Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Henkilöstöraportti vuodelta 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Henkilöstöraportti vuodelta 2014"

Transkriptio

1 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2014 Osekkin henkilöstötoimikunta Yhtymähallitus Yhtymäkokous

2 KATSAUS VUOTEEN OSEKKIN HENKILÖSTÖHALLINNON TOIMINNANOHJAUS JA HENKILÖSTÖPOLITIIKAN TOTEUTTAMINEN HENKILÖSTÖPROSESSIEN KEHITTÄMINEN Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja tasa-arvotyö Palkkaus ja palkitseminen sekä palkanmaksu Matkahallinta Henkilöstöpalveluiden järjestämät tilaisuudet Henkilöstöjaos ORGANISAATIOMUUTOKSET JA YHTEISTOIMINTA VUONNA Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut Taivalkosken yksikössä OSAOn yksiköissä hallinnollisia yhdistymisiä Henkilöstötoimikunta ja työsuojeluorganisaatio Osekkin luottamusmiessopimus uudistettiin Palvelussuhdetyöryhmä TYÖYHTEISÖN HYVINVOINTI Työterveyshuollon järjestäminen: työterveyshuoltopalveluiden kilpailuttaminen, palveluntuottajan valinta sekä työterveyshuollon sisältö ja sopimustaso Työterveyshuollon kustannukset Muu työhyvinvoinnin varmistaminen Vaara- ja riskikartoitus ja turvallisuustyön kehittäminen Työntekijän liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukeminen OSEKKIN HENKILÖSTÖVOIMAVAROJEN KÄYTTÖ HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE Henkilöstön määrä ja palvelussuhteen muoto Osa-aikatyö Ikä- ja sukupuolirakenne Henkilöstön vaihtuvuus HENKILÖSTÖN POISSAOLOT Henkilöstön sairauspoissaolot Työtapaturmat TALOUDELLISET HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstön kehittäminen ja koulutus Henkilöstömenot Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 0/40

3 Katsaus vuoteen 2014 Henkilöstöraportin tehtävänä on antaa tietoa henkilöstön kehittämisen perustaksi ja henkilöstöjohtamiseen liittyvän päätöksenteon tueksi. Henkilöstöraportin avulla arvioidaan henkilöstövoimavarojen tilaa ja kehitystä kuntayhtymässä. Lisäksi henkilöstöraportissa kerrotaan, kuinka Osekkin henkilöstötavoitteet ovat toteutuneet. Vuoden 2014 henkilöstöraportti on ensimmäinen KT:n suositusta "Henkilöstövoimavarojen arviointi - suositus henkilöstöraportin kehittämiseen" mukaileva henkilöstöraportti ja ensimmäinen niin sanotun uuden Osekkin eli Oulun seudun ammattiopiston ja Yhteisten palvelujen henkilöstöraportti. Vuoden 2014 henkilöstökertomuksessa on kiinnitetty huomiota toiminnan kehittämisen kuvaukseen ja valikoituihin yhteismitallisiin tunnuslukuihin. Uutena tunnuslukuna on esimerkiksi henkilötyövuosimittari. KT:ssa on myös valmistunut kuntatyönantajille tarkoitettu sähköinen palvelu, johon kuntaorganisaatiot voivat tallettaa henkilöstöraportoinnin tunnuslukuja ja vertailla niitä keskenään. Tunnuslukuja voi tallentaa ensimmäinen kerran kalenterivuodelta Vertailutietopankin käyttö on vapaaehtoista. Lisäksi Osekkin henkilöstöraportti valmistuu ensimmäistä kertaa tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen kanssa yhtä aikaa. Organisaatiomuutokset jatkuivat vuonna Oulun seudun ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen myötä ammattikorkeakoulu irtosi Osekkin organisaatiosta ja aloitti toimintansa itsenäisenä organisaationa vuoden 2014 alusta lukien. Muutoksen seurauksena Osekkissa tehtiin hallintotehtävien uudelleenjärjestelyjä ja sopeutettiin toimintoja. Myös ammattiopiston yksikkörakenteen kehittämistä jatkettiin. Yksiköistä hallinnollisesti yhdistyivät alkaen Myllytullin ja Pikisaaren yksiköt. Lisäksi ammattiopiston lautakunta päätti marraskuun kokouksessaan yhdistää Kempeleen ja Limingan yksiköt hallinnollisesti alkaen. Aikuis- ja työpaikkakoulutusyksikön nimi muuttui Oppisopimusyksiköksi ja Taivalkosken yksikössä jouduttiin turvautumaan henkilöstön lomautuksiin. Rakenteellisten uudistusten myötä myös täyttölupaja rekrytointiohjeistusta alettiin päivittää vastaamaan paremmin henkilöstösuunnittelun ja ytmenettelyiden näkökulmaa. Vuotta leimasivat myös monet muut uudistukset. Muun muassa Osekkin strategia, hallintosääntö ja delegointiohjeet uudistettiin. Myös Osekkin toimintajärjestelmän kehittäminen, uuden intran käyttöönotto ja valmistautuminen OKM:n itsearviointiin näkyivät henkilöstökehittämisen arjessa. Tämä tarkoitti muun muassa henkilöstöohjeistusten laaja-alaista päivittämistä ja henkilöstösivujen työstämistä intraan. Myös lainsäädännön muutokset edellyttivät toimia henkilöstöhallinnolta. Henkilöstö-, tasa-arvo- ja koulutussuunnitelma laadittiin ensimmäistä kertaa ja tarvittavia toimenpiteitä koulutustietojen keräämiseksi kehitettiin. Toimintaa ja palvelukäytänteitä kehitettiin monissa yhteistyöryhmissä ja loppuvuodesta perustettiin henkilöstöjaos koordinoimaan henkilöstöasioiden kehittämistä. Myös työterveyshuollon palvelut kilpailutettiin ja tehtiin strateginen valinta työterveyspainotteisesta sairaanhoidosta ja painotuksista ehkäisevään työterveyshuoltoon. Kiitokset motivoituneelle ja osaavalle henkilöstölle! Anssi Ojutkangas Talous- ja henkilöstöjohtaja Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 1/40

4 1 Osekkin henkilöstöhallinnon toiminnanohjaus ja henkilöstöpolitiikan toteuttaminen Kuntayhtymän henkilöstöasioiden kehittäminen perustuu prosessijohtamiseen ja työkaariajatteluun. Henkilöstöasioiden kehittämisen pääpainona vuonna 2014 oli saada henkilöstöprosessit ja -ohjeistukset vastaamaan hallinnollisia, lainsäädännöllisiä ja rakenteellisia uudistuksia. Loppuvuonna 2014 Osekkin toimintajärjestelmän kehittämiseksi perustettiin erilaisia jaoksia ja tiimejä. Jatkossa henkilöstöjaos koordinoi ja ohjaa henkilöstöasioiden kehittämistä. Oheisessa kuvassa on esitetty Osekkin henkilöstöprosessit. Kuva 1: Oulun seudun koulutuskuntayhtymän henkilöstöprosessit 1.1 H E N K I L Ö S T Ö P R O S E S S I E N K E H I T T ÄM I N E N Henkilöstösuunnittelu ja rekrytointi Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä (1136/2013), laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa (1138/2013) ja laki koulutuksen korvaamisesta (1140/2013) edellyttävät, että kuntayhtymä laatii yhteistoimintaa noudattaen henkilöstö- ja koulutussuunnitelman ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Lait astuivat voimaan alkaen ja suunnitelma tuli laatia vuoden 2014 aikana. Osekkissa laadittiin yhteistoiminnassa ensin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma vuodelle 2014 ja sittemmin henkilöstö-, tasa-arvo- ja koulutussuunnitelma vuodelle Osekkin henkilöstötoimikunta käsitteli Osekkin henkilöstö- ja koulutussuunnitelman kokouksessaan ja henkilöstö-, tasa-arvo- ja koulutussuunnitelman kokouksessaan Henkilöstösuunnitelma sisältää kuntayhtymän periaatteet henkilöstösuunnitteluun, erilaisten työsuhdemuotojen käyttöön sekä työntekijöiden työkyvyn ja osaamisen ylläpitämiseen. Henkilöstösuunnitelmassa käsitellään lisäksi henkilöstön rakennetta ja määrää. Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 2/40

5 Osekkissa henkilöstösuunnittelu on kytketty osaksi rekrytointi- ja täyttölupamenettelyjä. Täyttölupien myöntämisen lähtökohtana ovat henkilöstösuunnitteluun perustuvat henkilöstön vähentämis- ja lisäämistarpeet, henkilöstön uudelleen sijoittamisen tarpeet sekä tehtävien sijoitus- ja muutossuunnitelmat. Yhtymätasoisen rekrytointi-, täyttölupa- ja uudelleen sijoittamistarkastelun varmistamiseksi on perustettu erillinen työryhmä, joka valmistelee kaikki tukipalvelu- ja opetushenkilöstön täyttöluvat päätöksentekoa varten voimassa olevien ohjeiden mukaisesti. Täyttölupatyöryhmään kuuluvat talous- ja henkilöstöjohtaja Anssi Ojutkangas sekä vararehtori Saija Niemelä-Pentti. Osekkin täyttölupatyöryhmä käsitteli vuoden 2014 aikana 89 täyttölupaa (2013: 167 kpl), joista 28 koski vakituista ja 61 määräaikaista täyttöä. Suurin osa oli tukipalveluhenkilöstön täyttölupia. Työryhmä hylkäsi 5 täyttöä. Julkisessa haussa oli 48 paikkaa ja sisäisessä haussa 36 paikkaa. Julkisessa haussa olleisiin paikkoihin tuli yhteensä 970 hakemusta, joista 243 hakemusta opetushenkilöstön paikkoihin ja 727 tukipalveluhenkilöstön paikkoihin. Keskimäärin hakijoita oli 20 hakijaa/paikka. Eniten hakijoita oli KV-koordinaattorin paikkaan, johon hakijoita oli 168 henkilöä ja vähiten kahteen projektipäällikön paikkaan 2 hakemusta/ paikka. Rekrytointi-ilmoittelun kustannukset olivat euroa. Osekkin rekrytointi- ja täyttölupaohjeistuksen päivittäminen vastaamaan paremmin henkilöstösuunnittelun ja yt-menettelyjen tarpeita aloitettiin loppuvuodesta Kuva 2: Käsitellyt täyttöluvat yksiköittäin Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 3/40

