Lukion opinto-ohjauksen kehittämishanke. Kaisa Helle Jyväskylän kky / Cygnaeus-lukio Ohjaamalla oikeille urille hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lukion opinto-ohjauksen kehittämishanke. Kaisa Helle Jyväskylän kky / Cygnaeus-lukio Ohjaamalla oikeille urille hanke 20.4.2012"

Transkriptio

1 Lukion opinto-ohjauksen kehittämishanke Kaisa Helle Jyväskylän kky / Cygnaeus-lukio Ohjaamalla oikeille urille hanke

2 Taustalla ainakin. Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:11

3 Opetusministeri Virkkunen: Jokaiselle lukio-opiskelijalle laaditaan jatko-opintoihin orientoiva henkilökohtainen jatko-opintosuunnitelma. Tavoitteena on pilotin aikana kehittää toimiva ohjausmalli lukioiden, korkeakoulujen, työvoimaviranomaisten ja työelämän kesken.

4 OKM:n käynnistämä kokonaisuus Haku 2010, lähes 60 hakemusta Rahoitettu 12 pilottihanketta, kevät 2011, lukuvuosi , mahdollinen jatko 2013 Ramboll Management Consulting toteuttaa pilottihankkeiden kehittävää arviointia tavoitteena tukea paikallisia hankkeita sekä tarjota valtakunnallisesti hyödynnettävää tietoa

5 12 hanketta Hämeenlinna / Elämäni peilit ja polut Juuka / Opintopolusta elämänuralle Jyväskylä / Ohjaamalla oikeille urille Järvenpää / Ohjauksella eteenpäin Kaustinen / Ura Forum Kemijärvi / Lukion opinto-ohjauksen pilottihanke Kirkkonummi / Vaikuttavuutta yhteistyöllä Korsholm / Handledningspilot inom gymnasieringen Vi7 Lappeenranta / Lukioiden opinto-ohjauksen pilottihanke Mäntsälä / Valaistut polut Pääkaupunkiseutu / Yhteisöllisellä ohjauksella yksilölliselle opintopolulle Rovaniemi / Omalla polulla

6 Tavoitteena Erilaiset ohjaus- ja neuvontapalvelut auttavat lukiolaisia tekemään realistisia koulutus- ja uravalintoja Lukiolaiselle mahdollisuuksia saada kokemusta ja tietoa työelämästä Tämä auttaa urasuunnittelussa, tukee jatko-opintoihin hakeutumista, ehkäisee opintojen turhaa pitkittymistä lukiossa

7 1. Jatko-opintoihin orientoivan suunnitelman laatiminen Keskeistä koko lukion ajan kestävä prosessi Opiskelija itse tekee omaa suunnitelmaansa, malleja tehty Wilmaan, Moodleen, Optimaan https://wilma-lukiot.jao.fi/ Milloin suunnitelmaa tehdään? Vrt. ohjauksen mallintaminen Tietosuoja, kuka saa lukea nuoren suunnitelmaa? Miten ylioppilas saa suunnitelman mukaansa? Wilman lomakkeen hyödyntäminen mm. OHR-työssä (Primuksen valmiit haut)

8 2. Koko koulun osallisuus opintoohjaukseen Ohjauksen mallintaminen keskeistä Työnjako lukion sisällä (opiskelija, rehtori, opo, ro, aineenopettaja, ketä muita?) Ohjauksen vuosikello, sen suunnittelu/arviointi vuosittain Ohjauksen tarpeen arviointi ks. OPO s.55 (Lerkkanen) jaustarvearvio Ovatko nämä ohjauksen laatukriteerejä?

9 3. Yhteistyö korkeakoulujen kanssa Vierailut, esittelyt, mahdollisuus tehdä opintoja lukion aikana, Mitä uutta? Kirkkonummi / Minäkö yliopistoon? Ykkösten yleisinfot (esim. yliopisto ja amk yhdessä) Alakohtaiset tutustumiset / varjostamiset (JYU)

10 4. Yhteistyö työvoimaviranomaisten kanssa TE-toimistojen resurssien puute, halua on Isoja eroja valtakunnallisesti Verkkomateriaali käytössä Tämän tavoitteen suhteen on edetty vaatimattomasti

