JÄSENTIEDOTE 2/2011. Suomen CP-liitto ry. Malmin kauppatie Helsinki.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JÄSENTIEDOTE 2/2011. Suomen CP-liitto ry. Malmin kauppatie 26. 00700 Helsinki. www.cp-liitto.fi"

Transkriptio

1 JÄSENTIEDOTE 2/2011 Suomen CP-liitto ry Malmin kauppatie Helsinki

2 Sisältö VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET...3 JÄRJESTÖTOIMINTA...6 SYYSPÄIVIEN INFO...7 VALTAKUNNALLISET SYYSPÄIVÄT OHJELMA...8 ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN -HANKE...9 PUHEVAMMAISTEN TULKKIPALVELUT...10 NUORISOTOIMINTA...11 LIIKUNTATOIMINTA...12 Liiku, opi, osallistu juhlaseminaari...16 AIKUISTOIMINTA...17 MMC- ja HYDROKEFALIATOIMINTA...18 ALUETOIMINTA...20 Lounais- ja Länsi-Suomi, Uusimaa ja Suomen ruotsinkieliset alueet Sydvästra- och Västra - Finland, Nyland samt Svensk Finland...20 Väli-Suomen ja Kaakkois-Suomen alue...22 Pohjois-Suomen, Kainuun ja Etelä-Pohjanmaan alue...27 Itä- ja Keski-Suomi sekä Kouvolan alue...34 CP-YHDISTYKSET TIEDOTTAVAT...37 CP-YHDISTYKSET TIEDOTTAVAT...38 LIITON TAPAHTUMAKALENTERI...39 Kannen kuva: Marju Silander: Aikuistoimikunnan kesäpäivät Turussa

3 VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET Ilona Toljamo Palvelupäällikkö Malmin kauppatie 26, Helsinki Puhelin: (09) tai , Sähköposti: Uusi hallitus Kesän aikana saimme uuden hallituksen ja hallitusohjelman. Hallitusohjelmassa on vammaisten henkilöiden kannalta monia hyviä asioita. Tärkeää on nyt hallituskaudella vaikuttaa siihen, että positiiviset kirjaukset muuttuvat käytännöksi. Valtion ja kuntien taloustilanne asettaa haasteita vammaisten ihmisten palvelujen ja oikeuksien toteutumiseen lähivuosina. Suomen CP-liitto toimii aktiivisesti valtakunnan tasolla vammaisten henkilöiden ja heidän perheidensä oikeuksien valvonnassa yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Vammaisfoorumilla on tärkeä rooli valtakunnallisessa oikeuksien valvonnassa. CP-liitolla on edustajat yhteistyöverkostoissa ja VF:n hallituksessa. Sosiaali- ja terveysministerinä toimii Paula Risikko. Hänen toimialaansa kuuluvat muun muassa sairausvakuutuskorvauksiin, työttömyysturvaan, eläketurvaan, Kelan vammaisetuuksiin, tapaturma-, liikenne-, potilas-, henki-, ja vahinkovakuutuksiin liittyvät asiat. Lääkeasiat, rintamaveteraaniasiat, työsuojelu ja vakuutusmarkkinat ovat myös sosiaali- ja terveysministerin toimialaan. Hänen tontilleen kuuluu myös Rahaautomaattiyhdistys ja sen tuotto. Vammaisia henkilöitä ja heidän perheitään koskevat sosiaali- ja terveyspalvelut kuuluvat peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin toimialaan. Sosiaalihuolto päivähoidosta vammaispalveluihin, terveydenhuolto ja kuntoutus, toimeentulo tuki, lapsilisät, äitiysavustus, työterveyshuolto jne. ovat uuden ministerin toimialaa. Myös valtionosuudet kuuluvat peruspalveluministerille. Ministeri Risikko oli edellisellä hallituskaudella peruspalveluministerinä. Hän vaikutti vahvasti muun muassa henkilökohtaisen avun saamiseksi subjektiiviseksi oikeudeksi ja oli mukana VAMPOn valmisteluissa. Yhteistyö muun muassa Vammaisfoorumin kanssa toimi erinomaisesti. Uusi peruspalveluministeri on luvannut jatkaa yhteistyötä vammaisjärjestöjen kanssa, joten voimme varmasti viedä asoioita suoraan ministeri Guzenina-Richardsonin tietoon Hallitusohjelma Hallituksen ohjelmassa on kirjattuna monia asioita, jotka koskevat vammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oikeuksia ja palveluja. Seuraavassa on muutama poiminta ohjelmasta. 3

4 Hallitusohjelmaan on kirjattu muun muassa vammaispoliittisen ohjelman (VAMPO) toimeenpanon jatkaminen. Erityisinä kohteina ovat YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen ratifioinnin valmistelu ja tarvittavien säädösmuutosten tekeminen. Vammaisten työllistymisen edistäminen, esteettömyyden lisääminen ja vammaistutkimuksen vahvistaminen ovat keskeisiä VAMPO:ssa esiin nostettuja tavoitteita. Vammaislainsäädännön uudistamista jatketaan osana sosiaalihuoltolainsäädännön kokonaisuudistusta. Sosiaalihuoltolain uudistamistyö on jo aloitettu. Alustavia luonnoksia laista on jo kirjoitettu ja THL yhdessä sosiaalialan osaamiskeskusten kanssa on järjestänyt ja järjestää kuulemistilaisuuksia asiassa. Vammaislainsäädännön uudistuksessa tavoitteena on yksi laki, joka koskee yhdenvertaisesti kaikkia vammaisia ihmisiä. Tavoitteena on siis kehitysvammaisten erityishuoltolain ja vammaispalvelulain yhdistäminen. Vammaisten henkilöiden työllisyyden parantaminen on huomioitu hallitusohjelmassa. Tavoitteeksi on muun muassa kirjattu, että jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30- vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikkaa viimeistään 3 kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Näin kenenkään ei pitäisi jäädä tyhjän päälle valmistumisen tai peruskoulun päättämisen jälkeen, ei myöskään vammaisten nuorten. Nuorten yhteiskuntatakuun on tarkoitus toteutua Myös muun muassa pysyvä palkkatuki ja työhönvalmentajat- ja ohjaajat työpaikoilla parantaisivat vammaisten henkilöiden työllistymistä. Vammaisten apuvälinepalveluista tehdään kokonaisselvitys ja mukana ovat myös auton hankintatukijärjestelmä ja avustajakoirat. Lääkinnällisen kuntoutuksen työnjakoa ja yhteistyötä erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon ja Kelan kanssa aiotaan selkeyttää. Kuntoutuksen ikärajan nostamista 68 ikävuoteen arvioidaan myös. Lisää voit lukea liiton kotisivuilta, josta löytyy poimintoja hallitusohjelmaan erityisesti vammaisia henkilöitä koskevista kirjauksista Valtakunnalliset henkilökohtaisen avun päivät järjestetään syyskuuta Helsingissä Kuntaliiton tiloissa. Teemoina on muun muassa vammaispalvelulain muutos ja sen toteutuminen, VAMPO, kehitysvammaisten asuminen ja laitosten purku, palvelusuunnittelu ja henkilökohtaisen avun toteutuminen. Hinta on 120 euroa kahdelta päivältä. Lisätietoja saa Assistentti.infon sivuilla on paljon hyödyllistä tietoa ja aineistoa liittyen henkilökohtaiseen apuun. Oikeuksien valvonnasta Oikeuksien valvonnassa tarvitaan todellisen elämän esimerkkejä. Voit lähettää oman kuntasi käytäntöihin liittyviä tietoja, esimerkkejä päätöksistä jne. Ilona Toljamolle 4

5 Sosiaalisen kuntoutuksen asiantuntija Elina Perttula antaa tietoa palveluista ja tuista, pohtii kanssasi kannattaako päätöksestä valittaa ja auttaa sinua valituksen teossa. Ota yhteys Elinaan joko puhelimitse tai sähköpostilla Asumiseen ja itsenäiseen elämään liittyvistä palveluista saat tietoa ja ohjausta koordinaattori Sari Laiholta, puh tai Tässä yksi esimerkki: KHO:n päätös henkilökohtaisen avustajan päivärahoista Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen koskien kunnan velvollisuutta korvata henkilökohtaisen avustajan päivärahat ja yömatkarahan ulkomaan matkan ajalta. Päätöksen antopäivä on , taltionumero 2295 ja diaarinumero 3112/3/10. Kyseisessä tapauksessa vammainen henkilö oli hakenut kunnalta korvausta henkilökohtaisen avustajan kuluista ulkomaan matkalla. Haettuina kuluina olivat päivärahat ja yömatkaraha, lentoliput, majoitus sekä liikkumisesta aiheutuneet kulut kohdemaassa ja bussiliput kotimaassa. Kunnan viranhaltija ja perusturvalautakunta katsoivat, ettei päivärahoja ja yömatkarahoja korvata, koska ne eivät ole lakisääteisiä maksuja, vaan perustuvat työehtosopimuksiin. Henkilökohtaisilla avustajilla ei ole voimassa olevaa yleissitovaa työehtosopimusta. Hämeenlinnan hallinto-oikeus kumosi vammaisen henkilön valituksesta perusturvalautakunnan päätöksen. Kunnan perusturvalautakunnan jaosto valitti päätöksestä KHO:een. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja pysytti hallinto-oikeuden päätöksen. Perusteluissa todetaan muun muassa: Työmatkasta avustajalle aiheutuvat ruokailu- ja muiden elinkustannusten kohtuullista lisäystä on pidettävä mainitussa lain kohdassa tarkoitettuna kohtuullisena avustajasta aiheutuvana välttämättömänä kuluna, joka kunnan on korvattava. Vaadituilla päivärahoilla ja yömatkarahoilla kyseiset kustannukset olisi korvattu summittaisen arvion perusteella. Kunnalla ei olisi ollut velvollisuutta korvata kustannuksia summittaisen arvion perusteella, mutta kunta ei olisi kuitenkaan voinut hylätä kokonaisuudessaan hakemusta päivärahojen osalta. KHO ei siis muuttanut hallinto-oikeuden päätöstä, jonka mukaan kunnan tuli korvata päivä- ja yömatkarahat kohtuullisena ja välttämättömänä avustajasta johtuvana kuluna. Vammaistutkimuksen lahjaprofessuuri Helsingin yliopistolle Maahamme perustetaan ensimmäinen vammaistutkimuksen professorin virka Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekuntaan. Asia varmistui 22.kesäkuuta 2011, kun Helsingin yliopiston rehtori Thomas Wilhelmsson vastaanotti euron peruspääoman tulevaa professuuria varten. Nyt perustettava vammaistutkimuksen professuuri on viisivuotinen ja tarkoituksena on, että maamme ensimmäinen vammaistutkimuksen professori nimitetään tehtäväänsä vuoden 2012 aikana. Suomen CP-liitto ry osallistui yhdessä 22 muun, vammaisjärjestön, rahaston ja säätiön kanssa lahjaprofessuurin peruspääoman kartuttamiseen. Maailmalla vastaavat professuurit ovat Yhdysvalloissa, Ruotsissa ja Iso- Britanniassa. 5

6 JÄRJESTÖTOIMINTA Valtakunnallinen CP-viikko (kalenteriviikko 43) on järjestötoiminnan vuoden kohokohta. CP-viikon aikana Suomen CP-liitto järjestää niin alueellisia teemaseminaareja kuin valtakunnalliset syyspäivät. Teemaviikolla on toimintaa myös paikallisyhdistyksissä. Lisätietoja yhdistysten tapahtumista löydät vaikka heidän kotisivuiltaan. Vuonna 2011 CP-viikkoa vietetään CP-liiton vuoden teeman Tiede ja tutkimus hengessä. Ohjelmassa nostetaan myös vapaaehtoistoimintaa esille EU:n teemavuoden merkeissä. CPviikon teemaseminaarit järjestetään tänä vuonna Kotkassa ja Ylivieskassa. Molemmat teemaseminaarit tarjoavat asiantuntijaluentojen ohella keskustelua ajankohtaisista aiheista. CP-viikko huipentuu Rovaniemellä pidettäviin valtakunnallisiin syyspäiviin lokakuuta. CP-viikon tapahtumat ovat kaikille avoimia. Huomioithan, että CPyhdistysten jäsenet voivat hakea Rovaniemen syyspäiville CP-liiton avustajapalvelun kautta tukea henkilökohtaisen avustajan palkkaukseen. Lisätietoja avustajapalvelusta saat Anne Heiskaselta puh tai GSM Lisätietoa CP-viikon tapahtumista ja ilmoittautumisesta löydät tästä jäsentiedotteesta sekä CP-liiton kotisivuilta Tervetuloa mukaan CP-viikon tapahtumiin! Seuraavat Apuvälinemessut järjestetään Tampereella Suomen CP-liitto on mukana messuilla. Kaikille jäsenille on tarjolla ilmaiset sisäänpääsyliput CP-lehden mukana (CP-lehti 4/2011 sivulla 65 ja CP-lehti 5/2011 takakansi, leikkaa ja täytä lippu). Hyvää alkusyksyä kaikille toivottaen, Marju Silander Järjestöpäällikkö Malmin kauppatie 26, Helsinki puh , sähköposti: TÄRKEÄ MUISTUTUS KAIKILLE JÄSENILLE Suomen CP-liitto ry ja sen jäsenyhdistykset pitävät jäsenrekisteriä sopimuksen mukaan tapahtuvaa jäsenmaksujen laskutusta, jäsenlehden ja kirjeiden postitusta, tiedottamista ja muuta yhteydenpitoa varten. Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta yhdistyksen ja Suomen CP-liiton ulkopuolelle. Hakiessaan jäsenyyttä CP-yhdistykseen, jäsen antaa suostumuksen CP-liitto ry:lle ja sen paikallisyhdistykselle itseään koskevien tietojen rekisteröintiin sekä niiden käyttämiseen keskinäisessä yhteydenpidossa ja tilastollisena aineistona. 6

7 SYYSPÄIVIEN INFO CP-liiton syyspäiviä vietetään Rovaniemellä Ohjelmassa on mielenkiintoisia luentoja, keskustelua ja iloista yhdessäoloa. Syyspäiviä vietetään tänä vuonna teemalla Tiedettä ja taidetta Napapiirillä. Pääluentona kuulemme Lapin yliopiston professori Kristiina Härkäpään alustuksen Kuntoutus ja valtaistuminen. Iltapäivän ohjelmassa on rinnakkaisluentoja aiheista: CP-vammaisten lasten liikkuminen ja oppiminen, Vapaaehtoistoiminta ja miten saataisiin lisää nuoria mukaan sekä tutustumista Improvisaatioteatterin iloiseen maailmaan. Päivän päättää mielenkiintoinen alustus vammaisuuteen elokuvissa ja televisiossa sekä ajankohtaiset kuulumiset liitosta ja vammaispolitiikasta. Syyspäivien yhteydessä järjestetään myös MMC ja HCvertaistukitapaaminen Petra Peltosen johdolla. Illalla vietämme Lapin CPyhdistyksen 40-vuotisjuhlia. Henkilökohtaista apua tarvitsevat voivat hakea syyspäiville CP-liiton avustajapalvelusta tukea avustajan palkkaukseen. Lisätietoja Anne Heiskanen, puh tai Tapahtumapaikka / Hotelli Rantasipi Pohjanhovi, Pohjanpuistikko 2, Rovaniemi Ajankohta Majoitushinnat 79 / hlö 1hh /vrk 41 / hlö 2hh/ vrk 22 /lisävuode lapselle 4-14 v. /vrk 30 /lisävuode aikuiselle / vrk Kahden hengen huoneisiin saatavissa 1-3 lasten lisävuodetta/huone. Kysy lisätietoja. Majoitushinta sisältää buffet-aamiaisen. Ruokailuhinnat Lounas(la,su):noutopöytä 18 /aikuinen, 9 /lapsi 4-14 v., alle 4 v. maksutta. Iltapäivän kahvi ja suolapala (la): 7,50 /aikuinen Välipala lapsille (la): 5 /lapsi. (sis. mehua, leipää, jogurttia) Illallinen pöytiin tarjoiltuna (la): 30 /aikuinen, 15 /lapsi 4-14 v., alle 4 v. maksutta. Menu: vihersalaatti, porokäristys ja perunamuusia, suklaamousse. Lisätietoja ohjelmasta aluesihteeri Sanna Saarimaa , Ilmoittautumisesta ja majoituksista tiedustelut Tomi Rastivo, , Ilmoittaudu mennessä CPlehden 4/2011 mukana tulleella lomakkeella tai täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake osoitteessa

