Ajankohtaista yrityksille s Osaamista ja yhteistyötä s Find IT Link IT PIKIT s Tulevaisuuden tekijöitä s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista yrityksille s. 3-5. Osaamista ja yhteistyötä s. 4-5. Find IT Link IT PIKIT s.12-13. Tulevaisuuden tekijöitä s. 14-15"

Transkriptio

1 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI HELMIKUU 2011 Kuva: Salon kaupunki Arto Mäkinen Innovaatioita Salosta Ajankohtaista yrityksille s. 3-5 Osaamista ja yhteistyötä s. 4-5 Find IT Link IT PIKIT s Tulevaisuuden tekijöitä s

2 Salon elinkeinoelämä lukuina Yritysten lukumäärä kpl (Suomen Asiakastieto Oy ) Vuonna 2010 perustettuja yrityksiä 357 kpl (Suomen Asiakastieto Oy ) ODOTETTAVISSA Saloon Väestömäärä (Väestörekisterikeskus 12/2010) Suomen 18. suurin kaupunki (väestön mukaan) kaupungin pinta-ala km², josta vesipinta-ala 181 km², rantaviivaa yli 360 km Suomen suurin maatalouskaupunki, jossa on noin maatilaa Tarvetta liiketoiminnan kehittämiseen? Ohjelmistoalan täydennyskoulutusta suunnitellaan Salossa Tuloveroprosentti ,75% Työttömyysprosentti 11,2% (Salon TE-toimisto ) Yritystoimipaikkojen LIIKEVAIHTORAKENNE 789 Meur. 15% 182 Meur. 4% Yritystoimipaikkojen HENKILÖSTÖRAKENNE 4938 hlöä, 26% 1537 hlöä, 8% 2583 hlöä, 14% 1252 hlöä, 7% Elinkeinorakenne TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄN mukaan 1818 tmp, 34% 755 tmp, 14% Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut palvelut 447 Meur. 9% 3710 Meur. 72% 8755 hlöä, 45% 1651 tmp, 30% 23 Meur. 0% 450 tmp, 8% 745 tmp, 14% Julkaisija: Yrityssalo Oy, Örninkatu 15, Salo Toimittajat: Yrityssalo Oy:n henkilöstö, SSS Lehtipalvelu Ulkoasu ja taitto: Jaana Kostamo, Yrityssalo Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin PÄÄKIRJOITUS Vuosi 2010 oli Yrityssalo toinen toimintavuosi ja samalla muutoksen ja kehittymisen vuosi. Kaupungin organisointia muutettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä kesäkuussa niin, että Kehittämis- ja elinkeinotoimi omana toimialanaan lopetettiin ja toimialan vastuualueet hajautettiin. Yrityssalossa muutos näkyi vastuualueen merkittävänä laajenemisena. Uusina tehtävinä vastuulle tuli varsinaisten yrityspalveluiden lisäksi entistä laajemmin sellaisten asioiden tekeminen, joiden avulla vaikutetaan pidemmälle tulevaisuuteen. Kaupunkilaisille muutos näkyy välittöminä kustannussäästöinä, joidenkin toiminnallisten päällekkäisyyksien poistumisena ja kaiken kaikkiaan selkeämpänä elinkeinotoimen palvelukokonaisuutena. Puhutaan paljon globalisaatiosta ja rakennemuutoksesta. Termit tarkoittavat, että yritysten näkökulmasta maailma on kutistunut ja yritysten kilpailutilanne kaikilla toimialoilla on muuttunut oleellisesti. Pahimmat kilpailijat eivät ole enää paikallisia tai edes suomalaisia vaan voivat tulla mistä päin maailmaa hyvänsä. Tämä koskee niin teollisuutta kuin paikallisia palveluyrityksiäkin. Tästä syystä yritysten on muutettava ja kehitettävä toiminta- ja tuotantotapojaan, satsattava uusien tuotteiden kehittämiseen ja tarvittaessa haettava kokonaan uusia markkinoita niin, että ne pystyvät olemaan jatkossakin kilpailukykyisiä ja tuomaan alueelle työpaikkoja. Salon suurena vahvuutena on, että salolaisilla pk-yrityksillä on toimialoista riippumatta kyky ja halu ennakkoluulottomasti kehittyä, käynnistää uutta ja vahvistua yhteistyön kautta. Yrityssalon tehtävänä on tukea ja helpottaa yrityksiä erilaisin konkreettisin toimenpitein, joista joitakin tässä lehdessä esitellään. Kun tulevaisuuteen halutaan vaikuttaa, on pyrittävä katsomaan myös tämän hetken yli ja käynnistämään asioita, jotka vaikuttavat kauempana tulevaisuudessa. Tämän tyyppisessä työssä on kaksi ongelmaa: vaikka tarkoituksena onkin rakentaa tulevaisuutta, tahto ja sitoutuminen saattavat uupua matkan varrelle kun konkreettisia ja helposti hahmotettavia tuloksia ei välttämättä synny heti. Toinen ongelma on epäonnistumisen pelko: koska sellaista kristallipalloa ei ole, josta tulevaisuuden pystyisi täysin varmasti näkemään, todetaan usein viisaimmaksi olla tekemättä mitään, ettei vain tehdä vääriä asioita. Myös tältä osin Salo poikkeaa useimmista muista alueista. Kaupungin rohkea teknologiavisio, joka perustuu kaupungin nykyisiin vahvuuksiin ja selkeisiin tulevaisuuden näkymiin antaa suunnan tulevaisuuden tekemiselle. Lähes ainutlaatuista on kaupungin eri toimialojen sitoutuminen tähän työhön. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa käyttäjälähtöisiä tutkimus- ja testausalustoja uusille teknisille sovellutuksille, jotka osaltaan tukevat uuden korkeaan osaamiseen perustuvan yritystoiminnan syntymistä mutta voivat auttaa myös kaupunkia omien toimintojen kehittämisessä tulevaisuudessa. Korkeakoulujen yrityslähtöistä läsnäoloa alueella vahvistetaan jatkuvasti ja uusia työkaluja, kuten Pikit- ja Protomo-ohjelmat on otettu käyttöön ensimmäisten joukossa valtakunnassa. Tästä on hyvä jatkaa, tehdään yhdessä Salosta vieläkin parempi paikka! KARI VÄHÄ Salossa käynnistyy Yrityskehittäjävalmennus (KEKO) , jossa yhdistetään paikallisten yritysten kehittämistarpeet ja korkeakoulutettujen työttömien osaaminen. Yrityksille valmennuksen tavoitteena on kehittää omaa toimintaa prosessijohtamisen periaattein ja tuoda uusia näkökulmia ja työmenetelmiä yrityksen arkeen. Osallistujille valmennuksen tavoitteena on antaa käytännönläheinen käsitys yritystoiminnasta ja yrityksen kehittämisestä. Hankkeeseen etsitään Salossa toimivia yrityksiä, joilla on suunnitteilla omaan liiketoimintaan perustuvaa kehittämistä. Yrityksellä on rekrytointitarpeita ja se sitoutuu ohjaamaan valmennukseen osallistuvaa yritystyöskentelyjaksolla. Yritys osallistuu hankkeen kuluihin e/yritys. Mitä yritys sitten saa? Korkeakoulutetun kehittäjäosaajan 5 kk:n ajaksi työstämään yrityksen tarpeista lähtöisin olevan konkreettisen kehittämistyön. Millaisia osaajia sitten on tarjolla? Valmennukseen valitaan 15 tekniikan tai kaupan alan korkeakoulututkinnon (yliopisto tai AMK) suorittanutta kehittämis- ja kehittymishaluista osallistujaa, joilla on riittävä työkokemus ja valmiuksia toimia yrityksen kehittämistehtävissä. Turun AMK: SARI KINNUNEN p sähköposti ANU HILTUNEN p sähköposti Maailmalle? Yrityssalo on mukana 3 vuotisessa Turun yliopiston koordinoimassa pk-yritysten kansainvälistymishankkeessa BASIS, jossa tavoitteena on tehostaa pk-yrityksille tarjottavaa kansainvälistymisneuvontaa. Hankkeen avulla lisätään yhteistyötä hankkeen partnerimaiden kanssa, joita ovat Viro, Latvia ja Ruotsi. Hankkeeseen etsitään nyt kolmea pk-yritystä mukaan, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälistymisestä ja harkitsevat kansainvälistymisen käynnistämisestä em. maihin. Yrityssalon yritysneuvojat auttavat yrityksiä kansainvälistymisen ensimmäisissä askeleissa tukien ja neuvoen, etsien mahdollisia asiakkuuksia ja partnereita ja tärkeitä yhteistyötahoja kohdemaista. Halukkaille yrityksille järjestetään avoin haku osallistumisesta. Yrityksille suunnatut toimenpiteet käynnistyvät syksyllä MAIJA PIRVOLA p Salolle tärkeä ICT toimiala on jatkuvassa murros- ja muutostilassa. Ohjelmistoosaamisen merkitys alan yritysten kilpailukykytekijänä kasvaa voimakkaasti. Tulevaisuuden menestyjät ovat niitä jotka pystyvät hyödyntämään muuttuvan maailman mahdollisuudet. Osaamiskartoituksen mukaan Salossa on erityisen paljon työtä vailla olevia ICT-alan erityisosaajia, joiden työmarkkina-asema on epävarma. ICT alan osaajien työllisyyden turvaamiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskus toteuttaa yhteistyössä Yrityssalon kanssa ammatillisen työvoimakoulutuksen. Koulutuksen taustalla on Salon alueen ohjelmistoalan yritysten tarvitseman osaamisen laajen- taminen ja uudelleen suuntaaminen. Koulutuksen avulla voisi alueelle houkutella myös uusia ICT-yrityksiä. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa Salon ICT-alan yrityksissä työssä olevien ammatillista osaamista vastaamaan toimialalla ennakoituja teknologisia ja toiminnallisia muutoksia. Koulutuksella halutaan lisätä työssä olevien henkilöiden monitaitoisuutta ja edistää työssä pysymistä toimialan muuttuvissa tehtävissä. Koulutukseen voivat osallistua myös työttömät sekä työttömyysuhan alaiset. Kansainvälisiä kumppaneita Salon kaupunki, Yrityssalo ja Invest In Finland tekevät yhteistyönä kaupungin kansainvälistä elinkeinomarkkinointia. Onko sinulla ja yritykselläsi ajankohtaista kerrottavaa kansainvälisille sijoittajille ja mahdollisille yhteistyökumppaneille? Lisätiedot - tehdään uutinen yhdessä! JOHANNA LARSSON, p , Alihankinta messut Tampereella Kansainväliset Alihankinta messut kokoavat alihankintateollisuuden parhaat kontaktit Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen nyt jo 21. kerran. Teollisuusyritysten kansainvälistyminen ja verkostoituminen johtavat kasvavaan toimintojen ulkoistamiseen. Alihankinta-messut tarjoavat mahdollisuuden tavata nykyisiä ja tulevia asiakkaita sekä antaa mahdollisuuden kansainvälisten verkostojen luomiseen. Koulutuksen on suunniteltu koostuvan eri sisältöalueisiin jaetusta moduulimuotoisesta opetuksesta, joiden keskeisiä suunniteltuja sisältöjä ovat mm. Open Source toimintamalli Linux ja MeeGo -ohjelmointi Qt ja QML Käyttöliittymäohjelmointi Koulutus käynnistyy helmi- maaliskuussa 2011 ja siitä tiedotetaan laajasti mm. Yrityssalon toimesta. Varsinais-Suomen ELY-keskus on selvittämässä parhaillaan maakunnan laajuisesti ohjelmistoalan koulutustarpeita niin, että jatkossa voidaan varmistaa tarvittavan alan ammatillisen koulutuksen vastaavuus työelämän tarpeisiin. KARI VÄHÄ p reelle. Alihankintateollisuuden kansainväliset ammattimessut järjestetään Yrityksiä ympäri maailmaa oletko mukana? Vuoden 2010 Alihankinta-messut keräsivät yhteen 877 yritystä ympäri maailman. Vuoden 2010 messutapahtumaan tutustui kävijöinä alan ammattilaista. Kiinnostuitko messuista? Painopaikka: Salon Lehtitehdas Lähde mukaan yhteisosastoon! Yrityssalo on kokoamassa salolaisia metallialan yrityksiä yhteiseen messuosastoon Tampe- JOUKO URMAS p

