Turun kaupungin tilinpäätös 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Turun kaupungin tilinpäätös 2014"

Transkriptio

1 Turun kaupungin tilinpäätös 2014

2 Tilinpäätös 2014 Johdanto Tulos Kertyneet ylijäämät Lainakanta Henkilöstö 2014 Tilinpäätös Tilinpäätöksen tuloslaskelma Tilinpäätöksen yhteenveto Toimialakohtainen tarkastelu

3 Tulos kääntyi ylijäämäiseksi Tulos TP2014 TP2013 ero TA2014 ero Nettokäyttömenot 959,1 945* +14,1 979,4 20,3 Vuosikate 50,6 41* + 9,6 31,6 19,0 Tilikauden ylijäämä 4,8 16,0 11,2 10,8 +15,6 Ylijäämä onnistuneiden tehostamistoimien sekä satunnaisten ja kertaluonteisten erien seurauksena Turun kaupungin nettokäyttömenot alittivat talousarvion 20,3 milj. eurolla Satunnaiset tuotot 10,0 milj. euroa Vuosikate 86,4 % poistoista Tulos ilman satunnaisia ja kertaluonteisia eriä 7,9 milj. euroa alijäämäinen * Vertailuluvussa 2013 huomioitu Turun kaupunginteatterin ja Turun ammattikorkeakoulun liiketoiminnan luovutus kaupungin perustamille tytäryhteisöille

4 Tulos vuodelta 2014 odotettua parempi, tehostamistoimia jatkettava Turun kaupungin nettomenot alittivat talousarvion 20,2 milj. eurolla Nettokäyttömenojen kasvu 1,5 % (vertailukelpoinen TP2014/TP2013) Verorahoituksen kasvu yhteensä 21,5 milj. euroa Verotulojen kasvu 28,1 milj. euroa (4,1 %) Valtionosuudet laskivat 6,6 milj. euroa ( 2,3 %, vertailukelpoinen TP2014/TP2013)) Vuosikate jäi poistoja pienemmäksi, tulorahoitus ei riittänyt investointien kattamiseen Satunnaiset tuotot ja tuloksenkäsittelyerät nostivat tuloksen ylijäämäiseksi Tehostamistoimia on jatkettava Taloussuunnittelukaudella valtionosuudet laskevat, verotulojen kasvu yleisen taloustilanteen johdosta jää hitaaksi

5 Tilikauden 2014 tulos ylijäämäinen Kaupungin tilikauden tulos ylijäämäinen, ylijäämä 4,8 milj. euroa Nettokäyttömenot (toimintakate) 959,1 milj. euroa, kasvu ed. vuodesta 15,0 milj. euroa (+ 1,5 %)* Verorahoitus yhteensä 982,0 milj. euroa, kasvu ed. vuodesta 21,5 milj. euroa (2,2 %)* Rahoitustuotot ja kulut, netto 27,7 milj. euroa, kasvua 2,5 milj. euroa Vuosikate 50,6 milj. euroa Satunnaiset tuotot 10,0 milj. euroa Ylijäämä onnistuneiden tehostamistoimien sekä satunnaisten ja kertaluonteisten erien seurauksena Satunnaiset tuotot (josta välillisen omistamisen järjestelyt 9,1 milj. euroa) 10,0 milj. euroa Suikkilantien perusparannukseen valmistuminen ja siihen liittyvät järjestelyt (myynti valtiolle, investointivarauksen tuloutus ja poistoeron lisäys) 1,0 milj. euroa Tulos ilman satunnaisia ja kertaluonteisia eriä 7,9 milj. euroa alijäämäinen * Vertailuluvussa 2013 huomioitu Turun kaupunginteatterin ja Turun ammattikorkeakoulun liiketoiminnan luovutus kaupungin perustamille tytäryhteisöille