6 Kuva 3: Käsitellyt opetushenkilöstön ja tukipalveluhenkilöstön täyttöluvat Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja tasa-arvotyö Vuoden 2014 alusta voimaan tulleet lait (laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä, laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa sekä laki koulutuksen korvaamisesta) edellyttävät, että kuntayhtymässä laaditaan yhteistoimintaa noudattaen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma ammatillisen osaamisen kehittämiseksi. Työnantaja on oikeutettu koulutuskorvaukseen enintään kolmelta koulutuspäivältä vuodessa työntekijää kohden. Edellytyksenä korvauksen saamiselle on voimassa oleva koulutussuunnitelma. Osekkin koulutussuunnitelma on hyväksytty ja siinä on määritelty koulutuksen painopistealueet. Sen jälkeen toteutunut koulutus oikeuttaa korvaukseen. Kuntayhtymä hakee koulutuskorvausta työttömyysvakuutusrahastolta. Tuki vähennetään työnantajan maksamasta lopullisesta työttömyysvakuutusmaksusta. Tukea myönnetään enintään kolmelle koulutuspäivälle/henkilö. Koulutuskorvauksen määrä on 10 prosenttia koulutuspäivän laskennallisesta palkkakustannuksesta. TVR on antanut päätöksen vuodelta 2014 ja korvaa hakemuksen mukaisesti ,88 euroa. Vuoden 2014 aikana on erityisesti painotettu koulutuspäivien keräämisen tärkeyttä. Koulutuskorvausta varten on otettu raportteja sisäisestä, ulkoisesta ja omaehtoisesta koulutuksesta. Yksiköiden välillä oli huomattavia eroja, osassa koulutuspäivät jakaantuivat hyvin epätasaisesti. Tosin monissa yksiköissä on alkuvuodesta toteutettu koko henkilöstöä koskevaa koulutusta, joka ei ole luvuissa mukana. Joka tapauksessa tulorahoituksen turvaamiseksi vastuuta koulutustietojen ilmoittamisesta on edelleen syytä korostaa. Tasa-arvolain 6a :n mukaan työnantajan on toteutettava tasa-arvoa edistävät toimet vuosittain laadittavan, erityisesti palkkausta ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevan tasa-arvosuunnitelman mukaisesti. Lain mukaan suunnitelma voidaan sisällyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai työsuojelun toimintaohjelmaan. Osekkissa päätettiin yhdistää edellä mainittujen lakien vaatimukset ja laatia yhteistoiminnassa Henkilöstö-, tasa-arvo- ja koulutussuunnitelma. Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 4/40

7 Yhtymähallitus on hyväksynyt osaamisen kehittämisen toimintamallin vuonna Osaamisen johtamista Oulun seudun koulutuskuntayhtymässä on kuvattu asiakirjassa Osaaminen esiin ja käyttöön. Toimintamallissa hyödynnetään Osaava-ohjelman toteutuksessa laadittuja ammatillisen opettajan osaamisalueiden määrittelyjä ja arviointikriteerejä. Organisaatiomuutosten myllerryksissä toimintamallin jalkauttaminen ja edelleen kehittäminen oli pysähtynyt. Kuntayhtymänjohtaja nimitti tammikuussa 2014 Osekkin osaamistyöryhmän, jonka tehtävänä on vuosien aikana päivittää Osaamisen johtamisen prosessi, määritellä Osaava-ohjelman työryhmien koulusalakohtaisten osaamisprofiilien hyväksymis- ja jalkauttamisprosessit sekä linjata osaamiskartoitusten ja -profiilien sisältövaatimukset, osaamisen kehittämisen toimintamallin jalkauttaminen sekä lain edellyttämä koulutussuunnitelman laadinta. Osaamisprosessin päivittämisellä pyritään tavoitteellisempaan ja suunnitellumpaan osaamisen johtamiseen ja kokonaisuuden hallintaan. Vuonna 2014 osaamistyöryhmän työ painottui keväällä henkilöstö- ja koulutussuunnitelman ja syksyllä henkilöstö-, tasa-arvo- ja koulutussuunnitelman laatimiseen. Osaamisen kehittämisen toimintamallin päivittäminen siirtyi vuodelle Koulutussuunnitelmassa käsitellään henkilöstön osaamistarpeiden arviointia sekä ammatillisen osaamisen kehittämissuunnitelmia sisältäen Osekkin henkilöstökoulutuksen painopistealueet. Koulutuskorvausta voidaan hakea vain näiden painopistealueiden mukaisesta koulutuksesta. Tasa-arvosuunnitelmaan on kirjattu kuntayhtymässä noudatettavat periaatteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen sekä Osekkin tasa-arvotyön organisoituminen ja toimenpiteet vuodelle Kuntayhtymän henkilöstötoimikunta toimii lain edellyttämänä tasa-arvotoimikuntana. Ammattiopisto laatii ja hyväksyy vähintään kolmen vuoden välein ammattiopiston tasa-arvosuunnitelman opiskelijan näkökulmasta osana opetussuunnitelmaa (tasa-arvolaki 6b ). Osekkin tasa-arvosuunnitelmaa täydentää Asiallinen kohtelu työyhteisössä -ohjeistus, jotka päivitettiin syksyllä Menettelytapaohjeet koskevat niin henkilöstöä kuin opiskelijoita Palkkaus ja palkitseminen sekä palkanmaksu Virka- ja työehtosopimuksiin ( ) liittyvät palkantarkistukset toteutettiin alkaen. Palkkaukseen ja palkitsemiseen liittyvät ohjeet päivitettiin vuoden 2014 aikana. OVTES:n mukaisen aikuiskoulutusta koskevan osion E soveltaminen määräaikaisesti Osekkissa alkoi syksyllä. OVTES:n mukaisen työnvaativuuden arviointiin liittyvän ohjeen päivitys jatkuu vielä vuoden 2015 aikana. Projektihenkilöstöä koskeva tva-ohje päivitettiin ja se sisällytettiin osaksi KVTES:n mukaista työnvaativuuden arviointiin liittyvää ohjetta. Osekkin palkanmaksuun liittyvät palvelut on tuottanut Monetra Oy lähtien. Tehtäviin liittyvä vastuunjako Osekkin ja Monetran välillä on varmistettu vuoden 2013 alusta alkaen käydyillä neuvotteluilla ja vastuumatriisin laadinnalla. Tiivis yhteistyö Osekkin ja Monetran Oy:n välillä on jatkunut ohjausryhmän kokouksissa ja yhteistyöpalavereissa. Ohjausryhmään kuuluu palvelun tuottajan ja Osekkin johdon edustajia. Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 5/40

8 Yhteistyöpalavereita, joihin osallistuu henkilöstöhallinnon edustajia ja Monetran asiakaspalveluvastaava sekä palveluasiantuntijoita, järjestettiin vuonna 2014 kahdeksan kertaa. Yhteistyöpalavereissa käsitellään menneisiin ja tuleviin palkanmaksukausiin, laadunseurantaan, palautteisiin ja kehittämiskohteisiin liittyviä asioita. Yhteistyöpalavereissa työskentelyn apuna käytetään toimenpidelomaketta, johon on kirjattu ne asiat, jotka vaativat selvittelyä ja vastuuhenkilöt asioiden hoitamiseksi. Lisäksi järjestettiin erillisiä työpalavereita kehittämiskohteisiin ja palkantarkistusajoihin liittyen. Vuonna 2014 kehittämiskohteina olivat mm. sähköiset lomakkeet. Työaikakorvauksiin liittyvää suorasiirtoa palkkaohjelmaan alettiin suunnittelemaan. Monetra toimittaa laatupoikkeamista koonnin kuukausittain. Laadunseurannalla on tarkoitus mm. saada esille asioita, joiden perehdyttämiseen on syytä kiinnittää huomiota. Osekkin palkkalaskelmia kertyi vuonna 2014 yhteensä kappaletta. Suurin osa palkansaajista halusi tilinauhansa tiedot verkkopankkiin. Taulukko 1: Osekkin palkkalaskelmien määrä vuonna 2014 Palkansaaja Verkkopankki Posti Yhteensä Kuukausipalkkaiset Luottamustoimipalkkiot Yhteensä Henkilöstöhallinnon määräaikaisesti arkistoitavaa materiaalia on pyritty sähköistämään paperin, arkistotilan ja paperin käsittelyyn kuluvan ajan säästämiseksi. Vuoden 2014 aikana on yhteistyössä Monetra Oy:n kanssa luovuttu suurimmasta osasta paperitulosteita. Materiaali tulostuu suoraan Aditron henkilöstöhallinnon järjestelmästä Oulun kaupungin palvelimella olevaan sähköiseen arkistoon. Osekkin arkistovastaavilla on käyttöoikeudet järjestelmään. Lakisääteisesti yli 50 vuotta säilytettävää materiaalia (palkkakortti) ei saa säilyttää pelkästään sähköisessä muodossa, vaan ne tulostetaan vuosittain Monetralla ja toimitetaan Osekkin arkistoon Matkahallinta M2-matkahallintajärjestelmässä hoidetaan kuntayhtymän henkilöstön matkasuunnitelmat sekä matkalaskujen, kilometrikorvausten ja kuluveloitusten maksatus. Ulkoisista koulutusmatkoista tehdään matkasuunnitelmat ohjelmaan. Hyväksytyiltä matkalaskuilta koulutuspäivät siirretään henkilöstöhallinnon järjestelmään. Sopimusmatkatoimistosta tilatut matkatoimistotapahtumat siirtyvät liittymän kautta ohjelmaan, jossa ne kohdistetaan ja tiliöidään oikealle matkalle. Vuonna 2014 Osekkissa tehtiin 4490 matkalaskua, kilometri- tai kuluveloitusta. Laskut tarkastetaan ja hyväksytään yksiköissä, maksatus ja kirjanpitoon siirto sekä koulutuspäivien siirrot tehdään Monetra Oy:ssa. Oamk Oy käyttää samaa ohjelmaa, ohjelman käytöstä on laadittu palvelusopimus. Molemmilla organisaatioilla on oma pääkäyttäjä. Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 6/40

