Oppimalla ammattiin, tekijöitä yrityksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oppimalla ammattiin, tekijöitä yrityksiin"

Transkriptio

1 KESKUSKAUPPAKAMARIN NAISTOHTAJIEN MENTOROINTIOHJELMA Oppimalla ammattiin, tekijöitä yrityksiin OPPISOPIMUKSISTA RATKAISU OSAAMISPULAAN Projektiryhmä: Pia Ali-Tolppa, Hanna Hartikainen, Miisa Helenius, Tarja Järvinen, Elina Liehu, Tina Nyfors, Siina Saksi, Jaana Suvanto, Salla Vainio, Sanna Wester Oppisopimushaaste-projektin toteutusraportti sisältäen työryhmän suositukset 1

2 Oppisopimushaasteen loppuraportti Maamme hyödyntämättömät luonnonvarat. Nuoret syrjäytyvät. Naiset eivät etene johtajiksi. On aika löytää ratkaisuja, eikä vain puhua tai laatia raportteja nuorisotyöttömyydestä, naisjohtajuudesta, lasikatoista. Ainoastaan tekemisellä on arvoa. Siksi me naisjohtajat käärimme hihat ylös. Halusimme näyttää, mistä meidät on tehty, ja ratkaista haasteen, joka vaikuttaa maamme tulevaisuuteen: Suomessa on työvoiman ja opiskelun ulkopuolista vuotiasta nuorta. Yhden nuorena pysyvästi syrjäytyneen henkilön hinta yhteiskunnalle on 1,2 miljoonaa euroa koko elämän ajalta. Hankkeemme tavoitteena oli luoda Suomeen 100 uudenlaista oppisopimustyöpaikkaa. Saatuamme kaikki paikat täytettyä, olemme säästäneet yhteiskunnalle 120 miljoonaa euroa. Kyse ei kuitenkaan ole rahasta, vaan siitä, millaisessa Suomessa haluamme elää. Kannammeko vastuuta toisistamme, opimmeko toisiltamme, olemmeko tekijöitä vai puhujia? Oppisopimukset ovat ratkaisu. Yritykset saavat oppivaa työvoimaa sinne, missä siitä on pulaa. Nuoret saavat työtä ja koulutusta, työllisyysaste paranee, syrjäytyminen vähenee. Ammattiin pitää voida oppia tekemällä työtä. Johtajaksi tulee ottamalla vastuuta ja tekemällä tulosta. Kiitokset Haluamme kiittää kaikkia mukaan lähtenyttä 32 yritystä. Kiitämme myös kaikkia yhteiskunnallisia tahoja, jotka ovat olleet mukana siivittämässä kampanjaamme. Näistä erikseen mainittakoon työministeri Lauri Ihalainen ja opetusministeri Krista Kiuru ministeriöineen, europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari, Keskuskauppakamari, Opetusvirasto eli nykyinen Stadin aikuisopisto ja sen oppisopimuskoulutusyksikkö, SAK, STTK, EK, (ELY ja TE-Keskukset), Sanoma Group, Helsingin Sanomat, YLE ja MTV3. Erityiskiitos myös yhteistyökumppanillemme Sopranolle, joka on hoitanut niin graafista kuin sisällönkin suunnittelua yhteisen hyvän vuoksi. Naisjohtajat 2

3 Sisällysluettelo 1. HANKEKUVAUS YHTEISKUNNALLINEN TAUSTA HANKKEEN TAVOITE TARVE LISÄKESKUSTELULLE OPPISOPIMUSKOULUTUKSESTA PROJEKTIN TULOKSET NUORTEN OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN HAASTEET MITEN ME TEIMME SEN? MITÄ PITÄISI TEHDÄ? PROJEKTIN SUOSITUKSET OPPISOPIMUSKOULUTUKSEN MISSION KIRKASTAMINEN TIETOISUUDEN LISÄÄMINEN MUITA VAIHTOEHTOJA VERTAILUKOHTAA ULKOMAILTA LÄHTEET MUKAAN LÄHTENEET YRITYKSET

4 1. Hankekuvaus 1.1 Yhteiskunnallinen tausta Suomessa on yli vuotiasta työvoiman ja opiskelun ulkopuolella olevaa nuorta, joilla ei ole peruskoulun lisäksi muuta koulutusta ja joiden työnsaantimahdollisuudet ovat näin ollen heikot. Yhden nuorena pysyvästi syrjäytyneen henkilön hinta yhteiskunnalle on noin 1,2 miljoonaa euroa. Ongelma liittyy myös Suomen työllisyysasteeseen. Väestön ikääntyessä koko työvoimareservi pitäisi saada mukaan työlliseen työvoimaan. Samanaikaisesti työnantajilla on ongelmia löytää osaajia erityisesti erilaisia käytännön taitoja ja osaamista edellyttäviin tehtäviin. Korkeakoulu- ja yliopistokoulutuksen arvostuksen myötä nuoret opiskelevat yhä pidemmälle. Työn kautta oppimisen arvoa ei enää nähdä samoin kuin ennen. Toisaalta mm. Saksan, Itävallan ja Sveitsin oppisopimusjärjestelmät ovat erittäin arvostettu ja merkittävä tapa kouluttautua ammatteihin, ja ne nähdään väylänä korkeankin tason tehtäviin. Oppisopimusjärjestelmää pidetään yhtenä syynä Saksan hyvään talouskehitykseen, teollisuustuotteiden laadukkuuteen ja Euroopan alhaisimpaan nuorisotyöttömyyteen. Elinkeinoelämä hyötyy merkittävästi saadessaan uusia tekijöitä, mikä luo myös uusia työpaikkoja. 1.2 Hankkeen tavoite Keskuskauppakamari perusti mentoriohjelman Suomen naisjohtajille Ohjelma oli korkeatasoinen ja ammatillisesti mielenkiintoinen. Tämän lisäksi me naisjohtajat päätimme lisätä panoksia ja näyttää, mitä kattavalla yhteistyöllä saadaan aikaiseksi kun vain halutaan eli mitä todellinen johtaminen on. Päätimme ottaa yllä kuvatun yhteiskunnallisen haasteen vastaan ja pyrkiä rakentamaan siihen ratkaisun. Hankkeen tavoitteena oli hankkia 100 nuorelle oppisopimustyöpaikka. Haastoimme omat mentoriemme ja muut tuntemamme organisaatiot mukaan. Hyödynsimme olemassa olevia rakenteita ja materiaaleja. Jokainen osallistuva yritys ottaa vastuulleen vähintään yhden henkilön tekemään työtä ja oppimaan. Yritykset saavat oppivaa työvoimaa sinne, missä siitä on pulaa, nuoret saavat työtä ja koulutusta, työllisyysaste paranee, syrjäytyminen vähenee. Oppisopimusjärjestelmän ja työntekijöiden arvostuksen lisäämiseksi on olennaista, että hanke toteutettiin korkealla profiililla. Haluamme, että hanke näkyy ja kuuluu. Näin tuetaan uusia menestystarinoita ja luodaan nuorten uskoa työelämään. Haluamme luonnollisesti myös näkyvyyttä naisjohtajuudelle. Meille on tärkeää, että voimme näyttää toimintamme tehokkuutta käytännössä. Tämä on myös hyvä motivaattori hankkeen loppuun saattamiselle. Ennen kaikkea haluamme, että hanke onnistuu, nuoret saavat töitä ja Suomeen syntyy uudenlainen tekevän työn syvä arvostus. Keskuskauppakamari on ollut mukana tukemassa hanketta. 4

5 1.3 Tarve lisäkeskustelulle oppisopimuskoulutuksesta Suomessa hallitus yrittää kannustaa yrityksiä oppisopimuskoulutukseen. Mutta yritykset ovat huolissaan koulutuksen kustannuksista, ja ammattiliitot pelkäävät, että palkkoja poljetaan oppilaita hyväksikäyttämällä, kirjoitti Helsingin Sanomat Hankkeen aikana me naisjohtajat olemme törmänneet monenlaisiin muihinkin ennakkoluuloihin ja todellisiin ongelmiin, joita liittyy oppisopimuskoulutukseen Suomessa. Erityispiirteensä on etenkin nuorten henkilöiden oppisopimuskoulutuksella. Käynnistettyämme projektin ja keskustelut yritysten sekä yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa, meille esitettiin pian toive, että projektin tulisi julkaista loppuraportti, johon keräämme näkemyksiä oppisopimuskoulutuksen toimivuudesta ja nykyjärjestelmän haasteista, samoin kuin siitä miten oppisopimusjärjestelmää voisi kehittää Suomessa. Tämä raportti on keskustelunavaus siinä missä Oppisopimushaaste-hanke oli mediakampanja. Me naisjohtajat toivomme, että tällä keskustelunavauksella saamme oppisopimuskoulutuksesta oikeasti varteenotettavan vaihtoehdon nuorille työllistyä ja yrityksille löytää kyvykästä ja oikeanlaista työvoimaa. Toivomme, että saamme muutettua suomalaisia asenteita siellä missä tarve on vain asennemuutokseen, ja että oppisopimuskoulutusta kehitetään oikeaan suuntaan siellä, missä todella tarvitaan rakenteellisia muutoksia. 5

6 2. Projektin tulokset Projektimme saavutti tavoitteensa loistavasti. Haluamme esittää erityiskiitoksemme kaikille mukaan lähteneille yrityksille, joita on yhteensä 32. Nämä yritykset tarjoavat oppisopimuskoulutuspaikan nuorelle henkilölle. Luku pitää sisällään vielä tietyn vaihteluvälin siksi, että osa yrityksistä lupasi ottaa useamman koulutettavan jos hyviä kandidaatteja löytyy. Kampanjamme johdosta mukana olleet yritykset saivat yhteensä yli 5000 hakemusta, joista suuri osa oli todella laadukkaita. Kampanjallamme oli 3% positiivinen vaikutus Suomen nuorisotyöttömyyteen. Kaikki kontaktoimamme yritykset suhtautuivat Oppisopimushaasteeseen todella positiivisesti. Nuorista välittäminen ja sen näyttäminen koettiin tärkeäksi yhteiskunnalliseksi tehtäväksi. Nuorisotyöttömyys on tiedostettu ongelma, ja yritykset sekä ihmiset yrityksissä haluavat tehdä jotain asian eteen. Useimmat yritykset suhtautuvat myös suomalaiseen oppisopimusjärjestelmään positiivisesti. Saimme paljon kiitosta ja kannustusta myös niiltä yrityksiltä, joilla ei syystä tai toisesta ollut mahdollisuutta lähteä tällä kertaa mukaan haasteeseen. Yleisin syy mukaan lähtemättömyydelle oli taloudellinen tilanne tai käynnissä olevat yt-neuvottelut. Joissain yrityksissä myös nähtiin, että oppisopimuskoulutus ei sovi omalle toimialalle, esimerkiksi siksi, että suurin osa työntekijöistä on korkeasti koulutettuja. Olemme pyynnöstä kirjanneet muuta oppisopimuskoulutuksen saamaa kritiikkiä seuraavaan lukuun. Vaikka kritiikkiä tuli, osa siitä tuli enemmän kysymysten kuin toteamusten muodossa. Voisi ehkä todeta, että osa kritiikistä tuntui olevan yhteiskunnallisen keskustelun aikaansaamaa työnantajien pohdiskelua enemmän kuin todellisia ongelmia. Monet yrityksistä, jotka nostivat esiin oppisopimuskoulututukseen liittyviä epäkohtia, päätyivät kaikesta huolimatta ottamaan oppisopimuskoulutettavan. Pyrimme tässä raportissa löytämään myös ratkaisuja esitetylle kritiikille. Samanaikaisesti kun Oppisopimushaaste on edennyt, monia muita merkittäviä positiivisia asioita on tapahtunut nuorten oppisopimuskoulutuksen eteen. Työpankit ryhtyivät tarjoamaan oppisopimuskoulutukselle uuden palvelumuodon, jonka tarkoituksena on etsiä ja tarjota nuorille sopivia oppisopimustyöpaikkoja. Työpankkiyritykset tarjoavat asiakasyrityksilleen oppisopimuskoulutuksessa olevia työntekijöitään vuokralle, tai etsivät suoraan asiakkaalle oppisopimusopiskelijan ja hoitavat paperityöt asiakkaan puolesta. Uuden palvelun tarkoituksena on lisätä nuorten oppisopimustyöpaikkoja. Kohderyhmään kuuluvat myös nuorisotakuun piirissä olevat nuoret, joille kokeilu on loistava mahdollisuus työllistyä. Merkittävä lisäpanostus nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja sitä kautta myös nuorisotakuun toteuttamiseen saatiin Helsingin kaupunginvaltuuston päättämästä 10 miljoonan juhlarahasta. Iso osa Helsingin kaupungin juhlarahasta on käytetty nuorten oppisopimuskoulutettavien koulutustuen korotukseen. Helsingissä tämä on tarkoittanut sitä, että koulutettava saa tukeensa 200 euron kuukausittaisen korotuksen. Suomalaisessa oppisopimuskoulutuksessa on paljon toimivia elementtejä. Oppisopimuskoulutus sopii oppimistieksi nuorelle siinä missä uranvaihtotieksi aikuisellekin. Yhteiskunnastamme löytyy myös paljon muutoshalua saattaa oppisopimuskoulutus entistä paremmaksi vaihtoehdoksi. Yllättäen muutoksia saa paljon enemmän aikaiseksi kun huomaa, mikä on jo toimivaa, ja muuttaa vain toimimattomat osat. 6

7 Suomessa on arvostettu, luovuutta mahdollistava opettajakunta tukemassa yrityksissä opiskelevia oppisopimuskoulutettavia. Meillä on myös valtava määrä hyviä yrityksiä, jotka ovat valmiita ja halukkaita kouluttamaan nuoria. Yritysten kannalta oppisopimuskoulutusta voidaan kutsua Just In Time oppimiseksi, siinä missä suuri osa koulussa tapahtuvaa opetusta on Just In Case - oppimista. Suuri osa nykyopetuksesta on luokassa ennalta päätettyä agendaa, joka on opetettaessa jo vanhentunutta. Villinä ajatuksena voidaan heittää ilmaan, että oppisopimuskoulutus on digitalisoituvassa maailmassa enemmän tätä päivää kuin teoreettinen paikallaan istuva luokkaopetus, joka on luutunut esiteolliselle aikakaudelle. Oppisopimuskoulutuksessa yritys saa henkilön, joka on koulutettu juuri siihen tehtävään ja tarpeeseen joka yrityksellä on. Nuori pääsee oppisopimuksen kautta kiinni yritykseen ja sen kulttuuriin, oppii tuntemaan liike-elämän toimintamallit, saa tarvitsemiaan tärkeitä kontakteja sekä työtodistuksen tekemästään työstä. Nuori oppii jo varhain uimaan yritysmaailmassa kuin kala vedessä. Suomessa on myös aloja, joilla oppisopimuskoulutus on ainoa mahdollinen tapa kouluttautua; turkkuriliikkeet, sähköverkkoasentajat ja sahateollisuus näistä muutamia mainitaksemme. Mitä kampanjamme sai aikaan: Ensimmäistä kertaa oppisopimuskoulututuksesta keskustellaan yritysten hallituksissa ja johtoryhmissä Teimme neljä lehdistötiedotetta, joiden aikaansaannoksena o Oppisopimuskoulutus on ensimmäistä kertaa laajasti median puheenaiheena o Haasteemme kutsuttiin kansallisille tv-kanaville viiteen eri ohjelmaan vieraaksi. Helsingin Sanomat ja paikallislehdet, samoin kuin erikoistuneemmat talouslehdet, kirjoittivat haasteestamme. o Oppisopimushaastetta referoitiin useammassa radio-ohjelmassa. o Kun yksi syrjäytynyt nuori maksaa yhteiskunnallemme 1,2 miljoonaa euroa voidaan laskea, että hankkeemme on säästänyt yhteiskunnan rahoja miljoonaa euroa, tai kerrannaisvaikutustensa kanssa jopa puoli miljardia. o Ensimmäistä kertaa lehdistö ja muu media käsittelee nuorten oppisopimuskoulutusta laajasti ja toistuvasti. Kampanjamme on herättänyt kiinnostusta Uusi-Seelantia myöten. Lontoon pörssi, Saksan suurlähetystö ja Italian kansallinen tv-kanava ovat olleet meihin yhteydessä. Globaalit yritykset ovat viestineet meille muuttavansa hr-strategiaansa kampanjamme innoittamana. Opetusministeriö lähetti kaikille pääkaupunkiseudun kouluille tiedotteen kampanjasta rohkaistakseen oppilaita osallistumaan hakuun. Kampanjamme ilmoitus Helsingin Sanomissa sai uskomattoman hienot huomioarvot; 69% lukijoista oli huomannut ilmoituksen, 39% näistä oli lukenut ilmoituksen tarkasti. Yli teki jatkotoimia ilmoituksen perusteella! Mukaan lähteneet yritykset saivat yhteensä noin hakemusta. Kymmenkertaistimme pääkaupunkiseudun nuorten oppisopimuskoulutettavien määrän vuoden 2012 yhdeksästä 107:ään (tai yritysten rekrytointipäätöksistä riippuen187:ään) ensimmäisellä rekrytointikierroksella. Yrityksiltä saamiemme tietojen perusteella seuraava kierros saattaa tuoda jopa 430 paikkaa lisää. Toki odotamme vielä isompia heijastusvaikutuksia tuleville vuosille. 7

8 Mukaan lähteneet yritykset vastasivat lähes yksimielisesti, että positiivisimmin heidät yllätti ilmoitettujen paikkojen suosio ja hakijoiden sekä hakemusten erinomainen taso. Yritykset saivat valtavan määrän hakemuksia. Hyvinä hakemuksina yritykset pitivät sellaisia, joissa motivaatio ja mielenkiinto tehtävää kohtaan oli tuotu selkeästi esille ja niissä oli selkeä erillinen CV. 3. Nuorten oppisopimuskoulutuksen haasteet Seuraavaan olemme keränneet vastaan tulleita haasteita potentiaalisten oppisopimusyritysten kanssa käymistämme keskusteluista. Jotkut asiat nousivat esille useammin kuin toiset. Varsinaisesti haasteiksi kokemamme asiat olemme kursivoineet. Nuorten oppisopimuskoulutus on liian byrokraattista ja oppisopimukseen hakeutuminen on tehty hallinnollisesti jäykäksi. Esimerkiksi työvoimahallinnon rooli oppisopimuksen rahoituksessa tekee siitä työlään mallin sekä oppisopimukseen hakeutuvalle että työnantajalle. Haasteita olemme kokeneet oppisopimuksen käytännön asioihin liittyen. Emme ole saaneet tähän käytännön apua tai neuvoja, minkä kaikkien eri instituutioiden kanssa pitää tämän tiimoilta toimia. Kaiken kaikkiaan käytännön asioihin olisimme kaivanneet neuvontaa. Tällä hetkellä on jumalaton määrä ihmisiä hoitamassa samaa asiaa ja pahinta on, että nämä tahot eivät keskustele keskenään. Viranomaiset eivät keskustele keskenään. Oma-aloitteisuus puuttuu. Viranomaiset eivät keskustele yritysten kanssa. Viranomaiset eivät tiedä miten yritykset tavoitetaan. Toiminta on alueellisesti jakautunutta ja toimitavat vaihtelevat paikkakunnittain. Oppisopimuskoulutusta ei koordinoida mitenkään, joten hyvin toimivista malleista ei ole kattavaa käsitystä. Myös opiskelijoiden näkökulmasta koordinaatio on vajaata. Tarvitaan taho, joka tukee opiskelijaa koko prosessin ajan. Tiedon jakamiseen tulisi kiinnittää selvästi enemmän huomiota. Oppisopimuskoulutuksella ei ole valtakunnallista strategiaa. Oppisopimuskoulutuksen vastuukysymykset - kuka vastaa ja mistä - ovat osin ratkaisematta ja toteutuksissa on eroavaisuuksia koulutuspaikasta riippuen. Oppisopimuskoulutus on usein lähes tuntematon vaihtoehto monelle nuorelle tai he tietävät siitä vain vähän. Yhteistyön koulujen ja työnantajien välillä on vähäistä tai olematonta. Tämä tulee esille esimerkiksi koulutuksen tuottajan tavassa toimia ja asiakasyrityksen toimialan tuntemuksen puutteena. Toimialan tuntemattomuus johtaa siihen, että oppisopimukseen liittyviä näyttöjä ei saada liitettyä yrityksen liiketoimintaan ja sitä kautta opiskelijan työarkeen vaan näytöt kulkevat irrallisina tehtävinä. Opiskelu on koulumaista ja työtehtävistä irrallista. Työpaikoilla oma haasteensa on järjestää opiskelijan tutkintoon kuuluvat osaamisen näytöt aidoissa työelämän tilanteissa ao. opetussuunnitelman vaatimusten mukaan. Nuorilla ei ole työelämän taitoja ja heillä voi olla asenne- ja sitoutumisongelmia. Liian moni nuori keskeyttää oppisopimusopinnot. Haasteena ovat työehtosopimukset ja se, että yrittäjien pitää maksaa opiskelijalle ammattilaisen palkkaa. 8

9 Koulutuspaikkojen riittävyys on epävarmaa. Ongelmana ovat myös jatko-opiskelukelpoisuuden puutteet oppisopimuskoulutuksen jälkeen. Oppisopimuskoulutus on suunniteltu aikuisille. Kyseessä on vaativa opiskelumuoto, joka edellyttää omaaloitteisuutta, elämänhallintaa ja pitkäjänteisyyttä. Myös yrityksen kannalta oppisopimus sopii ennen kaikkea jo työelämässä olevien nuorten aikuisten kouluttamiseen. 4. Miten me teimme sen? Meille on esitetty useilta tahoilta kysymys: Miten te teitte sen? Lähtökohdat: Emme tienneet aiheesta mitään. Meillä ei ollut rahaa, rahoitusta tai budjettia. Kaikki toimivat täysipäiväisesti johtajatason tehtävissä muissa organisaatioissa. Kampanja hoidettiin vapaa-ajalla. Meillä ei ollut minkäänlaista hallintoa, prosesseja tai ohjelmistoja esimerkiksi laskutukseen. Ei viestintä- tai mediasuunnitelmaa. Suurimmat haasteemme: Löytää aikaa kaiken tekemiseen. Löytää oikeat yritykset ja kontaktit. Tiimin pitäminen yhdessä ja motivoituna koko kampanjan ajan. Prosessin ylläpito ja oikea suunta. Ja miten voitimme ne: Keskuskauppakamarin viestintätiimi auttoi meitä käytännön asioiden hoitamisessa liittyen esimerkiksi lehdistötiedotteisiin ja mediasuhteisiin. Sosiaalisen median tehokas käyttö - Facebook, LinkedIn, oma web-sivusto ja materiaalit. Esteettömän tiedonkulun varmistaminen tiimin sisällä. Tiimin säännölliset tapaamiset ja puhelut. Jokainen oli valmis hyppäämään ja sijaistamaan toista tarvittaessa. Luontainen luottamus, kunnioitus ja tiimin hyvä kemia. Toisten kannustamisella saa yksinkertaisesti ihmeitä aikaan. Miksi onnistuimme: Tavoite kuvattiin selkeästi: 100 uutta oppisopimuspaikkaa nuorille Suomessa. Huumori oli koko ajan mukana: Haluamme pelastaa maailman, mutta aloitamme Suomesta. Seuraava Keskuskauppakamarin naisjohtajien mentorointiryhmä huolehtikoon lopusta maailmasta. Itsestään organisoituva ryhmä ihmisiä, jotka olivat hyvin sitoutuneita tavoitteeseensa Jokaisella ryhmän jäsenellä oli selkeä rooli: myynti, markkinointi, hallinnointi, seminaari ja raportin teko jaettu tasaisesti Hyvät henkilökohtaiset kontaktit. Mediavalintana Helsingin Sanomat ja Oikotie olivat olennainen osa kampanjan menestystä. 9

10 Kaikki jotka lähtivät mukaan tunnistivat, että hanke on tärkeä, ja veivät osaltaan viestiämme eteenpäin. Aatteen kirkkaus: Hanke toteutettiin täysin Pro Bono periaatteella ja se pysyi puhtaana alusta loppuun. Intohimoisella suhtautumisella saa aikaiseksi mitä vaan. 5. Mitä pitäisi tehdä? Projektin suositukset Kokemuksemme ja yrityksiltä saamiemme vastauksien perusteella oppisopimuskoulutuksen suurin haaste on, että yritykset ja nuoret eivät kohtaa. Hankkeemme tärkein suositus on, että perustettaisiin yksi ainoa valtakunnallinen taho vastaamaan oppisopimuskoulutuksesta. Tämä taho toimisi pörssinä, joka välittää työpaikkoja nuorille ja nuoria oppisopimuskoulutettavia yrityksille. Toinen merkittävä havainto ja mukaan lähteneiden yritysten viesti on, että oppisopimuskoulutuksesta on vaikea saada tietoa. Tieto ja sitä antavat tahot ovat hajallaan. Hankkeemme toinen suositus on, että oppisopimuskoulutuksesta tehdään yksityiskohtaiset valtakunnalliset ohjeet opiskelijoille, yrittäjille ja oppilaitoksille. 5.1 Oppisopimuskoulutuksen mission kirkastaminen Yrityksille tarjottava tuki on tärkeää. Yritykset tarvitsevat enemmän tukea sen hahmottamisessa, mitä oppisopimuskoulutus vaatii itse yritykseltä ja palkattavalta henkilöltä. Se, että pitää olla yhteydessä useampaan tahoon, on aiheuttanut paljon ylimääräistä työtä. Byrokratia nähdään haasteena. Oppisopimuksen opetuksen laatua ja kokonaisvaltaista opinto-ohjausta on kehitettävä sekä järjestettävä työssä oppimisen ohjaajille täydennyskoulutusta. Oppilaitosten oppisopimuskoulutuksen ymmärrystä tulisi lisätä. Oppisopimuskoulutus ja sen kehittäminen on nykyisellään monin paikoin hyvin oppilaitosmaista toimintaa, kun sen todellisuudessa pitäisi olla työpaikkamaista toimintaa. Oppisopimuskoulutus on ja sen tulee olla työelämälähtöisin koulutusmuoto. Työpaikalla tapahtuva osaamisen kehittyminen on oppisopimuksen ydintoiminto. Lisäksi on syvennettävä monipuolista työelämäyhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä. Tämä voidaan helposti ja suhteellisen kevyesti toteuttaa yritysten ja oppilaitosten delegaatioiden vierailuilla toistensa luokse sekä tiivistyvällä yhteisellä keskustelulla. Oppisopimuskoulutuksen vaikuttavuuden mittarit on johdettu oppilaitosten mittareista, vaikka niiden tulisi olla johdettu yritysten liiketoimintatavoitteiden mittareista. Oppisopimuskoulutuksen kehittäminen on jakautunut ympäri maata 90 oppilaitokselle, ja merkittävää valtakunnallista kehittämistä tapahtuu 5-10 oppisopimustoimistossa. Oppisopimusverkoston yhteistyötä tulee tiivistää ja oppisopimuskoulutuksen kehittäminen tulisi keskittää yhdelle taholle. 10

11 5.2 Tietoisuuden lisääminen Byrokratia koetaan työlääksi työnantajan näkökulmasta jatkuva raportointi oppisopimuskeskukseen voi rasittaa liikaa suhteessa resursseihin. Tähän on nyt työpankkien toiminta tuonut osaltaan ratkaisua. Todellinen ratkaisu löytyy kuitenkin byrokratian ja raportointivaatimusten pienentämisestä. Työnantajalle tulee olla helppoa solmia oppisopimuskoulutus, jos oppisopimusmallista haetaan todellista vaihtoehtoa Suomen työttömyysongelmaan. Työnantajalle tarkoitetuista tukimahdollisuuksista työttömien työnhakijoiden palkkaamisessa tulisi informoida enemmän. Kyselymme tuotti ehdotuksia mm. infotilaisuuksista, ja selkeästä ohjeistuksesta koko oppisopimusprosessista: ohjeita siitä mitä byrokratia vaatii yritykseltä, mistä saa lisätietoa jne. Kehittämistarpeita nähdään työpaikkakouluttamiseen ja sen rahoitukseen liittyen. Työpaikkaohjaus saattaa vaatia enemmän resursseja kuin mitä oppisopimuskeskukselta saatava korvaus mahdollistaa. Työnantaja voi olla haluton maksamaan normaalia palkkaa ajalta, jolloin työntekijä vasta opettelee työntekoa palkallisessa työsuhteessa olevan työntekijän tuottavuuden pitäisi olla vähintään sillä tasolla, että työntekijästä koituvat kustannukset tulevat katetuiksi. Oppisopimuskoulutuksessa nuori muovautuu kisällistä mestariksi. Tämä tulisi ottaa myös palkkauksessa huomioon esimerkiksi portaittain nousevalla palkkamallilla. Panostuksia olisi laitettava myös työnantajiin kohdistuvaan, asenteiden muuttamiseen keskittyvään tiedottamiseen. Nuorten kohdalla taas koulutusmahdollisuuksien tuntemus on se asia, johon tulisi kiinnittää huomiota. Tieto koulutusmahdollisuuksista ei välttämättä tavoita nuoria, ellei tiedottamiseen erikseen panosteta. Tiedotusta oppisopimuskoulutuksen vaihtoehdosta nuorille tulisi lisätä. Ratkaisuja asiaan tulisi hakea niin työnantajien lisäkoulutuksesta kuin nuorille tiedottamisestakin. 5.3 Muita vaihtoehtoja Nykyiselle oppisopimusmallille on olemassa myös valmiita vaihtoehtoja. Vantaan kaupunki on kehittänyt tuetun oppisopimuskoulutuksen mallin, jossa nuorta autetaan sopivan yrityksen löytämisessä ja nuorelle tarjotaan vertaistukea muista nuorista. Lisäksi nuorisotyöntekijä selvittää, tarvitseeko nuori apua esimerkiksi velka-, asunto- tai mielenterveysongelmien kanssa. (http://www.vantaa.fi/fi/nuorille/_nuorten_tyopajatoiminta/nuorten_tuettu_oppisopimus). Toinen vaihtoehto on Suomen Yrittäjien markkinoima koulutussopimus, joka korvaisi oppisopimuskoulutuksen kokonaan. Käytännössä nuorelle tarjottaisiin mahdollisuus opiskella ammattiin pääosin työskentelemällä yrityksessä, mutta häntä kohdeltaisiin opiskelijana työntekijän sijaan ja hän olisi oikeutettu muun muassa opintotukeen. (http://www.yrittajat.fi/fi- FI/suomenyrittajat/a/tiedotteet/tarvitaan-jareita-kilpailukykya-vahvistavia-toimia.) Kehittämistarpeista huolimatta oppisopimuskoulutus nähdään kuitenkin erinomaisena välineenä nuoren työvoiman rekrytointiin ja kouluttamiseen. Oppisopimuskoulutuksen käytännönläheisyys ja joustavuus mahdollistavat sen, että työnantaja saa juuri omiin tarpeisiinsa osaavaa työvoimaa. Kokemusten mukaan 11

12 oppisopimuksella tulevat opiskelijat ovat motivoituneita, koska oppisopimuksessa opiskelija saa palkkaa. Työvoimatarpeiden muuttuessa nopeasti oppisopimus on luontevin vaihtoehto työntekijöiden kouluttamiseen, koska oppisopimuksella koulutettava pääsee heti käsiksi työhön oppisopimuksen kautta työnantaja saa tekijöitä nopeammin kuin muita ammatillisen koulutuksen reittejä pitkin. 5.4 Vertailukohtaa ulkomailta Oppisopimuskoulutuksen jälkeen siirtyminen työelämään on hyvin joustavaa. Nuorten työttömyys on alhaisinta juuri niissä Euroopan maissa, joissa on vahva oppisopimusjärjestelmä. Oppisopimuskoulutuksen perinteisissä vahvoissa maissa Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä työnantajajärjestöt (esimerkiksi Industrie- und Handelskammer Saksassa ja Wirtschaftskammer Itävallassa) koordinoivat oppisopimuskoulutusta. Näissä maissa järjestöt tukevat työnhakua esimerkiksi erilaisten verkkopalveluiden ja messujen kautta. Sveitsissä oppisopimuksella aloittava voi päätyä jopa pääjohtajaksi. Sveitsissä suurella osalla esimerkiksi finanssialalla työskentelevistä on ammattikoulutus. Nuoret tekevät yrityksen kanssa oppisopimuksen, joka takaa työssä oppimisen, teoriaopinnot ja harjoittelijan palkan. Oppivelvollisuuskoulun jälkeinen lukio kestää 3-4 vuotta. Tärkeimmällä sijalla on ammattiin valmistava korkeatasoinen, lähes 400 ammattitutkintoon johtava, 2-4 -vuotinen oppisopimuskoulutus. Suurin osa 16- vuotiaista hakeutuu ammattikoulutukseen lukion sijasta, koska oppisopimusta ei katsota alempiarvoiseksi koulutukseksi kuin lukio. Pojista 75 % ja tytöistä 67 % on suorittanut ammattitutkintonsa juuri oppisopimuskoulutuksena. Oppisopimuskoulutuksen käytäntöpainotteiseen opiskeluun kuuluu 1-2 päivää viikoittaista ammattikouluopetusta. Teoriakoulutuksen merkitys on voimistumassa ja ammatillinen maturatutkinto (Berufsmatura) mahdollistaa pääsyn myös ammattikorkeakouluihin. Sveitsissä on normaalia, että yrityksissä on johtoasemissa useita henkilöitä, jotka ovat edenneet urallaan oppisopimuspohjalta. He ovat hankkineet oppisopimuksen kautta myös korkeampaa ammattikoulutusta, ja jotkut ovat vielä suorittaneet myöhemmin MBA-tutkinnon. Oppisopimus tarjoaa polun vaikka pääjohtajaksi asti. Toimivan oppisopimusjärjestelmän ansiosta sveitsiläinen ammattitaito on arvostettua. Saksalainen oppisopimuskoulutus niittää mainetta maailmalla. Asiantuntijat pitävät sitä yhtenä syynä Saksan hyvään talouskehitykseen, teollisuustuotteiden laadukkuuteen ja maan alhaiseen Euroopan alhaisimpaan nuorisotyöttömyyteen. Vuonna 2010 koulunsa päättäneistä 55 prosenttia meni ammattioppiin. Osuus ei juurikaan vaihtele. Vakaa osuus saksalaisyrityksistä, 23 prosenttia, kouluttaa nuoria ammattiin. Oppipojista ja -tytöistä 75 prosentilla on peruskoulutausta. Saksan keskuskauppakamarin tuoreen kyselyn mukaan yritykset haluavat vakinaistaa peräti 60 prosenttia oppipojistaan ja -tytöistään, kun nämä valmistuvat. Yritys ja vastavalmistunut tuntevat toisensa, ja siinä vaiheessa tuore mestari on myös identifioitunut yritykseen. Järjestelmä tuottaa osaavia työntekijöitä, koska sekä oppilas että yritys investoivat omaan tulevaisuuteensa. Laatu pysyy korkeana, työpaikoilla oleva 12

13 hiljainen tieto siirtyy sukupolvelta toiselle ja yritykset pysyvät innovointikykyisinä. Yksi oppipoika tai -tyttö maksaa yritykselle vuodessa euroa (sisältää oppilaan kuukausiansion ja lakisääteiset sosiaalimaksut). Tuottoa hän tuo yritykselle työpanoksellaan euroa vuodessa. Summat ilmenevät Saksan keskuskauppakamarin tutkimuksesta. Saksalaisyritykset eivät saa valtiolta korvausta koulutustyölleen kuten Suomessa. Poikkeustapauksena voi olla huonosti pärjäävän nuoren kouluttaminen. Tutkimuksen mukaan yrityksille tulee halvemmaksi hankkia työntekijöitä oppisopimusjärjestelmän kautta kuin palkata ulkopuolelta. Julkisen ja yksityisen sektorin yhteisjärjestelmä kehittää jatkuvasti uusia ammatteja ja modernisoi vanhoja. Norja on nuorisotyöttömyyden mallimaa. Suomessa työvoimaan kuuluvista vuotiaista on työttömänä 24,8 prosenttia, Norjassa vain 9,7 prosenttia. Yleinen työttömyysaste on Suomessa 9 prosenttia, Norjassa 3,5 prosenttia. Ero johtuu oppisopimuskoulutuksesta, osa-aikatyön yleisyydestä ja valtion aktiivisista työllistämistoimista. Norjan koulujärjestelmä on erilainen kuin Suomessa. Nuoret eivät valitse peruskoulun jälkeen lukion ja ammattikoulun välillä, vaan hakevat toisen asteen kouluun joko teoreettiselle tai ammatilliselle linjalle. Ensimmäiset kaksi vuotta opiskelijat käyvät yhteisiäkin kursseja. Sitten ammatillisen linjan opiskelijat siirtyvät kahdeksi vuodeksi oppisopimustyöpaikkaan. Osa-aikatyötä tehdään Norjassa samoilla aloilla kuin Suomessa: kaupassa ja terveydenhuollossa. Norjassa se on kuitenkin huomattavasti yleisempää. Siellä 56 prosenttia nuorista tekee osa-aikatyötä, kun Suomessa vastaava luku on 38. Yli 25-vuotiaista norjalaisista osa-aikatöissä on 27 prosenttia, suomalaisista vain 14. Suomessa osa-aikatyötä pidetään ongelmallisena, koska työstä saatava palkka ei välttämättä riitä elämiseen. Norjassa edes ammattiliittojen keskusjärjestö LO ei tuomitse osa-aikaisen työvoiman käyttöä. NAV eli Ny arbeids- og velferdsforvaltning on samanaikaisesti työvoimatoimisto, kansaneläkelaitos ja kunnallinen sosiaalihuolto, sillä nämä kolme yhdistyivät Norjassa vuonna Tromssan NAV-toimistossa työskentelee maan ainoa nuorisotiimi. Tiimin tehtävä on palvella vuotiaita, jotka eivät ole koulussa tai työssä. Suunnitteilla on oma ryhmä vuotiaille. Nuorisotiimin periaate on, että heidän työntekijöidensä on ajateltava kuten asiakkaansa. Siksi nuoriin ollaan yhteydessä tekstiviesteillä. Tiimin uusin kokeilu vei NAV:n palvelut kouluihin. Työntekijät päivystävät kahdesti viikossa toisen asteen oppilaitoksissa ja juttelevat oppilaiden kanssa koulutus- ja työmahdollisuuksista. Ranskassa oppisopimuskoulutuksen järjestämistä koordinoivat myös eri alojen työnantajajärjestöt. Esimerkiksi pienteollisuuden työnantajajärjestöllä (Chambres de Metiers et de l Artisanat) on omia koulutuskeskuksia ja kouluja ympäri maata. Tanskassa oppisopimuskoulutus on vahvasti oppilaitosten koordinoimaa. Myös Britanniassa koulutusta ohjataan koulutuksen järjestäjien kautta. Etelä-Euroopassa oppisopimuskoulutus on usein koulun tai alueellisen hallinnon koordinoimaa eikä välttämättä sisällä työsuhdetta työnantajaan kuten esimerkiksi saksankielisissä maissa tai Suomessa. 13

14 Lähteet Mukaan lähteneet yritykset 14

15 15

Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa

Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa Maahanmuuttajien oppisopimuskoulutus Selvitys maahanmuuttajille suunnatun oppisopimuskoulutuksen kehittämistarpeista Satakunnassa Syyskuu 2010 Annakatriina Jylhä Porin yliopistokeskus 1 1 JOHDANTO...4

Lisätiedot

Mitä minusta tulee isona?

Mitä minusta tulee isona? Mitä minusta tulee isona? 2 Helsingissä 2014 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Matti Ahlgren Kuvat: Matti Ahlgren, Dora Cheffi, Ilmari Huhtala Tekstit: Essi Vesterinen,

Lisätiedot

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen

31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI. Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 NUORET PALVELUISSA HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ NUORISOTAKUUN EDISTÄMISEKSI Työ- ja elinkeinoministeriö Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Henna Keränen 31.8.2012 TEM/TYO/Henna Keränen NUORET PALVELUISSA HYVIÄ

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 17.-18.10.2013

Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 17.-18.10.2013 Romaniasiain neuvottelukuntien neuvottelupäivät 17.-18.10.2013 Torstai 17.10.2013 aamupäivä, puheenjohtajana Satu Koskela Etelä-Suomen aluehallintovirastosta. Neuvottelupäivien avaussanat Vantaan kaupunginjohtaja

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s.

amicase Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Noste auttaa jaksamaan s.14 Tehokas Spar Akatemia s. amicase Ami-säätiön sidosryhmälehti 1 2005 Esimies ei ole koskaan täysinoppinut Tehokas Spar Akatemia s.10 Noste auttaa jaksamaan s.14 Johtaminen vaatii oppimista s.16 amicase 1 2005 Sisältö 4 Jet vahvistaa

Lisätiedot

Jos haluat korkealle, aloita matalalta; jos haluat kauas, aloita läheltä.

Jos haluat korkealle, aloita matalalta; jos haluat kauas, aloita läheltä. Jos haluat korkealle, aloita matalalta; jos haluat kauas, aloita läheltä. Kiinalainen sananlasku Kirjan nimi: Oppisopimus Osaamista meillä ja muualla Toimittaja: Kari Viinisalo Graafinen suunnittelu,

Lisätiedot

Lähde liikkeelle syksy 2013 1

Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Lähde liikkeelle syksy 2013 1 Pääkirjoitus Tutkintotoimikunnat tutkintojen tuottajien ja tilaajien yhteistyöeliminä Kannen kuva: Pentti Hokkanen. Työelämän ja koulutuksen tiivis yhteistyö on ollut alusta

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA

KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSSTRATEGIA 2020 kohti keskipohjalaista työllisyyteen perustuvaa hyvinvointia Toimittaneet Ilkka Rintala ja Saara Lång Sisällysluettelo ESIPUHE... 1 TYÖLLISYYDEN KOKONAISKUVA KESKI-POHJANMAALLA...

Lisätiedot

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus

TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus TYÖELÄMÄTUTKINNOT PK YRITYKSEN LIIKETOIMINNAN KEHITTÄJÄNÄ Case: Johtamisen erikoisammattitutkinto ja oppisopimuskoulutus Helsingin yliopisto Koulutus ja kehittämiskeskus Palmenia suunnittelija, YTM Anna

Lisätiedot

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä

Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä nuorisofoorumi 2013 Nuoret ja työnantajat yhteisen pulman edessä Helsingissä 2013 Taloudellinen tiedotustoimisto TAT Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy Kuvat: Dora Cheffi Kustantaja: Taloudellinen

Lisätiedot

Pitkät portaat, korkeat kynnykset

Pitkät portaat, korkeat kynnykset Riikka Konttinen Pitkät portaat, korkeat kynnykset Lahtelaisen työllistämistoiminnan nykytila ja tulevaisuudennäkymät SISÄLLYS JOHDANTO...5 LINKKI YHTEYS TYÖELÄMÄÄN...6 HANKKEEN TAUSTA MISTÄ SE AJATUS

Lisätiedot

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme?

Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? Työperusteisen maahanmuuton kaari mitä opimme? GATEWAY 2011 1 Hyria Koulutus Oy:n Ari Orelma ja Kai Heimonen verkostoitumassa Bulgarian Sofiassa. Maahanmuutto-osasto 2 GATEWAY 2011 Päivi Jylli, projektipäällikkö,

Lisätiedot

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi

UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke. Opettajasta oppimisen valmentajaksi UUSI OSAAJA 2 Uudenmaan alueen ammatillisen koulutuksen OSAAVA -hanke 2011-2012 Alkusanat Luet tai selailet parhaillaan raporttia, jossa pureudutaan UUSI OSAAJA 2 hankkeen (2011-12) ja erityisesti -tiimin

Lisätiedot

3 FINLAND GIVES YOU A LESSON

3 FINLAND GIVES YOU A LESSON 3 FINLAND GIVES YOU A LESSON 188 FINLAND GIVES YOU A LESSON FINLAND GIVES YOU A LESSON 189 SUOMALAISET OVAT MAAILMAN PARHAITA OPETTAMAAN JA OPPIMAAN Suomalainen peruskoulu on kiistatta maailman ehdotonta

Lisätiedot

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut

TYÖ ELÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖ ELÄ MÄ Tampereen kaupungin työllisyyspalvelut TYÖLLISYYDENHOIDON PALVELUYKSIKKÖ Työnantaja! Nyt kannattaa työllistää! Tampereen kaupungin työllisyydenhoidon palveluyksikkö tarjoaa työnantajalle maksuttoman

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSIKERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO ϭ dp/,/e ͳw >s >h K^ E /^KDW

Lisätiedot

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007

Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti. syksy 2007 Lähde liikkeelle Ammatillisten tutkintojen tiedotuslehti syksy 2007 Työelämän ja koulutuksen yhteistyö on näyttötutkintojen kivijalka Tutkintojärjestelmän toimivuus ja tuloksellisuus arvioitu s. 8 Tutkinnoilla

Lisätiedot

Horst Trodler. Opas työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. ABB TCR, Saksa

Horst Trodler. Opas työpaikoille. Oppisopimuskoulutusta yli rajojen. Liikkuvuuden hallinta. ABB TCR, Saksa Horst Trodler Opas työpaikoille Oppisopimuskoulutusta yli rajojen Liikkuvuuden hallinta ABB TCR, Saksa 1 Sisällysluettelo Esipuhe 1. Vaihto-ohjelmien edut 2. Koulutushenkilöstön / työpaikkakouluttajien

Lisätiedot

EKA TYÖPAIKKA TEKOJA NUORTEN TYÖLLISTYMISEN PUOLESTA

EKA TYÖPAIKKA TEKOJA NUORTEN TYÖLLISTYMISEN PUOLESTA EKA TYÖPAIKKA TEKOJA NUORTEN TYÖLLISTYMISEN PUOLESTA McDonald s Oy JOHDANTO SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 NUORET JA TYÖ: NUORISOTYÖTTÖMYYS YHTEINEN HAASTEEMME... 4 Talouskriisin varjo seuraa nuoria...

Lisätiedot

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä?

Tero J. Kauppinen. Quo vadis? Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tero J. Kauppinen Mihin menet Nuorkauppakamari ja mihin pitäisi mennä? Tämän teoksen osittainenkin kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen) mukaisesti kielletty

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä

POLKUJA TYÖELÄMÄÄN. Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä J o h d a n t o POLKUJA TYÖELÄMÄÄN Kokemuksia ammatillisen erityisopetuksen työelämäyhteistyön kehittämisestä ANNE AALTO, SEIJA ESKOLA, KIM KARLSSON JA ELINA KOPU (TOIM.) Anne Aalto, Seija Eskola, Kim

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJAT SOSIAALIPOLIITTISENA INTERVENTIONA RAAHEN SEUTUKUNNASSA

NUORTEN TYÖPAJAT SOSIAALIPOLIITTISENA INTERVENTIONA RAAHEN SEUTUKUNNASSA NUORTEN TYÖPAJAT SOSIAALIPOLIITTISENA INTERVENTIONA RAAHEN SEUTUKUNNASSA Outi Korkiakoski Yhteiskuntapolitiikan pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos Lokakuu

Lisätiedot

VUOSI- KERTOMUS 2014

VUOSI- KERTOMUS 2014 VUOSI- KERTOMUS 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. TÖIHIN!-PALVELU OSANA ISOMPAA KOKONAISUUTTA. S. 3 4 1.1 Elinkeinopolitiikka on Jyväskylässä painopiste...4 2. TYÖN MERKITYS IHMISELLE. S. 5 6 2.1. Töihin!-palvelu

Lisätiedot

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI

KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI KASVAVA PULA OSAAVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KEINOJA KESTÄVÄN HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LUOMISEKSI YHTEENVETO ManpowerGroupin kahdeksannen Talent Shortage -tutkimuksen mukaan keskimäärin 35 prosenttia työnantajista

Lisätiedot

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011

LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN. nuorisofoorumi 2011 LINKKI NUORTEN TALOUS- OSAAMISEEN nuorisofoorumi 2011 NÄKÖKULMIA NUORTEN TALOUSOSAAMISEEN Tykkää taloudesta! Linkki nuorten talousosaamiseen Nuorisofoorumi 2011 Kari Väisänen Valtteri Aine Tomi Alakoski

Lisätiedot

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin

NUORISOTAKUU PORVOOSSA. Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys. Laatija: Maria Malin NUORISOTAKUU PORVOOSSA Lasten ja nuorten hyvinvointityöryhmä Hyviksen teettämä selvitys Laatija: Maria Malin 9.8.2013 Sivistyslautakunta 29.8.2013 1 Sisältö 1 Taustaa... 3 2 Porvoon kaupungin rooli...

Lisätiedot

Työperustaisesta maahanmuutosta apua työvoimapulaan. kysymystä huippuosaamisesta. Yksinkertainen moninaisuus? Amiedun asiakaslehti 1 2011

Työperustaisesta maahanmuutosta apua työvoimapulaan. kysymystä huippuosaamisesta. Yksinkertainen moninaisuus? Amiedun asiakaslehti 1 2011 amicase Amiedun asiakaslehti 1 2011 9 kysymystä huippuosaamisesta Työperustaisesta maahanmuutosta apua työvoimapulaan Asiantuntijoina maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors ja NCC Rakennus Oy:n

Lisätiedot