Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin ympäristökeskus"

Transkriptio

1 HELSINGIN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖKESKUS ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin ympäristökeskus vuoden 2011 talousarvion liitteeksi

2 Sisällys 1. Ympäristökeskuksen energiansäästösuunnitelma Ympäristökeskuksen energiankulutus Energiansäästötavoite ja sen konkretisointi Keskeiset toimenpiteet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi Toimenpiteet Ympäristökeskuksen toimipisteissä Vuokraus, ylläpito ja rakentaminen (Tilakeskus, Palmia ja HKR/Rakennuttaja ja Energiayksikkö) Energiansäästötoimenpiteet... 9 Muita energiasäästötoimia, joille ei ole laskettu säästövaikutusta Yhteistyömuodoista sopiminen ja seuranta Tietolähteet Energiansäästötyön jatkosta sopiminen Liitteet Tilakeskuksen ja Palmian energiansäästösuunnitelma

3 1. Ympäristökeskuksen energiansäästösuunnitelma Kaupunginvaltuuston hyväksymän Helsingin kaupungin strategiaohjelman (vuosille , päivätty ) kohdan Kaupunkirakennetta kehitetään energiaa säästäväksi/ Energian tuotanto, hankinta ja käyttö mukaisesti kaupungin eri hallintokunnille laaditaan sitovat energiansäästötavoitteet. Energiansäästöllä edistetään kaupungin tavoitetta vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, jonka lisäksi energian säästämisellä on kaupungin toimintamenoja pienentävä vaikutus. Talousarvion 2011 laatimisohjeiden mukaan hallintokuntien tulee määritellä talousarvioon energiansäästötavoitteet siten että kaupunkitasolla pysytään kasvihuonekaasupäästöjen ja energiansäästötavoitteiden päätetyillä vähenemisurilla. Energiansäästösuunnitelma on jatkoa Helsingin kaupungin jo 1990-luvun alusta alkaneeseen energiatehokkuussopimuskäytäntöön (energia- ja ilmastosopimukset). Ympäristökeskukselle on viimeksi päivitetty energiansäästöä koskevaa suunnitelmaa vuonna Ympäristökeskus muuttaa vuoden 2011 syksyllä Viikkiin valmistuvaan toimitilaan. Tämän vuoksi vuoden 2011 energiansäästöä tarkastellaan vain syyskuun loppuun eli Vertailu tehdään edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan, ja Harakan saaren osalta tarkastellaan koko vuotta Uutta toimitilaa ja sen energiankulutusta ei tässä suunnitelmassa tarkastella. Ympäristökeskuksen energiansäästösuunnitelman ovat laatineet ekotukihenkilöt: Jari Viinanen, Ysty Markus Lukin, Ysty Johanna af Hällström, Ysty Laura Oja, Hy Ines Lukkanen, Yty Leena Terhemaa, Yvy Ympäristökeskuksen johtoryhmä on hyväksynyt suunnitelman Ympäristökeskuksen energiankulutus Helsingin kaupungin ympäristölautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin ympäristökeskus huolehtivat kaupungin ympäristötoimesta ja eläinlääkintähuollosta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti. Lautakunta toimii, ellei toisin ole määrätty, ympäristönsuojeluviranomaisena, terveydensuojeluviranomaisena, leirintäalueviranomaisena, kemikaalivalvonta- ja elintarvikevalvontaviranomaisena sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetussa laissa, tuoteturvallisuuslaissa, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetussa laissa sekä yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa tarkoitettuna valvontaviranomaisena. 3

4 Lautakunta ja virasto edistävät osaltaan ympäristövaikutusten selvittämistä ja arviointia kaupunginhallinnossa, luonnon- ja maisemansuojelua sekä luonnon virkistyskäyttöä yhteistyössä kaupungin muiden hallintokuntien kanssa. Ympäristökeskuksen käytössä olevat tilat ovat: Helsinginkatu 24, joka on rakennettu vuonna Kiinteistöä hallinnoi Kiinteistövirasto (Tilakeskus). Kiinteistöä huoltaa Palmia. Kiinteistössä on ympäristökeskuksen ( m 3 ), Tykesin tiloja ja vuosina oli työväenopiston tiloja (aiemmin ympäristökeskuksen laboratorion käyttämät tilat). Vuoden 2011 alkuvuodesta työväenopistolla olevat tilat remontoidaan Tykelle. Koko kiinteistön rakennustilavuus (lämmin) on m 3. Kiinteistö on katselmoitu vuonna Viipurinkatu 2, joka on rakennettu vuonna Kiinteistössä on ympäristökeskuksen (4 042 m3) ja kiinteistöviraston tiloja sekä tyhjillään vuodesta 2010 lähtien oleva Palmian ruokala ja päiväkoti (osoite Sturenkatu 12 14). Koko kiinteistön rakennustilavuus (lämmin) on m3. Kiinteistö on katselmoitu vuonna Kiinteistöä hallinnoi Kiinteistö Oy Sturenkatu Kiinteistöä huoltaa Vallilan Kiinteistöt Oy. Kaarlenkatu 12 (Helsinginkatu 22), joka on rakennettu vuonna Kiinteistö on pääosin asuinkäytössä. Koko kiinteistön rakennustilavuus on m 3. Kiinteistöä huoltaa Kallion isännöinti Oy. Harakan saaressa ympäristökeskuksella on käytössään luontokoulun opetus-, näyttely- ja huoltorakennuksia, joiden yhteinen pinta-ala on 303 m 3. Rakennusten tilavuus ei ole tiedossa. Vanhimmat rakennuksista ovat rakennettu 1900-luvun vaihteessa ja uusin vuonna Katselmointi on tehty vuonna Ympäristökeskus muuttaa vuoden 2011syksyllä yhteisiin tiloihin Viikkiin. Tämän vuoksi muiden kuin Harakan tilojen osalta energiansäästön vertailuna on tammi-syyskuu Taulukoissa on esitetty 01-09/2009, 01-09/2010 ja 2010 kulutusluvut. Helsinginkadun (57,4 %) ja Viipurinkadun (16,2 %) kulutukset on jyvitetty neliöiden mukaan (suluissa koko kiinteistön kulutus). Kaarlenkadun (0,04 %) kaukolämmön kulutus on jyvitetty neliöiden mukaan ja siitä on vain 2009 ja 2010 tiedot, joista on laskettu 01-09/2009 ja 01-09/2010 kulutukset kertomalla ne 9/12=0,75. Helsinginkatu /2009 (MWh) 01-09/2010 (MWh) 2010 (MWh) lämmönkulutus sk 471 (821) 437 (762) 653 (1137) sähkönkulutus 239 (417) 231 (402) 305 (531) Viipurinkatu /2009 (MWh) 01-09/2010 (MWh) 2010 (MWh) lämmönkulutus sk 93 (571) 77 (476) 119 (733) sähkönkulutus 76 (468) 66 (406) 88 (546) Kaarlenkatu /2009 (MWh) 01-09/2010 (MWh) 2010 (MWh) lämmönkulutus 38*0,75=28,5 43*0,75=32,25 43 sähkönkulutus

