COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2009"

Transkriptio

1 Pörssitiedote klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS Ensimmäisen neljänneksen alhaisesta liikevaihdosta johtuen tulos tappiollinen. Tilauskanta kasvoi. Liikevaihto 17,1 miljoonaa euroa (tammi maaliskuu 2008: 19,5) Liiketappio 3,2 miljoonaa euroa (liikevoitto 3,9) Liiketappio ennen kertaluonteisia eriä 1,3 miljoonaa euroa (liikevoitto 3,9) Tulos/osake -0,03 euroa (0,02) Tilauskanta 37,6 miljoonaa euroa (33,1) Ensimmäisen vuosineljänneksen alhaisesta liikevaihdosta johtuen liikevaihdon arvioidaan laskevan hieman vuonna Liikevoiton ei arvioida yltävän edellisvuoden tasolle. Henkilöstövähennysten tuomat kustannussäästöt alkavat vaikuttaa toisella vuosineljänneksellä. Toimitusjohtaja Sami Erviö: Comptelin ensimmäisen vuosineljännes oli haastava. Maailmantalouden taantuma heikensi liiketoimintaa edellisvuodesta ja operatiivinen tuloksemme painui tappiolle. Aloimme keventää kustannusrakennettamme tammikuussa, mutta henkilöstövähennysten aikaansaamat kustannussäästöt alkavat toteutua vasta toisella vuosineljänneksellä. Sen sijaan ensimmäisen vuosineljänneksen tulosta rasittivat tehdyistä henkilöstövähennyksistä kirjaamamme merkittävät kertaluonteiset kulut. Solmimme tammi maaliskuussa uusia päälisenssisopimuksia kaikilla alueillamme, yhteensä kuusi kappaletta. Comptelin tilauskanta säilyi vahvana. Ensimmäinen vuosineljännes oli tuloksellisesti heikko, mutta tämänhetkinen tilauskanta ja kysyntä luovat edellytykset ensimmäistä vuosineljännestä vahvemmalle kehitykselle loppuvuoden aikana. Saatoimme organisaatiouudistuksen päätökseen yhdistämällä Euroopan myynti- ja asiakaspalveluyksiköt sekä perustamalla alliansseihin ja myynnin kehittämiseen keskittyvän yksikön ja strategisen markkinoinnin yksikön. Tammi maaliskuun 2009 liiketoimintakatsaus Comptelin liikevaihto laski edellisvuodesta 12,2 prosenttia ja oli 17,1 miljoonaa euroa (19,5). Liikevaihtoa heikensi markkinoiden hidastuminen ja uusien tilausten ajoittuminen katsauskauden loppuun. Konsernin liiketulos jäi tappiolliseksi ja oli -3,2 miljoonaa euroa (3,9). Liiketappioon sisältyvät henkilöstövähennyksiin liittyvät 1,9 miljoonan euron kertaluonteiset erät. Liiketuloksen osuus liikevaihdosta oli -18,7 prosenttia (19,8). Konsernin tilauskanta oli 37,6 miljoonaa euroa. Edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta tilauskanta kasvoi 13,5 prosenttia, mihin vaikuttivat muutospyyntöjen ja ylläpitosopimusten lisääntyminen. Comptel kävi tammi helmikuussa yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, joiden perusteella konsernissa päätettiin 68 työsuhdetta. Näillä toimenpiteillä konserni saavuttaa vuositasolla yhteensä noin 7 miljoonan euron kustannussäästöt, joista vuonna 2009 arvioidaan saavutettavan noin 2 miljoonaa euroa. Kulujen vähentämisellä ja uudelleen organisoinnin avulla yhtiö pyrkii varmistamaan konsernin pitkän aikavälin kannattavuuden ja kilpailukyvyn.