6 Kertyneet ylijäämät ,2 129, ,5 108, ,5 76,2 85,3 93,7 90,5 100,4 94,2 Milj, ,3 78,7 81,0 66,1 60, ,2 13,2 6,7 8,5 16,0 4, , ,2 Tilikauden yli /alijäämät Taseen yli /alijäämät yhteensä Taseen yli alijäämät yhteensä ilman satunnaisia eriä

7 Lainakanta kasvoi 42,7 milj. euroa Nettoinvestoinnit 27,1 milj. euroa (54,5 milj. euroa* v. 2013) Investoinnit 78,6 milj. euroa (123,8 milj. euroa v. 2014) Korvaus ja ylläpitoinvestointeja 31,5 milj. euroa Uus ja laajennusinvestointeja 30,6 milj. euroa Kiinteän omaisuuden hankintoja 6,6 milj. euroa Osakesijoituksia 5,4 milj. euroa (0,3 milj. euroa Turun Kaupunginteatterin Oy:öön ja 5,0 milj. euroa Turun ammattikorkeakoulu Oy:öön) Muita investointeja 4,6 milj. euroa (koneita ja kalustoa, It investointeja) Tulorahoituksella katettiin 67,6 % investointien omahankintamenosta Omaisuuden myyntitulot 47,7milj. euroa ( 67,4 milj. euroa v. 2012) Antolainoja tytär ja osakkuusyhteisöille 52,3 milj. euroa (87,9 milj. euroa TP2013) Uus ja laajennusinvestoinnit ja sijoitukset tytäryhtiöihin rahoitettiin välillisen omistamisen järjestelyistä kertyneillä omaisuuden luovutustuloilla ja velan otolla, velkamäärä kasvoi Korolliset kokonaisvelat kasvoivat 42,7 milj. euroa (75,3 milj. euroatp2013) Korolliset nettovelat vähenivät 0,3 milj. euroa * Vertailuluvussa 2013 huomioitu Turun kaupunginteatterin ja Turun ammattikorkeakoulun liiketoiminnan luovutus kaupungin perustamille tytäryhteisöille

8 Kaupungin henkilöstö * Henkilöstökulut, milj. 533,2 533,1 Henkilötyövoima (kaikki palv.suhteet) , ,8 Työvoiman muutos ed. vuodesta 0,34 % Henkilöstökulut muutos ed. vuodesta +0,03 % Henkilöstökulut nousseet euroa, +0,03 % verrattuna edelliseen vuoteen* Vuonna 2014 toteutettujen sopimuskorotusten kustannusvaikutus 2014 palkkakuluihin oli noin +0,4 %. Vuoden 2013 palkankorotuksista siirtyi kustannusvaikutusta palkkakuluihin noin +0,2 %. Organisaatiomuutokset huomioiden työvoiman käyttö väheni 37,4 henkilötyövuodella* * Vertailulukuna käytetty vuoden 2013 lukuja eliminoituna organisaatiomuutoksilla: Turun ammattikorkeakoulu, Turun kaupunginteatteri, Talouspalvelukeskus

9 Tilinpäätös 2014 Johdanto Tilinpäätöksen rahoituslaskelma Rahoituslaskelman tarkastelu Rahoitusasema Korollisen kokonaisvelan kehitys Investoinnit ja vuosikate Suurimmat investoinnit Tilinpäätöksen tuloslaskelma Tilinpäätöksen yhteenveto Toimialakohtainen tarkastelu

