KOULUTUSTAPAHTUMIEN ENNAKKOVALMISTELUJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSTAPAHTUMIEN ENNAKKOVALMISTELUJA"

Transkriptio

1 KOULUTUSTAPAHTUMIEN ENNAKKOVALMISTELUJA Suunnitteluohjeita Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -, sekä Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -koulutustapahtumia varten 1. Koulutustapahtumien järjestäjä: Koulutustapahtumien järjestäjänä toimii Hyvä Sanoma Ry, yhteistyössä Jyrki ja Marika Isohellan kanssa. 2. Mitkä ovat koulutustapahtumien tavoitteet? Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -tapahtuman tavoitteena on: a) auttaa seurakunnan jäseniä tunnistamaan omat lahjansa ja armoituksensa (seurakuntavirkansa), että he voisivat löytää oman paikkansa seurakunnan palvelutehtävissä ja kehittyä saamiensa lahjojen ja seurakuntavirkojen käytössä. b) auttaa seurakunnan jäseniä ymmärtämään seurakunnan olemusta, tarkoitusta, vastuuta ja merkitystä paremmin. Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -tapahtuman tavoitteena on: Antaa seurakunnan erilaisissa vastuutehtävissä oleville henkilöille työkaluja sellaiseen seurakunnan toiminnan suunnitteluun, jossa pyritään huomioimaan kaikkien seurakunnan jäsenten (eri ikäiset, hengellisesti eri kasvun vaiheessa olevat ja erilaisen armoituksen omaavat ja erilaisessa elämäntilanteessa olevat) mahdollisuus kasvuun omassa jumalasuhteessaan, suhteessaan seurakuntaan, suhteessa toisiin ihmisiin ja suhteessa omaan palvelutehtävään. 3. Tapahtumien luennoitsijat: Pastori Jyrki Isohella (Mth) on vaimonsa Marikan (B.A) kanssa ollut mm. mukana toimittamassa ja julkaisemassa hengellistä ilmaisjakelulehteä v alkaen. V lähtien hän on toiminut raamatunopettajana, vanhimpana ja pastorina. Jyrki Isohella on kirjoittanut kirjat: Mikä, Miksi, Seurakunta? (Kurikan rukoushuoneyhdistys Ry, 1997), Seurakunnan opetussuunnitelma (Fida Ry ja Vapaa Sisälähetys Ry, 2007) ja Seurakuntavirat (Aikamedia Oy, 2011). Yhdessä Marikan kanssa he ovat vastanneet Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -koulutustapahtumista v alkaen. Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -seminaaria on järjestetty v keväästä saakka. 4. Kumpiko tilaisuus kannattaa järjestää ensin? Koulutustilaisuuksista ensimmäisenä olisi hyvä järjestää Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -tapahtuma, sillä on tärkeää, että seurakunnan jäsenistö tunnistaa ensin omat lahjansa, ja tämän jälkeen vasta astuu toiseen osaan, eli opetuslapseuttamiseen (sisältää myös toisten auttamisen eteenpäin omien lahjojen tunnistamisessa ja kehittämisessä), mikä kuuluu erityisesti jo kutsunsa tunnistaneille viranhaltijoille. Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -koulutustapahtuma kannattaa järjestää silloin, jos alueelta löytyy jo riittävästi ensimmäisen tapahtuman käyneitä (tiedon saa kouluttajilta).

2 5. Tapahtuman ajankohta: Tilaisuuden mahdollisimman suuren osanoton takaamiseksi, tilaisuuksien ajankohdasta on hyvä neuvotella hyvissä ajoin, niin omassa seurakunnassa, kuin luennoitsijoidenkin kanssa, sillä tapahtumia voi olla sovittuna myös lähialueelle. On myös hyvä kartoittaa suunnitellun ajankohdan muut mahdolliset tilaisuudet lähialueen seurakunnissa (myös muissa kuin oman herätysliikkeen), ettei tilaisuuksien päällekkäisyydestä tule estettä kenenkään mukaantulolle. 6. Tapahtumien koulutusmateriaalit: Sinun Paikkasi Kristusruumiissa - koulutustapahtumassa käytetään koulutusmateriaalina Jyrki Isohellan kirjoittamaa kirjaa: Seurakuntavirat (Aikamedia, 2011) ja Opetuslapseuttaminen seurakunnassa - koulutustapahtumassa kirjaa: Seurakunnan opetussuunnitelma (Fida Ry ja Vapaa Sisälähetys Ry 2007). Muuna materiaalina käytetään kopioitavia A4 monisteita. 7. Tapahtumien toteutustapa: Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -tapahtumassa opetus toteutetaan raamattutuntien, luentojen, ryhmätöiden, henkilökohtaisten armolahja- ja armoitustestien, sekä keskusteluiden avulla. Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -tapahtuma puolestaan koostuu yhdestä ennakkotehtävästä, luennoista, keskusteluista ja tilaisuuden aikana täytettävästä tehtävästä. 8. Tapahtumien kustannukset: Tapahtumista koituu kuluja järjestävälle seurakunnalle seuraavasti: Ruokailu: Jos ruokailu ja kahvitukset järjestetään seurakunnan toimesta, sen kulut kannattaa jakaa osallistujien kesken. Ruokailujen, aamu- ja iltapalojen sekä kahvituksien määrän näet tilaisuuden ohjelmarungosta (liitteenä). Joillain paikkakunnilla tosin ruokailu on hoidettu kunkin osallistujan itse valitsemassa paikassa, esim. ravintolassa, ja vain kahvitus seurakunnan tiloissa. Monisteet: Kullekin tapahtumaan osallistujalle tulee kopioida monisteet (noin 10 sivua). Näistä tulee seurakunnalle kuluja alle 1 euro/ osallistuja. Lehtimainonta: Järjestävä seurakunta (tai useampi seurakunta yhdessä) laittaa mainokset esim. paikallislehteen (ja mahdollisesti Ristin Voittoon). Värillisten mainosten hinnat ovat Ristin Voitto -lehdessä 4,00 euroa/pmm. Jos mainos on esim. kahden palstan levyinen ja 7 cm (70 mm) korkeana, mainoksen hinta on 2 x 50 x 4,00 euroa, eli 400,00 euroa. Mustavalkoinen ilmoitus maksaa 3,00 euroa/pmm., mutta ei välttämättä erotu niin hyvin, kuin värillinen. Hyvä Sanoma Ry mainostaa tapahtumaa myös kotisivuillaan. Palkat: Vaikka tapahtuman luennoitsijoita on kaksi (joskus poikkeustapauksissa Marika saattaa olla pois), on tapahtumista veloitettu vain yhden hengen palkkio. Seurakuntaoppaan taulukon mukaan, v taulukossa s palkkiot on hinnoiteltu seuraavasti:

3 Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -koulutustapahtuma: Perjantai 1. tilaisuus 165,00 euroa, seuraavat tilaisuudet 84,00 euroa. Lauantaina 1. tilaisuus 220,00 euroa, seuraavat tilaisuudet 84,00 euroa. Sunnuntaina 1. tilaisuus 220,00 euroa, seuraavat tilaisuudet 84,00 euroa. Perjantai: 2 tuntia = 165, ,00 euroa Lauantai: 7 tuntia = 220, x 84,00 euroa Sunnuntai 4 tuntia = 220, x 84,00 euroa Yhteensä palkat: 249,00 euroa 724,00 euroa 462,00 euroa 1435,00 euroa + Stm (jos sunnuntaina halutaan raamattutunti myös päiväkokoukseen, siitä tulee 84,00 euroa lisämaksu/ raamattutunti). Huom! Hinnassa on huomioitu vain raamattutuntien, luentojen ja ryhmätöiden osuus, muista osioista, kuten henkilökohtaisesta ohjauksesta, rukouspalvelusta ja testien tarkastuksesta (vähintään 4 tuntia) ei laskuteta. Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -koulutustapahtuma: Koska Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -koulutustapahtuma on vain kaksipäiväinen (Pe-La.), opetus- ym. tunteja tulee vähemmän (yht. 9). Perjantai: 3 tuntia = 165, x 84,00 euroa Lauantai: 6 tuntia = 220, x 84,00 euroa Yhteensä palkat 333,00 euroa 640,00 euroa 973,00 euroa + Stm Muut palkkaan verrattavat kulut tapahtumissa: Matkakorvaus. Vuoden 2014 taulukon mukaan oman auton käytöstä päätoimisesti kiertävälle julistajalle 0,43 euroa/km. Päivärahat: Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -tapahtumasta vuoden 2014 taulukon mukaan kahdelta täydeltä päivältä ja yhdeltä osapäivältä, eli 2 x 36 euroa ja 1 x 16 euroa. (yhteensä 88 euroa). Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -tapahtumasta yhdeltä täydeltä päivältä 36 euroa ja yhdeltä vajaalta päivältä 16 euroa (yhteensä 52 euroa). Palkkioiden maksu: Palkkiot jaetaan puoliksi molempien luennoitsijoiden kesken, ja järjestävä seurakunta maksaa niiden päälle vaadittavat sosiaalikulut (n. 40%). Tapahtuman aikana saatte verokortit, henkilötiedot ja tilinumeron, jonne tapahtuman maksut voi suorittaa.

4 9. Tapahtumien kustannukset osallistujille: Koulutustapahtumasta aiheutuvat kulut on hyvä jakaa osallistujien kesken (jotkin seurakunnat eivät toki ole ottaneet maksua omilta jäseniltään). Maksut ovat vaihdelleet eri paikkakuntien kesken. Jos osallistujia on noin 60 henkeä, Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -tapahtuman hinnaksi tulee noin 34 euroa/henkilö + suunnittelemanne ruokamaksu. Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -tapahtumalle tulee kuluja noin 23 euroa/henkilö. Suurimmillaan tapahtumassa on ollut toki yli 120 henkilöä, jolloin kulut jäävät huomattavasti pienemmiksi/ osallistuja. Lisäksi osallistujat voivat hankkia itselleen tapahtumassa oppikirjoina käytettävät kirjat: Seurakuntavirat (hinta 23,50 euroa) ja Seurakunnan opetussuunnitelma (hinta 12,50 euroa), joita luennoitsijat tuovat tilaisuuteen (ei pakollinen). Kolmipäiväisessä tapahtumassa on tapahtuman välissä sunnuntaina ollut normaali päiväkokous, jossa on myös kannettu normaaliin tapaan uhri. Tätä kautta on tullut uhrituloja myös koulutustapahtumaan osallistujilta seurakuntaan. 10. Tapahtuman markkinointi alueen toisiin seurakuntiin: Koska tapahtumat on pyritty järjestämään alueellisina koulutustilaisuuksina, markkinoinnissa olisi hyvä lähestyä lähialueen (ja miksei kauempienkin) seurakuntien (kaikkien eri seurakuntien ja kirkkokuntien) pastoreita ja nuorisopastoreita, esim. siten, että seurakuntanne lähettää heille mainoksen, ja pienen jutun tapahtumasta, joko sähköpostilla tai kirjeessä. Kukin seurakunta voi sitten laittaa mainoksen esim. ilmoitustaululle ja tiedottaa tapahtumasta jutun perusteella. 11. Lehtimainonta ja lehtijutut: Järjestävän seurakunnan on hyvä laittaa mainos (mainoksen malli liitteenä) ja juttu tapahtumasta sekä paikallislehteen, että Ristin Voitto -lehteen (aineistoa juttuun lopussa). RV:n päätoimittajalle kannattaa soittaa ja pyytää puffijuttua hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Puffijuttu on hyvä kirjoittaa itse, niin se menee varmemmin läpi lehdessä. Ilmoituksista RV:llä vastaa ilmoitussihteeri Pirkko Fält-Rantanen, Puh Sähköposti: rv.ilmoitukset(at)aikamedia.fi Tilaisuudesta on tietenkin hyvä tiedottaa useaan kertaan seurakunnan omissa tilaisuuksissa, ja laittaa esite, sekä infoa tapahtumasta myös seurakunnan ilmoitustaululle, seurakuntalehteen, sekä seurakunnan kotisivuille. Muu markkinointi: Hyvä Sanoma Ry markkinoi myös tapahtumia omilla kotisivuillaan: (http://www.kotimaanevankeliointi.fi/), Sieltä löytyy tiedot kohdasta: Toiminnot ja siellä linkistä: Opetussarjat. Tästä syystä on hyvä jo hyvissä ajoin etukäteen tiedottaa sovitusta tapahtumasta Hyvä Sanoma Ry:n koordinaattorille, Helena Kärkkäiselle, Puh , helena.karkkainen(at)netikka.fi. Näin tieto tapahtumastanne ehtii mukaan myös heidän mainontaansa. Hyvä Sanoma Ry informoi tapahtumista myös Helluntaiherätyksen talvipäivillä ja maakunnallisilla työntekijäpäivillä.

5 12. Kenelle tapahtumia kannattaa markkinoida? Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -tapahtumasta parhaan hyödyn saavat jo jonkin aikaa uskossa olleet henkilöt, jotka alkavat kipuilla oman armoituksensa ja kutsunsa kanssa. Joillekin vasta vähän aikaa sitten uskoon tulleille sisältö saattaa olla hieman liian vaativa. Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -tapahtumaan osallistuvan puolestaan on hyvä käydä ensin läpi ensimmäinen koulutustapahtuma. 13. Ilmoittautuminen: Tapahtuman ilmoittautumisaika kannatta varata riittävän pitkäksi (vähintään kaksi viikkoa), että ihmiset voivat varautua siihen riittävän hyvin (lastenhoidon sopiminen, työasioiden järjestely ym.). Tilaisuuksiin on hyvä laittaa sitova ilmoittautuminen, ts. mukaan ilmoittautuva henkilö sitoutuu olemaan mukana koko viikonlopun. Ohjelma etenee alusta loppuun saakka siten, että kesken tapahtumaan tullut ei pääse siihen enää mukaan. Myöskään ryhmätyöt eivät onnistu, jos joku tulee kesken tapahtuman ryhmään tai poistuu siitä kesken. Yksittäisiä henkilöitä ei Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -tapahtumaan kannata ottaa, koska ryhmätyöt sisältävät tehtäviä, joissa täytyy olla mukana vähintään kuusi henkilöä kustakin ilmoittautuvasta paikallisseurakunnasta. Toisin sanoen kunkin ilmoittautujan täytyy kerätä vähintään kuuden hengen ryhmä omasta seurakunnastaan Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -tapahtumaan. Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -tapahtumassa ei ole ryhmätöitä, ja siksi siihen voi ilmoittautua myös yksittäisiä henkilöitä. Ilmoittautumisten vastaanottaja: Ilmoittautumisia vastaanottamaan kannattaa järjestää yksi henkilö, joka on tavoitettavissa puhelimesta koko ilmoittautumisajan (alkaen mainoksien lähettämisestä lehtiin ja seurakuntiin, siihen saakka, kuin ilmoittautumisaika kestää). Tämän henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite on hyvä laittaa näkyviin lehti- ym. mainoksiin ja seurakunnan kotisivulle. Ilmoittautumisen voi laittaa myös seurakunnan kotisivulle, jolloin siihen ei tarvitse sitoa ketään henkilöä. Ilmoittautumiskaavakkeessa (esimerkkikaavio ohessa) tulee kysyä seuraavia asioita: - ilmoittautujan nimi - paikallisseurakunta, johon hän kuuluu (esim. Seinäjoen helluntaiseurakunta) - mahdollinen tehtävä, jossa hän palvelee seurakunnassaan. Tieto ilmoittautuneista luennoitsijoille: Nämä ilmoittautujista kootut tiedot olisi hyvä laittaa sähköpostilla luennoitsijoille (isohellat(at)luukku.com) jo muutamaa päivää ennen koulutustilaisuuden alkua, voidaksemme suunnitella jo etukäteen ryhmätöitä varten koottavien ryhmien koostumusta jne. Ilmoittautuvien vastaanottaminen tapahtuman alussa: Koulutustilaisuuden ilmoittautuvien vastaanottamisessa perjantai-illalla, olisi hyvä olla vastuussa kaksi henkilöä, jolloin toinen henkilö voisi myydä tapahtumissa käytettäviä kirjoja. Toinen henkilö puolestaan voi ottaa vastaan seurakunnalle tulevat maksut, antaa tapahtuman opintomonisteet ja mahdolliset majoittajien yhteystiedot, sekä informoida mahdollisesta lastenhoidosta.

6 Nimikyltit: Koulutustapahtumaan osallistuville olisi hyvä tehdä nimikyltit, joista näkyy sekä tapahtuman, että henkilön nimi. Näin ruokailuissa, ryhmätöissä ym. on helppo tunnistaa henkilöt. Muoviset nimitaskut, joita myydään kirjakaupoissa, voi kerätä takaisin tapahtuman lopussa ja käyttää uudelleen toisissa järjestämissänne tapahtumissa. 14. Majoitus: Jos tapahtumaan tulee osallistujia kauempaa, seurakuntanne voinee järjestää myös majoituksen sitä tarvitseville henkilöille. Tästä on hyvä mainita mainonnassa ja ilmoittautumisen yhteydessä. 15. Lastenhoito: Jos seurakunnassanne on mahdollista järjestää lastenhoito tapahtuman ajalle, se voi mahdollistaa joidenkin sellaisten henkilöiden mukaanpääsyn, joilla ei ole saatavissa lastenhoitoa tapahtuman ajaksi (lapsien mukanaolo tapahtumassa vanhempiensa joukossa ei ole tosin ollut mikään ongelma). Lastenhoitomahdollisuudesta on hyvä tiedottaa ilmoittautumisen yhteydessä. 16. Ruokailu: Jos ruokailu järjestetään seurakunnan toimesta, sen hoitamiseen on syytä varata riittävästi henkilökuntaa. Joillain paikkakunnilla tosin ruokailu on hoidettu kunkin osallistujan itse valitsemassa ravintolassa, ja vain kahvitus seurakunnan tiloissa. Jos päädytty sellaiseen ratkaisun, että kukin osallistuja järjestää ruokailunsa itse, on hyvä selvittää ravintoloiden aukioloajat ja jakaa ilmoittautumisen yhteydessä osallistujille kartta, johon on merkitty näiden ravintoloiden sijainti. Valitsemastanne ratkaisusta on syytä mainita ilmoittautumisen yhteydessä ja seurakuntiin lähetettävissä mainoksissa. 17. Tilaisuudessa tarvittavat AV -välineet, ym. valmistelut: Järjestävän seurakunnan tulee järjestää tilaisuuteen seuraavat AV -välineet: - videotykki - riittävän suuri valkokangas, myös salin takaosassa istuvia ajatellen. - äänentoistolaitteet - kaksi mikrofonia, joista toinen mielellään langaton. Muuta tarvittavaa välineistöä: - Fläppitaulu (mielellään kaksikin), jossa noin 50 paperia, sekä kaksi tussia (väri musta tai punainen. Sininen ei erotu salin takaosaan). - ryhmätöitä ajatellen tulisi eri puolille seurakuntaa järjestää tiloja, joissa on myös yksi pöytä. Näissä tiloissa pienet ryhmät (6-8 h) voivat käydä läpi tilaisuudessa annettavia ryhmätöitä. Osa ryhmistä voi kokoontua myös salin eri puolilla.

7 Tarvittavaa henkilöstöä: - keittiöhenkilökunnan ja ilmoittautumisesta vastaavien henkilöiden lisäksi tilaisuudessa tarvitaan myös: - äänentoistosta vastaava henkilö, joka vastaa myös AV -välineiden toiminnasta. Hänen olisi hyvä olla paikalla rukoushuoneella viimeistään tapahtuman vetäjien tullessa paikalle, eli tunti ennen tilaisuuden alkua. - Tapahtuman avauksen ja alkurukouksen, sekä viimeisen tilaisuuden lopussa tapahtuman päättämisen, voisi mielellään hoitaa joku järjestävän seurakunnan pastoreista tai vanhimmista. - sekä eri osioiden alussa, että rukoushetkissä olisi hyvä olla joku pianisti, kitaristi tai ryhmä, joka voi laulattaa yleisöä. 18. Kopioitava materiaali: tilaisuutta varten täytyy järjestävän seurakunnan monistaa noin kymmenen mustavalkoista A4 sivua kullekin ilmoittautuneelle. Lähetämme nämä kopioitavat sivut teille ennen tilaisuutta. 19. Seurakunnan johdon osallistuminen tapahtumaan: Tapahtumasta ei saada täyttä hyötyä irti, elleivät seurakunnan pastorit ja vanhimmisto sitoudu siihen! Vanhimpien ja pastoreiden esimerkki saa myös jäsenistön innostumaan asiasta. Tilaisuudessa monet seurakuntanne jäsenet kokevat ahaa -elämyksen, kun he tunnistavat omat lahjansa. Tässä hetkessä on hyvä, että seurakunnan johtajat ovat paikalla tukemassa, kannustamassa ja ohjaamassa näitä henkilöitä erilaisiin palvelutehtäviin. Tästä syystä on välttämätöntä, että mukaan tulevat kaikki seurakunnan pastorit, vanhimmat, diakonit ja muut vastuunkantajat. Suuri osa tapahtuman hyödystä valuu hukkaan, elleivät seurakunnan johtajat osoita kiinnostusta tässä jäsenille tärkeässä löytämisen hetkessä. 20. Rukous: Muistetaan tapahtumaa rukouksin jatkuvasti etukäteen. Tapahtumalla on ollut mullistava vaikutus monen uskovan sitoutumisessa Kristukseen ja seurakuntaan. Kiitos kaikesta jo etukäteen! Teitä tärkeässä työssänne siunaten: Hyvä Sanoma Ry/ Pastorit Jyrki ja Marika Isohella isohellat(at)luukku.com Puh

8 Tässä aineistoa Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -koulutustapahtumasta tehtävää juttua varten. Tapahtumaan on osallistunut henkilöitä lähes kaikista eri kristillisistä seurakunnista. Sinun Paikkasi Kristusruumiissa Hyvä Sanoma Ry:n sekä Jyrki ja Marika Isohellan yhteistyönä toteutettava Sinun paikkasi Kristus-ruumiissa - koulutustapahtuma tarjoaa konkreettisia välineitä seurakuntien suunnitelmalliseen opetuslapseuttamiseen. Toiminnassa huomioitava kaikki seurakuntalaiset Sinun Paikkasi Kristus-ruumiissa -koulutustapahtuman opettaja ja Seurakunnan opetussuunnitelma, sekä Seurakuntavirat kirjojen kirjoittaja, pastori Jyrki Isohella on tullut tunnetuksi raamatunopettajana, kirjoittajana sekä muusikkona. Vankan teologisen tietämyksen ja seurakuntakokemuksen omaava pastori kertoo kirjan saaneen alkunsa jo 1980-luvulla kun Jumala alkoi puhua hänelle siitä, että seurakunnan tilaisuuksissa ja toiminnassa olisi huomioitava tasapuolisesti kaikki seurakuntalaiset. Jo seurakunnan tilaisuuksia suunnitellessa on otettava huomioon sekä lapset, varhaisnuoret, nuoret kuin muunkin ikäiset seurakuntalaiset. Myös vammaiset ja eri kasvun tasollakin olevat uskovat on huomioitava, ei ainoastaan seurakunnan kovaäänisimpiä tai silmäätekeviä kuten valitettavan usein tapahtuu. Sittemmin Isohella alkoi tutkia systemaattisesti seurakunnan toiminnan ja opetuksen suunnittelemista, jolloin hän huomasi, ettei aiheesta ole juurikaan kirjallisuutta. Tästäkin syystä tutkija ryhtyi keräämään aineistoa Raamatusta ja kirjallisuudesta. Isossa Kirjassa 2000-luvulla opiskellessaan hän kokosi löytämäänsä seurakunnan opetussuunnitelman laatimista koskevaa materiaalia kirjan muotoon. Seurakuntavirat -kirja puolestaan syntyi Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -koulutustapahtumissa esiin tulleesta suomenkielisen, aihetta käsittelevän kirjallisuuden puutteesta. Ytimenä seurakuntalaisten elinikäinen oppiminen Seurakunnan johtajien vastuulla on löytää seurakunnasta ihmiset, jotka Jumala on kutsunut Efesolaiskirjeen 4:11-12:ssa mainittuihin seurakuntavirkoihin. Millä me voimme saada seurakunnan jäsenet eteenpäin ja kasvamaan uskossaan? Miten he voivat löytää oman armoituksensa Jumalan elopelloilla ja kuinka he pääsevät kasvamaan oman armoituksensa käyttämisessä, pastori Jyrki Isohella luettelee sydämensä kipeimpiä kysymyksiä. Pastorit Jyrki ja Marika Isohella ovat pitänyt aiheesta useita viikonloppukoulutuksia eri puolilla Suomea. He kertovat saaneensa runsaasti palautetta siitä, että tietämys seurakuntaviroista ja seurakunnan jäsenten suunnitelmallisesta opetuslapseuttamisesta olisi saatava jokaisen vastuunkantajan ja seurakuntalaisen ulottuville ja myös laajempaan tietoisuuteen. Sisälähetys ja Isohellat ovat vastanneet tähän haasteeseen ja tarjoavat helluntaiseurakunnille Sinun paikkasi Kristusruumiissa -koulutustapahtumia. Luentojen lisäksi tapahtuma voi pitää sisällään keskusteluja, armolahja- ja armoitustestin, erilaisia ryhmätöitä jne. Opettajana ja ohjaajana toimiva pastori Jyrki Isohella kertoo koulutustapahtuman sopivan sekä seurakuntien pastoreille, vanhimmille, eri työmuotojen vastuunkantajille että kaikille omaa armoitustaan ja palveluspaikkaansa etsiville seurakuntalaisille.

9 KUVIA TAPAHTUMAN MAINONTAA VARTEN Marika ja Jyrki Isohella Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -koulutustapahtumien opetusmateriaalina käytettävä kirja, Seurakunnan Opetussuunnitelma

10 Sinun Paikksasi Kristusruumiissa -koulutustapahtumien opetusmateriaalina käytettävä kirja, Seurakuntavirat

11 SINUN PAIKKASI KRISTUSRUUMIISSA -KOULUTUSTAPAHTUMA ILMOITTAUTUMISKAAVAKE HENKILÖN NIMI PAIKALLISSEURAKUNTA Huom! ilmoittauduttava vähintään kuuden hengen ryhmissä MAHDOLLINEN TEHTÄVÄ SEURAKUNNASSA

12 OPETUSLAPSEUTTAMINEN SEURAKUNNASSA -KOULUTUSTAPAHTUMA ILMOITTAUTUMISKAAVAKE HENKILÖN NIMI PAIKALLISSEURAKUNTA MAHDOLLINEN TEHTÄVÄ SEURAKUNNASSA

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta

Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta Mikä solu on? Ylistaron Helluntaiseurakunta!1 LUENTO 1 MIKÄ SOLU ON?!2 Näky Tavoite, jota kohti ponnistelemme Toiminnan tulos Kaikille yhteinen Kuka näkymme määrittelee? Pastori tai vanhimmat? Jokainen

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA

OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA 1.12.2014 PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN OPINTOPÄIVÄT KALAJOELLA SPEK Pohjois-Suomi järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliiton palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät

Lisätiedot

Tervetuloa Avioparikurssille 5.-7.8.2016. Hartolan Kuningaskuntaan, Ekon historialliseen kartanoon ja Linna-hotelliin!

Tervetuloa Avioparikurssille 5.-7.8.2016. Hartolan Kuningaskuntaan, Ekon historialliseen kartanoon ja Linna-hotelliin! Tervetuloa Avioparikurssille 5.-7.8.2016 Hartolan Kuningaskuntaan, Ekon historialliseen kartanoon ja Linna-hotelliin! Parempi avioliitto ry järjestää Avioparikurssin Itä-Hämeen opistossa Tainionvirran

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky

Kuva: SXC/S. Braswell. Näky Näky Kuva: SXC/S. Braswell Kansanlähetys Yhteystiedot Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL) on vuonna 1967 perustettu Suomen evankelisluterilaisen kirkon lähetysjärjestö, jonka tarkoituksena

Lisätiedot

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info

www.saalem.net Lähetit Dorfstrasse 10, A 3142 Weissenkirchen, Austria puh. 43-2784-2055, e-mail: riku@missio.info ruut@missio.info Toimisto: Avoinna ke - to klo 10 12, puh. 6822 233 Työntekijät: Jukka Nieminen, pastori, puh. 0400 920 363 s-posti: jukka.nieminen@saalem.net Jukka talvilomalla 16. 24.2. Reijo Vierula, pastori, puh. 045

Lisätiedot

Ohje esittelijälle sinun ei tarvitse lukea jokaista diaa sanasta sanaan Paras on edessä

Ohje esittelijälle sinun ei tarvitse lukea jokaista diaa sanasta sanaan  Paras on edessä Ohje esittelijälle Tämän ohjaustekstin tarkoitus on auttaa sinua kertomaan lyhyesti ja vapaasti mitä valkokankaalla lukee. Tavoite on, että sinun ei tarvitse lukea jokaista diaa sanasta sanaan valkokankaalta

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2016 Tampereella Tietoa yhdistyksille Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa

Lisätiedot

Vuoden 2016 Scandinavian Defendon Suurleiri- Kotkassa 2.-3.4.2016

Vuoden 2016 Scandinavian Defendon Suurleiri- Kotkassa 2.-3.4.2016 Vuoden 2016 Scandinavian Defendon Suurleiri- Kotkassa 2.-3.4.2016 LEIRIN OHJAAJAT: Jyrki Saario -pääkouluttaja Scandinavian Defendo Antti Nurmi 4.aste musta vyö Defendo -Defendo Blue pääkouluttaja -I.D.D.I-

Lisätiedot

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012.

Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty 28.07.2012. Näillä säännöillä määritellään

Lisätiedot

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3

TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 1/6,Kuva: http://www.maija.palvelee.fi/ TIEDOTTEESSA KÄSITELTÄVÄT AIHEET sivu VUOSIKOKOUS JA SUKUSEURAN 15-VUOTISJUHLA 9.7.2016...2 VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS...3 SUKUSEURAN KOTISIVUISTA MIELENKIINTOISET

Lisätiedot

Yhdistystiedote 8/2015

Yhdistystiedote 8/2015 Yhdistystiedote 8/2015 Tärkeimmät: - Jäsenjärjestöavustuksen päivämäärät s. 2 - Kuinka näytte aivovammaviikolla? s. 5 Tässä yhdistystiedotteessa käsitellään: Uutiset... 2 TÄRKEÄ: Jäsenjärjestöavustuksen

Lisätiedot

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus

Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Miten sinne pääsee? Paikallismuseoiden markkinointi ja saavutettavuus Kotkan paikallismuseo seminaari 27.4. Riina Nurmio, maakuntatutkija Etelä-Karjalan museo Potentiaalisista kävijöistä pitää saada kävijöitä

Lisätiedot

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011

VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 VIRKISTYSPÄIVÄ NIVALASSA 19.2.2011 Hyvä Sanoma ry järjesti virkistyspäivän Nivalassa helluntaiseurakunnan tiloissa. Se oli tarkoitettu erikoisesti diakonia työntekijöille sekä evankelistoille ja mukana

Lisätiedot

Omatoiminen tehtävävihko

Omatoiminen tehtävävihko Rippikoulu 2014 Ilomantsin ev.lut. seurakunta Omatoiminen tehtävävihko Nimi Rippikouluryhmä palautettava viimeistään 30.4.2014 Rippikoulusi alkaa nyt eikä vasta kesällä leirijaksolle tullessasi. Omatoimiset

Lisätiedot

OPINTOPÄIVÄT KUUSAMOSSA

OPINTOPÄIVÄT KUUSAMOSSA 12.12.2013 PALOKUNTANUORTEN OHJAAJIEN JA PALOKUNTANAISTEN OPINTOPÄIVÄT KUUSAMOSSA SPEK Pohjois-Suomi järjestää Pohjois-Suomen ja Lapin pelastusliiton palokuntanuorten ohjaajien ja palokuntanaisten opintopäivät

Lisätiedot

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia

LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA. Seurakunnan strategia LIPERIN SEURAKUNTA - KOHTAAMISEN PAIKKA Seurakunnan strategia TOIMINTA-AJATUS Liperin seurakunta kohtaa ihmisen, huolehtii jumalanpalveluselämästä, sakramenteista ja muista kirkollisista toimituksista,

Lisätiedot

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2017!

Laukaan. seurakunta. tervetuloa 2017! Laukaan seurakunta tervetuloa 2017! Rippikoulu on ajankohtainen asia sinulle, joka täytät 15 vuotta vuonna 2017. Tässä asiassa et ole yksin, joka vuosi n. 90 % laukaalaisista ikäisistäsi nuorista käy rippikoulun

Lisätiedot

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa

Asumisen suunnitelmani. Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Asumisen yksilölliset tukimallit projektin tuottamaa aineistoa Asumisen suunnitelmani Jos suunnittelet muuttoa, on hyödyllistä pohtia etukäteen, millaiset asiat ovat sinulle tärkeitä

Lisätiedot

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT

TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT 1 TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 Näillä säännöillä määritellään TUL:n kilpailujen järjestämistä,

Lisätiedot

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella!

Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Kehitysvammaisten tukiliitto ry:n liittokokous 2013, Hyvä jäsenyhdistys ja tukipiiri, tapaamme toukokuussa Tampereella! Toimitamme tällä kirjeellä teille liittokokouskutsun, tarvittavat asiakirjat ja tiedot

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

HYVÄN ASIAKASPALVELUN AAKKOSET SEURAKUNNASSA Kouluttaja Tytti Pietilä, Agricola. Toimistohenkilöiden teemapäivät Turku

HYVÄN ASIAKASPALVELUN AAKKOSET SEURAKUNNASSA Kouluttaja Tytti Pietilä, Agricola. Toimistohenkilöiden teemapäivät Turku HYVÄN ASIAKASPALVELUN AAKKOSET SEURAKUNNASSA Kouluttaja Tytti Pietilä, Agricola Toimistohenkilöiden teemapäivät Turku KOKEMUKSENI HYVÄSTÄ PALVELUSTA Kerro tilanteesta, jossa Sinä olet ollut asiakkaana

Lisätiedot

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET:

+ SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + PERUSOHJEET: 1 + SEURAKUNTAAN TUTUSTUMISTEHTÄVÄT JA ULKOA OPETELTAVAT ASIAT + Nimesi: Osoitteesi: Puhelinnumerosi: PERUSOHJEET: Seurakunnan toimintaan tutustumista varten käyt 3-4 kertaa itsenäisesti jumalanpalveluksessa

Lisätiedot

SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO

SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO Suomen Helluntaikirkon julkaisuja 2 2014 tekijät, Suomen Helluntaikirkko ja Aikamedia Oy Raamatunlainauksissa on käytetty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen

Lisätiedot

Orientaatiojakson opetus 2012

Orientaatiojakson opetus 2012 Orientaatiojakson opetus 2012 sivu 1/8 VERSIO 1.4. korjattu 21.5.2012 (vihreät merkinnät) Orientaatiojakson ( 8 op) aikana opiskelijalla on yhteensä 102 tuntia kontaktiopetusta. Opetus sisältää sekä koko

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta Ekklesiologia 14 Kevään tunnit: 1 Dispensaatiot, Kristus Seurakunnan pää ja perustus 2 Seurakunnan olemassaolon kolme päätarkoitusta 3 Seurakunnan rakenteita ja johtajuusmalleja 4 Evankelioiminen 5 Rakentaminen

Lisätiedot

26.-28.6. 2015 SJ15, GT15, GT30, F4 KILPAILUKUTSU

26.-28.6. 2015 SJ15, GT15, GT30, F4 KILPAILUKUTSU 26.-28.6. 2015 SJ15, GT15, GT30, F4 KILPAILUKUTSU KILPAILUKUTSU 2 / 8 Järjestäjä Ohjaajaluvat (202.02.1) Kilpailun arvo ja luokat Paikka ja aika Kilpailuerät Salon Kilpaveneilijät ry. Rajakivenkatu 27,

Lisätiedot

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA

YHDESSÄ OPPIMISEN TAIDOT JA RYHMÄDYNAMIIKKA KUTSU ESAVI/5965/2016 Etelä-Suomi 21.6.2016 Opetus- ja kulttuuritoimi - vastuualue Jakelussa mainituille Miten ohjaan yksilön ja ryhmän taitoja tukemaan uuden opetussuunnitelman mukaista oppimista? Tervetuloa

Lisätiedot

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna

Jämsän kaupunki ei tarjoa aamutoimintaa lukuvuonna KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI LUKUVUOSI 2016-2017 TOIMINNAN PERUSTEET Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään Perusopetuslain 48 a 3 momentin ja Opetushallituksen

Lisätiedot

Maailman Suurin Vanhempainilta

Maailman Suurin Vanhempainilta Maailman Suurin Vanhempainilta Maailma muuttuu nopeasti, samoin suomalainen koulu. Maailman Suurimman Vanhempainillan tavoitteena on kertoa innostavalla tavalla kaikesta siitä hienosta, mitä suomalaisissa

Lisätiedot

Käyttöohje Social News

Käyttöohje Social News Käyttöohje Social News 1.1. painos FI Social News Vapauta sisäinen uutistoimittajasi ja raportoi lähiseutusi kiinnostavat tapahtumat suurelle yleisölle ammattimediakumppaneiden kautta. Lataa ja asenna

Lisätiedot

KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS

KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS KILPAILUN JÄRJESTÄMISEN OHJEISTUS 1. Kilpailupaikka 2. Kilpailusta tiedottaminen 3. Tuomareiden ja toimihenkilöiden varaaminen 4. Kaluston varaaminen ja kilpailutilojen kunnostaminen(viimeistään kilpailua

Lisätiedot

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely

Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kuusamon evankelis-luterilaisen seurakunnan seurakuntalaisuuskysely Kysely on tarkoitettu kaikille seurakuntalaisille. Tavoitteena on kartoittaa vastaajien tietämystä ja ajatuksia Kuusamon ev.lut. seurakunnan

Lisätiedot

RIPPIKOULUT 2017 Imatran seurakunta

RIPPIKOULUT 2017 Imatran seurakunta RIPPIKOULUT 2017 Imatran seurakunta TERVEHDYS VUODEN 2017 RIPPIKOULULAINEN! Tämä esite auttaa sinua valitsemaan rippikoulusi yhdessä huoltajasi kanssa. Lukekaa tämä esite yhdessä läpi kokonaan, jonka jälkeen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty JHL 212:n syyskokouksessa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Hyväksytty :n syyskokouksessa 25.11.2016 Sivu 2 / 10 Sisällysluettelo Järjestötoiminta... 3 Edunvalvonta...

Lisätiedot

VERSTASTUUTTI. Tule mukaan tekemään yhdessä viestintää! O SALLISTAVAN SOSIAALITURVAN PILOTTI VIESTINTÄVERSTAS 8.9.201 4

VERSTASTUUTTI. Tule mukaan tekemään yhdessä viestintää! O SALLISTAVAN SOSIAALITURVAN PILOTTI VIESTINTÄVERSTAS 8.9.201 4 O SALLISTAVAN SOSIAALITURVAN PILOTTI VIESTINTÄVERSTAS 8.9.201 4 VERSTASTUUTTI Tule mukaan tekemään yhdessä viestintää! E I TARVITSE OSATA VIESTINTÄ- TAI TIETOTEKNIIKKAA ETUKÄTEEN S YYS-JOULUKUUN 201 4

Lisätiedot

2 MAINONTA 2.1 Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailun järjestäjän valitsemia ja toimittamia mainoksia.

2 MAINONTA 2.1 Veneitä voidaan vaatia näyttämään kilpailun järjestäjän valitsemia ja toimittamia mainoksia. Tapahtuma: BS Zhik Optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2014 BS Zhik Zoom8 Ranking-kilpailu Järjestäjä: Brändö Seglare r.f. (BS), Aika: 10. 11. toukokuuta 2014 KILPAILUKUTSU Kilpailukutsu on

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki

Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki Gospel Riders moottoripyöräkerho ry SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Gospel Riders moottoripyöräkerho ry, ja sen kotipaikka on Helsinki 2 TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO

KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO KOKKOLAN SUOMALAINEN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 4/2010 SEURAKUNTANEUVOSTO Aika: Torstai 25.03.2010 klo 19.30 - (HUOM! AIKA) Paikka: Kokkolan seurakuntakeskuksen Jussintupa, Kustaa Aadolfinkatu 16 (2.krs, taloustoimiston

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen

TYÖPAIKKATOIMINTA. Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen TYÖPAIKKATOIMINTA Ohjeistus työpaikkatoiminnan vakiinnuttamiseen Työpaikkatoiminnan määritelmä Työpaikkatoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, joka kattaa saman yrityksen kaikissa Suomen toimipisteissä työskentelevät

Lisätiedot

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) ,

JÄSENKIRJE 1/2017. Rauman MTY Friski Tuult ry. Eteläkatu 7 A 4-5, Rauma puh. (02) , JÄSENKIRJE 1/2017 Rauman MTY Friski Tuult ry Eteläkatu 7 A 4-5, 26100 Rauma puh. (02) 821 1065, www.friskituult.fi, friski@friskituult.fi Sisällys Sääntömääräinen Kevätkokous... 2 Kirpputori matka Poriin

Lisätiedot

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017

Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n liittokokous 2017 Tietoa yhdistyksille Tämän puheenjohtajille ja sihteereille lähtevän Tieto yhdistyksille -kirjeen liitteenä ohessa: Liittokokouskutsu,

Lisätiedot

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintasuunnitelma 2014

Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry. Toimintasuunnitelma 2014 Vaasan Ekonomit Vasa Ekonomer ry Toimintasuunnitelma 2014 Yleistä Yhdistyksemme on perustettu 9.5.1937, vuosi 2014 on yhdistyksemme 77. toimintavuosi. Jäsenmäärämme 1.1.2013 oli 846. Toiminta-ajatuksemme

Lisätiedot

muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin

muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin muutos mahdollisuudeksi Uudelleensijoittumisella uusiin työtehtäviin Uudelleensijoittuminen tarjoaa mahdollisuuden jatkaa valtion palveluksessa Alueellistamisen ja tuottavuuden parantamiseen tähtäävien

Lisätiedot

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne

Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä. Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne Yleisötapahtuman markkinointi ja viestintä Johdatus kulttuurituotannon suunnitteluun 2009 Petri Katajarinne 1 Tapahtuman markkinointi Kohderyhmä Tapahtuman imago ja sisältö Myyntikanava Pääsylipun hinta

Lisätiedot

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen KUTSU MUNKSJÖ OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Munksjö Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 15.4.2015 kello 13.00 Finlandia-talolla, A-salissa,

Lisätiedot

Vuoden 2013 Scandinavian Defendon Suurleiri- Surviving armed assaults Kotkassa 6-7.4.2013

Vuoden 2013 Scandinavian Defendon Suurleiri- Surviving armed assaults Kotkassa 6-7.4.2013 Vuoden 2013 Scandinavian Defendon Suurleiri- Surviving armed assaults Kotkassa 6-7.4.2013 LEIRIN OHJAAJAT: Jyrki Saario pääkouluttaja Scandinavian Defendo Antti Nurmi/Madman Sport Center I.D.D.I- Level

Lisätiedot

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi

Kellokukantie 7 01300 VANTAA. puh. 040 534 9977 henrik.frank@autourheilu.fi. puh. 0500 490 812 jorma.mikkola@hanaa.fi Sarjasäännöt F-Rallisarja 2016 1.Yleistä F-rallisarjan (myöhemmin Sarja) järjestää AKK-Motorsport ry (myöhemmin Liitto) ja kaikki sarjan oikeudet (mukaan lukien sähköisen median ja markkinointioikeudet)

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

OHJEET : KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS

OHJEET : KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS 26042016 KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS ( JA VÄHÄN MIKKELINKIN ;-)) KUOPION HIIPPAKUNNAN XXIII SALIBANDYTURNAUS 7.5.2016 PIEKSÄMÄELLÄ PÄIVÄN YLEINEN AIKATAULU 10.00-10.20 Ilmoittautuminen

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena tai etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 3/2012 LAHTI 5.5.2012 JÄRJESTÄJÄ: TAEKWONDO LAHTI RY LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2012 Taekwondo Lahti Ry järjestää liikesarjojen SM- liigan kolmannen

Lisätiedot

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205

toimisto 017 261 2348 gsm 050 537 5857 gsm 0440 576 205 Toimintakalenteri Lokakuu-Marraskuu 2012 Vuoden teema: YHTEYS Seurakunnan posti- ja käyntiosoite Toimisto avoinna Kemilänrinne 3 tiistaisin ja torstaisin 70340 Kuopio klo 10-12 Pastori, seurakunnan johtaja

Lisätiedot

Henkilökierto valtionhallinnossa

Henkilökierto valtionhallinnossa Henkilökierto valtionhallinnossa Suunnitellut toimenpiteet sisäisen liikkuvuuden edistämiseksi Syksyllä 2016 Ilmoittautumisaika valtionhallinnosta koottuihin henkilökiertotehtäviin on 28.11.-11.12.2016

Lisätiedot

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 1 / 5 KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Aika Torstaina 7.4.2016 klo 15.30 Paikka Kattilahalli, Suvilahti, Sörnäisten rantatie 22, 00540 Helsinki Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen

Lisätiedot

Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa

Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa 1(10) Kokeen anominen Kennelliiton OmaKoira-palvelussa Vinttikoirakokeiden koeanomukset tehdään ensin Suomen Vinttikoiraliiton kilpailutietojärjestelmään. Kun Vinttikoiraliitton käsitellyt ja hyväksynyt

Lisätiedot

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen

WebOodin opinto-opas ja ilmoittautuminen Aloitus Homma alkaa osoitteesta www.helsinki.fi/weboodi. Jos et omista yliopiston atk-tunnuksia, voit hypätä kohdan 1. yli. Voit huoletta tutustua WebOodin saloihin ilman tunnuksiakin. WebOodin opinto-opas

Lisätiedot

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt

Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Vesaisten Keskusliitto ry:n säännöt Yhdistyksen nimi on Vesaisten Keskusliitto ry., josta näissä säännöissä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. I TARKOITUS Liiton tarkoituksena

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016

Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Kliininen linja Pirjo Lindström-Seppä opintoasiainpäällikkö Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos 2016 Ilmoittautuneita: 2000 / 78 2001 / 83 2002 / 87 2003 / 72 2004 /

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU - BSS Hannun Kannu -optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2016

KILPAILUKUTSU - BSS Hannun Kannu -optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2016 KILPAILUKUTSU - BSS Hannun Kannu -optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2016 Tapahtuma: Suomen Optimistijollaliiton karsintakilpailu 1/2016. Tapahtuma on suljettu kutsukilpailu, johon voivat

Lisätiedot

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle

MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle MENNÄÄN AJOISSA NUKKUMAAN! -kotitehtävävihkoon liittyvä ohje opettajalle Hyvä 5.- ja 6. -luokkalaisen opettaja, Mennään ajoissa nukkumaan! on 5.- ja 6. -luokkalaisille tarkoitettu vuorovaikutteinen kotitehtävävihko,

Lisätiedot

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään.

Jos osallistut jonkun järjestön (esim. SRK) järjestämään rippikouluun, sinun tulee ilmoittautua kotiseurakuntasi muualle menevien ryhmään. Rippikoulut 2016 Vuonna 2016 rippikouluikäisiä ovat vuonna 2001 syntyneet nuoret. Rippikouluun voivat ilmoittautua myös ne, joilla rippikoulu on jäänyt käymättä tai jos on aloittanut koulun 6-vuotiaana

Lisätiedot

Yritykseen perehdyttämisen yhteydessä tulee työntekijälle selvittää muun muassa seuraavat

Yritykseen perehdyttämisen yhteydessä tulee työntekijälle selvittää muun muassa seuraavat 1 UUDEN TYÖNTEKIJÄN PEREHDYTTÄMINEN Perehdyttämisellä tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla uusi työntekijä oppii tuntemaan yrityksen ja työpaikan sekä työssä noudatettavat työpaikan järjestykseen ja turvallisuuteen

Lisätiedot

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista:

Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Sulkasato Iisalmi Jäsentiedote 1 /2017 Tervehdys kaikille sulkapallon harrastajille! Vuoden alkuun tiivistelmää kevätkauden 2017 keskeisimmistä asioista: Pelivuorot: Sulkasadon pelivuorot pelataan Kirkonsalmen

Lisätiedot

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA

KUTSUMUS TAUSTATIETOA KUTSUMUKSESTA Andreas-raamatturyhmämateriaali I/03 Kansan Raamattuseuran nuorisotyö Kaisaniemenkatu 8, III krs 00170 HELSINKI nuorisotyö@karas-sana.fi 09/681 55 830 KUTSUMUS Tämän materiaalin sisältö tarkastelee kutsumusta

Lisätiedot

Pyhtään kunnanvirasto/kunnanhallituksen kokoushuone. Lindholm Matias 2. varapuheenjohtaja. Meriläinen Aapo Jäsen

Pyhtään kunnanvirasto/kunnanhallituksen kokoushuone. Lindholm Matias 2. varapuheenjohtaja. Meriläinen Aapo Jäsen PYHTÄÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Nuorisovaltuusto AIKA 12.3.2015 klo 17:05-18:40 PAIKKA Pyhtään kunnanvirasto/kunnanhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Mäkinen Anni Jäsen Bertling Hannu Puheenjohtaja Hillberg

Lisätiedot

Tervetuloa rippikouluun!

Tervetuloa rippikouluun! Tervetuloa rippikouluun! Pakilan seurakunnan rippikoulut 2015 Tervetuloa Pakilan seurakunnan rippikouluun! Ja onnittelut jo valmiiksi; täytät 15 vuotta vuonna 2015! Olet siis mitä parhaassa ripari-iässä.

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

KILPAILUKUTSU. Sääntö G3 on voimassa niiden lainaveneiden osalta, joille kilpailulautakunta on erikseen myöntänyt luvan.

KILPAILUKUTSU. Sääntö G3 on voimassa niiden lainaveneiden osalta, joille kilpailulautakunta on erikseen myöntänyt luvan. KILPAILUKUTSU Tapahtuma: BS Zhik Optiregatta Optimistijollien karsintakilpailu 1/2013 Järjestäjä: Brändö Seglare r.f. (BS) Aika: 11. 12. toukokuuta 2013 SÄÄNNÖT Kilpailussa noudatetaan Purjehduksen kilpailusäännöissä

Lisätiedot

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies

Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla. Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti 2017 Leppävirralla Merja Kaija kyläasiamies Maaseutuparlamentti Maaseutupolitiikan neuvosto (MANE), Suomen Kylätoiminta ry, Pohjois- Savon Kylät ry ja Maaseutuverkostopalvelut ovat

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35 Normaalikoulun

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram

Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille. Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalisen median ohjeistus järjestäjille Facebook, Twitter & Instagram Sosiaalista mediaa kannattaa hyödyntää tiedottamisessa ja markkinoinnissa monipuolisesti. Somen avulla tieto tapahtumastanne voi

Lisätiedot

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki

RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Alkusanat Kuvapankki GRAAFINEN OHJEISTUS RATA-SM -sarjan graafinen ohjeistus Tähän ohjeeseen on koottu RATA-SM -sarjan ulkoisessa ja sisäisessä viestinnässä käytettävien materiaalien ulkoasua koskevat ohjeet. Tärkeää on muistaa

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 1 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35

Lisätiedot

Mainokset ja media. Elina Kivelä & Rosa Tervonen

Mainokset ja media. Elina Kivelä & Rosa Tervonen Mainokset ja media Elina Kivelä & Rosa Tervonen Mainoslause itsestä Kirjoita lappuun ylistävä mutta totuudenmukainen mainoslause itsestäsi. Älä paljasta lappuasi muille! Mainoslause voi liittyä ulkonäköösi

Lisätiedot

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk

Herttoniemen seurakunta nuorisotyö. läpyskä. kevät 2016. lapyska hertsikansrk Herttoniemen seurakunta nuorisotyö läpyskä kevät 2016 lapyska hertsikansrk Horjuuko uskosi? Moni asia ei olekaan niin kuin olet luullut sen olevan. Kun tapaat uuden tuttavuuden, ensikohtaaminen määrittää

Lisätiedot

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN

OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN OPAS TUPAKOINNIN LOPETTAMISKILPAILUN SUUNNITTELUUN JA TOTEUTTAMISEEN JOHDANTO Kouluista ja oppilaitoksista tukea nuorten tupakoinnin lopettamiseen Kouluissa ja oppilaitoksissa toteutetaan monenlaista terveyden

Lisätiedot

OMPELUSEURAT KOULUISSA

OMPELUSEURAT KOULUISSA OMPELUSEURAT KOULUISSA HETKI ON KÄSILLÄ MARTTOJEN OMPELUSEURAT KOULUISSA 2017 Kohderyhmä: Alakoulut 7-11 vuotiaat, tai 7 8 vuotiaat, joiden opetussuunnitelmaan napin ompelu kuuluu Toteutus: Kädentaitotunnilla

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Sarjakutsu Uppopallo

Sarjakutsu Uppopallo Sarjakutsu Uppopallo 2016-2017 Kuluvan vuoden ja kevään 2017 aikana tullaan suomessa pelaamaan uppopalloa kolmella sarjatasolla. Täten kutsummekin sukeltajaliiton & uppopallovaliokunnan puolesta joukkueita

Lisätiedot

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä.

Kilpailujen järjestämisoikeutta on haettava kirjallisesti edellisen vuoden maaliskuun viimeiseen päivään mennessä. TUL:N NAISTEN JA TYTTÖJEN JOUKKUEVOIMISTELUN VAPAA- JA VÄLINEOHJELMAN KILPAILUSÄÄNNÖT Hyväksytty TUL:n voimistelu- ja naisvaliokunnassa 27.02.2010 ja päivitetty voimistelu- ja tanssijaoston kesäkokouksessa

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

SOPIMUS TILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESTÄ

SOPIMUS TILAISUUDEN JÄRJESTÄMISESTÄ Raahesalin lipunmyynti Kirkkokatu 28, 92100 Raahe Kirkkokatu 28, 92100 Raahe tilavaraukset puh. 044 439 3232 puh. 044 439 3237 tekniikkavastaava puh. 044 439 3235 avoinna: ma-pe klo 10-17 sähköposti: kauppaporvari@raahe.fi

Lisätiedot

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Kokoukselle valitaan kolme (3) puheenjohtajaa, kolme (3) sihteeriä sekä kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksen järjestyssääntö Edustajakokouksen esityslistan 4. kohdassa tehdyn päätöksen mukaisesti kokouksessa noudatetaan järjestäytymismuotojen ja menettelytapojen osalta seuraavaa järjestyssääntöä: 1

Lisätiedot

SOVITTELUPALVELUN VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT SEKÄ SOVITTELIJOIDEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN - LAIVASEMINAARI

SOVITTELUPALVELUN VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT SEKÄ SOVITTELIJOIDEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN - LAIVASEMINAARI Etelä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue KUTSU 29.5.2013 PK723B Jakelussa mainituille SOVITTELUPALVELUN VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT SEKÄ SOVITTELIJOIDEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN

Lisätiedot

TENGTOOLS JM EVK SM 16.- 17.8.2014 KILPAILIJATIEDOTE

TENGTOOLS JM EVK SM 16.- 17.8.2014 KILPAILIJATIEDOTE TENGTOOLS JM EVK SM 16.- 17.8.2014 KILPAILIJATIEDOTE Kilpailuun ilmoittautui määräaikaan mennessä 151 kilpailijaa. Kaikki kuljettajat hyväksyttiin kilpailuun mukaan. Jälki-ilmoittautuminen on mahdollista

Lisätiedot

Juniori KuPS KUPS C-01 TAMMITURNAUSINFO 30-31.1.2016

Juniori KuPS KUPS C-01 TAMMITURNAUSINFO 30-31.1.2016 Juniori KuPS KUPS C-01 TAMMITURNAUSINFO 30-31.1.2016 YLEISTÄ Tervetuloa KuPS 01-joukkueen järjestämään kutsuturnaukseen Kuopio hallin hyvälle tekonurmelle! Ottelut pelataan kahdessa neljän joukkueen lohkossa

Lisätiedot

Meikäläisiä Satakunnasta

Meikäläisiä Satakunnasta Meikäläisiä Satakunnasta syystiedote 2014 päivitys 17.9.2014 Meikäläisiä Satakunnassa on kehitysvammaisten Me Itse ry:n aktivistien sekä MEKA TV toiminnoissa osallistuvien meikäläisten yhteinen työnimi.

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT

SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT 1(5) SUKELLUSKUVAUKSEN POHJOISMAISTEN MESTARUUSKILPAILUJEN SÄÄNNÖT Nämä säännöt on käännetty alkuperäisistä ruotsinkielisistä säännöistä. Mahdollisessa ristiriitatilanteessa sääntöjen alkuperäinen ruotsinkielinen

Lisätiedot

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2013 KILPAILUKUTSU

LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2013 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2013 KILPAILUKUTSU LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2/2013 KAMPPAILUAREENA 30.3.2013 JÄRJESTÄJÄ: TAEKWONDO LAHTI RY LIIKESARJOJEN SM-LIIGA 2013 Taekwondo Lahti ry järjestää liigakauden toisen

Lisätiedot

YAG-INFO. KULJETUS (JKU-reissupaketin ottaneet)

YAG-INFO. KULJETUS (JKU-reissupaketin ottaneet) YAG-INFO KULJETUS (JKU-reissupaketin ottaneet) Bussi lähtee perjantaina monnarin parkkipaikalta klo 7.15. Ensimmäiset viestilajit alkavat jo Espoossa klo 12.00. Bussi ei jää mukaan tänä vuonna, koska majoitus

Lisätiedot

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780

Seurakuntaan Kirkkovaltuusto Kirkkoneuvosto Menot 5 781 780 Mihin verorahat käytetään? Vuosi 2011 Seurakunnan hallinto Jumalanpalvelukset ja kirkkomusiikki 190 298 Muut seurakuntatilaisuudet 63 615 Investoinnit (kurssikeskus yms.) 293 395 Hautaan siunaaminen 117

Lisätiedot