2 Liiketoiminta-alueet Liikevaihto, miljoonaa euroa Muutos % 2008 Eurooppa 7,6 9,2-17,8 40,8 Aasia ja Tyynenmeren alue 4,8 5,8-16,2 20,9 Lähi-itä ja Afrikka 3,4 2,5 37,7 15,3 Amerikka 1,3 2,1-35,2 7,9 Yhteensä 17,1 19,5-12,2 84,8 Liiketulos markkina-alueittain, miljoonaa euroa Eurooppa 2,5 5,2-53,1 20,9 Aasia ja Tyynenmeren alue 3,0 4,2-28,6 9,3 Lähi-itä ja Afrikka 2,0 0,9 119,1 8,9 Amerikka 0,1 1,0-92,6 4,2 Konsernin jakamattomat kulut -10,7-7,4 44,0-32,0 Yhteensä -3,2 3,9-182,8 11,4 Liiketulos, % liikevaihdosta Eurooppa 32,4 56,7-51,3 Aasia ja Tyynenmeren alue 62,2 73,0-44,8 Lähi-itä ja Afrikka 58,9 37,0-58,6 Amerikka 5,4 47,1-53,1 Yhteensä -18,7 19,8-13,4 Euroopan ja Amerikan liikevaihtoa heikensivät markkinoiden hidastuminen ja lisenssikauppojen ajoittuminen katsauskauden loppuun. Lähi-idässä ja Afrikassa kasvu jatkui hyvänä. Aasian ja Tyynenmeren alueella liikevaihto jäi edellisvuodesta, jolloin kirjattiin poikkeuksellisen mittava kauppa. Liikevaihdon lasku heikensi liiketulosta merkittävästi Euroopassa ja Amerikassa. Comptel solmi vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen aikana kuusi (viisi) päälisenssisopimusta, joista kolme oli Comptel Mediation and Charging -ratkaisuja, kaksi Comptel Provisioning and Activation -ratkaisuja ja yksi Comptel Fulfillment -ratkaisu. Liikevaihdon jakauma, miljoonaa euroa Muutos % 2008 Lisenssit 3,4 6,8-50,2 27,4 Palvelut ja ylläpito 13,7 12,7 8,2 57,5 Yhteensä 17,1 19,5-12,2 84,8 Lisenssikauppojen ajoittuminen katsauskauden loppuun vähensivät lisenssien osuutta liikevaihdosta. Liikevaihto myyntikanavittain, Muutos % 2008 miljoonaa euroa Suoramyynti 12,4 13,3-7,1 60,4 Partnerimyynti 4,7 6,1-23,2 24,5 Yhteensä 17,1 19,5-12,2 84,8 Edellisvuoden partnerimyyntiä kasvatti IBM Intian kanssa tehty pitkäaikainen sopimus. Rahoitusasema Miljoonaa euroa Muutos % Taseen loppusumma 84,2 83,0 1,5 Likvidit varat 6,5 6,1 5,9 Myyntisaamiset 28,0 27,6 1,5 Siirtosaamiset 11,7 9,2 27,4 Osatuloutukseen liittyvät siirtovelat 1,5 1,8-16,5

3 Korolliset velat 10,0 5,1 98,8 Omavaraisuusaste, prosenttia 59,8 67,4 - Taseen loppusumma oli 84,2 miljoonaa euroa, mistä likvidit varat olivat yhteensä 6,5 miljoonaa euroa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli ensimmäisen vuosineljänneksen aikana 0,4 miljoonaa euroa (6,3). Maksetut osingot olivat 4,1 miljoonaa euroa. Edellisvuonna 6,4 miljoonan euron suuruinen osingonmaksu ajoittui toiselle vuosineljännekselle. Myyntisaamiset katsauskauden lopussa olivat 28,0 miljoonaa euroa (23,6). Myyntisaamisia kasvatti maksuaikojen pidentyminen. Luottotappioiden riskin ei kuitenkaan arvioida mainittavasti lisääntyneen. Konsernilla oli katsauskauden päättyessä 10,0 miljoonaa euroa korollista velkaa (0,0). Comptel Oyj:llä on voimassa 15,0 miljoonan euron suuruinen revolving credit facility - rahoitusjärjestely, joka erääntyy vuonna 2013 ja josta on nostettavissa vielä 5,0 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 59,8 prosenttia (70,9) ja nettovelkaantumisasteprosentti (gearing) oli 8,0 (-40,5). Investoinnit, tutkimus ja tuotekehitys (T&K) Miljoonaa euroa Muutos % 2008 Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin 0,1 0,4-77,1 10,9 Välittömät T&K -kustannukset ja 2,4 2,7-12,6 14,0 investoinnit IAS 38:n mukaisesti taseeseen aktivoidut T&K menot 1,0 1,2-19,1 4,6 Kauden bruttoinvestoinnit muodostuivat laite-, ohjelmisto- ja kalustohankinnoista. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella. Comptelin tuotekehityspanostukset kohdistuivat pääasiassa uusien joustavien kokonaisratkaisujen kehittämiseen, jotka nopeuttavat operaattoreiden uusien palveluiden tuomista markkinoille ja palveluista veloittamista. Henkilöstö Muutos % Henkilöstömäärä kauden lopussa , Muutos % 2008 Henkilöstöä keskimäärin ,1 606 Henkilöstömäärä kasvoi edellisvuodesta merkittävästi Axiom Systemsin hankinnan myötä. Katsauskaudella henkilöstömäärä väheni Isossa-Britanniassa kustannussopeutuksen seurauksena. Henkilöstövähennysten vaikutukset näkyvät Suomessa ja Norjassa myöhemmin kuluvana vuonna. Kertaluonteisia eriä sisältävät henkilöstökulut olivat tammi maaliskuussa 69,0 prosenttia liikevaihdosta (43,7). Katsauskauden lopussa henkilöstöstä työskenteli Suomessa 45,8 prosenttia (59,0), Norjassa 13,5 prosenttia (17,0), Malesiassa 15,4 (11,3) ja Isossa-Britanniassa 9,8 (0,9).