3 Osaamisen kehittämistä ja rajat rikkovaa yhteistyötä Yrityssalon järjestämiä tilaisuuksia keväällä 2011 Järjestämme ajankohtaisia tilaisuuksia ja verkostotapaamisia yrittäjille, yritysten henkilöstölle sekä yrittäjyyttä harkitseville. Osallistuminen tilaisuuksiimme on pääosin veloituksetta, mutta edellyttää kuitenkin ennakkoilmoittautumista. Katso kaikki tarkemmat ohjelmat ja paikat osoitteesta Pidätämme oikeuden muutoksiin. Etsi itsellesi ja yritykselle kiinnostavin tapahtuma TAPAHTUMAHAUSTA osoitteessa Helmikuu SaloFood -elintarvikeyrittäjien ilta klo Aiheena logistiikka 9.2 Pienen yrityksen ilta klo Aiheena laadun merkitys muuttuvassa toimintaympäristössä 10.2 Bioenergia- ja tuulivoimakoulutusten infotilaisuus klo Oman yrityksen perustamisen teemapäivä klo Osallistuminen 37 e/hlö 14.2 SaloVisit -matkailualan ilta klo Aiheena tuotekehitys ja markkinointi Perustaisinko yrityksen? klo Esillä alkavan yrittäjän tuet, rahoitus ja palvelut 16.2 eklinikka asiantuntijan neuvontaa sähköisiin 17.2 Markkinointi kesäkuntoon valmennus. Pienen yrityk sen tarina ja näkyvyys. Kesto 28.4 asti eklinikka asiantuntijan neuvontaa sähköisiin 23.2 Miltä lähitulevaisuus alueellamme näyttää? klo Lähi-itä pk-yritysten markkina-alueena klo huhtikuu SaloShops -kaupan alan ilta klo Rahoituspäivä. Rahoitusmahdollisuuksia alkavalle, kehittyvälle, kansainvälistyvälle yritykselle. 9.4 Oman yrityksen perustamisen teemapäivä klo Osallistuminen 37 e/hlö 12.4 Perustaisinko yrityksen? klo Esillä alkavan yrittäjän tuet, rahoitus ja palvelut 14.4 Omistajanvaihdosklinikka asiantuntijan neuvontaa yrityksen myyntiin, sukupolvenvaihdokseen eklinikka asiantuntijan neuvontaa sähköisiin 20.4 eklinikka asiantuntijan neuvontaa sähköisiin 21.4 Kiirastorstai 22.4 Pitkäperjantai 24.4 Pääsiäispäivä Pääsiäispäivä 27.4 Veteraanipäivä 4 AJANKOHTAISINFOISSA käsitellään yrityksille tärkeitä aiheita ja kerrotaan tulossa olevista muutoksista esim. lainsäädännössä, uusista mahdollisuuksista tai muusta päivän poltavasta. Kutsumme infotilaisuuksiin puhujiksi alan ammattilaisia, joilta voi kysyä, kyseenalaistaan ja kehittää. Osallistuminen infoihin veloituksetta. YRITYSKLINIKOILLA tapaat ulkopuolisen asiantuntijan ja keskustelet oman yrityksesi asioista. Näihin tapaamisiin valmistaudutaan, tullaan ajoissa ja saadaan konkreettista tietoa. Ajanvaraukset kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Klinikkatapaamiset ovat maksuttomia ja ajanvaraus on sitova. Keväällä tarjolla esim. omistajavaihdosklinikka ja eklinikka. VERKOSTOTAPAAMISISSA tapaat muita saman toimialan yrittäjiä ja kuulet toimialaa koskevaa ajankohtaista tietoa eri aiheista. Osallistumalla verkostoaamuihin voit vaikuttaa oman toimialasi tai alueesi kehittämistoimenpiteisiin. Me Yrityssalossa arvostamme, kun saamme sekä positiivista että negatiivistä palautetta. Vain osallistumalla voit vaikuttaa! YRITYSTREFFIT järjestetään kiertueena muutaman kerran vuodessa. Kutsumme alueen yrittäjiä ja yritysten avainhenkilöitä aamukahveille eri puolilla Saloa, keskustelemme juuri silloin ajankohtaisista asioista ja tutustumme jonkin yrityksen toimintaan lähemmin. Tavoitteenamme on herättää aitoa ja avointa vuoropuhelua yrittäjien ja virkamiesten välille. Osallistu ja vaikuta! maaliskuu Rakennusalan käänteinen alv info klo Rakennusalan arvonlisäverotus muuttuu SaloShops, SaloVisit ja SaloFood-messumatka Hki klo Myymälä, FastFood&Cafe&Ravintola Startti-info klo Näin pääset yrityksen perustamisessa alkuun! 16.3 Kaakkois-Aasia pk-yritysten markkina-alueena klo Kevätpäiväntasaus 22.3 Yrittäjätreffit klo Ajankohtaista tietoa yrittäjille Kuusjoella. Katso myös 29.3 ja eklinikka asiantuntijan neuvontaa sähköisiin 23.3 Kiina pk-yritysten markkina-alueena klo (alustava ajankohta) 24.3 eklinikka asiantuntijan neuvontaa sähköisiin 29.3 Yrittäjätreffit klo Ajankohtaista tietoa yrittäjille Perniössä. Katso myös Yrittäjätreffit klo Ajankohtaista tietoa yrittäjille Salossa. Oppia ikä kaikki Yrityssalon palvelutarjonta kattaa koko yritystoiminnan elinkaaren, jonka alkupäässä ovat koululaiset ja opiskelijat ja jatkumona alueen yritykset. Yrityssalon tavoitteena yrittäjyyskasvatuksessa on vahvistaa yrittäjämäistä toimintatapaa perus- ja 2-asteen opiskelijoille opetuksessa sekä johtaa sidosryhmien kanssa kumppanina yrittäjyyskasvatuksen erillisprojekteja. Yhteistyössä ovat mukana Salon ja Someron perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisten toisen asteen oppilaitosten opettajia ja opoja. Vuoden 2011 kuluessa yhteistyöhön kutsutaan myös alueen yrittäjäjärjestöt. Halikossa lähellä opiskelijaa Halikon lukiossa tutustutetaan lukion ekaluokkalaiset Vuosi Yrittäjänä ohjelmaan. Tällä hetkellä on kaksi opiskelijayritystä, jotka vastaavat valokuvauksesta (Photos with Benefits Ny) ja printtipaitojen (Printintin Ny) valmistuksesta. Perniön verkot maailmalla Kannustava ja kodinomaisen turvallinen Perniön lukio on aktiivisesti mukana kansainvälisissä projekteissa, jotka avaavat ovia maailmaan. Lukion henkilökunta huolehtii opiskelijoistaan tarjoamalla henkilökohtaista ohjausta, joustavan opintosuunnitelman sekä kohtuulliset ryhmäkoot. Salon yrittäjyys rulettaa Salon lukio on perustamisvuodestaan 2005 lähtien kuulunut nk. yrittäjyyslukioihin. Koulutyö opettaa tavoitteellisuuteen ja oma-aloitteisuuteen, arvostamaan työtä ja työn tekemistä, kohtaamaan erilaisia ongelmatilanteita ja hakemaan niihin luovia ratkaisuja sekä opettaa sietämään epäonnistumisia ja niistä selviämistä. Ammattiopisto preppaa Valtakunnallisesti mainetta saavuttaneen opinahjon opetusohjelma rakentuu kokonaisuudessaan yrittäjyyden edistämiselle. Opistossa on ollut aktiivista NY Vuosi yrittäjänä toimintaa, joihin osallistuu tällä hetkellä 18 oppilasta 7 oikealla rahalla toimivan yrityksen muodossa. Ammattiopisto on osallistunut Taitaja-kisojen Yrittäjyys-semifinaaleihin. Rohkeasti uusiin haasteisiin Yrityssalo on käynnistänyt joukon pk-yrityksille suunnattuja pidempikestoisia valmennuksia, joiden tavoitteena on parantaa yritysten kykyä toimia muuttuvassa toimintaympäristössä. MENEILLÄÄN OLEVAA Timo Ropen Tehopiirissä on 16 henkilöä. Valmennuksen ideana on muuttaa yrityksen koko toiminta perustumaan uudenlaiseen markkinointiajatteluun. Kaupan Avain valmennuksessa erikoiskaupan yrityksistä 9 henkilöä tutustuu muuttuvaan markkinatilanteeseen ja digitaalisen maailman mahdollisuuksiin. Seppo Hoffrenin kansainvälistymisvalmennukssa 16 osallistujaa tutustuu kolmen eri alueen liiketoimintaympäristöön ja markkinatilanteeseen: Tukholmaan, Riikaan ja Pietariin. SelinSelinin kehittämisohjelmassa 13 henkilöä keskittyy tehokkaisiin myynti- ja markkinointiprosesseihin. TULOSSA OLEVAA Naisille suunnatussa johtamisvalmennuksessa ( à 300 e/yritys) on vielä muutamalle tilaa! Ilmoittaudu pikaisesti! Pk-yrittäjille suunnattu Markkinointi kesäkuntoon valmennus on räätälöity kaupan-, elintarvike- ja matkailualan yrityksille. Siinä pohditaan pienen toimijan mahdollisuuksia erottautua sekä hyödyntää yrityksen omat tarinat. Toteuttajana Invenire Market Intelligence Oy. 6 krt à 200 e/yritys. Ilmoittaudu mukaan! 5 SaloShops keskustan kokoinen kauppapaikka Salossa on jo pitkään ollut hyvä maine monipuolisena kauppapaikkana ja syystäkin. Lukuisissa ns. kivijalkaliikkeissä palvelee useimmiten itse omistaja ja osaavat työntekijät, joten palvelu on yksilöllistä ja asiantuntevaa ja liikkeissä asiointi sujuu mutkattomasti. Tänne tullaan kaupoille pidemmänkin matkan päästä. Yrittäjälle SaloShops -verkosto mahdollistaa yhteistyön muiden alueen kivijalkaliikkeiden kanssa ja näin voidaan houkutella suurempana ja monipuolisempana kokonaisuutena kuluttajia asiakkaiksi. Ihan niin kuin kauppakeskuksetkin tekevät Kuluttaja löytää hajallaan olevien erikoisliikkeiden palvelut kattavammin ja helpommin www-sivuilta. SaloShops on aivan kuten isotkin kauppakeskukset, mutta valttina on asioinnin sujuvuus, liikkeiden lähellä olevat paikoitusjärjestelyt sekä yksilöllisyys. SaloShops on kaupungin kokoinen kauppapaikka! Pidetään Salo jatkossakin elävänä ja viihtyisänä paikkana. SaloFood tuoreita makuja läheltä SaloFood on lähiruokaa Salon alueelta. Paikallisissa elintarvikkeissa on hyödynnetty oman alueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia. SaloFood on Salon näköistä sesonkiruokaa ja peruselintarviketta. Lähiruoka täyttää kuluttajien sekä kaupan ja ravintoloiden laatuvaatimukset. Yrittäjälle SaloFood verkosto tarjoaa yhteistyötä. Se edesauttaa paikallisten elintarvikkeiden pääsyä kuluttajien keittiöön, kauppojen hyllylle ja ravintoloiden ruokalistoille. SaloFood tarjoaa mahdollisuuden esitellä ja myydä omia tuotteita ja saada näkyvyyttä netissä. Se mahdollistaa haasteellisen logistiikkaketjun rakentamisen tuotteille. Kuluttajalle lähellä tuotettu ruoka tarkoittaa kotimaista ja paikallista, tuoreita ja puhtaita elintarvikkeita. Kun kuluttaja valitsee massatuotteesta poikkeavan paikallisesti tuotetun elintarvikkeen, hän toimii vastuullisesti vähentäen ympäristön kuormittamista ja samalla tukee maaseudun yrittäjyyttä. Lähellä tuotettu tuntuu ja tuoksuu tutulta. Läheltä tuotu on tuoretta ja maittavaa SaloVisit visiitin arvoinen Salo SaloVisit on vapaa-ajan viettäjää ja matkailijaa palveleva vireä yritysverkosto, joka kokoaa hajallaan olevia palveluyrityksiä yhteisen tuotemerkin alle. SaloVisit.fi sivuilta löydät visiittikoneen, jonne kerrot tarpeesi ja kiinnostuksesi. Kone vinkkaa juuri sinulle sopivat palvelut ja kohteet. Kannattaa tutustua salolaisenakin! Yrittäjälle SaloVisit verkosto tarjoaa mahdollisuuden koota monipuolisempia tuotteita ja näin saada asiakkaita laajempaakin. Salo- Visit näkyy ja löytyy verkosta helposti. SaloVisit ei nosta suuria kohteita, tiettyjä alueita tai sovittua asiakasryhmää esille. SaloVisitissä voittajia ovat aktiivisimmat ja ennakkoluulottomimmat! Kuluttajalle aukeaa alueen palvelut muutamalla näpäytyksellä houkuttelevasti ja reaaliaikaisesti. Vapaa-ajan merkitys korostuu entisestään hektisessä elämänmenossa. Nyt kannattaa siis satsata lähimatkailuun, jolloin aikaa ei kulu turhaan kauemmaksi matkatessa. Yrityssalo hallinnoi ESR-rahoitteisia hankkeita YPK resurssi ja Ukk - uusi kasvu ja kansainvälistyminen, jotka mahdollistavat pk-yritysten asiakaslähtöisten verkostojen kokoamisen, yritystoiminnan kehittämisen ja liiketoiminnan kasvuun kannustamisen. Nopeasti muuttuvat kulutustottumusket vaativat jatkuvaa kehittämistä ja nopeaa reagointia yrityksissä. Ratkaisuna tähän on mm. asiakaspalvelu, aktiivisuus ja innostus, yhteistyö ja asiakkaan yllättäminen ja ilahduttaminen.