10 Rahoitusasema vuonna 2014 Antolainoja tytäryhtiöille ja osakkuusyhtiöille 52,3 milj. euroa TVT Asunnot Oy:lle 28,0 milj. euroa Turun Teknologiakiinteistöt Oy:lle 12,95 milj. euroa Oy Turku Energialle 10 milj. euroa Muut 1,3 milj. euroa Lyhennysten jälkeen antolainakanta kasvoi 40,4 milj. euroa Antolainoja 325,9 milj. euroa (285,5 milj. euroa ) Korollinen velka kasvoi 42,7 milj. euroa Uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 100 milj. euroa, kun kaupunki laski liikkeellä 50 ja 20 milj. euron joukkovelkakirjalainat, ja nosti 30 milj. euron taselainan Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 40,0 milj. eurolla Liikkeellä olevat kuntatodistukset vähenivät 45 milj. euroa (55 milj. euroa ) Konsernitilitalletusten ja henkilöstökassatalletusten määrä kasvoi 27,6 milj. euroa Korollinen kokonaisvelka 542 milj. euroa (499,1 milj. euroa ) Korolliset nettovelat säilyivät ennallaan n. 58,5 milj. eurossa Korolliset nettovelat vuoden päättyessä 58,5 milj. euroa ( 58,0 milj. euroa ) Rahavarat lisääntyivät 13,7 milj. euroa Rahavarat 147,5 milj. euroa (133,8 milj. euroa )

11 Tilinpäätöksen rahoituslaskelma Toteutumisvertailu TP 2014 TP 2013 Muutos ( ) TAM 2014 Poikkeama TA 2014 Poikkeama Toiminnan rahavirta 35,0 58,5 23,5 12,7 22,3 12,4 22,6 Investointien rahavirta 27,1 55,1 28,0 30,8 3,7 34,6 7,5 Toiminnan ja investointien rahavirta 7,9 3,4 4,5 18,1 26,0 22,2 30,1 Antolainauksen muutokset 40,4 76,4 36,0 54,2 13,8 41,3 0,9 Antolainasaamisten lisäykset 52,3 87,9 35,6 66,0 13,6 53,0 0,7 Antolainasaamisten vähennykset 11,9 11,5 0,4 11,7 0,2 11,7 0,2 Lainakannan muutokset 42,7 75,3 32,6 65,0 22,3 65,0 22,3 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 100,0 90,3 9,7 100,0 0,0 100,0 0,0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 40,0 50,0 10,0 40,0 0,0 40,0 0,0 Lyhytaikaisten lainojen muutos 17,3 35,0 52,3 5,0 22,3 5,0 22,3 Muut maksuvalmiuden muutokset 3,6 14,4 10,8 0,0 3,6 0,0 3,6 Rahoituksen rahavirta 5,8 13,2 7,4 10,8 4,9 23,7 17,9 RAHAVAROJEN MUUTOS 13,7 16,6 2,9 7,4 21,1 1,5 12,2 Luvut miljoonia euroja TA : Talousarvio TP: Tilinpäätös TAM: Talousarvio muutoksin

12 Korollisen kokonaisvelan kehitys Asukasluku Kokonaisvelka per asukas Nettovelka per asukas

13 Investoinnit ja vuosikate , ,8 67, ,0 45,4 42,7 50, , ,6 71,0 71,7 76,9 108,5 110,4 122,6 74, Investointien omahankintameno Vuosikate Investointien omahankintameno = käyttöomaisuusinvestoinnit rahoitusosuudet

14 Suurimmat investoinnit Vuoden 2014 aikana kaupunkikuvassa selvimmin näkyneet aluekehityksen hankkeet olivat Telakkarannassa ja Raunistulassa sekä Kakolan alueella, missä vuoden aikana saatiin katu ja kunnallistekniikkatyöt valmiiksi. Infrainvestoinneista merkittävimmät kohteet olivat Suikkilantie, Telakkaranta, Kakola sekä Iso Haarlan ja Vakiniitun pientaloalueet. Tilainvestoinneista merkittävimmät hankkeet olivat Kombikoulu (Braheskolan), Heinikonkadun päiväkoti, Pallivahan koulu, Rieskalähteen koulu ja Aurakatu 11.