4 Comptelin osake Katsauskauden päätöskurssi oli 0,61 euroa (1,45). Comptelin markkina-arvo oli 65,2 miljoonaa euroa (155,1). Comptelin osakkeen vaihto Muutos % 2008 Vaihto, miljoonaa kappaletta 14,3 8,9 60,1 30,5 Vaihto, miljoonaa euroa 9,0 12,4-27,7 39,7 Ylin hinta, euroa 0,72 1,55-53,5 1,58 Alin hinta, euroa 0,57 1,25-54,4 0,60 Comptelin osakkeista 7,5 prosenttia (7,1) oli ulkomaisessa omistuksessa ja hallintarekisterissä katsauskauden päättyessä. Comptel Oyj maksoi katsauskaudella yhtiön osaketta osana osakepalkkioita järjestelyyn kuuluville henkilöille ja yhtiön osaketta hallituksen jäsenille osana vuosipalkkioita. Yhtiön hallussa oli katsauskauden päättyessä omaa osaketta, mikä vastaa 0,09 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallussa olevien osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-arvo oli euroa. Katsauskauden aikana ei jaettu Comptel Oyj:n optio-oikeuksia. Yhtiön hallinnointi Comptel Oyj:n varsinainen yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Olli Riikkala (DI, MBA), Hannu Vaajoensuu (hallituksen päätoiminen puheenjohtaja, Basware Oyj), Timo Kotilainen (toimitusjohtaja, Nixu Oy), Juhani Lassila (toimitusjohtaja, Agros Oy) ja Petteri Walldén (DI). Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi uudelleen puheenjohtajaksi Olli Riikkalan ja varapuheenjohtajaksi Hannu Vaajoensuun. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Juhani Lassila ja jäseniä ovat Timo Kotilainen ja Petteri Walldén. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajana jatkaa Olli Riikkala ja jäseniä ovat Timo Kotilainen ja Hannu Vaajoensuu. Tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab, päävastuullisena tilintarkastajana KHT Pekka Pajamo. Yhtiökokous päätti optio-oikeuksien antamisesta Comptel-konsernin avainhenkilöille ja valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja osakeanneista. Varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antamista valtuutuksista ja muista päätöksistä on annettu erillinen pörssitiedote Comptel kehitti edelleen organisaatiotaan tammikuussa 2009 yhdistämällä Euroopan myyntija asiakaspalveluyksikkönsä sekä perustamalla alliansseihin ja myynnin kehittämiseen keskittyvän yksikön ja strategisen markkinoinnin yksikön. Uusi organisaatio täydentää vuoden 2008 alussa tehdyn organisaatiomuutoksen, joka vahvisti alueellista päätöksentekoa lähellä asiakkaita ja yhdisti tuoteyksiköt. Konsernijohtoon ovat vuoden 2009 alusta kuuluneet toimitusjohtaja Sami Erviö, liiketoiminta-alueiden johtajat Harri Palviainen (Eurooppa), Youssef Kermoury (Lähi-itä ja Afrikka), Mika Korpinen (Aasia ja Tyynenmeren alue), Ricardo Carreon (Amerikka), alliansseista ja myynnin kehittämisestä vastaava johtaja Minesh Patel, strategisen

5 markkinoinnin johtaja Arnhild Schia, tuotteista ja ratkaisuista vastaava johtaja Simo Sääskilahti, teknologiajohtaja Gareth Senior, hallinnosta vastaava talousjohtaja Veli Matti Salmenkylä, henkilöstöjohtaja Niina Pesonen ja yhteisten tukitoimintojen johtaja Markku Järvenpää. Talousjohtaja Veli Matti Salmenkylän työsuhde yhtiön palveluksessa päättyi Comptel Oyj:n uudeksi talousjohtajaksi nimitettiin KTM Markku Pirskanen alkaen. Comptel Oyj:n hallitus päätti tammikuussa 2009 uudesta konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden omistukseen perustuva palkkiojärjestelmä. Yhtiön lähiajan riskit ja epävarmuustekijät Maailmantalouden heikentyminen yhdessä poikkeuksellisen valuuttakurssivaihtelun kanssa on johtanut usealla alalla kysynnän voimakkaaseen laskuun. Teleoperaattoreiden tukiohjelmistomarkkinoiden heikkeneminen saattaa jatkua edelleen Euroopassa ja Pohjois- Amerikassa ja markkinoiden hidastuminen voi levitä myös muille alueille. Comptel kehittää joustavia kokonaisratkaisuja johtaville teleoperaattoreille maailmanlaajuisesti. Tämä edellyttää, että yhtiö ymmärtää liiketoimintaympäristönsä kehittymisen sekä asiakkaidensa ja jälleenmyyjiensä tarpeet alueellisesti oikein. Epäonnistuminen markkinasuhdanteiden tunnistamisessa, asiakkaidensa tarpeiden huomioimisessa ja tuotteidensa oikea-aikaisessa kehittämisessä saattaa aiheuttaa merkittävää haittaa Comptelin liiketoiminnalle ja kannattavuudelle. Comptel toimii maailmanlaajuisesti ja on siten altistunut eri valuuttapositioista aiheutuville riskeille. Valuuttakurssien muutokset yhtiön raportointivaluutan euron sekä Yhdysvaltain dollarin, Englannin punnan ja Norjan kruunun välillä vaikuttavat yhtiön liikevaihtoon, kuluihin ja tulokseen. Comptelin kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi tekemä hakemus on edelleen valtiovarainministeriön käsittelyssä. Yhtiö uskoo saavansa muutoksen lähdeverojensa verokohteluun myös niiden maiden osalta, missä asian käsittely on kesken. Kahdenkertaisella verotuksella saattaa kuitenkin olla vaikutusta yhtiön osakekohtaiseen tulokseen. Tulevaisuuden näkymät Yleismaailmallinen taloudellinen tilanne on kasvattanut epävarmuutta ja heikentänyt ennakoitavuutta myös teleoperaattoreiden tukiohjelmistomarkkinoilla. Viime vuoden loppupuolelta alkanut markkinoiden heikentyminen erityisesti Euroopassa näyttää tasaantuneen ja viime aikoina on ollut havaittavissa merkkejä markkinoiden vakiintumisesta ja näkyvyyden parantumisesta. Yhtiön tilauskanta on säilynyt edellisvuotta korkeammalla tasolla. Ensimmäisen vuosineljänneksen alhaisesta liikevaihdosta johtuen Comptelin liikevaihdon arvioidaan laskevan hieman vuonna Comptelin liikevoiton ei arvioida yltävän edellisvuoden tasolle. Henkilöstövähennysten tuomat kustannussäästöt alkavat vaikuttaa toisella vuosineljänneksellä.