4 PÄÄMÄÄRÄT paperille perustamisneuvonnassa Yrityssalo aloittavan yrittäjän apuna MediaSolutions.fi antaa Tilaisuuksia yritystoimintaa harkitseville keväälle 2011: Yrityssalo on mukana tukemassa aloittavan yrityksen toimintaa heti ensiaskeleista lähtien. Opastamme ja neuvomme yritystoimintaa harkitsevia sekä yritystoiminnan aloittajia henkilökohtaisessa neuvonnassa ehdottoman luottamuksellisesti ja maksutta. Voit varata yritysneuvojalta henkilökohtaisen tapaamisen. Yritysneuvojat auttavat mm. yritysidean arvioinnissa liikeidean kehittämisessä talouslaskelmien teossa rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä yritysmuodon valitsemisessa lupa- ja ilmoitusasioiden selvittämisessä viestintäsuunnitelman teossa toimitilan haussa Tärkeänä osana on myös ansaintalogiikan ja kannattavuuden selvittäminen sekä palveluiden ja tuotteiden hinnoittelu. Tuotamme myös starttirahalausuntoja TE-toimistolle sekä Finnveran rahoituslausuntoja alkavan yrityksen pienlainoista. Tuotamme käytännönläheisiä infotilaisuuksia, joissa käsitellään yrityksen perustamiseen liittyviä asioita yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Osallistuminen tilaisuuksiin on pääsääntöisesti maksutonta ja erittäin hyvä tapa verkostoitua muiden kanssa. Yrityssalo hallinnoi ESR-rahoitteista hanketta YPK resurssi, joka mahdollistaa pkyritysten yritystoiminnan kehittämisen ja liiketoiminnan kasvuun kannustamisen. Tehtävänämme on viestiä eri hankkeiden mahdollisuuksista, joista tämä julkaisu on yksi Yritystulkki palvelee 24/7 Tehokas työkalu yrityksen perustajalle Liiketoiminnan suunnittelussa ja perustamislaskelmissa alkava yrittäjä voi hyödyntää Yrityssalon sähköisiä palveluita ja Yritystulkkia. Sieltä löytyy monipuolisia yritystoiminnan suunnittelua ja käytännön yritystoiminnan pyörittämistä tukevia ratkaisuja. Yrityksen perustamis -osio on suunnattu alkaville yrityksille ja siinä edetään prosessimaisesti alkaen yrityksen suunnittelusta päätyen yrityksen käynnistämiseen. Monta oikopolkua toimivalle yritykselle Yritystulkki on yrittäjän tietopankki, joka sisältää hyödyllistä tietoa toimivalle yritykselle. Hallinto-osiossa ovat saatavilla lukuisat käytännön liiketoimintaan liittyvät lomakkeet kuten vuokrasopimus, hallitusasiakirjat, tarjouspyyntö, kauppakirja sekä työsopimus. Osiosta löydät myös käytännön yrittäjätyön oppaan. Yrityksen talous -osiossa keskitytään tuotteiden (tavarat, palvelut) hinnoitteluun ja yrityksen investointien suunnitteluun. Osiossa käytössäsi on investoinnin kannattavuus- sekä lainalaskurit. Markkinointi ja myynti -osiossa perehdytään markkinoinnin ja myynnin suunnitteluun. Työkirjat markkinointi- ja myyntisuunnitelmien laatimiseen auttavat oman yrityksen markkinoinnin ja myynnin suunnittelussa. Yritystulkki löytyy osoitteesta Valmistan työasut asiakkaan mittojen mukaan. Brodeeraus viimeistelee asun, Minna Miikkulainen Mirena-asut heräsi päiväunilta uuteen kukoistukseen Minna Miikkulainen aloitti loppusyksyllä toistamiseen yrittäjänä viiden vuoden tauon jälkeen. Mirena-vaatteita on valmistettu jo kymmenen vuoden ajan, tosin välillä toisen yrittäjän voimin. Parin vuoden tauon jälkeen työasuja valmistavassa yrityksessä luodaan uudelleen suhteita vanhoihin asiakkaisiin ja etsitään uusia kontakteja. Olen käynyt maatalousalan koulun ja tehnyt töitä muun muassa lomittajana, mutta ne työt hiipuivat olemattomiin. Olen aina pitänyt ompelemisesta, joten lapseni ovat kasvaneet äitinsä tekemissä ulkoiluhaalareissa, Miikkulainen nauraa. Aikuiskoulutuskeskuksen ompelualan alihankintakurssin käynyt nainen alkoi lastenhoidon ja sekalaisten sijaisuuksien jälkeen kaivata takaisin ompelu- ja brodeerauskoneiden ääreen. Selvitin Yrityssalosta mahdollisuuteni yrittäjyyteen ja investointiavustuksiin, sillä kaikki koneet, kankaat ja muut tarvikkeet piti hankkia uudelleen, Miikkulainen Yrityssalon avulla hän löysi tarpeellisen tiedon mahdollisista avustuksista ja niiden hakemisesta. Muuten yrittäjyyden aloittaminen uudelleen oli helppoa, olihan taustalla jo muutaman vuoden kokemus oman yrityksen pyörittämisestä. Yrittäjyydessä on omat hyvät ja huonot puolensa. Aamulla tietää lähtevänsä tekemään itselleen töitä ja tarvittaessa illalla voi jatkaa pitempään, varsinkin kun toimitilat ovat kotosalla. Toisaalta ikinä ei tiedä, kuinka pitkälle töitä riittää. Räätälöityjä työasuja saumatakuulla Miikkulainen sai uuden mahdollisuuden, ja yrityksen entinen nimikin, Mirena-asut, oli vielä vapaana. Nyt elämänkumppani Kimmo Haapanen auttaa saneeraamalla piharakennukseen uudet työtilat. Myös konehankintoja on tehtävä lisää, sillä toiveena on parin vuoden sisällä saada yrityksestä molemmille toimeentulo. Jännitin aluksi, saanko vanhat asiakkaat takaisin, mutta hyvältä näyttää! Yksi tuttu asiakas tuli liki kahdeksan vuotta vanha työpuku yllään tilaamaan uutta samanlaista, yrittäjä Asiakaskunta muodostuu koneja maatalousyrittäjistä ja heidän perheistään sadan kilometrin säteellä Raatalasta. Uusia asiakkaita Miikkulainen tapaa kiertäessään messuilla ja maatalousnäyttelyissä. Perusmallien lisäksi suunnittelen ja valmistan tarvittaessa sekä miesten, naisten että lasten työasut asiakkaan mittojen mukaan. Annan kaikille työasuille takuun: saumojen on kestettävä normaalissa käytössä monta vuotta, Miikkulainen toteaa. Asiakkaan tyytyväisyys on hänelle koko yrittäjätoiminnan tärkein tavoite. Haluan valmistaa hyvin istuvia, laadukkaita ja kestäviä työasuja. Muuta ideologiaa minulla ei ole. -LK- yrityksille eväitä EROTTUA massasta Talven aikana pikkuhiljaa toimintaansa käynnistellyt MediaSolutions.fi pyrkii olemaan ideologialtaan samanlainen kuin sen perustanut salolainen Marko Lehtonen. Isäni on aina kannustanut tekemään sellaista jälkeä, joka kelpaa itsellekin. Lapsuudessa opittu periaate sopii mainiosti yritysmaailmaankin, Lehtonen sanoo. Tavoitteena on toteuttaa persoonallisia multimediaratkaisuja niin, että kokonaisuus sopii asiakkaan imagoon, Marko Lehtonen sanoo. MediaSolutions.fi tuottaa erilaisia asiakkaan tarpeisiin perustuvia multimediaratkaisuja, kuten kotisivuja ja esittelyvideoita. Yrityksen tavoitteena on selkeyttää asiakkaan viestiä uudenlaisilla tavoilla. Samalla päämääränä on saada asiakkaan toimintatavoille, palveluille ja tuotteille lisää positiivista näkyvyyttä. Internet on nykyään yksi tärkeimpiä viestintäkanavia yrityksen toimialasta riippumatta. Sen voima perustuu siihen, että sinne laitettu materiaali on katsottavissa koska tahansa. Parhaimmillaan liikkuvan kuvan ja äänen taitava käyttö netissä antaa yritykselle eväitä erottua massasta, Lehtonen kuvailee. Hänen mielestään videoiden käyttö yritysten nettisivuilla on aivan turhaan aliarvostettua. Videolla voi halutessaan paketoida viestinsä muutamaan sekuntiin. Liikkuva kuva ei kuitenkaan saa olla itsetarkoitus. Toisinaan pari kuvaa teksteineen riittää kertomaan viestin tehokkaasti. Tärkeintä on, että kokonaisuus tukee asiakkaan sanomaa, hän toteaa. Ihmissuhdetaidoilla on merkitystä Tavoiteltu asiakaskunta, pienet ja keskisuuret yritykset, saa Lehtosen mukaan avaimet käteen periaatteella toteutetun, itselleen räätälöidyn palveluratkaisun. Asiakkaan toiveet ja lähtökohdat on otettava huomioon parasta mahdollista toimintatapaa hahmoteltaessa. Tämä on ihmissuhdetyötä: jokainen kohtaaminen ja työtilanne on erilainen, joten ihmissuhdetaidoilla on merkitystä, hän toteaa. Lehtosella on ääni- ja kuvatarkkailijan koulutus sekä viidentoista vuoden media-alan kokemus johtavassa kansainvälisessä telekommunikaatioalan yrityksessä. Yrittäjyyden mallin hän sai jo kotoa, sillä hänen vanhempansa pyörittivät Leppälehdon perhekotia. Alkuvuosina touhu oli sellaista ostetaanpas videokamera tyylistä harrastelua. Melko nopeasti siitä tuli vakavasti otettavaa työtä, Lehtonen muistelee. Kestäväksi osoittautunut intohimo videoihin vei miehen yrittäjäksi. Hän kerää pikkuhiljaa ympärilleen verkostoa eri alojen asiantuntijoista. Viimeisimpään projektiin pyysin yhtä, mutta sainkin viisi osaajaa. Asiakkaan on saatava sijoitukselleen vastinetta, joten hinnan ja laadun on oltava kaikin puolin kohdallaan. Jokainen tehty työ on oppimisen paikka, Lehtonen toteaa. -LK- Tilaisuuksissa saat kattavat perustiedot yrittäjyydestä ja yrittäjänä toimimisesta. Saat perustietoa myös alkavan yrittäjän palveluista, tuista ja verkostoista, verotuksesta sekä eri rahoitusmahdollisuuksista. Tarkemmat ohjelmat osoitteessa Tilaisuuksia yritystoimintaa harkitseville keväällä 2011: Perustaisinko yrityksen? ja 12.4.klo Startti-info ja klo Oman yrityksen perustamisen teemapäivä 12.2., 9.4. ja klo 9-17 (huom 37 e/hlö) Avoin yrittäjyyden iltavalmennus yht. 15 iltaa klo Menesty yrittäjänä seminaarisarja Salossa, asiantuntijana Timo Rope. Menestysyrittäjyys 11.5 klo Mikä tekee superyrittäjän ja miten sitä voi kehittää? Yrittäjän menestystyö 12.5 klo Mitkä seikat ratkaisevat yrittäjänä menestymisen ja miten tämä aikaansaadaan? Yrittäjänä et ole yksin! Pistetään yhdessä päämäärät paperille. JARI VÄLIMAA p alkavan yrityksen neuvonta yritysneuvonta vähän aikaa toimineille yrityksille JARMO PELTOLA p alkavan yrityksen neuvonta neuvonta maaseutu- ja bioenergiayrityksille RIIKKA NURMI p yritysneuvonta erityisesti palvelualan yrityksille SaloShops, SaloFood ja SaloVisit yritysverkostot Yrittäjävalmennuksia Yrittäjyyden Ykkösvalmennus Käynnistä yrityksesi hyvin valmistautuneena. Mikäli olet yrittäjyyden alkutaipaleilla, vielä ei ole myöhäistä laittaa päämääriä paperille. Osallistu maksuttomaan yrittäjyyden iltavalmennukseen Salossa, joka pidetään välisenä aikana. 15 illan valmennus toteutetaan 2-3 iltana viikossa klo Ilmoittaudu mukaan: tai p Yrittäjävalmennus päivävalmennuksena Pohditko yrityksen perustamista? Tarvitsetko tukea ja sparrausta? Salossa käynnistyy ensisijaisesti teollisuudesta irtisanotuille ja työttömille suunnattu työvoimapoliitinen yrittäjävalmennus. Päivävalmennuksena toteutettavan maksuttoman ohjelman kesto on 6 viikkoa ja mukaan mahtuu 16 opiskelijaa. Haku kurssille: kurssinumero: men. 6 7

5 ASIANTUNTIJAN avulla tuloksiin KEHITTÄMISTÄ ASIANTUNTIJAN AVULLA Kysynnän kasvuun vastaaminen vaatii monenlaisia muutoksia ja asiantuntijatukea Varsinais-Suomen ainut montessoripäiväkoti löytyy Salosta. Vuonna 1998 Annikka Isopuro perusti tyttärensä Päivi Isopuron kanssa yksityisen Montessori-päiväkoti Aurinkoleijona Oy:n Halikkoon, josta se myöhemmin laajeni kahdeksi eri toimintayksiköksi. Avasimme vuonna 2008 myös täällä Salon keskustassa yksikön, jota nyt viime syksynä päätimme laajentaa 21-paikkaisesta 28-paikaiseksi päiväkodiksi, kertoo yrittäjä Päivi Isopuro. Laajennukselle oli selvästi tarvetta. Halusimme vastata lapsiperheiden kysyntään. Myös kaupunki kannusti meitä lisäämään paikkoja, johon meillä jo toimitilojen puolesta oli edellytykset. Päiväkodin hoitopaikkaluvun kasvattaminen ei ole ihan yksinkertainen juttu. Kyllä siinä meni uusiksi kaikki ryhmäjaot ja vastuut ihan ruuanvalmistusta myöden. Meidän keittiö sijaitsee Halikon yksikössä, joten muutos vaikutti myös sinne. Projekti vaati ulkopuolista apua, sillä lapsiluvun kasvattaminen seitsemällä vaati myös henkilökunnan toimenkuvien uudelleen arvioinnin lisäksi lisähenkilökunnan palkkaamista. Helsingissä toimii isompi montessori-päiväkoti, jossa kävimme aluksi tutustumassa isomman ryhmän toimintamalleihin, Päivi Isopuro kertoo toteutuksen aloittamisesta. Konsultointiyhtiö Stara HRD oli Päiville tuttu jo aiemmista projekteista, joten hän kääntyi heidän puoleensa saadakseen asiantuntija-apua. He tiesivät heti millaista apua ja tukea me tarvitsimme. Jyri Pulkkinen Staralta toimi apunamme koko projektin ajan. Hänen kanssaan oli erityisen helppo toimia, koska hänellä on tuntemusta päiväkotien toiminnasta ja tarpeista, Isopuro kiittelee. Pulkkinen toimi myös linkkinä Yrityssaloon. Aurinkoleijonan kasvuprojekti on edennyt vauhdilla ja mallikkaasti. Sain henkilökunnaltamme tukea suunnitelmaa miettiessäni. Muutos on aina valtava haaste, mutta olemme suoriutuneet siitä loppujen lopuksi todella hyvin, kiittelee Isopuro henkilökuntaa. Laajentumisen myötä myös yksiköiden välinen synergia kasvoi. Sijaistaminen yksiköiden välillä on nyt ehkä helpompaa kuin aiemmin, hän pohtii. Vaikka projekti on nyt viety läpi, työn alla on vielä kehitystä vaativia toimia. Asiakaspalvelun kehittäminen on yksi tärkeä asia. Lisäksi työkuvioita pitää edelleen hioa ja kehittää yrityksen sisäistä viestintää. Aurinkoleijonan toiminta on laajentunut vuosien kuluessa reippaasti. Kun aloitimme Halikossa 1998 lapsia oli 10. Nyt lapsia on kaiken kaikkiaan 51, hymyilee Päivi Isopuro tyytyväisenä. -PV- Kaksi Yrityssalon hallinnoimaa äkilliseen rakennemuutokseen perustuvaa ESR -rahoitteista hanketta mahdollistaa pk-yrityksille tarjottavien tuettujen asiantuntijapalveluiden tarjoamisen. Montessori-pedagogiikan keskeisiä ajatuksia on antaa lapsen toimia oman kehityksensä tahdissa. Päivin kanssa pöydän ympärillä Ilmari (vas.), Anni ja Olli. 8 Menestyvä vientikauppa perustuu hyvään tuotteeseen ja toimiviin kontakteihin Työskenneltyään kymmenen vuotta lvi-suunnittelijana Juha Tourunen perusti vuonna 1989 oman yrityksen LVI-Suunnittelu Oy Juha Tourusen luvun alussa syntyi tuoteidea Mobair-tuloilmalaitteesta. Monissa asuinrakennuksissa on koneellinen tai painovoimainen ilmanpoisto. Korvausilman sisäänvirtaus tapahtuu kuitenkin täysin hallitsemattomasti. Näin aiheutuu veto- ja pölyongelmia. Tähän ongelmaan ei ollut markkinoilla tuotetta, joten Mobair syntyi todelliseen tarpeeseen, Tourunen Hän sanoo keskittyneensä aiemmin pääosin lvi-suunnitteluun. Tuotemyynti meni siinä sivussa. Emme olleet panostaneet markkinointiin erityisemmin. Kun ajatus Venäjän markkinoille laajentumisesta vahvistui, tarvitsimme avuksemme niin markkinointi- kuin vientialankin osaamista, kertoo Tourunen. Yrityssalo oli Touruselle tuttu aiemmilta vuosilta. Kun liike-elämässä toimiva tuttavakin innosti ottamaan yhteyttä asiantuntijatahoon asioiden eteenpäin viemiseksi, kääntyi mies Yrityssalon puoleen. Suomessa sisäilmanpuhtaudesta on puhuttu jo parikymmentä vuotta. Venäjällä asia on nyt keskustelun alla ja samalla kysyntä kasvaa, Tourunen Olin aluksi yhteydessä Jouko Urmakseen, joka auttoi meitä kontaktoitumaan Venäjän kauppaan erikoistuneen konsulttiyritys SaRuksen kanssa. Yhteistyö heidän kanssaan on ollut meille todella merkittävä asia, Tourunen kiittelee. Viime keväänä aloitettu markkinointi on jo tuottanut tulosta ja vienti on alkanut vetää. Olemme saaneet luotua Venäjän puolelle maahantuojaverkostoa sekä järjestäneet koulutuksia venäläisille myyntiyhtiöille. Tourunen sanoo, että ulkomaisille markkinoille laajennuttaessa asiantunteva ja ammattitaitoinen verkosto on korvaamaton apu. Näin välttää virheet, jotka saattavat tulla kalliiksi. Myös kielitaito voi tuoda haasteita idänkaupassa. Hyvä konsultti osaa bisneksen lisäksi kielen ja tuntee kulttuurin. Salolaisten yritysten yhteistyönä uudelleen koulutettiin seudulla asuvia Venäjän kaupan ja venäjän kielenosaajia. Onneksemme meidät valittiin yhdeksi projektin harjoitteluyritykseksi ja saimme työllistää yhden harjoittelijan. Hänestä on ollut meille paljon apua, Tourunen Hän sanoo, että Yrityssalon kautta syntyneet yhteistyökontaktit ovat olleet erittäin merkittäviä markkinoiden laajentuessa. Yrityssalon kautta saimme tietää myös Tekesin (Teknologian- ja innovaatioiden kehittämiskeskus) meneillään olevista projekteista, joista saa hyvää lisätukea yritystoiminnalle, Tourunen toteaa. Tourunen tekee edelleen myös lvi-konsultointia. Keskitymme erityisesti vaativien kohteiden ilmastointisuunnitteluun, kuten teollisuustilojen. -PV- 9 Tuetut asiantuntijapalvelut alueemme pk-yrityksille Maksuttomien neuvontapalveluiden lisäksi Yrityssalo myöntää yrityksille tukea ulkopuolisen asiantuntijan käyttöön. Asiantuntijan avulla autamme pk- ja mikroyrityksiä parantamaan kannattavuutta, kehittämään ja tehostamaansa yritysten toimintaa ja löytämään uusia kasvunmahdollisuuksia. Tuetut asiantuntijapalvelut ovat suunnattu erityisesti kasvuhaluisille pk-yrityksille. Tuetun asiantuntijapalvelun mahdollistajana on kaksi Yrityssalon hallinnoimaa ESR rahoitteista hanketta; K4 ja UKK. Hankkeet liittyvät äkilliseen rakennemuutokseen ja tuetun palvelun avulla kannustetaan yrityksiä kasvuun, yritystoiminnan kehittämisen ja työssä olevan henkilöstön osaamisen kasvattamiseen. Hankerahoituksella tarjottavat asiantuntijapalvelut voivat olla joko yrityskohtaista konsultointia tai koulutusta. Asiantuntijapalvelun hankkiminen lähtee aina yrityksen tarpeesta ja palvelu räätälöidään sen mukaiseksi. Tukea on haettava aina ennen hankkeen aloittamista. Palvelujen toteutuksessa hyödynnetään Yrityssalon kilpailuttamaa n. 90 asiantuntijayrityksen poolia, josta löytyy asiantuntijoita lähes joka lähtöön. Poolia täydennetään säännöllisesti. Tukipäätöksen teossa Yrityssalo käyttää tarveharkintaa. Esimerkiksi yrityksen koko ja taloudellinen tilanne voivat vaikuttaa tuen määrään. Perusperiaatteena on, että konsultointien osalta tukea maksetaan 50 % ulkopuolisen asiantuntijan palkkiosta, koulutusten osalta 65-70% riippuen tapauksesta. K4 UKK Kohderyhmänä erityisesti mikro- ja pienyritykset Salon ja koko Varsinais-Suomen alueella. Mikäli palvelu on koulutusta, asiakasyritykseltä on kysyttävä palkkamenot koulutuksen ajalta. Kohderyhmänä ovat ensisijaisesti kasvuun suuntautuneet pienet ja keskisuuret yritykset Salon seutukunnassa. UKK tuki on de minimis tukea. Tukikelpoinen yritys on pk-yritys, joka sopii EU:n komission määritelmään: alle 250 työntekijää ja vuosiliikevaihto on enintään 50 milj. tai taseen loppusumma on enintään 43 milj.. Lisäksi yrityksen omistussuhteilla voi olla vaikutusta tukikelpoisuuteen. Kiinnostuitko tuetuista asiantuntijapalveluista? Ota yhteyttä JARI VÄLIMAA p PEKKA STENFORS p MAIJA PIRVOLA p

6 Rahoituksella kasvuun RAHOITUSNEUVONTAA YRITYSTUET HAASTEELLINEN VIIDAKKO Viime aikoina on julkisuudessa kritisoitu suomalaista yritystukijärjestelmää. Järjestelmää on moitittu monimutkaiseksi ja jopa tehottomaksi. Kritiikki on kohdistunut järjestelmän vaikeaselkoisuuteen, sirpaleisuuteen ja rahoittajaorganisaatioiden määrään. Esitetty arvostelu on helppo allekirjoittaa. Onnistuneiden investointien taustalla on asiantuntemusta ja yhteistyötä Kiikalassa 20 henkeä työllistävässä Haapasaari Worksin konepajassa teräs taipuu muotoonsa ammattilaisten otteessa. Tilauskanta on mallillaan kahden tiukemman vuoden jälkeen ja näkymät ovat hyvät. Toimimme alihankkijana kotimaan lisäksi muuallakin Pohjoismaissa sekä Baltiassa. Viennin osuus myynnistä on noin kolmannes. Tuotantomme koostuu hitsatuista teräsrakenteista, koneistuksista ja pintakäsittelystä, kertoo toimitusjohtaja Kari Haapasaari. Tuotannon lisäksi Haapasaari Works tekee putkisto-, laite- ja teräsasennuksia. Kasvavat markkinat edellyttävät investointeja. Tällä hetkellä käynnissä on koneinvestointeja sekä työhallimuutoksia. Viimeisin yhteistyö Yrityssalon kanssa onkin ollut investointihakemusten tekeminen, Haapasaari Hän jakaa varauksetonta kiitosta Yrityssalolle. Kyllä hyvän asiantuntijakumppanin apu on yrittäjälle merkittävä juttu. Urmaksen Joukon kanssa homma on toiminut todella hyvin. On tärkeää, että rahoitusasioissa mukana on taho, joka näkee asian yrittäjän näkökulmasta. Haapasaari muistuttaa, että Yrityssalon kautta solmitut suhteet Salossa voi pk-yritys saada julkista tukea yritystoiminnan kehittämiseen, tuotekehitykseen, työllistämiseen, osaamisen kasvattamiseen, investointeihin, energia-asioihin jne. Tukea voi saada välillisesti Yrityssalosta, Varsinais-Suomen ELY-keskukselta, Tekesiltä, Finnveralta, Manner-Suomen Maaseutuohjelmasta, Maaseudun toimintaryhmiltä (kolme eri toimijaa Salon alueella) jne. Tätäkin listaa voisi jatkaa Yrityksen toimiala ja suunniteltu kehittämishanke ratkaisevat, onko yritys ja sen kehittämishanke tai investointi tukikelpoinen vai ei. Yrittäjän toiminnassa tämä on tarkoittanut turhaa surffaamista ja tiedon hakua. Selkeitä ohjeita ja vastauksia on vaikea löytää. Yrityssalossa yrityksille tarjolla olevan tukineuvonnan tarkoituksena on helpottaa yrittäjän vahvistavat myös seudullista yhteistyötä ja elinkeinoelämää. Käynnissä oleva investointihanke ei ole Haapasaaren ensimmäinen yhteistyökuvio Yrityssalon kanssa. Olemme tehneet yhteistyötä myös kehityshankkeiden osalta, jolloin tarvetta on ollut niin konsultti- kuin kehittämisavullekin. Yksityisyrittäjälle asiantuntijaapu markkinoinninkin osalta on erittäin tervetullutta, toimitusjohtaja toteaa. Miten kiikalalaisen konepajan polku sitten johti Yrityssaloon? Siitä kiittäminen on heidän aktiivista kontaktointiaan. Kyllä ensimmäinen yhteydenotto tapahtui aikanaan heidän taholtaan. Heidän ote on hyvin välitön ja aktiivinen. Kanssakäyminen on ollut joka tavalla helppoa. Kari Haapasaari kuvailee toimialansa nykytilannetta mielenkiintoiseksi ja kehittyväksi. Hyvillä mielin painetaan hommia. Odotukset tulevasta ovat korkealla, ja investointihanke etenee suunnitellusti. -PV- Yrittäjä tarvitsee tuekseen hyvän ja toimivan asiantuntijatahon. Tämän roolin Yrityssalo hoitaa mallikkaasti, toimitusjohtaja Kari Haapasaari toteaa. tuskaa ja tarjota yrittäjälle tieto parhaasta mahdollisesta tukivaihtoehdosta. Neuvomme yrityksiä kaikissa yrityksen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä ja pyrimme löytämään kulloiseenkin kehittämistarpeeseen parhaan mahdollisen tukielementin. Kun pohdit mahdollisia julkisia tukia osana yrityksesi kehityshankkeen rahoitusta, ota yhteyttä. Me Yrityssalossa teemme työtä yritysten eteen. JOUKO URMAS p Salon seutu nimettiin äkillisen rakennemuutoksen alueeksi Yrityksille äkillinen rakennemuutos on positiivinen mahdollisuus! Yrityksien kehittämisavustuksia, jotka ovat harkinnanvaraista valtionavustusta pk-yrityksille, myönnetään nyt laajemmalle alueelle Salossa sekä hieman erilaisin perustein. Yritysten kehitämisavustusta voidaan myöntää investointeihin tuotteiden ja tuotannon kehittämiseen liiketoiminnan kehitämiseen vientitoiminnan valmisteluun ja laajentamiseen Tuki asiantuntijoilta tuo rohkeutta ja osaamista viennin kasvattamiseksi Pohjoismainen Solumuovi Oy valmistaa pakkausmateriaalia elektroniikka, sähkö- ja metalliteollisuudelle. Lisäksi toimialojamme ovat elintarvike- ja rakennusteollisuus, myös liikenne on yksi tärkeä asiakastoimialamme, kertoo toimitusjohtaja Jari Tervonen. Muurlassa toimiva yritys on Suomessa alansa ykkönen. Markkina-alueeseemme kuuluvat myös muut Pohjoismaat, Baltian maat sekä Pietarin lähialueineen. Viime vuonna aloitetut koneinvestoinnit ovat nyt hyvässä vauhdissa. Kaikki nyt käynnissä olevat investoinnit saadaan toteutettua tämän vuoden kuluessa, Tervonen Hän kiittelee ripeää ja osaavaa apua, jota löytyi Yrityssalosta investointisuunnitelmia käynnistettäessä. Sain pankista vihiä, että neu- voja ja asiantuntija-apua löytyisi Yrityssalosta. Vinkki oli todella hyvä, kehuu Tervonen. Hän kertoo avun tulleen kirjaimellisesti saman tien. Soitin Urmaksen Joukolle ja hän tuli paikalle parissa tunnissa. Hän täytti hakemukset kanssamme ja opasti samalla niin hyvin, että osasimme toimia seuraavia investointihakemuksia tehdessämme jo omatoimisesti. Tervonen antaa arvoa sille, että usealla Yrityssalon asiantuntijoista on yritystausta, eikä palvelu ole virkamiesmäisen kankeaa. Oli suorastaan yllätys, miten jouhevasti ja nopeasti kaikki sujui. Investointien lisäksi apua on nyt saatu myös kansainvälistymiskoulutuksenkin osalta. Vienti on ihan oma lajinsa. Paitsi vahvaa uskoa omaan osaamiseensa, tarvitaan myös rohkeutta ja asiantuntijoiden tukea. Kun nämä asiat loksahtavat kohdilleen, neuvotteleminen käy luontevasti, Tervonen sanoo. Kokemuksesta hän tietää, että yrityskulttuuri on toisenlaista jo molemmissa naapurimaissa. Venäjän puolella sitä jo osaa odottaakin, mutta kyllä ruotsalaistenkin kanssa kauppaa tehdä eri tavalla kuin suomalaisten. Pohjoismaisen Solumuovin kilpailuvaltti on asiakkaan tarpeisiin räätälöitävät tuotteet. Pienemmillä elektroniikkatuotteilla on melko lailla eri vaatimustaso kuin esimerkiksi kymmeniä tai satoja tuhansia maksavilla, painavilla tuotteilla kuten esimerkiksi hammaslääkärituoleilla, joita saatetaan kuljettaa toiselle puolelle maapalloa. Tervonen kertookin heidän olevan usein mukana jo aivan tuotesuunnittelun alkuvaiheessa. Se on tärkeä osa asiakaspalveluamme, josta hyötyvät molemmat. Me pystymme tarjoamaan parasta osaamistamme ja asiakas saa täysin hänelle räätälöidyn tuotteen, painottaa Tervonen. -PV- Pankilta saamamme vinkki kääntyä Yrityssalon puoleen oli todella hyvä. Yhteistyö toimi hienosti, sanoo tyytyväinen Jari Tervonen. 11 Yrityksen kasvu ja kehitys saattaa törmätä rahoituksellisiin haasteisiin. Tyypillisesti rahoituksen puute liittyy investointeihin tai käyttöpääomaan. Yrityssalo tarjoaa vahvan ja luottamuksellisen avun rahoitusneuvontaan niin alkavalle kuin kehittyvälle ja kasvavalle yritykselle. Arvioimme luottamuksellisissa keskusteluissa yrityksen rahoitustilanteen ja tarvittavan kokonaisrahoituksen tarpeen sekä laadimme rahoitussuunnitelmia yritysten ehdoilla. Pohdimme mahdollisia yrittäjän rahoitusvaihtoehtoja sekä voimme tarvittaessa olla tukena rahoitusneuvotteluissa. Yrityssalon rahoitusyhteistyökumppaneina mm. Varsinais-Suomen ELY-keskus Finnvera Tekes Keksintösäätiö paikalliset pankit sekä pääomasijoittajat muut erityisrahoittajat JUKKA HEINONEN p sähköposti BOOST IT UP! Paras salolainen yritysidea palkitaan!! YRITYSIDEAKILPAILU Booster Consulting Oy on aloittavien ja kasvuvaiheessa olevien yritysten palvelutalo, jonka tavoite on luoda, kannustaa ja kasvattaa salolaista yritystoimintaa. Booster järjestää yhdessä yhteistyökumppaniensa kanssa Salon alueelle kilpailun, jossa haetaan seudulle uusia yrittäjiä ja vauhditetaan VUODEN 2010 AIKANA ALOITTANEIDEN YRITYSTEN TOIMINTAA. Kilpailuun voivat osallistua kaikki, joilla on uuden palvelu- tai tuoteidean tai tuoreen ja innovatiivisen lähestymistavan sisältävä liikeidea. Tärkeintä on, että idean keksijä uskoo omaan ajatukseensa ja hiljattain aloittanut liiketoiminnan tai on valmis perustamaan ja johtamaan yritystä menestykseen. Yritysideakilpailun palkintona Booster lahjoittaa 1000 voittajaidealle. Lisäksi saloseutulaisten yrittäjien ja sijoittajien juuri perustama pääomasijoitusyhtiö; Booster Ventures Oy käsittelee kaikki kriteerit täyttävät ideat ja on valmis yhteen taikka useampaan sijoitukseen. Kilpailuun osallistuminen on helppoa! Täytä hakemus Boosterin sivuilla välisenä aikana. Tarkemmat ohjeet löytyvät myös nettisivuiltamme. Kilpailun voittaja julkistetaan palkintojenjakotilaisuudessa Tilaisuudessa mukana myös yhteistyötahot.