11 5. Yhteistyön kehittäminen elinkeinoelämän kanssa Keski-Suomen lukiohanke, joka lukion oma työelämämalli Työelämäpäivät, työelämäkurssit, TET yms. Työelämäyhteyksien näkyväksi tekeminen lukiossa, esim. CV:n tekeminen vaikka tutorhakemukseksi Attitude 2012 kysely kakkosille (Kauppakamarin kysely) =G64VK7EX

12 Opinto-ohjaus ja jatkokoulutusvalmiudet Päivi Kamppi / Koulutuksen arviointineuvosto Lukioiden opinto-ohjauksessa tulisi kiinnittää aiempaa enemmän huomiota: 1. Monipuolisempaan tietoon korkeakoulujen tarjonnasta ja kk-opintojen luonteesta 2. Työelämätietoisuuden lisäämiseen. Yhteistyö työelämän kanssa tärkeää 3. Järjestelmällisiin tapoihin toteuttaa opinto-ohjaus (suunnitelma lukioaikaisiin opintoihin ja lukion jälkeisiin opintoihin) (vrt. Ops-arviointi: opiskelijoiden opintosuunnitelmaan tulisi kuulua jo lukion alusta pitäen jatko-opintosuunnitelma, jotta opiskelijan uravalintaprosessi olisi jollain tapaa käynnissä koko lukion ajan.) 4. Keinoihin, joilla opinto-ohjauksen tarjontaa voitaisiin lisätä: miten lisätä opettajien osallistumista ohjaukseen. (Vrt. Ops-arviointi: aineenopettajien tulisi opetuksen ohella puhua oman koulutusalansa jatko-opintomahdollisuuksista ja niiden luonteesta, vaatimuksista, kutsua asiantuntijoita oppitunneille kertomaan työelämästä) 5. Seurantatieto opiskelijoiden jatko-opintopoluista lukion opetuksen ja ohjauksen kehittämiseksi 6. (Ops-arviointi: Ohjauksen käsitettä ja sen myötä koulun sisäistä työnjakoa ja vastuita tulisi opetussuunnitelman perusteissa selventää. Opinto-ohjaajilla tulisi olla enemmän aikaa ja mahdollisuuksia opiskelijoiden jatko-opintoohjaukseen. Jatko-opinto-ohjauksessa on parantamisen varaa. Henkilökohtaisen ohjauksen määrä ja saatavuus on täysin riittämätöntä)

13 Pysyvää toimintakulttuuria?? Miten kehittämistyön tulokset leviävät lukioiden arkeen? Miten ne jäävät elämään hankkeiden päätyttyä? Keskeistä opiskelijan oma motivaatio!!!!!

14 Jkl / Wilma tutustumislomake

15 Jkl / Wilma HOPS

16 Jkl / Wilma HOPS jatkoa

17 Jkl / Wilma HOPS jatkoa

18 Jkl / Wilma HOPS jatkoa

19 Hämeenlinna

20 Opinpolusta elämänuralle Koordinoiva koulu Juuan lukio Ohjaus on jatkuva prosessi, joka tarvitsee resursseja yksilöohjaukseen Ennaltaehkäisevä oppilashuoltotyö Jatko-opiskelusuunnitelma on osa opinto-ohjauksen moodle -kurssia Työharjoitteluun lähdetään jatko-opiskelusuunnitelman pohjalta Tiivis yhteistyö korkeakoulujen kanssa: vierailukäynnit lukioiden yhteistyönä, pienryhmävierailut, yritysyhteistyö(luma-aineet), ohjauksen verkkomateriaalia Jälkiohjaus Hanke jää elämään osana pienten lukioiden yhteistyötä: ohjausmalli, vesokoulutus, niukkojen resurssien jakaminen Hankekoordinaattori opinto-ohjaaja Jouko Pesonen Juuan lukio

21 Ohjaamalla oikeille urille Jyväskylän koulutuskuntayhtymän lukiot (Aikuislukio, Sepän, Lyseon, Tikkakosken, Voionmaan lukiot, Cygnaeus-lukio) Normaalikoulun, Jämsän, Muuramen, Konneveden lukiot Koordinaattorin yhteystiedot: Hankkeen kotisivut: lukio/opo-hanke

22 Järvenpään lukio

23 Kaustisen musiikkilukio ontent/article/15/97-opetus-ja-kulttuuriministerioeltaerahoitusta-kaustisen-musiikkilukiolle-opintoohjauksen-kehittaemishankkeeseen