8 OHJELMA Lauantai VALTAKUNNALLISET SYYSPÄIVÄT OHJELMA ROVANIEMELLÄ Tiedettä ja taidetta Napapiirillä Lounas hotellilla Syyspäivien avaus, puheenjohtaja Jaakko Paatero, Suomen CP-liitto ry Rovaniemen kaupungin tervehdys, apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala Lapin CP-yhdistyksen tervehdys, puheenjohtaja Susanna Holmisto PÄÄLUENTO: Kuntoutus ja valtaistuminen, professori (kuntoutustiede), dosentti Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Kahvi Rinnakkaisluennot A) Teoriasta käytäntöön Liiku, opi, osallistu, tutkija, psykologi Elina Hakkarainen, Tampereen yliopisto B) Nuoret mukaan vapaaehtoistoiminaan, Vapaaehtoistoiminnankeskus Neuvokas, Rovaniemi, Anneli Laine, toiminnanjohtaja C) Improvisaation iloiseen maailmaan, johdattelijana Sari Laiho Mustat lasit - Vammaisuus elokuvissa ja televisiossa, FM Sanni Purhonen Vammaispolitiikan ja liiton ajankohtaisia asioita, palvelupäällikkö Ilona Toljamo, Suomen CP-liitto Päivän päätös * Lapin CP-yhdistyksen 40-vuotisjuhlavastaanotto Ohjelmaa Illallinen Illallisen jälkeen soittaa ravintolan tanssiorkesteri, lisäksi hotellissa on karaokebaari ja yökerho. LAUANTAINA ohjelmassa on MMC- ja HC vertaistukitapaaminen, suunnittelija Petra Peltonen Sunnuntai Aamun kevyt liikuntatuokio, liikuntasuunnittelija Tiia Kantanen 9.30 Valtakirjojen tarkastus Sääntömääräinen syysliittokokous Lounas hotellilla Lisätietoja: aluesihteeri Sanna Saarimaa Puh , 8

9 ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN -HANKE Itsenäiseen elämään sopivin palveluin -hanke aloitti toimintansa Suomen CP-liitossa kuluvan vuoden keväällä. Hankkeessa kartoitetaan lievästi CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten henkilöiden toimintarajoitteita, jotka hankaloittavat itsenäistä asumista ja muitakin elämänalueita, sekä aiheuttavat erilaisten palvelujen ja tuen tarvetta. Hankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä, joilla toimintarajoitteet tunnistetaan sekä luoda malleja palvelukokonaisuuksista. Tavoitteena on myös lisätä tietoisuutta lievästi CP-, MMC- sekä hydrokefaliavammaisten henkilöiden liitännäisvammojen ja oireiden vaikutuksista toimintakykyyn ja palvelutarpeeseen. Sinä hankkeen kohderyhmään kuuluva henkilö, ota yhteyttä! Mietitään yhdessä ratkaisuja asumiseen ja muihin arkielämän tilanteisiin, joihin koet tarvitsevasi apua. Hankkeelle on tärkeää saada tietoja erilaisista rajoituksista ja niiden vaikutuksista elämään. Vaikka et tällä hetkellä tarvitsisikaan hankkeen apua, kirjoita tarinasi, kerro miten arki sujuu, miten vammasi vaikuttaa arjen sujuvuuteen. Kirjoittajan henkilöllisyys jää vain hankkeen tietoon. Yhteydenottoasi odotellen, Sari Laiho Koordinaattori Malmin kauppatie 26, Helsinki sähköposti puh CP-viikolla tapahtuu Suomen CP-liiton Itsenäiseen elämään sopivin palveluin hankkeen järjestämä seminaari perjantaina kello Helsingissä Kulttuurikeskus Caisassa, os. Mikonkatu 17C/Vuorikatu 14. Päivällä asiaa hankkeen tiimoilta mm. hankkeen esittelyä, lievästi CPvammaisen henkilön puheenvuoro, asiaa ihmisoikeuksista. Illalla bailataan live-musiikin tahdissa. Seminaari on maksuton, tarjolla on kahvia ja hedelmiä. Paikalla on yleisavustaja koko tapahtuman ajan. Seminaari on suunnattu alan ammattilaisille, vammaisille henkilöille itselleen sekä kaikille asiasta kiinnostuneille. Menossa ja asiassa mukana: Suomen CP-liiton aikuistoiminta ja Suomen CPliiton Päivätoiminnan Pietari-hanke. Lisätiedot ja ilmoittautumiset mennessä koordinaattori Sari Laiholle, tai puh. GSM Lämpimästi tervetuloa mukaan Caisaan! 9

10 PUHEVAMMAISTEN TULKKIPALVELUT Muuttuvat tulkkipalvelut hanke alkaa olla lopuillaan. Vuosi 2011 on hankkeen viimeinen varsinainen vuosi. Toiminta voi vielä jatkua jonkin aikaa alkuvuodesta taloudellisesta tilanteesta riippuen. Hankkeen aikana saimme Suomeen uuden Vammaisten henkilöiden tulkkauspalveluja koskevan lain ja tulkkauspalvelut siirtyivät valtion järjestämisvelvollisuuden piiriin. Käytännössä palvelun toteuttaa Kela. Palvelua kehitetään edelleen niin, että se mahdollisimman hyvin palvelisi tulkkauspalvelua tarvitsevia ryhmiä. Opiskelutulkkauksista on saatu selkeät ohjeet samoin ulkomaanmatkoilla tapahtuvista tulkkauksista. Tulkki/avustajarooli on herättänyt paljon keskustelua ja Kela, STM ja Kuntaliitto selvittävät yhdessä asiaa kuinka tämä tehtävänjako saataisi asiakkaita mahdollisimman joustavasti palvelevaksi. Hanke toteutti Itä-suomen Yliopiston toteuttaman kyselytutkimuksen puhevammaisten tulkkipalvelujen toimivuudesta kuntien järjestämänä ja nyt alkaen Kelan järjestämänä. Tutkimuksesta julkaistaan raportti tulevalla CP-viikolla. Seuraapa Liiton nettisivuja siellä tiedotamme asioista lisää. Toivon saavani vielä teiltä yhteydenottoja puhevammaisten tulkkauspalvelun toimivuudesta. Yhdessä voimme vaikuttaa palvelujen kehittämiseen. Pirkko Jääskeläinen koordinaattori Malmin kauppatie 26, Helsinki sähköposti: puh Kela on julkaissut Opiskelutulkkauksen selkeät ohjeet. Voit tutustua tiedotteeseen liiton kotisivuilla puhevammaisten asioiden Ajankohtaisista osassa. 10

11 NUORISOTOIMINTA Mun Elämä nuorten viikonloput Moijalassa, Hattulassa. Mun elämä - viikonloput ovat tarkoitettu vuotiaille nuorille. Ota heti yhteyttä liikuntasuunnittelijaan, jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan viettämään mukavaa syyskuun viikonloppua, lähetä hakemus fi tai täytä sähköinen lomake osoitteessa: Haluatko jäseneksi nuorisotoimikuntaan? Haluatko vaikuttaa ja saada nuorten ääntä kuuluville? Nuorisotoimikunnan jäseneksi voi hakea CP-yhdistyksen jäsen, joka on iältään alle 29 vuotta. Ota yhteyttä oman yhdistyksesi puheenjohtajaan ja pyydä yhdistystä tekemään ehdotus nuorisotoimikunnan jäsenestä. Yhdistyksien ehdotukset nuorisotoimikunnan jäsenistä osoitetaan vuosittain (haku mennessä) Suomen CP-liiton hallitukselle ja lähetetään toiminnanjohtaja Tomi Kaasiselle osoitteella Suomen CP-liitto, Tomi Kaasinen, Malmin kauppatie 26, HELSINKI. CP-liiton hallitus nimeää uudet jäsenet ja varajäsenen CP-yhdistyksien nimeämien ehdokkaiden joukosta. Liity nuorisotoiminnan sähköpostilistalle. Saat muutaman kerran vuodessa tietoa nuorten tapahtumista sekä muista ajankohtaisista asioista. Lähetä pyyntö, Mitä nuorisotoimintaa toivot vuodelle 2012? Millaista nuorisotoimintaa, tapahtumia tai koulutuksia sinä haluaisit CP-liiton järjestävän? Nyt on paras aika esittää toiveesi vuodelle Toimintasuunnitelmia tehdään syyskuun aikana, joten lähetä ajatuksesi ja toiveesi suoraan sähköpostitse Tehdään yhdessä nuorten näköistä toimintaa! Oletko kurkistanut CP-liiton internet-sivuille? CP-liiton internet-sivuilla on omat nuoriso-sivut. Sieltä löytyvät ajankohtaiset tapahtumat kuin palsta nuorten kertomaa, jossa nuorisotoimikuntalaiset kirjoittavat ajankohtaisista nuoria koskettavista aiheista. Käy kurkkaamassa. Lisäksi keskustelupalstalla on oma osio nuorille. Kirjoita sinua askarruttavista aiheista ja vaihda ajatuksiasi muiden nuorten kanssa. Muistathan, että liitto on myös facebookissa! Liikuntatoiminnassa on myös paljon tapahtumia, jotka sopivat nuorille. Tsekkaa tapahtumat liikuntatoiminnan kohdalta. Tiia Kantanen Nuorisotoiminnan suunnittelija Malmin kauppatie 26, Helsinki sähköposti: puh

12 LIIKUNTATOIMINTA Syksy on täynnä erilaista liikuntatoimintaan. Valitse itsellesi tapahtuma ja tule mukaan liikkumaan! Boccian 25-vuotisjuhlakilpailut Lappeerannassa vietetään Boccian 25-vuotisjuhlakilpailuja. Löydät kutsun ohessa. Nyt kaikki mukaan pelaamaan bocciaa juhlakisoihin! Liity SoVeLin sähköpostilistalle Haluatko sähköpostiisi ajankohtaisia soveltavan liikunnan uutisia? Soveltava liikunta SoveLi julkaisee SoveLi infoa, joka ilmestyy n. kuusi kertaa vuodessa. Tilaa info suoraan sähköpostiisi lähettämällä viesti SoveLin tiedottaja Heidi Hölsömäelle, Kysy lisätietoja CP-liiton liikuntatoiminnasta liikuntasuunnittelijalta! Tiia Kantanen Liikuntasuunnittelija Malmin kauppatie 26,00700 Helsinki sähköposti GSM LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMINTAA SYKSYLLÄ 2011 Löydät alla tietoa liiton liikunta- ja nuorisotapahtumat. Seuraa myös liiton internet-sivujen ja facebookin tiedotusta. Jos sinulla on kysyttävää tai haluat lisätietoja tapahtumista, niin ole yhteydessä liiton liikuntasuunnittelijaan. Nähdään tapahtumissa Wii-peli-ilta (CP-liitto, Uudenmaan CP-yhdistys ja Espoon kaupunki), Tapiola/Espoo hauskaa yhdessäoloa, pelailua, uusia ystäviä, vanhoja tuttuja, niistä on peli-ilta tehty, ilta on maksuton Oma elämä koulutus, Moijala: vuotiaille CP-, MMC- ja HC-vammaisille nuorille koulutus antaa tietoa ja ideoita sekä valmiuksia oman elämän suunnitteluun omavastuu 30e (täysihoito, ohjelma, yleisavustus), matkakuluista korvataan 50% julkisten kulkuneuvojen taksojen mukaan hakemukset mennessä: tai Tiia Kantanen, Malmin kauppatie 26, Helsinki, hakemuksessa tulee olla: syntymävuosi, avustamisen tarve ja miksi haluat koulutukseen 12

13 Wii-peli-ilta, (CP-liitto, Joensuun CP-yhdistys ja Joensuun kaupunki) Joensuu hauskaa yhdessäoloa, pelailua, uusia ystäviä, vanhoja tuttuja, niistä on peli-ilta tehty, ilta on maksuton Möhkön eräleiri (ota heti yhteyttä, jos kiinnostuit leiristä, hakuaika päättyy 29.8.) vuotiaille CP-, MMC- ja HC-vammaisille nuorille eräviikonlopun aikana pääset nauttimaan kalastuksesta ponttoonilautalla, osallistumaan Ruukin maisemissa toteuttavaan luonto- ja eräpolkuun, saunomaan telttasaunassa nauttimaan maittavan ja juhlavan eräpäivällisen saat kokemusta kaminateltan ja reissukodan pystytyksestä sekä paljon muuta 120 / hlö, hinta sisältää viikonlopun ohjelman, majoituksen ja täysylläpidon sekä yhteiskuljetuksen Joensuun rautatieasemalta Möhköön ja takaisin Joensuuhun. ilmoittautumiset mennessä: Rauman CP-yhdistyksen liikuntapäivä liikuntapäivä on kaikille avoin ja maksuton Joensuun CP-yhdistyksen perheliikuntapäivä Boccian 25v-juhlakisat, Lappeenranta Lasten ja nuorten jääleiri Vierumäellä (Suomen CP-liitto yhteistyössä Vierumäen urheiluopiston kanssa) vuotiaille CP-, MMC- ja HC-vammaisille lapsille ja nuorille Leirillä pääset pelaamaan kelkkajääkiekkoa tähtivierailijan opeissa, saamaan elämyksellisiä liikuntakokemuksia ja uusia kavereita Leirin hinta on 100e/hlö, hinta sisältää majoituksen, täyshoidon, ohjauksen ja yleisavustajat 13

14 14

15 15

16 Liiku, opi, osallistu juhlaseminaari Suomen CP-liitto ry:n tutkimus ja kehitysprojekti Liiku, opi, osallistu ( ) on päättymässä. Juhlaseminaari järjestetään torstaina klo 9-16 Tampere- talossa Sonaatti 1-salissa Tampereella. Seminaarissa puhumassa alan huippuasiantuntijoita. Juhlaseminaarissa pureudutaan projektin vallitseviin teemoihin: CP ja muut motoriset toimintarajoitukset oppimisen ja osallistumisen esteenä. Aamupäivällä keskitytään CP-aiheeseen ja iltapäivällä lievempien motoriikan haasteisiin. Alla päivänohjelma Ilmoittautuminen ja kahvit Juhlaseminaarin avaus, professori Timo Ahonen ja sosiaalineuvos Aimo Strömberg Key note speaker Groningenin yliopiston professori Jaap van der Meere, Information processing in CP Silja Pirilä: CP ja neuropsykologia. Pirilän väitöskirja (2006) oli ensimmäinen CPlapsia koskeva psykologian alan väitöskirjatyö Suomessa Elina Hakkarainen, KM: Tarkkaavuus ja muisti CP-vammoissa herätevasteilla tutkittuna. Hakkarainen työskentelee Liiku, opi, osallistu projektissa tutkijana ja kertoo projektin tuoreista tuloksista, jotka ovat osa hänen tulevaa väitöstutkimusta LOUNAS Key note speaker tutkija Marja Cantell, Phd, Lehtori, Rijksuniversiteit, Groningen: Mitä tiedämme motoristen taitojen, fyysisen kunnon ja aktiivisuuden sekä terveyden välisestä yhteydestä? Cantell johdattelee kuulijat ajankohtaisten tutkimusten kautta motoristen taitojen, fyysisen kunnon ja aktiivisuuden sekä terveyden välisiin yhteyksiin Helena Viholainen, KT: Oppiminen DCD- lapsilla motoriikan kehittämisestä tukea tulevaisuuteen. Viholainen on väitellyt lievempien motoristen vaikeuksien ja kielellisen kehityksen välisistä yhteyksistä Iltapäiväkahvi Jarno Purtsi, projektipäällikkö: Nuorten motoristen taitojen haasteet ja liikunnan harrastaminen Loikkien ketteräksi materiaalin esittely (opaskirja ja DVD) ja DVD:n katselu. Materiaali on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät lasten kanssa, joiden liikunnallinen kehitys kaipaa erityistä tukea. Materiaalia on ostettavissa seminaarissa Seminaarin päätös ILMOITTAUTUMINEN: Seminaarimaksu 70 euroa sisältäen buffetlounaan ja kahvitukset. Seminaaritarjous: Seminaarimaksu ja Loikkiksella ketteräksi opetusmateriaali ja DVD 100 euroa. Tilaisuuteen pyydetään ilmoittautumaan 30.9 mennessä osoitteeseen: Pyydämme mainitsemaan osallistujan yhteystiedot sekä mahdollisen erityisruokavalion. Pyydämme ilmoittamaan myös mahdollisen avustajan tai tulkin mukaantulosta. Lisätietoja seminaarista antaa projektipäällikkö Jarno Purtsi, jarno.purtsi(at)likes.fi, GSM Lämpimästi tervetuloa! 16

17 AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminta järjestää valtakunnallisia, alueellisia ja paikallisia tapahtumia ja koulutustilaisuuksia. Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille aikuisille toimintoja ja tukimuotoja, jotka edistävät heidän sosiaalisten tukiverkostojensa syntymistä ja säilymistä sekä mahdollistavat sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä omassa asuinympäristössään. Suomen CP-liiton kurssikeskuksessa Moijalassa järjestetään vuosittain Moijalan juhlapyhiä aikuisille. Liiton aikuistoiminta tekee yhteistyötä myös Aikuis-Malikkeen kanssa erilaisissa valtakunnallisissa liikuntatapahtumissa. Liitossa toimii aikuistoimikunta ja yhdistyksissä on valittu aikuistoiminnasta vastaavat henkilöt. Heidän yhteystiedot löydät liiton internet-sivuilta kohdasta Liiton toiminta / Aikuistoiminta. Aikuistoimikunta toimii CP-liiton ja jäsenistön linkkinä ja järjestää mm kesätapahtumia jäsenille. Jos olet kiinnostunut toimimaan vaikka yhdistyksesi aikuisvastaavana, silloin kannattaa ottaa rohkeasti yhteyttä oman yhdistyksen puheenjohtajaan. Lisätietoja aikuistoiminnasta antaa liiton aikuistoiminnan suunnittelija Ismo Kylmänen. Ismo Kylmänen Aikuistoiminnan suunnittelija Malmin kauppatie 26, Helsinki sähköposti: puh

18 MMC- ja HYDROKEFALIATOIMINTA MMC- ja hydrokefaliatoiminta tarjoaa vertaistukea ja tietoa. Syyskaudella 2011 vertaistukiryhmät toimivat Lahdessa, Helsingissä, Kouvolassa, Tampereella sekä Joensuussa. Nuorille järjestetään omaa toimintaa pääkaupunkiseudulla. Lisäksi on luvassa viikonlopun mittaisia vertaistukitapaamisia mm. Jyväskylässä ja Hämeenlinnassa sekä vuoden viimeisenä tapahtumana on todennäköisesti tiedossa vertaistukiristeily. Risteilyn toteutuminen varmistuu lokakuun alkupuolella. Tapahtumien tarkemmat ajankohdat ja tiedot tulevat näkymään verkkosivuilla Lämpimästi tervetuloa mukaan tapaamisiin! Petra Peltonen MMC ja HC suunnittelija Puh Ei se, miltä me näytämme, eikä se, mitä me aikaan saamme, merkitse sen rinnalla mitään, mitä me olemme toinen toisellemme. - Marleena Ansio 18

19 CP-liiton syyspäivien yhteydessä järjestetään Valtakunnallinen MMC- ja hydrokefaliatapaaminen Rovaniemellä Tapaamiseen ovat tervetulleita aikuiset, perheet ja nuoret, joiden elämää MMC tai hydrokefalia koskettaa. Tarjolla vertaistukea sekä mahdollisuus tavata MMC- HC suunnittelija Petra Peltonen. Ohjelma: 10:00-12:00 MMC- ja hydrokefalia vertaistukitapaaminen 12:00-13:00 Lounas (omakustanteinen) 13:00-17:00 Mahdollisuus osallistua liiton syyspäiväohjelmaan tai jatkaa vertaistukikeskusteluja vapaamuotoisesti. Lisäksi on mahdollisuus saada liiton liikuntasuunnittelija Tiia Kantaselta vinkkejä lapsen liikuntaharrastuksiin. Paikalle on mahdollista saapua jo perjantaina ja yöpyä Rantasipi Pohjanhovissa. Kysy lisää tai katso syyspäivien ilmoittautumisinfosta lisätietoa ohjelmasta ja majoitushinnoista (tässä jäsentiedotteesta sivulla 5-6). Kylpylähotelli Rantasipi Pohjanhovi Kysy lisätietoja ja pyydä ilmoittautumislomake GSM, Huom! Ilmoittautumislomake palautettava mennessä

20 ALUETOIMINTA Lounais- ja Länsi-Suomi, Uusimaa ja Suomen ruotsinkieliset alueet Sydvästra- och Västra - Finland, Nyland samt Svensk Finland Turun aluetoimisto: Lemminkäisenkatu A, Turku puh/tel. (02) , sähköposti/e.post Aluesihteeri Aira Eklöf (Porin, Rauman, Uudenmaan, Turun ja Vaasan seudun CP-yhdistykset) Alueen tapahtumakalenteri aluesihteeritoiminnan osalta täydentyy syksyn kuluessa. Alla muutama jo tiedossa oleva tapahtuma. Seuraa myös CP-liiton aluetoiminnan nettisivuja, joista löytyy päivitettyä tietoa tapahtumista. Händelsekalendern för distriktsverksamhetens del kompletteras under hösten. Nedanför några finsk- och svenskspråkiga tillfällen. Titta gärna in i CP-förbundets distriktsverksamhetens hemsida (Aluetoiminta), där du kan se uppdaterad info om tillfällen och annat. Jäsenilta Uudenmaan CP-yhdistyksen jäsenille klo 18 alkaen Nummelassa Kuoppanummen koulukeskuksessa, Kuoppanummentie 18. Aiheena oppimisvaikeudet. (Myös kauempaa tervetuloa, mikäli aihe kiinnostaa). Alustajana ja keskustelijana erityisopetuksen johtaja Liisa Mattila. CP-vammaisilla oppijoilla, niin lapsilla kuin aikuisilla, saattaa olla laajoja tai kapea-alaisia oppimisvaikeuksia. Erityisopetuksen johtaja Liisa Mattila kertoo erilaisista oppimisvaikeuksista ja tavoista selvitä niiden kanssa. Tule kuulemaan, keskustelemaan ja saamaan sekä jakamaan vinkkejä oppimisen tukemiseksi. Aikuisille kahvitarjoilu, lapsille mehua. Kerro, mikäli tarvitset avustajan tilaisuuden ajaksi, pyrimme hankkimaan vapaaehtoisia avustajia. Ilmoittautumiset mennessä.jos tarvitset itsellesi avustajan tai lapsellesi avustajan / leikittäjän, ilmoittaudu mennessä. LIIKKUEN SYKSYYN soveltavan liikunnan tapahtuma Perjantaina klo Äijänsuon talviharjoitteluhallissa Raumalla. Kaikille avoimessa ja maksuttomassa soveltavan liikunnan tapahtumassa on mahdollisuus kokeilla erilaisia soveltavan liikunnan lajeja yhdistysten järjestämissä liikuntapisteissä. Lisäksi tarjolla 20

PIENI PALVELUOPAS 2011

PIENI PALVELUOPAS 2011 PIENI PALVELUOPAS 2011 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille aikuisille toimintoja

Lisätiedot

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi

Suomen CP-liitto ry. www.cp-liitto.fi Suomen CP-liitto ry Suomen CP-liitto ry on CP-, MMC- ja hydrokefaliavammaisten lasten, nuorten ja aikuisten sekä heidän omaistensa valtakunnallinen keskusjärjestö, jonka päätehtävät ovat oikeuksien valvonta

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2012

PIENI PALVELUOPAS 2012 PIENI PALVELUOPAS 2012 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi, www.cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoituksena on kehittää vammaisille

Lisätiedot

TOIMISTO: HALLITUS: JÄSENMAKSU:

TOIMISTO: HALLITUS: JÄSENMAKSU: JÄSENKIRJE 2/2010 Pohjois-Pohjanmaan epilepsiayhdistys ry Isokatu 47, 90100 Oulu, 4 krs. Puh. 044 287 1136 pp.epilepsia@luukku.com http://epilepsia.fi/pohjois_pohjanmaa TOIMISTO: Yhdistyksen toimisto sijaitsee

Lisätiedot

CP-viikolla tapahtuu! Valtakunnallinen CP-viikko 22.-28.10.2012

CP-viikolla tapahtuu! Valtakunnallinen CP-viikko 22.-28.10.2012 Valtakunnallinen CP-viikko 22.-28.10.2012 Valtakunnallista CP-viikkoa vietetään vuosittain kalenteriviikolla 43. CP-viikon tarkoituksena on nostaa esille CP-vammaan liittyviä asioita, sekä tuoda esille

Lisätiedot

ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN

ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN SOPIVIN PALVELUIN Lievästi liikuntavammaisten aikuisten itsenäiseen asumiseen ja mielekkään elämän kokonaisuuteen liittyvien palvelutarpeiden selvittäminen ja palvelukokonaisuuksien

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW

VASTUUTA OTTAVA PAIKALLISYHTEISÖ KYLÄTOIMINNAN JA LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW LEADER-RYHMIEN VALTAKUNNALLISEN OHJELMAN 2008-2013 ROAD SHOW Suomen Kylätoiminta ry, Maaseutuverkostoyksikkö ja Maaseudun Sivistysliitto järjestävät syksyn 2008 aikana Vastuuta ottavan paikallisyhteisö

Lisätiedot

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille!

Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Jäsenkirje 3/2014 Aurinkoinen, kesäinen tervehdys kaikille! Vaikka saamme vielä nauttia kesästä, yhdistyksen syyskausi lähtee täysin purjein käyntiin jo elokuussa. Kuukausittaiset jäsenillat kutsuvat omine

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa

Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1.- 7.12.2008 Kumppanuuskeskuksessa Vapaaehtoistoiminnan viikko 1. - 7.12.2008 Oulussa Viikon aikana tehdään vapaaehtoistoimintaa tunnetuksi osallistumisen väylänä ja mielekkään

Lisätiedot

MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI. Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa

MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI. Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa MUISTILUOTSI LÄHELLÄSI Asiantuntija- ja tukikeskuksista tukea, tietoa ja toimintaa TUKEA, TIETOA JA TOIMINTAA MUISTI- SAIRAILLE JA LÄHEISILLE Tukea ohjausta ja neuvontaa muistiasioissa puhelimitse ja henkilökohtaisesti

Lisätiedot

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010

YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 YHDYSHENKILÖPOSTI 2/2010 Tässä numerossa: - Kokouskutsu vuosikokoukseen - Vuosikokouksen ohjelma - Lomaosakeviikkojen arvonta - Hallituksen kevään päätöksiä - KST:n nettisivut - KTK:n nettisivut 19.8.2010

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 30.9.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

VAHVASTI VERTAISTUKEA. koulutus- ja kohtaamispäivät 14. 15.6.2013

VAHVASTI VERTAISTUKEA. koulutus- ja kohtaamispäivät 14. 15.6.2013 VAHVASTI VERTAISTUKEA koulutus- ja kohtaamispäivät 14. 15.6.2013 Jyväskylä, Kansalaistoiminnan keskus Matara www.matara.fi Virtaako voimaa vertaistoiminnasta? Voiko potilas itse olla terveydenhuollon kumppani?

