JÄSENTIEDOTE 2/2011. Suomen CP-liitto ry. Malmin kauppatie Helsinki.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄSENTIEDOTE 2/2011. Suomen CP-liitto ry. Malmin kauppatie 26. 00700 Helsinki. www.cp-liitto.fi"

Transkriptio

1 JÄSENTIEDOTE 2/2011 Suomen CP-liitto ry Malmin kauppatie Helsinki

2 Sisältö VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET...3 JÄRJESTÖTOIMINTA...6 SYYSPÄIVIEN INFO...7 VALTAKUNNALLISET SYYSPÄIVÄT OHJELMA...8 ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN -HANKE...9 PUHEVAMMAISTEN TULKKIPALVELUT...10 NUORISOTOIMINTA...11 LIIKUNTATOIMINTA...12 Liiku, opi, osallistu juhlaseminaari...16 AIKUISTOIMINTA...17 MMC- ja HYDROKEFALIATOIMINTA...18 ALUETOIMINTA...20 Lounais- ja Länsi-Suomi, Uusimaa ja Suomen ruotsinkieliset alueet Sydvästra- och Västra - Finland, Nyland samt Svensk Finland...20 Väli-Suomen ja Kaakkois-Suomen alue...22 Pohjois-Suomen, Kainuun ja Etelä-Pohjanmaan alue...27 Itä- ja Keski-Suomi sekä Kouvolan alue...34 CP-YHDISTYKSET TIEDOTTAVAT...37 CP-YHDISTYKSET TIEDOTTAVAT...38 LIITON TAPAHTUMAKALENTERI...39 Kannen kuva: Marju Silander: Aikuistoimikunnan kesäpäivät Turussa

3 VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET Ilona Toljamo Palvelupäällikkö Malmin kauppatie 26, Helsinki Puhelin: (09) tai , Sähköposti: Uusi hallitus Kesän aikana saimme uuden hallituksen ja hallitusohjelman. Hallitusohjelmassa on vammaisten henkilöiden kannalta monia hyviä asioita. Tärkeää on nyt hallituskaudella vaikuttaa siihen, että positiiviset kirjaukset muuttuvat käytännöksi. Valtion ja kuntien taloustilanne asettaa haasteita vammaisten ihmisten palvelujen ja oikeuksien toteutumiseen lähivuosina. Suomen CP-liitto toimii aktiivisesti valtakunnan tasolla vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä oikeuksien valvonnassa yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Vammaisfoorumilla on tärkeä rooli valtakunnallisessa oikeuksien valvonnassa. CP-liitolla on edustajat yhteistyöverkostoissa ja VF:n hallituksessa. Sosiaali- ja terveysministerinä toimii Paula Risikko. Hänen toimialaansa kuuluvat muun muassa sairausvakuutuskorvauksiin, työttömyysturvaan, eläketurvaan, Kelan vammaisetuuksiin, tapaturma-, liikenne-, potilas-, henki-, ja vahinkovakuutuksiin liittyvät asiat. Lääkeasiat, rintamaveteraaniasiat, työsuojelu ja vakuutusmarkkinat ovat myös sosiaali- ja terveysministerin toimialaan. Hänen tontilleen kuuluu myös Rahaautomaattiyhdistys ja sen tuotto. Vammaisia henkilöitä ja heidän perheitään koskevat sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin toimialaan. Sosiaalihuolto päivähoidosta vammaispalveluihin, terveydenhuolto ja kuntoutus, toimeentulo tuki, lapsilisät, äitiysavustus, työterveyshuolto jne. ovat uuden ministerin toimialaa. Myös valtionosuudet kuuluvat peruspalveluministerille. Ministeri Risikko oli edellisellä hallituskaudella peruspalveluministerinä. Hän vaikutti vahvasti muun muassa henkilökohtaisen avun saamiseksi subjektiiviseksi oikeudeksi ja oli mukana VAMPOn valmisteluissa. Yhteistyö muun muassa Vammaisfoorumin kanssa toimi erinomaisesti. Uusi peruspalveluministeri on luvannut jatkaa yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa, joten voimme varmasti viedä asoioita suoraan ministeri Guzenina-Richardsonin tietoon Hallitusohjelma Hallituksen ohjelmassa on kirjattuna monia asioita, jotka koskevat vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oikeuksia ja palveluja. Seuraavassa on muutama poiminta ohjelmasta. 3

4 Hallitusohjelmaan on kirjattu muun muassa vammaispoliittisen ohjelman (VAMPO) toimeenpanon jatkaminen. Erityisinä kohteina ovat YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifioinnin valmistelu ja tarvittavien säädösmuutosten tekeminen. Vammaisten työllistymisen edistäminen, esteettömyyden lisääminen ja vammaistutkimuksen vahvistaminen ovat keskeisiä VAMPO:ssa esiin nostettuja tavoitteita. Vammaislainsäädännön uudistamista jatketaan osana sosiaalihuoltolainsäädännön kokonaisuudistusta. Sosiaalihuoltolain uudistamistyö on jo aloitettu. Alustavia luonnoksia laista on jo kirjoitettu ja THL yhdessä sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa on järjestänyt ja järjestää kuulemistilaisuuksia asiassa. Vammaislainsäädännön uudistuksessa tavoitteena on yksi laki, joka koskee yhdenvertaisesti kaikkia vammaisia ihmisiä. Tavoitteena on siis kehitysvammaisten erityishuoltolain ja vammaispalvelulain yhdistäminen. Vammaisten henkilöiden työllisyyden parantaminen on huomioitu hallitusohjelmassa. Tavoitteeksi on muun muassa kirjattu, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30- vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaa viimeistään 3 kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Näin kenenkään ei pitäisi jäädä tyhjän päälle valmistumisen tai peruskoulun päättämisen jälkeen, ei myöskään vammaisten nuorten. Nuorten yhteiskuntatakuun on tarkoitus toteutua Myös muun muassa pysyvä palkkatuki ja työhönvalmentajat- ja ohjaajat työpaikoilla parantaisivat vammaisten henkilöiden työllistymistä. Vammaisten apuvälinepalveluista tehdään kokonaisselvitys ja mukana ovat myös auton hankintatukijärjestelmä ja avustajakoirat. Lääkinnällisen kuntoutuksen työnjakoa ja yhteistyötä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja Kelan kanssa aiotaan selkeyttää. Kuntoutuksen ikärajan nostamista 68 ikävuoteen arvioidaan myös. Lisää voit lukea liiton kotisivuilta, josta löytyy poimintoja hallitusohjelmaan erityisesti vammaisia henkilöitä koskevista kirjauksista Valtakunnalliset henkilökohtaisen avun päivät järjestetään syyskuuta Helsingissä Kuntaliiton tiloissa. Teemoina on muun muassa vammaispalvelulain muutos ja sen toteutuminen, VAMPO, kehitysvammaisten asuminen ja laitosten purku, palvelusuunnittelu ja henkilökohtaisen avun toteutuminen. Hinta on 120 euroa kahdelta päivältä. Lisätietoja saa Assistentti.infon sivuilla on paljon hyödyllistä tietoa ja aineistoa liittyen henkilökohtaiseen apuun. Oikeuksien valvonnasta Oikeuksien valvonnassa tarvitaan todellisen elämän esimerkkejä. Voit lähettää oman kuntasi käytäntöihin liittyviä tietoja, esimerkkejä päätöksistä jne. Ilona Toljamolle 4

