Ajankohtaista yrityksille s Osaamista ja yhteistyötä s Find IT Link IT PIKIT s Tulevaisuuden tekijöitä s

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista yrityksille s. 3-5. Osaamista ja yhteistyötä s. 4-5. Find IT Link IT PIKIT s.12-13. Tulevaisuuden tekijöitä s. 14-15"

Transkriptio

1 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI HELMIKUU 2011 Kuva: Salon kaupunki Arto Mäkinen Innovaatioita Salosta Ajankohtaista yrityksille s. 3-5 Osaamista ja yhteistyötä s. 4-5 Find IT Link IT PIKIT s Tulevaisuuden tekijöitä s

2 Salon elinkeinoelämä lukuina Yritysten lukumäärä kpl (Suomen Asiakastieto Oy ) Vuonna 2010 perustettuja yrityksiä 357 kpl (Suomen Asiakastieto Oy ) ODOTETTAVISSA Saloon Väestömäärä (Väestörekisterikeskus 12/2010) Suomen 18. suurin kaupunki (väestön mukaan) kaupungin pinta-ala km², josta vesipinta-ala 181 km², rantaviivaa yli 360 km Suomen suurin maatalouskaupunki, jossa on noin maatilaa Tarvetta liiketoiminnan kehittämiseen? Ohjelmistoalan täydennyskoulutusta suunnitellaan Salossa Tuloveroprosentti ,75% Työttömyysprosentti 11,2% (Salon TE-toimisto ) Yritystoimipaikkojen LIIKEVAIHTORAKENNE 789 Meur. 15% 182 Meur. 4% Yritystoimipaikkojen HENKILÖSTÖRAKENNE 4938 hlöä, 26% 1537 hlöä, 8% 2583 hlöä, 14% 1252 hlöä, 7% Elinkeinorakenne TOIMIPAIKKOJEN LUKUMÄÄRÄN mukaan 1818 tmp, 34% 755 tmp, 14% Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut palvelut 447 Meur. 9% 3710 Meur. 72% 8755 hlöä, 45% 1651 tmp, 30% 23 Meur. 0% 450 tmp, 8% 745 tmp, 14% Julkaisija: Yrityssalo Oy, Örninkatu 15, Salo Toimittajat: Yrityssalo Oy:n henkilöstö, SSS Lehtipalvelu Ulkoasu ja taitto: Jaana Kostamo, Yrityssalo Oy Pidätämme oikeuden muutoksiin PÄÄKIRJOITUS Vuosi 2010 oli Yrityssalo toinen toimintavuosi ja samalla muutoksen ja kehittymisen vuosi. Kaupungin organisointia muutettiin kaupunginvaltuuston päätöksellä kesäkuussa niin, että Kehittämis- ja elinkeinotoimi omana toimialanaan lopetettiin ja toimialan vastuualueet hajautettiin. Yrityssalossa muutos näkyi vastuualueen merkittävänä laajenemisena. Uusina tehtävinä vastuulle tuli varsinaisten yrityspalveluiden lisäksi entistä laajemmin sellaisten asioiden tekeminen, joiden avulla vaikutetaan pidemmälle tulevaisuuteen. Kaupunkilaisille muutos näkyy välittöminä kustannussäästöinä, joidenkin toiminnallisten päällekkäisyyksien poistumisena ja kaiken kaikkiaan selkeämpänä elinkeinotoimen palvelukokonaisuutena. Puhutaan paljon globalisaatiosta ja rakennemuutoksesta. Termit tarkoittavat, että yritysten näkökulmasta maailma on kutistunut ja yritysten kilpailutilanne kaikilla toimialoilla on muuttunut oleellisesti. Pahimmat kilpailijat eivät ole enää paikallisia tai edes suomalaisia vaan voivat tulla mistä päin maailmaa hyvänsä. Tämä koskee niin teollisuutta kuin paikallisia palveluyrityksiäkin. Tästä syystä yritysten on muutettava ja kehitettävä toiminta- ja tuotantotapojaan, satsattava uusien tuotteiden kehittämiseen ja tarvittaessa haettava kokonaan uusia markkinoita niin, että ne pystyvät olemaan jatkossakin kilpailukykyisiä ja tuomaan alueelle työpaikkoja. Salon suurena vahvuutena on, että salolaisilla pk-yrityksillä on toimialoista riippumatta kyky ja halu ennakkoluulottomasti kehittyä, käynnistää uutta ja vahvistua yhteistyön kautta. Yrityssalon tehtävänä on tukea ja helpottaa yrityksiä erilaisin konkreettisin toimenpitein, joista joitakin tässä lehdessä esitellään. Kun tulevaisuuteen halutaan vaikuttaa, on pyrittävä katsomaan myös tämän hetken yli ja käynnistämään asioita, jotka vaikuttavat kauempana tulevaisuudessa. Tämän tyyppisessä työssä on kaksi ongelmaa: vaikka tarkoituksena onkin rakentaa tulevaisuutta, tahto ja sitoutuminen saattavat uupua matkan varrelle kun konkreettisia ja helposti hahmotettavia tuloksia ei välttämättä synny heti. Toinen ongelma on epäonnistumisen pelko: koska sellaista kristallipalloa ei ole, josta tulevaisuuden pystyisi täysin varmasti näkemään, todetaan usein viisaimmaksi olla tekemättä mitään, ettei vain tehdä vääriä asioita. Myös tältä osin Salo poikkeaa useimmista muista alueista. Kaupungin rohkea teknologiavisio, joka perustuu kaupungin nykyisiin vahvuuksiin ja selkeisiin tulevaisuuden näkymiin antaa suunnan tulevaisuuden tekemiselle. Lähes ainutlaatuista on kaupungin eri toimialojen sitoutuminen tähän työhön. Esimerkiksi sosiaali- ja terveystoimi tarjoaa käyttäjälähtöisiä tutkimus- ja testausalustoja uusille teknisille sovellutuksille, jotka osaltaan tukevat uuden korkeaan osaamiseen perustuvan yritystoiminnan syntymistä mutta voivat auttaa myös kaupunkia omien toimintojen kehittämisessä tulevaisuudessa. Korkeakoulujen yrityslähtöistä läsnäoloa alueella vahvistetaan jatkuvasti ja uusia työkaluja, kuten Pikit- ja Protomo-ohjelmat on otettu käyttöön ensimmäisten joukossa valtakunnassa. Tästä on hyvä jatkaa, tehdään yhdessä Salosta vieläkin parempi paikka! KARI VÄHÄ Salossa käynnistyy Yrityskehittäjävalmennus (KEKO) , jossa