9 Vuoden 2014 aikana valmisteltiin kuntayhtymän henkilöstöä koskeva matkustusohje, joka hyväksyttiin v alussa Henkilöstöpalveluiden järjestämät tilaisuudet Vuoden 2014 aikana koulutusta järjestettiin seuraavasti: Opojen työaikaa koskeva info OVTES merkittävimmät sopimusmuutokset webinaari-koulutuksena , kouluttajina toimivat työmarkkinalakimies Teija Metsäranta ja työmarkkina-asiamies Tuula Vaskelainen KVTES -ajankohtaispäivä webinaari-koulutuksena Koulutuskorvausta koskeva webinaari-koulutus henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa laativille M2-koulutus Pudasjärven yksikössä Kevan koulutus eläkkeistä ja työsuhdeturvasta Taivalkosken yksikön henkilöstölle TE-keskuksen info työvoimapalveluista Taivalkosken yksikön henkilöstölle - OVTES-koulutuspäivä osekkilaisille kouluttajana työmarkkina-asiamies Tuula Vaskelainen KT:stä. - loppuvuodesta 2014 ja vuodenvaihteessa kaikkien yksiköiden työpaikkakokouksissa esiteltiin työterveyshuollon järjestämistä ja palvelusopimuksen sisältöä. HR-INFOT JA HR-YHDYSHENKILÖTAPAAMISET Toukokuussa 2014 järjestettiin hr-info (19.5.) esimiehille ja henkilöstöasioiden kanssa työskenteleville. Hr-infossa teemana oli mm. henkilöstö- ja koulutussuunnitelma sekä koulutuspäivätietojen ilmoittaminen. Hr-yhdyshenkilötapaamisissa kuntayhtymän eri yksiköiden henkilöstöasioita hoitavat ja henkilöstöhallinnon henkilöstö käyvät yhdessä läpi ajankohtaisia asioita mm. palkanlaskentaan, virka- ja työehtosopimuksiin, arkistointiin, matkahallintoon, työterveyteen ja rekrytointiin liittyen. Lisäksi vuonna 2014 kahteen tapaamiseen osallistui myös monetralaisia o Monetralla Osekkin palkka-asioita hoitavat esittäytyivät ja kertoivat palvelutoiminnastaan o Personec F henkilöstöohjelman selailemista sekä työsopimusten ja virkamääräysten laatimista koskeva perehdytys, kouluttajana palveluasiantuntija, pääkäyttäjä Sirkka Lyttinen Monetralta o Ajankohtaisia palkka- ja palvelussuhdeasioita (mm. OVTES osio E:n käyttöönotto ja vuorotteluvapaalaki) sekä laatupoikkeamien esittely, koulutustietojen kerääminen ja työterveyshuollon palveluntuottajan vaihtuminen sekä muut ajankohtaiset henkilöstöhallinnon kuulumiset Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 7/40

10 1.1.6 Henkilöstöjaos Osekkin toimintajärjestelmän kehittämistä varten perustettiin erilaisia jaoksia ja tiimejä. Henkilöstöjaos aloitti toimintansa loppuvuodesta 2014 määrittämällä toiminta-ajatuksensa ja tehtävänkuvansa. Henkilöstöjaos koordinoi, ohjaa ja seuraa henkilöstöhallintoon liittyvien tehtävien toteutumista sekä huolehtii niiden kehittämisestä ja toimeenpanosta. Lisäksi henkilöstöjaos tekee vuosittain toimintasuunnitelman ja toimintaraportin sekä tekee muun muassa esityksiä toiminta- ja taloussuunnitelman (TTS) ja käyttösuunnitelman (KS) laadintaan. Henkilöstöjaoksen alaisuudessa toimii muita henkilöstöön liittyviä alatyöryhmiä kuten palvelussuhdetyöryhmä, täyttölupatyöryhmä, osaamistyöryhmä, työterveyshuollon ohjausryhmä sekä Osekkin ja Monetran välinen henkilöstöhallinnon yhteistyöryhmä, joiden toiminnasta henkilöstöjaos vastaa. Henkilöstöjaos tekee esityksiä ja raportoi toiminnastaan kuntayhtymäjohtaja-rehtorille. Jaoksen varsinainen kehittämistoiminta alkaa vuoden 2015 puolella. Henkilöstöjaokseen kuuluvat: Anssi Ojutkangas, talous- ja hallintojohtaja, puheenjohtaja Saija Niemelä-Pentti, vararehtori Timo Remes, IT-johtaja Antti Rovamo, yksikönjohtaja Petri Heikkinen, palvelu- ja työsuojelupäällikkö Sanna Kivinen, kehityspäällikkö Raili Karttunen, suunnittelija Anne Heikkinen, henkilöstösihteeri Elina Pikkuaho-Ruonala, HR-asiantuntija, sihteeri 1.2 O R G AN I S A AT I O M U U T O K S E T J A Y H T E I S T O I M I N T A V U O N N A Yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut Taivalkosken yksikössä OSAOn Taivalkosken yksikössä aloitettiin tuotannollisin ja taloudellisin perustein yhteistoimintaneuvottelut 11 työntekijän/viranhaltijan kanssa. Syy yt-neuvotteluihin oli, että hotelli-, ravintola- ja catering-alan perustutkintokoulutusta ei voitu kevään yhteishaussa alalle hakeneiden pienen määrän takia aloittaa. Neuvottelujen tuloksena siirrettiin kahden hotelli-, ravitsemus- ja cateringalan lehtorin virat OSAOn toisiin yksiköihin. Yhden lehtorin osalta uudelleen sijoitusta koskevat neuvottelut siirtyivät vuoden 2015 puolelle. Aktiivisista markkinointitoimenpiteistä huolimatta jouduttiin loppukesästä toteamaan, ettei syksyllä voida aloittaa myöskään toista metsäkoneenkuljettajaryhmää sekä ammattistarttiryhmiä. Syyskuun laskentapäivänä yksikön aloituspaikoista oli täytettynä 33, kun tavoite oli 100. Opiskelijamäärän laskun takia jäi suunnitellusta yksikköhintarahoituksesta Taivalkoskella toteutumatta liki 0,5 Milj. euroa. Koko yksikön henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut aloitettiin ja ne päättyivät Osekkin yhtymähallitus päätti , että Taivalkosken yksikön kaikki noin 50 henkilökuntaan kuuluvaa lomautetaan 19 päivän ajaksi. Lomautukset jaksotettiin loppuvuoteen 2014 ja alkuvuoteen Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 8/40

11 Lomautusten lisäksi yksikön henkilöstön tehtäviä järjesteltiin siten, että eläkkeelle/osa-aikaeläkkeelle jääneiden tilalle ei palkattu uusia henkilöitä, vaan tehtävät hoidetaan sisäisin järjestelyin. Kolme ammattitutkintoa tukevien aineiden opettajan virkaa osa-aikaistettiin. Määräaikaisia työ- tai virkasuhteita (n. 15) ei enää jatkettu. Henkilöstösäästöjen lisäksi kustannustehokkuutta on haettu tiloista, kalustosta, siivouspalveluista ja ruokahuollosta. Henkilöstöjärjestelyjen vuoksi Taivalkosken yksikön n. 60 henkilön henkilöstö vähentyi n. 45 henkilöön. Yt-neuvottelujen kuluessa yksikön henkilökunnalle järjestettiin Kevan info eläketurvasta ja TE-keskuksen info työvoimapalveluista OSAOn yksiköissä hallinnollisia yhdistymisiä Ammattiopiston lautakunta päätti kokouksessaan ( 9) Myllytullin ja Pikisaaren yksiköiden hallinnollisesta yhdistämisestä alkaen sekä ( 69) Kempeleen ja Limingan yksiköiden hallinnollisesta yhdistymisestä alkaen. Yksiköiden henkilöstölle järjestettiin kuulemistilaisuudet yhdistymisiin liittyen seuraavasti: Pikisaaren yksikössä Myllytullin yksikössä Limingan yksikössä Kempeleen yksikössä Henkilöstötoimikunta ja työsuojeluorganisaatio Kuntayhtymässä toimii yhteistoimintamenettelystä annettujen suositusten mukainen henkilöstötoimikunta. Henkilöstötoimikuntaan kuuluu16 jäsentä ja varajäsentä, joista puolet edustavat työnantajaa ja puolet henkilöstöä. Työsuojelupäällikkö ja työsuojeluvaltuutettu ovat henkilöstötoimikunnan jäseniä. Lisäksi henkilöstöjärjestöjen pääluottamusmiehillä on kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. Henkilöstötoimikunnan tehtävät on kerrottu Yhteistoiminta Oulun seudun koulutuskuntayhtymässä - asiakirjassa. Henkilöstötoimikunta toimii myös yhtymän työsuojelutoimikuntana ja tasaarvotoimikuntana. Osekkin henkilöstötoimikunta kokoontui vuonna 2014 viisi kertaa. Henkilöstötoimikunnassa käsiteltiin yhteistoimintamenettelyn mukaisesti kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyvien asiakirjojen lisäksi mm. organisaatiomuutoksiin, OSAOn yksikköjakoon, hallinnon uudistumiseen ja Osekkin kiinteistöihin liittyviä ajankohtaisia asioita ja suunnitelmia. Henkilöstötoimikunnassa esiteltiin toisen asteen koulutuksen rakenteellinen ja rahoitusjärjestelmän uudistuminen. Lisäksi henkilöstötoimikunnassa käsiteltiin mm. työterveyshuollon palveluiden tuottajan valinta ja palvelusopimus, Osekkin henkilöstö-, koulutus- ja tasa-arvosuunnitelma sekä riskit ja vaarat - kyselyn toteuttaminen. Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 9/40