5 Sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntija Elina Perttula antaa tietoa palveluista ja tuista, pohtii kanssasi kannattaako päätöksestä valittaa ja auttaa sinua valituksen teossa. Ota yhteys Elinaan joko puhelimitse tai sähköpostilla Asumiseen ja itsenäiseen elämään liittyvistä palveluista saat tietoa ja ohjausta koordinaattori Sari Laiholta, puh tai Tässä yksi esimerkki: KHO:n päätös henkilökohtaisen avustajan päivärahoista Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen koskien kunnan velvollisuutta korvata henkilökohtaisen avustajan päivärahat ja yömatkarahan ulkomaan matkan ajalta. Päätöksen antopäivä on , taltionumero 2295 ja diaarinumero 3112/3/10. Kyseisessä tapauksessa vammainen henkilö oli hakenut kunnalta korvausta henkilökohtaisen avustajan kuluista ulkomaan matkalla. Haettuina kuluina olivat päivärahat ja yömatkaraha, lentoliput, majoitus sekä liikkumisesta aiheutuneet kulut kohdemaassa ja bussiliput kotimaassa. Kunnan viranhaltija ja perusturvalautakunta katsoivat, ettei päivärahoja ja yömatkarahoja korvata, koska ne eivät ole lakisääteisiä maksuja, vaan perustuvat työehtosopimuksiin. Henkilökohtaisilla avustajilla ei ole voimassa olevaa yleissitovaa työehtosopimusta. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi vammaisen henkilön valituksesta perusturvalautakunnan päätöksen. Kunnan perusturvalautakunnan jaosto valitti päätöksestä KHO:een. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja pysytti hallinto-oikeuden päätöksen. Perusteluissa todetaan muun muassa: Työmatkasta avustajalle aiheutuvat ruokailu- ja muiden elinkustannusten kohtuullista lisäystä on pidettävä mainitussa lain kohdassa tarkoitettuna kohtuullisena avustajasta aiheutuvana välttämättömänä kuluna, joka kunnan on korvattava. Vaadituilla päivärahoilla ja yömatkarahoilla kyseiset kustannukset olisi korvattu summittaisen arvion perusteella. Kunnalla ei olisi ollut velvollisuutta korvata kustannuksia summittaisen arvion perusteella, mutta kunta ei olisi kuitenkaan voinut hylätä kokonaisuudessaan hakemusta päivärahojen osalta. KHO ei siis muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä, jonka mukaan kunnan tuli korvata päivä- ja yömatkarahat kohtuullisena ja välttämättömänä avustajasta johtuvana kuluna. Vammaistutkimuksen lahjaprofessuuri Helsingin yliopistolle Maahamme perustetaan ensimmäinen vammaistutkimuksen professorin virka Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekuntaan. Asia varmistui 22.kesäkuuta 2011, kun Helsingin yliopiston rehtori Thomas Wilhelmsson vastaanotti euron peruspääoman tulevaa professuuria varten. Nyt perustettava vammaistutkimuksen professuuri on viisivuotinen ja tarkoituksena on, että maamme ensimmäinen vammaistutkimuksen professori nimitetään tehtäväänsä vuoden 2012 aikana. Suomen CP-liitto ry osallistui yhdessä 22 muun, vammaisjärjestön, rahaston ja säätiön kanssa lahjaprofessuurin peruspääoman kartuttamiseen. Maailmalla vastaavat professuurit ovat Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Iso- Britanniassa. 5

6 JÄRJESTÖTOIMINTA Valtakunnallinen CP-viikko (kalenteriviikko 43) on järjestötoiminnan vuoden kohokohta. CP-viikon aikana Suomen CP-liitto järjestää niin alueellisia teemaseminaareja kuin valtakunnalliset syyspäivät. Teemaviikolla on toimintaa myös paikallisyhdistyksissä. Lisätietoja yhdistysten tapahtumista löydät vaikka heidän kotisivuiltaan. Vuonna 2011 CP-viikkoa vietetään CP-liiton vuoden teeman Tiede ja tutkimus hengessä. Ohjelmassa nostetaan myös vapaaehtoistoimintaa esille EU:n teemavuoden merkeissä. CPviikon teemaseminaarit järjestetään tänä vuonna Kotkassa ja Ylivieskassa. Molemmat teemaseminaarit tarjoavat asiantuntijaluentojen ohella keskustelua ajankohtaisista aiheista. CP-viikko huipentuu Rovaniemellä pidettäviin valtakunnallisiin syyspäiviin lokakuuta. CP-viikon tapahtumat ovat kaikille avoimia. Huomioithan, että CPyhdistysten jäsenet voivat hakea Rovaniemen syyspäiville CP-liiton avustajapalvelun kautta tukea henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen. Lisätietoja avustajapalvelusta saat Anne Heiskaselta puh tai GSM Lisätietoa CP-viikon tapahtumista ja ilmoittautumisesta löydät tästä jäsentiedotteesta sekä CP-liiton kotisivuilta Tervetuloa mukaan CP-viikon tapahtumiin! Seuraavat Apuvälinemessut järjestetään Tampereella Suomen CP-liitto on mukana messuilla. Kaikille jäsenille on tarjolla ilmaiset sisäänpääsyliput CP-lehden mukana (CP-lehti 4/2011 sivulla 65 ja CP-lehti 5/2011 takakansi, leikkaa ja täytä lippu). Hyvää alkusyksyä kaikille toivottaen, Marju Silander Järjestöpäällikkö Malmin kauppatie 26, Helsinki puh , sähköposti: TÄRKEÄ MUISTUTUS KAIKILLE JÄSENILLE Suomen CP-liitto ry ja sen jäsenyhdistykset pitävät jäsenrekisteriä sopimuksen mukaan tapahtuvaa jäsenmaksujen laskutusta, jäsenlehden ja kirjeiden postitusta, tiedottamista ja muuta yhteydenpitoa varten. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta yhdistyksen ja Suomen CP-liiton ulkopuolelle. Hakiessaan jäsenyyttä CP-yhdistykseen, jäsen antaa suostumuksen CP-liitto ry:lle ja sen paikallisyhdistykselle itseään koskevien tietojen rekisteröintiin sekä niiden käyttämiseen keskinäisessä yhteydenpidossa ja tilastollisena aineistona. 6