yhdistetään paikallisten yritysten kehittämistarpeet ja korkeakoulutettujen työttömien osaaminen. Yrityksille valmennuksen tavoitteena on kehittää omaa toimintaa prosessijohtamisen periaattein ja tuoda uusia näkökulmia ja työmenetelmiä yrityksen arkeen. Osallistujille valmennuksen tavoitteena on antaa käytännönläheinen käsitys yritystoiminnasta ja yrityksen kehittämisestä. Hankkeeseen etsitään Salossa toimivia yrityksiä, joilla on suunnitteilla omaan liiketoimintaan perustuvaa kehittämistä. Yrityksellä on rekrytointitarpeita ja se sitoutuu ohjaamaan valmennukseen osallistuvaa yritystyöskentelyjaksolla. Yritys osallistuu hankkeen kuluihin e/yritys. Mitä yritys sitten saa? Korkeakoulutetun kehittäjäosaajan 5 kk:n ajaksi työstämään yrityksen tarpeista lähtöisin olevan konkreettisen kehittämistyön. Millaisia osaajia sitten on tarjolla? Valmennukseen valitaan 15 tekniikan tai kaupan alan korkeakoulututkinnon (yliopisto tai AMK) suorittanutta kehittämis- ja kehittymishaluista osallistujaa, joilla on riittävä työkokemus ja valmiuksia toimia yrityksen kehittämistehtävissä. Turun AMK: SARI KINNUNEN p sähköposti ANU HILTUNEN p sähköposti Maailmalle? Yrityssalo on mukana 3 vuotisessa Turun yliopiston koordinoimassa pk-yritysten kansainvälistymishankkeessa BASIS, jossa tavoitteena on tehostaa pk-yrityksille tarjottavaa kansainvälistymisneuvontaa. Hankkeen avulla lisätään yhteistyötä hankkeen partnerimaiden kanssa, joita ovat Viro, Latvia ja Ruotsi. Hankkeeseen etsitään nyt kolmea pk-yritystä mukaan, jotka ovat kiinnostuneita kansainvälistymisestä ja harkitsevat kansainvälistymisen käynnistämisestä em. maihin. Yrityssalon yritysneuvojat auttavat yrityksiä kansainvälistymisen ensimmäisissä askeleissa tukien ja neuvoen, etsien mahdollisia asiakkuuksia ja partnereita ja tärkeitä yhteistyötahoja kohdemaista. Halukkaille yrityksille järjestetään avoin haku osallistumisesta. Yrityksille suunnatut toimenpiteet käynnistyvät syksyllä MAIJA PIRVOLA p Salolle tärkeä ICT toimiala on jatkuvassa murros- ja muutostilassa. Ohjelmistoosaamisen merkitys alan yritysten kilpailukykytekijänä kasvaa voimakkaasti. Tulevaisuuden menestyjät ovat niitä jotka pystyvät hyödyntämään muuttuvan maailman mahdollisuudet. Osaamiskartoituksen mukaan Salossa on erityisen paljon työtä vailla olevia ICT-alan erityisosaajia, joiden työmarkkina-asema on epävarma. ICT alan osaajien työllisyyden turvaamiseksi Varsinais-Suomen ELY-keskus toteuttaa yhteistyössä Yrityssalon kanssa ammatillisen työvoimakoulutuksen. Koulutuksen taustalla on Salon alueen ohjelmistoalan yritysten tarvitseman osaamisen laajen- taminen ja uudelleen suuntaaminen. Koulutuksen avulla voisi alueelle houkutella myös uusia ICT-yrityksiä. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa Salon ICT-alan yrityksissä työssä olevien ammatillista osaamista vastaamaan toimialalla ennakoituja teknologisia ja toiminnallisia muutoksia. Koulutuksella halutaan lisätä työssä olevien henkilöiden monitaitoisuutta ja edistää työssä pysymistä toimialan muuttuvissa tehtävissä. Koulutukseen voivat osallistua myös työttömät sekä työttömyysuhan alaiset. Kansainvälisiä kumppaneita Salon kaupunki, Yrityssalo ja Invest In Finland tekevät yhteistyönä kaupungin kansainvälistä elinkeinomarkkinointia. Onko sinulla ja yritykselläsi ajankohtaista kerrottavaa kansainvälisille sijoittajille ja mahdollisille yhteistyökumppaneille? Lisätiedot - tehdään uutinen yhdessä! JOHANNA LARSSON, p , Alihankinta messut Tampereella Kansainväliset Alihankinta messut kokoavat alihankintateollisuuden parhaat kontaktit Tampereen Messu- ja Urheilukeskukseen nyt jo 21. kerran. Teollisuusyritysten kansainvälistyminen ja verkostoituminen johtavat kasvavaan toimintojen ulkoistamiseen. Alihankinta-messut tarjoavat mahdollisuuden tavata nykyisiä ja tulevia asiakkaita sekä antaa mahdollisuuden kansainvälisten verkostojen luomiseen. Koulutuksen on suunniteltu koostuvan eri sisältöalueisiin jaetusta moduulimuotoisesta opetuksesta, joiden keskeisiä suunniteltuja sisältöjä ovat mm. Open Source toimintamalli Linux ja MeeGo -ohjelmointi Qt ja QML Käyttöliittymäohjelmointi Koulutus käynnistyy helmi- maaliskuussa 2011 ja siitä tiedotetaan laajasti mm. Yrityssalon toimesta. Varsinais-Suomen ELY-keskus on selvittämässä parhaillaan maakunnan laajuisesti ohjelmistoalan koulutustarpeita niin, että jatkossa voidaan varmistaa tarvittavan alan ammatillisen koulutuksen vastaavuus työelämän tarpeisiin. KARI VÄHÄ p reelle. Alihankintateollisuuden kansainväliset ammattimessut järjestetään Yrityksiä ympäri maailmaa oletko mukana? Vuoden 2010 Alihankinta-messut keräsivät yhteen 877 yritystä ympäri maailman. Vuoden 2010 messutapahtumaan tutustui kävijöinä alan ammattilaista. Kiinnostuitko messuista? Painopaikka: Salon Lehtitehdas Lähde mukaan yhteisosastoon! Yrityssalo on kokoamassa salolaisia metallialan yrityksiä yhteiseen messuosastoon Tampe- JOUKO URMAS p

3 Osaamisen kehittämistä ja rajat rikkovaa yhteistyötä Yrityssalon järjestämiä tilaisuuksia keväällä 2011 Järjestämme ajankohtaisia tilaisuuksia ja verkostotapaamisia yrittäjille, yritysten henkilöstölle sekä yrittäjyyttä harkitseville. Osallistuminen tilaisuuksiimme on pääosin veloituksetta, mutta edellyttää kuitenkin ennakkoilmoittautumista. Katso kaikki tarkemmat ohjelmat ja paikat osoitteesta Pidätämme oikeuden muutoksiin. Etsi itsellesi ja yritykselle kiinnostavin tapahtuma TAPAHTUMAHAUSTA osoitteessa Helmikuu SaloFood -elintarvikeyrittäjien ilta klo Aiheena logistiikka 9.2 Pienen yrityksen ilta klo Aiheena laadun merkitys muuttuvassa toimintaympäristössä 10.2 Bioenergia- ja tuulivoimakoulutusten infotilaisuus klo Oman yrityksen perustamisen teemapäivä klo Osallistuminen 37 e/hlö 14.2 SaloVisit -matkailualan ilta klo Aiheena tuotekehitys ja markkinointi Perustaisinko yrityksen? klo Esillä alkavan yrittäjän tuet, rahoitus ja palvelut 16.2 eklinikka asiantuntijan neuvontaa sähköisiin 17.2 Markkinointi kesäkuntoon valmennus. Pienen yrityk sen tarina ja näkyvyys. Kesto 28.4 asti eklinikka asiantuntijan neuvontaa sähköisiin 23.2 Miltä lähitulevaisuus alueellamme näyttää? klo Lähi-itä pk-yritysten markkina-alueena klo huhtikuu SaloShops -kaupan alan ilta klo Rahoituspäivä. Rahoitusmahdollisuuksia alkavalle, kehittyvälle, kansainvälistyvälle yritykselle. 9.4 Oman yrityksen perustamisen teemapäivä klo Osallistuminen 37 e/hlö 12.4 Perustaisinko yrityksen? klo Esillä alkavan yrittäjän tuet, rahoitus ja palvelut 14.4 Omistajanvaihdosklinikka asiantuntijan neuvontaa yrityksen myyntiin, sukupolvenvaihdokseen eklinikka asiantuntijan neuvontaa sähköisiin 20.4 eklinikka asiantuntijan neuvontaa sähköisiin 21.4 Kiirastorstai 22.4 Pitkäperjantai 24.4 Pääsiäispäivä Pääsiäispäivä 27.4 Veteraanipäivä 4 AJANKOHTAISINFOISSA käsitellään yrityksille tärkeitä aiheita ja kerrotaan tulossa olevista muutoksista esim. lainsäädännössä, uusista mahdollisuuksista tai muusta päivän poltavasta. Kutsumme infotilaisuuksiin puhujiksi alan ammattilaisia, joilta voi kysyä, kyseenalaistaan ja kehittää. Osallistuminen infoihin veloituksetta. YRITYSKLINIKOILLA tapaat ulkopuolisen asiantuntijan ja keskustelet oman yrityksesi asioista. Näihin tapaamisiin valmistaudutaan, tullaan ajoissa ja saadaan konkreettista tietoa. Ajanvaraukset kannattaa tehdä hyvissä ajoin. Klinikkatapaamiset ovat maksuttomia ja ajanvaraus on sitova. Keväällä tarjolla esim. omistajavaihdosklinikka ja eklinikka. VERKOSTOTAPAAMISISSA tapaat muita saman toimialan yrittäjiä ja kuulet toimialaa koskevaa ajankohtaista tietoa eri aiheista. Osallistumalla verkostoaamuihin voit vaikuttaa oman toimialasi tai alueesi kehittämistoimenpiteisiin. Me Yrityssalossa arvostamme, kun saamme sekä positiivista että negatiivistä palautetta. Vain osallistumalla voit vaikuttaa! YRITYSTREFFIT järjestetään kiertueena muutaman kerran vuodessa. Kutsumme alueen yrittäjiä ja yritysten avainhenkilöitä aamukahveille eri puolilla Saloa, keskustelemme juuri silloin ajankohtaisista asioista ja tutustumme jonkin yrityksen toimintaan lähemmin. Tavoitteenamme on herättää aitoa ja avointa vuoropuhelua yrittäjien ja virkamiesten välille. Osallistu ja vaikuta! maaliskuu Rakennusalan käänteinen alv info klo Rakennusalan arvonlisäverotus muuttuu SaloShops, SaloVisit ja SaloFood-messumatka Hki klo Myymälä, FastFood&Cafe&Ravintola Startti-info klo Näin pääset yrityksen perustamisessa alkuun! 16.3 Kaakkois-Aasia pk-yritysten markkina-alueena klo Kevätpäiväntasaus 22.3 Yrittäjätreffit klo Ajankohtaista tietoa yrittäjille Kuusjoella. Katso myös 29.3 ja eklinikka asiantuntijan neuvontaa sähköisiin 23.3 Kiina pk-yritysten markkina-alueena klo (alustava ajankohta) 24.3 eklinikka asiantuntijan neuvontaa sähköisiin 29.3 Yrittäjätreffit klo Ajankohtaista tietoa yrittäjille Perniössä. Katso myös Yrittäjätreffit klo Ajankohtaista tietoa yrittäjille Salossa. Oppia ikä kaikki Yrityssalon palvelutarjonta kattaa koko yritystoiminnan elinkaaren, jonka alkupäässä ovat koululaiset ja opiskelijat ja jatkumona alueen yritykset. Yrityssalon tavoitteena yrittäjyyskasvatuksessa on vahvistaa yrittäjämäistä toimintatapaa perus- ja 2-asteen opiskelijoille opetuksessa sekä johtaa sidosryhmien kanssa kumppanina yrittäjyyskasvatuksen erillisprojekteja. Yhteistyössä ovat mukana Salon ja Someron perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisten toisen asteen oppilaitosten opettajia ja opoja. Vuoden 2011 kuluessa yhteistyöhön kutsutaan myös alueen yrittäjäjärjestöt. Halikossa lähellä opiskelijaa Halikon lukiossa tutustutetaan lukion ekaluokkalaiset Vuosi Yrittäjänä ohjelmaan. Tällä hetkellä on kaksi opiskelijayritystä, jotka vastaavat valokuvauksesta (Photos with Benefits Ny) ja printtipaitojen (Printintin Ny) valmistuksesta. Perniön verkot maailmalla Kannustava ja kodinomaisen turvallinen Perniön lukio on aktiivisesti mukana kansainvälisissä projekteissa, jotka avaavat ovia maailmaan. Lukion henkilökunta huolehtii opiskelijoistaan tarjoamalla henkilökohtaista ohjausta, joustavan opintosuunnitelman sekä kohtuulliset ryhmäkoot. Salon yrittäjyys rulettaa Salon lukio on perustamisvuodestaan 2005 lähtien kuulunut nk. yrittäjyyslukioihin. Koulutyö opettaa tavoitteellisuuteen ja oma-aloitteisuuteen, arvostamaan työtä ja työn tekemistä, kohtaamaan erilaisia ongelmatilanteita ja hakemaan niihin luovia ratkaisuja sekä opettaa sietämään epäonnistumisia ja niistä selviämistä. Ammattiopisto preppaa Valtakunnallisesti mainetta saavuttaneen opinahjon opetusohjelma rakentuu kokonaisuudessaan yrittäjyyden edistämiselle. Opistossa on ollut aktiivista NY Vuosi yrittäjänä toimintaa, joihin osallistuu tällä hetkellä 18 oppilasta 7 oikealla rahalla toimivan yrityksen muodossa. Ammattiopisto on osallistunut Taitaja-kisojen Yrittäjyys-semifinaaleihin. Rohkeasti uusiin haasteisiin Yrityssalo on käynnistänyt joukon pk-yrityksille suunnattuja pidempikestoisia valmennuksia, joiden tavoitteena on parantaa yritysten kykyä toimia muuttuvassa toimintaympäristössä. MENEILLÄÄN OLEVAA Timo Ropen Tehopiirissä on 16 henkilöä. Valmennuksen ideana on muuttaa yrityksen koko toiminta perustumaan uudenlaiseen markkinointiajatteluun. Kaupan Avain valmennuksessa erikoiskaupan yrityksistä 9 henkilöä tutustuu muuttuvaan markkinatilanteeseen ja digitaalisen maailman mahdollisuuksiin. Seppo Hoffrenin kansainvälistymisvalmennukssa 16 osallistujaa tutustuu kolmen eri alueen liiketoimintaympäristöön ja markkinatilanteeseen: Tukholmaan, Riikaan ja Pietariin. SelinSelinin kehittämisohjelmassa 13 henkilöä keskittyy tehokkaisiin myynti- ja markkinointiprosesseihin. TULOSSA OLEVAA Naisille suunnatussa johtamisvalmennuksessa ( à 300 e/yritys) on vielä muutamalle tilaa! Ilmoittaudu pikaisesti! Pk-yrittäjille suunnattu Markkinointi kesäkuntoon valmennus on räätälöity kaupan-, elintarvike- ja matkailualan yrityksille. Siinä pohditaan pienen toimijan mahdollisuuksia erottautua sekä hyödyntää yrityksen omat tarinat. Toteuttajana Invenire Market Intelligence Oy. 6 krt à 200 e/yritys. Ilmoittaudu mukaan! 5 SaloShops keskustan kokoinen kauppapaikka Salossa on jo pitkään ollut hyvä maine monipuolisena kauppapaikkana ja syystäkin. Lukuisissa ns. kivijalkaliikkeissä palvelee useimmiten itse omistaja ja osaavat työntekijät, joten palvelu on yksilöllistä ja asiantuntevaa ja liikkeissä asiointi sujuu mutkattomasti. Tänne tullaan kaupoille pidemmänkin matkan päästä. Yrittäjälle SaloShops -verkosto mahdollistaa yhteistyön muiden alueen kivijalkaliikkeiden kanssa ja näin voidaan houkutella suurempana ja monipuolisempana kokonaisuutena kuluttajia asiakkaiksi. Ihan niin kuin kauppakeskuksetkin tekevät Kuluttaja löytää hajallaan olevien erikoisliikkeiden palvelut kattavammin ja helpommin www-sivuilta. SaloShops on aivan kuten isotkin kauppakeskukset, mutta valttina on asioinnin sujuvuus, liikkeiden lähellä olevat paikoitusjärjestelyt sekä yksilöllisyys. SaloShops on kaupungin kokoinen kauppapaikka! Pidetään Salo jatkossakin elävänä ja viihtyisänä paikkana. SaloFood tuoreita makuja läheltä SaloFood on lähiruokaa Salon alueelta. Paikallisissa elintarvikkeissa on hyödynnetty oman alueen raaka-aineita ja tuotantopanoksia. SaloFood on Salon näköistä sesonkiruokaa ja peruselintarviketta. Lähiruoka täyttää kuluttajien sekä kaupan ja ravintoloiden laatuvaatimukset. Yrittäjälle SaloFood verkosto tarjoaa yhteistyötä. Se edesauttaa paikallisten elintarvikkeiden pääsyä kuluttajien keittiöön, kauppojen hyllylle ja ravintoloiden ruokalistoille. SaloFood tarjoaa mahdollisuuden esitellä ja myydä omia tuotteita ja saada näkyvyyttä netissä. Se mahdollistaa haasteellisen logistiikkaketjun rakentamisen tuotteille. Kuluttajalle lähellä tuotettu ruoka tarkoittaa kotimaista ja paikallista, tuoreita ja puhtaita elintarvikkeita. Kun kuluttaja valitsee massatuotteesta poikkeavan paikallisesti tuotetun elintarvikkeen, hän toimii vastuullisesti vähentäen ympäristön kuormittamista ja samalla tukee maaseudun yrittäjyyttä. Lähellä tuotettu tuntuu ja tuoksuu tutulta. Läheltä tuotu on tuoretta ja maittavaa SaloVisit visiitin arvoinen Salo SaloVisit on vapaa-ajan viettäjää ja matkailijaa palveleva vireä yritysverkosto, joka kokoaa hajallaan olevia palveluyrityksiä yhteisen tuotemerkin alle. SaloVisit.fi sivuilta löydät visiittikoneen, jonne kerrot tarpeesi ja kiinnostuksesi. Kone vinkkaa juuri sinulle sopivat palvelut ja kohteet. Kannattaa tutustua salolaisenakin! Yrittäjälle SaloVisit verkosto tarjoaa mahdollisuuden koota monipuolisempia tuotteita ja näin saada asiakkaita laajempaakin. Salo- Visit näkyy ja löytyy verkosta helposti. SaloVisit ei nosta suuria kohteita, tiettyjä alueita tai sovittua asiakasryhmää esille. SaloVisitissä voittajia ovat aktiivisimmat ja ennakkoluulottomimmat! Kuluttajalle aukeaa alueen palvelut muutamalla näpäytyksellä houkuttelevasti ja reaaliaikaisesti. Vapaa-ajan merkitys korostuu entisestään hektisessä elämänmenossa. Nyt kannattaa siis satsata lähimatkailuun, jolloin aikaa ei kulu turhaan kauemmaksi matkatessa. Yrityssalo hallinnoi ESR-rahoitteisia hankkeita YPK resurssi ja Ukk - uusi kasvu ja kansainvälistyminen, jotka mahdollistavat pk-yritysten asiakaslähtöisten verkostojen kokoamisen, yritystoiminnan kehittämisen ja liiketoiminnan kasvuun kannustamisen. Nopeasti muuttuvat kulutustottumusket vaativat jatkuvaa kehittämistä ja nopeaa reagointia yrityksissä. Ratkaisuna tähän on mm. asiakaspalvelu, aktiivisuus ja innostus, yhteistyö ja asiakkaan yllättäminen ja ilahduttaminen.

4 PÄÄMÄÄRÄT paperille perustamisneuvonnassa Yrityssalo aloittavan yrittäjän apuna MediaSolutions.fi antaa Tilaisuuksia yritystoimintaa harkitseville keväälle 2011: Yrityssalo on mukana tukemassa aloittavan yrityksen toimintaa heti ensiaskeleista lähtien. Opastamme ja neuvomme yritystoimintaa harkitsevia sekä yritystoiminnan aloittajia henkilökohtaisessa neuvonnassa ehdottoman luottamuksellisesti ja maksutta. Voit varata yritysneuvojalta henkilökohtaisen tapaamisen. Yritysneuvojat auttavat mm. yritysidean arvioinnissa liikeidean kehittämisessä talouslaskelmien teossa rahoitusmahdollisuuksien selvittämisessä yritysmuodon valitsemisessa lupa- ja ilmoitusasioiden selvittämisessä viestintäsuunnitelman teossa toimitilan haussa Tärkeänä osana on myös ansaintalogiikan ja kannattavuuden selvittäminen sekä palveluiden ja tuotteiden hinnoittelu. Tuotamme myös starttirahalausuntoja TE-toimistolle sekä Finnveran rahoituslausuntoja alkavan yrityksen pienlainoista. Tuotamme käytännönläheisiä infotilaisuuksia, joissa käsitellään yrityksen perustamiseen liittyviä asioita yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Osallistuminen tilaisuuksiin on pääsääntöisesti maksutonta ja erittäin hyvä tapa verkostoitua muiden kanssa. Yrityssalo hallinnoi ESR-rahoitteista hanketta YPK resurssi, joka mahdollistaa pkyritysten yritystoiminnan kehittämisen ja liiketoiminnan kasvuun kannustamisen. Tehtävänämme on viestiä eri hankkeiden mahdollisuuksista, joista tämä julkaisu on yksi Yritystulkki palvelee 24/7 Tehokas työkalu yrityksen perustajalle Liiketoiminnan suunnittelussa ja perustamislaskelmissa alkava yrittäjä voi hyödyntää Yrityssalon sähköisiä palveluita ja Yritystulkkia. Sieltä löytyy monipuolisia yritystoiminnan suunnittelua ja käytännön yritystoiminnan pyörittämistä tukevia ratkaisuja. Yrityksen perustamis -osio on suunnattu alkaville yrityksille ja siinä edetään prosessimaisesti alkaen yrityksen suunnittelusta päätyen yrityksen käynnistämiseen. Monta oikopolkua toimivalle yritykselle Yritystulkki on yrittäjän tietopankki, joka sisältää hyödyllistä tietoa toimivalle yritykselle. Hallinto-osiossa ovat saatavilla lukuisat käytännön liiketoimintaan liittyvät lomakkeet kuten vuokrasopimus, hallitusasiakirjat, tarjouspyyntö, kauppakirja sekä työsopimus. Osiosta löydät myös käytännön yrittäjätyön oppaan. Yrityksen talous -osiossa keskitytään tuotteiden (tavarat, palvelut) hinnoitteluun ja yrityksen investointien suunnitteluun. Osiossa käytössäsi on investoinnin kannattavuus- sekä lainalaskurit. Markkinointi ja myynti -osiossa perehdytään markkinoinnin ja myynnin suunnitteluun. Työkirjat markkinointi- ja myyntisuunnitelmien laatimiseen auttavat oman yrityksen markkinoinnin ja myynnin suunnittelussa. Yritystulkki löytyy osoitteesta Valmistan työasut asiakkaan mittojen mukaan. Brodeeraus viimeistelee asun, Minna Miikkulainen Mirena-asut heräsi päiväunilta uuteen kukoistukseen Minna Miikkulainen aloitti loppusyksyllä toistamiseen yrittäjänä viiden vuoden tauon jälkeen. Mirena-vaatteita on valmistettu jo kymmenen vuoden ajan, tosin välillä toisen yrittäjän voimin. Parin vuoden tauon jälkeen työasuja valmistavassa yrityksessä luodaan uudelleen suhteita vanhoihin asiakkaisiin ja etsitään uusia kontakteja. Olen käynyt maatalousalan koulun ja tehnyt töitä muun muassa lomittajana, mutta ne työt hiipuivat olemattomiin. Olen aina pitänyt ompelemisesta, joten lapseni ovat kasvaneet äitinsä tekemissä ulkoiluhaalareissa, Miikkulainen nauraa. Aikuiskoulutuskeskuksen ompelualan alihankintakurssin käynyt nainen alkoi lastenhoidon ja sekalaisten sijaisuuksien jälkeen kaivata takaisin ompelu- ja brodeerauskoneiden ääreen. Selvitin Yrityssalosta mahdollisuuteni yrittäjyyteen ja investointiavustuksiin, sillä kaikki koneet, kankaat ja muut tarvikkeet piti hankkia uudelleen, Miikkulainen Yrityssalon avulla hän löysi tarpeellisen tiedon mahdollisista avustuksista ja niiden hakemisesta. Muuten yrittäjyyden aloittaminen uudelleen oli helppoa, olihan taustalla jo muutaman vuoden kokemus oman yrityksen pyörittämisestä. Yrittäjyydessä on omat hyvät ja huonot puolensa. Aamulla tietää lähtevänsä tekemään itselleen töitä ja tarvittaessa illalla voi jatkaa pitempään, varsinkin kun toimitilat ovat kotosalla. Toisaalta ikinä ei tiedä, kuinka pitkälle töitä riittää. Räätälöityjä työasuja saumatakuulla Miikkulainen sai uuden mahdollisuuden, ja yrityksen entinen nimikin, Mirena-asut, oli vielä vapaana. Nyt elämänkumppani Kimmo Haapanen auttaa saneeraamalla piharakennukseen uudet työtilat. Myös konehankintoja on tehtävä lisää, sillä toiveena on parin vuoden sisällä saada yrityksestä molemmille toimeentulo. Jännitin aluksi, saanko vanhat asiakkaat takaisin, mutta hyvältä näyttää! Yksi tuttu asiakas tuli liki kahdeksan vuotta vanha työpuku yllään tilaamaan uutta samanlaista, yrittäjä Asiakaskunta muodostuu koneja maatalousyrittäjistä ja heidän perheistään sadan kilometrin säteellä Raatalasta. Uusia asiakkaita Miikkulainen tapaa kiertäessään messuilla ja maatalousnäyttelyissä. Perusmallien lisäksi suunnittelen ja valmistan tarvittaessa sekä miesten, naisten että lasten työasut asiakkaan mittojen mukaan. Annan kaikille työasuille takuun: saumojen on kestettävä normaalissa käytössä monta vuotta, Miikkulainen toteaa. Asiakkaan tyytyväisyys on hänelle koko yrittäjätoiminnan tärkein tavoite. Haluan valmistaa hyvin istuvia, laadukkaita ja kestäviä työasuja. Muuta ideologiaa minulla ei ole. -LK- yrityksille eväitä EROTTUA massasta Talven aikana pikkuhiljaa toimintaansa käynnistellyt MediaSolutions.fi pyrkii olemaan ideologialtaan samanlainen kuin sen perustanut salolainen Marko Lehtonen. Isäni on aina kannustanut tekemään sellaista jälkeä, joka kelpaa itsellekin. Lapsuudessa opittu periaate sopii mainiosti yritysmaailmaankin, Lehtonen sanoo. Tavoitteena on toteuttaa persoonallisia multimediaratkaisuja niin, että kokonaisuus sopii asiakkaan imagoon, Marko Lehtonen sanoo. MediaSolutions.fi tuottaa erilaisia asiakkaan tarpeisiin perustuvia multimediaratkaisuja, kuten kotisivuja ja esittelyvideoita. Yrityksen tavoitteena on selkeyttää asiakkaan viestiä uudenlaisilla tavoilla. Samalla päämääränä on saada asiakkaan toimintatavoille, palveluille ja tuotteille lisää positiivista näkyvyyttä. Internet on nykyään yksi tärkeimpiä viestintäkanavia yrityksen toimialasta riippumatta. Sen voima perustuu siihen, että sinne laitettu materiaali on katsottavissa koska tahansa. Parhaimmillaan liikkuvan kuvan ja äänen taitava käyttö netissä antaa yritykselle eväitä erottua massasta, Lehtonen kuvailee. Hänen mielestään videoiden käyttö yritysten nettisivuilla on aivan turhaan aliarvostettua. Videolla voi halutessaan paketoida viestinsä muutamaan sekuntiin. Liikkuva kuva ei kuitenkaan saa olla itsetarkoitus. Toisinaan pari kuvaa teksteineen riittää kertomaan viestin tehokkaasti. Tärkeintä on, että kokonaisuus tukee asiakkaan sanomaa, hän toteaa. Ihmissuhdetaidoilla on merkitystä Tavoiteltu asiakaskunta, pienet ja keskisuuret yritykset, saa Lehtosen mukaan avaimet käteen periaatteella toteutetun, itselleen räätälöidyn palveluratkaisun. Asiakkaan toiveet ja lähtökohdat on otettava huomioon parasta mahdollista toimintatapaa hahmoteltaessa. Tämä on ihmissuhdetyötä: jokainen kohtaaminen ja työtilanne on erilainen, joten ihmissuhdetaidoilla on merkitystä, hän toteaa. Lehtosella on ääni- ja kuvatarkkailijan koulutus sekä viidentoista vuoden media-alan kokemus johtavassa kansainvälisessä telekommunikaatioalan yrityksessä. Yrittäjyyden mallin hän sai jo kotoa, sillä hänen vanhempansa pyörittivät Leppälehdon perhekotia. Alkuvuosina touhu oli sellaista ostetaanpas videokamera tyylistä harrastelua. Melko nopeasti siitä tuli vakavasti otettavaa työtä, Lehtonen muistelee. Kestäväksi osoittautunut intohimo videoihin vei miehen yrittäjäksi. Hän kerää pikkuhiljaa ympärilleen verkostoa eri alojen asiantuntijoista. Viimeisimpään projektiin pyysin yhtä, mutta sainkin viisi osaajaa. Asiakkaan on saatava sijoitukselleen vastinetta, joten hinnan ja laadun on oltava kaikin puolin kohdallaan. Jokainen tehty työ on oppimisen paikka, Lehtonen toteaa. -LK- Tilaisuuksissa saat kattavat perustiedot yrittäjyydestä ja yrittäjänä toimimisesta. Saat perustietoa myös alkavan yrittäjän palveluista, tuista ja verkostoista, verotuksesta sekä eri rahoitusmahdollisuuksista. Tarkemmat ohjelmat osoitteessa Tilaisuuksia yritystoimintaa harkitseville keväällä 2011: Perustaisinko yrityksen? ja 12.4.klo Startti-info ja klo Oman yrityksen perustamisen teemapäivä 12.2., 9.4. ja klo 9-17 (huom 37 e/hlö) Avoin yrittäjyyden iltavalmennus yht. 15 iltaa klo Menesty yrittäjänä seminaarisarja Salossa, asiantuntijana Timo Rope. Menestysyrittäjyys 11.5 klo Mikä tekee superyrittäjän ja miten sitä voi kehittää? Yrittäjän menestystyö 12.5 klo Mitkä seikat ratkaisevat yrittäjänä menestymisen ja miten tämä aikaansaadaan? Yrittäjänä et ole yksin! Pistetään yhdessä päämäärät paperille. JARI VÄLIMAA p alkavan yrityksen neuvonta yritysneuvonta vähän aikaa toimineille yrityksille JARMO PELTOLA p alkavan yrityksen neuvonta neuvonta maaseutu- ja bioenergiayrityksille RIIKKA NURMI p yritysneuvonta erityisesti palvelualan yrityksille SaloShops, SaloFood ja SaloVisit yritysverkostot Yrittäjävalmennuksia Yrittäjyyden Ykkösvalmennus Käynnistä yrityksesi hyvin valmistautuneena. Mikäli olet yrittäjyyden alkutaipaleilla, vielä ei ole myöhäistä laittaa päämääriä paperille. Osallistu maksuttomaan yrittäjyyden iltavalmennukseen Salossa, joka pidetään välisenä aikana. 15 illan valmennus toteutetaan 2-3 iltana viikossa klo Ilmoittaudu mukaan: tai p Yrittäjävalmennus päivävalmennuksena Pohditko yrityksen perustamista? Tarvitsetko tukea ja sparrausta? Salossa käynnistyy ensisijaisesti teollisuudesta irtisanotuille ja työttömille suunnattu työvoimapoliitinen yrittäjävalmennus. Päivävalmennuksena toteutettavan maksuttoman ohjelman kesto on 6 viikkoa ja mukaan mahtuu 16 opiskelijaa. Haku kurssille: kurssinumero: men. 6 7

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15 YRITYSSALO OY:N ASIAKASLEHTI / Teema: suuntana yrittäjyys TOUKOKUU 2011 MINUSTAKO yrittäjä s. 3 Protomo väylänä yrittäjyyteen s. 6-7 Älä anna ideoiden odottaa s. 8-9 Omistajaksi vai osakkaaksi? s. 14-15

Lisätiedot

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista

Salo tarvitsee aikaansaavia yrityksiä! s. 2 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008. s. 8. s.12. s. 4. s. 6. Tulevaisuuden osaamista Yrityssalo Oy:n asiakaslehti - www.yrityssalo.fi Helmikuu 2012 JEISTO 12/2008 YRITYSSALO GRAAFINEN OHJEISTO 12/2008 Yrityssalo mahdollistaa yrityksille ympäristön kasvaa, kehittyä ja kansainvälistyä Salo

Lisätiedot

Tapahtumakalenteri. Kokemuksia Yrityssalosta. Yrityssalo Oy:n asiakaslehti Syyskuu 2009. Tässä numerossa mm. Uutta syksyllä 2009

Tapahtumakalenteri. Kokemuksia Yrityssalosta. Yrityssalo Oy:n asiakaslehti Syyskuu 2009. Tässä numerossa mm. Uutta syksyllä 2009 Yrityssalo Oy:n asiakaslehti Tässä numerossa mm. Uutta syksyllä 2009 Sivulla 3 tietoa mm. yritysten elive-klinikasta ja syksyn yrittäjätreffeistä Sivulla 6 uusia työkaluja mm. ICT-alan yrityksille ja palvelutoimialan

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

Lasse Leppäkorpi: Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti hyötyä

Lasse Leppäkorpi: Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti hyötyä Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2010 Yrittäjä Lasse Leppäkorpi: Yrityksen alkutaipaleella harva pärjää yksin Tuoteväylä-tiimin Katariina Oikarainen: Idean myllytyksestä on keksijälle aidosti

Lisätiedot

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin

Sisältö. Taking ideas further. Kiitorata menestykseen. Human Security Finland etsii yrityksiä. Games for Health yhdistää pelaamisen ja hyvinvoinnin 04 08 Sisältö 04 Kiitorata menestykseen Kuopio Innovation Oy:n vuosijulkaisu 2014 06 Human Security Finland etsii yrityksiä 06 Kuopio Innovation on liiketoiminnan kehittäjä, joka avaa väyliä innovatiivisten

Lisätiedot

Petri Peltonen, TEM: Maija Itkonen: "Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa" Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien verkosto auttaa aloittavia yrityksiä

Petri Peltonen, TEM: Maija Itkonen: Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien verkosto auttaa aloittavia yrityksiä Keksintösäätiön asiakas- ja sidosryhmälehti 2/2009 Petri Peltonen, TEM: "Suomalainen innovaatiojärjestelmä uudistuu" Kasvuyrittäjä Maija Itkonen: "Heikot signaalit ovat kaikki kaikessa" Juha Jutila: Liiketoimintaosaajien

Lisätiedot

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle

myynnin kuntoon Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut Integria vie ajoneuvoteollisuutta Venäjälle teknologia kansainvälistyminen liiketoimintaosaaminen 1/2013 HANKE teknologiateollisuudelle 2010 2013 Alfame laittoi myynnin kuntoon Leanilla tulosta Debomix sai järkeistämällä kaksinumeroiset kasvuluvut

Lisätiedot

LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY:N ASIAKASLEHTI

LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY:N ASIAKASLEHTI lahden seudulle 1/2015 LAHDEN SEUDUN KEHITYS LADEC OY:N ASIAKASLEHTI 14 TRENDI- VALAISIMET KIERRÄTETYSTÄ MATERIAALISTA 8 YRITTÄJYYDESSÄ ON NYT IMUA! Oma yritys teki unelmista totta. s. 7 Lahden kaupunkiseutu

Lisätiedot

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita.

määräisivät kunnat ja myös jätteen loppusijoituspaikkaa ei yrittäjä voisi valita. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Teksti ja kuvat: Kari Tegelberg PUNKAHARJUN KULJETUS MUHONEN OY Yrittäjä arvostaa jatkuvuutta Punkaharjun Kuljetus Oy yhdessä kahden tytäryrityksen kanssa

Lisätiedot

Satateräs. nostaa ja siirtää. Sataedusta VTT:n asiamiespalvelua yrityksille. Yritysten mahdollisuudet tukirahoitukseen

Satateräs. nostaa ja siirtää. Sataedusta VTT:n asiamiespalvelua yrityksille. Yritysten mahdollisuudet tukirahoitukseen KE VÄT 1 / 2010 P S K K : N J A S A T A E D U : N S I D O S R Y H M Ä L E H T I Sataedusta VTT:n asiamiespalvelua yrityksille Yritysten mahdollisuudet tukirahoitukseen Seudun strategiaa terävöitetään toimialakohtaisesti

Lisätiedot

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN

LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN LIITTYÄ KAUPPAKAMARIIN 1 JOKAINEN KONTAKTI ON MAHDOLLISUUS Verkostoitumalla luot kontaktit alueen yrityspäättäjiin ja saat mahdollisuuksia löytää uusia asiakkaita, kumppaneita ja osaajia. 2 KEHITÄ OSAAMISTASI

Lisätiedot

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 4/2011. Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan

Kauppakamari. Oulun Kauppakamarilehti 4/2011. Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan Kauppakamari Oulun Kauppakamarilehti 4/2011 Toimitusjohtaja Tapio Saarenpää, Fennovoima: Paikallisten yritysten on kyettävä markkinoimaan osaamistaan Oulun yliopisto kouluttaa osaajia ydinvoimalaitoksen

Lisätiedot

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN

maaseutu Yrittäjyydellä maaseudulle Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Mikä LEADER? syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN syyskuu l 2010 KESKI-SUOMEN maaseutu Ruokaa läheltä Voimaa pienessä kylässä Mikä LEADER? Rahoitusta maaseudun yritysten tarpeisiin Yrittäjyydellä vaikutusmahdollisuuksia maaseudulle 1 PÄÄKIRJOITUS Tervetuloa

Lisätiedot

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013

Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013. Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Lehti Raahen seudun yrityksistä ja yrityspalveluista 2/2013 Pääkirjoitus Raahen seudun yrityspalvelut palveluksessanne, olkaa hyvä! Raahen seudun yrityspalvelut on osa Raahen seutukunnan kehittämiskeskuksen

Lisätiedot

Idea Kainuusta. Euroja. kehittyville yrityksille. Yhteistyöllä uusia asiakkaita. Marraskuu 2011. Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen.

Idea Kainuusta. Euroja. kehittyville yrityksille. Yhteistyöllä uusia asiakkaita. Marraskuu 2011. Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen. Idea Kainuusta Marraskuu 2011 4 Euroja 6 kehittyville yrityksille Yhteistyöllä uusia asiakkaita Julkinen tiedote - Jaetaan jokaiseen talouteen. 2 Idea Kainuusta 3 Vaikka yritysten suhdannekuva on kesän

Lisätiedot

Teollisuuden tarjoamat työmahdollisuudet esillä Eteenpäin-messuilla

Teollisuuden tarjoamat työmahdollisuudet esillä Eteenpäin-messuilla OULUN KAUPPAKAMARILEHTI SITOUTUMATON ELINKEINOELÄMÄN ÄÄNENKANNATTAJA POHJOIS-SUOMESSA 2/2015 Teollisuuden tarjoamat työmahdollisuudet esillä Eteenpäin-messuilla Kansainväliset rekrytoinnit kasvussa Rakennustekniikan

Lisätiedot

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013

Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 1/2013 YriTTäminen PerinTeeT kansainvälisyys asuminen luonto Perinteiden innoittamana tähän päivään. Tempaudu mukaan maaseudun elämään! PÄÄKIRJOITUS Kirjoittaja Juha

Lisätiedot

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA

YRITTÄJYYS OLE LÄSNÄ JA AVOIN - SITOUTAT HENKILÖSTÖN HAITIA ILMOITUSLIITE TÄMÄ ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA ERIKOISJULKAISU ILMOITUSLIITE Vakuutus ja rahoitus Perusasiat kuntoon asiantuntijan avulla Alihankinta Hanki apua ja keskity ydinliiketoimintaasi Franchising

Lisätiedot

TUTKITUSTI TYYTYVÄISIÄ

TUTKITUSTI TYYTYVÄISIÄ Prizz.Uutiset Prizztech Oy:n ja Satakunnan osaamiskeskusohjelman tiedotuslehti 4 / 2013 Prizztechin asiakkaat ovat TUTKITUSTI TYYTYVÄISIÄ OSKEsta satakuntalainenkin voi olla ylpeä Satakunta Business Campus

Lisätiedot

Kauppakamarilehti 2 2010

Kauppakamarilehti 2 2010 Oulun Kauppakamarilehti 2 2010 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi: Yrityksissä tarvitaan vielä tervehdyttäviä toimia Pörssiin kaivataan lisää pohjoisen yrityksiä Tekes tukee liiketoimintainnovaatioita Johtaja

Lisätiedot

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä

Globalisaatio suosii yrittäjyyttä TURUN KAUPPAKORKEAKOULUN TIEDOTUSLEHTI 2 /2008 Maria Puhakka: Kauppiaaksi kasvanut Jussi Järventaus: Globalisaatio suosii yrittäjyyttä P ÄÄKIRJOITUS Yliopistot ja yrittäjyys Anne Kovalainen Yrittäjyys

Lisätiedot

Sparraajan. Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen. Toimittanut Jussi Förbom

Sparraajan. Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen. Toimittanut Jussi Förbom Sparraajan käsikirja Askelmerkkejä luovien alojen liiketoiminnan kehittämiseen Toimittanut Jussi Förbom Luovan Suomen julkaisuja 7 Luova Suomi / Diges ry 2012 Sparraajan käsikirja Askelmerkkejä luovien

Lisätiedot

Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin. Vaihtoaskel. Onnistumisia omistajanvaihdoksiin

Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin. Vaihtoaskel. Onnistumisia omistajanvaihdoksiin Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin Vaihtoaskel Onnistumisia omistajanvaihdoksiin VAIHTOASKEL-hanke onnistumisia omistajanvaihdoksiin 1.1.2013 31.12.2015 Tässä julkaisussa esitellään valtakunnallisen

Lisätiedot

on kasvun kaupunki Kari Nenonen

on kasvun kaupunki Kari Nenonen Laurea tutkii ja kehittää 2/2015 on kasvun kaupunki Kari Nenonen / s. 4 Opiskelijayrittäjyys / s. 6 YAMK-opiskelu / s. 10 CIDe Cluster / s. 14 Sisällysluettelo Kehittämiskumppanisi kansainvälistyvällä

Lisätiedot

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa

Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä. Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Oulun Kauppakamarilehti 1/2012 Ericsson Oulussa täyteen vauhtiin kesään mennessä Suomalaiselle kylmäosaamiselle valtavat mahdollisuudet Norjassa Kemet ponnistaa vientiin osana maailmanlaajuista konsernia

Lisätiedot

T&E palvelut. Asiakas etusijalla. Osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen. työpaikkoja. vauhtia kehittämiseen 1/09. Pk-sektorilta toivotaan lisää

T&E palvelut. Asiakas etusijalla. Osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen. työpaikkoja. vauhtia kehittämiseen 1/09. Pk-sektorilta toivotaan lisää Hämeen työ- ja elinkeinokeskuksen asiakaslehti T&E palvelut 1/09 Pk-sektorilta toivotaan lisää työpaikkoja Asiakas etusijalla Rahoituksella vauhtia kehittämiseen 1 Osaamisen ja yritystoiminnan kehittäminen

Lisätiedot

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24

YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE. Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla. Kestävän kasvun kumppani TIEDUSTELURETKIÄ TRENDIEN MAAILMAAN 24 PwC:N ASIAKASLEHTI 2/2014 Kestävän kasvun kumppani Sarjayrittäjä Mika Mäkeläinen nuorten asialla YRITTÄMISEN KYNNYS MATALALLE TÄSMÄAPUA TIETOMASSASTA 6 TYÖNANTAJAMIELIKUVA KUNNOSSA ALKOSSA 14 TIEDUSTELURETKIÄ

Lisätiedot

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret

www. Paja Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 hyödylliset hankelinkit haastaa Sotkamon nuoret Mahdollisuuksia Kainuun maaseudulle 2/2010 Paja haastaa Sotkamon nuoret www. hyödylliset hankelinkit Yritysryhmälle kehittämistuki jopa 75 % Mato Valtosen vinkit arkipäivän luovuuteen Tee ympäristötekoja,

Lisätiedot

Oman navan ympärille ei auta käpertyä, sanoo Juha Pulliainen.

Oman navan ympärille ei auta käpertyä, sanoo Juha Pulliainen. Etelä-Savon elinkeino-, liikenneja ympäristökeskus Uudet tuulet uudet luutimispaikat Minun toimenkuvani koostuu pitkälti kokouksissa olemisesta tai niihin menemisestä, naurahtaa Juha Pulliainen. Kokouksiin

Lisätiedot