6 TAULUKKO-OSA Osavuosikatsaus on laadittu EU:ssa käyttöönotettua IAS 34 Osavuosikatsaukset-standardia noudattaen. Liitetiedossa 1 mainittuja muutoksia lukuun ottamatta osavuosikatsaus on laadittu samoja laadintaperiaatteita noudattaen kuin vuoden 2008 tilinpäätöksessä. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaus on tilintarkastamaton. Konsernin laaja tuloslaskelma (1 000 euroa) Liikevaihto Liiketoiminnan muut tuotot 10 - Materiaalit ja palvelut Työsuhde-etuuksista johtuvat kulut Poistot ja arvonalentumiset Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto/-tappio Rahoitustuotot Rahoituskulut Voitto/tappio ennen veroja Tuloverot Katsauskauden voitto/tappio Muut laajan tuloksen erät: Rahavirran suojaukset Muuntoerot Muihin laajan tuloksen eriin liittyvät verot Katsauskauden laaja tulos yhteensä Katsauskauden voiton/tappion jakautuminen omistajille: Emoyhtiön osakkeenomistajille Vähemmistöosakkaille - 0 Katsauskauden laajan tuloksen jakautuminen omistajille: Emoyhtiön osakkeenomistajille Vähemmistöosakkaille - 0 Emoyrityksen omistajille kuuluvasta voitosta/tappiosta laskettu osakekohtainen tulos: Laimentamaton osakekohtainen tulos, euroa -0,03 0,02 Laimennusvaikutuksella oikaistu osakekohtainen tulos, euroa -0,03 0,02

7 Konsernin tase (1 000 euroa) Varat Pitkäaikaiset varat Liikearvo Muut aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Osuudet osakkuusyrityksissä Myytävissä olevat sijoitukset Laskennalliset verosaamiset Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset varat Myyntisaamiset ja muut saamiset Rahavarat Varat yhteensä Oma pääoma ja velat Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muuntoerot Kertyneet voittovarat Vähemmistön osuus - 0 Oma pääoma yhteensä Pitkäaikaiset velat Laskennalliset verovelat Varaukset Pitkäaikaiset rahoitusvelat Lyhytaikaiset velat Ostovelat ja muut velat Lyhytaikaiset rahoitusvelat Velat yhteensä Oma pääoma ja velat yhteensä

8 Konsernin rahavirtalaskelma (1 000 euroa) Liiketoiminnan rahavirrat Katsauskauden voitto/tappio Oikaisut: Liiketoimet, joihin ei liity maksutapahtumaa tai liiketoiminnan rahavirtaan kuulumattomat erät Korkokulut ja muut rahoituskulut Korkotuotot Tuloverot Käyttöpääoman muutos: Myyntisaamisten ja muiden saamisten muutos Ostovelkojen ja muiden velkojen muutos Varausten muutos Maksetut korot Saadut korot Maksetut tuloverot Liiketoiminnan nettorahavirta Investointien rahavirrat Aikaisempien kausien hankintahintojen oikaisut Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin Investoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Investoinnit tuotekehityshankkeisiin Investointien nettorahavirta Rahoituksen rahavirrat Maksetut osingot Omien osakkeiden hankinta Lainojen nostot Muut pitkäaikaiset velat Rahoituksen nettorahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat katsauskauden alussa Valuuttakurssien muutosten vaikutus Rahavarat katsauskauden lopussa Muutos

9 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Yhteensä Oma pääoma Osingonjako Luovutetut omat osakkeet Osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät Katsauskauden laaja tulos yhteensä Oma pääoma Emoyrityksen omistajille kuuluva pääoma euroa Osakepääoma Muut rahastot Muuntoerot Arvonmuutosrahasto Omat osakkeet Kertyneet voittovarat Vähemmistön osuus Oma pääoma yhteensä Yhteensä Oma pääoma Osingonjako Ostetut omat osakkeet Luovutetut omat osakkeet Osakepohjaiset palkitsemisjärjestelmät Katsauskauden laaja tulos yhteensä Oma pääoma

10 Liitetiedot 1. Uusien ja muutettujen IFRS-standardien sekä tulkintojen soveltaminen Konserni otti käyttöön seuraavat EU:ssa sovellettavaksi hyväksytyt uudet ja uudistetut standardit ja tulkinnat, joiden katsotaan koskevan Comptelia: IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen (uudistettu 2007). Muutokset ovat vaikuttaneet lähinnä tuloslaskelman ja oman pääoman muutoksia osoittavan laskelman esitystapaan. IFRS 8 Toimintasegmentit. Uuden standardin lähtökohtana on, että segmenttien tunnistaminen perustuu ylimmän johdon raportointiin. IFRS 8 ei muuttanut konsernin raportoitavia segmenttejä. IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardin muutokset -Vesting conditions and Cancellation. Standardimuutos edellyttää, että kaikki lopullista oikeutta synnyttämättömät oikeudet otetaan huomioon myönnettyjen oman pääoman ehtoisten instrumenttien käypää arvoa määritettäessä. Standardimuutoksella ei ole ollut vaikutusta Comptelin osavuosikatsaukseen. Improvements to IFRSs -muutokset (Annual Improvements 2007). Annual improvements menettelyn kautta tehdyillä standardimuutoksilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta Comptelin osavuosikatsaukseen. 2. Segmenttitiedot voimaan tulleen IFRS 8 Toimintasegmentit -standardin mukaan esitettävien segmenttitietojen on perustuttava johdon raportointiin ja siinä noudatettuihin laskentaperiaatteisiin. Comptel-konsernissa segmenttiraportointi perustuu IFRS-säännöksiin. IFRS 8:n käyttöönotto ei muuttanut Comptel-konsernin raportoitavia segmenttejä eikä segmenteille kohdistettavien tai kohdistamatta jätettävien erien määrittelyperiaatteita. Comptelissa toimintasegmenttien tuloksen arviointi ja segmenteille kohdennettavia resursseja koskevat päätökset perustuvat segmenttien liikevoittoon tai -tappioon. Näistä päätöksistä vastaa viime kädessä Comptel-konsernin toimitusjohtaja. Liikevaihto segmenteittäin euroa Eurooppa Aasia ja Tyynenmeren alue Lähi-itä ja Afrikka Amerikka Konsernin liikevaihto yhteensä Liikevoitto/-tappio segmenteittäin euroa Eurooppa Aasia ja Tyynenmeren alue Lähi-itä ja Afrikka Amerikka Konsernin jakamattomat kulut Konsernin liikevoitto/-tappio

11 yhteensä Rahoituserät Konsernin voitto/tappio ennen veroja Hankitut liiketoiminnot Comptel Oyj hankki Axiom Systems Holdings Limited-yhtiön koko osakekannan. Kauppahinta oli 7,0 miljoonaa Englannin puntaa (8,9 miljoonaa euroa). Vuoden 2009 ensimmäisellä neljänneksellä kauppahinta on tarkentunut 6,8 Englannin puntaan (8,6 miljoonaan euroon). 4. Tuloverot Laajan tuloslaskelman mukainen verokanta on -6,7 % (42,2 %). Konserniverokeskuksen verotuksen oikaisulautakunta antoi vuonna 2006 hylkäävän päätöksen lähdeverojen hyvittämisestä verotuksessa verovuosilta 2004 ja Asia on edelleen valtiovarainministeriön käsittelyssä. Valtiovarainministeriö on ilmoittanut päässeensä neuvotteluissaan sopimukseen Kreikan, Malesian ja Romanian kanssa. Näiden maiden osalta Comptel on kirjannut 725 tuhannen euron verosaamisen. Muilta osin Comptelin kahdenkertaisen verotuksen estämiseksi tekemä hakemus on edelleen valtiovarainministeriön käsittelyssä. Comptel uskoo saavansa muutoksen lähdeverojensa kohteluun. Oikaisulautakunnan voimassa olevan päätöksen mukaisesti Comptel on kirjannut kuluksi lähdeveroja tammi-maaliskuun aikana 193 tuhatta euroa (528 tuhatta euroa). 5. Aineelliset hyödykkeet euroa Aineellisten hyödykkeiden lisäykset Lähipiiritapahtumat Konsernin lähipiiriin kuuluvat osakkuusyhtiöt, hallituksen jäsenet, konsernijohto sekä johdon vaikutuspiiriin kuuluvat henkilöt ja yhtiöt. Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat: euroa Osakkuusyhtiöt Tavaroiden ja palveluiden ostot Korkotuotot 3 3 Johdon vaikutuspiiriin kuuluvat yhtiöt Tavaroiden ja palveluiden ostot euroa Osakkuusyhtiöt Myyntisaamiset ja muut saamiset Ostovelat ja muut velat Johdon vaikutuspiiriin kuuluvat yhtiöt

12 Ostovelat ja muut velat 2 1 Johdon palkat ja palkkiot Johdon työsuhde-etuuksiin sisältyvät hallituksen jäsenten ja konsernijohdon työsuhdeetuudet 1 : euroa Palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet Osakeperusteiset maksut Yhteensä Sitoumukset Ei-purettavissa olevien toimitilojen vuokrasopimusten ja muiden vuokrasopimusten perusteella maksettavat vähimmäisvuokrat: euroa Yhden vuoden kuluessa Yli vuoden kuluessa ja enintään viiden vuoden kuluttua Yli viiden vuoden kuluttua Yhteensä Konsernilla ei ollut merkittäviä aineellisten hyödykkeiden hankintaa koskevia sitoumuksia tai Ehdolliset velat euroa Pankkitakausvastuut Tunnusluvut Tunnusluvut Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut Liikevaihto, euroa Liikevaihto, muutos % -12,2-0,1 3,0 Liikevoitto/-tappio, euroa Liikevoitto/-tappio, muutos % -182,8 15,0-31,1 Liikevoitto/-tappio, % liikevaihdosta -18,7 19,8 13,4 Tulos ennen veroja, euroa Tulos ennen veroja, % liikevaihdosta -19,2 17,7 12,5 1 Vuoden 2008 aikana konsernin johtoryhmään kuului 7-8 henkilöä. Vuonna 2009 konsernijohto koostuu 12 henkilöstä.

13 Oman pääoman tuotto, % ,8 Sijoitetun pääoman tuotto, % ,1 Omavaraisuusaste, % 59,8 70,9 67,4 Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, euroa 1) Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin, % liikevaihdosta 0,5 2,0 12,9 IAS 38:n mukaiset aktivoinnit aineettomiin hyödykkeisiin Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, euroa Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta 14,0 14,1 16,5 Tilauskanta, euroa 2) Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä katsauskauden aikana Korolliset nettovelat, euroa Nettovelkaantumisaste, % 8,0-40,5-2,1 1) Sisältää Axiom Systemsin hankinnan vuonna Bruttoinvestoinnit ilman ko. hankintaa olivat tuhatta euroa, mikä on 1,7 prosenttia liikevaihdosta. 2) Tilikauden aikana tilauskanta voi vaihdella merkittävästi. Osakekohtaiset tunnusluvut Tulos/osake, euroa -0,03 0,02 0,06 Tulos/osake, euroa, laimennusvaikutuksen mukainen -0,03 0,02 0,06 Oma pääoma/osake, euroa 0,42 0,45 0,48 Osinko/osake, euroa - - 0,04 Osinko/tulos, % ,6 Efektiivinen osinkotuotto, % - - 5,8 Hinta/voittosuhde ,1 Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa josta omassa hallussa Ulkona olevat osakkeet Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin kauden aikana Laimennusvaikutuksellinen osakkeiden määrä keskimäärin

14 10. Tunnuslukujen laskentakaavat Liikevoitto/-tappioprosentti = Liikevoitto/-tappio x 100 Liikevaihto Voitto-/tappioprosentti (ennen veroja) = Voitto/tappio ennen veroja x 100 Liikevaihto Oman pääoman tuotto % (ROE) = Voitto/tappio x 100 Oma pääoma (keskimäärin vuoden aikana) Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI) = Voitto/tappio ennen veroja + rahoituskulut x 100 Oma pääoma + korolliset rahoitusvelat (keskimäärin vuoden aikana) Omavaraisuusaste % = Oma pääoma x 100 Taseen loppusumma saadut ennakot Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja = Bruttoinvestoinnit aineettomiin ja aineellisiin hyödykkeisiin x 100 aineellisiin hyödykkeisiin, Liikevaihto % liikevaihdosta Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, = Tutkimus- ja tuotekehitysmenot x 100 % liikevaihdosta Liikevaihto Nettovelkaantumisaste % (gearing) = Korolliset velat rahavarat x 100 Oma pääoma Tulos / osake (EPS) = Emoyhtiön omistajien osuus tuloksesta Ulkona olevien osakkeiden lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana Oma pääoma / osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko / osake = Osinko Ulkona olevien osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä Osinko / tulos % = Osinko / osake x 100 Tulos / osake (EPS) Efektiivinen osinkotuotto % = Osinko / osake x 100 Tilikauden päätöskurssi Hinta/voittosuhde (P/E-luku) = Tilikauden päätöskurssi Tulos / osake (EPS) COMPTEL OYJ Hallitus Lisätietoja: Toimitusjohtaja Sami Erviö, puh. (09) Talousjohtaja Markku Pirskanen, puh Sijoittajasuhde- ja viestintäjohtaja Samppa Seppälä, puh Jakelu: NASDAQ OMX Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 1 (16) Pörssitiedote 16.7.2013 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2013 Liikevaihto kasvoi hieman edellisvuodesta toisella vuosineljänneksellä. Kannattavuus parani ja liiketulos oli voitollinen.

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 1 (15) Pörssitiedote 21.10. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9. Liikevaihto kasvoi 8,7 edellisen vuoden kolmanteen vuosineljännekseen verrattuna ja kannattavuus parani merkittävästi. Kolmannen

Lisätiedot

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta.

Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Pörssitiedote 25.10.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2007 Heinä syyskuussa liikevaihto kasvoi hieman ja kannattavuus parani selvästi edellisvuodesta. Kolmannen vuosineljänneksen

Lisätiedot

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007

COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Pörssitiedote 24.7.2007 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 Toisen neljänneksen liikevaihto edellisvuoden tasolla, kannattavuus heikkeni. Vahvasta tilauskannasta johtuen koko vuoden

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen.

Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. 1 (17) Pörssitiedote 24.4.2015 klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Liikevaihto kasvoi 16,3 % ja liiketulos 55,7 % verrattuna viime vuoden vastaavaan kauteen. Liikevaihto 21,0 miljoonaa

Lisätiedot

Liikevaihto kasvoi 10,6 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Merkittävä kasvu saaduissa tilauksissa, tilauskanta kasvoi 37,4 %

Liikevaihto kasvoi 10,6 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla Merkittävä kasvu saaduissa tilauksissa, tilauskanta kasvoi 37,4 % 1 (17) Pörssitiedote 4.8. klo 8.00 COMPTEL OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6. Liikevaihto kasvoi 10,6 ensimmäisellä vuosipuoliskolla Merkittävä kasvu saaduissa tilauksissa, tilauskanta kasvoi 37,4 Toisen

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

Liikevaihto ja liikevoitto. Tilauskanta. Liikevaihdon maantieteellinen jakauma 2009. Osinko/osake. T&K-kulujen kehitys. Henkilöstö toiminnoittain 2009

Liikevaihto ja liikevoitto. Tilauskanta. Liikevaihdon maantieteellinen jakauma 2009. Osinko/osake. T&K-kulujen kehitys. Henkilöstö toiminnoittain 2009 Vuosikertomus 1 Comptel toimittaa teleoperaattoreiden liiketoimintaa edistäviä ohjelmistoja. Autamme operaattoreita tarjoamaan innovatiivisia palveluita joustavasti ja veloittamaan niistä tehokkaasti.

Lisätiedot

Sisällys. Comptelin vuosi 2013 1 Avainluvut 1 Comptel lyhyesti 2 Comptelin strategia 3 Toimitusjohtajan katsaus 4

Sisällys. Comptelin vuosi 2013 1 Avainluvut 1 Comptel lyhyesti 2 Comptelin strategia 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Vuosikertomus 2013 Sisällys 1 2 3 4 5 Comptelin vuosi 2013 1 Avainluvut 1 Comptel lyhyesti 2 Comptelin strategia 3 Toimitusjohtajan katsaus 4 Hallituksen toimintakertomus 6 Tilinpäätös 11 Konsernin laaja

Lisätiedot

Sisällys. Comptelin vuosi 2013... 1 Avainluvut... 1 Comptel lyhyesti... 2 Comptelin strategia... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4

Sisällys. Comptelin vuosi 2013... 1 Avainluvut... 1 Comptel lyhyesti... 2 Comptelin strategia... 3 Toimitusjohtajan katsaus... 4 Vuosikertomus Comptel / Hallituksen toimintakertomus / / Hallinnointi / Tietoja osakkeenomistajille ii Sisällys 1 Comptelin vuosi............ 1 Avainluvut........................... 1 Comptel lyhyesti........................

Lisätiedot

PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005

PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 PÖRSSITIEDOTE 20.4.2005 COMPTEL OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.- 31.3.2005 Ensimmäisen vuosineljänneksen yhteenveto Comptel-konsernin vuoden 2005 ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30

Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 Tecnomen Oyj OSAVUOSIKATSAUS 28.4.2009 klo 8.30 TECNOMENIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 (tilintarkastamaton) Ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto laski 24,1 % edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä

Lisätiedot

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014

COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014. 1 Comptel vuosikertomus 2014 COMPTEL VUOSIKERTOMUS 2014 1 Comptel vuosikertomus 2014 Copyright Comptel 2015 1 SISÄLLYS 1. COMPTELIN VUOSI 2014... 3 Avainluvut...3 Comptel ja strategiamme...4 Toimitusjohtajan katsaus...6 2. HALLITUKSEN

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 (TILINTARKASTAMATON) 29.10.2014 klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen,

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Julkaistu: 2009-05-08 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-31.3.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 8.5.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

Sisältö. toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2005 3. hallituksen toimintakertomus 2005 7. konsernin tilinpäätös 12. konsernin tuloslaskelma 13

Sisältö. toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2005 3. hallituksen toimintakertomus 2005 7. konsernin tilinpäätös 12. konsernin tuloslaskelma 13 tilinpäätös 2005 Sisältö toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2005 3 hallituksen toimintakertomus 2005 7 konsernin tilinpäätös 12 konsernin tuloslaskelma 13 konsernitase 14 konsernin rahavirtalaskelma 15 konsernin

Lisätiedot

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle

Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle 1 (19) Osavuosikatsaus 29.4.2015 klo 8.45 DOVRE GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2015 Q1: Myynti ennätystasolle yritysjärjestelyyn liittyvät kulut painoivat liiketuloksen tappiolle Tammi-maaliskuu 2015

Lisätiedot

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009

Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 Julkaistu: 2009-08-07 08:00:00 CEST Nurminen Logistics Oyj - Osavuosikatsaus NURMINEN LOGISTICS OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2009-30.6.2009 Nurminen Logistics Oyj Osavuosikatsaus 7.8.2009 klo 9.00 NURMINEN

Lisätiedot

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON)

TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2015 (TILINTARKASTAMATON) TECNOTREE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6. (TILINTARKASTAMATON) 13.8. klo 8:30 Tecnotree on kansainvälinen teleoperaattoreiden it-ratkaisujen toimittaja, joka tarjoaa tuotteita ja palveluita veloitukseen,

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010

Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 Osavuosikatsaus 1.1. 31.3. 2010 1/23 RAUTE OYJ - OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2010 Konsernin liikevaihto 10,4 Me (11,4 Me) laski 8 % vertailukaudesta. Liiketulos -1,4 Me oli tappiollinen (-2,2 Me). Tulos

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus

Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus 1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO % liikevaihdosta 2 Markkinoiden kehitys Comptel toimii teleoperaattoreiden ohjelmistomarkkinoilla maailmanlaajuisesti. 75 5 15 1 Teleoperaattoreiden

Lisätiedot

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen.

Glaston arvioi vuoden 2013 liikevaihdon olevan vuoden 2012 tasolla ja liiketuloksen olevan positiivinen. Glaston Oyj Abp OSAVUOSIKATSAUS 25.4.2013 klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2013 Jatkuvien toimintojen tammi-maaliskuu 2013 verrattuna tammi-maaliskuu (vertailuvuoden luvut on oikaistu) Saadut

Lisätiedot

Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin

Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin Osavuosikatsaus 1 (27) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2013 (IFRS) YHTEENVETO Tammi maaliskuu 2013: Liikevaihto kasvoi vaikeissa markkinaolosuhteissa ja muutoksessa ohjelmistoista palveluihin - Liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 1 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI MAALISKUU 2012 Vacon Oyj, Pörssitiedote, 25.4.2012 kello 9.30 Vacon Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2012 Vacon julkistaa tällä pörssitiedotteella osavuosikatsaukseen sisältyvät

Lisätiedot

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi

Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani selvästi Osavuosikatsaus Q1 Tammi maaliskuu 2012 1 Tikkurila Oyj Osavuosikatsaus 26.4.2012 klo 9.00 (CET+1) Tikkurilan osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta 2012 Liikevaihto kasvussa, liikevoitto ilman kertaluonteisia

Lisätiedot

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009

Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6.2009 GLASTON OYJ ABP Osavuosikatsaus 11.8. klo 13.00 Glaston osavuosikatsaus 1.1.-30.6. Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 67,3 (136,8) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat

Lisätiedot

Yhtiön nettovelka kääntyi laskuun toisen vuosineljänneksen aikana. Tehostettujen tehostamistoimenpiteiden

Yhtiön nettovelka kääntyi laskuun toisen vuosineljänneksen aikana. Tehostettujen tehostamistoimenpiteiden Q2 tammi kesäkuu 2009 1.1. 30.6.2009 Saadut tilaukset olivat tammi-kesäkuussa 67,3 (136,8) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat 40,5 miljoonaa euroa, kasvua 51 % vuoden ensimmäiseen

Lisätiedot

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009

LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 1 LASSILA & TIKANOJA OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2009 Liikevaihto 146,4 miljoonaa euroa (147,3 milj. e) Liikevoitto 10,0 miljoonaa euroa (22,8 milj. e) Operatiivisen toiminnan liikevoitto 11,2 miljoonaa

Lisätiedot

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014

Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 Efore-konsernin osavuosikatsaus Q3/2014 EFORE OYJ Osavuosikatsaus 24.10.2014 klo 9.00 EFORE OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2014 KANNATTAVUUS PARANI MERKITTÄVÄSTI KOLMANNELLA NELJÄNNEKSELLÄ Tilikauden

Lisätiedot

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS)

BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2012-30.9.2012 (IFRS) Osavuosikatsaus 1 (24) BASWAREN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9. (IFRS) YHTEENVETO Tammi syyskuu : Palveluliiketoiminta nosti liikevaihdon kasvuun kolmannella neljänneksellä - Liikevaihto 83 272 tuhatta euroa

Lisätiedot