24 Kemijärven lukio edot

25 Kirkkonummi

26 Vörå samgymnasiumidrottsgymnasium Korsholms gymnasium Vi7 handledningspilot har fokus på: Vasa övningsskolas gymnasium Vasa gymnasium Gymnasiet i Petalax Närpes gymnasium Kristinestads gymnasium Wilmer - den studerandes plan och handledarens verktyg att slipa tröskeln mellan gymnasiet och fortsatt utbildning -genom tex.möjligheten att pröva på yrkeshögskole-och universitetskurser under gymnasiestudierna vad som krävs i framtidens arbetsliv - genom tex. nätverk, seminarium med arbetslivets representanter, studiehandledares arbetslivsdag Projektledare Ann-Christin Häggblom

27 Lappeenrannan lukioiden opintoohjauksen kehittämishanke Mukana Joutsenon lukio, Kimpisen lukio, Lappeenrannan Lyseon lukio ja Lauritsalan lukio (n opiskelijaa) Koordinaattori Tuija Jaatinen lukiokoulutus Opintoohjauksen kehittämishanke Lappeenrannan hankkeen keskeisinä sisältöinä ovat opiskelijan henkilökohtaisen jatko-opintoihin orientoivan suunnitelman (Wilman 3-vuotinen Opopassi), ohjauksen työnjaon ja yhteistyön sekä opiskelijoiden ja opettajien jatkokoulutus- ja työelämätietouden kehittäminen.

28 Valaistut polut (VALLU) Mäntsälän lukio koordinaattori (hankkeen sivut tulossa kesäkuussa, hanke jatkuu 7/2013 saakka) lukion alusta alkaen tehty määrätietoinen jatkoopintosuunnittelu on selkeästi lisännyt tavoitteellista jatko-opintoihin hakeutumista heti lukion jälkeen keväällä 2012 valmistuu 90 opiskelijaa, joista kuudella (7 %) ei ole selkeää/realistista jatkosuunnitelmaa > kaikki nämä ovat poikia toimintakulttuuri ja ajattelutapa opiskelijoiden keskuudessa on muuttunut siten, että jatkosuunnittelua pidetään tärkeänä, siitä on tullut itsestäänselvyys > kulttuuri vetää mukaansa myös niitä, joilla muutoin saattaisi jäädä suunnitelma tekemättä

29 Yhteisöllisellä ohjauksella yksilölliselle opintopolulle Yoyo-hanke Osallistuvat kunnat/lukiot: Espoo, Helsinki, Vantaa: yhteensä 16 pilottilukiota Koordinaattorin yhteystiedot: Laura Savolainen, Hankkeen kotisivu tms: Mitä erityistä haluaa sanoa hankkeesta: Hankkeessa on tehty antoisaa yhteistyötä kolmen kunnan kesken. Pilottilukiot ovat osallistuneet vertaistyöskentelyyn, jonka puitteissa lukioiden edustajat ovat vierailleet työparilukiossa vertaisoppimassa. Jokaisella kunnalla on oma kuntakoordinaattori, ja koko hanketta koordinoi projektipäällikkö. Hankkeen tuloksista koostetaan Pääkaupunkiseudun laadukkaan ohjauksen malli, jossa linjataan hankkeen toiminnan aikana muodostuneita keskeisiä näkemyksiä ohjauksen kehittämisestä. Mallin liitteeksi kerätään työkalupakki hankkeen aikana kehitetyistä hyvistä käytänteistä.

30 Rovaniemi: Opopassin tehtävät Wilmassa Kuka minä olen? Minä lukiolaisena Minä oppijana Kiinnostukseni, kykyni ja odotukseni työstä / Avoohjelma1 Keskustelu läheisten kanssa Kiinnostukseni, kykyni ja odotukseni työstä / Avoohjelma2 Koulutuspolkuja Koulutusjärjestelmän vaihtoehtoja Esittelen erilaisia koulutusvaihtoehtoja Osallistuminen oppilaitosten vierailupäiviin ja koulutusesittelyihin Ulkomaille opiskelemaan Varavaihtoehdot/muut mahdollisuudet Opintotuki ja asuminen Kohti työelämää Työkokemukseni, harrastukseni ja odotukseni työstä Työelämätaidot Osallistuminen ammattien aamupäiviin ja ammattien esittelyihin Ulkomaille töihin Minua kiinnostavia uravaihtoehtoja, kolmen eri alan syvempi esittely Lopullinen jatko-opiskelusuunnitelma Opiskelu- ja ylioppilastutkintosuunnitelmani (näkyy kaikille) Opiskelusuunnitelmani ROPO -haastattelu 1 ROPO -haastattelu 2 ROPO -haastattelu 3 Huomioitavaa lukio-opinnoissa Ylioppilastutkintosuunnitelmani Huomioitavaa ylioppilastutkinnossa Ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan merkintöjä Erillinen ohjeistus on kunkin tehtävän yhteydessä. Tehtävät on integroitu OP1-kurssin kokonaisuuteen. kio_opo

Hämeenlinnassa valmistaudutaan opopäiviin 1

Hämeenlinnassa valmistaudutaan opopäiviin 1 Hämeenlinnassa valmistaudutaan opopäiviin 1 Samaan aikaan myös JobForum Ota selvää eri alojen ammateista, urapoluista ja työnhausta Koulutusta kehitetään samalla, kun lakkautetaan kouluja, lopetetaan koulutusohjelmia

Lisätiedot

HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT. Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen

HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT. Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen HYVÄN OHJAUKSEN KRITEERIT Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen Sisällys 1. Hyvän ohjauksen kriteerien tehtävä... 3 2. Hyvän ohjauksen kriteerien käyttö

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Toisen asteen yhteys?

Toisen asteen yhteys? Toisen asteen yhteys? Tarja Koskinen Tarja Koskinen TOISEN ASTEEN YHTEYS? Aktivointia ammatilliseen koulutukseen ja keskeyttämisen ehkäisyä - kokemuksia ja hyviä käytäntöjä Teksti ja kuvat Tarja Koskinen

Lisätiedot

SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE

SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE 1 (21) SELVITYS LUKION VERKKO-OPPIMISEN KOULUTUSTARJONNAN HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ HELSINGIN OPETUSVIRASTOLLE 22.12.2010 Humap Oy: Terhikki Rimmanen ja Pertti Siekkinen Humap Oy Humap Oy Vapaudenkatu 43 L16

Lisätiedot

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan

Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Projekti tuli taloon käymään vai asumaan Kokemuksia syrjäytymisen ehkäisy -projektien tuloksista ja toteuttamisesta ammatillisissa oppilaitoksissa Leena Nikander ja Juha Lahtinen (toim.) Hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1

1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2012-2013 Sisällys 1 OPINTO-OHJAUS JA ELINIKÄINEN OPPIMINEN... 1 2 OPINTO-OHJAUS KPEDUSSA... 2 2.1 Opinto-ohjauksen merkitys opiskelijalle... 2 2.2 Opinto-ohjauksen toteutus...

Lisätiedot

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A

MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A MIKÄ VIE AMMATTIIN O P I N T O P O L K U J A J A P A L V E L U O H J A U S T A A M M A T I L L I S E S S A K O U L U T U K S E S S A Toimintamalleja opintopolkujen ja palveluohjauksen rakentamiseen oppilaitoksessa

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN OHJAUS MONIKULTTUURINEN OHJAUS 2011 SISÄLTÖ 3... Johdanto 4... Eri kieli- ja kulttuuritaustainen oppilas koulussa 7... Monikulttuurinen ohjaus ja opintojen tukeminen 11... Oppilaan- ja opinto-ohjaus lapsen ja

Lisätiedot

Erilaisen oppijan tuki lukiossa 2008-2010

Erilaisen oppijan tuki lukiossa 2008-2010 Erilaisen oppijan tuki lukiossa 2008-2010 1 Taustaa... 5 2 Tavoitteet... 5 3 Toteutus... 5 3.1 Nivelvaiheen toimenpiteet siirryttäessä peruskoulusta lukioon... 6 3.1.1 Siirtotietolomake... 6 3.1.2 Saattaen

Lisätiedot

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET

TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET TOPLAAJA Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhankkeet ALKUKARTOITUKSET Vuonna 2009 Laajennetun työssäoppimisen kokeiluun valtionapua saaneiden hankkeiden alkukartoitusten yhteenveto Tilanne 31.12.2009 Sirpa

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA?

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Anna Launonen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KESKEYTTÄMISEN EHKÄISY JA AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN AKTIVOINTI RAHALLA VAI RAKKAUDELLA? Päättyneiden tavoite 3 -ohjelman ESR-projektien 2000 2003 loppuraporttien

Lisätiedot

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA OPISKELIJAHUOLTOSUUNNITELMA Hallitus 25.3.2009 Johtoryhmä 17.3.2009 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Opiskelijahuoltosuunnitelma sisältää seuraavat osat: 1. YLEINEN OSA 2. OPINTO-OHJAUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen

Helsingin Uusi yhteiskoulu. lukion opetussuunnitelma. 1.8.2005 alkaen Helsingin Uusi yhteiskoulu lukion opetussuunnitelma 1.8.2005 alkaen Päivitetty 6.2.2012 Sisällysluettelo 1. LUKION TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 4 1.1. Arvot... 4 1.2. Tehtävä ja tavoitteet... 4 1.3. Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa:

Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Yrittäjyyskasvatuksen ehjää polkua rakentamassa: kuvauksia Keski-Suomesta Toim.: Kuvitus: Julkaisija: Tokila, Anu ja Hynninen,

Lisätiedot

Töölön yhteiskoulun aikuislukio

Töölön yhteiskoulun aikuislukio Aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma Töölön yhteiskoulun aikuislukio Töölön yhteiskoulun aikuislukion laatima perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetussuunnitelma perustuu Opetushallituksen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA Raportit ja selvitykset 2014:7 Jukka Vehviläinen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA Seurantatutkimuksen raportti 2013 Jukka Vehviläinen AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LÄPÄISYN TEHOSTAMISOHJELMA

Lisätiedot

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset -

TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - TOPLAAJA - Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke - Keskeiset tulokset - Nina Eskola Petra Palo-oja Sirpa Pursiainen Pirkanmaan ammattiopisto Kevät 2012 2 Sisällysluettelo 1. Kokeiluhankkeen tausta ja

Lisätiedot

Hyvää alkanutta lukuvuotta

Hyvää alkanutta lukuvuotta Hyvää alkanutta lukuvuotta 1 KUKA ON VUODEN OPINTO-OHJAAJA 2015 Suomen opinto-ohjaajien keskuudesta on vuosittain nostettu keulakuvaksi joku ohjauksen saralla ansioitunut henkilö joskus tiimi. Tämä perinne

Lisätiedot

Opetusministeri korostaa ohjauksen merkitystä

Opetusministeri korostaa ohjauksen merkitystä Opetusministeri korostaa ohjauksen merkitystä 1 2 Outoa niuhotusta Meneillään oleva lukuvuosi tullaan opinto-ohjaajien keskuudessa muistamaan. Paineet ohjausta kohtaan on kasvanut joka suunnalta. Valintajärjestelmiä

Lisätiedot

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere

Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007. Esa Print Oy, Tampere 1 Ohjauksen poluilla - Ohjauspolku-projektin artikkelijulkaisu 2007 2 Toimittanut Valokuvat Julkaisija Graafinen työ Paino Timo Mäkelä Timo Mäkelä Koulutuskeskus Salpaus Katja Myyryläinen Esa Print Oy,

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15

Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:15 Elinikäisen ohjauksen kehittämisen strategiset tavoitteet Opetus- ja

Lisätiedot

Sisältö. Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1. Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1. Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1

Sisältö. Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1. Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1. Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1 ELO Pohjois-Savossa Sisältö Katsaus ohjauksen nykytilaan... 1 Mitä elinikäinen ohjaus tarkoittaa?... 1 Elinikäisen ohjauksen tavoitteet... 1 Elinikäinen ohjaus Suomessa... 3 Elinikäinen ohjaus Pohjois-Savossa

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA. Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen

ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA. Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen ESTEETÖN OPINTOPOLKU KORKEAKOULUTUKSESSA Toimittaneet Jonna Jäntti ja Anne Kanto-Ronkanen 1 Savonia-ammattikorkeakoulu Julkaisutoiminta PL 6 (Microkatu 1 B) 70201 KUOPIO GSM 044 785 5023 faksi 017 255

Lisätiedot

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä

URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011. kooste työpajan työskentelystä. Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä URAPOLULLA ETEENPÄIN 23.3.2011 kooste työpajan työskentelystä Toimittanut: Työpajan suunnitteluryhmä Julkaisijat Tekniikan akateemiset TEK / Akava Salmia Akateemiset ura- ja rekrytointipalvelut eli Aarresaari-verkosto

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä

i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MAST i a i sia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä MASTiaisia maakunnallinen ohjausmalli käytössä ja käytännöissä Toimitus: Matti Mäkelä, Jaana Kilpinen, Anu Parantainen ja Mika Salonen

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot