Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Leirikeskus Hammasniemi. Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen. Seija Ristimaa, jäsen. Erkki Torkkola, varajäsen"

Transkriptio

1 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 16/ KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Leirikeskus Hammasniemi Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho, jäsen Marjaana Laitila-Säily, jäsen Martti Repo, jäsen Seija Ristimaa, jäsen Viljo Saukko, jäsen Erkki Torkkola, varajäsen Ritva Vatjus, jäsen Esko Vinkki, jäsen Heino Vuorenmaa, jäsen POISSA Päivi Määttä, jäsen MUUT SAAPUVILLA Antti Rantakangas, kaupunginvaltuuston pj. OLLEET Mervi Niemelä, kaupunginvaltuuston I vpj. Anita Niemi, kaupunginvaltuuston II vpj. Jouko Luukkonen, kaupunginjohtaja, esittelijä Maria Isosalo, hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA Kaupunginhallitus totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÄÄTÖSVALTAISUUS ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Kaupunginhallitus valitsi kokouksesta laadittavan pöytäkirjan tarkastajiksi Viljo Saukon ja Martti Revon. Puheenjohtaja TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET Pöytäkirjanpitäjä Erkki Rytky Maria Isosalo Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan käsittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVÄNÄ Todistaa Viljo Saukko Haapavedellä Ilmoitustaulunhoitaja Martti Repo Leena Pirttikangas

2 Kaupunginhallitus Asiat: Asia nro Liite nro Asia Sivu Kaupungin henkilöstön työterveyshuollon kilpailuttaminen , 118 Kaksi kuntalaisaloitetta Kirjelmät Muut asiat Ylimääräinen asia / Kaupunginjohtajan työn painopisteet 304 Oikaisuvaatimus ja valitusosoitus

3 Kaupunginhallitus KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN TYÖTERVEYSHUOLLON KILPAILUTTAMINEN Khall (Valm. hallintojohtaja) Haapaveden kaupunki on järjestänyt työterveyshuollon henkilöstölleen siten, että työterveyshuollon on tuottanut sosiaali- ja terveyspiiri Helmi. Työterveyshuollon järjestäminen kuuluu kaupunginhallituksen vastuulle. Erityisryhmien työterveyshuollosta on sopimus Condia Oy:n kanssa sekä Oulaisten ja Vihannin kuntien alueella toimivan henkilöstön osalta Attendo MedOne:n kanssa. Kaupungin työterveyshuollon kustannukset ovat olleet vuositasolla noin euroa josta Kela on korvannut puolet. Haapaveden kaupungin hallintosäännön 6 luvun 12 :n mukaan henkilöstöasioista päättäminen kuuluu kaupunginhallitukselle, ellei hallintosäännössä tai muilla päätöksillä päätösvaltaa ole delegoitu. Tällä perusteella henkilöstön lakisääteisen työterveyshuollon palveluiden järjestäminen kuuluu kaupunginhallitukselle. Tilikauden 2008 osalta KELA on päättänyt olla korvaamatta n euroa työterveyshuollon kustannuksista johtuen työterveyshuollon järjestämistavasta. Työterveyshuoltoa sosiaali- ja terveyspiiri Helmessä nimittäin tuottavat työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti sekä työterveyshuollon yksikön henkilöstö että terveyskeskusten henkilöstö. KELAn päätöksestä on valitettu, mutta on mahdollista, että kyseessä on pysyvä tulkintamuutos. Haapaveden kaupungissa on perusturvaosastolla suoritettu ns. Maisemamallin mukainen tarkastelu, jossa on selvinnyt, että työterveyshuolto yksikkönä on tuottanut n euroa tappiota vuonna 2009, kun tulot ja menot kohdistetaan oikein. Näin ollen oman toiminnan jatkaminen ei tässä taloudellisessa tilanteessa ole mahdollista ilman toiminnan selkeää muutosta. Haapaveden kaupungin työterveyshuolto tuottaa palveluja myös useille muille alueen työnantajille. Työterveyshuollon henkilökunnan kanssa on keskusteltu eri mahdollisuuksista järjestää työterveyshuolto kaupungin henkilökunnalle, esillä oli 4 eri vaihtoehtoa; työterveyshuollon järjestäminen kokonaan kaupungin omassa yksikössä, kaupungin työterveyshuollon yhtiöittäminen liikelaitokseksi, sosiaali- ja terveyspiiri Helmen ja johtoryhmän työterveyshuollon kilpailuttaminen sekä koko kaupungin henkilöstön kilpailuttaminen. Samoista vaihtoehdoista on keskusteltu yhteistyötoimikunnassa työterveyshuollon henkilökunnan kanssa pidetään yt-lain mukainen palaveri kaupungin henkilöstön työterveyshuollon järjestämisestä siten kuin kaupunginjohtajan ehdotuksessa kerrotaan. Työterveyshuollon kilpailuttaminen ja mahdollinen ulkoistaminen ei tule johtamaan henkilöstön osa-aikaistamisiin, lomauttamisiin tai irtisanomisiin.