12 Taulukko 2: Osekkin henkilöstötoimikunta ajalla Varsinainen jäsen Henkilökohtainen varajäsen Työntekijöiden edustajat Veikko Vitikka, lehtori Kari Heiskari, koulutusjohtaja Timo Mattila, lehtori Sirpa Karjalainen, lehtori Sirkka-Liisa Nissilä palvelupäällikkö Sari Juola, opintoasiainsihteeri Pirjo Tohmola, vakuutus- ja hankinta-asiantuntija Tuovi Pasma, työsuojeluvaltuutettu Petri Rukkinen, lehtori Heikki Mustonen, lehtori Johanna Vesenterä, lehtori Kari Tuomela, lehtori Niko Finnilä, projektikoordinaattori Jaana Papunen, toimistosihteeri Esa Kemppainen, kiinteistökoordinaattori Sirpa Karjalainen, 1. varavaltuutettu Työnantajan edustajat Jarmo Paloniemi, kuntayhtymäjohtaja-rehtori, pj Saija Niemelä-Pentti, vararehtori Anssi Ojutkangas, talous- ja henkilöstöjohtaja Irmeli Männistö, yksikönjohtaja Teija Tolonen, yksikönjohtaja Vesa Pirilä, yksikönjohtaja Virpi Spangar, yksikönjohtaja Petri Heikkinen, työsuojelupäällikkö Eeva-Maija Mäntynen, kehitys- ja hallintojohtaja Juha Virsiheimo, yksikönjohtaja Timo Remes, IT-johtaja Antti Rovamo, yksikönjohtaja Elisa Laakso, yksikönjohtaja Ilkka Kettunen, koulutusjohtaja Alpo Kaisto, yksikönjohtaja Ollipekka Huotari, kiinteistöjohtaja Osekkin yhteistoimintasopimukseen sisältyy kuvaus kuntayhtymän työsuojeluorganisaatiosta. Osekkin henkilöstötoimikunta toimii myös työsuojelutoimikuntana. Työnantaja on nimennyt työsuojelun yhteistoimintaa varten edustajan, työsuojelupäällikön. Henkilöstöä edustaa työsuojeluvaltuutettu. Henkilöstö valitsee vaaleilla työsuojeluvaltuutetun ja kaksi varavaltuutettua nelivuotiskaudeksi kerrallaan. Työsuojeluvaltuutetun nykyinen toimintakausi kestää asti. Työpaikan henkilöstöä suhteessa työnantajaan ja muihin tahoihin työyhteisöä koskevissa asioissa edustaa työyhteisövaltuutettu. Työpaikan henkilöstö valitsee keskuudestaan työyhteisövaltuutetun vaaleilla nelivuotiskausiksi kerrallaan Osekkin luottamusmiessopimus uudistettiin Osekkin luottamusmiessopimuksen uudistaminen tuli ajankohtaiseksi KT Kuntatyönantajien ja pääsopijajärjestöjen keväällä 2014 sopiman kunta-alan pääsopimuksen uudistamismenettelyn johdosta. Samalla sovittiin pääsopijajärjestöjä koskevista muutoksista. Kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat alkaen Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Kunta-alan koulutettu hoitohenkilöstö KoHO ry ja Kunta-alan unioni ry (JHL ja JYTY). Tekniikka ja Terveys KTN ry:n liittyminen Julkisalan koulutettujen JUKO:n jäseneksi lähtien aiheutti sen, että KTN:n velvoitteet ja oikeudet pääsopijajärjestönä siirtyivät JUKO:lle. KT ja pääsopijajärjestöt sopivat, että JUKO:n ja KTN:n pääluottamus- ja luottamusmiehet jatkavat JUKO:n pää- ja luottamusmiehinä valintansa yhteydessä määritellyn toimikautensa ajan, kuitenkin enintään saakka ellei paikallisesti toisin sovita. Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 10/40

13 Osekkin luottamusmiessopimusta koskeva neuvottelut käytiin syksyllä Uuden voimaan astuvan sopimuksen mukaan Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO:IIa on kaksi pääluottamusmiestä ja järjestön erikseen luottamusmiesresurssin rajoissa ilmoittama lukumäärä luottamusmiehiä. Toinen pääluottamusmiehistä edustaa teknisissä tehtävissä toimivia ja toinen pääluottamusmiehistä muita JUKO:n jäseniä Palvelussuhdetyöryhmä Osekkin yhteistoimintaohjeessa on määritelty osana yhteistoimintaa palvelussuhdeasioiden kehittämistyöryhmä, jonka tehtäviin kuuluvat: virka- ja työehtosopimusten täytäntöönpanojen koordinointi ja valmistelu, johon sisältyvät tehtävien vaativuuden arvioinnit, henkilökohtaisten työsuoritusten arvioinnit, mahdollisesti ryhmäpalkitsemisjärjestelmän ja tulospalkkiojärjestelmän käyttöönotto ja kehittäminen, yhteneväisen palkkapolitiikan toteuttaminen ja palkkausjärjestelmien kehittäminen, muiden palvelussuhdeasioiden kehittäminen ja ohjeistaminen, kouluttaminen ja tiedottaminen, palkkausjärjestelmien valvonta, arviointi ja kehittäminen. Palvelussuhdetyöryhmässä ovat edustettuina sekä työnantajan että pääsopijajärjestöjen edustajat. Palvelussuhdetyöryhmä kokoontui vuonna 2014 kahdeksan kertaa. Työskentelyssä painottui pienryhmätyöskentelyn avulla toteutettu henkilöstöhallinnon keskeisimpien ohjeiden päivitys. Uutena asiana työryhmän mietittävänä oli opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen E-osion (Ammatillinen Aikuiskoulutuskeskus) määräaikainen soveltaminen Osekkissa. Palvelussuhteisiin liittyvien esitysten lisäksi työryhmässä pohdittiin mm. työaikoihin liittyviä käytänteitä ja määräaikaisuuden perusteita. Määräaikaisuuksien perusteiden parempaan hallinnointiin tehtiin henkilöstöhallinnon järjestelmien kehittämistyötä. 1.3 T Y Ö Y H T E I S Ö N H Y V I N V O I N T I Työhyvinvoinnin edistäminen on johdon, esimiesten ja kaikkien työntekijöiden yhteistyötä. Sekä työnantajalla että työntekijällä on vastuu työhyvinvoinnin kehittämisessä. Keskeisiä Osekkin työhyvinvoinnin toimijoita ovat henkilöstöhallinto, työsuojeluhenkilöstö sekä luottamusmiehet. Työkyvyn, työterveyden ja työhyvinvoinnin ylläpitämisessä kumppanina on myös työterveyshuolto Työterveyshuollon järjestäminen: työterveyshuoltopalveluiden kilpailuttaminen, palveluntuottajan valinta sekä työterveyshuollon sisältö ja sopimustaso Työterveyshuoltolain ( /1383) mukaan työnantajan on kustannuksellaan järjestettävä työterveyshuolto työstä ja työolosuhteista johtuvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sekä työntekijöiden turvallisuuden, työkyvyn ja terveyden suojelemiseksi ja edistämiseksi. Työterveyshuollon keskeisenä tavoitteena on työntekijöiden terveyden ja työkyvyn edistäminen ja työkyvyttömyyden ehkäisy. Asetus (708/2013) hyvästä työterveyshuoltokäytännöstä painottaa työnantajan, työntekijöiden ja työterveyshuollon välistä tiivistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista työterveysyhteistyötä. Työterveyshuollon palvelut kilpailutettiin kesällä 2014 ja yhtymähallitus teki päätöksen työterveyshuollon Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 11/40

14 palveluntuottajista elokuussa Työterveyshuollon palveluntuottajia ovat Caritas Lääkärit Oy (Oulun toimialue), Oulunkaaren kuntayhtymä (Pudasjärvi) sekä Suomen Terveystalo Oy (Taivalkoski). Sopimuskausi on (+ kaksi yhden vuoden optiovuotta). Oulun seudun koulutuskuntayhtymässä painotetaan ennaltaehkäisevän työterveyshuollon merkitystä. Ehkäisevään, lakisääteiseen työterveyshuoltoon sisältyvät muun muassa työpaikan terveysvaarojen selvittäminen työpaikkaselvityksen avulla, työpaikan terveysriskeihin perustuvat terveystarkastukset, työkykyä ylläpitävä toiminta, työpaikan ensiapuvalmiuden ohjaus sekä työntekijöiden kuntoutukseen ohjaaminen. Työterveyshuollon lakisääteisten tehtävien lisäksi työterveyshuoltoon voi sisältyä myös yleislääkäritasoista sairaanhoitoa, jossa huomioidaan työn ja työympäristön merkitys. Sairaanhoidon järjestäminen osana työterveyshuoltopalveluja on työnantajalle vapaaehtoista. Osekkin palvelusopimus sisältää ehkäisevän työterveyshuollon sekä työterveyspainotteisen sairaanhoidon tarvittavine laboratorio- ja röntgentutkimuksineen. Työterveyshuollossa toteutettava sairaanhoito poikkeaa painotuksiltaan muun perusterveydenhuollon sairaanhoidosta ja se tukee työterveyshuollon lakisääteistä ennaltaehkäisevää toimintaa. Työterveyspainotteinen sairaanhoito on työterveyshuollon palvelua, jossa sairauksien hoidon yhteydessä huomioidaan potilaan työ ja työolosuhteet sekä niiden mahdollinen vaikutus sairauden syntyyn ja sairaudesta toipumiseen sekä työkykyyn. Hyvin toimivan työterveyspainotteisen sairaanhoitopalvelun avulla voidaan vähentää pitkittyviä sairauslomia ja työkyvyttömyyden uhkaa. Palveluntuottajalta toivotaan kustannustehokasta panostusta ennaltaehkäisevään työhön sekä sairaanhoidon sujuvuutta. Työterveyshuollon palvelut ovat lähtökohtaisesti koko henkilöstön käytettävissä. Sairaanhoidon osalta on joitain rajoitteita pidempien palkattomien työlomien tai virkavapauksien suhteen. Palvelusopimuksia ja rajapintatarkasteluja työstettiin loppuvuosi Työterveyshuollon toiminta perustuu palvelusopimukseen ja toimintaa ohjaa kuntayhtymätasoinen työterveyshuollon toimintasuunnitelma. Osekkin toimintasuunnitelma päivitettiin syksyllä 2013 vuodelle 2014 ja loppuvuodesta Osekk laati uuden toimintasuunnitelman uuden palveluntuottajan kanssa vuosille Uuden suunnitelman mukaiset työterveyshuollon tavoitteet ovat seuraavat: työperäisen psykososiaalisen kuormittavuuden ennaltaehkäisy työympäristön terveellisyys ja turvallisuus sekä työkykyriskien tunnistaminen ja tarvittavat toimenpiteet. Toimintasuunnitelma laaditaan kolmivuotiskaudeksi ja suunnitelmaa päivitetään vuosittain. Kuntayhtymätasoisen työterveyshuollon toimintasuunnitelman lisäksi yksiköissä laaditaan yksikkökohtaiset toimintasuunnitelmat vuosittain yhdessä työterveyden kanssa. Työpaikkaselvitykset ja muu yhteistyö on toteutettu yksiköissä kunkin yksikön työterveyshuollon toimintasuunnitelman mukaisesti. Työterveyshuollon ohjausryhmän tavoitteena on luoda yhteinen näkymä Osekkin henkilöstön työhyvin- Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 12/40