15 Tilinpäätös 2014 Johdanto Tilinpäätös Tilinpäätöksen tuloslaskelma Tuloslaskelman toteutumistarkastelu Verotulot ja valtionosuudet Korko ja rahoituserät Muut tilinpäätöserät Tilinpäätöksen yhteenveto Toimialakohtainen tarkastelu

16 Tilinpäätöksen tuloslaskelma Toteutumisvertailu TP 2014 TP 2013 Muutos ( ) TP 2014 sis. TAM 2014 Poikkeama TA 2014 Poikkeama Toimintatuotot 298,9 294,8 4,1 492,7 491,5 1,2 485,1 7,6 Valmistus omaan käyttöön 3,6 3,3 0,4 3,6 6,7 3,0 6,7 3,0 Toimintakulut 1261, ,1 43,4 1455,4 1477,5 22,1 1471,4 16,0 Toimintakate 959, ,0 47,9 959,1 979,4 20,3 979,6 20,6 Verotulot 708,3 680,2 28,1 708,3 710,5 2,2 710,5 2,2 Valtionosuudet 273,7 344,4 70,7 273,7 275,7 2,0 275,7 2,0 Korot, netto 5,8 6,0 0,2 5,8 6,8 1,0 6,8 1,0 Muut rahoitustuotot ja kulut, netto 21,9 19,1 2,8 21,9 18,0 3,9 18,0 3,9 Vuosikate 50,6 42,7 7,9 50,6 31,6 19,0 31,3 19,3 Poistot ja arvonalentumiset 58,5 54,0 4,5 58,5 57,0 1,5 57,0 1,5 Satunnaiset tuotot ja kulut, netto 4,0 30,9 26,9 4,0 8,0 4,0 8,0 4,0 Tilikauden tulos 3,9 19,6 23,5 3,9 17,4 13,5 17,7 13,8 Poistoeron lisäys ( ) tai vähennys (+) 2,6 4,3 6,9 2,6 8,9 6,3 8,9 6,3 Varausten lisäys ( ) tai vähennys (+) 10,5 8,0 18,5 10,5 10,5 0,0 10,5 0,0 Rahastojen lisäys ( ) tai vähennys (+) 0,8 0,1 0,7 0,8 5,0 4,2 5,0 4,2 Tilikauden ylijäämä/alijäämä 4,8 16,0 11,2 4,8 10,8 15,6 11,1 15,9 Luvut miljoonia euroja TA : Talousarvio TP: Tilinpäätös TAM: Talousarvio muutoksin TP sis: Tilinpäätös, mukana sisäiset erät

17 Verotulot ja valtionosuudet ,6 563,7 4,7 582,9 5, ,8 519,0 527,0 4,0 3, ,3 2,2 2,0 Milj. 300 % ,1 259,1 278,9 280,3 273,7 1,0 0, ,1 53,7 78,0 69,2 72,3 78,5 40,3 40,9 42,5 44,2 47, Kunnan tulovero Yhteisövero Kiinteistövero Valtionosuudet Muutos % 1,0 2,0 Tilinpäätökset ovat vertailukelpoiset vuoteen 2014 nähden Laskelmista eliminoitu Ammattikorkeakoulun ja teatterin valtionosuudet

18 Verotulot ja valtionosuudet 2014 Verotulojen kasvu 4,1 % Yhteisöveron parempi kertymä Kunnallisveroprosentin korotus 18,75 > 19,50 kasvu 3,4 % Veronkorotuksen laskennallinen vaikutus ei toteutunut (4,0 %) Valtionosuustuloihin vaikuttaneita muutoksia Peruspalveluiden valtionosuus 0,9 milj. Ikäryhmittäisten yksikköhintojen lasku ennakoidusta Opetus ja kulttuuritoimen valtionosuudet 1,1 milj. Ammattikorkeakoulun ja teatterin valtionosuudet siirretty alkaen toimintaa jatkaville yhtiöille, yhteensä 64,1 milj. euroa