7 MATIVATION OY ottaa sääilmiöt haltuun Mativation Oy on vajaa vuosi sitten perustettu insinööri- ja projektitoimisto, jonka tuotekehitys keskittyy nyt Salon toisen Pikit-hankkeen ympärille. Nokian patenttipankin ylijäämäideoista jalostunut keksintö tuo uusia tuulia sääilmiöiden havainnointitekniikkaan. Tarkempaa kuvausta tuotteesta ei voi vielä antaa, sillä tuotekehittely on kesken. Yrityksen tarpeita vastaavan idean löytäminen vaatii sen vapauttamiseen tarvittavan verkoston. Yrityssalo on auttanut pontevasti rahoitus- ja liikkeellelähtökuvioissa. Taustalla on myös ajatus oman tuotekehitysja projektiosaamiseni hyödyntämisestä, toimitusjohtaja Matti Alén Hän työskenteli erilaisissa Nokian koti- ja ulkomaisissa projekteissa yli 20 vuotta ennen yrittäjäksi ryhtymistään. Keksintö tulee hänen mielestään täyttämään Pikithankkeilta vaadittavat kasvu- ja vientikriteerit. Tavoitteena on samalla kehittää havainnointitekniikkaan liittyvää palveluliiketoimintaa. Yksityisille ja yrityksille myytävä vientituote tuodaan markkinoille ensi kesällä, jolloin se on valmis globaalien markkinoiden valloitukseen. Voimaa verkostoitumisesta Alén näkee suurimpana haasteena keksinnön tuotteistamisen eli sen kehittämisen markkinoitavaksi. Siihen hän saa apua Keko-yrityskehittäjävalmennuksen kautta Mativationissa työt aloittaneelta Tiina Rantaselta. Tiina vastaa myös markkinointiviestinnän suunnittelusta ja toteuttamisesta. Kehittelemämme tuote on teknisesti vaativa, joten muun muassa aikataulu- ja kustannusrakenteiden suunnittelu ottavat oman aikansa ja energiansa. Nordic ID kehittää Pikitin avulla tunnisteteknologiaa Radiotaajuuksilla toimivat RFID-etätunnistuslaitteet helpottavat muun muassa yritysten varastonhallintaa, tiimipäällikkö Teemu Ainasoja Nordic ID:ltä Find IT Link IT PIKIT Örninkadulla päämajaansa pitävän yrityksen naapurista löytyy myös osa tarpeellista tukiverkostoa, piirilevysuunnittelua tekevä Halitic. Laaja-alainen verkostoituminen on nykyään pienenkin yrityksen elinehto. Alkuperäiset suunnitelmat ovat onnistuneet hyvin. Uskonkin meidän saavuttavan halutun lopputuloksen pienistä viiveistä huolimatta, Alén toteaa. Hänen mukaansa Mativation Oy:n tulevaisuus näyttää valoisalta jo nyt. Realistisena tavoitteena on työllistää kymmenen ihmistä seuraavan kahden vuoden aikana. Usko tuotteeseemme on kova. -LK- Nordic ID on mukana Salon kolmannessa, marraskuussa alkaneessa Pikit-hankkeessa. Maaliskuun loppuun mennessä uudentyyppinen, vielä salainen tapa käyttää radiotaajuisia etätunnistuslaitteita näkee päivänvalon. Radioon perustuva etätunnistusteknologia on tavallaan langaton viivakoodi. Nordic ID:n tuotteissa sen tyypillisimpiä sovelluskohteita ovat vähittäiskauppa, teollisuus, kirjastot ja varastonhallinta, tiimipäällikkö Teemu Ainasoja Nordic ID:ltä Ammattikäyttöön tarkoitettujen mobiililaitteiden RFID (Radio Frequency IDentification) eli radiotaajuinen etätunnistus korvaa hänen mukaansa lähivuosina viivakoodit. Esimerkiksi vaatteessa oleva viivakoodi kertoo vain tuotetyypin. RFID-tunniste paljastaa sen lisäksi vaatteen koon ja värin. Viivakoodein toimivassa varastokirjanpidossa näyttää siltä, että varasto on täynnä naisten tietty- 12 Kehittelemme sääilmiöiden havainnointitekniikkaan liittyvää keksintöä, joka tulee markkinoille kesällä, Mativation Oy:n toimitusjohtaja Matti Alén jä puseroita. RFID kertoo, mitä värejä on jäänyt jäljelle ja mitkä koot ovat loppuneet, Ainasoja havainnollistaa. Eräässä saksalaisessa vaateliikkeessä inventaarioon kului aikaisemmin 48 tuntia. Aika väheni kymmeneen minuuttiin liikkeen siirryttyä käyttämään RFID-tunnisteita ja -lukijoita. Business to business -asiakkaamme hakevat kehittelemillämme sovelluksilla ajansäästöä, lisää liikevaihtoa ja parempaa palvelua omille asiakkailleen. Myös laadunvalvonta paranee. Nordic ID:n asiakkaista 90 prosenttia tulee Euroopasta; lähinnä Saksasta, Englannista, Ruotsista, Suomesta ja Benelux-maista. Teknologiaa asiakkaan toiveesta Ainasojan mukaan Pikit-hankkeen myötä Nordic ID:ssä aikaisemmin muhinut ajatus sai uutta potkua. Yrityssalon edustaja, Tapio Rohkea, esitteli konkreettisen idean, joka osoittautui kehittämisen arvoiseksi. Keksintö tuki ajatustamme siitä, mihin olemme tulevaisuudessa menossa. Toki kehitysprojektissa houkutteli myös julkinen rahoitus. Saimme Yrityssalosta apua muun muassa rahoitushakemusten laatimiseen, Ainasoja kiittelee. Hänen mukaansa yrityksen asiakkaat kertovat liiketoiminnastaan ja tarpeistaan Nordic ID:lle. Me taas pyrimme auttamaan asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa tekemällä heille parasta mahdollista teknologiaa. Pikaisesti syntyneen ja edenneen hankkeen suurin haaste on Ainasojan mielestä ajan ja työvoiman resurssien suuntaamisessa. Joskus kiireellinen aikataulu on hyvä asia! Lyhyen alkurypistyksen jälkeen jatkamme idean kehittämistä normaalit liiketoiminnan haasteet huomioiden, hän toteaa. -LK- Finembe Oy:n Merja von Weissenberg, Miika Heinonen (takana) ja Pedro Rouhento ovat tyytyväisiä Pikit-hankkeeseen. Pikit toi FINEMBEN tuotteille uusia käyttökohteita ja markkinoita Kiinteistöjen ja pk-teollisuuden etävalvontatekniikkaan keskittynyt Finembe Oy pääsi ensimmäisenä salolaisena yrityksenä mukaan Pikit-hankkeeseen. Kevättalvella 2010 alkaneen hankkeen tarkoituksena oli suunnitella, kehittää ja tuotteistaa langaton anturiteknologiaratkaisu, joka olisi yhteensopiva yrityksen jo olemassa olevan FERCS-tuotekonseptin kanssa. Hankkeen ajateltiin päättyvän vuoden lopussa, mutta katsoimme tarpeelliseksi jatkaa sitä vielä kevääseen asti. Jo tähän mennessä olemme onnistuneet luomaan uuden, konkreettisen tuotteen. Toiveena on saada se lähikuukausina markkinoille, toimitusjohtaja Merja von Weissenberg Hanke mahdollisti edetessään Finembelle uusiin asiakasryhmiin tutustumisen. Samalla yrityksen tuotevalikoima laajeni, sillä erityisesti teollisuudesta löytyi yllättäen aivan uusia käyttökohteita. Uskon tuotteillemme avautuvan monialaiset markkinat aina pellettien valmistusprosessin valvonnasta kala- ja kanatalouteen sekä vedenpuhdistamoihin. Valvonnan rekisteröinti tulee jatkossa kasvamaan erilaisten EU-säädösten myötä, von Weissenberg sanoo. Tekninen johtaja Miika Heinonen kiittelee Yrityssalon merkittävää roolia hankkeen etenemisessä. Erityisasiantuntija Tapio Rohkea tutustutti meidät Pikit-hankkeeseen. Saimme häneltä ideoita ja tukea varsinkin alkuaikoina hankesuunnitelmaa tehdessämme. Lisäksi teimme yhdessä välitarkistuksia hankkeen edistymisestä, Heinonen toteaa. Yhteinen halu onnistua saattaa hänen mukaansa poikia jatkossa uudenlaista yhteistyötä. Kaupallistamisesta haastetta matkaan Langattoman anturiteknologian onnistunut kehittäminen avaa Finembelle monia uusia mahdollisuuksia. Tuotekehityksestä vastaava Pedro Rouhento kuvailee tiimiään nuoreksi, mutta kokeneeksi, ammattitaitoiseksi ja innovatiiviseksi. Tiimin toiminta tähtää hänen mukaansa löytämään asiakkaiden tarpeisiin sopivan parhaan mahdollisen ratkaisun. Pelkkää päivänpaistetta hankkeen eteneminen ei kuitenkaan ole ollut. Hankkeen suurimpia haasteita oli tuoteidean kaupallistaminen. Siihen kuului markkina-, asiakas- ja kilpailijakartoitusten tekemistä. Mahdollisia langattomia anturiteknologioita löytyi jonkin verran, ja niistä oikean valitseminen asetti omat haasteensa, Rouhento Läheinen yhteistyö muun muassa alan johtavien laitevalmistajien, jälleenmyyjien, valtuutettujen asennusliikkeiden ja maatalousyrittäjien kanssa tulee jatkumaan. Testausorganisaationa toimiva Jyväskylän ammattikorkeakoulu osoittautui myös luotettavaksi ja päteväksi kumppaniksi. Viiden vuoden kuluttua Rouhento näkee Finemben Suomessa toimivaksi hengen yritykseksi, joka vie teollisuuden ja kiinteistöjen valvontalaitteita sekä ohjausjärjestelmiä yli kahteenkymmeneen maahan. Laajennamme toimintaamme lähitulevaisuudessa Pohjoismaihin, Venäjälle ja Baltian maihin. Muu Eurooppa on vuorossa myöhemmin, hän kaavailee. -LK- OnkO sinulla idea? IT-yritykset ovat jo löytäneet PIKITin. Nyt on muiden salolaisten yritysten ja yrittäjien vuoro. Lisätiedot PiKit-yhteyshenKiLöLtä: Tapio Rohkea, p , 13 ideasi voi olla Kohta PuoLiKsi rahoitettu. Find it link it PikiT nokia, technopolis ja tekes ovat Käynnistäneet nokialta hyödyntämättä jääneiden ideoiden KierrätyshanKKeen. salokin on tässä mukana! IDEASI VOI OLLA KOHTA PUOLIKSI RAHOITETTU? Nokian jämäideoiden avulla uusia työpaikkoja Reilu vuosi sitten Salo lähti mukaan Nokia Technopolis Innovation Mill hankkeeseen, jossa tavoitteena on hyödyntää Nokian lukuisia käyttämättä jääneitä ideoita ja saada niistä uutta liiketoimintaa, uusia tuotteita ja palveluita muille salolaisille yrityksille. Tavoitteena on myös synnyttää uusia tuotteita ja palveluita kansainvälisille markkinoille. Tässä toiselta nimeltään PIKITtinä tunnetussa kolmivuotisessa yhteistyössä mukana ovat Nokia, rahoittajana toimiva Tekes sekä hankkeen koordinoijana toimiva Technopolis. Ideoiden joukosta löytyy muun muassa ympäristö- ja energiatekniikkaan, paikkatietoon, lähitunnistamiseen, turvallisuuteen, terveydenhuoltoon ja tulevaisuuden internetpalveluihin liittyviä innovaatioita. Mahdollisuus löytää kultamuna? Salossa IT-yritykset ovat jo löytäneet tämän mahdollisuuden. Siitä voit lukea viereiseltä sivulta kolme esimerkkiä. Nyt on muiden salolaisten yritysten ja yrittäjien vuoro! Ideankierrätyksen tavoitteena on seuloa ideapankista kullekin yritykselle osaamiseen ja yrityksestä lähtöisin oleviin ideoihin perustuvat innovaatiot. Toteutukseen tarvittavasta rahoituksesta 50% on tukea ja 50% yritykseltä itseltään, josta iso osa voi olla omia hankkeeseen käytettyjä palkkoja. Tuki on käytettävissä heti päätöksen jälkeen. Pikit pähkinäkuoressa: Tekeksin ryhmähanke, jossa valmisteluraha on jo valmiina ja johon yritykset liittyvät mukaan. Yrityskohtaisen hankkeen tyypillisin kesto on 6-9 kk Yrityskohtaisen PIKIT hankkeen koko on pienimmillään e ja maksimissaan e Idean vapautus Nokialta: ensin NDA Nokian kanssa. Sitten yritykset allekirjoittavat idean vapautussopimuksen Etuina mm. nopea päätöksenteko, joustavampi rahoitusmalli Näin valmistelu etenee Yritys valmistelee Yrityssalon avustuksella oman esityksen hankkeesta. Esitykseen liitetään mukaan mm. hanke-esitys ja sen hyödyt, liikevaihto- ja työllisyysvaikutukset Yritys esittelee hankkeen raadille kuukausittain pidettävässä palaverissa, jossa paikalla kaikki yhteistyötahot Rahoituspäätös hyväksymisestä saman päivän aikana TAPIO ROHKEA p Nokian idealaarista löytyy innovaatioita mm.