4 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää antaa hallintojohtajalle ja talousjohtajalle tehtäväksi laatia tarjouspyynnön Haapaveden kaupungin henkilöstön työterveyshuollon hankkimisesta. Päätös: Hyväksyttiin. Khall (Valm. hallintojohtaja) Hallintojohtaja ja talousjohtaja ovat laatineet esityslistan liitteenä nro 92/2010 olevan tarjouspyyntöluonnoksen. Kyseessä on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta (vrt. hankintalain 16 ). Hankinnasta tehdään ilmoitus sähköiseen ilmoituskanavaan Hilmaan. Lisäksi tarjouspyyntö voidaan postittaa työterveyshuollon palvelun tarjoajille sen jälkeen kun hankintailmoitus on julkaistu Hilmassa. Tarjouspyynnössä pyydetään tarjoajilta tarjousta työterveyshuoltolain 12 :n mukaisesta hyvää työterveyshuoltokäytäntöä noudattavasta työterveyshuollosta sekä sairaanhoidosta työterveyshuollossa. Tarjouspyynnössä pyydetään tarjoajaa ilmoittamaan, kuinka se aikoo työterveyshuollon toteuttaa Haapaveden kaupungin työpisteissä eli koko sosiaali- ja terveyspiiri Helmen alueella. Ehdottomana vähimmäisvaatimuksena on, että tarjoajalla tulee olla palvelupisteet Haapaveden kaupungissa ja Siikalatvan kunnassa, Pulkkilan kylässä. Mikäli tarjoajalla on palvelupisteitä muissa Siikalatvan kylissä, Oulaisissa, Vihannissa tai Pyhännällä, saa siitä laatupisteitä vertailuun. Kaupungilla on kansanterveyslain (66/1972) mukaan velvoite huolehtia, että sen alueen yrityksille ja yrittäjille alueella on tarjolla työterveyspalveluja. Kaupunki voi ne tuottaa itse tai hankkia palveluita muulta toimijalta. Tarjouspyynnöllä tulisi kilpailuttaa myös tämä velvoite Haapaveden ja Siikalatvan osalta siltä varalta, että sosiaali- ja terveyspiiri Helmen tarjous ei voita kilpailua. Esityslistan liitteenä nro 93/2010 on alueen yrityksille lähetettävä tiedote asiasta. Käsittely: Kokouksessa jaettiin muutettu tarjouspyyntö, joka on pöytäkirjan liitteenä nro 92a/2010 sekä muutettu tiedote, joka on pöytäkirjan liitteenä nro 93a/2010. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää kilpailuttaa kaupungin henkilöstön työterveyshuollon ja kansanterveyslain mukaisen velvoitteensa yrityksiä kohtaan oheisella tarjouspyynnöllä ja esittelytekstissä mainitulla tavalla.

5 Kaupunginhallitus Päätös: Hyväksyttiin. Khall (Valm. hallintojohtaja) Haapaveden kaupunki on kilpailuttanut sekä henkilöstön työterveyshuollon että kansanterveyslain 12 :n mukaisen työterveyshuollon toimittajan hankintalain edellyttämällä tavalla. Määräaikaan mennessä saapui 3 tarjousta; Jokilaaksojen työterveys Oy (Medicus), Condia Oy sekä Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi jättivät tarjouksensa. Tarjoukset, ilman hintaliitteitä sekä Condia Oy:n tarjouksen luottamuksellista osuutta (liikesalaisuudet, jotka muodostavat kilpailuetua), ovat esityslistan oheislukemistona. Oheislukemistona on myös hintaliitteiden yhteenveto. Condia Oy:n tarjouksen luottamuksellinen osuus on nähtävillä kokouksessa. Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi on ilmoittanut, että annettu tarjous on ehdollinen. Helmi sitoutuu tarjoukseen vain, jos työterveyshuollossa on asianmukaiset tilat ja henkilöstö alkaen. Tarjouskilpailussa ehdollinen tarjous ei ole mahdollinen, niinpä sosiaali- ja terveyspiiri Helmen tarjous ei vastaa tarjoukselle asetettuja ehdottomia vaatimuksia eikä Helmeä voida näin ollen valita toimittajaksi. Helmen tarjouksen hintoja on kuitenkin vertailtu muiden tarjoajien kanssa. Tarjouksen ehdottomana vähimmäisvaatimuksena oli, että tarjoajalla on toimipisteet Haapaveden kaupungissa sekä Siikalatvan kunnassa Pulkkilan kylässä. Muista toimipisteistä sosiaali- ja terveyspiiri Helmen toimintaalueella sai lisäpisteitä. Jokilaaksojen työterveys Oy:llä on toimipisteet Haapavedellä, Pulkkilassa, Pyhännällä ja Oulaisissa. Condia Oy lupaa perustaa toimipisteet Haapavedelle ja Pulkkilaan, mikäli se valitaan palveluntuottajaksi. Tarjousvertailussa 40 % painoarvosta tulee vuosimaksun suuruudesta. Jokilaaksojen työterveys Oy ilmoittaa vuosimaksu suuruudeksi 20 eur/hlö, Condia Oy 35 eur/hlö ja Helmi 32 eur/hlö. Vuosimaksu kerrotaan Haapaveden kaupungin vakinaisen henkilöstön määrällä (770 henkilöä). Loput 40 % painoarvosta tulee tarjoajan ilmoittamista toimenpidehinnoista, jotka painotetaan työterveyshuollon v käyntimäärillä. Hintavertailu toteutetaan siten, että halvimman hinnan saanut tarjous saa 80 pistettä, johon muiden tarjoajien hinnat suhteutetaan kaavalla: edullisin hinta jaetaan tarjotulla hinnalla ja kerrotaan 80:llä, jolloin saadaan kyseisen tarjouksen hinnan pisteet. Esityslistan liitteenä nro 116/2010 on tarjousvertailu. Haapaveden kaupungilla on tällä hetkellä voimassa työterveyshuollon sopimukset henkilökunnan osalta Condia Oy:n, AttendoMedonen sekä sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kanssa. Sopimuksissa on 3 kk:n irtisanomisaika.

6 Kaupunginhallitus Kaupunginjohtajan esitys: Kaupunginhallitus päättää: 1. Valita työterveyshuollon toimittajaksi tarjouskilpailun perusteella Jokilaaksojen työterveys Oy:n (Medicus), 2. Irtisanoa työterveyshuoltosopimukset Condia Oy:n, AttendoMedonen sekä sosiaali- ja terveyspiiri Helmen kanssa päättymään sekä 3. Valtuuttaa hallintojohtajan laatimaan sekä kaupunginjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimuksen Jokilaaksojen työterveys Oy:n (Medicus) kanssa tarjouspyynnön ehdoin sekä tarvittaessa tarkentamaan ehtoja. Päätös: Hyväksyttiin.

7 Kaupunginhallitus KAKSI KUNTALAISALOITETTA (Valm. hallintojohtaja) Arto Laitinen on Haapaveden kaupungin jäsenenä jättänyt 2 aloitetta kunnan asukkaan aloiteoikeuden (kuntalain 28 ) nojalla. Aloitteen nro. 1 allekirjoittajana on myös toinen kaupungin jäsen Maija Alatalo. Aloitteet ovat esityslistan liitteenä nro 117/2010. Kuntalain 28 :n nojalla kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet. Valtuuston tietoon on vähintään kerran vuodessa saatettava sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet. Aloitteet ovat liittyneet lähinnä perusturvan alaan, joten esityslistan liitteenä nro 118/2010 on perusturvajohtajan vastaukset aloitteiden johdosta. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee aloitteet ja vastaukset tiedokseen ja saattaa ne kaupunginvaltuuston tietoon yhdessä muiden kuntalaisaloitteiden kanssa kerran vuodessa. Vastaus annetaan tiedoksi myös aloitteen tekijälle. Päätös: Hyväksyttiin.

8 Kaupunginhallitus KIRJELMÄT (Valm. hallintojohtaja) 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Ilmoitus koskien työsuojelutarkastusta , Mieluskylän koulu, tarkastuskertomus 10/2140. Saapunut Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus: Pohjois- Pohjanmaan työllisyyskatsaus heinäkuu Saapunut Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä: Kokouspöytäkirja pidetystä seutuhallituksen kokouksesta nro. 3/2010. Saapunut Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä: Kokouspöytäkirja pidetystä seutuhallituksen kokouksesta nro. 9/2009. Saapunut Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä: Kokouspöytäkirja pidetystä seutuhallituksen kokouksesta nro. 8/2009. Saapunut Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä: Kokouspöytäkirja pidetystä seutuhallituksen kokouksesta nro. 1/2010. Saapunut Haapaveden-Siikalatvan seudun kuntayhtymä: Kokouspöytäkirja pidetystä yhtymähallituksen kokouksesta nro. 1/2010. Saapunut Liikennevirasto: Liikenneasioita koskevat lausunnot kaavojen käsittelyssä. Saapunut Pohjois-Suomen aluehallintovirasto: Kuntien valmiussuunnitelman yleisen osan tarkistaminen. Saapunut FCG Finnish Consulting Group Oy: Palvelukeskukset kuntien palveluntuottajina. Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi saapuneet kirjelmät. Päätös: Hyväksyttiin.

9 Kaupunginhallitus MUUT ASIAT Merkittiin tiedoksi keskustaajaman kehittämistyöryhmän muistio toimitetusta katselmuksesta. Muistio on pöytäkirjan liitteenä nro 119/2010.

10 Kaupunginhallitus YLIMÄÄRÄINEN ASIA / KAUPUNGINJOHTAJAN TYÖN PAINOPISTEET Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti ottaa käsiteltäväkseen ylimääräisenä asiana kaupunginjohtajan työn painopisteet. Kaupunginjohtajan työn painopisteistä on päätetty kaupunginhallituksen kokouksessa Kaupunginjohtaja on esittänyt tämän jälkeen anomuksen osallistumisesta Sitran tukemaan ja Jyväskylän yliopiston järjestämään MBA-koulutukseen sekä pöytäkirjan liitteenä nro 120/2010 olevan sitoumuksen. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan esitys: Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunginjohtajan koulutuksen ja sitoumuksen. Päätös: Hyväksyttiin.

11 Kaupunginhallitus OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 158, 159, 160, 161 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät 157 HallintolainkäyttöL 5 :n/muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla. Pykälät ja valituskieltojen perusteet OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimus viranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Haapaveden kaupunginhallitus, Tähtelänkuja 1, HAAPAVESI / PL 40, HAAPAVESI sähköposti: faksi: Pykälät 157 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmän sisältö ja toimittaminen Ks. jäljempänä Liitetään pöytäkirjaan

12 Kaupunginhallitus VALITUSOSOITUS Valitusviranomainen ja valitusaika Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Oulun hallinto-oikeus, Isokatu 4, OULU / PL 189, OULU sähköposti: faksi: Kunnallisvalitus, pykälät Valitusaika 30 päivää Hallintovalitus, pykälät Valitusaika Oikaisuvaatimus-/ valituskirjelmän sisältö ja toimittaminen 30 päivää Muu valitusviranomainen, osoite ja postiosoite, sähköposti, faksi Pykälät Valitusaika Markkinaoikeus, Erottajankatu 1-3, HELSINKI / PL 118, HELSINKI päivää sähköposti: faksi: Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi - muutosvaatimuksen perusteet. Oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan nimi ja kotikunta. Jos oikaisuvaatimuksen tekijän/valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen/valituksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuskirjelmässä/valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset oikaisuvaatimuksen tekijälle/valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys oikaisuvaatimus-/valitusajan alkamisen ajankohdasta. Oikaisuvaatimuskirjelmään/valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisuvaatimuksen tekijä/valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin hallintolain 12 :ssä/hll 21 :ssä säädetään. Oikaisuvaatimusasiakirjat/valitusasiakirjat on toimitettava oikaisuvaatimus-/valitusviranomaiselle viimeistään oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos oikaisuvaatimus-/valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimus-/valitusajan päättymistä. Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite Valitusasiakirjat on toimitettava 1): nimi, osoite ja postiosoite Pykälät Pykälät Lisätietoja Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua hallinto-oikeudessa 89 euroa. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje/valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen. 1) Jos toimitettava muulle kuin valitusviranomaiselle. Liitetään pöytäkirjaan

Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Seija Ristimaa. Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä, Seija Ristimaa. Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 18/2009 369 KOKOUSAIKA 5.10.2009 klo 14.00 15.06 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho Marjaana

Lisätiedot

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 24.11.2009 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 22/2009 435 KOKOUSAIKA 23.11.2009 klo 18.05-20.22 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki Halla-aho,

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen

Marjaana Laitila-Säily. Heino Vuorenmaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 17/2011 303 KOKOUSAIKA 10.10.2011 klo 16.00-18.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 163 klo

Lisätiedot

Heino Vuorenmaa, jäsen Raili Soukkamäki, varajäsen Mikko Laitala, varajäsen, läsnä 142 (klo 16.10-16.25) POISSA Marjaana Laitila-Säily, jäsen

Heino Vuorenmaa, jäsen Raili Soukkamäki, varajäsen Mikko Laitala, varajäsen, läsnä 142 (klo 16.10-16.25) POISSA Marjaana Laitila-Säily, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 12/2009 271 KOKOUSAIKA 8.6.2009 klo 16.00-18.12 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 142 (klo 16.10-16.25)

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 14/2010 261 KOKOUSAIKA 16.8.2010 klo 14.00-16.04 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja Heikki

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2011 30. Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas

Tekninen lautakunta 3/2011 30. Helinä Niemelä, Anneli Partanen, Seija Sainkangas HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 3/2011 30 KOKOUSAIKA 22.6.2011 klo 18.00-18.25 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, Esko Hautala, Aulis

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone

Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Välitie 2, neuvotteluhuone Tekninen lautakunta 2/2014 22 (32) Aika Tiistai 4.3.2014 klo 18.00 19.15 Paikka Välitie 2, neuvotteluhuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Hirvonen Veijo Hyytiäinen Päivi Kettunen

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen

Heikki Halla-aho, jäsen. Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 6/2009 151 KOKOUSAIKA 30.3.2009 klo 13.30 16.50. KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kaupungintalo Erkki Rytky,

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2009 Kokousaika 27.10.2009 klo 18.00 20.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi PÖYTÄKIRJA Sivistyslautakunta 8/2014 105 (-112) Aika Tiistaina 2.12.2014 klo 18.30-19.55 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto

Pöytäkirja 2/2015 11. Tarkastuslautakunta 20.04.2015. Hakemisto Pöytäkirja 2/2015 11 Tarkastuslautakunta 20.04.2015 Hakemisto Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 8 Pöytäkirjan tarkastajat 14 9 Selonteko vuoden 2014 tilinpäätöksestä 15 10 Havaintoja sisäisestä

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 1/2011 1. Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen

Tekninen lautakunta 1/2011 1. Helinä Niemelä, jäsen Anneli Partanen, jäsen Seija Sainkangas, jäsen HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 1/2011 1 KOKOUSAIKA 17.2.2011 klo 18.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo, kahvio SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Hannu Riuttanen, puheenjohtaja Esko

Lisätiedot

Haapavedellä 9.6.2011 Ilmoitustaulunhoitaja

Haapavedellä 9.6.2011 Ilmoitustaulunhoitaja HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 11/2011 196 KOKOUSAIKA 6.6.2011 klo 14.00-17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kaupungintalo Erkki Rytky, puheenjohtaja, poissa 104 klo

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 22 KUNNAN UUDET KOTISIVUT JA SIIRTYMINEN SÄHKÖISIIN ESITYSLISTOIHIN 3 KEHITTÄMISJAOSTO PÖYTÄKIRJA 5/2014 Kokousaika 27.10.2014 klo 18.00-19.40 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kimonkylän taidekoti KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87

Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 PÖYTÄKIRJA 6/2014 Kunnanhallitus 5.5.2014 Asialista 68. Saapuneet kirjeet...87 69. Merkkipäivälista 2014...87 70. Eksoten kuntalaskutusmallin uudistaminen...72 71. Vanhan pappilan ohjausryhmän kokoonpano...73

Lisätiedot

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3

VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 37 UIMAHALLIN JOULUAJAN AUKIOLOAIKA 3 VAPAA-AIKALAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2010 Kokousaika 27.10.2010 klo 18.00-19.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Marjaana Laitila-Säily. Päivi Määttä, Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2009 173 KOKOUSAIKA 20.4.2009 klo 14.00-16.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu

Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30. Otsikko Sivu Ruokolahden kunta Pöytäkirja 4/2015 30 Tarkastuslautakunta 2013 2016 Aika 15.04.2015 klo 12:00-15:30 Paikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Sivistystoimistossa 14.7.2014 klo 8-12

Sivistystoimistossa 14.7.2014 klo 8-12 Viranomainen Sivistyslautakunta KOKOUSKUTSU kokouksen n:o/vuosi 6 / 2014 Kokousaika 18.6.2014 klo 18 Kokouspaikka Kirjaston kokoustila Käsiteltävät asiat Asia Liite 37 1 38 2 39 3 40 4 41 42 5-6 43 Lukuvuoden

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013. 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253. 193. Kirkonkylän yleiskaava... PÖYTÄKIRJA 13/2013 Kunnanhallitus 26.8.2013 Käsiteltävät asiat 192. Tuomelankankaan asemakaavan muutos ja laajennus...253 193. Kirkonkylän yleiskaava...254 194. Vastine hallinto-oikeudelle kaavavalituksesta...255

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN SIVISTYSLAUTAKUNNAN SUOMENKIELINEN JAOSTO PÖYTÄKIRJA 1/2013 Kokousaika 30.5.2013 klo 18.30 19.30 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanvirasto, yhteispalvelupiste KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 PÖYTÄKIRJA 14/2012 Kunnanhallitus 08.10.2012 Käsiteltävät asiat 162. Kunnanhallituksen edustajat Pauli ja Paavo Talkan Muistorahastosäätiön valtuuskunnassa 2013-2014...216 163. Käräjäoikeuden lautamiesten

Lisätiedot

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo

Reijo Mikkola. ASIAT: 16-20 Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan seuraavat tarkastusvuorossa olevat jäsenet TARKASTUSTAPA Anu Leppisaari Tapio Uusitalo TEKNINEN LAUTAKUNTA KOKOUS 3/2008 KOKOUSAIKA: Perjantaina 30.05.2008 klo 10.00- KOKOUSPAIKKA: Isojoen kunnanvirasto, kunnanhallitus kokoussali ESITYSLISTA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET: Esa Lehtimäki, pj.

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 483) 14/2005 461 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 19. syyskuuta 2005 klo 18.30-19.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT

Lisätiedot