5 Harakan luontokeskus (Arvioitu sähkönkulutus. Harakassa ei ole kaukolämpöä; lämmitys toimii sähköllä) Luontotalo 15 MWh Akvaariovaja 17 MWh Vellamon valtakunta 11 MWh Lennätin 7,75 MWh WC 1 MWh Kasematti I 27,5 MWh Kasematti II 16,5 MWh Kasematti III 16,5 MWh Kasematti IV 16,5 MWh Ulkovalaistus 1,5 MWh Yhteensä 130,25 MWh 1.2 Energiansäästötavoite ja sen konkretisointi Talousarvion 2011 laatimisohjeen mukaan virastot määrittävät omat energiansäästötavoitteensa ja toimenpiteet niihin pääsemiseksi niin, että kaupungin kokonaistavoite toteutuu. Energiansäästöneuvottelukunta on kirjeellään ( ) täsmentänyt energiansäästötavoitteen määrittämistä siten, että hallintokunnan kokonaisenergiankulutus vähenee vuonna 2011 yhteensä 2 % vuoden 2010 tasosta sähkön ja lämmön osalta. Ympäristökeskuksen tulosbudjetin 2011 toiminnallisena tavoitteena (ympäristöä koskevat toiminnalliset tavoitteet) on Viikkiin muuttoon asti 5 % yhteenlaskettu energiansäästö vuodesta Kaukolämmön laskennassa on käytetty 50 /MWh ja sähkön osalta 85 /MWh (alv 0 %). Kaukolämmön kulutukseksi (01-09) on vuonna 2010 laskettu 546,25 MWh noin euroa, alv 0 % Sähkön vuosikulutukseksi (01-09 muut tilat + Harakka koko vuosi) on vuonna 2010 laskettu 444,25 MWh noin euroa, alv 0 % Kaukolämmön ja sähkön kulutus yhteensä ( Harakka koko vuosi) on 990,50 MWh eli euroa. Ympäristökeskuksen kokonaisenergiankulutuksen tavoitetaso säästötavoitteena on yhteensä 19,81 MWh (2 %), 1300 euroa 5

6 49,53 MWh (5 %), 3255 euroa Taloudellisten säästöjen lisäksi tulee huomioida säästöjen ympäristölliset vaikutukset, kuten toimipisteiden hiilijalanjäljen pienentyminen. Jotta kokonaisenergiankulutuksen vähentäminen olisi mahdollista, kaupungin rakennuksissa tyypillisesti vaikuttavien käyttäjien, ylläpitäjien ja kiinteistönhuollon välinen yhteistyö rakennusten oikeanlaisen ylläpidon ja käytön aikaansaamiseksi on erittäin tärkeää. Asetetut energiatehokkuus- ja säästötavoitteet syntyvät vain eri toimijoiden yhteistyön seurauksena. 2. Keskeiset toimenpiteet energiansäästötavoitteen saavuttamiseksi Ympäristöjohtajan ja muiden yksiköiden esimiesten tehtävänä on toteuttaa kaupungin strategian mukaista energiansäästötavoitetta. Ekotukihenkilöt ovat keskeisessä roolissa säästötavoitteiden toteuttamisessa ja he seuraavat energiansäästötavoitteen toteutumista. Energiansäästöön voivat vaikuttaa käyttäjän lisäksi ympäristökeskuksen keskeiset yhteistyökumppanit Palmia ja Tilakeskus. Energiansäästötoimet on laskettu tässä suunnitelmassa siten, että ne toteutuvat käyttäjien toimenpitein ja Harakan luontokeskuksessa kesällä 2011 tehdyin toimenpitein. Ongelmallista säästötavoitteen toteutumisen arvioinnissa (vertailu edelliseen vuoteen) tulevat olemaan tilojen muutokset, koska kiinteistössä on monia toimijoita ja kulutusta mitataan harvojen mittareiden kautta. Kulutusta joudutaan arvioimaan neliöiden perusteella. Viipurinkadulla paljon kuluttanut Palmian ruokala lopetti toimintansa vuonna Helsinginkadulla osan aikaa vuodesta yksi kerros oli Työväenopiston käytössä ja vuoden 2011 helmi-maaliskuussa aloitettiin remontti. Koska kulutustietojen perusteella voi olla vaikea tehdä luotettavia johtopäätöksiä säästön onnistumisesta, on ympäristökeskuksen tarkoituksena tämän lisäksi arvioida esitettyjen toimenpiteiden toteutumista käytännössä ja sitä kautta arvioida säästöä. 2.1 Toimenpiteet Ympäristökeskuksen toimipisteissä Harakan luontokeskuksessa toimeenpannaan EU -rahoitteinen hanke Hiilineutraali Harakka, jossa on tavoitteena kasvattaa luontokeskuskusen energiatehokkuutta ja ottaa käyttöön uusiutuvia energialähteitä. Alustavat toimenpiteet on esitetty Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen Harakan luontokeskuksen uusiutuvan energian mahdollisuus -selvityksessä Ympäristön tila > Ilmasto ja energia > Energiankulutus >. Sen mukaan säästöä voisi saada esimerkiksi: Energiatehokkuustoimista noin 2,5 MWh. Ilmalämpöpumpuista noin 40,5 MWh Pientuulivoimalasta 5 MWh Aurinkosähkö 3 MWh Ulkovalaistus 1,2 MWh Yhteensä 52 MWh 6