8 Kaupungin sosiaali- ja terveystoimi luo pohjaa langattomille innovaatioille TULEVAISUUDEN menestyksen tekijät Salon kaupunki on ottanut elinkeinopoliittiseksi tavoitteekseen olla Suomen johtava tutkimuksen ja tuotekehityksen keskus langattoman tiedonsiirron ja hyvinvointiteknologioiden saralla. Mitä visio sitten tarkoittaa ja mitä sen eteen on jo tehty? Kaupungin tiukentunut taloudellinen tilanne sekä elinkeinoelämän rakennemuutos ovat pakottaneet hyvälläkin tavalla hakemaan uusia potentiaalisia kehittämisen kohteita. Yhteinen suunta tulevaisuuden visiolle perustuu Salon vahvuuksiin sekä aikamme haasteisiin ikääntyvään väestöön sekä taloudellisiin säästöihin. Toisin sanoen tarkoituksena on hyödyntää salolaisten korkea osaaminen ICT-alalla ja löytää uusia keinoja ja toimintamalleja, jotta ikääntyvälle väestölle voitaisiin tarjota yhä parempia palveluja entistä kustannustehokkaammin. Yrityssalo on koonnut yhteen kaupungin edustajat, yrittäjät sekä korkeakoulut pohtimaan uusia avauksia hyvinvointiteknologian sovelluksista. Tähän kokoonpanoon saa kuka tahansa asiasta kiinnostunut tulla mukaan ja lisää alan kehittäjiä kaivataankin. Työn kautta kaupunki saa säästöjä ja yrittäjät uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Salon kaupungin sosiaali- ja terveystoimi mahdollistaa yrityksille kehitysalustan, jossa uusia innovaatiota on mahdollista testata. Erityisesti haetaan tuotteita, joiden avulla ikääntynyt voisi asua mahdollisimman pitkään kotona tuntien olonsa turvalliseksi ja viihtyisäksi. Tuotteiden pitää olla helppokäyttöisiä ja siksi niiden testaus aidossa ympäristössä tulevien asiakkaiden toimesta on suuri mahdollisuus. Tällaista toimintaa kutsutaan living lab ympäristöksi. Jatkossa, kun yritys haluaa testata tuotettaan tällaisessa ympäristössä, voi Yrityssalo auttaa tarpeita vastaavan living labin löytymisessä. Kehitystyötä elinkeinopoliittisen vision toteuttamiseksi tehdään koko ajan. On tärkeää ymmärtää, että visio ei tule toteutumaan hetkessä, vaan tehtävä vaatii pitkäjänteistä sitoutumista yhteisen tavoitteen eteen. PÄIVI SAVOLAINEN p Idea löytyy ja jalostuu eri toimijoiden ja alojen yhteistyöllä Salon IDEAtehdas on kypsynyt kohta vuoden verran tarjotakseen innovatiivisen ja yrityslähtöisen ympäristön uusien ideoiden löytämiseen, kehittämiseen ja tuotteistamiseen. Tarkoituksena on panostaa yritysten, korkeakoulujen opiskelijoiden ja korkeaa erityisosaamista edustavien yksityishenkilöiden yhteistyöhön. Toteutuessaan ideatehdas olisi luovuuteen kannustava ja ajankohtainen, uusi oppimisympäristö, sanoo idean isä Aalto-yliopiston tutkimusjohtaja Pekka Järvinen. Vuosi sitten Yrityssalo pyysi Aalto-yliopistoa ja Järvisen edustamaa Design Factorya selvittämään olisiko ideatehdas käyttökelpoinen formaatti Salon seudulla. Tutkimme asiaa ja saimme positiivisia tuloksia. Salossa on paljon eri toimialojen yrityksiä ja erityisosaamista, jotka voisivat hyötyä toisistaan, Järvinen Yrityksissä on usein tarvetta korkeaa osaamista vaativalle tuotekehitykselle sekä tutkimukselle, mutta harvoin resursseja omasta takaa. Ideatehtaan tarkoitus on toimia eri alan yritysten ideoiden peilauspaikkana. Järvisen mukaan tällä hetkellä ei ole elävää alustaa, jossa toisilleen tuntemattomat ja eri aloilla toimivat yritykset voisivat pohtia ja testata ideoitaan. Tulevaisuus asettaa meille kaikille haasteita. Salolla on sekä kykyä että halua vastata näihin haasteisiin. Meillä on langattomaan tiedonsiirtoon liittyvää osaamista, jolla voidaan tuottaa uusia ratkaisuja ja palveluja eri tarpeisiin. Elinkeinoelämän tulevaisuuden visio Salo on Suomen johtava tutkimuksen ja tuotekehitystoiminnan keskus langattoman tiedonsiirron sekä hyvinvointi- ja terveysteknologian sektoreilla. Pekka Järvisen mielestä Salossa yrityksillä ja oppilaitoksilla on toisilleen paljon annettavaa. Toimialojen kesken saatetaan toki puntaroida asioita. Oman toimialan ulkopuolinen, mutta oman alansa ammattilainen saattaa kuitenkin nähdä pulman tai kehitysidean ytimeen helpommin, koska heillä ei ole samoja rajoitteita kuin keskenään samalla toimialalla olevilla. Järvinen muistuttaa niin sanottujen tyhmien kysymysten tärkeydestä. Ulkopuolisen on helpompi kyseenalaistaa itsestäänselvyyksiä, joita tutussa ympäristössä ei aina huomata uudelleen arvioida. Ideatehtaan anti on tarjota monitahoinen paikka kehittyä. Siellä jokainen osallistuja, oli se yrittäjä, oppilaitos tai korkeakouluopiskelija, on antavassa ja ottavassa roolissa. Yrityssalo toimisi tämän areenan fasilitaattorina ja kontaktoijana, kuvailee Järvinen. -PV- MARKO PUHTILA p Uusia asiakkuuksia kehittyviltä markkinoilta Käynnissä oleva rakennemuutos edellyttää yrityksiltä panostuksia uusiin markkinoihin, tuotteistukseen ja tuotekehitykseen. Markkinapotentiaalia salonseutulaiselle osaamiselle, esimerkiksi IT- ja konepajateollisuudelle, on varsinkin kansantaloudeltaan nopeasti kasvavilla alueilla. Yrityssalo auttaa löytämään keinot halutulle markkina-alueelle pääsyyn ja ohjaa kumppaneiden, asiantuntijoiden ja rahoituslähteiden etsimisessä. Kehittyvillä markkinoilla suurten väestöryhmien yhteiskunnallinen asema nousee ja käytettävissä olevat tulot kasvavat nopeasti. Esimerkiksi Kiinan talouden kasvuvauhti on tällä hetkellä lähes 8 % vuodessa, ja yrittämiselle ja investoinneille on hyvät kasvunäkymät. Uudistuva lainsäädäntö ja elintason nousu avaavat suomalaisyrityksille liiketoimintamahdollisuuksia eri aloilla. Samoin Persianlahden maiden BKT kasvaa nopeasti lähivuosina mittavien investointien ja rakenneuudistusten ansiosta. Suomalaisyritykset voivat menestyä Lähi-idässä tietotaitoon ja innovaatioon perustuvilla tuotteilla. Myös Kaakkois-Aasiassa on 600 miljoonan ihmisen markkina-alue, ja siellä taloudellisten ja teknisten esteiden poistuessa kysyntä kasvaa räjähdysmäisesti. Muita kiinnostavia kohdealueita ovat esimerkiksi Afrikka ja Latinalainen Amerikka. Kiinan, Lähi-idän ja Kaakkois-Aasian tarjoamiin mahdollisuuksiin voi tulla tutustumaan tarkemmin puolen päivän mittaisiin maksuttomiin asiantuntijaseminaareihimme helmi-maaliskuussa. Seminaareissa paneudutaan kohdealueisiin salonseutulaisen osaamisen näkökulmasta. Kehittyville markkinoille suuntautuville liiketoimintaprojekteille on löydettävissä apua ja rahoitusta monista eri lähteistä. Teemme yhteistyötä mm. ELY-keskuksen, Finpron, Finnfundin, Tekesin ja Enterprise Europe Networkin kanssa. JOHANNA SERÉN p Salon Protomo on yksi osa kansallista Protomoverkostoa, jossa ideat ja ihmiset kohtaavat. Protomossa ideoista jalostetaan prototyyppejä tai yritystoimintaa. Yrityssalo operoi Varsinais-Suomen Protomoa, johon kuuluu Salon lisäksi Turku. Muita Protomoja on Tampereella, Jyväskylässä, Kouvolassa ja Aalto-yliopistolla. Ensisijaisesti Protomo on tarkoitettu yrittäjähenkisille, korkeasti koulutetuille tai pitkän työkokemuksen hankkineille osaajille. Mukaan voi tulla oman keksinnön tai yritysidean kanssa, mutta myös ilman omaa ideaa. Tarkoituksena on kytkeä kuhunkin ideaan soveltuvat osaajat, jotka ryhtyvät tiiminä kehittämään ideaa eteenpäin. Noin puolen vuoden mittaisen kehitysprojektin aikana suunnitellaan myös aloitettavan yrityksen toimintaa. Tavoitteena on, että projektin päätteeksi yritys voidaan perustaa ja sen toiminta aloittaa. Protomossa siis suunnitellaan yritystoimintaa ohjatusti ja ilman välitöntä yrittäjäriskiä. Yritys perustetaan vasta kehitysprojektin päätyttyä kun nähdään, onko suunniteltu toiminta kannattavalla pohjalla. Lisäksi Protomo antaa tiimin käyttöön projektin ajaksi työskentelytilat, tietokoneet, liiketoiminnan suunnittelun ohjauksen sekä tarvittavien muiden palvelujen hankintaan tarkoitetun budjetin. Tiimissä ollaan mukana yksityishenkilönä, eikä projektissa mukana oleminen esimerkiksi vähennä työttömyyskorvausta. Salon Protomo oli yksi ensimmäisistä Protomoista kun sen toiminta aloitettiin loppusyksystä 2009, ja täällä onkin kehitetty myös koko toimintamallia. Tähän mennessä on viety läpi viisi kehitysprojektia ja käynnissä on kolme, minkä lisäksi osaajia haetaan useaan valmistelussa olevaan projektiin. Projekteissa on kahdesta viiteen henkilöä, ja niissä on kehitetty esimerkiksi turvalaitetta, nanoteknologiaan perustuvaa pinnoitetta, lipunmyyntijärjestelmää ja rakennuselementtiä. Protomon tilat ovat Yrityssalon yläkerrassa, ja siellä järjestetään joka torstai avoimet ideakahvit kello 9.30 alkaen. Tervetuloa tutustumaan! Protomo innovatiivisten yritysten synnyttäjä JUKKA PULKKINEN p TANJA KIVINIEMI p Vahva kasvualusta on aloittelevan yrityksen tukipilari Yrityssalosta Jonne Poikonen (vas.), Mika Laiho ja Ari Paasio löysivät saman katon alta tarvitsemansa asiantuntijapalvelut. Kovilta Oy näki päivänvalon tämän vuoden alussa. Kolmen pitkään Turun yliopistossa tutkijana toimineen perustajaosakkaan yritys kehittää sensori-prosessiteknologiaa, joka on hyödynnettävissä monilla konenäön sovellusalueilla. Päätuotteemme on integroitu mikropiiri, jossa kamera ja tietokone ovat yhdistettynä yhdeksi pieneksi moduuliksi. Käyttökohteita ovat esimerkiksi reaaliaikainen laaduntarkkailu ja prosessisäädöt, jossa tarvitaan välitöntä, visuaalista reagointia, Jonne Poikonen kuvailee tuotetta. Ari Paasio ja Mika Laiho kertovat yritysidean syntyneen, kun käsissä oli tuoteidea ja miehet kaipasivat uusia haasteita. Yrityssalon toimialapäällikkö Marko Puhtilalla on tiivis yhteistyö Turun yliopiston it-puolen kanssa. Hän vinkkasi meille viime syksyn Protomo-ohjelmasta. Niinpä osasimme kääntyä Yrityssalossa työskentelevän, Protomosta vastaavan Jukka Pulkkisen puoleen, miehet kertovat. Protomossa he muodostivat työryhmän, joka työsti hanketta nimeltä CoVis (Control Vision). Yliopistomaailmasta meille on tuttua kehitystyö ja tekninen osaaminen, mutta yrityksen perustamisessa on otettava huomioon niin paljon muutakin. CoVis oli todella antoisa projekti, toteaa Paasio. Koulutusohjelmassa miehet saivat oppia muun muassa liiketoimintasuunnitelman tekemisestä ja tuotevastuusta. Esimerkiksi tuotevastuun ymmärtäminen on yrittäjän kannalta erittäin tärkeä juttu. Tällaisia asioita ei tule tutkijana pyöriteltyä ja pohdittua, Paasio sanoo. Nyt käynnissä oleviin rahoitusneuvotteluihin miehet osasivat lähteä myös asiantuntevammalla asenteella. Rahoitus on kaiken kehitystyön perusta, koska fyysistä tuotetta ei vielä ole tuloksen tekemiseksi. Nyt tiedämme mitä kaikkea budjetoinnissa on huomioitava, miehet kertovat kurssin hyödyistä. Kaikki kolme antavat varauksetonta kiitosta lähipäivien kouluttajalle, Ailos Technologyn Kristiina Sunellille. Hänellä oli erittäin hyviä näkemyksiä. Hän pystyi myös kommentoimaan koko projektiamme. Laihon mielestä asioiden hoito on sujunut mallikkaasti Yrityssalon kanssa. Täältä saa kaiken saman katon alta. Suunnittelemme hankkivamme täältä myös toimitilat lähitulevaisuudessa. Aloittavana yrityksenä meille on tietysti erittäin tärkeää kontaktoitua ja luoda verkostoa. Sekin näyttää onnistuvan tätä kautta hyvin, toteaa Poikonen. Edessä on tiivis työvuosi, kun kehitystyö käy kuumimmillaan. Tuotekehitys on nyt pääasia, mutta kaiken sen ohella pitää tietysti luoda yritykselle ilme ja esimerkiksi nettisivut, jotta olemme tulevien asiakkaidemme tavoitettavissa. Yrittäjän pitää hanskata monenlaista. Onneksi asiantuntevaa apua saa tästä ihan nurkan takaa, miehet hymyilevät. -PV

9 Kuva: Jarmo Markkanen 02/2011 MERINIITTY P-paikat Joensuunkatu Innomo YRITYSSALO OY Örninkatu 15 Junarata Sisäänkäynti kokoustiloihin P-paikat MIKÄ IHMEEN YRITYSSALO? Me Yrityssalossa teemme työtä yritysten eteen! Yrityssalo on kaupungin omistama elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on huolehtia yrittäjien ja yrittäjyyttä harkitsevien palveluista. Tavoitteenamme on palvella yrityksen perustamista harkitsevia, kehittää ja vahvistaa toimivien yritysten liiketoimintaa sekä luoda alueelle uusia työpaikkoja ja kasvuyrityksiä. Meihin voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset liiketoimintaan liittyviä neuvoja ja opastusta. Laaja yhteistyöverkostomme mahdollistaa monipuoliset palvelut alueemme yritysten käyttöön. Örninkatu Pääsisäänkäynti toimitiloihin Ratakatu Yrityssalo Oy Örninkatu 15, Salo p. (02) f AVOINNA: ma, ti ja to 8-16 ke 8-17 pe 8-15 YRITYSPALVELU MAIJA PIRVOLA yrityspalvelupäällikkö yritysneuvonta p JARI VÄLIMAA alkavan yrityksen neuvonta neuvonta vähän aikaa toimineille yrityksille p JARMO PELTOLA alkavan yrityksen neuvonta neuvonta maaseutu- ja bioenergiayrityksille p vastaa alueen yrityspalveluista sekä yritysten sijoittumispalveluista. Yritysneuvonta on suunnattu sekä alkaville että toimiville ja luopuville yrittäjille ja yritysten avainhenkilöille. RIIKKA NURMI yritysneuvonta SaloShops, SaloFood ja SaloVisit p JUKKA HEINONEN rahoitusneuvonta ja rahoituslaskelmat p JOUKO URMAS yritysneuvonta perusteollisuusyrityksille äkillisen rakennemuutoksen tuet p PEKKA STENFORS yritysten asiantuntijapalveluiden välitys p PEKKA KALLIO yrittäjyyskasvatus ja omistajan vaihdos p HEIDI LEPPIMÄKI projektikoordinaattori ja yritysten kansainvälistymispalvelut alk. INNOVAATIOPALVELU vastaa osaamisen ja tutkimustoiminnan sekä kasvualustan kehittämisestä liiketoiminnaksi ja tulevaisuuden menestystarinoiksi. MARKO PUHTILA innovaatiopalvelut yritysneuvonta ICT-yrityksille JOHANNA SERÈN kansainväliset verkostot p johanna JUKKA PULKKINEN Protomopäällikkö p TANJA KIVINIEMI Protomokoordinaattori p TAPIO ROHKEA PIKIT -palvelu yritysneuvonta perusteollisuus- ja ICT-yrityksille p PÄIVI SAVOLAINEN äkillisen rakennemuutoksen koordinointi p HALLINTO vastaa Yrityssalon taloudesta ja hallinnosta yleisesti. KARI VÄHÄ toimitusjohtaja p LEILA ASIKAINEN toimisto- ja asiakaspalvelu taloushallinto p YRITYSTULKKI sähköinen yritysneuvoja kaikki yrittämiseen liittyvä perustieto: oppaita, laskentaohjelmia ja lomakkeisto 16

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija

ELY-keskus rahoittajana. Yrityksen kehittämisavustus. 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija ELY-keskus rahoittajana Yrityksen kehittämisavustus 9.9.2015 Tuula Lehtonen yritysasiantuntija Yhteinen Itä-Suomen yritysrahoitusstrategia Yritysrahoitusstrategialla tarkennetaan hankevalintakriteereitä

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Paltamo 10.2.2015 Yleistä maaseudun yritystuesta Monipuolisempaa ja vahvempaa yrittäjyyttä maaseudun yritystuilla. Yritysten perustamista ja investointeja

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi.

Tietoa yritystoiminnasta Yritys-Suomi on kattavin verkkopalvelu yrittäjäksi aikoville ja toimiville yrittäjille. www.yrityssuomi. Yrittäjyys Työ- ja elinkeinotoimistosta löydät monipuolisesti palveluja, jos olet yrittäjä, kiinnostunut itsesi työllistämisestä yrittäjänä tai aloittamassa yritystoimintaa. Minustako yrittäjä? Tutki ensin,

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet

Maaseudun kehittämisohjelma Yritystuet Maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 Yritystuet Asiantuntija Kalevi Hiivala Sivu 1 19.2.2015 Esityksen sisältö Yleistä maaseudun yritystuesta Investointituki Perustamistuki Valintakriteerit Hakeminen

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA

STARTIAN YHTEISTYÖVERKOSTOSSA MUKANA MIKÄ ON STARTIA? Vaasanseudun Uusyrityskeskus Startia yksi Suomen 32 uusyrityskeskuksesta toimii osana Vaasanseudun Kehitys Oy VASEKia uusien yrittäjien neuvontapalvelut seitsemän kunnan alueella käytettävissä

Lisätiedot

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja

Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jykes tulevaisuuden tekijä! Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Perustettu vuonna 1996 Henkilöstömäärä: 34 (2015) Liikevaihto vuonna 2014: 6,1 milj. euroa, josta kuntarahan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

Jyväskylän kokemuksia

Jyväskylän kokemuksia Jyväskylän kokemuksia Investointeja ja kasvua yli rajojen 25.4.2012 Minna Haapala Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy Jykesin kansainvälistymispalvelut Jykesin kansainvälistymispalvelut tukee yritysten

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus

Maaseudun kehittämisaamu. Yritysrahoituksen tietoisku. Keski-Suomen ELY-keskus Maaseudun kehittämisaamu Yritysrahoituksen tietoisku Keski-Suomen ELY-keskus 28.9.2016 Maaseutuohjelman rahoitus yrityksille Rahoitusta vuosille 2014-2020 käytettävissä yhteensä n. 24 milj. Tukea myönnetään

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet

Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet Maaseudun biokaasu- ja biodieseltuotannon tuet BIOKAASU JA BIODIESEL Uusia mahdollisuuksia maatalouteen - seminaari 15.11.2007 Juha S. Niemelä Keski-Suomen TE-keskus Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA

LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA LEADER- YRITYSTUET YLÄ-SAVOSSA RAHOITUSKAUDELLA 2014-2020 Minna Partanen, hanketyöntekijä minna.partanen@ylasavonveturi.fi, p. 040 760 7173 Leader-ryhmäsi: Ylä-Savon Veturi ry, Antinkatu 10, 74120 IISALMI

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 Rakentaminen Kauppa 1 16 16 17 Palvelut 8 9 Muut 1 1 2 3 4 6 7 2 2: Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

TUKENA JA RAHOITAJANA

TUKENA JA RAHOITAJANA ELY-KESKUS MATKAI LUYRI TTÄJÄN TUKENA JA RAHOITAJANA 22.09.2010 2010 Lisää viraston Paul a Nordenswan nimi, tekijän nimi ja osasto 21.9.2010 1 Avustusten myöntäminen yrityksille Kansalliset rahat EAKR-rahat=

Lisätiedot

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016

Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Team Finland -palvelut kansainvälistymiseen Kajaani 24.5.2016 Tuula Väisänen palveluneuvoja, Team Finland koordinaattori, Kainuu puh. 0295 023 590 tuula.vaisanen@tekes.fi Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille

Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Rahoitusta maaseutualueen yrityksille Helmikuu 2017 Outi Kaihola Etelä-Savon ELY-keskus Rahoitus EU:lta ja valtiolta Maaseuturahasto Sijainti maaseudulla Alle 10 hlöä työllistävät (mikroyritykset), maataloustuotteiden

Lisätiedot

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013

Fashion & Design. Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design Yrittämällä yli rajojen Suomessa ja Venäjällä 2009-2013 Fashion & Design - Lähialueyhteistyöhanke Rahoitus TEMin lähialueyhteistyövaroista Finatex ry:n koordinoima Suomalais-venäläisen

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi

Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi JUTTUTUOKIO Juttutuokio Toimintatapa opettajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen tueksi Opettajan ja oppilaan välinen suhde on oppimisen ja opettamisen perusta. Hyvin toimiva vuorovaikutussuhde kannustaa,

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen

Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Maaseudun kehittämisohjelman mahdollisuudet maahanmuuttajien kotouttamiseen Vastaanottava maaseutu Helsinki 22.1.2016 Marianne Selkäinaho Maa- ja metsätalousministeriö Mahdollisuuksien maaseutu Maaseutuohjelmalla

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen.

Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Haastamme ja innostamme yrityksiä kasvuun ja kilpailukyvyn kehittämiseen. Jykesin palvelut yrittäjille Yrittäjä työllistää seminaari 23.11.2016 Ari Hiltunen, toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisavustus

Yrityksen kehittämisavustus Yrityksen kehittämisavustus Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 9/2014 Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 716/2014 TEM/1012/03.01.04/2015 ohje

Lisätiedot

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä

Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä Digijohtajaksi! Digijohtaminen ja työhyvinvointi pk-yrityksissä 14.3.2016-13.3.2019 Toimintalinja: 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus Erityistavoite: 7.1. Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille

Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille Hämeen ELY-keskuksen rahoitus ja palvelut pk-yrityksille BUUSTIa kasvuun rahoituksesta 17.2.2016 Teea Lyytikäinen, Hämeen ELY-keskus Esityksen aiheena Yritysten kehittämispalvelut Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen

Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Team Finland 4Exporters - vientirengasavustuksen hakeminen Avustushakemuksen täyttäminen Kirjaudu palveluun http://www.tekes.fi/asiointi/ Uudet asiakkaat rekisteröityvät palvelun käyttäjiksi myös Kirjaudu

Lisätiedot

Team Finland. Aki Parviainen

Team Finland. Aki Parviainen Team Finland Aki Parviainen 15.11.2016 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja, rahoitusta ja verkostoja suomalaisten

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Varsinais-Suomi Go Global Plus 2013-2014 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille Tavoitteena

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT

PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT PK-YRITYKSEN UUDET TUOTTEET JA TUOTEKEHITTÄMISEN ERI VAIHEET JA TARVITTAVAT KUMPPANIT 29.9.2016 KontaktiVerkko Suomi Oy:n toimitusjohtaja ja Suomen Tuotekehitysyhdistys ry, Sytkyn toiminnanjohtaja 2014

Lisätiedot

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi

Go Global Plus Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille. Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus 2012-2013 Kansainvälistymisen valmennusohjelma pk-yrityksille Satakunta ja Varsinais-Suomi Go Global Plus lyhyesti Go Global Plus valmentaa suomalaisia pk-yrityksiä kansainvälisille markkinoille

Lisätiedot

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012

Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Accelerate your internationalization and export! KEURUU 22.11.2012 Askelmerkkejä kansainvälistymiseen Vientitoiminnan aloittaminen / uusien vientimaiden valinta - Kenelle tuotteenne / palvelunne on kehitetty?

Lisätiedot

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes

Ruotsi-klinikka Lahti Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Ruotsi-klinikka Lahti 22.1.2016 Heli Flink, Asiantuntija/ TF-koordinaattori Häme, Tekes Team Finland Tavoitteena pk-yritysten viennin kaksinkertaistaminen vuoteen 2020 mennessä. Team Finland vie Suomea

Lisätiedot

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta

Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta 2/2013 Proaktiivinen työelämän kehittäminen kokemuksia kehittämistoiminnasta lappi Lisätietoja antaa Projektipäällikkö Virpi Vaarala Lapin ELY-keskus, Rovaniemi virpi.vaarala@ely-keskus.fi +358 295 037

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry

Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry 1 Digitaalisuus Yrityselämä. Kohtaavatko toisiaan? Liiketoimintaan kasvua datan analysoinnilla Sari Mantere. toiminnanjohtaja Rauman Yrittäjät ry Rauman Yrittäjät Yrittäjän asialla, paikallisesti 2 Rauman

Lisätiedot

Keitä Salon osaamiskeskittymä

Keitä Salon osaamiskeskittymä Keitä Salon osaamiskeskittymä palvelee? Teollisuusfoorum Katse tulevaisuuteen 14.2.2017 Mika Mannervesi 1 Älykkään teknologian Salo Kuvitus: Janne Harju / Napa Illustrations Salon osaamiskeskittymä pähkinäkuoressa

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016

Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, Turku 2016 Koulutusten toteuttajat Tilaaja: Varsinais-Suomen ELY-keskus Valvoja: Varsinais-Suomen TE-toimisto Koulutuksen järjestäjä: Primetieto Oy Hakijat: Varsinaissuomalaiset

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Yritysten rahoitus- ja kehittämispäivä Kuusamossa 26.4.2016 Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Kari Skyttä 26.4.2016 Myönnetty rahoitus v. 2015

Lisätiedot

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa

Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa Yritysten rahoitus- ja kehittämispalvelut Kaakkois-Suomessa 12.5.2015 Yritys-Suomi palvelut yhteinen roadmap Perustmisneuvon ta - TE-toimisto - Elinkeinoyhtiöt - ProAgria Koulutus Yrittäjäkurssit Oma Yritys-

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio

Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / muistio Neuvontapalvelut pilottityöpaja 4 / 24.4. muistio Parasta ja hyödyllistä hankkeessa on ollut Tapaamiset. On tutustuttu toisiimme ja eri kaupunkien matkailutiloihin. Muiden tekemisen peilaaminen omaan toimintaan

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO

VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO Aikuisopiskelun Opinovi Varsinais-Suomessa VARSINAIS-SUOMEN OPPILAITOSTEN YRITYSOHJAUSVERKOSTO pk -yritysverkoston ohjausosaamista ja ohjausta yhteistyöllä Jaana Nyström, Salon seudun aikuisopisto OTSIKKOKENTTÄ

Lisätiedot

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille

Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Palveluliiketoiminnan edelläkävijöille Serve Tekesin ohjelma 2006 2013 Serve luotsaa suomalaista palveluosaamista kansainvälisessä kärjessä Palveluliiketoiminnan kehittäminen vahvistaa yritysten

Lisätiedot

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus

Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Yrityksen kehittämisen, kansainvälistymisen ja kasvun rahoitus Kouvola 12.5.2015 Kari Sartamo 4.6.2015 JULKISET RAHASTOT EU kumppanuussopimus kokoaa rahastojen tulostavoitteet ja yhteensovituksen Kestävää

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää.

Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Keksijän muistilista auttaa sinua jäsentämään keksintöäsi ja muistuttaa asioista, joita on hyvä selvittää. Oletko tehnyt uuden keksinnön ja mietit, miten tehdä keksinnöstäsi liiketoimintaa? Miten keksintöäsi

Lisätiedot

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt.

Innovaatioseteli Palveluntuottajan pelisäännöt. Palveluntuottajan pelisäännöt http://www.tekes.fi/rahoitus/pk-yritys/innovaatioseteli/ MIKSI? KENELLE? MILLOIN? MILLOIN EI? MITEN SE TOIMII? HAKU PALVELUNTUOTTAJAN NÄKÖKULMASTA YLEISIMMÄT HYLKYPERUSTEET

Lisätiedot

KASVUN SUUNTA KYSELY

KASVUN SUUNTA KYSELY KASVUN SUUNTA KYSELY Olen tyytyväinen elämääni yrittäjänä, mutta olen tehnyt myös pitkää päivää ja nauttinut työni jättämästä jäljestä Toimitilat käy pieneksi, mutta ei tällä iällä viitsisi lainanottoa

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Advisory Board palveluopas

Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas Advisory Board palveluopas MIKÄ ON ADVISORY BOARD? Advisory Board (AB) tarjoaa kolme kansainvälisen kaupan asiantuntijaa yritysjohdon tueksi tärkeisiin kansainvälisen kasvun

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisohjelma

Maaseudun kehittämisohjelma Maaseudun kehittämisohjelma 2014 2020 Tilannekatsaus joulukuu 2014 Sivu 1 5.12.2014 Jyrki Pitkänen Aikataulu (1) Valtioneuvosto hyväksyi Manner-Suomen maaseutuohjelman huhtikuussa EU:n komission käsittely:

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 16.4.2013 Tekniikka&Talous 5.4.2013 ManufacturingNet 4/17/201 Tekes uudistamassa digitaalista liiketoimintaa Käynnissä olevia ohjelmia:

Lisätiedot

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016

Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Yritys- ja hankerahoitus Pohjois-Karjala vuosi 2016 Rahoituksen kohdentuminen Pohjois-Karjalassa Rahoituslähteet: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), sosiaalirahasto (ESR) Kestävää kasvua ja työtä -ohjelma

Lisätiedot

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki

6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku Infotilaisuus 13.2, Helsinki 6Aika: Kestävän kaupunkikehittämisen ESR-haku 15.2.-12.4.17 Infotilaisuus 13.2, Helsinki Ohjelma 6Aika-strategian esittely ja kuutoskaupunkien odotukset ESRpilottihankkeille Asko Räsänen, Vantaan kaupunki

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto

Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille. Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto Info Yt-neuvottelujen seurauksena irtisanotuille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 31.3.2015 Johdanto Tämä info on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille

Lisätiedot

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus

Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta. Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus Ajankohtaista ELY- keskuksen yritysrahoituksesta Rahoituspäällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen ELY- keskus 16.2.2015 Muutoksia 2014 à Säädösmuutokset Aluekehityslainsäädäntö Yritystukisäädökset Maaseudun

Lisätiedot

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU

JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA...YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU JUURET LAAJALLA METROPOLIALUEELLA....YHDESSÄ TEEMME TULEVAISUUDELLE SIIVET. Siivet ja juuret LAAJAN METROPOLIALUEEN TULEVAISUUSTARKASTELU TEKSTI: Lauri Kuukasjärvi, Ilona Mansikka, Maija Toukola, Tarja

Lisätiedot

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani

Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani Aalto-yliopisto kauppakorkeakoulu Pienyrityskeskus Yrittäjyyden ja PK yritysten kehittäjäkumppani PIENYRITYSKESKUS 30 vuotta Kauppakorkeakoulun erillislaitos yrittäjyys ja pk-yritysten kehityspalvelut

Lisätiedot

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville.

oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. etwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verk kotyökalu opettajille, oppilaille ja kaikille koulussa työskenteleville. Satojentuhansien opettajien joukosta löydät helposti kollegoita, joiden kanssa

Lisätiedot

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille

Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Pieksämäen mentorifoorumi Tukea ja kumppanuutta yrittäjille Useat pieksämäkeläiset yrittäjät ja yrittäjähenkiset ovat kouluttautuneet mentoreiksi tarkoituksena antaa kokemustaan ja verkostojaan muiden

Lisätiedot

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla

FUAS-virtuaalikampus rakenteilla Leena Vainio, FUAS Virtuaalikampus työryhmän puheenjohtaja Antti Kauppi, FUAS liittouman projektijohtaja FUAS-virtuaalikampus rakenteilla FUAS Virtuaalikampus muodostaa vuonna 2015 yhteisen oppimisympäristön

Lisätiedot

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani

Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani Alkavan yrityksen talousasiat - Teemaklinikka Scandic Kajanus Kajaani 13.10.2016 Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut Ely-keskus ja TEKES palvelut Juha Elf Asiantuntija Ely-keskus/TEKES-palvelut

Lisätiedot

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana

Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana YRITYKSISTÄ ELINVOIMAA 16.5. Pohjois-Karjalan Maakuntaliitto Kauppakamari yritysten tulevaisuuden tukijana Anne Vänskä, toimitusjohtaja, Pohjois-Karjalan kauppakamari Kauppakamari julkisesta rahoituksesta

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) 9 11 Rakentaminen (F) 16 KOKO MAA Pirkanmaa Kauppa (G) 18 17 Palvelut (H, I, K, O) 56 55 Muut 1 1 0 0 30 40 50 60 70 80 90 0 %.3.0 1 . HENKILÖKUNNAN

Lisätiedot

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015

Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 NÄKYMIÄ MAALISKUU 2016 HÄMEEN ELY-KESKUS Hämeen ELY-keskuksen rahoituskatsaus 2015 ELY-keskuksen rahoitus Hämeen maakuntiin 72 milj. euroa Hämeen ELY-keskuksen toimialueen maakuntien työllisyyden, yritystoiminnan

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO

KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO Karl-Magnus Spiik Ky KK-itsearvio 1 KEHITYSKESKUSTELUTAITOJEN ITSEARVIO KYSYMYKSET Lomakkeessa on 35 kohtaa. Rengasta se vaihtoehto, joka kuvaa toimintatapaasi parhaiten. 1. Tuen avainhenkilöitteni ammatillista

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

INFO Teatteri Vanha Juko

INFO Teatteri Vanha Juko INFO Teatteri Vanha Juko 11.08.2011 TAUSTAA 1. VISIOITA LUOVASTA LAHDESTA selvitys Lahden luovan talouden ja toiminnan laajuudesta ja merkityksestä julkaistiin 04.10.2010. Taustalla kesällä 2011 luovan

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella

Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Insinöörikoulutuksen kehitystarpeet Kymenlaakson alueella Jouko Lehtoranta, toimitusjohtaja, DI Sisältö: Lähtökohdat: Työpaikat Kymenlaaksossa AMK:sta valmistuneet insinöörit Toimintaympäristö ja sen muutokset

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä

Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Osaamista, työtä ja yrittäjyyttä Aikuiskoulutus uudistuu Veli-Matti Lamppu 1 Työn eetos muuttuu 2 Ihan mikä tahansa on mahdollista 3 L. Gratton: Shift merkittävät globaalit muutosaallot Teknologiakehitys

Lisätiedot