19 Tilinpäätös, korko ja rahoituserät Toteutumisvertailu TP 2014 TP 2013 Muutos ( ) TP 2014 sis. TA 2014 Poikkeama Korkotuotot 15,2 14,6 0,5 17,3 18,6 1,3 Korkokulut 9,4 8,6 0,8 11,5 11,8 0,3 Korkotuotot ja kulut, netto 5,8 6,0 0,2 5,8 6,8 1,0 Muut rahoitustuotot 22,9 21,3 1,5 49,0 46,1 2,9 Muut rahoituskulut 1,0 2,3 1,3 27,1 28,1 1,0 Muut rahoitustuotot ja kulut, netto 21,9 19,1 2,8 21,9 18,0 3,9 Korko ja rahoituserät yhteensä 27,7 25,1 2,6 27,7 24,8 2,9 Korkotuottojen alitus: Turun Satama Oy ei päässyt täysimääräisesti vaihtovelkakirjalainan ehtojen mukaiseen tulostavoitteiseen, mutta tämä korvattiin pääoman palautuksena. Vahinkorahaston nettotuotto 4,8 milj. euroa ylitti budjetoidun 2,03. Tämä näkyi rahoitustuottoina. Luvut miljoonia euroja TA : Talousarvio TP: Tilinpäätös TAM: Talousarvio muutoksin

20 Muut tilinpäätöserät Toteutumisvertailu TP 2014 TP 2013 Muutos ( ) TP 2014 sis. TAM 2014 Poikkeama Poistot 58,5 54,0 4,5 58,5 57,0 1,5 Arvonalentumiset 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Satunnaiset tuotot 10,0 30,9 20,9 10,5 8,0 2,5 Satunnaiset kulut 6,0 0,0 6,0 6,5 0,0 6,5 Vapaaehtoisten varausten ja rahastojen lisäykset/vähennykset 8,7 3,6 12,3 8,7 6,6 2,1 Satunnaiset tuotot 10,0 milj. euroa Toimistoverkkoon ja välillisen omistamisen järjestelyihin liittyvien kohteiden myynnistä 9,1 milj. euroa Kaupunginteatterin ja ammattikorkeakoulun toiminnan luovutuksesta (irtaimiston myynti) 0,9 milj. euroa Satunnaiset kulut Suikkilantien perusparannuksen valmistuminen, Tiehallinnon omistamaan maa alueeseen kohdistuvan osuuden myynti valtiolle Poistoeron, varausten ja rahastojen muutos Poistoerojen lisäyksiin sisältyy 3,8 milj. euroa Suikkilantien perusparannuskohteen poistoihin, poistoeron vähennykset yhteensä 1,6 milj. euroa Varausten vähennys 10,5 milj. euroa (Suikkilantien perusparannukseen tehty investointivaraus tuloutettu) Luvut miljoonia euroja TA : Talousarvio TP: Tilinpäätös TAM: Talousarvio muutoksin

21 Tilinpäätös 2014 Johdanto Tilinpäätös Tilinpäätöksen tuloslaskelma Tilinpäätöksen yhteenveto Toimialakohtainen tarkastelu

22 Tilinpäätöksen yhteenveto Asukasluku * Veroprosentti 19,50 18,75 Toimintatuotot, milj. 298,9 294,8 Toimintamenot, milj. (valmistus omaan käyttöön vähennetty) 1 258, ,8 Toimintatuotot/toimintakulut, % 23,8 22,6 Verotulot, milj. 708,3 680,2 Valtionosuudet, milj. 273,7 344,4 Vuosikate, milj. 50,6 42,7 Sumu poistot, milj. 58,5 54,0 Vuosikate % poistoista 86,4 79,0 Satunnaiset tulot, kulut, netto milj. 4,0 30,9 Yli /alijäämä, milj. 4,8 16,0 Henkilöstökulut, milj. 533,2 533,1** Henkilötyövoima , ,8** * ennakkotieto ** AMK, Kaupunginteatteri ja Talouspalvelukeskus eliminoitu

23 Tilinpäätöksen yhteenveto Investoinnit, milj. 78,6 124,5 Nettoinvestoinnit, milj. 27,1 55,1 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymät , milj. 7,0 12,6 Investointien tulorahoitus, % 67,6 34,8 Lainakanta , milj. 541,7 499,0 Lainat, /asukas Nettovelka , milj. 58,5 58,0 Nettovelka, /asukas 318,0 318,6 Pääomamenojen tulorahoitus, % 32,6 17,1 Tase , milj , ,5 Omavaraisuusaste, % 50,5 50,7