7 Helsinginkadun, Viipurinkadun ja Kaarlenkadun osalta laadittiin kevyt energiakatselmus ekotukihenkilöiden toimesta tammikuussa Siinä todettiin seuraavat energiansäästötoimet: Käytävien valojen sammumisen ajastuksen tarkastaminen virka-ajan jälkeen (esim. Helsinginkadun alakerrassa palaa valot koko ajan osassa käytävää). Helsinginkadun 1. kerroksen kahviautomaattiin asennetaan ajastin, tai se kytketään pois työajan jälkeen. (Varmistetaan toimittajalta saako sellaisen laittaa) Helsinginkadun ilmanvaihto/ilmastointilaitteisiin (2 kpl) ajastimet tai pois päältä työpäivän jälkeen Kokoushuoneisiin energiansäästöstä kertova huoneentaulu (tykin sammutus, tietokoneet, valot) Keittiöihin energiansäästön huoneentaulut (valaistus, kahvinkeittimet [termospullo]) Faksien käytöstä luopuminen (kysely faksien käytöstä, muut pois paitsi taloon yksi faksi), Yksi faksi (mitatut Kaarlenkatu, Hesari 3.krs) kuluttaa tunnissa 5,6 Wh eli vuodessa 48 kwh. Viimeisen työntekijän poistumisohjeet (mitä tulee sammuttaa) esim. sähköinen nitoja 4 Wh (eli työajan ulkopuolella) pois päältä säästää 29 kwh Tietokoneiden ajaminen lepotilaan kun niitä ei käytetä Näytön sammuttaminen aina kun konetta ei käytetä (esim. litteän 19 näytön sammutus säästää tunnissa 26 Wh, eli sammutus tunniksi työpäivän aikana säästää 5,2 kwh vuodessa) Turhien valojen sammuttaminen huoneesta (päivävalon hyödyntäminen, toisen valaisimen sammutus. Esim. yksi loisteputki pois käytöstä on 58 Wh eli vuoden aikana säästää 84 kwh) Näytöissä siirrytään LED-näyttöihin (24 LCD-LED 21,5 näyttöä korvaa pääosin 19, joista säästö 26 ->22 W (4 W tunnissa). Uusia näyttöjä otetaan käyttöön 24 kpl kevään aikana. Vaihdetaan pöytäkoneita kannettaviin 43 kpl kevään 2011 aikana Siirtyminen turvatulostukseen (tuloste pitää vapauttaa henkilökohtaisesti) vähentää tulostimien ja tulosteiden määrää Selvitetään mahdollisuus tulosteiden määrän raportointiin (käyttäjät näkisivät omien tulosteiden määrän tietyin ajoin esim. puolivuosittain) Yhteistyö muiden kiinteistöissä olevien hallintokuntien kanssa Selvitettiin käytössä olevien sähköisten lisälämmittimien yms. määrät o Ysty 6 lämmittimiä, 1 puhallin o Yvy 1 lämmitin, 1 kostutin o Yty 6 lämmittimiä o Hy 7 tuuletinta o Aulassa 2 isoa jäähdytyslaitetta Huonetilojen lämpötilat ovat erityisesti Helsinginkadulla ja Kaarlenkadulla talvella liian kylmät (vähimmillään 16 o C) ja kesällä liian kuumat. Viikkiin muuton vuoksi lämpötilojen ongelmiin ei puututa tässä suunnitelmassa. Vuoden 2011 alkupuolella aletaan remontoida Helsinginkadun tiloja, jolla tulee olemaan vaikutusta sähkönkulutukseen Tietokone menee 3 h kuluttua lepotilaan, mutta sen voi laittaa itsekin kun ei käytä sitä pidempää aikaa. Koneen kulutus putoaa nollaan eli esim. kannettava (Lifebook) 20Wh ja pöytäkone 42 Wh säästöä. 7

8 Yleisiä energiansäästöohjeita: Käsittele energia-asioita työpistekokouksissa säännöllisesti Sammuta valot ja ota energiansäästölamput käyttöön Pese täysiä koneellisia astioita ja suorita myös käsinpesu vettä säästäen Sammuta tietokoneen näyttö kun et käytä sitä Sammuta tulostimet yöksi ja viikonlopuksi Käytä kopiokoneiden virransäästötilaa, sammuta kone yöksi ja viikonlopuksi Tuuleta tehokkaasti, älä pidä ikkunoita ja ovia turhaan auki Seuraa huoneistolämpötilaa ja säädä patteria siten, että pyrit pitämään lämpötilan talvella noin 21 asteessa Älä tulosta turhaan, sillä jokainen tulostus kuluttaa sähköä Ota yhteys välittömästi isännöitsijään, mikäli huomaat epäkohtia tilojen lämmityksessä tai muissa energiankulutukseen liittyvissä asioissa Ota energiatehokkaat ratkaisut huomioon koneiden, laitteiden ja järjestelmien hankinnassa (esim. tietokoneet) Tarkkaile ilmastoinnin, käytävien ja ulkovalaistuksen käyttöaikoja Ympäristökeskuksen neuvonnasta on lainattavissa sähkönkulutusmittareita Jääkaapin lämpötila säädetään + 8 o C (säästö 5 % per 1 kylmä aste) Katkaisijalla toimivalla jatkojohdolla voi sammuttaa useita standby-tilassa olevia laitteita. 2.3 Vuokraus, ylläpito ja rakentaminen (Tilakeskus, Palmia ja HKR/Rakennuttaja ja Energiayksikkö) Tilakeskus: - koneiden ja laitteiden huoltojen järjestäminen - kiinteistön kunnossapito tarpeettoman energiankulutuksen vähentämiseksi - seuraa ja raportoi energiankulutuksista hallintokunnalle - yhteistyö HKR:n kanssa energiakatselmuksissa sekä seuranta- ja kulutustietojen hankinnassa ja hyödyntämisessä energian säästämiseksi - uudisrakentamisessa sekä perusparannushankkeiden suunnittelussa otetaan huomioon kestävä kehitys ja energiansäästötavoitteet. Palmia: - huolehtii osaltaan kulutustietojen syöttämisestä pakkiin - iv -koneiden ja -laitteiden säädöt - tilojen lämpötilan säätö - valojen sammuttaminen, ikkunoiden ja ulko-ovien sulkeminen - vesihanojen vuodot - veden kulutuksen vähentäminen. HKR/Rakennuttaja: - kaikissa perusparannus- ja uudisrakentamiskohteissa tulee ottaa huomioon energiatehokkuus ja kestävän kehityksen vaatimukset. 8

9 2.4 Energiansäästötoimenpiteet Edellä olevista toimenpiteistä valittiin seuraavat toimet ja laskettiin niiden säästövaikutus. Näiden avulla saavutetaan asetetut tavoitteet. kwh Säästötavoite (2 %) erotus (kwh) Säästötavoite (5 %) Toimenpiteiden säästö Sähkönsäästötoimenpiteet (saavutetaan 2,4 %) 9

10 Toimenpide kwh Huomioita Vastuu Kopioinnin vähentäminen 11 Vähennetään kopioiden määrää kpl Kaikki, ohjeistus ekotuki Kahvinkeittimet 86 Kahvinkeitin (6 kpl) arkipäivisin 1 h pois päältä (termospullojen Kaikki, ohjeistus ekotuki käyttö) Energiatehokkaammat 104 Vaihdetaan 24 kpl Tietohallinto näytöt Faksit faksia poistetaan käytöstä Tietohallinto Nitojat 131 Työajan ulkopuolella sammutetaan nitojat (5 kpl) Kaikki, ohjeistus ekotuki Videotykin käyttö 235 Sammutetaan lamppu (tykki valmiustilaan) kun ei esitelmää (käyttöaste 0,5, kokousten aikana sammutetaan kolmasosa-ajaksi) Tilan varaaja, ohjeistus ekotuki 1. krs kahviautomaatti 294 Sammutetaan virastoajan ulkopuolella 1. krs työntekijä, joka lähtee viimeisenä 1.krs ja 4. krs ilmastointilaitteet 363 Käyttöä rajoitetaan vain työaikaan (4 kpl), 10 yötä pois 1. ja 4. krs työntekijä, joka lähtee viimeisenä Näytöt 585 Jokainen sammuttaa näytön kahvi, ruoka ym. tauoilla (15 min säästö/sammutus), yht. 4 kertaa päivässä Kaikki, ohjeistus ekotuki Monitoimikone (lepotila) Turvatulostin (sammutus) Katiskan käytävän valaistus Monitoimikone (sammutus) Energiatehokkaammat koneet Keittiö, WC ym tilojen valaistus Viipurinkadun autotallinvalaistus 778 Laitetaan lepotilaan (säädetään lepotilaan siirtyminen nopeammaksi), säästö 1 h päivässä viraston aukioloaikana Kaikki, ohjeistus ekotuki 847 Sammutetaan viraston ulkopuolisella ajalla Kaikki, ohjeistus ekotuki 864 Sammutetaan työajan ulkopuolella (nyt palaa jatkuvasti) 1. krs työntekijä, joka lähtee viimeisenä 881 Sammutetaan viraston ulkopuolisella ajalla Kaikki, ohjeistus ekotuki 1029 Vaihdetaan 43 kpl Tietohallinto 1253 Tarpeettomien valojen sammutus 1 h/tila, päivä Kaikki, ohjeistus ekotuki 2000 Vähennetään valaistusta Viipurinkadun autotallissa. Kv:n ohjelma, puolet säästöstä Ymk:lle Tietokoneet lepotilaan 2025 Jokainen työntekijä ajaa lepotilaan kerran päivässä (säästö 3 h/päivä, ka 30W; kannet 20W ja pöytä 40W) Viipurinkadun ekotuki yhteistyössä Kv:n kanssa Kaikki, ohjeistus ekotuki/tietohallinto Käytävien lamppuja vähennetään (viipurink) 2506 Viipurinkadun käytäviltä poistetaan käytöstä yhteensä 20 lamppua Huoneiden valaistus lamppua sammutetaan keskimäärin työaikana (päivän valon hyödyntäminen ja ylimääräisen lampun sammutus) Käytävien lamppuja vähennetään (Helsingink, Kaarlenk.) Yhteensä Helsingin- ja Kaarlenkadun käytäviltä poistetaan käytöstä yhteensä 40 lamppua Harakka Esiselvityksen mukaisia toimia, toteutus kesä 2011 (0,5 vuoden säästö) Yhteensä Viipurinkadun kiinteistövastaava/ekotuki Kaikki, ohjeistus ekotuki Vahtimestari/ekotuki Projektityöntekijä, Viinanen, Pajanen 10

11 Harakan (Hiilineutraali Harakka) toimenpiteillä + sähkönsäätötoimenpiteillä saavutetaan 5,04 % säästö Muita energiasäästötoimia, joille ei ole laskettu säästövaikutusta. Ilmanvaihdon ja lämpötilojen korjaus toisivat merkittäviä säästöjä, mutta niitä ei enää kannata tehdä Viikkiin muuton vuoksi -Helsinginkadun 1.krs liian kuumaa, jonka vuoksi jäähdytetään erillisillä laitteilla ja ilmanvaihto huono, jolloin kierrätetään ilmaa tuulettimilla -Helsinginkadulla (3. krs) ja Kaarlenkadulla liian kylmää talvella, jolloin käytetään lisälämmittimiä -Viipurinkadun autotallin lämpötila lasketaan 10 asteeseen, Kv:n ohjelma (ei arvioitu säästövaikutusta) Lisäksi säästöjä syntyy mikäli Tilakeskuksen ja Palmian suunnitelmien mukaisia toimia toteutuu (liite 1) Talotekniikkaan liittyvät energiansäästötoimet kuten lämpötilan pitäminen oikeana (1 o C alempi on 5 % säästöä), ilmanvaihdon säätö, lämmöntalteenotto ja valaistuksen säätimet (liiketunnistin, ajastimet, luonnonvalon mukaan säätö) toisivat merkittäviä säästöjä. Ympäristökeskuksen Viikkiin muuton vuoksi säästötoimenpiteitä ei esitetä tässä suunnitelmassa. 2.4 Yhteistyömuodoista sopiminen ja seuranta Energiansäästöä ja tavoitteiden toteutumista käsitellään kerran vuodessa ekotukitiimissä. Ympäristökeskuksen ekotukitiimi toimittaa kerran vuodessa johtoryhmälle raportin edellisen vuoden energiankäytöstä. Ympäristötaloussuunnittelija vastaa raportoinnista. 3. Tietolähteet Pakki -sähköinen huoltokirja. 4. Energiansäästötyön jatkosta sopiminen Ekotukitiimi päivittää energiansäästösuunnitelmaa ja seuraa tavoitteiden toteutumista vuosittain. Energiansäästötoimenpiteet ovat osa tulospalkkiota vuonna Vuoden 2012 tavoitteet asetetaan Viikin toimitilaan. 11

12 Liite 1 12

13 13

14

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus

Helsingin kaupungin henkilöstökeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin henkilöstökeskus vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 6.9.2010 1 1. Helsingin kaupungin henkilöstökeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin henkilöstökeskuksen

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi Helsingin kaupunginkirjasto vuoden 2011 talousarvion liitteeksi Kaupunginkirjaston johtoryhmä 15.12.2010 Kaupunginkirjaston energiansäästösuunnitelman laatimista varten perustettiin 25.5.2010 työryhmä,

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos vuoden 2015 talousarvion liitteeksi 11.12.2014 1 1. Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitoksen energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Energiansäästösuunnitelman luonnos 2012 Nuorisoasiainkeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 3.12.2012 2 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen energiansäästösuunnitelma... 4

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma 1 (7) Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 2 (7) Sisältö 1 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston energiansäästösuunnitelma... 2 1.1 Sosiaali- ja terveysviraston energiankulutus...

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Energiansäästö työpaikalla Miksi energiaa kannattaa säästää? Mistä työpaikan energiankulutus muodostuu? Miten töissä voi säästää energiaa? Lämmitys Jäähdytys Sähkö Valaistus

Lisätiedot

Helsingin kaupungin Taidemuseo

Helsingin kaupungin Taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin Taidemuseo vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 21.12.2010 Hyväksytty johtoryhmässä 21.12.2010 2 1. Helsingin kaupungin taidemuseon energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Energiansäästösuunnitelma 2016 2017 Nuorisoasiainkeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2016 2017 28.12.2015 2 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksen energiansäästösuunnitelma... 4 1.1

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013 ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013 1 MIKSI SÄÄSTÄÄ ENERGIAA? NOPEIN JA TEHOKKAIN TAPA HILLITÄ ILMASTON- MUUTOSTA. SE SÄÄSTÄÄ RAHAA. UUSIUTUMATTOMIEN ENERGIANLÄHTEIDEN

Lisätiedot

Ympäristökeskuksen energiansäästötoimenpiteet

Ympäristökeskuksen energiansäästötoimenpiteet Ympäristökeskuksen energiansäästötoimenpiteet Energiankulutus ja -tuotanto o ympäristökeskus hankki syksyllä 2011 vihreää sähköä (tuulisähkö) kiinteistöyhtiön kilpailuttamana o kuukausitason energiatiedot

Lisätiedot

Helsingin kaupungin Taidemuseo

Helsingin kaupungin Taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin taidemuseo, Ukko Kaarto ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin Taidemuseo vuoden 2014 talousarvion liitteeksi 22.1.2014 Hyväksytty Helsingin

Lisätiedot

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 1 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitoksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Energiansäästösuunnitelman laadinnan lähtökohdat...

Lisätiedot

Helsingin kaupungin taidemuseo

Helsingin kaupungin taidemuseo Energiansäästön toimintasuunnitelma Helsingin kaupungin taidemuseo ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin taidemuseo vuoden 2016 talousarvion liitteeksi Hyväksytty Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta,

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, Valaistus Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, koulurakennuksissa valaistus voi kattaa jopa 40%. Valaistusta tulisi käyttää ainoastaan tarpeeseen ja

Lisätiedot

Hyvät käytännöt & Stadin ilmasto -verkkosivut. Tiia Katajamäki Ympäristökeskus

Hyvät käytännöt & Stadin ilmasto -verkkosivut. Tiia Katajamäki Ympäristökeskus Hyvät käytännöt & Stadin ilmasto -verkkosivut Tiia Katajamäki Ympäristökeskus Stadin ilmasto -verkkosivut Stadinilmasto.fi- sivut avattu vuoden 2013 alussa, ensimmäinen uutiskirje joulukuussa 2012 Taustalla

Lisätiedot

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen

KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ. Ympäristöasiat Kuopiossa Tapio Kettunen KOHTI TEHOKKAAMPAA ENERGIANKÄYTTÖÄ Ympäristöasiat Kuopiossa 10.4.2014 Tapio Kettunen Toimenpide Säästö vuodessa Vuotavan wc-istuimen tai hanan korjaaminen 100-900 Huonelämpötilan laskeminen yhdellä asteella

Lisätiedot

Sähkönkulutus on kasvussa

Sähkönkulutus on kasvussa Sähkönkulutus on kasvussa Palvelu- ja julkisen sektorin osuus sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa on 19 %. Yksittäisen toimistorakennuksen sähkön kulutus voi jakautua esimerkiksi näin. Palvelu- ja toimistorakennuksessa

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee

Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee 10.2.2014 Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke etenee Kuuma-kunnissa käynnistyi huhtikuussa -13 kaksivuotinen Julkisten rakennusten energiatehokkuuden parantaminen -hanke. Se on

Lisätiedot

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE

ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE ENERGIAN- SÄÄSTÖVINKKEJÄ LOGISTIIKKA- JA TUOTANTOTILOILLE KIINTEISTÖN ENERGIA- TEHOKKUUTTA LUODAAN JOKA PÄIVÄ Kiinteistöjen tehokas energiankäyttö on fiksua paitsi ympäristön kannalta, myös taloudellisesta

Lisätiedot

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja

Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, Toni Semenoja Energiatehokkuuspäivä LapinAMK, 15.02.2016 Toni Semenoja Mitä hyötyä on energiatehokkuudesta? Energian järkevä, tehokas ja taloudellinen käyttö on niin asiakkaan kuin energiayhtiönkin etu. Energia-alan

Lisätiedot

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto

Helsingin kaupungin sosiaalivirasto HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO Hallinto- ja kehittämiskeskus Talous- ja suunnittelutoimisto Talous- ja laskentayksikkö Sosiaaliviraston johtoryhmä 7.3.2012, liite 5 asia 6. ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

PIENIÄ SUURIA OHJEITA ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI

PIENIÄ SUURIA OHJEITA ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI PIENIÄ SUURIA OHJEITA ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI PIENIÄ SUURIA OHJEITA ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI Tilan käyttäjänä sinun jokapäiväisellä toiminnallasi on merkittävä vaikutus energiankulutukseen. Energiansäästön

Lisätiedot

Yhteenveto energiakatselmoinnista

Yhteenveto energiakatselmoinnista Vaasa Rakennuksesta vastaava organisaatio: Vaasan Talotoimi Koulun nimi: Huutoniemen koulu Päärakennus 1954, peruskorjattu 1998 Liikuntasalirakennus 1957, peruskorjattu 2000 Päärakennus sekä liikuntasalirakennus.

Lisätiedot

Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen

Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö Pekka Karppanen Valaistus Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje valaisimien sammuttamisesta tiloissa on, että jos

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos vuoden 2011 talousarvion liitteeksi 25.10.2010 1. Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitoksen energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Hyviä ohjeita työpaikan energian säästämiseksi

Hyviä ohjeita työpaikan energian säästämiseksi Hyviä ohjeita työpaikan energian säästämiseksi Miksi tätä kaikkea tehdään? Konkreettisesti energiansäästötoimien vaikutus näkyy energialaskussa. Syyt siihen, miksi meidän kaikkien pitäisi alkaa ajatella

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin Palmia-liikelaitos 3.12.2014 Maija Sarpo, Palmian johtoryhmä hyväksynyt 9.12.2014 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Palmian energiankulutus... 2 3. Palmian

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet. Energiatehokkuuspäivä 11.12.2013 Hämeenlinna Mari Rajaniemi

Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet. Energiatehokkuuspäivä 11.12.2013 Hämeenlinna Mari Rajaniemi Broilerintuotannon energiankulutus ja energian säästömahdollisuudet Energiatehokkuuspäivä 11.12.2013 Hämeenlinna Mari Rajaniemi www.helsinki.fi/yliopisto 1 Miten aloittaa energiankäytön tehostaminen? Energiankäytön

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto

Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa. Keski-Suomen Energiatoimisto Energiaeksperttikoulutus osa 1 -Ekspertin tehtävä talossa Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Miksi energiaeksperttejä? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia

Lisätiedot

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016

KUUMA-johtokunta Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 KUUMA-johtokunta 30.11.2016-85 Liite 85 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGIATEHOKKUUS 2016 JULKISTEN KIINTEISTÖJEN ENERGITEHOKKUUS Vuosina 2013-2016. Ekotukitoiminnalla pyritään vaikuttamaan käyttäjiin ja kiinteistönhoitajiin,

Lisätiedot

Energiaekspertti. Tietoa taloyhtiön ja asukkaiden energiankäytöstä

Energiaekspertti. Tietoa taloyhtiön ja asukkaiden energiankäytöstä Energiaekspertti Tietoa taloyhtiön ja asukkaiden energiankäytöstä Sisällys Mihin energiaa ja vettä kuluu Mihin kiinnittää huomiota asumisen arjessa Mihin kiinnittää taloyhtiön toiminnassa Lämmitysjärjestelmä

Lisätiedot

Tietokilpailun tavoitteena on aktivoida oppilaat miettimään, miten kukin omalla toiminnallaan voisi vaikuttaa energiankulutukseen arkielämässä.

Tietokilpailun tavoitteena on aktivoida oppilaat miettimään, miten kukin omalla toiminnallaan voisi vaikuttaa energiankulutukseen arkielämässä. Mari Kyngäs OuLUMA, sivu 1 ENERGIANSÄÄSTÖVISA Avainsanat: energia, energiansäästö, energiankulutus Luokkataso: 5.-7. luokat Tavoitteet: Tietokilpailun tavoitteena on aktivoida oppilaat miettimään, miten

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Ilari Rautanen 7.10.2015 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy vähentää

Lisätiedot

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963,

Lisätiedot

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen

Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus Ilari Rautanen Minne energia kuluu taloyhtiössä? Energiaeksperttikoulutus 10.10.2016 Ilari Rautanen 10.10.2016 Lauri Penttinen 2 Miksi energiaa kannattaa säästää? Energia yhä kalliimpaa ja ympäristövaikutuksia täytyy

Lisätiedot

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt

Lisätiedot

VALMIUSTILAT KODISSANI

VALMIUSTILAT KODISSANI VALMIUSTILAT KODISSANI Tavoite: Oppilaat tietävät sähkölaitteiden valmiustilojen kuluttamasta sähköstä ja he sammuttavat laitteet kokonaan, kun se on mahdollista. Ostaessaan uusia sähkölaitteita oppilaat

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN

ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN ENERGIANSÄÄSTÖTOIMIEN VAIKUTUS SISÄILMAAN Artti Elonen, insinööri Tampereen Tilakeskus, huoltopäällikkö LAIT, ASETUKSET Rakennus on suunniteltava ja rakennettava siten, etteivät ilman liike, lämpösäteily

Lisätiedot

VIIKIN YMPÄRISTÖTALON ENERGIATEHOKKAAT RATKAISUT. 22.1.2014 Jari Viinanen 1

VIIKIN YMPÄRISTÖTALON ENERGIATEHOKKAAT RATKAISUT. 22.1.2014 Jari Viinanen 1 VIIKIN YMPÄRISTÖTALON ENERGIATEHOKKAAT RATKAISUT 22.1.2014 Jari Viinanen 1 Viikin Ympäristötal Omistus: Kiinteistö Oy Helsingin ympäristötal (Helsinki 75 %, Ylipist 25%) Henkilöstö 240, 25 m 2 /henkilö

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Keravalla 12.10.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Keravalla 12.10.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Keravalla 12.10.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen

Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö 04.09.2014 Pekka Karppanen Valaistuksen- ja vedenkäyttö Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje

Lisätiedot

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies 12.10.2011 Matti Rae, Elinkeinoelämän Ympäristöfoorumi 1 Ensto Group on kansainvälinen perheyritys Henkilöstöä

Lisätiedot

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu?

2011, Kuusamon kaupunki. Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Millaisia tuloksia energiatehokkuussopimuksella on saavutettu? Kuusamo. Pinta-ala 5 809 km² Asukasluku 15 740 Asukastiheys 3,16 as/km² Kaupungin kiinteistöt 2011-647 000 m³ 2014-627 100 m³ josta lämmintä

Lisätiedot

Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön

Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön HARAKATKIN HIKOILEVAT Asumisen veden- ja energiansäästö Sisältö Miksi rajoittaa omaa veden ja energian kulutustaan? Vinkkejä energian säästöön Vinkkejä veden säästöön Omien kokemusten vaihto ja keskustelu

Lisätiedot

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen

Lypsykarjanavetan energiankulutus. Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen Lypsykarjanavetan energiankulutus Valion navettaseminaari, Pasi Eskelinen 4.2.2015 ERKKA hanke Energiatehokas tuotantorakennus Keskeisinä tutkimuskohteina maalämpö, uusiutuvat energiaratkaisut ja energiatehokkuus

Lisätiedot

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila

Energiatehokas koti asukas avainasemassa. Asuminen ja ilmastonmuutos Ajankohtaisseminaari 12.2.2008 Päivi Laitila Energiatehokas koti asukas avainasemassa Ajankohtaisseminaari Päivi Laitila Motiva - asiantuntija energian ja materiaalien tehokkaassa käytössä Motiva yhtiönä 100 % valtion omistama valtionhallinnon sidosyksikkö

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy

Rakennusten energiatehokkuus. Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy Rakennusten energiatehokkuus Tulikivi Oyj 8.6.2011 Helsinki Mikko Saari VTT Expert Services Oy 6.6.2011 2 Mitä on rakennusten energiatehokkuus Mitä saadaan (= hyvä talo) Energiatehokkuus = ----------------------------------------------

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY

0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY 0 ENERGIA MAHDOLLISTA TÄNÄPÄIVÄNÄ EIKÄ VASTA VUONNA 2020 ALLAN MUSTONEN INSINÖÖRITOIMISTO MUSTONEN OY MIKÄ ON NOLLA-ENERGIA Energialähteen perusteella (Net zero source energy use) Rakennus tuottaa vuodessa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikennelaitos liikelaitos HKL

Helsingin kaupungin liikennelaitos liikelaitos HKL Energiansäästön toimintasuunnitelma ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin liikennelaitos liikelaitos HKL 31.12.2013 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. HKL:n energiansäästösuunnitelma... 4 1.1. Taustaa...

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 23 25.02.2014 Tekninen lautakunta 59 27.05.2014 Tekninen lautakunta 97 30.09.2014. Energiansäästötoimenpiteet 467/10.03.

Tekninen lautakunta 23 25.02.2014 Tekninen lautakunta 59 27.05.2014 Tekninen lautakunta 97 30.09.2014. Energiansäästötoimenpiteet 467/10.03. Tekninen lautakunta 23 25.02.2014 Tekninen lautakunta 59 27.05.2014 Tekninen lautakunta 97 30.09.2014 Energiansäästötoimenpiteet 467/10.03.02/2014 Tekla 25.02.2014 23 Valmistelija: työpäällikkö Janne Ilmalahti,

Lisätiedot

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain

Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain Ympäristöraportti 2010 TERVEYSKESKUS Ympäristöön liittyvät tavoitteet, niiden toteutuminen ja ympäristötoimet teemoittain 1. Ympäristöjohtaminen Terveyskeskuksen ympäristöasioiden hallinta ja vastuu on

Lisätiedot

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN 1 7 6 7 2 3 4 5 Kun tiedät mitä kulutat, tiedät mitä voit säästää OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 160 litraa vuorokaudessa. Tällä kulutuksella vesimaksun pitäisi olla

Lisätiedot

Energiaexpertin mietteitä. Mikko Muukki

Energiaexpertin mietteitä. Mikko Muukki Energiaexpertin mietteitä Mikko Muukki 13.3.2017 Tässä esityksessä Esimerkkejä yhden energiaexpertin toiminnasta ja ajatuksista Miksi olen energiaexpertti Taloyhtiöni Mitä on tehty Vinkkejä energiaexpertti

Lisätiedot

Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010

Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010 Energiatehokas koti - seminaari 25.3.2010 Kokemuksia ja kulutustietoja matalaenergia- ja passiivitaloista Pekka Haikonen 1 EU:n energiatehokkuusstrategia 2 Rakentamisen määräykset 3 4 Kokemuksia matalaenergiarakentamisesta

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv

ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv Seurakuntien ympärist ristötoiminnan toiminnan neuvottelupäiv ivä - SÄÄSTÄ ENERGIAA - Pentti Kuurola, LVI-ins. LVI-Insinööritoimisto Mäkelä Oy Oulu Kuntoarviot Energiatodistukset Energiakatselmukset Hankesuunnittelu

Lisätiedot

Energiansäästön kymmenen käskyä

Energiansäästön kymmenen käskyä Energiansäästön kymmenen käskyä I Nykyinen kulutus ja seuranta Selvitä yrityksen nykyinen kulutus: - Lämpö - Sähkö - Vesi - Liikennepolttoaineet Kulutuksen seuranta - Vähintään kuukausittainen, mielellään

Lisätiedot

Case Sello: Kauppakeskuksen tehokkaat energiansäästöratkaisut. Marjo Kankaanranta, kauppakeskusjohtaja Kauppakeskus Sello 10.4.

Case Sello: Kauppakeskuksen tehokkaat energiansäästöratkaisut. Marjo Kankaanranta, kauppakeskusjohtaja Kauppakeskus Sello 10.4. Case Sello: Kauppakeskuksen tehokkaat energiansäästöratkaisut Marjo Kankaanranta, kauppakeskusjohtaja Kauppakeskus Sello 10.4.2014 Kauppakeskus Sello Asiakaskäynnit 2013 22,6 miljoonaa Kokonaismyynti 2013

Lisätiedot

GES-verkostotilaisuus Tiina Lensu IVH Kampus Toimistokiinteistön energiatehokkuus asiakastyytyväisyyden ehdoilla

GES-verkostotilaisuus Tiina Lensu IVH Kampus Toimistokiinteistön energiatehokkuus asiakastyytyväisyyden ehdoilla GES-verkostotilaisuus 15.11.2017 Tiina Lensu IVH Kampus Toimistokiinteistön energiatehokkuus asiakastyytyväisyyden ehdoilla 16.11.2017 1 IVH Kampus, Skinnarila Monimuotoinen kokonaisuus, 24.000 m2, 11

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala.7 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus vesikiertoinen patterilämmitys, kaukolämpö Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 690 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Öljykattila/vesiradiaattori Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 89. m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Maalämpöpumppu NIBE F454 / Maalämpöpumppu NIBE

Lisätiedot

Mahdottomuus vai mahdollisuus

Mahdottomuus vai mahdollisuus Rakennuksen energiataloudellinen käyttö Mahdottomuus vai mahdollisuus Timo Posa 31.8.2010 Roolit Hallinta Huolto Käyttäjä Toiminta HELSINGIN KAUPUNGIN KOKONAISKULUTUS VUONNA 2008 ja 2007 2008 2007 GWh

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa

Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Ruokapalvelut: Energia ja vesi Ohje ympäristökriteereistä julkisissa hankinnoissa Sisällys 1. Kulutuksen seuranta 2. Ympäristösuunnitelma 3. Valaistus 4. Uusien keittiölaitteiden hankinta 5. Keittiön energiankulutuksen

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Kauniskuja 1 ja Vantaa

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Kauniskuja 1 ja Vantaa ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Kauniskuja ja 5 0230 Vantaa 997 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen

Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen ASIANTUNTIJASEMINAARI: ENERGIATEHOKKUUS JA ENERGIAN SÄÄSTÖ PITKÄN AIKAVÄLIN ILMASTO- JA ENERGIASTRATEGIAN POLITIIKKASKENAARIOSSA Rakennuskannan energiatehokkuuden kehittyminen 19.12.27 Juhani Heljo Tampereen

Lisätiedot

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen

Valaistushankinnat. 6.10.2010 Antti Kokkonen Valaistushankinnat 6.10.2010 Antti Kokkonen Kuinka paljon valaistus kuluttaa? Kaikesta Suomessa käytetystä sähköstä n. reilu 10 % kuluu valaistukseen, josta karkeasti 1/3 palvelu- ja julkisella sektorilla.

Lisätiedot

Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015. Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys,

Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015. Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energiaeksperttikoulutus 6.10.2015 Mistä tietoa saa? Energiatodistus, -selvitys, Energialuokitus perustuu rakennuksen E-lukuun, joka koostuu rakennuksen laskennallisesta vuotuisesta energiankulutuksesta

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus

Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus Toimintasuunnitelma Energiatehokkuussopimus 2017-2025 Joensuun kaupunki xx.11.2017 Toiminnan tausta ja organisointi Joensuun kaupunki on liittynyt kunta-alan energiatehokkuussopimukseen vuosille 2017 2025.

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma

Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma Heikki Väisänen Energiaosasto 25.4.2013 TEM:n suunnitelman laatimisesta Taustalla valtioneuvoston periaatepäätöksen kirjaus ja sen taustalla

Lisätiedot

KauKolämpö on KaiKKien etu...myös sinun.

KauKolämpö on KaiKKien etu...myös sinun. KauKolämpö on KaiKKien etu...myös sinun. Hyvän olon energiaa Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Se takaa tasaisen lämmön ja

Lisätiedot

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö

Lämmitysverkoston lämmönsiirrin (KL) Asuntokohtainen tulo- ja poistoilmajärjestelmä. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö Kaukolämpö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 50 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Lämmitysverkoston

Lisätiedot

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo

ENERGIATODISTUS. Rakennustunnus: Isonjärvenkuja Espoo ENERGIATODISTUS Rakennus Rakennustyyppi: Osoite: Erillinen pientalo (yli 6 asuntoa) Valmistumisvuosi: Rakennustunnus: Isonjärvenkuja 9 02940 Espoo 998 Useita, katso "lisämerkinnät" Energiatodistus on annettu

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖ ON KAIKKIEN ETU...MYÖS SINUN.

KAUKOLÄMPÖ ON KAIKKIEN ETU...MYÖS SINUN. KAUKOLÄMPÖ ON KAIKKIEN ETU...MYÖS SINUN. HYVÄN OLON ENERGIAA Kaukolämmitys merkitsee asumismukavuutta ja hyvinvointia. Se on turvallinen, toimitusvarma ja helppokäyttöinen. Se takaa tasaisen lämmön ja

Lisätiedot

Kaupungin rakennusten energiankulutusdata. Katri Kuusinen 26.2.2015

Kaupungin rakennusten energiankulutusdata. Katri Kuusinen 26.2.2015 Kaupungin rakennusten energiankulutusdata Katri Kuusinen 26.2.2015 Nykyisiä tietokantoja kaupungin omista rakennuksista Vuosikulutukset Noin 3500 kohteen tiedot (palvelu- ja asuinrakennuksia) Kaukolämmönkulutus

Lisätiedot

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011

Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito. Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Ekotehokkuus: Toimitilojen käyttö ja ylläpito Anna Aaltonen Kiinteistö- ja rakentamistalkoot 27.1.2011 Sisältö Ympäristöasioiden hallinta yrityksissä Toimitilojen vaikutus ympäristöön Kiinteistön ympäristösertifioinnit

Lisätiedot

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala 58 m² Lämmitysjärjestelmän kuvaus Kaukolämö ja vesikiertoinen lattialämmitys. Ilmanvaihtojärjestelmän

Lisätiedot

Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909alkaen

Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909alkaen Helsingin Energian Energianeuvonta Perustamisvuodesta 1909alkaen Energiakeskus Kampin Sähkötalossa vuodesta 1973 Asiakaspalvelu ja näyttelytila Aukioloaika ma - pe klo 8.30-16 kodin energiankäytön neuvonta

Lisätiedot

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö

Vesikiertoinen lattialämmitys / maalämpöpumppu Koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto, lämmöntalteenotto. Laskettu ostoenergia. kwhe/(m² vuosi) Sähkö YHTEENVETO RAKENNUKSEN ENERGIATEHOKKUUDESTA Laskettu kokonaisenergiankulutus ja ostoenergiankulutus Lämmitetty nettoala, m² 8.0 Lämmitysjärjestelmän kuvaus Ilmanvaihtojärjestelmän kuvaus Vesikiertoinen

Lisätiedot

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti

Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa. Energiaremontti Toteutettavissa olevat energiansäästömahdollisuudet Tampereen asuinrakennuksissa 1 Energiaremontti Miten päästään 20 % energiansäästöön vuoteen 2020 mennessä Tampereen asuinrakennuskannassa Energiaeksperttikoulutus

Lisätiedot

Voiko asukas vaikuttaa kiinteistön energiankulutukseen?

Voiko asukas vaikuttaa kiinteistön energiankulutukseen? Voiko asukas vaikuttaa kiinteistön energiankulutukseen? Matti Hellgrén Asiakaspalvelupäällikkö, energia-asiantuntija Talokeskus Yhtiöt Oy!"#$%&'%(')*+,-.)/0)$1)%$1'&2134)5$%")."25$"")"'3"1.(1,5"6"#7&#(3.")5")$+5&#83'.$5")

Lisätiedot

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT

ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT ILMANVAIHDON JA LÄMMITYKSEN SÄÄDÖT 25.10.2016 Talokeskus Yhtiöt Oy Timo Haapea Linjasaneerausyksikön päällikkö LÄMPÖJOHTOVERKOSTON PERUSSÄÄTÖ, MITÄ SE TARKOITTAA? Kiinteistön erilaisten tilojen lämpötilojen

Lisätiedot

Energiansäästökotitalouksissa

Energiansäästökotitalouksissa Energiansäästökotitalouksissa Energianeuvoja Sanna Moilanen, Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto Popento 6.5 seminaari Muutosta ilmassa Kainuun ilmastostrategia 2020 9.5.2011 1 Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto

Lisätiedot

JVA energiankulutus ja säästömahdollisuudet Syksy Keski-Suomen Energiatoimisto

JVA energiankulutus ja säästömahdollisuudet Syksy Keski-Suomen Energiatoimisto JVA energiankulutus ja säästömahdollisuudet Syksy 2013 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 28.11.2013 Lauri Penttinen 2 Kulutuskäyrästöt talon iän mukaan

Lisätiedot

Energiaa ekotukitoimintaan -iltapäivä 31.8. klo 13-16 HSY. Johanna af Hällström, Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Energiaa ekotukitoimintaan -iltapäivä 31.8. klo 13-16 HSY. Johanna af Hällström, Helsingin kaupungin ympäristökeskus Energiaa ekotukitoimintaan -iltapäivä 31.8. klo 13-16 HSY Johanna af Hällström, Helsingin kaupungin ympäristökeskus Julkisten toimitilojen käyttö -projekti Projektin tavoitteena on vähentää valituista

Lisätiedot

TILAKESKUKSEN JA PALMIAN ENERGIASÄÄSTÖSUUNNITELMA 2011

TILAKESKUKSEN JA PALMIAN ENERGIASÄÄSTÖSUUNNITELMA 2011 TILAKESKUKSEN JA PALMIAN ENERGIASÄÄSTÖSUUNNITELMA 2011 (liitettäväksi hallintokuntien energiansäästösuunnitelmiin) 1. YLLÄPIDON VAIKUTUS ENERGIANSÄÄSTÖÖN Ylläpidon keinoin voidaan vaikuttaa erityisesti

Lisätiedot

KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA

KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat Terhi Harjulehto 15.3.2012 SISÄLTÖ Energiakolmio-esittely Toimintasuunnitelma-hankkeista - Toimeksianto - Toimintamalli, versiot

Lisätiedot

Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta

Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta Rakennusten energiatehokkuus kuntien ekotukitoiminnassa Hyvät esimerkit pääkaupunkiseudulta Anna Sjövall Ympäristöasiantuntija Vantaan ympäristökeskus 29.10.2013 Mitä ekotukitoiminta on? Ekotukitoiminta

Lisätiedot

SÄHKÖLLÄ ON VÄLIÄ! Tarvittava materiaali: Laskimia. Lähde: Adato Energia. Sivu 1/6

SÄHKÖLLÄ ON VÄLIÄ! Tarvittava materiaali: Laskimia. Lähde: Adato Energia. Sivu 1/6 SÄHKÖLLÄ ON VÄLIÄ! Tavoite: Laskea eri sähkölaitteiden energiankulutuksia. Ymmärtää käsite kilowattitunti (kwh) ja kuinka se lasketaan. Ryhtyä toimeen sähkönkulutuksen vähentämiseksi. Tehtävä: Käytämme

Lisätiedot