7 SYYSPÄIVIEN INFO CP-liiton syyspäiviä vietetään Rovaniemellä Ohjelmassa on mielenkiintoisia luentoja, keskustelua ja iloista yhdessäoloa. Syyspäiviä vietetään tänä vuonna teemalla Tiedettä ja taidetta Napapiirillä. Pääluentona kuulemme Lapin yliopiston professori Kristiina Härkäpään alustuksen Kuntoutus ja valtaistuminen. Iltapäivän ohjelmassa on rinnakkaisluentoja aiheista: CP-vammaisten lasten liikkuminen ja oppiminen, Vapaaehtoistoiminta ja miten saataisiin lisää nuoria mukaan sekä tutustumista Improvisaatioteatterin iloiseen maailmaan. Päivän päättää mielenkiintoinen alustus vammaisuuteen elokuvissa ja televisiossa sekä ajankohtaiset kuulumiset liitosta ja vammaispolitiikasta. Syyspäivien yhteydessä järjestetään myös MMC ja HCvertaistukitapaaminen Petra Peltosen johdolla. Illalla vietämme Lapin CPyhdistyksen 40-vuotisjuhlia. Henkilökohtaista apua tarvitsevat voivat hakea syyspäiville CP-liiton avustajapalvelusta tukea avustajan palkkaukseen. Lisätietoja Anne Heiskanen, puh tai Tapahtumapaikka / Hotelli Rantasipi Pohjanhovi, Pohjanpuistikko 2, Rovaniemi Ajankohta Majoitushinnat 79 / hlö 1hh /vrk 41 / hlö 2hh/ vrk 22 /lisävuode lapselle 4-14 v. /vrk 30 /lisävuode aikuiselle / vrk Kahden hengen huoneisiin saatavissa 1-3 lasten lisävuodetta/huone. Kysy lisätietoja. Majoitushinta sisältää buffet-aamiaisen. Ruokailuhinnat Lounas(la,su):noutopöytä 18 /aikuinen, 9 /lapsi 4-14 v., alle 4 v. maksutta. Iltapäivän kahvi ja suolapala (la): 7,50 /aikuinen Välipala lapsille (la): 5 /lapsi. (sis. mehua, leipää, jogurttia) Illallinen pöytiin tarjoiltuna (la): 30 /aikuinen, 15 /lapsi 4-14 v., alle 4 v. maksutta. Menu: vihersalaatti, porokäristys ja perunamuusia, suklaamousse. Lisätietoja ohjelmasta aluesihteeri Sanna Saarimaa , Ilmoittautumisesta ja majoituksista tiedustelut Tomi Rastivo, , Ilmoittaudu mennessä CPlehden 4/2011 mukana tulleella lomakkeella tai täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake osoitteessa

8 OHJELMA Lauantai VALTAKUNNALLISET SYYSPÄIVÄT OHJELMA ROVANIEMELLÄ Tiedettä ja taidetta Napapiirillä Lounas hotellilla Syyspäivien avaus, puheenjohtaja Jaakko Paatero, Suomen CP-liitto ry Rovaniemen kaupungin tervehdys, apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala Lapin CP-yhdistyksen tervehdys, puheenjohtaja Susanna Holmisto PÄÄLUENTO: Kuntoutus ja valtaistuminen, professori (kuntoutustiede), dosentti Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Kahvi Rinnakkaisluennot A) Teoriasta käytäntöön Liiku, opi, osallistu, tutkija, psykologi Elina Hakkarainen, Tampereen yliopisto B) Nuoret mukaan vapaaehtoistoiminaan, Vapaaehtoistoiminnankeskus Neuvokas, Rovaniemi, Anneli Laine, toiminnanjohtaja C) Improvisaation iloiseen maailmaan, johdattelijana Sari Laiho Mustat lasit - Vammaisuus elokuvissa ja televisiossa, FM Sanni Purhonen Vammaispolitiikan ja liiton ajankohtaisia asioita, palvelupäällikkö Ilona Toljamo, Suomen CP-liitto Päivän päätös * Lapin CP-yhdistyksen 40-vuotisjuhlavastaanotto Ohjelmaa Illallinen Illallisen jälkeen soittaa ravintolan tanssiorkesteri, lisäksi hotellissa on karaokebaari ja yökerho. LAUANTAINA ohjelmassa on MMC- ja HC vertaistukitapaaminen, suunnittelija Petra Peltonen Sunnuntai Aamun kevyt liikuntatuokio, liikuntasuunnittelija Tiia Kantanen 9.30 Valtakirjojen tarkastus Sääntömääräinen syysliittokokous Lounas hotellilla Lisätietoja: aluesihteeri Sanna Saarimaa Puh , 8