15 voinnin kehittämiseen pitkällä ja lyhyellä aikavälillä. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään neljännesvuosittain ja tarvittaessa useammin, ainakin työterveyspalvelun haltuunottovaiheessa. Ohjausryhmässä seurataan, ennustetaan ja asetetaan mittareita, joilla ohjataan Osekkin työhyvinvoinnin kehittymistä, henkilöstön työkykyyn liittyviä asioita, sairauspoissaolojen kehittymistä ja toiminnan kustannus- sekä laatutasoa. Ohjausryhmässä seurataan myös hankintasopimuksen toteutumista Työterveyshuollon kustannukset Työnantaja saa korvausta tarpeellisista ja kohtuullisista työterveyshuollon ja sairaanhoidon kustannuksista. Työterveyshuollon kustannukset jaetaan kahteen korvausluokkaan. Korvausluokkaan I kuuluvat ehkäisevän toiminnan ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan kustannukset, joita syntyy esim. työpaikkaselvityksistä, työpaikkakäynneistä, terveystarkastuksista ja työterveyteen liittyvästä neuvonnasta. Korvausluokkaan II kuuluvat työterveyshuollon lisäksi järjestetyn yleislääkäritasoisen sairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. Taulukossa 3 on esitetty työterveyspalvelujen toteumaerittely koko kuntayhtymässä vuosilta ennaltaehkäisevän työterveyspalvelujen (korvausluokka I) ja sairaanhoitopalvelujen (korvausluokka II) mukaan. Ennaltaehkäisevän työterveyspalvelujen määrä on vuonna 2014 huomattavasti laskenut vuoteen 2013 verrattuna. Aiemmissa luvuissa on kuitenkin Oamkin osuudet mukana, joten suoraa verrattavuutta ei ole. Kun työterveyshuollon palvelujen käytön suhteuttaa henkilöstömäärään, huomataan, että palvelujen käyttöaste on lähes sama kuin vuonna Taulukko 3: Osekkin työterveyspalvelujen erittely korvausluokkien KL I ja KL II mukaan vuosilta Työterveyspalvelut KL I Työpaikkaselvitykset (h) Tietojen antaminen, neuvonta ja ohjaus (h) Terveystarkastukset ja tutkimukset (kpl) Erikoislääkärikonsultaatiot (kpl, työkykyarvioinnissa) Muut asiantuntijat (kpl) Sairaanhoitopalvelut KL II Vastaanottokäynnit (kpl) Laboratoriotutkimukset (kpl) Kuvantaminen (kpl) Erikoislääkärikonsultaatiot (kpl) Taulukossa 4 on esitetty koulutuskuntayhtymän työterveyshuollon kustannukset, joista työnantajalla on oikeus hakea Kelalta kustannusten korvausta. Kustannuksiin sisältyvät työterveyshuoltopalvelujen lisäksi myös henkilöstön ensiapukoulutukset, ensiaputarvikkeet, näyttöpäätelasit ja muut suojavälineet. Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 13/40

16 Taulukko 4: Osekkin työterveyshuollon kustannukset ja Kelan maksamat kustannusten korvaukset vuosilta Työterveyshuollon kustannukset euroina Työterveyshuollon kokonaiskustannukset 1) Kokonaiskustannukset/henkilö Kelan maksama korvaus Kustannukset Kelan kustannuskorvauksen jälkeen Kustannukset/henkilö ) Kokonaiskustannukset eivät sisällä ei-kela-korvattavia työterveyspalvelujen kustannuksia (esim. korvausluokka 0) Kela korvaa työterveyshuollosta aiheutuvia tarpeellisia ja kohtuullisia kustannuksia sairausvakuutuslain mukaan tietyin edellytyksin. Kela korvaa hyväksytyistä kustannuksista 60 % korvausluokassa I ja 50 % korvausluokassa II. Korvausluokassa I on korvauksen määrässä otettu huomioon, että työnantaja on työterveyshuollon kanssa yhteisesti sopinut työkyvyn hallinnan, seurannan ja varhaisen tuen hallintatavoista. Jos näistä ei olisi sovittu, korvaus olisi 50 %. Kela maksoi vuodelta 2013 työterveyshuollon kustannusten korvausta yhteensä euroa (2012: euroa). Korvauksen määrä korvausluokassa I on euroa ja korvausluokassa II euroa. Tilikauden 2014 työterveyshuollon kustannuksista tehdään korvaushakemus Kelalle kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä eli kesäkuun 2015 loppuun mennessä. Työnantajan työterveyshuollon korvaushakemus käsitellään Osekkin henkilöstötoimikunnassa ennen hakemuksen lähettämistä. Vuoden 2014 työterveyshuollon kokonaiskustannukset oli euroa. Suhdeluvusta kokonaiskustannukset/henkilö nähdään, että työterveyshuollon kustannukset pysyivät edellisen vuoden tasolla. Kokonaiskustannukset henkilöä kohden oli 658 euroa (2013: 654 euroa). Kustannuksista 38,7 % on ehkäisevän työterveyshuollon (KL1) kustannuksia ja 61,3 % sairaanhoidon (KL2) kustannuksia. Osekk kilpailutti työterveyshuollon palvelunsa vuonna Tarjouspyynnössä toivottiin painotuksia ehkäisevään työterveyshuoltoon, sujuvaa sairaanhoitoa sekä kustannusten jakoa suhteessa 50/50 ehkäisevän työterveyshuollon ja sairaanhoidon välillä Muu työhyvinvoinnin varmistaminen Ehkäisevän ja työntekijöiden työkykyä ylläpitävän toiminnan panostuksia lisättiin vuonna Henkilöille, joilla oli tunnistettu kuntoutustarve, mutta eivät olleet tulleet valituiksi kuntoutukseen, suunniteltiin keväällä 2014 työkykyä edistävää suunnattua yksilö- ja ryhmätoimintaa. Kymmenen hengen pilottiryhmän toiminta käynnistyi elokuussa 2014 ja jatkuu kesäkuuhun Muuta ehkäisevää toimintaa, kuten työpaikkaselvityksiä ja terveystarkastuksia, toteutettiin Osekkin ja yksiköiden omien työterveyshuollon toimintasuunnitelmien mukaisesti. Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 14/40

17 Asiallinen kohtelu työyhteisössä -asiakirja käsiteltiin henkilöstötoimikunnassa ja kuntayhtymäjohtaja vahvisti sen joulukuussa Uudistettu päihdeohjelma käsiteltiin henkilöstötoimikunnassa joulukuussa Terveyden ja sairauden hoitoon liittyvien ohjeiden ja varhaisen tuen toimintamallin päivittäminen aloitettiin vuonna Varhaisen tuen toimintamallia kehitettiin muun muassa kehittämällä raportointia. Työolobarometri-toimintamalli (prosessikuvaus) laadittiin loppuvuodesta 2014 ja kysely toteutetaan keväällä Kyselyksi valittiin Työolobarometri (TOB). Kyselyn toteuttaa Pohjois-Savon koulutuskuntayhtymä ja vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti ja jokaisen yksilönsuoja turvaten. Osekkista kenelläkään ei ole oikeuksia palvelun tuottajan palvelimelle. Tulokset käsitellään kuntayhtymän johtoryhmässä ja OSAOn yksikönjohtajien kokouksessa. Tämän jälkeen tulokset esitellään henkilöstölle yksiköittäin työpaikkakokouksissa ja samassa yhteydessä päätetään 1-3 tärkeimmästä kehittämiskohteesta, jotka kirjataan käyttösuunnitelmaan. Kehittämiskohteiden toteutumista seurataan osavuosikatsauksissa ja käyttösuunnitelman toteumaraportissa Vaara- ja riskikartoitus ja turvallisuustyön kehittäminen Vuoden 2014 aikana kartoitettiin organisaation turvallisuustyön nykytila ja tunnistettiin mahdolliset kehittymisalueet. Turvallisuusorganisaation vastuut selvennettiin ja kuvattiin osaksi toimintajärjestelmää. Yksikönjohtajien turvallisuuskoulutus suunniteltiin vuoden 2014 aikana ja se toteutetaan vuoden 2015 aikana. Koulutus osaltaan tukee johdon sitoutumista turvallisuustyöhön ja täten pyritään turvallisuuskulttuurin jatkuvaan kehittymiseen Osekkissa Työntekijän liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukeminen Liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukeminen on kuntayhtymän tarjoama työsuhde-etu, jonka tavoitteena on parantaa työntekijöiden hyvinvointia ja työkykyä innostaen henkilökuntaa huolehtimaan omasta fyysisestä ja psyykkisestä hyvinvoinnista. Tavoitteena on tuottaa henkilökunnalle tasavertaiset ja monipuoliset mahdollisuudet osallistua liikunta- ja kulttuuritoimintaan. Kuntayhtymä tukee työntekijöiden omaehtoista liikunta- ja kulttuuritoimintaa kalenterivuodessa 250 eurolla yhtä täyttä henkilötyövuotta kohden. Tuki on henkilökohtainen, ja se suhteutetaan palvelussuhteen keston sekä osa-aikaisuuden mukaan. Taulukko 5: Liikunta-ja kulttuuritoiminnan tukeminen sekä tyhy-toiminta toimialoittain vuosina euroina Ammattiopisto Yhteiset palvelut Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 15/40

18 2 Osekkin henkilöstövoimavarojen käyttö Henkilöstövoimavaroja kuvaavat tunnusluvut kertovat henkilöstömäärästä, henkilöstörakenteesta, työpanoksesta ja työvoimakustannuksista. Henkilöstövoimavaroja kuvaavia tunnuslukuja käytetään muun muassa resurssien arvioinnissa, henkilöstösuunnittelussa, henkilöstötoimintojen kehittämisessä ja toiminnan johtamisessa. Osa Osekkin henkilöstöraportin tunnusluvuista tallennetaan kuntatyönantajien sähköiseen palveluun. Tunnuslukuja voi tallentaa ensimmäinen kerran kalenterivuodelta 2014 ja vertailutietopankin käyttö on vapaaehtoista. 2.1 H E N K I L Ö S T Ö N M Ä Ä R Ä J A R AK E N N E Henkilöstön määrä ja palvelussuhteen muoto Kuntayhtymässä oli töissä vuoden 2014 lopussa yhteensä 1058 työntekijää. Kun kokonaismäärästä vähennetään virkavapaalla olijat, saadaan todellinen henkilöstömäärä, 984. Ammattiopiston ja yhteisten palvelujen henkilöstömäärät pysyivät edellisen vuoden tasolla tavoitteiden mukaisesti. Ammattikorkeakoulun yhtiöittämisen myötä siirtyi perustettuun osakeyhtiöön liikkeenluovutuksella vanhoina työntekijöinä 537 henkilöä lukien. Taulukko 6: Kokonaishenkilöstömäärä vuoden viimeisen päivän mukaan Kokonaishenkilöstömäärä Ammattiopisto Yhteiset palvelut (Ammattikorkeakoulu) Osekk yhteensä Taulukko 7: Todellinen henkilöstömäärä vuoden viimeisen päivän mukaan Todellinen henkilöstömäärä ta2014 Ammattiopisto Yhteiset palvelut (Ammattikorkeakoulu) Osekk yhteensä Henkilöstömäärä yksiköittäin esitellään taulukossa 8. Henkilöstöraportin henkilöstön lukumäärää koskevat tiedot on kerätty vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan. Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 16/40

19 Taulukko 8: Henkilöstön määrä toimialoittain / yksiköittäin HENKILÖSTÖMÄÄRÄ Vakituinen opetushenkilöstö Vakituinen tukipalveluhenkilöstö 2. Määräaikainen opetushenkilöstö Sivutoimiset tuntiopettajat Määräaikainen tukipalveluhenkilöstö Työllistetyt Kokonaishenkilöstömäärä Virka- ja työvapaalla yhteensä Todellinen henkilöstömäärä Vakituisten osuus Opetushenkilöstön osuus OULUN SEUDUN AMMATTIOPISTO Rehtorin toimisto % 3 % Haukiputaan yksikkö % 58 % Kaukovainion yksikkö/liiketalous % 80 % Kaukovainion yksikkö/tekniikka % 80 % Kempeleen yksikkö % 76 % Kontinkankaan yksikkö % 83 % Limingan yksikkö % 82 % Muhoksen yksikkö % 65 % Myllytullin yksikkö % 73 % Pikisaaren yksikkö % 72 % Pudasjärven yksikkö % 53 % Taivalkosken yksikkö % 73 % Oppisopimusyksikkö % 9 % Yhteensä % 69 % YHTEISET PALVELUT Johtajan toimisto, hallinto- ja kehittämispalvelut sekä talous- ja henkilöstöpalvelut % IT-palvelut % Kiinteistöpalvelut % Yhteensä % 0 % Kaikki yhteensä % 63 % 1. Vakituinen opetushenkilöstö Lehtorit, yliopettajat, vakituiset päätoimiset tuntiopettajat, opinto-ohjaajat, rehtorit, yksikön johtajat, koulutusjohtajat, koulutuspäälliköt 2. Määräaikainen opetushenkilöstö avoimen viranhoitajat + määräaikaiset päätoimiset tuntiopettajat Henkilöstön määrä vaihtelee kuukausittain johtuen sijaisten, tuntiopettajien, avoimen viranhoitajien, oppilasharjoittelijoiden, projektityöntekijöiden ja muiden määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien vaihtuvuudesta. Nimenomaan henkilöstömäärän vaihtelu vuoden aikana ja osa-aikatyötä tekevien osuus henkilöstöstä vaikuttavat siihen, että henkilötyövuosi kuvaa paremmin vuoden aikana palvelussuhteessa ollutta työvoimaa kuin henkilöstömäärä tiettynä päivänä Henkilötyövuodella tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden työskentelyä. Osaaikainen henkilö muutetaan henkilötyövuodeksi osa-aikaprosenttiaan vastaavasti. Vain osan vuotta palvelussuhteessa olleen työ lasketaan suhteessa koko vuoden työpäiviin. Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 17/40

20 Osekkin henkilötyövuosimittari on laskettu ensimmäistä kertaa ja vuonna 2014 se oli 953,70 htv. Tästä vakituisten osuus oli 690,5 htv ja määräaikaisten 263,2 htv. OSAOn käytetyt henkilötyövuodet vuonna 2014 olivat 858,6 htv ja Yhteisten palvelujen 95,1 htv Taulukko 9: Käytetyt henkilötyövuodet Osekkissa vuonna 2014 Osekk OSAO YP Vakituiset 690,5 605,0 85,5 Määräaikaiset 263,2 253,6 9,6 Yhteensä 953,7 858,6 95,1 Osekkin valtionosuusrahoituksen perustana oleva ammatillisen koulutuksen kokonaisopiskelijamäärä on kasvanut vuosien välillä 43 prosentilla. Kasvu perustuu Pohjois-Pohjanmaan maakunnan ja erityisesti Oulun seudun nuorten ikäluokkien kasvuun. Vuonna 2014 Osekkin kokonaisopiskelijamäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna +0,2 %. Oheisesta kuvasta kasvua on vaikea havannoida, koska aiempien vuosien tilastossa on Oamk mukana. Henkilöstömäärä suhteessa opiskelijamäärään on kuitenkin pysynyt ennallaan aina vuodesta 2000 lukien. Henkilöstömäärään lasketaan kokonaishenkilöstömäärä. Kuva 4: Osekkin henkilöstömäärän kehitys suhteessa opiskelijamäärän kehitykseen Opiskelijamäärä: Osekkin valtionosuusrahoituksen perustana oleva opiskelijamäärä (opetushallinnon tilastointipäivien ja aritmeettinen keskiarvo) vuosina ; aiemmin ammattikorkeakoulun osalta huomioitu läsnä olevat opiskelijat. Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 18/40

21 Kuva 5: Opiskelijoita suhteessa henkilökuntaan vuosina Pääasiallinen palvelussuhde kuntayhtymässä on vakituinen virka- tai työsuhde. Vakituisten viranhaltijoiden/työntekijöiden osuus pysyi edellisen vuoden tasolla (73 %, 2013: 73 %). Vakituisen henkilöstön määrä oli 790 henkilöä. Määräaikaisia oli 268 henkilöä eli 27 % henkilöstöstä (2013: 27 %). Kuntayhtymän henkilökunnasta 63 % kuului opetushenkilöstöön (2013: 61 %). Opetushenkilöstöstä 73 % oli vakituisessa virkasuhteessa (2013: 75 %). Taulukko 10: Kuntayhtymän henkilöstö palvelussuhteen mukaan jaoteltuna vuosina (Oamk mukana tilastossa vuoteen 2013 asti) Kokonaishenkilöstön muutos PALVELUSSUHTEEN LAATU % Vakituinen opetushenkilöstö % Vakituinen tukipalveluhenkilöstö % Määräaikainen opetushenkilöstö % Sivutoimiset tuntiopettajat % Määräaikainen tukipalveluhenkilöstö % Työllistetyt % YHTEENSÄ % Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 19/40

22 Kuva 6: Kuntayhtymän henkilöstö palvelussuhteen mukaan jaoteltuna Ammattiopiston kokonaishenkilöstömäärä oli 955, vähennystä edellisestä vuodesta -0,6 %. Kun kokonaismäärästä vähennetään virkavapaalla olevat henkilöt (68 henkilöä), saadaan todelliseksi henkilöstömääräksi 887, mikä on -0,4 % vähemmän kuin vuonna 2013, mutta on asetettua henkilöstömäärätavoitetta hieman suurempi (871). Kontinkankaan yksikkö on edelleen henkilöstömäärältään suurin yksikkö (138 henkilöä) ja pienin on Limingan yksikkö (18 henkilöä). Rehtorin toimistossa työskenteli 3,7 % ammattiopiston henkilöstömäärästä (vuonna 2013: 4,5 %). Ammattiopistossa vakituisen henkilöstön osuus laski hieman edellisestä vuodesta ollen 73 % henkilökunnasta (2013: 74 %). Opetushenkilöstön osuus 69 % nousi hieman (2013: 68 %). Vakituisen opetushenkilöstön osuus koko henkilöstöstä laski hieman ollen 50 % (2013: 51 %). Opetushenkilöstöstä vakituisessa virkasuhteessa toimi 73 % (2013: 75 %). Yksikkökohtaisesti tarkasteltuna eniten vakituisia palvelussuhteita oli Kaukovainion tekniikan yksikössä (83 %) ja Limingan yksikössä (82 %), vähiten Oppisopimusyksikössä (48 %). Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 20/40

23 Kuva 7: Ammattiopiston henkilöstö palvelussuhteen mukaan jaoteltuna vuosina Yhteisten palvelujen kokonaishenkilöstömäärä oli vuoden 2014 lopussa 103 henkilöä (2013: 105), joista yhtymäpalveluissa työskenteli 29 (2013: 27), kiinteistöpalveluissa 47 (2013: 50) ja IT-palveluissa 27 (2013: 28). Kun kokonaishenkilöstömäärästä vähennetään virkavapaalla olevat henkilöt, saadaan todelliseksi henkilöstömääräksi 97 (2013: 101). Henkilöstömäärä oli hyvin edellisen vuoden kaltainen, mutta oli alle asetetun tavoitteen, 100 henkilöä. Vuoden 2014 lopussa yhteisissä palveluissa työskenteli 10 % yhtymän henkilöstömäärästä (2013: 6 %). Yhteisissä palveluissa vakituisen henkilöstön osuus hieman nousi edellisestä vuodesta ollen 91 % (2013: 86 %). Yhtymäpalvelujen henkilöstöstä 76 % oli vakituisessa palvelussuhteessa (2013: 73 %), kiinteistöpalveluissa 96 % (2013: 86 %) ja IT-palveluissa 100 % (2013: 96 %) Osa-aikatyö Kuntayhtymän henkilöstön palvelussuhteet ovat pääosin kokoaikaisia. Osa-aikaisessa palvelussuhteessa työskenteli 83 henkilöä eli 7,8 % kuntayhtymän henkilöstöstä (2013: 9,3 %). Osa-aikaisten työntekijöiden osuus pieneni hieman edellisistä vuosista. Yleisin osa-aikaisuuden peruste oli työantajan määräys (haettaessa ja otettaessa palvelussuhteeseen) ja osa-aikaeläke. 3 % kuntayhtymän henkilöstöstä oli jollain osa-aikaeläkkeellä. Taulukko 11: Kuntayhtymän osa-aikaisen henkilöstön määrä Osekk OSAO Osa-aikaisuuden syy Osa-aikaeläke Osatyökyvyttömyyseläke Osa-aikalisä Opiskelu Osittainen hoitovapaa Työntekijän oma pyyntö Työnantajan määräämä Osa-aikainen sairausloma Yhteensä Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 21/40

24 Kuva 8: Osa-aikaisten prosenttiosuus henkilöstöstä vuosina Ikä- ja sukupuolirakenne Kuntayhtymän henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 oli 47,5 vuotta. Henkilöstön keski-ikä nousi hieman edelliseen vuoteen verrattuna. Edellisen vuoden laskennassa oli mukana Oamkin henkilöstö. Suurin ikäryhmä oli vuotiaat, joihin kuului 19,1 % kuntayhtymän työntekijöistä. Seuraavaksi suurimmat ikäryhmät olivat vuotiaat (18,5 %) ja vuotiaat (15,8 %). 66 prosenttia henkilöstöstä oli yli 45-vuotiaita, miehistä 67 % (2013: 61,5 %) ja naisista 64,2 (2013: 59,2 %). Kuntayhtymän palveluksessa olevista 4 % oli alle 30 -vuotiaita, 46 % oli yli 50-vuotiaita ja 12 % oli täyttänyt 60 vuotta. Yhteisten palveluiden ikä- ja sukupuolijakaumasta ei esitetä yksikkökohtaista erittelyä yksiköiden pienen henkilöstömäärän vuoksi. Taulukko 12: Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuonna Osekk OSAO YP Ikä Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht. Miehet Naiset Yht Yhteensä Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset ,6 % 55,4 % 43,4 % 56,6 % 55,9 % 44,1 % ,3 % 55,7 % 44,3 % 55,7 % 57,8 % 42,2 % ,6 % 56,4 % 43,1 % 56,9 % 52,0 % 48,0 % ,7 % 55,3 % 45,0 % 55,0 % 30,2 % 69,8 % ,7 % 56,3 % 45,4 % 54,6 % 29,5 % 69,5 % Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 22/40

25 Miehet Naiset Kuva 9: Henkilöstön ikä- ja sukupuolijakauma vuonna 2014 Taulukko 13: KT Kuntatyönantajan henkilöstöraporttia koskevan suosituksen mukainen henkilöstön ikärakenteen tarkastelu Ikä vuosina lukumäärä %-osuus , , , , , ,7 65 ja yli 5 0,5 Yhteensä 1029 Keski-ikä 47,5 vuotta KT:n tilastossa vuodelta 2013 kunta-alan henkilöstön keski-ikä oli 45,7 vuotta, opetusalalla 45,6 ja KVTES 45,5 vuotta. Osekk: Henkilöstöraportti 2014 Sivu 23/40

Henkilöstöraportti vuodelta 2015

Henkilöstöraportti vuodelta 2015 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2015 Laatija(t): Yhtymäpalvelut/henkilöstöpalvelut Yhteyshenkilö/lisätiedot: Elina Pikkuaho-Ruonala Käsittelyvaiheet: Henkilöstötoimikunta 21.3.2016

Lisätiedot

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013

Työterveyshuolto kehittää työuria. KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Työterveyshuolto kehittää työuria KT Kuntatyönantajat 3.5.2013 Diapaketin tarkoitus ja käyttö Diapaketti toimii tukimateriaalina, kun kunnat ja kuntayhtymät miettivät, miten voivat tukea henkilöstön työurien

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Työterveyshuolto 2018

Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuolto 2018 Työterveyshuollon tavoitteet Terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö Työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy Työntekijän terveyden sekä työ- ja

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin:

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta tulee käydä ilmi kunnan koko huomioon ottaen ainakin: JOROISTEN KUNTA HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 214 1. Johdanto Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnissa määrää, että kunnassa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä vuosittain

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2008 Sisältö: Johdanto... 4 1. Henkilöstön määrä ja rakenne... 6 1.1. Henkilöstön määrä ja palvelussuhteen muoto... 6 1.2. Osa-aikatyö... 11

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2016 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Henkilöstömenot vuosina 2014-2016 4. Henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Henkilöstöraportti 2014 2 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne 3 2.1 Henkilöstömäärä 3 2.2 Henkilöstö sopimusaloittain 4 2.3 Virka- ja työvapaat ja kokonaistyöaika 5 2.4 Ikäjakauma

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille

Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Korvausjärjestelmän tuki uudistuneille käytännöille Finlandia-talo / webinaari 26.9.2014 Reija Jääskeläinen etuuspäällikkö Työterveyshuollon korvausjärjestelmän tavoitteet (1/2) Edistää, kannustaa ja ohjata

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille

Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Työterveyspalvelukokonaisuudet Elonin yritysasiakkaille Millainen työ, sellainen Terveystalo. Työterveystoiminnan perusta (lakisääteinen) Työterveysyhteistyö perustuu asiakkaan toimialan ja liiketoiminnan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

Pirkanmaa2019 Henkilöstöteemaryhmän raportti

Pirkanmaa2019 Henkilöstöteemaryhmän raportti Pirkanmaa2019 Henkilöstöteemaryhmän raportti Yhteiset asiat projektiryhmä 23.5.2017 Raija Ruoranen 30.5.2017 1 www.pirkanmaa2019.fi Eteneminen suhteessa asetettuihin tavoitteisiin Kokonaisuutena työryhmälle

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2016

Henkilöstötilinpäätös 2016 Henkilöstötilinpäätös 2016 Sisällysluettelo HENKILÖSTÖOHJELMA... 1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 2 VAKITUISET JA MÄÄRÄ-AIKAISET... 3 KOKO- JA OSA-AIKAISET... 3 HENKILÖSTÖN

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen. Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014

Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen. Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014 Sosterin työterveyshuollon uudelleen järjestely ja kehittäminen Sosterin kuntayhtymän hallituksen kokous 25.3.2014 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN LAKITAUSTA Työterveyshuoltolaki 1383/2001, 4 : Työnantajan

Lisätiedot

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa

Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa Uuden kunnan henkilöstöpolitiikan ja henkilöstöjohtamisen periaatteet yhdistymissopimuksessa ja poliittisessa sopimuksessa UK-henkilöstöryhmä, 10.6.2010 Henkilöstöjohtamisella tarkoitetaan tässä sitä johtamisen

Lisätiedot

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki

Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017. Saarijärven kaupunki Työsuojelun toimintaohjelma 2014-2017 Saarijärven kaupunki 1. Työsuojelun tavoitteet Työpaikan työsuojelutoiminta perustuu työturvallisuuslakiin (738/2002) sekä lakiin työsuojelun valvonnasta ja työpaikan

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI 1 Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Johtoryhmä 7.3.2014 HEKE-tiimi 20.3.2014 YT-ryhmä 27.3.2014 Hallitus 8.4.2014 1. LAKISÄÄTEINEN KOULUTUSSUUNNITELMA JA KOULUTUSKORVAUS Kuntaorganisaatiossa on laadittava yhteistoimintamenettelyssä

Lisätiedot

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä

Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä Työterveysyhteistyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuoltolain toteuttamiseksi. Terveyttä ja työkykyä työterveysyhteistyöllä OPAS PIENTYÖPAIKOILLE Hyvä työkyky ja hyvä ilmapiiri

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015

JUANKOSKEN KAUPUNKI. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 JUANKOSKEN KAUPUNKI Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2015 Vuoden 2014 alusta tuli voimaan Laki taloudellisesta tuesta ammatillisen osaamisen kehittämisestä sekä muutos Lakiin työnantajan ja henkilöstön

Lisätiedot

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Mistä on kyse? Vertailutietopankki on kuntatyönantajille tarkoitettu ilmainen palvelu, johon kirjaudutaan omilla tunnuksilla. 2 Mistä on kyse? Tavoitteena on

Lisätiedot

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista.

Henkilökuntaa rekrytoitaessa noudatetaan voimassa olevia sääntöjä ja määräyksiä pätevyysvaatimuksista ja kelpoisuusehdoista. ALAVIESKAN KUNNAN TASA-ARVOSUUNNITELMA 1. Tavoitteet Kunnanvaltuusto 26.9.2006 19 Tavoitteena on tasa-arvoinen, yhteistyökykyinen ja kehittyvä sekä hyvää tulosta tekevä työyhteisö, jossa tasa-arvo on osa

Lisätiedot

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet

Vuoden 2017 säästötoimenpiteet Yhtymähallitus 4 26.01.2016 Yhtymähallitus 27 23.02.2016 Yhtymähallitus 51 26.04.2016 Vuoden 2017 säästötoimenpiteet 23/00.01.02/2015 Yh 26.01.2016 4 Valtio leikkaa ammatillisen koulutuksen kustannuksia

Lisätiedot

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä.

Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain. Taulukko 2: Palvelussuhteiden kokoaikaisuus hallintokunnittain. Yhteensä. Taulukko 1: Palvelussuhteiden määrä toimialoittain Vakinainen Vakinainen Vakinainen Keskushallinto 205 206 114 65 64 22 270 270 136 Ympäristöterveydenhuolto 27 26 26 9 8 4 36 34 30 Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätiedot

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena

Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena Suuntana parempi työelämä Työterveyshuolto työpaikan hyvinvoinnin tukena, asiantuntija, FM Työelämäryhmän loppuraportti Työterveysyhteistyön kehittäminen Työnantajan, työterveyshuollon ja työntekijän tiivis

Lisätiedot

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Henkilöstöraportti vuodelta 2016

Oulun seudun koulutuskuntayhtymä. Henkilöstöraportti vuodelta 2016 Oulun seudun koulutuskuntayhtymä Henkilöstöraportti vuodelta 2016 Henkilöstötoimikunta 28.3.2017 Yhtymähallitus 31.3.2017 38 Yhtymäkokous 23.5.2017 1 KATSAUS VUOTEEN 2016... 2 2 OSEKKIN HENKILÖSTÖHALLINNON

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2015 www.kt.fi Henkilöstömenot 21 miljardia euroa Vuonna 2015 kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat arviolta 21 miljardia euroa, josta palkkakustannukset

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat

Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat 3.11.2016 Työpaikan henkilöstöä koskevat suunnitelmat Opetustoimen ajankohtainen juridiikka Kouluneuvos Petri Heikkilä Suunnitelma Säädösperusta Työsuojelun toimintaohjelma Työturvallisuuslaki 9 Häirinnän

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 Kunnille ja kuntayhtymille on tullut vuoden 2014 alusta alkaen velvoite koulutussuunnitelman laadinnasta. Koulutussuunnitelmaa säätelevien lakien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

Työsuojelutoimikunta Työsuojelutoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Työsuojelutoimikunta Työsuojelutoimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Työsuojelutoimikunta 3 19.02.2015 Työsuojelutoimikunta 10 17.05.2017 Kaupunginhallitus 260 28.06.2017 Kaupunginhallitus 343 18.09.2017 Kemijärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma 2017-2018 330/00.006/2017

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma

SONKAJÄRVEN KUNTA. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma SONKAJÄRVEN KUNTA Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma Yhteistyöryhmä 24.11.2014 Kunnanhallitus..2014 1. Ammatillisen osaamisen kehittäminen 2. Henkilöstö Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA

SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA SOPIMUS SOPIMUS YHTEISTOIMINNASTA LAPIN YLIOPISTOSSA Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 334/2007 (jatkossa yhteistoimintalaki) mukaan työnantajan tulee antaa henkilöstölle oikea-aikaisesti riittävästi

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Kh Kv

Henkilöstöraportti Kh Kv Henkilöstöraportti 2016 Kh 9.10.2017 64 Kv 16.10.2017 44 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne vuonna 2016... 4 2.1 Henkilöstömäärän kehitys... 4 2.2 Henkilöstö ammattinimikkeittäin...

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI/ HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kunnanhallitus 26.5.2015 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI / HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 3 2.1.

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille

Määräaikaiset työsuhteet. - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille 1 2 Määräaikaiset työsuhteet - hyviä käytäntöjä esimiehille ja luottamusmiehille Uuden yliopistolain (558/2009) voimaantulon

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ KARVIAINEN TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖTERVEYSHUOLLON TAVOITTEET Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisy

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista

Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Käytännön kokemuksia henkilöstöraportoinnista Tanja Peltovuoma henkilöstöjohtaja Lapin sairaanhoitopiiri tanja.peltovuoma@lshp.fi Millainen on hyvä henkilöstöraportti? tukee strategista johtamista toimii

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ

HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ LIITE 16.10.2012 SIIRTOSOPIMUS HENKILÖSTÖSIIRTOJEN TOTEUTTAMINEN KAINUUN MAAKUNTA KUNTAYHTYMÄSTÄ 31.12.2012 1. Henkilöstön siirtyminen ja virkojen perustaminen Sovellettavat määräykset: Kuntalaki (365/1995)

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013

Kunta-alan työmarkkinakatsaus. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 Kunta-alan työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen 23.8.2013 KT Kuntatyönantajat KT Kuntatyönantajat on kunta-alan työnantajajärjestö. Se ajaa kuntien ja kuntayhtymien etuja työmarkkinoilla.

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne 2 1.1 Henkilöstön määrä 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma 4 1.4 Henkilöstön ikä 6 1.5 Henkilöstökulut

Lisätiedot

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä

Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Keski Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. VISIO JA ARVOT.4 3. LUOTTAMUS JA YHTEISTYÖ..4 4. OSAAVA TYÖVOIMA..5 5. TYÖHYVINVOINTI JA TERVEYS.5

Lisätiedot

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA JOKILAAKSOJEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TASA-ARVO- ja YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Hyväksytty hallituksessa 30.05.2013 43 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 2 TASA-ARVOSUUNNITELMAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TASA-ARVOKYSELYN

Lisätiedot

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki

Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työhyvinvoinnin yhteistyökumppanuus Savonlinnan kaupunki Työstä terveyttä ja elinvoimaa! -seminaari 23.4.2015 Kruunupuisto Henkilöstösihteeri Susanna Laine Sisältö Strategia Henkilöstö Työhyvinvointiohjelma

Lisätiedot

Koulutussuunnitelma 2016

Koulutussuunnitelma 2016 Koulutussuunnitelma 2016 nurmes.fi SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 1 1.1 Suunnitelman laatiminen ja seuranta... 1 2 KOULUTUSSUUNNITELMA... 1 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne sekä arvio näiden kehittymisestä... 1

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2

Espoon kaupunki Pöytäkirja 77. Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 2 / 2 Kaupunginhallitus 26.03.2012 Sivu 1 / 1 1416/01.00.02/2012 77 Henkilöstökertomus vuodelta 2011 Valmistelijat / lisätiedot: Kunnas Jere, puh. (09) 816 22508 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Kaupunginjohtaja

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2014, Raision kaupunki Eduskunnassa on parhaillaan käsittelyssä lakiesityksiä (Laki taloudellisesti tuetusta ammatillisen osaamisen kehittämisestä, Laki työnantajan ja

Lisätiedot

Myel-vakuutettujen työterveys

Myel-vakuutettujen työterveys Alk. 19 vuodessa Toimintasuunnitelma Sähköinen terveyskysely Sähköinen tilakysely Työolosuhdeselvitys Helpperi-terveysohjaus Yhteistyössä: MATKI Myel-vakuutettujen työterveys Lähipalveluita jo 17 kunnassa

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa

Tehtäväkohtaista palkkaa korotetaan 3,4 prosentilla, jos tehtäväkohtainen palkka on vähintään 1 588,24 euroa kuukaudessa 1 ALLEKIRJOITUS- KUNNALLISEN OPETUSHENKILÖSTÖN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUKSEN 2007 2009 ALLEKIRJOITUS 1 Sopimuksen voimassaoloaika 2 Palkantarkistukset Tämä virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.10.2007

Lisätiedot

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN

SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN ALKAEN SOPIMUS LIEKSAN KAUPUNGIN TOIMITILAT -TULOSYKSIKÖN HENKILÖSTÖN SIIRROSTA LIEKSAN KIINTEISTÖT -OSAKEYHTIÖÖN 1.1. 2018 ALKAEN 1. Sopimuksen osapuolet 1) Lieksan kaupunki luovuttajana 2) Lieksan Kiinteistöt

Lisätiedot

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen

OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D Ammattikorkeakoulu Soveltaminen OSIO D AMMATTIKORKEAKOULU I SOVELTAMINEN 1 Soveltamisala Ammattikorkeakoulun opetushenkilöstöön sovelletaan tämän osion lisäksi soveltuvin osin OVTES:n osiota A ja

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä

Henkilökohtainen palkanlisä, siirtymäkauden lisä ja henkilökohtainen lisä KT Yleiskirjeen 17/2007 liite 4 1 (6) Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES 2007 2009) allekirjoituspöytäkirjan soveltamisohjeet Palkantarkistukset, järjestelyerät ja kertaerä

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS

KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS KARKKILAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 JOHDANTO Työnantaja ja pääsopijajärjestöjen edustajat ovat valmistelleet yhteistyössä Karkkilan kaupungin yhteistoimintasopimuksen selkeyttääkseen yhteistoiminnan

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012

Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Forssan kaupungin ja kaupungin henkilöstöjärjestöjen välinen HENKILÖSTÖSOPIMUS 2011 2012 Yhteistoimintaryhmä 29.11.2010 Kaupunginhallitus 29.11.2010 Kaupunginvaltuusto 13.12.2010 Sisällysluettelo 1. Edellisen

Lisätiedot

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012

Juankosken kaupunki. Henkilöstökertomus 2012 Juankosken kaupunki Henkilöstökertomus 2012 Kaupunginhallitus 8.4.2013 JUANKOSKEN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Henkilöstökertomus on henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun apuväline, jonka

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu

Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu 1 (5) Aktiivisen tuen toimintatavan itsearviointityökalu Aktiivisen tuen toimintatapa tukee työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista. Aktiivisen tuen toimintatavan tavoitteena on varmistaa sujuva työ työpaikoilla.

Lisätiedot