KOULUTUSTAPAHTUMIEN ENNAKKOVALMISTELUJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOULUTUSTAPAHTUMIEN ENNAKKOVALMISTELUJA"

Transkriptio

1 KOULUTUSTAPAHTUMIEN ENNAKKOVALMISTELUJA Suunnitteluohjeita Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -, sekä Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -koulutustapahtumia varten 1. Koulutustapahtumien järjestäjä: Koulutustapahtumien järjestäjänä toimii Hyvä Sanoma Ry, yhteistyössä Jyrki ja Marika Isohellan kanssa. 2. Mitkä ovat koulutustapahtumien tavoitteet? Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -tapahtuman tavoitteena on: a) auttaa seurakunnan jäseniä tunnistamaan omat lahjansa ja armoituksensa (seurakuntavirkansa), että he voisivat löytää oman paikkansa seurakunnan palvelutehtävissä ja kehittyä saamiensa lahjojen ja seurakuntavirkojen käytössä. b) auttaa seurakunnan jäseniä ymmärtämään seurakunnan olemusta, tarkoitusta, vastuuta ja merkitystä paremmin. Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -tapahtuman tavoitteena on: Antaa seurakunnan erilaisissa vastuutehtävissä oleville henkilöille työkaluja sellaiseen seurakunnan toiminnan suunnitteluun, jossa pyritään huomioimaan kaikkien seurakunnan jäsenten (eri ikäiset, hengellisesti eri kasvun vaiheessa olevat ja erilaisen armoituksen omaavat ja erilaisessa elämäntilanteessa olevat) mahdollisuus kasvuun omassa jumalasuhteessaan, suhteessaan seurakuntaan, suhteessa toisiin ihmisiin ja suhteessa omaan palvelutehtävään. 3. Tapahtumien luennoitsijat: Pastori Jyrki Isohella (Mth) on vaimonsa Marikan (B.A) kanssa ollut mm. mukana toimittamassa ja julkaisemassa hengellistä ilmaisjakelulehteä v alkaen. V lähtien hän on toiminut raamatunopettajana, vanhimpana ja pastorina. Jyrki Isohella on kirjoittanut kirjat: Mikä, Miksi, Seurakunta? (Kurikan rukoushuoneyhdistys Ry, 1997), Seurakunnan opetussuunnitelma (Fida Ry ja Vapaa Sisälähetys Ry, 2007) ja Seurakuntavirat (Aikamedia Oy, 2011). Yhdessä Marikan kanssa he ovat vastanneet Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -koulutustapahtumista v alkaen. Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -seminaaria on järjestetty v keväästä saakka. 4. Kumpiko tilaisuus kannattaa järjestää ensin? Koulutustilaisuuksista ensimmäisenä olisi hyvä järjestää Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -tapahtuma, sillä on tärkeää, että seurakunnan jäsenistö tunnistaa ensin omat lahjansa, ja tämän jälkeen vasta astuu toiseen osaan, eli opetuslapseuttamiseen (sisältää myös toisten auttamisen eteenpäin omien lahjojen tunnistamisessa ja kehittämisessä), mikä kuuluu erityisesti jo kutsunsa tunnistaneille viranhaltijoille. Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -koulutustapahtuma kannattaa järjestää silloin, jos alueelta löytyy jo riittävästi ensimmäisen tapahtuman käyneitä (tiedon saa kouluttajilta).

2 5. Tapahtuman ajankohta: Tilaisuuden mahdollisimman suuren osanoton takaamiseksi, tilaisuuksien ajankohdasta on hyvä neuvotella hyvissä ajoin, niin omassa seurakunnassa, kuin luennoitsijoidenkin kanssa, sillä tapahtumia voi olla sovittuna myös lähialueelle. On myös hyvä kartoittaa suunnitellun ajankohdan muut mahdolliset tilaisuudet lähialueen seurakunnissa (myös muissa kuin oman herätysliikkeen), ettei tilaisuuksien päällekkäisyydestä tule estettä kenenkään mukaantulolle. 6. Tapahtumien koulutusmateriaalit: Sinun Paikkasi Kristusruumiissa - koulutustapahtumassa käytetään koulutusmateriaalina Jyrki Isohellan kirjoittamaa kirjaa: Seurakuntavirat (Aikamedia, 2011) ja Opetuslapseuttaminen seurakunnassa - koulutustapahtumassa kirjaa: Seurakunnan opetussuunnitelma (Fida Ry ja Vapaa Sisälähetys Ry 2007). Muuna materiaalina käytetään kopioitavia A4 monisteita. 7. Tapahtumien toteutustapa: Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -tapahtumassa opetus toteutetaan raamattutuntien, luentojen, ryhmätöiden, henkilökohtaisten armolahja- ja armoitustestien, sekä keskusteluiden avulla. Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -tapahtuma puolestaan koostuu yhdestä ennakkotehtävästä, luennoista, keskusteluista ja tilaisuuden aikana täytettävästä tehtävästä. 8. Tapahtumien kustannukset: Tapahtumista koituu kuluja järjestävälle seurakunnalle seuraavasti: Ruokailu: Jos ruokailu ja kahvitukset järjestetään seurakunnan toimesta, sen kulut kannattaa jakaa osallistujien kesken. Ruokailujen, aamu- ja iltapalojen sekä kahvituksien määrän näet tilaisuuden ohjelmarungosta (liitteenä). Joillain paikkakunnilla tosin ruokailu on hoidettu kunkin osallistujan itse valitsemassa paikassa, esim. ravintolassa, ja vain kahvitus seurakunnan tiloissa. Monisteet: Kullekin tapahtumaan osallistujalle tulee kopioida monisteet (noin 10 sivua). Näistä tulee seurakunnalle kuluja alle 1 euro/ osallistuja. Lehtimainonta: Järjestävä seurakunta (tai useampi seurakunta yhdessä) laittaa mainokset esim. paikallislehteen (ja mahdollisesti Ristin Voittoon). Värillisten mainosten hinnat ovat Ristin Voitto -lehdessä 4,00 euroa/pmm. Jos mainos on esim. kahden palstan levyinen ja 7 cm (70 mm) korkeana, mainoksen hinta on 2 x 50 x 4,00 euroa, eli 400,00 euroa. Mustavalkoinen ilmoitus maksaa 3,00 euroa/pmm., mutta ei välttämättä erotu niin hyvin, kuin värillinen. Hyvä Sanoma Ry mainostaa tapahtumaa myös kotisivuillaan. Palkat: Vaikka tapahtuman luennoitsijoita on kaksi (joskus poikkeustapauksissa Marika saattaa olla pois), on tapahtumista veloitettu vain yhden hengen palkkio. Seurakuntaoppaan taulukon mukaan, v taulukossa s palkkiot on hinnoiteltu seuraavasti:

3 Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -koulutustapahtuma: Perjantai 1. tilaisuus 165,00 euroa, seuraavat tilaisuudet 84,00 euroa. Lauantaina 1. tilaisuus 220,00 euroa, seuraavat tilaisuudet 84,00 euroa. Sunnuntaina 1. tilaisuus 220,00 euroa, seuraavat tilaisuudet 84,00 euroa. Perjantai: 2 tuntia = 165, ,00 euroa Lauantai: 7 tuntia = 220, x 84,00 euroa Sunnuntai 4 tuntia = 220, x 84,00 euroa Yhteensä palkat: 249,00 euroa 724,00 euroa 462,00 euroa 1435,00 euroa + Stm (jos sunnuntaina halutaan raamattutunti myös päiväkokoukseen, siitä tulee 84,00 euroa lisämaksu/ raamattutunti). Huom! Hinnassa on huomioitu vain raamattutuntien, luentojen ja ryhmätöiden osuus, muista osioista, kuten henkilökohtaisesta ohjauksesta, rukouspalvelusta ja testien tarkastuksesta (vähintään 4 tuntia) ei laskuteta. Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -koulutustapahtuma: Koska Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -koulutustapahtuma on vain kaksipäiväinen (Pe-La.), opetus- ym. tunteja tulee vähemmän (yht. 9). Perjantai: 3 tuntia = 165, x 84,00 euroa Lauantai: 6 tuntia = 220, x 84,00 euroa Yhteensä palkat 333,00 euroa 640,00 euroa 973,00 euroa + Stm Muut palkkaan verrattavat kulut tapahtumissa: Matkakorvaus. Vuoden 2014 taulukon mukaan oman auton käytöstä päätoimisesti kiertävälle julistajalle 0,43 euroa/km. Päivärahat: Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -tapahtumasta vuoden 2014 taulukon mukaan kahdelta täydeltä päivältä ja yhdeltä osapäivältä, eli 2 x 36 euroa ja 1 x 16 euroa. (yhteensä 88 euroa). Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -tapahtumasta yhdeltä täydeltä päivältä 36 euroa ja yhdeltä vajaalta päivältä 16 euroa (yhteensä 52 euroa). Palkkioiden maksu: Palkkiot jaetaan puoliksi molempien luennoitsijoiden kesken, ja järjestävä seurakunta maksaa niiden päälle vaadittavat sosiaalikulut (n. 40%). Tapahtuman aikana saatte verokortit, henkilötiedot ja tilinumeron, jonne tapahtuman maksut voi suorittaa.

4 9. Tapahtumien kustannukset osallistujille: Koulutustapahtumasta aiheutuvat kulut on hyvä jakaa osallistujien kesken (jotkin seurakunnat eivät toki ole ottaneet maksua omilta jäseniltään). Maksut ovat vaihdelleet eri paikkakuntien kesken. Jos osallistujia on noin 60 henkeä, Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -tapahtuman hinnaksi tulee noin 34 euroa/henkilö + suunnittelemanne ruokamaksu. Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -tapahtumalle tulee kuluja noin 23 euroa/henkilö. Suurimmillaan tapahtumassa on ollut toki yli 120 henkilöä, jolloin kulut jäävät huomattavasti pienemmiksi/ osallistuja. Lisäksi osallistujat voivat hankkia itselleen tapahtumassa oppikirjoina käytettävät kirjat: Seurakuntavirat (hinta 23,50 euroa) ja Seurakunnan opetussuunnitelma (hinta 12,50 euroa), joita luennoitsijat tuovat tilaisuuteen (ei pakollinen). Kolmipäiväisessä tapahtumassa on tapahtuman välissä sunnuntaina ollut normaali päiväkokous, jossa on myös kannettu normaaliin tapaan uhri. Tätä kautta on tullut uhrituloja myös koulutustapahtumaan osallistujilta seurakuntaan. 10. Tapahtuman markkinointi alueen toisiin seurakuntiin: Koska tapahtumat on pyritty järjestämään alueellisina koulutustilaisuuksina, markkinoinnissa olisi hyvä lähestyä lähialueen (ja miksei kauempienkin) seurakuntien (kaikkien eri seurakuntien ja kirkkokuntien) pastoreita ja nuorisopastoreita, esim. siten, että seurakuntanne lähettää heille mainoksen, ja pienen jutun tapahtumasta, joko sähköpostilla tai kirjeessä. Kukin seurakunta voi sitten laittaa mainoksen esim. ilmoitustaululle ja tiedottaa tapahtumasta jutun perusteella. 11. Lehtimainonta ja lehtijutut: Järjestävän seurakunnan on hyvä laittaa mainos (mainoksen malli liitteenä) ja juttu tapahtumasta sekä paikallislehteen, että Ristin Voitto -lehteen (aineistoa juttuun lopussa). RV:n päätoimittajalle kannattaa soittaa ja pyytää puffijuttua hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Puffijuttu on hyvä kirjoittaa itse, niin se menee varmemmin läpi lehdessä. Ilmoituksista RV:llä vastaa ilmoitussihteeri Pirkko Fält-Rantanen, Puh Sähköposti: rv.ilmoitukset(at)aikamedia.fi Tilaisuudesta on tietenkin hyvä tiedottaa useaan kertaan seurakunnan omissa tilaisuuksissa, ja laittaa esite, sekä infoa tapahtumasta myös seurakunnan ilmoitustaululle, seurakuntalehteen, sekä seurakunnan kotisivuille. Muu markkinointi: Hyvä Sanoma Ry markkinoi myös tapahtumia omilla kotisivuillaan: (http://www.kotimaanevankeliointi.fi/), Sieltä löytyy tiedot kohdasta: Toiminnot ja siellä linkistä: Opetussarjat. Tästä syystä on hyvä jo hyvissä ajoin etukäteen tiedottaa sovitusta tapahtumasta Hyvä Sanoma Ry:n koordinaattorille, Helena Kärkkäiselle, Puh , helena.karkkainen(at)netikka.fi. Näin tieto tapahtumastanne ehtii mukaan myös heidän mainontaansa. Hyvä Sanoma Ry informoi tapahtumista myös Helluntaiherätyksen talvipäivillä ja maakunnallisilla työntekijäpäivillä.

5 12. Kenelle tapahtumia kannattaa markkinoida? Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -tapahtumasta parhaan hyödyn saavat jo jonkin aikaa uskossa olleet henkilöt, jotka alkavat kipuilla oman armoituksensa ja kutsunsa kanssa. Joillekin vasta vähän aikaa sitten uskoon tulleille sisältö saattaa olla hieman liian vaativa. Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -tapahtumaan osallistuvan puolestaan on hyvä käydä ensin läpi ensimmäinen koulutustapahtuma. 13. Ilmoittautuminen: Tapahtuman ilmoittautumisaika kannatta varata riittävän pitkäksi (vähintään kaksi viikkoa), että ihmiset voivat varautua siihen riittävän hyvin (lastenhoidon sopiminen, työasioiden järjestely ym.). Tilaisuuksiin on hyvä laittaa sitova ilmoittautuminen, ts. mukaan ilmoittautuva henkilö sitoutuu olemaan mukana koko viikonlopun. Ohjelma etenee alusta loppuun saakka siten, että kesken tapahtumaan tullut ei pääse siihen enää mukaan. Myöskään ryhmätyöt eivät onnistu, jos joku tulee kesken tapahtuman ryhmään tai poistuu siitä kesken. Yksittäisiä henkilöitä ei Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -tapahtumaan kannata ottaa, koska ryhmätyöt sisältävät tehtäviä, joissa täytyy olla mukana vähintään kuusi henkilöä kustakin ilmoittautuvasta paikallisseurakunnasta. Toisin sanoen kunkin ilmoittautujan täytyy kerätä vähintään kuuden hengen ryhmä omasta seurakunnastaan Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -tapahtumaan. Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -tapahtumassa ei ole ryhmätöitä, ja siksi siihen voi ilmoittautua myös yksittäisiä henkilöitä. Ilmoittautumisten vastaanottaja: Ilmoittautumisia vastaanottamaan kannattaa järjestää yksi henkilö, joka on tavoitettavissa puhelimesta koko ilmoittautumisajan (alkaen mainoksien lähettämisestä lehtiin ja seurakuntiin, siihen saakka, kuin ilmoittautumisaika kestää). Tämän henkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite on hyvä laittaa näkyviin lehti- ym. mainoksiin ja seurakunnan kotisivulle. Ilmoittautumisen voi laittaa myös seurakunnan kotisivulle, jolloin siihen ei tarvitse sitoa ketään henkilöä. Ilmoittautumiskaavakkeessa (esimerkkikaavio ohessa) tulee kysyä seuraavia asioita: - ilmoittautujan nimi - paikallisseurakunta, johon hän kuuluu (esim. Seinäjoen helluntaiseurakunta) - mahdollinen tehtävä, jossa hän palvelee seurakunnassaan. Tieto ilmoittautuneista luennoitsijoille: Nämä ilmoittautujista kootut tiedot olisi hyvä laittaa sähköpostilla luennoitsijoille (isohellat(at)luukku.com) jo muutamaa päivää ennen koulutustilaisuuden alkua, voidaksemme suunnitella jo etukäteen ryhmätöitä varten koottavien ryhmien koostumusta jne. Ilmoittautuvien vastaanottaminen tapahtuman alussa: Koulutustilaisuuden ilmoittautuvien vastaanottamisessa perjantai-illalla, olisi hyvä olla vastuussa kaksi henkilöä, jolloin toinen henkilö voisi myydä tapahtumissa käytettäviä kirjoja. Toinen henkilö puolestaan voi ottaa vastaan seurakunnalle tulevat maksut, antaa tapahtuman opintomonisteet ja mahdolliset majoittajien yhteystiedot, sekä informoida mahdollisesta lastenhoidosta.

6 Nimikyltit: Koulutustapahtumaan osallistuville olisi hyvä tehdä nimikyltit, joista näkyy sekä tapahtuman, että henkilön nimi. Näin ruokailuissa, ryhmätöissä ym. on helppo tunnistaa henkilöt. Muoviset nimitaskut, joita myydään kirjakaupoissa, voi kerätä takaisin tapahtuman lopussa ja käyttää uudelleen toisissa järjestämissänne tapahtumissa. 14. Majoitus: Jos tapahtumaan tulee osallistujia kauempaa, seurakuntanne voinee järjestää myös majoituksen sitä tarvitseville henkilöille. Tästä on hyvä mainita mainonnassa ja ilmoittautumisen yhteydessä. 15. Lastenhoito: Jos seurakunnassanne on mahdollista järjestää lastenhoito tapahtuman ajalle, se voi mahdollistaa joidenkin sellaisten henkilöiden mukaanpääsyn, joilla ei ole saatavissa lastenhoitoa tapahtuman ajaksi (lapsien mukanaolo tapahtumassa vanhempiensa joukossa ei ole tosin ollut mikään ongelma). Lastenhoitomahdollisuudesta on hyvä tiedottaa ilmoittautumisen yhteydessä. 16. Ruokailu: Jos ruokailu järjestetään seurakunnan toimesta, sen hoitamiseen on syytä varata riittävästi henkilökuntaa. Joillain paikkakunnilla tosin ruokailu on hoidettu kunkin osallistujan itse valitsemassa ravintolassa, ja vain kahvitus seurakunnan tiloissa. Jos päädytty sellaiseen ratkaisun, että kukin osallistuja järjestää ruokailunsa itse, on hyvä selvittää ravintoloiden aukioloajat ja jakaa ilmoittautumisen yhteydessä osallistujille kartta, johon on merkitty näiden ravintoloiden sijainti. Valitsemastanne ratkaisusta on syytä mainita ilmoittautumisen yhteydessä ja seurakuntiin lähetettävissä mainoksissa. 17. Tilaisuudessa tarvittavat AV -välineet, ym. valmistelut: Järjestävän seurakunnan tulee järjestää tilaisuuteen seuraavat AV -välineet: - videotykki - riittävän suuri valkokangas, myös salin takaosassa istuvia ajatellen. - äänentoistolaitteet - kaksi mikrofonia, joista toinen mielellään langaton. Muuta tarvittavaa välineistöä: - Fläppitaulu (mielellään kaksikin), jossa noin 50 paperia, sekä kaksi tussia (väri musta tai punainen. Sininen ei erotu salin takaosaan). - ryhmätöitä ajatellen tulisi eri puolille seurakuntaa järjestää tiloja, joissa on myös yksi pöytä. Näissä tiloissa pienet ryhmät (6-8 h) voivat käydä läpi tilaisuudessa annettavia ryhmätöitä. Osa ryhmistä voi kokoontua myös salin eri puolilla.

7 Tarvittavaa henkilöstöä: - keittiöhenkilökunnan ja ilmoittautumisesta vastaavien henkilöiden lisäksi tilaisuudessa tarvitaan myös: - äänentoistosta vastaava henkilö, joka vastaa myös AV -välineiden toiminnasta. Hänen olisi hyvä olla paikalla rukoushuoneella viimeistään tapahtuman vetäjien tullessa paikalle, eli tunti ennen tilaisuuden alkua. - Tapahtuman avauksen ja alkurukouksen, sekä viimeisen tilaisuuden lopussa tapahtuman päättämisen, voisi mielellään hoitaa joku järjestävän seurakunnan pastoreista tai vanhimmista. - sekä eri osioiden alussa, että rukoushetkissä olisi hyvä olla joku pianisti, kitaristi tai ryhmä, joka voi laulattaa yleisöä. 18. Kopioitava materiaali: tilaisuutta varten täytyy järjestävän seurakunnan monistaa noin kymmenen mustavalkoista A4 sivua kullekin ilmoittautuneelle. Lähetämme nämä kopioitavat sivut teille ennen tilaisuutta. 19. Seurakunnan johdon osallistuminen tapahtumaan: Tapahtumasta ei saada täyttä hyötyä irti, elleivät seurakunnan pastorit ja vanhimmisto sitoudu siihen! Vanhimpien ja pastoreiden esimerkki saa myös jäsenistön innostumaan asiasta. Tilaisuudessa monet seurakuntanne jäsenet kokevat ahaa -elämyksen, kun he tunnistavat omat lahjansa. Tässä hetkessä on hyvä, että seurakunnan johtajat ovat paikalla tukemassa, kannustamassa ja ohjaamassa näitä henkilöitä erilaisiin palvelutehtäviin. Tästä syystä on välttämätöntä, että mukaan tulevat kaikki seurakunnan pastorit, vanhimmat, diakonit ja muut vastuunkantajat. Suuri osa tapahtuman hyödystä valuu hukkaan, elleivät seurakunnan johtajat osoita kiinnostusta tässä jäsenille tärkeässä löytämisen hetkessä. 20. Rukous: Muistetaan tapahtumaa rukouksin jatkuvasti etukäteen. Tapahtumalla on ollut mullistava vaikutus monen uskovan sitoutumisessa Kristukseen ja seurakuntaan. Kiitos kaikesta jo etukäteen! Teitä tärkeässä työssänne siunaten: Hyvä Sanoma Ry/ Pastorit Jyrki ja Marika Isohella isohellat(at)luukku.com Puh

8 Tässä aineistoa Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -koulutustapahtumasta tehtävää juttua varten. Tapahtumaan on osallistunut henkilöitä lähes kaikista eri kristillisistä seurakunnista. Sinun Paikkasi Kristusruumiissa Hyvä Sanoma Ry:n sekä Jyrki ja Marika Isohellan yhteistyönä toteutettava Sinun paikkasi Kristus-ruumiissa - koulutustapahtuma tarjoaa konkreettisia välineitä seurakuntien suunnitelmalliseen opetuslapseuttamiseen. Toiminnassa huomioitava kaikki seurakuntalaiset Sinun Paikkasi Kristus-ruumiissa -koulutustapahtuman opettaja ja Seurakunnan opetussuunnitelma, sekä Seurakuntavirat kirjojen kirjoittaja, pastori Jyrki Isohella on tullut tunnetuksi raamatunopettajana, kirjoittajana sekä muusikkona. Vankan teologisen tietämyksen ja seurakuntakokemuksen omaava pastori kertoo kirjan saaneen alkunsa jo 1980-luvulla kun Jumala alkoi puhua hänelle siitä, että seurakunnan tilaisuuksissa ja toiminnassa olisi huomioitava tasapuolisesti kaikki seurakuntalaiset. Jo seurakunnan tilaisuuksia suunnitellessa on otettava huomioon sekä lapset, varhaisnuoret, nuoret kuin muunkin ikäiset seurakuntalaiset. Myös vammaiset ja eri kasvun tasollakin olevat uskovat on huomioitava, ei ainoastaan seurakunnan kovaäänisimpiä tai silmäätekeviä kuten valitettavan usein tapahtuu. Sittemmin Isohella alkoi tutkia systemaattisesti seurakunnan toiminnan ja opetuksen suunnittelemista, jolloin hän huomasi, ettei aiheesta ole juurikaan kirjallisuutta. Tästäkin syystä tutkija ryhtyi keräämään aineistoa Raamatusta ja kirjallisuudesta. Isossa Kirjassa 2000-luvulla opiskellessaan hän kokosi löytämäänsä seurakunnan opetussuunnitelman laatimista koskevaa materiaalia kirjan muotoon. Seurakuntavirat -kirja puolestaan syntyi Sinun Paikkasi Kristusruumiissa -koulutustapahtumissa esiin tulleesta suomenkielisen, aihetta käsittelevän kirjallisuuden puutteesta. Ytimenä seurakuntalaisten elinikäinen oppiminen Seurakunnan johtajien vastuulla on löytää seurakunnasta ihmiset, jotka Jumala on kutsunut Efesolaiskirjeen 4:11-12:ssa mainittuihin seurakuntavirkoihin. Millä me voimme saada seurakunnan jäsenet eteenpäin ja kasvamaan uskossaan? Miten he voivat löytää oman armoituksensa Jumalan elopelloilla ja kuinka he pääsevät kasvamaan oman armoituksensa käyttämisessä, pastori Jyrki Isohella luettelee sydämensä kipeimpiä kysymyksiä. Pastorit Jyrki ja Marika Isohella ovat pitänyt aiheesta useita viikonloppukoulutuksia eri puolilla Suomea. He kertovat saaneensa runsaasti palautetta siitä, että tietämys seurakuntaviroista ja seurakunnan jäsenten suunnitelmallisesta opetuslapseuttamisesta olisi saatava jokaisen vastuunkantajan ja seurakuntalaisen ulottuville ja myös laajempaan tietoisuuteen. Sisälähetys ja Isohellat ovat vastanneet tähän haasteeseen ja tarjoavat helluntaiseurakunnille Sinun paikkasi Kristusruumiissa -koulutustapahtumia. Luentojen lisäksi tapahtuma voi pitää sisällään keskusteluja, armolahja- ja armoitustestin, erilaisia ryhmätöitä jne. Opettajana ja ohjaajana toimiva pastori Jyrki Isohella kertoo koulutustapahtuman sopivan sekä seurakuntien pastoreille, vanhimmille, eri työmuotojen vastuunkantajille että kaikille omaa armoitustaan ja palveluspaikkaansa etsiville seurakuntalaisille.

9 KUVIA TAPAHTUMAN MAINONTAA VARTEN Marika ja Jyrki Isohella Opetuslapseuttaminen seurakunnassa -koulutustapahtumien opetusmateriaalina käytettävä kirja, Seurakunnan Opetussuunnitelma

10 Sinun Paikksasi Kristusruumiissa -koulutustapahtumien opetusmateriaalina käytettävä kirja, Seurakuntavirat

11 SINUN PAIKKASI KRISTUSRUUMIISSA -KOULUTUSTAPAHTUMA ILMOITTAUTUMISKAAVAKE HENKILÖN NIMI PAIKALLISSEURAKUNTA Huom! ilmoittauduttava vähintään kuuden hengen ryhmissä MAHDOLLINEN TEHTÄVÄ SEURAKUNNASSA

12 OPETUSLAPSEUTTAMINEN SEURAKUNNASSA -KOULUTUSTAPAHTUMA ILMOITTAUTUMISKAAVAKE HENKILÖN NIMI PAIKALLISSEURAKUNTA MAHDOLLINEN TEHTÄVÄ SEURAKUNNASSA

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

Tästä se alkaa! opas lapsityön aloittamiseen

Tästä se alkaa! opas lapsityön aloittamiseen Tästä se alkaa! opas lapsityön aloittamiseen 2 Tästä se alkaa! opas lapsityön aloittamiseen Sisällysluettelo Johdanto Tästä se alkaa! -yhteistyömallit lapsityössä s. 3 Kerhotyön aloittaminen s. 5 Kings

Lisätiedot

Opas historiallisten tanssien viikonloppuleirin järjestämiseen. Hilla Haapamäki

Opas historiallisten tanssien viikonloppuleirin järjestämiseen. Hilla Haapamäki Opas historiallisten tanssien viikonloppuleirin järjestämiseen Hilla Haapamäki Sisällys Innostu järjestämään!... 2 Vaihe 1: Suunnittelu... 3 Ilmoittaudu tanssileirin järjestäjäksi... 3 Tee leiriläisille

Lisätiedot

Kulo ry:n seminaariopas

Kulo ry:n seminaariopas Kulo ry:n seminaariopas Kuinka suunnittelet ja toteutat seminaarin Perjantaina 25.10.2013 Kulttuurintutkimuksen opiskelijat Kulo ry. järjesti kolmannen vuotuisen seminaarinsa Jyväskylässä otsikolla Toiseus

Lisätiedot

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä

Meidän juttu. Nuoret tapahtuman järjestäjinä Meidän juttu Nuoret tapahtuman järjestäjinä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan tiedotusopas

Kulttuuritoimijan tiedotusopas Kulttuuritoimijan tiedotusopas C. 56 Kulttuuritoimijan tiedotusopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan Liitto Julkaisu C:56 (päivitys joulukuussa 2010) ISBN 978-951-766-117-1 ISSN 1237-9948 Taitto: Mainostoimisto

Lisätiedot

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas

KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011. Kerhotoiminnan opas 1 KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI 2011 Kerhotoiminnan opas 2 Kerhotoiminnan opas Kulttuuria kyliin hanke KALEVAN NUORTEN KESKI-SUOMEN PIIRI RY 2011 31.8.2011 Projektipäällikkö Janne Lahtia Graafinen

Lisätiedot

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa

Työkalupakki järjestöjen viestintään. Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa Työkalupakki järjestöjen viestintään Näin saat asiasi esille tiedotusvälineissä ja olet läsnä sosiaalisessa mediassa 2 Viestintätyökalupakin sisältö: 1. Miksi kertoa toiminnastanne tiedotusvälineille?

Lisätiedot

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander

Valtakunnalliset kotiseutupäivät. Järjestämisopas. Uudistettu ja toimitettu laitos 2013. Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Valtakunnalliset kotiseutupäivät Järjestämisopas Uudistettu ja toimitettu laitos 2013 Lassi Saressalo, Heikki Saarinen, Liisa Lohtander Sisällys Oppaan käyttäjälle ------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

BirdLifen paikallistoimintamalli

BirdLifen paikallistoimintamalli BirdLifen paikallistoimintamalli ohjeita paikalliseen lintuharrastustoimintaan alueellisen lintuyhdistyksen sisällä Käyttöohje: Jos dokumentti näyttää pitkältä, lue aluksi sisällysluettelo ja kappaleet

Lisätiedot

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

OVIA OMAISHOITAJUUTEEN OVIA OMAISHOITAJUUTEEN Käsikirja Ovet-omaishoitajavalmennuksen järjestäjille Sandra Gehring Malla Heino Merja Kaivolainen Maria Malmi Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry 2012 1 OVIA OMAISHOITAJUUTEEN

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 23.8.2009 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Seura toimintaympäristönä

Seura toimintaympäristönä SUOMEN KORIPALLOLIITTO Seura toimintaympäristönä Versio 3.0-21.9.2006 Copyright 2006. Suomen Koripalloliitto Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 1 2. SEURAN LINJAUSTEN JA TOIMINNAN SUUNNITTELU 2 2.1 HALLITUS

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 28.5.2012 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

INNOVAATIOAREENAN JÄRJESTÄJÄN OPAS. Anu Raappana ja Riikka Tiitta Faktaduo

INNOVAATIOAREENAN JÄRJESTÄJÄN OPAS. Anu Raappana ja Riikka Tiitta Faktaduo INNOVAATIOAREENAN JÄRJESTÄJÄN OPAS Anu Raappana ja Riikka Tiitta Faktaduo Tätä tekstiä saa vapaasti kopioida ja julkaista muokkaamattomana kokonaan tai osittain, edellyttäen että alkuperäinen tekijä ja

Lisätiedot

Heidi Säteri. Tapahtuman järjestäminen. Case: Pirttisen konepäivät

Heidi Säteri. Tapahtuman järjestäminen. Case: Pirttisen konepäivät Heidi Säteri Tapahtuman järjestäminen Case: Pirttisen konepäivät Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemisalan yksikkö Pienen ja keskisuuren yritystoiminnan liikkeenjohdon koulutusohjelma

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS OPINNÄYTETYÖRAPORTTI SISÄINEN VIESTINTÄ TYÖYHTEISÖSSÄ - kohti parempaa viestintää Päivi Pitkämäki Liiketalouden koulutusohjelma Joulukuu 2007 Työn ohjaaja: Riitta-Liisa

Lisätiedot

Opas maatapaamisten järjestämiseen

Opas maatapaamisten järjestämiseen Opas maatapaamisten järjestämiseen Adoptioperheet ry www.adoptioperheet.fi 12.3.2013 Kuva: Petra Mäkelä 1 / 15 Sisällys Käytännön vinkkejä maatapaamiseen... 2 Maatapaamiset kokoavat ihmisiä yhteen... 3

Lisätiedot

Palokuntatapahtuman järjestämisopas. Eija Holmberg Mia Kunnaskari

Palokuntatapahtuman järjestämisopas. Eija Holmberg Mia Kunnaskari OPPAITA PALOKUNTALAISILLE Palokuntatapahtuman järjestämisopas Eija Holmberg Mia Kunnaskari 1 2 OPPAITA PALOKUNTALAISILLE Palokuntatapahtuman järjestämisopas Eija Holmberg Mia Kunnaskari 1 2 PALOKUNTATAPAHTUMAN

Lisätiedot

SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto

SISÄLLYS. Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3. Paikallisosaston toiminta 17. Johdanto SISÄLLYS Johdanto Mikä on YAD Youth Against Drugs ry 3 Perustiedot YAD:sta 4 YAD:n tausta ja tarkoitus 5 Organisaatio 6 YAD:n toimintamuodot - tieto 7 YAD:n toimintamuodot - tuki 8 YAD:n toimintamuodot

Lisätiedot

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi

11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi. Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi 11. Opas kiekkokoulun järjestämiseksi Seuraava opas ladattavissa osoitteessa www.leijonat.fi Opas kiekkokoulun järjestämiseksi SISÄLLYSLUETTELO 2 Tämän oppaan pohjamateriaalina on käytetty Suomen Jääkiekkoliiton

Lisätiedot

Aluetoiminnan käsikirja

Aluetoiminnan käsikirja Aluetoiminnan käsikirja Gospel Riders moottoripyöräkerho ry 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 3 2. IDEOITA ALUEEN TOIMINNALLE 3 1. KERHOTAPAAMISET 3 2. AJELUT 4 3. KOULUTUS 5 4. TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN

Lisätiedot

Ryhmänohjaajakoulutuksen. tukimateriaali

Ryhmänohjaajakoulutuksen. tukimateriaali Ryhmänohjaajakoulutuksen tukimateriaali Julkaisija: Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry Suunnittelu ja tekstit: Anita Isokääntä, Kaisa Johto, Marika Mansikkamäki, Janne Jantunen Ristolainen, Maria

Lisätiedot

Ihmiset koolle -opas. Alkuperäinen teksti Tuula Puranen, muokannut Tanja Laatikainen

Ihmiset koolle -opas. Alkuperäinen teksti Tuula Puranen, muokannut Tanja Laatikainen Ihmiset koolle -opas Alkuperäinen teksti Tuula Puranen, muokannut Tanja Laatikainen 1 Sisällys 1. Aluksi... 3 2. Alussa on idea tapahtumasta... 3 3. Ideasta tapahtuman suunnitteluun... 5 4. Tapahtuman

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Jyväskylän Vapaaseurakunnan tiedotuslehti Maaliskuu - Toukokuu 2014. Vapis

Jyväskylän Vapaaseurakunnan tiedotuslehti Maaliskuu - Toukokuu 2014. Vapis Jyväskylän Vapaaseurakunnan tiedotuslehti Maaliskuu - Toukokuu 2014 Vapis lehti Toimitus Seurakunnan toimisto Rajakatu 20 B 18 40200 Jyväskylä Puhelin 014 614 026 Vastaava toimittaja Kari Hämäläinen Toimitus

Lisätiedot

KIEKKOKOULUN JÄRJESTÄJÄN OPAS

KIEKKOKOULUN JÄRJESTÄJÄN OPAS 1 KIEKKOKOULUN JÄRJESTÄJÄN OPAS SJL:n Eteläisen alueen Lapsikiekkovaliokunta 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Kiekkokoulu Tarkoitus... 3 Erilaiset mallit. 3 2 Kiekkokoulun merkitys ja rooli jääkiekkoseuran toiminnassa..

Lisätiedot

Adventtikalenterikampanjan. asiamiesohje. 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen

Adventtikalenterikampanjan. asiamiesohje. 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen Adventtikalenterikampanjan asiamiesohje 2012 Kalenterin kuvittaja: Lasse Katainen Sisällysluettelo Hyvä kalenteriasiamies 3 Kalenteriasiamiehen tehtävät 5 Missä ja miten käy parhaiten kauppa? 8 Turvallisuus

Lisätiedot