9 ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN -HANKE Itsenäiseen elämään sopivin palveluin -hanke aloitti toimintansa Suomen CP-liitossa kuluvan vuoden keväällä. Hankkeessa kartoitetaan lievästi CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten henkilöiden toimintarajoitteita, jotka hankaloittavat itsenäistä asumista ja muitakin elämänalueita, sekä aiheuttavat erilaisten palvelujen ja tuen tarvetta. Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla toimintarajoitteet tunnistetaan sekä luoda malleja palvelukokonaisuuksista. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta lievästi CP-, MMC- sekä hydrokefaliavammaisten henkilöiden liitännäisvammojen ja oireiden vaikutuksista toimintakykyyn ja palvelutarpeeseen. Sinä hankkeen kohderyhmään kuuluva henkilö, ota yhteyttä! Mietitään yhdessä ratkaisuja asumiseen ja muihin arkielämän tilanteisiin, joihin koet tarvitsevasi apua. Hankkeelle on tärkeää saada tietoja erilaisista rajoituksista ja niiden vaikutuksista elämään. Vaikka et tällä hetkellä tarvitsisikaan hankkeen apua, kirjoita tarinasi, kerro miten arki sujuu, miten vammasi vaikuttaa arjen sujuvuuteen. Kirjoittajan henkilöllisyys jää vain hankkeen tietoon. Yhteydenottoasi odotellen, Sari Laiho Koordinaattori Malmin kauppatie 26, Helsinki sähköposti puh CP-viikolla tapahtuu Suomen CP-liiton Itsenäiseen elämään sopivin palveluin hankkeen järjestämä seminaari perjantaina kello Helsingissä Kulttuurikeskus Caisassa, os. Mikonkatu 17C/Vuorikatu 14. Päivällä asiaa hankkeen tiimoilta mm. hankkeen esittelyä, lievästi CPvammaisen henkilön puheenvuoro, asiaa ihmisoikeuksista. Illalla bailataan live-musiikin tahdissa. Seminaari on maksuton, tarjolla on kahvia ja hedelmiä. Paikalla on yleisavustaja koko tapahtuman ajan. Seminaari on suunnattu alan ammattilaisille, vammaisille henkilöille itselleen sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Menossa ja asiassa mukana: Suomen CP-liiton aikuistoiminta ja Suomen CPliiton Päivätoiminnan Pietari-hanke. Lisätiedot ja ilmoittautumiset mennessä koordinaattori Sari Laiholle, tai puh. GSM Lämpimästi tervetuloa mukaan Caisaan! 9

10 PUHEVAMMAISTEN TULKKIPALVELUT Muuttuvat tulkkipalvelut hanke alkaa olla lopuillaan. Vuosi 2011 on hankkeen viimeinen varsinainen vuosi. Toiminta voi vielä jatkua jonkin aikaa alkuvuodesta taloudellisesta tilanteesta riippuen. Hankkeen aikana saimme Suomeen uuden Vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluja koskevan lain ja tulkkauspalvelut siirtyivät valtion järjestämisvelvollisuuden piiriin. Käytännössä palvelun toteuttaa Kela. Palvelua kehitetään edelleen niin, että se mahdollisimman hyvin palvelisi tulkkauspalvelua tarvitsevia ryhmiä. Opiskelutulkkauksista on saatu selkeät ohjeet samoin ulkomaanmatkoilla tapahtuvista tulkkauksista. Tulkki/avustajarooli on herättänyt paljon keskustelua ja Kela, STM ja Kuntaliitto selvittävät yhdessä asiaa kuinka tämä tehtävänjako saataisi asiakkaita mahdollisimman joustavasti palvelevaksi. Hanke toteutti Itä-suomen Yliopiston toteuttaman kyselytutkimuksen puhevammaisten tulkkipalvelujen toimivuudesta kuntien järjestämänä ja nyt alkaen Kelan järjestämänä. Tutkimuksesta julkaistaan raportti tulevalla CP-viikolla. Seuraapa Liiton nettisivuja siellä tiedotamme asioista lisää. Toivon saavani vielä teiltä yhteydenottoja puhevammaisten tulkkauspalvelun toimivuudesta. Yhdessä voimme vaikuttaa palvelujen kehittämiseen. Pirkko Jääskeläinen koordinaattori Malmin kauppatie 26, Helsinki sähköposti: puh Kela on julkaissut Opiskelutulkkauksen selkeät ohjeet. Voit tutustua tiedotteeseen liiton kotisivuilla puhevammaisten asioiden Ajankohtaisista osassa. 10

11 NUORISOTOIMINTA Mun Elämä nuorten viikonloput Moijalassa, Hattulassa. Mun elämä - viikonloput ovat tarkoitettu vuotiaille nuorille. Ota heti yhteyttä liikuntasuunnittelijaan, jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan viettämään mukavaa syyskuun viikonloppua, lähetä hakemus fi tai täytä sähköinen lomake osoitteessa: Haluatko jäseneksi nuorisotoimikuntaan? Haluatko vaikuttaa ja saada nuorten ääntä kuuluville? Nuorisotoimikunnan jäseneksi voi hakea CP-yhdistyksen jäsen, joka on iältään alle 29 vuotta. Ota yhteyttä oman yhdistyksesi puheenjohtajaan ja pyydä yhdistystä tekemään ehdotus nuorisotoimikunnan jäsenestä. Yhdistyksien ehdotukset nuorisotoimikunnan jäsenistä osoitetaan vuosittain (haku mennessä) Suomen CP-liiton hallitukselle ja lähetetään toiminnanjohtaja Tomi Kaasiselle osoitteella Suomen CP-liitto, Tomi Kaasinen, Malmin kauppatie 26, HELSINKI. CP-liiton hallitus nimeää uudet jäsenet ja varajäsenen CP-yhdistyksien nimeämien ehdokkaiden joukosta. Liity nuorisotoiminnan sähköpostilistalle. Saat muutaman kerran vuodessa tietoa nuorten tapahtumista sekä muista ajankohtaisista asioista. Lähetä pyyntö, Mitä nuorisotoimintaa toivot vuodelle 2012? Millaista nuorisotoimintaa, tapahtumia tai koulutuksia sinä haluaisit CP-liiton järjestävän? Nyt on paras aika esittää toiveesi vuodelle Toimintasuunnitelmia tehdään syyskuun aikana, joten lähetä ajatuksesi ja toiveesi suoraan sähköpostitse Tehdään yhdessä nuorten näköistä toimintaa! Oletko kurkistanut CP-liiton internet-sivuille? CP-liiton internet-sivuilla on omat nuoriso-sivut. Sieltä löytyvät ajankohtaiset tapahtumat kuin palsta nuorten kertomaa, jossa nuorisotoimikuntalaiset kirjoittavat ajankohtaisista nuoria koskettavista aiheista. Käy kurkkaamassa. Lisäksi keskustelupalstalla on oma osio nuorille. Kirjoita sinua askarruttavista aiheista ja vaihda ajatuksiasi muiden nuorten kanssa. Muistathan, että liitto on myös facebookissa! Liikuntatoiminnassa on myös paljon tapahtumia, jotka sopivat nuorille. Tsekkaa tapahtumat liikuntatoiminnan kohdalta. Tiia Kantanen Nuorisotoiminnan suunnittelija Malmin kauppatie 26, Helsinki sähköposti: puh

12 LIIKUNTATOIMINTA Syksy on täynnä erilaista liikuntatoimintaan. Valitse itsellesi tapahtuma ja tule mukaan liikkumaan! Boccian 25-vuotisjuhlakilpailut Lappeerannassa vietetään Boccian 25-vuotisjuhlakilpailuja. Löydät kutsun ohessa. Nyt kaikki mukaan pelaamaan bocciaa juhlakisoihin! Liity SoVeLin sähköpostilistalle Haluatko sähköpostiisi ajankohtaisia soveltavan liikunnan uutisia? Soveltava liikunta SoveLi julkaisee SoveLi infoa, joka ilmestyy n. kuusi kertaa vuodessa. Tilaa info suoraan sähköpostiisi lähettämällä viesti SoveLin tiedottaja Heidi Hölsömäelle, Kysy lisätietoja CP-liiton liikuntatoiminnasta liikuntasuunnittelijalta! Tiia Kantanen Liikuntasuunnittelija Malmin kauppatie 26,00700 Helsinki sähköposti GSM LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMINTAA SYKSYLLÄ 2011 Löydät alla tietoa liiton liikunta- ja nuorisotapahtumat. Seuraa myös liiton internet-sivujen ja facebookin tiedotusta. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja tapahtumista, niin ole yhteydessä liiton liikuntasuunnittelijaan. Nähdään tapahtumissa Wii-peli-ilta (CP-liitto, Uudenmaan CP-yhdistys ja Espoon kaupunki), Tapiola/Espoo hauskaa yhdessäoloa, pelailua, uusia ystäviä, vanhoja tuttuja, niistä on peli-ilta tehty, ilta on maksuton Oma elämä koulutus, Moijala: vuotiaille CP-, MMC- ja HC-vammaisille nuorille koulutus antaa tietoa ja ideoita sekä valmiuksia oman elämän suunnitteluun omavastuu 30e (täysihoito, ohjelma, yleisavustus), matkakuluista korvataan 50% julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan hakemukset mennessä: tai Tiia Kantanen, Malmin kauppatie 26, Helsinki, hakemuksessa tulee olla: syntymävuosi, avustamisen tarve ja miksi haluat koulutukseen 12

13 Wii-peli-ilta, (CP-liitto, Joensuun CP-yhdistys ja Joensuun kaupunki) Joensuu hauskaa yhdessäoloa, pelailua, uusia ystäviä, vanhoja tuttuja, niistä on peli-ilta tehty, ilta on maksuton Möhkön eräleiri (ota heti yhteyttä, jos kiinnostuit leiristä, hakuaika päättyy 29.8.) vuotiaille CP-, MMC- ja HC-vammaisille nuorille eräviikonlopun aikana pääset nauttimaan kalastuksesta ponttoonilautalla, osallistumaan Ruukin maisemissa toteuttavaan luonto- ja eräpolkuun, saunomaan telttasaunassa nauttimaan maittavan ja juhlavan eräpäivällisen saat kokemusta kaminateltan ja reissukodan pystytyksestä sekä paljon muuta 120 / hlö, hinta sisältää viikonlopun ohjelman, majoituksen ja täysylläpidon sekä yhteiskuljetuksen Joensuun rautatieasemalta Möhköön ja takaisin Joensuuhun. ilmoittautumiset mennessä: Rauman CP-yhdistyksen liikuntapäivä liikuntapäivä on kaikille avoin ja maksuton Joensuun CP-yhdistyksen perheliikuntapäivä Boccian 25v-juhlakisat, Lappeenranta Lasten ja nuorten jääleiri Vierumäellä (Suomen CP-liitto yhteistyössä Vierumäen urheiluopiston kanssa) vuotiaille CP-, MMC- ja HC-vammaisille lapsille ja nuorille Leirillä pääset pelaamaan kelkkajääkiekkoa tähtivierailijan opeissa, saamaan elämyksellisiä liikuntakokemuksia ja uusia kavereita Leirin hinta on 100e/hlö, hinta sisältää majoituksen, täyshoidon, ohjauksen ja yleisavustajat 13