24 Tilinpäätöksen yhteenveto Konsernitase, milj. 2671, ,2 Konsernin investointien omahankintameno, Konsernin nettoinvestoinnit, Konsernin lainakanta, milj. 1242, ,3 Konsernin lainat, /asukas

25 Tilinpäätös 2014 Johdanto Tilinpäätös Tilinpäätöksen tuloslaskelma Tilinpäätöksen yhteenveto Toimialakohtainen tarkastelu

26 Käyttötalousosan ja investointiosan toteutumisvertailu toimialoittain TOIMIALAT YHTEENSÄ TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot ,00 % Valmistus omaan käyttöön ,20 % Toimintakulut ,80 % TOIMINTAKATE ,80 % Investointikulut ,50 % Rahoitusosuudet ,70 % Luovutustuotot ,20 % NETTOINVESTOINNIT ,20 % PALVELUT JA HALLINTO YHTEENSÄ TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot ,90 % Valmistus omaan käyttöön ,30 % Toimintakulut ,70 % TOIMINTAKATE ,10 % Investointikulut ,90 % Rahoitusosuudet ,00 % Luovutustuotot ,80 % NETTOINVESTOINNIT ,10 %

27 Käyttötalousosan ja investointiosan toteutumisvertailu toimialoittain KJ TOIMI TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot ,00 % Valmistus omaan käyttöön ,90 % Toimintakulut ,40 % TOIMINTAKATE ,60 % Investointikulut ,60 % Rahoitusosuudet ,00 % Luovutustuotot ,00 % NETTOINVESTOINNIT ,50 % HVVINVOINTITOIMIALA TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot ,20 % Valmistus omaan käyttöön ,70 % Toimintakulut ,70 % TOIMINTAKATE ,50 % Investointikulut ,10 % Rahoitusosuudet ,00 % Luovutustuotot ,00 % NETTOINVESTOINNIT ,10 %

28 Käyttötalousosan ja investointiosan toteutumisvertailu toimialoittain SIVISTYSTOIMIALA TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot ,70 % Toimintakulut ,90 % TOIMINTAKATE ,30 % Investointikulut ,20 % Rahoitusosuudet ,00 % Luovutustuotot ,00 % NETTOINVESTOINNIT ,20 % VAPAA AIKATOIMIALA TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot ,60 % Toimintakulut ,90 % TOIMINTAKATE ,90 % Investointikulut ,20 % Rahoitusosuudet ,00 % Luovutustuotot ,00 % NETTOINVESTOINNIT ,30 %

29 Käyttötalousosan ja investointiosan toteutumisvertailu toimialoittain YMPÄRISTÖTOIMIALA TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot ,50 % Toimintakulut ,50 % TOIMINTAKATE ,40 % Investointikulut ,00 % Rahoitusosuudet ,00 % Luovutustuotot ,00 % NETTOINVESTOINNIT ,70 % KIINTEISTÖTOIMIALA TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot ,50 % Valmistus omaan käyttöön ,70 % Toimintakulut ,50 % TOIMINTAKATE ,90 % Investointikulut ,40 % Rahoitusosuudet ,00 % Luovutustuotot ,00 % NETTOINVESTOINNIT ,10 %

30 Käyttötalousosan ja investointiosan toteutumisvertailu toimialoittain VESILIIKELAITOKSEN JOHTOKUNTA TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot ,40 % Valmistus omaan käyttöön ,30 % Toimintakulut ,60 % TOIMINTAKATE ,60 % Investointikulut ,90 % Rahoitusosuudet 0,00 % Luovutustuotot ,00 % NETTOINVESTOINNIT ,90 % VARSINAIS SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA TA 2014 TAM TAM 2014 TP 2014 Poikkeama TOT 2013 Muutos (%) Toimintatuotot ,80 % Toimintakulut ,60 % TOIMINTAKATE ,90 % Investointikulut ,00 % Rahoitusosuudet ,00 % Luovutustuotot ,00 % NETTOINVESTOINNIT ,10 %