Lisätiedot

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen

Leija-hanke. 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen Leija-hanke 10.3.2014 Ryhmänohjaajakoulutus Reetta Pauni ja Tarja Janhunen YVPL Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry Olemme lastensuojelujärjestö Yhden Vanhemman Perheiden Liitto ry on lastensuojelujärjestö,

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri syksy 2017

Tapahtumakalenteri syksy 2017 Tapahtumakalenteri syksy 2017 Päivitetty viimeksi 30.8.2017 Muutoksia ja täydennyksiä tulossa, seuraa ilmoittelua Kalenteri päivitetään seuraavan kerran syyskuussa * - linkki nettisivuille Päivä & aika

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Tämän puheenjohtajille ja sihteereille lähtevän Tieto yhdistyksille -kirjeen liitteenä ohessa: Liittokokouskutsu,

Lisätiedot

Vaikuttaminen. Suomen CP-liitto vaikuttajana

Vaikuttaminen. Suomen CP-liitto vaikuttajana Suomen CP-liitto vaikuttajana Suomen CP-liiton kevätneuvottelupäivät 24.3.2012 Hotelli Scandic City Tampere Palvelupäällikkö Ilona Toljamo Suomen CP-liitto/Ilona Toljamo 24.3.2012 1 on viestintää, jonka

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2014

Soluku. Soluku-luontolomat vuonna 2014 Soluku-luontolomat vuonna 2014 Yleistä Soluku-lomista Sosiaalisella luontolomatoiminnalla (Soluku) edistetään pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia toimia ja harrastaa erilaisia luontoaktiviteetteja.

Lisätiedot

Valtakunnalliset Viestimiespäivät Vekaranjärvellä

Valtakunnalliset Viestimiespäivät Vekaranjärvellä KYMEN VIESTIKILTA RY KUTSU 1(5) Kouvola 04.06.2017 Valtakunnalliset Viestimiespäivät 12. 13.08. 2017 Vekaranjärvellä Meillä on ilo toivottaa teidät tervetulleiksi viettämään kanssamme Valtakunnallisia

Lisätiedot

Jytyn Itä-Suomen alueen Työhyvinvointipäivät

Jytyn Itä-Suomen alueen Työhyvinvointipäivät Jytyn Itä-Suomen alueen Työhyvinvointipäivät Aika ja paikka 6. - 7.5.2017 Scandic Kuopio Satamakatu 1, Kuopio Kohderyhmä Jytyn jäsenet Itä-Suomen alueelta OHJELMA Lauantai 6.5. 09.30-10.15 10.15-10.30

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2 / 2017

JÄSENTIEDOTE 2 / 2017 JÄSENTIEDOTE 2 / 2017 Tervetuloa Jytyliiton jäsenille suunnatulle toimisto- ja hallintotyöntekijöiden KIILA- kuntoutuskurssille 2017 Mikä KIILA kuntoutus (kurssi numero 69310) Kuntoutuksessa saat tukea

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Jaguars Spirit Athletes ry

Jaguars Spirit Athletes ry Jaguars Spirit Athletes ry JAGUARS!S!P!I!R!I!T!!!!A!T!H!L!E!T!E!S Jäsentiedote 1/2015 Kausi 2015 on startannut, Tervetuloa mukaan toimintaamme kaudelle 2015. Tulet jatkossa saamaan kaikille jäsenillemme

Lisätiedot

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2013

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2013 Oulun kaupunki / Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2013 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen

Lisätiedot

Työllä toimeentuloa - palveluilla osallisuutta

Työllä toimeentuloa - palveluilla osallisuutta Valtakunnallinen vammaisneuvosto 31.7.2013 KUTSU 1(5) Työllä toimeentuloa - palveluilla osallisuutta Tervetuloa Valtakunnallisille vammaisneuvostopäiville! ************ Aika 6.-7.11.2013 Paikka Kylpylähotelli

Lisätiedot

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Oulun kaupunki /Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Ohjattuihin liikuntaryhmiin pitää ilmoittautua, ellei erikseen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14

JÄSENTIEDOTE. Joulun aika ja kauden käännös JOULUN AIKA. KUNTOJUMPAT (yli 15v.) Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 JÄSENTIEDOTE Järvenpään Voimistelijat ry 2/2014-2015 27.11.14 Joulun aika ja kauden käännös Kiitos kaikille jäsenille, taustajoukoille ja yhteistyökumppaneille syyskaudesta. Järvenpään Voimistelijoiden

Lisätiedot

Yhdistystiedote 7/2015

Yhdistystiedote 7/2015 Yhdistystiedote 7/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen haulla kiire. Ottakaa asia puheeksi hallituksessa! - Liittopäivät ilmoittautuminen lähestyy - Syksyn aikana runsaasti koulutusmahdollisuuksia

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 1.12.2011 SBL:n hallitus on vahvistanut sitovasti

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I

Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I Kaipaako vertaistuutoritoimintanne vetoapua; Vai onko teillä draivia vaikka muille jakaa? VETURI I Vertaistuutoritapaaminen Kouvolassa 24.-25.4.2004 Vetoapua ja verkottumista VETURI I on Oped-Exo -hankkeen

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa

JÄSENTIEDOTE 2/2015. Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Tässä tiedotteessa Lahden Seudun Kehitysvammaisten Tuki ry JÄSENTIEDOTE 2/2015 Tässä tiedotteessa Yhdistyskuulumiset... 2 Hallituksen kokoukset... 2 Toimiston kesäloma... 2 Lahden Seudun me itse... 2 Vapaa-ajan toiminta...

Lisätiedot

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA 1.12.2014 PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA SPEK Pohjois-Suomi järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliiton palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät

Lisätiedot

Jyty Varkaus Ry Syyskuu 2014

Jyty Varkaus Ry Syyskuu 2014 Jyty Varkaus Ry Syyskuu 2014 Jäsentiedote 1 Hallituksen kokouksen päätökset 2 Edunvalvontakatsaus 3 Jyty Varkaus ry:n jäsenkampanja 4 Itä-Suomen alueen Työhyvinvointi-seminaari 22. - 23.11.2014 Vuorelan

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011

OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 OMAISHOITAJAT JA LÄHEISET -LIITTO RY TAPAHTUMAKALENTERI 2011 Ajankohta Tilaisuus Paikka Ilmoitt. viim. Alueell./ valtak. kutsu TAMMIKUU 13.1. Työvaliokunta kokoontuu, eduskunta Helsinki 25.1. Hankepoliklinikka

Lisätiedot

Hämeenlinnan Reumayhdistys ry

Hämeenlinnan Reumayhdistys ry Hämeenlinnan Reumayhdistys ry Jäsentiedote 1/2017 1 HALLITUS V. 2017 Puheenjohtaja Tuiri Iso-Hollo tuiri.iso-hollo@elisanet.fi p. 050-3016043 Varapuheenjohtaja Rainer Paakkonen rainer.paakkonen@pp.inet.fi

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 18.10.2012 SBL:n hallitus vahvistaa

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Koska yhdistyksen toiminta jatkuu jälleen normaaliin tapaan, perimme jäsenmaksut kuluvalta vuodelta elokuun aikana.

Koska yhdistyksen toiminta jatkuu jälleen normaaliin tapaan, perimme jäsenmaksut kuluvalta vuodelta elokuun aikana. Etelä-Hämeen lihastautiyhdistys ry Jäsenkirje, heinäkuu 2017 Yhdistyksen toiminta jatkuu ALS-vertaistukitapaaminen Lahdessa Kutsu kolmen yhdistyksen kesäpäiville Lihastautiliiton fysioterapeutti Lahdessa

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Tampereella Tietoa yhdistyksille Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa

Lisätiedot

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015

TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Oulun kaupunki / Hyvinvointipalvelut/Ikäihmisten hyvinvointi TUIRA KOSKELA PUOLIVÄLINKANGAS - KAIJONHARJUN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2015 Ohjattuihin liikuntaryhmiin osallistuminen

Lisätiedot

Yhdessä yli esteiden Vertaistukea tapaturmassa vaikeasti vammautuneille nuorille

Yhdessä yli esteiden Vertaistukea tapaturmassa vaikeasti vammautuneille nuorille Yhdessä yli esteiden Vertaistukea tapaturmassa vaikeasti vammautuneille nuorille TATU ry 1 Johdanto TATU ry on vuonna 2001 perustettu valtakunnallinen tapaturmaisesti loukkaantuneiden tai vammautuneiden

Lisätiedot

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015

Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Maailma muuttuu - millaista tulevaisuutta Tukiliitto haluaa olla luomassa? Tukipiirien syyskokoukset 2015 Tukiliiton toimintaan vaikuttavia muutoksia 1. Valtion ja kuntien talous kiristyy. Taloudellisuus

Lisätiedot

Yhdistyksen toiminnan esittely

Yhdistyksen toiminnan esittely Yhdistyksen toiminnan esittely Oulun Seudun yhden Vanhemman Perheet ry on valtakunnallisen Yhden Vanhemman Perheiden liitto ry:n jäsenyhdistys joka toimii Oulun seudulla, pitäen sisällään seuraavat kunnat

Lisätiedot

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja

Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Lounais-Suomen Lihastautiyhdistys ry Sirke Salmela toiminnanjohtaja Toiminta-ajatus Lihastautiliitto (ja sen yhdistykset) on valtakunnallinen vammaisjärjestö, joka tukee ja palvelee jäsenyhdistystensä

Lisätiedot

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit

Vuoden 2016 kurssit. Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Sopeutumisvalmennuskurssit Avomuotoiset teemakurssit Avomuotoiset MS-kurssit Vuoden 2016 kurssit Neuroliiton Avokuntoutus Aksoni tarjoaa valtakunnallisesti ryhmämuotoisia sopeutumisvalmennuskursseja

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Keskusjärjestön tuki paikallisyhdistyksille

Keskusjärjestön tuki paikallisyhdistyksille Mitä Perheily on? Se voi olla mitä vaan lapsiperhetoimintaa, esim. vertaistukea tai palveluihin vaikuttamista, jota yhdistys haluaa järjestää. Tukiliiton väki on yhdistysten apuna Perheilyn toteuttamisessa

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 17.6.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU

EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU EURAJOEN KULTTUURIKAVERI-PALVELU Kulttuurikaverin kanssa voit lähteä niin konserttiin kuin pesäpallo-otteluunkin! Eurajoen kulttuuritoimi Eurajoen sosiaalitoimi Kulttuurikaverin tilaaminen on helppoa:

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2012 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa Kilpailutoimikunnan puheenjohtajaan: Mauri Saastamoinen 050 57 47 557 / competition@bridgefinland.com SBL:n hallitus on

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013

JÄSENKIRJE 2/2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY 13.9.2013 JÄSENKIRJE 2/2013 13.9.2013 FORSSAN SEUDUN YRITTÄJÄNAISET RY Syksyn tuuli jo puissa puhaltelee ja on tullut aika ryhtyä hommiin. Syksyn toimintakalenteriin on koottu tuttuun tapaan yritysvierailuja ja

Lisätiedot

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella!

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n liittokokous 2013, Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Toimitamme tällä kirjeellä teille liittokokouskutsun, tarvittavat asiakirjat ja tiedot

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN HYVINVOINTISEMINAARI Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät yhteistyössä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa kuusi samansisältöistä ammatillisen

Lisätiedot

PALVELUT KÄYTTÖÖN! Oikeuksienvalvonnan asiantuntija apunasi

PALVELUT KÄYTTÖÖN! Oikeuksienvalvonnan asiantuntija apunasi PALVELUT KÄYTTÖÖN! Oikeuksienvalvonnan asiantuntija apunasi Näkövammaisten liiton alueellinen oikeuksienvalvonta sinun asiallasi kohti toimivaa sosiaaliturvaa Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat ovat sosiaalialan

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 1 / 2009 Helmikuu Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry

JÄSENTIEDOTE 1 / 2009 Helmikuu Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry JÄSENTIEDOTE 1 / 2009 Helmikuu Kaakkois-Suomen Lihastautiyhdistys ry Tässä tiedotteessa: Puheenjohtajan tervehdys Kevätkokous Lappeenrannassa 24.3.2009 Uusi hallitus Yhteystiedot Jäsenmaksu 2009 Tapahtumakalenteri

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä

Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Ajankohtaista vammaispolitiikassa ja lainsäädännössä Vapaus valita miten asun - Kohti kehitysvammaisten yhdenvertaista kansalaisuutta -seminaari FDUV Helsinki, Kuntatalo 14.2.2013 Jaana Huhta, STM Vammaispolitiikan

Lisätiedot

Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014

Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014 Tämä on suomen Bridgeliitto ry:n kilpailukalenteri vuodelle 2014 SBL:n hallitus on hyväksynyt SM-kilpailut ajalle 1.1.-31.7.2014 sitovasti. Loput vuoden 2014 SM kilpailut hallitus vahvistaa sitovasti maaliskuun

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 26.10.2010 SBL:n hallitus vahvistaa

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15.

Ryhmät alkavat tiistaina 7.1 ja päättyvät viikolla 16-17. Kertoja on 15. KUNTOKEIDAS SANDELS Kalliolan Senioripalvelusäätiö Kuntokeidas Sandels Välskärinkatu 4 B, 00260 Helsinki Puh. (09) 4368 8070 Sisäänkäynti: katutaso, B-ovi, hissi/portaat pohjakerrokseen Kevätkauden 2014

Lisätiedot

PALVELUT KÄYTTÖÖN! Oikeuksienvalvonnan asiantuntija apunasi

PALVELUT KÄYTTÖÖN! Oikeuksienvalvonnan asiantuntija apunasi PALVELUT KÄYTTÖÖN! Oikeuksienvalvonnan asiantuntija apunasi Näkövammaisten liiton alueellinen oikeuksienvalvonta sinun asiallasi kohti toimivaa sosiaaliturvaa Oikeuksienvalvonnan asiantuntijat ovat sosiaalialan

Lisätiedot

Valtakunnalliset SAK-päivät Jyväskylän Paviljonki 3. 4.10.2015 Lutakonaukio 12

Valtakunnalliset SAK-päivät Jyväskylän Paviljonki 3. 4.10.2015 Lutakonaukio 12 Ohjelma 8.6.2015 Valtakunnalliset SAK-päivät Jyväskylän Paviljonki 3. 4.10.2015 Lutakonaukio 12 Perjantai 2.10.2015 12.00 18.00 SAK Nuorten seminaari, Sokos hotel Alexandra, Hannikaisenkatu 35 17.00 Jyväskylän

Lisätiedot

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3.

Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue 8.3.-31.3. 1 (9) Yhdessä enemmän hyvinvointia RAY:n strategiakiertue Ohjelmat paikkakunnittain jäljempänä dokumentissa. PÄIVÄ AIKA KAUPUNKI PAIKKA tiistai 8. maaliskuuta 2011 klo 9.00-12.30/15.00 Helsinki Helsingin

Lisätiedot

Leirin ohjaajina toimivat:

Leirin ohjaajina toimivat: Leirikutsu päivitetty 4.5. seuraavin muutoksin: * leiri pidetään perjantaina ja lauantaina *lauantain illalliseen muutoksia * Lauantain treenien jälkeen sauna ja uinti 16:30-18:00 * leirin hinta 40 sisältäen

Lisätiedot

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1

1.ASKEL HYVINVOINTIJAKSOT OTA TALTEEN! OTA 1.ASKEL HYVINVOINTIISI. HYVINVOINTIJAKSOT AIKUISILLE HYVINVOINTIJAKSOT PERHEILLE. Hyvinvointijaksot 2014 1 OTA OTA TALTEEN! HYVINVOINTIISI. TUTUSTU JA HAE WWW.PHT.FI AIKUISILLE PERHEILLE Hyvinvointijaksot 1 VUODEN -HYVINVOINTIJAKSOJEN HAKU HAKU ALKAA 15.10.2013 TUTUSTU UUSIIN JAKSOIHIN JA TARJONTAAMME VERKKOSIVUILLAMME

Lisätiedot

HUOM! Aikataulut tarkentuvat ilmoittautumisten perusteella

HUOM! Aikataulut tarkentuvat ilmoittautumisten perusteella 1 (5) KILPAILUKUTSU AIKA: 1.-2.11.2014 Lämpimästi tervetuloa Aerobic Cup 4 kilpailuihin Nokialle! PAIKKA: Nokian palloiluhalli, Kankaantaankatu 4, 37100 Nokia SARJAT ja alustava aikataulu: Lauantai 1.11.

Lisätiedot

Mölkky- peli, Urheilutalon nurmialue, Maunonpuisto. Maksuton. Järj. KunnonLähde. Ajalla

Mölkky- peli, Urheilutalon nurmialue, Maunonpuisto. Maksuton. Järj. KunnonLähde. Ajalla Senioriliikunta Oulussa kesällä 2012 Ohjattuihin liikuntaryhmiin tulee ilmoittautua, ellei erikseen muuta mainita. Oulun uimahallin vesivoimisteluun ja KunnonLähteen sauvakävelyryhmiin ei tarvitse ilmoittautua.

Lisätiedot

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

PIENI PALVELUOPAS 2014

PIENI PALVELUOPAS 2014 PIENI PALVELUOPAS 2014 Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Puh. 09-5407540, fax. 09-54075460 toimisto@cp-liitto.fi, www.cp-liitto.fi AIKUISTOIMINTA Aikuistoiminnan tarkoitus on edistää vammaisten aikuisten

Lisätiedot

Jäsentiedote 2013. Sisällys

Jäsentiedote 2013. Sisällys JÄSENTIEDOTE 2013 1 Jäsentiedote 2013 Sisällys TOIMINNANJOHTAJAN TERVEISET...3 SUOMEN CP-LIITON JÄRJESTÖTERVEISET...5 KEVÄTNEUVOTTELUPÄIVÄT HÄMEENLINNA 23.-24.3.2013...6 ILMOITTAUTUMISLOMAKE...7 VAMMAISPOLITIIKAN

Lisätiedot

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015

Rauman MTY Friski Tuult ry. Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Jäsenkirje 5/2015 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5 26100 Rauma puh (02) 821 1065 www.friskituult.fi friski@friskituult.fi RAUMAN MTY FRISKI TUULT RY 1 Sisällys Yhdistyksen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.

Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa. Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12. Vapaaehtoistoiminta kiinnostaa edelleen! Järjestöbarometrin 2008 kertomaa Juha Peltosalmi Vapaaehtoistoiminnan seminaari Joensuu 5.12.2008 JÄRJESTÖBAROMETRI Ajankohtaiskuva sosiaali- ja terveysjärjestöistä

Lisätiedot

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 9.11.2011 SBL:n hallitus on vahvistanut sitovasti

Lisätiedot

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN

KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN KESKUSTA - NUOTTASAAREN SUURALUEIDEN IKÄIHMISTEN LIIKUNTAMAHDOLLISUUDET KEVÄT 2017 Ohjattuihin liikuntaryhmiin on ilmoittautuminen, ellei erikseen muuta mainita. Oulun uimahallin vesivoimisteluun ja KunnonLähteen>65

Lisätiedot

HARVINAISIA SAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN VALTAKUNNALLINEN KURSSI 26-27.9.09 HELSINGISSÄ

HARVINAISIA SAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN VALTAKUNNALLINEN KURSSI 26-27.9.09 HELSINGISSÄ 1 HARVINAISIA SAIRAUKSIA SAIRASTAVIEN VALTAKUNNALLINEN KURSSI 26-27.9.09 HELSINGISSÄ Lämpimästi tervetuloa mukaan kaikki harvinaiset! TEEMA: HARVINAISIA IHMISSUHTEITA Toinen harvinaisten yhdistysten itsensä

Lisätiedot

JÄSENTIEDOTE 2/2010. Suomen CP-liitto ry. Malmin kauppatie 26. 00700 Helsinki. www.cp-liitto.fi

JÄSENTIEDOTE 2/2010. Suomen CP-liitto ry. Malmin kauppatie 26. 00700 Helsinki. www.cp-liitto.fi JÄSENTIEDOTE 2/2010 Suomen CP-liitto ry Malmin kauppatie 26 00700 Helsinki www.cp-liitto.fi Sisältö VAMMAISPOLITIIKAN AJANKOHTAISET...3 JÄRJESTÖTOIMINTA...6 CP-projektin päätösseminaari 22.9.2010...6 PUHEVAMMAISTEN

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat!

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Hyvät omaishoitajien parissa toimivat! Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoasioista sekä liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta. Palautetta tiedotteesta

Lisätiedot

SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007. Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007. Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008

SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007. Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007. Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008 SEKAKUOROLIITTO RY 17.12.2007 Helsinki JÄSENKIRJE 5 / 2007 Sekakuoropäivät Helsingissä 8. 9.3.2008 Sekakuoroliitto järjestää perinteiset Sekakuoropäivät ensi maaliskuussa Helsingissä. Tapahtuma alkaa lauantaina

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 3/2010 TURUN CP- YHDISTYS r.y - ÅBO CP- FÖRENING r.f.

JÄSENKIRJE 3/2010 TURUN CP- YHDISTYS r.y - ÅBO CP- FÖRENING r.f. JÄSENKIRJE 3/2010 TURUN CP- YHDISTYS r.y - ÅBO CP- FÖRENING r.f. PL 863 20101 TURKU Pj. Satu Järviö 050-4651 267 Kotisivut: www.turuncpyhdistys.net Tili: Op Vahto 571331-23224 Hyvinvointia CP-vammaisen

Lisätiedot

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari

Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Puhevammaisten tulkkipalvelut seminaari Jyväskylän ammattikorkeakoulu 4.12.2007 klo. 12-16 projektipäällikkö Pirkko Jääskeläinen Puhevammaisten tulkkipalvelun oikeus! Kuka on puhevammainen? Miten tulkkipalvelua

Lisätiedot

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Syksy, ole tervetullut nyt koivut keltakultaa loistaa auringossa, pihlajat on pelkkää purppuraa ja vaahterassa ruskalehdet

Lisätiedot

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011

SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 SBL:N ALUSTAVA KILPAILUKALENTERI VUODELLE 2011 Ota yhteyttä muutosehdotuksissa/korjauksissa toiminnanjohtaja Hulda Ahoseen: executive.officer@bridgefinland.com VERSIO 2.12.2010 SBL:n hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA KYLÄTOIMINNASSA POHJOIS-SAVOSSA

AJANKOHTAISTA KYLÄTOIMINNASSA POHJOIS-SAVOSSA AJANKOHTAISTA KYLÄTOIMINNASSA POHJOIS-SAVOSSA Kylärekisteri ja kylätalorekisteri Muistakaa ilmoittaa kylärekisteriin yhteystietojen muutokset. Kylärekisterin kautta teemme kaiken tiedotuksen teidän kylien

Lisätiedot

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016

Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 21.6.2016 Eurooppalainen dysleksiaviikko 3.10. - 9.10.2016 Teema: Oppimisen apuvälineet, lukijärjestöjen vertais- ja neuvontatoiminta VARASLÄHTÖ VIIKKOON Kouvola 30.9. Apuvälinepäivä kunnan työntekijöille

Lisätiedot

TALVINEN TERVEHDYS YHDISTYSVÄKI!!!

TALVINEN TERVEHDYS YHDISTYSVÄKI!!! TALVINEN TERVEHDYS YHDISTYSVÄKI!!! KEVÄTKOKOUS Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous ti 20.3.2012 klo 19.00, Palvelukeskussäätiön kokoustilat os. Perillistenkatu 3 Lappeenranta. Käsitellään sääntömääräiset

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

Hyvä kauppa! VALTAKUNNALLINEN KELIAKIAVIIKKO 6.-12.9.2010

Hyvä kauppa! VALTAKUNNALLINEN KELIAKIAVIIKKO 6.-12.9.2010 Hyvä kauppa! VALTAKUNNALLINEN KELIAKIAVIIKKO 6.-12.9.2010 Keliakiaviikon kauppatapahtumat (noin 80 tapahtumaa, tilanne 6.9.2010) Tule mukaan keliakiaviikon kauppatapahtumiin! Keliakiayhdistykset järjestävät

Lisätiedot

Turvallisuutta älykkäästi

Turvallisuutta älykkäästi Turvallisuutta älykkäästi Valtakunnallinen turvallisuusseminaari Joensuussa 27. 28.1.2016 Valtakunnallinen turvallisuusseminaari järjestetään 27. 28.1.2016 Joensuussa hotelli Kimmelissä, Itäranta 1, Joensuu.

Lisätiedot

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014

SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 1 SATEENKAARITALON JÄSENKIRJE 4/2014 Sateenkaaritalon tapahtumia syksyllä 2014 muun muassa: Kuva internetistä. Kuvaaja Teuvo Vehkalahti. BBQ-Elolystit 9.9. klo 10-14 Hietalahden Villassa Sieni- ja marjaretki

Lisätiedot

10:00-11:30 Luento 1 Marcia Plevin: The transformative container in the varied settings we work in esityskielenä englanti

10:00-11:30 Luento 1 Marcia Plevin: The transformative container in the varied settings we work in esityskielenä englanti SUOMEN TANSSITERAPIAYHDISTYS RY:N 10-VUOTISJUHLASEMINAARI Kehollisuus, suhteessa olo ja muutos 28.-29.8.2010 Lahden Kansanopistossa Harjukatu 46, Lahti * tanssi-liiketerapian (TLT) erityisanti * hyvinvoinnin

Lisätiedot

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Jäsentiedote 1/2016 www.mikkelinkvtuki.fi

Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry. Jäsentiedote 1/2016 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 1/2016 www.mikkelinkvtuki.fi Hyvät jäsenet! Toivottavasti olette huomanneet, että alkaneen vuoden jäsenmaksulomakkeen yläkulmassa oli irtileikattava

Lisätiedot