14 14

15 15

16 Liiku, opi, osallistu juhlaseminaari Suomen CP-liitto ry:n tutkimus ja kehitysprojekti Liiku, opi, osallistu ( ) on päättymässä. Juhlaseminaari järjestetään torstaina klo 9-16 Tampere- talossa Sonaatti 1-salissa Tampereella. Seminaarissa puhumassa alan huippuasiantuntijoita. Juhlaseminaarissa pureudutaan projektin vallitseviin teemoihin: CP ja muut motoriset toimintarajoitukset oppimisen ja osallistumisen esteenä. Aamupäivällä keskitytään CP-aiheeseen ja iltapäivällä lievempien motoriikan haasteisiin. Alla päivänohjelma Ilmoittautuminen ja kahvit Juhlaseminaarin avaus, professori Timo Ahonen ja sosiaalineuvos Aimo Strömberg Key note speaker Groningenin yliopiston professori Jaap van der Meere, Information processing in CP Silja Pirilä: CP ja neuropsykologia. Pirilän väitöskirja (2006) oli ensimmäinen CPlapsia koskeva psykologian alan väitöskirjatyö Suomessa Elina Hakkarainen, KM: Tarkkaavuus ja muisti CP-vammoissa herätevasteilla tutkittuna. Hakkarainen työskentelee Liiku, opi, osallistu projektissa tutkijana ja kertoo projektin tuoreista tuloksista, jotka ovat osa hänen tulevaa väitöstutkimusta LOUNAS Key note speaker tutkija Marja Cantell, Phd, Lehtori, Rijksuniversiteit, Groningen: Mitä tiedämme motoristen taitojen, fyysisen kunnon ja aktiivisuuden sekä terveyden välisestä yhteydestä? Cantell johdattelee kuulijat ajankohtaisten tutkimusten kautta motoristen taitojen, fyysisen kunnon ja aktiivisuuden sekä terveyden välisiin yhteyksiin Helena Viholainen, KT: Oppiminen DCD- lapsilla motoriikan kehittämisestä tukea tulevaisuuteen. Viholainen on väitellyt lievempien motoristen vaikeuksien ja kielellisen kehityksen välisistä yhteyksistä Iltapäiväkahvi Jarno Purtsi, projektipäällikkö: Nuorten motoristen taitojen haasteet ja liikunnan harrastaminen Loikkien ketteräksi materiaalin esittely (opaskirja ja DVD) ja DVD:n katselu. Materiaali on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät lasten kanssa, joiden liikunnallinen kehitys kaipaa erityistä tukea. Materiaalia on ostettavissa seminaarissa Seminaarin päätös ILMOITTAUTUMINEN: Seminaarimaksu 70 euroa sisältäen buffetlounaan ja kahvitukset. Seminaaritarjous: Seminaarimaksu ja Loikkiksella ketteräksi opetusmateriaali ja DVD 100 euroa. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 30.9 mennessä osoitteeseen: Pyydämme mainitsemaan osallistujan yhteystiedot sekä mahdollisen erityisruokavalion. Pyydämme ilmoittamaan myös mahdollisen avustajan tai tulkin mukaantulosta. Lisätietoja seminaarista antaa projektipäällikkö Jarno Purtsi, jarno.purtsi(at)likes.fi, GSM Lämpimästi tervetuloa! 16

17 AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminta järjestää valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia tapahtumia ja koulutustilaisuuksia. Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille aikuisille toimintoja ja tukimuotoja, jotka edistävät heidän sosiaalisten tukiverkostojensa syntymistä ja säilymistä sekä mahdollistavat sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä omassa asuinympäristössään. Suomen CP-liiton kurssikeskuksessa Moijalassa järjestetään vuosittain Moijalan juhlapyhiä aikuisille. Liiton aikuistoiminta tekee yhteistyötä myös Aikuis-Malikkeen kanssa erilaisissa valtakunnallisissa liikuntatapahtumissa. Liitossa toimii aikuistoimikunta ja yhdistyksissä on valittu aikuistoiminnasta vastaavat henkilöt. Heidän yhteystiedot löydät liiton internet-sivuilta kohdasta Liiton toiminta / Aikuistoiminta. Aikuistoimikunta toimii CP-liiton ja jäsenistön linkkinä ja järjestää mm kesätapahtumia jäsenille. Jos olet kiinnostunut toimimaan vaikka yhdistyksesi aikuisvastaavana, silloin kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä oman yhdistyksen puheenjohtajaan. Lisätietoja aikuistoiminnasta antaa liiton aikuistoiminnan suunnittelija Ismo Kylmänen. Ismo Kylmänen Aikuistoiminnan suunnittelija Malmin kauppatie 26, Helsinki sähköposti: puh

18 MMC- ja HYDROKEFALIATOIMINTA MMC- ja hydrokefaliatoiminta tarjoaa vertaistukea ja tietoa. Syyskaudella 2011 vertaistukiryhmät toimivat Lahdessa, Helsingissä, Kouvolassa, Tampereella sekä Joensuussa. Nuorille järjestetään omaa toimintaa pääkaupunkiseudulla. Lisäksi on luvassa viikonlopun mittaisia vertaistukitapaamisia mm. Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa sekä vuoden viimeisenä tapahtumana on todennäköisesti tiedossa vertaistukiristeily. Risteilyn toteutuminen varmistuu lokakuun alkupuolella. Tapahtumien tarkemmat ajankohdat ja tiedot tulevat näkymään verkkosivuilla Lämpimästi tervetuloa mukaan tapaamisiin! Petra Peltonen MMC ja HC suunnittelija Puh Ei se, miltä me näytämme, eikä se, mitä me aikaan saamme, merkitse sen rinnalla mitään, mitä me olemme toinen toisellemme. - Marleena Ansio 18

19 CP-liiton syyspäivien yhteydessä järjestetään Valtakunnallinen MMC- ja hydrokefaliatapaaminen Rovaniemellä Tapaamiseen ovat tervetulleita aikuiset, perheet ja nuoret, joiden elämää MMC tai hydrokefalia koskettaa. Tarjolla vertaistukea sekä mahdollisuus tavata MMC- HC suunnittelija Petra Peltonen. Ohjelma: 10:00-12:00 MMC- ja hydrokefalia vertaistukitapaaminen 12:00-13:00 Lounas (omakustanteinen) 13:00-17:00 Mahdollisuus osallistua liiton syyspäiväohjelmaan tai jatkaa vertaistukikeskusteluja vapaamuotoisesti. Lisäksi on mahdollisuus saada liiton liikuntasuunnittelija Tiia Kantaselta vinkkejä lapsen liikuntaharrastuksiin. Paikalle on mahdollista saapua jo perjantaina ja yöpyä Rantasipi Pohjanhovissa. Kysy lisää tai katso syyspäivien ilmoittautumisinfosta lisätietoa ohjelmasta ja majoitushinnoista (tässä jäsentiedotteesta sivulla 5-6). Kylpylähotelli Rantasipi Pohjanhovi Kysy lisätietoja ja pyydä ilmoittautumislomake GSM, Huom! Ilmoittautumislomake palautettava mennessä

Jäsentiedote 2014. Sisällys

Jäsentiedote 2014. Sisällys JÄSENTIEDOTE 2014 1 Jäsentiedote 2014 Sisällys TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET... 3 SUOMEN CP-LIITON JÄRJESTÖTERVEISET... 4 KEVÄTNEUVOTTELUPÄIVÄT LAHDESSA 29.-30.3.2014... 5 ILMOITTAUTUMISLOMAKE... 6 LOMITTAJATOIMINTA...