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2016 Ennakkotieto

TURUN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS 2016 Ennakkotieto Sisällys RAHOITUS Turku vuosi 2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2016 Turku ja Turun seutu on vahvassa myötätuulessa ISO Turku ja Turun seutu on vahvassa myötätuulessa Toimintaympäristö 2016 VÄESTÖ TYÖLLISYYS JA ELINKEINOT

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola

Kaupunkikonsernin talous. Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Aaro Honkola Kaupunkikonsernin talous Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän konsernitilinpäätöksen laatimisesta Tavoitteena antaa oikea ja riittävä kuva kuntakonsernin muodostamasta

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate

1 000 eur KV Konsernipalvelut Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate LIITE: Vuoden 2017 talousarvion muuttaminen Henkilöstön sivukulujen tarkennus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Toimintakulut 30 477-92 30 385 Toimintakate -2 884 92-2 792 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA TOUKOKUU 2017 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 41,7 % Näyttö: GL30 Kokkolan kaupunki Sivu: 1 Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016

Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 Rauman kaupungin ja kaupunkikonsernin tilinpäätös 2016 27.3.2017 Tilinpäätös 2016 pähkinänkuoressa Rauman kaupungin tulos (hallintokunnat, taseyksiköt, liikelaitokset) Tilikauden ylijäämä 8,3 milj. euroa

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo

Turun seudun kuntien taloudesta. Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Turun seudun kuntien taloudesta Kuntajakoselvityksen aloituskokous 9.1.2014 kello 10-12 Turun kaupungintalo Tulorahoituksen riittävyys selvityksen lähtötilanteessa Tuloslaskelmien yhdistelmä* Koko maa

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.217 Päiväys: 28.3.217 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia

Kuntien taloustietoja Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto Kuntien palvelutuotannon kustannuksia Kuntien taloustietoja 2016 Lähde: Kuntaliitto 2017, Kuntien tunnuslukutiedosto 2005-2016 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2005-2016 2 Kuntien tuloslaskelma vuonna 2016, /asukas Kemi 20001-50000 as.

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2013 1 Kouvolan talouden yleiset tekijät 2 Väestökehitys Kouvolassa 2009-2017 3 Väestöennuste ikäryhmittäin 2015-2040 Ikäryhmä Muutos-% 2015/2040 0-14 -12,3 15-65 -17,1 65-20,4-12 % - 17 %

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätös 2014 5. Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Laskennallisesti eriytetyn vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat Leppävirran kunnan vesihuoltolaitoksen kirjanpito on eriytetty laskennallisesti. Liitteenä vesihuoltolaitoksen

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016

Juankosken kaupunki. Tilinpäätös 2016 Juankosken kaupunki Tilinpäätös 2016 Väestömuutokset ja rakentaminen Juankosken virallinen väkiluku 31.12.2016 on 4727. Vähennystä edelliseen vuoteen 77. Syntyneiden enemmyys -37. Kuntien välinen nettomuutto

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset

Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset. Määrärahojen ylityksiä on seuraavasti: Käyttötalousosa Tuotot/kulut Määräraha Toteuma Ylitykset SJK/387/02.02.00/2015 Kh 13.3.2017, 99 Vuoden 2016 talousarvion määrärahojen ylitykset Kuntalain 110 :ssä todetaan, että kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Tiedotustilaisuus 13.2.2013 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma Kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätösten keskeisiä eriä vuosilta 2011 ja 2012 (ml.

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Yhteenvetoesitys

Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma. Yhteenvetoesitys Vuoden 2018 talousarvio ja vuosien 2018-2022 taloussuunnitelma Yhteenvetoesitys Kaupunginvaltuusto 13.11.2017 Talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola 25.8.2017 25.8.2017 2 25.8.2017 3 25.8.2017 4 25.8.2017

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot