIRYHMÄ Vertaistukiryhmiin

Lisätiedot

Yhdistystiedote 1/2016

Yhdistystiedote 1/2016 Yhdistystiedote 1/2016 Tärkeimmät: Aivoituksen aineistopäivä on pe 29.1. Raha-automaattiyhdistys (RAY) myönsi meille jälleen jäsenjärjestöavustuksen Jäsenmäärä kasvoi 2015 vuonna 12% Ystäväkurssilla vielä

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen

Ammatillisen koulutuksen Ammatillisen koulutuksen opiskeluhyvinvoinnin kehittämispäivät 16.11.2016 Radisson Blu Seaside, Helsinki Matti Ilvonen, Kainuun ammattiopisto Seija Kärki, Savon ammatti- ja aikuisopisto Itäsuomalaisen

Lisätiedot

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena

ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena ARVOKAS ELÄMÄ lastensuojelu ja perhehoito vammaisten lasten kehityksen tukena TOIMINTAA JA TAPAHTUMIA kevät 2013 Hyvä lukija Olemme koonneet tähän vihkoseen kevään 2013 toimintaa. Kevään aikana mm. hankkeen

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN

PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2017 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen edellyttää ilmoittautumista, ellei toisin mainita. Tiedustele

Lisätiedot

Liperin kulttuurikalenteri lokakuu joulukuu 2010

Liperin kulttuurikalenteri lokakuu joulukuu 2010 Liperin kulttuurikalenteri lokakuu joulukuu 2010 Lokakuu su 3.10. klo 18.00 Mikkelinpäivän kauneimmat runot ja laulut Viinijärven kirkossa. Mukana, Sirpa ja Vilma Naumanen sekä Jutta, Minttu ja Pinja Kurki,

Lisätiedot

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille!

TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! TERVETULOA Tanssikkaan Tango & Tanssilava -tangoleirille! Tangon saloihin meitä ovat perehdyttämässä tanssinopettajat: Jari ja Sari Aaltonen (JaSa) Tanssikoulu Aaltonen, Oulu Kimmo ja Marika Lasanen (KiMa)

Lisätiedot

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010

EXTRA JÄRJESTÖSEKTORIN. tulevaa vuotta 2011. Iloisin mielin kohti. Sisällys. 4 Henkilöstöedustajien yhteystiedoista. Joulukuu 2010 JÄRJESTÖSEKTORIN EXTRA Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry Ratavartijankatu 2 00520 Helsinki www.ytn.fi > Järjestösektori Iloisin mielin kohti tulevaa vuotta 2011 Joulukuu 2010 Näin joulun alla on hyvä pysähtyä

Lisätiedot

TERVETULOA RIPPIKOULUUN!

TERVETULOA RIPPIKOULUUN! TERVETULOA RIPPIKOULUUN! Mikä ihmeen ripari? Edessäsi on nyt ainutkertainen elämän jakso, jolloin sinulla on mahdollisuus osallistua rippikouluun yhdessä ikätovereidesi kanssa. Rippikoulussa eli riparilla

Lisätiedot

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA

HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA HAKEMUS VAMMAISPALVELULAIN MUKAISESTA PALVELUSTA Hakemus saapui: Viranomainen /toimintayksikkö Vaasan kaupunki Vammaispalvelu PL 241, Vöyrinkatu 46 65100 VAASA P. 06 325 1111/ vaihde Henkilötiedot Sukunimi

Lisätiedot

19. 20.3.2016. Hotelli Petäys, Hämeenlinna. A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous

19. 20.3.2016. Hotelli Petäys, Hämeenlinna. A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous A - K i l t o j e n L i i t t o r y : n v a l t a k u n n a l l i s e t Kevätpäivät ja -kokous 19. 20.3.2016 A-Kiltojen Liitto ry:n kevätpäiviä vietetään 19. 20.3.2016 Hotelli Petäyksessä Hämeenlinnassa.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 MIKKELIN JUDO RY 1. JÄRJESTÖTOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää jäsentensä judotaitoa sekä toimia judon tunnetuksi tekemiseksi ja sen harrastuksen levittämiseksi. Tarkoituksensa

Lisätiedot

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA

TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TAATALAN PALVELUKESKUKSEN LOKAKUUN KUUKAUSIOHJELMA TERVETULOA MUKAAN! Taatalan palvelukeskuksen harrastusryhmät ja kulttuuriohjelmat ovat kaikille avoimia. Ryhmät ja tapahtumat ovat pääsääntöisesti maksuttomia.

Lisätiedot

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015

Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 Maaseudun uusi aika -yhdistyksen jäsenkirje 3/2015 15.12.2015 Jouluinen tervehdys kaikille MUAn jäsenille! Tässä vuoden viimeisessä jäsenkirjeessä on tietoa Maaseudun uusi aika -yhdistyksen ajankohtaisista

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2016

Toimintasuunnitelma 2016 Pörssin Alumnit ry www.porssinalumnit.fi Yleistä Yleistoiminta Jäsenhankinta Kokoukset Opinto ja koulutustoiminta JSBE:n luennot Helsingissä Yritysvierailut/ esittelyt Yhteistoiminta Jyväskylän yliopiston

Lisätiedot

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen

115 vuotta. Uudenmaan Martat ry 85 vuotta. Anne Lempinen 115 vuotta Uudenmaan Martat ry 85 vuotta Anne Lempinen Uudenmaan Martat 85 vuotta Tuodaan juhlavuosi osaksi arkea Juhlavuotta tuodaan monin tavoin ja erilaisin tapahtumin esille tavoitteena on, että juhlavuosi

Lisätiedot

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto

Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015. Liikkujan polku -verkosto Aikuisliikuntaverkoston ja Harrastaminen seuroissa teemaryhmän tapaaminen 27.4.2015 Liikkujan polku -verkosto Iltapäivän ohjelma o Esittäytymiset ja kuulumiset o Liikkujan polku -tilannekatsaus o Aikuisliikunnan

Lisätiedot

SOVITTELUPALVELUN VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT SEKÄ SOVITTELIJOIDEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN - LAIVASEMINAARI

SOVITTELUPALVELUN VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT SEKÄ SOVITTELIJOIDEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN - LAIVASEMINAARI Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue KUTSU 29.5.2013 PK723B Jakelussa mainituille SOVITTELUPALVELUN VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT SEKÄ SOVITTELIJOIDEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

Aloitamme yhdistyksemme toimintoja kerhojen, liikuntaryhmien, laskiaisretken ja vuosikokouksen merkeissä.

Aloitamme yhdistyksemme toimintoja kerhojen, liikuntaryhmien, laskiaisretken ja vuosikokouksen merkeissä. Pohjois-Savon AVH-yhdistys JÄSENKIRJE Tulliportinkatu 52 (II kerros) 1/2016 70110 KUOPIO 15.1.2016 HYVÄT JÄSENET Aloitamme yhdistyksemme toimintoja kerhojen, liikuntaryhmien, laskiaisretken ja vuosikokouksen

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 1/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 1/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 1/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012

Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 Toimintakykyisenä ikääntyminen KASTEhanke, Salon kuntapilotti 2010 2012 TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA -seminaari, projektikoordinaattori, th TtM Salon kaupungin vanhuspalvelut Vanhuspalveluiden palvelurakenteen

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2014

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2014 Oulun kaupunki / Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2014 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen

Lisätiedot

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B

KERHOT TIISTAI: MAANANTAI: KOKKIKERHO luokkalaisille tiistaisin klo Temppeliaukion kirkon kerhotilat, Temppelikatu 16 B Töölön seurakunta KERHOT MAANANTAI: KOKKIKERHO 1.-4. luokkalaisille maanantaisin klo. 16.00-17.30 Töölön kirkko, Topeliuksenkatu 4 Kerhossa opetellaan leipomaan ja kokkailemaan erilaisia herkkuja. Kerhomaksu

Lisätiedot

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena"

TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry. Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena TOIMINTAKALENTERI ALKUVUODELLE 2016 Jyväskylän KaupunkiMartat ry "Asenne ratkaisee, taidot tulevat bonuksena" Nuorekas Jyväskylän KaupunkiMartat ry on perustettu vuonna 2003. Jäsenistömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Lähitori Kuusela tapahtumat tammikuussa 2016

Lähitori Kuusela tapahtumat tammikuussa 2016 Lähitori Kuusela tapahtumat tammikuussa 2016 Viikko 1 (4.1. 10.1.) Ma 4.1. - Klo 9.00-14.00 Kädentaitopaja (0. krs). Mahdollisuus tehdä erilaisia tekstiilitöitä ja kädentaitoja oman mielen mukaan. Materiaalimaksu.

Lisätiedot

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA POSION KUNTA / PÄIVÄHOITO Lapsen nimi LAPSEN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kasvatuskumppanuus on yhteistyötä, jossa vanhemmat ja henkilöstö yhdessä sitoutuvat toimimaan lapsen parhaaksi kasvun, kehityksen

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 27.9.2016 Taltionumero 4075 Diaarinumero 1045/3/15 1 (6) Asia Valittaja Vammaispalvelua koskeva valitus ja hallintoriita-asia A Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa

SEURAPOSTI 1 / 2013. Seurapostissa tällä kertaa SEURAPOSTI 1 / 2013 Seurapostissa tällä kertaa Ansiomerkit 2013 haku viimeistään 28.2.2013 Ringeten Tukirahaston avustukset vuodelle 2013 Hae seuratoiminnan kehittämistukea 15.3. mennessä Lähde ringetteleirille!

Lisätiedot

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita

Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Lakineuvonnan näkökulma: kehitysvammaisten lasten perusopetuksen haasteita Perusopetuksen iltapäivä, Jyväskylä 28.9.2016 Tanja Salisma, lakimies, Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 Tukiliiton neuvontapalvelut

Lisätiedot