Lisätiedot

VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET... 3 JÄRJESTÖTOIMINTA... 5. Valtakunnallisen CP-viikon Savonlinnan teemaseminaari... 6

VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET... 3 JÄRJESTÖTOIMINTA... 5. Valtakunnallisen CP-viikon Savonlinnan teemaseminaari... 6 Jäsentiedote 2/12 Sisältö VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET... 3 JÄRJESTÖTOIMINTA... 5 Valtakunnallisen CP-viikon Savonlinnan teemaseminaari... 6 SOPEUTUMISVALMENNUKSEN 40v JUHLASEMINAARI 29.11.2012... 9

Lisätiedot

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009

3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 3/2010 CP-LEHTI Toimintakertomus 2009 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

3/2011 CP-LEHTI Toimintaker tomus 2010

3/2011 CP-LEHTI Toimintaker tomus 2010 3/2011 CP-LEHTI Toimintakertomus 2010 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:3 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa

3/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa 3/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa VUOSIKERTOMUS 2007 2 SISÄLLYS VUOSIKERTOMUS 2007 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00

Lisätiedot

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea

6/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 6/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Vapaaehtoistoimintaa ja vertaistukea 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:6 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus

Lisätiedot

4/2008 CP-LEHTI. Hyvää kesää!

4/2008 CP-LEHTI. Hyvää kesää! 4/2008 CP-LEHTI Hyvää kesää! 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2008:4 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

5/2009 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Tervetuloa Syyspäiville Vammaispalvelulaki uudistui Puhevammaisten tulkkipalveluista

5/2009 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm: Tervetuloa Syyspäiville Vammaispalvelulaki uudistui Puhevammaisten tulkkipalveluista 5/2009 CP-LEHTI Tässä numerossa mm: Tervetuloa Syyspäiville Vammaispalvelulaki uudistui Puhevammaisten tulkkipalveluista 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2009:5 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki

Lisätiedot

UUDENMAAN CP-YHDISTYS- NYLANDS CP-FÖRENING ry. Jäsentiedote Syysjulkaisu 3 2010

UUDENMAAN CP-YHDISTYS- NYLANDS CP-FÖRENING ry. Jäsentiedote Syysjulkaisu 3 2010 UUDENMAAN CP-YHDISTYS- NYLANDS CP-FÖRENING ry Jäsentiedote Syysjulkaisu 3 2010 A L K U S A N A T Hyvät jäsenet, Julkaisija Uudenmaan CP-yhdistys Nylands CP-förening ry Kauppamiehentie 6, 2. krs, 02100

Lisätiedot

Rauhallista Joulua! God Jul!

Rauhallista Joulua! God Jul! UUDENMAAN CP-YHDISTYS- NYLANDS CP-FÖRENING ry Jäsentiedote Joulujulkaisu 4 2011 Rauhallista Joulua! God Jul! A L K U S A N A T Vuosi 2011 vammaisvinkkelistä Iltojen pimetessä kohti joulua on hyvä hetki

Lisätiedot

2/2009 CP-LEHTI CP0902 s01 1 9.4.2009, 05:39

2/2009 CP-LEHTI CP0902 s01 1 9.4.2009, 05:39 2/2009 CP-LEHTI 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2009:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

6/2009 CP-LEHTI HYVÄÄ SYKSYÄ

6/2009 CP-LEHTI HYVÄÄ SYKSYÄ 6/2009 CP-LEHTI HYVÄÄ SYKSYÄ 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2009:6 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1

Aika haastaa. Kehitysvammaisten Tukiliitto ry PUHEENJOHTAJALTA. www.kvtl.fi Kehitysvammaisten Tukiliitto ry 1 JÄSENKIRJE 2/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 2.10.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Aika haastaa Olen viime aikoina osallistunut useampaankin

Lisätiedot

UUDENMAAN CP-YHDISTYSNYLANDS CP-FÖRENING ry

UUDENMAAN CP-YHDISTYSNYLANDS CP-FÖRENING ry UUDENMAAN CP-YHDISTYSNYLANDS CP-FÖRENING ry Jäsentiedote Joulujulkaisu 4 2009 Herkku Piparit 3 dl siirappia 3 dl sokeria 400 g voita 3 tl kanelia 3 tl inkivääriä 3 tl neilikkaa 1 rkl pomeranssin kuorta

Lisätiedot

CP-LEHTI. Tässä numerossa: Muhkea liikunnan lukupaketti s. 18 41

CP-LEHTI. Tässä numerossa: Muhkea liikunnan lukupaketti s. 18 41 2/2010 1/2010 CP-LEHTI Tässä numerossa: Muhkea liikunnan lukupaketti s. 18 41 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2010:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus

Lisätiedot

UUDENMAAN CP-YHDISTYSNYLANDS CP-FÖRENING ry. Jäsentiedote Kesäjulkaisu 2 2011. Hyvää Juhannusta ja Aurinkoista kesää!

UUDENMAAN CP-YHDISTYSNYLANDS CP-FÖRENING ry. Jäsentiedote Kesäjulkaisu 2 2011. Hyvää Juhannusta ja Aurinkoista kesää! UUDENMAAN CP-YHDISTYSNYLANDS CP-FÖRENING ry Jäsentiedote Kesäjulkaisu 2 2011 Hyvää Juhannusta ja Aurinkoista kesää! A L K U S A N A T Julkaisija Uudenmaan CP-yhdistys Nylands CP-förening ry Kauppamiehentie

Lisätiedot

4/2012 CP-LEHTI. Merja Marjamäki: Pieni haitta voi olla arjessa iso ongelma s. 22

4/2012 CP-LEHTI. Merja Marjamäki: Pieni haitta voi olla arjessa iso ongelma s. 22 4/2012 CP-LEHTI Merja Marjamäki: Pieni haitta voi olla arjessa iso ongelma s. 22 2 SUOMEN CP-LIITTO RY CP-LEHTI 2012:4 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki, puh. 09-540 7540, fax 09-5407

Lisätiedot

2/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa: Monipuolisesti perheestä ja perheille

2/2011 CP-LEHTI. Tässä numerossa: Monipuolisesti perheestä ja perheille 2/2011 CP-LEHTI Tässä numerossa: Monipuolisesti perheestä ja perheille 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna

Lisätiedot

7/2011 CP-LEHTI. Rauhallista joulua

7/2011 CP-LEHTI. Rauhallista joulua 7/2011 CP-LEHTI Rauhallista joulua 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2011:7 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki - puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 - keskus klo 9-16 - www.cp-liitto.fi, toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle!

Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! JÄSENKIRJE 1/2013 VAPAASTI JAETTAVISSA Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 17.4.2013 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Tervetuloa toukokuussa Tampereelle! Keväinen tervehdys.

Lisätiedot

UUDENMAAN CP-YHDISTYS- NYLANDS CP-FÖRENING ry. Jäsentiedote Syysjulkaisu 3 2011

UUDENMAAN CP-YHDISTYS- NYLANDS CP-FÖRENING ry. Jäsentiedote Syysjulkaisu 3 2011 UUDENMAAN CP-YHDISTYS- NYLANDS CP-FÖRENING ry Jäsentiedote Syysjulkaisu 3 2011 A L K U S A N A T Julkaisija Uudenmaan CP-yhdistys Nylands CP-förening ry Kauppamiehentie 6, 2. krs, 02100 Espoo puh. 09-466

Lisätiedot

UUTTA!!! TYKKÄÄ MEISTÄ

UUTTA!!! TYKKÄÄ MEISTÄ Pirkanmaan CP-yhdistys ry c/o Paula Ahti, Jaakonraitti 8, 33870 TAMPERE, puh. 0400 631 077 Puheenjohtaja Janne Valkeejärvi puh. 040 867 5935 Varapuheenjohtaja Janna Maula puh. 045 631 6037 Sihteeri/taloudenhoitaja

Lisätiedot

UUDENMAAN CP-YHDISTYS- NYLANDS CP-FÖRENING ry. Jäsentiedote Syysjulkaisu 3 2014

UUDENMAAN CP-YHDISTYS- NYLANDS CP-FÖRENING ry. Jäsentiedote Syysjulkaisu 3 2014 UUDENMAAN CP-YHDISTYS- NYLANDS CP-FÖRENING ry Jäsentiedote Syysjulkaisu 3 2014 A L K U S A N A T Julkaisija Uudenmaan CP-yhdistys Nylands CP-förening ry Kauppamiehentie 6, 2. krs, 02100 Espoo puh. 09-466

Lisätiedot

2/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm. MONIPUOLISTA LIIKUNTAA MMC-HC-TOIMIKUNTA ESITTÄYTYY EMMI KANSAINVÄLISEN NAISSEMINAARIN ANTIA

2/2008 CP-LEHTI. Tässä numerossa mm. MONIPUOLISTA LIIKUNTAA MMC-HC-TOIMIKUNTA ESITTÄYTYY EMMI KANSAINVÄLISEN NAISSEMINAARIN ANTIA 2/2008 CP-LEHTI Tässä numerossa mm. MONIPUOLISTA LIIKUNTAA MMC-HC-TOIMIKUNTA ESITTÄYTYY EMMI KANSAINVÄLISEN NAISSEMINAARIN ANTIA 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2008:2 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700

Lisätiedot

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi

Jäsenlehti. Yli 800 vuodessa! Edullista ruokaa, uusia kauppoja, työpaikkoja, ja Bonusta tilille. TÄSSÄ NUMEROSSA: Arina.fi SDFXFGXGDG Jäsenlehti OULUN INVALIDIEN YHDISTYS RY HUHTIKUU 1/2014 TÄSSÄ NUMEROSSA: Caritas on aidosti oululainen... sivu 7 Avustajakoirasta on paljon hyötyä... sivu 14 Osuuskaupassa omistetaan ja jaetaan

Lisätiedot

6/2012. CP-Lehti. Valtakunnallisen CP-viikon tapahtumia alkaen s. 32

6/2012. CP-Lehti. Valtakunnallisen CP-viikon tapahtumia alkaen s. 32 6/2012 CP-Lehti Valtakunnallisen CP-viikon tapahtumia alkaen s. 32 Suomen CP-liitto ry Finlands CP-förbund rf & the Finnish CP Association Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 740 fax 09-5407

Lisätiedot

7/2009 CP-LEHTI. Hauskaa joulua. Hauskaa joulua

7/2009 CP-LEHTI. Hauskaa joulua. Hauskaa joulua 7/2009 CP-LEHTI Hauskaa joulua Hauskaa joulua 2 SISÄLLYS CP-LEHTI 2009:7 SUOMEN CP-LIITTO ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540, fax 09-5407 5460 keskus avoinna klo 9.00 16.00 www.cp-liitto.fi,

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Jäsenkirje 1/2012 Tampereella huhtikuussa 2012 Kokoajat Oili Jyrkämä ja Jaana Teräväinen päivitetty 11.4.2012 oili.jyrkama@kvtl.fi, jaana.teravainen@kvtl.fi Arvoisa yhdistysaktiivi, hyvä kumppani Tässä

Lisätiedot

3/2013. CP-Lehti. Hyvää kesää!

3/2013. CP-Lehti. Hyvää kesää! 3/2013 CP-Lehti Hyvää kesää! Suomen CP-liitto ry Finlands CP-förbund rf & the Finnish CP Association Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki puh. 09-540 7540 fax 09-5407 5460 www.cp-liitto.fi toimisto@cp-liitto.fi

Lisätiedot

UUDENMAAN CP-YHDISTYSNYLANDS CP-FÖRENING ry

UUDENMAAN CP-YHDISTYSNYLANDS CP-FÖRENING ry UUDENMAAN CP-YHDISTYSNYLANDS CP-FÖRENING ry Jäsentiedote Kesäjulkaisu 2 2013 PÄIVÄTOIMINTAA, AMMATILLISTA JA VALMENTAVAA KOULUTUSTA Ammatillinen koulutus järjestetään yhteistyössä Päijät-Hämeen koulutuskonsernin

Lisätiedot